AA170913 - Over flere år hadde det bygget seg opp en gress- og torvkant som hang over kantsteinene i midtrabatten.