DN171012 Han beskrev avtalen som « et eksempel på fredens og diplomatiets seier over krig og ensidige handlinger » og truet med å gjenopplive landets atomprogram dersom Trump gjør alvor av sine trusler .
DB171012 Følelsene synes styrt av kunstige forventninger, forsøkt fullført gjennom terapi og trusler om søksmål.
DB171012 Trusler er forbudt.
DA171012 I Weinstein-saken lå det andre seksuelle trusler bak.
DA171012 Under gårsdagens toppmøte pekte flere på at man nå befinner seg ved et viktig veiskille i bekjempelsen av vold, trusler , narkotikahandel og uro blant utsatt ungdom i hovedstadsskolen : ¶
DA171012 Det skal bli enklere å utvise elever som utøver vold og trusler i skolen, lover kunnskapsministeren.
DA171012 Det kom fram under gårsdagens hastemøte om vold og trusler i Osloskolen hos kunnskapsministeren.
DA171012 - Uønskede hendelser, med grove episoder med mobbing og krenkelser, vold og trusler mot elever og medarbeidere, hærverk og omsetning av narkotika - dette kommer ikke av seg selv.
DA171012 * Regelverket for bortvisning av elever ved alvorlige episoder med vold og trusler , må endres slik at det fremstår som et reelt verktøy for skolene.
DA171012 Når det gjelder trusler , er det de samme yrkesgruppene, men også andre tjenesteytende yrker og service- og restaurantbransjen, som er mest utsatt, påpeker Aagestad.
DA171012 Norske kvinner opplever også langt mer fysisk vold, trusler , ydmykende oppførsel og sexpress enn kvinner i EU, ifølge rapporten.
DA171012 En konsekvens av å oppleve trusler , ydmykelser og vold på jobben, kan være at man ikke orker å ha den typen jobb og slutter, advarer hun.
DA171012 Den norske arbeidsmiljøloven, som fastslår at vi ikke skal utsettes for vold og trusler på jobben, kan dessuten føre til at nordmenn er mer oppmerksomme på slik atferd enn dem som ikke har en slik lov, påpeker Aagestad.
DA171012 * Norge ligger under EU-gjennomsnittet når det gjelder trusler og utskjelling i arbeidet.
DA171012 - En av de tiltalte har sendt en SMS med trusler mot en av agentene, ifølge en kjennelse i Borgarting lagmannsrett.
AP171012 Han beskrev avtalen som « et eksempel på fredens og diplomatiets seier over krig og ensidige handlinger » og truet med å gjenopplive landets atomprogram dersom Trump gjør alvor av sine trusler .
AP171012 Kampenes peker på tre typer trusler : Den nysgjerrige hackeren, kriminelle ute etter økonomisk vinning og statlige aktører.
AA171012 HRW, som holder til i USA, viser til elleve troverdige tilfeller av alvorlig maktmisbruk, blant annet juling og slag, seksuelle overgrep eller trusler om slike overgrep, andre former for grove trusler og tilfeller der varetektsfanger ble kledd nakne.
AA171012 HRW, som holder til i USA, viser til elleve troverdige tilfeller av alvorlig maktmisbruk, blant annet juling og slag, seksuelle overgrep eller trusler om slike overgrep, andre former for grove trusler og tilfeller der varetektsfanger ble kledd nakne.
AA171012 Den mexicanske regjeringen har avfeid Trumps skepsis til den 1.700 sider lange avtalen som tomme trusler .
VG171011 STORMØTE : Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim inviterte en rekke sentrale personer i regjering, politi og Oslo kommune til hastemøtet om vold og trusler på skolene i Oslo.
VG171011 De siste årene har det vært en kraftig økning i tilfeller av både trusler og voldsbruk, politianmeldelser og involverte unge.
VG171011 Ledelsen ved skolen gikk tidligere i år ut og fortalte om økende voldstendenser og trusler knyttet til gjenger på denne og andre skoler i Oslo.
VG171011 Sjekk tallene : Dobling av vold og trusler i Oslos videregående skoler ¶
DN171011 Etter at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning og flere missiltester, har begge landene kommet med trusler om å utslette hverandre.
DB171011 Jeg synes ikke det er noe spesielt sympatisk at vi må høre på alle mulige skjellsord og trusler bare fordi vi er i ferd med å vinne mot to indonesiere, sa Mathias Boe, ifølge danske TV 2.
DB171011 november møter en 43 år gammel mann i retten, tiltalt for trusler mot Venstre-lederen.
DB171011 ¶ KAN SMELLE IGJEN : Ordkrigen mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har blitt trappet kraftig opp de siste månedene etter at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning og flere missiltester, og begge to har kommet med trusler om å utslette hverandre.
DB171011 Vold og trusler øker på skolene og det finnes strenge æreskodekser der jenter på hemmelige adresser er redde for å giftes bort.
DA171011 Avisen påpeker at utsettelsen kommer etter trusler om boikott og store demonstrasjoner mot besøket.
DA171011 Nylig meldte VG om en økning i politianmeldte tilfeller av vold og trusler i den videregående skolen i Oslo.
DA171011 Initiativet ble tatt av Asheim selv etter at rektor på Stovner videregående skole i Oslo, Terje Wold, for to uker siden sa til Dagsavisen at han ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø etter flere alvorlige episoder med vold og trusler den siste tida.
DA171011 Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler .
DA171011 Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler.
DA171011 * Dagsavisen har gjennom en serie artikler rettet søkelys mot vold, trusler og kriminell aktivitet i Osloskolen.
AP171011 Tyrkia svarte med trusler om å stanse salget av oljen som går fra Nord-Irak gjennom Tyrkia til en havn ved Middelhavet, etter folkeavstemningen i september.
AP171011 Etter at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning og flere missiltester, har begge landene kommet med trusler om å utslette hverandre.
AP171011 Rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole i Oslo uttalte i september at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.
AP171011 For et par uker siden slo rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole fast at arbeidsmiljøet ved skolen ikke lenger er trygt på grunn av vold, trusler og uro.
AA171011 Blant annet har rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole uttalt at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved skolen et trygt og godt arbeidsmiljø.
AA171011 Tre av fem sier at dekningen av prøvesprengninger og trusler fra diktaturet har gjort inntrykk.
VG171010 Catalonias president Carles Puigdemont vil gjøre regionen til en selvstendig nasjon, til tross for alle Madrids trusler og advarsler. 90 prosent stemte for uavhengighet i en omstridt folkeavstemning.
NL171010 Etter sterke trusler fra Russland om blant annet invasjon, bøyde Norge av og imøtekom russerne.
DA171010 Politiet i Bodø, der jeg bor, har ikke samme kompetanse på trusler mot minoritetskvinner som politiet i Oslo.
DA171010 Men debatten har ført til at hets og trusler nå tas mer alvorlig, konstaterer Sumaya Jirde Ali.
DA171010 Trusler
VG171009 - Han behandler Det ovale kontor som et reality show hvor han kommer med ubetenksomme trusler mot andre land.
VG171009 Vi har derfor sagt at vi skal foreta en nærmere vurdering av hvordan en form for digitalt grenseforsvar kan etableres og lovreguleres på en måte som både øker beskyttelsesevnen mot trusler mot rikets sikkerhet, og som samtidig ivaretar personvernet.
VG171009 Regjeringen arbeider derfor nå med å gi E-tjenesten de verktøyene den trenger for å kunne beskytte Norge mot digitale trusler , innenfor strenge rammer som ivaretar personvernet.
VG171009 For å kunne løse sine lovpålagte oppgaver, må E-tjenesten ha mulighet til å kunne lete i dette nettet etter informasjon om trusler som kan skade Norge.
VG171009 Et digitalt grenseforsvar er nødvendig for Norges evne til å kartlegge, varsle og motvirke alvorlige trusler , både i fredstid og i sikkerhetspolitiske krisesituasjoner.
DB171009 I tillegg til drapsforsøk ble mannen også tiltalt for vold og trusler mot kona da hun prøvde å stoppe ham i å skade barnet.
DB171009 Ifølge en dom fra 2012 hadde mannen har utøvd gjentatt og langvarig vold og trusler mot kvinnen.
DB171009 - Retten legger også noe vekt på at siktedes brødre har tatt kontakt med fornærmedes nye kjæreste/venn og kommet med det som etter rettens syn må oppfattes som indirekte trusler , heter det videre.
AA171009 Retten legger også noe vekt på at siktedes brødre har tatt kontakt med fornærmedes nye kjæreste/venn og kommet med det som etter rettens syn må oppfattes som indirekte trusler , skriver tingretten. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Ifølge en dom fra 2012 hadde mannen har utøvd gjentatt og langvarig vold og trusler mot kvinnen.
VG171007 USAs president Donald Trump har sagt at Nord-Korea vil møte « ild og raseri som verden aldri tidligere har sett » hvis de fortsetter med sine trusler .
DN171007 - Dette salget fremmer amerikanske sikkerhets- og utenrikspolitiske interesser, og det støtter den langsiktige sikkerheten til Saudi-Arabia og Gulf-regionen i møte med iranske og andre trusler i regionen, heter det i en uttalelse fra departementet.
DB171007 Det er når situasjonen blir verre, som at foreldrene kommer med trusler eller bruker vold og fratar friheten til barna, at barnevernet og politiet kommer inn.
DB171007 Trusler
DB171007 Etter denne reklamevideoen fikk hun en rekke grove trusler , alt på grunn av sine ubarberte legger.
AP171007 Kremls strategi med trakassering, trusler og sabotering virker.
AA171007 - Dette salget fremmer amerikanske sikkerhets- og utenrikspolitiske interesser, og det støtter den langsiktige sikkerheten til Saudi-Arabia og Gulf-regionen i møte med iranske og andre trusler i regionen, heter det i en uttalelse fra departementet.
AA171007 Ordkrigen mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har blitt trappet kraftig opp de siste månedene etter at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning og flere missiltester, og begge to har kommet med trusler om å utslette hverandre.
AA171007 President Donald Trump kommer med nye trusler mot Nord-Korea Foto : AP / Seth Wenig / NTB scanpix ¶
AA171007 Ordkrigen mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har blitt trappet kraftig opp de siste månedene etter at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning og flere missiltester, og begge to har kommet med trusler om å utslette hverandre.
VG171006 Hovedbudskapet til alle er : « Norsk delegasjon drar til Krim trass i trusler og press ».
VG171006 har president Donald Trump sagt at Nord-Korea vil møte « ild og raseri som verden aldri tidligere har sett » hvis de fortsetter med sine trusler .
DA171006 Mer om virkemidlene siden, først må det ryddes i debatten, mener Johansen : Grov vold, trusler , og rekruttering til kriminelle miljøer, er saker for politiet.
DA171006 Denne uka rapporterte VG om en økning i politianmeldte tilfeller av vold og trusler - en dobling fra 2015 til 2016.
AA171006 Land som USA, Russland og Nord-Korea er overbevist om at de trenger atomvåpen for å kunne beskytte seg mot ytre trusler .
VG171005 Han mener de beste virkemidlene mot flere voldstilfeller, trusler og mobbing er enda flere voksne mennesker som jobber i skolene.
VG171005 Skolen er en av flere som har fått oppmerksomhet etter vold, trusler og rus blant elevene de siste årene.
VG171005 Få med deg : Opphoping av vold og trusler på skoler med lave inntaks-karakterer ¶
VG171005 Få med deg : Dobling av politianmeldt vold og trusler i Oslo-skolen ¶
VG171005 Kvinnen fremsatte også andre trusler mot ham, sier advokaten.
AP171005 I klartekst betyr det blant annet spark, slag med gjenstander, trusler med kniv eller biting.
VG171004 | Dobling av politianmeldt vold og trusler i Oslos videregående skoler ¶
VG171004 Han tilføyer at de fleste av anmeldelsene gjelder trusler eller legemsfornærmelser og legemskrenkelser.
VG171004 Det viser politiets egne tall over anmeldelser, mistenkte og siktede for vold og trusler som har funnet sted innenfor skoleområdet i skoletiden.
VG171004 - Så er det selvsagt alvorlig at skolene opplever en økning i vold og trusler .
NL171004 Grunnen til at du ikke hører så mye om dette i det offentlige rom er at ansatte innen disse institusjonene blir pålagt munnkurv og også får trusler om tap av oppgaver, prosjekter eller sågar stillinger om de ytrer seg offentlig.
DB171004 I et av disse rette han direkte trusler mot familien.
DA171004 Også Iran har kommet med trusler , mens Irak allerede har beordret alle internasjonale flyselskaper om å innstille flygingene til nord i landet.
AP171004 - Det er to trusler i verden akkurat nå, kjernefysiske våpen og flyktningkrisen, sier Sveen og trekker fram den pågående striden mellom USA og Nord-Korea.
AP171004 Beboerforeningens leder på Grønland ble utsatt for alvorlige trusler : Dramatisk forverring i området ¶
VG171002 | Oslo-lærere : Opphoping av problem-elever på skoler med vold og trusler
VG171002 FLERE VOLDSEPISODER : Flere tilfeller av vold, trusler og uro har skapt negativ oppmerksomhet om Osloskolen og Stovner videregående skole.
VG171002 At rektor Terje Wold onsdag gikk ut og fortalte at han på grunn av vold, trusler og uro ikke kunne tilby ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø på Stovner videregående, var et viktig og riktig varsko, mener Olsen.
NL171002 Her kjenner man igjen mye fra oppropet til protestgruppa, samtidig som redaktøren gir adskillig mer spalteplass til retoriske utfall om trusler fra « storsamfunnet ».
DN171002 Trumps trusler
DB171002 De med minoritetsbakgrunn som kjemper mot denne galskapen opplever hets, hat, trusler og sjikane.
DA171002 Da Dagsavisen besøkte boligen i Prinsens gate kunne Andersen fortelle om et liv med husbråk, trusler og folk som hamrer på døra om natten, om veggdyr, rotter og dårlig vaskemuligheter.
AP171002 Det er ingen spesifikke, troverdige trusler om flere angrep, opplyser talsperson David Lapan i Homeland Security.
VG171001 Vi trenger en bred, åpen og grundig debatt om hvilke nye trusler vi står overfor, og hvordan de skal møtes.
VG171001 Angrep og trusler mot Norge som har til hensikt å redusere vår suverenitet, eller presse oss til å gjøre ting i ellers ikke ville gjort, trenger ikke lenger å komme i form av militær maktbruk.
SA171001 Med Branns smått pinlige 0 - 4-tap mot Kristiansund på eget gress, begynner det å gå tom for potensielle trusler bak kveldens RBK-motstandere.
SA171001 Ble møtt med trusler
FV171001 Ble møtt med trusler
DB171001 Men i motsetning til dem har han kommet med en rekke trusler , sier Stein Tønnesson, som er forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, til NTB.
DB171001 Det aksepterer ikke USA, og de siste ukene har trusler og skjellsord nærmest haglet mellom landene.
BT171001 Med Branns smått pinlige 0 - 4-tap mot Kristiansund på eget gress, begynner det å gå tom for potensielle trusler bak kveldens RBK-motstandere.
BT171001 Ble møtt med trusler
AP171001 Men i motsetning til dem har han kommet med en rekke trusler , sier Tønnesson, som er forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO.
AP171001 Det aksepterer ikke USA, og de siste ukene har trusler og skjellsord nærmest haglet mellom landene.
AP171001 Med Branns smått pinlige 0 - 4-tap mot Kristiansund på eget gress, begynner det å gå tom for potensielle trusler bak kveldens RBK-motstandere.
AP171001 Ble møtt med trusler
AA171001 Men i motsetning til dem har han kommet med en rekke trusler , sier Tønnesson, som er forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO.
AA171001 Det aksepterer ikke USA, og de siste ukene har trusler og skjellsord nærmest haglet mellom landene.
DB170930 Tyr til trusler
DB170930 De tre kompisene kjenner seg ikke igjen i sakene som er skrevet om vold og trusler på skolen i media de siste dagene.
DB170930 - Vi har ikke sett trusler og vold.
DB170930 - Mye av det som skjer handler om vold, trusler og narkotika.
DB170930 Kalde kvelder i sentrum, netter på bråkete hospits, stadige trusler om vold, alltid på jakt etter neste skudd.
DA170930 Bråk, trusler og urinering.
DA170930 Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk understreker : Det er ikke slik at skoleelever brått en dag tyr til trusler og vold for å løse konflikter eller få ut aggresjon.
DA170930 - Vi ser hele spekteret av saker med mobbing, vold og trusler , slagsmål både mellom enkeltpersoner og større gjenger samt narkotikasalg.
DA170930 - Det vi ser nå, ser ut til å være en oppblomstring av vold og trusler .
AA170930 Han er mistenkt for å ha sendt eposter til flere næringsmiddelselskaper og forbrukerorganisasjoner med trusler om å forgifte matvarer både i inn- og utland hvis han ikke fikk utbetalt penger.
AA170930 - Det vi ser nå, ser ut til å være en oppblomstring av vold og trusler , sier voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, til Dagsavisen.
AP170929 Øvelsen handlet om trusler som terrorisme, naturkatastrofer og luftangrep fra Nord-Korea.
AP170929 | I årevis har sørkoreanerne tatt naboens trusler med stoisk ro.
AP170929 I fjor var det en dobling i tallet på rapporterte trusler og voldshendelser på videregående skoler i hovedstaden.
AA170929 I fjor var det en dobling i tallet på rapporterte trusler og voldshendelser på videregående skoler i hovedstaden.
DB170928 I RETTEN : Tegning av David Wright, her fra rettssalen i 2015, da han var vitne i rettssaken mot onkelen sin som ble skutt og drept av politiet etter trusler .
DB170928 Mye av det som skjer handler om vold, trusler og narkotika.
DB170928 Tyr til trusler
DB170928 ( Dagbladet ) : Det har haglet med trusler mellom USA og Nord-Korea den siste tiden.
DB170928 Onsdag sa rektor Terje Wold ved skolen til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.
DB170928 Onsdag sa rektor Terje Wold til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.
DB170928 Forkjempere for abortrettigheter og helsearbeidere utsettes også for trusler fra høytstående regjeringsmedlemmer.
DA170928 Kom med alvorlige trusler mot naboer.
DA170928 Dette etter at han tidligere på dagen framsatte flere alvorlige trusler om utøvelse av vold mot naboer.
AP170928 En 80 sider lang rapport fra Europol nevner også digital informasjonsstjeling, det mørke nettet, utpressing av barn for barnepornografi og betalingssvindel som økende digitale trusler .
AP170928 Stadige trusler fra Tyrkia ¶
AP170928 Onsdag sa rektor Terje Wold til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.
AA170928 Onsdag sa rektor Terje Wold ved skolen til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.
AA170928 Den konstituerte kunnskapsministeren varslet torsdag krisemøte om situasjonen på Stovner videregående skole i Oslo, etter at rektor Terje Wold dagen før uttalte i Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.
VG170927 - Stemningen er spent, og trusler om vold kommer fra begge sider, men hovedsaklig fra NRM.
VG170927 Rektor Terje Wold sier at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.
SA170927 Sjefen til erkerivalene i Madrid, Zinédine Zidane, håper truslene om utkastelse forblir tomme trusler .
FV170927 Sjefen til erkerivalene i Madrid, Zinédine Zidane, håper truslene om utkastelse forblir tomme trusler .
DN170927 Hun topp opp hvordan Sumaya Jirde Ali, som har engasjert seg i hijab-debatten, har opplevd trusler i etterkant og hvordan 17 år gamle Anujan Kathir fra AUF ble omtalt i kommentarfelt etter at han ble intervjuet av NRK på valgkvelden.
DB170927 MASSEDEMONSTRASJON : Nordkoreanske myndigheter oppfordret innbyggerne til å vise sin lojalitet overfor lederen og demonstrere mot USA og Trumps trusler .
DB170927 Seinere på dagen var det innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs tur, som i en tale endelig tok et etterlengtet oppgjør med rasisme, hets og trusler i kommentarfeltene og samfunnet for øvrig.
BT170927 Sjefen til erkerivalene i Madrid, Zinédine Zidane, håper truslene om utkastelse forblir tomme trusler .
AP170927 I en større artikkel med tittelen « Så kontrollerar familjen en hel förort » beskriver avisen hvordan familiemedlemmene med trusler og vold styrer i en av Göteborgs bydeler.
AP170927 Grov vold, drap, utpressing, narkotikahandel, innbrudd og trusler er knyttet opp til familiemedlemmene, og mange av dem er dømt.
AP170927 De fleste av de 200 anmeldelsene er ifølge avisen henlagt fordi vitner har trukket forklaringene sine, eller de tør ikke å vitne i rettssaken av frykt for trusler og represalier.
AP170927 Rektor på Stovner videregående skole i Oslo sier at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.
AP170927 Pyongyang tester missiler, og omverdenen reagerer med sanksjoner og trusler .
AP170927 Det eneste Pyongyang har igjen å selge, er trusler .
AP170927 Sjefen til erkerivalene i Madrid, Zinédine Zidane, håper truslene om utkastelse forblir tomme trusler .
AA170927 Rektor på Stovner videregående skole i Oslo sier at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.
SA170926 Prøvesprengningen ledet også til en opphetet utveksling av trusler mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump.
DN170926 Trumps tvitring bryter trolig med Twitters retningslinjer som forbyr trusler og sjikanering, men selskapet kommer ikke til å fjerne presidentens tirader.
DN170926 Retningslinjene sier at selskapet kan stenge en konto som det mener er blitt brukt til å formidle voldelige trusler , angrep på andre basert på rase, religion og kjønn samt målbevisst hån og sjikanering av andre.
DB170926 Prøvesprengningen ledet også til en opphetet utveksling av trusler mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump.
DB170926 Trump raser mot Kims trusler : - « Gærningen » kommer til å bli testet som aldri før ¶
DA170926 I løpet av knappe to måneder i 1986 ble det registrert to skudd mot en vogn og en billettør, én brannstiftelse, to ran av sperrevakter, tre ran av reisende og flerfoldige trusler med kniv, slagvåpen og til og med armbrøst.
BT170926 Prøvesprengningen ledet også til en opphetet utveksling av trusler mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump.
AP170926 - Så snart det skjer noe i verden som har med islam og muslimer å gjøre, så blir alle rammet, uansett hvor man befinner seg, sier Lamhamdi, som sier det ikke har kommet trusler mot moskeen i det siste.
AP170926 Kuenssberg hadde også skjerpet vakthold rundt seg da hun dekket valget i juni, etter at hun mottok trusler etter påstander om at hun ikke var nøytral i sin dekning av Labour-leder Jeremy Corbyn, skriver Independent.
AP170926 Foreldrene beskriver et langt og vondt skoleløp preget av vold, trusler og verbal sjikane.
AP170926 Prøvesprengningen ledet også til en opphetet utveksling av trusler mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump.
AA170926 - Så snart det skjer noe i verden som har med islam og muslimer å gjøre, så blir alle rammet, uansett hvor man befinner seg, sier Lamhamdi, som sier det ikke har kommet trusler mot moskeen i det siste. ( ©NTB ) ¶
AA170926 27-åringen er tidligere domfelt fem ganger for vold, trusler , skadeverk og tyverier, melder Stavanger Aftenblad.
AA170926 Politiet ble tilkalt etter at en lærer meldte fra om at en elev hadde fremsatt trusler inne i et klasserom.
AA170926 Politiadvokat Hans Egil Seljordslia ved Kongsberg politistasjon opplyser at det dreier seg om verbale trusler , og at skoleskyting ble nevnt.
AA170926 En elev på Kongsberg videregående skole er varetektsfengslet i to uker etter å ha kommet med trusler på skolen.
AA170926 Eleven er siktet for grove trusler og ble tirsdag ettermiddag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll i Kongsberg og Eiker tingrett, ifølge Laagendalsposten.
AA170926 | Kongsberg : Politiet vil fengsle skoleelev etter trusler
AA170926 Politiet på Kongsberg vil fengsle en mannlig elev som kom med verbale trusler i et klasserom på Kongsberg videregående skole mandag.
AA170926 Han opplyser at det dreier seg om verbale trusler , og at skoleskyting ble nevnt.
AA170926 Han er siktet for grove trusler .
VG170925 USAs forhold til de to sistnevnte har den siste tiden vært alt annet enn bra : I august kom Donald Trump med militære trusler mot Venezuela, og presidentens ordkrig med nordkoreanske myndigheter fortsetter med full kraft.
DN170925 | Kurderne trosset trusler og avholdt folkeavstemning ¶
DN170925 Folkeavstemningen om selvstendighet i irakisk Kurdistan gikk sin gang mandag, til tross for advarsler og trusler fra Iraks regjering og Tyrkia.
DN170925 - DNO-kursen har vært svak den siste uken, etter sterk kursoppgang etter avtalen med kurdiske myndigheter om økt eierandel i Tawke-feltet, og mye av kursfallet kom etter meldinger om trusler fra nabolandene om negative konsekvenser ved gjennomføring av folkeavstemningen om uavhengighet, sier han.
DN170925 Bildet viser Tyrkias president Recep Erdogan i Istanbul mandag, der nevnte trusler ble fremført.
DB170925 I dag uttaler Nord-Korea at de anser Trumps trusler som en erklæring om krig.
DB170925 Trusler
DB170925 Trump raser mot Kims trusler : - « Gærningen » kommer til å bli testet som aldri før ¶
DB170925 Men samtidig er Trumps meldinger og trusler på Twitter, bare hans metode for å sende populistiske politiske signaler.
DB170925 Ekspert om Trumps « umulige trusler » : - Det er mye som tyder på at vi snart kan se et militært angrep Dagbladet Pluss ¶
DB170925 Nord-Korea har hatt som vane gjennom mange år å komme med voldsomme trusler , men det at Kim Jong-un nylig i sitt eget navn rettet et personlig angrep mot USAs presiden, er nytt, understreker Tønnesson.
DB170925 Det kan imidlertid også tenkes at Trump ikke bare er impulsiv, men at han har en plan med sine trusler .
DB170925 - Og Trumps trusler er uhørte.
DA170925 Og i helgen kom Trumps siste opptrapping da han tvitret at Nord-Korea ikke vil finnes særlig mye lenger om landet fortsetter med sine trusler .
AP170925 Og i helgen kom Trumps siste opptrapping da han tvitret at Nord-Korea ikke vil finnes særlig mye lenger om landet fortsetter med sine trusler .
AP170925 Nå er han pågrepet av russisk politi etter flere kinobranner og trusler .
AA170925 Og i helgen kom Trumps siste opptrapping da han tvitret at Nord-Korea ikke vil finnes særlig mye lenger om landet fortsetter med sine trusler .
AA170925 Deretter har anklager, trusler og fornærmelser fløyet mellom de to landenes ledere.
AA170925 Og i helgen kom Trumps siste opptrapping da han tvitret at Nord-Korea ikke vil finnes særlig mye lenger om landet fortsetter med sine trusler .
AA170925 Deretter har anklager, trusler og fornærmelser fløyet mellom de to landenes ledere.
AA170925 Mennene er siktet for tyveri og trusler .
DB170924 MASSEDEMONSTRASJON : Nordkoreanske myndigheter oppfordret innbyggerne til å vise sin lojalitet overfor lederen og demonstrere mot USA og Trumps trusler .
DB170924 Ekspert om Trumps « umulige trusler » : - Det er mye som tyder på at vi snart kan se et militært angrep Dagbladet Pluss ¶
DB170924 67 prosent av de spurte var imot et såkalt forkjøpsangrep eller forebyggende angrep, som har som mål å stanse fienden fra å gjennomføre sine trusler .
VG170923 Les mer : Trump lover « ild og vrede » om Nord-Korea kommer med flere trusler mot USA ¶
VG170923 Han viser til at Kim Jong-un har svart på Trumps trusler med egne trusler .
VG170923 Han viser til at Kim Jong-un har svart på Trumps trusler med egne trusler.
VG170923 Men Trump var åpenbart ikke ferdig med å lange ut mot Kim Jong-un, som et døgn tidligere sendte ut en lang uttalelse om USAs seneste trusler .
VG170923 | Ekspert etter nye trusler : - Farlig at Vesten ikke kjenner Nord-Koreas leder ¶
VG170923 Han mener Trump og Kims trusler er en del av spillet.
DB170923 Utenriksministeren sa videre at de vurderer de sterkeste tiltakene som svar på Donald Trumps trusler om å totalt ødelegge Nord-Korea, dersom det ikke finnes noe annet valg.
DB170923 Trump raser mot Kims trusler : - « Gærningen » kommer til å bli testet som aldri før ¶
DB170923 Trump raser mot Kims trusler : - « Gærningen » kommer til å bli testet som aldri før ¶
DB170923 ¶ MASSEDEMONSTRASJON : Nordkoreanske myndigheter oppfordret innbyggerne til å vise sin lojalitet overfor lederen og demonstrere mot USA og Trumps trusler .
DB170923 Trump raser mot Kims trusler : - « Gærningen » kommer til å bli testet som aldri før ¶
DB170923 Trump raser mot Kims trusler : - « Gærningen » kommer til å bli testet som aldri før ¶
AA170923 Han understreket at Trump kommer til å måtte betale en høy pris for sine trusler .
AA170923 Vi har pågrepet en mann i 30-årene som er siktet for trusler med skytevåpen, sier Stig Roger Olsen som er operasjonsleder i politiet.
AA170923 Blant tiltakene som nevnes, er bedre rettssikkerhet for kvinner som står opp mot sosial kontroll og æreskultur, økte ressurser i politiet for å sikre trygghet for kvinner som opplever trusler fra familien og økte ressurser til oppfølging av dem som velger å bryte med familien på grunn av æresrelatert vold.
VG170922 Uttalelsen var en respons på Trumps trusler om å « fullstendig å ødelegge Nord-Korea » dersom de ikke føyer seg.
VG170922 Trump kommer til å måtte betale en høy pris for sine trusler , sa Kim.
VG170922 En av mennene er domfelt for å ved vold og trusler ha skaffet seg seksuell omgang med fire kvinner, frihetsberøvelse, grov vold og drapstrusler.
DN170922 Det avsluttes med nye trusler mot USA.
DB170922 Trumps karakteristiske Twitter-utbrudd er det siste i en lang rekke trusler som har gått fram og tilbake mellom de to lederne de siste dagene : ¶
DB170922 Trump har begge rettet en rekke trusler mot hverandre de siste ukene.
DB170922 Landets utenriksminister Ri Yong-ho sammenlignet onsdag Trumps trusler med « lyden av en hund som bjeffer ».
DB170922 Utenriksministeren sier videre at de vurderer de sterkeste tiltakene som svar på Donald Trumps trusler om å totalt ødelegge Nord-Korea, dersom det ikke finnes noe annet valg.
DB170922 Stillehavet har vært involvert i Nord-Koreas trusler også tidligere.
DB170922 Tromsdal ble senere siktet for å motarbeide rettsvesenet med trusler eller vold i forbindelse med saken.
DB170922 Trump raser mot Kims trusler : - « Gærningen » kommer til å bli testet som aldri før ¶
DB170922 Den norske undersøkelsen avslørte også at innvandrere er mer utsatt for vold og trusler enn resten av befolkningen.
DB170922 « På et punkt ble adressen min lagt ut i denne gruppen, og i etterkant av det mottok jeg flere brev i posten med trusler , i tillegg til at en mann ( eller flere ) gjentatte ganger har prøvd å klatre inn vinduet mitt », skrev hun i et innlegg på bloggen sin.
DB170922 Over lengre tid hadde hun vært utsatt for hets og trusler , fortalte hun.
DB170922 Blant papirene Sophie Elise leverte til politiet var skjermdumper av trusler skrevet under fullt navn.
AA170922 Trump kommer til å måtte betale en høy pris for sine trusler , sa Kim.
AA170922 Lederne i Kurdistan nekter å avblåse mandagens folkeavstemning om løsrivelse, tross trusler og advarsler fra mange kanter.
VG170921 Politiet påpeker i en pressemelding at slike trusler er vanlige - og Säpo har ikke høynet trusselnivået.
VG170921 - Vi får inn over 6000 tips hver måned og det kommer kontinuerlig inn alvorlige trusler som vi jobber med å forhindre og avverge.
VG170921 - Denne typen trusler er det vanlig at forekommer og sikkerhetspolitiet vurderer det ikke slik at terrornivået i Sverige har endret seg, skriver politiet i en pressemelding.
VG170921 - Jeg er imot trusler som dette.
VG170921 | Nord-Korea : Trumps trusler er « lyden av en hund som bjeffer » ¶
VG170921 Trumps trusler om « fullstendig å ødelegge Nord-Korea » dersom de ikke føyer seg, blir som ventet ikke tatt godt imot hos nordkoreanske myndigheter.
DN170921 - Vi har en intensiv strøm av etterretningsopplysninger, og det kommer trusler som ligner denne omtrent annenhver dag.
DB170921 - Vi får inn over 6000 meldinger hver måned, og det kommer kontinuerlig inn alvorlige trusler som vi jobber med å forhindre og avverge.
DB170921 - Flere alvorlige trusler
DB170921 Uttalelsen kommer et døgn etter at Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho sa at Trumps trusler « lyden av en hund som bjeffer ».
DB170921 Trumps trusler som det vises til, er fra under den amerikanske presidentens tale under FNs generalforsamling i New York tidligere denne uka.
DB170921 Kim « tenker hardt » på responsen han skal gi Trumps trusler , ifølge nyhetsbyrået.
DA170921 - Vi har en intensiv strøm av etterretningsopplysninger, og det kommer trusler som ligner denne omtrent annenhver dag.
DA170921 Vold og trusler
DA170921 Robstad Andersen understreker samtidig at det er arbeidsgivers ansvar å ta lærerne med på kartlegging og risikovurdering av hvilke forhold i arbeidet som kan utgjøre en risiko for vold og trusler .
DA170921 Nå klargjør Arbeidstilsynets skolens ansvar for å beskytte sine ansatte mot vold og trusler .
DA170921 Ifølge faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015, fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse ( NOA ), blir hvert år 200.000 arbeidstakere utsatt for vold og trusler på jobb.
DA170921 I § 4 - 3 i Arbeidsmiljøloven slås det fast at arbeidstaker, så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
DA170921 I går skrev Dagsavisen om Stovner og Ulsrud videregående skole - to av flere utsatte osloskoler der årets skolestart ifølge politiet virker å ha vært preget av mer uro, vold og trusler enn før.
DA170921 Hun understreker samtidig at rektor plikter å gi lærerne nødvendig informasjon om alle risikofaktorer knyttet til vold og trusler om vold i lærerrollen.
DA170921 Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler .
DA170921 Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler.
DA170921 Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.
DA170921 Ansatte som utsettes for vold og trusler skal følges opp på en god måte i ettertid.
DA170921 - Rektor skal kartlegge og risikovurdere forhold ved arbeidssituasjonen som kan gjøre at lærere utsettes for vold og trusler .
DA170921 - Mange, særlig i yrker der vold og trusler opptrer hyppig, anses dette for å være en del av jobben - noe som bare følger med, legger hun til.
DA170921 - Dette er en tydeliggjøring og konkretisering i hva som ligger i arbeidsgivers ansvar for å beskytte sine ansatte mot vold og trusler knyttet til deres yrkesrolle, understreker Robstad Andersen.
DA170921 * Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet.
DA170921 * Arbeidsgiver kartlegger hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler .
AP170921 Nina Odermalm-Schei, kommunikasjonssjef i Säpo, sier at trusler er ganske vanlige.
AP170921 - Vi har en intensiv strøm av etterretningsopplysninger, og det kommer trusler som ligner denne omtrent annenhver dag.
AP170921 Selv lever han med trusler .
AA170921 - Vi har en intensiv strøm av etterretningsopplysninger, og det kommer trusler som ligner denne omtrent annenhver dag.
AA170921 Hittil i år har det blitt meldt inn hele 279 tilfeller av vold eller trusler .
AA170921 - Vold og trusler er dagligdags, vi blir slått og spyttet på.
VG170920 Seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, understreker det dramatiske i Trumps trusler .
VG170920 Han sier inntrykket er at omfanget av problemene er større enn før, og det omfatter både mobbing, vold, trusler , slagsmål og narkotikasalg.
DB170920 Han mener det ikke finnes noe historisk grunnlag som tyder på at trusler , av typen Trump framsatte mot Nord-Korea og til dels Iran tirsdag, leder til noe positivt.
DB170920 Ekspert om Trumps « umulige trusler » : - Det er mye som tyder på at vi snart kan se et militært angrep Dagbladet Pluss ¶
DB170920 - Trump slår rundt seg med trusler fra FNs talerstol.
DB170920 - Slår rundt seg med trusler
DB170920 ( Dagbladet ) : Kai Eide mener Trumps trusler foran FNs generalforsamling tirsdag er farlige og skremmende.
DB170920 Ri Yong-ho sier at Trumps trusler er « lyden av en hund som bjeffer », skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.
DB170920 ( Dagbladet ) : Et drøyt døgn etter Donald Trumps trusler mot Nord-Korea under FNs hovedforsamling i New York, kommer Nord-Koreas utenriksminister med et stikk tilbake.
DB170920 ¶ HENLAGT : Blogger Sophie Elise Isachsen anmeldte flere personer for å ha skrevet grove trusler .
DB170920 Om politiet har fått skjermdumper av slike trusler , så får de ikke bedre bevis enn det.
DB170920 Lauvås har gjennom sin advokatkarierre selv erfaring med trusler ytret på sosiale medier.
DB170920 Lauvås forteller at det i hans situasjon ikke stoppet med trusler på nettet.
DB170920 For syv år siden hadde hun en klient, en mann i 30-åra, som opplevde trusler og æreskrenkelser fra personer i en Facebook-gruppe.
DB170920 Hvis man googler stjerna, er det ifølge selskapet en sjanse på 14,5 prosent for at du havner inne på en nettside som inneholder trusler .
DA170920 Hallvard videregående skole, Unni Aadalen, at hun generelt ønsker at politiet varsler skolen om denne typen trusler mot elever.
AP170920 Trumps trusler om å « ødelegge » Nord-Korea vil bare gjøre en vanskelig sak enda verre, mener partiorganet China Daily.
AP170920 Han sier inntrykket er at omfanget av problemene er større enn før, og det omfatter både mobbing, vold, trusler , slagsmål og narkotikasalg.
AA170920 - På et tidspunkt da verden trenger å stå sammen mot økende trusler, særlig den alvorlige trusselen som Nord-Koreas atomprogram utgjør, tar ikke traktaten hensyn til slike trusler , heter det i en erklæring fra NATO.
AA170920 - På et tidspunkt da verden trenger å stå sammen mot økende trusler , særlig den alvorlige trusselen som Nord-Koreas atomprogram utgjør, tar ikke traktaten hensyn til slike trusler, heter det i en erklæring fra NATO.
AA170920 Artikkelen ble blant annet delt av stortingspolitikeren Tor André Johnsen ( FrP ), og kommentarfeltene flommet nærmest over av trusler , rasisme og hets rettet mot den unge politikerspiren.
AA170920 Han sier inntrykket er at omfanget av problemene er større enn før, og det omfatter både mobbing, vold, trusler , slagsmål og narkotikasalg.
AA170920 Telemarksavisa skrev onsdag at mannen tidligere er tatt for alvorlige trusler med kniv mot Nav-ansatte.
VG170919 Kay Erikssen, som er grunnleggeren av « Mannegruppa Ottar », er tydelig på at gruppen ikke står for trusler , hat og spredning av intime bilder.
VG170919 Telemarksavisa skriver at mannen tidligere er tatt for alvorlige trusler med kniv mot Nav-ansatte.
DN170919 Han gjentok ikke sine tidlige trusler om å iverksette militære tiltak, men sa at USA er klare for ytterligere tiltak.
DB170919 I et humoristisk forsøk på å forhindre ulovlig nedlasting, drapstruer de nettpirater med bannskap og trusler .
DB170919 - Man må eliminere alle trusler .
DB170919 Men bak det forsonende var det også klare trusler .
DB170919 Onfroy står nå tiltalt for grov vold og trusler mot en gravid kvinne, grov vold ved kvelning, frihetsberøvelse og påvirkning av vitner.
DB170919 Hun levde angivelig med rutinepreget vold og trusler i lange perioder, og fryktet for sitt eget liv, ifølge avhøret.
DB170919 Han skal snart møte i retten for vold og trusler , men man visste tidligere lite om hva slags handlinger det var snakk om.
DB170919 « På et punkt ble adressen min lagt ut i denne gruppen, og i etterkant av det mottok jeg flere brev i posten med trusler , i tillegg til at en mann ( eller flere ) gjentatte ganger har prøvd å klatre inn vinduet mitt.
DB170919 I straffeloven skilles det mellom det som omtales som « trusler » og « grove trusler ».
DB170919 I straffeloven skilles det mellom det som omtales som « trusler » og « grove trusler ».
DB170919 Førstnevnte straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, mens trusler av grovere natur kan straffes med fengsel inntil tre år.
DB170919 Ifølge ukebladet People har saken grobunn i trusler fra en uidentifisert kvinne, som angivelig er i besittelse av intimt videomateriale som viser Hart i het omfavnelse med en annen kvinne.
DA170919 Men det ble klappet da han sa at verdens land burde stå sammen for å konfrontere globale trusler .
DA170919 - Vi ser hele spekteret av saker med mobbing, vold og trusler , slagsmål både mellom enkeltpersoner og større gjenger samt narkotikasalg.
DA170919 Hun sa da at medlemmer i Facebook-gruppa hadde kommet med trusler om vold mot henne etter at hun omtalte gruppa på sin blogg.
AP170919 Den amerikanske presidenten vil mane til handling mot Nord-Korea og Iran, som han vil fremstille som trusler mot den globale sikkerheten, opplyser en medarbeider fra Trump-administrasjonen.
AP170919 Artikkelen ble blant annet delt av stortingspolitikeren Tor André Johnsen ( FrP ), og kommentarfeltene flommet nærmest over av trusler , rasisme og hets rettet mot den unge politikerspiren.
AA170919 Men det ble klappet da han sa at verdens land burde stå sammen for å konfrontere globale trusler .
AA170919 EU-kommisjonens foreslår at blant annet det skal holdes årlige europeiske nettsikkerhetsøvelser, og at det skal opprettes nye sentre som sikrer at kunnskap og informasjon om trusler flyter bedre mellom landene som deltar.
AA170919 Hun sa da at medlemmer i Facebook-gruppa hadde kommet med trusler om vold mot henne etter at hun omtalte gruppa på sin blogg.
AA170919 Telemarksavisa skriver at mannen tidligere er tatt for alvorlige trusler med kniv mot Nav-ansatte.
DA170918 Det er alltid viktig at for eksempel skole involveres når det er snakk om så alvorlige trusler , sier Bjørnebekk til Dagsavisen Fremtiden.
DA170918 Av og til kan det være vanskelig å vurdere trusler , men hvis de er konkrete, bør man ta dem alvorlig.
DA170918 - Jeg vil ikke kommentere denne saken spesielt, men generelt vil jeg si at vi ønsker å få informasjon om trusler rettet mot elever for å best mulig kunne ta vare på elevene våre, sier hun.
AP170918 Forstår trusler om utmelding ¶
VG170917 Kontrollen gjennomføres ved bruk av vold, trusler og/eller psykisk press.
VG170917 Kvinnen var opprinnelig tiltalt i det som lokalt har blitt omtalt som « vanntortursaken », hvor syv personer var tiltalt for vold, trusler og tvang mot to personer som brøt seg inn og stjal fra en forretning tilhørende to av de tiltalte i november 2015.
DB170917 Han var en tilhenger av bestikkelser, trusler og infiltrering snarere enn vold.
AP170917 Mer enn 30 russiske byer har måttet evakuere etter falske trusler .
AP170917 Dette er ikke bekreftet, og omfanget av angrepet - med hele 1500 innringte trusler bare i byen Stavropol - gjør dette usannsynlig, skriver The Guardian.
VG170916 - De bør avstå fra å utstede flere trusler .
VG170916 Han understreker at det ikke er på grunn av trusler eller forhåndsinformasjon om mulige hendelser at politiet har økt sin bemanning i Oslo-gatene.
VG170915 Les også : Svenske journalister mottar trusler etter Johaug-saken ¶
VG170915 Før missiltesten hadde Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå gjentatt trusler fra regimet, om å senke Japan med atomvåpen, og sa at USA burde « slås ihjel som en gal hund ».
DN170915 Torsdag videreformidlet det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA trusler fra det lukkede regimet om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til « aske og mørke ».
DN170915 Nord-Korea har kommet med sterke trusler mot land som Japan, USA og Sør-Korea etter møtet.
DB170915 Det har også vært snakk om « trusler » av et helt annet skal i forkant av mesterskapet, nemlig alligatorer.
DB170915 NTB skriver at det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA torsdag videreformidlet trusler fra regimet om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til « aske og mørke ».
DB170915 Trusler etter FN-sanksjoner ¶
DA170915 Torsdag videreformidlet det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA trusler fra det lukkede regimet om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til « aske og mørke ».
DA170915 Presidentens talsperson Park Su-hyun sier Moon også oppfordret om sterkere forberedelser mot biologiske og kjemiske trusler fra nord.
AP170915 Aktivister forteller om trusler og overtramp ¶
AA170915 Torsdag videreformidlet det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA trusler fra det lukkede regimet om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til « aske og mørke ».
AA170915 Presidentens talsperson Park Su-hyun sier Moon også oppfordret om sterkere forberedelser mot biologiske og kjemiske trusler fra nord.
VG170914 Nord-Koreas seneste trusler retter seg særlig mot Japan for « å danse etter pipen » til USA.
VG170914 Nord-Korea har reagert på FN-resolusjonen, som også ble støttet av vetomaktene Kina og Russland, med trusler om å ødelegge USA, Japan og Sør-Korea.
VG170914 Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA videreformidler trusler om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til « aske og mørke ».
VG170914 Vi er ikke skapt for å respondere på store, saktegående trusler i framtiden.
VG170914 - Vi har hatt trusler , vi har politianmeldt, og det pågår nå etterforskning uten at vi går dypere inn i det, uttalte kringkastingssjef Gjermund Eriksen torsdag morgen.
DN170914 Nye alvorlige trusler fra Nord-Korea.
DN170914 Nord-Korea reagerte på resolusjonen, som også ble støttet av vetomaktene Kina og Russland, med trusler om å ødelegge USA, Japan og Sør-Korea.
DN170914 Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA videreformidler trusler om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til « aske og mørke ».
DB170914 Torsdag videreformidlet det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA trusler fra regimet om å senke Japan med atomvåpen.
DB170914 Trusler mot Japan ¶
DB170914 De er mest av alt en straff, fordi verdenssamfunnet ikke har noen annen straff, og fordi verdens stormakter mener at en villmann som strør om seg med atombomber og trusler bør straffes fordi han bryter de lovere som stormaktene og FN i prinsippet er enige i.
DB170914 Ungdommer med et politisk engasjement skal måtte slippe å motta hets, trusler eller hatkommentarer for meningene sine - og hvertfall fra ansvarlige politikere, enten de er statsråder i en regjering eller sitter på Stortinget.
DA170914 NRK-sjefen viste til at programleder Faten Al-Hussaini har mottatt trusler som politiet nå etterforsker : ¶
DA170914 - Hun har mottatt trusler , det er politietterforskning, jeg kunne vist rådet et hundretall meldinger.
AP170914 Nord-Korea har kommet med sterke trusler mot land som Japan, USA og Sør-Korea etter møtet.
AP170914 Nord-Korea reagerte på resolusjonen, som også ble støttet av vetomaktene Kina og Russland, med trusler om å ødelegge USA, Japan og Sør-Korea.
AP170914 Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA videreformidler trusler om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til « aske og mørke ».
AA170914 Nord-Korea reagerte på resolusjonen, som også ble støttet av vetomaktene Kina og Russland, med trusler om å ødelegge USA, Japan og Sør-Korea.
AA170914 Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA videreformidler trusler om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til « aske og mørke ».
AA170914 Nord-Korea reagerte på resolusjonen, som også ble støttet av vetomaktene Kina og Russland, med trusler om å ødelegge USA, Japan og Sør-Korea.
AA170914 Det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA videreformidler trusler om å senke Japan med atomvåpen, og redusere USA til « aske og mørke ».
AA170914 Likevel anmeldte både politiet og Helse Stavanger de to legene for trusler og skremmende atferd.
DB170913 Ble nektet innreise, tullet med sletting og mottar trusler .
NL170912 Jeg syns ikke det ; den er " gammel og avgjort " og AP ( og SP ) sine trusler om reversering er døde og maktesløse.
DB170912 ¶ TSARFAMILIEN : Filmselskapet som står bak filmen « Matilda », og kinoer som vil vise filmen, har blitt utsatt for trusler og angrep.
DB170912 Da filmen ble vist for første gang tirsdag i forrige uke, var det etter både trusler og angrep på kinoen og filmstudioet, skriver The Guardian.
DB170911 Da landslaget for menn fikk en ny avtale i 2015, var det etter langvarig krangel og trusler om streik.
AP170911 - Det er ikke avdekket noen konkrete trusler rettet mot valggjennomføringen.
AP170911 | Nye trusler mot den akademiske frihet Olle Törnquist ¶
DB170910 Da landslaget for menn fikk en ny avtale i 2015, var det etter langvarig krangel og trusler om streik.
DB170910 - Orkaner som Irma utgjør flere trusler for barn - ikke bare at de kan bli skadet, men også at de kan bli separert fra foreldrene sine og påføres varige psykiske skader, sier administrerende direktør i Redd Barna i USA, Carolyn Miles.
AP170910 Men det finnes også andre trusler mot valget.
AP170909 - Datteren min ble forfulgt, trakassert og fikk grove trusler på telefonen, men politiet fulgte ikke opp.
VG170908 Les også : Trump advarer mot nye trusler : Nord-Korea vil bli møtt med « ild og raseri » ¶
VG170908 Kriminalomsorgen er en veldig lukket institusjon og mye av informasjonen kommer gjennom mediene der det snakkes mye om vold og trusler , sier Svenkerud.
DN170908 Trumps trusler
DB170908 Hans misbruk av missiler og hans kjernefysiske trusler viser at han trygler om krig.
DB170908 Trusler fra Nord-Korea blir også et tema. norsk tipping ¶
DB170908 Første meldingen gikk på krangel på en parkeringsplass, så vi ser ingen grunn til at andre skulle være utsatt for trusler , sier Jøkling i Oslo-politiet.
DB170908 Syv trusler du må passe deg for på nettet akkurat nå dinside ¶
DA170908 Den 61-år gamle tidligere musikeren kan fortelle om et liv med husbråk, trusler og folk som hamrer på døra om natten, om veggdyr, rotter og dårlig vaskemuligheter.
AP170908 Og så har vi uberegnelige stater som Nord-Korea og en kjernefysisk makt som Russland som igjen er to helt andre typer trusler .
DB170907 Det har blitt framsatt flere trusler mot skoler via mobilappen Jodel de siste årene.
DB170907 Seinere la hun det samme ut på Facebook, som førte til en strøm av hatmeldinger og trusler , sier AUF-lederen til Dagbladet.
DB170907 Jeg betaler », er én av flere trusler direkte mot AUF-leder Mani Hussaini, på Facebook.
DB170907 AUF-lederen sier til Dagbladet at grove trusler blir anmeldt, og at det er i den anledning han er i kontakt med politiet.
DB170907 - Løgnen fra Listhaug har bidratt til å aktivisere sjikane og trusler .
DB170907 - Etter at Listhaug la ut posten på Facebook, har det vært strøm av hatefulle meldinger og trusler , skriver Hussaini i en e-post til Dagbladet.
DA170907 Torsdag ettermiddag melder Sør-Vest politidistrikt at en mann i 20-årene anmeldes for blant annet trusler mot politiet.
DA170907 Det har blitt framsatt flere trusler mot skoler via mobilappen Jodel de siste årene.
DA170907 Overfor Dagsavisen Østfold slo den erfarne voldsforskeren Ragnhild Bjørnebekk fast at det er lite sannsynlig at slike trusler vil bli gjennomført i Norge.
DA170907 Det har blitt framsatt flere trusler mot skoler via mobilappen Jodel de siste årene.
DA170907 - Det er viktig at trusselen tas alvorlig, men i de fleste tilfeller er det ikke mer enn trusler eller dårlige spøker, uttalte Bjørnebekk.
AP170907 Det er blitt fremsatt flere trusler mot skoler via mobilappen Jodel de siste årene.
AA170907 | PST : Valgkampretorikk og tema gir flere trusler
AA170907 Da tiltrekker de som uttaler seg også flere trusler , sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NTB.
AA170907 - Trusselbildet mot politikere har vært relativt stabilt lenge, men i forbindelse med valgkampen er vi skjerpet på dette, fordi mange opplever økt antall trusler .
AA170907 Det har blitt framsatt flere trusler mot skoler via mobilappen Jodel de siste årene.
VG170906 Hun understreker igjen at det er trist at de som deltar i den offentlige debatten mottar trusler , og at hun håper Husseani anmelder.
VG170906 Foto : Skjermdump ¶ TRUSLER : AUF-leder Mani Hussaini hevder han har mottatt drapstrusler etter påstander fra innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
VG170906 | Tiltalt for trusler mot Grande : « Hilsen en leiemorder » ¶
VG170906 Grande fortalte om trusler mot henne i mars i år, da hun avslørte at hun gikk med voldsalarm etter debatten om plastposeavgiften.
SA170906 Da landslaget for menn fikk en ny avtale i 2015, var det etter langvarig krangel og trusler om streik.
DN170906 | Trumps trusler
DB170906 Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler , utpressing og vold.
DA170906 Visste ikke om trusler
DA170906 Hallvard VGS de siste årene, er personalets beredskapsevne systematisk trent opp med sikte på en ny type trusler .
DA170906 At den siktede 19-åringen er anmeldt for trusler mot den fornærmede jenta, slik VG skrev mandag, har Aadalen ikke vært kjent med.
DA170906 « Konklusjonen er at det foreligger skjellig grunn til mistanke for både forsøk på drap og trusler » konstaterte dommeren.
DA170906 Siktede tok ikke stilling til tiltalepunktet om trusler under fengslingsmøtet, og ba om betenkningstid på hvorvidt han ønsker å anke rettens kjennelse om varetektsfengsling, isolasjon og besøksforbud.
DA170906 Forsvarer : Martin Smith forsvarer 19-åringen som er siktet for drapsforsøk og trusler .
AP170906 Da landslaget for menn fikk en ny avtale i 2015, var det etter langvarig krangel og trusler om streik.
AA170906 Mannen ble i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familievold og tre tilfeller av trusler .
AA170906 Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler , utpressing og vold. ( ©NTB ) ¶
VG170905 Derfor er det ikke så unaturlig at IOC, selv om man understreker at det ikke foreligger noen trusler mot selve OL, den siste tiden har gjennomført en serie møter med statsledere om sikkerhetsproblematikk i Pyeongchang.
VG170905 19-åringen er også anmeldt for trusler mot den samme jenta tidligere.
DN170905 | Trumps trusler
DB170905 Hans misbruk av missiler og hans kjernefysiske trusler viser at han trygler om krig, uttalte Haley i møtet i FNs sikkerhetsråd som ble initiert av USA, Storbritannia, Frankrike, Japan og Sør-Korea.
DB170905 Mattis : USA vil møte trusler fra Nord-Korea med « massiv militær respons » ¶
DB170905 Søndag uttalte den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis at trusler mot USA eller dets allierte vil bli møtt med « massiv militær respons ».
DB170905 I USA sitter verdens mektigste mann, president Donald Trump, og sender ut stadig nye fordømmelser og trusler .
DB170905 Kampen mot menneskeskapte trusler mot livsgrunnlaget på jorda som gjør det tvingende nødvendig med ambisiøs klimapolitikk.
AP170905 Politiet bekrefter overfor VG at 19-åringen tidligere er blitt anmeldt for trusler mot jenta.
AP170905 Oslo-skole innfører adgangskontroll : - Vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold ¶
AP170905 Anmeldt for trusler tidligere ¶
AA170905 - Jeg ble kjent med siktelsen for trusler kort tid før tirsdagens rettsmøte og må diskutere nærmere med klienten min før jeg kan si noe mer om dette, sier Martin Smith.
AA170905 Det er nå åpenbart at sanksjonslinjen er mislykket, delvis fordi amerikanernes trusler har mistet all troverdighet etter at Donald Trumps tordentale om « flammer og vrede » tidligere i sommer ikke ble fulgt opp med handling.
VG170904 Les også : Svenske journalister mottar trusler etter Johaug.-saken ¶
VG170904 Svarer med nye trusler
VG170904 Trusler i sosiale medier hjelper ikke.
VG170904 - Gjennomføring av vedtatt politikk må gjøres med kraft, men i et kvalifisert lederskap skjer det ikke ved trusler og forakt.
VG170904 | Siktet 19-åring tidligere anmeldt for trusler mot offeret ¶ 19-åringen som er siktet for å ha knivstukket en 16 år gammel jente i Lier, har tidligere blitt anmeldt for trusler mot den samme jenta.
VG170904 | Siktet 19-åring tidligere anmeldt for trusler mot offeret ¶ 19-åringen som er siktet for å ha knivstukket en 16 år gammel jente i Lier, har tidligere blitt anmeldt for trusler mot den samme jenta.
VG170904 | Mann dømt til 15 års fengsel for voldtekter, trusler og overgrep ¶
VG170904 I tillegg til voldtekter og voldtektsforsøk, er mannen dømt for 57 andre seksuelle overgrep og trusler .
VG170904 44 av ofrene var for seksuelle overgrep og trusler var under 16 år, og 30 var mellom 12 og 15 år på gjerningstidspunktet.
SA170904 Økende klasseskille, maktkamp og trusler fra gigantklubber : Fotballtopper og eksperter er bekymret for Fotball-Europa. i ¶
NL170904 Det sentrale er at styrkene faktisk er operative på kort varsel og fleksible til å møte sannsynliggjorte trusler .
NL170904 Begge har til hensikt å danne grunnlaget for å bygge et forsvar som har evne til å møte svært ulike og dynamiske trusler gjennom at : ¶
DN170904 Tomme trusler
DN170904 Det blir sett på som tomme trusler .
DN170904 Trump har gjentatte ganger kommet med trusler mot Nord-Korea, og da han søndag ble spurt om han planlegger et angrep, svarte han bare : ¶
DN170904 Tomme trusler ?
DN170904 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser, og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, sier han.
DB170904 Hans misbruk av missiler og hans kjernefysiske trusler viser at han trygler om krig, uttalte Haley i møtet i FNs sikkerhetsråd som ble initiert av USA, Storbritannia, Frankrike, Japan og Sør-Korea.
AP170904 Dagens skuespillere synes det er stas å få arbeide ved den rølpete, lille scenen, som har klamret seg fast i 40 år, til tross for stadige trusler om nedleggelse.
AP170904 Siktet 19-åring : Anmeldt for trusler tidligere ¶
AP170904 Oslo-skole innfører adgangskontroll : - Vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold ¶
AP170904 Økende klasseskille, maktkamp og trusler fra gigantklubber : Fotballtopper og eksperter er bekymret for Fotball-Europa.
AA170904 - Trumps holdninger til handel, forhandlinger, motstridende politikk, trusler og andre respektløse uttalelser har skadd alliansen, mener Adam Mount ved tankesmia Center for American Progress.
VG170903 | USAs forsvarsminister om Nord-Korea : - Vil møte trusler med « massiv militær respons » ¶
VG170903 - Jeg oppfordrer Nord-Korea til å respektere sine internasjonale forpliktelser, og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, skriver Stoltenberg i en uttalelse.
DN170903 Men Leonid Slutskij, lederen av utenrikskomiteen i den russiske Dumaen, sa i søndag at « USA og Sør-Korea provoserer Pyongyang ved å flekse militære muskler og ved å gjenta trusler om angrep.
DB170903 - Trump har gjort den bommerten at han har kommet med kraftige trusler som han ikke kan virkeliggjøre, sier Tønnesson, som mener den viktigste effekten det har hatt, er å svekke tilliten blant USAs allierte.
DB170903 - TOMME TRUSLER : Nord-Korea avslører at Donald Trump har kommet med trusler han ikke kan gjøre alvor av, mener norsk ekspert.
DB170903 - TOMME TRUSLER : Nord-Korea avslører at Donald Trump har kommet med trusler han ikke kan gjøre alvor av, mener norsk ekspert.
DB170903 De to sønnene skal han ha utsatt for vold, mishandling og trusler .
DB170903 Men flere trusler og mer sabelrasling er trolig ikke det regionen nå trenger.
DB170903 Det kan ved denne anledning være verdt å lytte til den russiske presidenten Vladimir Putin, som tar til orde for dialog, og ikke trusler .
DA170903 Copyright © 2014 Dagsavisen ¶ ¶ Trusler fra Nord-Korea mot USA eller landets allierte vil bli møtt med en « massiv militær respons », advarer den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis.
DA170903 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser, og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, uttaler Stoltenberg.
DA170903 Ikke utover at regimet lykkes med å tegne bildet av at verden utenfor Nord-Korea er full av trusler .
DA170903 Han tror ikke USAs trusler , eller de internasjonale sanksjonene, har påvirket Kims holdning.
AP170903 De to sønnene skal han ha utsatt for vold, mishandling og trusler .
AA170903 | USAs forsvarsminister truer Nord-Korea med « massiv militær respons » ¶ Trusler fra Nord-Korea mot USA eller landets allierte vil bli møtt med en « massiv militær respons », advarer den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis.
AA170903 | Mattis truer Nord-Korea med « massiv militær respons » ¶ Trusler fra Nord-Korea mot USA eller landets allierte vil bli møtt med en « massiv militær respons », advarer den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis.
AA170903 Videre viser de til at Kenyatta har kommet med skjulte trusler mot dommerstanden, på grunnlag av deres beslutning om å annullere resultatet av årets presidentvalg, der Kenyatta ble utpekt som vinner.
AA170903 Kenyanske dommere er svært kritiske til president Uhuru Kenyattas « skjulte trusler » mot dommerstanden, etter at Høyesterett annullerte sommerens valgresultat.
AA170903 Ikke utover at regimet lykkes med å tegne bildet av at verden utenfor Nord-Korea er full av trusler .
AA170903 Han tror ikke USAs trusler , eller de internasjonale sanksjonene, har påvirket Kims holdning.
AA170903 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser, og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, uttaler Stoltenberg. ( ©NTB ) ¶
VG170902 Les også : Svenske journalister mottar trusler etter Johaug.-saken ¶
VG170902 Les også : Svenske journalister mottar trusler etter Johaug-saken ¶
DN170902 Russland anklager USA for direkte trusler mot diplomaters immunitet ¶
DN170902 Russland anklager USA for direkte trusler mot diplomaters immunitet ¶
DN170902 | Russland anklager USA for direkte trusler mot diplomaters immunitet ¶
DB170902 Svenske journalister mottar trusler etter kritiske Johaug-saker ¶
DB170902 Mandag : Etter dannelsesreisen til Rinkeby og suksessen med å " utfordre menneskerettighetene ", nærmer Sylvi seg slutten av listen over trusler og fiender.
VG170901 På noen av dem er vold, narkotikasalg og trusler blitt en del av hverdagen.
DN170901 | NAFTA-samtalene gjenopptas med overhengende trusler fra Trump ¶
DN170901 Den mexicanske regjeringen har avfeid Trumps skepsis til den 1.700 sider lange avtalen som tomme trusler .
DN170901 Han vil ikke utdype hvilke trusler som ligger bak tiltakene.
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 OSLO ( Dagbladet ) : Sandvolleyballspiller Ingrid Lunde mottok alvorlige trusler etter en kamp i EM i Riga for to uker siden.
DB170901 Dette er grove trusler som vi tar på alvor, sier Iver Horrem, markedssjef i forbundet og tidligere sandvolleyballspiller, til Dagbladet.
DB170901 - Det er alltid ubehagelig med trusler , og du vet aldri om det er personer som faktisk mener alvor.
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170901 Det har vært flere trusler mellom Nord-Korea og USA de siste månedene.
DB170901 Barn blir vilkårlig arrestert og fengslet, trakassert og hyppig utsatt for vold og trusler når de forsøker å komme seg til skolen.
VG170831 Les mer : Trump lover « ild og vrede » om Nord-Korea kommer med flere trusler mot USA ¶
DB170831 Svenske journalister mottar trusler etter kritiske Johaug-saker ¶
DB170831 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170831 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DB170831 | Norsk profil fikk grove trusler : « Jeg skal brekke beina dine » ¶
DA170831 | Politi til videregående skole etter trusler
DA170831 Politiet rykket ut med flere patruljer til Randaberg videregående skole torsdag, etter at de i klokken 12.50 fikk melding om at en stor ungdomsgjeng fremsatte trusler .
DA170831 Disse skal ha kommet med trusler mot flere av skolens elever og det oppsto noe knuffing.
DA170831 - Trusler og knuffing ¶
DA170831 Teknologien gir oss noen helt fantastiske nye muligheter, men også noen nye trusler .
DA170831 Likevel forsvinner ikke det gamle - nye og gamle trusler legger seg bare oppå hverandre i flere lag.
AA170831 Den britiske statsministeren Theresa May og hennes japanske kollega Shinzo Abe er enige om å stå sammen mot Nord-Koreas trusler .
VG170830 | Svenske journalister mottar trusler etter Johaug-saken ¶
VG170830 Therese Johaugs manager, Jørn Ernst mener det ikke er bra at folk sender trusler .
VG170830 Svenske journalister mottar trusler fra sinte nordmenn på grunn av deres dekning av Johaug-saken.
VG170830 Ludvig Holmberg og Tomas Pettersson i den svenske avisen Expressen har mottatt flere trusler fra sinte nordmenn etter deres dekning av Therese Johaug-saken, skriver Nettavisen.
VG170830 De fleste er bare veldig forbannet og synes jeg er alt for hard mot Therese, men noen kommer i tillegg med trusler , sier Holmberg til Nettavisen.
VG170830 - En del trusler
VG170830 - 90 prosent har vært negative, og ja, det har kommet en del trusler , forteller Pettersson.
VG170830 Nye trusler og overilte handlinger er ikke noe godt svar.
SA170830 | Svenske journalister mottar trusler fra sinte nordmenn etter Johaug-saken ¶
SA170830 Therese Johaugs manager, Jørn Ernst mener det ikke er bra at folk sender trusler .
SA170830 Ludvig Holmberg og Tomas Pettersson i den svenske avisen Expressen, har mottatt flere trusler fra sinte nordmenn etter deres dekning av Therese Johaug-saken, skriver Nettavisen.
SA170830 Expressen-journalist Tomas Pettersson har mottatt trusler fra sinte nordmenn i forbindelse med Johaug-saken.
SA170830 De fleste er bare veldig forbannet og synes jeg er altfor hard mot Therese, men noen kommer i tillegg med trusler .
SA170830 - 90 prosent har vært negative, og ja, det har kommet en del trusler , forteller Pettersson.
DN170830 Det er også flere trusler mot politikerne på nettet, og mange har i den forbindelse fått besøk av PST ¶
DN170830 I noen tilfeller dreier det seg om tortur, skriver han, og nevner blant annet bruk av elektrosjokk, kvelning, alvorlige slag og trusler om seksuelle overgrep. 5.300 pågrepet ¶
DB170830 Therese Johaugs manager, Jørn Ernst mener det ikke er bra at folk sender trusler .
DB170830 Sinte nordmenn sender trusler til svenske journalister etter dere dekning av Johaug-saken.
DB170830 Ludvig Holmberg og Tomas Pettersson i den svenske avisen Expressen, har mottatt flere trusler fra sinte nordmenn etter deres dekning av Therese Johaug-saken, skriver Nettavisen.
DB170830 - 90 prosent har vært negative, og ja, det har kommet en del trusler , forteller Pettersson.
DB170830 Trump var vag og ville ikke gi konkrete løfter om antallet soldater han skal sende, men kom med flere trusler : « USAs fiender skal aldri vite våre planer eller tro at de kan trøtte oss ut.
DB170830 Det er også flere trusler mot politikerne på nettet, og mange har i den forbindelse fått besøk av PST ¶
DB170830 Tolket bokstavelig, er utsagnet knapt noe mer enn en konstatering av et helt ukontroversielt faktum, nemlig at det er en iboende spenning i systemet mellom individuelle menneskerettigheter og statens ansvar for å beskytte samfunnet mot ulike trusler .
DA170830 Det er også flere trusler mot politikerne på nettet, og mange har i den forbindelse fått besøk av PST ¶
BT170830 | Svenske journalister mottar trusler fra sinte nordmenn etter Johaug-saken ¶
BT170830 Therese Johaugs manager, Jørn Ernst mener det ikke er bra at folk sender trusler .
BT170830 Ludvig Holmberg og Tomas Pettersson i den svenske avisen Expressen, har mottatt flere trusler fra sinte nordmenn etter deres dekning av Therese Johaug-saken, skriver Nettavisen.
BT170830 Expressen-journalist Tomas Pettersson har mottatt trusler fra sinte nordmenn i forbindelse med Johaug-saken.
BT170830 De fleste er bare veldig forbannet og synes jeg er altfor hard mot Therese, men noen kommer i tillegg med trusler .
BT170830 - 90 prosent har vært negative, og ja, det har kommet en del trusler , forteller Pettersson.
AP170830 Det er også flere trusler mot politikerne på nettet, og mange har i den forbindelse fått besøk av PST ¶
AP170830 | Svenske journalister mottar trusler fra sinte nordmenn etter Johaug-saken ¶
AP170830 Therese Johaugs manager, Jørn Ernst mener det ikke er bra at folk sender trusler .
AP170830 Ludvig Holmberg og Tomas Pettersson i den svenske avisen Expressen, har mottatt flere trusler fra sinte nordmenn etter deres dekning av Therese Johaug-saken, skriver Nettavisen.
AP170830 Expressen-journalist Tomas Pettersson har mottatt trusler fra sinte nordmenn i forbindelse med Johaug-saken.
AP170830 De fleste er bare veldig forbannet og synes jeg er altfor hard mot Therese, men noen kommer i tillegg med trusler .
AP170830 - 90 prosent har vært negative, og ja, det har kommet en del trusler , forteller Pettersson.
AA170830 - Trusler og destabiliserende handlinger bare øker det nordkoreanske regimets isolasjon i regionen og blant alle nasjoner i verden.
AA170830 I noen tilfeller dreier det seg om tortur, skriver han, og nevner blant annet bruk av elektrosjokk, kvelning, alvorlige slag og trusler om seksuelle overgrep.
AA170830 | Sørtrønder dømt til fengsel for trusler mot politiker ¶
AA170830 Sørtrønderen i 50-årene er dømt til 21 dagers ubetinget fengsel av Sør-Trøndelag tingrett for trusler og hatefulle ytringer.
AA170830 | Mann dømt til fengsel for trusler mot politiker ¶
AA170830 En mann i 50-årene fra Sør-Trøndelag er dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for trusler og hatefulle ytringer mot SV-politiker Akhtar Chaudhry.
VG170829 Les mer : Trump lover « ild og vrede » om Nord-Korea kommer med flere trusler mot USA ¶
VG170829 Stovner VGS har hatt flere hendelser med vold og trusler , og hadde blant annet 20 politianmeldte hendelser i fjor, opplyser rektor Terje Wold.
DN170829 Faren ligger i at Trump føler han må følge opp tidligere trusler .
DB170829 - Jeg vil tro de nøyer seg med diplomati og prosesser, men jeg vil ikke utelukke at USA kan føle behov for å følge opp sine trusler med litt handling, og da kan det bli farlig, sier Tønnesson.
DA170829 I Norge er man også godt forberedt, og har planer for hvordan man skal håndtere slike trusler , sier Bjørnebekk.
DA170829 En elev ved Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg vil bli fulgt opp av politi og barnevern etter å ha fremsatt trusler mot skolen via Snapchat.
DA170829 De siste årene har det blitt framsatt trusler om skoleskytinger flere steder i landet.
DA170829 - Vi ser svært alvorlig på slike trusler , og derfor ble det lagt mye jobb i å spore denne meldingen.
DA170829 - I USA har man jobbet godt med å identifisere kjennetegn og hvilke trusler som er alvorlige.
DA170829 - Det er viktig at trusselen tas alvorlig, men i de fleste tilfeller er det ikke mer enn trusler eller dårlige spøker, sier hun.
AP170829 - Trusler og destabiliserende handlinger øker det nordkoreanske regimets isolasjon i regionen og blant alle landene i verden.
AA170829 I uttalelsen gjentar Trump tidligere trusler om å bruke militærmakt for å løse den pågående krisen med Nord-Korea, blant annet bruker han en dommedagsformulering om at « ild og vrede » skal regne ned over Pyongyang.
VG170828 USAs president Donald Trump har uttalt at Nord-Korea vil bli møtt med « ild og raseri som verden aldri har sett maken til », dersom regimet kommer med flere trusler mot USA.
DA170828 | Pågrepet etter trusler på bensinstasjon ¶
DA170828 Væpnet politi har pågrepet en mistenkt etter trusler inne på en bensinstasjon søndag kveld.
AA170828 Flere partier vurderer mistillitsforslag i Riksdagen, men det er uklart om det er reelle trusler eller tomme ord. ( ©NTB ) ¶ | 30.000 midlertidig hjemløse etter Harveys herjinger ¶
AP170827 | Diskusjonen om vold, trusler og læringsmiljø i Oslo-skolen fortjener nyansering Terje Wold ¶
DA170826 Skulle han gjøre alvor av truslene om å åpne opp migrantstrømmen fra Tyrkia - en advarsel som ikke minner så lite om den avdøde libyske diktatoren Gaddafis stadige trusler om å « åpne kranene » - vil det bli en virkelig utfordring for EU.
VG170825 Statsminister Paolo Gentiloni uttalte søndag at selv om Italia har god oversikt over potensielle trusler , kan man aldri være helt sikker.
DB170825 En undersøkelse fra det amerikanske utdanningsdepartementet viser at rundt 10 prosent av lærerne har blitt utsatt for trusler fra elevene.
DB170825 Av disse var det åtte prosent som ble utsatt for fysiske trusler .
AP170825 Til tross for trusler fra IS, har italienerne så langt ikke kjent terroren på kroppen.
AP170825 Nettsider med tilknytning til IS skal ha publisert trusler mot katolske mål i Roma de siste årene.
AP170825 Trusler fra IS ¶
AP170825 USA-kjenner Jan Arild Snoen tror ikke Trumps trusler om « government shutdown » er så gunstig for presidentens oppslutning.
AP170825 USA-ekspert Jan Arild Snoen tror ikke Trumps trusler om « government shutdown », er så gunstig for presidentens oppslutning.
AA170825 Global Terrorism Database definerer terror som bruk av vold eller trusler om voldshandlinger fra ikke-statlige aktører i den hensikt å fremme egne politiske, økonomiske, religiøse eller sosiale mål.
AA170825 Hun sa at faren ofte drakk alkohol, brukte vold og framsatte trusler .
SA170824 Monica Strømdahl ¶ Trusler om krig ¶
SA170824 En rekke atomprøvesprengninger og trusler har ført til at forholdet mellom spesielt Nord-Korea og USA er på frysepunktet.
DB170824 I april i år saksøkte « Scary Spice » ektemannen for gjentatte voldshandlinger og trusler , skrev TMZ den gangen.
DA170824 Nå trenger de mer penger for å møte nye trusler , mener Estrosi.
DA170824 - Om alle er fiender, og alt rundt oss er trusler , må vi sikre for alle, mot alt.
BT170824 En rekke atomprøvesprengninger og trusler har ført til at forholdet mellom spesielt Nord-Korea og USA er på frysepunktet.
BT170824 Trusler om krig ¶
AP170824 Personlige trusler mot den tyske utenriksministerens kone ¶
AP170824 I helgen fortalte Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel ( fra det sosialdemokratiske partiet SPD ) at hans kone har fått trusler knyttet til Tyrkia.
AP170824 | Trusler , arrestasjoner og spionanklager : Konflikten mellom Tyrkia og Tyskland blir stadig mer intens.
AP170824 Norges avhengighet av havet og de maritime næringene understreker samtidig behovet for å kunne håndtere alle typer trusler også i dette domenet, mener utvalget.
AP170824 Monica Strømdahl ¶ Trusler om krig ¶
AP170824 En rekke atomprøvesprengninger og trusler har ført til at forholdet mellom spesielt Nord-Korea og USA er på frysepunktet.
VG170823 Ukontrollerte samtaler kan medføre at vitner påvirkes gjennom trusler , bevis fjernes og de innsatte kan fortsette sin kriminelle aktivitet, svarer Brekke.
DN170823 Nord-Korea har flere strenger å spille på enn trusler .
DA170823 I forbindelse med at han ble pågrepet av politipatruljen kom han med trusler og sjikanerende utsagn mot dem.
AP170823 Det gjør de på bakgrunn av en rekke uheldige episoder og trusler om vold.
AA170823 - Jeg har fått trusler om at det kan komme et forsøk på å ta livet mitt, og jeg holder den venezuelanske regjeringen ansvarlig hvis det skjer, sa hun.
AA170823 - I flere tiår har angolanere levd i et klima preget av frykt der det å si sin mening ble møtt med trusler og fengsling, heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsorganisasjonen.
AA170823 - I flere tiår har angolanere levd i et klima preget av frykt der det å si sin mening ble møtt med trusler og fengsling, heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsorganisasjonen.
AA170823 Den ene tiltaleposten omhandler trusler mot politifolk.
VG170822 Han har også fra tidligere en rekke dommer for vold og trusler .
VG170822 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familievold og tre tilfeller av trusler .
NL170822 I løpet av en hektisk morgen ble det klart at lokale tillitsvalgte fra seks ulike fagforeninger på UNN stilte seg bak en relativt improvisert pressekonferanse med overskriften : 'Gi oss arbeidsro og respekt, ikke trusler og mistillit'.
DN170822 Guvernør Vasilij Golubev sier flere innbyggere tidligere har rapportert å ha mottatt trusler . ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DB170822 Han har også fra tidligere en rekke dommer for vold og trusler .
DB170822 Det er bare for å kunne redde seg selv i skilsmisseprosessen, skriver Gilles og informerer at hun har mottatt « utallige trusler fra hele verden på bakgrunn av Melanies usanne historier om henne ».
DA170822 En 34 år gammel kvinne fra Hundvåg må møte i retten for vold og trusler .
AP170822 | Nord-Korea med nye trusler som svar på militærøvelse i Sør-Korea ¶
AP170822 Et sterkt press på Pakistan og India om å bidra, med trusler om økonomiske konsekvenser dersom de ikke følger opp.
AP170822 Han har også fra tidligere en rekke dommer for vold og trusler .
AP170822 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familievold og tre tilfeller av trusler .
AA170822 | Tysk utenriksminister anklager Erdogan-tilhengere for trusler mot kona ¶
AA170822 Skypo mottar imidlertid svært mange slike tips, og prioriterer opplysninger som dreier seg om konkrete trusler . ( ©NTB ) ¶ | 24 millioner rammet av flom i Sør-Asia ¶
AA170822 Han har også fra tidligere en rekke dommer for vold og trusler .
AA170822 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familievold og tre tilfeller av trusler .
VG170821 Trusler på sykehuset ¶
VG170821 Det siste året har jeg snakka med flere lærere på de videregående skolene som det nå rapporteres om at sliter med vold, rus, trusler og gjengproblematikk.
VG170821 Etterforskningslederen opplyser at det politiet mener er Saber, har sendt skriftlige trusler på tekstmeldinger til mannen.
VG170821 Trusler på SMS ¶
DN170821 Imidlertid venter flere trusler i fremtiden.
AA170821 Det verste er trusler , hets og det å få drit når man er ute på byen for å ta seg en pils.
AA170821 - Det er anmeldt trusler mot en person som er bosatt i Tønsberg, og det er gitt et besøksforbud i forbindelse med anmeldelsen.
VG170820 Det tas til orde for handlingsplaner mot æresrelatert diskriminering, trusler og vold både hos skoler, kommuner og på nasjonalt plan.
VG170820 | Imran « Skrue » Saber pågrepet etter flere trusler mot person ¶
DB170820 Vi har bedt politiet i Oslo om bistand til en pågripelse i forbindelse med at en person som er bosatt i Tønsberg, er blitt utsatt for trusler fra en person bosatt i Oslo, sier Knut Erik Ågrav, lederen for krimavdelingen hos politiet i Tønsberg, til NRK mandag.
DA170820 Jæren tingrett kom til at skulle dømmes for trusler , for å ha forstyrret den alminnelige fred og orden og for en overtredelse av hundeloven.
DB170819 I et intervju med The American Prospect denne uka gikk Bannon mot Trumps trusler mot Nord-Korea.
DB170819 | Hvor redd bør vi være for perfeksjonismen ? TRUSLER : PST er bekymret for både bedre organisering og større tilvekst og aktivitet blant de høyreekstreme.
DA170819 Dagsavisen har gjennom sommeren skrevet en rekke artikler om forhold ved flere osloskoler som handler om økt uro, konflikter, trusler og vold.
DA170818 Hun mener tiltaket står i fare for å ha flere uheldige og utilsiktede effekter gjennom det signalet det sender til unge mennesker på jakt etter sin egen identitet, ansatte som utsettes for trusler og til foresatte og andre som har Bjørnholt som nærskole og møteplass.
AP170818 Den anerkjente britiske miljøvernforkjemperen Jane Goodall beskriver Lotter som en helt, en mann som har møtt hard motstand og mottatt personlige trusler for sin kamp for å beskytte dyrelivet i Tanzania.
AA170818 Den anerkjente britiske miljøvernforkjemperen Jane Goodall beskriver Lotter som en helt, en mann som har møtt hard motstand og mottatt personlige trusler for sin kamp for å beskytte dyrelivet i Tanzania.
AA170818 Tiltakene er en reaksjon på episoder med vold, trusler , tyverier og narkosalg ved skolene.
AA170818 Høyre mener byrådet og Utdanningsetaten prøver å dysse ned problemer med vold og trusler i Oslo-skolen når de nekter å svare om vekterbruk.
VG170817 Popartisten mottok en del trusler gjennom telefon og epost, som senere ble etterforsket av Anaheim Police Department, ifølge Eonline.
DN170817 Så langt har det bare kommet trusler og nye missiltester på den andre siden av grensen.
DB170817 - Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss.
DB170817 - Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss.
DB170817 Ansatte som ytrer seg kritisk møtes ofte med trusler og sanksjoner.
AP170817 - Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss.
AA170817 Det er bare kommet trusler og nye rakettoppskytninger.
AA170817 Uttalelsene til Bannon avviker øyensynlig fra dem Trump kom med i forrige uke, da han sa at USA ville svare på nye trusler fra Nord-Korea med « ild og vrede » og at « våpnene er ladde og klare ».
AA170817 - Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss.
VG170816 Søndag gikk også opposisjonen kraftig ut mot « militære trusler ».
VG170816 Opposisjonskoalisjonen i Venezuela kom med en klar uttalelse mot « bruk av makt, eller trusler om bruk av makt, fra et hvilket som helst land rettet mot Venezuela ».
VG170816 Militære trusler fra Donald Trump mot Venezuela, gir den hardt pressede venezuelanske presidenten Nicolas Maduro troverdighet.
VG170816 Mandag svarte Maduro på Trumps trusler med å rasle med egne våpen.
VG170816 Nå må alle besøkende til Bjørnholt videregående ha adgangskort etter « flere uheldige episoder og trusler om vold ». om vold ».
VG170816 - Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss, sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen ved Bjørnholt videregående skole til avisen.
DB170816 Islam og muslimer beskrives som store trusler , samtidig som teorien om jødisk makt er framtredende, sier Tomas Lundstrøm til Dagbladet.
DB170816 lsituasjoner ¶ at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon, blant annet om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner ¶ at virksomhetene gjennomfører de tiltakene som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler bl
DB170816 Vi må har nulltoleranse for trusler og vold, sier en barnevernsansatt i Tønsberg til Dagbladet, når hun hører tallene som kommer fram i rapporten.
DB170816 Nesten hver fjerde ansatte i kommunalt barnevern utsettes for sjikane, trakassering og trusler på nett Dagbladet Pluss ¶
DB170816 Likevel viser tallene i en undersøkelse gjort av fagforeningen FO at nesten hver fjerde ansatte i kommunalt barnevern utsettes for sjikane, trakassering og trusler på nett.
DB170816 En ny rapport viser at nesten hver fjerde ansatt i kommunalt barnevern utsettes for sjikane, trakassering og trusler på nett.
DB170816 Dreier det seg om alvorlig skade eller trusler , skal arbeidsgiver melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet.
DB170816 Disse bestemmelsene skal være med og sikre at arbeidstakere ikke skal utsettes for vold og trusler mens de er på jobb.
DB170816 De nye bestemmelsene om vold og trusler stiller blant annet krav om : ¶ at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler ¶ at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner ¶ at arbeidstakern
DB170816 De nye bestemmelsene om vold og trusler stiller blant annet krav om : ¶ at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler ¶ at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner ¶ at arbeidstakern
DB170816 Dagbladet har tidligere omtalt at norske barnevernsledere er livredde etter årevis med grove trusler .
DB170816 Arbeidsmiljøloven fikk nye bestemmelser om vold og trusler 1. januar 2017.
DB170816 ( Dagbladet ) : Arbeidsmiljøloven fikk nye bestemmelser om vold og trusler 1. januar 2017 og temaet er noe Arbeidstilsynet jobber mye med.
DB170816 64 av 104 meldte at sosiale medier har bidratt til flere trusler . 33 barnevernsledere meldte også om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170816 33 barnevernsledere meldte også om trusler mot de ansattes egne barn.
DA170816 En 45 år gammel mann fra Gjesdal er dømt for vold og trusler mot kona.
DA170816 juni skrev Dagsavisen at politiet i Oslo ser stadig flere tilfeller av vold og trusler i skolen : ¶
AP170816 - Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss, sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen ved Bjørnholt videregående skole.
AP170816 Stig Andersen ¶ Trusler
AA170816 Økonomer og analytikere som er tett på utviklingen av den interamerikanske handelen, sier likevel at dette er en god anledning til å modernisere avtaleverket, uavhengig av Trumps trusler .
AA170816 Slike påfunn bidrar til å bagatellisere og nedvurdere trusler fra rasister og nasjonalister.
VG170815 Regjeringen : Lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold.
VG170815 Slike trusler er betegnende for situasjonen i Libya i dag, og bør ikke forties i en søken etter lettvinte « løsninger » på migrasjonsproblematikken i middelhavet.
DB170815 Ble nektet innreise, tullet med sletting og mottar trusler .
DA170815 Da må han også svare for trusler mot en ansatt i Nav, oppbevaring av narkotika og for å ha stjålet en mobiltelefon.
AA170815 Pences rundtur har vært dominert av den voldelige uroen i Venezuela og nabolandenes bekymring for USAs trusler om å bruke militærmakt mot regimet til Venezuelas president Nicolás Maduro.
SA170814 Det gikk ikke, og han rømte landet etter utallige trusler og angrep.
DB170814 Nesten fire timer etter at VM-bronsen var sikret i et høydramatisk 1500-meterløp der det lenge var trusler om protester, kom Filip ned trappa til kjellerlokalet på Grange Tower Bridge Hotell et par steinkast fra Themsen i City of London.
DB170814 Fordi øya er det nærmeste amerikanske territoriet til Nord-Korea, har den følgende vært utsatt for trusler fra Kims regime tidligere.
DB170814 At Nord-Korea kommer med konkrete militære trusler mot USA, er ikke noe nytt.
DB170814 Godtar ikke trusler
DB170814 - Voldelige trusler .
DB170814 Vi har derfor i lengre tid arbeidet mot netthets, vold og trusler i arbeidslivet.
DB170814 Vi forstår at barnevernets arbeid kan skape sterke følelser hos dem som berøres, likevel må det være nulltoleranse for grov hets og trusler , uansett hvor de framsettes.
DB170814 Undersøkelsen viser at hetsen hovedsakelig utarter som sjikane, ¶ trakassering, trusler eller krenkelse av privatlivets fred.
DB170814 Undersøkelsen viser at det ikke er tvil om at netthets - og vold og trusler - er et svært stort arbeidsmiljøproblem for mange av FOs medlemmer.
DB170814 Nærmere 30 prosent av respondentene sier at de i løpet av det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold mer enn én gang.
DB170814 Netthets er trakassering, sjikane eller trusler om vold formidlet gjennom internett, for eksempel på egne nettsider eller i sosiale medier.
DB170814 Ingen skal være usikre på hvilke rettigheter de har når de blir utsatt for netthets, vold eller trusler .
DB170814 I tillegg til spørsmål om netthets, ble medlemmene i undersøkelsen også spurt om de hadde vært utsatt for vold eller trusler om vold.
DB170814 Det framkommer at over halvparten av dem som arbeider i det vi kaller institusjonsbarnevernet, er utsatt for vold eller trusler om vold.
DB170814 Det er svært store forskjeller på hvor man jobber, og hvor utsatt man er for vold og trusler om vold.
DB170814 Det er på høy tid at myndighetene sikrer at de nye bestemmelsene, i forskriftene til arbeidsmiljøloven om vold og trusler , følges opp.
DB170814 Deretter er om lag 35 prosent av dem som arbeider med tjenester til personer med utviklingshemning, eller i kommunal side i Nav, utsatt for vold eller trusler .
DB170814 De siste årene har vi opplevd en økende tendens til at våre medlemmer blir utsatt for trusler , sjikane og hatytringer på nett i forbindelse med arbeidet sitt.
DB170814 Blant annet har vi vært en pådriver for de nye forskriftene til arbeidsmiljøloven, som fra i år også innbefatter nye bestemmelser om vold og trusler .
DB170814 Bestemmelsene skal sikre at arbeidstakere ikke utsettes vold og trusler i forbindelse med arbeidet.
DA170814 Mange av dem er på flukt fra vold, trusler og overgrep.
DA170814 * Blant dem er det både økonomiske migranter med håp om et bedre liv, og flyktninger som forlater hjemlandene sine i land som Guatemala, Honduras og El Salvador ( det nordlige triangelet ) på grunn av trusler , vold og overgrep.
AP170814 Det gikk ikke, og han rømte landet etter utallige trusler og angrep.
AA170814 | Yrkesundersøkelse : Barnevernsansatte mest utsatt for trusler
AA170814 Sjikane, trakassering, trusler og krenkelse av privatlivets fred forekommer hyppigst.
AA170814 Ifølge en undersøkelse blant medlemmene i FO er ansatte i kommunalt barnevern er de som er mest utsatt for trusler , sjikane og hatytringer på nett i forbindelse med arbeidet sitt.
AA170814 Ansatte i kommunalt barnevern er de som er mest utsatt for trusler , sjikane og hatytringer på nett i forbindelse med arbeidet sitt, viser en ny undersøkelse.
AA170814 | Yrkesundersøkelse : Barnevernsansatte mest utsatt for trusler
AA170814 Sjikane, trakassering, trusler og krenkelse av privatlivets fred forekommer hyppigst.
AA170814 Ansatte i kommunalt barnevern er de som er mest utsatt for trusler , sjikane og hatytringer på nett i forbindelse med arbeidet sitt, viser en ny undersøkelse.
DA170813 Kunden ble kjørt i arresten, og anmeldes for trusler og skadeverk, melder operasjonslederen.
DA170813 | Sikret VM-bronse tross trusler om protester ¶
DA170813 Filip Ingebrigtsen hadde ambisjoner om medalje i sin første VM-finale og innfridde med bronse i 1500-meterfinalen i London, tross trusler om spanske protester.
AA170813 På Twitter melder de blant annet om trusler , slåssing og høylytt krangling.
VG170812 Trump med nye trusler : Vi er klare til å avfyre mot Nord-Korea ¶
VG170812 Trusler til tross - flere eksperter mener at det ikke er noen økt fare for en faktisk, militær krig, og viser blant annet til at Kim Jong-un er smertelig klar over at « det å bruke atomvåpen er synonymt med selvmord ».
DB170812 Trump har fått nok av Nord-Koreas trusler : - De vil bli møtt med ild og vrede ¶
AP170812 - Nord-Korea bør ikke komme med flere trusler mot USA.
AA170812 - Nord-Korea bør ikke komme med flere trusler mot USA.
AA170812 Men viser til at Trump med sine trusler om « ild og vrede », nå er på samme nivå som nordkoreanerne.
AA170812 Politiet fikk melding om slåssing og trusler fredag kveld.
AA170812 Klokken 22.10 fredag kveld fikk politiet melding om slåssing og trusler fra en privat adresse i Melhus.
AA170812 Først brøt president Donald Trump med all tradisjon ved å true med « flammer og vrede » dersom Nord-Korea kommer med flere trusler mot USA.
VG170811 Etter Trumps trusler tirsdag sa Tillerson at presidenten « snakker Kims språk », men at Nord-Korea kan komme seg ut av knipen gjennom forhandlinger - under riktige forutsetninger.
VG170811 Det har gitt resultater, og jeg ønsker å fortsette med det nå, sa forsvarsministeren i California torsdag - bare timer etter at president Trump kom med nye trusler mot Nord-Korea.
VG170811 Kunngjøringen fra det totalitære regimet kom bare timer etter at USAs president Donald Trump varslet at nye trusler fra Nord-Korea vil bli møtt med « ild og raseri som verden aldri har sett maken til » med mindre de stanser atomvåpenprogrammet og prøveoppskytingene.
VG170811 Trump fyrer av gårde nye trusler mot Nord-Korea fredag.
VG170811 Tirsdag varslet han i at landet vil bli møtt med « ild og raseri » dersom de fremmer nye trusler mot USA.
VG170811 Nord-Korea lot seg ikke stoppe av Trumps trusler tirsdag.
NL170811 Det er derfor betryggende at Venstre, til forskjell fra AP og regjeringspartiene, har fokus på de nordlige områdene, nettopp fordi potensialet til noen av de største internasjonale uenigheter og trusler ligger i det polare området her nord.
DN170811 - Jeg tror risikoen er svært høy, spesielt når man ser på språkbruken, når det kommer direkte trusler om maktbruk, sa Lavrov.
DN170811 Det første utspillet fra Trump førte til skarpe reaksjoner fra Nord-Korea med trusler om skyte missiler mot en amerikansk militærbase på Guam i midten av august.
DN170811 - Det er vanskelig å vite om Trumps formuleringer og Nord-Koreas trusler faktisk vil føre til krigshandlinger akkurat nå.
DN170811 Nye trusler fra Trump ¶
DN170811 Mattis' kommentarer kom bare timer etter at Trump kom med nye trusler mot Nord-Korea.
DB170811 Trump har fått nok av Nord-Koreas trusler : - De vil bli møtt med ild og vrede ¶
DB170811 Trump har fått nok av Nord-Koreas trusler : - De vil bli møtt med ild og vrede ¶
DB170811 Nye trusler
DB170811 Mattis' kommentarer kom bare timer etter at president Donald Trump kom med nye trusler mot Nord-Korea.
DB170811 Trump har fått nok av Nord-Koreas trusler : - De vil bli møtt med ild og vrede ¶
DB170811 Vant med trusler
DB170811 Michael Lujan Bevacqua sier at folk på øya er vant med militære trusler , men at denne gangen har ført til mer frykt og frustrasjon.
DB170811 I leserinnlegget skriver Murphy at minner fra fortida blir brakt fram når Trump og Kim Jong-un truer hverandre, og at det får innbyggerne på Guam til å føle at de har trusler hengende over seg hele tiden.
DB170811 Mer vold, ran og trusler : Her er skrekkhistoriene fra det nye sexmarkedet Dagbladet Pluss ¶
DA170811 I San Pedro del Pintar på Alicante-kysten i Spania forbyr de nå nakne badende på strendene, med trusler om bot på 750 pund.
DA170811 | Høyspent etter trusler
DA170811 Utvekslingen av krigslignende trusler mellom Nord-Korea og USA tok en ny vending natt til i går, da en nordkoreansk general sa at de arbeider med planer om å sende raketter over Japan og la dem lande i havet nær Guam.
AP170811 Nye trusler
AP170811 Mattis' kommentarer kom bare timer etter at president Donald Trump kom med nye trusler mot Nord-Korea.
AP170811 Journalister, sikkerhetseksperter og kongressmedlemmer har i dagevis forsøkt å tolke Trumps trusler og twittermeldinger.
AP170811 Amerikanske medier har prøvd å tolke Trumps trusler mot Nord-Korea denne uken.
AA170811 - Jeg tror risikoen er svært høy, spesielt når man ser på språkbruken, når det kommer direkte trusler om maktbruk, sa Lavrov.
AA170811 Mattis' kommentarer kom bare timer etter at president Donald Trump kom med nye trusler mot Nord-Korea.
AA170811 - Jeg tror risikoen er svært høy, spesielt når man ser på språkbruken, når det kommer direkte trusler om maktbruk, sa Lavrov fredag.
AA170811 Nord-Koreas militære ambisjoner, og Trumps trusler om en militær reaksjon, er bakteppet for den ytterst spente situasjonen.
VG170810 Samtidig fortsetter Nord-Korea med trusler mot USA.
VG170810 Natt til torsdag norsk tid kom det nordkoreanske militæret med nye trusler : ¶
VG170810 Der Trump advarte mot at USA ville angripe Nord-Korea dersom de kom med flere trusler , sa altså forsvarsministeren at de vil gjøre det dersom Nord-Korea fortar handlinger.
VG170810 Da USAs president tirsdag sa at nye trusler fra det nordkoreanske regimet ville blir møtt med « ild og vrede som verden aldri før har sett » reagerte mange med frykt om at en retorisk krig ville føre til større sjanse for en faktisk, militær krig.
VG170810 Røde trusler
VG170810 Nå er mannen i 20-årene tiltalt for blant annet pistol-ran, seksuell handling uten samtykke og trusler .
VG170810 Den samme mannen ble i sommer domfelt i en annen straffesak som blant annet omhandlet trusler mot en politibetjent og rus.
DB170810 Trump har fått nok av Nord-Koreas trusler : - De vil bli møtt med ild og vrede ¶
DB170810 - Det kan være direkte eller klare konkrete trusler , men det har tidligere blitt holdt innenfor akseptable rammer om hva som er skikk og bruk i internasjonalt diplomati.
DB170810 Trump med følgende uttalelse angående framtidige trusler fra Nord-Korea : ¶
DB170810 Svarte med nye trusler
DB170810 Natt til torsdag kom Nord-Korea med nye trusler , og sa at de vil avfyre missil mot den amerikanske øya Guam i midten av august.
DB170810 - Store ledere kommer ikke med trusler ved mindre de forberedt på å handle.
DB170810 I anmeldelsen het det at fantes skjellig mistanke om at Borg hadde ytret trusler og begått seksuelle overgrep.
AP170810 President Trump sa tirsdag at USA ville svare på Nord-Koreas trusler med « ild og raseri ».
AP170810 Nord-Korea svarte på Trumps trusler med å kalle den amerikanske presidenten « irrasjonell ».
AA170810 | Trump med nye trusler mot Nord-Korea ¶
AA170810 Tidligere er mannen domfelt i en sak som omhandlet trusler mot en politibetjent og rus.
VG170809 USAs president Donald Trump har varslet at nye trusler fra Nord-Korea vil bli møtt med « ild og raseri som verden aldri har sett maken til ».
VG170809 Trusselen kommer dager etter at FNs sikkerhetsråd skjerpet sanksjonene - og kun timer etter at USAs president Donald Trump varslet at nye trusler vil bli møtt med « ild og raseri som verden aldri har sett maken til ».
VG170809 Nord-Korea lar seg ikke stoppe av Donald Trump, som kun timer i forveien varslet at nye trusler vil bli møtt med « ild og raseri ».
VG170809 Oslo Politidistrikts rapport om hatkriminalitet I 2016 viser tydelig at anmeldelsene på religiøs hatkriminalitet primært handler om vold og trusler rettet mot muslimer.
NL170809 Et slikt konsept må legge til grunn hele spennet av trusler som flybaser står ovenfor i dag.
DN170809 Kommer du med trusler må du også kunne gjennomføre disse.
DB170809 Nyhetsbyrået AP skriver på Twitter at det nordkoreanske militæret kaller Trumps trusler fra i går « tull ».
DA170809 USAs utenriksminister Rex Tillerson har tidligere forsøkt å mane til ro etter Trumps trusler mot Nord-Korea.
DA170809 TRUER : USAs forsvarsminister Jim Mattis kommer med trusler mot Nord-Korea.
AP170809 Uttalelsene kom etter at president Trump advarte om at trusler fra Nord-Korea vil bli møtt med « ild og raseri ».
AP170809 En talsmann for Pentagon sa til Politico at det « ikke er noen endring » i USAs politikk overfor det nordkoreanske regimet, tross presidentens trusler .
AP170809 Selv om vi har hørt slike trusler tidligere, tar jeg dem veldig seriøst, sier kongresskvinnen Madeleine Bordallo, i en uttalelse, melder nyhetsbyrået AP.
AP170809 - Nord-Koreas seneste trusler mot Guam er farlig og øker ytterligere spenningen i vår region.
AP170809 Selv om vi har hørt slike trusler tidligere, tar jeg dem veldig seriøst, sier kongresskvinnen Madeleine Bordallo, i en uttalelse, melder nyhetsbyrået AP.
AP170809 - Nord-Koreas seneste trusler mot Guam er farlig og øker ytterligere spenningen i vår region.
AP170809 Det kan være på grunn av systematiske trusler fra kriminelle.
AA170809 | Tillerson maner til ro etter Trumps trusler mot Nord-Korea ¶
AA170809 USAs utenriksminister Rex Tillerson sier amerikanerne ikke trenger å være bekymret etter Donald Trumps og Nord-Koreas utveksling av krigslignende trusler .
AA170809 Amerikanerne trenger ikke være bekymret etter Trump og Nord-Koreas utveksling av krigslignende trusler , ifølge Tillerson.
VG170808 | Trump advarer mot nye trusler : Nord-Korea vil bli møtt med « ild og raseri » ¶
VG170808 President Donald Trump varsler at det vil få konsekvenser dersom Nord-Korea kommer med flere trusler mot USA.
DB170808 Sanksjonene kom blant annet som følge av landets mange trusler den siste tiden.
DB170808 Trusselen kommer også kort tid etter at USAs president, Donald Trump, sa at trusler « vil bli møtte med ild og vrede ».
DB170808 Trump har fått nok av Nord-Koreas trusler : - De vil bli møtt med ild og vrede ¶
AP170808 FN sier de har fått troverdige rapporter om bruk av elektriske sjokk, vold, kvelning med gass og trusler om drap eller seksuelle overgrep.
AP170808 Trusler om sanksjoner fra handelspartnere har økt, og den søramerikanske handelsblokken Mercosur har besluttet å suspendere Venezuela på ubestemt tid.
AP170808 Trump advarer Nord-Korea mot å komme med flere trusler mot USA.
AP170808 Terrorangrepene som nylig skjedde i Manchester, Stockholm og London, minner oss på at denne type aktuelle trusler også kommer nærmere Norge.
AA170808 - Nord-Korea bør ikke komme med flere trusler mot USA.
AA170808 FN sier de har fått troverdige rapporter om bruk av elektriske sjokk, vold, kvelning med gass og trusler om drap eller seksuelle overgrep.
AA170808 Trusler om sanksjoner fra handelspartnere har økt, og den søramerikanske handelsblokken Mercosur har besluttet å suspendere Venezuela på ubestemt tid.
AA170807 Retningslinjene omfatter både private og kommersielle droner som beveger seg over flyforbudssoner og som anses som trusler mot mennesker, militærinstallasjoner eller andre typer anlegg.
DB170806 Han og en kar fra Vennesla er sammen tiltalt for grov kroppsskade motivert av rasisme, mens mannen fra Kristiansand alene er tiltalt for grove rasistiske trusler og hatefulle ytringer, samt forulemping av offentlig tjenestemann.
DB170806 Mannen er tidligere dømt en rekke ganger for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og trusler mot både politifolk og sivile.
VG170804 Når selskapet legger et utilbørlig press, inkludert trusler , for å få til mer salg, så er det klart det vil fjerne fokus fra andre oppgaver.
VG170804 I en melding til sine ansatte kommer det irske flyselskapet med trusler mot de kabinansatte ved Ryanairs Barcelona-base.
VG170804 Finborud forteller at hun ikke mottatt trusler eller hets direkte rettet mot seg selv, men kommunen har fått en del ubehagelige meldinger.
VG170804 - Vi har ikke fått faktiske trusler , men det har vært folk som har kalt oss « mordere » og så videre, sier skolefaglig rådgiver i Os kommune i Hedmark, Arvid Keskitalo VG.
SA170804 Før mesterskapet har flere eksperter påpekt at det er få reelle trusler mot Bolt.
DB170804 Han sier trusler ikke er ukjent i legebransjen, og at det også kan skje i Norge, men sjelden fra utenforstående.
DB170804 « Ingen flere trusler om lekkasjer og interne stridigheter.
DB170804 Men situasjonen nå er enda vanskeligere, fordi i 2017 så styres landet av Kim Jong-un, mannen som truer med å blåse både naboland og USA i lufta med atombomber, og til en viss grad trolig framstår som troverdig med sine trusler , med sine kjernefysiske sprengladninger og et stadig større og mer slagkraftig utvalg av raketter som kan nå langt.
DB170804 Tidligere har det kommet trusler om at flere tv- og strømmeselskaper risikerer å bli offer for hackere.
BT170804 Før mesterskapet har flere eksperter påpekt at det er få reelle trusler mot Bolt.
AP170804 Grove trusler
AP170804 Dette er offentlige personer som utfører et yrke og et verv, så det er helt uakseptabelt med slike trusler , sier fungerende lensmann i Os, Audun Hadler-Olsen til rikskringkasteren.
AP170804 - Vi må ha nulltoleranse for slike trusler og slå hardt ned på det, sier Reinertsen.
AP170804 Før mesterskapet har flere eksperter påpekt at det er få reelle trusler mot Bolt.
AA170804 Han er siktet for kroppskrenkelse og trusler , kommer det frem av fengslingskjennelsen.
AA170804 Dette er offentlige personer som utfører et yrke og et verv, så det er helt uakseptabelt med slike trusler , sier fungerende lensmann i Os, Audun Hadler-Olsen til rikskringkasteren.
AA170804 - Vi må ha nulltoleranse for slike trusler og slå hardt ned på det, sier Reinertsen.
AA170804 En 24 år gammel mann fra Bergen er tiltalt for flere tilfeller av vold og trusler , deriblant fem tilfeller av kroppskrenkelser mot helsearbeidere og politifolk.
VG170803 Tidligere har hun og fungerende ordfører Laila Reiertsen ( Frp ) motatt trusler etter at kommunen vedtok fellingsvedtak på Havnesjefen.
VG170803 Politiet har ikke mottatt meldinger om nye trusler med tilknytning til den sagnomsuste svanen etter at det ble meldt om svanens død torsdag morgen, opplyser lensmann Harald Olsen til VG.
VG170803 Mottok trusler
VG170803 Men hvis jeg mottar trusler kommer jeg til å politianmelde det, for slikt godtar vi ikke, sier hun til VG.
DA170803 - Jeg har ikke fått direkte trusler , men det jeg har vært utsatt for har vært på kanten til trakassering.
AP170803 Nå driver de valgkamp med pisk og trusler , men jeg registrerer at de får ikke støtte fra sin regjeringspartner Høyre.
AA170803 - Jeg har ikke fått direkte trusler , men det jeg har vært utsatt for har vært på kanten til trakassering.
AA170803 Reiertsen har ikke selv fått trusler til nå, men reaksjonene lar ikke vente på seg.
VG170802 Derfor blir det så snodig når den heteste poteten i valgkampen er påståtte trusler mot nettopp verdiene i det norske samfunnet, og det umiddelbart ender med en kappestrid om hva det er man snakker om.
DN170802 Man lønnes godt for å beskytte jorden mot trusler fra verdensrommet.
AA170802 | To personer pågrepet etter væpnet politiaksjon ¶ Trusler mot asylmottak i Kyrksæterøra førte til væpnet politiaksjon.
AA170802 Politiet rykket ut til et asylmottak i Kyrksæterøra etter melding om trusler fra to menn som bor på mottaket.
AA170802 De to skal blant annet ha kommet med trusler mot selve mottaket.
DB170801 Både med bruk av vold og trusler om vold.
DB170801 - Men de kan ikke rope ut trusler om vold samtidig som de demonstrer, understreker Tajik.
DA170801 Men de kan ikke rope ut trusler om vold samtidig som de demonstrer, sier Tajik.
AA170801 - Men de kan ikke rope ut trusler om vold samtidig som de demonstrer, understreker Tajik. ( ©NTB ) ¶
VG170731 Til tross for president Nicolás Maduros trusler om et « protestforbud », tok tusenvis av demonstranter til gatene, hvor de blant annet angrep valglokaler og satte fyr på bygninger.
VG170731 Men i de mange klagene som er sendt Datatilsynet forteller leger om det de opplever som trusler og press fra pasienter.
VG170731 Flere barnevernsansatte har den siste tiden stått frem og fortalt hvordan de blir hengt ut med navn, bilde, adresse og trusler i åpne og lukkede nettforum.
DB170731 Ikke Norges gamle fiende nazistene, men mer diffuse trusler , som at ungene ikke ser på barne-TV på NRK lenger, at noen ikke dusjer etter gymmen, at K-en kan forsvinne fra KRLE-faget, og ikke minst at Human-Etisk Forbund jobber for å sekularisere Norge.
DA170731 Teknologien gir oss noen helt fantastiske nye muligheter, men også noen nye trusler .
DA170731 Likevel forsvinner ikke det gamle - nye og gamle trusler legger seg bare oppå hverandre i flere lag.
DB170730 I Libya handler det om kidnappinger og krav om løsepenger, slaveri, trusler , tortur og voldtekter, sier Helland-Hansen.
DB170729 Et annet eksempel er fra tidligere i sommer, da brannvesenet i Finnmarks-tettstedet Nauvsvåg måtte få kontroll på en mann som kom med trusler og knuste ruter.
DA170729 - De føler det kanskje ikke slik selv, men vi andre opplever at de har trusler der.
VG170728 Hulqvist har hatt informasjon om trusler mot forsvaret av Sverige, noe han har ansvar for.
VG170728 Denne uken tapte Trump avstemmingen om Obamacare i Senatet, selv etter alle sine trusler og forsøk på å tvinge sin vilje gjennom.
NL170728 Formålet med DGF ( Digitalt grenseforsvar ) er blant annet " å kartlegge og motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet og selvstendighet og andre viktige, nasjonale interesser.
DN170728 Kinesiske medier og analytikere benytter dyreverdenen for å forklare risiko og trusler i den kinesiske økonomien.
DB170728 Kjent høyreekstremist ( 53 ) siktet for trusler mot redaktør ¶
DB170728 Oslo-politiet bekrefter til Dagbladet fredag at Lorentzen er siktet for trusler mot Klungtveit.
DB170728 Han er nå siktet for trusler mot redaktør Harald S.
DB170728 - Det er betryggende at politiet tar trusler mot journalister og redaktører alvorlig.
AA170728 Mann pågrepet etter trusler fredag ettermiddag.
AA170728 - Jeg kan bekrefte at en mann er pågrepet på grunn av trusler mot personer han har en relasjon til.
AA170728 - Det er ingen konkrete trusler mot sykkel-VM, men vi mener det er nødvendig med en økning av mannskapsstyrken som et forebyggende tiltak, sier Morten Ørn, som er fungerende leder for felles operative tjenester i Vest politidistrikt, til kringkasteren.
VG170727 Hulqvist har hatt informasjon om trusler mot forsvaret av Sverige, noe han har ansvar for.
VG170727 Gjentatte ganger har nødetatene rykket ut etter jentas trusler om å ta sitt eget liv.
AP170727 De skal være siktet for trusler , melder NTB.
VG170726 Den skulle noen uker tidligere ha blitt vist i Europaparlamentet, men ble stoppet i siste liten etter trusler om søksmål.
NL170726 I stedet for økt polarisering, trusler og faktapåstander som kastes hit og dit, trengs fornuft, vilje til å se muligheten og ikke minst er det ikke muligheter for å sette seg rundt samme bord ?
DN170726 ¶ Nye kraftige trusler fra Nord-Korea mot USA.
DB170726 Nord-Korea har i løpet av de siste tiårene fremmet en rekke trusler om krig mot USA, og mange hevder en atomkrig er ikke lenger en fjern trussel.
DA170726 Mann skal ha utsatt politibetjent for massive trusler .
VG170725 Etter flere dager med trusler rettet mot sitt eget partis senatorer, om hva konsekvensene vil bli om de ikke stemmer « riktig », ser presidenten selv ut til å sette pris på McCains innsats.
NL170725 For hadde den det så ville samtalen ha inneholdt selve kjernen i fornorskningens innbarka jævelskap, nemlig hets, tvang, vold, rasisme, trusler og nedverdigelse.
DN170725 Humoristiske trusler ?
DN170725 Han har den siste tiden kommet med flere uttalelser som kan minne om trusler dersom republikanerne ikke lykkes i å få flertall i Senatet tirsdag.
AA170725 Han har den siste tiden kommet med flere uttalelser som kan minne om trusler dersom republikanerne ikke lykkes i å få flertall i Senatet tirsdag.
AA170725 Smerud understreker at tiltakene handler om den generelle trusselvurderingen som PST kom med i april, og at det ikke er noe som tyder på at det er rettet trusler mot arrangementet.
AA170725 Som enhver som har fulgt med de siste årene har fått med seg, tar det få sekunder fra særlig unge kvinner, og særlig med minoritetsbakgrunn, har stukket nesen fram, til det kommer strie strømmer med seksuell trakassering, hatretorikk, trusler og ymse annet av negative tilbakemeldinger i både grov og mindre grov grad, både åpent i kommentarfelt og i private meldinger, både anonymt, men også under fullt
AA170725 Den største og viktigste er nok mengden av hets, trakassering og mer eller mindre fordekte trusler mange mottar.
VG170724 I et intervju med New York Times ga Trump nemlig både uttrykk for anger over å ha gitt jobben som justisminister til Jeff Sessions, fordi han har erklært seg inhabil i Russland-saken, og kom med det som av mange ble oppfattet som trusler mot spesialetterforsker Robert Mueller.
VG170724 De har fått sterk kritikk og trusler om sanksjoner fra EU for å fjerne uavhengigheten i rettsvesenet.
DN170723 - Jeg går ikke rundt og er redd for terror, men vi må selvsagt forholde oss til trusler som eksisterer i samfunnet.
DB170723 Selv om foreldrene er helt uenige med sykehuset om hva som vil være det beste for barnet deres, har de uttalt at de ikke tolererer slike trusler .
DB170723 Nå har ansatte blitt utsatt for alvorlige trusler både på gata og på nett fra folk som sympatiserer med foreldrene.
DB170723 Mange i England og i utlandet engasjerer seg veldig i Charlie Gard-saken og det har resultert i trusler mot sykehuset og sårende kommentarer til foreldrene.
DB170723 Ansatte skal ha mottatt trusler både på gata og på nett.
VG170722 Drukner i hets : Mottar trusler etter « Paradise Hotel»-episode ¶
DB170722 Sammen med bota på 150 pund, fikk de trusler om enda høyere avgifter dersom de ventet lenger enn 14 dager med å betale, skriver The Guardian.
DB170722 Vi snakker om trusler utenfra, og jeg vet at trusselen kan finnes i leiligheten over meg.
DA170722 Jeg tviler ikke på at det er ekkelt å få sånne meldinger, men vi snakker ikke om trusler eller fare for overgrep.
AP170722 Han opplyser at de tre personene foreløpig er siktet for trusler , men at dette kan endre seg.
AA170722 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan slo tilbake og anklaget Tyskland for trusler og utpressing.
NL170721 Og det at noen vil forsøke å grumse til debatten med sarkasmer, ufinheter og til og med trusler , kan vi best motvirke ved å ikke la oss friste ut i uføret.
DB170721 Tre siktet for trusler
DB170721 De er foreløpig siktet for trusler , sier Bortne.
DA170721 Til tross for protester i gatene, advarsler fra opposisjon og trusler fra EU om sanksjoner : ¶
DA170721 Men han er presset av Israels religiøse nasjonalister som sier at det å « gi etter for trusler om vold » kun vil invitere flere trusler i framtida.
DA170721 Men han er presset av Israels religiøse nasjonalister som sier at det å « gi etter for trusler om vold » kun vil invitere flere trusler i framtida.
DA170721 Tre siktet for trusler
DA170721 De er foreløpig siktet for trusler , sier Bortne.
AA170721 De er foreløpig siktet for trusler , sier Bortne.
AA170721 Allerede i 2007 ble mannen dømt for til sammen et tjuetalls til dels alvorlige lovbrudd, deriblant et drosjeran, fem legemsbeskadigelser og flere tilfeller av trusler og narkotikalovbrudd.
DN170720 Polske folkevalgte trosser trusler om sanksjoner fra EU og vedtar en lov som i praksis overlater kontrollen over høyesterett til politikere.
AA170720 Utenriksdepartementet i Ankara anklager samtidig Tyskland for utpressing og trusler og gjør det klart at de ikke vil komme med noen innrømmelser.
AA170720 Polske folkevalgte trosser trusler om sanksjoner fra EU og vedtar en lov som i praksis overlater kontrollen over høyesterett til politikere. 235 medlemmer av nasjonalforsamlingens underhus ignorerte gateprotester, kraftige advarsler fra opposisjonen og truslene fra EU da de stemte for lovforslaget torsdag. 192 stemte imot, mens
AA170720 » Chaudry anmeldte kommentaren til politiet i Oslo og mener denne type trusler er med på å kneble ytringsfriheten.
AA170720 Jeg har mottatt denne type trusler tidligere, dette er noe vårt samfunn ikke kan tolerere, sier Chaudry til avisen.
AA170720 Anmeldelser for fysisk vold har gått ned med 6,9 prosent, mens anmeldelser for trusler , tvang og krenkelser har steget til 11,3 prosent.
AA170720 » Chaudry anmeldte kommentaren til politiet i Oslo og mener denne type trusler er med på å kneble ytringsfriheten.
AA170720 Jeg har mottatt denne type trusler tidligere, dette er noe vårt samfunn ikke kan tolerere, sier Chaudry til avisen.
NL170719 I tillegg har helsepersonell har blitt skutt på vei til jobb, arrestert uten grunn og utsatt for trusler og angrep.
DN170719 Venezuelas president Nicolás Maduro lar seg ikke påvirke av president Donald Trumps trusler om økonomiske sanksjoner.
DN170719 Maduro har bedt utenriksminister Samuel Moncada revurdere landets forhold til USA etter Trumps trusler om å straffe Venezuela med økonomiske sanksjoner dersom landet gjennomfører de planlagte grunnlovsendringene.
DN170718 Trusler på tre fronter ¶
DB170718 NATOs ekspansjon og tilstedeværelse i post-sovjetiske områder, er i bunn og grunn militære trusler som når som helst kan gå inn i Russland.
DB170718 Sheriffkontoret har i ettertid avhørt alle involverte parter, og har kommet fram til at den innsatte aldri skal ha kommet med noen trusler mot noen av de tre betjentene.
DB170718 Feministiske debattanter bør heller kritisere de miljøene som faktisk diskriminerer kvinner i stort omfang, nemlig enkelte innvandrermiljøer hvor det i 2016 ble rapportert hundrevis av trusler og vold, samt frykt for tvangsekteskap.
DA170716 Sannheten bak Kaurismäkis stadige trusler om å legge bort kameraet bunner ikke i kreativ trøtthet, men den digitale revolusjonen, eller det som i dag er normalen.
VG170715 » Stor økning : Antall trusler mot skoler ¶
DB170715 Sessions mener at en enkelt domstol nok en gang har tatt en avgjørelse på vegne av hele nasjonen i en tid med alvorlige trusler .
DB170715 - Veilederen tar for seg trusler mot virksomheter.
AA170715 Sessions mener at en enkelt domstol nok en gang har tatt en avgjørelse på vegne av hele nasjonen i en tid med alvorlige trusler .
VG170714 Nye trusler
NL170714 Fysisk tilstedeværelse etter trusler om å miste rettigheter hjelper ingen elever til bedre læring.
NL170714 Fysisk tilstedeværelse etter trusler om å miste rettigheter hjelper ingen elever til bedre læring.
DB170714 Vi tok til orde for ei samla trusselvurdering - av hvilke trusler som med kan ramme.
VG170713 Å beskytte innbyggerne mot ulike trusler og farer er sentralt for både DSB og Forsvaret.
DB170713 Men dette betyr ikke at dørvakter ikke utsettes for vold og trusler .
DB170713 Det er ikke uvanlig at vakter utsettes for vold og trusler .
DB170713 Da det ble klart at gjerningspersonen hadde ropt nazislagord, knivstukket en blitzer i 2013 og i tillegg ropte rasistiske ord og trusler til vitner, slo ytre venstre fast at dette var et nazistisk terrorangrep.
AA170713 Svært mange aktivister og miljøvernere som ikke utsettes for vold, mottar trusler og utsettes for press på andre måter. 49 miljøvernere og aktivister ble drept i Brasil, det høyeste antallet av alle landene på listen.
VG170712 Selv om jeg hadde venner som forsøkte å smugle med seg drikke begge veier, ble de tatt på fersken med et smil, uten å bli kjeftet huden full av trusler om avklippet festivalbånd - noe jeg har opplevd opptil flere ganger på andre festivaler i Norge.
NL170712 En av dem er åpenbart responsen slike saker får og konsekvensen av å stå fram med det : Hets, kallenavn og trusler i sosiale media.
DB170712 Nord-Korea har i lang tid utviklet langtrekkende raketter, og har i 2017 trappet opp frekvensen av testene sine, tross trusler og reaksjoner utenfra.
DA170712 Overgrepsmottakets pasienter forteller om gjerningspersoner som har benyttet seg av trusler , manipulasjon, press og også rå vold for å få viljen sin.
AA170712 Hva slags forsvar vi skal ha, handler om hvilke trusler vi står overfor og hva som gir mest forsvar for pengene.
VG170711 Hansen svarte med trusler om søksmål : Han visste aldri hvem som ble plukket ut til dopingkontroller, hevdet han.
DB170711 - Det har framkommet graverende opplysninger og mistanker om at 22-åringen utsatte Tova for mishandling, trusler og tvang før den 14. mai 2017. 22-åringens advokat, Bo Karlsson, kommenterer Sammens sine uttalelser slik : ¶
DB170711 Han reagerer instinktivt og reagerer på trusler .
DB170711 Mannen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
DB170711 Til tross for at Beyoncé gikk hardt i malinga med både utroskapsanklager og trusler om skilsmisse på « Lemonade»-skiva, er paret fortsatt sammen.
DB170711 Kvinnen trakk imidlertid tilbake søksmålet mot Trump i november - ifølge Bloom etter at klienten hennes hadde mottatt trusler , skrev Politico.
DA170711 Mannen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
DA170711 Mannen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
DA170711 Det finnes ingen konkrete tall for dørvakter, da registreringen over vold og trusler startet først i sommer.
AA170711 Mannen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
AA170711 Mannen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
AA170711 Mannen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
VG170710 Skjøt ut av vindu ¶ 24-åringen er tidligere straffedømt for grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
VG170710 På en video VG har fått tilgang til, brøler 24-åringen trusler og rasistiske ukvemsord mot vitner til pågripelsen, fordi han filmes.
VG170710 Den 24 år gamle mannen som er siktet for drapsforsøk etter å ha skutt fire personer på utestedet Blå i Oslo natt til søndag, skal ifølge VGs opplysninger ha vært under sterkt press i tiden før skyteepisoden og valgt å bevæpne seg for å holde eventuelle trusler på avstand.
DB170710 Blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
DB170710 Mannen fra Colombia ble arrestert i Costa Ricas hovedstad San José for trusler på konsertarrangørens nettsted, melder avisen La Nación.
DA170710 Over fem år i fengsel ¶ 24-åringen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
AA170710 24-åringen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
AA170710 24-åringen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
VG170709 Sudanske sikkerhetsstyrker bruker systematisk voldtekt, trusler og andre overgrep for å skremme kvinnelige aktivister til taushet, ifølge Human Rights Watch.
VG170709 På en video VG har fått tilgang til, brøler 24-åringen trusler og rasistiske ukvemsord mot vitner til pågripelsen, fordi han filmes.
VG170709 I mai var han en av fem personer som ble pågrepet ved Orderud gård etter trusler og og vold.
VG170709 Grov vold og ran ¶ 24-åringen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
VG170709 I en video VG har fått tilgang til, brøler 24-åringen trusler og rasistiske ukvemsord mot vitner til pågripelsen, fordi han filmes.
VG170709 På en video VG har fått tilgang til, brøler 24-åringen trusler og rasistiske ukvemsord mot vitner til pågripelsen, fordi han filmes.
VG170709 Da kom han med ulike trusler og sa at han skulle drepe en av politibetjentene. 24-åringen, som erkjente straffskyld, ble den gang også dømt for denne volden mot politiet, drapstrusselen, skytingen.
DB170709 Vi har pågrepet en beruset mann i Ski sentrum - etter trusler fremsatt mot en annen person.
DB170709 Han er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.
DB170709 Dommene mot den unge mannen strekker seg så langt tilbake som til 2009, da han som 15-åring ble dømt for tyveri, trusler mot offentlig ansatte, trusler mot en politimann og flere andre forhold.
DB170709 Dommene mot den unge mannen strekker seg så langt tilbake som til 2009, da han som 15-åring ble dømt for tyveri, trusler mot offentlig ansatte, trusler mot en politimann og flere andre forhold.
DB170709 Blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politi, andre offentlig ansatte og sivile.
AA170709 24-åringen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile, ifølge VG.
DN170708 Om to år kan USA ha en militær styrke som skal forsvare landet mot trusler fra verdensrommet.
DN170708 Om to år kan USA ha en militær styrke som skal forsvare landet mot trusler fra verdensrommet, ifølge CNN.
DB170708 Bombing vil derfor være særdeles risikabelt - ut over enhver fornuft etter sørkoreansk oppfatning og formodentlig også etter amerikansk, trusler fra Washington til tross.
AA170708 Om to år kan USA ha en militær styrke som skal forsvare landet mot trusler fra verdensrommet, ifølge CNN.
VG170707 De to siktede, en mann og en kvinne, er siktet for trusler ved at de plasserte den granatlignende gjenstanden på stasjonen.
DN170707 ¶ I en tid med økt frykt for terror og andre trusler mot den bestående orden kan menneskerettighetene som vern mot autoritær utglidning bli viktigere, skriver forfatteren.
NL170706 Om sammenslåing i seg selv var en slik strålende idé, hvorfor er det da nødvendig med økonomiske incentiver på den ene side og trusler om smalhans på den andre ?
DN170706 - Det er alvorlige trusler mot vår sikkerhet i Vesten.
DB170706 To personer og to andels-banker vant 3,5 millioner hver - dette er vinnerne ¶ ( procycling.no ) : Etter å ha vært gjenstand for trusler og hets i kjølvannet av tumultene og krasjen med Peter Sagan i Vittel, tar Mark Cavendish til motmæle på sin vei hjem fra Tour de France. 32-åringen med 30 etappeseire i touren ble tvunget til å bryte rittet på grunn av et brudd i skulderen, en skade han pådro seg i ulykken som
DB170706 Landet sendte tirsdag opp nok en langdistanserakett, etterfulgt av dårlig skjulte trusler rettet mot USA.
DB170706 Et SIM-kort som dokumenterte trusler fra hans kone etter at Finn Halvorsen hadde inngitt bekymringsmelding mot dem til barnevernet, var det aller første som ble borte - fra lensmannskontoret i Kopervik.
DB170706 Det er trusler vi må konfrontere og vinne.
DB170706 Deretter snakket Trump om trusler som truer Vesten, som terror.
DB170706 - Det finnes trusler mot Vesten.
AA170706 Den amerikanske presidenten har tidligere skapt stor usikkerhet hos europeiske allierte med trusler om å svekke USAs innsats i NATO hvis ikke europeiske land begynner å ta en større del av regningen for forsvarssamarbeidet.
AP170705 Det er ingen konkrete trusler mot sykkel-VM, men PST vurderer det som sannsynlig at det vil kunne forekomme forsøk på terrorangrep i Norge fra ekstreme islamister.
DB170704 - Vi kjenner til flere voldsepisoder, trusler og salg av narkotika, forteller Lund.
DB170704 - USA håper tydeligvis på å kunne presse Nord-Korea til å oppgi sine atomvåpen ved hjelp av kinesiske sanksjoner, og kanskje militære trusler eller angrep.
DB170704 Nord-Korea utvikler langtrekkende raketter og har i 2017 trappet opp frekvensen av testene sine, tross trusler og reaksjoner utenfra.
DA170704 Russland og USA har en felles interesse i å bekjempe IS, og landene har tidligere kommet seg gjennom vanskelige perioder med trusler om samarbeidsbrudd.
BT170704 Nord-Korea utvikler langtrekkende raketter og har i 2017 trappet opp frekvensen av testene sine, tross trusler og reaksjoner utenfra. 12. februar : Nord-Koreas første prøveoppskyting av en Pukguksong-2 langtrekkende rakett.
AP170704 - Vi ser at grov vold og trusler brukes for å beskytte inntektsgivende virksomheter, som narkotikadistribusjon.
AA170704 Hun har selv fått trusler fra jegermiljøer på grunn av sitt ståsted i ulvedebatten.
AA170704 - Jeg har vært mindre aktiv på sosiale medier nettopp fordi uansett hva jeg legger ut så kommer det først og fremst kommentarer om ulv, sier Helgesen og legger til noen av kommentarene har vært på grensen til trusler . ( ©NTB ) ¶
VG170703 - De dype og uforholdsmessige kuttene som foreslås i administrasjonens budsjettforslag vil få konsekvenser for liv og død i dag, og vil også undergrave USA og verdens evne til å takle morgendagens globale trusler , skriver de.
DN170703 Dansk TV2s program OperationX viste i fjor høst en dokumentar der tidligere ansatte fortalte om et arbeidsklima preget av trusler om lønnstrekk og avskjedigelse, om overvåkning og arbeidsforhold som gjorde dem syke.
DB170703 I sak 8344006 var Finn Halvorsen ikke fornærmet, men den som selv var anmeldt - for kidnapping, trusler og vold mot to menn i sin egen jakt på opplysninger om innbruddene.
DA170703 - Vi fordømmer presidentens trusler om vold mot journalister.
VG170702 De kinesiske lederne viser til stadighet at de er villige til å ty til trusler og utpressing for å oppnå bestemte mål.
DN170702 Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen.
AP170702 Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen.
AA170702 Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen.
AP170701 - I dette sentrumsområdet har vi et « hamskifte » mellom dag og kveld : Når butikkene stenger, overtar et spesielt natteliv der hele kriminalitetsbildet er representert : prostitusjon, vold, lommetyver, rus, åpenlys narkotikaomsetning, trusler og fyllebråk, sier han - men legger til at alt dette selvsagt ikke skjer på en gang.
VG170630 Hareide selv sa at det kostet ham veldig lite, for ham var det rett og slett viktig å være der for å stå opp mot diskriminering, hatkriminalitet og trusler mot homofile og lesbiske.
VG170630 Det er ikke enhver form for diskriminering som gir rett til opphold i Norge, men mer alvorlige trusler mot liv, helse eller livssituasjon.
VG170630 Vår besetning gjør alltid sitt ytterste for å ta hånd om våre passasjerer på best mulig måte, og de skal absolutt ikke trenge å bli utsatt for slike trusler , skriver presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i en epost til VG.
VG170630 - At noen mister humøret skjer vel, men å komme med trusler er ikke greit.
DB170630 Trump, som gjentatte ganger har hevdet at han aldri ser på « Morning Joe » lenger, gjorde øyensynlig nettopp det fredag, da anklagene om trusler kom.
DB170630 Vi har et solid samarbeid, og vi erkjenner at dagens trusler i enda høyere grad enn før må bygge på felles løsninger.
DB170630 Jeg var redd for de fordommer, trusler og bemerkninger flere har møtt.
DB170630 Til tross for at Beyoncé gikk hardt i malinga med både utroskapsanklager og trusler om skilsmisse på « Lemonade»-skiva, er paret fortsatt sammen.
AP170630 Programlederparet som Donald Trump skjelte ut, hevder at de har mottatt klare trusler fra Det hvite hus.
AP170630 Duoen, som er forlovet og snart skal bli gift, hevder at de har mottatt trusler fra Det hvite hus.
AA170630 Bakteppet er trusler fra Trump om å trappe ned USAs bidrag hvis ikke europeiske allierte begynner å ta en større del av regningen. ( ©NTB ) ¶
DB170629 - I dag har jeg hørt at det er enkelte medarbeidere i Alabu Bolig som dessverre har blitt utsatt for trusler på grunn av denne saken.
DB170629 Jeg var bortreist, men kommuneingeniøren kom med trusler til meg - om jeg ikke returnerte og ble med på slukkingen av skogbrannen, ville det bli følger.
DA170629 Vold og trusler øker i Oslo fengsel.
DA170629 Vold og trusler mot ansatte har økt i alle norske fengsler, fra 801 i 2015 til 1.048 i 2016.
DA170629 Også domfeltes verbale trusler er sterk kost for betjentene.
DA170629 Jeg har opplevd mye vold og trusler i fengselet.
DA170629 Fengselsbetjent Ole Martin Prangerød forteller om trusler og vold mot ansatte i norske fengsler.
DA170629 - Vi ser en klar trend den siste tiden at mange verbale trusler er rettet mot å drepe og skade ansatte når innsatte løslates, sier Alnæs.
VG170628 Maduro uttalte seg tidligere på dagen også om andre trusler mot ham og sa at USA planlegger å invadere landet.
VG170628 Tingretten mener også at kvinnen er skyldig i forsøk på grovt bedrageri ved bruk av falske dokumenter, grovt bedrageri, dokumentfalsk, bestikkelser og trusler mot tjenestemenn, skriver den svenske avisen.
VG170628 Verken han eller noen av de andre i ledelsen vil gi VG et omtrentlig tall på hvor mange alvorlige trusler de hanskes med årlig.
VG170628 Men noen ganger utsettes vi altså for offensive trusler som, hvis de ikke hadde blitt stoppet, ville fått svært alvorlige konsekvenser for samfunnet vårt, forteller kommandør Kjetil Utne. 1. august tar han over ledelsen for Cyberforsvarets avdeling for cybersikkerhet - en avdeling som samtidig skal flyttes oppover i organisasjonsstrukturen og svare
NL170628 Men uvettige utspill, trusler og bråk, kan også sette dette i fare.
DN170628 Maduro uttalte seg tidligere på dagen også om andre trusler mot ham og sa at USA planlegger å invadere landet.
DB170628 - Vi anser slike trusler mot den syriske regjeringen som uakseptable, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov tirsdag.
DB170628 - Trusler uakseptable ¶
DA170628 Kona forklarte i retten at 37-åringen jevnlig brukte slag, trusler om slag og en annen vold som en del av oppdragelsen av barna.
DA170628 Jæren tingrett kom også til at han hadde utsatt stedatteren for flere tilfeller av grov vold og trusler etter at stedatteren hadde fortalt moren hva 37-åringen hadde gjort mot henne. 37-åringen ble også dømt for en overtredelse av besøksforbud han fikk mot familien.
AP170628 - Mens vi har redusert trusler fra kjente ekstremistiske miljøer, har vi avdekket nye.
AP170628 - Fant nye trusler
AA170628 Saken omfatter også grovt bedrageri, bestikkelser og trusler . ( ©NTB ) ¶
AA170628 - Vi må erkjenne at med denne kroniske underfinansieringen og voksende trusler er selv 2 prosent av BNP for lite, sa Trump.
AA170628 Maduro uttalte seg tidligere på dagen også om andre trusler mot ham og sa at USA planlegger å invadere landet.
AA170628 Rapporten viser også til andre trusler for villaksen.
SA170627 | Truende busspassasjer pågrepet i Sandnes ¶ 18 år gammel mann pågrepet av politiet etter trusler mot bussjåfør på Ruten tirsdag morgen.
SA170627 - Passasjeren kom med trusler da sjåføren ba om betaling.
DN170627 - Vi anser slike trusler mot den syriske regjeringen som uakseptable, sier Kreml-talsmann Dmitri Peskov tirsdag.
DB170627 Nuvsvåg : Beruset mann har knust rute og kommet med trusler mot flere personer.
DB170627 ¶ HEIER : - Til kvinner som hever stemmen og krever sin frihet, vil jeg si at jeg vet det er krevende å motta trusler og hets, men husk det er dere som er sterke - jeg heier på dere !, skriver artikkelforfatteren.
DB170627 Til kvinner som hever stemmen og krever sin frihet, vil jeg si at jeg vet det er krevende å motta trusler og hets, men husk det er dere som er sterke - jeg heier på dere !
DB170627 Stadig flere kvinner og unge jenter står frem og forteller om hets, trusler og trakassering.
AP170627 Tiltalte ble så sent som i juni 2011 straffet for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, trusler , vold og narkotikabruk.
AP170627 Kvelertak, vold, trusler om voldtekt og å skyte henne.
AA170627 - Vi anser slike trusler mot den syriske regjeringen som uakseptable, sier Kreml-talsmann Dmitri Peskov tirsdag.
AA170627 - Vi anser slike trusler mot den syriske regjeringen som uakseptable, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov tirsdag.
AA170627 I en dom fra noen år tilbake hadde han sendt mer enn 100 tekstmeldinger til 90 ulike mottakere med trusler om drap, vold og grove seksualforbrytelser, ifølge HA.
AA170627 Han er tidligere dømt en rekke ganger for flere hundre tilfeller av trusler , sjikane og plagsom opptreden.
AA170627 Hamar-mannen ble første gang dømt for trusler og sjikane mot en familie tidlig på 2000-tallet. ( ©NTB ) ¶
AA170627 En 43-åring fra Hamar-området er dømt til fengsel i tre år og fire måneder av Eidsivating lagmannsrett, for en lang rekke drapstrusler og grove trusler .
AA170627 Denne gangen er han dømt for blant annet 34 trusler og 14 tilfeller av motarbeidelse av rettsvesenet.
VG170626 Han har tvunget dem, som uskikkelige unger, til å sitte sammen ved middagsbordet, og han har vekslet mellom en tone av faderlige formaninger, milde irettesettelser og rene trusler .
DB170626 Ifølge myndighetene er forbudet ilagt av sikkerhetsmessige årsaker, og den offisielle forklaringen er at trusler fra ultranasjonalistiske grupperinger gjør det farlig å holde en slik parade.
DB170626 - Vi er svært bekymret over denne utviklingen vi ser, både i Tyrkia og i andre steder i Europa hvor ytringsfriheten og forsamlingsfriheten blir innskrenket, og organisasjoner som vår blir særlig utsatt for trusler og begrensninger for det vi gjør, forteller hun til Dagbladet.
VG170625 Han er nå tiltalt for trusler mot denne kvinnen.
VG170625 Ifølge operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Audun Eide, er mannen pågrepet, siktet for trusler .
SA170625 To personer ble satt i arresten lørdag kveld etter å ha framsatt trusler mot politiet.
SA170625 Førstemann inn var 23.30 på Jørpeland, der en mann ( 59 ) ble pågrepet for trusler mot tjenestemenn samt anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. 20 minutter senere skjedde det samme på Hana i Sandnes.
SA170625 En beruset mann ( 23 ) ble pågrepet og innsatt i arrest etter å ha fremsatt trusler mot en politipatrulje under deres utøvelse av tjenesten.
SA170625 | Trusler mot politiet ¶
FV170625 Han kom med svært alvorlige trusler , sier Eide videre.
FV170625 Etter han gikk av bussen kom han med trusler ovenfor politiet.
FV170625 - Vi var på utkikk etter mannen fordi vi hadde fått en melding om at han hadde kommet med trusler mot en tredjepart, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Audun Eide.
DB170625 Professor Dettwylers synspunkter har skapt en storm mot universitet med krav om at hun må få sparken, og trusler fra foreldre om ikke å sende sin kommende studenter dit.
DB170625 Mannen skal tidligere ha kommet med trusler overfor en annen person, og han var i politiets søkelys i den sammenhengen.
AP170625 I tillegg har innstrammingen overfor sivilsamfunnet gjort at enkelte aktivister ser seg nødt til å forlate landet på grunn av trusler mot seg selv eller familien sin.
AP170625 Begrunnelsen er sikkerhetshensyn, og politiet skal være bekymret for trusler fra høyreekstreme grupper.
AP170625 I tillegg har innstrammingen overfor sivilsamfunnet gjort at enkelte aktivister ser seg nødt til å forlate landet på grunn av trusler mot seg selv eller familien sin.
AP170625 Begrunnelsen er sikkerhetshensyn, og politiet skal være bekymret for trusler fra høyreekstreme grupper.
AA170625 Mannen skal tidligere ha kommet med trusler overfor en annen person, og han var i politiets søkelys i den sammenhengen.
SA170623 Aftenposten har sett nærmere på tall fra Google, og de viser at det var uken etter at Noora fortalte Nikolai at hun kunne saksøke ham for både trusler og barneovergrep at Skam ble googlet mest i Norge.
DB170623 Må jeg finne meg i at ord legges i munnen på meg, at mine meninger blir snudd på hodet, trusler som tikker inn på innboksen og telefonene som ikke vil stoppe ?
DA170623 Det førte igjen til at tiltalte kom med grove trusler mot vekteren.
DA170622 På Stovner videregående skole i Oslo er det inneværende skoleår politianmeldt 20 tilfeller av vold og trusler mot lærere og elever.
DA170622 Politiet i Oslo ser stadig flere tilfeller av vold og trusler i skolen.
DA170622 Mens tallet på anmeldt kriminalitet i samfunnet forøvrig går ned, ser politiet ikke tilsvarende nedgang i vold og trusler blant barn og unge - snarere tvert imot.
DA170622 Han sier dette om utviklingen i forekomsten av vold og trusler i osloskolen : ¶
DA170622 At skolen kjører nulltoleranse i forhold til vold og trusler gjør at politiet kan komme tidligere inn og kanskje avverge voldshandlinger, sier seksjonsleder Jarle Kolstad og legger til : ¶
DA170622 - Det vi ser generelt er at det er mer vold og mer trusler blant ungdom nå enn før.
DA170622 - Det er spesielt blant ungdommer i 13, 14 og 15 års alder at vi ser mer vold og trusler enn før, bekrefter Kolstad, som mener det eksisterer store mørketall : ¶
DA170622 - Det er forskjell på vold og trusler .
DA170622 » - Hvordan harmonerer dette med 20 politianmeldelser for vold og trusler de siste ni månedene ?
AP170622 Noen tilfeller kan også være grunnet trusler mot enkeltpersoner, men vi har ikke indikasjon på det ene eller andre, sier han.
NL170621 Ja, vi skal ikke akseptere og godta at noen kommer med trusler og vold når de konfronteres med meninger de ikke liker og tolererer.
NL170621 Ja, det er på tide med respons i form av dialog eller debatt, slik at vi tar kampen mot trusler , vold, sjikane og de ekstreme holdningene, særlig i vår flerkulturelle fredelige by Tromsø, skriver Abdalla Mohammdali ( innfelt ).
NL170621 Ja, det er på tide med respons enten i form av dialog eller debatt slik at vi tar kampen mot trusler , vold, sjikaner og de ekstreme holdningene, særlig i vår flerkulturelle fredelige by Tromsø.
NL170621 Det er vondt å oppleve trusler og sjikaner fra folk som man gjør og har gjort så mye godt for, koranen sier om dette " Belønner du for godhet annet enn godhet " ¶
NL170621 Vil TJFF assosieres med trusler , ulovlige skytebaner, ulovlig forurensing og uansvarlighet ?
NL170621 De ga ikke etter for byråkratiet og skytternes trusler .
AP170621 Noen tilfeller kan også være grunnet trusler mot enkeltpersoner, men vi har ikke indikasjon på det ene eller andre, sier han.
VG170620 « Det er ingen konkrete trusler mot arrangementet.
DN170620 - Vi kommer aldri til å forhandle under press eller som følge av trusler , sa utenriksminister Bruno Rodriguez under et besøk i Østerrike mandag.
DB170620 Trusler
VG170619 - Det har ikke vært noen trusler .
SA170619 Føreren av varebilen beskrives som en hvit mann som ropte ut trusler .
NL170619 Virkningen av klimaendringer kommer på toppen av andre trusler , og forsterker effekten av dem.
NL170619 Men, enn så lenge er det lite som tyder på at politikk og forvaltning i Norge virkelig har tatt inn over seg hvor store trusler havet på kloden står overfor.
NL170619 Havene våre står overfor trusler av episke proporsjoner.
FV170619 Føreren av varebilen beskrives som en hvit mann som ropte ut trusler .
DN170619 Ny lov skal bekjempe nye trusler
DB170619 - Det har ikke vært noen trusler .
DB170619 - Det har ikke vært noen trusler .
DB170619 Men Trump-aktivister sender ikke bare trusler til feil teatre.
DB170619 Meldingene inkluderer trusler om voldtekt, død og ønsker om at teaterets ansatte blir « sendt til ISIS og drept med ekte kniver. » - Det er ganske utrolig hvor mye som kommer, de ønsker at vi skal dø, at familien vår skal dø.
AA170619 Føreren av varebilen beskrives som en hvit mann som ropte ut trusler .
AA170619 - VI kommer aldri til å forhandle under press eller som følge av trusler , sa utenriksminister Bruno Rodriguez under et besøk i Østerrike mandag.
AA170619 Men hvis den stemmer, peker den på trusler vi må ta på alvor.
BT170618 Det er en tradisjon som opplever trusler fra mange hold.
AA170618 I forbindelse med trusler
AA170618 - Det kan vi ikke si konkret, men det er blant annet i forbindelse med fremsatte trusler , sier Elvrum.
AA170618 I forbindelse med trusler
AA170618 - Det kan vi ikke si konkret, men det er blant annet i forbindelse med fremsatte trusler , sier Elvrum.
AP170617 - Vi kan ikke akseptere trusler om ulovlige sanksjoner mot europeiske selskaper.
AP170617 I desember 2012 ble han dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere.
AP170617 Det de ikke var villig til å diskutere offentlig, var hvilken kapasitet Forsvaret har for de mest krevende oppgavene, forsvar av landet mot mulige militære trusler eller angrep, mente Nils Holme.
AP170617 Kvinnen er tiltalt vold og trusler mot sine tre barn, skriver Nordlys.
AA170617 Kvinnen er tiltalt vold og trusler mot sine tre barn, skriver Nordlys.
VG170616 - Ved å spille viser vi verden at vi ikke vil la oss skremme av trusler og vold mot demokratiet vårt.
NL170616 ¶ TRUET : Eliana Lakis ble møtt med trusler da hun la ut et innlegg i etterkant av London-terroren, der hun oppfordret til internt oppgjør blant muslimer.
NL170616 I retur har Eliana Lakis fått grov hets og trusler .
NL170616 For hets og trusler kan være effektiv knebling.
NL170616 Etter vedvarende press fra konservative muslimer og trusler pakistansk moralpoliti, fryktet foreldrene for livet hennes. 17 år gammel reiste hun til London.
NL170616 Arbeidskonflikt, mistillitsforslag og anklager om kupp og trusler , det er blant elementene i det som framstår som en opprivende konflikt i ryttersportsklubben - og som Nordlys omtalte i en større nyhetsreportasje sist helg.
NL170616 Forsvarets viktigste rasjonale er å forsvare Norge, norske interesser og verdier mot eksterne trusler og angrep, og denne føringen må nødvendigvis være styrende for alle de store disposisjonene for Forsvaret, men det kan virke som om den langsiktige strategiske og militærfaglige dimensjonen i mange forsvarssaker er blitt fullstendig overkjørt.
DN170616 Reelle trusler
DN170616 Ny lov skal bekjempe nye trusler
DN170616 | Ny lov skal bekjempe nye trusler
DN170616 Det som skjer er at om det fremkommer trusler som det trengs hjelp fra Forsvaret med å håndtere, blir tid og beslutningsprosess mye enklere, sier statsminister Solberg.
DN170616 - Ved å spille i kveld, viser dere verden at vi ikke blir redd for trusler , vold eller angrep på vårt demokrati.
DB170616 Den helt nye sikkerhetsloven som regjeringen nå foreslår, er mer moderne og favner bredere enn dagens lov, og tar blant annet mye større hensyn til trusler som nett og terror.
DA170616 Dagsavisen har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet.
AP170616 Flere journalister og fotografer har opplevd å bli utsatt for trusler og vold.
AA170616 Tysklands statsminister Angela Merkel er svært misfornøyd med amerikanske trusler om å innføre sanksjoner mot en russisk gassrørledning til Europa.
AA170616 - Ved å spille i kveld, viser dere verden at vi ikke blir redd for trusler , vold eller angrep på vårt demokrati.
DB170615 Etter naboenes trusler om rettssak mot realisering av det opprinnelige kunstverket som vant konkurransen, Johan Dahlbergs « Memory Wound » på Sørbråten, foreslo AUF og støttegruppen for ofrene et nytt alternativ på Utøykaia.
DB170615 Trusler om opprivende rettssaker bør nå skrinlegges for alles skyld.
VG170614 Nå forteller en tidligere advokat om til nå ukjente trusler i båtsertifikatsaken.
VG170614 Jeg vet ikke hvem som skal ha fremsatt trusler og jeg vet heller ikke noe om innholdet i truslene, sier statsadvokat Asbjørn Eritsland i Rogaland.
VG170614 Jeg husker at det fant sted en rekke interne møter i firmaet etter at flere hadde opplevd trusler .
VG170614 Det var reelle trusler om at det ville gå noen ille dersom disse lydbåndene ikke ble utlevert, sier Krantz.
VG170614 - På et tidspunkt begynte Birger å motta trusler fra en mann, som ville ha tak i disse lydbåndene.
VG170614 - Mottok trusler
VG170614 - Jeg kan ikke huske at Birger Nilsen selv snakket om dette med meg eller at jeg har overhørt Nilsen snakke om trusler til andre, sier Eritsland.
VG170614 - Jeg kan ha hørt om trusler fra Asbjørn Krantz, men det kan også ha vært fra andre ansatte i firmaet, sier Eritsland.
VG170614 - Hørte om trusler
VG170614 - Fordi det var snakk om det etter at flere ved kontoret hadde mottatt trusler knyttet til lydbåndene.
VG170614 - Det var snakk om trusler mot Birger Nilsen.
VG170614 ) forteller om lydbånd og trusler mot avdøde Birger Nilsen, som var en av forsvarerne i båtsertifikatsaken på begynnelsen av 2000-tallet.
SA170614 Mistenksomhet og trusler
SA170614 I rapporten blir det fortalt at HRWs medarbeidere ble utsatt for mistenksomhet og trusler da de forsøkte å snakke med arbeidere og når de ba om informasjon.
DB170614 Det er ingen kjente trusler mot det drepte paret.
DA170614 Hele 901 av dem var alvorlige eller svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler .
DA170614 Hele 901 av dem var alvorlige eller svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler.
DA170614 Dagsavisen har den siste tida satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet.
AP170614 Mistenksomhet og trusler
AP170614 I rapporten blir det fortalt at HRWs medarbeidere ble utsatt for mistenksomhet og trusler da de forsøkte å snakke med arbeidere og når de ba om informasjon.
AA170614 Politiet i Oslo etterforsker for tiden flere saker hvor ungdomsgjenger står bak trusler og uprovosert vold.
AA170614 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sa tirsdag til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
AA170614 Politiet i Oslo etterforsker for tiden flere saker hvor ungdomsgjenger står bak trusler og uprovosert vold.
AA170614 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sa tirsdag til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
VG170613 En av årsakene til det er at vi skal kunne fange opp trusler mot norske politikere og partier tidlig, og raskt kunne iverksette tiltak.
VG170613 Det gjelder alt fra både trusler mot enkeltpersoner til datasikkerhet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.
VG170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
DB170613 ¶ POLITI : Oslo-politiet etterforsker flere saker hvor ungdomsgjenger står bak trusler og provosert vold.
DB170613 Politiet i Oslo etterforsker flere saker hvor ungdomsgjenger står bak trusler og uprovosert vold.
DB170613 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sier til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
DB170613 - Det er unge gutter under 15 år og opp til 18 år som utsetter andre ungdommer for trusler , ran og vold.
DB170613 - Man åpner ikke et land med militære trusler om mulige angrep.
DB170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
DA170613 Politiet i Oslo etterforsker flere saker hvor ungdomsgjenger står bak trusler og uprovosert vold.
DA170613 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sier til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
DA170613 - Det er unge gutter under 15 år og opp til 18 år som utsetter andre ungdommer for trusler , ran og vold.
DA170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring. 34-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet « lurelegen ».
AP170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring. 34-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet « lurelegen ».
AA170613 Politiet i Oslo etterforsker flere saker hvor ungdomsgjenger står bak trusler og uprovosert vold.
AA170613 Etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon sier til ABC Nyheter at de siden jul har hatt rundt 20 saker som omhandler ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger.
AA170613 - Det er unge gutter under 15 år og opp til 18 år som utsetter andre ungdommer for trusler , ran og vold.
AA170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring. 34-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet « lurelegen ».
VG170612 Men det betyr ikke at enhver som tar det på er blitt tvunget til det med trusler , nyanserer Høyre-statsråden.
DA170612 Forskere som har gjort funn som kan true veksten til oppdrettsnæringen, forteller om trusler og trakassering i stort graveprosjekt om sjømatnasjonen Norge.
FV170611 KRISTIANSAND : Trusler ¶ 01.18 : En 27 år gammel mann ble bortvist fra sentrum etter å ha fremsatt trusler mot vakter på et utested.
FV170611 KRISTIANSAND : Trusler ¶ 01.18 : En 27 år gammel mann ble bortvist fra sentrum etter å ha fremsatt trusler mot vakter på et utested.
AA170611 Nylig kom ambassadene til Tyskland, Italia, Storbritannia og USA en felles kunngjøring der de uttrykker stor bekymring for rapporter om at spesielt serbere er blitt utsatt for trusler og trakassering under valgkampen. ( ©NTB ) ¶
DB170610 Ifølge Aftonbladet skal det heller ikke ha kommet inn noen trusler såvidt politiet kjenner til.
DB170610 Da EU i all åpenhet gjorde klar sitt utgangspunkt før forhandlingene i forrige måned anklaget hun EU for å « utstede trusler » for å påvirke det britiske valget.
VG170609 Vold og trusler forekommer også regelmessig, » ifølge oppsummeringen.
VG170609 Rektor Dunlop skriver at skolen de siste månedene har opplevd mindre vold og trusler .
VG170609 Og vi har fått hjelp med å finne tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø med færre tilfeller av vold og trusler ved skolen, og god oppfølging av ansatte når noe skjer, formidler skolelederen.
VG170609 Noe av bakteppet for beskrivelsen av utrygghet, narkobruk, trusler og vold skal ifølge notatet være rekruttering fra ungdomsskoler og nærområdet på Søndre Nordstrand og Mortensrud.
VG170609 En annen ansatt skal ha fått en pult kastet etter seg, mens en elev i et tilfelle truet med å brenne ned en lærers hus, ifølge Dagsavisen, som i flere saker har omtalt vold og trusler mot lærere i Oslo-skolen.
VG170609 De ansatte beskriver ifølge notatet en lavere terskel for krenkelse og trusler mot de voksne, og noen har opplevd vold fra elever ved Ulsrud og fra besøkende.
VG170609 Torsdag publiserte VG utdrag fra elleve opptak som består av ulike private samtaler, hvor det snakkes om utpressing, torpedooppdrag, penger, trusler og kjøp av overpriset kunst.
VG170609 Tidligere har Dagsavisen publisert flere saker der lærere i Osloskolen har blitt utsatt for trusler og vold.
VG170609 I tillegg beskrives en situasjon med vold, trusler og enkelte elever ved skolen som betjener « gjelden si » med seksuelle tjenester.
VG170609 Hun har vært kjent med situasjonen med vold, trusler og narko i noen av de videregående skolene en stund.
VG170609 Hovedverneombud i Oslo-skolen, Einar Osnes, sier at det ikke bare er på Ulsrud skole man hører om vold og trusler .
VG170609 Bakgrunn : Politiet : Avtalt masseslagsmål ¶ Trusler og vold ¶
AP170609 Den viktigste og dimensjonerende faktoren for Forsvaret, er forsvaret av Norge og allierte mot trusler og anslag innenfor rammen av NATO.
DB170608 Diktaturet i Nord-Korea, forbrytelser mot befolkningen i Syria, den ytterliggående ekstremistgruppa Daesh og ekspansjonen i det russiske militæret utgjør trusler mot den liberale demokratiske verden, inkludert Canada, sa utenriksministeren i talen i nasjonalforsamlingen tirsdag.
DB170608 Diktaturet i Nord-Korea, forbrytelser mot menneskeheten i Syria, de uhyrlige ytterliggående i DAECH ( arabisk og fransk for Den Islamske Staten ( IS ) ) og russisk militær uansvarlig framrykking utgjør også trusler mot den liberale, demokratiske verden, deriblant Canada, sa utenriksministeren.
AP170608 Men fungerer offentligheten slik i praksis, eller bidrar trusler , stigmatisering og selvsensur til en fattigere felles offentlighet, der bestemte grupper og synspunkter forsvinner ?
AA170608 Det synes barneombud Anne Lindboe er en fallitterklæring, selv om målet er å skape en tryggere hverdag for dem som lever med trusler om vold, overgrep og drap.
DN170607 Revolusjonsgarden ble opprettet etter den islamske revolusjonen i 1979 for å motvirke indre trusler som motrevolusjon og kupp.
DB170607 tiårene med trusler , drap og terroraksjoner som ble iverksatt av den irske separatist- og terrororganisasjonen IRA.
DA170607 Revolusjonsgarden ble opprettet etter den islamske revolusjonen i 1979 for å motvirke indre trusler som motrevolusjon og kupp.
DA170607 Revolusjonsgarden ble opprettet etter den islamske revolusjonen i 1979 for å motvirke indre trusler som motrevolusjon og kupp.
BT170607 Revolusjonsgarden ble opprettet etter den islamske revolusjonen i 1979 for å motvirke indre trusler som motrevolusjon og kupp.
AP170607 Den viktigste og dimensjonerende faktoren for Forsvaret, er forsvaret av Norge og allierte mot trusler og anslag innenfor rammen av NATO.
AA170607 Revolusjonsgarden ble opprettet etter den islamske revolusjonen i 1979 for å motvirke indre trusler som motrevolusjon og kupp.
AA170607 Også Sosialistisk Ungdom ( SU ) skulle gjerne sett at det ble straffbart å like hatefulle ytringer og trusler .
AA170607 Også Sosialistisk Ungdom ( SU ) skulle gjerne sett at det ble straffbart å like hatefulle ytringer og trusler .
VG170606 Sofie mottar trusler etter « Paradise Hotel » ¶
VG170606 - Frierier og kjøp av undertøy er jo i og for seg relativt uskyldig, men strekker det seg så langt at man mottar drapstrusler, anbefaler vi deltagerne våre om å få hemmelig nummer i første omgang, og eventuelt politianmelde forholdet dersom det er snakk om grove, vedvarende trusler , skriver han i en epost.
DA170606 - Jeg har ikke møtt på noen trusler , men det har jeg kolleger som har gjort.
BT170606 Mannen er så langt ikke avhørt, og vil bli anmeldt for trusler mot politiet.
AP170606 Mannen vil bli anmeldt for trusler mot politiet.
DB170605 ¶ TRUES : Martine Lunde, vinner av årets « Paradise Hotel », forteller at hun har mottatt flere trusler etter finalen.
DB170605 I straffeloven § 263 og 264 heter det at trusler som er egnet for å framkalle alvorlig frykt kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.
DA170605 På spørsmål om det er vanlig at etaten setter inn vektere når det rapporteres om vold og trusler , svarer Larsen : ¶
DA170605 Trusler elevene imellom skjer jevnlig.
VG170604 Sofie Nilsen ( 22 ) mottar trusler etter « Paradise Hotel»-episode ¶
SA170604 Han skaper utallige trusler med de løpene han tar i bakrom og åpner opp for andre.
AP170604 Han skaper utallige trusler med de løpene han tar i bakrom og åpner opp for andre.
DB170603 Lokale aktivister som ønsker å ta opp menneskerettighetsrelaterte saker står ofte ovefor trusler , trakassering og gjengjeldelse, ifølge HRW.
DA170603 Hun lever selv med skuddsikre glass i leiligheten, og får stadig alvorlige trusler mot sin person.
BT170603 Vi har mest å vinne hvis vi sloss sammen mot hatmeldinger, trusler og kjipe maktstrukturer, og er støttende når kollegaer sier om de vil kalles han eller hun eller hen.
VG170602 MOTTAR TRUSLER : Etter at Martine Lunde slapp kulen i gårsdagens finale i « Paradise Hotel », at flere av seerne rast.
SA170602 Helt andre trusler
FV170602 Hun er tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
DA170602 Han begrunnet det blant annet med at miljø- og klimaproblemer er tett vevd sammen med risiko for konflikter og trusler mot nasjonal sikkerhet.
DA170602 Færre jobber og større trusler mot USAs sikkerhet kan bli konsekvensene.
AP170602 Fem veldig reelle trusler mot russerne.
AA170602 Hun er tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
VG170601 | Sofie Nilsen ( 22 ) mottar trusler etter « Paradise Hotel»-episode ¶
DB170601 Færre trusler om kutt i allerede etablerte ordninger ?
AA170601 Dramatikken onsdag kveld over Australia begynte da en passasjer fra Sri Lanka kom med trusler om å sprenge flyet, som tilhører Malaysia Airlines.
AA170601 Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i en straffesak i februar, men denne saken ble utsatt.
AA170601 Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i en straffesak i februar, men denne saken ble utsatt.
AA170601 Hussain får ikke behandlet den delen av dommen som knytter seg til trusler mot en aktør i rettsvesenet, ifølge ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett torsdag.
AA170601 Han ble også dømt for flere andre forhold, som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
SA170531 Tiltalen inkluderer ifølge VG grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
DB170531 « Trusler mot personene Secret Service beskytter får høyest prioritet av alle våre etterforskninger ».
DB170531 « Trusler mot personene Secret Service beskytter får høyest prioritet av alle våre etterforskninger ».
DA170531 » I tillegg er det leid inn vektere ved to voksenopplæringssentre der ansatte har mottatt trusler fra elever ved andre skoler.
DA170531 I årsrapporten om vold og trusler mot ansatte i osloskolen, som skoledirektøren nylig overleverte til kommunens arbeidsmiljøutvalg, er bruk av vektere i skolen ikke omtalt.
DA170531 Hele 901 av dem var alvorlige eller svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler .
DA170531 Hele 901 av dem var alvorlige eller svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler.
DA170531 Tiltalen inkluderer ifølge VG grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
AP170531 Men han er likevel rystet av Trumps trusler om å trekke seg fra Parisavtalen.
AA170531 Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i en straffesak i februar, men denne saken ble utsatt.
AA170531 Tiltalen inkluderer ifølge VG grovt bedrageri, trusler , vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring. 33-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet « Lurelegen ».
VG170530 Anbefalte Michael Douglas-film : Burger King-kunde siktet for trusler
VG170530 Dagens trusler er sektorovergripende og sammensatte, og sektorprinsippet slik det praktiseres gjør at ressursene fortsatt ikke finner hverandre.
DB170530 Det kinesiske kommunistpartiet har slått hardere ned på opplevde trusler mot deres parti den siste tiden, spesielt mot kilder med utenlandske bånd, som New York-basert China Labour Watch.
DB170530 Jeg har selv opplevd flere slike trusler og har med tiden innsett at det kan gjøre noe med min egen og andres ytringsfrihet.
DB170530 nopluralisme », et ståsted de forsøker å definere som å ivareta menneskelig mangfold, og som en motstand mot rasisme, men som i realiteten koker ned til motstand mot både innvandring, mot påstått islamisering og - dette er verdt å merke seg - mot påstått amerikanisering, alt sammen definert som trusler mot mangfoldet.
DA170530 Jeg har selv opplevd flere slike trusler og har med tiden innsett at det kan gjøre noe med min egen og andres ytringsfrihet.
AP170530 | Elev pågrepet for trusler mot skole ¶
AA170530 Stephen Hawking er ingen Trump-fan, han beklager at det blir et Brexit og har advart om at overbefolkning, klimaendringer, atomkrig og kunstig intelligens er trusler mot menneskeheten.
AA170530 På et tidspunkt mottok han også trusler .
AA170530 Haugen har også mottatt trusler fra oppdrettstopp for sin kamp for arealavgift.
AA170530 Jeg har selv opplevd flere slike trusler og har med tiden innsett at det kan gjøre noe med min egen og andres ytringsfrihet.
AA170530 Jeg har selv opplevd flere slike trusler og har med tiden innsett at det kan gjøre noe med min egen og andres ytringsfrihet.
AA170530 | Elev pågrepet for trusler mot skole ¶
DB170529 Man åpner ikke et land med militære trusler om mulige angrep.
DB170529 - Nord-Korea ønsker å opprettholde et inntrykk av beslutningskraft, og ved å skyte opp missiler, viser de befolkningen at de er i mobiliseringsmodus for ytre trusler .
BT170529 Hun anmeldte en mann for vold og trusler .
AP170529 Han har brutt med et liv som besto av pengejakt, rus, trusler , vold og tøffere konkurranse om å selge hasj og marihuana : - Det er ikke bra at 13 - 14-åringene begynner å vanke her, sier den unge mannen i begynnelsen av 20-årene.
DB170528 - Mannen er i første omgang pågrepet for trusler , men vi etterforsker saken videre, sier Belle.
DB170528 Det moderne monarkiet må bruke krefter på å opprettholde avstanden, under trusler fra sultne medier og aggressive republikanere.
VG170527 Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, definerer terror på følgende måte : Terrorisme er en ikke-statlig aktørs systematiske bruk av vold og ødeleggelse - eller trusler om dette - mot ikke-stridende med sikte på å skape en tilstand av frykt, få oppmerksomhet om en politisk sak og å påvirke atferden også til andre enn de direkte ofrene for terroraksjonen.
DB170527 - Han har erkjent at de har hatt seksuell omgang, men uten bruk av tvang og trusler .
DB170527 ) Og slik kulturen har sett bakover, har de mest påkostede fortellingene også handlet om å bevare en verden mot ytre trusler .
DA170527 Onsdag denne uka ba byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), skoledirektør Astrid Søgnen om en nærmere redegjørelse under et kontaktmøte der vold og trusler mot ansatte i osloskolen var tema.
DA170527 Dessuten mener jeg det er irrelevant hvilket skoleslag lærerne som opplever vold og trusler jobber på, sier Evenrud, og legger til : ¶
DA170527 Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere i osloskolen.
DA170527 - Men har vold og trusler vært tema mellom deg og områdedirektørene ?
AA170527 - Han har erkjent at de har hatt seksuell omgang, men uten bruk av tvang og trusler .
VG170526 Jens Stoltenberg tror ikke at den strenge undertonen i Trumps tale om byrdefordeling til de europeiske lederne, vil bli misforstått eller tolket som trusler .
SA170526 | MDG tok trusler til politiet : « Vi kan fjerne deg » ¶
DN170526 Nå viser tall fra sikkerhetsselskapet Trend Micro at lønnsommheten ved slik utpressing har ført til rakettvekst i antallet trusler av samme type.
BT170526 Friskoler og privatskoler har vært ansett som trusler mot denne politikken.
AP170526 Fremtidens NATO må fokusere på terrorisme og immigrasjon, så vel som trusler fra Russland.
AP170526 - Selv to prosent er ikke nok for å takle dagens veldig reelle og grusomme trusler , sa Trump.
AP170526 Fremtidens NATO må fokusere på terrorisme og immigrasjon, så vel som trusler fra Russland.
AP170526 - Selv to prosent er ikke nok for å takle dagens veldig reelle og grusomme trusler , sa Trump.
AP170526 | MDG tok trusler til politiet : « Vi kan fjerne deg » ¶
AA170526 Han har sagt om Eide at « uttalelser eller trusler » vil føre til det motsatte enn at Kypros samles til en føderasjon.
SA170525 At vi svarer samlet på felles trusler er vårt sterkeste våpen, er det ventet at May vil si.
DA170525 Trump trakk også fram trusler mot NATO langs grensene i sør og i øst, og han nevnte Russland spesielt.
DA170525 Det er et minimum med 2 prosent hvis vi skal konfrontere dagens veldig reelle og veldig ondsinnede trusler .
DA170525 Også vold og trusler er i den kategorien, sier kommunalsjefen.
BT170525 Trump trakk også frem trusler mot Nato langs grensene i sør og i øst, og han nevnte Russland spesielt.
BT170525 Det er et minimum med 2 prosent hvis vi skal konfrontere dagens veldig reelle og veldig ondsinnede trusler .
BT170525 - Vi må erkjenne at med denne kroniske underfinansieringen og voksende trusler er selv 2 prosent av BNP for lite, sa Trump.
AP170525 - Selv to prosent er ikke nok for å takle dagens veldig reelle og grusomme trusler , sa Trump.
AA170525 Trump trakk også fram trusler mot NATO langs grensene i sør og i øst, og han nevnte Russland spesielt.
AA170525 Det er et minimum med 2 prosent hvis vi skal konfrontere dagens veldig reelle og veldig ondsinnede trusler .
AA170525 At vi svarer samlet på felles trusler er vårt sterkeste våpen, er det ventet at May vil si. ( ©NTB ) ¶
AA170525 | Pågrep mann etter trusler med kniv ¶
AA170525 Bevæpnet politi pågrep en mann i 20-årene etter trusler med kniv i et boligkompleks på Lade i Trondheim.
DB170524 Sistnevnte er en bok som skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske, biologiske og radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler .
DB170524 De beskriver også en situasjon der nye trusler utvikles raskt.
DB170524 Sistnevnte er en bok som skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske, biologiske og radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler .
DB170524 Innvandrere er også mer utsatt for vold og trusler enn resten av befolkningen, og de er gjennomgående mer ensomme.
DA170524 Nattklubbeieren er tiltalt for at han ved vold eller trusler skal ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling ¶
AA170524 Før vi kan si noe om hva slags forsvar vi skal ha, må vi bli enige om hvilke trusler Norge står overfor.
VG170523 Det kommer mange trusler mot Europa.
DB170523 » Boka skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske trusselstoffer, biologiske trusselstoffer, radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler .
DB170523 Sistnevnte er en bok som skal være tiltenkt ansatte hos nødetatene, samt dem som er involvert i CBRN-hendelser, som altså involverer kjemiske, biologiske og radiologiske trusselstoffer eller nukleære trusler .
DA170523 - De har lov til å mene at homofili bør være straffbart, men de har ikke lov å komme med hatefulle ytringer, trusler eller oppfordring til vold.
BT170523 Det er ikke aktuelt å øke vaktbemanningen, det er ingen trusler om terror mot konserter i Norge, sier Kristiansen.
BT170523 Vi lever i en tid hvor vi alle fristes til å være oss selv nok, i en tid hvor det kanskje til og med synes nødvendig å beskytte seg selv og sine egne i møte med verdens påtrengende behov og skiftende trusler .
AP170523 Første gangen var i 2006 i forbindelse med trusler om at fly skulle sprenges over Atlanterhavet.
AA170523 Aktor la i Oslo tingrett ned påstand om fire måneders fengsel for vekteren som sto tiltalt for falsk anmeldelse og trusler etter en politiaksjon ved universitetet i august 2015.
VG170522 Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at Nord-Koreas leder Kim Jong-un overvar den vellykkede rakettesten, som har satt i gang en ny runde med internasjonal fordømmelse og trusler om tøffere FN-sanksjoner.
VG170522 Samtidig kan det være tillatt å skrive : « For å knekke nakken på ei megge, pass på å legge alt trykket på midten av strupen hennes », eller « fuck off and die », ettersom de to siste ikke regnes som konkrete trusler . * 1 Videoer av voldelige dødsfall må ikke nødvendigvis slettes selv om de rapporteres, fordi de kan bidra til oppmerksomhet rundt tema som psykisk sykdom.
VG170522 De nesten to milliarder brukerne står alle fritt til å publisere hva de måtte ønske, og det kan ofte ta lang tid før rapporterte trusler , bilder eller videoer blir fjernet.
SA170522 Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at Nord-Koreas leder Kim Jong-un overvar den vellykkede rakettesten, som har satt i gang en ny runde med internasjonal fordømmelse og trusler om tøffere FN-sanksjoner.
SA170522 Ansatte sa fra om trusler med kniv og øks, og om voldelige beboere som begikk hærverk i egen leilighet i et kommunalt bofellesskap, men fikk følelsen av at ingenting skjedde.
DN170522 Men uttrykk som for eksempel « fuck off og dø » kan tillates da dette ikke anses som konkrete trusler .
DB170522 Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at Nord-Koreas leder Kim Jong-un overvar den vellykkede rakettesten, som har satt i gang en ny runde med internasjonal fordømmelse og trusler om tøffere FN-sanksjoner.
DB170522 Sletter trusler mot Trump ¶
DB170522 Når vi ser det fra dette perspektivet er kommentarer som « dra til helvete og dø » og « jeg skal drepe deg » ikke relle trusler , men et voldelig uttrykk for motvilje og frustrasjon », heter det i retningslinjene.
DB170522 Facbook erkjenner at « folk bruker voldelig språk for å uttrykke frustrasjon på nettet », men de skiller mellom det de anser som reelle trusler og trusler som kun er uttrykk for frustrasjon.
DB170522 Facbook erkjenner at « folk bruker voldelig språk for å uttrykke frustrasjon på nettet », men de skiller mellom det de anser som reelle trusler og trusler som kun er uttrykk for frustrasjon.
DA170522 Slik Dagsavisen skrev i forrige uke viser rapporten at lærere i osloskolen i fjor rapporterte inn totalt 1.940 tilfeller av vold mot lærere, hvorav 901 svært alvorlige ; med slag, spark, biting, slag med gjenstander eller trusler med kniv.
DA170522 I dag legger Oslos skoledirektør Astrid Søgnen frem etatens detaljerte årsrapport for arbeidsulykker, vold og trusler mot ansatte i kommunens Arbeidsmiljøutvalg ( AMU ).
DA170522 Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Astrid Søgnen, svarer i en e-post til Dagsavisen slik på spørsmål om hvorfor alvorlige tilfeller av vold og trusler i osloskolen ikke meldes til Arbeidstilsynet slik loven gir pålegg om : ¶
DA170522 - Når ingen av de 900 andre sakene er meldt inn, er det et spørsmål om vi har å gjøre med en systemsvikt - både når det gjelder meldeplikten, og det som verre er, nemlig å beskytte ansatte mot vold og trusler på arbeidsplassen, sier professor emeritus Henning Jakhelln, og legger til : ¶
BT170522 Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at Nord-Koreas leder Kim Jong-un overvar den vellykkede rakettesten, som har satt i gang en ny runde med internasjonal fordømmelse og trusler om tøffere FN-sanksjoner.
AP170522 Det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea KCNA skriver at landets leder Kim Jong-un overvar den vellykkede rakettesten, som har satt i gang en ny runde med internasjonal fordømmelse og trusler om tøffere FN-sanksjoner.
AA170522 Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at Nord-Koreas leder Kim Jong-un overvar den vellykkede rakettesten, som har satt i gang en ny runde med internasjonal fordømmelse og trusler om tøffere FN-sanksjoner.
VG170521 Testskytingene har blitt utført til tross for gjentatte trusler fra verdenssamfunnet, og har ført til at forholdet mellom Nord-Korea, Sør-Kora og USA har blitt svært spent.
VG170521 Nordkoreanerne har de siste månedene foretatt flere prøveoppskytinger av missiler, og søndagens oppskyting kommer bare dager etter at Nord-Koreas president, Kim Jong-un, gikk ut med trusler om at både det amerikanske fastlandet og USAs operasjoner i stillehavet er innen rekkevidde for angrep.
NL170521 I sentrum ble en mann bortvist fra et utested for å ha kommet med trusler mot ordensvakt.
DN170521 Trumps trusler åpner for Kina ¶ 16 land skal diskutere TTP-konkurrent ¶
DB170521 Kvinnen er også tiltalt for grovt bedrageri, forsøk på bestikkelser, trusler mot tjenestemann og forfalskning.
AA170521 | Trusler mot politiet og flaskevold på diskotek ¶
AA170521 Mannen møter til høsten i Øst-Finnmark tingrett, tiltalt for vold, trusler og krenkelser mot barna sine.
VG170520 Begge har ifølge kjennelsen anmeldt hverandre for henholdsvis trusler og falsk anmeldelse.
DB170520 Hemmelige komplott som omvelter verdenshistorien, hvordan 'kuren mot kreft' blir holdt skjult, den virkelige årsaken til drapet på JFK eller skjulte trusler mot frihet, liv og helse i teorier om « chemtrails » og vaksiner.
AP170520 « Iranske trusler » ¶
AP170520 - Denne pakken med forsvarsmateriell og - tjenester skal støtte opp om den langsiktige sikkerheten til Saudi-Arabia og golfregionen i møte med iranske trusler , sier en ikke navngitt tjenestemann i Trumps reisefølge.
AP170520 - Det iranske folk ønsker å leve i fred og vennskap med resten av verden, men godtar ingen trusler eller ydmykelser, sa Rouhani i sin seierstale.
AP170520 Det er vinningslovbrudd som er anmeldt flest ganger, foran vold og trusler .
AP170520 Den vanligste kategorien lovbrudd som unge under 15 år ble utsatt for i 2016 var vold og trusler .
AA170520 - Det iranske folk ønsker å leve i fred og vennskap med resten av verden, men godtar ingen trusler eller ydmykelser, sa Rouhani i sin seierstale.
NL170519 Når vi snakker om den såkalte " sikkerhetiseringen " av norsk utenrikspolitikk, mener vi at det pågår en overreaksjon mot opplevde trusler og at konsekvensene kan gjøre Norge mindre trygt.
NL170519 Å møte ytringer man ikke liker med trusler om voldelige represalier, er helt uakseptabelt i et demokrati.
DN170519 Ifølge hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten er vold og trusler mot ansatte et økende arbeidsmiljøproblem i Oslo-skolen og den rapporterte økningen gjenspeiler en reell voldsøkning.
DN170519 Hele 900 av de rapporterte voldshendelsene i fjor var av alvorlig art, som svært alvorlige spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og alvorlige trusler , melder Dagsavisen.
DN170519 Hele 900 av de rapporterte voldshendelsene i fjor var av alvorlig art, som svært alvorlige spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og alvorlige trusler, melder Dagsavisen.
DB170519 Gruppen finnes i virkeligheten, og er kjent for å jobbe ulovlig og med trusler og skremselsteknikker.
DA170519 Branco viser til det han kaller trusler fremsatt av USAs president Donald Trump for noen uker siden.
DA170519 - Det vil også være en glede for meg å kunne snakke med det amerikanske justisdepartementet, til tross for deres trusler mot meg, sa WikiLeaks-grunnleggeren.
DA170519 Vold og trusler mot ansatte er et økende arbeidsmiljøproblem i Oslo-skolen, mener hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten.
BT170519 Han rapporterte ikke om alvorlige trusler mot Cappelen.
AP170519 Branco viser til det han kaller trusler fremsatt av USAs president Donald Trump for noen uker siden.
AP170519 Ifølge hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten er vold og trusler mot ansatte et økende arbeidsmiljøproblem i Oslo-skolen og den rapporterte økningen gjenspeiler en reell voldsøkning.
AP170519 Hele 900 av de rapporterte voldshendelsene i fjor var av alvorlig art, som svært alvorlige spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og alvorlige trusler , melder Dagsavisen.
AP170519 Hele 900 av de rapporterte voldshendelsene i fjor var av alvorlig art, som svært alvorlige spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og alvorlige trusler, melder Dagsavisen.
AA170519 Branco viser til det han kaller trusler fremsatt av USAs president Donald Trump for noen uker siden.
AA170519 - Det vil også være en glede for meg å kunne snakke med det amerikanske justisdepartementet, til tross for deres trusler mot meg, sa WikiLeaks-grunnleggeren. ( ©NTB ) ¶
VG170518 - Dette med pengespill og trusler tar hele idrettsbevegelsen som gissel.
VG170518 Mannen er i tillegg til drapsforsøk tiltalt for vold og trusler mot en offentlig tjenestemann.
SA170518 Det jeg vet er at han fått trusler , og at de skal sørge for et spesielt resultat i kampen, sier han.
FV170518 Det jeg vet er at han fått trusler , og at de skal sørge for et spesielt resultat i kampen, sier han.
DB170518 Denne kampfikseren skal ha kommet med trusler og krav om at fotballspilleren skulle underprestere i kveldens kamp mot IFK Göteborg.
DB170518 - Dette med pengespill og trusler tar hele idrettsbevegelsen som gissel.
DA170518 » Når Dagsavisen ber om svar på hvordan skoledirektøren vil beskrive problemet med vold og trusler mot lærere i Osloskolen generelt, er det kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen som svarer : ¶
DA170518 I august 2015 dømmes den tidligere eleven på Oslo Handelsgymnasium til seks måneders fengsel for vold mot læreren samt andre episoder med vold, trusler og ordensforstyrrelser.
DA170518 - Clemens, som underviste i klasserommet tvers over gangen, burde også ha blitt informert, sier advokaten, som viser til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsgivers ansvar for å beskytte arbeidstakere mot « vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre ».
BT170518 Det er heller ikke uvanlig med trusler om represalier mot barnas familier.
BT170518 Det jeg vet er at han fått trusler , og at de skal sørge for et spesielt resultat i kampen, sier han.
AP170518 Det jeg vet er at han fått trusler , og at de skal sørge for et spesielt resultat i kampen, sier han.
AA170518 Han understreker at digitale trusler må tas på alvor.
VG170517 Og delvis rundt diverse direkte og indirekte innskudd og trusler fra den russiske presidenten Petrov ( like overbevisende overspilt av Lars Mikkelsen ).
VG170517 Til VG sier Hekkelstrand at tiltakene politiet har gjort ikke har sammenheng med noen konkrete trusler .
SA170517 Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler , utpressing og vold.
DB170517 Under møtet ble det snakket om spesifikke trusler , men de snakket ikke om kilder, metoder eller millitære operasjoner, sier Rex Tillerson i en uttalelsen.
DA170517 Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler , utpressing og vold.
AA170517 Han understreket også at han aldri vil godta Nord-Koreas « provokasjoner og kjernefysiske trusler ».
AA170517 Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler , utpressing og vold.
AA170517 Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler , utpressing og vold.
VG170516 - Spesifikke trusler ble diskutert, men de diskuterte ikke kilder, metoder eller militære operasjoner.
VG170516 USAs utenriksminister Rex Tillerson skrev samtidig i en uttalelse at spesifikke trusler ble diskutert, men ikke kilder, metoder eller militære operasjoner.
VG170516 Nå hevder Trumps utenriksminister Rex Tillerson at det ble diskutert forskjellige trusler på møtet, men at ingen « kilder, metoder eller militære operasjoner » ble nevnt.
VG170516 En utfordring er at ansvar og oppgaver for denne type trusler er spredt : PST, Økokrim, NSM, Politiet, Etterretningstjenesten og Norsis for å nevne noen.
VG170516 Stadig flere ansatte i barnevernstjenesten rapporterte om grov netthets, sjikane, trusler eller vold i forbindelse med arbeidet med å finne familier til barn som trenger et hjem.
DN170516 Men trusler vil ikke hjelpe nå, mener Timmermans.
DB170516 Dette er trusler mot samfunnets interesser som ikke kan møtes med motmakt av den karakter som Forsvaret har i dag.
AP170516 VKontakte eies av den russiske oligarken og Putin-vennen Alisher Usmanov, som med hjelp av russiske myndigheter med makt og trusler tok kontroll over VKontakte i 2014.
AP170516 Ifølge flere medier skal opplysningene ha handlet om konkrete trusler fra den såkalte Islamske stat ( IS ).
AP170516 Palestinske barn og ungdommer, arresteres jevnlig, ofte om natten i sine hjem, de får påsatt stramme plaststrips og bind for øynene og utsettes for brutalitet i form av spark, slag og trusler , skriver artikkelforfatter.
AA170516 Aktor la ned påstand om fire måneders fengsel for vekteren som er tiltalt for falsk anmeldelse og trusler etter en politiaksjon ved universitetet i 2015.
VG170515 Putin minnet om at han i fjor hadde foreslått å diskutere trusler mot cybersikkerhet med administrasjonen i Washington, med et mål om å få til en bilateral avtale.
VG170515 Nord-Korea kommer med nye trusler mot Donald Trump etter helgens omstridte rakettest.
VG170515 Punktet som dreier seg om trusler , nekter han straffskyld for.
VG170515 Les også : Blindern-vekter tiltalt for trusler og falsk anmeldelse ¶
VG170515 Han er tiltalt for fire forhold : Trusler , fordi han utplasserte bombeetterligningen, falsk anmeldelse, misbruk av nødsignal og besittelse av en startpistol. 38-åringen erkjenner straffskyld for falsk anmeldelse, misbruk av nødsignal og besittelse av en startpistol.
VG170515 En annen mann, med tilknytning til gjengmiljøet i Oslo, er dømt for vold og trusler .
DB170515 Under møtet ble det snakket om spesifikke trusler , men de snakket ikke om kilder, metoder eller millitære operasjoner, sier Rex Tillerson i en uttalelsen.
DB170515 Presidenten diskuterer bare felles trusler som begge land har, sier Powell.
BT170515 - Presidenten og utenriksministeren delte informasjon om terrororganisasjoner som inkluderte trusler på fly.
AP170515 - Presidenten og den russiske utenriksministeren diskuterte felles trusler fra terrororganisasjoner, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster etter møtet.
AA170515 En mann i 20-årene ble anmeldt etter å ha kommet med verbale trusler mot politiet i Trondheim natt til mandag.
VG170514 Like før midnatt norsk tid gjennomførte Nord-Korea enda en rakettest - til tross for gjentatte trusler fra verdenssamfunnet.
VG170514 Like før midnatt lørdag kveld gjennomførte Nord-Korea nok en rakettest - til tross for gjentatte trusler fra verdenssamfunnet.
VG170514 Skjellsord og trusler kommer fra alle kanter i innvandringsdebatten.
VG170514 Forskning har vist at vi reagerer ulikt på trusler mot « vår » gruppe som kommer fra en annen gruppe mennesker, enn trusler fra været eller noe annet som ingen har herredømme over.
VG170514 Forskning har vist at vi reagerer ulikt på trusler mot « vår » gruppe som kommer fra en annen gruppe mennesker, enn trusler fra været eller noe annet som ingen har herredømme over.
VG170514 Det er den beste måten å vise at vi er sterkere enn eventuelle trusler , sier Sørensen Eidsvold.
VG170514 - Jeg mener det er synd at vi lever i en verden som er slik at vi må tenke på eventuelle trusler på nasjonaldagen, sier Sørensen Eidsvold til VG.
FV170514 Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø hevder at over 40 prosent innenfor kategorien vernepleier/sosialarbeider har vært utsatt for vold eller trusler om vold.
DB170514 ( Dagbladet ) : Nordkoreanske myndigheter kommer med en klar advarsel og nye trusler rettet mot USA og president Donald Trump etter helgens rakettoppskyting.
BT170514 Utsatt for trusler
BT170514 Singstad forteller at både han selv og andre naboer har vært utsatt for trusler fra folk med tilknytning til huset som brant.
VG170513 Over natten ble den søvnige lille sørkoranske landsbyen, Seongju, med sine 174 innbyggere forvandlet til et midtpunkt i det mange frykter kan bli en atomkrig på koreahalvøya, om Nord-Koreas leder skulle gjøre alvor av sine trusler .
VG170513 Han er tiltalt for fire forhold : Falsk anmeldelse, misbruk av nødsignal, besittelse av en startpistol og trusler .
VG170513 En 36 år gammel tidligere vekter fra Litauen må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for falsk anmeldelse og trusler .
DB170513 Syv trusler du må passe deg for på nettet akkurat nå dinside ¶
DB170513 I år har det kommet trusler fra nynazistiske grupperinger som sier de vil « slå til mot Pride Oslo ».
DA170513 Kilder sier til Dagsavisen at prosessen i redaksjonskomiteen var « diplomatisk og uten trusler » på en rekke av de store stridsspørsmålene, og at det var mye takket være en konstruktiv holdning fra LOs største forbund, Fagforbundet.
DA170513 Ingen trusler
AA170513 | Vekter må svare for falsk anmeldelse og trusler i retten ¶
AA170513 En 36 år gammel tidligere vekter fra Litauen må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for falsk anmeldelse og trusler .
NL170512 Vi må raskt kunne lage planer for å nøytralisere trusler mot landet vårt, sa han.
DB170512 I mars rømte en av de farlige fangene, og hennes kolleger sier at Martinez begynte å motta trusler .
BT170512 Kvinner landet rundt protesterte høyt på grunn av trusler mot deres reproduktive rettigheter, som den ultrakonservative « pro-life»-historien til visepresident Mike Pence, og nå i det siste den nye helseforsikringsloven som lister svangerskap, transseksualisme og i noen stater psykiske eller fysiske plager, som blant annet kan oppstå etter en voldtekt
AA170512 Ifølge EUs transportpolitiske talskvinne, Anna-Kaisa Itkonen, ønsker EU å få svar på om planene skyldes nye trusler og i så fall hvilke.
AA170512 Hun understreker at EU ikke har opplysninger om at det foreligger nye trusler .
AA170512 Ifølge EUs transportpolitiske talskvinne, Anna-Kaisa Itkonen, ønsker EU å få svar på om planene skyldes nye trusler og i så fall hvilke.
AA170512 Hun understreker at EU ikke har opplysninger om at det foreligger nye trusler .
VG170511 Møtet skal ikke ha gått i detalj om oppsigelsen av Comey, og de skal heller ikke ha diskutert Rosensteins trusler om å trekke seg.
SA170511 Comey skulle ha møtt i komiteen denne uken for å diskutere trusler mot USAs sikkerhet, men tirsdag fikk han sparken av Trump.
NL170511 Vi må raskt kunne lage planer for å nøytralisere trusler mot landet vårt, sa han.
DN170511 Fungerende FBI-direktør Andrew McCabe ga derimot et annet inntrykk da han torsdag møtte til høring i Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.
DN170511 Den fungerende FBI-direktøren møtte torsdag i høring i det amerikanske Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.
DN170511 Comey skulle ha møtt i komiteen denne uken for å diskutere trusler mot USAs sikkerhet, men tirsdag fikk han sparken av Trump.
DB170511 Det er stort mangfold, også i folks meninger, men jeg kan med sikkerhet si at flertallet av FBI-ansatte har sett positivt på Comey, svarte McCabe under en høring i Sentatet om trusler mot USAs sikkerhet.
DB170511 Den fungerende FBI-direktøren møtte torsdag i høring i det amerikanske Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.
DB170511 Noen dager før ble over 180 av Kievs romfolk skremt vekk fra området på grunn av påståtte trusler fra høyreekstreme.
DA170511 Fungerende FBI-direktør Andrew McCabe ga derimot et annet inntrykk av Comey da han torsdag møtte til høring i Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.
DA170511 - Demokratier over hele verden forsøker å beskytte sine innbyggere mot terrorens trusler , fortsatte han.
DA170511 De innrapporterte sakene fra skolen gjelder blant annet trusler og elever som har blitt fysiske med lærere.
DA170511 De fleste skadene faller inn under kategorien vold og trusler , hvor flesteparten av skaderegistreringene kommer fra utagerende hendelser.
DA170511 Amir Asgharnejad er en norsk stuntreporter/kunstner/komiker som er kjent for flere stunts der han har lurt media, blant annet ved å hevde at han ble utsatt for trusler da han laget stuntreportasjer for NRK under Eurovision-finalen i Baku i 2012.
BT170511 Fungerende FBI-direktør Andrew McCabe ga derimot et annet inntrykk av Comey da han torsdag møtte til høring i Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.
BT170511 Den fungerende FBI-direktøren møtte torsdag i en høring i det amerikanske Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.
AP170511 Den fungerende FBI-direktøren møtte torsdag i en høring i det amerikanske Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.
AA170511 Fungerende FBI-direktør Andrew McCabe ga derimot et annet inntrykk av Comey da han torsdag møtte til høring i Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.
AA170511 Comey skulle ha møtt i komiteen denne uken for å diskutere trusler mot USAs sikkerhet, men tirsdag fikk han sparken av Trump.
AA170511 Den fungerende FBI-direktøren møtte torsdag i en høring i det amerikanske Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.
AA170511 Den tidligere voldsdømte mannen var også tiltalt for en rekke andre tilfeller av vold mot kvinnen, samt for grove trusler .
SA170510 Både politiet og Spesialenheten for politisaker etterforsker saken hvor en 29 år gammel mann er siktet for trusler .
DB170510 Andre fugler sirkulerer forvirret rundt til de blir utslitte ; når de landet faller de som bytte til andre urbane trusler .
BT170510 En definisjon fra USA sier at det er « enhver atferd som finner sted uten samtykke, uten jevnbyrdighet, eller som et resultat av tvang, trusler og press ».
AP170510 Trumps trusler
VG170509 Nye trusler : Nord-Korea vil trappe opp atomprogrammet til « det maksimale » ¶
VG170509 I tillegg til å være tiltalt for to drap og drapsforsøk, er kvinnen også tiltalt på flere andre punkter, inkludert grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
VG170509 I en nylig utgitt rapport om menns smerte, ble det poengtert at samværssabotasje og samværshindring, eller trusler om at samvær skal opphøre, er en form for psykisk vold.
SA170509 Både politiet og Spesialenheten for politisaker etterforsker saken hvor en 29 år gammel mann er siktet for trusler .
SA170509 Ifølge NTB skal Moreno dessuten ha skreket trusler til Rosa.
FV170509 Ifølge NTB skal Moreno dessuten ha skreket trusler til Rosa.
DN170509 Han fikk heller ikke medhold i kravet om lønn og erstatning fra onkelen for ærekrenkelser, trusler og annen utilbørlig adferd.
DB170509 | Syv trusler du må passe deg for på nettet akkurat nå ¶
DA170509 Yusuf sendte også en hilsen til kvinner i Norge som utsatt for vold og trusler .
BT170509 Ifølge NTB skal Moreno dessuten ha skreket trusler til Rosa.
BT170509 Ifølge NTB skal Moreno dessuten ha skreket trusler til Rosa.
AP170509 Oppnår presidenten resultater ved hjelp av trusler og tøft snakk ?
AP170509 Eller er holdningene basert på vurderinger av hvilke grupper som oppfattes å være reelle trusler, for eksempel ved at de eksplisitt har fremmet trusler ?
AP170509 Eller er holdningene basert på vurderinger av hvilke grupper som oppfattes å være reelle trusler , for eksempel ved at de eksplisitt har fremmet trusler ?
AP170509 Wikimedia har en visjon om en verden hvor hver enkelt person fritt kan få tilgang til all kunnskap, og vi motsetter oss sterkt sensur eller trusler som fører til selvsensur.
AP170509 Ifølge NTB skal Moreno dessuten ha skreket trusler til Rosa.
AA170509 Putin sa videre at dagens situasjon i verden krever at landet styrker sin defensive evner, men for å effektivt kjempe mot « terror, ekstremisme, nynazisme og andre trusler er det nødvendig å forene hele det internasjonale samfunnet ».
AA170509 | Forskere : Trusler påvirker norsk presse ¶
AA170509 Norske medier lar være å trykke karikaturer som følge av trusler fra religiøse miljøer, hevdes det i en ny forskningsartikkel.
AA170509 - Trusler ser ut til å virke når det gjelder en spesiell type ytringer, sier Elgvin, som er stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.
VG170508 Macron uttalte at Frankrike står foran en stor oppgave med å gjenbygge det europeiske fellesskapet, fikse økonomien og sikkerhet mot trusler fra ekstremistiske.
VG170508 TRUSLER : Rania Jalal Al-Nashi og forloveden Yousef Bartho Assidiq har mottatt håndskrevne trusler utenfor døren deres uten at de vet hvem det kommer fra.
VG170508 Les også : Amal Aden : Jeg fikk 322 trusler
VG170508 Al-Nahi skrev et innlegg i VG i desember om hvordan hun da opplevde å få trusler , hets og sjikane for å ha deltatt i samfunnsdebatten.
VG170508 Al-Nahi forteller imidlertid at truslene, telefonene og meldingene ikke vil få henne til å tie, og hun forteller at hun kommer til å fortsette å anmelde trusler .
VG170508 - Vi forstår at når man deltar i offentligheten må man tåle litt trøkk og at folk er uenige, men slike trusler og sjikaner er ikke akseptabelt, sier Assidiq.
VG170508 TRUSLER : Rania Jalal Al-Nashi og forloveden Yousef Bartho Assidiq har mottatt håndskrevne trusler utenfor døren deres uten at de vet hvem det kommer fra.
VG170508 Tiltalt for trusler , ransforsøk og narkotikabesittelse ¶
VG170508 Alle tre er tiltalt for grovt ransforsøk, grove trusler samt oppbevaring av narkotika.
VG170508 Spesialenhetens etterforskning ble iverksatt umiddelbart, og går parallelt med at mannen som ble skutt etterforskes for trusler mot offentlig tjenesteperson.
SA170508 29-åringen som ble skutt av politiet ved Valbergtårnet lørdag ettermiddag, er siktet for trusler .
DA170508 De fleste sørkoreanere er negative til USAs trusler mot Nord-Korea, og mange er mot USAs nylig utplasserte rakettskjold i Sør-Korea.
AP170508 Vårt overordnede mål er å redusere risiko og trusler , og da må man ta høyde for både det man vet og det som kan skje.
AA170508 - Okkupasjonsmaktens trusler fikk ham ikke til å tie om behovet for å forsvare grunnleggende humanistiske og kristne verdier.
VG170507 Hansen svarte med trusler om søksmål : Han visste aldri hvem som ble plukket ut til dopingkontroller, hevdet han.
VG170507 I mars 2015 innrømmet Conrad Hilton at han hadde kommet med trusler både overfor passasjerer og flybesetning på en flygning fra London til Los Angeles i juli 2014.
VG170507 FAMILIENS UROKRÅKE : Conrad Hilton ( 23 ) er arrestert en rekke ganger for brudd på besøksforbud, trusler og bråk om bord på fly, kjøring i påvirket tilstand og for narkotikamisbruk i prøvetiden.
VG170507 Hendelsen foregikk udramatisk og uten trusler fra mannen, bekrefter Remman.
DA170507 Siktet for trusler
DA170507 Mannen er siktet for overtredelse av straffeloven § 155 - trusler mot offentlig tjenesteperson.
AA170507 Den 29 år gamle mannen siktes for trusler mot offentlig tjenesteperson, med en strafferamme på inntil tre års fengsel.
DB170506 Trusler
DB170506 Tromsdal ble senere siktet for å motarbeide rettsvesenet med trusler eller vold i forbindelse med saken.
DB170506 Operasjonslederen forteller at i forbindelse med aksjonen har politiet anholdt tre personer, blant dem en mann i slutten av 20-årene som er siktet for trusler mot en kvinne i midten av 20-årene.
DB170506 Han er nå siktet for trusler og for brudd på våpenloven, opplyser operasjonslederen. | - IS-lederen i Afghanistan drept ¶
AA170506 Sju ble anmeldt for å ha modifiserte fjærer, trusler , ha kjørt uten lys på tilhenger, misbruk av prøvekjennemerker og en kjørte for stor tilhenger ti det vedkommende hadde tillatelse for, skriver også vegvesenet på Twitter.
AA170506 7 blir anmeldt etter kontroll på Fv714 i går, førerkort BE, uten lys på tilhenger, misbruk av prøvekjennemerker, modifiserte fjærer, trusler pic.twitter.com/EnMJmqx0MD ¶
VG170505 Regimet til Nord-Koreas Kim Jong Un har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og fremført trusler mot både USA og Sør-Korea.
VG170505 Nye trusler : Nord-Korea vil trappe opp atomprogrammet til « det maksimale » ¶
VG170505 PÅGREPET : Politiet har kontroll på fem personer som er pågrepet for vold og trusler .
VG170505 De ble senere pågrepet for kroppskrenkelse og trusler .
VG170505 Han er tidligere dømt for vold, ran og trusler .
SA170505 mai på Bue, er siktet for trusler i forbindelse med et arveoppgjør.
FV170505 mai på Bue, er siktet for trusler i forbindelse med et arveoppgjør.
DB170505 KIB vil videre framheve at mer kompetanse og mindre bruk av makt, samt å bruke ressursene i familien/nettverket, er en av få måter å få ned hets og trusler mot barnevernansatte på.
DB170505 Hets og trusler er et tydelig tegn på at det også er noe galt med systemet, mener organisasjonen.
DB170505 Virkeligheten er at forholdene i norske fengsler har forandret seg, til det verre, sier Farukh Qureshi leder i OFF og fortsetter : ¶ - Trusler er blitt en del av hverdagen.
DB170505 Ansatte vet i dag at de risikerer trusler og hevn.
DB170505 - Det er også eksempler på statsløse innsatte som sier de ikke har noe å tape, og har rettet alvorlige trusler mot ansatte, sier Farukh Qureshi.
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶ ¶ TRUSLER : Farukh Qureshi, leder for Oslo fengselsfunksjonæreres forening frykter for sikkerheten til de ansatte i norske fengsler.
DB170505 - Trusler
DB170505 Lensmann Toril Nervik Nilsen i Sørum opplyser til Dagbladet fredag formiddag at alle de fem pågrepne - en kvinne og fire menn - er foreløpig siktet for kroppskrenkelse og trusler .
DB170505 Han er tidligere dømt for vold, ran og trusler .
DB170505 De fem personene - fire menn og én kvinne - er nå siktet for kroppskrenkelse og trusler , ifølge jourhavende jurist Tone Riksen ved Romerike politidistrikt.
DB170505 Spenningen mellom Nord-Korea, Kina, Sør-Korea, Japan og USA har den siste tida økt som følge av provokasjoner og trusler .
DB170505 Gjenopprette « Secure Communities Program » - et program som går ut på å fjerne trusler mot offentlig og nasjonal sikkerhet, blant annet dem som har brutt amerikansk utlendingslov.
DB170505 Det er ingen konkrete trusler mot barnetoget i Oslo, sier Ann Kristin Brunborg.
BT170505 Havner sensitiv informasjon i feil hender, kan den brukes til utpressing og trusler .
AP170505 - Det er noen i Brussel som ikke ønsker å se disse forhandlingene lykkes, sa May og beskyldte europeiske politikere for å komme med trusler og forsøke å påvirke det britiske valget, som skal holdes 8. juni.
VG170504 Med åtte milliarder dollar ekstra til kronisk syke, og trusler om full splittelse i det republikanske partiet, har Donald Trump presset sine egne til å godta sin nye helsereform. trusler om full splittelse i det republikanske partiet, har Donald Trump presset sine egne til å godta sin nye helsereform.
VG170504 trusler om full splittelse i det republikanske partiet, har Donald Trump presset sine egne til å godta sin nye helsereform.
VG170504 I tillegg til kroppskrenkelse sa politiet at at hendelsen innebærer trusler .
VG170504 Ørn understreker at det ikke foreligger noen konkrete trusler mot hverken Bergen, eller andre Norske byer.
VG170504 mai, og de legger vekt på at Oslo er en trygg by, at det ikke har kommet trusler om hendelser 17. mai - og de har egne, både synlige og usynlige sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. mai-feiringen, sier Moxnes.
SA170504 Når vi opplever trusler , enten mot religionsfriheten eller pressefriheten, så ser vi gjerne på enkelthendelser utført av enkeltmennesker, men det er systemet, dvs. det prinsipielle grunnlag for maktutøvelsen vi må rette oppmerksomheten mot.
SA170504 Når makten konsentreres, enten gjennom religion eller på annen måte, så kan det fremdeles skapes lojalitet, men bare gjennom trusler og frykt.
DB170504 Møtt med trusler
DB170504 - Vi ba om dokumentasjon på at havneforvaltningen driver etter loven, men ble altså møtt med trusler .
DA170504 - De har lov til å mene at homofili bør være straffbart, men de har ikke lov å komme med hatefulle ytringer, trusler eller oppfordring til vold.
BT170504 Ikke fordi det foreligger konkrete trusler , men for å forebygge, sier Ørn.
AP170504 - Det er noen i Brussel som ikke ønsker å se disse forhandlingene lykkes, sa May og beskyldte europeiske politikere for å komme med trusler og forsøke å påvirke det britiske valget, som skal holdes 8. juni.
AP170504 Oppnår presidenten resultater ved hjelp av trusler og tøft snakk ?
AP170504 Om Trumps ordbruk og trusler vil ha stor effekt på den overordnede sysselsettingsstatistikken, er uklart.
AP170504 Innvandring er bare ett av flere felt der Trump tilsynelatende har oppnådd resultater med sin blanding av trusler , uforutsigbarhet og mildt sagt utradisjonelle politiske strategi.
AP170504 Derfor kommer presidenten ofte med urealistiske krav, trekker seg tilbake, kommer med trusler og endrer taktikk - alt for å komme frem til en avtale », skriver Howard Kurtz på Fox News' hjemmeside.
AP170504 Ikke fordi det foreligger konkrete trusler , men for å forebygge, sier Ørn.
AA170504 Tiltalt for vold og trusler
AA170504 Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i februar, men denne saken ble utsatt.
AA170504 Tiltalt for vold og trusler
AA170504 Mannen skulle egentlig ha møtt som tiltalt for voldsbruk og trusler i februar, men denne saken ble utsatt.
AA170504 Møtt med trusler
AA170504 - Vi ba om dokumentasjon på at havneforvaltningen driver etter loven, men ble altså møtt med trusler .
AA170504 - Vi ba om dokumentasjon på at havneforvaltningen driver etter loven, men ble altså møtt med trusler .
AA170504 Ifølge politiet dreier saken seg om både kroppskrenkelse og trusler .
VG170503 Regimet i Pyongyang har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og kommet med trusler mot både USA og Sør-Korea.
FV170503 Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at det var 406 tilfeller av vold og trusler mot fengselsansatte i 2012.
FV170503 FOTO : Ruud, Vidar / NTB scanpix Fra 2012 til 2016 har antallet tilfeller av vold og trusler økt fra 406 til 1048.
FV170503 - Vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen og innsatte i norske fengsler øker, sier medlem av Stortingets justiskomité, Kari Henriksen ( Ap ), til Dagbladet.
DB170503 Vårt lovforslag vil redusere mulighetene for at ansatte risikerer vold og trusler fordi de har gjort jobben sin, sier Kari Henriksen.
DB170503 Vold og trusler
DB170503 Hun er bekymret for økende vold og trusler i norske fengsler.
DB170503 Der har det vært flere oppslag i mediene den siste tiden, vedrørende angrep og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen og deres pårørende.
DB170503 - Vold og trusler øker i norske fengsler, sier Henriksen.
DB170503 - Vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen og innsatte i norske fengsler øker.
DB170503 - Det har blitt mer vold og trusler i fengslene.
DB170503 - Andelen organiserte kriminelle, ofte tilhørende utenlandske gjenger uten tilhørighet til Norge, kan ha lavere terskel for å utøve trusler og vold, sier Henriksen.
DB170503 Spenningen mellom Nord-Korea, Kina, Sør-Korea, Japan og USA har den siste tida økt som følge av provokasjoner og trusler .
DA170503 Tjener på trusler
DA170503 Nord-Korea svarer på USAs trusler ved å yppe til enda mer strid.
DA170503 Det vil oppleves som at Trump har kommet med tomme trusler , sier han.
DA170503 - Vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen og innsatte i norske fengsler øker.
AA170503 - Vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen og innsatte i norske fengsler øker.
VG170502 Nye trusler : Nord-Korea vil trappe opp atomprogrammet til « det maksimale » ¶
VG170502 Nye trusler : Nord-Korea vil trappe opp atomprogrammet til « det maksimale » ¶
VG170502 Regimet til Nord-Koreas Kim Jong-un har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og fremført trusler mot både USA og Sør-Korea.
DN170502 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler , vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
DB170502 Videre på 90-tallet er det lagt inn flere opplysninger på at Cappelen er innblandet i omsetning av hasj, at nummeret hans er funnet på en mobil i en annen narkotikasak, at han knyttes til biler brukt i narkotikakriminalitet, narkokriminalitet i Danmark og at han er blitt utsatt for trusler .
DB170502 I 1998 var det blant annet meldinger om trusler og pengeinnkrevinger og at faren hans skal ha blitt slått ned hjemme.
DB170502 Trusler og Amsterdam-reiser ¶
BT170502 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler , vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
AP170502 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler , vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
AA170502 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler , vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
VG170501 Regimet i Pyongyang har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og kommet med trusler mot både USA og Sør-Korea.
FV170501 Paulsen sier det så langt han vet er snakk om verbale trusler .
FV170501 Få timer før skal de har kommet med trusler mot beboere i et hus vest i Vest-Agder.
FV170501 Det var Paulsen som siktet mannen og kvinnen for trusler og som ba Rogaland-politiet om å holde utkikk etter dem.
DB170501 Forsamlingen vil ikke kommentere hvorvidt den har mottatt trusler ettersom den mener det kan skade etterforskningen.
DB170501 Trusler ?
DB170501 KIB vil fremheve at mer kompetanse og mindre bruk av makt, samt å bruke ressursene i familien/nettverket, er en av få måter å få ned hets og trusler mot barnevernansatte på.
DB170501 Hets og trusler er et tydelig tegn på at det også er noe galt med systemet, mener organisasjonen.
DB170501 Regimet i Pyongyang har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og kommet med trusler mot både USA og Sør-Korea.
DB170501 Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler , vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.
AA170501 Pompeos besøk kommer i kjølvannet av økte spenning i regionen etter at Nord-Korea igjen har avfyrt en testrakett, tross trusler om at det ville få konsekvenser.
AA170501 Regimet i Pyongyang har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og kommet med trusler mot både USA og Sør-Korea. ( ©NTB ) ¶
AA170501 Forsamlingen vil ikke kommentere hvorvidt den har mottatt trusler ettersom den mener det kan skade etterforskningen.
AA170501 En stor andel av franske velgere tror ingen av de to presidentkandidatene kan gjøre noe med arbeidsledigheten i landet eller trusler utenfra.
AA170501 Forsamlingen vil ikke kommentere hvorvidt den har mottatt trusler ettersom den mener det kan skade etterforskningen.
AA170501 - For mange på venstresida oppleves nærmest dagligdagse trusler med den samme ideologiske tonen.
SA170430 En stor andel av franske velgere tror ingen av de to presidentkandidatene kan gjøre noe med arbeidsledigheten i landet eller trusler utenfra.
DB170430 Dette både i form av militærøvelser på sørkoreansk jord, forsterkede sanksjoner og trusler om kamphandlinger.
DB170430 Flere trusler
FV170429 Etter at partileder i Demokratene, Makvan Kasheikal, ble intervjuet i VG-serien Det hvite raseriet, skal han ha blitt utsatt for en rekke trusler .
AP170429 » Ungdomspolitikere opplever ofte hets, enkelte utsettes for trusler om vold og drap.
AP170429 Saken med trusler og trakassering startet før jul.
AP170429 Dungerende fylkesutdanningssjef Merethe Schjem forteller om svært grove trusler .
AP170429 - Det er både trusler om at man skal ta livet av noen og trusler om voldtekt, rettet mot jenter.
AP170429 - Det er både trusler om at man skal ta livet av noen og trusler om voldtekt, rettet mot jenter.
AA170429 De to legene er anmeldt for trusler eller skremmende atferd.
VG170428 Saken omfatter også grovt bedrageri, bestikkelser og trusler .
VG170428 Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd : Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
VG170428 Oppskytingen kommer i en tid hvor forholdet mellom Nord-Korea og USA er svært anspent etter en rekke rakettester og trusler de siste ukene.
VG170428 Avisen skriver at kvinnen i tillegg vil bli tiltalt for en rekke punkter, deriblant drapet på ektemannen, forsikringssvindel og trusler mot en politietterforsker.
VG170428 Samtidig skal Kasheikal ha mottatt et hundretalls trusler via sosiale medier.
VG170428 ANMELDTE TRUSLER : I et VG-intervju omtalte Demokratenes partileder Makvan Kasheikal Utøya-terroristen som Norges Osama bin Laden.
DB170428 Kvinnen er også tiltalt for grovt bedrageri, forsøk på bestikkelser, trusler mot tjenestemann og forfalskning.
DB170428 Der kommer det fram at hver tredje barnevernansatt melder at de har fått trusler mot sine egne barn.
DB170428 Dagbladet stilte i vinter en rekke spørsmål om trusler og hets til 104 barnevernledere.
BT170428 Saken omfatter også grovt bedrageri, bestikkelser og trusler .
BT170428 Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd : Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
AA170428 Saken omfatter også grovt bedrageri, bestikkelser og trusler .
AA170428 Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd : Grov forsikringssvindel etter ektemannens død, forsøk på bestikkelser og trusler mot offentlige tjenestemenn.
VG170427 » Også mediehuset Moskvas Ekko som har ytret sin solidaritet med Novaja Gazeta har fått lignende trusler .
VG170427 Russiske myndigheter må også etterforske trusler mot journalister og sørge for beskyttelse av de som utfører en viktig samfunnsoppgave.
VG170427 Advokater og journalister blir utsatte for overgrep og trusler .
DB170427 I en undersøkelse Dagbladet har gjort blant 104 barnevernledere kommer det fram at hver tredje barnevernansatt melder at de har fått trusler mot sine egne barn.
DB170427 * Vie særlig oppmerksomhet til utviklingen av en moderne, slagkraftig og mobil landmakt - inkludert helikopterstøtte for Hæren basert på Bardufoss - med evne til egenbeskyttelse og kapasitet til å håndtere både tradisjonelle og nye trusler .
DA170427 I tillegg er mannen tiltalt for en rekke andre tilfeller av annen vold mot kvinnen, samt for grove trusler .
BT170427 | Anmelder anonyme trusler mot byråd i Bergen ¶
BT170427 Slike trusler gjør det vanskeligere å få til et slikt bysamfunn, sier Schjelderup.
BT170427 Rastad sier at både kommunalt ansatte og politikere fra tid til annen opplever å få trusler , men at denne var annerledes i formen, og at kommunen derfor valgte å reagere så raskt som mulig.
BT170427 Bergen kommune har bedt politiet starte etterforskning etter at en av byrådene mottok et brev med konkrete trusler .
AA170427 - Trump-administrasjonen lyktes i å hindre Nord-Korea i å gjennomføre en høyst forventet kjernefysisk test eller missiltest i april ved hjelp av verbale trusler og utplasseringen av strategisk utstyr slik som luftstyrken knyttet til hangarskipet Carl Vinson, sier Paik Hak-soon, leder for nordkoreanske studier ved Sejong-instituttet i Seoul ¶
AA170427 I tillegg er mannen tiltalt for en rekke andre tilfeller av annen vold mot kvinnen, samt for grove trusler .
VG170426 Han tror også det er mest sannsynlig at USA vil mislykkes med å presse Nord-Korea til å bøye seg for trusler .
VG170426 Det vil bli fryktelig hvis USA slår til militært, og trusler kan ende med krig selv om det ikke er planlagt.
DN170426 Skyllebøtter, spark og bitt : Politifolk opplever mer vold og trusler
DA170426 Tiltalen er tatt ut av statsadvokat Tormod Haugnes og går på at han i perioden fra oktober 2015 til mars i fjor skal ved gjentatte anledninger ha utøvd vold, framsatt trusler og begrenset konas livsutfoldelse.
AP170426 Han forklarer at Jae-in ikke ønsker rakettskjoldet eller å opprettholde trusler mot nabolandet, at han ønsker å mykere tone.
AP170426 En mulighet er at USA simpelthen tar sjansen på at Nord-Korea ikke kan gjøre alvor av sine trusler .
AP170426 Tenåringens aktiviteter dukket for alvor opp på verdensscenen da det i vinter var en voldsom vekst i trusler mot jødiske mål i USA.
AP170426 Sakspapirene viser at den unge mannen mistenkes for å stå bak en svært omfattende virksomhet med trusler fra gutterommet - til dels mot betaling.
AP170426 Han tilbød også å ringe inn trusler mot betaling.
AP170426 Han skal på det såkalte mørke nettet ha hatt en prisliste for å komme med trusler etter oppdrag.
AP170426 Fått med deg denne morsomme saken ? | 18-åringen tok betalt for å sende trusler - skapte frykt på tvers av kontinenter ¶
AP170426 En 18 år gammel amerikansk-israeler er anklaget for over 2000 trusler om bomber og skyting.
AP170426 Trusler fra gutterommet ¶
AA170426 Andelen som faktisk blir utsatt for vold og trusler på åpen gate er høyest blant menn - 4 prosent, mot 2 prosent for kvinner. ( ©NTB ) ¶
VG170425 I Nord-Koreas propaganda slynges det ut trusler mot USAs og deres allierte i regionen.
SA170425 Anklagene fra fagforeningen Industri Energi om krisemaksimering og påstander om trusler , blir blankt tilbakevist av oljebransjens arbeidsgivere, Norsk olje og gass.
DB170425 Mannen er også tiltalt for trusler mot åtte av jentene og for besittelse av overgrepsmateriale.
DB170425 Noe dreier seg også om trusler og utpressing mot Cappelen og miljøet rundt ham, sier Espen Isaksen.
AP170425 Flyselskapet nektet først å unnskylde det som hadde skjedd og kalte Dao « forstyrrende og fiendtlig », men møtte en storm av protester på sosiale medier og trusler om boikott.
VG170424 Det har allerede vært nok snakke om styrke og konfrontasjon, var Kinas utenriksministers reaksjon på helgens trusler fra regimet i Nord-Korea.
VG170424 De er provoserende, men har vist seg tidligere bare å være tomme trusler som ikke bærer noen sannhet i seg, sier den amerikanske forsvarsministeren.
VG170424 Den voldtektssiktede mannen i 50-årene er tidligere dømt for familievold, trusler mot politiet, vinningsforbrytelser, heleri og narkotikaforbrytelser.
DB170424 Kvinnen bestridte at hun tok med jentene til Stockholm for å stjele og sa at de reiste av gårde på grunn av trusler fra den 14 år gamle jentas ektemann, som hun skal ha reist fra på grunn av vold.
AP170424 Målrettede, økonomiske sanksjoner og tiltak er blitt et vanligere virkemiddel når det internasjonale samfunn skal håndtere trusler mot fred, sikkerhet og rettsorden.
AA170424 Videre tilbød 19-åringen ifølge tiltalen seg å fremsette trusler via internett i bytte mot å bli betalt i nettvalutaen Bitcoin.
AA170424 Justisdepartementet i Israel opplyste mandag at 19-åringen er tiltalt ved en distriktsdomstol i Tel Aviv for trusler rettet mot jødiske forsamlingshus og sentre i USA.
AA170424 - Det ble lagt ut bilde av våpen i sosiale medier, med trusler om at det kunne skje noe, kanskje i morgen, sier Handegard.
DN170423 USAs president Donald Trump har gitt ordre om å sende hangarskipet USS Carl Vinston til Koreahalvøya som et svar på Nord-Koreas trusler .
DN170423 Nord-Korea svarer imidlertid med nye trusler .
DN170423 Trumps trusler åpner for Kina ¶
BT170423 Vi vet at mange står i fare for å bli utsatt for vold, trusler og psykisk terror, og for å bli tvunget til å returnere til utnyttelsen.
AA170423 | Mann pågrepet etter trusler og skadeverk på Lade ¶
AA170423 Den elleve sider lange tiltalen omfatter trusler , voldtekt og overgrep mot 53 jenter mellom 12 og 17 år.
AA170423 - Under trusler om publisering av disse bildene, så har han truet dem til å begå handlinger med seg selv som tilsvarer seksuell omgang.
FV170422 | Mann pågrepet etter trusler i Markens ¶
DB170422 Slik er det kriminelle ungdomsmiljøet : « Fight Club », trusler på sosiale medier og tenåringer som innkrever narkogjeld ¶
DB170422 Frykter utviklingen i det kriminelle ungdomsmiljøet i Kristiansand : Mer vold, knivbruk, dop og trusler Dagbladet Pluss ¶
DB170422 Trumps løgn som hisset til trusler om atomkrig Kommentar ¶
DB170422 Svaret fra det lukkede diktaturstaten er altså trusler om atomangrep.
DB170422 Store deler av verdenssamfunnet lar seg provosere av de gjentatte nordkoreanske prøveoppskytingene og trusler om atomangrep.
VG170421 Det dreier seg om underbetalte, utnyttede arbeidstakere, tidvis med svært lave lønninger, til og med falske arbeidskontrakter og trusler om straff om de melder seg inn i en fagorganisasjon.
DB170421 Senest i februar i år ble Cheurfi arrestert for å ha framsatt trusler mot fransk politi, skriver AP.
DB170421 Da blir det så vanvittig at sentralstyret i Arbeiderpartiet gir disse utrydningstruede fugleartene nye trusler , i stedet for vern.
DA170421 I forbindelse med dette skal han også ha kommet med trusler mot en politibetjent.
DA170421 Landskaps- og miljøinteresser må selvsagt vurderes nøye, men fylkesrådmannens trusler om innsigelse mot « dokumentert arealbehov og regionale føringer for riktig lokalisering av kontorarbeidsplasser », kan tyde på at fylkeskommunens øverste administrative ledelse befinner seg i en næringspolitisk tåkeheim.
AP170421 Deltagerne protesterte mot det de mener er Donald Trumps trusler mot vitenskap og forskning.
AP170421 Ungdomspartiene mangler støttetiltak ved trusler om vold : « Unge opplever hetsen som mer krevende », sier forsker.
AP170421 Når Amal Aden mottar over 300 trusler for å ha skrevet saklig om noe hun ser på som et problem, er det en trussel mot alles ytringsfrihet, skriver en av de « skamløse jentene », Nancy Herz.
AP170421 Men mange av meldingene inneholder nettopp trusler om vold.
AP170421 I tillegg ble det registrert 16 anmeldelser av trusler i 2016 og 22 i 2015 som ble definert som hatkriminalitet.
AP170421 Flere har rutiner for å politianmelde ved grove trusler , noen går til moderpartiet for råd.
AP170421 Én av mange trusler
AP170421 Trusler om voldtekt og utsagn om at hun « burde bli voldtatt ».
AP170421 Trusler får han omtrent en gang i måneden.
VG170420 I dagene etter at « Lykkelandet » ble vist, har flere organisasjoner i Bergen fortalt at rumenere har blitt utsatt for vold og trusler .
DB170420 Nå viser det seg at Trumps trusler om å legge fysisk press på det nord-koreanske regimet ikke var noe annet enn sludder og pølsevev.
DB170420 Det kommer fram at noen av jentene er med under en form for tvang : de er « kjøpt » og kontrolleres med vold og trusler .
DA170420 I den forbindelse kom han med trusler om at han skulle drepe dem.
DA170420 Hauglie mener Dagsavisens sak om at det i fjor ble anmeldt 209 tilfeller av trusler eller vold mot helsepersonell, bekrefter et alvorlig og kjent problem.
DA170420 En ny forskrift skal forebygge vold og trusler i arbeidslivet, sier arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ).
DA170420 Arbeidsgiver skal både kartlegge risikoen for at ansatte kan på deres arbeidsplass kan bli utsatt for vold og trusler , men også legge til rette for at ansatte selv får opplæring om hvordan de kan forebygge dette.
DA170420 - Vi håper og tror at denne forskriften vil bidra til at færre opplever vold og trusler , sier statsråden.
DA170420 - Det er mange ansatte som blir utsatt for vold og trusler , og mange av dem er offentlige ansatte.
DA170420 - Denne forskriften skal nettopp forebygge vold og trusler mot ansatte.
AA170420 - Han kom også med trusler og skjellsord mot politiet, og han vil bli anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann, ordensforstyrrelse og trusler , sier hun.
AA170420 - Han kom også med trusler og skjellsord mot politiet, og han vil bli anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann, ordensforstyrrelse og trusler, sier hun.
DB170419 Nord-Korea har i løpet av de siste tiårene fremmet en rekke trusler om krig mot USA, og mange hevder en atomkrig er ikke lenger en fjern trussel.
DA170419 Vold og trusler skjer i barnevernet, i psykiatrien, og hos legevaktene, og ambulansesjåfører opplever det stadig vekk.
DA170419 Vi kan ikke akseptere at mange utsettes for vold og trusler på jobb, konstaterer hun.
DA170419 Leger opplever stadig å bli utsatt for vold og trusler i arbeidet sitt.
DA170419 I år ser det enda verre ut : i løpet av årets to første måneder ble det anmeldt 51 tilfeller av vold og trusler , noe som betyr at tallet vil være over 300 innen året er omme, dersom trenden fortsetter.
DA170419 Det kan være både trusler og voldsepisoder.
DA170419 Bye mener arbeidsgiver sitter med mye av ansvaret og nøkkelen til å løse problemene, og tror det anmeldes mer vold og trusler mot helsepersonell.
DA170419 - Vi har nylig hatt en fylkeskonferanse, og da vi spurte om hvem som utsettes for vold og trusler , rakk alle opp hånda, sier hun.
DA170419 - Hva er det leger utsettes for, når det gjelder vold og trusler ?
DA170419 - Alle leger som opplever vold og trusler synes dette er vanskelig.
DA170419 209 ganger ble trusler og vold mot helsepersonell anmeldt i Norge i fjor, og det er trolig bare toppen av isfjellet som anmeldes.
BT170419 De er i en utsatt posisjon og har det vanskelig nok, om ikke de skal utsettes for vold, trusler og sjikane.
AP170419 De er i en utsatt posisjon og har det vanskelig nok, om ikke de skal utsettes for vold, trusler og sjikane.
AA170419 Vold og trusler skjer i barnevernet, i psykiatrien, og hos legevakter og ambulansesjåfører.
AA170419 Legevaktene er blant de stedene der helsepersonell har opplevde vold og trusler .
AA170419 I fjor ble det anmeldt 209 tilfeller av trusler eller vold mot helsepersonell.
VG170418 Doga Kiruglu ( 22 ) er lokalpolitiker i CHP og mener Nei-siden ble systematisk motarbeidet ved at de ble utsatt for trusler og ikke fikk tilgang til mediene.
VG170418 Les også : Trusler for å bevare Gibraltar etter brexit ¶
DN170418 Tidligere ansatte fortalte om et arbeidsmiljø preget av trusler og overvåkning, samt bruk av falske profiler i markedsføring.
DB170418 ( Dagbladet ) : Nord-Korea har i løpet av de siste tiårene fremmet en rekke trusler om krig mot USA, men under en pressekonferanse i FN i går var tonen tydelig skjerpet, skriver CNN.
DB170418 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
DB170418 Slik er det kriminelle ungdomsmiljøet : « Fight Club », trusler på sosiale medier og tenåringer som innkrever narkogjeld ¶
DB170418 « The Guardians of the Galaxy » består av et lag av supermennesker og eventyrlystne utenomjordiske mennesker, som har som oppgave å beskytte galaksen mot trusler , ifølge Marvel Universe Wiki.
DA170418 - At vi som lever i dette trygge og gode landet gjør alt vi kan for de som må flykte fra bomber og trusler .
AP170418 - Frankrike er forberedt på alle former for trusler , forsikrer landets justisminister, Matthias Fekl.
AP170418 Mannen, som er midt i trettiårene, er siktet for trusler mot andre personer, inkludert politiet.
AP170418 Mannen barrikaderte seg i en leilighet i Industriveien og kom med ytterligere trusler da politiet kom til stedet.
AP170418 Kom med trusler
AA170418 Ifølge pressemeldingen som ble sendt ut fra amerikansk side før avreise, handler hele europabesøket om å « styrke forbindelser med våre Nato-allierte » og diskutere « trusler mot Europa ».
VG170417 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
VG170417 Vi jobber hardt for å skape trygge omgivelser på Facebook og er i kontakt med politi og nødetatene når det er direkte trusler mot menneskers sikkerhet, sier en talsperson for Facebook.
FV170417 Recep Tayyip Erdogan blir nektet å drive valgkamp i Nederland og Tyskland, og han svarer aggressivt med trusler .
DN170417 Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
DN170417 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør, sa Sør-Koreas fungerende president Hwang Kyo-ahn under en felles pressekonferanse med USAs utenriksminister Rex Tillerson mandag.
DB170417 - Vi må ha mer tempo på ballen, mer trusler og kjappere spill.
DB170417 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
DB170417 Vi jobber hardt for å holde Facebook trygt, og er i kontakt med myndighetene når det er direkte trusler , sier en talsmann for Facebook til Buzzfeed.
BT170417 Vi jobber hardt for å skape trygge omgivelser på Facebook og er i kontakt med politi og nødetatene når det er direkte trusler mot menneskers sikkerhet, sier en talsperson for Facebook.
AP170417 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
AA170417 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
AA170417 - Vi er enige om å styrke vår allianse ytterligere, for å møte de trusler som Nord-Korea utgjør.
AA170417 Vi jobber hardt for å skape trygge omgivelser på Facebook og er i kontakt med politi og nødetatene når det er direkte trusler mot menneskers sikkerhet, sier en talsperson for Facebook.
VG170416 Det er også det samme opposisjonen selv forteller - i begynnelsen av valgkampen traff VG politikere fra nei-kampanjen som fortalte om vold og trusler . * 1 Det kurdiskvennlige partiet HDP opplevde å få partiledelsen arrestert i november sammen med elleve andre av sine folkevalgte, rett før prosessen med grunnlovsendringen ble påbegynt.
DB170416 Vi jobber hardt for å holde Facebook trygt, og er i kontakt med myndighetene når det er direkte trusler , sier en talsmann for Facebook til Buzzfeed.
AP170416 Vi jobber hardt for å skape trygge omgivelser på Facebook og er i kontakt med politi og nødetatene når det er direkte trusler mot menneskers sikkerhet, sier en talsperson for Facebook.
DN170415 I tillegg har den registrert over 100 hindringer, deriblant trusler , vold og tilfeldige pågripelser.
DB170415 - Det er ikke noen spesielle trusler mot stadion.
DB170415 Mobbing og trusler
DB170415 I et år har det vært en spent og fastlåst situasjon mellom partene - med bitre anklager, mobbing og trusler om utkastelse.
AP170415 Dessuten hevder de at de er utsatt for trakassering og trusler .
AP170415 Middelalderens borganlegg Akershus skulle forsvare seg mot trusler som kom seilende inn fjorden.
AA170415 I tillegg har den registrert over 100 hindringer, deriblant trusler , vold og tilfeldige pågripelser.
FV170414 SØGNE : Vold og trusler ¶ 02.20 : En person ble pågrepet for vold, og trusler mot politiet.
FV170414 SØGNE : Vold og trusler ¶ 02.20 : En person ble pågrepet for vold, og trusler mot politiet.
DB170414 ( Dagbladet ) : I et sjeldent intervju med det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press, slår i natt Nord-Korea tilbake mot det de oppfatter som trusler fra USA.
AA170414 Lekkasjen ble fulgt fra en CIA-uttalelse om at det amerikanske folk bør være bekymret over WikiLeaks' arbeid med å svekke etterretningsevnen til å stå imot angrep fra eksterne trusler , ifølge Business Insider.
DB170413 Særlig sønnen skal ha hatt problemer med 13-åringen tidligere, blant annet med til dels alvorlige trusler og plagsom atferd.
DB170413 ¶ SLÅR TILBAKE : I andre sesong av suksesserien « Skam » tar karakteren Noora ( bildet ) grep når hun blir utsatt for trusler av kjærestens storebror.
DB170413 I sesong to av « Skam » blir karakteren Noora ( Josefine Frida Pettersen ) utsatt for overgrep og trusler av Nikolai ( Fredrik Vildgren ), storebroren til kjæresten hennes.
AP170413 Særlig sønnen skal ha hatt problemer med 13-åringen tidligere, blant annet med til dels alvorlige trusler og plagsom atferd.
AA170413 Særlig sønnen skal ha hatt problemer med 13-åringen tidligere, blant annet med til dels alvorlige trusler og plagsom atferd.
VG170412 Det skal også rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland - blant annet forbundskansler Angela Merkel, og det som omtales som andre « korsfarer-nasjoner ».
SA170412 Det hevdes videre at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat, og det rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland og det som omtales som andre " korsfarer-nasjoner ".
FV170412 En 62 år gammel mann er tiltalt for trusler etter at han skar gjennom dynen til en sovende mann med kantklipper.
FV170412 Det hevdes videre at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat, og det rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland og det som omtales som andre " korsfarer-nasjoner ".
DN170412 Trumps trusler åpner for Kina ¶ ¶
DN170412 Trump vil bruke handelsforhandlinger og trusler om sanksjoner for å presse Kina til å gjøre mer.
DN170412 Første brexit-sammenstøt handlet om krig, terror og trusler .
DB170412 Det lukkede regimet svarer med trusler om atomangrep.
DB170412 Feriegjestene uteblir på grunn av krig, bomber og presidentens trusler .
DA170412 Det hevdes videre at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat, og det rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland og det som omtales som " andre korsfarer-nasjoner ".
BT170412 Det hevdes videre at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat, og det rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland og det som omtales som andre " korsfarer-nasjoner ".
AP170412 Det hevdes videre at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat, og det rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland og det som omtales som andre " korsfarer-nasjoner ".
AA170412 Det hevdes videre at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat, og det rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland og det som omtales som " andre korsfarer-nasjoner ".
VG170411 Vi må ha nulltoleranse for trusler og trakassering, uansett hvem som rammes.
VG170411 Til tross for utallige trusler mot kopterne, gjorde egyptiske myndigheter den gang svært lite for å beskytte den utsatte minoriteten.
SA170411 Nord-Korea svarte med trusler om en " sterk motreaksjon " på den amerikanske tilstedeværelsen.
FV170411 Spesielt sønnen skal ha hatt problemer med fornærmede tidligere, blant annet med til dels alvorlige trusler og plagsom atferd.
DA170411 Resultatet er ifølge Pro Sentret at prostituerte blir kastet på gata og tvinges til å dra hjem til kunden, hvor risikoen for vold og trusler er større.
DA170411 På spørsmål om hva KrF vil gjøre for å sikre at ikke sexarbeidere blir husløse og utsettes for vold og trusler , svarer Bollestad at politikerne må sette de som er tvunget til prostitusjon i første rekke.
DA170411 - Så trenger vi selvsagt rutiner, både i asylmottak og for samarbeid med politiet, slik at vi kan få en effektiv beskyttelse mot trusler som eksisterer.
AP170411 Han har imidlertid ikke blitt utsatt for trusler .
AP170411 Les den første saken i serien om barna som ble utsatt for psykisk og fysisk vold : I 15 år var hverdagen til søstrene preget av vold og trusler .
AA170411 Flere medier har meldt om trusler og trakassering i det tyrkiske miljøet i Norge som følge av den tilspissede situasjonen.
SA170410 Økende klasseskille, maktkamp og trusler fra gigantklubber.
DA170410 Generelt er både klimaendringer og tap av areal og leveområder trusler mot naturmangfoldet.
BT170410 Økende klasseskille, maktkamp og trusler fra gigantklubber.
AP170410 Økende klasseskille, maktkamp og trusler fra gigantklubber.
FV170409 Politiet vil at 15-åringen får betinget fengsel for tyverier, trusler og vold - mot at han reiser til Palestina.
DA170409 juli leverte Riksrevisjonen for tid tilbake fra seg en rapport som beskriver omfattende svikt i arbeidet med såkalt objektsikring, beskyttelsen av vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler , som « svært alvorlig ».
DA170409 I praksis betyr det at prostituerte tvinges til å dra hjem til kunden, der det er større risiko for vold og trusler , forteller daglig leder Bjørg Norli ved Pro Sentret.
DA170409 I praksis betyr det at prostituerte tvinges til å dra hjem til kunden, der det er større risiko for vold og trusler , forteller daglig leder Bjørg Norli ved Pro Sentret.
DA170409 juli leverte Riksrevisjonen for tid tilbake fra seg en rapport som beskriver omfattende svikt i arbeidet med såkalt objektsikring, beskyttelsen av vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler , som « svært alvorlig ».
SA170408 Når det er sagt, er det altfor mange i dag som bruker sosiale medier til å spre falske nyheter, løgner, trusler og hat.
DN170408 Det er mange som vurderer digitale trusler og muligheter uten at de tar det direkte inn i kjernevirksomheten, sier han.
AP170408 Når det er sagt, er det altfor mange i dag som bruker sosiale medier til å spre falske nyheter, løgner, trusler og hat.
SA170406 Trusler om straff og pine skaper ikke trygge og omsorgsfulle barn.
FV170406 Rett etter drapet på Jakob Hassan ( 14 ) anmeldte den uskyldige gutten trusler .
DN170406 Trumps trusler åpner for Kina ¶ ¶
DN170406 Rogers har også tidligere advart mot Trump og hans politikk, særlig knyttet til Trumps proteksjonistiske handelspolitikk og trusler om en handelskrig med blant annet Kina og Mexico.
DN170406 Regionen tilpasser seg en mer konsumdrevet kinesisk økonomi og globale trusler , sier ADBs sjeføkonom.
DN170406 Trumps trusler åpner for Kina ¶
DB170406 Slik er det kriminelle ungdomsmiljøet : « Fight Club », trusler på sosiale medier og tenåringer som innkrever narkogjeld ¶
DB170406 - Vi kjenner til at det var trusler i forkant mot fornærmede.
DA170406 Ingen trusler , men hadde vist dette frem til venner.
DA170406 Han ble også dømt for flere andre forhold, som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
BT170406 I tillegg til voldtekt er mannen dømt for ran av kvinnen da han tok bankkortene hennes, samt trusler mot aktør i rettsvesenet, tyveri, trusler og trusler mot offentlig tjenestemann.
BT170406 I tillegg til voldtekt er mannen dømt for ran av kvinnen da han tok bankkortene hennes, samt trusler mot aktør i rettsvesenet, tyveri, trusler og trusler mot offentlig tjenestemann.
BT170406 I tillegg til voldtekt er mannen dømt for ran av kvinnen da han tok bankkortene hennes, samt trusler mot aktør i rettsvesenet, tyveri, trusler og trusler mot offentlig tjenestemann.
BT170406 Trusler om straff og pine skaper ikke trygge og omsorgsfulle barn.
AP170406 Tidligere dømt til fengsel for trusler mot to journalister, en sakkyndig i en rettssak og for hatefulle ytringer mot jøder i Norge.
AP170406 Han ble også dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av elektrosjokkvåpen.
AP170406 Trusler om straff og pine skaper ikke trygge og omsorgsfulle barn.
AA170406 Han ble også dømt for flere andre forhold, som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
VG170405 Trusler til tross - like etter godkjente Representantenes hus i USA et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme.
VG170405 * | Storbitannia til verbal krig mot Spania : Trusler for å bevare Gibraltar etter brexit ¶
SA170405 Politiske myndigheter må si ja til bevaring av kulturmiljøet Gamle Stavanger, rydde opp i terrassehagene og fjerne trusler en gang for alltid.
DN170405 Trumps trusler åpner for Kina ¶
DN170405 | Trumps trusler åpner for Kina ¶
DB170405 - Det kom ingen trusler fra noen hold.
DB170405 I dag har vi en situasjon hvor et advokatselskap delvis omgår personvernet og har sendt brev som fremstår som trusler , til personer de tror har strømmet ulovlig.
DB170405 Kontrasten er stor til ordlyden i låta « Don't Hurt Yourself » på « Lemonade»-albumet som kan tolkes som trusler om skilsmisse : ¶
AP170405 Obama-administrasjonen valgte - til tross for trusler om det motsatte - å unnlate å straffe Assad-regimet etter at Russland gjentatte ganger la ned veto mot tidligere resolusjoner i FN.
AP170405 Han har vært utsatt for trusler , men opererer alene.
AP170405 Tidligere dømt til fengsel for trusler mot to journalister, en sakkyndig i en rettssak og for hatefulle ytringer mot jøder i Norge.
VG170404 Siktet for grove trusler
VG170404 Mirmotahari er siktet for grove trusler mot dette vitnet.
VG170404 - Han er siktet for grove trusler etter at han skal ha sagt at han ville drepe sin tidligere ektefelle.
SA170404 Videre er Hussain funnet skyldig i å ha gitt økonomisk og materiell støtte til IS og dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
DB170404 Stadige oppskytninger og trusler har vært en del av taktikken.
DB170404 De jobber svart, har underbetalte arbeidere, driver med menneskehandel, trusler , vold, slaveri, barnearbeid og er involvert i ulovlig krypskyting av neshorn.
DB170404 Det er sammensatt, det som skjer nå, og vi vet at ikke bare Russland står overfor slike trusler ; vi har sett det samme i både Storbritannia og Frankrike, for å nevne noen.
DA170404 Hussain er dessuten dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
DA170404 | Fotlenke hindrer vold og trusler
DA170404 Selv om omvendt voldsalarm har vært en suksess når det gjelder å stanse vold og trusler så langt, har ikke innføringen vært helt uten tekniske problemer.
DA170404 I alle fem tilfellene har det hindret vold og trusler fullstendig.
DA170404 mars skrev Dagsavisen om voldsofferet « Elin », som har vært på flukt i 18 år fra sin voldelige ekskjæreste, og om at 1.246 personer som utsettes for vold og trusler må bære voldsalarm i Norge, mens kun fem gjerningsmenn må bære såkalt omvendt voldsalarm.
BT170404 Hussain er dessuten dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
BT170404 Ble i februar 2014 dømt i Oslo tingrett til 120 dagers fengsel for trusler .
BT170404 Mirmotahari er siktet for grove trusler også mot dette vitnet.
BT170404 - Han er siktet for grove trusler etter at han skal ha sagt at han ville drepe sin tidligere ektefelle, sier politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt.
AP170404 Petersburg i formiddag etter trusler , ifølge Gazeta.ru.
AP170404 Hussain er også funnet skyldig i å ha kommet med uttalelser som var egnet til å påvirke en venn av 20-åringen til å endre forklaring i straffesaken eller unnlate å forklare seg i nye vitneavhør, dessuten at hans ord og handlinger etter omstendighetene ble oppfattet som trusler som var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.
AP170404 Dømt for trusler
AP170404 263 ) « Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler , skadeverk eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak.
AA170404 Mirmotahari er siktet for grove trusler også mot dette vitnet.
AA170404 - Han er siktet for grove trusler etter at han skal ha sagt at han ville drepe sin tidligere ektefelle, sier politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt.
AA170404 Videre er Hussain funnet skyldig i å ha gitt økonomisk og materiell støtte til IS og dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av et elektrosjokkvåpen.
SA170403 Vi vet ikke om det er blitt fremsatt trusler eller advarsler i forbindelse med bomben. i ¶
DN170403 Det er også avgjørende at nordmenn har tillit til at Norge som nasjon har lover, strukturer, regler, rutiner og kompetanse til å møte slike nye trusler , sier Werp.
DN170403 - Tror du Norge er godt nok rustet mot nye trusler som « hybridkrig » - krig med ikke-kinetiske virkemidler ?
BT170403 Tidligere amerikanske regjeringer har ikke rettet like tydelige trusler mot regimet i Pyongyang.
AP170403 Vi vet ikke om det er blitt fremsatt trusler eller advarsler i forbindelse med bomben.
AA170403 De pågrepne er siktet for trusler , opplyser Sagen.
DA170402 Grande har også mottatt alvorlige trusler , og har voldsalarm.
AA170402 - Han skallet til en politibetjent og kom med trusler mot politiet.
VG170331 Dette handler kanskje om økte trusler spesifikt mot politikere, men ganske sikkert også om redusert aksept for risiko i samfunnet generelt.
DN170331 | Første brexit-sammenstøt handlet om krig, terror og trusler .
DB170331 Kina anser kjente aktivistledere som Liu Xiaobo, Rebiya Kadeer og Dalai Lama som kriminelle og som trusler mot statens sikkerhet.
DB170331 - Det er enda en av de unge mennene som driver med kriminell virksomhet, som lever med trusler , og som er den del av denne verdenen.
DB170331 | Sp større enn Frp : - Folk lo og trodde vi hadde tatt for mye Møllers tran ¶ ¶ TRUSLER : Erna Solbergs stabssjef Julie Brodtkorb skal ifølge DNs kilder ha sagt til Venstre at Sylvi Listhaug kunne ende med å ta over etter Siv Jensen om ikke Venstre støttet budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.
DB170331 Mundaca arbeider til daglig med vannrettigheter i provinsen Petorca, og bekrefter at flere av kollegene i den chilenske organisasjonen MODATIMA har mottatt trusler : ¶
DB170331 Ikke ukjent med trusler
DB170331 Den norske organisasjonen Framtiden i våre hender har i flere år samarbeidet med Danwatch og er heller ikke ukjent med å bli utsatt for trusler selv : ¶
DB170331 - Når man snakker med kilder som utsettes for press og trusler , er det svært viktig at man diskuterer hva kildene kan si åpent og hva de kan si anonymt, og at kildene har en forståelse for konsekvensene av hva de forteller.
DB170331 « Trusler , overfall og bakvaskelse er prisen for å kjempe for menneskerettigheter i Chile.
DB170331 Trusler av enhver art er ulovlige.
DB170331 Trusler , overfall og bakvaskelse er dessverre prisen for å kjempe for menneskerettigheter i Chile », sier aktivisten.
AP170331 Han sa at flere hundre tusen syrere som er fanget i beleirede områder, står overfor " alvorlige og grusomme trusler ".
AA170331 Han sa at flere hundre tusen syrere som er fanget i beleirede områder, står overfor " alvorlige og grusomme trusler ".
AA170331 | FN : Syrias sivile står overfor « grusomme trusler » ¶
AA170331 FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien sier hundretusener av syrere som er fanget i beleirede områder står overfor « alvorlige og grusomme trusler ».
AA170331 - Det er enda en av de unge mennene som driver med kriminell virksomhet, som lever med trusler , og som er den del av denne verdenen.
AA170331 Kina anser kjente aktivistledere som Liu Xiaobo, Rebiya Kadeer og Dalai Lama som kriminelle og som trusler mot statens sikkerhet.
DN170330 | Første brexit-sammenstøt handlet om krig, terror og trusler .
DB170330 Uavhengig av trusler om økonomiske sanksjoner mot selskaper, er spørsmålet hvordan Trump skal finansiere muren.
DB170330 Han er en av flere lokale og statlige lovgivere som forsøker å skremme selskaper bort fra Trumps murprosjekt med trusler om at de blir svartelistet og mister offentlig støtte, skriver The Guardian.
DA170330 Trusler utveksles, skudd avløses og snart er de alle fanget i en voldsom skuddveksling som varer en drøy time.
BT170330 Og nettopp derfor må alle trusler mot de små mennesker møtes på barnas premisser - hvert enkelt lille individ har sin integritet og skal bli sett som noe mer enn « barn ».
AA170330 Sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger er særlig utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen.
AA170330 Nye forskrifter skal sikre et bedre vern av arbeidstakere mot vold eller trusler om vold på jobben. 7,5 prosent av norske arbeidstakerne, om lag 200.000 yrkesaktive, blir hvert år utsatt for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ).
AA170330 Mer enn dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer at de blir utsatt for vold og trusler , og kvinner under 25 år rapporterer oftest om dette.
AA170330 En mulig årsak til at kvinner er overrepresenterte i statistikken, er at det er flere kvinner enn menn som arbeider i bransjer der arbeidstakerne er utsatt for vold og trusler . ( ©NTB ) ¶
AA170330 De nye reglene stiller blant annet krav til arbeidsgiverne om kartlegging av risiko, opplæring og informasjon til ansatte og tillitsvalgte og krav om å følge opp ansatte som blir utsatt for vold og trusler .
AA170330 7,5 prosent av norske arbeidstakerne, om lag 200.000 yrkesaktive, blir hvert år utsatt for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ).
VG170329 Frykten for at « kamerat Corbyn » skal lede Labour til et historisk lavmål ved neste parlamentsvalg er ikke lenger bare tomme trusler .
DB170329 * At politiet får på plass system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av vold og trusler mot tjenesteperson.
BT170329 Han mener at trusler mellom barn og unge kan utgjøre brudd på straffeloven, men at det ikke nødvendigvis får nok konsekvenser.
BT170329 - Mange slipper nok unna ¶ Trusler og voldsoppfordringer på nett og sosiale medier kan få alvorlige konsekvenser, mener Eirik Rise.
BT170329 - Det må bli lettere å si fra om nettmobbing, trusler og voldsoppfordringer, og man må ha et system som ivaretar de utsatte i etterkant.
SA170328 Sikkerhetstjenestene skjerper innsatsen mot digitale trusler .
FV170328 KRISTIANSAND : Trusler med skytevåpen ¶ 02.16 : En person pågrepet for trusler med skytevåpen og tyveri fra person.
FV170328 KRISTIANSAND : Trusler med skytevåpen ¶ 02.16 : En person pågrepet for trusler med skytevåpen og tyveri fra person.
AP170328 Han mener at trusler mellom barn og unge kan utgjøre brudd på straffeloven, men at det ikke nødvendigvis får nok konsekvenser.
AP170328 - Kan ikke la det bli normalt ¶ Trusler og voldsoppfordringer på nett og sosiale medier kan få alvorlige konsekvenser, mener Eirik Rise.
AP170328 - Det må bli lettere å si fra om nettmobbing, trusler og voldsoppfordringer, og man må ha et system som ivaretar de utsatte i etterkant.
AP170328 Trusler er en del av ungdomskulturen : - Det er helt vanlig å si « jeg skal voldta deg.
AA170328 I tillegg til ran og narkokriminalitet er 23-åringen også siktet for trusler .
AA170328 Sikkerhetstjenestene skjerper innsatsen mot digitale trusler .
VG170327 Få med deg : « Kvinner med minoritetsbakgrunn opplever trusler , hets og sjikane » ¶
VG170327 Fikk trusler
VG170327 Det kom også trusler i postkassen.
DB170327 - Trusler
BT170327 - Når en minoritet opplever hatkriminalitet, vold og trusler , så angår det oss alle, sier han.
AA170327 Blant annet mener tilsynet at kommunen ikke har gode nok systemer for å sikre at den enkelte arbeidstaker får nok opplæring i hvordan man skal forebygge og håndtere vold og trusler , skriver Kragerø Blad Vestmar.
DB170326 Flere har også pekt på at trusler fra andre nærliggende stammer.
BT170326 TRUSLER OG TRAKASSERING : Sandra Ntebi jobber for sikkerheten til mennesker som opplever trusler og trakassering på grunn av sin seksuelle legning.
BT170326 TRUSLER OG TRAKASSERING : Sandra Ntebi jobber for sikkerheten til mennesker som opplever trusler og trakassering på grunn av sin seksuelle legning.
AP170326 Titusenvis russere i over 60 byer trosset trusler og demonstrerte mot korrupsjon.
AP170326 Mange våget demonstrere tross trusler
AP170326 Mange tusen moskovitter trosset likevel trusler om arrestasjoner og marsjerte gjennom sentrum av Moskva i protest mot korrupsjonen i landet.
SA170325 Parallelt utsettes barnevernsansatte for hets og trusler , visstnok helt legalt, og deres kompetanse kritiseres kontinuerlig.
DB170325 Trusler og hevn ble min strategi for å erobre makt og kontroll.
DA170325 - Slaget om EU står ved valget i Frankrike, sier Rieker, med referanse til høyrepopulisten Marine Le Pens trusler om å holde folkeavstemning om Frankrikes plass i EU om hun får makten i mai.
AA170325 Mannen som er i slutten av 20-årene, er siktet for blant annet unnlatelse av å stanse for politikontroll, ruspåvirket kjøring og trusler mot politiet, skriver Budstikka.
AA170325 Han er også tidligere dømt for trusler , vold og ran ", heter det i kjennelsen fra tingretten.
DB170324 Sandersen, bekrefter at de tre tingrettene har mottatt trusler .
DB170324 - Vi fikk melding fra politiet i går kveld om at det var trusler om skyting mot tingretten, sier sorenskriver Jahn Mydland ved tingretten i Skien til NRK.
BT170324 Operasjonsleder Lars Geitle sier til BT at de aksjonerte etter angivelige trusler fremsatt av en mann overfor ekskonen i 09-tiden fredag.
BT170324 Krekar ble dømt til fem års fengsel for trusler mot flere personer.
AP170324 Dette presset har trolig større effekt for politikere i jevne valgdistrikter enn presidentens trusler tidligere denne uken dersom de ikke stemte for helsereformen hans.
AP170324 Torsdag ettermiddag ble det rettet grove trusler mot domstolene i Skien og på Notodden.
AP170324 Nedre Telemark og Aust-Telemark tingrett har fått væpnet politi utenforpå grunn av trusler .
AP170324 - Vi fikk melding fra politiet i går kveld om at det var trusler om skyting mot tingretten, sier sorenskriver Jahn Mydland ved tingretten i Skien til NRK.
AA170324 Politiet avviklet fredag formiddag tiltakene som ble iverksatt for å beskytte to tingrettsbygninger i Telemark etter at det er fremsatt trusler mot dem.
AA170324 - Vi fikk melding fra politiet i går kveld om at det var trusler om skyting mot tingretten, sa sorenskriver Jahn Mydland ved tingretten i Skien til NRK.
VG170323 De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
VG170323 Flere av de navngitte kvinnene som er intervjuet i rapporten forteller at de har blitt dopet ned før huden deres har blitt fjernet, mens andre forteller om grove trusler mot familiemedlemmer for å presse dem til å gi fra seg hud.
VG170323 | Erdogans trusler
VG170323 Hans beskrivelser av Europa minner om terrororganisasjonen IS sine trusler om Europas forestående dommedag.
SA170323 I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
SA170323 - På dette tidspunktet har vi ingen konkret informasjon om flere trusler mot allmennheten, sa Rowley, ifølge BBC.
FV170323 I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
DN170323 I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
DN170323 - På dette tidspunktet har vi ingen konkret informasjon om flere trusler mot allmennheten, sa Rowley, ifølge BBC.
DB170323 På denne tiden ble han også linket til den italienske storklubben AC Milan, og Samudios trusler om å gå rettens vei for å få økonomisk støtte, sto i veien for denne overgangen.
DB170323 Da mannen kom fram til sin egen bopel på Billingstad, kom han med trusler mot tjenestemennene.
DB170323 I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
DB170323 I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
DB170323 « Avdelingsdirektør i politifagavdelingen i POD, Kristin Kvigne, sier at på generelt grunnlag at alle saker som omhandler trusler mot offentlige tjenestemenn er alvorlige og skal tas på alvor av politiet.
DB170323 Slike trusler kan vi ikke akseptere, skriver justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) i en e-post til Dagbladet.
DB170323 Hver tredje barnevernansatt som Dagbladet har snakket med melder at de har fått trusler mot sine egne barn.
DB170323 Flere melder at trusler ikke blir etterforsket, og mange har opplevd at politiet eller kommuneledelsen har sagt at « dette må dere tåle ».
DB170323 Arbeidsgiver har ansvar for at sine ansatte beskyttes mot vold og trusler .
DB170323 - Arbeidet mot vold og trusler mot offentlige tjenestemenn krever et tett samarbeid mellom alle berørte parter, arbeidstaker, arbeidsgiver og politiet.
DA170323 - På dette tidspunktet har vi ingen konkret informasjon om flere trusler mot allmennheten, sa Rowley, ifølge BBC.
DA170323 I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
DA170323 Noe den gjorde i nesten 40 år og hvor historien forteller oss at både bøter og trusler om rivning ble ignorert til fordel for den viktige bruken.
DA170323 KIA har også norskopplæring for kvinner som utsatt for vold og trusler .
DA170323 - Grov sjikane og trusler , der folk får høre at det er mange bak dem i køen om de ikke holder kjeft, er utbredt, forteller hun.
BT170323 I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
AP170323 - De har levd med Nord-Irland-problematikken, med mange trusler mot steder som Downing Street og Heathrow-flyplassen.
AP170323 NEW YORK/OSLO : Både president Donald Trump og styrtrike partidonorer tyr til trusler på hver sin side for å vinne et politisk pokerspill om USA helsepolitikk.
AP170323 NEW YORK/OSLO : Både president Donald Trump og styrtrike partidonorer tyr til trusler på hver sin side for å vinne et politisk pokerspill om USA helsepolitikk.
AP170323 - Vi har mottatt tusenvis av trusler , sa Maksakova.
AP170323 - Vi har mottatt tusenvis av trusler , sa Maksakova.
AP170323 På grunn av trusler lever medhjelperne på skjulte adresser.
AA170323 - På dette tidspunktet har vi ingen konkret informasjon om flere trusler mot allmennheten, sa Rowley.
AA170323 - På dette tidspunktet har vi ingen konkret informasjon om flere trusler mot allmennheten, sa Rowley, ifølge BBC.
AA170323 I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.
AA170323 Louis pågrepet, mistenkt for å ha sendt trusler mot minst seks jødiske sentre.
AA170323 En mann i 20-årene er pågrepet av bevæpnet politi etter trusler med kniv.
VG170322 Som de gjorde etter 2001 vil USA lære av trusler som går under radaren.
SA170322 Dette er på tross av den gode jobben norske nettverksleverandører gjør for å hindre slike trusler .
FV170322 Dette er på tross av den gode jobben norske nettverksleverandører gjør for å hindre slike trusler .
DN170322 Avisen The New York Times skriver at møtet var spent, og at Trump kom med utilslørte trusler mot kongressmedlemmer som vil gå imot ham.
DN170322 Avisen The New York Times skriver at møtet var spent, og at Trump kom med utilslørte trusler mot kongressmedlemmer som vil gå imot ham.
DB170322 Nå er det på tide at vi markerer at vi har nulltoleranse for slike trusler , sier Kvisvik.
DB170322 Kaller inn til møte om trusler mot barnevernsansatte : - Vi har feilet ¶
DB170322 Hver tredje barnevernansatt som Dagbladet har snakket med melder at de har fått trusler mot sine egne barn.
DB170322 Flere melder at trusler ikke blir etterforsket, og mange har opplevd at politiet eller kommuneledelsen har sagt at « dette må dere tåle ».
DB170322 - Jeg tror det har vært en alt for stor aksept av trusler mot barnevernansatte.
DB170322 ¶ FRYKT : Flere av mennene som hadde hatt kontakt med familievernet har opplevd trusler om å bli fratatt omsorgen for barna, og frykten for å ødelegge familien har bidratt til at de har unnlatt å anmelde volden, skriver artikkelforfatterne.
DB170322 Flere av mennene som hadde hatt kontakt med familievernet har opplevd trusler om å bli fratatt omsorgen for barna, og frykten for å ødelegge familien har bidratt til at de har unnlatt å anmelde volden.
BT170322 Dette er på tross av den gode jobben norske nettverksleverandører gjør for å hindre slike trusler .
AP170322 Donald Trump tyr til trusler for å hente inn stemmer til helsereformen som skal til avstemming i Kongressen i dag.
AP170322 Det medførte trusler og oppfordring til drap fra mulla Krekar.
AP170322 Dette er på tross av den gode jobben norske nettverksleverandører gjør for å hindre slike trusler .
AA170322 Vestlige etterretningskilder opplyser til Financial Times at tiltaket er knyttet til trusler fra al-Qaida på Den arabiske halvøya, som er basert i Jemen, og som antas å kunne lage sofistikerte bomber.
AA170322 Han viser til Stortingets kontrollhøring denne uka, der tema er Riksrevisjonens rapport om svikt i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler .
AA170322 Støre viser til at i Stortingets kontrollhøring om Riksrevisjonens rapport om svikt i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler .
SA170321 Arbeidet med å sikre viktige bygg og anlegg mot terror og trusler har tatt lengre tid enn forutsatt, vedgår forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
DB170321 Vi står sammen med barnevernet i Tønsberg, sier Holt, som viser til at politifolk selv ofte får trusler .
DB170321 Personlig mener jeg storsamfunnet ikke kan akseptere denne type trusler , men da må vi skjerpe lovverket slik at vi kan straffe det.
DB170321 I Tønsberg har de barnevernansatte blitt utsatt for grove trusler i en årrekke.
DB170321 Hver tredje barnevernansatt melder at de har fått trusler mot sine egne barn.
DB170321 Hva er forskjellen på lovlige ytringer og trusler ?, spør politistasjonsjef i Tønsberg, Øystein Holt.
DB170321 Hva er forskjellen på lovlige ytringer og trusler ?
DB170321 Flere melder at trusler ikke blir etterforsket, og flere har opplevd at politi eller sjefer sier at « dette må dere tåle ».
DB170321 Flere melder at trusler ikke blir etterforsker, og flere har opplevd at politiet eller kommuneledelsen har sagt at « dette må dere tåle ».
DB170321 Det har vært trusler om drap, overgrep og om å kidnappe de barnevernansattes barn.
DB170321 - Men forstår du ikke at dette framstår som trusler ?
DB170321 Han har dessuten forklart til Spesialenheten at han alltid har hatt kontanter liknende, i tilfelle han på grunn av trusler eller liknende fort må dra vekk og holde seg i skjul.
DA170321 Statsministeren var tirsdag sistemann ut i kontrollhøringen på Stortinget om den manglende fremgangen i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler .
DA170321 Mens hele 1.246 personer, flesteparten kvinner, må bære voldsalarm på grunn av vold og trusler , er det bare fem voldsutøvere som bærer omvendt voldsalarm ( OVA ).
AP170321 Tror det er konkrete trusler
AP170321 Arbeidet med å sikre viktige bygg og anlegg mot terror og trusler har tatt lengre tid enn forutsatt, vedgår forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
AA170321 Arbeidet med å sikre viktige bygg og anlegg mot terror og trusler har tatt lengre tid enn forutsatt, vedgår forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
SA170320 ¶ Tyrkiske trusler
SA170320 Den tyrkiske regjeringens trusler mot Europa fortsetter i et forsøk på å gi tyrkiske velgere noe annet å tenke på enn terrorbomber og nye korrupsjonsmistanker mot president Erdogans familie.
SA170320 | Nord-Korea svarer igjen på amerikanske trusler
DN170320 Der bekreftet han til dels Riksrevisjonens rapport om at bygg og andre objekter ikke er godt nok sikret for terror og andre trusler .
DB170320 En halvtimes video ble nylig publisert med trusler om at « blod skal flyte som elver ».
AA170320 Israel reagerte med trusler om å ødelegge Syrias luftvernsystemer dersom de fortsatte å ta dem i bruk mot israelske kampfly, etter at luftvernraketter ble avfyrt mot israelske fly forrige uke.
AA170320 Der bekreftet han til dels Riksrevisjonens rapport om at bygg og andre objekter ikke er godt nok sikret for terror og andre trusler .
VG170319 Motivene er velkjente : Ikke bare er det snakk om spøkelser fra hans egen fortid som dukker opp igjen, i tillegg er Holes nærmeste - Rakel og stesønnen Oleg - utsatt for ytre trusler .
DN170319 Han krever også erstatning og oppreisning fra onkelen, fordi han mener seg utsatt for ærekrenkelser, trusler og annen utilbørlig adferd, blant annet i form av eposter der onkelen kommer med nedsettende karakteristikker av ham.
VG170318 Retten til å ha ekstreme meninger er ukrenkelig, men retten til å gi meningene større makt og innflytelse gjennom bruk av vold og trusler kan ikke aksepteres.
VG170318 Men, i praksis er frykt for vold og trusler vel så nedkjølende som tanken på at dine facebookposter skal havne på en eller annen hemmelig server.
VG170318 Frihet er også å kunne leve i trygghet, til å ta til motmæle uten å bli utsatt for trusler .
DB170318 Hets og trusler florerte på hjemmesiden til Bjørndalen.
DA170318 Det har vært trusler av det slaget hvor vi er blitt bedt om å slutte å lage filmen, sier Hoel, og forteller at nå under klippingen fikk de en lydbeskjed der en person med fordreid stemme ga dem det vedkommende kalte en siste advarsel, « stop the film now ».
VG170317 Nå er den 26 år gamle medfangen dømt til fengselsstraff for knyttneveslaget og trusler mot tre andre fengselsbetjenter.
SA170317 Etter landsmøtet i 2007 fikk daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal kritikk etter å ha kommet med det som ble oppfattet som trusler mot nåværende nestleder Snorre Valen under en nattlig sammenkomst.
DN170317 Flere utsettes for vold og trusler .
DN170317 Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold.
DN170317 - Dessverre opplever en del av våre medlemmer trusler , vold og fysiske tilnærmelser, også innen pleie og omsorgssektoren.
DB170317 Flere ganger i oktober og november 2014 skal ulike sammensetninger av de tiltalte ha oppsøkt eskortearbeideres tilholdssted, og forsøkt å ta med seg verdigjenstander ved bruk av trusler og/eller vold.
DB170317 Ingen av dem har heldigvis blitt forsøkt drept, på tross av utallige trusler over årenes løp.
DB170317 Han legger ikke skjul på at både han og kameraten mottar trusler fra blant annet høyreekstremister, og at han har hatt en og annen pågående « stalker » til tider.
DA170317 Mange sykepleiere opplever trusler , vold og uønskede tilnærmelser fra eldre pasienter, viser ny undersøkelse.
DA170317 Blant dem som har opplevd pasienter med alkoholproblemer, rapporterer en tredjedel om aggressivitet og trusler og/eller vold og en fjerdedel av sykepleierne rapporterer om tafsing og uønskede fysiske tilnærmelser.
DA170317 - Dessverre opplever en del av Fagforbundets medlemmer trusler , vold og fysiske tilnærmelser, også innen pleie og omsorgssektoren.
BT170317 Flere utsettes for vold og trusler .
BT170317 Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold.
BT170317 - Dessverre opplever en del av våre medlemmer trusler , vold og fysiske tilnærmelser, også innen pleie og omsorgssektoren.
AP170317 Flere utsettes for vold og trusler .
AP170317 Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold.
AP170317 - Dessverre opplever en del av våre medlemmer trusler , vold og fysiske tilnærmelser, også innen pleie og omsorgssektoren.
AA170317 Tidligere amerikanske regjeringer har ikke pleid å rette så tydelige militære trusler mot Nord-Korea.
AA170317 Vadder understreker at det er en forskjell mellom sterke ytringer, som går på grupper, og trusler mot enkeltpersoner.
AA170317 - Jeg tar avstand fra kommentarer som inneholder trusler og som bryter med norsk lov, sier Vadder.
AA170317 Flere utsettes for vold og trusler .
AA170317 Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold.
AA170317 - Dessverre opplever en del av våre medlemmer trusler , vold og fysiske tilnærmelser, også innen pleie og omsorgssektoren.
SA170316 Å tilby sex mot betaling, å ligge med nye mennesker hver helg, eller å gå med dyp utringning er ikke det samme som å akseptere å bli utsatt for vold, trusler og ufrivillig seksuell omgang.
SA170316 For det andre kan man spørre om krenkelsen av noens seksuelle integritet ved en voldtekt, som skjer under utøvelse av vold og trusler , faktisk er av noen " annen karakter " der offeret er prostituert.
SA170316 DEBATT : Å tilby sex mot betaling, å ligge med nye mennesker hver helg, eller å gå med dyp utringning er ikke det samme som å akseptere å bli utsatt for vold, trusler og ufrivillig seksuell omgang.
DN170316 - Denne saken handler om at regjeringen ifølge Riksrevisjonen overhodet ikke har gjort jobben sin når det gjelder å sikre viktige bygg og samfunnskritiske institusjoner mot konsekvenser av trusler og terrorangrep, sier Abid Raja.
DB170316 Ifølge BBC mottok hun i 2014 trusler om at nakenbilder av henne kom til å bli lekket, i kjølvannet av en tale hun holdt om likestilling.
DB170316 I dét øyeblikket jeg trådte fram og snakket om kvinners rettigheter ble jeg truet umiddelbart - etter under 12 timer mottok jeg trusler , sa hun den gang, ifølge BBC.
BT170316 Etter landsmøtet i 2007 fikk daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal kritikk etter å ha kommet med det som ble oppfattet som trusler mot nåværende nestleder Snorre Valen under en nattlig sammenkomst.
BT170316 Etter landsmøtet i 2007 fikk daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal kritikk etter å ha kommet med det som ble oppfattet som trusler mot nåværende nestleder Snorre Valen under en nattlig sammenkomst.
SA170315 Etter avsløringene mottok hun og mannen Vitalij en rekke alvorlige trusler , og de har siden hatt hemmelig adresse i utlandet.
FV170315 Etter avsløringene mottok hun og mannen Vitalij en rekke alvorlige trusler , og de har siden hatt hemmelig adresse i utlandet.
AP170315 Etter avsløringene mottok hun og mannen Vitalij en rekke alvorlige trusler , og de har siden hatt hemmelig adresse i utlandet.
AA170315 En mann i 50-årene ble onsdag ettermiddag pågrepet av bevæpnet politi i en privat bolig i Meldal etter melding om vold og trusler med øks mot en tenåring.
AA170315 Bevæpnet politi rykket ut til bolig etter melding om vold og trusler .
VG170314 Først, det er ingen grunn til å tvile på at det finnes kriminalitet i Oslo, eller at historier om 11-åringer røyker tjall eller de eldre blir utsatt for trusler kan være sanne.
VG170314 Det gjorde henne mer sårbar for vold, trusler og i dette tilfelle drap.
DB170314 - Sykehuset varslet politiet klokka 09.15 etter at en familievenn på sykebesøk hadde fortalt personale om alvorlige trusler .
AA170314 Nederlands statsminister Mark Rutte, kaller Tyrkias trusler om sanksjoner for bisarre.
AA170314 | Mottok trusler mot vektere som gjennomførte billettkontroll ¶
AA170314 - Det er noen vektere som mottok verbale trusler .
DB170313 - Vi bør fokusere på ytre trusler og utfordringer og på alt som forener oss, ikke det som splitter oss, sa Stoltenberg.
VG170312 Les også : - Lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold ¶
VG170312 Det ble møtt med trusler om « tunge sanksjoner » fra den tyrkiske utenriksministeren dersom han ble hindret i å foreta møtet.
FV170312 Han er også tidligere dømt for trusler mot offentlig tjenestemann.
FV170312 En 23 år gammel lyngdalsmann er dømt til 25 dagers samfunnsstraff for blant annet vold og trusler mot polititjenestemenn.
DB170312 ¶ ÅREVIS MED TRUSLER : Barnevernsleder Dag Bratberg har mottatt sms-er om at han skulle bli « skutt en mørk kveld », at han skulle få « merke min vrede » og at hans og andres barn « skulle få unngjelde ».
DB170312 VURDERER Å GI SEG : Dag Bratberg, barnevernsleder i Bamble kommune, er blitt skremt etter flere år med trusler .
DB170312 Jeg kan derfor aldri tenke meg at han ville komme med trusler , langt mindre gjennomføre voldshandlinger mot tjenestemenn fra politi eller barnevern.
DB170312 For oss som jobber i førstelinja føles det som om at sentrale myndigheter som har ansvaret for barneverntjenesten ikke står nok på barrikadene hva angår trusler , sjikanering og skadeverk.
DB170312 Etter årevis med trusler er barnevernsleder Dag Bratberg nå så redd - og lei - at han har vurdert å slutte.
DB170312 Eksmannens advokat, Sven Morten Torsnes, skriver i en e-post til Dagbladet at han ikke kan tenke seg at klienten var komme med trusler eller utføre vold mot barnevernsansatte eller politifolk.
DB170312 64 av 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler . 33 barnevernledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170312 33 barnevernledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.
AP170312 Ifølge Human Rights Watch mislyktes staten i å beskytte Egypts kristne og deres institusjoner, til tross for sekteriske trusler .
VG170311 Artisten og komikeren ble pågrepet med våpen på Aker Brygge, og Valen måtte møte i retten tiltalt for trusler mot politiet og besittelse av en våpenkopi.
DB170311 Å jobbe i barnevernet skal ikke bety at man må finne seg i trusler , sjikane, vold eller netthets.
DB170311 ¶ ANSATTE TRUES : Seks av ti ansatte i barnevernet har opplevd grove trusler , vold eller netthets.
DB170311 Vi kan ikke leve med at trusler og netthets fører til at omsorgsfulle og kompetente medarbeidere i barnevernet skremmes bort fra yrket sitt.
DB170311 Stadig flere ansatte i barneverntjenesten rapporterer om grov netthets, sjikane, trusler eller vold.
DB170311 Mange av våre medlemmer opplever dessverre å bli stående alene når de opplever netthets og trusler .
DB170311 6 av 10 ansatte i barnevernet har opplevd grove trusler , vold eller netthets.
BT170311 I grunnlaget for siktelsen er det flere tilfeller av vold og trusler mot helsepersonell og politi.
AA170311 Da det ble klart at kommunen vurderer å ilegge 82-åringen tvangsmulkt, mottok både saksbehandleren og kommunestyret trusler , melder TV2.
AA170311 Da det ble klart at kommunen vurderer å ilegge 82-åringen tvangsmulkt, mottok både saksbehandleren og kommunestyret trusler , melder TV 2.
DB170310 Kvinnen skal ha vegret seg for å anmelde forholdene på grunn av trusler fra kjæresten.
DB170310 Trusler
DB170310 Derfor er det duket for umotivert vold, sjikane, trusler og diskriminering av muslimske kvinner med hijab i Norge og i Europa.
DA170310 Damen skal ha rettet trusler mot en konkret VIF-spiller.
BT170310 Nå er mannen dømt til fire års fengsel for menneskehandel og vold mot konen, samt trusler mot en annen kvinne.
BT170310 Ifølge tiltalen skal mannen ha tvunget sin kone til å selge seksuelle tjenester til « en rekke ulike menn », ved bruk av vold og trusler .
BT170310 Der ga hun uttrykk for at hun var utsatt for familievold og trusler , og at mannen tvang henne til å selge sex.
BT170310 250.00 kroner til konen, 100.000 til kvinnen der 29-åringen var tiltalte etter voldtektsparagrafen, og 80.000 kroner til en kvinne som ble utsatt for trusler .
AA170310 Mannen nektet straffskyld da saken var oppe i retten, men nå har tingretten dømt ham til fire års fengsel for menneskehandel og vold mot kona, samt trusler mot en annen kvinne.
AA170310 Ifølge tiltalen tvang mannen sin kone til å selge seksuelle tjenester til " en rekke ulike menn " ved bruk av vold og trusler , skriver Bergens Tidende.
AA170310 I begynnelsen skal alt ha vært bra, men på senhøsten samme år betrodde hun seg til en bankansatt på et kjøpesenter i Bergen og fortalte at hun var utsatt for familievold og trusler , og at mannen tvang henne til å selge sex.
VG170309 Russiske trusler
VG170309 Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet understreker at NATOs missilforsvar er rettet mot trusler fra utenfor det euro-atlantisk området.
VG170309 | Kims trusler
SA170309 Smertefullt bundet, med sekk over hodet blir barn bortført til avhør og videre mishandling med fysisk og psykisk vold og med trusler om represalier mot barnas familier.
SA170309 Mishandling og trusler
DB170309 En barnevernsansatt måtte lage evakueringsplan for datteren sin på grunn av trusler fra en dømt barneovergriper.
DB170309 Barne- og likestillingsministeren går nå tydelig ut mot trusselsituasjonen mot barnevernsansatte, etter at det i en undersøkelse gjennomført av Dagbladet kom fram at 33 av 104 barnevernsledere som svarte meldte om trusler mot sine egne barn. 85 av de 104 barnevernstjenestene som svarte sa at sosiale medier har gjort det vanskeligere å jobbe i barnevernet, mens 64 av de 104 mel
DB170309 85 av de 104 barnevernstjenestene som svarte sa at sosiale medier har gjort det vanskeligere å jobbe i barnevernet, mens 64 av de 104 meldte at sosiale medier har bidratt til flere trusler .
DB170309 64 av 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler . 33 barnevernledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170309 33 barnevernledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170309 Det er å håpe at han har andre forslag til løsninger enn militære trusler . | « For lite, for sent », ble « for mye, for lenge » ¶
DA170309 Rettspraksisen er derimot blitt langt strammere på felt som trusler og grove trusler .
DA170309 Rettspraksisen er derimot blitt langt strammere på felt som trusler og grove trusler.
AP170309 « Vold, trusler og andre krenkelser som finner sted i hjemmet er vanskelig å avdekke og frarøver ofrenes mulighet til å føle seg trygge i eget hjem.
AA170309 Vet ikke om samme person sto bak flere trusler i Norge.
AA170309 Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet understreker at NATOs missilforsvar er rettet mot trusler fra utenfor det euro-atlantisk området.
VG170308 | Lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold ¶
VG170308 Solberg peker på at mange unge i Norge lever under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.
VG170308 Heldigvis blir de som kommer med slike trusler ofte tatt, sier operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.
VG170308 TRUSLER MOT FLERE SKOLER : Flere barneskoler i Norge mottok onsdag morgen det politiet beskriver som bombetrusler.
SA170308 | Trump-talsmann fordømmer trusler mot jødiske sentre ¶
SA170308 President Donald Trumps talsmann Sean Spicer fordømmer nye trusler rettet mot jødiske forsamlingslokaler og hovedkvarteret til Anti-Defamation League.
SA170308 Det hvite hus' talsmann Sean Spicer fordømmer den siste tids trusler mot flere jødiske forsamlingslokaler.
SA170308 | Solberg lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold ¶
FV170308 Heldigvis blir de som kommer med slike trusler ofte tatt, sier operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.
FV170308 - Det er flere skoler i Norge som har mottatt tilsvarende trusler .
DB170308 Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt opplyser at de har mottatt samme trusler som andre skoler i landet.
DB170308 Trusler flere steder i landet ¶
DB170308 Så kommer hverdagen med trusler , hat og ensomhet.
DB170308 Det medførte trusler og trakassering for Yusuf, som valgte å trekke seg bort fra offentligheten i mange år.
DB170308 Solberg peker på at mange unge i Norge lever under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.
DB170308 Den ene er Shilan Shorsh som i 2013 døde 39 år gammel etter å ha levd med langvarige trusler og trakassering.
DB170308 Kvinner blir rutinemessige mål for trusler og trakassering på internett og i virkeligheten.
DA170308 Selv har hun måttet gå med voldsalarm i lang tid på grunn av trusler hun har mottatt på grunn av sine meninger og sin legning.
DA170308 Også skoler i utlandet har mottatt lignende trusler , opplyser politiet.
DA170308 Heldigvis blir de som kommer med slike trusler ofte tatt, sier operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.
DA170308 - Det er flere skoler i Norge som har mottatt tilsvarende trusler .
DA170308 Noen hadde også opplevd trusler om vold, detaljert beskrevet.
DA170308 Forskningen viser likevel at kvinner ikke utsettes for mer netthets enn menn og at menn oftere enn kvinner, mottar trusler om fysisk vold.
BT170308 « Kripos samkjører de ulike politidistriktene som hadde tilsvarende trusler i dag », skriver de i en pressemelding.
BT170308 FLERE TRUSLER : I tillegg til Nordnes skole i Bergen er det også ringt inn bombetrusler mot barneskoler i Skien og Trondheim.
BT170308 Britiske medier melder at en rekke britiske skoler også ble evakuert etter det som omtales falske trusler fra automatiserte telefonoppringninger.
BT170308 - Det har vært trusler mot minst to andre skoler i dag, og det er naturlig å se dette i sammenheng, sier Listøl.
BT170308 Trusler mot flere skoler ¶
BT170308 Kvinner utsettes for hersketeknikker, hets og trusler når de tar del i den offentlige debatten.
BT170308 Det at kvinner i betydelig større grad enn menn utsettes for hersketeknikker, hets og trusler når de tar del i den offentlige debatten, gjør at noen trekker seg fra debatten, og noen ikke våger eller orker ta del i debatten.
AP170308 Solberg lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold ¶
AP170308 | Solberg lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold ¶
AP170308 Solberg peker på at mange unge i Norge lever under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.
AP170308 Heldigvis blir de som kommer med slike trusler ofte tatt, sier operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.
AP170308 - Det er flere skoler i Norge som har mottatt tilsvarende trusler .
AA170308 Johnsen har vært i kontakt med politiet i Agder og Telemark i forbindelse med lignende trusler mot skoler i Skien og Vennesla, og opplyser at innringningene virker like.
AA170308 | Solberg lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold ¶
AA170308 Solberg peker på at mange unge i Norge lever under et tungt sosialt press om å oppføre seg på bestemte måter, med bruk av både oppsyn, trusler og tvang.
AA170308 Heldigvis blir de som kommer med slike trusler ofte tatt, sier operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.
AA170308 - Det er flere skoler i Norge som har mottatt tilsvarende trusler .
AA170308 Også skoler i utlandet har mottatt lignende trusler , opplyser politiet.
AA170308 Heldigvis blir de som kommer med slike trusler ofte tatt, sier operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.
AA170308 - Det er flere skoler i Norge som har mottatt tilsvarende trusler .
VG170307 Det har faktisk stått i kontraktene mine i flere år at mobbing, vold, trusler og narkotikamisbruk kan føre til terminering av avtalen, sier Andreas Haukeland til VG.
DA170307 Kvinner som blir utsatt for seksualiserte trusler , sier at dette går spesielt inn på dem.
DA170307 Dobbelt så mange kvinner som menn får hets eller trusler når de opptrer på TV.
BT170307 Paragrafen om menneskehandel brukes hvis noen gjennom « vold, trusler , misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd » blir tvunget, utnyttet eller forledet til f.eks. å prostituere seg.
BT170307 Så lenge trusler mot kvinners frihet til å bevege seg i sin egen hjemby ikke vekker samme forargelse som trusler mot menns frihet til å reise, er ikke kvinnekampen over.
BT170307 Så lenge trusler mot kvinners frihet til å bevege seg i sin egen hjemby ikke vekker samme forargelse som trusler mot menns frihet til å reise, er ikke kvinnekampen over.
BT170307 Jeg så ikke noe « Je suis Sophie Elise » da hun mottok trusler fra medlemmer i Mannegruppa Ottar etter å ha kritisert dem på bloggen sin.
BT170307 Hvis kvinner stikker seg frem med kontroversielle ytringer, må vi alltid forberede oss på at vi kan få grove, seksualiserte trusler fra fremmede menn.
BT170307 Hvis kvinner stikker seg frem med kontroversielle ytringer, må vi alltid forberede oss på at vi kan få grove, seksualiserte trusler .
BT170307 Et samfunn kan kanskje aldri totalsikres mot voldtekt og trusler , men trenger det virkelig å være så vanlig ?
AA170307 Uttalelsen står i skarp kontrast til tidligere trusler om å angripe den syriskkurdisk militsen hvis den ikke trekker seg ut av Manbij.
AA170307 Samtalene blir arrangert dagen etter at tyrkiske myndigheter trakk tilbake trusler om å angripe kurdiske militsstyrker som kontrollerer den tidligere IS-bastionen Manbij i Nord-Syria, uten at et eventuelt angrep er samordnet med Russland og USA.
AA170307 | Trump-talsmann fordømmer trusler mot jødiske sentre ¶
AA170307 Tirsdag opplyser flere forsamlingssentre at de igjen har vært utsatt for trusler .
AA170307 President Donald Trumps talsmann Sean Spicer fordømmer nye trusler rettet mot jødiske forsamlingslokaler og hovedkvarteret til Anti-Defamation League.
AA170307 Politiet i USA etterforsker mer enn 120 trusler rettet mot jødiske organisasjoner i flere delstater siden 9. januar i år.
AA170307 I tillegg til trusler etterforsker amerikansk politi også flere tilfeller av hærverk på jødiske gravlunder.
AA170307 En talsmann for politiet i New York sier de har registrert fem trusler mot lokaler i byen, deriblant hovedkvarteret til Anti-Defamation League.
DB170306 Men jevnlig framsettes i flere av gruppene også grov hets og trusler om vold, drap og om å kidnappe barnevernsansattes egne barn.
DB170306 Trusler
DB170306 64 av de 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler . 33 barnevernsledere melder om trusler mot sine egne barn.
DB170306 33 barnevernsledere melder om trusler mot sine egne barn.
BT170306 De rapporterte dårligere selv-vurdert helse og hyppigere trusler og krenkelser i nabolaget.
AA170306 Det har ført til trusler om boikott fra den etniske madhesi-minoriteten.
AA170306 Men så lenge situasjonen er slik den er, må også rettsapparatet sørge for at man stiller de som utøver vold og trusler til ansvar for sine handlinger.
AA170306 FO-lederen sitter med tall som viser at seks av 10 ansatte i barnevernet, barnevernsinstitusjoner og innenfor tilbudet til utviklingshemmede er utsatt for vold eller trusler om vold de siste 12 månedene.
AA170306 Det ble også anmeldt 8.600 trusler , 4.650 tilfeller av hensynsløs atferd og personforfølgelse og 810 ran.
DB170305 Trumps seier har at de høyreekstreme har fått vind i seilene, og jeg er redd for at vi kan oppleve mer angrep, trusler og vandalisme, sier Ervin Kohn.
DB170305 ADL melder videre at angrep og trusler mot jødiske organisasjoner og steder øker, og at de er bekymret.
DB170305 Trusler mot skoler ¶
DB170305 TILTALT : Doktor Aasta Midtbø møtte i 1964 for lagretten tiltalt for mordforsøk, innbrudd og trusler .
VG170304 Hvis utfallet av valget er at det ikke blir en endring, frykter mange at det kan føre til vold, trusler og bråk igjen, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder, som følger nordirsk politikk tett.
DB170304 Kamis og familien er langt fra alene om å oppleve vold, trusler og frykt på veien mot et Europa de kanskje aldri vil se : ¶
DB170304 De frykter at angrep og verbale utfall mot pressen fra offisielt hold kan « øke risikoen for vold og trusler mot journalister, undergrave den offentlige tilliten til journalistikken som vaktbikkje, og kan villede offentligheten ved å viske ut skillet mellom feilinformasjon og medieinnhold med verifiserbare fakta ».
DB170304 Selskapet legger ut rapporten hvert år på denne tiden, der de går igjennom fjoråret med tanke på trusler , hendelser, passordlekkasjer og den slags.
BT170304 Får trusler , vil ikke stå frem ¶
BT170304 Etter at russepresidenten ved førstnevnte skole og medlem av bussen, Ole Sebastian Rolland, fredag morgen gikk ut og kommenterte sangen, har han mottatt en rekke trusler .
BT170304 Får trusler , vil ikke stå frem ¶
BT170304 Etter at russepresidenten ved førstnevnte skole og medlem av bussen, Ole Sebastian Rolland, fredag morgen gikk ut og kommenterte sangen, har han mottatt en rekke trusler .
AP170304 På sosiale medier er det satt i gang velregisserte svertekampanjer, hvor fotoshop-manipulerte nakenbilder dukker opp akkompagnert av tusenvis av grove trusler om vold og drap.
AA170304 Pineda skal ha mottatt trusler ukentlig og var i en periode i 2015 en del av et beskyttelsesprogram for journalister.
AA170304 De frykter at angrep og verbale utfall mot pressen fra offisielt hold kan " øke risikoen for vold og trusler mot journalister, undergrave den offentlige tilliten til journalistikken som vaktbikkje, og kan villede offentligheten ved å viske ut skillet mellom feilinformasjon og medieinnhold med verifiserbare fakta ". ( ©NTB ) ¶
AA170304 En tilleggstiltale mot en av dem, en 31-åring, omfatter trusler mot offentlige tjenestemenn.
AA170304 En av dem er også tiltalt for trusler mot to fengselsbetjenter.
FV170303 En 39 år gammel mann er i Lister tingrett for andre gang dømt for en rekke tilfeller av trusler og mishandling av sin tidligere ektefelle.
DB170303 Mannen ble i tingretten også dømt for grov misshandling og grove trusler mot barnets mamma, samt for vold mot offentlig tjenestemann, ifølge TT.
DA170303 EU-samarbeidet står overfor store trusler , men i stedet for å peke på en vei ut av uføret, spriker framtida i alle mulige retninger.
BT170303 I løpet av dagen har han fått en rekke trusler .
BT170303 Han har brukt dagen på å svare media og trusler på sms.
BT170303 Det er trusler både mot meg og mot bussen, sier han.
BT170303 I løpet av dagen har han fått en rekke trusler .
BT170303 Han har brukt dagen på å svare media og trusler på sms.
BT170303 Det er trusler både mot meg og mot bussen, sier han.
AP170303 Alvorlige trusler
AA170303 | Mann pågrepet for trusler mot jødiske sentre i USA ¶
AA170303 Lederen av Vinterfest vil anmelde kamphanene for trusler og mindre skadeverk i morgen.
SA170302 Nå venter hun på å slippe ut av fengsel etter en dom på 9 måneder ubetinget fengsel for vold, trusler og brannstiftelse. 64 sider ¶
DA170302 Wilders har siden et drapsforsøk i 2004 og gjentatte trusler levd med omfattende politibeskyttelse 24 timer i døgnet, og går alltid med skuddsikker vest ute.
AA170302 Dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett omfattet drap med kniv, og i tillegg trusler mot to personer som var til stede der drapet ble begått 13. februar i fjor.
AA170302 " I begge tilfeller er det tale om svært alvorlige trusler om drap.
VG170301 Hun kvier seg for å prate om det, fordi politikere har fått klare råd om ikke å prate om trusler .
VG170301 Det er en mannsperson som er under etterforskning etter straffelovens paragraf 115, som blant annet gjelder trusler mot myndighetspersoner.
SA170301 Hvordan han kan uttale seg om trusler fra meg, er ganske oppsiktsvekkende.
SA170301 Det er ikke trusler å forklare hvilke mulige sanksjoner som kan foreligge.
DN170301 « President Trump ignorerer seriøse trusler mot vår nasjonale sikkerhet fra Russland, som ikke er vår venn, mens han fremmedgjør våre allierte som kjempet mot dette ved vår side og er våre venner i en farlig verden.
DB170301 Han nevnte så den siste ukes trusler mot jøder og vandaliseringen av jødiske gravplasser og skytingen i Kansas i forrige uke, der en amerikansk mann drepte en og såret en indisk mann.
DB170301 « Risikoen for vold og trusler mot Breivik og uro i fengselet er etter lagmannsrettens oppfatning fortsatt klart til stede.
DB170301 Selv om det nå er gått lang tid, mener lagmannsretten at det fortsatt foreligger relativt høy risiko for vold og alvorlige trusler mot Breivik fra andre innsatte.
DB170301 Det har vært mishagsytringer og trusler mot Breivik - blant annet banking i dører og rop når medinnsatte har oppfattet at han har vært i nærheten.
BT170301 Paragrafen om menneskehandel brukes hvis noen gjennom « vold, trusler , misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd » blir tvunget, utnyttet eller forledet til f.eks. å prostituere seg.
BT170301 Paragrafen om menneskehandel brukes hvis noen gjennom « vold, trusler , misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd » blir tvunget, utnyttet eller forledet til f.eks. å prostituere seg.
AP170301 « Nylige trusler mot jødiske sentre og vandalisering av gravplasser, i tillegg til forrige ukes skyteepisode i Kansas, minner oss om at mens vi er en nasjon som er delt politisk, så er vi et land som er forent i vår fordømmelse av hat og ondskap i alle dets stygge former, » sa Trump innledningsvis.
AP170301 Hvordan han kan uttale seg om trusler fra meg, er ganske oppsiktsvekkende.
AP170301 Det er ikke trusler å forklare hvilke mulige sanksjoner som kan foreligge.
AA170301 februar " på grunn av angrep eller trusler om angrep i nabolandsbyer.
AA170301 Trusler og sjikane mot ansatte i barnevernet er selvsagt totalt uakseptabelt, selv om det offentlige systemet kan ha gjort en dårlig jobb.
AA170301 Hvis dette stemmer, mener altså det øverste organet i Idrettsforbundet at udokumenterte trusler , ekstremt press og dobbeltmoral er oppførsel de er godt fornøyd med.
VG170228 - Vi hadde vært i Kabul i litt over en måned, men hadde måttet flytte en del rundt på grunn av trusler mot meg og familien.
DB170228 « Det kan være trusler om at de vet hvor saksbehandlere bor, vet hvor barna til saksbehandlere går i barnehage eller skole.
DB170228 I en undersøkelse Dagbladet har gjort blant 104 barnevernledere kommer det fram at hver tredje barnevernansatt melder at de har fått trusler mot sine egne barn.
DB170228 Han forteller at de har anmeldt flere trusler til politiet.
DB170228 HINDRER ARBEID : Trusler og skremselspropaganda gjør det vanskeligere for barnevernet å gjøre jobben sin, forteller Pål Andreassen, fra Nord-Aurdal kommune.
DB170228 De har nå anmeldt flere trusler til politiet.
DB170228 De ansatte ved Karmøy barnevern er ikke de eneste som får trusler mot barne sine.
DB170228 64 av 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler . 33 barnevernledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170228 64 av 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler .
DB170228 33 barnevernledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170228 Dagbladet har gjennomført en undersøkelse blant barnevernsledere om trusler og sjikane. 104 ( av ca 400 ) har svart, og av disse sier 85 at sosiale medier har gjort det vanskeligere å jobbe i barnevernet. 64 av de 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler. 33 forteller også om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170228 64 av de 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler . 33 forteller også om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170228 42 prosent innen gruppen vernepleier/sosialarbeider oppga at det siste året har vært utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen.
DB170228 33 forteller også om trusler mot de ansattes egne barn.
DA170228 Økningen i vold og trusler var ikke nevnt i budsjettet for 2017.
DA170228 Leder av sistnevnte, Farukh Qureshi, slo nylig alarm i Dagsavisen, hvor han blant annet advarte mot det økende antallet vold og trusler .
DA170228 De ansatte melder om et økende antall voldstilfeller, og trusler .
AP170228 | To pågrepet etter trusler på mottak i Snåsa ¶
AP170228 Flere har forklart at de kom med trusler , og en av dem skal ha truet med kniv eller skrutrekker.
AA170228 | To pågrepet etter trusler på asylmottak i Snåsa ¶
AA170228 | To pågrepet etter trusler på mottak i Snåsa ¶
AA170228 Flere har forklart at de kom med trusler , og en av dem skal ha truet med kniv eller skrutrekker.
VG170227 Vold og trusler økt ¶
DB170227 Siden har det kommet en rekke trusler mot Liv og hennes ansatte fra andre personer.
DB170227 Liv er en av mange i barnevernet som får trusler mot sine egne barn.
DB170227 I en undersøkelse Dagbladet har gjort blant 104 barnevernledere kommer det fram at hver tredje barnevernansatt melder at de har fått trusler mot sine egne barn.
DB170227 Hendelsen føyer seg inn i en rekke antisemittiske trusler i USA den siste tiden, inkludert bombetrusler mot jødiske kultursentre.
DB170227 Hvis du har minoritets bakgrunn og påpeker undertrykkelse står du i fare for å bli kalt sviker og du må nesten regne med hets og trusler .
BT170227 Ledere i kategori 3 og 4 ovenfor kan derfor være i en dobbelt utsatt posisjon : Utsiktene til å oppnå gode langsiktige resultater er ikke gode, samtidig som vilkårene for varsling, og oppdaging av trusler mot bedriften, er bekymringsfulle.
BT170227 En leder som er lydhør og positiv til kritiske tilbakemeldinger, fra interne og eksterne, har større sjanse for kunne håndtere slike trusler .
AA170227 Hendelsen føyer seg inn i en rekke antisemittiske trusler i USA den siste tiden, inkludert bombetrusler mot jødiske kultursentre.
DB170226 I møtet ble det tatt opp at det er en økning i vold og trusler i norske fengsler.
DB170226 « Det kan være trusler om at de vet hvor saksbehandlere bor, vet hvor barna til saksbehandlere går i barnehage eller skole.
DB170226 Til slutt drukner vi i hat, sier Monica, datteren til Ann-Edny Johannessen som drukner i trusler på nettet.
DB170226 TRUSLER : Ann-Edny Johannessen har fått en rekke trusler på nettet.
DB170226 Selv om trusler ble politianmeldt i 2016, har ingen av de fornærmede ennå blitt kontaktet av politiet.
DB170226 Sammen med fotografier av Ann-Edny gjengis bilder av renneløkker, groteske trusler og hatefulle meldinger.
DB170226 Rett før jul kom hun med trusler om å kidnappe barna mine.
DB170226 Hun jobber ikke i barnevernet lengre, men mener at det har vært en for stor aksept for trusler blant barnevernsansatte.
DB170226 Det har alltid vær trusler .
DB170226 Det er en grunn til at barnevernsansatte får så mange trusler .
DB170226 Dermed glemmer vi oss selv og tåler nok langt mer enn det vi burde gjort, sier en tidligere barnevernansatt, som selv har fått trusler .
DB170226 TRUSLER : Ann-Edny Johannessen har fått en rekke trusler på nettet.
DB170226 64 av 104 melder at sosiale medier har bidratt til flere trusler . 33 barnevernledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170226 33 barnevernledere melder om trusler mot de ansattes egne barn.
DB170226 Kanskje spesielt annonser om programmer som skal gjøre PC-en eller mobilen din raskere, sikrere, frigjøre lagringsplass, fjerne trusler eller lignende.
VG170225 Han eksperimenterte i en periode med veksthormoner og steroider, jobben som dørvakt på det legendariske utestedet Headon i Oslo gjorde ham til utelivskonge, men samtidig levde han med konstante trusler .
VG170225 Det er duket for bedrag, svik og trusler av mest håndfaste slag.
VG170225 - Det har vært en negativ utvikling når det kommer til vold og trusler mot betjenter.
SA170225 Klokka 22.30 fredag kveld måtte politiet rykke ut til Nærbø etter meldinger om grove trusler .
SA170225 Etter å ha fått melding om trusler med kniv valgte politiet å bevæpne seg.
SA170225 Ispedd åpenbare feilaktigheter om eksisterende kompetanseordninger ( leger har ikke avtalefestet fire timer fordypning eller full lønn i utdanningspermisjon ), fremkommer dårlige skjulte trusler mot dagarbeiderstatusen.
DA170225 Politiet bevæpnet seg da de fikk meldingene på trusler med våpen.
AP170225 En billettkontroll utartet til slagsmål og trusler på buss i Oslo sentrum.
AA170225 | Mann dømt for trusler og vold mot kona ¶
AA170225 Ifølge dommen truet 46-åringen kona på livet fordi han var sint på henne fordi han skulle sone en dom, som også handlet om vold og trusler mot kona, skriver NRK.
VG170224 Har tre hovedoppgaver : Støtte norske myndigheter med informasjon om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold, framskaffe informasjon og varsle om trusler mot nasjonal sikkerhet, og støtte Forsvarets operasjoner.
DB170224 Han skal ha kommet med verbale trusler , men utover dette ønsker politiet, av hensyn til etterforskningen av saken, ikke å gi flere opplysninger.
DA170224 Der treffer du folk som kommer med trusler av typen : « Jeg veit hvor du bor ».
BT170224 NRK har tidligere skrevet at den omkomne 35-åringen skal ha fått trusler i forkant av brannen.
AP170224 De skal kunne bekjempe trusler i luften, på overflaten og under vann.
AA170224 | Mann pågrepet for trusler i Møre og Romsdal ¶
AA170224 Han skal ha kommet med verbale trusler , men utover dette ønsker politiet, av hensyn til etterforskningen av saken, ikke å gi flere opplysninger.
DB170222 « Statistikk tyder på at ansatte i barnevernsinstitusjoner er en særlig utsatt gruppe da om lag 41 prosent av arbeidstakere innenfor yrkeskategorien 'vernepleier/sosialarbeider' oppgir at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen.
DB170222 Vi ønsker jo ikke å finne noe som helst og vi jobber utfra en visjon om at ingen skal bli utsatt for vold eller trusler på jobb, eller bli syke av å være på på jobb.
DB170222 Særlig omhandler dette trusler eller vold fra ungdommer med en veldig sammensatt problematikk.
DB170222 Med utgangspunkt i de 171 tilsynene, kommer Arbeidstilsynet fram til at det fortsatt er utfordringer knyttet til vold og trusler i barnevernsinstitusjonene.
DB170222 Hovedformålet med tilsynsføringen var å se på hvordan arbeidsgiver jobber med forebygging av vold og trusler mot ansatte.
DB170222 Direktøren sier at risikoen for trusler og vold er økende, og at barnevernsansatte er særlig utsatt.
DB170222 Dagbladet skrev søndag om trusler mot barnevernsansatte på nett.
DB170222 Av Arbeidstilsynets rapport framkommer det at det er en økende risiko for vold og trusler i arbeidslivet.
DB170222 Arbeid som dette medfører økt risko for vold og trusler , med Arbeidstilsynet understreker også at alenearbeid av og til er ønskelig ut fra et miljøterapautisk perspektiv.
DB170222 Aleris har de siste årene jobbet mye med risiko for vold og trusler mot ansatte.
DB170222 - Er trusler og vold mot ansatte et problem for kompetanse og ansettelser ?
DB170222 - Bufdir har over lang tid jobbet systematisk med å forebygge trusler og vold mot ansatte.
DB170222 Jeg ga uttrykk for at jeg håpte Arbeiderpartiet kunne reagere fordi jeg mener det er uakseptabelt at enkeltindivider blir truet på livet og utsatt for forsøk på karakterdrap fordi de ytrer seg om misbruk av velferdsgoder og tar et oppgjør med æreskultur, trusler og hets i Norge.
DA170222 Høsten 2016 besøkte McMaster Norge, og holdt et innlegg på Army Summit i Oslo i regi av Hæren og Atlanterhavskomiteen, for å gi sitt syn på framtidens kriger og trusler .
VG170221 På sitt beste vil et digitalt grenseforsvar stoppe trusler og angrep fra fremmede lands etterretningstjenester og hindre terrorangrep på norsk jord med utenlandsk tilknytning.
DN170221 Tidligere denne måneden snakket DN med politikerne i småbyene Maywood og Santa Ana i California, som nekter å gi etter for presidentens trusler om kutt i pengestøtten.
DB170221 Slik er det kriminelle ungdomsmiljøet : « Fight Club », trusler på sosiale medier og tenåringer som innkrever narkogjeld ¶
AA170221 | Trump fordømmer trusler mot jødiske sentre ¶
AA170220 Forsvaret må ha en god forståelse for trusler og sårbarheter i hele verdikjeden, også de som ligger utenfor Forsvaret, påpeker han.
FV170219 Vold og trusler om vold ¶
FV170219 - Ranerne brukte vold og trusler om vold.
DB170219 « Den som ved vold eller trusler påvirker en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søker å oppnå dette, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år » og « den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av
DB170219 Vedkommende er ikke kjent med den aktuelle tråden, men sier at de verken forsvarer eller støtter opp om trusler .
DB170219 Det ligger også dulgte trusler om at opplysningene om hvor alle disse personene bor og beveger seg som privatpersoner, kan brukes til å oppsøke dem.
DB170219 - Alt i alt gis det uttrykk for ambisjoner om å opprette en nettside som både vil kunne være straffbar etter personopplysningsloven og eventuelt etter straffelovens bestemmelser om trusler og krenkelser av privatlivets fred, sier advokat Jon Wessel-Aas.
AA170219 - Ranerne brukte vold og trusler om vold.
AA170219 Han sa han var blitt utsatt for både vold, drapstrusler og trusler om voldtekt, skriver avisen.
AA170219 Fire menn må mandag møte i Salten tingrett tiltalt for blant annet kidnapping, grove trusler og mishandling av en 18 år gammel mann i Bodø i august i fjor.
VG170218 Nye trusler
VG170218 Digitale trusler , cyberkrig, innblanding i valg, destabilisering og propaganda er bare noe av det de som skal forsvare oss, må forholde seg til.
SA170218 Arbeidsfolkene oppdaget mannen og kvinnen, og det blir slengt flere trusler , forteller Solheim.
FV170218 ARENDAL : Trusler ¶ 02.27 : En person pågrepet ved utested i sentrum grunnet trusler og ordensforstyrrelser.
FV170218 ARENDAL : Trusler ¶ 02.27 : En person pågrepet ved utested i sentrum grunnet trusler og ordensforstyrrelser.
DB170218 Tøffe diskusjoner ¶ Trusler mot den liberale verdensordenen var selve overskriften for sikkerhetskonferansen i München, der også USAs visepresident Mike Pence, Tysklands statsminister Angela Merkel, FN-sjef António Guterres og NATO-sjef Jens Stoltenberg deltok.
DB170218 Det har vært noen trusler , men så fikk jeg snakket med PST, og da roet jeg meg ned.
AA170218 Trusler mot den liberale verdensordenen var selve overskriften for sikkerhetskonferansen i München, der også USAs visepresident Mike Pence, Tysklands statsminister Angela Merkel, FN-sjef António Guterres og NATO-sjef Jens Stoltenberg deltok.
AA170218 - Politiet N-Trøndelag ( @politiNTrondops ) February 18, 2017 ¶ Trusler og stolkasting på hotell ¶
VG170217 - Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trusler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
VG170217 E-sjef Haga Lunde sa til VG i januar at han ikke kan oppfylle kjerneoppdraget, som er å avsløre og stoppe terror og andre trusler mot landet, uten at tjenesten får tilgang til datakommunikasjon over den norske grensen.
VG170217 - Formålet med et digitalt grenseforsvar er å motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet, men det skal ikke rettes mot overvåkning av kommunikasjonen mellom norske borgere, sier Helge Thorheim ( Frp ) til VG.
SA170217 Den 66 år gamle mannen som sendte mailen måtte møte i Stavanger tingrett denne uken, tiltalt for at han ved trusler eller annen rettsstridig atferd skal ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet.
SA170217 Koukalova sier til den russiske avisen Sport-Express at alle har mottatt skriftlige trusler fra russere.
SA170217 Den tsjekkiske landslagstreneren Michal Malek bekrefter at utøverne har mottatt brev med trusler . − Det er riktig.
DN170217 Det å snakke med vårt land med sanksjoner og trusler har ikke hatt og skal ikke ha noen virkning i fremtiden, spesielt ved å innføre restriksjoner mot politikere og andre offentlige personer fra Russland.
DB170217 - Helligdommen var utsatt for trusler .
DB170217 Brevet er en beskrivelse av et dårlig forhold som russerne mener er i deres disfavør, og det inneholder trusler om at samarbeid på viktige områder for Norge er i fare.
DA170217 » Det førte til at 66-åringen ble tiltalt for at han ved trusler eller annen rettsstridig atferd skal ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet.
DA170217 Stavanger tingrett har kommet til at en 66 år gammel mann ikke skal dømmes for trusler mot en dommer i forbindelse med straffesaken mot Merete Hodne. 66-åringen ble frifunnet for å ha kommet med trusler mot en dommer forut for at straffesaken mot Merete Hodne skulle opp i Jæren tingrett.
DA170217 66-åringen ble frifunnet for å ha kommet med trusler mot en dommer forut for at straffesaken mot Merete Hodne skulle opp i Jæren tingrett.
BT170217 Hensikten er å kartlegge og motvirke mulige ytre trusler mot rikets sikkerhet. ( ©NTB ) ¶
BT170217 - Formålet med et digitalt grenseforsvar er å motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet, men det skal ikke rettes mot overvåking av kommunikasjonen mellom norske borgere, sier Helge Thorheim ( Frp ) som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
AP170217 Koukalova sier til den russiske avisen Sport-Express at alle har mottatt skriftlige trusler fra russere.
AP170217 Den tsjekkiske landslagstreneren Michal Malek bekrefter at utøverne har mottatt brev med trusler . − Det er riktig.
AA170217 Hensikten er å kartlegge og motvirke mulige ytre trusler mot rikets sikkerhet. ( ©NTB ) ¶
AA170217 - Formålet med et digitalt grenseforsvar er å motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet, men det skal ikke rettes mot overvåking av kommunikasjonen mellom norske borgere, sier Helge Thorheim ( Frp ) som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
VG170216 NATO-HOVEDKVARTERET, BRUSSEL ( VG ) USAs nye forsvarsminister James Mattis kom til Europa med dulgte trusler om hva som vil skje hvis forsvarsbudsjettene i alliansen ikke øker.
VG170216 Kommentar NATO-HOVEDKVARTERET, BRUSSEL ( VG ) USAs nye forsvarsminister James Mattis kom til Europa med dulgte trusler om hva som vil skje hvis forsvarsbudsjettene i alliansen ikke øker.
VG170216 Flyktningkrise, EU-krise og Brexit, pengeproblemene i sør og de stadig mer potente angrepene mot det etablerte fra nye populistiske partier og bevegelser oppfattes om langt mer akutte trusler og utfordringer enn tredje verdenskrig.
SA170216 Valgdirektoratet opplyste til VG sist helg at det ikke er avdekket konkrete trusler mot deres arbeidsfelt, men at de har høynet sikkerheten " på grunn av trusselbildet ".
DN170216 Valgdirektoratet opplyste til VG sist helg at det ikke er avdekket konkrete trusler mot deres arbeidsfelt, men at de har høynet sikkerheten " på grunn av trusselbildet ".
DB170216 Hans Marius Tessem i Norsis, som jobber med å bevisstgjøre om trusler og sårbarheter på internett, uttalte til Dinside i 2016 at svindlerne bruker utspekulerte metoder som er direkte rettet mot sårbare personer som nylig har blitt forlatt eller har mistet ektefellen, eller har tilbøyelighet til å tro på den store kjærligheten.
DB170216 Nå ser de flere trusler som bygger seg opp : Nedleggelse av lensmannskontorer, sentralisering i helsevesenet, kommunesammenslåing ved tvang, privatisering av havets ressurser - og selvsagt det som oppfattes som ulveromantikk.
DA170216 Vold og trusler
DA170216 Til påstanden om at den økte forekomsten av vold og trusler i norske fengsler blir neglisjert, og at politisk ledelse stadig skyver KDI foran seg, svarer Amundsen følgende : ¶
DA170216 TV 2 har tidligere satt søkelyset på det er blitt mer vold og trusler i norske fengsler.
DA170216 I 2015 ble det registrert 801 trusler og hendelser mellom innsatte og ansatte i norske fengsler.
DA170216 En av hovedutfordringene Qureshi og hans medlemmer opplever er økningen i vold og trusler .
DA170216 Den opplevde økningen i vold og trusler er noe politikerne på toppen må ta med seg, mener Qureshi, som oppfatter at problemet blant annet henger sammen med det mangelfulle innholdet i kriminalomsorgen.
DA170216 * Økning i vold og trusler .
BT170216 I tillegg har NRK skrevet at den omkomne 35-åringen skal ha fått trusler i forkant av brannen.
BT170216 Føllesdal sier mulige trusler mot 35-åringen « ikke er mer sentralt enn andre ting » - og at det er snakk om « antakelser, noe vitner kan ha antydet ».
BT170216 - Vi er til nå ikke kjent med konkrete trusler .
BT170216 Trusler er heller ikke helt unaturlig i det miljøet hun var i, sier Føllesdal.
AA170216 I løpet av etterforskningen har det kommet fram at kvinnen skal ha skyldt penger og mottatt trusler i form av tekstmelding før hun døde i brannen.
VG170215 Forsvarsministerne vil i løpet av dagens møte ta en formell beslutning om å etablere en sentral stab i den italienske byen Napoli, en « hub » som det kalles i NATO, som skal øke alliansens kunnskap og oppmerksomhet om behov og trusler fra områdene i Nord-Afrika og Midtøsten.
SA170215 « Vil vi at egne sikkerhetsmyndigheter skal masseinnsamle data om borgernes kommunikasjon fullstendig løsrevet fra mistanke og individuelle sikkerhetsbekymringer - for å skaffe en database å søke i på jakt etter trusler ?
FV170215 | Fem bofelleskap - 57 beboere - ingen trusler mot naboer ¶
FV170215 Hverken i 2015 eller 2016 er det meldt om trusler eller sjikane mot naboer til rusboliger i Kristiansand.
DN170215 Samtidig vil Stoltenberg fortelle om hva Nato allerede har gjort for å svare på nye trusler i øst og i sør.
DN170215 Når møtet starter, vil Natos militære ledere først gi ministrene en vurdering av hvilke trusler alliansen står overfor, og hva som bør gjøres for å møte disse.
DB170215 Rettspapirer Dagbladet har lest, viser at den etterlyste mannen har 36 dommer, blant annet for omfattende vold, trusler , innbrudd og narkotikaforhold.
DB170215 Dette er et av de første tegnene på potensiell konkret handling fra Mexico i respons til president Trumps trusler mot landet.
DB170215 ( Dagbladet ) : Den meksikanske senatoren Armando Rios Piters lovforslag er et tegn på Mexicos vilje til å svare på Trumps trusler , skriver CNN.
DB170215 I 2002 ble hun dømt i Lund tingrett og Svea hovedrett, for 26 tilfeller av blant annet bedrageri, utpressing, trusler og trakassering i Sverige.
AP170215 Etterretningssoldater prater villig vekk om torturmetoder, dårlig kamuflert som trusler mot dem som ikke føyer seg.
VG170214 Brevet skulle sendes til en kvinnelig fengselsbetjent og inneholdt trusler om å skade, trakassere og sverte fengselsbetjenter, ifølge den svenske avisen Aftonbladet.
VG170214 Politiet gikk til væpnet aksjon mot kjøpesenteret etter at en mann ringte inn trusler mot navngitte personer.
VG170214 Grunnen var en anonym telefonsamtale med trusler mot navngitte personer.
DN170214 Trumps trusler om tollavgifter har alt gjort uopprettelig skade på meksikansk økonomi og sendt pesoen i fritt fall og gjort investorene engstelige.
DN170214 Meksikanerne er lei av Trumps trusler .
DB170214 I løpet av etterforskningen har det kommet fram at kvinnen skal ha skyldt penger og mottatt trusler i form av tekstmelding før hun døde i brannen.
DB170214 RISIKERER LIVET : - Jeg har mottatt direkte trusler fra Taliban, forteller den afghanske kunstneren Malina Suliman i september i fjor.
DB170214 I TRØBBEL IGJEN : Tidligere pastor Helge Fossmo, her i 2005, er nå politianmeldt for trusler mot en kvinnelig fengselsbetjent.
DB170214 ( Dagbladet ) : Den norsksvenske livstidsfangen Helge Fossmo ( 45 ), kjent som Knutby-pastoren, er politianmeldt for trusler mot en kvinnelig fengselsansatt.
DB170214 Mens riksadvokat Tor-Aksel Busch mener trusler mot borgernes liv, helse og frihet som fanges opp av DGF må kunne deles med andre myndigheter, er advokatene like tydelige på at slik informasjon aldri skal brukes som bevis.
DB170214 De siste ukene har det vært høykonjunktur for digitale trusler .
DB170214 Grunnen er manglende sikkerhet, vold og trusler .
BT170214 Han skal ha forsøkt å sjekke henne opp, og påtalemyndigheten mener han reagerte med sinne og trusler da han ble avvist.
AP170214 - Vi lever i en urolig tid med ulike typer trusler fra ulike kanter.
AP170214 Mannen var ifølge avisen allerede fengslet, og skal ha ringt inn trusler mot flere norske byer tirsdag.
AA170214 Ifølge avisen inneholdt brevene trusler om å skade, trakassere og bakvaske flere fengselsbetjenter.
AA170214 I løpet av etterforskningen har det kommet fram at kvinnen skal ha skyldt penger og mottatt trusler i form av tekstmelding før hun døde i brannen.
AA170214 | Mann ringte inn trusler til Norge fra fengsel i Litauen ¶
AA170214 Han skal også ha ringt inn flere trusler rettet mot andre norske byer tirsdag, deriblant Oslo, skriver Moss Avis.
AA170214 - Bakgrunnen for aksjonen var konkrete trusler mot senteret ved Mosseporten der den som fremsatte truslene skulle skade folk.
AA170214 - Trusler
AA170214 | Mann ringte inn trusler til Norge fra fengsel i Litauen ¶
AA170214 Han skal også ha ringt inn flere trusler rettet mot andre norske byer tirsdag, deriblant Oslo, skriver Moss Avis.
AA170214 - Bakgrunnen for aksjonen var konkrete trusler mot senteret ved Mosseporten der den som fremsatte truslene skulle skade folk.
AA170214 | Bare Kina kan få slutt på Nord-Koreas trusler
VG170213 På generelt grunnlag kan jeg si at dette er kjente trusler og problemstillinger.
DB170213 Media er om dagen full av nyheter om « digitale » trusler mot vår sikkerhet og vårt demokrati.
AA170213 De oppmøtte viste sin misnøye med det de oppfatter som fiendtlighet fra den nye amerikanske presidenten, blant annet Trumps planer om en mur ved Mexico-grensen, trusler om straffetoll på mexicanske varer og løfter om å deportere millioner av innvandrere fra USA.
AA170213 - En giftig blanding av trusler om deportasjon og politiovergrep har tvunget over 600.000 afghanske flyktninger i Afghanistan til å dra hjem i 2016, heter det i rapporten.
VG170212 Han oppfordrer lederne i begge kamre i nasjonalforsamlingen til å styrke russiske familiers rett til å leve uten vold og trusler , i stedet for å svekke den.
VG170212 - Vi trenger nye verktøy for å håndtere digitale trusler .
DN170212 President Donald Trumps trusler om massedeportering av illegale innvandrere sprer frykt blant papirløse barn og unge i California.
DB170212 « Vil vi at egne sikkerhetsmyndigheter skal masseinnsamle data om borgernes kommunikasjon fullstendig løsrevet fra mistanke og individuelle sikkerhetsbekymringer - for å skaffe en database å søke i på jakt etter trusler ?
DB170212 Han vil at informasjon om trusler mot borgernes liv, helse og frihet skal kunne deles med andre myndigheter : ¶
DB170212 Cyberangrep og terrorisme er høyst reelle trusler som myndighetene må være i stand til å bekjempe.
AP170212 Demonstrantene viste sin misnøye med det de oppfatter som fiendtlighet fra den nye amerikanske presidenten, blant annet Trumps planer om en mur ved Mexico-grensen, trusler om straffetoll på mexicanske varer og løfter om å deportere millioner av innvandrere fra USA.
VG170211 Fransk luftfart økte samtidig oppmerksomheten på potensielle trusler fra privatfly og droner i det nasjonale luftrommet.
VG170211 Men det er ingen identifiserte trusler mot vårt arbeid per i dag, understreker han.
VG170211 - Det er ikke avdekket konkrete trusler mot vårt arbeidsfelt, men vi har et høyere fokus på sikkerheten på grunn av trusselbildet, sier Bjørn Berg, direktør i Valgdirektoratet, til VG.
SA170211 Utvekslingen av trusler og advarsler mellom president Hassan Rouhani i Teheran og Trump i Washington nådde nye høyder fredag.
SA170211 Rouhani har også kalt Trump en " nybegynner ", som kommer med " absurde " trusler .
DN170211 Utvekslingen av trusler og advarsler mellom president Hassan Rouhani i Teheran og Trump i Washington nådde nye høyder fredag.
DB170211 Utvekslingen av trusler og advarsler mellom president Hassan Rouhani i Teheran og Trump i Washington nådde nye høyder fredag.
DB170211 Rouhani har også kalt Trump en « nybegynner », som kommer med « absurde » trusler .
BT170211 Kvinnen levde i en årrekke i et ekteskap preget av vold, trusler og trakassering.
AP170211 Utvekslingen av trusler og advarsler mellom president Hassan Rouhani i Teheran og Trump i Washington nådde nye høyder fredag.
AP170211 Rouhani har også kalt Trump en « nybegynner », som kommer med « absurde » trusler .
AP170211 Valgdirektoratet opplyser til VG at det ikke er avdekket konkrete trusler mot deres arbeidsfelt, men at de har høynet sikkerheten « på grunn av trusselbildet ».
AP170211 Men det er ingen identifiserte trusler mot vårt arbeid pr. i dag, sier Berg.
AA170211 Utvekslingen av trusler og advarsler mellom president Hassan Rouhani i Teheran og Trump i Washington nådde nye høyder fredag.
AA170211 Rouhani har også kalt Trump en " nybegynner ", som kommer med " absurde " trusler .
AA170211 Valgdirektoratet opplyser til VG at det ikke er avdekket konkrete trusler mot deres arbeidsfelt, men at de har høynet sikkerheten " på grunn av trusselbildet ".
AA170211 Men det er ingen identifiserte trusler mot vårt arbeid per i dag, sier Berg.
VG170210 Les også : Politico : Ivanka stoppet kontroversiell homo-ordre ¶ Trusler ¶ - " Ett Kina-politikken ", det politiske grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA, kan ikke reforhandles, svarte det kinesiske utenriksdepartementet.
VG170210 Formålet er å øke E-tjenestens kapasitet til å innhente utenlandsetterretning, for å motvirke cyberangrep og andre ytre trusler mot nasjonal sikkerhet.
VG170210 Forslaget vil gi E-tjenesten tilgang til all elektronisk kommunikasjon til og fra Norge for å kartlegge og bekjempe ytre trusler mot rikets sikkerhet.
VG170210 Bekjempe trusler utenfra ¶
VG170210 - De fleste som kommer til oss er traumatisert etter å ha levd med tvang, trusler og ofte vold.
FV170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
DN170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
DB170210 I Nordre Vestfold tingrett i fjor høst ble mannen dømt til fire og et halvt års fengsel, blant annet for trusler og snikfotografering av unge jenter i Horten og Tønsberg.
DB170210 I september i fjor ble Valen dømt til 21 dagers fengsel i Oslo tingrett for trusler mot offentlige tjenestemenn, og for å ha vært i besittelse av et plombert våpen på offentlig sted.
BT170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
BT170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
BT170210 I 2007 ble han overført til Ila sikringsanstalt, og i 2010 og 2015 ble han dømt for trusler og vold mot offentlig tjenestemann.
AP170210 Tegner bilde av alvorlige trusler
AP170210 Det er enorme trusler mot landet vårt.
AA170210 Regjeringen har kommet med motargument om at forbudet holder potensielle trusler ute og at det ikke er i strid med loven.
AA170210 Rouhani anklager Trump en " nybegynner ", som kommer med " absurde " trusler .
AA170210 - Vi ønsker ingen spenninger, vi er ingen trussel, men vi kan ikke tolerere trusler og manglende respekt, sa Rouhani da han talte i Teheran fredag.
AA170210 I Nordre Vestfold tingrett i fjor høst ble mannen dømt til fire og et halvt års fengsel, blant annet for trusler og snikfotografering av unge jenter i Horten og Tønsberg.
VG170209 Han hadde koblinger til tunge kriminelle, og er selv straffedømt for vold, trusler og narkotika.
SA170209 | Ansatt i Lund har fått trusler etter utspill fra sykepleierforbundet ¶
SA170209 Nå forteller kommunalsjefen i Lund om trakassering og trusler etter utspillet.
SA170209 Frp-statsråder forsøker å kneble kritisk presse ved trusler om boikott og stadige utfall som undergraver medienes troverdighet, mener Arbeiderpartiet ¶
DN170209 Politikerne i småbyene Maywood og Santa Ana i California nekter å gi etter for president Donald Trumps trusler om kutt i pengestøtten.
DB170209 Valen var tiltalt for trusler mot offentlige tjenestemenn, og for å ha vært i besittelse av et plombert våpen på offentlig sted.
DB170209 - Han er sterkt uenig i at han har framsatt trusler , og det er uforståelig at noen skal puttes i spjeldet for å legge ut bilder på Facebook, sa Valens forsvarer, John Kristian Elden til NTB da dommen forelå i fjor.
DB170209 ( Dagbladet ) : I september i fjor ble komiker og Melodi Grand Prix-aktuelle Kristian Valen ( 42 ) dømt til 21 dagers fengsel i Oslo tingrett for trusler mot offentlige tjenestemenn, og for å ha vært i besittelse av et plombert våpen på offentlig sted.
DA170209 Mens tidligere amerikanske presidenter som George Bush senior og junior, Bill Clinton og Barack Obama alle søkte allianser med sine allierte for å ta seg av det de anså som trusler , kjører Trump et sololøp, og vil vanskelig kunne samle koalisjoner bak seg.
AA170209 Det ble ikke funnet bomber på togene som torsdag ble utsatt for trusler i Sverige.
VG170208 « Dette har hendt mandag til fredag denne uken : Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling », skriver han.
VG170208 « Dette har hendt mandag til fredag denne uken : Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler , vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling », skriver han.
DN170208 Han sa videre at presidenten i USA har rett til å vurdere trusler mot nasjonal sikkerhet, og at de sju landene var på lista på grunn av avgjørelser tatt i Kongressen og av Trumps forgjenger, president Barack Obama, de siste to årene.
DB170208 Flentje framholdt videre at presidenten i USA har rett til å vurdere trusler mot nasjonal sikkerhet.
AP170208 Han sa videre at presidenten i USA har rett til å vurdere trusler mot nasjonal sikkerhet, og at de sju landene var på lista på grunn av avgjørelser tatt i Kongressen og av Trumps forgjenger, president Barack Obama, de siste to årene.
AA170208 Han sa videre at presidenten i USA har rett til å vurdere trusler mot nasjonal sikkerhet, og at de sju landene var på lista på grunn av avgjørelser tatt i Kongressen og av Trumps forgjenger, president Barack Obama, de siste to årene.
VG170207 Valen måtte møte i retten tiltalt for trusler mot politiet og besittelse av en våpenkopi.
VG170207 Den omtalte natten endte med at Kristian Valen ble pågrepet og siktet for trusler mot politifolk som ankom stedet etter at Kristian Valen hadde tatt bilder av politifolkene og lagt de ut på sosiale medier.
VG170207 Der oppfordret Khamenei iranere til å svare på Trumps trusler når landet markerer årsdagen for den iranske revolusjonen i 1979 på fredag, melder Reuters.
VG170207 februar og vise Irans holdning mot slike trusler , sa Khamenei.
VG170207 Det har vært trusler mot retten den siste uken, får VG opplyst.
DB170207 Der forteller Spitznogle om flere rystende episoder, som involverte både blotting, trusler og innbruddsforsøk : ¶
AP170207 - Dette har hendt mandag til fredag denne uken : Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling, skriver han.
AP170207 - Dette har hendt mandag til fredag denne uken : Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler , vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling, skriver han
AP170207 De skal kunne bekjempe trusler i luften, på overflaten og under vann.
AP170207 | Trusler om statlig kontroll kan gjøre underverker for skolene Mattis Månum Pettersen ¶
VG170206 Russland har sendt ut et stort antall tekst- og talemeldinger via telefon for å spre sjikane og trusler . et eksempel på dette er en hendelse fra november 2015 der tusenvis av polske soldater og militæransatte ble oppringt fra et russisk telefonnummer ¶
VG170206 I tillegg til digitale trusler mener Etterretningstjenesten at terrortrusselen fra militante islamister fortsatt er betydelig.
VG170206 I rapporten lister Etterretningstjenesten opp flere eksempler på ulike digitale trusler : ¶
VG170206 Digitale trusler
VG170206 « Aktivitetene til de hemmelige tjenestene kan omfatte avsløringer, lekkasjer, planting og spredning av desinformasjon, og trusler mot navngitt personell », skriver E-tjenesten.
DN170206 Den økte politiske spenningen mellom Russland og Vesten innebærer i tillegg at aktiviteten i større grad vil støtte oppunder ulike former for press eller trusler .
DB170206 Trusler
DB170206 Den økte politiske spenningen mellom Russland og Vesten innebærer at aktiviteten i større grad vil støtte opp under ulike former for press og trusler », heter det i rapporten.
BT170206 Der ga hun uttrykk for en helt annen situasjon : at hun var utsatt for familievold og trusler - og at mannen tvang henne til å selge sex.
BT170206 Den angivelige tvangsprostitusjonen skal ha foregått i en leilighet i Bergen i nesten hele 2015, fra januar til november, ifølge tiltalen ved bruk av vold og trusler .
AP170206 De manipulerer sosiale medier, kaprer profiler, infiltrerer vennenettverk og sender ut tekstmeldinger for å spre sjikane og trusler .
AP170206 Øverst på agendaen i årets rapport sto Russland og digitale trusler og angrep mot Norge.
AP170206 Også sjikane og trusler gjennom masseutsending av tekst- og talemeldinger via telefon er virkemidler som går igjen.
AP170206 Ifølge E-tjenesten fører den politiske spenningen mellom Norge og Russland til at aktiviteten i større grad vil støtte opp under ulike former for press og trusler .
AP170206 De manipulerer sosiale medier, kaprer profiler, infiltrerer vennenettverk og sender ut tekstmeldinger for å spre sjikane og trusler .
AP170206 - Det er viktig at alle disse momentene kommer frem, at vi får en god prosess og det er ekstremt viktig at vi får ivaretatt personvernet på den aller beste måten som er mulig gitt de utfordringene landet står overfor med trusler i det digitale rom, sier han.
AP170206 Digitale trusler får et markant sterkere søkelys i Fokus 2017, årets ugraderte vurdering fra Forsvarets etterretningstjeneste, enn i tidligere rapporter.
AA170206 | Bevæpnet seg etter melding om trusler
VG170205 - Jeg mottok trusler .
AA170205 Mannen er siktet for trusler .
AA170205 I tillegg er tre menn siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det, og én mann er fra før siktet for grove trusler .
AA170205 En mann er pågrepet og siktet for trusler i tilknytning til drapet på en 31-årig mann i Asker i januar i år.
VG170204 Mannen er siktet for trusler , og sitter fortsatt i arresten på politihuset.
AP170204 Metodene sikkerhetspolitiet brukte var blant annet press og trusler også mot familien.
VG170203 Irans utenriksminister Javad Zarif svarte deretter på Twitter at Iran « aldri tar initiativ til krig » til tross for å bli utsatt for det han mener er amerikanske trusler .
VG170203 - Angriperen uttrykte trusler og en soldat åpner ild for å beskytte seg mot aggresjonen, sier Cadot.
VG170203 Politiet har utarbeidet en siktelse på tvangsarbeid, og det er da klart at elementer som trusler , tvang og vold er en del av saken.
AP170203 Irans utenriksminister Javad Zarif svarte deretter på Twitter at Iran " aldri tar initiativ til krig " til tross for å bli utsatt for det han mener er amerikanske trusler .
AP170203 Teknologiutviklingen gjør at Ula-klassens egenskaper, som er basert på et 80-tallsdesign og datidens teknologi, på sikt ikke vil være tilstrekkelig mot moderne, høyteknologiske trusler .
AA170203 Irans utenriksminister Javad Zarif svarte deretter på Twitter at Iran " aldri tar initiativ til krig " til tross for å bli utsatt for det han mener er amerikanske trusler .
AA170203 I løpet av de siste 30 - 40 årene har dette endret seg, både når det gjelder rettigheter og anerkjennelse, men fortsatt er det eksempler på diskriminering av samer og trusler mot samiske næringer.
FV170202 Retten viser også til at 39-åringen har etablert et regime som var preget av vold, trusler og krenkelser, og at sønnen ikke visste når han kunne bli utsatt for nye overgrep.
DB170202 Politiet mistenker at den siktede 25-åringen kom med trusler mot avdøde i forkant av drapet, men ingen i politiet ønsker å gå ut med ytterligere detaljer rundt dette nå, ettersom etterforskningen fremdeles er i en tidlig fase.
DB170202 Mannen, som bor på Romerike, er siktet for grove trusler mot avdøde, og ble i Oslo tingrett i går fengslet i to uker med full isolasjon.
DB170202 Samtidig er det startet etterforskning omhandlende grove trusler .
DB170202 - Da fikk jeg en enorm mengde med kommentarer og til og med noen trusler .
BT170202 TRUET : Bloggeren Eivind Berge i Bergen Tingrett i forbindelse med saken mot ham i 2012 hvor han var siktet for trusler mot polititjenestemenn, etter at han skrev på bloggen sin at han planla å drepe politifolk.
AP170202 To av de siktede er siktet for drapet, de andre for medvirkning eller for å ha fremsatt grove trusler : ¶
DN170201 PST peker også på trusler knyttet til det norske samarbeidet med forsvarsalliansen Nato ( North Atlantic Treaty Organization ) og Norges rolle i de arktiske områdene.
DN170201 PST peker i rapporten på at en rekke norske myndighetspersoner er utsatt for trusler og trakassering, men forventer ingen endring i trusselbildet tilknyttet slike saker i 2017.
DN170201 Trusler mot næringslivet ¶
BT170201 I et brev til EUs stats- og regjeringssjefer nevner Tusk en rekke trusler som gjør EUs situasjon « farligere enn noen gang før ».
AP170201 Stena Lines pressesjef Jesper Waltersson sier det ikke har kommet inn noen trusler mot fergen.
AP170201 I et brev til EUs stats- og regjeringssjefer nevner Tusk en rekke trusler som gjør EUs situasjon " farligere enn noen gang før ".
DB170131 Mannen, som er i 20-årene, er siktet for grove trusler .
DB170131 Jeg sa fortida hadde innhenta meg og at det dreide seg om trusler fra 90-tallet.
DB170131 Cappelen svarte nei, men da retten ble satt igjen i Oslo tingretts sal 250 etter lunsj, ville Cappelen ta opp ballen med trusler .
DB170131 Cappelen blir også spurt om han har blitt utsatt for trusler og ubehagelige opplevelser eller om han selv har truet leverandører.
DB170131 Men når du har nådd så langt i det norske samfunnet at du har blitt justisminister, forventer vi en mer forsiktig omgang med trusler .
AP170131 Men æresvold kan ta mange former og utøves både fysisk og psykisk ved trusler og sterk sosial kontroll.
AP170131 I Sverige er det anslått at hundre tusen ungdommer lever under trusler om æresvold, blant annet fordi de ikke fritt kan velge sin partner.
AP170130 » Lederen for moskeen som ble rammet i går kveld, Yangui, forteller at det ikke har vært noen trusler i det siste.
AP170130 » Lederen for moskeen som ble rammet i går kveld, Yangui, forteller at det ikke har vært noen trusler i det siste.
AP170130 Men nå har han brutt med et liv som etter hvert besto av pengejakt, rus, trusler , vold og tøffere konkurranse om å selge hasj og marihuana.
AP170130 - Det har til alle tider vært vold og trusler og interne oppgjør i narkotikamiljøer.
FV170129 KRISTIANSAND : Bortvises fra sentrum ¶ 02.10 : En mann ble bortvist fra sentrum etter trusler mot og krangel med dørvakter i Tollbodgata.
AP170129 | Ran, ransforsøk og trusler med knust flaske ¶
AP170129 De fant ikke noen pistol, men mannen er siktet for trusler og ordensforstyrrelser.
DB170128 Politiadvokat Jens Johannes Andenæs bekrefter at det har vært en konflikt mellom avdøde og de siktede Rock Machine-medlemmene, men sier han ikke ønsker å kommentere hva politiet vet om konkrete trusler .
DB170128 Avdøde skal også ha kommet med trusler mot familiemedlemmer av disse mennene, og han skal ha skrevet at han hadde plassert en bombe i bilen til en av dem.
DB170128 45-åringens advokat, Skjalg Andersen vil ikke kommentere opplysninger om trusler som skal ha vært rettet mot hans klient, men sier at klienten ikke erkjenner straffskyld.
DB170128 TRUSLER : Advokat Knut Skaslien i Norsk Journalistlag skriver i en tekstmelding at « TV 2s ulike tilbud og trusler blir håndtert med individuelle vurderinger og råd ».
DB170128 Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, sier at de overhodet ikke har kjennskap til påstandene om trusler , som NJs advokat nevner.
DB170128 FOTO : Bjørn Langsem / Dagbladet ¶ TRUSLER : Advokat Knut Skaslien i Norsk Journalistlag skriver i en tekstmelding at « TV 2s ulike tilbud og trusler blir håndtert med individuelle vurderinger og råd ».
DB170128 - Inntil videre har jeg ingen annen kommentar enn at TV 2s ulike tilbud og trusler blir håndtert med individuelle vurderinger og råd til våre medlemmer, skriver han.
DB170128 - Trusler
DB170128 Et slikt skjold vil forrykke den kjernefysiske balansen i USAs og Natos favør, og dermed gi dem muligheten til å utøve press via trusler mot russerne.
VG170127 IOM beskriver også hvordan flyktninger som har kommet ut av Mosul forteller om grusomme straffer og stadig trusler mot lokalbefolkningen.
DN170127 Ettersom Tesla holder til i Palo Alto i California, kan Trumps trusler om økt importskatt være en velsignelse for produsenten av elbiler og energilagringsenheter.
DB170127 Selv om « dommedagsklokka » peker på økt nasjonalisme og uttalelser fra USAs nyinnsatte president Donald Trump som store trusler , håper Gorbatsjov det er lys i enden av tunnelen.
DB170127 Det er kjent at unge kan utsettes for trusler som menneskehandel og overgrep i løpet av sin tid i mottak.
BT170127 Politiadvokat Harald Bilberg bekrefter overfor BT at mannen er siktet for trusler i forbindelse med det angivelige rakettopptrinnet.
BT170127 Ifølge Jaffery er trusler mot deres bussjåfører noe som « skjer fra tid til annen », gjerne knyttet til rus.
BT170127 Ifølge Bilberg inneholder tiltalen 25 poster, blant annet trusler , vold, narkotika og bæring av kniv.
BT170127 Fredag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett, siktet for flere trusler samt utagering mot politibetjentene som kom for å rydde opp i situasjonen.
VG170126 Stor oversikt : Over 100 døde i påsatte branner ¶ 43-åringen var i alt tiltalt for ti punkter som blant annet omfattet trusler , vold, bruk av narkotika, skadeverk og frihetsberøvelse.
DB170126 Cappelen meldte om et « helvete på jobb med trusler og utpressing » : - En totalt uberegnelig fyr ¶
DB170126 Antall minutter før midnatt, som baseres på målinger av grad av trusselen for atomkrig, miljø og teknologiske trusler mot menneskeheten, blir jevnlig oppdatert.
DB170126 Cappelen meldte om et « helvete på jobb med trusler og utpressing » : - En totalt uberegnelig fyr ¶
AP170126 Ifølge VG, som referer fra bloggen MC- & gjengkriminalitet, som er drevet av tidligere MC-kriminelle og gjengmedlemmer, skal norsk-iraneren ha kommet med en rekke trusler etter å ha blitt kastet ut av klubben.
SA170125 Mottaket har tidligere mottatt trusler , og politiet etterforsker nå om sprengladningen kan ha sammenheng med dette. ( ©NTB ) ¶
SA170125 Vidar Løfshus tok ikke ut Northug til Falun - nå får han hets og trusler .
SA170125 Det får flere skiinteresserte til å rase, og Løfhus har mottatt hets og trusler i etterkant av uttaket, skriver VG.
FV170125 Vidar Løfshus tok ikke ut Northug til Falun - nå får han hets og trusler .
FV170125 Det får flere skiinteresserte til å rase, og Løfhus har mottatt hets og trusler i etterkant av uttaket, skriver VG.
DN170125 Donald Trumps trusler om å ta Iraks olje vekker sterke reaksjoner.
DB170125 Conway sier hun har fått trusler de siste dagene, og Secret Service bekrefter overfor CNN at de har økt tilstedeværelsen rundt Donald Trumps rådgiver.
DB170125 Han oppfordrer samtidig lederne i begge kamre i nasjonalforsamlingen til å « styrke russiske familiers rett til å leve uten vold og trusler » i stedet for å svekke den.
DB170125 ¶ SKAL HA BLITT TRUET : Mot slutten av 2012 skriver Gjermund Cappelen en melding til Eirik Jensen der han sier det er et « helvete på jobb med trusler og utpressing » og at han trenger hjelp.
DB170125 Spesialenheten mener Cappelen har mottatt trusler i denne perioden mot slutten av 2012.
DB170125 Der skriver Cappelen at det er et « helvete på jobb med trusler og utpressing » og at han må ha hjelp.
DB170125 - Snakker dere om trusler og andre ting under møtet på Kløfta ?
DB170125 - Mottok trusler
DB170125 - Det vet jeg ikke, men jeg har håndtert trusler i hele min karriere.
BT170125 Donald Trumps trusler om å ta Iraks olje vekker sterke reaksjoner.
BT170125 Donald Trumps trusler om å ta Iraks olje vekker sterke reaksjoner.
BT170125 Vidar Løfshus tok ikke ut Northug til Falun - nå får han hets og trusler .
BT170125 Det får flere skiinteresserte til å rase, og Løfhus har mottatt hets og trusler i etterkant av uttaket, skriver VG.
AP170125 Mottaket har tidligere mottatt trusler , og politiet etterforsker nå om sprengladningen kan ha sammenheng med dette.
AP170125 Leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, har tidligere sagt at det skal ha vært utvekslet trusler mellom avdøde og de to siktede i saken.
AP170125 Leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, har tidligere sagt at det skal ha vært utvekslet trusler mellom avdøde og de to siktede i saken.
AP170125 Vidar Løfshus tok ikke ut Northug til Falun - nå får han hets og trusler .
AP170125 Det får flere skiinteresserte til å rase, og Løfhus har mottatt hets og trusler i etterkant av uttaket, skriver VG.
FV170124 Økningen er størst når det gjelder mindre tyverier fra butikk og trusler .
FV170124 Jeg mener at dette ikke strider mot partiets vedtekter, og jeg har ikke kommet med trusler eller hets i innleggene.
DB170124 31-åringen som senere ble drept, skal ifølge VG ha utvekslet trusler med to menn før de to dro hjem til ham, der slåsskampen fant sted.
SA170123 I tillegg er han blant annet tiltalt for en rekke andre tilfeller av annen vold mot kvinnen samt for grove trusler .
DN170123 Trumps trusler om handelskrig.
DB170123 Bakgrunnen for besøket skal ha vært gjensidige trusler i et kriminelt miljø i Oslo.
DB170123 Lokale aktivister som ønsker å ta opp menneskerettighetsrelaterte saker står ofte ovefor trusler , trakassering og gjengjeldelse.
DB170123 Flere ofre har også beskrevet psykiske overgrep over lange perioder i isolat og gjentatte trusler om tortur og død.
DB170123 Dette var et meget kritisert valg, preget av trusler og vold.
BT170123 » At hun også har mottatt trusler , burde være unødvendig å nevne.
AP170123 Bakgrunnen for besøket skal ha vært gjensidige trusler i et kriminelt miljø i Oslo.
FV170122 En person anmeldes også for forsøk på vold og trusler mot politiet.
AP170122 Bloggeren Sophie Elise Isachsen fikk trusler mot seg i forbindelse med en kommentar om Mannegruppa Ottar ¶
AP170122 Bloggeren Sophie Elise Isachsen fikk trusler mot seg i forbindelse med en kommentar om Mannegruppa Ottar ¶
DB170121 Snikende trusler blir møtt med tiltak, men ikke gode og omfattende nok.
BT170121 Nå sitter han i arresten i Haugesund, siktet for trusler mot politiet og skadeverk på syv biler, sier operasjonsleder Hansen.
AP170121 Mange spør seg om hva det betyr for resten av verden, og mange politikere tolker det som trusler om handelskrig.
AP170121 Etter flere timer med samtaler med flere afrikanske ledere og trusler om militærintervensjon, har Yahya Jammeh godtatt å fratre etter 22 år som Gambias president.
AP170121 Kunngjøringen kom etter flere samtaler med afrikanske ledere og trusler om militærintervensjon.
AP170121 Den konfronterende holdningen Trump har vist overfor Kina med trusler om høyere toll og tariffer, uroer også Soros.
AP170121 - Vi kan ikke ha det sånn i Norge at barn lever med trusler og dødsangst.
BT170120 FORFULGT : Han styrte meg med vold og trusler , deretter kom han etter meg, forteller Vigdis-Elise om sin eksmann.
BT170120 - Han styrte meg med vold og trusler , og da jeg flyktet kom han etter meg.
AP170120 | Verden frykter Trumps trusler om handelskrig ¶
AP170120 En av sakene hun førte for retten handlet om en mann i 20-årene som ble dømt for flere voldsepisoder og trusler mot ekskjæresten sin.
DB170119 Noen omhandler trusler mot hjemmepleiere, andre omhandler bruk av narkotika.
DB170119 Til Bergensavisen har Ahlquist beskyldt advokatfirmet for trusler og svindelforsøk.
DB170119 Dette er ikke svindel, trusler , hets eller sjikane fra vår side.
DB170119 - Ikke trusler
AP170119 - Han styrte meg med vold og trusler , og da jeg flyktet kom han etter meg. 1100 draps- eller voldstruede nordmenn lever på hemmelig adresse, såkalt kode 6.
AP170119 | - Han styrte meg med vold og trusler , og da jeg flyktet, kom han etter meg...
DN170118 Påtroppende president Trump har på sin side raslet med sablene overfor Kina allerede, både med trusler om forhøyede tolltariffer på import fra Kina og amerikansk revurdering av den nåværende « ett Kina»-politikken, der USA anerkjenner at Taiwan er en del av Kina.
DB170117 Vi ser at problemet med å danne felles rekker for å bekjempe terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikasmugling, andre trusler , dette problemet har blitt systemisk, sa Lavrov.
DB170117 I brevet skal en av de kriminelle som blir nevnt i en av sakene som skal tas opp i retten, komme med klare trusler mot Cappelen og hans forsvarer.
DB170117 Flere trusler enn noen gang mot Trumps store dag ¶
DB170117 - Flere trusler enn noen gang ¶
DB170117 - Etterretningstjenestene forteller at det er flere trusler fra ulike retninger enn noen gang, sa Blunt til den amerikanske storavisa New York Times i slutten av desember.
SA170116 I 2014 skrev også konserntillitsvalgte på hans arbeidsplass en rapport om frykt, trusler , utskjelling, beskyldninger og sjikane.
SA170116 I 2014 skrev også konserntillitsvalgte på hans arbeidsplass en rapport om frykt, trusler , utskjelling, beskyldninger og sjikane ( krever innlogging ).
DB170116 I brevet skal en av de kriminelle som blir nevnt i en av sakene som skal tas opp i retten, komme med klare trusler mot Cappelen og hans forsvarer.
DB170116 - Det er allerede kjent at Cappelen har vært utsatt for trusler og at denne saken i seg selv er farlig for ham.
AP170116 Det er trolig ikke grunn til å være spesielt redd, selv om planene førte til skarpe reaksjoner fra russisk side, og til og med trusler om at Værnes ville bli et atomvåpenmål.
AP170116 Antagelig handlet det mest om å skape bråk om saken, snarere enn reelle trusler .
DN170115 Myndighetene kjenner ikke til noen konkrete trusler mot innsettelsen, men forbereder seg på det meste.
SA170114 Handlinger som blir trukket frem var tyveri, isolering, trusler , tvang, mobbing, seksuelle overgrep, straff og nekting av mat.
AP170114 Han beskrev da en forferdelig tid i fangenskap med trusler om halshugging, utsulting og fysisk og psykisk terror.
AP170114 Trusler om halshugging ¶
DB170113 Han slapp seg motvillig ned igjen til hovedfeltet og ble overøst av ukvemsord og trusler fra rittets mektigste mann : ¶
DB170113 Jensen har i flere år bodd på skjult adresse på grunn av trusler fra kriminelle miljøer.
DB170113 MC-klubber, gjengkriminelle, mafia, trusler og bestillinger av mord.
BT170113 | Dømt for trusler mot journalist i Fanaposten ¶
BT170113 Mannen er dømt for ni tilfeller av narkotikaovertredelser, ett tilfelle av ruspåvirket kjøring uten førerkort, to tilfeller av bæring av våpen, i tillegg til trusler .
BT170113 En 30 år gammel mann er dømt for trusler mot en journalist i Fanaposten.
BT170113 Da han kom med trusler , anmeldte jeg saken til politiet.
BT170113 Regjeringen står foran tunge avveininger, men har ingen grunn til å la seg skremme av russernes trusler . | - Det blir viktig å levere der lensmannskontorene legges ned ¶ 17 lensmannskontorer i Vest politidistrikt legges ned.
FV170112 Har rømt tidligere ¶ 47-åringen ble i fjor dømt til ett års fengsel for vold, trusler og en rekke andre straffbare forhold.
DB170112 I brevet skal en av de kriminelle som blir nevnt i en av sakene som skal tas opp i retten, komme med klare trusler mot Cappelen og hans forsvarer.
DB170112 Vi fikk vite om trusler mot elevene, og læreren ble karakterisert som vanskelig og uforutsigbar, sier rektoren og viser til dommen hvor dette beskrives.
DB170112 Jensen bodde på skjult adresse på grunn av trusler fra kriminelle miljøer - og Spesialenheten betviler ikke at han var truet - men oppga altså adressen sin i ulike sammenhenger.
DB170112 Jensen forklarer i dag i retten at han har hatt behov for kontanter liggende i tilfelle han på grunn av trusler eller liknende plutselig må dra avgårde, og ikke etterlate seg elektroniske spor.
AP170112 70-åringen fastholdt at frihandelsavtaler som TPP - og en tilsvarende avtale med EU kjent som TTIP - utgjør klare trusler mot amerikanske arbeidsplasser.
AP170112 I tillegg til Taliban er det særlig to trusler mot sikkerheten i landet.
AP170112 70-åringen fastholdt at frihandelsavtaler som TPP - og en tilsvarende avtale med EU kjent som TTIP - utgjør klare trusler mot amerikanske arbeidsplasser.
AP170112 Trusler om, eller bruk av, økonomiske sanksjoner er blitt et mektig våpen i Kinas utenrikspolitikk.
AP170112 Rapporten dokumenterer hvordan Russlands forsøk på å påvirke Sverige på ulike måter gjennom falske nyheter, desinformasjon, forfalskninger og militære trusler har økt siden konflikten om Krim-halvøya i 2014.
AP170112 Rapporten dokumenterer hvordan Russlands forsøk på å påvirke Sverige på ulike måter gjennom falske nyheter, desinformasjon, forfalskninger og militære trusler har økt siden konflikten om Krim-halvøya i 2014.
FV170111 Ifølge Jensen ønsket ikke Cappelen å hjelpe « Nordlandsmafiaen », noe som førte til at Cappelen ble utsatt for trusler .
FV170111 Foran 18.000 tilhengere i Chicago, som taktfast krevde « fire år til », ba Obama amerikanerne stå sammen mot det han mener er fire trusler mot demokratiet : Manglende solidaritet, raseskiller som setter folk opp mot hverandre og som gagner de rike, fakta og fornuftige argumenters tilbaketog, samt apati når det gjelder å forsvare demokratiet.
FV170111 Ifølge Jensen ønsket ikke Cappelen å hjelpe « Nordlandsmafiaen », noe som førte til at Cappelen ble utsatt for trusler .
DN170111 Det står også at russerne vurderte å bruke « kompromat », eller trusler om dette, mot Trump for å få ham til å trekke sitt kandidatur, fordi ting var i ferd med å komme ut av kontroll, og man fryktet at han uansett ville tape.
DN170111 Foran 18.000 tilhengere i Chicago, som taktfast krevde « fire år til », ba Obama amerikanerne stå sammen mot det han mener er fire trusler mot demokratiet : Manglende solidaritet, raseskiller som setter folk opp mot hverandre og som gagner de rike, fakta og fornuftige argumenters tilbaketog, samt apati når det gjelder å forsvare demokratiet.
DN170111 Det kommer også frem at russerne skal ha vurdert å bruke « kompromat », eller trusler om dette, mot Trump for å få ham til å trekke sitt kandidatur fordi ting var i ferd med å komme ut av kontroll, og man fryktet at han uansett ville tape.
AP170111 Sommeren 1993 mottok Thorud trusler fra den såkalte « Nordlandsmafiaen », og han ringte Jensen for å få råd.
AP170111 Sommeren 1993 mottok Thorud trusler fra den såkalte « Nordlandsmafiaen », og han ringte Jensen for å få råd.
SA170110 | Mann tiltalt for trusler mot dommer i hijab-saken ¶
SA170110 En 66 år gammel mann er tiltalt for trusler mot en tingrettsdommer i forkant av hijabsaken mot frisøren Merete Hodne.
SA170110 - Jeg har faktisk integritet, og kan stå imot fristelser og trusler .
DN170110 Spørsmålet er selvfølgelig hva som er status for villaksen i dag og hvilke trusler vi ser.
DB170110 Levd med trusler
DB170110 Jensen har i flere år levd med trusler fra ulike kriminelle miljøer.
DB170110 Ifølge Jensens forsvarere skal også denne mannen ha kommet med trusler mot Jensen.
DB170110 En 66 år gammel mann er tiltalt trusler mot en tingrettsdommer i forkant av hijabsaken mot frisøren Merete Hodne.
DB170110 Da Eirik Jensen forklarte seg i retten i dag sa han mye om sin bakgrunn som politimann, om et hemmelig prosjekt han var involvert i fra 1998 til 2011 og om en rekke trusler fra kriminelle miljøer.
DB170110 Selv opplevde Jensen å bli utsatt for skjellsord og trusler da han forlot retten i går.
DB170110 Dette skal være en av de som har utsatt Jensen for en del trusler , sier Jensens forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.
DB170110 - Jeg kan stå mot fristelser, prøvelser og trusler .
BT170110 Jensen har forklart at det var penger han trengte i nødstilfelle, i tilfelle han måtte evakuere for eksempel ved trusler fra det kriminelle miljøet.
SA170109 Aktor Alfheim mener Cappelen ikke er utsatt for utilbørlig press, eller at trusler eller hevnønsker ligger bak det faktum at han snakket Jensen inn i saken.
DN170109 Trump har kalt atomavtalen for « den verste avtalen som noensinne er framforhandlet », men LeBaron tror likevel den nye presidenten vil velge å leve med den og i stedet konsentrere seg om andre trusler , som Irans satsing på nye langdistanseraketter.
DB170109 Vi er vitne til en oppblomstring av statsbaserte trusler - aller mest synlige i Russlands handlinger i Syria og Ukraina ; terror og ekstremisme truer sikkerheten vår ; cyberangrep øker fra både statlige og ikke-statlige aktører, og vi står overfor nye utfordringer knyttet til den regelbaserte internasjonale ordningen som er grunnsteinen i sikkerheten vå
DB170109 Samtidig understreker Palle Ydstebø at norsk etterretningstjeneste er forholdsvis åpne om trusler vi står overfor.
DB170109 Jamfør Storbritannia - tre overordnede mål, tre dominerende trusler og fire utfordringer.
DB170109 Jensen har i flere år levd med trusler fra ulike kriminelle miljøer.
DB170109 Ifølge Jensens forsvarere skal også denne mannen ha kommet med trusler mot Jensen.
DB170109 Dette skal være en av de som har utsatt Jensen for en del trusler , sier Elden til Dagbladet.
DB170109 33-åringens navn dukket opp i en rekke søksmål som omhandlet alt fra villedende informasjon til investorer, forsøk på å tilegne seg penger fra tidligere ansatte, og trusler mot en kollega og hans familie, skriver Business Insider.
DB170109 Nye trusler må møtes på nye måter av våre sikkerhetsmyndigheter.
BT170109 Han avviste at Cappelen er blitt utsatt for et utilbørlig press, eller at trusler eller hevnønsker ligger bak det faktum at han snakket Jensen inn i saken.
BT170109 Et svar på Cappelens behov for støtte, hele døgnet, på grunn av trusler og utrygghet, ifølge Jensen.
BT170109 Motivasjonen kan være så mangt : Trusler , hevn, skryt, strafferabatt, oppmerksomhet, psykiatri.
BT170109 Han avviste at Cappelen er blitt utsatt for et utilbørlig press, eller at trusler eller hevnønsker ligger bak det faktum at han snakket Jensen inn i saken.
BT170109 Motivasjonen kan være så mangt : Trusler , hevn, skryt, strafferabatt, oppmerksomhet, psykiatri.
AP170109 Trump har kalt atomavtalen for « den verste avtalen som noensinne er framforhandlet », men LeBaron tror likevel den nye presidenten vil velge å leve med den og i stedet konsentrere seg om andre trusler , som Irans satsing på nye langdistanseraketter.
AP170109 Han er dømt flere ganger, både for narkotika, vold, trusler og brudd på våpenloven.
AP170109 Jensen har forklart at det var penger han trengte i nødstilfelle, i tilfelle han måtte evakuere for eksempel ved trusler fra det kriminelle miljøet.
SA170108 Kjennelsen har resultert i protester og trusler mot den israelske militærledelsen.
FV170108 Kjennelsen har resultert i protester og trusler mot den israelske militærledelsen.
DN170108 Ford fikk tommelen opp for å bygge fabrikk i USA fremfor Mexico, General Motors fikk tommelen ned - samt trusler om store skatteøkninger - for å ville produsere GMs modell Chevrolet Cruze i Mexico for salg i USA.
DB170108 Jensen har i flere år levd med trusler fra ulike kriminelle miljøer.
BT170108 Kjennelsen har resultert i protester og trusler mot den israelske militærledelsen.
SA170107 Kommentarfeltet fyltes opp av både meningsfeller og motstandere, men også grove trusler , skriver Nettavisen.
SA170107 Kommentarfeltet fyltes opp av både meningsfeller og motstandere, men også grove trusler , skriver Nettavisen.
DN170107 | To år siden Charlie Hebdo : - Flere trusler mot ansatte ¶
DB170107 Sourisseau forteller at antall trusler mot magasinets ansatte har økt.
AP170107 Kommentarfeltet fyltes opp av både meningsfeller og motstandere, men også grove trusler , skriver Nettavisen.
DB170106 Her bruker Symantec avansert maskinlæring, i tillegg til informasjon fra selskapets egne sikkerhetseksperter, som jobber daglig med å avdekke nye trusler .
BT170106 Mannen må også svare for anklager om vold og trusler mot samboeren sin.
AP170106 I Putins Russland har et Facebook-innlegg nylig ført til både trusler om sosiale sanksjoner og utspill om forbud mot såkalte gledesytringer.
SA170105 Staten og dens lokale regionsjefer i vesen og etater, samt et styringssystem som fungerer særs dårlig, fylkeskommunen, utgjør større trusler .
AP170105 Han sier videre at det ikke foreligger noen direkte trusler mot kjernekraftverket.
AP170105 Gutten vier livet til hevn, og bygger et krimimperium på trusler , vold og en slags gangsterkløkt.
DB170104 Det later til at Trump tror at all geopolitikk kan løses gjennom brutte handelsavtaler og trusler om straffetoll.
AP170104 Naseri anmeldte ektemannen for vold og trusler i juni 2015, og hun anmeldte ham igjen for trusler bare timer før hun ble drept.
AP170104 Naseri anmeldte ektemannen for vold og trusler i juni 2015, og hun anmeldte ham igjen for trusler bare timer før hun ble drept.
DB170102 Avgjørelsen kom dagen etter at Russland avlyste verdenscuprennene i skiskyting, etter trusler om boikott av rennene i kjølvannet av McLaren-rapportens avsløringer om systematisk doping i russisk idrett.
DB170102 Han ble også dømt for å ha kommet med trusler mot samboeren.
BT170102 Statsminister Benjamin Netanyahus aggressive tilsvar og trusler om reaksjoner mot flere FN-nasjoner er oppsiktsvekkende.
BT170102 HARD HÅND : Statsminister Benjamin Netanyahus aggressive tilsvar og trusler om reaksjoner mot flere FN-nasjoner er oppsiktsvekkende.
DB170101 Han mener Trumps trusler om handelskrig og en mer proteksjonistisk handelspolitikk kan vise seg å være en ren gavepakke til Xi.
DB161231 Han ble beskyldt for å samarbeide med utlendinger og mottok trusler gjennom en tredjemann, ifølge Borgarting lagmannsretts dom.
AP161231 Han legger til at dersom noen skvises ut igjen av trusler eller vold, skyldes det stammeproblemer som hverken Badr-organisasjonen eller regjeringen har kapasitet til å løse.
AP161231 Han legger til at dersom noen skvises ut igjen av trusler eller vold, skyldes det stammeproblemer som hverken Badr-organisasjonen eller regjeringen har kapasitet til å løse.
AA161231 Formålet er å identifisere mulige trusler mot USA.
BT161230 I en verden som kan fremstå både destabilisert, uoversiktlig og preget av noen stygge trusler , har vestlig middelklasse gjennom noen år nå vært preget av livsperfeksjonisme som en norm for tilværelsen : Vellykket utseende, sunn kropp, beundringsverdige prestasjoner på jobb eller skole, forbruk av de rette tingene, har en barn så lykkes også de godt, både på skole og sosialt, en bor p
VG161227 - Niloofar og familien har mottat flere trusler som uheldigvis har bekreftet at hennes sikkerhet er truet dersom hun returnerer til Afghanistan, sier Motley til AFP.
VG161227 - Har mottatt trusler
AP161225 Andre i TV 2s fotballavdeling har opplevd å få trusler .
AP161225 Trusler og misnøye ¶
AP161204 Rådet er at trusler der det foreligger konkrete viljeserklæringer bør anmeldes.
AP161204 Norsk Redaktørforeningn har sammen med Norsk Journalistlag utformet en veileder for hvordan redaksjoner bør opptre hvis det rettes trusler mot redaktør eller journalist.
AP161204 Noe annet er det med trusler der det varsles om handlinger.
AP161204 Journalistene i dagsavisen La Prenca i Panama mottok trusler og ble kalt forrædere.
AP161204 Journalistene i La Prensa, en dagsavis i Panama, mottok trusler fra anonyme brukere på Twitter etter publiseringen i april.
AP161204 I mange land førte det til trusler , hackerangrep og søksmål mot journalistene og medieorganisasjonene bak.
AP161204 Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, forteller at trusler mot journalister og redaktører er et økende problem, også i Norge, men kjenner ikke til at det har skjedd i arbeidet med Panama Papers.
DA161117 Rasistiske skjellsord og trusler skal ha haglet mot politibetjenten fra Fredrikstad.
DA161117 Operative politifolk i Fredrikstad opplever ofte både hets og trusler også uavhengig av etnisitet og hudfarge.
DA161117 De opplever til stadighet å få slengt rasistisk hets og grove trusler etter seg, ifølge leder for ordensseksjonen, Inge Jensen.
AP161107 Verfassungsschutz, den delen av tysk etterretning som skal beskytte mot trusler mot staten, har i år for første gang siden 2011 forbudt to nye høyreekstreme organisasjoner : nynazistgruppen Weisse Wölfe Terrorcrew og internettplattformen Altermedia Deutschland.
AP161107 Senere ble han en profilert høyreekstremist og er blant annet dømt for Holocaust-fornektelse, trusler og antisemittisme.
VG161103 elle tjenester, for så å ta i mot en telefon hvor det avtales seksuelle tjenester, for så å lede mannen til seg, åpne opp for ham, og gjennomføre den avtalte seksuelle tjenesten, dog slik man må legge til grunn fra lagrettens kjennelse - at nå var det ikke lenger frivillig på grunn av tiltaltes trusler om å varsle barnevern, huseier, familie eller utlendingsmyndi
FV161102 Han og dommerne fortalte om tilbakemeldinger som « helvetes fittedommer », « jævla hore », obskøne håndbevegelser, trusler og mer kjønnsrettet kritikk som « kvinnfolk kan ikke fotball ».
FV161102 Bakgrunnen er at flere kvinnelige dommere i Oslo har opplevd nettopp dette, og at det til og med har vært en rettssak der tiltalte som hadde kommet med trusler ble dømt.
FV161102 - Har du noen gang måttet anmelde trusler ?
SA161101 Han og dommerne fortalte om tilbakemeldinger som « helvetes fittedommer », « jævla hore », obskøne håndbevegelser, trusler og mer kjønnsrettet kritikk som « kvinnfolk kan ikke fotball ».
SA161101 Bakgrunnen er at flere kvinnelige dommere i Oslo har opplevd nettopp dette, og at det til og med har vært en rettssak der tiltalte som hadde kommet med trusler ble dømt.
SA161101 - Har du noen gang måttet anmelde trusler ?
BT161101 Han og dommerne fortalte om tilbakemeldinger som « helvetes fittedommer », « jævla hore », obskøne håndbevegelser, trusler og mer kjønnsrettet kritikk som « kvinnfolk kan ikke fotball ».
BT161101 Bakgrunnen er at flere kvinnelige dommere i Oslo har opplevd nettopp dette, og at det til og med har vært en rettssak der tiltalte som hadde kommet med trusler ble dømt.
BT161101 - Har du noen gang måttet anmelde trusler ?
AP161101 Forbundsdagsrepresentanter med tyrkisk bakgrunn som støttet folkemord-betegnelsen ble utsatt for alvorlige trusler og fikk politibeskyttelse.
AP161101 Han og dommerne fortalte om tilbakemeldinger som « helvetes fittedommer », « jævla hore », obskøne håndbevegelser, trusler og mer kjønnsrettet kritikk som « kvinnfolk kan ikke fotball ».
AP161101 Bakgrunnen er at flere kvinnelige dommere i Oslo har opplevd nettopp dette, og at det til og med har vært en rettssak der tiltalte som hadde kommet med trusler ble dømt.
AP161101 - Har du noen gang måttet anmelde trusler ?
FV161030 Meldingen var én av i alt 34 trusler som en 42 år gammel mann i Øvre Romerike tingrett nå er dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha sendt til aktører innen rettsvesenet, idretten og mediene.
SA161029 Meldingen var én av i alt 34 trusler som en 42 år gammel mann i Øvre Romerike tingrett nå er dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha sendt til aktører innen rettsvesenet, idretten og mediene.
BT161029 Meldingen var én av i alt 34 trusler som en 42 år gammel mann i Øvre Romerike tingrett nå er dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha sendt til aktører innen rettsvesenet, idretten og mediene.
BT161001 Den er basert på fordommer, straff, mistenkeliggjøring, trusler og kontroll.
BT161001 Den er basert på fordommer, straff, mistenkeliggjøring, trusler og kontroll.
SA160921 Kaepernick fortalte tirsdag at han har mottatt trusler fra ulike hold siden han innledet protesten i august.
AP160921 Kaepernick fortalte tirsdag at han har mottatt trusler fra ulike hold siden han innledet protesten i august.
AP160919 Vår erfaring er at det ofte er tomme trusler .
AP160919 Håvard Melnæs forteller at Josimar ikke hadde hørt noe om Ceferins trusler om søksmål før mandag ettermiddag.
SA160913 Hatefulle ytringer og trusler mot enkeltpersoner eller grupperi ¶
AP160913 Trakassering, mobbing og trusler
AP160913 Hatefulle ytringer og trusler mot enkeltpersoner eller grupper ¶
AP160909 De fleste analytikere mener Nord-Korea trapper opp militær aktivitet og trusler i perioder når de ønsker å oppnå noe utenlands.
AP160905 E-tjenesten har tidligere tatt til orde for at den bør få tilgang til tele- og datatrafikk slik at trusler kan avdekkes og terrorister tas.
AP160905 E-tjenesten har tidligere tatt til orde for at den bør få tilgang til tele- og datatrafikk slik at trusler kan avdekkes og terrorister tas.
BT160830 - Det handler om å bygge holdninger, ikke bare komme med trusler om straff.
FV160816 Bufdir-direktør Mari Trommald minner om at psykisk vold, som overdreven kjefting, trusler eller å bli oversett, kan være like skadelig som fysisk vold.
BT160816 Bufdir-direktør Mari Trommald minner om at psykisk vold, som overdreven kjefting, trusler eller å bli oversett, kan være like skadelig som fysisk vold.
SA160812 I etterkant av løpene har brasilianeren mottatt trusler og hets.
AP160812 I etterkant av løpene har brasilianeren mottatt trusler og hets.
AP160807 Trusler mot folkevalgte ¶
AP160702 Mannen er også dømt for vold og trusler mot barna sine.
SA160620 Enkelte av innleggene inneholdt også trusler om voldtekt.
AP160620 Enkelte av innleggene inneholdt også trusler om voldtekt.
BT160607 Han ble uriktig anmeldt for vold og trusler .
BT160607 HENLAGT : Skribentens bror havnet på glattcelle etter at ekskonen anmeldte ham for vold, trusler og overgrep da de ble uenig om barnefordeling etter samlivsbruddet.
AP160603 NN, 15 dommer, blant annet for legemsbeskadigelser, trusler , narkotikalovbrudd ¶
AP160602 Tyske politikere har i tillegg mottatt en rekke hatbrev og trusler , ikke minst dem som selv har tyrkisk bakgrunn.
AP160516 Hvis det finnes elementer av noe som oppfattes som tvang eller trusler er straffbart, sier politioverbetjenten.
BT160426 Vi må rapportere og svare, selv om vi må tåle trusler og hets med ønske om en voldtekt eller to om dagen.
BT160426 Jeg må kanskje tåle trusler og hets med ønske om en voldtekt eller to om dagen.
BT160406 Myndighetene har ansvar for å sikre samfunnet mot alvorlige trusler .
SA160404 Det hører ellers med til historien at Iman Abu Shamsiya, som filmet drapet, nå opplever trakassering og trusler fra paramilitære bosettere og fra IDF.
SA160331 Barnet skal ikke være i en maktposisjon og komme med trusler for å få viljen sin.
FV160331 Barnet skal ikke være i en maktposisjon og komme med trusler for å få viljen sin.
BT160331 Barnet skal ikke være i en maktposisjon og komme med trusler for å få viljen sin.
AP160331 Barnet skal ikke være i en maktposisjon og komme med trusler for å få viljen sin.
AP160316 De siste ukene har regimet i Nord-Korea kommet med gjentatte trusler om atomangrep mot både Sør-Korea og USA.
AP160315 Han ble imidlertid frifunnet på to punkter i tiltalen, blant annet for å ha gitt - det aktor hevder er - ulovlig lån samt trusler .
AP160228 Nyheten om stengingen har utløst voldsomme reaksjoner - og trusler om boikott - på sosiale medier ¶
AP160220 Journalistikk er ikke kriminalitet, og journalister skal ikke møte trusler om å miste jobben sin når de gjør jobben sin, skriver essayisten.
VG160218 En slik handling stiller spørsmål ved Ugandas forpliktelse til en gjennomsiktig og fri valgprosess, uten bruk av trusler , sier utenriksdepartementets talsmann John Kirby.
AP160214 Norsk forskning viser at mødre står for omtrent halvparten av volden barn utsettes for, og mest av den mindre synlige volden som ørefiker, lugging, trusler og kalde ord som at « ingen er glad i deg ». * * * * Les den første saken i Aftenpostens serie om mødrevold her : For " Jonas " ble mamma det farligste i livet * * * * * ¶
AP160214 Men langvarig tyrannisering over tid, stygge ord og trusler fra en som står deg nær - da er du også voldsutsatt.
AP160213 - Nesten hver dag blir vi beskyldt for å komme med nye forferdelige trusler enten mot hele NATO, mot Europa, USA eller andre land.
AP160209 Han er anmeldt for trusler med kniv.
AP160209 Jensen har forklart at det var penger han trengte i nødstilfelle, i tilfelle han måtte evakuere for eksempel ved trusler fra det kriminelle miljøet.
AP160209 Jensen har forklart at det var penger han trengte i nødstilfelle, i tilfelle han måtte evakuere for eksempel ved trusler fra det kriminelle miljøet.
SA160131 Bakgrunnen var at spissen, som da spilte i Evian, var tiltalt for vold og trusler mot politiet etter en bytur i København i 2014.
AP160131 Bakgrunnen var at spissen, som da spilte i Evian, var tiltalt for vold og trusler mot politiet etter en bytur i København i 2014.
AP160110 Mange barn vet ikke om noe annet liv enn vold og trusler , sier Ropstad.
AP160106 De amerikanske taktiske atombombene i Europa moderniseres og skal bli mer treffsikre, mens NATO i 2015 også har vært nødt til å forholde seg til russiske trusler om å bruke atomvåpen og deres oppbygging.
VG160101 - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> target="avis" href= - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> target="avis" href= target="avis" href= - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.
VG160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Cosby har hele livet har forsøkt å få bringe kvinnene han har forgrepet seg på til taushet, ved hjelp av trusler , søksmål og penger.