AP170104 Mange av landets toppjournalister har flyktet i eksil.
AP170104 Mange av landets toppjournalister har flyktet i eksil.