DA171212 - Når vi har marked her går bussen et kvartal nedenfor her og så tilbake i traseen et kvartal lenger bort, sier han.
DA171206 Skal man sammenligne de fire punktene fra Bane Nor i Vestfold med BBM i Østfold, sier de begge at det er for mye løsmasser i den vedtatte traseen , kurver som senker hastigheten, lite sentral plassering - BBM ønsker stasjon på Myra - samt at banen havner i konflikt med riksvei 19.
BT171203 Denne traseen er mye brukt og folk har falt.
BT171203 Denne traseen ble restaurert i regi av fylkeskommunen i forbindelse med et jubileum for mange år siden.
DA171202 Kan det ikke bli mange hundre millioner ekstra dersom man velger å legge traseen om Olaf Ryes plass ?
BT171130 ] Bybanen skal også være en motor for bærekraftig byutvikling, og legge til rette for vekst og fortetting langs traseen .
BT171125 Fagetaten anbefalte at banen burde gå i dagen via Sjøgaten, fordi den også skal bidra til vesentlig utbygging langs traseen .
DA171124 Hvis man tar med i betraktningen at riksvei 19 kan bli kraftig forsinket av den vedtatte traseen , og at bompengeinntektene kan måtte økes med 2,5 mrd., vil vårt forslag spare oss for seks milliarder skattekroner, sier Parker.
DA171124 Det vil gi en liten forsinkelse i arbeidet, men vi mener dette kan hentes inn ved at vårt linjeforslag kan bygges raskere og dermed stå klart samtidig som den vedtatte traseen , sier Parker.
DA171124 Det er stor motstand mot denne traseen i Moss, men det virker ikke som bystyreflertallet ønsker å lytte.
DA171124 - Ifølge Norsk Bane, vil en direktelinje mellom Sandbukta og Såstad, uten at traseen går nedom havna, bli 3,5 mrd. kroner billigere.
BT171123 Hun peker på at det nå skal lages en skikkelig sykkeltrasé langs Sjøgaten som en av fordelene med den nye traseen .
BT171123 Den nye traseen , kalt 5Ba på planleggerspråk, vil gjøre kjøretiden for fremtidige passasjerer fra Åsane mot sentrum ett minutt kortere enn den tidligere valgte løsningen.
BT171123 - Da Edinburgh bygget bybane, klarte man ikke å bli enige om traseen gjennom sentrum.
BT171123 Selv om det sittende byrådet har bestemt seg for traseen over Bryggen, er det fremtidige bystyreflertall som kanskje skal avgjøre saken.
AP171123 Selv om byrådet nå formelt har godkjent traseen for banen, vil det ikke være klart for byggestart før tidligst i 2019.
AP171123 I Møre og Romsdal har den såkalt Møreaksen blitt frontet som den beste traseen for en ny fergefri E39 gjennom fylket.
SA171121 Myndighetene i delstaten Nebraska gir grønt lys for traseen til den omstridte oljerørledningen Keystone XL.
DN171120 Myndighetene i delstaten Nebraska gir grønt lys for traseen til den omstridte oljerørledningen Keystone XL.
DB171120 Der er han først og fremst aktuell på sprint og sprintstafett, selv om den ganske lette traseen i klassisk på golfbanen i Pyeongchang gjør at den lett aldrende mesteren kan overraske også på distanse.
DB171116 På « Kittel-økta » med Jespersen klatret duoen 1018 høydemeter med en stigningsprosent på 18 i visse perioder av traseen .
BT171112 Jeg kjørte selv politimotorsykkel i traseen , og stemningen som publikum skapte, var helt fantastisk.
AP171111 Selv om byrådet nå har godkjent traseen for banen, vil det ikke være klart for byggestart før tidligst i 2019.
AP171111 Her er traseen til Fornebubanen som vil gå fra Majorstuen til Fornebu.
AP171111 Hele traseen i skal bygges under bakken.
NL171108 Anleggsveien opp Sørfjorddalen vil ødelegge uteområdet til skolen og barnehagen samt traseen til bygdas lysløype.
DA171107 Så fort det blir litt kaldere i været, setter vi i gang snøanlegget, som ligger nedgravd langs hele traseen , sier prosjektleder for Lillomarka Arena i KID, Anne-Lene Bakken Ulseth til Dagsavisen.
SA171103 VEITRØBBEL : Under sykkel-VM var veiene perfekt tilrettelagt for syklister i traseen .
BT171103 VEITRØBBEL : Under sykkel-VM var veiene perfekt tilrettelagt for syklister i traseen .
AP171103 VEITRØBBEL : Under sykkel-VM var veiene perfekt tilrettelagt for syklister i traseen .
AP171103 For at deltakerne under høstens sykkel-VM skulle kunne sykle så trygt og raskt som mulig, ble det gjort en rekke endringer på veiene som inngikk i traseen .
VG171028 - Sölden har den eneste traseen i verdenscupen med et så sammenhengende bratt heng.
AA171026 - Nå vil Ap utsette saken fordi det kan virke som om partiet ikke får den midtstilte traseen som de ønsker seg.
SA171025 Selv om jeg ikke har vært i traseen , kan jeg likevel simulere terrenget.
AP171025 Selv om jeg ikke har vært i traseen , kan jeg likevel simulere terrenget.
AA171025 Selv om jeg ikke har vært i traseen , kan jeg likevel simulere terrenget.
DN171024 Siden - i juni i fjor - varslet Statens vegvesen at de arbeidet med såkalt økologisk kompensasjon for den opptil 90 meter brede traseen for firefelts vei og jernbane.
VG171019 Maten til hundene blir gjerne plassert langs traseen opp til to uker før løpet starter.
DA171019 Tunnelen vil innebære store utsjaktninger i Kransen-traséen helt opp til Kjellerødgården gjennom et område der grunnforholdene etter all sannsynlighet består av løsmasser som vil kreve en lang kulvertløsning og riving av bebyggelse langs traseen .
DB171013 I tillegg har lokale politikere selv tatt initiativ til omkamp for å endre på deler av traseen , noe som betyr at det må lages ny reguleringsplan for en delstrekning, sier Solvik-Olsen, og fortsetter : ¶
NL171006 Traseen som sist var stukket opp rundt 1924, har ingen verdi nå, og er snart en del av Nord-Norges oldtid.
AP171006 Nede ved fjorden, noen hundre meter under traseen der E6 klatrer over Skjellesvikskaret i Tysfjord kommune, finner vi en gammel hermetikkfabrikk.
DA170928 Høyre/flertallspartiene vil også passe på at det blir rom for bussvei eller bybane i Østre bydel ved at traseen på transportåren forbi Johannes læringssenter/Haugesundsgata, via Fiskepiren, Klubbgata, Kongsgata til bystasjonen gjennomgås med tanke på utvidelse av kollektivnettet og bussveien til Østre bydel, eventuelt også Hundvåg bydel, og at trafikkløsningen i krysset Ryfylkegata/Hesbyga
AA170928 Enda verre dersom du står tre stopp videre i traseen , da kommer du ikke med neste buss heller.
DN170927 Selv nøyer skilegenden seg med å se løperne ta seg opp den fem kilometer lange traseen .
DN170927 Selv nøyer skilegenden seg med å se løperne ta seg opp den fem kilometer lange traseen .
DB170922 Selv Tony Martin, som løypa ikke passet for, hyllet traseen .
SA170920 Akkurat nå mens jeg snakker med deg, kjører vi opp traseen med motorsykler for å forsikre oss om at det går bra, bekrefter operasjonsleder Lars Geitle overfor BT.
DA170920 For arrangøren ble det en utfordring å holde traseen fri når man skjønte hvilket innrykk det ville bli.
DA170920 - Dette hadde jeg aldri i min villeste fantasi forestilt meg, sa Dag Otto Lauritzen, da han så hva som foregikk langs den trange traseen rett opp fra byens sentrum.
BT170920 Akkurat nå mens jeg snakker med deg, kjører vi opp traseen med motorsykler for å forsikre oss om at det går bra, bekrefter operasjonsleder Lars Geitle overfor BT.
AP170920 Akkurat nå mens jeg snakker med deg, kjører vi opp traseen med motorsykler for å forsikre oss om at det går bra, bekrefter operasjonsleder Lars Geitle overfor BT.
DA170915 Ettersom helmaraton løper traseen to ganger, blir det 100 meter ekstra for dem.
AA170910 Ifølge arrangøren går 80 prosent av traseen over skoggrensa.
VG170909 Traseen vil i så fall legges i tunnel og kulvert, altså delvis under bakken.
VG170909 Nå står kampen om hvor traseen skal legges.
VG170909 Nå konsentrerer alle seg om å få det best mulig med den traseen som er valgt, Skoppum vest, som går nær dagens jernbanelinje.
VG170909 I Moss er traseen og reguleringsplanen vedtatt og forberedelser til bygging er i gang.
VG170909 I Drammen er traseen vedtatt, der er den på reguleringsplan-stadiet, trinnet før byggestart hvor den valgte traseen detaljeres.
VG170909 I Drammen er traseen vedtatt, der er den på reguleringsplan-stadiet, trinnet før byggestart hvor den valgte traseen detaljeres.
VG170909 Gjennom den planlagte traseen over Sandvika vil reisetiden bli redusert med en time.
VG170909 For alle vet at når traseen først er på plass, blir den sannsynligvis ikke endret på noen hundre år.
VG170909 Det vises også til dårlige grunnforhold i traseen .
VG170909 Det var lenge et spørsmål om traseen skulle legges via Høyskolen i Vestfold rett utenfor Horten.
VG170909 Traseen har blitt snevret inn etter hvert, så nå er det snakk om at 12 - 13 boliger må fraflyttes under byggeperioden eller rives.
AP170905 Men tidligst i 2027, tre år etter at Intercity til Fredrikstad etter planen skal være på plass, er det planlagt hyppigere avganger for kommunene langs traseen sør for Ski.
AP170905 Men tidligst i 2027, tre år etter at Intercity til Fredrikstad etter planen skal være på plass, er det planlagt hyppigere avganger for kommunene langs traseen sør for Ski.
NL170901 Som reinbeitedistriktet lyrisk påpeker : « Den planlagte traseen vil skape barriereeffekter for flytteveger som reinen benytter i Ramfjord/Breivikeidet området.
AP170831 Winter, Mette Jorunn Haverstad og Arne Fossmo fra Arbeiderpartiet i Ringebu er blant dem som vil ha traseen langs Gudbrandsdalslågen.
AP170828 Et flyvrak er funnet langs traseen til en planlagt strømkabel mellom Norge og England.
AA170828 Et flyvrak er funnet langs traseen til en planlagt strømkabel mellom Norge og England.
AP170822 Mannen var hardt skadd da han ble funnet utenfor traseen .
AA170822 Mannen var hardt skadd da han ble funnet utenfor traseen .
AP170820 Nå vil vi tilbake til byen igjen, sier Bennett, som understreker at også traseen de siste årene har inneholdt en lei motbakke - Tøyengata/Monrads gate langs Botanisk hage.
AP170820 Ingen tvil om det, sier Bennett om traseen .
AP170820 Hovedgrepet er å flytte store deler av traseen vekk fra Bjørvika og inn i sentrum.
AP170820 - Da jeg løp gjennom traseen i fjor, var jeg ikke fornøyd med forholdene i Bjørvika og bortover Sørenga.
AP170816 Men tidligst i 2027, tre år etter at InterCity til Fredrikstad etter planen skal være på plass, er det planlagt hyppigere avganger for kommunene langs traseen sør for Ski.
AA170815 Bildene viser trasé fra Skogn og nordover, sør for Skogn skal ny E6 følge traseen til dagens E6.
DA170811 - Ring 2 er riktig sted for en trasé, det er en sentral kollektivrute og traseen er oversiktlig, sier Lae Solberg.
NL170804 Lag familie- og venneselskap langs traseen og la det være feststemning.
AA170722 Ruten er en såkalt Via Ferrata, en klatrerute som er sikret permanent, som oftest med stålvaier lang hele traseen oppover fjellsiden.
AA170717 ) og prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegsen peker på traseen for ny E6 mellom Vindåsliene og Korporalsbrua.
NL170713 Skrekkbilder av skiftesporenes enorme arealbeslag tegnes, men det sies ingenting om at et enkelt skiftespor ikke gjør traseen breiere enn en normal veibredde.
DB170702 Den 1200 meter lange traseen finner du i Vuokatti.
AA170701 I fjor deltok nærmere 30.000 mennesker i selve paraden, og det mangedobbelte som tilskuere langs traseen .
SA170630 Langs traseen vil det være parkering forbudt hele døgnet fra riggingen av gjerdene begynner til noen dager etter mesterskapet, men ellers vil mannskapene åpne opp i gjerdene slik at garasjer og avkjørsler vil bli tilgjengelige om kvelden og natten.
SA170630 Jørgensen forteller at mange lurer på hvorfor hele traseen må være stengt så lenge, hvis rittet kanskje ikke starter før litt senere på formiddagen.
SA170630 Helt presist, så har arenasjefen som har ansvar for traseen , bestilt 16.000 gjerder, som hver er 2,5 meter lang.
SA170630 Han påpeker også at for noen hus, som har utgang rett ut i traseen , vil det bli laget egne gjerdeoppsett som skal tillate dem å leve omtrent som vanlig i de dagene arrangementet pågår.
BT170630 Langs traseen vil det være parkering forbudt hele døgnet fra riggingen av gjerdene begynner til noen dager etter mesterskapet, men ellers vil mannskapene åpne opp i gjerdene slik at garasjer og avkjørsler vil bli tilgjengelige om kvelden og natten.
BT170630 Jørgensen forteller at mange lurer på hvorfor hele traseen må være stengt så lenge, hvis rittet kanskje ikke starter før litt senere på formiddagen.
BT170630 Helt presist, så har arenasjefen som har ansvar for traseen , bestilt 16.000 gjerder, som hver er 2,5 meter lang.
BT170630 Han påpeker også at for noen hus, som har utgang rett ut i traseen , vil det bli laget egne gjerdeoppsett som skal tillate dem å leve omtrent som vanlig i de dagene arrangementet pågår.
AP170630 Langs traseen vil det være parkering forbudt hele døgnet fra riggingen av gjerdene begynner til noen dager etter mesterskapet, men ellers vil mannskapene åpne opp i gjerdene slik at garasjer og avkjørsler vil bli tilgjengelige om kvelden og natten.
AP170630 Jørgensen forteller at mange lurer på hvorfor hele traseen må være stengt så lenge, hvis rittet kanskje ikke starter før litt senere på formiddagen.
AP170630 Helt presist, så har arenasjefen som har ansvar for traseen , bestilt 16.000 gjerder, som hver er 2,5 meter lang.
AP170630 Han påpeker også at for noen hus, som har utgang rett ut i traseen , vil det bli laget egne gjerdeoppsett som skal tillate dem å leve omtrent som vanlig i de dagene arrangementet pågår.
SA170629 HER SKAL DET SYKLES : Gateparkering i alle veiene i traseen til sykkel-VM, som her fra Sollien, vil bli forbudt både dag og natt under mesterskapet.
SA170629 All gateparkering i traseen blir forbudt døgnet rundt.
BT170629 HER SKAL DET SYKLES : Gateparkering i alle veiene i traseen til sykkel-VM, som her fra Sollien, vil bli forbudt både dag og natt under mesterskapet.
BT170629 All gateparkering i traseen blir forbudt døgnet rundt.
AP170629 HER SKAL DET SYKLES : Gateparkering i alle veiene i traseen til sykkel-VM, som her fra Sollien, vil bli forbudt både dag og natt under mesterskapet.
AP170629 All gateparkering i traseen blir forbudt døgnet rundt.
DN170628 Pris : 450 - 650 * ¶ 80 prosent av traseen går over skoggrensen i høyfjellsterreng.
DN170628 Kraftprøve over Finnmarksvidda på terrengsykkel der traseen på 700 kilometer følger kjerreveier, tråkk og stier.
BT170628 Dette innbefatter at den bergensbaserte gatekunstneren AFK skal male et stort veggbilde som vil bli svært synlig i traseen .
SA170627 Totalt er Bussveien 14,5 km lang fra Ruten til Byterminalen, og dessuten skal traseen fra Forus til flyplassen også bygges for en mulig konvertering.
SA170627 Traseen er ca. 4 km lang, og all infrastruktur skal flyttes vekk fra den framtidige bybanetraseen.
DA170623 Den nye jernbanestasjonen og - traseen i Moss skal stå klar i 2024.
DA170623 - Vi ser på det som uaktuelt å gå under traseen der.
BT170623 På onsdagens bystyremøte vedtok bystyret traseen til Fyllingsdalen, med bredt flertall.
BT170623 Etter planen skal traseen mot Fyllingsdalen være ferdig innen 2022.
BT170623 Det er gledelig at traseen har rask fremdrift og bred støtte i bystyret.
BT170623 Byrådet, med Ap, KrF og Venstre, skal ha honnør for god fremdrift og en effektiv snuoperasjon da traseen mot Åsane ble utsatt.
AA170620 De har trolig gått på feil sti på vei til Trolltunga og har endt opp et godt stykke nord for den vanlige traseen , sier Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.
DA170615 Den opprinnelige traseen , som ble vedtatt i samordnet plan i 1999, sørget for en direkte forbindelse mellom vedtatt stasjon, havna, fergeleie og E6 ved Årvoll.
DA170615 Traseen er nå fra Sandbukta til Såstad i Rygge. â - ª NSBs motforestillinger til en underjordisk stasjon er senere forduftet etter ferdigstillelse av Holmestrand stasjon i fjell november 2016. â - ª Ny kunnskap om skadeomfanget av tiltaket.
SA170612 Det blir inn mot Rødbanken og det legges grus, slik at det blir den samme traseen , sier Jordheim til iTromsø.
SA170612 - Det blir den samme traseen
FV170612 Illustrasjonen viser den 5,1 kilometer lange traseen fra E 18 ved Timeneskrysset til Kjevik flyplass.
AP170612 Det blir inn mot Rødbanken og det legges grus, slik at det blir den samme traseen , sier Jordheim til iTromsø.
AP170612 - Det blir den samme traseen
SA170607 Han vet at arrangøren er litt småbekymret for traseen .
BT170607 Ved bruk av den nordre traseen ( alternativ 2 ) forblir tilgang til barnas lekeareal i parsellhagen stort sett uberørt.
BT170607 Kommunen har ikke redegjort for hvordan ivareta barnehagebarnas interesser under anleggsperioden dersom de velger den søndre traseen .
AP170607 Han vet at arrangøren er litt småbekymret for traseen .
FV170602 Bystyret har vedtatt at en ny vei til Kjevik skal følge denne traseen .
DA170529 Om dette skriver Vegvesenet at « traseen er i hovedsak tilrettelagt for konvertering til bybane.
DA170526 Ryddingen av traseen for den nye skogsbilveien på Krokskogen i Marka, ble nylig påbegynt.
DA170526 - Forlengelsen av Dammyrveien er på 1.800 meter, og deler av traseen er eksisterende traktorvei.
BT170525 Det har vært tørt lenge, så litt regn ødelegger ikke traseen heller, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland turlag.
SA170524 Sjekk interaktivt løypekart ¶ Traseen i Stavanger skal kjøres tre ganger som avslutning av etappen, og veiene vil være stengt mellom 14.00 og 16.00.
SA170524 Alle veier langs traseen blir stengt av politiet og vaktkorpset rundt en time før rittet kommer, og blir stengt til rittet har passert. i ¶
SA170518 Men det er ikke gitt at traseen må gå på landjorden.
AP170518 Men det er ikke gitt at traseen må gå på landjorden.
DA170505 Eksempel på innsparinger på denne strekningen er at det undersøkes om å flytte traseen utenfor Mandal litt som gjør at en kan redusere brulengder og dermed spare 800 millioner kroner Besparelser i valg av løsninger er viktig for H/Frp-regjeringen og Nye Veier viser allerede at de velger løsninger som gir mest mulig vei for pengene.
SA170504 Fylkesmannen mener den indre traseen er best egnet og vil ha minst konsekvenser for natur- og landskapsområder.
BT170427 I går satt vi rundt bordet hos Bergen kommune og fikk høre hvilket alternativ fagavdelingen anbefaler byens politikere å stemme for, traseen som raserer våre boliger og parsellhagen.
BT170427 Traseen er mye billigere og den vil ikke føre til at noen må flytte fra hjemmene sine.
BT170426 Onsdag ettermiddag ga fagfolkene i kommunen beskjed om at de ønsker å gå videre med den sørlige traseen .
BT170426 Fagfolkene i kommunen konkluderer med den sørlige traseen gjennom Fløen.
BT170426 Det har vært supplerende grunnundersøkelser for den nordlige traseen som viser at det er masse løsmasser og mangel på fast fjell i området.
BT170426 Bruker man den vil alle husene bevares, parsellhagen bevares og traseen kommer ikke i konflikt med andre områder, spurte hun.
AA170426 Ved å flytte traseen til øst for Buvatnet kan de spare en halv milliard kroner.
SA170422 Flere virksomheter langs traseen til sykkel-VM risikerer tap under høstens arrangement.
FV170422 Flere virksomheter langs traseen til sykkel-VM risikerer tap under høstens arrangement.
BT170422 Flere virksomheter langs traseen til sykkel-VM risikerer tap under høstens arrangement.
AP170422 Flere virksomheter langs traseen til sykkel-VM risikerer tap under høstens arrangement.
BT170417 Da regjeringen i 2013 vedtok traseen med bro over Bjørnafjorden ble prisen stipulert til 19,3 milliarder kroner ( uten moms ).
AP170415 Traseen har to tunneler, Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,1 km.
AA170415 - Hvor lenge vil traseen bli stengt ?
AA170415 Traseen til Grønsjøen går fra Mobrua og helt opp til Stugudalen.
AA170415 Traseen blir stengt inntil videre.
SA170412 Politiet opplyser til Romerikes Blad at jenta kjørte i traseen da ulykken skjedde, og at hun så vidt de vet hadde på seg hjelm.
SA170412 Jenta ble funnet helt i ytterkanten av traseen , og har vært nærmest helt skjult for folk som har kjørt nedover midten av løypa.
SA170412 Traseen er bred, men det er skog på begge sider, sier Strandvik til avisen.
BT170411 Politiet opplyser til Romerikes Blad at jenten kjørte i traseen da ulykken skjedde, og at hun så vidt de vet hadde på seg hjelm.
BT170411 Jenten ble funnet helt i ytterkanten av traseen , og har vært nærmest helt skjult for folk som har kjørt nedover midten av løypen.
BT170411 Traseen er bred, men det er skog på begge sider, sier Strandvik til avisen.
BT170410 I traseen for Ulriksbanen er det ingen bebyggelse, og det er heller ikke hus å se under baner jeg har reist med i utlandet.
AA170410 - Mannen falt i løypa, skled deretter ut av traseen , ned en bratt skrent og kolliderte inn i en stein, opplyser regionlensmann Pål Mikkelrud i Ål til Adresseavisen.
SA170407 Dette kan bli traseen for den nye motorveien over Jæren, viser Bjarne Undheim, fra hans egen gård og opp mellom gårdsbygningene til naboen og videre mot Karlsbu.
BT170401 Traseen gjennom Ringerike er viktig for å få ned reisetiden mellom Bergen og Oslo.
BT170330 Etter det BT forstår gjør den store andelen tunneler på traseen det krevende å kutte kostnader.
BT170330 Behovet for dispensasjoner skyldes at mesteparten av traseen bygges i tunnel.
AA170330 Først når tog- traseen er lagt om kan jobben med betongkulverten starte.
SA170327 Traseen går lenger inn i landet enn hva som ble vedtatt i kommunedelplanen.
FV170327 Traseen går lenger inn i landet enn hva som ble vedtatt i kommunedelplanen.
DA170327 Den midtstilte løsningen vi legger til rette for er negativ i et byutviklingsperspektiv på grunn av et enormt arealbeslag og den negative innvirkningen dette vil ha for å skape gode miljøer langs traseen .
SA170326 Northugene er godt kjent i traseen over grensa.
BT170326 Northugene er godt kjent i traseen over grensa.
AP170326 Northugene er godt kjent i traseen over grensa.
SA170325 Den midtstilte løsningen vi legger til rette for, er negativ i et byutviklingsperspektiv på grunn av et enormt arealbeslag og den negative innvirkningen dette vil ha for å skape gode miljøer langs traseen .
SA170317 Møtet vil gi svar på spørsmål om status i planarbeidet, tidsplanen framover og detaljer om hva som vil skje med de enkelte eiendommene langs traseen .
SA170316 Et utslag et stykke ned i traseen ødela imidlertid for Vinstra-alpinisten.
AP170316 Et utslag et stykke ned i traseen ødela imidlertid for Vinstra-alpinisten.
AA170314 Deler av den nye traseen er planlagt over matjord, skriver Nationen.
AA170314 , leder for Jordvernforeningen i Hedmark, vil ha en juridisk forpliktelse til å avklare hva som skal skje med den gamle traseen .
AA170314 Traseen skal legges om i forbindelse med utbygging av dobbeltspor til Hamar.
DA170311 Det var knalltøffe forhold, og langrennseksperter kalt det " ren seigpining " i den harde traseen .
AP170309 Det er helt utrolig at de har gått verdenscup i denne smale traseen , sa hun som er helt enig med Thor Gotaas som vil ha løypa vernet.
AP170307 Og det blir et slags renn, sportsforretningen Milsluker'n vil arrangere hodelyktrenn i traseen torsdag klokken 19, sier Aketun som satser på å vende nederlaget til seier : - Nå får folk omsider sjansen til å oppleve løypa, da vil de skjønne hvor fantastisk den er.
AP170307 Løvenskiold ga oss frie tøyler til å rydde traseen .
AP170307 Det er det første rennet i traseen siden 1997.
AP170307 Bare i år har han lagt ned hundre arbeidstimer i traseen i tillegg til at hans to ansatte har jobbet for hans regning.
SA170305 Han var uheldig høyt oppe i traseen , kom på innerski, misset på en port, måtte tråkke seg litt oppover før han fortsatte rennet og endte 4,92 sekunder bak teten.
SA170305 Han var uheldig høyt opp i traseen , skled ned på siden, misset en port og måtte tråkke seg opp igjen for å komme på riktig spor.
FV170305 Han var uheldig høyt oppe i traseen , kom på innerski, misset på en port, måtte tråkke seg litt oppover før han fortsatte rennet og endte 4,92 sekunder bak teten.
FV170305 Han var uheldig høyt opp i traseen , skled ned på siden, misset en port og måtte tråkke seg opp igjen for å komme på riktig spor.
DB170305 Han var uheldig høyt opp i traseen , skled ned på siden, misset en port og måtte tråkke seg opp igjen for å komme på riktig spor.
AP170305 Han var uheldig høyt oppe i traseen , kom på innerski, misset på en port, måtte tråkke seg litt oppover før han fortsatte rennet og endte 4,92 sekunder bak teten.
AP170305 Han var uheldig høyt opp i traseen , skled ned på siden, misset en port og måtte tråkke seg opp igjen for å komme på riktig spor.
BT170304 Fergefri E39 neppe blitt vedtatt uten at det var et samlet krav fra ordførere langs traseen , skriver Mathias Fischer.
DN170301 Regnværet tidligere i uken førte til et 15 centimeters gjennomvått sørpelag i deler av traseen , noe som da ikke ville gjort det mulig å arrangere et av Norges største turrenn.
DN170228 Også Bergens tidende omtaler den nye traseen i dag.
BT170228 Han mener regjeringen burde vurdere den indre traseen på nytt igjen, for å få ned kostnadene.
VG170227 Når det gjelder prepareringen av bakken, mener han at bare tre personer var på plass for å « tegne » den blå streken langs begge sider av traseen - mot normal FIS-standard 10 til 15 personer.
BT170226 I et ferskt notat fra planetaten i Bergen kommune går imidlertid fagavdelingen inn for å legge traseen i Sjøgaten med stopp ved Sandvikstorget og Sandviken Brygge, noe som er i tråd med utredningene som ble gjort før hele prosessen sporet av på Bryggen.
BT170226 TRASEEN : Fagetaten i Bergen kommune mener Bybanen skal følge bilveien i Sandviken.
DN170224 Dette er den nye traseen for ny firefelts E18 fra Rugtvedt til Dørdal i Telemark.
DB170224 Hun tok til Twitter, og meldte klokkeklart ifra om at hun ikke aktet å sette utfor i den samme traseen der de tre andre hadde kjørt ut.
BT170224 Bybanen har riktignok behov for likerettere langs traseen , men kommunen har fleksibilitet i hvor de kan plasseres og hvordan de kan gli inn i landskapet.
SA170220 I tillegg til ordinær bussbetjening vil mange x-busser naturlig benytte denne vestre traseen og slik stimulere hele Ullandhaugmiljøet.
AP170220 Mandag formiddag var det mange glade smil å se i Korketrekkeren, til tross for lite snø og mye grus i traseen .
SA170219 Traseen er for lett for ham - han er så god at det er bedre når løypa er vanskelig og ikke alle klarer å gi gass.
FV170219 Traseen er for lett for ham - han er så god at det er bedre når løypa er vanskelig og ikke alle klarer å gi gass.
BT170219 Traseen er for lett for ham - han er så god at det er bedre når løypa er vanskelig og ikke alle klarer å gi gass.
AP170219 Traseen er for lett for ham - han er så god at det er bedre når løypa er vanskelig og ikke alle klarer å gi gass.
FV170217 Jeg tror traseen passer meg bra både i storslalåm ( fredag ) og slalåm ( søndag ), sier Leif Kristian Haugen.
SA170216 Jeg tror traseen passer meg bra både i storslalåm ( fredag ) og slalåm ( søndag ), sier Leif Kristian Haugen.
SA170216 Ragnhild Mowinckel tapte mye tid på en stor feil midtveis i traseen . 24-åringen ligger som nummer 17 etter at 33 løpere har kjørt.
BT170216 Jeg tror traseen passer meg bra både i storslalåm ( fredag ) og slalåm ( søndag ), sier Leif Kristian Haugen.
AP170216 Jeg tror traseen passer meg bra både i storslalåm ( fredag ) og slalåm ( søndag ), sier Leif Kristian Haugen.
AP170216 Ragnhild Mowinckel tapte mye tid på en stor feil midtveis i traseen . 24-åringen ligger som nummer 17 etter at 33 løpere har kjørt.
DA170214 Det er både uakseptabelt og unødvendig å skulle felle levedyktige trær, og det er hele traseen med gateløp, nåværende trerekker og fortau som foreslås bevart slik hele traseen fremstår i dag, sier Wilhelmsen.
DA170214 Det er både uakseptabelt og unødvendig å skulle felle levedyktige trær, og det er hele traseen med gateløp, nåværende trerekker og fortau som foreslås bevart slik hele traseen fremstår i dag, sier Wilhelmsen.
FV170210 Den planlagte traseen for ny E39 ved Monan i Søgne.
FV170208 Nå er 24-åringen fra Bærum klar for å angripe den samme traseen .
VG170207 Jeg tviler på sjansene hans på seier, til det er kanskje traseen for flat, men det er medaljesjanser.
SA170207 Nå er 24-åringen fra Bærum klar for å angripe den samme traseen .
BT170207 Nå er 24-åringen fra Bærum klar for å angripe den samme traseen .
AP170207 Nå er 24-åringen fra Bærum klar for å angripe den samme traseen .
SA170206 Super G kjøres i deler av den samme traseen , og Mowinckel skulle gjerne hatt en gjennomkjøring før VMs første øvelse.
AP170206 Super G kjøres i deler av den samme traseen , og Mowinckel skulle gjerne hatt en gjennomkjøring før VMs første øvelse.
DB170203 I den harde traseen for den klassiske delen av 3-mila kommer flere av VM-konkurrentene til å utfordre utholdenheten hans.
DB170202 FOR der er bakkene tyngre og traseen nesten perfekt for den nye miksen av Didriks ferdigheter.
DB170202 - Om jeg ikke får gå, tar jeg med meg den gode følelsen fra dette løpet uansett, sa Johannes til NRK, vel vitende om at han tidlgere i vinter med sin andreplass i Skandinavisk Cup i VM-løypa såvidt bak Ivo Niskanen også har vist at denne traseen passer 20-åringens ferdigheter.
DB170202 Den klassiske traseen på lørdag er kanskje hardere enn ventet.
DB170202 I mellomtida er det endringer i traseen for noen av linjene.
AP170202 Skiforeningen setter nå i gang tiltak for å forbedre traseen der marsjen etter planen skal gå.
SA170201 Traseen for 2018-utgaven blir fastsatt denne våren, og der vil Kristiansand og flere andre steder i Vest-Agder være med.
FV170201 Traseen for 2018-utgaven blir fastsatt denne våren, og der vil Kristiansand og flere andre steder i Vest-Agder være med.
DN170201 På skogsbilveiene er det nå skiforhold i traseen , men det er for lite snø der løypene går i terrenget.
BT170201 - Kong Oscars gate er del av traseen til Sykkel-VM 2017.
AP170201 Traseen for 2018-utgaven blir fastsatt denne våren, og der vil Kristiansand og flere andre steder i Vest-Agder være med.
DB170131 Deretter var hun offensiv og god i den andre omgangen som førte til at Hansdotter kjørte ut like etter hoppet, midtveis ned i traseen i annen omgang.
SA170129 Han fikk en bra start og kjørte kontrollert og godt lenge, men det røynet litt på mot slutten, og nederst i traseen tapte han en del til de beste.
FV170129 Han fikk en bra start og kjørte kontrollert og godt lenge, men det røynet litt på mot slutten, og nederst i traseen tapte han en del til de beste.
BT170129 Han fikk en bra start og kjørte kontrollert og godt lenge, men det røynet litt på mot slutten, og nederst i traseen tapte han en del til de beste.
AP170129 Han fikk en bra start og kjørte kontrollert og godt lenge, men det røynet litt på mot slutten, og nederst i traseen tapte han en del til de beste.
SA170127 Steinmassene vil bli brukt til veifyllinger andre steder langs traseen , og særlig i kryssområdet ved Lohnelier, forteller Heieraas.
BT170126 Sjåføren fortalte meg at han hadde en jobb å gjøre med å passe på traseen til Bybanen, sier hun oppgitt.
DN170125 Gjennom avtalen forplikter partene seg til at arealet langs traseen til Fornebubanen skal utnyttes i stor grad.
DN170125 Foran årets renn har arrangøren måttet gjøre som i 2015, 2007 og 2003 - å forkorte traseen .
DN170125 - Heldigvis har det vært kaldt, hvilket gjør at kunstsnøen blir veldig kompakt langs hele traseen , tilføyer hun.
SA170124 Greenpeace kalte beslutningen en seier for miljøvernere, bønder og lokalsamfunnene langs den foreslåtte traseen .
DB170124 Greenpeace kalte beslutningen en seier for miljøvernere, bønder og lokalsamfunnene langs den foreslåtte traseen .
AP170124 Greenpeace kalte beslutningen en seier for miljøvernere, bønder og lokalsamfunnene langs den foreslåtte traseen .
AP170123 Den rød- og blåmerkede traseen som går under Holmenkollbanen fra Midtstuen skole byr på utfordrende føreforhold.
AP170123 Den rød- og blåmerkede traseen som går under Holmenkollbanen fra Midtstuen skole byr på utfordrende føreforhold.
AP170123 Den rød- og blåmerkede traseen som går under Holmenkollbanen fra Midtstuen skole byr på utfordrende føreforhold.
SA170119 Det var en utfordrende første treningsomgang onsdag, for i deler av traseen var det like glatt som på Bislett i gamle dager.
DB170119 Det var en utfordrende første treningsomgang onsdag, for i deler av traseen var det like glatt som på Bislett i gamle dager.
BT170119 Det var en utfordrende første treningsomgang onsdag, for i deler av traseen var det like glatt som på Bislett i gamle dager.
AP170119 Det var en utfordrende første treningsomgang onsdag, for i deler av traseen var det like glatt som på Bislett i gamle dager.
BT170112 Å tro at sikkerheten skal kunne bedres med den utformingen som er langs traseen og på holdeplasser i dag, er urealistisk.
DN170111 Vi er de første til å skjønne at jo mer vi åpner, jo flere gjester og bedre omsetning får vi, sier Erdal, som må legge nederste del av traseen i Hovden over oppløyd, dyrket mark for å nå ned til bunnstasjonen.
DN170111 Det gjør at underlaget krever mer snø enn vanlig før traseen kan åpne.
DN170111 - Traseen betyr veldig mye for oss.
DB170110 Jansrud var raskest på andre mellomtid, men tapte jevnt nedover i traseen .
SA170107 Haugen har ikke vært på pallen i verdenscupen, men i første omgang gikk han tøft ut i den krevende traseen i Sveits.
AP170107 Haugen har ikke vært på pallen i verdenscupen, men i første omgang gikk han tøft ut i den krevende traseen i Sveits.
SA170104 ), president i Amaury Sport Organisation, Jean-Etienne Amaury, og Thor Hushovd presenterte traseen for Arctic Race of Norway 2017 i Oslo onsdag.
AP170104 ), president i Amaury Sport Organisation, Jean-Etienne Amaury, og Thor Hushovd presenterte traseen for Arctic Race of Norway 2017 i Oslo onsdag.
BT170102 I tillegg er det beregnet at for hver krone som brukes på bybaneutbygging, investeres det opp mot 20 kroner i nærings- og boligutbygging langs traseen .
BT170102 I tillegg er det beregnet at for hver krone som brukes på bybaneutbygging, investeres det opp mot 20 kroner i nærings- og boligutbygging langs traseen .
SA170101 Traseen for bussveien er klar og OC Østrådt kan starte planlegging og utvikling av sitt område på Norestraen.
SA161214 Med utgangspunkt i torvet, fortsetter traseen forbi Royal Garden, over Verftsbrua, via Solsiden og Svartlamon.
SA161214 Løypeansvarlig i Trondheim maraton, Arvid Løberg, er mannen som kom med forslaget om den nye traseen .
SA161214 Traseen er ikke helt spikret, og blir ikke offentliggjort før i april.
SA161214 Traseen blir ny, men start og mål blir fortsatt på torvet når Trondheim maraton nå tar grep etter fjorårets kritikk mot løypa.
BT161214 Med utgangspunkt i torvet, fortsetter traseen forbi Royal Garden, over Verftsbrua, via Solsiden og Svartlamon.
BT161214 Løypeansvarlig i Trondheim maraton, Arvid Løberg, er mannen som kom med forslaget om den nye traseen .
BT161214 Traseen er ikke helt spikret, og blir ikke offentliggjort før i april.
BT161214 Traseen blir ny, men start og mål blir fortsatt på torvet når Trondheim maraton nå tar grep etter fjorårets kritikk mot løypa.
AP161001 Mens Bærum har regulert sin del av traseen banen skal gå på, er ikke Oslo ferdig med sitt reguleringsarbeid. * « Alle » har hørt om Oslopakke 3.
AP160825 Sherpaer fra Nepal har murt opp nye murer, broer har blitt reist etter gamle tegninger, en hel del vegetasjon er ryddet, og det er skiltet og pyntet langs traseen , skriverBergens Tidende.
AA160825 Sherpaer fra Nepal har murt opp nye murer, broer har blitt reist etter gamle tegninger, en hel del vegetasjon er ryddet, og det er skiltet og pyntet langs traseen , skriverBergens Tidende.
DA160524 Selv om Frp stemte nei til hele utbyggingen av jernbanetrassen, er vi veldig enige i at vi må ta hensyn til innbyggerne i Moss når traseen først er oppe til vurdering, sier TU-leder Arild Svenson ( Frp ).
DA160524 Av sikkerhetsmessige grunner vil det bli satt opp gjerder langs traseen og turgåere omdirigeres til noen få lysregulerte krysningspunkt.
DA160524 - Fordi veien ikke skal følge den gamle traseen , blir det nødvendig å sprenge seg vei gjennom terrenget.
AP160406 Her er det tenkt at traseen til Fornebubanen skal gå.
AP160405 Jeg opplevde ikke at byrådet ikke ønsket anlegget, men at det mente det var blitt urimelig dyrt på grunn av endringer i traseen for Follobanen.
AP160314 Anleggsarbeidet på traseen vil bli utført i 2017, og fra 2018 skal strekningen testes ut.
SA160227 - Traseen her er røff, og forholdene varierte.
FV160227 - Traseen her er røff, og forholdene varierte.
BT160227 - Traseen her er røff, og forholdene varierte.
AP160227 - Traseen her er røff, og forholdene varierte.
DA160223 På den andre siden er det åpenbare ulemper med et ledningsnett langs traseen , særlig i sentrumsområdene.
AP160211 Derfor kan vi ikke ta på oss ansvaret det er å arrangere renn i denne traseen .
AP160211 - Dere har ikke vurdert å endre traseen ?
AP160211 Traseen er en helt sentral del av vårt konsept, sier Otterstad.
AP160209 - Løypene i Kollen er noe tøffere enn traseen som går gjennom Nordmarka.
AP160208 Det er vanskeligere i 5-milas traseen .
AP160208 Den krever mer snø, og traseen er hele poenget med rennet, den kan ikke endres.
AP160208 februar skal det børstes støv av den klassiske traseen hvor Gjermund Eggen triumferte og vant VM-gull i 1966.
AP160203 Her er det tenkt at traseen til Fornebubanen skal gå.
AP160203 Gå delvis i tunnelI tillegg kommer bussvei parallelt med bilveien med felt i begge retningerEgen sykkelvei vil følge traseen inn mot Oslo, flere steder blir det lagt fortau til fotgjengere.
AP160201 Vi tror ikke Fornebubanen ville vært en kvikk fiks selv om hele traseen lå i én kommune.
AP160131 Her er det tenkt at traseen til Fornebubanen skal gå.
AP160131 Her er det tenkt at traseen til Fornebubanen skal gå.
AP160127 Vil dere endre traseen tilbake til sentrum ?
DA160120 Det var en rå følelse å komme hit og føle meg trygg med traseen , fortalte hun.
DA160120 Det var en rå følelse å komme hit og føle meg trygg med traseen , fortalte hun.
AP160118 - Da er traseen farbar.
AP160118 Traseen legges der isen er mest stabil.
AP160118> Traseen legges der isen er mest stabil.