VG171019 Men det kommer frem at analysene av prøvene har påvist funn av det smertestillende preparatet Tramadol .
VG171019 » Tramadol ( synthetic opioid painkilling drug ) detected in racing dogs.
VG170702 - Tramadol er et opioid.
VG170420 Kontrollen viste at mannen hadde tatt med seg 520 tabletter Imovane, 510 tabletter Tramadol og 22 tabletter med opiater som står på narkotikalisten.
AA170420 I sokken lå det 520 tabletter med Imovane, 510 tabletter Tramadol samt 22 tablettar med opiater som står på narkotikalista, ifølge en pressemelding fra Tolletaten.
AA170420 Det ble funnet 520 tabletter Imovane, 510 tabletter Tramadol og 22 tabletter med opiater som står på narkotikalisten.
VG161004 I tillegg kommer de såkalt svake opioidene kodein og tramadol som det i Norge forbrukes desidert mest av.