AP170819https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GVv0V/USA_-det-lukkede-land--Bernt-Hagtvet Den ekstreme individualismen lokaliseres ofte til Hillbilly-land der tradisjonalisme , voldshyppighet og anti-intellektualisme kombineres med intens sentrumsskepsis.
DB170420 Men blind og ureflektert tradisjonalisme strider mot Koranens bud om individuelt ansvar og selvstendig kritisk refleksjon ( se Koranen 17:36, 7:70, 11:62 ).
DB170420 Geistlige eliter med tolkningsmonopol fikk makt, og religionen ble blandet med blant annet folkelig overtro, blind tradisjonalisme og helgendyrkelser.