VG170327 Et tema de tar opp med jevne mellomrom i moskeen, er at det viktigste for medlemmene av trosretningen er å elske landet de bor i.
VG170327 Bølstad var en av flere som etablerte den reformvennlige, muslimske trosretningen i Norge i 1957, sammen med moskeens tidligere imam Kamal Yousuf, som forøvrig trolig var en av de første imamene i Norden.
DA170302 Katolisisme har blitt bannlyst av Edo-shogunatet, som fremviser nulltoleranse for andre trosretningen enn buddhismen.
DB170129 - Til dere som flykter fra forfølgelse, terror og krig, kanadiere ønsker dere velkommen, uavhengig av trosretningen deres.
DB170128 ( Dagbladet ) : - Til dere som flykter fra forfølgelse, terror og krig, kanadiere ønsker dere velkommen, uavhengig av trosretningen deres.
DB170127 Den nye trosretningen søkte støtte hos datidas kongemakt, som også ble øverste myndighet i kirken.