AA171212 Dette på grunn av sammenheng med system som etableres i Høgskoleringen, og den forventede økningen av myke trafikanter på denne strekningen til og fra Campus.
SA171211 Han mener at trafikanter har liten kompetanse på hva de skal gjøre hvis katastrofen inntreffer.
AA171211 Fylkeskommunen anbefaler nå at trafikanter kontrollerer sine passeringer på websider eller faktura, da feil kan forekomme.
NL171208 Som raskt hiver seg rundt - og gjør en uvurderlig innsats for myke og harde trafikanter .
AP171208 På ulykkesstedet er det fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
DB171206 - Der det er salta blir det fort bart, men på mindre veier kan det være glatt, sier Schie og oppfordrer alle trafikanter om å kjøre forsiktig og tilpasse farten etter forholdene.
DB171203 Ifølge iFinnmark ble det lørdag sendt ut nye strøbiler fra Honningsvåg og Lakselv som skulle fortsette å strø, samt at det skulle iverksettes nødvendige tiltak på stedet for å varsle trafikanter som kommer ut av tunellen.
VG171202 Trafikanter melder om meget glatte veier flere steder i hele Trøndelag - kjør varsomt !
DB171202 Denne gruppen av trafikanter er særlig utsatt for ulykker.
AA171202 - Vi har fått flere meldinger fra trafikanter om dette.
SA171201 Slik har situasjonen i Tanke Svilands gate vært i over to år, med trange forhold for myke trafikanter .
SA171127 Så fikk politikeren telefonstorm av bekymrede trafikanter .
DN171124 Min drøm har vært å bidra til å gjøre folk til bedre og tryggere trafikanter , sier Mikkelsen.
VG171122 Men hvis du må ut og kjøre, vær oppmerksom, vis hensyn til andre trafikanter og kjør etter forholdene, sier Larsen.
SA171122 Tenk på samarbeid med andre trafikanter , sier Ellen Ramstad.
DB171122 Den er langt foran de fleste andre byer når det gjelder bløte trafikanter og sykler.
DB171122 Hold god avstand til bilen foran deg, er oppfordringen fra Molteberg til alle trafikanter .
DB171122 Han oppfordrer alle trafikanter til å kjøre forsiktig og etter forholdene.
DB171122 Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF, kommer med følgende tre råd til trafikanter : ¶ 1.
DB171122 Med lavtrykket var det ventet vind og snø - noe som i dag har skapt trøbbel for en rekke trafikanter i Sør-Norge.
DB171122 Både politi og veivesenet var onsdag ute med oppfordringer til trafikanter om å kjøre forsiktig.
AP171122 Men hvis du må ut og kjøre, vær oppmerksom, vis hensyn til andre trafikanter og kjør etter forholdene, sier Larsen.
BT171118 Politiet ber trafikanter være obs på et polsk vogntog som har stanset i veibanen på riksvei 13 ved Jøsendal i Odda.
BT171118 Flere trafikanter slet med å holde seg på de glatte veiene lørdag morgen.
DB171117 Dermed vil togstansen påvirke alle trafikanter , inkludert de som bruker bil, ikke bare NSBs rundt 10.000 hverdagspassasjerer.
DB171117 Dermed vil togstansen påvirke alle trafikanter , inkludert de som bruker bil, ikke bare NSBs rundt 10.000 hverdagspassasjerer.
SA171112 Politiet ber søndag morgen trafikanter om å kjøre ekstra forsiktig.
BT171112 Politiet skal ivareta trafikkavvikling, sikkerhet for trafikanter , sikker fremføring av sykkelritt og ikke minst : sikkerheten til publikum.
BT171112 Gode sperringer, utført i henhold til denne håndboken, vil ivareta sikkerheten til trafikanter og de som jobber på og ved vei.
AA171111 Gode kryssløsninger er viktig for alle trafikanter .
VG171110 Derfor er det viktig å følge opp konklusjonen i ulykkesrapportene, slik at det kan komme alle trafikanter til nytte, sier Ranes.
BT171110 - Jeg var så dum og skulle hjelpe andre trafikanter .
FV171109 Et sentralt spørsmål er om man må utstyre stillegående biler med en støykilde for å ivareta sikkerheten til ulike grupper myke trafikanter .
SA171108 Et sentralt spørsmål er om man må utstyre stillegående biler med en støykilde for å ivareta sikkerheten til ulike grupper myke trafikanter .
BT171108 Et sentralt spørsmål er om man må utstyre stillegående biler med en støykilde for å ivareta sikkerheten til ulike grupper myke trafikanter .
AA171108 Et sentralt spørsmål er om man må utstyre stillegående biler med en støykilde for å ivareta sikkerheten til ulike grupper myke trafikanter .
DB171104 I dag er biltrafikken allerede så høy i Oslo at den skaper trøbbel både for bilistene og alle andre trafikanter .
NL171103 Samtidig kan myke trafikanter bevege seg raskere og tryggere mellom A og B, og de slipper å bruke kjørefeltet til bilene.
AP171101 Nettopp dette ikke lenger så nye « konseptet » får mange til å trekke på skuldrene snarere enn å fly i flint : En enslig gjerningsmann leier en bil og kjører ned myke trafikanter .
NL171031 Strandgata ligger nære sjøen og er en herlig gate for myke trafikanter .
SA171030 Syklister er i trafikken definert som kjørende og skal utvise aktsomhet og varsomhet ovenfor de mykeste av alle trafikanter - nemlig de gående.
SA171030 Aftenbladet sin løsning på problemet er at « både harde, halvharde og myke trafikanter må ta dette mer på alvor ».
SA171029 Åtte trafikanter kjørte raskere enn dette.
DB171027 Forskning har imidlertid for lengst vist at mengden trafikanter på motorveien i rushtiden alltid vil øke til den når veiens maksimale kapasitet.
SA171025 Trafikanter melder om en del kødannelser, men trafikken skal ifølge politiet flyte greit forbi ulykkesstedet.
VG171022 - Trafikanter anbefales å ikke kjør inn i flomrammede områder.
SA171022 Det er bare ett svar på dette, og det er at både harde, halvharde og myke trafikanter må ta dette mer på alvor, og at kapasiteten i enda større grad må økes på sykkelveinettet.
AP171022 Veivesenet hadde søndag en enkel oppfordring til bilistene i det flomrammede området : ¶ « Trafikanter anbefales å ikke kjøre inn i flomrammede områder.
BT171021 Men hva mener innbyggerne som bor langs veien, om den tiltenkte økningen av tungtransport på en vei ( FV570 ) som ikke er tilrettelagt verken for gående eller andre « myke » trafikanter ?
DB171020 Den er langt foran de fleste andre byer når det gjelder bløte trafikanter og sykler.
DA171019 Det øverste nivå utgjør det foreslåtte Fjordtorget ved ny stasjon, og forbeholdes myke trafikanter og kollektivtrafikk.
DB171017 I tillegg har de økt overvåkningen og gjennomfører kontroller av trafikanter i og rundt Helsingborg.
DA171017 I løpet av anleggsperioden skal veien skal bli helt ny og vesentlig tryggere for alle trafikanter når den står ferdig i juni 2018, det skal også legges nye vann- og avløpskabler, samt fjernvarme og datakabler i bakken under veien samtidig.
DA171017 Det gir konsekvenser for trafikanter og beboere.
DB171016 Myke trafikanter
AA171011 ¶ Geirmund Lykke mener at enklere regler må til for å minske konflikter mellom syklister og andre trafikanter .
AA171011 Grunnen er at de forskjellige gruppene trafikanter ikke kjenner til reglene eller ikke respekterer dem.
DB171010 Det vil trygge alle trafikanter , sier han.
DB171010 Andersson i Syklistenes landsforbund mener det i dag er et sammensurium av ulike regler og tolkninger som trafikanter ikke kjenner godt nok til.
AP171010 - Det skaper en farlig stemning mellom trafikanter .
AA171010 - Det skaper en farlig stemning mellom trafikanter .
AA171010 - Men nå er jobben nesten ferdig og vi kan slippe over myke trafikanter .
AA171010 Vi vil legge til rette for god samhandling med alle trafikanter , sier Rygvold.
AA171009 Parallelt med utbygging, må vi dyrke fram bedre holdninger som gjør det levelig for alle typer trafikanter .
AA171009 Når vi blir flere syklende og gående, krever det at alle trafikanter tar større hensyn til hverandre.
AP171008 - Det var trafikanter som meldte inn til politiet klokken 7.33 at det var gått et ras av stein og jord over hele E39, og at det ikke er mulig å passere.
AP171008 - Trafikanter på stedet sier også til politiet at det ser ut som om veien kan rase ut på nedsiden av rasstedet, sier Hollingen.
AA171008 - Det var trafikanter som meldte inn til politiet klokka 7.33 at det var gått et ras av stein og jord over hele E39, og at det ikke er mulig å passere.
DA171005 For trafikanter og beboere har allerede stengingen av Gamleveien allerede ført til konsekvenser.
AA171005 - Disse bilistene utgjør en betydelig risiko for andre trafikanter , også deg, skriver politiet i Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, Hemne og Snillfjord på sin Facebook-side.
AP171001 Vegvesenet er særlig fornøyd med at færre unge trafikanter mister livet som følge av ulykker.
AA171001 Vegvesenet er særlig fornøyd med at færre unge trafikanter mister livet som følge av ulykker.
AP170930 Myke trafikanter lever farlig i Oslo-trafikken.
AP170930 Det er også viktig å skille gående og syklende i områder av byen hvor det er særlig mange myke trafikanter .
VG170924 Han forteller at trafikanter må regne med en del kø i området en periode fremover.
AA170922 I løpet av natt til fredag har noen ødelagt 14 gjerder som sperrer Brattørbrua for alle trafikanter .
AA170918 Små, myke trafikanter er ekstra vanskelig å oppdage bak høye hekker og i dunkel belysning, og kan ha utfordringer med å forstå trafikkbildet.
DB170911 - Vi er utsatt og er myke trafikanter .
AA170911 - På grunn av stengningen av Nordbytunnelen reduserte vi også trafikken gjennom Nøstvettunnelen til ett kjørefelt for å unngå at trafikanter ble stående i kø i to felt inne i tunnelen.
AA170909 Du kan derfor være en fare for andre trafikanter , sier operasjonsleder Arnt-Harald Aasved ved Trøndelag politidistrikt.
AA170909 - De kjørte i en gate hvor andre trafikanter ferdes, og du har ikke kontroll og styring på mopeden når du kjører på bakhjulet.
DA170831 Trafikkansvarlig i Stavanger kommune, Jeanette Tjøstheim Olsen, sier at det er ventet mye mennesker i området og ber trafikanter vise hensyn til arrangementet.
AP170831 Vi frykter færre miljøtunneler som skal skåne natur- og friluftsområder, mer nedbygging av matjord, dårligere løsninger for syklister og andre myke trafikanter , sier Naturvernforbundets Holger Schlaupitz i en kommentar.
AA170822 Det gir en betydelig kortere reisetid for trafikanter fra hele kystregionen i Sør-Trøndelag og ikke minst gir det store fordeler for innbyggere og kommuneansatte som skal leve i norddelen av nye Orkland kommune.
AA170816 - Folk sitter og fikler med mobilen og fokuset tas bort fra veien og andre trafikanter .
AA170816 Men kjære Statens vegvesen, som jeg innimellom kaller for « bilvesen », gi oss trafikkregler, skilting, oppmerking og ikke minst lysregulering som gjør oss syklister til lovlydige trafikanter .
AA170810 Torsdag ettermiddag stanset politiet en mann i 20-årene på Heimdalsplatået, etter at andre trafikanter hadde reagert på måten han kjørte på.
NL170801 Vi må også ta høyde for økt trafikk vinterstid, med trafikanter som er helt ukjente med hva det innebærer å kjøre på vinterføre.
AA170731 - Dette var et hendelig uhell, sier Carlsson, om at ingen myke trafikanter befant seg i nærheten.
AP170730 De behersker kanskje ikke farten, eller de leser trafikksituasjonen for sakte og får problemer med samspillet med andre trafikanter .
AA170730 De behersker kanskje ikke farten, eller de leser trafikksituasjonen for sakte og får problemer med samspillet med andre trafikanter .
AA170728 - Det var andre trafikanter som meldte ifra om ulykken, sier operasjonsleder Kjetil Mollan ved Trøndelag politidistrikt.
DA170726 - Det står et vogntog i bunn av tunellen, melder vaktleder i Rogaland Brann og Redning, som også ber trafikanter som skal kjøre gjennom Byfjordtunnelen om å være obs.
AA170722 Dette er ting som kan treffe andre trafikanter , og det er snakk om høy fart.
SA170720 Det betyr at trafikanter må kjøre via fylkesveg 503 Gloppedalen.
AA170718 Heggeli forteller at de skal gjøre sitt beste for ikke å plage trafikanter under ombyggingen.
DB170711 Det kan være verneinteresser, slik som sårbar natur og biologisk mangfold, hensyn til annet friluftsliv, tryggheten til kajakkpadlere og andre myke trafikanter til sjøs eller andre lokale forhold som gjør vannskuteren lite velkommen.
AA170711 Hele 800 av parkeringsplassene kan, ifølge prosjektleder Mari Olden, ordnes uten at det er til ulempe for fotgjengere og andre trafikanter .
DB170704 » Statens vegvesen har - i kjølvannet av konflikten mellom mange myke trafikanter og bilister i trafikken - utarbeidet Rulleskivettreglene i samarbeid med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk : ¶
DB170704 Vinje mener en felles forståelse og gjensidig hensyn mellom bilister og myke trafikanter er essensielt.
DB170704 Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken.
DB170704 En del bilførere er ikke oppmerksomme nok på myke trafikanter og gir ikke den avstanden som de bør gi, sier Vinje til Dagbladet.
AP170703 Både målt i antall omkomne etter folketall og etter kjørte kilometer er norske trafikanter best.
SA170702 « Vi jobber for at bussen skal fram uten at den blir forsinket, i tillegg til at andre trafikanter skal komme trygt fram », skriver Irene Hegre.
SA170702 Vi jobber for at bussen skal fram uten at den blir forsinket, i tillegg til at andre trafikanter skal komme trygt fram.
AA170702 Utbyggingen skjer for å få bussen fortere frem og gjøre det bedre for myke trafikanter .
AA170701 Som Adresseavisen tidligere har skrevet har de nylig oppsatte fotoboksene på E6 mellom Trondheim og Stjørdal tatt flere trafikanter i for høy hastighet.
AP170630 Alle trafikanter på vei sørover på E6 ble omdirigert måtte, noe som bød på utfordringer da andre tunneler var stengt på grunn av planlagt vedlikehold.
AA170630 - Svingepåbudet i krysset gjelder alle trafikanter bortsett fra buss, taxi, og moped, opplyser Trøan.
AA170630 Tiller forteller at lastebilen står godt plassert i grøfta, så det skal ikke utgjøre problemer for andre trafikanter .
AP170626 Statens vegvesen oppfordrer trafikanter til å være oppmerksomme på at kjøremønsteret i Oslo vil endre seg i sommer, også gjennom døgnet.
SA170623 I dommen heter det at ulykken skyldtes graverende kjøring som medførte stor fare, ikke bare for betydelig skade eller død for de to i bilen, men også for andre trafikanter i nærheten.
BT170623 I dommen heter det at ulykken skyldtes graverende kjøring som medførte stor fare, ikke bare for betydelig skade eller død for de to i bilen, men også for andre trafikanter i nærheten.
AP170623 I dommen heter det at ulykken skyldtes graverende kjøring som medførte stor fare, ikke bare for betydelig skade eller død for de to i bilen, men også for andre trafikanter i nærheten.
AA170623 Retten mener kjøringen medførte stor fare også for andre trafikanter .
AA170622 Av hensyn til sikkerheten for trafikanter og anleggsarbeidere er vi nødt til å stenge veien helt i en periode på sju uker, skriver prosjektleder Janne Venes i Statens vegvesen i en pressemelding på vegvesen.no.
SA170615 Han beklager overfor trafikanter som har blitt forsinket som følge av grunnstøtingen og kansellerte ferjeavganger.
SA170615 Inntil arbeidene på Tanangervegen er kommet et stykke lengre, vil begge felt være åpne for alle trafikanter .
VG170613 - Vi ønsker ikke at de nye skiltene skal ta oppmerksomheten fra trafikken, og at trafikanter skal henge seg opp i det, sier Narjord.
SA170613 Trafikanter må være obs.
AA170613 Formålet har vært å gjøre veien tryggere for myke trafikanter , bedre fremkommeligheten for busser og redusere trafikkstøy for beboere, ifølge Trondheim kommune.
AA170613 Et av formålene med arbeidet har vært å gjøre veien tryggere for myke trafikanter , og blant Gunnes' tilhørere var skolebarn fra Strindheim skole.
AA170613 Vegtrafikksentralen gikk ut og ba trafikanter kjøre forsiktig på strekningen.
DB170610 » Statens vegvesen har - i kjølvannet av konflikten mellom mange myke trafikanter og bilister i trafikken - utarbeidet Rulleskivettreglene i samarbeid med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Trygg Trafikk : ¶
DB170610 Vinje mener en felles forståelse og gjensidig hensyn mellom bilister og myke trafikanter er essensielt.
DB170610 Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken.
DB170610 En del bilførere er ikke oppmerksomme nok på myke trafikanter og gir ikke den avstanden som de bør gi, sier Vinje til Dagbladet.
SA170608 Natt til søndag er en utsatt tid for trafikanter i alle typer kjøretøy.
DB170607 Den bolleselgende Shell-stasjonen ved Mjøsa er blitt et landemerke for trafikanter på E6 mellom Oslo og Hamar.
BT170607 Kun søndre trasé fører til utstrakt bruk av tunge kjøretøy i Fløenbakken, en trang gate uten tilbud for myke trafikanter .
VG170606 Analysene av nytte skal vise virkningene som veien eller banen gir for trafikanter , godstransport og samfunnet som helhet.
VG170605 Indre oslofjord er trang, med mange « mye trafikanter » som mindre seilbåter, seilbrett, roere, padlere, svømmere og badende.
AP170605 Utover ettermiddagen tirsdag oppfordret Vegtrafikksentralen trafikanter til å velge andre ruter enn E18 hvis man har mulighet til det.
AA170603 Dersom vi mener at vi har det, må vi se på om trafikanter , entreprenører og alle følger regelverket, sier Oretorp ¶
BT170602 De fleste anskaffelser kommunen foretar, kommer innbyggerne til gode - enten de er trafikanter på kommunale veier, elever på kommunale skoler eller beboere på private, men kommunalt finansierte sykehjem.
DA170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener Johansen.
AP170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.
AA170601 - Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener Johansen.
SA170530 - Vi oppfordrer sterkt alle trafikanter til å sette seg inn i disse, sier Engebretsen.
BT170530 - Vi oppfordrer sterkt alle trafikanter til å sette seg inn i disse, sier Engebretsen.
AP170530 - Vi oppfordrer sterkt alle trafikanter til å sette seg inn i disse, sier Engebretsen.
AA170530 - Vi oppfordrer sterkt alle trafikanter til å sette seg inn i disse, sier Engebretsen.
DA170529 Dette bedrer lesbarheten av vegsystemet for alle trafikanter , og sikrer tryggere trafikkforhold. 11 meter bredde forbi Norestraen ¶
FV170528 Her er den blitt enveiskjørt med god plass til myke trafikanter .
DA170526 Det er innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
AA170526 Det er innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
SA170523 Dermed må trafikanter kjøre via fylkesvei 503 Gloppedalen.
AP170522 Vår anbefaling om utbygging av E18 til Ramstadsletta uten unødig opphold gjør at fordyrende løsninger og ekstra belastninger for naboer og trafikanter unngås, mener Gustavsen.
AA170521 - Det er flere som slurver med både lys og last, og det kan skape farlige situasjoner for både andre bilister og myke trafikanter , sier Moen.
SA170520 Dermed må trafikanter kjøre via fylkesvei 503 Gloppedalen.
SA170520 - Vi ber trafikanter kjøre varsomt og respektere skiltingen, sier prosjektleder i Statens vegvesen Bjarne Våge.
DA170519 I mellomtiden er det innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
DA170519 Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt, skriver Statens vegvesen i sin omtale av forslagene.
AA170519 I mellomtiden er det innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
AA170519 Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt, skriver Statens vegvesen i sin omtale av forslagene.
DA170518 Sannsynligheten for å få skade på andre trafikanter eller på vei var veldig høy, og derfor måtte sjåføren ordne bredden til lasten før videre kjøring, heter det i rapporten.
AA170512 Kombinasjonen av bedre tilrettelegging, bedre trafikkultur hos alle trafikanter og elsykkelboomen som « fjerner » motbakker og motvind, kan bidra til at Trondheim faktisk når sin sykkelmålsetting.
BT170511 Da må trafikanter ta seg via den gamle veien rundt tunnelen via Børvenes på fylkesvei 7.
BT170511 - Mange trafikanter aner ikke hvordan de skal oppføre seg i en tunnel, og enda mindre hva de må gjøre om en ulykke skulle inntreffe.
BT170511 Trafikanter i denne perioden må kjøre gamleveien langs fjorden via Børvenes på fylkesvei 7.
AP170511 Klimaetaten i Oslo kommune har gjennomført en holdningsundersøkelse for å se hvordan innbyggerne stiller seg når det må velges mellom biler og myke trafikanter .
DA170508 « Utbedring av veiers tverrprofil har til formål å gi alle trafikanter økte sikkerhetsmarginer blant annet ved at veien gjøres bredere, ved at det etableres veiskulder, ved å øke antall kjørefelt, ved å etablere forbikjøringsfelt, eller ved å etablere midtdelere med eller uten rekkverk eller ulike former for midt- og kantlinjeoppmerking.
FV170506 Det er ingenting som tyder på at andre trafikanter var involvert.
DB170506 - Det er ingen ting som tyder på at andre trafikanter er involvert.
AA170506 - Det er ingen ting som tyder på at andre trafikanter er involvert.
AP170504 Knut Olav Åmås treffer stort sett godt med sitt innlegg om farlige trafikanter i Aftenposten 30. april.
SA170503 Han ber trafikanter om å vise hensyn og følge skilting og dirigering.
AP170502 Statsråden er invitert til en orientering om utfordringen hester og ryttere møter som trafikanter .
AA170502 Og dessuten bør alle trafikanter huske at hensynsfullhet er smittsomt !
DA170428 Kommunen ber trafikanter være varsomme og ta hensyn både myke og harde trafikanter .
DA170428 Kommunen ber trafikanter være varsomme og ta hensyn både myke og harde trafikanter.
SA170427 Politiet og Sandnes kommune ber trafikanter om å være ekstra oppmerksomme på de nye forkjørsveiene i Sandnes for å unngå farlige situasjoner.
BT170426 De reisende er for øvrig bussjåføren selv, passasjerene og andre trafikanter .
SA170425 Reportasjen i nettavisen viser også til vesentlige arbeider for å trygge myke trafikanter .
AA170425 Les også : Å krysse Kockhaugvegen er farlig for myke trafikanter
AA170425 Å krysse Kockhaugveien er farlig for myke trafikanter og det har vært flere ulykker.
AA170425 | Å krysse Kockhaugvegen er farlig for myke trafikanter
DA170424 Ap foreslo videre at inntektene fra salget skal gå til umiddelbar forskjønnelse og opprustning av Nytorget, og at kjøremønsteret over torget og det omkringliggende området bør vurderes endret for å legge bedre til rette for fotgjengere og myke trafikanter .
AP170424 - Vi oppfordrer alle trafikanter til å aktivt søke trafikkinformasjon før de setter seg i bilen.
AA170424 Vi vil bort fra at trafikanter betaler på forskudd for å få høye rabatter, sier seniorådgiver Knut Erik Bjerkan i Statens vegvesen region Midt til Adresseavisen.
AA170424 Rabattene blir imidlertid ikke helt borte for alle trafikanter .
AA170424 Enda dyrere blir det for trafikanter i tyngre kjøretøy.
DB170417 Og selv om snøen har smeltet de fleste steder, kan det bli kaldt i natt - noe som trafikanter bør være obs på, advarer Thyness.
SA170416 Det sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, som stiller seg uforstående til enkelte trafikanter i påskerushet.
FV170416 Det sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, som stiller seg uforstående til enkelte trafikanter i påskerushet.
BT170416 Det sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, som stiller seg uforstående til enkelte trafikanter i påskerushet.
AP170416 Det sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, som stiller seg uforstående til enkelte trafikanter i påskerushet.
AP170415 - Det passer godt både av hensyn til de travleste sommerukene, og til at vi i denne perioden har mange trafikanter som ikke vanligvis kjører her, sier han.
DA170408 Risikoen blir da lavere der hvor vi ønsker at det skal være mange myke trafikanter i form av fotgjengere og syklister, svarer Ranes.
AP170408 På bestilling fra Statens vegvesen har forskere ved Transportøkonomisk institutt ( TØI ) undersøkt samhandling mellom trafikanter i seks « shared spaces » i Norge.
AA170407 Mens trafikanter har stanget i bilkø, har politikere stått i kø og lovet ny bru.
VG170406 Samtidig er det svært høyt trykk i slike dekk, og flyvende deler fra en eksplosjon kan utgjøre livsfare for både fotgjengere langs veien og andre trafikanter .
AA170405 De ber trafikanter være oppmerksom inntil skaden er utbedret.
DA170403 DEBATT : 25 milliarder i bompenger fra trafikanter for å finansiere samferdselsprosjekter er tyveri, skriver Øyvind Larsen i sitt leserinnlegg.
AA170403 En miks av restriksjoner på bilbruk og bedre tilbud for andre trafikanter virker godt.
AA170403 Bedre og billigere kollektivtilbud gir vekst i kollektivtrafikken som hentes både fra bil og fra myke trafikanter .
SA170330 Alternativ rute for myke trafikanter
SA170330 Alternativ rute for myke trafikanter
SA170330 Alternativ rute for myke trafikanter
DA170330 De var en fare for myke trafikanter og utkjørsselene, sier han.
DB170329 « Havarikommisjonen mener kampsonens utstrekning var for dårlig definert, det var manglende kompenserende tiltak og utilstrekkelig varsling til ordinære trafikanter .
DB170329 Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter forbedrer skilting og varsling i kampsoner slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold. » « Bergepanseren har lite egnede kjøreegenskaper på vei med varierende friksjonsforhold og møtende trafikk.
AA170329 - Kombinasjonen smal vei, ekstremt dype spor, ødelagt veiskulder gjør denne veien meget trafikkfarlig, spesielt for myke trafikanter , mener en leser.
AA170329 Videre mener kommisjonen at Forsvaret må forbedre skilting og varsling i kampsoner, slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold.
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
AA170329 Videre mener kommisjonen at Forsvaret må forbedre skilting og varsling i kampsoner, slik at ordinære trafikanter blir tilstrekkelig informert om farens utstrekning og innhold.
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
AA170328 Enkelte trafikanter vil i løpet av året få skader på biler og sykler som skyldes dårlig vedlikehold.
AA170327 Det finnes imidlertid et telefonnummer der trafikanter kan melde inn feil og hendelser på veiene.
VG170326 Veitrafikksentralen oppfordrer trafikanter til å kjøre etter forholdene og regne med god tid dersom de skal ut og kjøre over fjellovergangene søndag, skriver iFinnmark.
FV170326 Selvkjørende biler kan fjerne ni av ti dødsulykker : Men spørsmålet er hvor gode trafikanter de er.
DB170326 En to minutter lang video, filmet av en passasjer, viser sjåføren som snakker og tilsynelatende vier mye oppmerksomhet til en lysende telefon mens han kjører gjennom bygater med syklister og andre trafikanter .
DA170326 Ap ønsker også å prioritere myke trafikanter , og senke fartsgrensen i strøket.
DA170326 En to minutter lang video, filmet av en passasjer, viser sjåføren som snakker og tilsynelatende vier mye oppmerksomhet til en lysende telefon mens han kjører gjennom bygater med syklister og andre trafikanter .
AP170326 Selvkjørende biler kan fjerne ni av ti dødsulykker : Men spørsmålet er hvor gode trafikanter de er.
AA170326 Trafikanter må påregne at veien vil være stengt ut dagen.
AA170326 Veitrafikksentralen oppfordrer trafikanter til å kjøre etter forholdene og regne med god tid dersom de skal ut og kjøre over fjellovergangene søndag, skriver iFinnmark.
AA170326 En to minutter lang video, filmet av en passasjer, viser sjåføren som snakker og tilsynelatende vier mye oppmerksomhet til en lysende telefon mens han kjører gjennom bygater med syklister og andre trafikanter .
AA170324 Det har også vært meldinger fra trafikanter i området om flere vogntog som står fast, men disse er ikke bekreftet.
DA170322 Bedre sykkelveier er et skikkelig kinderegg : Det øker trafikksikkerheten for myke trafikanter , det får flere til å velge et miljøvennlig transportmiddel, og sykling gir helsegevinst for hver enkelt av oss som setter oss bak styret.
SA170321 Dette gjør at mange elementer i planen blir umulig å løse, enten dette gjelder avfallshåndtering, hensynet til myke trafikanter , uteoppholdsarealer, lekearealer eller overordnet grønnstruktur », heter det i innstillingen ¶
DA170321 Med gjennomgående linjer trenger en ikke lenger å sette av mye plass for bussene der en i stedet må legge til rette for byutvikling, byliv og myke trafikanter i sentrum.
DA170321 Da må det vel være greit om noen bilister eller andre trafikanter må vente noen sekunder der det noen ganger i timen kommer en buss som skal holde rutetidene ?
AA170315 - Det er bra at man får stoppet farlige trafikanter og denne saken viser hvor viktig det er å gjennomføre kontroller, skriver jourhavende jurist Kaja Jørgensen i Nordland politidistrikt i pressemeldingen.
AA170315 - Det er bra at man får stoppet farlige trafikanter , og denne saken viser hvor viktig det er å gjennomføre kontroller, sier Kaja Jørgensen, jourhavende jurist for politiet på Helgeland, ¶
AA170312 Vi anbefaler trafikanter om å følge med på vegvesen.no for oppdatert info, sa Jullumstø.
FV170310 Ny havnegate og Vestre Strandgate skal gi bedre kår for buss og myke trafikanter .
BT170307 Tips til trafikanter
BT170307 Tips til trafikanter
AP170307 Tips til trafikanter
VG170304 Da har man ikke respekt for regler eller andre trafikanter , sier Schie og legger til at det var gutten som forårsaket uhellet.
AA170304 Last kan festes forsvarlig på taket, men hvis last stikker ut mer enn 1 meter bak bilen, så skal det merkes slik at andre trafikanter blir oppmerksom på det.
SA170303 - Om trailerhjulet hadde falt av, kunne det skapt en svært farlig situasjon for andre trafikanter , sier kontrolleder Arnstein Stangeland i Statens vegvesen.
AP170303 Store forsinkelser og busser som sto fast i sentrum irriterte mange trafikanter i Oslo fredag formiddag.
AP170303 Det har også vært en liten økning i antall fotgjengere og MC trafikanter . 42 prosent av de drepte er bilførere, og antallet drepte bilførere er det samme som i 2015.
AP170303 Den største økningen i antall drepte fra 2015 til 2016 gjelder syklister og trafikanter som enten var førere eller passasjerer av traktor, snøscooter og ATV.
AA170303 Politiet har fått melding fra trafikanter som ferdes langs veien.
AA170303 Politiet ba trafikanter være på vakt.
DB170301 Været påvirker kjøreforholdene og Johansen ber trafikanter om å ta det med ro.
DA170301 Været påvirker kjøreforholdene, og Johansen ber trafikanter om å ta det med ro.
AP170301 Været påvirker kjøreforholdene, og Johansen ber trafikanter om å ta det med ro.
AA170301 Været påvirker kjøreforholdene, og Johansen ber trafikanter om å ta det med ro.
AA170228 Myke trafikanter i fokus ¶
AP170225 De møter stadig nye utfordringer, med andre biler, flere kjørefelt, myke og harde trafikanter .
AP170225 Bilen skal nemlig ikke bare nesten treffe andre trafikanter .
AA170225 Når det verken ble bybane eller buss i egne felt, må man innse at bybussen skal dele veien med andre trafikanter og at det faktisk tar tid å kjøre gjennom sentrale områder i landets tredje største by.
AP170224 lavere, noe som kommer trafikanter og skattebetalere til gode, sier Hovland.
AA170223 NAF er landets største organisasjon for trafikanter , men vurderte ikke funksjonen for trafikkvarsling som viktig da de valgte adapter til forbrukerne.
AP170222 Der ulykken skjedde er det fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
AP170222 Der ulykken skjedde er det fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
AA170221 Politiet melder at de involverte trafikanter er flyttet i en lomme.
AA170219 Dette betyr at kollektivtrafikken og myke trafikanter må få et fortrinn fremfor bilistene.
AA170219 Det snakkes fint om at det skal være en landlig og miljøvennlig utbygging, og at det skal tilrettelegges for myke trafikanter .
AA170218 Den i dag 27 år gamle mannen var godt kjent på stedet og klar over at det ferdes mange myke trafikanter etter veien. retten har ikke kommet til at føreren ble distrahert av mobiltelefon, radio eller lignende.
SA170217 Brua blir forbeholdt buss og myke trafikanter .
DA170217 Det har med sikkerhet for alle trafikanter å gjøre.
AA170217 I tillegg holder hun lavere fart på veiene, og jeg lurer på om det vil plage andre trafikanter , for jeg vet at jeg som elitesyklist klarer å irritere vettet av folk på landeveiene.
BT170216 Vår målsetting er at utbyggingen vil gjøre området hyggeligere for myke trafikanter , og bringe Kalfaret litt nærmere den promenadegaten det en gang var, sier Floire Nathanael Daub.
AP170216 Moxnes har også en oppfordring til myke trafikanter : ¶
SA170214 Mange trafikanter har reagert på forslaget, andre syns det er uproblematisk å kjøre piggfritt.
DA170213 | Gravearbeid rammer myke trafikanter
DA170213 Mot slutten året av svinger det inn Klovsteinveien, med få berørte trafikanter .
SA170211 Minner om at det er spesielt glatt på E39 og at trafikanter må vise aktsomhet. - 110 Sør-Rogaland ( @110SorRogaland ) February 11, 2017 ¶
DB170210 Derfor er det svært viktig å være synlig for andre trafikanter .
SA170208 Det er spesielt trafikanter som kommer fra Stavanger og skal til flyplassen som vil merke endringene : De får en liten omvei opp under den nye brua i Sømmevågen og gjennom en ny, midlertidig, rundkjøring.
SA170208 Det betyr at trafikanter som skal til og fra flyplassen da må kjøre via Solastranden.
SA170208 Kjell Seim i Statens vegvesen, mener at man må vurdere situasjonen og tenke at tegnet skal være veiledende for andre trafikanter .
FV170208 Leder i Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst, Kjell Seim, mener blinking til høyre når du skal ut av rundkjøringen ofte kan være vanskelig for andre trafikanter å få med seg.
FV170208 Kjell Seim i Statens vegvesen, mener at man må vurdere situasjonen og tenke at tegnet skal være veiledende for andre trafikanter .
FV170208 Dette ansvaret er tillagt alle trafikanter , påpeker Grønli.
FV170208 Dersom du skal ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være til informasjon for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen.
BT170208 Leder i Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst, Kjell Seim, mener blinking til høyre når du skal ut av rundkjøringen ofte kan være vanskelig for andre trafikanter å få med seg.
BT170208 Kjell Seim i Statens vegvesen, mener at man må vurdere situasjonen og tenke at tegnet skal være veiledende for andre trafikanter .
BT170208 Dette ansvaret er tillagt alle trafikanter , påpeker Grønli.
BT170208 Dersom du skal ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være til informasjon for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen.
AP170208 Leder i Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst, Kjell Seim, mener blinking til høyre når du skal ut av rundkjøringen ofte kan være vanskelig for andre trafikanter å få med seg.
AP170208 Kjell Seim i Statens vegvesen, mener at man må vurdere situasjonen og tenke at tegnet skal være veiledende for andre trafikanter .
AP170208 Dette ansvaret er tillagt alle trafikanter , påpeker Grønli.
AP170208 Dersom du skal ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være til informasjon for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen.
AA170208 Leder i Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen region øst, Kjell Seim, mener blinking til høyre når du skal ut av rundkjøringen ofte kan være vanskelig for andre trafikanter å få med seg.
AA170208 Kjell Seim i Statens vegvesen, mener at man må vurdere situasjonen og tenke at tegnet skal være veiledende for andre trafikanter .
AA170208 Dette ansvaret er tillagt alle trafikanter , påpeker Grønli.
AP170203 Det er fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
AP170203 Det er fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt : Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.
SA170201 Kolonnekjøringen er lagt til sene kvelder og nettene fordi kun seks til sju prosent av den totale trafikken blir påvirket, sier Helland, og ber alle trafikanter om å følge skiltingen, høre på trafikkdirigentene og ta omsyn.
BT170201 - En del trafikanter må legge om rutinene sine når innkjøringen til Kong Oscarsgate blir stengt mandag, sier byggeleder Andreas Nordstrønen i Statens vegvesen.
BT170201 Opprustingen av Kong Oscars gate fra Vetrlidsallmenningen til Nygaten har som formål å legge bedre til rette for myke trafikanter , redusere gjennomgangstrafikk og forbedre infrastrukturen.
AP170201 Selvkjørende biler kan fjerne ni av ti dødsulykker - men mangler mye som trafikanter
AP170201 Selvkjørende biler kan fjerne ni av ti dødsulykker - men mangler mye som trafikanter
AP170131 Andenes mener arbeidet ikke vil påvirke andre trafikanter i stor grad.
BT170130 Vi må bli flinke til å tenke på hvilke krefter som er i sving, og at vi ikke utsetter oss selv eller andre trafikanter for fare, sier operasjonslederen.
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
BT170130 Er det virkelig slik at de ansvarlige i Bergen kommune ikke har tilstrekkelig myndighet til å sikre forsvarlig skolevei for barna og andre trafikanter ?
BT170130 Etter min mening bør Stortinget, fylkestinget og bystyret fatte vedtak om at minst tre prosent av midlene til utbygging og vedlikehold av veier, tunneler og bruer skal gå til tiltak for større trafikksikkerhet for myke trafikanter på eksisterende veier.
BT170130 Er det virkelig slik at de ansvarlige i Bergen kommune ikke har tilstrekkelig myndighet til å sikre forsvarlig skolevei for barna og andre trafikanter ?
BT170129 Han sier at Statens vegvesen årlig mottar henvendelser fra trafikanter som mener at de er blitt utsatt for feil i lyskryss.
AP170128 I 1980 brukte 63 prosent av hovedstadens trafikanter sykkel, ifølge Beijing Morning Post.
DN170124 Gjennom året ligger andelen trafikanter som sykler på 5 prosent.
DB170124 - Et slikt kjøretøy er til fare både for dem som kjører, men også andre trafikanter .
SA170122 Så dersom en autobil absolutt må treffe andre trafikanter , vil vi gjerne at den skal vekte sine valg på en måte som er i tråd med hva folk flest mener.
BT170122 Så dersom en autobil absolutt må treffe andre trafikanter , vil vi gjerne at den skal vekte sine valg på en måte som er i tråd med hva folk flest mener.
AP170122 Så dersom en autobil absolutt må treffe andre trafikanter , vil vi gjerne at den skal vekte sine valg på en måte som er i tråd med hva folk flest mener.
FV170121 TVEDESTRAND : Hunder løp på E 18 ¶ 13.45 : Trafikanter har tatt hånd om to elghunder som løp på E 18 ved Goderstad.
FV170120 Så dersom en autobil absolutt må treffe andre trafikanter , vil vi gjerne at den skal vekte sine valg på en måte som er i tråd med hva folk flest mener.
AP170119 Den viste at det er stort spenningsnivå mellom trafikanter på to og fire hjul. 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.
AP170119 - Det høye konfliktnivået, kombinert med et stadig mer komplisert trafikkbilde i de store byene, og en økning i antall omkomne og skadde myke trafikanter ( nasjonalt ), viser at det er grunn til bekymring.
AP170119 - Antall omkomne og skadede går ned i alle trafikantgrupper, bortsett fra hos myke trafikanter .
AP170119 Den viste at det er stort spenningsnivå mellom trafikanter på to og fire hjul. 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.
AP170119 - Det høye konfliktnivået, kombinert med et stadig mer komplisert trafikkbilde i de store byene, og en økning i antall omkomne og skadde myke trafikanter ( nasjonalt ), viser at det er grunn til bekymring.
AP170119 - Antall omkomne og skadede går ned i alle trafikantgrupper, bortsett fra hos myke trafikanter .
BT170117 Et øyenvitne sier at det var skoleslutt og at taxisjåføren var heldig som ikke traff myke trafikanter . | - Det handler om komfort ¶
AP170117 Vis hensyn til nødetater på vei og andre trafikanter , oppfordrer veitrafikksentralen, ifølge Tønsbergs Blad.
AP170117 Da er det større fare for myke trafikanter .
AP170117 Vis hensyn til nødetater på vei og andre trafikanter , oppfordrer veitrafikksentralen, ifølge Tønsbergs Blad.
AP170117 Da er det større fare for myke trafikanter .
BT170112 Derfor ber hun nå passasjerer samt myke og harde trafikanter om hjelp til en sikrere hverdag på og langs banen.
AA170103 Det er redusert fremkommelighet på stedet og vogntoget kan komme brått på andre trafikanter .
AP161231 Tre av fire omkomne så langt i år er myke trafikanter : - To fotgjengere og én syklist har, i tillegg til mannen som døde i utforkjøringsulykken, omkommet i trafikken her i byen, sier avdelingsdirektør Ing-Christine Ericsson i Statens vegvesen.
AP161231 Myke trafikanter utsatt ¶
AP161231 Det ser ofte skummelt ut, men selv om myke trafikanter er utsatte, så går det stort sett bra.
AP161224 De har ingen øyekontakt med andre trafikanter .
AP161207 Det gjør at det kan oppstå farlige situasjoner, fordi myke trafikanter må ut i veibanen.
AA161114 Da bør trafikanter være forsiktige, siden det kan bli ganske glatt, sier hun.
AP161013 | Selvkjørende biler kan fjerne ni av ti dødsulykker - men mangler mye som trafikanter
AP161013 Spørsmålet er hvor gode trafikanter de er.
AP161013 Hvor gode trafikanter er egentlig førerløse biler ?
SA160918 - Sist vi endret kjøremønsteret på brua, ble en del trafikanter forvirret.
SA160918 Trafikanter som kjører i retning Ålgård på E39 skal fra klokken 06 kjøre slik de gjorde før ved brua i Sandnes.
SA160906 Ved å kjøres lærer de seg ikke å bli gode trafikanter , sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF til NRK. 60.000 førsteklassinger har nå drøyt to ukers erfaring i å komme seg til skolen.
SA160906 Samtidig mener NAF at elevene blir bedre trafikanter
SA160906 GÅ : Barna blir bedre trafikanter av å gå til skolen, mener NAF.
SA160906 Bedre trafikanter ved å gå ¶
AP160906 Ved å kjøres lærer de seg ikke å bli gode trafikanter , sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF til NRK. 60.000 førsteklassinger har nå drøyt to ukers erfaring i å komme seg til skolen.
AP160906 Samtidig mener NAF at elevene blir bedre trafikanter
AP160906 GÅ : Barna blir bedre trafikanter av å gå til skolen, mener NAF.
AP160906 Bedre trafikanter ved å gå ¶
AP160902 Hjortesets oppgave viser tydelig betydningen av at sykkelen får egne traseer, også av hensyn til andre trafikanter .
AP160901 Trafikantene må improvisere i møte med andre trafikanter underveis på turen.
AP160901 - Kjefting var den mest tydelige formen for kommunikasjon mellom trafikanter i trafikken, sier hun.
AP160811 Matibool lå blødende i gaten i omtrent halvannen time mens en rekke trafikanter passerte.
DN160630 Nå er det viktig at vi sikrer et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen men samtidig ivaretar sikkerheten for alle trafikanter , sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( FrP ).
SA160531 Surfing på telefonen, musikk på øret og stadig flere eldre fotgjengere er med på å gjøre Oslo til en farlig by for myke trafikanter , mener Statens vegvesen.
FV160531 Surfing på telefonen, musikk på øret og stadig flere eldre fotgjengere er med på å gjøre Oslo til en farlig by for myke trafikanter , mener Statens vegvesen.
AP160531 Surfing på telefonen, musikk på øret og stadig flere eldre fotgjengere er med på å gjøre Oslo til en farlig by for myke trafikanter , mener Statens vegvesen.
AP160520 Følg med på trafikkmeldingeneStatens vegvesen oppfordrer turister og trafikanter om å følge med på trafikkmeldingene før de besøker Trollstigen.
AA160520 Følg med på trafikkmeldingeneStatens vegvesen oppfordrer turister og trafikanter om å følge med på trafikkmeldingene før de besøker Trollstigen.
AP160409 Det er mye aggresjon i trafikken, mange flere burde innse at veien må kunne deles av alle typer trafikanter .
AP160319 Selv der det er sykkelfelt i gatene, bruker syklistene jevnlig fortauene, og de opptrer ofte både som syklist, « bilist » og « fotgjenger », og de neglisjerer i stor grad trafikkregler og skilt/lys som gjelder for trafikanter ellers.
AP160319 Registreringsskilt på sykkelen vil ansvarliggjøre syklistene overfor andre trafikanter og lette politiet med å håndheve generelle trafikkregler.
AP160319 En rekke utfordringer må imidlertid løses for at dette skal bli en utvikling alle trafikanter , også syklistene, vil være tjent med.
AP160218 Da var det tett snødrev og ubrøytet, men det tror jeg andre trafikanter også merket.
AP160218 Da var det tett snødrev og ubrøytet, men det tror jeg andre trafikanter også merket.
DA160214 Brannsjef Henry Ove Berg i Rogaland Brann og Redning mener det er viktig at alle trafikanter har kunnskap om sikkerhet i tunneler.
DA160214 Brannsjef Henry Ove Berg i Rogaland Brann og Redning mener det er viktig at alle trafikanter har kunnskap om sikkerhet i tunneler.
DA160129 Han mener Sommervågen kan bidra til å fornye Stavanger, og skape et sentrum med flere myke trafikanter og en helt annen puls.
AP160120 Råkjøringen førte til flere dødsulykker, hvor vanlige trafikanter mistet livet.
AP160119 - Politiet skal være forbilder for øvrige trafikanter i Oslo by, men har anledning i sin tjeneste til å fravike trafikkreglene.
AP160116 For å forbedre fremkommeligheten for busser og taxi, innførte Statens vegvesen svingforbud for alle andre trafikanter mellom 07 og 09.
AP160112 Når Bygdøy allé skal bygges om, er det er ikke sikkert det blir plass til alle trafikanter .
AP160112 Når Bygdøy allé skal bygges om, er det er ikke sikkert det blir plass til alle trafikanter .