SA171115 SANDNES : Bussveien og mulighetene for et nytt togstopp på Lura har gitt grobunn for utviklingen av området ved Luravika.
SA171115 Hva : Ny skisse til utvikling av boliger, fri- og rekreasjonsområder, bystrand, lystbåthavn, parkdrag, kanaler og prosess knyttet til nytt togstopp på Lurastraen.
SA171115 Et togstopp her vil bidra til å styrke byutviklingsaksen til Sandnes med en bedre kollektivbetjening av et prioritert byutviklingsområde i kommuneplanen.
SA171115 En mulighetsstudie viser at det er mulig å legge et nytt togstopp akkurat her, samtidig som vi får bussholdeplass like ved.
SA171115 Det har også vært vurdert et togstopp på Norestraen Nord, men konklusjonen er at Lura et område som bør prioriteres.
SA171115 Togstopp på Lura ¶
SA171025 Bak ligger Frøylandsvatnet og til høyre Orstad/Øksnevad, der det er togstopp .
SA171005 | Noen skritt nærmere togstopp for Jærbanen på Lura ¶
SA171005 Vurdering av nye togstopp på gamle Forus stasjon og Lura stasjon er en del av arbeidet med IKDP Forus, Interkommunal kommunedelplan for Forus.
SA171005 Ved undergangen til Strandgata/Stavangerveien ved Somaneset er det mulig å anlegge et togstopp , men for å få dette til må 850 meter med jernbanespor bygges om gjennom Luravika.
SA171005 Sandnes kommune har beregnet utbyggingsmuligheter i området for Lura togstopp , på bakgrunn av vedtatte reguleringsplaner og gjeldende kommuneplan.
SA171005 Nytt togstopp på Lura, nord for Sandnes sentrum, bildet, vil gi et bedre kollektivtilbud til dagens befolkning og eksisterende og fremtidige arbeidstakere og beboere på Lura, går det frem av en ny rapport.
SA171005 Hvis utbygging ved nytt togstopp skal prioriteres fram mot 2040, må det skje på bekostning av andre prioriterte utbyggingsområder, fremgår det av rapporten.
SA171005 Her er daglig leder Torgeir Ravndal avbildet i området sør for området der et nytt togstopp kan bygges på Lura.
SA171005 Fakta : Rapport om nye togstopp
SA171005 Fakta : Togstopp her ¶
SA171005 Et togstopp her, vil være med på å styrke byutviklingsaksen til Sandnes med en bedre kollektivbetjening av et prioritert byutviklingsområde i kommuneplanen.
SA171005 En blodfersk rapport konkluderer med at det er jernbaneteknisk mulig med nytt togstopp på Jærbanen, både på Lura og Forus.
SA171005 Det har også vært vurdert et togstopp på Norestraen Nord, men konklusjonen er at i et transport- og byutviklingsperspektiv er Lura et område som bør prioriteres.
SA171005 Det er også vurdert at området vest for jernbanen ved et mulig togstopp på Forus øst kan bli et område for byutvikling i framtiden, men ifølge rapporten har ikke Stavanger kommune behov for å bygge ut området fram til 2040.
SA171005 Da vedtok styret til IKDP Forus at prosjektgruppen for IKDP Forus, i samarbeid med Jernbanedirektoratet og Bane Nor, skal arbeide videre med å utrede nye togstopp på Forus og Lura.
SA171005 Bygges det et nytt togstopp på Lura, vil det føre til et bedre kollektivtilbud til dagens befolkning og eksisterende og fremtidige arbeidstakere og beboere på Lura, går det frem av rapporten.
SA171005 Togstopp på Lura ¶
SA171005 Togstopp på Lura vil styrke denne aksen og øke mobiliteten for ansatte og bosatte i området med rask reisetid til Stavanger sentrum, Sandnes sentrum og sørover til Jæren.
SA171005 Togstopp på Lura vil i stor grad betjene dagens befolkning og arbeidsplasser, som er en del av arbeidet med interkommunal kommunedelplan for Forus.
SA171005 Togstopp på Forus ¶
SA171005 Togstopp med omkringliggende område ligger utenfor byutviklingsstrategien.
DN170905 Mellom Hønefoss og Sandvika vil Venstre bygge et nytt togstopp , og deretter en helt ny miljøby.
DA170801 Men om et år blir det togstopp både øst og vest for hovedstaden.
AA170801 Men om et år blir det togstopp både øst og vest for hovedstaden.
SA170606 | Vil ha 2000 nye boliger, bystrand og togstopp i Luravika ¶
SA170606 Vil ha togstopp på Lura ¶
SA170606 Sandnes tomteselskap foreslår et nytt togstopp og etablering av Lurastraen stasjon som et nytt kollektivt knutepunkt mellom bussveien og dobbeltsporet.
SA170606 Sandnes kommune tok i fjor initiativ til et møte med daværende Jernbaneverket ( nå Jernbanedirektoratet ) for å se nærmere på tekniske forutsetninger for et nytt togstopp på Lura.
SA170606 Og nå skal et nytt togstopp for Jærbanen på Lura utredes på nytt.
SA170606 Hvis gigantutbyggingen i Luravika settes ut i livet, vil grunnlaget for et nytt togstopp være et helt annet enn i dag.
SA170606 Hva : Skisse til utvikling av boliger, friområder, bystrand og mulighetsstudie av nytt togstopp på Lurastraen.
SA170606 Et nytt togstopp utredes.
SA170606 En gigantutbygging som kan forvandle Luravika til en liten bydel, og bussveien som krysser jernbanen i dette området kan gi grunnlag for et nytt togstopp på Jærbanen, nettopp på Lurastraen.
SA170606 mai i år, som Aftenbladet har fått tilgang til, går det frem at kommunen vil benytte en konsulent til å bistå med en mulighetsstudie av nytt togstopp på Lura.
SA170606 | Vil ha 2000 nye boliger, bystrand og togstopp i Luravika ¶
SA170606 Og nå skal et nytt togstopp for Jærbanen på Lura utredes på nytt.
SA170606 Et nytt togstopp utredes.
SA170523 Tak over Langgata.i ¶ Togstopp på Lura.i ¶
DA170509 | Utreder togstopp på Lura ¶
DA170509 Sandnes kommune vil utrede mulighetene for et nytt togstopp på Lura.
DA170509 Sandnes kommune skal utrede et mulig togstopp på Lura, skriver Sandnesposten.
DA170509 LES OGSÅ : - Togstopp koster 50 millioner, ikke 200 millioner kroner ¶
DA170509 Jernbaneverket mener nytt togstopp på Lura vil koste rundt 200 millioner kroner.
DA170509 Ifølge Jernbaneverket koster det mellom 250 og 350 millioner kroner å etablere et nytt togstopp på Jærbanen.
DA170509 I april i fjor skrev RA om Erlend Kristensen ( MDG ) som mener det er på høy tid med togstopp i Lura-området.
DA170509 Etter at RA skrev om saken ba Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) Jernbaneverket om et møte med angående nye togstopp i Sandnes, men flere holdeplasser sitter langt inne hos Jernbaneverket.
SA170504 For å sikre at alle reisende kommer med i rushtiden vil NSB kjøre enkelte bussavganger som følger hele togreisen på strekningen Egersund - Stavanger, inkludert togstopp mellom Sandnes og Stavanger.
DA170504 - For å sikre at alle reisende kommer med i rushtid vil NSB kjøre enkelte bussavganger som følger hele togreisen på strekningen Egersund - Stavanger, inkludert togstopp mellom Sandnes og Stavanger, sier Brekkan.
AP170412 Det er imidlertid ennå langt igjen til at alt det komplekse tekniske samspillet mellom tog, sporveksler, kontrollterminaler, automatisk togstopp osv., er standardisert.
AP170412 Det er imidlertid ennå langt igjen til at alt det komplekse tekniske samspillet mellom tog, sporveksler, kontrollterminaler, automatisk togstopp osv., er standardisert.
VG170327 | Full togstopp i snøstorm - passasjerer blir sittende værfaste til tirsdag ¶
DA170327 | Passasjerer evakuert etter togstopp i snøstorm ¶
AP170327 | Full togstopp i snøstorm - passasjerer evakuert ¶
AA170327 | Passasjerer evakuert etter togstopp i snøstorm ¶
DA160621 Ut ifra anleggsteknisk er det mulig å bygge et togstopp med utgangspunkt i regnestykke til Kristensen.
DA160621 Selv om Wirak tror et togstopp ligger langt fram i tid, mener han at partene kom noen steg nærmere hverandre.
DA160621 Selv kan jeg ikke forstå at et lite togstopp koster så mye, sier Stangeland til RA.
DA160621 Sandnes-politikeren har i vår gått i bresjen for å opprette et nytt togstopp mellom Sandnes sentrum og Gausel.
DA160621 Sandnes-politiker Erlend Kristensen ( MDG ) gir seg ikke i kampen om å få et nytt togstopp på Lura.
DA160621 Jernbaneverket mener nytt togstopp på Lura vil koste rundt 200 millioner kroner.
DA160621 Et togstopp i Luravika trenger ikke ha samme standard som Jåttåvågen eller Gausel.
DA160621 Entreprenøren sier at han ikke har erfaring med å bygge togstopp .
DA160621 Det er et bredt politisk ønske om flere togstopp i Sandnes langs Jærbanen.
DA160621 Aktuelle plasseringer for et nytt togstopp er Luravika, gjenåpning av gamle Forus holdeplass og Rissebærstraen som ligger nedenfor Lurahammaren.
DA160621 - Jeg er rimelig optimist, men nytt togstopp på Lura kommer nok ikke de neste ti årene, sier Stanley Wirak til RA.
DA160621 - Det er ikke vanskelig å bruke 200 - 300 millioner på et togstopp .
DA160621 | - Togstopp koster 50 millioner, ikke 200 millioner kroner ¶
DA160609 Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) ber om møte med Jernbaneverket om nye togstopp i Sandnes.
DA160609 RA har tidligere skrevet om Sandnes´ ønske om flere togstopp .
DA160609 I et brev fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) til Jernbaneverket ønsker Wirak å ha et drøftingsmøte for å diskutere muligheten for flere togstopp i Sandnes.
DA160609 Han mener det er nok argumenter til å forsvare etablering av et nytt togstopp på Lura.
DA160609 Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) ber om møte med Jernbaneverket om nye togstopp i Sandnes.
DA160609 RA har tidligere skrevet om Sandnes´ ønske om flere togstopp .
DA160609 I et brev fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) til Jernbaneverket ønsker Wirak å ha et drøftingsmøte for å diskutere muligheten for flere togstopp i Sandnes.
DA160609 Han mener det er nok argumenter til å forsvare etablering av et nytt togstopp på Lura.
DA160419 Uansett er det dyrt med togstopp .
DA160419 Kristensen fremmet et forslag til vedtak hvor bystyret og ordføreren skulle presse på for å få flere togstopp i Sandnes.
DA160419 Ifølge Jernbaneverket koster det mellom 250 og 350 millioner kroner å etablere et nytt togstopp på Jærbanen.
DA160419 Forrige uke skrev RA om Sandnes-politiker Erland Kristensen ( MDG ) som ønsker flere togstopp i Sandnes.
DA160419 Erlend Kristensen ( MDG ) trakk forslaget om nye togstopp etter oppfordring fra ordfører Stanley Wirak ( Ap ).
DA160419 - Jærbanen har allerede mange togstopp .
DA160419 - Hvorvidt det er forsvarlig med et nytt togstopp på Forus eller Lura må man se nærmere på.
DA160414 Stanley Wirak angrer på at Sandnes ikke presset mer på for flere togstopp da dobbeltsporet kom.
DA160414 Jeg synes det er utrolig at det ikke er et eneste togstopp mellom Gausel og Sandnes sentrum.
DA160414 Foto : Roy Storvik Kari Raustein ( Frp ), leder i kommunalstyret for byutvikling, mener togstopp på Forus er viktig.
DA160414 Erlend Kristensen ( MDG ) mener det er på høy tid med togstopp på Forus og Lura - og egne sykkelvogner på Jærbanen.
AP160103 Vil også ha togstopp på Minnesund.