DN171217 - Jeg synes det er et spennende prosjekt tuftet på gode verdier, og når man har muligheten til det, så synes jeg man skal være med på å stille risikokapital til slike selskaper.
DB171215 Nesten tre hundre døde i året er prisen samfunnet betaler for å føre en ruspolitikk tuftet på moralisering og svogerforskning framfor ordentlig forskning og fornuft.
DA171213 - En grunn til at vi har blandingsfengsler er nærhetsprinsippet som kriminalomsorgen er tuftet på, sier Berit Johnsen, forskningssjef på KRUS ( Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter ).
AP171213 Nasjonal digital læringsarena er tuftet på åpenhet, samarbeid og medvirkning.
SA171212 Skulpturen utenfor viser hva Sokndal er tuftet på, arbeidsfolk i gruveindustrien.
DA171212 - En grunn til at vi har blandingsfengsler er nærhetsprinsippet som kriminalomsorgen er tuftet på, sier Berit Johnsen, forskningssjef på KRUS ( Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter ).
DN171207 Det er hans ideer selskapet er tuftet på.
AP171207 - Markedet er tøffere, men kjøperne er der ute, sier Holmlund som mener deres suksess så langt er tuftet på den klassiske treenigheten : - Vi har truffet med kombinasjonen av konsept, kvalitet og pris.
SA171205 Det vises til at RBK står for noe mer enn bare suksess på fotballbanen og er tuftet på tradisjon, åpenhet og folkelighet.
AP171205 Det vises til at RBK står for noe mer enn bare suksess på fotballbanen og er tuftet på tradisjon, åpenhet og folkelighet.
AA171205 Det vises til at RBK står for noe mer enn bare suksess på fotballbanen og er tuftet på tradisjon, åpenhet og folkelighet.
AA171205 Det vises til at RBK står for noe mer enn bare suksess på fotballbanen og er tuftet på tradisjon, åpenhet og folkelighet.
SA171125 For i en kultur som er tuftet på individualisme, autentisitet og autonomi, vil det også være slik at kjærligheten noen ganger tar slutt.
AP171124 Slettholms angrep på en FB-post og en blogg fra i fjor er, slik jeg ser det, tuftet på feil fakta og sviktende grunnlag.
VG171122 Historisk har Norges sikkerhet vært tuftet på Norges forsvar, samt alliert støtte og sikkerhetsgarantier.
DB171122 I 2010 testet to brytere positivt for marihuana - noe som regnes som særlig kontroversielt i en idrett tuftet på hard trening og en livsstil preget av disiplin.
DB171122 Demokratiet er tuftet på kontrakten mellom de som stemmer og de som velges inn.
SA171120 Noen få er misfornøyde og mener at resultatene er tuftet på defensiv og kjedelig fotball.
BT171120 Noen få er misfornøyde og mener at resultatene er tuftet på defensiv og kjedelig fotball.
AP171120 Noen få er misfornøyde og mener at resultatene er tuftet på defensiv og kjedelig fotball.
AA171117 Vinnerverket " CandyPool " : - Hele ideen er tuftet på å gjenbruke og resirkulere både eksisterende materiale og tankene mine, sier Vibeke Tandberg.
AA171117 Hele ideen er tuftet på å gjenbruke og resirkulere både eksisterende materiale og tankene mine.
DB171115 Da løftene om økonomisk støtte hadde lagt seg etter sommerens EM-fiasko i Nederland - en klagestorm tuftet på mannsdominans, forskjellsbehandling og markedskreftenes påståtte urettferdighet - kom det nemlig ingen penger fra likestillingsforkjemperne og solidaritetstalerne.
DB171115 ISLANDS, SVERIGES OG Danmarks enorme prestasjoner er tuftet på nasjonal identitet, divergerende fotballfilosofier og iboende ferdigheter både kollektivt og individuelt.
AA171113 Rettsstaten er tuftet på dette prinsippet og hvis vi går på akkord med det, går vi på akkord med en norsk grunnverdi.
DB171111 Det er på alle de andre sidene og elementene ved spillet - det Lars Lagerbäcks fotball først og fremst er tuftet på - han må levere når han får sjansen mot Makedonia.
SA171110 Det er tuftet på det tradisjonelt rosenborgske, sier han.
BT171110 Det er på høy tid at Spekter går noen runder med seg selv og finner ut hvilke grunnverdier og holdninger deres arbeidsgiverpolitikk skal være tuftet på.
AP171110 Det er tuftet på det tradisjonelt rosenborgske, sier han.
AA171110 Det er tuftet på det tradisjonelt rosenborgske, sier han. Flytter ikke ¶ Som siste spørsmål på pressekonferansen, fikk Levangers nye trener spørsmål om hvor han skal bo. - Jeg bor i Trondheim, det skal jeg i utgangspunktet fortsette med, svarte han. Hør siste episode av Rasmus & Saga : ¶ ​ " ¶
NL171108 Vårt demokrati er tuftet på at Stortinget skal omsette folkets generelle holdninger og ønsker som de gir uttrykk for på valgdagen, til løpende og konkret offentlig politikk.
DB171108 En slik avgjørelse er tuftet på rettsstatsprinsipper der man har mulighet til å anke avgjørelser, og å ta det gjennom domstolene om man ser det nødvendig.
AA171106 Det politiske kunnskapsløftet i den norske skolen er tuftet på hensynet til hva som tjener landets økonomiske interesser, altså et rent instrumentalistisk perspektiv.
VG171105 - Profesjonell fotball er « showbiz » med stor kommersiell verdi og tiltrekker seg mange mørke og onde krefter med helt andre intensjoner enn de verdiene som sporten skal være tuftet på.
DB171104 Våre samfunn er tuftet på høy organisasjonsgrad, en universell og skattefinansiert velferdsstat og velfungerende og rettferdige institusjoner med lav grad av korrupsjon.
VG171103 - Er det ikke forskjell på en organisasjon tuftet på grasrot og spillemidler kontra det private næringsliv ?
VG171102 Med 300 tusenlapper på toppen av det som allerede lå der, ble altså totalen han fikk for å gå av - i en folkebevegelse tuftet på frivillighet - tre millioner kroner.
SA171102 Man kunne kanskje forvente at det var annerledes i en folkebevegelse tuftet på frivillighet og dugnadsånd, men så er altså ikke tilfelle.
DB171102 Fremskrittspartiet er krystallklare på at forvaltningen av norske skattebetaleres penger skal være tuftet på åpenhet, ikke kameraderi.
AP171102 Man kunne kanskje forvente at det var annerledes i en folkebevegelse tuftet på frivillighet og dugnadsånd, men så er altså ikke tilfelle.
AA171102 Man kunne kanskje forvente at det var annerledes i en folkebevegelse tuftet på frivillighet og dugnadsånd, men så er altså ikke tilfelle.
VG171101 Dere representerer en folkebevegelse tuftet på frivillighet.
DB171030 Frode Kippe er jo langt på vei alt det Arne Erlandsens fotball er tuftet på, en slags personifisering av trenerens filosofi.
DA171027 Et band tuftet på kameratskap, alt var første gang.
BT171027 Vår troverdighet er tuftet på disse innretningene, som skal sikre tillit, og i sin tur legge grunn for åpen debatt og et velfungerende demokrati.
SA171025 Mistet uskylden ¶ Én ting blir å gjenerobre tillit hos de idrettsinteresserte i en nasjon som er tuftet på langrenn.
AP171025 Mistet uskylden ¶ Én ting blir å gjenerobre tillit hos de idrettsinteresserte i en nasjon som er tuftet på langrenn.
AP171025 Mistet uskylden ¶ Én ting blir å gjenerobre tillit hos de idrettsinteresserte i en nasjon som er tuftet på langrenn.
AA171025 Mistet uskylden ¶ Én ting blir å gjenerobre tillit hos de idrettsinteresserte i en nasjon som er tuftet på langrenn.
AP171023 Innvandringspolitikken skal være tuftet på menneskerettigheter.
NL171020 Demokratiet er tuftet på at et valgt flertall i Stortinget bestemmer.
AP171017 Partiet er, i tillegg til marxist-leninisme, tuftet på Mao Zedong-tanke, Deng Xiaoping-teori, ideen om « de tre representasjonene » ( fra Jiang Zemin ) og « det vitenskapelige utviklingskonsept » ( fra Hu Jintao ).
AP171014 I Norden er folkelig bevegelse og opinion tuftet på demokratiet, hvor offentlig debatt utgjør en grunnpilar.
DB171013 Av hans løpere er det bare Niklas Dyrhaug som blir hjemme fra Val Senales, men til tross for forfallene i landslagene, består høyderegimet det norske langrennsunderet er tuftet på også i uoverskuelig framtid.
AA171009 Regjeringen vil hegne om en verden tuftet på internasjonal rettsorden og sterke institusjoner, heter det i trontalen.
AA171009 Regjeringen vil hegne om en verden tuftet på internasjonal rettsorden og sterke institusjoner, heter det i trontalen.
DB171004 McDonald's er tuftet på en idé om at mat kan være lik og generisk, uansett hvor du måtte befinne deg i verden.
DA170930 Viseminister i den katalanske regjeringen, María Badía, mener at konflikten er tuftet på manglende respekt.
AP170927 Et merke tuftet på rotnorske verdier, to grenseløst sympatiske karer og en befriende unorsk ekspansjonsvilje.
AP170926 Men det er en fjerde samfunnskraft som også har en helt avgjørende rolle i å bidra til et transparent og opplyst samfunn tuftet på tillit, og det er nyhetsmediene.
DB170924 Ikke før siste kilometer visste vi at det skulle ende i en spurt, sier Sagan - som mente seieren var tuftet mer på flaks enn god taktikk.
DB170924 Mannen som har tuftet sitt livsverk på å ( a ) forene venstre fløy og ( b ) dra Arbeiderpartiet til venstre, har tent leselampen, knepet på seg monokkelen, studert dataene med et åpent og granskende sinn, og reflektert seg fram til at grunnen til at høyresida vant valget var ( a ) at venstresida ikke stod samlet seg
AP170924 Motstandere av evolusjonsbiologien - og mye annen vitenskap, som for eksempel den knyttet opp mot dagens klimaendringer - er i virkeligheten en trussel mot all vitenskap og hele vårt samfunn som er tuftet på den kunnskap og kompetanse vitenskapen har gitt oss.
VG170923 Han beskriver FKH - som fyller 25 år neste år - som en fotballklubb tuftet på handlekraft, godt lederskap og masse lidenskap.
VG170923 - TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell allmennkringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet.
DN170923 - TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell allmennkringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet.
DB170923 - TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell kringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet.
AP170923 - TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell kringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet.
AA170923 - TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell kringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet.
NL170921 Jeg mener det er helt absurd at styremedlemmer kan ignorere Finnmarksloven, som tross alt er fundamentet og grunnpilaren FeFo er tuftet på.
DA170920 Selv om dagens klubb ble stiftet i 2008, er den tuftet på gamle Sarpsborg fotballballklubb.
VG170917 Hun mener Putins oppslutning som president er tuftet på at man ønsker et sterkt Russland som ikke er en dårlig kopi av Vesten.
VG170916 Kritisk tenkning er ikke det samme som opposisjon til alt og alle, men en metode tuftet på kunnskap og rasjonell analyse.
DB170915 Det norske folket har sagt klart og tydelig ifra, med minus 10.000 stemmer, at vi ønsker et liberal-konservativt samfunn tuftet på verdier som frihet og individualisme, fritt for forbud og tvang.
NL170911 Hvis vi skal lykkes med aktualisere det felles verdigrunnlaget som skolen i Norge er tuftet på, trenger vi et dokument vi kan forenes om.
NL170908 Velferdsstatens mål om å utjevne forskjeller og sikre at alle innbyggers basale behov blir ivaretatt er tuftet på den kunnskapen.
VG170907 Heller ikke et annet viktig tema, striden mellom sentrum og periferi, har hjulpet KrF, til tross for at dette er et parti tuftet på motkultur, avholds-, målsak og det lavkirkelige.
DN170906 De fortjener vår respekt som likeverdige, basert på en løsning som er tuftet på amerikanske verdier, skrev han.
DA170906 Høyre og Ap omtales, spesielt av seg selv, som de store og ansvarlige partiene, og der de mindre ofte omtales som uansvarlige fløyparti tuftet på kamp om enkeltsaker.
AA170906 De fortjener vår respekt som likeverdige, basert på en løsning som er tuftet på amerikanske verdier, skrev han.
SA170905 Vi skal ikke være en medgangssupporter, men ha et samarbeid som er tuftet på mer enn det.
AA170905 De fortjener vår respekt som likeverdige basert på løsning som er tuftet på amerikanske verdier, skrev han.
NL170904 Jeg er glad for at velferdsstaten er tuftet på et likhetsprinsipp.
DB170901 I tillegg er han en Alexander Søderlund light, en hardtarbeidende spiss som tar det defensive ansvaret Lars Lagerbäcks 4-4-2 er tuftet på.
DB170901 Det setter press på den norske fordelingspolitikken, som i stor grad er tuftet på arbeid og en sammenpresset lønnsstruktur.
AP170828 Stilen har utviklet seg på de 70 årene, men ensemblet har fortsatt en identitet tuftet på en kraftig klang og fyldige toner.
DA170826 Leder Trond Marthinsen sier jo at det nye partiet er tuftet på at Høyre og Ap sammen dominerer den politiske utviklingen i Moss.
VG170824 Hvit makt-bevegelsen i USA er nemlig mye mer enn kun en bevegelse, det er en av ideene USAs grunnleggelse var tuftet på, og som også Jefferson stod for.
AA170823 Han er stolt av hvordan de to aktørene har klart å etablere et samarbeid tuftet på lokal historie, gode råvarer, sikkerhet og miljø, samt effektiv distribusjon til alle kjedens butikker.
DB170821 Men fordi samhandling ikke bare er et fotballfaglig uttrykk født av og under Nils Arne Eggen, men faktisk er alt det en god Rosenborg-offensiv er tuftet på, er det ikke bare å kaste inn åtte nye mann der tre av dem i tillegg er debutanter.
DB170815 Vi vil at verden skal gå fremover, men hva skal fremgangen være tuftet på ?
VG170814 Norsk dramakomedie om fire kompiser som bor sammen på Oslos vestkant og deres møte med voksenlivet når brorskapet tuftet på dagfylla og urealistiske framtidsplaner står i fare.
DB170814 Her skal det bygges et miljø tuftet på kaffe, vafler, en skummende bayer, sosialt samvær og et brennende hjerte for Vålerenga.
VG170813 Om den første scoringen til Brann var tuftet på rå kraft, var rødtrøyenes andre nettkjenning et resultat av delikate komibnasjoner mellom tre mann.
DN170813 ¶ Vår velferd er tuftet på en god forvaltning av våre naturressurser og vår teknologiske kompetanse og utvikling.
NL170810 Til lokale regler tuftet på ulik logikk, ulik grad av hensyn til miljø og friluftsliv, underlagt ulik grad av lokal fagkompetanse, som også i skiftende grad blir lyttet til.
NL170810 Mange av disse kommunene brukte nettopp lokaldemokratiet til grundige lokale prosesser før de gjorde vedtak, flere av dem er tuftet på flere sider lange utredninger.
AP170808 Det handler om god forretningsskikk, strategi tuftet på bærekraft og løsninger verden trenger.
DN170807 Blystad har senere uttalt at målet med å kjøpe seg opp i Kosmos, som var tuftet på Anders Jahres gamle rederi- og hvalfangstimperium, var å etablere et internasjonalt offshore serviceselskap.
VG170802 Modellen er tuftet på et bytteforhold, der idrettsbevegelsen leverer folkehelse gjennom aktivitet, mens myndighetene finansierer anlegg ved bruk av spillemidler og yter annen økonomisk støtte.
AA170802 Men på den måten at de grunnleggende verdiene vårt samfunn er tuftet på, som respekten for den enkeltes menneskeverd, troen på nestekjærlighet og tilgivelse, har sin basis i den kristendommen som etterhvert fikk fotfeste her i landet.
NL170801 Mener næringsorganisasjonen fremdeles at vi skal ha en bærekraftig vekst tuftet på en forvaltning som ikke er miljømessig bærekraftig ?
SA170731 At idretten i stor grad er tuftet på frivillighet, skapte en kontrast som provoserte mange.
AP170731 At idretten i stor grad er tuftet på frivillighet, skapte en kontrast som provoserte mange.
NL170726 Debatten om havbruksnæringen er tuftet på en rekke utsagn og langt fra alle er like sterkt forankret i forskning eller i kunnskap.
AP170721 Han har den samme teknokratiske stilen, den er tuftet på fornuft og troen på at sterke kunnskapsrike ledere skal styre, legger hun til.
DB170718 ¶ TURISME : Den spanske ferieøya er tuftet på turisme, men nå kan det virke som om deler av befolkningen har fått nok.
NL170717 Anerkjennelse handler om likeverd, nettopp det Riddu Riddu er tuftet på.
NL170717 Om den er aldri så lite tuftet på fakta.
DA170714 Frankrikes utenrikspolitikk er tuftet på et ønske om å opprettholde eller gjenvinne innflytelse og status internasjonalt.
DN170713 ¶ Tore Gjedebo leder investeringsselskapet Styrbjørn, familiens investeringsselskap som er tuftet på oljeservicesystemet faren grunnla.
DN170713 Familieselskapet er tuftet på oljeservicesystemet faren Jon Gjedebo bygget opp.
DN170709 Det dreier seg om grundige og fornuftige justeringer, tuftet på at nasjonalstatenes håndheving av de samme menneskerettighetene etter hvert er modnet, skriver artikkelforfatteren.
NL170704 Sammen med de selvpålagte, politiske urfolksforpliktel-sene og samisk politikkutvikling i lukkede rom, har parolen om at Norge er tuftet på territoriet til to folk, hittil vært den bærende forutsetningen for samepolitikken.
DB170704 - Alt han har lagt fram for meg er veldokumentert, så det som står i dette vedlegget som jeg har skrevet, er tuftet på dokumentasjon.
DA170631 - Vi er tuftet på historie, kultur og natur, og her er det historie, kultur og natur så det holder, sier han.
SA170629 Vi er godt tuftet i dag og det skal vi også være om 10 år.
BT170629 Vi er godt tuftet i dag og det skal vi også være om 10 år.
AP170629 Vi er godt tuftet i dag og det skal vi også være om 10 år.
AA170629 Vi er godt tuftet i dag og det skal vi også være om 10 år.
DN170626 I havgapet ytterst i Hordaland har Møgster-familien bygget opp et imperium tuftet på fisk og oljeservice.
DB170622 DETTE ER IKKE en overflatisk diagnose tuftet på observasjoner eller synsbedrag 16+16-tilhengerne vil hevde kan sidestilles med hvordan fanden leser bibelen.
DB170616 Vi gjengir her kjøreplanen for dette framtidsrettede seminaret tuftet på at alt var mye bedre før krigen, og vi opplyser om at vaktholdet under stormøtet blir besørget av Odins Velbrukte Lotter.
DB170615 Vi lever i en tid hvor enkelte politikere og andre argumenterer for større rom for nasjonale egeninteresser, i stedet for å søke felles holdninger tuftet på internasjonalt samarbeid.
DB170613 Og det du ser av et norsk landslag tuftet på svenske ideer om 4-4-2, små avstander, hardt arbeid, kontringsvilje og rom for individuelle lekkerbiskener er absolutt til å tro på.
DA170612 Vi vil ha en diskusjon om forskningsresultater, men den må være tuftet på vitenskapelige prinsipper.
BT170611 Vi må heller prioritere allianser og en forsvarspolitikk tuftet på forsvar, med grunnlag i menneskerettigheter og lands rett til frihet - ikke amerikansk storpolitikk.
AP170608 Den befester det inntrykket vi tuftet klagen på, at Oncolomed bryter markedsføringsloven på flere punkter og at de ikke orienterer godt nok om rettighetene ved behandling i utlandet, sier Ryel til Aftenposten.
NL170607 Jeg skal ikke rippe opp i hele historien, bare se litt hva salgs politikk dagens regjering er tuftet på : ¶
SA170606 « Representant Higgins ytringer bryter med de helt grunnleggende prinsippene som dette landet er tuftet på », skrev Louisiana-avdelingen av The American Civil Liberties Union på Twitter mandag.
AA170606 « Representant Higgins ytringer bryter med de helt grunnleggende prinsippene som dette landet er tuftet på », skrev Louisiana-avdelingen av The American Civil Liberties Union på Twitter mandag.
BT170604 Det prinsippielle spørsmålet som Ormberg og Strømsnes mener denne saken er tuftet på, flyter igjen på et hav av politikk, pragmatisme og profitt-ønsker fra ulike hold.
NL170601 Likevel, det er både unødvendig og underlig at utviklingen i flytrafikken i nord skal være tuftet på nordlendingers alkoholvaner.
AA170601 Hvordan klarer vi i vår tid å leve opp til nestekjærlighets- og solidaritetsidealene tuftet på de kristne og humanistiske idealene vi så ofte sier at vårt samfunn er bygget på ?
DB170531 Det er slike som oss og de vi representerer som skal ta over landet, og vi vet at det barn og unge i dag trenger er en debatt strippet for polarisering og skittkasting, men tuftet på faktuelle diskusjoner med utgangspunkt i et nyansert bilde.
DA170530 Først en innrømmelse : Som redaktør for en avis tuftet på arbeiderbevegelsens prinsipper har jeg syndet.
DA170530 Vindmøllebakken i Stavanger er tuftet på et en modell arkitektene i Helen & Hard kaller « gaining by sharing », som innebærer at ved å dele oppnår man sosiale gevinster.
SA170527 Hoff sier at Norges Roforbund på mange måter er et forbund som er tuftet på dugnad og noen gode samarbeidspartnere.
FV170527 Hoff sier at Norges Roforbund på mange måter er et forbund som er tuftet på dugnad og noen gode samarbeidspartnere.
BT170527 Hoff sier at Norges Roforbund på mange måter er et forbund som er tuftet på dugnad og noen gode samarbeidspartnere.
AP170527 Hoff sier at Norges Roforbund på mange måter er et forbund som er tuftet på dugnad og noen gode samarbeidspartnere.
AA170527 Hoff sier at Norges Roforbund på mange måter er et forbund som er tuftet på dugnad og noen gode samarbeidspartnere.
DB170524 Verdens fremste matnasjon, Frankrike, er tuftet på den legendariske suppa, pot au feu.
NL170521 Ikke en festtale som tegner bilder tuftet på grunnprinsippene i enhver samfunnsbygging og der basisen er identitet og nærhet.
DA170518 Norsk arbeidsliv har i alle år vært tuftet på likhet, medbestemmelse og samarbeid.
SA170516 Vi har et land tuftet på fellesskap og demokrati.
DB170513 Ikke bare blir hun akutt bevisst på hvor skjørt grunnlag hennes posisjon som bussjef er tuftet på, men også at det muligens er et aldri så lite statskupp i gjære.
SA170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
SA170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
BT170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
AP170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
AP170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
DB170510 9 : - Den fineste, lyseste humoren er tuftet på det dypeste alvor.
SA170509 Partiet som ble stiftet av blant andre Lula i 1980, ble tuftet på etikk og kamp mot korrupsjon.
AP170508 - I dag feirer vi friheten og de verdiene vår nasjon er tuftet på.
DA170505 Tuftet på veldig konservative verdier og med en ekstrem personlighetskult sentrert rundt landets da nylig avdøde leder Saparmurat Niyazov.
DA170504 » Fellesforbundets håp er en ny Ap-ledet regjering med en regjeringsplattform tuftet på « formuleringer om eit godt og sterkt organisert arbeidsliv, bekjemping av sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet, arbeid til alle, nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferden og ei styrking av velferdsordningene våre ». 850.000 kroner ¶
AP170504 Hans tilhengere mener det er en taktikk fra presidentens side, tuftet på en forhandlingsstrategi kalt « Madman»-teorien.
AP170504 Hans tilhengere mener det er en taktikk fra presidentens side, tuftet på en forhandlingsstrategi kalt « Madman»-teorien.
AP170504 - Som registerforvalter har Difi opplevd noen få tilfeller der bruken av data fra registeret ikke har vært i henhold til intensjonene registeret er tuftet på.
DA170503 » Fellesforbundets håp er en ny Ap-ledet regjering med en regjeringsplattform tuftet på « formuleringer om eit godt og sterkt organisert arbeidsliv, bekjemping av sosial dumping og arbeidsmarknadskriminalitet, arbeid til alle, nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferden og ei styrking av velferdsordningene våre ». 850.000 kroner ¶
AP170430 Økonomi : Landet har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje, men er forblitt et sosialt konservativt samfunn.
DB170429 Og ikke minst en islam for vår tid, en islam tuftet på menneskerettigheter, toleranse og inkludering - en norsk islam.
AP170428 Økonomi : Landet har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje, men er forblitt et sosialt konservativt samfunn.
DB170427 Ikke akkurat en holdning tuftet på nestekjærlighet kanskje, men hey, Toraen er full av verre eksempler.
AP170427 Økonomi : Landet har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje, men er forblitt et sosialt konservativt samfunn.
DB170425 - Nasjonal Front er et parti som fortsatt har et stempel på seg og en identitet som er tuftet på det gamle ytre høyre.
DB170425 - Tuftet på det gamle ytre høyre ¶
AP170422 Sentrum i dette enorme edderkoppnettet var byen Roma, en by som opprinnelig var tuftet på landbruk, jord og slekt, alt styrt av familiefaren, pater familias.
VG170420 « Dommersjefen i NFF bestemmer hvem som skal dømme kamper, og slik skal det være, men slike beslutninger må etter vår oppfatning kun være tuftet på rene sportslige vurderinger.
DB170418 Du har sviktet oss verger, og også de mottaksansatte, som må leve med konsekvensene av at du har sviktet de verdiene Norge ble tuftet på.
VG170412 Og der forbrødringen bare fortsatte å vise verdiene idretten er tuftet på.
AP170407 Vårt samfunn er tuftet på likhet, fellesskap og tillit.
DA170406 - Vi håper [ den betydelige lokale støtten vi har fått ] kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid framover, tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge, sier Ole Kristian Sivertsen, styreleder i Rygge Airport, i en pressemelding.
DB170405 - Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge », sier styreleder Ole K.
AA170404 - Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge », sier styreleder Ole K.
AP170402 Rådet er godt ment og tuftet på en enkel teori om at bilder som ikke sendes, heller ikke blir delt videre.
DA170401 All sportslig suksess på Åråsen har vært tuftet på ham.
VG170331 Konspirasjonsteoriene har vært tuftet på å samle befolkningen mot en vagt definert ytre fiende som vil styresmaktene, og det venezuelanske folket, vondt.
AP170330 Norgesgruppen er tuftet på Johannson-familiens grossistimperium.
SA170329 - Når du har ansatt i en organisasjon tuftet på frivillighet og som samler inne penger på dugnad må du være åpen på alt du gjør, og ikke sette opp den ene mot den andre.
BT170329 - Når du har ansatt i en organisasjon tuftet på frivillighet og som samler inne penger på dugnad må du være åpen på alt du gjør, og ikke sette opp den ene mot den andre.
AP170329 - Når du har ansatt i en organisasjon tuftet på frivillighet og som samler inne penger på dugnad må du være åpen på alt du gjør, og ikke sette opp den ene mot den andre.
DB170328 Den er tuftet på en idé om å gi de offentlig ansatte de rette insentivene, slik en har gitt ledere i private selskaper enorme bonuser når selskapet gjør det bra på børsen.
VG170327 Altså de som har en form som ikke finner seg til rette i åpningen den organiserte idrettsbevegelsen er tuftet på, men like fullt vil være fysisk aktive.
DA170327 Det er flere saker i trosstøtte... vi er et land tuftet på gode verdier, og skal være et inkluderende og raust land.
DA170327 Det er flere saker i trosstøtte... vi er et land tuftet på gode verdier, og skal være et inkluderende og raust land.
AA170321 Norsk barnevernslovgivning er tuftet på prinsippet om at det beste for barn er å vokse opp i sin egen familie.
BT170319 Tuftet på NATO-motstand ¶
AP170318 Fakta : SV - tuftet på motstand mot norsk NATO-medlemskap ¶
DB170317 - Alle våre argumenter er tuftet på grunnleggende ideer om rettferdighet.
DB170317 - Dette har vært en helt surrealistisk debatt, for kritikken fra Helsedirektoratet er tuftet på noe jeg aldri har ment.
AP170316 Kritikken fra Helsedirektoratet er tuftet på noe jeg aldri har ment.
VG170315 Innvandring og identitet er så viktige tema i Nederland nå, at hele partier er tuftet på hvorvidt man vil kjempe mot eller for minoritetenes rettigheter i landet.
DB170313 Men vi ønsker et arbeidsliv i Norge tuftet på norske verdier som like konkurransevilkår og nulltoleranse for sosial dumping.
BT170305 Han forklarte at Vestens suksess var tuftet på å ha de beste fortellingene.
DB170302 UKAD-sjefen bemerket det underlig at et lag som Team Sky, etter sigende tuftet på en sterk antidoping-kultur, ikke har gode rutiner ved bokføring av medisinske behandlinger.
AA170221 Frankrikes FN-ambassadør François Delattre sier at det fransk-russiske samarbeidet var tuftet på vennskap og gjensidig respekt, selv om de ikke alltid var enige.
SA170220 Frankrikes FN-ambassadør François Delattre sier at det fransk-russiske samarbeidet var tuftet på vennskap og gjensidig respekt, selv om de ikke alltid var enige.
VG170216 - Vi kan ikke lenger holde oss med kontrollkommisjoner som er tuftet på 1800-tallets behov.
SA170216 Nå kan vi styre etter dette, istedenfor etter hva « folkeopinionen » måtte mene på et grunnlag som ikke alltid er så godt tuftet på virkeligheten, sier Rønsen.
FV170216 Nå kan vi styre etter dette, istedenfor etter hva « folkeopinionen » måtte mene på et grunnlag som ikke alltid er så godt tuftet på virkeligheten, sier Rønsen.
DB170216 Her burde både ledelsen ved Olympiatoppen og i Norges Idrettsforbund langt tidligere ha fortalt oss at den medisinske praksisen som har vært vanlig i langrenn, er tuftet på en felles forståelse innen all norsk toppidrett.
AP170216 Nå kan vi styre etter dette, istedenfor etter hva « folkeopinionen » måtte mene på et grunnlag som ikke alltid er så godt tuftet på virkeligheten, sier Rønsen.
AP170214 Mitt nei er tuftet på at barn ikke skal være et middel for å sikre voksne rettigheter, sier Trøen.
AP170214 Mitt nei er tuftet på at barn ikke skal være et middel for å sikre voksne rettigheter, sier Trøen.
VG170212 Kampanjen hans var tuftet på hans påståtte ærlighet og høye etiske sans.
AA170210 Den norske velferdsmodellen er tuftet på en solidaritetstanke, der velferdsgodene eksisterer for å utjevne og motvirke sosial skjevhet.
VG170205 Island har i likhet med Norge ingen klar stjernespiller, og suksessen er dermed tuftet på et sterkt kollektiv, understreker Stabæks gamle målmaskin.
AP170202 Dagens Europa er tuftet på et posttraumatisk ekteskap som delvis har havarert.
AA170202 Andrew Anfinnsen, bookingansvarlig ved Brukbar/Supa og BrukbarBlæst i til sammen sju år, peker på at det kan være sårbart å skifte eiere når organisasjonen er tuftet på dugnadsinnsats.
DB170201 For det er ikke bare å innføre en spillestil tuftet på en kynisk filosofi, du må ha mannskapet også.
BT170201 Han ble valgt av velgere som aksepterer en politikk tuftet på rasisme, kvinnehat, nasjonalisme, aggresjon og hat, skriver Michael Alvarez.
BT170201 Han ble valgt av velgere som aksepterer ( om ikke alltid åpent støtter ) en politikk tuftet på rasisme, kvinnehat, nasjonalisme, nedverdigende holdninger til en rekke ulike minoriteter, aggresjon og hat.
BT170201 Han ble valgt av velgere som aksepterer en politikk tuftet på rasisme, kvinnehat, nasjonalisme, aggresjon og hat, skriver Michael Alvarez.
BT170201 Han ble valgt av velgere som aksepterer ( om ikke alltid åpent støtter ) en politikk tuftet på rasisme, kvinnehat, nasjonalisme, nedverdigende holdninger til en rekke ulike minoriteter, aggresjon og hat.
SA170130 130 millioner amerikanere og utlendinger bosatt i våre stater, fordømmer vi president Trumps grunnlovsstridige, uamerikanske og ulovlige presidentordre, skriver ministrene, som lover å « jobbe sammen for å tilse at den føderale regjeringen følger grunnlover, respekterer vår historie som et land tuftet på innvandring og ikke går ulovlig etter noen basert på deres nasjonale opprinnelse el
DB170130 De lover å « jobbe sammen for å tilse at den føderale regjeringen følger grunnlover, respekterer vår historie som et land tuftet på innvandring og ikke går ulovlig etter noen basert på deres nasjonale opprinnelse eller tro ».
AP170125 Søksmålet mot Trump er tuftet på den delen av grunnloven som heter « Foreign Emoluments Clause ».
AP170125 Søksmålet mot Trump er tuftet på den delen av grunnloven som heter « Foreign Emoluments Clause ».
AP170124 Valgkampanjene hans var i stor grad tuftet på digitalt engasjement.
FV170114 - Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram når det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på, heter det i prisbegrunnelsen.
DB170113 Når framtida legges i beina på spillere som Martin Ødegaard, Mats Møller Dæhli og Martin Samuelsen for å nevne noen, da kan ikke NFF ansette en trener hvis filosofi er tuftet på motspill.
DB170105 Det samme må gjelde i kulturer tuftet på kristne verdier, om kristen ekstremisme.
DB170105 Det nye verdenssynet er tuftet på separasjon mellom mennesker, og fra en ekstern gud.
BT170102 Også Beeminder er tuftet på de samme prinsippene.
SA161116 Norsk idrett er tuftet på dugnadsinnsats.
AP161116 Norsk idrett er tuftet på dugnadsinnsats.
SA160707 Fra et kortsiktig kostnadsperspektiv er dette forståelig, men Norge har forutsetningene for å skape store verdier ved å posisjonere seg i teten av denne næringen, tuftet på kompetansen og markedsaktørene som allerede finnes i vår offshore og maritime sektor.
SA160707 Den norske velferden er tuftet på verdiskapingen i den norske basisindustrien.
AP160613 Myndighetenes kostholdsråd har alltid vært tuftet på at maten vi spiser, skal dekke behovet for næringsstoffer.
SA160610 - Solskjær er en flott representant for verdiene norsk idrett er tuftet på, og vi gleder oss til å samarbeide med ham.
FV160610 - Solskjær er en flott representant for verdiene norsk idrett er tuftet på, og vi gleder oss til å samarbeide med ham.
AP160610 - Solskjær er en flott representant for verdiene norsk idrett er tuftet på, og vi gleder oss til å samarbeide med ham.
AP160516 Det kreves ikke norsk avstamming, det mest avgjørende er at man er lojal overfor de sentrale verdiene samfunnet vårt er tuftet på, og tar dem i forsvar.
SA160504 Jeg skrev dette i Aftenbladet tidligere : « [... ] en utvidelse av dagens fjernvarmenett må være tuftet på en ærlig utredning.
AP160421 Hekla Stålstrenga er ei gruppe tuftet på det beste av norsk musikkarv.
AP160416 Problemet med EU slik unionen i dag fremstår, er at den er tuftet på en bristende forutsetning.
AP160409 Å bruke det kriteriet vil da svekke lederkandidater som har familieformuer som er tuftet på tilsvarende forhold, sier han.
AP160229 Arbeiderbevegelsen er tuftet på kampen mot store forskjeller i samfunnet.
DB160222 Den koordinerte lønnsdannelsen, hvor konkurranseutsatt industri forhandler først og legger rammene for lønnsoppgjøret i resten av økonomien, er tuftet på at de samme partene møter hverandre år etter år.
AP160218 Vårt mål er å være en synlig og aktiv aktør, med legitimitet tuftet på objektivitet, engasjement og gjennomføringsevne.
AP160212 Jeg vil benytte sjansen til å snakke om den norske idrettsmodellen, hva den er tuftet på.
AP160128 Den gangen, tidlig på 90-tallet, var mye av RBKs spillestil tuftet på at en midtspiss trakk til seg flest mulig forsvarere, var god feilvendt, og åpnet for bakromsløp fra kantene.
SA160102 Også Beeminder er tuftet på de samme prinsippene.
FV160102 Også Beeminder er tuftet på de samme prinsippene.
AP160102 Også Beeminder er tuftet på de samme prinsippene.
AP160102> Også Beeminder er tuftet på de samme prinsippene.