DN171016 Både til lokalvalget om to år og til neste stortingsvalg må vi jobbe for at den rødgrønne alliansen blir tydeligere igjen, sier hun.
AA171016 Både til lokalvalget om to år og til neste stortingsvalg må vi jobbe for at den rødgrønne alliansen blir tydeligere igjen, sier hun. ( ©NTB ) ¶
VG171015 Vil du jobbe for å gjøre retningslinjene for hvem som kan benytte seg av ordningen tydeligere ?
SA171014 I dag lot Bendtner scoringsferdighetene gi et enda tydeligere svar.
DB171014 Goffard skriver i en mail til Dagbladet at han håper podkasten kan øke bevisstheten rundt mishandling i hjemmet, og gi folk et tydeligere bilde av faresignalene.
AP171014https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bendtner-ble-grillet-om-Tromso-turen-pa-sin-forste-dag-som-RBK-spiller--i-dag-kom-svaret-243766b.html I dag lot Bendtner scoringsferdighetene gi et enda tydeligere svar.
DA171013 I Norge ville en tydeligere Erna Solberg som sier noe mer enn « jeg ville ikke ordlagt meg på den måten », ha betydd mye for debattklimaet.
AA171013 Vi må få en tydeligere spesifikasjon av oppdraget.
VG171012 At dette både har med sosiale kår og innvandring og gjøre, blir tydeligere når man hører på nettopp dem som jobber med ungdommene.
DA171012 - Menn må ta en tydeligere plass i å snakke om og peke på seksuell trakassering.
DA171012 Forskjellen mellom kjønnene er også tydeligere i Norge enn i EU-landene.
AA171012 Men det veldig få nevner i denne sammenheng, er hvor mye tydeligere forventningene er til deg som syklist i trafikken i Danmark.
VG171011 Regelen på dette er blitt mye tydeligere enn før.
VG171011 Dommerne har gjort oppmerksom på at de skal være tydeligere på dette enn før, hvor det har virket som det har vært mer tvil rundt gjennomføringen av den, sier Johannessen, som mente det var « en enkel avgjørelse for dommerne.
VG171011 Men jo lengre han reiste og jo mer han ble kjent med regionen desto tydeligere ble hans politisk identitet og overbevisning.
DB171011 Blant annet anbefaler gruppen å ytterligere utvikle og forsterke sikkerhetskulturen ved instituttet, at rolle- og ansvarsforhold blant dem som jobber med driften av reaktoren blir tydeligere , og at det oppnevnes en person med særskilt ansvar for å overvåke stråling.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet Nå vil vi flagge tydeligere at kommunene må være lydhøre for den oversikten og kompetansen som Bufetat besitter.
AA171011 Jeg savner at hun blir tydeligere , sier Bjurstrøm. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Blant annet anbefaler gruppen å ytterligere utvikle og forsterke sikkerhetskulturen ved instituttet, at rolle- og ansvarsforhold blant dem som jobber med driften av reaktoren blir tydeligere , og at det oppnevnes en person med særskilt ansvar for å overvåke stråling.
VG171010 « Moi » mener at det har vært tydeligere oppgaver på treningsfeltet med Lars Lagerbäck : ¶
VG171010 Det bør foreligge klarere og tydeligere retningslinjer for hva som skal ilegges vekt, hvorav uttalelse fra en sakkyndig vil være relevant.
AA171010 En tydeligere beskjed om at vi er avhengige av våre allierte for å forsvare oss, er det vanskelig å tenke seg.
DB171009 Dette er vel og bra, men norske myndigheter må holde trykket oppe og gå enda tydeligere ut.
DB171008 - Jeg synes faktisk at venstresiden kunne vært mye tydeligere .
VG171007 VIL GJENNOMGÅ LOVVERKET : Solveig Horne vil undersøke om det er behov for å gjøre reglene rundt dobbeltroller enda tydeligere .
VG171007 Nå vil hun undersøke om det er behov for å gjøre det enda tydeligere .
VG171007 Jeg kommer til å be om en gjennomgang av rammene for bruk av private i barnevernet for å se om dette må bli enda tydeligere , sier Horne til VG.
VG171007 Horne sier at de har vært oppmerksomme på problemet lenge, og viser til at de nå har bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å få på plass tydeligere rutiner og rammevilkår for kommuners kjøp av private tjenester.
VG171007 For å unngå flere lignende saker vil statsråden nå be om en gjennomgang av regelverket, for å se om det må bli tydeligere .
VG171006 Flott og fint, men man skulle ønske at hjertet dunket tydeligere .
DB171006 Men den gamle læreplanen hadde et språk som tydeligere definerte skolens verdier, og som på en indirekte måte sa hvorfor det å spille, synge og skape er viktig for et menneske.
SA171005 Vi begynte å se tendenser til lavere aktivitet i august-tallene, men denne trenden blir enda tydeligere i september-tallene.
AP171005https://www.aftenposten.no/bolig/Denne-utviklingen-bekymrer-Eiendom-Norge-direktoren-10645b.html Vi begynte å se tendenser til lavere aktivitet i august-tallene, men denne trenden blir enda tydeligere i september-tallene.
VG171004 « Jeg har gjort min vurdering basert på det sportslige, og det som er best for laget som helhet », sier landslagssjef Martin Sjögren til VG, før han i neste setning er tydeligere på at uttaket « skyldes helt og holdent sportslige grunner ».
DA171004 Moi mener forskjellen på landslaget etter at Lagerbäck tok over er at spillerne har tydeligere oppgaver.
DA171004 Været er én av dem, sier Saupstad, som tror reiselivsaktører må bli enda tydeligere på informasjon.
DA171004 Vi må være tydeligere i politikk og i handling.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/G49o9/Vi-er-ikke-dumme-nar-det-kommer-til-nakenbilder_-vi-er-bare-uvitende Si ;D-innlegg : Regelverket og informasjonen bør komme tydeligere frem.
VG171003 | Klinikksjefer : Trenger tydeligere lovverk og nasjonal elektrosjokk-oversikt ¶
VG171003 Tydeligere lovverk ¶
DB171003 En annen konklusjon fra Ap-ledelsen, er at partiet de neste fire årene må bli et tydeligere opposisjonparti, og rendyrke denne rollen på en annen måte enn før.
DB171003 Tydeligere opposisjonsparti ¶
DA171003 Vi har fått tydeligere og klarere prosjekter, og det gjør at vi nå har gode folk med erfaring i norsk tv-drama, sier Køhn.
VG171002 Berlusconi tar til orde for tettere integrasjon, et omfattende EU-forsvarssamarbeid, en tydeligere europeisk utenrikspolitikk, mer samkjørt næringspolitikk samt, hold dere fast, en stram økonomisk politikk med felles finanspolitikk for å styrke euroen.
VG171002 Mange viser til at vi ikke fikk godt nok frem at de fleste ikke vil få noen skatteøkning, og fremfor alt at vi mye tidligere burde vist tydeligere hva disse økte inntektene skulle gå til, skriver Ap i evalueringen.
DA171002 I rapporten har partiet tatt selvkritikk på at de kunne vært tydeligere på hva de økte inntektene skulle gå til.
AA171002 I rapporten har partiet tatt selvkritikk på at de kunne vært tydeligere på hva de økte inntektene skulle gå til.
DB171001 Gjør jeg meg skyldig i å være meningspoliti når jeg ber deg om å være * enda * tydeligere overfor dem som sprer hat i ditt navn ?
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter - Vi må ha mye tydeligere og klarere prioriteringer slik at vi evner å forstå hva ungdom er utsatt for, fastslår han.
DN170929 Vi har hatt dipp i punktligheten før, men nå synes vi det har fått en slik dimensjon at vi ønsker å sette dette tydeligere på dagsordenen, sa Isaksen under en pressekonferanse fredag.
DB170929 En sentrum-Høyre-regjering ville hatt en tydeligere sosial profil, som tar klimaendringene på alvor og som ville ført en bedre politikk for distriktene, skriver Hareide i en sms til Dagbladet.
AA170929 Vi har hatt dipp i punktligheten før, men nå synes vi det har fått en slik dimensjon at vi ønsker å sette dette tydeligere på dagsordenen, sa Isaksen under en pressekonferanse fredag.
DA170928 Ambisjonen er å gjøre dette til et viktigere felt for Ap hvor også miljøspørsmålet knyttes tydeligere til industriutvikling, får Dagsavisen opplyst fra sentrale kilder.
VG170927 En stort tydeligere dom over hva som har foregått er vel knapt tenkelig. Én eneste positiv ting er det å spore i denne materien, og det er at NIH ser ut til å innse alvoret, og har lagt seg skikkelig flate.
VG170927 Det var bekymring over at den ene siden av WADA ( IOC ) var mye tydeligere enn den andre ( myndighetene ), samtidig som man er avhengig av at WADA snakker med én stemme, sier David Howman til VG.
DB170927 Verken KrF eller Venstre har deltatt i utformingen av det nye budsjettet, så rommet for gjennomslag for de neste fire årene kan bli tydeligere når Solberg og Siv Jensen legger det frem 12. oktober.
AA170927 - Vi har jo behov for fire partier og ikke tre partier, og i så måte var det klarere og tydeligere mandat for den borgerlige regjeringen i forrige periode, sier hun, men legger til at det var situasjoner der regjeringen kunne ha falt fordi Høyre og Frp ikke ble enige med Venstre og KrF.
DB170926 Utvalgets viktighet kunne ikke blitt understreket tydeligere enn av hvem som dukket opp da Arbeid- og sosialdepartementet i går inviterte til 50 års jubileum for utvalget.
DA170926 Men de sterke interne motsetningene i partiet vil tre enda tydeligere fram og i ytterste fall kunne føre til en splittelse, mener eksperter.
DA170926 - Dette ble gjort for å sikre tydeligere ansvarsforhold og forutsigbare rammebetingelser.
DB170925 Den nye idrettssjefrollen skal koble toppidrett og det kommersielle arbeidet mye tydeligere i tiden fremover.
DB170924 - Gilbert har større personlighet og gir tydeligere beskjeder på hvordan han vil ha det, men nå har Greg kommet ut av skyggen.
DB170923 Sannsynligvis vil forskjellen mellom de partiene som prioriterer skattekutt, og de som prioriterer velferd bli tydeligere i Norge.
VG170921 Hun mener polariseringen mellom høyre og venstre er tydeligere i tidligere DDR-delstater enn i Vest-Tyskland.
SA170921 - Det var en voldsom lojalitet i laget, samtidig ble vi tydeligere på hva som kreves av trening.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html - Det var en voldsom lojalitet i laget, samtidig ble vi tydeligere på hva som kreves av trening.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8n0eE/Kjare-Nanna-Jeg-hadde-nylig-sex-med-en-dominant-type-Hvorfor-var-det-sa-naturlig-for-ham-Hilsen-jente-20 Jeg opplevde det som litt ugreit - særlig fordi han ikke spurte om tillatelse først - og angrer på at jeg ikke kommuniserte det tydeligere .
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html - Det var en voldsom lojalitet i laget, samtidig ble vi tydeligere på hva som kreves av trening.
VG170920 Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette tydeligere enn det, sa Puerto Ricos sikkerhetskommissær Hector Pesquera før uværet rammet. Én død på Guadeloupe ¶
SA170920 Nå tar de i litt større grad tydeligere valg på om de skal ta kontringene eller roe ned, gjerne via midtbanen.
DB170920 Pesquera sier at beskjeden er så tydelig at han ikke vet hvordan han skal gjøre den tydeligere .
BT170920https://www.bt.no/100Sport/fotball/Barcelona-svarer-kritikerne--Alle-lurte-pa-om-de-hadde-mistet-det-fullstendig-242429b.html Nå tar de i litt større grad tydeligere valg om de skal ta kontringene eller roe ned, gjerne via midtbanen.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/8n4xQ/Hele-Puerto-Rico-uten-strom--3_5-millioner-mennesker-rammet Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette tydeligere enn det, sa Puerto Ricos minister for offentlig sikkerhet, Hector Pesquera.
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Barcelona-svarer-kritikerne--Alle-lurte-pa-om-de-hadde-mistet-det-fullstendig-242429b.html Nå tar de i litt større grad tydeligere valg på om de skal ta kontringene eller roe ned, gjerne via midtbanen.
VG170919 Råskapen og mangelen på toleranse for annerledeshet, i tillegg til mengden, bør fremkalle tydeligere reaksjoner enn de vi har vært vitne til.
DN170919 - Vi hadde tydeligere profil i Oslo Arbeiderparti.
DN170919 Denne omorganiseringen vil sette fart på produktutviklinge, og gjør at vi kan konsentrere oss enda tydeligere om de to hoveddelene, sier konsernsjef Didrik Munch ( 61 ) i Schibsted Norge asa.
DB170919 - I tillegg foreslår jeg tydeligere rettigheter når det kommer til avbestilling av pakkereiser.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/ro6JK/Brende-advarte-fredsprisvinneren-for-hun-holdt-tale--Dette-er-Aung-San-Suu-Kyis-siste-sjanse Nobelprisvinneren har fått sterk kritikk for at hun ikke har tatt tydeligere avstand fra situasjonen i Rakhine-provinsen, der hundretusener av mennesker fra rohyinga-folket, en muslimsk minoritet, er drevet på flukt.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon | Jonas Gahr Støre : Vi skal bli tøffere og tydeligere i opposisjon ¶
AA170919 - Det er bra at hun nå tar opp og er tydeligere i fordømmelsen av det som skjer, men hun må gjøre mer enn det, sier Eide.
DB170918 Streng tatt er det få måter høyre kan være tydeligere på, enn ved å sette Venstre inn i den ministerposten, sier hun.
DB170918 Streng tatt er det få måter høyre kan være tydeligere på, enn ved å sette Venstre inn i den ministerposten, sier hun.
DB170918 Her er jussen tydeligere enn moralen, og etter alle solemerker også enn praksis i politiets øvrige informantvirksomhet.
VG170917 Aktiviteten har økt den siste tiden, og spenningen mellom Russland og USA er tydeligere enn på mange år.
NL170917 For Nord-Norge tror vi det i fremtiden vil handle om langt tydeligere prioriteringer enn i dag.
DN170917 For de reisende skal det nå bli tydeligere når man er beskyttet av reglene i pakkereiseloven.
VG170916 Brodden skulle vært tydeligere , men med humør som våpen når oppsetningen fram som absolutt brukbar underholdning.
DB170916 Og så må jeg sørge for at kampplanen blir tydeligere , sånn at det ikke blir bytting fra den ene kampen til den andre.
DA170916 Her må Ap ta et enda tydeligere eierskap til debatten om ulikhet, sier Gerhardsen i Agenda.
DA170916 Framover bør de bli enda tydeligere på hvordan de skal bekjempe det, sier hun. 6 ) Snakk om integrering ¶
DA170916 Den sosialdemokratiske fortellingen om at velstand skapes ved at alle er med og løftes fram, må frontes tydeligere som korrektiv til høyresidens fortelling, mener hun.
DA170916 - Ap må tenke mer langsiktig, ha en tydeligere visjon og framtidsfortelling.
DA170916 - Ap må ha en enda tydeligere og troverdig klimapolitikk.
AP170916https://www.aftenposten.no/osloby/i/8nM91/Oslo-for-Middelalderbyen-vender-tilbake en tydeligere Oslo middelalderby i Gamlebyen.
VG170915 Det innebar ikke at alt var rosenrødt : For utover sommeren ble det stadig tydeligere at det fortsatt ulmet på Ullevaal stadion.
DB170915 ¶ KLAR ANBEFALING : Den anerkjente norske dopingjegeren Rune Andersen og Anders Solheim ; sjefen for Antidoping Norge, krever begge en tydeligere konsekvens av den russiske svindelen underSotsji-OL.
DB170915 Da krever det som skjedde før og under Sotsji-lekene for snart fire år siden, en tydeligere reaksjon fra IOC som eier de olympiske lekene.
VG170914 Hun synes det er rart at antallet har økt så mye, for stemmesedlene er ikke endret fra valget for fire år siden, og hun mener veiledningen i år kanskje var enda tydeligere enn tidligere.
SA170914https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Fredag og tirsdag ( Norge-Slovakia ) får vi de første svarene på hvordan landslaget klarer seg uten sin største profil, og om laget og trenerne har begynt å stille tydeligere krav til hverandre.
SA170914 Fredag og tirsdag ( Norge-Slovakia ) får vi de første svarene på hvordan landslaget klarer seg uten sin største profil, og om laget og trenerne har begynt å stille tydeligere krav til hverandre.
DB170914 - Vi jobber med å få et tydeligere bilde av hva som har hendt, derfor ønsker vi bistand fra publikum, sier Rikke Hallgren, politioverbetjent i Øst politidistrikt. 15-åring i sjokk etter at han ble siktet for drapsforsøk : - Lettet over at søsteren er utenfor livsfare ¶ | - Blir som å velge mellom pest eller kolera ¶
DB170914 - Det er kanskje enda tydeligere koblinger til livet mitt i denne filmen, men det er fiksjon alt sammen.
BT170914https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Fredag og tirsdag ( Norge-Slovakia ) får vi de første svarene på hvordan landslaget klarer seg uten sin største profil, og om laget og trenerne har begynt å stille tydeligere krav til hverandre.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Fredag og tirsdag ( Norge-Slovakia ) får vi de første svarene på hvordan landslaget klarer seg uten sin største profil, og om laget og trenerne har begynt å stille tydeligere krav til hverandre.
AA170914 - Vi jobber med å få et tydeligere bilde av hva som har hendt, derfor ønsker vi bistand fra publikum, sier Rikke Hallgren.
AA170914 Hun synes det er rart at antallet har økt så mye, for stemmesedlene er ikke endret fra valget for fire år siden, og hun mener veiledningen i år kanskje var enda tydeligere enn tidligere.
VG170912 - De klarte ikke å fange de norske proteststrømmene som gjorde seg stadig tydeligere gjennom valget - distriktsopprør, motstanden mot sentralisering og fattig-rik dimensjonen.
VG170912 Todal Jenssen understreker at avstanden mellom samarbeidspartiene og Frp ikke er forandret, men at den vil komme tydeligere til uttrykk.
VG170912 IKKE FLERE KAMELER : Både Bergh og Todal Jenssen mener KrF og Venstre vil vise tydeligere avstand til Frp.
VG170912 Tydeligere avstand mellom Frp og KrF og Venstre ¶
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Det er Thorsnes enig i, og hun støtter Hegerberg som mener kravene må bli tydeligere .
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html ) mener det må bli tydeligere tilbakemeldinger på landslaget.
SA170912 Det er Thorsnes enig i, og støtter Hegerberg som mener kravene må bli tydeligere .
SA170912 ) mener det må bli tydeligere tilbakemeldinger på landslaget.
DN170912 Da var han langt tydeligere enn han var noen timer før og gjorde alt for å støtte opp om Jonas Gahr Støre som partiets ubestridte leder.
DB170912 For å være enda tydeligere ; jeg synes han burde fortsette, sier fylkesleder i Vestfold-Ap Truls Vasvik.
DA170912 - Men oljen ikke bare som klimaspørsmål, men også et mulig økonomisk tapsprosjekt for Norge, kunne dere formidlet det tydeligere ?
DA170912 Da var han langt tydeligere enn han var noen timer før og gjorde alt for å støtte opp om Jonas Gahr Støre som partiets ubestridte leder.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Det er Thorsnes enig i, og hun støtter Hegerberg som mener kravene må bli tydeligere .
BT170912https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html ) mener det må bli tydeligere tilbakemeldinger på landslaget.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KwV66/Jonas-Gahr-Store-besokte-moren-pa-sykehjemmet-for-han-dro-til-oppvaskmote-om-det-elendige-valget - Oppfatter du valgresultatet som en beskjed om at Ap må gå til venstre og bli tydeligere i opposisjon ?
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12aLQ/Derfor-mislyktes-Store--mener-synserne « Noen i Ap vil sikkert kreve en tydeligere venstredreining, siden partiet har lekket til venstre og til Senterpartiet.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/12aLQ/Derfor-mislyktes-Store--mener-synserne » « Andre vil ha en tydeligere miljøprofil.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Det er Thorsnes enig i, og støtter Hegerberg som mener kravene må bli tydeligere .
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html ) mener det må bli tydeligere tilbakemeldinger på landslaget.
AA170912 Konsekvensene av klimaendringene blir stadig tydeligere , senest da Harvey la Houston under vann og Irma jevnet flere øysamfunn med jorden.
VG170911 Vi har nok vært en tydeligere motstemme i saker som dette.
SA170911https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Her-er-landslagets-grep-etter-EM-fiasko-og-Hegerberg-exit--Kanskje-vi-er-for-snille-med-hverandre-241859b.html Skal bli tydeligere med hverandre ¶
SA170911 Skal bli tydeligere med hverandre ¶
DN170911https://www.dn.no/nyheter/2017/09/11/2212/Politikk/krf-ligger-an-til-a-gjore-det-darligste-valget-pa-81-ar I starten av valgkampen var KrF tydeligere enn Venstre på at de ikke ønsket at sittende regjering skulle fortsette.
DN170911 I starten av valgkampen var KrF tydeligere enn Venstre på at de ikke ønsket at sittende regjering skulle fortsette.
DB170911 MEN sjelden har avgrunnen mellom festlig ramme og sportslig kvalitet vært tydeligere enn under åpningen av Vålerengas nye fullsatte hjemmebane i går kveld.
DA170911 - Om fire år så håper vi at vi har en tydeligere strategi i valgkampen, sier Bjuland.
DA170911 Jeg tror de hadde tjent på å kommunisere tydeligere til velgerne sine om dette, og heller risikere at man mister noen, mener han.
BT170911https://www.bt.no/100Sport/fotball/Her-er-landslagets-grep-etter-EM-fiasko-og-Hegerberg-exit--Kanskje-vi-er-for-snille-med-hverandre-241859b.html Skal bli tydeligere med hverandre ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-er-landslagets-grep-etter-EM-fiasko-og-Hegerberg-exit--Kanskje-vi-er-for-snille-med-hverandre-241859b.html Skal bli tydeligere med hverandre ¶
VG170910 Hensikten var å gi klubben en tydeligere rolle i byen.
VG170910 Aasan er en av dem som tenker at et tydeligere og mer progressivt standpunkt i klimasaken kunne ha fått ham til å bli.
DB170910 - Det er blitt stadig tydeligere at hele systemet i fotballen er pill råttent.
DB170910 Vi har en flat struktur i laget og mer lagsbasert enn de andre nasjonene, hvor utøverne har mer individuelle opplegg og et tydeligere hierarki.
DB170910 For det første er den ærligere, « Er du en Frp-velger » har tydeligere avsender enn Ap's som har fått navnet « Verdivalgomaten ». ( 1998 ringte og ville ha tilbake sine innholdsløse navn ).
DA170910 I andre omgang ble vi mye tydeligere og sikrere med ball, og kom til gode innlegg, sier Bengt Sæternes til RA, som likevel ikke er fornøyd med sluttresultatet.
VG170909 I nyere tid har Arbeiderpartiet aldri vært tydeligere på kampen for anstendig arbeidsliv, på aktivt statlig eierskap og nei til salg av Norge.
DN170909 Da han ble utfordret, viste han en tydeligere statsministerprofil, mener hun.
DN170909 - Støre viser et tydeligere lederskap enn han gjorde for bare noen uker siden.
DA170909 Disse tidligere Ap-velgerne oppfatter SV som et mer tydeligere parti : mer venstreorientert og en tydeligere forsvarer av en sterkere velferdsstat enn Ap.
DA170909 Disse tidligere Ap-velgerne oppfatter SV som et mer tydeligere parti : mer venstreorientert og en tydeligere forsvarer av en sterkere velferdsstat enn Ap.
VG170908 Når oljepengebruken skal ned i årene som kommer, må også prioriteringene bli tydeligere .
VG170908 Da vil det også bli tydeligere at partienes ulike løsninger bunner i ideologiske forskjeller og trekker samfunnet vårt i ulike retninger.
DN170908 Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og en tydeligere kobling mellom aktivitetene på SFO/AKS og det elevene jobber med på skolen, er elementer Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhold.
DB170908 Problemet er bare at det har blitt stadig tydeligere at hun ikke har kontroll på egen regjering.
DA170908 Øyvind Eggen, rådgiver i Civita, etterlyser at regjeringen gjør reelle veivalg eller tydeligere prioriteringer.
DA170908 Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og en tydeligere kobling mellom aktivitetene på SFO/AKS og det elevene jobber med på skolen, er elementer Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhold.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ldLgy/Lysbakken-Vart-mal-er-SV-i-regjering SVs førstekandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, sier det enda tydeligere : ¶
SA170907https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-tar-kulturministeren-rotta-pa-NIF-ledelsen-241612b.html Bildet som tegner seg stadig tydeligere , er at idretten ledes av en splittet gjeng, uten autoritet og økonomisk armslag, og uten evne til å forsvare organisasjonens grenser.
SA170907https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-tar-kulturministeren-rotta-pa-NIF-ledelsen-241612b.html Tydeligere kan vel ikke kulturministeren si at hun ikke synes idretten oppfyller målene i idrettspolitikken.
SA170907 Bildet som tegner seg stadig tydeligere , er at idretten ledes av en splittet gjeng, uten autoritet og økonomisk armslag, og uten evne til å forsvare organisasjonens grenser.
SA170907 Tydeligere kan vel ikke kulturministeren si at hun ikke synes idretten oppfyller målene i idrettspolitikken.
NL170907 Welch III vært tydeligere da han uttalte « hardend bases would be mandatory given the growing missile threat ».
AP170907https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3poj/Ekstrem-oppussing-av-Oslo-bussterminal Det etableres ny hovedinngang mot Schweigaards gate, noe som er ment å koble terminalen tydeligere til byen.
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-tar-kulturministeren-rotta-pa-NIF-ledelsen-241612b.html Bildet som tegner seg stadig tydeligere , er at idretten ledes av en splittet gjeng, uten autoritet og økonomisk armslag, og uten evne til å forsvare organisasjonens grenser.
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-tar-kulturministeren-rotta-pa-NIF-ledelsen-241612b.html Tydeligere kan vel ikke kulturministeren si at hun ikke synes idretten oppfyller målene i idrettspolitikken.
DB170906 Frp vil ha tydeligere fokus på skatteletter til vanlige folk.
DA170906 Det viktigste er at de stemmeberettigede har denne muligheten, til å stemme på mindre partier med alternative løsninger og enkeltfokus på særinteresser, eller som trekker kraftigere og tydeligere i ei bestemt retning.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Dette må innebære forutsigbare og langsiktige planprosesser, en aktiv kommune som planlegger og tydeligere kvalitetskrav.
SA170905https://www.aftenbladet.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html - Det blir stadig tydeligere at forskriften også demper markedet utover hovedstaden.
SA170905 - Det blir stadig tydeligere at forskriften også demper markedet utover hovedstaden.
DB170905 Som om norsk toppfotballs fall, være seg U21-gutta, kvinnelandslaget eller herrelandslagets stadig tydeligere mangler, ikke har utviklet seg på hans vakt.
DB170905 Hun skulle riktignok ønske Ap var enda tydeligere .
DB170905 Den tidligere forsvarsministeren sier Ap er tydeligere enn før på at de skal gjennomgå spørsmålet om nedleggelsen på nytt, og forklarer det med at det har akkumulert seg opp mye ny informasjon de siste par månedene.
BT170905https://www.bt.no/bolig/Fremdeles-lav-boligprisutvikling--Det-overrasker-oss-at-flere-byer-enn-Oslo-har-negativ-utvikling-10533b.html - Det blir stadig tydeligere at forskriften også demper markedet utover hovedstaden.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/kkQla/De-gronne-i-Tyskland-kan-gjore-sitt-darligste-valg-siden-1998 - Men vi må klare å være mer konkrete, tydeligere og våge konfrontasjoner.
AP170905https://www.aftenposten.no/bolig/Boligprisene-steg-med-1_2-prosent-i-august-10533b.html - Det blir stadig tydeligere at forskriften også demper markedet utover hovedstaden.
VG170904 Engelsk presse rapporterer om et stadig tydeligere brudd mellom spillerne og fansen etter flere år med svake prestasjoner i de store mesterskapene.
VG170904 Han har et tydeligere ståsted.
VG170904 - Det var viktig for meg at vi markerte en tydeligere avstand til Frp enn ved forrige runde, og at vi ikke gir Erna Solberg blankofullmakt til å etablere ting nesten uavhengig av vår posisjon og størrelse, sier Eriksen.
NL170904 Tydeligere kan det knapt bli.
NL170904 Vi ser stadig tydeligere hva den blå-blå regjeringens politikk medfører.
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72xbo/Lysbakken-vil-gjore-Stores-forste-100-dager-som-statsminister-gronnere Det er mulig å få til mye mer, og jeg vil insistere på at vi skal være tøffere og tydeligere , sier Lysbakken til Aftenposten.
AA170903 SV har også vært mye tydeligere i denne valgkampen, har brukt lite tid på spill og har frontet kampen mot ulikhet på en troverdig måte.
AA170903 Partiet er mye tydeligere på privatisering, velferdsprofitører og fagbevegelsen.
DB170902 Så spørsmålet som Johansen innrømmer er vrient : - Opplever du at det er tydeligere hvem som skal spille hvor og sammen, mens dere tidligere byttet mer og også stilte uten en klar spiss som mot Ungarn i EM-omspillet ?
DA170902 Likefullt er det noen som faller utenfor og i visse bydeler er det tydeligere enn i andre.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLx45/-Ap-ma-tette-lekkasjene-og-fa-folk-ned-fra-gjerdet Tajik mener et Ap som er tydeligere på arbeid og velferd vil stanse velgerflukt.
VG170901 - Når NIF betalte nærmere én million kroner for redaksjonell omtale av et idrettsarrangement ( ungdoms-OL ), så styrker det meg i troen på at vi må stille tydeligere krav, sier Høyre-politikeren.
VG170901 Og endringen i spillestil, som garantert kommer, den ønsker vi å se enda tydeligere .
NL170901 Men akkurat da det så ut som at bildet ikke kunne bli så mye tydeligere , at frontene var etablert, er det nok en gang bare å innse følgende : I kolonien i nord kan alt skje, alt det som ikke kan skje noe annet sted.
VG170831 Der burde vi ha vært tydeligere .
DA170831 Jeg savner en klarere nerve og moral ( ja da ), en tydeligere stemme både i tekst og regi, og en vilje til å slå litt hardere, sette ting mer på spissen, gjøre det mer radikalt.
DA170831 Velgerne ønsker seg et tydeligere budskap.
DA170831 Småpartiene derimot er tydeligere .
VG170830 Thune mener uansett at landets største parti må tale tydeligere mot alle fylkes- og kommunesammenslåinger, samt kjempe hardere for å bevare lokalsykehusene.
NL170830 Innføre et tydeligere skille mellom flyktninger og de som får « subsidiær beskyttelse ».
DB170830 De som var tilstede fikk nok det tydeligere for seg hvor de ideologiske skillelinjene går, enn man får på en vanlig partilederdebatt.
AA170830 Vi kan alltid være tydeligere og synligere, men mer oppnås lokalt og direkte mot enkeltpolitikere.
VG170829 - Det blir stadig tydeligere hvordan denne mannen er ute av stand til å være president i USA.
NL170829 I et politisk klima der velgerne trekkes mot motpolene, ser vi hvordan den mellomposisjonen Ap tradisjonelt har hatt, blir vanskelig når konfliktlinjene blir tydeligere og velgerne vil ha svar uten særlig rom for nyanser.
DN170829 I tillegg har vi jobbet for å gjøre butikkene mer kundevennlige og bli tydeligere i vår markedskommunikasjon, sier administrerende direktør Johan Åberg.
DB170829 Det var bare den dårlige stemningen mellom stjernespilleren Ada og resten av laget som uten Andrine på banen, stadig ble tydeligere .
DB170829 Ap-lederen reagerer spesielt på at Solberg ikke tar tydeligere avstand fra Listhaugs Sverige-besøk i mediene.
DB170829 I tillegg har vi jobbet for å gjøre butikkene mer kundevennlige, og å bli tydeligere i vår markedskommunikasjon, sier adm. direktør Johan Åberg i Nille til Finansavisen.
AP170829https://www.aftenposten.no/okonomi/i/wWvdG/Nille-legger-ned-samtlige-30-butikker-i-Sverige I tillegg har vi jobbet for å gjøre butikkene mer kundevennlige og bli tydeligere i vår markedskommunikasjon, sier administrerende direktør Johan Åberg.
VG170828 De er tydeligere på at det er lang avstand mellom SAS og pilotene.
NL170828 Jonas Gahr Støre har vært tydeligere enn noen annen partileder på at Norge er en havnasjon, og at havet er framtida.
NL170828 Det viser godt hvordan ingen av de andre partiene tenker " å sette sine penger der de har sin munn " og aldri før har ignoreringen av en radikal og nødvendig miljøpolitikk tydeligere illustrert hvordan vi står oss selve nærmest.
DB170828 Han mener i likhet med Ørjasæter at NRK burde klargjort tydeligere hva de bygger sin redaksjonelle omtale på.
AA170828 De er tydeligere på at det er lang avstand mellom SAS og pilotene.
AA170828 De er tydeligere på at det er lang avstand mellom SAS og pilotene.
AA170828 Vi kommer til å være enda tydeligere i vår kommunikasjon på dette fremover.
AA170828 I årets valgkamp har denne konflikten blitt tydeligere , og særlig for Arbeiderpartiet er den et reelt og vanskelig dilemma.
DB170827 Pielke har ingen umiddelbar løsning, men ser flere mulige tiltak, deriblant tydeligere og mer presise retningslinjer for sanksjoner, mer ettertanke rundt virkningen av straffen, og et ansvar hos CAS-panelet om å forklare deres avgjørelser grundigere.
AP170827https://www.aftenposten.no/verden/i/42E9o/Labour-presser-May--vil-bremse-brexit I juni i år pådro May seg en nesestyver : Hun skrev ut nyvalg for å sikre sin regjering et større flertall og tydeligere ryggdekning fra parlamentet før forhandlingene startet med EU.
DN170826 Lenger til venstre er Ap en enda tydeligere favoritt.
DN170826 Enda tydeligere favoritt til venstre ¶
DB170826 Dette er gjenkjennelig Ap-politikk, som vi skal få enda tydeligere i denne valgkampen, sier Støre.
DA170826 Mens regjeringens reiselivsmelding var en blass statusrapport, presenterer dette veikartet en tydeligere og mer offensiv visjon for bransjens framtid.
DA170826 Østerrikes kansler Christian Kern formulerte « vanskeligheten » litt tydeligere i et intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung 27. juli, der meldingen til Tyrkia var klar : « Dere er ganske enkelt ikke en medlemskapskandidat ».
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XyM1E/Ny-maling-Solberg-tar-igjen-Store-som-mest-populare-statsministerkandidat I MDG - som kaller seg et blokkuavhengig parti - er det imidlertid blitt et enda tydeligere Støre-flertall siden forrige måling.
DB170825 Og skiftet er enda tydeligere når man ser på antall usolgte boliger i Oslo, sier sjeføkonom Andreas Benedictow til Finansavisen.
DB170825 De kan trekke et stort samarbeidsparti i en tydeligere retning.
DA170825 Vi må bli bedre til å nå de velgerne som valgte oss sist, som nå sitter på gjerdet, sier Støre og varsler kraftigere og tydeligere budskap fremover.
AA170825 I dag kan man bruke et donorkort eller en app for å vise at man ønsker å gi organene sine videre, men Høie vil gjøre valget enda enklere og tydeligere , skriver Aftenposten.
DN170824 Vi må bli bedre til å nå de velgerne som valgte oss sist, som nå sitter på gjerdet, sier Støre og varsler kraftigere og tydeligere budskap fremover.
DN170824 Seadrill understreker at det fortsatt oppfatter markedsforholdene som utfordrende, og at det er voldsom konkurranse om de kontraktene som legges ut, blir tegnene til en mulig oppgang sakte tydeligere .
DB170824 Vi må bli bedre til å nå de velgerne som valgte oss sist, som nå sitter på gjerdet, sier Støre og varsler kraftigere og tydeligere budskap fremover.
DB170824 Saker som gjelder mer allment blir synligere, tydeligere , mer markerte.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber NHOs Økonomiske overblikk 2/2017 med spørreundersøkelse blant over 1800 bedrifter : « Med halve 2017 unnagjort synes det enda tydeligere at det verste er unnagjort for norsk økonomi i denne omgang. (...
AA170824 Vi må bli bedre til å nå de velgerne som valgte oss sist, som nå sitter på gjerdet, sier Støre og varsler kraftigere og tydeligere budskap fremover.
SA170823 Å tro at debatten internasjonalt blir tydeligere nå har jeg ikke troen på, men folk får kanskje øynene opp for at dopingsaker ikke er svart-hvitt, sier Mackenzie-Robinson.
SA170823 - Hroar har vært limet for klubben inn mot sponsorene og samarbeidspartnerne, og vil være det enda tydeligere i årene framover, sier styrelederen.
DA170823 Ifølge Støre har det i løpet av valgkampen blitt tydeligere for Ap at KrF fremstår som det han kaller « et usikkert kort ».
DA170823 ) forklarer at det i løpet av valgkampen er blitt tydeligere at et samarbeid med KrF-leder Knut Arild Hareide er mindre sannsynlig.
BT170823https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Antidoping-toppene-apner-for-a-endre-regelverket-etter-Johaug-dommen-240847b.html Å tro at debatten internasjonalt blir tydeligere nå har jeg ikke troen på, men folk får kanskje øynene opp for at dopingsaker ikke er svart-hvitt, sier Mackenzie-Robinson.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Antidoping-toppene-apner-for-a-endre-regelverket-etter-Johaug-dommen-240847b.html Å tro at debatten internasjonalt blir tydeligere nå har jeg ikke troen på, men folk får kanskje øynene opp for at dopingsaker ikke er svart-hvitt, sier Mackenzie-Robinson.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stjernen-fortsetter-som-fotballsjef-240822b.html - Hroar har vært limet for klubben inn mot sponsorene og samarbeidspartnerne, og vil være det enda tydeligere i årene framover, sier styrelederen.
VG170822 At han ikke tok tydeligere avstand til nynazistene og de høyreekstreme har opprørt mange.
DB170822 STADIG tydeligere speiler denne rettsbehandlingen et politisk landskap.
DB170822 DET vi derimot skal forvente er at våre sentrale idrettsledere tar tak i arbeidet for å få en tydeligere differensiering mellom straffene til de som bevisst svindler og de som har gjort en ubevisst feil.
DB170822 Jeg opplever at de gjør et tydeligere valg knyttet til ikke å ha berøringsangst for religiøse symboler, og det synes jeg er positivt.
VG170821 - Vi må bli enda tydeligere på hva dette valget handler om.
DB170820 Vi vil imidlertid justere informasjonen for å få tydeligere frem at dette er råd, og ikke advarsel.
DB170820 - Han har, som nevnt, gjennom alle årene hatt sine fans og støttespillere, men det er blitt færre av dem i de seinere åra, hvor han stadig tydeligere krever « likestilling » og kongetittel eller i det minste « majestet » eller « kongegemal ».
VG170819 - KrF er tydeligere på at de ønsker Frp ut av regjering, men samtidig klarer de ikke helt å gi et svar på om en stemme til KrF er en stemme til fortsatt Frp- og Høyre-regjering.
DA170818 Men... eh... dette med ekteskapet som svinner tangerer kanskje tydeligere et annet tema som virkelig treffer meg hjemme for tida.
DA170818 Vi vil prøve å informere og lage folkemøter, få innspill og forklare tydeligere hva dette går ut på, sier Paule.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k52rX/Ap-vil-sikre-at-det-snakkes-norsk-pa-byggeplassen Han vil ha et tydeligere regelverk og et mer aktivt arbeidstilsyn.
DB170817 Det ene er at de føler seg oppmuntret til å være enda tydeligere fordi de føler at de har en mann i Det hvite hus.
DA170817 Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler en tydeligere tone i valgkampen framover.
DN170816 Trump kunne ikke dy seg da journalister ropte ut spørsmål på hvorfor han ikke hadde tatt tydeligere avstand med å fordømme rasistiske og nasjonalistiske hatgrupper etter sammenstøtene i Charlottesville i helgen.
DB170816 ¶ KRITISK : LeBron James er en av flere som mener president Donald Trump burde vært tydeligere i fordømmelsen av hvit overlegenhet.
DB170816 I tillegg må PP-tjenesten bli tydeligere på hva barn trenger av opplæring og hvordan, slik at de får den kompetansen som kreves.
DB170816 Men de nye reglene som trådte i kraft ved årsskiftet stiller langt tydeligere krav til virksomhetene.
DA170816 Wammer/Ninive er tidligere SV-velgere som nå vurderer å stemme Rødt for å bygge opp under det de ser som en enda tydeligere motvekt til høyresiden.
DA170816 Wammer/Ninive er tidligere SV-velgere som nå vurderer å stemme Rødt for å bygge opp under det de ser som en enda tydeligere motvekt til høyresiden.
DA170816 Lærerlederen mener politikerne må komme tydeligere på banen : ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/55PvK/Ap-politikere-frykter-Store-har-gjort-en-skattetabbe Vil vise frem skillelinjene tydeligere
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/55PvK/Ap-politikere-frykter-Store-har-gjort-en-skattetabbe Støre varsler nå en enda tøffere stil, og tydeligere oppgjør med Regjeringen.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/55PvK/Ap-politikere-frykter-Store-har-gjort-en-skattetabbe Skal bli tydeligere og tøffere ¶
VG170815 - Her har politikerne muligheten til å ta legge klare føringer og ta tydeligere beslutninger, sier Sandberg.
VG170815 - Det er viktig å få ned tiden som brukes på planlegging og omkamper, og vi ønsker en tidligere tydeligere involvering av entreprenørene, sier Sandberg i Entreprenørforeningen.
NL170815 Med de nyeste vikingfunnene på Hillesøy kan sporene etter han som bodde lengst nord av alle nordmenn bli enda tydeligere .
NL170815 Det er grunn til å spørre om ikke statsministeren i stedet burde gått foran og forsvart mer og tydeligere kritikk av religion, og makten over mennesker som utøves i troens navn i landet vårt.
DB170815 - Det som er interessant er at Jonas Gahr Støre, etter hvert som han snakker tydeligere , faller lenger og lenger ned på målingene.
DB170815 Opposisjonstilværelsen vil også tvinge fram et enda tydeligere retningsvalg.
DB170815 Og med tydeligere prioriteringer vil en også kunne vente tydeligere fronter innad i partiet.
DB170815 Og med tydeligere prioriteringer vil en også kunne vente tydeligere fronter innad i partiet.
AA170815 Aftenposten synes han fikk vist fram mye, og fremsto som « langt tydeligere enn han var for to år siden ».
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WEGx/Hvem-vant-partilederdebatten-Les-Aftenpostens-dom-her Han er også blitt en langt tydeligere debattant enn han var for to år siden og kan ikke beskyldes for tåkeprat nå.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/dV6LO/Avisene-karer-Store-til-debattens-vinner Men også Støre fikk vist fram mye, og fremsto som « langt tydeligere enn han var for to år siden ».
AA170814 Det finnes selvsagt unntak og eksempler på gode debatter som bidrar til å gjøre de politiske retningene tydeligere for folk, men i det store og hele har takten og tonen endret seg i negativ retning.
DB170813 Mange av dem tror allerede at han står på deres side, og det hadde vært ønskelig og viktig om han var tydeligere , mener Jan Arild Snoen.
AP170813https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/aV6VO/Aftenposten-mener-KrFs-feige-reformpause Det nærmer seg valg og partiene skal bli stadig tydeligere om hvorfor velgerne bør velge dem foran de andre.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4P9Vo/Solberg-avviser-at-Listhaug-gjor-drommen-hennes-vanskeligere-og-at-koalisjonen-hennes-rakner - Nei, det er den ikke, sier hun, selv om hun innrømmer at Venstre og KrF var litt tydeligere på at de ville støtte en borgerlig regjering ved forrige valg enn de er nå.
VG170811 - Det kunne ikke blitt tydeligere enn det er i vår rapport.
DB170811 Internt skal hun ha vært tydeligere
DA170811 De største endringene i den nye loven er lovfestet krav til nulltoleranse, en tydeligere aktivitetsplikt som erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten, et styrket vern mot krenkelser fra voksne i skolen, en bedre håndhevingsordning overtar for dagens klageordning, og at skoleeiere risikerer tvangsmulkt.
DA170810 Mannskrisen blir sjelden tydeligere .
VG170809 Men etter mandagens høydramatiske episode, « Queen of the Ashes », ble hintene om at noe kan være på gang enda tydeligere .
NL170809 Amundsen er på sin side en enda tydeligere talsmann for klassiske Frp-verdier på innvandring og klima.
DB170809 Det tror jeg har blitt enda tydeligere i dag.
DB170809 Statsministeren virket langt mer komfortabel da tema skiftet til utdanning, og snakket både saktere og tydeligere .
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KVVeE/Krf-profiler-mer-kritiske-til-Frp-samarbeid--Det-er-sa-man-nesten-far-vondt-i-magen Det er blitt enda tydeligere etter at valgkampen startet, sier Anker.
NL170808 Arbeiderpartiet ønsker å avbyråkratisere pleie- og omsorgstjenestene, forenkle og målrette rapporteringen, slik at denne kan gi et tydeligere bilde av kommunenes tjenester.
VG170806 - Vi har vært en tydeligere røst i mange av disse sakene.
DB170806 Men alle Dagbladet møter mener at Lothepus har satt Odda tydeligere på Norges-kartet for reisende.
DB170804 Man kunne imidlertid forventet at utvalget tydeligere uttrykte nettopp dette : De har levert en « design-to-cost»-løsning - ikke en anbefaling av det landforsvaret Norge faktisk trenger for å løse det oppdraget det er gitt.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent - Bør ikke POD gi en tydeligere avklaring på tidsbegrensningene for en slik ordning, slik utvalget etterlyser ?
AA170804 Han skjønner imidlertid at det er vanskelig for ul-Qadri å være tydeligere , og påpeker han vil kunne få problemer i Pakistan dersom han tok avstand fra blasfemilovgivningen.
DA170803 - Vår kulturpolitikk vil ha mye tydeligere ambisjoner og dermed sterkere forpliktelser, sier Arnstad, ¶
DA170803 Nå kan han se en tydeligere drøfting av seg selv på album nummer to, som kommer 11. august.
VG170802 Enda tydeligere blir partipolitikkens betydning for idretten av andre forhold vi har sett under dagens regjering.
DB170802 ¶ TALK TO THE HAND, DONALD : Audun Lysbakken mener statsminister Erna Solberg bør ta tydeligere avstand fra Donald Trump etter Dagbladets meningsmåling.
DB170802 Han sier Norge nå bør ta tydeligere skritt bort fra USA og Trump i utenrikspolitikken.
DA170802 AVSKRIVER KRF-debatt : Debatten de siste fire årene har handlet om Aps flørt med KrF, men nå blir det stadig tydeligere at SV mest sannsynlig vil spille en helt sentral rolle hvis vi skal få en ny regjering, mener Audun Lysbakken ( SV ).
DA170802 - Debatten de fire siste årene har handlet om Aps flørt med KrF, men nå blir det tydeligere og tydeligere at SV mest sannsynlig vil spille en helt sentral rolle hvis vi skal få en ny regjering, mener SV-lederen.
DA170802 - Debatten de fire siste årene har handlet om Aps flørt med KrF, men nå blir det tydeligere og tydeligere at SV mest sannsynlig vil spille en helt sentral rolle hvis vi skal få en ny regjering, mener SV-lederen.
DN170731 Dette vil dukke opp tydeligere i slutten av tredje kvartal, sier sjeføkonom for Kina hos Standard Chartered i Hong Kong, Ding Shuang, til Bloomberg.
AP170731https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqB9o/Direktoren-for-Valerengas-nye-stadion--Alt-du-ser-her_-kan-vi-tjene-penger-pa Vi får en enda tydeligere identitet når vi får samlet all vår virksomhet på ett tydelig geografisk utgangspunkt.
DN170730 Han skal blant annet planlegge å begrense tilgangen til presidenten og ha et tydeligere hierarki i staben for å stoppe det, forteller kilder nære Kelly til Politico.
VG170729 Det er litt vanskelig å vite nøyaktig hva jobben består av, og kanskje burde Semb vært tydeligere på hva og hvor han vil, både internt og eksternt.
DB170727 De ønsker jeg å være tydeligere på.
DB170727 Det viser også at norsk politikk bør være å styrke folkeretten for å gjøre den klarere og tydeligere i en verden hvor stedfortrederkriger og stormaktsrivalisering igjen begynner å gjøre seg gjeldende på den internasjonale arenaen.
VG170726 KONKRETE TILTAK : - De senere tids terrorangrep i Europa har frembrakt tydeligere standpunkter fra flere muslimske trossamfunn.
VG170726 De senere tids terrorangrep i Europa har frembrakt tydeligere standpunkter fra flere muslimske trossamfunn.
DA170725 Og de vurderer også å lage tydeligere regler for outsourcing av tjenester.
AP170725https://www.aftenposten.no/osloby/i/vqpKm/Historien-om-et-Vannspeil-Gi-byen-fjorden-tilbake Lederen av utgravningskontoret for Gamle Oslo, Erik Schia ønsket i tillegg en tydeligere markering av kongens gamle maktområde, noe som ga arkitekt Bogen en idé : « Vi fjerner lastesporene rett foran kirkeruinen og markerer 1300-tallets strandlinje med en smal vannlinje.
SA170724 Det går kanskje an å velge en tydeligere kaptein når VM nærmer seg, sier Kaggestad.
SA170724 Det blir spennende å følge utviklingen utover høsten, på om vi får et tydeligere svar på hvem som er i form i VM.
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Forrige-VM-endte-i-bitter-ordkrig-Na-vil-ikke-landslagssjefen-velge-mellom-Boasson-Hagen-og-Kristoff-239195b.html Det går kanskje an å velge en tydeligere kaptein når VM nærmer seg, sier Kaggestad.
FV170724https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Forrige-VM-endte-i-bitter-ordkrig-Na-vil-ikke-landslagssjefen-velge-mellom-Boasson-Hagen-og-Kristoff-239195b.html Det blir spennende å følge utviklingen utover høsten, på om vi får et tydeligere svar på hvem som er i form i VM.
BT170724https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Forrige-VM-endte-i-bitter-ordkrig-Na-vil-ikke-landslagssjefen-velge-mellom-Boasson-Hagen-og-Kristoff-239195b.html Det går kanskje an å velge en tydeligere kaptein når VM nærmer seg, sier Kaggestad.
BT170724https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Forrige-VM-endte-i-bitter-ordkrig-Na-vil-ikke-landslagssjefen-velge-mellom-Boasson-Hagen-og-Kristoff-239195b.html Det blir spennende å følge utviklingen utover høsten, på om vi får et tydeligere svar på hvem som er i form i VM.
AP170724https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Forrige-VM-endte-i-bitter-ordkrig-Na-vil-ikke-landslagssjefen-velge-mellom-Boasson-Hagen-og-Kristoff-239195b.html Det går kanskje an å velge en tydeligere kaptein når VM nærmer seg, sier Kaggestad.
AP170724https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Forrige-VM-endte-i-bitter-ordkrig-Na-vil-ikke-landslagssjefen-velge-mellom-Boasson-Hagen-og-Kristoff-239195b.html Det blir spennende å følge utviklingen utover høsten, på om vi får et tydeligere svar på hvem som er i form i VM.
AA170724 - Vi har i ettertid lært at vi burde kommunisert tydeligere at dette mest sannsynlig dreide seg om et totalhavari uten overlevende.
AA170724 Det er et arbeid jeg mener må intensiveres ettersom trusselbildet blir tydeligere .
VG170722 Sorgen og savnet blir enda tydeligere ettersom samfunnet rundt oss naturlig nok går videre.
DA170722 Så fort man kommer opp på A-lag viser jo forskjellene seg tydeligere , først og fremst med tanke på økonomi.
DA170722 Så fort man kommer opp på A-lag viser jo forskjellene seg tydeligere , først og fremst med tanke på økonomi.
VG170721 Å bringe islamsk religion tydeligere inn i opplæringen, og å ta evolusjonsteori ut, er et brudd med Tyrkias ikke-religiøse skolesystem, mener kritikerne.
DA170721 Nå ventes det at han vil spille en enda tydeligere rolle som Trumps forsvarer på TV.
AA170721 Nå ventes det at han vil spille en enda tydeligere rolle som Trumps forsvarer på TV.
VG170720 Men går vi til andre europeiske land som ligger foran oss i utvikling, fordi de har tatt i mot flere, ser vi problemene enda tydeligere .
DB170720 Men det blir stadig tydeligere at han hovedsakelig er verdens største internettroll når han fyrer av en rasistisk, idiotisk, løgnaktig eller selvmotsigende twittermelding.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Selv har han fått et mer helhetlig perspektiv på politikken, og han er blitt tydeligere på hvilke saker som virkelig betyr noe for ham.
VG170719 WITMARSUM ( VG ) Heerenveen-trener Jurgen Streppel kunne ikke vært tydeligere : Martin Ødegaard er fast på laget kommende sesong.
DB170719 Da blir også Norges dilemma tydeligere .
DB170716 Det så vi enda tydeligere da Frankrike plukket den norske defensiven fra hverandre i den siste oppkjøringskampen tirsdag kveld.
VG170715 APELDOORN ( VG ) Solveig Gulbrandsen ( 36 ) misliker at landslagstrener Martin Sjögren ( 40 ) ikke er tydeligere i målet før EM.
VG170715 Gjennom natten var det kamphandlinger i Ankara og Istanbul, men det ble stadig tydeligere hvor dårlig planlagt kuppforsøket var.
VG170715 ANKARA ( VG ) Ett år etter det blodige kuppforsøket er Tyrkia et endret land : Splittelsen er tydeligere , men president Erdogan er mektigere enn noensinne.
DB170715 Han er tydeligere en klatrer, jeg er en passista.
DB170715 I fjor sank produksjonsvolumet og det ble tydeligere at det er naturen selv som bremser.
VG170714 - De var mye tydeligere før, skyter Listhaugs mann Espen Espeseth inn.
AA170712 På det nye underskiltet vil det komme tydeligere frem at svingepåbudet ikke gjelder buss, taxi og moped.
AP170710https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/dVr7j/Petter-Snare-er-rett-mann-til-a-sette-Bergen-pa-kunstkartet Det er nok ingen som har bekledt toppstillinger i et norsk museum med en slik bakgrunn før, men det er nettopp dét som kan gi nytt liv til Kode ( Kunstmuseene i Bergen ) og sette Bergen tydeligere på kunstkartet.
VG170709 I Polen var Trump tydeligere enn tidligere i kritikken av Russland for « destabiliserende aktiviteter » i Ukraina og andre steder.
DB170709 Hagen innrømmer at de nok kunne vært klarere i meldingen og vært tydeligere på at det ikke er nødvendig å kaste disse burgerne.
NL170708 Det er et arbeid jeg mener må intensiveres ettersom trusselbildet blir tydeligere .
VG170707 VIL PRIORITERE TYDELIGERE : Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.
VG170707 NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt uttaler til VG at de fra 2018-budsjettet ønsker å prioritere sine midler enda tydeligere , og at mest mulig av midlene skal gå til aktivitet.
VG170707 Denne gang var Trump derimot langt tydeligere i sin NATO-støtte.
SA170707 Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF mener at det er et spørsmål om prioritet, og at de inn mot budsjettet for 2018 jobber med å være enda tydeligere i prioriteringene.
DB170707 Så er jeg helt enig med Brun-Pedersen i at kristendommens kulturelle og historiske betydning gjerne kan komme tydeligere fram i språkfag, historie og samfunnsfag også.
AP170707https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-slar-tilbake-mot-Koteng-kritikken--Han-etterspor-tiltak-som-allerede-er-iverksatt-238451b.html Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF mener at det er et spørsmål om prioritet, og at de inn mot budsjettet for 2018 jobber med å være enda tydeligere i prioriteringene.
NL170706 Statsrådens storsinn syntes enda tydeligere i adventstida samme år.
AA170705 « Siden den første langtidsplanen ble lagt frem, er omstillingsutfordringen i både privat og offentlig sektor blitt enda tydeligere .
VG170704 Mens nordmannen valgte å svare diplomatisk overfor norske journalister, var lagledelsen langt tydeligere i språket.
VG170704 Det er et arbeid jeg mener må intensiveres ettersom trusselbildet blir tydeligere .
VG170704 Det er et arbeid jeg mener må intensiveres ettersom trusselbildet blir tydeligere , sier Raja.
DB170704 Om det stemmer at Arbeiderpartiet vil føre en mer ambisiøs politikk, bør de vise det enda tydeligere fram mot valget.
VG170702 Det blir ikke bedre for Northug at landslagsmodell-utvalget fra 2016 markerte enda tydeligere at det i fremtiden ikke finnes noen Coop-åpning for Mosvik-ekspressen.
VG170701 Så har det nok også å gjøre med at vi har kommunisert tydeligere hvilke krav som stilles til deg, slik at søkerne på forhånd vet hva som forventes.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Apne-Hoyre-er-skuffet-over-at-Raymond-Johansen-ikke-har-fulgt-opp-lofte-om-a-ta-imot-flere-LHBT-flyktninger-til-Oslo-624219b.html Vi kunne kanskje ha hatt en enda tydeligere dialog med IMDI om dette, men jeg mener det er et poeng at hele bystyret stiller seg bak den nye politikken vi nå foreslår, og som skal vedtas i september.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Apne-Hoyre-er-skuffet-over-at-Raymond-Johansen-ikke-har-fulgt-opp-lofte-om-a-ta-imot-flere-LHBT-flyktninger-til-Oslo-624219b.html Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, mener at byrådet kanskje kunne hatt en enda tydeligere dialog med IMDI om å plassere LHBT-flyktninger i Oslo.
DB170630 Daniel Poohl fra EXPO mener konferansen i Oslo har en tydeligere rasistisk profil enn tidligere konferanser.
DB170630 På samme måte har ansvarlig statsråd Jan Tore Sanner med TEK17 ønsket å lage en enklere forskrift med tydeligere språk og med en klar forenkling av regelverket.
SA170629 Nylig bestemte NIF seg for å legge frem reiseregninger og ha en enda tydeligere åpenhet.
DN170629 Det vil bli tydeligere om noen måneder, sier senioranalytiker Phil Flynn i Price Futures Group, ifølge MarketWatch.
DB170629 Hun tar forbehold om at lovforslaget ikke er vedtatt ennå, og mener CDU også kunne ha vært tydeligere i spørsmålet.
DB170629 - De burde vært tydeligere , slik at den enkelte organist slapp å ta ansvar for dette.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/En-gullgrossist-og-en-naringslivstopp-Disse-to-kjempet-om-toppjobben-i-norsk-idrett-238059b.html Nylig bestemte NIF seg for å legge frem reiseregninger og ha en enda tydeligere åpenhet.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/leder/Valgterror-fra-Frp-336183b.html Deres nye utspill får disse svakhetene tydeligere frem.
VG170627 Økonomisk vekst og økende kommersialisering, økt orientering mot jevnaldrende og ungdomskulturer og sist men ikke minst : økt individualisering med tydeligere krav om selvrealisering og selvdisiplinering.
DB170627 - Dette er et eksempel på at norsk idrett og idrettsforbundet må bli tydeligere på sin holdning til verdier generelt og bruk av alkohol spesielt i alle sammenhenger, og vi har endret rutinene for hvordan vi skal gjøre dette fremover, sier Røine til TV 2.
DB170627 Tegnene blir stadig tydeligere : Donald Trump forbereder seg på at Iran vil være den neste fienden å beseire når den såkalte islamske staten, IS, er nedkjempet.
DA170626 Med freden har det også blitt tydeligere at myndighetene og lokalsamfunn rundt om i Colombia har ulikt syn på hvordan økonomisk utvikling skal finne sted, og hvem sine interesser som skal veie tyngst, sier colombianerne.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html - Men det er blitt mye tydeligere etter at kreftområdet er blitt en viktig del av debatten.
DB170624 - Dagbladets undersøkelse viser en tydeligere tendens enn jeg har trodd.
DB170624 - Tydeligere enn jeg hadde trodd ¶
VG170623 Vi som hjelpeorganisasjoner kan bli tydeligere om hva bistand og nødhjelp kan utrette - og hva vi ikke kan gjøre alene.
VG170622 Angrepene mot den sittende regjeringen er blitt tydeligere .
NL170622 Det blir stadig tydeligere at det kan ha vært en forhastet beslutning å slukke den velfungerende teknologien i FM-nettet for evig og alltid.
VG170621 ISTANBUL ( VG ) Tyrkia kommer utstøtte Qatar til unnsetning, og markerer samtidig ønsket om en tydeligere rolle i Midtøsten.
NL170621 Navnet TIL ble grafisk tydeligere .
DN170621https://www.dn.no/nyheter/2017/06/21/2045/Handel/tar-jerngrep-i-jernia-kjeden Når « nye » Jernia presenteres er målet å bli tydeligere .
AP170621 Avvergeplikten - plikten som vi alle har til å gripe inn overfor vold - må bli klarere og tydeligere .
NL170620 De samles til faglig debatt om hvorfor og hvordan kunst og kultur skal ta en tydeligere plass i det stadig mer internasjonale ordskiftet om utviklingen i Arktis.
AP170620 Jeg tror kanskje vi ikke skal ha med alle ting vi føler vi burde kunne gjøre i perioden, men være enda tydeligere på noen prioriterte områder.
DB170619 Jeg synes det startet veldig trygt og forsiktig og politisk korrekt, men det har tatt seg opp på slutten, da det har blitt tydeligere hva slags historie dette er, sier Dagbladets anmelder Marie L.
FV170617 Foto : Iori Sagisawa / Kyodo News via AP / NTB scanpix Tydeligere bilde av skadene på USS Fitzgeralds styrbord side.
DN170617 Tydeligere bilde av skadene på USS Fitzgeralds styrbord side.
DB170617 ¶ SKADET : Et tydeligere bilde av skadene på USS Fitzgeralds styrbord side.
BT170617 SMELL : Tydeligere bilde av skadene på USS Fitzgeralds styrbord side.
VG170616 Men i Norge, som kjører på ren vannkraft, blir den egentlige agendaen tydeligere enn alle andre steder.
SA170616 Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth har gitt mobilselskapene frist til tirsdag neste uke med å informere mobilkundene tydeligere om begrensningene i fri roaming.
DN170616 Men vi gjør linjene tydeligere , sier justisminister Per-Willy Amundsen.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-utsetter-avklaring-om-eggdonasjon-og-assistert-befruktning-til-enslige-623250b.html Videre foreslås det en mer fleksibel regulering av lagringstid for befruktede egg og tydeligere regulering av bruk av lagrede befruktede egg.
AP170616 Videre foreslås det en mer fleksibel regulering av lagringstid for befruktede egg og tydeligere regulering av bruk av lagrede befruktede egg.
AP170615https://www.aftenposten.no/osloby/Deichman-blir-herre-i-eget-hus-623269b.html Dette er en omorganisering som gjelder hvordan vil skal drive bibliotekvirksomheten, og i det lange løp vil brukerne se at vi blir tydeligere og med en sterkere posisjon der vi rekker ut til enda flere brukere, noe Deichman er svært avhengig av, sier Skansen.
AP170615 Dette er en omorganisering som gjelder hvordan vil skal drive bibliotekvirksomheten, og i det lange løp vil brukerne se at vi blir tydeligere og med en sterkere posisjon der vi rekker ut til enda flere brukere, noe Deichman er svært avhengig av, sier Skansen.
DB170614 Og tilføyde at muslimske ledere måtte være enda tydeligere i kampen mot ekstremt tankegods.
VG170613 Hun etterlyser bedre tilrettelegging fra både Nav og næringsliv og tydeligere politiske tiltak for at flere som henne kan stå i jobb.
SA170613 Norges kaptein, og var en tydeligere sjef i bakre ledd enn han var mot Tsjekkia.
NL170613 Vi trenger et tydeligere engasjement når byen risikerer å miste et selvstendig juridiske fakultet som fungerer utmerket i dag.
AP170613https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Han-var-Norges-beste-spiller-mot-Sverige-237228b.html Norges kaptein, og var en tydeligere sjef i bakre ledd enn han var mot Tsjekkia.
AP170613 Norges kaptein, og var en tydeligere sjef i bakre ledd enn han var mot Tsjekkia.
VG170612 - Vi mener at arbeidsgivers styringsrett skal være enda tydeligere i form av valg av uniform, klesplagg og hodeplagg enn det er i dag, sier fungerende innvandringsminister Per Sandberg ( Frp ) til VG.
DB170612 -  Og det er kanskje enda tydeligere når det gjelder « spesialen ».
DB170612 Alt vi spiser og gjør søker mot noe kraftigere og tydeligere .
DB170611 Nå er sporten selv nødt til å vise enda tydeligere at langrenn mest av alt skal være bred folkebevegelse.
DA170611 Lørdagens 1-1-kamp mot VM-jagende Tsjekkia var et tydelig signal om et tydeligere A-landslag etter flere år med vingling.
DB170610 Å utvikle partiorganisasjonen og gjøre partiets ideologi tydeligere anses som en viktig oppgave for den påtroppende lederen.
DB170610 Klassekonflikten er et tydeligere tema i tv-serien enn i romanen til Atwood. Én årsak til det, er at serien lar oss bli kjent med flere av karakterene.
DA170610 Til høsten kommer det endringer i opplæringsloven, som kort går ut på at skolene skal ha en tydeligere aktivitetsplikt.
AA170610 Å utvikle partiorganisasjonen og gjøre partiets ideologi tydeligere anses som en viktig oppgave for den påtroppende lederen.
SA170609 President i det tyske fotballforbundet og medlem av FIFA-rådet, Reihnard Grindel har vært tydeligere .
AP170609 President i det tyske fotballforbundet og medlem av FIFA-rådet, Reihnard Grindel har vært tydeligere .
AA170609 « I lys av Klemenskirkefunnet er det grunn til å etterlyse en tydeligere tilstedeværelse i trøndelagshistorien av alle de alternative stedene » skriver Axel Christophersen.
AA170609 I lys av Klemenskirkefunnet er det grunn til å etterlyse en tydeligere tilstedeværelse i trøndelagshistorien av alle de alternative stedene, personene, historiske sammenhengene og konsekvensene som fortellingene om Norges nasjonalhelgen inneholder.
VG170608 , er enda tydeligere på at Trump har gått langt over streken.
VG170608 Legger man også inn den forutsetningen at Storbritannia ikke bare er det vesteuropeiske land med lavest valgdeltagelse blant unge, men at det også er en tydeligere systematikk i forskjellen mellom hvilke politiske partier som eldre og yngre sympatiserer med, er det vanskelig å se for seg at Labour skal kunne gjøre det særlig bedre enn i 2015.
VG170608 Vondt å kjenne på at man burde sagt tydeligere fra, satt andre grenser for seg selv.
DB170608 - Det kan ikke være noe tydeligere tegn enn at NATO og artikkel fem er sentrale i Canadas nasjonale sikkerhetspolitikk, sa hun.
DA170608 Nemlig at kvinner må ta tydeligere styring.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/Forbrukerombudet-Oncolomeds-markedsforing-av-kreftbehandling-i-utlandet-er-ulovlig-622722b.html Vi skal bli enda tydeligere på de lovnadene som vi allerede gir.
AP170608 Vi skal bli enda tydeligere på de lovnadene som vi allerede gir.
AA170608 Han medgikk at han kunne ha gitt Stortinget tydeligere beskjed om at det kunne bli vanskelig å gi fellingstillatelser i tråd med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, selv om det nå er flere ulver enn det Stortinget har bestemt skal være bestandsmålet. ( ©NTB ) ¶
DB170607 Bakteppet kunne ikke vært tydeligere : 5700 mennesker skal etter planen jobbe her i framtida.
BT170607 Vi ser også at Kina posisjonerer seg for en tydeligere lederrolle på klimaområdet.
AA170607 Berit Tiller ( H ) fortsatte argumentasjonen rundt det hun i lang tid har hevdet : Hun og Høyre ønsker en tydeligere utvikling inn mot Midtbyen.
VG170606 Kritikken har likevel vært merkbart tydeligere i utlandet enn her i Norge.
VG170606 Der påpekte Ap og Sp at « det er behov for å lovfeste hva slags omsorg asylbarna har krav på og stille tydeligere krav til asylmottakene ».
AA170606 Prisfallet er dog tydeligere enn hva vi hadde forventet, sier Storset.
DA170602 Hensikten med togreisen var å markere at en hel landsdel krever en tydeligere prioritering av InterCity når Stortinget skal vedta ny nasjonal transportplan.
DA170602 - Det er bedre, men det må bli enda tydeligere .
DA170602 - Ap må bli tydeligere
BT170602 Hos oss har det i alle fall gitt en helt nødvendig anledning til å revidere, skjerpe og prioritere tydeligere i all kulturjournalistikk.
VG170601 Han har vært tydelig på at han ønsker at klubben skal forsterke seg og være en tydeligere tittelkandidat, sier Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.
DB170601 Jeg var redd jeg skulle få slengt kommentarer i trynet, som hvorfor jeg møtte en « ukjent » mann i første omgang, hvorfor jeg ikke visste bedre eller hvorfor jeg ikke ga deg et tydeligere nei i tilfelle du ikke ville skjønne litt hulking og gråting.
BT170601 Vi ser allerede at EU og Kina er enda tydeligere på gjennomføringen av avtalen, fastslår Gulowsen.
AP170601 - Tallene viser tydeligere enn noen gang at en av bibliotekenes viktigste målgrupper svikter.
AP170601 POD må tåle kritikk, men man kan ikke fullstendig overse at direktoratet har fulgt opp politiske føringer om en sterkere og tydeligere ledelse.
AA170601 Vi ser allerede at EU og Kina er enda tydeligere på gjennomføringen av avtalen, fastslår Gulowsen.
AA170601 - Tallene viser tydeligere enn noen gang at en av bibliotekenes viktigste målgrupper svikter.
VG170531 Men problemet kommer mye tydeligere frem om man ser på antallet au pairer som kontaktet nasjonalt hjelpesenter for au pairer i fjor.
SA170531 Trumps motstand mot Parisavtalen har tvunget andre land til å bli tydeligere i sitt forsvar av den, mener Wendel Trio i CAN Europe, en paraplyorganisasjon for europeiske miljøorganisasjoner.
FV170531 Trumps motstand mot Parisavtalen har tvunget andre land til å bli tydeligere i sitt forsvar av den, mener Wendel Trio i CAN Europe, en paraplyorganisasjon for europeiske miljøorganisasjoner.
DA170531 Vi legger til grunn at tydeligere rammer for private aktører på fosterhjemsområdet skal være på plass før kommunene overtar finansieringsansvaret for ordinære fosterhjem, som tidligst er i 2020, sier han.
AA170531 USAs president Donald Trumps motstand mot Parisavtalen har tvunget andre land til å bli tydeligere i sitt forsvar av den, mener Wendel Trio i CAN Europe.
AA170531 Vi må bli enda tydeligere på sakene som har betydning for distriktene, som har fått mye fokus den siste tida.
VG170530 Nettopp ved å være fysisk tilstede på Utøya, og dermed bli tvunget til å ta innover oss hva som skjedde akkurat der, kunne vi forstått enda tydeligere hvorfor konferansens tema er av viktighet.
DB170530 Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, ser seg også enig i at dagligvareaktører skal være tydeligere på opprinnelsen til produktene.
DA170529 I den nye loven ble det blant annet tydeligere hva som regnes som voldtekt.
AP170529 Tydeligere skilt inne i tunnelen : « Snu og kjør ut igjen / Turn + Brann/Fire ».
VG170528 - Utover vinteren og våren 2014, så ble det tydeligere og tydeligere hva direktøren og den nye ledelsen i POD ville.
VG170528 - Utover vinteren og våren 2014, så ble det tydeligere og tydeligere hva direktøren og den nye ledelsen i POD ville.
VG170527 Noen kan til og med finne det for godt å bli skuffet over at hun går i en mye tydeligere elektronisk retning.
VG170527 Dette understreker igjen at det er valg og handlinger som er årsak til terror, og det blir enda tydeligere om vi også ser at Romarheims definisjon tydeliggjør at de direkte ofrene for volden er ikke de endelige målene for volden.
BT170526 Både Gjørv-kommisjonens rapport og Politianalysen påpeker at det er behov for en bedre, tydeligere og mer helhetlig styring av politiet.
AP170526 Tydeligere skilt inne i tunnelen : « Snu og kjør ut igjen / Turn + Brann/Fire ».
DA170524 Studentenes stemme skal løftes enda tydeligere fram, fordi vi vet at det beste studiemiljøet skapes når brukerne selv er med på å forme det.
DA170524 Den mer konstruktive kritikken vil peke på økt balltempo og tydeligere bevegelser.
AA170524 Dette er den virkelig nye og store utfordringen for norsk bistand nå : Tydeligere fattigdomsorientering, tydeligere prioritering av de mest marginaliserte.
AA170524 Dette er den virkelig nye og store utfordringen for norsk bistand nå : Tydeligere fattigdomsorientering, tydeligere prioritering av de mest marginaliserte.
AP170523 Han understreker at Aftenposten i tiden fremover kommer til å prioritere tydeligere de viktigste feltene og jobbe metodisk med kvaliteten på journalistikken.
VG170522 Vi skal bli enda tydeligere på de lovnadene som vi allerede gir.
NL170522 Sosialistpolitikernes agitasjon og innsats i Troms burde ha kommet tydeligere fram i denne boka ; samen Isak Saba ( 1875-1921 ) som representerte partiet for Øst-Finnmark 1906-1912, agiterte f.eks. sterkt både for bedre lærerlønn og større statlig innsats for distriktene.
DA170522 På den måten blir de synlige for oss og litt tydeligere enn de er ellers.
NL170521 Vi trengte å bygge en tydeligere plattform for prosjektet, sterkere forankra i både fagmiljø og deltakere.
AP170521https://www.aftenposten.no/norge/Kreftforeningen-om-Oncolomeds-markedsforing--Ordlyden-villeder-og-forleder-mennesker-i-dyp-krise-617768b.html Vi skal bli enda tydeligere på de lovnadene som vi allerede gir.
AP170521 Vi skal bli enda tydeligere på de lovnadene som vi allerede gir.
AP170521 Han mener nettet allerede har vært ødelagt i flere år, og at dette bare blir tydeligere for flere.
VG170520 En tydeligere parallell til Trump som ledertype finner man litt lenger bak i tysk historie, hos egosentrikeren med keisertrone : Ingen Hitler, men en løs kanon på kommandobroen.
DB170520 ¶ JA TIL SPRÅKUNDERVISNING : Erna Solbergs partifeller i Oslo Høyre ønsker tydeligere krav til norskundervisning i barnehagen.
DA170520 Han illustrerer det med den absurde apescenen og gjør symbolikken enda tydeligere på den gedigne middagsscenen fra Grand Hotell i Stockholm, der en performancekunstner som står for underholdningen ikke går ut av rollen.
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Isaksen-krever-svar-om-Aps-nye-prestisjereform-621460b.html ) vil gi den enkelte tydeligere rettigheter, bedriftene og virksomheter flere muligheter og bringe utdanningsinstitusjonene tettere på arbeidslivet », står det i det nye Ap-programmet.
AP170520 ) vil gi den enkelte tydeligere rettigheter, bedriftene og virksomheter flere muligheter og bringe utdanningsinstitusjonene tettere på arbeidslivet », står det i det nye Ap-programmet.
NL170519 Selvsagt forsøker veivalgsmeldingen å vektlegge Norges tradisjonelle rolle som forebygger og selvsagt uttrykker den et ønske om at fredelige løsninger skal vinne frem, men den er langt tydeligere i måten den snakker om de militære forpliktelsene Norge har i NATO-operasjoner.
DB170519 De olympiske sjefene hadde nok sine politiske grunner til samarbeidet, men nå er de økonomiske mulighetene blitt stadig tydeligere : ¶
DB170519 , har fått folk til å etterlyse et tydeligere ansvar hos store formidlere som Facebook, Google og Wikipedia.
DA170519 | Tunge biler kan bli forbudt i Oslofjordtunnelen ¶ Tydeligere skilting og raskere bom er noen av branntiltakene som innføres i Oslofjordtunnelen.
AA170519 | Tunge biler kan bli forbudt i Oslofjordtunnelen ¶ Tydeligere skilting og raskere bom er noen av branntiltakene som innføres i Oslofjordtunnelen.
VG170518 Intern kritikk : Beskjed til Ap-lederen fra grasrota : Bli tydeligere .
DA170518 - Skal bli tydeligere
DA170518 - Frp skal bli en tydeligere stemme på rådhuset.
AA170518 Derfor trengs det nå en ny og mer ambisiøs plan og tydeligere politiske grep.
VG170516 - Sånn som vi fremstår nå, så har vi all grunn til å være enda tydeligere med hvordan vi ønsker å fremstå frem mot den kampen, sier Erlandsen om jobben som må gjøres den neste uken.
VG170516 Det bare demonstrerte hans poeng enda tydeligere : Musikk er følelser, ikke fyrverkeri.
DB170516 - Samtidig skal våre veiledere bli flinkere til å stille tydeligere krav til arbeidssøkerne, noe som kan medføre bortfall av dagpenger for en periode, skriver de i en e-post til Dinside.
AA170516 Men så, krysser vi den globale beregningsmetoden med den nære samiske lokalkunnskapen, danner det seg et tydeligere bilde vi kan styre etter.
VG170515 Valget kunne ikke vært tydeligere .
VG170515 LÆRERE : - Valget kunne ikke vært tydeligere .
VG170515 Dette er temaer som bør få en tydeligere plass på lærerværelsene.
SA170515 I den andre perioden ble det enda tydeligere at norske ishockeyspillere har litt igjen til de når samme nivå som hardbarkede NHL-proffer.
NL170515 Eller tydeligere : brukes de kun til merkevarebygging ?
BT170515 Etter de massive protestene fra kulturfeltet, er det forståelig at flertallet i Stortingets kulturkomité ønsker seg en lov som tydeligere avklarer opphavspersoners rettigheter.
AP170515 I den andre perioden ble det enda tydeligere at norske ishockeyspillere har litt igjen til de når samme nivå som hardbarkede NHL-proffer.
SA170514 Dominansen kan altså bli enda tydeligere når RBK finner seg selv.
AP170514 Dominansen kan altså bli enda tydeligere når RBK finner seg selv.
DA170513 Utstillingens tittel kunne ikke vært tydeligere : « If you don't like art, Goodbye, Fuck off, Go home... », eller « Hold deg hjemme hvis du ikke liker kunst ».
VG170512 Så vil det bli interessant å se hvordan den delen av idrettsledelsen som har forfektet en usunn holdning, heretter vil ta innover seg den nye tiden : ¶ * 1 Får vi en endring i kommunikasjonsformen helt på toppen ? * 1 Blir det lettere å få tydeligere svar, også i de sakene som ikke har noe med den nylig innførte innsynsretten å gjøre ?
VG170512 Les også : Beskjed til Ap-lederen fra grasrota : Bli tydeligere .
DB170512 Det krever i så fall en tydeligere ledelse der idrettspresident Tom Tvedt tar et oppgjør med splittelsen og den manglende lojaliteten i sitt eget styre.
AP170512https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-er-nervos-for-analsex-Hvordan-skal-jeg-ga-frem-Hilsen-jente-19-620879b.html Det kan hende du synes dette er litt diffust, og at du ønsket en tydeligere oppskrift på hvordan dere skal gå frem.
AP170512 Det kan hende du synes dette er litt diffust, og at du ønsket en tydeligere oppskrift på hvordan dere skal gå frem.
DN170511 Men vi går ikke til dem for å diskutere nyhetsretten - de la ned nyhetene sine i sin tid, sa Sandnes, før han la til at det er alles interesse at man får tydeligere grenser på hvor langt nyhetsretten strekker seg.
DB170511 Washinton Post skrev torsdag om hvordan Donald Trumps raseri mot Comey ble tydeligere hver gang FBI-sjefen dukket opp i media.
DB170511 Comey, ble tydeligere for hver gang FBI-sjefen dukket opp i media.
DB170511 Både Nasjonalgalleriets Venner og pressen har mast utålmodig på et tydeligere engasjement for videre bruk av den gamle ikoniske bygningen.
DA170511 I stedet utviklet de en tydeligere sanksjonspolitikk, sterkt diktert av USA, forklarer Helgesen.
SA170510 Han forteller at det er noen vilkår som særforbundene må innfri og følge opp, enda tydeligere enn flere har gjort hittil.
DN170510 Vi ønsker en tydeligere forklaring på hvordan tildelingen gjøres, en nærmere beskrivelse på hva som skal til for å få utbetalt kompensasjon.
DN170510 - Det handler ikke om styringen, men om at programmet ikke er tydeligere forklart, sier hun og understreker at det ikke er noen dramatikk i at hun tok turen til generalforsamlingen på vegne av KLP tirsdag.
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettspresidenten-nadelos-mot-synderne-235333b.html Han forteller at det er noen vilkår som særforbundene må innfri og følge opp, enda tydeligere enn flere har gjort hittil.
AP170510 Han forteller at det er noen vilkår som særforbundene må innfri og følge opp, enda tydeligere enn flere har gjort hittil.
SA170509 Kunne vært mye tydeligere
SA170509 I så fall kunne det både i rettferdighetens, ytringsfrihetens og i demokratiets navn vært uttrykt ganske mye tydeligere .
DB170509 Nå pusher han riktignok EAAs advokater på Patrik Sjöberg for å få et enda tydeligere dementi av den konkrete påstanden om et fikset kontrollregime på Bislett enn det tilbaketoget som høydehopperen prøvde seg på i Expressen før helgen, men dette dreier seg ikke om en for sleivete svensk uttalelse eller tapt norsk ære som kan gjenopprettes av en domstol.
DB170509 Om noe er vegansk, eller vegetarisk - hvorfor ikke gjøre det litt tydeligere ?
DB170507 Ironien blir tydeligere om vi setter den i perspektiv.
VG170505 SPISSERE OG TYDELIGERE : 2015-versjonen av bergenskvartetten Blood Command er spissere, tydeligere og mye bedre enn noensinne.
VG170505 SPISSERE OG TYDELIGERE : 2015-versjonen av bergenskvartetten Blood Command er spissere, tydeligere og mye bedre enn noensinne.
VG170505 Derfor fikk Cashmere Cat terningkast fem for nye « 9 » ¶ 2015-versjonen av bergenskvartetten er spissere, tydeligere og mye bedre enn noensinne.
VG170505 Kontrastene mellom de to kunne ikke være tydeligere , også når det gjelder Frankrikes indre og ytre sikkerhet.
DN170505 Vi må bli enda tydeligere i politikken vår og sørge for at vi er synlige i det politiske bildet, sier parlamentarisk leder Harald T.
DB170505 Vi må bli enda tydeligere i politikken vår og sørge for at vi er synlige i det politiske bildet, sier parlamentarisk leder Harald T.
DA170505 Vi må bli enda tydeligere i politikken vår og sørge for at vi er synlige i det politiske bildet, sier parlamentarisk leder Harald T.
BT170505 Vi må bli enda tydeligere i politikken vår og sørge for at vi er synlige i det politiske bildet, sier parlamentarisk leder Harald T.
AA170505 Vi må bli enda tydeligere i politikken vår og sørge for at vi er synlige i det politiske bildet, sier parlamentarisk leder Harald T.
AA170505 I landsmøtetalen fremsto hun tydeligere , tøffere og med mer fokus på kjernesakene til partiet enn på lenge, skriver vår komentator.
AA170505 Jo mer jeg studerer SSB-tallene og ser meg rundt, desto tydeligere blir det at er at folk flest er svært forskjellige.
BT170504 Frp har sørget for at skiftet har vært tydeligere enn det ville vært med en regjering uten ytterfløyen.
AA170504 Veilederen skal gjøre det tydeligere for skolene når elever kan deles inn i grupper etter kjønn.
VG170503 Frp driver en skarpere og tydeligere opposisjonspolitikk enn Høyre.
DB170503 Tvert imot er sammenhengen tydeligere enn noensinne.
DA170502 De religiøse konfliktlinjene er knapt tydeligere enn under The Old Firm - lokaloppgjørene mellom Glasgow Rangers og Celtic - eller regionalt og historisk mellom katalanske Barcelona og den fascistiske diktatoren Francos favorittklubb Real Madrid.
DA170502 Forbundsleder i YS-forbundet Negotia, Arnfinn Korsmo, mener det bør bli tydeligere gevinster for fagorganiserte.
DA170502 Det ønsker vi nå å utfordre gjennom å si at de som er med på laget og finansierer fagforeningene gjennom kontingenten bør stå igjen med en tydeligere gevinst, sier forbundsleder i Negotia, Arnfinn Korsmo, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AP170502 Det er også derfor den nye rammeplanen er tydeligere på blant annet samarbeidet med hjemmet, sier Torbjørn Røe Isaksen.
AP170502 Den er også tydeligere på hva barnehagen og de ansatte skal gjøre.
AP170502 Barnehageeiers-, styrers- og pedagogisk leders ansvar og roller er tydeligere beskrevet i den nye rammeplanen.
AP170502 Det kan så være, men et enda tydeligere trekk er hvordan Frp har omfavnet Ap-idealer og i dag kjemper for politiske saker partiet tradisjonelt har vært imot.
BT170501 Vi ser flere utfordringer som må løses for at barnehagene skal gå i en bærekraftig retning : De ansatte i barnehagene må bli tydeligere formidlere av etiske verdier, både i ord og i handling.
AA170501 KrF-ledere på Sørlandet mener partiledelsen må bli tydeligere på at det er samarbeid med Høyre som gjelder, skriver Fædrelandsvennen.
SA170430 Arvtakeren tar selvkritikk og varsler et tydeligere KrF.
DB170429 Vi er enige om at både OSM Aviation og Norwegian kan være enda tydeligere overfor våre amerikanske kolleger for å unngå misforståelser.
DB170429 Vi er enige om at både OSM Aviation og Norwegian kan være enda tydeligere overfor våre amerikanske kolleger for å unngå misforståelser.
BT170429 Gjennom valgkampen blir saker og kandidater kjent for innbyggerne på en mye tydeligere måte enn om bystyret og et udefinert frivillighetsråd skal utpeke bydelsstyret.
AP170429 Mens Eriksen er blitt oppfattet som åpen for samarbeid med Arbeiderpartiet, er Ropstad tydeligere plassert på høyresiden i KrF.
VG170428 Etter å ha lest denne boken ferdig, savner jeg til tross for tykkelsen likevel en tydeligere oppsummering til slutt, der forfatteren med fordel kunne vært enda mer tilstede i sin egen tekst.
VG170428 Det blir stadig tydeligere at de to NATO-allierte USA og Tyrkia, med henholdsvis den største og den nest største hærstyrken i alliansen, er på kollisjonskurs om Irak og Syria.
VG170428 - Etter å ha jobbet både med journalistikk og i Forsvaret, ser jeg tydeligere spriket mellom de politiske ambisjonene, og den realiteten norske soldater står overfor på bakken.
DB170428 KrFU-leder Ida Lindtveit poengterer viktigheten av å være tydeligere på at KrF er et kristendemokratisk parti.
DB170428 TYDELIGERE : Fjerner du rammen rundt ikonene blir flere av dem større og tydeligere .
DB170428 TYDELIGERE : Fjerner du rammen rundt ikonene blir flere av dem større og tydeligere.
DB170428 Ingen etablerte partier har et tydeligere budskap knyttet til kontantstøtte, bioteknologi og KRLE-faget.
DB170428 Dette er fortsatt en viktig sak for partiet, men dets økende popularitet skyldes først og fremst sentrum-periferidimensjonen : Senterpartiet er det partiet som tydeligere enn noen andre protesterer mot kommunereform, svekket tjenestetilbud i distriktene og mot ekspertveldet i Oslo og Brussel.
DB170428 Selv om han fremstår som tydeligere liberal, må han forsatte sin vanskelige balansegang.
AA170428 Derfor er jeg nå glad for at vi ønsker å få inn språkopplæring for mottakere av kontantstøtte der hvor det er behov, men jeg ønsker at vi kan være enda tydeligere , sa Andresen fra talerstolen i sitt innlegg.
VG170427 Det tydeligste signalet på Aps tydeligere sentrumslinje er nok likevel det uttalte ønsket om et utstrakt samarbeid mellom Ap og sentrumspartiene.
VG170427 Men dersom vi har et annet flertall på Stortinget etter valget, vil det åpenbart komme en tydeligere invitasjon til KrF, sier en sentral Ap-politiker.
SA170427 - Noen har spilt inn at klubbene bør bli tydeligere og bli enige om å satse på én eller to, men det er vel ikke tradisjon for at noen legger seg lavt for at naboen skal stå opp og frem.
FV170427 - Noen har spilt inn at klubbene bør bli tydeligere og bli enige om å satse på én eller to, men det er vel ikke tradisjon for at noen legger seg lavt for at naboen skal stå opp og frem.
BT170427 - Noen har spilt inn at klubbene bør bli tydeligere og bli enige om å satse på én eller to, men det er vel ikke tradisjon for at noen legger seg lavt for at naboen skal stå opp og frem.
AP170427 - Noen har spilt inn at klubbene bør bli tydeligere og bli enige om å satse på én eller to, men det er vel ikke tradisjon for at noen legger seg lavt for at naboen skal stå opp og frem.
VG170426 Stort tydeligere , om enn banalt, kan neppe hesteskoteorien illustreres.
VG170426 Vi har en negativ befolkningsutvikling på norsk side, men den er enda tydeligere på den svenske siden, svarer han.
SA170426 Men etter hvert som omgangen skred frem ble det tydeligere og tydeligere at det er forskjell på å ha fotball som yrke og fotball som hobby.
SA170426 Men etter hvert som omgangen skred frem ble det tydeligere og tydeligere at det er forskjell på å ha fotball som yrke og fotball som hobby.
DN170426 - Vi er nødt til å gjøre tydeligere valg, og jeg går ikke valg på å love nye skattereduksjoner.
AP170426 Men etter hvert som omgangen skred frem ble det tydeligere og tydeligere at det er forskjell på å ha fotball som yrke og fotball som hobby.
AP170426 Men etter hvert som omgangen skred frem ble det tydeligere og tydeligere at det er forskjell på å ha fotball som yrke og fotball som hobby.
AA170426 - Vi er nødt til å gjøre tydeligere valg, og jeg går ikke valg på å love nye skattereduksjoner.
VG170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere , sa Helgesen.
VG170425 Men Preto mener forståelsen av lovverket er blitt tydeligere både for sakkyndige og saksbehandlere de siste årene.
DB170425 - Vi er nødt til å gjøre tydeligere valg, og jeg går ikke valg på å love nye skattereduksjoner.
DB170425 - Takknemlig og gira ¶ « 5 Million Miles » låter umiskjennelig highasakitesk, samtidig som musikken har et enda tydeligere poppreg enn tidligere.
DA170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere , sa Helgesen.
DA170425 - Det blir tydeligere at styrer og barnehagelærere har et klart ansvar for det som skjer i barnehagen gjennom sitt profesjonsansvar.
AP170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere , sa Helgesen.
AA170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere , sa Helgesen.
AA170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere , sa Helgesen.
AA170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere , sa Helgesen.
VG170424 Alternativene kan knapt bli tydeligere .
VG170424 « Amerikanske eksperter frykter at forhandlingane ber preg av stadig tydeligere anti-amerikanisme », påpeker hun.
DB170424 Mye har fått en tydeligere retning.
DB170424 Barnehagens forpliktelser blir tydeligere : Fra 1. august blir det klarere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.
BT170424 Det å være bevisst på kroppsspråket og kunne bruke det, vil gjøre at kropp og ord forenes og dermed oppleves en som både tryggere og tydeligere for elevene.
AP170424 Som eksempel viser han til at det blir tydeligere at de ansatte har plikt til å forebygge og stoppe utestenging og mobbing.
AP170424 - Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.
AP170424 Humaniorameldingen fortjener mye ros for å åpne opp mange muligheter for fagmiljøene, men den går ikke godt nok inn i noen av de vanskeligste temaene der tydeligere politisk styring kunne være ønskelig.
AA170424 Som eksempel viser han til at det blir tydeligere at de ansatte har plikt til å forebygge og stoppe utestenging og mobbing.
AA170424 - Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.
AA170424 - Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg, sier kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen.
VG170423 - Nå vet vi mye tydeligere hva vi skal gjøre.
VG170423 Alternativene kan ikke bli tydeligere .
VG170423 Alternativene kan ikke bli tydeligere .
DA170423 Vi veit at stabile bomiljøer er veldig viktig, og reglene må bli tydeligere på at folk som trenger bolig over lang tid skal ha forutsigbarhet.
VG170422 Ifølge presseskrivet har den « et tydeligere pop-uttrykk enn tidligere » og « markerer et skille fra Highasakites forrige album ».
VG170422 Franske velgeres alternativer kunne ikke være tydeligere .
DB170422 Vedtaket betyr altså at Ap nå, tydeligere enn før, sier nei til all kommunetvang.
DA170422 - Dette er en tydeligere målsetting, med en tidsfrist.
VG170420 Det som gjør at temaet har eskalert nå, er at TV 2 aggressivt påberoper seg nyhetsretten tidligere og tydeligere enn det fotballen har levd med.
VG170420 Likevel mener han at de kunne presisert det enda tydeligere .
VG170420 Han mener det burde kommet tydeligere frem at dokumentaren handler om et kriminelt nettverk som driver med menneskehandel, prostitusjon, narkotikaomsetning.
VG170420 Nå mener han NRK kunne vært tydeligere .
VG170420 Man kan i alle fall ikke ta dem på kildebruk, men om de burde presisert det tydeligere kan jeg ikke si før jeg undersøker det igjen sier Kokkvold.
VG170420 - Jeg har sett dokumentaren selv og tenkte ikke da at Brennpunkt burde vært tydeligere .
VG170420 Samtidig er vi inne i en prosess med å formulere tydeligere hva vi vil, sier Ballo til VG.
VG170420 - I to styremøter i Luster Ap har vi etterlyst et tydeligere sentralparti som setter dagsorden og ikke bare kommer etter - og kommenterer andres politikk.
DN170420 Partileder Jonas Gahr Støre mener det er viktig at Arbeiderpartiet blir tydeligere før høstens valgkamp, men Johansen er ikke imponert.
DN170420 Ap-leder Jonas Gahr Støre mener partiet må bli tydeligere før valgkampen.
DB170420 Jeg synes vi burde tatt et mye tydeligere standpunkt på flere saker, sier han.
DB170420 Gahr Støre, som har blitt beskyldt for å være utydelig på hva partiet mener i forskjellige saker, har lovet en tydeligere linje etter landsmøtet, og beskriver årene fra 2013 og fram til i dag som en helt nødvendig politisk utviklingsfase.
DB170420 Eksperten er enda tydeligere i konklusjonen fra de utvidede blodprøvene med såkalte EtG- og EtS-resultater : ikke forenlig med å drikke fire desiliter gin på styrten, slik tiltalte forklarte.
DB170420 Han savner en tydeligere skildring av hovedpersonens mulige psykiske problemer, og påpeker at hevnmotivet er veldig mye mindre vanlig hos folk som dør i selvmord.
DB170420 Gjøre dem tydeligere .
DB170420 Det er nok en viktig forklaring på hvorfor han har knyttet partiet enda tydeligere opp mot LO.
DA170420 Partileder Jonas Gahr Støre mener det er viktig at Arbeiderpartiet blir tydeligere før høstens valgkamp, men Johansen er ikke imponert.
AP170420 Her burde Aftenposten tatt større forbehold, og tydeligere fått frem at dette dreide seg om påstander.
AP170420 | Tydeligere og skarpere Støre Trine Eilertsen ¶
AA170420 Partileder Jonas Gahr Støre mener det er viktig at Arbeiderpartiet blir tydeligere før høstens valgkamp, men Johansen er ikke imponert.
AA170420 Levanger Ap går til og med så langt at de foreslår at politikerne må snakke tydeligere .
AA170420 Et tydeligere Ap, en mer folkelig og forståelig Støre.
DB170419 Faren ble opplevd som mindre etter hvert som det ble tydeligere at de to supermaktene USA og Sovjet oppnådde en militær, strategisk balanse.
DA170419 Samtidig mener jeg da at det ikke er noen grunn til at vi ikke kan være enda tydeligere , sier Myrseth.
VG170418 Hvorfor Støre ikke er skarpere og tydeligere er det store spørsmålet ?
VG170418 Nå får han og resten av partiledelsen klar beskjed fra egen grasrot : Bli tydeligere .
DN170418 Nå gjelder det å bli tydeligere på at Arbeiderpartiet også er et parti for distriktene, småkommunene og småbyene.
DN170418 Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.
DB170418 Noen velgere har gått til Senterpartiet, like mange har gått til gjerdet og venter på et tydeligere Ap.
DB170418 - Venter på et tydeligere Ap ¶
DB170418 Nå ber May Storbritannia avgi sine stemmer for å gi henne et forsterket, tydeligere og ikke minst demokratisk mandat til å lede Storbritannia.
DB170418 Utdannelse er en tydeligere markør enn inntekt, og den varer, til tross for at norsk skolepolitikk i flere tiår har vært rettet inn mot å jevne ut sosiale forskjeller gjennom utdanningssystemet.
DA170418 Dette gjør departementet på oppdrag fra Stortinget, som har merket seg « hyppig debatt » om rådet, og som særlig er opptatt av at grenseoppgangen mot PFU må bli enda tydeligere .
DA170418 Men i et styringsparti er det viktig at det er tydeligere flertall for skifte enn noen gang.
DA170418 - Hvordan skal dere være tydeligere ?
BT170418 Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.
AA170418 Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.
SA170417 Vi må bli enda enklere og tydeligere .
DA170417 Vi må bli enklere og tydeligere , sa Deila.
DA170417 - Vi må bli enklere og tydeligere .
AP170417 Vi må bli enda enklere og tydeligere .
VG170416 - Det er også en liten åpenbaring for oss om at vi må være enda tydeligere i kommunikasjonen med sjåførene og bussene, sier Davidsen.
VG170414 - Vi har mest familieferier, og da ser vi at folk lar seg påvirke tydeligere enn når det kommer til storbyferiene.
SA170411 Dette skal vi bli enda tydeligere på utad, sånn at folk ikke er vi tvil om vår holdning til doping.
FV170411 Dette skal vi bli enda tydeligere på utad, sånn at folk ikke er vi tvil om vår holdning til doping.
BT170411 Dette skal vi bli enda tydeligere på utad, sånn at folk ikke er vi tvil om vår holdning til doping.
BT170411 Dette skal vi bli enda tydeligere på utad, sånn at folk ikke er vi tvil om vår holdning til doping.
AP170411 Dette skal vi bli enda tydeligere på utad, sånn at folk ikke er vi tvil om vår holdning til doping.
DB170410 - Feil blir mye tydeligere når det gjelder nynorsk, da det er vanskelig for de fleste å skrive nynorsk etter « naturmetoden », da grammatikken er mer komplisert.
DB170410 Derimot blir det et sterkere, tydeligere og mer rettferdig vern mot diskriminering.
DA170408 Direktør ved Institutt for fredsforskning ( PRIO ), Kristian Berg Harpviken, mener det amerikanske rakettangrepet endrer dynamikken i konflikten i Syria, ved at USA blir stående tydeligere i strid med Assad, Russland og Iran i Syria.
DA170408 Grunnkonfliktene i boken er beholdt, og de fleste fremstår som tydeligere i sceneversjonen enn i romanen, som jeg oppfattet som noe pratete og flertydig.
AP170408 Samtidig sendte han et klart signal til Xi om at USA kan komme til å ta en tydeligere rolle i spørsmålet om Nord-Koreas rakettoppskytinger og atomprøvesprengninger.
VG170407 Bakgrunn : UDI vil gjøre det tydeligere hva slags omsorg asylbarna har krav på ¶
SA170407 Det amerikanske rakettangrepet mot en syrisk militærbase gjør at USA står tydeligere i strid med Assad-regimet, Russland og Iran i Syria, sier eksperter.
SA170406 Det skal legges tydeligere føringer for investeringsmidlene i de årlige jordbruksoppgjørene.i ¶
SA170406 - Det er ingen tvil om at et av KrFs gjennomslag er en tydeligere formulering rundt investeringer på de melkebruk som KrF nå omtaler.
SA170406 Be om å få dato tydeligere bekreftet hvis det betyr mye for deg, sier Bartholdsen FOTO : Grøtt, Vegard Wivestad ¶
AA170406 På helgas landsmøte i Ålesund prøvde Venstre å markere seg tydeligere på skole, gründerpolitikk og barnefattigdom.
DB170405 ¶ NY LOV : Regjeringen foreslår nå en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov som vil gi et mer rettferdig, sterkere og tydeligere vern mot diskriminering, skriver barne- og likestillingsminister Solveig Horne i denne kronikken.
DB170405 Vi foreslår nå en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov som vil gi et mer rettferdig, sterkere og tydeligere vern mot diskriminering.
VG170404 . Vi har en kulturminister som i tydeligere ordelag enn noen forgjenger har bekjent nærhet og tilhørighet til den norske kulturarven.
SA170404https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Den-barnslige-tv-feiden-er-takk-for-sist-fra-TV-2--233461b.html Og problemstillingen ble enda tydeligere da TV 2 kjøpte et nesten ekte NRK-produkt, engelsk fotball, fra 1995.
SA170404 Og problemstillingen ble enda tydeligere da TV 2 kjøpte et nesten ekte NRK-produkt, engelsk fotball, fra 1995.
FV170404 Og problemstillingen ble enda tydeligere da TV 2 kjøpte et nesten ekte NRK-produkt, engelsk fotball, fra 1995.
BT170404https://www.bt.no/100Sport/meninger/Den-barnslige-tv-feiden-er-takk-for-sist-fra-TV-2--233461b.html Og problemstillingen ble enda tydeligere da TV 2 kjøpte et nesten ekte NRK-produkt, engelsk fotball, fra 1995.
BT170404 Og problemstillingen ble enda tydeligere da TV 2 kjøpte et nesten ekte NRK-produkt, engelsk fotball, fra 1995.
AP170404 Regnet som prosentvise endringer i resultatene er forskjellene mellom de tre gruppene enda tydeligere .
SA170403 - Man ser ting tydeligere da enn på visning.
AP170403 - Man ser ting tydeligere da enn på visning.
VG170402 I stedet for å dyrke klassiske skillelinjer mellom borgerlig og sosialistisk, har jeg vært med på å gjøre Venstre som et tydeligere parti, selv om mange mener vi er utydelig, Inn i et valg må vi velge side, men det trenger ikke å vare til evig tid, sier Melby.
VG170401 Han var dermed tydeligere på at han vil hindre PKK.
AP170331 - Etter høringsrunden har vi nå gått inn for å lovfeste et statlig tilbud om spesialutredning for de aller minste og å gi staten et mye tydeligere ansvar, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
VG170330 Litt skuffet over at preidentskapet ikke er tydeligere , sier Pollestad til VG.
SA170330 Derfor får Bufetat et tydeligere ansvar for kvaliteten i utredningene som tilbys.
DB170330 Tydeligere kan det knapt sies.
DB170330 En klimalov skaper nettopp den forutsigbare rammen som dette forutsetter, fordi loven gir en tydeligere og lengre planleggingshorisont for alle involverte parter.
DA170330 Dette står i sterk kontrast til Kunnskapsdepartementet som mener fjerningen av vedtaksplikten på skolenivå vil gi en tydeligere rett og plikt til handling på skolen.
BT170330 Pressens Faglige Utvalg mener BT med fordel kunne vært enda tydeligere overfor sine lesere om at kommentator Mathias Fischer har et stortingsverv.
BT170330 BT kunne derimot med fordel vært enda tydeligere overfor sine lesere om at Fischer har et stortingsverv, jf.
VG170329 Mohamed mener man legger tydeligere merke til kvinner som bruker nikab.
DB170329 Ib Thomsen er enda tydeligere .
DA170329 - Her er det tydelig at noen har fått tydeligere instruksjoner enn før, sier Hegghammer.
DA170329 Leder på Holmlia helsestasjon vegg i vegg, Hilde Stølevik, sier det enda tydeligere .
DA170329 Gjennom disse nedtegnelsene kommer broren tydeligere og tettere på søsteren enn han noen gang har gjort i levende live : « Mens han levde ønsket jeg ikke å komme min bror altfor nær, å oppholde seg innenfor den tette atmosfæren var klaustrofobisk... ».
DA170329 Hun er ikke bekymret for at et positivt vedtak vil skremme KrF fra et eventuelt samarbeid etter høstens stortingsvalg, og mener det er på tide at Venstre tar et tydeligere standpunkt i verdispørsmål ved neste forhandlingsrunde.
DA170329 Han fremhever at lovforslaget er enda tydeligere en dagens lov på nulltoleranse.
VG170328 UDI vil lovfeste hva slags omsorg asylbarna har krav på og stille tydeligere krav til asylmottakene.
VG170328 UDI vil lovfeste ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere og gjøre det tydeligere hva slags omsorg de egentlig har krav på.
VG170328 De ser at mottakene tar vare på de enslige mindreårige asylsøkerne på svært ulike måter i dag, og vil ha tydeligere standarder.
VG170328 - Vi foreslår å lovfeste UDIs omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år for å gjøre det tydeligere både for UDI og mottakene hva slags omsorg disse ungdommene har krav på, sier Lange.
VG170328 - Det er ikke noen politisk vilje for å ta 15- til 18-åringene under barnevernet, og det er ikke det vi argumenterer for, men vi argumenterer for at selv om det skal være hos oss, bør det være tydeligere regulert og tydeligere standarder, sier Lange til VG.
VG170328 - Det er ikke noen politisk vilje for å ta 15- til 18-åringene under barnevernet, og det er ikke det vi argumenterer for, men vi argumenterer for at selv om det skal være hos oss, bør det være tydeligere regulert og tydeligere standarder, sier Lange til VG.
DB170328 Men vi vil nå se på hvordan vi kan gjøre dette enda tydeligere , det er selvsagt ingen problem for oss, skriver Hjertenes og fortsetter : ¶
DB170328 I ei slik tid er det svært beklagelig og uklokt at Norges regjering ikke er tydeligere i spørsmålet om kjernefysisk nedrustning.
DA170328 - Roald Dahl sa at når man skriver for barn, må alt være litt mer overdrevet, litt tydeligere .
AA170327 Tendensen med større utviklede hjerner er tydeligere hos fruktspisende skapninger enn hos dem som primært spiser simplere mat, for eksempel blader.
DA170326 - Norge, som gjør viktig arbeid for menneskerettigheter, kan definere studenter tydeligere som en utsatt gruppe og stille flere spørsmål rundt studenters og akademikeres rettigheter i bilaterale fora.
VG170325 Det blir stadig tydeligere at Slagsvold Vedum og mange av hans folk ikke er opptatt av å ha SV med i regjering etter valget.
DN170325 - Jeg har stor tro på at landsmøte vil gå inn for en tydeligere linje når det gjelder velferdsprofitører, sier hun.
VG170324 Vi kunne helt sikkert ha vært mye tydeligere .
DB170324 Vi ser nå tydeligere en mye sterkere reaksjon mot sentralisering på et bredt felt ; sykehus, politi, kommune og statlige arbeidsplasser, sier Marit Arnstad.
DA170324 Jeg har tatt et steg videre for å få metaforene tydeligere fram, sier han.
BT170324 Vi trenger mer forskning, men noe av det vi vet er at skolen bør få et enda tydeligere lovverk og retningslinjer for tverrfaglig samarbeid som samtidig ivaretar barnas rett til inkluderende opplæringstilbud.
AA170324 - Vi vil sørge for at en regjering der Senterpartiet deltar vil være mye tydeligere på å stå opp for norske interesser i møtet med EU enn Høyre- og Frp-regjeringen har vært, lover Vedum.
DB170323 * Se objekter tydeligere og saktere.
DB170323 Det gjør at mange opplever at risikoen knyttet til å kjøpe svarte tjenester er lav, eller for å si det litt tydeligere : ¶
AP170322 Sp tar tydeligere enn før til orde for å avbyråkratisere landet.
DB170321 Vi vil også selv gjennomgå hvordan vi har håndtert dette, se etter forbedringspunkter og bli tydeligere i vår kommunikasjon.
DA170321 Velgerne kan forvente seg et mye tøffere og tydeligere SV, skriver kommunalråd og nyvalgt medlem i SVs sentralstyre, Eirik Faret Sakariassen.
DA170321 ( NTB ) ¶ | « Velgerne kan forvente seg et mye tøffere og tydeligere SV » ¶
AP170321 SVs representant i kontrollkomiteen, Bård Vegar Solhjell, mener at Riksrevisjonens kritikk av regjeringen er langt tydeligere og mer begrunnet i det graderte dokumentet enn i rapporten som er offentliggjort.
AA170321 Dette gir arbeidsmuligheter og en tydeligere norsk stemme i den globale dialogen om kunstuttrykkenes utvikling, sa Bokhari.
AA170321 SVs representant i kontrollkomiteen, Bård Vegar Solhjell, mener at Riksrevisjonens kritikk av regjeringen er langt tydeligere og mer begrunnet i det graderte dokumentet enn i rapporten som er offentliggjort.
DB170320 I Storbritannia er tendensen enda tydeligere .
DA170320 Venås mener konsekvensene av eiendomsskatten er « lite gjennomtenkt », og savner tydeligere formuleringer i forskriftene fra kommunen.
DA170320 I Trondheim har de gjort forskriftene mye tydeligere .
BT170319 Marokko har tydeligere enn noensinne uttrykt at de nekter å respektere Vest-Saharas folks rett til selvbestemmelse og fredssamtalene har stilnet.
AA170319 I en situasjon der de norske utslippene har økt de siste årene, er det bra at SV nå går foran med tydeligere krav til reduksjon.
DB170318 Dagbladet vet at mindretallet ønsker å gi partiets grønne farge en tydeligere plass i kravene som sendes Jonas Gahr Støre mandag morgen.
DB170318 Jeg mener vi skal markere oss tydeligere i spørsmål om utenrikspolitikk, sier han.
DA170318 - Jeg vil ha en tydeligere styring av oljefondet, og bedre kontroll med hva oljefondet driver med.
VG170317 Monica Kristensen burde løftet fram tydeligere hvilke kilder hun har benyttet i boken.
DB170317 Tydeligere enn noen gang viser disse 2016-tallene at statistikk er en ting, og sannheten noe annet.
DB170317 På SVs landsmøte har Lysbakken kvesset klørne og gjort budskapet tydeligere .
AA170317 Han mener SV er tydeligere enn på mange år.
SA170316 I tillegg har sykehusene fått mer penger, større frihet og tydeligere krav til resultater, ifølge Høie.
AP170316 Grønnskjæret kommer tydeligere frem i både olje-, samferdsels- og energipolitikken, mens rødskjæret skinner gjennom i SVs økte kamp mot « profitt » og for flere gratistilbud. vignett ¶
AA170316 I tillegg har sykehusene fått mer penger, større frihet og tydeligere krav til resultater, ifølge Høie.
SA170315 Planen er at det skal komme tydeligere fram i denne kampen, sier Solskjær.
DN170315 Rådet stiller nå krav om tydeligere priser og vil ha forbud mot produktpakker.
AP170315 Planen er at det skal komme tydeligere fram i denne kampen, sier Solskjær.
AA170315 Rådet stiller nå krav om tydeligere priser og vil ha forbud mot produktpakker.
SA170314 Omar Elabdellaoui er fortsatt et klart førstevalg, men vil nå få tydeligere krav defensivt.
FV170314 Omar Elabdellaoui er fortsatt et klart førstevalg, men vil nå få tydeligere krav defensivt.
BT170314 Omar Elabdellaoui er fortsatt et klart førstevalg, men vil nå få tydeligere krav defensivt.
AP170314 Omar Elabdellaoui er fortsatt et klart førstevalg, men vil nå få tydeligere krav defensivt.
DB170313 Men det kan med fordel være enda tydeligere hva som er en faktapåstand og hva som er en spekulasjon.
FV170312 KrF-leder Knut Arild Hareide mener Høyre må bli tydeligere i innvandringsdebatten og ta til motmæle mot Frps retorikk.
DA170312 Det må kraftigere lut til mot Tyrkia, og norske myndigheter må ta et tydeligere standpunkt, sier han.
AP170312 Det må kraftigere lut til mot Tyrkia, og norske myndigheter må ta et tydeligere standpunkt, sier han.
AA170312 Det må kraftigere lut til mot Tyrkia, og norske myndigheter må ta et tydeligere standpunkt, sier han.
DB170311 Etter at den oppsiktsvekkende handlingen fra nederlandske myndigheter, har signalene om revansje blitt enda tydeligere .
DB170311 - Du kan ikke tenke deg et tydeligere eksempel på brudd på forbudet mot å bruke sin posisjon som en slags vandrende reklameplakat for produkter, uttalte Tribe, ifølge New York Times.
DA170311 Jo eldre jeg blir, jo tydeligere ser jeg at alt jeg skriver, kommer som en reaksjon mot det forrige jeg har skrevet.
AP170310 For eksempel tydeligere informasjon til medarbeiderne om hva som faktisk var gjort fra ledelsens side.
DN170309 Enda tydeligere blir Macrons framgang når folk svarer hva de vil stemme i den andre valgomgangen 7. mai.
BT170309 Og rettssystemet må forbedres og grensene må bli tydeligere .
AP170309 Enda tydeligere blir Macrons framgang når folk svarer hva de vil stemme i den andre valgomgangen 7. mai.
AA170309 Enda tydeligere blir Macrons framgang når folk svarer hva de vil stemme i den andre valgomgangen 7. mai.
AA170309 Men hun hadde stått seg på å ha noen tydeligere politiske mål.
SA170308 Etter en slik befaring er vi relativt sikre på at de som skal fatte beslutningen langt tydeligere ser de samme utfordringene som oss i nabolaget til valg av denne tomten til de planlagte småhusene.
SA170308 Busslinjene er blitt tydeligere , med flere reserverte busstraseer.i ¶
AA170308 De mange forslagene kunne vært tydeligere prioritert, men regjeringen har fått et solid grunnlag for å sikre at vi fortsatt får slagkraftige medier.
DB170307 Der Thomas Bach nærmest stoppet opprydningen av dette jukset før Rio-OL sist sommer, presses han og IOC av enkelte idretter og enkelte nasjoner til mye tydeligere å utfordre statsdopet.
DB170307 Nå står kampen om markedsandeler, samtidig som hvert mediehus tydeligere må finne en identitet og « tone of voice ».
DB170307 I tillegg skal vi levere på nisje som forbrukerjournalistikk - og ikke minst : Vi skal ha en tydeligere stemme enn andre mediehus innen meningsjournalistikken.
DB170307 Dette blir enda tydeligere når man i ettertid ser sakens resultat.
DB170307 Og vi skal levere på nisje som forbrukerjournalistikk, og vi skal ha en tydeligere stemme enn andre mediehus innen meningsjournalistikken.
DB170307 Nå står kampen om markedsandeler, samtidig som hvert mediehus tydeligere må finne en identitet og « tone of voice ».
DB170307 Dette blir enda tydeligere når man i ettertid ser sakens resultat.
DA170307 På få år har turistindustrien i Rogaland gått fra å fylle en nisje, til å bli så stor at det kreves tydeligere styring.
DA170307 Ville den virkelige Vestlandsregionen, og ikke kvasiregionen med Hordaland og Sogn og Fjordane, ha blitt noe av med tydeligere oppgaver servert av regjeringen ?
BT170307 Advokaten oppfordrer politiet og politikere til å være tydeligere til å sette grenser for hva som skal tolereres.
AP170307 Advokaten oppfordrer politiet og politikere til å være tydeligere til å sette grenser for hva som skal tolereres.
AA170307 Advokaten oppfordrer politiet og politikere til å være tydeligere til å sette grenser for hva som skal tolereres.
DN170306 At dette blir en godt forankret dyd i organisasjonen, tydeligere enn i dag, det står jeg for.
DB170306 - Men i neste runde får vi vurdere om dette er noe vi må lage en enda tydeligere anbefaling må dersom skolene ikke følger opp.
DA170306 Faktorer som kan forårsake « ustabilitet og usikkerhet », er blitt tydeligere .
BT170306 Men i vårt strategisk arbeid kommer vi til å bli tydeligere på sammenligning og måling mot de aller beste.
AP170306 Mønsteret blir stadig tydeligere .
AA170306 - Men i neste runde får vi vurdere om dette er noe vi må lage en enda tydeligere anbefaling må dersom skolene ikke følger opp.
VG170305 - Han setter mer pris på privatlivet, og har måttet sette tydeligere grenser kanskje.
VG170305 - Da vi hadde begge undersøkelsene og den sammenstillingen fra Barnesak AS, la vi tydeligere vekt på resultatet.
AA170305 Faktorer som kan forårsake " ustabilitet og usikkerhet ", er blitt tydeligere .
VG170304 ULLEVAAL STADION ( VG ) Oslo-ordfører Marianne Borgen ( SV ) er bekymret for det hun kaller et stadig tydeligere klasseskille i norsk barnefotball.
DA170304 Jensen avviser også at en tydeligere linje i EU-debatten er en konsekvens av at Senterpartiet ( Sp ), som har gjort EU-motstand til en stadig viktigere sak, har steget på meningsmålingene.
DA170304 I tillegg til at kuttene i fedrekvoten bør reverseres, mener hun fedrenes sjefer kan ta et tydeligere ansvar.
AA170304 Jensen avviser også at en tydeligere linje i EU-debatten er en konsekvens av at Senterpartiet ( Sp ), som har gjort EU-motstand til en stadig viktigere sak, har steget på meningsmålingene.
DB170303 På tross av sin støtte til Sessions, sier Trump justisministeren kunne vært tydeligere om kontakten med Russland.
SA170302 Innsiden vil komme tydeligere frem, sier han.
FV170302 Innsiden vil komme tydeligere frem, sier han.
BT170302 Innsiden vil komme tydeligere frem, sier han.
AP170302 Innsiden vil komme tydeligere frem, sier han.
VG170301 Spesielt nabolag øst på vestkanten, områdene rundt Blindern, Nordberg og Tåsen, er tydeligere befolket av den kulturelle overklassen, som professorer, mediefolk og kulturpersoner - alle med høy utdannelse og mye kulturelle ressurser.
DB170301 Mens mange av oss, inkludert mange amerikanere, viser misnøye med Trumps muslimforbud, må vi også være tydeligere i fordømmelsen av Den islamske republikken Irans innreiseforbud for kvinner som ikke kan reise inn i landet uten en hijab, skrev Alinejad i e-posten.
VG170228 Nå forklarer de hva som skjedde, i litt tydeligere ordelag enn sist.
DN170228 - Det er grunn til å tro at aksjemarkedet priser inn en solid tiltakspakke fra Trump, og kan bli skuffet om man ikke snart får noen tydeligere signaler om konkrete politiske tiltak, skriver valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets i sin morgenrapport.
VG170227 Det gjør det enda tydeligere , hvor mye av dette de nå må ta på sine skuldre, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.
VG170227 Dette er et tema som bør få tydeligere plass på lærerværelsene og krever politikere som er villige til å innse hvilken nøkkelposisjon skolen har i arbeidet for å skape god psykisk helse.
VG170227 Utvalget ser nødvendigheten av « å utvikle en tydeligere politikk for forventnings- og normdannelse ».
VG170227 For å redusere spenningene og øke samfunnets absorberingsevne i møte med innvandring, argumenterer han blant annet for tydeligere forventninger om at innvandrere tilpasser seg norsk kultur og norske verdier.
VG170227 Etter hvert vil Trump-administrasjonens utenrikspolitikk bli tydeligere .
DA170226 Han mener laget framstår mye tydeligere i spillestilen enn på lang tid under Ian Burchnall Bjarte Lunde Aarsheim.
DA170226 Da kommer det politiske enda tydeligere fram, sier han.
VG170224 Mot slutten ser vi antydning til noen mer dynamiske tablåer, og Anders Baasmo Christiansens Don Juan trer tydeligere fram som den retoriske mesteren han er.
VG170224 - Nå blir det iverksatt flere ting for å styrke arbeidet mot mobbing, blant annet en styrking av fylkesmennene som klageinstans - og tydeligere krav til skole og skoleeier for å gripe inn.
SA170223 Det er ikke sånn at hver eneste regning er kontroversiell eller unødvendig, men dette gir leserne et tydeligere innblikk i driften og hver enkelt kan selv gjøre seg opp en mening om hva som er rimelig, sier Lars Helle.
FV170221 - Jeg burde tydeligere ha formulert hva vi mente da 22. juli-kommisjonen fremla sin rapport.
DN170221 Erik Huberman, sjef for reklamebyrået Hawke Media, mener Demokratene må komme opp med et tydeligere politisk budskap hvis partiet skal lykkes med å vinne tilbake velgerne.
DB170221 SETT I ETTERKANT blir det et stadig tydeligere skille mellom Petter Northug før og etter fyllekjøringen.
DB170221 Om det er kalkulert, er forskjellen enda tydeligere : ¶
DB170221 Men da lysene på Slottsplassen var brent ned og blomstene kjørt bort, ble det også tydeligere at kongehuset hadde stivnet i gamle former og myter.
DB170221 Kong Harald er enda tydeligere .
DB170221 Hans taler er ofte mer direkte - eller tydeligere - i sentrale verdispørsmål enn det mange politikere våger.
DA170221 Thereses sponsorer ser tydeligere problemet utad for negativ PR-fare.
AA170221 Vi skulle likevel sett et tydeligere vern av fiskeriinteressene der det kommer i konflikt med andre næringer, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt. ( ©NTB ) ¶
DB170220 En tydeligere 180 graders vending i en alvorlig etisk debatt, er det sjelden å oppleve bare på noen måneder.
DB170220 Det gjaldt legetilsyn med preparater, loggføring på data i stedet for på papir og tydeligere kommunikasjon mellom Skiforbund og Olympiatoppen.
DB170220 Det er et behov for at etatene tydeligere identifiserer forsvinninger som et viktig problem, og viser vilje til et samarbeid for bedre forebygging og oppfølging av forsvinninger.
DB170220 Det blir tydeligere og tydeligere at flere av grupperingene som sitter med betydelig makt på parolemøtene krever eierskap til likestillingskampen og ønsker å diktere formålet med denne.
DB170220 Det blir tydeligere og tydeligere at flere av grupperingene som sitter med betydelig makt på parolemøtene krever eierskap til likestillingskampen og ønsker å diktere formålet med denne.
AA170220 Jeg skulle vært mye tydeligere , sa Cappelen.
AA170220 Jeg skulle vært mye tydeligere , sa Cappelen i retten mandag.
DB170219 Ingen andre steder i Marokko er forskjellen på det moderne og det tradisjonelle tydeligere enn i Marrakech.
VG170218 Macron ønsker også reformer i EU, men da for å gjøre unionen sterkere og Frankrikes stemme tydeligere .
DB170218 I natt var republikaneren om mulig enda tydeligere .
BT170218 SYNLIG SYK : Utover høsten i fjor ble det tydeligere og tydeligere at Hestetun ikke var frisk.
BT170218 SYNLIG SYK : Utover høsten i fjor ble det tydeligere og tydeligere at Hestetun ikke var frisk.
AA170218 - For det andre må loven, hvis den skal bli effektiv, etablerer tydeligere mål for hvor store utslippskutt som skal skje innenlands og i de enkelte sektorene i Norge, understreker han.
VG170217 MER AKTUELT NÅ : Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, på NATO-møte i Brussel, sier at behovet for strengere digital grensekontroll er blitt tydeligere de siste ukene.
SA170217 Arbeidet med de unge lederne var nybrottsarbeid, og en viktig lærdom er at en tydeligere forventningsstyring er viktig.
DA170217 Men det er blitt tydeligere for meg hva som er viktig, understreker Thomas Dybdahl.
BT170217 Loven skal bli tydeligere på at barn har rett til et trygt skolemiljø, og at all form for mobbing er uakseptabelt.
BT170217 Loven skal bli tydeligere på at barn har rett til et trygt skolemiljø, og at all form for mobbing er uakseptabelt, mener BT.
BT170217 En tydeligere lov er bra, men å bekjempe mobbing handler også om å ta større personlig ansvar.
BT170217 Arbeidet med de unge lederne var nybrottsarbeid, og en viktig lærdom er at en tydeligere forventningsstyring er viktig.
AP170217https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Ungdoms-OL-kritiseres-i-ny-doktorgradstudie---Hadde-ingen-plan-230599b.html Arbeidet med de unge lederne var nybrottsarbeid, og en viktig lærdom er at en tydeligere forventningsstyring er viktig.
AP170217 Arbeidet med de unge lederne var nybrottsarbeid, og en viktig lærdom er at en tydeligere forventningsstyring er viktig.
VG170216 Astma-debatten viser hvor viktig det er å få tydeligere etiske grenser i krysningen mellom sport og medisin.
VG170216 Fremskrittspartiet tar tydelig avstand fra Sverigedemokratene, men høyrepopulistenes framgang i andre land gjør det stadig tydeligere hvor mange i Frp henter politisk inspirasjon.
DN170216 - Nå har det kanskje blitt tydeligere at vi er forbi det verste og at det så smått begynner å gå bedre.
AA170216 Ettersom ulikhetene i hjernestørrelse var tydeligere hos barn enn hos voksne, mener forskerne at det dreier seg om forsinket utvikling i hjernen til personene med ADHD.
VG170215 Programutkastet til årets landsmøte er enda tydeligere : To prosent innen 2024.
VG170215 TYDELIGERE OG STRENGERE : Det nye regelverket skal gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet.
VG170215 Det nye regelverket skal gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet.
VG170215 TYDELIGERE OG STRENGERE : Det nye regelverket skal gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet.
AA170215 Det nye regelverket skal gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet.
DN170214 Under Yellens høring tirsdag og onsdag kan det hende at sentralbanksjefen gjør det tydeligere hvordan sentralbanken forholder seg til den ferske presidenten.
DA170213 Den siste tiden har Ap-leder Jonas Gahr Støre rettet stadig tydeligere invitasjoner mot KrF, som på sin side ser ut til ikke å lukke døra helt for Ap, gitt en situasjon der alternativet medfører fortsatt regjeringsmakt til Fremskrittspartiet.
DB170212 Ikke noe tall viser heller tydeligere konsekvensene av å nekte oppfyllelse av kvinner og jenters grunnleggende rettigheter.
VG170211 De indre fornektelsene i teksten kommer tydeligere fram i Vågans schizofrene mørkemann.
AP170211 I Oslo er tendensen enda tydeligere .
DB170210 Her ble også jukset i de russiske vinteridrettene enda tydeligere .
DB170210 - Du kan ikke tenke deg et tydeligere eksempel på brudd på forbudet om å bruke sin posisjon som en slags vandrende reklameplakat for produkter eller tjenester tilbudt fra en privatperson, sa Tribe til New York Times i går.
AA170210 Hvis statsministerens innrømmelse av sviket mot samene skal ha noen betydning, er det nødvendig med tydeligere virkemidler og mot til å sette samiske interesser foran andre næringer som vil båndlegge naturressursene.
VG170209 Signalene om at vi må være forberedt på kriser kunne knapt være tydeligere i vår tid.
VG170209 Signalene om at vi må være forberedt på kriser kunne knapt være tydeligere .
DN170209 Veien frem er tydeligere nå, og selskapets strategi ser nå ut til å fungere, skriver Spencer.
DB170209 - Du kan ikke tenke deg et tydeligere eksempel på brudd på forbudet om å bruke sin posisjon som en slags vandrende reklameplakat for produkter eller tjenester tilbudt fra en privatperson, sier Laurence Tribe, professor i statsrett ved Harvard University til New York Times.
DB170209 - Når Riksadvokaten sier han lover en velvillighet til å strekke seg langt med tanke på straffereduksjon, er det ikke mulig å få det noe tydeligere enn det, sier den andre.
DB170209 Men, sa den ene politimannen : « Når Riksadvokaten sier han vil strekke seg langt for å få til en straffereduksjon, er det ikke mulig å få det noe tydeligere enn det.
DN170208 I enkelte grupper har utviklingen vært enda tydeligere , påpeker Madsen : Blant menn mellom 25 og 29, der yrkesdeltagelsen tradisjonelt har vært høy, har sysselsettingsandelen falt med nær ti prosentpoeng de ti siste årene.
DB170208 - Det som er poenget er at når Riksadvokaten sier at loven gir en villighet til å strekke seg langt med tanke på straffereduksjon, så er det ikke mulig å si det noe tydeligere enn det.
AP170208 STL ønsker velkommen en debatt om tydeligere kriterier for hva et tro- eller livssynssamfunn skal være.
AA170208 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener det må avklares tydeligere hvem som har ansvar for å skaffe nye lærlingplasser.
VG170207 Fra kunstfaglighold har man etterlyst en tydeligere visjon for Nasjonalmuseet og ambisjoner ut over det å flytte inn i et nytt bygg.
DB170207 - Vi har tidligere vært i dialog med Forbrukerombudet om avtalevilkårene - på noen områder er vi enige om at vilkårene kan gjøres enda bedre og tydeligere , mens vi på andre områder ikke deler deres synspunkter, forteller kommunikasjonssjef Scott Engebrigtsen i Canal Digital til Dinside.
DA170207 Det er grunn til å håpe at Hindsbo blir tydeligere når hun starter i jobben 1. juni.
AP170207 Høyre signaliserer tydeligere enn før at Stortinget har « et overordnet ansvar for at Norge har en hensiktsmessig forvaltningsstruktur, og at det i siste innsats må avgjøre størrelsen på og antall kommuner og regioner.
AP170207 Et mulig kompromiss : Kundene defineres tydeligere
AA170206 Jeg er stolt og glad fordi vi enda tydeligere får vist samisk kultur.
AA170206 Jeg er stolt og glad fordi vi enda tydeligere får vist samisk kultur.
AA170206 Utover dissensene mener hun at vil bli en kamp for å sikre « en enda tydeligere skattepolitikk ».
AA170206 - Vi må bli tydeligere på at de som har mest skal betale mest.
VG170205 Regjeringen skal etter planen ta stilling til en tydeligere fordeling av oppgavene i fredstid, mellom Forsvaret og politiet, i løpet av våren.
AP170205 Dette er noe som er tydeligere i dette programmet enn før.
AP170205 Dette er noe som er tydeligere i dette programmet enn før.
AA170205 I løpet av våren skal regjeringen etter planen ta stilling til en tydeligere fordeling av oppgavene mellom politiet og Forsvaret i fredstid.
VG170204 Ikke bare fordi den er på norsk, men fordi poengene er tydeligere betonet og ikke pakkes inn.
VG170204 Interessekonfliktene blir tydeligere .
BT170204 Kvinners anatomi, især den ytre, må undervises tydeligere i skolen.
BT170204 Kvinners anatomi, især den ytre, må undervises tydeligere i skolen.
DB170203 Jeg tror vi må bli tydeligere og klarere i den typer diskusjon.
FV170202 - Utfordringen er at vi må være mye tydeligere på at det å smøre ski er enkelt.
SA170201 Men det må også utformes tydeligere krav til innvandrere om hva som forventes av dem, mener Brochmann.
SA170201 Det må settes tydeligere politiske forventninger til hva som forventes av innvandrere i Norge, mener professor Grete Brochmann.  ¶
SA170201 - Utfordringen er at vi må være mye tydeligere på at det å smøre ski er enkelt.
SA170201 - Utfordringen er at vi må være mye tydeligere på at det å smøre ski er enkelt.
FV170201 - Utfordringen er at vi må være mye tydeligere på at det å smøre ski er enkelt.
DB170201 Men det må også utformes tydeligere krav til innvandrere om hva som forventes av dem, mener Brochmann.
DB170201 Det må settes tydeligere politiske forventninger til hva som forventes av innvandrere i Norge, mener professor Grete Brochmann.
DB170201 PS2 : I Europa utarbeides det nå nye reguleringer for personvern - som blant annet stiller krav til at vilkårene blir tydeligere .
DB170201 Brexit og USA-valget har tydeligere enn noen gang vist at det er umulig å få til langsiktige reformer dersom folk flest ser på endringene som en trussel.
BT170201 - Utfordringen er at vi må være mye tydeligere på at det å smøre ski er enkelt.
BT170201 - Utfordringen er at vi må være mye tydeligere på at det å smøre ski er enkelt.
AP170201 - Utfordringen er at vi må være mye tydeligere på at det å smøre ski er enkelt.
BT170130 Vi savner en tydeligere holdning fra norske myndigheter, og norske bedrifter.
AP170130 - Dette kan tyde på at de bruker andre utvelgelsesgrunnlag for sine undersøkelser, sier han, som gjerne skulle ha sett en ny måling om en ukes tid - når konsekvensene av innreiseforbudet er blitt tydeligere .
AP170130 - Dette kan tyde på at de bruker andre utvelgelsesgrunnlag for sine undersøkelser, sier han, som gjerne skulle ha sett en ny måling om en ukes tid - når konsekvensene av innreiseforbudet er blitt tydeligere .
DB170129 Mens People's Daily understreker at landet kommer til å fortsette sine militærøvelser i Sør-Kinahavet « på tross av provokasjoner fra utlandet », er Den sentrale militærkommisjonen enda tydeligere .
AP170129 Dersom Oslo har ambisjoner om å bli en by med tydeligere signatur og attraksjon : Hva med å begynne med byrommene våre ?
DB170128 Denne gangen kanskje enda tydeligere enn i fjor, med et dominerende utvalg av våre viktigste, unge stjerneskudd på scenen og blant de nominerte.
AP170128 Mønsteret fremsto enda tydeligere under presidentvalget i USA i november : Mens Hillary Clinton vant i de store byene, dominerte Donald Trump utenfor.
AP170128 Mønsteret fremsto enda tydeligere under presidentvalget i USA i november : Mens Hillary Clinton vant i de store byene, dominerte Donald Trump utenfor.
AP170128 Derfor bør skillet mellom stat og kirke reflekteres enda tydeligere i Grunnloven.
SA170126 Barns rett til beskyttelse er også et tydeligere anliggende enn i någjeldende lov.
SA170126 Barns rett til beskyttelse er også et tydeligere anliggende enn i någjeldende lov.
DB170126 Ett signal blir stadig tydeligere : Forlat de lukkede, subsidierte kretsløpene mens du ennå kan, og få på deg danseskoene på vei ut.
DB170125 januar at vi trenger en tydeligere kunnskapsbasert klimapolitikk og henviser til behovet for en Dagfinn Høybråten, som argumenterte klart og tydelig for en ny røykelov, som ble innført i 2004.
DB170124 Lærere og barnevernsansatte må i tillegg snakke sammen om hvordan de hjelper disse barna og tørre å stille tydeligere krav og ha høyere forventninger til barna med tiltak fra barnevernet for å sikre at flere fullfører skolegangen.
SA170123 Departementet har imidlertid konstatert at dagens regler om politiets undersøkelse av utlendinger som søker asyl, bør være tydeligere .
DN170123 Spørsmålet er om Ap vil gi et tydeligere svar enn Høyres programkomité, som nøyer seg med å si at det kun skal bli « moderate skattelettelser » i neste periode.
AP170123 Vi må snakke tydeligere om at et menneskes liv er mer enn barndommen.
DB170122 - Målet med at leiebilselskapene skal endre sin praksis betyr at alle reisende i EU på en klarere og tydeligere måte skal få oppgitt hva leiebilen i realiteten vil koste og hvilke utgifter forbrukerne kan bli belastet.
BT170122 På klimaområdet er det enda tydeligere og mer dramatisk.
DN170120 Forslagene i en fersk rapport inkluderer utarbeidelse av tydeligere grenser for hva som er skattefritt og hva som er næringsvirksomhet.
DB170120 Norge trenger en tydeligere kunnskapsbasert klimapolitikk.
DN170119 ¶ Vi mener vårt eget universitet har alt å vinne på å utvikle tydeligere kommunikasjon, bedre involvering av studenter og ansatte og bedre samarbeid og rollefordeling internt på UiO, mener forfatteren.
DB170118 Han mente også at muslimer kan bidra til at andre får et tydeligere syn på gud og Jesus.
DB170118 - Mitt inntrykk når jeg møter ungdom både på skoler og i menigheter, er at mange i dag har en tydeligere gudstro og kristen identitet enn da jeg var ung.
DB170117 Det gråsoneaktige viser seg imidlertid tydeligere i Jensens egne uttalelser under rettssaken.
AP170117 Talen var tydeligere enn jeg hadde forventet.
AP170117 Talen var tydeligere enn jeg hadde forventet.
AP170116 I løpet av de neste månedene vil det bli tydeligere hvilken politikk Trump vil følge og hvordan britene ser for seg forholdet til EU etter at de har forlatt unionen.
AP170116 I løpet av de neste månedene vil det bli tydeligere hvilken politikk Trump vil følge og hvordan britene ser for seg forholdet til EU etter at de har forlatt unionen.
SA170114 I det andre settet ble forskjellene mellom de to spillerne tydeligere .
FV170114 I det andre settet ble forskjellene mellom de to spillerne tydeligere .
AP170114 I det andre settet ble forskjellene mellom de to spillerne tydeligere .
SA170111 Hun etterlyser et tettere samarbeid mellom Enova og vernemyndighetene og en tydeligere kommunisering av hvordan folk bør forholde seg til verneverdige bygg.
AP170111 Hun etterlyser et tettere samarbeid mellom Enova og vernemyndighetene og en tydeligere kommunisering av hvordan folk bør forholde seg til verneverdige bygg.
SA170110https://www.aftenbladet.no/digital/Slik-slipper-du-a-kjope-DAB-radio-9650b.html - Vi vil gjøre de tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker, sier strømmesjef Nicolai Flesjø i NRK.
SA170110https://www.aftenbladet.no/digital/Slik-slipper-du-a-kjope-DAB-radio-9650b.html - Derfor vil vi snart gjøre det tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker.
SA170110 - Vi vil gjøre de tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker, sier strømmesjef Nicolai Flesjø i NRK.
SA170110 - Derfor vil vi snart gjøre det tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker.
FV170110 - Vi vil gjøre de tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker, sier strømmesjef Nicolai Flesjø i NRK.
FV170110 - Derfor vil vi snart gjøre det tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker.
DN170110 Leder i Norsk studentorganisasjon ( NSO ), Marianne Andenæs, mener lærerne må bli tydeligere til å stille krav. - « Mismatchen » mellom forventningene til underviserne og studentene er det som er tydeligst.
BT170110 - Vi vil gjøre de tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker, sier strømmesjef Nicolai Flesjø i NRK.
BT170110 - Derfor vil vi snart gjøre det tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker.
AP170110 - Vi vil gjøre de tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker, sier strømmesjef Nicolai Flesjø i NRK.
AP170110 - Derfor vil vi snart gjøre det tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker.
DB170109 Noen av de store, globale utfordringene i vår tid, som fenomenet massemigrasjon, har blitt tydeligere i løpet av de siste tolv månedene ».
AP170109https://www.aftenposten.no/kultur/Slik-slipper-du-a-kjope-DAB-radio-612595b.html - Vi vil gjøre de tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker, sier strømmesjef Nicolai Flesjø i NRK.
AP170109 - Vi vil gjøre de tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker, sier strømmesjef Nicolai Flesjø i NRK.
AP170109 - Vi vil gjøre de tydeligere for lytterne hva de faktisk bruker, sier strømmesjef Nicolai Flesjø i NRK.
DB170106 I REALITETEN betyr det tydeligere statlige krav til åpne anlegg tilpasset hverdagsbruk for alle.
BT170106 Ett år før kontrakten går ut er klubben tydeligere enn på lenge om Jakob Orlov.
AP170106 Ett år før kontrakten går ut er klubben tydeligere enn på lenge om Jakob Orlov.
DN170105 Klimaendringene sees tydeligere på Svalbard enn andre steder i Norge.
AP170105 Motstanderne raser og mener han og Regjeringen tolker lovene for rigid - og at han burde sagt tydeligere fra om dilemmaene da Stortinget forhandlet om ulven.
DN170104 Årsaken til medlemsveksten er at partiet har blitt en tydeligere politisk aktør, tror partisekretær Mari Eifring.
DB170104 Nå blir konturene av en ny norsk hoppstjerne bare tydligere og tydeligere . 22 år gamle Tande har hoppet strålende hele denne sesongen og overtok i dag ledelsen i verdenscupen sammenlagt.
DB170102 Frokosten holder nemlig blodsukkeret på et jevnt nivå, setter i gang forbrenningen, og bidrar til at du får en tydeligere sult og metthetsfølelse utover dagen.
BT170102 I hvorfor-svaret ligger gjerne en tydeligere bilde på drømmen om hvordan verden ser ut når endringen er gjennomført.
BT161216 - Nye regler skal fordele vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere måte enn dagens lov.
AP161216https://www.aftenposten.no/bolig/-Med-den-nye-regelen-haper-vi-a-forhindre-at-godtroende-forbrukere-kjoper-katta-i-sekken-9533b.html - Nye regler skal fordele vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere måte enn dagens lov.
AP161207 - Dette vil gi en tydeligere retning for arbeidet, og samtidig gjøre det lettere å se tiltakene opp mot denne målsetningen, sier fagansvarlig Ivar Stokkereit i UNICEF Norge ¶
AP161205 Det gjør heller ikke Ole Betten i Møre og Romsdal - hvis det blir et tydeligere miljø- og klimastempel på den.
AP161101https://www.aftenposten.no/osloby/Eiere-av-private-barnehager---Tragisk-at-Oslo-kommune-vil-stoppe-oss-608038b.html - Da må det sette mye tydeligere krav til kvalitet, som blant annet en høyere pedagogtetthet og normer for bemanning og å rydde opp i vedlikeholdsetterslep.
DB160917 » Melding til linjedommeren som ønsket tydeligere forhåndsvarsel om et innbytte under kampen mellom Eggens lag Orkla og Verdal i 2013. 26.
SA160829 Skal man vise et lykkelig og vellykket par på film, er det lite som sender tydeligere signaler enn at de suser av gårde med taket nede og vind i håret.
AP160829https://www.aftenposten.no/bil/BMW-Z4-og-Audi-TT-Lik-pris_-store-forskjeller-189b.html Skal man vise et lykkelig og vellykket par på film, er det lite som sender tydeligere signaler enn at de suser av gårde med taket nede og vind i håret.
FV160818 - Jeg tror jeg kan bidra til å gi Hedmark Høyre en enda tydeligere stemme i flere viktige saksområder, skriver Tonning Riise.
SA160814 Sjelden blir det tydeligere enn under Phelps avskjedskveld med sporten.
AP160814 Sjelden blir det tydeligere enn under Phelps avskjedskveld med sporten.
AP160810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-om-integreringsforslag--Dette-er-a-sla-inn-apne-dorer-601850b.html Bedre tilbud og tydeligere forventninger til religiøse trossamfunn ¶ 9.
SA160719 Nilsen Ervik tror tydeligere grenser i lovverket hadde gjort det enklere for både utleiere og leietakere å vite hva som er greit.
BT160719 Nilsen Ervik tror tydeligere grenser i lovverket hadde gjort det enklere for både utleiere og leietakere å vite hva som er greit.
AP160719https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-kan-vare-ulovlig-16b.html Nilsen Ervik tror tydeligere grenser i lovverket hadde gjort det enklere for både utleiere og leietakere å vite hva som er greit.
SA160706 VELKOMMENT : Gerhard Anthun, leder for e-Handel i Virke, ønsker tydeligere retningslinjer velkommen.
BT160706 VELKOMMENT : Gerhard Anthun, leder for e-Handel i Virke, ønsker tydeligere retningslinjer velkommen.
SA160705 Der mener vi informasjonen burde vært bedre og tydeligere , slik at man kan ta et bevisst valg selv.
FV160705 Der mener vi informasjonen burde vært bedre og tydeligere , slik at man kan ta et bevisst valg selv.
FV160610https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Slik-loser-du-feriekabalen-for-skolebarna-8468b.html - Økonomiske forskjeller kommer tydeligere frem i sommermånedene. 2.
AP160609https://www.aftenposten.no/okonomi/To-av-ti-nordmenn-har-ikke-rad-til-arets-ferie-199130b.html - Økonomiske forskjeller kommer tydeligere fram i sommermånedene, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl.
AP160605 Vi trenger en tydeligere politikk.
SA160602 Vår anbefaling er at Olympiatoppen må innta en tydeligere rolle i førersetet i verdidebatten, blant annet knyttet til forebyggende dopingarbeid.
SA160602 Vi mener også Olympiatoppen må sette klare kvalitetsmål for egen virksomhet, og innta en tydeligere rolle som kravstiller og utfordrer overfor særforbundene og kvalitetssikre særforbundenes toppidrettsdrift slik at vi ikke opplever den nedadgående trenden vi ser i resultatutviklingen som påpekes i Tvedt-rapporten, men ikke fulgt godt nok opp.
SA160602 Som det påpekes i Tvedt-rapporten må da resultatmålene konkretiseres i form av antall medaljer, antall plasseringer blant de 12 beste, og i mål for morgendagens toppidrettsutøvere langt tydeligere enn dagens prognoser som kommer 100 dager før OL.
SA160602 Det gjøres veldig mye bra i norsk idrett, men vi mener det er nødvendig med tydeligere fokus på de viktigste satsingsområdene, som vi mener er : ¶ 1.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Vår anbefaling er at Olympiatoppen må innta en tydeligere rolle i førersetet i verdidebatten, blant annet knyttet til forebyggende dopingarbeid.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Vi mener også Olympiatoppen må sette klare kvalitetsmål for egen virksomhet, og innta en tydeligere rolle som kravstiller og utfordrer overfor særforbundene og kvalitetssikre særforbundenes toppidrettsdrift slik at vi ikke opplever den nedadgående trenden vi ser i resultatutviklingen som påpekes i Tvedt-rapporten, men ikke fulgt godt nok opp.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Som det påpekes i Tvedt-rapporten må da resultatmålene konkretiseres i form av antall medaljer, antall plasseringer blant de 12 beste, og i mål for morgendagens toppidrettsutøvere langt tydeligere enn dagens prognoser som kommer 100 dager før OL.
AP160602https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Eggen-fronter-oppror-mot-hysj-hysj-kultur-i-Norge-210248b.html Det gjøres veldig mye bra i norsk idrett, men vi mener det er nødvendig med tydeligere fokus på de viktigste satsingsområdene, som vi mener er : ¶ 1.
AP160602 Vår anbefaling er at Olympiatoppen må innta en tydeligere rolle i førersetet i verdidebatten, blant annet knyttet til forebyggende dopingarbeid.
AP160602 Vi mener også Olympiatoppen må sette klare kvalitetsmål for egen virksomhet, og innta en tydeligere rolle som kravstiller og utfordrer overfor særforbundene og kvalitetssikre særforbundenes toppidrettsdrift slik at vi ikke opplever den nedadgående trenden vi ser i resultatutviklingen som påpekes i Tvedt-rapporten, men ikke fulgt godt nok opp.
AP160602 Som det påpekes i Tvedt-rapporten må da resultatmålene konkretiseres i form av antall medaljer, antall plasseringer blant de 12 beste, og i mål for morgendagens toppidrettsutøvere langt tydeligere enn dagens prognoser som kommer 100 dager før OL.
AP160602 Det gjøres veldig mye bra i norsk idrett, men vi mener det er nødvendig med tydeligere fokus på de viktigste satsingsområdene, som vi mener er : ¶ 1.
DA160601 - Jeg savner et tydeligere Stavanger på dette, sier Andreas Bjelland ( Ap ).
SA160531 Synligheten av subsidiene blir imidlertid tydeligere når vi fordeler det på produksjonen av vindkraft.
SA160524https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Den-nye-Byasen-sjefen-setter-seg-pa-skolebenken-i-Sverige-210648b.html - Vi skal bli enda tydeligere på rolleavklaringer.
AP160524https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Den-nye-Byasen-sjefen-setter-seg-pa-skolebenken-i-Sverige-210648b.html - Vi skal bli enda tydeligere på rolleavklaringer.
SA160518 I meldingen varslet vi også at vi vurderer tydeligere merking av torv til plantejord, skriver Helgesen på epost.
BT160518 I meldingen varslet vi også at vi vurderer tydeligere merking av torv til plantejord, skriver Helgesen på epost.
AP160518https://www.aftenposten.no/bolig/Slik-velger-du-riktig-jord-8599b.html I meldingen varslet vi også at vi vurderer tydeligere merking av torv til plantejord, skriver Helgesen på epost.
AP160518 I meldingen varslet vi også at vi vurderer tydeligere merking av torv til plantejord, skriver Helgesen på epost.
AP160515 Telelinsen lager forgrunn og bakgrunn uskarp og motivet kommer tydeligere frem.
AP160506 Overlege ved vaksineavdelingen på Folkehelseinstituttet Jann Storsæter medgir at de kunne vært tydeligere på at de anbefaler alle mellom 16 til 19 år å ta vaksine mot hjernehinnebetennelse.
SA160423 Mange har etterlyst en tydeligere teologisk begrunnelse fra kirkens ja-side i homofilisaken.
BT160421 Selv når Kvien Brunvolls ord blir tydeligere mot slutten av albumet, høres de ut som sang fra en annen verden.
SA160418 Elevrettigheter : Rettighetene til elever og barn skal komme tydeligere fram av loven.i ¶
SA160418 Anti-mobbe-system : Tydeligere plikt til å jobbe systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker.i ¶
AP160410https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Panama-Papers-ma-fore-til-endringer-54170b.html Regjeringen må ta et tydeligere initiativ i kampen mot skatteunndragelser ¶
DA160318 Anneline Teigen tror bildet vil tegne seg tydeligere når vi nærmer oss sommeren.
NL160308 For å unngå konflikter med lovverk bør det også vurderes å gjøre et tydeligere skille mellom næringsområder og friluftslivsområder.
BT160229 På skolen ble skillet mellom gutter og jenter enda tydeligere , og barna rundt henne aksepterte ikke at hun var annerledes.
AP160226 Mønstre dannes, kontraster blir tydeligere , orden oppstår i kaoset.
DA160224 Senterpartiets Jenny Klinge derimot skjønner ikke hvorfor Anundsen ikke er tydeligere .
AP160213 - Vi kan si det enda tydeligere : Vi har glidd inn i en ny periode med kald krig, fortsatte den russiske statsministeren.
AP160211 The Washington Post skriver i sin nettutgave at de som følger forhandlingene sier det er en tydeligere holdning fra amerikansk side om at de nå legger mer press på direkte på russerne.
DA160202 For å unngå nederlaget må Ap føre en tydeligere opposisjonspolitikk på alle politikkens hovedområder.
SA160119 De har definert tydeligere hvordan hund og katt skal holdes.
BT160119 De har definert tydeligere hvordan hund og katt skal holdes.
AP160119https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-Norges-mest-populare-hund-9198b.html De har definert tydeligere hvordan hund og katt skal holdes.
AP160113 At ID-kontroller kan ha en stor effekt, blir enda tydeligere av tallene for Norge.
SA160109 I år er denne dominansen enda tydeligere , med tre med NRK-tilknytning ( Karen-Marie Ellefsen, Kjetil André Aamodt og Lise Klaveness ) og to fra Olympiatoppen ( juryleder Tore Øvrebø og Hanne Haugland ).
FV160109 I år er denne dominansen enda tydeligere , med tre med NRK-tilknytning ( Karen-Marie Ellefsen, Kjetil André Aamodt og Lise Klaveness ) og to fra Olympiatoppen ( juryleder Tore Øvrebø og Hanne Haugland ).
BT160109 I år er denne dominansen enda tydeligere , med tre med NRK-tilknytning ( Karen-Marie Ellefsen, Kjetil André Aamodt og Lise Klaveness ) og to fra Olympiatoppen ( juryleder Tore Øvrebø og Hanne Haugland ).
SA160102 I hvorfor-svaret ligger gjerne en tydeligere bilde på drømmen om hvordan verden ser ut når endringen er gjennomført.
FV160102 I hvorfor-svaret ligger gjerne en tydeligere bilde på drømmen om hvordan verden ser ut når endringen er gjennomført.
AP160102 I hvorfor-svaret ligger gjerne en tydeligere bilde på drømmen om hvordan verden ser ut når endringen er gjennomført.