DB170108 Snart skulle alle rappe i trioler , og de gjør det ennå.
DB170108 For Migos' viltre trioler løser et teknisk problem i moderne hiphop, ettersom produksjonen har blitt stadig tyngre, saktere og seigere, ned mot seksti slag i minuttet.
DB170108 Det var Migos som lærte verden å rappe i trioler , altså med tre stavelser, én av dem trykktung, fulgt av to lette, for hvert taktslag, det man i lyrikken kaller daktylisk versemål.