DA171215 Med troverdighet .
VG171214 Hans troverdighet er veldig svekket.
SA171214 Putin anklaget ham for å ha psykiske problemer og sa at hans dopingfortid svekker hans troverdighet .
DB171214 NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet.
DA171214 Putin anklaget ham for å ha psykiske problemer og sa at hans dopingfortid svekker hans troverdighet .
AP171214 Politikernes troverdighet er kraftig svekket blant våre medlemmer.
AP171214 Putin anklaget ham for å ha psykiske problemer og sa at hans dopingfortid svekker hans troverdighet .
NL171213 For å bygge ny troverdighet og styrke legitimiteten mener vi et virkemiddel må være at sentrale lederfunksjoner flyttes fra Bodø til den nye regionen Troms/Finnmark.
NL171212 Det er ikke til å tro, det som skjer i Helse Nord nå, i innspurten av en prosess som har sendt Helse Nords troverdighet rett til bunns.
DB171212 I pressemeldingen som konsernet sendte ut torsdag, og oppdaterte søndag, skriver administrerende direktør Carsten Thomsen at man har valgt å tilbakekalle en rekke flere produkter, « for at det ikke skal herske tvil om Toms troverdighet som leverandør av høykvalitetsprodukter ».
DN171211 Men han og KrF skal nå jakte på større troverdighet med hensyn på å få gjennom sine mål på disse kjerneområdene.
BT171209 Nobelprisens troverdighet rammes når den blir en scene for partipolitiske kamper.
AP171209 Er det én ting mellomtiden har vist, er det at slike garantier om økonomisk forsvarlighet fra idrettsledere har tilnærmet null troverdighet .
AP171208 - USA har troverdighet hos begge sider.
BT171207 Holberg-debatten ga både budskap og avsendere en legitimitet og en troverdighet de ikke har gjort seg fortjent til.
BT171207 Alle er tunge aktører, med høy akademisk troverdighet .
SA171206 Russerne må gjerne spille fornærmet og tviholde på at de er uskyldige, men de har troverdighet på høyde med gateselgere som selger gullklokker.
FV171206 Dette synes jeg er helt nødvendig for idrettens troverdighet i samfunnet i alle land, sier Tvedt.
DB171206 Ødelagt troverdighet
DB171206 I en uttalelse sier Palestinas president Abbas at anerkjennelsen har ødelagt Trumps troverdighet som en fredsmelger for Midtøsten.
DB171206 I denne for vårt Dagblad så alvorlige stund, skal jeg forsøke å forsvare avisens troverdighet gjennom å utdype noen av innvendingene mot Tvedts bok og samtidig oppklare noen misforståelser.
DB171206 En 148 år gammel institusjons troverdighet og relevansen til godt over hundre ansatte er truet av en bokanmeldelse på kultursidene.
DB171206 Bokanmelderi vekker sjelden oppsikt utenfor triangelet forfatter, forfatterens forlag og forfatterens foreldre, så jeg er takknemlig og litt beæret over at Rolness brukte helgen til å filleriste anmeldelsen i medier24 og spørre om Dagbladet ønsker « å miste all troverdighet , og gjøre seg irrelevant i dagens mest opphetede debatt - om norsk kultur, flerkultur, islam og innvandr
BT171206 Som mangeårig forsker med høy grad av troverdighet er « kognitiv svekkelse » omtrent den styggeste diagnose jeg kan få.
AP171206 Russerne må gjerne spille fornærmet og tviholde på at de er uskyldige, men de har troverdighet på høyde med gateselgere som selger gullklokker.
AA171206 Russerne må gjerne spille fornærmet og tviholde på at de er uskyldige, men de har troverdighet på høyde med gateselgere som selger gullklokker.
VG171205 Mens russerne har prøvd å diskreditere Rodsjenkovs troverdighet som vitne, har det lykkes å dobbeltsjekke en rekke av påstandene hans, slik at han anses som troverdig.
VG171205 IOC feiget ut foran sommerlekene i Rio de Janeiro, men nå har heldigvis ringenes herrer innsett hva de ville gjort med hele den olympiske bevegelsens troverdighet dersom man hadde latt russerne slippe unna med en botsøvelse av noe slag.
VG171205 Vitalij Mutko har i en rekke intervjuer sagt at han ikke har kjent til noe doping, at han tror på de russiske utøvernes forklaringer og at Rodtsjenkov ikke har noen troverdighet .
SA171205 Dette synes jeg er helt nødvendig for idrettens troverdighet i samfunnet i alle land, sier Tvedt.
FV171205 Dette synes jeg er helt nødvendig for idrettens troverdighet i samfunnet i alle land, sier Tvedt.
DB171205 Han tillegges derfor stor troverdighet .
DB171205 Vi ønsker ikke at dette skal gå utover vår tillit og troverdighet som håndhevende makt, sier sjefen til Namdalsavisa.
BT171205 Andersen sier at saken koker ned til et spørsmål om statistikkbyråets troverdighet .
BT171205 Dette synes jeg er helt nødvendig for idrettens troverdighet i samfunnet i alle land, sier Tvedt.
BT171205 Dette synes jeg er helt nødvendig for idrettens troverdighet i samfunnet i alle land, sier Tvedt.
AP171205 Slettemark i Transparency International Norge mener utvalget av land gir listen begrenset troverdighet .
AP171205 Dette synes jeg er helt nødvendig for idrettens troverdighet i samfunnet i alle land, sier Tvedt.
AA171205 Andersen sier at saken koker ned til et spørsmål om statistikkbyråets troverdighet .
AA171205 Dette synes jeg er helt nødvendig for idrettens troverdighet i samfunnet i alle land, sier Tvedt.
VG171204 For om Russland får delta i OL etter å ha gjennomført det som fremkommer i dokumentarskrekkfilmen, er det jammen meg ikke mye troverdighet igjen hos ringenes herrer.
DB171204 - Jo mer de kommer med den slags latterlige forklaringer, jo mer svekker de sin egen troverdighet .
DB171204 « Det er sin autoritet og troverdighet som offiser han bruker når han nører opp under forakten for de folkevalgte.
DB171203 Dette ses som et tegn på at valutaen er i ferd med å vinne troverdighet , samtidig har det skjøvet prisen i været.
DB171203 Å undergrave medienes troverdighet som sådan er også å undergrave de som har sjauet frem saker som dette, mange av dem uten å få mye igjen for det annet enn tilfredsstillelsen av å ha gjort et viktig stykke arbeid.
BT171203 Men ved å gi ham talerstol og taletid - uten noen korreks, konfrontasjon eller nærmere forklaring - lånte Holberg-debatten ham en troverdighet han ikke fortjener.
BT171203 Kombinasjonen av konspirasjonsteorier og Assanges evige søken etter rampelys, dreper enhver troverdighet som måtte gjenstå.
AP171203 De er redde for sin troverdighet som inflasjonsbekjempere.
AP171203 - I årene etter finanskrisen har de tatt i bruk en rekke uvanlige virkemidler, uten at de har mistet troverdighet , sier han.
DB171202 En gjennomgang av disse kan også styrke utleiers troverdighet .
DN171201 Samtlige av punktene PFU bes å vurdere er under plakatens andre kapittel - som går på « integritet og troverdighet » hos medier.
AP171201 Det hvite hus avviser påstanden om Tillersons planlagte avgang, men med liten troverdighet .
AP171201 Kanskje hadde det vært vanskeligere å gjøre det hvis debatten hadde handlet om navngitte menn som har gjort ditt eller datt, om kvinnenes troverdighet , og om verdien av å identifisere ikke spesielt mektige menn, som ikke er dømt for noe.
AP171201 Kanskje hadde det vært vanskeligere å gjøre det hvis debatten hadde handlet om navngitte menn som har gjort ditt eller datt, om kvinnenes troverdighet , og om verdien av å identifisere ikke spesielt mektige menn, som ikke er dømt for noe.
DB171130 Project Veritas, hjertebarnet til den konservative aktivisten James O'Keefe, ville undergrave medienes troverdighet .
VG171129 Oppsiktsvekkende i går : Legkov strippet for troverdighet av IOC ¶
VG171129 Oppsiktsvekkende i går : Legkov strippet for troverdighet av IOC ¶
VG171129 - Vår forskning har høy troverdighet , og våre forskere blir ofte brukt som eksperter i media.
VG171128 STRIPPET FOR TROVERDIGHET : Her jubler russerne Maxim Vylegzhanin ( 7 ), Alexander Legkov og Ilja Tsjernousov etter tredobbelt russisk på femmila i Sotsji-OL.
VG171128 Oppsiktsvekkende i går : Legkov strippet for troverdighet av IOC ¶
SA171128 Birol viser blant annet til vår troverdighet som leverandør, og de stabile politiske forholdene her i landet.
BT171128 Derfor er det avgjørende at nyhetsmediene har troverdighet , at de er upartiske og forteller sannheten.
DB171127 MISTET TROVERDIGHET : Det funket ikke å gjøre Jonas Gahr Støre til en annen type politiker enn han er, sier kommunikasjonsrådgiver Sigurd Grytten.
DB171127 Det mistet han troverdighet på.
DB171127 - Noe av det viktigste for politiske lederes troverdighet er autentisitet : At du må være den du er, på godt og vondt.
VG171125 Når økonomisjefen svarer på dette, bruker « daglig leder », eller kjeltringen, litt tid på å bygge troverdighet , før økonomiansvarlig til slutt overfører pengene.
AP171125 Pålegg fra Finansdepartementet om å gjennomføre prognoser og analyser som ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret svekker SSBs uavhengighet og faglige troverdighet , sier han til Aftenposten.
AP171125 Aaberge sier departementet svekker SSBs « faglige troverdighet ».
DB171124 Skal noen i « gapestokken » så er ikke troverdighet nok, da må man være sikker.
AP171123 Det bare spørs nå, og hvor mye troverdighet USA har mistet på veien.
BT171122 Så får vi håpe at de ikke har skadet klimasakens troverdighet på veien.
BT171122 Miljøbevegelsen har dessverre tapt troverdighet på dette stuntet.
BT171121 Hans makt er større enn min, han har større nettverk, stor troverdighet og innflytelse i nominasjonsprosesser.
AP171120 Det er imidlertid ikke mulig å si noe om størrelsen på arven », heter det i dommen, som også slår fast at mannen har meget lav troverdighet .
VG171118 Her stilte presidenten også spørsmålstegn ved NATOs troverdighet , og sa at fornærmelsen mot Tyrkia var et uttrykk for forvridde holdninger i forsvarsalliansen landet selv er med i.
SA171117 Lite troverdighet
SA171117 En kunnskapsminister som snakker opp verdien av de praktiske fagene, har ikke mye troverdighet når han år etter år står inne for budsjett som undergraver de personene og miljøene som allerede gjør en innsats for å bevare de samme ferdighetene.
DB171117 Reagerer på samarbeid og vennskap på Slottet : - Sanners troverdighet kraftig svekket ¶
VG171116 Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har bestilt forskning for å låne Statistisk sentralbyrås troverdighet , ifølge Finansdepartementets ekspedisjonssjef Amund Holmsen.
VG171115 Men om vi med troverdighet skal kunne drive kritisk journalistikk på andre, må vi begynne med å rydde i eget reir.
SA171115 Dette har betydelig større troverdighet enn to akademikere ( Jørgensen/Skartveit ) som tror at flertallsavstemming kan avgjøre vitenskapelige spørsmål.
DA171115 Men det var ikke så farlig at opposisjonslederen ikke hadde lyd på mikrofonen, for han spurte mest om ting som « Ordfører, hvordan har byrådslederen tenkt å gjenreise byrådets troverdighet etter dette.
DB171114 Vi ønsker å ta et oppgjør med en utdatert sikkerhetspolitisk doktrine som knytter oss til en krigsmakt, svekker vår troverdighet som fredsnasjon og forverrer vårt forhold til land som opplever Nato som en trussel.
AP171114 - Det er tre viktige ting her ; museet som institusjon har høy troverdighet , og folk har tillit til informasjonen som kommer fra museet.
BT171113 Statistikklovutvalget synes i denne situasjonen å ha fått den krevende og utilsiktet oppgave å gjenreise byråets troverdighet og integritet gjennom lov.
BT171113 GJENREISE TROVERDIGHETEN : Statistikklovutvalget synes i denne situasjonen å ha fått den krevende og utilsiktet oppgave å gjenreise byråets troverdighet og integritet gjennom lov, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.
VG171111 Politisk ledelse i departementet kan ikke påvirke SSBs faglige troverdighet med press i enkeltsaker for å påvirke en politisk agenda.
VG171111 - Politisk ledelse i departementet kan ikke påvirke SSBs faglige troverdighet med press i enkeltsaker, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.
BT171111 Ved neste valg kan byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ) med troverdighet si at det var kaos forrige gang de borgerlige styrte.
AP171111 Det vil gi påstanden om at de faktisk foretar slike vurderinger, langt mer troverdighet .
VG171110 Dessuten driver han en av verdens største humanitære organisasjoner, og jeg opplever ham som en person med stor integritet og troverdighet , sier han.
SA171109 Vi mangler ikke troverdighet .
SA171109 DEBATT : Norge mangler troverdighet i klimadebatten så lenge vi produserer olje og gass.
AP171109 AUF vil satse på helsesøstre, men har null troverdighet Silje Johansen ¶
VG171108 Operasjonen var kontroversiell også fordi australsk politi selv delte overgrepsbilder for å beholde troverdighet når de var undercover på forumet.
DB171108 Men Lagerbäcks troverdighet avhenger av at Norge har framganger i spillet.
NL171107 » Kloke ord som inviterer til igjen å trekke frem fakta som understøtter Skjalg Fjellheims påstand om Helse Nord-administrasjonens manglende troverdighet .
DB171107 NATO har troverdighet , men vi må styrke evnen til å reagere raskt, sier Stoltenberg.
DB171107 - Dette fallet i troverdighet avspeiler bare en generell fall i tillit til ham.
DA171106 Politikerne og demokratiet må følge sine egne idealer, mål og prinsipper for ikke å miste sin troverdighet , fortsetter han.
NL171105 Den tillit og troverdighet Helse Nord har tapt, er først og fremst selvpåført gjennom klønete håndtering.
DB171105 Det handler selvfølgelig veldig mye om kjemi og troverdighet .
DB171105 Saken er alvorlig fordi den kan så tvil om hjelpeorganisasjonens troverdighet .
VG171103 Det gir dem troverdighet .
NL171103 Her må all mistanke om sensur av byråets forskning ryddes av veien, dersom SSB fortsatt skal ha høy troverdighet hos det norske folk.
NL171103 All mistanke om sensur av byråets forskning må ryddes av veien, skal SSB fortsatt ha høy troverdighet hos det norske folk.
NL171103 Den klønete behandlingen av PCI-saken er mye av årsaken til at Helse Nord har tapt troverdighet i Troms og Finnmark.
AP171103 Denne romanen har ikke annet formål enn å bli til en parasittær del av Arv og miljø, for deretter snylte så mye som mulig på dennes troverdighet .
AP171103 Alvoret i situasjonen gjør også at forfatteren setter sin troverdighet på spill.
VG171102 Han har ikke troverdighet og hvorfor i alle dager skulle han hatt det.
VG171102 « Breathe » hadde nok uansett vunnet troverdighet på å ta mer grep om det vonde i situasjonen.
BT171102 Vi vil fortsatt kreve å få synge første del av Viking-sangen uten å miste troverdighet , nemlig « Viking fra vest, Viking er best, Viking er laget som gir oss en fest.
AP171102 For det første vil bransjens troverdighet i dette spørsmålet øke betraktelig om de ikke bare hevder at de har gode etiske diskusjoner, men at de faktisk deler dem.
AA171102 Hvis Facebook og de andre ikke lykkes med dette, vil de svekke sin egen troverdighet .
SA171101 Partiets lave historiske miljøpolitiske troverdighet kolliderte også med den skiftende brisen som miljøbevegelsen representerer.
VG171030 Dette av hensyn til medarbeiderens, redaksjonens og NRKs omdømme og troverdighet .
VG171030 En verdensomspennende organisasjon med høy troverdighet , og en grunnleggende politisk uavhengighet.
NL171030 For meg personlig handler det nå om troverdighet etter lovnadene før valget.
NL171030 Det handler om troverdighet , både personlig og for partiet.
DB171030 iktig - og det må jeg så lenge tidligere VG- TV2- og NRK-journalist Morten Stokstad allerede har tjuvstartet i ny stilling for å skape litt halloi ( blest, oppmerksomhet og forhåpentligvis økonomi ) rundt den etter hvert ganske stivbeinte 100-åringen - så er det den typen tilhørighet, lojalitet og troverdighet som kan skape nytt engasjement i klubbens nærområde
DB171030 Ingen kan nemlig selge Lillestrøms DNA til folket på Romerike med større troverdighet enn lagets tradisjonsbærende forsvarskjempe.
DB171030 Dette av hensyn til medarbeiderens, redaksjonens og NRKs omdømme og troverdighet .
AP171030 Martin Luther rørte ved kirkens autoritet og troverdighet .
DA171028 Det positive jeg står igjen med er at jeg på rekordtid måtte sette meg inn i alle aspektene ved feministisk aktivisme og lære meg å artikulere betydningen av det jeg gjorde, og at valget jeg tok gir meg troverdighet i disse spørsmålene.
DA171028 Foto : NTB Scanpix Kanvas : Daglig leder Robert Ullmann i Kanvas-barnehagene ønsker ikke at utbyttemodellen skal svekke sektorens troverdighet .
BT171028 Det var SV og Rødt som tjente på debatter om ulikhet og profitt i velferden, fordi de har troverdighet .
VG171027 Troverdighet og integritet er grunnsteiner i journalistikken, og ingen skal være i tvil om at BT tar sitt publisistiske ansvar på alvor, skriver BTs sjefredaktør Øyulf Hjertenes, som beklager det som har skjedd.
VG171027 - Troverdighet og integritet er grunnsteiner i journalistikken, og ingen skal være i tvil om at BT tar sitt publisistiske ansvar på alvor, skriver BTs sjefredaktør Øyulf Hjertenes i egen avis.
DN171027 Jeg vil beklage fordi det dessverre også setter andres troverdighet i et dårlig lys.
BT171027 Vår troverdighet er tuftet på disse innretningene, som skal sikre tillit, og i sin tur legge grunn for åpen debatt og et velfungerende demokrati.
BT171027 Troverdighet og integritet er grunnsteiner i journalistikken, og ingen skal være i tvil om at BT tar sitt publisistiske ansvar på alvor.
AP171027 Troverdighet og integritet er grunnsteiner i journalistikken, og ingen skal være i tvil om at BT tar sitt publisistiske ansvar på alvor, skriver Hjertenes.
DB171026 Overfor Dagbladet sier Bergdølmo at Kraay har høy troverdighet i Nederland, selv om denne spådommen virker helt ekstrem.
VG171025 - Vi er fullstendig klar over skaden som doping har for idrettens troverdighet , og vi er engasjert med å bekjempe dette ondet, heter det i en pressemelding fra det spanske friidrettsforbundet.
NL171025 For det første kan ikke de nye ROS- og konsekvensanalysene gjennomføres av Helse Nords administrasjon, som er ribbet for troverdighet .
AP171023 De så ikke - eller ønsket ikke å se - at Europarådets troverdighet sto på spill.
AA171022 - Hvis partiet skal beholde sin troverdighet , må de nå se på vår søknad og gi oss flertall på Stortinget, sier Leka-ordfører Per Helge Johansen ( Sp ).
AP171021 For Shakar skriver med så stor troverdighet og pregnans om hva det gjør med et menneske å vokse opp med omverdenens negative blikk.
DA171020 Den løsningen som vlle vært riktig ville vært om han trakk seg som varaordfører, alt annet har ikke troverdighet - det er rollen der han er representant for Drammen kommune vi har problemer med, fordi det skader Drammens renommé.
DB171019 - Jeg vet ikke om en dansk utgave vil høyne medienes troverdighet , men det er interessant hvis mediet ikke lager milelange halvvitenskapelige avhandlinger, men journalistikk som setter fakta på plass, sier Hertz til Politiken.
AP171019 USAs FN-ambassadør Nikki Haley kaller valget av Kongo for « nok et eksempel på at UNHRC mangler troverdighet ».
AP171019 Hvis det største regjeringspartiet skal ha noe troverdighet i et av vår tids viktigste spørsmål, bør statsministerens ord støttes opp av handling og ministerposten bekles av en som respekterer Høyres programfestede krav om at « grunnleggende verdier som demokrati, ytringsfrihet og respekt for enkeltmennesket må ligge til grunn også for et flerkulturelt No
AP171018 - Vi risikerte at korrupsjonsbeskyldningene ville svekke Europarådets troverdighet permanent, og vi trenger et strengt og tydelig regelverk for å forhindre korrupsjon i fremtiden, sier den britiske politikeren Ian Liddell-Grainger.
AP171017 Man kunne se for seg at et høyreparti som har sittet i koalisjonsregjering med sosialdemokrater, ikke ville ha særlig troverdighet i innvandringsspørsmålet etter flyktningkrisen i 2015, men Kurz var sentral i å stenge Balkan-ruten for flyktninger og migranter til EU.
SA171016 Da den gamle traveren V70 skulle erstattes, fikk den etterfølger som man med troverdighet kan si er markedets vakreste stasjonsvogn.
FV171016 Da den gamle traveren V70 skulle erstattes, fikk den etterfølger som man med troverdighet kan si er markedets vakreste stasjonsvogn.
AP171016 Sengupta stiller seg spørrende til om et av verdens største oljeeksporterende land også kan oppnå troverdighet som leder av grønne og bærekraftige løsninger.
AP171016 Da den gamle traveren V70 skulle erstattes, fikk den etterfølger som man med troverdighet kan si er markedets vakreste stasjonsvogn.
VG171014 Og Jensen har blitt en finansminister som fremtrer helt naturlig i rollen, med autoritet og troverdighet .
VG171014 Kommisjonen viser til at innvendingene Kristiansen har til Andersens troverdighet , har vært en del av rettens bevisvurdering.
DB171011 - Ødelegger hans troverdighet
DB171010 Forklaringene han har kommet med har blitt tilbakevist, og han har nok skjønt at han har begynt å miste sin troverdighet , sier Angel og legger til : ¶
DB171010 Eksperten mener dette uten tvil er med på å ødelegge Madsens troverdighet .
AA171010 Solbergs problem er at hun ikke har all verdens troverdighet .
DB171006 Denne typen vitenskapelig tematikk resulterer sjelden eller aldri i god rapmusikk, men Mats Dawg legger all sin tyngde og troverdighet i å skape et uventet effektivt unntak.
DB171006 Regjeringens linje klistrer oss tett til USA uten rom for en egen norsk stemme på et felt hvor Norge tradisjonelt har høy standing og troverdighet i FN.
DB171006 Fredsprisen slår sprekker i regjeringens troverdighet , og skaper oppmerksomhet og ressurser til forbudssaken.
DB171005 Foruten å miste troverdighet , førte bløffen også til stor oppstandelse innad i fotomiljøet.
DA171004 « Men vi er i ferd med å miste troverdighet og tillit », sa Pinnerød.
DA171004 Og da er det vanskelig å ha troverdighet på andre områder også.
DA171004 KRAFTIG VARSKU : Aps troverdighet og tillit blant velgerne er svekket.
DA171004 Bodø-ordfører Ida Marie Pinnerød ( Ap ) mener partiet er i ferd med å miste troverdighet og tillit.
AA171004 Hun mener saken både handler om hvorvidt Sandberg har forsøkt å unndra seg at henvendelser journalføres og om han har troverdighet i måten han har svart på spørsmål på.
DN171003 Uttalelsen ble tolket som at han planlegger å trekke USA fra avtalen, og fikk Irans president Hassan Rouhani til å si at USA svekker sin egen troverdighet ved å true med å gå ut.
DB171002 Ved å sende Leila Bayat tilbake til et land som stod klar til å gi henne 80 piskeslag for å ha drukket alkohol, har Norge svekket sin troverdighet .
AA171002 Det er i beste fall et utsagn uten noen troverdighet !
DB171001 I korthet tror jeg du ikke tjener troverdighet i budskapet ditt om antirasisme og integrering, om folkeskikk og anstendighet dersom du ikke gjør som andre politikere i Norge - lar være å låne navnet ditt til slike grupper, for så å la dem leve sine liv uten noe innsyn eller påvirkning fra deg og dine.
DB170930 Mye på grunn av god innlevelse, troverdighet og fine fraseringer.
DB170930 Mye på grunn av god innlevelse, troverdighet og fine fraseringer.
DB170930 Velgerne som setter klima og miljø først, velger MDG, Venstre og SV - mens verken Høyre eller Arbeiderpartiet har noen troverdighet på feltet.
DB170930 Statistikken viser at Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) er det partiet med soleklart størst troverdighet på klima og naturvern og at Frp eier innvandringsspørsmålet.
DB170930 Når man snakker om integrering istedenfor innvandring, er det dessuten faktisk Arbeiderpartiet som har høyest troverdighet .
DB170929 Husabø har selv slitt og vært på livets skyggeside, hans musikalske budskap har definitivt troverdighet .
AP170929 - Et forsvar som ikke bruker mye « robotikk », vil ha liten troverdighet om 15 år, fastslår forskeren overfor Aftenposten.
VG170927 Troverdighet er en av våre kjerneverdier.
DA170927 Han fremsto med en annen troverdighet og som en person man kan betrakte som en leder, noe som har hatt enorm betydning for hans personlige image, ikke minst hos parlamentsgruppen i partiet, sier Bratberg, som selv var svært skeptisk til Corbyn da han ble valgt.
VG170926 Hvordan skal vi med troverdighet bekjempe barneekteskap i andre land når vi tillater det selv ? 18-ÅRSGRENSE : - Unge aktivister i Malawi startet for flere år siden en kampanje for å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap.
VG170926 Hvordan skal vi med troverdighet bekjempe barneekteskap i andre land når vi tillater det selv ?
VG170926 - Jeg har vært stemplet som en lystløgner og tyster uten snev av troverdighet .
DB170926 Vær Varsom-plakaten ¶ 2.2 : Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet .
AP170926 - Jeg har vært stemplet som en lystløgner og tyster uten snev av troverdighet .
VG170924 - De rødgrønne har null troverdighet i sine rop om en bedre pleiepengeordning.
VG170923 Men det forklares aldri godt nok eller med troverdighet nok til at det føles oppriktig, oppklarende eller forståelig.
AA170923 - Det vi har sagt før valget skal vi selvfølgelig gjøre etter valget, det handler om vår troverdighet , sier Hareide til NTB etter at Kristelig Folkepartis landsstyre avsluttet sitt møte lørdag.
DB170922 Venstresiden har solidarisk troverdighet , de har egen historie med oppgjør mot religiøs fanatisme, de kan nå inn til miljøene og endre kvinnesynet som fører til skamvold og skamdrapene.
AA170922 Å bryte det løftet vil frata KrF all troverdighet , sier Bondevik til Avisenes nyhetsbyrå ( ANB ).
VG170921 - Jeg har vært stemplet som en lystløgner og tyster uten snev av troverdighet .
VG170920 Endelig kan jeg si det med hundre prosent troverdighet .
VG170920 Irans president mener USA svekker sin egen troverdighet ved å true med å gå ut.
VG170920 Hvis vi ikke følger opp Iran-avtalen, så skaper det mindre troverdighet i arbeidet for en diplomatisk løsning med Nord-Korea også, sier Solberg.
AP170920 Irans president mener USA svekker sin egen troverdighet ved å true med å gå ut.
AP170920 Flere gamle saker kan bli begjært gjenopptatt etter at Oslo tingrett mandag knuste den tidligere politimannens troverdighet og dømte ham til 21 års fengsel.
AP170920 - Jeg har vært stemplet som en lystløgner og tyster uten snev av troverdighet .
AA170920 Irans president mener USA svekker sin egen troverdighet ved å true med å gå ut.
DB170919 Kanskje på tide å roe retorikken for å få troverdighet i politikken.
VG170918 - Det er det noen andre enn politiet som må vurdere for at det skal ha troverdighet .
VG170918 - Det er det noen andre enn politiet som må vurdere for at det skal ha troverdighet .
DN170918 De mente den tidligere høyt betrodde polititoppens forklaring var uten troverdighet og fant ham skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.
DB170918 Han er dømt til 21 års fengsel, og Oslo tingrett slår fast at forklaringen hans på helt sentrale punkter er oppkonstruert og uten troverdighet .
DB170918 Den er full av formuleringer om den tidligere høyt betrodde tjenestemannens manglende troverdighet , konstruerte forklaringer og alvorlige tillitsbrudd.
DA170918 De mente den tidligere høyt betrodde polititoppens forklaring var uten troverdighet og fant ham skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.
DA170918 De fem dommerne mener den tidligere høyt betrodde polititoppens forklaring er uten troverdighet og fant ham skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.
DA170918 Den tidligere polititoppen Eirik Jensen levnes ingen troverdighet i den 105 sider lange dommen.
AP170918 Oslo tingrett knuser Eirik Jensens troverdighet på punkt etter punkt i dommen.
AP170918 Tingretten mener Eirik Jensens forklaring var helt uten troverdighet og fullstendig oppkonstruert.
AP170918 Den tidligere polititoppen Eirik Jensen levnes ingen troverdighet i den 105 sider lange dommen.
AP170918 - Det er det noen andre enn politiet som må vurdere for at det skal ha troverdighet , sier han til avisen.
AP170918 Dømt til lovens strengeste straff og fremstår som totalt uten troverdighet i dommen.
AA170918 De mente den tidligere høyt betrodde polititoppens forklaring var uten troverdighet og fant ham skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.
AA170918 Eirik Jensens forklaring var uten troverdighet og fullstendig oppkonstruert, mener tingretten, som dømmer den tidligere politimannen til 21 års fengsel.
AA170918 Den tidligere polititoppen Eirik Jensen levnes ingen troverdighet i den 105 sider lange dommen.
AA170918 Hans troverdighet har tingretten redusert til nesten null.
DN170917 - For meg handler det om troverdighet .
DN170917 - For meg handler det om troverdighet , sier KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, som stenger døren helt for regjeringssamarbeid med Frp.
DB170917 - For meg handler det om troverdighet .
DA170917 - For meg handler det om troverdighet .
DA170916 - Men i den grad du har opparbeidet deg troverdighet i leserkretsen din, har du også større mulighet til å påvirke leseren din, påpeker han.
VG170915 Hvis han mener det er forenlig med sitt verv å bare slenge ut løse, udokumenterte påstander om sentrale spørsmål som pressefrihet og demokrati, påstander som kan svekke pressens tillit og troverdighet , så bør han vurdere om han er skikket til å ha et så viktig verv.
NL170915 Når Rune Foshaug kaller regjeringen for blåbrun i sitt innlegg om et spørsmål om troverdighet , så fortsetter han der hans partikollegaer slapp.
VG170914 Tidligere LO-topp og nå Ap-politiker Leif Sande legger ingenting i mellom : Sande sier at sakene om Støres privatøkonomi bidro til å svekke Aps troverdighet i valgkampen.
DB170914 Per Arne Kalbakk, etikkredaktør i NRK, poengterer at det er et grunnleggende prinsipp i pressetikken, og for NRK, om å verne om sin integritet, uavhengighet og troverdighet , og at dette spesielt gjelder nyhetsformidling.
DA170914 Noen frykter partiets troverdighet skal lide, mens andre synes det er helt greit hvis Venstre går inn i regjering med Frp.
DA170914 Berg ser også at dette kan få konsekvenser for partiets troverdighet .
AP170914 Kongressrepresentant Steve King, en av de mest profilerte politikerne på høyresiden, skriver på Twitter at Trumps troverdighet står i fare.
AP170914 - Trumps troverdighet står i fare ¶
VG170913 Kirsebom reagerer spesielt fordi hun mener dette påvirker hennes egen troverdighet .
DB170913 Vi har nok troverdighet til at vi skal kunne tåle å fronte noe som gjør vondt hvis det er et reelt behov.
DB170913 Det var kanskje ikke alltid opplagt hvordan en skulle reagere på utspillene hans, og da var det letteste å forsøke å svekke hans faglige troverdighet .
DA170913 Vi tror diakonien - den handlende omsorgen - vil gi kirken troverdighet og bred kontaktflate i et flerkulturelt Oslo i årene som kommer, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.
DA170913 Vi tror diakonien - den handlende omsorgen - vil gi kirken troverdighet og bred kontaktflate i et flerkulturelt Oslo i årene som kommer, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.
AP170913 Vi tror diakonien - den handlende omsorgen - vil gi kirken troverdighet og bred kontaktflate i et flerkulturelt Oslo i årene som kommer, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.
AP170913 Den avdøde har jo hundre ganger større troverdighet , tusen ganger flere venner, enn noen av oss som etter hvert fikk mer enn nok av ham.
AA170913 Vi tror diakonien - den handlende omsorgen - vil gi kirken troverdighet og bred kontaktflate i et flerkulturelt Oslo i årene som kommer, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.
NL170912 | Et spørsmål om troverdighet
NL170912 Problemet ligger ikke i at dere gjennom valgkampen ikke klarte å markedsføre Arbeiderpartiets troverdighet godt nok.
NL170912 Men makteliten i partiet fjerner enhver troverdighet om at dere kjemper for vanlige menneskers sak.
DA170912 Norsk forening mot støy mener at avslaget om innsyn reduserer Norges troverdighet når det gjelder åpenhet i forvaltningen, allmennhetens mulighet for å delta i beslutningsprosesser, og allmenn tilgang til miljøinformasjon.
AP170912 Motstanderne svekket Støres troverdighet
AP170912 Det kan stilles spørsmål ved redaksjonens frie stilling og troverdighet all den tid redaksjonen består av forsvarsansatte.
NL170911 Det skapte distanse og svekket Ap-lederens troverdighet som leder for et sosialdemokratisk folkeparti.
VG170910 En sak Ap kan ha bommet på fordi man har tenkt at andre partier uansett har større troverdighet innen feltet, er klima og miljø.
VG170910 Det er en debatt som er på vår hjemmebane, der vi har troverdighet , sier Hareide.
DB170910 ( Hun hadde akkurat vært i Stockholm for å kunne ha troverdighet når hun skal skremme om « svenske tilstander ».
DB170909 - Man risikerer at miljøpolitikken mister troverdighet , og vi risikerer at vi ikke får med oss folk på å gjennomføre det grønne skiftet.
DB170909 At Høyre har høyere troverdighet på jobbskaping og økonomistyring kommenterer Aps partisekretær Kjersti Stenseng slik : ¶
DB170909 - Dette er et område der Høyre har vært det partiet med høyest troverdighet helt siden 2009.
VG170908 Men hver gang de har måttet sluke en kamel, har de innrømmet nederlaget med ganske stor troverdighet .
DB170908 Erna Solberg er en populær statsminister, med personlige egenskaper som innbyr til troverdighet og tillit.
DB170908 Vedum scorer poeng på distrikt på samme måte som Høyre gjør på verdiskaping : Alle er for, men ikke alle kan si det med troverdighet .
AP170908 Alt dette, inkludert høy troverdighet regionalt, gjør at vi står i en god posisjon, sier han.
AP170908 Det er imidlertid Ap som har størst troverdighet på et annet, avgjørende område.
VG170907 Jeg ser med glede på Arbeiderpartiets pågående krise fordi den vanskelig kan forklares uten å nevne partiets manglende troverdighet i klimapolitikken.
VG170907 Og selv om han mener partiet har høy troverdighet i denne saken, bidrar det ikke til økt oppslutning.
VG170907 Det hjelper lite at Hareide mener partiet har høy troverdighet i landbruk- og distriktspolitikken når Senterpartiet kaprer disse velgerne.
NL170907 Det samme gjelder kampen for å beholde hærens helikoptre på Bardufoss, der Senterpartiet har høy troverdighet .
DB170906 En politikers troverdighet er helt avhengig av at det er mulighet for innsyn når det gjelder politiske beslutninger og private økonomiske interesser.
DB170906 Blir kløften mellom liv og lære for dyp, kan tapet av tillit og troverdighet skje raskt.
AP170906 | Troverdighet og åpenhet.
AP170906 7 ) Åpenhet og troverdighet
NL170905 Slik styrker han Sp's troverdighet , mens han gjør Ap sårbar for anklager om vingling.
AA170905 Det er nå åpenbart at sanksjonslinjen er mislykket, delvis fordi amerikanernes trusler har mistet all troverdighet etter at Donald Trumps tordentale om « flammer og vrede » tidligere i sommer ikke ble fulgt opp med handling.
AA170905 Det er sannsynligvis et stort pluss at han har så høy troverdighet på miljø, særlig når Miljøpartiet De Grønne har nye og ukjente kandidater.
VG170904 - Hvis man fortetter sånn, opplever jeg at det svekker vår troverdighet , sier Eide og viser til et annet eksempel : ¶
NL170904 | SV og Fylkesnes' troverdighet
DB170904 En annen slutning man kan trekke er at disse to motpolenes troverdighet medfører at folk ikke behøver å engasjere seg i temaet.
DB170903 Partiets troverdighet når det gjelder ansvarlig økonomisk styring er historisk sett høy, og målet for perioden var klart : ¶
AP170903 AUF vil satse på helsesøstre, men har null troverdighet , mener Silje Johansen ( 18 ) i Unge Høyre.
VG170902 Vi kan risikere at demokratiet om noen tiår mister kraft og troverdighet hos dem som bærer samfunnet.
AP170902 Aps økonomi og arbeid er ikke på topp av prioriteringene og Høyre har større troverdighet .
VG170901 Ingenting er jo så ødeleggende for omdømme og troverdighet enn om ledere uttaler seg feilaktig.
VG170901 Jeg er redd for at dette svekker NIFs troverdighet ute i hele landet, sier hun til VG.
VG170901 Det kan gå utover industriens troverdighet , sier han.
DB170901 Desto merkeligere er det at Støre ikke tar bedre vare på sin troverdighet .
DB170901 Derfor blir Støres gylne klassebakgrunn og privatformue et tilbakevendende tema som svekker hans troverdighet som sosialdemokratisk leder.
DB170901 Når det partiet med størst troverdighet i arbeidspolitikken ber folk vurdere regjeringen på skatt, ledighet og svekka rettigheter i arbeidslivet, tar velgerne det på alvor.
DB170901 Spørsmål de har troverdighet på av en grunn.
DB170901 I stedet bør han sende en blomst til dem som faktisk synes å ha tatt opp i seg tidsånden, nemlig småpartiene på hans side av midtstreken som med troverdighet har hamret på saker som miljø, inkludering og internasjonal solidaritet.
NL170831 I tillegg legger det også andre viktige FrP-saker i skygge, der partiet møysommelig har bygd opp troverdighet .
DB170831 - Dommen er knusende i forhold til domfeltes troverdighet og bortforklaringer, sier Ellen Eikset Mjøs, bistandsadvokat for de tre barna og deres mor.
AP170831 Han mener venstresiden vil oppnå mer troverdighet i innvandrermiljøene med en mer offensiv tilnærming.
AA170831 - Dommen er knusende i forhold til domfeltes troverdighet og bortforklaringer, sier Ellen Eikset Mjøs, bistandsadvokat for de tre barna og deres mor.
NL170829 Statsministeren kan med troverdighet fremstille seg som garantisten mot at ekstrempartier får innflytelse i norsk politikk.
NL170828 Skal vi ha noen som helst troverdighet som hav- og sjømatnasjon, er det avgjørende at vi viser vilje til å slå ring om det viktigste vi har.
DN170828 - I tillegg til å undergrave medienes troverdighet , kan slike uttalelser, særlig de om at mediene er « folkefiender », også bidra til å gjøre journalister mer utsatt for hets og vold, uttaler OSSE-representanten.
DB170828 Kun Høyre og Frp støttet det forslaget, så her har ikke Arbeiderpartiet troverdighet .
AA170828 - I tillegg til å undergrave medienes troverdighet , kan slike uttalelser, særlig de om at mediene er « folkefiender », også bidra til å gjøre journalister mer utsatt for hets og vold, uttaler OSSE-representanten.
VG170827 - Høyre har null troverdighet i sykelønnsspørsmålet.
VG170826 Det vil bidra til økt troverdighet .
AP170826 For å øke egen troverdighet skal Jimmy ha fortalt at han « hadde sin egen greie på gang ».
DN170825 Han mener Høyre har « null troverdighet » i spørsmålet om sykelønn.
DN170825 - Null troverdighet
DA170825 Det har svekket min troverdighet .
AP170825 Gammeltestamentlige fragmenter brukes her for å understreke Bibelens troverdighet på litt fundamentalistisk vis.
AP170825 Gammeltestamentlige fragmenter brukes her for å understreke Bibelens troverdighet på litt fundamentalistisk vis.
DB170824 For vinner Sarpsborg-treneren, og det holder å minne om Lars Arne Nilsen 2016, vil Årets Trener-utmerkelsen miste all troverdighet .
DB170824 - Hvordan tror du dette påvirker Norges troverdighet internasjonalt ?
VG170823 - Det er veldig godt at vi ikke er en korrupt organisasjon, og det viser at det er en høy terskel og troverdighet på betjentene her.
DA170823 Men når KrF går til valg med flere lærere som en av våre viktigste saker, så er det et løfte for fremtiden der historien gir oss troverdighet .
DA170823 Men når KrF går til valg med flere lærere som en av våre viktigste saker, så er det et løfte for fremtiden der historien gir oss troverdighet .
DA170823 Og jeg vil være en biskop som framstår med troverdighet i det offentlige rom med det kristne budskapet.
AP170823 | AUF vil satse på helsesøstre, men har null troverdighet Silje Johansen ¶
AP170823 Vurderinger av enkeltutøveres troverdighet og subjektive skyld vil derfor alltid være preget av øyet som ser, og ikke minst disses nasjonalitet.
AA170823 Troverdighet bygges ikke ved retoriske grep eller løsslupne, strategisk tvetydige Twitter-utbrudd ; troverdighet bygges gjennom konkrete handlinger.
AA170823 For det tredje er det for en supermakt, som USA er og forventer å forbli, et spørsmål om troverdighet , prestisje og ære.
AA170823 Troverdighet bygges ikke ved retoriske grep eller løsslupne, strategisk tvetydige Twitter-utbrudd ; troverdighet bygges gjennom konkrete handlinger.
VG170822 Spesialenheten påpeker også at det er kritikkverdig at det ved planlegging av politiaksjonen ikke ble gjort vurderinger av vennens troverdighet og motiv.
VG170821 Audun Lysbakken om skatt : - Erna er blottet for troverdighet
NL170821 Hun likte dårlig at Rolf Bjørnar Tøllefsen fra Husøy ikke kjente seg igjen i hennes beskrivelse av distriktene, uten at hennes svar og troverdighet ble mer overbevisende.
VG170819 - At han har endret forklaring, styrker ikke akkurat hans troverdighet , mener Grøttum.
VG170819 Lysbakken om skatt : Erna er blottet for troverdighet
DB170819 Dette er imidlertid et totalt utilstrekkelig fikenblad, når vi vet hvordan nettavstemninger generelt gir resultater som helt mangler troverdighet - og som ofte er de stikk motsatte av hva man finner gjennom seriøse målinger.
AP170819 Både de borgerlige og Ap har stor troverdighet når det gjelder InterCity.
VG170818 | Audun Lysbakken om skatt : - Erna er blottet for troverdighet
VG170818 - Når Lysbakken sier at man er blottet for troverdighet , så skal man lytte.
VG170818 - Det er utrolig avslørende og det gjør at Erna står helt blottet for troverdighet i skattedebatten.
SA170818 Null mål i Eliteserien borger ikke for troverdighet , og det skal mye til for at Bakenga benkes når han først er kommet til klubben.
NL170818 Dersom Ap skal gjenreise seg selv som et parti med bred fiskeripolitisk troverdighet i Nord-Norge, tyder det aller meste på at en slik nyorientering vil være helt nødvendig.
AP170818 - Bare en skuespiller av Mandat-Grabkas format kan tilføre en så paradoksal skikkelse troverdighet , mener vår anmelder om hovedkarakteren. 1 2 3 4 5 6 ¶
AP170818 Null mål i Eliteserien borger ikke for troverdighet , og det skal mye til for at Bakenga benkes når han først er kommet til klubben.
AA170818 Dette har null - zero - troverdighet .
DB170817 Og når Frp og Høyre sier én ting og gjør noe annet, som i integreringspolitikken, mister de troverdighet .
DB170817 Det som vil skape troverdighet foran årets stortingsvalg, er hvis noen politikere foreslår at man maks kan sitte to perioder på Stortinget ( til sammen åtte år ) og hvis man samtidig kan love at politikernes privilegier blir kuttet ut ( blant annet feite pensjonsavtaler ).
DB170817 Der er Arbeiderparti-politikerne gode, med troverdighet både på egen innsats og sin kritikk av regjeringen.
VG170816 For oss handler det om å ta vare på NRKs integritet, troverdighet og uavhengighet.
VG170816 Nå er president Trump med på å gi troverdighet til Maduro, sier Marsteinstredet.
VG170816 Militære trusler fra Donald Trump mot Venezuela, gir den hardt pressede venezuelanske presidenten Nicolas Maduro troverdighet .
VG170816 - Mister troverdighet
VG170816 - Igjen kommer USAs president med en uttalelse som gjør at han mister troverdighet .
VG170816 VGs matbørs vil da ha større troverdighet , fordi vi får se prisen på enkeltvarer, sier administrerende direktør Bjørn Næss i NHO Handel.
NL170816 Nedleggingen av Andøya Flystasjon og flyttingen av hærens helikoptre fra Nord-Norge til Rygge i Østfold, av alle steder, er kroneksemplene på hvordan Aps troverdighet er svekket.
DB170816 Mandagens direktesendte redegjørelse, der Trump erklærte at rasisme er ondsinnet og at KKK og deres likesinnede er « kriminelle og bøller », satt åpenbart så langt inne at mange har stilt spørsmål ved Trumps troverdighet når det gjelder borgerrettigheter.
NL170815 ¶ Arbeiderpartiet mister all troverdighet i klimakampen hver gang de prøver å skjule deres manglende politikk på området.
NL170815 Arbeiderpartiet mister all troverdighet i klimakampen hver gang de prøver å skjule deres manglende politikk på området.
AP170815 - Om Siv Jensen og Erna Solberg med troverdighet skal love 20 - 65 milliarder i skattekutt, plikter det dem å anvise hvordan dette skal dekkes inn.
AP170815 - Om Siv Jensen og Erna Solberg med troverdighet skal love 20 - 65 milliarder i skattekutt, plikter det dem å anvise hvordan dette skal dekkes inn.
VG170813 Han må ha kjent henne, eller noen som henne, eller funnet henne i gamle bøker for så å modellere henne på nytt og plassere henne i denne corny fantasiverden og dermed gitt historien og universet en troverdighet som det ellers ikke ville ha hatt.
DN170813 - Store deler av bilindustrien har gamblet bort en stor del av sin troverdighet , la hun til i en tale til sine partifeller i det konservative partiet CDU.
AP170813 - Store deler av bilindustrien har gamblet bort en stor del av sin troverdighet , la hun til i en tale til sine partifeller i det konservative partiet CDU.
AP170813 Har han mistet all troverdighet ?
AA170812 At Nord-Korea svarer med en så åpenlys provokasjon, viser hvor lite troverdighet Trump har i utenrikspolitikken.
DN170811 USA blir tvunget til å svare på en eventuell rakettest, hvis ikke er det en krise for deres troverdighet , sier Forsby til DN.
DB170811 Hun tar med seg en del av de tradisjonelle medienes troverdighet .
DB170811 - Tradisjonelle nyhetssendinger har mye troverdighet .
DA170810 - Frp har ingen troverdighet når det gjelder klima og miljø, og distriktene er nærmest naturressursene som vi skal leve av i framtiden.
VG170809 Kongresspolitiker Eliot Engel mener at presidenten har undergravet amerikansk troverdighet ved å trekke en « absurd rød linje ».
VG170809 Han fremstår med troverdighet på jobb og arbeidsliv.
DA170809 Det er helt klart en del folk i ANC som lenge har følt at partiet kan fornye sin troverdighet den dagen Zuma ikke lenger er på toppen, og at en utskiftning vil bremse nedturen for ANC fordi partiet ikke lenger vil være assosiert så sterkt med Zuma, sier Pithouse.
DA170809 Strand legger til at både Ap og Høyre har troverdighet blant velgerne på de disse tre politikkområdene.
NL170808 Storhaug peker helt riktig på det dypt problematiske ved at en radikal islamist har klart å bygge opp en troverdighet som deltaker i ulike dialogforum i Vesten.
DB170807 - Etter å ha jobbet med kjempereke-problematikken i snart 20 år, har Naturskyddsforeningen opparbeidet seg mye kunnskap - og mange andre aktører oppfatter at vi har stor troverdighet i dette spørsmålet.
VG170804 Bokens dialoger er for øvrig noe arkaiske, men de bidrar til å hensette leseren til den aktuelle tidsepoken og styrker plottets troverdighet .
DN170803 - Vi har sakseierskap og størst troverdighet i rovdyrsakene.
DB170802 Realiteten er imidlertid at oversettelsen til Einar Berg ikke har særlig troverdighet blant muslimske miljøer.
DB170802 Dermed kan hun, i mange velgeres øyne, uttale seg med større troverdighet om hvilke norske verdier det er viktig å forsvare.
DB170802 Norsk klimapolitikk for ikke-kvotepliktig sektor skriker etter troverdighet .
DB170802 Få steder har Norge så stor troverdighet på å oppfylle sine forpliktelser som i EU-spørsmål.
DB170802 Det har rammet målenes troverdighet , og svekker forventningene til framtidig handling.
VG170801 Erna Solberg har null troverdighet når hun nå forsøker å gjenta dette løftet.
VG170731 To kilder sier til CNN at stabssjefen mener Scaramucci ikke har disiplinen som kreves, og at han allerede har ødelagt sin troverdighet
DB170728 En av verdens morsomste menns tapning av året er en tanke- og latterfylt time med standup, fra en som vet å ikke ofte troverdighet på tabuenes alter.
AP170728 At vi har vært sterkt involvert i offshore, har gitt oss troverdighet i dette markedet, sier han.
DB170727 Friidrettsledelsen trenger mer tid på å finne ut hvordan den effektivt skal skaffe seg troverdighet igjen, og den tida skal en hardt prøvet sport absolutt få.
DB170727 ¶ SYSSELSETTINGSSNAKK : Ingen har så høy troverdighet på å få ned arbeidsledigheten som Arberiderparti-leder Jonas Gahr Støre.
DB170727 Arbeiderpartiet er partiet med klart høyest troverdighet i kampen mot arbeidsledighet, og de ønsker nok også å utnytte nettopp dette i valgkampen.
VG170723 - Jeg så en troverdighet i Harry som gjorde at han fikk rollen, sier regissøren til svenske Aftonbladet.
AP170723 Valgforskeren, som selv er Ap-medlem, mener at ulike samarbeidskonstellasjoner med Ap i hovedrollen i våre tre største byer, styrker Støres partis troverdighet som koalisjonspartner.
SA170722 Idrettens troverdighet er satt på prøve, og da må alle ta ansvar og bidra til å svare fordi det igjen bidrar til forståelse som kan svekke mistanken.
BT170722 Idrettens troverdighet er satt på prøve, og da må alle ta ansvar og bidra til å svare fordi det igjen bidrar til forståelse som kan svekke mistanken.
AP170722 Idrettens troverdighet er satt på prøve, og da må alle ta ansvar og bidra til å svare fordi det igjen bidrar til forståelse som kan svekke mistanken.
VG170721 - I mine øyne er Brailsford den største utfordringen for laget hva gjelder troverdighet akkurat nå.
VG170721 Og oppblomstring av venstreekstrem vold, har ofte gitt et løft til Merkels kristenkonservative parti som anses å ha størst troverdighet i sikkerhetsspørsmål.
VG170721 Dette svekker statens troverdighet blant en allerede utsatt gruppe.
NL170721 Aller først må de fire ovennevnte navngitte personene i ledelsen erstattes slik at sykehuset kan få troverdighet og tillit tilbake.
DN170718 - Med dette har han ikke bare ødelagt sin egen troverdighet , men Ny Tids, sier John Færseth, som har skrevet boken « KonspiraNorge » og i flere år har jobbet med konspirasjonsteorier.
NL170717 Få yrkesgrupper har lavere troverdighet enn norske journaliser.
DB170716 ¶ NORGES TROVERDIGHET STÅR PÅ SPILL : Hogst av tropisk tømmer er en viktig årsak til at verdens regnskoger ødelegges.
DA170715 Norsk troverdighet rundt konsekvent holdning til ytringsfrihet, døde noe tidligere », tvitrer pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen.
NL170713 juli ) påstår at ingen ansatte ved sykehuset i denne saken har brutt loven, reises alvorlige spørsmål knyttet til direktørens troverdighet .
DB170712 Det hadde gitt ham troverdighet .
AA170711 Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg sier at May framstår som vingeklippet og med nokså liten troverdighet i sitt politiske prosjekt.
DB170710 Kyrre Haugen Sydness som Sabeltann, Håvard Bakke som greven av Gral og Ellen Birgitte Winther som heksa Miriam går med stor troverdighet opp i sine roller.
DB170709 Og det er ikke bare lokalt håp i en slik analyse, det er troverdighet også.
DB170708 Om man havner på en slik liste uten å teste positivt, styrker det ens troverdighet .
DB170708 Det burde gi utøverne som testes mye økt troverdighet , mener Gjert Ingebrigtsen.
DA170708 Innholdet skal ha høy troverdighet .
DA170707 Den er blitt kalt retningsløs og uten troverdighet .
DB170706 Det burde gi utøverne som testes mye økt troverdighet , sier Gjert Ingebrigtsen til Dagbladet.
DB170706 Bildet, fra amerikanske nasjonale arkiver, har gitt større troverdighet til en populær teori om forsvinningen til flypioneren forsvant sporløst under et jorda-rundt-forsøk i 1937.
DB170705 Maktens arroganse kan også ha en mer langsiktig, negativ effekt på politikkens troverdighet .
VG170703 - Mister troverdighet
VG170703 - Det er ikke bare videodømmingen, men også dommerne som mister troverdighet når det oppstår slike situasjoner, sier Nordlie.
DB170701 Når Norge utøver konkret politisk press mot andre stater, gjør vi det nå med høyere troverdighet .
VG170630 Å ta stilling til en asylsøkers troverdighet er en grunnstein i enhver asylsak.
VG170630 Utlendingsmyndighetene har lang erfaring i å vurdere troverdighet i lys av den forklaring søkerne avgir og kunnskap om de land søkerne kommer fra.
VG170630 Bahar påstår forøvrig at utlendingsmyndighetene kun har vurdert troverdighet de siste fem årene.
VG170630 : ¶ * 1 Norge fengsler og deporterer halvparten av homofile asylsøkere til land hvor de drepes, og ¶ * 1 norske myndigheter fram til en dom fra Høyesterett fra 2012 returnerte personer med beskjed om å skjule sin legning, og ¶ * 1 norske myndigheter ikke har god nok kompetanse til å vurdere søkers troverdighet , og avslår søknader fordi personen virker for stereotypisk.
VG170630 Troverdighet
VG170629 Det får betydning for vurderingen av hennes troverdighet , mener Klundseter.
SA170629 Det er veldig viktig at Norges befolkning har troverdighet til det vi driver med. 2 : Det er viktig at vi tør å satse på både bredde og store arrangementer, slik at Norge ikke blir en lilleputt, men en synlig aktør ute i verden.
SA170629 2 : Jeg forventer at hun stiller opp rundt det med åpenhet og at vi ser fremover i forhold til det og skaper troverdighet i alle ledd, både internt i idrettsbevegelsen og ikke minst ut mot allmennheten.
DB170629 I de siste dagers debatter om ekstrem sosial kontroll blant minoriteter, er det ironisk å se at de som hevder at problemene ikke eksisterer eller er minimale, er det samme som aktivt utøver sosial kontroll når de angriper meningsytrerne med kommentarer om utseende, troverdighet , kjærlighetsliv, rolle som mor eller religiøse tro.
BT170629 Det er veldig viktig at Norges befolkning har troverdighet til det vi driver med. 2 : Det er viktig at vi tør å satse på både bredde og store arrangementer, slik at Norge ikke blir en lilleputt, men en synlig aktør ute i verden.
BT170629 2 : Jeg forventer at hun stiller opp rundt det med åpenhet og at vi ser fremover i forhold til det og skaper troverdighet i alle ledd, både internt i idrettsbevegelsen og ikke minst ut mot allmennheten.
AP170629 Det er veldig viktig at Norges befolkning har troverdighet til det vi driver med. 2 : Det er viktig at vi tør å satse på både bredde og store arrangementer, slik at Norge ikke blir en lilleputt, men en synlig aktør ute i verden.
AP170629 2 : Jeg forventer at hun stiller opp rundt det med åpenhet og at vi ser fremover i forhold til det og skaper troverdighet i alle ledd, både internt i idrettsbevegelsen og ikke minst ut mot allmennheten.
AA170629 Det er veldig viktig at Norges befolkning har troverdighet til det vi driver med. 2 : Det er viktig at vi tør å satse på både bredde og store arrangementer, slik at Norge ikke blir en lilleputt, men en synlig aktør ute i verden.
AA170629 2 : Jeg forventer at hun stiller opp rundt det med åpenhet og at vi ser fremover i forhold til det og skaper troverdighet i alle ledd, både internt i idrettsbevegelsen og ikke minst ut mot allmennheten.
SA170628 I tillegg til intern troverdighet må han kunne selge TIL utad til sponsorer, supportere og alle andre som bryr seg om klubben.
DB170628 Når selskapets øverste leder ikke er villig til å møte disse problemene med troverdighet , så blir dette oppfattet som at dette ikke er så viktig for ham og Norwegian, sier Jacobsen og tilføyer : ¶
DB170628 Den første utfordringen er naturligvis at troverdighet må bygges over lengre tid.
AA170628 I tillegg til intern troverdighet må han kunne selge TIL utad til sponsorer, supportere og alle andre som bryr seg om klubben.
VG170626 Undersøkelser viser også at Venstre har høy troverdighet på skole og politikk for småbedrifter.
VG170622 Før dommen var det ikke nødvendig å vurdere søkers troverdighet .
VG170622 Det problematiske med praksisendringen er at utlendingsmyndighetene ikke har nok kompetanse til å vurdere søkeres troverdighet , selv om de har hatt fem år på å øve seg.
VG170621 I løpet av de første rettsdagene har konflikten mellom dem kommet til syne - og dermed er tonen satt for de neste to ukene : Vurderinger av troverdighet vil avgjøre : ¶
DN170619 - Vi risikerer å miste troverdighet overfor våre internasjonale partnere.
DA170619 - Regjeringskontrollerte medier i den arabiske verdenen har alltid hatt et enormt problem når det gjelder manglende troverdighet , forklarer Kuttab i en samtale med Dagsavisen.
AP170618 - Bommer han på det første lovforslaget, undergraver det den tilliten og troverdighet han har klart å bygge opp.
AP170618 - Bommer han på det første lovforslaget, undergraver det den tilliten og troverdighet han har klart å bygge opp.
DB170617 Det har vært med forskjellig troverdighet , men i alle tilfeller til nå har det vært relativt ubegrunna.
FV170616 Det handlet om min troverdighet , og jeg er veldig bekvem med det jeg gjorde, sa Frp-politikeren den gang til Fædrelandsvennen.
VG170614 Ennå vet vi ikke når oppryddingsarbeidet i en inngrodd og gufsete kultur er kommet dit at man med troverdighet kan si at det er rent på rommet.
DB170614 - Fornøyde, faste kunder har gitt Nisim en troverdighet som ingen reklamekampanje kunne gitt oss, sier Holm Storruste til Finansavisen.
DB170614 Justisministerens troverdighet hadde altså dype skrammer allerede før tirsdagens senatshøring.
AP170614 Det kan godt være at Nils Holmes konklusjoner er riktige, men en tredobling av vår kampkraft ruver ikke, Forsvarets troverdighet øker ikke.
AP170614 Det kan godt være at Nils Holmes konklusjoner er riktige, men en tredobling av vår kampkraft ruver ikke, Forsvarets troverdighet øker ikke.
DB170613 Den er viktig for Lars Lagerbäcks standing hos folket, for laget og for spillernes troverdighet , sier Pedersen.
AP170613 Mediepersonligheter sår tvil om Muellers troverdighet
VG170612 - UTEN TROVERDIGHET : Arbeidsminister Anniken Hauglie får kritikk fra opposisjonen for å drive et narrespill.
DB170612 Rev ned Trumps troverdighet Kommentar ¶
DB170612 Hvordan kan vi få troverdighet hos våre barn på at mobbing er uakseptabelt dersom vi aksepterer det i det offentlige rom ?
AP170611 - Hun har absolutt ingen karisma, men hun har en viss troverdighet .
VG170610 Det er ingen tvil om at det har bidratt til at vår troverdighet har falt og at vi har fått et skudd for baugen, eller ripe i lakken, om du vil.
BT170610 Det er ingen hemmelighet at Russland ønsker å underminere USAs politiske troverdighet i verden.
SA170609 | Sturgeon : - May har mistet all troverdighet
SA170609 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon mener statsminister Theresa May har mistet all autoritet og troverdighet , og at hun burde trekke seg.
DN170609 Sturgeon : - May har mistet all troverdighet ¶ ¶
DN170609 Nicola Sturgeon, Skottlands førsteminister, sa på sin side at May har mistet all troverdighet .
DN170609 | Sturgeon : - May har mistet all troverdighet
DN170609 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon mener statsminister Theresa May har mistet all autoritet og troverdighet , og at hun burde trekke seg.
DB170609 Det er viktig for å bevare antidopingarbeidet og idrettens troverdighet .
AP170609 Trumps talspersoner benekter påstandene, og dette blir dermed et spørsmål om hvem som har størst troverdighet .
AA170609 HRS har opparbeidet seg høy troverdighet på feltet gjennom årene, sier hun. ( ©NTB ) ¶
VG170608 Spakovsky mener dessuten at Comey har null troverdighet .
VG170608 - Hvordan vil du vurdere hans troverdighet etter å ha lest brevet hans og sett høringen i Senatet ?
VG170608 Han har en annen troverdighet , men er veldig reaksjonær.
SA170608 Da har de samtidig skrotet jordbruksmeldingen og mistet all troverdighet for distriktslandbruk og små og mellomstore bruk, mener Pollestad.
DB170608 Når en avis velger å publisere en slik tekst ( fra en aktør som allerede har ekstra tyngde i kraft av sin yrkestittel ), så låner de også sin egen troverdighet til det faktuelle innholdet som presenteres, og bør kjenne et ansvar for å ikke villede sine lesere.
DB170608 Heller ikke republikanerte stilte spørsmål som var ment å så tvil om Comeys troverdighet .
DB170608 Det er Trumps troverdighet mot Comeys denne høringen så langt dreier seg om.
DB170608 ¶ KAMP OM TROVERDIGHET : President Donald Trump og FBI-sjefen han ga sparken, James Comey.
AP170608 Nær sagt hvem som helst har større troverdighet enn løgnmaskinen i Det hvite hus.
AP170608 Ett er sikkert : Hvis det koker ned til et spørsmål om troverdighet , feier James Comey gulvet med Donald Trump.
AA170608 Da har de samtidig skrotet jordbruksmeldingen og mistet all troverdighet for distriktslandbruk og små og mellomstore bruk, mener Pollestad.
AA170608 Da har de samtidig skrotet jordbruksmeldingen og mistet all troverdighet for distriktslandbruk og små og mellomstore bruk, mener Pollestad.
DB170607 - Er du redd for at dette svekker din troverdighet på arbeidslivsspørsmål ?
VG170606 Alt dette gjør at Hobér mener at CAS' troverdighet er litt frynsete i kantene.
SA170606 Et slikt dokument kan også øke din troverdighet som selger, sier Engebretsen. 2.
BT170606 Et slikt dokument kan også øke din troverdighet som selger, sier Engebretsen. 2.
AP170606 Et slikt dokument kan også øke din troverdighet som selger, sier Engebretsen. 2.
FV170605 Et slikt dokument kan også øke din troverdighet som selger, sier Engebretsen. 2.
BT170604 IS har imidlertid flere ganger tidligere påtatt seg ansvaret for voldelige aksjoner gruppen ikke har stått bak, og regnes for å ha svært lav troverdighet .
DB170602 Ellers tviholder Kasper og hans utvalgte menn på et internt juridisk system som blander lovgivende og dømmende myndighet, og har historisk sett ganske lav troverdighet når det gjelder det å bekjempe doping.
DB170602 Det uavhengige norske domssystemet har derimot høy troverdighet .
DA170602 Ifølge Aftenposten mener Oslo tingrett at den russiske guttens troverdighet er svekket etter nye opplysninger om hans forhold til religion.
AP170602 Oslo tingrett mener guttens troverdighet er svekket etter nye opplysninger om hans forhold til religion.
AA170602 Ifølge Aftenposten mener Oslo tingrett at den russiske guttens troverdighet er svekket etter nye opplysninger om hans forhold til religion.
SA170531 Disse fire fulltids idrettspresidentene ødelegger idrettens troverdighet .
AP170531 Disse fire fulltids idrettspresidentene ødelegger idrettens troverdighet .
AA170531 Disse fire fulltids idrettspresidentene ødelegger idrettens troverdighet .
SA170529 - Samtidig må merkevaren ha en viss troverdighet , og det er ingen barrièrer rundt Opel.
AP170529 - Samtidig må merkevaren ha en viss troverdighet , og det er ingen barrièrer rundt Opel.
AP170525 Følelser gir troverdighet
VG170523 Det viktigste er Cappelens manglende troverdighet .
VG170523 » Men det har ikke Tine kunnet gjøre med særlig grad av troverdighet siden Tine i mer enn ti år har samarbeidet med irske Dairygold som har laget jarlsbergost på lisens for EU-markedet.
DB170523 Men uansett troverdighet eller ikke ; Norge har vært inne i Syria også tidligere.
AP170523 De gjorde sitt beste for å de knuse Gjermund Cappelens troverdighet .
AA170523 Som ventet gikk forsvareren til angrep på hasjbaronens troverdighet .
AA170523 Forsvareren gikk som ventet hardt ut for å radbrekke den tidligere hasjbaronens troverdighet .
AA170523 Etterforskningen mot Eirik Jensen er full av hull og selvmotsigelser, mener hans forsvarere, som hevder medtiltalte Gjermund Cappelen ikke eier troverdighet .
DB170522 Spørsmålet om troverdighet er ikke avgjørende i saken.
DB170522 Men på grunn av denne nærmest bataljen mellom disse to og spørsmålet om troverdighet , vil jeg komme inn på momenter som styrker Cappelens sak.
DB170522 Hvem har framstått som troverdighet .
DB170522 Det svekker denne personens troverdighet , og i dette tilfellet Eirik Jensen.
DB170522 - Pressen har jo vinklet mellom å være pro og kontra fra den ene avis til den andre og har vært veldig opptatt av troverdighet .
BT170522 Skal MDG vinne troverdighet som stortingsparti, trenger de en betydelig mer realitetsorientert økonomisk politikk.
AP170522 Spørsmålet om troverdighet er ikke avgjørende.
AP170522 Betraktninger om troverdighet vil få betydning, men er ikke avgjørende.
DB170520 Dessuten handler det om egen troverdighet .
AP170520 Føler du at du har troverdighet for hvordan det faktisk er å bo ute i distriktene ?
SA170519 | Aktor : - Eirik Jensen mangler enhver troverdighet
DB170519 - Jensens forklaring er helt uten troverdighet .
DB170519 - Jensens forklaring er helt uten troverdighet .
DB170519 - Jensens forklaring er helt uten troverdighet .
DB170519 - Helt uten troverdighet
DB170519 - Jensens forklaring er helt uten troverdighet .
DB170519 « Jensens forklaring er helt uten troverdighet », sa Spesialenhetens Kristine Schilling tidligere i dag.
DB170519 De skal kjempe for sin klient, men på mange måter handler saken mest om Politi-Norges troverdighet .
DB170519 « Jensens forklaring er helt uten troverdighet », sa Spesialenhetens Kristine Schilling tidligere i dag.
DB170519 De skal kjempe for sin klient, men på mange måter handler saken mest om Politi-Norges troverdighet .
BT170519 Hele fredag skal Spesialenheten utfordre eks-politimannens troverdighet .
AP170519 Hele fredag skal Spesialenheten utfordre eks-politimannens troverdighet .
VG170518 Han skal ikke ha en politisk rolle, for å skape troverdighet til begge sider, og både republikanere og demokrater kan ha tillit til ham.
DB170518 Vi befinner oss i den krevende sonen som handler om integritet og troverdighet , et sted der det alltid er fare for feil ved forstørrelse og symbolske effekter.
DA170518 - Men med hvilken troverdighet kan Ap si at det nå vil bli bedre med dere ?
AP170518 Det er fra fredag slaget om hans troverdighet vil starte.
AP170518 Uansett er vi i den enestående situasjon at politiets hovedvitne har papir på at han nærmest er uten troverdighet .
AA170518 50-åringens troverdighet står svært sentralt i den høyprofilerte rettssaken.
AA170516 Høyres hovedsak er at vi kan ikke skatte i hjel næringslivet, og det snakker Bjarne om, med stor troverdighet .
AA170516 Han har også stor troverdighet når det gjelder å bidra når det gjelder den største utfordringen i vårt velferdssamfunn : At unge dropper ut av arbeidslivet.
SA170515 Det vil hun ikke kunne gjøre med troverdighet framover.
DB170515 Når argumenter blandes bare fordi det er bekvemt, står hele det feministiske prosjektets troverdighet på spill.
DA170514 Møtet ble avholdt i golfstaten Bahrain, som har mer penger enn troverdighet når det gjelder menneskerettigheter.
VG170512 Skal idrettstoppene ha noe som ligner troverdighet i at man ønsker seg en mer åpen linje fremover, er det bare én måte det kan skje på : At det åpnes opp for å svare på det man blir spurt om, og at NIF ikke selv søker å sette premissene for hva man velger å gi ut eller hemmeligholde opplysninger om.
SA170511 Selv om radio kommer på fjerdeplass som viktigste nyhetskilde, troner radionyheter suverent på topp når det gjelder troverdighet .
DN170511 - Men hvordan skal du med troverdighet påberope deg kildevern, spurte Solvang ?
DB170511 - Vårt krav om et godt styresett vil miste all troverdighet om vi ikke kan vise det i praksis også.
DB170511 Selv om radio kommer på fjerdeplass som viktigste nyhetskilde, troner radionyheter suverent på topp når det gjelder troverdighet .
AA170511 Selv om radio kommer på fjerdeplass som viktigste nyhetskilde, troner radionyheter suverent på topp når det gjelder troverdighet .
DN170510 Det at han ble sparket kort tid etter at han skal ha bedt om mer penger til granskningen, vil trolig forsterke mistanken om at Trump har forsøkt å påvirke en etterforskning som i verste fall vil kunne ødelegge hans troverdighet som president.
DN170510 Det er typisk Trump, og det inngir lite troverdighet , sier Grandhagen.
DN170510 Mister troverdighet
DN170510 - Jeg oppfordrer Gerd Kristiansen til å si fra seg denne gullkantede fallskjermen, hvis hun ikke gjør det mister LO all troverdighet når de kritiserer fallskjermer i private bedrifter.
DA170510 Det at han ble sparket kort tid etter at han skal ha bedt mer penger til granskningen, vil trolig forsterke mistanken om at Trump har forsøkt å påvirke en etterforskning som i verste fall vil kunne ødelegge hans troverdighet som president.
DA170510 Det at FBI-sjefen ble sparket kort tid etter at han skal ha bedt om mer penger til granskningen, vil trolig forsterke mistanken om at Trump har forsøkt å påvirke en etterforskning som i verste fall vil kunne ødelegge hans troverdighet som president, skriver New York Times.
BT170510 Det at han ble sparket kort tid etter at han skal ha bedt mer penger til granskningen, vil trolig forsterke mistanken om at Trump har forsøkt å påvirke en etterforskning som i verste fall vil kunne ødelegge hans troverdighet som president.
AA170510 Det at FBI-sjefen ble sparket kort tid etter at han skal ha bedt om mer penger til granskningen, vil trolig forsterke mistanken om at Trump har forsøkt å påvirke en etterforskning som i verste fall vil kunne ødelegge hans troverdighet som president, skriver New York Times.
SA170509 Argumenter som samtlige politikere lirer av seg uten større troverdighet .
DB170509 Det siste skjer bare med god nok troverdighet om også den dårlige fortida får være med.
DB170508 banen med påstander om at de sitter med dokumentasjon og sannhetsbevis på en rekke tilfeller av grove og meget trakasserende overtramp utført av et av medlemmene, men som trengte den offentlige skittentøyvasken mellom Terje Hauge og Svein-Erik Edvartsen som påskudd for å komme banen, hva med deres troverdighet som ivaretaker av medlemmenes interesser ?
AP170508 Gjermund Cappelens troverdighet er tynnslitt, mener rettskommentator Inge D.
DB170506 Det innfører ikke bare en ny tidsregning for friidrettens rekorder der « År Null » settes til 2005, men kommer samtidig med flere krav som sikrer de nye rekordenes troverdighet .
DN170505 Opposisjonspartiet Labour håper på å sikre seg en rekke av disse nye stillingene og på den måten styrke sin stilling og troverdighet før britene går til valg på nytt Underhus 8. juni, skriver Financial Times.
DB170505 Mye tyder på at karrieren hans er over, om ikke skal han jobbe svært lenge og hardt for å bygge opp sin egen troverdighet , sier Aasland.
DB170505 Han beskrives av universitetet som Nordens pioner når det kommer til vurdering av troverdighet ved løgndetektortester.
BT170505 Opposisjonspartiet Labour håper på å sikre seg en rekke av disse nye stillingene og på den måten styrke sin stilling og troverdighet før britene går til valg på nytt Underhus 8. juni, skriver Financial Times.
DB170504 Hennes politiske troverdighet styrkes ytterligere ved at andre for første gang støtter henne.
AA170504 Opposisjonspartiet Labour håper på å sikre seg en rekke av disse nye stillingene og på den måten styrke sin stilling og troverdighet før britene går til valg på nytt Underhus 8. juni, skriver Financial Times.
DA170503 De har i tillegg allerede tilhengere og troverdighet som hjelper oss å komme oss videre, sier Svendsen.
VG170502 - Dette undergraver vår innflytelse og vår troverdighet som leder av den frie verden, slår han fast.
VG170502 - Det er ikke en seriøs fremgangsmåte som skaper troverdighet , sierhan.
AP170502 Mangler troverdighet
AP170502 Imidlertid hjelper det hele lite når man mangler troverdighet .
SA170501 Johansen, Erik / NTB scanpix ¶ Troverdighet
FV170501 Johansen, Erik / NTB scanpix ¶ Troverdighet
BT170501 Troverdighet
AP170501 Johansen, Erik / NTB scanpix ¶ Troverdighet
DB170429 - Den politiske agendaen er på vei over påS delen av den politiske banehalvdelen der KrF har sterkest troverdighet og tillit.
AA170429 Feil svekker troverdighet .
DA170428 Statsminister Theresa May forsøker å fremstille valget som et valg mellom stabilitet og troverdighet med henne som fortsatt statsminister, og en regjering med kaos og usikkerhet med Labours leder og statsministerkandidat, Jeremy Corbyn.
SA170424 | Presseekspert mener NRKs bildeblemme svekker medienes troverdighet
SA170424 - Jeg er fryktelig god til å si når ting er bra, så da må jeg - om jeg skal ha troverdighet - tåle å si når det ikke stemmer.
DB170424 - Vi har fått en ripe i lakken, men om dette skader vår troverdighet på sikt eller dokumentarens vil tida vise.
DB170424 Men så viser det seg at redaksjonen har klart å sette nøkkelen i lakken av sin egen troverdighet , og trekke den bortover : Seks av bildene som ble fremstilt som dokumentasjon på bakmennenes profitt, viser seg å stamme fra andre sammenhenger og ikke være tatt av de mistenkte selv.
DB170424 Når ingen kan finne noe som truer sikkerheten i det forbudte dokumentet, har dette ikke noen troverdighet .
AP170424 | Presseekspert mener NRKs bildeblemme svekker medienes troverdighet
AP170424 Det svekker programmets troverdighet , og det svekker NRK, sier presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen.
AP170424 - Jeg er fryktelig god til å si når ting er bra, så da må jeg - om jeg skal ha troverdighet - tåle å si når det ikke stemmer.
BT170423 Det er valgår, og vi ber om at justisministeren og regjeringen umiddelbart endrer asylpraksisen og garanterer opphold for ofre for menneskehandel som samarbeider med politiet i etterforskning, såfremt politiet tillegger offerets historie troverdighet , uavhengig av om saken blir henlagt eller går til retten.
VG170422 I likhet med de tre nevnte har Malin Persson Giolito bakgrunn som advokat - hvilket utvilsomt styrker fiksjonens troverdighet .
DA170422 Men skal vi ha troverdighet , så må vi også ha en plan for hvordan vi skal betale for det.
DA170422 " Troverdighet
DB170421 Til slutt står vi igjen med meningsmålingers troverdighet .
DB170421 Er det verdt å redde noe som er så svakt og som ser ut til å ha så lite troverdighet at folk strømmer ut av landet ?
AA170421 Selv om disse ikke er naive, som familiefaren i Molières komedie, har situasjonen paralleller til den franske 1600-tallskomedien : Det handler om totalt forskjellige syn på én mektig persons troverdighet .
AA170421 Ydmykhet og troverdighet
AA170421 - Jeg er glad i ordet ydmykhet, som også er tett knyttet til troverdighet .
VG170420 Ap-politiker Arne Johannessen mener partiet sentralt mangler troverdighet i distriktene.
AA170420 Jeg tror jo at folk i Ap er opptatt av distrikt, men det er ikke der Ap har sin troverdighet .
AA170420 Helse, velferd og arbeid er områder der de har høy troverdighet .
VG170419 Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, ønsker ikke å kommentere lagmannsrettens vurdering av hasjsmuglerens troverdighet før han selv har prosedert i Jensen-saken i Oslo tingrett.
DB170419 Det er vanskelig å argumentere mot at en uavhengig dopkontroll vil gi idretten bedre troverdighet .
DA170419 Etter en grundig analyse av meldingene og kildenes troverdighet , konkluderer organisasjonen med at det reelle antallet i midten av april lå et sted mellom 3.061 og 4.943.
AP170419 - Hvis vi ikke får troverdighet i tall og konsekvenser av tiltak, blir hele klimaloven bagatellmessig.
AA170419 Etter en grundig analyse av meldingene og kildenes troverdighet , konkluderer organisasjonen med at det reelle antallet i midten av april lå et sted mellom 3.061 og 4.943.
AA170419 Det er forbundet med lite troverdighet .
AP170418 Hver bidige dag må vi jenter kjempe oss til troverdighet på fotballbanen.
AA170418 Selv om Allawi mistet mye troverdighet i Washington etter fadesen, opprettholdt amerikansk etterretning kontakten med ham i årene som fulgte.
SA170411 Omdømme og troverdighet for fall ¶
SA170411 - Ja når vi ser det i sammenheng med omdømme og troverdighet .
SA170411 Omdømme og troverdighet for fall ¶
SA170411 - Ja når vi ser det i sammenheng med omdømme og troverdighet .
FV170411 Omdømme og troverdighet for fall ¶
FV170411 - Ja når vi ser det i sammenheng med omdømme og troverdighet .
BT170411 Omdømme og troverdighet for fall ¶
BT170411 - Ja når vi ser det i sammenheng med omdømme og troverdighet .
BT170411 Omdømme og troverdighet for fall ¶
BT170411 - Ja når vi ser det i sammenheng med omdømme og troverdighet .
AP170411 Omdømme og troverdighet for fall ¶
AP170411 - Ja når vi ser det i sammenheng med omdømme og troverdighet .
AP170411 Omdømme og troverdighet for fall ¶
AP170411 - Ja når vi ser det i sammenheng med omdømme og troverdighet .
DB170410 Dette handler om vår integritet og vår troverdighet .
DA170410 Men oppblomstringen av krampaktige saker om nesten-berørte nordmenn skader medienes troverdighet , og vi har ikke så forferdelig mye å gå på slik tingene er akkurat nå. 1. april droppet et nesten samlet pressenorge aprilsnarren for å verne om denne troverdigheten - journalistikkens viktigste kapital.
DN170407 Det satte Trump i en form for trekktvang der han ikke kunne fordømme angrepet uten å gjøre noe mer, da ville USAs troverdighet få en knekk og Assads selvsikkerhet ville vokst tilsvarende.
AP170407 - Man kan få inntrykk av at dette er Trumps personlighet, en nærmest spontan reaksjon, men egentlig ligner dette mer på amerikansk utenrikspolitikk før Obama - bruk av militærmakt for å sikre amerikansk diplomatisk troverdighet , sier Thune.
VG170405 For man kan ikke med særlig troverdighet hevde at regjeringen ikke har levert her.
SA170405 Det er mange ting her som rokker ved IOCs troverdighet .
DB170405 Loven går på å ansette familie og venner, fordi det kan stilles spørsmål ved blant annet troverdighet og påvirkningskraft.
DA170405 Akseptabel troverdighet er heller ikke å forakte.
DN170403 NTB er symbolet på troverdighet og seriøsitet i journalistikken, noe som passer meg bra, sier Storvik.
DB170403 Nyheter på Facebook scorer dårlig på troverdighet , skriver NTB.
DA170403 Nyheter på Facebook scorer dårlig på troverdighet .
AA170403 Nyheter på Facebook scorer dårlig på troverdighet .
AA170403 NTB er symbolet på troverdighet og seriøsitet i journalistikken, noe som passer meg bra, sier Storvik. 42-åringen er ikke redd for oppgaven med å lede NTB inn i en tøff medieframtid preget av opplags- og inntektsfall og store endringer.
AA170403 Partiet har høy troverdighet på miljø og klassisk naturvern, men sannsynligvis engasjerer miljø færre velgere enn de skulle håpet.
VG170401 Miljøpartiet De Grønne har høy troverdighet blant de ivrigste klimavelgerne.
DB170401 Men skal Erna Solberg og den norske regjeringen ha noen som helst troverdighet i sine utenrikspolitiske prinsipper, må det kreves at de tar opp Liu Xiaobos situasjon spesielt og Kinas systematiske brudd på menneskerettigheter generelt.
VG170331 Slik situasjonen er blitt har han ikke lenger noen troverdighet .
VG170331 Hvis Erna Solberg ikke bringer menneskerettighets-problemstillinger på bordet i Kina, så vil hun ikke han noen troverdighet hverken ute eller hjemme.
SA170331 - Han mister også troverdighet når han i løpet av kort tid ramser opp alt som er mulig å ramse opp, sier Borsch.
AP170331 - Han mister også troverdighet når han i løpet av kort tid ramser opp alt som er mulig å ramse opp, sier Borsch.
AA170331 Partiet har høy troverdighet på klima og miljø, men der er konkurransen om velgerne stor.
DA170329 Flere amerikanske medier rapporterer at Nunes mangler troverdighet fordi han flere ganger tidligere har tipset presidenten om hvilke kritiske spørsmål som ville komme, slik at Trump fikk anledning til å unngå dem.
VG170328 Har høy troverdighet og godt omdømme.
DN170328 - Hvis noe går galt vil det ødelegge all troverdighet om at Samsung kan produsere et trygt produkt, sier analytiker.
DN170328 - Hvis noe går galt med S8 vil det ødelegge all troverdighet om at Samsung kan produsere et trygt produkt, sier analytiker Jan Dawson hos Jackdaw Research til Reuters.
DB170328 Sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, skriver i en mail til Dagbladet at de er tilfreds med at PFU deler BTs vurdering om det i denne saken ikke er noen interessekonflikt, habilitetskonflikt eller på andre måter brudd på pressensetiske regler knyttet til integritet og troverdighet ( 2.1 og 2.2 ).
DB170328 For mange lesere er en artikkel eller en kommentar skrevet av journalister med dobbeltroller svært lite verdt, og det er noe underlig at pressen ønsker å ha en lavere troverdighet enn nødvendig, sier PR og kriserådgiver Jarle Aabø.
DB170328 - Ved at BT har ansatt en redaksjonell medarbeider som også er vararepresentant på Stortinget, og dermed per definisjon en politiker, svekkes redaksjonens etterlatte inntrykk om å være uavhengig, ha integritet og høyest mulig troverdighet , skriver klageren.
DB170328 - For Bergens Tidende er ikke dette en ulempe eller et uttrykk for noen interessekonflikt, habilitetskonflikt eller på andre måter brudd med pressens etiske regler knyttet til integritet eller troverdighet ( 2.1 og 2.2 ).
DA170328 - Troverdighet er et viktig stikkord for barnelitteratur.
BT170328 FARVEL, TROVERDIGHET : Paul Ryans forslag til erstatning av Obamacare, fikk ikke nok stemmer i Kongressen.
VG170327 TØFF DAG I RETTEN : Eirik Jensen fikk høre hvordan Spesialenheten for politisaker setter Gjermund Cappelens troverdighet over hans egen.
DB170326 Hun hevdet at student-avgjørelsen handler om Senterpartiets troverdighet .
DB170326 Troverdighet
DA170326 Anmelderen virket nærmest litt overrasket da han skrev : « Hun er en glitrende historieforteller med troverdighet og et sus av gamle Oslo som kanskje er i ferd med å forsvinne ».
AA170326 SV hadde høy troverdighet på skolepolitikk, men den forvitret de åtte årene SV satt i regjering og hadde ansvar for skolepolitikken.
AA170326 Partiet har stor troverdighet på klima og miljø, men det er hard konkurranse om miljøvelgerne.
AA170326 Der har Senterpartiet høy troverdighet , og får klekkelig betalt på målingene.
AA170325 | Høyre : Senterpartiets HV-løfter har ingen troverdighet
AA170325 Løftene til Senterpartiet har ikke troverdighet , sier Elvenes.
DB170324 Hun hevder at det dypest sett handler om troverdighet .
AA170324 De har høy troverdighet på jordbruk og distrikt, men veldig lite troverdighet på helse og skole og en del av de store sakene som flytter velgere, sier hun.
AA170324 De har høy troverdighet på jordbruk og distrikt, men veldig lite troverdighet på helse og skole og en del av de store sakene som flytter velgere, sier hun.
VG170323 Ifølge nyhetsbyrået Reuters har demokratene i komiteen stilt spørsmål om komiteens evne og troverdighet til å etterforske om Trump hadde bånd til Russland før han ble president, som er komiteens oppgave.
AA170323 Meningene til den 69-år gamle forsvarsministeren veier tungt innad i det franske Sosialistpartiet, og det er ventet at støtten vil styrke Macrons troverdighet , spesielt i forsvars- og sikkerhetssaker.
VG170322 Det er en form for distraksjon som kan fungere en stund, men som over tid tærer på all troverdighet .
DA170322 - Han så at det bar i retning av at unionistene fikk et sterkere grep i Nord-Irland, og skjønte på det tidspunktet at det var nasjonalistenes sjanse til å påvirke, sier Mustad, som påpeker at nettopp McGuinness' bakgrunn og troverdighet i den republikanske bevegelsen var svært viktig.
BT170322 Når Russland selv er opphav til spekulasjoner om det amerikanske demokratiet fungerer som det skal, kan det skade alliansens troverdighet .
BT170322 De er mer opptatt av å jakte på kildene i saken, og dermed underminere FBI-etterforskernes troverdighet .
VG170321 Det åpnet for niagara av oppfølgingsspørsmål som førte til at aktoratet, dommeren og forsvarerne til Cappelen på nytt pirket i Jensens troverdighet .
VG170321 - Svaret på problemene med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet .
SA170321 - Svaret på problemet med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet .
FV170321 Vi er fellesnevneren blant norske mediebedrifter, og har høy troverdighet og uavhengighet.
DN170321 - Svaret på problemet med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet , sier sjefredaktør Gard Steiro ( 41 ) i VG i en pressemelding.
DB170321 IOC foreslår å frigjøre WADA fra sport - og nasjonal styring fordi disse koblingene « kan ha kryssende interesser og skade antidopingarbeidets troverdighet ».
DB170321 I dommen står det at hans troverdighet i stor grad er svekket, som en følge av at han har « forklart seg bevisst uriktig og motstridende, at han har endret og tilpasset sin forklaring, og at forklaringen på en rekke punkter er påfallende.
DB170321 - Svaret på problemet med falske nyheter, er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet , sier sjefredaktør i VG, Gard Steiro i dagens pressemelding, og legger til at han mener tjenesten vil bidra til et mer opplyst ordskifte i Norge.
DA170321 Troverdighet er stikkordet.
BT170321 - Svaret på problemet med falske nyheter er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet .
AA170321 Vi er fellesnevneren blant norske mediebedrifter, og har høy troverdighet og uavhengighet.
AA170321 - Svaret på problemet med falske nyheter er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet .
SA170320 IOC har skjønt dette med troverdighet og slo knallhardt ned på badmintonspillerne som ikke ville vinne under OL i London.
SA170320 Den dagen idretten ikke lenger har noen troverdighet , har den heller ingen berettigelse.
DN170320 - Ola Borten Moe står fullstendig uten troverdighet når han skriver brev til regjeringen og ber om en ren subsidie av eget oljeselskap, samtidig som han ber om kutt i elbilstøtten, sier Bellona-sjef Frederic Hauge.
DN170320 - Det gir ekstremt lite troverdighet når oljeselskap-eier Ola Borten Moe nå bruker Senterpartiets programarbeid til igjen å kjempe imot den norske elbilpolitikken.
DB170320 Kaluza frykter artikler som dette undergraver medienes troverdighet .
BT170320 IOC har skjønt dette med troverdighet og slo knallhardt ned på badmintonspillerne som ikke ville vinne under OL i London.
BT170320 Den dagen idretten ikke lenger har noen troverdighet , har den heller ingen berettigelse.
AP170320 IOC har skjønt dette med troverdighet og slo knallhardt ned på badmintonspillerne som ikke ville vinne under OL i London.
AP170320 Den dagen idretten ikke lenger har noen troverdighet , har den heller ingen berettigelse.
BT170319 Om Norge skal ha troverdighet når vi snakker om internasjonale kjøreregler og konfliktløsning må vi være like tydelige overalt når brudd på folkeretten inntreffer.
BT170319 Hvis Norge skal tale om folkerett med troverdighet , kan vi ikke lukke øynene for den urett Marokko begår ved å være til stede i Vest-Sahara.
VG170317 Ryan la imidlertid til at han fortsatt har tillit til Trump, og at det som kan se ut som falske påstander fra presidenten på Twitter, ikke vil ødelegge Det hvite hus' troverdighet .
DN170317 Ryan la imidlertid til at han fortsatt har tillit til Trump, og at det som kan se ut som falske påstander fra presidenten på Twitter, ikke vil ødelegge Det hvite hus' troverdighet .
DB170317 Hver av disse forslagene kunne ha gitt troverdighet til den populære merkevaren.
DA170317 - I tillegg til å miste reklamasjonsrett og forsikring ved feil, kan man også miste jobben, om man har en jobb hvor man er avhengig av troverdighet , avslutter Simonsen.
AP170317 Ryan la imidlertid til at han fortsatt har tillit til Trump, og at det som kan se ut som falske påstander fra presidenten på Twitter, ikke vil ødelegge Det hvite hus' troverdighet .
AP170317 Ryan la imidlertid til at han fortsatt har tillit til Trump, og at det som kan se ut som falske påstander fra presidenten på Twitter, ikke vil ødelegge Det hvite hus' troverdighet .
AA170317 Ryan la imidlertid til at han fortsatt har tillit til Trump, og at det som kan se ut som falske påstander fra presidenten på Twitter, ikke vil ødelegge Det hvite hus' troverdighet .
VG170316 - I det lange løp lever alle som jobber i mediene av troverdighet , alt som svekker den svekker også journalistikken selv om det ikke er snakk om nyhetsjournalistikk, sier Kokkvold og legger til : ¶
VG170316 - De har høy troverdighet i de sakene, men jeg tviler på at det er nok.
VG170315 Tanker som har mistet mye troverdighet , og bidratt til å skape den mistilliten som dagens høyrepopulister kan utnytte.
VG170314 Men han forklarte seg likevel med troverdighet .
VG170314 For at folk nær Jensen tror ham, styrker selvsagt hans troverdighet .
VG170314 SV om 2015-valget : Manglet politisk troverdighet
AA170314 Det går på min integritet og troverdighet dersom jeg ikke sier noe, sier Håve.
DA170313 I tillegg må EU vise sin styrke gjennom konkrete resultater for å få tilbake troverdighet i regionen.
AA170312 - Nå gjelder det å få troverdighet på at Høyre faktisk mener det de sier.
DB170310 Svekket troverdighet
VG170309 Homofobi, islamofobi og undergraving av medias troverdighet var gjentagende temaer.
FV170309 - Min mening er at dette er viktig for sportens troverdighet .
DN170309 Her står det om helseminister Bent Høies troverdighet , mener Sps Kjersti Toppe.
BT170309 Venstres troverdighet som klimaparti blir svekket når effekten av politikken er tvilsom.
DB170308 XV har et betydelig røffere ytre som gir den troverdighet som en bil som kan klare seg utenfor veien.
AA170308 Aps problem er at de mangler troverdighet og blir en blek kopi av Sp, istedenfor å være et tydelig alternativ.
VG170307 Detaljene narkosmugleren Gjermund Cappelen husket fra 20 år tilbake styrker hans troverdighet .
SA170307 - Min mening er at dette er viktig for sportens troverdighet .
DB170307 - Slik jeg ser det, er dette viktig for idrettens troverdighet .
DB170307 Slurv med alle former for fakta er skadelig for Dagbladets troverdighet , derfor står bedre språk og riktigere språk høyt på den redaksjonelle agendaen for 2017.
DB170307 Slurv i alle former er skadelig for vår troverdighet og merkevare, og derfor er språket noe vi jobber med å forbedre.
BT170307 - Min mening er at dette er viktig for sportens troverdighet .
BT170307 - Min mening er at dette er viktig for sportens troverdighet .
AP170307 Et kunstmuseum lever av å produsere troverdighet i bedømmelsen av kunstnerisk kvalitet for de samtidskunstnere det stiller ut og kjøper inn.
AP170307 - Min mening er at dette er viktig for sportens troverdighet .
DB170306 Hvem som har troverdighet i dette spørsmålet, trenger du neppe være langrennsekspert for å svare på.
AP170306 Er påstandene grunnløse, derimot, vil det svekke Trumps troverdighet .
AA170306 Vedtaket har sendt sjokkbølger gjennom deler av fagbevegelsen og er et alvorlig skudd for baugen i Arbeiderpartiets troverdighet som industriparti.
VG170305 Med fin psykologisk troverdighet viser forfatteren hvor innsnevrende livet kan bli når løgn avler løgn, og hvor vanskelig det kan være å komme ut av gamle, skjebnesvangre spor.
AP170305 Dette gir troverdighet til deres posisjonering i et samfunnsfelt der mange faktorer spiller inn, og der tolkninger henger tett sammen med holdninger.
DN170304 Dårlig oppmøte på søndag vil svekke Fillons troverdighet som kandidat, som først og fremst er bygget på seieren i nominasjonsvalget.
DB170304 Tv-stjerna sår også tvil om anklagenes troverdighet ved å framheve at historien først dukket opp på Ortegas anti-scientologiske blogg, og ved å trekke inn Reminis tv-serie : ¶ - (... ) motivasjonen bak disse falske anklagene ser ut til å være å fremme Leah Reminis anti-scientologiske tv-serie siden [ den anonymiserte kvinnen ] først stod fram ette
DB170303 Transportplanens troverdighet avhenger av regjeringens vilje til å bevilge de nødvendige midlene i statsbudsjettet.
BT170303 Dårlig oppmøte på søndag vil svekke Fillons troverdighet som kandidat, som først og fremst er bygget på seieren i nominasjonsvalget.
AA170303 Dårlig oppmøte på søndag vil svekke Fillons troverdighet som kandidat, som først og fremst er bygget på seieren i nominasjonsvalget.
SA170302 Men det er uforståelig at Norge skulle miste troverdighet i utlandet om Stortinget vedtar at norsk lov skal gjelde for alle i Norge.
SA170302 Hvem taper troverdighet ?
SA170302 Henriksen hevder at det går en proteksjonistisk trend over hele verden, og at Norge vil miste troverdighet om vi « skalker lukene her hjemme ».
SA170302 Det er uforståelig at Norge skulle miste troverdighet i utlandet om Stortinget vedtar at norsk lov skal gjelde for alle i Norge.
DB170302 Svekket troverdighet
DB170302 Klungtveit, har et innlegg som veldig tydelig demonstrer mye av det som er feil med norske medier, journalister og hvorfor de stadig taper troverdighet og oppslutning i samfunnet.
DB170302 For tapet av omdømme, troverdighet og oppslutning startet lenge før Trump som de elsker å skylde på.
DB170302 Troverdighet har alt å si i denne bransjen.
DA170302 Dette ville sett ut som vi reklamerte for Arbeiderpartiets standpunkter og kritikk, og det vil vi ikke gjøre, da den er meningsløs og uten troverdighet , sier han.
DA170302 Bodahl-Johansen mener vi lever i en tid det er særlig viktig at de redaktørstyrte mediene vokter sin egen troverdighet .
AP170302 Når mediene blir avslørt, blir det bare enda verre når de fortsetter å fastholde løgnen i håp om at siste rest av troverdighet skal redde dem.
AA170302 Det har også gått rykter som hans personlige liv, som potensielt kan skade hans troverdighet .
DA170301 Steffensen mener Ap sin troverdighet innenfor samferdsel står til stryk.
AP170301 " Domstolene bør ikke få ansvar for å utøve statsborgerpolitikk ", skriver statsråden, som frykter at domstolenes troverdighet som politisk nøytrale instanser kan rokkes ved.
DB170228 Det er all grunn til å tro temperaturen holder seg inn mot valget, selv om det vil balanseres av andre temaer der Arbeiderpartiet har større troverdighet - som arbeidsløshet og fordelingspolitikk.
AA170228 " Domstolene bør ikke få ansvar for å utøve statsborgerpolitikk ", skriver statsråden, som frykter at domstolenes troverdighet som politisk nøytrale instanser kan rokkes ved.
AP170227 Selv om han stort sett svarte « ingen kommentar » på mange spørsmål fra statsadvokat Lars Erik Alfheim og aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten for politisaker, ble han litt mer snakkesalig da han ble spurt om Cappelen og hans troverdighet .
AP170227 En 64 år gammel mann som er omtalt som Gjermund Cappelens høyre hånd har lite godt å si om « sjefens » troverdighet : - Dere kan like gjerne lese Münchhausens fantastiske historier, sa han til Oslo tingrett.
DB170224 Nå har imidlertid Svenssons kamp for å bli verdens beste mistet enda mer troverdighet .
VG170223 I en fersk meningsmåling gjennomført av Quinnipiac-universitetet vinner nemlig pressen en knapp seier på troverdighet .
VG170223 Bakgrunn : « Helseministeren gambler med egen troverdighet » ¶ 80.000 færre står i helsekø ¶
SA170223 Troverdighet vs. proteksjonisme ¶
DB170223 Nødvendig også, om han skal ha noen troverdighet i saken.
AA170223 - Det største problemet er at de som prøver å overbevise oss om at reformen vil fungere har liten troverdighet , sier Vidar Johnsen, leder for Politiets Fellesforbund Trøndelag.
VG170222 | Helseministeren gambler med egen troverdighet
VG170222 Høie gambler nå med sin egen troverdighet .
DB170222 Etter Amal Aden skrev kronikken " Hun hater Norge, men er veldig glad i pengene hun får fra NAV ", ble hun utsatt for det som liknet mye på en organisert svertekampanje der hensikten var å så tvil om Amals hensikter og troverdighet .
DB170222 Der får slike påstander i hvert fall en innramming der det er helt klart at de står for avsenderens egen regning - istedenfor å få et ufortjent ekstra skinn av troverdighet ved å videreformidles gjennom et ekstra ledd som implisitt godkjenner dem ved å ikke stille noen kritiske spørsmål.
DA170222 - Ingen troverdighet
DA170222 - Frp har ingen troverdighet på å gjøre livet bedre for eldre på sykehjem.
DA170221 Med en viss troverdighet , faktisk.
SA170220 På tidlig ettermiddag denne søndagen trakk de finske VM-legene Pirrka Makela og Juha-Pekka Turpeinen seg fra vervene, de følte de ikke lenger hadde noen troverdighet etter at Isometsä ble tatt.
FV170220 På tidlig ettermiddag denne søndagen trakk de finske VM-legene Pirrka Makela og Juha-Pekka Turpeinen seg fra vervene, de følte de ikke lenger hadde noen troverdighet etter at Isometsä ble tatt.
AP170220 På tidlig ettermiddag denne søndagen trakk de finske VM-legene Pirrka Makela og Juha-Pekka Turpeinen seg fra vervene, de følte de ikke lenger hadde noen troverdighet etter at Isometsä ble tatt.
AP170220 På tidlig ettermiddag denne søndagen trakk de finske VM-legene Pirrka Makela og Juha-Pekka Turpeinen seg fra vervene, de følte de ikke lenger hadde noen troverdighet etter at Isometsä ble tatt.
BT170219 Romanen har vekket debatt rundt sjangerblanding og troverdighet , men har også litterære kvaliteter.
SA170218 Det er vanskelig å se hvordan vi skal kunne ha troverdighet i å bekjempe dette, hvis vi selv skalker lukene her hjemme. | « Slett journalistikk » av Aftenbladet, eller forsøk på å slippe å svare ?
SA170218 Troverdighet
DB170218 Da vil alle moralske personer kaste seg over dem i offentligheten og frata dem både ære og troverdighet .
VG170216 Men sett bort fra Jensens troverdighet , er det like fullt vanskelig å forstå at hans kolleger og sjefer ikke stilte flere kritiske spørsmål den gangen.
DB170216 Spørsmål om troverdighet
DB170216 Både MSNBC og CNN sier de har problemer med Kellyanne Conways troverdighet , og nekter å booke henne til TV-program.
AP170216 Elden til frontalangrep på Gjermund Cappelens troverdighet
AP170216 Elden til angrep på hasjbaronens troverdighet .
AA170216 - Hvis Trump-regjeringen dropper sin tostatspolitikk, vil det ødelegge mulighetene for fred og undergrave amerikanske interesser, anseelse og troverdighet i utlandet, sier Ashrawi, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
DB170215 De sakene der UDI avslår, slik at sakene går videre til klagebehandling i UNE, handler vanligvis om troverdighet .
DB170214 Humlums troverdighet i klimaspørsmålet er svekket etter at det er blitt avdekket graverende feil i noen av hans publikasjoner.
SA170213 Eierne er knyttet til byen og er en langsiktig eier med troverdighet fra andre bygg som er pusset opp på en forbilledlig måte, sa Hernes.
SA170213 Godt det stoppet før klubben mistet siste rest av troverdighet , skriver Adresseavisens Kjetil Kroksæter.
SA170213 ( ©NTB ) ¶ | « Spillbaronen skadet Byåsens troverdighet » ¶
DB170213 Min fornemmelse er at det ikke trengs, men dersom man spør Morten Mølholm ( direktør i det danske idrettsforbundet som har satt spørsmålstegn ved Riis' troverdighet som lageier ), mener han sikkert at det bør være et kjempetema og ingenting annet.
DB170213 Det brukte han for alt det var verdt til å så tvil om hennes troverdighet .
AP170213 Godt det stoppet før klubben mistet siste rest av troverdighet , skriver Adresseavisens Kjetil Kroksæter.
AP170213 FOTO : Herman Folvik ¶ | « Spillbaronen skadet Byåsens troverdighet » ¶
AP170210 Og som valgforsker Bernt Årdal, påpeker i Aftenposten : Sp har stor troverdighet i disse sakene. 2.
AP170210 Og som valgforsker Bernt Årdal, påpeker i Aftenposten : Sp har stor troverdighet i disse sakene. 2.
AP170210 - I det lange perspektivet, er det å bli utvalgt til Panoramaprogrammet i Berlinale med på å bygge troverdighet og status til regissøren og produsentene, og ikke minst til den norske filmbransjen, og på den måten er festivalen også en viktig arena for de etterfølgende prosjektene og norsk kulturproduksjon generelt, ikke kun for Kongens Nei, sier Kvae.
AA170210 Det handler om å bygge troverdighet og tillit over tid, sier Vedum til NTB.
AA170210 At vi er til å kjenne igjen, gir oss troverdighet , sier Vedum. ( ©NTB ) ¶
SA170209 Frp-statsråder forsøker å kneble kritisk presse ved trusler om boikott og stadige utfall som undergraver medienes troverdighet , mener Arbeiderpartiet ¶
DB170209 At han foreslo å bruke skjult mikrofon for å avsløre politimannen, var nok mye i håp om å slippe løs fra varetekt, men styrker samtidig Cappelens troverdighet .
DB170209 Og videre hevdet de samme myndighetene at tvil om identitet som ble skapt forut for vedtak i UDI fordi de ikke allerede hadde skaffet dokumenter på at de var eritreere, selv om de hadde bodd i Etiopia hele livet, gjorde at de manglet troverdighet nok til å kunne legge til grunn forklaringene om risiko for forfølgelse i Etiopia og i Eritrea.
DB170209 Id-kort og pass fra ambassaden ble likevel ikke anerkjent som tilstrekkelig for å sannsynliggjøre eritreisk identitet, både fordi søkerne i utgangspunktet ble ansett å ha liten « generell troverdighet » og fordi forklaring om overgrep ikke kunne legges til grunn.
DB170209 Det at de ikke framla tilstrekkelig dokumentasjon for sin ( påførte ) eritreiske identitet, førte videre til en konklusjon om at de hadde « generelt svekket troverdighet ».
DA170209 - Det sier noe om hvor viktig dette er, og når LO og NHO står sammen gir det prosjektet troverdighet .
AA170209 Senterpartiets troverdighet i distriktspolitikken, er bunnsolid.
VG170208 Og selv om Cappelen ikke fikk amnesti og nytt bosted i Spania, så styrker det hans troverdighet i rettsforhandlingene nå.
DA170208 Hansens gjenfortalte opplevelser, de fleste nok opptil flere hakk overdrevne, har en forbløffende troverdighet , graden av galskap tatt i betraktning. 52-åringers traumer ¶
DA170208 Men også her i Norge ser vi ledende politikere - i regjering - brenne aviser, oppfordre til boikott av aviser som skriver kritisk om et regjeringsparti, og trekke pressens troverdighet i tvil.
DA170208 Integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) som sådde tvil om pressens troverdighet i sin blogg, Dette var bakteppet for at opposisjonen tydelig hadde bestemt seg for å utfordre Solberg-regjeringens forhold til presse- og ytringsfrihet, gjennom å presse kultur- og medieminister Linda Hofstad Helleland ( H ) i Stortingets spørretime.
DN170207 - Hun starter jobben med null troverdighet innen departementet hun selv skal lede og uten det amerikanske folks tillit, sa demokraten Patty Murray før avgjørelsen ble tatt.
AA170207 I tillegg får vi mer troverdighet , sier Ibishi. | - Vi laget film om en av Trondheims viktigste historier ¶
DN170206 Europarådets forsamling av parlamentarikere kan miste all sin troverdighet hvis det ikke blir ryddet opp i korrupsjonsanklager mot organet, frykter folkevalgte.
DN170206 - Hvis vi ikke skikker vårt bo, mister vi all legitimitet og troverdighet for vårt arbeid, konstaterer Høyre-politikeren.
AA170206 Europarådets forsamling av parlamentarikere kan miste all sin troverdighet hvis det ikke blir ryddet opp i korrupsjonsanklager mot organet, frykter folkevalgte.
AA170206 - Hvis vi ikke skikker vårt bo, mister vi all legitimitet og troverdighet for vårt arbeid, konstaterer Høyre-politikeren.
VG170204 Da er det ekstremt viktig for mediene å opprettholde troverdighet .
VG170204 Hun har troverdighet blant dem som er skeptiske til innvandring.
VG170204 Ap har stor troverdighet i fagbevegelsen, og kan derfor få gjennom nødvendige, men upopulære tiltak og reformer i arbeidslivet.
DB170203 - For en liga som fortsatt bygger troverdighet , er dette mangel på klasse.
DB170203 Kampen om troverdighet vinner Jensen lett Kommentar ¶
SA170202 Brandtzæg i SINTEF mener utspillet til Sylvi Listhaug om medienes svekkede troverdighet forrige uke speiler en tendens vi bør følge nøye, der politikere sår tvil om tilliten til pressen.
DB170202 Mister norsk langrenn troverdighet som en gjennomgående ren idrettskultur, blir NM-resultatene helt uinteressante.
BT170202 Brandtzæg i SINTEF mener utspillet til Sylvi Listhaug om medienes svekkede troverdighet forrige uke speiler en tendens vi bør følge nøye, der politikere sår tvil om tilliten til pressen.
BT170202 Brandtzæg i SINTEF mener utspillet til Sylvi Listhaug om medienes svekkede troverdighet forrige uke speiler en tendens vi bør følge nøye, der politikere sår tvil om tilliten til pressen.
AP170202 Kinas store satsing på særlig vind- og solkraft den neste femårsperioden vitner om troverdighet på dette området.
AP170202 Etos handler om talerens troverdighet .
DB170201 ¶ FIKS FJESET : Faceapp er en morsom selfie-app som automatisk manipulerer portretter med relativt god troverdighet .
DB170201 Jeg har opplevd flere kneblingsforsøk fra mine meningsmotstandere, og mine meningsmotstandere har forsøkt å undergrave min troverdighet f.eks. ved å sette på meg ulike merkelapper.
DB170131 Kampen om troverdighet vinner Jensen lett Kommentar ¶
DB170131 Det er derfor et godt tegn at meningsmålinger viser at ingen president i moderne tid har hatt så liten troverdighet , og at troverdigheten er ytterligere redusert etter bare ei uke i Det hvite hus.
DB170130 Hunden risikerer tap av både posisjon og troverdighet .
AP170130 Kampen om troverdighet tilspisser seg.
AP170130 Kampen om troverdighet tilspisser seg.
DB170129 - Bidrar ikke dette til å svekke « Farmen»-konseptets troverdighet ?
AP170129 PR-rådgiver Jarle Aabø har imidlertid meldt avisen til Pressens Faglige Utvalg av omsorg for avisens troverdighet .
DB170127 Schulz som kommer « utenfra » kan føre opposisjonspolitikk med større troverdighet , mener mange.
SA170126 Viser hun ikke aktsomhet ved å spørre en lege med høy troverdighet .
SA170126 Hvis norsk idrett skal beholde sin troverdighet som en foregangsnasjon i antidopingarbeidet, tåler vi ikke enda en anke for lav straff, eller frifinnelse som i Sundby-saken.
FV170126 Viser hun ikke aktsomhet ved å spørre en lege med høy troverdighet .
FV170126 Hvis norsk idrett skal beholde sin troverdighet som en foregangsnasjon i antidopingarbeidet, tåler vi ikke enda en anke for lav straff, eller frifinnelse som i Sundby-saken.
DB170126 - Saken handler egentlig om Thereses troverdighet , at hun ønsker være og oppfattes som en troverdig person.
DB170126 Når redaktørstyrte medier skal verne om sin troverdighet , må de starte med bunnsolide rutiner for hva de rapporterer som fakta - og for hvordan de korrigerer i ettertid dersom de likevel svikter.
BT170126 Det ville gitt påstanden om å gi hjelp og innsyn en viss troverdighet .
BT170126 Viser hun ikke aktsomhet ved å spørre en lege med høy troverdighet .
BT170126 Hvis norsk idrett skal beholde sin troverdighet som en foregangsnasjon i antidopingarbeidet, tåler vi ikke enda en anke for lav straff, eller frifinnelse som i Sundby-saken.
AP170126 Viser hun ikke aktsomhet ved å spørre en lege med høy troverdighet .
SA170125 | Bent Høie gambler nå med sin egen troverdighet
SA170125 Helseminister Høie gambler nå med sin egen troverdighet .
SA170125 Det burde vært en fordel for hennes troverdighet om hun hadde blitt testet oftere, sier Kaggestad til TV 2.
SA170125 Med forbehold om at det dukker opp opplysninger som kaster nytt lys over saken, når høringen starter onsdag, er frifinnelse en dårlig løsning for Therese Johaug, og helt ødeleggende for Norges troverdighet i antidopingsaken.
FV170125 Det burde vært en fordel for hennes troverdighet om hun hadde blitt testet oftere, sier Kaggestad til TV 2.
FV170125 Med forbehold om at det dukker opp opplysninger som kaster nytt lys over saken, når høringen starter onsdag, er frifinnelse en dårlig løsning for Therese Johaug, og helt ødeleggende for Norges troverdighet i antidopingsaken.
BT170125 Det burde vært en fordel for hennes troverdighet om hun hadde blitt testet oftere, sier Kaggestad til TV 2. | « Aner ledelsen hva de gjør når de nærmest boikotter Northug.
BT170125 Med forbehold om at det dukker opp opplysninger som kaster nytt lys over saken, når høringen starter onsdag, er frifinnelse en dårlig løsning for Therese Johaug, og helt ødeleggende for Norges troverdighet i antidopingsaken.
AP170125 Det burde vært en fordel for hennes troverdighet om hun hadde blitt testet oftere, sier Kaggestad til TV 2.
AP170125 Med forbehold om at det dukker opp opplysninger som kaster nytt lys over saken, når høringen starter onsdag, er frifinnelse en dårlig løsning for Therese Johaug, og helt ødeleggende for Norges troverdighet i antidopingsaken.
AP170124 Mange kritikere mente Spicer hadde gått for langt og risikert sin troverdighet i sitt første møte med pressekorpset i Det hvite hus.
AP170124 Rettens dag 1 - Cappelen har papir på tvilsom troverdighet
DB170123 " Svensk Travsport ( ST ) og DNT vil i denne sammenheng særskilt påpeke viktigheten av å ivareta travsportens troverdighet og de grunnpilarer som skal gjelde for all vår virksomhet, nemlig dyrevelferd, spillsikkerhet og konkurranse på like vilkår ", heter det i en pressemelding fra Travselskapet.
DB170123 Det kokte på sosiale medier, folk fryktet at vi hadde mistet all troverdighet etter snuoperasjonen. 76 prosent av austegdene sa nei til sammenslåing under folkeavstemningen i 2011.
DB170123 - Den type manglende respekt for avtaler det er lagt ned betydelig arbeid for å forhandle fram, svekker USAs troverdighet og renommé, sier han.
AP170123 Han argumenterer med at troverdighet er en av USA største aktiva og at tidligere George W.
AP170123 - Det kommer tøffe tider - det gjør det for enhver administrasjon - og det er da troverdighet og tillit er viktigst, sier han.
AP170123 Det foregår en intens kamp om troverdighet i rettssal 250 i Oslo tingrett.
AP170123 Det foregår en intens kamp om troverdighet i rettssal 250 i Oslo tingrett.
DB170122 - Han vil delegitimere hva pressen sier om Trump, fjerne deres troverdighet .
DB170120 Her vil jeg si at språket er nærmest strøkent, og at e-posten derfor har svært høy troverdighet for en nordmann.
DB170119 Gjennom å fortsette å ta imot flyktninger kan Norge ha troverdighet når vi vil påvirke andre land til å ta sin del av ansvaret.
AP170119 - Senegal var nødt til å gjøre noe, eller så hadde de mistet all troverdighet .
DB170118 - Suksess avhenger av hvor synlig nettbutikken din blir, hvor vidt du klarer å bygge tillit og troverdighet hos kundene, og hvor fornøyde kunder man får.
AP170118 Årsaken til at de vil ha et lisenssystem - og ikke bare benytte smutthullene som finnes - handler om både troverdighet og økonomi.
AP170118 Årsaken til at de vil ha et lisenssystem - og ikke bare benytte smutthullene som finnes - handler om både troverdighet og økonomi.
DB170117 Et annet moment det er uenighet om i ankesaken, er Breiviks troverdighet , mener regjeringsadvokaten.
DB170117 Nå står mye av Jensens troverdighet og faller på hans påstand om at han ikke visste at Cappelen drev med hasjimport.
SA170115 Kritikken fra Arbeiderpartiet om at det ikke skapes nok jobber fremstår som hul og uten troverdighet når de stenger døren for olje og gass i nord, og samtidig vil øke skattene med flere titalls milliarder.
SA170115 Ap mangler troverdighet
DB170115 Når det gjelder papiret fra somaliske myndigheter har somaliske papirer generelt lav troverdighet - og fødselsattester lik den Mahad har hentet inn fra somalske myndigheter har tidligere vist seg å være falske, ifølge UNE-vedtaket som gjorde Mahad statsløs i fjor vår.
DB170114 ( Dagbladet ) : « Det som skal veies på Justitias skålvekt, er ikke først og fremst noen tonn hasj, men politiets troverdighet », skriver forfatter Ingvar Ambjørnsen i et innlegg på forfatterbloggen han disponerer via forlaget Cappelen Damm.
DN170113 Det vises til at Vedum har stor troverdighet i en rekke politiske saker som strategene tror er viktige for folk : Han er mot kommunesammenslåinger, mot ulv, mot EU og EØS, mot sentralisering av politi og Nav og ligningskontor, for en strengere innvandringspolitikk.
DB170113 Trump-dokument viser krangel i russisk toppledelse : - Bidrar til å gi troverdighet
DB170113 Forsker Tor Bukkvold ved Forsvarets forskningsinstistutt ( FFI ) mener uenigheten som refereres mellom Peskov og Ivanov bidrar til å gi dokumentet troverdighet .
DB170113 - Ja, det bidrar til å gi dokumentet troverdighet , men er ikke noe endelig bevis for det, sier Bukkvold til Dagbladet.
DB170113 Til syvende og sist handler det om presidentens troverdighet i befolkningen.
DB170113 Undersøkelsen viser at nyhetsorganisasjoner har større troverdighet enn enkeltjournalister, og at de nyhetsstedene som har vært lenge i bransjen scorer høyere.
AP170113 - Tiltalte har lav troverdighet og hennes forklaringer virker oppkonstruerte.
SA170112 Men EOS-utvalget mente det kunne skade deres troverdighet at denne bestemmelsen ikke var forankret hos de folkevalgte.
DB170112 Trump-dokument viser krangel i russisk toppledelse : - Bidrar til å gi troverdighet
DB170112 Men EOS-utvalget mente det kunne skade deres troverdighet at denne bestemmelsen ikke var forankret hos de folkevalgte, skriver NTB.
DB170112 Slik er han taktisk ærlig, men både moralsk og politisk uten troverdighet .
DB170112 SKIEN ( Dagbladet ) : - Breivik er taktisk ærlig, moralsk og politisk uten troverdighet , sier ekstremismeforsker Lars Gule til Dagbladet.
BT170112 Også uavhengige Russland-eksperter stiller seg svært skeptiske til rapportens troverdighet .
DB170111 Men dokumentene forteller en historie som er ny, og som bidrar til å gi dem troverdighet .
DB170111 Forsker Tor Bukkvold ved Forsvarets forskningsinstistutt ( FFI ) mener uenigheten som refereres mellom Peskov og Ivanov bidrar til å gi dokumentet troverdighet .
DB170111 - Ja, det bidrar til å gi dokumentet troverdighet , men er ikke noe endelig bevis for det, sier Bukkvold til Dagbladet.
DB170111 Mange har omtalt rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen som en kamp om troverdighet .
DB170111 Hanssen, sier det : « Cappelen har papir på tvilsom troverdighet ».
DB170111 Troverdighet er ikke det som avgjør dommen i denne saken.
DB170111 Vi lever av tillit og troverdighet , legger han til.
AP170111 Rapportens troverdighet blir videre undergravd av en rekke fakta- og slurvefeil.
AP170111 Rapportens troverdighet blir videre undergravd av en rekke fakta- og slurvefeil.
DB170110 Statsadvokat Lars Erik Alfheim avbrøt et øyeblikk Eldens innledningsforedrag etter at forsvareren hadde kommet med det Alfheim mente var personelige bemerkninger om Cappelens troverdighet .
AP170110 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted gikk til frontalangrep på Anders Behring Breiviks troverdighet på den første dagen av ankebehandlingen om massedrapsmannens soningsforhold.
AP170110 Etterpå gikk han til verbalt angrep på terroristens troverdighet .
AP170110 - Ønsker dere å bryte ned hans troverdighet ?
SA170109 | Jensen-saken i retten : Innbitt kamp om troverdighet
BT170109 - Nei, dette med troverdighet er ikke det viktigste.
BT170109 Saken står om troverdighet , sies det.
BT170109 Hvis saken står og faller på Cappelens troverdighet , er den syltynn.
BT170109 - Nei, dette med troverdighet er ikke det viktigste.
AP170109 Kommentar : Cappelen har papir på tvilsom troverdighet
AP170109 Kommentar : Cappelen har papir på tvilsom troverdighet
AP170109 | I dag begynner maratonsaken der en narkosmugler og en politimann skal kjempe om troverdighet i rettssalen ¶
AP170109 | Cappelen har papir på tvilsom troverdighet
DN170108 Han frykter ulvestriden blir en symbolsak som ødelegger Høyres troverdighet i Distrikts-Norge.
DB170107 Derfor har han hos mange nordmenn manglet troverdighet når det gjelder sportens grunnleggende medmenneskelige verdier.
BT170107 Situasjonen er alvorlig mange steder langs kysten, noe som kan gi Arbeiderpartiet en fordel i valget : Partiet har høyere troverdighet for å bekjempe arbeidsledighet enn Høyre.
AP170105 Gir troverdighet til Julian Assange ¶
AP170105 Den republikanske tungvekteren Lindsey Graham er blant mange som sterkt misliker at Trump slik gir Assange troverdighet .
AP170104 Resultatet er en norsk dobbeltmoral som svekker vår globale troverdighet .
AP170103 Fra 1993 av har det tidligere kommunistdiktaturet holdt demokratiske valg, men opposisjonen hevder med krav på troverdighet at Kambodsja fortsatt til dels styres autoritært og voldelig.
AP170103 I kronikken « Falske nyheter og medienes rolle » viser SINTEFs seniorforskere Petter Bae Brandtzæg og Asbjørn Følstad hvor krevende det er å sikre tillit og troverdighet til journalistikk og til redaksjonene.
DB170102 ¶ ET SPØRSMÅL OM TROVERDIGHET : Det blir ord mot ord når den korrupsjonstiltalte, tidligere politimannen Eirik Jensen møter den selverklærte hasjbaronen Gjermund Cappelen i retten 9. januar.
DB170102 Men i mye av det han gjør, ligger det en sympatisk troverdighet , nysgjerrig oppriktighet og ikke minst godhet, som i essaysamlingen « På vegne av venner ».
AP170102 Nesser mener organisasjonen mister troverdighet dersom de htar ansvar for noe de ikke er knyttet til.
SA170101 Denne typen nettsteder vil også ha sin udiskutable plass i et moderne mediesamfunn, men det er også her leserne må kunne kreve forutsigbarhet og troverdighet .
DB170101 Det strider mot vårt oppdrag, svekker vår troverdighet og bidrar dermed til trumpismen.
BT161227 Når statens troverdighet smuldrer, står demagogene klare til å overta.
BT161227 Når statens troverdighet smuldrer, står demagogene klare til å overta.
AP161227 Kanskje er folk i ferd med å innse at troverdighet ikke finnes i en fragmentert feed av ukjente nyhetskilder.
FV161221 Investeringen med god gevinst ¶ 55-åringen kan fortelle historien med troverdighet , fordi han involverte seg.
AP161215 - Det er alvorlig at VGs troverdighet og merkevare blir misbrukt på denne måten.
VG161213 Det skal også ha blitt ampert da dommeren nektet å lytte til et ekspertvitne fra forsvarerne, en kvinnelig psykolog, som skulle uttale seg om vitnenes troverdighet .
AP161122 I en sak med tittelen : " BREAKING : Official Set to Testify Against Hillary Found Dead " er det lenket til en artikkel i New York Post, trolig for å gi troverdighet .
AP161122 Norges troverdighet henger nå på EU.
AP161118 Finansdepartementets argument har hele tiden vært regelens troverdighet .
AP161118 En omlegging nå vil ikke sette regelens troverdighet i fare, sier han.
AP161106 Som Hjelmelands spill skrur de seg i besnærende dynamikk fra det stillferdig til det vanvittige, uten å miste troverdighet .
SA161023 Sveriges skistjerne Charlotte Kalla tror langrennssportens troverdighet kan ha fått seg en knekk.
SA161023 Svekket troverdighet
SA161023 Hun forteller videre at hele sportens troverdighet har fått seg en knekk.
BT161023 Sveriges skistjerne Charlotte Kalla tror langrennssportens troverdighet kan ha fått seg en knekk.
BT161023 Svekket troverdighet
BT161023 Hun forteller videre at hele sportens troverdighet har fått seg en knekk.
SA161013 Deretter har vi mistet all troverdighet i internasjonal skiidrett.
FV161013 Deretter har vi mistet all troverdighet i internasjonal skiidrett.
BT161013 Deretter har vi mistet all troverdighet i internasjonal skiidrett.
AP161013 Deretter har vi mistet all troverdighet i internasjonal skiidrett.
SA161010 Da mister utvalgt hele sin troverdighet , sier Bernhus.
AP161010 Da mister utvalgt hele sin troverdighet , sier Bernhus.
SA160926 Det blir et spørsmål om troverdighet for alle, tilføyer Sares i intervjuet.
AP160926 Det blir et spørsmål om troverdighet for alle, tilføyer Sares i intervjuet.
AP160916 Ved å anerkjenne signalene tillit, autoritet, troverdighet og kvalitet vil Facebook kunne forbedre sine anbefalinger og tjenester.
AP160916 Jeg argumenterer for at Facebook ved å anerkjenne signalene tillit, autoritet, troverdighet og kvalitet vil forbedre sine anbefalinger og tjenester.
AP160907 - Oljeminister Tord Lien har ikke troverdighet når han sier Lofoten og Møre-blokkene ikke kan bli nominert og at dette bare handler om kunnskapsinnhenting.
AP160906 Alle parter har mistet troverdighet i fredssamtalene.
SA160830 Over 100 millioner kroner i tapte sponsorinntekter på noen få år, null troverdighet og et elendig omdømme preget sporten - som brukte nesten 15 år på å kravle seg frem igjen i lyset.
BT160830 Over 100 millioner kroner i tapte sponsorinntekter på noen få år, null troverdighet og et elendig omdømme preget sporten - som brukte nesten 15 år på å kravle seg frem igjen i lyset.
AP160830 Over 100 millioner kroner i tapte sponsorinntekter på noen få år, null troverdighet og et elendig omdømme preget sporten - som brukte nesten 15 år på å kravle seg frem igjen i lyset.
AP160828 Bjørn Eidsvågs jakt på Jesus er en jakt på troverdighet i troen.
AP160821 Arnseth fyller alle sine roller med stor troverdighet , og Turid R.
AP160816 Interne analyser partiet har fått utført viser at arbeid og helse er de to saksfeltene der Ap er partiet som har størst troverdighet blant velgerne.
AP160816 Les Per Anders Madsen : « Konspirsjonsteoriene har liten troverdighet , men Oslo politidistrikt har heller ikke klart å gi noe klart bilde av hva som skjedde. » | Dette er de nye « Scandinavian Star»-bevisene ¶
SA160727 Hvis Norge skal fortsette å være en foregangsnasjon med høy troverdighet i antidopingarbeidet, må vi unngå tabber som dette, sier Kroksæter.
FV160727 Hvis Norge skal fortsette å være en foregangsnasjon med høy troverdighet i antidopingarbeidet, må vi unngå tabber som dette, sier Kroksæter.
FV160721 Seansen forløp som en nøye koordinert kamp for å vinne troverdighet .
SA160720 Seansen forløp som en nøye koordinert kamp for å vinne troverdighet .
BT160720 Seansen forløp som en nøye koordinert kamp for å vinne troverdighet .
AP160720 Seansen forløp som en nøye koordinert kamp for å vinne troverdighet .
AP160717 Normalt blir det da en « konkurranse » mellom statslederen og kuppmakere om å vinne troverdighet , sier Høiback.
BT160712 Til slutt mister partiet all troverdighet , og Labour vinner det neste valget.
BT160712 Slik kunne hun vinne støtte fra begge fløyer, og ha troverdighet i jobben.
DB160618 Verken vi eller resten av Norden har særlig politisk troverdighet på feltet.
AP160612 Slike episoder undergraver FNs troverdighet og viser at organisasjonen trenger en fornyelse av både mandat og virkemåte.
AP160612 FN har for eksempel ikke råd til å miste troverdighet i sin rapportering av krig og konflikter.
AP160612 Aftenposten på ledeplass om FNs utfordringer : Det haster å få FN inn i dagens verden ¶ Troverdighet
AP160611 Drahjelpen fra disse to er spesielt viktig for 68-åringen fordi de innehar en troverdighet og nyter en tillit i befolkningen som Clinton bare kan drømme om.
AP160611 Fem år senere finnes det fortsatt ingen myndighet som med troverdighet kan hevde å ha kontroll over hele territoriet.
AP160604 Selv om det har stormet rundt Qureshis troverdighet , står journalisten fortsatt på at intervjuet med Ronaldo er reelt.
AP160604 Det betyr ikke at vi har noen innrømmelse, men vi velger å gjøre det for å vise at vi tar usikkerheten rundt Qureshis troverdighet alvorlig.
BT160531 Passet som den eritreiske dissidenten skal betale skatt for resten av livet, har lav troverdighet , og kan ikke nødvendigvis legges til grunn som ID-dokument.
AP160525 Skal Norge som stat ha troverdighet i arbeidet med å regulere det internasjonale finansmarkedet, må Norge ta ansvar ved å rydde i eget bo.
AP160525 Hvis Norge skal ha troverdighet i sin rolle som internasjonal pådriver om åpenhet i skattespørsmål, må Norges handlinger gå hånd i hånd med det politiske budskapet.
AP160513 Det at han har vært med på dette, er noe som kanskje svekker hans troverdighet , men samtidig styrker det innsikten i hvordan dette ble gjennomført, påpeker Mads Kaggestad.
AP160513 - Her har man bygd opp en tro gjennom en lang prosess for å styrke Russlands troverdighet som arrangør av OL.
AP160509 Her handler det om politikernes troverdighet , sier hun.
AP160509 - Her handler det om politikernes troverdighet
AP160508 - Rammer det statsminister Solbergs troverdighet når hun gjentatte ganger har tatt til motmælet mot hatytringer og netthets, samtidig som hennes egne statsråder har sine Facebook-sider fulle av nettopp det ?
AP160508 - Erna Solberg har stor troverdighet hos meg når det gjelder hennes ønske om å jobbe mot og begrense hatytringer.
AP160423 - Skal vi ha troverdighet ved valget i 2017 så må vi levere på forsvar og ikke bare gi løfter som en annen regjering må innfri, sier han til NTB.
AP160423 Troverdighet i valgkampen ¶
AP160409 - Kritikerne av ham vil bruke avsløringen for alt det er verdt, ved å svekke hans posisjon og troverdighet .
AP160409 Trening, øvelse og oppdrag i utlandet utføres med det de opplever som skikkelighet og troverdighet .
AP160406 Under selve rettssaken ble imidlertid Haslestads troverdighet trukket i tvil av forsvarerne.
AP160404 Da taper vi troverdighet , sier hun, og peker på endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser.
AP160404 forvalteransvaret, forplikter partiet i klimapolitikken, og gir store forutsetninger for å kunne ha troverdighet i klima - og miljøpolitikken.
AP160403 Resultatene som har kommet siden i sommer er likevel mer oppsiktsvekkende og bærer med seg en mye høyere grad av vitenskapelig troverdighet enn tidligere.
AP160326 Andrew Wakefield mistet legelisensen, og har null troverdighet tilbake.
BT160315 No offense, men de er ikke folkene som formidler sex med troverdighet og tydelighet.
AP160315 Og har du bevisbyrden, er det ikke dumt med litt troverdighet attåt.
AP160315 Dessverre for Anders Behring Breivik ; troverdighet er et fremmedord for ham.
DA160314 Ap har lite troverdighet når det gjelder skolebudsjett.
SA160310 - Det er også overraskende at det ikke er nevnt ett eneste ord om fornærmedes manglende troverdighet , særlig tatt i betraktning av at hun er under politietterforskning for å ha avgitt falsk forklaring, sier advokat Larsen som nå sier dommen vil bli anket. ( ©NTB ) ¶
BT160310 - Det er også overraskende at det ikke er nevnt ett eneste ord om fornærmedes manglende troverdighet , særlig tatt i betraktning av at hun er under politietterforskning for å ha avgitt falsk forklaring, sier advokat Larsen som nå sier dommen vil bli anket. ( ©NTB ) ¶
AP160310 - Det er også overraskende at det ikke er nevnt ett eneste ord om fornærmedes manglende troverdighet , særlig tatt i betraktning av at hun er under politietterforskning for å ha avgitt falsk forklaring, sier advokat Larsen som nå sier dommen vil bli anket. ( ©NTB ) ¶
AP160309 Hun har en naturlig sjarm og troverdighet , og viser seg å være mye tøffere enn hun gir inntrykk av å være. 10 Cloverfield lane er i hele tatt et imponerende, tett fortalt mysterium med klare elementer fra thrilleren.
AP160309 - Kan næringen med troverdighet be om krisepakker fra politikerne når lokomotivet Statoil betaler ut utbytte og bonus ?
AP160304 De første nedgraderingene av Hellas' troverdighet som låntager kommer. 2010 : Det greske parlamentet vedtar en serie sparetiltak og mottar det første kriselånet fra EU og Det internasjonale pengefondet ( IMF ). 2011-12 : Stadig nye sparepakker, voldelige protester i gatene, nytt gigantisk kriselån fra eurosonelandene og IMF.
AP160303 - Vi har troverdighet i den økonomiske politikken, vi har orden på grensepolitikken og vi har en realistisk integreringspolitikk.
AP160302 Hillary Clinton er for eksempel blant dem som sliter i målinger om ærlighet og troverdighet .
AP160229 Klarer man ikke denne helt sentrale oppgaven mister Forsvaret troverdighet , og viljen til å hjelpe oss kan bli svekket.
AP160225 | RBK-topp mener spill i England svekker Hangelands troverdighet
AP160225 Men i lys av denne saken hadde det kanskje gitt ham enda større troverdighet .
AP160225 Hangelands troverdighet hadde vært enda større om han hadde tatt konsekvensen av sin egen argumentasjon og spilt de siste årene av sin karriere i Tippeligaen fremfor å spille med casino.com på brystet, skriver Alstad i bloggen.
AP160225 BLOGGER : Trond Alstad har skrevet et blogginnlegg, hvor han trekker frem Brede Hangelands troverdighet .
AP160225 Alstad skriver at RBK er enig i Hangelands meninger, men drar samtidig frem Crystal Palace-spillerens troverdighet .
SA160219 « Hans troverdighet i United er knust.
FV160219 « Hans troverdighet i United er knust.
AP160219 « Hans troverdighet i United er knust.
AP160218 Det gjør at man mister troverdighet i befolkningen, sier Skjervold i Frp.
AP160218 Det gjør at man mister troverdighet i befolkningen, sier Skjervold i Frp.
AP160218 Pressens Faglige Utvalg minner om hva som står i punkt 4.11 i VVp : « Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet .
AP160218 Etter klagernes mening bryter publiseringen ned det journalistiske fotografiets troverdighet .
AP160218 Det gjør at man mister troverdighet i befolkningen, sier Skjervold i Frp.
AP160215 Det er liten tvil om at denne saken har skadet Karolinska's renomme og troverdighet , det gjenstår å se hvilke konsekvenser saken vil få både for forskere og for Karolinska Instituttet/sykehuset.
AP160211 Det er viktig for Venstres politiske troverdighet . tabde8d8_doc6nf5g6a4s7t3cpid9g0-RQjE7M8ycc.jpg FOTO : Braastad, Audun ¶
AP160203 Dersom et slikt forsvar ikke finansieres, forlater man en ambisjon som med troverdighet og nødvendig avskrekkende effekt kan motstå et væpnet angrep og muliggjøre nødvendige forsterkninger fra NATO.
AP160129 I integreringspolitikken kan SV med større troverdighet enn f.eks.
AP160129 I flyktningpolitikken kan SV med troverdighet ta tak i ett av de store dilemmaene : At forholdsvis ressurssterke unge menn er sterkt overrepresentert blant dem som når frem til Europa, mens de fattige, virkelig utsatte - blant dem mange kvinner - ikke har en sjanse, slik regelverket er nå.
AP160125 Han er heller ikke invitert til den svenske Publicistklubbens debattom avisenes troverdighet og presset fra mørke krefter - altså nettaviser - som hans. †" De vil ikke diskutere sak, men angripe oss som ikke-troverdige personer.
SA160119 Forskjellen går på retorikk, troverdighet og autoritet.
AP160119 VI TRENGER et sterkt miljø som etterforsker økonomisk kriminalitet, og det er avhengig av stor troverdighet .
AP160119 Forskjellen går på retorikk, troverdighet og autoritet.
DA160117 « Secret in Their Eyes » strømlinjeformer originalfilmens komplisere intrige ved å knytte tettere bånd mellom hovedpersonene, noe som leder til såpass mange sære tilfeldigheter at historien mister all troverdighet i løpet av den første halvtimen.
AP160114 | Kaggestad med krass kritikk : - En katastrofe for toppidrettens troverdighet
AP160112 En annen kilde Storhaug bruker er Ibn Warraq, en kontroversiell eksmuslimsk polemiker med lite troverdighet .
AP160107 Teknologien utfordrer de tradisjonelle merkevarene og endrer måten virksomhetene må tenke på med hensyn til å bygge troverdighet og omdømme, sier hun.
DA160104 Den første « Mammon»-serien fikk en del kritikk for manglende troverdighet i skildringen av det indre liv i norsk media og politikk.
AP160103 Gjersrud-Stensrud, området mot Follo, levnes derimot liten troverdighet , i regionplanens dokumenter.
DA160101 Saudi-Arabias hint om innsats på bakken hadde lav troverdighet .
DA160101> Saudi-Arabias hint om innsats på bakken hadde lav troverdighet .
DA160101> target="avis" href= Saudi-Arabias hint om innsats på bakken hadde lav troverdighet .