SA171206 Uklarhet og rolleforståelse var en av flere grunner for modellen som ble resultatet.
SA171130 De siste ukene har vært preget av mye uklarhet og undring over et manglende samspill mellom IOC og FIS.
FV171130 De siste ukene har vært preget av mye uklarhet og undring over et manglende samspill mellom IOC og FIS.
DA171130 De siste ukene har vært preget av mye uklarhet og undring over et manglende samspill mellom IOC og FIS.
BT171130 De siste ukene har vært preget av mye uklarhet og undring over et manglende samspill mellom IOC og FIS.
AP171130 De siste ukene har vært preget av mye uklarhet og undring over et manglende samspill mellom IOC og FIS.
AA171130 De siste ukene har vært preget av mye uklarhet og undring over et manglende samspill mellom IOC og FIS.
AP171125 Forfattere og romanlesere er mer fortrolige med følelsesmessig uklarhet enn klare meninger.
AP171125 Forfattere og romanlesere er mer fortrolige med følelsesmessig uklarhet enn klare meninger.
AP171123 Bakgrunnen er uklarhet om hvilken rolle styret har spilt i dialogen mellom SSBs daglige ledelse og departementet i striden som førte til at SSBs administrerende direktør Christine Meyer trakk seg.
NL171117 Vi mener Røde Kors med sitt forslag bidrar til å skape uklarhet om hvem som slåss for Norge, og hvem som gikk okkupantens ærend.
DB171117 - Forvirring og uklarhet
DA171108 - Problemet er når det oppstår uklarhet rundt NFI-konsulentenes integritet, og om de gjør sine skjønnsmessige vurderinger uten å bli utsatt for politisk press.
AP171014 Skilsmisseprosessen har vært problematisk hele tiden, på grunn av britisk uklarhet , men minst like mye fordi man i Brussel har vist liten vilje til å finne en tilfredsstillende løsning for britene.
AP171007 Men kanskje snakket om ME, og om hva som bør gjøres, i større grad bør bære preg av den uklarhet og forvirring som faktisk preger både forskning og praksis.
VG171002 - Her har Sivilombudsmannen erfart at det er mye uklarhet , usikkerhet og kanskje også misoppfatninger av hva pårørende kan gjøre, sier Ervik.
DN170928 - Vi nevner også̊ mulig uklarhet om hva slags regjeringsprosjekt vi hadde, og vi spør om vi var for slappe i klimapolitikken, sier Jacobsen.
DB170928 Det hele startet med en uklarhet om hvem som tar straffene i PSG.
DB170928 - Vi nevner også̊ mulig uklarhet om hva slags regjeringsprosjekt vi hadde, og vi spør om vi var for slappe i klimapolitikken, sier Jacobsen.
DB170926 Uklarhet om hvem Ap ville samarbeide med er også et tema, og at « andre saker » tok vekk fokuset fra Aps saker i valgkampen, påpekes også.
AP170926 Det burde vært en grei avgjørelse : Ni sentrale, norske filmprodusenter gikk her i Aftenposten ut med klar kritikk av Amanda-komiteens definisjon av prisen for beste kinofilm og pekte på en uklarhet i prisens reglement : Det heter nemlig at vinneren av prisen for beste norske kinofilm ikke bare skal utvise gjennomgående høy kvalitet i alle funksjoner, men i tillegg ha « publikumsappell ».
AP170926 Det burde vært en grei avgjørelse : Ni sentrale, norske filmprodusenter gikk her i Aftenposten ut med klar kritikk av Amanda-komiteens definisjon av prisen for beste kinofilm og pekte på en uklarhet i prisens reglement : Det heter nemlig at vinneren av prisen for beste norske kinofilm ikke bare skal utvise gjennomgående høy kvalitet i alle funksjoner, men i tillegg ha « publikumsappell ».
DN170919 Han mener uklarhet om hva Aps skatteøkninger skulle brukes til og om fremtidige samarbeidsforhold mellom partiene er blant forklaringene til Aps dårlige valgresultat.
DA170915 KrFs systematiske uklarhet om hvor det egentlig hører hjemme mellom høyresiden og venstresiden i politikken ga det ny fart på veien nedover mot sperregrensen, sier Willoch.
AA170915 KrFs systematiske uklarhet om hvor det egentlig hører hjemme mellom høyresiden og venstresiden i politikken ga det ny fart på veien nedover mot sperregrensen, sier Willoch.
AP170903 Er det vår tids skolepolitiske glansbilde som falmer, eller er det bare skoleforskningens sedvanlige uklarhet ?
DB170830 Vi har advart mot at resultatet da kan bli mer uklarhet , ikke mindre midlertidighet.
DA170823 Arne Strand påpeker at det fortsatt er mye uklarhet rundt Trumps strategi.
AA170816 Slik var det også da de borgerlige vant i 2013, selv om høyresiden alltid har vært mer preget av uklarhet .
DB170803 Men hvis du får et spill om at det er en statsråd som har ansvaret for et område hvor staten ikke skal ta ansvar, så blir det uklarhet .
AP170802 Det skapes dermed uklarhet om Norges posisjon.
VG170801 Om det er for å lure Celtic de to skaper total uklarhet dagen før Champions League-kvalifiseringen, skal vi ikke si for sikkert.
VG170726 - Dette er typisk Støre å forsøke å tåkelegge og spre uklarhet .
AP170726 - Det er en reell sjanse for at KrF havner under sperregrensen, og det er uklarhet om regjeringsspørsmålet.
VG170725 Årsaken er en uklarhet rundt landets lover, som først ble klarert da høyesterett i 2011 slo fast at lovene som forbyr polygami ikke er i strid med religionsfriheten.
DB170725 Slik uklarhet er nok nødvendig for å kunne fremstille legalisering som en opplagt løsning.
VG170705 Regjeringen har skapt uklarhet rundt norsk basepolitikk og utplassert amerikanske soldater på Værnes, til tross for at det skaper økt spenning mot Russland.
VG170704 Men Ap kommer til å bli avslørt på det om de får regjeringsmakt, sier Solberg, før hun konstaterer « at det er en bevisst uklarhet fra Ap om disse tingene ».
DB170614 Det er fortsatt mye uklarhet rundt hva som faktisk skjedde, men det hele blir beskrevet som en situasjon som involverte « dårlig oppførsel » av mennesker tilknyttet produksjonen, ifølge nettsiden.
BT170613 På tirsdagens pressekonferanse snakket utvalgsleder Liv Synnøve Taraldsrud om unødvendig dobbeltarbeid, mye uklarhet og uheldig rolleblanding.
BT170608 - Det bør ikke være noen uklarhet rundt det.
AA170608 - Det bør ikke være noen uklarhet rundt det.
AA170608 - Det bør ikke være noen uklarhet rundt det.
DA170607 Professor Michael Keating påpeker at det er mye uklarhet rundt hva brexit vil bety.
AA170529 På grunn av uklarhet om det befant seg personer i bilen, rykket nødetater ut.
VG170528 Uklarhet i forpliktelser og ansvar mellom allierte er aldri et gode, sier Jonas Gahr Støre ( Ap ) til VG.
BT170522 Lagmannsretten ser ikke bort fra at det har forekommet bruk av logo og brevhode som kunne skape uklarhet om ansvarsforhold.
VG170514 - Vi får tilbakemeldinger hele tiden på at det er mye uklarhet om hva som er gyldig og ugyldig fravær og at fraværsgrensen er lite fleksibel, men det har ikke kommet flere tilbakemeldinger i russetiden.
DB170506 Mest rot, rør og uklarhet denne siste uka har løftet om å « gjeninnføre pengemessig suverenitet » vakt.
FV170427 Men på grunn av deres egen uklarhet blir det mest fokus på hvem partiet vil samarbeide med etter valget.
DN170420 - Slike begreper bidrar til uklarhet .
DA170420 - Slike begreper bidrar til uklarhet .
AA170420 - Slike begreper bidrar til uklarhet .
VG170417 Støre sier han tror mange velgere reagerer på « at det er mye rot og uklarhet på Erna Solbergs side av politikken ».
VG170416 Erdogans AKP-parti mener endringene vil gjøre staten mer effektiv og robust, og at dagens system skaper uklarhet og langsomme beslutningsprosesser. * 1 Opposisjonen mener endringene vil gi presidentembetet altfor mye makt, og at det kan føre til et « én-manns styre ved diktat ».
DA170330 En tilbakevendende sjau, uklarhet om hvem som egentlig bestemmer i Stavanger Frp og negative oppslag i mediene, kan på sikt gjøre partiet mindre attraktivt som politisk alliert.
DB170321 I saken om objektsikring er det ikke uklarhet om ansvar eller uenighet om tolkning av regelverk mellom politiet og Forsvaret, ifølge statsministeren.
AA170321 I saken om objektsikring er det ikke uklarhet om ansvar eller uenighet om tolkning av regelverk mellom politiet og Forsvaret, ifølge statsministeren.
DB170318 Grensevaktene til landet kan i utgangspunktet kun stoppe personer de mener utgjør en fare for Canada eller dets innbyggere, eller hvis det er uklarhet rundt vedkommendes identitet.
VG170310 Og hvem er da mor ? Uklarhet for barn ¶
VG170310 Det er dette som skaper uklarhet for barn som blir til ved eggdonasjon.
DN170309 Overfor DN forklarte Støre at det skyldtes blant annet uklarhet rundt boforholdene.
DB170221 Det er også en helt fair uenighet, ikke noen uklarhet , sier hun.
AP170214 Høyres Tone Wilhelmsen Trøen mener surrogati rokker ved barns rett til en biologisk og genetisk identitet, og at man vet lite om hva barn, foreldre og hun som bar frem barnet vil føle av uklarhet og rolleforståelse senere i livet.
AP170214 Høyres Tone Wilhelmsen Trøen mener surrogati rokker ved barns rett til en biologisk og genetisk identitet, og at man vet lite om hva barn, foreldre og hun som bar frem barnet vil føle av uklarhet og rolleforståelse senere i livet.
DB170206 I tillegg har det vært mye uklarhet rundt delingskjøring om hva som er lov eller ikke lov.
DN170126 Vi er enige om at vi må unngå å komme i en situasjon hvor det blir uklarhet i hva som skjer etter brexit, sier Sandberg.
AP160202 Det ser ut til å herske en viss uklarhet om Stortingets rolle i forbindelse med utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarius.
AP160127 Det siste denne saken trenger er mer uklarhet og dunkle beslutningsprosesser.