DB170609 I 2012 trakk 12 kandidater seg, så det ble « trekantvalg » i 34 kretser til slutt.
DB170609 I 2012 ble det ingen « firkantvalg », men i 46 av de 577 kretsene lå det an til « trekantvalg » i andre omgang.