DB171019 - Trafikksikkerhet er ferskvare.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RJV5W/Bane-Nor-sjefen--Etterslepet-pa-norsk-jernbane-vil-oke - Det er uforståelig at regjeringen kutter stort til gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet , havner og bredbåndsutbygging, skriver Myrli til Aftenposten.
DB171016 Det er fint å se at ambisiøse mål i NTP ( Nasjonal transportplan ) gir resultater, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til Dagbladet.
NL170928 Vegmyndighetene i Nord-Norge og Murmansk etablerte det første samarbeidet på 1990-tallet og det første tiltakene handlet om trafikksikkerhet .
NL170928 Den ga regjeringene gode verktøy for å gjøre felles prioriteringer - både når det gjelder investeringer i grensekorridorer, trafikksikkerhet og intelligent trafikksystemer.
DB170918 - Det vedkommende har gjort er alvorlig fordi det går utover din og min trafikksikkerhet , sier Dreyer til Dagbladet.
AA170918 Blant de seks svært berettigede innsigelsespunktene som Statens vegvesen og Fylkesmannen står samlet om, er viktige bymiljø- og planhensyn som trafikk, trafikksikkerhet , jordvern og plassering av skole.
VG170902 Organisasjonen har vurdert partiene ut fra syv forskjellige kriterier ; budsjettnivå, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, trafikksikkerhet , planer for motorveier og store utbygginger, fylkesveinettet, Nye Veier AS og dynamisk veiprising.
DB170831 Min tilnærming er å sørge for en mer effektiv transport for samfunnet, og jeg mener vi trygt kan satse på å bygge mer vei, og slik sikre bedre trafikkflyt, økt trafikksikkerhet og lavere miljøutslipp på våre hovedveier.
DB170831 Et godt fungerende og sikkert transportsystem uten køer og uten forsinkelser gir god trafikksikkerhet , god effektivitet, god samfunnsøkonomi, lavt energiforbruk og lave utslipp av forurensende avgasser og klimagasser, altså et samfunn som fungerer bedre.
AA170821 Vår oppfatning er at det er nødvendig med en nasjonal enhet med spisskompetanse på trafikksikkerhet, og vi frykter at det kan bli vanskelig for politiet å nå nasjonale mål for trafikksikkerhet dersom ansvaret blir desentralisert.
AA170821 Vår oppfatning er at det er nødvendig med en nasjonal enhet med spisskompetanse på trafikksikkerhet , og vi frykter at det kan bli vanskelig for politiet å nå nasjonale mål for trafikksikkerhet dersom ansvaret blir desentralisert.
AA170821 Medio juni kom rapporten fra den uavhengige trafikksikkerhetsorganisasjonen European Transport Safety Council ( ETSC ) som viser at Norge igjen er best i Europa på trafikksikkerhet .
AP170815https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/559KW/Nei_-blindsoner-er-ikke-barnas-ansvar--Morgan-Andersson Det er bra at Norges Lastebileier-Forbund ønsker å arbeide for økt trafikksikkerhet blant barn og unge.
VG170807 - Tidligere har man bygget veier kortere, stykkevis, for mindre fart, lavere kapasitet og med dårligere trafikksikkerhet .
NL170801 Derfor tok Statens vegvesen og Destinasjon Lofoten initiativ til en temadag om turisme og trafikksikkerhet .
DA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.
AA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170731 Norsk trafikksikkerhet er i verdensklasse som et resultat av systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid over langt tid, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170722 - Vi ser jo på det som har med trafikksikkerhet å gjøre, noe som også går på lastesikring, i tillegg til andre tekniske ting.
VG170719 Skal bidra til økt trafikksikkerhet
VG170719 Overskuddet går til trafikksikkerhet , så det kommer jo noe godt ut av det også, sier Vinje.
VG170719 Han skaffet seg skiltet mest for moro, men synes også det er fint at pengene går til trafikksikkerhet .
VG170717 Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet, Guro Ranes forklarer at det nødvendigvis ikke er flere trafikkulykker om sommeren, men at det er flere ulykker med alvorlig utfall.
VG170717 - Det som er verdt å legge merke til er at per tiende juli, har kun to personer omkommet og i fjor på samme tid hadde elleve personer mistet livet i trafikken forteller avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet, Guro Ranes.
AA170711 Men jeg har oppfattet at mye av pengene som kommer inn skal brukes til forskning og trafikksikkerhet , og det synes jeg det er fint å støtte opp om.
VG170709 Les også : Mobilbruk trekkes frem som én av de største truslene mot nordmenns trafikksikkerhet .
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mq37g/Veiselskapet-ble-latterliggjort-Na-mener-Regjeringen-den-tar-en-revansj-verd-4_5-mrd-kroner Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet , bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i innlandet.
SA170702 Russland har elendig trafikksikkerhet og ulykker langs landets veier kostet i fjor over 20.000 mennesker livet.
DB170702 Russland har elendig trafikksikkerhet og ulykker langs landets veier kostet i fjor over 20 000 mennesker livet.
AA170702 Russland har elendig trafikksikkerhet og ulykker langs landets veier kostet i fjor over 20.000 mennesker livet. ( ©NTB ) ¶
VG170623 De skylder på trafikksikkerhet og så videre.
VG170622 - Det er en betydelig andel og vi er ikke helt sikre på hvorfor vi ser denne økningen, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.
BT170622 Da bør en vimsete seksåring synes at trafikksikkerhet er langt mer interessant enn skolekameratenes lek og prat.
VG170621 Det var Sveits som fikk European Transport Safety Council utmerkelse for å bedre trafikksikkerhet , en utmerkelse Norge fikk i fjor.
VG170621 Det er tilpasset de veiene vi har og fart er den enkeltfaktoren som har aller størst betydning for antall ulykker og alvorlighetsgrad, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.
VG170619 - Hvis 9000 har søkt og det koster 9000 kroner, da vil ordningen allerede ha tilført samfunnet 81 millioner kroner til trafikksikkerhet ?
AP170618 Politioverbetjent Finn Erik Grønli sier at politiet vil rydde opp : « Det vi er opptatt av er trafikksikkerhet , og her kan du si det butter litt ».
VG170613 Trafikksikkerhet først ¶
BT170613 De bidrar på ingen måte til bedre trafikksikkerhet .
VG170612 Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup ( H ), leder av transportkomiteen.
DN170612 Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup ( H ), leder av transportkomiteen.
DB170612 Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup ( H ), leder av transportkomiteen.
DA170612 Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup ( H ), leder av transportkomiteen.
AA170612 Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup ( H ), leder av transportkomiteen.
AA170612 Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup ( H ), leder av transportkomiteen.
VG170609 Sykkelturen skal skape oppmerksomhet om trafikksikkerhet , og Nicola skal også samle inn penger til en forening som jobber for å bedre sikkerheten på italienske veier.
AA170526 Trafikksikkerhet og høy kollektivandel.
DA170522 Trygg Trafikk er sikre på at nasjonalt fagmiljø innen trafikksikkerhet vil fraråde en nedleggelse av Utrykningspolitiet ( UP ).
DA170522 - Vi frykter at trafikksikkerhet vil bli nedprioritert i politidistriktene i konkurranse med andre oppgaver.
DA170522 280 stillinger landet rundt som er øremerket til å jobbe med trafikksikkerhet og står for 90 prosent av alle forelegg på fartsforseelser.
DA170522 - Trafikksikkerhet har vært en salderingspost i flere politidistrikt i mange år.
SA170518 Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet , vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil - også i fremtiden.
FV170518 Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet , vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil - også i fremtiden.
BT170518 Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet , vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil - også i fremtiden.
AP170518https://www.aftenposten.no/bil/Snart-vil-bilene-gjore-den-kjedeligste-delen-av-kjoring-for-oss-10150b.html Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet , vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil - også i fremtiden.
AP170518 Hovde og Sæter mener pris, komfort, drifts- og trafikksikkerhet , vil være viktige faktorer for nordmenn i valg av bil - også i fremtiden.
BT170511 Han håper at noe av budskapet fra kurset skal gli inn, og at ungdommene deretter kan bli gode ambassadører for trafikksikkerhet , og advare andre på sin alder.
BT170511 De synes det er kjempespennende å lære om trafikksikkerhet , sier Seim.
SA170510 Norge er best i verden på trafikksikkerhet , sier prosjektleder for DeathTrip og kampanjeansvarlig Line Langaas.
DA170508 For å unngå omkjøring, forhindre uønsket trafikk og redusert trafikksikkerhet i boliggater skal det etableres tette ringer.
DA170508 Bomringene skal etableres som tette ringer for å unngå omkjøringer, økt trafikkbelastning og redusert trafikksikkerhet i boligområder.
BT170507 Det sentrale er at vi får på plass en enhet med påtalekompetanse, som kan konsentrere seg om trafikksikkerhet og bekjempe juks, bedrag, svindel og dårlige arbeidsforhold, sier Mo. | - Et sikkert vårtegn og startskudd på sesongen ¶
VG170504 Trafikksikkerhet har et veldig stort fokus for oss.
AA170430 Hun ser dette som et av flere viktige tiltak for trafikksikkerhet .
BT170428 Bak scenen etter arrangementet sier han til BT at han håper han har hjulpet til å inspirere russen til å tenke på trafikksikkerhet .
SA170427 Alle i bilen har ansvar for trafikksikkerhet .
SA170427 Trafikksikkerhet er viktig, og som sjåfør er du ansvarlig for passasjerenes oppførsel.
AA170426 Konsekvensene av telehiv er økte trafikant- og vedlikeholdskostnader og i verste fall redusert trafikksikkerhet og framkommelighet.
AA170423 Vedtatte nasjonale mål er lavutslippssamfunnet, bedre trafikksikkerhet , distriktsutvikling og meningsfull realverdiskaping.
SA170420https://www.aftenbladet.no/bil/Lei-denne-gule-lappen-Atte-tips-for-a-unnga-parkeringsbot-10035b.html - Dette er av hensyn til trafikksikkerhet , og derfor er all stans ulovlig, sier Atle Rønning, som er stabssjef for Bypatruljen i Oslo.
SA170420 - Dette er av hensyn til trafikksikkerhet , og derfor er all stans ulovlig, sier Atle Rønning, som er stabssjef for Bypatruljen i Oslo.
FV170420 - Dette er av hensyn til trafikksikkerhet , og derfor er all stans ulovlig, sier Atle Rønning, som er stabssjef for Bypatruljen i Oslo.
BT170420https://www.bt.no/bil/Lei-denne-gule-lappen-Atte-tips-for-a-unnga-parkeringsbot-10035b.html - Dette er av hensyn til trafikksikkerhet , og derfor er all stans ulovlig, sier Atle Rønning, som er stabssjef for Bypatruljen i Oslo.
BT170420 - Dette er av hensyn til trafikksikkerhet , og derfor er all stans ulovlig, sier Atle Rønning, som er stabssjef for Bypatruljen i Oslo.
AP170420 - Dette er av hensyn til trafikksikkerhet , og derfor er all stans ulovlig, sier Atle Rønning, som er stabssjef for Bypatruljen i Oslo.
VG170418 - Kvinner velger mote over trafikksikkerhet
VG170413 Søknaden blir vurdert i forhold til trafikksikkerhet .
FV170409 Trafikksikkerhet blir også tatt på alvor.
DA170408 - Kommunene har i varierende grad tatt tak i fartsgrensekriteriene hvor det anbefales fartsgrenser på 30-40 kilometer i timen, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet .
BT170407 Denne planen er en plan for å øke regularitet, trygghet, trafikksikkerhet og fremkommelighet.
VG170405 - Bedre trafikksikkerhet , i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, gjør denne planen historisk, sier han til NTB.
SA170405 En betydelig nedkutting i reisetiden og økt trafikksikkerhet - i første rekke mellom Stavanger og Kristiansand, er en svært lønnsom og svært smart investering å gjøre, og vi er veldig glade for de gode nyhetene fra Veiselskapet.
SA170405 - Bedre trafikksikkerhet , i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, gjør denne planen historisk, sier han.
DN170405 - Bedre trafikksikkerhet , i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, gjør denne planen historisk, sier han.
DB170405 Derfor er det viktig å minne oss selv om at trafikksikkerhet handler om mine og dine holdninger.
DA170405 - Bedre trafikksikkerhet
DA170405 - Bedre trafikksikkerhet , i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, gjør denne planen historisk, sier han.
DA170405 - Bedre trafikksikkerhet , i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, gjør denne planen historisk, sier han.
AA170405 - Bedre trafikksikkerhet , i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, gjør denne planen historisk, sier han.
FV170404 Der kom det frem opplysninger om at selskapet fusker med kjøretøyenes trafikksikkerhet , for eksempel ved at anmerkninger slettes, uten at det blir gjort noe med feilen.
AP170404 Der kom det frem opplysninger om at selskapet fusker med kjøretøyenes trafikksikkerhet , for eksempel ved at anmerkninger slettes, uten at det blir gjort noe med feilen.
AA170404 Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.
AA170403 - Det er svært vanskelig å forstå dette valget, verken ut fra trafikksikkerhet eller samfunnsøkonomiske hensyn.
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/i/AaQjn/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt Bjørn Erik Thon synes ikke det er riktig å sette personvern og trafikksikkerhet opp mot hverandre.
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt-617017b.html Bjørn Erik Thon synes ikke det er riktig å sette personvern og trafikksikkerhet opp mot hverandre.
AP170402 Bjørn Erik Thon synes ikke det er riktig å sette personvern og trafikksikkerhet opp mot hverandre.
AA170402 - Som mange av våre følgere har fått med seg, så er vi veldig opptatt av trafikksikkerhet og promillekontroller.
DB170401 Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligg som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.
BT170331 Politiet er opptatt av forebyggende trafikksikkerhet .
BT170331 Russelåt om trafikksikkerhet
BT170331 De forteller at den inkluderer temaer som frivillig arbeid, festing med måte, trafikksikkerhet , å ta et nei for et nei og å ha en balansert russetid med fokus på å stå på eksamen.
DA170330 Det går mer på trafikksikkerhet .
VG170324 Det vil også skape bedre trafikksikkerhet og mindre veislitasje.
DB170324 Det vil også skape bedre trafikksikkerhet og mindre veislitasje.
AA170324 Det vil også skape bedre trafikksikkerhet og mindre veislitasje.
VG170314 Så er det reist spørsmål ved om selskapet kutter hjørner slik at det går ut over telesikring og trafikksikkerhet .
AA170310 Det bekymrer oss at det alternativet vi sjåfører vurderte som det dårligste med hensyn til framkommelighet, brukervennlighet, driftssikkerhet og trafikksikkerhet kan få forkjørsrett.
VG170308 FAU-lederen mener skolen har hatt fokus på trafikksikkerhet både i forbindelse med anleggsarbeidene og generelt.
BT170306 Det er hensynet til trafikksikkerhet som gjør at politiet kan ta lappen fra folk.
AA170306 - Bedre trafikksikkerhet er høyt prioritert i regjeringen.
BT170303 Vegstrekningen er svært rasutsatt og har ikke tilfredsstillende standard i forhold til trafikksikkerhet , krav til tunnelstandard og mulige omkjøringsveger.
BT170303 Utbyggingen gir sammenhengende standard på E39 og økt trafikksikkerhet .
AA170227 Statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ) sier det tenkes trafikksikkerhet og at det bygges for framtiden, i stedet for å gjøre som det er gjort flere ganger tidligere, å bygge samme veien flere ganger.
SA170221 På strekninger med høyere fartsgrenser regner man med bedre veistandard og trafikksikkerhet , og at det dermed ikke er behov for fotobokser.
AA170221 På strekninger med høyere fartsgrenser regner man med bedre veistandard og trafikksikkerhet , og at det dermed ikke er behov for fotobokser.
BT170220 På strekninger med høyere fartsgrenser regner man med bedre veistandard og trafikksikkerhet , og at det dermed ikke er behov for fotobokser.
AA170219 « Å tilrettelegge for barn og unge inkluderer også god trafikksikkerhet i nærområdene » skriver Aud Bremnes og Steinar Tanem i dette debattinnlegget.
AA170219 Rådmann og politikere : Å satse på trafikksikkerhet og miljøvern er viktig og fremtidsrettet.
AA170219 Overvik Utvikling : Å tilrettelegge for barn og unge inkluderer også god trafikksikkerhet i nærområdene.
AA170219 Nå må politikerne i Trondheim ta ansvar og vise at barns trafikksikkerhet , oppvekstvilkår og hensyn til miljøet er viktigere enn økonomisk vinning og profitt.
AA170219 Hvordan kan man si at man skal tilrettelegge for barn og unge når trafikksikkerhet i tilgrensende områder tilsynelatende ikke er på agendaen ?
AA170216 Det er begrenset hvor mye trykking sjåføren kan drive med før det går ut over konsentrasjon om kjøringen, sier Guro Ranes som er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet.
BT170130 Mange kommunale etater må engasjere seg sterkere når det gjelder å oppfylle kravene for å bidra til økt trafikksikkerhet .
BT170130 Forhåpentligvis blir trafikksikkerhet både i Bergen, Hordaland og i landet ellers et tema i årets valgkamp.
BT170130 For både små og store og den som dreper, fordi den drepte var usynlig ¶ | Trafikksikkerhet bør bli valgkampsak ¶
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
BT170130 Mange kommunale etater må engasjere seg sterkere når det gjelder å oppfylle kravene for å bidra til økt trafikksikkerhet .
BT170130 Forhåpentligvis blir trafikksikkerhet både i Bergen, Hordaland og i landet ellers et tema i årets valgkamp.
BT170130 FOTO : Arkivfoto : Marita Aarekol ¶ | Trafikksikkerhet bør bli valgkampsak ¶
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
DB170127 I tillegg til Carl Berners plass ble Riksveg 3 gjennom Østerdalen også trukket frem for sin noe utradisjonelle tilnærming til trafikksikkerhet .
DB170127 Dette svarer godt til Vegdirektoratets krav om at de kvalifiserte prosjektene er helhetlig utformet i forhold til omgivelsene, samt fungere godt for sine formål med tanke på miljøhensyn, fremkommelighet, trafikksikkerhet og teknologi.
DB170126 Han sier at Narvik kommune har brukt flere hundre tusen kroner på trafikksikkerhet og at det er viktig med kontroller i nærheten av barneskoler.
DB170125 Vi ser allerede i dag at førerstøttesystemer bidrar til økt trafikksikkerhet , og videre utvikling og tilrettelegging for bruk av slike systemer antas å kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning.
FV170118 Spylervæske er viktig for sikt og trafikksikkerhet , men det kan også gå galt om du ikke passer på i vinterkulden.
BT170118 Spylervæske er viktig for sikt og trafikksikkerhet , men det kan også gå galt om du ikke passer på i vinterkulden.
AP170118 Spylervæske er viktig for sikt og trafikksikkerhet , men det kan også gå galt om du ikke passer på i vinterkulden.
DB170116 Slike husdyr bør transporteres i egne bur som er forsvarlig sikret, sier avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes til Dagbladet.
SA170107 Med veiprising kan avgiftene settes ned, og likevel være mer effektive for å løse samfunnets utfordringer med klimautslipp, luftforurensing, plassmangel i byene, bedre trafikksikkerhet og distriktenes transportbehov.
BT170102 Registreringer på Bybanen i Bergen og internasjonal forskning på trafikksikkerhet viser at såkalte light rail-systemer har lavere ulykkestall enn buss.
BT170102 Registreringer på Bybanen i Bergen og internasjonal forskning på trafikksikkerhet viser at såkalte light rail-systemer har lavere ulykkestall enn buss.
SA161115https://www.aftenbladet.no/bil/Sliter-du-med-elbilen-i-kulda-Her-er-ti-tips-8188b.html I tillegg er det essensielt for trafikksikkerhet og trivsel i elbilen. 8.
SA161115 I tillegg er det essensielt for trafikksikkerhet og trivsel i elbilen. 8.
BT161115https://www.bt.no/bil/Sliter-du-med-elbilen-i-kulda-Her-er-ti-tips-8188b.html I tillegg er det essensielt for trafikksikkerhet og trivsel i elbilen. 8.
AP161115https://www.aftenposten.no/bil/Sliter-du-med-elbilen-i-kulda-Her-er-ti-tips-8188b.html I tillegg er det essensielt for trafikksikkerhet og trivsel i elbilen. 8.
FV161020 Det vi her er vitne til er at vi nå tar i bruk teknologi på en måte som bidrar positivt til trafikksikkerhet , trafikkflyt og bedre utnyttelse av kapasiteten i veinettet.
AP161020https://www.aftenposten.no/bil/Tester-selvkjorende-biler-pa-autobahn-8204b.html Det vi her er vitne til er at vi nå tar i bruk teknologi på en måte som bidrar positivt til trafikksikkerhet , trafikkflyt og bedre utnyttelse av kapasiteten i veinettet.
SA161019 Politiet snakker imidlertid mye med barn og unge, også når det gjelder trafikksikkerhet .
AP161019https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Har-du-barn-som-ferdes-ute-na-i-hostmorket-401b.html Politiet snakker imidlertid mye med barn og unge, også når det gjelder trafikksikkerhet .
SA160906 Les mer om barn, trafikksikkerhet og skole : ¶
AP160906https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/NAF-Barn-bor-folges-til-skolen-i-minst-to-ar-226b.html Les mer om barn, trafikksikkerhet og skole : ¶
AP160727https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringens-nye-veiselskap-lover-raskere-og-billigere-veier--men-med-lavere-standard-600680b.html Og hensynet til trafikksikkerhet er sentralt i all planlegging og bygging av veier.
AP160727https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringens-nye-veiselskap-lover-raskere-og-billigere-veier--men-med-lavere-standard-600680b.html - Nei, vi finner ikke noe i forskning som sier at det gir høyere trafikksikkerhet utenfor tettbebygd strøk og utenfor kryssområder.
AP160316 Av hensyn til trafikksikkerhet vil staten finansiere belysning langs fylkesveien som går forbi Sørbråten.