SA171214 Et vogntog skal taues bort fra stedet og det vil fortsatt ta noe tid før trafikken glir igjen på grunn av det politiet omtaler som trafikale utfordringer.
AA171213 Ingen kom til skade, men også dette førte til trafikale problemer.
VG171210 Her hjemme er det for øyeblikket imidlertid ingen trafikale problemer.
SA171210 Politiet har hatt en travel natt med flere trafikkuhell og trafikale utfordringer som følge av den ferske snøen.
SA171210 Politiet har hatt en travel natt med flere trafikkuhell og trafikale utfordringer som følge av den ferske snøen.
DB171210 Her hjemme er det for øyeblikket imidlertid ingen trafikale problemer.
AP171210 Her hjemme er det for øyeblikket imidlertid ingen trafikale problemer.
SA171206 Ulykken førte til trafikale problemer og manuell dirigering av trafikken på ulykkesstedet, men veien er nå ryddet og trafikken går som normalt i rushtiden.
AA171206 | Semitrailer står fast ved Løkken ¶ Trafikale problemer på Fv 486 ved Løkken.
AA171206 Dette skaper trafikale problemer.
AA171204 | Dårlig føre skaper trafikale problemer flere steder ¶
AA171204 Politiet har blant annet fått melding om en utenlandsk trailer som kjører svært sakte og skaper trafikale problemer på E6 ved Garli.
AA171204 Ingen trafikale problemer på stedet, melder politiet klokken 09.31.
BT171130 Null byutvikling og null forbedring av miljøet, men en fortsettelse av de elendige trafikale løsningene - en fullstendig sementering av dagens situasjon.
BT171130 For beboerne i en bydel som altfor lenge har slitt med forurensning fra biltrafikk og elendige trafikale løsninger, var dette som musikk i ørene.
NL171129 Hvis tanken bak bompengeforliket virkelig hadde vært å begrense kommunens trafikale voksesmerter som enkelte påstår, så ville også kommunestyret prioritert å legge ordentlig til rette for bruk av kollektiv transport.
BT171129 Bryggen vil bli omsluttet av to trafikale hovedårer - Bybanen nærmest sjøen og biltrafikken i Øvregaten.
DB171128 Men det skapte ikke noen trafikale problemer, opplyser operasjonsleder i Vestfold politidistrikt, Per Arne Amundsen til Dagbladet.
AP171128 Det skal ikke være trafikale problemer på stedet.
SA171127 Tunnelen er åpen igjen etter trafikale problemer ved Austråttunnelen i Sandnes da tre biler og to gravide var involvert i et trafikkuhell.
SA171127 - Politiet i Sør-Vest ( @politietsorvest ) November 27, 2017 ¶ 15:45 Rv13 Austråttunelen - trafikkulykke i tunnelen, trafikale problemer, nødetatene rykker ut.
SA171127 Det er trafikale problemer på stedet.
SA171127 Politiet melder om trafikale problemer ved Austråttunnelen i Sandnes etter at tre biler og to gravide var involvert i et trafikkuhell.
SA171127 - Politiet i Sør-Vest ( @politietsorvest ) November 27, 2017 ¶ 15:45 Rv13 Austråttunelen - trafikkulykke i tunnelen, trafikale problemer, nødetatene rykker ut.
BT171127 Det vil øke det trafikale presset mot de sentrale byområdene.
NL171124 Vedtaket er forutsetning for forhandlinger med staten om en byvekstavtale som vil utløse store statlige bidrag for å løse de trafikale utfordringer vi har.
NL171124 En forbindelse som er dyrere, som kommer til å øke dagpendlertrafikk, som ikke bidrar til 0-vekst i personbiltrafikken, som ikke løser de trafikale utfordringene på Kvaløysletta og i tillegg fører til uønsket byspredning !
SA171123 Det skal ikke være store trafikale problemer i området rundt ulykkesstedet, sa operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet ved 19.30-tiden.
DA171123 For å bøte på det forhåpentligvis midlertidige kaoset, er det viktig med her og nå-tiltak, som flertallspartienes 12 millioner til å fjerne trafikale flaskehalser, eller opposisjonens elsykkelsatsing.
DA171123 Et stort men : Dagens trafikale kaos er her fordi det må bli verre før det blir bedre.
BT171123 Vi har lyttet til signaler som vi har fått fra velforeningene, med tanke på å rydde i de trafikale utfordringene.
AA171123 Vis debatt ¶ | Trafikale problemer etter uhell på Omkjøringsvegen ¶
AA171123 Uhellet på Nardolokket fører til trafikale problemer.
AA171123 Det er trafikale problemer på stedet, men det meldes ikke om personskade.
VG171122 Natt til onsdag førte glatte veier til trafikale utfordringer blant annet på E39 i Vest-Agder.
NL171122 Det krever nemlig staten for å spytte et milliardbeløp inn i de nye trafikale løsningene for et raskt voksende Tromsø.
DB171122 Flere fylker har i natt og onsdag morgen meldt om glatte veier og trafikale problemer som følge av været.
DB171122 I Follo er Nordbytunnelen stengt og politiet har så langt meldt om ti trafikale utfordringer på Twitter de siste timene.
DB171122 De trafikale problemene for denne uka er trolig ikke over - kombinasjonen snø, regn og kald luft kan danne underkjølt regn.
DB171122 - Det oppstår trafikale problemer på grunn av Nordbytunnelen.
AP171122 Allerede natt til onsdag førte glatte veier til trafikale utfordringer, blant annet på E39 i Vest-Agder.
AA171122 Det var store trafikale utfordringer på stedet, meldte politiet.
BT171118 Vegtrafikksentralen melder ikke om trafikale problemer som følge av uhellet.
AA171118 Det er ikke meldt om trafikale problemer på stedet.
VG171117 Det varsles om at ulykken kan få trafikale følger i området.
DB171114 Men på Vestlandet har altså snøen kommet allerede, og den har skapt trafikale problemer.
DB171114 Det er altså helt sør i Rogaland at de nå opplever at snøen skaper trafikale problemer.
DB171114 Politiet i hovedstaden melder om flere trafikale hendelser i forbindelse med snøværet.
AA171113 Ifølge Twitter-meldingen skal det ikke være trafikale problemer som følge av hendelsen, som har skjedd ved Frisbrua.
AA171113 Det var ikke trafikale problemer etter ulykken, men veien var stengt i forbindelse med bilberging.
AA171112 Politiet melder at det er trafikale problemer på stedet, og vanskelige kjøreforhold.
SA171110 « Dagens trafikale utfordringer i Hillevåg har selvsagt ingen sammenheng med det planlagte byggevolumet i Paradis å gjøre », skriver Nicolay Schreuder.
SA171110 Dagens trafikale utfordringer i Hillevåg har selvsagt ingen sammenheng med det planlagte byggevolumet i Paradis å gjøre.
SA171109 Norconsult har derfor bommet på selve utgangspunktet : Jernbane via både Forus og Ullandhaug vil fjerne mer trafikk enn noe annet enkelttiltak i dette distriktet, noe som medfører at man vil ha større fleksibilitet til å vurdere de ulike, trafikale løsningene i resten av distriktet - dvs. balanseringen mellom gange, sykkel, buss og bil.
AA171108 Det har ikke vært noen trafikale problemer, og det har vært lite kø.
NL171107 Har politikerne tatt slike hensyn og beregninger i betraktning, som her er gjort rede for, i totalregnskapet over de trafikale utfordringene kommunen har ?
NL171107 For Tromsø trenger byvekstavtalen, slik at byen kan komme i gang med høyst nødvendige trafikale tiltak.
SA171106 Svært mange av disse påpekte de trafikale utfordringene ved planen.
AA171106 Politiet meldte først at var mulige trafikale problemer ved Martin Stokkens Veg, men avkreftet dette 10 minutter senere.
AA171106 Muligens trafikale problemer i Martin Stokkens veg.
NL171103 I løpet av denne måneden skal Tromsø kommunestyre ta stilling til hvilke samferdselsprosjekter og trafikale løsninger som skal berge tromsøværingene fra den grimme skjebne å måtte både fødes og dø i den endeløse trafikkorken som vil oppstå om ikke alt for mange år, dersom veksten i biltrafikken fortsetter som i dag.
AA171102 Torsdag morgen meldte Vegtrafikksentralen om trafikale utfordringer på E6 i nordgående felt ved Sandmoen i Trondheim.
DA171101 Av politiet får Dagsavisen opplyst at det tirsdag var trafikale problemer på grunn av en bygning som delvis raste ut i Trondheimsveien forrige uke.
AA171030 Det skal ikke være trafikale problemer på stedet, men ett felt på E6 er delvis sperret.
AA171028 Ifølge vegtrafikksentralen var det enkelte trafikale problemer på stedet.
AA171025 | Tunneler var stengt etter ulykke på E6 ¶ Trafikale utfordringer på E6 etter sammenstøt mellom bil og lastebil.
AA171025 Det meldes ikke om personskade, men det er trafikale utfordringer.
SA171024 Ulykken skal ikke ha ført til store trafikale problemer.
DB171024 - Det er en del trafikale utfordringer, sier Engeseth, som oppfordrer folk til å unngå Carl Berner-krysset.
AA171022 Uhellet medfører ingen trafikale problemer, sier operasjonslederen.
AA171019 Et trafikkuhell førte til store trafikale problemer i Strindheimtunnelen.
AA171019 - Det er i rundkjøringa til Strindheimtunnelen det har vært et uhell, og det skal være trafikale problemer der, opplyste Øystein Sagen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.
SA171018 « Jeg har ingen begrensninger hvis det trafikale rundt kan løses, da er det bare å gå i høyden », understreker han.
AP171015 Små trafikale utfordringer ¶
AP171015 Det er små trafikale problemer i kjølvannet av ulykken.
NL171012 Framtidens trafikale løsninger må være miljøvennlige, men de må også ta høyde for en utvikling der en økning i innbyggertallet på 20 prosent fordrer tilsvarende behov for mer vare - og persontransport.
NL171012 For underlig nok har ikke dette trafikale « kinderegget » fått mye oppmerksomhet i debatten om nye transportløsninger i byen.
AA171011 - To biler involvert, ikke meldt om trafikale problemer, melder politiet i Trøndelag på Twitter.
AA171009 - Det har vært en front mot front-ulykke, og det var store trafikale problemer på stedet.
AA171005 Det var i en periode trafikale utfordringer som følge av dette, ifølge tvittermeldingen fra operasjonssentralen.
DB171004 Det er ingen trafikale problemer på ulykkesstedet.
AA171004 Det var noen trafikale utfordringer etter ulykken, men i 07.45-tiden var veien åpnet.
AA171004 Det er ingen trafikale problemer på ulykkesstedet. ( ©NTB ) ¶
DA170926 Det var noe trafikale problemer på stedet, men de fleste bilene kom seg forbi i en busslomme.
VG170924 Vi jobber så godt vi kan med tanke på det trafikale , men vi må gjøre våre undersøkelser først, sier han. Én kvinne lettere skadet ¶
VG170922 - Det blir opprettet sak på det trafikale , fordi vi kan stille spørsmål ved kontrollen han hadde på kjøretøyet, sier operasjonslederen.
AA170919 Store trafikale problemer.
AA170919 Store trafikale problemer på omkjøringsveien.
AA170918 Det vil også på sikt tjene de økonomiske interessene til utbyggerne, fremfor å møte frustrerte og misfornøyde boligkjøpere som opplever dårlige trafikale forhold og et utilfredsstillende bomiljø.
DA170916 Foto : Sindre Hellevik Lund Sementbilen ble fjernet like før klokken 17.00 etter å ha skapt trafikale problemer til og fra Hundvåg hele lørdag.
DB170914 Da stiller politiet med tre motorsykler som vi betaler for, og de holder orden på det trafikale , sier prosjektleder Hilde Laug i Barnas Holmenkolldag.
AA170914 Det er ingen trafikale problemer på stedet.
AA170913 Står i nordgående - noe trafikale problemer.
DB170912 Politiet arbejder i Københavns Lufthavn og terminal 2 er afspærret, hvilket kan medføre trafikale problemer.
AA170912 - Det har drøyet litt på grunn av trafikale problemer.
VG170911 Det har tatt litt tid å få stemmene fram på grunn av trafikale problemer.
SA170911 ENDRINGER : Det blir trafikale endringer flere steder i og rundt Bergen under sykkel-VM.
AP170911 - Og den trafikale infrastrukturen må på plass.
AA170910 Ett felt er åpent, så det er ingen trafikale problemer på stedet, opplyser politiet.
FV170909 ENDRINGER : Det blir trafikale endringer flere steder i og rundt Bergen under sykkel-VM.
DA170907 Hun forteller at politiet mottok flere henvendelser fra forbipasserende, fordi mannen skapte trafikale problemer.
DB170906 Ulykka gir store trafikale problemer i morgenrushet inn mot Oslo.
BT170905 ENDRINGER : Det blir trafikale endringer flere steder i og rundt Bergen under sykkel-VM.
SA170904 ENDRINGER : Det blir trafikale endringer flere steder i og rundt Bergen under sykkel-VM.
DA170904 Det er trafikale problemer på stedet, melder politiet.
AP170904 ENDRINGER : Det blir trafikale endringer flere steder i og rundt Bergen under sykkel-VM.
AA170904 Det var derfor ikke trafikale problemer som følge av ulykken.
AA170903 Det er ingen trafikale problemer som følge av hendelsen.
AA170903 - Det er dirigering på stedet, og det skal ikke være noe trafikale problemer, opplyser Krogstad.
DA170829 Det meldes samtidig om store trafikale problemer på stedet.
AA170829 Hendelsen skaper trafikale utfordringer i Grong.
AA170829 Den medfører imidlertid trafikale utfordringer på E6.
AA170829 Trafikale utfordringer ¶
AA170826 Politiet i Nord-Trøndelag meldte i 11-tiden lørdag om trafikale problemer i Stjørdal i forbindelse med Agrisjå-messen.
AA170826 Politiet i Nord-Trøndelag meldte i 11-tiden lørdag om trafikale problemer i Stjørdal i forbindelse med Agrisjå-messen.
AA170825 Det oppsto trafikale utfordringer på stedet like etter ulykken.
AA170819 Ingen trafikale hindringer.
AA170817 Det er heller ingen trafikale utfordringer i og med at bilene ble flyttet til Esso Sandmoen.
AP170811 - Ulykkene skaper ekstremt store trafikale problemer.
AP170811 - Ulykkene skaper ekstremt store trafikale problemer.
AA170808 Trafikale problemer ¶
AA170807 Ingen ble skadet, men det oppsto store trafikale problemer som følge av hendelsen.
DB170804 Gilberg i 110-sentralen sier det har vært trafikale utfordringer på stedet.
NL170801 | Felles utfordringer i Lofoten ¶ ¶ Trafikale problemer.
AA170731 Det er ingen trafikale problemer som følge av ulykken, og veien ble åpnet mandag klokken 22.55.
VG170729 Uvisst om det er personskade, men medfører trafikale utfordringer.
VG170729 Fortsatt en del trafikale utfordringer som følge av dette.
AA170728 Det er ingen trafikale problemer, men det meldes om glatt veibane på grunn av oljesøl.
AA170728 Det er ingen trafikale utfordringer i forbindelse med ulykken.
AA170727 - To personer fraktes nå til sykehus, og det er trafikale problemer på stedet, sier Arild Syvertsen, operasjonsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt.
AA170725 - Det er ikke meldt om trafikale problemer på stedet, og helsepersonell og politi er på vei.
AA170725 Det er trafikale utfordringer på stedet.
AA170724 Han sier at det er noen trafikale problemer, men at politiet dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. | - Det er mange raringer som bor på Bakklandet ¶
AA170724 Det er trafikale problemer på stedet.
AA170721 Helse framme, politiet på vei, ingen trafikale problemer.
AA170718 Det skal ikke være snakk om alvorlig personskade, men det er noen trafikale utfordringer på stedet.
AA170718 - Den står godt ut i grøfta, men det er nok noen trafikale utfordringer på stedet, sier Sagen.
DB170717 ¶ TRAFIKK : Dette trafikale grepet virker det som om nordmenn har seriøse utfordringer med å forholde seg til, skriver Torbjørn Sølsnes.
DB170717 Dette trafikale grepet virker det som om nordmenn har seriøse utfordringer med å forholde seg til ( ja, eller de som oppholder seg på norske veier da, men dette er ikke en ting vi utelukkende kan beskylde utlendinger for ).
AA170717 - Det er trafikale utfordringer på stedet.
AA170717 Det er foreløpig uvisst hvorvidt det vil være trafikale utfordringer i området.
AA170715 Det er ikke meldt om personskader, men det skal være trafikale problemer på steden, opplyste politiet på Twitter.
AA170715 Det skal være en del trafikale problemer på stedet.
AA170714 Det er ikke snakk om personskade, men det skal ha vært trafikale problemer i området en tid etterpå.
AA170714 Han opplyser om at det er trafikale problemer på området.
AA170713 - Vi forventer ikke store trafikale problemer som følge av denne omleggingen.
AA170707 Levanger : Kirkegata- kollisjon buss mot personbil, ikke personskader, trafikale utfordringer, politiet på veg ¶
AA170707 Ingen ble skadd i ulykken, men det oppsto noen trafikale utfordringer på stedet.
DB170706 - Først må vi finne ut hvorfor de var sinte på hverandre, deretter må vi vurdere å åpne politisak - her var det jo både vold, mulig skadeverk og farlige trafikale situasjoner, så det er mye å nøste opp i, sier operasjonsleder Stine Mjelde.
AA170706 | Vogntog punktert på Levanger - trafikale utfordringer ¶
AA170706 Politiet forventer noe trafikale utfordringer i området.
AA170706 Levanger : Vogntog har punktert i sørgående sør for Skogn - forventes trafikale utfordringer ¶
AA170706 Levanger : Vogntog har punktert i sørgående sør for Skogn - forventes trafikale utfordringer ¶
AA170706 Vogntog punktert på Levanger - trafikale utfordringer ¶ 12:29 ¶
AA170706 Vogntog punktert på Levanger - trafikale utfordringer ¶
DA170705 - De trafikale virkningene er store, men NSB jobber med å sette inn buss for tog.
DA170705 - De trafikale virkningene er store, men NSB jobber med å sette inn buss for tog.
AA170704 Det førte heller ikke til noen trafikale problemer, sier Bidtnes.
SA170703 Uhellet førte ikke til trafikale problemer.
FV170703 Det oppstod trafikale problemer på stedet.
FV170701 Noe trafikale problemer.
BT170701 Gårsdagens ulykke skapte store trafikale problemer sørgående retning av Fløyfjelltunnelen.
BT170701 Spørsmålet er derfor om bussene overhodet bør får lov til å stoppe der de skaper trafikale problemer og skader opplevelsen turistene selv får av byen.
SA170630 - Det er ikke personskade, men trafikale problemer.
DA170630 Politiet melder om trafikale problemer på E39 ved Kongeparken etter en trafikkulykke fredag klokken 16.41.
DA170630 Det skal ikke være snakk om personskader, men det er trafikale problemer og lekkasje av væsker fra kjøretøyer, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.
AA170630 Det er ikke noen trafikale problemer ved ulykkestedet.
AA170629 | Politiet : - Trafikale problemer i Storlerbakken ¶
AA170629 Det meldes om trafikale problemer.
FV170628 KRISTIANSAND : Trafikkuhell ¶ 14.40 : Et trafikkuhell i rundkjøringen ved Rona skaper trafikale problemer, men har ikke medført personskade.
AA170628 Trafikale problemer ¶
AA170628 Han opplyser videre at det var noen trafikale problemer i forkant av at politiet kom til stedet.
FV170626 MANDAL : Viltpåkjørsel skapte trafikale problemer ¶ 15.30 : En viltpåkjørsel på E 39 ved Ime skaper noe trafikale problemer.
FV170626 MANDAL : Viltpåkjørsel skapte trafikale problemer ¶ 15.30 : En viltpåkjørsel på E 39 ved Ime skaper noe trafikale problemer.
AA170622 Kollisjonen førte til store trafikale problemer på E6, og trafikken ble en periode dirigert.
AA170622 Det oppsto trafikale problemer etter trafikkuhellet på E6.
AA170620 ¶ Overvik : Når dette området bygges ut, får det store trafikale konsekvenser i østbyen.
AA170620 Overvik : Når dette området bygges ut, får det store trafikale konsekvenser i østbyen.
AA170620 Ulykken skaper trafikale utfordringer i området.
AA170617 Vegtrafikksentralen opplyser på Twitter at det kan være noen trafikale problemer i området.
AA170616 Kjøretøyet ligger utenfor veien, og ulykken har derfor ikke medført trafikale problemer.
AA170615 ¶ Øvre Rotvoll : Denne utbyggingen vil også påvirke den trafikale situasjonen sterkt.
SA170613 Det er trafikale problemer ved ulykkesstedet.
SA170613 Det er trafikale problemer i området.
FV170613 Det er trafikale problemer ved ulykkesstedet.
FV170613 Det er trafikale problemer i området.
DA170613 Melder om trafikale problemer på E39.
DA170613 Ifølge politiet står traileren delvis ut i veibanen og at det er trafikale problemer på stedet.
SA170609 Hendelsen skjedde på lukket område, og det skal ikke være trafikale problemer på stedet.
AA170608 - Han klarte til slutt å snu, og det ble ikke noe mer enn noen trafikale problemer på stedet, sier Sagen.
FV170606 Noe trafikale problemer.
FV170606 - Det er noen trafikale utfordringer, opplyser politiet som er på stedet.
AA170606 Ulykken skal ha ført til trafikale problemer, ifølge meldinger til politiet.
VG170605 Vegtrafikksentralen i Bergen opplyser at det var en del trafikale problemer på fergestrekningen på fredag, og at det forventes at de samme personene skal tilbake mandag.
VG170601 - Når Stortinget får opplysninger fra Vegvesenet om at den valgte løsningen fra Oslopakke 3-forhandlingen er dyrere, gir større miljøbelastning og dårligere trafikale forhold, så er det klart Stortinget legger vekt på det i sin vurdering, sier Sverre Myrli ( Ap ) i Stortingets transportkomité til VG.
SA170531 Det er ifølge politiet trafikale problemer på stedet..
DA170529 « Anbefalingen om en tverrsnitt på 11 meter vurderes å kunne sikre gode trafikale forhold, og være innenfor tålegrensen i forhold til verneinteresser.
AA170528 Det var trafikale problemer på stedet i forbindelse med utrykningskjøretøy fra brann og helse som kom til unnsetning.
SA170526 Ulykken har ikke medført trafikale problemer i området, ifølge politiet.
DA170526 Ingen trafikale problemer.
DB170522 Moss Avis melder om lange køer og trafikale problemer.
DB170521 Selv om løp og traseer har vært godt varslet, forventer politi og Vegmeldingssentralen at arrangement vil by på trafikale utfordringer, skriver Aftenposten.
AP170521 Selv om løp og traséer har vært godt varslet, forventer politi og Vegmeldingssentralen at et så stort arrangement vil by på trafikale utfordringer : ¶
AA170521 | Tour of Norway : Forventer trafikale problemer i Oslo ¶
AA170521 Selv om løp og traseer har vært godt varslet, forventer politi og Vegmeldingssentralen at arrangement vil by på trafikale utfordringer, skriver Aftenposten.
VG170519 Vi har hatt kontakt med ledelsen og de sier at vi har mulighet til å fortsette blokaden så lenge det ikke skaper trafikale problemer.
VG170519 - Politiet var bekymret for trafikale problemer.
AP170518 Det er store trafikale utfordringer på stedet, opplyste politiet i Buskerud i 10.30-tiden mandag formiddag.
NL170517 Tromsø : En bil som har fått stans på Tromsøbrua skaper trafikale problemer.
NL170517 Tromsø : En bil som har fått stans på Tromsøbrua skaper trafikale problemer.
SA170516 Det førte i sin tur raskt til trafikale problemer, opplyser operasjonsleder i politiet, Brit Randulff.
AA170516 - Noen steder er det greit å kjøre forsiktig, men det er ingen trafikale problemer som følghe av all sanden i lufta, sier Ketil Fiskvik.
AA170516 - Det har i perioder vært sandstorm, men det er ikke vært trafikale problemer som følge av all sanden i lufta.
SA170513 I altfor mange år har beboerne i Oalsgata levd i spenning og uvitenhet med hva som skal skje framover med hensyn til de trafikale forholdene der.
BT170511 - Det er en kort og grei omkjøringsvei, så jeg tror ikke dette vil føre til trafikale problemer, sier Seim.
AA170511 | Flere ulykker og trafikale problemer etter kraftig snøfall på Østlandet ¶
DB170510 I Oslo-området er det så langt ikke meldt om noen trafikale hendelser.
DA170509 Det ble meldt om trafikale problemer på E 39 ved Stangeland tirsdag formiddag.
DA170508 - Store trafikale utfordringer ¶
DA170508 - Her har vi en situasjon der 5400 biler blir sluset opp på fylkesvei 44, der det allerede er store trafikale utfordringer i forbindelse med bussveien.
DB170505 På grunn av større endringer i det trafikale bildet ( ny næringspark, gang- og sykkelvei mm. ) blir disse omgjort til « vanlige » fotobokser, punkt-ATK.
VG170504 Øst politidistrikt opplyser til VG at blant trafikale problemer som er registrert på Søgnens adresse, er også en hendelse fra 2009 hvor en bil kjørte inn i en lyktestolpe.
DB170501 Klokka 13.17 meldte politiet om trafikale problemer som følge av ulykken.
DA170501 Det meldes om trafikale problemer på fv. 44 Høyland som følge av ulykken.
SA170429 Et trafikkuhell på Bråtstein skaper trafikale problemer lørdag formiddag.
FV170428 LYNGDAL : Trafikale problemer på E 39 ¶ 16.00 : Det har vært et trafikkuhell på Bringsjordsletta.
FV170428 Ingen personer ble skadet, men det var trafikale problemer på stedet.
AA170428 Et rådyr er blitt påkjørt på Omkjøringsveien i Trondheim, og dette skaper trafikale problemer på veien, melder politiet på Twitter.
VG170426 Da lastebileierne aksjonerte mot bompenger i desember i fjor, ble resultatet trafikale problemer i mange timer.
AA170426 Da lastebileierne aksjonerte mot bompenger i desember i fjor, ble resultatet trafikale problemer i mange timer.
SA170425 Ingen personer skal være skadet, men lastebilvelten kan føre til trafikale problemer på Rv13 på Høle i Sandnes, opplyser operasjonssentralen til Sør-Vest politidistrikt.
SA170425 10:23 Rv13 Høle - lastebil har veltet, ingen personskade, men kan medføre trafikale problemer ¶
AA170416 Mildt vær og ingen stengte fjelloverganger var med på å gjøre at påsketrafikken gikk for seg uten store trafikale problemer første påskedag.
FV170415 Det er trolig ikke personskade, men trafikale problemer på stedet.
FV170415 - Det er trafikale problemer i området, men trafikken flyter forbi ulykkesstedet, sier Jensen.
FV170415 Trafikale problemer ¶
DA170411 Pendelruter ble introdusert på Nord-Jæren i 2003 og er tatt i bruk der det er praktisk mulig i den trafikale situasjonen vi har per i dag.
AA170411 Da oppstod det trafikale utfordringer som patruljen skulle ta seg av.
SA170406 Dashkameraet overvåker trafikale situasjoner, og kan brukes i saker der forsikringsselskaper og politi blir involvert, påpeker Karlsen.
AP170406 Dashkameraet overvåker trafikale situasjoner, og kan brukes i saker der forsikringsselskaper og politi blir involvert, påpeker Karlsen.
AA170404 ¶ Ifølge politiet skal det være små materielle skader i sammenstøtet og ingen trafikale problemer på stedet.
AA170403 Det er ingen personskade, og ingen trafikale problemer som følge av utforkjøringen, ifølge politiet.
DA170330 Så mange som 35 prosent av gjerningspersonene var tidligere straffet, de fleste for trafikale forhold, og to tredeler av dem for mer enn én overtredelse.
AA170330 Så mange som 35 prosent av gjerningspersonene var tidligere straffet, de fleste for trafikale forhold, og to tredeler av dem for mer enn én overtredelse.
FV170327 Uhellet skapte små trafikale problemer.
AP170326 - Det er et betent felt, ikke alt var gjennomtenkt når det gjelder trafikale forhold.
FV170324 Ulykken skapte ikke store trafikale problemer. | 183 ruspasienter trenger hjelp i Vennesla ¶
AA170324 Det var i en periode trafikale problemer som følge av hendelsen, men ved 10.15-tiden gikk trafikken som normalt etter at den ene bilen var berget av bergingsbil.
AA170324 Ingen er tilsynelatende skadd, men det er store trafikale problemer.
AA170324 Det er ikke store trafikale problemer på stedet.
AA170323 Det oppsto trafikale problemer, skriver avisa Innherred. 10.29 : Et vogntog sperrer Midtsandveien ( fylkesvei 950 ) i Sør-Trøndelag.
AA170321 Ingen personer er skadd, men det har oppstått trafikale problemer på stedet, melder politiet på Twitter.
AA170320 Det oppsto trafikale problemer på stedet, og i 14.30-tiden ble de involverte bilene fjernet av bergingsbil.
DB170315 Sprintlandslagstrener i langrenn, Arild Monsen, forteller om store trafikale problemer for langrennsteamet som forflytter seg fra Montreal til Quebec.
AA170315 Det kan bli trafikale utfordringer når verdenscupsirkuset i hopp og kombinert kommer til Granåsen denne uka.
AA170313 Det var trafikale problemer på stedet.
FV170309 Det var også en del trafikale problemer.
SA170308 Trafikale problemer på stedet.
AA170305 Ingen trafikale utfordringer.
AA170305 Det skal ikke ha vært trafikale utfordringer i forbindelse med bilbrannen.
VG170304 Det er ventet størst trafikale problemer på fjellovergangene ved Haukeli, Hardangervidda, Hol - Aurland og Hemsedalsfjellet.
DA170302 Ingen trafikale problemer.
FV170227 Det oppstod noe trafikale problemer på stedet.
FV170227 Det oppstod trafikale problemer da to biler kolliderte i Kvadraturen mandag ettermiddag.
AP170225 Oslopolitiet melder på Twitter om trafikale problemer på Gaustad.
AP170225 Trafikale utfordringer.
AA170224 Han forteller også at det er trafikale problemer mange steder.
AA170224 En trailer som havnet utfor veien på E6 ved Halland camping ved Berkåk, sørget for trafikale problemer.
AA170223 Ifølge meldingen på Twitter er ingen skadd som følge av hendelsen, men det er trafikale problemer og manuell dirigering på stedet.
VG170222 Forsinkelsene er størst på buss og tog i Oslo-området, men også på flere av innfartsveiene til hovedstaden har snøværet ført til trafikale problemer.
DA170222 Forsinkelsene er størst på buss og tog i Oslo-området, men også på flere av innfartsveiene til hovedstaden har snøværet ført til trafikale problemer.
AP170222 Andre politidistrikt i østlandsområdet melder om enkelte trafikale utfordringer og ulykker.
AP170222 Trafikale problem.
AA170222 Forsinkelsene er størst på buss og tog i Oslo-området, men også på flere av innfartsveiene til hovedstaden har snøværet ført til trafikale problemer.
AA170220 Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at det kan bli trafikale utfordringer på trønderske veier i morgentimene mandag.
AA170220 Grunnet stort snøfall forventes det trafikale utfordringer i morgentrafikken.
SA170217 Sammenstøtet fører til visse trafikale problemer.
FV170216 Omkjøring var via bensinstasjonen like ved ulykkesstedet, og førte ikke til store trafikale problemer.
AA170216 Politidistrikter i mange fylker melder om kollisjoner og andre trafikale problemer.
AA170215 Siste nytt er at byplankontoret mener de trafikale utfordringene lar seg løse med kollektivtransport, uten store kostnader.
BT170213 Ikke minst er det trafikale en stor utfordring, forteller Ivar Lunde, leder for beredskap og samfunnssikkerhet i Bergen kommune.
DB170209 Det skal være små trafikale problemer på stedet.
SA170202 Ifølge politiet er det trafikale utfordringer på stedet.
DB170202 Noen trafikale problemer.
AA170202 Det var manuell trafikkdirigering på stedet, men ulykken skal ikke ha ført til noen store trafikale problemer.
SA170131 - SVPD ops - Stavanger ( @Rogalandops ) January 31, 2017 ¶ Trafikale problemer på Fv44 Jærvegen som følge av uhellet, 2 biler må taues, ingen personskade.
FV170129 Han har ellers lite å melde når det gjelder trafikale problemer.
SA170124 - Ingen personer er skadet, men det er en del trafikale problemer, opplyser operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.
FV170124 - Ingen personer er skadet, men det er en del trafikale problemer, opplyser operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt.
FV170123 Fædrelandsvennen har fått opplyst av en tipser at trafikkuhellet medførte trafikale problemer på stedet.
SA170116 Klokka 15.30 opplyser operasjonsleder Bøghild at det fortsatt er trafikale problemer på plassen.
SA170116 | Trafikale problemer på E39 etter uhell ¶
SA170113 Det skal ikke være noen trafikale utfordringer i forbindelsen med kollisjonene.
AP170113 Uvisst skadeomfang, store trafikale utfordringer på stedet.
AP170113 Det oppsto store trafikale problemer umiddelbart etter ulykken.
FV170112 Politiet i Agder har ikke hørt om trafikale problemer i forbindelse med været.
FV170112trafikale problemer ¶
BT170110 I tillegg er det trafikale utfordringer i større eller mindre grad ved alle de andre alternativene og de får på grunn av dette en lav totalscore.
DB170105 Resten - alt fra det trafikale grunnkurset til oppkjøringa - er gratis så lenge eleven følger opplegget som er satt opp.
AP170105 Fornebu, med store arbeidsplasser som Telenor, Aker Solutions og Statoil, og med store trafikale problemer, er et av områdene som er peilet ut.
SA170104 Det skal heller ikke være trafikale problemer. | 27 pågrepet etter nattklubbangrep i Tyrkia ¶
SA170103 desember med store trafikale problemer.
SA170103 desember med store trafikale problemer.
VG161108 I tillegg til å skape store trafikale problemer, har hullet tatt strømmen fra omtrent 170 husstander.
AP160806 Det er en del trafikale utfordringer i byen nå, sier Christian Krohn Engeseth, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til Aftenposten.
AP160331 - Og den trafikale infrastrukturen må på plass.
AP160311 Ulykken medfører en del trafikale problemer i området, og Ruter melder at hendelsen også fører til forsinkelser på bussrute 21 inntil videre.
AP160130 Eller da hovedveiene pløyde seg gjennom Drammen, gjennom arbeiderstrøket på Lierstranda, eller da landets trafikale midtpunkt var Bispelokket ?