DN171213 Kongressens uavhengige skattekomité la nylig fram en analyse som viser at reformen vil bidra til å øke USAs fra før astronomiske gjeld med ytterligere 1.000 milliarder dollar.
AP171213 Redaksjonell omtale av alkohol i aviser, tv og andre uavhengige medier er lovlig, fordi den ikke har til hensikt å fremme salg av alkohol, og fordi redaksjonell omtale har et sterkere vern i ytringsfriheten enn kommersielle ytringer.
SA171212 I kjølvannet av avgjørelsen har en rekke rene russiske utøvere signalisert at de ønsker å delta i OL som uavhengige utøvere.
SA171212 I kjølvannet av avgjørelsen har en rekke rene russiske utøvere signalisert at de ønsker å delta i OL som uavhengige utøvere.
DB171212 I kjølvannet av avgjørelsen har en rekke rene russiske utøvere signalisert at de ønsker å delta i OL som uavhengige utøvere.
DB171212 Det får Klassekampen opplyst fra en lang rekke uavhengige kilder i partiet.
DA171212 I kjølvannet av avgjørelsen har en rekke rene russiske utøvere signalisert at de ønsker å delta i OL som uavhengige utøvere.
BT171212 Enkeltvis er disse sakene ikke vesentlige for institusjonens frie og uavhengige stilling i faglige spørsmål, men samlet kan de erodere universitetenes autonomi.
AP171212 I kjølvannet av avgjørelsen har en rekke rene russiske utøvere signalisert at de ønsker å delta i OL som uavhengige utøvere.
AA171212 I kjølvannet av avgjørelsen har en rekke rene russiske utøvere signalisert at de ønsker å delta i OL som uavhengige utøvere.
AP171211 Ifølge uavhengige medier som Kyiv Post deltok om lag 18.000 mennesker på søndagens demonstrasjon.
DB171210 De forseglede flaskene med dopingprøver ble åpnet med et spesialdesignet apparat som lurte de uavhengige dopingkontrollørene til å tro at flaskene aldri var åpnet og tuklet med.
VG171209 Det er forkortelsen på det uavhengige panelet som skal avgjøre hver enkelt russers skjebne.
DB171209 Siden det aldri har vært noen tvil om den faglige standarden hos den norske uavhengige dopingkontrollen, er det i seg selv garanti bra nok for oss.
DB171209 FOR det er mange som med fordel kan se nærmere på hva som har skjedd etter at dette uavhengige granskingsutvalget i februar fullstendig frikjente norsk langrenn for å ha feilmedisinert landslagsutøverne sine.
DB171209 Vi har dermed fått nedfelt noen avgjørende prinsipper for å tydeliggjøre avstanden mellom norsk politikk og den uavhengige komiteen som skal plukke ut vinneren av verdens mest prestisjetunge fredspris.
VG171208 Både han og de andre skolepolitikerne understreker at de nye mobbeombudene må være helt uavhengige .
SA171208 Det sier mye om kulturen som ligger i FIFA, ikke minst i det som skal være deres uavhengige organ, uttalte Maduro i et intervju med Josimar tidligere.
DN171208 Parallelt med det kan kommisjonen foreta uavhengige tester i markedet.
DB171208 Vi har ikke sett alt det individuelle bevismaterialet, men både den uavhengige sjefsanklageren Richard McLaren, granskerne til den internasjonale olympiske komite ( IOC ) og Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) har i hvert fall vurdert bevisene mot Alexander Legkov som overbevisende.
AP171208 Det sier mye om kulturen som ligger i FIFA, ikke minst i det som skal være deres uavhengige organ, uttalte Maduro i et intervju med Josimar tidligere.
AA171208 Det sier mye om kulturen som ligger i FIFA, ikke minst i det som skal være deres uavhengige organ, uttalte Maduro i et intervju med Josimar tidligere.
VG171207 Totalt er det 46 demokrater i Senatet, i tillegg er det to uavhengige som stort sett stemmer i tråd med Demokratene.
SA171207 Wintershall DEA vil få et betydelig vekstpotensial og bli et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Europa, heter det i pressemeldingen fra selskapene.
SA171207 Russere deltok under navnet SUS ( Samveldet av uavhengige stater ).
FV171207 Russere deltok under navnet SUS ( Samveldet av uavhengige stater ).
BT171207 Russere deltok under navnet SUS ( Samveldet av uavhengige stater ).
AP171207 » Fra et medieperspektiv er Tysfjord-saken et eksempel på hvordan medier kan fortelle om minoriteters rettssikkerhet og menneskerettigheter ved hjelp av uavhengige dokumentarister med ulik kulturbakgrunn.
AP171207 Om ikke vi hadde gjort uavhengige undersøkelser, kunne overgrepene dessverre ha blitt bevart som en « hemmelighet ». 3rd-party-bio ¶
AP171207 Russere deltok under navnet SUS ( Samveldet av uavhengige stater ).
AA171207 Russere deltok under navnet SUS ( Samveldet av uavhengige stater ).
SA171206 I gamle dager nedsatte Stortinget/departementet uavhengige granskningskommisjoner med fagfolk fra Ptil/OD i sekretariatet.
DB171206 Avsløringene til den uavhengige granskeren Richard McLaren trekker forbindelsen til topps i det russiske sportsdepartementet.
DB171206 I rapporten framgår det at man ikke har funnet noen « dokumenterte, uavhengige og upartiske bevis som bekrefter at Russland øverste myndighet har støttet eller hatt kjennskap til systemet ».
DA171206 Den internasjonale olympiske komite ( IOC ) kunne nøyd seg med å benevne dem som « uavhengige utøvere », men etter dragkamp internt endte man med denne løsningen.
AP171206 Uavhengige kandidater som Sobtsjak må samle inn 300.000 underskrifter fra de ulike russiske regionene.
AP171206 Etter oktoberrevolusjonen i Russland i 1917, erklærte Finland seg som uavhengige , noe de russiske bolsjevikene godkjente.
VG171205 Og de er uavhengige av særinteresser, noe som er kjernen i et sosialliberalt parti.
VG171205 I Norge er det tradisjon for foreta grundige, uavhengige evalueringer av store straffesaker når man har etterforsket saken ferdig og står med en eventuell rettskraftig dom i hendene.
DB171205 I rapporten framgår det at man ikke har funnet noen « dokumenterte, uavhengige og upartiske bevis som bekrefter at Russland øverste myndighet har støttet eller hatt kjennskap til systemet ».
DB171205 * IOCs disiplinærkommisjon legger stor vekt på at alt Rodtsjenkov har fortalt og som kan verifiseres gjennom uavhengige kilder har vist seg å stemme.
DB171205 Det kan være vanskelig å forklare nobelkomiteens uavhengige posisjon i utlandet, rett og slett fordi det er Stortinget som utpeker medlemmene til komiteen.
DB171205 Med dette forsøker Sisis regime å bevise at de er uavhengige av vesten, tar statsreligionen alvorlig og beskytter befolkningen mot « moralsk forfall ».
DB171205 Likevel unngår Hverven, av en eller annen grunn, å ta det naturlige skrittet videre : til å forstå at den virksomme personlige friheten og dens samfunnsmessige forutsetninger, i sin tur, er kritisk betinget av fire uavhengige og gjensidig balanserende institusjoner : rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet.
DB171205 LIBERALISMEN : Den personlige friheten og dens samfunnsmessige forutsetninger er kritisk betinget av fire uavhengige og gjensidig balanserende institusjoner : rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet, skriver artikelforfatteren.
BT171205 Vi er alle avhengig av at de fakta vi får fra SSB er godt fundert og uavhengige .
AP171205 Dette gjør det vanskelig for Skiforbundet å ta upartiske og uavhengige avgjørelser.
AA171205 Vi er alle avhengig av at de fakta vi får fra SSB er godt fundert og uavhengige .
VG171204 Det får VG opplyst fra flere uavhengige kilder.
DB171204 Det har ikke kommet andre uavhengige bekreftelser på at Ali Abdullah Saleh faktisk er drept, skriver Al Jazeera.
SA171203 Kongressens egen tenketank − Joint Committee on Taxation and the Congressional Budget Office ( Kongressens skattekontor og Kongressens budsjettkontor, begge partipolitisk uavhengige ; red.anm. ) − har beregnet at i løpet av 10 år vil personer med årslønn på mellom 50.000 og 75.000 dollar ( ca. 415.000−620.000 kr ; red.anm. ), med den aktuelle skattereformen ti
DB171203 Det gjør at behovet for annerledestenkende og uavhengige journalister alltid er til stede.
DB171203 2, Jonathan Heawood, lederen av det britiske uavhengige regulerende presseorgamet Impress.
VG171202 Lovforslaget er også svært omstridt på flere måter : Både komiteen for beskatning og Kongressens uavhengige budsjettkontor melder at loven over tid vil gi både de velstående og næringslivet kraftige skattelettelser - og middelklassen og de fattige betydelige skatteøkninger.
VG171202 En av grunnene til skepsisen var at Kongressens uavhengige komité for beskatning har anslått at den nye loven vil øke USAs gjeld med minst tusen milliarder dollar, noe som ikke helt samsvarer med finansminister Steven Mnuchins løfter om at reformen betaler seg selv.
AP171202 Nettopp i en slik situasjon trenger vi den uavhengige kritikken.
VG171201 Kongressens uavhengige komité for beskatning meldte nemlig at skattereformen vil øke USAs gjeld med minst tusen milliarder dollar, noe som ikke helt samsvarer med finansminister Steven Mnuchins løfter om at reformen betaler seg selv.
VG171201 Denne skatteloven vil få enorme konsekvenser for alle amerikanere de neste 20 - 30 årene og vi skal altså stemme over en lov som ingen har sett, sier den uavhengige senatoren Angus King til CNN.
VG171201 Den nye skatteloven er svært omstridt på flere måter : Både Kongressens uavhengige komité for beskatning og Kongressens uavhengige budsjettkontor melder at loven over tid vil gi både de velstående og næringslivet kraftige skattelettelser - og middelklassen og de fattige betydelige skatteøkninger.
VG171201 Den nye skatteloven er svært omstridt på flere måter : Både Kongressens uavhengige komité for beskatning og Kongressens uavhengige budsjettkontor melder at loven over tid vil gi både de velstående og næringslivet kraftige skattelettelser - og middelklassen og de fattige betydelige skatteøkninger.
SA171201 En ny analyse fra Kongressens uavhengige komité for beskatning kom med tall som sjokkerte flere republikanere like før avstemningen.
SA171201 Den uavhengige senatoren Angus King reagerer på at republikanerne forsøker å få skatteloven gjennom uten noen høringer.
DN171201 En ny analyse fra Kongressens uavhengige komité for beskatning kom med tall som sjokkerte flere republikanere like før avstemningen.
DN171201 Den uavhengige senatoren Angus King reagerer på at republikanerne forsøker å få skatteloven gjennom uten noen høringer.
DN171201 Hans kollega Ron Wyden mener at analysen fra den uavhengige skattekomiteen bekrefter hva demokratene har sagt i flere måneder.
DA171201 En ny analyse fra Kongressens uavhengige komité for beskatning kom med sjokkerende tall for flere republikanere like før avstemningen.
DA171201 Den uavhengige senatoren Angus King reagerer på at republikanerne forsøker å få skatteloven gjennom uten noen høringer.
NL171130 Markedsanalyser eller uavhengige tekniske evalueringer som kan vise at DAB-systemet er bærekraftig mangler helt.
NL171130 I motsetning til det norske Kringkastingsrådet er vi uavhengige .
DB171130 Bakgrunnen for forslaget var at flere uavhengige organisasjoner mener at Norge bryter folkeretten.
NL171129 På oppdrag fra Senterpartiet gjennomførte det uavhengige konsulentselskapet Samfunnsøkonomisk Analyse en ekstern gjennomgang av kostnadene knyttet til nedlegginga av Andøya flystasjon og flyttinga av Forsvaret sine maritime overvåkingsfly til Evenes.
DB171129 Det har gitt ytterligere behov for å markere avstand mellom norske myndigheter og den uavhengige fredsprisen.
DA171129 For første gang samarbeider posisjonspartiene Høyre, Venstre og KrF med MDG, Drammen Byliste og de to uavhengige representantene i bystyret om et budsjett.
AP171129 Statsviteren og kommentatoren Ekatarina Shuman er en av flere kritiske og uavhengige stemmer i Moskva som hver eneste uke kritiserer Kreml og Putin.
AP171129 MOSKVA ( Aftenposten ) : Russiske liberalere, uavhengige forskere og opposisjonelle fortviler over hvor ensidig Russland blir fremstilt i Vesten.
AP171129 Konstantin Eggert er programleder i den uavhengige TV-stasjonen TV Rain som ble hardt rammet da Putin strammet grepet om mediene.
AP171129 Det som har fått også Putin-kritikere, liberalere og uavhengige samfunnskritikere i Russland til å snu, er særlig anklagene om at Putin avgjorde det amerikanske presidentvalget gjennom troll-kampanjer, hackere og kjøp av reklame på sosiale medier, Facebook og Twitter.
AP171129 Derfor er det som skjer, særlig i amerikanske medier, et veldig trist og fortvilende syn, sier Konstantin Eggert, programleder på den uavhengige TV-stasjonen TV Rain.
BT171128 Frie, uavhengige og troverdige medier er hjørnesteinen i ethvert demokrati.
AP171128 Det jeg skrev var : 1 ) en avstemning utført i løpet av to uker, under fremmed okkupasjon, uten hverken uavhengige valgobservatører eller debatt er folkerettsstridig. 2 ) Vi kan ikke vite hva « lokalbefolkningen » mener uten en demokratisk folkeavstemning.
VG171127 Det er den uavhengige egyptiske avisen Mada Masr som har intervjuet Magdy Rizk.
DA171127 Besparelsen i strømutgifter tilbakebetaler lån og renter », står det i budsjettforslaget som MDG, Bylista og de to uavhengige representantene i bystyret har fått med seg posisjonspartiene Høyre, KrF og Venstre på.
DB171126 - En president kan ikke plyndre og tenke at han kan få lov til å beholde det, sier det uavhengige parlamentsmedlemmet Themba Miiswa.
SA171125 Det opplyse av flere av angriperne er drept, men dette lar seg ikke bekrefte av uavhengige kilder ettersom pressen ikke har adgang til denne delen av Sinai.
BT171125 Det opplyse av flere av angriperne er drept, men dette lar seg ikke bekrefte av uavhengige kilder ettersom pressen ikke har adgang til denne delen av Sinai.
DB171124 ( Dagbladet ) : Den uavhengige politiklagemyndigheten i Danmark skriver i en pressemelding at de har iverksatt etterforskning av tvangsutsendelsen av en 34 år gammel algerisk statsborger.
DA171124 Svært positiv : Høyres gruppeleder Tove Paule er meget fornøyd med budsjettsamtalene med MDG, Bylista og de to uavhengige representantene.
DA171124 Han står i spissen for en gruppe bestående av MDG, Drammen Byliste og to uavhengige representanter, som kan være med å gi de tre posisjonspartiene flertall uten Frp.
DA171124 - Vi har samtaler med MDG, Bylista og de uavhengige , så vår plan er å bli enig med dem, sier Eidi Ann Hansen.
AP171124 Ikke engang uavhengige observatører eller utenlandske journalister har mulighet til å rapportere fra landet.
VG171123 VG får opplyst fra flere uavhengige kilder at politiet har besluttet å grave opp liket av faren til den dobbeltdrapssiktede kvinnen.
DN171123 Dette vil bidra til en tryggere handel, og tillit til at eiendomsmegleren gir uavhengige råd som sikrer forbrukernes interesser, sier Geving. 1.
DA171123 MDGs tre representanter har gått sammen med Haydar Øzbal i Drammen Byliste og de to uavhengige representantene Havva Cukurkaya og Ida Marie Brown, og disse vil fremme sitt eget budsjettforslag.
SA171122 mars 1943 i landsbyen Bozinovici i den daværende uavhengige staten Kroatia.
DB171122 I går skulle finansministeren en gang for alle tilbakevise påstanden om at Christine Meyer, sjefen for det uavhengige SSB, ble fjernet av politiske årsaker.
AP171122 Nå kutter Norge i støtten til landets eneste uavhengige TV-kanal.
BT171121 Sørg heller for at organisasjonen har kompetente, uavhengige personer med genuin interesse for å håndtere seksuell trakassering.
VG171120 Jeg tror folk er skuffet fordi vi har mistet to av våre beste midtbanespillere på over et døgn, sier talsperson Lasse Lukacs i Klanen, Vålerengas uavhengige supporterklubb, til VG.
BT171120 Samlet sett brøt ledelsen arbeidsmiljølovens forbud om ulovlig gjengjeldelse, mente de uavhengige granskerne.
AP171120 Hagen er, skal kunne oppnevnes til den uavhengige Nobelkomiteen.
VG171119 Miramax var største uavhengige filmselskapet Disney kjøpte det for 80 millioner dollar i 1993.
DN171119 Under tiden som sikkerhetsminister fikk han tilnavnet « krokodillen » på grunn av sin brutalitet, og uavhengige eksperter stiller spørsmål ved om han har løsningen på de enorme problemene Zimbabwe står overfor.
AP171119 NRK bidrar hvert år med mange hundre millioner kroner til selvstendig næringsdrivende musikere, forfattere, dramatikere, skuespillere og uavhengige produksjonsselskap - i tillegg til den redaksjonelle dekningen av deres næringsvirksomhet.
AA171119 Under tiden som sikkerhetsminister fikk han tilnavnet « krokodillen » på grunn av sin brutalitet, og uavhengige eksperter stiller spørsmål ved om han har løsningen på de enorme problemene Zimbabwe står overfor.
DB171118 SSBs uavhengige status fordrer at Christine Meyers vanstyre var så grunnleggende, og evnen til å følge opp styringsdialogen med Finansdepartementet så dårlig, at finansminister Siv Jensen ikke hadde annet valg enn å gripe inn.
BT171118 Uavhengige kilder forteller til BT at kvinnen ble spurt om det var greit at den mannlige kollegaen fikk fortsette i jobben.
SA171116 november utbyggingen av Paradis sør og stengningen av Consul Sigvald Bergesens vei som uavhengige vedtak hvor de stemte for det første og mot det siste.
DA171116 - Det har vært en praksis gjennom mange år at sittende stortingsrepresentanter ikke bør velges av hensyn til Nobelkomiteens uavhengige stilling, sier Thommessen.
DA171116 Uavhengige filmskapere er ikke helt som andre filmskapere - og Ottarson er mer uavhengig enn de fleste.
AP171116 Ikke bare for maktmennesker og oljearbeidere, men også dataprogrammerere, YouTube-unger, bloggere og 20-åringer, konkluderte den uavhengige fjernsynsstasjonen TV Rain.
AA171116 - Det har vært en praksis gjennom mange år at sittende stortingsrepresentanter ikke bør velges av hensyn til Nobelkomiteens uavhengige stilling, sier Thommessen.
SA171115 - Det har vært en praksis gjennom mange år at sittende stortingsrepresentanter ikke bør velges av hensyn til Nobelkomiteens uavhengige stilling, understreker stortingspresidenten, som sier at han har merket seg at mange mener det er naturlig at dette også gjelder vararepresentanter.
DB171115 FOTO : AFP PHOTO PASCAL PAVANI ¶ ( procycling.no ) : Det britiske antidopingbyrået ( UKAD ) har ikke avslørt straffbare forhold i Team Sky etter deres uavhengige granskning av det britiske sykkellaget.
DA171115 ), sammen med Frp eller MDG og de uavhengige .
DA171114 Spørsmålet er om statsråden blandet seg for tett inn i omorganiseringen i den uavhengige etaten.
BT171114 Da har de gått langt over grensene for hvordan et departement kan involvere seg i uavhengige statistikkbyrå.
AP171114 Spørsmålet er om statsråden blandet seg for tett inn i omorganiseringen i den uavhengige etaten.
AA171114 SV legger opp til en uheldig politisering av asylsystemet og undergraver tilliten til fagmyndigheter når de sier de ikke stoler på det uavhengige organet Landinfo, sier Holm Lønseth.
AA171114 SV legger opp til en uheldig politisering av asylsystemet og undergraver tilliten til fagmyndigheter når de sier de ikke stoler på det uavhengige organet Landinfo, sier Holm Lønseth.
DA171113 - Det tillegger ikke meg som regionpolitiker å ha innsikt i sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, men vi må ha faginstanser som kan gjøre uavhengige vurderinger.
AA171113 Vi må kunne stole på at de er uavhengige av hvilken farge statsråden i Finansdepartementet har.
SA171112 Han har angrepet dommere og uavhengige myndighetsorganer.
DN171111 Hun må bekrefte at SSBs uavhengige posisjon ikke har vært et tema verken indirekte eller direkte i møter og øvrig kommunikasjon mellom finansministeren og SSB-direktøren, sier Hareide til NTB.
DN171111 Inntil han eventuelt får inn flere av sine egne, må han søke støtte hos de to uavhengige representantene for å unngå å havne i mindretall.
DA171111 Hun må bekrefte at SSBs uavhengige posisjon ikke har vært et tema verken indirekte eller direkte i møter og øvrig kommunikasjon mellom finansministeren og SSB-direktøren, sier Hareide til NTB.
AP171111 Inntil han eventuelt får inn flere av sine egne, må han søke støtte hos de to uavhengige representantene for å unngå å havne i mindretall.
DB171110 - I slutten av oktober fikk WADAs uavhengige etterretning- og etterforskningsavdeling ( I & I ) ny informasjon angående det tidligere WADA-lisensierte Moskva-laboratoriet, skriver WADA i en pressemelding.
DB171110 - Det er avgjørende at SSB er faglig uavhengige , men de styres gjennom tildelingsbrev fra departementet, og vår bekymring har vært knyttet til byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget sitt.
DB171110 Tilspissingen den siste uka er et eksempel på hvor skittent spillet kan bli, tilsynelatende uten tanke for hva man gambler med : Troverdigheten til statens uavhengige statistikkbyrå.
DB171110 I tillegg skal også den uavhengige produksjonen som lager serien « White Gold » ha informert BBC om at Westwick har tatt en pause fra produksjonen.
AP171110 Balansen i Senatet er nå 48 demokrater ( inkludert to uavhengige som er på venstresiden ) og 52 republikanere.
AP171110 Han ble det uavhengige Vietnams første president i 1945, men uavhengigheten ble kortvarig da Frankrike bestemte seg for å ta tilbake kolonien sin i 1946.
DB171109 Eventuelt å stille som uavhengige kandidater.
DN171107 Uavhengige observatører mener pågripelsene er et ledd i kronprinsens forsøk på å styrke sin egen makt.
DN171107 - Til alle republikanere og demokrater og uavhengige i hele landet, det er på tide at vi står forent som ett folk.
DA171107 - Til alle republikanere og demokrater og uavhengige i hele landet, det er på tide at vi står forent som ett folk.
AA171107 - Til alle republikanere og demokrater og uavhengige i hele landet, det er på tide at vi står forent som ett folk.
VG171106 Ifølge NBC, som viser til tre uavhengige kilder med « kjennskap til etterforskningen », har Flynn vært gjenstand for Muellers etterforskning i flere måneder.
DB171106 Dermed unngår forfatterne å bli konfrontert med utviklingen av en mer integrert og helhetlig liberalisme, som kort oppsummert kan sies å vektlegge hvordan den reelle og virksomme personlige friheten - som et allemannseie - er kritisk betinget av fire grunnleggende institusjoner, som alle er uavhengige av hverandre, balanserer hverandre og begrenser hverandre i et gjensidig samspill : Rettsstaten, demokr
VG171103 - Jeg tror oppriktig at det i CAS sitter uavhengige dommere som vil ta en riktig beslutning.
VG171103 - Det er det uavhengige fagorganet Landinfo som henter inn generell informasjon om landsituasjonen og utlendingsmyndighetene ( UDI og UNE ) som avgjør hver enkelt asylsak basert landinformasjonen og individuelle fakta og vurderinger.
DN171103 Tidligere Høyre-leder og utenriksminister Jan Petersen skal lede det uavhengige utvalget som skal granske Norges deltakelse i Libya-krigen i 2011.
AP171103 Klokken 11.02 siterer Reuters to uavhengige kilder på at irakske styrker har nådd grenseovergangen mellom Syrias Albu-Kamal og al-Qaim i Irak. #BreakingNews : ¶ al-Qaem crossing between #Syria and #Iraq liberated from #ISIS by #Iraq/i forces.
AP171103 Tidligere Høyre-leder og utenriksminister Jan Petersen skal lede det uavhengige utvalget som skal granske Norges deltagelse i Libya-krigen i 2011.
SA171102 Idrettspresidenten skal forøvrig ha vegret seg i det lengste med å sette ned det uavhengige utvalget.
DB171102 82 prosent av republikanerne sier det er usannsynlig, og halvparten av de uavhengige og 74 prosent av demokratene sier det er sannsynlig.
DB171102 78 prosent av demokratene og 56 prosent av de uavhengige er enige med måten Mueller håndterer etterforskningen.
DB171102 I 2013 publiserte Oljefondets uavhengige Etikkråd to rapporter om Shell og Enis virksomhet i Nigeria.
AP171102 Nå har saken dermed rett og slett ingen beviser igjen, ingen vitner som kan vitne for aktoratet og ingen eksperter som kan bekrefte noen av ryktene som er spredt i den regjeringstro presse mot uavhengige og kritiske journalister i Tyrkia.
AP171102 Jeg er på den fjerde høringen i rettssaken mot den kjente, uavhengige avisen Cumhuriyet som foregår i det beryktede rettspalasset Caglayan i Istanbul. 3rd-party-bio ¶
AP171102 Idrettspresidenten skal forøvrig ha vegret seg i det lengste med å sette ned det uavhengige utvalget.
AA171102 Idrettspresidenten skal forøvrig ha vegret seg i det lengste med å sette ned det uavhengige utvalget.
VG171101 - Karin Andersen fra SV vet meget godt at det er det uavhengige fagorganet Landinfo som henter inn generell informasjon om landsituasjonen og utlendingsmyndighetene ( UDI og UNE ) som avgjør hver enkelt asylsak basert landinformasjonen og individuelle fakta og vurderinger.
SA171101 De siste tiårene har økonomer trodd at uavhengige sentralbanker som setter styringsrenten under et inflasjonsmål, gir en stabil ramme for vekst og sysselsetting.
DB171101 Frp stiller med uavhengige representanter i nordisk sammenheng, fordi de vil markere avstand til de andre partiene i Nordisk frihet.
DN171031 ¶ Hvis Storebrand pålegges å dele fripolisene våre i to uavhengige avtaler, vil det bli konkurranse om alderspensjonsdelen, som utgjør cirka 80 prosent av saldoen, sier forfatteren.
BT171031 Områdene rundt sentrene bør fortettes, slik at flere bor i gangavstand og at nye uavhengige næringsområder kan vokse frem.
VG171030 Vi støtter oppstart av uavhengige medier og gir midler og veiledning til prosjekter som oppmuntrer til politisk deltakelse og samfunnsengasjement.
VG171030 Altfor ofte blir det gjentatt av kommentatorer i vestlige medier, men et regime med ekte støtte i befolkningen trenger ikke å fengsle sine motstandere, forfalske valg, og sensurere uavhengige medier.
DB171030 Mirela Boya, fra det antikapitalistiske partiet Kandidaturet for Folkelig Enhet ( CUP ), som støttet Puigdemonts regjering, oppfordrer ham til å samle til regjeringsmøte og gjøre de nødvendige vedtak for den uavhengige republikken Catalonia « fra Brussel eller hvor som helst », på Twitter.
DB171030 ¶ Smakspanelet setter kursen mot en av Oslos mange mindre og uavhengige burgerbarer, Troys i Torggata ; et lite hull i veggen med et titalls sitteplasser.
DB171030 » Rajoy har satt de katalanske forkjemperne for den uavhengige republikken i ei fryktelig knipe.
DB171030 I utgangspunktet leder han en nesten utenkelig politisk allianse av katalanske nasjonalister som knapt er enige om noe utenom å utrope den uavhengige republikken Catalonia.
DA171029 Kleven trekker også fram at mange i bransjen er uavhengige , med enkeltmannsforetak, som noe som gjør det ekstra utfordrende å si fra om overtramp.
DA171029 Kleven trekker også fram at mange i bransjen er uavhengige , med enkeltmannsforetak, som noe som gjør det ekstra utfordrende å si fra om overtramp.
AP171029 « Det finnes foreløpig få systematiske og uavhengige evalueringer av forutseende politiarbeid som kan bekrefte eller avkrefte om slike analyser faktisk har bidratt til en statistisk signifikant nedgang i kriminalitet der hvor de er tatt i bruk.
AP171028 Ifølge The Financial Times markerer statsministerens uttalelse en opptrapping av myndighetenes kampanje mot kritikere og uavhengige medier som han beskylder for å undergrave Ungarns sikkerhet og rykte i utlandet.
VG171027 VG har fått den uavhengige forsikringsadvokaten Helge Husebye Haug i Advokatfirmaet Norman & Co til å se nærmere på vilkårene i avtalene.
VG171027 Catalonia har erklært seg uavhengige fra Spania, mens det spanske senatet har vedtatt at de tar over styringen.
DA171027 Går valgene gjennom, sitter Venstre igjen med varaplassene til sine tidligere representanter Ida Marie Brown og Yousuf Gilani, begge nå uavhengige , i tillegg til Hansens nye plass i to utvalg.
VG171026 Miramax var største uavhengige filmselskapet Disney kjøpte det for 80 millioner dollar i 1993.
DN171026 Statoil har fått hjelp av uavhengige eksperter for å beregne verdiene.
AP171025 Skagens uavhengige forvaltning og investeringsfilosofi videreføres, og porteføljeforvalterne og nøkkelansatte vil bli del av et partnerprogram.
DN171024 De vil med Lundin bli de to største uavhengige oljeselskapene på norsk sokkel og på mange måter ta over posisjonene som større selskaper som Exxon og Total tidligere har hatt når Sverdrup kommer på produksjon, sier Kristiansen.
DN171024 - Aker BP har en klar ambisjon om å være den ledende uavhengige selskapet innen offshore leting og produksjon.
AP171024 Tyrkiske myndigheter vil vise at det skal bli hardere og hardere for uavhengige foreninger som driver med menneskerettighetsarbeid å fungere i Tyrkia, sier Anna Lindenfors, leder for Amnesty International i Sverige.
AP171024 Amnesty har bedt uavhengige eksperter undersøke, og deres konklusjon er at Kilic faktisk ikke hadde lastet ned Bylock.
VG171023 Moskvas Ekko regnes som en av Russlands siste uavhengige radiostasjoner og er kjent for å kritisere landets politiske ledelse.
VG171023 En av redaktørene i den uavhengige russiske radiostasjonen Moskvas Ekko ble angrepet og knivstukket i halsen av en mann i studio mandag.
DN171023 DNO er den største uavhengige oljeprodusenten i irakisk Kurdistan.
DN171023 Hvis du ser på ledelsen vår, så har vi uavhengige styremedlemmer.
DB171023 ¶ KNIVSTUKKET : En av redaktørene i den uavhengige russiske radiostasjonen Moskvas Ekko ble angrepet og knivstukket i halsen av en ukjent mann i studio mandag.
DB171023 Moskvas Ekko regnes som en av Russlands siste uavhengige radiostasjoner og er kjent for å kritisere landets politiske ledelse.
BT171023 Moskvas Ekko regnes som en av Russlands siste uavhengige radiostasjoner og er kjent for å kritisere landets politiske ledelse.
BT171023 En av redaktørene i den uavhengige russiske radiostasjonen Moskvas Ekko ble angrepet og knivstukket av en ukjent mann i studio mandag.
AP171023 Moskvas Ekko regnes som en av Russlands siste uavhengige radiostasjoner og er kjent for å kritisere landets politiske ledelse.
AP171023 En av redaktørene i den uavhengige russiske radiostasjonen Moskvas Ekko ble angrepet og knivstukket i halsen av en mann i studio mandag.
VG171022 Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars har mottatt rapporter om at opptil 24.000 sivile er drept i USA-ledede flyangrep mot antatte IS-mål i Syria og Irak de siste tre årene.
DN171022 Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars har mottatt rapporter om at opptil 24.000 sivile er drept i USA-ledede flyangrep mot antatte IS-mål i Syria og Irak de siste tre årene.
DN171022 Han var på midten av 1990-tallet styreformann for det uavhengige organet Assassination Records Review Board, som har hatt ansvar for å ivareta Kennedy-dokumentene.
AA171022 Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars har mottatt rapporter om at opptil 24.000 sivile er drept i USA-ledede flyangrep mot antatte IS-mål i Syria og Irak de siste tre årene.
VG171021 Han var på midten av 1990-tallet styreformann for det uavhengige organet Assassination Records Review Board, som har hatt ansvar for å ivareta Kennedy-dokumentene.
DB171021 Han var på midten av 1990-tallet styreformann for det uavhengige organet Assassination Records Review Board, som har hatt ansvar for å ivareta Kennedy-dokumentene.
AP171021 Han var på midten av 1990-tallet styreformann for det uavhengige organet Assassination Records Review Board, som har hatt ansvar for å ivareta Kennedy-dokumentene.
VG171020 Hun har blant annet jobbet for TV-kanalen Dozjd, en av de få medier som er uavhengige av Kreml.
DN171020 Taylor er sjef for Vitol Group, verdens største uavhengige oljehandelselskap.
DN171020 Partiet er nå splittet opp i en rekke småpartier og uavhengige kandidater.
BT171020 Styrken ved frivillige og uavhengige organisasjoner er at de utvikles nedenfra, ikke gjennom politiske vedtak.
DN171019 Det uavhengige danske medie- og forskningssenteret Danwatch ga tidligere i år ut en rapport som avdekket at det norske oljefondet har investert i 35 selskap som har virksomhet i de ulovlige israelske bosetningene.
DB171019 En av de få uavhengige journalistene i landet som snakket sannheten.
DB171019 forsøke å forklare problemet nok en gang : Da Klagenemnda for kringkastingssaker ble vedtatt avviklet i 1997, så var tanken at klager på konkrete enkeltprogrammer og redaksjonelle valg skulle behandles av medienes egen selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg ( PFU ), på samme måte som for andre uavhengige nyhetsmedier.
DB171019 Og : De får sin kanskje viktigste opplæring litt på siden av helsesystemet, og kan innta perspektiver som er mer overordnede og uavhengige og kanskje mer kritiske.
AP171019 Det uavhengige danske medie- og forskningssenteret Danwatch ga tidligere i år ut en rapport som avdekket at det norske oljefondet har investert i 35 selskap som har virksomhet i de ulovlige israelske bosetningene.
SA171018 Aftenbladets skrev i august at Forsand-representantene fra KrF, Sp, Ap, samt den uavhengige representanten Paul Løland, stod for et flertall som kunne utsette Nye Sandnes.
DB171018 I praksis vil det si at de har vært kritiske til at uavhengige organisasjoner og prosjekter i Polen har fått 350 millioner kroner de siste fem årene til kamp mot hatprat og hatkriminalitet, ekstremisme og ekstremistisk vold, rasisme, fremmedfrykt, homofobi, antisemittisme, undertrykkelse av rom-folk, vold mot kvinner, trafficing og for toleranse og mul
AA171018 Kenyas høyesterett annullerte valget i august der Uhuru Kenyatta ble gjenvalgt, og ga den uavhengige valgkommisjonen ordre om å arrangere et nytt presidentvalg, som nå etter planen skal holdes 26. oktober.
VG171017 Hjelpen til sivilsamfunnet skal forvaltes av operatører som er helt uavhengige av myndighetene.
DN171017 Hjelpen til sivilsamfunnet skal forvaltes av operatører som er helt uavhengige av myndighetene.
DN171017 USA, som allerede har innført en rekke sanksjoner mot landet, sier mangelen på uavhengige valgobservatører og endringer av valglokaler rett før valget gjør at resultatene er lite troverdige.
DB171017 Hjelpen til sivilsamfunnet skal forvaltes av operatører som er helt uavhengige av myndighetene.
DA171017 - Den eksterne og uavhengige granskingen har nettopp som mål å avklare denne typen forhold, sier Wisløff.
AP171017 Hjelpen til sivilsamfunnet skal forvaltes av operatører som er helt uavhengige av myndighetene.
DN171016 « Vi skal bistå til at selskapet kommer tilbake til sitt rette ikoniske posisjon i den uavhengige film- og tv-industrien », heter det i kunngjøringen.
DN171016 Den uavhengige bransjeforeningen Norsk Reiselivs mål for 2025 er at utlendingenes såkalte turistkonsum øker til 90 milliarder kroner.
DN171016 Den spanske regjeringen hadde bedt om et klart svar fra katalanske regionmyndigheter om hvorvidt de har erklært seg uavhengige fra Spania innen mandag klokken 10.
DB171016 Den spanske regjeringen hadde bedt om et klart svar fra katalanske regionmyndigheter om hvorvidt de har erklært seg uavhengige fra Spania innen mandag klokka 10.
AP171016 Svært mange resultater blir ikke bekreftet i nye, uavhengige studier.
AA171016 Den spanske regjeringen hadde bedt om et klart svar fra katalanske regionmyndigheter om hvorvidt de har erklært seg uavhengige fra Spania innen mandag klokka 10.
AA171016 Selv om de psykiske og fysiske helseplagene av mobbing presenteres hver for seg, kan de ikke sees uavhengige av hverandre.
BT171015 juni, ifølge rapporter som den uavhengige britiske organisasjonen Airwars anser som pålitelige.
AA171015 juni, ifølge rapporter som den uavhengige britiske organisasjonen Airwars anser som pålitelige.
DA171014 I 2016 tapte nemlig populistene i FPÖ sin kandidat Norbert Hofer med åtte prosent mot den uavhengige kandidaten, og tidligere lederen av det grønne partiet, Alexander Van der Bellen.
AA171014 juni, ifølge rapporter som den uavhengige britiske organisasjonen Airwars anser som pålitelige.
DB171012 Kulturministeren sier hun vil sikre et mangfold av uavhengige nyhets- og aktualitetsmedier.
DB171012 Helleland legger til at de vil sikre at vi har frie og uavhengige medier over hele landet, men at blant de 240 avisene vi har i Norge og stikker fem av med halvparten av pressestøtten.
DA171012 - I en tid der du har mye « fake news » i sosiale medier, er det viktig å ha uavhengige , samfunnskritiske medier i Norge, både på papir og digitalt.
VG171011 VIL HA AVKLARING : Spanias statsminister Mariano Rajoy ber om en klargjøring om hvorvidt Catalonia har erklært seg uavhengige eller ikke.
VG171011 KREVER AVKLARING : Spanias statsminister Mariano Rajoy ber den katalanske ledelsen om en avklaring hvorvidt Catalonia har erklært seg uavhengige eller ikke.
VG171011 Det er ikke lett å selge et selskap som har så mange uavhengige franchise-kjøpmenn.
VG171011 - I verdenssammenheng er denne studien spesiell fordi vi har fulgt en så stor gruppe over så lang tid, og med uavhengige målinger.
DB171010 UNDER rettsforhandlingene brukte Legkovs forsvarere en strategi der de både forsøkte å så tvil om innholdet i den uavhengige etterforskeren Richard McLarens avsløringer av russernes statssvindel og isolere Legkov fra den statsorganiserte russiske idretten.
DA171010 - Vi er ingen kuppmakere, vi er normale mennesker som ønsker uavhengige liv, uttalte han videre.
VG171009 Miramax var største uavhengige filmselskapet Disney kjøpte det for 80 millioner dollar i 1993.
VG171009 Han fremhever at uavhengige eksperters prising av flyplassene var betydelig høyere, og at inntektene fra dem de neste årene er estimert til 22 milliarder euro - penger som nå går til Tyskland, og ikke til Hellas som skal dekke sin stadig enorme gjeld.
VG171009 900 millioner euro, mens flere uavhengige eksperter har verdsatt området til minst tre milliarder euro.
SA171009 I september 2014 vedtok representantene fra H, Ap, V, SV, KrF, Sp, Pp, uavhengige , Rødt og MDG, med 58 mot 9 stemmer, en brannstruktur med en mindre stasjon i Lervig på Storhaug, og en i Schankeholen.
NL171009 Selv om de psykiske og fysiske helseplagene av mobbing presenteres hver for seg, kan de ikke sees uavhengige av hverandre.
DB171007 Petersburg, der den uavhengige kanalen Radio Ekko melder at 3000- 4000 demonstranter deltok.
AP171007 Den uavhengige avisen Meduza anslår at om lag 260 ble pågrepet på landsbasis i de 80 byene hvor det var protester.
DN171006 Selv om Kaspersky insisterer på at de er uavhengige og ikke har noen forbindelse til russiske myndigheter, la amerikanske myndigheter i forrige måned ned forbud mot at føderale organer benytter seg av programmer fra firmaet.
DA171004 Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars anslår at det reelle tallet er minst 5.486.
AA171004 Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars anslår at det reelle tallet er minst 5.486.
AA171004 Han mistet en arm og tilstanden hans er ifølge flere uavhengige kilder kritisk, sier en talsmann for forsvarsdepartementet i Moskva.
AA171004 Imidlertid, tingrettene og lagmannsrettene bør være like uavhengige .
VG171003 Catalonia-leder svarer med at de vil erklære seg uavhengige innen dager.
AP171003 Blir påstanden bekreftet av flere uavhengige kilder ?
AA171003 I klagen hevdet Odinga at datamaskinene til den uavhengige valg- og grensekommisjonen ( IEBC ) var hacket til fordel for president Uhuru Kenyatta.
AP171001 Den katalanske regionregjeringen har sagt at dersom et flertall sier ja til selvstendighet søndag, vil de erklære seg uavhengige , uavhengig av valgdeltagelsen.
VG170930 Når den uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen Freedom House rangerer graden av demokrati i et land på en skala mellom 1 og 7, hvor 7 er verst, scorer Hviterussland 6.61.
AP170930 Men jeg tror mange rundt omkring i landet vil ta til gatene for å markere sin støtte til et samlet Spania dersom Catalonia ender med å erklære seg uavhengige .
AP170930 - Hva er dere redd for at skal skje om Catalonia erklærer seg uavhengige ?
VG170929 To tilhører uavhengige senatorer ¶
DN170929 Jeg er sikker på at hun vil klare det, sier den uavhengige politikeren Shigefumi Matsuzawa til Japan Times.
VG170928 Han hadde definert den moderne, uavhengige , liberale amerikanske mannen.
DB170928 - Den tyrkiske redaktøren og kommentatoren Can Dündar og tidsskriftet Cumhuriyet har vært viktige uavhengige stemmer i en situasjon der president Recep Tayyip Erdogan krymper rommet for offentlig diskusjon og kritikk i Tyrkia, som er en trussel for det sekulære Tyrkia.
DB170928 Blir det flertall for ja vil den uavhengige katalanske republikken bli kunngjort i løpet av 48 timer, har presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, lovt.
AP170928 Kashmir-området har vært gjenstand for konflikt mellom India og Pakistan i 70 år, siden landene ble uavhengige i 1947.
AA170928 Kashmir-området har vært gjenstand for konflikt mellom India og Pakistan i 70 år, siden landene ble uavhengige i 1947.
DB170927 Han var på midten av 1990-tallet styreformann for det uavhengige organet Assassination Records Review Board, som har hatt ansvar for å ivareta Kennedy-dokumentene.
AA170927 Han var på midten av 1990-tallet styreformann for det uavhengige organet Assassination Records Review Board, som har hatt ansvar for å ivareta Kennedy-dokumentene.
NL170926 I valgkampen ga sentrale politikere fra V, Frp og Sp, sin støtte til påstander fra lokale politikere i Alta om at den fremtidige sykehusstrukturen i Finnmark bygger på utredninger og vurderinger som ikke er faglig uavhengige .
DN170926 - Vi ser flere og flere bevis på at det ikke er internasjonale oljeselskaper, det er ikke de uavhengige oljeselskapene som henger etter med investeringer, men det er Opec-landene som henger etter, spesielt de fem landene, sier Morse, som referer til de ovennevnte landene.
DB170926 ( Dagbladet ) : Avtrykk på havbunnen havna i den svenske byen Gävle stammer ifølge uavhengige eksperter fra en fremmed farkost, skriver Dagens Nyheter ( DN ).
DB170926 I valgkampen ga sentrale politikere fra V, Frp og Sp, sin støtte til påstander fra lokale politikere i Alta om at den framtidige sykehusstrukturen i Finnmark bygger på utredninger og vurderinger som ikke er faglig uavhengige .
AA170923 Det har vært utarbeidet flere uavhengige rapporter når det gjelder lokalisering av nytt hestesportsenter.
DN170922 Ifølge en analyse som den uavhengige tenketanken Brookings Institution presenterte fredag vil lovforslaget føre til at ytterligere 21 millioner amerikanere vil være uten helseforsikring i 2026.
DB170922 SPLITTET : Instituttleder for Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Markus Buck, sier at kun en tredjedel av Catalonias befolkning vil være uavhengige fra Spania.
DB170922 - Det er ikke sånn at alle innbyggerne vil være uavhengige fra Spania, men katalanerne har aldri vært enige med Spanias interesser.
AP170922 Da det uavhengige instituttet Levada skulle gjennomføre sin månedlige meningsmåling, valgte forskerne å bløffe deltagerne : Inn i undersøkelsen havnet et lurespørsmål om en helt fiktiv presidentkandidat.
VG170921 Det uavhengige Burma, som ble etablert i 1948, har hele tiden vært dominert av den burmanske majoriteten, så vi kan snakke om en etnokratisk stat som helt siden starten har hatt som mål å få full kontroll over de vidstrakte etniske områdene.
AP170921 Det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen har anslått at et tidligere lovforslag, der mange av elementene var de samme som i dette, ville føre til at 32 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring fordi det blir for dyrt.
AP170921 - Graham-Cassidy-forslaget vil få de samme negative konsekvensene som de tidligere forslagene, skriver den uavhengige tankesmien Center on Budget and Policy Priorities.
DB170920 Imidlertid vil forbundet støtte den uavhengige granskingen som er igangsatt og følge dens eventuelle anbefalinger.
DB170920 Det dreier seg om gjentatte forsøk på trakassering av uavhengige aktivister som har ønsket å delta på FN-møter, hovedsakelig folk fra Kina.
AP170920 Informasjonen er i samsvar med nyhetsbyrået APs uavhengige rapportering fra området.
AA170920 Suu Kyi holdt tirsdag en tale der hun sa at hun ikke frykter en internasjonal granskning, Samme dag avviste landets representant i FNs menneskeråd en forespørsel fra uavhengige FN-granskere om å slippe inn i konfliktområdene.
AA170920 Byggesakskontorene må i større grad enn i dag bruke mulighetene til å pålegge utbyggere uavhengige tredjepartskontroller for å unngå slike skandaler, skriver Adresseavisen på lederplass.
VG170919 Etter « Gossip Girl » har Badgley gjort noen få roller i uavhengige filmer.
DN170919 - Verden er tryggere når nasjoner er sterke, uavhengige og frie, sa den amerikanske presidenten fra talerstolen.
DB170919 Ved uenighet om tolking av analyseresultater mellom WADA-ansatte og idrettsutøverens fageksperter må uavhengige fageksperter involveres i saken.
DA170919 - Verden er tryggere når nasjoner er sterke, uavhengige og frie, sa den amerikanske presidenten fra talerstolen.
AP170919 - FNs suksess er avhengig av den uavhengige styrken hos medlemmene, sa Trump og gjentok budskapet om at han setter USA i første rekke : ¶
AA170919 - Verden er tryggere når nasjoner er sterke, uavhengige og frie, sa den amerikanske presidenten fra talerstolen. ( ©NTB ) ¶
DN170917 Han påpeker at det ikke er mange igjen av forlagene i mellomsjiktet, etter at de uavhengige forlagene Font og Fontini ble kjøpt opp av Cappelen Damm i fjor.
DB170917 Flere uavhengige vitnebeskrivelser, samt funn av tomhylser nær der mannen ble pågrepet, gjør at politiet er sikre på at det har vært avfyrt skudd.
DB170917 I motsetning til Escobars toppstyrte forretning, opererte Cali som en samkjørt gruppe av uavhengige kriminelle organisasjoner.
AP170917 Flere uavhengige vitnebeskrivelser, samt funn av tomhylser nær der mannen ble pågrepet, gjør at politiet er sikre på at det har vært avfyrt skudd.
DB170916 CNN har undersøkt to uavhengige databaser drevet av russiske firmaer som undersøker inntektene til landets innbyggere.
AP170916 Skildringene lar seg ikke verifisere fordi Myanmars myndigheter nekter å slippe inn uavhengige journalister eller organisasjoner.
VG170915 « Ifølge en av de seneste anslagene gjort av den uavhengige forskningsorganisasjonen the Global Burden of Disease Project, kan rundt 34 000 kreftdødsfall i verden hvert år knyttes til høyt inntak av bearbeidet kjøtt.
VG170915 - Meny og Kiwi er to uavhengige kjeder som konkurrerer hver eneste dag, også på pris.
SA170915 Amnesty International kan ikke bekrefte de mange brannene av uavhengige kilder inne i de rammede områdene ettersom Myanmars regjering har innført restriksjoner som har gjort det vanskelig å bevege seg i området.
DB170915 Ingen av disse har gjennomført noen omfattende, fri etterforskning utover det drepende materialet om Russlands svindel som allerede foreligger ved hjelp av WADAs uavhengige etterforskeren Richard H.
DB170914 - Naturens tålegrenser er ikke uavhengige av hverandre.
AP170913 I Moskva fikk et stort antall selvstendige og uavhengige kandidater stille til valg. 2800 av de 7600 kandidatene til de 1500 plassene var dessuten under 34 år.
AP170913 Bruken av videokameraer i valglokalene, flere uavhengige observatører og Putins utnevnelse av en tidligere demokratiforkjemper som valgkommisjonsleder har gitt resultater.
DB170912 Nå er de igjen i en situasjon der de er uavhengige .
DA170912 Serien er den første produksjonen til den nyetablerte norgesavdelingen av Anagram, et av Sveriges største uavhengige produksjonsselskap.
AP170912 For en betydelig del av Trumps kjernevelgere, som er partipolitisk uavhengige , kan det imidlertid ha styrket troen på at presidenten er handlekraftig og uavhengig av partieliten i Washington.
VG170911 Gelius er kjent som en folkelig prest, og er et profilert medlem av Klanen, fotballklubben Vålerengas uavhengige supporterklubb.
DA170911 Historisk sett har avisene gjerne vært talerør for politiske partier, men i dag er alle de største partipolitisk uavhengige .
AP170911 Alle så på [ uavhengige ] TV Dozjd og snakket om det som foregikk der.
DB170910 Den profilerte rettspatologen Cyril Wecht mente på sin side at testresultatene fra det uavhengige laboratoriet var pålitelige, og at det var rettsmedisinerens plikt å gjøre egne undersøkelser for eventuelt å tilbakevise testresultatene : ¶
DB170910 Assisterende sjefsrettsmedisiner i Los Angeles, Ed Winter, uttalte til E!News at han kjente til den uavhengige laboratorieprøven.
AP170909 Derfor er det all grunn til å slå alarm når Ammar Dweik - lederen av de palestinske myndighetenes egen uavhengige kommisjon for menneskerettigheter - sier til nyhetsbyrået AP at dette er en av de verste lovene som er vedtatt siden Den palestinske selvstyremyndigheten i 1994 ble etablert som et ektefødt barn av Oslo-avtalen.
DN170908 Prisene er uavhengige av leien.
SA170907 Kilden til at russiske medier kastet seg på historien om McLarens overraskende endrede holdning var en pressekonferanse i Moskva med Lederen av Russlands uavhengige antidopingkommisjon, Vitaly Smirnov.
BT170907 Kilden til at russiske medier kastet seg på historien om McLarens overraskende endrede holdning var en pressekonferanse i Moskva med Lederen av Russlands uavhengige antidopingkommisjon, Vitaly Smirnov.
AP170907 Kilden til at russiske medier kastet seg på historien om McLarens overraskende endrede holdning var en pressekonferanse i Moskva med Lederen av Russlands uavhengige antidopingkommisjon, Vitaly Smirnov.
AA170907 Den uavhengige valgkommisjonen har kunngjort at parlaments- og distriktsrådsvalg skal avholdes 7. juli 2018, men det er flere grunner til å tro at det kan bli ytterligere forsinkelser.
AA170907 Kilden til at russiske medier kastet seg på historien om McLarens overraskende endrede holdning var en pressekonferanse i Moskva med Lederen av Russlands uavhengige antidopingkommisjon, Vitaly Smirnov.
VG170906 To uavhengige dommere har vurdert bevisene i denne saken på to ulike tidspunkt.
DA170906 Reuters har ikke fått bekreftet opplysningene fra uavhengige kilder.
AP170906 - Dette er en av de verste lovene som er vedtatt siden Den palestinske selvstyremyndigheten ble etablert i 1994, sier Ammar Dweik, lederen for de palestinske myndighetenes egen uavhengige kommisjon for menneskerettigheter, til AP.
AP170906 Uavhengige eksperter peker på at krig i Afghanistan og mot IS har vist at selv ikke titusenvis av bomber nødvendigvis knekker styrker som utnytter lokalkunnskap og som er fast bestemt på å holde ut.
AA170906 Reuters har ikke fått bekreftet opplysningene fra uavhengige kilder.
AA170905 Regjeringen har de siste ukene stengt radiostasjoner som gir sendetid til opposisjonspolitikere og har også truet med å stenge andre uavhengige mediehus de mener unndrar skatt.
VG170904 Rapportskriver : - Vi er uavhengige
DA170904 Fra februar til mars økte tallet på sivile drepte med 500 prosent, sier Chris Woods, leder for den uavhengige britiske organisasjonen AirWars, til Dagsavisen.
VG170903 Etter prøvesprengningen har uavhengige eksperter stilt spørsmål ved om det faktisk var en hydrogenbombe som ble sprengt.
AA170903 Regjeringen har de siste ukene stengt av radiostasjoner som gir sendetid til opposisjonspolitikere, og har også truet med å stenge andre uavhengige mediehus de mener unndrar skatt.
DB170902 Imidlertid ble de menneskelige kostnadene enorme : uavhengige forskere har anslått at 65000 mennesker så sine hjem revet på grunn av olympiske byggeprosjekter, som oftest innenfor transportsektoren.
VG170901 Myndighetene i landet har blokkert området for journalister, så rapporter om hva som skjer er vanskelig å få bekreftet av uavhengige kilder.
VG170901 Ifølge den uavhengige britiske organisasjonen Airwars, har til nå over 5000 sivile blitt drept siden luftangrepene mot IS i Irak og Syria ble rullet i gang i 2014.
VG170901 Ingjerd Thune, leder i Den norske Dommerforening, mener det er essensielt at dommere skal være objektive og uavhengige .
AP170901 Den uavhengige journalisten og samfunnskritikeren Ksenia Sobtsjak.
AP170901 Den uavhengige journalisten og samfunnskritikeren Ksenia Sobtsjak.
AP170901 Den uavhengige journalisten og samfunnskritikeren Ksenia Sobtsjak.
AP170901 Den uavhengige journalisten og samfunnskritikeren Ksenia Sobtsjak.
AP170901 Men en rapport fra den uavhengige granskeren Gunnar Alexandersson, oppnevnt av regjeringen for å følge konsekvensene av konkurranse på svensk jernbane, konkluderer med at den har løftet svensk jernbane.
AP170901 Den svenske regjeringens uavhengige gransker sier at konkurranse har løftet svensk jernbane.
VG170831 Og da har vi ikke engang nevnt de formørkende konspirasjonsteoriene og antallet såkalt « uavhengige » rapporter om hennes siste dager og timer.
DB170831 Hvis politikere « utfordrer » Grunnloven, vinner Grunnloven når saken kommer til avgjørelse i uavhengige domstoler.
VG170830 I to uavhengige rapporter publisert i juni år kom dette frem : ¶
DB170830 Her hilser Kasirye og hennes advokat Morten Justad Johnsen på dommerne Thomas Bornø og Ivar Sølberg i det uavhengige domsutvalget.
SA170829 Friidrettens uavhengige integritetsenhet sier i en kommentar at det ikke er tvil om at " betydelig flere " utøvere doper seg enn de som blir tatt.
AP170829 Friidrettens uavhengige integritetsenhet sier i en kommentar at det ikke er tvil om at " betydelig flere " utøvere doper seg enn de som blir tatt.
DN170828 Det australske finanstilsynet ( APRA ) sier i en uttalelse at den uavhengige undersøkelsen er konsentrert rundt styresettet, kulturen, det regnskapsmessige rammeverket og praksisen i Australias største bank.
VG170827 Selv om filmen ble forbudt i mange land på grunn av voldsbruken, ble den en av de mest innbringende uavhengige filmene i USA på hele 70-tallet.
DB170827 Liket hennes ble gravd opp og undersøkt på nytt, og i 2008 konkluderte to uavhengige obduksjonsrapporter med at Savio hadde blitt drept.
DB170827 « Motorsagmassakren » spilte deretter inn over 30 millioner dollar bare i USA, noe som gjør den til en av tidenes største suksesser blant uavhengige filmproduksjoner.
AA170827 « Motorsagmassakren » spilte deretter inn over 30 millioner dollar bare i USA, noe som gjør den til en av tidenes største suksesser blant uavhengige filmproduksjoner.
VG170826 Og nå er vi inne på antidopingsjefens hjertebarn : Åpne og uavhengige domstoler.
VG170826 Og de som dømmer bør være helt uavhengige av idrettsorganisasjonene.
VG170826 Anders Solheim mener den grensen kan fjernes så fort uavhengige og åpne domstoler er en realitet i idretten.
DB170826 Men du får ikke vite at forsøk finansiert av industrien, det vil si flesteparten, har opptil 20 ganger større sannsynlighet for å presentere positive funn enn uavhengige forsøk.
DB170826 Men du får ikke vite at bare åtte prosent av de 946 nye preparatene som ble lansert mellom 2002 og 2011 i henhold til uavhengige forskere hadde signifikante kliniske fordeler sammenlignet med eksisterende midler.
SA170825 Det opplyste Det internasjonale friidrettsforbundets uavhengige integritetsenhet fredag.
BT170825 Det opplyste Det internasjonale friidrettsforbundets uavhengige integritetsenhet fredag.
AP170825 Det opplyste Det internasjonale friidrettsforbundets uavhengige integritetsenhet fredag.
NL170824 Kanskje vil det vært lurere å låne øre til både uavhengige økonomer og regjeringens egne eksperter, som i de aller fleste tilfeller har hevdet at kutt i formuesskatten har liten dokumentert effekt som motor for å skape nye arbeidsplasser.
NL170821 For selv om de i prinsippet kan behandles som uavhengige , er verdensøkonomien et komplekst system der alt henger sammen.
AP170821 På hjemmesiden definerer den partipolitisk uavhengige aksjonen seg slik : ¶
AA170821 Medio juni kom rapporten fra den uavhengige trafikksikkerhetsorganisasjonen European Transport Safety Council ( ETSC ) som viser at Norge igjen er best i Europa på trafikksikkerhet.
VG170820 * I august 1947 ble britiske India oppløst og inndelt i to uavhengige stater : India, der hinduer utgjør flertallet, og Pakistan, der muslimer utgjør flertallet.
VG170819 Angriperen skal trolig være en lokal innbygger født i 1994, skriver den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta.
DN170819 - Salgsprosessene er nok uavhengige av konjunkturer.
VG170817 De siterer uavhengige politikilder, men politiet har så langt ikke offisielt bekreftet dette.
DN170817 Uavhengige velgere legger seg mellom demokrater og republikanere i synet på Russland.
DB170817 - Vi har hentet inn juridiske vurderinger fra to uavhengige advokatfirmaer med spesifikk ekspertise på rettsområdet.
AA170817 Eksperter sier at pågripelsene av ledere for narkotikakartellene har ført til en oppblomstring av uavhengige grupper som driver med ran, kidnapping og utpressing, i tillegg til den opprinnelige narkotikasmuglingen. ( ©NTB ) ¶
AA170817 Uavhengige velgere legger seg mellom demokrater og republikanere i synet på Russland.
DB170816 Uavhengige velgere legger seg mellom demokrater og republikanere i synet på Russland.
DB170815 Blant uavhengige velgere synker oppslutningen for første gang under 30 prosent til 29 prosent.
AP170815 En ny kommisjon skal sikre Norge uavhengige og moderne domstoler.
AP170815 - Det er viktig å sikre at dommere og domstoler er uavhengige av regjering og storting.
AP170815 - Det er helt fundamentalt for en rettsstat å ha uavhengige domstoler.
AA170814 Det var i august 1947 at det britiske India ble oppløst og inndelt i to uavhengige stater - India, der hinduer utgjør flertallet, og Pakistan, der muslimer utgjør flertallet.
DB170812 Sist vinter ble også rapporten fra den uavhengige internasjonale kommisjonen som totalt frikjente norsk langrenn for å ha astmamedisinert friske utøvere, forsøkt bortforklart.
DB170812 De uavhengige granskerne fant ingen skandale, og konkluderte med at Olympiatoppen ; gitt de rammene norsk toppidrett nå har, stort sett hadde gjort det meste som kunne gjøres for å få flest mulige medaljer.
SA170811 To dager før Stortinget skulle behandle kommunereformen, var KrF, Sp, Ap og den uavhengige representanten Paul Løland klar til å sørge for et flertallsvedtak for å utsette Nye Sandnes.
DB170811 Nyhetssendinger er laget i redaksjoner, og finansieres annerledes, og er mer uavhengige .
AP170811 Noen uavhengige eksperter mener tallet er mye lavere.
DB170810 Da stemmene fra 97 prosent av stemmestedene var opptalt, lå Kenyatta an til å få 54,3 prosent og Odinga 44,8 prosent av stemmene, opplyser den uavhengige , nasjonale valgkommisjonen IEBC.
AP170809 Noen uavhengige eksperter mener tallet er mye lavere.
VG170808 - Jeg har forklart i detalj om alle omstendigheter til den uavhengige nemnda, som var enig i at : ¶ a ) Kontaminert mat var årsaken til min positive prøve. b ) Det finnes ikke bevis som tyder på at jeg med hensikt har brutt antidopingreglene. c ) Det er ingenting som sier at letrozol skulle forbedre prestasjonsevnen hos en kvinnelig tennisspiller.
AP170808 I 2014 kom uavhengige granskere frem til at Zuma urettmessig hadde beriket seg gjennom en statsfinansiert oppgradering av sitt private hjem.
AP170808 I 2014 kom uavhengige granskere frem til at Zuma urettmessig hadde beriket seg gjennom en statsfinansiert oppgradering av sitt private hjem.
AP170808 Noen uavhengige eksperter mener tallet er mye lavere.
AA170808 I en analyse fra USA i forrige måned het det at Nord-Korea kan ha opp til 60 kjernefysiske våpen i sitt arsenal, dobbelt så mange som det uavhengige eksperter tidligere har antatt.
DB170807 Lønnsom produksjon vil uansett fortsette, uavhengige av hvilke populistiske grep politikerne finner i sin næringspolitiske verktøykasse.
DA170807 En liberal arbeidslivspolitikk sikrer et trygt arbeidsliv og gode rettigheter for den enkelte arbeidstaker, og legger til grunn at sterke, uavhengige organisasjoner i arbeidslivet er avgjørende for dette.
DN170806 - Salgsprosessene er nok uavhengige av konjunkturer.
DN170806 - Salgsprosessene er nok uavhengige av konjunkturer.
VG170805 De grønnes presidentkandidat Frank Habineza, som er det eneste tillatte kritiske opposisjonspartiet, fikk 0,45 prosent av stemmene, mens 0,72 prosent stemte på den uavhengige kandidaten Philippe Mpayimana.
DB170805 Steinalderen sluttet som kjent ikke fordi vi gikk tomme for stein, og i dag planlegger stadig flere land å bli uavhengige av olje og gass.
AP170805 De grønnes presidentkandidat Frank Habineza, som er det eneste tillatte kritiske opposisjonspartiet, fikk 0,45 prosent av stemmene, mens 0,72 prosent stemte på den uavhengige kandidaten Philippe Mpayimana.
AA170805 Msando var omtalt som IT-topp i Kenyas uavhengige valgkommisjon.
AA170805 De grønnes presidentkandidat Frank Habineza, som er det eneste tillatte kritiske opposisjonspartiet, fikk 0,45 prosent av stemmene, mens 0,72 prosent stemte på den uavhengige kandidaten Philippe Mpayimana.
NL170804 Næringen har også mye å gå på når det gjelder samspillet med uavhengige forskningsmiljøer.
DB170804 Under VM i London får imidlertid 19 russere delta som uavhengige utøvere, etter å ha oppfylt strenge kriterier.
AP170804 I april stanset Sessions departementets samarbeid med uavhengige forskere for å kvalitetssikre kriminalteknikk og åstedsgransking, skriver AP.
DA170803 Som folkevalgt i kongressen gjennom ti år, er Sanders allerede historisk : Han er den lengstsittende uavhengige representanten noensinne.
DA170803 - Politikerne tenker innenfor boksen, sier lederen i det politisk uavhengige nettverket, som jobber for et større mangfold av teorier i økonomifaget.
DA170803 Besson samlet sammen finansieringen med drahjelp av folkefinansiering og egne sparepenger, og resultatet er ikke bare den mest kostbare, uavhengige filmproduksjonen noensinne laget i Frankrike - men dessuten det dyreste i hele Europa.
DA170803 Besson samlet sammen finansieringen med drahjelp av folkefinansiering og egne sparepenger, og resultatet er ikke bare den mest kostbare, uavhengige filmproduksjonen noensinne laget i Frankrike - men dessuten det dyreste i hele Europa.
DA170803 - Politikerne tenker innenfor boksen, sier lederen i det politisk uavhengige nettverket, som jobber for et større mangfold av teorier i økonomifaget.
AP170803 - Et eksempel på dette er at i en krig hvor det er mange uavhengige parter, inkludert FN, som påpeker at det begås krigsforbrytelser, så fortsetter likevel land som USA, Storbritannia og Norge å selge militært materiell til partene i den saudiledede koalisjonen, sier Hegna.
AP170803 Da loven ble endret i fjor, haglet det med advarsler fra uavhengige fagfolk som påpekte at lovverket i verste fall kunne bli mer uklart.
VG170802 Det førte til utnevnelsen av den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller.
NL170802 SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, totalslaktet UNN allerede i 2015 for ikke å være i nærheten av nasjonale krav i forhold til responstid.
DB170802 Det førte til utnevnelsen av den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller.
AP170802 Han sa også at funnene til Smartmatic bekrefter fullt og helt hva opposisjonsledere og uavhengige analytikere har hatt mistanke om.
AA170802 Det førte til utnevnelsen av den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller.
AA170802 Han sier også at funnene til Smartmatic bekrefter fullt og helt hva opposisjonsledere og uavhengige analytikere har hatt mistanke om.
AA170802 Juristen og advokaten Greg Andres ( 50 ) er siste tilskudd i teamet som ledes av den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller.
VG170801 Mett og fornøyd kan du ta en skarp venstre og svinse nedover sjarmerende Victoria Street med sine spesialbutikker, ostebutikker, kunstbutikker, uavhengige klesbutikker og en kostymebutikk med det velklingende navnet Aha ha ha ( 99 West Bow ).
DA170801 Mange snakker om arbeidsgivere og eiere som en slags abstrakt størrelse, som om bedriftene var selvgående, uavhengige enheter med en garantert framtid.
VG170731 Uavhengige meningsmålinger og valgdagsmålinger indikerte en rekordlav deltakelse på mellom tre og fire millioner mennesker, ca. 15-20 prosent.
DB170731 19 russere får delta i London-VM, men det er som uavhengige utøvere og etter at de har oppfylt en rekke krav.
DB170731 Dengang ble det, etter mal fra ISO 45013, satt sammen et sertifiseringsråd, bestående av representanter fra alle relevante aktører, så som brukere, leverandører, uavhengige fagfolk, etc.
AA170731 Chris Msando omtales som IT-topp i Kenyas uavhengige valgkommisjon.
DN170728 I årevis har folk oppfordret oss til å ta stilling til politiske saker, og vi har standhaftig forblitt uavhengige og nektet å kommentere politiske spørsmål.
DB170728 En rettsstat, med domstoler som er uavhengige av både den lovgivende og den utøvende makta, er et nødvendig vilkår for å være med i EU.
AA170728 Analyse og anbefaling bryter med konklusjonene i en rekke tidligere uavhengige utredninger.
DB170727 På 1990-tallet flommet de nye mer effektive dopingmedikamentene i flere av de største idrettene, den uavhengige kontrollen under utøvernes treningsperioder var fragmentarisk og sjefenes vilje til å rydde opp ganske middels.
AA170727 Ifølge den uavhengige britiske organisasjonen Airwars ble minst 414 sivile drept i USA-ledede flyangrep i Syria i juni, en økning på 47 prosent fra måneden før og flere enn noen gang.
VG170726 Dersom palestinerne ikke hadde protestert mot metalldetektorene ved inngangen til gamlebyen, hadde det vært det samme som å godkjenne Israels påstand om suverenitet over Tempelhøyden, som er hellig for både jøder og muslimer, ifølge en forsker ved den uavhengige forskningsinstitusjonen Brookings i Washington DC.
DN170726 Rapporten til det uavhengige analyseselskapet Canalsys for andre kvartal 2017 viser at det kinesiske merket Xiaomi snappet fjerdeplassen på listen fra Apple.
DA170726 Aldrimer.no har snakket med flere uavhengige kilder som sier at det redigerte dokumentet som FFI viser til og den graderte originalversjonen er så godt som identiske.
AP170726 Sjefredaktør Murat Sabuncu i den uavhengige avisen Cumhuriyet måtte forklare seg om hverdagslige journalistiske arbeidsoppgaver for dommerne som skal ta stilling til om 17 journalister redaktører, tegnere og styremedlemmer i det og redaktører i det velrenommerte, tyrkiske mediehuset er skyldige i å støtte terrorbevegelser.
AA170726 Ifølge den uavhengige britiske organisasjonen Airwars ble minst 414 sivile drept i USA-ledede flyangrep i Syria i juni, en økning på 47 prosent fra måneden før og flere enn noen gang.
VG170725 Ifølge organisasjonen er disse bekreftet av uavhengige , internasjonale organisasjoner.
VG170725 To uavhengige rapporter fra Frischsenteret og Uni Research Rokkansenteret, NAV-reformens far Dagfinn Høybråten og statsminister Erna Solberg har alle konkludert med at NAV-reformen er feilslått, og etaten får jevnlig kritikk i norske medier.
DB170725 Dette ses av så godt som alle uavhengige iakttakere som enda et ledd i den omfattende heksejakta fra Erdogan på alle meningsmotstandere etter det mislykte forsøket på statskupp 15. juli 2015.
AA170724 Dette tilbakeviser både avisen selv og uavhengige observatører, som peker på at Cumhuriyet har skrevet kritisk om alle de tre organisasjonene.
AA170724 Departementets studie skal gjennomføres av uavhengige , internasjonale forskere.
VG170723 Uten uavhengige domstoler, og dommere utnevnt uavhengig av politiske myndigheter, svekkes borgernes rettssikkerhet.
VG170723 The World Justice Project ( WJP ) Rule of Law Index bygger på uavhengige data om hvordan privatpersoner og eksperter ser på sitt lands rettssystem.
VG170723 Historien har vist oss at blant diktaturets fremste kjennetegn er knebling av frie medier og uavhengige domstoler.
VG170723 For oss som mener uavhengige domstoler er en hjørnestein i demokratiet, må utviklingen i Polen bety en forsterket innsats i å støtte domstolenes uavhengighet i landet.
VG170723 Det er tvert imot behov for en sterkere innsats for å bygge sterke og uavhengige domstoler i disse landene.
VG170723 Først skal tre uavhengige , amerikanske forskere gjennomgå det eksisterende kunnskapsgrunnlaget.
VG170723 - Det er viktig å understreke at utredningen skal gjennomføres av uavhengige internasjonale forskere, og ikke av Miljødirektoratet.
AA170722 Dette bekreftes av kilder i landets uavhengige menneskerettskommisjon, både i Kandahar og hovedstaden Kabul. ( ©NTB ) ¶
VG170721 På pressekonferansen spurte en journalist fra den uavhengige TV-kanalen Dozjd : ¶
DA170721 Det fjerner prinsippet om uavhengige domstoler, som kan kontrollere myndighetene.
AA170721 Brende ber polske myndigheter gå i dialog med Europakommisjonen og Europarådet for å sammen komme fram til løsninger som kan sikre frie og uavhengige domstoler i Polen.
DB170720 Financial Times kaller regjeringens forslag til lovendringer en blitskrig mot uavhengige domstoler.
AA170720 Human Rights Watch har samlet inn en rekke tilsvarende vitneutsagn, der uavhengige observatører forteller hvordan de har sett irakiske soldater likvidere menn i Mosul.
DN170719 Tidligere har Saudi-Arabia og deres allierte blant annet krevd at Qatar stenger den uavhengige TV-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert ved en militærbase i landet, og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land.
AP170718 Når domstolene ikke lenger er uavhengige , mister de kontrollfunksjonene.
VG170717 Opplysningene om Baghdadis død er ikke bekreftet fra uavhengige kilder, og den USA-ledede koalisjonen mot IS har heller ikke kunnet gå god for opplysningene.
SA170717 Deler av quizen er laget i samarbeid med den uavhengige organisasjonen Royal Society for Public Health ( RSPH ).
DB170717 Opplysningene om Baghdadis død er ikke bekreftet fra uavhengige kilder, og den USA-ledede koalisjonen mot IS har heller ikke kunnet gå god for opplysningene.
BT170717 Deler av quizen er laget i samarbeid med den uavhengige organisasjonen Royal Society for Public Health ( RSPH ).
AP170717 Deler av quizen er laget i samarbeid med den uavhengige organisasjonen Royal Society for Public Health ( RSPH ). | « Pappa » : Mishandling er mer enn fysisk vold ¶
AP170717 Deler av quizen er laget i samarbeid med den uavhengige organisasjonen Royal Society for Public Health ( RSPH ).
AA170717 Opplysningene om Baghdadis død er ikke bekreftet fra uavhengige kilder, og den USA-ledede koalisjonen mot IS har heller ikke kunnet gå god for opplysningene.
AA170717 Deler av quizen er laget i samarbeid med den uavhengige organisasjonen Royal Society for Public Health ( RSPH ).
VG170716 Erdogans fikk et knapt flertall for forslaget som innebærer sterkere presidentmakt, avskaffelse av statsministerposten, en svekkelse av nasjonalforsamlingen og mindre uavhengige domstoler.
AP170715 For det andre er det en misforståelse at programmering og matematikk er to ulike disipliner som gir to uavhengige sett med ferdigheter.
AA170714 Saudi-Arabia og deres allierte har blant annet krevd at Qatar stenger den uavhengige TV-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert ved en militærbase i landet, og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land. ( ©NTB ) ¶
VG170713 At Charter 08 tok til orde for ytringsfrihet og uavhengige domstoler, ble for mye for Kinas enerådende kommunistparti.
DB170713 Men like åpenbart beundrer de kattens egenskaper ut i fra et maskulint perspektiv ; at katter er uavhengige og frie, selvsagt, men også at hunnkattene ofrer seg for familien når de får barn.
AA170713 Den uavhengige britiske organisasjonen konstaterer at juni var den verste måneden så langt, målt i sivile tap som følge av angrep fra den USA-ledede koalisjonen mot IS i Syria.
AA170713 I tillegg skal tre uavhengige amerikanske forskere fra blant annet Harvard gjøre en gjennomgang av eksisterende studier og kunnskap om den norske ulvens genetikk.
VG170712 Femstjernersbevegelsen har tatt mål av seg til å være høyre- og venstre- uavhengige i sine saker og sin politikk, men retorikken mot migranter et betydelig spisset den siste tiden.
DB170712 All email-korrespondanse bør gjennomgås av uavhengige granskere, slik at man kan bringe på det rene om hvor mange andre e-poster politikerne har holdt unna den offentlige debatten og de statlige postjournalene.
AA170712 - Kommer Wray og FBI til å gjennomføre uavhengige og grundige etterforskninger, uavhengig av hvem som blir implisert, undret demokratenes innflytelsesrike senator Dianne Feinstein.
AA170712 - Jeg ser det ikke slik at Robert Mueller er i gang med en heksejakt, sa han med henvisning til den uavhengige spesialetterforskeren som er utnevnt til å undersøke anklagene.
AA170712 Den uavhengige , britiske organisasjonen Airwars anslår at mellom 529 og 744 sivile ble drept i slike luftangrep i Raqqa og Mosul i juni.
SA170711 Portugiseren har sagt at han ble utsatt for press, og at det sender dårlige signaler å fjerne folk fra uavhengige posisjoner etter bare noen måneder.
FV170711 Portugiseren har sagt at han ble utsatt for press, og at det sender dårlige signaler å fjerne folk fra uavhengige posisjoner etter bare noen måneder.
DN170711 Blant kravene som stilles til Qatar er at landet stenger den uavhengige tv-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert ved en militærbase i landet, og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land.
AP170711 Portugiseren har sagt at han ble utsatt for press, og at det sender dårlige signaler å fjerne folk fra uavhengige posisjoner etter bare noen måneder.
AA170711 Blant kravene som stilles til myndighetene i landet er at de stenger den uavhengige TV-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert på en militærbase i landet og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land, blant dem Det muslimske brorskap.
AA170711 Uavhengige eksperter, som professor Marc Lynch ved George Washington University i USA, betegner FSA som " en myte " og en sammenrasket gjeng av lokale militsgrupper og krigsherrer, uten sentral styring eller evne til militærstrategisk tenkning. ( ©NTB ) ¶
DB170710 Kvinner er og blir sterke og uavhengige - og å reflektere det i en rolle er ikke vanskelig.
DB170708 Hvis han skriver « likely doping » i sin kommentar, går det videre til to uavhengige eksperter.
DB170708 Familien Ingebrigtsen visste ingenting om lekkasjen da den ble videreformidlet av Letsrun.com onsdag kveld, men flere uavhengige kilder i antidopingmiljøet sier til Dagbladet at det trolig ligger politikk i dette.
DB170708 Det blir ikke en dopingsak før tre uavhengige eksperter er enige om at utøveren har merkelappen « likely doping ».
DB170707 Det er derfor tre uavhengige spesialister må være enige om å reise sak på grunnlag av funn i disse passene.
AP170707 Monn-Iversen var den første uavhengige filmprodusenten i landet, og han skrev musikk til over 60 filmer, 30 av dem egenproduserte.
VG170706 - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier, skriver kommunikasjonssjef Petter Toldnæs til VG i en epost.
SA170706 - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier.
FV170706 - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier.
DN170706 De motsetter seg kravet om blant annet å stenge den uavhengige tv-kanalen Al Jazeera.
DB170706 Hvis han skriver « likely doping » i sin kommentar, går det videre til to uavhengige eksperter.
DB170706 Det blir ikke en dopingsak før tre uavhengige eksperter er enige om at utøveren har merkelappen « likely doping ».
BT170706 - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier.
AP170706 - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier.
DN170705 Vet ikke med sikkerhet ¶ Uavhengige eksperter mener likevel at det kan ha vært en langtrekkende rakett, selv om ingen kan vite dette med sikkerhet.
DN170705 juni la landene fram en liste med 13 krav, blant annet at Qatar stenger den uavhengige TV-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert ved en militærbase i landet og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land.
AA170705 I forrige uke krevde de blant annet at Qatar stenger den uavhengige TV-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert ved en militærbase i landet, og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land.
VG170704 juni la landene fram en liste med 13 krav, blant annet at Qatar stenger den uavhengige TV-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert ved en militærbase i landet og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land.
VG170704 Ifølge den uavhengige britiske organisasjonen Airwars har opptil 1000 sivile med sikkerhet blitt drept siden invasjonen ble kjørt i gang.
AA170704 Uavhengige eksperter mener likevel at det kan ha vært en langtrekkende rakett, selv om ingen kan vite dette med sikkerhet.
AA170704 juni la landene fram en liste med 13 krav, blant annet at Qatar stenger den uavhengige TV-kanalen Al Jazeera og andre medier, bryter de diplomatiske båndene med Iran, kaster ut tyrkiske styrker som er stasjonert ved en militærbase i landet og slutter å støtte opposisjonelle grupper i andre land.
AA170704 Etableringen av den uavhengige redaksjonen har pågått siden mars, og har fått økonomisk støtte fra Fritt Ord, Stiftelsen Tinius og Dagbladets stiftelse.
DB170703 Jean-Christophe Lagarde, som er folkevalgt fra mellompartiet Unionen av Demokrater og Uavhengige ( UDI ), beklager at Macron « bruker tida på å gjøre arbeidet både til Republikkens president og statsminister samtidig ».
AP170703 Avgiftslettelsen skal omfatte øl som har en alkoholstyrke på 4,7 prosent eller mindre, brygget av små, uavhengige bryggerier.
AP170703 Avgiftslettelsen skal omfatte øl som har en alkoholstyrke på 4,7 prosent eller mindre, brygget av små, uavhengige bryggerier.
AA170702 Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars, som samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen, konstaterer at prisen for å gjenerobre Mosul har vært « forferdelig høy ».
AA170701 Tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-moon blir med i den uavhengige verdensorganisasjonen The Elders, der Gro Harlem Brundtland er nestleder.
VG170630 Gjennomsnittsalderen på servicemennesker på Oslo Lufthavn, uavhengige av selskap, er ca 25 år.
VG170629 Noe de burde ha gjort i utgangspunktet, sier Angus King fra Maine, en av Senatets uavhengige representanter, til CNN.
DN170628 To uavhengige verdsettere beregner hvert kvartal markedsverdien av alle Entras eiendommer, og salgsprisen er 23 prosent over anslått markedsverdi på Wergelandsveien 29.
DB170628 Det hevdes at de løy om hva skjedde, i et forsøk på å hindre uavhengige etterforskere fra å finne ut av sannheten, sa påtaleadvokat Patricia Brown under en pressekonferanse onsdag.
AP170628 « Forsøket på å bringe Al Jazeera til taushet er et forsøk på å bringe regionens uavhengige journalistikk til taushet og til å utfordre alles frihet til å bli hørt og til å bli informert », skriver nyhetskanalens 3000 medarbeidere i et sterkt, åpent brev som The New York Times har offentliggjort. | « Erna er stjerna » er en sårbar strategi Harald Stanghelle ¶
AP170628 « Forsøket på å bringe Al Jazeera til taushet er et forsøk på å bringe regionens uavhengige journalistikk til taushet og til å utfordre alles frihet til å bli hørt og til å bli informert », skriver nyhetskanalens 3000 medarbeidere i et sterkt, åpent brev som The New York Times har offentliggjort.
VG170627 Han har også spilt i et par mindre, uavhengige filmer.
SA170627 Det er ikke sikkert de er uavhengige av hverandre, men i utgangspunktet er det Haugesund-kampen først.
BT170627 Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars, som samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen, mener flere tusen sivile er drept i de USA-ledede angrepene.
AP170627 Og det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen ( CBO ) kunngjorde mandag at 22 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring innen 2026 fordi forsikringspremiene vil bli for dyre.
AP170627 Det er ikke sikkert de er uavhengige av hverandre, men i utgangspunktet er det Haugesund-kampen først.
AA170627 Den uavhengige britiske organisasjonen Airwars, som samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen, mener flere tusen sivile er drept i de USA-ledede angrepene.
AA170627 Det er ikke sikkert de er uavhengige av hverandre, men i utgangspunktet er det Haugesund-kampen først.
VG170626 « De kan ikke fortsette å prate i nye ti år og late som at de er forpliktet til å finne en løsning, samtidig som at de motsetter seg å iverksette de nødvendige kompromisser for å oppnå dette », skrev Kypros' eldste avis, den uavhengige Cyprus Mail på lederplass i går.
DB170626 Det innebærer at denne sørlige finansmetropolen er garantert å beholde sin pressefrihet, sine uavhengige domstoler og kapitalistiske økonomi fram til 2047.
DB170626 Det har hittil vært enighet om - også hos Kommunistpartiet og dets herskere i Beijing - at uavhengige domstoler i Hongkong er « good for business ».
DB170626 De frykter at unge aktivisters rop om mer selvstyre og uavhengighet skal medføre at Beijing slår ned på frihet og innfører politisk undertrykkelse og overvåking som i « de uavhengige » regionene Tibet og Xinjiang.
DB170625 Det er tidvis gjort et poeng av at fredssamtaler og Martine-sak bør ses som uavhengige akser.
VG170624 Men når det gjelder tvangsmidler som dette så er systemet at vi ikke skal måtte ha tillit til dem, det er derfor vi har uavhengige domstoler som skal vurdere om dette kan brukes.
DA170623 Østerrike : Høyreekstreme Norbert Hofer tapte mot den uavhengige Van der Bellen, som vant med 54 prosent i desember 2016.
AP170623 Den uavhengige , britiske organisasjonen Airwars, som samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen, mener flere sivile er drept i de USA-ledede angrepene.
AA170623 Den uavhengige , britiske organisasjonen Airwars, som samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen, mener flere sivile er drept i de USA-ledede angrepene.
SA170622 Til tross for Israels fullstendige tilbaketrekking fra Gaza i 2005, har Hamas' voldelige styresett i Gaza og deres angrep mot Israel resultert i at palestinerne er alt annet enn frie og uavhengige .
DN170622 Nå går JO Capital inn i det uavhengige rådgivningsselskapet for å skape en ledende aktør i forvaltningsbransjen.
DA170622 Østerrike : De grønne sikret at den uavhengige Alexander Van Der Bellen, tidligere grønn partileder, ble president.
DA170622 Kritiske og uavhengige nyhetstjenester blir kneblet under regimet til president al-Sisi.
DN170621 I tillegg til dagens styreleder og den mannstunge toppledelsen, vil også to av dagens uavhengige styremedlemmer få tildelt aksjer i forbindelse med børsnoteringen.
DB170621 I formiddag la han fram et forslag på Stortinget om at uavhengige forskere skal kartlegge det genetiske opphavet til ulvestammen i Norge.
DB170621 Essayet blir publisert av det uavhengige forlaget Pariah Press og publiseres i samarbeid med The International Anthony Burgess Foundation, for å markere 100 år siden forfatterens fødsel.
DB170621 Argumentene falt imidlertid for døve ører for forsamlingen i den da nylig uavhengige staten Malta.
AA170621 Vi skal være uavhengige - i krig og fred.
AA170621 Domstolene : « Vi skal være uavhengige , i krig og fred.
VG170620 Kreftpasienter som er gitt opp i helsevesenet må få sin sak vurdert av et uavhengige ekspertpanel på utprøvende behandling, mener kreftlege Steinar Aamdal.
VG170620 Hun la frem deres samlede sakkyndigrapport i retten tirsdag, og la vekt på at de tre vurderingene er selvstendige og uavhengige , men at de er enige.
DN170620 Ossoff håper derfor å samle støtte fra nok uavhengige og moderate republikanere som misliker Trump, til å kunne få en plass i Representantenes hus.
DA170620 Verdianslaget i den uavhengige verdivurderingen fra SpareBank 1 ligger betydelig høyere enn tilbudsprisen på 96,75 kroner per aksje, skriver Hafslund i en børsmelding tirsdag.
DA170620 Salgssummen ble fastsatt av to uavhengige takstselskap.
AP170620 Verdianslaget i den uavhengige verdivurderingen fra SpareBank 1 ligger betydelig høyere enn tilbudsprisen på 96,75 kroner per aksje, skriver Hafslund i en børsmelding tirsdag.
AP170620 Verdianslaget i den uavhengige verdivurderingen fra SpareBank 1 ligger betydelig høyere enn tilbudsprisen på 96,75 kroner per aksje, skriver Hafslund i en børsmelding tirsdag.
DB170619 De siste ti årene anslår Berg at investeringsselskapet Scandza, som er dagens eiere av det uavhengige meieriselskapet, har brukt mellom 400 og 500 millioner kroner på å modernisere anlegget.
AA170619 Dette bekreftes av uavhengige kilder.
AA170619 Tryggheten i at to uavhengige selskaper, har kommet fram til samme konklusjon har man sjeldent når man vedtar planer.
AP170618 Bush hadde 130, viser data innhentet av The Washington Post og politisk uavhengige The Partnership for Public Service's Center for Presidential Transition.
VG170617 Det hjalp ikke, at vi påpekte Aftenpostens uavhengige konservative verdigrunnlag.
DB170617 Arrestasjonene gjelder særlig menneskerettighetsforkjempere, uavhengige journalister og andre regimekritikere.
AP170617 De, og uavhengige eksperter, konstaterte at Norge hadde et forsvar med høyst utilfredsstillende beredskap, et forsvar der mye vedlikehold ikke ble gjort, der man manglet ammunisjon og der man øvet altfor lite.
NL170615 Prisen er satt etter innhenting av takst fra to uavhengige selskaper. 31,5 millioner er selvsagt en høy sum.
DN170615 Blant republikanere og uavhengige velgere som heller mot Det republikanske partiet, er en firedel misfornøyd.
DA170615 Blant republikanere og uavhengige velgere som heller mot Det republikanske partiet, er en firedel misfornøyd.
DA170615 Stav ( DL ) : ¶ 1 ) Yarisley Silva, Cuba 4,81, 2 ) Anzjelika Sidorova, uavhengige utøvere 4,75, 3 ) Lisa Ryzih, Tyskland 4,65.
DA170615 Lengde ( DL ) : ¶ 1 ) Tianna Bartoletta, USA 6,79, 2 ) Darija Klisjna, uavhengige utøvere 6,65, 3 ) Claudia Rath, Tyskland 6,63.
BT170615 Nå har selskapet, ved hjelp av to uavhengige takstmenn, beregnet hvor mye det ville ha kostet å gjenreise hotellet.
BT170615 Han opplyser at det er normal praksis å oppnevne uavhengige takstmenn for å gi en realistisk pekepinn på hvor stor en utbetaling vil bli.
AP170615 Underveis dukket det opp en rekke meget spesielle spørsmål på TV-skjermene som Putin ikke ville svare på, ifølge den uavhengige avisen RBK og flere andre russiske medier : ¶
AA170615 Blant republikanere og uavhengige velgere som heller mot Det republikanske partiet, er en firedel misfornøyd.
VG170614 Talspersonen for FIFA sier ifølge Reuters at de har kvartalsvise inspeksjoner utført av uavhengige eksperter og fagforeningsrepresentanter.
SA170614 To dager før Stortinget skulle behandle kommunereformen, var KrF, Sp, Ap og den uavhengige representanten Paul Løland klar til å sørge for flertall for å utsette Nye Sandnes.
AP170614 De siste tiårene har presidenter plassert sine eierinteresser i uavhengige stiftelser slik at de ikke har noen kontroll over dem i det hele tatt.
AP170614 I godt voksen alder er Nils Holme fortsatt en av Norges ledende, uavhengige eksperter på Forsvaret.
AP170614 I godt voksen alder er Nils Holme fortsatt en av Norges ledende, uavhengige eksperter på Forsvaret.
VG170613 På direkte spørsmål fra den uavhengige senatoren Angus King innrømmet han likevel at det ser ut til at russerne forsøkte å påvirke fjorårets presidentvalg.
DB170613 Mens svenske regjeringer, uavhengige av blokk, har de seineste 30 årene klart å starte omstillingen til et mer bærekraftig Sverige, har norske regjeringer og deres støttespillere gjort det rakt motsatte i samme tidsrom.
DB170613 FNs uavhengige ekspert på eldres menneskerettigheter har anslått at det i 2050 vil være ca to milliarder mennesker over 60 år, sammenlignet med dagens 600 millioner.
AP170613 | Trump-støttespillere angriper den uavhengige etterforskeren i Russland-saken ¶
AP170613 Trump-støttespillere angriper den uavhengige etterforskeren i Russland-saken.
AA170613 Blant dem er Al Jazeera med base i Qatar og egyptisk uavhengige Mada Masr.
NL170612 Samfunnet må nå sende et klart og tydelig signal, og slå ring om den frie og uavhengige forskningen.
NL170612 En av grunnpilarene i det norske demokratiet, den frie og uavhengige forskningen, ser ut til å ha dårlige kår i sjømatnasjonen Norge.
NL170612 Forskjellen er at det er ansatte partimedlemmer som intervjuer og styrer debatter, ikke journalister fra politisk uavhengige medier.
DN170612 Men statsminister Aleksis Tspiras må trå med varsomhet, for i hans regjeringskoalisjon sitter det lille og sterkt nasjonalistiske partiet Uavhengige grekere - Anel - som ikke er interessert i å fire i denne saken.
DB170612 Han mener også de brøt den vanlige grensa mellom presidenten og uavhengige kriminaletterforskere.
DB170612 LR, som stiller liste sammen med den lyseblå Unionen av Demokrater og Uavhengige ( UDI ) kan i andre omgang håpe på mellom 70 og 130 seter, ifølge prognosene, og bli det største opposisjonspartiet.
DA170612 Antallet sivile drepte fra koalisjonens mot IS' var de høyeste i mars og april i år under koalisjonens treårige innsats, ifølge den uavhengige organisasjonen Airwars.
AP170612 Personen skal være IS-talsmann Abi al-Hassan al-Muhajer, men lydklippet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.
VG170611 Via advokatfirmaet Schjødt viser de til at til at prisene er i tråd med rettslige føringer i Estland, og at de er basert på et prinsipp om at fastesettingen skjer som om transaksjonen forekom mellom uavhengige parter.
AP170611 Qatar nekter å oppgi sin uavhengige utenrikspolitikk ¶
BT170609 Det er en forutsetning at byombudet, det uavhengige kontrollorganet som påser at det ikke gjøres feil eller urett i forvaltningen, skal delta i utvelgelsen av saker.
VG170608 « Det bekymret meg veldig, gitt FBIs tradisjonelle uavhengige status i den utøvende myndighet », skriver han i forklaringen.
SA170608 Jeg leser om ekteparet Kari og Øyvind Raustein som er valgt til bystyret for Frp, men som i mars meldte seg ut av partiet og ble uavhengige representanter.
DN170608 - Det er en av de aller beste unnskyldningene for å avlyse en middags-date noensinne ?, spør den uavhengige senatoren Angus King.
DN170608 Det er imidlertid en etablert praksis og en bærebjelke i et moderne demokrati at de lovgivende, utøvende og dømmende statsmakter er uavhengige og på minst en armlengdes avstand fra hverandre.
VG170607 Var det første uavhengige litterære agenturet i Norge.
VG170607 Det er også viktig med uavhengige agenturer, slik at forfattere får flere valgmuligheter, sier Astrid Dalaker, som mener Salomonsson står fritt til å mene hva han vil, men at han bommer når han sier dette er en trend - siden det per i dag er bare to nyoppstartede agenturer i Norge.
SA170607 KrF, Sp, Ap og den uavhengige representanten Paul Løland var klar til å sørge for flertall for en historisk snuoperasjon på det ekstraordinære kommunestyremøtet tirsdag kveld.
SA170606 KrF, Sp, Ap og den uavhengige representanten Paul Løland var klar til å sørge for flertall for en historiske snuoperasjon på det ekstraordinære kommunestyremøtet tirsdag kveld.
DB170606 FIS anket en beslutning fra det uavhengige norske domsutvalget, og kjennelsen i CAS avgjør om våre jurister har tolket det gjeldende regelverket på riktig måte.
DB170606 DER skal idretten selv først og fremst jobbe fram flest mulige uavhengige nasjonale dopingdomstoler i stedet for å la sakene gå rett til CAS i Lausanne.
AP170606 I kommunestyret på Orknøyene sitter det med ett unntak bare uavhengige representanter.
SA170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
SA170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
SA170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS, de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
SA170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
FV170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
FV170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
FV170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS, de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
FV170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
BT170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
BT170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
BT170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS, de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
BT170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
AP170605 Comey og den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller skal imidlertid ha blitt enige om at Comey kan avsløre noen detaljer om kommunikasjonen han hadde med presidenten, skriver The Washington Post.
AP170605 Comey og den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller skal imidlertid ha blitt enige om at Comey kan avsløre noen detaljer om kommunikasjonen han hadde med presidenten, skriver The Washington Post.
AP170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
AP170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
AP170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS, de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
AP170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
AP170605 « Samtidig gjorde FIS det klart at de ikke var enig med konklusjonene fra sitt uavhengige dopingpanel ».
AP170605 I utgangspunktet var det WADA mot FIS og Sundby, men først under høringen ble det klart at det i realiteten var FIS og WADA mot Sundby, og at FIS ikke var enig med sitt eget uavhengige dopingpanel, sier Anne-Lise Rolland, advokat i Norges Skiforbund.
AP170605 Den gangen hadde det uavhengige dopingpanelet i FIS, de som nå bestemte at Johaug-dommen skulle ankes, valgt å frikjenne Sundby for brudd på dopingreglene.
AP170605 Den gangen gikk han mot FIS sitt uavhengige dopingpanel.
DB170603 Stortingets uavhengige granskingkommisjon etter den fatale brannen om bord i ferja « Scandinavian Star » for 27 år sida, la denne uka fram sin rapport.
DB170603 Tre av dem er tilknyttet forlagene, mens de fire andre er uavhengige .
DB170603 Han legger til at forlagene er fornøyde med at det nå også finnes uavhengige agenturer.
DB170603 Ble etablert i 2005 som det første uavhengige litterære agenturet i Norge.
AP170603 Pentagon medgir nå at nærmere 500 sivile er drept i den USA-ledede krigen mot IS, men uavhengige kilder hevder at tallet er over 20 ganger så høyt.
AP170603 Minst 3.817 sivile er med sikkerhet er drept av den USA-ledede koalisjonen mot IS, og med stor grad av sannsynlighet kan det være snakk om så mange som 11.000, konkluderer den uavhengige organisasjonen Airwars.
AP170603 Den uavhengige organisasjonen Airwars, som består av journalister og forskere som samler og analyserer informasjon om angrepene, er ikke enig og mener at USA under president Donald Trump driver en mer aggressiv krigføring.
AA170603 Uavhengige organisasjoner har varslet at angrepene fører til stadig større sivile tap og hevder dette skyldes en opptrapping av innsatsen mot IS etter at president Donald Trump kom til makten.
AA170603 Pentagon medgir nå at nærmere 500 sivile er drept i den USA-ledede krigen mot IS, men uavhengige kilder hevder at tallet er over 20 ganger så høyt.
AA170603 Den uavhengige organisasjonen Airwars, som består av journalister og forskere som samler og analyserer informasjon om angrepene, er ikke enig og mener at USA under president Donald Trump driver en mer aggressiv krigføring.
DB170602 Det uavhengige norske domssystemet har derimot høy troverdighet.
DA170602 Claes Giljams utmelding av Ap og Bygdelistas vararekkefølge gjør at uavhengige Patricia Eriksen er på vippen i dagens ekstraordinære kommunestyremøte i Sande.
BT170602 « Dersom journalistene kutter adgangen forlag har til offentligheten, kan journalistene til slutt sitte igjen nesten uten aktører å svinge sin kritiske og uavhengige pisk over ».
VG170601 Det er jo fordi de da faktisk vil klare å bli uavhengige og selvstendige mennesker som kan bruke det de har lært til noe som er viktig for dem selv, for det de jobber med og for samfunnet.
SA170601 Etter to politietterforskninger og to uavhengige granskinger er det fortsatt ingen som vet hva som egentlig skjedde på Scandinavian Star.
DN170601 Etterforskningskomiteene både i Representantenes hus og i Senatet fortsetter sine parallelle granskninger, samtidig som den nyutnevnte, uavhengige granskningskommisjonen overtar for justisdepartementets og FBIs etterforskninger av Russlands påståtte bånd til Trumps valgkampapparat.
DA170601 Det får Dagsavisen opplyst fra flere uavhengige kilder.
AP170601 FBI etterforsker Trump-leirens forhold til Russland og i Kongressen pågår uavhengige undersøkelser og høringer.
AA170601 Etterforskningskomiteene både i Representantenes hus og i Senatet fortsetter sine parallelle granskninger, samtidig som den nyutnevnte, uavhengige granskningskommisjonen overtar for justisdepartementets og FBIs etterforskninger av Russlands påståtte bånd til Trumps valgkampapparat.
DB170531 Informasjonen skal derimot være forankret i eksisterende forskning gjort av og for næringen, miljøorganisasjoner og internasjonale uavhengige aktører.
DA170531 Sist gang levetiden på reaktorene ble forlenget, ble det gjort uten de uavhengige sikkerhetsanalysene som russisk regelverk krever.
AP170531 Den faglig uavhengige enheten har eksperter som orienterer norsk utlendingsforvaltning med oppdatert landinformasjon.
AP170531 « Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser.
AA170531 Trondheim opplevde i vinter at to uavhengige butikker, med ferskvarer, ga seg.
SA170530 | Rådmannen foreslår regionalt varslingsorgan : - Det hjelper ikke om vi mener vi er uavhengige så lenge vi ikke oppfattes som uavhengige
SA170530 | Rådmannen foreslår regionalt varslingsorgan : - Det hjelper ikke om vi mener vi er uavhengige så lenge vi ikke oppfattes som uavhengige ¶
DB170530 Uavhengige Pak Matsenter på Tøyen og Nordby Dagligvare på Grønland i Oslo svarer begge at de kun selger kylling med norsk opphav.
AA170530 Det forutsetter at kundene kan ta opplyste valg, noe som igjen forutsetter at vi har uavhengige forskere, kritiske medier som kan informere og offentlige kontrollorganer som kan passe på.
VG170529 Etterretningskomiteen i det amerikanske senatet, som driver sin egen uavhengige etterforskning av den mulige Russland-kontakten, har samtidig bedt om innsyn i alle dokumenter fra Trumps valgkamp, skriver Washington Post.
DN170529 Det vil imidlertid ta tid, trolig noen dager, før alle flyvninger går som normalt, mener John Strickland, leder for det uavhengige transportkonsulentselskapet JLS Consulting.
DB170529 Det ønsker filmskapere å utforske i den uavhengige Harry Potter-spinoffen « Voldemort : Origins of the Heir ».
DB170529 Det uavhengige filmproduksjonsselskapet TRYANGLE, grunnlagt av Gianmaria Pezzato og Stefano Prestia, jobber for øyeblikket med enda en « Harry Potter»-spinoff.
DB170529 Stortinget bygde hoveddelen av sin kritikk på rapporten fra den uavhengige kommisjonen om 22. juli som ble ledet av Alexandre Bech Gjørv.
AP170529 Teatersjef ved det uavhengige Gogol senteret i Moskva Kirill Serebrennikov ble pågrepet hjemme i forrige uke og hele teateret raidet av tungt bevæpnet russisk politi.
AP170529 Forrige tirsdag vakte det stor oppsikt da russisk politi gjennomførte en storstilt aksjon mot det uavhengige teateret Gogol.
AA170529 Uavhengige organisasjoner har varslet at angrepene fører til stadig større sivile tap og hevder dette skyldes en opptrapping av innsatsen mot IS etter at president Donald Trump kom til makten.
AA170529 Egypts president Abdel Fattah al-Sisi har undertegnet en ny lov som vil gjøre det svært vanskelig for uavhengige organisasjoner å operere i landet.
AA170529 Uavhengige organisasjoner med utenlandsk opphav eller støtte fra utlandet må heretter betale nærmere 140.000 kroner for å etablere seg i Egypt, og de må fornye tillatelsen regelmessig, opplyser menneskerettighetsadvokaten Gamal Eid.
AA170529 Det vil imidlertid ta tid, trolig noen dager, før alle flyginger går som normalt, mener John Strickland, leder for det uavhengige transportkonsulentselskapet JLS Consulting.
AA170529 Det vil imidlertid ta tid, trolig noen dager, før alle flygninger går som normalt, mener John Strickland, leder for det uavhengige transportkonsulentselskapet JLS Consulting.
DN170528 - Vi er fortsatt uavhengige , sier administrerende direktør Martin Apenes.
DA170528 Han advarer om at både den uavhengige sentrumskandidaten Macron og ytre høyre-lederen Le Pen kommer til å føre til ustabilitet og splittelse i Frankrike.
AP170528 Den tredje etterforskningen ledes av den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller.
AA170528 Hvis de gjør det, er de ikke lenger uavhengige , sier Olson til Business Insider.
AA170528 En nylig pensjonert og svært erfaren FBI-agent, Scott Olson, framholder at en slik bakkanal er helt i strid med hvordan regjeringer i uavhengige land opererer.
AA170528 Uavhengige regjeringer jobber ikke på denne måten.
VG170527 Etterretningskomiteen i det amerikanske senatet, som driver sin egen uavhengige etterforskning av den mulige Russland-kontakten, har samtidig bedt om innsyn i alle dokumenter fra Trumps valgkamp, skriver Washington Post.
VG170526 Kushner er allerede avhørt av etterretningskomiteen i Representantenes hus, som driver sin egen uavhengige etterforskning av Russlands involvering i amerikansk politikk.
VG170526 Flere uavhengige kilder, med inngående kjennskap til de hemmelige French-forhandlingene, bekrefter at den interne uenigheten rundt å engasjere forretningsmannen skal ha vært den direkte årsaken til at spesialutsending Kai Eide ble tatt av French-saken.
DN170525 Sent onsdag kveld kom også uavhengige CBO og Joint Committee on Taxation ( JCT ) med regnestykket for hvor mye Trumps helsereform vil spare staten, hvis den blir vedtatt.
DN170525 Budsjettet bekymrer blant annet Kongressens uavhengige budsjettkontor ( CBO ), som mener Trumps prognoser er altfor offensive.
DB170525 I de to første landene har likevel uavhengige kandidater presset seg fram, i USA helt inn i Det hvite hus ; i Frankrike endte man som kjent med en president fra et helt nytt parti, mens de to dominerende partiene ikke en gang var med til finalen.
AA170525 Med sin tredje spillefilm tar de steget fra små, uavhengige amerikanske filmer til hovedkonkurransen i Cannes.
SA170524 Den uavhengige organisasjonen Royal Society for Public Health ( RSPH ) har spurt 1479 ungdommer om å vurdere de sosiale mediene etter hvor skadelige de er for den mentale helsen.
DB170524 Og i en tid der de tradisjonelle filmprodusentene strever, og blir stadig mer påholdne med pengepungen, er det livgivende at Netflix og Amazon øser noen av milliardene sine over uavhengige filmskapere som ellers ikke ville hatt noen å gå til.
BT170524 Den uavhengige organisasjonen Royal Society for Public Health ( RSPH ) har spurt 1479 ungdommer om å vurdere de sosiale mediene etter hvor skadelige de er for den mentale helsen.
AP170524 Ferske beregninger fra Kongressens uavhengige budsjettkontor viser at republikanernes nye helsereform vil skape alvorlige konsekvenser for amerikanere med dårlig råd.
AP170524 Den uavhengige organisasjonen Royal Society for Public Health ( RSPH ) har spurt 1479 ungdommer om å vurdere de sosiale mediene etter hvor skadelige de er for den mentale helsen.
DN170523 Budsjettet bekymrer blant annet uavhengige Kongressens budsjettkontor ( CBO ), som mener Trumps prognoser er altfor offensive.
DN170523 Flere uavhengige medier, deriblant Ap, Reuters og Financial Times identifiserte tirsdag kveld gjerningsmannen som britiskfødte Salman Abedi.
DA170523 Minst åtte medlemmer av det uavhengige kinesiske PEN-senteret skal for tida være fengslet eller i varetekt, skriver PEN i brevet, som også spesielt nevner journalisten Gao Yu som er satt i husarrest, og forleggeren Gui Minhai som brått forsvant fra sitt feriehus i Thailand.
VG170522 Journalister og uavhengige medier trenger et sterk personvern og beskyttelse av informasjonsfriheten for å utøve sin viktige rolle i å holde regjeringer og bedrifter ansvarlige.
SA170522 Disse forbrytelsene har pågått gjennom mange tiår, og Unicefs observasjoner samsvarer med utførlige og veldokumenterte beretningene fra en rekke andre uavhengige observatører, blant dem også tverrpolitiske grupper av britiske parlamentarikere.
FV170522 Alle uavhengige faginstanser fraråder denne samlokaliseringen, men Kommunen presser seg videre og får trumfet igjennom i Husbanken 16 boenheter, skriver pastoren.
VG170521 - Så fort man er koblet til en større produksjon er folk litt mer interessert enn hvis man bare har gjort uavhengige prosjekter.
DB170521 Vålerengas uavhengige supporterklubb, Klanen, skal ha tatt grep med en gang etter steinkastina.
VG170520 Han driver Londons største uavhengige musikkstudio, bor i Barnet og er en av dem som har brukt mye tid på å opplyse om og protestere mot privatiseringen i Barnet.
VG170520 Tyskland var et konstitusjonelt monarki der keiserens og riksregjeringens handlingsrom var begrenset av parlamenter, føderalstater og nokså uavhengige domstoler.
AA170520 Jeg vil anbefale folk å ta « føre var-prinsippet » på alvor, stole på uavhengige forskere og behandle alle med økonomisk interesse i å fortsette med dagens klimagass-utslipp med stor skepsis.
AA170519 Det finnes ingen uavhengige anslag på hvor mange som ble drept, men libyske medier melder om minst 60 døde.
SA170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « det er mulig å gjennomføre grundige og uavhengige undersøkelser som følger fakta ».
DN170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « det er mulig å gjennomføre grundige og uavhengige undersøkelser som følger fakta ».
DN170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « det er mulig å gjennomføre grundige og uavhengige undersøkelser som følger fakta ».
BT170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sa onsdag at utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « grundige og uavhengige undersøkelser tillates å følge fakta, uansett hvor de leder ».
AP170518 Nå har Joshua French kommet tilbake til Norge, og flere uavhengige kilder som ønsker å være anonyme skal ha bekreftet overfor NRK at filmen er så godt som ferdig innspilt i Sør-Afrika.
AA170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « det er mulig å gjennomføre grundige og uavhengige undersøkelser som følger fakta ».
VG170517 - Jeg tror at dommerne er uavhengige og upartiske.
DA170516 - Jeg har aldri sett et land synke så langt ned så raskt, sier Luis Almagro, generalsekretær i Organisasjonen av amerikanske stater ( OAS ), en sammenslutning av det amerikanske kontinentets 35 uavhengige stater, til Miami Herald.
DA170516 - Om Barneombudet ble klageinstans, slik Djupedal-utvalget foreslo, ville Barneombudets uavhengige rolle svekkes, mener han.
AP170516 - Porosjenko gjør seg klar til cyberkrig, sier det uavhengige russiske nettstedet Gazeta.ru.
AP170516 Bjørge ¶ 4 : Vi ble uavhengige 7. juni ¶
AA170515 Ifølge den uavhengige , britiske organisasjonen Airwars er mellom 3.294 og 5.281 sivile drept i koalisjonens angrep.
VG170514 To av tre norske bunader har i dag elementer fra utlandet, anslår flere uavhengige kilder.
AP170514 Kongressens uavhengige budsjettkontor beregnet at en tidligere versjon av denne helsereformen ville føre til at 24 millioner mennesker mistet tilgangen til helseforsikring fordi det blir for dyrt.
VG170513 To av tre norske bunader har i dag elementer som er laget i utlandet, anslår flere uavhengige kilder innen bunadsnæringen.
SA170513 Hvis FBI-direktør James Comey ble sparket på grunn av FBIs etterforskning av Trump-leirens eventuelle bånd til Russland, er det et alvorlig angrep på juvelene i det amerikanske systemet - de partipolitisk uavhengige myndighetsorganene.
VG170512 Selskapet tar dette svært alvorlig, og vi vil nå la norske og amerikanske advokater fortsette sine uavhengige undersøkelser rundt disse transaksjonene, sier administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan til VG.
DN170512 « Fra vårt uavhengige ståsted vil vi først se Fredrik levere resultater før vi igjen vurderer om dette skal inngå i våre porteføljer.
VG170511 - Vi fikk meldinger fra flere uavhengige vitner som beskrev hvordan to maskerte menn jaget en tredjemann.
VG170511 - Vi fikk meldinger fra flere uavhengige vitner som beskrev hvordan to maskerte menn jaget en tredjemann.
DB170511 Presidenten må velge mellom nære støttespillere eller mer uavhengige kandidater med politierfaring.
DA170511 Avisen har " flere uavhengige kilder " som røper dette, ifølge journalisten.
BT170511 Flere av disse forvaltningsmyndighetene får uavhengige råd fra HI og NIFES, som i mange tilfeller handler om samme sak.
DB170510 Jeg er kjent med Europarådets nylig vedtatte anbefaling om uavhengige domsinstanser og rettferdig rettergang i dopingsaker.
AP170510 I etterkant av avskjeden til FBI-sjefen James Comey, har mange trukket frem Watergate-skandalen fra 1973, som blant annet førte til at Richard Nixon ga den uavhengige spesialetterforskeren Archibald Cox sparken.
VG170509 - Slike møter holdes rutinemessig rundt i verden om en rekke ulike temaer, og skjer uavhengige av den amerikanske regjeringen, sier en talsmann for amerikansk UD til Reuters.
DA170509 Den uavhengige politiske sentrumsbevegelsen « En Marche ! », som ble stiftet av Macron i april i 2016, vil måtte gå fra ingenting til å dominere nasjonalforsamlingen. - 61 prosent av franskmennene ønsker ikke at Macron skal få flertall, sier Fabienne Simon, assisterende direktør for Ipsos, til TV-kanalen BF
AA170509 - Jeg er glad for EBUs kontante inngripen for å påse at alle jurymedlemmene er uavhengige , sier han ifølge Indendent.ie.
SA170508 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron vant presidentvalget i Frankrike med klar margin.
DN170508 Den uavhengige sentrumskandidaten har tidligere gitt signal for en hard brexit og har vært tydelig på viktigheten av å forsvare integriteten av EUs handelsfrihet.
BT170508 VINNEREN : Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron vant presidentvalget i Frankrike med klar margin.
AP170508 Det viser flere meningsmålinger fra det uavhengige målingssenteret Levada.
AP170508 - Feiringen har utviklet seg til et tegn på aggressiv politisk lojalitet, sier historikeren Nikolai Svanidze til den uavhengige russiske TV-stasjonen TV Rain.
AP170508 Det viser flere meningsmålinger fra det uavhengige målingssenteret Levada.
AP170508 - Feiringen har utviklet seg til et tegn på aggressiv politisk lojalitet, sier historikeren Nikolai Svanidze til den uavhengige russiske TV-stasjonen TV Rain.
DN170507 Vi må ha uavhengige organisasjoner som tildeler disse, sier hun til NTB.
DA170507 Han har tatt turen til Louvre-museet fra La Corneuve, en av forstedene utenfor Paris, for å feire den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ).
DA170507 Macrons tilhengere veiver med franske flagg og EU-flagg om hverandre foran kunstmuseet Louvre i Paris, der den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ) feirer valgseieren.
DN170506 Det er Riksrevisjonen som har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på offentlighetsloven om å vurdere stikkprøvene, ifølge Aftenposten.
DA170506 VEIVALG : Blir den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron, eller lederen for høyreekstreme Nasjonal Front, som blir Frankrikes president i morgen ?
DA170506 I morgen må franskmennene velge : Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ), et politisk stjerneskudd uten parti, men med en bevegelse i ryggen som knapt er ett år.
AA170506 Det er Riksrevisjonen som har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på offentlighetsloven om å vurdere stikkprøvene, ifølge Aftenposten.
VG170505 Til VG forteller en rekke uavhengige kilder at de personlig har hørt partiets første nestleder Per Sandberg i ulike sammenhenger si at han var inne i sin siste periode som nestleder.
SA170505 Den uavhengige presidentkandidaten Emmanuel Macron brukte siste dag av valgkampen i blant annet Rodez sør i Frankrike.
DB170505 UD bekrefter overfor rikskringkasteren at en nordmann er pågrepet i den de facto uavhengige republikken i Somalia.
AP170505 Riksrevisjonen har bedt fire uavhengige jurister med særskilt kompetanse på forvaltningsrett og offentlighetsloven ( se fakta ) gjennomføre en stikkprøvekontroll.
AA170505 UD bekrefter overfor rikskringkasteren at en nordmann er pågrepet i den de facto uavhengige republikken i Somalia.
AA170505 Vi bør innføre autorisasjon av barnevernspersonell, rett til å klage, fylkesnemnd uten barnevernsadvokat og uavhengige sakkyndige i barnevernssaker ¶
AA170505 Autorisasjon av barnevernspersonell, rett til å klage, fylkesnemd uten barnevernsadvokat og uavhengige sakkyndige i barnevernssaker vil ikke redusere barnevernets evne, plikt eller rett til å gripe inn med tvangstiltak der dette er nødvendig eller påvirke evnen til utføre andre plikter som barnevernspersonell.
VG170504 Uavhengige analytikere sår likevel tvil om at åtte milliarder dollar er nok til dekke kostnadene.
VG170504 Kriminalsjef Ketil Thue i daværende Asker og Bærum politidistrikt var også tydelig på at uavhengige informanter har gitt opplysninger om et « usunt » forhold mellom Cappelen og Jensen.
SA170504 Maktfordelingen fungerer når de lovgivende, utøvende og kontrollerende enhetene er uavhengige av hverandre.
DN170504 Samtidig hadde selger fått prisindikasjoner fra to uavhengige meglere på henholdsvis 18 millioner kroner og mellom 17 og 20 millioner kroner.
DN170504 Phonofile sørger for at strømmetjenester som Spotify, Apple Music og Tidal får musikken til nærmere 2000 uavhengige artister og plateselskaper.
DN170504 - Begge teamene er ekstremt kunnskapsrike og gjør en strålende jobb med å representere noen av de mest prestisjefulle og viktige uavhengige plateselskapene i Tyskland og de nordiske landene, sier Brad Navin, toppsjef i The Orchard ifølge Mediabiz.de.
DB170504 Demokratene har 48 seter i Senatet, hvis du også regner med de to uavhengige senatorene som bruker å stemme med demokratene.
AP170504 Hastverket har skapt et lovforslag som ikke engang er blitt grundig evaluert av Kongressens uavhengige budsjettkontor ( CBO ).
AP170504 Hastverket har skapt et lovforslag som ikke engang er blitt grundig evaluert av Kongressens uavhengige budsjettkontor ( CBO ).
AP170504 Hastverket har skapt et lovforslag som ikke engang er blitt grundig evaluert av Kongressens uavhengige budsjettkontor ( CBO ).
AP170504 Torsdag lekket et utkast av russernes hemmelige Syria-forslag ut i den uavhengige russiske avisen Kommersant.
AA170504 Den amerikanske tjenestemannen sier det ikke er snakk om noen uavhengige amerikanske baser i Irak siden det ville kreve mange tusen flere soldater.
VG170503 Etter det ble klart at den uavhengige sentrumskandidaten og ytre-høyre politikeren er finale-kandidatene til å bli Frankrikes øverste leder, har det vært flere demonstrasjoner under parolen « Hverken Macron eller Le Pen ».
VG170503 I tillegg til å la uavhengige journalister fra internasjonale medier følge krigføringen, har det amerikanske forsvaret også egne fotografer som skal dokumentere de militære aksjonene USA er med på.
DB170503 Flere uavhengige menneskerettsorganisasjoner har de siste månedene dokumentert grove overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten, som hovedsakelig bor i den vestlige delstaten Rakhine.
AA170503 Siden driftsgruppen har flere, uavhengige vinterbeiteområder bør det være mulig å få til både reindrift og utbygging samtidig disse to vintrene, skriver Steen i en e-post til Adresseavisen.
DB170502 Den neste regjeringen må handle raskt for å tvinge fram en fullstendig tilbakekalling av alle berørte maskiner for å forhindre ytterligere risiko for forbrukerne og sikkerheten i hjemmene deres, skriver den uavhengige forbrukerorganisasjonen Which ? i en artikkel publisert 24. april.
BT170502 Etter noen uker hadde forhandlerne kommet opp med en ny struktur, og dermed ble den helt uavhengige EFTA-domstolen opprettet.
AP170502 En fersk måling fra det uavhengige Levada-senteret viser at svært få ville stemt på ham hvis det var presidentvalg på søndag.
AP170502 Merkel reagerte også på at en rekke uavhengige organisasjoner i Russland er erklært som « utenlandske agenter ».
AP170502 De uavhengige OSSE-observatørene har dokumenterte hvordan begge parter systematisk bryter våpenhvilen.
AA170502 Melenchon har nektet å oppfordre sine sju millioner velgere fra første presidentrunde til å støtte den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron mot Le Pen i den avgjørende runden søndag.
VG170501 Valget står da mellom den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og Le Pen fra partiet Nasjonal front.
VG170501 Opptøyene skal ha oppstått blant demonstranter som protesterte mot de to gjenværende presidenkandidatene Marine Le Pen fra Nasjonal front og den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron.
SA170430 Ifølge den uavhengige , britiske organisasjonen Airwars, er minst 3.164 sivile med sikkerhet drept i flyangrep fra koalisjonen, og med en stor grad av sannsynlighet er så mange som 9.397 sivile drept.
BT170430 Ifølge den uavhengige , britiske organisasjonen Airwars, er minst 3.164 sivile med sikkerhet drept i flyangrep fra koalisjonen, og med en stor grad av sannsynlighet er så mange som 9.397 sivile drept.
AA170430 Ifølge den uavhengige , britiske organisasjonen Airwars, er minst 3.164 sivile med sikkerhet drept i flyangrep fra koalisjonen, og med en stor grad av sannsynlighet er så mange som 9.397 sivile drept.
VG170429 Kun syv prosent av demokratiske velgere og 30 prosent av uavhengige velgere gir Trump tommelen opp.
SA170429 Hos Finn Reise, som er den største uavhengige reisesøkemotoren, vises tendensen med økt fokus på tre land helt klart.
BT170429 Ved å ha en lav barriere og få krav for å stille til valg i bydelene kan vi gjøre det enklere for lokale initiativ og uavhengige kandidater å få innflytelse.
BT170429 ENKLERE INNFLYTELSE : Ved å ha en lav barriere og få krav for å stille til valg i bydelene kan vi gjøre det enklere for lokale initiativ og uavhengige kandidater å få innflytelse, skriver Sondre Båtstrand.
FV170428 desember 1981 innføring av unntakstilstand i Polen for å knuse den uavhengige fagforeningen Solidaritet.
DN170428 Men at en avis som Dagbladet tilbyr slike rammevilkår for sine spaltister, lover ikke bra for den uavhengige kommentarjournalistikken, sier samfunnsdebattant Shabana Rehman Gaarder til Klassekampen.
DA170428 Streiker og uavhengige fagforeninger er forbudt i Kina.
DA170428 Men Kinas arbeidere mangler også andre rettigheter vi i Norge ofte tar for gitt - som å streike og å opprette uavhengige fagforeninger.
DA170428 Han advarer om at både den uavhengige sentrumskandidaten Macron og ytre høyre-lederen Le Pen kommer til å føre til ustabilitet og splittelse i Frankrike.
AP170428 Hos Finn Reise, som er den største uavhengige reisesøkemotoren, vises tendensen med økt fokus på tre land helt klart.
AA170428 Han advarer om at både den uavhengige sentrumskandidaten Macron og ytre høyre-lederen Le Pen kommer til å føre til ustabilitet og splittelse i Frankrike.
VG170427 - Den uavhengige organisasjonen Airwars hevder at minst 3000 sivile har blitt drept i angrep utført av koalisjonen i Irak og Syria.
VG170427 - Deres politiske programmer har vært ganske like på mange punkter ( med unntak av EU-spørsmålet, der Hamon er for og Mélenchon er sterkt kritisk ), så i valget mellom den uavhengige sosialisten, « ekte»venstremannen Mélenchon, og den svekkede sosialdemokraten Hamon med et splittet parti i ryggen, har valget for mange på venstresiden vært enkelt, forklarer Kjer
AA170427 Ifølge den uavhengige , britiske organisasjonen Airwars, er minst 3.111 sivile til med sikkerhet drept i flyangrep fra koalisjonen, og med en stor grad av sannsynlighet er så mange som 9.249 sivile drept.
DN170425 Lite inndekning ¶ Uavhengige The Tax Policy Center har regnet ut at bare kuttene i selskapsskatten vil føre til et inntektstap på 2400 milliarder dollar.
DB170425 De lever uavhengige liv, men hjelper oss gjerne, sier 89-årige Antonia Sacca.
BT170425 Japanske Trend Micros uavhengige rapport dokumenterer 160 forsøk på elektronisk spionasje.
AA170425 Observatørene er de eneste uavhengige som er til stede i den krigsherjede delen av landet.
AA170425 Japanske Trend Micros uavhengige rapport dokumenterer 160 forsøk på elektronisk spionasje.
SA170424 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron fikk flest stemmer i første runde av presidentvalget i Frankrike.
DN170424 Tidligere presidenter har plassert verdiene i såkalte « blinde stiftelser », forvaltet av uavhengige tredjepersoner.
DN170424 Søndag kveld ble det klart at den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron fikk størst oppslutning i første runde av det franske presidentvalget.
DA170424 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron fikk flest stemmer i første runde av presidentvalget i Frankrike.
AP170424 Selve bestandsmålet Stortinget har vedtatt er så lavt at det strider mot Bern-konvensjonen, hevder tre forskere fra den uavhengige forskningsstiftelsen Norsk institutt for naturforskning ( NINA ) og det nederlandske Tilburg-universitetet.
AA170424 Det er ikke kjent hvem som la ut minen som rammet OSSE, de eneste uavhengige observatørene som er til stede i den krigsherjede delen av landet.
VG170423 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron får 24 prosents oppslutning, mens høyrepopulisten Marine Le Pen får 21,5 prosent.
VG170423 Beskyldninger om økonomisk korrupsjon mot Republikansernes François Fillon, som i utgangspunktet var valgfavoritt, kombinert med at den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel ¶
DN170423 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og kona Brigitte ankom søndag formiddag et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.
DN170423 Senere søndag formiddag ankom den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og kona Brigitte et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.
DB170423 ¶ ÅPNER NÅ : De siste meningsmålingene i Frankrike gir den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ) en knapp ledelse over Nasjonal front-leder Marine Le Pen ( 48 ).
DB170423 Begge gir den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ) en knapp ledelse over Nasjonal front-leder Marine Le Pen ( 48 ).
DB170423 Den uavhengige sentrumskandidaten har snakket varmt om å styrke eurosonen.
DA170423 Macrons tilhengere jubler, veiver med franske flagg og klemmer hverandre i lettelse på hovedkvarteret til den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ) i Paris.
BT170423 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og konen Brigitte ankom søndag formiddag et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.
AP170423 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og kona Brigitte kom til et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.
AP170423 Moskva ( Aftenposten ) : For første gang er uavhengige OSSE-observatører blitt drept på oppdrag i Ukraina.
AP170423 Dette er det alvorligste angrepet på de uavhengige observatørene siden krigen i Ukraina brøt ut for tre år siden.
AP170423 Angrepet på de ubevæpnede og uavhengige OSSE-observatørene er det alvorligste hittil i krigen, som har kostet omlag 10.000 mennesker livet.
AP170423 Uavhengige OSSE-observatører på oppdrag i Ukraina.
AA170423 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og kona Brigitte ankom søndag formiddag et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.
AA170423 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og kona Brigitte ankom søndag formiddag et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.
VG170422 Den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron er den som sterkest argumenterer for at Frankrike har et ansvar for å styrke EU-samarbeidet.
DB170422 Kritikerne mener sønnene aldri kan være uavhengige , og at ingen kan kontrollere hva som blir sagt dem i mellom.
AP170422 Den partipolitisk uavhengige Reker ble kjent over hele Europa da hun ble knivstukket av en høyreekstremist under valgkampen i 2015.
AP170422 Rapportene fra den russiske delrepublikken, først publisert av den uavhengige avisen Novaja Gazeta i Russland, er som fra en annen tid.
VG170421 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og den innvandringskritiske populisten Marine Le Pen leder på meningsmålingene.
VG170421 Den tredje kandidaten som ligger helt i teten er den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron.
DN170421 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron har avlyst valgkamparrangementer fredag.
AP170421 Samtidig som EØS-forhandlingene med Norge har pågått, er polske uavhengige organisasjoner dypt bekymret over fremtiden.
AP170421 Polen vil at staten skal ha kontroll over støtten til uavhengige organisasjoner.
AP170421 Etter det Aftenposten kjenner til er det enighet om alt bortsett fra NGO-midlene, altså bevilgningene til uavhengige organisasjoner.
AP170421 Den polske regjeringen vil selv kontrollere midlene til uavhengige organisasjoner, ikke overlate det til en uavhengig instans slik reglene fastsetter.
AP170421 De siste ukene har vært preget av nye angrep mot sivilsamfunnet og uavhengige organisasjoner i Ungarn.
AP170421 Da holdt Norge tilbake EØS-midler i drøyt halvannet år fordi Ungarn ville frata den uavhengige organisasjonen Ökotars oppgaven med å forvalte midlene og i stedet la pengene gå gjennom statsministerens kontor.
AA170421 Assad-regimet og deres fremste støttespiller Russland nekter for å ha brukt kjemiske våpen, hevder kjemikaliene kom fra et av opprørernes våpenlagre og har bedt uavhengige inspektører reise til Khan Sheikhoun for å granske påstanden. ( ©NTB ) ¶
VG170420 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og den innvandringskritiske populisten Marine Le Pen leder på meningsmålingene.
SA170420 Han mener også at poplegenden ville ha satt pris på den uavhengige utgivelsen.
DN170420 Han forlot Kina etter at det anerkjente uavhengige næringslivstidsskriftet Caixin dokumenterte tette bånd mellom Guo, politikere og næringslivstopper.
DB170420 Han mener også at poplegenden ville ha satt pris på den uavhengige utgivelsen.
DA170420 Den uavhengige sentrumskandidaten Macron, som kan bli Frankrikes yngste president, har sikret seg en liten ledelse på meningsmålingene de siste dagene.
DA170420 Kommentatorene peker på at målingene tvert imot har fanget opp Emmanuel Macrons vekst i oppslutning fra spede 14 prosent, da den partipolitisk uavhengige bevegelsen til Macron var i sin begynnelse, til dagens oppslutning på 25 prosent.
DA170420 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron får et klart forsprang på meningsmålingene før første runde av presidentvalget søndag.
DA170420 Kommentatorene peker på at målingene tvert imot har fanget opp Emmanuel Macrons vekst i oppslutning fra spede 14 prosent, da den partipolitisk uavhengige bevegelsen til Macron var i sin begynnelse, til dagens oppslutning på 25 prosent.
DA170420 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron får et klart forsprang på meningsmålingene før første runde av presidentvalget søndag.
BT170420 Hvorfor : Litt ut i april hvert år skal de uavhengige platebutikkene hylles, og tusenvis av butikker verden over deltar i år som i fjor.
BT170420 Han mener også at poplegenden ville ha satt pris på den uavhengige utgivelsen.
AP170420 Selv om både tyrkere og russere har tilgang på uavhengige medier, stoler flertallet på TV-kanalene som Erdogan eller Putin kontrollerer.
DB170419 Mens resten av Europa har tatt kampen mot dopingbruk såpass alvorlig at nesten alle landene har opprettet uavhengige nasjonale antidoping-organisasjoner ; såkalte NADO, tviholder svensk idrett på retten til både å etterforske og dømme seg selv.
DB170419 Ljungqvist har sammen med svensk friidrett og opposisjonen i Riksdagen presset på for at Sverige skal innføre den samme uavhengige dopingkontrollen som Norge fikk allerede i 2003.
DB170419 Dette systemet var et sentralt argument for de uavhengige norske påtalemyndighetene som gjennom sine undersøkelser fastslo at Therese Johaugs forklaring var troverdig.
DB170419 Da spørs det om den faglig sterke og åpne norske domsprosessen mot Therese Johaug har kraft nok til å overbevise også svensk idrett om at bare uavhengige politi - og domsmyndigheter gir dopingjakten den nødvendige troverdigheten.
DB170419 Norge støtter den uavhengige menneskerettighetskommisjonen HRCP, som er den største MR-organisasjonen og en av de mest sentrale stemmene og forsvarere av menneskerettighetene i Pakistan.
DB170419 * Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige .
DA170419 Den uavhengige , britiske organisasjonen samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen.
DA170419 Det ble bedre rom for opposisjonen, for uavhengige domstoler og pressefriheten, sier EU-forsker Eriksen.
AA170419 Den uavhengige , britiske organisasjonen samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen.
VG170418 Dan Reidenberg, direktør i den uavhengige organisasjonen Suicide Awareness Voices of Education i USA, er imidlertid svært skeptisk.
VG170418 Presidentkandidatene Marine Le Pen, lederen av partiet Nasjonal front, og uavhengige Emmanuel Macron, ble informert om terrorplanleggingen forrige uke.
SA170418 Ifølge den uavhengige organisasjonen Let's Save Football har minst 40 mennesker blitt drept som følge av fotball-relatert vold i Argentina siden 2013.
FV170418 Ifølge den uavhengige organisasjonen Let's Save Football har minst 40 mennesker blitt drept som følge av fotball-relatert vold i Argentina siden 2013.
DB170418 Spillerne må jo få lov til å stille i frie og uavhengige medier.
DA170418 * Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige .
DA170418 Han plasserer seg få prosentpoeng bak leder-duoen, den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og Nasjonal front-leder Marine Le Pen.
BT170418 Ifølge den uavhengige organisasjonen Let's Save Football har minst 40 mennesker blitt drept som følge av fotball-relatert vold i Argentina siden 2013.
AP170418 Ifølge den uavhengige organisasjonen Let's Save Football har minst 40 mennesker blitt drept som følge av fotball-relatert vold i Argentina siden 2013.
AA170418 Menneskerettsgrupper har anklaget myndighetene for å ha utført likvideringer under protestene og krever uavhengige granskinger.
AA170418 Uavhengige Human Rights Council opplyser at stikkprøver fra 33 av 350 aktuelle steder i Oromia-regionen tyder på at 103 personer ble likvidert i løpet av månedene med uro.
AA170418 Private og uavhengige organisasjoner deltok i flere redningsaksjoner, mens Italias kystvakt koordinerte redningene.
VG170417 * Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige .
VG170417 Under en uke før første valgrunde avholdes, er det nærmest dødt løp mellom Marine Le Pen, den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og François Fillon fra det konservative partiet.
DB170417 Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre « strategiske provokasjoner » i løpet av kort tid.
VG170416 * 1 Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige .
VG170416 Han viser til at domstolene i Tyrkia ikke er politisk uavhengige .
VG170416 Ja-sidens knappe flertall i folkeavstemningen åpner for en grunnlovsreform som styrker presidentens makt, svekker nasjonalforsamlingen og gjør domstolene mindre uavhengige .
SA170416 Opposisjonen har klaget over at valgkampen har vært preget av systematisk forskjellsbehandling, blant annet som følge av situasjonen for den uavhengige pressen.
DN170416 Opposisjonen har klaget over at valgkampen har vært preget av systematisk forskjellsbehandling, blant annet som følge av situasjonen for den uavhengige pressen.
DB170416 Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre « strategiske provokasjoner » i løpet av kort tid.
DA170416 Opposisjonen har klaget over at valgkampen har vært preget av systematisk forskjellsbehandling, blant annet som følge av situasjonen for den uavhengige pressen.
AA170416 Opposisjonen har klaget over at valgkampen har vært preget av systematisk forskjellsbehandling, blant annet som følge av situasjonen for den uavhengige pressen.
VG170415 I praksis er dette al-Qaida selv, men de hevder å være uavhengige .
DB170415 Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre « strategiske provokasjoner » i løpet av kort tid.
DB170415 Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre « strategiske provokasjoner » i løpet av kort tid.
DB170415 Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre « strategiske provokasjoner » i løpet av kort tid.
DB170415 Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen, og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige .
DA170415 Lederen for Nasjonal Front, Marine Le Pen, og den uavhengige sentrumskandidaten, Emmanuel Macron, lå lenge an til en ensom duell om å bli de to kandidatene som kommer videre til første runde i den franske presidentvalgkampen neste søndag, 23. april.
DA170415 * Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron : 23.2 prosent.
DB170414 Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre « strategiske provokasjoner » i løpet av kort tid.
DN170413 Han viser til at det sterke stillingsvernet er et bærende element i tjenestemennenes rolle som politisk og faglig uavhengige .
DB170413 Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre « strategiske provokasjoner » i løpet av kort tid.
DB170413 Både sørkoreanske myndigheter og uavhengige eksperter har varslet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre « strategiske provokasjoner » i løpet av kort tid.
DB170413 Her skal du sørge for at små dyrene kommer frem til romskipet sitt, og det må du gjøre ved å dele opp skjermbildet for deretter å flytte delene uavhengige av hverandre.
BT170412 - Med et slikt veto sa Russland nei til ansvarliggjøring, Russland sa nei til å samarbeide med FNs uavhengige gransking, og Russland sa nei til en resolusjon som ville bidratt til å fremme fred i Syria, sier USAs FN-ambassadør Nikki Haley.
AP170412 Mannen kalles « vitne nummer to » i den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta.
AP170412 Mannen kalles « vitne nummer to » i den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta.
AA170412 - Med et slikt veto sa Russland nei til ansvarliggjøring, Russland sa nei til å samarbeide med FNs uavhengige gransking, og Russland sa nei til en resolusjon som ville bidratt til å fremme fred i Syria, sier USAs FN-ambassadør Nikki Haley.
VG170411 - Det må ikke være noen tvil om at de som får klarsignal, skal delta som uavhengige , nøytrale utøvere, og ikke som et russisk lag, fortsetter Coe.
DN170411 Meningsmålingene har lenge antydet at den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron kommer til å vinne det franske presidentvalget.
DN170411 Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding.
DA170411 Ifølge den russiske, uavhengige avisen Novoya Gazeta er det satt opp flere leire av denne typen.
VG170410 * 1 Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen, og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige . * 1 Forslaget åpner også for at president Erdogan kan gjenvelges for ytterligere to femårsperioder.
VG170410 Oman er den eldste uavhengige staten i den arabiske verden.
AA170410 Det er den uavhengige Nobelkomiteen som tildeler Nobels fredspris.
VG170409 Denne uavhengige fjerde statsmakt skal nå helst knekkes, slik at hans egenrådige ytringer og enkle løsninger ikke lenger blir problematisert.
DA170409 Le Pens parti kniver side om side med den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron om å komme til presidentvalgets andre og avgjørende runde 7. mai.
DA170409 Le Pens parti kniver side om side med den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron om å komme til presidentvalgets andre og avgjørende runde 7. mai.
DN170408 Uavhengige eksperter har ikke kunnet bekrefte hvorvidt kjemikaliene som angivelig tok livet av 86 mennesker stammet fra et luftangrep fra Assad-regimets.
DB170408 Uavhengige eksperter har ikke kunnet bekrefte hvorvidt kjemikaliene som angivelig tok livet av 86 mennesker stammet fra et luftangrep fra Assad-regimets.
DB170408 Den uavhengige forsvarseksperten beskriver situasjonen i Syria som ekstremt kompleks, og mener at perspektivet mangler i omtalen av den : ¶
DA170408 Jeg flyttet inn november 2007, og skulle egentlig bare være her til januar, fordi jeg den gang hadde en julebutikk, sier Merethe Pettersen, som eier den uavhengige butikken Troll i eske.
DA170408 Illustrasjon : Scala Retail Property Merethe Pettersen har drevet den uavhengige butikken Troll i eske i ti år på Maxi Sandnes.
SA170407 Russisk refs ¶ Uavhengige eksperter har ikke kunnet bekrefte hvorvidt kjemikaliene stammet fra regimets luftangrep, og russiske myndigheter gikk fredag hardt ut mot USAs rakettangrep og innkalte til hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
FV170407 Russisk refs ¶ Uavhengige eksperter har ikke kunnet bekrefte hvorvidt kjemikaliene stammet fra regimets luftangrep, og russiske myndigheter gikk fredag hardt ut mot USAs rakettangrep og innkalte til hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
DB170407 Bilsyke er ifølge professor Jelte Bos - ekspert på perseptuelle og kognitive funksjoner i den uavhengige forskningsorganisasjonen, TNO - en naturlig reaksjon på en unaturlig påvirkning av sanseorganene våre.
DA170407 Kanskje ikke så rart siden 8-åringen Kendrick var vitne til innspillingen av videoen til deres « California Love » i nabolaget sitt ? « good kid, m.A.A.d city » fra 2012, som var Lamars store gjennombrudd, er et slags konseptalbum om Kendrick Lamars liv så langt, og oppfølgeren til den uavhengige debuten « Section.80 ».
BT170407 Russisk refs ¶ Uavhengige eksperter har ikke kunnet bekrefte hvorvidt kjemikaliene stammet fra regimets luftangrep, og russiske myndigheter gikk fredag hardt ut mot USAs rakettangrep og innkalte til hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
AP170407 I seks år er Norge blitt straffet for Nobelkomiteens uavhengige valg av den kinesiske dissidenten Liu Xioabo som fredsprisvinner.
AA170407 Uavhengige eksperter har ikke kunnet bekrefte hvorvidt kjemikaliene stammet fra regimets luftangrep, og russiske myndigheter gikk fredag hardt ut mot USAs rakettangrep og innkalte til hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
SA170406 Angrepet mot en landsby nord i provinsen Hama er ikke bekreftet av uavhengige kilder, ifølge avisen Haaretz.
DN170406 Forhandlingene ble lagt på is etter at den uavhengige Nobelkomiteen ga fredspris til den kinesiske dissidenten i 2010.
DB170406 Der understreket kontrollgruppa at de dømmende myndighetene måtte være uavhengige , og viste til den europeiske menneskerettskonvensjonens paragraf 6,1 : ¶
AA170406 Angrepet mot en landsby nord i provinsen Hama er ikke bekreftet av uavhengige kilder, ifølge avisen Haaretz.
AA170406 De kjemper hver for seg mot det tidligere regjerende partiet APRC, partiet Gambias Demokratiske Kongress og 42 andre uavhengige kandidater. ( ©NTB ) ¶
SA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
FV170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
DN170405 Kritikerne mener sønnene aldri kan være uavhengige , og at ingen kan kontrollere hva som blir sagt på kammerset.
DN170405 Det bekrefter Trump Organizations advokat Alan Garten til den uavhengige nettavisen ProPublica.
DN170405 Frankrikes uavhengige presidentkandidat Emmanuel Macron angrep høyrepopulisten Marine Le Pens planer om å skrote euroen i tirsdagens TV-sendte debatt.
DN170405 Den uavhengige franske presidentkandidaten, Emmanuel Macron, leder på meningsmålingene med Marine Le Pen hakk i hæl.
DA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
DA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
AP170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
AA170405 Frankrikes uavhengige presidentkandidat Emmanuel Macron angrep høyrepopulisten Marine Le Pens planer om å skrote euroen i tirsdagens TV-sendte debatt.
AA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
SA170404 Frankrikes uavhengige presidentkandidat Emmanuel Macron angrep høyrepopulisten Marine Le Pens planer om å skrote euroen i tirsdagens TV-sendte debatt.
SA170404 Sertifiseringsordningen har også blitt kritisert for manglende uavhengige kontrollinstanser, korrupsjon og hemmelighold.
DA170404 Han sier det ikke er noen sikkerhetsrisiko verken for jernbanen eller omgivelser, men at de har kalt inn uavhengige eksperter for å se nærmere på hva dette er.
AP170404 Ifølge målinger gjort av det uavhengige Levada-senteret, er 66 prosent av russerne enige i slagordet « Russland for russere ».
AP170404 Ifølge målinger gjort av det uavhengige Levada-senteret, er 66 prosent av russerne enige i slagordet « Russland for russere ».
AA170404 Han sier det ikke er noen sikkerhetsrisiko verken for jernbanen eller omgivelser, men at de har kalt inn uavhengige eksperter for å se nærmere på hva dette er.
VG170403 Ifølge det uavhengige prosjektet Airwars.org, som kartlegger bombeangrep i Syria og Irak, har så langt 2715 sivile blitt drept av koalisjonen.
AP170403 I følge en måling utført av det uavhengige Levada-senteret, viser at masseprotestene har overraskende bred støtte tatt i betrakning Putins høye popularitet på over 80 prosent : ¶ 38 prosent svarte at de støttet de demonstrasjonene 26. mars. 39 prosent av russerne svarte nei og resten svarte « vet ikke ».
AP170403 Lang arbeidserfaring fra FFI og FD, og fra utredningsarbeid i uavhengige utvalg ¶
AP170403 Lang arbeidserfaring fra FFI og FD, og fra utredningsarbeid i uavhengige utvalg ¶
DB170401 A-Larm, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Pro-Lar, Marborg, Lar-Nett og Nettverk av uavhengige brukerstemmer innen rus og psykisk helse møtte fredag Stortingets helsekomité for å fremme krav om styrking av behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering ( Lar ).
AA170401 A-Larm, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Pro-Lar, Marborg, Lar-Nett og Nettverk av uavhengige brukerstemmer innen rus og psykisk helse møtte fredag Stortingets helsekomité for å fremme krav om styrking av behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering ( Lar ).
AP170331uavhengige journalister og forskere får mulighet til å rapportere fra innsiden av IS.
VG170330 Det er noe av det mest grunnleggende i kvinners frigjøring og selvstendighetskamp at de blir økonomisk uavhengige Jeg regner med at Hasic har fått jobben fordi hun er kvalifisert.
DA170330 Det som gjør avsløringen alvorlig for Trump og Nunes, er at Nunes er sjefen for den angivelig uavhengige etterforskningen av båndene mellom presidentens valgkampapparat og Russland.
DA170330 Vi kommer nå til å forholde oss til dem som uavhengige og håper vi kan samarbeide framover, sier Sivertsen til RA.
DA170330 Vi kommer nå til å forholde oss til dem som uavhengige og håper vi kan samarbeide framover, sier Sivertsen til RA.
VG170329 I oktober arresterte myndighetene 12 journalister og ledere fra den uavhengige avisen Cumhuriyet. 14. februar ble Die Welts korrespondent Deniz Yucel pågrepet.
VG170329 Det finnes fortsatt uavhengige medier og uredde journalister i Tyrkia.
DA170329 Vi kommer nå til å forholde oss til dem som uavhengige og håper vi kan samarbeide framover, sier Sivertsen til RA.
DA170329 Vi ser at mange av filmene har sterke og uavhengige kvinner som kan slå fra seg og selv velger hvordan de ønsker å bli presentert.
DA170329 - Mange av de uavhengige filmene er så kjedelig og nitriste at man knapt orker å se dem.
AP170329 Sverdrup sier at de vil fortsette samarbeidet med CEU så lenge det går, og minner også om at det ikke er så mange som har vært opptatt av vilkårene for uavhengige institusjoner og organisasjoner i Ungarn.
AP170329 Generelt synes det som om Regjeringen i Ungarn er ute etter å svekke både dem som har utenlandsk finansiering og uavhengige institusjoner og organisasjoner, sier Sverdrup.
AP170329 Sverdrup sier at de vil fortsette samarbeidet med CEU så lenge det går, og minner også om at det ikke er så mange som har vært opptatt av vilkårene for uavhengige institusjoner og organisasjoner i Ungarn.
AP170329 Generelt synes det som om Regjeringen i Ungarn er ute etter å svekke både dem som har utenlandsk finansiering og uavhengige institusjoner og organisasjoner, sier Sverdrup.
AA170329 Frankrikes uavhengige presidentkandidat Emmanuel Macron seiler i medvind.
DB170328 Det uavhengige og prisbelønte Danwatch har enn så lenge ingen samarbeidspartnere i Norge, men de opplever stadig oftere at deres undersøkende journalistikk blir omtalt i utlandet.
DB170328 Etterlys flere uavhengige
DB170328 - Hvem som er best skikket til å løse det journalistiske oppdraget i Bergens Tidende, er redaktørens frie og uavhengige avgjørelse, ikke en oppgave som PFU kan eller bør ta på seg, skriver Hjertenes ¶
DB170328 Etterlys flere uavhengige
DB170328 Etterlys flere uavhengige
DB170328 Idealet bør ikke være å få flere kommentatorer fra en bestemt politisk leir, men å få inn flere som er distanserte og uavhengige .
DB170328 Etterlys flere uavhengige
DB170328 Etterlys flere uavhengige
DB170328 Etterlys flere uavhengige
DB170328 Etterlys flere uavhengige
DA170328 Da blir det desto viktigere at Stortinget kan få gode og uavhengige vurderinger av om det regjeringen gjør er tilstrekkelig, sier hun.
SA170327 Minst 2.700 sivile skal være drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen mot IS, viser en oversikt utarbeidet av uavhengige Airwars.org.
DN170327 Tre uavhengige juridiske eksperter FT har vært i kontakt med har ikke hørt om denne type kontrakter før.
DB170327 Etterlys flere uavhengige
AA170327 Dette vil innebære at palestinerne får sin egen uavhengige stat ved siden av Israel.
VG170326 Han er leder i det uavhengige hviterussiske journalistforbundet.
DA170326 De fleste fulgte duellen mellom Le Pen, leder for populistpartiet Nasjonal Front, og den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ), som ligger side om side på målingene i kampen om å komme til andre og avgjørende runde.
AP170326 Den uavhengige TV-stasjonen TV Rain melder at minst 600 er arrestert.
VG170325 Informasjonen kom fra uavhengige informanter til politiet, sa Thue.
DB170325 De russiske luftangrepene har også ifølge flere uavhengige kilder tatt tusenvis av sivile liv - og drept tusenvis av mennesker som ikke hadde noen verdens ting med IS å gjøre.
DA170325 Denne uka lanserte det uavhengige amerikanske meningsmålingsbyrået PerryUndem en undersøkelse om amerikanske velgeres syn på prevensjon, og ulike kjønns forhold til dette.
DA170325 Denne uka lanserte det uavhengige amerikanske meningsmålingsbyrået PerryUndem en undersøkelse om amerikanske velgeres syn på prevensjon, og ulike kjønns forhold til dette.
DA170324 Montages og andre uavhengige tidsskrifter jobber nedenfra og opp, vi har ikke samme tilgang til et massepublikum som NRK.
BT170324 Nye meningsmålinger viser at hun ligger likt i tet sammen med den uavhengige sentrumslederen Emmanuel Macron.
AP170324 Nye meningsmålinger viser at hun ligger likt i tet sammen med den uavhengige sentrumslederen Emmanuel Macron.
AP170324 I tillegg består systemet av 50 delvis uavhengige delstater som ofte trekker i ulike retninger.
AP170324 En rapport fra Kongressens uavhengige budsjettkontor konkluderte med at økningen i antallet amerikanere uten helseforsikring ville øke med 24 millioner innen 2020.
AP170324 Nye meningsmålinger viser at hun ligger likt i tet sammen med den uavhengige sentrumslederen Emmanuel Macron.
AA170324 Tallene viser også at den uavhengige sentrumspolitikeren Emmanuel Macron er favoritt til å gå videre fra den første runden, sammen med høyrepopulisten Marine Le Pen fra Nasjonal front.
AA170324 Nye meningsmålinger viser at hun ligger likt i tet sammen med den uavhengige sentrumslederen Emmanuel Macron.
VG170323 - Man kunne hatt en enda mer fleksibel ramme, men da må man sørge for å ha uavhengige domsinstanser.
VG170323 - Han fikk statlig beskyttelse, fordi de ventet at det kunne komme et drapsforsøk fra de russiske spesialtjenestene, sier Ponomarjov til den uavhengige russiske TV-kanalen Dozjd.
DN170323 - Det er en av de få uavhengige bransjene som ikke har hatt sin konsolidering, vi har i snitt 1,6 ansatte i selskapene i bransjen, mange av dem er enkeltmannsforetak, sier Are Huser i Norges Takseringsforbund som sitter som styreleder i franchiseselskapet Estima.
DB170323 Rita Katz, direktør for den uavhengige etterretningsgruppa SITE, siterer Amaq på at angrepet ble utført av en « kalifatets soldat », med henvisning til « kalifatet » IS hevder å ha dannet.
DB170323 Rita Katz, direktør for den uavhengige etterretningsgruppa SITE, siterer Amaq på at angrepet ble utført av en « kalifatets soldat », med henvisning til « kalifatet » IS hevder å ha dannet.
DA170323 I forbindelse med prosecco-banneret mottok Stavanger kommune to uavhengige tips om alkoholreklame.
AP170323 Etter Maidan-revolusjonen har det funnet sted en rekke andre mord i Kiev som ikke er oppklart, blant annet av uavhengige journalister og pro-russiske aktivister.
AP170323 - En typisk russisk politiker, skrev den uavhengige avisen Novaja Gazeta.
AP170323 Og en rapport fra det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen ( CBO ) konkluderte med at antallet amerikanere uten helseforsikring vil øke med opptil 24 millioner dersom reformen blir gjennomført.
AP170323 Og en rapport fra det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen ( CBO ) konkluderte med at antallet amerikanere uten helseforsikring vil øke med opptil 24 millioner dersom reformen blir gjennomført.
AP170323 Etter Maidan-revolusjonen har det funnet sted en rekke andre mord i Kiev som ikke er oppklart, blant annet av uavhengige journalister og pro-russiske aktivister.
AP170323 - En typisk russisk politiker, skrev den uavhengige avisen Novaja Gazeta.
AP170323 Etter Maidan-revolusjonen har det funnet sted en rekke andre mord i Kiev som ikke er oppklart, blant annet av uavhengige journalister og pro-russiske aktivister.
AP170323 - En typisk russisk politiker, skrev den uavhengige avisen Novaja Gazeta.
AA170323 Forsvarsminister Jean-Yves Le Drian støtter den uavhengige sentrumslederen Emmanuel Macrons kandidatur i presidentvalget, melder avisen Ouest-France.
DB170322 Den uavhengige redaksjonen skal blant annet ettergå mediene selv.
DB170322 Vi gjorde den første uavhengige vurderingen av grønne obligasjoner for ti år siden, og gjennomførte flest slike vurderinger i verden i 2016.
DB170322 Det som gjør dette markedet særlig lovende med tanke på å mobilisere grønn kapital, er den fruktbare dialogen mellom miljøkompetente utstedere, uavhengige klimaforskere og ansvarlige investorer om hva som er grønt.
AP170322 Og en rapport fra det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen ( CBO ) konkluderte med at antallet amerikanere uten helseforsikring vil øke med opptil 24 millioner dersom reformen blir gjennomført.
AP170322 Uten sterke og uavhengige medier, bryter samfunnet sammen, skrev Skartveit - og har rett.
AA170322 Den uavhengige redaksjonen skal blant annet ettergå mediene selv.
VG170321 mai : Høyrepopulisten Marine Le Pen fra Nasjonal Front ( 48 ), og den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ).
VG170321 Statsministerposten avvikles, nasjonalforsamlingen svekkes og domstolene blir mindre uavhengige .
VG170321 - Svaret på problemene med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet.
SA170321 De fem presidentkandidatene som stilte opp til debatt mandag kveld ( fra venstre til høyre ) : Den konservative kandidaten François Fillon, den uavhengige sentrumslederen Emmanuel Macron, venstreradikale Jean-Luc Mélenchon, høyreradikale Marine Le Pen og sosialisten Benoît Hamon.
SA170321 - Svaret på problemet med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet.
DN170321 - Svaret på problemet med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet, sier sjefredaktør Gard Steiro ( 41 ) i VG i en pressemelding.
DB170321 Tygarts motforslag til organiseringen av dopingjakten, er at IOC i stedet bruker litt under halvparten av sparekontoen sin på 10 milliarder kroner til et antidoping-fond under tilsyn av de uavhengige nasjonale byråene.
DB170321 I deres øyne er vi visst alle russere uansett hvilken nasjonal kultur vi har for å styre fellesskapene våre etter et maktfordelingsprinsipp der også idrettens domsutvalg er naturlig uavhengige .
DB170321 - Svaret på problemet med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet, sier sjefredaktør i VG, Gard Steiro i dagens pressemelding, og legger til at han mener tjenesten vil bidra til et mer opplyst ordskifte i Norge.
DA170321 Kampen om presidentembetet ser ut til å stå mellom Emmanuel Macron, den uavhengige sentrumskandidaten og tidligere finansministeren, og Marine Le Pen, lederen for partiet på ytre høyrefløy, Nasjonal Front.
BT170321 - Svaret på problemet med falske nyheter er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet.
AP170321 De fleste russiske kommentatorene - både Kreml-tro og uavhengige - frykter at anklagene mot Trump gjør det politisk umulig å få til et bedre forhold mellom Russland og USA med det første.
AA170321 - Svaret på problemet med falske nyheter er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet.
VG170320 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ) kan sies å være valgkampens store overraskelse.
VG170320 Bettingbyråene mener den uavhengige sosialistkandidaten kan vinne presidentvalget.
VG170320 SDSN understreker imidlertid at rapporten er utført av uavhengige eksperter, og ikke nødvendigvis reflekterer FNs eller noen av FNs underorganisasjoners syn.
DB170320 Mangel på uavhengige kontrollinstanser og åpenhet, gjør det også umulig for oss å vite om soyaprodusentene faktisk oppfyller kravene sertifiseringsordningen lover.
DB170320 Engelstad har vært tilknyttet landets eldste uavhengige plateforretning i snart 40 år.
AP170320 Rapporten er utarbeidet av en gruppe uavhengige eksperter, og representerer ikke nødvendigvis FNs offisielle syn.
AP170320 Rapporten er utarbeidet av en gruppe uavhengige eksperter, og representerer ikke nødvendigvis FNs offisielle syn.
VG170319 Yakup Telci ( 27 ) fra den uavhengige nei-kampanjen, var med da skytingen fant sted.
AP170318 innbygger, vil effekten av den nye helsereformen bli brutal dersom den blir vedtatt i sin nåværende form : En gjennomsnittlig helseforsikring vil øke med 4183 dollar ( rundt 35.000 kroner ) i året, ifølge den uavhengige organisasjonen Center on Budget and Policy Priorities.
VG170317 Han sitter selv i en kontrollgruppe i Europarådet, der man nylig vedtok retningslinjer for uavhengige domsinstanser innen idretten.
VG170317 Først da kan vi få uavhengige domsinstanser, sier Solheim.
VG170317 - Man må ha uavhengige domsinstanser og sørge for en rettferdig rettergang for utøverne.
DA170317 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron har lenge ligget an til å gå seirende ut av andre og avgjørende valgrunde.
DB170316 Hun sier at de i rapporten har snakket med uavhengige eksperter, som sier at forsikringsselskapene sier nei til kundenes saker eller klager, oftere enn lovverket skulle tilsi.
DB170316 Det ser imidlertid ut til å gi få utslag på meningsmålingene, der det er nesten dødt løp mellom henne og den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ) i første valgomgang.
DB170316 Noe av det første Joakim gjorde da det ble aktuelt med kjøp av Wayne's Coffee, var å ringe Norð-kjedens mange små og uavhengige produsenter og leverandører av mat og drikke.
DB170316 Cicero har faktisk blitt en av de største utstederne av slike uavhengige vurderinger, med en markedsandel på 70 prosent.
DB170316 Til slutt ble Berit Kjøll, styremedlem i Aker Solutions, valgt til å lede den uavhengige granskingen av transaksjonene.
AP170316 april er det nå jevnt mellom ytre høyre-partiet Nasjonal Fronts ( FN ) Marine Le Pen og den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron.
AA170316 Det ser imidlertid ut til å gi få utslag på meningsmålingene, der det er nesten dødt løp mellom henne og den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ) i første valgomgang.
SA170315 KAMPEN MOT JUKS : Johann Olav Koss er en av grunnleggerne av den uavhengige organisasjonen Fair Sport.
FV170315 KAMPEN MOT JUKS : Johann Olav Koss er en av grunnleggerne av den uavhengige organisasjonen Fair Sport.
AP170315 Kongressens uavhengige budsjettkontor ( Congressional Budget Office - CBO ) konkluderte i sin rapport med at 14 millioner amerikanere vil miste helseforsikringen sin neste år dersom republikanerne får gjennomslag for sin nye plan.
AP170315 KAMPEN MOT JUKS : Johann Olav Koss er en av grunnleggerne av den uavhengige organisasjonen Fair Sport.
VG170314 Ifølge det anerkjente nettstedet forsøker speaker Paul Ryan og hans team nå å drive skadebegrensning for å redde stumpene av reformen, men den knusende rapporten fra det uavhengige kongresskontoret er nå i ferd med å velte den allerede skjøre støtten blant republikanerne.
DB170313 Hongkongborgerne skulle beholde sine borgerrettigheter, uavhengige domstoler og pressefrihet, mens Folkerepublikken skulle ha ansvaret for byens forsvar.
AP170313 Endringene vil dessuten styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen, og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige .
AP170313 Endringene vil dessuten styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen, og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige .
AA170313 Tirsdag kveld fikk politiet flere uavhengige meldinger om en ungdomsgjeng som var observert med våpen på Kattem.
VG170312 Den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron har om lag like stor oppslutning.
DB170311 En slik endring vil øke tilliten til at prosesser og avgjørelser er uavhengige og grundig vurdert.
AA170311 Men det største spørsmålet norsk offentlighet bør stille seg, handler ikke nøyaktig om hvilke modeller som velges, men om det er viktig det å ha frie og uavhengige medier.
BT170309 Uansett en det en utfordring at fylkesnemndene er en del av forvaltningen, i samme sektor som barnevernet, og ikke tilhører det uavhengige domstolsystemet.
SA170308 Det uavhengige analyseselskapet Menon Economics har gjort en vurdering av effekten X Games hadde både økonomisk og omdømmemessig.
DN170308 ZTE har forpliktet seg til å la uavhengige eksperter overvåke selskapets internasjonale virksomhet de neste syv årene.
DB170308 DENNE internasjonale vurderingen kan like gjerne ende med en kortere straff eller at CAS gir sitt godkjenningsstempel på kvaliteten til den i utgangspunktet uavhengige norsk idrettsjussen.
AP170308 Samtidig som granskningen beskrives som den største og beste Navalnyj har gjort, peker flere uavhengige russiske kommentatorer på at Navalnyj drar konklusjonene for langt.
AP170308 - Nå tenker Putin slik : Siden Medvedev har mistet min tillit, erstatter jeg ham med Setsjin, skriver den uavhengige journalisten Roman Dobrokhotov på Twitter.
AP170308 Det uavhengige analyseselskapet Menon Economics har gjort en vurdering av effekten X Games hadde både økonomisk og omdømmemessig.
SA170307 To uavhengige psykologspesialister har testet henne på ny, og begge konkluderer med at hun ikke har en « lett psykisk utviklingshemning ».
BT170307 Men da må ordningene holdes på flere mils avstand fra Stortinget, og bestyres av uavhengige organer eller utvalg.
AA170307 Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørseth, har ikke rukket å lese rapporten ennå, men mener det er viktig å få på plass nye tiltak for å sikre uavhengige medier.
AA170307 Derfor må vi få nye ordninger for å sikre uavhengige medier, sier Mørseth.
AA170307 Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørseth, har ikke rukket å lese rapporten ennå, men mener det er viktig å få på plass nye tiltak for å sikre uavhengige medier.
AA170307 Derfor må vi få nye ordninger for å sikre uavhengige medier.
DB170306 Dette igjen vil kunne føre til at folk kommer seg ut i jobb fortere, og blir uavhengige av Nav raskere.
DB170306 I den de facto uavhengige republikken Somaliland, som ligger nordvest i landet og som tidligere var britisk, fungerer det administrative best.
AA170306 Gjør han ikke det, risikerer han negative reaksjoner blant mange uavhengige amerikanske velgere, mener Tønnessen, som er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.
DN170305 Lørdag møtte han leserne i den uavhengige bokhandelen « Politics and Prose » i Washington D.C.
DN170305 Foto : Gunnar Blöndal Den uavhengige bokhandelen Politics and Prose er selve hjertet av den liberale eliten i Washington, D.C. med mange kjente forfattere og politikere på gjestelisten samt en ressurssterk kundegruppe.
DN170305 , vinnerne som nå bare må finne ut hvordan de skal bruke makten, har DN tatt veien til taperne og det som er hjertet av den liberale eliten i hovedstaden, den uavhengige bokhandelen Politics and Prose.
DN170305 - En grunnleggende regel for Obamas administrasjon var at ingen i Det hvite hus noen gang skulle blande seg inn i uavhengige undersøkelser i regi av Justisdepartementet.
BT170305 Det vil si : de enkeltstående, uavhengige kioskene ser ut til å tape terreng, idet byens gatehjørner stadig oftere prydes av de konglomeratiske ( og kolonialistiske, i sin invasjon- og ekspansjonshunger ) storkjedenes logoer, hva enten det er 7-Eleven, Deli de Luca eller Narvesen.
AP170305 Uavhengige observatører fra Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa OSSE rapporterer at begge parter bryter våpenhvilen jevnlig.
VG170304 Men nå er den statlige institusjonen i ferd med å bli en gjøkunge som skyver andre, uavhengige redaksjoner ut av reiret.
VG170304 I Norge har vi hatt mange sterke og uavhengige redaksjoner.
VG170304 Ved flere anledninger påpekte den tidligere ordføreren at den frie og uavhengige pressen er en viktig verdi i et demokrati, og ga likevel et og annet svar på spørsmålene hun selv stilte.
DN170304 " En grunnleggende regel for Obamas administrasjon var at ingen i Det hvite hus noen gang skulle blande seg inn i uavhengige undersøkelser i regi av Justisdepartementet.
DB170304 Skal mediene oppfattes som frie og uavhengige er det ikke nok å si det.
DA170304 I begrunnelsen heter det blant annet at Øyafestivalen fra starten satset på nye, unge og fremadstormende artister, og har har hatt en svært viktig funksjon som skueplass for norsk indiescene og uavhengige plateselskaper.
AP170304 - En typisk russisk politiker, ifølge den uavhengige avisen Novaja Gazeta, som skriver at han har vært anmeldt i flere straffesaker.
VG170303 VG får bekreftet fra flere uavhengige kilder at Bergh kan få sin debut i gigantorganisasjonen UFC på stevnet i Stockholm 28. mai.
VG170303 Dermed er det de uavhengige velgerne som er utslagsgivende.
DN170303 Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser.
DA170303 Nettopp i slike tider trengs den frie og uavhengige journalistikken mer enn noensinne.
AP170303 Det var i torsdagens debatt om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, at den uavhengige polske representanten tok ordet og sjokkerte forsamlingen.
AA170303 " Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser.
VG170302 Informasjonen kom fra uavhengige informanter til politiet, sa Thue.
DB170302 - Vi fikk denne informasjonen fra uavhengige informanter fra tidlig 2000-tallet og utover, tenker jeg, sier Thue.
DA170302 I stedet er det Marine Le Pen fra Nasjonal Front og den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron som ligger best an.
BT170302 Informasjonen kom fra uavhengige informanter til politiet.
AA170302 Informasjonen kom fra uavhengige informanter til politiet.
AA170302 NRK bruker et unntak i arbeidsmiljøloven for ledende eller " særskilt uavhengige stillinger " for 338 ledere og 279 andre stillinger, skriver Dagens Næringsliv.
DN170301 Audi Q5, Land Rover Discovery og Toyota C-HR oppnår oppskriftsmessig toppkarakteren fem stjerner i kollisjonstesten til den uavhengige kollisjonstesten fra Euro NCAP.
DN170301 Den siste måneden har Emmanuel Macron ( 39 ) og hans uavhengige parti En Marché ! seilt opp som favoritten til å bli Frankrikes neste president.
AP170301 Trump står dessuten sterkt blant uavhengige sentrumsvelgere.
SA170228 « Det er naivt å tro at eggdonasjon, surrogati og fertilitetsindustri er helt uavhengige størrelser », skriver Olaug Bollestad.
SA170228 Det er naivt å tro at eggdonasjon, surrogati og fertilitetsindustri er helt uavhengige størrelser.
DN170228 Den uavhengige ekspertgruppen Norges Bank Watch ber nok en gang Norges Bank avsløre mer fra hovedstyrets diskusjoner om renten.
DN170227 Nå er han presidentkandidat for uavhengige « En Marché ! ».
DN170227 Det skjedde etter at den uavhengige presidentkandidaten François Bayrou onsdag valgte å trekke sitt kandidatur og samtidig oppfordret tilhengerne sine til å støtte Macron i vårens presidentvalg.
DN170227 Den siste måneden har Emmanuel Macron ( 39 ) og hans uavhengige parti « En Marché ! » seilt opp som favoritten til å bli Frankrikes neste president.
DB170227 Den jødiske uavhengige organisasjonen jobber for å bekjempe fordommer mot alle minoriteter.
DB170227 Vi trenger frie og uavhengige medier for å holde folk som meg ansvarlige.
DB170227 Foto : Produsenten Moduler : De fem bakerste setene er uavhengige og kan justeres eller legges ned individuelt.
AA170227 Den jødiske uavhengige organisasjonen jobber for å bekjempe fordommer mot alle minoriteter. ( ©NTB ) ¶
VG170226 Vi utelukker allikevel ikke at det er flere uavhengige gjerningspersoner som tenner på de forskjellige brannene uavhengig av hverandre, sier Moen.
AA170226 - Før dette ble kommunisert til oss, og i lys av vår pågående, uavhengige interne gransking har vi mottatt vesentlig informasjon fra en rekke kilder.
DN170225 Der er det nemlig ikke vanlig å gi noen fordeler eller drive med skjønnhetskonkurranser, og derfor representerer det Trump-administrasjonen nå gjør en ytterligere opptrapping av kampen mot de frie og uavhengige mediene.
DN170224 Foto : Francois Mori / AP / NTB scanpix ¶ Uavhengige Emmanuel Macron ( 39 ) har seilt opp som den kanskje største favoritten til å vinne presidentvalget til våren.
DN170224 Youtube skal nå la uavhengige revisorer sjekke resultatene til reklamen som vises på videotjenesten til Google, skriver Adage.
DB170224 Det at disse to filmene er favoritter, i selskap med uavhengige , ambisiøse dramaer som « Hell or High Water, « Arrival » og « Manchester by the Sea », er uansett oppløftende.
DB170224 Sannsynligvis vet han godt hva konsekvensene kan bli for samfunnet når folk som stoler på ham, lytter til desinformasjonen om uavhengige medier.
VG170223 Redaksjonssjef Hanna Thorsen i NRK sier de har omfattende skriftlig dokumentasjon og at de har snakket med et stort antall uavhengige kilder innenfor et bredt spekter av produksjonsnivåene.
DN170223 Nedgangen kommer etter at den uavhengige presidentkandidaten François Bayrou onsdag valgte å trekke sitt kandidatur og samtidig oppfordret tilhengerne sine til å støtte sentrumskandidaten Emmanuel Macron i vårens presidentvalg.
VG170222 Det får VG bekreftet fra uavhengige kilder, etter at varslingen ble tema under den pågående rettssaken i Oslo tingrett.
DN170222 " Selskapet iverksatte øyeblikkelig en full etterforskning i Sør-Korea og engasjerte uavhengige granskere og juridiske rådgivere og samarbeider med politimyndighetene.
DB170222 MEN hvorfor er det så vanskelig for enkelte å erkjenne at den uavhengige ekspertkommisjonen har frikjent norsk langrenn for uetisk bruk av astmamedisin ?
DB170222 - Så at vi deretter får denne meldingen fra Norges såkalte uavhengige utredning, som er nedsatt av det norske forbundet, om at vi skulle være hemmelighetsfulle og ikke villige til å dele våre synspunkter...
DB170222 Det er Norges største uavhengige politimagasin, Politiforum, som har gjennomført undersøkelsen.
AP170222 Ekspertene ser for seg to hovedscenarioer : at hun enten vil møte de konservatives kandidat François Fillon eller den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron.
DB170221 januar 2014 - fire måneder før Eurovision-finalen i København - ble nemlig Mørch ansatt som direktør for Dansk Kulturinstitutt av nettopp Christiansen, som er styreleder for den uavhengige institusjonen.
DA170221 De siste målingene viser at gapet minker mellom Le Pen og rivalen, den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron, dersom begge kommer til andre runde i presidentvalget.
AP170221 En artikkel i den uavhengige Harare-avisen Newsday kan imidlertid tyde på at begeistringen er noe mer dempet på annet hold.
AP170221 - Kommisjonen kartla hvilken informasjon som var tilgjengelig for politiet og deres evne til å nyttiggjøre seg denne, sier Gjørv, som i dag er konsernsjef i SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.
VG170220 Marine Le Pen leder riktignok på gallupene, men forventes å tape i den avgjørende andrerunden, hvor hun ligger an til å møte enten Fillon, eller den 39 år gamle uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron.
DB170220 Dette er langt på vei å anerkjenne halvparten av fylkene Donetsk og Lugansk som uavhengige politiske enheter, og en politisk provokasjon som skapte høylydte protester i den ukrainske hovedstaden Kiev.
DB170220 - Vi mener det er en prinsipielt veldig dårlig idé, for publikum skal oppfatte oss som redaksjonelt uavhengige .
AP170220 De som skader tillitssamfunnet ved å undergrave de uavhengige institusjonene, mediene og maktfordelingen i en rettsstat, ser visst ikke hva de gjør, eller vil ikke se det.
VG170217 Den uavhengige ekspertgruppen som utarbeidet rapporten i 2013 kom med en rekke forslag til hvordan behandlingen av søknader om senabort kan forbedres.
DA170217 - Den filmen gjorde det mulig for meg å lage flere små, uavhengige filmer som jeg brant for, og til å snakke sak.
AA170217 Flere uavhengige miljøer som kan tenke, se og lytte annerledes, forsterker demokratiet.
DN170216 Det skal søkes etter kostnadseffektive og egnede lokaler som ivaretar rådets uavhengige rolle.
DB170216 NORSK LANGRENN startet dagen i uvisshet på konklusjonen til det uavhengige granskingsutvalget som har sett på medisineringen av landslagsløperne, men avsluttet med en utfordring : ¶
DB170216 Søknader som blir valgt ut i første runde, vil bli gjenstand for uavhengige og anonyme fagfellevurderinger før eventuell økonomisk støtte.
AA170216 Inntil nå har USA gjennom flere tiår fastholdt målet om at palestinerne må få sin egen uavhengige stat, ved siden av Israel.
AA170216 Prøvene viser at bakterieutbruddene ikke er uavhengige tilfeller, men at det er den samme bakterien som har gjentatt seg flere ganger, sier Selvaag.
VG170215 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ( 39 ) ligger dermed plutselig an til å bli Frankrikes neste president.
VG170215 Slik det ligger an nå, vil hun møte enten den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron ( tidligere i sosialistpartiet ) eller François Fillon i siste og avgjørende runde.
DA170215 SLASKEN SVARER : Øy, MDG, det er jo dere som insisterer på å være uavhengige .
AP170215 I Senatet er det 52 republikanere, 46 demokrater og 2 uavhengige som stort sett stemmer med demokratene.
AP170215 Snart forsvant også de uavhengige organisasjonene.
AP170215 Demonstrantene var delt i to : Noen markerte støtte til revolusjonen på Maidan, mens andre ville være uavhengige fra Ukraina.
AP170215 Da jeg bodde i Donetsk fra våren 2015 til sommeren 2016, var det ingen uavhengige medier igjen.
AP170215 Begge parter vil holde uavhengige vitner på avstand.
VG170214 TV Chosun har uavhengige meldinger om at Kim skal ha blitt forgiftet av to nordkoreanske kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur, skriver Reuters.
DN170213 « Med en fornyet strategi og fokus tror ledelsen at IPC kan bli et av de ledende uavhengige olje- og gasselskapene internasjonalt, som skal fokusere på produksjon og utvikling av høykvalitetsvarer rundt om i verden », står det i pressemeldingen.
DB170213 Tre av journalistene er også redaktører og eiere av de uavhengige avisene L'Inter og SoirInfo, samt opposisjonsavisene Le Temps og Notre Voie.
AA170213 Tre av journalistene er også redaktører og eiere av de uavhengige avisene L'Inter og SoirInfo, samt opposisjonsavisene Le Temps og Notre Voie. ( ©NTB ) ¶
VG170212 Vi har tillit til at de også denne gangen klarer å stå opp for den kritiske og uavhengige journalistikken, og møte makt med motmakt.
VG170212 Nettopp uavhengige domstoler er en forutsetning for et velfungerende demokrati.
DB170210 UNDERVEIS i Johaug-saken var det en eller annen bokstavtro jurist som minnet medlemmene i det uavhengige domsutvalget til Norges Idrettsforbund om at de måtte se bort fra følelsene når de skulle fastsette riktig dom for Norges skiyndling.
DB170210 Der avslørte den andre uavhengige McLaren rapporten før jul russisk statssvindel med 31 av de beste skiskytterne sine.
DB170210 To ting er sikkert : Når et land styres av autoritære prinsipper uten uavhengige institusjoner slik som frie media og domstoler, blir det korrupsjon og maktmisbruk.
DA170210 Nå er det plutselig en mulighet for at den uavhengige sentrumskandidaten faktisk kan bli Frankrikes neste president.
AP170210 Kritikerne stempler politikken som virkelighetsfjern, og flere i sosialistpartiet har gått ut og støttet den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron i stedet for Hamon.
AA170210 Kritikere mener at endringene vil gi for mye makt til presidenten på bekostning av nasjonalforsamlingen, samtidig som det gjør domstolene mindre uavhengige .
SA170209 Vi har gått rett på mål, vært uavhengige av nasjonale støtteordninger og skydd byråkratiet.
DN170209 Påstandene kommer frem i et intervju med hackeren Aleksandr Glazastikov i den uavhengige , russiske tv-kanalen Dozhd.
AP170209 - Han er akkurat den samme typer hersker som Islam Karimov, kanskje tøffere og jeg tror bestemt at han er mindre intellektuell, sier Daniil Kislov, den Moskva-baserte redaktøren i uavhengige Fergana, til avisen.
AP170209 Noen ganger skulle jeg ønske at dere norske kvinner - dere sterke, uavhengige , likestilte, stolte norske gudinner - ville la oss menn få være galante og høflige rundt dere.
AA170209 Påstandene kommer fram i et intervju med hackeren Aleksandr Glazastikov i den uavhengige , russiske TV-kanalen Dozhd.
VG170208 Direktoratet mener det er av relevans i denne sammenheng at andre aktører som er uavhengige av direktoratet vil realitetsbehandle sentrale deler av varselet.
VG170207 Alexa er sanger og låtskriver, og har gitt ut en EP og flere singler på uavhengige plateselskaper, mens Sailor følger i morens fotspor og prøver seg som modell, ifølge E !
VG170207 Sammen med KrF og Venstre har regjeringen besluttet at det eneste uavhengige hjelpetilbudet for au pairer skal legges ned innen utgangen av mars, slik at det blir enda vanskeligere å avdekke den type utnytting som saken fra tingretten forteller om.
VG170207 Regjeringen har med støtte fra KrF og Venstre besluttet at det eneste uavhengige hjelpetilbudet for au pairer skal legges ned innen utgangen av mars.
VG170207 Når det politiske flertallet legger ned den eneste uavhengige støtteordningen som tilbys disse ufaglærte hushjelpene, må det være et minstekrav at politikerne justerer lovverket for å jevne ut den skjeve maktbalansen mellom au pair og vertsfamilie.
VG170207 Debatt Regjeringen har med støtte fra KrF og Venstre besluttet at det eneste uavhengige hjelpetilbudet for au pairer skal legges ned innen utgangen av mars.
DA170207 ] Slik situasjonen er nå er vi bedre tjent med å være uavhengige og heller søke samarbeid fra sak til sak, sier Lund.
DA170207 Vil være uavhengige
VG170206 Rapporten bekrefter også det Amnesty og andre uavhengige organisasjoner har dokumentert tidligere ; massakre, systematiske voldtekter, bortføringer, samt utsletting av flere landsbyer, sier Folkvord.
VG170206 - At legitimiteten til det uavhengige rettsvesenet undergraves, er ikke noe vi normalt ser i demokratier.
VG170206 Resten av de totalt 11,2 millioner personene som oppholder seg ulovlig i USA er ifølge uavhengige Pew Research Center personer som ikke er reist ut av landet etter at oppholdstillatelsen er utgått.
DN170206 - At legitimiteten til det uavhengige rettsvesenet undergraves, er ikke noe vi normalt ser i demokratier.
DN170206 Medieanalytiker Gordon Borrell mener amerikanere har begynt å innse verdien av uavhengige medier og i stor grad nå er villig til å åpne lommeboken.
DA170206 Medieanalytiker Gordon Borrell mener amerikanere har begynt å innse verdien av uavhengige medier og i stor grad nå er villig til å åpne lommeboken.
DA170206 Medieanalytiker Gordon Borrell mener amerikanere har begynt å innse verdien av uavhengige medier og i stor grad nå er villig til å åpne lommeboken.
BT170206 Medieanalytiker Gordon Borrell mener amerikanere har begynt å innse verdien av uavhengige medier og i stor grad nå er villig til å åpne lommeboken.
AA170206 Den uavhengige sentrumskandidaten kommer til å vinne andre og avgjørende runde av det franske presidentvalget med 65 prosent, mot 35 prosent for Le Pen, ifølge en måling fra Opinionway som er gjengitt av Reuters.
AA170206 - At legitimiteten til det uavhengige rettsvesenet undergraves, er ikke noe vi normalt ser i demokratier.
VG170205 Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron ser i stadig større grad ut til å bli Le Pens hovedmotstander.
DB170205 Advokaten, som i sin tid ble nominert som statsadvokat av Barack Obama, var med i den uavhengige komitéen som anbefalte Robart for Bush.
AP170205 Teknologiske endringer og handel er likevel ikke uavhengige størrelser.
VG170203 Da VG besøkte flere av de regjeringskontrollerte landsbyene nær frontlinjen i forrige uke, preget også mange uavhengige grupper konflikten.
VG170203 I en epost fra en kaptein på Rygge om traktorene heter det at « maks tilhengervekt med uavhengige bremser er 2,2 tonn.
DB170202 Men der både dagens juridiske rammer og utøvernes rettssikkerhet kan diskuteres, er det åpenbart at en renere idrett trenger mer uavhengige dommere og sterkere virkemidler.
DB170202 Men, det er langt viktigere at vi forstår, selv i vår lille norske andedam, at den institusjonelle forvitringen vi opplever nå er et resultat av en mangeårig forsømmelse av de grunnleggende institusjonene som en gang definerte Vesten : Rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og det uavhengige sivilsamfunnet.
SA170201 Den partipolitisk uavhengige tenketanken publiserer rapporten samtidig som den nye administrasjonen til president Donald Trump vil røske opp i den etablerte handelspolitikken, som Trump har gitt skylden for at amerikanske industriarbeidsplasser forsvinner til Kina og Mexico.
DN170201 Den partipolitisk uavhengige tenketanken publiserer rapporten samtidig som den nye administrasjonen til president Donald Trump vil røske opp i den etablerte handelspolitikken, som Trump har gitt skylden for at amerikanske industriarbeidsplasser forsvinner til Kina og Mexico.
DB170201 Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som gjør etiske vurderinger i henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse.
AP170201 Den partipolitisk uavhengige tenketanken publiserer rapporten samtidig som den nye administrasjonen til president Donald Trump vil røske opp i den etablerte handelspolitikken, som Trump har gitt skylden for at amerikanske industriarbeidsplasser forsvinner til Kina og Mexico.
AP170201 I løpet av mandag og tirsdag registrerte de uavhengige observatørene fra for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) 4600 tyngre bombenedslag.
DB170131 Hvis alle demokrater og uavhengige senatorer støtter henne, trengs det bare to overløpere for å få flertall for forslaget hennes i senatet.
DB170131 Det er det uavhengige Etikkrådet, utnevnt av Finansdepartementet, som gjør etiske vurderinger i henhold til retningslinjene for observasjon og utelukkelse.
DB170131 Innvandrere må allerede bevise at de er økonomisk uavhengige før de slipper inn i USA.
AP170131 Innvandrere må allerede bevise at de er økonomisk uavhengige før de slipper inn i USA.
AP170130 Slik reagerer verden på innreiseforbudet ¶ 82 prosent av dem som oppgir å stemme republikansk, og 59 prosent av de uavhengige velgerne, støtter et « nei » til nye visum til migranter.
AP170130 Slik reagerer verden på innreiseforbudet ¶ 82 prosent av dem som oppgir å stemme republikansk, og 59 prosent av de uavhengige velgerne, støtter et « nei » til nye visum til migranter.
VG170127 En undersøkelse blant meddommere, fra 2015, viste at de faktisk føler seg uavhengige av fagdommerne.
DN170127 Der vil han etter alt å dømme møte François Fillon, som på sin side også var en overraskelseskandidat fra Det republikanske partiet, den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron, som har fortid i sosialistpartiet og lederen for det høyreradikale partiet Marine Le Pen.
AP170127 Den uavhengige kommentatoren Semen Novoprudskij skriver at « Russland fortsetter å bygge et falskt selvbilde ».
AP170127 Den uavhengige kommentatoren Semen Novoprudskij skriver at « Russland fortsetter å bygge et falskt selvbilde ».
SA170126 Hva med den uavhengige kunstner ?
AP170126 - Han er speilbildet på russisk fremmedfrykt, mente den uavhengige TV-stasjonen Dosjd.
DB170125 Ifølge Norkring, som eier og drifter DAB-nettet, skyldtes feilen brudd i to uavhengige fiberkabler på samme tid, og menneskelig svikt i forbindelse med gravearbeid og feilretting.
AP170125 Flere uavhengige observatører var til stede under demonstrasjonene.
AP170125 Flere uavhengige observatører var til stede under demonstrasjonene.
AP170125 Indeksen bruker en rekke uavhengige datakilder til å rangere 176 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor.
DB170124 De som glimret sterkest med sitt fravær, var de uavhengige kandidatene Jean-Luc Mélenchon fra ytre venstre, og den sentrumsorienterte Emmanuel Macron.
DN170123 Tre uavhengige undersøkelser kom frem til samme konklusjon.
DN170123 Tre uavhengige granskninger kom til samme konklusjon.
DB170123 Jammeh har styrt Gambia med jernhånd, ofte med nådeløs undertrykkelse og stramt hold på nesten alle uavhengige medier.
AP170123 Park City, Utah ( Aftenposten ) : Nye medier satser stadig hardere på den prestisjetunge, uavhengige filmfestivalen.
AP170122 Forslaget om såkalt « digitalt grenseforsvar » ( DGF ) har, som Aftenposten har dekket, i den nylig avsluttede offentlige høringsrunden fått tildels kraftig kritikk fra sentrale, uavhengige fagmiljøer, så vel juridiske som teknologiske.
SA170120 Feilen skyldtes ifølge Norkring samtidige brudd i to uavhengige fiberkabler og menneskelig svikt i forbindelse med gravearbeid og feilretting.
SA170120 Dette førte til brudd på to uavhengige fiberkabler samtidig.
BT170120 Feilen skyldtes ifølge Norkring samtidige brudd i to uavhengige fiberkabler og menneskelig svikt i forbindelse med gravearbeid og feilretting.
BT170120 Dette førte til brudd på to uavhengige fiberkabler samtidig.
AP170120 Feilen skyldtes ifølge Norkring samtidige brudd i to uavhengige fiberkabler og menneskelig svikt i forbindelse med gravearbeid og feilretting.
AP170120 Dette førte til brudd på to uavhengige fiberkabler samtidig.
DB170119 Feilen skyldtes samtidige brudd i to uavhengige fiberkabler og menneskelig svikt i forbindelse med gravearbeid og feilretting.
AP170119 Russiske dataeksperter - både uavhengige , Kreml-tro og myndighetskritiske - tegner følgende bilde av hvordan russisk datakrig mot vest foregår : ¶
AP170119 Russiske dataeksperter - både uavhengige , Kreml-tro og myndighetskritiske - tegner følgende bilde av hvordan russisk datakrig mot vest foregår : ¶
AP170119 Tumultene begynte da den uavhengige representanten Aylin Nazliaka lenket seg fast med håndjern til talerstolen i protest mot foreslåtte grunnlovsendringer.
AP170119 Enda flere finner trøst i at med et velutviklet demokrati og i samspill med uavhengige domstoler med tradisjon for å sette grenser for maktutøvelsen, vil det helst gå bra.
DB170118 Filmen kom samtidig med den uavhengige populisten Henry Ross Perot - på et politisk program som hadde klare likhetstrekk med de poserende budskap, blant annet proteksjonismen, som vi finner igjen hos Trump.
AP170118 - Sagene er et arbeiderstrøk, men også publikumsvennlig med flere uavhengige bedrifter, som bokhandleren borti gaten.
AP170118 - Sagene er et arbeiderstrøk, men også publikumsvennlig med flere uavhengige bedrifter, som bokhandleren borti gaten.
AP170118 Selvstendige og uavhengige institusjoner har en lang tradisjon i Norge, og de har selv et ansvar for tilbud og tilpasning.
AP170118 - Sagene er et arbeiderstrøk, men også publikumsvennlig med flere uavhengige bedrifter, som bokhandleren borti gaten.
DN170117 Stadig flere reklamekroner går til Facebook og Google, og for å møte denne konkurransen har Schibsted, som eier aviser som VG, Bergens Tidende og Aftenposten, jobbet tett med den uavhengige annonseplattformen AppNexus for å ta en større del av verdikjeden på det digitale annonsemarkedet.
DN170116 Det må være muligheter for uavhengige merkevarer å konkurrere på like vilkår om forbrukernes oppmerksomhet. 4.
DN170116 - Det må være muligheter for uavhengige merkevarer å konkurrere på like vilkår om forbrukernes oppmerksomhet, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes forening.
BT170116 Denne omfattende og uavhengige granskningen vil hjelpe oss med å avslutte et sårt kapittel for stiftelsen, sier Audun Korsvold i Stiftelsen Betanien Bergen.
DN170115 Mens det tidligere er påvist minst fire uavhengige arnesteder, fastslås det nå at tallet er minst syv.
DB170115 Mens det tidligere er påvist minst fire uavhengige arnesteder, fastslås det nå at tallet er minst sju.
DB170115 Det uavhengige , britiske forbrukerbladet Which ? tester et stort antall produkter årlig.
AP170115 Alt det stygge som kan sies om en person er sagt om meg og som en ekstrem tilhenger av ytringsfriheten, organisasjonsfriheten, forsamlingsfriheten, demonstrasjonsretten og et fritt demokrati med ønske om frie og uavhengige medier, lever jeg godt med det.
DB170113 I USA er det bare 18 prosent som svarer at media er uavhengige av kommersielle interesser.
SA170112 Vi har tillit til at offentlige tjenestemenn ikke mottar bestikkelser, vi har tillit til at dommere er uavhengige og nøytrale.
DB170112 Særlig gjelder dette i saker hvor det er få eller ingen uavhengige vitner, forteller hun til Dagbladet.
BT170112 Også uavhengige Russland-eksperter stiller seg svært skeptiske til rapportens troverdighet.
DB170111 Det vil med andre ord si at Trump overlater selskapet til uavhengige , og ikke kommer til å ha noe med selskapet å gjøre mens han er president.
DB170111 Det vil med andre ord si at Trump overlater selskapet til uavhengige , og ikke kommer til å ha noe med selskapet å gjøre mens han sitter som president.
AP170111 Den uavhengige avisen Gazeta.ru, som ofte har kritisert Putin og Kreml hardt, betegner på lederplass påstandene fra de anonyme kildene i vestlige medier som « svært tvilsomme » : ¶
AP170111 - Disse påstandene er det helt umulig å komme til bunns i, sier den Kreml-kritiske uavhengige journalisten Konstantin Eggert i Moskva til Aftenposten.
AP170111 Den uavhengige avisen Gazeta.ru, som ofte har kritisert Putin og Kreml hardt, betegner på lederplass påstandene fra de anonyme kildene i vestlige medier som « svært tvilsomme » : ¶
AP170111 - Disse påstandene er det helt umulig å komme til bunns i, sier den Kreml-kritiske uavhengige journalisten Konstantin Eggert i Moskva.
AP170111 - Russiske sikkerhetstjenester har informasjon som kompromitterer Donald Trump, skriver den seriøse, uavhengige avisen Kommersant.
AP170111 Den uavhengige avisen Gazeta.ru, som ofte har kritisert Putin og Kreml hardt, betegner på lederplass påstandene fra de anonyme kildene i vestlige medier som « svært tvilsomme » : ¶
AP170111 - Disse påstandene er det helt umulig å komme til bunns i, sier den Kreml-kritiske uavhengige journalisten Konstantin Eggert i Moskva til Aftenposten.
DB170110 Den uavhengige påtalenemnda kan sammenliknes med statsadvokaten.
AP170109 Lukasjenko har tidligere liten grad tillatt politisk opposisjon og uavhengige medier og strammet grepet ytterligere etter at han ble gjenvalgt for en fjerde periode i 2010.
AP170109 En måling av det uavhengige Levada-senteret viser at 56 prosent av russerne beklager Sovjetunionens oppløsning.
AP170108 Det uavhengige fondet vil ikke ha lov til å eie aksjer i oljeselskapet, og Tillerson vil ikke kunne arbeide i olje- og gassbransjen de neste ti årene.
AP170108 Det uavhengige fondet vil ikke ha lov til å eie aksjer i oljeselskapet, og Tillerson vil ikke kunne arbeide i olje- og gassbransjen de neste ti årene.
DN170103 Republikanerne vil likevel ikke legge det uavhengige etikkombudet for Kongressen inn under etikkomiteen i Representantenes hus.
DN170103 Både demokratene og flere andre grupper i sivilsamfunnet reagerte strekt da det ble kjent at republikanerne i Representantenes hus mandag besluttet å vingestekke det uavhengige ombudet.
DN170103 - Med alt det Kongressen har å stri med, må de virkelig gjøre svekking av det uavhengige etikkombudet til sin førsteprioritet, tvitret Trump tirsdag morgen.
DB170103 I gjennomsnitt føler 50 prosent av de uavhengige seg sikre på at han vil gjøre en god jobb som president, sammenliknet med Obamas 79 prosent og Bushs 75 prosent.
DB170103 Uavhengige har litt dårligere tiltro, og Demokratene føler seg mest usikre.
DB170102 Vi er døgnets konger og dronninger, vi sjekker aldri ei god historie, vi sjekker ikke om du har en agenda, vi sjekker ikke om det du bringer til torvs kan støte andre, vi har åpne kommentarfelt for alle fordi vi tror på de frie og uavhengige stemmene og vår redaktør snakker ganske rart med mye vann munnen og han liker best å se seg selv i speilet,
DB170101 - Det er sant at de uavhengige , mindre filmene må finansieres, fordi de innebærer alltid større risiko enn franchisefilmene, men de store blockbusterne har nå blitt så astronomisk dyre at bare å tjene inn sine egne utgifter har blitt en utfordring.
AP170101 Vi er mange, uavhengige , unge, stemmer som krever å bli hørt når vi snakker om våre opplevelser.
AP161220 Den uavhengige avisen Gazeta.ru peker på at russiske forbrukermyndigheter ( Rospotrebnadzor ) og Kreml raskt og effektivt stopper produkter fra « alle land vi til en hver tid krangler med », for eksempel skinke fra Tyskland, ost fra Frankrike eller fisk fra Norge.
AP161212 Uavhengige russiske aviser stiller spørsmål ved hvordan russisk og syrisk militæretterretning kunne bli tatt fullstendig på sengen av IS i Palmyra.
AP161204 Den uavhengige organisasjonen Committee to Protect Journalists, som arbeider for pressefrihet, har sett på hvilke konsekvenser Panama Papers har fått for journalistene bak avsløringene.
AP161126 Trump sier eierandelen i oljerørledningselskapet er beskjeden sammenlignet med hans andre aktiva, mens etikkeksperter sier den er av flere potensielle konflikter som kunne vært løst ved å la uavhengige forvaltere i et såkalt « blind trust » ta ansvar for eiendelene.
SA161121 - Vi har vært veldig tydelige på at det må være uavhengige organer som kan komme inn og kontrollere og bekrefte at de sterkt kritikkverdige forholdene blir bedre, sier Berntsen.
AP161121 - FSB har begynte å tømme vodka-markedet på oppdrag fra Vladimir Putin, skrev den uavhengige avisen Vedomosti.
AP161121 - Vi har vært veldig tydelige på at det må være uavhengige organer som kan komme inn og kontrollere og bekrefte at de sterkt kritikkverdige forholdene blir bedre, sier Berntsen.
AP161119 Russere flest støtter Ivan den grusomme ¶ 52 prosent av russerne støtter at Ivan den grusomme får oppreisning, viser en undersøkelse fra det uavhengige målingsinstituttet Levada, som nå er stemplet som « fremmed agent ».
AP161109 Den siste målingen før valget av det uavhengige senteret Levada, viste at russernes frykt økte for Clinton i løpet av valgkampen. 38 prosent svarte at Trump var best for Russland.
AP161109 Han vant også en stor andel uavhengige velgere og lente seg tungt på de såkalte Reagan-velgerne i USAs industritunge stater.
AP161109 Han motiverte det « stille flertallet » i hvite, rurale USA, og tok uavhengige velgere.
AP161101 I den uavhengige granskingen som ble publisert tirsdag, kritiseres de fredsbevarende styrkene for hvordan de reagerte da en FN-leir for internt fordrevne ble angrepet i juli.
AP161031 KrF foreslår også å sette av tre millioner kroner til « realitetsorientering, informasjon og saksavklaring i regi av uavhengige organisasjoner », og de vil i budsjettforhandlingene arbeide for å få til et løft på 20 millioner kroner til økt barnefaglig kompetanse i hele asylkjeden.  ¶
FV161019 Når saken er ferdig undersøkt skal den uavhengige påtalenemnda i Antidoping Norge avgjøre om saken skal henlegges eller om det skal tas ut påtale.
SA161005 Det er ingen tilfeldighet at uavhengige visningssteder og arrangement som Prosjektrom Normanns, Stavanger kunsthall, Screen City og C.A.S. i senere år har blomstret side om side med Nuart-festivalen.
AP160928 Uten uavhengige analyser vet vi ikke hva som virker, hva som ikke virker og hva som er direkte skadelig.
AP160924 Men tilsvarende, uavhengige målinger som kan dokumentere gasslekkasjer i Europa over tid og over et stort nok område, er foreløpig ikke publisert.
AP160924 Ingen uavhengige forskere kan bekrefte Regjeringens og oljebransjens påstand om at norsk gass er en del av den globale klimaløsningen.
AP160921 De to siste holdes av to uavhengige som støtter demokratene.
AP160921 De to siste holdes av to uavhengige som støtter demokratene.
AP160920 Teslas informasjonssjef Even Sandvold Roland viser til en pressemelding fra fabrikanten der det blant annet heter at « tester utført av Tesla og uavhengige tredjeparter har bevist at akselerasjonen og motorkraften i Model S P85D alltid har vært nøyaktig, sågar underdrevet. ».
AP160919 Fotballtidsskriftet skrev at « flere uavhengige kilder » hadde bekreftet opplysningene om at Ceferin lyver om sin egen bakgrunn.
AA160919 Fotballtidsskriftet skrev at « flere uavhengige kilder » hadde bekreftet opplysningene om at Ceferin lyver om sin egen bakgrunn.
AP160917 Valgsekretariatene har fått flere uavhengige medlemmer.
AP160917 Ekspertene til den uavhengige avisen RBK er enige, men legger til at det også er det kjedeligste.
AP160917 Den uavhengige menneskerettighetsaktivisten Ella Pamfilova leder valgkommisjonen i Russland og sees på som en garantist for at det blir mindre juks i søndagens valg enn tidligere.
AP160917 Valgsekretariatene har fått flere uavhengige medlemmer.
AP160917 Ekspertene til den uavhengige avisen RBK er enige, men legger til at det også er det kjedeligste.
AP160917 Den uavhengige menneskerettighetsaktivisten Ella Pamfilova leder valgkommisjonen i Russland og sees på som en garantist for at det blir mindre juks i søndagens valg enn tidligere.
AP160914 En måling fra det uavhengige målingssenteret Levada viser at russere er kritisk til Putins innsats mot den enorme korrupsjonen som fortsatt plager Russland. 29 prosent mente Putin gjorde en for dårlig jobb med å bekjempe korrupsjon. 25-28 prosent sier rett ut at de mener presidenten selv er korrupt, ifølge The Daily Beast.
AA160914 Fotballmagasinet Josimar skrev tidligere i uka at NFFs uavhengige etterforskningsorgan ønsker å se nærmere på Kjetil Siem og Yngve Hallén, som jobbet for å fremme Aleksander Ceferins kandidatur som ny UEFA-president.
AP160908 En viktig rolle for de frie og uavhengige mediene er av og til å bringe informasjon - også bilder - som er ubehagelige, som makthavere og kanskje også vanlige mennesker ikke orker å forholde seg til, men som nettopp derfor kan være viktige.
AP160906 september, ifølge siste måling fra det uavhengige Levada-senteret.
AP160823 På grunnlag av kildesamtaler og uavhengige eksperters vurdering oppsummerer vi konsekvensene av den foreslåtte langtidsplan for Forsvaret slik : ¶
AP160823 I dag fremstår forsvarets utholdenheten for flere uavhengige eksperter som uforenlig med tiden NATO angir for å komme Norge til unnsetning.
SA160822 Siden den gang har det skjedd flere endringer, men de viktigste endringene er at CAS har blitt helt uavhengige av IOC.
AP160822 Siden den gang har det skjedd flere endringer, men de viktigste endringene er at CAS har blitt helt uavhengige av IOC.
AA160725 Men juksingen ble avslørt av den uavhengige McLaren-kommisjonen. 24-timersovervåking ¶
AA160725 - Vi må ha ett eller flere uavhengige organ.
AP160719 Professor Richard McLaren har ledet arbeidet med den uavhengige rapporten, som har tre hovedpunkter : ¶
AA160706 Salgstallene fra landets største uavhengige søkemotor ser så langt ut til å tilbakevise de mange og dystre spådommene fra flybransjen om hvilke dramatiske konsekvenser avgiften ville få for etterspørselen i det norske markedet.
DB160628 Det ble omtalt som et moderne partikupp, og mange av de nyfrelste var snarere uavhengige progressive, som i en støttedemonstrasjon for Corbyn mandag kveld, viftet med Socialist Workers Party-flagg og ropte : ut med skadedyrene !
AP160624 EU-tilhengernes overdrivelser til side, også uavhengige eksperter har vært ganske entydige om at landet taper økonomisk på å gå ut.
DA160620 Forslaget fikk ti stemmer, SV, KrF, Venstre, MDG og uavhengige Pål Østvold.
AP160620 Verdens største kreftforskningsmiljøer, uavhengige fra hverandre, gir råd om å unngå ferdigprodukter av kjøtt og å spise mindre rødt kjøtt. 3rd-party-bio ¶
AP160617 - Vi er klare til å bekjempe doping med alle midler og straffe dem som står bak og er ansvarlige, sier president Putins talsmann, Dmitrij Peskov, bare noen timer før Det internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) skal ta sin avgjørelse etter å ha fått rapporten fra Rune Andersens uavhengige granskningsutvalg.
AP160614 ITFs uavhengige disiplinærutvalg kom til at Sjarapova ikke hadde brutt antidopingreglementet med vilje, fordi hun ikke visste at meldonium var forbudt, men at hun likevel bærer hele ansvaret for å ha testet positivt på et ulovlig stoff.
DB160604 Men dette var altså « Solstad-journalistikkens » store tid, og den pekte også ut den uavhengige retning for mange andre aviser.
DB160604 Historieprofessor Jens Arup Seip ble hans store metodiske lærermester, og gjennom møtet med den svenske, liberale pressetradisjonen og Dagens Nyheters redaktør Herbert Tingsten, omsatte han sin kunnskap og sine analytiske evner i et journalistisk prosjekt som fortsatt er førende for det uavhengige og kritiske i pressen.
AP160604 Organisasjonen har kun talt med henrettelser Den islamske staten ( IS ) offentlig har påtatt seg ansvaret for, eller som er dokumentert gjennom to uavhengige kilder.
SA160603 Han er en av grunnleggerne til Transparency International, og mener det er altavgjørende for organisasjonen at det finnes uavhengige organer.
SA160603 Forslaget innebærer at rådet det kommende året har makt til å fjerne personer fra de uavhengige etikk - og tilsynskomiteene i organisasjonen.
SA160603 At det ble en konflikt trenger ikke være alvorlig i seg selv, men det er ikke bra at de uavhengige institusjonene blir begrenset i en sånn kamp, påpeker Selliaas.
FV160603 Han er en av grunnleggerne til Transparency International, og mener det er altavgjørende for organisasjonen at det finnes uavhengige organer.
FV160603 Forslaget innebærer at rådet det kommende året har makt til å fjerne personer fra de uavhengige etikk - og tilsynskomiteene i organisasjonen.
FV160603 At det ble en konflikt trenger ikke være alvorlig i seg selv, men det er ikke bra at de uavhengige institusjonene blir begrenset i en sånn kamp, påpeker Selliaas.
FV160603 På dette møtet i mai skal man ha diskutert en plan for å få fjernet Domenico Scala, lederen for FIFAs uavhengige kontroll - og konstitusjonskomité.
BT160603 Han er en av grunnleggerne til Transparency International, og mener det er altavgjørende for organisasjonen at det finnes uavhengige organer.
BT160603 Forslaget innebærer at rådet det kommende året har makt til å fjerne personer fra de uavhengige etikk - og tilsynskomiteene i organisasjonen.
BT160603 At det ble en konflikt trenger ikke være alvorlig i seg selv, men det er ikke bra at de uavhengige institusjonene blir begrenset i en sånn kamp, påpeker Selliaas.
AP160603 Han er en av grunnleggerne til Transparency International, og mener det er altavgjørende for organisasjonen at det finnes uavhengige organer.
AP160603 Forslaget innebærer at rådet det kommende året har makt til å fjerne personer fra de uavhengige etikk - og tilsynskomiteene i organisasjonen.
AP160603 At det ble en konflikt trenger ikke være alvorlig i seg selv, men det er ikke bra at de uavhengige institusjonene blir begrenset i en sånn kamp, påpeker Selliaas.
AP160603 På dette møtet i mai skal man ha diskutert en plan for å få fjernet Domenico Scala, lederen for FIFAs uavhengige kontroll - og konstitusjonskomité.
SA160602 På dette møtet i mai skal man ha diskutert en plan for å få fjernet Domenico Scala, lederen for FIFAs uavhengige kontroll- og konstitusjonskomité.
AP160602 Koalisjonsregjeringen mellom det venstreradikale Syriza-partiet og det høyrepopulistiske minipartiet Uavhengige grekere har et knappest mulig flertall på bare 153 seter av de totalt 300 plassene i nasjonalforsamlingen.
AP160602 På dette møtet i mai skal man ha diskutert en plan for å få fjernet Domenico Scala, lederen for FIFAs uavhengige kontroll- og konstitusjonskomité.
SA160601 Agnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivingsselskapet Pengedoktoren, maner til å investere i minner.
SA160528 Ifølge avisen skal Infantino ha initiert en diskusjon for å underminere de uavhengige tilsynsorganene i FIFA.
FV160528 Ifølge avisen skal Infantino ha initiert en diskusjon for å underminere de uavhengige tilsynsorganene i FIFA.
AP160528 Ifølge avisen skal Infantino ha initiert en diskusjon for å underminere de uavhengige tilsynsorganene i FIFA.
AP160521 Landet styres for tiden av en koalisjon av det venstreradikale Syriza og det høyrepopulistiske Uavhengige grekere - begge partier brakt til makten av den folkelige protestbølgen mot krisepolitikken som vært ført siden 2010.
AP160519 I likhet med forbløffende mange oppgående russere fornekter Fetisov at han har vært med på å bygge et autoritært system hvor de annerledestenkende, de kritiske og de uavhengige knekkes en etter en eller forlater landet.
VG160516 Omkring 300 mennesker hadde mandag samlet seg utenfor hovedkvarteret til landets uavhengige valgkommisjon ( IEBC ) for å kreve kommisjonens oppløsning før neste års presidentvalg i Kenya.
AP160512 - Under produksjonen av Sweatshop 2 har H&M henvist til flere eksperter og andre uavhengige aktører som kan lære bloggerne om flere sider ved tekstilbransjen i Kambodsja og som kan belyse utfordringer, fremskritt og ikke minst realistiske løsninger fremover.
AP160511 To av ti svarte at de ikke ville stemme på noen av dem, men fire av ti svarte også at de anser seg å være uavhengige eller republikanere, og ikke demokrater, ifølge målingen.
AP160511 Kvinner og uavhengige
AP160511 Blant uavhengige velgere var gapet større - 61 prosent for Sanders, 22 prosent for Clinton.
AP160507 Over halvparten av de spurte russerne sier de er redde for oppløsning og sammenbrudd, ifølge undersøkelser gjort av det uavhengige Levada-senteret.
AP160507 Over halvparten av de spurte russerne sier de er redde for oppløsning og sammenbrudd, ifølge undersøkelser gjort av det uavhengige Levada-senteret.
DA160506 Vestre Viken venter nå på resultatene av den uavhengige kontrollen av de geotekniske vurderingene.
AA160506 Her finner du få blockbustere, men et fantastisk utvalg uavhengige , irske og internasjonale filmer av høy kvalitet.
AP160504 Den andre utfordringen er at han skårer dårlig blant uavhengige velgere, som han er nødt til å få til å stemme på seg.
AP160426 Han er kritisk til Putin og eier avisen RBK, en av de største og beste uavhengige avisene i Russland.
AP160419 Bruker vi det statistiske målet Gini-indekssom uttrykk for graden av økonomisk likhet eller ulikhet i et land, viser tre uavhengige datasett at alle de åtte landene ligger bedre an enn gjennomsnittet i EU når det gjelder likhet.
AP160416 En fersk måling fra det uavhengige målingsinstituttetLevadasenteretviser at kirken ikke har hatt større innflytelse siden Sovjetunionens oppløsning enn nå : ¶ 72 prosent av de spurte russerne sier at de anser seg om troende.
AP160415 Helst skulle Clinton nok ha festet blikket på november for lenge siden og lagt seg på en moderat linje i et forsøk på å trekke så mange republikanske og uavhengige velgere som mulig.
AP160414 Etter tre måneder i fengsel har redaktøren for Tyrkias siste uavhengige riksavis takket ja til livvakt.
AP160413 Festivalen har fokus på den uavhengige filmen - fra Akershus til Brasil.
AP160412 Resten gikk til uavhengige arbeider- og bonderepresentanter.
AP160409 Trumps upopularitet skaper tvil om han vil klare å få støtte fra viktige grupper av uavhengige velgere.
AP160406 Ikke bare ble han drevet frem av anti-Trump super-pacer ( politiske aksjonskomiteer som formelt er uavhengige av kandidatene de støtter, red.anm. ) som brukte utallige millioner dollar på falsk reklame mot Mr.
AP160405 På internasjonalt nivå, mellom uavhengige land, er systemet helt annerledes.
AP160404 I Russland er det den uavhengige avisen Novaja Gazetasom har arbeidet med lekkasjene.
AP160404 Avsløringene ble omtalt i uavhengige dagsaviser som Kommersant og Vedomosti, samt en rekke store russiske nettaviser og på sosiale medier.
AP160402 Blant egne velgere scorer Obama skyhøyt, blant uavhengige velgere er det ca. uavgjort og blant republikanere er det bare rundt ti prosent som mener han gjør en god jobb.
AP160401 Den uavhengige stiftelsen som lar bærekraftige fiskerier få merke produktene sine.
SA160331 Når skillet mellom den uavhengige fagmannen og den egennyttige selgeren blir utydelig, og produktet som selges til alt overmål ikke virker, er det ikke rart « kunden » føler seg lurt.
AP160331 I et intervju med russiske RIA Novosti ser Assad at det vil være « logisk at uavhengige , opposisjonen og de som er lojale til regjeringen er representert ».
AP160319 I de siste årene har det kommet til nye, uavhengige valglister.
AP160318 Og i en borg er det bare forrædere som stiller kritiske spørsmål, sier den uavhengige russiske militæreksperten Alexander Golts.
AP160317 Europarådets Kommissær for menneskerettigheter uttrykte allerede i september at han var bekymret for anklagene som kom mot den tyrkiske staten, og anbefalte at myndighetene slapp inn uavhengige observatører.
AP160316 Denne kunnskapen har sitt utspring i vitenskapelige artikler, det vil si mange, uavhengige forskningsprosjekter.
AP160316 Ohio-guvernør John Kasich ( 63 ) anses som en moderat politiker som kan tiltrekke seg uavhengige sentrumsvelgere i presidentvalget.
AP160315 Klarer virkelig Trump å mobilisere uavhengige velgere slik han selv påstår, og kan han lokke til seg demokrater med sitt proteksjonistiske budskap ?
BT160311 Men hvor uavhengige vil vi studenter bli, hvis universitetet gjør seg avhengig av at mediehusene har alt utstyr og sitter på ekspertisen ?
AP160311 Trump oppfordret både i begynnelsen og i slutten av nattens debatt partiet til å samle seg bak ham, og han gjorde et tydelig poeng av at den enorme oppslutningen republikanerne har opplevd hittil i nominasjonskampen skyldes at uavhengige og demokratiske velgere stemmer på ham.
AP160311 Da er det i hvert fall viktig at den eksterne og uavhengige kontrollvirksomheten med de hemmelige tjenestene styrkes tilsvarende.
SA160308 Aksepterer ikke kundens svarAgnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren, forteller at hun møter forbausende mange kvinner som ved død eller ved samlivsbrudd sier at « dette kan jeg ingenting om, jeg overlater alt til deg » når økonomien gås gjennom.
BT160308 Aksepterer ikke kundens svarAgnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren, forteller at hun møter forbausende mange kvinner som ved død eller ved samlivsbrudd sier at « dette kan jeg ingenting om, jeg overlater alt til deg » når økonomien gås gjennom.
AP160308 Lawrence Haddad er også co-chair for det uavhengige ekspertpanelet for den globale ernæringsrapporten ( Global Nutrition Report ).
AP160308 Aksepterer ikke kundens svarAgnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren, forteller at hun møter forbausende mange kvinner som ved død eller ved samlivsbrudd sier at « dette kan jeg ingenting om, jeg overlater alt til deg » når økonomien gås gjennom.
FV160307 Aksepterer ikke kundens svarAgnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren, forteller at hun møter forbausende mange kvinner som ved død eller ved samlivsbrudd sier at « dette kan jeg ingenting om, jeg overlater alt til deg » når økonomien gås gjennom.
AP160303 - I dag mangler Russland det viktigste av alt, nemlig demokrati, skriver Gorbatsjov i en fersk kronikk i den uavhengige avisen Novaja Gazeta.
AP160303 34 prosent av de spurte svarer at de Stalin i hovedsak var positiv for Russland, ifølge en måling fra det uavhengige Levada-senteret i januar.
AP160303 Ifølge The Washington Post møttes en rekke uavhengige , konservative grupper onsdag for å organisere et siste frontalangrep i kampen om å forhindre at Trump blir partiets kandidat.
AP160302 Den seriøse, uavhengige russiske avisen RBK advarer mot den russiske begeistringen for Trump : ¶
AP160302 Nå strømmer tidligere demokrater og uavhengige velgere til oss.
AP160302 Kunnskapen finnes ¶ Uavhengige nettsider somDocument.no og Human Rights Service har gjentatte ganger varslet om det samme som UD-notatet.
AP160302 Britiske Alison Wenham styrer flere organisasjoner for uavhengige plateselskap og artister, og utfordrer nå Spotify til å teste en ny modell for utbetaling av inntekter fra strømming i Norge.
AP160301 Forskere har siden 1992 stilt fire spørsmål om barneoppdragelse - om man vil at barna skal være veloppdragne eller uavhengige , blant annet - for å identifisere folk med autoritær innstilling.
AP160301 - Og ved valget i november vil Trump helt sikkert appellere til de 39 prosentene av uavhengige velgere og de 17 prosentene av demokrater som har en autoritær innstilling, mener MacWilliams.
AP160301 Det er også valgt en del uavhengige representanter.
AP160228 Men de færreste er medlemmer av uavhengige , fri fagforeninger som kjemper for deres sak.
AP160226 Dette er en av møteplassene for de 200 tsjetsjenske sikkerhetsfolkene som til enhver tid befinner seg " på oppdrag " i Moskva, skriver den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta.
AP160226 - Vi lever i et land hvor du må gå rundt å frykte for å få et skudd i ryggen, sier den eneste gjenværende uavhengige representanten i det russiske parlamentet, Dmitrij Gudkov, til Moscow Times.
AP160225 Selvstendige og uavhengige redaksjoner har sterk egenverdi.
AP160224 Tirsdag gikk prinsen og hans juridiske rådgivere i stedet til CAS med anmodning om at presidentvalget måtte utsettes inntil man har fått avklart hvorvidt ønsket om gjennomsiktige valgavlukker og uavhengige kontrollører kunne etterkommes.
AP160224 Prinsen ba om at det måtte benyttes gjennomsiktige valgavlukker og uavhengige kontrollører under valget.
AP160223 Analyser viser også at han har en usedvandlig bred koalisjon av velgere, inkludert moderate, uavhengige , og konservative ; evangeliske kristne ; kvinner og menn ; og mennesker i alle aldersgrupper.
AP160223 - Trump har faktisk mer solid støtte enn de andre kandidatene, spesielt blant moderate konservative velgere og uavhengige .
AP160220 Dette får vi opplyst via flere, uavhengige og velinformerte kilder på flere sider av prosessen.
AP160219 Det av frykt for at de ikke klarer å tiltrekke seg kritiske stemmer fra de uavhengige sentrumsvelgerne midt imellom demokratene og republikanerne.
VG160218 Forsinkelser på tre, fire fem, eller til og med seks timer, spesielt i Kampala, er helt utilgivelige og vil ikke skape tillit og tiltro til systemet og valgprosessen, sier Olusegun Obasanjo i uavhengige Commonwealth Observer Group.
AP160217 President Erdogans regjering beskyldes for å ha strammet et jerngrep rundt dommerstanden, blant annet ved å fjerne uavhengige dommere og erstatte dem med mer regimevennlige tjenestemenn.
AP160216 « Hvis det blir krig i morgen », står det på hele forsiden av siste nummer av den uavhengige avisen Novoje Vremja, som er meget kritisk til krigsretorikken som har preget russiske statskontrollerte medier i flere måneder.
AP160214 - Målet er å gi byen en festival der folk kan komme og se uavhengige filmer som ellers ikke får vanlig distribusjon på kino.
AP160214 - Målet er å gi byen en festival der folk kan komme og se uavhengige filmer som ellers ikke får vanlig distribusjon på kino.
BT160211 I en rapport anslår Sintef - den største, uavhengige forskningsstiftelsen i Skandinavia - at gruvedriften vil føre til 170 nye arbeidsplasser i Naustdal, 300 i regionen og 500 nasjonalt.
AP160210 Han har systematisk svekket de uavhengige statsmaktene som skal sikre demokratiet, sier Emma Sinclar-Webb, senioranalytiker i Tyrkia for Human Rights Watch ( HRW ).
AP160210 Prestetjenestens uavhengige stilling bekreftes ved en egen bestemmelse i loven.
AP160209 Han startet organisasjonen P24 for å støtte uavhengige medier.
AP160209 For uavhengige medier er situasjonen langt vanskeligere.
AP160206 Magasinet har tidligere reklamert med at også Putin abonnerer på den uavhengige ukeavisen.
FV160205 Sjekk at dere har minst to uavhengige rømningsveier ( som er uhindret ) I tilfelle brann - hvordan kommer dere dere ut ?
AP160204 Vil hjelpearbeid finansiert av britiske myndigheter sees på som nøytrale og uavhengige inne i Syria ?
AP160203 Også de ønsker gjennomgang av rettspraksis på dommer mot mor og far velkommen, men understreker at den bør gjøres av uavhengige parter.
AP160203 For å bli president i USA er det viktig å kapre en stor andel av de uavhengige sentrumsvelgerne - de som står midt mellom Det republikanske partiet til høyre i det politiske spekteret og Det demokratiske partiet til venstre.
AP160203 De uavhengige avskyr normalt fløykandidater som Trump og Cruz.
AP160203 Men inntil det er gjort dokumenterte uavhengige forsøk under kontrollerte forhold, er det god grunn til å være skeptisk.
AP160202 Wall Street Journal-målingen viser at hun scorer best blant velgere som erklærer seg som demokrater, mens det er Sanders som scorer høyest blant de uavhengige .
AP160201 Det mest interessante er at det ikke bare er republikanere, men også demokrater og uavhengige som har tatt kontakt og vil komme på valgmøtene våre, sier Jorgenson, som prater med Aftenposten på telefon fra Trump-møtet.
AP160201 Dette " har utløst en stor og bitter diskusjon på sosiale medier, nettaviser og i både uavhengige og Putin-tro aviser.
AP160201 Er USAs lengstsittende uavhengige representant i Kongressen, men har som regel stemt med demokratene.
AP160125 Selv om det påstås å være 84 mineraler og/eller grunnstoffer i Himalayasalt, er det kun påvist 8 i tillegg Na og Cl i uavhengige analyser.
AP160125 I 2002 ble søknadsprosessen til dommere i Høyesterett flyttet fra Justisdepartementet til det uavhengige Innstillingsrådet for dommere.
AP160124 Opposisjonspolitikere og uavhengige medieredaksjoner som radiostasjonen Echo Moskva innførte i forrige uke sikkerhetstiltak for å beskytte seg.
AP160122 Den uavhengige tenketanken Institute for Economics and Peace setter hvert år opp en Global Peace Index for verdens nasjoner.
AP160122 - Landet har et svært autoritært styresett med utstrakt og systematisk menneskerettighetsbrudd og uten noen som helst uavhengige domstoler, fri presse eller et sivilsamfunn, som potensielt kan følge opp returnerte asylsøkeres status i landet, sier Tronvoll.
AP160121 Uavhengige eksperter kalt det : ¶
AP160119 Dommere som anses utpekt av og tilhørende en bestemt politisk leir, fremstår ikke som uavhengige rettshåndhevere.
AP160118 Derfor har vi fått uavhengige instanser til å måle opp butikkarealene, og vi sørger for å henge målebrevene synlig for publikum slik at vi skal unngå tidkrevende anmeldelser, sier Lykke som sier at anmeldelsen ikke i det hele tatt vil rokke ved Bunnpris' strategi med å holde søndagsåpent der det er mulig og marked for det.
AP160118 Derfor har vi fått uavhengige instanser til å måle opp butikkarealene, og vi sørger for å henge målebrevene synlig for publikum slik at vi skal unngå tidkrevende anmeldelser, sier Lykke som sier at anmeldelsen ikke i det hele tatt vil rokke ved Bunnpris' strategi med å holde søndagsåpent der det er mulig og marked for det.
AP160118 PIS har begynt å styre landet gjennom en blitzkrig mot konstitusjonelt demokrati : Partiet demonterer uavhengige domstoler, angriper fri presse gjennom ideologisk utrenskning av alle statsansatte journalister, innfører nasjonalisering av skoleprogrammer og synger om patriotisme i den katolske, antisemittiske og antieuropeiske Radio Maryja.
AP160118 Hva skjer når EU godtar godtar en regjering som ødelegger uavhengige domstoler, angriper fri presse og marsjerer begeistret mot en autoritær fremtid ?
AP160118 Han mener venstresiden i Polen nå har fått det nødvendige sparket bak som gjør at den pro-demokratiske bevegelsen vokser frem nesten like fort og intenst som i den uavhengige fagbevegelsen ( http://no.wikipedia.org/wiki/Solidaritet_ ( fagforbund ))s tid under det kommunistisk regimet.
AP160118 De må forklare at fullt demokrati også må bestå av uavhengige domstoler og presse, profesjonell og politisk nøytral statsforvaltning og skole, samt toleranse for mangfoldighet.
AP160116 det er en økning på 120 prosent mot sommeren 2014.• 175 prosent økning i antall gjester som brukte Airbnb da de bodde i Norge sist sommer• Airbnb-gjestene i Norge kommer fra : 1 ) USA, 2 ) Frankrike, 3 ) Storbritannia, 4 ) Norge Uber her ingen egne biler eller sjåfører, men kobler uavhengige sjåfører, med folk med transportbehov.
AP160114 Dick Pound leder WADAs uavhengige granskningskomité.
AP160114 Denne rapporten understreker nok en gang behovet for at påtale- og kontrollinstansene i antidopingarbeidet er uavhengige av idretten, sier Anders Solheim.
AP160114 Dick Pound som leder WADAs uavhengige granskningskomité varsler nye dopingavsløringer i internasjonal friidrett, når komiteen skal offentliggjøre del to av sin rapport i München 14. januar.
AP160112 Fakta : Dette sa den uavhengige klagenemnda - og Asplund etterpå : ¶
AP160112 Dick Pound som leder WADAs uavhengige granskningskomité varsler nye dopingavsløringer i internasjonal friidrett, når komiteen skal offentliggjøre del to av sin rapport i München 14. januar.
AP160111 Slik ble forslaget vurdert av uavhengige eksperter : ¶
AP160109 Din beskrivelse av begrensninger tyder på at din arbeidsgiver har gått litt langt i å definere stillinger som « særlig uavhengige » og unnta dem fra overtidsreglene.
AP160109 Dick Pound som leder WADAs uavhengige granskningskomité varsler nye dopingavsløringer i internasjonal friidrett, når komiteen skal offentliggjøre del to av sin rapport i München 14. januar.
AP160109 Det var også TV-dokumentaren fra ARD og journalistikken fra The Sunday Times som førte til at WADA nedsatte den uavhengige granskningskomiteen.
AP160109 Den uavhengige granskningskomiteen nedsatt av Verdens antidopingbyrå ( WADA ) innkaller til pressekonferanse 14. januar og varsler nye avsløringer.
AP160108 Det forteller flere uavhengige kilder til adressa.no.
DA160105 I de sjangerbestemte klassene er da også et overveldende flertall av de nominerte fra mindre, uavhengige selskap.
DA160105 I de sjangerbestemte klassene er da også et overveldende flertall av de nominerte fra mindre, uavhengige selskap.
AP160105 Sintef ble etablert i 1950 og er Skandinavias største, uavhengige forskningsorganisasjon.
AP160105 Hun gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å styre Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, til tross for utfordringene som er i sikte.
AP160105 Bech Gjørv tar over roret til en solid institusjon, som siden 1950 har utført oppdragsforskning innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap, og bygget seg opp til å bli Skandinavias største, uavhengige forskningsorganisasjon.
AP160101 Han har stemt på republikanere, demokrater og på uavhengige og gitt penger i alle retninger.
AP160101 Afrikas eldste uavhengige nasjon.
AP160101> Afrikas eldste uavhengige nasjon.
AP160101> target="avis" href= Afrikas eldste uavhengige nasjon.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Afrikas eldste uavhengige nasjon.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Afrikas eldste uavhengige nasjon.