DB170108 | Klagestorm hos Forbrukerrådet : Kabelselskapene stoppet ulovlig tv-tvang , men prisene stiger fortsatt ¶
DN170103 Vi håper på et nytt, fritt tv-år der forbrukerne ikke blir utsatt for noen form for tv-tvang .