SA171201 Det får bli en totalvurdering .
FV171201 Det får bli en totalvurdering .
BT171201 Det får bli en totalvurdering .
AP171201 Det får bli en totalvurdering .
AA171201 Det får bli en totalvurdering .
SA171128 - Vi må ta en totalvurdering av Heimevernet når studien er på plass.
VG171123 Jeg har tatt en totalvurdering fordi jeg har lyst til å spille fortball i mange år til.
VG171117 GÅ FOR MONSTERBAKKEN : Weng og Østberg foretar en totalvurdering av hvor egne sjanser er størst.
DN171117 Notatet bruker også tid på å diskutere begrepet lønnsomhet, og argumenterer for at det kan være relevant å ta med historiske kostnader i en totalvurdering .
VG171116 Og så har vi mange andre skiløpere på Beitostølen som vil vise seg frem, og så får vi ta en totalvurdering når vi ser mandagen, sier Hetland til VG.
DB171113 Totalvurdering : 8,8 av 10 poeng.
VG171112 Jeg har foretatt en totalvurdering , og slik jeg ser det er det ikke bevismessig grunnlag for å si at avdøde mistet livet ved en straffbar handling, sier statsadvokat Holmen.
VG171112 - Foretatt en totalvurdering
DB171108 Vår totalvurdering var at vi alt hadde ryttere i laget som kunne løse den samme jobben på en god måte.
DB171104 Så blir det en totalvurdering før treningen begynner igjen i desember, forteller Hjelmseth til Dagbladet.
SA171027 Om vi skal spille flere kamper må bli en totalvurdering , sier han.
AP171027 Om vi skal spille flere kamper må bli en totalvurdering , sier han.
DB171026 Vi har med vilje latt det være åpent, men har nevnt noen ting som vi mener skal inngå i en totalvurdering , sier Ap-politiker Stein Erik Lauvås.
DB171024 « Svaret som ble gitt var at beslutningen var truffet av den politiske ledelse etter en totalvurdering .
AA171015 Ut fra en totalvurdering , både med hensyn til NTNUs miljøambisjon og avgiftsnivået på parkering i Trondheim, tok vi beslutningen om å øke så mye.
DN171013 - Hva angår fastpris, så skyldes det en totalvurdering på bakgrunn av den sterke forhåndstegningen, øvrig investorinteresse, innspill fra tilretteleggerne og våre egne vurderinger, sier styreleder Martin Nes i selskapet.
AP171008 - Vi etterforsker saken foreløpig som forsøk på drap etter en totalvurdering som er gjort ut ifra de opplysningene vi har i saken så langt, sier Metlid.
AP171008 - Vi etterforsker saken foreløpig som forsøk på drap etter en totalvurdering som er gjort ut ifra de opplysningene vi har i saken så langt, sier Metlid.
AA171008 - Vi etterforsker saken foreløpig som forsøk på drap etter en totalvurdering som er gjort ut ifra de opplysningene vi har i saken så langt, sier Metlid.
DB171007 - Vi etterforsker saken foreløpig som forsøk på drap, etter en totalvurdering som er gjort ut ifra de opplysningene vi har i saken så langt, sier Metlid.
AA171007 - Vi etterforsker saken foreløpig som forsøk på drap, etter en totalvurdering som er gjort ut ifra de opplysningene vi har i saken så langt, sier Metlid. ( ©NTB ) ¶
AA171003 - Valgkomiteen har vært opptatt av å være upåvirket av andre ting enn hva som gir den beste sammensetningen for de neste fire årene, svarte Stenseng, og sa at det har vært en totalvurdering av samtlige kandidater og at valgkomiteen har lyttet til alle innspill.
VG171002 Valget er basert på en totalvurdering .
DB171002 Valget er basert på en totalvurdering .
DA171002 Valget er basert på en totalvurdering .
DB170928 - Taksten er på 17 millioner, men etter en totalvurdering valgte vi å sette ned prisen til 14,8 millioner kroner.
DB170927 Siden juni har Statsbygg forhandlet med de to vinnerne, og etter en totalvurdering var det altså « Adapt » som ble valgt.
VG170914 - Det er Ny Tid som har redaktøransvar for innholdet, men det distribueres gjennom oss og må vi ha en slags totalvurdering på om vi ser oss tjent på det.
DB170909 Samtidig så tok vi en totalvurdering på at det var best, sier daglig leder i klubben, Thomas Langholm Engen, til Dagbladet.
DB170908 « Vi har tatt en totalvurdering av denne saken og dens dokumenter.
DA170905 Kulturdepartementet har allerede fryst statsstøtten til IRN på bakgrunn av en totalvurdering av hvordan IRN har opptrådt over tid, og hvordan de jobber.
DB170824 « Vi har tatt en totalvurdering av denne saken og dens dokumenter.
AP170823 - Etter en totalvurdering av ytringen, skadepotensialet, strafferammen, og nevnte skjerpende og formildende omstendigheter, har lagmannsretten kommet til at en bot alene er en riktig reaksjon, skriver Agder lagmannsrett i dommen.
AA170823 - Etter en totalvurdering av ytringen, skadepotensialet, strafferammen, og nevnte skjerpende og formildende omstendigheter, har lagmannsretten kommet til at en bot alene er en riktig reaksjon, skriver Agder lagmannsrett i dommen.
VG170822 Det var en totalvurdering den gangen : Hvor mange dager tjente man på det, og hvordan hang argumentasjonen sammen med synspunktet om at hun ikke var å bebreide.
VG170822 Det er ikke gjort en skjematisk vurdering, men vi presenterer vår totalvurdering av hvor godt partiene kommer ut, sier Seilskjær.
VG170821 Totalvurdering : ¶
AA170816 Så langt har de uttalt at det er basert på en totalvurdering av bevisene i saken, som er basert på krimtekniske undersøkelser og vitner.
AA170813 - Det mener vi på grunn av en totalvurdering av bevisene i saken, og det baserer seg på krimtekniske undersøkelser og vitner, sa politiadvokat Lars Ole Berge til NTB.
VG170811 En totalvurdering tilsier likevel at Italia bør få norsk og europeisk støtte for initiativet.
VG170809 TOTALVURDERING : ¶
VG170804 Vedkommende måtte slutte i jobben, men slapp politianmeldelse etter en « totalvurdering » i UD.
VG170804 Kopstad Lerberg sier at arbeidsforholdet ble avsluttet på ambassadens initiativ, men at saken etter en totalvurdering ikke ble anmeldt til politiet.
AA170803 - Hun må påregne å få ubetinget fengselsstraff for en så høy trafikkforseelse, sier operasjonsleder Arild Sivertsen og legger til at det er en totalvurdering av hendelsen som legges til grunn for straffutmålingen.
SA170727 - Ut fra en totalvurdering , og med bakgrunn i NFIFs krav- og kriteriesett, er begge invitasjonene avslått, skriver Norges Friidrettsforbund i en pressemelding torsdag.
DB170727 - Ut fra en totalvurdering , og med bakgrunn i NFIFs krav- og kriteriesett, er begge invitasjonene avslått, skriver Norges Friidrettsforbund i en pressemelding torsdag.
BT170727 - Ut fra en totalvurdering , og med bakgrunn i NFIFs krav- og kriteriesett, er begge invitasjonene avslått, skriver Norges Friidrettsforbund i en pressemelding torsdag.
AP170727 - Ut fra en totalvurdering , og med bakgrunn i NFIFs krav- og kriteriesett, er begge invitasjonene avslått, skriver Norges Friidrettsforbund i en pressemelding torsdag.
AA170727 - Ut fra en totalvurdering , og med bakgrunn i NFIFs krav- og kriteriesett, er begge invitasjonene avslått, skriver Norges Friidrettsforbund i en pressemelding torsdag.
AA170714 - I en totalvurdering vektlegges det også at Gamlebyen består av verneverdige bygninger, og at det er mange mennesker i Fredrikstad gjeldende helg, skriver politiet. ( ©NTB ) ¶
VG170708 - Det er en totalvurdering .
DB170628 Statsbygg vil i tida fram mot oktober forhandle med de to vinnerne, og det forslaget som til slutt står igjen som det beste etter en totalvurdering , får milliardkontrakten.
DB170620 Det er så klart de som bestemmer hvilke ryttere som skal sykle og de har gjort en totalvurdering på hvordan laget skal se ut, sier Ørn til procycling.no.
SA170616 100 gram av de ulike typene yoghurt, og gjort en totalvurdering basert på dette.
BT170616 100 gram av de ulike typene yoghurt, og gjort en totalvurdering basert på dette.
AP170616 100 gram av de ulike typene yoghurt, og gjort en totalvurdering basert på dette.
AA170616 100 gram av de ulike typene yoghurt, og gjort en totalvurdering basert på dette.
DB170609 Retten kom likevel til, etter en totalvurdering , at halvparten av straffen på fem år gjøres betinget.
AA170609 Vi er ikke enige i premissene i dommen, men ut fra en totalvurdering har vi funnet ut av dette, sier 36-åringens forsvarer, advokat Hans Olav Bytingsvik, til iTromsø.
AA170609 Retten kom likevel til, etter en totalvurdering , at halvparten av straffen på fem år gjøres betinget.
VG170606 For Johaug er forskjellen på et 15-tall og et 16-tall skjæringspunktet alt handler om, og nå skal tre voldgiftsdommere foreta en totalvurdering av denne konkrete saken.
AP170522 Dette er forskningsbasert rekrutteringsmetodikk som utgjør en del av en totalvurdering , sier seksjonsleder Kjersti Jørgensen i PODs for seksjon for HR-rådgivning og utvikling, som også er ansatt ved hjelp av Amrop Delphi.
VG170516 - Så lenge et varslerombud ikke er på plass, og vi ikke har et kunnskapssenter som kan øke kvaliteten på den jobben som skal gjøres både blant tillitsvalgte og ledere, blir vår totalvurdering at hensynet til varsleren og de helsemessige konsekvensene varsling kan ha for vedkommende, veier tyngst.
AP170516 Vi har sett på en totalvurdering , og da har vi historisk sett tatt mer poeng når vi har fått vært hjemme og trent noen dager, enn når vi har blitt på reisefot, sier Johansen.
AP170516 Totalvurdering
VG170511 Etter en totalvurdering har rådmannen valgt ikke å ta motorsportanlegget med i forslaget til ny kommuneplan, sier Hvalsengen til VG.
DN170510 Han peker på at et bredt flertall på Stortinget står bak regjeringens politikk, og at alle områder som regjeringen inkluderer i konsesjonsrunder, er areal som Stortinget etter en totalvurdering har besluttet skal være tilgjengelig for oljeaktivitet.
AP170510 Han peker på at et bredt flertall på Stortinget står bak regjeringens politikk, og at alle områder som regjeringen inkluderer i konsesjonsrunder, er areal som Stortinget etter en totalvurdering har besluttet skal være tilgjengelig for oljeaktivitet.
DA170428 - Det var en totalvurdering , ut ifra helse, kropp og familiesituasjonen.
DA170411 Bakgrunnen for beslutningen er en såkalt totalvurdering , der ikke minst økonomiske forutsetninger har vært medvirkende.
DB170405 Etter en totalvurdering er det altså Freias påskeegg som går av med seieren i vår smakstest.
SA170330 Først pekte NFF på at det lå en « totalvurdering » bak.
SA170330 Fra « totalvurdering » til « manglende tillit » ¶
FV170330 Først pekte NFF på at det lå en « totalvurdering » bak.
FV170330 Fra « totalvurdering » til « manglende tillit » ¶
BT170330 Først pekte NFF på at det lå en « totalvurdering » bak.
BT170330 Fra « totalvurdering » til « manglende tillit » ¶
AP170330 Først pekte NFF på at det lå en « totalvurdering » bak.
AP170330 Fra « totalvurdering » til « manglende tillit » ¶
SA170329 Først pekte NFF på at det lå en « totalvurdering » bak.
FV170329 Først pekte NFF på at det lå en « totalvurdering » bak.
BT170329 Først pekte NFF på at det lå en « totalvurdering » bak.
AP170329 Først pekte NFF på at det lå en « totalvurdering » bak.
SA170328 - Vi stiller alltid best mulig lag for den kampen vi skal spille, men det er ingen tvil om at det er en totalvurdering når vi skal spille fire kamper på ti dager, sier Ingebrigtsen.
BT170328 - Vi stiller alltid best mulig lag for den kampen vi skal spille, men det er ingen tvil om at det er en totalvurdering når vi skal spille fire kamper på ti dager, sier Ingebrigtsen.
AP170328 - Vi stiller alltid best mulig lag for den kampen vi skal spille, men det er ingen tvil om at det er en totalvurdering når vi skal spille fire kamper på ti dager, sier Ingebrigtsen.
VG170327 - Vi har etter en totalvurdering i styret, der vi har hatt en prosess med Inge Andersen, valgt å slippe til nye krefter.
DN170327 Presidenten i Norges idrettsforbund, Tom Tvedt, bruker ordet « totalvurdering » når han forklarer hvorfor et enstemmig styre stilte seg bak at Andersen trekker seg som generalsekretær.
DN170327 - Dette er en totalvurdering som vi har gjort. 13 år som generalsekretær er langt tid, og etter en totalvurdering har idrettsstyret konkludert med at vi går videre, sier han til NRK.
DN170327 13 år som generalsekretær er langt tid, og etter en totalvurdering har idrettsstyret konkludert med at vi går videre, sier han til NRK.
SA170323 - Dette er en totalvurdering vi har tatt i dommerkomitéen.
FV170323 - Dette er en totalvurdering vi har tatt i dommerkomitéen.
DB170323 - Dette er en totalvurdering vi har tatt i dommerkomiteen.
DB170323 - Totalvurdering
BT170323 - Dette er en totalvurdering vi har tatt i dommerkomitéen.
AP170323 - Dette er en totalvurdering vi har tatt i dommerkomitéen.
VG170321 Det var en totalvurdering den gangen : Hvor mange dager tjente man på det, og hvordan hang argumentasjonen sammen med synspunktet om at hun ikke var å bebreide, sier Christian B.
VG170317 - Det har vært en totalvurdering .
AA170308 - Det er en totalvurdering som vi har gjort.
AA170308 - Det er en totalvurdering som vi har gjort.
DN170307 - Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet.
DB170307 - Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet.
DA170307 - Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet.
VG170304 - Det er etter en totalvurdering av hele troppen.
VG170303 Uansett ville det blitt en totalvurdering , sier Hjelmeset.
DB170303 En totalvurdering av regjeringens satsing kan først gjøres når hele planen er lagt fram ( ved påsketider ), og vi kjenner evnen til å realisere satsingene ( statsbudsjettet til høsten ).
VG170228 - Vi har gjort en totalvurdering på laget og sånn ble det til slutt.
SA170228 - Vi har gjort en totalvurdering av laget og slik ble det til slutt.
AP170228 - Vi har gjort en totalvurdering av laget og slik ble det til slutt.
DB170227 Og dette er tross alt ikke en påstand der man må ha tillit til den intervjuede ekspertens totalvurdering basert på mangeårig kunnskap til kompliserte sammenhenger innenfor fagfeltet - det er en veldig avgrenset og konkret påstand som det burde være relativt enkelt å underbygge med empiriske data dersom den faktisk stemmer.
DN170223 Vi har gjort en totalvurdering .
VG170222 Det ble gjort etter en totalvurdering av teamet rundt Johaug - hvor de vurderte sannsynligheten for et bedre resultat opp imot usikkerheten og uforutsigbarheten en anke ville innebære.
VG170222 - Vi har tatt en totalvurdering sammen med Therese.
VG170222 - En totalvurdering
SA170220 Avgjørelsen ble tatt « i samråd med Jonevret selv, på bakgrunn av en totalvurdering der både sportslige resultater, økonomiske forutsetninger og videre utvikling ble lagt til grunn ».
AP170220 Avgjørelsen ble tatt « i samråd med Jonevret selv, på bakgrunn av en totalvurdering der både sportslige resultater, økonomiske forutsetninger og videre utvikling ble lagt til grunn ».
VG170218 - Vi har tatt en totalvurdering sammen med Therese.
DB170216 - Det ble en totalvurdering hvor vi kom fram til at det var best å legge dette bak seg og gå videre.
DA170216 - Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet.
VG170215 Vi har gjort en totalvurdering av dommen.
VG170215 - Vi har tatt en totalvurdering sammen med Therese.
SA170215 Hjort understreker nok en gang at Johaug-leiren har valgt ikke å anke som en del av en totalvurdering .
SA170215 - Det er en totalvurdering .
FV170215 Hjort understreker nok en gang at Johaug-leiren har valgt ikke å anke som en del av en totalvurdering .
FV170215 - Det er en totalvurdering .
DN170215 Therese Johaug melder onsdag at hun etter en totalvurdering i samråd med sin advokat har bestemt seg for ikke å anke domsutvalgets avgjørelse.
DB170215 - Det ble en totalvurdering hvor vi kom fram til at det var best å legge dette bak seg og gå videre.
DA170215 I en pressemelding heter det at avgjørelsen om ikke å anke er tatt etter en totalvurdering .
DA170215 - Det er en totalvurdering rundt forutsigbarhet.
BT170215 Hjort understreker nok en gang at Johaug-leiren har valgt ikke å anke som en del av en totalvurdering .
BT170215 - Det er en totalvurdering .
BT170215 Hjort understreker nok en gang at Johaug-leiren har valgt ikke å anke som en del av en totalvurdering .
BT170215 - Det er en totalvurdering .
AP170215 Hjort understreker nok en gang at Johaug-leiren har valgt ikke å anke som en del av en totalvurdering .
AP170215 - Det er en totalvurdering .
VG170213 Etter en totalvurdering kan partene da forhandle om å jobbe sammen igjen », skriver Tanja Winterhalder, markeds- og presseansvarlig for nordiske grener i Fischer, i en epost til TV 2.
DB170213 Da blir det en totalvurdering rundt det som skal skje også videre i VM, sier landslagstrener Eckhoff om laguttaket.
BT170213 Og så har de, i likhet med Bergen, sterke fagmiljøer også innenfor kunst- og kulturmiljøet, både innenfor film og musikk, festival og spill, som gjør det til en totalvurdering , sier Helleland.
VG170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
DN170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
BT170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
AP170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
AA170210 - Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G.
SA170111 At vi dro nå skyldes en totalvurdering .
SA170111 - Totalvurdering
SA170111 At vi dro nå skyldes en totalvurdering .
SA170111 - Totalvurdering
FV170111 At vi dro nå skyldes en totalvurdering .
FV170111 - Totalvurdering
BT170111 At vi dro nå skyldes en totalvurdering .
BT170111 - Totalvurdering
AP170111 At vi dro nå skyldes en totalvurdering .
AP170111 - Totalvurdering
AP170111 At vi dro nå skyldes en totalvurdering .
AP170111 - Totalvurdering
BT170110 Vår totalvurdering at det er ikke er andre gjerningspersoner enn tiltalte.
BT170110 Vår totalvurdering at det er ikke er andre gjerningspersoner enn tiltalte.
AP161214 Styret har vurdert saker knyttet til strategi, lederskap og styringsstruktur, og gjort en « totalvurdering », sa Wærsted.
AP161110 I en pressemelding skriver de at det er på grunn av en totalvurdering av forhold på stedet.
AP160809 Politimester Hans Sverre Sjøvold trosset sine egne i 2014 : - Selv om det ikke foreligger nye funn i saken har jeg etter en totalvurdering likevel besluttet å tilråde ny etterforskning ¶
SA160531 Er det derimot slik at barnet ditt spyr hele kjøreturen fordi det sitter bakovervendt, men slutter i det øyeblikket man snur setet, må foreldre bruke skjønn og gjøre en totalvurdering , mener Trygg Trafikk.
FV160531 Er det derimot slik at barnet ditt spyr hele kjøreturen fordi det sitter bakovervendt, men slutter i det øyeblikket man snur setet, må foreldre bruke skjønn og gjøre en totalvurdering , mener Trygg Trafikk.
AP160531 Er det derimot slik at barnet ditt spyr hele kjøreturen fordi det sitter bakovervendt, men slutter i det øyeblikket man snur setet, må foreldre bruke skjønn og gjøre en totalvurdering , mener Trygg Trafikk.
AP160522 Dette eren totalvurdering som har med skadesituasjonen å gjøre, ettersom Fredrik Midtsjø er flyttet ut på kanten i Pål André Hellands skadefravær.
AP160211 Hard kritikk fra fagmiljøene : Listhaugs asyl- og innvandringsforslag : - Flere av forslagene er nærmest en oppskrift på marginalisering ¶ - Totalvurdering avgjør samarbeid ¶
AP160211 - Dette innebærer også regjeringsspørsmålet, men det er alltid en totalvurdering som avgjør hvem vi skal samarbeide med, sier han.
DA160202 - Når vi avgjør hvem som får parkeringstillatelse, gjør vi en totalvurdering av behovet.
AP160112 « I en totalvurdering av hva refsede sto oppe i når han gjennomførte felthygienemomentet, mener Klagenemnda at det er urimelig å forvente at han burde lest hvor fortvilet fornærmede var, og gjort nødvendige tillempninger for å imøtekomme hennes behov.»Slik reagerte Asplund, i flere medier : «Det er helt utrolig.
AP160109 En totalvurdering
BT160107 En totalvurdering med blikk på oljeperspektivet tilsier at kompetansehevingen må føre til utvikling mot at vi faktisk kan leve av kunnskap etter oljen.