VG171231 I 2002 kjøpte en Chicago-basert investorgruppe tomten skiltet står på fra dødsboet til den eksentriske milliardæren Howard Hughes.
VG171231 Tomten har en verdi på nærmere 200 millioner kroner.
DN171231 Senere leide han en tomt i Asker og begynte å importere vogner fra Tyskland som han lagret på tomten og solgte videre.
DN171231 - Så begynte jeg å oppbevare containere på tomten , som jeg leide ut, forteller han.
DA171231 Heller enn slik det er nå, at du får erstattet skadene på huset, men får ingen erstatning for tomten , og kanskje ikke har økonomi til å flytte.
BT171231 Kommunen må erverve tomten til B-sykehuset på Laksevåg og klargjøre den til sykehjem, eventuelt gjøre tiltak for å erverve tilleggsareal.
BT171231 Eldrerådet vet at det ligger en byggeklar tomt like ved Horisont i Åsane, og en entreprenør lover tomten tilrettelagt i løpet av et halvt år.
DA171230 Han tror heller ikke på historien om at sjømenn som hadde vært ute og reist mente at jentene som bodde i Telthusbakken var like vakre som på Cuba, eller at noen mente det var mulig å dyrke sukkerrør på tomten .
BT171229 Gulating lagmannsrett avgjorde i april i år at Bergen Sentrum Tomteselskap AS skulle betale Zachariasbryggen AS om lag 334 millioner kroner for å overta bygningsmassen på Zachariasbryggen, etter at Zachariasbryggen AS sin rett til å feste tomten opphørte i 2015.
DN171228 Nå går altså hele bygget og tomten på tvangsauksjon, som ifølge opplysninger fra domstolen skal foregå i perioden 2. til 3. januar neste år.
DB171220 Men Lervig er ikke de eneste som ønsker seg denne tomten .
DB171220 Domstoladministrasjonen mener Bekhuskaien er best egnet til å huse nye Stavanger tinghus, og i tillegg ønsker Rogaland Teater å bygge nytt teater på tomten .
DN171219 Med den tomten der, så, sier Kristian Fredrik Stensrud.
DN171219 Han må slåss med både tinghuset og teateret om tomten .
DN171219 Det er allerede lansert planer om å bygge henholdsvis nytt tinghus og nytt teater på tomten .
DN171219 Det er Stavangerregionen Havn som eier tomten i dag.
AP171216 Sverre Simonsen med ett av de sjeldne funnene fra tomten sin ; et emne til en firesidig flintøks.
SA171214 Huseiere har plikt til å holde fortau og rennestein som grenser til tomten rent og ryddig, samt å sørge for at sluk og kummer ikke er tettet av avfall eller is.
AP171213 Bygningen vil få en dominerende plassering på tomten med stor visuell effekt for fredningsområdet, og vilkåret for dispensasjon er derved ikke oppfylt, sier Haugerud.
BT171212 Lagmannsretten konkluderte til slutt med at bygget er verdt 334 millioner kroner og tomten 40 millioner kroner.
BT171212 I 2006 kjøpte investorene Geir Hove og Tom Rune Pedersen tomten for 30 millioner kroner gjennom Kløver Eiendom AS.
BT171212 Hauge eide aldri tomten bygget sto på.
BT171212 Da Hauge eide bygget i sin tid, leide han tomten som Zachen-bygget står på fra Hove.
AP171210 I tillegg hadde tomten helt andre mål enn det studentene hadde fått oppgitt.
VG171209 Nå er de tilbake på tomten etter flere dager med nerver.
VG171209 Men kontoret, gjestehuset og låven er bare blitt til aske, forteller Kit, og ser rundt på den nedbrente tomten .
VG171209 Tomten er stor og majestetisk, men er redusert til aske og noen skulpturer laget av jern.
AP171208 Reguleringen som nå er opphevet åpner for at det kan komme 35 boliger på tomten .
AP171208 Nå håper naboene at de slipper 35 boliger på tomten .
AP171208 Nå får politikerne en ny mulighet til å vedta en plan for tomten som vil løfte nabolaget, og ikke forverre det, sier nabo Martin Lotherington.
AP171207 Rett over veien for Storotunet er Veidekke i ferd med å rydde tomten der selskapet planlegger å bygge 250 leiligheter i Nyegaardskvartalet.
DB171206 Sommeren 2016 kjøpte han Setra vei 10A for 40,5 millioner kroner, og tomten i Setra vei 10B for åtte millioner kroner.
DB171206 Denne eiendommen omfatter også en stor del av tomten fra Rivelsruds forrige bolig i Ankerveien 33.
AP171206 Politikerne i bystyret har godkjent en reguleringsplan som vil tillate 35 leiligheter på denne tomten .
AP171206 Naboene kunne nesten ikke tro sine egne øyne da de oppdaget at politikerne hadde godkjent en detaljregulering som åpner for at tomten i Konows gate 101/103 kan få en bebyggelse på 7 boligetasjer.
AP171206 Tomten ligger i en skråning i Svartdalen, rett ved Kværner.
VG171204 - Det er riktig at jeg kjøpte tomten da og begynte å bygge.
VG171204 Tomten er verdsatt til 30 millioner og boligen 83 millioner kroner.
DB171204 Ifølge parets opplysninger til politiet tok håndverkerne seg inn på tomten og hevdet at husets takrenner og avløpsrør var rustne og trengte erstatning.
AP171202 Han henviser til at tomten er avsatt til fremtidig bolig i kommuneplanen.
AP171202 Tomten er uregulert, men avsatt til fremtidig bolig i Kommuneplanen.
AP171202 På den tiltenkte tomten reiser det nye Munch-museet seg.
DB171128 I dag står det en enebolig og et uthus på den 1,5 mål store tomten , men det foreligger godkjente planer for oppføring av seks rekkehus på eiendommen.
FV171126 | Den gamle landhandelen er borte, men fra ruinene ble det reist et nytt landemerke ¶ Tomten ligger helt i sjøkanten med fri utsikt utover fjorden.
BT171126 | Den gamle landhandelen er borte, men fra ruinene ble det reist et nytt landemerke ¶ Tomten ligger helt i sjøkanten med fri utsikt utover fjorden.
AP171126 | Den gamle landhandelen er borte, men fra ruinene ble det reist et nytt landemerke ¶ Tomten ligger helt i sjøkanten med fri utsikt utover fjorden.
SA171125 | Den gamle landhandelen er borte, men fra ruinene ble det reist et nytt landemerke ¶ Tomten ligger helt i sjøkanten med fri utsikt utover fjorden.
DB171124 - Dette er en gammel adkomstvei til et bolighus som lå på tomten tidligere.
DB171123 Den to mål store tomten beskrives som « parkmessig opparbeidet », med lysthus og innkjørsel med eget snøsmelteanlegg.
DA171123 Det skal bygges et nytt sykehjem på deler av tomten til det gamle, hvor det også blir et tilbud til demente, med blant annet egen sansehage.
AP171122 Siden 2012 har Oslo kommune vurdert hva den skal ha inn på tomten til den tidligere yrkesskolen på Sogn.
AP171122 - Tomten hvor prosjektet er planlagt, er stor.
AP171122 Tina Hornseth ( 40 ) og Tommy Hjørnerud ( 45 ) kjøpte tomten for ni år siden da de bodde i et hus på den andre siden av byen.
AA171121 Denne er siden blitt fornyet, samtidig som museet har hatt ansvar for drift og vedlikehold av tomten .
DN171120 - Selv om det ligger fint til er det et gammelt hus med utedo, men det er tomten som er dyr der.
DN171120 - Selv om det ligger fint til er det et gammelt hus med utedo, men det er tomten som er dyr der.
VG171118 UTSIKTEN : Slik ser det ut på tomten til Doris og familien, selv etter at de har brukt syv uker på å rydde.
VG171118 Tonnevis med søppel kom inn i huset, sier Doris, og viser oss rundt på tomten .
VG171118 Men tomten er fortsatt full av søppel, selv om sønnen fløy inn fra Pennsylvania etter orkanen og satte opp et gjerde rundt tomten sammen med en nabo.
VG171118 Men tomten er fortsatt full av søppel, selv om sønnen fløy inn fra Pennsylvania etter orkanen og satte opp et gjerde rundt tomten sammen med en nabo.
VG171118 Jeg har papirene mine her : Kommunen eier tomten , men jeg eier konstruksjonen, og det har jeg gjort i 45 år, sier Doris mens hun viser frem fakser og eposter hun har sendt - og telefonnumre hun har ringt.
AP171117 Politiet har bedt Kripos om bistand og vil starte arbeid på tomten mandag.
AP171115 Vi har tatt hensyn til protester, og vi vil ta hensyn til de eksisterende trærne på tomten , sier Osuldsen.
AP171115 - Tomten er regulert til boligformål, og det er tillatt å bygge en bolig på tomten , sier Wilberg.
AP171115 - Tomten er regulert til boligformål, og det er tillatt å bygge en bolig på tomten, sier Wilberg.
VG171112 Jeg gjorde en tabbe der, sier Jose mens han viser oss ødeleggelsene på tomten .
VG171112 I et lite hus, med fullt av vann og søppel i hagen, og klær til tørk på snorer overalt på tomten , bor seks mennesker.
BT171111 BRANNTOMT : Det kan komme til å koste opp mot seks millioner kroner å sanere tomten hotellet fremdeles står på, ett år etter brannen.
VG171108 Helikopteret som Cruise de siste dagene har benyttet seg av, har flere ganger blitt sett flygende til og fra tomten .
VG171108 Tomten hans inntil riksveien, som deler den vakre naturen i Beattyville i staten Kentucky, er full av biler som har sett sine beste dager.
DB171108 Den over 210 000 m2 store tomten rommer ifølge den amerikanske avisen rekker med palmetrær, en dobbel trappeoppgang og enorme lysekroner.
DA171108 Ifølge helseforetaket, er det i de geotekniske vurderingene som er gjennomført konkludert med at tomten kan benyttes til sykehusformål.
DA171108 Datarapporten forelå rett før påske, og verifiseringene av områdestabilitet ble oversendt NGI, som uavhengig tredjepart for vurdering av geotekniske forhold på tomten .
SA171103 Tomten der er på 10 - 12 mål.
DA171103 Vannlekkasjer, i det som flere mener er Oslos dårligste grunn, førte til problemer med spuntingen ( jernplater rundt tomten ), noe som er nødvendig for å få en tett byggegrop.
AP171102 Mist mellom idylliske eplehager og eneboliger på Nordstrand ligger tomten .
AP171102 Kontoret for eiendomsskatt mener tomten er verd litt over 1,2 millioner kroner.
AP171102 Dette er tomten Oslo kommune vil ha eiendomsskatt for.
AP171102 Tomten er markert i blått i kartet under.
AP171102 - Tomten er regulert til bolig.
DA171101 Tomten der var opprinnelig tenkt som tennisbane, men det er en fordel å få samlet gressflatene på Midjord, sier Blengsli, som gjerne tar imot tips om aktuelle tomter til tennisbane.
DA171101 Da er forutsetningen at rettsbygningen må bygges sammen med andre, slik at det bygges stort og tett, med en utnyttelsesgrad av tomten på rundt 300 prosent.
SA171031 KLART TIL BYGGING : Alf Tore Moen står foran tomten der de vil bygge internatet til den nye folkehøgskolen.
BT171031 KLART TIL BYGGING : Alf Tore Moen står foran tomten der de vil bygge internatet til den nye folkehøgskolen.
AP171031 KLART TIL BYGGING : Alf Tore Moen står foran tomten der de vil bygge internatet til den nye folkehøgskolen.
AP171029 Slik kunne grunnarbeidene på tomten skje samtidig som resten ble bygget.
BT171026 Saken har skapt stort engasjement i Bergens kulturliv fordi denne tomten er den siste i sentrum der en større samlokalisering for kultur er mulig.
BT171026 Regulering av tomten til kulturformål er første skritt.
BT171026 Flere kulturaktører har store behov for mer plass og denne tomten representerer stort nok areal til å løse disse, enten ved flere bygg eller ved en fleksibel multiform-arena.
BT171026 Dette er vist gjennom flere arkitektoniske studier av tomten .
BT171026 Byrådet skal om kort tid avgjøre om tomten skal reguleres til bolig eller kultur.
BT171026 Tomten er klar ¶
SA171025 Under bystyremøtet fremmet nemlig partiet hans forslag om å utrede den samme tomten til ny brannstasjon som Jordal tidligere på dagen hadde harselert med på det groveste.
SA171025 slo fast at Rema 1000 kunne ligge på tomten , men at en brannstasjon av tilnærmet samme størrelse ikke kunne gjøre det.
SA171023 Stavanger Venstre foreslår at en ny brannstasjon bygges på den merkede tomten til venstre, ikke der den er planlagt, nede ved kaikanten i Lervig.
SA171023 Vi har endelig kjøpt tomten , og vi må holde fremdrift med regulering av skolen, samt få den planlagt slik at den kan stå ferdig innen 2020.
SA171023 I tillegg var en av betingelsene som lå som forutsetning når tomten ble kjøpt, at det skulle sikres areal til en Rema 1000-butikk på minst 2000-2500 m2.
SA171023 I siste time er det kommet et forslag fra Venstre om å flytte brannstasjonen inn på den tomten som kommunen har kjøpt til ny skole på Storhaug.
SA171023 Hele tomten kommunen har kjøpt er på 11.500 m².
SA171023 Denne butikken hadde allerede en avtale om å flytte over veien og inn på tomten lenge før kommunen kjøpte den.
SA171023 Butikken skal flytte fordi den tomten den ligger på i dag, skal bygges ut med boliger.
DB171021 Utviklingsselskapet kjøpte i utgangspunktet eiendommen for 18,2 millioner i desember i fjor, men fikk senere prisen nedjustert med 2 millioner ettersom det opprinnelige huset på tomten ble oppført på Byantikvarens gule liste.
SA171017 Stavanger Venstre foreslår at en ny brannstasjon bygges på den merkede tomten til venstre, ikke der den er planlagt, nede ved kaikanten i Lervig.
SA171017 Utbygger har sendt ved dette bildet fra typiske byhus i London, for å vise tanken bak det vil bygge på tomten i Hetlandsgata.
DB171017 Det vil si at det ikke er mulig å bygge flere boliger på den 1,1 mål store tomten .
SA171012 Etter lang og målrettet leting fant Jannicke Valen og Esben Johansen tomten de ville bygge på.
DB171006 På denne tomten kan kjøperen sette opp en hytte på 150 kvadratmeter.
DN171004 Tomten er på 668 kvadratmeter.
DN171004 Tomten er på 668 kvadratmeter.
DB171004 Da skal det bygges et museum og gi plass for andre fritidssysler på tomten .
AP171004 Ingen av dem var villige til å betale ti millioner kroner for tomten , sier megler Jens Christian Killengreen hos Nordvik & Partners.
AP171004 I ettertid ble kjøper og selger enige om å redusere prisen med to millioner da det ble klart at det var restriksjoner på tomten .
VG171003 Bilene på tomten hadde vann til midten av panseret, og traktoren står fortsatt i vann.
DA171002 Det handlet om hva vi kunne få ut av tomten , ikke på død og liv å bevare et idrettsanlegg, sier Brown.
AP171002 Etter at Topdalselva gikk over sine bredder, står store deler av tomten deres under vann.
DB170930 Sameiene har rett til å feste tomten til evig tid, slik dagens tomtefesterett forholder seg.
DB170930 I tillegg til å ha rett til å feste eiendommen til evig tid sitter sameiene på et trumfkort i form av rett til å kjøpe ut tomten til 40 prosent av verdien.
DN170929 Med den 842 kvadratmeter store tomten følger det også en dobbeltgarasje og flere biloppstillingsplasser, ifølge prospektet.
DN170929 Med den 842 kvadratmeter store tomten følger det også en dobbeltgarasje og flere biloppstillingsplasser, ifølge prospektet.
SA170928 Til slutt la hun ut en frustrert status på Facebook, og fikk et tips om en boligeier som skulle skille ut en del av tomten .
SA170928 Etter lang og målrettet leting fant Jannicke Valen og Esben Johansen tomten de ville bygge på.
SA170928 Berge Lavik, salgs- og markedssjef i IEC-HUS, forteller at husene de bygger, ofte må justeres litt for å tilpasse seg tomten .
AP170928 Etter lang og målrettet leting fant Jannicke Valen og Esben Johansen tomten de ville bygge på.
DN170922 Her er han sammen med Thomas Mjeldheim og Kjetil Andersen i eiendomsselskapet TPG på tomten der planen er å bygge leiligheter med en snittpris på 15 millioner kroner.
SA170920 Yolandi spaserte ned den smale, kronglete veien til tomten på Ingjelsbrekko, stilte seg midt i skråningen og vendte blikket utover.
SA170920 Tomten er på 768 m².
DN170920 Tomten er på 3,6 mål, og har en egen sjølinje på 158 meter med brygge og badestrand.
DN170920 - Tomten er jo veldig flott.
DN170920 Huset på den 1,4 mål store tomten er nå revet og erstattet med en ny villa på 600 kvadratmeter.
BT170920 Yolandi spaserte ned den smale, kronglete veien til tomten på Ingjelsbrekko, stilte seg midt i skråningen og vendte blikket utover.
BT170920 Tomten er på 768 m².
AP170920 Yolandi spaserte ned den smale, kronglete veien til tomten på Ingjelsbrekko, stilte seg midt i skråningen og vendte blikket utover.
AP170920 Tomten er på 768 m².
DN170918 Trond Mohn eier fra før av tomten ved siden av, sammen med Selvaag Bolig.
DN170918 Selvaag Bolig viste interesse for tomten tidligere i år, men det ble altså Fornebuporten Holding som endte med å kjøpe den.
DB170918 ¶ VÅTT : På denne tomten i Ås har store vannmasser skapt skader på hus og tomt.
DB170918 Tobarnsfaren mener det er kommunens ansvar å betale for skadene bekken har påført tomten hans.
DB170918 Til Pedersens tilsvar om at vanninnstramningen er de private aktørene som bygde ut tomten sitt ansvar, sier han : ¶
DB170918 Pedersen sier at det er en gammel bekk i området som har et naturlig tilsig inn mot tomten , og at det er den private aktøren som bygget ut boligfeltet som har ansvaret for husets beliggenhet.
DB170918 - Vi har flere ganger vært i området og på tomten , og vi har gått igjennom saken for å prøve å finne årsaken til oversvømmelsen.
DB170918 - Strandberg sier det er kommunens ansvar å betale for skadene fordi bekken som renner inn på tomten hans er kommunal.
DB170918 - Hver gang det regner strømmer det 100 000 liter vann fra den kommunale veien ved siden av huset, inn på tomten og under huset.
AP170918 Selger av tomten , KLP Eiendom, forklarer i en pressemelding at de selger fordi ferdigstillelse av boligprosjektet på « Fornebu Sentrum II » har lang tidshorisont og ligger utenfor KLPs kjernevirksomhet.
AP170918 Kjell Inge Røkke og Akers eiendomsutviklingsselskap Fornebuporten Holding AS har kjøpt den 40 mål store tomten « Fornebu Sentrum II ».
SA170913 Metropolis : Tomten og bygget til ungdomshuset ligger også på Nytorget.
DN170913 Huset på den 1,4 mål store tomten er nå revet og erstattet med en ny villa på 600 kvadratmeter.
VG170910 Det tok altså åtte år fra VGs oppslag til saken var klar : Vålerenga skulle få sin egen hjemmebane, som følge av « gaven fra byen » - én krone for tomten .
VG170910 Ap's Jan Bøhler avviser at det er et valgkamptriks når han mener det er på sin plass å minne om det 11 år gamle VG-bildet som viser at han tilbyr Vålerenga å kjøpe tomten der klubbens stadion nå står klar - for én krone.
VG170910 september ( i VG ) gikk i bresjen for at Vålerenga skulle få overta tomten ved Valle Hovin for symbolske én krone - mot at klubben ville bygge sin etterlengtede stadion der.
DA170909 Store deler av tomten er sprengt ferdig, spunten er satt og vi kjører ut nødvendige masser.
DA170909 I dag er entreprenøren til Kultur- og idrettsbygg i full gang med arbeidene på tomten .
SA170907 Vålerenga kjøpte tomten av Oslo kommune for 1 krone.
SA170907 Hellerud har vist Aftenposten rundt på arenaen som ligger på tomten klubben fikk av kommunen for én krone.
AP170907 Vålerenga kjøpte tomten av Oslo kommune for 1 krone.
AP170907 Hellerud har vist Aftenposten rundt på arenaen som ligger på tomten klubben fikk av kommunen for én krone.
AA170907 Vålerenga kjøpte tomten av Oslo kommune for 1 krone.
AA170907 Hellerud har vist Aftenposten rundt på arenaen som ligger på tomten klubben fikk av kommunen for én krone.
AP170906 - Kommer huseiere som vil bygge på tomten sin, til å bli pålagt å bygge ikke-kommersielle boliger ?
AP170906 - Kommer huseiere som vil bygge på tomten sin, til å bli pålagt å bygge ikke-kommersielle boliger ?
DN170903 Torstein Tvenge er litt usikker på hvor lenge han har eid tomten som nå er solgt for 32 millioner kroner, men tror det er en del over 20 år.
DN170903 Plass til flere ( Vilkår ) - Hva er planen for tomten ?
DN170903 Med sitt store areal og flotte beliggenhet er tomten svært attraktiv for utbyggere.
DN170903 Investor og porteføljeforvalter Jan Petter Sissener har jaktet på tomten i nærmere to år og har en drøm om leiligheten han og kona skal bo i der.
DN170903 Han røper at han har hatt lyst til å kjøpe tomten i halvannet til to års tid, og at det helt klart var han som tok initiativ til handelen, ikke Tvenge.
DN170903 Foto : Fredrik Bjerknes « Alle » har sett på tomten ¶ Tomten står oppført med et areal på 2,8 mål, og har lenge stått ubebygd.
DN170903 Foto : Fredrik Bjerknes « Alle » har sett på tomten
DN170903 - Vi er ikke drevet av å skulle tjene penger, men av et sterkt ønske om å bo akkurat der, sier Jan Petter Sissener, som kjøpte tomten « alle eiendomsutviklere i Norge » har sett på.
DN170903 - Jeg vet ikke helt hvor lenge jeg har eid den, kanskje 20 år, sier Torstein Tvenge, som viser til « kjøperen » for kommentar om hva tomten skal brukes til.
DN170903 - Jeg tror ingen i Norge som driver med eiendomsutvikling, ikke har sett på den tomten , sier Sissener.
DN170903 - Jeg tror han har sittet på tomten i 25 - 26 år.
VG170902 TAR AVSTAND : Delio « Anibal » Utima mener han ikke har befatning med kokainproduksjon, annet enn at han lar kriminelle personer fremstille rusmiddelet på tomten sin.
VG170902 Hjemme på gården sin har Anibal stolt vist VG rundt i en times tid når han omsider bestemmer seg for også å vise frem den nederste delen av tomten .
AP170902 Husene ligger i utkanten av tomten med denne fasaden vendt mot Groruddalen.
AP170902 Haugen/Zohar i samarbeid med Dronninga Landskap vant med et helhetskonsept som utpekte seg, hvor de utnyttet den dårligste delen av tomten til nybygg i massivtre, beholdt det gamle huset og åpnet tomten for øvrig mot felles uterom med utsikt mot kirken, forteller daglig leder Lars-Erik Nordby i Stiftelsen Betanien Oslo.
AP170902 Haugen/Zohar i samarbeid med Dronninga Landskap vant med et helhetskonsept som utpekte seg, hvor de utnyttet den dårligste delen av tomten til nybygg i massivtre, beholdt det gamle huset og åpnet tomten for øvrig mot felles uterom med utsikt mot kirken, forteller daglig leder Lars-Erik Nordby i Stiftelsen Betanien Oslo.
AP170902 Husene ligger i utkanten av tomten med denne fasaden vendt mot Groruddalen.
BT170901tomten Åse kjøpte for 56 år siden, har nå datteren Nina og barnebarnet Siri - med oldebarna Ella Linnea og Ulrik - bygget bolig.
DB170829 Verditakstene takstmann Arnstein Johansen laget for den 1,1 mål store tomten med 768 kvadratmeter bruttoareal ble først satt til 100 millioner kroner før samme takstmann noe senere nedjusterte taksten til 62 millioner.
SA170828 Det er kommunen som eier huset, og kirken som eier tomten .
VG170826 Har tomten klar ¶
DB170825 ¶ Budkamp : 29 millioner kroner ble salgssummen for denne eiendommen i John Collets Allé 78 på Berg i Oslo.v Tomten er på 1,6 mål.
AP170824 Og det er nettopp Aspelin Ramm som skal utvikle tomten når Kjeller flyplass legges ned.
DB170823 Tomten som gikk først hadde prislapp på 2,6 millioner kroner, som er den dyrest tomten utbyggerne noen gang har solgt.
DB170823 Stor interesse ¶ Tomten som gikk først hadde prislapp på 2,6 millioner kroner, som er den dyrest tomten utbyggerne noen gang har solgt.
DB170823 - Nei, vi la ut et nytt felt på 25 tomter forrige uke, og den dyreste tomten gikk først.
AP170823 Disse vil bli vist frem på tomten hvor det nye bygget skal stå.
DA170822 I tillegg har hans svigermor, som bor i et av husene på tomten hans, mistet deler av sjøutsikten sin i snart ett år, fordi byggefirmaet nekter å flytte anleggsmaskinene sine.
DA170822 Tomten hvor utbyggingen foregår eies av Stian Kristiansen, som til daglig bor i Oslo.
AP170819 Så da han solgte tomten der Edisto River nå står, donerte han en liten flekk til etterkommere av sørstatssoldater, med det spesifikke formål at flagget skulle vaie her til evig tid.
AP170819 Tomten ble donert av barbecuekongen Maurice Bessinger, som drev kjeden Piggie Park Barbecue her i mange år.
VG170818 Siden den gang har det ikke reist seg noe nytt bygg på tomten , og Damli og Foss har bodd hos artistens svigerfar sammen med datteren Billie ( 3 ).
NL170817 På bakgrunn av tidligere uttalelser fra politisk ledelse og Totalrenovering sitt søknad om å bygge et hotell har vi fått en sak om midlertidig bygge og deleforbud på tomten .
AP170816 Det blir stadig trangere i urbane strøk - og heldigvis har arkitektene begynt å tenke på hvordan man kan utnytte hele bygget, tomten eller arealet.
AA170816 Det blir stadig trangere i urbane strøk - og heldigvis har arkitektene begynt å tenke på hvordan man kan utnytte hele bygget, tomten eller arealet.
DB170811 Badendyck har til hensikt å bygge luksusleiligheter på tomten , der en forfallen funkisvilla står i dag.
DB170811 ( Finansavisen ) : - Jeg har sittet på tomten i et par år.
DB170810 ( Finansavisen ) : For ti år siden kjøpte Sørenga Utvikling tomten av Oslo Havn for 940 millioner kroner.
DB170808 Selve tomten er på nær fire mål.
DA170804 På bakgrunn av vedtaket i kommunen, forteller Ove Haukåssveen at selskapet sannsynligvis vil leie tomten en periode fra Forsvarsbygg, for deretter å kjøpe denne.
DB170726 Ved å kreve at så mange og høye bygninger skal tvinges inn på den relativt vesle tomten omkring Høyblokken vil det nye Regjeringskvartalet bli « en attraksjon på linje med, tja, hundrevis av andre kontorbygg i norske byer ».
NL170724 En representant for denne retning uttalte da harmdirrende : " Hadde israelerne og amerikanerne revet en moské for å bygge noe annet på tomten , så hadde 1,5 milliarder muslimer vært på beina.
DN170717 Siden starten av 80-tallet har han og kona Britt bodd i det gamle tømmerhuset bygd av gran fra tomten inne i Bærumsmarka.
VG170716 Utbyggeren Robert Kopperud i Kopperud Bygg Invest ( KBI ) er den Damli og Foss har hyret for å gjøre jobben med riving og bygging på tomten hvor Villa Solum en gang sto.
VG170716 Kopperud forteller at rabalderet begynte da de ville dele tomten , og at utfordringene har stått i kø siden den gang.
VG170716 Etter at mye av tremassen på tomten ble revet ble det i februar sendt en ny søknad om rivning av det resterende.
VG170716 De mener nemlig 25 prosent av bygningsmaterialet fortsatt står igjen på tomten .
DA170715 Nasjonalmuseet bygges på tomten etter Oslos gamle Vestbanestasjon.
AA170715 Funn fra den arkeologiske utgravingen skal presenteres i et besøkssenter i underetasjen på næringsbygget som skal stå på tomten . ( ©NTB ) ¶
AA170715 Arkeologene gjør stadig nye og spennende funn på tomten der Klemenskirken, Olav den helliges første gravkirke, ble « avslørt » i fjor høst.
AP170714 Tre sovebrakker var plassert på tomten til Boleslaws far, og egentlig var det han som skulle fjernet likene, men han var syk og gutten ble i stedet beordret til å gjøre jobben.
DN170713 - Tomten må være sjønær, ha båtplass og gjerne egen brygge.
AA170713 Funn fra den arkeologiske utgravningen skal presenteres i et besøkssenter i underetasjen på næringsbygget som skal stå på tomten . ( ©NTB ) ¶
DN170709 Huset på den 1,4 mål store tomten er nå revet og erstattet med en ny villa på 600 kvadratmeter.
DN170706 Bortfester av tomten har to måneder på seg til å avgjøre om han vil benytte seg av forkjøpsretten sin.
DB170705 Nå er vi enig med en entreprenør om en ferdigpriset entreprise, kjøpt tomten og fylt opp med leietagere slik at vi håper å bygge fra høsten av, sier Søndrål til Finansavisen.
BT170702 Vil undersøke tomten
DB170630 Nå jobbes det på spreng for å fullføre de 56 leilighetene - kalt øyboliger - i tre bygg ytterst på tomten .
DA170629 Friluftsområdet ligger på tomten der Husebø Mekaniske verksted holdt til.
VG170628 Når nesten 6000 byråkrater skal jobbe på denne ene tomten , da må det bli høyt.
SA170626 Daglig leder Kristian Larsen i Biosynth AS og gründer Sjur Svaboe foran tomten til den nye fabrikken.
DN170624 Zovenfra/Privatmegleren Batteriet er den eldste bygningen på tomten , er fra ca. 1909.
DN170624 På den 57 mål store tomten ligger det fire hytter, tennisbane og båthus.
DN170624 Eiendomsmegler Christian Falkenberg i Privatmegleren, som sto for salget av eiendommen, mente at kjøperen først og fremst betalte for tomten , som han mente hadde et svært stort utviklingspotensial.
NL170622 Jeg har til gode å høre at noen er mot å bygge på denne tomten .
NL170622 Tomten det står på vil få et betydelig løft.
VG170621 - Men det blir bygging på tomten ?
AP170621 De fikk leie lokalene til lav pris og gjøre dem levelige for utleie til kunstnere og kulturgründere, mens utbyggeren Aspelin Ramm arbeidet med å planlegge oppføring av nye boligblokker med 40 leiligheter på tomten .
VG170620 REVET : « Villa Solum » ble revet tidligere i år, her er et bilde av tomten etter rivingen.
DN170620 Huset har ingen verdi, men tomten på 1200 kvadratmeter i Singapore sentrum skal være verdt rundt 150 millioner kroner.
DA170620 Bildene det henvises til i vedlegg 16 er utarbeidet for å illustrere bruken av tomten, og mulighetene for utvidelser på tomten , dvs. hva vi tenker for selve anleggstomten.
DA170620 Bildene det henvises til i vedlegg 16 er utarbeidet for å illustrere bruken av tomten , og mulighetene for utvidelser på tomten, dvs. hva vi tenker for selve anleggstomten.
DA170620 « I Kjøpsavtalen ligger det en rekke forutsetninger som sikrer at Drammen kommune uansett får en minimumspris på 114 millioner kroner for tomten dersom regulert areal skulle blir lavere enn forventet.
SA170619 Birte Kleppan har utnyttet hver eneste lille krok på tomten .
BT170619 Birte Kleppan har utnyttet hver eneste lille krok på tomten .
AP170619 Birte Kleppan har utnyttet hver eneste lille krok på tomten .
AA170619 - Det er brikker som enda ikke er på plass på denne tomten , og vi ønsker fortsatt dialog med Malvik kommune rundt vårt tomtealternativ i Malvik, sier Stokbakken.
AP170618 Det vil ha en mindre utbygging på tomten mellom Majorstuen skole og Frogner stadion enn det byrådet går inn for i sitt forslag.
AP170618 Her førte klagen til at det kom tre eneboliger med saltak og hageflekk istedenfor fire med flatt tak og takterrasse på tomten bak den gamle villaen ( t.h. ).
NL170615 En skånsom utbygging i den bakre delen av tomten kunne gitt OVF noe mer inntekter og gjort det mulig med en parkmessig opparbeiding av utomhusarealene.
DA170615 Rådmannen vil bygge ny brannstasjon på denne tomten i Lervig.
AA170615 Området ligger fire km øst for Trondheim sentrum og tomten er om lag 400 mål.
DA170614 - En mulighet kan være å sette opp en paviljong på tomten til den nedbrente låven, sier Bendik Indreeide.
SA170613tomten Åse kjøpte for 56 år siden, har nå datteren Nina og barnebarnet Siri - med oldebarna Ella Linnea og Ulrik - bygget bolig.
FV170613tomten Åse kjøpte for 56 år siden, har nå datteren Nina og barnebarnet Siri - med oldebarna Ella Linnea og Ulrik - bygget bolig.
AP170613tomten Åse kjøpte for 56 år siden, har nå datteren Nina og barnebarnet Siri - med oldebarna Ella Linnea og Ulrik - bygget bolig.
SA170609 De skal også få forskuttering av spillemidler og tomten skal festes til kun 564.000 kr.
BT170608 En annen norsk bedrift, Solstrand kurs- og konferansehotell på Vestlandet, har opplevd en skatteskjerpelse som er så stor at eierne nå lurer på om de skal avvikle en over 120 år gammel virksomhet og selge tomten til boligutviklere eller hotellet til utenlandske eiere.
AP170607 Oslo Høyre har gransket forarbeidene til loven om helseforetak, og mener å ha funnet åpning for at tomten kan gis vederlagsfritt tilbake.
AP170607 Nå ønsker Oslo kommune å bygge sin nye storbylegevakt på en del av tomten til Aker sykehus.
AP170607 Men hva vi kan gjøre, avhenger også av hvor langt byrådet er kommet i prosessen med å kjøpe tilbake tomten kommunen tidligere har gitt bort.
AP170607 Helseforetaket vedtok i mai at Oslo kommune kan få kjøpe tomten - som foretaket i sin tid altså fikk fra kommunen - til markedspris, anslagsvis 64 millioner.
AP170607 Der ber partiet om at « Bystyret ber byrådet søke staten om å få tomten tilbakeført ».
AP170607 Byrådet burde på et tidlig tidspunkt engasjert seg for å få tomten vederlagsfritt.
AP170607 - Men jeg mener fortsatt dette tilfellet er spesielt ettersom tomten skal brukes til helseformål.
AP170607 - At tomten skal brukes til helseformål, gjør det ekstra urimelig at Oslo skal betale for å få tilbake en tomt kommunen har gitt bort, sier Lae Solberg som er skuffet over at byrådet har vært så passivt i denne saken.
AP170607 | Tomten på Aker sykehus : Høyre i Oslo stoppes av Høyre i Norge ¶
SA170604 Den aktuelle tomten skal festes til markedspris.
SA170604 Den aktuelle tomten skal festes til markedspris.
SA170601tomten er det gjort arkeologiske funn fra steinalderen, og gården ble nevnt i offentlige registre allerede på 1300-tallet.
BT170601 FORVENTET : Lagmannsretten mener restauranthuset er verdt 334 millioner kroner og tomten 40 millioner.
AP170601 Vålerenga gikk i utgangspunktet med på å dekke disse kostnadene som del av en pakkeløsning da de fikk tomten , sier hun.
AP170601 I 2014 godkjente bystyret utbyggingsplanene på tomten .
AP170601 Etter flere års planlegging og lobbyarbeid fikk klubben i 2008 kjøpe tomten for 1 krone av Oslo kommune.
AP170601tomten er det gjort arkeologiske funn fra steinalderen, og gården ble nevnt i offentlige registre allerede på 1300-tallet.
VG170531 Huset på Nesøya er barndomshjemmet til både Heidi Waage og moren Wenche, og det etter hvert svært omtalte uthuset har stått på tomten siden 1947.
DN170531 Det er en slags terrorisering av oss, sa Waage, og fortalte om episoder der moren stadig påtraff Vigeland om hun beveget seg på den delen av tomten som grenser mot Vigelands hus.
SA170529 Men vi oppdaget jo at det var den beste solkroken på tomten , og begynte etter hvert å planlegge hvordan vi kunne utnytte plassen på best mulig måte.
SA170529 Først måtte deler av fjellet sprenges bort, og tomten måtte planeres.
SA170529 Den beste solkroken på tomten besto av en skrå plen og en ubrukelig fjellnabbe.
DN170529 Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk som følge av arbeidene han fikk gjort på tomten sin, og Waage var innstevnet som vitne i straffesaken.
DN170529 Mer enn tre år etter at Nesøya-bosatte Arne Vigeland fikk et entreprenørfirma til blant annet å fjerne halvparten av naboens uthus og gjøre andre endringer på tomten som naboene hevder å ha bruksrett til, må han stå til rette i Asker og Bærum tingrett.
DN170529 Etter at de hadde spleiset på å utbedre veien, gikk samarbeidet i vasken og Vigeland endte med å kjøpe den omstridte tomten kun for seg selv.
DN170529 Det er en belastning å ha et rivningsobjekt på sin eiendom, sa Vigeland, som tidligere hadde fortalt at han hadde fått kjørt bort ni tonn med søppel for å rydde opp på tomten og anlegge hage.
DN170529 De er levert pent stablet til eier, fortalte Vigeland da aktor, politiadvokat Knut Christian Braae-Johannessen, konfronterte han med hendelsene våren 2014, da Vigeland bedrev det han selv karakteriserte som opprydning på tomten .
DN170529 - Det kan stemme, svarte Vigeland, som i retten forklarte at han kjøpte den omstridte tomten for raskere å kunne få ferdigattest ved at han nå eide grunnen der avkjørselen til huset har sitt utspring. 19 vitner ¶
BT170529 Men vi oppdaget jo at det var den beste solkroken på tomten , og begynte etter hvert å planlegge hvordan vi kunne utnytte plassen på best mulig måte.
BT170529 Først måtte deler av fjellet sprenges bort, og tomten måtte planeres.
BT170529 Den beste solkroken på tomten besto av en skrå plen og en ubrukelig fjellnabbe.
AP170529 » Her åpnes det for at kommunen kan få tilbake tomten den har gitt bort uten å betale.
AP170529 Vi spør byråden : Har byrådet gjort nok for å få tomten tilbake gratis og dermed spare 64 millioner ?
AP170529 Staten ved Helse Sør-Øst er villig til å selge tomten - som de fikk gratis - tilbake til giveren Oslo kommune.
AP170529 Nå vil de selge en del av tomten tilbake til Oslo kommune til markedspris.
AP170529 Kommunen ga bort tomt, må kjøpe den tilbake ¶ 15 år senere ønsker Oslo å bygge storbylegevakt på en del av tomten til Aker sykehus.
AP170529 Høyre fremmer forslag om at Bystyret ber byrådet søke staten om å få tomten tilbakeført.
AP170529 Det gjør det enda mer urimelig at Oslo skal betale for å få igjen tomten vi ga bort, mener Eirik Lae Solberg, som leder Høyres bystyregruppe.
AP170529 - Mener dere Oslo bør få tomten gratis ?
AP170529 - Dokumentasjonen vi har funnet frem, viser at det er fullt mulig å få tomten tilbake.
AP170529 Men vi oppdaget jo at det var den beste solkroken på tomten , og begynte etter hvert å planlegge hvordan vi kunne utnytte plassen på best mulig måte.
AP170529 Først måtte deler av fjellet sprenges bort, og tomten måtte planeres.
AP170529 Den beste solkroken på tomten besto av en skrå plen og en ubrukelig fjellnabbe.
VG170528 Vi var ute på tomten og stakk den første spaden i jorda sammen, erindrer Heir.
DB170527 Eiendommen har ikke boplikt, og tomten er på 5,4 mål.
AA170523 - Statens vegvesen skal anlegge en seks meter bred vei igjennom den delen av tomten i forbindelse med superbussprosjektet, og har også tegnet inn store deler av vår eksisterende hage som garasjeanlegg.
DB170519 - Den dyreste vi har gjort er vel han som kjøpte nabohuset til 17 millioner, rev alt sammen og så bygde tennisbane på tomten , sier Jønsson, uten å nevne navn.
BT170519 Bygningsmassen er på litt over 20.000 kvadratmeter og tomten på 17,7 mål.
VG170517 Iblant ser jeg rare skikkelser som beveger seg i gaten eller på tomten min.
DB170516 Akkurat nå er vi på flere steder og arbeider, blant annet på tomten som er avsperret, sa Nordström til Expressen mandag kveld.
DB170515 Akkurat nå er vi på flere steder og arbeider, blant annet på tomten som er avsperret, sier Nordström til Expressen.
DA170515 Forutsatt at oppkjøp av tomter gjennomføres som planlagt og nødvendige avtaler om klargjøring av tomten inngås, kan byggestart skje høsten 2019, skriver Helse Sør-Øst i en e-post til Dagsavisen Fremtiden.
DA170515 - Det er omfattende arbeider som må gjennomføres på tomten før byggestart kan skje, blant annet riving av eksisterende bygningsmasse, fjerning av forurensning i grunn og tilrettelegging av infrastruktur.
SA170513 Da satte Tottenham-direktør Daniel Levy fortgang i arbeidet med å bygge nytt på tomten man allerede eide.
BT170513 Da satte Tottenham-direktør Daniel Levy fortgang i arbeidet med å bygge nytt på tomten man allerede eide.
AP170513 Da satte Tottenham-direktør Daniel Levy fortgang i arbeidet med å bygge nytt på tomten man allerede eide.
DA170512 Det hele startet med Bystyrevedtaket i 2008 der Vålerenga etter lang politisk kamp fikk kjøpe tomten på Valle for én krone.
SA170511 Stangeland Maskin ble engasjert for å rive det gamle huset som stod på tomten der Svend Erik Haavik skulle bygge sin nye bolig.
SA170511 Ifølge Stangeland Maskin AS ble det fakturert rundt én million kroner for jobben med å sanere den tidligere boligen, samt grave ut tomten for den nye, arkitekttegnede eneboligen.
SA170511 Stangeland Maskin ble engasjert for å rive det gamle huset som stod på tomten der Svend Erik Haavik skulle bygge sin nye bolig.
DN170508 Daglig leder i K2 Bolig Sigve Hebnes ( til venstre ) og Øyvind Mikalsen i Camar Eiendom på tomten de har kjøpt i Stavanger sentrum.
AP170508 Når jeg gjennom et år sto på den valgte tomten , stort sett alene, med spade, trillebår, hammer og sag og bygde opp lokalene som skulle huse en liten barnehage, så tenkte jeg at jeg hadde funnet en perfekt tomt til barnehagedrift.
VG170507 De siste årene har det vært parkeringsplasser på tomten bak den gamle Vestbanebygningen.
SA170505 Nå kan det bli boliger, kontor og butikk på tomten .
DN170505 Det skal etter planen også bygges ut parkarealer på tomten .
DA170505 Tomten skal utvikles med boliger og leiligheter til familier, seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester, blant annet dagligvarebutikk, i tillegg til kontorarealer.
AA170505 Han solgte den til en kar som sa han skulle ha den på tomten sin og bruke som lagringsplass.
DN170504 Reguleringsplanen for Langodden tillater bygging av enebolig dersom tomten er på 1000 kvadratmeter eller mer, og tomannsbolig dersom tomten er på 1500 kvadratmeter eller mer.
DN170504 Reguleringsplanen for Langodden tillater bygging av enebolig dersom tomten er på 1000 kvadratmeter eller mer, og tomannsbolig dersom tomten er på 1500 kvadratmeter eller mer.
SA170503 Tomten må ligge synlig ved hovedvei eller innfartsåre til Stavanger, sier salgssjef Vidar Thorsvik i Bauhaus Norge i en pressemelding.
DN170503 Vigeland fikk også revet en mur og flyttet et vedskjul fra tomten sin som tilhørte Walther Birger Medin og Helge Georg Medin, som også var nabo på Nesøya.
BT170501 SETT OVENFRA : Dette luftfotoet viser tomten i krattet mellom de bestående husene.
BT170501 PANORAMA : Her er noe av utsikten man kan glede seg til fra tomten i Leitet.
BT170501 I salgsannonsen som ligger på Finn heter det blant annet : ¶ « Tomten har en nydelig beliggenhet, majestetisk tronende i Fløyens fjellside.
BT170501 - Det er naturligvis begrensning i byggehøyde ettersom det ligger hus i bakkant, men den 846,6 kvadratmeter store tomten gir svært spennende muligheter, mener megleren.
BT170501 Tomten er regulert for boligområde i henhold til kommunedelplanen, men kjøperen er selv ansvarlig for å byggemelde samt fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen.
AP170429 Ralf Kristensen og Berit Ådnevik trives godt i huset sitt på Karlsrud, og har ingen planer om å ta imot tilbudet om fem prosent rabatt på ny eiendom på tomten .
AP170429 Ralf Kristensen og Berit Ådnevik trives godt i huset sitt på Karlsrud, og har ingen planer om å ta imot tilbudet om fem prosent rabatt på ny eiendom på tomten .
DN170427 Huset på den 1,4 mål store tomten er nå revet og erstattet med en ny villa på 600 kvadratmeter.
DN170427 - Samt at vi har arrondert mesteparten av tomten , hvilket vil gjøre det svært vanskelig å gjøre eventuelle endringer nå, sier Stenshagen.
AP170427 Unntaket er Ulsrud, hvor det foreslås å bygge boliger på tomten der Leos Lekeland, en dagligvarebutikk og flere næringsbygg ligger i dag.
AP170427 Foreslår boliger på tomten til Leos Lekeland ¶
AP170427 Eierne av denne tomten har allerede laget et forslag til en boligblokk på 17 etasjer.
AP170427 Unntaket er Ulsrud, hvor det foreslås å bygge boliger på tomten der Leos Lekeland, en dagligvarebutikk og flere næringsbygg ligger i dag.
AP170427 Foreslår boliger på tomten til Leos Lekeland ¶
AP170427 Eierne av denne tomten har allerede laget et forslag til en boligblokk på 17 etasjer.
AP170427 I tillegg kjøpte han huset og tomten ved siden av i 2005, seksjonerte det til fem leiligheter og bygget tre nye hus med syv boenheter.
DN170424 Telenor Eiendom planlegger 550 boliger på tomten , som ligger ved siden av eiendommen Norwegian Property og Aker nå vurderer å gjøre om fra kontor til leiligheter.
DN170424 Oversiktsperspektiv over tomten på Fornebu der Aker Solutions-bygget kan bli konvertert til boliger.
VG170420 Samme hvor lyst du har til å gjerde inn tomten .
VG170420 Saken om tomten ble behandlet av Asker formannskap i januar, så det eneste som gjenstår nå er at kommunen og klubben skal inngå en avtale.
VG170420 Tomten som kommunen vil leie ut gratis til fotballklubben ligger like ved Thon Hotel Vettre i Asker.
SA170419 RETT I HAVET : Tomten ligger ubeskyttet mot Nordsjøen, og ikke alle dager er like gjestmilde.
SA170419 Lidun beskriver tomten hun bygger på som verdens vakreste.
SA170419 I flere år så jeg på denne tomten før den plutselig kom på markedet.
SA170419 - Jeg har gått rundt på tomten med kompass for å studere retningene.
DA170419 Byantikvaren ser for seg at trehusene og tomtene i kvartalet selges til private, for å sette trehusene i stand og i tillegg utnytte tomten på innsiden på en måte som harmonerer med omgivelsene.
BT170419 RETT I HAVET : Tomten ligger ubeskyttet mot Nordsjøen, og ikke alle dager er like gjestmilde.
BT170419 Lidun beskriver tomten hun bygger på som verdens vakreste.
BT170419 I flere år så jeg på denne tomten før den plutselig kom på markedet.
BT170419 - Jeg har gått rundt på tomten med kompass for å studere retningene.
AP170419 RETT I HAVET : Tomten ligger ubeskyttet mot Nordsjøen, og ikke alle dager er like gjestmilde.
AP170419 Lidun beskriver tomten hun bygger på som verdens vakreste.
AP170419 I flere år så jeg på denne tomten før den plutselig kom på markedet.
AP170419 - Jeg har gått rundt på tomten med kompass for å studere retningene.
DN170416 - Det er mange som har hentet prospektet og flere som har vært og sett på tomten .
DN170416 - Det er mange som har hentet prospektet og flere som har vært og sett på tomten .
FV170414 I 2011 prøvde han derfor å kjøpe rettighetene tilbake til klubben, slik at de kunne selge tomten og også spille med navnet Chelsea på en annen stadion. 61,6 prosent av de omtrent 15.000 medlemmene i CPO mente det var i klubbens interesse, men for at avtalen skulle gå gjennom, måtte 75 prosent ha støttet russeren.
SA170413 Siraj i Obos sier til Dagens Næringsliv at de også vurderer verdien av tomten til å være på rundt 2 milliarder kroner.
SA170413 Han tror fire-fem av de største utbyggerne kan være aktuelle kjøpere av tomten og nevner også Obos som en aktuell kjøper.
SA170412 Skråningen i Fjelltunvegen 31 var i utgangspunktet stabil, men utsprengningen av tomten medførte at stabiliteten i fjellet ble endret, noe som igjen førte til at det raste ut.
DA170408 I forlengelsen av utvidelsen vil Scala Retail Property bygge 70 leiligheter på tomten ved siden av senteret ( se bilde ).
DA170408 - Planen er at treningssenteret som er på den tomten i dag skal samlokaliseres i senteret.
AP170406 Nå ønsker Oslo å bygge sin nye storbylegevakt på en del av den tomten som Helse Sør-Øst fikk gratis i 2002.
AP170406 For å bygge ny storbylegevakt må kommunen kjøpe tilbake en bit av tomten den ga bort.
AP170406 For 15 år siden fikk Helse Sør-Øst tomten gratis av Oslo kommune.
AP170406 Det er ikke fastsatt hva markedsverdien er, men Helse Sør-Øst vurderte i januar at tomten har en markedsverdi på omtrent 64 millioner kroner.
AP170406 Det er enighet mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune om forutsetningene for gjennomføring av ervervet av den aktuelle tomten .
AP170406 Det blir ekstra urimelig når tomten skal brukes til helseformål.
AP170406 - Det er fornuftig å bygge storbylegevakten på tomten , samlokalisert med det fremtidige lokalsykehuset.
AP170406 Nå ønsker Oslo å bygge sin nye storbylegevakt på en del av den tomten som Helse Sør-Øst fikk gratis i 2002.
AP170406 For å bygge ny storbylegevakt må kommunen kjøpe tilbake en bit av tomten den ga bort.
AP170406 For 15 år siden fikk Helse Sør-Øst tomten gratis av Oslo kommune.
AP170406 Det er ikke fastsatt hva markedsverdien er, men Helse Sør-Øst vurderte i januar at tomten har en markedsverdi på omtrent 64 millioner kroner.
AP170406 Det er enighet mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune om forutsetningene for gjennomføring av ervervet av den aktuelle tomten .
AP170406 Det blir ekstra urimelig når tomten skal brukes til helseformål.
AP170406 - Det er fornuftig å bygge storbylegevakten på tomten , samlokalisert med det fremtidige lokalsykehuset.
AP170402 Den nye skolen skulle være ferdig på 90-tallet, men tomten står fortsatt tom.
SA170330 Denne tomten flyttes i stedet opp til veien Hestnesstranda, der familien Bore/Sværen har rettigheter etter et tidligere eierskifte.
DN170330 Eiendomsinvestor Tore Eiklid kjøpte hele tomten på Bygdøy i Oslo for 68 millioner kroner i 2014.
DN170327 Statsminister Shinzo Abe sa i forrige uke at han vil gå av som statsminister og trekke seg fra parlamentet hvis det blir funnet koblinger mellom ham og salget av tomten .
DN170327 Avtalen ble senere endret slik at skolen fikk kjøpe tomten med en 84 prosent rabatt.
AP170327tomten er det fem bygg, som ble oppført siste halvdel av 1800-tallet.
AP170327 Hun sier at de nå har jobbet med denne tomten fordi det er behov for flere tomter som kan brukes til kommunale formål.
AP170327 Gammel bygningsmasse ¶ Tomten er på størrelse med to fotballbaner og har en bygningsmasse på 9700 kvadratmeter.
AP170327 Det finnes andre tomter i sentrum som er både rimeligere og mer velegnet til skole enn denne tomten , legger hun til.
AP170327 Bjørge, Stein ¶ - Tomten kan blant annet bli brukt til skole, så kan det være mulig å se på en kombinasjonsløsning med boliger eller andre ting som gjør at vi får mer liv i Kvadraturen.
DA170324 På grunn av verningen, er det ikke mulig å dele opp den store tomten på nesten ett mål.
DA170324 - Kostnaden på å opparbeide tomten tipper jeg vil komme på 400.000 - 500.000 kroner.
AA170322 Eneboligen har et bruttoareal på 509 kvadratmeter og primærrom på 440 kvadratmeter, mens tomten er på 1,2 mål.
SA170321 Hun har vært involvert i absolutt alt etter at tomten ble kjøpt.
SA170321 - Vi falt for tomten med en gang vi så den.
DA170321 Kommunalutvalget samlet seg i går enstemmig om ikke å selge den kommunale tomten til IMI, og strøk også forslaget om å gi Rådmannen i mandat å drøfte saken videre med IMI og Stavanger Forum.
AP170321 Hun har vært involvert i absolutt alt etter at tomten ble kjøpt.
AP170321 - Vi falt for tomten med en gang vi så den.
DB170320 Den andre typiske tvisten går på landbruksunntaket, der grunneier som driver landbruk kan nekte fester å innløse tomten .
DB170320 Anbefaler å løse inn tomten
VG170318 Og det blir ofte gjemt tyvegods og sykler på tomten min.
VG170318 - Blir ofte gjemt tyvegods på tomten
AA170318 Støyplager kan ofte forebygges ved riktig plassering av bebyggelsen på tomten , ved gode planløsninger og støydempende tiltak.
DB170317 Vi har hatt samtaler med Eiendoms- og byfornyelsesetaten, men vil selvfølgelig ha det tomten er verdt som boligtomt, sier Lundhaug til Finansavisen.
DB170317 Selv om de skulle oppnå en god pris på tomten , så vil selskapet miste en eventuell gevinst på å bygge boliger i et område i Oslo hvor prisene nærmer seg 100.000 kroner kvadratmeteren.
DB170317 De siste fem årene har prisene skutt i været, og nå må kommunen regne med å betale langt over det dobbelte for tomten .
DB170317 - Jeg ville betalt 600 millioner kroner for den tomten i morgen, sier Selvaag-sjef Baard Schumann til Finansavisen.
SA170315 Bildet av de to eks-kollegaene fra januar 2015 er tatt på tomten der Quality Hotel Pond var under bygging på Forus.
SA170315 | Familiens hus har fått internasjonal oppmerksomhet og kommunens arkitekturpris ¶ Tomten til det gamle sommerhuset har gitt rom for et hus utenom det vanlige.
SA170315 TIDLØST : Baderommet er inspirert av badet i det gamle sommerhuset som en gang sto på tomten .
SA170315 Men jeg synes det er viktig at tomten fortsatt har litt preg av den furuskogen som en gang var her, sier hun.
SA170315 Huset ligger på en høy rygg med utsikt over Oslofjorden, og arkitektene brukte mye tid på hvor på tomten de skulle plassere bygget.
SA170315 Fordelen med ventetiden var at broren som hadde fått tomten ved siden av, også hadde blitt klar for å bygge.
SA170315 - Vi har funnet små busker og trær på tomten som vi har plantet på grensen mellom oss.
SA170315 - De første tegningene av huset ble laget for over ti år siden, men på grunn av masse restriksjoner for tomten tok det lang tid å få byggetillatelse, forteller hun.
AP170315 | Familiens hus har fått internasjonal oppmerksomhet og kommunens arkitekturpris ¶ Tomten til det gamle sommerhuset har gitt rom for et hus utenom det vanlige.
AP170315 TIDLØST : Baderommet er inspirert av badet i det gamle sommerhuset som en gang sto på tomten .
AP170315 Men jeg synes det er viktig at tomten fortsatt har litt preg av den furuskogen som en gang var her, sier hun.
AP170315 Huset ligger på en høy rygg med utsikt over Oslofjorden, og arkitektene brukte mye tid på hvor på tomten de skulle plassere bygget.
AP170315 Fordelen med ventetiden var at broren som hadde fått tomten ved siden av, også hadde blitt klar for å bygge.
AP170315 - Vi har funnet små busker og trær på tomten som vi har plantet på grensen mellom oss.
AP170315 - De første tegningene av huset ble laget for over ti år siden, men på grunn av masse restriksjoner for tomten tok det lang tid å få byggetillatelse, forteller hun.
SA170314 » « Det var en periode hvor deler av den aktuelle delen av tomten skulle brukes til andre formål, da måtte vi snu hallen.
AP170314 » « Det var en periode hvor deler av den aktuelle delen av tomten skulle brukes til andre formål, da måtte vi snu hallen.
AP170314 » « Det var en periode hvor deler av den aktuelle delen av tomten skulle brukes til andre formål, da måtte vi snu hallen.
AA170313 Det er helt åpenbart at denne saken bidrar til at folk lurer på hva som foregår, men det er samtidig grunn til å understreke at utbyggeren i denne saken ikke har fått bygd en eneste leilighet på den tomten som er omtalt.
BT170311 KOKSTAD : På tomten mellom parkeringsplassen og flyplassveien vil Kokstad Holding bygge ny byarena.
SA170308 Lura Bydelsutvalg har enstemmig kommet med denne uttalelsen : Bydelsutvalget ber kommunen om å se på plasseringen av småhusene på denne tomten .
SA170308 Etter en slik befaring er vi relativt sikre på at de som skal fatte beslutningen langt tydeligere ser de samme utfordringene som oss i nabolaget til valg av denne tomten til de planlagte småhusene.
SA170308 De ansvarlige i kommunen mener at plassering av fire småhus på denne tomten ikke vil medføre mer trafikk i gaten enn om tomten bestod av enebolig som i dag.
SA170308 De ansvarlige i kommunen mener at plassering av fire småhus på denne tomten ikke vil medføre mer trafikk i gaten enn om tomten bestod av enebolig som i dag.
DN170307 Katrine Finnøy Hage står foran tomten i Kværnerbyen i Lodalen i Oslo hvor Obos skal bygge over 200 leiligheter som skal stå ferdig i slutten av 2019.
DN170306 Katrine Finnøy Hage står foran tomten i Kværnerbyen i Lodalen i Oslo hvor Obos skal bygge over 200 leiligheter som skal stå ferdig i slutten av 2019.
AP170304 Familien på fem bor i et hus tegnet til tomten og til dem.
AP170304 Tomten ligger rett ved mine foreldres hus i et skogholt, og vi ville gjerne lage et tun sammen med dem.
AP170304 Tomten kostet 1,8 millioner kroner.
AP170304 Slik kan tomten se ut om noen år.
AP170304 På denne tomten ligger det gamle fabrikkbygget til Nygaard Fabrikker og MC-klubben Bandidos sine lokaler i Oslo.
AP170304 Men det ser jo ikke pent ut der, så at tomten tas i bruk og blir boliger er vi fornøyde med.
AP170304 Eierne ønsket å rehabilitere dette bygget og det gamle fabrikklokalet på tomten .
AP170304 Eieren av tomten , Clarence Jensen Eiendom, ønsker ikke å realisere boligprosjektet selv.
AP170304 De klaget på at tomten lå for langt unna allfarvei.
AP170304 Dagens eiere av tomten , Clarence Jensen Eiendom, søkte om å få bygge ut området der blant annet motorsykkelklubben Bandidos holder til.
AP170304 Tomten er plassert mellom de opprustede fabrikkområdene Bryn og Kværner, i Lodalen på Etterstad.
SA170301 Rør i bakken ¶ Tomten er i seg selv unik : En liten flekk som ble ledig mellom villaene høyt oppe i åsen over Larvik, og med utsikt til langt uti havgapet.
SA170301 For å utnytte plassen på tomten har de brukt trykkfast isolasjon ( SPU ) som kunne gi passivhuset tynnere vegger - 27 cm utgjør isolasjonen nå.
FV170301 Rør i bakken ¶ Tomten er i seg selv unik : En liten flekk som ble ledig mellom villaene høyt oppe i åsen over Larvik, og med utsikt til langt uti havgapet.
FV170301 For å utnytte plassen på tomten har de brukt trykkfast isolasjon ( SPU ) som kunne gi passivhuset tynnere vegger - 27 cm utgjør isolasjonen nå.
BT170301 Rør i bakken ¶ Tomten er i seg selv unik : En liten flekk som ble ledig mellom villaene høyt oppe i åsen over Larvik, og med utsikt til langt uti havgapet.
BT170301 For å utnytte plassen på tomten har de brukt trykkfast isolasjon ( SPU ) som kunne gi passivhuset tynnere vegger - 27 cm utgjør isolasjonen nå.
AP170301 Rør i bakken ¶ Tomten er i seg selv unik : En liten flekk som ble ledig mellom villaene høyt oppe i åsen over Larvik, og med utsikt til langt uti havgapet.
AP170301 For å utnytte plassen på tomten har de brukt trykkfast isolasjon ( SPU ) som kunne gi passivhuset tynnere vegger - 27 cm utgjør isolasjonen nå.
AA170301 Rør i bakken ¶ Tomten er i seg selv unik : En liten flekk som ble ledig mellom villaene høyt oppe i åsen over Larvik, og med utsikt til langt uti havgapet.
AA170301 For å utnytte plassen på tomten har de brukt trykkfast isolasjon ( SPU ) som kunne gi passivhuset tynnere vegger - 27 cm utgjør isolasjonen nå.
DB170227 Som lokalavisen Akershus Amtstidende har omtalt en rekke ganger, har det de seneste årene utviklet seg stridigheter mellom leietager Signalen og aksjeselskapet Lale, som har festet tomten .
DB170227 Målet nå er å få drift på tomten så raskt som mulig.
DB170227 En privat utformet leieavtale mellom de to tilsa nemlig at Signalen kunne overta festeavtalen og alt på tomten når fem års leie var betalt, men denne avtalen var tema for en tingrettssak mellom de to partene ifjor vår.
DB170227 Derfor har rådmannen også ment at det tryggeste for kommunen er å kreve å få tomten tilbakelevert i ryddet stand i forbindelse med festeavtalens utløp.
DB170227 - Hadde ikke kommunen et ansvar da den inngikk ny festeavtale for tomten i 2007, selv om tillatelsene utløp i 1998 ?
SA170226 februar vedtok bystyret at rådmannen skal sluttføre forhandlinger om kjøp av aksjeselskapet som eier tomten mellom Rema 1000 Haugesundsgata og Lervig sykehjem.
BT170225 Dersom man likevel får spørsmål om det, så bør man be om at materialene skal ligge på tomten før betalingen skjer.
DA170224 Det er beliggenheten og omgivelsene rundt tomten i Gunnar Schjelderups vei 11 som har fått Plan- og bygningsetaten til å reagere.
DA170224 Dersom støyproblematikken ikke blir løst, vil ikke tomten være egnet for boligformål », skriver etaten på sine sider.
DA170224 Den foreslåtte bygningen har støyutsatte hybler mot flere sider, og støyutfordringene på tomten er store og det er svært viktig at støyen reduseres til et akseptabelt nivå i boligene og for uteoppholdsarealene.
DN170221 Tomten inkluderer to holmer i tillegg til dypvannsbryggen.
FV170217 Biler på tomten til tidligere Olsen Bil AS i Østerhus i Grimstad.
DN170215 Syv viktige punkter når du skal kjøpe fjellhytte : ¶ Tomten : Få klarlagt hvor tomtegrensene går.
SA170214 Her skal det blomstre, på tomten ved det nedlagte gartneriet på Sølyst.
DN170214 AF Gruppen bygger over 500 leiligheter på tomten .
DN170214 - Vi ble invitert å være med som partner på den gamle tomten til Vinmonopolet.
DN170214 Potensielt er det plass til flere hundre tusen kvadratmeter på den tomten , sier Glastad.
DA170213 Direktør Truls Nergaard synes det er hyggelig at byråden står ved uttalte ambisjoner og muliggjør en bærekraftig byreparasjon i Oslo, for tomten ligger midt i smørøyet for det største nybyggingsprosjektet i Oslo siden Barcode i Bjørvika.
AA170212 Denne sentralt beliggende tomten er ideelt egnet til å forsterke universitetsutbyggingen på Kalvskinnet.
AA170212 Tomten eies av Trondheim kommune som neppe har noe imot et universitetsbygg her.
DA170210 Totalt er tomten på 3454 kvadratmeter.
AA170210 - Man kunne tenkte seg at Malvik hadde et forsprang på tid siden tomten der er mer eller mindre opparbeidet.
VG170209 - AUF håper at forslaget om å plassere det på denne tomten vil bidra til å skape et verdig, vakkert og betydningsfullt nasjonalt minnested, til glede for direkte berørte, de lokale heltene og for nasjonens nåværende og framtidige genrasjoner, sa Husseini.
DB170209 - Vi foreslår å benytte denne tomten på Utøyakaia på landssida som plassering for minnesmerke på Hole.
AP170209 Litt avhengig av størrelsen og andre forhold finnes det antagelig flere mulige plasseringer på den eksisterende tomten , men dette må utredes, skriver, Tor Einar Fagerland.
BT170208 FORTSATT UBEBYGD : På denne tomten i Sandslimarka skal det komme et sykehjem med 120 plasser.
AA170208 Stokbakken skryter samtidig av Midtre Gauldal kommune, og jobben de har gjort for å avklare spørsmål rundt tomten på Haukdalsmyra.
VG170207 Ifølge skrivet er bygningen på tomten oppført i 1924.
SA170206 Tegnet huset selv ¶ Tomten i Lillesand ligger høyt og fritt med utsikt til sjøen.
SA170206 Siden det er litt smalt og bratt her, måtte huset tilpasset tomten .
BT170206 Tegnet huset selv ¶ Tomten i Lillesand ligger høyt og fritt med utsikt til sjøen.
BT170206 Siden det er litt smalt og bratt her, måtte huset tilpasset tomten .
AP170206 Tegnet huset selv ¶ Tomten i Lillesand ligger høyt og fritt med utsikt til sjøen.
AP170206 Siden det er litt smalt og bratt her, måtte huset tilpasset tomten .
VG170203 Ulvene sto uredde på tomten .
BT170203 I fjor fikk familien støpt en kant mellom stranden og tomten for å prøve å få stoppet mengden med søppel som flyter i land.
SA170201 Tomten ligger dessuten litt for seg selv, i nordenden av hyttefeltet og med utsikt over tretoppene.
BT170201 Tomten ligger dessuten litt for seg selv, i nordenden av hyttefeltet og med utsikt over tretoppene.
AP170201 Tomten ligger dessuten litt for seg selv, i nordenden av hyttefeltet og med utsikt over tretoppene.
FV170126 Når sesongen er over skal stadion rives og resten av nystadion bygges på tomten .
FV170126 Når denne sesongen er over skal gamle ærverdige White Hart Lane rives, og det skal bygges ny stadion på resten av tomten .
SA170125 Når sesongen er over skal stadion rives og resten av nystadion bygges på tomten .
SA170125 Når denne sesongen er over skal gamle ærverdige White Hart Lane rives, og det skal bygges ny stadion på resten av tomten .
SA170125 Når sesongen er over skal stadion rives og resten av nystadion bygges på tomten .
SA170125 Når denne sesongen er over skal gamle ærverdige White Hart Lane rives, og det skal bygges ny stadion på resten av tomten .
DB170125 Tomten er på hele 40 mål og boarealet er på totalt 254 kvadratmeter.
BT170125 SIGNALBYGG : BIR Nett har kjøpt denne tomten på Nygårdstangen av Bergen kommune.
BT170125 Når sesongen er over skal stadion rives og resten av nystadion bygges på tomten .
BT170125 Når denne sesongen er over skal gamle ærverdige White Hart Lane rives, og det skal bygges ny stadion på resten av tomten .
AP170125 Når sesongen er over skal stadion rives og resten av nystadion bygges på tomten .
AP170125 Når denne sesongen er over skal gamle ærverdige White Hart Lane rives, og det skal bygges ny stadion på resten av tomten .
AP170125 Når sesongen er over skal stadion rives og resten av nystadion bygges på tomten .
AP170125 Når denne sesongen er over skal gamle ærverdige White Hart Lane rives, og det skal bygges ny stadion på resten av tomten .
SA170120 Tomten er stor, cirka 16.700 kvm.
BT170120 Tomten er stor, cirka 16.700 kvm.
AP170120 Tomten er stor, cirka 16.700 kvm.
DN170119 Agderposten skriver videre at tomten sto urørt i ni år inntil det nye prosjektet begynte i fjor.
DB170119 Han vil ikke si hvor mye Prosjektpartner betalte da de kjøpte seg inn i prosjektet i fjor, men nå har eierne fått tomten ferdig regulert selv om det foreløpig ikke er startet noen utbygging.
BT170119 I 1966 ble det oppført ny skolebygning på tomten i Herman Grans vei.
DN170118 Sommeren 2014 kjøpte han Porsgrunn Næringspark for 160 millioner kroner, og lanserte kort tid etter ambisjonen om å bygge Telemarks beste miljøbygg på tomten .
BT170115 Men hagen levde videre, og i dag ligger Byparken på samme tomten .
BT170110 « Den tomten som har fått høyest totalscore trenger ikke å være den mest egnede tomten .
BT170110 « Den tomten som har fått høyest totalscore trenger ikke å være den mest egnede tomten.
BT170110 Kokstad Vest kommer dårligst ut når det gjelder byutvikling, men scorer på at tomten nærmest er ferdigregulert og ikke har noen konflikter knyttet til seg.
BT170110 FORKASTES : Nygårdstangen og den såkalte Trekanttomten får lavest score, blant annet på grunn av konflikter knyttet til tomten og trafikkforholdene.
BT170110 Det nye byrådet var skeptisk til Nygårdstangen, særlig fordi det var en muntlig avtale om å bygge et nytt politihus på samme tomten .
BT170110 - Det er selvsagt bystyret som til slutt bestemmer hva de vil gjøre med tomten , men som justispolitiker er jeg ikke i tvil om at et nytt politihovedkvarter bør stå høyest på ønskelisten.
BT170110 Tomten er allerede planlagt for idrettsformål.
BT170109 Tomten ble gitt til Bergen kommune nettopp for at mennesker med spesielle behov for trygghet og opplæring skulle få det som var best for dem.
SA170104 Opprinnelig sto det et tømmerhus på tomten .
FV170104 Opprinnelig sto det et tømmerhus på tomten .
BT170104 Opprinnelig sto det et tømmerhus på tomten .
AP170104 Opprinnelig sto det et tømmerhus på tomten .
AA170104 Opprinnelig sto det et tømmerhus på tomten .
AP161213 Heggelia består av bygningsmasse på 600 kvadratmeter fordelt på ulike bygg, tomten er på over 26 mål, men det er også begrensninger, forteller Gjelseth.
AP161213 Heggelia består av bygningsmasse på 600 kvadratmeter fordelt på ulike bygg, tomten er på over 26 mål, men det er også begrensninger, forteller Gjelseth.
SA161118 Dette huset er skreddersydd til tomten samtidig som det oppfyller ønsker og behov for dem som skal leve livet sitt der, sier hun.
FV161118 Dette huset er skreddersydd til tomten samtidig som det oppfyller ønsker og behov for dem som skal leve livet sitt der, sier hun.
BT161118 Dette huset er skreddersydd til tomten samtidig som det oppfyller ønsker og behov for dem som skal leve livet sitt der, sier hun.
SA161108 - Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var den ikke : ¶ 3.
FV161108 - Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var den ikke : ¶ 3.
BT161108 - Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var den ikke : ¶ 3.
AP161108 - Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var den ikke : ¶ 3.
FV161012 Fra tomten ble kjøpt til familien flyttet inn tok det tre år.
FV161012 Etter å ha bodd i tomannsbolig noen år fikk de etter hvert oppfylt drømmen om å bygge sitt eget arkitekttegnede hus da de falt pladask for tomten på Myran Panorama.
BT161010 Fra tomten ble kjøpt til familien flyttet inn tok det tre år.
BT161010 Etter å ha bodd i tomannsbolig noen år fikk de etter hvert oppfylt drømmen om å bygge sitt eget arkitekttegnede hus da de falt pladask for tomten på Myran Panorama.
AP161010 Fra tomten ble kjøpt til familien flyttet inn tok det tre år.
AP161010 Etter å ha bodd i tomannsbolig noen år fikk de etter hvert oppfylt drømmen om å bygge sitt eget arkitekttegnede hus da de falt pladask for tomten på Myran Panorama.
AA161010 Fra tomten ble kjøpt til familien flyttet inn tok det tre år.
AA161010 Etter å ha bodd i tomannsbolig noen år fikk de etter hvert oppfylt drømmen om å bygge sitt eget arkitekttegnede hus da de falt pladask for tomten på Myran Panorama.
AP161005 - Saarinen kom med det geniale grepet der han fylte den trekantede tomten med et trekantet bygg.
AP161005 Tomten amerikanerne kjøpte var trekantet.
AP161003 I tillegg vil enda mer av tomten bli regulert til friluftsformål.
AP161003 Husets høyde blir som for et vanlig bolighus og vil befinne seg på tomten der det inntil 1989 sto et bolighus.
AP161003 Den aktuelle tomten er regulert til bolig- og friluftsformål, og bare en del av den er fredet.
AP161003 De foreslåtte tre bygninger fordelt på tre steder på tomten var nå redusert til én, planen om en høy tårnstruktur var fjernet, og det samme gjelder en separat atelierbygning.
AP161003 Det planlagte bygget ligger over bakken på den delen av tomten som ikke er fredet.
AP161003 Det er Selvaag som eier den delvis fredede tomten der huset skal oppføres.
SA160928 Da Størdal og ektemannen kjøpte tomten , sto en 45 kvadratmeter stor gul hytte fra 1963 der.
FV160928 Da Størdal og ektemannen kjøpte tomten , sto en 45 kvadratmeter stor gul hytte fra 1963 der.
BT160928 Da Størdal og ektemannen kjøpte tomten , sto en 45 kvadratmeter stor gul hytte fra 1963 der.
DA160923 De tre boligblokkene med til sammen 31 leiligheter skal bygges på tomten som før huset Gunnar Løviks Brusfabrikk.
DA160923 30 år etter skal tomten huse det utbygger mener er byens grønneste boligprosjekt.
AP160907 Også naboene til tomten har uttrykt bekymring for byggeplanene, og mener det vil ødelegge uteområdet for barna i nærmiljøet.
AP160907 Den New York-baserte kunstneren har ikke planer om å bo permanent på tomten like ved der Edvard Munchs våningshus sto frem til 1960.
SA160905 Siden tomten er leid, er det kun tillatt å bygge ting som enkelt kan fjernes.
SA160905 I tillegg betaler familien en årlig leie på 21.000 kroner i året, men det inkluderer både leie av tomten og bruk av fellesarealer og fasiliteter som svømmebasseng, kano og båt.
FV160905 Siden tomten er leid, er det kun tillatt å bygge ting som enkelt kan fjernes.
FV160905 I tillegg betaler familien en årlig leie på 21.000 kroner i året, men det inkluderer både leie av tomten og bruk av fellesarealer og fasiliteter som svømmebasseng, kano og båt.
AP160826 Vi reduserer risikoen ved at utviklerne skal kunne selge tomten tilbake til kommunen hvis de ikke får solgt boligene.
AP160819 Tomten er på 650 kvadratmeter.
SA160810 Vurderer verdien på boligen i fremtiden, basert på planer om bygging, deling av tomten , og så videre.
AP160810 Vurderer verdien på boligen i fremtiden, basert på planer om bygging, deling av tomten , og så videre.
SA160808 SYV MÅL : Kirsti og mannen kjøpte den syv mål store tomten i 1973.
BT160808 SYV MÅL : Kirsti og mannen kjøpte den syv mål store tomten i 1973.
AP160808 SYV MÅL : Kirsti og mannen kjøpte den syv mål store tomten i 1973.
SA160802 Det var et lykketreff for familien at tomten ble kjøpt, og huset bygget.
BT160802 Det var et lykketreff for familien at tomten ble kjøpt, og huset bygget.
AP160802 Det var et lykketreff for familien at tomten ble kjøpt, og huset bygget.
AP160723 Gabriella og Sandor Blau viser frem tomten der de snart tar det første spadetaket.
SA160722 Reguleringsplaner/kommuneplaner har gjerne en begrensning, så det er viktig at du sjekker om du har nok areal igjen til å bygge noe på tomten .
SA160722 Du må sjekke grad av utnytting på tomten din.
AP160713 Etter å ha lagt inn en klausul som forbød utbygging av tomten i 25 år, la de eiendommen ut for salg.
SA160624 Ved ikke å plassere hytta på den fineste delen av tomten , har man rom til overs for de beste uteplassene.
SA160624 UTEPLASS : Ved ikke å plassere hytta på den fineste delen av tomten , har man rom til overs for de beste uteplassene.
SA160624 TETT PÅ : Soveromsfløyen er bygget oppå en sprekk, helt inntil en av de bratte fjellveggene på tomten .
SA160624 Karen Gjermundrød ¶ Tomten satte premisseneTomten var delt på tvers av en dyp sprekk og med store høydeforskjeller og flere ulike platåer, og de trengte hjelp til å finne ut hvordan de kunne utnytte området best mulig.
SA160624 I godt samspill med tomten byr rommene inne og ute sammen på kontrastfulle variasjoner.
SA160624 Det var utsikt fra det øverste platået, men ikke fra det nederste, og hensikten var å bringe disse delene av tomten sammen.
SA160624 Det ble dermed ikke utført noe sprenging på tomten , hytta er satt på stolper på fjellet.
AP160624 Ved ikke å plassere hytta på den fineste delen av tomten , har man rom til overs for de beste uteplassene.
AP160624 UTEPLASS : Ved ikke å plassere hytta på den fineste delen av tomten , har man rom til overs for de beste uteplassene.
AP160624 TETT PÅ : Soveromsfløyen er bygget oppå en sprekk, helt inntil en av de bratte fjellveggene på tomten .
AP160624 Karen Gjermundrød ¶ Tomten satte premisseneTomten var delt på tvers av en dyp sprekk og med store høydeforskjeller og flere ulike platåer, og de trengte hjelp til å finne ut hvordan de kunne utnytte området best mulig.
AP160624 I godt samspill med tomten byr rommene inne og ute sammen på kontrastfulle variasjoner.
AP160624 Det var utsikt fra det øverste platået, men ikke fra det nederste, og hensikten var å bringe disse delene av tomten sammen.
AP160624 Det ble dermed ikke utført noe sprenging på tomten , hytta er satt på stolper på fjellet.
SA160616 I tillegg er tomten på 1,6 mål.
SA160616 Tomten er over 1,5 mål stor.
SA160616 Tomten er 580 kvadratmeter stor, og det er garasje.
SA160616 Tomten er 1,5 mål stor og består av plen og frukttrær.
BT160616 I tillegg er tomten på 1,6 mål.
BT160616 Tomten er over 1,5 mål stor.
BT160616 Tomten er 580 kvadratmeter stor, og det er garasje. 9.
BT160616 Tomten er 1,5 mål stor og består av plen og frukttrær.
AP160616 I tillegg er tomten på 1,6 mål.
AP160616 Tomten er over 1,5 mål stor.
AP160616 Tomten er 580 kvadratmeter stor, og det er garasje.
AP160616 Tomten er 1,5 mål stor og består av plen og frukttrær.
AP160615 - I eneboligen Atelier Oslo har tegnet for Ingrid Nyhus og Joakim Lie er det kvaliteter i alle ledd ; fra disponering av tomten til utforming av detaljer, mener juryen bak Sundts premie.
SA160610 TRÆR FREMFOR GJERDE : Japanske kirsebærtrær fremfor gjerde eller hekk sørger for en følelse av skjerming mot nabohusene, uten at tomten blir isolert.
BT160610 TRÆR FREMFOR GJERDE : Japanske kirsebærtrær fremfor gjerde eller hekk sørger for en følelse av skjerming mot nabohusene, uten at tomten blir isolert.
DA160609 Hvis Smedvig Hagland og eiendomsselskapet TPG ønsker å bygge boliger på tomten , må den omreguleres.
DA160609 Det er foreløpig for tidlig å si hvilke planer han har for tomten , sier Andersen.
AP160608 Heggelia består av bygningsmasse på 600 kvadratmeter fordelt på ulike bygg, tomten er på over 26 mål, men det er også begrensninger, forteller Gjelseth.
BT160525 I møter med kommunens skoleadministrasjon har vi foreldre fått bekreftet vår mistanke om at det er muligheten til å selge eller på annen måte tjene på tomten som er den egentlige grunnen til at skolen skal flyttes.
BT160525 Hvem fortjener denne tomten mer enn de barna som hver dag gleder seg over turer i nærområdet, klatretrær, og i sommerhalvåret ; sauer på beite og hesteriding ?
BT160525 Fortsatt drift på tomten på Tveiterås er ikke vurdert.
DA160512 - Forutsetningen for det bystyrevedtaket som ble fattet, var at denne tomten skulle være halvparten så stor som den har blitt i dag.
DA160506 Direktoratet for byggkvalitet har imidlertid tillatt sykehus på Brakerøya så lenge tomten heves så den blir flomsikker.
AP160501 Skal stå ferdig i 2019 i Bjørvika, på tomten mellom Operaen og Thon Hotel OperaByggherre er Kulturbyggene i Bjørvika/Oslo kommuneArkitekt er Lund Hagem Arkitekter og Atelier OsloI biblioteket blir det blant annet kinosal, flerbrukssal, lesesal, bar, restaurant, avdeling for skjønnlitteratur, film, digitale medier, populærkultur, slek
SA160428 Det er veldig sjelden det går noen hus i den gaten der, og nå fikk vi den beste tomten i gaten, forteller han.
SA160428 - Beste tomten
BT160428 Det er veldig sjelden det går noen hus i den gaten der, og nå fikk vi den beste tomten i gaten, forteller han.
BT160428 - Beste tomten
AP160428 Det er veldig sjelden det går noen hus i den gaten der, og nå fikk vi den beste tomten i gaten, forteller han.
AP160428 - Beste tomten
AP160421 teetaten, og fått følgende svar på e-post : « Hvorvidt det foreligger et salg av bolig eller delvis/helt tomtesalg beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle hvor man blant annet ser hen til tomtens størrelse, boligbyggets standard og verdi, salgsvederlaget, utnyttelsesmulighetene for tomten , områdets karakter og utvikling osv.
AP160421 - Noe forenklet sier loven at tomten må finnes egnet for utnyttelse til forretningsmessige formål og at kjøpesummen er vesentlig bestemt av dette.
AP160419 Og så er det selve vognen deres, som de har kjøpt for 2000 dollar fra en fetter fordi han hadde tenkt å vrake den for å skaffe en ny til den fine tomten han har.
SA160414 Planen er å bygge nytt hus på tomten , søknader er inne hos byggesakskontoret i Trondheim, forteller Sund.
SA160414 Nå vil eieren bygge nytt hus på tomten , men håper noen får bruk for det gamle.
FV160414 Planen er å bygge nytt hus på tomten , søknader er inne hos byggesakskontoret i Trondheim, forteller Sund.
FV160414 Nå vil eieren bygge nytt hus på tomten , men håper noen får bruk for det gamle.
AP160414 Planen er å bygge nytt hus på tomten , søknader er inne hos byggesakskontoret i Trondheim, forteller Sund.
AP160414 Nå vil eieren bygge nytt hus på tomten , men håper noen får bruk for det gamle.
AP160412 Utbyggerne planlegger et 8 etasjer høyt bygg med 177 leiligheter på tomten der Andvord grafiske trykkeri ligger i dag.
AP160407 - Jeg har sørget for at det ikke finnes noe stillestående vann på tomten til huset mitt.
SA160406 Det er også angivelig naturlig ettersom tomten ligger like ved den store innsjøen utenfor Minsk som også kalles Minsksjøen eller Minskhavet.
SA160406 Tomten som huset blir bygget på er det ifølge den russiske avisen Sovsport Darja Domratsjeva som har kjøpt.
AP160406 Det er også angivelig naturlig ettersom tomten ligger like ved den store innsjøen utenfor Minsk som også kalles Minsksjøen eller Minskhavet.
AP160406 Tomten som huset blir bygget på er det ifølge den russiske avisen Sovsport Darja Domratsjeva som har kjøpt.
AP160331 Og vi har tidligere fått godkjent et tårnbygg på 24 etasjer, som er omtrent 75 meter høyt, på denne tomten .
AP160331 Les mer om konferansen her : - Hvorfor vil dere bygge 16 etasjer, prosjektleder i Avantor Terje Løvold ? - Tomten er litt spesiell.
AP160331 Og vi har tidligere fått godkjent et tårnbygg på 24 etasjer, som er omtrent 75 meter høyt, på denne tomten .
AP160331 Les mer om konferansen her : - Hvorfor vil dere bygge 16 etasjer, prosjektleder i Avantor Terje Løvold ? - Tomten er litt spesiell.
AP160319 FOTO : Doyen ¶ Tomten strekker seg ned mot Drengsrudvannet i Asker.
AP160319 Tomten strekker seg ned mot Drengsrudvannet i Asker.
AP160316 Utbyggerne trengte å feste tomten fra det offentlige, og det måtte dermed et 60 prosents ja-flertall til i folkeavstemningen.
AP160309 Ifølge megleren som solgte eiendommen var det ikke huset, men tomten på 1,5 mål som var attraktiv for kjøperen.
AP160309 De som skal bygge og selge fire boliger på tomten er villige til å betale mer enn de som skal overta en, sier adm. dir.
AP160304 En del av tomten ble skilt ut, mens kårboligen er solgt for 19,5 millioner kroner, skrev Osloby i 2014.
AP160304 Da Victoria Eiendom kjøpte boligen, skal planen ha vært å bygge leiligheter på tomten .
AP160304 En del av tomten ble skilt ut, mens kårboligen er solgt for 19,5 millioner kroner, skrev Osloby i 2014.
AP160304 Da Victoria Eiendom kjøpte boligen, skal planen ha vært å bygge leiligheter på tomten .
AP160302 Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen ( MDG ) argumenterte på sin side med at tomten har kort vei til T-banen, og området egner seg for fortetting.
AP160302 - Tomten ligger kloss inn til skolegården, og vil store deler av året kaste sin skygge over skolen.
AP160302 Denne tomten er på over 3000 kvadratmeter.
AP160302 Denne tomten er på over 3000 kvadratmeter.
AP160301 Når behovet er borte kan riggene nedmonteres, og tomten tilbakeføres til en ubebygd tomt som eventuelt kan være tilgjengelig for en senere beredskapssituasjon.
DA160229 Den nye brannstasjonen i Lervig ser ut til å bli nær dobbelt så stor som planlagt, og spiser nå kraftig av tomten til ny park foran Lervig sykehjem.
SA160228 Opprinnelig hadde tomten andre grenser enn den har i dag, men fordi langrennsløypa gikk over den, fikk de lov å bygge på nordsiden av hytta.
BT160228 Opprinnelig hadde tomten andre grenser enn den har i dag, men fordi langrennsløypa gikk over den, fikk de lov å bygge på nordsiden av hytta.
AP160228 Opprinnelig hadde tomten andre grenser enn den har i dag, men fordi langrennsløypa gikk over den, fikk de lov å bygge på nordsiden av hytta.
AP160227 Her sjekker Tolletaten bilene parkert på tomten på Alnabru.
AP160224 - Vi banket på hos 40 huseiere på Ekeberg under Norway Cup og spurte om de kunne tenke seg å leie ut parkeringsplass til en eller flere biler på tomten .
AP160221 Under utgravningene kom DNB på banen og ønsket seg en båt som skulptur med tilknytning til tomten .
AP160221 Bare på tomten Barcode B11 og B12 er 13 båter blitt gravd frem, dokumentert og delvis konservert.
SA160220 Men nå trengte jeg større plass, og tomten her tillot nettopp det, sier hun.
BT160220 Men nå trengte jeg større plass, og tomten her tillot nettopp det, sier hun.
AP160220 Men nå trengte jeg større plass, og tomten her tillot nettopp det, sier hun.
AA160220 Men nå trengte jeg større plass, og tomten her tillot nettopp det, sier hun.
FV160219 Men nå trengte jeg større plass, og tomten her tillot nettopp det, sier hun.
AP160219 Hittil har kommunen brukt 550 millioner kroner på tomten og grunnarbeid.
AP160219 Det nye Munch-museet kommer på tomten bak ham, og blir nærmeste naboen til Operaen.
AP160218 Kan begrense fremtidig bruk av tomten
AP160218 Dommen, som riktig nok ikke var rettskraftig, sa at tomten skulle leveres tilbake til kommunen i ryddet stand.
AP160218 Da Oslo kommune gikk til sak mot Thon for å få tilbake eiendommen før tiden, var det utviklingsmulighetene for tomten som lå under.
AP160218 Tomten eies av Oslo kommune, men ble i sin tid festet bort under forutsetning av at den ble brukt til eldrehjem.
AP160218 Rundt omkring på tomten er det derfor flere provisoriske « tørkehus » med stokker.
SA160212 Tomten er på 2,7 mål.
AP160212 Vi har satt igang prosjektering av et kombinert kino- og teaterbygg på tomten , sier han.
AP160212 Den ledige tomten i Brenneriveien 1 bygges ut med et moderne leilighetsbygg med små 2-roms borettslagsleiligheter.
AP160211 Med dagens tomtepris betyr det at de kan få nærmere to milliarder for tomten , sier Schumann.
AP160211 Avhengig av hvor høyt det blir tillatt å bygge, tror potensielle eiendomsutviklere at tomten kan være verdt 2 milliarder.
SA160210 Til slutt ble tomten hennes.
SA160210 Om man da graver litt dypere og flytter det litt på tomten , er ikke det det samme som å bygge nytt, mener Aakre, som også fremhever at eiendommen ligger for seg selv.
SA160210 Men for å gjøre noe som helst på tomten , var arkitektene avhengig av å få dispensasjon fra loven.
SA160210 I tillegg sto det et skrøpelig anneks der, som hadde blitt brukt som sjøbod og til å koke fiskegarn, og et bitte lite badehus, på tomten .
SA160210 Hvert bygg på tomten måtte søkes om for seg og fikk et eget saksnummer.
BT160210 Til slutt ble tomten hennes.
BT160210 Om man da graver litt dypere og flytter det litt på tomten , er ikke det det samme som å bygge nytt, mener Aakre, som også fremhever at eiendommen ligger for seg selv.
BT160210 Men for å gjøre noe som helst på tomten , var arkitektene avhengig av å få dispensasjon fra loven.
BT160210 I tillegg sto det et skrøpelig anneks der, som hadde blitt brukt som sjøbod og til å koke fiskegarn, og et bitte lite badehus, på tomten .
BT160210 Hvert bygg på tomten måtte søkes om for seg og fikk et eget saksnummer.
AP160210 Til slutt ble tomten hennes.
AP160210 Om man da graver litt dypere og flytter det litt på tomten , er ikke det det samme som å bygge nytt, mener Aakre, som også fremhever at eiendommen ligger for seg selv.
AP160210 Men for å gjøre noe som helst på tomten , var arkitektene avhengig av å få dispensasjon fra loven.
AP160210 I tillegg sto det et skrøpelig anneks der, som hadde blitt brukt som sjøbod og til å koke fiskegarn, og et bitte lite badehus, på tomten .
AP160210 Hvert bygg på tomten måtte søkes om for seg og fikk et eget saksnummer.
SA160205 SOLRIKT : Huset utnytter solforholdene på tomten .
SA160205 MINNE : På baderommet i første etasje står det en kvist som stammer fra det eneste treet de måtte felle på tomten da de bygget.
SA160205 DETTE KJØPTE DE : Det gamle huset som stod på tomten var helt falleferdig og måtte uansett rives.
SA160205 BEVARING : For arkitektene var det viktig at de gamle trærne på tomten ble bevart.
FV160205 Tomten er 22,5 mål stor og man har en kilometer strandslinje.
DA160205 Rogaland brann og redning trenger tomten til brannstasjon, bydelen trenger park.
DA160205 Kruse Smith er storutbygger i området, blant annet på Siriskjær, og eier tomten der Tinnfabrikken lå.
AP160205 SOLRIKT : Huset utnytter solforholdene på tomten .
AP160205 MINNE : På baderommet i første etasje står det en kvist som stammer fra det eneste treet de måtte felle på tomten da de bygget.
AP160205 DETTE KJØPTE DE : Det gamle huset som stod på tomten var helt falleferdig og måtte uansett rives.
AP160205 BEVARING : For arkitektene var det viktig at de gamle trærne på tomten ble bevart.
DA160203 Hun mener dessuten tomten i seg selv er for verdifull til å bli beslaglagt av bygninger og brannbiler.
DA160203 Her er hun i området Lervig sykehjem skal bygges, med tomten for brannstasjon i bakgrunnen.
SA160202 Tomten er 22,5 mål stor og man har en kilometer strandslinje.
AP160202 Tomten er 22,5 mål stor og man har en kilometer strandslinje.
DA160201 Tomten bak Kari Raustein ( Frp ) er satt av til brannstasjon, men nå er det kommer fram at arealbehovet er langt større enn opprinnelig trodd.
FV160129 Et års tid er gått siden de flyttet inn i huset på Holtet i Oslo og på tomten som ble skilt ut fra eplehagen til Ingrids onkel i Pareliusveien.
FV160129 Et viktig premiss for arkitektene var at tomten , med sine 600 kvadratmeter, ikke var spesielt stor.
AP160128 Dermed kan tomten gjøres om til et boligområde med flere tusen boliger.
AP160128 Aker sykehus ble stengt i 2010, og det ble lenge vurdert å selge tomten .
AP160114 Her må vi heller ikke glemme at det historisk viktige Empirekvartalet ble revet for at Høyblokken og Y-blokken skulle kunne bygges på tomten .
AP160111 Høgskolen i Oslo og Akershus ligger på tomten til tidligere Frydenlund Bryggerier ¶