DB171215 - Det du egentlig sier, er at du i avveiningen mellom konkursrytternes personvern og allmennpreventive hensyn mener at det siste bør veie tyngst ?
VG171210 Det er det som veier tyngst for uttaket, sier 26-åringen.
DN171210 Storebrand er ekstremt opptatt av det, og det kan ofte sette oss i dilemmaer, men til syvende og sist veier alltid lederbeslutninger som er i tråd med dette, tyngst .
VG171208 Rettssikkerheten må etter rettens syn veie tyngst , også i en sak som dette. » skriver retten.
DN171206 I ettertid er det rasjonalet for hvorfor endringen var nødvendig som veier tyngst .
NL171202 Dersom hensynet til pasientene i hele Nord-Norge veier tyngst , og velviljen er tilstede, er det fullt mulig å samarbeide om gode løsninger.
AP171128 Nåværende regjering må sette i gang denne prosessen så raskt som mulig, så man når brukerne som har det tyngst , sier Gjersing.
VG171126 Men det at vi tar medalje veier tyngst .
VG171125 Men jeg synes Alexander har tatt det tyngst .
DN171124 Marine Harvest var mest omsatt på børsen fredag, og var den aksjen som veide tyngst på hovedindeksen.
AP171121 Den anonyme artikkelforfatteren beskriver sin mann på følgende måte : « Han løper ikke fortest og bærer ikke tyngst , men gjør jobben sin.
SA171117 På denne distansen ligger OL-håpet tyngst på skuldrene til 26-åringen.
AP171117 På denne distansen ligger OL-håpet tyngst på skuldrene til 26-åringen.
VG171116 - Jeg tror nok det er det første hensynet som har veid tyngst .
BT171116 Fenomenet henger sammen med at vann fryser ved null grader, samtidig som det er tyngst ved fire grader.
AP171116 Fenomenet henger sammen med at vann fryser ved null grader, samtidig som det er tyngst ved fire grader.
AP171112 Bør det åpnes opp for mer overvåking for å oppdage potensielle kriminelle, eller skal den enkeltes rett til personvern veie tyngst ?
AP171110 Min mann løper ikke fortest eller bærer tyngst .
DB171109 Hun var den som tok det tyngst .
DB171106 Med alt vi vet om varsling, tiden etter, samt begrensningene folk legger på seg, må ytringsfrihetshensynet veie tyngst i det nye lovverket.
DB171104 Der hadde vi trolig fått bilder av en Trump stirrende olmt på en nord-koreansk soldat som ville stirret tilbake på Trump gjennom vinduet som skiller partene på verdens tyngst væpnede grense.
VG171025 Elvenes sier Høyre er innforstått med at brigaden i Nord-Norge også har behov for helikopter, men at i kampen om knappe ressurser, veier hensynet til terrorberedskap tyngst .
BT171024 Hvem sin virkelighetsoppfatning veier tyngst ?
DB171023 Og nettopp det at det finnes bedre alternativer bør veie tyngst for KrF.
VG171016 Den pågående turneen Party's Over World Tour gir ikke nødvendigvis noe entydig svar - her er det mellomstore, men godt besøkte klubbkonserter det går i, der tålmodig bygging av fanbase ser ut til å veie tyngst .
DA171013 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) demonstrerer nok en gang i et statsbudsjett at det er nye veier som veier tyngst for regjeringen.
AA171010 I henhold til norsk lov kan man ikke diskriminere, kvalifikasjon skal veie tyngst ved ansettelser.
DB171009 Nå har hun vært gjennom tre operasjoner i kneet - men fortalte til Dagbladet at den siste perioden har vært tyngst .
AP171009 I henhold til norsk lov kan man ikke diskriminere, kvalifikasjon skal veie tyngst ved ansettelser.
AA171006 Likevel konkluderte de med at hensynet til klientens alder veide tyngst .
AP171005 Helse bør veie tyngst på vektskålen ved fordeling av permisjonen.
DB171004 Han fryder seg over det fortellermessige, « men samtidig er det menneskeskildringen som veier tyngst og gjør størst inntrykk ».
DB171003 De to første kritieriene veier tyngst i testen.
SA171001 Erfaringen tilsier at nedrykkskampene er tyngst for de lagene som ikke hadde tenkt seg muligheten av å være med i dem.
AP170929 Men hensynet til PSTs sikkerhet må veie tyngst , sier justisministeren.
AA170929 Men hensynet til sikkerheten for PST må veie tyngst i denne saken, sier Amundsen.
AA170929 Men hensynet til sikkerheten for PST må veie tyngst i denne saken, sier Amundsen.
DA170927 Med en beliggenhet midt i et av Oslos tyngst belastede forretningsmennstrøk, kunne man tro at Miss Sophie var fylt opp med unge japper.
AP170927 Kanskje er det vi som tar denne merkelappen aller tyngst ?
DN170921 Førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder sier at han tror May kommer til å la hensynet til EU veie tyngst .
AA170921 Førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder sier at han tror May kommer til å la hensynet til EU veie tyngst .
DB170918 Hjertet lå i Genoa, og ønsket om å se Pellegri i trøya så ut til å veie tyngst .
VG170912 Carvilles interne notat er siden blitt gjentatt i valgkamper i mange land, som en spissformulering av at lommeboken veier tyngst når en skal avlegge stemme.
DA170907 Men han var åpen med Helleland på at kommersielle hensyn må veie tyngst når de velger stykker : Utenom julesesong er det økonomisk risikabelt å legge inn lange spilleperioder, noe « Peter Pan » i september i fjor bekreftet ved å spise 400.000 kroner av gruppas egenkapital.
AP170907 Mange styres av både interesser og omgivelser, mens det for andre er de reelle jobbmulighetene som veier tyngst .
DA170906 Forklaringene er selvsagt mye mer komplekse, og også de små partiene har meninger om langt mer enn de spesifikke sakene de er tyngst assosierte med.
DB170904 - Jeg tror det er viktigst å huske at de som sliter tyngst er høyresiden.
AA170904 Målene er altså de samme, selv om vektleggingen er forskjellig ; ønsket om en helhetlig og samlet utbygging veier aller tyngst for oss på NTNU.
NL170830 Men det var ikke det som veide tyngst for flertallet I kommunestyret.
DB170826 Iren tyngst
DB170826 Iren tyngst
SA170824 Så, da alt så som tyngst ut, våknet jokeren Samuel Adegbenro.
AP170824 Så, da alt så som tyngst ut, våknet jokeren Samuel Adegbenro.
AP170821 Den som har løftet tyngst .
AA170815 Forskning viser at foreldres utdanningsnivå veier tyngst når barna velger sin vei i livet.
DB170812 Det er langt fra alle metal band, på Midgardsblot eller i andre sammenhenger, som har noen annen misjon enn å spille tyngst , fortest eller høyest for å blåse huet av deg.
AP170811 - Når det kommer til menneskerettigheter eller norsk næringsliv er det ganske åpenbart hva de veier tyngst .
VG170809 « Det er med tyngst mulig hjerte vi meddeler at vår elskede ektemann, far, bestefar og legendariske sanger og gitarist, Glen Travis Campbell er gått bort (... ) etter en lang og tapper kamp mot Alzheimers sykdom », skrev familien i en uttalelse.
DA170808 Det som måtte være av metall i meteoritten, faller inn og danner en kjerne, fordi det er tyngst .
SA170807 Så her er det trolig personlig kjennskap og følelsen av å gjøre et godt kjøp som vil veie tyngst .
FV170807 Så her er det trolig personlig kjennskap og følelsen av å gjøre et godt kjøp som vil veie tyngst .
BT170807 Så her er det trolig personlig kjennskap og følelsen av å gjøre et godt kjøp som vil veie tyngst .
AP170807 Så her er det trolig personlig kjennskap og følelsen av å gjøre et godt kjøp som vil veie tyngst .
VG170805 - Hva veide tyngst for at det ble VM-tur ?
AP170801 Beboerne i de tyngst affekterte områdene fortviler.
VG170726 Dessverre for Venstre viser meningsmålingene at det er i disse områdene det sliter tyngst .
DB170725 Så får man se hvor mye den søndagen har å si for Raw Air og hva som etter hvert vil veie tyngst .
DB170725 Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er enig i at beboernes ønsker bør veie tyngst , men understreker også at personalet har svært krevende arbeidsdager på mange sykehjem : ¶
NL170721 Det er umulig å fri seg fra spørsmålet om hvilke hensyn som veier tyngst i en slik situasjon : Var det pasientens velbefinnende eller presset på sengeposten som var utslagsgivende for den raske hjemsendelsen ?
AP170719 Men ønsket om å returnere til arbeidslivet veide til slutt tyngst .
DB170718 - Når hadde du det tyngst ?
DB170711 Når jeg og Oslo Venstre foreslo at det skulle utarbeides en slik lokal forskrift i Oslo, så var det nettopp fordi vi mener Oslofjordens natur, friluftsliv og hensynet til de myke trafikantene på sjøen skal veie tyngst .
DB170711 FLERE HENSYN : Oslofjordens natur, friluftsliv og hensynet til de myke trafikantene på sjøen skal veie tyngst , skrivr Guri Melby fra Venstre.
VG170709 Ut fra et arbeidsgiver- og samfunnsperspektiv bør imidlertid hensynet til et mer likestilt arbeidsliv veie tyngst .
DN170627 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
DA170626 Med freden har det også blitt tydeligere at myndighetene og lokalsamfunn rundt om i Colombia har ulikt syn på hvordan økonomisk utvikling skal finne sted, og hvem sine interesser som skal veie tyngst , sier colombianerne.
BT170626 Likevel fører vi en politikk der menneskene som har hatt det tyngst og blitt sviktet mest av hjelpeapparatet, må lide for en stadig dårligere begrunnet antagelse om at dette vil få andre til å avstå fra rusmiddelbruk, og dermed redde flere fra rusavhengighetens mareritt.
DN170625 De er tyngst investert i det kanadiskbasert olje- og gasselskap Questerre og skipseierselskapet American Shipping Company, tidligere kjent som Aker American Shipping.
AP170621 Det er synd at byrådet lar hensynet til utbyggerne veie tyngst , sa Bjørnar Moxnes ( R ) fra talerstolen.
AP170621 Det er synd at byrådet lar hensynet til utbyggerne veie tyngst , sa Bjørnar Moxnes ( R ) fra talerstolen.
DB170619 Sentral-Asia er altså tyngst inne i denne gigantiske kinesiske satsingen.
VG170608 Men hjertet mitt sier at jeg skal stemme Labour, og jeg tror det må veie tyngst .
AA170602 Det er hensynet til de skadde og etterlatte som har veid tyngst når selskapet og daglig leder nå har besluttet å ikke anke dommen fra tingretten.
DB170519 Det er verken klima, reiseliv eller arbeidsplasser som bør telle tyngst i debatten om konsekvensutgreiing av Lofoten og Møreblokkene.
SA170518 Svaret er at det finnes grupperinger som jobber aktivt mot en slik utvikling, enten fordi privatpersoner mister en fordel, eller fordi offentlige etater mener at deres fagområde veier tyngst .
DB170518 Barnets rettigheter veier tyngst Debatt - Gutter i Norge skal slippe at noen skjærer i tissen deres ¶
AA170518 Kontrollen over provinsen Hama er delt mellom Syrias regjering, ulike opprørsgrupper og IS, som er tyngst til stede i øst.
VG170516 - Så lenge et varslerombud ikke er på plass, og vi ikke har et kunnskapssenter som kan øke kvaliteten på den jobben som skal gjøres både blant tillitsvalgte og ledere, blir vår totalvurdering at hensynet til varsleren og de helsemessige konsekvensene varsling kan ha for vedkommende, veier tyngst .
DB170516 Nå har hun vært gjennom tre operasjoner i kneet - men forteller at den siste perioden har vært tyngst .
DB170513 Det betyr at den gode melodien og en troverdig framførelse likevel veier tyngst i dette sirkuset.
VG170512 Skulle jeg gått etter følelsene, hadde jeg valgt Morten, men hadde løftet veid tyngst , ville jeg valgt Kevin.
AP170512 Ett argument bør veie tyngst
DB170511 Sedvanen har da også til nå vært at dersom avtalen mellom oppdragsgiver og rettighetshaver er uklar, er det hensynet til sistnevnte som veier tyngst .
DB170510 Barnets rettigheter veier tyngst Debatt ¶
DB170509 Likevel mener jeg at barnets integritet, rett til selvbestemmelse over egen kropp, og muligheten for å reservere seg mot irreversible inngrep veier tyngst .
VG170508 For det er de kommersielle kanalene som satser tyngst på programmer innenfor denne kategorien.
DA170504 Jeg tror det var det som ga henne mot til å utføre drapet, og som også veide tyngst da hun ble frikjent, sier Annikken Kolovna Lunney Vear.
DA170504 - I Ellens tilfelle var det kyskheten som veide tyngst .
DN170503 - Det er lite søvn og en fysisk utmattelse, men det var tyngst fordi du syklet alene.
AP170502 Dette sier England-kjenneren : - Den økonomiske gevinsten veier tyngst
AA170502 Dette sier England-kjenneren : - Den økonomiske gevinsten veier tyngst
DB170429 Til slutt var det partilederens ord som veide tyngst og landsmøtet avviste kutt i sykelønnsordningen.
DB170428 Ansvaret hviler tyngst på Erna Solberg og regjeringen, men hvis Ap virkelig er kjent med de graverende forholdene for enslige mindreårige, kan ikke stortingsflertallet utsette å gjøre noe med det i et halvt år av frykt for at det kan brukes mot dem i valgkampen.
AP170426 - Ettersom mor har fått opphold i Norge, og barna befinner seg i et tredjeland og ikke er sammen med sin far, mener vi at hensynet til mor og barna bør veie tyngst .
BT170421 I Sverige veier det imidlertid tyngst at havnen ikke ble russisk.
VG170420 For selv om det går mot en vanskelig Viking-sesong, mener han at noen av de største opplevelsene som fotballsupporter kan komme når det går som tyngst .
DB170412 Foto : Berit Roald / NTB scanpix ¶ TYNGST : Hjulet veier en del, men de fleste skal kunne greie å løfte det på plass på anleggsflaten.
DN170411 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
VG170410 TUNGT, TYNGRE, TYNGST : Arsenal-manager Arsene Wenger er en slagen mann etter nederlaget på Selhurst Park mandag kveld.
DB170408 Vekta veier tyngst
DN170402 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
DN170402 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
DN170402 Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶ ¶
DN170401 | Her er husholdningene som er tyngst lastet med gjeld i Norge ¶
AP170331 - Trumps negative kommentarer om NATO må vektlegges tyngst fordi han er den i administrasjonen som er mest kritisk til alliansen og også den som tar de endelige beslutningene om USAs NATO-politikk, sier Benitez.
AP170331 - Trump veier tyngst
AP170331 - Trumps negative kommentarer om NATO må vektlegges tyngst fordi han er den i administrasjonen som er mest kritisk til alliansen og også den som tar de endelige beslutningene om USAs NATO-politikk, sier Benitez.
AP170331 - Trump veier tyngst
DA170330 - Kostnadene til bortkjøring av hestemøkk er en av de utgiftene som er tyngst å bære.
VG170327 Jeg mener religionsfriheten skal stå sterkt i Norge, men personlig frihet og grunnleggende menneskerettigheter skal og bør veie tyngst , og vi må sette noen universelle krav til likestilling.
VG170327 Hva bør veie tyngst ?
DB170321 Vi er glade for at Stortinget nå ser ut til å vedta en mer helhetlig spillpolitikk der ansvarlighet og hensynet til mennesker med spillproblemer skal veie tyngst .
DA170310 Tidligere har hensynet til familienes frihet og rett til å velge veid tyngst , og Høyre har ment at foreldrene fritt skal fordele foreldrepermisjonen mellom seg.
AA170310 Tidligere har hensynet til familienes frihet og rett til å velge veid tyngst , og Høyre har ment at foreldrene fritt skal fordele foreldrepermisjonen mellom seg.
VG170309 Det er også denne gruppen som er tyngst å få tilbake i arbeidsmarkedet eller utdanning, sier han.
DA170309 Uavhengig av hvilke land vi snakker om, må hensynet til lokalbefolkning generelt og urfolk spesielt, veie tyngst når etableringen av dagbrudd står i konflikt med folks livsgrunnlag.
DN170303 Faren for finansiell ustabilitet på grunn av høy vekst i boligprisene og høy gjeld i husholdingene kommer imidlertid til å veie tyngst i sentralbankens vurderinger fremover, tror Handelsbanken-økonomen.
AA170227 Kvinnetrener Grusjin var en av dem som tok det aller tyngst .
BT170226 Begrunnelsen var blant annet tilbakemeldinger fra organisasjoner som jobber ute i felten med rusmiddelavhengige : De aller fleste, og særlig de tyngst belastede brukerne, injiserer ulike stoffer.
AA170224 Forhandlere i Trondheim har ulik opplevelse av situasjonen, men er enige om at de økonomiske hensynene veier tyngst for forbrukerne.
AA170224 Det som veier tyngst er bompenger og driftskostnader generelt, og det lønner seg fortsatt å kjøpe og eie elbil, sier han.
VG170222 Vi oppfatter dommen som urimelig streng, men likevel veier hensynet til forutsigbarhet tyngst , sa advokat Hjort ovenfor VG da.
DB170222 Regjeringen uttaler følgende i nasjonal sykehusplan : « Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har regjeringen ett gjennomgående svar : Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst ».
DN170221 Som alltid er hensynet til arbeidsplassene det som veier tyngst .
BT170221 Som alltid er hensynet til arbeidsplassene det som veier tyngst .
AA170221 Burde ikke hensynene til disse veie tyngst naar talen er om Graakalbanens nytte for byens befolkning ?
VG170218 Vi oppfatter dommen som urimelig streng, men likevel veier hensynet til forutsigbarhet tyngst , sa Johaugs advokat Christian B.
SA170217 Dersom KrF mener at barnets beste må veie tyngst , bør de revurdere sin ordbruk om barn født i surrogati.
AP170216 Her kan du se hvilke kommuner som sliter tyngst .
VG170215 Vi oppfatter dommen som urimelig streng, men likevel veier hensynet til forutsigbarhet tyngst .
AA170214 Men i denne sammenhengen er det jo med respekt å melde kunstnerisk og kulturell kompetanse som burde veie tyngst , ikke teknologisk kompetanse.
SA170210 - Jeg føler at utstyret nå er så bra at det ikke er de som er tyngst som kjører fortest.
SA170210 - Hvem er størst og tyngst blant dere ?
SA170210 - Jeg føler at utstyret nå er så bra at det ikke er de som er tyngst som kjører fortest.
SA170210 - Hvem er størst og tyngst blant dere ?
AP170210 - Jeg føler at utstyret nå er så bra at det ikke er de som er tyngst som kjører fortest.
AP170210 - Hvem er størst og tyngst blant dere ?
BT170209 Det er ofte hjelpeapparatets syn på tiltak som veier tyngst .
AA170209 Likevel veier de spesielle aspektene i Vollen-saken, som oppfyller de svært strenge kravene Justisdepartementet har satt for å kunne dømme mindreårige til forvaring, tyngst .
AA170207 Uansett hvilke argumenter som veier tyngst i ankedomstolen, er det sannsynlig at den tapende part vil anke videre til høyesterett.
DB170128 Men når alt tas i betraktning, er det nok liten tvil om at den gamle veteranen veier tyngst blant landets musikere.
DB170128 Debatten om hvorvidt salgstall eller høye terningkast burde veie tyngst under prisutdelingen, får vi heller ta en annen gang.
DB170124 - Det er flere årsaker, men kanskje det som veier tyngst .
DN170121 I sin innsettelsestale sa Trump at USAs interesser skulle veie tyngst i alle spørsmål, men Johnson er trygg på at Storbritannia også vil komme godt ut av presidentbyttet.
SA170118 Aller tyngst er Saudi Arabias keeper Manaf Alsaeed.
AP170118 Aller tyngst er Saudi Arabias keeper Manaf Alsaeed.
BT170114 Med de nye reglene er det likevel fortsatt karakterer som veier tyngst .
BT170114 KARAKTERER VEIER TYNGST : Flertallet på fylkestinget i Hordaland ble enige om at det bærende prinsippet i inntakssystemet skulle være retten til å gå på nærmeste skole.
BT170112 Jeg mener det er klart at det demokratiske prinsippet burde veie tyngst i det 21. århundret.
DB170109 Jeg har full forståelse for at mange er redde for at stereotypen av en muslimsk kvinne gjemt bak et slør kan dannes i enkeltes hoder, eller at våre personlige historier kan bli misbrukt som en hatkampanje mot muslimer fra ytterliggående krefter, men bør ikke de stemmeløse ofrene veie tyngst ?
DB170107 Etter kollapsen i Toblach i går ble det tungt opp til det første bonuspunktet i dag også, men så ble det tyngst for alle de andre.
SA161013 Det som teller mest er sikkerhet, og dekkenes egenskaper på snø og is vektlegges tyngst .
AP161013 Det som teller mest er sikkerhet, og dekkenes egenskaper på snø og is vektlegges tyngst .
DN160824 - Jeg tror ikke det er hensynet til andre kulturer som veier tyngst her - dette følger amerikansk tradisjon.
AP160628 Hva stats- og regjeringssjefene skal spise er ikke kjent, men det tyngst fordøyelige på møtet blir diskusjonen om Brexit og veien videre.
AP160617 ( Samtidig er det her man sliter tyngst med å rekruttere HV-soldater. ) ¶
AP160616 Christian Andreu og Gorija, tyngst i klassen.
AP160414 Spørsmålet er om hensynet til kunsten eller krenkelsen bør veie tyngst ?
AP160405 Departementet mener likevel at hovedformålet med forslaget - i størst mulig grad å forebygge at barn sendes på en reise hvor de kan bli påført store psykiske belastninger og overgrep - må veie tyngst ved denne vanskelige avveiningen.
AP160315 - Er det striden rundt de " frivillig små " kommunene som veier tyngst for dere ?
AP160311 Det er feigheten, det forsiktige og det usle som rammer aller tyngst .
AP160304 | Aftenposten mener : Barns beste må alltid veie tyngst
AP160225 Spørsmålet er om det er hensynet til barna eller foreldrene som skal veie tyngst .
AP160222 - Kvinnens rett må veie tyngst , sier Kari Kjønaas Kjos ( Frp ).
AP160131 Rowe forklarer at Russland må finne ut av hva som veier tyngst : egne lover eller internasjonale konvensjoner.
AP160125 Dette er ikke en vanlig dommerutnevnelse, og hensynet til offentlig innsyn bør veie tyngst .
AP160125 Dette er ikke en vanlig dommerutnevnelse, og hensynet til offentlig innsyn bør veie tyngst .
AP160109 Hensynet til naturmangfold, fiskeri og landskapsvern veide tyngst .
AP160107 Kronekursfallet virker andre veien og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i landindustrien, men oljeprisfallet veier definitivt tyngst .