DN171214 Eiendom Norge venter at de nominelle boligprisene i Oslo blir uendret i 2018 - altså at en bolig vil koste det samme i slutten av året som i begynnelsen av året.
DN171214 I et forsøk på å bidra til raskere og større økonomisk vekst i eurosonen, har ESB besluttet å holde rentene uendret .
DN171214 Den europeiske sentralbanken ESB oppjusterer vekstprognosene og varsler noe høyere inflasjon, men beholder rentenivået uendret .
DN171214 Et enstemmig styre i Norges Bank lar som ventet styringsrenten bli liggende uendret på 0,5 prosent.
DN171214 Sentralbanken holdt renten uendret , men signaliserte samtidig at renten kan komme opp allerede i desember neste år.
DN171214 Norges Bank holder renten uendret
DN171214 Kostnadsestimatene 37 kroner per kilo for 2018 - 19 holdes uendret .
DN171214 Sentralbanken holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
DN171214 Energibyrået holder sitt anslag for global etterspørselsvekst uendret på 1,5 millioner fat per dag i 2017 og 1,3 millioner fat per dag i 2018.
DN171214 | Norges Bank holder renten uendret
DN171214 Samtlige av de 11 økonomene som TDN Direkt snakket med på forhånd ventet uendret rente.
DN171214 Blant analytikerne er det full enighet om at styringsrenten blir holdt uendret på 0,5 prosent.
BT171214 I tråd med forventningene både hos markedet og blant analytikerne ble styringsrenten holdt uendret av et enstemmig hovedstyre i Norges Bank torsdag.
AA171214 I tråd med forventningene både hos markedet og blant analytikerne ble styringsrenten holdt uendret av Norges Banks sentralstyre torsdag.
VG171213 Det hvite hus sa i går at politikken er uendret , sier Sverre Lodgaard.
DN171213 På forhånd var industriproduksjonen ventet å være uendret på månedsbasis og opp 3,2 prosent på årsbasis, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.
DN171213 Estimatene for 2018 holdes uendret , og sentralbanken regner fortsatt med tre rentehevinger neste år.
DN171213 Estimatene for 2018 holdes uendret , og sentralbanken regner fortsatt med tre rentehevinger neste år.
DB171213 Maksdosen per døgn forble uendret , men WADA delte den opp i tolvtimersintervaller, slik at man ikke kunne ta hele døgndosen i løpet av kort tid.
AP171213 Disse funnene forble så å si uendret etter justering for skade, kjønn, økonomi og boforhold, tidligere fysisk vold eller seksuelle overgrep og psykiske vansker eller uro.
NL171212 Solaktiviteten har økt noe siden industrialiseringen startet for fullt, men har vært uendret siden 1970-tallet, og kan derfor heller ikke forklare oppvarmingen.
DB171212 Styringsrenten har vært uendret siden den ble satt ned til 0,5 prosent i mars 2016.
DB171212 Bjørnland ved Handelshøyskolen BI mener det vil være riktig å holde renten uendret på torsdagens rentemøte, blant annet for å se hvordan boligmarkedet utvikler seg.
AA171212 Stigende temperatur om natten, uendret dagtemperatur. - 2 til + 1 grad.
SA171211 Imidlertid stagnerte nedgangen i 2010 og var relativt uendret i perioden forskerne undersøkte fram til 2015.
BT171211 Imidlertid stagnerte nedgangen i 2010 og var relativt uendret i perioden forskerne undersøkte fram til 2015.
DB171210 - Synspunktet til Finnmark Venstre er uendret .
DA171210 - Vi vil gå i underskudd om skattenivået og kvaliteten på tjenestene skal være uendret .
AA171208 Litt stigende temperatur om natten, uendret dagtemperatur. - 7 til + 1 grad.
AA171208 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 5 til + 6 grader.
AA171208 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 8 til - 1 grad.
DN171206 Hovedstyret har holdt styringsrenten uendret på 0,5 prosent siden mars i fjor.
AP171206 Forslagsstiller hevder solforholdene blir uendret .
BT171205 Det var uendret tirsdag ettermiddag, og varselet opprettholdes.
VG171204 * Under Stoltenberg 2-regjeringen har støtten dels blitt satt ned og dels blitt stående uendret , ¶
AP171204 Ni breer er uendret .
VG171201 November-snittet på 10,5 prosent er opp 0,2 fra valget og uendret fra forrige måned.
VG171201 Det er uendret fra oktober, men altså ned 0,4 prosentpoeng fra valget.
VG171201 Det er uendret fra oktober og minus 0,1 fra valget.
DN171201 Dette er uendret fra oktober, og 5,8 prosent lavere enn i november 2016.
DB171201 November-snittet på 10,5 prosent er opp 0,2 fra valget og uendret fra forrige måned.
DB171201 Det er uendret fra oktober, men altså ned 0,4 prosentpoeng fra valget.
DB171201 Det er uendret fra oktober og minus 0,1 fra valget.
DA171201 40 prosent svarer også at de ser for seg uendret etterspørsel.
DA171201 November-snittet på 10,5 prosent er opp 0,2 fra valget og uendret fra forrige måned.
DA171201 Det er uendret fra oktober, men altså ned 0,4 prosentpoeng fra valget.
DA171201 Det er uendret fra oktober og minus 0,1 fra valget.
AP171201 November-snittet på 10,5 prosent er opp 0,2 fra valget og uendret fra forrige måned.
AP171201 Det er uendret fra oktober, men altså ned 0,4 prosentpoeng fra valget.
AP171201 Det er uendret fra oktober og minus 0,1 fra valget.
AA171201 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 5 til + 5 grader.
AA171201 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 12 til - 1 grad.
AP171130 Norges Banks styringsrente blir uendret til midten av 2019.
AP171130 Vi samler noen tråder : Det er språkets natur at ordene beholdes uendret mens tingene forandres og de forhold som ordene opprinnelig betegnet, opphører å eksistere.
AP171130 Ordene beholdes uendret
DN171129 Slike forhandlinger tar lang tid, noe som etter vårt syn vil medføre vedvarende usikkerhet for bedrifter og husholdninger, nedadgående økonomisk vekst, uendret rente i lang tid og et svakere pund, skriver hun.
DN171129 Når den sender melding om ny faktura presenterer den en meny, med knapper for man blant annet å betale regningen uendret , eller gjøre endringer.
AA171129 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. - 5 til + 3 grader.
AA171129 Uendret temperatur om natten, kaldere på dagtid. - 3 til + 2 grader.
AA171127 Høyere temperatur om natten, uendret dagtemperatur. - 3 til + 1 grad.
VG171126 - I 8.30-tiden pågikk utbruddet fortsatt, sa talsmann Sutopo Nugroho søndag og la til at farenivået er uendret , én grad under det høyeste nivået. 22. september ble farenivået hevet til høyeste grad, noe som førte til at mer enn 130.000 mennesker forlot sine hjem og søkte tilflukt i midlertidige leire av fryktet for et forestående utbrudd.
SA171126 - I 8.30-tiden pågikk utbruddet fortsatt, sa talsmann Sutopo Nugroho søndag og la til at farenivået er uendret , én grad under det høyeste nivået. 22. september ble farenivået hevet til høyeste grad, noe som førte til at mer enn 130.000 mennesker forlot sine hjem og søkte tilflukt i midlertidige leire av fryktet for et forestående utbrudd.
SA171126 - I 8.30-tiden pågikk utbruddet fortsatt, sa talsmann Sutopo Nugroho søndag og la til at farenivået er uendret , én grad under det høyeste nivået. 22. september ble farenivået hevet til høyeste grad, noe som førte til at mer enn 130.000 mennesker forlot sine hjem og søkte tilflukt i midlertidige leire av frykt for et forestående utbrudd.
DB171126 - I 8.30-tiden pågikk utbruddet fortsatt, sa talsmann Sutopo Nugroho søndag og la til at farenivået er uendret , én grad under det høyeste nivået.
AP171126 - I 8.30-tiden pågikk utbruddet fortsatt, sa talsmann Sutopo Nugroho søndag og la til at farenivået er uendret , én grad under det høyeste nivået.
AA171126 - I 8.30-tiden pågikk utbruddet fortsatt, sa talsmann Sutopo Nugroho søndag og la til at farenivået er uendret , én grad under det høyeste nivået. 22. september ble farenivået hevet til høyeste grad, noe som førte til at mer enn 130.000 mennesker forlot sine hjem og søkte tilflukt i midlertidige leire av fryktet for et forestående utbrudd.
VG171123 Stillingen sto uendret etter andre periode. 20 sekunder inn i tredje periode slo Chris Kreider til med sin andre scoring, godt hjulpet av en kjempeassist fra Zucca.
NL171123 Så dermed blir loven uendret , etter mye ramaskrik.
DB171123 Stillingen sto uendret etter andre periode. 20 sekunder inn i tredje periode slo Chris Kreider til med sin andre scoring, godt hjulpet av en kjempeassist fra Zucca.
DB171122 De fleste analytikerne hadde ventet at ledigheten ville holde seg uendret på 4,1 prosent fra juli og august.
DA171122 De fleste analytikerne hadde ventet at ledigheten ville holde seg uendret på 4,1 prosent fra juli og august.
AP171122 Etter budsjettforhandlingene med KrF og Venstre er bevilgningen fortsatt uendret .
AP171122 De fleste analytikerne hadde ventet at ledigheten ville holde seg uendret på 4,1 prosent fra juli og august.
AA171122 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 5 til 0 grader.
AP171120 Ifølge den ferske rapporten fra faggruppen for IA-avtalen er det uendret måloppnåelse for sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne ¶
DB171116 I forslaget til neste års statsbudsjett har regjeringen rett og slett latt være å ta hensyn til lønns- og prisvekst, og lar salæret stå uendret .
DB171115 Det totalt overrasende var at pulsen var helt uendret : ¶
DN171114 Nettoresultatet forble nær sagt uendret fra samme periode i fjor, med en snau oppgang på 400.000 kroner, opp til 47,9 millioner kroner i tredje kvartal dette året.
DB171114 ¶ ØKONOMISK VEKST : Hvor lenge blir styringsrenten uendret ?
DB171114 Totalt sett bør dagens tall være i tråd med Norges Banks forventning og endrer ikke vår prognose om uendret styringsrente frem til september 2019 med inflasjon under målet de neste årene, skriver Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra DNB Markets.
DN171111 Renten ble som ventet holdt uendret på 0,5 prosent.
DN171111 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da.
AA171110 Litt mildere om natten, uendret dagtemperatur. - 2 til + 5 grader.
AA171110 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur- - 8 til - 2 grader.
AA171110 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. - 5 til + 2 grader.
DN171108 - Listeprisen vår har stått uendret , men flertallet av kundene fikk en renteendring, sier kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank.
DN171108 - Listeprisen vår har stått uendret , men flertallet av kundene fikk en renteendring, sier kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank.
DB171106 Forholdet til Russland er ifølge NATO-kilder uendret fordi Russland ikke overholder Minsk-avtalen.
DN171103 Lønnsveksten på månedsbasis var uendret i oktober, mot en ventet vekst på 0,2 prosent.
DB171103 Arbeidsledigheten har også holdt seg uendret eller falt for alle yrkesgrupper den siste måneden.
DN171102 Inntekter over en million dollar får maks 39,6 prosents skatt, som er uendret fra i dag, ifølge New York Times.
DN171102 Mens syv av medlemmene i rentekomiteen stemte for å heve renten, stemte to for en uendret rente.
DN171102 To av medlemmene stemte for en uendret rente.
AA171102 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 7 til + 3 grader.
AA171102 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 1 til + 6 grader.
DN171101 The Federal Reserve holder renten uendret i intervallet 1 % - 1,25 % i november, men gir klare signaler om at sentralbanken fortsatt åpner for å heve renten i midten av desember.
DN171101 Det var ventet uendret rente i forkant av beslutningene, men en renteøkning kommer høyst sannsynlig i desember i år.
DN171031 På forhånd var det ventet en uendret gjeldsvekst på 5,6 prosent, ifølge medianen av estimater innhentet av Bloomberg News fra seks økonomer.
DB171030 Og alle organisasjonene - uansett skarpe meningsforskjeller på andre saker - står også sammen om å få hele posten uendret tilbake.
AA171030 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 1 til + 5 grader.
DA171029 Avgifter til vann og avløp foreslås uendret .
AP171027 Formuen er uendret fra 2015.
SA171026 Driftsinntektene for Nordea Norge endte på 3.196 millioner kroner, som er nær uendret fra året før.
SA171026 Hovedstyret sier avgjørelsen om å la renten stå uendret nok en gang, var enstemmig.
SA171026 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
DN171026 Torsdag kom beskjeden om at Norges Banks hovedstyre på rentemøtet denne uken enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
DN171026 Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent ¶ ¶
DN171026 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, ifølge en pressemelding fra sentralbanken torsdag.
DN171026 På torsdagens møte vedtok sentralbankens råd også å holde signalrentene uendret .
DN171026 | Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent ¶
DN171026 Hovedstyret i Norges Bank har på rentemøtet denne uken besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, opplyser sentralbanken i en pressemelding klokken 10.00 torsdag.
DN171026 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
DN171026 Alle de 19 økonomene Bloomberg News snakket med på forhånd ventet uendret rente.
DN171026 Norges Bank er ventet å holde renten uendret på 0,5 prosent etter denne ukens rentemøte, viser en undersøkelse som Bloomberg News har gjort blant 19 analytikere.
DN171026 - Vi, og andre spurte økonomer, venter uendret rente, og det vil overraske stort om det ikke var en enstemmig beslutning, skriver senioranalytiker Joachim Bernhardsen i morgenrapporten fra Nordea Markets torsdag.
DN171026 - På septembermøtet signaliserte sentralbanken uendret rente godt ut i 2019, og nøkkeltallene siden sist vil neppe ha endret den oppfatningen noe særlig, skriver Kjennerud i morgenrapporten fra DNB Markets torsdag.
DN171026 Kjernekapitaldekningen var uendret på 19,2 %, og kapitalbufferen økte til 180 basispunkter, som er det høyeste noen gang, sier von Koskull.
DN171026 Kjernekapitaldekningen var uendret på 19,2 %, og kapitalbufferen økte til 180 basispunkter, som er det høyeste noen gang, sier von Koskull.
DB171026 ¶ Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret som ventet.
DB171026 « Vi, og andre spurte økonomer, venter uendret rente, og det vil overraske stort om det ikke var en enstemmig beslutning », skrev Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets en rapport torsdag morgen.
DB171026 Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent, som ventet.
DB171026 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
DB171026 Uendret lenge ¶
DA171026 Driftsinntektene for Nordea Norge endte på 3.196 millioner kroner, som er nær uendret fra året før.
BT171026 Driftsinntektene for Nordea Norge endte på 3.196 millioner kroner, som er nær uendret fra året før.
BT171026 Hovedstyret sier avgjørelsen om å la renten stå uendret nok en gang, var enstemmig.
BT171026 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
AP171026 For tiende gang på rad holder Norges Bank styringsrenten uendret .
AP171026 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
AP171026 | Uendret rente fra Norges Bank ¶
AP171026 Uendret i ett år til ¶
AA171026 Uendret tenperatur om natten, litt kjøligere på dagtid. 1 - 7 grader.
AA171026 Driftsinntektene for Nordea Norge endte på 3.196 millioner kroner, som er nær uendret fra året før.
AA171026 | For tiende gang på rad holder Norges Bank styringsrenten uendret
AA171026 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
AA171026 Uendret i ett år til ¶
AA171026 Hovedstyret sier avgjørelsen om å la renten stå uendret nok en gang, var enstemmig.
AA171026 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
SA171025 SFO-betalingen forblir uendret på 2.860 kroner per måned.
SA171025 Andelen slike fødsler har vært stabilt høy og uendret de siste ti årene.
DN171025 Sannheten er at Silvers styre var i ferd med å få på plass en løsning der alle kundene beholdt sine vilkår uendret .
AP171025 Andelen slike fødsler har vært stabilt høy og uendret de siste ti årene.
AP171023 Han viser til at dagens beløpsgrense på 50 millioner kroner har stått uendret siden 2002, samtidig som bolig- og tomtepriser har skutt i været, og Oslo kommune er i sterk vekst.
AP171023 Han viser til at dagens beløpsgrense på 50 millioner kroner har stått uendret siden 2002, samtidig som bolig- og tomtepriser har skutt i været, og Oslo kommune er i sterk vekst.
DN171022 Lørdag kveld varslet Norges vassdrags- og energidirektorat at selv om de store nedbørmengdene hadde latt vente på seg, hadde det begynt å regne kraftig igjen i varslingsområdet, og prognosene derfor ble uendret .
AP171022 Norges Bank har signalisert at styringsrenta vil være uendret i lang tid framover, og det har ikke skjedd noen begivenheter som tilsier at det endres, sier Aamdal.
AP171022 - Jeg er så sikker som jeg kan bli, på at det blir uendret rente.
DN171020 Samlet ble det rapportert om nær uendret sysselsetting i kvartalet.
DN171020 kvartal, mens samlet ordrebeholdning for industrien var om lag uendret .
AP171020 Statistisk sentralbyrås tall viser at utslipp fra veitrafikken samlet og samlede utslipp fra personbiler særskilt var uendret fra 2008 til 2015.
AP171020 En viktig årsak til uendret samlet utslipp, til tross for mange års fall i oppgitt utslipp for nye biler, kan være at antall kjørte kilometer øker i takt med inntektsveksten og befolkningsveksten.
SA171019 De har kjøreplikt, antallet løyer er uendret , løyvehavere skal være fulltidsstillinger og geografibegrensningene hindrer fleksibilitet.
DN171018 Etter det forrige rentemøtet i midten av september, hvor syv av de ni medlemmene i den pengepolitiske komiteen stemte for uendret rente, uttalte Carney at en « moderat » renteøkning var sannsynlig i løpet av de kommende månedene.
DN171017 Kapitalutstedelsen bidrar til at John Fredriksens eierandel i Golden Ocean Group holdes uendret på 34,2 prosent.
DB171017 Vi vil sikre at Matvett får uendret bevilgningsnivå også i kommende budsjettperiode, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB.
AA171017 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 0 - 8 grader.
DN171016 Aksjen steg først nært 50 prosent i løpet av de første tre dagene sist uke, men falt så tilbake og endte uken nær uendret .
VG171015 Klokken 13.00 opplyser kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad i NVE at situasjonen er uendret , og at de frykter at den tiltakende nedbøren etter hvert kan komme som snø.
NL171015 Posisjonene er uendret siden februar, og saken må i så fall tvinges gjennom mot viljen til Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ), som fortsatt advarer mot en løsning som går på tvers av deres entydige faglige råd.
DN171012 Redusert selskapsskatt til 23 prosent ¶ Uendret samlet marginalskatt på aksjeutbytte ¶
DN171012 Det vil si at marginalskatten ( den skatteprosenten du betaler hvis du tjener én krone mer ) for utbytte holdes omtrent uendret fra i år, ifølge Regjeringen.
DN171012 Det vil si at marginalskatten ( den skatteprosenten du betaler hvis du tjener én krone mer ) for utbytte holdes omtrent uendret fra i år, ifølge Regjeringen.
DN171012 " Omlag uendret " utbytteskatt ¶
DN171012 IEA ser uendret etterspørsel i første kvartal neste år, men tror det øker med 100.000 fat om dagen i både andre og tredje kvartal før de drar det ned 100.000 fat om dagen i fjerde kvartal 2018.
DB171012 - I et normalår må vi legge til grunn at oljepengebruken er omtrent uendret .
AP171012 Samtidig legger de « tekniske bergningene » til grunn at standard og dekning i offentlige tjenester er uendret .
AP171012 Vrakpanten foreslås uendret for neste år på 3.000 kroner.
AA171012 | NRK : Drivstoffavgiften forblir uendret
AA171010 Da må vi både styrke vår forsvarsevne og forsikre russerne om at rammene rundt NATO-samarbeidet er uendret .
DA171009 CAC-indeksen i Paris var uendret i løpet av dagen, mens FTSE-indeksen i London gikk tilbake med 0,3 prosent.
AA171009 CAC-indeksen i Paris var uendret i løpet av dagen, mens FTSE-indeksen i London gikk tilbake med 0,3 prosent. ( ©NTB ) ¶
DA171006 Kjøpere må blant annet la bystyresalen stå uendret og regne med betydelige oppgraderinger.
AA171006 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 2 til + 9 grader.
AA171003 Bussen økte med 4,2 prosent, mens passasjerbåt var omtrent uendret .
DN171002 USAs sentralbank holder renten uendret og varsler forsiktig nedtrapping av mangeårig krisetiltak ¶
AA170930 Ifølge sesongjusterte tall Nav la fram fredag var antallet helt arbeidsledige uendret fra august til september og bruttoledigheten gikk ned med 600 personer.
DB170929 ¶ Ledigheten har holdt seg uendret , eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden.
DB170929 Undervisning var eneste yrkesgruppe med flere helt ledige enn i september i fjor, mens helse, pleie og omsorg var uendret .
DB170929 Ledigheten har holdt seg uendret , eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden.
DB170929 Etter et betydelig fall i august, har antall personer registrert som helt ledige holdt seg uendret i september, viser sesongjusterte tall fra NAV.
DA170929 Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret .
AA170929 Siden september i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker, bortsett fra Østfold der det er uendret .
AA170929 Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret . ( ©NTB ) ¶
AA170929 Antallet helt arbeidsledige var uendret fra august til september, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.
DN170928 Kysten er delt opp i 13 produksjonsområder der særlig lakselus og påvirkning på villfisken avgjør om det åpnes for vekst ( grønt lys ), uendret produksjon ( gult ) eller reduksjon ( rødt lys ).
DN170928 Tolvmånedersveksten i gjelden til husholdningene var dermed uendret fra måneden før.
DN170928 Men mens Tyrkias politikk offisielt sett er uendret når det gjelder Syria, har tyrkiske myndigheter dempet sine angrep på regjeringen i Damaskus etter at samarbeidet med Russland tok seg opp.
AP170928 Men mens Tyrkias politikk offisielt sett er uendret når det gjelder Syria, har tyrkiske myndigheter dempet sine angrep på regjeringen i Damaskus etter at samarbeidet med Russland tok seg opp.
AP170928 Tenk deg partiene som skjermer offentlig sektor, arbeidsmarkedet og trygdesystemet for reformer og holder skattene uendret eller kutter dem.
AA170928 Men mens Tyrkias politikk offisielt sett er uendret når det gjelder Syria, har tyrkiske myndigheter dempet sine angrep på regjeringen i Damaskus etter at samarbeidet med Russland tok seg opp.
VG170927 - Ja, det frykter vi, men i valgkampen slo Erna og flere med henne fast at sykelønnsordningen skal forbli uendret .
DN170927 Takstene på næringseiendom vil imidlertid være uendret gjennom hele den neste fireårsperioden, mens taksten for boliger vil bli justert etter markedsverdi, dog med et visst etterslep.
DB170927 I forkant av tallene ventet DNB Markets en uendret ledighet på 4,3 prosent, mens konsensus var 4,2 prosent ¶
AP170927 Gore hevder at ting endres sakte, men sikkert, til tross for stor motstand og manglende interesse fra de mange som tjener på energisituasjonen forblir uendret .
VG170925 Rabatten for kunder med gyldig AutoPASS-avtale forblir uendret på 10 prosent.
DB170925 Bergen lufthavn, som nylig åpnet ny terminal, har en trafikkvekst på 4,4 prosent, mens trafikken til og fra Stavanger og Trondheim omtrent er uendret sammenlignet med fjoråret.
AA170922 Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 7 - 18 grader.
DN170921 ¶ Norges Bank hovedstyre, med sentralbanksjef Øystein Olsen i spissen, holder styringsrenten uendret på 0,5.
DN170921 Oslo Børs steg torsdag etter at Norges Bank holdt renten uendret men hevet rentebanen.
DN170921 Torsdag besluttet sentralbanksjef Øystein Olsen å holde styringsrenten uendret .
DN170921 | Bankenes kapitalkrav holdes uendret
DN170921 Finansdepartementet har bestemt at nivået på den såkalte motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret .
DN170921 I forbindelse med rentemøtet torsdag, der Norges Bank som forventet holder renten uendret , legger de også frem prognoser for norsk økonomi de kommende årene.
DN170921 Holder renten uendret
DN170921 - Vi anslår at leteinvesteringene vil holde seg om lag uendret i år og neste år.
DN170921 Kronen styrker seg umiddelbart mot alle de sentrale valutaene etter at Norges Bank torsdag formiddag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.
DN170921 Kronen styrker seg mot de store valutaene etter at Norges Bank besluttet å holde renten uendret på 0,50 prosent.
DN170921 | Tror renten holdes uendret
DN170921 Sentralbankens rentebeslutning, altså om renten skal opp, ned eller forbli uendret , offentliggjøres etter bankenes rentemøter.
DN170921 På forhånd venter 20 av 20 økonomer og analytikere en uendret rente på 0,50 prosent, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg News.
DN170921 Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets og resten av renteekspertene venter at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret .
DN170921 Les hva panelet legger til grunn for sin tro på uendret rente.
DN170921 DNB Markets er blant meglerhusene som venter en uendret rente.
DN170921 Bruce tror at Norge nå står overfor en forlenget periode med uendret styringsrente på 0,5 prosent.
DB170921 Nivået for terrortrusselen mot Sverige ligger uendret på nivå tre på en skala som går opp til fem.
DB170921 Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.
DB170921 20 av 20 spurte økonomer i en Bloomberg-undersøkelse, inklusive DNB Markets, ventet på forhånd uendret rente.
DA170921 Uendret trusselnivå ¶
DA170921 50 formuer er nedjustert, og 48 er uendret .
AP170921 Trusselnivået ligger uendret på tre av fem enn så lenge, opplyser Säpo.
AP170921 Uendret trusselnivå ¶
AP170921 Norges Bank holdt torsdag styringsrenten uendret på 0,5 prosent for niende gangen på rad.
AP170921 Uendret rente til 2019 ¶
AP170921 | Norges Bank holder renten uendret
AP170921 For niende gangen på rad holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AP170921 Dermed er blir også rentebeslutningen som varslet : uendret styringsrente på 0,5 prosent.
AP170921 50 formuer er nedjustert, og 48 er uendret .
AA170921 Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 6 - 18 grader.
AA170921 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 5 - 13 grader.
AA170921 | Renta holdes uendret
AA170921 Sentralbanken holder renta uendret på 0,5 prosent.
AA170921 50 formuer er nedjustert, og 48 er uendret .
AA170921 Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men sier samtidig at en renteøkning kan komme tidligere enn sentralbanken anslo i juni.
AA170921 Der kommer det også fram at hovedstyret har besluttet å holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent.
AA170921 50 formuer er nedjustert, og 48 er uendret .
AA170921 | Bankenes kapitalkrav holdes uendret
AA170921 Finansdepartementet har bestemt at nivået på den såkalte motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret .
DN170920 | USAs sentralbank holder renten uendret og varsler forsiktig nedtrapping av mangeårig krisetiltak ¶
DN170920 USAs sentralbank holder renten uendret og varsler forsiktig nedtrapping av mangeårig krisetiltak ¶
AA170920 | USAs sentralbank holder renta uendret
AA170920 Styringsrenta holdes uendret på mellom 1 og 1,25 prosent, opplyser US Federal Reserve etter sitt rentemøte, som startet tirsdag.
AA170920 Den amerikanske sentralbanken holder renta uendret .
AA170920 Organisasjonen oppjusterer vekstprognosene for eurosonen, Canada, Kina og Japan, mens prognosene for USA og Storbritannia er uendret fra juni.
AA170920 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) spår at verdensøkonomien vil vokse med 3,6 prosent i 2017, uendret fra rapporten de slapp i juni.
DN170919 ¶ DNs rentepanel anbefaler Norges Bank å holde renten uendret på rentemøtet denne uken.
DN170919 - Veksten i detaljomsetningen ser ut til å fortsette nokså uendret inn i 2018.
AP170919 - Veksten i detaljomsetningen ser ut til å fortsette nokså uendret inn i 2018.
DN170918 Økonomene i Nordea, Handelsbanken Capital Markets og Sparebanken Vest er samstemte i at de tror Norges Bank vil holde renten uendret torsdag denne uken.
DN170918 « Vi venter at styringsrenten holdes uendret på dette møtet, og hovedstyret kommer til å signalisere en oppgang først på høsten 2019 », skriver sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest.
DN170918 Rein i Nordea forventer uendret rente over hele linjen.
DN170918 Forventer uendret rente ¶
DN170917 Han peker samtidig på flere andre faktorer som tilsier uendret og lav rente : ¶
DN170917 En annen viktig grunn til at ekspertene ser for seg uendret rentenivå og nokså lik rentebane, er at det ikke har skjedd store endringer i det økonomiske bildet siden forrige rentemøte i juni.
DN170917 Analytikere NTB har vært i kontakt med, tror styringsrenten holdes uendret på rekordlave 0,5 prosent når Norges Banks hovedstyre kunngjør sin beslutning torsdag.
AP170916 Statsministeren kunngjorde først at trusselnivået ville holdes uendret , på nivået « alvorlig ».
AA170916 Statsministeren kunngjorde først at trusselnivået ville holdes uendret , på nivået « alvorlig ».
AA170916 Statsministeren kunngjorde først at trusselnivået ville holdes uendret , på nivået « alvorlig ».
DN170915 Statsminister May kunngjorde først at trusselnivået ville holdes uendret , på nivået « alvorlig ».
DA170915 Statsminister May kunngjorde først at trusselnivået ville holdes uendret , på nivået « alvorlig ».
AA170915 Statsminister May kunngjorde først at trusselnivået ville holdes uendret , på nivået « alvorlig ».
AA170915 Statsministeren kunngjorde fredag kveld at trusselnivået nå er « kritisk », noe som innebærer at et angrep kan Statsminister May kunngjorde først at trusselnivået ville holdes uendret , på nivået « alvorlig ».
DN170913 Det er opp henholdsvis fem prosentpoeng og uendret for de to kvartalene siden forrige oppdatering.
DB170913 Klokka 17.00 bekrefter politiet at siktelsene er uendret .
DA170912 Mandatfordeling : Ap 6 ( uendret ), H 5 ( - 1 ), SV 2 ( +1 ), V 2 ( uendret ), Frp 2 ( uendret ), R 1 ( +1 ), MDG 1 ( uendret ), KrF 0 ( - 1 ).
DA170912 Mandatfordeling : Ap 6 ( uendret ), H 5 ( - 1 ), SV 2 ( +1 ), V 2 ( uendret ), Frp 2 ( uendret ), R 1 ( +1 ), MDG 1 ( uendret ), KrF 0 ( - 1 ).
DA170912 Mandatfordeling : Ap 6 ( uendret ), H 5 ( - 1 ), SV 2 ( +1 ), V 2 ( uendret ), Frp 2 ( uendret ), R 1 ( +1 ), MDG 1 ( uendret ), KrF 0 ( - 1 ).
DA170912 Mandatfordeling : Ap 6 ( uendret ), H 5 ( - 1 ), SV 2 ( +1 ), V 2 ( uendret ), Frp 2 ( uendret ), R 1 ( +1 ), MDG 1 ( uendret ), KrF 0 ( - 1 ).
DA170912 Frp 2 ( uendret ) ¶
DA170912 Ap 3 ( uendret ) ¶
DA170911 Det gir seks mandater på Stortinget, uendret fra forrige valg, skriver NTB.
AA170911 Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 4 - 16 grader.
AA170911 Statens vegvesen Region øst opplyser at kapasiteten i Nordbytunnelen vil være betydelig redusert og uendret fram til starten av desember.
DN170907 Holdt eurorenten uendret
DN170907 Draghi holder renten uendret ¶ ¶
DN170907 Draghi holder renten uendret
DN170907 Holdt eurorenten uendret
DN170907 Draghi holder renten uendret ¶ ¶ | - Enhver næringslivseiers mareritt ¶ ¶
DN170907 | Draghi holder renten uendret
DN170907 Sentralbanksjef Mario Draghi holder renten uendret på 0,00 prosent og fortsetter verdikjøpsprogrammet på 60 milliarder euro i måneden.
DN170907 På forhånd var det av alle analytikerne ventet en uendret rente, ifølge estimater fra Bloomberg News.
DN170907 Den europeiske sentralbanken holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent og gjentar kjøpsprogrammet på 60 milliarder euro i måneden.
DN170907 Den europeiske sentralbanken ( ECB ) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent.
DN170907 Vi ser for oss et fall i boliginvesteringene på vel 3 prosent i 2018 og 6 prosent i 2019 mens boliginvesteringene er nær uendret fra 2019 til 2020.
DN170907 Også den samlede gjeldsveksten var uendret fra måneden før.
DN170907 Facebook solgte politiske annonser til russisk selskap under fjorårets valg ¶ ¶ | Uendret gjeldsvekst i husholdningene ¶
DN170907 Dermed var tolvmånedersveksten i gjelden i husholdningene uendret sammenlignet med juni.
AA170907 | Den europeiske sentralbanken holder renten uendret
AA170907 Utsiktene for neste år og året etter holdes uendret fra prognosene i juni, med en vekst på henholdsvis 1,8 prosent og 1,7 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170907 Også tiltakene som skal bidra til økonomisk vekst i eurosonen, holdes uendret .
AA170907 Den europeiske sentralbanken ( ESB ) har besluttet å holde den rekordlave styringsrenten på 0,0 prosent uendret og reduserer inflasjonsbanen.
DB170906 Her er tallene : Ap 27, ( - 0,5 ), Høyre 24,8 ( +0,4 ), Frp 14,8 ( +0,1 ), KrF 4,5 ( +0,1 ), Sp 10,3 ( +0,7 ), SV 5,7 ( uendret ), Venstre 4,3 ( - 0,4 ), Rødt 2,9 ( - 0,7 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,7 ( +0,3 ).
AP170906 Alle aktiviteter i de nordiske markedene vil være uendret , og forholdet til kundene vil ikke endres, opplyser banken i en pressemelding.
AA170906 - Alle aktiviteter i de nordiske markedene vil være uendret , og forholdet til kundene vil ikke endres, opplyser banken i en pressemelding.
AA170906 Her er tallene : Ap 27, ( - 0,5 ), Høyre 24,8 ( +0,4 ), Frp 14,8 ( +0,1 ), KrF 4,5 ( +0,1 ), Sp 10,3 ( +0,7 ), SV 5,7 ( uendret ), Venstre 4,3 ( - 0,4 ), Rødt 2,9 ( - 0,7 ) og Miljøpartiet De Grønne 3,7 ( +0,3 ).
AA170906 Timetallet i skolen er uendret de siste årene, pengestrømmen til skolen har vært som under de åtte årene med rødgrønt styre, testingen har ikke endret seg og jeg har aldri hørt Isaksen snakke ned lærere.
DN170905 På borgerlig side går Fremskrittspartiet svakt fram, Høyre marginalt tilbake, KrF er uendret og Venstre holder seg godt over sperregrensen med 4,7 prosents oppslutning.
AA170905 På borgerlig side går Fremskrittspartiet svakt fram, Høyre marginalt tilbake, KrF er uendret og Venstre holder seg godt over sperregrensen med 4,7 prosents oppslutning.
AA170905 Mandatfordelingen i Nord-Trøndelag er imidlertid uendret . ( ©NTB ) ¶
DN170904 Det gjorde at årsveksten holdt seg uendret på 2,5 prosent år over år, skriver meglerhuset i sin morgenrapport, selv om de mener det er for tidlig å slå fast en trend.
DB170904 I utgangspunktet tilsier resultatene ( slik man også vinkler på ) at folk er svært skeptiske til flyktning-innvandring, når flertallet ønsker uendret eller lavere nivå selv når de fortelles at nivået allerede er svært lavt.
AP170903 - Krigens natur er uendret gjennom hundrevis av år.
VG170902 Høyre vil forbedre støtteordningene til studenter med barn og beholde barnetrygden som siden 1996 har vært uendret på 970 kroner.
DN170901 I tillegg ble det ventet en uendret arbeidsledighet på 4,3 prosent.
DN170901 Nordea forventer en vekst i gjennomsnittlig timelønn på 2,6 prosent for august, opp fra 2,5 prosent i juli, samt en uendret ledighetsrate på 4,3 prosent.
DB170901 Ledigheten har holdt seg uendret , eller gått ned innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden.
DN170831 Senterpartiet er uendret på 11,1 prosent.
DB170831 SV er uendret på 6,6 prosent og Rødt går 0,5 prosentpoeng tilbake, til 3,1 prosent.
AA170831 Varmere om natten, uendret temperatur på dagtid. 9 - 21 grader.
AA170831 Betydelig kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 4 - 21 grader.
AA170831 Uendret temperatur. 9 - 21 grader.
AA170831 Senterpartiet er uendret på 11,1 prosent.
DB170830 Det ville gitt 46 mandater, uendret fra tirsdag.
AP170830 Det ville gitt 46 mandater, uendret fra tirsdag.
AA170830 Litt kjøligere om natten, uendret temperatur på dagtid. 9 - 20 grader.
AA170830 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 8 - 16 grader.
AA170830 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. 8 - 18 grader.
AA170830 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 8 - 21 grader.
AA170830 Det ville gitt 46 mandater, uendret fra tirsdag.
DN170829 Senterpartiet faller noe tilbake til 10,4 prosent ( - 0,8 ), mens SV er uendret siste døgn på 6,5 prosent.
DN170829 Rødt havner på 2,6 prosent - uendret fra mandag.
DN170829 Rødt er uendret på 2,7 prosent.
AA170829 Senterpartiet faller noe tilbake til 10,4 prosent ( - 0,8 ), mens SV er uendret siste døgn på 6,5 prosent.
AA170829 Rødt havner på 2,6 prosent - uendret fra mandag.
DN170828 - Fredagens arbeidsmarkedsrapport er ventet å vise 175 tusen nye jobber, og en uendret arbeidsledighet.
DN170828 35 prosent av de spurte mener redusert skatt er veien å gå, mens 22 prosent ikke kjøper noen av de to argumentene eller mener at skattenivået bør være uendret .
AA170828 Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 6 - 17 grader.
AA170828 Betydelig varmere om natten, uendret dagtemperatur. 8 - 19 grader.
AA170828 35 prosent av de spurte mener redusert skatt er veien å gå, mens 22 prosent ikke kjøper noen av de to argumentene eller mener at skattenivået bør være uendret .
DB170827 Slik innfrir du enkelt 150 000 i kredittkortgjeld ¶ 35 prosent av de spurte mener redusert skatt er veien å gå, mens 22 prosent ikke kjøper noen av de to argumentene eller mener at skattenivået bør være uendret .
DN170825 Høyre er nær uendret på 23,3 prosent ( +0,2 ).
DA170825 Høyre er nær uendret på 23,3 prosent ( +0,2 ).
AA170825 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 6 - 16 grader.
AA170825 Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 4 - 18 grader.
AA170825 Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 3 - 16 grader.
AA170825 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 4 - 16 grader.
VG170824 Alle som tjener mindre enn dette skal ifølge Ap få liten lettelse, eller om lag uendret skatt.
SA170824 Leieforholdet og leieavtalen løper videre uendret uavhengig av eierskiftet - med mindre noe annet er avtalt for eksempel i leieavtalen du har signert.
NL170824 Tre av fire vil få om lag uendret eller lavere skatt med Aps opplegg.
DN170824 Glamox understreker i meldingen at selskapet fortsatt vil ha en tilfredsstillende soliditet og likviditetssituasjon etter utbytteutbetalingen, og at selskapets strategi og satsinger er uendret .
BT170824 Leieforholdet og leieavtalen løper videre uendret uavhengig av eierskiftet - med mindre noe annet er avtalt for eksempel i leieavtalen du har signert.
AP170824 Leieforholdet og leieavtalen løper videre uendret uavhengig av eierskiftet - med mindre noe annet er avtalt for eksempel i leieavtalen du har signert.
DN170823 Samtidig ligger det an til uendret styringsrente til etter sommeren 2019.
AP170823 De viser at ledigheten i juni var uendret fra mai på 4,3 prosent.
AA170823 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 9 - 16 grader.
AA170823 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 11 - 20 grader.
AA170823 Samtidig ligger det an til uendret styringsrente til etter sommeren 2019.
VG170821 Kims far : - Situasjonen uendret for oss ¶
VG170821 - I øyeblikket er situasjonen uendret for oss.
VG170819 José Mourinho og Manchester United kom uendret til sesongens første bortekamp, og det skulle vise seg å være en god avgjørelse.
AA170819 Trusselnivået i Spania forblir uendret på nivå fire, det nest øverste på skalaen. 53 mennesker fortsatt er innlagt på sykehus etter de to terrorangrepene.
VG170817 Men tilliten mellom ham selv og dommersjef Terje Hauge fremstår uendret .
AP170817 Den betalte skatten er nesten uendret under Solbergs regjering.
AA170817 Og her er det grunn til å rope et ekstra varsko ; IKT-bransjen sliter i dag med en lav kvinneandel - en andel som har forblitt uendret de siste tyve årene tross tiltak både fra bransjen og universitetene.
DN170816 Allerede før referatet ble offentliggjort viste handelen i rentemarkedet omtrent 50 prosent sannsynlighet for at rentene vil bli holdt uendret på dagens nivå i intervallet mellom 1,0 og 1,25 prosent ut inneværende år, melder Wall Street Journal.
DN170816 Allerede før referatet ble offentliggjort viste handelen i rentemarkedet omtrent 50 prosent sannsynlighet for at rentene vil bli holdt uendret på dagens nivå i intervallet mellom 1,0 og 1,25 prosent ut inneværende år, melder Wall Street Journal.
AA170816 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 10 - 19 grader.
VG170815 29 prosent mener antallet er uendret , mens 5 prosent mener det er blitt færre fattige barn i Norge de siste fire årene.
DN170815 I skrivende stund handles en euro til 9,36 kroner, som er nær uendret fra mandagens siste notering.
DA170815 På borgerlig side går Høyre tilbake med 0,8 prosentpoeng og får en oppslutning på 21,5 prosent, mens Frp holder seg uendret fra forrige måling med 13,7 prosent.
DA170815 På borgerlig side går Høyre tilbake med 0,8 prosentpoeng og får en oppslutning på 21,5 prosent, mens Frp holder seg uendret fra forrige måling med 13,7 prosent.
DA170815 29 prosent mener antallet er uendret , mens 5 prosent mener det er blitt færre fattige barn i Norge de siste fire årene. ( ©NTB ) ¶
DA170815 Høyre faller med 0,8 prosentpoeng til 21,5 prosent, mens Frps oppslutning er uendret på 13,7 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170815 Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 9 - 22 grader.
AA170815 Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 6 - 18 grader.
AA170815 Høyere temperatur om natten, uendret dagtemeratur. 13 - 23 grader.
AA170815 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 9 - 23 grader.
AA170815 På borgerlig side går Høyre tilbake med 0,8 prosentpoeng og får en oppslutning på 21,5 prosent, mens Frp holder seg uendret fra forrige måling med 13,7 prosent.
AA170815 29 prosent mener antallet er uendret , mens 5 prosent mener det er blitt færre fattige barn i Norge de siste fire årene. ( ©NTB ) ¶
AA170815 Høyre faller med 0,8 prosentpoeng til 21,5 prosent, mens Frps oppslutning er uendret på 13,7 prosent.
DN170814 Oljseselskapet Statoil, som er børsens største selskap, er uendret på 145,50 kroner.
AA170814 Litt høyere temperatur om natten, uendret dagtemperatur. 10 - 20 grader.
AP170811 - Det store fallet i ligningsformuen i disse to årene skyldes at konsernet ble delt i to, men med uendret eierskap.
AA170810 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. natten. 13 - 25 grader.
AA170810 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 8 - 19 grader.
AA170810 Treårsrenten er uendret .
DN170809 Til tross for at pengemarkedsrenten har falt, har bankenes utlånsrenter vært uendret siden slutten av fjoråret.
DN170809 Styringsrenten har vært uendret på 0,5 prosent siden mars 2016.
DN170808 Samtidig holdt husholdningenes 12-måneders gjeldsvekst seg nokså uendret fra forrige periode, på 6,6 prosent.
AP170808 I sitt alternative statsbudsjett for 2017 beholder Arbeiderpartiet innslagspunktet omtrent uendret , men forslår at satsen settes opp til 1,2 prosent.
AP170808 I sitt alternative statsbudsjett for 2017 beholder Arbeiderpartiet innslagspunktet omtrent uendret , men forslår at satsen settes opp til 1,2 prosent.
VG170807 - Vårt løfte til velgerne at de som tjener under 600.000 kroner vil få en liten lettelse, eller om lag uendret skatt.
AA170807 Litt kjøligere om natten, uendret temperatur på dagtid. 7 - 19 grader.
AA170807 Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 8 - 21 grader.
AA170807 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 9 - 18 grader.
DB170806 Men eksakt hva er vanskelig å få øye på, dels nettopp på grunn av Staples karakteristisk kjølige vokal, som består uendret gjennom to repetisjoner av verset.
DN170804 Sentralbanken besluttet også å holde rammen for verdipapirkjøp uendret på 435 milliarder pund i måneden.
DN170804 Den britiske sentralbanken Bank of England besluttet torsdag ettermiddag å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent.
DA170804 Selv om lovendringen er et skritt framover i det som fremdeles er et usedvanlig konservativt land, er situasjonen ennå uendret i mange av de andre landene i Midtøsten.
AP170804 * * Kompenserer for at skatten på bedriftenes overskudd skal ned, slik at skatten på utbyttepenger til personer blir uendret .
DN170803 Bankene rapporterer også om samlet sett uendret kredittpraksis overfor bedriftene i andre kvartal og planlegger også uendret kredittpraksis i inneværende kvartal.
DN170803 Bankene rapporterer også om samlet sett uendret kredittpraksis overfor bedriftene i andre kvartal og planlegger også uendret kredittpraksis i inneværende kvartal.
DN170803 Bankene melder om at bedriftenes samlede etterspørsel etter lån var uendret i andre kvartal.
AA170803 Utlånspraksisen overfor ikke-finansielle foretak var så å si uendret i andre kvartal i år, og er ventet å holde seg sånn i neste kvartal også.
AP170802 - Hvis Frp ønsket å endre selve rettstilstanden gjennom utspillene i 2013, er rettstilstanden som nevnt etter mitt syn uendret .
AP170802 Uendret rettstilstand ¶
AA170731 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 12 - 20 grader.
AA170731 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 12 - 22 grader.
VG170730 Australias terrortrusselnivå forblir uendret , og landets myndigheter fastholder at et angrep er sannsynlig.
DB170729 Trusselnivået i Australia er uendret og fastholder at et angrep er sannsynlig, skriver australske ABC News.
DB170728 Fredag ettermiddag opplyser politiet i Agder til NTB at situasjonen er uendret og fremdeles kritisk.
DN170727 I går kveld falt dollaren videre etter at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ( Fed ) besluttet å holde styringsrenten uendret .
DN170727 USAs sentralbank holder renten uendret
DN170726 USAs sentralbank holder renten uendret
DN170726 | USAs sentralbank holder renten uendret
DN170726 Den amerikanske sentralbanken har enstemmig gått inn for å holde renten uendret denne måneden, men skriver i en uttalelse at de forventer å begynne reverseringen av tidligere stimuleringstiltak « relativt snart ».
DN170726 Vårt lavere mål for helårsmarginene holder seg uendret , sier Cahuzac.
AA170726 Den amerikanske sentralbanken har besluttet å la styringsrenten være uendret på mellom 1 og 1,25 prosent.
AA170724 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 7 - 20 grader.
AA170724 Litt kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 7 - 21 grader.
DN170721 Til tross for at jorden blir varmere og varmere, isbreer som smelter og enorme isflak som løsner i Antarktis, så har satellittdata vist at havnivået er uendret eller til og med fallende.
DN170720 Den europeiske sentralbanken holder rentene uendret , opplyses det i en pressemelding.
AA170720 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 12 - 22 grader.
AA170720 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 10 - 20 grader.
AA170718 Kjøligere om natten, uendret temperatur på dagtid. 7 - 21 grader.
AA170718 Uendret temperatur om natten, litt kjøligere på dagtid. 11 - 21 grader.
DN170717 Kjerneinflasjonen ( prisveksten eksklusive energi og mat ) var uendret på 1,7 prosent, som er lavere enn tidligere i 2017.
AA170714 Uendret temperatur om natten, varmere på dagtid. 11 - 27 grader.
AA170711 Uendret temperatur om natten, litt varmere på dagtid. 10 - 24 grader.
AA170711 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. 8 - 18 grader.
DB170710 Årsaken til at inflasjonen var uendret ( årsveksten var 1,6 prosent også i mai, red. anm. ), til tross for den kraftige oppgangen i flypriser, var i hovedsak ganske solide og mer normale priskutt på salgsvarer som klær og møbler, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i en oppsummering.
DN170707 Ledighetstallene var overraskende høye på 4,4 prosent i juni, mens de var ventet å ligge uendret på 4,3 prosent.
DN170707 Kommunikasjons- og markedssjef Erik Riste i RenoNorden opplyser til DN fredag at situasjonen er uendret .
DN170707 Arbeidsledighetsraten er ventet uendret på 4,3 prosent.
AA170706 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 9 - 22 grader.
DB170705 I 2012 var boligprisene uendret fra mai til juni, mens sesongjusteringen viste 0,9 prosent oppgang.
DN170704 MDG og Rødt er uendret på henholdsvis 3,2 prosent og 2,4 prosent - med ett mandat til hver av dem.
DN170704 Svenske Riksbanken holder styringsrenten uendret på rekordlave minus 0,50 prosent, opplyser sentralbanken tirsdag.
DN170704 Riksbanksjef Stefan Ingves holder styringsrenten uendret på minus 0,5 prosent.
DN170704 På forhånd var det ventet en uendret rente.
DN170704 Den svenske sentralbanken holder renten uendret på minus 0,50 prosent.
AA170704 Sentralbanken i Sverige holder styringsrenta uendret på - 0,5 prosent, men mener det er mindre sannsynlig at renta skal enda lenger ned.
DN170703 Likevel tror om lag tre fjerdedeler av de spurte at internasjonale handel vil være uendret eller bedret i tiden fremover.
DN170703 I eurosonen lå arbeidsløsheten på 9,3 prosent i mai, også dette uendret fra april.
DN170703 Arbeidsløsheten i EU lå på 7,8 prosent i mai, uendret fra måneden i forveien.
DN170703 Likevel tror om lag tre fjerdedeler av de spurte at internasjonale handel vil være uendret eller bedret i tiden fremover.
AP170703 Hvis standarden i offentlige tjenester blir holdt nesten uendret , så blir behovet på statsbudsjettet halvert til rundt 5 milliarder ekstra hvert år fra 2030.
AP170703 Hvis standarden i offentlige tjenester blir holdt nesten uendret , så blir behovet på statsbudsjettet halvert til rundt 5 milliarder ekstra hvert år fra 2030.
AA170703 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 8 - 21 grader.
AA170703 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 8 - 21 grader.
AA170703 I eurosonen lå arbeidsløsheten på 9,3 prosent i mai, også dette uendret fra april.
AA170703 Arbeidsløsheten i EU lå på 7,8 prosent i mai, uendret fra måneden i forveien.
DN170630 Arbeidsledighetsraten er nå på 2,6 prosent, uendret fra mai.
DN170630 " Slik lagmannsretten ser det, var det ikke enighet mellom de involverte selskapene ved etableringen av Gassled om at tariffene skulle bestå uendret ut lisensperioden.
DN170630 Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak var på 5,2 prosent i mai, som det er uendret fra april.
AP170630 Også i mai ble andelen arbeidsledige registrert til 2,6 prosent, så den siste måneden er andelen uendret .
AP170630 Uendret siste måned ¶
AP170630 Også i mai ble andelen arbeidsledige registrert til 2,6 prosent, så den siste måneden er andelen uendret .
AP170630 Uendret siste måned ¶
AA170630 Også i mai ble andelen arbeidsledige registrert til 2,6 prosent, så den siste måneden er andelen uendret .
AA170630 Uendret siste måned ¶
AA170630 Også i mai ble andelen arbeidsledige registrert til 2,6 prosent, så den siste måneden er andelen uendret .
AA170629 - Vi har nå holdt renten uendret i 10 måneder lenger enn konkurrentene våre, sier leder i Skandiabanken Magnar Øyhovden i en pressemelding.
VG170628 - Siktelsen på grov kroppsskade er uendret , men det er gjort en forandring i at dødsfølgen nå er skrevet inn i siktelsen, sier politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt til VG.
DN170628 posisjon, som er august-kontrakten, omsettes onsdag morgen for 46,65 dollar per fat, uendret fra foregående handelsdag, da kontrakten steg 82 cent til 46,65 dollar per fat.
DA170628 Oppslutningen på snittet av ti nasjonale målinger er 31,8 prosent - uendret fra måneden før.
AP170628 Oppslutningen på snittet av ti nasjonale målinger er 31,8 prosent - uendret fra måneden før.
DN170627 Pantesatsen for flasker har vært uendret siden 1990-tallet.
DB170627 Pantesatsen for flasker har vært uendret siden 1990-tallet.
DN170626 Swedbank beholder sitt kursmål uendret på 40 kroner per aksje.
DN170626 Litt etter klokken 07 norsk tid er Nikkei-indeksen tilnærmet uendret med en oppgang må skarve 0,13 prosent.
AP170626 Uendret billettpris tross dobbelt så langt reisetid ¶
DB170623 Uendret grensekontroll og bevæpning ¶
SA170622 - Forsvarsminister Mattis og jeg gjorde klart at USAs posisjon i det spørsmålet er uendret , sier Tillerson.
SA170622 Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent, og sier nå at det er like stor sannsynlighet for at renten skal opp som at den skal ned.
SA170622 Siden den gang har grensene stort sett vært uendret .
SA170622 Et antall som stort sett har vært uendret siden Schei-komiteen sin innstilling ble vedtatt av Stortinget på begynnelsen av 1960-tallet.
DN170622 ¶ Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde på torsdagens pressekonferanse at renten holdes uendret .
DN170622 Norges Bank lot torsdag renten stå uendret på 0,5 prosent, og endret også som ventet rentebanen.
DN170622 Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, opplyser sentralbanken torsdag.
DN170622 Renten har vært uendret siden mars 2016, da den ble kuttet fra 0,75 til 0,50 prosent.
DN170622 Kronen styrker seg umiddelbart etter at Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,50 prosent.
DN170622 Kronen styrker seg etter at Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.
DN170622 Det var på forhånd ventet av 12 av 12 økonomer en uendret rente, ifølge estimater hentet inn av TDN Finans.
DN170622 Renten har vært uendret siden mars 2016, da den ble kuttet fra 0,75 til 0,50 prosent.
DN170622 På forhånd ventet 12 av 12 økonomer en uendret rente, ifølge estimater hentet inn av TDN Finans.
DN170622 Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent, opplyser sentralbanken i en pressemelding torsdag.
DN170622 Det er ventet at Norges Bank vil holde renten uendret på rekordlave 0,5 prosent etter ukens rentemøte.
DN170622 - Forsvarsminister Mattis og jeg gjorde klart at USAs posisjon i det spørsmålet er uendret , sier Tillerson.
DN170622 - Uendret posisjon ¶
DB170622 ¶ REKORDLAV RENTE : Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenta holdes uendret på rekordlave 0,5 prosent.
AP170622 Torsdag besluttet hovedstyret for åttende rentemøte på rad å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AP170622 Hvis andelen skulle vært uendret til 2016, måtte det ha vært rundt 130.000 flere sysselsatte.
AP170622 | Norges Bank holder renten uendret og spår bedre tider ¶
AP170622 Opposisjonen kan også peke på at SSB spår omtrent uendret yrkesdeltagelse på litt over 70 prosent til 2020.
AP170622 For åttende gang på rad bestemte hovedstyret i Norges Bank seg for å holde styringsrenten uendret .
AP170622 mai viste Olsen til denne formuleringen og holdt renten uendret .
AP170622 Torsdag besluttet hovedstyret for åttende rentemøte på rad å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AP170622 Hvis andelen skulle vært uendret til 2016, måtte det ha vært rundt 130.000 flere sysselsatte.
AP170622 | Norges Bank holder renten uendret og spår bedre tider ¶
AP170622 Opposisjonen kan også peke på at SSB spår omtrent uendret yrkesdeltagelse på litt over 70 prosent til 2020.
AP170622 For åttende gang på rad bestemte hovedstyret i Norges Bank seg for å holde styringsrenten uendret .
AP170622 mai viste Olsen til denne formuleringen og holdt renten uendret .
AA170622 | Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent ¶
AA170622 I Frankfurt lå DAX 30-indeksen uendret , mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London svekket seg henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent.
AA170622 Alle de andre partiene på denne målingen går fram, og SV holder seg fortsatt så vidt over sperregrensen med 4,3 prosents oppslutning, uendret fra den forrige målingen utført for DN av Sentio.
AA170622 Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent, og sier nå at det er like stor sannsynlighet for at renten skal opp som at den skal ned.
AA170622 Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent, og sier nå at det er like stor sannsynlighet for at renten skal opp som at den skal ned.
SA170621 - Uansett kommer tallet for sent til å påvirke beslutningen i morgen, der vi tror på uendret styringsrente og litt høyere rentebane, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
DN170621 Handelsbanken Capital Markets ventet uendret ledighetsrate i april.
DN170621 Det var på forhånd ventet uendret ledighet på 4,5 prosent fra foregående måned, ifølge TDN Finans.
DB170621 Alle de andre partiene på denne målingen går fram, og SV holder seg fortsatt så vidt over sperregrensen med 4,3 prosents oppslutning, uendret fra den forrige målingen utført for DN av Sentio.
DB170621 Uansett kommer tallet for sent til å påvirke beslutningen i morgen, der vi tror på uendret styringsrente og litt høyere rentebane », skriver hun.
DA170621 Alle de andre partiene på denne målingen går fram, og SV holder seg fortsatt så vidt over sperregrensen med 4,3 prosents oppslutning, uendret fra den forrige målingen utført for DN av Sentio.
AA170621 - Uansett kommer tallet for sent til å påvirke beslutningen i morgen, der vi tror på uendret styringsrente og litt høyere rentebane, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
DN170620 Statoil-sjef Eldar Sætre la frem forventninger om at Statoil vil ha positiv kontantstrøm og uendret gjeldsgrad med en oljepris på 50 dollar fatet under kapitalmarkedsdagen til selskapet tidligere i år.
AP170620 Politiet etterforsker nå om det dreier seg om et terrorangrep, og beredskapsnivået står uendret på nest høyeste nivå, opplyser myndighetene.
AP170620 Statens inntekter fra formuesskatten er nær uendret i løpet av fireårsperioden.
DN170619 Protector Forsikring endte uendret på 72,25 kroner.
DN170618 Vi tror Norges Bank fortsatt ønsker å signalisere at det er litt større sannsynlighet for rentekutt enn for renteøkning, men aller mest at renten blir uendret de neste par årene, sier Aamdal.
DN170618 Utflatingen vi ser i boligmarkedet tar litt luven bort fra at renten må settes opp, så vi er ganske sikre på at renten blir uendret , sier Tom Robin Solstad Nøis.
DN170618 Det blir uendret rente ifølge analytikerne.
DN170618 - Vi venter at Norges Bank holder renten uendret , men løfter rentebanen noe.
AA170618 Vi tror Norges Bank fortsatt ønsker å signalisere at det er litt større sannsynlighet for rentekutt enn for renteøkning, men aller mest at renten blir uendret de neste par årene, sier Aamdal.
AA170618 Utflatingen vi ser i boligmarkedet tar litt luven bort fra at renten må settes opp, så vi er ganske sikre på at renten blir uendret , sier Tom Robin Solstad Nøis.
AA170618 Det blir uendret rente ifølge analytikerne.
AA170618 - Vi venter at Norges Bank holder renten uendret , men løfter rentebanen noe.
VG170617 Det ser ut til å forbli uendret søndag.
DN170616 Dette er også tilfelle i USA, og fredagens rapport fra Japan viser at Bank of Japan vurderer økonomien som sterkere enn før, men den lave inflasjonen gjør at styringsrenten holdes uendret på - 0,1 prosent og målet for tiårsrenten opprettholdes på 0 prosent.
DN170616 - Vi venter at Norges Bank lar styringsrenten stå uendret på 0,5 prosent, og at den holdes der i årevis, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en forhåndsomtale før rentemøtet.
DN170616 - Vi tror at Norges Bank vil fortsette å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent de kommende tre årene, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken i sin forhåndsomtale før rentemøtet.
AP170616 Forutsetningen for regnestykket er at de andre partiene er uendret .
DN170615 Industriproduksjonen var uendret på månedsbasis i mai, mot en ventet oppgang på 0,2 prosent.
DN170615 Prisdifferansen mellom kontrakter i nordsjøoljen Brent og den amerikanske referanseoljen WTI er det seneste døgnet uendret , slik at Brent-premien torsdag morgen er på 2,10 dollar pr fat for kontrakter med samme forfallsmåned.
DN170614 I makroprognosene ble kjerneinflasjonen justert ned 0,2 prosentpoeng for fjerde kvartal i år, men er uendret videre frem.
DB170612 - Fremgangsmåten når det gjelder svindel på reiseforsikring er den samme i dag som for fem-ti år siden, og de geografiske områdene der svindelforsøkene stammer fra nokså uendret .
SA170611 | Mays kontor : Trumps planer om Storbritannia-besøk uendret
SA170611 Theresa Mays kontor sier Donald Trumps statsbesøksplan er uendret .
DA170611 | Mays kontor : Trumps planer om Storbritannia-besøk uendret
DA170611 Theresa Mays kontor sier Donald Trumps statsbesøksplan er uendret .
BT170611 Theresa Mays kontor sier Donald Trumps statsbesøksplan er uendret .
BT170611 Sammen med støttepartier har de i lengre tid fremmet en forsvarspolitikk som legger til grunn en uendret verdenssituasjon.
AA170611 | Mays kontor : Trumps planer om Storbritannia-besøk uendret
AA170611 Theresa Mays kontor sier Donald Trumps statsbesøksplan er uendret .
DN170609 Lån med ti års bindingstid og den flytende renten forblir uendret fra 1. juli.
DN170609 - Ti års fastrente forblir uendret .
AA170609 Lån med ti års bindingstid og den flytende renta forblir uendret fra 1. juli. 73 500 kunder i Lånekassen har i dag bundet renta.
AA170609 - Ti års fastrente forblir uendret .
AA170609 Lån med ti års bindingstid og den flytende renta forblir uendret fra 1. juli.
AA170609 - Ti års fastrente forblir uendret .
AA170609 | Økonomene tror renta forblir uendret
AA170609 Vi venter en uendret rentepolitikk i juni og i tiden framover, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.
AA170609 På rentemøtet i mai ble styringsrenta holdt uendret på 0,5 prosent.
AA170609 Den har dermed stått uendret siden den ble kuttet i mars i fjor.
AA170609 - En svak krone, sammen med klare tegn på høyere kapasitetsutnyttelse enn ventet, taler for en tilnærmet uendret rentebane til tross for lavere inflasjon.
DN170608 Sjømat-indeksen på Oslo Børs var nær uendret torsdag.
DN170608 « Den nominelle yielden var uendret og nominell PASK økte én prosent », heter det.
DN170608 SSB mener forholdene ligger til rette for at Norges Bank kan holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent helt frem til 2020.
AP170608 For den som tjener 400.000 kroner etter skatt betyr dette knapt 17.000 kroner mer å handle for i 2020 i forhold til i fjor, gitt at skattenivået blir uendret .
AP170608 Dessuten hjelper det for både industrien og andre næringer at SSB spår uendret styringsrente fra Norges Bank helt til 2020.
AP170608 Uendret rente til 2020 ¶
DN170607 Prognosen for årets vekst er uendret , mens prognosen for neste års vekst er nedjustert fra et anslag på 2,3 prosent.
DN170606 Carnegie mener at trafikktallene til Norwegian ikke var så dårlig som fryktet, og meglerhuset venter å holde estimatene noenlunde uendret da trafikktallene var ventet å være svake.
DB170606 I mai 2015 falt boligprisene 0,3 prosent, mens de sesongjustert var uendret .
DN170605 Ifølge makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets er situasjonen i boligmarkedet ganske uendret , men at kjøperne får mer makt enn tidligere og kan sikre seg noen gode kupp.
DN170605 Ifølge makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets er situasjonen i boligmarkedet ganske uendret , men at kjøperne får mer makt enn tidligere og kan sikre seg noen gode kupp.
DN170604 Uendret i Danmark og Finland ¶
DB170604 Gerard kastet flasker, glass, krakker og stoler mot terroristene som tok seg inn på restauranten ¶ Uendret i Danmark og Finland ¶
DB170604 - Olje vil være omtrent uendret , det vil være god vekst innen gass og fornybar energi, mens kull taper, sier analysesjef Erik Tønne i Clarksons Platou Offshore.
AP170604 Uendret i Norden ¶
AA170604 Uendret i Danmark og Finland ¶
DN170602 Arbeidsledigheten var ventet å være på 4,4 prosent, uendret fra forrige måned.
DB170602 Et slikt helsetilbud kan kun ha en begrenset effekt når årsaken til den uholdbare situasjonen forblir uendret .
DA170601 - Det norske militære bidraget er trygt folkerettslig forankret, skriver forsvarsministeren, og viser til at den folkerettslige vurderingen er uendret siden Norge besluttet å bidra til operasjonen mot IS, « Inherent Resolve ».
DA170601 Regjeringen hevder at dette medfører et uendret skattenivå for kraftsektoren, mens Energi Norge hevder dette er feil, og at sektoren har fått økt skatt.
BT170601 Samtidig har Senterpartiets vekst fra 7 prosent ved utgangen av fjoråret stanset på 12,3 prosent - uendret fra april.
BT170601 Dersom SV justeres ned til 3,99 prosent, Venstre til 4,0 prosent og de øvrige holdes uendret , krymper opposisjonens flertall til 86 mot 83 mandater.
AA170601 Kristdemokraterna faller under sperregrensa med 3,2 prosent, mens Liberalerna er uendret på 5 prosent.
DN170531 Tolvmånedersveksten var 2,3 prosent frem til utgangen av april, uendret fra måneden før.
DN170531 Uendret gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak ¶
AA170531 Kaldere om natten, uendret temperatur på dagtid. 7 - 21 grader.
AA170531 Betydelig kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 5 - 22 grader.
DB170530 Uendret for Norge på FIFA-rankingen ¶
DB170526 Etter at Trump ble president, har USAs forsvarsdepartement forsikret at de interne retningslinjene for det amerikanske militæret er uendret , ifølge nyhetsbyrået AFP.
AP170526 Etter at Trump ble president, har USAs forsvarsdepartement forsikret at de interne retningslinjene for det amerikanske militæret er uendret , ifølge nyhetsbyrået AFP.
AA170526 Etter at Trump ble president, har USAs forsvarsdepartement forsikret at de interne retningslinjene for det amerikanske militæret er uendret , ifølge nyhetsbyrået AFP.
AA170526 For de øvrige partiene er oppslutningen som følger : Kristelig Folkeparti 5,2 ( +0,3 ), Venstre 4,3 ( uendret ), Miljøpartiet De Grønne 2,7 ( +0,3 ), Rødt 2,5 ( - 1,4 ) og andre partier 2,5 ( +1,9 ).
DB170524 - Dagens tall endrer derfor heller ikke vårt syn om uendret styringsrente i juni og fremover.
DA170524 - Jeg gikk ut av sentralstyret i Frp på landsmøtet, men det vil ikke være noen hemmelighet hvor jeg hører hjemme politisk, og mitt politiske hjerte er i så henseende uendret .
NL170522 Fra mandag økes minsteprisen på torsk, mens seiprisen forblir uendret .
AA170522 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 11 - 20 grader.
DB170519 Skattene var høye, barnefattigdommen økte, familier satt på asylmottak i en årrekke, veiene forfalt, straffenivået forble uendret og sykehuskøene økte.
DN170518 Han bekrefter at regjeringens opprinnelige forslag om å kutte prisnedskrivningstilskudd på kroner 9,50 per liter sprit nå blir lagt uendret frem til vedtak i Stortinget.
DN170518 Uendret på topp fem ¶
AA170518 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 5 - 17 grader.
AA170518 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 3 - 17 grader.
AA170518 Uendret temperatur om natten, betydelig lavere dagtemperatur. 6 - 15 grader.
DN170517 Kronekursen forholdt seg tilnærmet uendret da rentekuttet ble annonsert onsdag.
SA170516 kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før, skriver SSB.
AA170516 kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før, skriver SSB.
VG170515 - Dette har vært nesten uendret de siste 20 årene, minnet Guldvog om.
DA170515 Mellom Grønland og Svalbard : Dette blir konsekvensen hvis regjeringens forvaltningsplan for Norskehavet blir stående uendret , ifølge WWF Verdens naturfond.
VG170512 Med vårt opplegg får vanlige folk mindre eller uendret skatt ».
DN170512 Pareto Securities venter derimot venter ikke å gjøre noen estimatrevideringer og beholder kursmålet uendret på 92 kroner.
AP170512 Det som er godt nytt, er at andelen unge som hverken er i utdanning eller jobb, er uendret , sa hun.
AA170511 Det er flere personer enn før, men uendret målt i andel av befolkningen.
AA170511 Andelen uføre målt i prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år, er imidlertid uendret på 9,5 prosent.
DN170510 Dette var uendret fra mars.
DN170510 Tolvmånedersveksten i kpi-jae var 1,7 prosent i april, uendret fra mars.
AA170510 Partiet får 11,2 prosent oppslutning, nesten uendret fra 11,3 prosent i april.
DB170508 Den er imidlertid uendret på 2,5 prosent av salgsverdien til boligen, og statens inntekter fra dokumentavgiften har økt i takt med boligprisveksten i Norge de siste årene. 7.
AA170508 Uendret temperatur om natten, kaldere på dagtid. 7 - 13 grader.
AA170508 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 6 - 19 grader.
AA170506 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 8 - 17 grader.
AA170506 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. - 1 til + 11 grader.
SA170504 Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten forblir uendret på 0,5 prosent.
SA170504 Foto : Audun Braastad / NTB scanpix ¶ | Uendret styringsrente på 0,5 prosent ¶
SA170504 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier Olsen.
SA170504 Korrigert for sesongvariasjoner er prisene uendret .
SA170504 | Langt bak Færøyene, men like foran Swaziland : Uendret for Norge på FIFA-rankingen ¶
SA170504 Topp 20 på rankingen er uendret .
DN170504 Torsdag bestemte Norges Bank seg for å holde renten uendret på 0,50 prosent.
DN170504 Onsdag kveld holdt Federal Reserve renteintervallet uendret , mens de kommuniserte at den dempede økonomiske veksten i første kvartal trolig er forbigående.
DN170504 Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret fra forrige måned.
DN170504 USAs sentralbank holder renten uendret
DN170504 Kronen svekket seg etter at Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.
DN170504 Kronen svekker seg etter at Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.
DN170504 Samtlige økonomer TDN Finans snakket med på forhånt ventet at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret .
DN170504 Norges Bank besluttet også under det forrige rentemøtet i mars å holde styringsrenten uendret .
DN170504 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding i forbindelse med rentebeslutningen.
DN170504 Den norske sentralbanken Norges Bank holdt som ventet renten uendret torsdag.
DB170504 Topp 20 på rankingen er uendret .
DB170504 ¶ Sentralbanksjef Øystein Olsen velge å holde renten uendret .
DB170504 Tre år med uendret rente ?
DB170504 Samtlige syv økonomer som TDN Finans snakket med i forkant ventet at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret .
DB170504 Her kan vi lese at sjeføkonom Kari Due-Andresen forventer en uendret styringsrente i flere år fremover.
DB170504 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding.
DB170504 - Når det gjelder pengepolitikken fremover, forventer vi at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent de neste tre årene, da vi tror at inflasjonen ikke vil innfri Norges Banks forventninger, skriver Due-Andresen.
DB170504 ( Hegnar.no ) : Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.
DB170504 Prisoppgangen de siste 12 månedene var 8,5 prosent og uendret fra mars.
DB170504 Justert for sesongvariasjoner var boligprisene uendret , mens det i snitt var ventet en sesongjustert vekst på 0,5 prosent.
DB170504 I mars kostet gjennomsnittsboligen 65066 kroner, men Obos opplyser at Obos-prisene var uendret fra foregående måned.
DB170504 Justert for sesongvariasjon var boligprisene uendret .
DA170504 Korrigert for sesongvariasjoner ble prisene uendret sammenlignet med mars måned.
DA170504 Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten forblir uendret på 0,5 prosent.
DA170504 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier Olsen.
DA170504 ( NTB ) ¶ | Uendret styringsrente på 0,5 prosent ¶
BT170504 | Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent ¶
BT170504 STÅR STILLE : Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten forblir uendret på 0,5 prosent.
BT170504 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier Olsen.
BT170504 Korrigert for sesongvariasjoner er prisene uendret .
AP170504 | Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent ¶
AP170504 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier Olsen.
AP170504 Uendret rente fra Norges Bank i dag og « de neste årene » ¶
AP170504 Korrigert for sesongvariasjoner er prisene uendret .
AP170504 | Langt bak Færøyene, men like foran Swaziland : Uendret for Norge på FIFA-rankingen ¶
AP170504 Topp 20 på rankingen er uendret .
AA170504 | Norges Bank holder renten uendret
AA170504 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier Olsen.
AA170504 På landsbasis steg prisene med 0,5 prosent, men justert for sesongvariasjoner er prisene i praksis uendret .
AA170504 Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier Olsen.
AA170504 ( ©NTB ) ¶ | Uendret styringsrente på 0,5 prosent ¶
AA170504 Boligprisene i Norge steg 0,5 prosent i april, men justert for sesongvariasjoner var prisene uendret , viser de nye tallene.
DN170503 USAs sentralbank holder renten uendret
DN170503 | USAs sentralbank holder renten uendret
DN170503 USAs sentralbank holder styringsrenten uendret i intervallet mellom 0,75 og én prosent.
DN170503 Samtlige av de 88 økonomene som har oppgitt sine estimater til Bloomberg News venter uendret rente.
DN170503 Komiteen mener den økonomiske utviklingen viser at det fremdeles er behov for en fortsatt ekspansiv pengepolitikk og besluttet derfor å holde renten uendret i intervallet mellom 0,75 og én prosent.
DN170503 Samtlige av de 88 økonomene som har oppgitt sine estimater til Bloomberg News venter uendret rente.
AP170503 Tirsdag kom tall som viste at prisene for boliger i boligbyggelaget OBOS i Oslo-området var uendret fra mars til april.
AP170503 Styringsrenten er holdt uendret på rekordlave 0,5 prosent siden mars i fjor.
AP170503 Meglerhuset DNB Markets spår ifølge NTB at styringsrenten blir liggende uendret helt til 2021.
AP170503 Uendret rente ¶
DN170502 Samtlige av de 88 økonomene som har oppgitt sine estimater til Bloomberg News venter uendret rente.
DN170502 Aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets tar ut Storebrand etter å ha levert en uendret portefølje tre uker på rad : ¶
DB170502 Tirsdag formiddag kom tall som viser at prisene på brukte boliger i OBOS-tilknyttede boliger i Oslo var uendret fra mars til april.
AP170502 Prisene på brukte boliger i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo var uendret fra mars til april.
AA170502 Prisene på brukte boliger i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo var uendret fra mars til april.
VG170501 Toppen av listen forblir uendret med Andy Murray øverst, til tross for Rafael Nadals suksess i Barcelona i helgen.
SA170501 Ekspertene tror på uendret styringsrente.
SA170501 Toppen av listen forblir uendret med Andy Murray øverst, til tross for Rafael Nadals suksess i Barcelona i helgen.
FV170501 Også professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener det er høy sannsynlighet for uendret rente på 0,5 prosent.
FV170501 Ekspertene tror på uendret styringsrente.
DN170501 Samtlige av de 88 økonomene som har oppgitt sine estimater til Bloomberg News venter uendret rente.
DN170501 Også professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener det er høy sannsynlighet for uendret rente på 0,5 prosent.
DB170501 Toppen av listen forblir uendret med Andy Murray øverst, til tross for Rafael Nadals suksess i Barcelona i helgen.
DB170501 For en uke siden leverte Mobatos advokat et 77 sider langt dokument til Den internasjonale straffedomstolen, der Duterte anklages for å, « gjentatte ganger, uendret og kontinuerlig ». ha begått forbrytelser mot menneskeheten, og at under hans styre har drap på narkotikabrukere og andre kriminelle blitt « anbefalt framgangsmåte », skriver Reuters.
DA170501 Han klaget på avslaget, og opplyste i tillegg om at han nå har konvertert fra islam til kristendommen, men vedtaket om avslag forble uendret .
AP170501 Også professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener det er høy sannsynlighet for uendret rente på 0,5 prosent.
AP170501 Ekspertene tror på uendret styringsrente.
AP170501 Uendret rente fra Norges Bank i dag og « de neste årene » ¶
AP170501 Toppen av listen forblir uendret med Andy Murray øverst, til tross for Rafael Nadals suksess i Barcelona i helgen.
AA170428 Forbruket av mat og drikkevarer gikk opp 0,1 prosent, mens forbruket av andre varer var tilnærmet uendret fra februar til mars.
SA170427 Husholdningenes og de ikke-finansielle foretakenes etterspørsel etter lån var uendret i 1. kvartal.
SA170427 Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.
DN170427 | Nær uendret på Oslo Børs ¶
DN170427 For inneværende kvartal varsler bankene uendret kredittpraksis.
DB170427 Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.
DA170427 - Loven er uendret
AP170427 Husholdningenes og de ikke-finansielle foretakenes etterspørsel etter lån var uendret i 1. kvartal.
AP170427 Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.
AP170427 Husholdningenes og de ikke-finansielle foretakenes etterspørsel etter lån var uendret i 1. kvartal.
AA170427 | ESB holder styringsrenta uendret
AA170427 Innskuddsrenta forblir også uendret på minus 0,4 prosent, noe som innebærer at bankene må betale for å ha innskudd i ESB.
AA170427 Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv.
AA170427 Husholdningenes og de ikke-finansielle foretakenes etterspørsel etter lån var uendret i 1. kvartal.
DN170426 Hovedindeksen på Oslo Børs endte uendret på 698,50 poeng, omsatt for 3.829 millioner kroner.
DN170426 Budet er imidlertid uendret fra tidligere tilbud om 0,8 Frontline-aksjer pr DHT-aksje.
AP170426 Russland tilbakeviser påstanden fra Frankrike og sier at landets syn på saken er uendret .
DN170425 " I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret i denne perioden ", heter det.
DB170425 I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret i denne perioden.
AA170425 I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret i denne perioden.
AP170424 Naturmangfoldsloven står fortsatt over forskriften, og så lenge denne ikke endres, er situasjonen uendret , sier han.
AA170424 Uendret temperatur om natten, kaldere på dagtid. 4 - 13 grader.
AA170424 Inntektene vil bli omtrent uendret , sier Bjerkan.
DN170420 Siste 12 måneder har salget av småhus og leiligheter steget 24 prosent, mens salget av eneboliger er uendret .
AA170420 Det siste året har det vært en vekst i salget av leiligheter og småhus på 24 prosent, mens salget av eneboliger er uendret .
DN170419 Partiet gleder seg over at naturmangfoldsloven forblir uendret , og viser til samarbeidsavtalens formuleringer om dette.
DA170419 Planene om nytt tinghus på Nytorget og underjordisk parkeringsanlegg har gjort at Nytorget har stått stort sett uendret i flere tiår.
VG170413 På Nordenskiöld Land - det sentrale landområdet på Spitsbergen - er skredsituasjonen uendret , men det ligger lokalt ustabil fokksnø i leheng, og enkelte steder kan én skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen.
SA170413 På Nordenskiöld Land - det sentrale landområdet på Spitsbergen - er skredsituasjonen uendret , men det ligger lokalt ustabil fokksnø i leheng, og enkelte steder kan én skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen.
DA170413 På Nordenskiöld Land - det sentrale landområdet på Spitsbergen - er skredsituasjonen uendret , men det ligger lokalt ustabil fokksnø i leheng, og enkelte steder kan én skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen.
DA170413 På Nordenskiöld Land - det sentrale landområdet på Spitsbergen - er skredsituasjonen uendret , men det ligger lokalt ustabil fokksnø i leheng, og enkelte steder kan én skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen.
AA170413 På Nordenskiöld Land - det sentrale landområdet på Spitsbergen - er skredsituasjonen uendret , men det ligger lokalt ustabil fokksnø i leheng, og enkelte steder kan én skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen.
AA170413 På Nordenskiöld Land - det sentrale landområdet på Spitsbergen - er skredsituasjonen uendret , men det ligger lokalt ustabil fokksnø i leheng, og enkelte steder kan en skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen.
AA170412 - Men jeg er opptatt av det jeg har fått til, at inntektene har gått opp selv om subsidiene nesten er uendret , sier han, og legger til at han tror det over tid styrker norsk jordbruk.
AP170411 - Men jeg er opptatt av det jeg har fått til, at inntektene har gått opp selv om subsidiene nesten er uendret , sier han, og legger til at han tror det over tid styrker norsk jordbruk.
AP170411 - Men jeg er opptatt av det jeg har fått til, at inntektene har gått opp selv om subsidiene nesten er uendret , sier han, og legger til at han tror det over tid styrker norsk jordbruk.
SA170410 | Politiet holder terror-beredskap uendret
AA170410 - Fem- og tiårsrenta er uendret sammenlignes med dagens nivå, mens treårsrenta øker marginalt, sier kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen Christin Dammen.
AA170409 Uendret i Trøndelag ¶
SA170408 Trusselnivået i Sverige er likevel uendret på nivå tre " økt risiko " for terrorhandlinger. ( ©NTB ) ¶
DB170408 Hvis valgkomiteen får det som de vil, blir sentralstyret nærmest uendret fra i dag, med en forskjell : ¶
AA170408 Trusselnivået i Sverige er likevel uendret på nivå tre " økt risiko " for terrorhandlinge ¶
DN170406 Meglerhuset ser en økning i seismikkstreamere på fire prosent i 2017, mot et uendret antall i 2016.
VG170405 Midtbanen til Rosenborg er den eneste lagdelen som forblir uendret ; der starter Fredrik Midtstjø, Anders Konradsen og Mike Jensen.
DB170405 - Bompengenivået i NTP ligger uendret i forhold til tidligere.
DB170405 - Bompengenivået ligger uendret i forhold til tidligere.
DA170405 I Frankfurt holdt DAX 30-indeksen seg omtrent uendret fra dagen før.
AA170405 I Frankfurt holdt DAX 30-indeksen seg omtrent uendret fra dagen før.
DB170404 Likevel er frafallet like stort som i norsk LAR, mortaliteten like høy, utskrivning på grunn av aggresjon eller rusing vanligere enn i norsk LAR og yrkesaktiviteten uendret eller lavere.
AP170404 Gjennomsnittlig forvaltet kapital var omtrent uendret for disse fra 2015 til 2016.
AP170404 De var uendret rundt 56 milliarder kroner for de åtte store bankene.
AP170404 Bankenes rentemargin, det vil si forskjellen på utlånsrente og innskuddsrente, var omtrent uendret i fjor, regnet for bankene samlet.
AP170404 Gjennomsnittlig forvaltet kapital var omtrent uendret for disse fra 2015 til 2016.
AP170404 De var uendret rundt 56 milliarder kroner for de åtte store bankene.
AP170404 Bankenes rentemargin, det vil si forskjellen på utlånsrente og innskuddsrente, var omtrent uendret i fjor, regnet for bankene samlet.
DN170403 Dette er uendret siden februar, og 15,6 prosent høyere enn i mars 2016.
DB170403 Dette er uendret siden februar, og 15,6 prosent høyere enn i mars 2016.
DB170403 Uendret på landsbasis ¶
AP170403 Dette er uendret siden februar, og 15,6 prosent høyere enn i mars i fjor.
AA170403 Uendret temperatur om natten, kaldere på dagtid. - 2 til + 8 grader.
AA170403 Dette er uendret siden februar, og 15,6 prosent høyere enn i mars i fjor. ( ©NTB ) ¶
DN170402 Bruce tror at det mest sannsynlige er at renten vil bli holdt uendret det nærmeste året, men mener likevel at sjansen for et rentekutt ikke kan utelukkes helt.
SA170401 - Situasjonen er uendret .
AP170401 - Situasjonen er uendret .
DN170331 Ledigheten falt eller var uendret i de fleste fylker og for alle yrkesgrupper.
DB170331 Sesongjustert var ledigheten uendret eller falt i de fleste fylkene, og nedgangen fortsetter på Sør- og Vestlandet.
DB170331 Ledigheten var uendret eller falt innen alle yrkesgrupper, og nedgangen var størst innen industriarbeid og ingeniør- og IKT-fag.
AP170331 Meldingen har også et « basisforløp » der standarden i offentlige tjenester blir holdt nesten uendret .
AP170331 For å holde standarden uendret , må derfor de som blir igjen bli stadig mer effektive, blant annet i pleie og omsorg.
AP170331 Meldingen har også et « basisforløp » der standarden i offentlige tjenester blir holdt nesten uendret .
AP170331 For å holde standarden uendret , må derfor de som blir igjen bli stadig mer effektive, blant annet i pleie og omsorg.
AP170331 Ledigheten gikk ned eller var uendret i alle yrkesgrupper.
AA170331 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. 0 - 9 grader.
AA170331 Uendret temperatur om natten, kaldere på dagtid. 2 - 9 grader.
AA170331 Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av februar, noe som er uendret fra måneden før, ifølge tall fra SSB.
AA170331 | Uendret innenlandsk gjeldsvekst ¶
AA170331 Ledigheten gikk ned eller var uendret i alle yrkesgrupper.
AA170329 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 2 til + 9 grader.
AA170329 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 2 til + 5 grader.
DN170328 Tror på uendret rente i år ¶
DN170328 Meglerhuset venter at styringsrenten blir holdt uendret på 0,5 prosent ut inneværende år, til tross for at Norges Banks renteprognose indikerer 40 prosent sannsynlighet for ytterligere et rentekutt i løpet av året.
DB170328 Når regjeringa hevder Norges hovedlinje er uendret og at alt er som normalt, er det altså grunn til å være skeptisk.
DA170328 UENDRET : Fylkesmannen blir fortsatt klageinstans i mobbesaker.
DN170327 Grunnlønnen ble nemlig holdt uendret på seks millioner kroner, det samme som for 2015.
AA170324 Uendret temperatur. 0 - 8 grader.
AA170324 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 3 - 11 grader.
AP170323 Trusselnivået i Storbritannia er uendret på nest høyeste nivå, hvor det høyeste nivået indikerer at man har informasjon om et konkret angrep.
SA170322 Det har nå vært uendret i over to år og ligger på nest høyeste nivå.
DN170322 Nedgangen fortsatte da de amerikanske børsene åpnet onsdag, men den brede S&P500-indeksen endte tilnærmet uendret på opp 0,19 %.
AA170322 Det har nå vært uendret i over to år og ligger på nest høyeste nivå.
DA170321 På tross av at skiftende regjeringer har løftet fram « tidlig innsats » som en fanesak for skolen gjennom flere tiår, er det store bildet uendret : Norske elever får ekstra hjelperessurser og spesialundervisning sent i utdanningsløpet, og ikke i småskolen slik tilfellet er i Finland.
DN170320 Men, etter at Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret forrige uke og senket rentebanen, velger vi å ta gevinst, sier Westby.
AA170320 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 4 - 9 grader.
AA170320 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. - 5 til + 8 grader.
AA170320 Hovedindeksen på Oslo Børs holdt seg omtrent uendret mandag.
AP170317 - Det er lite sannsynlig at Sandbergs forslag blir stående uendret gjennom behandlingen i komiteen, sier Pollestad.
AA170317 - Det er lite sannsynlig at Sandbergs forslag blir stående uendret gjennom behandlingen i komiteen, sier Pollestad.
SA170316 I tråd med analytikernes forventninger holder hovedstyret i Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
FV170316 Som ventet ble styringsrenten torsdag holdt uendret på historisk lave 0,5 prosent, et nivå den har ligget på i nøyaktig ett år.
FV170316 Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten holdes uendret på 0,5 prosent.
FV170316 Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave 0,5 prosent og signaliserer at en renteheving ligger lenger fram i tid enn tidligere antatt.
DN170316 Vi anslår at arbeidsledigheten vil være om lag uendret frem mot sommeren », skriver Norges Bank i rapporten.
DN170316 Norges Bank besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.
DN170316 Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 0,50 prosent torsdag, et nivå de har holdt fast ved i et år.
DN170316 DNB Markets mener at rentebanen indikerer 40 prosents sannsynlighet for kutt i løpet av året, men mener fortsatt at det mest sannsynlige er at renten holdes uendret .
DN170316 - Jeg tror likevel at det skal mye til for at de faktisk kutter renten i juni, sier Bruce, og viser til at Norges Bank har holdt muligheten åpen for kutt i de siste par rapportene, men likevel valgt å holde renten uendret .
DN170316 - Det vi har lært av de siste rentemøtene er at selv om de holder muligheten åpen for kutt så holder de renten uendret av hensyn til finansiell stabilitet, sier Bruce.
DN170316 Rentebanen ble imidlertid justert ned en god del, mens vi hadde ventet ganske uendret rentebane.
DN170316 Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, opplyser sentralbanken torsdag.
DN170316 Dermed indikerer sentralbanken at styringsrenten mest sannsynlig blir holdt uendret frem til sommeren 2019.
DN170316 - Beslutningen om å holde renten uendret var som ventet av oss og markedet.
DN170316 Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt som ventet renten uendret i dag.
DN170316 « Alle » venter uendret rente fra sentralbanksjef Øystein Olsen i dag, men hva skjer med rentebanen ?
DB170316 I tråd med analytikernes forventninger holder hovedstyret i Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
BT170316 Som ventet ble styringsrenten torsdag holdt uendret på historisk lave 0,5 prosent, et nivå den har ligget på i nøyaktig ett år.
BT170316 Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde torsdag at styringsrenten holdes uendret på 0,5 prosent.
BT170316 Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave 0,5 prosent og signaliserer at en renteheving ligger lenger fram i tid enn tidligere antatt.
AP170316 New York forventet at antallet som ville besøke byen i 2017, ville forbli uendret fra 2016 på rundt 12,7 millioner.
AP170316 New York forventet at antallet som ville besøke byen i 2017, ville forbli uendret fra 2016 på rundt 12,7 millioner.
AP170316 New York forventet at antallet som ville besøke byen i 2017, ville forbli uendret fra 2016 på rundt 12,7 millioner.
AP170316 » Dermed lander Olsen på uendret styringsrente.
AP170316 Torsdag holdt han styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AP170316 Hovedstyret i Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent og lar prisvekstren synke langt under målet.
AP170316 » Dermed lander Olsen på uendret styringsrente.
AP170316 Torsdag holdt han styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AP170316 Hovedstyret i Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent og lar prisvekstren synke langt under målet.
AP170316 Uventet lav vekst i lønn og priser bidrar til at lånekundene kan glede seg med uendret rente i to år til.
AP170316 I går holdt han styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AA170316 Som ventet ble styringsrenten torsdag holdt uendret på historisk lave 0,5 prosent, et nivå den har ligget på i nøyaktig ett år.
AA170316 Norges Bank holder styringsrenten uendret på historisk lave 0,5 prosent og signaliserer at en renteheving ligger lenger fram i tid enn tidligere antatt.
AA170316 I tråd med analytikernes forventninger holder hovedstyret i Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AA170316 I tråd med analytikernes forventninger holder hovedstyret i Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AA170316 | Bankenes kapitalkrav holdes uendret
AA170316 Finansdepartementet har bestemt at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret .
DN170315 Selv om styringsrenten har vært holdt uendret siden mars i fjor, har boliglånsrentene økt noe.
DN170315 I Nordea-studien tror 44 prosent av de spurte at boliglånsrenten forblir uendret det nærmeste året.
DA170315 Mottakere som har hatt en inntektsvekst på linje med veksten i trygd fra 2015 til i dag, får om lag uendret bostøtte i 2017, skriver statssekretær Kristin Holm Jensen i en e-post til Dagsavisen.
DA170315 - Om lag uendret bostøtte ¶
AA170315 Selv om styringsrenten har vært holdt uendret siden mars i fjor, har boliglånsrentene økt noe.
AA170315 I Nordea-studien tror 44 prosent av de spurte at boliglånsrenten forblir uendret det nærmeste året.
AP170313 På 2018-budsjettet må bruken av oljepenger holdes uendret , gitt at Regjeringen følger sin nylig innstrammede handlingsregel.
AP170313 Grunntanken er at den reelle verdien av fondet skal være uendret til evig tid.
VG170310 Formuesskatten på arbeidende kapital er nominelt omlag uendret siden 2013.
DN170310 - Vi tror i store trekk de kommer til å holde den uendret , men at det er en sannsynlighet for rentekutt senere dette året, sier Aamdal.
AP170310 Embetet til Lodve Solholm i Møre og Romsdal og til Magnhild Meltveit Kleppa i Rogaland forblir uendret .
AA170310 Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier den lave inflasjonen taler for at Norges Bank lar renten være uendret under rentemøte torsdag i neste uke. ( ©NTB ) ¶
DN170309 Styret i Den europeiske sentralbanken ECB har besluttet å holde rentene uendret etter torsdagens rentemøte, opplyser sentralbanken i en pressemelding.
DN170309 Holder rentene uendret
DN170309 Styret i Den europeiske sentralbanken ECB har besluttet å holde rentene uendret etter torsdagens rentemøte, opplyser sentralbanken i en pressemelding.
DB170309 For norske kvinner er derimot levealderen omtrent uendret i 2016.
DA170309 Rentenivået forventes å forbli uendret de to neste årene, før en forsiktig oppgang innledes i 2019.
AA170309 Litt varmere om natten, uendret dagtemperatur. - 1 til + 7 grader.
AA170309 Refinansieringsrenten holdes uendret på 0 prosent.
AA170309 Den europeiske sentralbanken ( ESB ) holder som ventet styringsrentene uendret på et historisk lavt nivå.
AA170309 Rentenivået forventes å forbli uendret de to neste årene, før en forsiktig oppgang innledes i 2019.
AA170309 For norske kvinner er derimot levealderen omtrent uendret i 2016.
AA170309 For norske kvinner er derimot levealderen omtrent uendret i 2016.
DN170308 Neste uendret
DN170308 Fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styrerepresentanter har vært nesten uendret de siste årene.
AA170308 Fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styrerepresentanter har vært nesten uendret de siste årene.
DB170307 Tror på uendret styringsrente ¶
DB170307 Samlet planlegger kontaktene om lag uendret investeringsnivå de neste 12 månedene.
DB170307 Han trekker også frem at forventet lønnsvekst er 2,5 prosent, som er uendret fra november, er godt under Norges Bank prognose om en lønnsvekst på 2,8 prosent.
DB170307 Bedriftene i nettverket venter at veksten fra næringslivet vil tilta videre, mens tjenesteyterne ser for seg om lag uendret vekst fra husholdningene det neste halvåret, heter det i rapporten.
DB170307 Alt i alt tror Gonsholt Hov likevel at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent i neste uke ( rentebeslutningen kommer 16. mars ) og at det trolig bare vil bli små endringer i rentebanen.
DB170307 Utvalgets mandat var først og fremst å « ta utgangspunkt i uendret ressursbruk på området samlet sett », men de hadde også muligheten til å komme med forslag om økt ressursbruk.
DN170306 Dersom sentralbankens nettverksrapport tirsdag og inflasjonstallene fredag kommer inn som ventet, tror DNB at Norges Bank velger å holde renten uendret , og banken « tror heller ikke på de store endringene i rentebanen ».
DN170306 - Hvis vår forventning om en økning i sysselsettingen på 220 000 personer ( konsensus venter ifølge Reuters 190 000 personer ) og uendret ledighetsrate på 4,7 prosent slår til, er den aller siste brikken på plass for en renteheving neste uke, skriver Fjære i morgenrapporten.
SA170305 Uværet bygget seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke søndag.
DB170305 Uværet bygget seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke søndag.
DB170305 Uværet bygger seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke på søndag.
DA170305 Uværet bygget seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke søndag.
AA170305 Uværet bygget seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke søndag.
DB170304 Uværet bygger seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke på søndag.
DB170304 Uværet bygger seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke på søndag.
AP170304 Uværet bygger seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke på søndag.
AA170304 Uværet bygger seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke på søndag.
AA170304 Uværet bygger seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke på søndag.
DN170303 - Ledighetstallene er også noe bedre enn Norges Bank har forventet og underbygger at sentralbanken holder renten uendret på møtet i mars, på tross av inflasjon markert på nedsiden av anslaget.
BT170303 Uværet bygger seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke på søndag.
DN170302 DNB Markets venter uendret styringsrente etter rentemøtet.
AA170302 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 1 - 5 grader.
AA170302 Andre tall viser at prisstigningen på viktige varer som energi og mat ligger uendret på 0,9 prosent.
AA170302 - Dagens tall har trolig lite innvirkning på rentebeslutningen om to uker der vi tror Norges Bank vil holde renten uendret , sier hun.
DN170301 Nordic Nanovector er uendret på 92,50 kroner onsdag.
AA170301 Oljeprisen er omtrent uendret fra tirsdag.
AA170301 Oljeprisen er omtrent uendret fra tirsdag.
DN170228 Men så dro den inn en ny forklaringsfaktor som sier at renteprognosen holdes uendret av hensyn til faren for finansiell ustabilitet, sier Bruce.
DN170228 Dermed fremsto rentebanen som mer eller mindre uendret , med lik sannsynlighet for at renten ville bli kuttet ytterligere, selv om en mange andre faktorene utenom finansiell stabilitet og usikkerhet rundt den lave renten trakk i retning av en lavere rente fremover.
DN170228 Likevel ble banen holdt uendret og sentralbanken indikerte fortsatt bare en sannsynlighet på 40 prosent for ytterligere kutt i renten.
DN170228 - Da dro de inn en ny forklaringsfaktor som sier at renteprognosen holdes uendret på grunn av faren for finansiell ustabilitet, sier Bruce.
DN170228 På tross av det Eriksen kaller « uheldige » markedsforhold de siste par årene, er Akers langsiktige utsikter for olje- og gassektoren uendret .
AP170228 Hvis de to siste effektene regnes med, var fondets verdi nesten uendret i fjor.
AP170228 Hvis de to siste effektene regnes med, var fondets verdi nesten uendret i fjor.
AA170228 Oljeprisen var omtrent uendret fra mandag.
SA170224 Ifølge Håstein har statistikken stått nærmest uendret det siste året, men etter forrige måneds dieselforbud har søkene tatt en annen vending.
FV170224 Ifølge Håstein har statistikken stått nærmest uendret det siste året, men etter forrige måneds dieselforbud har søkene tatt en annen vending.
BT170224 Ifølge Håstein har statistikken stått nærmest uendret det siste året, men etter forrige måneds dieselforbud har søkene tatt en annen vending.
AP170224 Ifølge Håstein har statistikken stått nærmest uendret det siste året, men etter forrige måneds dieselforbud har søkene tatt en annen vending.
AA170224 Ifølge Håstein har statistikken stått nærmest uendret det siste året, men etter forrige måneds dieselforbud har søkene tatt en annen vending.
SA170223 Disse tallene er også uendret siden året før.
AP170223 Børsen reagerte først positivt med å sende Telenor-aksjen opp med 1 prosent, men med nedgang på 0,15 prosent ved børsslutt endte Telenor-kursen nærmest uendret .
AP170223 Disse tallene er også uendret siden året før.
AA170223 42,9 prosent venter at rentene forblir uendret . ( ©NTB ) ¶
SA170222 I DNB Markets hadde de ventet at de nye tallene ville vise en uendret arbeidsledighet på 4,7 prosent, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.
DN170222 Renten ble holdt uendret på møtet, men sentralbankens pengepolitiske komité, som fastsetter styringsrenten i USA, brukte mye av tiden under todagersmøtet i månedsskiftet januar/februar til å diskutere hvor stor innvirkning president Donald J.
DN170222 Renten ble holdt uendret på møtet, men sentralbankens pengepolitiske komité, som fastsetter styringsrenten i USA, brukte mye av tiden under todagersmøtet i månedsskiftet januar/februar til å diskutere hvor stor innvirkning president Donald J.
AA170222 Sentralbanken har så langt valgt å holde styringsrenten uendret , noe som ble vedtatt på rentemøtet ved månedsskiftet.
AA170222 I DNB Markets hadde de ventet at de nye tallene ville vise en uendret arbeidsledighet på 4,7 prosent, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.
VG170221 Jeg tror ikke Caballero er Citys langsiktige løsning, og er keepersituasjonen uendret til sommeren må de ut å handle.
DN170221 Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode.
AA170221 Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode. ( ©NTB ) ¶
SA170220 Valgkomiteen innstiller på et uendret styre.
DN170220 Men når hun først peker på vårt forslag til skatteopplegg, burde hun nevne at tre av fire vil få lavere eller om lag uendret inntektsskatt med vårt forslag sammenlignet med regjeringens opplegg, sier hun. ( ©NTB ) ¶
BT170220 Valgkomiteen innstiller på et uendret styre.
AP170220 Valgkomiteen innstiller på et uendret styre.
AP170219 - Innen aluminium har kapasiteten i Norge vært stort sett vært uendret siden 2009.
DN170217 Som andel av fastlands-BNP vil oljepengebruken holde seg om lag uendret , noe som er definisjonen av et nøytralt budsjett, viser Nordea til.
AA170217 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 3 til + 7 grader.
AA170217 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 3 til + 3 grader.
AA170217 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 2 - 10 grader.
AA170217 For første gang siden 2013 er det nå flere som tror det blir bedre enn som tror på en uendret markedssituasjon.
SA170216 For befolkningen uten innvandrere lå arbeidsledigheten uendret på 2,1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
AA170216 Vi regner med at mange pasienter vil være utskrevet da, og hvis det ikke er kommet nye bakteriefunn, vil vi vurdere å gå tilbake til normal drift, sier Selvaag og presiserer at det medisinske tilbudet til syke nyfødte er uendret .
AA170216 For befolkningen uten innvandrere lå arbeidsledigheten uendret på 2,1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram torsdag.
AA170215 Den svenske sentralbanken holder styringsrenten uendret på minus 0,5 prosent.
AA170215 Beslutningen om å holde styringsrenten uendret førte onsdag til svekket svensk krone, målt mot dollar og euro.
AA170215 ( ©NTB ) ¶ | Uendret rente i Sverige ¶
VG170214 Etter Aps opplegg vil tre av fire få lavere eller om lag uendret inntektsskatt.
DN170214 | Økonomer tror på uendret rente ¶
DN170214 Sveriges Riksbank ventes å holde både styringsrenten og verdipapirkjøpprogrammet uendret onsdag.
DN170214 Medlemmene i sentralbankens rentekomité holdt renten uendret 1. februar på mellom 0,5 og 0,75 prosent.
DN170214 Holdt renten uendret
DN170214 I Trondheim har leienivået holdt seg uendret gjennom 2016, og ledighetsnivået ligger på rundt ti prosent, ifølge rapporten.
DN170213 I oljesektoren steg Aker BP-aksjen 0,4 prosent til 162 kroner, mens Statoil var nær uendret .
DN170213 Beløpet er uendret fra 2015.
AA170210 Oljeprisen var omtrent uendret fredag formiddag.
AA170209 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 2 - 8 grader.
VG170208 Nå styrer Støre mot en mulig regjering med Senterpartiet og KrF, og man skulle tro at det gjorde det like nødvendig å love uendret skattenivå.
DN170208 67 prosent av bedriftene varsler uendret bemanning, mens ti prosent varsler reduksjon.
DN170208 Onsdag holdt kursen seg omtrent uendret .
AA170208 Indeksene DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London lå omtrent uendret fra tirsdag, mens CAC 40 i Paris steg 0,3 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170208 Etter vel en times handel på Oslo Børs var A-aksjen ned nær 1 prosent, mens B-aksjen var uendret .
VG170207 - Barnetrygden består uendret i vårt programutkast, sier Hadia Tajik, som har ledet programprosessen, med sentralstyret som programkomité.
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
SA170206 - Ellers er det meste uendret , minus airbagen som Dainese har utviklet.
FV170206 - Ellers er det meste uendret , minus airbagen som Dainese har utviklet.
BT170206 - Ellers er det meste uendret , minus airbagen som Dainese har utviklet.
AP170206 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170206 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170206 - Ellers er det meste uendret , minus airbagen som Dainese har utviklet.
VG170205 - Jeg gjorde det klart at vår langvarige politikk hva gjelder Senkaku-øyene, er uendret .
AA170205 Støtten til det høyrepopulistiske partiet AfD står uendret på 11 prosent.
DB170204 Uendret topp 3 ¶
AA170204 - Jeg gjorde det klart at vår langvarige politikk hva gjelder Senkaku-øyene, er uendret - USA fortsetter å anerkjenne Japans kontroll over øyene, sa Mattis etter møtet.
VG170203 « Det amerikanske ønsket om fred mellom israelerne og palestinerne har vært uendret i 50 år.
DN170203 Tidligere denne uken valgte medlemmene i den pengepolitiske komiteen i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ( Fed ) å holde renten uendret i intervallet 0,5 til 0,75 prosent.
DN170203 Det burde bety lite for rentebeslutningen i mars, der vi uansett tror på uendret styringsrente, skriver Fjære.
DB170203 « Det amerikanske ønsket om fred mellom israelerne og palestinerne har vært uendret i 50 år.
DB170203 Det burde bety lite for rentebeslutningen i mars, der vi uansett tror på uendret styringsrente.
AP170203 Siste året er summen omtrent uendret .
AP170203 Nav melder om uendret ledighet siste året.
DN170202 Rammen for kjøp av statsobligasjoner i markedene, som ofte omtales som kvantitative lettelser, blir også holdt uendret på 435 milliarder pund.
DN170201 | Fed holder renten uendret
DN170201 Rentekomitéen i den amerikanske sentralbanken holder rentene uendret .
DN170201 Medlemmene i sentralbankens rentekomité ( Fomc ) holder rentene uendret onsdag kveld på mellom 0,5 og 0,75 prosent.
DN170201 Fed-sjef Janet Yellen holdt rentene uendret på onsdagens rentemøte i den amerikanske sentralbanken.
DN170201 Prisen på Brent spot for umiddelbar levering noteres i morgentimene til 55,39 dollar, opp 9 cent fra foregående handelsdag, da prisen holdt seg uendret .
DN170131 Sony Corporations satsing på Sony Pictures Entertainment vil forbli uendret .
SA170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
FV170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
DB170126 Tallet på registrerte ledige og folk på tiltak hos Nav var uendret i samme periode.
BT170126 Tallet på registrerte ledige og folk på tiltak hos Nav var uendret i samme periode.
BT170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
AP170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,6 milliarder kroner ).
AP170126 Tallet på registrerte ledige og folk på tiltak hos Nav var uendret i samme periode.
AP170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
AA170126 Samlede tap i konsernet var nesten uendret rundt 500 millioner euro ( 4,5 milliarder kroner ).
DB170125 - Tre av fire vil få om lag uendret eller noe lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.
BT170125 - Tre av fire vil få om lag uendret eller noe lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.
AP170125 - Tre av fire vil få om lag uendret eller noe lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.
AP170124 Omtrent uendret fra de to foregående årene.
AP170124 Det er uendret fra året før. 7,9 prosent trives litt, mens 2,7 svarer at de ikke trives noe særlig eller i det hele tatt. 94,1 prosent har ofte eller alltid noen å være sammen med i friminuttene.
AP170124 Uendret fra 2015. 4,3 prosent har noen ganger noen å være sammen med i friminuttet, mens 1,5 prosent svarer at de sjelden eller aldri har noen å være sammen med.
DN170119 | Den europeiske sentralbanken ECB holder styringsrenten uendret
DN170119 Styret i Den europeiske sentralbanken ECB har besluttet å holde styringsrenten uendret etter torsdagens rentemøte, opplyser sentralbanken i en pressemelding.
DN170119 Men det mest sannsynlige scenarioet er at de holder pengepolitikken uendret på 0,5 prosent i overskuelig fremtid », skriver Handelsbanken-økonomene i en oppdatering.
DN170119 « Etterspørselen etter førstehjemslån økte svakt og etterspørselen etter fastrentelån var om lag uendret », skriver Norges Bank.
DN170119 De venter at praksisen også vil være uendret i første kvartal, men enkelte banker trekker frem at den svake utviklingen i oljerelaterte næringer trekker i retning av strammere kredittpraksis.
DN170119 De ikke-finansielle foretakenes etterspørsel etter lån var uendret i fjerde kvartal, etter nedgang de foregående kvartalene.
DN170119 Bankene forteller at kredittpraksisen var uendret overfor foretakene i kvartalet.
DN170119 - Men det mest sannsynlige scenarioet er etter vårt syn at Norges Bank vil fortsette å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent i overskuelig fremtid, skriver Handelsbanken-økonomen.
BT170119 Bankenes kredittpraksis overfor foretak ventes å være uendret i første kvartal.
AP170119 Bankenes kredittpraksis overfor foretak ventes å være uendret i første kvartal.
SA170118 Statens betaling for lørdagsdistribusjonen forblir likevel uendret på 7,6 millioner kroner i måneden, noe som får Lundteigen til å reagere.
DN170118 Statens betaling for lørdagsdistribusjonen forblir likevel uendret på 7,6 millioner kroner i måneden, noe som får Lundteigen til å reagere.
BT170118 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) skrev i høst et brev til EUs landbrukskommissær Phil Hogan der han varslet at Norge ville gi etter og innføre regelverket uendret .
DN170116 Prognosene for utviklingen i verdensøkonomien er uendret sammenlignet med forrige rapport, som ble lagt frem i oktober i fjor.
SA170113 Renta på utestående boliglån seg omtrent uendret i november og lå på 2,50 prosent.
SA170113 Bankenes utlånsmargin på nye boliglån til husholdningene var tilnærmet uendret på 1,28 prosent i november, mens den sank med 0,03 prosentpoeng til 1,34 prosent på utestående boliglån.
DB170113 Renta på utestående boliglån seg omtrent uendret i november og lå på 2,50 prosent.
DB170113 Bankenes utlånsmargin på nye boliglån til husholdningene var tilnærmet uendret på 1,28 prosent i november, mens den sank med 0,03 prosentpoeng til 1,34 prosent på utestående boliglån.
AP170113 Kontanter i omløp har vært uendret på rundt 50 milliarder kroner de siste ti årene.
DN170112 - Det er helt greit at de setter opp renten, men det er jo litt av en velkomsthilsen til de nye kundene som nettopp har byttet til BN Bank fordi banksjefen skrøt av at de holdt renten uendret , sier Westerveld.
DN170112 Selv om en rekke andre faktorer isolert sett tilsa lavere rente, valgte sentralbanken å holde renten uendret på møtet i midten av desember : « En enda lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart », skrev hovedstyret i sin begrunnelse for beslutningen.
DB170112 For teknologifagene har det vært relativt liten økning, og for matematisk-naturvitenskapelige fag er tallet omtrent uendret .
DB170111 Anti-etablissamentretorikken fra valgkampen er uendret , på tross av at han nå skal lede det samme systemet, sier USA-forskere.
DN170110 Feriebudsjettet derimot, forblir nærmest uendret .
DN170110 Dermed var vekstraten uendret på årsbasis sammenlignet med november.
DB170110 Men de faktiske tallene viser at matvareprisene falt omtrent like mye som i året før, og dermed var årsveksten så å si uendret .
DB170110 Kort fortalt betyr det at Gonsholt Hov venter at inflasjonen i importprisene vil avta videre, selv om kronekursen skulle holde seg uendret på et fortsatt historisk svakt nivå ¶
DB170110 - Vi tror fremdeles at Norges Bank vil holde renten uendret i overskuelig fremtid, på grunn av fokuset på boligmarkedet.
DB170110 Uendret rente ?
DN170106 Tolvmånedersveksten var 2,6 prosent frem til utgangen av november, uendret fra måneden før, opplyser SSB.
DN170106 Handelsbanken venter at sentralbanken holder renten uendret på 0,5 prosent i overskuelig fremtid.
SA170104 Visestatsminister Prawit Wongsuwan sa onsdag at juntaens veikart forblir uendret .
DB170104 Boligprisene var uendret i Stavanger fra november til desember 2016.
DB170103 Det er opp fra 47 prosent for ett år siden og uendret fra august i fjor, skriver Finansavisen.
AA170103 Stigende temperatur om natten, uendret dagtemperatur. - 11 til - 2 grader.
AA170103 Litt kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 8 til 0 grader.
AA170102 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 7 til + 4 grader.
AA170102 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 2 til + 6 grader.
AA170102 Uendret temperatur. - 2 til + 5 grader.
AA170102 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. - 7 til 0 grader.
SA170101 Seks av ti antar at økonomien blir om lag uendret i året som kommer i Sparebank 1-undersøkelsen.
FV170101 Seks av ti antar at økonomien blir om lag uendret i året som kommer i Sparebank 1-undersøkelsen.
BT170101 Seks av ti antar at økonomien blir om lag uendret i året som kommer i Sparebank 1-undersøkelsen.
AP161231 På rentemøtene rett før jul holdt Norges Bank styringsrenten uendret .
AP161231 Prognosene peker i retning av uendret eller svak nedgang i ledigheten i år.
AP161231 Men ledigheten forblir omtrent uendret fordi like mange nye arbeidssøkere melder seg.
AP161231 Uendret rente i banken ¶
AA161228 Uendret temperaturom natten, litt høyere dagtemperatur. - 5 til + 1 grad.
AA161227 Mildere om natten, uendret dagtemeratur. - 3 til + 3 grader.
AA161227 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. - 8 til + 2 grader.
FV161223 Uendret tilstand ¶
AA161219 Mildere om natten, uendret dagtemperatur. 0 - 5 grader.
AA161219 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 1 - 7 grader.
AA161216 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 3 til + 6 grader.
AA161214 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 4 til + 5 grader.
AA161212 Litt høyere temperatur om natten, uendret dagtemperatur. 2 - 8 grader.
AA161212 Uendret temperatur. - 6 til + 1 grad.
AA161206 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 2 til + 7 grader.
AA161205 Mildere om natten, uendret dagtemperatur. 4 - 10 grader.
AP161204 Den samme kilden mener at det er « en sannhet med modifikasjoner » at bilpakken står uendret .
AA161202 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. - 1 til + 5 grader.
AA161130 Litt kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 0 - 8 grader.
AA161130 Litt fallende temperatur om natten, uendret dagtemperatur. - 2 til + 5 grader.
AA161130 Uendret tempratur. - 3 til + 3 grader.
AA161127 Uendret temperatur om natten, litt mildere på dagtid. - 4 til + 2 grader.
AA161122 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. - 6 til + 1 grader.
AA161121 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 3 til + 3 grader.
AA161121 Uendret temperatur om natten, kaldere på dagtid. - 2 til + 4 grader.
AP161115 Forvaltet kapital har vært omtrent uendret .
AA161115 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 1 til + 9 grader.
AA161101 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 6 till + 4 grader.
AA161027 Litt kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 1 til + 4 grader.
AA161027 Litt høyere temperatur om natten, uendret temperatur på dagtid. 0 - 6 grader.
AA161027 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 1 til + 9 grader.
AA161027 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 4 - 8 grader.
AP161006 Årsavgiften for motorsykler ( 1960 kroner ), traktorer og mopeder ( 455 kroner ) forblir mer eller mindre uendret .
AP161006 Årsavgiften for motorsykler ( 1960 kroner ), traktorer og mopeder ( 455 kroner ) forblir mer eller mindre uendret .
AP161006 Årsavgiften for motorsykler ( 1960 kroner ), traktorer og mopeder ( 455 kroner ) forblir uendret , og reelt sett litt lavere.
AP161003 - Prosjektet under jorden er så å si uendret , og det er ved store utgravinger inne i selve kollen at de ødeleggende inngrep vil få store, negative miljømessige konsekvenser.
AP160922 I årlig gjennomsnitt blir de omtrent uendret til 2019.
AP160922 I spissen for sine direktører marrsjerte sentralbanksjef Øystein Olsen inn for å fortelle om uendret styringsrente.
AP160922 Da fortalte Olsen at hovedstyret hadde bestemt seg for å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AP160922 I en rundspørring gjort av nyhetsbyrået Reuters svarte 14 av 16 økonomer at de trodde styringsrenten forble uendret på 0,5 prosent.
AP160922 Før rentemøtet spådde meglerhuset DNB Markets uendret rente.
AP160921 | Høyeste ledighet på 20 år, men økonomer tror renten blir uendret
AP160921 Også Nordeas sjefanalytiker konkluderer med uendret rente, og viser til at mange er enige med ham : I en rundspørring gjort av nyhetsbyrået Reuters svarer 14 av 16 økonomer at de tror styringsrenten forblir uendret på 0,5 prosent.
AP160921 Også Nordeas sjefanalytiker konkluderer med uendret rente, og viser til at mange er enige med ham : I en rundspørring gjort av nyhetsbyrået Reuters svarer 14 av 16 økonomer at de tror styringsrenten forblir uendret på 0,5 prosent.
AP160921 Konklusjonen fra DNB Markets er : « Vi tror Norges Bank holder styringsrenten uendret på dette møtet, på tross av sterke signaler i juni om et rentekutt i løpet av høsten.
AA160919 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 9 - 17 grader.
AA160919 Litt kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 8 - 17 grader.
AA160919 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 8 - 15 grader.
AP160915 Renteforskjellen til euroområdet ventes å holde seg som den er i dag, og samlet sett gir våre beregninger en om lag uendret kronekurs framover.
AP160910 Olsen på nabokontoret varslet før sommeren at styringsrenten blir enda lavere, og at den vil holde seg omtrent uendret i alle fall de neste tre årene.
AP160910 Olsen på nabokontoret varslet før sommeren at styringsrenten blir enda lavere, og at den vil holde seg omtrent uendret i alle fall de neste tre årene.
AA160909 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 11 - 21 grader.
AA160909 Uendret temperatur om natten, varmere på dagtid. 8 - 21 grader.
AP160908 Mens boligprisene i Oslo de siste fem årene har steget rundt 50 prosent, er de omtrent uendret i Stavanger, påpeker han i en e-post til Aftenposten.
AP160908 Mens boligprisene i Oslo de siste fem årene har steget rundt 50 prosent, er de omtrent uendret i Stavanger, påpeker han i en e-post til Aftenposten.
AA160908 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 10 - 18 grader.
AA160908 Uendret temperatur. 6 - 16 grader.
AA160908 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 6 - 14 grader.
AA160908 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. 10 - 19 grader.
AA160908 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur 6 - 16 grader.
AA160905 Uendret temperatur om natten, varmere på dagtid. 10 - 20 grader.
AA160905 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 10 - 17 grader.
AA160902 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 12 - 18 grader.
AA160902 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 8 - 23 grader.
AA160902 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 8 - 18 grader.
AA160829 Litt lavere temperatur om natten, uendret dagtemperatur. 7 - 15 grader.
AA160829 Litt kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 8 - 18 grader.
AA160829 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 10 - 21 grader.
AA160818 Stigende temperatur om natten, uendret dagtemperatur. 13 - 19 grader.
AA160818 Uendret temperatur om natten, litt kjøligere på dagtid. 8 - 17 grader.
AA160818 Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 13 - 23 grader.
AA160815 Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 12 - 23 grader.
AA160815 Uendret temperatur om natten, varmere på dagtid. 9 - 20 grader.
AA160815 Uendret temperatur om natten, litt kjøligere på dagtid. 7 - 16 grader.
AA160815 Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. 11 - 22 grader.
AA160812 Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 9 - 20 grader.
AA160810 Litt kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 10 - 23 grader.
AA160810 Litt høyere temperatur om natten, uendret dagtemperatur. 9 - 18 grader.
AA160810 Uendret temperatur om natten, litt varmere på dagtid. 4 - 16 grader.
AA160810 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 8 - 18 grader.
AA160808 Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 9 - 18 grader.
AA160704 Litt kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 6 - 16 grader.
AA160704 Uendret temperatur om natten, litt varmere på dagtid. 6 - 19 grader.
AA160704 Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 11 - 19 grader ¶
AP160623 Så blir den holdet uendret i to år, før det sannsynligvis blir to renteøkninger frem til utgangen av 2019.
AP160623 Han og bankens hovedstyre besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.
AP160623 Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men varsler et kutt innen utgangen av året.
AP160622 USAs sentralbanksjef Janet Yellen sa etter rentemøtet i forrige uke at risikoen for verdensøkonomien av folkeavstemningen i Storbritannia var medvirkende årsak til at den amerikanske sentralbanken vedtok å holde renten uendret .
AP160504 Total skatt på utbytte blir uendret .
AP160504 Også uendret på utbytte ¶
AP160504 Formuesskatten uendret
AP160425 Ett år senere vil en reise hit uunngåelig være preget av tragedien, men selve følelsen av Katmandu - den berusende energien til en av Asias mest kaotiske, men imøtekommende storbyer - forblir uendret .
AA160425 Ett år senere vil en reise hit uunngåelig være preget av tragedien, men selve følelsen av Katmandu - den berusende energien til en av Asias mest kaotiske, men imøtekommende storbyer - forblir uendret .
AP160414 Tross protester fra fagmiljøer, og ikke minst fra samarbeidspartnerne i sentrum, har Regjeringen valgt å legge frem kontroversielle forslag mer eller mindre uendret for Stortinget.
AP160414 Det var ifølge Venstre-lederen uventet at Sylvi Listhaug ( Frp ) ville legge frem « hele pakken » med innvandringsforslag uendret : Skei Grande mener Erna Solberg inntil nå har hatt en annen samarbeidsstrategi.
AP160414 Tross protester fra fagmiljøer, og ikke minst fra samarbeidspartnerne i sentrum, har Regjeringen valgt å legge frem kontroversielle forslag mer eller mindre uendret for Stortinget.
AP160414 Det var ifølge Venstre-lederen uventet at Sylvi Listhaug ( Frp ) ville legge frem « hele pakken » med innvandringsforslag uendret : Skei Grande mener Erna Solberg inntil nå har hatt en annen samarbeidsstrategi.
AP160413 Dollaren var omtrent uendret på 8,21 kroner.
AP160402 Men fordi prisveksten er høy, spesielt på importerte varer på grunn av svak krone, er volumveksten i forbruket uendret .
AP160317 Svenske kroner var nær uendret på 1,02 kroner, mens prisen på britiske pund var 12,12 kroner mot 12,07 kroner onsdag.
AP160315 Nær uendret lånerente ¶
AP160315 Etter et betydelig fall i innskuddsrentene i desember, var rentene på bankinnskudd til husholdninger tilnærmet uendret på 0,86 prosent.
AP160314 Blant over 1.000 personer som Respons Analyse har intervjuet på vegne av SpareBank 1 Gruppen, sier åtte av ti at de tror på uendret eller lavere rente framover.
SA160309 NÆR UENDRET : Det ble omtrent født like mange barn i fjor som i 2014.
FV160309 NÆR UENDRET : Det ble omtrent født like mange barn i fjor som i 2014.
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.i ¶
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.i ¶
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.i ¶
SA160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret )i ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lagi ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.i ¶
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 24 avdelinger med 14 lag.
AP160227 Eliteserien ( Tippeligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( OBOS-ligaen ) : 1 avdeling med 16 lag ( uendret ) ¶ divisjon ( Post Nord-ligaen ) : 2 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Regionligaen ) : 6 avdelinger med 14 lag ¶ divisjon ( Kretsligaen ) : 15 avdelinger med 14 lag i Sør-Norge, 3 avdelinger med 12 lag i Nord-Norge.
AP160218 Det opplyses at redaksjonen har en streng praksis når det gjelder bilderetusjering og - manipulering, at det aktuelle bildet er hentet fra Shutterstock-basen hos Scanpix, og at bildet er brukt uendret .
FV160203 På jentesiden er topplisten omtrent uendret med Emma, Nora, Sara og Sofie blant de fire mest populære navnene.
DA160128 Men fra er karosseriet så å si uendret fra den forrige utgaven.
AP160126 På jentesiden er topplisten omtrent uendret med Emma, Nora, Sara og Sofie blant de fire mest populære navnene.
DA160119 Bygget vil gjenoppbygges slik det var, og leiekontrakten vil løpe videre uendret etter gjenoppbyggingen.
AP160103 Rælingen : Gir sin tilslutning : Men påpeker at intensjonene kolliderer sterkt med Markaloven m uendret markagrense i bynære områder.
AP160102 - Norges Bank holdt styringsrenten uendret på rentemøtet før jul.