DB171231 Mye av pengeoverføringene fra Lervik hevdet ekteparet var tilbakebetaling av et udokumentert lån på 300 000 kroner - noe retten heller ikke trodde.
AP171226 I flere saker i vår kunne Aftenposten dokumentere at dødssyke pasienter søker udokumentert behandling i utlandet fordi de ikke følte seg ivaretatt av norsk helsevesen.
NL171220 Mange har undret seg over hvordan det var mulig å vedta dette tilbudet til flere titalls millioner kroner, og med udokumentert - men sannsynligvis også meget svak kost-nytte - effekt.
VG171212 Venstre irriterer LO : Vil ta 20.000 kroner fra alle med AFP ¶ - Udokumentert
AP171130 Med grensen på 10 prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag, forbereder vi elevene bedre på forventninger de vil møte i arbeidslivet.
AP171121 Fraværsgrensen gjelder bare udokumentert fravær.
AP171121 Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert .
VG171120 * Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert sykdom, organisasjonsarbeid, politiske verv osv.
NL171120 Konkret innebærer fraværsgrensen at elever i videregående utdanning ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær per enkeltfag i løpet av et skoleår for å få karakter eller standpunktkarakter i faget.
AA171120 * Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert sykdom, organisasjonsarbeid, politiske verv osv.
AP171118 Påstanden om at de nye retningslinjene vil bli uhåndterlige for helsevesenet, er udokumentert .
AP171118 Udokumentert
NL171019 I tillegg er påstanden om at vaksinen gir god ´beskyttelse´ svært tvilsom ( ahem ; i høyeste grad udokumentert ), siden det ofte viser seg at de årlige vaksiner ikke har ønsket effekt, verken immuniserer eller reduserer ´ubehag´.
AP170923 Foreningen kan ikke gå god for noen form for udokumentert behandling.
AP170915 Mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag gir som hovedregel ingen karakter.
AP170908 Den gjelder udokumentert fravær og går ut på at elevene ikke får karakter i faget hvis de er borte mer enn 10 prosent.
AP170905 Aftenposten har i flere saker i vår vist at dødssyke pasienter søker udokumentert behandling i utlandet ¶
DB170818 Saken, som er blitt karakterisert som den mest alvorlige i helsesektoren i denne stortingsperioden, avslørte ulovlig, omfattende og udokumentert beltebruk på pasienter.
AP170813 Udokumentert fravær burde gå utover karakteren i orden og oppførsel. 2.
AP170805 Aftenposten har i flere saker i vår vist at dødssyke pasienter søker udokumentert behandling i utlandet fordi de ikke føler seg ivaretatt av norsk helsevesen.
AP170802 Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert .
AP170802 * Mer enn 15 prosent udokumentert fravær : Elevene vil ikke få karakter i faget.
AP170802 * Inntil 15 prosent : Rektor kan bruke skjønn i fastsettelsen av karakter dersom fraværet er udokumentert .
AP170802 * Fraværsgrensen gjelder bare udokumentert fravær.
VG170720 Elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær har ikke rett til halvårsvurderinger i faget eller standpunktkarakter.
NL170720 Overraskende nok ble det ganske få som ikke fikk vurdering på grunn av for mye udokumentert fravær i et fag.
NL170720 Det skyldes neppe bare mangel på læreplasser, men også at bedrifter ikke vil ha elever med mye udokumentert fravær/skulk.
DN170718 Vi slipper ikke igjennom det som kan bli for udokumentert .
DB170716 Det var vel ingen som tvilte på at fraværsgrensen ville gi lavere udokumentert fravær.
NL170714 Fraværsregelen gjelder kun udokumentert fravær.
DN170713 ¶ DN burde ha skjønt at en ny plikt til å dokumentere fravær som før var udokumentert, rimeligvis fører til et kraftig fall i udokumentert fravær - og til stigning i det dokumenterte fraværet, mener forfatteren.
DN170713 ¶ DN burde ha skjønt at en ny plikt til å dokumentere fravær som før var udokumentert , rimeligvis fører til et kraftig fall i udokumentert fravær - og til stigning i det dokumenterte fraværet, mener forfatteren.
NL170711 Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i faget.
NL170710 Elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær har ikke rett til halvårsvurderinger i faget eller standpunktkarakter.
AP170706 Grensen innebærer at en elev med mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
DA170705 Elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke lenger få karakterer i faget.
DA170705 Elever med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke lenger få karakterer i faget.
AP170705 Fraværsgrensen gjelder bare udokumentert fravær.
AP170705 Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert .
AP170705 - Vi har fått tilbakemeldinger på at dette er blitt praktisert ulikt, og vi så derfor behov for å presisere at grensen for udokumentert fravær går ved 10.0 prosent.
AP170705 prosent fravær hvis eleven har hatt eksempelvis 10.4 prosent udokumentert fravær, opplyste avdelingsdirektør Cathrine Børnes.
AP170705 Fraværsgrensen gjelder bare udokumentert fravær.
AP170705 Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver, regnes ikke som udokumentert .
AP170705 - Vi har fått tilbakemeldinger på at dette er blitt praktisert ulikt, og vi så derfor behov for å presisere at grensen for udokumentert fravær går ved 10.0 prosent.
AP170705 prosent fravær hvis eleven har hatt eksempelvis 10.4 prosent udokumentert fravær, opplyste avdelingsdirektør Cathrine Børnes.
AA170705 Kort oppsummert innebærer den nasjonale fraværsgrensen at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke får rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
SA170606 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
SA170606 Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
SA170606 Hva regnes som dokumentert og udokumentert fravær ? i ¶
SA170606 - Vi har fått tilbakemeldinger på at dette er blitt praktisert ulikt, og vi så derfor behov for å presisere at grensen for udokumentert fravær går ved 10.0 prosent.
SA170606 prosent fravær hvis eleven har hatt eksempelvis 10.4 prosent udokumentert fravær.
AP170605 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
AP170605 Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
AP170605 Hva regnes som dokumentert og udokumentert fravær ?
AP170605 - Vi har fått tilbakemeldinger på at dette er blitt praktisert ulikt, og vi så derfor behov for å presisere at grensen for udokumentert fravær går ved 10.0 prosent.
AP170605 prosent fravær hvis eleven har hatt eksempelvis 10.4 prosent udokumentert fravær.
NL170518 Det er derfor en udokumentert påstand at bevaring av samisk kultur, livsform og samfunnsliv er avhengig av at samer får større kvoter enn andre fiskere.
VG170514 Hovedregelen er at mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag vil føre til at karakteren ryker.
BT170514 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
AP170514 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
AP170514 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
AA170514 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
DA170509 DNO mener påstanden om arbeidstakernes manglende rett til å organisere seg er udokumentert - og at det er ubestridt at de har organisert seg.
AP170423 Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.
AA170402 Regelen er at elever på videregående skole ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
SA170331 Regjeringen innførte i fjor høst en ny fraværsregel, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
DB170331 Regjeringen innførte i fjor høst en ny fraværsregel, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
AP170331 Regjeringen innførte i fjor høst en ny fraværsregel, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
AA170331 Regjeringen innførte i fjor høst en ny fraværsregel, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.
DA170329 En udokumentert opplysning om at domfelte lider av konstant svimmelhet er ikke nok til å slå fast at han ikke kan sone straffen sin bak murene, konkluderer retten, men legger til i dommen at fengselsmyndighetene må vurdere dette før soning.
SA170327 Det er viktig å unngå unødvendig og udokumentert antibiotikabruk.
FV170327 Det er viktig å unngå unødvendig og udokumentert antibiotikabruk.
AP170327 Det er viktig å unngå unødvendig og udokumentert antibiotikabruk.
AP170317 - Dette er udokumentert , og hun oppsøkte ikke engang fastlegen sin, sa Vengstad.
AA170314 Men etter fraværsgrensen som regjeringen innførte i fjor høst, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter, har fraværet falt 38 prosent sammenlignet med året før.
DB170307 I skolen - i motsetning til i arbeidslivet - skiller en mellom dokumentert og udokumentert fravær.
VG170221 På spørsmål om dette egentlig bare var fake news, benyttet trønderen anledningen til å si ja - og også å komme med en humoristisk sammenlikning til USAs president Donald Trump, som jo har gått til åpen krig mot medier han hevder driver med udokumentert nyhetsformidling.
VG170220 * Republikanernes presidentkandidat, François Fillon, anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler for udokumentert assistentarbeid.
VG170219 * Republikanernes presidentkandidat, Francois Fillon, anklages for å ha lønnet både kone og barn med offentlige midler for udokumentert assistentarbeid.
AA170219 Tidsskriftet Le Canard Enchainé avdekket tidligere i år at Fillon gjennom en tiårsperiode lønnet sin kone med nærmere 4,5 millioner kroner, for udokumentert arbeid som assistent.
DA170216 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
AA170216 Tidsskriftet Le Canard Enchainé avdekket tidligere i år at Fillon gjennom en tiårsperiode lønnet sin kone med nærmere 4,5 millioner kroner, for udokumentert arbeid som assistent.
AP170213 Det var i fjor at regjeringen innførte en fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent udokumentert fravær, med mulighet for å utvise skjønn opp til 15 prosent.
DB170210 Regjeringen har innført en fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent udokumentert fravær, med mulighet for å utvise skjønn opp til 15 prosent.
DB170210 For det første handler det om udokumentert fravær.
DB170210 Det forbereder dem heller ikke til et arbeidsliv der udokumentert fravær er uakseptabelt, sier Asheim.
AP170210 Regjeringen har innført en fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent udokumentert fravær, med mulighet for å utvise skjønn opp til 15 prosent.
AP170210 For det første handler det om udokumentert fravær.
AP170210 Det forbereder dem heller ikke til et arbeidsliv der udokumentert fravær er uakseptabelt, sier Asheim.
AA170210 Regjeringen har innført en fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent udokumentert fravær, med mulighet for å utvise skjønn opp til 15 prosent.
AA170210 For det første handler det om udokumentert fravær.
AA170210 Det forbereder dem heller ikke til et arbeidsliv der udokumentert fravær er uakseptabelt, sier Asheim.
VG170208 « Fra min side forsterkes denne kulturen ved at ledelsen i NSF i stedet for å ta konkret tak i disse tilfellene, som løpende er informert og redegjort for, indirekte stiller seg bak dette ved heller å fremføre udokumentert kritikk overfor oss som faktisk har forsøkt å konkretisere tiltak i den økonomisk svært vanskelig situasjon vi er i.
VG170207 Det er en udokumentert påstand om at pressen har en skjult agenda.
DB170202 * Enhetene står fritt til å kjøpe eller benytte kurs som verken oppfyller faglige krav til godkjenning, som ikke er under kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring, eller der læringseffekten er udokumentert ( eller udokumenterbar ).
DB170130 - Båtsalg, hundevalper, sparsommelig liv, husleie, kremmer, båtsalg, blankosjekker, udokumentert arveoppgjør, arv i kontanter, frimerkesamling, ramser Alfheim opp.
AP170111 Videre er informasjonen om at hackerne skal være betalt av Trump - og ikke av russiske myndigheter - en fullstendig udokumentert påstand som ikke støttes av noen andre kilder.
AP170111 Videre er informasjonen om at hackerne skal være betalt av Trump - og ikke av russiske myndigheter - en fullstendig udokumentert påstand som ikke støttes av noen andre kilder.
AP160912 Udokumentert fravær.
AP160908 Om eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær, og årsaken gjør det urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at eleven likevel får karakter.
AP160908 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil vedkommende som hovedregel ikke ha rett til karakter.
AP160907 Om eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og årsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at eleven likevel får karakter.
AP160907 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil eleven som hovedregel ikke ha rett til karakter.
AP160907 Både elever og foresatte er veldig redde udokumentert fravær.
AP160906 Vi har nemlig, ironisk nok, ikke lenger mulighet til å demonstrere eller ha politisk streik, fordi det blir udokumentert fravær - som fort kan ta knekken på marginen vår på 10 prosent.
AP160823 Elever som går på videregående skole, kan ikke ha mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag.
AP160823 - Fraværsregelen tillater udokumentert fravær omtrent på linje med egenmeldingsdagene i en IA-bedrift.
SA160331 Jeg bruker mye av min arbeidstid som ansatt i et offentlig helseforetak til å overtale, i beste mening, mine pasienter bort fra et unødig og udokumentert kirurgisk inngrep.
SA160329 Dette er en grense som skal føre til mindre udokumentert fravær, til mindre av det som rett og slett er skulk.