NL171215 Kystruteanbudet følger opp Nasjonal transportplan om at tjenesten fortsatt skal gjennomføres med samme passasjer- og godskapasitet, og med helårlige, daglige og gjennomgående seilinger med anløp i de samme 34 havnene som i dag.
AP171215 Nasjonal transportplan er et eksempel.
AP171215 Nasjonal Transportplan legger opp til å utvide denne - fra før av - svært store veien, hensikten er å øke kapasiteten med 40 prosent.
AP171215 Nasjonal Transportplan 2018-2029, er beregnet å koster over 1000 milliarder norske kroner, og er heller ikke et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.
AP171215 Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 er ennå ikke fylt ett år.
AP171215 Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 ble vedtatt av Stortinget rett før sommeren.
AP171215 Minus 179 milliarder kroner er ille isolert sett, men det som er verre med Nasjonal Transportplan er at kunnskapen vi har om et helt nytt transportsystem, ikke ser ut til å endre en tøddel i virkelighetsoppfatning til samferdselspolitikken i dette landet.
AP171215 Derfor burde Stortinget ta Nasjonal Transportplan opp til ny vurdering.
AA171215 I Solbergregjeringens Nasjonal transportplan som ble lagt frem i vår, er det ikke satt av penger til å bygge ferdig nybrua på Sluppen før etter 2024.
AA171213 I Solbergregjeringens Nasjonal transportplan som ble lagt frem i vår, er det nemlig ikke satt av penger til å bygge ferdig nybrua, som skal hete Nydalsbrua, før etter 2024. § ¶
DB171212 For Høyre er det viktigste å gjennomføre løftene fra Nasjonal transportplan , ikke diskutere undervannstransport til København, sier Orten.
SA171210 Her fra et møte om Nasjonal transportplan i 2013.
NL171206 Denne vurderingen skal legges frem for Stortinget i 2021/2022 i forbindelse med rulleringen av Nasjonal Transportplan 2018-2028.
SA171204 Her fra et møte om Nasjonal transportplan i 2013.
VG171127 Les også : Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger ¶
NL171124 Da burde man heller ha foreslått å fjerne hele Kvaløyforbindelsen fra tiltaksliste og satset på å få den gjennom via Nasjonal Transportplan , istedenfor å sette Byvekstavtalen på spill !
BT171124 I høringsuttalelsen til Nasjonal transportplan sluttet bystyre og fylkesting seg til at en andel av alle samferdselsprosjekt skal gå til kunstprosjekt.
AA171124 Usikkerheten om hvorvidt banen vil stå klar i 2023, slik Nasjonal transportplan legger opp til, har vokst.
SA171118 Nå er Wirak opptatt av at byggingen av fire felt til Ålgård ikke blir forsinket og drar ut i tid selv om Stortinget ikke har satt av penger i Nasjonal Transportplan før i perioden 2024 - 2029.
AP171118 Banen og tunnelen ligger inne både i den statlige Nasjonal transportplan og i Oslopakke 3, hvor finansieringen er delt 50/50.
NL171116 Nye E8, innfartsveien til Tromsø, blir 400-600 millioner kroner dyrere enn forutsatt i Nasjonal Transportplan ( NTP ).
NL171116 Takket være stor innsats fra det politiske miljøet i Troms de siste par åra, er ei ny utredning av jernbanestrekninga Fauske - Tromsø inne i Nasjonal Transportplan 2018 - 2029.
DA171115 » I den nyeste utgaven av Nasjonal transportplan , som ble vedtatt av Stortinget i juni, gjentas dette budskapet : ¶
DA171115 I den utgaven av Nasjonal transportplan som var gjeldende da Avinor la til rette for videre vekst i utenlandstrafikken ved å redusere transferavgiften, står følgende å lese : ¶
AA171115 I Solbergregjeringens Nasjonal transportplan som ble lagt frem i vår, er det nemlig ikke satt av penger til å bygge ferdig nybrua før etter 2024. § ¶
DA171113 Vår satsing er for øvrig det vi foreslo ved behandlingen av Nasjonal transportplan ( NTP ) tidligere i år, understreker Myrli.
BT171113 Det skriver regjeringen selv i sin nasjonale transportplan .
AA171112 I Nasjonal Transportplan som kom i vår legges det opp til at brua kan stå ferdig først etter 2024, men trondheimspolitikerne har søkt om å få forskuttere prosjektet ved hjelp av bompenger. | - Det var en skremmende opplevelse ¶
DN171107 Her ved presentasjonen av ny nasjonal transportplan .
DB171104 Nå er Frp blant dem som ivrig går inn for nye bompengeprosjekter i Nasjonal transportplan .
NL171103 Politikerne har imidlertid valgt å skyve dette prosjektet til siste del av Nasjonal transportplan for 2018-2029.
NL171103 I tillegg er E6 Kvænangsfjellet prioritert i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
NL171103 I Nasjonal transportplan som nylig er vedtatt, kommer de store investeringene her først etter 2024.
NL171102 JBD har ikke mandat til å inkludere nye prosjekter i en gjeldende Nasjonal Transportplan ( NTP ), og kan heller ikke forandre på rekkefølgen av de prosjekter som allerede er prioritert.
DN171031 ¶ At E39 er samfunnsøkonomisk lønnsomt, slås fast i Nasjonal transportplan ( NTP ), som ble vedtatt like før sommerferien, sier forfatteren.
VG171030 « De årlige investeringskostnadene i en CO2-håndteringskjede kan, hvis det blir bygget tre fangsanlegg, fort bli i samme størrelsesorden som den årlige bevilgningsøkningen til samferdselsformål under Nasjonal Transportplan », skriver Søviknes i svarbrevet til stortingsrepresentant Else-May Botten ( Ap ).
VG171030 Solberg sammenlignet kostnaden for karbonfangst og lagring, CCS, med størrelsen på de årlige prioriteringene til Nasjonal Transportplan i statsbudjettet.
VG171030 » Det årlige beløpet til Nasjonal transportplan over statsbudsjettet er i gjennomsnitt 77,7 milliarder kroner hvert år fra 2018 til 2029, ifølge regjeringens egne anslag.
VG171030 « Det er betydelige beløp de neste årene, som sannsynligvis - hvis vi skal gjennomføre tre - fort kan være oppe i størrelsen til Nasjonal transportplan i de årlige prioriteringene i budsjettet.
AP171029 Og tro meg : Gjennomføringen av Nasjonal Transportplan vil gjøre staten til sementbransjens viktigste kunde.
VG171024 Les også : Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger ¶
AP171024 i dag ikke fullfinansiert, men er planlagt noen år ut i Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
NL171023 En jernbane Finland - Norge ( Troms ) vil være helt i tråd med Nasjonal transportplan 2014 - 2023 om innfastruktur i Nordområdene.
AP171023 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen viser til det som står i Nasjonal transportplan , « Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut og forbedre E39 mellom Kristiansand og Trondheim ».
AP171023 BILLIONLØFTET : Hva skal de bruker én billion kroner på ( ett tusen milliarder ) i Nasjonalt transportplan ?
DA171022 Samtidig er de tre partiene allerede enige på viktige områder, som Nasjonal transportplan ( NTP ) som ble vedtatt i juni i år.
AP171022 I Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2014 - 2023 het det at veien skulle bygges i løpet av 20 år og koste 150 mrd. kroner.
AP171022 Er med i Nasjonal transportplan , men det foreligger ikke datoer for oppstart eller ferdigstillelse ¶
AP171021 Hun understreker at de tre partiene - Høyre, Frp og Venstre - gjennom fire års samarbeid i Stortinget er blitt enige om mye, for eksempel Nasjonal Transportplan .
DB171019 Mens Nasjonal transportplan er rekordstor, er inntektene fra de rene bilavgiftene, som skal være med på å finansiere gildet, nå 10 milliarder lavere enn de var i 2013.
NL171018 Nasjonal Transportplan
NL171018 Fristene for neste NTP ( Nasjonal Transportplan ) nærmer seg ubønnhørlig.
NL171017 Neste NTP ( Nasjonal Transportplan ) behandles i Stortinget i 2021.
DB171016 Det er fint å se at ambisiøse mål i NTP ( Nasjonal transportplan ) gir resultater, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til Dagbladet.
BT171015 En ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som nå skal revideres, må inneholde en forpliktende investeringsplan for bygg og infrastruktur etter modell fra Nasjonal transportplan .
AA171015 Når Stortinget i Norge hadde vedtatt en transportplan med elektrifisering av Meråkerbanen måtte vi sørge for at det ikke fantes hinder på svensk side, sier Åsling til Trønder-Avisa, som mener strekningen er viktig både for Trøndelag, Jämtland og Härjedalen.
AA171015 Elektrifisering av Meråker- og Trønderbanen er inne i nasjonal transportplan ( NTP ).
DB171013 Ordførerne i kommunene langs den svært trafikkerte E6 gjennom Gudbrandsdalen ble svært skuffet da Nasjonal transportplan ble lagt fram i vår.
DB171013 - Vi jobber for å finne løsninger som gjør at prosjektet gjennom Gudbrandsdalen kan bygges raskere og/eller billigere enn det som ligger til grunn i Nasjonal Transportplan .
DB171013 - Dette viser at det er mulig å gjennomføre veiprosjekter raskere og billigere enn anslagene i Nasjonal transportplan tilsier, sa Solvik-Olsen til Aftenposten i august.
AA171013 - Dette er et viktig dokument om hvordan Nasjonal transportplan følges opp på riksveiene de neste årene, sier direktør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen i en pressemelding.
DB171012 Nasjonal transportplan : - Tidenes satsing på samferdsel ¶
DB171012 Gjennom Nasjonal transportplan 2018-2029 er hovedtrekkene for samferdselssektoren de neste årene lagt.
DB171012 Følger opp Nasjonal transportplan
DB171012 - NHO har sagt at satsingen på samferdsel fortsetter, og at en ambisiøs Nasjonal transportplan følges opp på en god måte.
DB171012 - Det siste regjeringen gjorde før Stortinget gikk fra hverandre i juni, var å legge fram Nasjonal transportplan .
DB171012 - De mangler 2,6 milliarder for å fylle opp første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
DB171012 Nasjonal transportplan er viktig, for det handler om trygge veier for vanlige folk og reduserte kostnader for næringslivet.
DA171012 Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014-2023 og gjelder for perioden 2017-2023.
AP171012 Det var løftene fra Regjeringen Venstre og KrF i Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AP171012 - Foreløpig ligger ikke dette inne i Nasjonal transportplan , som går til 2029, sier Berge.
AA171012 I mars lovet trønderske politikere nesten tre milliarder kroner til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen i første fireårsperiode av nye Nasjonal transportplan .
AA171012 - Vi er blitt lovet elektrifisering i Nasjonal transportplan , men jeg føler meg likevel ikke trygg på at prosjektet blir omtalt i budsjettet.
AA171012 Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014-2023 og gjelder for perioden 2016 til 2023.
AA171012 Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014-2023 og gjelder for perioden 2016 til 2023.
AP171011 Samtidig skal vi i årene fremover ruste opp Forsvaret i tråd med Langtidsplanen og infrastrukturen i tråd med Nasjonal Transportplan .
AA171009 ¶ Det er flere som sykler i Trondheim enn i Oslo og Bergen, men målet i Nasjonal transportplan er mer enn dobbelt så mange.
AA171009 Målet i Nasjonal transportplan er at sykkelandelen i byene skal være 20 prosent i 2029.
AP171005 Roar Løkken i Syklistenes Landsforening sier de har jobbet knallhardt for å få satt et konkret mål for sykkelbruk i ny Nasjonal transportplan , som skal gå frem til 2029.
AP171004 Vi har også en kraftig nasjonal transportplan som skal realiseres.
AA171004 Det betyr at vi har rom til å fase inn mange viktige reformer som er vedtatt av Stortinget, sier Jensen og viser til Langtidsplanen for Forsvaret, Nasjonal Transportplan og skattereformen.
AP171003 Infrastrukturen skal styrkes og fases inn som vedtatt i Nasjonal Transportplan .
AA171003 Hun påpeker at langtidsplanen for Forsvaret og Nasjonal transportplan betyr store forpliktelser.
DA171002 mars la han ut et blogginnlegg som innebar en vraking av det omforente forslaget til Buskerudbypakke 2, med henvisning til manglende signaler i Nasjonal transportplan .
DN170929 Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal transportplan ( NTP ), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge.
DA170929 Du var også leder i styringsgruppa for Nasjonal transportplan .
AA170929 Han mener nye utbygginger har fått for stor plass på bekostning av vedlikehold i gjeldende Nasjonal Transportplan ( NTP ), den gjeldende planen i ti-tolv år fremover for transport og samferdselsprosjekter i Norge.
NL170928 Torbjørn Naimak er regionvegsjef i Statens vegvesen og leder for ekspertgruppa som la fram den første Felles Barents Transportplan
NL170928 I 2013 resulterte dette i den første Felles Barents Transportplan .
VG170927 Alle fire skal møtes i neste uke, også KrF, men da skal de snakke om det de ble enige om i forrige periode, som Nasjonal transportplan - som går langt frem i tid.
VG170926 Høyre, Frp, Venstre og KrF har allerede politiske avtaler om Nasjonal Transportplan , flertallsføringer om klimapolitikken, og så sent som i august hadde de et felles utspill om en opptrappingsplan for psykiatrien.
NL170926 Noen uforpliktende ord om enda ei utredning av NNB i Nasjonal Transportplan 2018-2029, holder ikke.
AA170926 Innen samferdsel har Venstre allerede enighet rundt Nasjonal Transportplan ( NTP ) sammen med regjeringspartiene og KrF.
VG170923 Og selv ti prosent er bare halvparten av målet for større byer i Norge, vedtatt i Nasjonal transportplan .
AP170923 I tillegg kommer Nasjonal transportplan og en rekke andre avtaler innenfor helse og kultur.
AA170922 Prosjektet trenger heller ikke å konkurrere med andre store prosjekt i Nasjonal transportplan .
NL170921 Saken er igjen aktuell fordi Regional Transportplan skal behandles i fylkestinget i høst.
DN170919 I en pressemelding understreker Samferdselsdepartementet at den utsatte fristen ikke må føre til forskyvinger av prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan ( NTP ), eller i arbeidet med felles prosjekter mellom vei og bane.
NL170918 Dersom det som er lovd i Nasjonal Transportplan ( NTP ), økning i forsvar og opprettholdelse av bistandsprosenten gjennomføres, er det tomt.
NL170917 Et massivt flertall på Stortinget ga i Nasjonal transportplan grønt lys til oppstart raskest mulig med lokale midler.
NL170917 Det skjer samtidig som Stortinget allerede har bundet seg til betydelig økte utgifter gjennom Nasjonal transportplan og langtidsplanen for Forsvaret.
NL170916 Gjennom enestående politisk håndverk, og et unikt samarbeid mellom Rana kommune og det lokale næringsliv, har de fått Polarsirkelen lufthavn inn i Nasjonal transportplan .
DB170915 Opprørte beboere langs veistrekningen har stilt spørsmål ved både sikkerheten på den trafikkerte strekningen og husstander som skulle rives, fram til de borgerliges NTP ( Nasjonal transportplan ) ble lagt fram.
DB170915 GRAVLA NTP : Her legger Sel-ordfører Dag Erik Pryhn ( Ap ) kofferten med nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 i jorda.
NL170913 Nasjonal transportplan ble lagt frem i april i år, med en rekordhøy kostnadsramme på over 1000 milliarder kroner de neste 12 årene.
NL170913 En del av pengene som skal spares de neste årene, vil trolig komme fra den store pengesekken som heter Nasjonal Transportplan ( NTP ).
NL170908 Stortinget bestemte i juni ( Nasjonal Transportplan ( NTP ) 2018-2029 ) at det skal foretas en utredning av Nord-Norgebanen, fra Fauske til Tromsø.
NL170907 Ny innfartsvei til Tromsø er omsider inne på Nasjonal Transportplan , Bodø og Rana får nye flyplasser og det er satt av 1,6 milliarder til ombygging og sikring av E6 over Kvænangsfjellet - for å nevne noe.
DA170907 I inneværende periode har regjeringen lagt på bordet både en langtidsplan for Forsvaret og en Nasjonal Transportplan som forplikter - og vil kreve betydelig økte investeringer utover dagens nivå de kommende stortingsperiodene.
DA170907 I inneværende periode har regjeringen lagt på bordet både en langtidsplan for Forsvaret og en Nasjonal Transportplan som forplikter - og vil kreve betydelig økte investeringer utover dagens nivå de kommende stortingsperiodene.
VG170906 Nå advarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mot at deler av den enorme satsingen i Nasjonal transportplan kan gi tusenvis av arbeidsplasser i Kina.
NL170906 Utredning for prosjektet burde startet med en transportplan utarbeidet i samarbeid med Vegvesenets Spesialtransporter og med Vegvesenets fylkesavdeling for å lokalisere nødvendige utbedringer mht. broer, svinger, høy- og lavbrekk, m.m.
DB170906 Hvis de skal følge opp egne valgløfter om forsvar, nasjonal transportplan og ubetalte regninger innen beredskap, og i tillegg skal kutte i skattene, går ikke regnestykket opp.
DB170906 Dette ble kalt prioriterte prosjekter og ble vedtatt i nasjonal transportplan våren 2013.
DB170904 De kronene har vi i vår versjon av Nasjonal transportplan hvor flertallet på Stortinget vil bruke 600 milliarder kroner på å bygge unødvendige og ødeleggende motorveier, som er helt feil med den transportøknomiske utviklingen vi har nå.
VG170902 Solberg om nasjonal transportplan : Skal bruke 1000 milliarder kroner ¶
VG170902 OFV, som omtaler seg selv som en politisk uavhengig medlemsorganisasjon, har trålet partiprogrammene med vekt på samferdsel og veipolitikk samtidig som de har sett på hva partiene skriver om dette i Stortingets innstilling til Nasjonal Transportplan ( NTP ) og brukt dette for å sette karakterer.
VG170902 Les også : Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger ¶
AA170902 Anslag viser at Nye Veier ligger an til å få gjort unna sin portefølje i Nasjonal Transportplan på 12 år, åtte år raskere enn planlagt, og til 20 milliarder kroner mindre.
NL170901 Med FrP i regjering har vi sørget for at strekningen ligger inne og blir finansiert i Nasjonal Transportplan .
DA170831 Dessverre er prosjektene som raskt ville kuttet reisetid på Sørlands- og Bergensbanen flyttet langt fram i tid i regjeringens forslag til transportplan .
AP170831 « I Nasjonal transportplan 2018 - 2029 er kostnaden for Etappe 2 Elstad-Frya og Sjoa-Otta 4,3 mrd. 2017-kroner, noe vi har måttet anta er for det ytre alternativet forbi Ringebu.
AP170831 - Dette viser at det er mulig å gjennomføre veiprosjekter raskere og billigere enn anslagene i Nasjonal transportplan tilsier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på telefon til Aftenposten.
DA170830 Nullvekst i personbiltrafikken er et overordnet mål for prosjektet, i tråd med nasjonal transportplan ( NTP ) og byvekstavtalen.
NL170828 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) står det riktignok at staten skal bidra med 1,45 milliarder kroner ( 1,3 mrd frem til 2023 og 150 mill fra 2023 til 2029 ), og 750 millioner kroner annen finansiering ( bompenger ).
AP170828 Staten skal bruke 1064 milliarder kroner på samferdsel innen 2029, ifølge Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170828 Når vi klimamålet med Nasjonal transportplan ?
AP170828 Nasjonal transportplan gir få svar Gunnar Lindberg ¶
AP170828 Nasjonal transportplan bør følges opp med konkrete planer for hvilken politikk som skal iverksettes dersom vi ligger etter klimamålet i årene fremover, skriver innleggsforfatteren.
DB170827 Etter fire år med Frp i regjering er det lagt fram en Nasjonal Transportplan på over 1000 milliarder.
DB170827 - Vi ble latterliggjort av alle partier i 2013 da vi foreslo en Nasjonal Transportplan på 955 milliarder kroner, mens den rødgrønne regjeringen la fram en på ca. 500 milliarder.
DB170823 Når man tapper oljefondet i tillegg til gi skattelettelser, har man stilt seg i en situasjon at oljepengebruken må opp hvis man skal kunne finansiere nasjonal transportplan , økt satsing på forsvar og kompetansereform.
DB170823 Nasjonal transportplan : - Tidenes satsing på samferdsel ¶
DB170823 Nasjonal Transportplan og Langtidsplanen for Forsvaret legger beslag på flere milliarder av budsjettet.
DB170823 BUDSJETTVINNER : Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen ( Frp ) blir budsjettvinner dersom Nasjonal Transportplan skal gjennomføres.
DB170823 Fordi 6,5 milliarder i året ikke er særlig mer enn hva det vil koste å innfri løftene som ligger i Nasjonal Transportplan , Langtidsplanen for forsvaret og prosentmålet for bistand, vil videre satsinger eller skattekutt kreve omprioriteringer, altså kutt i utgifter andre steder.
DB170819 Inni den ligger de borgerlige partienes nasjonale transportplan ( NTP ) for perioden 2018-2029.
DB170819 GRAVLA NTP : Her legger Sel-ordfører Dag Erik Pryhn ( Ap ) kofferten med nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 i jorda.
DB170819 - Oppland får faktisk en femti prosent økning med vår nasjonale transportplan .
AP170819 Gjennom Nasjonal transportplan for 2018 - 2029 øker de borgerlige ambisjonene ytterligere.
AP170818 Dette vil si at stortingsflertallets velgere er blitt lurt, om vi ser på det som loves i Nasjonal transportplan , sier Rasmus Hansson, leder for Mijøpartiet de Grønne.
VG170817 Noe av det siste Stortinget gjorde før det ble oppløst i vår var å vedta en ambisiøs Nasjonal transportplan med over 1000 mrd. kroner i potten.
VG170817 NASJONAL TRANSPORTPLAN : Statsminister Erna Solberg under orienteringen om Nasjonal transportplan i vinter.
VG170817 NASJONAL TRANSPORTPLAN : Statsminister Erna Solberg under orienteringen om Nasjonal transportplan i vinter.
VG170817 Ikke fordi samferdsel ikke er viktig - det er den både for bedrifter og folk flest, men fordi politikken nettopp er vedtatt i Stortinget i Nasjonal transportplan ( NTP ).
NL170817 Tiden er svært kostbar - og i Nasjonal Transportplan for 2018-2029 er alle de store prosjekter for lengst opplest og vedtatt.
DA170816 Samferdselsministeren er fortvilet, mange av de tiltenkte veiprosjektene som Stortinget har vedtatt i Nasjonal Transportplan kan, ifølge en rapport fra Oslo Economics til Samferdselsdepartementet, ikke bli gjennomført på grunn av en kostnadssprekk.
VG170815 Økonomen bak rapporten, Eirik Nøren Stenersen, sier at flere prosjekter som er ment å starte opp i planperioden til Nasjonal transportplan , står i fare for å bli utsatt.
VG170815 Stortingsmeldingen Nasjonal transportplan ( NTP ) ble lagt fram med brask og bram 5. april i år.
VG170815 Kilde : Rapporten « Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk » av Oslo Economics.
VG170815 KOSTNADSØKNING I VEIEN : I en fersk rapport står det at store kostnadsoverskridelser kan sette flere av veiprosjektene i Nasjonal transportplan i fare.
VG170815 I Nasjonal transportplan er det nevnt i en bisetning at prislappen på veiprosjekter i snitt har blitt 40 prosent dyrere.
VG170815 Han viser til at det inngår to perioder i Nasjonal transportplan , en fra 2018 til 2023 og en fra 2024-2029.
DN170815 Ifølge Oslo Economics blir veiprosjekter i gjennomsnitt 40 prosent dyrere fra de omtales i Nasjonal transportplan til de er ferdig planlagt og klare til bygging Foto : Runar Daler ¶
DN170815 Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan ( NTP ) blir realisert, tross rammen på 1.000 milliarder kroner, ifølge en ny rapport.
DB170815 Bare i Nasjonal transportplan er halvparten av et slikt handlingsrom allerede lovet bort.
AA170815 Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan ( NTP ) blir realisert, tross rammen på 1.000 milliarder kroner, ifølge rapporten.
AP170811 - De gir løfter i Nasjonal Transportplan som de ikke kan finansiere uten å spise opp store deler av skatteregningen sin.
NL170809 Det var en gledens dag da Stortinget i forbindelse med Nasjonal transportplan ( NTP ) vedtok at : " Samferdselsdepartementet vil be Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning Fauske - Tromsø, samt en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging. " i løpet av sommeren har både politikere, journalister og andre engasjerte folk
VG170807 Les også : Regjeringens transportplan : 179 milliarder kroner i netto tap ¶
NL170803 Derfor prioriterte Venstre i Nord-Norge å argumentere for jernbane i Nasjonal Transportplan ( NTP ).
NL170802 Stortinget vedtok i behandlingen av Nasjonal Transportplan 2018-2029 i juni at man skal få på bordet en utredning av bygging av en Nord-Norgebane Fauske - Tromsø.
NL170802 Den andre krever at vi samla står bak utredningen om Nordnorgebanen og sikrer at det grunnlaget er av en slik kvalitet at når Stortinget på ny behandler Nasjonal Transportplan i 2021, for 2022-2033 ligger bygging inne.
NL170801 I det området de 3 nevnte kommer fra, ble det i forslaget til nasjonal transportplan ( NTP ) 2018-29 bl a foreslått ny storflyplass i området, en flyplass ingen av luftfartsaktørene syntes å ha bruk for.
AP170801 Halmstrået for Brinck er det som står i Nasjonal transportplan for 2018 - 2029 om Grenlandsbanen, en pr. i dag litt usikker sammensmelting mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
DB170730 - Vår transportplan innebærer at vi skal nå våre utslippsmål innen 2025.
NL170728 E8 mot Tromsø og E6 over Kvænangsfjellet er andre store og viktige vegsatsinger i Troms som nå ligger inne i Nasjonal Transportplan .
DB170726 Vi vil reformere velferdsstaten, mens de er mot omtrent hver eneste reform vi har vært med på de siste fire åra, alt fra kommunereform til helsereform og en grønn transportplan .
NL170724 I Nasjonal Transportplan er det satt av to millioner kroner til jernbane utredning i nord.
VG170722 Dette er ikke akkurat en omlegging av pensjonssystemet eller en ny Nasjonal transportplan .
DA170720 - Økt tilrettelegging er viktig for å redusere antall farlige situasjoner - og for å nå ambisiøse mål om sykling vedtatt i Stortinget i juni i år, i forbindelse med Nasjonal transportplan .
DA170710 Stortinget har fastsatt et slikt mål i Nasjonal transportplan 2018-2029, som nylig ble vedtatt.
DA170710 På vårparten la regjeringen en ny Nasjonal Transportplan ( NTP ) på bordet.
DB170706 Nasjonal transportplan ( NTP ) legger til grunn om lag 131 milliarder kroner i bompenger for årene 2018 - 2029.
AA170706 Nasjonal transportplan ( NTP ) legger til grunn om lag 131 milliarder kroner i bompenger for årene 2018 - 2029.
DB170704 Samme uke hadde Transportkomiteen lagt fram sin innstilling til Nasjonal transportplan .
NL170630 I NTP ( Nasjonal Transportplan ) er det foreslått å oppdatere tidligere utredning om Nord-Norgebanen, uten noen tidsrammer.
DB170629 I Norge har man nettopp vedtatt Nasjonal Transportplan for 2018 til 2029.
DA170628 - Ap har i Nasjonal transportplan slått fast at de vil kutte 50 prosent av utslippene i transport innen 2030, noe regjeringen ikke ønsker.
VG170627 Han viser til at det i Nasjonal Transportplan er ført opp en konseptvalgsutredning.
VG170627 - Hvis vi følger signalene i NTP ( Nasjonal transportplan ) skal vi være ferdige fram til Slependen i 2029 og da vil neste bom komme det året.
DB170626 I vår Nasjonale Transportplan setter vi av 14 milliarder kroner mer enn regjeringen til en storsatsing på sykkel i hele landet, og enda mer til å forbedre kollektivtilbudet.
DA170626 Statens vegvesen arbeider for tiden med en mulighetsstudie for å følge opp det regjeringen har bestemt etter fullført konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring og det som nå er gitt av føringer etter Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2018 - 2029.
DB170624 Ketil Solvik-Olsen mener Stortinget har vedtatt en offensiv Nasjonal transportplan for de neste 12 årene.
DB170624 ( Dagbladet ) : Nasjonal Transportplan passerte Stortinget denne uka.
DB170624 juni, uttalte NHO-sjef Kristin Skogen Lund at regjeringen overoppfyller Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029.
DA170623 Utgangspunktet vårt nå er, som det står i Nasjonal Transportplan ( NTP ), en tunnelløsning.
VG170619 Avstemningen var andre punkt på dagsorden mandag formiddag, men ble utsatt til etter den omfattende behandlingen av Nasjonal Transportplan .
NL170619 I Arbeiderpartiets forslag til ny transportplan prioriterer vi 5 milliarder mer til kyst- og nordområdene.
BT170619 I Aps Nasjonale transportplan ( NTP ) skulle intet skje før tidligst 2024.
AA170617 Regjeringspartiene Høyre og Frp la tidligere i år fram forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2019 etter først å ha forhandlet med samarbeidspartiene Venstre og KrF.
AA170617 Mandag vedtar Stortinget ny Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170617 - Regjeringens transportplan vil komme i strid med Stortingets nye klimalov.
DB170615 - Vi har redusert skatter og avgifter med 22 milliarder, vi har fått på plass en rekordstor nasjonal transportplan , reduserte vedlikeholdsetterslepet på vei, helsekøene går ned, og vi er nær ved å nå målet om to politi per 1000 innbygger, fordi vi har satset på det, sier Jensen.
DB170615 « Nasjonal transportplan vil, med verdens første skipstunnel i spissen, bli stående igjen som selve symbolet på da Norges oljeøkonomi nådde toppen », skriver han i en god artikkel i Minerva.
DB170615 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lar ingen anledning gå til spille for å minne oss på at hans Nasjonale transportplan er nesten dobbelt så stor som den de rødgrønne la fram for fire år siden.
DB170615 På mandag leverte Stortingets transportkomité fra seg den endelige innstillingen til Nasjonal transportplan ( NTP ).
DB170615 Nasjonal transportplan er fortsatt ikke til å stole på.
DB170615 Deres egne forslag til Nasjonal transportplan summerer seg til sju milliarder mer enn regjeringen, KrF og Venstres forslag.
VG170614 Regjeringen stimulerer til økt flytrafikk gjennom å foreslå bygging av nye ulønnsomme flyplasser i Nasjonal transportplan ; Avinor gir rabatter til selskaper som etablerer nye ruter mellom Norge og utlandet ; og myndighetene ga grønt lys for å bygge ut ny terminal på Gardermoen til vel 14 milliarder kroner for å gjøre plass til flere flyreiser.
DA170614 Vi har blant annet jobbet med Nasjonal Transportplan ( NTP ) og handlingsprogram i den forbindelse, svarer hun.
DA170614 I innstillingen til Nasjonal Transportplan legger Ap opp til å bruke minst ni milliarder kroner mer enn regjeringen i året, ifølge Høyres regnestykker.
DA170614 Hun mener også økningene i Nasjonal transportplan handler om mer enn framskynding av samferdselsprosjekter.
DA170614 Han leder transportkomiteen på Stortinget som leverte innstillingen sin til nasjonal transportplan ( NTP ) denne uka.
DA170614 - Når vi ligger noen få milliarder kroner over regjeringens ramme for Nasjonal transportplan , skyldes det blant annet at vi har løftet inn høyhastighetsinternett som et eget satsingsområde i NTP.
BT170613 Jernbane på Østlandet er en av de store vinnerne i Nasjonal Transportplan , men tall fra Samferdselsdepartementet viser at klimagevinsten er mager.
VG170612 Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.
VG170612 Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan for Stortinget mandag.
SA170612 Kritikken kommer etter at stortingsflertallet mandag presenterte stortingsinnstillingen som gjør at E 39-etappen kan realiseres tidligere enn det ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i vår la opp til.
SA170612 Her avbildet i Vandrehallen i Stortinget - rett før flertallsenigheten om Nasjonal transportplan ( NTP ) ble presentert.
DN170612 Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.
DN170612 Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan for Stortinget mandag.
DB170612 Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.
DB170612 Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan for Stortinget mandag.
DB170612 Med ny transportplan vil de kreve inn 131 milliarder ¶
DB170612 Frp og regjeringen har nå lagt fram en ny nasjonal transportplan som betinger at det brukes 130 milliarder kroner i bompenger de neste 12 årene.
DA170612 Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.
DA170612 Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan ( NTP ) for Stortinget mandag.
DA170612 De siste endringene i Nasjonal transportplan er på plass.
AP170612 Fakta : Fakta om Nasjonal transportplan
AP170612 Da kom Transportkomiteen med sine kommentarer til Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan .
AP170612 Bruke mer penger på Nasjonal transportplan .
AP170612 Ap legger opp til å bygge mer vei enn det Høyre og Frp-regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan .
AP170612 | Her er opposisjonens transportplan - grønne lover langt mindre veibygging ¶
AP170612 Men i likhet med Ap vil Sp bruke mer penger på transport enn Regjeringen i deres forslag til ny Nasjonal transportplan .
AP170612 Mandag formiddag kommer Transportkomiteen på Stortinget med sin innstilling til ny Nasjonal transportplan .
AP170612 Fakta : Fakta om Nasjonal transportplan
AP170612 Da kom Transportkomiteen med sine kommentarer til Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan .
AP170612 Bruke mer penger på Nasjonal transportplan .
AP170612 Ap legger opp til å bygge mer vei enn det Høyre og Frp-regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan .
AA170612 | Siste prosjekter på plass i Nasjonal transportplan
AA170612 Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.
AA170612 Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan ( NTP ) for Stortinget mandag.
AA170612 De siste endringene i Nasjonal transportplan er på plass.
AA170612 Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.
AA170612 Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan for Stortinget mandag.
AP170611 I Nasjonal transportplan kvitterer regjeringen ut bestillingen, ved å varsle et krav på én prosent innblanding fra 2019.
VG170610 Regjeringens transportplan : 179 milliarder i netto tap ¶
VG170610 Det største opposisjonspartiet plusser på seks veistrekninger ut over regjeringens forslag til NTP, nasjonal transportplan , for årene fram mot 2029.
VG170610 | Høyre langer ut mot Aps transportplan : Lurer velgerne ¶
VG170610 Stortingets behandling av nasjonal transportplan skal være ferdig på mandag.
VG170610 Regjeringens transportplan : 179 milliarder i netto tap ¶
VG170610 IRRITERT : Leder av Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup, mener Ap lurer velgerne med deres transportplan .
VG170610 Da regjeringen la frem kostnadsrammen på sin transportplan var Ap raskt på banen med en hevet pekefinger : Ap mente regjeringen ikke klargjorde hvor de ville hente pengene til transportplanen ifra.
VG170610 Bakgrunn : Regjeringen vil bruke 1000 milliarder kroner på transportplan
VG170610 Ap skal bruke syv milliarder kroner mer på nasjonal transportplan ( NTP ) enn regjeringen.
DN170610 Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.
DN170610 Arbeiderpartiet vil gi penger til ytterligere seks veistrekninger i tillegg til de som allerede ligger i Nasjonal transportplan .
DB170610 Ap skal bruke sju milliarder kroner mer på Nasjonal transportplan ( NTP ).
DB170610 Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.
AA170610 Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.
DB170609 I Nasjonal transportplan har regjeringen prioritert midler til etablering av en pilot for alternativt kjernenett i perioden 2018 - 2021.
AP170609 Også Regjeringen er opptatt av dette og skriver i Nasjonal transportplan at det er uklart om sertifisert, bærekraftig biojet vil være særlig tilgjengelig i årene fremover.
AP170609 Likevel har de i Nasjonal transportplan foreslått et omsetningskrav på én prosent biojet i 2019.
AP170609 I juni 2009 innlemmet Stortinget prosjektet 'ny E6 fra Elstad i Ringebu kommune til Otta' i Nasjonal Transportplan ( NTP ) for perioden 2010 - 2019.
VG170608 Les også : Jernbanen får 319 milliarder i Nasjonal Transportplan
AP170608 Om få dager behandles Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i Stortinget, der det er satt av 312 milliarder til jernbane mellom 2018 og 2029.
NL170607 Faktisk foreslår vi om lag 11,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan 2018-2029 til tiltak for syklister og gående.
NL170607 Faktisk foreslår vi om lag 11,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan 2018-2029 til tiltak for syklister og gående, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
NL170607 Han sier det nå viktig at formuleringene og ambisjonene om utvikling av bane i nord videreføres når behandlingen av Nasjonal Transportplan skjer i Samferdselskomiteen ¶
NL170607 Bakgrunnen er at regjeringen har bestemt at mer jernbane i landsdelen skal utredes i neste Nasjonal Transportplan , deriblant å koble Ofotbanen til en toglinje videre til Tromsø.
VG170606 | Regjeringens transportplan : 179 milliarder kroner i netto tap ¶
VG170606 TAR ANDRE HENSYN ; Nikolai Astrup ( H ) skal lose Nasjonal Transportplan gjennom Stortinget senere i juni.
VG170606 Nasjonal Transportplan , NTP, har en samlet netto nytteverdi på minus 179 milliarder kroner.
VG170606 Nasjonal Transportplan ( NTP ) rulles ut hvert fjerde år.
VG170606 Les hele Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 her.
DN170606 « Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner », skriver statsråden i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan ( NTP ).
DN170606 Totalt går Nasjonal transportplan i minus med 179 milliarder kroner.
DN170606 | Transportplan går 179 milliarder i minus ¶
DB170606 « Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner », skriver statsråden i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan ( NTP ).
DB170606 Totalt går Nasjonal transportplan i minus med 179 milliarder kroner.
DA170606 I Nasjonal transportplan 2028-2029, heter det at utbyggingen av E18 mellom Lysaker og Strand vil føre til 0,3 færre drepte og hardt skadde per år.
AP170606 Støttepartiene Venstre og KrF har dyttet på for et forslag til ny Nasjonal transportplan som skal gi et kjempeløft for vei og jernbane i årene som kommer.
AP170606 På grunn av en formulering som ifølge ham ikke er tatt med, i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170606 Men nå kan en setning som « har forsvunnet » fra Nasjonal transportplan sende jernbanen i revers.
AP170606 I Nasjonal Transportplan legger vi opp til å kutte betydelig i vedlikeholdsetterslepet over de neste 12 årene, sier lederen for Transportkomiteen på Stortinget.
AP170606 Støttepartiene Venstre og KrF har dyttet på for et forslag til ny Nasjonal transportplan som skal gi et kjempeløft for vei og jernbane i årene som kommer.
AP170606 På grunn av en formulering som ifølge ham ikke er tatt med, i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170606 Men nå kan en setning som « har forsvunnet » fra Nasjonal transportplan sende jernbanen i revers.
AP170606 I Nasjonal Transportplan legger vi opp til å kutte betydelig i vedlikeholdsetterslepet over de neste 12 årene, sier lederen for Transportkomiteen på Stortinget.
AA170606 « Samlet netto nytte for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til minus 179 milliarder kroner », skriver statsråden i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170606 Totalt går Nasjonal transportplan i minus med 179 milliarder kroner.
AA170606 | Transportplan går 179 milliarder i minus ¶
NL170604 Stortinget behandler saken som en del av Nasjonal Transportplan nå i juni.
DB170602 Samme uke skal Stortinget behandle Nasjonal Transportplan , der de kommende 12 årenes samferdselspolitikk skal peiles ut.
DB170602 I følge regjeringens egne beregninger, vil Nasjonal transportplan ikke være i nærheten av å redusere klimautslippene så mye som vi har lovet.
DA170602 Hensikten med togreisen var å markere at en hel landsdel krever en tydeligere prioritering av InterCity når Stortinget skal vedta ny nasjonal transportplan .
DA170602 De ville markere overfor Stortinget at det må settes av tilstrekkelig med midler til planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene i første periode av ny nasjonal transportplan ( NTP ).
VG170601 Partiet går også inn for å prioritere hele den nye, omstridte E18-utbyggingen i den såkalte vestkorridoren mellom Oslo og Asker på samme måte som i regjeringens opplegg i Nasjonal Transportplan 2018-2029 både når det gjelder fremdrift og finansiering.
AP170601 Teksten i forslaget til ny Nasjonal transportplan , som behandles i Stortinget før sommeren.
DA170531 | Nasjonal transportplan full av feil ¶
DA170531 Nasjonal transportplan 2018-2029 ¶
DA170531 I et brev fra Samferdselsdepartementet, signert av statsråd Ketil Solvik-Olsen, går det frem at det er funnet en rekke feil i Nasjonal transportplan , som ble lagt frem for Stortinget 5. april i år.
DA170531 APRIL : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018-2029.
DA170531 Det opplyser Samferdselsdepartementet i en epost om Nasjonal transportplan , til Dagsavisen.
BT170530 Regjeringen har laget en Nasjonal transportplan med mål om å skape attraktive regioner utenfor Oslo.
BT170530 Kritikken blir snodig når vi vet at Ap og Sp la inn null kroner til E16/Vossabanen da de laget sin Nasjonale transportplan for 2014 - 2023.
BT170530 Dette er noen mulige overskrifter som media kunne valgt da ny Nasjonal transportplan ( NTP ) ble presentert 5. april i år.
BT170530 Den er for første gang fullfinansiert inne i en Nasjonal Transportplan .
AP170526 Venstre og partiets nøkkelperson i forhandlingene foran Nasjonal transportplan , Abid Q.
AP170526 Statsminister Erna Solberg og Abid Raja ( V ) tar en selfie på Oslo S før de skal orientere om arbeidet med Nasjonal transportplan .
AP170526 Raja satt sentralt i forhandlingene om ny Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AP170526 Kontrollrapporten går oppsiktsvekkende nok inn for å utsette byggingen av ny jernbanetunnel, som Regjeringen i vår flagget som sin store sak i forslaget til ny Nasjonal transportplan .
AP170526 mars « lekket » hovedinnholdet i kommende Nasjonal transportplan .
DA170524 Statens vegvesen foreslo i 2015 bro som den beste løsningen, men regjeringen sørget i Nasjonal Transportplan ( NTP ) for å legge knuse brotilhengernes håp, og gå for nytt løp.
VG170523 Det skriver han selv i Nasjonal Transportplan , og Vegvesenet, som var forhandlingsleder, skriver også rett ut at det Venstre og KrF nå går med på er et brudd på den lokale enigheten, ifølge Hansson.
AP170523 Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan , også om E18, sier Sivertsen. 24.2.2017 : ¶
VG170522 Transportkomiteen avgir sitt syn på Nasjonal Transportplan , der E18-utbyggingen ligger inne - den 12. juni.
VG170522 - Vi er enige i Vegvesenets vurderinger, som også er grunnlagt i Nasjonal Transportplan ( Nasjonal Transportplan ).
VG170522 - Vi er enige i Vegvesenets vurderinger, som også er grunnlagt i Nasjonal Transportplan ( Nasjonal Transportplan ).
VG170522 Hvis hele E39 blir fergefri i løpet av 20 år, slik Stortingets ambisjon er ifølge Nasjonal Transportplan ( NTP ), vil reisetiden fra Kristiansand til Trondheim reduseres fra dagens 21 timer til 11.
NL170522 Resten vil kreve bevilgning i neste Nasjonal Transportplan , eller annen finansiering.
DB170522 Venstre og KrF bekrefter overfor Aftenposten og VG at de vil gå inn for sammenhengende utbygging når Stortinget behandler Nasjonal transportplan og en egen proposisjon om Oslopakke 3, etter planen før sommeren.
DB170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan .
DA170522 Regjeringen har gjennom Nasjonal transportplan satt svært ambisiøse mål om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde veitrafikken innen 2030.
DA170522 - Med redusert politiinnsats på veiene når vi ikke målene i ny Nasjonal transportplan , og nullvisjonen, advarer Jan Johansen i Trygg Trafikk. | « Fangene på fortet»-programleder med sjokkpåstand om « orgier i hver eneste celle » ¶
DA170522 Den er inngått innen rammen av Norsk Transportplan og fastsetter sammen med Bypakke Nord-Jæren målene og tiltakene som skal settes inn i regionen for å bedre framkommeligheten og redusere utslippene av klimagasser fra transportsektoren.
DA170522 Venstre og KrF bekrefter overfor Aftenposten og VG at de vil gå inn for sammenhengende utbygging når Stortinget behandler Nasjonal transportplan og en egen proposisjon om Oslopakke 3, etter planen før sommeren.
DA170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan .
AP170522 Og utspillet deres sammenfaller i tid med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens presentasjon av forslag til ny Nasjonal transportplan ( der det står at E18 skal bygges sammenhengende ).
AP170522 Det er samme løsning som Regjeringen og støttepartiene V og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan .
AP170522 Den endelige avgjørelsen tas først når Stortinget behandler nettopp Nasjonal Transportplan og en egen proposisjon om Oslopakke 3, etter planen før sommeren.
AP170522 - Vi stiller oss bak en slik løsning, slik vi også har gjort i forslaget til ny Nasjonal transportplan .
AP170522 Derfor er det gledelig at Nasjonalt transportplan 2018 - 2029 som Stortinget vedtok i april, slår fast at « nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass » ( s 224 ).
AA170522 Venstre og KrF bekrefter overfor Aftenposten og VG at de vil gå inn for sammenhengende utbygging når Stortinget behandler Nasjonal transportplan og en egen proposisjon om Oslopakke 3, etter planen før sommeren.
AA170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan .
AA170521 Tidligere i vår var det full jubel og kakefest for politikerne på borgerlig side etter at Trønderbanen fikk 3,6 milliarder kroner i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan for 2018-2029.
DB170520 Vi må ha slutt på særbehandlingen av luftfarten, sier Hermstad som leder arbeidet med å utarbeide en alternativ, grønn transportplan for MDG.
DB170520 De grønne mener også at Avinor, som er et statlig eid aksjeselskap som eier i underkant av 50 norske flyplasser, må inn i Nasjonal Transportplan .
SA170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
NL170518 Selv ikke tidenes milliard-dryss i Nasjonal Transportplan har rikket partiet av flekken på målingene.
AP170518 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) viser til at Regjeringen i Nasjonal transportplan ( NTP ) skisserer « et bredt og omfattende arbeid med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. » - Gjennom arbeid med lovverk og støtteordninger legges det til rette for uttesting av autonome kjøretøy i Norge, skriver han i en e-post til Aftenposten.
SA170516 Regjeringen følger opp den økende interessen med en satsing på programområder knyttet til sykling og ekspressykkelveier som beregnes til 11,7 milliarder kroner, ifølge Nasjonal transportplan 2018 - 2019.
SA170516 Regjeringen følger opp den økende interessen med en satsing på programområder knyttet til sykling og ekspressykkelveier som beregnes til 11,7 milliarder kroner, ifølge Nasjonal transportplan 2018 - 2019.
DN170516 Samtidig fremgår det av Nasjonal transportplan 2018 - 2029 at tilskudd til gang- og sykkelveier reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.
DN170516 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) avviser at det kuttes og sier det er lagt opp til en kraftig satsing på sykling i Nasjonal transportplan , som fremkommer på ulike poster i budsjettet.
DA170516 « Det er lagt opp til en kraftig satsing på infrastruktur for sykling i Nasjonal Transportplan .
DA170516 Regjeringens kuttplaner går fram av Post 62 i Nasjonal transportplan 2018-2029, « Tilskudd til gang- og sykkelveger ».
DA170516 « Det er lagt opp til en kraftig satsing på infrastruktur for sykling i Nasjonal Transportplan .
DA170516 Regjeringens kuttplaner går fram av Post 62 i Nasjonal transportplan 2018-2029, « Tilskudd til gang- og sykkelveger ».
AP170516 Samtidig framgår det av Nasjonal transportplan 2018 - 2029 at tilskudd til gang- og sykkelveier reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.
AP170516 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) avviser at det kuttes og sier det er lagt opp til en kraftig satsing på sykling i Nasjonal Transportplan , som fremkommer på ulike poster i budsjettet.
DN170515 Hun nevner regjeringens Nasjonal transportplan som et eksempel.
DA170515 Det er i tråd med Nasjonal transportplan , som ble offentliggjort ved begynnelsen av april, der regjeringen gikk ut fra at hele strekningen skulle bygges ut uten opphold.
BT170515 VINNER, LIKSOM : Hordaland er en av vinnerne i Nasjonal transportplan ( NTP ).
BT170515 Det var ingen kroner til E16 før 2023 i Aps transportplan som varte frem til 2023.
AP170515 Det er i tråd med Nasjonal transportplan , som ble offentliggjort ved begynnelsen av april, der regjeringen gikk ut fra at hele strekningen skulle bygges ut uten opphold.
VG170512 Han viser til at to store reformer, Forsvarets langtidsplan og Nasjonal Transportplan , vil spise opp hele det økonomiske handlingsrommet i mange år framover.
DN170512 En ny rapport fra NTNU viser at det prisen for samferdselsprosjekter øker med 40 prosent fra Nasjonal transportplan til reel kostnad.
DN170512 - Enkelt fortalt betyr det at kostnaden som legges til grunn når prosjekter prioriteres i Nasjonal transportplan ( NTP ) er en helt annen enn den reelle kostnaden for prosjektet, sier forsker Morten Welde ved NTNU, som har utarbeidet rapporten.
DA170512 Det er lagt opp til at avtalene skal gjelde for de kommende syv år, men at de skal reforhandles allerede i 2018 og da med grunnlag i Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 som nå er til behandling i Stortinget.
VG170510 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) « utelukker ingenting » før Nasjonal transportplan ( NTP ) skal opp i Stortinget 19. juni, mens Høyres Nikolai Astrup ikke vil høre om noe annet enn nytt tunnelløp.
VG170510 Men da samferdselsministeren la frem forslaget til ny transportplan var dette utelatt.
VG170510 Nasjonal transportplan : Flere nye tunneler og ny flyplass ¶
VG170510 Flere partier vil avklare dette i forbindelse med at Nasjonal Transportplan behandles på Stortinget i juni.
VG170510 Les også : Ny transportplan med rekord i bompenger ¶
DN170510 Regjeringen har i Nasjonal transportplan et mål om at alle personbiler og lette varebilder som selges i 2025 skal være utslippsfrie.
VG170509 I Statens vegvesens faglige råd til regjeringen forut for Nasjonal transportplan lå det en anbefaling om å fase ut tunnelen.
AP170509 Før sommerferien skal Stortinget ta avgjørelser for ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018 - 2029.
AA170509 Flere partier vil avklare dette i forbindelse med at Nasjonal Transportplan behandles på Stortinget i juni.
VG170508 - Vi fire partier som har forhandlet fram Nasjonal Transportplan ( NTP ), har vært enige om ny tunnel ved siden av den gamle, forutsatt godkjenning av ESA.
SA170508 H/FrP-regjeringen har i samarbeid med Venstre og KrF lagt frem en historisk ambisiøs Nasjonal Transportplan med nye trygge veier over hele landet, og å følge opp denne planen blir veldig viktig fremover.
FV170508 H/FrP-regjeringen har i samarbeid med Venstre og KrF lagt frem en historisk ambisiøs Nasjonal Transportplan med nye trygge veier over hele landet, og å følge opp denne planen blir veldig viktig fremover.
DN170508 Nasjonal transportplan lover svært mye.
DN170508 - Vi fire partier som har forhandlet fram Nasjonal Transportplan ( NTP ), har vært enige om ny tunnel ved siden av den gamle, forutsatt godkjenning av ESA.
BT170508 H/FrP-regjeringen har i samarbeid med Venstre og KrF lagt frem en historisk ambisiøs Nasjonal Transportplan med nye trygge veier over hele landet, og å følge opp denne planen blir veldig viktig fremover.
AP170508 H/FrP-regjeringen har i samarbeid med Venstre og KrF lagt frem en historisk ambisiøs Nasjonal Transportplan med nye trygge veier over hele landet, og å følge opp denne planen blir veldig viktig fremover.
AA170508 H/FrP-regjeringen har i samarbeid med Venstre og KrF lagt frem en historisk ambisiøs Nasjonal Transportplan med nye trygge veier over hele landet, og å følge opp denne planen blir veldig viktig fremover.
VG170507 Her er lekkasjene fra Nasjonal transportplan : Flere nye tunneler og ny flyplass ¶
VG170507 For å utbedre situasjonen i Oslofjordtunnelen er det satt av penger i Nasjonal transportplan for å bygge et nytt tunnelløp parallelt med det gamle.
DN170507 - Vi ser viktigheten av å redusere avhengigheten til Telenor i kjernenettet som påpekt fra flere ulike instanser, senest i Nasjonal transportplan og i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om robuste og sikre nasjonale transportnett.
AP170507 Det kunne Aftenposten fortelle rett før forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029 ble lagt frem, i begynnelsen av april.
AP170507 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
DB170506 Regjeringen foreslår i Nasjonal transportplan at det skal bygges et nytt tunnelløp under Oslofjorden, parallelt med den eksisterende tunnelen.
DB170506 Men da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for noen uker siden la fram Nasjonal transportplan hadde regjeringen valgt å ikke ta det faglige rådet fra Statens vegvesen til følge.
DB170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
DB170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
DB170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
DB170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
DB170506 Da Solvik-Olsen la fram Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018-29 for en måned siden, gikk det fram at bompengene som er omfattet av planen, beløper seg til 131 milliarder kroner, eller 10,9 milliarder i året.
DA170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AP170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AP170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
AA170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AA170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
AA170506 I Nasjonal Transportplan ( NTP ) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.
AA170506 - Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal behandles.
DA170505 Naturvernforbundet tror også at Sørlandsbanen kan komme til å framstå som en « museumsbane » i etterkant av byggingen 120 kilometer med ny bane, som det legges opp til i Nasjonal transportplan 2018-2029.
DA170505 - Nasjonal transportplan 2018-2029 er ikke det vi trenger for å løse de mange miljøutfordringene fra transport.
VG170504 Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen orienterer om Nasjonal transportplan .
SA170504 | Samferdselssjef slakter transportplan for Sandnes ¶
SA170503 | Samferdsselsjef slakter transportplan for Sandnes ¶
AP170501 I Nasjonal transportplan foreslår Regjeringen uttesting av denne formen for skipsfart.
BT170427 TROR IKKE PÅ GJENNOMFØRING : Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, tror ikke E39 og E16 blir gjennomført dersom de ikke prioriteres i første del av Najsonal transportplan .
BT170427 NHO frykter at regjeringens prestisjeprosjekter på E16 og E39 aldri vil bli realisert fordi de ikke er prioritert i første del av Nasjonal transportplan .
BT170427 Han påpeker at de to prosjektene på E39 og E16 ikke har ligget inne med finansiering i noen tidligere transportplan .
BT170426 Det vil bli brukt for alt det er verdt av dem som kjemper for å få sine prosjekter inn i nasjonal transportplan .
BT170426 periode i nasjonal transportplan , så dette er en villedning av befolkningen i Hordaland.
SA170425 Fylkene kan søke om rentefrie lån til veiprosjekter fra en pott på 20 milliarder kroner, som regjeringen har satt av i forbindelse med Nasjonal Transportplan .
DA170425 - Spørsmålet om en tredje rullebane burde blitt diskutert i sammenheng med Nasjonal transportplan og alle samferdselsprosjektene den omfatter.
DA170425 mars, var spørsmålet om en tredje rullebane på Gardermoen del av grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029, som regjeringen sendte på høring i fjor.
AA170424 Samferdselsdepartementet planlegger å lyse ut konkurransen om en ny avtale når Stortinget har behandlet Nasjonal Transportplan 2018-2029, slik at ny kontrakt kan inngås i god tid før 2020.
AA170423 Regjeringen går dessverre inn for å få vedtatt Nasjonal Transportplan ( NTP 2018-2029 ).
VG170422 Les også : Ny transportplan med rekord i bompenger ¶
DA170422 Målet da var å få Tromsbanen mellom Narvik og Tromsø, med sidespor til Harstad, inn i Nasjonal transportplan 2018-2029. 40-60 mrd.
VG170421 - Nasjonal Transportplan setter et mål om å halvere transportutslippene innen 12 år, og så bruker Ap tid og krefter på dette !
DN170421 * Løftene om 40 milliarder til Nord-Norge i Nasjonal Transportplan .
VG170420 Ja, det er et ord regjeringen bruker i Nasjonal transportplan ! sa Støre til latter fra Ap-landsmøtet da han kritiserte økende forskjeller i Norge.
DA170420 « Dersom finske statlige jernbanemyndigheter tar initiativ til å utrede en jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes, er norske myndigheter positive til å bidra i dette arbeidet », heter det i Nasjonal transportplan 2018-2029.
DA170420 Mange har gledet seg over at regjeringen i Nasjonal transportplan for 2018-2029, gir beskjed om at den « vil be Jernbanedirektoratet utarbeide et oppdatert kostnadsoverslag for en ny jernbanestrekning Fauske - Tromsø ».
AA170419 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( FrP ) fant nemlig ikke plass til prosjektet før i andre periode av regjeringens nye, og rekorddyre nasjonale transportplan , som ble lagt frem før påske.
AA170419 I regjeringens nye nasjonale transportplan er det satt av 100 millioner kroner til den nye brua på Sluppen i perioden mellom 2018 og 2023.
SA170418 100 millioner kroner skal bevilges til fylkeskommuner eller Oslo kommune, for prosjekter som skal utvikle smartere byer, står det i Nasjonal transportplan .
BT170417 Da fagetatene presenterte sine forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) våren 2016, lå for eksempel prosjektet E16/Vossabanen inne med byggestart i den første perioden fra 2018 til 2024.
AP170417 Fakta : Dette skriver Regjeringen om Europas nye supersignalsystem i sitt ferske forslag til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
AP170417 100 millioner kroner skal bevilges til fylkeskommuner eller Oslo kommune, for prosjekter som skal utvikle smartere byer, står det i Nasjonal transportplan .
AA170417 » Bakgrunnen er at den tekniske planleggingen av den nye brua ( Nydalsbrua ) er ferdig og at bruprosjektet omsider har kommet inn i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan .
AA170417 Veidirektøren : - Sterk transportplan for veisektoren ¶
DN170415 Nasjonal transportplan : E16 prioriteres ned ¶
DN170415 Disse veiene taper i Nasjonal transportplan
AP170414 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018 - 2029 5. april.
AP170414 Han sier det ikke er sendt noen formell søknad til ESA, slik det ble lagt fram for mediene i forkant av regjeringens presentasjon av Nasjonal transportplan ( NTP ) 5. april.
AP170412 Ambisjonen er den samme i den nylig fremlagte Nasjonal transportplan , men sluttdatoen er nå utsatt til 2032.
AP170412 Ambisjonen er den samme i den nylig fremlagte Nasjonal transportplan , men sluttdatoen er nå utsatt til 2032.
AA170412 Pengene ligger i den nye Nasjonal Transportplan ( NTP ) som ble lagt frem onsdag i forrige uke, og skal gå til forsterking eller utskifting av svake bruer som er til hinder for tømmertransporten.
SA170410 Etter en mengde regisserte lekkasjer ble Nasjonal transportplan ( NTP ) lagt fram 5. april.
SA170410 DEBATT : Prioriteringene i Nasjonal transportplan ( NTP ) stemmer ikke overens med klimamålene våre, hverken i Rogaland eller resten av landet.
DB170410 ( Dagbladet ) : Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen onsdag la fram Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018-29, gikk det fram at bompengene som er omfattet av planen, beløper seg til 131 milliarder kroner, eller 10,9 milliarder i året.
BT170410 Regjeringen hevder at begge perioder av Nasjonal transportplan teller.
BT170410 PLAN MED TO DELER : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) la onsdag frem Nasjonal Transportplan for årene 2018 - 2030.
BT170410 Jubelen satt løs i Arna da Erna Solberg, Terje Breivik, Helge Andre Njåstad og Knut Arild Hareide slapp nyhetene fra Nasjonal Transportplan .
BT170410 Ja, det har hendt gang på gang at prosjekter som har vært inne i Nasjonal Transportplan har falt ut i neste runde.
AP170410 I forslaget til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) legger Regjeringen, Venstre og KrF opp til å overkjøre byrådet i Oslo og forliket i Oslopakke 3 fra i fjor.
AP170410 I forslaget til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) legger Regjeringen, Venstre og KrF opp til å overkjøre byrådet i Oslo og forliket i Oslopakke 3 fra i fjor.
AP170410 I Nasjonal transportplan setter vi historiske mål om nullutslippskjøretøy.
BT170409 april ble Nasjonal transportplan ( NTP ) for de neste 12 år presentert, og det ble som vi fryktet.
AP170409 Språksmedene i regjeringen fornekter seg ikke, i Nasjonal transportplan bruker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nyordet robustiserende.
VG170408 Les også : Transportplan med 10,9 milliarder i årlige bompenger ¶
VG170408 I Nasjonal Transportplan , som regjeringen og samarbeidspartiene la fram onsdag, får Oslo og Akershus seks milliarder kroner til Fornebu-banen, og nesten åtte milliarder til den en ny metrotunnel som skal stå klar om 15 år.
VG170408 - Vi er nylig blitt enige med Oslo og Akershus om at staten skal ta halve regningen for Fornebu-banen og metrotunnel, og det er satt av prosjektmidler til en ny Ahus-bane i Nasjonal Transportplan .
DB170408 Oslo og Akershus etterlyser penger til T-banetunnel i Norsk transportplan ( NTP ) som regjeringen la fram onsdag.
DB170408 BOMPENGER : Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018-2029.
AP170408 Oslo og Akershus etterlyser penger til et nytt signal- og styringssystem i Norsk transportplan ( NTP ) som regjeringen la fram onsdag.
SA170407 Ryfylkerådet feiret med sjampanje at ny Årdalstunnel er inne i Nasjonal transportplan .
DN170407 Ambisjonene både for veiutbygging og skredsikring er over 50 prosent høyere i årene 2024 - 2029 enn i de første seks årene av ny Nasjonal transportplan ( NTP ).
BT170407 Det er satt av til sammen 2,7 milliarder kroner til Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan over en tolvårsperiode.
BT170407 Stortingsmeldingen om Norsk transportplan 2018-2029, omtalt som NTP, er nå fremmet av Regjeringen.
BT170407 NTP : Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018-2029 5. april i Oslo.
BT170407 Økningen fra sist transportplan er på om lag 38 milliarder, eller tre og en halv gang.
BT170407 Det har aldri vært levert en bedre transportplan for Hordaland.
AA170407 Regjeringen fortjener derfor skryt for at kryssingen av Nidelva omsider kommer inn i Nasjonal transportplan .
SA170406 kandidat for MDG Rogaland og talsperson for Grønn ungdom, er ikke nådig i sine klimavurderinger av Nasjonal transportplan ( NTP ).
DN170406 Disse veiene taper i Nasjonal transportplan
DB170406 Nasjonal transportplan ble etablert for å gi mer langsiktighet i planleggingen.
DB170406 Nasjonal transportplan ( NTP ) er beryktet for å være en øvelse der politikerne « hilser hjem » til velgerne i sitt distrikt.
DB170406 Dette er de viktigste punktene i nasjonal transportplan
DA170406 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) brukte både ordene « surrealistisk » og « realistisk » om Nasjonal transportplan 2018-2029, under framleggelsen i går.
DA170406 Regjeringen setter seg ambisiøse miljø- og klimamål i Nasjonal transportplan 2018-2029, samtidig som det satses tungt på veiutbygging.
BT170406 SAMFERDSELSSJEFEN : Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) la onsdag frem en transportplan på over 1000 milliarder.
BT170406 I regjeringens nye transportplan står Vestlandet igjen som den store taperen de første seks årene.
BT170406 Onsdag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) frem forslag til Nasjonal Transportplan ( NTP ) for årene 2018 - 2029.
AP170406 | Vestlandet taper stort mot Østlandet i Nasjonal transportplan
AP170406 SAMFERDSELSSJEFEN : Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) la onsdag frem en transportplan på over 1000 milliarder.
AP170406 I regjeringens nye transportplan står Vestlandet igjen som den store taperen de første seks årene.
AP170406 Den tidligere samferdselsministeren er ikke det minste forundret over at de fire vestlandsfylkene er de som kommer dårligst ut på investeringer i den første perioden av regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170406 | Vestlandet taper stort mot Østlandet i Nasjonal transportplan
AP170406 SAMFERDSELSSJEFEN : Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) la onsdag frem en transportplan på over 1000 milliarder.
AP170406 I regjeringens nye transportplan står Vestlandet igjen som den store taperen de første seks årene.
AP170406 Den tidligere samferdselsministeren er ikke det minste forundret over at de fire vestlandsfylkene er de som kommer dårligst ut på investeringer i den første perioden av regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170406 Regjeringen har endelig lagt frem sin hele Nasjonal Transportplan , som kunne hatt « mer til alle » som overskrift.
AP170406 Nasjonal Transportplan kunne hatt « mer til alle » som overskrift.
VG170405 Og i går la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen endelig frem Nasjonal transportplan ( NTP ) hvor regjeringen og støttepartiene har blitt enige om at de vil bruke en billion kroner på samferdsel de neste 12 år.
VG170405 Nasjonal transportplan skal være et prioriteringsverktøy.
VG170405 Les mer : Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger ¶
VG170405 Her er lekkasjene fra Nasjonal transportplan : Flere nye tunneler og ny flyplass ¶
VG170405 Det er ikke uvanlig at prosjekter som er inne i Nasjonal transportplan , faller ut igjen.
VG170405 NAF vil ha ny debatt om finansieringen av nye veier når regjeringen i ny nasjonal transportplan ( NTP ) legger opp til at bilistene skal betale rekordbeløp.
VG170405 Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent sammenlignet med inneværende transportplan .
VG170405 | Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger ¶
VG170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
VG170405 Regjeringen har de siste månedene presentert løfter om både satsing på både jernbane, vei og luftfart som kommer frem i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
VG170405 Les også : Flere bomveier i ny transportplan
VG170405 Infrastrukturen i luftfarten er selvfinansierende, og er derfor normalt ikke en del av Nasjonal transportplan , heter det i pressemeldingen.
VG170405 I nasjonal transportplan som ble presentert onsdag, er det i sum forventet at det skal tas inn 131 milliarder i bompenger over tolv år.
VG170405 Her er lekkasjene fra Nasjonal transportplan : Flere nye tunneler og ny flyplass ¶ 3,9 milliarder kroner til luftfart ¶
VG170405 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170405 De neste tolv årene foreslås det 659 milliarder kroner til veiformål, noe som betyr at det i snitt brukes ca 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan .
VG170405 Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent sammenlignet med inneværende transportplan .
VG170405 | Her er lekkasjene fra Nasjonal transportplan : Flere nye tunneler og ny flyplass ¶
VG170405 Regjeringen har presentert løfter om både satsing på både jernbane, vei og luftfart som kommer frem i Nasjonal transportplan ( NTP ).
VG170405 LEKKER : Stortingsrepresentant Abid Raja ( V ), statsminister Erna Solberg ( H ), Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hariede og finansminister Siv Jensen presenterte noen av prosjektene i Nasjonal transportplan på Oslo S i mars.
SA170405 Det er overraskende at dette ikke har fått mer ressurser i en transportplan som ellers er overlastet med jernbanesatsing.
SA170405 DEBATT : I dag legges Nasjonal transportplan ( NTP ) frem.
SA170405 | Sjekk listen : Dette får Rogaland i Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
SA170405 | Overraskelse : 820 millioner til lang Årdalstunnel i Nasjonal transportplan
SA170405 Lang Årdalstunnel ligger overraskende inne i Nasjonal transportplan i perioden 2024-2029.
SA170405 ) i samtale med Nikolai Astrup ( H ) under fremleggelsen av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018-2029.
SA170405 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018-2029 i Oslo onsdag.
SA170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
SA170405 Det årlige bompengenivået vil gå litt ned sammenlignet med dagens Nasjonal transportplan .
SA170405 Det betyr at det i snitt brukes cirka 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan .
FV170405 For Sørlandets del var de fleste nye prosjekter i Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 allerede kjent.
FV170405 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger frem hele nasjonal transportplan onsdag.
FV170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
FV170405 Det betyr at det i snitt brukes cirka 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan .
DN170405 Disse veiene taper i Nasjonal transportplan
DN170405 | Disse veiene taper i Nasjonal transportplan
DN170405 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018-2029.
DN170405 Her er fire prosjekter som skyves ut i tid i ny, nasjonal transportplan .
DN170405 Da Nasjonal transportplan ( NTP ) for årene 2018-2023 ble lagt frem onsdag, kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skryte av store bevilgninger til mange nye prosjekter.
DN170405 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er meget godt fornøyd med Nasjonal transportplan som ble lagt fram onsdag.
DN170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
DN170405 | Livevideo : Presentasjon av Nasjonal transportplan 2018-2029 klokken 12.00 ¶
DN170405 Lekkasjene har flommet fra Nasjonal transportplan ( NTP ) de siste ukene og månedene.
DN170405 Hva står med liten skrift i regjeringens nye transportplan ?
DN170405 | Nasjonal transportplan lover svært mye.
DN170405 Det tok bare minutter etter at Nasjonal transportplan 2018 - 29 ble lagt frem før klagene strømmet inn.
DB170405 Ny transportplan viser bompengeinntekter på 131 milliarder ¶
DB170405 Dette er de viktigste punktene i Nasjonal transportplan : ¶
DB170405 Det meddelte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) da han i ettermiddag presenterte landets nye nasjonale transportplan ( NTP ).
DB170405 BOMPENGER : Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018-2029.
DB170405 ¶ SAVNER INFORMASJON : Ny E6 forbi Vinstra i Gudbrandsdalen åpnet for trafikk i desember 2016, i ny Nasjonal transportplan blir ferdigstillingen av veien utsatt.
DB170405 I Nasjonal transportplan 2014-2023 sto følgende : « Utbyggingen av E6 i Oppland fra Ringebu som starter opp i 2013 med prosjektet Frya-Soja, prioriteres ferdigstilt i siste seksårsperiode med utbygging av strekningene Ringebu-Frya og Sjoa-Otta ».
DB170405 - Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018-2029 er en gedigen skuffelse og et alvorlig løftebrudd.
DB170405 ( Dagbladet ) : Klokka 12.00 i dag la regjeringen fram ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i sin helhet.
DB170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018-2029.
DB170405 Du kan lese hele Nasjonal transportplan for 2018 til 2029 her.
DB170405 Dette er de viktigste punktene i Nasjonal transportplan : ¶
DB170405 Det kommer fram når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) legger fram ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i dag.
DB170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
DA170405 « En grønnere transporthverdag », kaller regjeringen Nasjonal transportplan .
DA170405 Rogfast er innlemmet i Nasjonal transportplan for 2018-2029.
DA170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
DA170405 Onsdag ble Nasjonal transportplan for 2018 - 2029 lagt fram.
DA170405 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) la onsdag fram Nasjonal transportplan , etter uker og måneder med lekkasjer fra det 1000 milliarder kroner store dokumentet.
DA170405 Men også bompengeinnbetalingen når nye høyder med regjeringens nye transportplan .
DA170405 De fire partiene er også enige om en egen Barnas transportplan .
DA170405 - De kommende tolv årene vil gjennomsnittlig bompengenivå per år være lavere enn forrige transportplan la opp til, sier Solvik-Olsen.
DA170405 Onsdag ble det gigantiske prosjektet lagt inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018 - 2029.
DA170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
DA170405 Det årlige bompengenivået vil gå litt ned sammenlignet med dagens Nasjonal transportplan .
DA170405 Det betyr at det i snitt brukes cirka 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan .
DA170405 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018-2029 i Oslo onsdag.
DA170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
DA170405 Det årlige bompengenivået vil gå litt ned sammenlignet med dagens Nasjonal transportplan .
DA170405 Det betyr at det i snitt brukes cirka 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan .
BT170405 Han er opprørt over regjeringens nye transportplan for Vestlandet.
BT170405 | Dette får vi i Nasjonal transportplan
BT170405 De har allerede fått mye kjeft fra vest, men onsdag presenterer endelig regjeringen alle detaljene i Nasjonal transportplan .
AP170405 Pengene til Oslo-prosjektene er noen av de mange eksemplene på prioriteringene i Nasjonal transportplan , som legges frem onsdag.
AP170405 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger frem hele nasjonal transportplan onsdag.
AP170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AP170405 Det betyr at det i snitt brukes cirka 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan .
AP170405 | Dette er de viktigste Oslo-prosjektene i Nasjonal transportplan
AP170405 Onsdag ble Nasjonal transportplan ( NTP ) lagt frem.
AP170405 I tillegg til å ha lest de relevante delene av Nasjonal transportplan , er saken basert på denne oppsummeringen fra Samferdselsdepartementet.
AP170405 I Nasjonal transportplan ( heretter NTP ) legges det inn penger til planlegging av Ahusbanen og en tverrforbindelse i Groruddalen.
AP170405 Her finner du hele Nasjonal transportplan
AP170405 E6 Manglerud er med i Nasjonal transportplan , men er ikke lagt inn før i siste periode - altså fra 2024 - 2029.
AA170405 For når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) fra klokka 12.00 onsdag legger fram stortingsmeldinga Nasjonal transportplan 2018 - 2029 i plenumssalen i regjeringskvartalet, er brua inne med 1,1 milliarder kroner.
AA170405 Da sa Statens vegvesen at de ville avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170405 | Veidirektøren : - Sterk transportplan for veisektoren ¶
AA170405 Veidirektør Terje Moe Gustavsen er meget godt fornøyd med Nasjonal transportplan som ble lagt fram onsdag.
AA170405 Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AA170405 Det årlige bompengenivået vil gå litt ned sammenlignet med dagens Nasjonal transportplan .
AA170405 Det betyr at det i snitt brukes cirka 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan .
AA170405 Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen mener flere tidligere vedtatte prosjekter utsettes i Nasjonal transportplan .
VG170404 SELFIE-TID : Abid Raja sikrer seg en selfie sammen med Erna Solberg, Trine Skei Grande, Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen da deler av Nasjonal Transportplan NTP ble presentert på Oslo S tidligere i år.
VG170404 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170404 Arbeiderpartiets Else May Botten ville vite hvor mye av det regjeringen nå fremhever fra Nasjonal Transportplan , som er gammelt nytt.
AP170404 | Nasjonal transportplan : Regjeringen vil kreve at E18 Vestkorridoren bygges som planlagt ¶
AP170404 I teksten til Nasjonal Transportplan legger Regjeringen press på byrådet i Oslo for å få bygge ut hele den første strekningen av E18.
AP170404 Aftenposten har fått innsikt i teksten som handler om E18-prosjektet, før Nasjonal transportplan legges frem onsdag.
VG170403 Tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen reagerer også på at regjeringens nye forslag til Nasjonal Transportplan har blitt presentert stykkevis og delt med presentasjon av lokale vei- og banetiltak Norge rundt - mens stortingsmeldingen ennå ikke er fremlagt.
VG170403 PÅ OSLO S : Dette bildet er fra presentasjonen av Nasjonal transportplan på Oslo sentralbanestasjon tidlig i mars.
VG170403 Her er noen av eksemplene som Dag Terje Andersen og Arbeiderpartiet peker på : ¶ * 1 Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 lansert i bruddstykker på lokale steder i landet etter en før-presentasjon 2. mars.
VG170403 Erna om transportplan : Sier hun vil bruke 1000 milliarder ¶
DN170403 | Nasjonal transportplan : E16 prioriteres ned ¶
DN170403 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) under offentliggjøringen av hovedtrekkene i Nasjonal transportplan .
DN170403 En stor utbygging av deler av E16 fra Kløfta mot Kongsvinger og Sverige blir prioritert ned i ny Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170403 Etter tre år med rekordraskt vekst i offentlige utgifter og oljepengebruk, og kort etter en euforisk nasjonal transportplan som signaliserte en nærmest ubegrenset tro på vår evne og vilje til å finansiere veier, tunneler, broer og jernbane i årene som kommer, presenterte Regjeringen sin perspektivmelding i forrige uke.
AA170403 Heller ikke på onsdag, når Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal legges fram i sin helhet, vil det komme noen avgjørelse.
AP170402 I Nasjonal transportplan , som kommer onsdag 5. april, får Statens vegvesen penger til prosjekt tunnelløp nummer to.
AA170402 Nå har Venstre også fått klarsignal for at dobbeltspor i tunnel skal inn i Nasjonal Transportplan ( NTP ) som legges frem onsdag.
AA170402 I Nasjonal transportplan , som kommer 5. april, får Statens vegvesen penger til å bygge et nytt, brattere tunnelløp ved siden av det som allerede ligger der, skriver Aftenposten.
DB170401 Regjeringens løfter om nye veier og jernbane i Nasjonal Transportplan , krever alene over 3 milliarder i økte bevilgninger per år.
BT170401 GIR BESKJED : Fylkesleder for Hordaland Venstre, Idun Bortne, mener Nasjonal Transportplan ikke leverer på behovene for Hordaland.
BT170401 Regjeringen og samarbeidspartiene har kommet med forslag til innbyrdes prioritering av de forskjellige prosjektene i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170401 I Nasjonal transportplan ( NTP ) har Stortinget gått inn for at staten skal betale halvparten av kostnadene ved kollektivprosjekter som ny T-banetunnel i Oslo og bybanen i Bergen.
VG170331 Trine Skei Grande på pressekonferanse med statsminister Erna Solberg ( H ), finansminister Siv Jensen ( Frp ) og KrF-leder Knut Arild Hareide, hvor de presenterte nasjonal transportplan .
VG170331 DÅRLIG STEMNING : Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen orienterer om Nasjonal transportplan sammen med blant annet Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide for to uker siden.
DA170331 Oppgradering av terminalen er det kanskje viktigste enkelttiltaket i godspakken i Nasjonal transportplan .
DA170331 I alt har godspakken i Nasjonal transportplan ( NTP ) en ramme på 18 milliarder kroner fra 2018 og fram til 2029.
DA170331 Helheten i Nasjonal transportplan blir først kjent i statsråd 5. april, men lekkasjene har vært mange og hyppige.
DB170330 Vi har etablert veiselskap, reformert jernbanesektoren og nå blitt enige om en felles Nasjonal Transportplan .
DB170330 Bakgrunn som sentralstyremedlem, nestleder i programkomiteen, ledet forhandlingene med regjeringen om Nasjonal Transportplan .
DB170330 WWF Verdens naturfond har blitt inspirert av Nasjonal transportplan , som legger føringer for investeringer i den norske transportsektoren de neste ti årene.
DB170330 Planer om flerfeltsvei over Norges største elv har figurert lenge, men når samarbeidspartiene kom med sine hemmelighetsfulle lekkasjer fra Nasjonal transportplan , ble ikke Glommakryssingen nevnt med et ord.
DA170330 Statlige bidrag kommer fra Nasjonal transportplan og i en byvekstavtale.
BT170330 En kostnadssprekk på fem milliarder kroner er opplyst som hovedårsaken til at de borgerlige partiene ikke klarte å finne plass til vei- og baneprosjektet Arna-Stanghelle i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
DN170329 Da vil helheten i Nasjonal transportplan trolig også bli presentert, etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) og resten av regjeringen i flere uker allerede har lekket små og store godbiter fra planverket til 1.000 milliarder kroner.
DA170329 Dette betyr likevel ikke en utsettelse til 2030, slik Dagsavisen skrev, med henvisning til kommende Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, påpeker Astrup.
BT170329 Med flere betente samferdselssaker knyttet til den nært forestående fremleggingen av Nasjonal transportplan ( NTP ), var det debatten om E16-strekningen mellom Bergen og Voss som dominerte samtalen.
AP170329 En billion til nasjonal transportplan : Forvirret av alle de ulike prosjektene ?
SA170328 Sikring av Rogalands farligste veistrekning ligger inne i Nasjonal transportplan .
DA170328 Forhandlingene om Nasjonal transportplan er avsluttet.
DA170328 Etter det NTB forstår, så vil Nasjonal transportplan i sin helhet ikke bli lagt fram før nærmere påske.
DA170328 - Hordaland blir en av vinnerne i Nasjonal transportplan , kunngjorde hun på hjemmebane i Bergen.
VG170327 Flere bomveier i ny transportplan
DA170325 I stedet for å ta prosjektet inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, mener transportkomitéen det er naturlig at spørsmålet om statlig medfinansiering « vurderes i forbindelse med framtidige nasjonale transportplaner.
AP170325 Norge skal bruke nesten 1000 milliarder kroner på Nasjonal transportplan de neste 12 årene.
AA170325 Norge skal bruke nesten 1000 milliarder kroner på Nasjonal transportplan de neste 12 årene.
VG170324 På pressekonferanser i Tromsø og Fauske fredag opplyste representanter for regjerings- og støttepartiene at det skal settes av 2 millioner kroner i Nasjonal transportplan for å lage en ny utredning.
VG170324 Natur og Ungdom kaller det en « gledens dag », og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan .
VG170324 Forslaget kommer fram i nasjonal transportplan ( NTP ).
DB170324 På pressekonferanser i Tromsø og Fauske fredag opplyste representanter for regjerings- og støttepartiene at det skal settes av 2 millioner kroner i Nasjonal transportplan for å lage en ny utredning.
DB170324 Natur og Ungdom kaller det en " gledens dag ", og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan .
DB170324 Bestillingen kommer i Nasjonal transportplan .
AP170324 Pengene til prosjektet blir lagt inn i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2024, ifølge stortingsrepresentant Kenneth Svendsen ( Frp ).
AP170324 Inn i Nasjonal transportplan
AA170324 På pressekonferanser i Tromsø og Fauske fredag opplyste representanter for regjerings- og støttepartiene at det skal settes av 2 millioner kroner i Nasjonal transportplan for å lage en ny utredning.
AA170324 Natur og Ungdom kaller det en " gledens dag ", og moderorganisasjonen tar det som en seier at utredningen er på plass i Nasjonal transportplan .
AA170324 Bestillingen kommer i Nasjonal transportplan .
AA170324 Det settes av 2 millioner kroner i Nasjonal transportplan til prosjektet, opplyste representanter for regjerings- og støttepartiene på pressekonferanser i Fauske og Tromsø fredag. ( ©NTB ) ¶
AA170324 Bestillingen kommer i Nasjonal transportplan .
AA170324 Pengene til prosjektet blir lagt inn i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2024, ifølge stortingsrepresentant Kenneth Svendsen ( Frp ).
SA170323 | Nasjonal transportplan : Skal vurdere bane til Ullandhaug ¶
DA170323 Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre skal legge fram sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) før påske.
AP170323 | Tidenes viktigste transportplan Halvorsen, Bech Gjørv og Lindberg ¶
AP170323 Regjeringen legger om kort tid frem sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018 - 2029.
AP170323 I begynnelsen av februar var Oslo S første holdeplass for Krf-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg da de presenterte de fire partienes arbeid med Nasjonal transportplan .
DA170322 Det legges inn én milliard i året, de neste 12 årene av Nasjonal Transportplan .
BT170322 mars at Nasjonal transportplan fortsatt ikke er behandlet i Stortinget, og at håpet om å fremskynde prosjektet dermed ikke er ute.
AP170322 - Tross løftene om penger til helhetlig utbygging av E18 i Nasjonal Transportplan , er vi som bor her fremdeles i en desperat situasjon.
BT170321 Hvilke større utbedringer som kommer, vil først bli klart til neste Nasjonal transportplan .
VG170320 Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles « samordningsstrekninger ».
VG170320 Nasjonal transportplan : Oslo-tunnel forsinker dobbeltspor til andre byer ¶
VG170320 Les også : Skal bruke 1000 milliarder i Nasjonal transportplan
VG170320 Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles « samordningsstrekninger ».
SA170320 Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles " samordningsstrekninger ".
DN170320 Ny Nasjonal transportplan ( NTP ) som legges frem om få uker vil ha Rv7 over Hardangervidda som stamåre for person- og turisttrafikk mellom Oslo og Bergen.
DN170320 Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles " samordningsstrekninger ".
DN170320 frv Krf-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande, Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg og bak samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er enig om hovedtrekkene i Nasjonal transportplan Foto : Mikaela Berg ¶
AP170320 Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles " samordningsstrekninger ".
AP170320 Med budskapet fra Helleland og Wold er nok en av de viktigste sakene i Nasjonal transportplan « lekket » offentlig ut.
AA170320 Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles " samordningsstrekninger ".
BT170319 For noen uker siden var det for å presentere lekkasjer fra Nasjonal transportplan sammen med Erna Solberg.
DA170317 - Dette må regjeringen ta konsekvensen av, blant annet ved å legge tydelige føringer om hensyn til jordvern, inn i kommende Nasjonal transportplan , fortsetter Skallerud.
VG170314 De siste ukene har regjeringen varslet en ny enorm runde med tildelinger av oljefelter til oljebransjen, og en nasjonal transportplan som prioriterer flyplasser og motorveier før tog og miljøvennlig transport.
DA170314 - Vi venter at en avgjørelse om ny hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet kommer i Nasjonal transportplan , sier Hans Silborn, fagdirektør i Vegdirektoratet.
DA170313 Slik reagerer hun på at en tredje rullebane ikke har vært en del av forhandlingene om Nasjonal transportplan 2018-2029, slik Dagsavisen kunne opplyse i forrige uke.
DA170313 Her heter det at i Nasjonal transportplan « skal Stortinget få grunnlag til å prioritere mellom jordvern og utbygging av infrastruktur ».
BT170313 Opplysningene fra Nasjonal transportplan er lekket gradvis, mens alle venter på at planen skal presenteres i sin helhet før påske.
BT170313 Dette er de nye kostnadene som fremkommer i NTP ( Nasjonal transportplan )-dokumentet.
DA170312 Og når regjeringen skal bruke 1000 milliarder på Nasjonal Transportplan : Har de tenkt bærekraftig nok ?
DA170310 I forbindelse med lekkasjene fra Nasjonal transportplan 2018-2029, har statsminister Erna Solberg ( H ) og hennes regjering fortalt om en rekke kommende veiprosjekter landet rundt.
DA170310 I forbindelse med Nasjonal transportplan for 2018-2029 har regjeringen tvert imot reist land og strand rundt for å fortelle om nye, gedigne veiprosjekter.
DA170310 - Regjeringen kommer tilbake med en vurdering av utslippseffekten når Nasjonal transportplan legges fram før påske, sier statssekretær Lars Andreas Lunde ( H ) i Klima- og miljødepartementet.
VG170309 Hun beskyldte sine politiske motstandere for å sette den store satsingen på vei og jernbane i nasjonal transportplan i spill gjennom sin motstand mot reformer.
DB170309 Personer som har gamle biler må innstille seg på at det kommer til å bli stadig mer ulønnsomt å kjøre fossil bil sammenlignet med mer klimavennlige alternativ, sier Hansson, og henviser til at det i Nasjonal Transportplan for 2018-2029 er det foreslått å stoppe salg av fossilbiler innen 2025.
DB170309 Denne historien er akkurat nå på vei til å gjenta seg : Regjeringen leverer en Nasjonal Transportplan som vil øke flytrafikken og biltrafikken, uten noen reell plan for hvordan vi kan få ned utslippene.
AP170309 Flytrafikken er en blindflekk i Nasjonal transportplan : Ikke bygg ny rullebane på Gardermoen ¶
AA170308 Høyre, Frp, KrF og Venstre er ifølge Adresseavisen enige om å prioritere bygging av ny godsterminal i første periode av Nasjonal Transportplan ( NTP ), som skal behandles av Stortinget i juni.
AP170307 Regjeringen og støttepartiene fremla nylig Nasjonal transportplan under stor ståhei.
AP170307 Mange snakker og skriver som om prosjektene som er med i Nasjonal transportplan 2018 - 2029 ( NTP ) betyr at de faktisk skal gjennomføres.
AP170307 Det er mye som skurrer ved forrige ukes nasjonale transportplansirkus : Den svimlende høye totalkostnaden, det ukelange, landsdekkende showet for å presentere planen og det faktum at det fremdeles ikke foreligger noen nasjonal transportplan .
AP170307 | Transportplan som sirkus og show Anne Siri Koksrud Bekkelund ¶
DN170306 Venstres Abid Raja kunne mandag fortelle at samarbeidspartiene er blitt enige om å legge inn 6 milliarder kroner til Fornebubanen i Najsonal transportplan .
DN170306 Regjeringen fortsetter å love milliarder til gigantprosjekter i Nasjonal transportplan .
DN170306 Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018 til 2029 legges fram for Stortinget før påske, men representanter for samarbeidspartiene har i mange dager allerede reist landet rundt for å presentere enkelte detaljer.
DN170306 Her tar Raja en selfie med Statsminister Erna Solberg på Oslo S under en presantasjon av Nasjonal transportplan .
DB170305 BLID GJENG : Krf-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg sammen med Abid Raja og Nikolai Astrup ankommer her Oslo S, hvor de torsdag orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan .
DB170305 Abid Raja ( V ) tar en selfie med Statsminister Erna Solberg på Oslo S hvor de torsdag orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan .
DB170305 ( Dagbladet ) : En smilende Erna Solberg ( H ) og samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen ( Frp ) presenterte torsdag deler av Nasjonal Transportplan ( NTP ) foran pressekorpset på Oslo S, flankert av Venstre-leder Trine Skei Grande og transportpolitiker Abid Raja ( V ), KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-leder Siv Jensen.
DA170305 Venstres partileder Trine Skei Grande, her under orienteringen om nasjonal transportplan torsdag.
DA170305 Venstres partileder Trine Skei Grande, her under orienteringen om nasjonal transportplan torsdag.
VG170304 Gjennom samarbeidet har vi også fått til en god løsning for asylbarna og et jernbaneløft gjennom Nasjonal transportplan , sier Ophaug i Oslo Venstre.
BT170304 SKRYTER AV ANDRES PENGER : Med Nasjonal Transportplan vil dagens stortingsrepresentanter binde opp enorme summer i fremtidige statsbudsjett.
BT170304 Gjennom for eksempel Nasjonal Transportplan ( NTP ) og langtidsplanen for Forsvaret, setter Stortinget nå av fremtidens milliarder til spesifikke saker.
BT170304 Ingenting av dette har ligget inne i Nasjonal transportplan tidligere.
BT170304 I vår transportplan er vei og jernbane til Stanghelle være med.
VG170303 | Nasjonal Transportplan : Oslo-tunnel forsinker dobbeltspor til andre byer ¶
VG170303 TOG RULER : Abid Raja sikrer seg en selfie med Erna Solberg, Trine Skei Grande, Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen da deler av Nasjonal Transportplan NTP ble presentert på Oslo S.
VG170303 PS : De fire partiene er enige om flere andre jernbane-tiltak innenfor Nasjonal Transportplan : ¶ * * Det bygges dobbeltspor på Bergensbanen mellom Arna og Stanghelle ¶ * * Oppstart av Grenlandsbanen, som skal koble Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen ¶ * * Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen ¶ * * Tilbudsforbedringer i Oslo-området, på Vo
VG170303 Les mer her : Legger 1000 milliarder kroner i Nasjonal transportplan
DB170303 I går toppet det seg under en pressekonferanse på Oslo S der statsministeren sa at regjeringen vil bruke 1000 milliarder - en billion - i Nasjonal transportplan ( NTP ) de neste tolv åra.
DB170303 Enhver transportplan for Norge må ha en slags balanse mellom landsdeler og mellom byer og distrikter.
DA170303 En eventuell tredje rullebane på Gardermoen ble ikke nevnt med ett ord da regjeringen og støttepartiene fortalte hva de er blitt enige om i Nasjonal transportplan 2018-2029.
BT170303 Men vi har bare fått vite litt av sannheten om Nasjonal transportplan .
BT170303 LEKKER BARE LITT : De borgerlige partiene er enige om Nasjonal transportplan , men har bare gitt oss en flik av den hittil.
BT170303 Denne uken er regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre blitt enige om hovedtrekkene i Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018 - 2029, som BT varslet mandag.
BT170303 Men vi har bare fått vite litt av sannheten om Nasjonal transportplan .
BT170303 LEKKER BARE LITT : De borgerlige partiene er enige om Nasjonal transportplan , men har bare gitt oss en flik av den hittil.
BT170303 Denne uken er regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre blitt enige om hovedtrekkene i Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018 - 2029, som BT varslet mandag.
BT170303 Vi vil påstå at Hordaland kommer godt ut i Nasjonal transportplan , og det er bra.
BT170303 Vi vil påstå at Hordaland kommer godt ut i Nasjonal transportplan , men det er behov for raskere oppstart.
AP170303 Regjeringens kommunikasjonsstrategi gjør det likevel vanskelig å få oversikt over helheten i Nasjonal Transportplan frem til 2032.
VG170302 VARSLER EN PLAN : Nasjonal transportplan legges frem før påske.
VG170302 Nasjonal Transportplan har aldri vært noe forpliktende dokument.
VG170302 Men nå sier endelig politikerne at de i ny Nasjonal transportplan vil prioritere den helt nødvendige Oslotunnelen.
VG170302 | Solberg om nasjonal transportplan : Skal bruke 1000 milliarder kroner ¶
VG170302 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at regjeringen vil sette av 1000 milliarder kroner til nasjonal transportplan i de kommende tolv årene.
VG170302 ORIENTERTE OM PLAN : Erna Solberg ( H ) orientere sammen med partilederne i Frp, Venstre og Krf om hovedtrekkene i Nasjonal transportplan .
VG170302 Nasjonal transportplan er en langsiktig plan for mange ulike prosjekter innenfor vei og samferdsel, og prosjektene krever nærmere politisk behandling før de kan gjennomføres.
VG170302 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170302 De siste dagene har det vært flere lekkasjer om Nasjonal transportplan ( NTP ), og regjeringen har reist rundt i landet med lovnader om milliarder til vei- og baneprosjekter.
SA170302 Torsdag formiddag la regjeringen frem Nasjonal Transportplan , hvor det kommer frem at planen om dobbeltspor helt til Egersund fortsetter.
DN170302 - Vi skal bruke 160 milliarder på langtidsplanen, 1000 milliarder kroner på Nasjonal transportplan , samtidig som vi har store ambisjoner innenfor helse, beredskap og forskning.
DN170302 Statsminister Erna Solberg og Abid Raja ( V ) tar en selfie på Oslo S før de skal orientere om arbeidet med Nasjonal transportplan .
DN170302 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at regjeringen vil sette av tusen milliarder kroner til nasjonal transportplan i de kommende tolv årene.
DN170302 Grande sier at Venstre i avtalen om Nasjonal transportplan som legges frem før påske, har fått gjennomslag for landets største jernbaneprosjekt gjennom tidende.
DN170302 - Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsministeren da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om Nasjonal transportplan på Oslo S torsdag.
DN170302 Torsdag skal regjeringen og støttepartiene presentere sitt store kompromiss om ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018 - 2029.
DN170302 Klokken 09.30 torsdag presenterer regjeringen hele Nasjonal Transportplan ( NTP ) på en pressekonferanse.
DN170302 Han peker på at strekningen mellom Arna og Stanghelle for første gang ligger inne i Nasjonal Transportplan .
DB170302 ¶ STOR USIKKERHET : Arbeiderpartiet mener det er stor usikkerhet rundt nasjonal transportplan som ble lagt fram i dag, med mange ubesvarte spørsmål.
DB170302 Vi har forventninger om at nasjonal transportplan også tar opp i seg behovet for å ta igjen etterslag på fylkesveiene, og ikke minst en satsing på framtidas motorveier, nemlig digital nettilgang for alle - som er veldig viktig i dag, sier Sivertsen.
DB170302 Sivertsen er skuffet over at de fleste jernbaneprosjektene som ble omtalt på dagens pressekonferanse er utsatt, både i forhold til gjeldende transportplan og regjeringens egne løfter.
DB170302 Regjeringen orienterte om nasjonal transportplan ( NTP ) på Oslo S torsdag formiddag, nærmere bestemt ved rulletrappen ned til spor 19.
DB170302 Hovedtrekkene i nasjonal transportplan ( NTP ) blir kjent i dag, mens detaljer kyttet til økonomi og nærmere konkrete planer blir ikke kjent før nærmere påske.
DB170302 Det må regjeringen svare på når de legger fram hele NTPen og er ferdig med å strø godteribitene utover landet i små porsjoner, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Eirik Sivertsen til Dagbladet, etter at nasjonal transportplan ble lagt fram av regjeringen torsdag.
DB170302 ¶ NY TRANSPORTPLAN : Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande, Krf-leder Knut Arild Hareide og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen orienterer om arbeidet med Nasjonal transportplan .
DB170302 ¶ NY TRANSPORTPLAN : Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande, Krf-leder Knut Arild Hareide og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen orienterer om arbeidet med Nasjonal transportplan.
DB170302 Selv om de fire samarbeidspartiene ennå ikke er helt i mål med Nasjonal transportplan , føles enigheten som total, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
DB170302 Nasjonal transportplan : ¶
DB170302 Hovedtrekkene i nasjonal transportplan ( NTP ) blir kjent i dag, mens detaljer kyttet til økonomi og nærmere konkrete planer blir ikke kjent før nærmere påske.
DB170302 ( Dagbladet ) : Regjeringen orienterte om nasjonal transportplan på Oslo S torsdag formiddag, nærmere bestemt ved rulletrappen ned til spor 19.
DB170302 ¶ SAVNER INFORMASJON : Ny E6 forbi Vinstra i Gudbrandsdalen åpnet for trafikk i desember 2016, nå frykter ordførerne i området at ferdigstillingen av veien ikke blir en del av nasjonal transportplan .
DB170302 Statsminister Erna Solberg reiste tirsdag landet rundt for å presentere flere av satsingene i nasjonal transportplan .
DB170302 ( Dagbladet ) : Regjeringen orienterte om nasjonal transportplan på Oslo S torsdag formiddag, nærmere bestemt ved rulletrappen ned til spor 19.
DA170302 RAs opprinnelige hovedbilde var av Tvedt Solberg med tittelen « Ap om Nasjonal Transportplan : Krever bomhjelp, E39 og Rogfast ».
DA170302 RA skrev en sak der Torstein Tvedt Solberg ( Ap ) kom med Arbeiderpartiets krav til Nasjonal Transportplan .
DA170302 Næringsforeningen i Stavanger-regionen er både fornøyd og skuffet over det som ble lagt fram under dagens pressekonferanse om Nasjonal transportplan .
DA170302 Under kan du lese hva som er kjent om innholdet i ny Nasjonal transportplan over hele landet.
DA170302 Stortingsrepresentant Abid Raja ( V ) feirer togsatsingen i Nasjonal transportplan med en selfie sammen med Erna Solberg.
DA170302 Gjennom opptil flere forsøk på « lekkasjer » - eller PR-strategi som det også heter - har regjeringen vært landet rundt med godbiter fra Nasjonal transportplan ( NTP ).
DA170302 Tiden fram til påske skal de bruke til å bli enige om Nasjonal transportplan .
DA170302 Statsminister Erna Solberg ( H ), finansminister Siv Jensen ( Frp ), Venstre-leder Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) og KrF-leder Knut Arild Hareide orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan .
DA170302 - Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsminister Erna Solberg ( H ) da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om Nasjonal transportplan ( NTP ) på Oslo S torsdag.
DA170302 Men det vil ta tid før prosjektet, som er del av Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, er fullført.
DA170302 Tiden fram til påske skal de bruke til å bli enige om Nasjonal transportplan .
DA170302 Statsminister Erna Solberg ( H ), finansminister Siv Jensen ( Frp ), Venstre-leder Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) og KrF-leder Knut Arild Hareide orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan .
DA170302 - Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsminister Erna Solberg ( H ) da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om Nasjonal transportplan ( NTP ) på Oslo S torsdag.
BT170302 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at regjeringen vil sette av tusen milliarder kroner til nasjonal transportplan i de kommende tolv årene.
BT170302 - Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsministeren da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om Nasjonal transportplan på Oslo S torsdag.
BT170302 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at regjeringen vil sette av tusen milliarder kroner til nasjonal transportplan i de kommende tolv årene.
BT170302 - Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsministeren da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om Nasjonal transportplan på Oslo S torsdag.
AP170302 | En billion til nasjonal transportplan : Forvirret av alle de ulike prosjektene ?
AP170302 Torsdag presenterte regjerings- og støttepartiene deler av Nasjonal Transportplan ( NTP ) på Oslo S.
AP170302 Raja har vært sentral i forhandlingene rundt ny nasjonal transportplan , sammen med Nikolai Astrup ( H ) til v.
AP170302 Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er beløpet doblet fra 500 milliarder til én billion kroner, sammenlignet med gjeldende Nasjonal transportplan 2014 - 2023.
AP170302 Hva har jernbanen selv, jernbanen, Veivesenet, Avinor og Kystverket foreslått til ny Nasjonal transportplan ?
AP170302 Det nye i Regjeringens transportplan : Nå kommer pengene ¶
AP170302 | En billion til nasjonal transportplan : Forvirret av alle de ulike prosjektene ?
AP170302 Torsdag presenterte regjerings- og støttepartiene deler av Nasjonal Transportplan ( NTP ) på Oslo S.
AP170302 Raja har vært sentral i forhandlingene rundt ny nasjonal transportplan , sammen med Nikolai Astrup ( H ) til v.
AP170302 Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er beløpet doblet fra 500 milliarder til én billion kroner, sammenlignet med gjeldende Nasjonal transportplan 2014 - 2023.
AP170302 Hva har jernbanen selv, jernbanen, Veivesenet, Avinor og Kystverket foreslått til ny Nasjonal transportplan ?
AP170302 Det nye i Regjeringens transportplan : Nå kommer pengene ¶
AP170302 BAKGRUNN : Her presenterer Regjeringen og samarbeidspartiene ny nasjonal transportplan
AP170302 Raja, muligheten til en selfie med statsminister Erna Solberg da Regjeringen torsdag morgen orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan på Oslo S.
AP170302 Ny nasjonal transportplan , slik vi nå er enige om, gir enorme gjennomslag for Østlandet.
AP170302 I mediene dominerer nå saker om nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170302 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier at regjeringen vil sette av tusen milliarder kroner til nasjonal transportplan i de kommende tolv årene.
AA170302 - Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsministeren da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om Nasjonal transportplan på Oslo S torsdag.
AA170302 | Hareide : - Barna vil få en egen transportplan
AA170302 KrF har tatt initiativ til barnas transportplan, som vil bli lagt fram neste gang Nasjonal transportplan presenteres.
AA170302 KrF har tatt initiativ til barnas transportplan , som vil bli lagt fram neste gang Nasjonal transportplan presenteres.
AA170302 Det viktigste er hvordan vi kan få ned tallet på skadde og omkomne på veiene, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han deltok i presentasjonen av Nasjonal transportplan på Oslo S torsdag.
AA170302 - Barnas transportplan gir et perspektiv for de myke trafikantene.
AA170302 Grande sier Venstre i avtalen om Nasjonal transportplan som legges fram før påske, har fått gjennomslag for landets største jernbaneprosjekt gjennom tidende.
AA170302 Vi kan holde oss til jernbane som eksempel : Lekkasjene fra nasjonal transportplan tyder på at det heller ikke nå kommer penger til ny godsterminal i Trondheim.
AA170302 Hvis viljen i nasjonal transportplan overføres til handling, vil det bli den største satsingen på transporttiltak i moderne tid.
SA170301 | Her står slaget i Rogaland om Nasjonal transportplan
SA170301 Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier til Aftenbladet at Frp, Høyre, KrF og Venstre er enige om å bli enige om Nasjonal transportplan ( NTP ).
SA170301 | Flere titalls togmilliarder i ny Nasjonal transportplan
SA170301 Regjeringen og støttepartiene er enige om en togutbygging på Østlandet verdt flere titalls milliarder kroner i avtalen om ny Nasjonal transportplan .
SA170301 Partiene er kommet til enighet om Nasjonal transportplan ( NTP ), som ifølge TV 2 har en totalramme på nesten 929 milliarder kroner for de neste tolv årene.
SA170301 Etter det NTB forstår, så vil Nasjonal transportplan i sin helhet ikke bli lagt fram før nærmere påske.
DA170301 | Ap om Nasjonal Transportplan : Krever bomhjelp, E39 og Rogfast ¶
DA170301 Regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan ( NTP ) er ikke ferdig.
DA170301 Regjeringen presenterer for tiden lekkasjer fra Nasjonal Transportplan , som skal legges fram i sin helhet med det første.
BT170301 Statsminister Erna Solberg var flankert av toppolitikerne fra Venstre, KrF og Frp, og skulle annonsere hvilke prosjekter samarbeidspartiene ville prioritere i Nasjonal transportplan .
BT170301 Forventningene til hva Nasjonal transportplan skal gjøre for Hordaland har vært så høye at gårsdagens noe skuffede reaksjoner var forutsigbare.
BT170301 | Dette får Østlandet i Nasjonal transportplan
BT170301 Regjeringen og støttepartiene er enige om en storsatsing på tog i avtalen om ny Nasjonal transportplan .
BT170301 Partiene er kommet til enighet om Nasjonal transportplan ( NTP ), som ifølge TV 2 har en totalramme på nesten 929 milliarder kroner for de neste tolv årene.
BT170301 Etter det NTB forstår, så vil Nasjonal transportplan i sin helhet ikke bli lagt fram før nærmere påske.
AA170301 Sammen med Sivert Bjørnstad ( Frp ), samt førstekandidatene fra Sør-Trøndelag fra henholdsvis Venstre og KrF, Jon Gunnes og Geirmund Lykke kunne hun røpe at det ligger inne 3,6 milliarder kroner til jernbanen i Trøndelag i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan for 2018-2029.
AA170301 | Flere titalls togmilliarder i ny Nasjonal transportplan
AA170301 Regjeringen og støttepartiene er enige om en togutbygging på Østlandet verdt flere titalls milliarder kroner i avtalen om ny Nasjonal transportplan .
AA170301 Partiene er kommet til enighet om Nasjonal transportplan ( NTP ), som ifølge TV 2 har en totalramme på nesten 929 milliarder kroner for de neste tolv årene.
AA170301 Etter det NTB forstår, så vil Nasjonal transportplan i sin helhet ikke bli lagt fram før nærmere påske.
VG170228 Statsministeren reiser tirsdag landet rundt for å presentere flere av satsingene i Nasjonal transportplan .
VG170228 Nær enighet om ny transportplan
VG170228 Forslaget er en del av nasjonal transportplan , som er en plan for tolv år med bevilgninger til samferdselsprosjekter i Norge.
VG170228 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170228 | Venstre : Enige om ny transportplan
VG170228 Statsminister Erna Solberg annonserte tirsdag ettermiddag fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i ny Nasjonal Transportplan ( NTP ).
VG170228 RØST ( VG ) Venstreleder Trine Skei Gande sier til VG at forhandlingene om ny Nasjonal transportplan er i boks og avsluttet.
VG170228 Nær enighet om ny transportplan
VG170228 I forslaget til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for årene 2018-2029 ble de siste strekningene i Intercity-triangelet skjøvet ut av ut av prioriteringslisten.
VG170228 I BOKS : Ny nasjonal transportplan er ferdigforhandlet og vil bli presentert på torsdag.
VG170228 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
VG170228 Statsminister Erna Solberg avslørte fire prosjekter i Hordaland som prioriteres i ny Nasjonal Transportplan ( NTP ) som er like rundt hjørnet.
VG170228 Nær enighet om ny transportplan
VG170228 Jeg vet at forventningene til Nasjonal transportplan er store, og jeg tror ikke folk i fylket vil være helt fornøyde før vi bruker alle pengene i NTP her, spøkte statsministeren.
VG170228 Fakta om Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
SA170228 En ny transportplan skal få folk til å gå, sykle og reise mer kollektivt.
SA170228 | Grande : - Enighet om ny transportplan
SA170228 Forhandlingene om Nasjonal transportplan er avsluttet.
DN170228 | Grande : - Enighet om ny transportplan
DN170228 Forhandlingene om Nasjonal transportplan er avsluttet.
DN170228 Etter det NTB forstår, så vil Nasjonal transportplan i sin helhet ikke bli lagt fram før nærmere påske.
DN170228 - Hordaland blir en av vinnerne i Nasjonal transportplan , kunngjorde hun på hjemmebane i Bergen.
DN170228 Det sier konsernsjef Rolf Domstein om at bygging av Stad skipstunnel trolig rykker opp på regjeringens prioriteringsliste i ny Nasjonal transportplan ( NTP ).
DN170228 Tredve kilometer parallell utbygging av ny vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle i Hordaland kommer inn i regjeringens nye Nasjonal Transportplan .
DN170228 Regjeringen skal legge frem ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018 - 2029 denne våren.
DN170228 | Solberg : - Ikke enighet om Nasjonal transportplan
DN170228 Statsminister Erna Solberg ( H ) sier de fire borgerlige partiene foreløpig ikke er enige om Nasjonal transportplan ( NTP ), men presenterer flere nyheter tirsdag.
DN170228 Statsminister Erna Solberg ( H ) og representanter fra de tre andre borgerlige partiene presenterer samferdselssatsinger i Nasjonal transportplan ( NTP ) både i Bodø og i Bergen tirsdag, og det var ventet at de fire partiene ville kunngjøre en enighet om den omfattende samferdselsplanen i løpet av dagen.
DN170228 Statsminister Erna Solberg vil sikre finansieringen av prosjektet Ny by, ny flyplass i Bodø med 2,2 milliarder kroner i Nasjonal transportplan , ifølge NRK.
DN170228 I sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø.
DN170228 NÆR 1.000 MILLIARDER TIL NY TRANSPORTPLAN .
DB170228 Statsminister Erna Solberg sikrer finansieringen av prosjektet Ny by, ny flyplass i Bodø med 2,4 milliarder kroner i Nasjonal transportplan , ifølge NRK.
DB170228 I sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø.
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 FÅR REFS : Tromsø-mediene mener nyheten om at ny E8 inn mot Tromsø ligger inne i ny Nasjonal Transportplan var en åpenbar nyhet for alle mediehusene i regionen.
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶ ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶ ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 ¶ NY AVTALE : NY nasjonal transportplan legges fram torsdag, opplyser Trine Skei Grande.
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 Venstre-leder Trine Skei Grande opplyser til VG at forhandlingene om ny Nasjonal transportplan er i boks og avsluttet.
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170228 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶ ¶
DA170228 Regjeringen og samarbeidspartiene møttes til nye samtaler om Nasjonal transportplan på Stortinget mandag ettermiddag etter tilbakemeldingene fra gruppene.
DA170228 Det var i går aktiv møtevirksomhet på Stortinget om Nasjonal transportplan .
DA170228 Det ble jobbet på spreng på Stortinget i går for å oppnå enighet om Nasjonal transportplan .
BT170228 Som BT skrev mandag, er regjeringspartiene Høyre og Frp blitt enige med samarbeidspartiene i Stortinget, KrF og Venstre, om Nasjonal transportplan ( NTP ).
BT170228 I dag kommer statsministeren til Arna stasjon, trolig for å fortelle at det første byggetrinnet for ny vei og bane til Voss, Arna - Stanghelle, ligger inne i Nasjonal transportplan .
AA170228 Statsminister Erna Solberg ( H ) delte ut sentrale biter fra Nasjonal transportplan ( NTP ) på Arna stasjon i Bergen tirsdag.
AA170228 Nasjonal transportplan er en plan for transport i Norge, og den gjelder i tolv år Planen revideres hvert fjerde år. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Jeg vet at forventningene til Nasjonal transportplan er store, og jeg tror ikke folk i fylket vil være helt fornøyde før vi bruker alle pengene i NTP her, spøkte statsministeren.
AA170228 Statsminister Erna Solberg sikrer finansieringen av prosjektet Ny by, ny flyplass i Bodø med 2,4 milliarder kroner i Nasjonal transportplan , ifølge NRK.
AA170228 I sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) gikk både Avinor og de andre transportetatene inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø.
AA170228 Mandag satt de fire samarbeidspartiene på borgerlig side i forhandlinger om nasjonal transportplan , etter først å ha orientert gruppene sine om framdriften.
AA170228 - Hordaland blir en av vinnerne i nasjonal transportplan , kunngjorde statsminister Erna Solberg ( H ) på hjemmebane i Bergen tirsdag.
AA170228 | Grande : - Enighet om ny transportplan
AA170228 Forhandlingene om Nasjonal transportplan er avsluttet.
AA170228 Etter det NTB forstår, så vil Nasjonal transportplan i sin helhet ikke bli lagt fram før nærmere påske.
AA170228 - Hordaland blir en av vinnerne i Nasjonal transportplan , kunngjorde hun på hjemmebane i Bergen.
VG170227 | Nær enighet om ny transportplan
VG170227 Siden slutten av fjoråret har regjeringspartiene og Venstre og KrF hatt samtaler om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan ( NTP. ) ¶
VG170227 Regjeringen og samarbeidspartiene møttes til nye samtaler om Nasjonal transportplan på Stortinget mandag ettermiddag, men de kom ikke helt i mål.
VG170227 Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge.
VG170227 I forslaget til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) for årene 2018-2029 ble de siste strekningene i Intercity-triangelet skjøvet ut av ut av prioriteringslisten.
VG170227 | Flere bomveier i ny transportplan
VG170227 Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge.
VG170227 Mandag kveld møttes regjeringen og KrF og Venstre til nye samtaler om Nasjonal transportplan ( NTP ) og forhandlingene fortsetter denne uken.
VG170227 FLERE : Nasjonal transportplan kommer til å inneholde flere nye veiprosjekter som skal finansieres med bompenger, men ifølge FrPs Morten Stordalen vil bompengeandelen i prosjektene gå ned.
VG170227 Det blir flere nye bomveier i ny transportplan som det nå forhandles om.
SA170227 Regjeringen er enige med KrF og Venstre om fordelingen av transportmilliardene i Nasjonal transportplan .
SA170227 Fakta : Nasjonal transportplan
SA170227 Etter det Bergens Tidende kjenner til, er regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2018 - 2029.
SA170227 | TV 2 : Nær 1000 milliarder til ny transportplan
SA170227 Samtaler pågår, og det skal være godt håp om enighet mellom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) og Venstre og KrF om Nasjonal transportplan .
SA170227 Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge.
SA170227 Det er ventet at de fire partiene på borgerlig side vil presentere en avtale om en ny nasjonal transportplan i løpet av de nærmeste dagene.
DB170227 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶ ¶ 1000 MILLIARDER : Samtaler pågår, og det skal være godt håp om enighet mellom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) og Venstre og KrF om Nasjonal transportplan .
DB170227 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶ ¶ 1000 MILLIARDER : Samtaler pågår, og det skal være godt håp om enighet mellom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) og Venstre og KrF om Nasjonal transportplan.
DB170227 Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge.
DB170227 Det er ventet at de fire partiene på borgerlig side vil presentere en avtale om en ny nasjonal transportplan i løpet av de nærmeste dagene.
DB170227 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170227 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170227 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170227 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170227 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶ ¶
DB170227 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
DB170227 | Enighet om Nasjonal transportplan - avtalen presenteres torsdag ¶
BT170227 Regjeringen er enige med KrF og Venstre om fordelingen av transportmilliardene i Nasjonal transportplan .
BT170227 Fakta : Nasjonal transportplan
BT170227 Etter det BT kjenner til, er regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2018 - 2029.
AP170227 | Ny Nasjonal transportplan på nærmere 1000 milliarder kroner ¶
AP170227 Torsdag presenterte regjerings- og støttepartiene rammene for Nasjonal Transportplan på Oslo S.
AP170227 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har foreløpig ikke villet kommentere innholdet i ny Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AP170227 Nå forteller Regjering og støttepartier om hva som prioriteres i Nasjonal transportplan .
AP170227 Nasjonal transportplan i sin helhet vil etter det NTB forstår ikke bli lagt fram før nærmere påske.
AP170227 Lekkasjene om Nasjonal transportplan ( NTP ) har kommet jevnt og trutt denne uken.
AP170227 Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
AP170227 Dette er regjeringens høydepunkter fra Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
AP170227 De viser til følgende tekst i et forberedende dokument til Nasjonal transportplan : ¶
AP170227 | Ny Nasjonal transportplan på nærmere 1000 milliarder kroner ¶
AP170227 Torsdag presenterte regjerings- og støttepartiene rammene for Nasjonal Transportplan på Oslo S.
AP170227 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har foreløpig ikke villet kommentere innholdet i ny Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AP170227 Nå forteller Regjering og støttepartier om hva som prioriteres i Nasjonal transportplan .
AP170227 Nasjonal transportplan i sin helhet vil etter det NTB forstår ikke bli lagt fram før nærmere påske.
AP170227 Lekkasjene om Nasjonal transportplan ( NTP ) har kommet jevnt og trutt denne uken.
AP170227 Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
AP170227 Dette er regjeringens høydepunkter fra Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
AP170227 De viser til følgende tekst i et forberedende dokument til Nasjonal transportplan : ¶
AP170227 | Nasjonal transportplan : I dag legger de frem milliardplanene ¶
AP170227 Regjeringen er enige med KrF og Venstre om fordelingen av transportmilliardene i Nasjonal transportplan .
AP170227 Fakta : Nasjonal transportplan
AP170227 Etter det BT kjenner til, er regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan ( NTP ) fra 2018 - 2029.
AP170227 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har foreløpig ikke villet kommentere innholdet i ny Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AP170227 Prioriteringen av tunnelen i Nasjonal transportplan ( NTP ) kan derimot få konsekvenser for jernbanesatsningen for strekningene Hamar-Lillehammer, Fredrikstad-Halden og Tønsberg-Skien, også kalt Ytre InterCity.
AP170227 Ny jernbanetunnel under Oslo rykker frem i køen når Regjeringen og støttepartiene er nær full enighet om ny nasjonal transportplan .
AP170227 Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
AP170227 De viser til følgende tekst i et forberedende dokument til Nasjonal transportplan : ¶
AP170227 Torsdag morgen kommer de med flere nyheter om nasjonal transportplan .
AP170227 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har foreløpig ikke villet kommentere innholdet i ny Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.
AP170227 Regjering og støttepartier velger Oslo S som arena når de skal fortelle om flere veier og banestrekninger som prioriteres i Nasjonal transportplan .
AP170227 Lekkasjene om Nasjonal transportplan ( NTP ) har kommet jevnt og trutt denne uken.
AP170227 Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan ( NTP ) 2018 - 2029.
AP170227 De viser til følgende tekst i et forberedende dokument til Nasjonal transportplan : ¶
AA170227 | TV 2 : Nær 1.000 milliarder til ny transportplan
AA170227 Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge.
AA170227 Det er ventet at de fire partiene på borgerlig side vil presentere en avtale om en ny nasjonal transportplan i løpet av de nærmeste dagene.
AA170225 Fiskeriministeren poengterer at det er Troms fylke som har ansvaret for pengene it Nasjonal transportplan , men at regjeringen arbeider med å reversere veitiltak som ble satt i gang under den rødgrønne regjeringen.
AA170225 - Sandberg kan ta kontakt med samferdselsministeren og departementet nå når Nasjonal transportplan skal avklares, og be dem se på infrastruktur knyttet opp mot fiskerinæringen, sier Peter Utnes, som er sekretær i Tromvik utviklingslag, til NRK.
BT170223 Forventningene før nasjonal transportplan legges frem ved påsketider er imidlertid skyhøye.
AP170223 - Å tilpasse veiene til nye typer transport er noe av det viktigste vi gjør i vårens store transportplan .
AP170223 ( Sivertsen viser til dokument foran ny nasjonal transportplan der det heter : « Noe lavere planfremdrift enn omtalt i NTP, ferdigstilling er målsatt til 2024 og 2030, målsetting må vurderes ved rullering av NTP » ) ¶
SA170221 I Nasjonal transportplan som ventes før påske, vil det bli avklart om Jærbanen, her sett fra Bryne, får planlegge dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø.
DA170221 - Hva tenker du da om at Stortinget i vår trolig vedtar å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2018-2029 ?
DA170219 Stridens kjerne var at Frp-statssekretær Tom Cato Karlsen ikke ville bekrefte overfor Nordlys at det blir noe av den lovede E8-veien, fordi han ikke ville lekke fra Samferdselsdepartementets kommende Nasjonal Transportplan .
DA170219 Man kan da ikke lekke fra Nasjonal Transportplan ?
AP170218 Det handler om transport, og noe av det viktigste jeg tok med meg inn i jobben var at jeg visste hvordan Nasjonal Transportplan fungerer.
BT170216 Hemmelige samtaler mellom samferdselsministeren, Venstre og KrF vil avgjøre Nasjonal transportplan før den legges frem.
BT170216 Høyre- og Frp-regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) skal legges frem før påske, men i går kunne BT fortelle at regjeringen nå er i forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF om planen.
AA170216 Tung ville vite om Solvik-Olsen kunne garantere at den nye brua er en del av den nye nasjonal transportplan som regjeringen skal legge frem til våren.
AA170216 I spørsmålet til samferdselsministeren sa Karianne Tung at Miljøpakkeprosjektet i Trondheim ønsker å forskuttere byggingen av den nye brua, men at Statens vegvesen har satt foten ned til etter at ny Nasjonal transportplan ( NTP ) er vedtatt av Stortinget.
AA170216 - Det er litt rart at et prosjekt kan bli utsatt i mange år med argumentet at det er et par måneder til Nasjonal transportplan legges frem, sa Solvik-Olsen.
DN170215 | BT : Hemmelige samtaler om Nasjonal transportplan
DN170215 Hvis Ringeriksbanen finansieres i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ) kan reisetiden med tog til Bergen bli redusert med 1 time innen 2025.
DN170215 Før Nasjonal transportplan ( NTP ) legges fram pågår det intense og hemmelige forhandlinger mellom regjeringen og støttepartiene, skriver Bergens Tidende.
DN170215 Blant annet skal regjeringspartiene være enige med Venstre og KrF om at Ringeriksbanen skal finansieres i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
BT170215 Hemmelige samtaler mellom samferdselsministeren, Venstre og KrF vil avgjøre Nasjonal transportplan før den legges frem.
AP170215 Hemmelige samtaler mellom samferdselsministeren, Venstre og KrF vil avgjøre Nasjonal transportplan før den legges frem.
AP170215 Etter det BT erfarer, er regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF enige om at Ringeriksbanen skal finansieres i første periode av Nasjonal transportplan ( NTP ).
DN170213 - I nye studier og beregninger som ligger til grunn for den nye planperioden til ny Nasjonal transportplan , viser at man de neste 12 årene må bruke minst 3,5 milliarder kroner årlig for å opprettholde jernbanens standard.
AA170207 I følge orienteringen er ikke reguleringsplanen forsinket, men Statens vegvesen vil avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AA170207 Det er merkelig at Vegvesenet ikke kan prioritere dette fordi staten ennå ikke har fått planene inn i Nasjonal transportplan .
BT170202 - Slike utspill gjør vårt arbeid med å få dette prosjektet inn i den første perioden i Nasjonal Transportplan mye vanskeligere, sier Halleraker.
AA170202 Vegutbygging mellom Klett og Orkanger er også omtalt i den såkalte motorvegplanen som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bestilt i forbindelse ny Nasjonal transportplan .
DB170131 Seinest i oktober i fjor var Tromsø Høyre ute i nettavisen iTromsø med en gledesstrålende nyhet om at det var satt av penger i statsbudsjettet til å ferdigstille reguleringsplanen for veien, slik at E8 kan legges inn i Nasjonal Transportplan ( NTP ).
DN170130 Statsråden varslet betydelig omtale av den førerløse fremtiden i ny Nasjonal Transportplan for årene 2018 - 2028, som departementet nå arbeider med.
AP170130 Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan , også om E18, sier Sivertsen. | 18 Frp-politikere kan bli ekskludert i dramatisk kveldsmøte ¶
DB170127 Vi vil ikke gå inn for det i den perioden i Nasjonal Transportplan ( 2018-2029 ) som skal behandles nå, sier samferdselspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan.
DB170127 Avinor og transportetatene har tatt til orde for utbyggingen i sin anbefaling til Nasjonal Transportplan .
DB170127 - Venstre er absolutt motstander av dette og kommer ikke til å støtte det i Nasjonal Transportplan .
DN170126 Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan inn for å bygge ny lufthavn i Bodø.
DN170125 Etter at Nasjonal transportplan 2018-29 er behandlet i Stortinget, vil bymiljøavtalen bli revidert.
BT170122 » Videre ser vi nå en akselererende utvikling innen elbiler, og hvor det i forbindelse med Nasjonal transportplan ( 2018 - 2029 ) av fagetatene ble foreslått at « privatbiler, bybusser og lette varebiler etter 2025 skal være nullutslippskjøretøy ».
DB170117 - Derfor vil vi ha staten til å finansiere 70 prosent, i stedet for 50 prosent som de har lovet i Nasjonal transportplan .
DA170117 - For hver dag som går uten forhandlingsløsning og spadene i jorden havner vi lenger bak i køen med kommende prosjekter i Nasjonal Transportplan , sier Sandnes-ordføreren.
BT170117 Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge frem en prioritering av trasé i Nasjonal transportplan 2018 - 2029.
BT170106 Nielsen sier at man i neste periode for Nasjonal Transportplan har bedt om midler til utbedring av sideterreng på alle riksveier med fartsgrense 70 km/t, eller høyere.
DN170105 Industrimiljøene håper at Nasjonal Transportplan 2018-2029, som legges fram i vår, skal følge opp kravet om en mer offensiv satsing på gods, skriver Nationen.
AP170105 Vi har tre ganger forsøkt å få samkjøring inn i Nasjonal Transportplan uten å lykkes, sier Eggen.
DN170104 SV foreslår også at Stortinget skal lage en Nasjonal Boligplan på linje med Nasjonal Transportplan , samt innføre en nasjonal eiendomsskatt.
SA170103 SV foreslår også at Stortinget skal lage en Nasjonal Boligplan på linje med Nasjonal Transportplan , samt innføre en nasjonal eiendomsskatt.
DB170102 Stortinget skal til våren ta stilling til tredje rullebane, i forbindelse med behandling av ny Nasjonal transportplan .
DA161230 Politikeren er nå bekymret for at utredningen ikke vil komme på plass før Nasjonal Transportplan ( NTP ) skal legges fram våren 2017.
DB160721 De saftigste kuttene må komme i transport, og vil få store konsekvenser for neste Nasjonal transportplan ( NTP ) som skal behandles i Stortinget neste år.
AP160505 Hvor mye hensyn skal man ta til forarbeidene til ny Nasjonal transportplan , der jernbanen har vært i førersetet og gjerne vil ta grep om knutepunkt, trafikk - og samfunnsutvikling også i Oslo og Akershus ?
AP160414 Han mener utviklingen betyr at vi må tenke annerledes rundt hele Nasjonal Transportplan ( NTP ) og E18-prosjektet, og kommer med en oppfordring til klimaminister Vidar Helgesen ( H ) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), som begge har snakket mye om førerløse biler.
AP160414 - Det er en utfordring for hele Nasjonal Transportplan og E18 at planene er basert på at bilene skal være som de er i dag, mener bystyrerepresentanten.
AP160315 Jernbaneverket, Veivesenet, Kystverket og Avinor la nylig frem et forslag til ny Nasjonal transportplan for Norge.
AP160308 I anbefalingene til Nasjonal transportplan er det lagt det frem fire forskjellige planer, basert på hvor store økonomiske rammer man får til rådighet.
AP160308 Forslaget til Nasjonal transportplan har lagt mye vekt på miljø.
AP160308 april blir det store endringer på T-banen i Oslo Men i forrige uke la Veivesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor frem sitt forslag til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029, som skal gi svar på hvilke transportprosjekter i Norge som vil gi mest igjen for pengene.
DA160229 Utbygging av sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen, blir framhevet som en av hovedsatsingene i etatenes forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ), som ble presentert mandag formiddag.
DA160229 Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018-2029.
DA160229 Anledningen er presentasjon og overlevering av transportetatene og Avinors grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan for 2018-2029.
AP160229 Utbygging av sykkelekspressveier, der det skal være mulig å holde 30-40 kilometer i timen, blir framhevet som en av hovedsatsingene i etatenes forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ), som ble presentert mandag formiddag.
AP160229 Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018-2029.
AP160229 ¶ Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen mottok utredningen om Nasjonal transportplan fra jernbanedirektør Elisabeth Enger.
AP160229 ¶ Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen mottok utredningen om Nasjonal transportplan fra jernbanedirektør Elisabeth Enger.
AP160205 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5 - 6 felt ), inkludert 2 bussfelt, med dagens planer.
AP160204 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5 - 6 felt ), inkludert 2 bussfelt, med dagens planer.
AP160203 Fakta : Dette sier Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan ( NTP ) om prosjektene ¶
AP160202 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5 - 6 felt ), inkludert 2 bussfelt, med dagens planer.
AP160201 - Vi startet i regjering tidenes samferdselsløft, som ligger til grunn for gjeldende nasjonale transportplan .
AP160201 - Hva vil være forskjellen på dette og statsbudsjetter og Nasjonal transportplan ?
AP160110 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Den nye veien vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5-6 felt ), inkludert to bussfelt.
AP160110 De mener Klimaforliket og målsetningene i Nasjonal transportplan ( om at all trafikkvekst i storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og gange vanskelig ) kan oppfylles hvis en ny E 18 realiseres etter dagens planer.
AP160109 Tennøy sier forskningsmiljøene er relativt entydige på hva som må til hvis målsettingene i klimaforliket og nasjonal transportplan skal innfris : ¶
AP160109 Ny hovedvei mellom Lysaker og Asker, prioritert i Nasjonal Transportplan ( NTP ) : Den nye veien vil få 8 gjennomgående felt ( mot dagens 5-6 felt ), inkludert to bussfelt.
AP160109 Kan funnene si noe om den ? †" Hvis den planlagte E18-utbyggingen gjennomføres, kan målsettingene i Nasjonal transportplan ( NTP ) og i klimaforliket i Stortinget, som sier at all vekst i persontrafikken i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og Oslos egen målsetning om halvering av utslipp innen 2030, bli vanskelig å innfri, sier Tennøy.
AP160109> Kan funnene si noe om den ? †" Hvis den planlagte E18-utbyggingen gjennomføres, kan målsettingene i Nasjonal transportplan ( NTP ) og i klimaforliket i Stortinget, som sier at all vekst i persontrafikken i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og Oslos egen målsetning om halvering av utslipp innen 2030, bli vanskelig å innfri, sier Tennøy.