SA170103 - Når flere eldre ser på Norge som et kristent land, er det kanskje uttrykk for en type tradisjonsorientering , sier han, og legger til at unge kan i større grad ha fanget opp at landet er blitt mer flerkulturelt og flerreligiøst de siste tiårene.
BT170103 - Når flere eldre ser på Norge som et kristent land, er det kanskje uttrykk for en type tradisjonsorientering , sier han, og legger til at unge kan i større grad ha fanget opp at landet er blitt mer flerkulturelt og flerreligiøst de siste tiårene.