AA171212 Tekstene kunne skildre sensasjonelle hendelser, tragedier , forbrytelser, kjærlighet og død.
AA171206 Det er viktigere å hindre nye tragedier , enn å hindre at passasjerer kommer en time for sent på jobb.
VG171204 Men når dyr er syke og skadde sånn som vi har avdekket så er det tragedier for de enkelte dyrene.
SA171201 | Mesterlig om en av vår tids store tragedier
SA171129 Detaljene settes sammen til visuelt sterke scener fra kontroller over Glomma, fra tragedier der flyktningene har tatt sine egne liv før Carl Fredriksens Transport kommer for å hente dem, fra en aksjon der Alf Pettersen utgir seg for å være Gestapo for å hente folk som er i livsfare ut fra sykehuset.
BT171126 Vefsn-politiker Carola Karl Urvik ( V ) reagerer sterkt på hendelsen og krever at lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane Nor må komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass.
AP171126 Vefsn-politiker Carola Karl Urvik ( V ) reagerer sterkt på hendelsen og krever at lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane Nor må komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass.
AP171126 Vefsn-politiker Carola Karl Urvik ( V ) reagerer sterkt på hendelsen og krever at lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane Nor må komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass.
AA171126 Vefsn-politiker Carola Karl Urvik ( V ) reagerer sterkt på hendelsen og krever at lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane Nor må komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass.
AA171126 Vefsn-politiker Carola Karl Urvik ( V ) reagerer sterkt på hendelsen og krever at lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane Nor må komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass.
SA171124 » KOMMENTAR : Alle tragedier trenger en helt.
SA171121 | Håvard jobber daglig med drap og tragedier : - Du ser barn som har kjempet en dødskamp og tapt ¶
SA171121 KONSENTRASJON : - Vi jobber med død, fordervelse og tragedier , men sammenlignet med vanlig politi har vi mye bedre tid og kan trekke oss tilbake, mens en operativ politimann kan ikke det, sier Arntzen.
FV171121 | Håvard jobber daglig med drap og tragedier : - Du ser barn som har kjempet en dødskamp og tapt ¶
FV171121 KONSENTRASJON : - Vi jobber med død, fordervelse og tragedier , men sammenlignet med vanlig politi har vi mye bedre tid og kan trekke oss tilbake, mens en operativ politimann kan ikke det, sier Arntzen.
BT171121 | Håvard jobber daglig med drap og tragedier : - Du ser barn som har kjempet en dødskamp og tapt ¶
BT171121 KONSENTRASJON : - Vi jobber med død, fordervelse og tragedier , men sammenlignet med vanlig politi har vi mye bedre tid og kan trekke oss tilbake, mens en operativ politimann kan ikke det, sier Arntzen.
AP171121 | Håvard jobber daglig med drap og tragedier : - Du ser barn som har kjempet en dødskamp og tapt ¶
AP171121 KONSENTRASJON : - Vi jobber med død, fordervelse og tragedier , men sammenlignet med vanlig politi har vi mye bedre tid og kan trekke oss tilbake, mens en operativ politimann kan ikke det, sier Arntzen.
DB171101 - Istedenfor å politisere og splitte USA, som han alltid ser ut til å gjøre i etterkant av nasjonale tragedier , burde han fokusere på å samle nasjonen, sa Schumer, ifølge Bloomberg, for så å kritisere den amerikanske regjeringens politikk.
VG171031 Menneskelige tragedier
VG171031 Lindis Hurum har en årrekke stått til knes i menneskelige tragedier i land hvor krig og konflikt, brutale overgrep og drap på sivile er en del av hverdagen.
DA171025 Liverpool og Manchester United står for noe mer enn å stille med halvgode fotballag - de har bundet sammen byene sine gjennom tragedier som de 96 ihjeltråkkede på Hillsborough Stadium og flystyrten i München.
VG171022 Vi kan gjøre feil, og under slik krigføring så vil det skje tragedier .
DN171022 Vi kan gjøre feil, og under slik krigføring så vil det skje tragedier .
AA171022 Vi kan gjøre feil, og under slik krigføring så vil det skje tragedier .
DN171019 Det var snakk om personlige tragedier .
DN171019 Det var mange personlige tragedier .
AP171005 « I etterkant av det onde og følelsesløse angrepet i Las Vegas, spør amerikanerne seg hvordan fremtidige tragedier kan bli forhindret.
AP171003 « Denne tverrpolitiske komiteen vil komme med anbefalinger for å unngå tragedier som masseskytingen i Las Vegas », skriver Pelosi i brevet der hun blant annet argumenterer for å styrke bakgrunnssjekken ved våpenkjøp.
DB171002 - Rapporten er smertefull, men jeg håper den også vil hjelpe de berørte i sorgprosessen og gir verdifull informasjon som kan bli brukt for å forhindre slike tragedier i framtida, skrev politimester Reuben F.
AP171002 Det siste skjer nemlig hver gang det har vært en slik skyteepisode - tragedier som rammer USA igjen og igjen. 3rd-party-bio ¶
AP171002 Det siste skjer nemlig hver gang det har vært en slik skyteepisode - tragedier som rammer USA igjen og igjen.
AA171002 I dag kan den nye formen for kriminalitet utløse personlige tragedier .
AA171002 En ny form for kriminalitet : Bildedeling kan utløse personlige tragedier for dem som er offer for dette.
AP170930 Jeg har aldri opplevd krig eller sult, ikke arbeidsledighet og fattigdom, ingen dødelige epidemier, heller ingen store personlige tragedier .
AP170929 Det starter ikke med et kroppslig begjær, men med to ensomme mennesker som har levd sine liv og bærer på sine sorger og tragedier .
DB170926 Foto : Nina Hansen / Dagbladet ¶ TRAGEDIER : En mann bærer en skadd jente, som mistet foreldre og søsken i et saudi-ledet luftangrep i august i år.
DB170922 To tragedier , som begge omhandler tenåringer, har den siste tiden igjen minnet oss om den kampen som pågår for kvinners rettigheter i Norge.
DA170921 Vi spiller jo greske tragedier som er skrevet 400 - 300 år før Kristus, på teatrene i nåtid.
DA170915 Over lang tid har grekerne måttet leve med økonomisk usikkerhet, en stor flyktningstrøm og hyppige tragedier i Middelhavet.
DB170901 - Jeg tror en person med så mange følgere kan spre gode ting, ikke promotere bruken av pistolen med så mange tragedier og vold i verden, skriver en av dem ifølge Mirror.
DB170827 ¶ LAR SEG PÅVIRKE : NRK-veteranene Ole Torp, Nina Owing, Gry Blekastad Almås og Ingerid Stenvold forteller at det til tider kan være vanskelig å forholde seg profesjonelle på skjermen og samtidig rapportere om dramatiske tragedier .
AP170826 århundrets dypeste tragedier , den perverterte appellen til idealitet som kalles kommunisme.
VG170818 Torsdag 17.august ble en ny side skrevet inn i boka om Barcelonas tragedier .
AP170817 Hun viser til at tidligere presidenter ved tragedier har brukt anledningen til å understreke enhet.
NL170809 Jeg undrer meg over hva de som styrer dette landet består av når de tilsynslatende er uberørt av alle dyretragediene, som også kan utvikle seg til menneskelige tragedier , uten at nødvendige grep iverksettes.
DB170808 Vi ønsker alle å unngå flere tragedier som den vi så i Kristiansand.
DB170808 Barnevernsproffene skriver i denne sammenheng at tragedier som historien fra Kristiansand ikke må skje igjen.
AP170803 Ved å tilskrive flystyrten et politisk motiv, prøver de å sette den i samme kategori som nasjonale tragedier som Katyn, skriver Deutsche Welle.
VG170729 Han sa at han så langt i livet hadde overlevd skuffelser og tragedier og kom sterkere tilbake.
DB170729 - Vi har gått gjennom noen utrolig tøffe tider sammen og vært vitner til noen forferdelige tragedier , skrev han og fortalte om en rekke oppdrag som har satt dype spor.
DB170728 Prins William har sin siste dag på jobb : - Vært vitne til noen forferdelige tragedier
DB170727 | Prins William har sin siste dag på jobb : - Vært vitne til noen forferdelige tragedier
DB170727 | Prins William har sin siste dag på jobb : - Vært vitne til noen forferdelige tragedier
DB170727 - Vi har gått gjennom noen utrolig tøffe tider sammen og vært vitner til noen forferdelige tragedier , skriver han og forteller om en rekke oppdrag som har satt dype spor.
DB170727 | Prins William har sin siste dag på jobb : - Vært vitne til noen forferdelige tragedier
DB170727 | Prins William har sin siste dag på jobb : - Vært vitne til noen forferdelige tragedier
DB170727 | Prins William har sin siste dag på jobb : - Vært vitne til noen forferdelige tragedier
DB170726 | Prins William har sin siste dag på jobb : - Vært vitne til noen forferdelige tragedier
AA170721 At det ikke finnes et fungerende regelverk fungerer for mennesker som rammes av slike personlige tragedier , er en stor skam.
VG170707 Matvarekrisen i Øst-Afrika skyldes mange sammensatte tragedier som blant annet borgerkrig, økonomisk kollaps og mennesker som er drevet på flukt fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer.
VG170701 Retten : Ledet til personlige tragedier
VG170701 - For flere av disse har det ledet til personlige tragedier , står det i dommen.
DB170625 « Skam » nektet å la oss glemme at alle disse figurene i hovedpersonenes periferi også bar sitt eget drama, sine tragedier og triumfer.
DA170623 Det er et trist faktum at de fleste artist-dokumentarer i disse dager ender opp med å bli tragedier .
VG170622 Men vi driver ikke valgkamp på de dypeste tragedier .
DA170620 Angrepet i Finsbury Park kommer i rekken av tragedier i Storbritannia i det siste.
DB170619 Ottos skjebne styrker administrasjonens intensjon om å forhindre at slike tragedier skjer for uskyldige mennesker i hendene på et regime som ikke respekterer rettssikkerhet eller grunnleggende menneskelig anstendighet.
AP170619 - Ottos skjebne forsterker min regjerings besluttsomhet til å forhindre at slike tragedier skjer med uskyldige mennesker begått av regimer som ikke respekterer rettssikkerhet og menneskelig anstendighet, sier Trump.
DA170617 Dronning Elizabeth kommer med støtteerklæring på sin offisielle bursdag lørdag, etter at Storbritannia er hardt rammet av en rekke tragedier .
DA170617 - De siste månedene har landet blitt rammet av en serie tragedier , sier dronning Elizabeth i en uttalelse på Twitter lørdag.
DA170617 - De siste månedene har landet blitt rammet av en serie tragedier , sier dronning Elizabeth i en uttalelse på Twitter lørdag.
AA170617 I de siste månedene har landet opplevd flere grusomme tragedier , sier dronning Elizabeth i en uttalelse lørdag.
AP170616 Personlige tragedier
AP170615 - Så lenge det er ulv i Sverige, så må vi regne med denne type tragedier ?
AP170615 - Så lenge det er ulv i Sverige, må vi regne med denne type tragedier ?
SA170607 Vi ville ikke kunnet greie oss og overleve som mennesker uten slike egenskaper og trekk, hvis vi for eksempel skulle ta alle store tragedier like sterkt innover oss.
SA170604 Stillhet rundt selvmord hindrer ikke flere tragedier , oppfordrer Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.
VG170603 « Nå vil vi hjelpe andre for å forebygge at slike tragedier skjer ».
SA170528 Han fremstiller det imidlertid som om det utelukkende er snakk om misère og tragedier og unnlater å fortelle at mange unge voksne faktisk har det rivende gøy når de på en ansvarlig måte bruker cannabis - akkurat som når de drikker øl eller vin med venner.
DB170523 I en tid med krig og strid, er vi velsignet for å ha en så kraftig påminnelse om menneskets potensial for stor ondskap, men også vår evne til å reise oss etter tragedier og gjenopprette vår verden.
BT170522 IKKE BARE TRAGEDIER : Vi hører lite til homofile muslimer som ikke har møtt på problemer, synes Mehsen.
AA170512 På litt samme måte som « 13 Reasons Why » godt kan kritiseres for å gjøre en kompleks tragedie for enkel og fengende, bør skole, foreldre og media være varsomme med å trekke for enkle linjer mellom tv-serien og virkelig tragedier .
DA170504 Skandaler og tragedier var noe man ikke snakket så mye om i familien, men da Ellen Lunney døde begynte han å nøste opp historien, og den var såpass sensasjonell at den ble til en bok.
BT170428 TRAGEDIER : Både ved ulykken i 2009 og Turøy-ulykken løsnet rotoren fra helikopteret.
DA170424 Hun har fortalt en historie full av tragedier og vist fram arrene på kroppen.
DB170423 Det er våpen, stridsvogner, men også hundrevis av brev og personlige fotografier som gir sterke vitnesbyrd om hvilke personlige tragedier krigen førte med seg.
VG170419 - Vi har mye arbeid igjen her og vi lover å gjøre vårt beste for å hindre slike tragedier .
AP170419 Med filmer som Bloody Sunday og United 93 har han på en vellykket måte forent sin bakgrunn som dokumentarist med den kommersielle fiksjonsfilmens krav til spenning i skildringer av menneskelige tragedier .
VG170418 - Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å forhindre at slike tragedier skjer, sa Zuckerberg fra scenen, ifølge CNBC.
SA170418 - Vi kommer til å fortsette å gjøre alt vi kan for å forhindre at tragedier som denne skjer, sier Zuckerberg.
AA170418 - Vi kommer til å fortsette å gjøre alt vi kan for å forhindre at tragedier som denne skjer, sier Zuckerberg.
DB170416 43-åringen har i årenes løp nemlig opplevd flere nederlag, offentlig ydmykelse og personlige tragedier .
SA170414 Det gode samspillet mellom frivillige og offentlige redningsmannskaper er en av årsakene til at vi har færre tragedier i påskefjellet, mener Aftenbladet.
DB170410 ( Dagbladet ) : Heroinepidemien som rir USA som en mare, fører med seg en rekke tragedier .
AP170410 Når vi tenker på tragedier som dem i Nice og Stockholm, der biler kjører inn i folkemasser, så må vi gjøre alt vi kan for å forhindre det.
DB170409 Joda, det finnes langt større tragedier å gråte over i verden i dag, og at en serie får lov å gå inn i historien på sine egne premisser er i utgangspunktet en bra ting.
AA170324 Forslaget om å legge de rustningsviktige råvarene under overnasjonal styring, ble utformet i den franske sentraladministrasjonen for å hindre nye tragedier .
BT170322 Selvsagt er det viktig å lære av de kompliserte årsakssammenhengene til katastrofene som nå truer, så man kan forsøke å unngå at slike tragedier skjer i fremtiden.
DB170320 Derry City har tidligere vært involvert i personlige tragedier .
DB170320 Tragedier
DA170316 Knappe fire år er muligens for kort tid til å få et innsiktsfullt perspektiv på Boston Maraton-bombeangrepene, men så har heller ikke Peter Berg noe dypsindig å si om denne hendelsen - annet enn velmenende, allmenn gyldige floskler om Bostons sterke folkesjel, samhold under traumer, at tragedier bringer ut det beste i mennesker og hvordan man skal « bekjempe ondskap med kjærlighet ».
DB170312 Det gir assosiasjoner om menneskelige tragedier og uansvarlig politikk.
DA170309 Herfra forvandler « En handelsreisende » seg til en sosialrealistisk « vigilante»-film, og historien bygger seg opp til en intens konfrontasjon som understreker at selvtekt, såret stolthet og hevnfantasier bare er en snarvei til enda flere tragedier .
DB170307 Hjemsøkt av tragedier
DB170305 Vi leser om tragedier som utfolder seg på havet mellom Lampedusa og Nord-Afrika.
DA170304 Som øverste sjef var det ikke så ofte at han selv snakket med flyktningene, men han hørte alle historiene og fikk se tragedier på nært hold.
VG170224 Kun gjennom en global styring kan man får bukt med roten til de tragedier vi ser utspiller seg nå.
FV170224 Han er en av verdens mest anerkjente regissører, som har laget filmer om andre tragedier og alvorlige hendelser med stor følsomhet og forståelse.
BT170224 Han er en av verdens mest anerkjente regissører, som har laget filmer om andre tragedier og alvorlige hendelser med stor følsomhet og forståelse.
SA170220 Den tidligere RBK-profilen : - Jeg har opplevd to tragedier
SA170220 | Den tidligere RBK-profilen : - Jeg har opplevd to tragedier
SA170220 Jeg har opplevd to tragedier , sier Bille.
FV170220 Den tidligere RBK-profilen : - Jeg har opplevd to tragedier
FV170220 | Den tidligere RBK-profilen : - Jeg har opplevd to tragedier
FV170220 Jeg har opplevd to tragedier , sier Bille.
BT170220 Den tidligere RBK-profilen : - Jeg har opplevd to tragedier
BT170220 | Den tidligere RBK-profilen : - Jeg har opplevd to tragedier
BT170220 Jeg har opplevd to tragedier , sier Bille.
AP170220 Den tidligere RBK-profilen : - Jeg har opplevd to tragedier
AP170220 | Den tidligere RBK-profilen : - Jeg har opplevd to tragedier
AP170220 Jeg har opplevd to tragedier , sier Bille.
VG170219 Bak tallene finnes det endeløse personlige tragedier .
DB170219 Det er fristende å tenke at Future mistet kontakt med fremtiden da han forlot lille Future hos Ciara og forloveden hennes, Russell Wilson, men ettersom man ikke skal tøyse med andre menneskers personlige tragedier , skal jeg la være.
DB170215 - Likevel er det ofte personlige tragedier bak utøvere som velger å jukse, selv om jeg ikke vet bakgrunnen i dette tilfellet.
AP170124 - Vi forebygger ødelagte liv og tragedier som koster samfunnet mye i form av syke voksne hvis vold og seksuelle overgrep ikke blir avdekket og behandlet, sier hun.
DB170123 Resultat ser vi daglig i økte flyktningstrømmer og i de tragedier som utspiller seg i leire i Hellas og på overfylte båter i Middelhavet.
AP161014 - Antikkens tragedier hadde alltid en morsom slutt, en comic relief.
AP160609 Venner og familie deler nå historien om Tovonna på sosiale medier med hashtaggen #‎StopBullying‬, i håp om å hindre lignende tragedier .
VG160524 De siste årene har flere tragedier rammet klatrerturistene ved Mount Everest.
AP160413 Menneskehandlerne utnyttet personlige tragedier hjemme i Syria, slik som dødsfallet til en forelder, og lovet offeret at de skulle få en « respektabel jobb » og en « skikkelig lønn », sier Issa.
AP160409 Diktsyklusen Mihyras sanger handler om Midtøstens historiske tragedier , men kan også leses som en aktuell kommentar til den syriske borgerkrigens ødeleggelser.
AP160329 Pakistan har opplevd lignende tragedier flere ganger før.
DA160131 - Jeg spilte nesten utelukkende tragedier på teateret i en periode på 6 - 7 år.
DA160131 - Jeg spilte nesten utelukkende tragedier på teateret i en periode på 6 - 7 år.
AP160128 Nye tragedier i Middelhavet : ¶
AP160121 Jeg forstår problematikken, og dette handler jo om menneskelige tragedier .