DA171216 Om det hele var basert på en misforståelse og feilutsending er en sak for seg, det hårreisende dreier seg om manglende toleranse og kunnskaper om andre religioner.
VG171214 Slikt har vi null toleranse for, og kapteinen besluttet å gå ned i Toulouse, sier han.
DB171213 Hvis man slutter en periode, men så vender tilbake til misbruket - typisk etter et avrusnings- eller fengselsopphold - har man lavere toleranse for stoffene og dermed høyere risiko for å dø ved at man feildoserer.
AA171213 Gjennom økt kunnskap og felles innsats kan vi skape større toleranse og forståelse, sa museumsdirektør Birgitta Fossum, som tok i mot kulturprisen på vegne av Saemien Sijte.
AA171213 Gjennom økt kunnskap og felles innsats kan vi skape større toleranse og forståelse, men denne jobben gjør vi ikke alene, sa museumsdirektør Birgitta Fossum, som tok imot kulturprisen på vegne av Saemien Sijte.
DB171212 Dette krever meningsmangfold og toleranse for avvikende meninger.
AP171212 Det er viktig å bevare verdier som respekt og toleranse for hverandre i et multikulturelt samfunn gjennom holdning og dialogrelaterte tiltak.
DB171211 Der fikk barna toleranse for hverandres livssyn gjennom å lære om ulike religioner ( også kristendom ), andre livssyn, fellesverdier og etikk.
AP171211 Dette viser at den kommende generasjonen viser vilje til å ta ansvar og ønsker å leve i harmoni og sameksistens basert på toleranse og gjensidig respekt, tross sterke politiske uenigheter.
AP171211 juli og tiden etter ved å bli mer mottagelige for « mer åpenhet og toleranse ».
AP171210 Jeg vi at du skal høre talene for mangfold og toleranse , mot rasisme og splittelse, og kjenne alvoret som preger oss fordi vår generasjon vet så altfor godt hvilke krefter som finnes.
DB171209 I talen ba han om ro og toleranse for beslutningen.
AP171208 - Det handler om hvor mye gjennomslag vi får for vår politikk og våre verdier, som respekt for enkeltmennesket, toleranse og mangfold, legger hun til.
DA171207 For Venstre handler dette om hvilken grad av gjennomslag vi får for Venstres politikk og Venstres verdier som respekt for enkeltmennesket, toleranse og mangfold, sier Elvestuen.
SA171206 I talen ba Trump om at ro, forståelse og toleranse over beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, kommer til syne i Midtøsten.
SA171206 Ber om toleranse
DN171206 I sin tale i Det hvite hus ba Trump samtidig om at ro, forståelse og toleranse kommer til syne i Midtøsten.
DN171206 Ba om toleranse
DN171206 « Vår rating på Swissport påvirkes av HNA-gruppens offensive oppkjøp, toleranse for høy gjeldsbelastning og anstrengt likviditet ettersom betydelig gjeld har forfall de neste årene », skriver S&P.
DB171206 I talen ber han om ro og toleranse for beslutningen.
DA171206 Ber om toleranse
DA171206 Under onsdagens tale manet Trump til ro og toleranse for sin beslutning i Midtøsten. | - Det var nesten det verst tenkelige utfallet ¶
BT171206 I talen ba Trump om at ro, forståelse og toleranse over beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, kommer til syne i Midtøsten.
BT171206 Ber om toleranse
AA171206 Under onsdagens tale manet Trump til ro og toleranse for sin beslutning i Midtøsten.
NL171205 Det Tromsø jeg kjenner er en by bygget på toleranse og mangfold.
AA171204 - Usaklige kommentarer, personkarakteristikker og negative kommentarer på utseende, det har jeg ingen toleranse for.
AA171204 - Usaklige kommentarer i sosiale medier har jeg ingen toleranse for.
SA171203 Toleranse , åpenhet og fellesskap er limet som holder oss samlet, mener Aftenbladet.
AP171203 Også utenlandske aktivister rammes av Kinas lave toleranse for kritikk mot myndighetene.
VG171130 Torsdag skrev han på Twitter at « det britiske folk frastøter seg den høyreradikale, fordømmende retorikken, som søker å dele samfunn og fjerne sømmelighet, toleranse og respekt ».
AP171129 Dessuten påpeker talsmannen at det overveldende flertall av det britiske folk avviser den fordomsfulle retorikken til ytre høyre, som er en motsetning til de verdier som landet representerer : anstendighet, toleranse og respekt.
AP171129 - Det er nok en antagelse, men jeg tror kvinner har lavere toleranse for trakassering enn menn.
SA171128 Pave Frans oppfordret til toleranse og rettferdighet etter å ha møtt Aung San Suu Kyi.
AA171128 Pave Frans oppfordret til toleranse og rettferdighet etter å ha møtt Aung San Suu Kyi.
DB171126 Sufienes budskap er kjærlighet, fred og toleranse .
DB171124 Den kyniske snikrasismen har et skinn av vennlighet og toleranse .
AA171120 Det er viktig at barna er med for å lære grunnleggende holdninger som toleranse og det å være medmenneske, sier mammaen.
VG171117 I tillegg til den økonomiske forklaringen, har det også blitt stadig mindre toleranse for den omfattende korrupsjonen i regionen.
BT171117 De er begge totalitære, og den totalitære tankegangen savner totalt toleranse , som den sidestiller med svakhet.
BT171115 Går det noen direkte linje fra kristendom til demokrati, likestilling og toleranse ?
BT171115 En del mener at det nettopp er kristendommen i luthersk utgave som er verdigrunnlaget for den norske stat og det norske samfunn i dag - at det er denne kristendommen som ligger under demokrati, likestilling, små sosiale forskjeller, stor tillit til våre institusjoner, liten korrupsjon, vid toleranse og så videre.
AP171112 Disse verdiforskjellene er særlig fremtredende i spørsmål om toleranse for annerledes troende, kjønn og seksualitet, skam og ære, holdninger til homofili, hvorvidt gutter og jenter kan være kjærester, sex før ekteskap, om det er greit å gifte seg på tvers av religion, hvem som bør ta seg av barn, unges autonomi og foreldres autoritet, blant annet.
AP171112 Den viste blant annet store forskjeller i religiøs toleranse og holdninger til homofili.
NL171108 Særlig gledelig er det å se aksepten i ungdomsmiljøene, som peker i retning av enda større toleranse fremover.
DN171103 Han sammenligner overdreven Twitter-bruk med de seks hovedkomponentene for alle former for avhengighet : eufori, toleranse , tilbaketrekningssymptomer, konflikter og tilbakefall.
AP171031 Nestekjærlighet, toleranse og et stort « vi ».
VG171026 Ved gjentatt administrering av opioider kan det utvikles toleranse , samt fysisk og/eller psykologisk avhengighet.
VG171024 At denne tankemåten fremmes mest aktivt av mennesker som påstår de kjemper den gode sak, for toleranse og mangfold, er et av vår tids største paradokser.
DB171024 I et utdrag heter det : « Å leve og jobbe i et miljø av åpenhet og toleranse har ført mange til å oppdage sine sanne kall i livet, vitende om at de vil bli støttet i sine bestrebelser.
DB171024 I et utdrag heter det : « Å leve og jobbe i et miljø av åpenhet og toleranse har ført mange til å oppdage sine sanne kall i livet, vitende om at de vil bli støttet i sine bestrebelser.
AP171024 Men vi fastholder uavkortet at homofile har krav på nøyaktig samme toleranse og respekt som alle andre.
DB171021 ( Dagbladet ) : Motebransjen er i endring, og de siste åra har vi sett at flere og flere får sitte i førersetet og drive milliardindustrien inn i tider der mer aksept og toleranse står på programmet.
AP171020 Andre kristne har kjempet for likestilling og seksuell toleranse .
AP171019 Rektoratet ved Universitetet i Oslo er imot nikabforbud : Toleranse må kjennetegne høyere utdanning ¶
AP171019 Birkelund, Frøland og Saugstad : Universitetsledelsen viser en malplassert toleranse for nikab ¶
DB171018 til at uavhengige organisasjoner og prosjekter i Polen har fått 350 millioner kroner de siste fem årene til kamp mot hatprat og hatkriminalitet, ekstremisme og ekstremistisk vold, rasisme, fremmedfrykt, homofobi, antisemittisme, undertrykkelse av rom-folk, vold mot kvinner, trafficing og for toleranse og multikulturell forståelse.
AP171016 | Universitetsledelsen viser en malplassert toleranse for nikab Birkelund, Frøland og Saugstad ¶
AP171016 Ved å forsøke å gjøre dette til et spørsmål om toleranse , skaper rektoratet inntrykk av at vi styres av intolerante og fordomsfulle holdninger og har manglende evne til å forstå.
AP171016 Rektoratet ved Universitetet i Oslo : Toleranse må kjennetegne høyere utdanning ¶
AP171016 Ikke spørsmål om toleranse
AP171016 Det er malplassert toleranse ikke å ville forby plagg som bryter med grunnleggende deler av den målrettede virksomheten som er definerende for et universitet.
DB171014 - Hertha Berlin står for toleranse og ansvarlighet.
VG171011 Men i ettertid er det lett å se at jeg og andre i iveren etter å bygge bro og skape toleranse , overså hvordan kulturelle og religiøse normer innad i minoritetsmiljøene skader og begrenser menneskers mulighet til å leve gode liv.
VG171009 Noen dager senere sto Thommessen i bunad på Eidsvoll og 17.mai-talte om demokrati og toleranse .
AP171006 Nei til nikabforbud : Toleranse må kjenntegne høyere utdannelse ¶
AP171004 Rektor og prorektor ved Universitetet i Oslo : Nei til nikabforbud : Toleranse må kjennetegne høyere utdanning ¶
DB170928 Både Playboy og Hefner selv omtalte seg som frontfigurer i den seksuelle revolusjonen i en flukt fra amerikansk puritanisme og på jakt etter større sosial toleranse .
AP170928 Mannen Hefner og merkevaren Playboy var uatskillelige, skriver The New York Times : Begge ville fremstå som symboler på den seksuelle revolusjon, flukten fra amerikansk snerpethet og større toleranse .
DB170923 Barn og hav = mye slitasje, og vi vil anbefale alle som ønsker å reise på en tilsvarende tur, å opparbeide seg en god toleranse for flekker, sand og ødelagte duppeditter.
VG170922 De fleste svensker har stor velvilje og toleranse mot innvandrere, og ønsker at innvandringen hadde lyktes bedre.
VG170921 Suu Kyi har brukt mesteparten av livet sitt på å kjempe for toleranse og demokrati.
VG170921 Hun jobbet for demokrati, rettstat og toleranse på tvers av folkegrupper.
VG170919 Råskapen og mangelen på toleranse for annerledeshet, i tillegg til mengden, bør fremkalle tydeligere reaksjoner enn de vi har vært vitne til.
VG170918 HELDIGE I NORGE : Noman Mubashir håper serien kan bidra til mer toleranse .
DB170918 - Vi har ikke råd til å la ungdom slite fordi vi viser lite toleranse og evner å ikke ha et avslappet forhold til folk som er glad i hverandre uansett kjønn.
AP170918 » Åpenhet og toleranse
AP170918 | Nei til nikabforbud : Toleranse må kjennetegne høyere utdanning Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo ¶
AP170918 Vi arbeider med utgangspunkt i at høyere utdanning må kjennetegnes av toleranse , og at våre utdanningsinstitusjoner må være åpne og inkluderende.
AP170918 Universitetet bygger på et verdisyn der toleranse handler om å tåle religiøse, sosiale eller politiske synspunkt man ikke selv uten videre forstår eller deler.
AP170918 UiOs standpunkt bygger på et verdisyn der toleranse handler om å tåle religiøse, sosiale eller politiske synspunkt man ikke selv uten videre forstår eller deler.
DB170912 Han brukte tidvis så store ord, og så mange klamme metaforer at en stakkar kunne rødme under REM-søvnen, men legens livsoppgave var ikke til å misforstå : toleranse , for åpenhet, mot fordommer, mot rasisme, for det gode, meningsfulle, gale og fine liv for absolutt alle.
NL170908 Suksessfaktorer ved innvandring er for eksempel å bli tatt imot med interesse og toleranse , raskt få brukt sitt fagspråk via relevant praksis, få muligheten til å komme i kontakt med lokalinnbyggere på uformelle sosiale arenaer og at ens egen historie ikke trenger å forkastes for å integreres.
DN170908 - En av de sterkeste norske verdiene er åpenhet og toleranse
DN170908 - En av de sterkeste norske verdiene er åpenhet og toleranse ¶ ¶
DN170908 - En av de sterkeste norske verdiene er åpenhet og toleranse
DB170908 Flyktninger rømmer fra samfunn med forkastelige verdier for å ta del i vår frihet, vår åpenhet, vår toleranse Debatt ¶
DB170907 - Når vi i IOC har påtatt oss et ansvar for å ha en verdibasert idrett, må vi ha null toleranse mot egen svindel, legger han til.
DB170907 - Vi støtter mangfold og toleranse for alle mennesker, uavhengig av deres rase, bakgrunn, kjønn eller religion.
SA170903 Löw understreker at laget står for toleranse og respekt.
FV170903 Löw understreker at laget står for toleranse og respekt.
BT170903 Löw understreker at laget står for toleranse og respekt.
AP170903 Löw understreker at laget står for toleranse og respekt.
VG170902 Derfor må vi jobbe for i stedet å plante frø som vokser til forståelse, toleranse og kjærlighet, i alle barn som vokser opp.
DB170831 - Jeg synes det er mye toleranse i norsk politikk.
DA170830 Han var en dannet og velkledd, kunnskapsrik og påståelig mann som elsket klassisk musikk og hadde null toleranse for sludder og slendrian.
AP170830 Effekten av høy utdanning ser imidlertid ut til å gå via kunnskaper og verdier som toleranse og åpenhet for mangfold, snarere enn via en tryggere økonomisk situasjon.
AP170829 Å spørre om hvem som hører til i Tyskland er en vanlig måte å måle toleranse på.
AP170829 I en studie Institutt for anvendt sosialvitenskap i Bonn har utført på oppdrag fra avisen Die Zeit er tyskernes toleranse målt.
VG170822 Journalist og forfatter Aslak Nore var en av dem som mente at det norske folket har høyere toleranse overfor norske utøvere enn internasjonale.
VG170822 Det er noen verdier vi i Norge aldri bør kompromisse på, ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og toleranse for annerledeshet og legning.
DB170820 Flyktninger rømmer fra samfunn med forkastelige verdier for å ta del i vår frihet, vår åpenhet, vår toleranse .
VG170819 Vi skal ikke gi oss, vi som ønsker å leve i en fredfull, hat-fri verden med respekt og toleranse som grunnlag for vår eksistens, er i overveldende flertall ».
DA170819 - Skal man lære toleranse gjennom å dra til Grønland ?
VG170818 Vi er mange flere som vil leve i en fredelig verden, uten hat, der respekt og toleranse er grunnlaget for vår sameksistens.
SA170818 Vi er mange flere som ønsker å leve i en verden i fred og uten hat, og der respekt og toleranse er grunnlaget for sameksistens.
DA170818 Pandonis er usikker på om « safari » er veien å gå for å skape toleranse .
DA170818 - Skolen er viktig for å bidra til større toleranse hos elvene.
DA170818 - Bidrar til toleranse , sier lærer.
AP170818 - Det er mange flere av oss som ønsker å leve i en verden i fred, uten hat og hvor respekt og toleranse er grunnlaget for sameksistens, sier han.
AP170818 Vi er mange flere som ønsker å leve i en verden i fred og uten hat, og der respekt og toleranse er grunnlaget for sameksistens.
SA170817 Vi er klart flere som ønsker å leve i en fredelig verden uten hat, der respekt og toleranse er fundamentet for samfunnet, fortsetter Messi.
DB170817 Det er på tide å snakke om viktigere norske verdier : Kampen for likeverd og toleranse og mot fascisme og nazistisk terror.
DA170817 - Det er mange flere av oss som ønsker å leve i en verden i fred, uten hat og hvor respekt og toleranse er grunnlaget for sameksistens, sier han.
DA170817 - Det er mange flere av oss som ønsker å leve i en verden i fred, uten hat og hvor respekt og toleranse er grunnlaget for sameksistens, sier han.
DA170817 Jeg har en teori om at der mangfoldet er størst, er det størst toleranse for nye uttrykk, sier Gjengaar. | 28-åring er Trumps nye kommunikasjonssjef ¶
BT170817 Vi er klart flere som ønsker å leve i en fredelig verden uten hat, der respekt og toleranse er fundamentet for samfunnet, fortsetter Messi.
AP170817 Han la til at det er viktig å fordømme alle former for irrasjonalitet som undergraver toleranse og mangfold, enten det er i USA eller et annet sted i verden.
AP170817 Vi er klart flere som ønsker å leve i en fredelig verden uten hat, der respekt og toleranse er fundamentet for samfunnet, fortsetter Messi.
AA170817 Han la til at det er viktig å fordømme alle former for irrasjonalitet som undergraver toleranse og mangfold, enten det er i USA eller et annet sted i verden.
NL170816 Toleranse for både troende, agnostikere og ateister er for meg grunnleggende, og jeg mener at troende og ikke-troende burde respektere hverandre.
DN170814 - Vi har ingen toleranse for hat og vold fra hvit makt-grupper, nynazister eller KKK, sa Pence natt til mandag på spørsmål fra journalister.
DA170814 Skal også ha ros for at hun klarer å dra verdidebatten over på liberale verdier som frihet, likestilling, toleranse og rettigheter for homofile.
DA170814 Skal også ha ros for at hun klarer å dra verdidebatten over på liberale verdier som frihet, likestilling, toleranse og rettigheter for homofile.
AA170814 - Vi har ingen toleranse for hat og vold fra hvit makt-grupper, nynazister eller KKK, sa Pence natt til mandag på spørsmål fra journalister.
VG170812 Veier du for lite, har du ikke nok toleranse for været.
AP170812 Kanskje utvikler disse en kompetanse og toleranse som vil komme dem til gode ? spør han.
DB170811 De kreftene som vil erstatte toleranse og åpenhet med hat og frykt, blir aldri helt borte.
VG170809 I intervjuet på dansk TV nekter han noen befatning med den pakistanske blasfemiloven, tar fullstendig avstand fra dødsstraff, og snakker pent om toleranse , dialog, forståelse, demokrati og ytringsfrihet.
VG170809 Men de når ikke dagsorden med milde ord om toleranse og forståelse.
VG170808 Hun har lite gjennomslag i flere norskmuslimske kretser, hvor hun kritiseres for å angripe muslimer for å sanke stemmer, og hvor det betviles at hun er motivert av omtanke for blasfemidrepte, for religiøst mangfold og toleranse for seksuelle minoriteter.
VG170808 Myndighetene må på banen og gjøre sitt, så skal vi fortsette å gjøre vårt for å øke dialog, kunnskap, toleranse og gjensidig respekt på tvers i samfunnet.
DB170808 I e-posten skriver han at selskapet kan vise mer toleranse overfor ulike meninger.
DA170808 - Jeg er villig til å gå i demonstrasjonstog for et humant samfunn og toleranse for annerledeshet.
AP170808 Vi er nødt til å fastholde norske verdier som åpenhet, toleranse og fri debatt.
AP170808 Vi må ha et fag som bygger toleranse .
DB170805 12.11 ¶ Toleranse for at de holdningene og synspunktene vi ikke liker skal kunne komme til uttrykk er en del av det vi må tåle om ytringsfriheten skal gjelde i sin fulle form.
AP170805 Konferansen fokuserer på å fremme fred og toleranse , og å utruste unge muslimer til å motkjempe radikalisering i sine samfunn gjennom foredrag og workshops.
AP170805 Fred, toleranse og forebygging blir viktige nøkkelord.
AP170804 Bevegelsen etablerte seg her til lands i 1990, og jobber for å fremme toleranse , fred og integrering av det muslimske trossamfunnet i Norge.
DB170803 Et liberalt demokrati bygger på at man føler omsorg for fremmede ; toleranse for at regler og lover også skal ta hensyn til dem vi er uenige med og aksept for at skattepenger går til å hjelpe folk som er i en annen situasjon enn oss selv.
VG170802 Da kan vi også bedre møte andre med den nødvendige respekt og toleranse .
AA170802 De politisk korrekte er jo så opptatt av å være så nøytrale som mulig, i misforstått toleranse .
DB170731 Selv går jeg til valg for alt som gjør meg stolt over å være norsk : Toleranse , likestilling, kjærlighet og respekt for naturen, åpenhet og tillit til mine medmennesker.
DN170730 - Han har liten toleranse for kaos og folk som ikke følger ordre, sier Leon Panetta til Politico om Kelly.
NL170726 Det synes jeg forteller ganske mye om hvor stor toleranse menighetene i Nord-Troms mottar av de som skal være deres åndelige ledere- eller veiledere.
DB170724 Kanskje kan en utvidet toleranse for å diskutere slike temaer i fellesskap føre til en økt romslighet overfor mangfold og variasjon av valg ?
DB170722 Denne uvissheten og uviljen til å ta innover oss bakgrunnen for hva som skjedde den dagen jeg og mine venner sto ansikt til ansikt med en høyreekstremist, samtidig som vår toleranse for ekstreme ytringer blir stadig høyere, gjør meg usikker på hva vi har lært av terrorangrepet.
AA170722 Vi jobber for åpenhet, mangfold og toleranse og prisen ser jeg som en anerkjennelse på det arbeidet vi gjør, sa Mona Sæther fra studentorganisasjonen.
VG170721 Fredrikstad kommune flagger for toleranse , mangfold og inkludering.
VG170721 Et enstemmig byråd nedsatte en arbeidsgruppe for å markere sin støtte til toleranse , mangfold og inkludering.
DB170719 Det blåser en vind som visker at moral, godhet og toleranse ikke har noen plass i politikken.
DB170718 Slik skapes fellesskap, tillit, toleranse og tilhørighet - verdier det blir mer av, jo flere som deler de.
VG170713 - Storheten i ikke-voldelig motstand er at selv når mennesker står overfor et mektig tyranni og påføres lidelse, svarer offeret hat med kjærlighet, fordommer med toleranse , arroganse med ydmykhet og vold med rasjonell tanke.
AA170712 Forsøket skulle undersøke om Gyro-svekkede laksunger fikk enda lavere toleranse for vann med lav pH og aluminium.
AA170712 Det viste seg imidlertid at Gyro hadde enda lavere toleranse for aluminium i surt vann enn laks.
DB170710 - Hun understøtter de liberale prinsippene om toleranse , rettstat, menneskerettigheter og demokrati og er ikke redd for å si fra hva det står om.
AA170710 - Hun understøtter de liberale prinsippene om toleranse , rettsstat, menneskerettigheter og demokrati og er ikke redd for å si fra hva det står for, sier han.
DB170709 De to egenskapene som er tilført gjennom genmodifisering er toleranse mot sprøytemidler - og insekter - slik at avlingene skal være mer robuste.
DB170706 Vi kan ikke la vår toleranse med ville dyr skrumpe inn til vi nærmest blir ute av stand til selv å leve nær naturen.
DA170706 Vi ser statsledere som bygger sin politikk på frykt og mangel på toleranse , for å få makt i land nær oss.
DB170705 I dikterens univers er det av største betydning for samfunnet at det frambringer store ånder, folk som ser klarere og dypere enn andre verdien av fellesskap, omtanke, fred og toleranse .
SA170703 « Unge Høyre og Høyres grunnverdier som frihet, mangfold, muligheter og toleranse er med på å skape en bedre verden », skriver Else Karin Bjørheim.
DB170702 For å verne om viktige opparbeidede norske verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og toleranse for ulik seksualitet er det dessuten viktig at ikke-vestlig innvandring ikke er større enn at vi unngår å skape parallellsamfunn og sterke motsetninger.
VG170701 - De skeive verdiene ligger helt i front i kampen for toleranse og åpenhet.
DB170701 Det er ikke slik at jeg er mot Skeive Dager, men jeg svarte på om jeg mente paraden fremmet toleranse , og det vet jeg at den ikke gjør.
SA170628 Dagens ungdom flagger respekt og toleranse høyt, men jeg erfarte de gangene jeg gravde litt dypere at de ofte kunne ha en ganske overfladisk respekt for religiøse mennesker når det kom til stykket.
DB170628 I 2011 skrev Trine Skei Grande at « Jeg tror ekstremisme bekjempes med toleranse , ikke med intoleranse - ved at ingen blir tråkket på i det norske samfunnet, enten det er på bakgrunn av tro, kultur eller etnisk bakgrunn.
SA170627 Fremfor å stilne kontroversielle ytringer med toleranse , debatt og liberale verdier, stilner man dem med forbud.
VG170626 Jeg håper det kan bygge toleranse og evnen til å leve i denne verdenen.
VG170626 - Det tror jeg vil gjøre at man har mer toleranse for mangfoldet, og at man er forskjellige i samfunnet men likevel holder sammen.
VG170626 På dagen ett år senere ble den første Pride Parade arrangert i Christopher Street i New York, og mange regner dette som starten på kampen for aksept, likeverd og toleranse .
DA170626 Vi ser statsledere som bygger sin politikk på frykt og mangel på toleranse , for å få makt i land nær oss.
DA170623 Fargene representerer toleranse , verdighet og rettferdighet.
DA170622 Valgskredet ble utløst av venstreorienterte velgere, som var opptatt av toleranse .
DA170622 - De grønne er det partiet som står for livskvalitet, toleranse , LHBTI-rettigheter og en mykere linje mot mildere rusmidler.
AA170622 I undersøkelsen fra 2012 kom det fram at enkelte den gangen følte de måtte undertrykke eget sinne, da dette sto i kontrast til " samfunnets " svar på terrorhandlingen - som var mer kjærlighet, toleranse og rosetog.
SA170620 Det var større toleranse hvis jentene ropte på « mamma ».
DA170620 - Samtidig som dette ser ut til å være et angrep mot et spesifikt samfunn, er dette, i likhet med de forferdelige angrepene i Manchester, Westminster og London Bridge, også et angrep mot alle våre felles verdier rundt toleranse , frihet og respekt, sier London-ordfører Sadiq Khan.
AA170620 Dette er i strid med prinsippene om likhet, pluralisme og toleranse i et demokratisk samfunn, framholder de sju dommerne.
AA170620 Dette er i strid med prinsippene om likhet, pluralisme og toleranse i et demokratisk samfunn, framholder de sju dommerne.
VG170618 Noen utvikler også en toleranse for medikamentene, og de mister virkningen.
FV170618 VEST-AGDER : - Som nyvalgt leder av nettverket Frie Venstre vil jeg jobbe for økt toleranse på Sørlandet, og jeg vil jobbe for å ta vare på de rettighetene som er opparbeidet gjennom mange års kamp, skriver Petter N.
AA170616 Vi skal stå for raushet, toleranse og inkludering, sa Høve.
VG170615 * Fastemåneden er en spirituell måned for muslimene hvor de skal vise takknemlighet, moderasjon, viljestyrke, nåde, ettertanke, tålmodighet, disiplin, tilgivelse, medlidenhet og toleranse .
AP170615 Vi skal stå for raushet, toleranse og inkludering, sier Høve til Adresseavisen.
AA170615 Vi skal stå for raushet, toleranse og inkludering, sier Høve.
VG170614 Et forbud vil bidra til ytterligere skiller mellom kulturelle uttrykk, og forsterke opplevelsen av majoritet mot minoritet og at toleranse erstattes med makt.
VG170614 Det er en utfordrende og nødvendig oppgave å etablere toleranse og en fordelaktig forståelse av at Norge består av ulike mennesker med ulike kulturelle uttrykk, uten at det i de fleste tilfeller representerer annet enn interessant mangfold.
DB170613 Jeg ser en økt grad av normalisering i forhold til avhumaniserende retorikk og en økt toleranse for propagandasider for høyreekstreme.
DB170613 Det var forbrytelser som ble begått mot alle oss som står for åpenhet, mangfold, toleranse og frihet.
DB170613 Som AUF-leder Mani Hussaini selv sa i et intervju : « Om AP ønsker å fremme mangfold og toleranse , må K-en ut.
VG170610 - Dette er vel mest et bevis på at de som hevder det er lite takhøyde og toleranse for meningsmotsetninger i Bedriftsforbundet, tar feil, sier han om at Henriksen-Hoset fikk entre talerstolen og angripe ham.
DB170610 Beskjeden om religiøs toleranse og utforsking er ekstremt viktig akkurat nå, skriver han på Twitter.
SA170606 Det koster meg all min viljestyrke, all min toleranse og det meste av kapasiteten til min venstre hjernehalvdel å tyne et minimum ut av disse maskinene.
VG170605 Ved å stikke hull på den byllen kan vi gjøre mye for å skape forståelse som fører til mer toleranse og integrering i samfunnet vårt, skrev hun.
VG170605 - Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, sa May, som varslet at britene må ta den vanskelige samtalen om terror.
VG170604 - Det har vært altfor stor toleranse for ekstremisme i vårt land, sier May. * 1 For det fjerde må strategien bak dagens antiterror-arbeid i Storbritannia tilpasses dagens trusselbilde.
VG170604 Og at det er alt for mye toleranse overfor ekstremisme i Storbritannia.
SA170604 - Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, mener May, som maner til kamp mot militant islamisme.
DN170604 - Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, sier Storbritannias statsminister Theresa May.
DN170604 - Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, mener May, som maner til kamp mot militant islamisme.
DB170604 - Det er for mye toleranse for ekstremisme i vårt samfunn.
DA170604 - Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, mener May, som maner til kamp mot militant islamisme.
BT170604 - Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, mener hun.
AP170604 For å si det rett ut, det er for mye toleranse for ekstremisme i dagens samfunn ¶
AP170604 - For å si det rett ut, det er for mye toleranse for ekstremisme i dagens samfunn, sa den britiske statsministeren.
AP170604 Men i 2017 er det fremdeles slik at disse karakteristikkene gjør Varadkar til en foregangsperson og et symbol for økt toleranse i Irland.
AA170604 Hun mener det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, og maner til kamp mot militant islamisme.
AA170604 - Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, mener hun.
DA170602 - Det kan selvsagt sies at å stå for mangfold, inkludering og toleranse er politisk.
DN170530 SPD-lederen mener Trump undergraver fredelig internasjonalt samarbeid som bygger på gjensidig respekt og toleranse .
DA170530 De tyske sosialdemokratenes leder Martin Schulz anklaget tirsdag Trump for å undergrave fredelig internasjonalt samarbeid som bygger på gjensidig respekt og toleranse .
AA170530 De tyske sosialdemokratenes leder Martin Schulz anklaget tirsdag Trump for å undergrave fredelig internasjonalt samarbeid som bygger på gjensidig respekt og toleranse .
AA170530 SPD-lederen mener Trump undergraver fredelig internasjonalt samarbeid som bygger på gjensidig respekt og toleranse .
SA170529 Ved diabetes eller nedsatt toleranse for sukker, vil blodsukkeret etter to timer være forhøyet. 5.
FV170529 Ved diabetes eller nedsatt toleranse for sukker, vil blodsukkeret etter to timer være forhøyet. 5.
BT170529 Ved diabetes eller nedsatt toleranse for sukker, vil blodsukkeret etter to timer være forhøyet. 5.
AP170529 Ved diabetes eller nedsatt toleranse for sukker, vil blodsukkeret etter to timer være forhøyet. 5.
AP170529 Ved diabetes eller nedsatt toleranse for sukker, vil blodsukkeret etter to timer være forhøyet.
VG170527 HÅP : Situasjonen er tøff for koptiske kristne i disse dager, men pastor Fawzi Khalil har troen på toleranse og kjærlighet ¶
VG170527 Han mener Egypt må møte terroren med toleranse og kjærlighet.
DA170526 Men generelt sett har begge grupper et likt nivå av toleranse for rasisme, hån og trakassering i ytringsfrihetens navn.
AP170524 Da handler det om basisting som et inkluderende lokalsamfunn, opplevelse av tilhørighet, toleranse og aksept for mangfold.
AP170524 Da handler det om basisting som et inkluderende lokalsamfunn, opplevelse av tilhørighet, toleranse og aksept for mangfold.
AP170524 Det er noe lavere toleranse for hån av religioner blant innvandrerne enn i befolkningen generelt.
AP170524 Det er noe lavere toleranse for hån av religioner blant innvandrerne enn i befolkningen generelt.
VG170522 Populister sitter med makten i Ungarn og Polen, og EU har vært treg med å reagere mot at disse landene har bygget ned mekanismene som kontrollerer den utøvende makt, og at de åpenlyst ignorerer unionens verdier, toleranse og åpenhet.
DB170519 Så krever det da vitterligen storhet for å være i stand til og vise toleranse og takhøyde.
DB170519 På nasjonaldagen feirer vi våre viktige felles verdier, omslutter samhold, og ønsker først og fremst å gi rom for reell toleranse .
DB170518 - Denne skammelige tegneserien representerer en fundamentalistisk religion av falsk liberalisme, som viser null toleranse overfor meninger og livssyn fra noen andre enn de selverklærte opplyste, skriver Schutz, som forteller at den israelske ambassaden har mottatt mange henvendelser fra folk som reagerer på tegninga.
DA170512 Men det handlet mer om hva de andre postsovjetiske statene gjorde enn reell toleranse , sier Sjevtsjenko.
DB170510 Utenforskapet må motarbeides, politisk, sosialt og internasjonalt, slik at flere opplever fellesskap og inkludering, slik at den politiske retningen folk velger blir samarbeid og toleranse , ikke isolasjon og fremmedfrykt.
DB170510 Mer europeisk samarbeid, mer toleranse for annerledeshet forankret i franske - europeiske - verdier, og vilje til å gjennomføre reformer for å skape en bedre framtid for folk ble vinneroppskriften i Frankrike.
DB170510 La oss håpe at den blir at liberale verdier, fellesskap, toleranse og mangfold trumfer alenegang, populisme, frykt og splittelse.
DB170510 Det er vår jobb å kjempe for mangfold, toleranse , for samarbeid, for fellesskap og for respekten for annerledeshet.
AP170509 Mange indonesiere mente at valgresultatet ville være en test på landets religiøse toleranse .
DA170507 - En god oppdragelse fra moren min, god integrering i republikansk ånd og en islam der kjerneverdiene er toleranse , menneskelighet og kjærlighet.
BT170507 Jeg Googlet uttrykket « toleranse » her om dagen.
BT170507 Toleranse og aksept for det som er annerledes enn hva man selv tenker er normalt har gjennom verdenshistorien ført til at homofile mennesker kan vise sin kjærlighet, at kvinner kan ha en karriere, at man kan skifte kjønn, at mørkhudede mennesker har samme rettigheter som hvite - ja, eksemplene er mange.
AP170505 Jeg ser ingen motsetning i trygghet om egen identitet og tradisjoner, og å møte andre mennesker og kulturer med respekt og toleranse .
AP170505 Eurovision balanserer hele tiden mellom toleranse og ønsket om å være politisk nøytral.
SA170504 Er ikke menneskerettighetene, sammen med disse forpliktelsene, noe av selve grunnlaget for et velfungerende demokrati med like retter, frihet for tro og tanke, solidaritet, toleranse og trygghet ?
DB170503 I boka « Deep Work » gir han oss en rekke tips for hvordan vi kan opparbeide oss en høyere toleranse for distraksjoner.
SA170429 I så fall viser det en skremmende mangel på både toleranse og forståelse av hva som er viktig i saken, nemlig at hjemmet består og fungerer.
DB170429 mpel allerede en institusjonalisert dialog med IRN via Kontaktgruppa for Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge, og det bør være mulig å få til liknende samarbeid med de humanistiske strømningene i norske, muslimske miljøer som ønsker en islam basert på menneskerettigheter og toleranse .
DB170429 Og ikke minst en islam for vår tid, en islam tuftet på menneskerettigheter, toleranse og inkludering - en norsk islam.
DB170429 Det er påtrengende nødvendig at en slik islams raison d'être må være respekt for menneskerettigheter og toleranse for, og inkludering av, de som er annerledes enn en selv.
AA170429 | Paven talte om toleranse og nestekjærlighet i Kairo ¶
AA170429 Nestekjærlighet og toleranse var viktige temaer i prekenen for de om lag 15.000 som hadde møtt fram på et stadion tilhørende den egyptiske hæren i utkanten av Kairo.
VG170428 Dette er mennesker som ikke forstår at vårt demokrati er bygget på toleranse og ytringsfrihet.
AP170428 - Integrering betyr også at vi er tydelige i våre vurderinger og viser hvor grensen går for vår toleranse for andre kulturer, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fra det kristendemokratiske partiet CDU.
AA170428 - Integrering betyr også at vi er tydelige i våre vurderinger og viser hvor grensen går for vår toleranse for andre kulturer, sier Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fra det kristendemokratiske partiet CDU.
VG170426 - Vi har ingen toleranse for fremmedgjørelse eller utestenging av våre armenske borgere, eller at en eneste armensk borger skal føle seg som annenrangs, uttaler Erdogan.
SA170423 Opposisjonen hadde på forhånd døpt markeringen « stillhetsmarsj » og omtalte den som en test på myndighetenes toleranse for fredelige demonstrasjoner.
DB170423 punkt jeg føler behov for å kommentere er hennes uttrykk 'gruppe til innbyrdes beundring' - jeg vil nok heller si at det i så fall er tale om grupper til gjensidig støtte - noe som absolutt er nødvendig i vårt samfunn der diskriminering og trakassering på grunn av transfobiske holdninger, manglende toleranse for og kunnskap om kjønnsmangfold er det som mange trans kvinner og trans menn har vært utsatt for, og fortsatt
AP170422 Hun begrunner uttalelsen med at Köln både står for og lever etter verdier som toleranse og åpenhet.
AP170421 I 2016 viste rapporten Ytringsfrihetens grenser at vi har større toleranse for at politikere blir hetset enn noen annen gruppe i samfunnet.
DB170419 - Nasjonen må stå sammen for å fordømme denne forbrytelsen og for å fremme toleranse og rettssikkerhet i samfunnet, sa Sharif.
DB170417 - Det har jo historisk sett vært mye høyere toleranse for egosentriske, destruktive og usympatiske mannlige karakterer enn kvinnelige, sier Pahle og trekker fram karakterer som Don Draper, Walter White og Tony Soprano som eksempler.
VG170416 Med reformasjonen fikk vi individet, samvittighet, skolevesenet, toleranse , demokrati og moderniteten.
VG170416 At han ble fødselshjelper for den liberale moderniteten kan kalles et paradoks ; « indirekte og i strid med sine intensjoner bidro han til fremveksten av toleranse , pluralisme, liberalisme og det moderne økonomiske samfunnet », skriver Humbolt-professor Heinz Schilling i den ferskeste tilveksten av kritiske Luther-biografier, « Rebell i en brytningstid » - en murstein på 800 side
DB170412 Mens Cappelen Damms skoleverk « Mangfold » definerer kulturradikalisme slik : « Bygger på rasjonalisme, fornuft og framskrittsoptimisme med drømmen om det frie mennesket som sentrale begreper, mot sensur og autoritære holdninger, for åndsfrihet og toleranse ».
DA170412 Med sanger de sier handler om samhold, toleranse og respekt.
VG170411 I tillegg må landet få på plass et utdanningssystem som fostrer og fremmer religiøs toleranse .
AP170409 I Sverige ble han tatt imot med « åpne armer og toleranse », forteller han.
DB170407 - Nordic Choice har alltid hatt tatt et tydelig standpunkt på at alle er like mye verdt, og at alle skal behandles med respekt og toleranse .
DB170406 Om Ap ønsker å fremme mangfold og toleranse , må̊ K-en ut, sier Hussaini.
DA170406 Om Ap ønsker å fremme mangfold og toleranse , må̊ K-en ut, sier Hussaini.
AA170406 Om Ap ønsker å fremme mangfold og toleranse , må̊ K-en ut, sier Hussaini.
AP170404 - Vi håper prosjektet skal bygge respekt, toleranse og forståelse når barn får se og høre både egen historie og lære hvordan andre barn har det i byen, sier Brinchmann og Paulsen.
AP170404 - Vi håper prosjektet skal bygge respekt, toleranse og forståelse når barn får se og høre både egen historie og lære hvordan andre barn har det i byen, sier Brinchmann og Paulsen.
DB170401 En kritisk toleranse kan bedre hjelpe oss til å mestre denne krevende balansekunsten.
DN170331 Skei Grande snakket om å stå opp for mangfold, toleranse og respekt for annerledeshet - til applaus fra salen.
DN170331 - Det må være en regjering som verdsetter mangfold, toleranse , åpenhet, og har respekt for annerledeshet.
DB170330 * NFF ønsker å fokusere på å forebygge og motvirke at det etableres trender/tendenser eller en toleranse for handlinger som svekker dommer ( teamets ) autoritet eller rolle.
BT170330 Du har vist stor toleranse og forståelse, både for de tunge og de lette, de gamle og de unge, striler så vel som pakistanere.
VG170329 Det handler om mangfold, toleranse og om ikke å bygge opp konflikter i et samfunn.
VG170329 Det handler om mangfold, toleranse og om ikke å bygge opp konflikter i et samfunn, sier Grande.
BT170329 Eurovision er ikke musikalsk viktig, men er blitt løftet frem som en fest for toleranse og liberale verdier og mot utenforskap, hat og fordommer.
BT170327 Testen på liberal toleranse er hvordan man forholder seg til dem som tenker og tror annerledes enn en selv.
BT170327 Det styrker kanskje lederskribentens moralske selvfølelse, men det bidrar verken til å fremme toleranse eller en nyansert debatt.
BT170327 BT har selvsagt full anledning til å kritisere KrFs standpunkt i denne saken, men det blir noe påtatt når lederskribenten skyver sin egen liberalitet foran seg i et forsøk på å belære KrF om liberale verdier og toleranse .
AA170327 I videoen hudflettes også Iran for toleranse mot jøder.
AA170325 Prisen skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.
VG170323 Vi er briter og stolte av verdiene det medfører : Toleranse , forståelse og menneskerettigheter, sier han.
DN170323 Men han mener vår toleranse for feil hos roboter er mye mindre enn for menneskelige feil, og viser til oppstyret som følger hvis en selvkjørende bil krasjer.
AP170323 Humanisme er en etikk og filosofi for likeverd, toleranse og sekularisme, som går på at menneske ikke trenger religion for å ha moral.
AP170323 Handelsminister Liam Fox var på talerstolen i Underhuset torsdag formiddag, forsikret om volden ikke må seire, og at « svaret er ikke hat, vold og splittelse, men anstendighet, godhet og toleranse ».
DB170320 Også innad i partiet vil det være lav toleranse for kompromisser i forhandlingene.
VG170319 Det å ha en flerkulturell omgangskrets gir praktisk lærdom i utviklingen av respekt og toleranse for andre kulturer og mennesker.
AA170319 Til avisen sier hun at hennes hovedbudskap er at de kristne kulturverdiene må forankres med toleranse , åpenhet og inkludering av mennesker i arbeidslivet.
DA170318 Jeg har brukt humor i 40 år for å flytte grenser og skape litt mer toleranse .
DB170315 - Om landet i dag går bedre økonomisk, forteller homofile venner av meg at landet har tapt en trygghet og toleranse som fantes før.
DA170314 Toleranse og empati har alltid vært viktige elementer i « X-Men»-universet, og i « Legion » handler det om mentale problemer, noe som også virker veldig fremmed på mange.
VG170313 Han har nok større toleranse for pinlighet.
SA170313 Angela Merkel satte den ytringsmessige dagsorden under migrantkrisen i 2015 ved å uttale at det er ingen toleranse ( « Keine Toleranze » ) for udannede ytringer fra tyskerne.
VG170310 På den annen side har norske regjeringer og storting vedtatt lovgivning som bekrefter prinsipper multikulturalismen bygger på : antirasisme, inkludering, toleranse .
DA170310 FOTO : ÅSNE GULLIKSTAD MER TOLERANSE : Jack og Feikje Visser savner mer toleranse i Nederland, og er bekymret for tonen i debatten.
DA170310 FOTO : ÅSNE GULLIKSTAD MER TOLERANSE : Jack og Feikje Visser savner mer toleranse i Nederland, og er bekymret for tonen i debatten.
DA170310 - Vi trenger mer toleranse og mer gjensidig respekt, ikke mindre, sier Feikje Visser.
DA170307 - Tyskland kan ikke overgås når det kommer til rettsstatlighet, toleranse og liberalisme, sier han til TV-kanalen ARD.
DA170307 Men på veien dit, må vi fortsatt kjempe mot systemene som eksisterer, med urett og maktmisbruk, og med liten toleranse for det å være menneske.
BT170306 Det er derfor det er enormt viktig at de aktivt prøver å oppfordre til respekt og toleranse .
VG170305 Jeg tror det var viktig både for de homofile og for å skape økt toleranse , sier Storberget til VG.
VG170303 Det er selvsagt bekymringsfullt, og her har alle et ansvar, ikke minst de som stadig geberder seg over innvandringens elendighet, men også de som omfavner alt « fremmed » i et misforstått forsøk på å vise toleranse .
DB170302 Skal vi lykkes med å demme opp for framveksten av autoritære krefter, må vi føre en politikk for små forskjeller i makt og rikdom, sterke fellesarenaer og toleranse for forskjellighet overalt.
AP170301 Et signal om toleranse
AP170301 Det var et tydelig signal om toleranse etter han har blitt kritisert for ikke å ta klar nok avstand fra hatkriminalitet.
DB170227 De meksikanske skuespilleren Gael Garcia Bernal erklærte seg som arbeidsinnvandrer og motstander av murer, mens regissørene av « Zootopia », kåret til beste animerte film, understreket at et av budskapene i filmen deres var at toleranse er mektigere enn frykt for andre.
DA170227 Kimmel fortsatte med å be CNN og New York Times forlate salen fordi Oscars har ingen toleranse for « Fake News », og det stoppet selvsagt ikke der.
BT170227 Men samtidig har de lav toleranse for ubehagelige tilbakemeldinger.
DB170222 - Liten toleranse
DB170222 - De har også en kultur der det er veldig liten toleranse for avvik, en kultur der det for eksempel er veldig vanskelig å stå fram som homofil.
DB170218 Å vokse opp i Norge kan påvirke ungdommene i riktig retning med kunnskap og toleranse .
DB170218 Hun mener det hadde vært verdifullt om undersøkelsen hadde spurt om hva ungdommen mente hva toleranse er, og hva det vil si å være homofil.
DB170218 - Vi ser et tydelig mønster - noen grupper er i utgangspunktet svært negative til homofili, men vi ser en entydig trend i retning av økende aksept og toleranse , sier forsker Jon Horgen Friberg.
VG170216 Menneskeverd, toleranse og respekt for individet er grunnleggende for å skape et godt demokratisk samfunn.
DB170215 Rowling heier på toleranse og ytringsfrihet, helt til du nekter å kalle Trump den nye Hitler.
AP170215 - Selv om vi ser at graden av toleranse blir utfordret nå, støtter det store flertallet indonesiere helhjertet opp om demokratiet.
VG170212 I et samfunn som Norge, hvor vårt felles selvbilde krever en viss grad av toleranse og inkludering, er kostnaden høy med å framstå som rasist, derfor stritter vi mot alle piler som peker den veien.
VG170211 Nordmenn har høy skattemoral, lav toleranse for lovbrudd som hvitvasking og korrupsjon.
BT170210 Retten mener Pedersen ¶ er følsom for nederlag og avvisning ¶ har lav toleranse for frustrasjon ¶ har en tendens til å gi andre skylden og kan ha intense sinneutbrudd ¶ har en kamppreget holdning til omgivelsene ¶
SA170209 Skal vi likevel inn på det sporet, kan man spørre hvor Aftenbladets toleranse er for de kvinner som gir sin tilslutning og medlemskap til våre organisasjoner med det læregrunnlaget vi har.
SA170209 Hvor er Aftenbladets toleranse er for de kvinner som gir sin tilslutning og medlemskap til våre organisasjoner med det læregrunnlaget vi har.
DB170209 Lady Gaga er viden kjent for å være opptatt av anti-mobbing, og ifølge Billboard har hun tidligere oppfordret fansen sin - såkalte Little Monsters - til å omfavne sine særegenheter og fronte toleranse .
AP170208 En av senmiddelalderens største humanister var den engelske lordkansler Thomas More ( 1478-1535 ), som i sin berømte bok Utopia forfekter både religiøs toleranse og liberalisme.
DB170207 I denne læringsprosessen må vi vise toleranse for hverandre.
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170207 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170206 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170206 Gitt at staten har uendret toleranse for samlet risiko, er det derfor rom for å øke risikoen i fondet.
AP170204 Kathy Garms har engasjert seg sterkt i arbeidet for å fremme bevissthet rundt Emir Abdelkader, som har gitt hjembyen hennes navn, og et budskap om toleranse mellom religionene.
DB170203 Canadas forbilde for verden », var hovedoppslaget i det britiske tidsskriftet The Economist i oktober, der landets åpenhet, liberale verdier og toleranse trekkes fram som et motstykke til USA.
DB170201 Men ville dyr har rett til å eksistere i naturen og vi bør skape rom og ha toleranse for dem.
BT170201 Han viser til EUs kjerneverdier om toleranse , åpenhet, frihandel og troen på rettsinstanser som konfliktløsningsmekanisme.
BT170201 Mangfold for alle slags ideer, og toleranse for at de finnes.
BT170201 Mangfold for alle slags ideer, og toleranse for at de finnes.
AP170201 Han viser til EUs kjerneverdier om toleranse , åpenhet, frihandel og troen på rettsinstanser som konfliktløsningsmekanisme.
AP170131 - Jeg savner for eksempel oppklaring fra imamer om toleranse overfor homofile.
AP170131 Toleranse for hverandre er en av de beste verdiene vi har.
DN170130 - Mangfold er vår styrke og religiøs toleranse er en verdi som vi, som canadiere, holder kjær, heter det i en uttalelse fra Trudeau.
DB170130 May oppfordret Trump til å være varsom med president Vladimir Putin og Russland, hun minnet om Ukraina, hun uttrykte et ønske om et EU som holder sammen, mens Trump synes å ønske sammenbrudd, og i sin tale i Philadelphia forsvarte hun verdier som frihet og toleranse .
AP170130 - Mangfold er vår styrke og religiøs toleranse er en verdi som vi, som canadiere, holder kjær, heter det i en uttalelse fra Trudeau.
VG170129 - Han var en talsmann for forsoning og religiøs toleranse , og var tydelig om militærets dominans i burmesisk politikk.
AP170129 Her ser forskerne en gradvis økende religiøs toleranse .
AP170129 Her ser forskerne en gradvis økende religiøs toleranse .
AP170129 Her ser forskerne en gradvis økende religiøs toleranse .
DB170126 - Europas hjerte og sjel er toleranse , sa Merkel.
AP170125 Den går mot alt vi står for : frihet, demokrati og toleranse , sa Wilders da Aftenposten intervjuet ham for noen år siden.
AP170125 Den går mot alt vi står for : frihet, demokrati og toleranse , sa Wilders da Aftenposten intervjuet ham for noen år siden.
DB170119 Ofte er det juryen som fastholder lovens strenge krav til bevis, mens dommerne - som har sett og hørt utallige lovbrytere - har opparbeidet toleranse for tvil og slakk i beviskravene.
DB170118 Etter 4 år med håpløshet, sinne og en toleranse til at sånn har det bare blitt, fant jeg kjærlighet igjen », skrev hun.
AP170116 Moralisme har gjort mye skade på rusfeltet, men jeg tror vi må øve vår toleranse for komplekse sannheter : Tabuer knyttet til rus kan også virke siviliserende og regulerende, på individ- og samfunnsnivå.
AP170110 Det vil bety mye for dem det gjelder, og åpne for mer aksept og toleranse i samfunnet.
DB170107 Den veien er det null toleranse overfor klientene.
DB170105 Jesus snakket da vel en del om toleranse , tilgivelse og forsoning ?
BT170104 TOLERANSE : Det skal være toleranse , aksept og rom for mangfold både i idretten og i samfunnet for øvrig, skriver Chris Joakim Rørset.
BT170104 Her må man ta tak i den grunnleggende respekt og toleranse pedagogikken.
BT170104 Har vi respekt og toleranse overfor andre voksne som ikke er helt som oss selv til enhver tid ?
BT170104 Det skal være toleranse , aksept og rom for mangfoldet for alle både i idretten og i samfunnet for øvrig.
BT170104 TOLERANSE : Det skal være toleranse, aksept og rom for mangfold både i idretten og i samfunnet for øvrig, skriver Chris Joakim Rørset.
DB170102 Sosialpsykologiske studier viser at kontakt og samarbeid mellom mennesker fra ulike etnisiteter fører til økt toleranse , fordi det gir mulighet for nyansert informasjon og positive opplevelser i møte med gruppen.
VG161227 Frekvensområde : 35 - 22 000 Hz ( toleranse ikke oppgitt ) ¶
VG161227 Frekvensområde : 28 Hz - 20 000 Hz ( toleranse ikke oppgitt ) ¶
BT161222 Hele utviklingsarbeidet skal være gjort av Lucid, og batteriene sies å ha « klasseledende energitetthet », med høy toleranse for gjentatt hurtiglading.
AP161222 Hele utviklingsarbeidet skal være gjort av Lucid, og batteriene sies å ha « klasseledende energitetthet », med høy toleranse for gjentatt hurtiglading.
AP161111 Splittelse fører ikke til toleranse
AP161111 Splittelse fører ikke til toleranse og samhold.
AP161011 Jeg har overveid å melde meg inn Mannegruppa Ottar for å argumentere mot mannssjåvinisme - for forståelse for feminisme og respekt for kvinner, for toleranse for en mangfoldig mannsrolle og for å åpne gruppen.
VG160912 Jeg hadde ingen planer om å blogge om morsrollen, og har selv hatt nokså lav toleranse for kvinner som blir mødre, og lar dette faktum overta hele deres tilværelse.
SA160812 Ifølge henne kan det se ut som om jo mer vi fjerner oss fra et slikt miljø, jo større er sannsynligheten for at vårt immunsystem ikke utvikler en normal toleranse for det miljøet vi lever i.
FV160812 Ifølge henne kan det se ut som om jo mer vi fjerner oss fra et slikt miljø, jo større er sannsynligheten for at vårt immunsystem ikke utvikler en normal toleranse for det miljøet vi lever i.
BT160812 Ifølge henne kan det se ut som om jo mer vi fjerner oss fra et slikt miljø, jo større er sannsynligheten for at vårt immunsystem ikke utvikler en normal toleranse for det miljøet vi lever i.
AP160812 Ifølge henne kan det se ut som om jo mer vi fjerner oss fra et slikt miljø, jo større er sannsynligheten for at vårt immunsystem ikke utvikler en normal toleranse for det miljøet vi lever i.
AP160811 Ifølge henne kan det se ut som om jo mer vi fjerner oss fra et slikt miljø, jo større er sannsynligheten for at vårt immunsystem ikke utvikler en normal toleranse for det miljøet vi lever i.
AP160716 Gülen-bevegelsen, eller Hizmet, også kjent under navnet Alliansen for felles verdier, hevder selv at den arbeider for en moderat versjon av sunni-islam, og at gruppen legger avgjørende vekt på toleranse og dialog mellom ulike trosretninger.
DB160707 Terroren skjedde i den hellige muslimske fastemåneden ramadan som for de fleste muslimer betyr en tid for bønn, ettertanke, gavmildhet, toleranse , selvkontroll, ydmykhet, barmhjertighet, respekt for liv - og ikke minst fred.
AP160618 Fredag ettermiddag møtte han opp i Birstall sammen med opposisjonsleder Jeremy Corbyn og holdt en symbolsk appell der han blant annet understreket viktigheten av toleranse .
AP160617 Det er en dyperliggende toleranse for doping i russisk friidrett og dette er ikke landet blitt kvitt, sa Rune Andersen på pressekonferansen i kveld.
AP160614 Det er sånn at i Vest-Europa har man utviklet mye lavere toleranse for slik vold enn i mange østeuropeiske land.
SA160608 Interessant nok leder troen på denne teorien til at det er økende skepsis til begrepet toleranse, ettersom toleranse forutsetter at det faktisk finnes forskjeller mellom mennesker.
SA160608 Interessant nok leder troen på denne teorien til at det er økende skepsis til begrepet toleranse , ettersom toleranse forutsetter at det faktisk finnes forskjeller mellom mennesker.
SA160608 I stedet for toleranse strever man etter å gjøre alle ting likeverdige.
SA160608 For toleranse forandrer ikke på de normene som marginaliserer og utestenger mennesker, mener man.
DB160529 Husby mener dette skyldes at norske politikeres toleranse for maktbruk har økt, mens terskelen for å bruke militærmakt som utenrikspolitisk instrument er blitt lavere.
SA160521 Toleranse for mangfold ¶
AP160509 Søkviknes sier at han er opptatt av ytringsfrihet og at han har høy toleranse for at folk ytrer seg.
BT160426 Vi må synliggjøre medmenneskelighet, empati, toleranse og solidaritet og la det godt bli synlig imellom alt hatet.
AP160424 Etter 30-40 år med innvandring til Norge, og med skriket om det flerkulturelle samfunn, etter en langvarig debatt om integrering, etter tusenvis av artikler om toleranse og Fridtjof Nansens ånd, ender Norge med en tredje innvandrergenerasjon som krever barnehijab, som er medlemmer av Profetens Ummah, Islam Net og IS-krigere i tillegg til en utvikling som peker mot en skrem
AP160403 Og det å bli assosiert med denne type selskaper er langt utenfor vår toleranse .
AP160330 Jeg vil minne om grunnbetydningen av ordet toleranse , som er å tåle.
AP160325 For meg er det viktig å bygge et samfunn hvor vi lever i fellesskap på tvers av livssyn, og har toleranse som en viktig verdi.
AP160324 Derfor er det viktigere enn noen gang at vi møter hverandre med åpenhet, toleranse og respekt.
AP160322 Ytringsfrihet trengs nettopp fordi den er et redskap til å løse konflikter rundt meninger og moral, der meninger og argumenter møter andre meninger og argumenter, der kjærlighet møter hat, der toleranse møter intoleranse.
AP160322 Troen på ytringsfrihet innebærer toleranse for meninger vi hater og forakter.
AP160322 Forskere ved institutt for samfunnsforskning : Rapporten « Ytringsfrihetens grenser : Sosiale normer og politisk toleranse » viser at nordmenn er åpne for krenkelser ¶
AP160317 De som organiserer marsjen sier de vil involvere « lærdommen om oppofrelse, heroisme, kjærlighet og toleranse , som ligger i den irske ånden, sa paradesjefen John Lahey da planene ble lansert.
AP160315 I utgangspunktet kunne en forventet at unge som har vokst opp i en multikulturell kontekst ville utviklet større toleranse overfor religiøse uttrykk.
AP160227 Jeg har høy toleranse for ubehagelige bilder om de spiller en rolle i den kunstneriske helheten, men jeg ser ikke helt hva en bæsj brukt som dildo - for å nevne en av flere merkelige sexscener - skal tilføre filmen.
AP160226 Når Tajik knytter sosialkonservative uttrykksformer til æresbegrepet og seksuell kontroll er hun derfor i stand til å fraskrive den skoleflinke jenta eller den hardtarbeidende kvinnen selvstendig handlingskraft, samtidig som hun kan vise toleranse for de samme verdiuttrykkene hun nevner så lenge disse er utøvd av dem hun k
AP160219 Intoleransen vil mang en debattant og politiker at vi skal møte med toleranse .
AP160214 - Dette skal ikke være konkurrerende sider, og vi er veldig glade for Kripos sin kampanje » « hvorlite » som i stor grad handler om å få opp anmeldelsestallene og bidra til at en i nære relasjoner ikke utvikler en gradvis toleranse for uakseptabel adferd.
AP160212 For drevet av en selvpålagt plikt har Herman Kahans misjon gjennom tiår på tiår vært å spre budskapet om toleranse og forståelse på tvers av religion og etnisitet.
AP160212 Der det hadde vært forståelig å finne hat og bitterhet, er det snarere leting etter forsoning og toleranse som preger Herman Kahans tankeverden.
AP160210 Jo tryggere vi er på oss selv, desto bedre er vi i stand til å møte andre med respekt, toleranse og vennlighet.
AP160204 « Det er beklagelig at Fugelli i sitt korstog for toleranse velger side med overgripere og religiøse diktaturer », skriver Bai på sin blogg.
AP160126 Tendensen er en større oppslutning om ytringsfriheten og en større toleranse for kritiske og nedsettende ytringer om religion, spesifisert ved karikaturtegninger.
AP160118 Men bærere av ideer om toleranse , pluralisme og solidaritet måtte i de siste 300 år kjempe hardt både mot avatarer fra østlig autoritetstro og mot hjemlig, betent og ultra-konservative katolsk tro.
AP160118 De må forklare at fullt demokrati også må bestå av uavhengige domstoler og presse, profesjonell og politisk nøytral statsforvaltning og skole, samt toleranse for mangfoldighet.
AP160112 Vi har null toleranse for kjønnsdiskriminering, og skal ikke bryte noens intimsfære.
FV160105 Vi må også lære dem verdien av å bry seg om og ha respekt og toleranse for andre ¶
AP160105 Vi må også lære dem verdien av å bry seg om og ha respekt og toleranse for andre ¶
AP160103 Også antropologer er moralske skapninger, mente Redfield, og det ga derfor liten logisk mening å hevde at svært undertrykkende kulturer har krav på den samme respekt og toleranse som en humanistisk kultur.
AP160103 Misforstått toleranse
AP160103 Halse, har i klare ordelag kritisert egen venstreside : « Når man i multikulturalismen eller toleransens navn tillater særkrav fra enkelte religiøse, så er det en misforstått toleranse .
AP160103> Halse, har i klare ordelag kritisert egen venstreside : « Når man i multikulturalismen eller toleransens navn tillater særkrav fra enkelte religiøse, så er det en misforstått toleranse .
AP160103> target="avis" href= Halse, har i klare ordelag kritisert egen venstreside : « Når man i multikulturalismen eller toleransens navn tillater særkrav fra enkelte religiøse, så er det en misforstått toleranse .
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Halse, har i klare ordelag kritisert egen venstreside : « Når man i multikulturalismen eller toleransens navn tillater særkrav fra enkelte religiøse, så er det en misforstått toleranse .
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Halse, har i klare ordelag kritisert egen venstreside : « Når man i multikulturalismen eller toleransens navn tillater særkrav fra enkelte religiøse, så er det en misforstått toleranse .