VG171022 Statens Vegvesen leder trafikken fra E18 videre i begge retninger.
AA171022 Trondheim Spektrum har også tatt grep og leid inn folk til å dirigere trafikken .
AA171022 Trondheim Spektrum har leid inn « Det FINN's Trafikkhjelp AS » til å dirigere trafikken .
AA171022 Entreprenøren bak anleggsarbeidet på Trondheim Spektrum har leid inn folk til å dirigere trafikken .
AA171022 Dirigerer trafikken
DB171021 Torsdag sa Vasily Zaitseva til lokale journalister at datteren har hatt førerkort i to år, og hevdet at hun så langt aldri har gjort noe galt i trafikken .
DA171021 Noen sier at flere dør i trafikken eller alkohol enn av terror.
BT171021https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/vEWMj/Ferge-heller-enn-bro En slik økning av trafikken som en legger til grunn i broplanen, er heller ikke ønskelig, fordi FV570 ikke har kapasitet for så stor økning.
BT171021https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/vEWMj/Ferge-heller-enn-bro Bompengene som blir krevd inn, vil bare dekke en liten del av rentene, selv med en firedobling av trafikken fra dagens nivå.
AP171021https://www.aftenposten.no/verden/i/gX64B/Flere-personer-lettere-saret-i-knivstikking-i-Mnchen Trafikken med trikker, busser og biler går igjen nesten som normalt, etter at området først var avsperret.
DB171020 Han opplyser om at kvinnen, som er født i 1997, har hatt førerkort i to år, og så langt aldri gjort noe galt i trafikken .
AA171020 Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift mener « Det er både fornuftig og nødvendig at bystyret diskuterer hvordan vi skal finne gode løsninger for å sikre at bussen kommer frem, også når trafikken er på det tetteste.
AA171020 Debatt : Feil at folk på søndagstur må betale for dårlig organisering av trafikken i Bymarka ¶
AA171020 Trafikken nordover ble omdirigert via gamle E6.
AA171020 Kollisjonen hindret ikke trafikken vesentlig.
VG171019 Men han nekter for å være skyldig i uaktsomhet i trafikken . Östersund tingrett mener likevel det finnes tilstrekkelig med bevis.
DB171019 Hvert år dør 10-20 fotgjengere i trafikken , og 40 prosent av ulykkene skjer ved kryssing av gangfelt, viser tall fra Statens vegvesen.
DB171019 100 personer blir årlig hardt skadd, mens rundt 450 blir lettere skadd i trafikken .
DB171019 Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep.
DA171019 Vårt forslag baserer seg på to hovedknutepunkter ; der trafikken fra Jeløy møter gatenettet på bysiden og der trafikken fra ferjeleiet, havna og Jeløy samles og ledes ut av byen.
DA171019 Vårt forslag baserer seg på to hovedknutepunkter ; der trafikken fra Jeløy møter gatenettet på bysiden og der trafikken fra ferjeleiet, havna og Jeløy samles og ledes ut av byen.
DA171019 Veiene fra knutepunktet ved Kanalen, som vil ta trafikken fra Jeløy ut av byen, trafikken fra ferja og trafikken fra havna, ledes ned til rundkjøring på et underliggende plan.
DA171019 Veiene fra knutepunktet ved Kanalen, som vil ta trafikken fra Jeløy ut av byen, trafikken fra ferja og trafikken fra havna, ledes ned til rundkjøring på et underliggende plan.
DA171019 Veiene fra knutepunktet ved Kanalen, som vil ta trafikken fra Jeløy ut av byen, trafikken fra ferja og trafikken fra havna, ledes ned til rundkjøring på et underliggende plan.
DA171019 Forslaget tar ikke stilling til ferjeleiets plassering, men viser at trafikken kan løses selv om dagens plassering opprettholdes.
DA171019 Det kan imidlertid ikke være tvil om at en flytting til Gernerbrygga, på dagens havneområde vis-a-vis steinullfabrikken, vil gi helt andre muligheter for bruk av områdene mot kanalen, som i dag benyttes til oppmarsjområde for biler til ferja, trafikken fra ferja og av selve Værlebrygga.
DA171019 Derfra ledes trafikken i kulvert under jernbanesporet til tunnel under Høyenhald / Skarmyra, som tilknyttes innfartsveien mellom Flemmingskrysset og brua over Mosseelva.
DA171019 Alternativt kan trafikken fra Jeløy, havn og ferje føres videre sørover langs jernbanesporet ut til krysning ved Klevberget, og legges i tunnel derfra ut til Årvold og videre til E6.
AP171019https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KQE9y/Det-nye-flytoget-ma-til-Sverige-for-a-teste-hastigheten Hittil i år har de økt trafikken med rundt 200.000 reisende, og de bidrar dermed kraftig til å innfri målet om en kollektivandel på 75 prosent til og fra Gardermoen.
SA171018https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/83bxW/To-gode-madlagutter KRONIKK : Kristen Høyer Mathiassen ( H ) på Madla vil ikke ha tre nybygg i egen bydel fordi de er for dominerende og kan øke trafikken .
SA171018https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/83bxW/To-gode-madlagutter John Peter Hernes ( H ) utsatte et prøveprosjekt for enveiskjøring i Pedersgata, selv om tusenvis av nye boliger i øst har ført til et alarmerende behov for å redusere trafikken .
SA171018 Få minutter senere kunne Ragnhild Aagesen, medievakt i Bane Nor melde at trafikken var i gang igjen.
SA171018 Trafikken flyter greit på stedet.
SA171018 KRONIKK : Kristen Høyer Mathiassen ( H ) på Madla vil ikke ha tre nybygg i egen bydel fordi de er for dominerende og kan øke trafikken .
SA171018 John Peter Hernes ( H ) utsatte et prøveprosjekt for enveiskjøring i Pedersgata, selv om tusenvis av nye boliger i øst har ført til et alarmerende behov for å redusere trafikken .
DN171018 De største norske skistedene, Trysil og Hemsedal, er nemlig avhengige av at trafikken fra utlandet opprettholdes.
AA171018 Det er for å hindre at folk blir skadet i trafikken at vi gjennomfører slike adferdskontroller, sier Olsen.
AA171018 - Det er en kjensgjerning at når bilførere prater i telefonen under kjøring blir de adskillig mindre observante i trafikken .
SA171017https://www.aftenbladet.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Spesielt også for de yngste bilførerne i trafikken .
SA171017https://www.aftenbladet.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene.
SA171017https://www.aftenbladet.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Du har kanskje selv tastet på telefonen mens du er i trafikken .
SA171017https://www.aftenbladet.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Det har vært et bra trykk på utfordringer knyttet til uoppmerksomhet i trafikken .
SA171017https://www.aftenbladet.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Det har utfordret trafikken i mange år, sier han.
SA171017https://www.aftenbladet.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Både for deg som bilfører og andre rundt deg i trafikken .
SA171017https://www.aftenbladet.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html - Mulighetene som har åpnet seg med en smarttelefon har sin pris i trafikken .
SA171017 Politiet er på stedet og dirigerer trafikken forbi.
SA171017 Trafikken går sakte men er i ferd med å normalisere seg.
SA171017 Spesielt også for de yngste bilførerne i trafikken .
SA171017 Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene.
SA171017 Du har kanskje selv tastet på telefonen mens du er i trafikken .
SA171017 Det har vært et bra trykk på utfordringer knyttet til uoppmerksomhet i trafikken .
SA171017 Det har utfordret trafikken i mange år, sier han.
SA171017 Både for deg som bilfører og andre rundt deg i trafikken .
SA171017 - Mulighetene som har åpnet seg med en smarttelefon har sin pris i trafikken .
DA171017 Hun oppfordrer også foreldre til å informere barn og unge om endringene i trafikken i nabolaget.
BT171017https://www.bt.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Spesielt også for de yngste bilførerne i trafikken .
BT171017https://www.bt.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene.
BT171017https://www.bt.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Du har kanskje selv tastet på telefonen mens du er i trafikken .
BT171017https://www.bt.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Det har vært et bra trykk på utfordringer knyttet til uoppmerksomhet i trafikken .
BT171017https://www.bt.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Det har utfordret trafikken i mange år, sier han.
BT171017https://www.bt.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Både for deg som bilfører og andre rundt deg i trafikken .
BT171017https://www.bt.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html - Mulighetene som har åpnet seg med en smarttelefon har sin pris i trafikken .
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp Foreløpig kommer det ikke mindre penger inn fra bomringen, selv om trafikken går ned.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp - Inntekten har økt selv om trafikken går ned, fordi taksten har gått opp, sier Christensen.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp - Trafikken i Oslo er veldig stabil fra år til år.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/e2bAM/Alvorlig-sikkerhetshull-i-tradlose-nettverk-gjor-at-sensitiv-informasjon-kan-bli-stjalet - Det er en feil i en felles protokoll som, uavhengig av hvilken ruter du har, gjør at trafikken mellom din enhet og din trådløse ruter kan leses eller lyttes til, sier Pretorius.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Spesielt også for de yngste bilførerne i trafikken .
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Du har kanskje selv tastet på telefonen mens du er i trafikken .
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Det har vært et bra trykk på utfordringer knyttet til uoppmerksomhet i trafikken .
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Det har utfordret trafikken i mange år, sier han.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html Både for deg som bilfører og andre rundt deg i trafikken .
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html - Mulighetene som har åpnet seg med en smarttelefon har sin pris i trafikken .
AA171017 Veien ble umiddelbart stengt på ulykkesstedet, og trafikken ble omdirigert.
SA171016 Trafikken flyter greit på stedet.
DB171016 ¶ DØDE OG SKADDE : SSB har i dag publisert dødstall og antall skadde i trafikken fra første halvår i år.
DB171016 I årets første måneder har to personer under 18 år omkommet i trafikken . 29 har blitt hardt skadd.
DB171016 I alt har 2546 personer blitt skadd i trafikken så langt i år, noe som er 107 færre enn i samme periode i 2016.
DB171016 I alt ble 300 barn og unge skadd i trafikken .
DB171016 Hun sier det er vanskelig å peke på en konkret årsak til nedgangen fra ett år til et annet, og påpeker at mye av tiltakene som virker i trafikken tar tid.
DB171016 Hun legger til at man har blitt mye bedre til å sikre unge i trafikken i dag enn tilbake i tid.
DB171016 Avdelingsdirektøren viser til at det i 1970 omkom rundt 100 barn i trafikken .
DB171016 ( Dagbladet ) : Antallet dødsulykker, hardt skadde og skadde i trafikken er færre enn i fjor, viser en fersk halvårsrapport publisert av SSB i dag.
DA171016 Trafikken flyter greit på stedet.
DA171016 Veien ble umiddelbart stengt på ulykkesstedet, og trafikken ble omdirigert via riksvei 7 over Kvam/Hardanger.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/83L0w/Flere-skadde-etter-frontkollisjon-i-Nakkagjelstunnelen For øyeblikket er det ikke 100 prosent avklart hvor vi skal sende all trafikken , men vi jobber med saken, fortalte trafikkoperatør Ken Ove Holm i Vegtrafikksentralen til lokalavisen Bygdanytt like etter klokken 16.
AA171016 Veien ble umiddelbart stengt på ulykkesstedet, og trafikken ble omdirigert via riksvei 7 over Kvam/Hardanger.
SA171015 Det er litt den samme følelsen når det oppstår småfarlige situasjoner i trafikken , sier Aune Johnsen.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/Aspmyra-stadion-evakuert-etter-bombetrussel-243804b.html Det er litt den samme følelsen når det oppstår småfarlige situasjoner i trafikken , sier Aune Johnsen.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Aspmyra-stadion-evakuert-etter-bombetrussel-243804b.html Det er litt den samme følelsen når det oppstår småfarlige situasjoner i trafikken , sier Aune Johnsen.
AA171015 - Mannskapene har stått på dag og natt for å få på plass midlertidig brannventilasjon slik at trafikken igjen kan kjøre gjennom Lyderhorntunnelen.
DA171014 Trafikken vil genrelt sannsynligvis heller ikke fange opp borgere fra utenfor EØS-området like godt, siden de fortsatt må betale elleville roamingsummer.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/7X3pB/6200-rohingyaer-er-strandet-i-ingenmannsland-20-meter-unna-star-soldater-fra-harstyrken-som-jaget-dem-ut-av-Myanmar Dessuten er trafikken langs veiene farlig for barna.
VG171013 Mens trafikken passerte forbi i nærheten, fikk de sørgende være i fred på ulykkesstedet for å minnes eleven som mistet livet få timer i forveien.
DB171013 Trafikken øker og her vil de ikke bevilge penger.
DB171013 En bilist er nå anmeldt for å ha slått en Veidekke-ansatt som dirigerte trafikken .
DB171013 Det er på det rene at den Veidekke-ansatte, som dirigerte trafikken på oppdrag fra Vegtrafikksentralen, ble tildelt slag.
DB171013 Den Veidekke-ansatte mannen klaget over smerter etter slagene, men var i stand til å fortsette å dirigere trafikken etter hendelsen.
DB171013 - Det var veldig unødvendig, og her har vi veldig tragiske omstendigheter, sier operasjonslederen - som understreker at man ikke skal forstyrre personer som rettmessig dirigerer trafikken .
DA171013 Politiet stengte bruene ut til Holmen for trafikken under minnemarkeringen.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/kAJW9/Apent-brev-til-alle-sinte-bilister-fra-en-med-hjelm-i-trafikken---Margrethe-Wettre-Andreassen « Få de sinkerne av noen rulleskiløpere og syklister ut av trafikken ! », tenker kanskje du.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/kAJW9/Apent-brev-til-alle-sinte-bilister-fra-en-med-hjelm-i-trafikken---Margrethe-Wettre-Andreassen | Åpent brev til alle sinte bilister fra en med hjelm i trafikken Margrethe Wettre Andreassen ¶
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/kAJW9/Apent-brev-til-alle-sinte-bilister-fra-en-med-hjelm-i-trafikken---Margrethe-Wettre-Andreassen For selv om man skulle tro at det å drive med sykkel og langrenn i Norge er godt tilrettelagt, er ikke det min opplevelse når jeg trener i trafikken .
AA171013 Politiet stengte bruene ut til Holmen for trafikken under minnemarkeringen.
AA171013 Kostnader vil bli kuttet med 80%-90%, miljø-effektene er enorme, utslippene vil reduseres, varene vil komme frem raskere og tryggere og trafikken vil bli redusert med 70%.
AA171013 Sangen heter « Morgenstemning fra Bøler », og den dukker stadig opp i bakhodet når jeg leser om konflikter i trafikken .
AA171013 Når vi beveger oss ut i trafikken , sier mange av oss farvel til Dr.
AA171013 Når Børretzens jeg-person etter å ha overlevd enda en dag i trafikken , ligger i sin kvinnes armer om kvelden, tenker han at han var den raskeste i dag og vil kanskje være det i morgen.
NL171012 Med denne tunnelen vil man avlaste trafikken i Giæverbukta, samtidig som man får fyllmasser til flyplassen.
DA171012 Trafikken skal konkurranseutsettes i en nettokontrakt.
AA171012 Vi regner med at trafikken kommer til å øke ganske betydelig.
AA171012 - Tror trafikken vil øke ¶
AA171012 Trafikken på veien har økt, ikke minst etter at Skarnsundbrua ble bygd i 1991.
AA171012 Politiet er på stedet og trafikken dirigeres.
AA171012 Trafikken skal konkurranseutsettes i en nettokontrakt.
AA171012 På mange vis er syklistene mindre fri i trafikken der enn i Norge.
AA171012 Men det veldig få nevner i denne sammenheng, er hvor mye tydeligere forventningene er til deg som syklist i trafikken i Danmark.
AA171012 Det blir veldig tydelig når det ikke engang i kryssene i Innherredsveien blir regulert på en måte som viser syklistene at de blir tatt seriøst som egen trafikkgruppe, eller kommuniserer tydelig hva som er deres rettigheter og plikter i trafikken .
AA171012 Dens status i trafikken er økende, og det er flere syklister på veiene.
DA171011 Ved 12-tiden melder politiet at veibanen er ryddet, og trafikken går som normalt.
DA171011 | Trafikkulykke på motorveien - manuell dirigering av trafikken
AA171011 Ett felt er åpent, så det går an å passere for all trafikk, sier Hollingen, som mener området skal være ryddet før trafikken tar seg opp onsdag morgen.
AA171011 NSB satte opp buss for tog mens arbeidet med å få trafikken i gang igjen pågikk. ( ©NTB ) ¶
DA171010 Han vil også få i gang igjen trafikken på Randsfjordbanen, som ble innstilt i 2004, slik at Hønefoss, Vikersund, Hokksund, Kongsberg og Drammen kan knyttes sammen for togreisende.
AP171010https://www.aftenposten.no/osloby/i/KOv0y/Her-er-det-foreslatt-at-de-nye-bomstasjonene-skal-ligge Det er ventet at det vil få store ringvirkninger for trafikken og utslippene i byen.
AA171010 Hun ber om at alle bilister tar hensyn og slipper utrykningskjøretøyene frem i trafikken .
AA171010 Opplever nedgang : Trafikken til og fra Værnes lufthavn.
AA171010 Rundt klokka 2.50 natt til tirsdag meldte Bane Nor at trafikken på togstrekningen var tilbake i normal drift.
SA171009https://www.aftenbladet.no/bil/Snart-tid-for-dekkskifte_-her-er-NAFs-rad--Gode-dekk-er-en-billig-livsforsikring-10615b.html Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken .
SA171009 Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken .
NL171009 Hvor blåst må en være i hodet for å tro at en ødelegger naturen i Troms ved å bringe utstyr til hytta - når det tilsynelatende ikke skader faunaen på Svalbard med den enorme trafikken som utøves der oppe ?
FV171009https://www.fvn.no/bil/Snart-tid-for-dekkskifte_-her-er-NAFs-rad--Gode-dekk-er-en-billig-livsforsikring-10615b.html Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken .
DN171009 ¶ Myndighetene i Australia vurderer lovendring for å tillate at " førerne " av selvkjørende biler kan være beruset i trafikken .
DN171009 Det er ventet at selvkjørende biler vil rulle på veiene i Australia fra 2020, og fra da kan det komme til å gjelde nye lover i trafikken .
DN171009 - Et mulig hinder for å nå alle fordelene med automatiserte kjøretøy vil være å kreve at eierne av selvkjørende biler, som ikke kjører, skal følge alkoholreglene i trafikken , skriver NTC i høringsnotatet.
DA171009 Det eneste som var plagsomt var trafikken .
BT171009https://www.bt.no/bil/Snart-tid-for-dekkskifte_-her-er-NAFs-rad--Gode-dekk-er-en-billig-livsforsikring-10615b.html Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken .
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Snart-tid-for-dekkskifte_-her-er-NAFs-rad--Gode-dekk-er-en-billig-livsforsikring-10615b.html Det er lurt å investere i ordentlige dekk slik at du ferdes trygt for din egen del og alle andre som er rundt deg i trafikken .
NL171008 For øvrig dør nesten 1,3 millioner mennesker årlig i trafikken , et tall Verdens helseorganisasjon frykter skal komme opp i to millioner før 2020.
AA171008 Det ble noe trafikkale problemer i etterkant, men nå dirigerers trafikken greit forbi ulykkesstedet, sier innsatsleder Morten Mørkved.
AA171008 Trafikken ble avviklet med manuell dirigering.
DN171006 I en melding skriver selskapet at sommersesongen er over og trafikken er nå mer preget av forretningsreisende.
DN171006 Trafikken måles i antall passasjerkilometer, mens kapasiteten er antall tilgjengelige setekilometer.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/7bAl9/Skal-flytte-vatmark---men-E6-til-Hamar-blir-ferdig-et-halvar-for-tiden - En av hovedentreprenørene, Veidekke, legger opp til å bygge fire dager i uken der trafikken på E6 blir berørt.
AA171006 Den lokale trafikken de er pålagt å sette av plass til, betyr nesten ingen ting.
VG171005 Les også : Slik protesterte pensjonisten mot « sinker » i trafikken
DB171005 Ekstremværet påvirker også trafikken .
DB171005 - Alle som har vært i området er viktige vitner, fordi de kan bidra til å skape et bilde av trafikken i området.
DB171005 Konsernsjefen forteller at NSB skal bruke mye tid og penger på vedlikehold og investeringer, og at det forbedringsarbeidet kan forstyrre trafikken .
DA171005 Hinna bydels innbyggere og andre som er avhengig av å kjøre i bydelen - til og fra jobb - står stort sett bom fast i trafikken .
DA171005 Hinna bydel venter også på framtidige utfordringer med avvikling av trafikken .
DA171005 Da Aker Solutions-bygget var fylt med arbeidstakere var trafikken uhåndterlig.
DA171005 - Et sted må disse trikkene plasseres når de ikke er ute i trafikken .
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/yQWXx/Storm-herjer-Nord-Tyskland--flere-dode-og-full-stopp-i-fly--og-togtrafikk Ekstremværet påvirker også trafikken .
AA171005 Politiet melder at trafikken nå flyter som normalt.
AA171005 Anleggsarbeiderne på stedet dirigerte trafikken , og da gikk det bedre etter hvert, sier en tipser til adressa.no.
AA171005 Formålet er ikke å ta flest mulig av de som bryter fartsgrensen, formålet er å begrense antall døde og hardt skadde i trafikken , sier han.
VG171004 Ja, drivstoffprisene var så lave en periode på Valderøya at det ifølge Sunnmørsposten var nødvendig å dirigere trafikken i området rundt Uno X-stasjonene på øya.
SA171004https://www.aftenbladet.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html For å få bilene til å senke farten og gjøre det tryggere for fotgjengere i trafikken , har dette blitt et vanlig syn i Ísafjörður på Island.
SA171004https://www.aftenbladet.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html Alt som kan bidra til å skape økt oppmerksomhet rundt viktige ting i trafikken er bra, sier Johansen.
SA171004 For å få bilene til å senke farten og gjøre det tryggere for fotgjengere i trafikken , har dette blitt et vanlig syn i Ísafjörður på Island.
SA171004 Alt som kan bidra til å skape økt oppmerksomhet rundt viktige ting i trafikken er bra, sier Johansen.
NL171004 For bare å ta ett eneste eksempel her, kan vi nevne at barnevernet ikke har hatt så meget som en lillefinger med i kampen som førte til nedgangen fra 101 barn som ble drept i trafikken på 70-tallet, til 1 - ett - barn i 2015 !
FV171004https://www.fvn.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html For å få bilene til å senke farten og gjøre det tryggere for fotgjengere i trafikken , har dette blitt et vanlig syn i Ísafjörður på Island.
FV171004https://www.fvn.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html Alt som kan bidra til å skape økt oppmerksomhet rundt viktige ting i trafikken er bra, sier Johansen.
DB171004 Det er ergelig at en ulovlig arbeidsnedleggelse påvirker trafikken , og rammer kundene våre, sier Sund til Dagbladet.
DB171004 - Vi jobber nå intensivt med å få trafikken av sted, sier hun.
DB171004 - Det er nå kraftige forsinkelser i trafikken i Skandinavia.
BT171004https://www.bt.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html For å få bilene til å senke farten og gjøre det tryggere for fotgjengere i trafikken , har dette blitt et vanlig syn i Ísafjörður på Island.
BT171004https://www.bt.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html Alt som kan bidra til å skape økt oppmerksomhet rundt viktige ting i trafikken er bra, sier Johansen.
AP171004https://www.aftenposten.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html For å få bilene til å senke farten og gjøre det tryggere for fotgjengere i trafikken , har dette blitt et vanlig syn i Ísafjörður på Island.
AP171004https://www.aftenposten.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html Alt som kan bidra til å skape økt oppmerksomhet rundt viktige ting i trafikken er bra, sier Johansen.
DB171003 Streiken skal heller ikke ha rammet storindustrien, og på flyplassen i Barcelona gikk trafikken som normalt.
DA171003 Mannen er også tiltalt for å ikke ha vært varsom og aktpågivende i trafikken .
VG171002 STÅR STILLE : Store vannmengder på Riksveg 9 nord for Kristiansand har fått trafikken ved Mosby til å stoppe opp.
VG171002 Men det var folk på stedet som stoppet trafikken og sikret at ikke flere havnet oppi der, sier et vitne på stedet til VG.
DN171002 Trafikken ved Mosby i Kristiansand står stille pga. vannmasser i veibanen.
DB171002 I 11-tida norsk tid er trafikken så smått startet igjen.
DB171002 Trafikken ved Mosby i Kristiansand står stille pga. vannmasser i veibanen.
DA171002 Trafikken ved Mosby i Kristiansand står stille pga. vannmasser i veibanen.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JrL/Minst-20-personer-er-evakuert-etter-flom-pa-Sorlandet Politiet måtte dirigere trafikken på Hortensveien etter at et tre knakk og dro med seg en lysmast ved Byporten i Tønsberg, ¶
AA171002 Trafikken skal gå greit forbi ulykkesstedet.
VG171001 Lørdag kveld ble en politimann som dirigerte trafikken , kjørt ned utenfor en fotballstadion i Edmonton.
VG171001 Politiet ber alle som skal ut å kjøre i morgentimene om å ta det rolig i trafikken .
DN171001 - Trafikken skal nå gå som normalt igjen, men noen kan oppleve treghet etter feilen i natt.
DB171001 Lørdag kveld ble en politimann som dirigerte trafikken , kjørt ned utenfor en fotballstadion i Edmonton i delstaten Alberta.
DA171001 Lørdag kveld ble en politimann som dirigerte trafikken , kjørt ned utenfor en fotballstadion i Edmonton i delstaten Alberta.
DA171001 Politiet ber alle som skal ut å kjøre i morgentimene om å ta det rolig i trafikken .
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken | På vei mot rekordlavt antall drepte i trafikken
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken Trass i den positive utviklingen for trafikkdrepte, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke er like god.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken .
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken - Det har vært en nedgang også i antall hardt skadde i trafikken - fra 656 til 626.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JRn/Pa-vei-mot-rekordlavt-antall-drepte-i-trafikken 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 Lørdag kveld ble en politimann som dirigerte trafikken , kjørt ned utenfor en fotballstadion i Edmonton i delstaten Alberta.
AA171001 Tunnelen er åpnet og trafikken går som normalt.
AA171001 - Trafikken skal nå gå som normalt igjen, men noen kan oppleve treghet etter feilen i natt.
AA171001 | På vei mot rekordlavt antall drepte i trafikken
AA171001 Trass i den positive utviklingen for trafikkdrepte, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke er like god.
AA171001 - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken .
AA171001 - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken , sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 - Det har vært en nedgang også i antall hardt skadde i trafikken - fra 656 til 626.
AA171001 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 Politiet ber alle som skal ut å kjøre i morgentimene om å ta det rolig i trafikken .
AA171001 | Færre døde i trafikken i år ¶ 78 personer har mistet livet på norske veier så langt i år, noe som er 33 færre enn på samme tid i fjor.
AA171001 I løpet av årets ni første måneder har 78 mennesker mistet livet i trafikken , mot 111 til samme tid i fjor, 87 i 2015 og hele 126 i 2014.
AA171001 - Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken , sier Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA171001 2017 kan komme til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier hun. 52 av de 78 omkomne så langt i år har vært over 45 år.
DN170930 Trafikken gjennom utgangsdøren til Trump-administrasjon har vært høy siden han tiltrådte 20. januar.
AP170930https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQ0zR/Mindre-farlig-a-vare-fotgjenger-i-Oslo Vi må følge med i trafikken , også når vi er fotgjengere, sier Froyn.
AP170930https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQ0zR/Mindre-farlig-a-vare-fotgjenger-i-Oslo Må følge med i trafikken
AA170930 Trafikken gjennom utgangsdøren til Trump-administrasjon har vært høy siden han tiltrådte 20. januar.
NL170929 I fraflyttingskommunene får man automatisk en reduksjon av trafikken , som skal komme tilflyttingskommunene til gode, når man jobber med en nullsum-total.
DA170929 Trafikken står i begge retninger på Lutsiveien, RV13.
DA170929 Litt over klokken 17.00 melder politiet at begge bilene er fjernet og at trafikken flyter som normalt.
AA170929 Trafikken gjennom utgangsdøren til Trump-administrasjon har vært høy siden han tiltrådte 20. januar.
AA170929 Trafikken på en vei i nærheten av El Capitan er stanset.
AA170929 Trafikken i området går som normalt.
AA170929 Godstoget var fjernet klokken 10.55 og trafikken går som normalt, opplyser Olsen klokken 12.35.
AA170929 Les også : Feil at folk på søndagstur må betale for dårlig organisering av trafikken i Bymarka ¶
NL170928 Vegen mellom Norge og Russland var i dårlig forfatning, men trafikken var også minimal.
NL170928 Hvis vi stopper opp og tenker på hvorfor denne veien skal bygges, så er det for å ta unna trafikken som kommer her i framtiden.
AA170928 Det er veldig bra at vi oppdaget dette og fikk fjernet tilhengeren fra trafikken .
AA170928 | Feil at folk på søndagstur må betale for dårlig organisering av trafikken i Bymarka ¶
DN170927 Sannsynligheten for alvorlige skader øker betydelig hvis alle er så ville i trafikken som den idioten jeg beskrev i mitt innlegg.
DN170927 - Det er mange som bør gå inn i seg selv og vurdere om man vil oppføre seg så bøllete i trafikken , det være seg syklister eller bilister.
AA170927 Trafikken går greit forbi stedet.
AA170927 Vist forteller at det var en samarbeidskontroll mellom henholdsvis Nord og Sør-Trøndelag, og de hadde to lag som var ute i trafikken .
AA170927 Det ene laget gjennomførte kontroll på gamle E6 ved Hellbrua, altså fylkesvei 705, mens det andre laget tok hånd om trafikken som kom kjørende mot Stjørdal på E14.
VG170926 I tillegg til jakt bidrar påkjørsler i trafikken og rovdyr til å regulere elgstammen.
DB170926 Han regner med at trafikken går som normalt under ettermiddagsrushet tirsdag.
DB170926 Det er andre dag på rad at det er problemer med T-banen i Oslo, men Sporveien håper at trafikken går som normalt fra om lag klokken 14.
DB170926 - Vi har startet en innledende etterforskning om uaktsomhet i trafikken , sier Åsa Willsund i Sörmlandspolisen til SVT.
DA170926 Han regner med at trafikken går som normalt under ettermiddagsrushet tirsdag.
DA170926 Det er andre dag på rad at det er problemer med T-banen i Oslo, men Sporveien håper at trafikken går som normalt fra om lag klokken 14.
DA170926 Bilde av trafikken ut av Oslo, ved Alnabru mot Gardermoen og Trondheim.
DA170926 5.100 rådyr mistet livet i trafikken i løpet av jaktåret 2016 - 2017, meldte NTB i august.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/4MyGV/T-baneproblemene-lost_-trafikken-snart-som-normalt | T-baneproblemene løst, trafikken snart som normalt ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/4MyGV/T-baneproblemene-lost_-trafikken-snart-som-normalt Dette førte til stans i store deler av trafikken mellom øst og vest i Oslo, på linjene 1, 2, 3 og 4.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wbjw/Oslo-kommune-apner-for-ny-dieselavgift Bilde av trafikken ut av Oslo, ved Alnabru mot Gardermoen og Trondheim.
AA170926 Han regner med at trafikken går som normalt under ettermiddagsrushet tirsdag.
AA170926 Det er andre dag på rad at det er problemer med T-banen i Oslo, men Sporveien håper at trafikken går som normalt fra om lag klokken 14.
AA170926 Bilde av trafikken ut av Oslo, ved Alnabru mot Gardermoen og Trondheim.
DB170925 Bergen lufthavn, som nylig åpnet ny terminal, har en trafikkvekst på 4,4 prosent, mens trafikken til og fra Stavanger og Trondheim omtrent er uendret sammenlignet med fjoråret.
DB170925 Avinors lufthavner økte i august trafikken 4,7 prosent sammenlignet med august i fjor.
DA170925 Trafikken går sakte i området.
AA170925 På denne måten vil vi unngå at elgen blir et problem i bebyggelsen og for trafikken .
DN170924 Vestover går trafikken som normalt søndag, men for reisende østover i retning Lillestrøm må man søndag morgen og formiddag belage seg på alternativ transport.
DN170924 På Jæren har gårdbruker Hodne ennå til gode å oppleve en periode med nedgang i trafikken over gårdstunet.
DA170924 Trafikken gikk som normalt igjen på Østfoldbanen søndag formiddag, men først klokken 14.30 kunne trafikken mellom Oslo S og Lillestrøm åpnes igjen etter problemer med strømtilførselen.
DA170924 Det kjøres busser lokalt på strekningen Oslo S-Lillestrøm-Oslo S, opplyste NSB før Bane Nor meldte at trafikken igjen kunne begynne å gå, men med redusert kapasitet.
DA170924 Trafikken gikk som normalt igjen på Østfoldbanen søndag formiddag, men først klokken 14.30 kunne trafikken mellom Oslo S og Lillestrøm åpnes igjen etter problemer med strømtilførselen.
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/BgO2g/Krakeboller-er-blitt-sikkerhetsproblem-i-Tromso Hver eneste morgen før den første trafikken tar av, må vi spyle nordenden av rullebanen.
AA170924 Vestover går trafikken som normalt søndag, men for reisende i retning Lillestrøm må man søndag formiddag fortsatt belage seg på alternativ transport. ( ©NTB ) ¶
AA170924 Trafikken går igjen som normalt på Østfoldbanen, men det er fortsatt stans mot Lillestrøm.
VG170923 Bare tre prosent av trafikken i byen skjer på sykkel, ¶
VG170923 Bare 3,4 prosent av trafikken i byen er syklister.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/E67BK/Innstillinger-og-forsinkelser-pa-Oslo-S På Østfoldbanen går imidlertid trafikken nå som normalt, sier Kjell Bakken, medievakt i Bane Nor til Aftenposten.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/E67BK/Innstillinger-og-forsinkelser-pa-Oslo-S Jordfeilene som førte til full stans i trafikken lørdag førte til kortslutning og store ødeleggelser i stasjonens signalanlegg.
VG170922 I tillegg tror han flere nå vil lytte til radio via mobiltelefonen mens de kjører bil, og han mener det kan føre til at førere har mindre oppmerksomhet på det som skjer i trafikken .
DB170922 Det vil igjen - kunne føre til at føreren vil bli mindre oppmerksom på det som skjer på i trafikken .
DB170922 - Fordi de fleste bilradioer i landet ikke kan motta DAB-signaler, vil mange finne det rimeligst å lytte til radio via smarttelefonen, og det vil kunne føre til at føreren blir mindre oppmerksom på det som skjer på i trafikken .
BT170922https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Nyter-roen-og-stillheten-i-Bergen---For-meg-kunne-det-vart-VM-hver-dag-242545b.html - Det er så stille og fredelig når trafikken er borte, sier Tone Solvang Rieber-Mohn.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Nyter-roen-og-stillheten-i-Bergen---For-meg-kunne-det-vart-VM-hver-dag-242545b.html - Det er så stille og fredelig når trafikken er borte, sier Tone Solvang Rieber-Mohn.
AA170922 Med å realisere Trøndelagstunnelen vil trafikken spres over et større område og gi vekst i de tre regionsentrene.
AA170922 Med Orkanger som knutepunkt vil trafikken gå videre mot vest på E39, mot sør gjennom Meldal og Berkåk, og mot øst til E6.
SA170921 - Det er så stille og fredelig når trafikken er borte, sier Tone Solvang Rieber-Mohn.
DB170921 Veien er stengt i retning Kongsberg, mens trafikken passerer ulykkesstedet i retning Drammen.
DN170920 Den internasjonale flyplassen i hovedstaden er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.
DB170920 Trafikken stanset opp da menneskemasser fylte gatene, og støvskyer sto opp der murstein hadde falt av bygningsfasader.
DA170920 Den internasjonale flyplassen er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen. 3,8 millioner mennesker er uten strøm, opplyser selskapet CFE.
DA170920 Den internasjonale flyplassen er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.
AA170920 Den internasjonale flyplassen er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen. 3,8 millioner mennesker er uten strøm, opplyser selskapet CFE.
DN170919 Trafikken stanset opp da menneskemasser fylte gatene, og støvskyer sto opp der murstein hadde falt av bygningsfasader.
BT170919https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Mandag-morgen-var-trafikken-inn-til-Bergen-sentrum-halvert-242299b.html | Mandag morgen var trafikken inn til Bergen sentrum halvert ¶
BT170919https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Mandag-morgen-var-trafikken-inn-til-Bergen-sentrum-halvert-242299b.html OVERSIKT : Vegtrafikksentralen vest har full oversikt over trafikken i tunneler og på broer.
BT170919https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Mandag-morgen-var-trafikken-inn-til-Bergen-sentrum-halvert-242299b.html Mandag morgen var trafikken inn mot Bergen sentrum 50 prosent mindre enn på vanlige mandager.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/22-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/kloPk/21-barn-omkom-i-skolebygning-i-Mexico--jordskjelvet-har-hittil-kostet-250-mennesker-livet Trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Mandag-morgen-var-trafikken-inn-til-Bergen-sentrum-halvert-242299b.html | Mandag morgen var trafikken inn til Bergen sentrum halvert ¶
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Mandag-morgen-var-trafikken-inn-til-Bergen-sentrum-halvert-242299b.html OVERSIKT : Vegtrafikksentralen vest har full oversikt over trafikken i tunneler og på broer.
AP170919https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Mandag-morgen-var-trafikken-inn-til-Bergen-sentrum-halvert-242299b.html Mandag morgen var trafikken inn mot Bergen sentrum 50 prosent mindre enn på vanlige mandager.
AA170919 Trafikken stanset opp da menneskemasser fylte gatene, og støvskyer sto opp der murstein hadde falt av bygningsfasader.
AA170919 Den internasjonale flyplassen er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen. 3,8 millioner mennesker er uten strøm, opplyser selskapet CFE.
AA170919 Fargekodene viser hvordan trafikken flyter i de områdene som er registrert.
AA170919 Trafikken blir dirigert i ett felt forbi stedet.
AA170919 | Nye omlegginger av trafikken sør for Trondheim ¶
AA170919 Endrer man en gate, påvirker det trafikken i andre gater.
AA170919 Trafikken har blitt redusert betydelig - selv for juli måned.
VG170918 Trafikken i begge retninger ble stanset og det påvirket mange passasjerer opplyser NSB.
SA170918 | Mandag morgen var trafikken inn til Bergen sentrum halvert ¶
SA170918 OVERSIKT : Vegtrafikksentralen vest har full oversikt over trafikken i tunneler og på broer.
SA170918 Mandag morgen var trafikken inn mot Bergen sentrum 50 prosent mindre enn på vanlige mandager.
DA170918 På Olaf Ryes plass på Løkka skulle det bygges et stort treetasjes fordelingskryss som skulle sende trafikken i to brede løp gjennom og ut av byen østover ( Oslo byarkiv, Caroline Juterud ).
DA170918 Trafikken inn til sentrum skulle gå via en motorvei gjennom Frognerparken ( ! ) og under Slottet.
VG170916 - For å kunne delta i et slikt rallyløp skal du faktisk oppfylle de samme kravene som når du beveger deg ut i trafikken , og enda litt flere.
DB170916 Trafikken over Avinors 45 lufthavner økte i august 4,7 prosent sammenlignet med august i fjor.
DA170916 På grunn av hendelsen stod trafikken i begge retninger, meldte politiet like etter. 20 minutter senere var lekkasjen stoppet, men fortsatt er det mye trafik og jevn, saktegående kø, opplyste politiet klokken 12.
DA170916 På grunn av hendelsen stod trafikken i begge retninger, meldte politiet like etter. 20 minutter senere var lekkasjen stoppet, men var fortsatt det mye trafik og jevn, saktegående kø, opplyste politiet klokken 12.
AP170916https://www.aftenposten.no/osloby/i/wa2zd/Bade-bevapnet-politi-og-Forsvaret-er-til-stede-under-Oslo-maraton I dag bidrar de med trafikken under Oslo maraton.
VG170915 De forsøkte å få meg til å kjøre mot trafikken i en enveiskjørt gate og den ene sa at han bodde der og pleide å gjøre det hele tiden.
DB170915 Han forteller at konsekvensen for befolkningen blir at det vil gå mange år før prosjektet blir ferdigstilt, og at de vil fortsette å kjøre på en vei som ikke er tilpasset trafikken - og som er ulykkesbelastet.
DA170915 Det blir en rekke endringer i trafikken i Oslo sentrum mens løpene pågår.
AP170915https://www.aftenposten.no/osloby/i/J00GP/Ta-bena-fatt-under-Oslo-Maraton Men det blir mye folk i sentrum, trafikken kan gå sakte og reisende bør sjekke reiseplanleggeren og beregne god tid, sier Johansen.
AP170915https://www.aftenposten.no/osloby/i/J00GP/Oslo-Maraton-gjor-at-folk-bor-unnga-buss-og-trikk-i-sentrum-lordag Men det blir mye folk i sentrum, trafikken kan gå sakte og reisende bør sjekke reiseplanleggeren og beregne god tid, sier Johansen.
AA170915 E6 ble stengt, og trafikken måtte en kort periode dirigeres manuelt.
VG170914 » Turistattraksjonen skal holde åpent hele perioden konstruksjonen foregår, og skal ikke påvirke trafikken i området.
VG170914 Slik påvirkes trafikken
VG170914 Flyselskapet regner med at trafikken vil gå som normalt fra 14-tiden.
DA170913 - Den tar også mindre plass i trafikken , og vi har jo mye trafikkaos her, supplerer Kildahl.
AA170913 Sykehuset ble sperret av, og trafikken inn til området ble stanset.
AA170913 Klokken 16.45 er det fortsatt kø i sørgående retning, men trafikken er ikke stillestående lenger.
AA170913 - Trafikken dirigeres manuelt på stedet.
AA170913 På sin facebookside opplyser SAS onsdag morgen at trafikken i dag går som normalt.
VG170912 På motorveien vestover fra Orlando gikk trafikken tregt da VG kjørte motsatt retning mot flyplassen.
SA170911 KONTROLL : I driftssentralen på Kokstad holder trafikkleder Jørn Aastvedt i Keolis styr på både linjenettet og trafikken på Bybanens 27 holdeplasser mellom Byparken og Flesland.
DN170911 Torsdag kan store deler av trafikken fra norske flyplasser lammes av streik, om partene ikke blir enige.
DN170911 Torsdag kan streiken lamme trafikken på Gardermoen ( bildet ) og resten av Norge.
DB170911 Vi er ekstremt forsiktige når vi kjører med følgebiler og prøver å bremse trafikken , men utøverne trener jo tross alt mest hjemme.
DB170911 Det farligste er nybegynnere som kjøper seg rulleski og kaster seg rett ut i trafikken uten hjelm eller refleksvest, sier skiløperen.
DB170911 Det er helt klart en stor risiko å gå på rulleski langs veien og vi prøver å holde oss unna trafikken .
DB170911 Da jeg var ung gikk jeg på en parkeringsplass i ett år før jeg var god nok for trafikken .
DB170911 Da er det greit å trene utenom trafikken , sier Hetland til Dagbladet.
DB170911 - Du blir god på det du trener på, men vi er veldig forsiktige i trafikken .
DB170911 De norske pilotforeningene har dog varslet om tiltak som skulle kunne påvirke trafikken fra og med torsdag 14. september, opplyser SAS.
DB170911 - På den skandinaviske trafikken vil jeg tippe det, sier Lippestad.
DB170911 september, en konflikt som ikke har noen innvirkning på trafikken .
DA170911 Fra torsdag vil imidlertid pilotforeningenes varslede tiltak påvirke trafikken langt hardere.
BT170911https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Bybanen-dobler-kapasiteten-om-kveldene-under-VM-241667b.html KONTROLL : I driftssentralen på Kokstad holder trafikkleder Jørn Aastvedt i Keolis styr på både linjenettet og trafikken på Bybanens 27 holdeplasser mellom Byparken og Flesland.
AP170911https://www.aftenposten.no/reise/SAS-streiken-Hvilke-rettigheter-har-du-ved-flystreik-10556b.html Men så er det varslet tiltak fra torsdag som skulle kunne påvirke trafikken .
AP170911https://www.aftenposten.no/reise/SAS-streiken-Hvilke-rettigheter-har-du-ved-flystreik-10556b.html nå en konflikt av teknisk art, og påvirker ikke trafikken eller kunder.
AA170911 Fra torsdag vil imidlertid pilotforeningenes varslede tiltak påvirke trafikken langt hardere.
AA170911 - På grunn av stengningen av Nordbytunnelen reduserte vi også trafikken gjennom Nøstvettunnelen til ett kjørefelt for å unngå at trafikanter ble stående i kø i to felt inne i tunnelen.
AA170911 Men pilotforeningene har varslet tiltak som skulle kunne påvirke trafikken fra torsdag, sier pressekontakt Tonje Sund i SAS til NTB.
AA170911 - Streiken får ingen innvirkning på trafikken mandag.
DB170910 Siden 2005 har Statens Vegvesen utført dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i Norge.
DB170910 Hvilke data har hun på hvor mange som føler utrygghet, eller hvor utrygge de er, eller hva de som er utrygge er utrygge på - trafikken kanskje ?
AA170910 Utforkjøringen skal ha skjedd ved Asmundvåg på Hitra, og trafikken fløt i 16.30-tiden greit forbi.
VG170909 MASSEFLUKT : Trafikken står og alle Floridas over 20 millioner innbyggere er bedt om å forberede seg på å reise bort.
VG170909 Det var lite trafikk ut av Miami, men etter noen timer sto trafikken .
AA170909 Resten av trafikken henvises til å kjøre om Nesset.
AA170909 Nordbytunnelens ene løp har vært stengt i en uke nå, og Vegvesenet veksler på å styre trafikken gjennom det andre løpet i begge retninger.
DN170908 Den norske trafikken sto helt stille mens den utenlandske gikk ned med 0,4 prosent.
DN170907 På interkontinentale ruter falt trafikken med 1,9 prosent.
DA170907 Både for Kolumbus og togoperatøren vil avtalen gi gode insitamenter til å oppnå vekst i trafikken .
DA170907 Politikerne i kommunalstyret for byutvikling skal ta stilling til omfattende omlegginger av trafikken mellom Gabbroveien og Chr.
DA170907 Vi er fortsatt langt unna nullvisjonen : at vi ikke skal ha drepte i trafikken , konstaterer Grønås. | - Samfunnet er endret ¶
AP170907https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3poj/Ekstrem-oppussing-av-Oslo-bussterminal Ytterveggen skal flyttes og eksisterende funksjoner omorganiseres for å fordele trafikken bedre og å gjøre publikumsområdet mange ganger større.
AP170907https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3poj/Ekstrem-oppussing-av-Oslo-bussterminal Ifølge prognosene vil trafikken øke med minst 25 prosent frem mot 2030.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/ejX4a/Denne-bilforeren-ville-slippe-unna-koen-Han-mistet-forerkortet Noen av de mest utålmodige har derfor valgt å rygge inn påkjøringsfeltet ved Horgen, der trafikken fra Drøbak kan kjøre inn på E6 i retning nord.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/ejX4a/Denne-bilforeren-ville-slippe-unna-koen-Han-mistet-forerkortet Fremskynder E16-strekning med 10 måneder - gleder tungtransport og hyttefolk ¶ Trafikken nordover blir for tiden dirigert over til den gamle E6 der det bare er ett kjørefelt i hver retning.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/ejX4a/Denne-bilforeren-ville-slippe-unna-koen-Han-mistet-forerkortet Du kan gjør mye galt i trafikken uten å miste førerkortet, men kjører du av fra motorveien i påkjøringsfilen, mister du garantert lappen hvis politiet ser deg.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/ejX4a/Denne-bilforeren-ville-slippe-unna-koen-Han-mistet-forerkortet - Når folk fortsetter å rygge mot kjøreretningen der køen slutter, så holder trafikken veldig stor fart.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/ejX4a/Denne-bilforeren-ville-slippe-unna-koen-Han-mistet-forerkortet Trafikken har i perioder stått nesten stillestående over fem kilometer tilbake, til sør for Korsegården.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/aAePa/Orkanen-Irma-setter-Norwegian-og-SAS-fly-pa-bakken Noen passasjerer har tatt kontakt for å høre om trafikken fremover, men ingen har avbestilt billetter så langt, sier presseansvarlig Tonje Sund i SAS til Aftenposten.
VG170906 UP : - Hører ikke hjemme i trafikken
VG170906 Han bekrefter at UP ofte nok ser slike handlinger i trafikken , og at de ser alvorlig på det.
VG170906 - Så fortsatte jeg med mitt og fulgte trafikken rolig, før jeg plutselig hadde ham oppe på sida og halvveis ute i grøfta.
DA170906 | Trafikkulykke på E 39 ¶ Trafikken står i begge retninger rundt Susort.
DA170906 Trafikken står i begge retninger.
VG170905 Nye visumregler, strengere grensekontroll og lover som gir politiet anledning til å konfiskere båter fra antatte menneskesmuglere har ikke stoppet trafikken , kun gjort den dyrere.
DB170905 IKKE VOLDELIG : Da demonstrantene satte seg ned og sperret trafikken i New Yorks travleste gate, ble de fjernet av politiet.
DB170905 Trafikken stoppet helt opp i en av New Yorks travleste gater og politiet endte opp med å pågripe omtrent 20 demonstranter i en aksjon som gikk relativt fredelig for seg.
AP170905https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EGmkl/Sterk-sommer-for-SAS I kvartalet steg trafikken med over 15 prosent og nesten 300.000 flere passasjerer reiste med SAS dette kvartalet sammenlignet med fjoråret.
AA170905 Da legges trafikken om slik at både nordgående og sørgående trafikk går i sørgående løp, rundt 300 meter mellom parkeringsplassen ved XXL på Tiller og bakken opp mot gamle E6.
AA170905 - Vi regner med å kunne lede trafikken inn på ny E6 rundt månedsskiftet oktober/november, sier Soknes.
NL170904 Bare tenk på Reistadlypa fra Bardu til Bardufoss som har vært kjørt opp i snart 60 år uten at jeg tror rovdyrene og rypa hat tatt skade av denne trafikken .
DA170904 Trafikken flyter greit. » | Cannabisdyrker avslørt av tømmermann ¶
DA170904 Men det er ikke bare bilistene som får noen klare oppfordringer fra trafikkpolitiet om å opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken .
AP170904https://www.aftenposten.no/norge/i/nzBRQ/Oslo-politiet-botela-over-1100-sjaforer-under-skolestartaksjon Men det er ikke bare bilistene som får noen klare oppfordringer fra trafikkpolitiet om å opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken .
AA170904 Men det er ikke bare bilistene som får noen klare oppfordringer fra trafikkpolitiet om å opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken .
DB170903 Den aktuelle episoden handlet forøvrig om hvordan Larry David ville benytte seg av en prostituert - ikke for sex, men for raskere transport i kollektivfeltet - slik at han skulle slippe unna trafikken til Dodgers-kampen.
AA170903 måneden på rad med en økning i trafikken over grensen.
AA170903 Trafikken over grensen til og fra Russland øker stadig.
AA170903 ( ©NTB ) ¶ | Trafikken over Storskog øker ¶
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/Gd62q/Asfalteringsarbeid-og-joggere-forer-til-kokaos KK-mila, et mosjonsløp for kvinner med over 2000 deltagere, skaper også utfordringer for avviklingen av trafikken .
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/32VPA/Lastebil-veltet-foran-Valerengtunnelen Sørgående løp er stengt - trafikken dirigeres om Vålerenga.
DA170901 Det skal kun ha oppstått materielle skader, og like før klokken 11.00 meldes det at bilene er ute av kjørebanen og ikke til hinder for trafikken .
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/KwGay/50-ar-siden-H-dagen--da-svenskene-tok-til-hoyre Først sto trafikken helt stille, så svingte bilene over midtstripa.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/KwGay/50-ar-siden-H-dagen--da-svenskene-tok-til-hoyre Etter skiftet fra venstre til høyre falt dødstallene i trafikken - som følge av omleggingen, lavere fartsgrenser og at trafikken nå befant seg på en side av veien som flesteparten av de svenskene bilene var konstruert for, ifølge Tingvall.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/KwGay/50-ar-siden-H-dagen--da-svenskene-tok-til-hoyre Etter skiftet fra venstre til høyre falt dødstallene i trafikken - som følge av omleggingen, lavere fartsgrenser og at trafikken nå befant seg på en side av veien som flesteparten av de svenskene bilene var konstruert for, ifølge Tingvall.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/KwGay/50-ar-siden-H-dagen--da-svenskene-tok-til-hoyre Den første tiden etter omleggingen var overvåkingen av trafikken intensiv.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42Wve/Et-vogntog-med-eksplosiver-i-lasten-veltet-i-Akrafjordtunnelen-i-Etne-i-Hordaland Arbeidet med å sikre Åkrafjordtunnelen var i gang i 10-tiden fredag, men Fagerland kunne ikke anslå når tunnelen kunne åpnes igjen og trafikken gå som normalt.
AA170901 Først sto trafikken helt stille, så svingte bilene over midtstripa.
AA170901 Etter skiftet fra venstre til høyre falt dødstallene i trafikken - som følge av omleggingen, lavere fartsgrenser og at trafikken nå befant seg på en side av veien som flesteparten av de svenskene bilene var konstruert for, ifølge Tingvall.
AA170901 Etter skiftet fra venstre til høyre falt dødstallene i trafikken - som følge av omleggingen, lavere fartsgrenser og at trafikken nå befant seg på en side av veien som flesteparten av de svenskene bilene var konstruert for, ifølge Tingvall.
AA170901 Den første tiden etter omleggingen var overvåkingen av trafikken intensiv.
AA170901 Årets maraton går i en helt ny løype, og flere steder langs løypa blir det manuell dirigering av trafikken og fare for kø, ifølge arrangøren.
AA170901 Spår kaos i trafikken
AA170901 Arrangøren frykter kaos i trafikken og ber folk la bilen stå hjemme.
AA170901 - Det kommer til å bli kaos i trafikken .
AA170901 Vi monterer skiltene slik at hastigheten på trafikken kan reguleres ned på dager med mye støv, sier senioringeniør Mats Ole Kringen i Statens vegvesen region midt.
AA170901 Trafikken drives i dag av Hurtigruten.
AA170901 Arbeidet med å sikre Åkrafjordtunnelen var i gang i 10-tiden fredag, men Fagerland kunne ikke anslå når tunnelen kunne åpnes igjen og trafikken gå som normalt.
AA170901 Trafikken ble dirigert via gamleveien langs Åkrafjorden.
DB170831 Å få bedre og mer effektiv trafikkflyt og mindre utslipp fra kjøretøyene vil hjelpe oss i å nå det overordnede målet om reduksjoner i de totale utslippene, og samtidig gjøre det lettere å nå nullvisjonen når det gjelder antall drepte i trafikken .
DB170831 Noe av det oppsiktsvekkende i SINTEF-rapporten er at de konkluderer med at på sterkt trafikkerte tofeltsveier må trafikken reduseres med 26 prosent for å oppnå samme miljøeffekt som å erstatte veien med en firefeltsvei.
DB170831 I Norge snakker dessverre de aller fleste politikerne om nødvendigheten av å begrense trafikken for å oppnå klimagevinster.
DB170831 Dette gjelder faktisk selv om bedre veistandard ved å gå fra firefelt til firefelt bidrar til at trafikken øker.
DA170831 I løpet av de åtte første månedene i 2017 har 76 omkommet i trafikken , som er 21 færre enn på samme tidspunkt i fjor.
DA170831 I 2017 er Norge for andre år på rad et av Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken per innbygger og lavest ulykkesrisiko, opplyser Vegvesenet.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Ringebu er i dag det stedet mellom Lom og Oslo på E6 der innbyggerne fortsatt må småspringe over de 4 - 5 fotgjengerovergangene i sentrum, der farten er satt ned men der trafikken går tett.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Om sommeren øker trafikken med 30 - 40 prosent.
AA170831 Politiet avslører : Her er de vanligste unnskyldningene i trafikken
AA170831 I løpet av de åtte første månedene i 2017 har 76 omkommet i trafikken , som er 21 færre enn på samme tidspunkt i fjor.
AA170831 I 2017 er Norge for andre år på rad et av Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken per innbygger og lavest ulykkesrisiko, opplyser Vegvesenet. ( ©NTB ) ¶
DB170830 Det er denne trafikken EU vil ha slutt på.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/22mbq/AP-Tidligere-storsmuglere-far-betalt-for-a-stoppe-menneskesmugling---se-hvem-som-betaler Serrajs regjering har i dag knapt nok makt i hovedstaden Tripoli, og ingen vet om, eller når, militsgruppene gjør helomvending og gjenopptar trafikken over Middelhavet.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/22mbq/AP-Tidligere-storsmuglere-far-betalt-for-a-stoppe-menneskesmugling---se-hvem-som-betaler Libyske militsgrupper, som har drevet omfattende smugling av flyktninger og migranter til Europa, har nå inngått avtale med Italia om å stanse trafikken og i stedet stanse de som forsøker å legge ut på Middelhavet.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/vLwGp/Game-of-Thrones-ga-nettrekord I et intervju med fagbladet Kampanje opplyser Telenor at trafikken i bredbåndsnettet nådde nye høyder mandag kveld.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/vLwGp/Game-of-Thrones-ga-nettrekord Derfor er det ikke uventet at trafikken steg til nye høyder under sesongavslutningen mandag kveld, sier Birgit Bjørnsen, leder for TV og bredbånd i Telenor Norge, til Kampanje.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/vLwGp/Game-of-Thrones-ga-nettrekord Den amerikanske strømmeleverandøren HBO bruker Telenors nett inn i det norske markedet, og det er sesongavslutningen til serien « Game of Thrones » som tilskrives den voldsomme trafikken i nettverket. - « Game of Thrones » er en veldig populær serie og en stor snakkis i Norge.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/vLwGp/Game-of-Thrones-ga-nettrekord Trafikken inn til Telenors nett var cirka 40 prosent større mandag kveld målt mot samme tid lørdag og 20 prosent større enn på søndag.
AA170830 Arbeidene vil pågå i tre år og vil i størst mulig grad bli utført på en måte for å skjerme trafikken på banen.
AA170830 For mange nordmenn er øya ukjent territorium : Hit kommer det færre turister og trafikken er roligere.
NL170829 For ikke å snakke om trafikken under militære øvelser ?
DN170829 Trafikken med Japans høyhastighetstog ble innstilt i nord, og innbyggerne ble rådet til ikke å nærme seg noe som kunne minne om rakettrester eller lignende.
DB170829 Det kan og kunne vært hvem som helst så lenge vi fortsetter å være så ufattelig dumme i trafikken .
DA170829 - Bilberging utført og trafikken flyter på stedet igjen, melder politiet like før 12.00.
AP170829https://www.aftenposten.no/verden/i/92qX9/Minst-14-omkom-i-bussulykke-i-Egypt Nesten 12.000 personer mister årlig livet i trafikken i Egypt, ifølge Verdens helseorganisasjon ( WHO ).
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/8294G/Problemer-pa-T-banen-i-Oslo Mellom Majorstuen og Sognsvann står trafikken helt.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/8294G/Problemer-pa-T-banen-i-Oslo Linje 5 : Vestli - Stortinget - Vestli ¶ Trafikken opprettholdes på : ¶
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/8294G/Problemer-pa-T-banen-i-Oslo - Sporveien T-banen ( @Tbanen ) August 29, 2017 ¶ Trafikken vil foregå slik enn så lenge, opplyser Sporveien : ¶
AA170829 Nesten 12.000 personer mister årlig livet i trafikken i Egypt, ifølge Verdens helseorganisasjon ( WHO ). ( ©NTB ) ¶
AA170829 Trafikken med Japans høyhastighetstog ble innstilt i nord, og innbyggerne ble rådet til ikke å nærme seg noe som kunne minne om rakettrester eller lignende.
AA170829 En stund sto trafikken mellom Majorstuen og Sognsvann helt.
AA170829 Samtidig viser prosjektets egne tellinger, som er basert på telling fra detektorer i bakken, at det ikke har skjedd en økning av trafikken i Nonnegata, sammenlignet med tellinger i september 2016 og april 2017.
AA170829 Det hevdes at trafikken i sidegatene har økt voldsomt når bilene ikke lenger kan bruke Innherredsveien.
AA170829 Det er forståelig at beboere og foreldre i området bekymrer seg for at trafikken på Møllenberg kan øke.
AA170829 De mener trafikken har økt på sideveier og i boligområder etter at Innherredsveien ble gjort om til miljøgate.
NL170828 Departementet legger vekt på at kommunen mener dette er det beste alternativet for ny veg, blant annet fordi det vil legge til rette for fremtidige vegløsninger for trafikken inn til Tromsø.
DB170828 ¶ TRUER : Nå trues trafikken mellom Stockholm og Oslo.
DB170828 Trafikken med Japans høyhastighetstog ble innstilt i nord, og innbyggerne ble rådet til ikke å nærme seg noe som kunne minne om rakettrester eller lignende.
DA170828 - Vi vil minske trafikken på en vei hvor det i beste fall passerer bortimot 60 busser i timen.
DA170828 januar og for å lage så lite forstyrrelser for trafikken som mulig, sier Elvestuen.
AA170828 januar og for å lage så lite forstyrrelser for trafikken som mulig, sier Elvestuen. ( ©NTB ) ¶
DB170827 Trafikken inn til Malmøya er foreløpig sperret.
DA170827 Og trafikken enorm.
AA170827 Følg trafikken her ¶
AA170827 Les også : Trafikken går i ett.
DA170826 * Unngå overbelastning og utvikle tilbud for å spre trafikken geografisk og til andre sesonger.
AA170826 Vi har begynte å ta igjen det tapte, og trafikken øker fra år til år, sier Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene, til Adresseavisen.
AA170826 Foto : DAN ÅGREN, Adresseavisen ¶ Trafikken på Fosen har økt det siste året.
AA170826 Like før klokken ett sier Storrø til Adresseavisen at køen har løst seg opp og at trafikken flyter som normalt.
AA170826 Like før klokken ett sier Storrø til Adresseavisen at køen har løst seg opp og at trafikken flyter som normalt. | - Trondhjemmere er gull verdt ¶
AA170826 Litt før klokken 13 opplyste Bane Nor at trafikken gikk som normalt igjen, men at de reisende fortsatt måtte regne med noen forsinkelser. ( ©NTB ) ¶
AA170826 Mer debatt : Trafikken går i ett.
VG170825 Hvis Leger uten grenser har et forslag til hvordan dette kan løses uten å begrense trafikken over havet, vil vi tro italienske myndigheter er lutter øre.
VG170824 Vi følger utviklingen nøye og ser vi at været påvirker skal vi være raske på å legge om trafikken , opplyser hun.
DB170824 Ifølge politiet ble gutten innbrakt til avhør fordi han hadde vist « upassende oppførsel i offentligheten og forstyrret trafikken », skriver The Guardian.
DB170824 Etter at han danset til sangen « Macarena » i byen Jeddah i Saudi-Arabia, ble han arrestert for « upassende oppførsel i offentligheten » og for å ha « forstyrret trafikken ».
DA170824 Det åpner for å filtrere trafikken og stoppe en mulig inntrengning.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/92vw9/Slik-svarer-jernbanesjef-Elisabeth-Enger-om-Follobane-saken Stasjonen har ingen begrensninger med hensyn til å øke trafikken , sier Brask.
AA170824 Mannskap fra Statens vegvesen ankom etter hvert stedet og dirigerte trafikken .
AA170824 Trafikken dirigeres forbi på stedet.
AA170824 Den aktuelle traileren står i høyre felt, og trafikken på stedet går som normalt.
AA170824 Trafikken går som normalt på stedet.
DN170823https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/23/2056/Sykkel/i-bukken-innover-eventyrlige-veier Ute i trafikken har Andersen opplevd sin andel ubehagelige episoder.
DN170823 Ute i trafikken har Andersen opplevd sin andel ubehagelige episoder.
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/626Oz/Midt-i-hoysesongen-har-strommen-av-migranter-til-Europa-brastoppet-Politikerne-puster-lettet-ut Siden har trafikken nesten stoppet opp.
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/626Oz/Midt-i-hoysesongen-har-strommen-av-migranter-til-Europa-brastoppet-Politikerne-puster-lettet-ut BRUSSEL ( Aftenposten ) : En ny væpnet gruppe i Libya har bidratt til å stagge trafikken over Middelhavet, ifølge Reuters og lokale medier.
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/626Oz/Midt-i-hoysesongen-har-asylstrommen-til-Europa-brastoppet-Politikerne-puster-lettet-ut Siden har trafikken nesten stoppet opp.
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/626Oz/Midt-i-hoysesongen-har-asylstrommen-til-Europa-brastoppet-Politikerne-puster-lettet-ut BRUSSEL ( Aftenposten ) : En ny væpnet gruppe i Libya har bidratt til å stoppe trafikken over Middelhavet, ifølge Reuters.
AA170823 I en periode drev brannvesenet på med nedkjøling av kjøretøyet, og trafikken forbi stedet ble dirigert av politi.
AA170823 Les også : Trafikken går i ett.
VG170822 Tennisstjernen har selv forklart til politiet at hun kjørte på grønt lys, men at hun ble tvunget til å stoppe som følge av trafikken .
DA170822 Jæren tingrett kom til at 26-åringen skulle dømmes for grov kroppsskade, manglende aktsomhet i trafikken , ruskjøring og for å ha unnlatt å stoppe etter påkjørselen.
DA170822 Hun fikk stanset trafikken , og instruerte en kvinne som hadde kommet til, om å ringe etter hjelp.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/kk6jj/Mann-kritisk-skadet-i-trafikkulykke-i-Buskerud Trafikken ved ulykkesstedet sto bom fast i halvannen time ettersom det ikke var noen muligheter til omkjøring.
AA170822 Natt til onsdag blir trafikken på E6 på Tiller lagt om for sørgående trafikk.
AA170822 Med denne omlegginga fjerner vi trafikken fra den gamle E6-traseen, og det gjør at vi får plass nok til å bygge de to sørgående feltene på nye E6, sier Soknes.
AA170822 - Vi trenger en del plass for å utføre disse gravearbeidene, og da må vi legge om trafikken , sier Soknes.
AA170822 Trafikken blir lagt om fordi det skal gjøres gravearbeider i bakken mellom dagens firefeltsvei og dagens tofeltsvei.
AA170822 Stedet hvor det nå graves er fra Schwachs gate og nedover Klostergata, og litt på siden av veien for ikke å hindre trafikken .
AA170822 Vogntoget er foreløpig ikke til hinder for trafikken .
AA170822 Trafikken ved ulykkesstedet sto bom fast i halvannen time ettersom det ikke var noen muligheter til omkjøring.
AA170822 Les også : Trafikken går i ett.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/nzwn5/Skolestart-i-Oslo-i-dag---sjekk-morgentrafikken Bilen er fjernet og trafikken går som normalt, men det er fortsatt mye kø på stedet.
AA170821 Politiet meldte først at det kan medføre problemer i trafikken, men patruljen rapporterer om at trafikken går som normalt og at lastebilen ikke sperrer veien.
AA170821 Politiet meldte først at det kan medføre problemer i trafikken , men patruljen rapporterer om at trafikken går som normalt og at lastebilen ikke sperrer veien.
AA170821 Å legge ned Utrykningspolitiet ( UP ) kan svekke trafikksikkerheten og over tid føre til flere hardt skadde og drepte i trafikken .
AA170821 Vi vil få flere drepte og hardt skadde i trafikken og 0-visjonen vil være en visjon langt i det fjerne.
AA170821 Siden 1970 har antallet drepte i trafikken blitt redusert med nesten 80 prosent, fra 560 i 1970 til 117 i 2015.
AA170821 Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa : « Etter min mening er UP en av suksessfaktorene for at vi i dag har kommet så langt » skriver kronikkforfatteren.
AA170821 Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa - med 26 drepte per millioner innbyggere.
AA170821 Nullvisjonen er en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken , og er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge.
AA170821 Forskning viser at rus, fart og bruk av håndholdt mobiltelefon er de vanligste årsakene til at det skjer ulykker og at personer blir drept i trafikken .
AA170821 For første gang på 50 år ligger vi godt an til at antallet drepte i trafikken skal komme under 100.
AA170821 Det at mange aktører og etater trekker i samme retning, for å redde flest mulig liv i trafikken , er et av suksesskriteriene for nedgangen i antall drepte.
AA170821 De skal gjennom målrettet kontroll og overvåking av landets hovedferdselsårer forebygge lovovertredelser i trafikken og bidra til å redusere trafikkulykker og antallet hardt skadde og drepte i trafikken .
AA170821 De skal gjennom målrettet kontroll og overvåking av landets hovedferdselsårer forebygge lovovertredelser i trafikken og bidra til å redusere trafikkulykker og antallet hardt skadde og drepte i trafikken.
AA170821 Vi på Rosenborg, derimot, drukner i den trafikken som alltid har gått i Innherredsveien.
AA170821 Politikerne vil tvinge folk til å kjøre Strindheimtunnelen, men det de ikke forstår er at trafikken i Innherredsveien kommer fra dem som bor i områdene rundt.
AA170821 | Trafikken går i ett.
AA170821 Trafikken går i ett.
VG170820 I timevis sto trafikken , som i løpet av de siste 10 årene har sunket fra 20 til syv kilometer i timen i snitt, dønn stille.
VG170820 - Hvordan mener du at Italia nå skal kunne stoppe trafikken utover det de allerede gjør ?
DA170820 Sørgående kjørefelt ble stengt etter ulykken, men klokken 16.20 opplyser politiet at trafikken går som normalt. | - Pusset hunden sin på politiet ¶
AA170820 Rekonstruksjonen fører til perioder med stans i trafikken .
DB170819 Her passerer rundt 6000 biler daglig, men om sommeren øker trafikken til rundt 20 000 biler i døgnet.
DB170819 Skjetne tror at risikable manøvre som ender bra, gjør at folk fortsetter å ta sjanser i trafikken , hvor sjåføren ikke tar de nødvendige forholdsreglene.
DB170819 Den libyske analytikeren Mohamed al-Muntasser sier at en væpnet gruppe i kystbyen Sabratah kan være noe av årsaken : At de har klart å få smuglerne til å slutte den ulovlige, men ekstremt lukurative trafikken .
DA170819 Når trafikken stopper skriker de « gå, gå, gå ! » og dytter familie og venner ut i den tungt trafikkerte veien.
AA170819 Trafikken på stasjonen er på vei tilbake til normalt.
AA170819 Ifølge politiet har trafikken løst seg opp etter at ett felt i en periode ble stengt av.
AA170819 Vi vil følge trafikken og været fortløpende.
AA170819 Politiet skriver på Twitter at rasmassene ligger på veiskulderen og ikke skal være til hinder for trafikken .
DB170818 Viktige alkoholfrie soner er aktiviteter for barn og unge, i trafikken , i arbeidslivet og i idrettssammenheng - og i parkene våre.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/rqvKl/Ber-Solvik-Olsen-rydde-opp-i-Follobane-saken--na Stasjonen har ikke noen begrensninger i forhold til å øke trafikken , sier Brask.
AA170818 I kartet øverst i denne artikkelen kan du se hvordan trafikken i Trondheim er i sanntid.
VG170817 Utenriks fra gammel terminal ¶ 68 prosent av trafikken til og fra Flesland er innenriks.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/o0LyV/Bilforer-omkom-i-frontkollisjon-i-Ostfold Trafikken dirigeres av mannskaper på stedet, og Horne sier trafikkavviklingen går sin gang.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bpMr3/Lastebileierne-A-lare-barn-om-lastebilenes-blindsoner-er-ikke-offerklandring--Geir-A-Mo Vi har i lang tid besøkt skoleklasser for å lære de yngste barna hvordan de kan ferdes tryggest mulig i trafikken gjennom programmet Venner på veien.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bpMr3/Lastebileierne-A-lare-barn-om-lastebilenes-blindsoner-er-ikke-offerklandring--Geir-A-Mo Norges Lastebileier-Forbund har forpliktet seg til å arbeide for visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken , og våre medlemmer utviser et brennende engasjement.
AA170817 Munkegata og Kongens gate : Trafikken stenges av i rulleskitraseen.
AA170817 Med andre ord et større arrangement som vil forårsake enda mer kaotiske tilstander i Spektrum, i trafikken og på sikt være en verkebyll for arrangement i Trondheim.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/gq85L/Follobanen-koster-nar-30-milliarder-kroner-Men-gir-ikke-n-ekstra-togavgang-sor-for-Ski dag, der trafikken fordeler seg temmelig likt vestover og nordøstover.
AA170816 Vi er opptatt av at de som nå starter på skolen skal oppleve at det er trygt å ferdes i trafikken .
AA170816 Klokka 17 melder Veitrafikksentralen at det er ryddet opp på Leangensletta etter trafikkuhellet, og at trafikken går som normalt.
VG170815 Så snart Stortinget har vedtatt lovregulering om selvkjørende kjøretøyer - trolig i løpet av høsten - kan de rulle lovlig ut i trafikken .
VG170815 Om få måneder skal selvkjørende el-busser ut i trafikken i Oslo og Kongsberg.
DB170815 Selskapet konkluderer i sin egen redegjørelse at bussjåføren ikke har kjørt hensynsløst i trafikken .
DB170815 I en buss sitter man høyere enn i en personbil og har derfor god oversikt over trafikken .
AP170815https://www.aftenposten.no/reise/For-forste-gang-satses-det-ikke-storre-pa-Gran-Canaria-av-norske-reiseselskaper-10349b.html - De siste årene har vi sett at land i Nord-Afrika, som Marokko, Egypt og Tunisia, har tapt mye av trafikken .
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/OVM4l/Det-vrimler-av-turister-i-Frognerparken_-pa-Prekestolen-og-i-Geiranger-Nye_-unike-mobildata-gir-deg-svaret-pa-hvor-i-verden-de-kommer-fra Det er også mulig å få ut informasjon om når på døgnet trafikken er størst og når på døgnet de ulike nasjonalitetene er der.
AA170815 Både forrige uke og uken før ble også trafikken på Arlanda stoppet av ubemannede farkoster. 1. august ble det tillatt å filme og fotografere med droner i Sverige, men man må fortsatt søke tillatelse for å fly i det kontrollerte luftrommet rundt en flyplass. ( ©NTB ) ¶
AA170815 Operasjonslederen forteller at bilen ligger i grøfta, og ikke er til hinder for trafikken .
AA170814 - Togene skal gå som normalt igjen, og vi regner med at trafikken er tilbake i rute igjen om kort tid, sier Korslund til NTB.
AA170814 Medfører en smule kluss i trafikken .
AA170814 Klokken 12.07 melder politiet at ett felt på veien åpnes igjen, og at trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet.
AA170814 Trafikken dirigeres på fylkesvei 17 til bilvraket er fjernet.
AA170814 - Pstereo foregår på et avgrenset område, og vi påvirkes ikke veldig av trafikken rundt.
DA170812 Trafikken på norske nettsteder som Nordfront, Minerva, Document og Human rights service gir muligens et mer balansert bilde av hva som rører seg.
AA170812 Statens vegvesen har på vegne av Transportøkonomisk institutt ( TØI ) spurt 2331 bilister om atferd i trafikken i forbindelse med rapporten « Trafikksikkerhetstilstanden 2016 ".
SA170811 - Vi spilte uten Silje Waade og Jenny Grøtan, og Maren Aardahl og Teodora Tomac kom først til andreomgangen etter at de satt fast i trafikken .
NL170811 Trafikken økte, inntektene strømmet inn og gjorde at nye private aktører gikk i angrepsposisjon for å skaffe seg nye inntekter.
DB170811 Jeg konstaterer bare at trafikken har stupt, at tilbudet ikke treffer næringslivet sine behov, og at det som nå skjer er skummelt for Namsos lufthavn, sier Ap-politikeren.
DB170811 - Widerøe har kraftig økt trafikken fra Lofoten, og har tatt den litt ned på Helgeland, men totalt er det en flytting mellom ulike deler av distriktene og ikke en sentralisering, sier Solvik-Olsen, som påpeker at bare to av fire flyplasser på Helgeland har opplevd nedgang i passasjertallet.
DB170811 - Forretningsreisende, som utgjør nesten all trafikken hos oss, har en veldig kort horisont når de skal ut å reise.
DA170811 Ved 19-tiden går trafikken som normalt, melder selskapet.
DA170811 Bygging av blokker er liksom blitt så innmari negativt, men det går for eksempel an å bruke blokkene til å skjerme anlegget mot trafikken fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate - det vil bli snakk om en indrefilet med mye mer grønt enn i dag, sier hun.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L28l/Byra-Minst-36-dode-i-trafikkulykke-i-Kina Ifølge beregninger fra Verdens helseorganisasjon dør det omkring 260.000 mennesker i trafikken på Kinas fastland hvert år.
AP170811https://www.aftenposten.no/osloby/i/lqdGA/Lange-koer-etter-to-trafikkulykker-pa-E6 Se hvordan trafikken flyter i kartet over ¶
AP170811https://www.aftenposten.no/osloby/i/lqdGA/Fortsatt-tett-trafikk-etter-to-trafikkulykker-pa-E6 Se hvordan trafikken flyter i kartet over ¶
AP170811https://www.aftenposten.no/osloby/i/lqdGA/Fortsatt-tett-trafikk-etter-to-trafikkulykker-pa-E6 Etter to kjedekolisjoner, fredag ettermiddag, var det ved 17-tiden fortsatt tett og stedvis saktegående kø i trafikken på E6 nord for Oslo.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/2W2gq/Ostfoldbanen-gar-som-normalt Trafikken går som normalt igjen på strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg etter tidligere strømproblemer, heter det på Banenors nettsider.
AA170811 Ifølge beregninger fra Verdens helseorganisasjon dør det omkring 260.000 mennesker i trafikken på Kinas fastland hvert år. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Trafikken på E6 er ikke påvirket av uhellet.
AA170810 september avvikles trafikken i ett løp fram til desember.
DB170809 I løpet av juli måned doblet trafikken seg i forhold til juni, ifølge tallene fra TrafficEstimate.
AA170809 - Det skal stå en person på Ulsberg som dirigerer trafikken .
AA170809 Det var 50 prosent flere dødsulykker i trafikken for dem som var i høyintensivgruppa, mens de som var i lavintensivgruppa hadde nesten 50 prosent færre dødsulykker enn normalen. ( ©NTB ) ¶
DN170808 Noen mener førerløse busser snart kan slippes ut i trafikken , mens andre hevder det er langt frem til førerløs trafikk.
DB170808 Trikkesjåfør Waqas Arif ( 27 ) gikk ut i regnet og endte med å stå og dirigere trafikken , mens han ventet på at hjelpen skulle komme.
DB170808 Han gikk ut og begynte å dirigere trafikken .
DB170808 For der sto trikkesjåføren med stoisk ro i høljregn og dirigerte trafikken fra fire forskjellige retninger.
DB170808 - Takket være det forbilledlige initiativet fra trikkesjåførens side, gled trafikken videre på smertefritt vis, sier Tømmervold til Akersposten.
DA170808 Trafikken går nå som normalt. | - 177 sauer døde på grunn av dårlig stell ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/gqMOa/Klart-for-hemmelig-votering-om-tillit-til-president-Zuma Demonstrantene har blokkert trafikken i veiene med brennende dekk og steiner i Johannesburg og hovedstaden Pretoria.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/gqMOa/Klart-for-hemmelig-avstemming-mot-president-Zuma Demonstranter har blokkert trafikken i veiene med brennende dekk og steiner i Johannesburg og hovedstaden Pretoria.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/wqlmL/SAS-med-ny-passasjerrekord-i-juli Mens trafikken på SAS' Europa-ruter økte med 8,3 prosent, vokste langdistansetrafikken med 6 prosent.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/wqlmL/SAS-med-ny-passasjerrekord-i-juli Trafikken på SAS' Europa-ruter økte med 8,3 prosent i juli.
AA170808 Mens trafikken på SAS' Europa-ruter økte med 8,3 prosent, vokste langdistansetrafikken med 6 prosent.
DB170807 Han sier videre at utenom dette går trafikken til NSB som normalt.
DB170807 Videoer av farlige situasjoner i trafikken blir ofte delt på sosiale medier.
DB170807 Det er likevel ikke bare positivt å dele videoer fra trafikken , påpeker Johansen.
DB170807 Den mannlige sjåføren vil vise fram videoen i et forsøkt på å forhindre andre i å gjøre liknede ting i trafikken .
AA170807 Kort tid senere opplyser politiet at bilen har kommet seg videre, og at trafikken går som normalt igjen.
AA170807 Det er en oversiktlig strekning, og trafikken dirigeres forbi stedet, sier Erlend Kvakland, operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt.
AA170807 ¶ Heimdal sentrum : Trafikken og støyen øker, skolene er fylt til randen, folketallet stiger og de grønne lungene fortettes.
AA170807 Trafikken og støyen øker, skolene er fylt til randen, folketallet stiger og de grønne lungene fortettes.
AP170806https://www.aftenposten.no/osloby/i/k5L66/Besokende-om-Oslos-nye-fisketorg--For-dyrt-For-lite-Skuffende Glassvinduene kan vanligvis åpnes på vidt gap - « for ekstra torgfølelse, » som Kristoffersen kaller det - men ifølge sjømatsjefen har de måttet stenge igjen flere av dem, for å hindre at trafikken gjennom bygningen blir for stor.
DB170805 I Sverige gjelder de samme veitrafikkreglene som i Norge - alle har plikt til å stoppe når det er fare for at folk er skadet i trafikken , understreker han.
DB170804 Stans i trafikken
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/rq6Ge/Aftenposten-mener-Rusavhengighet---ikke-rusavhengige---ma-bekjempes Til sammenligning omkom 118 personer i trafikken det samme året.
AA170804 Namsskogan familiepark ligger like ved E6, og daglig leder Turid Bredesen opplever ofte farlige situasjoner i trafikken utenfor.
AA170804 Hun mener mye av trafikken er uforsvarlig.
AA170804 Daglig leder Turid Bredesen ved Namsskogan familiepark ser ofte farlige situasjoner i trafikken på E6 utenfor familieparken.
AA170804 Samtidig har trafikken økt med 11 prosent i halvtimene før og etter rushtidsavgiften, viser tall fra Statens vegvesen.
AA170804 - Trafikken i Bergen har blitt redusert mer enn forventet av tiltaket, og tiden folk tilbringer i kø er kraftig redusert.
AA170804 Øveraas nevner nye hytter med spennende arkitektur, seterliv for barn, topptursamlinger, singleturer, yogatilbud for seniorer og lokal mat blant tilbudene de har for å øke trafikken .
VG170803 Mens det mange steder i verden er lov å kjøre forbi ulykker i trafikken , er det ikke det i Norge.
VG170803 Hvis Lofoten ikke vil ha flere turister om sommeren, så bør vi bruke markedsføringen til å spre trafikken utover året.
NL170803 Jeg kan føye til sikkerhet : økningen av trailere der mange sjåfører er uerfarne med vinterføre i nord utgjør en risiko i trafikken .
AA170803 Begge situasjoner er nå løst og trafikken flyter igjen.
AA170803 Trafikken er straks i gang som normalt, melder politiet.
AA170803 Volden forteller at føreren av lastebilen rydder på stedet, mens politiet dirigerer trafikken .
AA170803 Volden forteller at føreren av lastebilen rydder på stedet, mens politiet dirigerer trafikken .
AA170803 Ved Orkelsjøen har mange arter gjennom lange tider til dels tilpasset seg trafikken på veiene og de mange hyttene, men noen unntak er det, bla. storlommen.
AA170803 Orkelsjøen : Her har mange arter til dels tilpasset seg trafikken og de mange hyttene, men noen unntak er det, bla. storlommen.
AA170803 Hovedproblemet ville være at trafikken fra safari vil komme i tillegg til ferdselen som allerede er i største laget fra før.
DN170802 | Førerløse busser kan snart slippes ut i trafikken
DN170802 Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser ut i trafikken , men regjeringen la i juni fram et lovforslag for Stortinget som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy.
DB170802 Det påvirker trafikken fra Gardermoen.
DA170802 | Førerløse busser kan snart slippes ut i trafikken
DA170802 Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser ut i trafikken , men regjeringen la i juni fram et lovforslag for Stortinget som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy.
AA170802 | Førerløse busser kan snart slippes ut i trafikken
AA170802 Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser ut i trafikken , men regjeringen la i juni fram et lovforslag for Stortinget som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy.
AA170801 I løpet av de første sju månedene i år har i alt 58 mennesker mistet livet i trafikken , viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk.
AA170801 I løpet av de første sju månedene i år har i alt 58 mennesker mistet livet i trafikken , viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk.
SA170731 Bilister gjør mange feil i trafikken , men også når vi skal parkere.
DB170731 Honolulu blir med det den første store byen i USA som bruker lovgivning til å hindre dødsfall og skader som følge av at folk distraheres mens de beveger seg i trafikken .
DA170731 Vi har alle et ansvar for å ferdes trygt i trafikken , sier Ranes.
DA170731 Trenden er klar ; det blir stadig sikrere å ferdes i trafikken på norske veier.
BT170731https://www.bt.no/bil/Har-du-peiling-pa-bil-Disse-testene-gir-deg-svaret-10413b.html Bilister gjør mange feil i trafikken , men også når vi skal parkere.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/xq2Aj/Fem-rumenere-pagrepet-i-Nederland-for-spektakulart-tyveri-av-mobiltelefoner Videoen nedenfor viser et lignende tyveri fra 2012, hvor tyvene kjørte opp bak varebilen, brøt opp døren og lastet over tyvgodset til sitt eget kjøretøy, mens de øvrige bandemedlemmer holdt igjen trafikken i andre biler.
AP170731https://www.aftenposten.no/bil/Har-du-peiling-pa-bil-Disse-testene-gir-deg-svaret-10413b.html Bilister gjør mange feil i trafikken , men også når vi skal parkere.
AA170731 Ved 13.45-tiden går trafikken som normalt igjen.
AA170731 Trenden er klar ; det blir stadig sikrere å ferdes i trafikken på norske veier.
AA170731 De som har mister livet i trafikken i 2017 er eldre enn tidligere, og voksne menn dominerer statistikken.
AA170731 Trenden er klar ; det blir stadig sikrere å ferdes i trafikken på norske veier.
AA170731 De som har mister livet i trafikken i 2017 er eldre enn tidligere, og voksne menn dominerer statistikken.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon Vi anbefaler at man øver seg før man begir seg ut i trafikken , men vi ønsker ikke at det skal innføres krav om sykkelopplæring, sier Andersson.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon - Tren én måned før du begir det ut i trafikken
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/i/dVayX/Hoy-alder-og-helt-ny-elsykkel-kan-vare-en-dodelig-kombinasjon - Om du ikke har syklet eller kjørt bil på lenge, bør du prøve deg frem i minst én måned før du begir deg ut i trafikken , sier hun.
AA170730 | Scooter med hjemmesnekret henger veltet på E6 Sandmoen ¶ Trafikken går som normalt i sørgående retning ut av Trondheim.
AA170730 Rundt klokken 12.45 melder Vegtrafikksentralen at trafikken igjen går som normalt.
AA170730 | MC-velt på E6 Sandmoen ¶ Trafikken går som normalt i sørgående retning ut av Trondheim.
AA170730 Rundt klokken 12.45 melder Vegtrafikksentralen at trafikken igjen går som normalt.
AA170730 - Tren én måned før du begir det ut i trafikken
AA170730 - Om du ikke har syklet eller kjørt bil på lenge, bør du prøve deg frem i minst én måned før du begir deg ut i trafikken , sier hun.
VG170729 Torsdag la Lysne ut en Facebook-melding hvor han oppfordret alle som får motorstopp i trafikken til å ikke oppholde seg i kjøretøyet mens man ringer etter hjelp.
VG170729 Hvis du ikke har noe i bilen å gjøre, så prøv å komme deg unna veibanen og trafikken , sier Johansen.
VG170729 - Vi har hatt en del dødsulykker hvor bilfører og passasjerer oppholder seg i eller rett ved kjøretøyet mens trafikken går forbi - særlig på hovedveinettet.
DA170728 Trafikken går nå som normalt.
AA170728 Det er oversiktlig på stedet, og trafikken dirigeres forbi.
DA170727 Det kan være i trafikken når de har kjørt scooter, eller i forbindelse med fallulykker, sier fagsjef for reiseforsikring i Storebrand, Linda Solbakken Grimnes.
DA170727 Det kan være i trafikken når de har kjørt scooter, eller i forbindelse med fallulykker, sier fagsjef for reiseforsikring i Storebrand, Linda Solbakken Grimnes.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/dV2mo/-Norway-Cup-ER-faktisk-storst-i-verden-Pa-en-mate Ruter styrker tilbudet og hevder at de er godt forberedt på Norway Cup og en kraftig økning i trafikken .
AA170727 Trafikken på A25 lenger nord er også stanset.
AA170727 Trafikken på A25 lenger nord er også stanset.
AA170727 Trafikken står nå stille begge veier.
DN170726 Amazon økte trafikken i India med 46 prosent i 1. halvår.
DA170726 Et vogntog i trøbbel skapte problemer for trafikken i Byfjordtunnelen på E 39 onsdag kveld.
DA170726 Trafikken skal flyte som normalt, med noe kødannelse som forventes oppløst relativt raskt..
AA170726 At noen styrer trafikken , mens andre legger asfalt og klipper hekken på kirkegården.
DN170725 | Rapport : 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til rus ¶
DN170725 Selv om det har vært en stor økning i andre rusmidler enn alkohol, er det fortsatt alkoholen som er verstingen når det gjelder rusmidler i trafikken sier Gjerde.
DN170725 Sannsynligvis er omtrent 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til bruk av alkohol, narkotika, eller andre trafikkfarlige legemidler.
DN170725 Det samme gjelder med amfetamin, som kommer på andreplass over rusmidler som gir størst ulykkesrisiko i trafikken .
DN170725 Antallet omkomne og hardt skadde i trafikken går ned, men fortsatt kjører altfor mange i ruspåvirket tilstand, viser en ny rapport.
DA170725 | Rapport : 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til rus ¶
DA170725 Selv om det har vært en stor økning i andre rusmidler enn alkohol, er det fortsatt alkoholen som er verstingen når det gjelder rusmidler i trafikken sier Gjerde.
DA170725 Sannsynligvis er omtrent 25 prosent av dødsulykkene i trafikken relatert til bruk av alkohol, narkotika, eller andre trafikkfarlige legemidler.
DA170725 Det samme gjelder med amfetamin, som kommer på andreplass over rusmidler som gir størst ulykkesrisiko i trafikken .
DA170725 Antallet omkomne og hardt skadde i trafikken går ned, men fortsatt kjører altfor mange i ruspåvirket tilstand, viser en ny rapport.
AP170725https://www.aftenposten.no/osloby/i/vqpKm/Historien-om-et-Vannspeil-Gi-byen-fjorden-tilbake Langt inn i 1990-tallet ble Vannspeilet tegnet inn på forslag og visjoner, og for hver opptegning økte den opprinnelig tynne vannlinjen til drømmen om et bredt Vannspeil, som dessuten skulle være en « visuell buffer » mot trafikken utenfor.
AP170725https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/xqEkl/Aftenposten-mener-Folk-ma-vise-storre-ansvar-i-trafikken | Aftenposten mener : Folk må vise større ansvar i trafikken
AA170724 Flere lastebiler som lager kork i trafikken .
AA170724 E18 var en stund stengt i begge retninger, og trafikken ble etter hvert ledet rundt ulykkesstedet via gamle E18.
AA170724 Han sier at det er noen trafikale problemer, men at politiet dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. | - Det er mange raringer som bor på Bakklandet ¶
DB170723 Skjer bare den minste trafikkulykke så kollapser hele trafikken .
DB170723 En annen utfordring er trafikken .
AA170723 Etter at sherpaene bygget sti til toppen av Hallingskarvet, økte trafikken fra 6000 til over 40 000.
AA170722 Han er ofte ute i trafikken for å kontrollere at alt skal gå vel for seg.
AA170722 Jord og stein hindrer trafikken i sørgående retning, ifølge politiet.
AA170722 Trafikken ble en periode stengt i deler av området mens brannvesenet arbeidet på stedet.
AA170722 | Bergensbanen åpnet etter strømproblemer ved Hønefoss ¶ Trafikken gikk natt til lørdag igjen som normalt mellom Hønefoss og Vikersund på Bergensbanen etter fredagens strømproblemer.
DA170720 | Temmer trafikken
DA170720 Så langt i sommer har antallet omkomne i trafikken vært historisk lavt, konstaterer Utrykningspolitiet. hele norge : Utrykningspolitiet vil ha patruljer over hele landet også resten av sommeren, varsler assisterende UP-sjef Roar S.
DA170720 - I juni mistet 11 personer livet i trafikken , og så langt i juli har vi registrert fire omkomne, noe som er historisk lavt, påpeker assisterende UP-sjef Roar S.
DA170720 | Sykler for å spare tid ¶ Trafikken i storbyene blir stadig tettere, og det tar tid å komme seg rundt.
DA170720 Langeite sier at det er spesielt mye aggresjon i trafikken om morgenen.
DA170720 Kun fire av ti syklister som sykler jevnlig i trafikken , synes det er lett å forstå vikepliktsreglene.
AA170720 Ulykker som dette er ikke uvanlig i India, der om lag 135.000 mennesker mister livet i trafikken hvert år. ( ©NTB ) ¶ | 32 millioner amerikanere kan stå uten helseforsikring innen 2026 ¶
AA170720 Veien skal være ryddet og trafikken går som normalt forbi ulykkesstedet.
VG170719 Myhre forteller at han har fått veldig mye oppmerksomhet for skiltvalget, både på butikken og i trafikken .
DB170719 Han skulle på et såkalt besiktigelsesoppdrag på noen hytter i nærheten og kom kjørende østfra da trafikken plutselig stoppet opp ca 150 meter fra ulykkesstedet kl 8.20.
AA170719 Siden juni i fjor har bruk av videotjenester bidratt til å øke trafikken i 4G-nettet med 86 prosent.
AA170719 På det meste økte trafikken med 18 prosent fra dagen i forveien og hele 80 prosent målt mot torsdagen før.
VG170718 Men i forhold til kjørelengden er de overrepresentert, og har flere skadde og drepte enn deltagelsen i trafikken skulle tilsi.
VG170718 I tillegg kommer « seniorsjåførene » som lider av annen sykdom, eller famler i trafikken på grunn av skrantende helse, en « høyrisikogruppe ».
VG170718 De er farlige sjåfører som må fjernes fra trafikken og kan være presumtive drapsmenn.
VG170718 ? Rapporten peker spesielt på problemer knyttet til svekket syn og evnen til å oppfatte det som skjer i trafikken , kognitiv funksjon. ( f.eks. hukommelse, orienteringsevne, logisk tenkeevne ).
VG170718 Dette utgjorde 2,8 prosent av den samlede trafikken .
DB170718 Han skulle på et såkalt besiktigelsesoppdrag på noen hytter i nærheten og kom kjørende østfra da trafikken plutselig stoppet opp ca 150 meter fra ulykkesstedet kl 8.20.
DB170718 Det var en hendelse med et fly fra et annet flyselskap, men nå skal trafikken gå tilnærmet normalt.
DA170718 Midt i trafikken , på oversida av Sørenga og nedenfor motorveien.
DA170718 loSæter : Midt i trafikken finner du denne idyllen, dedikert til urbant landbruk.
AA170718 Politiet har ikke fått melding om at det er store problemer med kø i trafikken i området.
AA170718 - Er kjøretøyet til hinder for trafikken på stedet ?
AA170718 Det er svært uforsvarlig og viser manglende respekt for andre i trafikken , sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.
AA170718 - Det er svært alvorlig og viser manglende respekt for andre i trafikken , sier politiet.
AA170718 Alle skutere bør få holde minst 55 km/t for å holde tritt med trafikken og unngå farlige situasjoner.
VG170717 FULL STOPP : Skogbrannen utenfor Split har ført til stengte veier og full stopp i trafikken .
VG170717 Samspillet i trafikken er viktig, og det gjelder å være en god lagspiller.
VG170717 Manglende bilbelte : Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken .
VG170717 Ifølge Statens vegvesen er sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker, men så langt i juli har kun to personer mistet livet i trafikken .
VG170717 I juni mistet 11 personer livet i trafikken , og i juli to ( til og med 10. juli ) noe som ifølge Statens vegvesen er historisk lavt.
VG170717 I fjor mistet 22 personer livet i trafikken , i 2015 mistet 15 personer livet.
VG170717 Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen sier det er mange faktorer som spiller inn på hvorfor det er flere ulykker og uhell i trafikken om sommeren.
VG170717 - Det som er verdt å legge merke til er at per tiende juli, har kun to personer omkommet og i fjor på samme tid hadde elleve personer mistet livet i trafikken forteller avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet, Guro Ranes.
VG170717 Kjør forsiktig : Måker og kaniner skaper trøbbel i trafikken
DB170717 - Politiet i Agder ( @politiagder ) July 17, 2017 ¶ « Trafikken står på E18 gjennom Oddernestunnelen », melder politiet på Twitter.
DB170717 Og noen velger til og med varianten hvor de legger seg midt mellom de to feltene, bare for å holde trafikken bak seg.
DB170717 Kan ikke folk bare ta seg kraftig sammen og se til å lære seg reglene for samfletting i trafikken ?
DN170716 - Vi må blant annet se på hvordan vi kan regulere trafikken .
DB170716 Dersom vindretningen skulle endre seg, er politiet forberedt på å stenge trafikken på E 18 om det skulle bli nødvendig, opplyser operasjonsleder Inge Omli Landsrød til VG.
AA170716 Klokken 19.07 kunne trafikken gå forbi stedet igjen.
VG170715 Vindretningen er foreløpig slik at den ikke truer trafikken på E18 like ved, men Landsrød opplyser at de står klare til å stenge veien kjapt, hvis det skulle bli behov for det.
DB170715 - Dersom vindretningen skulle endre seg er politiet forberedt på å stenge trafikken på E 18 dersom det skulle bli nødvendig, opplyser operasjonsleder Inge Omli Landsrød til VG.
AA170715 Nå er veien ryddet og trafikken går igjen som normalt.
AA170715 Klokken 18.30 melder politiet at veien er ryddet og at trafikken igjen går som normalt.
AA170715 Det er rekvirert bilberger, så vi håper det ikke tar for lang tid før trafikken går som normalt, sier Storrø.
AA170715 Rundt kvart på seks er stedet ryddet og trafikken går som normalt igjen.
AA170715 England beregner at trafikken vil øke fra 219 millioner til 445 millioner reiser i 2050.
DN170714 - Når kan du love at trafikken er tilbake i normal drift ?
DA170714 Trafikken måtte stenges en kort periode da bilen skulle taues.
DA170714 Trafikken flyter, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.
DA170714 Det blir mer flyt i trafikken , og ikke minst blir det større mulighet for sitteplass, når alle ikke reiser samtidig, sier han.
DA170714 - Vi håper dette vil bli en vinn-vinn, både for borgerne, byen i sin helhet og trafikken .
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/dVPXo/Bilbrann-pa-E6-i-Oslo Oslo-politiet opplyser i 07-tiden at det « brenner godt », men at føreren av bilen ikke er skadet, og at trafikken går forbi stedet.
AA170714 Trafikken kan passere som normalt, og bilberging er bestilt.
AA170714 På Twitter skriver politiet at det er full stans i trafikken i nordgående retning, og at det ikke skal være snakk om personskade.
AA170714 Ikke personskade, men full stans i trafikken , nordgående løp.
AA170714 Det er fortsatt kø, men trafikken går i ett av feltene.
VG170713 Like etter blir presidentparet kjørt i kortesje inn til sentrum, noe som gjør at trafikken i en periode blir stanset, skriver France Bleu, og oppfordrer reisende til å unngå å ferdes på veiene torsdag og fredag.
VG170713 Ulykken fører ikke til stenging av Atlanterhavsveien, og politiet dirigerer trafikken på stedet.
DB170713 Vår nasjonalformue er bygget opp på denne tvilsomme trafikken .
DA170713 Det største problemet er trafikken .
AP170713https://www.aftenposten.no/osloby/i/zqQM9/Boler-Beijing-Kompisene-har-syklet-14824-kilometer Farlige situasjoner i trafikken
AA170713 Det blir noen korte stopp i trafikken på 1-2 minutter ved oppmerking av ny avkjøringsrampe.
DA170712 Klokken 10.00 meldes det at trafikken igjen går som normalt.
DA170712 E 39 ved Tjensvollkrysset ble stengt for trafikk etter ulykken, men like over klokken 10.00 opplyser politiet at trafikken igjen går som normalt.
DA170712 LES OGSÅ : Politiet avslører de vanligste unnskyldningene i trafikken
AP170712https://www.aftenposten.no/osloby/i/EVLra/Innrommelse-fra-en-pingle-La-meg-slippe-a-kjore-bil-i-Oslo-sentrum Er jeg en pingle som er redd for trafikken ?
AP170712https://www.aftenposten.no/osloby/i/EVLra/Innrommelse-fra-en-pingle-La-meg-slippe-a-kjore-bil-i-Oslo-sentrum Er det egentlig så ille ? Trafikken er langt mer tilgivende utenfor Ring 3, og jeg kom meg til Vest-Telemark og hjem igjen.
AA170712 Under arbeidet måtte veiene stenges i perioder, og trafikken fikk slippe forbi med jevne mellomrom på planlagte tidspunkt.
DN170711 Det skal gi en perfekt flyt i trafikken .
DN170711 Det handler om alle parter i trafikken sammen.
DA170711 LES OGSÅ : De vanligste unnskyldningene i trafikken
DA170711 | Politiet avslører de vanligste unnskyldningene i trafikken
DA170711 | Politiet avslører de vanligste unnskyldningene i trafikken
AA170711 Politiet dirigerte trafikken ved Gangåsen i Orkdal.
AA170711 - Politiet er på stedet og dirigerer trafikken .
AA170711 Politiet dirigerer trafikken ved Gangåsen i Orkdal.
AA170711 - Politiet er på stedet og dirigerer trafikken .
AA170711 | Politiet avslører de vanligste unnskyldningene i trafikken
AA170711 Tall fra UD viser at 48 personer har omkommet i trafikken i første halvår av 2017. ( ©NTB ) ¶
VG170710 Sjåføryrket sliter også med nyrekruttering, fordi utenlandske sjåfører totalt har tatt over en viktig del av trafikken , både til og fra Norge.
SA170710 Rus har ingenting i trafikken å gjøre og er årsak til mange av de alvorligste ulykkene.
SA170710 HOLD FOKUS : - Det finnes ingen gode unnskyldninger for ikke å være hundre prosent konsentrert i trafikken , sier Petter Berg i Storebrand.
SA170710 Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken .
DB170710 Trafikken ledes opp ved avkjøringsrampe og ned på E6 via påkjøringsrampe.
DB170710 Trafikken ledes opp avkjøringsrampe og ned på E6 via påkjøringsrampe.
DB170710 TIA Norge vil på det sterkeste anmode byrådet i Oslo om å trekke dette forslaget tilbake og heller gå i en dialog med oss og andre organisasjoner for å kunne komme fram til fornuftige tiltak for å begrense den unødvendige trafikken .
DB170710 Det er eneste måte å begrense trafikken av lastebiler og varebiler som forer butikkene med varer som Oslos innbyggere har behov for i sitt normale dagligliv.
AP170710https://www.aftenposten.no/bil/Sommeren-er-hoysesong-for-trafikkulykker-Her-er-de-storste-farene-som-lurer-10379b.html Rus har ingenting i trafikken å gjøre og er årsak til mange av de alvorligste ulykkene.
AP170710https://www.aftenposten.no/bil/Sommeren-er-hoysesong-for-trafikkulykker-Her-er-de-storste-farene-som-lurer-10379b.html HOLD FOKUS : - Det finnes ingen gode unnskyldninger for ikke å være hundre prosent konsentrert i trafikken , sier Petter Berg i Storebrand.
AP170710https://www.aftenposten.no/bil/Sommeren-er-hoysesong-for-trafikkulykker-Her-er-de-storste-farene-som-lurer-10379b.html Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken .
AA170710 - Foreldrene mine frarådet meg å sykle til Bergen, de mente det var farlig på grunn av trafikken og tunnelene.
AA170710 Bilen står litt ute i veibanen, så vi har en patrulje på stedet som ser til at trafikken går greit.
DN170708https://www.dn.no/etterBors/2017/07/07/2038/Teknologi/frykter-ville-tilstander-pa-snapchat ¶ Snap Map deler bilder og videoer kringkastet av brukerne sine, med røde felter der trafikken er ekstra stor, for eksempel ved store nyhetshendelser.
DA170708 En stor snøskavl hindrer oss imidlertid i å gå hele den 6,4 kilometer lange Prestholtrunden, som ble åpnet i fjor, for å spre den store trafikken .
AA170708 Så til bergingsbilen kommer, vil trafikken bli mauelt dirigert, sa operasjonsleder Dag Hjulstad ved Trøndelag politidistrikt like etter klokken 10.00.
AA170708 Ifølge politiet varr det menuell dirigering av trafikken på stedet, på E6 sør for Åsen setrum i Levanger kommune, en drøy times tid lørdag formiddag.
AA170708 Full stans i trafikken pga.
AA170708 En time senere varsler politiet og Veitrafikksentralen at berging er utført og at trafikken igjen går som normalt.
NL170707 Luftfartstilsynet har tidligere kommentert at slike begrensninger er enkle å håndtere på en flyplass med liten trafikk, men at dette fort blir svært utfordrende og etter hvert umulig å håndtere etter hvert som trafikken øker.
DN170707https://www.dn.no/nyheter/2017/07/07/2128/Samferdsel/flyforbudet-for-super-puma-helikoptrene-oppheves Selskapet skriver også at opphevelsen av forbudet ikke nødvendigvis vil føre til at man gjenopptar trafikken med helikopteret, fordi det tar tid å gjenopprette tilliten til helikoptermodellen.
DN170707 Selskapet skriver også at opphevelsen av forbudet ikke nødvendigvis vil føre til at man gjenopptar trafikken med helikopteret, fordi det tar tid å gjenopprette tilliten til helikoptermodellen.
DN170707 ¶ Snap Map deler bilder og videoer kringkastet av brukerne sine, med røde felter der trafikken er ekstra stor, for eksempel ved store nyhetshendelser.
DB170707 Her ser vi også at hestene lider på grunn av overbelastning av jobben de gjør, flere hester har også mistet livet i farlige situasjoner i trafikken , forklarer Martinsen.
AA170707 Kapasiteten økte med 7,1 prosent, mens trafikken økte med 6,2 prosent, opplyser selskapet.
AA170707 Politi rykket til stedet og dirigerte trafikken etter smellen.
AA170707 Ifølge Adresseavisens fotograf i Kirkegata skrev partene ut skademelding etter smellen, mens politiet dirigerte trafikken .
DB170706 Slåsskampen skapte store problemer på E39, og trafikken i begge de nordgående feltene stoppet opp.
DB170706 Det er mye holdningsproblemer i trafikken , sier Vatle-Todd.
AA170706 Det kan skape mange farlige situasjoner i trafikken .
AA170706 De forventer at det kan bli noen utfordringer i trafikken i området.
AA170706 De forventer at det kan bli noen utfordringer i trafikken i området.
VG170705 Beston forteller videre at trafikken øyeblikkelig skal åpnes igjen.
VG170705 Trafikken åpnes igjen ¶
DB170705 - Men det er utfordringer med trafikken .
DA170705 Strømmetjenesten Netflix står nå for 22 prosent av all trafikken i Telenors bredbåndsnett.
DA170705 - De spaner mot grenseovergangen, overvåker trafikken og benytter seg av følgebiler.
DA170705 Togledersentralen i Drammen har vært evakuert også, og trafikken som vanligvis styres fra Drammen, styres nå fra Bergen og Stavanger.
DA170705 Ifølge BaneNor stanset trafikken fullstendig opp i Drammensområdet i perioden mens fjerningen av den falske håndgranaten pågikk.
DA170705 Togledersentralen i Drammen har vært evakuert også, og trafikken som vanligvis styres fra Drammen, styres nå fra Bergen og Stavanger.
DA170705 Ifølge BaneNor stanset trafikken fullstendig opp i Drammensområdet.
AA170705 - De spaner mot grenseovergangen, overvåker trafikken og benytter seg av følgebiler.
AA170705 - Men det er utfordringer med trafikken .
AA170705 - Men det er utfordringer med trafikken .
FV170704https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Trafikkulykke-i-Arendal-703449b.html Klokka 17 opplyser politiet at veien er ryddet og at trafikken går som normalt.
FV170704https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Trafikkulykke-i-Arendal-703449b.html - Trafikken går forbi ved hjelp av politiet.
DB170704 » Statens vegvesen har - i kjølvannet av konflikten mellom mange myke trafikanter og bilister i trafikken - utarbeidet Rulleskivettreglene i samarbeid med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk : ¶
DB170704 Unngå musikk på ørene for å ha fullt fokus i trafikken .
DB170704 SKUMMEL OPPLEVELSE : Finn Hågen Kroghs første møte med trafikken i Oslo på rulleski, var ingen god opplevelse.
DB170704 Mange har ofte dårlig tid i trafikken .
DB170704 Man må ta hensyn selv som skiløper i trafikken , sier Bjørgen til Dagbladet.
DB170704 Krogh er enig med Bjørgen i budskapet om at skiløperne må ta mer hensyn i trafikken .
DB170704 Jeg synes vi som utøvere kan bli bedre til å vise hensyn i trafikken .
DB170704 HELDIG : Martin Johnsrud Sundby takker bilistene for at han ikke har havnet i stygge ulykker på rulleski i trafikken .
DB170704 Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken .
DB170704 For å trene i trafikken må du beherske rulleski godt.
DB170704 Det er ønske at de som går på rulleski i trafikken er bevisste og oppsøker veier med mindre trafikk.
DB170704 - Da jeg var på juniorsamling, hadde jeg for lite erfaring da jeg hoppet ut i trafikken .
AA170704 Det har skjedd en påkjørsel bakfra, men trafikken flyter greit forbi, opplyser politiet videre.
AA170704 - Vi fikk tillatelse fra Statens vegvesen til å sperre av ett felt gjennom sentrum, og dermed fikk vi et større publikumsområde med god avskjerming mellom publikum og trafikken .
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Trafikkulykke-pa-E-18-703413b.html Klokka 17.07 var opprydningsarbeidet i gang, og trafikken gikk forbi i ett felt.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Trafikkulykke-pa-E-18-703413b.html Trafikken ut av Baneheitunnelen gikk sakte, og det oppstod noe kø.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Trafikkulykke-pa-E-18-703413b.html Trafikken gikk forbi i ett felt.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Politiloggen-3-juli-703377b.html Klokka 16.05 ble det meldt at bilen var fjernet, og at trafikken gikk som normalt.
AP170703https://www.aftenposten.no/osloby/Brynstunnelen-apen-624475b.html Sjekk trafikken der du er i Aftenpostens interaktive kart - trykk på blå punkter for direktebilder : ¶
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Til sammen har 33 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 på samme tid i fjor.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Nok en gang er det flest menn som dør i trafikken
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Mens 2016 ga det første hoppet i antall drepte i trafikken på mange år, gikk utviklingen første halvår 2017 i riktig retning.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Ifølge Ranes har Norge sammen med Sveits den laveste risikoen for å dø i trafikken , i Europa.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html Aldri før har færre omkommet i trafikken enn i årets første kvartal.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html - Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre drepte i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/16-farre-mistet-livet-i-trafikken-forste-halvar-624522b.html | 16 færre mistet livet i trafikken første halvår ¶
FV170702https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Fem-personer-involvert-i-kollisjon-703371b.html Politiet dirigerte en periode trafikken manuelt på stedet.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html To ble drept i trafikken i Sogn og Fjordane, mens ingen så langt i år ar omkommet i trafikken i Aust-Agder eller Finnmark.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html To ble drept i trafikken i Sogn og Fjordane, mens ingen så langt i år ar omkommet i trafikken i Aust-Agder eller Finnmark.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html Til sammen har 34 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 i fjor.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html Sammen med Sveits har Norge nå den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html I hver av de to Vestlandsfylkene ble fem personer drept i trafikken i løpet av de seks første månedene i år.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html - Utviklingen de siste årene viser imidlertid at det stadig blir færre som omkommer i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år.
BT170702https://www.bt.no/nyheter/14-farre-drepte-i-trafikken-i-ar-336390b.html | 14 færre drepte i trafikken i år ¶ 48 mennesker har mistet livet på norske veier første halvår i år.
AA170702 Klokken 15.15 melder politiet at trafikken går som normalt forbi stedet og at bilvraket er hentet.
AA170702 Klokken 14.34 melder politiet at trafikken går forbi ulykkesstedet, men det skal ifølge Statens vegvesen være redusert framkommelighet.
AA170702 Trafikken går nå forbi stedet, men det skal være redusert framkommelighet.
AA170702 | Færre omkomne i trafikken hittil i år ¶ 48 mennesker har mistet livet på norske veier i løpet av de første seks månedene i år.
AA170702 Til sammen har 34 menn mistet livet i trafikken i år, mot 53 i fjor.
AA170702 Sammen med Sveits har Norge nå den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa. ( ©NTB ) ¶
AA170702 Det er gledelig at tallene fortsatt går nedover, samtidig er selvfølgelig ethvert liv tapt i trafikken ett for mye, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.
AA170702 - Utviklingen de siste årene viser at det stadig blir færre som omkommer i trafikken i Norge, selv om det kan variere noe fra år til år.
VG170701 Alle seks skal ha blitt siktet for å ha forhindret trafikken .
SA170701 Williams selv har sagt at hun kjørte inn i krysset på grønt lys, men måtte bremse på grunn av trafikken i den seks felt brede veien.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-strenge_-men-rettferdige-336331b.html Årlig blir over hundre personer drept og flere tusen skadet i trafikken .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-strenge_-men-rettferdige-336331b.html HINDRER ULYKKER : Dette er ikke et misforstått avskrekkingsprosjekt, men et aktivt virkemiddel for å hindre flere døde og skadde i trafikken , skriver Kristin O.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-strenge_-men-rettferdige-336331b.html Det er politiets ansvar å luke rusede bilførere ut av trafikken .
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-strenge_-men-rettferdige-336331b.html Det er et aktivt virkemiddel for å hindre flere døde og skadde i trafikken .
BT170701https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Tennisstjernen-etter-dodsulykken--Jeg-er-helt-knust-238157b.html Williams selv har sagt at hun kjørte inn i krysset på grønt lys, men måtte bremse på grunn av trafikken i den seks felt brede veien.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Brynstunnelen-stengt-til-mandag-624404b.html Sjekk trafikken der du er i Aftenpostens interaktive kart - trykk på blå punkter for direktebilder : ¶
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Brynstunnelen-stengt-til-mandag-624404b.html Lørdag opplyser Vegtrafikksentralen Øst at trafikken i tunnelen er lagt om og kjøres toveis i retning Økern/Sinsen i helgen.
AP170701https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tennisstjernen-etter-dodsulykken--Jeg-er-helt-knust-238157b.html Williams selv har sagt at hun kjørte inn i krysset på grønt lys, men måtte bremse på grunn av trafikken i den seks felt brede veien.
AA170701 Plutselig står trafikken bom stille på grunn av kø, og da kommer man altså i 80 km/t.
AA170701 Han forteller videre at det jevnlig oppleves farlige situasjoner i trafikken der fotoboksene er satt opp.
AA170701 For selv om gjennomsnittshastighetene viser at trafikken ikke ligger langt unna fartsgrensen på strekningene, så finnes det ytterpunkter.
AA170701 Det er viktig at flyten i trafikken opprettholdes, men det er klart det er en vanskelig sak å håndtere.
AA170701 Det er nok at én bilist opptrer irrasjonelt, før det forplanter seg bakover i trafikken .
AA170701 Den dokumenterte nedgangen i antall skadde og drepte i trafikken på grunn av disse målingene, viser at tiltaket er et solid skritt i riktig retning for å nå nullvisjonen.
AA170701 Bysveen omtaler det som et veldig godt sikkerhetstiltak i trafikken, og forteller at de ser en reduksjon i skadde og drepte i trafikken på 51 prosent der det står slike målingsenheter.
AA170701 Bysveen omtaler det som et veldig godt sikkerhetstiltak i trafikken , og forteller at de ser en reduksjon i skadde og drepte i trafikken på 51 prosent der det står slike målingsenheter.
AA170701 Kanskje han trenger en tenkepause og at han ikke har de riktige holdningene i trafikken enda, sier Tuset.
AA170701 - Det er veldig uheldig at man som ung sjåfør utviser slik adferd i trafikken og mister førerkortet.
AA170701 Lørdag opplyser Vegtrafikksentralen Øst at trafikken i tunnelen er lagt om og kjøres toveis i retning Økern/Sinsen i helgen.
VG170630 Tennisstjernen har selv forklart til politiet at hun kjørte på grønt lys, men at hun ble tvunget til å stoppe som følge av trafikken .
VG170630 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶ Trafikken nå : E6 Djupdalen.
VG170630 I vestlandshovedstaden flyter trafikken langt bedre, og trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen vest, Lise Kristoffersen, melder at det i utfartsårene rundt Bergen er fritt for kø.
VG170630 I selve Oslo flyter trafikken bra, men fra E6 ved Djupdalen er det ganske stillestående, sier Dag Gundersen, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen region øst som synes det er vanskelig å si hvor lenge køene vil vare.
VG170630 Hold et øye med trafikken her.
VG170630 Fredag ettermiddag er starten på årets sommerferie for mange, og det merkes på trafikken at mange er sultne på å komme seg ut av Oslo-gryta og sørover.
VG170630 Foto : Tore Kristiansen, VG ¶ Trafikken nå : E18 Fiskvollbukta.
VG170630 EKSTRAHJELP : SmartLynx Airlines fra Latvia er blant selskapene som skal hjelpe Norwegian å håndtere trafikken i sommer.
SA170630 Ifølge Williams kjørte hun inn i krysset på grønt, men måtte bremse ned på grunn av trafikken på den seks felt brede veien.
FV170630https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Husbrann-pa-Mosby-703311b.html Politiet opplyste at trafikken ble dirigert forbi i et felt.
DN170630 - Det kommer til å påvirke trafikken , legger han til.
DB170630 Ifølge Williams kjørte hun inn i krysset på grønt, men måtte bremse ned på grunn av trafikken på den seks felt brede veien.
DB170630 - Det kommer til å påvirke trafikken , legger han til.
DB170630 Årlig blir et hundretalls personer drept eller skadet i trafikken som følge av rus.
DB170630 Som alle andre kan jeg ofte irritere meg over medtrafikanter som forsinker meg i trafikken .
DA170630 Ifølge Helsedirektoratet utgjør dette vel 15 prosent av alle skader i landet og er den tredje største årsaken bak skader i hjemmet og i trafikken .
DA170630 Han opplever at det lokalt er bred politisk enighet om å redusere gjennomgangstrafikken, og forteller at trafikken i Strømsveien allerede debatteres heftig i lokalmiljøet.
DA170630 Av John Trygve Tollefsen og David Stenerud ¶ Trafikken i Strømsveien gjennom Vålerenga har alltid vært et tema.
DA170630 - Det er vel ikke grunn til å tro at trafikken blir noe mindre om bommen åpnes og erstattes med en bomstasjon ?
BT170630https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Tennisstjernen-Venus-Williams-kjorte-pa-rodt-lys--mann-dode-238078b.html Ifølge Williams kjørte hun inn i krysset på grønt, men måtte bremse ned på grunn av trafikken på den seks felt brede veien.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Tennisstjernen-Venus-Williams-kjorte-pa-rodt--mann-dode-624322b.html Ifølge Williams kjørte hun inn i krysset på grønt, men måtte bremse ned på grunn av trafikken på den seks felt brede veien.
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Deler-av-taket-i-Brynstunnelen-falt-ned-i-natt-624316b.html Sjekk trafikken der du er i Aftenpostens interaktive kart : ¶
AP170630https://www.aftenposten.no/osloby/Deler-av-taket-i-Brynstunnelen-falt-ned-i-natt-624316b.html Trafikken går svært sakte ved Brynstunnelen fredag formiddag.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/E6-Lange-koer-pa-grunn-av-bilbrann-624365b.html Trafikken gikk en stund kun i venstre felt, mens trafikken var stengt i høyre felt.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/E6-Lange-koer-pa-grunn-av-bilbrann-624365b.html Sjekk trafikken der du er i Aftenpostens interaktive kart ( klikk på de blå sirklene for å se direktebilder ) : ¶
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/E6-Lange-koer-pa-grunn-av-bilbrann-624365b.html I natt falt deler av taket ned i Brynstunellen bare to måneder etter omfattende oppgraderinger, og trafikken ble stanset.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/E6-Lange-koer-pa-grunn-av-bilbrann-624365b.html Hun sier at trafikken nå åpner seg opp etter at det sto stille veldig lenge.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/E6-Lange-koer-pa-grunn-av-bilbrann-624365b.html Trafikken går forbi, nødetater på vei.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/E6-Lange-koer-pa-grunn-av-bilbrann-624365b.html Trafikken gikk en stund kun i venstre felt, mens trafikken var stengt i høyre felt.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tennisstjernen-Venus-Williams-kjorte-pa-rodt-lys--mann-dode-238078b.html Ifølge Williams kjørte hun inn i krysset på grønt, men måtte bremse ned på grunn av trafikken på den seks felt brede veien.
AA170630 Ifølge Williams kjørte hun inn i krysset på grønt, men måtte bremse ned på grunn av trafikken på den seks felt brede veien.
AA170630 Han sier prøveprosjektet handler om mer enn bare å gjøre noe med trafikken i Innherredsveien.
AA170630 MF Sulafjord ble satt inn for å ta unna trafikken på sambandet Flakk-Rørvik torsdag kveld.
AA170630 For at trafikken ikke skulle hope seg opp ble MF Sulafjord satt inn.
AA170630 Sentralen melder at trafikken er økende.
SA170629 Klokken 17.10 melder politiet at bilene er ute av veien - trafikken går som normalt.
FV170629https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Politiloggen-29-juni-703261b.html Politiet var på stedet, og trafikken ble ikke hindret.
FV170629 Trafikken gikk sakte.
FV170629 Trafikken ble dirigert forbi i et felt, og en bergingsbil ble tilkalt til stedet.
DA170629 Trafikken ble dirigert manuelt på stedet etter ulykken, men klokken 14.13 opplyser politiet at veien er ryddet og at trafikken går som normalt.
DA170629 Trafikken ble dirigert manuelt på stedet etter ulykken, men klokken 14.13 opplyser politiet at veien er ryddet og at trafikken går som normalt.
AP170629https://www.aftenposten.no/reise/Norwegian-kunder-i-villrede-Rekker-vi-reisen-var-i-sommer-10325b.html Norwegian har tilbudt pilotene å selge fridager for å sikre trafikken .
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Undersokelse-Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html Tilsammen sykler to av tre nordmenn i trafikken , mens en av tre aldri gjør det.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Undersokelse-Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html Men det er også disse hverdagssyklistene som tar det noe roligere i trafikken .
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Undersokelse-Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html Hvis du ser bort fra vinteren, hvor ofte sykler du i trafikken ?
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html Tilsammen sykler to av tre nordmenn i trafikken , mens en av tre aldri gjør det.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html Men det er også disse hverdagssyklistene som tar det noe roligere i trafikken .
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html Hvis du ser bort fra vinteren, hvor ofte sykler du i trafikken ?
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Ferge-kjorte-inn-i-hurtigbat-ved-Aker-Brygge-624291b.html Ruter opplyser at trafikken går som normalt.
AA170629 Veien er ryddet og trafikken går som normalt, melder politiet.
AA170629 Ifølge politiet er veien nå ryddet og trafikken går som normalt.
AA170629 Trafikken flyter ¶
AA170629 Trafikken ble i en periode omdirigert via avkjøringsrampen mot City Syd.
AA170629 Fargekodene viser hvordan trafikken flyter i de områdene som er registrert.
AA170629 - Trafikken går forbi akkurat nå, men det går selvfølgelig litt saktere, sier Hollingen, som opplyser at det er campingvogna som har punktert.
SA170628 Hvis du blir stresset og frustrert i trafikken så finnes det flere ting som kan roe deg ned, sier Sjöberg.
SA170628 Det eneste som skjer når vi banner og hisser oss opp, er at vi skaper dårlig stemning i bilen eller farlige situasjoner i trafikken .
SA170628 De er dermed ikke direkte tilpasset til bilferie eller køer i trafikken .
SA170628 Da er det lettere å holde seg rolig og å tillate seg å bare følge trafikken , sier Sjöberg.
FV170628 Livekamera fra Gartnerløkka Hvordan flyter trafikken på Vesterveien ?
FV170628 Kristiansand Havn opplyste at trafikken ble dirigert manuelt av Rederiet med bistand fra Havnevakta.
FV170628 KRISTIANSAND : - Trafikken ser ut til å ha løsnet opp nå, og jeg kan ikke se noen problemer på veiene nå, sier Svein Harald Masterød hos Vegtrafikksentralen klokka 08.08.
FV170628 I morgentime onsdag stod trafikken inn til sentrum.
FV170628 Hvis du blir stresset og frustrert i trafikken så finnes det flere ting som kan roe deg ned, sier Sjöberg.
FV170628 Det eneste som skjer når vi banner og hisser oss opp, er at vi skaper dårlig stemning i bilen eller farlige situasjoner i trafikken .
FV170628 De er dermed ikke direkte tilpasset til bilferie eller køer i trafikken .
FV170628 Da er det lettere å holde seg rolig og å tillate seg å bare følge trafikken , sier Sjöberg. | 4500 solgte billetter til musikalen « God With Us » ¶
DB170628 Videoen, som er filmet i skjul, viser det som tilsynelatende er en normal by hvor både menn og kvinner handler på markeder, og hvor trafikken flyter.
DA170628 | Trailer sperret trafikken på E 39 ¶
DA170628 Traileren fikk låste bremser og sperret trafikken i sørgående felt på E 39 ved Kiwi-butikken på Ålgård.
DA170628 Politiet rykket ut for å dirigere trafikken .
BT170628https://www.bt.no/bil/Unnga-at-bilferien-blir-et-mareritt---her-er-seks-gode-rad-10314b.html Hvis du blir stresset og frustrert i trafikken så finnes det flere ting som kan roe deg ned, sier Sjöberg.
BT170628https://www.bt.no/bil/Unnga-at-bilferien-blir-et-mareritt---her-er-seks-gode-rad-10314b.html Det eneste som skjer når vi banner og hisser oss opp, er at vi skaper dårlig stemning i bilen eller farlige situasjoner i trafikken .
BT170628https://www.bt.no/bil/Unnga-at-bilferien-blir-et-mareritt---her-er-seks-gode-rad-10314b.html De er dermed ikke direkte tilpasset til bilferie eller køer i trafikken .
BT170628https://www.bt.no/bil/Unnga-at-bilferien-blir-et-mareritt---her-er-seks-gode-rad-10314b.html Da er det lettere å holde seg rolig og å tillate seg å bare følge trafikken , sier Sjöberg.
AP170628https://www.aftenposten.no/bil/Unnga-at-bilferien-blir-et-mareritt---her-er-seks-gode-rad-10314b.html Hvis du blir stresset og frustrert i trafikken så finnes det flere ting som kan roe deg ned, sier Sjöberg.
AP170628https://www.aftenposten.no/bil/Unnga-at-bilferien-blir-et-mareritt---her-er-seks-gode-rad-10314b.html Det eneste som skjer når vi banner og hisser oss opp, er at vi skaper dårlig stemning i bilen eller farlige situasjoner i trafikken .
AP170628https://www.aftenposten.no/bil/Unnga-at-bilferien-blir-et-mareritt---her-er-seks-gode-rad-10314b.html De er dermed ikke direkte tilpasset til bilferie eller køer i trafikken .
AP170628https://www.aftenposten.no/bil/Unnga-at-bilferien-blir-et-mareritt---her-er-seks-gode-rad-10314b.html Da er det lettere å holde seg rolig og å tillate seg å bare følge trafikken , sier Sjöberg. | - Jeg har aldri sett maken til hus i hele Vestfold, og aldri opplevd lignende interesse som dette før ¶
AP170628https://www.aftenposten.no/bil/Unnga-at-bilferien-blir-et-mareritt---her-er-seks-gode-rad-10314b.html Da er det lettere å holde seg rolig og å tillate seg å bare følge trafikken , sier Sjöberg. | - Det lønner seg å ikke være for grisk, godta den prisen du får ¶
AP170628 Hvis du blir stresset og frustrert i trafikken så finnes det flere ting som kan roe deg ned, sier Sjöberg.
AP170628 Det eneste som skjer når vi banner og hisser oss opp, er at vi skaper dårlig stemning i bilen eller farlige situasjoner i trafikken .
AP170628 De er dermed ikke direkte tilpasset til bilferie eller køer i trafikken .
AP170628 Da er det lettere å holde seg rolig og å tillate seg å bare følge trafikken , sier Sjöberg.
AA170628 Dypvik forventer at skiltene som skal settes opp i det aktuelle krysset blir levert torsdag ettermiddag, og håper at de vil være på plass i trafikken i løpet av fredag.
VG170627 Hun understreker at de ikke er i mot regulering av trafikken , men mener at dette ikke må blandes sammen med finansiering av veiprosjekter.
SA170627 Trafikken gikk tirsdag som normalt for Norwegian etter mange kanselleringer søndag og mandag på grunn av pilotmangel.
FV170627 I en periode var det manuell dirigering av trafikken , men klokka 16.11 opplyser Statens vegvesen at strekningen er åpen etter bilberging.
DB170627 Hans jobb nå er blant annet å dirigere trafikken gjennom den smale veien i steinrøysa.
AP170627https://www.aftenposten.no/osloby/Flere-skadet-i-E18-ulykke--fire-biler-og-lastebil-involvert-624071b.html FOTO : Olav Olsen ¶ Trafikken gikk sakte forbi i ett felt.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/LVoJ9/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian Trafikken gikk tirsdag som normalt for Norwegian etter mange kanselleringer søndag og mandag på grunn av pilotmangel.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/---Pilotmangel-vil-oppsta-pa-nytt-for-Norwegian-624101b.html Trafikken gikk tirsdag som normalt for Norwegian etter mange kanselleringer søndag og mandag på grunn av pilotmangel.
AA170627 Rundt klokken 15.30 ble veien åpnet igjen, og trafikken skal nå gå som normalt.
FV170626 En halvtime senere går trafikken som normalt på stedet.
DB170626 På vei nedover de smale fjellveiene kjørte de forbi ambulanser som fortsatt ikke hadde kommet fram på grunn av trafikken .
BT170626https://www.bt.no/nyheter/innenriks/18-Norwegian-avganger-kansellert-sa-langt-i-dag-336188b.html Hos SAS går trafikken som normalt.
BT170626https://www.bt.no/nyheter/innenriks/18-Norwegian-avganger-kansellert-sa-langt-i-dag-336188b.html - Hvordan skal reisende de nærmeste dagene forholde seg når det er skapt så stor usikkerhet om selskapets evne til å avvikle trafikken ?
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/18-Norwegian-avganger-kansellert-sa-langt-i-dag-623387b.html Hos SAS går trafikken som normalt.
AA170625 Toglinjen mellom Opphus og Koppang ble stengt, men Antonsen opplyser at arbeidet på ulykkesstedet vil være ferdig i løpet av natten slik at trafikken kan gå som normalt fra søndag morgen. ( ©NTB ) ¶
AA170625 Politiet dirigerte trafikken forbi ulykkesstedet.
SA170624 « Noen var tydeligvis lei av trafikken denne steinen skapte.
SA170623 To møtende busser sørget torsdag ettermiddag for stans i trafikken gjennom Solaveien i Smeaheia i Sandnes.
SA170623 26-åringen er i Bergen tingrett dømt for overtredelse av veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet i trafikken .
NL170623 Naboene får ulemper med økt refleksstøy fra trafikken i Vestregata, redusert utsikt og økt skyggevirkning.
FV170623 Ved 15-tiden er bilen fjernet, og trafikken flyter igjen som normalt. 03811-tipser ¶
FV170623 Politiet dirigerte en stund trafikken forbi ulykkesstedet i påvente av bilberging.
FV170623 Trafikken dirigeres nå forbi, men det er lange køer på E 39 i begge retninger.
FV170623 Ifølge vitner går trafikken sakte i begge retninger.
FV170623 Trafikken går sakte i begge retninger.
DB170623 Vegvesenet overvåker trafikken gjennom såkalte induktive sløyfer, som er sensorer som ligger fast i veibanen.
DA170623 Trafikken ved ulykkesstedet blir ikke hindret. | - Kjekt å se så gamle lastebiler som blir så godt tatt vare på ¶
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ma-i-fengsel-i-75-dager-etter-hasardios-kjoring-336095b.html FOTO : Vegar Valde ( arkiv ) ¶ 26-åringen er i Bergen tingrett dømt for overtredelse av veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet i trafikken .
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/Ma-i-fengsel-i-75-dager-etter-hasardios-kjoring-623894b.html FOTO : Vegar Valde ( arkiv ) ¶ 26-åringen er i Bergen tingrett dømt for overtredelse av veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet i trafikken .
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/Ferietrafikken-tetter-utfartsarene-fredag-ettermiddag-623885b.html Den trafikken vi ser i dag er nok litt større enn den vi pleier å ha denne helgen, sier Kleiva.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/Ferietrafikken-tetter-utfartsarene-fredag-ettermiddag-623885b.html Trafikken går tregt på de store utfartsårene sørvestover fra Oslo-området fredag ettermiddag.
AA170623 Derfor begynner også dette arbeidet nå, da trafikken erfaringsmessig vil avta litt på grunn av sommerferien.
AA170623 - I krysset ved Mellomveien har vi også tenkt å teste ut signal for sykler uavhengig av den øvrige trafikken .
VG170622 Høy fart, feilvurderinger og dårlige veier bidrar til dødsulykkene i trafikken .
VG170622 Da mistet 135 mennesker livet i trafikken .
FV170622 Forrige uke spøkte det for Isak Skogs eksamen da trafikken korket seg på E 39, men den datainteresserte 17-åringen fant en løsning.
FV170622 Torsdag morgen sto trafikken fra Søgne mot Kristiansand.
FV170622 FOTO : Nils Bernt Rinde Her står trafikken i rundkjøringa på Brennåsen klokka 06.50.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Nesten-ikke-ko-for-a-fa-nytt-pass---Dette-er-uventet-623733b.html Vi har flere og fullere fly i år enn i fjor, og har så langt en økning i trafikken på 13 prosent.
AA170622 Omkjøring for trafikken til og fra Trondheim blir via fylkesvei 885 i Amunddalen, ifølge meldingen.
AA170622 Kollisjonen førte til store trafikale problemer på E6, og trafikken ble en periode dirigert.
AA170622 Trafikken går nå som normalt igjen.
AA170622 For høy fart var en medvirkende årsak i én av tre dødsulykker i trafikken i fjor.
AA170622 Vi lærer barna å unngå farer og veileder de til trygg adferd i trafikken .
VG170621 | I Norge er det lavest risiko for å dø i trafikken
VG170621 - Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa - med 26 drepte pr. millioner innbyggere.
VG170621 - I fjor var det ingen drepte barn under 10 år i trafikken .
VG170621 - Det er stort fokus på risikoforståelse og det å klare å gjøre de riktige tingene i trafikken , ikke det å kunne skifte gir, men holde avstand og være oppmerksom, sier Ranes.
FV170620 Trafikken glir ved 22.20-tiden tregt forbi ulykkesstedet.
DB170620 Det er en uakseptabel atferd i trafikken , sa Nilsen til Dagbladet onsdag.
BT170620 HOTELL : Christian Foss skal bygge hotell og restaurant i Solheimsgaten 23, med trafikken på Danmarks plass som nærmeste nabo.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-for-Dette-var-byens-forste-gagate-623586b.html Alle Oslos veiløp som hadde holdt unna for all trafikk i byens 1000 år, proppet seg og trafikken gled i sirup-fart gjennom sentrum.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/30-elbilsjaforer-tatt-for-ulovlig-kjoring-pa-to-dager-623563b.html Men det er ikke bare negativitet trafikkorpset blir møtt med når de kontrollerer i trafikken .
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Erna-Solberg-tok-en-sjanse-da-hun-gikk-i-gang-med-alle-reformene--Trine-Eilertsen-623583b.html Som en liten park ligger den der, skjermet fra den travle trafikken gjennom Parkveien av blader som nå i juni er like påtrengende grønne som Senterpartiets firkløver.
AP170620 Alle Oslos veiløp som hadde holdt unna for all trafikk i byens 1000 år, proppet seg og trafikken gled i sirup-fart gjennom sentrum.
AP170620 Men det er ikke bare negativitet trafikkorpset blir møtt med når de kontrollerer i trafikken .
AP170620 Som en liten park ligger den der, skjermet fra den travle trafikken gjennom Parkveien av blader som nå i juni er like påtrengende grønne som Senterpartiets firkløver.
AA170620 Foto : karstein kvistad ¶ ¶ Trafikken går nå som normalt forbi stedet ulykken inntraff.
AA170620 Synes Frp og Høyre at det er bra med 80 prosent økning av trafikken ved Vegamot på Moholt og over 30 prosent i Skovgårdkrysset ?
AA170620 - Frp mener at de faglige vurderingene av trafikken er gode nok.
AA170620 Til tross for at trafikken har flyttet seg til de mindre gatene på Heimdal, stenges Sivert Thonstads vei ytterligere ett år.
AA170620 Tidligere i vår uttrykte Michael Momyr i Høyre bekymring for at den økte trafikken kunne føre til ulykker, og tenkte da spesielt på elever som går til og fra Breidablikk skole.
AA170620 I første omgang som et prøveprosjekt i ett år for å overføre trafikken til Bjørndalen.
AA170620 Etter stengingen av disse to veiene har trafikken på Heimdal flyttet seg som ønsket til Bjørndalen, men også Vestre Rosten og tilstøtende veier mot Industriveien har fått økt trafikk.
AA170620 Aps Sissel Trønsdal mener at stengingen av Smedbrua vil tvinge frem nye kjørevaner, og at det er viktig å se hvordan trafikken nå blir løst.
AA170620 Nå ser det ut som at trafikken går jevnt i begge felter.
AA170620 Trafikken går som normalt forbi ullykesstedet.
FV170619 På dagtid er asfaltentreprenøren vekke for at trafikken skal kunne gå som normalt.
FV170619 KRISTIANSAND : Bilen og hengeren er ved 19.30-tiden fjernet, og trafikken flyter igjen.
FV170619 Følg trafikken over Varodbrua med vårt livekamera her.
DB170619 Mohsan Raja forteller at en politibil fulgte toget og dirigerte trafikken .
BT170619https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Full-stopp-pa-Flesland-i-nar-to-timer--fortsatt-forsinkelser-335846b.html Vi regner med at trafikken vil gå som normalt fra i ettermiddag av, sier Øystein Skaar, operativ sjef i Avinor på Flesland til BT rett før klokken 10.
BT170619https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Full-stopp-pa-Flesland-i-nar-to-timer--fortsatt-forsinkelser-335846b.html Og ifølge Skaar var det ikke bare å fjerne PC-en, og så la trafikken gjennom slusene gå som vanlig.
BT170619 Vi regner med at trafikken vil gå som normalt fra i ettermiddag av, sier Øystein Skaar, operativ sjef i Avinor på Flesland til BT rett før klokken 10.
BT170619 Og ifølge Skaar var det ikke bare å fjerne PC-en, og så la trafikken gjennom slusene gå som vanlig.
AA170619 Trafikken skal nå gå som normalt. | - Dette er unikt - noe vi ikke kommer til å oppleve igjen ¶
AA170619 Trafikken går som normalt ¶
AA170619 ¶ Øvre Rotvoll : Vi er uenige med byplansjef Hilde Bøkestad som sier at trafikken som helhet ikke er vurdert.
AA170619 | Den totale trafikken i Trondheim øst er vurdert ¶
AA170619 Planen som er utarbeidet konkluderer med at den vil bidra til at Trondheim når nullvekstmålet mht biltrafikk, fordi trafikken til Rotvoll/Overvik kan foregå med kollektivtrafikk, sykkel og gange, skriver innsenderne.
DB170617 Ifølge politiet har trafikken på begge sider av tunnelen stanset opp.
AP170617https://www.aftenposten.no/osloby/Politiet-etterforsker-bussrakjoring-i-venstrefelt-623406b.html I tillegg til å kjøre mot trafikken , holdt bussen høy hastighet og kjørte, etter rundkjøringen, inn i en tunnel, der den nesten kolliderte med en møtende bil.
AP170617 I tillegg til å kjøre mot trafikken , holdt bussen høy hastighet og kjørte, etter rundkjøringen, inn i en tunnel, der den nesten kolliderte med en møtende bil.
AA170617 Politibetjent Yanez stoppet Castile i trafikken 6. juli i fjor.
AA170617 Trafikken går som normalt på stedet.
AA170617 I tillegg til å kjøre mot trafikken , holdt bussen høy hastighet og kjørte, etter rundkjøringen, inn i en tunnel, der den nesten kolliderte med en møtende bil.
FV170616 Trafikken inn mot Kristiansand på E 39 gikk torsdag morgen og formiddag i sneglefart, og flere valgte å gå av busser og spasere inn til byen.
FV170616 Det oppsto kø i retning øst, men trafikken kjørte av E 18 opp i rundkjøringen og så ned igjen på E 18.
FV170616 Bilene er fjernet, og trafikken går nå som normalt.
DB170616 Kigalis gater er velordnede og rene, trafikken er mindre kaotisk enn i mange andre afrikanske byer.
DB170616 I tillegg til å kjøre mot trafikken , holdt bussen høy hastighet og kjørte, etter rundkjøringen, inn i en tunnel, der den nesten kolliderte med en møtende bil.
DB170616 Det er en uakseptabel atferd i trafikken .
BT170616 Han synes det er vanskelig å spå om trafikken mot Voss fredag.
BT170616 Allerede fra 14-tiden kan trafikken hope seg opp og køene starte, sier Førde.
AA170616 Trafikken skal ifølge trafikkoperatøren flyte fint videre nordover, sier han og legger til : ¶
VG170615 - Dette er en meget uheldig episode og ikke i tråd med hvordan man skal opptre i trafikken , sier Nilsen til VG.
SA170615 Det har vi klart, litt har det vært, men arbeidet har ikke forhindret trafikken i stor grad, sier Thornes.
SA170615 - Vi hadde et stort mål da prosjektet startet, det var at vi ikke skulle ha avisoverskrifter om at vi forsinket trafikken til flyplassen.
FV170615 På 1970-tallet omkom rundt 100 barn i året i trafikken .
FV170615 | Tidenes køkaos inn mot Kristiansand ¶ Trafikken stod torsdag morgen i timevis i stampe på E 39 inn mot Kristiansand.
DB170615 Det er en uakseptabel atferd i trafikken .
DB170615 - Uansett hva som har skjedd så skal du ikke oppføre deg slik i trafikken .
DB170615 Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep ¶
AP170615 Jeg kan ikke stille meg bak en slik oppførsel i trafikken overhodet.
AA170615 Vi har nå kontroll på personen og trafikken går som normalt, sier operasjonsleder hos politiet Ann Kristin Øie.
SA170614 Lufthavnsjef Johnsen sier ved 20.45-tiden at situasjonen var helt normal på Kjevik, og at trafikken forøvrig ikke har vært berørt av hendelsen.
SA170614 Trafikken på Kjevik ble ikke påvirket av hendelsen.
FV170614 Lufthavnsjef Johnsen sier ved 20.45-tiden at situasjonen var helt normal på Kjevik, og at trafikken forøvrig ikke har vært berørt av hendelsen.
FV170614 Trafikken på Kjevik ble ikke påvirket av hendelsen.
AP170614 Derfor vil NSB og Statens vegvesen i samarbeid regulere trafikken i Østensjøveien mellom Nils Hansens vei til Tvetenveien.
AA170614 Det både smalt og fløy småbiter, så trafikken stoppet opp et øyeblikk, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes ved Trøndelag politidistrikt, og legger til at det gikk bra med bilføreren.
AA170614 Bilen sto da på siden av veien og trafikken kunne passere som normalt.
AA170614 Lufthavnsjef Johnsen sier ved 20.45-tiden at situasjonen var helt normal på Kjevik, og at trafikken forøvrig ikke har vært berørt av hendelsen.
AA170614 Trafikken på Kjevik ble ikke påvirket av hendelsen.
VG170613 - Vi ønsker ikke at de nye skiltene skal ta oppmerksomheten fra trafikken , og at trafikanter skal henge seg opp i det, sier Narjord.
SA170613 Trafikken dirigeres gjennom et felt.
NL170613 Våre problemer kan da løsest på kort sikt ved å etablere toplanskryss der trafikken korkes seg en halvtimes tid morgen og ettermiddag.
FV170613 Trafikken dirigeres gjennom et felt.
FV170613 En lastebil og en personbil var involvert, men bilene er like før klokken 13.30 fjernet, og trafikken flyter igjen som normalt.
FV170613 Det er trafikken i vestgående retning som har måtte bremse ned på grunn av andefamilien.
FV170613 Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre.
DB170613 Etter hvert ble trafikken dirigert i ett felt forbi åstedet.
DB170613 Trafikken dirigeres.
DA170613 Klokken 12.00 melder politiet at det tilsynelatende er ingen personskade, ingen andre kjøretøy involvert og at trafikken dirigeres gjennom et felt. | 41-åring banket kona - nå får han selv svi ¶
DA170613 I fjor omkom sju personer i trafikken i mai, mens det i 2014 var hele 18 personer som mistet livet i maitrafikken.
DA170613 I Buskerud døde tre personer i trafikken i mai, og er dermed det fylket med flest trafikkdødsfall forrige måned.
BT170613 Bilkjører skal ha oppmerksomhet på fartsdemperen, som går på bekostning av oppmerksomheten for trafikken .
AP170613 De nye bomstasjonene skal også bidra til å redusere trafikken , og dermed klimagassutslipp og luftforurensing, ifølge beregninger fra Oslopakke 3-sekretariatet.
AP170613 Fra klokken ti gikk trafikken som normalt for begge.
AA170613 For å hindre trafikken minst mulig, vil arbeidet foregå i månedsskiftet juni/juli når skolebarna har tatt ferie og Atb kjører sommerruter.
AA170613 I Buskerud døde tre personer i trafikken i mai, og er dermed det fylket med flest trafikkdødsfall forrige måned. ( ©NTB ) ¶
SA170612 Trafikken på flyplassen går som vanlig, sa Andersen før han kontaktet de som visste, og kunne fortelle litt mer.
SA170612 Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre. i ¶
FV170612 Statens vegvesen skal nå vurdere om trafikken kan avvikles på en annen måte ved neste lengre veistengning.
BT170612 Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html Det kommer et nytt bompengesystem, og mer av trafikken skal dreies over fra bil til sykkel og gange.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Signalfeil-skaper-trobbel-for--tog-623034b.html Det var lenge forsinkelser på T-banen i Oslo mandag ettermiddag som følge av signalfeil, men i 18.40-tiden opplyste Sporveien at trafikken gikk tilnærmet som normalt.
AP170612https://www.aftenposten.no/bil/Skal-du-pa-bilferie-i-sommer-Les-disse-tipsene-forst-10117b.html Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre.
AP170612 Det var lenge forsinkelser på T-banen i Oslo mandag ettermiddag som følge av signalfeil, men i 18.40-tiden opplyste Sporveien at trafikken gikk tilnærmet som normalt.
AP170612 Trafikken på flyplassen går som vanlig, sa Andersen før han kontaktet de som visste, og kunne fortelle litt mer.
AP170612 Hold til høyre : Da bidrar du til at det blir bedre plass for alle, og trafikken vil flyte bedre.
AA170612 Allerede til høsten vil trafikken bli satt på deler av disse fyllingene.
AA170612 Løsningen er som følger : Fra Grytbakkstranda ledes trafikken opp til Ranheimsveien og fortauet der.
FV170611 Veien var stengt i begge retninger da slukkingsarbeidet pågikk, men trafikken flyter nå greit forbi stedet.
FV170611 Den står utenfor veien, så trafikken flyter greit forbi, sier overbefalsvakt Egil Kvitne ved Setesdal brannvesen.
DB170610 » Statens vegvesen har - i kjølvannet av konflikten mellom mange myke trafikanter og bilister i trafikken - utarbeidet Rulleskivettreglene i samarbeid med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk : ¶
DB170610 Unngå musikk på ørene for å ha fullt fokus i trafikken .
DB170610 Overfor Dagbladet tar hun nå et oppgjør med mange Oslo-bilisters atferd i trafikken og ber de det gjelder om å ta mer hensyn.
DB170610 Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken .
DB170610 For å trene i trafikken må du beherske rulleski godt.
DB170610 Det er ønske at de som går på rulleski i trafikken er bevisste og oppsøker veier med mindre trafikk.
DB170610 Akkurat trafikken i hovedstaden er noe 25-åringen gjerne vil unngå.
DA170610 De laget en simulering av byen, og så på hva som skjedde om du fjernet all trafikken og erstattet den med en flåte av delte selvkjørende taxier og minibusser i kombinasjon med T-bane og tog.
AP170610 Det kommer et nytt bompengesystem, og mer av trafikken skal dreies over fra bil til sykkel og gange.
VG170609 - Det var ingen personskade og veitrafikksentralen stengte bommen slik at trafikken var sperret i ca. en time, forteller operasjonsleder Kjetil Indahl ved Sør-Øst politidistrikt til VG.
SA170609 Trafikken går klokka 16.05 greit igjen, og blir dirigert på stedet.
AA170609 Da kan mye av trafikken ledes vekk fra E6 før avkjøringsrampen mot Ranheim, forklarer Stabursvik.
AA170609 Tall som ble presentert da miljøprosjektet ble politisk vedtatt viste at over 40 prosent av trafikken i Innherredsveien er gjennomgangstrafikk.
AA170609 Lademoen velforening har ventet på miljøgateprosjektet i mange år og planlegger en markering når trafikken legges om.
SA170608 Klokka 19.10 opplyser politiet at trafikken flyter fint.
SA170608 En snau halvtime senere melder operasjonslederen at trafikken flyter i området.
SA170608 I samme periode som Fintland tok for seg, er 1500 - 2000 drept i trafikken .
SA170608 Traktoren står i en busslomme, og skal ifølge operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt ikke være til hinder for trafikken .
FV170608 Vi har valgt å gjøre dette i helgen, da trafikken er mindre enn ellers i uka, sier Lars Helge Rasch, kommunikasjonssjef i Region sør.
DN170608 Rygge sivile lufthavn utenfor Moss ble åpnet høsten 2007 og trafikken avviklet fra 1. november 2016 etter at Ryanair legger ned basen på flyplassen Foto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶
DA170608 Trafikken gikk om Eiganes/Stokka etter uhellet, men tunnelen er åpnet igjen.
BT170608 Man ser for eksempel at trafikken har økt betraktelig på Hardangerveien gjennom Grimesvingene, som en direkte konsekvens av rushtidsavgiften på 45 kroner.
BT170608 At trafikken på død og liv skal tvinges gjennom byen, må være fordi dagens politikere er altfor glad i inntekter.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Ekeberg--og-Svartdalstunnelen-nattestengt-i-to-ar-622746b.html I Ekebergtunnelen vil ett løp være åpent hele tiden, trafikken i begge retninger ledes gjennom det.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Ekeberg--og-Svartdalstunnelen-nattestengt-i-to-ar-622746b.html For å påvirke trafikken minst mulig, har vi bestrebet oss på å gjøre mest mulig av arbeidene på nattetid.
AP170608 I Ekebergtunnelen vil ett løp være åpent hele tiden, trafikken i begge retninger ledes gjennom det.
AP170608 For å påvirke trafikken minst mulig, har vi bestrebet oss på å gjøre mest mulig av arbeidene på nattetid.
VG170607 Den går til det skotske nasjonalistpartiet SNP, sier Robert Murray ( 62 ), mens han arbeider med å regulere trafikken på veiene rundt den sagnomsuste innsjøen.
VG170607 Bussjåføren løp ut og fikk stoppet trafikken i alle retninger, og hjalp endene over til sjøsiden av E18.
SA170607 Både ferje og hurtigbåtrederiet Norled og ferjeselskapet Fjord 1 har ikke avvik i ruteoppsettet for trafikken i Rogaland.
SA170607 - Kolumbus ( @Kolumbus_no ) June 6, 2017 ¶ | Trafikken onsdag : Tre ferjer over Boknafjorden ¶
SA170607 Trafikken og vår bruk av bil tar livet av en del unger og andre individer hvert år.
SA170607 » Trafikken i området flyter greit.
DB170607 Bussjåføren gikk resolutt ut av bussen og stoppet trafikken i begge filene.
DB170607 Trafikken står ¶
DB170607 « Det er mer sannsynlig å bli overkjørt i trafikken enn å dø av kreft på grunn av rå sjampinjong.
DB170607 - Det er mer sannsynlig å bli overkjørt i trafikken enn å dø av kreft på grunn av rå sjampinjong.
DB170607 Fansen gjorde alt de kunne i sin makt for å se popstjerna, og noen blant annet løp ut i trafikken etter Biebers bil.
DA170607 Trafikken i området flyter ifølge politiet greit.
DA170607 Som et ekstra sikkerhetstiltak vil det være manuell dirigering av trafikken i området, opplyser Sporveien i en pressemelding.
DA170607 Skiltet omdirigering vil føre trafikken nordfra på Ullevålsveien og Sognsveien via Kirkeveien og Geitmyrsveien.
AP170607https://www.aftenposten.no/bolig/Nar-de-trykker-pa-knappen_-er-kjokkenet-flyttet-ut-10228b.html Raundalen minner om at i 1970 døde det 101 barn i trafikken , mens i fjor døde fire barn på norske veier.
AP170607https://www.aftenposten.no/bolig/Nar-de-trykker-pa-knappen_-er-kjokkenet-flyttet-ut-10228b.html Hvem er det som har reddet disse 95 barnelivene mens trafikken har økt, jo det er dagens foreldre.
AP170607https://www.aftenposten.no/bolig/Nar-de-trykker-pa-knappen_-er-kjokkenet-flyttet-ut-10228b.html - Hvem er det som har reddet disse 95 barnelivene mens trafikken har økt, jo det er dagens foreldre som helt klart er den mest opplyste generasjonen foreldre vi har sett, sier han.
AA170607 Tidlig på ettermiddagen ble trafikken stanset av sikkerhetshensyn, men etter kort tid opplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters politi at ferjene gikk igjen.
DN170606 Det har ikke vært forstyrrelser i trafikken til Europa fra Doha.
DB170606 Kristiansen sier at sikkerheten er skjerpet i form av et tettere samarbeid, større fokus på området rundt konsertstedet og begrensninger i trafikken til og fra.
AA170606 | Lastebil hindret trafikken ned mot Klett ¶
AA170606 Politiet fikk melding om en lastebil som var til hinder for trafikken i området klokken 14.15 i dag.
AA170606 Grønn ( rask ), oransje, rød og mørkerød ( langsom ) Kilde : Google ¶ - Trafikken er stillestående ned Storlerbakken i retning Klett.
AA170606 Fargekodene viser hvordan trafikken flyter i de områdene som er registrert.
VG170605 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶ Trafikken nå : E6 Espa.
VG170605 Sjekk hvordan trafikken flyter i de største innfartsårene nederst i saken.
VG170605 Foto : Jan Petter Lynau, VG ¶ Trafikken nå : E18 Asker.
VG170605 Brunes opplyser at det er spesielt utover ettermiddagen at trafikken pleier å tette seg til.
SA170605 Slik bilen står, skal den ikke være til hinder for trafikken .
SA170605 Hadde syklistene speil på syklene slik at syklistene lettvint kunne holde øye med trafikken bak?i ¶
FV170605 E 39 var stengt en kort periode, men trafikken kunne etter hvert kjøre forbi bobilen som sto parkert på ei busslomme.
DN170605https://www.dn.no/etterBors/2017/06/02/1531/Medier/nrk-avgift-kan-bli-lonnsjustert Får 60 prosent av trafikken fra Facebook ¶
DA170605 Det kan fort bety at trafikken hoper seg opp 2. pinsedag.
DA170605 De ønsker også å se på muligheten for å bygge ned trafikken fra Ulvensplitten og Strømsveien, der Oslo kommune vil utvikle et nytt grønt boligområde, Hovinbyen.
DA170605 Da skal det etableres nye bomstasjoner på bygrensen fra Follo, Romerike, Nittedal og for trafikken fra Fornebu som ikke passeres Bærumsbommen i dag, og den nye, indre bomringen i Oslo.
AP170605 Vegtrafikksentralen forventet at trafikken på E18 mellom Kragerø og Oslo ville øke mer fra 15-tiden og utover andre pinsedag, men den har heller vært nedadgående utover mandag ettermiddag.
AP170605 Klokka 14 hadde trafikken tatt seg ytterligere opp mellom Kragerø og Larvik.
AA170605 Trafikken sto i begge retninger etter at to personbiler kolliderte.
AA170605 Operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt sier til NTB at trafikken sto inne i tunnelen, og den første av de involverte bilene hadde bråbremset av den grunn.
AA170605 Eidettunnelen på E6 ble stengt i nordgående løp, og trafikken ble omdirigert til fylkesvei 118.
AP170604 Jeg hører at folk passer på å gå på den siden av broen som gjør at trafikken kommer imot og ikke bakfra.
VG170603 En kvinnelig betjent går ut i gaten, trafikken sperres, før tre politibiler og den ene fra Juventus forsvinner ned St.
VG170603 Det minner ikke veldig om en fotballfest, og taxisjåførene fortviler for de får ikke vite om veier er sperret før de plutselig sitter fast i trafikken .
NL170603 Systemet virker heller ikke å være tiltenkt miljø og klima da mye av trafikken fortsatt vil eksistere uavhengig av type drivstoff man bruker.
NL170603 Hvis man virkelig hadde ønsket å få ned trafikken og forbedre miljøet og klimaet så finnes det et mye bedre tiltak som utmerket godt kan innføres istedenfor bommer og dyre veiprosjekter.
FV170603 Ved 14.30-tiden går trafikken som normalt igjen.
FV170603 FOTO : Sverre Johnsen Trafikken blir dirigert forbi stedet der uhellet har skjedd.
FV170603 Bilen sperret i en periode ett kjørefelt og trafikken ble dirigert på stedet.
AP170603 Han mener det bør være prikkbelastning for å ikke bruke handsfree når man snakker i mobil i bilen, slik at uansvarlige sjåfører kan lukes ut av trafikken .
AP170603 En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at fra 2011 til 2015 skyldes 22 av 544 dødsulykker i trafikken tasting på mobiltelefon.
AA170603 Han mener det bør være prikkbelastning for å ikke bruke handsfree når man snakker i mobil i bilen, slik at uansvarlige sjåfører kan lukes ut av trafikken .
AA170603 En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at fra 2011 til 2015 skyldes 22 av 544 dødsulykker i trafikken tasting på mobiltelefon. ( ©NTB ) ¶
VG170602 - Det har vært en del hendelser i trafikken i rushet ut av Oslo.
VG170602 Trafikken nå : E6 Espa.
DN170602 - Jeg føler trafikken og forurensningen på kroppen.
DA170602 Denne trafikken lammer byen i store perioder av døgnet.
BT170602 Politikernes ambisjoner har gått opp, mens syklistenes andel av trafikken har gått ned.
BT170602 KONSENTRERT : - Det gjelder å holde fokus i trafikken og ikke la seg distrahere av ting jeg ikke får gjort noe med, sier Mahamud.
AA170602 I Midt-Norge er det spesielt trafikken ut fra Trondheim foran pinsehelga som har skapt problemer, forteller Eitran.
AA170602 Der har trafikken gått tregt nord for Leistad krysset og forbi Stav.
AA170602 Raset er ikke i veien for trafikken , og vi er ikke bekymret for at det skal rase mer, sier trafikkoperatør i Erling Drangsholt i Statens Vegvesen.
AA170602 Ikke til hinder for trafikken
SA170601 Politiet dirigerer trafikken på stedet.
DA170601 Trafikken dirigeres. » | Torstrup fikk medhold : - Jurymedlem var inhabil ¶
DA170601 Så langt i år har 36 personer mistet livet i trafikken her i landet, ti av disse omkom i mai.
AP170601https://www.aftenposten.no/osloby/E18-saken-Oslo-Ap-tapte-for-Ap-pa-Stortinget-622316b.html De sier også at kostnadene må kuttes, og at utbyggingen må skje på en måte som ikke øker trafikken inn til Oslo, sier Johansen, som for tiden er i Essen i Tyskland for å delta i konkurransen om å bli Europas miljøhovedstad.
AP170601https://www.aftenposten.no/osloby/E18-saken-Oslo-Ap-tapte-for-Ap-pa-Stortinget-622316b.html Byrådet mener fremdeles de ikke har fått gode nok garantier for at trafikken inn til Oslo ikke vil øke.
AP170601 De sier også at kostnadene må kuttes, og at utbyggingen må skje på en måte som ikke øker trafikken inn til Oslo, sier Johansen, som for tiden er i Essen i Tyskland for å delta i konkurransen om å bli Europas miljøhovedstad.
AP170601 Byrådet mener fremdeles de ikke har fått gode nok garantier for at trafikken inn til Oslo ikke vil øke.
AP170601 | Færre dødsulykker i trafikken , flere tatt i fartskontroll ¶
AP170601 Så langt i år har 36 personer mistet livet i trafikken her i landet.
AP170601 Det er en nedgang fra i samme periode i fjor, da 47 personer døde i trafikken .
AA170601 Så langt i år har 36 personer mistet livet i trafikken her i landet, ti av disse omkom i mai.
AA170601 Når forestillingen startet fortsatte prat og drikking av alkohol, og trafikken inn og ut av salen fortsatte.
SA170531 Lagets pressekonferanse ble halvannen time forsinket fordi arrangørens buss var forsinket til hotellet, og når de først kom i gang ble de stående fast i trafikken .
SA170531 Dermed ble bussen med Hegerberg og Lyon-spillerne stående i trafikken i den walisiske hovedstaden.
SA170531 Lagets pressekonferanse ble halvannen time forsinket fordi arrangørens buss var forsinket til hotellet, og når de først kom i gang ble de stående fast i trafikken .
FV170531 Dermed ble bussen med Hegerberg og Lyon-spillerne stående i trafikken i den walisiske hovedstaden.
DB170531 I likhet med Jørgen Rong Davik, reagerer han på hvordan lastebilene opptrådte i trafikken .
DB170531 Filming i trafikken
DB170531 Det er lett å bli fristet til å dokumentere hendelser i trafikken , men det er ikke tillatt å bruke en håndholdt mobiltelefon når en kjører.
BT170531https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-trener-rasende-dagen-for-Champions-League-finalen--Ville-aldri-skjedd-i-herrefotballen-236571b.html Dermed ble bussen med Hegerberg og Lyon-spillerne stående i trafikken i den walisiske hovedstaden.
BT170531 Dermed ble bussen med Hegerberg og Lyon-spillerne stående i trafikken i den walisiske hovedstaden.
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerbergs-trener-rasende-dagen-for-Champions-League-finalen--Ville-aldri-skjedd-i-herrefotballen-236571b.html Dermed ble bussen med Hegerberg og Lyon-spillerne stående i trafikken i den walisiske hovedstaden.
AP170531https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-gar-til-finalen-som-verdens-beste--Den-plassen-jeg-skal-ha-236447b.html Lagets pressekonferanse ble halvannen time forsinket fordi arrangørens buss var forsinket til hotellet, og når de først kom i gang ble de stående fast i trafikken .
AP170531 Høy fart og ruskjøring tar fortsatt flest liv i trafikken , og UP gjør en solid jobb med å forebygge og avdekke trafikkfarlig adferd, slik at veiene blir tryggere for oss alle, skriver innleggsforfatteren.
AP170531 Dermed ble bussen med Hegerberg og Lyon-spillerne stående i trafikken i den walisiske hovedstaden.
AP170531 Dermed ble bussen med Hegerberg og Lyon-spillerne stående i trafikken i den walisiske hovedstaden.
AP170531 Lagets pressekonferanse ble halvannen time forsinket fordi arrangørens buss var forsinket til hotellet, og når de først kom i gang ble de stående fast i trafikken .
AA170531 Etter aksjonen gikk trafikken som normalt på og rundt flyplassen. ( ©NTB ) ¶
SA170530 For å redusere flytrafikk og trafikken på fire-felts motorveier, trengs det nå en stor og rask nasjonal satsing på jernbane med høy hastighet mellom de større byene og mot Sverige/Danmark.
SA170530 Flere kviger stanser trafikken på E39 ved Byhaugtunnelen tirsdag kveld.
FV170530 Fylkesveien ble stengt en periode, før politiet dirigerte trafikken manuelt forbi stedet.
DB170530 Trafikken på lokalveiene vil også øke, noe som vil gjøre veiene mer utrygge og forurensede for lokalbefolkningen.
DA170530 Planen er at vinneren av anbudskonkurransen skal starte opp trafikken i desember 2018.
BT170530 Det var manuell dirigering av trafikken på stedet etter ulykken.
AP170530 Her kan du se hvordan trafikken er i Oslo akkurat nå : ¶
AP170530 Torgersen ¶ Trafikken i Ekebergveien gikk tilnærmet som normalt også mens brannen var på sitt mest intense.
AA170530 En rekke evakuerte mennesker kunne da gå inn i bygningen igjen og trafikken i Prinsens gate går nå som normalt.
FV170529 Disse planleggerne er ikke så imponert over hvordan Statens vegvesen vil bruke 265 millioner kroner på å legge om trafikken i Vestre Strandgate og Havnegata.
FV170529 Ulykken skapte ifølge politiet ikke problemer for trafikken .
DN170529 Søndag var trafikken ved Gatwick normal, men en tredel av British Airways' flyvninger ved Heathrow var innstilt.
AP170529 Trafikken ble lammet i deler av Moskva da orkanen rammet.
AA170529 Søndag var trafikken ved Gatwick normal, men en tredel av British Airways' flygninger ved Heathrow var innstilt.
AA170529 Søndag var trafikken ved Gatwick tilbake til det normale, men en tredel av British Airways' avganger ved Heathrow var innstilt.
AA170529 UP kontrollerte trafikken i drøye fire timer, mellom klokken 15.40 og 19.55.
SA170528 Ved 18-tiden flyter trafikken greit i området.
SA170528 Har du tips om trafikken ?
SA170528 Trafikken var til tider stillestående.
SA170528 Selvsagt er ikke cannabis ufarlig i trafikken , men sjansen for å havne i en bilulykke øker forøvrig 2-3 ganger ved cannabispåvirkning, sammenliknet med 6-15 ganger ved tilsvarende alkoholpåvirkning.
FV170528 Mens man ventet på bilberger ble trafikken dirigert forbi ulykkesstedet i puljer, men det var mye trafikk, og man det ble derfor lang ventetid.
DA170528 Det ble derfor bare en helt kortvarig stans i trafikken .
AA170528 Politiet nådde frem til stedet omkring klokken 12 og dirigerer nå trafikken forbi.
AA170528 Trafikken ble dirigert manuelt forbi stedet inntil den igjen ble åpnet for normal trafikk, over fire timer etter ulykken.
AA170528 Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil trafikken er tilbake i normal drift, opplyser NSB. ( ©NTB ) ¶
SA170527 Det er ikke et mål for Avinor å drive trafikken bort fra Sola til Oslo.
DN170527 - Vi kommer også til å sette opp sperrebånd for å regulere trafikken mer hardhendt, sier rådmannen.
DB170527 Da Dagbladet nådde fram til den pulserende storbyen Hamburg, ble det faktisk en nedtur med all støyen, alle bilene, all trafikken .
DB170527 Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil trafikken er tilbake i normal drift, opplyser NSB.
DB170527 - Vi kommer også til å sette opp sperrebånd for å regulere trafikken mer hardhendt, sier rådmannen.
BT170527 Trafikken dirigeres manuelt forbi stedet, men vil bli stengt igjen når ulykkesgruppen fra Statens vegvesen innleder sine undersøkelser i natt.
BT170527 Trafikken dirigeres manuelt forbi stedet, men vil bli stengt igjen når ulykkesgruppen fra Statens vegvesen innleder sine undersøkelser i natt.
BT170527 De skapte problemer for den skinnegående trafikken .
AP170527 Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil trafikken er tilbake i normal drift, opplyser NSB litt etter klokken 01 natt til søndag.
AP170527 - Vi kommer også til å sette opp sperrebånd for å regulere trafikken mer hardhendt, sier rådmannen.
AA170527 ¶ Noe kø : Trafikken går sakte forbi stedet i 13-tiden lørdag.
AA170527 - Vi kommer også til å sette opp sperrebånd for å regulere trafikken mer hardhendt, sier rådmannen.
FV170526 Fædrelandsvennens reporter opplyser at køen står i begge retninger ved ulykkesstedet, men at trafikken dirigeres manuelt av politiet.
DB170526 Nullvisjonen jobber for « null drepte, null varige skadde » i trafikken .
DB170526 Homme forteller at senteret har hatt sykkelteam på veiene i flere år, og at reglene egentlig har vært gode for hvordan man som syklist skal opptre i trafikken .
DB170526 Etter noen minutter med fortvilelse over den saktegående trafikken , tok yrkessjåføren fram mobilen for å filme.
DB170526 Det er viktig å vise hensyn ved å kjøre av og slippe forbi trafikken bak, sier han.
DB170526 Det er dette som er gjensidig respekt i trafikken », skriver Egenes ironisk.
DB170526 - Da kan vi prøve å bruke dette til noe positivt, og ha det som et eksempel på hvordan vi ikke skal oppføre oss i trafikken , avslutter han til Dagbladet.
DB170526 Klokka 09.42 opplyser operasjonsleder Jøkling at sperringene vil bli opphevet, og at trafikken kan gå som normalt igjen.
DA170526 Brukerbetaling kan være nødvendig for å få bygget veiene, tunnelene og sykkelstiene vi trenger, samtidig som bompenger eller køprising kan bidra til å redusere trafikken - slik det er gjort i Stockholm.
DA170526 Sporveien beklager dypt de problemene dette skaper for trafikken i området.
BT170526 Alle de årene jeg har syklet Fløenstien til jobb, har trafikken av gående, syklende, joggende, unge, gamle, barnevogner og hunder økt år for år.
AP170526 For etter som det er blitt vanskeligere å knytte seg til IS i Syria og Irak, blant annet fordi Tyrkia hindrer trafikken , så har både IS og den rivaliserende terrorgruppen Al-Qaida oppfordret sympatisører om å gjennomføre angrep der de bor.
AP170526 De kan avgjøre valg med et tastetrykk, eller skape kaos i trafikken .
AP170526 - Som i trafikken er reduksjonen i antall ulykker et samarbeid mellom selskapene som lager bedre biler, myndighetene som bidrar med bedre veier og reguleringer og trafikantene som er blitt bedre sjåfører, sier Waterhouse.
AA170526 I mellomtiden vil trafikken flyte bedre.
VG170525 Vi lager ikke mer støy enn trafikken her uansett, sier Bjørn Pekka.
SA170525 Bussjåfør Frode Rosendahl mener mange viser liten respekt for trafikken .
SA170525 - Mange viser liten respekt for trafikken og har nesen i mobilen og plugger i ørene, sier bussjåfør Frode Rosendahl.
BT170525 Coleman mener å ha merket at trafikken siste dagene er blitt verre i London, som om folk rett i etterkant av bomben i Manchester foretrakk ikke å reise med undergrunnen.
AA170525 - Trafikken flyter greit på stedet nå, sier Eggen i 18.30-tiden.
AA170525 Trafikken forbi åstedet kunne passere som normalt, men ble periodevis stengt under omlasting og uttrekking av hengeren.
SA170524 Men ved 21.15-tiden skal trafikken flyte litt bedre.
SA170524 Trafikken står omtrent stille, og når bilene står i stampe, slipper de ut store mengder eksos.
SA170524 De ønsker å rute trafikken ut av Norge via Gardermoen.
SA170524 De ønsker å rute trafikken ut av Norge via Gardermoen », skriver Arne Joa.
SA170524 - Jeg har merket en kolossal økning i trafikken forbi Veen etter at de stengte fylkesveg 45 ved Dirdal, forteller Vermund Veen.
SA170524 | Her sykler de på E 39 i fem minutter uten å slippe trafikken forbi ¶
SA170524 Hvis de opptrer annerledes neste gang har vi fått et problem mindre i trafikken , og da har jeg jo oppnådd det jeg ønsket, sier Egenes.
FV170524 | Her sykler de på E 39 i fem minutter uten å slippe trafikken forbi ¶
DB170524 Men hva skjer med trafikken ?
DA170524 Økt utslipp og mer kaos i trafikken kan umulig ha vært intensjonen.
AP170524 I området rundt arenaen var det satt opp flere veisperringer, og uniformert politi hjalp til med å dirigerte trafikken .
AA170524 - Autovernet skal ikke ligge til hinder for trafikken .
AA170524 I området rundt arenaen var det satt opp flere veisperringer, og uniformert politi hjalp til med å dirigerte trafikken .
VG170523 Spørsmålet er om man kan holde trafikken nede ved hjelp av økte bomtakster.
VG170523 Når man har bygget økt veikapasitet i pressede transportsystemer vokser trafikken igjen, sier Tennøy.
VG170523 - Hvis prisingen er høy nok kan man regulere trafikken .
NL170523 Det er som en skulle oppheve fartsgrensene i trafikken fordi noen kjører for fort.
FV170523 Politiet måtte stoppe trafikken østover på E 18 mens bilbergingen pågikk, med omkjøring rundt Lansevannet.
FV170523 Politiet måtte stoppe trafikken på E 18, og lede den rundt Lansevannet og ut Molandsveien til E 18 ved Longum.
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken .
AP170523 Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken .
VG170522 - Samtidig har vi vært klare på at det ikke må skje på en måte som øker trafikken inn til Oslo, understreker byrådslederen.
NL170522 Vår krets er ut mot storhavet, avskåret fra trafikken , langt fra kulturens sentrum.
DN170522 - Det er likevel svært krevende, og jeg tror ikke folk er klar over at det i realiteten kun er to store giganter som styrer det meste av trafikken , sier han, og viser til at Hotels.com og Expedia er samme konsern.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-taper-kampen-om-E18-621677b.html Ifølge prosjektleder for E18 i Veivesenet, Grete Tvedt, viser imidlertid nye beregninger at planlagt E18 ikke gir vekst i trafikken , takket være kollektivfelt med bussvei og sykkelekspressvei, pluss brukerbetaling, parkeringsrestriksjoner og fortetting ved knutepunkter.
AP170522 Trafikken er nå i gang igjen, men stansen gir forsinkelser i togtrafikken på begge sider av hovedstaden resten av kvelden.
AP170522 - Trafikken er i gang igjen, men man må vente seg forsinkelser resten av kvelden, sier medievakt Hilde Marie Braaten i Bane nor, som tidligere het Jernbaneverket, i en oppdatering til Aftenposten.
AP170522 Ifølge prosjektleder for E18 i Veivesenet, Grete Tvedt, viser imidlertid nye beregninger at planlagt E18 ikke gir vekst i trafikken , takket være kollektivfelt med bussvei og sykkelekspressvei, pluss brukerbetaling, parkeringsrestriksjoner og fortetting ved knutepunkter.
AA170522 - Trafikken er i gang igjen, men man må regne med forsinkelser, sier pressevakt Hilde Marie Braaten til NTB.
FV170521 Trafikken ble en stund dirigert manuelt forbi ulykkesstedet i ett felt.
FV170521 Trafikken går i et felt forbi ulykkesstedet.
FV170521 Tour of Norway-avslutning i Oslo : Slik påvirker sykkelrittet trafikken
DB170521 Kronekursen er gunstig i forhold til tyrkisk lire, og hotellene har gjennomgående satt ned prisene med 20 prosent langs hele den tyrkiske solkysten for å holde trafikken oppe.
DB170521 Ifølge ham er trafikken i ferd med å ta seg litt opp igjen etter bunnåret i fjor.
DB170521 Om det er snakk om tyverier på reise, innbrudd i bolig eller uhell i trafikken - grov uaktsomhet vil alltid føre til mindre erstatning fra forsikringen, i tråd med vilkårene deres.
BT170521 Tour of Norway-avslutning i Oslo : Slik påvirker sykkelrittet trafikken
AP170521 Tour of Norway-avslutning i Oslo : Slik påvirker sykkelrittet trafikken
AA170521 Like etter klokken 11 dirigeres trafikken manuelt forbi stedet.
AA170521 Etter hvert ble trafikken dirigert manuelt frem til veien var ryddet like etter klokken 14.
AA170521 Føreren av bilen som snudde er pågrepet og siktet for promillekjøring og uaktsomhet i trafikken .
AA170521 UP burde sette enda flere sivile biler inn i trafikken og kjøre kontinuerlig etter utvalgte strekninger for å luke dette svineriet ut.
AA170521 Sorry, men det ser ut til at respekten for regler og forordninger er for nedadgående i trafikken .
AA170521 Få satt inn ressurser og få disse hodeløse galningene vekk fra trafikken , jo før jo heller.
SA170520 Men Norge bør være foroverlent og sikre seg denne trafikken , sier Skånvik.
SA170520 - Vi forstår godt at for flyselskap som ønsker å sluse øst-vest trafikken gjennom en hub lenger sør i Europa - ikke er overbegeistret for at de reisende kan fly strakeste veien via Norge.
DB170520 Ved å se luftfarten i sammenheng med annen samferdsel, må politikerne ta hensyn til behovet for å bygge en mer miljøvennlig infrastruktur for fremtiden, mener MDG, som vil redusere trafikken på norske flyplasser med 30 prosent innen 2030 og gå i mot kapasitetsutvidelse på norske flyplasser.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Titusener-feiret-Irans-nyvalgte-president--Det-iranske-folk-har-valgt-veien-til-samhandling-med-verden_-langt-fra-ekstremisme-621569b.html Titusener av mennesker sto tett i tett på Valiasr-plassen og trafikken i Teheran er fullstendig kaotisk fordi alle er ute og kjører for å feire seieren til Rouhani.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Titusener-feiret-Irans-nyvalgte-president--Det-iranske-folk-har-valgt-veien-til-samhandling-med-verden_-langt-fra-ekstremisme-621569b.html Trafikken i Teheran er fullstendig kaotisk fordi alle er ute og kjører for å feire seieren til Rouhani.
AP170520 Titusener av mennesker sto tett i tett på Valiasr-plassen og trafikken i Teheran er fullstendig kaotisk fordi alle er ute og kjører for å feire seieren til Rouhani.
AP170520 Trafikken i Teheran er fullstendig kaotisk fordi alle er ute og kjører for å feire seieren til Rouhani.
AP170520 Klokken 17.40 melder Sporveien på Twitter at trafikken er i gang som normalt.
VG170519 Vi er opptatt av at vi ikke skal lage farlige situasjoner i trafikken , sier han til VG.
VG170519 Traktorene er parkert slik at trafikken kan kjøre forbi, men lastebilene kommer verken inn eller ut.
NL170519 Klokken 13.47 meldte politiet på Twitter at trafikken fløt som normalt.
FV170519 Ingen personskader og ingen problemer med trafikken .
FV170519 - I noen perioder vil det bli manuell dirigering med følgebil, men det vil bare være to-tre kvelder, så arbeidet vil ikke hindre trafikken i stor grad, sier Kvinlaug.
FV170519 20.30 er veien åpnet, og trafikken vil gå som normalt, sier anleggsleder Rune Kvinlaug i Veidekke Industri AS.
DN170519 Traktorene er parkert slik at trafikken kan kjøre forbi.
DN170519 På Jessheim har politiet på Romerike fått flere klager på traktorer som hindrer trafikken og gjør at folk ikke kommer seg på jobb.
DN170519 Traktorene er parkert slik at trafikken kan kjøre forbi.
DN170519 På Jessheim har politiet på Romerike fått flere klager på traktorer som hindrer trafikken og gjør at folk ikke kommer seg på jobb.
DB170519 På Jessheim har politiet på Romerike fått flere klager på traktorer som hindrer trafikken og gjør at folk ikke kommer seg på jobb.
DA170519 På Jessheim fikk politiet på Romerike flere klager på traktorer som hindret trafikken og gjorde at folk ikke kom seg på jobb.
AP170519 Men Norge bør være foroverlent og sikre seg denne trafikken , sier Skånvik.
AP170519 - Vi forstår godt at for flyselskap som ønsker å sluse øst-vest trafikken gjennom en hub lenger sør i Europa - ikke er overbegeistret for at de reisende kan fly strakeste veien via Norge.
AP170519 Men Norge bør være foroverlent og sikre seg denne trafikken , sier Skånvik.
AP170519 - Vi forstår godt at for flyselskap som ønsker å sluse øst-vest trafikken gjennom en hub lenger sør i Europa - ikke er overbegeistret for at de reisende kan fly strakeste veien via Norge.
AA170519 På Jessheim fikk politiet på Romerike flere klager på traktorer som hindret trafikken og gjorde at folk ikke kom seg på jobb.
AA170519 På Jessheim fikk politiet på Romerike flere klager på traktorer som hindret trafikken og gjorde at folk ikke kom seg på jobb.
AA170519 På Jessheim fikk politiet på Romerike flere klager på traktorer som hindret trafikken og gjorde at folk ikke kom seg på jobb.
FV170518 Politiet dirigerte trafikken manuelt en periode.
BT170518 Elin har et godt poeng : Oppfør deg i trafikken , ta hensyn og avpass farten, spesielt på gang - og sykkelvei.
SA170517 Et eksempel er at økt cannabisbruk generelt også har ført til en økning i antall sjåfører ruset på cannabis - og med det økte cannabisrelaterte ulykkes- og dødstall i trafikken .
FV170517 Skal du rekke skoletogene, bør du være tidlig ute for å unngå trafikken og finne parkering.
DB170517 Rekordmange vinket hender til kongefamilien ¶ | Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep.
DB170517 mai : - Det kan bli et selfiekjør ¶ | Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep.
DB170517 « Deadliest Catch»-stjerne til sykehus etter voldelig overfall ¶ | Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep.
DB170517 Det får dattera til å tordne ¶ | Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep.
DB170517 | Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep.
DB170517 Jusprofessor om bunadskrangelen : - Tradisjonen med bunadene er det ingen som eier rettighetene til ¶ | Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep.
DB170517 | Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep.
SA170516 Politiet rykket ut for å få kontroll på trafikken .
NL170516 Politiet har ikke fått inn meldinger om andre hendelser i trafikken , og også de antar det er ettervirkningen av problemene på brua som gjør at køaene har hopet seg opp.
NL170516 Bilen som fikk trøbbel på Tromsøbrua er fjernet, men det har hopet seg opp i trafikken og mange kommer til å bruke en del lengre tid hjem enn det som normalt er.
FV170516 Ifølge Google Maps sto trafikken helt fra Vågsbygdporten til over Varoddbrua.
FV170516 Trafikken gikk også svært langsomt flere steder i Kvadraturen. 03811-tipser ¶ 03811-tipser ¶
FV170516 Veien åpnet ¶ Trafikken gikk en periode sakte forbi ulykkesstedet.
FV170516 Nærmere klokka 17.00 opplyste politiet at veien var ryddet og at trafikken gikk som normalt.
DB170516 | Trafikken stoppet opp - så tok Carola grep.
AA170516 Det oppsto ingen problemer med trafikken på stedet etter ulykken.
AA170516 Veien åpen ¶ - Trafikken går greit på stedet.
SA170515 Trafikken er i ferd med å komme i gang igjen, sier Bjørn Tollefsen, vaktsjef ved Rogaland brann og redning.
SA170515 Kvige stoppet trafikken på Motorveien ¶
DB170515 Trafikken er ikke noen løsning på gruppas problemer.
AP170515 Viruset hadde ingen påvirkning på selve trafikken , men datamaskinen som styrte tavlen, ble tatt « som gissel » av viruset.
AA170515 Mer debatt : Vi ønsker den støvete og støyende trafikken bort fra boområdene våre ¶
DB170514 Vi lærer barn og ferdes i trafikken , og på samme måte bør de lære seg hvordan de skal opptre i den digitale verden, sier Waterhouse til Dagbladet.
DB170514 Imidlertid kan en være uoppmerksom selv om blikket er rettet mot vegen og trafikken .
BT170514 Han sier han er dyktig lei av trafikken inn og ut av huset.
AP170514 Nye store veiplaner legger trafikken utenom den gamle Oslo middelalderby ( Gamlebyen ).
AP170514 Knut Olav Åmås om « tåpene i trafikken » : De virker hensynsløse og tenker bare på seg selv.
AP170514 Knut Olav Åmås om « tåpene i trafikken » : De virker hensynsløse og tenker bare på seg selv.
SA170513 Stadig færre dør i trafikken ( gul graf ), mens overdosedødsfallene ( rød graf ) øker igjen.
SA170513 Mens færre omkommer i trafikken i Norge, dør stadig flere av heroinoverdoser.
DB170513 Det var politibiler med blålys foran og bak oss, og de banet liksom vei for oss gjennom trafikken .
DA170513 Den økte trafikken øker også konfliktnivået.
AA170513 Det er manuell dirigering av trafikken ved ulykkesstedet.
VG170512 Han sporer også trafikken på nettverket.
SA170512 Slik skal du ikke oppføre deg i trafikken 27. desember har Trafikksentralen premiere på TV Aftenbladet.
SA170512 Her viser vi deg forskjellige hendelser fra trafikken i distriktet.
DN170512 NSB har foreløpig ikke satt inn noen alternativ transport ettersom trafikken kan rutes over til hovedbanen.
DA170512 Politiet opplyser at trafikken går greit forbi ulykkesstedet.
DA170512 Men det vil fortsatt ta en stund før trafikken går som normalt.
DA170512 - Vi gjenoppretter nå trafikken på begge spor gjennom porten, men det vil fortsatt være en del følgeforsinkelser.
AP170512 Men det vil fortsatt ta en stund før trafikken går som normalt.
AP170512 De som arbeider på veien har en utsatt arbeidsplass, ofte med trafikken tett på.
AA170512 Jeg regnet med at det var fordi jeg stod og blokkerte noe av trafikken , forteller Karlsen.
AA170512 Men det vil fortsatt ta en stund før trafikken går som normalt.
AA170512 - Vi gjenoppretter nå trafikken på begge spor gjennom porten, men det vil fortsatt være en del følgeforsinkelser.
VG170511 I Italia var det på midten av nittitallet en rekke klubbgjengere som døde i trafikken på vei hjem fra arrangementer - et så stort problem at det fikk en egen betegnelse : « Lørdagsslakt ».
VG170511 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶ Trafikken nå : E6 Karihaugen.
VG170511 Foto : JØRN PETTERSEN ¶ Trafikken nå : E18 Asker.
SA170511 Trafikken glir normalt igjen i 17-tiden.
SA170511 Trafikken glir normalt igjen i 16-tiden.
BT170511 Samtidig vil han fokusere på den aller mest utsatte gruppen i trafikken .
BT170511 Personer under 24 år er fortsatt de mest utsatte i trafikken , og på øvelsen vil rundt 80 unge delta, sier Seim, og legger til : ¶
BT170511 - Vi ønsker at særlig ungdom skal få øynene opp for farene i trafikken , sier Seim.
AP170511 Trafikken gikk forbi i ett felt.
AA170511 Snøfallet natt til torsdag har skapt store problemer for mange i trafikken i Oslo-området.
AA170511 | Vi ønsker den støvete og støyende trafikken bort fra boområdene våre ¶
AA170511 Stopp store utbyggingsprosjekt som fremmer mer støv og trafikkstøy, som gir helseplager og som utsetter våre barn for trafikkfarlige situasjoner, inntil veinettet er utviklet i takt med den økte trafikken .
AA170511 Folkehelseinstituttet har anslått dette tallet til cirka 200, altså flere enn det antall som blir drept i trafikken årlig ( jf. kronikk i Adresseavisen 2. mai 2017 ).
SA170510 For å illustrere feilslutningen i argumentet kan se på tall fra trafikken .
SA170510 Vil du minimere faren for å dø i trafikken med 900 ganger ?
SA170510 Vi er på skikkelig god vei, men det er fortsatt for mange som blir drept i trafikken , forteller rådgiver Anne Beate Budalen i MA - rusfri trafikk.
SA170510 Ungdommer over hele landet har i den seneste tiden stått på for å lage nærmere 100 holdningskampanjer mot rus i trafikken .
SA170510 Medieelever på Hetland videregående skole kom på tredjeplass i konkurransen om landets beste kampanje mot rus i trafikken .
SA170510 Les : Aldri før har så få omkommet i trafikken
SA170510 Les : 80 prosent av de drepte i trafikken var menn ¶
SA170510 Hun roser ungdommer over hele landet som har stått på for å lage de mange holdningskampanjer mot rus i trafikken som deltok i konkurransen.
SA170510 - I 1970 var det 560 som ble drept i trafikken .
DB170510 Statens vegvesen har lagt ut en lenke med kameraoversikt over trafikken i distriktet.
DA170510 Hittil i år er trafikken til og fra Avinors lufthavner på 15.850.229 passasjerer, en økning på 4,4 prosent.
DA170510 Bergen ( - 0,2 % ), Trondheim ( - 2,6 % ) og Stavanger ( - 4,9 % ) hadde derimot nedgang i trafikken .
AA170510 Vi ønsker å flytte trafikken over til kollektive løsninger, både når det gjelder rene biler og når det gjelder forurensende biler.
VG170509 Han er mest opptatt av at det legges for dårlig til rette for at både biler og sykler kan være i trafikken , og at det er der et eventuelt problem ligger.
DB170509 Med bakgrunn i funn og vurderinger, velger SHT å varsle om at bremsekontroll på mobilkraner og tilsvarende motorredskap som brukes i trafikken bør følges bedre opp.
DA170509 Klokken 09.40 opplyste operasjonslederen at vogntoget var fjernet og at trafikken gikk som normalt.
DA170509 Det ble også meldt at trafikken fløt tregt ved Bogafjell.
BT170509 Oppfør deg i trafikken , ta hensyn og ikke gjør skam på oss andre syklister.
BT170509 MENN PÅ SYKKEL : Oppfør deg i trafikken , ta hensyn og ikke gjør skam på oss andre syklister, skriver innsender.
AP170509https://www.aftenposten.no/reise/Kjenner-du-den-hemmelige-veien-pa-Oslo-Lufthavn-10097b.html For øvrig vil denne trafikken neppe generere andre inntekter til Norge så lenge OSL kun blir hub ( knutepunkt ), sier Steen.
AP170509 For øvrig vil denne trafikken neppe generere andre inntekter til Norge så lenge OSL kun blir hub ( knutepunkt ), sier Steen.
AP170509 Ifølge politiet vil de kongeliges bil-prosesjon, tidenes største kortesje i sitt slag i Norge, berøre trafikken i området Karl Johans gate, Jernbanetorget og Dronning Eufemias gate under jubileet.
AP170509 Men som fylkesordfører Solli konstaterer : Dette vil være veldig forsinkende for trafikken .
DN170508 Veksten var størst på de intraskandinaviske og europeiske rutene, der trafikken steg med cirka 26 prosent.
DN170508 SAS økte trafikken ( RPK ) med 15,8 prosent i april og økte kapasiteten ( ASK ) med 6,6 prosent.
DN170508 På SAS' innenriksruter sank trafikken med fire prosent som følge av omdisponering av produksjon til SAS' Europa-ruter.
DA170508 De mener det ikke er godt nok utredet hvilke konsekvenser en stenging av avlastningsveien, som ved forrige trafikktelling hadde 5400 biler i døgnet, får for trafikken på fylkesvei 44.
DA170508 april ble den midlertidig stengt for trafikk på grunn av byggearbeider i Paradis, noe som skapte store problemer i trafikken umiddelbart.
DA170508 Trafikken står og det blir ikke bedre.
DA170508 Trafikken i Hillevåg er vesentlig forverret, sier Frp-politiker Mats Danielsen, som sammen med Frode Myrhol i FNB ba om en utredning av konsekvenser av stengingen.
AP170508 Ifølge politiet vil disse bil-prosesjonene særlig berøre trafikken i området Karl Johans gate, Jernbanetorget og Dronning Eufemias gate.
AP170508 Trafikken berøres også av følgende forhold : ¶
AP170508 SAS økte trafikken ( RPK ) med 15,8 prosent i april og økte kapasiteten ( ASK ) med 6,6 prosent, fremgår det av børsmeldingen selskapet la ut mandag.
AA170508 SAS økte trafikken ( RPK ) med 15,8 prosent i april og økte kapasiteten ( ASK ) med 6,6 prosent, fremgår det av børsmeldingen selskapet la ut mandag.
AA170508 Trafikken øker ¶
DB170507 Samme år ble 577 personer hardt skadd i trafikken , og det ble registrert 5044 personskader.
AP170507https://www.aftenposten.no/norge/Arbeidene-i-gang-i-Oslofjordtunnelen--na-roper-ogsa-brotilhengerne-hoyt-620680b.html Men her finnes omkjøringsveier, som gir fortsatt flyt i trafikken .
AP170507 Men her finnes omkjøringsveier, som gir fortsatt flyt i trafikken .
DB170506 - Får man to tunnelløp, vil man, hvis det er brann, kunne sende røyken etter trafikken mens den kjører ut.
DB170506 - Det vil gjøre det mulig å holde trafikken åpen via det andre løpet, dersom det skulle skje ulykker, påpeker Astrup.
DB170506 - Får man to tunnelløp, vil man, hvis det er brann, kunne sende røyken etter trafikken mens den kjører ut.
DB170506 - Det vil gjøre det mulig å holde trafikken åpen via det andre løpet, dersom det skulle skje ulykker, påpeker Astrup.
DB170506 Så det er kanskje ikke så rart at Automotive News mener Dodge Demon er for farlig til å ferdes i trafikken også.
AP170506 - Får man to tunnelløp, vil man, hvis det er brann, kunne sende røyken etter trafikken mens den kjører ut.
AP170506 - Det vil gjøre det mulig å holde trafikken åpen via det andre løpet, dersom det skulle skje ulykker, påpeker Astrup.
AA170506 Det var midt i den verste trafikken mot ferja til Trondheim, og ifølge Braseth var det minst 200 biler i køen.
AA170506 - Får man to tunnelløp, vil man, hvis det er brann, kunne sende røyken etter trafikken mens den kjører ut.
AA170506 - Får man to tunnelløp, vil man, hvis det er brann, kunne sende røyken etter trafikken mens den kjører ut.
AA170506 - Det vil gjøre det mulig å holde trafikken åpen via det andre løpet, dersom det skulle skje ulykker, påpeker Astrup.
SA170505 Til tross for ulykken skal trafikken på E39 gå som normalt.
SA170505 Trafikken sto i begge strekninger etter ulykken.
SA170505 Trafikken sto i begge strekninger etter ulykken.
FV170505 Bil står utenfor veibanen og er ikke til hinder for trafikken .
DB170505 Vi er generelt opptatt av et godt samspill i trafikken , og da må syklister slippe fram busser og omvendt, avslutter Andersson.
DB170505 Både Yrkestrafikkforbundet og Syklistenes Landsforening er enige om at det er behov for en større forståelse mellom syklister og bilister i trafikken .
DA170505 I de kommende ukene vil entreprenøren jobbe til ulike tider, for å hindre trafikken minst mulig.
DA170505 - Vi gjør det vi kan for at trafikken skal flyte, men av og til må vi nok dirigere bilene forbi arbeidsstedet, så da kan det bli litt kø, sier Thornes.
AP170505 Klokken 20 melder politiet at sperringene er opphevdet, og at trafikken går som normalt.
AP170505 - I tillegg til at vi har hatt tre branner, en svært alvorlig, så har vi hatt fem-seks ulykker hvor biler og sykler har vært involvert, sier Stokkli og oppfordrer både bilister og syklister til å ta det med ro i trafikken .
SA170504 Trafikken sto klokken 16.45 helt stille i sørgående retning, mens politiet slipper biler forbi ulykkesstedet i nordgående, men trafikken er saktegående.
SA170504 Trafikken sto klokken 16.45 helt stille i sørgående retning, mens politiet slipper biler forbi ulykkesstedet i nordgående, men trafikken er saktegående.
SA170504 | Veldedighetsløp kan påvirke trafikken søndag ¶
SA170504 Veldedighetsløpet « Wings for Life » arrangeres søndag, og vil stenge noe av trafikken i sentrum.
SA170504 Ellers i løypen kan det være ambulerende stenging i korte perioder, eller manuell dirigering av trafikken .
SA170504 Veldedighetsløpet « Wings for Life » vil stenge noe av trafikken i sentrum.
SA170504 FOTO : Anders Minge ¶ | « Wings for Life » er i gang - kan påvirke trafikken
SA170504 Ellers i løypen kan det være ambulerende stenging i korte perioder, eller manuell dirigering av trafikken .
FV170504 Ulykken ført til at trafikken sto helt stille mellom ulykkesstedet og Cirkel K ( den gamle Statoil-stasjonen ), der den firefelts brede motorveien fra Kristiansand slutter.
FV170504 Torsdag morgen går trafikken igjen gjennom tunnelen, men den er mørklagt.
DB170504 Utslipp ute i trafikken vil i praksis være til dels betydelig høyere.
DB170504 Ifølge Musks utregninger vil en slik tur fra Los Angeles´forstad, Westwood, til Los Angeles internasjonale flyplass ta mellom fem og seks minutter - en tur som vanligvis tar mellom 30 og 60 minutter, avhengig av trafikken .
DB170504 Elon Musk mener tunellene vil være en mye mer effektiv måte å avholde den moderne trafikken på.
SA170503 Her kan du følge trafikken i Vågen fra vårt webkamera.
AP170503 Et stort antall politifolk, ubevæpnede, i svarte uniformer, sørger for at protesttoget ikke skaper for store problemer for den svært begrensede trafikken i denne avkroken med cirka 100 tilårskomne innbyggere som inntil august i fjor var mest kjent for sine små, velsmakende, gule meloner.
AP170503 Statens vegvesen anbefalte at de som skulle sydover kjørte E6 over Ryen i stedet og en stund etter klokken 19 hadde køen løst seg opp og trafikken gikk som normalt.
VG170502 Ifølge politioverbetjenten prøver de å ha kontroller ute i trafikken hver dag.
SA170502 Årlig dør 250 millioner fugler i trafikken verden over, men ikke hvilke som helst.
SA170502 Pape Møller nøler med å kalle kråkefugler smartere enn andre, men sier de har et atferdsmønster som øker sjansen for å overleve i trafikken .
SA170502 Duer har i alle fall påfallende liten hjerne sammenlignet med kroppen og dør oftere enn andre fugler i trafikken .
SA170502 De danske ornitologene Anders Pape Møller og Johannes Erritzøe har undersøkt over 3.500 fugler som har dødd i trafikken .
SA170502 Arter med relativt små hjerner, for eksempel duer, blir påfallende ofte overkjørt, mens kråkefugler som kråker, ravn og skjærer sjelden dør i trafikken .
SA170502 Vi stenger om kvelder og netter for å ikke hindre trafikken for mye, sier byggeleder Tor Gabrielsen i Statens vegvesen.
SA170502 | Aldri før har så få omkommet i trafikken ¶ 27 personer har mistet livet på norske veier hittil i år.
SA170502 Selv om antall omkomne går ned, er det fortsatt mange som får livet sitt ødelagt i trafikken .
SA170502 Det aldri har vært så trygt å ferdes i trafikken som det er i dag, melder Trygg Trafikk.
DN170502 Tidoblet trafikken
DN170502 | Aldri før har så få omkommet i trafikken ¶ 27 personer har mistet livet på norske veier hittil i år.
DN170502 Selv om antall omkomne går ned, er det fortsatt mange som får livet sitt ødelagt i trafikken .
DN170502 Illustrasjonsbilde : Rekordfå personer er drept i trafikken i Norge så langt i år.
DN170502 Det aldri har vært så trygt å ferdes i trafikken som det er i dag, melder Trygg Trafikk.
DA170502 | Aldri før har så få omkommet i trafikken ¶ 27 personer har mistet livet på norske veier hittil i år.
DA170502 Selv om antall omkomne går ned, er det fortsatt mange som får livet sitt ødelagt i trafikken .
DA170502 Det aldri har vært så trygt å ferdes i trafikken som det er i dag, melder Trygg Trafikk.
BT170502 | Aldri før har så få omkommet i trafikken ¶ 27 personer har mistet livet på norske veier hittil i år.
BT170502 Selv om antall omkomne går ned, er det fortsatt mange som får livet sitt ødelagt i trafikken .
BT170502 Det aldri har vært så trygt å ferdes i trafikken som det er i dag, melder Trygg Trafikk.
AP170502 Nå er dette en stor propp i trafikken , sier han.
AP170502 - Vi vil få åpnet Operatunnelen om ikke så lenge, men for å få trafikk i begge løp må vi stenge trafikken en liten periode, sier Dag Torstein Skau ved Veitrafikksentralen ved 7.45-tiden.
AP170502 Trafikken sneglet seg gjennom Operatunnelen tirsdag morgen.
AP170502 Etter en orientering om hest i trafikken , om hesters reaksjonsmønstre og adferd, adferd, bærer det ut i den relativt trafikkfri gate for hest og rytter.
AP170502 Litt over klokken 16 tirsdag var trafikken i gang igjen.
AA170502 | Aldri før har så få omkommet i trafikken ¶ 27 personer har mistet livet på norske veier hittil i år.
AA170502 Selv om antall omkomne går ned, er det fortsatt mange som får livet sitt ødelagt i trafikken .
AA170502 Det aldri har vært så trygt å ferdes i trafikken som det er i dag, melder Trygg Trafikk.
AA170502 200, altså flere enn det antall som blir drept i trafikken per år i Norge.
AA170502 Dessverre mangler det like mye på at syklistene har lært å oppføre seg hensynsfullt og sikkert i trafikken .
AA170502 Trafikken er ikke en konkurransearena.
DB170501 Trafikken dirigeres manuelt fram til området er ryddet.
DB170501 Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet i ett kjørefelt, men blir stengt i forbindelse med bilberging, opplyser Agder politidistrikt på Twitter.
DB170501 Trafikken går som normalt ved ulykkesstedet.
AA170501 Trafikken går som normalt ved ulykkesstedet. ( ©NTB ) ¶
AP170429 | Tåpene i trafikken Knut Olav Åmås ¶
AP170429 Det er flest av dem blant bilbøllene, men sykkelsjåvinistene er òg med på å gjøre trafikken farligere.
VG170428 Han ble i 2002 dømt til døden for drapet på Cecil Boren ( 57 ) i 1999 og for å ha drept en annen mann i trafikken da han var på rømmen.
SA170428 Ved 15.20-tiden glir trafikken som normalt på stedet.
FV170428 Det var i en periode lange køer som følge av uhellet, men ved 15.30-tiden flyter trafikken fint på stedet.
FV170428 Trafikken blir dirigert forbi stedet i påvente av at de får skiftet dekk, sier operasjonsleder Lars Hyberg klokka 21.15.
DB170428 - Det er en farlig periode for dem : de kan bli overkjørt i trafikken eller bli angrepet av ulv som venter valper dersom de oppsøker voksne dyr som venter valper på den faste tiden nå i mai.
AA170428 Den ene bilen er hentet av Falck, den andre står på fortauet så trafikken skal ikke være hindret nå, sier operasjonsleder Viola Elverum ved Sør-Trøndelag politidistrikt like etter klokken 16.30 fredag.
AA170428 Klokka 8.00 opplyser han om at trafikken går som normalt igjen.
AA170428 Politiet rykket ut og kunne konstatere at trafikken gikk som normalt.
AA170428 Bilene kom seg etter hvert ut på veiskulderen og trafikken gikk som normalt.
FV170427 Trafikken over selve broa vil ikke påvirkes av arbeidet.
DA170427 I morgen får statsminister Erna Solberg og Ap-sjef Jonas Gahr Støre den muligens delte gleden å kjøre selvkjørende, elektrisk buss, i trafikken , i sentrum av Oslo.
BT170427 Ingen ønsker det motsatte, at hele trafikken i sentrum skal bli lammet.
BT170427 Avgiftene er innført for å verne sentrumsborgerne mot dårlig luftkvalitet, finansiere bybanen, og sørge for mindre kø, slik at trafikken flyter bedre.
BT170427 En Tesla kan forsøke å registrere kjøremønster over tid for å lære hvordan en trafikksituasjon skal håndteres, for eksempel at biler som kommer fra sideveien til høyre viker for trafikken på den større veien.
AP170427 Vi trenger ekstremt klare regler for syklister i trafikken , skriver innleggsforfatteren.
AP170427 Hvorfor bryter syklister regler i trafikken hver dag og blir sjelden straffet ?
AA170427 Bilbergeren er på stedet, og trafikken dirigeres mens bergingen pågår.
VG170426 Med den økende trafikken flyplassen har fått de senere årene ( 25 millioner passasjer i 2016 ) har de to opprinnelige pirene til tider vært like fulle som Times Square i rushtiden.
VG170426 Vi vil videreføre elbil-fordelene fordi utslippene i trafikken må reduseres drastisk.
VG170426 Det er særlig riksvei 555 fra Sotra i vest at trafikken gikk tregt mandag morgen.
VG170426 De kan jo umulig klare å starte aksjonen fra riktig sted nå klokken 7 når trafikken allerede går så sakte, sa bilist Andre Fjelstad til BT da han sto fast i køen på Askøy. ( ©NTB ) ¶
SA170426 Veien er nå ryddet og trafikken går som normalt, melder politiet.
SA170426 Oppdatering klokken 16.42 : Politiet melder at E 39 er ryddet og trafikken går som normalt igjen.
FV170426 Politiet opplyser at trafikken går forbi stedet i det ene feltet.
BT170426 Vil du holde deg oppdatert på alt som skjer i trafikken ?
BT170426 La oss sammen gjøre trafikken bedre for samtlige parter, ansvaret ligger hos deg og meg.
AA170426 I et forsøk på å presse fram endringer har opposisjonstilhengere sperret trafikken i hovedstaden Tirana, i tillegg til at opposisjonens representanter ikke lenger vil møte i nasjonalforsamlingen.
AA170426 Det er særlig riksvei 555 fra Sotra i vest at trafikken gikk tregt mandag morgen.
AA170426 De kan jo umulig klare å starte aksjonen fra riktig sted nå klokken 7 når trafikken allerede går så sakte, sa bilist Andre Fjelstad til BT da han sto fast i køen på Askøy. ( ©NTB ) ¶
VG170425 Bildet er fra senrum av hovedstaden Pyongyang der trafikken ikke kan sammenlignes med i andre millionbyer.
SA170425 I 11.30-tiden går trafikken som normalt igjen, opplyser Vegtrafikksentralen Vest. 10:23 Rv13 Høle - lastebil har veltet, ingen personskade, men kan medføre trafikale problemer ¶
DN170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
DN170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken , til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
DN170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
DN170425 I hovedstaden Caracas ble hovedfartsåren inn i byen gjort om til torg, der folk tok med seg parasoller, fluktstoler, lesestoff og kortstokk og blokkerte trafikken .
DB170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
DB170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken , til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
DB170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
DB170425 Om lag 150 av 800 flyvninger ble innstilt og timelange forsinkelser preget trafikken for resten av dagen.
DA170425 Ett felt ble sperret etter ulykken, men klokken 17.04 opplyser politiet at feltet er ryddet og at trafikken går som normalt.
BT170425 | Politi på motorsykler : - Vi rykker ut med bøter og anmeldelser om trafikken stopper opp ¶
BT170425 Aksjonistene slår til fra åtte startpunkter og lammer trafikken på alle innfartsårer fra 07 onsdag morgen.
BT170425 - Bussene våre er avhengige av fremkommelighet på veiene, så dersom trafikken stopper opp, er det mange reisende som blir rammet.
BT170425 - Blir det kaos og full stans i trafikken , så hindrer dette ferdselen.
BT170425 | Politi på motorsykler : - Vi rykker ut med bøter og anmeldelser om trafikken stopper opp ¶
BT170425 Aksjonistene slår til fra åtte startpunkter og lammer trafikken på alle innfartsårer fra 07 onsdag morgen.
BT170425 - Bussene våre er avhengige av fremkommelighet på veiene, så dersom trafikken stopper opp, er det mange reisende som blir rammet.
BT170425 - Blir det kaos og full stans i trafikken , så hindrer dette ferdselen.
BT170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
BT170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken , til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
BT170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
BT170425 Som de selv konkluderte med sist : Dette er et åpenbart brudd på veitrafikkloven § 3, som krever hensynsfull atferd i trafikken .
BT170425 Men alle som vet hvordan trafikken fungerer, skjønner at fra en slik aksjon avblåses til det igjen er fremkommelige veier, går det lang tid.
AP170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
AP170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken , til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
AP170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
AA170425 I hovedstaden Caracas ble hovedfartsåren inn i byen gjort om til torg, der folk tok med seg parasoller, fluktstoler, lesestoff og kortstokk og blokkerte trafikken .
AA170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.
AA170425 Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende, viser en rapport.
AA170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken , til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
AA170425 En rapport fra Helsedirektoratet viser at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken, til tross for at syklistene bare står for en liten del av veitrafikken.
AA170425 Det vil bli mindre trafikk i Skovgårdkrysset og Grilstadkrysset, betydelig mindre kø ved Skovgård, og trafikken til og fra Jakobslivegen kan få lengre lysintervall.
AA170425 Det skal bygges nye ramper til E6 ved Presthus som skal avlaste trafikken til og fra Overvik.
DN170424 Snøen og kulden skapte problemer for trafikken .
DN170424 Derfor tror Avinor at trafikken vil være tilnærmet normal tirsdag.
DB170424 - På hovedveiene i vest har strømannskap vært ute i natt, og trafikken til Bergen og Stavanger går helt fint.
DA170424 Det er snøen og kulden som skaper problemer for trafikken .
DA170424 Derfor tror Avinor at trafikken vil være tilnærmet normal tirsdag.
AP170424 På veiene stanset trafikken , og folk gikk ut av bilene og bøyde seg i respekt for de seks millioner jødene som ble drept under andre verdenskrig.
AP170424 I de to minuttene sirenene uler på dagen Israel markerer holocaust, stanser alt i landet, inkludert trafikken .
AP170424 Snøen dalte ned samtidig som trafikken på Gardermoen var på sitt travleste mandag morgen.
AP170424 Derfor tror Avinor at trafikken vil være tilnærmet normal i morgen.
AP170424 De fleste av veiene er nå åpne igjen, og trafikken skal gå som normalt.
AP170424 Etter legaliseringen har rusbruk i trafikken økt.
AP170424 Andelen cannabisrelaterte dødsfall i trafikken er om lag doblet i Washington siden legaliseringen og har økt med en tredjedel i Colorado.
VG170423 Vegtrafikksentralen opplyser om det samme - trafikken kan foreløpig passere, men E6 vil bli delvis stengt i forbindelse med bergingsarbeidet.
SA170423 Trafikken gikk da som normalt.
DB170423 « Trafikken vil bli dirigert forbi stedet når bilberging starter rundt klokken 14.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html « Det er 11 færre enn samme periode i fjor, og aldri før har færre omkommet i trafikken enn i årets første kvartal », skriver SSB i en omtale av 2017-tallene.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html | Aldri før har så få mistet livet i trafikken ¶ 20 personer mistet livet i trafikken i første kvartal i år.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html | Aldri før har så få mistet livet i trafikken ¶ 20 personer mistet livet i trafikken i første kvartal i år.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html Vi ser over tid resultatene av at flere generasjoner har lært mer om farene i trafikken , sier hun.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html Vi er blitt flinkere i trafikken .
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html Statistisk sentralbyrå ( SSB ) melder at bare 20 personer mistet livet i trafikken i årets tre første måneder.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html Mange år med samordnet innsats fra politiet, myndighetene og organisasjoner for å bedre sikkerheten i trafikken .
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html Da omkom hele 87 personer i trafikken .
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html Bedre trafikksikring har bidratt til færre drepte i trafikken .
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html Aldri før har det vært så trygt å ferdes i trafikken .
AP170423 Så kom trafikken aldeles ut av kontroll.
AP170423 Snøværet har gitt store problemet i trafikken .
AP170423 De fleste av veiene er nå åpne igjen, og trafikken skal gå som normalt.
AP170423 « Det er 11 færre enn samme periode i fjor, og aldri før har færre omkommet i trafikken enn i årets første kvartal », skriver SSB i en omtale av 2017-tallene.
AP170423 | Aldri før har så få mistet livet i trafikken ¶ 20 personer mistet livet i trafikken i første kvartal i år.
AP170423 | Aldri før har så få mistet livet i trafikken ¶ 20 personer mistet livet i trafikken i første kvartal i år.
AP170423 Vi ser over tid resultatene av at flere generasjoner har lært mer om farene i trafikken , sier hun.
AP170423 Vi er blitt flinkere i trafikken .
AP170423 Statistisk sentralbyrå ( SSB ) melder at bare 20 personer mistet livet i trafikken i årets tre første måneder.
AP170423 Mange år med samordnet innsats fra politiet, myndighetene og organisasjoner for å bedre sikkerheten i trafikken .
AP170423 Da omkom hele 87 personer i trafikken .
AP170423 Bedre trafikksikring har bidratt til færre drepte i trafikken .
AP170423 Aldri før har det vært så trygt å ferdes i trafikken .
AA170423 Togene kjører med litt redusert hastighet, men alt tyder på at trafikken vil bli avviklet som normalt, sier Nordli.
VG170422 Og den vil vanligvis være mye lavere ute ved Båsmo, som jo også ligger mye lenger unna E6 der hoveddelen av trafikken går, sier seniorforsker Dag Tønnesen fra NILUs avdeling for by og industri som tidligere har beregnet svevestøvkonsentrasjon i Rana ( ekstern lenke ). 2015 : Norge dømt for farlig høy luftforurensning ¶
VG170422 Og til deg som lurer : AeroMobilen vil ikke bli en sinke i trafikken .
AA170422 Lastebilen står ikke til hinder for trafikken for øyeblikket, men E6 kan bli delvis stengt i forbindelse med bergingsarbeidet.
AA170422 Bilen står utenfor veibanen og er ikke til hinder for trafikken , opplyser politiet.
DN170421 Syklister utgjør nesten halvparten av personskadene i trafikken , men en av Oslos sprekeste pendlersyklister mener farene ved sykling ikke bør overdrives.
DN170421 Martin Hoff har opplevd færre farlige situasjoner i trafikken som syklist de siste årene.
DN170421 Det finnes land med kaldere vær, mer snø og mer bakker enn Oslo som har vesentlig større sykkelandel i trafikken , sier Larsen.
DN170421 De peker på at syklister ifølge en rapport fra Helsedirektoratet utgjør 44,6 prosent ( 2954 ulykker ) av veitrafikkulykker med personskade i 2015, til tross for at sykling utgjør fem prosent av de daglige reisene i trafikken .
AP170421 Det var en kort stund full stans i trafikken ved Moss stasjon på grunn av en signalfeil.
AA170421 Det var en kort stund full stans i trafikken ved Moss stasjon på grunn av en signalfeil.
VG170420 Garantert utilsiktet, men pyroen fra « Stjerner » lukter så kraftig i Spektrum at Magdis åpningslinjer om at han ble født i trafikken får en egen dimensjon av eksos.
VG170420 Hun har vært rasende, og hevder hun har gjort mange forsøk på å stanse trafikken .
SA170420https://www.aftenbladet.no/bil/Lei-denne-gule-lappen-Atte-tips-for-a-unnga-parkeringsbot-10035b.html Det er bare lov om du skal stoppe et øyelikk for av- eller pålasting og du ikke hindrer trafikken .
SA170420 Det er bare lov om du skal stoppe et øyelikk for av- eller pålasting og du ikke hindrer trafikken .
FV170420 Det er bare lov om du skal stoppe et øyelikk for av- eller pålasting og du ikke hindrer trafikken .
DN170420 Denne trafikken er drevet av prisgapet, og vår frykt er at økt pant vil framstå som økt pris for forbrukerne.
DB170420 Denne trafikken er drevet av prisgapet, og vår frykt er at økt pant vil framstå som økt pris for forbrukerne.
DB170420 - Jeg har vært rasende, og gjort mange forsøk på å stanse trafikken .
DA170420 Nå er han tiltalt for å ha utvist manglende aktsomhet i trafikken .
DA170420 - Denne lyder på overtredelse av veitrafikklovens § 3 som igjen går på å ikke ha vært hensynsfull, aktpågivende og varsom i trafikken , sier Reilstad til RA.
DA170420 Han ser tydeligvis ikke at hittil gjennomførte tiltak og den foreliggende planen for regionens bussnett er gode nok svar på utfordringene som de politiske målene for trafikken og bymiljøet gir til kollektivtransporten.
DA170420 Denne trafikken er drevet av det store prisgapet mellom Norge og nabolandene, og vår frykt er at økt pant vil framstå som økt pris for forbrukerne, noe som ytterligere vil øke smuglertrafikken, sier Nome til Dagsavisen.
DA170420 Kommunene har nå en rekke virkemidler for å vri trafikken i retning lavere utslipp.
BT170420https://www.bt.no/bil/Lei-denne-gule-lappen-Atte-tips-for-a-unnga-parkeringsbot-10035b.html Det er bare lov om du skal stoppe et øyelikk for av- eller pålasting og du ikke hindrer trafikken .
BT170420 Sist gang de aksjonerte midt i desember i fjor og satte trafikken i byen i stampe, skapte det reaksjoner.
BT170420 Trafikken sto i stampe.
BT170420 Det er bare lov om du skal stoppe et øyelikk for av- eller pålasting og du ikke hindrer trafikken .
AP170420 Denne trafikken er drevet av prisgapet, og vår frykt er at økt pant vil fremstå som økt pris for forbrukerne.
AP170420 Det er bare lov om du skal stoppe et øyelikk for av- eller pålasting og du ikke hindrer trafikken .
FV170419 - Trafikken flyter greit forbi, selv om det er saktegående mens dette pågår, sier han.
FV170419 Trafikken kunne gå som normalt forbi rasstedet.
DN170419 Crozz viser vi hvordan Volkswagen vil endre hvordan trafikken ser ut i 2020.
AA170419 Fergeselskapet Fjord1 setter inn ekstraavganger på natten for å ta unna trafikken på Dragsvik-Hella mens tunnelen er stengt.
AA170419 Trafikken er omdirigert via riks- og fylkesvei 55 via Høyanger og fergesambandet Dragsvik-Hella.
VG170418 Det er skummelt at folk ferdes i trafikken på den måten, sier personen som sendte bildet til VG.
VG170418 Da ville tilhengeren gjerne fulgt etter, og det ville ført til farlige situasjoner for resten av trafikken .
SA170418 - Hvis vi ser langsiktig på det tror jeg at når vi kikker oss tilbake om 10 - 12 år så vil vi ikke bry oss så mye om den ekstra veien som ble lagt, men om hvordan teknologien har effektivisert trafikken .
DN170418 Hensikten er å gjøre det enkelt for kunden og ha et felles kassapunkt, sier Vinje, som tror strategien vil bidra til å øke trafikken på Kompletts nettsteder.
DB170418 Ifølge Telegraph hadde 22-åringen kranglet med en medsupporter han anklaget for å ha forårsaket brorens død i trafikken i 2012.
DB170418 Men etter klokken 17:15 skal trafikken ha fungert som normalt igjen, skriver Sydsvenskan.
BT170418 Vil du holde deg oppdatert på trafikken ?
AP170418 Ved 08-tiden er det uklart hvor lenge det vil påvirke trafikken .
AA170418 ¶ Kåre Moum, rektor ved Nyborg skole, er glad for at politiet følger med på trafikken forbi skolen.
AA170418 Samtidig opplever han ikke trafikken i Gamle Oslovei som spesielt trafikkfarlig.
AA170418 Jeg tror det fungerer med fartsbegrensningene ved skolen, men vi setter jo selvfølgelig pris på at politiet følger med trafikken rundt skolen vår, sier Moum.
AA170418 Patruljen kunne stoppet mange flere, men gjennomsnittsfarta var så høy at de måtte legge lista høyt for å ta unna trafikken .
VG170417 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶ Trafikken nå : Riksvei 7 Haugastøl. 993 moh.
VG170417 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶ Trafikken nå : Riksvei 52 Hemsedalsfjellet 1. 1 140 moh, retning mot aust.
VG170417 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶ Trafikken nå : E6 Espa.
VG170417 Webkamera : STATENS VEGVESEN ¶ Trafikken nå : E18 Asker.
VG170417 Her kan du følge trafikken direkte.
VG170417 Foto : Frode Hansen, VG ¶ Trafikken nå : E6 Minnesund.
VG170417 - Dette har skapt litt problemer på E18, men nå er det i ferd med å gi seg og trafikken flyter fint, sier trafikkoperatøren sent mandag ettermiddag.
VG170417 Videre sier han at trafikken er nokså rolig, men at snøen skaper noen problemer.
VG170417 Heller ikke i vest, hvor det i går på E16 var lange køer, meldes det om problemer i trafikken .
VG170417 For resten av landet kan det se ut som at de fleste kjørte hjem fra påskeferien i går, og trafikkoperatør i øst, Nils Aae, sier til VG at trafikken flyter greit.
DB170417 Pass på trafikken
DB170417 Det føles rett og slett veldig trygt å ferdes rundt i dette eventyrlige øyriket, kanskje med unntak av trafikken .
AP170417 - Hvis vi ser langsiktig på det tror jeg at når vi kikker oss tilbake om 10 - 12 år så vil vi ikke bry oss så mye om den ekstra veien som ble lagt, men om hvordan teknologien har effektivisert trafikken .
AP170417 På grunn av arbeidet med feiing inne i tunnelen, ble trafikken avviklet som kolonnekjøring med en ledebil.
AA170417 | Rolig trafikk hjem fra påskefjellet ¶ Trafikken flyter fint inn til Trondheim, opplyser Statens Vegvesen.
VG170416 Søndag ettermiddag flyter trafikken godt over hele landet.
VG170416 Ifølge Aae fordeler trafikken seg jevnere utover de to påskedagene nå enn den har gjort tidligere.
VG170416 Trafikken nå : E6 Espa.
VG170416 - Trafikken er stort sett stabil, men vi ser at den er noe tettere i Elverums-området, sier Aae.
SA170416 Send oss gjerne bilder fra trafikken til nyheter@aftenbladet.no ¶
SA170416 På Aftenbladets app « Min trafikk », som kan lastes ned via App store og Google play, kan du følge trafikken direkte på din mobiltelefon eller nettbrett.
SA170416 * Trafikken flyter nå fint på E39 i nordgående felt før Ålgård.
SA170416 Aas mener det er fire situasjoner som bringer opp følelser for de fleste i trafikken : ¶
SA170416 - Noen blir nok ekstra stresset på vei hjem fra ferien, fordi trafikken er tettere og situasjonene kan oppstå hyppigere.
SA170416 - Følelsene tar overhånd i påsken ¶ Trafikken er en arena med masse følelser, understreker gestaltterapeut Torbjørn Aas ved Follo Psykoterapi.
FV170416 Aas mener det er fire situasjoner som bringer opp følelser for de fleste i trafikken : ¶
FV170416 - Noen blir nok ekstra stresset på vei hjem fra ferien, fordi trafikken er tettere og situasjonene kan oppstå hyppigere.
FV170416 - Følelsene tar overhånd i påsken ¶ Trafikken er en arena med masse følelser, understreker gestaltterapeut Torbjørn Aas ved Follo Psykoterapi.
DB170416 - Litt før klokka 19 var trafikken i sør og øst økende på E18 fra Sørlandet mot Oslo.
BT170416 BT følger trafikken direkte. | « Kristin » løslates fra fengsel om tre uker.
BT170416 Aas mener det er fire situasjoner som bringer opp følelser for de fleste i trafikken : ¶
BT170416 - Noen blir nok ekstra stresset på vei hjem fra ferien, fordi trafikken er tettere og situasjonene kan oppstå hyppigere.
BT170416 - Følelsene tar overhånd i påsken ¶ Trafikken er en arena med masse følelser, understreker gestaltterapeut Torbjørn Aas ved Follo Psykoterapi.
AP170416https://www.aftenposten.no/bil/Stresser-du-med-a-komme-hjem-fra-paskefjellet-Sa-lite-tid-sparer-du-10042b.html Aas mener det er fire situasjoner som bringer opp følelser for de fleste i trafikken : ¶
AP170416https://www.aftenposten.no/bil/Stresser-du-med-a-komme-hjem-fra-paskefjellet-Sa-lite-tid-sparer-du-10042b.html - Noen blir nok ekstra stresset på vei hjem fra ferien, fordi trafikken er tettere og situasjonene kan oppstå hyppigere.
AP170416https://www.aftenposten.no/bil/Stresser-du-med-a-komme-hjem-fra-paskefjellet-Sa-lite-tid-sparer-du-10042b.html - Følelsene tar overhånd i påsken ¶ Trafikken er en arena med masse følelser, understreker gestaltterapeut Torbjørn Aas ved Follo Psykoterapi.
AP170416 Veitrafikksentralen spådom om at trafikken økte utover ettermiddagen 1. påskedag holdt stikk, men ved 20-tiden var det minkende trafikk og kortere køer enn fryktet.
AP170416 Ved 20-tiden søndag hadde flyten i trafikken bedret seg noe en del steder, se oversikten lenger ned i artikkelen.
AP170416 Mange steder er det saktegående kø, og vi ser nå at trafikken bare øker på, sa Leif Christensen, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Sør, til Aftenposten like før klokken 17.
AP170416 Fv40 Geilo - Kongsberg : Tett trafikk uten forsinkelser og trafikken er avtagende.
AP170416 Veitrafikksentralen spådom om at trafikken øker utover kvelden 1. påskedag holder stikk.
AP170416 Ved 19-tiden hadde flyten i trafikken bedret seg noe en del steder, se oversikten lenger ned i artikkelen.
AP170416 Mange steder er det saktegående kø, og vi ser nå at trafikken bare øker på, sa Leif Christensen, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Sør, til Aftenposten like før klokken 17.
AP170416 Fv40 Geilo - Kongsberg : Tett trafikk uten forsinkelser og trafikken er avtagende.
AP170416 Trafikken har økt litt den siste timen.
AP170416 Påskerushet hjem fra fjellet er i gang : Se her hvordan trafikken er der du er ¶ | 47 ekstra lottomillionærer ¶
AP170416 Aas mener det er fire situasjoner som bringer opp følelser for de fleste i trafikken : ¶
AP170416 - Noen blir nok ekstra stresset på vei hjem fra ferien, fordi trafikken er tettere og situasjonene kan oppstå hyppigere.
AP170416 - Følelsene tar overhånd i påsken ¶ Trafikken er en arena med masse følelser, understreker gestaltterapeut Torbjørn Aas ved Follo Psykoterapi.
AA170416 Ved 20-tiden gikk trafikken greit også der.
AA170416 Sørover gjennom Gudbrandsdalen og Østerdalen ble det meldt om stor trafikk og køer rundt de velkjente flaskehalsene da trafikken var på det meste på tidlig ettermiddag.
AA170416 Også i Hedmark var trafikken mindre enn i fjor.
FV170415 Og det er innenlandsrutene som drar trafikken opp.
FV170415 - Det er trafikale problemer i området, men trafikken flyter forbi ulykkesstedet, sier Jensen.
FV170415 Christina Østtveit ¶ Trafikken ble i en periode dirigert av politiet, og ett kjørefelt ble sperret.
DB170415 Bussen bruker fra 40 minutter til i overkant av 1 time til London Victoria, avhengig av trafikken .
DB170415 I trafikken hilste eierne hverandre med antall fingre, for å signalisere hvor mange motorer de hadde skiftet... 8.
DB170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
DB170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
AP170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
AA170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
AA170414 Fra før har Bane Nor arbeid på denne strekningen på Østfoldbanen i påsken, og en god del av trafikken var derfor innstilt og erstattet med buss og andre former for alternativ transport fra før, sier Korslund.
VG170413 Slik reklame eller annen innretning kan distrahere trafikantene, og ta trafikantens oppmerksomhet bort fra veien og trafikken .
FV170413 LINDESNES : Sinker i trafikken ¶ 12.14 : E39 Lyngdal-Mandal : Politiet rykker ut for å forsøke å vinke tre svenske damer i bil inn til siden.
DB170413 Rundt klokka 16.45 meldte Bane Nor at feilen var rettet og trafikken gikk som normalt igjen.
AA170413 - Trafikken øker i hele Trøndelag i disse dager, og derfor har vi flere på jobb.
AA170413 Vi ser også at trafikken sprer seg mer med tanke på kyst og fjell.
AA170413 Både været og tidspunktet for påsken er med på å avgjøre hvordan trafikken utvikler seg.
AA170413 Politiet i Nord-Trøndelag har fulgt nøye med i trafikken skjærtorsdag.
VG170412 Ifølge Lindstad melder både region vest, øst, nord, sør og midt om at trafikken i dag er stille og rolig jevnt over i landet.
VG170412 For de av dere som har tenkt dere til fjelltrakter i løpet av de nærmeste dagene, er det ikke grunn for stor bekymring hva gjelder trafikken .
VG170412 Trafikken er derfor ikke så konsentrert, og vi forventer heller ikke at det vil bli store køer i løpet av dagene som kommer, sier trafikkoperatør i region Øst, Trude Lindstad, til VG.
DA170412 Mandag var det været som satte en stopper for trafikken , før tekniske problemer førte til kanselleringer tirsdag og onsdag.
AP170412 Trafikken er nå i ferd med å løsne opp.
AA170412 Politiet har planlagt en stor aksjon for at trafikken skal gå bra over Skalstugan, skriver Trønder-Avisa.
AA170412 Mandag var det været som satte en stopper for trafikken , før tekniske problemer førte til kanselleringer tirsdag og onsdag.
AA170412 Mandag var det været som satte en stopper for trafikken , før tekniske problemer førte til kanselleringer tirsdag og onsdag. ( ©NTB ) ¶
DA170411 På Stavanger lufthavn, Sola har påsketrafikken tatt av jevnt og trutt med trafikken fordelt over flere dager.
DA170411 Fra 14-tiden onsdag og et par-tre timer utover er det forventet at trafikken er på sitt verste.
DA170411 Erfaringsmessig fordeler trafikken seg over flere dager, legger hun til.
DA170411 - I tillegg gikk nok mye av trafikken allerede fredag og lørdag i palmehelgen.
DA170411 - Det er ikke sikkert det blir så ille, siden den vanlige trafikken for det meste er byttet ut med påsketrafikk.
DA170411 Trafikken fordeler seg ¶
DA170411 Også mandag ble seilingene mellom Kristiansand og Hirtshals kansellert, men da var det været som satte en stopper for trafikken .
AA170411 En mann i 80-årene som kom kjørende traff nesten en av våre polititjenestemenn som dirigerte trafikken .
AA170411 Ifølge Adresseavisens reporter på stedet går trafikken fortsatt sakte i begge retninger ved Ler.
SA170410 Rogfast bygger nemlig også på forutsetninger om at trafikken inn mot Stavanger skal vokse.
FV170410 Et vitne fortalte om kø inn mot byen, men klokka 11.40 gikk trafikken igjen som normalt.
FV170410 Trafikken dirigeres ¶
FV170410 Trafikken ble i en periode dirigert forbi stedet.
DB170410 Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ), mister mer enn 1,2 millioner mennesker livet i trafikken hvert år.
DB170410 Flere vil nok spørre seg om identifikasjonslysene vil kunne skape misforståelser i trafikken , som for eksempel at de kan tolkes som utrykningslys.
DB170410 - Vi vil ikke ha rusa folk på våre arrangement, men man ønsker også null trafikkskadde i trafikken .
DA170410 Trafikken vil bli påvirket fram til søndag 16. april klokken 20.00.
BT170410 Sotrasambandet der trafikken nå i åresvis har stått i stampe med busser og biler med folk som skulle til og fra jobb og skole mellom Bergen og Sotra.
AP170410 Vi er åpne for en løsning, men det er logisk at trafikken vil øke når man bygger ut kapasiteten inn mot byen.
AP170410 Jeg har forståelse at innbyggerne på Høvik og i Asker ønsker å få det like bra som vi har fått med våre tunneler, men vi får ingen garantier om at trafikken inn til Oslo ikke vil øke.
AP170410 - Fortsatt ingen garantier for at trafikken ikke øker ¶
AP170410 - Det er flere som har hevdet at trafikken ikke vil øke ?
AP170410 - Undersøkelser viser at opp til 30 prosent av trafikken i sentrale deler av storbyer består av biler som leter etter parkeringsplass.
AA170410 Politiet dirigerte en stund trafikken ved Lonåsen, og det var forsinkelser, særlig nordover mot Ulsberg/Trondheim.
AP170409 Når eksperter og psykologer snakker om terrortrusselen og frykten for terror, trekker de gjerne fram at det er større sjanse for å dø i trafikken .
VG170408 Investeringen bidrar også i høy grad til klimamålet og målet om at alle vekst i trafikken skal skje med kollektivtransport, sier Johansen. 100 millioner reiser i året ¶
SA170408 Det er mye farligere å være ute i trafikken .
DB170408 Trafikken
DA170408 De argumenterte med at lavere hastighet vil gi tryggere byer, mindre forurensning, bedre flyt i trafikken og også flere syklister.
BT170408 Trafikken som raser forbi, skaper angst og uro.
AP170408 Men selv om kafeene blomstrer, er det problemer i trafikken : ¶
AP170408 Han er fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening, og er helt tydelig på hvem som skal ha prioritet i trafikken gjennom « Oslos hippeste gate.
VG170407 All trafikk ble stanset opp og det stod politi og stanset trafikken hver femtiende meter.
VG170407 Ikke alle skal reise så langt, men antageligvis er påskeuken den største folkeforflyttelsen vi har i året, og det merkes på trafikken og veiene, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef hos Statens vegvesen.
SA170407 Han advarte om at det kan drøye før trafikken er tilbake igjen som normalt.
SA170407 - Vi har fått beskjed om at vi kan gjenåpne trafikken , men vi kommer ikke til å stanse ved t-banestoppene Hötorget og T-centralen, sa pressekontakt Henrik Palmér i Storstockholms lokaltrafikk ( SL ).
DB170407 - Påskefolket er flinke og ansvarlige i trafikken .
DA170407 Avstanden og trafikken skremmer, sier rektor ved Hundvåg skole, Fridstein Bjerga.
BT170407 BT følger trafikken direkte.
AP170407 | Han mangedoblet trafikken på Torp.
AP170407 Politiet har vært nødt til å dirigere trafikken på lokalveiene i nærheten, men trafiken på E6 har gått greit.
AA170407 Han advarte om at det kan drøye før trafikken er tilbake igjen som normalt.
AA170407 - Vi har fått beskjed om at vi kan gjenåpne trafikken , men vi kommer ikke til å stanse ved t-banestoppene Hötorget og T-centralen, sa pressekontakt Henrik Palmér i Storstockholms lokaltrafikk ( SL ).
AA170407 Det viser at det er en god grunn til at politiet bør ferdes i trafikken , sier operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt.
AA170407 Trafikkoperatør Morten Eitran og hans kolleger på vegtrafikksentralen følger trafikken døgnet rundt i hele påska.
AA170407 Tallene varierer noe fra påske til påske, men tendensen er klar mener Vegvesenet : Det blir stadig sikrere i trafikken på norske veier.
AA170407 - Påskefolket er flinke og ansvarlige i trafikken .
AA170407 Kapasiteten ( ASK ) økte med 12,2 prosent sammenlignet med mars i fjor, mens trafikken ( RPK ) steg med 9,7 prosent.
AA170407 UTSKJELT OG FRAKJØRT : Trafikken har sneglet seg frem over Sluppen Bru i mange tiår.
AA170407 De siste årene har trafikken igjen sneglet seg frem over Nidelva.
SA170406 - Vi er også bekymret for at kameraet kan avlede riktig fokus i trafikken , legger han til.
SA170406 - Det er politiet som skal overvåke trafikken - ikke den enkelte fører, sier UP-sjefen, som får støtte av Datatilsynet.
DB170406 Sjåføren, en mann i 60-årene, er mistenkt for uaktsom atferd i trafikken med andres død og kroppsskade som følge.
DB170406 - Jeg vil si at jeg er ganske god i trafikken , og har heldigvis ikke opplevd noe skremmende, fortsatte han mens Olly nikket bekreftende angående kjærestens ferdigheter bak rattet.
DA170406 Vi jobber fremdeles på stedet, men trafikken skal nå flyte greit forbi.
BT170406 MER AV DETTE : Flere bomstasjoner skal settes opp i bydelen for å hente inn penger fra den trafikken som ikke har trengt å betale til nå.
AP170406https://www.aftenposten.no/bil/Stadig-flere-kjoper-dashbordkamera--mot-politiets-vilje-10007b.html - Vi er også bekymret for at kameraet kan avlede riktig fokus i trafikken , legger han til.
AP170406https://www.aftenposten.no/bil/Stadig-flere-kjoper-dashbordkamera--mot-politiets-vilje-10007b.html - Det er politiet som skal overvåke trafikken - ikke den enkelte fører, sier UP-sjefen, som får støtte av Datatilsynet.
AP170406 Sjåføren, en mann i 60-årene, er mistenkt for uaktsom atferd i trafikken med andres død og kroppsskade som følge.
AP170406 Klokken 06.40 melder Sporveien at problemene er løst, og at trafikken igjen går som normalt.
AP170406 - Vi er også bekymret for at kameraet kan avlede riktig fokus i trafikken , legger han til.
AP170406 - Det er politiet som skal overvåke trafikken - ikke den enkelte fører, sier UP-sjefen, som får støtte av Datatilsynet.
AA170406 Ellers ville vi ikke satt på trafikken igjen, presiserer Solvi.
AA170406 Trafikken går greit i området, sier operasjonsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt Frank Brevik.
VG170405 Karin Johnsson-Rydh i påtalemyndigheten sier til Expressen at den foreløpige siktelsen mot sjåføren dreier seg om kroppsskade, for å ha forårsaket en annens død og for uaktsomhet i trafikken , melder NTB.
SA170405 VPN står for Virtual Private network og lager en tunnel for trafikken fra din mobil/PC til en server slik at trafikken er kryptert og dermed sikker. 8.
SA170405 VPN står for Virtual Private network og lager en tunnel for trafikken fra din mobil/PC til en server slik at trafikken er kryptert og dermed sikker. 8.
FV170405 VPN står for Virtual Private network og lager en tunnel for trafikken fra din mobil/PC til en server slik at trafikken er kryptert og dermed sikker. 8.
FV170405 VPN står for Virtual Private network og lager en tunnel for trafikken fra din mobil/PC til en server slik at trafikken er kryptert og dermed sikker. 8.
DB170405 Ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken .
DB170405 - 135 omkom i trafikken i 2015.
DB170405 Karin Johnsson-Rydh i påtalemyndigheten sier til Expressen at den foreløpige siktelsen mot sjåføren dreier seg om kroppsskade, for å ha forårsaket en annens død og for uaktsomhet i trafikken .
DA170405 Regjeringen og samarbeidspartiene legger ellers til grunn visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken .
AP170405 Karin Johnsson-Rydh i påtalemyndigheten sier til Expressen at den foreløpige siktelsen mot sjåføren dreier seg om kroppsskade, for å ha forårsaket en annens død og for uaktsomhet i trafikken .
AP170405 Trafikken settes i gang så snart Bane Nor får klarsignal fra politiet.
AP170405 VPN står for Virtual Private network og lager en tunnel for trafikken fra din mobil/PC til en server slik at trafikken er kryptert og dermed sikker. 8.
AP170405 VPN står for Virtual Private network og lager en tunnel for trafikken fra din mobil/PC til en server slik at trafikken er kryptert og dermed sikker. 8.
AP170405 VPN står for Virtual Private network og lager en tunnel for trafikken fra din mobil/PC til en server slik at trafikken er kryptert og dermed sikker. 8.
AP170405 VPN står for Virtual Private network og lager en tunnel for trafikken fra din mobil/PC til en server slik at trafikken er kryptert og dermed sikker. 8.
AA170405 Sjåføren blir etterforsket for uaktsomhet i trafikken , for å ha påført andre kroppsskade og for å ha forårsaket en annens død.
AA170405 Karin Johnsson-Rydh i påtalemyndigheten sier til Expressen at den foreløpige siktelsen mot sjåføren dreier seg om kroppsskade, for å ha forårsaket en annens død og for uaktsomhet i trafikken .
AA170405 Utgangspunktet er at de som kjører selv må bære risikoen for å ferdes i trafikken .
AA170405 - I forbindelse med bygging av Strindheimtunnelen for noen år siden måtte trafikken legges om.
SA170404 Andre hendelser i trafikken tirsdag : ¶
SA170404 Trafikken på stedet skal nå gå som normalt.
DN170404 Skattemeldingen for 4,8 millioner nordmenn ble lagt ut natt til natt til tirsdag, og trafikken på nettstedet er høy tirsdag morgen.
DN170404 Trafikken på Altinn er høy tirsdag morgen.
DB170404 - Betongkantene på brua var fulle av stein som varierte fra grus til nevestore steiner som bare ventet på et vindkast eller en stor nok vibrasjon til å falle ned på trafikken som passerer under i 100 km/t, forteller Aas.
DA170404 Også for trafikken i Tasta-senteret mener vi det blir positivt med en attraktiv Europris-butikk, melder butikksjef Andreas Jecht.
DA170404 Det er kun for å være føre var at vi har stanset trafikken , sier Børseth.
DA170404 - Ja, trafikken er nå så stor at en del kunder kan oppleve at de må prøve flere ganger, forteller kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID når Dagsavisen ringer.
AA170404 Skattemeldingen for 4,8 millioner nordmenn ble lagt ut natt til natt til tirsdag, og trafikken på nettstedet er høy tirsdag morgen.
AA170404 Det er kun for å være føre var at vi har stanset trafikken , sier Børseth.
DB170403 Slipper vi elevene rett ut i den digitale « trafikken » før de vet hvordan de skal oppføre seg der ?
DB170403 Og det er da jeg spør meg selv om elevene bør trene digital selvkontroll på samme måte som de lærer å svømme og å sykle i trafikken - gradvis.
DB170403 Ingen slipper en 5-åring som skal lære å sykle uten støttehjul, rett ut i trafikken .
DB170403 I trafikken er vi regulert av regler, blant annet fartsgrenser.
DB170403 Altså en teknisk sperre : elevene slipper ikke ut i « trafikken » på egen hånd, men får bare « sykle » rundt i den digitale bakgården bak høye og trygge gjerder.
DA170403 Det ville forresten redusert kaoset som Ryfast vil skape når den blir åpnet, og trafikken starter for fullt.
BT170403 Vil du vite om alt som skjer i trafikken ?
BT170403 Trafikken glir forbi ¶
BT170403 Trafikken glir fint i området.
AP170403 Alle vogner og tog i det store T-banesystemet skal sjekkes før trafikken etter planene skal starte opp igjen i dag.
AP170403 Petersburg står den utbombede metrovognen, hvor metroarbeidere mandag arbeidet for å åpne trafikken så raskt som mulig.
AA170403 Knapt en tredel av trafikken til disse virksomhetene er med bil i Trondheim sentrum.
FV170402 Politiet dirigerte trafikken ved krysset på Storevoll mens bilene ble berget av en bilberger.
FV170402 Ifølge TV2 vil trafikken hos teleselskaper også bli overvåket fra sentralen.
DB170402 Trafikken normaliserer seg gradvis, melder Bane Nor rett før klokka 16.
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/i/AaQjn/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt Vi vil at folk skal kjøre mindre hardt og gjøre gode valg i trafikken .
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/i/AaQjn/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt Hvert år blir 500 - 600 mennesker alvorlig skadet i trafikken i Norge, og de fleste ulykkene skyldes førerfeil.
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt-617017b.html Vi vil at folk skal kjøre mindre hardt og gjøre gode valg i trafikken .
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt-617017b.html Hvert år blir 500 - 600 mennesker alvorlig skadet i trafikken i Norge, og de fleste ulykkene skyldes førerfeil.
AP170402 Vi vil at folk skal kjøre mindre hardt og gjøre gode valg i trafikken .
AP170402 Hvert år blir 500 - 600 mennesker alvorlig skadet i trafikken i Norge, og de fleste ulykkene skyldes førerfeil.
AP170402 Snarveien mellom Europa og Kina økte i fjor trafikken med 35 prosent til 7 millioner tonn olje, LNG, kull, malm og annen tørrlast.
AP170402 Politiet etterforsker nå om ulykken skyldes uaktsom opptreden i trafikken med skade og dødsulykke til følge.
AP170402 Men her finnes omkjøringsveier, som gir fortsatt flyt i trafikken .
AP170402 Får man lov, blir det slutt på stans i trafikken
AA170402 Trafikken normaliserer seg gradvis, melder Bane Nor rett før klokka 16.
DB170401 Vi har alle et felles ansvar for å ferdes trygt i trafikken , sier Ranes.
DB170401 Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligg som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.
DB170401 Men samtidig er 21 drepte i trafikken , 21 for mange.
DB170401 I en pressemelding skriver Vegvesenet at åtte personer omkom i trafikken i mars, noe som er en mindre enn samme måned i fjor.
DB170401 - Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre av oss mister livet i trafikken .
DB170401 - Det er 10 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og det absolutt laveste antallet drept i trafikken første kvartal noensinne, opplyser Guro Ranes i Vegvesenet overfor Dagbladet.
DB170401 ( Dagbladet ) : I løpet av årets tre første måneder har 21 person har mistet livet i trafikken , viser ferske tall fra Statens vegvesen.
AP170401 | Svært få omkom i trafikken i første kvartal ¶ 21 mennesker omkom i trafikkulykker i løpet av årets første tre måneder.
AA170401 | Svært få omkom i trafikken i første kvartal ¶ 21 mennesker omkom i trafikkulykker i løpet av årets første tre måneder.
VG170331 Til sammenligning dør det omtrent fem personer daglig i trafikken i Storbritannia.
SA170331 Ett innstilt fly fra Stavanger lufthavn, Sola er det eneste avviket i den rutegående trafikken . Én innstilt flyavgang ¶
FV170331 Ny E 39-trasé betyr at trafikken kommer kloss inn til huset.
BT170331 - Vår jobb er å forsøke å luke ut dem som kan utgjøre en fare for seg selv og andre i trafikken .
BT170331 - Borgarting lagmannsrett mener dere misforstår loven, ved at dere ikke gjennomførte en konkret vurdering av hvorvidt vedkommendes rusbruk innebar at han var en risiko i trafikken ?
VG170330 Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken i 2015 viser at i 22 av totalt 102 dødsulykker med 117 drepte har ruspåvirkning vært en medvirkende faktor.
VG170330 Norge først i verden med rusgrenser i trafikken
VG170330 Ifølge beregninger fra Folkehelseinstituttet utgjør kjøring i ruspåvirket tilstand ( det vil si høyere enn tilsvarende 0,2 promille ) forårsaket av legemidler 1,2 prosent andel av trafikken på norske veier, mens alkohol over 0,2 promille står for 0,2 prosent.
VG170330 Alkohol er det desidert farligste stoffet i trafikken , sier Hallvard Gjerde, rusforsker ved Oslo universitetssykehus som har gjort Folkehelseinstituttets beregninger.
FV170330 Klokken 15.10 har ulykkesbilene forlatt stedet, og trafikken skal gå som normalt. 03811-tipser ¶
FV170330 - Trafikken går i et felt forbi stedet, opplyser politiet.
DB170330 Trafikken flyter mye tregere enn normalt, så folk som skal inn til Oslo fra vestsiden av byen må finne seg i at turen til jobb tar mye lenger tid enn de er vant med.
DB170330 - Betongkantene på brua var fulle av stein som varierte fra grus til nevestore steiner som bare ventet på et vindkast eller en stor nok vibrasjon til å falle ned på trafikken som passerer under i 100 km/t, forteller Aas.
DA170330 Tendensen er at om man bryter loven på andre områder, så gjør man det også i trafikken .
BT170330 Politiet dirigerte trafikken forbi i en snau time etter ulykken, før veien ble åpnet igjen litt før klokken 12.
BT170330 Få melding om alt som skjer i trafikken .
BT170330 Etter en drøy halvtime begynte politiet å dirigere trafikken på stedet.
AP170330 Her går trafikken på Mosseveien i ett felt, med en bussholdeplass på høyre side før avkjøringen til Ulvøya.
AP170330 På østsiden av ulykkesstedet gikk trafikken inn mot Oslo lettere enn normalt.
AP170330 Bilde fra webkameraet ved Sandvika i Bærum klokken fem over åtte viser at trafikken innover mot Oslo ( t.v. i bildet ) fortsatt var langt lettere enn normalt øst for ulykkesstedet.
AP170330 Bilde fra webkameraet ved Asker viste litt før klokken syv at trafikken sto nesten helt stille ca. 4 kilometer før stedet for kjedekollisjonen.
AA170330 Tendensen er at om man bryter loven på andre områder, så gjør man det også i trafikken .
BT170329 - Jeg forstår deg veldig godt, og jeg har selv mistet en nær venn i trafikken .
AP170329 I Thailand er det en økende misnøye med hvordan unge rike slipper unna justismyndighetene etter å ha forårsaket dødsfall i trafikken .
AP170329 Siste nytt fra trafikken II ¶
AP170329 Siste nytt fra trafikken I ¶
AA170329 Det er en front mot front-kollisjon, og trafikken står ved stedet.
SA170328 | Ingen forsinkelser i trafikken tirsdag morgen ¶
SA170328 På Jærbanen går trafikken stort sett etter oppsatte rutetider.
FV170328 Klokka 17.02 melder politiet at vogntoget er ute av veibanen og at trafikken glir fint forbi.
DN170328 Slikt har vi sett blant annet med Snapchat på nyttårsaften, da trafikken var tusen prosent høyere enn vanlig, forklarer Moen.
DB170328 Man skal aldri være uoppmerksom i trafikken , og det finnes ingen unnskyldning for å kjøre for fort.
AP170328 Men i helgene, om sommeren og på utfartsdager knyttet til påske og vinterferie ligger trafikken vesentlig høyere, sier Røed.
AA170328 Noen er sikkert misfornøyde med denne omleggingen, men trafikken skal nå gå om Terminalen og Heggstadmoen, sier Soknes.
AA170328 Trafikken vil da bli dirigert manuelt.
AA170328 Trafikken må da gå om Terminalen og Heggstadmoen ( grønt på kartet ).
AA170328 Det var ingen personskader, men politiet kom til stedet for å dirigere trafikken , opplyser opersjonsleder Stig Roger Olsen.
AA170328 Politiet har bestilt berging og dirigerer trafikken for å unngå nye ulykker, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen.
AA170328 Politiet er på stedet og dirigerer trafikken .
AA170328 Politiet dirigerer trafikken på E6 i Grong.
AA170328 Slikt har vi sett blant annet med Snapchat på nyttårsaften, da trafikken var tusen prosent høyere enn vanlig, forklarer Moen.
VG170327 Nylig flyttet også Obama-familien og utenriksminister Rex Tillerson dit, med det ekstra sikkerhetsoppbud og trafikken det medfører.
FV170327 | Gressbrann skapte trøbbel for trafikken på E 39 ¶
FV170327 Tidligere hadde den skapt trøbbel for trafikken på E 39.
FV170327 Den kraftige røyken skapte trøbbel for trafikken .
FV170327 - Røyk gir dårlig sikt for bilister og trafikken stopper opp, opplyste operasjonsleder Lars Hyberg.
FV170327 Trafikken gikk sakte forbi stedet som følge av røyken.
DB170327 Ifølge Cairns Post forklarer politi en dødsulykke i trafikken mandag med at en kollisjon mellom to biler ble forårsaket av « Debbies » vindkast.
DB170327 Kobler du deg til med VPN, vil det nemlig lages en kryptert « tunnel » mellom deg og VPN-serveren, slik at andre koblet til samme nettverk ikke kan snappe opp trafikken .
DB170327 Da kan trafikken mellom din enhet og tilgangspunktet snappes opp av andre, og du er derfor svært sårbar mot inntrengere.
AA170327 - På telefon 175 kan man melde inn alt som kan medføre fare i trafikken .
AA170327 Det bør skje med én gang, lenge før de supre bussene skal ut i trafikken i august 2019.
VG170326 - En ulovlig protestaksjon har stanset trafikken på Tverskaja-gaten, heter det i en nyhetsmelding fra det offisielle nyhetsbyrået Tass.
DB170326 mars 2017 ¶ Trafikken rammes ¶
AP170326 Syklister klager over trafikken i Bjørvikas hovedgate, Dronning Eufemias gate.
AA170326 Trafikken på Moholruta har vært svært variabel, og det kan virke som mange i stedet har benyttet stoppestedene på vår hovedrute, sier Bjørn Myhre, direktør for fly- og turbuss i Nettbuss Travel i Trondheim.
SA170325 - Vi sender to stykker fra trafikkavdelingen som kan bistå og dirigere trafikken , opplyser Roland.
AP170325 - Med tanke på at 30 prosent av trafikken i byene er biler som kjører rundt for å lete etter parkeringsplass, vil miljøet spare masse på selvkjørende biler, sire Svendsen.
AA170325 - Med tanke på at 30 prosent av trafikken i byene er biler som kjører rundt for å lete etter parkeringsplass, vil miljøet spare masse på selvkjørende biler, sire Svendsen.
SA170324 Det skapte store køer, men nå flyter trafikken som normalt.
SA170324 - Veien er nå ryddet, og trafikken går som normalt, opplyser Bøgild.
SA170324 Seks sjåfører i Sandnes ble fredag formiddag tatt for mobilbruk i trafikken .
SA170324 Fredag morgen var det en kjedekollisjon på motorveien ved Diagonalen, da gikk operasjonsleder Charles Bøgild i Sør-Vest politidistrikt hardt ut mot mobilbruk i trafikken .
FV170324 Politiet dirigerte trafikken forbi ulykkesstedet, og den gikk sakte framover.
FV170324 Ett felt stengt ¶ Trafikken sto i en periode bom stille øst for Varoddbroa.
FV170324 Trafikken står øst for Varoddbroa.
AA170324 Det var i en periode trafikale problemer som følge av hendelsen, men ved 10.15-tiden gikk trafikken som normalt etter at den ene bilen var berget av bergingsbil.
AA170324 | Full stans i trafikken etter møteulykke på Hitra ¶
FV170323 Går fortumlet og forvirret i veien til hinder for trafikken .
FV170323 Klokka 16.10 opplyser politiet at veien er ryddet og trafikken går som normalt.
DA170323 Varaordfører Benedicte Lund ( MDG ) mener det er trist å se hvordan trafikken langs rv19 bare øker.
DA170323 Likevel peker hun på flere grep som lokalpolitikere selv kan gjøre for å begrense trafikken på strekningen.
DA170323 I Østfold finnes det totalt 20 registreringspunkter som teller trafikken kontinuerlig.
DA170323 Trafikken i fylket øker stadig ¶
AA170323 Vogntog sperret E6 og skapte full stopp i trafikken .
AA170323 Politiet er på stedet for å dirigerer trafikken , opplyser operasjonsleder Kamilla Engen.
VG170322 Man lager fjollete sammenligninger mellom terror og faren for å bli drept i trafikken .
SA170322 Kommunen ber bilistene kjøre varsomt, ta hensyn til anleggsfolkene og vise forståelse for at trafikken i området vil gå noe saktere enn vanlig.
FV170322 Her i Bryggegata i Mandal er trafikken voldsom gjennom døgnet.
DB170322 - Så ble broen fylt opp av ambulanser, og trafikken stoppet.
DA170322 Ser vi på Stavanger-regionen, så er det merkbart på flere områder : I boligprisene, i trafikken , i antall søkere til ledige jobber og i flyttestatistikken.
AA170322 Hvordan blir det når vi øker andelen biodrivstoff i trafikken ?
SA170321 Ifølge politiet skal trafikken gå som normalt igjen klokken 13.45.
AA170321 Klokka 8.30 går trafikken som normalt igjen, melder politiet.
AA170321 Trafikken på riksvei 3 ble dirigert, og omkjøringen var skiltet.
VG170320 Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
VG170320 Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
SA170320 Sjekk trafikken i Sømmevågen på vegvesenets webkamera ¶
SA170320 Et høydemarkeringsskilt som henger løst skapte problemer for trafikken .
SA170320 Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
FV170320 Klokken 11 var bilen fjernet, og trafikken går igjen som normalt.
FV170320 Trafikken gikk en stund sakte forbi ulykkesstedet i påvente av bergingsbil.
DN170320 Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
DB170320 Ifølge trafikkmyndighetene påvirker ulykken trafikken i stor grad, i tillegg til at det flere steder er hardpakket snø eller løssnø på veien.
DB170320 Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
AP170320 Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
AA170320 Ifølge trafikkmyndighetene påvirket ulykken trafikken i stor grad, i tillegg til at det flere steder var hardpakket snø eller løssnø på veien.
AA170320 Kort tid etter fløt trafikken greit forbi ulykkesstedet.
AA170320 Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
AA170320 Ifølge trafikkmyndighetene påvirket ulykken trafikken i stor grad, i tillegg til at det flere steder var hardpakket snø eller løssnø på veien. ( ©NTB ) ¶
AA170320 Det defineres som en jernbaneulykke dersom et tog river en kjøreledning og det fører til stans i trafikken på den aktuelle strekningen i mer enn seks timer.
DN170319 Det blir derfor viktigere enn noen gang å jobbe for å spre trafikken bedre over året.
BT170319 De er et tyvetalls sjåfører som er ute og stopper trafikken fra Trengereid til Arna i etterkant av demonstrasjonen.
AA170319 Mannen mistenkes nå for kjøring i påvirket tilstand og for grov uaktsomhet i trafikken .
SA170318 Flyplassen ble evakuert og trafikken til Orly omdirigert etter at en mann som tok et våpen fra en soldat ble skutt og drept.
FV170318 Foto : Thibault Camus / AP / NTB scanpix  Flyplassen ble evakuert og trafikken til Orly omdirigert etter at en mann som tok et våpen fra en soldat ble skutt og drept.
BT170318 Flyplassen ble evakuert og trafikken til Orly omdirigert etter at en mann som tok et våpen fra en soldat, ble skutt og drept.
BT170318 EVAKUERT : Flyplassen ble evakuert og trafikken til Orly omdirigert etter at en mann som tok et våpen fra en soldat ble skutt og drept.
AA170318 Det er manuell dirigering på stedet, og trafikken flyter greit.
SA170317 Politiet regner med trafikken skal flyte som normalt igjen ved 17-tiden.
SA170317 Biluhellet skal ha skjedd ved 15.45-tiden, og trafikken har stått i stampe etter utforkjøringen.
SA170317 Andre hendelser i trafikken det siste døgnet : ¶
SA170317 - Mens andre nedbemanner og skrur av lyset, står vi nå rustet til å ta imot trafikken som kommer, Quality Hotel Pond har en meget attraktiv beliggenhet på Forus og er derfor en viktig investering for Strawberry Properties, sier Petter A.
SA170317 Nå må Sandnes kommune komme med tiltak for å sikre trafikken gjennom Ganddal bedre, før aktørene i Vagle næringspark kan få grønt lys for drift.
DB170317 Statens vegvesen måler også trafikken på norske veier, men uten å benytte GPS-teknologi over hele veinettet.
DB170317 Frykter du å bli stående fast i trafikken , kan du kanskje vurdere ¶ dette verktøyet for å se de potensielle køene du kan møte på din vei.
DB170317 Deres data, publisert i dokumentet Vegtrafikkindeksen for 2016, viser at trafikken i Oslo faktisk har hatt en nedgang på 1,4 prosent, sammenlignet med året før.
DB170317 Da er det 69 prosent lenger reisetid, enn når trafikken flyter som best.
AP170317 Trafikken fra Enebakk og Klemetsrud mot Oslo sentrum ble dirigert om Mosseveien og Mortensrud, med påfølgende køer som resultat.
AP170317 Mens trafikken køer forbi slåss fotgjengere og syklister om plassen på fortauet.
AP170317 Veien ble stengt i begge retninger etter ulykken og trafikken ble dirigert manuelt på stedet.
AA170317 | Åtte vogntog sperret trafikken
AA170317 - Det går sakte ved Krokstadøra og trafikken dirigeres forbi de åtte vogntogene som sperrer det ene kjørefeltet.
SA170316 Og de har dårlig tid, for byen bygger nå tunneler som skal ta bort mye av trafikken fra Kannik.
SA170316 Naturligvis er luften dårligst i Kannik-området, der trafikken er tettest.
DB170316 STENGT FOR TRAFIKK : En soldat dirigerer her trafikken utenfor Det internasjonale pengefondets hovedkontor.
DB170316 Samtidig er hybrid- og landeveissykler med 28-tommershjul smidigere og lettere å manøvrere i trafikken .
AP170316 Mens mannskapene fra Vikings tunge bergingsbil arbeider med å få den fullastede, tunge traileren opp på motorveien igjen, sneglet trafikken seg forbi i venstre felt.
AA170316 - Sitter man usikret i en buss vil man ved en bråstopp, kollisjon eller utforkjøring ha en større sjanse for å bli drept eller hardt skadet i trafikken .
AA170316 På riksvei 15 mellom Skjåk og Stryn skal brøytemannskaper benytte dynamitt for å sprenge bort store snøskavler som truer trafikken i Grasdalen, skriver GudbrandsdølenDagningen.
AA170316 Trafikken har vært dirigert over E136 inntil videre.
AA170316 Det ligger lag på lag med teknologi mellom telefonen min og nettet som trafikken skal rutes gjennom, og det ligger lag på lag i andre enden før en mottaker kan se eller høre det jeg har sendt.
VG170315 Trafikken nå : Riksvei 7 Leiro bom. 840 moh.
FV170315 » - Paragrafen gjelder alle som ferdes i trafikken , også denne rågjengeren, sier Klausen.
FV170315 Bergingsarbeidet kan føre til noe stans i trafikken .
FV170315 Tunnelen ble stengt da en alarm ble utløst i tunnelen, og politiet stengte av trafikken mens alarmen ble kontrollert.
DB170315 Ifølge en pressemelding fra selskapet står førerløse biler hvert år bak 2.000 smeller i trafikken i Norge.
DB170315 I fjor ble det bare i Norge registrert skader for om lag 5 milliarder kroner i trafikken , basert på 274.000 materielle skader på personbiler, ifølge tall fra Finans Norge.
BT170315 Trafikken direkte : Få de siste veimeldingene her ¶
BT170315 Trafikken direkte : Få de siste veimeldingene her ¶
BT170315 Som 16-åring er man pliktig til å både forstå og følge Norges lover, rett til å kjøre omkring i trafikken , rett til å ha sex og ta abort uansett foreldrenes mening.
AA170315 Ettermiddagsrushet og skadde biler fører til at trafikken går tregt ut av sentrum.
AA170315 Men det er torsdag vi tror det kan bli utfordringer i trafikken her oppe, sier leder i organisasjonskomiteen, Erik Andresen.
AA170315 - Vi skal prøve å få trafikken til å rulle jevnt forbi krysset.
AA170315 Klokken 21.06 onsdag kveld opplyser politiet i Sør-Trøndelag at ett felt er åpnet, og at de dirigerer trafikken på stedet.
DN170314 Informasjonssjef Kunut Morten Johansen i SAS sier til DN at SAS gjenopptar trafikken til New York onsdag.
DB170314 Trafikken går som normalt.
DB170314 Det er et system som gjør at bilen automatisk bremser ned når den følger andre biler i trafikken , for å lade batteriet.
DB170314 Trafikken på annonsene er stabil.
AA170313 Brannvesenet driver nå etterslukking og politiet dirigerer trafikken i området, opplyser Stig Roger Olsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.
VG170312 Ifølge Fædrelandsvennen på nett gikk alarmen klokken 11.49 da det kom inn melding til politiet om at det var noen dyr i Vågsbygdveien som kunne være til hinder for trafikken .
SA170312 Trafikken sto en tid stille på ulykkesstedet da luftambulansen landet i veien for å hente ut den skadde.
FV170312 Foranledningen for at 23-åringen var blitt pågrepet og kjørt til arresten, var at han hadde lagt seg ned på tvers av veibanen på E 39 for så å svirre rundt i kjørebanen og hindre trafikken på europaveien.
DB170312 Hjalp til med trafikken
DB170312 - Vi hjalp til litt, mest i forhold til trafikken .
AP170312 Trafikken kan sammenlignes med tre firefelts motorveier i rushtiden.
AA170312 Streiken rammer trafikken både ved Berlins hovedflyplass Tegel og ved Schönefeld-flyplassen, og den kommer bare to dager etter forrige streik som resulterte i 650 innstilte flyavganger.
AA170312 Politiet reagerer på at så mange kjører for fort i trafikken .
VG170311 Tog kjørte fra begge konduktørene ¶ Trafikken i sydgående spor blir trolig forsinket i flere timer som en følge av ulykken.
DB170311 Dette gjør at trafikken går svært tregt i vestgående retning ¶
AP170311 Flyvelederne har bestemt at trafikken over Portugal må halveres, og dette rammer to fly fra SAS til Ålesund og Arlanda og fire Norwegianfly til Bergen, Haugesund og Ålesund.
SA170310 Nå spør stadig flere om dét er det viktigste for trafikken på Jæren.
FV170310 Røilid sier at med vedlikeholdet i tunnelene vil trafikken gå saktere og med mer nøling noe som vil gjøre det vanskeligere å komme fram.
DN170310 februar utgjorde 4,3 prosent av trafikken i februar 2016.
DB170310 Trafikken var så lav at det ville være vanskelig for et selskap å rettferdiggjøre kostnadene ved å fortsatt ha serveren.
DA170310 På folkerike Østlandet økte trafikken med 0,9 prosent.
DA170310 - For å få til det kan vi ikke bygge mer motorveier som stimulerer til mer trafikk, og som begrunnes nettopp med at trafikken skal økes.
BT170310 Politiet melder litt etter klokken 14 at trafikksperringer som ble iverksatt under aksjonen er opphevet, så trafikken går som normalt igjen.
AP170310 Havnen Marina Grande er liten, og trafikken er stor.
AP170310 Politiet melder litt etter klokken 14 at trafikksperringer som ble iverksatt under aksjonen er opphevet, så trafikken går som normalt igjen.
AA170310 Ifølge Reinsborg skal ikke bilen være til hinder for trafikken på stedet.
AA170310 februar utgjorde 4,3 prosent av trafikken i februar 2016.
VG170309 Her er trafikken mer intens, lydene høyere og bybildet er travlere.
VG170309 Da de fikk opp gjerdet stoppet trafikken , fortsetter han.
SA170309 - Det er jo fare for at transportselskapene ikke vil kjøre i området her, og flytter transporten østover, og legger mer press på trafikken der.
FV170309 Det ene feltet ble i en periode sperret og trafikken ble dirigert forbi.
DB170309 De skriver også at det er på det rene at høy fart i trafikken , årlig fører til dødsfall og alvorlige skader, og at en polititjenestemann som gjør det vil også utgjøre en risiko.
DA170309 Den skal i hovedsak måle forurensning fra trafikken og står derfor nær veien.
DA170309 Den skal i hovedsak måle forurensning fra trafikken og står derfor nær veien, skriver leserbrevskribentene.
DA170309 For denne trafikken blir det ren hasard, russisk rulett å kjøre piggfritt.
AA170309 Veien er nå ryddet og trafikken går som vanlig på stedet.
SA170308 Like etter meldte politiet at trafikken går som normalt.
FV170308 | LIVESTUDIO : Store problemer i trafikken - mer snø i vente ¶
FV170308 Snøen som faller over Sørlandet skaper problemer for trafikken .
FV170308 Her står trafikken bom stille på E 39 i rundkjøringen ved Brennåsen.
FV170308 Onsdag sto trafikken på E 39 stille i timevis flere steder, som her mellom Lunde og Tangvall i Søgne.
FV170308 Snøen skapte trøbbel for trafikken på E 39 onsdag.
FV170308 Martinsen Livekamera fra Gartnerløkka Hvordan flyter trafikken på Vesterveien ?
FV170308 Det var køer på stedet, men ved 09-tiden fløt trafikken greit forbi bilene.
FV170308 | Brøytebiler sperret trafikken i Sørlandsparken ¶
FV170308 FOTO : Kjartan Bjelland Brøytebiler sperrer trafikken ved Timenes, onsdag ettermiddag.
FV170308 - Brøytebilene sperrer trafikken , og det blir en god del kø siden det er rushtid.
BT170308 Han vil ikke prøve å spå hva som vil skje i trafikken når kombinasjonen snøfall og ettermiddagsrush inntreffer.
SA170307 Bil havarerte ved Kvadrat - trafikken går no som normalt ¶
DB170307 Med gjennomarbeidet og kvalitetsmessig forbrukerjournalistikk har DinSide i 2016 doblet trafikken på mobil, og økt trafikken kraftig på desktop og nettbrett.
DB170307 Med gjennomarbeidet og kvalitetsmessig forbrukerjournalistikk har DinSide i 2016 doblet trafikken på mobil, og økt trafikken kraftig på desktop og nettbrett.
DB170307 Med gjennomarbeidet og kvalitetsmessig forbrukerjournalistikk har DinSide i 2016 doblet trafikken på mobil, og økte kraftig på desktop og nettbrett.
DB170307 Selv om mye av trafikken og aktiviteten på det mørke nettet er langt fra kriminell, er det utvilsomt et betydelig problem at kriminelle bruker tjenestene for å skjule sin identitet.
DA170307 Når de 350.000 dagsturistene kommer til byen i årets sesong, er det også et håp om at Stavangers lille sentrum absorberer trafikken og tjener penger.
BT170307 Når det gjelder trafikken til Flesland, så har vi hatt en utflating.
AA170307 Tipseren opplyser at trafikken går tregt i høyre felt forbi ulykkestedet.
AA170307 Ulykken førte til køkaos, og mandag ettermiddag ble det nærmest full stans i trafikken nordover.
AA170307 Tirsdag ettermiddag ble det nærmest full stans i trafikken nordover.
SA170306 Disse måler i hovedsak forurensning fra trafikken , og er derfor plassert nær veier.
FV170306 Ved 09.40-tiden går trafikken som normalt igjen.
FV170306 Politiet er på stedet for å dirigere trafikken .
FV170306 Politiet dirigerer trafikken på stedet.
FV170306 Mesta rykket ut, men på grunn av problemer med å fjerne skiltet ble trafikken dirigert om Mandal sentrum.
FV170306 Klokka 14.00 melder politiet at trafikken igjen går som normalt.
DN170306 Det er innført restriksjoner på tungindustrien og trafikken rundt Beijing i forbindelse med at Folkekongressen møtes.
AA170306 - Våre folk vil dirigere trafikken i området når de kommer frem, sier Krogstad.
AA170306 E6 er sperret i ett felt, og trafikken dirigeres forbi stedet der ulykken skjedde.
VG170305 Trafikken nå : E134 Haukelifjell.
FV170305 Dag Nordbø skulle ha solidaritetsgudstjeneste for alle som rammes i trafikken av uvettige bilister som ikke tar ansvar...
AP170305 Det kladder i ettermiddag litt i Telemark og Vestfold, men det ser ut til å skyldes mer at trafikken er stor enn at kjøreforholdene er vanskelige.
AP170304 Trafikken til og fra flyplassen Charles de Gaulle i Paris vil bli påvirket av streiken.
AP170304 - Vi er bekymret for at trafikken i veien skal øke mer enn den tåler.
SA170303 Rogaland hadde flest dødsulykker i trafikken i 2016.
SA170303 På landsbasis var det 111 menn og 24 kvinner som døde i trafikken i fjor.
SA170303 | 80 prosent av de drepte i trafikken var menn ¶
DN170303 Vi forventer nå at den totale trafikken i år når 120 millioner passasjerer, opp nesten 13 prosent, sier Kenny Jacobs i Ryanair i en kommentar.
DB170303 Og dette skaper trøbbel i trafikken for mange nordmenn.
DB170303 Amerikanerne er, som oss fra Norden, ikke så vant til sykler i trafikken .
BT170303 - Dessuten viser jo erfaring fra tidligere hjemfarter etter vinterferie og påske at trafikken glir mye lettere på E16 mellom Voss og Bergen hvis en god del av bilistene bestemmer seg for å reise hjemover lørdag.
BT170303 - Dessuten viser jo erfaring fra tidligere hjemfarter etter vinterferie og påske at trafikken glir mye lettere på E16 mellom Voss og Bergen hvis en god del av bilistene bestemmer seg for å reise hjemover lørdag.
AP170303https://www.aftenposten.no/norge/Flere-menn-omkom-i-trafikken-i-fjor-Her-er-listen-som-forteller-mye-av-arsaken-616270b.html | Flere menn omkom i trafikken i fjor : Her er listen som forteller mye av årsaken ¶ 80 prosent av dem som ble drept i trafikken i fjor var menn.
AP170303https://www.aftenposten.no/norge/Flere-menn-omkom-i-trafikken-i-fjor-Her-er-listen-som-forteller-mye-av-arsaken-616270b.html | Flere menn omkom i trafikken i fjor : Her er listen som forteller mye av årsaken ¶ 80 prosent av dem som ble drept i trafikken i fjor var menn.
AP170303https://www.aftenposten.no/norge/Flere-menn-omkom-i-trafikken-i-fjor-Her-er-listen-som-forteller-mye-av-arsaken-616270b.html Over 80 prosent av de 135 som omkom i trafikken i fjor var menn, viser en foreløpig gjennomgang som Statens vegvesen har gjort.
AP170303https://www.aftenposten.no/norge/Flere-menn-omkom-i-trafikken-i-fjor-Her-er-listen-som-forteller-mye-av-arsaken-616270b.html Dødstallet i trafikken gikk i fjor opp, fra 117 døde i 2015.
AP170303https://www.aftenposten.no/norge/Flere-menn-omkom-i-trafikken-i-fjor-Her-er-listen-som-forteller-mye-av-arsaken-616270b.html - Når vi sammenholder kjørelengde med bil og MC med antall dødsulykker, har MC-førere 12 ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn bilførere.
AP170303 Nå innrømmer Ruter at de ikke var godt nok forberedt på endringene i trafikken det medførte.
AP170303 Men trafikken vil flyte bedre fra mandag av.
AP170303 Bruun lover at trafikken vil flyte bedre fra og med mandag neste uke.
AP170303 Dødsulykker i trafikken
AP170303 | Flere menn omkom i trafikken i fjor : Her er listen som forteller mye av årsaken ¶ 80 prosent av dem som ble drept i trafikken i fjor var menn.
AP170303 | Flere menn omkom i trafikken i fjor : Her er listen som forteller mye av årsaken ¶ 80 prosent av dem som ble drept i trafikken i fjor var menn.
AP170303 Over 80 prosent av de 135 som omkom i trafikken i fjor var menn, viser en foreløpig gjennomgang som Statens vegvesen har gjort.
AP170303 Dødstallet i trafikken gikk i fjor opp, fra 117 døde i 2015.
AP170303 - Når vi sammenholder kjørelengde med bil og MC med antall dødsulykker, har MC-førere 12 ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn bilførere.
AA170303 | Elg hoppet ut i veien og førte til kollisjon ¶ Trafikken på Orkanger måtte dirigeres.
AA170303 Trafikken måtte dirigeres i en periode etter ulykken.
AA170303 På grunn av veiarbeid er riksvei 13 helt stengt, og Vegvesenet måtte dermed sette opp ferger for å avvikle trafikken i området gjennom natten. ( ©NTB ) ¶
VG170302 « Thunder » er bare ett av flere verdenskjente piratskip som under stadig skiftende navn driver denne risikofylte, men svært lukrative, trafikken i noen av verdens mest værutsatte havområder.
FV170302 Bilen har havnet i grøfta, et godt stykke utenfor veien, og skal ikke være til hinder for trafikken .
DA170302 Trafikken går forbi i høyre felt ¶
BT170302 - Vi forventer grei avvikling av trafikken .
AA170302 Fikk du med deg debatten om trafikken i byen ?
AA170302 Fikk du med deg debatten om trafikken i byen ?
FV170301 På dagtid går trafikken som vanlig, forteller kommunikasjonssjef Lars Helge Rash i Statens vegvesen region sør.
FV170301 - Dermed kan trafikken på Sørlandsbanen gå som normalt, sier pressevakt Hilde Marie Braaten.
DB170301 Ferske tall fra Trygg Trafikk viser at 26 personer har mistet livet i trafikken i Norge fra november til februar mot 46 i samme periode året før.
DB170301 De fleste er flinke til å legge inn sikkerhetsmarginer i trafikken , og det synes jeg de skal fortsette med.
DA170301 Ferske tall fra Trygg Trafikk viser at 26 personer har mistet livet i trafikken i Norge fra november til februar mot 46 i samme periode året før ¶
DA170301 Det var 18 flere enn året før, men likevel det nest laveste antall døde i trafikken siden 1947. 111 av de omkomne var menn og 24 kvinner.
DA170301 De fleste er flinke til å legge inn sikkerhetsmarginer i trafikken , og det synes jeg de skal fortsette med.
AP170301 Klokken 7.00 meldte Bane Nor at trafikken gikk som normalt igjen.
AP170301 Bane Nor informerer klokken 07.00 om at trafikken går som normalt igjen, men at det vil bli følgetrafikk en stund fremover.
AP170301 For første gang vippet kollektivandelen av den motoriserte trafikken over 50 prosent.
AP170301 For første gang vippet kollektivandelen av den motoriserte trafikken over 50 prosent.
AP170301 Ferske tall fra Trygg Trafikk viser at 26 personer har mistet livet i trafikken i Norge fra november til februar mot 46 i samme periode året før.
AP170301 Det var 18 flere enn året før, men likevel det nest laveste antall døde i trafikken siden 1947. 111 av de omkomne var menn og 24 kvinner.
AP170301 De fleste er flinke til å legge inn sikkerhetsmarginer i trafikken , og det synes jeg de skal fortsette med.
AP170301 På landet derimot, hvor det er nok av tomme boliger og fin flyt i trafikken , kan man ha arbeidsplasser uten at det koster så mye.
AA170301 Likevel må det legges til rette for at trafikken ikke vokser i takt med befolkningen, påpekte fylkesordfører Tore O.
AA170301 - Skjer store ting ¶ Trafikken i Midtbyen var ett av temaene da Adresseavisen og Selskabet for Trondhjem Bys vel inviterte til debattmøte.
AA170301 Klokka 12.44 melder politiet at et kjørefelt er åpent i nordgående retning, og at trafikken dirigeres.
AA170301 - Det vil nok ta litt tid å få omkjøringen igangsatt, men etterhvert vil vi få ryddet veien slik at trafikken kommer i gang på E6 igjen.
AA170301 Trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet.
AA170301 Ferske tall fra Trygg Trafikk viser at 26 personer har mistet livet i trafikken i Norge fra november til februar mot 46 i samme periode året før.
AA170301 Det var 18 flere enn året før, men likevel det nest laveste antall døde i trafikken siden 1947. 111 av de omkomne var menn og 24 kvinner. ( ©NTB ) ¶
AA170301 De fleste er flinke til å legge inn sikkerhetsmarginer i trafikken , og det synes jeg de skal fortsette med.
AA170301 Ungene kan løpe fritt, uten at man må være redd for trafikken .
AA170301 Om all trafikken gjennom sentrum holdt seg til under 20 km per time, ville alle oppleve sentrum som en tryggere, triveligere plass å være.
VG170228 Søppel hoper seg opp på gatehjørnene, trafikken er frenetisk.
FV170228 Trafikken går som normalt på stedet klokka 21.15.
FV170228 Trafikken går som normalt på stedet.
DN170228 SAS anslår at flyskatten som ble innført i Norge i juli i fjor har ført til en nedgang i trafikken på rundt fire prosent.
DN170228 I samme brev skriver SAS at først og fremst den interkontinentale trafikken fra Stockholm kommer til å flyttes til både København og Helsingfors.
AA170228 | Manglet alt av lys og var helt uten bremser ¶ 13 tonn tung trafikkfarlig tilhenger tatt ut av trafikken .
FV170227 Klokka 16.40 opplyser politiet at bilene er fjernet og at trafikken går som normalt på stedet.
DB170227 Storbyene kan regulere trafikken i bysentrene med bompenger i stedet for løyver.
DB170227 I byene brukes løyvene for å begrense trafikken og for å holde lønningene i bransjen på et akseptabelt nivå.
DA170227 Rådmannen råder kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) om ikke å legge til rette for datokjøring eller annen begrensning av trafikken på dager med dårlig luftkvalitet.
DA170227 Han peker på satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gående, at det kommer piggdekkavgift til høsten, og at trafikken ventelig vil gå ned etter at det kommer bomringer rundt sentrumskjernene på Nord-Jæren.
AP170227 Fakta : Hit er trafikken størst fra OSL ¶
AP170227 - Våre viktigste samarbeidspartnere er SAS og Norwegian, som har 40 prosent andel hver av trafikken .
AA170227 ¶ Øker på : Hilde Lyng og Børge Nilsen i NSB region Nord er fornøyde med vekst i trafikken på Trønderbanen.
AA170227 I et nytt forslag til veistandarder, skriver Vegdirektoratet at det ikke trengs firefeltsvei før trafikken passerer 15.000 biler i døgnet.
AA170227 Men tanken om rasering var ikke ny, allerede på 1920-tallet ville man erstatte trehusbebyggelsen med leiegårdskvartaler og føre trafikken gjennom området.
SA170226 Etter cirka en time ble veien åpnet igjen, og trafikken dirigert forbi ulykkesstedet.
FV170226 - Bilberger har ikke fått fjernet bilen, men vi har fått beskjed om at trafikken nå går greit på stedet, opplyser operasjonsleder Lars Hyberg ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen ved 17-tiden.
FV170226 Trafikken står i begge retninger.
DB170226 Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet.
AP170226 På den nye Askerbanen går trafikken som vanlig.
AA170226 Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet. ( ©NTB ) ¶
VG170225 ROET SEG : Pensjonisten Donald Charest ( 68 ), som har bodd i Nogales siden 1976, sier den ulovlige trafikken over grensen har roet seg betydelig de ti siste årene.
VG170225 De er lut lei av trafikken av narkotika og folk på eiendommene deres og ønsker Trumps mur hjertelig velkommen.
SA170225 - Bilen er ikke til hinder for trafikken .
DB170225 - Sjåførene skal absolutt ikke filme med mobilen mens de kjører, eller gjøre andre ting som tar oppmerksomheten deres vekk fra trafikken .
DA170225 Han forteller at bladet kun tjener penger på bannerannonser digitalt, og at det ikke er noe å leve på, så han må knekke noen koder og takke Dagbladet pent for all trafikken fra deres sider.
BT170225 De siste årene har antallet vært mer enn tre ganger så høyt som antall dødsulykker i trafikken .
AP170225 Dvs trafikken går i venstre felt ¶
AP170225 Trafikken går forbi, men kun i ett felt.
AA170225 Veien ble midlertidig stengt mens nødetatene arbeidet på stedet : Rundten time etter ulykken meldte politiet på Twitter at bilene er fjernet og at trafikken går som normalt. ( ©NTB ) ¶
SA170224 Politiet meldte ved halv fem-tiden fredag ettermiddag at vegen var ryddet og at trafikken flyter fint.
FV170224 Trafikken øker til tross for mye arbeid på strekningen, noe som fører til at banen må stenge og passasjerene ta bussen.
DB170224 SYKLIST I TRAFIKKEN : Thor Hushovd spiller hovedrollen i kampanjen « Del veien », som har som formål å øke forståelsen mellom syklister og bilister i trafikken .
DB170224 SYKLIST I TRAFIKKEN : Thor Hushovd spiller hovedrollen i kampanjen « Del veien », som har som formål å øke forståelsen mellom syklister og bilister i trafikken.
DA170224 - Kravene til støysikring er større i dag enn de var da det andre leilighetskomplekset vårt i Nydalen ble bygget, og vi samarbeider med akustikere for å se hvordan støyen, som hovedsakelig forårsakes av Gjøvikbanen og trafikken på Ring 3, best kan skjermes, sier Jan Erik Ruud, daglig leder i Boligstiftelsen Nydalen.
AA170224 Klokka 18.45 melder, nesten to timer etter uhellet, politiet om at veien er ryddet og trafikken kan gå som normalt.
AA170224 Ingen personskade, men bil med trøbbel på glatta stoppet trafikken på E6 nord for Oppdal.
AA170224 | Trafikken på E6 i Oppdal sto i en time ¶
AA170224 Der var veien stengt i omtrent en time før det ble satt i verk regulering av trafikken i ett felt fordi stedet. 18.45 var veien ryddet og trafikken gikk som normalt.
AA170224 18.45 var veien ryddet og trafikken gikk som normalt.
AA170224 Kollisjonen førte til lange køer, men trafikken gå nå som normalt.
VG170223 | Nå kan du også se video fra trafikken
VG170223 Veivesenet har nemlig oppgradert webkameraene sine slik at de også kan formidle videoer av trafikken .
VG170223 Statens vegvesen sender ikke lenger bare stillbilder fra trafikken .
BT170223 VANSKELIG Å UNNGÅ : - Hver eneste fellesferie opplever vi at det blir kø i trafikken .
BT170223 Når trafikken blir stor har man mindre tid på ta seg inn igjen og småfeil får langt større konsekvenser, sier politioverbetjent Oksnes.
BT170223 - Selvsagt hadde det vært bra for trafikken dersom ikke hele Vestlandet satte seg synkront i bilene og kjørte til fjells samtidig, men vi har stor forståelse for at folk har det travelt med å komme seg ut for å nyte ferien, sier Erikstad.
BT170223 - Det er ikke tvil om at trafikken har en tendens til å hope seg opp på utfartsdagene i starten og slutten av feriene.
BT170223 Faktum er uansett at cruiserederiene selv sitter igjen med den aller største gevinsten av trafikken .
AP170223https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-jobber-med-enda-en-ny-avgift-for-diesel--og-bensinkjoretoy-614153b.html Som en del av Oslopakke 3-avtalen, ble politikerne enige om at det skal komme en ny bomring i Oslo for å fange opp den delen av trafikken som ikke passerer fylkesgrensen.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken .
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Digital transport omfatter alt fra informasjon du får inn i bilen om anbefalte ruter og reisetidspunkter, og om kjøreforhold og køforhold, til følere langs veiene som styrer trafikken .
AP170223 Som en del av Oslopakke 3-avtalen, ble politikerne enige om at det skal komme en ny bomring i Oslo for å fange opp den delen av trafikken som ikke passerer fylkesgrensen.
AP170223 Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken .
AP170223 Digital transport omfatter alt fra informasjon du får inn i bilen om anbefalte ruter og reisetidspunkter, og om kjøreforhold og køforhold, til følere langs veiene som styrer trafikken .
AA170223 Snøvær kan skape problemer for trafikken i Danmark torsdag og fredag, melder danske meteorologer.
AA170223 Politiet dirigerer trafikken på Fylkesvei 715 i Rissa.
AA170223 Trafikken på stedet går nå som normalt, melder Veitrafikksentralen.
AA170223 Etter dette vil trafikken gå som normalt ved E14, med en liten omkjøring rundt Reinåbrua på rundt 4-500 meter til september, som Vegvesenet har varslet om før.
AA170223 Vi vet vi er viktige for folk som kjører i trafikken , og vil gjerne nå ut til alle.
AA170223 Kari Stenhjem i NRK Trafikk overvåker trafikken i hele landet, og er raskt ute med meldinger når det hender noe som påvirker vei- og føreforhold.
VG170222 Personbiler kommer seg forbi stedet, men hendelsen fører til forsinkelser i trafikken .
DB170222 Ved Godthaab på Steinshøgda i Bærum har en bil sklidd av veien og trafikken går sakte forbi ulykkesstedet.
DB170222 På fylkesveiene 110 og 111 er det biler i grøfta som gjør at trafikken går sakte forbi.
DB170222 Over store deler av landet er trafikken preget av det store snøfallet i natt : ¶
DB170222 I Oslo flyter trafikken fint, ifølge operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.
DB170222 DGF handler om en overvåkning av trafikken ( som ofte vil gjennomgås først i ettertid, etter at man først har oppdaget angrep på ett enkeltmål ).
DB170222 forsøker å koble seg opp mot Stortingets, departementenes, eller de politiske partienes servere, vil nemlig all trafikken i utgangspunktet være kryptert slik at DGF ikke vil kunne se noe av innholdet.
DA170222 Personbiler kommer seg forbi stedet, men hendelsen fører til forsinkelser i trafikken .
DA170222 Hvem er verst i trafikken på sne : #1 @Ruter sine sjåfører som ikke kan kjøre på vinterføre. #2 Syklister som burde tatt bussen.
BT170222 Her kan du følge trafikken direkte.
BT170222 Her kan du følge trafikken direkte.
AA170222 Personbiler kommer seg forbi stedet, men hendelsen fører til forsinkelser i trafikken .
AA170222 Politiet er på stedet, og dirigerer trafikken .
VG170221 - Ja, det er som om du kjører verdens sikreste bil - du vil alltid ha en restrisiko fordi du befinner deg i trafikken .
SA170221 Poenget er å luke ut de mest usikre målingene, holde saksmengden nede og sikre flyten i trafikken .
SA170221 Fotobokser som måler gjennomsnittsfart, halverer antall dødsfall og hardt skadde i trafikken .
SA170221 Fotobokser som måler gjennomsnittsfart, halverer antall dødsfall og hardt skadde i trafikken , ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt ( TØI ).
FV170221 Politiet dirigerte trafikken på stedet.
DN170221 Thailand topper oversikten over land med den verste trafikken totalt, ifølge en ny undersøkelse fra Inrix.
DN170221 Thailand har den verste trafikken i verden, ifølge en ny undersøkelse.
DN170221 I rushtiden ligger hastigheten på under 7 kilometer i timen i 23 prosent av tiden de sitter i trafikken .
DN170221 Av trafikkorridorene er Croxx Bronx Expressway i New York den absolutt verste hvor gjennomsnittssjåføren kaster bort 86 timer i trafikken .
DN170221 Torsdag og fredag ettermiddag er de dagene i uken med mest opphopning i trafikken .
DN170221 TomToms rapport for 2016 viser hvor mye ekstra tid bilister tilbringer i trafikken generelt, i rushtiden og hvilke dager som er verst og best.
DN170221 I Stavanger må bilførere nå regne med opp til 53 prosent ekstra reisetid på ettermiddagen, i motsetning til når det er fri flyt i trafikken .
DN170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken .
DN170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
DA170221 Torsdag og fredag ettermiddag er de dagene i uken med mest opphopning i trafikken .
DA170221 TomToms rapport for 2016 viser hvor mye ekstra tid bilister tilbringer i trafikken generelt, i rushtiden og hvilke dager som er verst og best.
DA170221 I Stavanger må bilførere nå regne med opp til 53 prosent ekstra reisetid på ettermiddagen, i motsetning til når det er fri flyt i trafikken .
DA170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken .
DA170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
DA170221 Den store trafikken tyder på et potensial for lyntog med reisetider ned mot tre og en halv time.
BT170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken .
BT170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
AP170221 Torsdag og fredag ettermiddag er de dagene i uken med mest opphopning i trafikken .
AP170221 TomToms rapport for 2016 viser hvor mye ekstra tid bilister tilbringer i trafikken generelt, i rushtiden og hvilke dager som er verst og best.
AP170221 I Stavanger må bilførere nå regne med opp til 53 prosent ekstra reisetid på ettermiddagen, i motsetning til når det er fri flyt i trafikken .
AP170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken .
AP170221 - Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag - og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken.
AP170221 Flere har oppsøkt intimkirurgen, og trafikken på Sugardaters er fordoblet.
AA170221 Stig Norheim Gulbrandsen : - At den er på tiden, hyppige avganger, og ikke minst er det fint at den får ned antallet biler i trafikken .
AA170221 I Røros sentrum sto trafikken i over en halvtime tirsdag ettermiddag etter at en bil og buss krasjet tirsdag ettermiddag ved bensinstasjonen Cirkle K.
AA170221 Det har ikke oppstått problemer i trafikken , og bilberging er bestilt, melder politiet.
AA170221 Poenget er å luke ut de mest usikre målingene, holde saksmengden nede og sikre flyten i trafikken .
FV170220 Elbiler fører til at blinde og svaksynte blir usikre i trafikken .
DN170220 Vi forsøker å spre denne trafikken til perioder det ikke er så mye folk og satser på nye destinasjoner, som Hardanger, som ikke har hatt den samme veksten.
BT170220 Poenget er å luke ut de mest usikre målingene, holde saksmengden nede og sikre flyten i trafikken .
AP170220 I 2215-tiden er feilen løst og trafikken i gang igjen.
AA170220 Trafikken dirigeres på fylkesvei 714 ¶
AA170220 Trafikken ble dirigert forbi ulykkesstedet.
SA170219 - Det er noe kø i området, men brannvesenet dirigerer trafikken , sier Solheim.
SA170219 Elbiler fører til at blinde og svaksynte blir usikre i trafikken .
FV170219 Det er manuell dirigering av trafikken forbi rasstedet ¶
AP170219https://www.aftenposten.no/okonomi/Kanarioyene-knuser-alle-rekorder_-ogsa-blant-nordmenn-615450b.html Nå vokser den norske trafikken til igjen.
AP170219 Nå vokser den norske trafikken til igjen.
AP170219 Det ser vi også når det gjelder ulykker i trafikken , sier Linda Solbakken Grimnes, fagsjef for reiseforsikring i Storebrand.
AA170219 Imens øker trafikken fordi det flytter mange nye mennesker til Grilstad, og fordi en god del bilister velger å kjøre over Skovgård i stedet for å bruke E6.
AA170219 Hvis bilistene i større grad må kjøre E6, vil trafikken reduseres over Skovgård og trafikksikkerheten dermed øke.
FV170218 Trafikken passerte ulykkesstedet i det ene kjørefeltet.
DA170218 I januar økte trafikken ved Avinors flyplasser igjen kraftig, med 6,2 prosent.
SA170217 Selv om trafikken flyter forbi gir dette lange køer i begge retninger akkurat nå.
SA170217 Vi stenger om kvelder og netter for ikke å hindre trafikken for mye, sier Gabrielsen.
SA170217 MER FRA TRAFIKKEN : ¶
SA170217 Lastebilen er ikke til hinder for trafikken , men ifølge politiet er det noe forsinkelse i nordgående felt.
SA170217 Her kan du sjekke trafikken via Aftenbladets webkamera.
SA170217 Ettersom entreprenøren starter arbeidet på vestsiden av veien, blir trafikken på fylkesvei 44 fra mandag lagt over på de nye feltene i øst.
FV170217 Statens vegvesen ber folk som skal av gårde på vinterferie om å være tålmodige i trafikken .
DA170217 Mens entreprenøren jobber på vestsiden av veien, blir trafikken i Vaulenveien fra mandag lagt over på de nybygde feltene, mot øst.
DA170217 Vi har målt støyen fra disse, og de støyer ikke mer enn den ordinære trafikken som kjører på E 39, forteller han.
DA170217 - Det henger sammen med at vi ikke kan stenge trafikken på dagtid, men kun etter klokken 21.
DA170217 Det er stille og rolig, og trafikken går fint, avslutter Stokkli, og ønsker fin fredag og god helg fra Oslo politidistrikt.
AP170217 Aftenposten har dokumentert at USA når har overtatt store deler av trafikken .
AP170217 Utover dagen har trafikken økt og i Oslo og veien ut av byen står nå køene.
AP170217 Ellers går trafikken som normalt på en stor utfartsdag, opplyser Veitrafikksentralen.
AP170217 Aftenposten har dokumentert at USA når har overtatt store deler av trafikken .
AP170217 Politiet stanser trafikken ved Fornebu.
AA170217 Trafikken hopet seg opp på fylkesveien etter hendelsen.
AA170217 Fredag morgen går trafikken foreløpig som normalt, ifølge NRK.
AA170217 Skremmende fordi hun ikke er så flink til å lese veien og trafikken , heller ikke så flink til å beherske sykkelen, hun er med andre ord mindre erfaren enn meg på sykkelsetet.
SA170216 Fredag morgen startet trafikken opp igjen.
SA170216 Etter dette har det også vært full stans i trafikken fra Nordsjøen.
SA170216 Etter dette har det også vært full stans i trafikken fra Nordsjøen.
SA170216 Trafikken gikk som normalt igjen kl. 08.10.
AP170216 Patruljen forlater, trafikken flyter greit.
AA170216 Klokka 9.20 hadde strøbil vært på stedet, og trafikken begynte å løse seg opp.
AA170216 Vi kan observere og ta uønsket adferd i trafikken , men å kjøre rene kontroller inn mot bruk av DAB-adapter, er ingen lett oppgave.
AA170216 - Paragraf 3 i veitrafikkloven, som omhandler aktsomhet i trafikken , tar alt sånt.
AA170216 Skjer det noe i trafikken der du er ?
AA170216 De har ikke fått meldinger om kø, men det kan hende at trafikken går noe saktere på grunn av føret.
AA170216 - Trafikken dirigeres på stedet.
AA170216 Skjer det noe i trafikken der du er ?
AA170216 De har ikke fått meldinger om kø, men det kan hende at trafikken går noe saktere på grunn av føret.
AA170216 - Trafikken dirigeres på stedet.
AA170216 Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30 000 sjåfører med promille på norske veier - og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus.
AA170216 For å få ned tallet på skadde og omkomne i trafikken vil Trygg Trafikk at alle norske biler skal ha alkolås.
SA170215 For å få ned tallet på skadde og omkomne i trafikken vil Trygg Trafikk at alle norske biler skal ha alkolås.
FV170215 Ingen personer er fastklemt, trafikken glir greit på stedet. opplyser politiet.
DN170215 Hva vil det ha å si for trafikken ?
DN170215 » Vil bore seg under trafikken
BT170215 VANT IGJEN : Bonde Bjørn Dahl er ikke automatisk en fare i trafikken fordi han røyker cannabis flere ganger i uken, mener retten.
BT170215 Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30.000 sjåfører med promille på norske veier - og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus.
BT170215 For å få ned tallet på skadde og omkomne i trafikken vil Trygg Trafikk at alle norske biler skal ha alkolås.
AP170215 Dette bildet fra webkamera på et av tårnene på broen viser at trafikken er helt sperret.
AA170215 Ifølge Verdens helseorganisasjon dør nesten 300.000 fotgjengere i trafikken globalt hvert år. ( ©NTB ) ¶
AA170215 Tall fra Trygg Trafikk viser at det hver dag er 30.000 sjåfører med promille på norske veier - og hver femte dødsulykke i trafikken skyldes kjøring i rus.
AA170215 For å få ned tallet på skadde og omkomne i trafikken vil Trygg Trafikk at alle norske biler skal ha alkolås.
AA170215 Slik ble trafikken dirigert i Olav Tryggvasons gate i 1925 ¶
VG170214 Politimester i Øst politidistrikt Jon Steven Hasseldal bekrefter at det er kartlagt at de burde vært styrket med rundt 50 personer for å håndtere trafikken .
VG170214 Det gjør at vi i 2017 er mye bedre rustet til å håndtere trafikken i grensekontrollene, enn vi var i 2016, sier Hasseldal.
DB170214 E18 sørover ble stengt som følge av ulykken, og det er manuelle dirigering av trafikken forbi stedet.
DA170214 Det er knapt mulig å sende en melding til naboen uten at trafikken på en eller annen måte går via utlandet.
BT170214 - Det nye systemet vil komme på plass, så snart trafikken går som normalt igjen.
AP170214 E18 sørover ble stengt som følge av ulykken, og det er manuelle dirigering av trafikken forbi stedet.
AA170214 Trafikken slippes gjennom i puljer fire ganger om dagen.
AA170214 E18 sørover ble stengt som følge av ulykken, og det er manuelle dirigering av trafikken forbi stedet.
VG170213 Masseevakueringen har ført til kaotiske tilstander som følge av at trafikken står i flere mil i området rundt innsjøen.
SA170213 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier han er klar over mulighetene for å øke trafikken østover og sier regjeringen ønsker å støtte opp om dette.
DA170213 Trafikken i det midlertidige kjørefeltet langs første del av Madlamarkveien vil gå sakte forbi et trangt anleggsområde.
AP170213 På minussiden kommer konsekvenser for dyrket mark og miljø, inkludert økte utslipp fra trafikken .
AP170213 I februar 2000 stoppet demonstranter fra Natur og Ungdom trafikken på E6 ved Moss, som en protest mot planene om å bygge ny motorvei.
AP170213 februar 2000 : Demonstranter fra Natur og ungdom stopper trafikken på E6 i protest mot veiutbyggingsplanene i Østfold.
AP170213 | Idrettens hekseprosesser, trafikken over Grønland, ulv og språkdebatt Kort sagt, 14. februar ¶
AA170213 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) sier han er klar over mulighetene for å øke trafikken østover og sier regjeringen ønsker å støtte opp om dette.
DN170212 Skatteetaten er klart største « postmann » med drøye 70 prosent av trafikken .
AA170211 - Vi stusser veldig på at det går an å være så blottet for holdninger i trafikken , sier Reinsborg.
AA170211 Hvis jeg for eksempel vil ha lavere fartsgrense og redusere trafikken i gata der jeg bor, kan jeg skrive en artikkel der jeg påstår at fem barn er blitt påkjørt i denne gata bare det siste året.
DB170210 Disse gir deg garantert oppmerksomhet på veien, men pass på så du ikke blender trafikken .
AP170210 | Togtrafikken på Østfoldbanen stenges i helgen ¶ Trafikken stenges på Østfoldbanen fra i natt på grunn av arbeider med Follobanen på strekningen Ski - Oslo.
AP170210 - Mye av arbeidet må foregå når det er brudd i trafikken , fordi arbeid skjer ved linjen og strømmen må være skrudd av, sier Kathrine Kjelland, kommunikasjonssjef i Follobane-prosjektet i BaneNor.
AA170210 Politiet overvåket trafikken i krysset Festningsgata/Tyholtveien fredag morgen.
AA170210 På Avinors 46 lufthavner økte den samlede trafikken på utenlandsruter med hele 9,5 prosent fra januar 2016 til januar i år.
AA170210 Mens Europa-trafikken økte med 9 prosent, hadde den interkontinentale trafikken en vekst på 15,3 prosent.
DN170209 De siste årene har prisen på bilforsikringene gått ned - i takt med færre skader i trafikken .
BT170209 VANT IGJEN : Bonde Bjørn Dahl er ikke automatisk en fare i trafikken fordi han røyker cannabis flere ganger i uken, mener retten.
AP170209 Det er ventet mer snø utover dagen, og myndighetene frykter alvorlige ulykker i trafikken .
AP170209 Det er skiltet omkjøring og trafikken flyter fint.
VG170208 Spesielt hyttene i øst-Jotunheimen har en eksplosiv økning i trafikken på toppturturister, sier fagsjef for friluftsliv i DNT, Anne-Mari Planke.
SA170208 FØLG TRAFIKKEN MED WEBKAMERA ¶
SA170208 Trafikken fløter, men gikk seint gjennom Stavanger sentrum onsdag ettermiddag.
SA170208 Årsaken til at trafikken legges om, er at entreprenøren skal knytte nye Sømmevågen bru sammen med Flyplassvegen.
SA170208 Dermed må trafikken gå utenom anleggsområdet.
SA170208 - Som i hele anleggsperioden jobber arbeiderne svært nær trafikken .
SA170208 Et enkelt eksempel er hvor viktig det er å overholde fartsgrensen og opptre redelig i trafikken .
FV170208 Hvis du har tilpasset farten, få overblikk over trafikken og kanskje finne en luke.
FV170208 Han sier at det å gi tegn i trafikken er en god vane, som hjelper andre som ferdes i trafikken .
FV170208 Han sier at det å gi tegn i trafikken er en god vane, som hjelper andre som ferdes i trafikken.
DN170208 Han mener Norge kunne laget et knutepunkt for trafikken mellom Asia og Nord-Amerika, via Oslo.
DA170208 I 2016 omkom 18 personer i trafikken i Sør-Vest politidistrikt.
DA170208 Dobbelt så mange døde i trafikken
DA170208 - Én som mister livet i trafikken er én for mye.
BT170208 Hvis du har tilpasset farten, få overblikk over trafikken og kanskje finne en luke.
BT170208 Han sier at det å gi tegn i trafikken er en god vane, som hjelper andre som ferdes i trafikken .
BT170208 Han sier at det å gi tegn i trafikken er en god vane, som hjelper andre som ferdes i trafikken.
AP170208 Trafikken er derfor i gang igjen, men like etter klokken 16 meldte Ruter om fortsatt forsinkelser på alle linjer.
AP170208 Ifølge Miljøparti-politikerne vil ikke tiltaket påvirke busstrafikken, og Aas mener at erfaringen med tidligere stengninger av gaten viser at trafikken kan avvikles godt, selv dersom gaten permanent stenges for biler.
AP170208 Trafikken måtte stanses en halv time på grunn av personen i sporet, og dette fikk konsekvenser for trafikken over hele Oslo.  ¶ ( ©NTB ) ¶
AP170208 Foto : Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix FOTO : Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix ¶ Trafikken måtte stanses en halv time på grunn av personen i sporet, og dette fikk konsekvenser for trafikken over hele Oslo.  ¶ ( ©NTB ) ¶
AP170208 Hvis du har tilpasset farten, få overblikk over trafikken og kanskje finne en luke.
AP170208 Han sier at det å gi tegn i trafikken er en god vane, som hjelper andre som ferdes i trafikken .
AP170208 Han sier at det å gi tegn i trafikken er en god vane, som hjelper andre som ferdes i trafikken.
AA170208 Politiet opplyste at de var på stedet for å dirigere trafikken .
AA170208 Klokken 08.20 melder politiet at trafikken går som normalt.
AA170208 Trafikken skal ha gått sakte forbi, og klokken 17.10 opplyste politiet at det var fri ferdsel forbi ulykkesstedet.
VG170207 Veisperringer og kontrollposter med soldater og sikkerhetsvakter med våpen er utplassert en rekke steder i Kabul, noe som betyr at trafikken går i sneglefart mange steder.
VG170207 I halv 11-tiden kunne politiet melde til VG at det hadde begynt å roe seg med problemene i trafikken .
VG170207 - Det har vært kaos i trafikken .
VG170207 14:00 og 21:00 har vi hatt over 50 loggførte oppdrag knyttet til snøværet og trafikken , opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt Per Kristian Klausen.
SA170207 Klokken 16.45 mandag sto trafikken tett i nordlig retning.
SA170207 ( Illustrasjonsfoto ) FOTO : Jon Ingemundsen ¶ | Trafikken sto i fire og en halv time.
FV170207 Brannvesenet dirigerte trafikken .
DB170207 Lastebilsjåføren er pågrepet og siktet for å ha påført kroppskade, og for uaktsomhet i trafikken .
AA170207 I planforslaget har vi forsøkt å sikre at trafikken ikke øker.
AA170207 I denne sakne, som i alle andre reguleringssakr, blir vi nødt til å ta en politisk vurdering om rådmannens detaljplan er er godt nok og om planen oppfyller det kriteriene somer lagt for trafikken .
AA170207 Det utredes nå i samarbeide med politiet og Statens vegvesen hvilke tiltak som kan sikre at trafikken ikke kommer i konflikt med øvrige i området.
AA170205 Trafikken dirigeres på stedet.
AA170205 - Dette er en viktig bestemmelse blant annet fordi den har som formål å beskytte oss andre mot folk som er farlige i trafikken .
VG170204 Nyhetsbyrået Reuters melder at amerikanske immigrasjonsmyndigheter fredag kveld hadde innkalt representanter fra samtlige flyselskap, med beskjed om at trafikken nå kan gå som normalt, og at de nå kan sjekke inn passasjerer som tidligere har vært rammet av Trump-administrasjonens generelle innreiseforbud.
DB170204 PRIORITERER TRAFIKKEN : Flyselskapenes hovedprioritet under en eventuell streik er å ta imot og sende av gårde flyene.
DB170204 Alle har vel tatt en sjanse i trafikken i blant.
AP170204 Trafikken går igjen, men det har vært betydelige forsinkelser, sa kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud til NTB.
AA170204 Trafikken går igjen, men det har vært betydelige forsinkelser, sa kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud til NTB.
VG170203 Episoden skjedde i 2015, da en politipatrulje fulgte med på trafikken på en av distriktets riksveier.
FV170203 I fjor mistet 135 personer livet i trafikken , forteller Årøen.
FV170203 ENORME KONSEKVENSER : Ann-Kathrin Årøen forteller at 6170 ble skadet i trafikken i fjor. 1. januar økte prisene på fartsbøter, og du kan nå få en bot på 10.400 kroner ved fartsoverskridelse.
FV170203 - Folk kjører for fort, holder ikke fokus i trafikken , fikler med mobilen, dagdrømmer, beregner feil avstand, er ruset, holder for høy fart eller er uoppmerksomme.
FV170203 I fjor mistet 135 personer livet i trafikken forteller Årøen.
FV170203 ENORME KONSEKVENSER : Ann-Kathrin Årøen forteller at 6170 ble skadet i trafikken i fjor. 1. januar økte prisene på fartsbøter, og du kan nå få en bot på 10.400 kroner ved fartsoverskridelse.
FV170203 - Folk kjører for fort, holder ikke fokus i trafikken , fikler med mobilen, dagdrømmer, beregner feil avstand, er ruset, holder for høy fart eller er uoppmerksomme.
DB170203 Nå er trafikken i gang igjen.
DB170203 Alle linjer : Trafikken er i gang igjen etter en stans i sentrum.
DB170203 Episoden skjedde i 2015, da en politipatrulje fulgte med på trafikken på en av distriktets riksveier.
BT170203 Bilisten forteller at han en gang tidligere har opplevd en enda verre episode i trafikken .
BT170203 Episoden skjedde i 2015, da en politipatrulje fulgte med på trafikken på en av distriktets riksveier.
BT170203 I fjor mistet 135 personer livet i trafikken , forteller Årøen.
BT170203 ENORME KONSEKVENSER : Ann-Kathrin Årøen forteller at 6170 ble skadet i trafikken i fjor.
BT170203 - Folk kjører for fort, holder ikke fokus i trafikken , fikler med mobilen, dagdrømmer, beregner feil avstand, er ruset, holder for høy fart eller er uoppmerksomme.
BT170203 I fjor mistet 135 personer livet i trafikken forteller Årøen.
BT170203 ENORME KONSEKVENSER : Ann-Kathrin Årøen forteller at 6170 ble skadet i trafikken i fjor.
BT170203 - Folk kjører for fort, holder ikke fokus i trafikken , fikler med mobilen, dagdrømmer, beregner feil avstand, er ruset, holder for høy fart eller er uoppmerksomme.
AP170203 Hvis det ikke er mulig, stopper vi trafikken , sier Asperud.
AP170203 Dette berører ikke trafikken på Oslo S, sier Dag Svinsås i Bane Nor til Aftenposten ¶
AP170203 Fire dager denne uken har det vært store problemer med trafikken på t-banen i Oslo.
AP170203 Episoden skjedde i 2015, da en politipatrulje fulgte med på trafikken på en av distriktets riksveier.
AP170203 I fjor mistet 135 personer livet i trafikken , forteller Årøen.
AP170203 ENORME KONSEKVENSER : Ann-Kathrin Årøen forteller at 6170 ble skadet i trafikken i fjor. 1. januar økte prisene på fartsbøter, og du kan nå få en bot på 10.400 kroner ved fartsoverskridelse.
AP170203 - Folk kjører for fort, holder ikke fokus i trafikken , fikler med mobilen, dagdrømmer, beregner feil avstand, er ruset, holder for høy fart eller er uoppmerksomme.
AP170203 I fjor mistet 135 personer livet i trafikken forteller Årøen.
AP170203 ENORME KONSEKVENSER : Ann-Kathrin Årøen forteller at 6170 ble skadet i trafikken i fjor. 1. januar økte prisene på fartsbøter, og du kan nå få en bot på 10.400 kroner ved fartsoverskridelse.
AP170203 - Folk kjører for fort, holder ikke fokus i trafikken , fikler med mobilen, dagdrømmer, beregner feil avstand, er ruset, holder for høy fart eller er uoppmerksomme.
AA170203 Widerøe skriver på sine hjemmesider at de ikke har full oversikt over konsekvensene, men er klare på at mens trafikken vil gå som normalt til tre av lufthavnene som blir rammet av streiken, blir det utfordringer på Værnes.
AA170203 Episoden skjedde i 2015, da en politipatrulje fulgte med på trafikken på en av distriktets riksveier.
AA170203 Mannen ble ikke funnet, men trafikken kunne da settes i gang igjen.
AA170203 For de reisende i Oslo kommer denne stansen i tillegg til flere andre uregelmessigheter i trafikken den siste uken.
AA170203 Dermed ble all trafikken stanset.
AA170203 Planen er at trafikken skal gå som normalt fra lørdag morgen, men Sporveien kan ikke garantere dette.
AA170203 Trafikken går igjen, men det har vært betydelige forsinkelser, sier Asperud.
AA170203 Trafikken øker for alle disse transportformene, men biltrafikken øker mest.
SA170202 For selv om trafikken er redusert noe siden toppen i 2014, skal det ikke mye til for at vi på ny lammes av køer.
FV170202 | Buss sperret trafikken ved Gartnerløkka ¶
FV170202 Klokka 13.45 var en bergingsbil i ferd med å forsøke å flytte en buss som sperret for deler av trafikken ved Gartnerløkka.
DB170202 Unntaket er Værnes ; der blir det langt færre på jobb, og vi vet ikke ennå om vi kan avvikle trafikken som normalt, sier Brandvoll.
DB170202 PRIORITERER TRAFIKKEN : Flyselskapenes hovedprioritet under en eventuell streik er å ta imot og sende av gårde flyene.
DB170202 Ved 19.30-tiden var Havarikommisjonen for skinnegående transport i ferd med å avslutte sine undersøkelser på åstedet, og trafikken blir fortsatt erstattet med buss.
BT170202 Etter at det ble gjort lovendringer, etablert ny asylinstruks og forhandlet med russerne i fjor, opphørte trafikken nærmest på dagen.
AP170202 Fredag morgen forventes trafikken å gå som normalt.
AP170202 - Når trafikken til kundesentrene går ned, trenger vi færre agenter til å jobbe der.
AP170202 Etter at det ble gjort lovendringer, etablert ny asylinstruks og forhandlet med russerne i fjor, opphørte trafikken nærmest på dagen.
SA170201 Spesielt krevende er det når vi spruter betong på tunnelveggene, for da må arbeidet stoppe når trafikken går forbi.
SA170201 Kolonnekjøringen er lagt til sene kvelder og nettene fordi kun seks til sju prosent av den totale trafikken blir påvirket, sier Helland, og ber alle trafikanter om å følge skiltingen, høre på trafikkdirigentene og ta omsyn.
SA170201 En av følgebilene snudde og kjørte tilbake, slik at vi fikk dirigert trafikken inn på riksvei 13 i stedet, forteller Karlsen.
DB170201 Sikkerhetsmessig ute i trafikken er de rett og slett farlige, sier Adamsrød.
DB170201 Blant alle hunderaser oppgir de at 483 ble skadd eller døde i trafikken i 2015, sammenliknet med 17 hunder som ble skadd eller drept av ulv samme år.
AP170201 Hva gjør en førerløs bil med de mange dilemmaene som uvegerlig oppstår i trafikken ?
AP170201 Hva gjør en førerløs bil med de mange dilemmaene som uvegerlig oppstår i trafikken ?
DN170131 Investeringene vil være på vel 25 milliarder norske kroner for å kunne ta imot den økte trafikken .
DB170131 En vekselfeil i vestgående retning ved Helsfyr stasjon har ført til en midlertidig stans i trafikken ved stasjonen.
DB170131 Trafikken går som normalt, men passasjerene må regne med forsinkelser.
BT170131 Det betyr at storrøykere som trener lite og kjører villmann i trafikken , har lite å se frem til.
AP170131 Kroatia fikk en reiseboost i fjor sommer og overtok mye av trafikken fra Tyrkia.
AP170131 Ved 08-tiden hadde man klart å løse vekselproblemene og trafikken kom etter hvert til å gå som normalt.
AP170131 - Vi kommer til å kjøre på i formiddag for å få unna trafikken , og vi vil da kjøre kontinuerlig.
SA170130 Vi er opptatt av å redusere trafikken i Bryne sentrum, og det kan vi gjøre gjennom den nye ringveien.
SA170130 Men det er ikke bare trafikken som gjør at det haster med å få på plassen en ny fylkesvei.
SA170130 Han medgir likevel at trafikken allerede er stor nok for fire felt på hele veien dersom standarden for nye veier skulle legges til grunn.
SA170130 Det skal vi selvsagt se på, men vi har konkludert tidligere med at det ikke vil få stor effekt for trafikken , sier Bjørn Åmdal, prosjektleder i Statens vegvesen.
SA170130 Den åpner for fire felt når trafikken er over 12.000 biler i døgnet.
FV170130 | Varoddbrua er åpen igjen ¶ Trafikken på Varoddbrua var en stund stengt i ett felt mens nødetatene holdt på med en redningsaksjon.
FV170130 Trafikken ble dirigert manuelt under den pågående aksjonen, men vil nå løse seg opp.
DB170130 Hovedproblemet for norsk jernbane er ikke eierskap men manglende vedlikehold, svak fornyelse og for liten kapasitet til å ta unna den økende trafikken .
BT170130 | 135 personer omkom i trafikken i Norge i år ¶
BT170130 UTRYGGE : Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken , skriver innsenderen.
BT170130 Gjennom slik innsats kan samfunnet redusere risikoen for alvorlige personskader i trafikken .
BT170130 Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken .
BT170130 Det er selvsagt gledelig, men fortsatt er tallet på drepte og hardt skadde i trafikken altfor høyt.
BT170130 UTRYGGE : Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken , skriver innsenderen.
BT170130 Gjennom slik innsats kan samfunnet redusere risikoen for alvorlige personskader i trafikken .
BT170130 Eldre, bevegelseshemmede og barn føler seg svært utrygge i trafikken .
BT170130 Det er selvsagt gledelig, men fortsatt er tallet på drepte og hardt skadde i trafikken altfor høyt.
SA170129 - Det blir definitivt ikke full stans av dette, men det vil jo kunne føre til forstyrrelser i trafikken , sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til E24. ( ©NTB ) ¶
FV170129 - Vi har ikke fått noen henvendelser vedrørende problemer i trafikken , sier Eide.
FV170129 Ser du noe i trafikken ?
DB170128 - Det blir definitivt ikke full stans av dette, men det vil jo kunne føre til forstyrrelser i trafikken , sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til E24.
BT170128 - Det blir definitivt ikke full stans av dette, men det vil jo kunne føre til forstyrrelser i trafikken , sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til E24.
BT170128 - Det blir definitivt ikke full stans av dette, men det vil jo kunne føre til forstyrrelser i trafikken , sier han.
SA170127 Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå hele internett og at trafikken overføres uavhengig av innhold og applikasjon, avsenderadresse og mottageradresse.
BT170127 Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå hele internett og at trafikken overføres uavhengig av innhold og applikasjon, avsenderadresse og mottageradresse.
AP170127 - Ja, vi har selvfølgelig noen kanselleringer og bussavganger, men nå skal trafikken gå som normalt, opplyste Bardal til Adresseavisen rundt klokken 17.
AP170127 - Går all trafikken som normalt nå ?
AP170127 Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå hele internett og at trafikken overføres uavhengig av innhold og applikasjon, avsenderadresse og mottageradresse.
FV170126 - Bilene er ute av veien nå, men trafikken går sakte forbi, sier en innringer.
DB170126 Blir det mer, kan det bli for farlig, og når det antallet nås, vil vi innføre tiltak for å begrense trafikken inn, sier borgermester Andro VlahuÅ¡ić til Lonely Planet.
DB170126 - Jeg forstår jo standpunktet hans, men det er nå et busstopp der og bussen er en av de prioriterte i trafikken , sier Dalelv om situasjonen ved Håkvik kapell tirsdag, hvor enkelte skal ha parkert i ei busslomme.
DB170126 - Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har avsagt dommer mot de landene som var involvert i den trafikken .
DB170126 Et problem som skriker etter algoritmebasert styring, er trafikken .
BT170126 Da må trafikken stoppes med en gang, slik at vi ikke får store skader på vognene.
AP170126 Sjøveien fra Libya til Italia, som drives av menneskesmuglere, er den mest brukte ruten for migranter som ønsker å skape seg et bedre liv i Europa, men EU vil stoppe denne trafikken og kun la flyktninger få komme inn.
AP170126 - Oslos posisjon er å ta vare på luften i Oslo, ikke øke trafikken inn til byen.
BT170125 | Slår alarm om farlige eldre i trafikken
AP170125 I Storbritannia har også enkelte motorveier blitt utstyrt med sensorer og KI-systemer for å forutsi trafikkbildet og håndtere trafikken på en effektiv måte.
AP170125 I Storbritannia har også enkelte motorveier blitt utstyrt med sensorer og KI-systemer for å forutsi trafikkbildet og håndtere trafikken på en effektiv måte.
AP170125 Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.
AP170125 Biltrafikken er redusert med en tredjedel uten målbar vekst i trafikken i parallelt gatenett.
AP170125 Noen feil er blitt rettet, men hovedprinsippet ligger fast : trafikken inn til Oslo skal i størst mulig grad gå på skinner.
SA170124 Slik skal du ikke skifte felt Episode 1 : Hvordan skal du skifte felt i trafikken ?
SA170124 Politiet dirigerte trafikken fra to til ett felt i østgående retning, mens vestgående retning var helt stengt.
SA170124 Det er manuell dirigering på stedet og trafikken går nesten som normalt, sier operasjonsleder Victor Jensen til Aftenbladet.
FV170124 Politiet dirigerte trafikken fra to til ett felt i østgående retning, mens vestgående retning var helt stengt. 03811-tipser ¶
FV170124 Fædrelandsvennen opplever stor interesse for livekameraer, og har nå montert et nytt kamera som viser trafikken på østsiden av Varoddbrua.
BT170124 Om det « elektroniske fartspolitiet » ikke alltid er like høyt verdsatt av bilister, påpeker Nilsen at fotoboksene har sin del av æren for at antallet skadde og drepte i trafikken går ned.
BT170124 Jeg kommenterer ofte andre menneskers kjørestil og feilmanøvrer i trafikken , selv om jeg er aleine i bilen.
BT170124 Eirin Eikefjord skriver om aksjonen som lammet trafikken i Bergen onsdag morgen.
BT170124 Jeg kommenterer ofte andre menneskers kjørestil og feilmanøvrer i trafikken , selv om jeg er aleine i bilen.
AP170124 Det er også av hensyn til trafikken i Oslo, en bane vil fjerne en mengde busser fra bygatene.
AP170124 - Lenge var det mange som ikke så behovet for en bane, som trodde busser kunne ta unna trafikken .
DB170123 En som kan sakene sine kan da gjøre mye skade - stjele passord, overvåke trafikken , bytte ut legitime nettsider med skadelige nettsider og den slags. 13 passordsynder du bør unngå ¶
VG170122 Men nå er måleinstrumentene bedre, mye av trafikken ledes utenom sentrum og det finnes større vilje til politisk handling.
DB170122 - Vegtrafikksentralen har ønsket å holde trafikken flytende i ett felt så lenge det lar seg gjøre.
DB170122 trafikken flyter forbi, i ett av feltene.
DB170122 Trafikken flyter forbi, i ett av feltene.
DB170122 Som yrkessjåfører har vi mye ansvar i trafikken .
AP170122 Ved 22.45-tiden meldte Bane NOR at trafikken gikk som normalt igjen.
FV170121 Trafikken som kom kjørende fra byen stoppet for gutten.
BT170121 Den store trafikken den dagen kom litt brått på, sier Statens Vegvesen.
AP170121 - Teknologien er i ferd med å revolusjonere trafikken .
BT170120 Som yrkessjåfører har vi mye ansvar i trafikken .
DN170119 Produktet, som blir tilgjengelig over alle Schibsteds regionale og lokale mediehus, vil målrette annonser mot en stor andel av trafikken på mobile enheter.
BT170119 | Sinkene i trafikken
BT170119 | Sinkene i trafikken
AP170119 En del av trafikken gikk via de største russiske internettselskapene.
AP170119 En del av trafikken gikk via de største russiske internettselskapene.
AP170119 Stadig flere syklister skader seg i trafikken .
AP170119 Og det er fint for trafikken , for byluften og for den enkeltes velvære.
AP170119 Alle har vi et ansvar for hvordan vi opptrer i trafikken og veibanen skal ikke brukes som racerbane, hverken av syklister eller bilister, sier Formo.
AP170119 Stadig flere syklister skader seg i trafikken .
AP170119 Og det er fint for trafikken , for byluften og for den enkeltes velvære.
AP170119 Alle har vi et ansvar for hvordan vi opptrer i trafikken og veibanen skal ikke brukes som racerbane, hverken av syklister eller bilister, sier Formo.
AP170119 - Politibetjentene mente jeg hadde plassert meg slik at jeg kunne være distraherende for trafikken , sier Trosdahl til Østlandets Blad.
VG170118 I trafikken slipper en dieselpersonbil ut alt mellom fire og 20 ganger mer NOx-gasser enn en vanlig bensinpersonbil, sier Hagmann.
SA170118 Trafikken ellers ¶
SA170118 Og når man ser hva som er i ferd med å skje i Bergen hvor trafikken nå har gått ned på grunn av bypakken der, så blir det slik at bompengesatsene er foreslått økt og det samme med antall bomstasjoner.
FV170118 Tirsdag var det periodevis kaotiske tilstander i trafikken landet rundt, som følge av speilglatte veier.
FV170118 I går skapte underkjølt regn problemer for trafikken i store deler av landet.
DB170118 OFV sitter på mye spennende statistikk over nordmenns bilvaner og trafikken i Norge.
AP170118 Tall fra Fjellinjen viser at trafikken gjennom bomringen er betydelig større enn den var i tirsdag.
SA170117 | Dieselforbudet på Oslo-veiene : Liten nedgang i trafikken
SA170117 Vegtrafikksentralen melder om en liten nedgang i trafikken på veiene i Oslo i morgentimene.
SA170117 Ifølge Bymiljøetatens egne tellinger på det kommunale veinettet var det tirsdag en nedgang i den totale trafikken på mellom 10 og 20 prosent.
FV170117 Følg livedekning av trafikken i Oslo tirsdag.
DB170117 Politiet i Follo har holdt igjen noe av trafikken , og det virker som om det har roet seg litt basert på antall meldinger som har kommet inn, opplyser Rune Walstrøm, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Øst, til Dagbladet, klokka 17.40.
DB170117 Nå blir trafikken dirigert via riksvei 315 Hvittingfoss, opplyser Vestfold-politiets operasjonssentral til Dagbladet ved 15.15-tiden.
DB170117 Politiet i Follo har holdt igjen noe av trafikken , og det virker som om det har roet seg litt basert på antall meldinger som har kommet inn, opplyser Rune Walstrøm, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Øst, til Dagbladet, klokka 17.40.
DB170117 Nå blir trafikken dirigert via riksvei 315 Hvittingfoss, opplyser Vestfold-politiets operasjonssentral til Dagbladet ved 15.15-tiden.
BT170117https://www.bt.no/bil/Salget-av-dieselbiler-faller-9682b.html Følg livedekning av trafikken i Oslo tirsdag.
BT170117 Tungbiler overrepresentert : De står for 14 prosent av trafikken , men 40 prosent av brannene.
BT170117 30-åringen håper han en gang kan fortelle barnebarna om da dødsulykkene i trafikken tok slutt.
BT170117 Ifølge Bymiljøetatens egne tellinger på det kommunale veinettet var det tirsdag en nedgang i den totale trafikken på mellom 10 og 20 prosent.
BT170117 Følg livedekning av trafikken i Oslo tirsdag.
AP170117 Også bilistene hadde problemer : Det underkjølte regnet skapte kaos i trafikken
AP170117 Det er helt uaktuelt å sitte i en sykkelvogn lavt i trafikken , det er jo det verste, sier hun.
AP170117 | Dieselforbud tirsdag - vi følger trafikken i Oslo ¶
AP170117 Hvis vi stenger veien, går trafikken ut på småveiene, og der er det like glatt.
AP170117 E18 ble stengt etter ulykken, og trafikken nordover ble dirigert av E18 ved Helland i Holmestrand, skriver avisen.
AP170117 - Det vi nå vurderer, er å snevre inn trafikken på E6 til ett felt i sørgående retning, der det er mest trafikk.
AP170117 Det underkjølte regnet skapte kaos i trafikken
AP170117 Mellom 08:30 og 08:45 tirsdag morgen passerte 70 biler broen hvor Aftenposten fulgte trafikken på Ytre ringvei på Tveita. 25 av bilene var dieselbiler.
AP170117 Hvis vi stenger veien, går trafikken ut på småveiene, og der er det like glatt.
AP170117 E18 ble stengt etter ulykken, og trafikken nordover dirigeres av E18 ved Helland i Holmestrand, skriver avisen.
AP170117 - Det vi nå vurderer, er å snevre inn trafikken på E6 til ett felt i sørgående retning, der det er mest trafikk.
AP170117 Det påstås at E-tjenesten gis mulighet til å « overvåke all elektronisk kommunikasjon som krysser Norges grense », « både innholdet og metadata » i trafikken .
AP170117 Følg livedekning av trafikken i Oslo tirsdag.
DB170116 - Det er været - kombinert med utslipp fra trafikken og vedfyring som i hovedsak gjør at luftforurensningen er høy, forklarer Tørnkvist.
SA170115 - Alternativt vil mye av denne trafikken havne i andre land, og Norge vil miste betydelige inntekter, sier NHO Reiseliv-sjefen.
DN170115 - Alternativt vil mye av denne trafikken havne i andre land, og Norge vil miste betydelige inntekter, sier NHO Reiseliv-sjefen.
DB170115 - Vi vil følge nøye med på trafikken og vurdere situasjonen fortløpende, tilføyer hun.
BT170115 NYE KØER : Kanskje glir trafikken fint på den nye motorveien, men når totaltrafikken øker, vil det danne seg køer på nye steder, skriver Gabriel Fliflet.
BT170115 Men Statens vegvesen slår fast at gjennomgangstrafikken står for en svært liten del av trafikken i det sentrale Bergen - bare 11 prosent.
BT170115 Kanskje glir trafikken fint på den nye motorveien, men når totaltrafikken øker, vil det danne seg køer på nye steder.
BT170115 Dette varte helt til han ble gammel og syk og ikke orket trafikken i hagen sin lenger.
AP170115 Søndag kveld ville ikke Statens vegvesen si noe om hvordan de vil gjennomføre eventuelle kontroller av diselbiler i trafikken , og henviser til Oslo kommune for mer informasjon.
AP170115 Søndag kveld ville ikke Statens vegvesen si noe om hvordan de vil gjennomføre eventuelle kontroller av diselbiler i trafikken , og henviser til Oslo kommune for mer informasjon.
AP170115 En annen effekt av at rundkjøringen uteblir er at trafikken må kjøre parallelt med E18 et godt stykke, for å komme inn på den.
DN170114 - Det er andre som har tatt trafikken .
BT170114 SKAL BYGGES NY : Grimesvingene fra Midtun til Arna skal erstattes av en ny ringvei som skal lede trafikken utenom Bergen sentrum fra sør til nord.
BT170114 Trafikken på innlandsreiser ble redusert med to prosent i 2016, sier Cathrine Fuglesang Framholt, som er kommunikasjonsansvarlig ved Bergen lufthavn.
BT170114 - Trafikken fortsetter å vokse, og vi forventer at den gjør det også i 2017, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. 28 av Avinors flyplasser hadde en økning i 2016, mens 18 fikk en nedgang.
AP170114 Trafikken passerer i venstre felt.
AP170114 - Alternativt vil mye av denne trafikken havne i andre land, og Norge vil miste betydelige inntekter, sier NHO Reiseliv-sjefen.
AP170114 Politiet : Advarer syklister mot å bruke bruke trafikken som treningsstudio ¶
DB170113 ( Dagbladet ) : Det er vel ikke noe som skaper så høyt blodtrykk i trafikken og så mange sinte kommentarer på nettet som « kampen » mellom syklister og bilister.
DB170113 Slike antenner fanger jo bare opp støy fra trafikken rundt, og er ikke nødvendig for å fange opp den lille FM-senderen i hanskerommet.
AP170113 I 16.30-tiden var trafikken i gang igjen, etter at Sporveien fikk en erstatningsfører på plass.
BT170112 Planen var å dirigere trafikken manuelt å samle bilene i kolonner.
BT170112 Klokken 23.20 opplyser Vegtrafikksentralen at det fremdeles kommer noe snø, men at bilbergingen er avsluttet og at trafikken flyter greit.
BT170112 Hold deg oppdatert : Her kan du følge trafikken direkte ¶
BT170112 Hold deg oppdatert : Her kan du følge trafikken direkte ¶
BT170112 Trafikken blir nå manuelt dirigert på stedet.
SA170111 En må ta høyde for at trafikken ikke vil gå som vanlig, og planlegge ut fra det, sier Hove.
FV170111 Trafikken går så vidt fremover inn mot Hunsøya onsdag kveld.
DN170111 De siste trafikktallene fra konkurrenten Norwegian viste at de økte trafikken med 20 prosent i desember.
SA170110https://www.aftenbladet.no/digital/Slik-slipper-du-a-kjope-DAB-radio-9650b.html For bare ett år siden mente Telenor at mobilnettet ikke ville kunne tåle all trafikken som kan komme som følge av nettradio-bruk når FM blir skrudd av.
SA170110https://www.aftenbladet.no/digital/Slik-slipper-du-a-kjope-DAB-radio-9650b.html Den store ulempen for deg som lytter til nettradio på farten, er at trafikken ikke er kostnadsfri.
SA170110 For bare ett år siden mente Telenor at mobilnettet ikke ville kunne tåle all trafikken som kan komme som følge av nettradio-bruk når FM blir skrudd av.
SA170110 Den store ulempen for deg som lytter til nettradio på farten, er at trafikken ikke er kostnadsfri.
FV170110 Trafikken slippes opp ¶
FV170110 For bare ett år siden mente Telenor at mobilnettet ikke ville kunne tåle all trafikken som kan komme som følge av nettradio-bruk når FM blir skrudd av.
FV170110 Den store ulempen for deg som lytter til nettradio på farten, er at trafikken ikke er kostnadsfri.
DN170110 Bortsett fra trafikken til terrorutsatte Tyrkia og til oljehovedstaden Stavanger.
DN170110 Nå er trafikken satt igang igjen.
BT170110 For bare ett år siden mente Telenor at mobilnettet ikke ville kunne tåle all trafikken som kan komme som følge av nettradio-bruk når FM blir skrudd av.
BT170110 Den store ulempen for deg som lytter til nettradio på farten, er at trafikken ikke er kostnadsfri.
AP170110 Hun hedrer gjerne sine syklende helter : - De bidrar til at vi får renere luft, mindre støy og bedre flyt i trafikken .
AP170110 For bare ett år siden mente Telenor at mobilnettet ikke ville kunne tåle all trafikken som kan komme som følge av nettradio-bruk når FM blir skrudd av.
AP170110 Den store ulempen for deg som lytter til nettradio på farten, er at trafikken ikke er kostnadsfri.
DB170109 ( Dagbladet ) : Bilføreren i 20-årene hadde skrapt en glugge på den nedisete frontruta stor nok til å se trafikken foran seg.
AP170109 Trafikken østover ble stoppet i forbindelse med ulykken, men kom relativt raskt igang igjen, med noen forsinkelser utover.
AP170109 Trafikken er i gang igjen.
AP170108 Lave temperaturer og kraftig snøfall har skapt store problemer for trafikken i Europa.
FV170107 Trafikken går som normalt på stedet, opplyser operasjonsleder Sverre Birkeland.
AP170107 Hvert år begår mellom 500 og 600 mennesker selvmord i Norge, et tall som er over tre ganger så høyt som antall dødsfall i trafikken .
FV170106 Klokka 16.10 melder politiet at trafikken glir greit forbi ulykkesstedet.
DB170106 - Visste du at radongass i boliger tar flere liv enn trafikken på norske veier og branner - til sammen ?
BT170106 - Trafikken har økt, og veistandarden er ikke god nok for denne trafikkmengden.
SA170105 Vi ønsket å fremme en ny løsning hvor sykkel kan avlaste trafikken hele året og uansett vær, også i kalde Norge.
SA170105 Det er ikke alle som har råd til høye bompenger, har tid til å ta bussen eller våger seg ut i trafikken på sykkel.
AP170105 Forskning viser at bare ti prosent færre biler vil gi radikalt bedre flyt i trafikken på E18, fordi faren ved forsinkende køer øker sterkt når kapasiteten på veien er fullt utnyttet.
DN170104 I julen vokste trafikken i løypenettet med 30 prosent i forhold til året før.
BT170104 SKAL BYGGES NY : Grimesvingene fra Midtun til Arna skal erstattes av en ny ringvei som skal lede trafikken utenom Bergen sentrum fra sør til nord.
AP170104 Siden 2010 har trafikken falt med mer enn 50 prosent.
AP170104 I vinter ser det dermed ut til at trafikken blir redusert med 30 prosent sammenlignet med vinteren 2016.
AP170104 Siden 2010 har trafikken falt med mer enn 50 prosent.
AP170104 I vinter ser det dermed ut til at trafikken blir redusert med 30 prosent sammenlignet med vinteren 2016.
DB170103 UP skal være på plass og dirigerer trafikken .
DB170103 For 2017 er trafikken redusert med ytterligere 20 prosent.
DB170103 Men det er ikke bare de verste fartssynderne som risikerer et sviende forelegg for å dure fram i trafikken .
DB170103 Da skal trafikken flyte i alle feltene.
AP170103https://www.aftenposten.no/reise/Apollo-kutter-ut-charterturer-til-Tyrkia-9608b.html For 2017 er trafikken redusert med ytterligere 20 prosent.
AP170103 For 2017 er trafikken redusert med ytterligere 20 prosent.
AP170103 For 2017 er trafikken redusert med ytterligere 20 prosent.
SA170102 Nødvendig, endelig tillatelse til ordinær drift i trafikken kommer neppe i løpet av året.
FV170102 Nødvendig, endelig tillatelse til ordinær drift i trafikken kommer neppe i løpet av året.
DB170102 Videre bør avgiftene på miljøskade økes og toget settes i stand til å ta unna en langt større del av trafikken mellom de største byene i Sør-Norge og mot Stockholm og København.
DB170102 I 2016 var trafikken på om lag 25 millioner passasjerer.
DB170102 Det er særlig utenlandstrafikken som vokser, og det gjør også klimagassutslippene fra denne trafikken , til tross for mer drivstoffeffektive fly.
DB170102 ¶ HØYE TALL : Trafikken på sosiale medier hadde en økning på nyttårsaften rett før og etter inngangen til 2017.
BT170102 Nødvendig, endelig tillatelse til ordinær drift i trafikken kommer neppe i løpet av året.
BT170102 Her skiller Bybanen seg fra busstrafikken, der trafikken på dagtid ofte er lav på mange linjer.
BT170102 Her skiller Bybanen seg fra busstrafikken, der trafikken på dagtid ofte er lav på mange linjer.
AP170102 Trafikken stoppet opp, motorveier ble stengt, Norway cup utsatt og kjellere i hele Oslo-området stod fulle av vann.
AP170102 Nødvendig, endelig tillatelse til ordinær drift i trafikken kommer neppe i løpet av året.
SA170101 Apper som iMessage, WhatsApp og Snapchat har nok tatt mye av trafikken , sier Karl Fredrik Lund, leder i Telia Privat.
SA170101 | Rogaland hadde flest dødsulykker i 2016 ¶ 15 personer har mistet livet i trafikken i Rogaland i 2016.
DN170101 Apper som iMessage, WhatsApp og Snapchat har nok tatt mye av trafikken , sier Karl Fredrik Lund, leder i Telia Privat.
DN170101 Nær ni av ti som omkommer i trafikken er menn.
DN170101 I sørlandsfylket omkom bare to mennesker i trafikken .
DN170101 Apper som iMessage, WhatsApp og Snapchat har nok tatt mye av trafikken , og det er meget mulig vi ser en ny trend der vi i stadig økende grad foretrekker å bruke internett og sosiale medier når vi skal ønske hverandre godt nyttår, sier leder Karl Fredrik Lund i Telia Privat.
DB170101 SIKKER TRANSPORT : Antall døde som følge av flyulykker gikk ned i 2016, til tross for at trafikken stadig øker.
BT170101 Totalt er det 18 flere omkomne i trafikken i 2016 enn i 2015.
BT170101 Kamerainnstilling : ISO 1600 - blender f/4.5 - lukkertid 30 sekunder ¶ | 135 personer omkom i trafikken i Norge i år ¶
BT170101 I 2014 omkom 147 personer, i 2013 var det 187, i 2012 var det 145, 168 i 2011 og hele 208 personer omkom i trafikken i 2010.
AP170101 Selv om trafikken ikke var veldig stor på ettermiddagen på nyttårsdagen, så var det en del biler ute og kjørte.
AP170101 Selv om trafikken ikke var veldig stor på ettermiddagen på nyttårsdagen, så var det en del biler ute og kjørte.
AP170101 Apper som iMessage, WhatsApp og Snapchat har nok tatt mye av trafikken , sier Karl Fredrik Lund, leder i Telia Privat. ( ©NTB ) ¶
DB161231 - Dyrene risikerer å bli skadd i trafikken og utløser leteaksjoner, så pass på at verken hunder eller katter kan komme seg ut av huset når kvelden kommer, sier Knævelsrud.
AP161231 Tre av fire omkomne så langt i år er myke trafikanter : - To fotgjengere og én syklist har, i tillegg til mannen som døde i utforkjøringsulykken, omkommet i trafikken her i byen, sier avdelingsdirektør Ing-Christine Ericsson i Statens vegvesen.
AP161231 Tallet er ikke klart, men det blir flere drepte i trafikken i 2016 enn det var i 2015.
AP161231 Stadig færre mister livet i trafikken .
AP161231 Selv om hvert eneste dødsfall i trafikken selvfølgelig er dypt tragisk og ett for mye, så går utviklingen i riktig retning.
AP161231 I 2015 omkom 117 personer i trafikken .
AA161231 Vis debatt ¶ | 135 personer omkom i trafikken i Norge i 2016 ¶
AA161231 Totalt er det 18 flere omkomne i trafikken i 2016 enn i 2015.
AA161231 I 2014 omkom 147 personer, i 2013 var det 187, i 2012 var det 145, 168 i 2011 og hele 208 personer omkom i trafikken i 2010.
AP161225 Oppryddingsarbeidet tok lengre tid enn vanlig fordi det fortsatt var kraftige vindkast på stedet, og trafikken inn til Oslo ble en stund omdirigert.
AP161225 Oppryddingsarbeidet tok lengre tid enn vanlig fordi det fortsatt var kraftige vindkast på stedet, og trafikken inn til Oslo ble en stund omdirigert.
AP161224https://www.aftenposten.no/norge/Her-sitter-sjaforen-og-leser-mens-vogntoget-dundrer-avgarde-Na-kan-du-snart-mote-selvkjorende-biler-pa-norske-veier-611139b.html De vil at norske sjåfører inntil videre skal ha full kontroll på kjøringen, med hendene på rattet og blikket på trafikken .
AP161220https://www.aftenposten.no/okonomi/Milliardar-satser-pa-dette-selskapet-fra-Oslo-611564b.html Flyene til Pepasus Airlines blir oftere å se på Oslo Lufthavn, selskapet håper å kare til seg en større andel av trafikken mellom Gardermoen, Istanbul og Antalya.
AP161220https://www.aftenposten.no/okonomi/Milliardar-satser-pa-dette-selskapet-fra-Oslo-611564b.html Etter det har interessen fra turistene dalt, og for 2016 anslår Avinor at trafikken vil synke til 240.000 reisende.
AP161220 Flyene til Pepasus Airlines blir oftere å se på Oslo Lufthavn, selskapet håper å kare til seg en større andel av trafikken mellom Gardermoen, Istanbul og Antalya.
AP161220 Etter det har interessen fra turistene dalt, og for 2016 anslår Avinor at trafikken vil synke til 240.000 reisende.
AP161218 Hun mener at alle deler av reiselivet tjener på den økte interkontinentale trafikken : ¶
AP161218 Hun mener at alle deler av reiselivet tjener på den økte interkontinentale trafikken : ¶
FV161216 Mens den nye Varoddbrua bygges, skal trafikken gå uhindret på dagtid.
FV161216 Men det er mye annet du må passe på i trafikken hvis du ikke vil ende opp som fotgjenger, skriver BT.no.
FV161216 Hvis trafikklyset er gult, og du kunne stoppet uten å skape en farlig situasjon eller hindre trafikken , må du regne med en advarsel hvis du kjører videre.
FV161216 Hvis den gående må stoppe i gangfeltet for å slippe trafikken frem, risikerer sjåføren anmeldelse.
AP161212https://www.aftenposten.no/okonomi/London-trafikken-rett-til-himmels-da-Ryanair-kom-til-Gardermoen-610971b.html Til tross for dette løfter Ryanair trafikken med 25 prosent i løpet av dets første måned på Gardermoen.
AP161212https://www.aftenposten.no/okonomi/London-trafikken-rett-til-himmels-da-Ryanair-kom-til-Gardermoen-610971b.html Ryanairs inntreden på hovedflyplassen i Norge kom som en følge av at selskapets mangeårige base på Moss Lufthavn ble lagt ned fra slutten av september, samtidig som den sivile trafikken på flyplassen på Rygge ble avviklet.
AP161207https://www.aftenposten.no/osloby/Na-blir-det-dyrere-a-parkere-i-sykkelfeltet---hvis-du-blir-tatt-610549b.html - Det er et stort hinder at mange ikke føler seg trygge når de sykler i trafikken .
VG161122 - På de fleste andre flyplassene som er på jakt etter vekst i trafikken , er denne prosessen allerede i ferd med å skje.
SA161102 117 mennesker døde i trafikken i 2015.
AP161102https://www.aftenposten.no/bil/Sommerdekk-forer-til-mange-ulykker-om-vinteren-4733b.html 117 mennesker døde i trafikken i 2015.
SA161026 Utenfor vinduet er asfalt og gravemaskiner, Pettersen står vendt mot en parkeringsplass og trafikken som suser forbi på ring 3.
SA161026 Hos Selvaag merker de at det kommer færre på visning, samtidig som trafikken til nettsidene er større enn noen gang.
FV161020 Et annet element er at bilene skal mates med informasjon om den lokale trafikken , via det mobile nettverket, som skal gi bil og sjåfør umiddelbar kjennskap til trafikkforholdene.
AP161020https://www.aftenposten.no/bil/Tester-selvkjorende-biler-pa-autobahn-8204b.html Et annet element er at bilene skal mates med informasjon om den lokale trafikken , via det mobile nettverket, som skal gi bil og sjåfør umiddelbar kjennskap til trafikkforholdene.
SA161019 Å ha skuffen full av reflekser hjelper deg lite i trafikken , sier Johansen.
SA161019 Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes i trafikken .
SA161019 Det skjer heldigvis få alvorlige ulykker med barn i trafikken .
AP161019https://www.aftenposten.no/osloby/Vil-ikke-lenger-tvinge-bilene-ut-av-sentrum-607083b.html Slik håper byrådet at trafikken skal regulere seg selv ned - uten bruk av bommer.
AP161019https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Har-du-barn-som-ferdes-ute-na-i-hostmorket-401b.html Å ha skuffen full av reflekser hjelper deg lite i trafikken , sier Johansen.
AP161019https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Har-du-barn-som-ferdes-ute-na-i-hostmorket-401b.html Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes i trafikken .
AP161019https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Har-du-barn-som-ferdes-ute-na-i-hostmorket-401b.html Det skjer heldigvis få alvorlige ulykker med barn i trafikken .
AP161013https://www.aftenposten.no/norge/Selvkjorende-biler-kan-fjerne-ni-av-ti-dodsulykker--men-mangler-mye-som-trafikanter-602040b.html Når den har fått panseret inn i en snøfond eller politiet dirigerer trafikken og ikke et trafikklys ?
DA161012 Jæren tingrett la til grunn at 76-åringen hadde vært en fare i trafikken .
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-er-Oslos-klimabudsjett---enkelt-forklart-605528b.html Blant tiltakene er noen restriktive for å få ned den totale trafikken , mens andre skal legge til rette for at det skal bli enklere å bruke utslippsfrie biler.
AP160921https://www.aftenposten.no/reise/Og-verdens-travleste-flyplass-er-8249b.html 56 prosent av trafikken til og fra Oslo Lufthavn internasjonal trafikk og 44 prosent er nasjonal, sier Westher Andersen.
AP160916https://www.aftenposten.no/reise/Reisetips-til-eventyrlige-Marokko-277b.html Veiene er fine, trafikken ikke noe å bekymre seg for.
AP160916 Veiene er fine, trafikken ikke noe å bekymre seg for.
AP160908https://www.aftenposten.no/reise/--Dette-blir-en-av-Norges-storste-turistveiattraksjoner-241b.html Økning på turistvegeneDet har vært en gradvis økning i trafikken på de Nasjonale turistvegene de siste årene.
AP160908 Økning på turistvegeneDet har vært en gradvis økning i trafikken på de Nasjonale turistvegene de siste årene.
FV160906 Under vanlig kjøring der man følger trafikken og en gang iblant lar den svært kraftige motoren få strekke litt på seg, endte vi på en drøy halvliter mer enn det som er oppgitt på mila.
SA160905 Under vanlig kjøring der man følger trafikken og en gang iblant lar den svært kraftige motoren få strekke litt på seg, endte vi på en drøy halvliter mer enn det som er oppgitt på mila.
AP160905https://www.aftenposten.no/bil/Nordmenns-drommebil-229b.html Under vanlig kjøring der man følger trafikken og en gang iblant lar den svært kraftige motoren få strekke litt på seg, endte vi på en drøy halvliter mer enn det som er oppgitt på mila.
AP160826https://www.aftenposten.no/reise/Dette-var-et-av-Europas-mest-utilgjengelige-reisemal-174b.html Jeg kjenner et sting av anger over å ha reist hit på årets travleste punkt, men selv nå, mens trafikken er på sitt travleste, er det umulig å ikke bli fjetret ved synet av Meteoras gjenværende klostre.
SA160817 Kjør i trafikken slik du vil andre skal kjøre.
SA160811 KØKAOS : NAF tror opptil 15 prosent av trafikken kan forsvinne om det legges til rette for samkjøring.
SA160811 Forsvinner 15 prosent av bilene fra rushtidskøene, vil trafikken flyte, sier Sødal i en kommentar på NAFs egen hjemmeside.
AP160806https://www.aftenposten.no/osloby/Enorme-nedborsmengder-over-Oslo-omradet-601576b.html | Enorme nedbørsmengder over Oslo-området ¶ Trafikken stod stille, flere veier var stengt på grunn av flom, og kjellere over hele byen stod fulle av vann etter det voldsomme regnværet i Oslo lørdag morgen.
AP160806https://www.aftenposten.no/osloby/Enorme-nedborsmengder-over-Oslo-omradet-601576b.html På ettermiddagen ble veien åpent igjen og trafikken går nå som normalt, ifølge politiet.
AP160806https://www.aftenposten.no/osloby/Enorme-nedborsmengder-over-Oslo-omradet-601576b.html Dermed står trafikken bom stille mellom Lysaker og Sandvika.
AP160806https://www.aftenposten.no/osloby/Enorme-nedborsmengder-over-Oslo-omradet-601576b.html Dermed stod trafikken stille mellom Sandvika og Lysaker frem til veien ble åpnet for normal trafikk i 18-tiden.
AP160806https://www.aftenposten.no/osloby/Enorme-nedborsmengder-over-Oslo-omradet-601576b.html Trafikken stod stille ¶
SA160802 Men det er mye annet du må passe på i trafikken hvis du ikke vil ende opp som fotgjenger, skriver BT.no.
SA160802 Hvis trafikklyset er gult, og du kunne stoppet uten å skape en farlig situasjon eller hindre trafikken , må du regne med en advarsel hvis du kjører videre.
SA160802 Hvis den gående må stoppe i gangfeltet for å slippe trafikken frem, risikerer sjåføren anmeldelse.
AP160802https://www.aftenposten.no/bil/Slik-mister-du-lappen-Seks-grunner-du-kanskje-ikke-har-tenkt-pa-61b.html Men det er mye annet du må passe på i trafikken hvis du ikke vil ende opp som fotgjenger, skriver BT.no.
AP160802https://www.aftenposten.no/bil/Slik-mister-du-lappen-Seks-grunner-du-kanskje-ikke-har-tenkt-pa-61b.html Hvis trafikklyset er gult, og du kunne stoppet uten å skape en farlig situasjon eller hindre trafikken , må du regne med en advarsel hvis du kjører videre.
AP160802https://www.aftenposten.no/bil/Slik-mister-du-lappen-Seks-grunner-du-kanskje-ikke-har-tenkt-pa-61b.html Hvis den gående må stoppe i gangfeltet for å slippe trafikken frem, risikerer sjåføren anmeldelse.
BT160729 Dessuten kan det diskuteres om trafikken er mer effektiv i andre deler av landet.
BT160729 Trafikken går kanskje mer effektivt, men det er kjedelig å kjøre der.
FV160726 - Da hev mannen min og kameraten seg i bilen, og kjørte for å stanse trafikken , sier Hagen til avisa.
AP160720https://www.aftenposten.no/reise/Her-er-prisnivaet-70-prosent-lavere-enn-i-Norge-23b.html Med utgangspunktet i Forex Banks ferieindeks viser Tickets oversikt at Bulgaria har økt med 31 prosent og tar noe av trafikken som ville gått til Tyrkia, mens Makedonia og Albania har doblet antall reisende fra i fjor - fra små volum.
SA160719 Vi skylder ofte på høy fart som årsak til ulykker, men det er helt grunnleggende at man har blikket festet på trafikken og veien, sier Johansen.
SA160719 Trygg Trafikks observasjoner tilsier at minst 15 personer har omkommet i trafikken i juli, men dette tallet kan justeres når den offisielle statistikken er på plass.
SA160719 Statistisk er det flere dødsulykker i trafikken om sommeren enn om vinteren i Norge.
SA160719 Også i juni var det langt flere som omkom i trafikken enn det var på samme tid i fjor, og Trygg Trafikk tror denne negative tendensen fortsetter også i juli.
SA160719 Fra januar og ut juni måned har 61 personer omkommet i trafikken .
SA160719 Det har vært færre og færre drepte i trafikken .
SA160719 Det er ikke lett å finne en forklaring på dette, men én forklaring er at det er stadig flere ting i trafikken som legger beslag på oppmerksomheten, sier Johansen.
SA160719 - Det har vært en sterk økning i antall omkomne i trafikken .
SA160714 Ifølge Forbrukerrådet er det lovfestet at ingen skal kunne diskriminere eller blokkere trafikken på internett.
FV160714 Ifølge Forbrukerrådet er det lovfestet at ingen skal kunne diskriminere eller blokkere trafikken på internett.
BT160714 Ifølge Forbrukerrådet er det lovfestet at ingen skal kunne diskriminere eller blokkere trafikken på internett.
AP160714https://www.aftenposten.no/digital/Firedobling-av-norsk-mobildatabruk-i-EU-6b.html Ifølge Forbrukerrådet er det lovfestet at ingen skal kunne diskriminere eller blokkere trafikken på internett.
AP160714 Ifølge Forbrukerrådet er det lovfestet at ingen skal kunne diskriminere eller blokkere trafikken på internett.
AP160703 Til tross for problemene på lørdag, har trafikken gått som planlagt søndag.
FV160630 Skovalget kan først straffes dersom man utgjør en fare i trafikken , eller etter man har havnet i en ulykke.
SA160629 Skovalget kan først straffes dersom man utgjør en fare i trafikken , eller etter man har havnet i en ulykke.
AP160629https://www.aftenposten.no/bil/Er-det-greit-a-kjore-bil-barbent-eller-med-sandaler-8358b.html Skovalget kan først straffes dersom man utgjør en fare i trafikken , eller etter man har havnet i en ulykke.
AP160629 Mens det tidligere var svært enkelt for fremmedkrigere å reise gjennom Tyrkia for å komme seg Syria og Irak, og nærmest var som en motorvei, som Ranstorp kaller det, så har Tyrkia nå satt bremsene kraftig på for denne trafikken .
AP160603 Hun misunner ikke trafikken til sine mer populære naboer.
SA160601https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Tidligere-stjerne-om-hvorfor-farre-sykler-ritt---Vil-ha-mer-opplevelse_-mindre-konkurranse-210281b.html Siden rittet går på åpne veier, og man ikke stopper trafikken , starter disse gruppene lenge etter mosjonistene for å minimere farlige situasjoner ved for eksempel forbikjøring.
DA160601 Saksdokumentene fra fylkesrådmannen ga ikke alle svarene samferdselsutvalget mente de trengte for å gjøre opp en mening om det er en bru eller fortsatt ferjer som er best for trafikken til og fra Vassøy.
SA160531 Lenge så det ut som 2015 skulle bli et år der ingen barn omkom i trafikken , men den 15. desember døde en seksåring i en tragisk lastebilulykke.
SA160531 125 personer ble drept i trafikken i 2015, det laveste antallet siden 1950.
FV160531 Lenge så det ut som 2015 skulle bli et år der ingen barn omkom i trafikken , men den 15. desember døde en seksåring i en tragisk lastebilulykke.
FV160531 125 personer ble drept i trafikken i 2015, det laveste antallet siden 1950.
AP160531https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/--Sjokkerende-nok-moter-vi-foreldre-som-er-sikret-selv_-men-som-lar-barna-sitte-usikret-8530b.html Lenge så det ut som 2015 skulle bli et år der ingen barn omkom i trafikken , men den 15. desember døde en seksåring i en tragisk lastebilulykke.
AP160531https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/--Sjokkerende-nok-moter-vi-foreldre-som-er-sikret-selv_-men-som-lar-barna-sitte-usikret-8530b.html 125 personer ble drept i trafikken i 2015, det laveste antallet siden 1950.
VG160525 - Våre kostnader for å sette opp en samtale til et femsifret nummer er høyere enn å sette den opp til et « vanlig » nummer, og derfor blir denne trafikken dyrere enn vanlige samtaler.
AP160511https://www.aftenposten.no/reise/Denne-norske-veien-er-pa-internasjonal-reiseliste-127b.html - Trafikken på Atlanterhavsveien har økt jevnligde seneste årene.
AP160510https://www.aftenposten.no/osloby/Groruddalssatsingen-har-kostet-1_5-milliarder-over-ti-ar-Har-det-virket-62215b.html Klarte ikke å redusere trafikken
AP160510https://www.aftenposten.no/osloby/Groruddalssatsingen-har-kostet-1_5-milliarder-over-ti-ar-Har-det-virket-62215b.html Hvorfor ble visjonen om å få trafikken redusert tatt ut av GDS ?
BT160503 I Tyskland skal det i 2015 ha dødd 3475 mennesker i trafikken , en økning på 2,9 prosent.
BT160503 GÅR FEIL VEI : Etter år med nedgang i fatale ulykker i trafikken , stiger tallene over hele Europa.
BT160503 For første gang siden 2001 steg dødstallene for trafikken i Europa i 2015.
BT160503 De ser samtidig at annen teknologi, da særlig smarttelefoner, bidrar til at folk er mindre oppmerksomme i trafikken .
BT160503 - Vi tror at oppmerksomheten de neste årene spesielt må rettes mot distraksjoner i trafikken .
AP160425https://www.aftenposten.no/reise/Derfor-elsker-USAs-turistindustri-nordmenn-8705b.html Byråene ser ellers at trafikken fort retter seg etter nye flytilbud, i så måte har trafikken mot vestkysten - til Los Angeles og San Francisco - økt i likhet med Miami, Fort Lauderdale og Orlando i Florida.
AP160425https://www.aftenposten.no/reise/Derfor-elsker-USAs-turistindustri-nordmenn-8705b.html Byråene ser ellers at trafikken fort retter seg etter nye flytilbud, i så måte har trafikken mot vestkysten - til Los Angeles og San Francisco - økt i likhet med Miami, Fort Lauderdale og Orlando i Florida.
AP160423 Men i Bygdøy allé foreslås en kombinasjon av ulike tiltak for å redusere trafikken til det halve ved å fordele den til andre gater.
AP160414https://www.aftenposten.no/osloby/Slik-kan-Fridtjof-Nansens-plass-bli-uten-biler-53643b.html Sammen med trafikken bidrar dette til å øke avstanden mellom Rådhuset og byen, mener Singstad.
AP160414https://www.aftenposten.no/osloby/Slik-kan-Fridtjof-Nansens-plass-bli-uten-biler-53643b.html Det må også vurderes hva som skjer med trafikken ellers i byen.
AP160414 For det andre vil det endre måten vi agerer med hverandre i trafikken , sier Halse.
AP160405https://www.aftenposten.no/norge/Slik-forklarer-du-terror-for-barn-54688b.html Det er mye farligere å være ute i trafikken .
AP160405 Det er mye farligere å være ute i trafikken .
AP160331https://www.aftenposten.no/verden/Kontorer_-industri_-sykehus-og-folk-skal-ut-av-Beijing-sentrum-55114b.html Det nye underbruket av den sentrale byadministrasjonen skal opprettes i den sørøstlige forstaden Tongzhou, en 40 minutters kjøretur fra bykjernen når trafikken flyter omtrent som den skal.
AP160329https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Kristoff-om-tragediene-i-sykkelmiljoet---Det-viser-at-det-er-farlig-det-jeg-driver-med-213635b.html Motorsyklene skal stoppe trafikken som kan komme imot, komme ut fra stikkveier eller gårdsveier.
SA160323 | Dette irriterer oss aller mest i trafikken
SA160323 Vi vil jo gjerne at sjåførene vi møter, skal følge med på trafikken fremfor å taste på mobilen.
SA160323 - Det som er fint å se, er at vi irriterer oss eller blir frustrerte når vi ser andre gjør farlige ting i trafikken .
AP160323https://www.aftenposten.no/bil/Dette-irriterer-oss-aller-mest-i-trafikken-8861b.html | Dette irriterer oss aller mest i trafikken
AP160323https://www.aftenposten.no/bil/Dette-irriterer-oss-aller-mest-i-trafikken-8861b.html Vi vil jo gjerne at sjåførene vi møter, skal følge med på trafikken fremfor å taste på mobilen.
AP160323https://www.aftenposten.no/bil/Dette-irriterer-oss-aller-mest-i-trafikken-8861b.html - Det som er fint å se, er at vi irriterer oss eller blir frustrerte når vi ser andre gjør farlige ting i trafikken .
SA160322 I midten av mars var det registrert 76.666 elbiler i Norge, og ifølge NRK er skilt med kjennetegnet EL 93000 allerede registrert i trafikken .
AP160322https://www.aftenposten.no/bil/Snart-far-de-forste-elbilene-EK-skilter-8875b.html I midten av mars var det registrert 76.666 elbiler i Norge, og ifølge NRK er skilt med kjennetegnet EL 93000 allerede registrert i trafikken .
AP160228 For mindre lovbrudd, som i trafikken , eller misbruk av barnetrygd eller andre sosiale goder, vil vedkommende bli kastet ut hvis lovbruddet gjentar seg innen en tiårsperiode.
DA160225 Vi er imidlertid usikre på hvor mye Ryfast og Eiganestunnelen vil redusere trafikken i dette området, sier Sagen.
DA160223 Det vil være meget uheldig om systemet fikk problemer og stopp i trafikken .
AP160223 Den store trafikken opp på fjellet blir oppfattet som en forringelse, en profanering, forteller Stordalen.
BT160222 For dette er en bil som trives om man har muligheten til å ta den med der veiene er morsomme og trafikken beskjeden.
AP160222https://www.aftenposten.no/osloby/Unngikk-kokaos-ved-Brynstunnelen---venter-mer-ko-til-uken-7610b.html Til slutt ble trafikken dirigert manuelt, noe som bedret trafikkflyten.
AP160222https://www.aftenposten.no/osloby/Unngikk-kokaos-ved-Brynstunnelen---venter-mer-ko-til-uken-7610b.html Men mandag var trafikken bare en fjerdedel av det normale.
AP160222https://www.aftenposten.no/osloby/Unngikk-kokaos-ved-Brynstunnelen---venter-mer-ko-til-uken-7610b.html For mandag morgen fløt trafikken på Ring 3 ved Bryn stort sett fint.
AP160222https://www.aftenposten.no/osloby/Unngikk-kokaos-ved-Brynstunnelen---venter-mer-ko-til-uken-7610b.html For da kan man se an køene, og dirigere trafikken i forhold til det, sier Ulvik.
AP160222https://www.aftenposten.no/osloby/Unngikk-kokaos-ved-Brynstunnelen---venter-mer-ko-til-uken-7610b.html - Vi anslår at cirka halvparten av trafikken ved Bryn ble borte på grunn av vinterferien.
AP160222https://www.aftenposten.no/bil/Familiesportsbil-med-X-faktor-9029b.html For dette er en bil som trives om man har muligheten til å ta den med der veiene er morsomme og trafikken beskjeden.
AP160219 Og så kom trafikken gradvis tilbake.
AP160219 Nå flyttes trafikkaoset til andre enden av Ring 3 : ¶ * * * * _Veivesenet varslet kaos på Smestad - men trafikken flyter omtrent som før.
AP160219 I første fase av rehabiliteringen blir løpene i Brynstunnelen stengt vekselvis, slik at trafikken kan gå i det andre løpet.
AP160219 Her møtes trafikken sørfra og nordfra.
AP160219 Allerede søndag formiddag korket trafikken seg på flere av de store innfartsveiene.
AP160219 Trafikken gikk sakte sørfra på E6 fra Abilsø og forbi Ryen.
AP160219 Slik ble katten Jesper lært til å bli med på tur ¶ Trafikken var sterkt avtagende klokken 20 ¶
AP160219 Like før klokken 20.00 kunne Vegtrafikksentralen Øst melde til Aftenposten at trafikken var sterkt avtagende.
AP160217 Ta 37-bussen, som jeg bruker når jeg skal hjem : I dag korker trafikken seg på grunn av alle bilene, ofte kommer det tre og fire busser samtidig når den først kommer.
AP160217 Med befolkningsveksten i Oslo tror jeg det vil være krevende nok å få stabilisert trafikken på dagens nivå.
AP160217 I tillegg vil bilfritt sentrum, og til en viss grad lavutslippssoner, spille en rolle i å redusere trafikken , mener de.
AP160217 Hvis de innfører en hel rekke begrensninger i form av lavutslippssoner og høyere bompengeavgift, vil man kunne få en nedgang i trafikken i alle fall i deler av byen, sier Fridstrøm.
AP160217 Det er ikke bare i 2016 man forsøker å redusere trafikken i Oslo.
DA160210 I Bergen og Trondheim er trafikken redusert med henholdsvis 1,5 prosent og 1 prosent.
DA160210 I Bergen og Trondheim er trafikken redusert med henholdsvis 1,5 prosent og 1 prosent.
AP160202https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-kommunen-gjore-og-ikke-gjore-for-bedre-byluft-9777b.html Men det må gjøres på en måte som reduseres trafikken - og ikke bare flytter den.
SA160131 Der kom det også fram at dansken var dømt i 2009 til 40 dagers fengsel etter et knyttneveslag i trafikken .
AP160131 Der kom det også fram at dansken var dømt i 2009 til 40 dagers fengsel etter et knyttneveslag i trafikken .
AP160129 Og der, midt i stormen Tor, kom av alle ting to arendalitter løpende i friluft, kun iført badebukse, på vei til en nedsnødd badestamp ! †" Vi kom i går, og har ikke hatt problemer med trafikken , sa Kai Rune Sandvik fra sin posisjon i stampen.
DA160120 Data fra tellepunktene i sentrum skal analyseres, og man skal se på hvordan trafikken forflytter seg.
AP160115https://www.aftenposten.no/reise/Bern-er-Sentral-Europas-Kardemommeby-9224b.html Bern har det meste man forventer seg fra en europeisk hovedstad - utenom tempoet, trafikken og menneskemengdene.
AP160114 Midt i byen, midt i trafikken , der er trikken.
SA160113 På samme måte som i Tesla Model S med autopilot kan du i den nye bilen lene deg tilbake mens elektronikken leder deg gjennom trafikken i hastigheter på opptil 130 kilometer i timen.
AP160113https://www.aftenposten.no/bil/Teknologibombe-Mercedes-tar-en-Audi-med-sin-nye-E-klasse-9226b.html På samme måte som i Tesla Model S med autopilot kan du i den nye bilen lene deg tilbake mens elektronikken leder deg gjennom trafikken i hastigheter på opptil 130 kilometer i timen.
AP160113 - Hvis du kjører sammen med en annen to ganger i måneden, vil trafikken i rushtiden i Trondheim, Bergen og Stavanger, og stort sett Oslo, gli langt bedre, sier han.
AP160113 På samme måte som i Tesla Model S med autopilot kan du i den nye bilen lene deg tilbake mens elektronikken leder deg gjennom trafikken i hastigheter på opptil 130 kilometer i timen.
BT160111 Vi fasiliterer jo for den trafikken som spesielt Statoil har fra lufthavnen.
BT160111 Omstillingkrisen i norsk økonomihar slått kraftig ut på trafikken til og fra Nordsjøen.
SA160105 Mer om unge i trafikken : ¶
FV160105 Mer om unge i trafikken : ¶
BT160105 Mer om unge i trafikken : ¶
AP160105https://www.aftenposten.no/bil/Er-du-14-ar-og-fransk-kan-du-kjore-en-slik-uten-lappen-9264b.html Mer om unge i trafikken : ¶
AP160104 Den vil bestå av stikkprøver, som baseres på løpende observasjon av trafikken over grensen, opplyser Udlændingeministeriet i en pressemelding.