AP171030 trinn .
AP171030 trinn , gratis Aktivitetsskole ( AKS ) i enkelte områder, samt full kompensasjon av elevtallsvekst.
VG171027 Langrennssporten går sin gang, det er tre trinn på seierspallen.
SA171027 Men det er ingen selvfølgelighet at en mann med bare 25 prosents muskelstyrke i leggene, dårlig balanse, føtter som ikke lystrer ordre og fare for overtråkk i hvert trinn , drar på jobb som skogsarbeider.
BT171027 trinn .
AP171027 Men det er ingen selvfølgelighet at en mann med bare 25 prosents muskelstyrke i leggene, dårlig balanse, føtter som ikke lystrer ordre og fare for overtråkk i hvert trinn , drar på jobb som skogsarbeider.
AA171027 Men det er ingen selvfølgelighet at en mann med bare 25 prosents muskelstyrke i leggene, dårlig balanse, føtter som ikke lystrer ordre og fare for overtråkk i hvert trinn , drar på jobb som skogsarbeider.
AP171025 Begge er imidlertid valgt inn som « menige » medlemmer av selve politbyrået, et trinn under toppen av maktpyramiden.
VG171024 Hun erkjenner at det ble feil å se på klemming som hovedproblemet, selv om særlig ansatte, og noen elever på åttende trinn , opplever det som et problem at det er mye fysisk kontakt som utvikler seg til uheldige situasjoner.
VG171024 trinn , sier skolens fungerende rektor, Anja Sarita Røyneberg.
SA171024 trinn i går.
SA171024 trinn for å høre hvordan vi sammen kan skape et bedre psykososialt miljø på trinnet.
SA171024 trinn beskjed om nye ordensregler.
SA171024 trinn , sa fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg ved Øygard ungdomsskole i Sandnes til Aftenbladet.
DN171024 Vi har høy salgsgrad i porteføljen og har hatt nok salg til å starte et nytt trinn på Ensjø.
DN171024 Vi har høy salgsgrad i porteføljen og har hatt nok salg til å starte et nytt trinn på Ensjø.
DB171024 trinn , sier skolens fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg.
BT171024 trinn , sa Røyneberg da hun mandag forklarte forbudet overfor Stavanger Aftenblad.
AP171024 trinn og friminutt : For å skape et trygt skolemiljø for elevene har trinnet sett seg nødt til å stramme inn reglene for friminutt.
AP171024 trinn beskjed om nye ordensreglene.
AP171024 trinn , sier fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg ved Øygard ungdomsskole i Sandnes, til Stavanger Aftenblad.
AP171024 trinn , sa fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg ved Øygard ungdomsskole i Sandnes til Aftenbladet.
AP171024 trinn , heter det : ¶ « 8. trinn og friminutt : For å skape et trygt skolemiljø for elevene har trinnet sett seg nødt til å stramme inn reglene for friminutt.
SA171023 trinn , og vi ønsker flere barnehagelærere.
SA171023 trinn og friminutt : For å skape et trygt skolemiljø for elevene har trinnet sett seg nødt til å stramme inn reglene for friminutt.
SA171023 trinn , sier fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg ved Øygard ungdomsskole i Sandnes.
SA171023 trinn , heter det : ¶ « 8. trinn og friminutt : For å skape et trygt skolemiljø for elevene har trinnet sett seg nødt til å stramme inn reglene for friminutt.
SA171023 trinn , fordi dette gjelder flere elever på tvers av klasser, sier Røyneberg.
AP171022 - Å få oversikt over teknologien er første trinn for å redusere faren, sier han.
VG171021 Det var soleklart at landsstyret syntes at det var en riktig prosess, og så kommer vi til å komme tilbake til landsstyret før vi eventuelt går inn i regjeringsforhandlinger, som er neste trinn i en sånn rakett.
DB171021 Den viser at elever som går på skole i Norge fra førsteklasse, på tiende trinn fortsatt kan ha vedtak om særskilt språkopplæring og problemer med å fullføre fagene med standpunktkarakter.
DA171020 trinn og maksimalt 20 elever per lærer på 5. - 10. trinn.
DA171020 trinn .
SA171019 Prosjektet har en « utviklingsstige » med fem-seks trinn med ulike krav hvor klubbene skal plasseres, alt etter hvilket ambisjonsnivå de har.
AP171019 Prosjektet har en « utviklingsstige » med fem-seks trinn med ulike krav hvor klubbene skal plasseres, alt etter hvilket ambisjonsnivå de har.
NL171018 Tromsø kommer ikke nærmere til neste trinn i prosessen uten å behandle Tindtunnelens innleverte planforslag.
NL171018 Første trinn er å iverksette 6 ukers høringsrunde for planforslaget.
DA171018 Støtten reduseres tilsvarende på senere trinn .
DA171018 trinn .
AP171018 Rasfarlige fjellparti under NVEs oppsyn har til enhver tid et farenivå etter en skala på fire trinn : Lav ( grønn ), moderat ( gul ), høy ( oransje ) og ekstrem ( rød ) fare.
DA171014 - På tampen av et år der populistpartier har truet hele eurosonens overlevelse, kan det østerrikske valget bli en interessant pekepinn for hele eurosonen : populismen er ikke død, men neste trinn for populismen er akseptabel populisme, sier økonomen. tone.magni.finstad.vestheim@ dagsavisen.no ¶ | 2 av 3 i Drammen stod uten rettigheter ¶
VG171013 Bare én nordmann har spilt på basketballsportens desidert øverste trinn , nordamerikanske NBA.
DA171013 14-åringen var fra Lier og gikk ifølge Drammens Tidende på niende trinn ved Høvik skole.
AP171013 14-åringen gikk på niende trinn ved Høvik skole i Lier kommune.
AA171013 14-åringen var fra Lier og gikk ifølge Drammens Tidende på niende trinn ved Høvik skole.
VG171012 Dette skal skje i to trinn .
DA171012 trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5. - 7. trinn.
DA171012 trinn og 5. - 7. trinn.
DA171012 trinn .
AA171012 Det legges frem egen sak for Stortinget om Miljøpakke Trondheim trinn 3 høsten 2017.
AA171012 Denne søknaden vil bli vurdert i forbindelse med fremleggelsen av egen sak om trinn 3.
AA171012 Det legges frem egen sak for Stortinget om Miljøpakke Trondheim trinn 3 høsten 2017.
AA171012 Denne søknaden vil bli vurdert i forbindelse med fremleggelsen av egen sak om trinn 3.
VG171011 KrFs lærernorm innebærer maksimalt 15 elever pr lærer i småskolen opp til fjerde trinn , og opptil 20 elever pr lærer fra femte til tiende klasse.
VG171011 Gjennom budsjettavtalene siden 2014 har KrF allerede sørget for økt lærertetthet fra første til fjerde trinn , og det er lagt inn 1,3 milliarder kroner.
DB171011 Utsikten er verd hvert eneste trinn .
DB171011 Trinn for trinn : Sonam Tshering Sherpa ( th ) ledet det imponerende byggearbeidet i fjellsida.
DB171011 Foto : Odd Roar Lange/The Travel Inspector ¶ Trinn for trinn : Sonam Tshering Sherpa ( th ) ledet det imponerende byggearbeidet i fjellsida.
DB171011 trinn , som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
DA171011 trinn .
AA171011 trinn .
DA171010 Første og andre trinn er allerede gjennomført, målet med tredje trinn er at et kunstnerstipend skal være på femti prosent av en norsk gjennomsnittsinntekt.
DA171010 Første og andre trinn er allerede gjennomført, målet med tredje trinn er at et kunstnerstipend skal være på femti prosent av en norsk gjennomsnittsinntekt.
DA171010 Forfatterforeningens leder forventer dessuten at tredje trinn av lønnsreformen for kunstnere gjennomføres, ved at kunstnerstipendene økes.
AA171010 trinn , og ser at det gir positiv effekt med nesten tusen flere årsverk på få år, legger Steffensen til.
AA171009 trinn har utdanning i faget, at det heller ikke kreves at man har utdanning i faget for å undervise i musikk på barneskolen OG at til tross for at dette kreves på ungdomsskolen så har også der opptil 43 prosent ingen utdanning... ja, da går det ei kule varmt for å si det på en ikke-akademisk måte, og
SA171006 trinn .
FV171006 trinn .
DA171006 Nå kan han fortelle om idretten som ikke klarte å ta vare på ham, om kunnskapen hans som ikke ble delt videre, om et ødelagt liv, om det bokstavelige fallet fra seierspallens øverste trinn .
BT171006 trinn .
AP171006 trinn .
AA171006 trinn .
DB171005 Jeg har tatt et trinn av gangen.
VG171003 trinn som kom med ukens ord « vaccum cleaning » og « politelig ».
DB170928 ¶ GRATIS : Gratis halvdagsplass i AKS ( SFO ) for første til fjerde trinn i åtte bydeler er innenfor rekkevidde, men SVs mål er gratis AKS i hele byen, skriver artikkeldforfatteren.
DB170928 På fire år innfører vi gratis halvdagsplass i AKS for første til fjerde trinn i åtte bydeler.
VG170927 Kristian Østby måtte onsdag morgen, etter kampen og hode-taklingen tirsdag, ta første trinn av en test - på sykkel - som er obligatorisk etter denne typen sammenstøt.
AP170927 trinn på resten av skolene i St.
AP170927 trinn på alle skolene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand - og enkelte av skolene i bydelene Østensjø og St.
AP170927 To trinn om gangen ¶
AP170927 Han tar to og to trinn om gangen der også.
DB170926 trinn .
DB170926 trinn , men jentene får overtaket både på eksamen og i standpunkt matematikk på 10. trinn.
AA170926 trinn .
AA170926 trinn , men jentene får overtaket både på eksamen og i standpunkt matematikk på 10. trinn.
AA170926 trinn .
DA170922 trinn og maks 20 elever per lærer i 5. - 10. trinn.
DA170922 trinn .
DB170915 Så ble det laget en årlig håpskonferanse, og utarbeidet et toleransefag i skolen som begynner i åttende trinn .
AP170915 trinn . 3.
AP170915 At vi, som ikke engang har TATT I EN POMMES FRITES siden tidlig åttitall, skal måtte ligge i fosterstilling på EGEN LANDSTEDSBRYGGE og se havet stige, trinn for trinn , oppover badetrappen #imerbau.
AP170915 At vi, som ikke engang har TATT I EN POMMES FRITES siden tidlig åttitall, skal måtte ligge i fosterstilling på EGEN LANDSTEDSBRYGGE og se havet stige, trinn for trinn, oppover badetrappen #imerbau.
AA170912 trinn fra ungdomsskoler og VGS i Nord- og Sør-Trøndelag på NTNU sin fjerde jentekonferanse i Trondheim.
DB170911 Skole og utdanning : Rødt vil ha maksgrenser for elevantall på alle trinn i skolen.
DB170911 trinn og maks 20 fra 5. 10.
DB170911 trinn og 20 elever per lærer fra 5.-7.
VG170909 trinn skal bli lovpålagt.
VG170908 Første trinn i bompengeøkningen vil bli innført senere i høst. 75 prosent av kostnadene ved den nye motorveistrekningen til over 30 milliarder kroner, skal bompengefinansieres.
DB170908 Helt ned i første trinn blir det lagt fram skriftlige læringsmål for barna med f.eks. fire nye punkter hver uke.
DB170908 Eksempel fra fjerde trinn er « Jeg kan stille og besvare 'les og finn'-spørsmål og 'tenk-selv'-spørsmål ».
VG170906 Venstre vil innføre et ekstra fremmedspråk allerede fra femte trinn i grunnskolen.
VG170906 Venstre vil gjøre overgangen mellom de ulike trinn enklere ved at elevene forberedes bedre gjennom undervisning og møte med nye lærer og skoler.
VG170906 Overgang mellom trinn
VG170906 trinn , der man kan forbedre karakterer fra ungdomsskolen.
DB170905 Den ene forestiller første trinn ( fisjonstrinnet ) og den andre andre trinn ( fusjonstrinnet ).
DB170905 Den ene forestiller første trinn ( fisjonstrinnet ) og den andre andre trinn ( fusjonstrinnet ).
DB170905 Bomba har to kamre, og den ene og det ene forestiller første trinn ( fisjonstrinnet ) og den andre andre trinn ( fusjonstrinnet ).
DB170905 Bomba har to kamre, og den ene og det ene forestiller første trinn ( fisjonstrinnet ) og den andre andre trinn ( fusjonstrinnet ).
AP170905 lærer de første fire årene av barneskolen og ikke flere enn 20 elever fra femte til tiende trinn .
DB170904 trinn og én lærer per 20 elever i øvrige trinn .
DB170904 trinn og én lærer per 20 elever i øvrige trinn.
DB170904 trinn .
DB170904 Dagbladet møter elevene som går på samme trinn som den fornærmede jenta utenfor hovedinngangen på skolen.
DB170904 trinn . * 3 milliarder kroner mer til sykehus i 2018.
AP170904 trinn .
AA170904 trinn i løpet av perioden er blant ti prioriterte oppgaver.
AA170904 trinn i løpet av perioden er blant de ti prioriterte oppgavene i Aps hundredagersplan.
AA170902 Ved Nypvang skole får tre av sju trinn undervisning i brakker.
DA170901 Han viser også til at regjeringen har tatt vekk de obligatoriske kartleggingsprøvene fra videregående trinn 1.
DA170901 trinn i barneskolen kartlegges i dag.
DA170830 trinn sammenlignes.
DA170830 trinn .
AA170830 - Den siste prøveoppskytingen er en krigsøvelse som første trinn i den militære operasjonen til den nordkoreanske hæren i Stillehavet, og et betydningsfylt forspill for å ta Guam, sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.
DA170825 Endringene Macron foreslår er første trinn i den ambisiøse EU-reformen han har lovet Frankrike og Europa.
DA170825 trinn .
DA170825 Han kaller sikring av fellesområder moderne byplanlegging og mener første trinn i sikringsarbeidet blir å peke ut viktige akuttiltak.
AA170825 Han kaller sikring av fellesområder moderne byplanlegging og mener første trinn i sikringsarbeidet blir å peke ut viktige akuttiltak.
DB170824 trinn har et fall på 1,5 prosent.
DB170824 trinn , har et fall på hele 14,5 prosent.
DB170824 Og så er det neste trinn .
DB170823 trinn på normert tid.
DB170823 trinn .
DB170823 - trinn , blant annet av den grunn.
VG170822 Skolen kommer først, og allerede på andre trinn er det nok av krav og læringsmål som skal oppfylles.
VG170822 Både i form av tester og prøver helt fra første trinn i småskolen, og helt opp til avslutningen på videregående skole.
VG170822 Da trenger vi flere lærere i skolen, gjennom lovfesting av lærernorm som gir maksimalt 15 elever per lærer på barnetrinnet og 20 på høyere trinn . 4.
DA170822 trinn , forteller rektor på Høvik Lisbet Grøvdal.
NL170821 trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn i ordinær undervisning.
DA170820 trinn .
AP170820 trinn .
AP170820 trinn .
AP170820 Det er dermed særlig elever på trinn 1 - 4 i utkantene som vil måtte ta til takke med ufaglærte, blant annet i den viktige første lese-, skrive- og regneopplæringen, skriver innleggsforfatteren.
DA170818 Vi vil derfor innføre et nytt fremmedspråk i tillegg til engelsk fra femte trinn , mens elevene har best forutsetninger for å tilegne seg nye språk.
DA170818 Venstre vil gjøre overgangen mellom de ulike trinn enklere, ved at elevene forberedes bedre både gjennom undervisning, møte med nye lærer og skoler, tidligere informasjon om hvilke krav som stilles og bedre informasjonsflyt om de ulike elevers behov og utfordringer mellom ny og gammel skole og nye og gamle lærere.
DA170818 Mange elever opplever overgangen mellom ulike trinn i skoleløpet som utfordrende og omveltende.
DA170818 trinn , der man kan forbedre karakterer fra ungdomsskolen samtidig som en motiveres til senere yrkesliv.
AA170818 Et eksempel på uholdbare løfter i valgkampens hete, er Arbeiderpartiets løfte om 3000 nye lærere i 1 - 4 trinn i grunnskolen, mener Ragde.
DA170817 trinn starter klokken 09.00, skriver Stavanger kommune på sine hjemmesider.
DA170817 trinn starter klokken 08.30. 1. og 8. trinn starter klokken 09.00, skriver Stavanger kommune på sine hjemmesider.
AP170816 trinn dersom de vinner valget.
AP170816 trinn , mener nei.
AA170816 trinn dersom Arbeiderpartiet vinner valget.
AA170816 trinn dersom de vinner valget.
VG170815 Selv om det er noen færre søkere på 1-7 trinn på grunnskoleutdanningen, påpeker han at det er flere som har fått plass på lærerutdanningen samlet.
VG170812 trinn og 20 på de øvrige trinnene.
VG170812 trinn og 20 på de øvrige trinnene : ¶
VG170812 trinn .
AP170812 Annet : Arveavgiften skal gjeninnføres med et høyt bunnfradrag og nye trinn for ekstra stor arv.
AP170811 - Vi vil bygge ut dette trinn for trinn og planlegger å ha langt bedre tilbud om dette i løpet av 2018.
AP170811 - Vi vil bygge ut dette trinn for trinn og planlegger å ha langt bedre tilbud om dette i løpet av 2018.
AP170810 trinn skal ha rett til individuell oppfølging ¶
DB170807 Eller har den stigen hans noen trinn vi ennå ikke kjenner til ? 5.
SA170806 Men da Gatlin tok plass på pallens øverste trinn buet Olympic Stadium.
FV170806 Men da Gatlin tok plass på pallens øverste trinn buet Olympic Stadium.
BT170806 Men da Gatlin tok plass på pallens øverste trinn buet Olympic Stadium.
BT170806 Men da Gatlin tok plass på pallens øverste trinn buet Olympic Stadium.
AP170806 Men da Gatlin tok plass på pallens øverste trinn buet Olympic Stadium.
VG170805 trinn .
DB170803 Den situasjonelle flaksen kan forklares på samme måte som når man betrakter fisk i en laksetrapp : Dersom du havner i en kulp med stor sosial oppdrift vil du gjerne bli med et trinn opp sammen med dem, motsatt i en annen kulp.
AA170803 Fylkesmannen har ikke avdekket lovbrudd når det gjelder barnevernstjenestens håndtering av bekymringsmeldinger og tilbakemelding til melder på de ulike trinn i saksbehandlingen.
AP170802 Hun presiserer at Regjeringen har satt i gang en prosess med flere trinn .
DB170731 Den nye boka er særdeles flott designet og går trinn for trinn løs på denne historien.
DB170731 Den nye boka er særdeles flott designet og går trinn for trinn løs på denne historien.
DA170729 - Derfor har vi et lovforslag om å gi skolene plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på 1 - 4 trinn .
DA170729 - Derfor har vi et lovforslag om å gi skolene plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på 1 - 4 trinn .
NL170728 Neste trinn er å få koblet prosjektet sammen inn mot Harstad og mot Evenes.
AA170727 Gutten var elev på tiende trinn ved Holmlia skole, og skulle avsluttet sin skolegang i vår.
AA170727 Jeg har selv en ivrig sønn som spiller fotball i en klubb i Trondheim, hvor differensiering ikke praktiseres på hans trinn .
DA170723 trinn og opp til tredjeklasse på egne undervisningsopplegg.
DA170723 trinn og opp til tredjeklasse på egne undervisningsopplegg.
AA170720 trinn , studiested Nesna ( samlingsbasert ) ¶
AA170720 trinn , studiested Levanger ¶
AA170720 trinn , studiested Bodø ¶
AA170720 trinn ved Nord Universitets avdeling i Levanger, er det flere enn i fjor som vil undervise ungdomsskoleelever.
VG170719 Det har blitt mindre populært å søke seg til grunnskoleutdanning for 1-7 trinn , som har gjort at man i år har hatt den laveste søknaden siden utdanningen ble opprettet i 2010.
AA170719 Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen ved Dansk institutt for internasjonale studier mener dette er et nytt trinn i opptrappingen av konflikten mellom NATO og Russland.
AA170719 trinn matematikk.
AA170719 trinn har ventelistem sier Kjeldstad.
AA170719 trinn har hatt færrest søkere.
AA170719 trinn .
AP170718 trinn på videregående skole.
AP170718 trinn i ungdomsskoen til 3. trinn på videregående skole.
DA170711 I rapporten oppgir 53 prosent av jentene og 26 prosent av guttene på tiende trinn i Oslo at de er « ganske mye » eller « veldig mye » plaget av psykiske helseplager.
VG170701 I den nye strategiplanene heter det at Godset skal utvikle én til to spillere hvert år som er gode nok til å bli tatt opp i A-stallen, og at klubben skal ha landslagsspillere på alle trinn fra G15.
VG170701 Etter ti år med jevn opptur, der vi har tatt ett trinn hvert år, så må vi lære oss motgang for å snu det, sier Flo.
SA170628 Når du skal inn på nettbanken må du gjennom to trinn , ofte med kodebrikke inkludert, for å logge deg på.
SA170628 Logger andre inn på en annen PC, vil de måtte gå gjennom to trinn .
NL170628 Det vil være første trinn i en fremtidig jernbane fra Fauske til Kirkenes.
FV170628 Når du skal inn på nettbanken må du gjennom to trinn , ofte med kodebrikke inkludert, for å logge deg på.
FV170628 Logger andre inn på en annen PC, vil de måtte gå gjennom to trinn .
DB170628 De kan nærme seg makten, men siste trinn på podiet virker fortsatt utenfor rekkevidde.
DB170628 Trinn 5 : Få med denne setningen i kontrakten, gjerne med liten skrift : " Plateselskapet beholder publiseringsstøtten ".
DB170628 Trinn 4 : Lag en avtale med artistene som sier at de tar innspillingen for egen regning, mens labelen skal promotere plata ( promotering betyr ofte å sende ut en låt til P1 og sørge for noen oppslag i lokalavisa ).
DB170628 Trinn 3 : Fortell artistene at det er i livespilling og konserter at pengene ligger.
DB170628 Trinn 2 : Støvsug landet for artister som ikke er så opptatt av platesalg, men som er happy med å være på en label og at de slipper alt det organisatoriske ( altså så å si alle ).
DB170628 1-2-3 guide for å få kulturpenger ¶ Trinn 1 : Lag en label som spesialiserer seg på enten jazz, såkalt kunstmusikk eller visesang i en eller annen form.
DA170628 trinn , i tillegg til at noen av de eldste barna fra 10. klasse får prøve seg som lærerassisstenter.
BT170628 Når du skal inn på nettbanken må du gjennom to trinn , ofte med kodebrikke inkludert, for å logge deg på.
BT170628 Logger andre inn på en annen PC, vil de måtte gå gjennom to trinn .
AP170628 Når du skal inn på nettbanken må du gjennom to trinn , ofte med kodebrikke inkludert, for å logge deg på.
AP170628 Logger andre inn på en annen PC, vil de måtte gå gjennom to trinn .
VG170627 Og den som går ned trappen der Donald, Ole, Dole, Doffen og Onkel Skrue sitter i plysjutgave på hvert trinn , får nærmest følelsen av å gå inn i en tegnefilm.
AA170627 Bjerkvik ¶ ¶ 34 trinn : Trappa opp til hytta har 34 trinn og et skilt midtveis.
AA170627 Bjerkvik ¶ ¶ 34 trinn : Trappa opp til hytta har 34 trinn og et skilt midtveis.
AA170627 Snittkarakteren i matematikk for tiende trinn er 3,4.
SA170626 Så denne laget vi med ekstra brede trinn , slik at vi både kan sitte og ligge i den.
BT170626 Så denne laget vi med ekstra brede trinn , slik at vi både kan sitte og ligge i den.
AP170626 Så denne laget vi med ekstra brede trinn , slik at vi både kan sitte og ligge i den.
BT170625 trinn - en sekstimers dag for de minste.
DA170623 DAB kan fort vise seg å bli et trinn på teknologistigen vi kunne ha hoppet over.
VG170622 For å ta Nico & Vinz et trinn videre, var det nødvendig med en split, sier Nico.
SA170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn , og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
SA170622 De kan fullføre trinn én for byggeplanen, men kan ikke fortsette på trinn to og tre før reguleringsplanen har vært gjennom politisk behandling.
SA170622 De kan fullføre trinn én for byggeplanen, men kan ikke fortsette på trinn to og tre før reguleringsplanen har vært gjennom politisk behandling.
FV170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn , og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
BT170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn , og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
AP170622 Mange starter gjerne på SFO før skolestart i første trinn , og det er for mange elever en god anledning til å knytte nye vennskap, foreslår Müller.
AP170622 De kan fullføre trinn én for byggeplanen, men kan ikke fortsette på trinn to og tre før reguleringsplanen har vært gjennom politisk behandling.
AP170622 De kan fullføre trinn én for byggeplanen, men kan ikke fortsette på trinn to og tre før reguleringsplanen har vært gjennom politisk behandling.
AA170620 ¶ TRAPP : Flørlitrappen med sine 4444 trinn er et godt alternativ i Lysefjorden.
AA170620 Trappen består av 4444 trinn , og går langs rørgaten fra Flørli kraftstasjon til Ternevatn.
BT170619 Det er en skole hvor personalet har gjort en solid innsats fra første trinn og oppover.
DB170618 Men de fleste lærere kan fortelle at det er blitt store endringer i undervisningen for første trinn fra den tiden seksåringene kom inn i skolen i 1997 og fram til i dag.
DB170618 Medisinen ble mer kontroll og « større læringstrykk » på første trinn .
DB170618 Dropp de nasjonale kartleggingsprøvene i første trinn , siden dette i praksis blir førende for all undervisning, men gjennomfør egne kartlegginger for internt bruk.
DB170618 Der man før lot barna jobbe etter sitt modningsnivå og komme i mål i andre klasse, skulle man nå i lesing og regning ha statlige kartleggingsprøver allerede på våren første trinn .
DB170618 Den nye stortingsmeldingen « Lærelyst » er typisk, den gjelder for første trinn , men ordet lek er ikke nevnt.
DB170618 trinn .
DB170618 trinn , må man i dag ha oppnådd et visst lesenivå for å kunne besvare lese-kartleggingsprøven.
AA170618 trinn i trondheimsskolene og ¶ elever i videregående skole.
AA170618 trinn i trondheimsskolene og ¶ elever i videregående skole.
VG170617 Men fortsatt er samme trenerpappa opptatt av at det ikke hoppes over nødvendige trinn på utviklingsstigen.
BT170616 For elever i første og andre trinn , bør dagene kunne fylles med forberedelser til neste skoleår.
SA170615 trinn til høsten ikke en liten skole og mangler ikke kompetente lærere.
SA170615 trinn til høsten ikke en liten skole og mangler ikke kompetente lærere », skriver Britt-Hege Nicolaysen, Kjetil Hjertvik, Dagbjørn Skipnes og Johannes Finne.
AP170615 trinn .
AA170615 trinn .
AA170614 | Så mange trinn løp Eirik fra Trondheim i verdens lengste trappeløp ¶
AA170614 I høyblokka er man tvunget til å gå opp trappene 45 ganger for at det skal tilsvare antall trinn man møter i Niesen Treppenlauf.
VG170613 Tirsdag var det utelukkende det såkalte Trinn 2 i bompenge-innfasingen som sto på agendaen.
VG170612 Landskamper for Norge : 20 for A-landslaget - 18 for U21, 1 for U23 og 37 for alle trinn fra G15 til G19 ¶
VG170612 Ruud dro til franske Lyon i helgen for å forberede seg til challengerturneringen på grus, og i første runde mandag kveld er 18-åringen trukket mot italienske Lorenzo Giustino, som klatret åtte trinn til 167. plass i verden på den ferskeste rankingen.
VG170612 trinn , er det en høy forekomst av mobbing.
VG170612 Regjeringspartiet Frp mener nikab-forbudet i skolen er første trinn i en trapp der offentlig transport, NAV-kontor og kommunale tjenester også får nikab-forbud.
SA170612 Ruud dro til franske Lyon i helgen for å forberede seg til challengerturneringen på grus, og i første runde mandag kveld er 18-åringen trukket mot italienske Lorenzo Giustino, som klatret åtte trinn til 167. plass i verden på den ferskeste rankingen.
DB170612 Ruud dro til franske Lyon i helgen for å forberede seg til challengerturneringen på grus, og i første runde mandag kveld er 18-åringen trukket mot italienske Lorenzo Giustino, som klatret åtte trinn til 167. plass i verden på den ferskeste rankingen.
AP170612 Ruud dro til franske Lyon i helgen for å forberede seg til challengerturneringen på grus, og i første runde mandag kveld er 18-åringen trukket mot italienske Lorenzo Giustino, som klatret åtte trinn til 167. plass i verden på den ferskeste rankingen.
AA170612 - Jeg har gått et par trinn ned kjellertrappa, men det er langt til bunnen.
SA170611 Vi venter på neste trinn i utviklingen av det landslaget vi tror Lägerbäck kan skaffe oss.
SA170611 | « Lars Lagerbäck begynner å lykkes med trinn 1 som norsk landslagstrener » ¶
AP170611 Vi venter på neste trinn i utviklingen av det landslaget vi tror Lägerbäck kan skaffe oss.
AP170611 | « Lars Lagerbäck begynner å lykkes med trinn 1 som norsk landslagstrener » ¶
AA170609 Utgangspunktet for analysen er at det bygges såkalte hyperscale datasentre i tre trinn over ti år.
SA170608 Du må bare ta trinn for trinn , sier hun.
SA170608 Du må bare ta trinn for trinn, sier hun.
DN170608 Menon har tatt utgangspunkt i bygging av såkalte hyperscale datasentre som antas å bli bygget i tre trinn over ti år.
BT170608 trinn må elevene klare seg selv når skolen er slutt.
BT170608 trinn går barn på skolen frem til rundt klokken to.
AP170608 Du må bare ta trinn for trinn , sier hun.
AP170608 Du må bare ta trinn for trinn, sier hun.
AA170608 Neste skoleår må alle elever fra første til fjerde trinn ta en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming.
AA170608 Neste skoleår må alle elever fra første til fjerde trinn ta en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming.
DA170607 De har fått økonomiske reformer, men politisk står de på samme trinn .
BT170607 Skolen har bare rundt 20 elever på hvert trinn for tiden.
VG170606 Hvert fjellparti har til enhver tid et farenivå etter skalaen på fire trinn .
DN170606 Samtidig går valgdeltakelsen opp trinn for trinn fra yngste gruppe og opp til de eldste.
DN170606 Samtidig går valgdeltakelsen opp trinn for trinn fra yngste gruppe og opp til de eldste.
DN170606 - En rapport utarbeidet av Parlamentet etter valget i 2015 viser at trinn for trinn oppover i aldersgruppene går oppslutningen om Labour ned og om toryene opp.
DN170606 - En rapport utarbeidet av Parlamentet etter valget i 2015 viser at trinn for trinn oppover i aldersgruppene går oppslutningen om Labour ned og om toryene opp.
VG170605 I bompengeinnkrevingens trinn 2, trolig fra 1. mars 2019, blir det vesentlige endringer : ¶
VG170605 - Vi trenger noen nye finberegninger for å være sikre på at vi treffer med inntektene som behøves i innføringen av bommer og bomtakster i trinn 2 for å finansiere Oslopakke 3, forklarer Schytz.
DB170605 Nå gjenstår bare siste trinn .
DA170605 Også nullutslippsbiler - eller elbiler fra og med trinn 2 i 2019 - må betale 20 kroner i rushtiden og 10 kroner utenfor rushtiden.
DA170605 Dette skal dobles i et enda senere trinn 3 - til 30 kroner i rushtiden og 20 kroner utenfor.
DA170605 mars 2019 starter trolig trinn to av bompengeinnkrevingen.
SA170602 trinn med vedtak om særskilt norskopplæring var 24,8 prosent i 2016.
SA170602 - UEFA A-lisensutdanningen er trinn 3 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige.
SA170602 Trinn 3 av 4 ¶
AP170602 Jeg tråkker meg opp bakkene fra Østensjøvannet, svetten siler, lungene arbeider overtid, så blir jeg forbisyklet av en trinn dame i blomstrete kjole, med kurv på styret og overdrevent bredt smil.
AP170602 - UEFA A-lisensutdanningen er trinn 3 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige.
AP170602 Trinn 3 av 4 ¶
DN170601 Han forteller at leiligheten til 27 millioner kroner var den største og dyreste i sitt trinn , men at han ser for seg at det vil komme flere lignende leiligheter på markedet.
DA170601 trinn .
AA170531 Trinn for trinn
AA170531 Trinn for trinn ¶
DA170530 trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5. - 10. trinn.
DA170530 trinn .
AP170530 Barnehagelærer Alethea Bjune viser Ingrid hvordan pilene på ryggen av bien kan styre den i forskjellige retninger : - Dette er første trinn mot å forstå tanken bak koden, sier hun.
AA170530 trinn lager middag.
SA170529 trinn ) mer enn en gjennomsnittsskole i Norge.
NL170528 Med fusjonen mellom UiT og Høgskolen i Tromsø fra 2009 fikk vi som de første i Norge muligheten til å etablere femårige masterprogram for lærere til grunnskolens trinn 1-7 og trinn 5-10.
NL170528 Med fusjonen mellom UiT og Høgskolen i Tromsø fra 2009 fikk vi som de første i Norge muligheten til å etablere femårige masterprogram for lærere til grunnskolens trinn 1-7 og trinn 5-10.
DB170527 Første trinn er å lure ham inn på Facebook via en « I Fucking Love Science»-lenke.
DB170525 Det e litt kjipt for de tyske, de israelske og andre nasjonalitetan som går på samme trinn , men hey, det burde jo være bra for de norske studentan.
AA170523 - Lærerne forteller om at mange har villet snakke om dette på femte, sjette og syvende trinn i dag, sier rektor Klungsøyr.
AP170522 trinn .
AP170522 trinn , arbeidet det i fjor nesten 5800 lærere totalt.
AP170522 trinn ) i hovedstaden har ca. 46.400 elever dette skoleåret.
AP170522 trinn ) har ca. 16.300 elever.
AA170522 trinn .
DB170521 Ønsker du derimot å legge ferdigplen, viser vi deg her - trinn for trinn - hvordan du går frem, med hjelp fra Jon Atle Repstad, produktsjef for såvare, og Anne-Sofie Odden Nordstrøm, butikkselger og gartner i Felleskjøpet.
DB170521 Ønsker du derimot å legge ferdigplen, viser vi deg her - trinn for trinn - hvordan du går frem, med hjelp fra Jon Atle Repstad, produktsjef for såvare, og Anne-Sofie Odden Nordstrøm, butikkselger og gartner i Felleskjøpet.
DA170518 Siden han kom til Norge i 1973 har han undervist på alle trinn og tatt hovedfag i religionshistorie og flere andre fag.
SA170516 mai - trinn for trinn
SA170516 mai - trinn for trinn ¶
SA170516 TRINN 9 : Fest strikken løst.
SA170516 TRINN 9 : Dra i fletten for å løsne opp.
SA170516 TRINN 8 : Stopp fletten noen centimeter før slutt for å ha nok hår til å løsne på den til slutt.
SA170516 TRINN 8 : Når du kommer til motsatt side av nakken, fester du det løse håret med en ny strikk bak øret.
SA170516 TRINN 7 : Spray med hårspray underveis.
SA170516 TRINN 7 : Pass på å dra litt i fletten underveis slik at den blir løsere og mer voluminøs.
SA170516 TRINN 7 : Avslutt med hårspray for å få frisyren til å holde best mulig utover dagen.
SA170516 TRINN 6 : Gjenta prosessen til du kommer til motsatt side av nakken.
SA170516 TRINN 6 : Gjenta prosessen nedover : Del hestehale nummer to i to deler og legg hestehale nummer tre mellom og opp mot ansiktet.
SA170516 TRINN 6 : For at fletten skal se tykk og stor ut, må du dra i fletten hele veien rundt.
SA170516 TRINN 5 : Ta opp mer hår fra sidene og fest de to delene med strikk slik at det blir en ny hestehale under hestehale nummer to.
SA170516 TRINN 5 : Ta nytt hår og fest forrige hestehale sammen med « det nye håret » med strikk.
SA170516 TRINN 5 : Legg enden av fletten litt under fletten som ligger der fra før, slik at den ser bredere ut.
SA170516 TRINN 4 : Stikk « hårlassoen » under strikken.
SA170516 TRINN 4 : Når du har flettet helt rundt, legger du til håret du la igjen i starten slik at fletten blir ekstra tykk på slutten.
SA170516 TRINN 4 : Legg hestehale nummer to mellom de to delene og opp mot ansiktet.
SA170516 TRINN 3 : La det ligge litt småhår ved ørene for å få en løsere look.
SA170516 TRINN 3 : Fest gummistrikken på midten av trekanten ( lengst ned mot bakhodet ), la strikken være et par centimeter fra hårfestet.
SA170516 TRINN 3 : Del den første hestehalen i to deler.
SA170516 TRINN 2 : Legg hestehalen foran ansiktet for å unngå at den er i veien.
SA170516 TRINN 2 : Flett en pariserflette cirka fem centimeter under skillen.
SA170516 TRINN 2 : Del håret i skillen oppå hodet i en trekant.
SA170516 TRINN 14 : Spray over med hårspray.
SA170516 TRINN 13 : Pynt gjerne med blomster inni fletten.
SA170516 TRINN 12 : Legg den lange fletten bak hodet og fest med luseklemmer for å få et fint « mønster ».
SA170516 TRINN 11 : Fest de to flettene sammen med en ny strikk og gjør det samme med lengden av håret.
SA170516 TRINN 10 : Pynt med pene hårspenner eller blomster til slutt.
SA170516 TRINN 10 : Gjør samme prosedyre med lassoen her.
SA170516 TRINN 1 : Ta et utvalg hår fra pannen og fest med en gummistrikk på midten bak på hodet.
SA170516 TRINN 1 : Start med å lage sideskill og tuper håret i kronen ( bakerste del av hodet ).
SA170516 TRINN 1 : Lag en sideskill fremme ved pannen og fest panneluggen med en klype slik at den ikke er i veien.
FV170516 mai - trinn for trinn
FV170516 mai - trinn for trinn ¶
FV170516 TRINN 9 : Fest strikken løst.
FV170516 TRINN 9 : Dra i fletten for å løsne opp.
FV170516 TRINN 8 : Stopp fletten noen centimeter før slutt for å ha nok hår til å løsne på den til slutt.
FV170516 TRINN 8 : Når du kommer til motsatt side av nakken, fester du det løse håret med en ny strikk bak øret.
FV170516 TRINN 7 : Spray med hårspray underveis.
FV170516 TRINN 7 : Pass på å dra litt i fletten underveis slik at den blir løsere og mer voluminøs.
FV170516 TRINN 7 : Avslutt med hårspray for å få frisyren til å holde best mulig utover dagen.
FV170516 TRINN 6 : Gjenta prosessen til du kommer til motsatt side av nakken.
FV170516 TRINN 6 : Gjenta prosessen nedover : Del hestehale nummer to i to deler og legg hestehale nummer tre mellom og opp mot ansiktet.
FV170516 TRINN 6 : For at fletten skal se tykk og stor ut, må du dra i fletten hele veien rundt.
FV170516 TRINN 5 : Ta opp mer hår fra sidene og fest de to delene med strikk slik at det blir en ny hestehale under hestehale nummer to.
FV170516 TRINN 5 : Ta nytt hår og fest forrige hestehale sammen med « det nye håret » med strikk.
FV170516 TRINN 5 : Legg enden av fletten litt under fletten som ligger der fra før, slik at den ser bredere ut.
FV170516 TRINN 4 : Stikk « hårlassoen » under strikken.
FV170516 TRINN 4 : Når du har flettet helt rundt, legger du til håret du la igjen i starten slik at fletten blir ekstra tykk på slutten.
FV170516 TRINN 4 : Legg hestehale nummer to mellom de to delene og opp mot ansiktet.
FV170516 TRINN 3 : La det ligge litt småhår ved ørene for å få en løsere look.
FV170516 TRINN 3 : Fest gummistrikken på midten av trekanten ( lengst ned mot bakhodet ), la strikken være et par centimeter fra hårfestet.
FV170516 TRINN 3 : Del den første hestehalen i to deler.
FV170516 TRINN 2 : Legg hestehalen foran ansiktet for å unngå at den er i veien.
FV170516 TRINN 2 : Flett en pariserflette cirka fem centimeter under skillen.
FV170516 TRINN 2 : Del håret i skillen oppå hodet i en trekant.
FV170516 TRINN 14 : Spray over med hårspray.
FV170516 TRINN 13 : Pynt gjerne med blomster inni fletten.
FV170516 TRINN 12 : Legg den lange fletten bak hodet og fest med luseklemmer for å få et fint « mønster ».
FV170516 TRINN 11 : Fest de to flettene sammen med en ny strikk og gjør det samme med lengden av håret.
FV170516 TRINN 10 : Pynt med pene hårspenner eller blomster til slutt.
FV170516 TRINN 10 : Gjør samme prosedyre med lassoen her.
FV170516 TRINN 1 : Ta et utvalg hår fra pannen og fest med en gummistrikk på midten bak på hodet.
FV170516 TRINN 1 : Start med å lage sideskill og tuper håret i kronen ( bakerste del av hodet ).
FV170516 TRINN 1 : Lag en sideskill fremme ved pannen og fest panneluggen med en klype slik at den ikke er i veien.
BT170516 mai - trinn for trinn
BT170516 mai - trinn for trinn Enten du skal ha bunad eller kjole ; en nasjonalromantisk flette løfter antrekket på grunnlovsdagen.
BT170516 mai - trinn for trinn ¶
BT170516 mai - trinn for trinn Enten du skal ha bunad eller kjole ; en nasjonalromantisk flette løfter antrekket på grunnlovsdagen.
BT170516 TRINN 9 : Fest strikken løst.
BT170516 TRINN 9 : Dra i fletten for å løsne opp.
BT170516 TRINN 8 : Stopp fletten noen centimeter før slutt for å ha nok hår til å løsne på den til slutt.
BT170516 TRINN 8 : Når du kommer til motsatt side av nakken, fester du det løse håret med en ny strikk bak øret.
BT170516 TRINN 7 : Spray med hårspray underveis.
BT170516 TRINN 7 : Pass på å dra litt i fletten underveis slik at den blir løsere og mer voluminøs.
BT170516 TRINN 7 : Avslutt med hårspray for å få frisyren til å holde best mulig utover dagen.
BT170516 TRINN 6 : Gjenta prosessen til du kommer til motsatt side av nakken.
BT170516 TRINN 6 : Gjenta prosessen nedover : Del hestehale nummer to i to deler og legg hestehale nummer tre mellom og opp mot ansiktet.
BT170516 TRINN 6 : For at fletten skal se tykk og stor ut, må du dra i fletten hele veien rundt.
BT170516 TRINN 5 : Ta opp mer hår fra sidene og fest de to delene med strikk slik at det blir en ny hestehale under hestehale nummer to.
BT170516 TRINN 5 : Ta nytt hår og fest forrige hestehale sammen med « det nye håret » med strikk.
BT170516 TRINN 5 : Legg enden av fletten litt under fletten som ligger der fra før, slik at den ser bredere ut.
BT170516 TRINN 4 : Stikk « hårlassoen » under strikken.
BT170516 TRINN 4 : Når du har flettet helt rundt, legger du til håret du la igjen i starten slik at fletten blir ekstra tykk på slutten.
BT170516 TRINN 4 : Legg hestehale nummer to mellom de to delene og opp mot ansiktet.
BT170516 TRINN 3 : La det ligge litt småhår ved ørene for å få en løsere look.
BT170516 TRINN 3 : Fest gummistrikken på midten av trekanten ( lengst ned mot bakhodet ), la strikken være et par centimeter fra hårfestet.
BT170516 TRINN 3 : Del den første hestehalen i to deler.
BT170516 TRINN 2 : Legg hestehalen foran ansiktet for å unngå at den er i veien.
BT170516 TRINN 2 : Flett en pariserflette cirka fem centimeter under skillen.
BT170516 TRINN 2 : Del håret i skillen oppå hodet i en trekant.
BT170516 TRINN 14 : Spray over med hårspray.
BT170516 TRINN 13 : Pynt gjerne med blomster inni fletten.
BT170516 TRINN 12 : Legg den lange fletten bak hodet og fest med luseklemmer for å få et fint « mønster ».
BT170516 TRINN 11 : Fest de to flettene sammen med en ny strikk og gjør det samme med lengden av håret.
BT170516 TRINN 10 : Pynt med pene hårspenner eller blomster til slutt.
BT170516 TRINN 10 : Gjør samme prosedyre med lassoen her.
BT170516 TRINN 1 : Ta et utvalg hår fra pannen og fest med en gummistrikk på midten bak på hodet.
BT170516 TRINN 1 : Start med å lage sideskill og tuper håret i kronen ( bakerste del av hodet ).
BT170516 TRINN 1 : Lag en sideskill fremme ved pannen og fest panneluggen med en klype slik at den ikke er i veien.
AP170516 mai - trinn for trinn
AP170516 mai - trinn for trinn ¶
AP170516 TRINN 9 : Fest strikken løst.
AP170516 TRINN 9 : Dra i fletten for å løsne opp.
AP170516 TRINN 8 : Stopp fletten noen centimeter før slutt for å ha nok hår til å løsne på den til slutt.
AP170516 TRINN 8 : Når du kommer til motsatt side av nakken, fester du det løse håret med en ny strikk bak øret.
AP170516 TRINN 7 : Spray med hårspray underveis.
AP170516 TRINN 7 : Pass på å dra litt i fletten underveis slik at den blir løsere og mer voluminøs.
AP170516 TRINN 7 : Avslutt med hårspray for å få frisyren til å holde best mulig utover dagen.
AP170516 TRINN 6 : Gjenta prosessen til du kommer til motsatt side av nakken.
AP170516 TRINN 6 : Gjenta prosessen nedover : Del hestehale nummer to i to deler og legg hestehale nummer tre mellom og opp mot ansiktet.
AP170516 TRINN 6 : For at fletten skal se tykk og stor ut, må du dra i fletten hele veien rundt.
AP170516 TRINN 5 : Ta opp mer hår fra sidene og fest de to delene med strikk slik at det blir en ny hestehale under hestehale nummer to.
AP170516 TRINN 5 : Ta nytt hår og fest forrige hestehale sammen med « det nye håret » med strikk.
AP170516 TRINN 5 : Legg enden av fletten litt under fletten som ligger der fra før, slik at den ser bredere ut.
AP170516 TRINN 4 : Stikk « hårlassoen » under strikken.
AP170516 TRINN 4 : Når du har flettet helt rundt, legger du til håret du la igjen i starten slik at fletten blir ekstra tykk på slutten.
AP170516 TRINN 4 : Legg hestehale nummer to mellom de to delene og opp mot ansiktet.
AP170516 TRINN 3 : La det ligge litt småhår ved ørene for å få en løsere look.
AP170516 TRINN 3 : Fest gummistrikken på midten av trekanten ( lengst ned mot bakhodet ), la strikken være et par centimeter fra hårfestet.
AP170516 TRINN 3 : Del den første hestehalen i to deler.
AP170516 TRINN 2 : Legg hestehalen foran ansiktet for å unngå at den er i veien.
AP170516 TRINN 2 : Flett en pariserflette cirka fem centimeter under skillen.
AP170516 TRINN 2 : Del håret i skillen oppå hodet i en trekant.
AP170516 TRINN 14 : Spray over med hårspray.
AP170516 TRINN 13 : Pynt gjerne med blomster inni fletten.
AP170516 TRINN 12 : Legg den lange fletten bak hodet og fest med luseklemmer for å få et fint « mønster ».
AP170516 TRINN 11 : Fest de to flettene sammen med en ny strikk og gjør det samme med lengden av håret.
AP170516 TRINN 10 : Pynt med pene hårspenner eller blomster til slutt.
AP170516 TRINN 10 : Gjør samme prosedyre med lassoen her.
AP170516 TRINN 1 : Ta et utvalg hår fra pannen og fest med en gummistrikk på midten bak på hodet.
AP170516 TRINN 1 : Start med å lage sideskill og tuper håret i kronen ( bakerste del av hodet ).
AP170516 TRINN 1 : Lag en sideskill fremme ved pannen og fest panneluggen med en klype slik at den ikke er i veien.
SA170515 Selve girkassen er på ni trinn , og man kan stille den, og understellet, i forskjellige modi.
DA170515 Det er skolene selv som avgjør hvilke trinn fra skolen som skal få gå i toget.
DA170515 Det er skolene selv som avgjør hvilke trinn fra skolen som skal få gå i toget.
AP170515 - 10 trinn , har de fått tilbud om flere klasserom til øving.
AP170515 Selve girkassen er på ni trinn , og man kan stille den, og understellet, i forskjellige modi.
AP170514 trinn ved Øraker skole i Oslo, forteller at de ikke sykler daglig.
AP170514 ), Simen Anfinsen, Leticia Leite og Matea Sekulic så er det elever på deres trinn som aldri har syklet.
AP170514 trinn ved Øraker skole i Oslo, forteller at de ikke sykler daglig.
AP170514 ), Simen Anfinsen, Leticia Leite og Matea Sekulic så er det elever på deres trinn som aldri har syklet.
VG170513 Ifølge Motor vil det fra og med trinn 2 i bompenge-planen koste opp mot 29 kroner for dieselbiler i rushtiden å passere nye bomstasjoner på kommunegrensene mellom Oslo og Romerike, Nittedal og Follo.
VG170513 Trinn 2 ( Trolig 1. mars 2019 ) : ¶
VG170513 Trinn 1 ( fra 1. okt. 2017 ) : ¶
SA170513 Når du skal inn på nettbanken må du gjennom to trinn , ofte med kodebrikke inkludert, for å logge deg på.
SA170513 Logger andre inn på en annen PC, vil de måtte gå gjennom to trinn .
FV170513 Når du skal inn på nettbanken må du gjennom to trinn , ofte med kodebrikke inkludert, for å logge deg på.
FV170513 Logger andre inn på en annen PC, vil de måtte gå gjennom to trinn .
DN170513 Også nullutslippsbiler - eller elbiler fra og med trinn 2 i 2019 - må betale 20 kroner i rushtiden og 10 kroner utenfor rushtiden.
DN170513 Dette skal dobles i et enda senere trinn 3 - til 30 kroner i rushtiden og 20 kroner utenfor. | 57.000 virusangrep i 99 land ¶
DB170513 Også nullutslippsbiler - eller elbiler fra og med trinn 2 i 2019 - må betale 20 kroner i rushtiden og 10 kroner utenfor rushtiden.
DB170513 Dette skal dobles i et enda senere trinn 3 - til 30 kroner i rushtiden og 20 kroner utenfor.
BT170513 Når du skal inn på nettbanken må du gjennom to trinn , ofte med kodebrikke inkludert, for å logge deg på.
BT170513 Logger andre inn på en annen PC, vil de måtte gå gjennom to trinn .
AP170513 Når du skal inn på nettbanken må du gjennom to trinn , ofte med kodebrikke inkludert, for å logge deg på.
AP170513 Logger andre inn på en annen PC, vil de måtte gå gjennom to trinn .
AA170513 Også nullutslippsbiler - eller elbiler fra og med trinn 2 i 2019 - må betale 20 kroner i rushtiden og 10 kroner utenfor rushtiden.
AA170513 Dette skal dobles i et enda senere trinn 3 - til 30 kroner i rushtiden og 20 kroner utenfor. ( ©NTB ) ¶
VG170512 Professor Karl Øyvind Jordell ved Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo, påpeker at antall studieplasser som blir stående tomme på lærerutdanningen for trinn 1-7, har økt de siste årene.
VG170512 I Nord-Norge var det bare 50 studenter på utdanningen for trinn 1-7, sier Jordell til VG.
VG170512 * For trinn 5 - 10 er det registrert 2440 førstevalgssøkere.
VG170512 * For trinn 1 - 7 er det 2291 førstevalgssøkere i 2017.
VG170512 * Bare utdanningen for trinn 8-13, ( lektorutdanningen ) ligger på snittet med 2,4 førstevalgssøkere per studieplass.
VG170510 Røe Isaksen støtter seg blant annet til norsk forskning fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som viser at hvis man setter inn tiltak mot lese- og skrivevansker allerede på første- eller andre trinn , så er det 80 prosent sannsynlighet for at den eleven vil ta igjen nivået til de andre i klassen.
DA170508 Franskmennene håper å ta neste trinn på stigen ifra Storbritannia etter brexit, med mindre Frankrikes nye president tar til orde for en « frexit ».
AP170506 Om rekruttering til lærerutdanning for trinn 1 - 7 i Nord-Norge skrev jeg i mitt innlegg 25. april : « I år er der 238 førstevalgsøkere... slik at situasjonen ser lysere ut.
SA170503 trinn så brenner det på Dalsnuten.
DA170503 trinn .
AP170503 trinn .
VG170501 Og maks 20 elever per lærer i femte til tiende trinn .
DA170430 trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5. - 10. trinn.
DA170430 trinn .
BT170430 trinn har vi funnet at det først og fremst leses « for kosen ».
BT170430 trinn , funnet at det først og fremst leses « for kosen ».
AP170430 trinn og 20 i 5. - 10. trinn.
AP170430 trinn .
AA170430 De vedtok også en femtrinnsordning, med 100 prosent, 80 prosent, 60 prosent, 40 prosent og 20 prosent utbetaling, istedenfor dagens ordning med bare to trinn , 100 prosent eller 50 prosent.
DB170429 trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5. - 10. trinn.
DB170429 trinn .
DA170429 Vi gjør det trinn for trinn , og så langt har vi kommet til 1. og 2. trinn på Mortensrud.
DA170429 Vi gjør det trinn for trinn, og så langt har vi kommet til 1. og 2. trinn på Mortensrud.
DA170429 trinn på Mortensrud.
VG170428 * For trinn 1 - 7 er det 2291 førstevalgssøkere i 2017.
VG170428 * Bare utdanningen for trinn 8-13, ( lektorutdanningen ) ligger på snittet med 2,4 førstevalgssøkere per studieplass.
VG170428 * * For trinn 5 - 10 er det registrert 2440 førstevalgssøkere.
BT170428 Undersøkelsene har avdekket en sprekk på én centimeter i tannhjulet i andre trinn av planetgirene.
DA170425 * På andre trinn var det i år 57 barn på AKS.
DB170424 To trinn ned, og du er inne i det enkle lokalet som folk står i kø i månedsvis for å få besøke.
AP170424 | Kravet om 4 i matte for å undervise på trinn 1 - 7 må justeres Karl Øyvind Jordell ¶
AP170424 Rekrutteringsproblemene er størst for lærerutdanningen for trinn 1-7.
AA170422 - At våre elever, fra første til og med fjerde trinn , får gratis SFO betyr at bortimot alle elevene tar imot tilbudet, sier rektor ved Lilleby skole, Sissel Thoresen Busch.
BT170421 trinn i Norge stupt med 14 prosent.
DB170420 Tar de i tillegg lærerutdanning for trinn 1-7, eller jobber som lærer i Nord-Norge, kommer de vesentlig bedre ut økonomisk enn dagens lærerstudenter.
DB170420 trinn og jobber i Nord-Norge etter studiene.
DA170420 I tillegg til fylkespartiet i hovedstaden er også Aps fylkeslag i Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal på linje med programkomiteen som vil ansette flere lærere i skolen, men uten noen fast norm for antall elever per lærer på ulike trinn .
DA170420 trinn og 20 elever fra 5.-10. trinn, viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
DA170420 trinn , viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
DA170420 I tillegg til fylkespartiet i hovedstaden er også Aps fylkeslag i Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal på linje med programkomiteen som vil ansette flere lærere i skolen, men uten noen fast norm for antall elever per lærer på ulike trinn .
DA170420 trinn og 20 elever fra 5.-10. trinn, viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
DA170420 trinn , viser KDs beregning at det vil gi 1.775 nye lærerårsverk fordelt på 146 kommuner, med en kostnadsramme på om lag 1,3 milliarder kroner i 2017-priser.
BT170420 trinn stiger søkertallene sammenlignet med i fjor, henholdsvis på 3 og 2 prosent.
BT170420 trinn og grunnskolelærer 5. - 10. trinn stiger søkertallene sammenlignet med i fjor, henholdsvis på 3 og 2 prosent.
BT170420 Vi løp da alt vi kunne ned de tre trappene, tok to trinn om gangen.
AP170420 Og på hvilke trinn ?
AP170420 trinn , ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.
AA170420 trinn .
AA170420 trinn , sier prorektor Kjeldstad.
DA170418 trinn , men å ukritisk sette et lærernorm-krav er vi skeptisk til, sier Asheim med henvisning til SSB-forskning på området.
BT170418 trinn økt til 27 prosent, etter at skolen har jobbet bevisst for å bedre statistikken.
BT170418 trinn er kvinner.
AA170418 trinn .
AA170418 Når Miljøpakkens trinn 3 skal vedtas er det på tide å sørge for et bompengesystem som er mer rettferdig enn i dag, både for de som bor i Trondheim og for de som pendler fra nabokommunene. | 45 påskeoppdrag for Røde Kors i Trøndelag ¶
AA170418 trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring.
AA170418 Hun har kjent Sivert Garli siden de gikk i barnehagen, de går sammen på kulturskolen og på samme trinn på Støren ungdomsskole.
DB170417 Deretter ble det en rad av lyriske utgivelser, Arbeidsløs ( 1933 ), Utenfor ( 1938 ), Jeg går i byen ( 1945 ), Dagen ( 1947 ), Portretter ( 1950 ), Tre trinn ( 1955 ) og Trollskog ( 1958 ).
DB170417 | Sju trinn til suksess med ny trådløsruter ¶
BT170417 trinn
BT170417 trinn som førstevalg, men som endrer dette frem til omprioriteringsfristen.
BT170417 trinn i større grad ses på som et omsorgsyrke og mindre faglig krevende enn 5. - 10. trinn.
BT170417 trinn er blant landets ti mest kvinnedominerte studier.
BT170417 trinn .
BT170417 trinn , husker at det var få mannlige lærere da han selv gikk på barneskolen.
BT170417 trinn , er den 37 prosent på lærerutdanning for 5. - 10. trinn.
BT170417 trinn , 27 prosent.
DN170416 trinn gått ned.
DN170416 trinn .
DN170416 trinn , sier Handal til NTB.
DA170416 trinn gått ned.
DA170416 trinn .
DA170416 trinn , sier Handal til NTB.
DA170416 trinn gått ned.
DA170416 trinn .
DA170416 trinn , sier Handal til NTB.
AP170415 Når et ballistisk missil skytes ut, brukes en rakettmotor som kan ha flere trinn , til å gi missilet en høy hastighet og en retning mot målet.
AP170415 Når et ballistisk missil skytes ut, brukes en rakettmotor som kan ha flere trinn , til å gi missilet en høy hastighet og en retning mot målet.
AP170415 trinn
AP170415 trinn som førstevalg, men som endrer dette frem til omprioriteringsfristen.
AP170415 trinn i større grad ses på som et omsorgsyrke og mindre faglig krevende enn 5. - 10. trinn.
AP170415 trinn er blant landets ti mest kvinnedominerte studier.
AP170415 trinn .
AP170415 trinn , husker at det var få mannlige lærere da han selv gikk på barneskolen.
AP170415 trinn , er den 37 prosent på lærerutdanning for 5. - 10. trinn.
AP170415 trinn , 27 prosent.
SA170412 Her er en gjeng fra niende trinn , blant annet ( tredje fra venstre : ) Simen Staurland, Olav Omland og Stine Sjævland.
DA170412 trinn som henger etter i lesing, skriving og regning skal nå få tilbud om intensiv opplæring.
AP170411 - Det er sammenheng mellom skoleresultater og sosial bakgrunn allerede fra femte trinn , det viser våre analyser av resultater av de nasjonale prøvene, sier forsker Anders Bakken ved HiOA.
DB170410 Hvis ordningen gjaldt fra 2012-kullet ( som fullførte i 2016 ) på grunnskolelærerutdanning for 1 - 7 trinn, og 5 - 10 trinn , ville nesten 50 millioner kroner ( av 134 ) gå til de som allerede fullfører på normert tid.
DB170410 Hvis ordningen gjaldt fra 2012-kullet ( som fullførte i 2016 ) på grunnskolelærerutdanning for 1 - 7 trinn , og 5 - 10 trinn, ville nesten 50 millioner kroner ( av 134 ) gå til de som allerede fullfører på normert tid.
DB170409 Det har også vært et samtaleemne i blokka at den nye naboen alltid holdt full ut og inn av hoveddøra og at han forserte trappa i tre trinn av gangen.
BT170409 De har « trinn » og « basisgrupper », gjerne kodet med farger i stedet for A, B og C.
DB170406 Skjermen i instrumentpanelet er ekstrautstyr og kan personifiseres i flere trinn .
DB170406 Trinn 2, utflytting av arkivene, peker lett fram mot et trinn 3, sentralisering av stillinger.
DB170406 Trinn 2, utflytting av arkivene, peker lett fram mot et trinn 3, sentralisering av stillinger.
DB170406 Trinn 1 er alt gjennomført.
SA170405 trinn med plass til 392 elever.
DA170405 I Aps programforslag 2017-2021, vil partiet ha flere lærere i skolen, men ikke i form av en nasjonal norm for hvor mange elever det maks kan være per lærer på alle trinn .
DA170405 trinn over flere år, men nå er det et sterkt behov for å styrke kvaliteten i barnehagen.
DA170405 trinn .
DA170405 trinn , sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.
DA170405 trinn , og 20 elever på 5. - 10. trinn.
VG170404 Broren hennes ville ha vært eneste elev på sitt trinn , forteller mamma Tone.
VG170404 trinn og barneskolen, vil hun ha sittet på med skoleskyss i 146.300 kilometer, en strekning som tilsvarer 3,6 ganger jorden rundt langs ekvator.
DB170403 trinn
DB170403 trinn og maksimalt 20 elevtimer per lærertime på 5.-10. trinn ¶
VG170402 Han har lenge villet gå lenger enn landsstyret i Venstre og gi alle barn i Norge fra første til og med fjerde trinn et gratis SFO-tilbud.
FV170402 trinn i Ängskolan i Marks kommune. 14 personer blir behandlet for skadene.
DB170402 FEM TRINN : Grafikken viser at det kun er 13 prosent som har " ingen tillit " til regjeringen, og bare 7 prosent som svarer det samme om Stortinget.
BT170402 Disse elevene gikk på syvende trinn , neste år skulle de begynne på ungdomsskolen.
AP170402 trinn i Ängskolan i Marks kommune. 23 personer ble innlagt på sykehus etter ulykken, noen av dem med alvorlige skader.
DN170401 trinn . * starte sidemålsundervisning tidligere enn i dag. * ikke godkjenne friskoler dersom det medfører negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. * foreløpig beholde fraværsgrensen i videregående skole, men at den skal evalueres. * endre valgkretsene til stortingsvalg slik at de samsv
AP170401 - Det har aldri vært vår intensjon, og vi vil i neste trinn , områdereguleringen, sørge for at det ikke bygges høyt i disse områdene.
AA170401 trinn vil kunne ha åpent mandag.
AA170401 trinn på mandag, fordi det må vaskes først, forklarer Lysheim.
AA170401 trinn på Egge barneskole mister en skoledag etter omfattende skadeverk.
VG170331 SpaceX-konkurrenten Blue Origin, styrt av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, har også klart å lande første trinn av en rakett tidligere. | 55 år og utgått på dato ?
VG170331 De som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 på normert tid får ytterligere 55.000 kroner.
SA170331 SpaceX-konkurrenten Blue Origin, styrt av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, har også klart å lande første trinn av en rakett tidligere. ( ©NTB ) ¶
SA170331 De som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 på normert tid får ytterligere 55.000 kroner.
SA170331 trinn og jobb i Nord-Norge, kan man få tredoblet beløpet.
FV170331 trinn og jobb i Nord-Norge, kan man få tredoblet beløpet.
FV170331 trinn og i noen deler av landet.
FV170331 trinn og Nord-Norge ¶
FV170331 trinn når de er ferdig.
FV170331 trinn ?
FV170331 trinn .
FV170331 trinn , samt å velge seg jobb i Nord-Norge : ¶
FV170331 trinn , hvor det er svakere rekruttering over hele landet, og i tillegg har vi Nord-Norge-komponenten, sier Røe Isaksen.
FV170331 trinn , får man ettergitt 55.000 kroner ekstra.
DN170331 De som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 på normert tid får ytterligere 55.000 kroner.
DB170331 Samtidig har skolelederen bedre muligheter for å sette sammen klasser optimalt, fordi det ikke bare er én klasse i hvert trinn , sier professor Nina Smith om undersøkelsen til Belingske.
DB170331 Broren hennes ville ha vært eneste elev på sitt trinn .
DA170331 De som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 på normert tid får ytterligere 55.000 kroner.
DA170331 trinn og maks 20 elever per lærer i 5. - 10. trinn.
DA170331 trinn og 198 lærere ekstra på 1. - 4. trinn.
DA170331 trinn og 1 lærer ekstra i 1. - 4. trinn.
DA170331 trinn .
BT170331 12.20 : Rebekka Blomvågnes på tampen av norsktimen i niende trinn .
AP170331 SpaceX-konkurrenten Blue Origin, styrt av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, har også klart å lande første trinn av en rakett tidligere.
AP170331 trinn og jobb i Nord-Norge, kan man få tredoblet beløpet.
AP170331 trinn og i noen deler av landet.
AP170331 trinn og Nord-Norge ¶
AP170331 trinn når de er ferdig.
AP170331 trinn ?
AP170331 trinn .
AP170331 trinn , samt å velge seg jobb i Nord-Norge : ¶
AP170331 trinn , hvor det er svakere rekruttering over hele landet, og i tillegg har vi Nord-Norge-komponenten, sier Røe Isaksen.
AP170331 trinn , får man ettergitt 55.000 kroner ekstra.
AA170331 SpaceX-konkurrenten Blue Origin, styrt av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, har også klart å lande første trinn av en rakett tidligere. ( ©NTB ) ¶
AA170331 De som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 på normert tid får ytterligere 55.000 kroner.
AA170331 De som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 på normert tid får ytterligere 55 000 kroner.
SA170328 Neste trinn er frokost.
SA170328 trinn gir en score på 1,4 i Bjerkreim, mens landsgjennomsnittet også her er 1,2.
SA170328 trinn , altså i ungdomsskolen.
BT170328 trinn som henger etter i leseutviklingen skal få hjelp.
DB170327 Til Dagbladet tidligere i dag, sa rektor at de har hatt utfordringer særlig på ett trinn .
DB170327 - Vi har hatt utfordringer spesielt på ett trinn , og vi har jobbet hardt opp mot disse problemene.
DB170327 - Vi har hatt utfordringer spesielt på ett trinn , og vi har jobbet hardt opp mot disse problemene.
AP170327 trinn i både norsk og engelsk.
AA170327 Sanners departement anfører i sin avgjørelse at miljø- og landskapsverdiene i området kan ivaretas ved en miljøundersøkelse som skal dokumentere fuglenes bruk av bukta etter trinn én-utfyllingen og før trinn to-utfyllingen.
AA170327 Sanners departement anfører i sin avgjørelse at miljø- og landskapsverdiene i området kan ivaretas ved en miljøundersøkelse som skal dokumentere fuglenes bruk av bukta etter trinn én-utfyllingen og før trinn to-utfyllingen.
AA170327 Ifølge Fosna-Folket skal Brekstadbukta næringsområde utvikles i to trinn .
AP170326 9.... når Oslo-partiet fremmer forslag om å innføre mulighet for kryssløp fra studieretning « hest og hovslager » og « skogbruk » på annet trinn i videregående skole til « agronom » på tredje trinn . 10.... når « skadegjørere » er synonym for vernede rovdyr som ulv, jerv og bjørn i et forslag til uttalelse. 11.... når hele salen stemmer i allsang med verselinjene « motvinden kjæm fra høyre » o
AP170326 9.... når Oslo-partiet fremmer forslag om å innføre mulighet for kryssløp fra studieretning « hest og hovslager » og « skogbruk » på annet trinn i videregående skole til « agronom » på tredje trinn. 10.... når « skadegjørere » er synonym for vernede rovdyr som ulv, jerv og bjørn i et forslag til uttalelse. 11.... når hele salen stemmer i allsang med verselinjene « motvinden kjæm fra høyre » og
AA170326 Nå gjenstår det tre trinn : Å utarbeide oversikt over den nye regjeringens struktur, minister-utnevnelser, og fordeling av departementer mellom partiene i koalisjonen, sa El Othmani til AP lørdag etter kunngjøringen.
DB170322 3D Touch-funksjonen oppleves ganske presis, der det er enkelt å justere spenningskurven mens man filmer, selv om ti trinn kanskje føles noe i overkant.
DB170321 trinn maks 20 elever per lærer fra 5. - 10. trinn.
DB170321 trinn .
DB170321 - 4 trinn som blir hengende etter i lesing, skriving og regning skal få tilbud om intensiv opplæring.
DB170321 trinn om de sliter, samt ha en plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester om å følge opp elever.
DA170321 trinn .
DA170321 trinn , og 20 elever per lærer på 5. - 7. trinn.
DA170321 trinn , som blir hengende etter i lesing, skriving og regning skal få tilbud om intensiv opplæring.
DA170321 trinn , skal avgjøre om kommunen får godkjentstempel eller mangellapp.
VG170320 trinn som på 1. trinn i den norske skolen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
VG170320 trinn i den norske skolen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
DB170320 - Helt siden vi mot venstresidens vilje innførte lese- og skriveopplæring fra første trinn i 2004 har Høyre vært opptatt av tidlig innsats i Osloskolen, og det har gitt resultater.
DB170320 - 4 trinn som blir hengende etter i lesing, skriving og regning skal få tilbud om intensiv opplæring.
DA170320 trinn , og fadderordning i ungdomsskolen.
DN170319 trinn , står også på lista.
DB170319 trinn .
DB170319 trinn , maks 20 elever per lærer i 5. - 10. trinn.
DB170319 trinn .
DB170319 trinn , maks 20 elever per lærer i 5. - 10. trinn.
DB170319 trinn maks 20 elever per lærer fra 5. - 10. trinn.
DB170319 trinn .
DB170319 trinn .
DB170319 trinn , maks 20 elever per lærer i 5. - 10. trinn.
DA170319 trinn og maks 20 per lærer fra 5. til 7. trinn. 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager, barnevern og asylmottak. 5 ) At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud.
DA170319 trinn . 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager, barnevern og asylmottak. 5 ) At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud.
BT170319 trinn og 20 elever pr. lærer ellers.
BT170319 trinn får skoler ikke ressurser nok til å tilby et forsvarlig fagtilbud.
BT170319 trinn , noen kanskje med bare to.
BT170319 trinn , men sitter i dag igjen med maks tre klasser pr. trinn, noen kanskje med bare to.
BT170319 trinn , altså mellom 160 og 240 elever på det som i dag i stedet for allmennfag kalles studiespesialiserende utdanningsprogram ( stud.spes ).
AP170319 trinn ¶ 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager, barnevern og asylmottak ¶ 5 ) At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud ¶
AP170319 trinn og maks 20 per lærer fra 5. til 7. trinn ¶ 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager, barnevern og asylmottak ¶ 5 ) At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud ¶
AP170319 trinn ¶ 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager, barnevern og asylmottak ¶ 5 ) At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud ¶
AP170319 trinn og maks 20 per lærer fra 5. til 7. trinn ¶ 4 ) Profittfri drift av private tilbud innen barnehager, barnevern og asylmottak ¶ 5 ) At en ny regjering straks må sette i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud ¶
AA170319 trinn og maks 20 per lærer fra 5. - 10. trinn.
AA170319 trinn .
DB170318 trinn rapporterte også om dårligere trivsel enn foregående år, sier Kaldestad til Dagbladet.
DB170318 trinn rapporterte at de var blitt mobbet av andre elever de siste månedene.
DB170318 trinn at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene.
BT170318 KONTROVERSIELT OMRÅDE : Investorene bak Skjoldnes-utbyggingen har mange år med dragkamp og konflikter bak seg før de nå i april starter opp med bygge trinn en.
SA170317 trinn .
DN170317 En nasjonal lærernorm på skolenivå som sier at det maksimalt skal være 15 elever per lærer på første til fjerde trinn , og maks 20 på femte til tiende, står sentralt i SVs skolereform.
AA170317 trinn samt tall om mobbing, motivasjon og lærerstøtte fra Elevundersøkelsen.
AA170317 En nasjonal lærernorm på skolenivå som sier at det maksimalt skal være 15 elever per lærer på første til fjerde trinn , og maks 20 på femte til tiende, står sentralt i SVs skolereform.
DB170316 Men generelt er det viktigere hvor tunge/lette girene er enn hvor mange trinn de har.
AA170316 Adresseavisens journalister og fotografer flyttet inn til tiende trinn på Charlottenlund ungdomsskole i en uke i oktober.
DN170314 trinn .
DB170314 trinn .
AP170314 trinn og én lærer pr. 20 elever i øvrige trinn.
AP170314 trinn maks 20 elever pr. lærer fra 5. - 10. trinn.
AP170314 trinn .
AP170314 20 elever i øvrige trinn .
DN170311 Den sammenslåtte leiligheten som ligger i toppetasjen i Sørengas trinn 7, og har en 150 kvadratmeter stor privat takterrasse, fire balkonger og sjøutsikt, førte seg inn som den dyreste eiendomstransaksjonen på Sørenga.
DB170310 Systemene har mange forhåndsdefinerte program for våt vei, cruising, bane og så videre, og utallige trinn og egne muligheter for innstillinger.
VG170309 Det er bare siste trinn i en farlig eskalering av spenningen i Øst-Asia.
DA170309 Tirsdag vedtok kommunalstyret for miljø- og utbygging ( KMU ) finansieringsplanen for andre trinn i utbyggingen av Tasta skatepark.
DA170309 Styreleder i Stavanger skateklubb, Stian Robberstad og Session-gründer og skater Bjarne Bergsager er storfornøyde med at trinn to i utbyggingen av Tasta skatepark nå ser ut til å komme på plass.
DA170309 Stian Robberstad er styreleder i Stavanger skateklubb, og er veldig glad for at trinn to nå ser ut til å bli en realitet innen kort tid.
DA170309 I trinn to kommer blant annet toaletter og kiosk, i tillegg til overbygg og støyskjerming for naboene.
DA170309 Anlegget er allerede flott, men å få på plass trinn to er nok et løft for den uorganiserte idretten som skating er, sier Robberstad, som mener det kan være med på å løfte fram nye talenter.
DA170309 - Trinn to blir et godt tillegg til det arealet som allerede er i skateparken.
AA170309 trinn , noe som betydde obligatorisk oppmøte for ungene i skoletida.
DB170308 På papiret kan det se ut som om man bare har båret over drivlinjen fra forgjengeren med 2,0-liters boksermotor og Lineartronic kontinuerlig variabel automatgirkasse med syv innprogrammerte trinn .
DN170307 Det er et nytt trinn i opptrappingen av den diplomatiske krisen mellom landene etter drapet på Kim Jong-nam.
DB170307 Vi prøver ut intensivoppfølging som et alternativ til spesialundervisning på første til fjerde trinn .
AP170307 trinn .
AA170307 Det er et nytt trinn i opptrappingen av den diplomatiske krisen mellom landene etter drapet på Kim Jong-nam.
DA170306 trinn flyttes elevene over til hovedskolen noen hundre meter lenger bort i gata på Hovseter.
DA170306 trinn , oppfyller ikke opplæringslovens krav til arbeid med elevenes psykososiale miljø på flere punkter, ifølge direktoratet.
AA170306 Forrige uke ble rundt 2000 elever på sjuende trinn ved over 40 skoler i Trondheim tatt med for å se skrekkfilmen « Utburd », i regi av prosjektet Den kulturelle skolesekken ( DKS ).
AP170305 Neste trinn er å følge ungdommene inn i voksenlivet i en longitudinell studie.
DN170302 Allerede tirsdag besøkte statsminister Erna Solberg Nordland og hjemfylket Hordaland med noen av godbitene : Bodø får ny flyplass, Hordaland felles vei- og baneutbygging de tre milene fra Arna mot Stanghelle - som første trinn i opprustningen av hele strekningen mellom Bergen og Voss.
DB170302 Bruke hurtigheten trinn for trinn til å beherske alle distanser : ¶
DB170302 Bruke hurtigheten trinn for trinn til å beherske alle distanser : ¶
AP170302 Studien baserer seg på undersøkelsen Ung i Oslo 2015, hvor over 24.000 elever på ungdomsskoler og videregående trinn i Oslo har svart.
AP170302 Funnene baserer seg på Ung i Oslo 2015, en spørreundersøkelse der over 24.000 elever på ungdomsskoler og videregående trinn i hovedstaden har svart.
SA170301 Han klappet høflig da vinner Iivo Niskanen hoppet opp på seierspallens øverste trinn under blomsterseremonien.
FV170301 Han klappet høflig da vinner Iivo Niskanen hoppet opp på seierspallens øverste trinn under blomsterseremonien.
DA170301 trinn intensive kurs i lesing og regning for å øke deres kompetanse.
BT170301 Han klappet høflig da vinner Iivo Niskanen hoppet opp på seierspallens øverste trinn under blomsterseremonien.
AP170301 * Om plikten til å gi tilbakemelding til melder er ivaretatt på ulike trinn i saksprosessen.
AP170301 Han klappet høflig da vinner Iivo Niskanen hoppet opp på seierspallens øverste trinn under blomsterseremonien.
AA170228 Første trinn er å åpne hver enkelt grav og ta DNA-prøver av de døde.
AP170226 Konsekvensen av revisjonen er innført i to trinn , siste endring trådte i kraft 1. januar.
VG170225 Som alle nye Panamera-modeller har bilen Porsche dobbelclutch girkasse ( PDK ) med åtte trinn .
DA170224 Rett fra « No Turning back » går vi ti trinn ned og inn i kinomørket med « Moving Pictures », en stille, kraftfull låt som er en av mange cinematiske melodier og filmreferanser på « The Great Plain », skrevet sammen med Stavanger-artist Nina Nielsen og med hennes vokal dansende i bakgrunnen som et « La La Land»-ekko.
VG170223 Ole-Kristian Tollefsen har imidlertid ikke anledning til å fortelle hvor mange ganger det har skjedd og hvilket nummer i rekken ¶ 24 timer hvile mellom hvert trinn
VG170223 Norges landslagslege, Ole Fosse, forteller til VG at en spiller risikerer å måtte gå tilbake to trinn i rehabilitetsprogrammet ved to tilbakefall på samme trinn .
VG170223 Norges landslagslege, Ole Fosse, forteller til VG at en spiller risikerer å måtte gå tilbake to trinn i rehabilitetsprogrammet ved to tilbakefall på samme trinn.
VG170223 Dukker ikke symptomene på hjernerystelse - det vil si hodepine - opp igjen etter den i løpet av nye 24 timer, står neste trinn for tur.
VG170223 Den består egentlig av seks trinn eller faser, der det anbefales minst 24 timer hvile - uten symptomer - før neste testtrinn : ¶ 1 ) Hvile, 2 ) Aerobe øvelser ( utholdenhetstest treningssykkel ), 3 ) Spesifikke øvelser ( ishockey : skøytetekniske aktiviteter på is ), 4 ) Trening med krav til koordinasjon ( ishockey : spill og ø
VG170223 Bakgrunn : Tollefsen til nakkespesialist for et drøyt år siden ¶ 5 trinn rehabilitering ¶
VG170223 - Nakkesleng og antagelig en liten hjernerystelse ¶ 24 timer etter at han blitt kvitt hodepinen, må han begynne et rehabiliteringsprogram bestående av fem faser eller trinn .
DB170223 - Jeg kjenner ikke detaljene i Mahads karakterer, på hvilke trinn og i hvilke år resultatene ble oppnådd, men slik saken er fremstilt i Dagbladet henger ikke UNEs argumentasjon på greip, sett fra et faglig ståsted.
DB170223 trinn da Mahad begynte i 10. klasse, og fungerte som lærer i to til tre fag i én termin.
SA170222 Fulham klatret til 7.-plass på tabellen, men det er fortsatt ett trinn opp til kvalifiseringsplass.
DB170222 Ti trinn ned, Danmark fikk en stjerne ¶
DB170222 Ti trinn ned, Fredericia ¶
AP170222 Fulham klatret til 7.-plass på tabellen, men det er fortsatt ett trinn opp til kvalifiseringsplass.
DA170221 trinn .
DA170221 trinn , ønsker skolebyråden i Oslo at partiet på sikt skal gjøre den gjeldende for hele grunnskolen fra 1. - 10. trinn.
DA170221 trinn , og 20 elever fra 5. - 10. trinn.
DA170221 trinn , men bare på kommunenivå slik at skoleier fritt kan disponere lærerkorpset i sin kommune.
DA170221 trinn ) i østlige bydeler har i gjennomsnitt 20 - 21 elever per lærer, mot drøyt 21 elever på typiske vestkantskoler.
AA170218 Den lykkelige løsningen var resultat av en skapende prosess hvor forskerne eksperimenterte seg frem i fellesskap uten å kunne forutsi neste trinn eller det endelige utfallet.
BT170217 12.20 : Rebekka Blomvågnes på tampen av norsktimen i niende trinn .
AP170217 12.20 : Rebekka Blomvågnes på tampen av norsktimen i niende trinn .
DB170216 I neste trinn sender forskerne inn fulle søknader som blir evaluert av utenlandske fageksperter.
BT170216 Talen var også tema for juletentamen på tiende trinn i Oslo-skolen.
BT170216 Talen var også tema for juletentamen på tiende trinn i Oslo-skolen.
AA170216 Talen var også tema for juletentamen på tiende trinn i Oslo-skolen.
VG170215 - Det betyr at skatten av verdien på Lothes bil blir 175.000 kroner på høyeste trinn .
DN170215 Utviklingen siden år 2000 er et nytt trinn i en nedadgående trend.
DA170215 trinn , og fadderordning i ungdomsskolen.
DA170214 Det var litt av en stabel med burgere som lå på disken da de første gjestene steg ned to trinn i lokalet.
DA170214 trinn . − Vi forventer at kommunene bruker disse pengene på lærere.
DA170214 trinn .
AP170214 Eksamensoppgaven til tiende trinn fikk reaksjoner.
AA170213 Midlene er øremerket flere lærere hos første- til fjerde trinn .
AA170213 trinn enn landsgjennomsnittet.
AA170213 trinn .
AA170212 Apotekene tjener på å selge testene i to trinn , mener Brelin.
BT170211 | Skoledans i 20 år - trinn for trinn
BT170211 | Skoledans i 20 år - trinn for trinn ¶
BT170211 trinn , viser sann danseglede i en skotsk jig.
DB170210 Dersom NRK fortsatt har ambisjoner om å « belyse den viktige politiske debatten om arbeidsavklaringspenger », burde det være et åpenbart første trinn å presentere fakta korrekt og presist slik at leserne faktisk vet hva de debatterer.
AA170210 - Blinkende skilt og god varsling er trinn én.
SA170209 SV vil ha en heldagsskole med flere lærere på alle trinn og som gir barna fritid til lek og de aktiviteter de måtte ønske etter skolen.
SA170209 Med dette gjør leksene at det er større nivåforskjell blant elever på samme trinn , og dermed enda vanskeligere for læreren å strekke til.
DA170209 Etter kort tid returnerte han så til lagkameratene sine på nest øverste trinn .
AP170209 Sangere i voldsomme kreasjoner fyker rundt på scenen, justerer sine plasser, finpusser på trinn og toner.
DN170208 Unge Venstre foreslår å kutte ut tiende trinn for å frigjøre mer ressurser til tidlig innsats i skolen.
DB170208 Eric Guay var raskest både på toppen og i bunnen, og en vanvittig avslutning dyttet nordmennene ned fra pallens øverste trinn .
AA170208 Unge Venstre foreslår å kutte ut tiende trinn for å frigjøre mer ressurser til tidlig innsats i skolen.
AP170207 trinn ».
AA170207 trinn overføres til småbarnstrinnet for å oppfylle normen.
AA170207 trinn , legger han til.
SA170206 Girkassen, en S tronic automat med syv trinn , er behagelig, men den kan føles litt sløv hvis man trenger å gi på litt, for eksempel når man skal smette inn i en rundkjøring.
FV170206 Girkassen, en S tronic automat med syv trinn , er behagelig, men den kan føles litt sløv hvis man trenger å gi på litt, for eksempel når man skal smette inn i en rundkjøring.
BT170206 Girkassen, en S tronic automat med syv trinn , er behagelig, men den kan føles litt sløv hvis man trenger å gi på litt, for eksempel når man skal smette inn i en rundkjøring.
AP170206 Girkassen, en S tronic automat med syv trinn , er behagelig, men den kan føles litt sløv hvis man trenger å gi på litt, for eksempel når man skal smette inn i en rundkjøring.
SA170205 Sosialisering på tvers av trinn .
SA170205 trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
SA170205 trinn i 2013, men nå har alle elever fysisk aktivitet hver dag.
FV170205 Sosialisering på tvers av trinn .
FV170205 trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
FV170205 trinn i 2013, men nå har alle elever fysisk aktivitet hver dag.
BT170205 Sosialisering på tvers av trinn .
BT170205 trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
BT170205 trinn i 2013, men nå har alle elever fysisk aktivitet hver dag.
AP170205 Sosialisering på tvers av trinn .
AP170205 trinn på ungdomsskolen, sier Victoria Fjellheim om Fysak, skolens tilbud om én times daglig mosjon.
AP170205 trinn i 2013, men nå har alle elever fysisk aktivitet hver dag.
AA170204 Adresseavisens journalister og fotografer flyttet inn til tiende trinn på Charlottenlund ungdomsskole i en uke i oktober.
SA170202 Neste trinn er å teste forbudssoner mot staking i verdenscupen, kanskje allerede etter VM, for å tvinge løperne til å bruke festesmurning.
SA170202 Neste trinn er å teste forbudssoner mot staking i verdenscupen, kanskje allerede etter VM, for å tvinge løperne til å bruke festesmurning.
DB170202 Neste trinn opp er 530d med en treliters sekssylindret diesel på 265 hester og 620 Nm, med automatgirkasse som standard og valg mellom bakhjulstrekk eller firehjulsdriftsystemet xDrive.
AP170202 trinn uten flere lærere, er utenfor min fatteevne, sier Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AP170202 trinn .
AP170202 trinn , uten flere lærere, er utenfor min fatteevne.
AP170202 - 4.- trinn og sier han ikke forstår resonnementet til byråden.
AP170202 trinn uten flere lærere, er utenfor min fatteevne, sier Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AP170202 trinn .
AP170202 trinn , uten flere lærere, er utenfor min fatteevne.
AP170202 - 4.- trinn og sier han ikke forstår resonnementet til byråden.
AP170202 Neste trinn er å teste forbudssoner mot staking i verdenscupen, kanskje allerede etter VM, for å tvinge løperne til å bruke festesmurning.
AP170202 Neste trinn er å teste forbudssoner mot staking i verdenscupen, kanskje allerede etter VM, for å tvinge løperne til å bruke festesmurning.
FV170201 - Rutinene rundt tømming av våpen består av flere trinn , blant annet at ingen trekker på avtrekkeren i annet enn sikker retning.
DN170131 trinn høyeste nivå, mens de øvrige elevene lå på 24 prosent på samme nivå.
DN170131 trinn har prøver i lesing, engelsk og regning, og resultatene presenteres på tre mestringsnivåer.
SA170130 trinn i det norske skoleverket.
AP170130 trinn i det norske skoleverket.
AP170129 Blant jenter på første trinn av videregående gjør 4 av 10 med familiebakgrunn fra Asia og Midtøsten lekser i to timer eller mer.
AP170129 Blant jenter på første trinn av videregående gjør 4 av 10 med familiebakgrunn fra Asia og Midtøsten lekser i to timer eller mer.
DN170125 Tidals avtale med telekomselskap i USA er trolig et trinn på veien til en større avtale med Apple eller Spotify, tror Jay Z-biograf.
DB170125 Subaru har ikke annonsert noen motorisering ennå, men vi regner med at bensin-boxermotoren på 2.0 liter som i nye Impreza skal yte 155 hestekrefter, dukker opp også her sammen med den trinnøse, kontinuerlig variable automaten ( CVT ) av typen Lineartronic, med syv forhåndsprogrammerte trinn slik at bilen kan gires manuelt, med hendler på rattet.
BT170125 trinn øker andelen som opplever seg mobbet.
BT170125 trinn ) og videregående skole.
DN170124 Tidals avtale med telekomselskap i USA er trolig et trinn på veien til en større avtale med Apple eller Spotify, tror Jay Z-biograf.
DB170124 På Bocuse d'Ors hjemmesider kan du følge matlagingen trinn for trinn .
DB170124 På Bocuse d'Ors hjemmesider kan du følge matlagingen trinn for trinn.
AP170124 Det er frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
AP170124 trinn til ut videregående skole svarer på spørsmål om læring og trivsel i skolen.
AP170124 trinn og VG1.
AP170124 trinn .
AP170124 trinn , 10. trinn og VG1.
BT170120 trinn på Mjølkeråen skole tirsdag denne uken.
BT170120 trinn på Mjølkeråen skole fikk en leksjon i nettvett av politiet.
SA170119 trinn , og karakterer på eksamen for 10. trinn, Resultatene for den enkelte skole presenteres på en skala fra én til seks og landsgjennomsnittet er på 3,4 poeng. ( ©NTB ) ¶
SA170119 trinn , Resultatene for den enkelte skole presenteres på en skala fra én til seks og landsgjennomsnittet er på 3,4 poeng. ( ©NTB ) ¶
SA170119 Den største utfordringen til talenter er at de er utålmodige, og vil hoppe over 3 - 4 trinn .
FV170119 Kjøretøyet hadde i tillegg firehjulstrekk og en sekvensiell girkasse med seks trinn .
FV170119 Den største utfordringen til talenter er at de er utålmodige, og vil hoppe over 3 - 4 trinn .
DN170119 trinn som er målt og lagt til grunn for funnene.
DN170119 trinn og karakterer på eksamen for 10. trinn som er målt og lagt til grunn for funnene.
DN170119 trinn , trenger ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring, sier Steffensen i en melding.
BT170119 - Hvis man i en kommune ser at man sliter med å løfte elevene på ett trinn eller at det er store forskjeller mellom skoler i kommunen, kan man målrette ressursene.
BT170119 trinn , trenger ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring.
BT170119 Kjøretøyet hadde i tillegg firehjulstrekk og en sekvensiell girkasse med seks trinn .
AP170119 Kjøretøyet hadde i tillegg firehjulstrekk og en sekvensiell girkasse med seks trinn .
AP170119 Den største utfordringen til talenter er at de er utålmodige, og vil hoppe over 3 - 4 trinn .
FV170114 Protesten førte til at ledelsen droppet planene, men satte trolig også en stopper for neste trinn i utvidelsen av Anfield.
BT170114 Mindre mobilitet mellom første og andre trinn også er en fordel for dem som ønsker å fortsette på samme skole etter første trinn .
BT170114 Mindre mobilitet mellom første og andre trinn også er en fordel for dem som ønsker å fortsette på samme skole etter første trinn.
BT170114 Protesten førte til at ledelsen droppet planene, men satte trolig også en stopper for neste trinn i utvidelsen av Anfield.
AP170114 Protesten førte til at ledelsen droppet planene, men satte trolig også en stopper for neste trinn i utvidelsen av Anfield.
SA170113 Protesten førte til at ledelsen droppet planene, men satte trolig også en stopper for neste trinn i utvidelsen av Anfield.
AP170112 Rapport 1 : Oppfølging av barna på tredje trinn .
AP170112 Rapport 1 : Oppfølging av barna på tredje trinn , antyder at barnehagen bidrar til bedre resultater i lesing og regning de første skoleårene.
AP170112 For barn fra majoritetsfamilier er det ingen slik forskjell i skoleresultater på tredje trinn .
AP170112 Det er en forskjell mellom jenter og gutter : Jentene gjør det bedre i lesing og regning på tredje trinn i skolen, i bydeler med gratis kjernetid i forhold til bydeler uten gratis kjernetid i barnehagen.
AP170112 Barn med innvandrerbakgrunn i bydeler med gratis kjernetid gjorde det bedre på kartleggingsprøver i regning og lesing på første, andre og tredje trinn på skolen - enn barn med innvandrerbakgrunn fra andre bydeler.
AP170112 Barn med innvandrerbakgrunn har en 4 prosentpoeng høyere sannsynlighet for å score over bekymringsgrensen på lese- og regneprøver på tredje trinn i bydeler med tilbud.
AP170112 trinn til 5, 8 og 10. trinn i en såkalt longitudinell studie.
AP170112 trinn i en såkalt longitudinell studie.
DB170111 - Jeg håper det blir en bedre kultur der også politiet på alle trinn blir seg bevisst at det aller viktigste i strafferetten er at personer ikke dømmes uten klare bevis.
SA170110 For å komme dit går barnet ofte gjennom flere trinn som vi kan observere ved å se hvordan barnet teller.
DB170110 Da handler det om å treffe riktig trinn på stigen på alle måter.
FV170109 trinn hvor vi jobber med å tette slike kunnskapshull og gi barna et « growth mindset ».
SA170108 Siden da har det blitt flere besøk på seierspallens øverste trinn .
BT170108 Siden da har det blitt flere besøk på seierspallens øverste trinn .
AP170108 Siden da har det blitt flere besøk på seierspallens øverste trinn .
AP170107 REUTERS FILE PHOTO /Reuters/NTB scanpix ¶ Trinn 3 : Overlate krigen mot IS til noen andre ¶
AP170107 Dette tror de er Assads plan : ¶ Trinn 1 : Rydde opp rundt hovedstaden ¶
AP170107 Alternativt trinn 2 : La vennene forhandle frem en løsning han kan leve med ¶
AP170107 AP / NTB Scanpix ¶ Trinn 2 : Starte en offensiv i Idlib ¶
SA170106 trinn har det vært en reduksjon på 180 årsverk til ordinær undervisning i hele perioden fra og med skoleåret 2014/15 til og med skoleåret 2015/16, ifølge avisen.
SA170106 trinn er det blitt flere lærere og mindre klasser, til tross for at det er blitt 8.000 flere elever, poengterer han.
SA170104 trinn .
SA170101 trinn sto rundt publikum og 1. trinn lå på scenen, utkledd som nisseunger.
SA170101 trinn sine sanger, var det også viktig at det forelå gode instrumentalversjoner, slik at klassene kunne øve sammen med kontaktlærerne sine.
SA170101 trinn lå på scenen, utkledd som nisseunger.
SA170101 trinn fikk fremføre to sanger hver.
BT161223 Usman, som aldri har gått på skole før, har vært elev i syvende trinn på Lone.
SA161122 | Derfor sliter du med å tenne opp i peisen ¶ Trinn for trinn - få fyr ! 1-2-3 : Legg et par kubber ved nederst i ovnen, deretter en tennbrikett som du setter fyr på.
SA161122 Trinn for trinn - få fyr ! 1-2-3 : Legg et par kubber ved nederst i ovnen, deretter en tennbrikett som du setter fyr på.
BT161122 | Derfor sliter du med å tenne opp i peisen ¶ Trinn for trinn - få fyr ! 1-2-3 : Legg et par kubber ved nederst i ovnen, deretter en tennbrikett som du setter fyr på.
BT161122 Trinn for trinn - få fyr ! 1-2-3 : Legg et par kubber ved nederst i ovnen, deretter en tennbrikett som du setter fyr på.
AP161122 trinn som lever under EUs lavinntektsgrense i Oslo.
AP161122 trinn i bydelene Alna, Grorud, Bjerke, Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Stovner og Søndre Nordstrand, samt på enkelte skoler i bydel Østensjø og St.
AP161122 trinn i Groruddalen og Søndre Nordstrand, kan alle barn i lavinntektsfamilier i Oslo på 1. - 4. trinn få gratis kjernetid i AKS, sier Melby, ¶
AP161122 trinn få gratis kjernetid i AKS, sier Melby, ¶
AP161122 trinn .
AP161122 trinn , mens Linderud og Møllergata er med i en statlig satsing som gir gratis kjernetid på AKS for 3. og 4. trinn.
AP161122 | Derfor sliter du med å tenne opp i peisen ¶ Trinn for trinn - få fyr ! 1-2-3 : Legg et par kubber ved nederst i ovnen, deretter en tennbrikett som du setter fyr på.
AP161122 Trinn for trinn - få fyr ! 1-2-3 : Legg et par kubber ved nederst i ovnen, deretter en tennbrikett som du setter fyr på.
AP161115 Elever på første trinn begynner rett i nærskolen.
AP161108 Tilrettelegging for ammingDet anbefales at Ti trinn for vellykket amming er minstestandard for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.
AP161028 Fakta : Slik vedtas fremtidens forsvar - trinn for trinn
AP161028 Fakta : Slik vedtas fremtidens forsvar - trinn for trinn ¶
AP161006 Trinn 3 : 11,52 ( 10,7 ) prosent av inntekt mellom 580.650 og 934.050 ¶ Trinn 4 : 14,52 ( 13,7 ) prosent av inntekt over 934.050 ¶
AP161006 Trinn 2 : 2,41 ( 1,7 ) prosent av inntekt mellom 230.950 og 580.650 ¶ Trinn 3 : 11,52 ( 10,7 ) prosent av inntekt mellom 580.650 og 934.050 ¶
AP161006 Trinn 1 : 0,93 ( 0,44 ) prosent av inntekt mellom 164.100 og 230.950 ¶ Trinn 2 : 2,41 ( 1,7 ) prosent av inntekt mellom 230.950 og 580.650 ¶
AP161006 Slik blir satsene/grensene neste år : ( årets satser i parentes ) ¶ Trinn 1 : 0,93 ( 0,44 ) prosent av inntekt mellom 164.100 og 230.950 ¶
AP161006 Trinn 3 : 11,52 ( 10,7 ) prosent av inntekt mellom 580.650 og 934.050 ¶ Trinn 4 : 14,52 ( 13,7 ) prosent av inntekt over 934.050 ¶
AP161006 Trinn 2 : 2,41 ( 1,7 ) prosent av inntekt mellom 230.950 og 580.650 ¶ Trinn 3 : 11,52 ( 10,7 ) prosent av inntekt mellom 580.650 og 934.050 ¶
AP161006 Trinn 1 : 0,93 ( 0,44 ) prosent av inntekt mellom 164.100 og 230.950 ¶ Trinn 2 : 2,41 ( 1,7 ) prosent av inntekt mellom 230.950 og 580.650 ¶
AP161006 Slik blir satsene/grensene neste år : ( årets satser i parentes ) ¶ Trinn 1 : 0,93 ( 0,44 ) prosent av inntekt mellom 164.100 og 230.950 ¶
AP161006 Trinn 3 : 11,52 prosent av inntekt mellom 580.650 - 934.050 ¶ Trinn 4 : 14,52 prosent av inntekt over 934.050 ¶
AP161006 Trinn 2 : 2,41 prosent av inntekt mellom 230.950 og 580.650 ¶ Trinn 3 : 11,52 prosent av inntekt mellom 580.650 - 934.050 ¶
AP161006 Trinn 1 : 0,93 prosent av inntekt mellom 164.100 og 230.950 ¶ Trinn 2 : 2,41 prosent av inntekt mellom 230.950 og 580.650 ¶
AP161006 Slik blir satsene/grensene neste år : ¶ Trinn 1 : 0,93 prosent av inntekt mellom 164.100 og 230.950 ¶
SA160923 Etter hvert ble det bygget på i to trinn .
AP160923 Etter hvert ble det bygget på i to trinn .
AP160905 Follobanen skal være første trinn i en høyhastighetsbane mot Göteborg og København.
FV160826 trinn over hele landet.
SA160825 trinn over hele landet.
BT160825 trinn over hele landet.
AP160825 trinn over hele landet.
SA160818 trinn hvor vi jobber med å tette slike kunnskapshull og gi barna et « growth mindset ».
BT160818 trinn hvor vi jobber med å tette slike kunnskapshull og gi barna et « growth mindset ».
AP160818 trinn hvor vi jobber med å tette slike kunnskapshull og gi barna et « growth mindset ».
SA160810 Hvor vanskelig kan det egentlig være å legge en smårolling ? 100 enkle trinn for å legge et barn.
FV160810 Hvor vanskelig kan det egentlig være å legge en smårolling ? 100 enkle trinn for å legge et barn.
BT160810 Hvor vanskelig kan det egentlig være å legge en smårolling ? 100 enkle trinn for å legge et barn.
AP160810 Hvor vanskelig kan det egentlig være å legge en smårolling ? 100 enkle trinn for å legge et barn.
VG160623 Hva som er første trinn på Aker vil bli beskrevet i det videre arbeidet.
VG160623 Det er behovet for mer plass innen somatikk som er størst, og utbyggingen av somatisk kapasitet må derfor være en vesentlig del av første trinn .
VG160623 Det anbefales ( derfor ) at dette skjer trinnvis og at første trinn i utviklingen av Aker skjer i parallell med første trinn på Gaustad.
VG160623 Det anbefales ( derfor ) at dette skjer trinnvis og at første trinn i utviklingen av Aker skjer i parallell med første trinn på Gaustad.
DN160622 Et nødvendig trinn , ifølge toppsjef Jean Cahuzac.
AP160526 Skrivesenteret har i flere år gitt innspill til eksamensoppgavene som Utdanningsdirektoratet utarbeider for tredje trinn på videregående skole.
AP160526 Høyskolelærere i pedagogikk og norsk er sterkt kritiske til eksamensoppgaven for tiende trinn .
AP160526 Hun er styreleder i Landslaget for norskundervisning ( LNU ), en landsomfattende organisasjon av og for norsklærere på alle trinn i utdanningsløpet.
AP160525 Det er første trinn i en lang arbeidsprosess for å bedre og sikre fossen bedre.
AA160525 Det er første trinn i en lang arbeidsprosess for å bedre og sikre fossen bedre.
SA160524 Synne Hellum Marschhäuser ¶ Trinn 2 : Rist kulturmelken.
SA160524 Fremgangsmåten : ¶ Trinn 1 : Vask vinduet grundig.
SA160524 Camilla Flaatten ¶ Trinn 5 : Før det tørker vil det se litt ujevnt ut.
SA160524 Camilla Flaatten ¶ Trinn 3 : Vil du kun male halve vinduet, bruk maskeringsteip, eller vanlig teip som kan fjernes når melken er tørr.
SA160524 vindu3.jpg ¶ Trinn 4.
SA160524 Trinn 5 ¶
SA160524 Trinn 4 : Rull på et lag kulturmelk.
SA160524 Trinn 2. vindu3.jpg ¶
SA160524 Trinn 1.
BT160524 Synne Hellum Marschhäuser ¶ Trinn 2.
BT160524 Fremgangsmåten : ¶ Trinn 1 : Vask vinduet grundig.
BT160524 Camilla Flaatten ¶ vindu3.jpg ¶ Trinn 4.
BT160524 Camilla Flaatten ¶ Trinn 5 Camilla Flaatten ¶
BT160524 Camilla Flaatten ¶ Trinn 1.
BT160524 Trinn 5 : Før det tørker vil det se litt ujevnt ut.
BT160524 Trinn 4 : Rull på et lag kulturmelk.
BT160524 Trinn 3 : Vil du kun male halve vinduet, bruk maskeringsteip, eller vanlig teip som kan fjernes når melken er tørr.
BT160524 Trinn 2 : Rist kulturmelken.
AP160524 Synne Hellum Marschhäuser ¶ Trinn 2 : Rist kulturmelken.
AP160524 Fremgangsmåten : ¶ Trinn 1 : Vask vinduet grundig.
AP160524 Camilla Flaatten ¶ Trinn 5 : Før det tørker vil det se litt ujevnt ut.
AP160524 Camilla Flaatten ¶ Trinn 3 : Vil du kun male halve vinduet, bruk maskeringsteip, eller vanlig teip som kan fjernes når melken er tørr.
AP160524 vindu3.jpg ¶ Trinn 4.
AP160524 Trinn 5 ¶
AP160524 Trinn 4 : Rull på et lag kulturmelk.
AP160524 Trinn 2. vindu3.jpg ¶
AP160524 Trinn 1.
AP160516 Slik gjør du det : ¶ Trinn 1 : Klipp serviettene i to langs midten.
AP160516 Julie Haugland Ormvold ¶ Trinn 4 : Avrund kantene med en saks.
AP160516 Trinn 5 : Brett serviettene forsiktig ut, lag for lag.
AP160516 Trinn 3 : Brett serviettene som en vifte, og knyt en snor i midten.
AP160516 Trinn 2 : Dra lagene i servietten fra hverandre, og legg dem oppå hverandre.
AP160510 trinn .
AP160510 trinn .
DA160506 Her er det regulert et boligprosjekt, Siriskjæret ( Vannkanten ), trinn 2.
DA160506 Dette er en kommunal tomt, der det foreligger en opsjonsavtale med utbyggerne av Vannkanten trinn 1.
DA160506 Det må utarbeides en ny detaljplan for Siriskjæret trinn 2 som følge av endringen », heter det i administrasjonens utredning, en oppsummering Nordtun mener gir flere spørsmål enn svar, og hun gjør det klart at kommunen ikke kan ofre en verdifull boligtomt uten at det kompenseres økonomisk.
BT160502 trinn .
AP160421 Støp dine egne lysestaker av betong på fem trinn .
AP160421 Ida Røssland ¶ Trinn 4 : La betongen tørke omtrent én dag før du tar lysestakene ut av melkekartongene.
AP160421 Ida Røssland ¶ Trinn 3 : Deretter stikker du lyshylser ned i betongen.
AP160421 Ida Røssland ¶ Trinn 2 : Bland betongen.
AP160421 Ida Røssland ¶ Trinn 1 : Begynn med å vaske og skjære til melkekartongen.
AP160421 Trinn 5.
AP160421 Trinn 4.
AP160421 Trinn 3.
AP160421 Trinn 2.
AP160421 Trinn 1.
BT160420 Hytte-mafiaen jobber nå intenst, via betalt lobbyist fra bergenspolitikken, for neste trinn i sin samferdselspolitikk : Valget av « hytteveien » Rv7 som hovedvei nummer to i Øst-Vest-sambandet.
AP160406 Kommunene skal ha et tilbud før og etter skoletid til barn på 1 - 4 trinn og opp til 7. trinn for barn med særskilte behov.
AP160406 trinn for barn med særskilte behov.
AP160322 Se video med trinn for trinn
AP160322 Se video med trinn for trinn ¶
FV160301 TRINN 4 ¶ TRINN 5 ¶
FV160301 TRINN 3 ¶ TRINN 4 ¶
FV160301 TRINN 2 ¶ TRINN 3 ¶
FV160301 Fredrik Larsson ¶ Trinn 4 : Bytt gjerne ut knottene på nattbordet.
FV160301 Fredrik Larsson ¶ Trinn 2 : Legg alle bakstykkene på gulvet, én i midten og de andre to på hver side av det midterste bakstykket.
FV160301 FOTO : Fredrik Larsson TRINN 1 ¶ TRINN 2 ¶
FV160301 FOTO : Fredrik Larsson TRINN 1 ¶
FV160301 Dette trenger du : ¶ 48 X 48 Lekt ¶ 18 X120 Rupanel ¶ 20 X 264 Hobbyplate furu ( sages til ønsket lengde ) ¶ 14 X 120 Perlestaff panel ¶ Trinn 1 : Bruk 48 X 48 mm lekter til å lage tre like bakstykker.
FV160301 Trinn 5 : Betongplaten festes med kraftig lim, kjøpt på byggvarehus.
FV160301 Trinn 3 : For å lage en betongplate, trenger du en form.
BT160301 TRINN 4 Fredrik Larsson ¶ TRINN 5 Fredrik Larsson ¶
BT160301 TRINN 3 Fredrik Larsson ¶ TRINN 4 Fredrik Larsson ¶
BT160301 TRINN 2 Fredrik Larsson ¶ TRINN 3 Fredrik Larsson ¶
BT160301 TRINN 1 Fredrik Larsson ¶ TRINN 2 Fredrik Larsson ¶
BT160301 FOTO : Fredrik Larsson ¶ TRINN 1 Fredrik Larsson ¶
BT160301 Dette trenger du : ¶ 48 X 48 Lekt ¶ 18 X120 Rupanel ¶ 20 X 264 Hobbyplate furu ( sages til ønsket lengde ) ¶ 14 X 120 Perlestaff panel ¶ Trinn 1 : Bruk 48 X 48 mm lekter til å lage tre like bakstykker.
BT160301 Trinn 5 : Betongplaten festes med kraftig lim, kjøpt på byggvarehus.
BT160301 Trinn 4 : Bytt gjerne ut knottene på nattbordet.
BT160301 Trinn 3 : For å lage en betongplate, trenger du en form.
BT160301 Trinn 2 : Legg alle bakstykkene på gulvet, én i midten og de andre to på hver side av det midterste bakstykket.
AP160301 TRINN 4 ¶ TRINN 5 ¶
AP160301 TRINN 3 ¶ TRINN 4 ¶
AP160301 TRINN 2 ¶ TRINN 3 ¶
AP160301 TRINN 1 ¶ TRINN 2 ¶
AP160301 Fredrik Larsson ¶ Trinn 4 : Bytt gjerne ut knottene på nattbordet.
AP160301 Fredrik Larsson ¶ Trinn 2 : Legg alle bakstykkene på gulvet, én i midten og de andre to på hver side av det midterste bakstykket.
AP160301 FOTO : Fredrik Larsson ¶ TRINN 1 ¶
AP160301 Dette trenger du : ¶ 48 X 48 Lekt ¶ 18 X120 Rupanel ¶ 20 X 264 Hobbyplate furu ( sages til ønsket lengde ) ¶ 14 X 120 Perlestaff panel ¶ Trinn 1 : Bruk 48 X 48 mm lekter til å lage tre like bakstykker.
AP160301 Trinn 5 : Betongplaten festes med kraftig lim, kjøpt på byggvarehus.
AP160301 Trinn 3 : For å lage en betongplate, trenger du en form.
BT160229 TRINN 3 Kamilla Weiglin ¶ TRINN 4 Kamilla Weiglin ¶
BT160229 TRINN 2 Kamilla Weiglin ¶ TRINN 3 Kamilla Weiglin ¶
BT160229 TRINN 1 Kamilla Weiglin ¶ TRINN 2 Kamilla Weiglin ¶
BT160229 Fremgangsmåten : ¶ Trinn 1 : Tre inn grener med gåsunger, eller andre vårtegn i en kvistkrans, og lag deretter en « seng » av fjær som du fester til bunnen av kransens innside med hobbylim.
BT160229 FOTO : Kamilla Weiglin ¶ TRINN 1 Kamilla Weiglin ¶
BT160229 Trinn 4 : Bind en sløyfe av dekorbånd og lim sløyfen til toppen av kransens innside.
BT160229 Trinn 3 : Når eggene er ferdig dekorert og tørket, limes de fast til fjærene i kransen.
BT160229 Trinn 2 : Blås ut innholdet av vanlige hønseegg, eller kjøp tomme egg i hobbybutikk eller hagesenter.
AP160223 I mange år har det vært en trapp - med 6600 trinn - opp til toppen.
AP160223 Skolen har valgfag på tvers av trinnene for å bygge relasjoner mellom elever på ulike trinn .
AP160223 Det betyr at det er én sosiallærer på hvert trinn .
AP160223 trinn når elever fra ulike miljøer skal finne sin plass.
AA160223 I mange år har det vært en trapp - med 6600 trinn - opp til toppen.
AP160216 Ann Merete Slåttland ¶ Trinn 5 : Klipp opp bunnen så du får flere deler, som kronbladene på en blomst.
AP160216 Ann Merete Slåttland ¶ Trinn 4 : Ha dobbeltsidig teip på innsiden av posen, på den ene siden.
AP160216 Ann Merete Slåttland ¶ Trinn 3 : Tre den ene enden under den andre som på bildet.
AP160216 Ann Merete Slåttland ¶ Trinn 2 : Mål omkretsen av potten som skal dekkes, og mål opp lengden på papirposen.
AP160216 Ann Merete Slåttland ¶ Trinn 1 : Ta papirposen forsiktig fra hverandre i limingen.
AP160216 Trinn 5.
AP160216 Trinn 4.
AP160216 Trinn 3.
AP160216 Trinn 2.
AP160216 Trinn 1.
AP160208 - Det er ganske mange trinn mellom det vi har i dag og det Listhaug nå legger opp til.
FV160205 Her er deres 15 trinn til brannsikring av hjemmet : ¶ * * 1.
FV160205 15 TRINN TIL BRANNSIKRING : Prosjektet « Brannsikkert hjem » skal lære nybakte familier om brannsikkerhet.
BT160119 Tora Jervidalo ¶ Trinn 5.
BT160119 Tora Jervidalo ¶ Trinn 4.
BT160119 Tora Jervidalo ¶ Trinn 3.
BT160119 Tora Jervidalo ¶ Trinn 2.
BT160119 Tora Jervidalo ¶ Trinn 1.
BT160119 Fremgangsmåten : ¶ Trinn 1 : Begynn med å spraymale skjeene.
BT160119 Trinn 5 : Montér pæresokkelen, støpsel og bryter, hvis du ikke har ferdig montert lampeledning.
BT160119 Trinn 4 : Klipp ut ananasens blader av papp.
BT160119 Trinn 3 : Nå kan du lime skjeene fast på flasken.
BT160119 Trinn 2 : Klipp skjeene cirka én centimeter unna hodet.
DA160118 - Tenåringene i Ulleri går 3500 trinn ned - og opp igjen - for å komme på skolen som ligger her nede.
FV160112 Linda Haga ¶ Trinn 5 : Deretter snur du bokstaven og skrur dekslene til pærene.
FV160112 Linda Haga ¶ Trinn 4 : Monter fast lyslenken på baksiden av bokstaven.
FV160112 Linda Haga ¶ Trinn 3 : Bruk spraymaling eller maling for å farge hele bokstaven i samme farge.
FV160112 Linda Haga ¶ Trinn 2 : Kutt eller skjær til den tykke pappen du skal bruke til kantene.
FV160112 Fremgangsmåten : ¶ Trinn 1 : Tegn opp og sag ut bokstaven du vil ha.
FV160112 FOTO : Linda Haga Trinn 1.
FV160112 Trinn 5.
FV160112 Trinn 4.
FV160112 Trinn 3.
FV160112 Trinn 2.
BT160112 Linda Haga ¶ Trinn 5.
BT160112 Linda Haga ¶ Trinn 4.
BT160112 Linda Haga ¶ Trinn 3.
BT160112 Linda Haga ¶ Trinn 2.
BT160112 Fremgangsmåten : ¶ Trinn 1 : Tegn opp og sag ut bokstaven du vil ha.
BT160112 FOTO : Linda Haga ¶ Trinn 1.
BT160112 Trinn 5 : Deretter snur du bokstaven og skrur dekslene til pærene.
BT160112 Trinn 4 : Monter fast lyslenken på baksiden av bokstaven.
BT160112 Trinn 3 : Bruk spraymaling eller maling for å farge hele bokstaven i samme farge.
BT160112 Trinn 2 : Kutt eller skjær til den tykke pappen du skal bruke til kantene.
SA160105 Synne Hellum Marschhäuser ¶ Trinn 4 : Føn folien.
SA160105 Synne Hellum Marschhäuser ¶ Trinn 1 : Vask vinduene og karmene.
SA160105 Trinn 3 : Tilpass størrelsen på folien før du fester den, da blir folien enklere å håndtere.
SA160105 Trinn 2 : Fest den dobbeltsidige teipen rundt karmen.
SA160105 Trinn 2 : Del den nye tetningslisten i to.
SA160105 Trinn 1 : Fjern den gamle tetningslisten.
BT160105 Trinn 4 : Føn folien.
BT160105 Trinn 3 : Tilpass størrelsen på folien før du fester den, da blir folien enklere å håndtere.
BT160105 Trinn 2 : Fest den dobbeltsidige teipen rundt karmen.
BT160105 Trinn 2 : Del den nye tetningslisten i to.
BT160105 Trinn 1 : Vask vinduene og karmene.
BT160105 Trinn 1 : Fjern den gamle tetningslisten.
AP160105 Synne Hellum Marschhäuser ¶ Trinn 4 : Føn folien.
AP160105 Synne Hellum Marschhäuser ¶ Trinn 1 : Vask vinduene og karmene.
AP160105 Trinn 3 : Tilpass størrelsen på folien før du fester den, da blir folien enklere å håndtere.
AP160105 Trinn 2 : Fest den dobbeltsidige teipen rundt karmen.
AP160105 Trinn 2 : Del den nye tetningslisten i to.
AP160105 Trinn 1 : Fjern den gamle tetningslisten.
AP160105> Trinn 1 : Fjern den gamle tetningslisten.
AP160105> target="avis" href= Trinn 1 : Fjern den gamle tetningslisten.