SA171207 I et notat til Stavanger bystyre står det at kommunal overtagelse vil være til fordel for lag som i dag har et udekket behov for kunstgressbane.
AP171207 I et notat til Stavanger bystyre står det at kommunal overtagelse vil være til fordel for lag som i dag har et udekket behov for kunstgressbane.
SA171206 Der er det et udekket behov for kvalifiserte lærere, og ikke bare morsmålslærere.
NL171129 I artikkel publisert av Sjømat Norge ( 29.08.17 ) kan en lese at « Norske sjømatbedrifter mener de har et udekket kompetansebehov.
NL171123 I Troms har 70 % av våre medlemsbedrifter et udekket kompetansebehov, mens i Finnmark er tallet 60 %.
AP171121 I og med at det gjennom flere tiår har vært et udekket behov for å hjelpe disse pasientene, er det ikke rart at det har vært en økning i antall pasienter etter hvert som ordningen er blitt kjent.
AP171109 Vi applauderer Hornes initiativ, da det åpenbart har vært et udekket behov for de aller mest omsorgstrengende barna i landet.
SA171001 Et udekket skudd fra distianse gikk via skulderen på keeperen og i mål til 3 - 1.
DB170929 Trolig ligger det et udekket behov for informasjon bak.
AP170925 Perspektivmeldingen varsler om at vi fra slutten av 2020-tallet vil ha et udekket behov på rundt 50 milliarder pr. tiår.
DB170906 Så må de kneppe feltuniformen godt til, holde gassmasken klar, ordne feltuniformens hette og holde regnslag, teltduk og hansker klare, for « ingen del av kroppen skal være udekket ved sprengningen ».
DN170814 Selskapet har et samlet udekket tap på 14,6 millioner kroner.
VG170728 - I regjeringens egen perspektivmelding advarer de mot et udekket finansieringsbehov for den norske velferdsmodellen.
BT170604 Sparebanken Vest, på sin side, ser etter gode formål å gi penger til og finner et udekket behov som har ligget på bordet siden 2005 og som ingen andre har dekket ( med unntak av under Festspillene i fjor ).
VG170524 Under besøket i Saudi-Arabia i helgen opptrådte hun hele tiden med udekket hår.
SA170427 Marcus Rashford fikk lagt inn, og Herrera sto udekket på bakre stolpe.
FV170427 Marcus Rashford fikk lagt inn, og Herrera sto udekket på bakre stolpe.
BT170427 Marcus Rashford fikk lagt inn, og Herrera sto udekket på bakre stolpe.
AP170427 Marcus Rashford fikk lagt inn, og Herrera sto udekket på bakre stolpe.
DN170425 Likevel ser Scandic-sjefen et udekket marked, som han mener det nye flyplasshotellet skal ta.
DN170420 - Tallene viser et tydelig og frem til nå udekket behov for framtidsrettet og forskningsbasert teknologiutdanning i Oslo, sier dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Morten Dæhlen i en pressemelding.
AP170420 - Tallene viser et tydelig og frem til nå udekket behov for fremtidsrettet og forskningsbasert teknologiutdanning i Oslo, sier dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Morten Dæhlen.
AP170419 Nesse understreker at det fortsatt er et stort, udekket behov for fordelig av kvoteflyktninger, og at UNHCR oppfordrer land til å ta imot flere.
VG170401 Velferdsstaten vil i 2030 stå overfor et udekket finansieringsgap på fem milliarder kroner hvis det ikke gjøres politiske endringer.
VG170208 Martinsen stakk utenfor venstrekanten og satte et perfekt skudd mellom beina på en udekket Carey Price i Montreal-målet.
SA170208 Martinsen stakk utenfor venstrekanten og satte et perfekt skudd mellom beina på en udekket Carey Price i Montreal-målet.
SA170208 Martinsen stakk utenfor venstrekanten og satte et perfekt skudd mellom beina på en udekket Carey Price i Montreal-målet.
DB170208 Martinsen stakk utenfor venstrekanten og satte et perfekt skudd mellom beina på en udekket Carey Price i Montreal-målet.
BT170208 Martinsen stakk utenfor venstrekanten og satte et perfekt skudd mellom beina på en udekket Carey Price i Montreal-målet.
AP170208 Martinsen stakk utenfor venstrekanten og satte et perfekt skudd mellom beina på en udekket Carey Price i Montreal-målet.
AP170208 Martinsen stakk utenfor venstrekanten og satte et perfekt skudd mellom beina på en udekket Carey Price i Montreal-målet.
AP160301 UDI vil i et beredskapsscenario ha et udekket behov for opp mot 11000 plasser, hvor brakkebyer er et aktuelt virkemiddel.