DA171031 Økonomien til Sandnes kommune så presset at Thor Magne Seland, gruppeleder i Høyre, mener det er på tide at Ap og Frp tar et valg om å innføre eiendomsskatt eller å åpne opp for privatisering og konkurranseutsette tjenester .
DA171031 Kommunen leverer bedre og billigere tjenester , sier ordføreren.
DA171029 Økonomien i Stavanger tvinger fram forslag om dyrere kommunale tjenester .
DA171029 Kravet utgjør i 2017 4,9 millioner kroner i barnehagene, 9 millioner i skolene, 1,4 millioner kroner i hjemmebaserte tjenester og 1 million kroner i sykehjemmene.
DA171006 Folk må tenke etter hvilke tjenester og funksjoner de ønsker inn på sin smarttelefon, sier Søndeland.
DA171006 Da må vi effektivisere tjenester og sørge for at eldre kan bo hjemme lengre med hjelp av smartteknologi.
SA170802 TIL ønsket ikke å benytte seg av opsjonen på å leie ham ut sesongen, men nå ønsker Österunds FK ghaneserens tjenester .
DN170802 Gjennom blant annet overfiske, overforbruk av ferskvann, overhøsting av skoger, større CO2-utslipp i atmosfæren enn skogene kan ta opp, bruker menneskene flere økologiske ressurser og tjenester enn naturen kan gjenskape.
DB170802 Det har mye å si hva hver av oss gjør, og ikke minst hva vi forventer av bedriftene som leverer varer og tjenester til oss.
DB170802 Vi ønsker ikke mer privatisering, økte forskjeller eller ytterligere svekkelse av offentlig tjenester .
DA170802 Skulle konkurransen mellom de rimelige overnattingsstedene og hotellene bli for stor, har Breiby en oppfordring til reiselivsbransjen : Bedrifter og turistdestinasjoner må vektlegge etterspørselen etter mer individualiserte opplevelser når de utvikler nye tjenester .
AP170802 Samtidig ble retten til en sykehjemsplass sidestilt med retten til en tilsvarende omsorgsbolig tilrettelagt for tjenester hele døgnet.
AP170802 TIL ønsket ikke å benytte seg av opsjonen på å leie ham ut sesongen, men nå ønsker Österunds FK ghaneserens tjenester .
AA170802 Påstanden avvises av valgmyndighetene, som kaller utspillet for en grunnløs og uansvarlig meningsytring fra et firma som kun skulle sørge for visse tjenester og teknisk støtte.
AA170802 De siste årene har selskapet utvidet og solgt samme type tjenester og utstyr til en rekke andre land. ( ©NTB ) ¶
DN170801 - Med omsetningen opp syv prosent på årsbasis er vi glade for å kunne rapportere økende vekst for tredje kvartal på rad og den høyeste omsetningen innen tjenester i et kvartal noensinne, sier Cook i en pressemelding fra selskapet tirsdag.
DB170801 Under tittelen « Gode tjenester der folk bor » hevder kommunalminister Sanner i Dagbladet 21/7 at regjeringa har bidratt til god kommuneøkonomi og økt lokalt sjølstyre.
DB170801 Skal han oppnå sitt mål om gode tjenester der folk bor, betyr det altså at folket må flytte etter.
VG170731 Det Datatilsynet kommer frem til her, vil trolig legge listen for fremtidige tjenester .
NL170731 Under tittelen « Gode tjenester der folk bor » sprer kommunalminister Sanner for tida et budskap om at regjeringa har bidratt til god kommuneøkonomi og økt lokalt sjølstyre.
NL170731 Skal han oppnå sitt mål om gode tjenester der folk bor, betyr det altså at folket må flytte etter.
DN170731 ID-kortet det dreier seg om ble utstedt av Maduros regjering får å kunne kjøpe subsidiert mat og gi tilgang til offentlige tjenester . 200.000 soldater ¶
DB170731 ID-kortet det dreier seg om ble utstedt av Maduros regjering får å kunne kjøpe subsidiert mat og gi tilgang til offentlige tjenester .
DB170731 - Og ikke minst : De er prisgitt at lokalpolitikere prioriterer barnehage i konkurranse med andre kommunale tjenester .
AA170731 Prisen på tjenester steg med 1,5 prosent, mens industrivarer bare økte med 0.4 prosent.
AA170731 ID-kortet det dreier seg om ble utstedt av Maduros regjering får å kunne kjøpe subsidiert mat og gi tilgang til offentlige tjenester . 200.000 soldater ¶
AA170731 Samtidig kan deres største konkurrenter, med vel så stor mulighet til å påvirke publikum, fritt selge sine tjenester i norsk politikk.
DN170730 Skattedirektør Hans Christian Holte ( til venstre ) og seniorskattejurist Knut Nordrum jakter momsmillioner hos utenlandske selskaper som selger elektroniske tjenester til nordmenn.
DA170730 Selskapene som tilbyr slike tjenester har imidlertid fått påpakning fra EU-domstolen for både blant annet aggressive markedsføringsmetoder og uoversiktlige prisstrukturer.
AA170730 « Det er gjennomgående at kommuner i for liten grad sikrer at tjenester er tilgjengelige, og at de ansatte som skal møte brukerne [... ] har tilstrekkelig kompetanse », heter det.
AA170730 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester .
AA170730 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester , og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AA170730 Men ofte er det slik at ( ekstern lenke ) andre sosiale tjenester ytes parallelt.
AA170730 Helsetilsynet påpeker at flere kommuner kjenner sine egne tjenester så dårlig at de ikke har oversikt over hvor det kan svikte eller hvor loven brytes.
AA170730 Det finnes ikke god nasjonal statistikk på hvor mange unge som mottar andre sosiale tjenester enn økonomisk stønad.
AA170730 Det er gjennomført et landsomfattende tilsyn med kommunenes plikt til å tilby sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år.
AA170730 - Vi er godt kjent med funnene i det landsomfattende tilsynet, og vi vil vurdere hvordan vi kan bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for å yte sosiale tjenester .
AA170730 Verdien av offentlige tjenester man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.
DN170729 Verdien av offentlige tjenester man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.
DB170729 Det mener Aaberge gir et ufullstendig bilde av fordelingen av økonomisk velferd, siden befolkningen også nyter godt at offentlige tjenester .
DB170729 Den såkalte GINI-koeffisienten, som måler ulikhet i Norge, synker også betraktelig når offentlige tjenester inkluderes i regnestykket.
DB170729 - Pengene folk betaler i skatt kommer jo tilbake i form av tjenester .
DB170729 Prinsen har vært en del av et team bestående av spesialutdannede leger, intensivsykepleiere og piloter som leverer akuttmedisinske tjenester .
DA170729 Samtidig foreslår vi at det skal bli pliktig for skolen å samarbeide med skolehelsetjenesten, barnevern og andre kommunale tjenester om oppfølging av elever.
DA170729 Samtidig foreslår vi at det skal bli pliktig for skolen å samarbeide med skolehelsetjenesten, barnevern og andre kommunale tjenester om oppfølging av elever.
AP170729 De kan skvise kundene når det gjelder hvilke tjenester som blir tilbudt og til hvilke vilkår.
AA170729 Verdien av offentlige tjenester man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller andre helsetjenester, er imidlertid ikke med i beregningen.
AA170729 - Når det er behov for langvarige og koordinerte tjenester og når det er alvorlig sykdom involvert, det er der det oftest glipper i samarbeidet.
DB170728 25-åringen har vært tett koblet til Paris Saint-Germain, og den franske storklubben skal angivelig være villig til å legge over 200 millioner euro på bordet for hans tjenester .
DB170728 « Jeg vil takke Reince Priebus for hans tjenester og hans dedikasjon til landet.
DB170728 Med et oppdatert system tilpasset dagens realiteter og skattesystemenes utfordringer vil det ikke lønne seg for Statoil å benytte seg av tjenester i skatteparadis som Nederland.
DA170728 Markedet flommet over av olje, og alt økte mest i Rogaland : Inntektene, boligprisene, antall rike, omsetning i ulike næringer, endringer i forbruk, kjøp av tjenester - og sosiale forskjeller, skrev NRK noen år før nedturen startet.
AA170728 Nav sentralt opplyser at de er godt kjent med funnene i rapporten, men påpeker at det er kommunene som er ansvarlige for å sikre forsvarlige tjenester .
AA170728 - Vi er godt kjent med funnene i det landsomfattende tilsynet, og vi vil vurdere hvordan vi kan bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for å yte sosiale tjenester , sier kontorsjef Trond Wetlesen i Nav i en epost til avisen. ( ©NTB ) ¶
AA170728 - Tilsynet med sosiale tjenester til ungdom mellom 17 og 23 år dokumenterer alvorlige lovbrudd.
AA170728 - Det er ingen konkrete trusler mot sykkel-VM, men vi mener det er nødvendig med en økning av mannskapsstyrken som et forebyggende tiltak, sier Morten Ørn, som er fungerende leder for felles operative tjenester i Vest politidistrikt, til kringkasteren.
NL170727 Kommunen er i sterk vekst, og flere innbyggere betyr flere skoler, sykehjem og øvrige kommunale tjenester .
DB170727 Prinsen har vært en del av et team bestående av spesialutdannede leger, intensivsykepleiere og piloter som leverer akuttmedisinske tjenester .
DA170727 Firmaet har holdt til på Ålgård og har drevet innefor bransjen andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser.
VG170726 - Vi er i kontakt med familien til barnet, og gjør så godt vi kan for å ivareta dem og tilby det vi kan av tjenester hvis de ønsker det, sier Mari Enoksen Hult, fungerende administrasjonssjef i Tromsø kommune til NRK.
SA170726 Sogndal og trener Eirik Bakke har dermed slått Viking i kampen for å sikre seg den høyreiste stopperens tjenester .
NL170726 Om kommunen skal satse på å utvikle sine egne tjenester eller la private selskap overta stadig mer, er ikke bare et økonomisk, men også et demokratisk spørsmål og et verdispørsmål.
NL170726 I dagens situasjon, der vi har satt i gang flere omfattende utviklingsprosjekt innen helse og omsorg for å møte morgendagens utfordringer, kan det få svært uheldige virkninger at kommunen må bruke stadig mer penger på å få utført tjenester som man kunne få utført til halve prisen med egne ansatte.
NL170726 De ser ikke behovet for at velferdstjenestene skal være en del av forvaltningen der skattebetalernes penger fullt ut skal gå til tjenester for innbyggerne.
FV170726 Sogndal og trener Eirik Bakke har dermed slått Viking i kampen for å sikre seg den høyreiste stopperens tjenester .
DN170726 - Det er et helt økosystem av varer og tjenester et smart-hjem kan levere i det øyeblikket du har et utfyllende kart over hjemmet som brukeren har tillatt at blir delt, sa Colin Angel til Reuters.
DB170726 - Vi er i kontakt med familien til barnet, og gjør så godt vi kan for å ivareta dem og tilby det vi kan av tjenester hvis de ønsker det, sier Mari Enoksen Hult, fungerende administrasjonssjef i Tromsø kommune, til NRK.
DB170726 Gjennom omfattende outsourcing av tjenester har Transportstyrelsen latt utenlandske IT-konsulenter uten sikkerhetsklarering få tilgang til sikkerhetspolitisk avgjørende infrastruktur.
DB170726 Velg tjenester og varer av god kvalitet.
DB170726 Beboeren skal ha innflytelse over bolig, lokalisering og tjenester .
DA170726 Jeg har sansen for at alle har lik mulighet til å motta tjenester , og synes det er en enorm styrke med velferdsstaten.
AP170726 Sogndal og trener Eirik Bakke har dermed slått Viking i kampen for å sikre seg den høyreiste stopperens tjenester .
AA170726 - Vi er i kontakt med familien til barnet, og gjør så godt vi kan for å ivareta dem og tilby det vi kan av tjenester hvis de ønsker det, sier Mari Enoksen Hult, fungerende administrasjonssjef i Tromsø kommune, til NRK.
AA170726 - Vi er i kontakt med familien til barnet, og gjør så godt vi kan for å ivareta dem og tilby det vi kan av tjenester hvis de ønsker det, sier Mari Enoksen Hult, fungerende administrasjonssjef i Tromsø kommune, til NRK.
AA170726 | Eksperter kan ikke utelukke at digitale offentlige tjenester gir datalekkasjer ¶
AA170726 Til Klassekampen sier han at en av lærdommene fra den svenske skandalen, er at når stadig flere offentlige tjenester blir digitalisert, må aktørene gjøre helhetlige risikovurderinger som omfatter mer enn sin egen sektor. ( ©NTB ) ¶
DB170725 Vie er fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet - og ivrer sterkt for å flytte servering av middag til rundt klokken 16.00 : ¶
DA170725 Og de vurderer også å lage tydeligere regler for outsourcing av tjenester .
AP170725 Karen Dolva og hennes gründerselskap « No Isolation » er et eksempel på det nye arbeidslivet og tilbyr helt nye produkter og tjenester .
VG170724 Nesten fire år senere viser DIFIs innbyggerundersøkelse at folks forståelse av innholdet i brev og epost fra offentlige tjenester , er lavere nå enn i 2013 for de aller fleste etatene i undersøkelsen.
NL170724 Slik at Tromsø kommune ikke lengere trenger fylle private tjenester i « den lille spissposen » dette dog er begrenset til.
NL170724 Men så lenge man ikke har kontroll med egen drift, bør Tromsø kommune være svært glade for at private tjenester står klar til å hjelpe.
NL170724 Helseprivatforetaket « Aleris » har vel 30 ansatte i lønn, leier bygninger, kjøper inn tjenester lokalt, og betaler skatt til kommunen.
DN170724 - Grab har vært mye mer offensiv enn Uber, foretatt nye oppkjøp og lansert nye tjenester i Sørøst-Asia.
DB170724 Ifølge Europol er det lagt særlig vekt på å undersøke seksuelle tjenester som formidles via internett.
DB170724 Slik ender man opp med å fortsette å bevilge penger til ytelser og tjenester som enten har gått ut på dato eller har vist seg ineffektive.
AP170724 Ifølge Taliban var Afghanistans hemmelige tjenester målet.
AP170724 Netflix og lignende tjenester lot seerne se alt de hadde gått glipp av.
AA170724 Ifølge Europol er det lagt særlig vekt på å undersøke seksuelle tjenester som formidles via internett. ( ©NTB ) ¶
AA170724 Adresseavisen avslørte før helgen at Olavsfestdagene stiller problematiske krav til dem de kjøper tjenester av.
VG170723 Dette er områder der vi i Norge har mye kompetanse som Polen har nytte av, og som både gir mer effektive domstoler og bedre tjenester for innbyggerne.
DB170723 Statsapparatet, med alle dets offentlige tjenester , stoppet opp.
DB170723 Britene selger 45 prosent av sine varer og tjenester målt i verdi til EU.
DA170723 Tenk deg scenarioet der en drone faller over en folkemengde på 15.000 mennesker som det var på den siste VG-konserten i Bergen, sier stabssjef og fungerende leder for Felles enhet for operative tjenester ved Vest politidistrikt, Gustav Landro. 8000 kroner i bot ¶
AA170723 - Jeg klarer å se humoren i det, forteller mannen om svaret han fikk gjennom BankID sine tjenester .
AA170723 Tenk deg scenarioet der en drone faller over en folkemengde på 15.000 mennesker som det var på den siste VG-konserten i Bergen, sier stabssjef og fungerende leder for Felles enhet for operative tjenester ved Vest politidistrikt, Gustav Landro. 8.000 kroner i bot ¶
VG170722 De burde heller sette seg ned å finne ut av hvordan kommunene skal klare å produsere tjenester til innbyggerne.
AA170722 Sintef mener at de vil falle gjennom i konkurransen om å levere tjenester til fremtidige havromsnæringer uten et nytt dypvannsbasseng.
AA170722 Målet er at Sintef og det marintekniske forskningsmiljøet i Trondheim skal styrkes, slik at de kan levere konkurransedyktige tjenester til flere næringer, deriblant olje- og gassnæringen, skipsfart og oppdrett.
DN170721 ¶ For å gi plass til velferdsstaten må noen av oss forbruke mindre av andre varer og tjenester enn vi ellers ville gjort, skriver artikkelforfatteren.
DN170721 En slik tjeneste vil være mindre attraktiv for forbrukere, og vi vil tape i konkurransen mot internasjonale tjenester , sier Mykland i HBO.
DN170721 Både abonnementsbaserte tjenester som HBO og Netflix og tilbydere av digital filmleie som Get eller Altibox, kan komme til å måtte bidra enten direkte til filmfondet eller gjennom investering eller forhåndskjøp av rettigheter til enkelte filmprosjekter.
DB170721 Vi bruker så mye tid på å finne ut hvilke rettigheter og muligheter vi har, på å søke om tjenester og bistand og nå på å sitte på i en taxi til skolen, at vi lurer på : Vil dere ikke at vi skal jobbe ?
DB170721 Velferdsstaten bidrar både med rene overføringer og med gratis og billige tjenester .
DB170721 Målet med kommunereformen er å sikre sterke kompetente fagmiljøer innen disse viktige tjenestene som kommunene har ansvaret for, slik at folk kan få gode tjenester der de bor.
AA170721 Anbudssystemet skal sikre at de ulike aktørene tilbyr tilgjengelige tjenester av høy kvalitet til en rimelig pris.
VG170720 Problemet med denne dogmatikken er skattebetalerne får mindre tjenester for hver skattekrone.
SA170720 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170720 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170720 Hele 71 prosent forteller at de ikke vet hvordan de bruker sin egen forsikring, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.
DN170720 - Det kan være høyt for noen type tjenester , men vi ser at det er et krav til lineære tv-kanaler å ha en europeisk innholdsandel på det nivået.
DN170720 Tjenester som TV 2 Sumo har mye lokalt innhold, og da blir det feil at de store aktørene kan konkurrere med internasjonale kataloger uten lokalt innhold, sier avdelingsdirektør Sveinung Golimo i NFI.
DA170720 I den aktuelle perioden skal bemanningsfirmaet ha utfakturert tjenester med totalt 6.683.526 kroner hvorav 6.645.553 kroner gjaldt tjenester til søsterforetaket som driver restaurantdrift.
DA170720 I den aktuelle perioden skal bemanningsfirmaet ha utfakturert tjenester med totalt 6.683.526 kroner hvorav 6.645.553 kroner gjaldt tjenester til søsterforetaket som driver restaurantdrift.
DA170720 | Innloggingen til offentlige tjenester er tilbake i drift ¶
DA170720 Feilen førte til at offentlige tjenester som krever innlogging via ID-porten, for eksempel Nav, Lånekassen og skatteetaten, ikke fungerte.
AP170720 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170720 | Innloggingen til offentlige tjenester er tilbake i drift ¶
AA170720 Feilen førte til at offentlige tjenester som krever innlogging via ID-porten, for eksempel Nav, Lånekassen og skatteetaten, ikke fungerte.
VG170719 « Los Blancos » har stått hardt på kravet om 80 millioner euro, noe som tilsvarer drøye 750 millioner kroner for spanjolens tjenester .
VG170719 - Det er politisk enighet om at eiendomsskatten i Bodø er nødvendig når vi skal utikle byen og ikke minst tilby gode tjenester i skole og helse til innbyggerne våre Hvis regjering og Storting øker overføringene til kommunen, skal vi være de første til å vurdere nivået på eiendomsskatten, sier hun.
DN170719 Ifølge avisen blir kontorene brukt av militæret for å stå til rådighet med blant annet medisinske tjenester , transport og kommunikasjonstjenester som skal være i nærheten av presidenten til enhver tid.
DB170719 - Vi er fornøyde med å kunne sende ut tilbud til så mange av de som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak, sier Geir Sverre Andersen, avdelingslederi CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.
DB170719 ¶ FARLIG MED PROFITT : En av måtene velferdsprofitørene tjener penger på skattefinansierte tjenester , sånn som barnehager, er å spare på de ansattes lønn og pensjoner, skriver artikkelforfatter.
DB170719 En av måtene velferdsprofitørene tjener penger på skattefinansierte tjenester , sånn som barnehager, er å spare på de ansattes lønn og pensjoner.
DA170719 En av våre tjenester er blant annet urnenedsettelse av forkasta manus.
DN170718 I 2016 ble 4300 milliarder amerikanske dollar betalt gjennom de to selskapenes tjenester i USA, ifølge Bloomberg.
DN170718 Mannen visste at Maxim var en strippeklubb, og intensjonen var å se et show - ikke å kjøpe seksuelle tjenester , heter det i saksfremstillingen fra Finansklagenemnda Bank.
DB170718 Prinsipielt er det ikke noe i veien for at private aktører skal tjene penger på å levere tjenester eller produkter til det offentlige.
DB170718 I Sverige ble organiseringen av private tilbydere av offentlige tjenester utredet i 2016.
AA170718 Vi er en organisasjon med flat struktur og hvor alle tilbyr tjenester gratis, vi har ikke engang bankkonto, sier Hunt.
AA170717 EU har også innført en oljeembargo mot Syria, har frosset den syriske sentralbankens midler i EU og lagt begrensninger på investeringer i Syria og eksport av varer og tjenester til landet. ( ©NTB ) ¶
SA170716 - Det er en stor dag, jeg går rundt med gåsehud hver gang jeg snakker om det her, sa Zekhnini til NTB etter kampen og la til at han har visst at den italienske klubben har vært interessert i hans tjenester også tidligere.
DN170716 Konsulentfirmaet EY sier at 59 av 222 finansielle tjenester de følger har begynt å flytte ansatte ut av Storbritannia allerede.
DB170716 - Det er en stor dag, jeg går rundt med gåsehud hver gang jeg snakker om det her, sa Zekhnini til NTB etter kampen og la til at han har visst at den italienske klubben har vært interessert i hans tjenester også tidligere.
DA170716 - Det er en stor dag, jeg går rundt med gåsehud hver gang jeg snakker om det her, sa Zekhnini til NTB etter kampen og la til at han har visst at den italienske klubben har vært interessert i hans tjenester også tidligere.
AP170716 - Det er en stor dag, jeg går rundt med gåsehud hver gang jeg snakker om det her, sa Zekhnini til NTB etter kampen og la til at han har visst at den italienske klubben har vært interessert i hans tjenester også tidligere.
VG170715 Private aktører og ny teknologi fører til flere nettbaserte løsninger der folk kan bestille tjenester hjem.
DB170714 Svikt i barnevernstjenesten har vært Høyres kronargument for at små kommuner ikke klarer å levere gode nok tjenester .
DB170714 Det gjør vi gjennom å gi kommunene inntekter til å styrke velferdstjenestene, gjennom å gjøre offentlige tjenester tilgjengelig for folk, satse mer på samferdsel og på drive en aktiv næringspolitikk for å skape arbeidsplasser i hele landet.
DA170714 Torsdag skrev Stavanger Aftenblad at advokaten Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel.
DA170714 - Gjennom dette oppkjøpet vil vi kunne tilby ytterligere spisskompetanse og kapasitet, samt et bredere spekter av tjenester til selskapenes felles kunder i olje- og gass industrien.
DA170714 Derfor er Grünerløkka valgt ut til omstilling, sier Benjamin Endré Larsen ( SV ), byrådssekretær i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester .
AA170714 Kritikere mener forslaget vil bli vanskelig å håndheve, fordi det er vanskelig å kontrollere privatpersoners kjøp av tjenester .
NL170713 Folket i nord opplever ikke at hverdagen blir enklere når tjenester sentraliseres.
DN170713 Vi har en solid markedsposisjon for våre viktigste produkter og tjenester , og vurderer investeringer i videre utvikling av ekspertise, anlegg og produkter, sier han i en pressemelding.
DN170713 Advokat Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel, ifølge Stavanger Aftenblad.
DA170713 Advokat Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget, som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel, ifølge Stavanger Aftenblad.
DB170712 I dag har nærmest alle en privat e-mail med ulike vitale tjenester koplet til.
DB170712 Da jeg forsto at en lobbyist i det skjulte ba Per Sandberg og hans statssekretær om tjenester , var min første reaksjon : « Er det i orden at det foregår på denne måten ?
DB170712 Dagbladet avdekket nylig at lobbyist Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening ba Sandberg og Angelvik om en lang rekke tjenester .
DB170712 Det vil ikke bare fortrenge andre tjenester som i sum vil hjelpe flere, men det vil også presse opp prisene på dyre behandlinger, slik vi har sett eksempler på i Storbritannia de siste årene.
DB170712 Senterpartiet har i alle år vært for å ha skoler, sykehus, brannvesen, politi og andre tjenester nær folk.
DB170711 Det framgår blant annet at Reppe oppfordret fiskeriminister Sandberg og statssekretær Angelvik til å utføre diverse tjenester : ¶
DB170711 Ba om tjenester
DB170711 Aktørene vi kjøper tjenester av har en mulighet for å påvirke våre alkoholvaner i ferien.
DA170711 Folk har dessuten mye penger i dag, og har råd til denne typen tjenester , sier han.
DA170711 Han understreker at forsikring og fast timepris gjør Luados tjenester dyrere enn konkurrentenes.
BT170711 - Politiets tjenester er en forutsetning.
AP170711 - Politiets tjenester er en forutsetning.
AA170711 I tillegg har EU innført en oljeembargo mot landet, fryst den syriske sentralbankens midler i EU og lagt begrensninger på investeringer i Syria og eksport av varer og tjenester til landet.
AA170711 Fastlegen skal være der behovet for våre tjenester er størst.
DA170710 Vi vet at brukerne vil kreve effektive og digitale tjenester , det er de modne for, sier Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge til kanalen.
AP170710 Var politisk rådgiver for Frps stortingsgruppe 2001 - 2004, byråd i Oslo for velferd og sosiale tjenester 2006 - 2010 og for helse og omsorg 2010 - 2012.
AA170710 Vi vet at brukerne vil kreve effektive og digitale tjenester , det er de modne for, sier Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge til kanalen.
DB170708 - Det kan også dreie seg om dem som kjøper tjenester av prostituerte, sier han.
AA170708 Partiet har også relativt flere kandidater med bakgrunn fra yrkesgruppen som omfatter varehandel, hotell- og restaurant og forretningsmessig tjenester .
VG170707 Tjenestemannen sa også at Tyrkia insisterte på at enhver fredsavtale må gi tyrkiske statsborgere rett til å flytte og overføre penger, tjenester og varer til et gjenforent Kypros.
VG170707 Ikke nok med det ; Israel tjener på bistanden til Palestina ved at valuta, varer og tjenester betalt med bistandspenger kjøpes, tolles og skattlegges i Israel.
SA170707 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
NL170707 Tromsø kommune kjøpte i 2016 varer og tjenester for nesten 1,7 milliarder kroner.
FV170707 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170707 Tjenestemannen sa også at Tyrkia insisterte på at enhver fredsavtale må gi tyrkiske statsborgere rett til å flytte og overføre penger, tjenester og varer til et gjenforent Kypros.
DB170707 Videoen viser at tyrkiske hemmelige tjenester fraktet våpen inn i Syria i 2014.
DB170707 Filmselskapets problem er at biler ikke er omfattet av hovedregelen om momsfradrag for varer og tjenester som brukes i virksomheten.
DA170707 Quick-Step Floors, av mange regnet som verdens beste sykkellag, skal ønske seg Alexander Kristoffs tjenester .
AP170707 Sjeføkonomen mener at de rike ved å kjøpe vasketjenester og andre tjenester i hjemmet, bidrar positivt til samfunnet fordi de åpner opp arbeidsmarkedet for folk som ellers ikke ville ha fått jobb.
AP170707 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170707 Tjenestemannen sa også at Tyrkia insisterte på at enhver fredsavtale må gi tyrkiske statsborgere rett til å flytte og overføre penger, tjenester og varer til et gjenforent Kypros.
AA170707 Filmselskapets problem er at biler ikke er omfattet av hovedregelen om momsfradrag for varer og tjenester som brukes i virksomheten.
VG170706 Som idrettsutøver kan man ikke motta tjenester , premier eller fordeler som kan forbindes med å være profesjonell utøver.
VG170706 Flesland peker på at Norwegian har vokst mye de siste årene, noe som kan gjøre at de sliter med å holde tritt når det kommer til bemanning og tjenester til passasjerene.
NL170706 Svært gledelig er det også at flere og flere ønsker private tjenester .
NL170706 I tillegg mener vi at gode offentlige kvalifikasjonskrav i kombinasjon med konkurranse i markedet bidrar til å skjerpe kvalitet og innhold på lovpålagte tjenester til befolkningen.
NL170706 Det er et stort engasjementet i saken blant de som mottar tjenester fra de private bedriftene.
NL170706 Det er dessuten beklagelig at sentrale motstandere mot valgfrihet bidrar til uriktig fremstilling av bedrifter som utfører tjenester for kommunen.
NL170706 Derfor handler fritt brukervalg om kommunens eget valg om konkurranseutsetting av lovpålagte offentlige tjenester .
DB170706 Popstjerna, som er strømmet flere hundre millioner ganger på diverse tjenester , har det med å skape overskrifter.
AA170706 Skal verdien av offentlige tjenester tas med når vi beregner graden av ulikhet ?
DB170705 I Sverige har de siden 2007 hatt et såkalt RUT-fradraget, som gjør at man kan få skattelette på tjenester i hjemmet.
DB170705 Hun tenker ikke bare på vaskehjelp, også alle typer tjenester som gressklipping og hundepass bør gis til arbeidsledige, mener hun.
DB170705 - Hvorvidt det er knyttet skam til bruk av slike tjenester vil trolig variere mellom grupper og også av om tjenestene kjøpes « hvitt » eller « svart ».
DB170705 - Det kan se ut til at det var en liten økning i slike tjenester på 2000-tallet, men i 2010 var dette fremdeles klart mest utbredt i høyinntektsgrupper, og det var mer vanlig i Oslo og Akershus enn i andre deler av landet, sier Ragni Hege Kitterød, som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tidligere har jobbet som forsker i Statistisk sentralbyrå
DB170705 Et varemerke kan registreres bare dersom det er egnet til å skille egne varer og/eller tjenester fra andres.
DB170705 Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og tjenester .
DA170705 Tjenester under Google-paraplyen ( inkludert YouTube ) har siden i fjor sommer vært den største trafikkilden i Telenors nett, men nylig tok Netflix tilbake førsteplassen.
AP170705 Fotballkretsens daglige leder Jan Roar Saltvik skapte storm ved å sable ned de private selskapene som tilbyr sine tjenester til barne- og ungdomsfotballen.
DN170704 Uttalelsen hennes om at tjenester relatert til våre hjem snarere bør løftes frem som en plikt enn som noe skammelig relaterte seg til behovet for jobber på det svenske arbeidsmarkedet hvor man ikke trenger høyere utdannelse.
BT170704 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
AA170704 Alt er blitt gjenskapt gjennom Ibas ( IT-selskap som leverer tjenester innen datarekonstruksjon, journ.anm. ).
DB170703 En av de som ønsker Lukakus tjenester er hans tidligere trener José Mourinho.
AP170703 Hvis standarden i offentlige tjenester blir holdt nesten uendret, så blir behovet på statsbudsjettet halvert til rundt 5 milliarder ekstra hvert år fra 2030.
AP170703 Med « indirekte sysselsatte » menes jobber som stammer fra næringens etterspørsel av varer og tjenester innenfor varehandel, IKT, utleie av arbeidskraft og maskiner, hotell- og restaurantbransjen, samt bistand innenfor jus og regnskap.
AP170703 Ifølge nasjonalregnskapet produserte olje- og gassnæringen inkludert tjenester bruttoverdier for 378 milliarder kroner i 2016.
AP170703 I tillegg inngår bare de som jobber med tjenester som er direkte knyttet til olje- og gassproduksjon, som for eksempel boretjenester, dykkertjenester, og geologiske undersøkelser, og ikke det bransjen måtte bruke av for eksempel hotellovernattinger, taxiturer og juridisk bistand.
AP170703 Disse bygger på Nasjonalregnskapet til Statistisk Sentralbyrå, som sier at det i 2016 var 51.700 sysselsatte med « utvinning av olje og gass, inkludert tjenester ».
AP170703 - Det er riktig at nasjonalregnskapets verdiskapings-tall er knyttet regnskapsteknisk til de som direkte arbeider med « utvinning av råolje og naturgass og tilknyttede tjenester ».
AP170703 Med « indirekte sysselsatte » menes jobber som stammer fra næringens etterspørsel av varer og tjenester innenfor varehandel, IKT, utleie av arbeidskraft og maskiner, hotell- og restaurantbransjen, samt bistand innenfor jus og regnskap.
AP170703 Ifølge nasjonalregnskapet produserte olje- og gassnæringen inkludert tjenester bruttoverdier for 378 milliarder kroner i 2016.
AP170703 I tillegg inngår bare de som jobber med tjenester som er direkte knyttet til olje- og gassproduksjon, som for eksempel boretjenester, dykkertjenester, og geologiske undersøkelser, og ikke det bransjen måtte bruke av for eksempel hotellovernattinger, taxiturer og juridisk bistand.
AP170703 Disse bygger på Nasjonalregnskapet til Statistisk Sentralbyrå, som sier at det i 2016 var 51.700 sysselsatte med « utvinning av olje og gass, inkludert tjenester ».
AP170703 - Det er riktig at nasjonalregnskapets verdiskapings-tall er knyttet regnskapsteknisk til de som direkte arbeider med « utvinning av råolje og naturgass og tilknyttede tjenester ».
VG170702 Heldigvis finnes det et stort antall andre land som kan være interessert i norske varer og tjenester .
DN170702 ¶ Administrerene direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen mener det kan være store beløp å spare på å konkurranseutsette flere offentlige tjenester .
DN170702 | DN mener : Flere offentlige tjenester bør legges ut på anbud ¶
DB170702 De mener de bare er agenter for selvstendige sjåfører, og ikke tilbyr tjenester .
AP170702 Med værvarsler for over 10 millioner steder i verden er yr.no i dag verdens femte største leverandør av værmeldinger på nett, med bare fire amerikanske tjenester foran seg på listen.
AP170702 Tjenester verden over benytter Yrs data som grunnlag for sine egne værvarsler, og tall fra TNS Gallup viser at opp til 9 millioner brukere er innom nettstedet hver uke.
DB170701 Pengene de tar med seg - 40 millioner kroner over ti år der ti av dem skal brukes til å slukke branner på avtaletidspunktet - er riktignok tjent på å tilby tjenester internasjonale spillselskaper, derfor støyen og skepsisen.
AP170701 Hun påpeker at det i loven om sosiale tjenester ikke foreligger grunn til å gi avslag til etablering på spesifikke adresser - vedkommende fikk derfor innvilget garanti.
AA170701 I en bloggpost skriver Googles Kent Walker at EU-kommisjonen ikke har tatt nok hensyn til verdien av tjenester som gjør det enkelt for kunder å finne produkter de har lyst på.
AA170701 I Norge forbinder vi gjerne kartellvirksomhet med firmaer som samarbeider med hverandre om priser og kjøp av tjenester .
AA170701 Gode fellesskapsarenaer og gode offentlige tjenester må sikres.
DA170631 Får ikke Sindre Stang i Sande Høyre flertall for å snu seg til Drammen på fredag, må nye Holmestrand-Hof-Sande belage seg på tunge tider med kutt i tjenester , kanskje nedlegging av skoler, og eiendomsskatt, advarer han.
DA170631 - Da går sammenslåing med Holmestrand sin gang, og det betyr at alle i den nye storkommunen bare må belage seg på at det blir tunge tider med kutt i tjenester , kanskje nedlegging av skoler, og eiendomsskatt.
SA170630 I tillegg til Telenor tilbyr også Telia fri strømming av musikk gjennom tjenester som Spotify og Tidal.
SA170630 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA170630 ULOVLIG : Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette.
SA170630 Klagene de mottar dreier seg om alt fra pakker som er dumpet ned i postkassen hvor forbrukeren ikke aner hva som har skjedd, til tilfeller der varer og tjenester er presentert som gratis eller som prøvepakke.
SA170630 Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette.
SA170630 Petter Syverud på Lillehammer er en annen konsulent som har solgt sine tjenester til Idrettsforbundet.
SA170630 Han er en av dem Idrettsforbundet kjøpte tjenester av til ungdoms-OL på Lillehammer i fjor.
NL170630 I følge Nordlys` reportasje fra besøket : »... forteller Siv Jensen at hun ikke kan forstå det hun omtaler som en meningsløs diskusjon om « rekommunalisering » av private tjenester kan finne sted i Tromsø kommune.
NL170630 Og de lukkede regnskapene over restaurantregninger, representasjon, reiser og innkjøpte tjenester har avdekket en kultur som ligger flere maratonløp fra organisasjonens egne mål for sitt arbeide.
FV170630 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DA170630 Selskapene som tilbyr slike tjenester har imidlertid fått påpakning fra EU-domstolen for både blant annet aggressive markedsføringsmetoder og uoversiktlige prisstrukturer.
DA170630 Politiet har i de siste dagene mottatt flere henvendelser fra folk om arbeidere som har vært svært pågående, selv etter boligeierne har takket nei til deres tjenester .
BT170630 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170630 Vi er derfor forpliktet til å gi alle likeverdige tjenester , uavhengig av orientering, identitet og uttrykk.
AP170630 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170630 ULOVLIG : Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette.
AP170630 Klagene de mottar dreier seg om alt fra pakker som er dumpet ned i postkassen hvor forbrukeren ikke aner hva som har skjedd, til tilfeller der varer og tjenester er presentert som gratis eller som prøvepakke.
AP170630 Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette.
AP170630 Petter Syverud på Lillehammer er en annen konsulent som har solgt sine tjenester til Idrettsforbundet.
AP170630 Han er en av dem Idrettsforbundet kjøpte tjenester av til ungdoms-OL på Lillehammer i fjor.
AA170630 I tillegg til Telenor tilbyr også Telia fri strømming av musikk gjennom tjenester som Spotify og Tidal. ( ©NTB ) ¶
VG170629 Og disse produktene er nærmere beskrevet i en detaljert liste under fanen « produkter og tjenester » på hjemmesiden vår, forklarer Grønvold.
SA170629 Målet med alle valg er å velge personer som skal være med på å ta beslutninger som gjelder alle : Nasjonale lover og forordninger, offentlige tjenester eller investeringer.
SA170629 Fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, poengterer at flere roboter i hjemmet også fører med seg større risiko for å bli hacket.
FV170629 Fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, poengterer at flere roboter i hjemmet også fører med seg større risiko for å bli hacket.
DN170629 Estland har kommet langt i digitaliseringen av offentlige tjenester og ønsker nå å inspirere andre EU-land.
DN170629 Tina Marie Flem ( 36 ) blir direktør for det nyopprettede avdelingen oppdrag og tjenester .
DB170629 Johansson tjente over 140 millioner kroner for « Avengers : Age of Ultron»-filmen, og hun har en solid skare med sponsorer der hun håver inn over 30 millioner kroner i året for å reklamere for deres tjenester , ifølge nettstedet.
BT170629 Forbrukere og andre tjenester tar skade av at Google misbruker sin rolle som de facto-monopol på nettet, hevder EUs konkurransekommissær.
AP170629 Fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, poengterer at flere roboter i hjemmet også fører med seg større risiko for å bli hacket.
AA170629 Politiet har i de siste dagene mottatt flere henvendelser fra folk om arbeidere som har vært svært pågående, selv etter boligeierne har takket nei til deres tjenester .
SA170628 Fungerende kommunikasjonssjef, Ida Dahl Nilssen, sier Kripos ikke ønsker å gå spesielt ut mot Snapchat, men ber folk generelt være obs på hva nye apper og tjenester legger til rette for.
SA170628 - Det kommer nye apper og tjenester hele tiden og barn tar gjerne mye raskere enn voksne i bruk alt nytt som kommer.
SA170628 Det skal være full åpenhet rundt offentlige arrangement og tjenester , sier Holmøyvik.
DA170628 TØYEN : Inga Marte Thorkildsen, byråd for sosiale tjenester , sammen med Sarah Prosser fra Områdeløft Tøyen og sosial entreprenør Ole Pedersen, foran Hagegata 30 på Tøyen.
BT170628 Fungerende kommunikasjonssjef, Ida Dahl Nilssen, sier Kripos ikke ønsker å gå spesielt ut mot Snapchat, men ber folk generelt være obs på hva nye apper og tjenester legger til rette for.
BT170628 - Det kommer nye apper og tjenester hele tiden og barn tar gjerne mye raskere enn voksne i bruk alt nytt som kommer.
BT170628 Det skal være full åpenhet rundt offentlige arrangement og tjenester , sier Holmøyvik.
AP170628 Fungerende kommunikasjonssjef, Ida Dahl Nilssen, sier Kripos ikke ønsker å gå spesielt ut mot Snapchat, men ber folk generelt være obs på hva nye apper og tjenester legger til rette for.
AP170628 - Det kommer nye apper og tjenester hele tiden og barn tar gjerne mye raskere enn voksne i bruk alt nytt som kommer.
AP170628 Det skal være full åpenhet rundt offentlige arrangement og tjenester , sier Holmøyvik.
DN170627 Ellers skriver flere nyhetskilder at Sprint har startet eksklusive samtaler med Charter Communications og Comcast Corporation for en mulig avtale som kan styrke selskapenes tilbud av trådløse tjenester .
DB170627 NSM sier alle systemadministratorer bør kartlegge hvilke tjenester som er eksponert på internett og begrense angrepsflaten mest mulig.
DB170627 NSM sier alle systemadministratorer bør kartlegge hvilke tjenester som er eksponert på internett og begrense angrepsflaten mest mulig.
DB170627 Med dette som bakgrunn takket operasjonssentralen ja da brannvesenet tok kontakt klokka 11.49 og tilbød sine tjenester .
DB170627 Ifølge henne har praksisen forhindret rettferdig konkurranse mellom Google og andre tjenester .
DB170627 Googles søkemotor er portalen til internett for milliarder av forbrukere, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.
DB170627 - Google har kommet opp med mange innovative produkter og tjenester som har utgjort en forskjell i livene våre.
DB170627 - Ettersom vi vet at tjenesten har mange unge brukere er det viktig at foreldrene kjenner til denne type tjenester og at de bruker det på en trygg og fornuftig måte, sier han.
DA170627 Noen tror kanskje SV har allergi mot private aktører, men vi kjemper jo med de ideelle aktører for å sikre gode supplement til offentlige tjenester .
DA170627 - Vi mennesker er avhengige av naturen, både for å høste mat, men også for at såkalte regulerende tjenester kan hjelpe til med å dempe uheldig utvikling.
BT170627 Ifølge henne har praksisen forhindret rettferdig konkurranse mellom Google og andre tjenester .
BT170627 Googles søkemotor er portalen til internett for milliarder av forbrukere, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester .
BT170627 - Google har kommet opp med mange innovative produkter og tjenester som har utgjort en forskjell i livene våre.
AP170627 - Det er en fordel å gjøre slike tjenester på hjemmebane før man går ut internasjonalt.
AP170627 Det betyr at selskaper med en dominerende markedsandel ikke kan fremheve sine egne tilnærmede produkter eller tjenester .
AP170627 - Google har kommet opp med mange innovative produkter og tjenester som har utgjort en forskjell i livene våre.
AP170627 Denne sommeren står vi på terskelen til en ny, digital fremtid : Samtidig som vi alltid vil gi deg overblikket over dagens viktigste saker, vil vi snart gi alle våre abonnenter og trofaste lesere bedre tilpassede forsider og tjenester . | « The House : » Ferrell og Poehler på tomgang ¶
AP170627 Denne sommeren står vi på terskelen til en ny, digital fremtid : Samtidig som vi alltid vil gi deg overblikket over dagens viktigste saker, vil vi snart gi alle våre abonnenter og trofaste lesere bedre tilpassede forsider og tjenester .
AA170627 Ifølge henne har praksisen forhindret rettferdig konkurranse mellom Google og andre tjenester .
AA170627 Googles søkemotor er portalen til internett for milliarder av forbrukere, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.
AA170627 - Google har kommet opp med mange innovative produkter og tjenester som har utgjort en forskjell i livene våre.
AA170627 - Google har kommet opp med mange innovative produkter og tjenester som har utgjort en forskjell i livene våre.
AA170627 Ordfører Marianne Borgen og byråd for sosiale tjenester , Inga Marte Thorkildsen deltok på arrangementet sammen med statsministeren.
VG170626 Blant annet hadde stiftelsen tatt for mye betalt for sine tjenester i fire år, uten at direktoratet grep inn.
SA170626 Flere av mennene som er bøtelagt for kjøp av seksuelle tjenester fra kvinner på Det lille pensjonat i Sandnes, risikerer å måtte vitne i saken mot innehaveren.
NL170626 Vi ønsker å gi innbyggere i Norge best mulig tjenester .
NL170626 For å sikre at også samiske innbyggere skal få gode tjenester , har myndighetene i dag en plikt til å konsultere om saker som berører samene direkte.
DN170626 Kentor tilbyr tjenester innen digital transformasjon, systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.
DN170626 Til vår økonomi, våre offentlige tjenester og vårt hverdagsliv.
DN170626 Når vi ser på partiprogrammene, er det bare tre av partiene som entydig er positive til mer private tjenester .
DN170626 Hovedorganisasjonen Virke mener det er en økonomisk nødvendighet å slippe private til i offentlige tjenester .
DN170626 Det tilsvarer tjenester for 100 milliarder kroner i året.
DB170626 Den franske klubben betaler i underkant av 100 millioner kroner for 21-åringens tjenester som har signert en femårsavtale.
BT170626 De norske pilotene er i dag ansatt i bemanningsselskapet Pilot Services Norway ( PSN ), som Norwegian kjøper tjenester av.
AP170626 Til vår økonomi, våre offentlige tjenester og vårt hverdagsliv.
AP170626 Dessuten er prisen lav i forhold til mange andre tjenester man er vant til å betale for, mener Aasved.
AP170626 De norske pilotene er i dag ansatt i bemanningsselskapet Pilot Services Norway ( PSN ), som Norwegian kjøper tjenester av.
AP170626 Når borgerne er aktive deltagere i innovasjonsarbeidet, er grunnlaget også bedre for gode, fremtidige tjenester fra det offentlige.
NL170625 Våre gjester og ansatte kjøper varer og tjenester for mer enn to milliarder kroner langs kysten.
DN170625 - Droner innebærer innovasjon, nye tjenester for borgerne, nye forretningsmodeller og et enormt potensial for økonomisk vekst.
DB170625 - Jeg håper virkelig ikke at hverken Norge eller norsk næringsliv leverer varer eller tjenester som har blitt brukt i disse fengslene.
AP170625 Vi er avhengige av forutsigbare avtaler for å selge varer og tjenester i de globale markedene, sier han.
AA170625 - Droner innebærer innovasjon, nye tjenester for borgerne, nye forretningsmodeller og et enormt potensial for økonomisk vekst.
VG170624 - Dette tilsier at vi ikke kan velge og vrake mellom ulike tjenester og noen kan ganger må akseptere priser som er relativt høye.
DA170624 Et brudd med avtaler om handel med varer og tjenester vil kunne ramme firmaer, banker og kunder på begge sider hardt, skriver Politico.
BT170624 I forkant av overtakelsen fikk vi klare skriftlige løfter fra kommunen om at de ville levere tjenester like bra som Orange, ja dertil enda bedre !
AP170624 Bidrag kan være gitt i penger, varer, tjenester , utlån, rabatter eller på annen måte, inklusiv ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris.
AP170624 Bidrag kan være gitt i penger, varer, tjenester , utlån, rabatter eller på annen måte, inklusiv ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris.
AA170624 Tidligere har det stått fremme gratis vann, nå tar vi betaling for alle våre produkter og tjenester , sier han.
AA170624 Tiltalen omfatter også kjøp av seksuelle tjenester .
AA170624 Domstolene er til for samfunnet og brukerne, og at de leverer effektive tjenester med høy kvalitet er til gunst for oss alle.
SA170623 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
NL170623 Nå vil ikke Hurtigruten benytte seg av Tromsø Havn sine tjenester , inkludert den splitter nye passasjerterminalen som er under bygging.
NL170623 MAKTSPILL : Etter mange forhandlingsrunder vil ikke Hurtigruten lenger kjøpe tjenester av Tromsø Havn.
DB170623 Det betyr at Oakland Raiders må ut med 213 millioner kroner årlig for hans tjenester .
DA170623 Feil : Advokat Svein Duesund mener dommene mot de tre utbyggerne, som har betalt for tjenester fra de korrupsjonssiktede byggesaksbehandlerne, vil kunne få store konsekvenser - om de frifinnes i lagmannsretten.
BT170623 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170623 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170623 Helse/kropp er knyttet til å bevege seg og trene, samt få hjelp til helseproblemer både av kroppslig og mental karakter, ivaretatt av treningssentre ( NTNUI og andre ) og svømmehaller, parker og områder hvor man kan jogge eller drive lagidrett, dessuten legesenter og psykososiale tjenester . 5.
VG170622 Torsdag kveld ble det klart at Salah forlater Roma til fordel for Liverpool, til en overgangssum på 42 millioner euro - som betyr at Merseyside-klubben setter ny klubbrekord for egypterens tjenester .
NL170622 Når NRK har valgt DAB som sin teknologi, handler det om samfunnssikkerhet, kombinert med at allmennheten skal ha tilgang til NRKs programtilbud og tjenester .
DN170622 Det familieeide elektromekanikkfirmaet Karsten Moholt as, som blant annet leverer tjenester til oljebransjen, vurderer å selge selskapet, skriver Bergens Tidende ( bak betalingsmur ).
DN170622 På sikt vil det komme muligheter for ChatBots og andre verdiøkende tjenester som vil gi mobilkundene bedre opplevelser - både i bedrifts- og privatmarkedet.
DN170622 ChatBots vil være såkalt opt-in for brukere, slik at kunden selv velger hvilke tjenester de eventuelt ønsker å aktivere.
DB170622 De aller fleste steder er det lokale tjenester som skal komme inn i akutte alvorlige hendelser, forteller hun.
BT170622 - Utvalget kommer med forslag til 57 tiltak på ulike nivåer og understreker hvor viktig det er med kunnskap og kompetanse og samarbeid på tvers av tjenester , sier Horne.
BT170622 Vi fant det påfallende hvor mange av barna i sakene vi undersøkte som hadde fått oppfølging fra ulike tjenester knyttet til en diagnostisert psykisk lidelse.
BT170622 I de fleste sakene var ulike tjenester koblet inn for å hjelpe barna eller familien.
BT170622 En viktig side ved prosedyrene er at de sikrer godt samarbeid og kollegastøtte i og på tvers av tjenester , slik at ingen blir stående alene i krisen man utløser i familier ved å avdekke vold og overgrep mot barn.
BT170622 Blant tiltakene vi foreslår er å innføre systematisk undersøkelse av om barn utsettes for vold eller overgrep som standard i relevante tjenester , i alle saker uavhengig av henvisningsgrunn.
AP170622 At nordmenn tilbys for mye helsehjelp, snur opp ned på i hvert fall denne kommentatorens ryggmargsrefleks ; nemlig at en bedring av helsevesenet må bety at flere får tilgang til bedre og et større utvalg av tjenester .
AA170622 Skal vi sikre nett- og strømkundene gode og kostnadseffektive tjenester fremover må vi lage større og mer konkurransedyktige enheter, uttalte Trønderenergis konsernsjef Ståle Gjersvold i forbindelse med salget.
AA170622 Flere etater og tjenester har viktige oppgaver i å støtte foreldre i deres foreldreoppgaver.
VG170621 FN har advart mot følgene av strømmangelen og frykter « total kollaps » av grunnleggende tjenester , blant annet i helsesektoren.
SA170621 SAS kommer også til å ta grep rundt hele leverandørkjeden, noe som betyr ekstra runder for å få ned prisene på ulike tjenester .
SA170621 Det skjer en revolusjon i omsetning av varer og tjenester til konsumenter.
DN170621 Han opplyser at de har en lang rekke selskaper som banker på døren og er interessert i å tilby sine tjenester .
DN170621 - Må flyselskaper i dag tilby andre tjenester for å tjene penger ?
DN170621 - Men målet er selvfølgelig at dette nye selskapet skal tilby tjenester som skal bidra til å styrke lønnsomheten i flyselskapet, understreker han.
DN170621 Jeg er overbevist om at vi får bedre tjenester med ny organisering, og bedre service for hver krone, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad ( Frp ), som leder kommunalkomiteen.
DB170621 Vi opplevde at bydelen ikke tok det på alvor, uttalte byråd for eldre-, helse- og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), under et møte i kommunens kontrollutvalg i går kveld.
DB170621 I sum betyr dette bedre tjenester for hele befolkningen, det stikk motsatte av hva Sp-lederen forkynner, sier Trond Busterud i Brannforbundet.
DB170621 Bekymringen skyldes at regjeringen til nå har sentralisert en del andre tjenester , for eksempel politiet.
DA170621 - En ytterligere forlengelse av periodene uten strøm vil føre til en kollaps av grunnleggende tjenester , inkludert helse og vannsektoren, sier Robert Pipes, ansvarlig for FNs humanitære hjelp i området.
DA170621 - Kravet om effektivisering og omstilling medfører at Folkehelseinstituttet må redusere omfanget av en del tjenester , løse oppgaver mer effektivt og avvikle lavere prioriterte oppgaver, fortsetter Hestnes i sitt svar.
AP170621 Selskapet tilbyr sine tjenester i over 70 land, og er verdt rundt 70 milliarder dollar, ifølge anslag i amerikanske medier.
AP170621 I Dudgeon-prosjektet er rundt 40 prosent av innhold og tjenester hentet fra Storbritannia.
AP170621 Vi risikerer isteden at det skapes en utrygghet for familier og gravide om når offentlige tjenester vil kunne sende bekymringsmelding.
AP170621 Svikt i samarbeidet mellom tjenester
AP170621 Hun mener det er bedre å innføre tiltak som i større grad kan innby til samarbeid og tillit til offentlige tjenester .
AA170621 SAS kommer også til å ta grep rundt hele leverandørkjeden, noe som betyr ekstra runder for å få ned prisene på ulike tjenester .
AA170621 | Folk mindre fornøyd med offentlige tjenester
AA170621 Bare seks av 44 tjenester får bedre tilbakemeldinger fra innbyggerne.
AA170621 Mange brukere av offentlige tjenester er sårbare.
AA170621 Jo flere slike prosjekter som lykkes og videreføres innen helse og andre offentlige tjenester , jo bedre blir fremtidsutsiktene for velferdsstaten.
VG170620 INGER LISE HALLGREN, prehospitale tjenester , Vestre Viken ¶
VG170620 I fengsel har innsatte begrenset tilgang til mange tjenester .
VG170620 For å gi bedre hjelp til løslatte, styrker vi samordningen mellom kriminalomsorg og sektorer som helse- og omsorgstjenester, bolig, opplæring, arbeidsrettede- og sosiale tjenester .
SA170620 Her har tydeligvis mangel på penger heller ikke noen betydning, slik det er hvis man for eksempel ber om flere ansatte for å kunne gjøre en bedre, ofte nødvendig justering i arbeidet for og med pasienter eller " brukere " av kommunens tjenester .
SA170620 Har spilt i Real Madrid siden 2009, da den spanske storklubben satte ny overgangsrekord for portugiserens tjenester ( drøye 800 millioner kroner ).
DN170620 Målet for kjøpet er å videreutvikle nye tjenester for bedriftsmarkedet.
DN170620 Med Ucom på laget vil vi bedre kunne bistå bedrifter med både tjenester og rådgivning i deres digitaliseringsarbeid, sier Fredheim.
DN170620 - Med Telenors portefølje og vår sterke salgskraft og gode tjenester vil tilbudet til våre kunder styrkes med denne avtalen.
DB170620 Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester Kommentar ¶
DB170620 I våre forskningsmøter med østeuropeiske arbeidsinnvandrere opplever vi dessuten at andre deler av velferdsstatens tjenester problematiseres på samme måte, blant annet barnevernet.
DA170620 - Dersom den høyest tvilsomme avtalen mellom kommunen og Ticon blir gjennomført vil innbyggerne måtte betale mer i skatt for betydelig dårligere tjenester i lang tid framover, hevder han.
AP170620 På begge sider av det politiske spektrum er det organisasjoner som arrangerer forbrukerboikott av varer og tjenester fra selskaper, som gir gruppene grunn til misnøye.
AP170620 Har spilt i Real Madrid siden 2009, da den spanske storklubben satte ny overgangsrekord for portugiserens tjenester ( drøye 800 millioner kroner ).
AA170620 Dette er stillingene som leder for forebyggende enhet, leder for enhet for operative tjenester og leder for enhet for sivil rettspleie.
VG170619 Real Madrid, PSG og Juventus skal alle være interessert i å sikre seg 18-åringens tjenester .
DN170619 - Er det noen kontantdel i denne avtalen eller er det kun bytte av personell og tjenester ?
DN170619 Piper anslår at det må importeres 1 million liter diesel i måneden for å holde et minimum av helsevesenet og andre tjenester gående, og han ber omverdenen komme Gazastripens innbyggere til unnsetning.
DN170619 - Ytterligere strømkutt kommer trolig til å føre til total kollaps av grunnleggende tjenester , blant dem kritiske funksjoner innenfor helse-, vann- og sanitær-sektorene, sa Piper.
DB170619 MOTTOK PRIS : McPartlins og Donnelly mottok en OBE i fjor for sine tjenester til kringskasting og underholdning.
DB170619 Hele 16 år på rad har duoen vunnet programlederprisen under « National Television Awards », og i fjor ble de tildelt en OBE for sine tjenester til krangkasting og underholdning.
BT170619 Med et smil om munnen ville jeg nok lirt av meg formaninger om hvor prisgitt vi er den norske effektiviteten og flyten når det gjelder alt fra offentlige tjenester til sikkerhetskontrollen på den forholdsvise lille flyplassen vår.
AA170619 Vi er vant til at internett er et fritt sted der vi kan søke etter og benytte oss av en rekke tjenester - både betalt og gratis.
AA170619 Men hva om staten plutselig skal bestemme hvilke nettsteder du kan besøke og hvilke tjenester du kan benytte deg av ?
AA170619 Hva om tjenester som Netflix og Amazon en dag ikke lenger er mulig å få tilgang til fra det landet du bor i ?
VG170618 PROTESTERER : Tusenvis av mennesker samlet seg i London tidligere i år for å demonstrere mot kutt og privatisering av helsevesenet og sosiale tjenester .
VG170618 - Det er overveiende sannsynlig at dette skyldes at man har kuttet og kuttet i offentlige tjenester , blant annet i helsevesen og sosiale ytelser, sier Green.
AA170618 Batista hevder at Temer har stått bak bestikkelser betalt av bedriftsledere til politikere og myndigheter i bytte for politiske tjenester .
SA170617 I tillegg slår en offentlig veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester fast at « et helhetlig tilbud gjøres ofte i en kombinasjon av egenproduksjon og kjøp av eksterne tjenester ».
SA170617 Det vil derfor bli viktigere med mangfold, valgmuligheter og effektive tjenester .
SA170617 Den sier blant annet at utviklingspotensialet i sykehjemstjenester blir betydelig i årene fremover, og at befolkningsvekst, en stadig aldrende befolkning og et ønske om tjenester som i større grad møter innbyggernes individuelle behov, stiller høye krav til fremtidens sykehjemstjenester.
SA170617 Aalesund har sikret seg opsjon på kjøp av Veldwijk, men selv om klubben ønsker hans tjenester på permanent basis er det slett ikke sikkert at det ender slik.
AP170617 Aalesund har sikret seg opsjon på kjøp av Veldwijk, men selv om klubben ønsker hans tjenester på permanent basis er det slett ikke sikkert at det ender slik.
VG170616 Selskapet, hvor Salström-Leyh og kona er eneste styremedlemmer, har tatt 20 prosent i påslag på tjenester de har videresolgt fra estiske leverandører til stiftelsen i Norge.
SA170616 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170616 Det betyr at oppkjøp som potensielt berører leveringssikkerhet i krisesituasjoner, telekommunikasjoner, elektrisitetsforsyning og annen kritisk infrastruktur, samt varer og tjenester av strategisk viktighet, kan stoppes.
DN170616 Selskapet kan bruke eksklusive videoer for å unngå at rivaliserende tjenester stjeler kunder fra dem, selv om det er både dyrt og vanskelig å skape populære programmer.
DN170616 Erlicht og Van Amburg skal rapportere til Eddy Cue, Apples seniorvisepresident for internett software og tjenester .
DN170616 - Vi vil bringe til video det Apple har vært så suksessfulle med i sine andre tjenester og produkter - utsøkt kvalitet, sier Erlicht i en uttalelse.
DA170616 Så langt har jeg blant annet intervjuet ledere, både ved sykehus i kommuner, om hvordan det fungerer med tjenester som reiser ut, og da ser jeg at finansieringssystemet hindrer denne typen tjenester .
DA170616 Så langt har jeg blant annet intervjuet ledere, både ved sykehus i kommuner, om hvordan det fungerer med tjenester som reiser ut, og da ser jeg at finansieringssystemet hindrer denne typen tjenester.
BT170616 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | « Grepet som kan gi Brann en ny medalje » ¶
BT170616 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170616 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170616 Sjåføren er ikke ansatt hos noen, men selger sine tjenester gjennom Uber og er selvstendig næringsdrivende.
VG170615 Under showet snakket han også som ventet om Russlands økonomi, innenrikspolitikk, offentlige tjenester og utdanning.
VG170615 I en ny kommune kan man sikre bedre tjenester der folk bor, svarer Sanner.
VG170615 Dette er måten man kan sikre folk gode tjenester i hele den nye kommunen på.
SA170615 Hvis det tradisjonelle taxisystemet endres for å gi billigere og bedre tjenester , mener vi at det er forandring til det bedre.
SA170615 Folk i Stavanger fortjener best mulig og rimeligst mulig tjenester , færre privatbiler i gatene og en mer bærekraftig måte å dele ressurser på.
SA170615 DEBATT : Folk i Stavanger fortjener best mulig og rimeligst mulig tjenester , færre privatbiler i gatene og en mer bærekraftig måte å dele ressurser på.
SA170615 - Dessverre har mange av kundene våre opplevd utilgjengelige tjenester i dag.
DN170615 Europakommisjonen undersøker også jevnlig hvordan europeiske land har digitalisert offentlige tjenester , i sin eGoverment Benchmark Report.
DN170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
DN170615 - Vi opplever fortsatt noe ustabilitet og kan derfor ikke friskmelde alle tjenester , sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til NTB rett etter klokken 13 torsdag.
DB170615 De blåblå og samarbeidspartiene lovet å gjennomføre en kommunereform som skulle resultere i langt færre, « mer robuste » kommuner som skulle gi innbyggerne bedre tjenester og bedre lokalt selvstyre.
DB170615 Til kunder som er lei av de gjentatte problemene med DNBs tjenester de siste månedene har Skjennald følgende kommentar : ¶
DA170615 - Vi opplever fortsatt noe ustabilitet og kan derfor ikke friskmelde alle tjenester , sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til NTB rett etter klokken 13 torsdag.
AP170615 I januar 2015 ble retten til å få sine kommunale tjenester organisert som borger-/brukerstyrt personlig assistanse ( BPA ) nedfelt i Pasient- og brukerrettighetsloven.
AA170615 Nytt hovedkontor i Trondheim ¶ − Alle disse virksomhetene utfører i dag tjenester på vegne av universiteter og høyskoler.
AA170615 Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter.
AA170615 - Dessverre har mange av kundene våre opplevd utilgjengelige tjenester i dag.
AA170615 - Vi opplever fortsatt noe ustabilitet og kan derfor ikke friskmelde alle tjenester , sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til NTB rett etter klokken 13 torsdag.
VG170614 SAS er i ferd med å danne et selskap i Irland, som satser seriøst på å tilby høy kompetanse på alle luftfartstekniske, - finansielle og - regulatoriske tjenester , som er nødvendig for å drive moderne og effektiv luftfart.
VG170614 Disse forhold har muliggjort så vel internprising av tjenester for uttak av profitt i sluttledd og fastsettelse av for høye lønninger for to av de daglige ledere. », heter det i rapporten.
SA170614 Tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen tilbyr sine tjenester som brexit-rådgiver.
SA170614 Reiser du utenfor, er det fortsatt veldig dyrt å bruke mobiltelefonen, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.
SA170614 Reiser du utenfor, er det fortsatt veldig dyrt å bruke mobiltelefonen, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.
DN170614 Hagen ved Universitetet i Oslo, får i oppdrag å foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.
DB170614 Protector Forsikring ASA tilbyr tjenester til bydelen Royal Borough of Kensignton and Chelsea og følgelig boligblokka Grenfell Tower, skriver selskapet i børsmeldingen.
DB170614 Protector Forsikring ASA tilbyr tjenester til bydelen Royal Borough of Kensignton and Chelsea og følgelig boligblokka Grenfell Tower, fordi det er en kommunal boligblokk, skriver selskapet i børsmeldingen.
BT170614 Øvelsen skal skje med lav profil og være tydelig skiltet, forsikrer Morten Ørn, leder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt.
BT170614 Reiser du utenfor, er det fortsatt veldig dyrt å bruke mobiltelefonen, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.
AP170614 Reiser du utenfor, er det fortsatt veldig dyrt å bruke mobiltelefonen, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.
VG170613 Men det er ikke sikkert det er mer penger som trengs, men heller bedre tjenester .
SA170613 Tross alt, det er kommunenes evne til å yte tjenester overfor sine innbyggere, som er kjernen til kommunesammenslåing, ikke tunneløkonomi.
DB170613 Da blir det dårligere tjenester der vi bor.
DB170613 - Motstanderne mener en slik omlegging gir dårligere tjenester , tilhengerne mener de blir bedre.
DB170613 Palestinerne i Øst-Jerusalem har mye dårligere offentlige tjenester enn jødene.
DA170613 Tror på styrkede tjenester
DA170613 Helsetilsynet har ansvar for tilsyn med spesialisthelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, barnevernet og sosiale tjenester .
DA170613 - Stortinget har sagt at borgerne har krav på visse tjenester , og at de skal klage om de ikke får det.
VG170612 Regjeringspartiet Frp mener nikab-forbudet i skolen er første trinn i en trapp der offentlig transport, NAV-kontor og kommunale tjenester også får nikab-forbud.
VG170612 Jeg vil jobbe for at forbudet i skoleverket blir utvidet til å gjelde også på bussen, på toget, på NAV-kontoret, postkontoret og i kommunale tjenester , sier Wiborg til VG.
SA170612 Mandag bekreftet hovedpersonens agent, Juanma Lopez, at den engelske storklubben ønsker seg Moratas tjenester samt at forhandlinger pågår.
SA170612 Trønderen takket før sesongen nei til en ny avtale med TIL, men klubben har nå gjort et nytt framstøt for å sikre seg trønderens tjenester ut over inneværende sesong.
NL170612 Vedtaket vil stå som et lærebok eksempel på inkompetanse, « crooked politics » og « bestevenn tjenester » fra H og AP i studier i sammenlignende politikk i årtier framover.
NL170612 Politikere i H og AP fortsetter å dele ut « bestevenn » tjenester som var det julegaver, og FRP er med så lenge de får bygge veier.
DN170612 Den største drivkraften bak veksten i årets første kvartal er økt eksport av varer og tjenester .
DA170612 Den største drivkraften bak veksten i årets første kvartal er økt eksport av varer og tjenester .
DA170612 Mandag bekreftet hovedpersonens agent, Juanma Lopez, at den engelske storklubben ønsker seg Moratas tjenester samt at forhandlinger pågår.
AP170612 Mandag bekreftet hovedpersonens agent, Juanma Lopez, at den engelske storklubben ønsker seg Moratas tjenester samt at forhandlinger pågår.
AP170612 Trønderen takket før sesongen nei til en ny avtale med TIL, men klubben har nå gjort et nytt framstøt for å sikre seg trønderens tjenester ut over inneværende sesong.
AA170612 Den største drivkraften bak veksten i årets første kvartal er økt eksport av varer og tjenester .
DN170611 Det er fundamentet for alle tjenester .
DB170611 Den tyske klubben opplyser at de er svært fornøyd med å ha sikret seg tyskerens tjenester .
AP170611 Offentlige tjenester som barnevern og politi har fått mer kompetanse på feltet og er dermed blitt flinkere til å fange opp saker.
DB170610 I dag kan man si at kongen - det vil si staten - garanterer at du får en viss mengde varer og tjenester for pengene dine.
DA170610 Angelvik ser altså for seg at ved å kombinere alle mulige andre tjenester , i en app og en pakke, så trenger vi ikke lenger bil.
VG170609 « Det fortelles om regelmessig salg og narkotika på skolen og i skolens nærområde, samt at enkelte jenter fra skolen nå betjener « gjelda si » ved å utføre seksuelle tjenester , stort sett utenom skoletiden.
VG170609 Vi har blitt fulgt opp at HMS-seksjonen i etaten, og hovedverneombudet, og det har vært avholdt personalmøter hvor det blant annet ble oppfordret til å bruke bedriftshelsetjenestens tjenester .
VG170609 Og at enkelte jenter fra skolen betjener « gjelda si » ved å utføre seksuelle tjenester .
VG170609 Og at enkelte jenter fra skolen betjener « gjelden si » ved å utføre seksuelle tjenester .
VG170609 I tillegg beskrives en situasjon med vold, trusler og enkelte elever ved skolen som betjener « gjelden si » med seksuelle tjenester .
NL170609 Vi liker å si at offentlige tjenester er gratis.
NL170609 Hvordan klarer private å levere billigere og bedre tjenester enn det offentlige ?
NL170609 Finansdepartementet ( 2007 ) kunne rapportere at skattefinansierte tjenester hadde et effektivitetstap på 20 prosent.
NL170609 De private klarer å bruke pengene bedre enn det offentlige, samtidig som de klarer å levere bedre tjenester .
DN170609 Det Kjell Inge Røkke-deleide selskapet, som leverer produkter og tjenester for olje- og gassindustrien verden over, har vært gjennom flere tøffe nedbemanningsrunder etter at oljeprisfallet slo inn i 2014.
DN170609 Henrik Lie-Nielsen mener det største potensialet ligger i å utvikle tjenester eller teknologi som senere kan brukes internasjonalt.
DN170609 Nå kan det bli et Storbritannia i et maktvakuum som skal møte EU for å forhandle om hvordan vanskelige temaer som innvandring, toll og finansielle tjenester skal løses når Storbritannia bryter ut av unionen.
DN170609 Inflasjon vil si fall i verdien av penger, det vil si at du får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170609 Indeksen beregnes med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret.
AP170609 Hvis noen av USAs hemmelige tjenester fortsatt vil ha unntatt enkeltdokumenter, må de sende søknad til president Donald Trump.
VG170608 Spissen forteller at ingen andre lag har foreløpig tatt kontakt angående hans tjenester .
VG170608 I tillegg til høye lederlønninger og eiendomskjøp er det årlig overført flere millioner til Estland, blant annet gjennom kjøp av varer og tjenester fra 63-åringens aksjeselskap Elukaar.
VG170608 Disse forhold har muliggjort så vel internprising av tjenester for uttak av profitt i sluttledd og fastsettelse av for høye lønninger for to av de daglige ledere », heter det i rapporten.
SA170608 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Hjertet mitt stoppet tre ganger.
SA170608 I fjor sommer punget Pep Guardiola og Manchester City ut drøyt 150 millioner kroner for spanjolens tjenester .
FV170608 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170608 I fjor sommer punget Pep Guardiola og Manchester City ut drøyt 150 millioner kroner for spanjolens tjenester .
DN170608 Gjennom skyløsninger sikres Lånekassen tilgang til innovasjon, høy sikkerhet i løsningene og bedre tjenester for våre kunder.
DB170608 Til tross for at Froomes nåværende kontrakt strekker seg ut 2018, skal 32-åringen ha tilbudt sine tjenester til det amerikanske laget, melder den franske sportsavisen torsdag.
DB170608 Samtidig lever vi i ei tid der mange ledere i shipping- og oljeindustrien synes det er helt stuereint å bruke kvinnekropper i tettsittende kondomdrakter som levende reklameplakater for deres produkter og tjenester .
DB170608 Framtida ligger i å støtte NHS, offentlige tjenester og utdanning av unge mennesker, skrev han.
DA170608 Mange steder legger vi til rette for at innbyggerne får bedre tjenester som følge av at kommunene blir større og sterkere, innledet kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ), mens en Ap-representant stilte i nordlandsbunad under avstemningen, i ren protest mot kommune- og regionreformen.
BT170608 Mange steder legger vi til rette for at innbyggerne får bedre tjenester som følge av at kommunene blir større og sterkere, innledet kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ), mens en Ap-representant stilte i nordlandsbunad under avstemningen, i ren protest mot kommune- og regionreformen.
BT170608 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170608 - Vi ønsker likeverdige tjenester der folk bor.
AP170608 - Vi ønsker likeverdige tjenester der folk bor.
AP170608 I tillegg er det overført flere millioner kroner årlig til Estland, gjennom en medlemsavgift til stifterens egen paraplyorganisasjon og gjennom kjøp av varer og tjenester fra hans aksjeselskap.
AP170608 Fyrlykta har levert tjenester til Barne-, ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ), som er underlagt Bufdir, både gjennom en rammeavtale forbeholdt ideelle organisasjoner og gjennom enkeltkjøp.
AP170608 Bufdir-direktør Mari Trommald sier det ikke er ulovlig å tjene penger på barnevern i Norge, men at overskuddet hos ideelle organisasjoner som leverer tjenester , skal benyttes i tråd med virksomhetens ideelle formål.
AP170608 Den som i næringsvirksomhet selger varer, tjenester eller andre ytelser til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene.
AP170608 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170608 I fjor sommer punget Pep Guardiola og Manchester City ut drøyt 150 millioner kroner for spanjolens tjenester .
AA170608 - Det viktigste er at vi nå har lagt grunnlaget for en ny kommunestruktur i Norge som sikrer gode tjenester til innbyggerne, legger han til.
AA170608 Mange steder legger vi til rette for at innbyggerne får bedre tjenester som følge av at kommunene blir større og sterkere, innledet kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ), mens en Ap-representant stilte i nordlandsbunad under avstemningen, i ren protest mot kommune- og regionreformen.
AA170608 I tillegg er det overført flere millioner kroner årlig til Estland, gjennom en medlemsavgift til stifterens egen paraplyorganisasjon og gjennom kjøp av varer og tjenester fra hans aksjeselskap.
AA170608 Fyrlykta har levert tjenester til Barne-, ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ), som er underlagt Bufdir, både gjennom en rammeavtale forbeholdt ideelle organisasjoner og gjennom enkeltkjøp.
AA170608 Bufdir-direktør Mari Trommald sier det ikke er ulovlig å tjene penger på barnevern i Norge, men at overskuddet hos ideelle organisasjoner som leverer tjenester , skal benyttes i tråd med virksomhetens ideelle formål.
VG170607 Like etter terrorangrepet i London lørdag kveld skrev Donald Trump en rekke meldinger på twitter hvor han forsøkte å slå politisk mynt på terroren, ved å mer enn antyde at Storbritannia ikke har gode nok tjenester for å sikre sine borgere.
VG170607 Inntil hun ble arrestert i sitt hjem i delstaten Georgia forrige uke, jobbet hun i Pluribus International Corporation, et selskap som solgte arbeidskraft og tjenester til amerikansk etterretning.
SA170607 Det er befolkningens behov for energi, produkter og tjenester framstilt ved hjelp av energi som utløser forurensinger.
DN170607 Uber-sjefen mener ESAs krav kan åpne for at Uber kan utvide sine tjenester til Trondheim, Bergen og Stavanger, skriver VG.
DB170607 Uber-sjefen mener ESAs krav kan åpne for at Uber kan utvide sine tjenester til Trondheim, Bergen og Stavanger, skriver VG.
DA170607 Hun mener brexit definitivt vil være en viktig sak for velgerne når de skal stemme, men at også levestandard, situasjonen for sårbare mennesker, helsevesenet og andre offentlige tjenester er viktig.
DA170607 Pettersen bor på Lørenskog, og det siste året vært innleid som klinikksjef for kirurgiske akutt- og prehospitale tjenester i Møre og Romsdal.
AA170607 De vil også ha økt minimumslønn og bedre offentlige tjenester .
AA170607 Uber-sjefen mener ESAs krav kan åpne for at Uber kan utvide sine tjenester til Trondheim, Bergen og Stavanger, skriver VG.
VG170606 SELGER TIL EGNE : Gjennom eget aksjeselskap i Estland har tyske Peer Sahlström-Leyh solgt tjenester til norsk non-profit stiftelse han selv grunnla.
VG170606 Regnskapet viser at Elukaar har solgt varer og tjenester til egne virksomheter for 19,4 prosent mer enn innkjøpsprisen.
VG170606 Dokumenter VG har fått tilgang til viser nå hvordan fosterhjemsmillioner er brukt til kjøp av varer og tjenester fra Salström-Leyhs egne selskaper, deriblant aksjeselskapet Elukaar i Estland, der 63-åringen og kona er eneste styremedlemmer.
VG170606 - Sentralisering og standardisering av tjenester har ført til betydelige kostnadsbesparelser i Fyrlykta-stiftelsene, hevder han.
VG170606 At vi kan være klare på at « når dere leverer tjenester til oss, er det disse punktene dere skal levere på ».
FV170606 Nå vil rådmannen ha vurdert kutt i lovpålagte tjenester til innbyggerne.
DN170606 « Til slutt sendte de prøve-e-post til to ikke-eksisterende kontoer som tydeligvis er forbundet med stemmegivning per post antakelig med det formål å opprette disse kontoene for å etterligne gyldige tjenester », skriver NSA i rapporten.
DN170606 Men som vanlig benyttet Apple også sjansen til å offentliggjøre en rekke nye tjenester og produkter under åpningen av konferansen.
DB170606 Det er ønskelig at alle bidrar i kampen for bedre tjenester til brukerne. | - Jeg brenner for å skrive noe som krever at jeg går ut av mitt eget univers ¶
AP170606 post antagelig med det formål å opprette disse kontoene for å etterligne gyldige tjenester », skriver NSA i rapporten.
AA170606 « Til slutt sendte de prøve-e-post til to ikke-eksisterende kontoer som tydeligvis er forbundet med stemmegivning per post antakelig med det formål å opprette disse kontoene for å etterligne gyldige tjenester », skriver NSA i rapporten. ( ©NTB ) ¶
VG170605 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa May.
DB170605 - Å utstede pass er en av politiets tjenester til det norske folk.
AP170605 De 30 landene, 27 EU-land og tre EFTA-land, som dette vil omfatte etter britenes uttreden, vil fortsatt være et område med fri flyt av arbeidskraft, varer, kapital og tjenester .
AA170605 Resultatet vil derfor bli et lappeteppe av ulike løsninger : Vertskommunesamarbeid, kjøp av private tjenester , og ikke minst mange interkommunale selskaper - nettopp det regjeringen ellers er opptatt av å unngå.
AA170605 Liberalisering er en prosess som innebærer at mer i samfunnet blir overlatt til markedet, og vi får økt privatisering av offentlige tjenester ut fra en visjon om lønnsomhet.
VG170604 Men det er et titalls ulike tjenester , sier hun til VG.
SA170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa statsministeren, som tok til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
FV170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa statsministeren, som tok til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
BT170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sier May, som tar til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
AP170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sier May.
AA170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sier May, som tar til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
AA170604 - Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sa statsministeren, som tok til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.
VG170603 - Dette handler ikke om " for eller mot Samlok ", jeg henviser til utlysningsteksten for stillingen som leder av " Fellesoperative tjenester ".
VG170603 De har utviklet et digitalt verktøy som vil gi følgende tjenester : ¶
SA170603 Oppgraderingen og moderniseringen av bankens systemer gjør at flere av bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.
SA170603 Også i fjor stengte DNB en rekke tjenester i forbindelse med pinsen.
SA170603 DNB har slitt med ustabile systemer og nedetid for både nettbank og mobiltjenester flere ganger i 2016 og 2017, men ifølge systemleverandøren skal moderniseringen gi mer robuste og stabile tjenester , herunder utvidet kapasitet som gjør at man takler de økte volumene som forventes i tiden fremover.
DN170603 Chung er siktet for juks, fordi hun ifølge aktoratet har kommet inn på prestisjefylte universitet tross tvilsomme kvalifikasjoner og mottatt tjenester fra skolen, angivelig alt fordi moren Choi Soon-sil var nær venn av daværende president Park Geun-hye.
DB170603 Mer enn 7000 forlag, bokhandlere, oversettere, illustratører, trykkerier, filmprodusenter, interesseorganisasjoner, forfattere, produsenter av digitale tjenester og andre bransjeaktører fra mer enn hundre land møtes.
AP170603 Oppgraderingen og moderniseringen av bankens systemer gjør at flere av bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.
AP170603 Også i fjor stengte DNB en rekke tjenester i forbindelse med pinsen.
AP170603 DNB har slitt med ustabile systemer og nedetid for både nettbank og mobiltjenester flere ganger i 2016 og 2017, men ifølge systemleverandøren skal moderniseringen gi mer robuste og stabile tjenester , herunder utvidet kapasitet som gjør at man takler de økte volumene som forventes i tiden fremover.
AA170603 Chung er siktet for juks, fordi hun ifølge aktoratet har kommet inn på prestisjefylte universitet tross tvilsomme kvalifikasjoner og mottatt tjenester fra skolen, angivelig alt fordi moren Choi Soon-sil var nær venn av daværende president Park Geun-hye.
AA170603 Oppgraderingen og moderniseringen av bankens systemer gjør at flere av bankens tjenester stenges fra søndag klokken 01.00.
AA170603 Også i fjor stengte DNB en rekke tjenester i forbindelse med pinsen.
AA170603 DNB har slitt med ustabile systemer og nedetid for både nettbank og mobiltjenester flere ganger i 2016 og 2017, men ifølge systemleverandøren skal moderniseringen gi mer robuste og stabile tjenester , herunder utvidet kapasitet som gjør at man takler de økte volumene som forventes i tiden fremover.
SA170602 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
NL170602 Vi politikere har et overordna arbeidsgiveransvar og skal sørge for at de kommunalt ansatte kan yte så gode tjenester til befolkningen som mulig.
NL170602 Nå tas kraftverk, vannverk, renhold, renovasjon, gjenvinning, revisjon, helse- og sosiale tjenester osv. tilbake i egenregi over en lav sko.
NL170602 Det er tildelingskontoret i kommunen som gjør vedtak om tjenester til brukerne, og de kommersielle kan verken konkurrere på pris eller omfang.
NL170602 Den nye naturbaserte oppholdsturisten som bor her over flere dager, spiser, handler og kjøper tjenester lokalt, ser vi på som ei stor mulighet.
BT170602 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170602 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Slampoesien er vår tids motkultur ¶
AP170602 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170602 En mann i 30-årene ble natt til fredag pågrepet mistenkt for kjøp av seksuelle tjenester på et hotell i midtbyen i Trondheim.
AA170602 - Vi mener undersøkelsene vi har gjort bekrefter mistanken om kjøp av seksuelle tjenester , sier Kimo.
VG170601 Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ).
VG170601 - På et generelt grunnlag så har vi tildelingskriterier for hvilke typer tjenester den enkelte får ut ifra de behovene de har.
FV170601 Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ).
DN170601 Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ).
DN170601 Paytm lanserte i mai tjenester som gjør at selskapet er mer som en bank med sparekontoer som gir innskuddsrente.
DN170601 Sigurd Vik ( til venstre ) og Sigurd Gran har fått med seg et team på elleve i Oslo og fem i Warsava for å lage et nordisk byrå for robotisert kommunikasjon med brukerne i digitale tjenester programvare.
DN170601 Sigurd Vik ( til venstre ) og Sigurd Gran har fått med seg et team på elleve i Oslo og fem i Warsava for å lage et nordisk byrå for robotisert kommunikasjon med brukerne i digitale tjenester programvare.
DB170601 Da ønsket gamleklubben Cagliari den tidligere midtbanespillerens tjenester .
DB170601 Jeg mener at det, for eksempel, vil føre til mer robuste fagmiljø som kan skape bedre tjenester for befolkningen.
DB170601 Et annet alternativ en kan se for seg er at staten styrer enda strammere for å sikre innbyggernes tjenester , ved at de løfter oppgaver ut av kommunene.
DB170601 I EU gjelder fri ferdsel av varer, kapital, tjenester og personer.
DB170601 Da blir det heller ikke fri adgang for varer, kapital og tjenester fra Storbritannia, sier EU.
DA170601 Hvordan skal vi kunne bruke gode produkter og tjenester , uten å samtidig shippe alt vi har av oljecash skattefritt til Silicon Valley ?
DA170601 Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ).
BT170601 Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ).
AP170601 Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ).
AA170601 Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ).
AA170601 Den skal sørge for gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad ( Frp ).
SA170531 Stavanger kommune har retningslinjer som skal sikre kontakt med familier/pårørende til brukere over 18 år som får tjenester innen området psykiske helse og rus.
SA170531 KS er i gang med et læringsnettverk basert på recoveryorienterte tjenester i kommunehelsetjenesten - der brukermedvirkning og bistand ut fra brukers behov, står sentralt.
SA170531 47, 2008-2009 ) skulle sikre en helse- og omsorgstjeneste som svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester .
NL170531 Sånn tøyes forskjellene på hva slags tjenester som tilbys hvor.
FV170531 Pauli vært at de har sikret seg ungguttens tjenester i en ny sesong.
DN170531 - Dette vil bli en plattform som utvikler Apples tjenester , sier Gene Munster som er grunnlegger av Loup Ventures og tidligere Apple-analytiker.
DN170531 Vi skal ha så innholdsrike og gode abonnement og tjenester at vi ikke trenger å benytte binding for at kunden skal bli hos oss, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge.
DB170531 » Videre skisserte Vedum hvordan landbruksminister, arbeids- og sosialminister, utdanningsminister og finansminister sto opp om morgenen og planla å sentralisere forvaltning og tjenester .
DB170531 Sånn tøyes forskjellene på hva slags tjenester som tilbys hvor.
DB170531 Er det virkelig greit at prisen på samme type tjenester varierer så vidt mye som i dag ?
DA170531 Donskoj mener Rosatom er ledende på dette feltet, og sier han er glad for at så mange andre land har valgt deres tjenester .
DA170531 Donskoj mener Rosatom er ledende på dette feltet, og sier han er glad for at så mange andre land har valgt deres tjenester .
AP170531 IKKE GÅ I VALUTAFELLEN : Fagdirektør for finans, Jorge Jensen, i Forbrukerrådet ber folk være obs når de tar ut penger i minibank eller betaler for tjenester utenlands.
AP170531 For varer og tjenester , som betaling av hotell, bruk kredittkortet, sier Gundersen.
AP170531 En annen god regel er å betale varer og tjenester med kredittkort, og bruk vanlig bankkort til å ta ut kontanter.
AP170531 « Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser.
AA170531 Debatten i seg selv var en støyende affære der tema som brexit, økonomien, offentlige tjenester , klimaendringer, innvandring ble tatt opp.
VG170530 Gjennomgangen har ikke funnet dokumentasjon som viser at en fra utenrikstjenestens side vurderte spørsmål av overordnet karakter, for eksempel ILPIs dobbeltrolle som tilskuddsmottaker og leverandør av faglige tjenester eller knyttet til kostandseffektivitet, » står det i rapporten.
VG170530 Men det er et titalls ulike tjenester , sier hun til VG.
SA170530 Pauli vært at de har sikret seg ungguttens tjenester i en ny sesong.
SA170530 Pauli vært at de har sikret seg ungguttens tjenester i en ny sesong.
NL170530 Dersom personer, eller pårørende ønsker å kjøpe private tjenester i hjemmet utover det som tildelingskontoret vurderer som riktig, er det full anledning til det, men det må da bestilles og betales av den enkelte.
DN170530 Taxisjåfører over hele Spania streiker i protest mot private drosjeselskaper som tilbyr billigere tjenester gjennom mobilapper.
DN170530 Han opplyser at fondet i hovedsak vil se på fire sektorer i Norge : helse, teknologi, tjenester og « litt » industri.
DN170530 Alt fra dem som produserer lenser til de som leverer tjenester til disse igjen, sier Nilsen.
DB170530 Dette er eksempler på at eldre grunnet alderen mister tilgangen til rettigheter og tilbud om tjenester .
DA170530 - Man kan godt diskutere utbyttene som er tatt, men at en kommunal eier tar ut penger som brukes i budsjettet til tjenester til folk, synes jeg er bedre enn at private tar ut pengene som utbytte.
BT170530 Regelverket om offentlige anskaffelser har bl.a til hensikt å sørge for fri konkurranse, og å unngå at det offentlige kjøper tjenester på bakgrunn av uformell kontakt mellom offentlig ansatte og private aktører ( korrupsjon, vennetjenester o.l ).
BT170530 Pauli vært at de har sikret seg ungguttens tjenester i en ny sesong.
AP170530 Pauli vært at de har sikret seg ungguttens tjenester i en ny sesong.
AP170530 Pauli vært at de har sikret seg ungguttens tjenester i en ny sesong.
AA170530 Taxisjåfører over hele Spania streiker i protest mot private drosjeselskaper som tilbyr billigere tjenester gjennom mobilapper.
AA170530 - Dessuten betyr det ekstra kroner for oss vertskommuner, som gjør at vi kan opprettholde gode tjenester og videreutvikle lokalsamfunnet.
NL170529 Det koster det samme enten folk benytter seg av kommunal hjemmetjeneste eller benytter seg av Privat Omsorg sine tjenester .
DN170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
DN170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
DN170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
DB170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
DB170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
DB170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
DB170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
DB170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
DB170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, meldte Utenriksdepartementet.
DB170529 - Det gamle systemet, der bestemte bedrifter hadde enerett på å selge bestemte tjenester , var et system som hindret sunn konkurranse, stengte ute kompetente leverandører og som var en farlig sovepute for leverandører som er innenfor systemet.
DB170529 EU har også innført en oljeembargo mot Syria, fryst den syriske sentralbankens midler i EU og lagt begrensninger på investeringer i Syria og eksport av varer og tjenester til Syria.
BT170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
BT170529 Videre forbys salg av datamaskinrelaterte tjenester og tjenester knyttet til gruvedrift, kjemisk industri og raffineringsindustri til personer og enheter i Nord-Korea.
BT170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
BT170529 Når utenlandske bookingselskaper leverer gode tjenester som gir forbrukerne valg og rimelige priser, er det et gode for de fleste.
AA170529 EU har også innført en oljeembargo mot Syria, fryst den syriske sentralbankens midler i EU og lagt begrensninger på investeringer i Syria og eksport av varer og tjenester til Syria.
NL170528 Det private næringsliv i byen har kunnet levere tjenester og varer til ansatte og studenter.
NL170528 Hva om det ikke var 25% moms på alle innkjøp av varer og tjenester til et slikt prosjekt ?
AP170528 Tom Kolstad ¶ Tjenester vokser raskest ¶
AP170528 Produktiviteten er et mål på hvor mye produksjon vi får ut av arbeidskraften, maskinene, bygningene, lastebilene, flyene, datautstyret og annen kapital vi bruker for å lage varer og tjenester .
AP170528 Når velstanden øker, etterspør folk relativt mer tjenester og tjenestenæringene øker sin andel av økonomien.
NL170526 Fordi vi kan starte tjenester på dagen ?
DB170526 Og EØS-avtalen legger bindinger for tjenester som settes ut på anbud.
DA170526 Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester ( puh !
AP170526 Kontakten foregår ofte gjennom krypterte tjenester på internett.
AP170526 Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge, mener Facebook og alle andre som driver lignende tjenester , har mye å lære, selv om de jobber bra med å videreutvikle nettsikkerheten.
AA170526 De såkalte velferdsprofitørene er et begrep som brukes om private, kommersielle aktører som tjener penger på tjenester som for eksempel barnehage og helse.
SA170524 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Vi legger oss helt flate ¶
DN170524 På bakgrunn av dette har jeg kommet fram til at det er mest riktig av meg å stille min plass til disposisjon og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester », skriver Hasle.
DB170524 På bakgrunn av dette har jeg kommet fram til at det er mest riktig av meg å stille min plass til disposisjon og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester », skriver Hasle.
DB170524 - Man er avhengig av private underleverandører fordi det offentlige ikke produserer denne typen tjenester og utstyr, sier Høie.
DB170524 Kommunaldirektør Endre Sandvik i byrådsavdeling for eldre- helse- og sosiale tjenester viser til at mora samme ettermiddag mottok e-post fra bydelsdirektøren hvor barneverntjenestens egen påstand om at den ble instruert av byrådsavdelingen til å informere gutten om kronikken ble tilbakevist.
DB170524 ( Dagbladet ) : Oslo Frp krever redegjørelse fra Inga Marte Thorkildsen ( SV ) i en sak hvor byråden for eldre- helse- og sosiale tjenester blir beskyldt for å ha instruert en barneverntjeneste i Oslo.
BT170524 På bakgrunn av dette har jeg kommet fram til at det er mest riktig av meg å stille min plass til disposisjon og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester », skriver Hasle.
BT170524 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170524 Han sier kommunene kan tilby tjenester som arbeid, kurs, utdanning, bolig, men at kompetansen bør heves.
AP170524 På bakgrunn av dette har jeg kommet fram til at det er mest riktig av meg å stille min plass til disposisjon, og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester », skriver Hasle.
AP170524 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170524 På bakgrunn av dette har jeg kommet fram til at det er mest riktig av meg å stille min plass til disposisjon og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester », skriver Hasle.
AA170524 På bakgrunn av dette har jeg kommet fram til at det er mest riktig av meg å stille min plass til disposisjon og jeg har derfor valgt å si opp min stilling som direktør for Politiets IKT tjenester », skriver Hasle.
AA170524 - Man er avhengig av private underleverandører fordi det offentlige ikke produserer denne typen tjenester og utstyr, sier han.
SA170523 Klubben rykket nylig opp til Premier League, men manager Chris Hughton har bestemt at det ikke er behov for 29-åringens tjenester neste sesong.
DN170523 - Han er landets mest erfarne innenfor sparing og pensjon, og har jobbet med utvikling av nye digitale produkter og tjenester .
DN170523 - I år er det flere faste og trygge jobber, full lønn under sykdom, et skattesystem som minsker forskjellene og mindre konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester som løftes fram, sier nyvalgt LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.
DA170523 Vi rydder opp, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester , Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.
BT170523 Eldre med trygg økonomi skaper muligheter for at de både kan gi omsorg og kjøpe nødvendige tjenester etter behov.
AP170523 Klubben rykket nylig opp til Premier League, men manager Chris Hughton har bestemt at det ikke er behov for 29-åringens tjenester neste sesong.
DN170522 Administrerende direktør Eivind Helgaker i Ice ( til venstre ) jubler over veksttall, mens statssekretær Reynir Jóhannesson ( Frp ) er ekstrem fornøyd med investeringstakten av tjenester i det norske elektroniske kommunikajsonsmarkedet.
DA170522 På bildet blir en mann avbildet på fersk gjerning når han kjøper seksuelle tjenester i et parkeringsanlegg i Stavanger sentrum.
BT170522 Etter omdanningen til aksjeselskap lød selskapets formålsparagraf ( vedtektene § 3 ) slik : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for de
BT170522 , samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for derigjennom å bedre tilbudet til befolkningen for slike tjenester , på en samfunnsnyttig best mulig måte.
AP170522 Fra venstre : Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
AP170522 - Siden det nå er færre selskaper som driver slike tjenester , gjør det vår jobb lettere når vi skal følge opp forbudet, sier Vøllestad Westbye.
AP170522 - Det norske forbudet er ikke i tråd med EØS-regelverket, da det uberettiget hindrer friheten til å tilby og motta tjenester .
AP170522 Det er riktig av Oslo kommune å stille strengere krav til dem de kjøper tjenester av.
AP170522 For selvsagt er det ingen som i ramme alvor foreslår at hemmelige tjenester til enhver tid kan arbeide med offentlighetens flomlys mot sine operasjoner.
DN170521 Deretter kan du bruke tjenester som Prisjakt, Prisguide og Pricerunner til å finne den beste prisen på akkurat den modellen.
DN170521 Den nye våpenavtalen innebærer at Saudi-Arabia får kjøpe amerikansk forsvarsmateriell og - tjenester for rundt 930 milliarder kroner.
AP170521 Svaret i reformen : Større enheter og mer mobilitet skal gi politiet større slagkraft og befolkningen bedre tjenester .
AP170521 Skal det lokale politiet klare å levere likere og bedre tjenester , måtte det tas grep, mener Humlegård.
VG170520 Slik fungerer de fleste tjenester i denne kommunen.
VG170520 Private firma må gi samme rett til innsyn og åpenhet som kommunen, når de leverer offentlig pålagte tjenester .
VG170520 I Barnet har man fusjonert og latt private overta en lang rekke tjenester for byens innbyggere : Funksjonshemmede, kommunale jurister, gravsteder og begravelser, IT, HR, finans, lønn og pensjon, helse og miljø og byplanlegging er noen av de områdene som nå styres av, eller sammen med, det børsnoterte selskapet Capita.
VG170520 Her er kommunale tjenester overtatt av et børsnotert selskap.
VG170520 Easyjet-modellen er at du kun får et minimum av kommunale tjenester som basis.
VG170520 80-åringen ble i 2013 dømt til syv års fengsel for å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en da 17 år gammel nattklubbdanser, men ble til slutt frikjent i høyesterett, etter han ble trodd på at han ikke visste at jenta var under 18 år gammel.
DA170520 Det er viktig å understreke at kommunene både har mulighet til og et selvstendig ansvar for å sikre at de kjøper varer og tjenester fra leverandører som følger spillereglene.
DA170520 * Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner i året.
AP170520 - Denne pakken med forsvarsmateriell og - tjenester skal støtte opp om den langsiktige sikkerheten til Saudi-Arabia og golfregionen i møte med iranske trusler, sier en ikke navngitt tjenestemann i Trumps reisefølge.
AP170520 Telenor og Telia i norsk sammenheng - kan blokkere og ta seg betalt for at du skal få tilgang til tjenester som Skype, Facebook eller Twitter.
AP170520 Sørensen mener det er en stor forskjell på å ta seg betalt for innhold og å begrense tilgang til tjenester .
AP170520 En norsk og europeisk lov forbyr nettleverandører å blokkere tjenester på internett.
AP170520 - Hvis hvilken som helst forretningsvirksomhet skal kunne kontrollere hvilke tjenester vi har tilgang til, vil det gå på bekostning av viktige samfunnsinteresser som ytringsfrihet, sier Sørensen.
AP170520 - Likere tjenester og tilbud handler om tilbudet er tilgjengelig lokalt, sier hun og bruker utsteding av pass som eksempel.
AP170520 - Likere tjenester og tilbud handler om at tilbudet er tilgjengelig lokalt, mener Senterpartiets Jenny Klinge.
AA170520 Den nye våpenavtalen innebærer at Saudi-Arabia får kjøpe amerikansk forsvarsmateriell og - tjenester for rundt 930 milliarder kroner.
SA170519 Resultatet vil derfor bli et lappeteppe av ulike løsninger : Vertskommunesamarbeid, kjøp av private tjenester , og ikke minst mange interkommunale selskaper - nettopp det regjeringen ellers er opptatt av å unngå.
SA170519 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Det er bare én ting å si : Dette ser forferdelig ut ¶
SA170519 Selge varer og tjenester på netti ¶ 4.
SA170519 - Nordmenn er flinkest på å søke etter informasjon om varer og tjenester på nett. 88 prosent av nordmenn gjør dette regelmessig, sier rådgiver Torstein Otterlei Fjørtoft hos SSB.
NL170519 ? Det indre markedet er basert på « de fire friheter » - fri bevegelse av arbeid, kapital, varer og tjenester .
DN170519 Bekymret over at tjenester settes ut ¶
DN170519 Privat informasjon fra en lang rekke norske tjenester er gjort søkbar i Bing.
DB170519 Skodas Online-tjenester består av tre ulike tjenester .
DB170519 Det gir en rekke online-fordeler som for eksempel varsling om køer, enklere innplotting av adresser på navigasjonen, været, nyheter, bensinstasjoner med bensinpriser og etter hvert tjenester som forteller hvor det er ledige parkeringsplasser.
DA170519 Getlove AS har hatt følgende som formål : « Selskapet vil drive forskjellige nettsider og tjenester som hjelper mennesker finne kjærlighet til seg selv og andre.
BT170519 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Når Christian Tybring-Gjedde ser hunden sin i øynene, ser han da fremmedfrykt ?
BT170519 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170519 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170519 Søkt informasjon etter varer og tjenester
AP170519 Selge varer og tjenester på nett ¶ 4.
AP170519 - Nordmenn er flinkest på å søke etter informasjon om varer og tjenester på nett. 88 prosent av nordmenn gjør dette regelmessig, sier rådgiver Torstein Otterlei Fjørtoft hos SSB.
AP170519 Slike tjenester kommer på flere områder, en app er det magiske kontaktpunktet mellom den som tilbyr en tjeneste og den som trenger bistand.
AP170519 De siste årene har vi fått tjenester som Foodora og Uber, som har som utgangspunkt at flere av oss kan tenke seg å jobbe noen timer nå og da, når det passer oss best.
SA170518 | Miljøhensyn, kommunale tjenester og stedsutvikling er tre sider av samme sak - og et politisk ansvar ¶
NL170518 - Dette er en type kompetanse som kan brukes i veldig mange sammenhenger - fra app- og spillutvikling til webutvikling og digitalisering av tjenester .
NL170518 For arbeidsplassene her nord som produserer og selger sine varer og tjenester ut av landet er det avgjørende å vite hva ansvarlige politikere og partier svarer på de viktigste spørsmålene.
FV170518 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DB170518 Blant annet en haug av nye funksjoner i Google Home, som å kunne bruke den som telefon ( kun USA ), vise søkeresultater på TV og integrere den med en haug av nye tjenester .
DB170518 Indeksen tar ikke hensyn til offentlige tjenester som utdanning, helse og barnehager, tjenester som tilbys nettopp for å motvirke ulikhet.
DB170518 Indeksen tar ikke hensyn til offentlige tjenester som utdanning, helse og barnehager, tjenester som tilbys nettopp for å motvirke ulikhet.
DB170518 Det er dokumentert at hvis offentlige tjenester var inkludert i gini-indeksen, ville Norge kommet enda bedre ut på indeksen enn vi gjør i dag.
AP170518 Bankene kan for eksempel dekke sine Vipps-kostnader gjennom høyere gebyrer for andre tjenester eller ved litt lavere innskuddsrente.
AP170518 Påvirker tjenester
AA170518 Bankene kan for eksempel dekke sine Vipps-kostnader gjennom høyere gebyrer for andre tjenester eller ved litt lavere innskuddsrente.
AA170518 Bankene kan for eksempel dekke sine Vipps-kostnader gjennom høyere gebyrer for andre tjenester eller ved litt lavere innskuddsrente.
VG170517 Midlertidig leder for operative tjenester i Vest politidistrikt, Morten Ørn, sa til VG tidligere i mai at bergenspolitiet øker sikkerhetsnivået noe på nasjonaldagen : ¶
VG170517 Leder ved enhet for operative tjenester i Øst politidistrikt Olav Unnestad sier at de hvert år setter i verk tiltak for å sørge for at det er trygt på 17. mai.
DN170517 Men de vokser altså raskt, og utvider stadig mer flere tjenester .
VG170516 Som øverstkommanderende for USAs væpnede styrker og sjef for landets hemmelige tjenester ute og hjemme, er presidenten i sin fulle rett til å nedgradere hemmelig materiale etter eget forgodtbefinnende.
VG170516 Problemet er at andre lands hemmelige tjenester neppe vil dele sin informasjon med en president som opptrer slik.
VG170516 Fyrlykta mener selv at norske midler ikke er blitt lovstridig ført ut av landet, og viser til EØS-avtalens forutsetninger om fri flyt av tjenester , folk og kapital.
NL170516 EØS-avtalen innskrenker våre folkevalgtes valg, og forplikter dem til å følge en nyliberalistiske frihandelspolitikken med sin fire « friheter » : Fri bevegelse av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester .
DN170516 Stort overskudd ¶ 400.000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester .
DB170516 Barne- og familieetaten sier de har i oppgave å tilby tiltak og tjenester som svarer til barn, unge og familiers behov, og som etterspørres av bydelsbarnevernet.
DB170516 - Veksten var relativt bredt basert, med sunn vekst i produksjon av både varer og tjenester .
BT170516 Det gjelder ideer og oppfinnelser, utdannelse og yrkesopplæring, nye - og mer fornuftig og bærekraftig produserte - varer og tjenester .
SA170515 Siden klokken 09.45 i morges har kundene i SR-Bank og andre banker opplevd ikke å få tilgang til tjenester via nett eller mobil.
DN170515 Svakere krone gjør importerte varer og tjenester dyrere, noe som litt frem i tid kan bidra til å løfte utsiktene for inflasjonen igjen.
DN170515 - Målet er å få raskere og bedre tjenester for pengene, sier Flo-sjef Petter Jansen.
DB170515 Morten Wiberg, TV-sjef i Carat, mener grunnen er ulike strømmetjenester som Netflix og HBO, TV-kanalenes egne strømmesider og tjenester som Youtube.
DA170515 Hvermannsens nytte vil være som kjøper og bruker av varer og tjenester som kan leveres med mindre klimagassutslipp, for eksempel en utslippsfri fergetur over fjorden eller gods kjøpt på internett som leveres med en elektrisk drevet varebil.
BT170515 Mer enn 8.300 forbrukere har deltatt i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av.
BT170515 IT blir også et viktig redskap for å tilby nye tjenester i det offentlige.
AP170515 Mer enn 8.300 forbrukere har deltatt i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av.
AP170515 Men det kan være gode grunner til å ha en slik port også, det kommer an på hvilke tjenester virksomheten leverer, sier Strøm Arnøy.
AP170515 Men det kan være gode grunner til å ha en slik port også, det kommer an på hvilke tjenester virksomheten leverer, sier Strøm Arnøy.
AA170515 Rabobank skal bruke Signicats plattform for å tilby ulike tjenester for pålogging og digital id til sine 300 000 bedriftskunder, skriver Finansavisen.
AA170515 Mer enn 8300 forbrukere har deltatt i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av.
AP170514 Tanken er ikke at alle skal eie hver sin Vahana, men at den kan bookes med en app, litt som Über-transport eller tilsvarende tjenester .
AP170514 I 2009 ønsket EU å harmonisere regelverket for alle som skulle selge varer og tjenester til forbrukere i EU.
FV170513 Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester .
AA170513 Dataangrepene som har slått ut sykehus i England, mobilnett i Spania og tjenester i over 100 land, spres automatisk på Windows-maskiner.
VG170512 NHS Merseyside, som drifter flere sykehus i Nordvest-England, tvitret at « etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep, så tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester ».
VG170512 Ifølge Trygve Aandstad, digital kriminaletterforsker i Interpol, består det blant annet av markedsplasser hvor folk kan kjøpe og selge tjenester , både på det lovlige og ulovlige feltet.
VG170512 Så må man se til at leverandørene levere gode tjenester og være sikre på at vi får de tjenestene fra private aktører som er tilpasset det enkelte barn.
VG170512 Men det er også slik at det kan bli diskusjoner om hvilke tjenester barnet faktisk har behov for.
SA170512 Grunnet store oljeinntekter har Norge vent seg til, og hatt råd til, å kjøpe langt mer fra utlandet av vanlige varer og tjenester enn vi eksporterer.
SA170512 Egentlig er dette fordringer på utenlandske tjenester, og kan kun realiseres ved kjøp av varer og tjenester i utlandet ( om vi velger å gi bort verdiene, vil noen andre realisere dem ).
SA170512 Egentlig er dette fordringer på utenlandske tjenester , og kan kun realiseres ved kjøp av varer og tjenester i utlandet ( om vi velger å gi bort verdiene, vil noen andre realisere dem ).
SA170512 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
NL170512 Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester .
DN170512 NHS Merseyside, som drifter flere sykehus i Nordvest-England, tvitret at « etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep, så tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester ».
DN170512 - Dette handler om hvor langt offentlige foretak, med tilnærmet monopol på kritiske tjenester , kan tvinge prisene opp overfor kundene.
DN170512 Kina åpner også for at utenlandskeide finanshus får tilby sine tjenester i Kina. ( ©NTB ) ¶
DB170512 Hun mener kommunen får mer igjen for pengene, og får handlingsrom til å styrke andre tjenester , som bedre bemanning, til sykehjemsbeboerne.
DB170512 Vi har tatt mange grep som vil gi bedre tjenester til eldre.
DB170512 Han peker på eksempler fra de siste tiårene som han mener ikke har ført til bedre tjenester til eldre.
BT170512 NHS Merseyside, som drifter flere sykehus i Nordvest-England, tvitret at « etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep, så tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester ».
BT170512 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170512 « Etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester », skriver NHS Merseyside‏, som driver sykehusene rundt Liverpool, på Twitter.
AP170512 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | 31 ting du kanskje ikke visste om Eurovision ¶
AP170512 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170512 Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester .
AA170512 Kina åpner også for at utenlandskeide finanshus får tilby sine tjenester i Kina.
AA170512 - Dette handler om hvor langt offentlige foretak, med tilnærmet monopol på kritiske tjenester , kan tvinge prisene opp overfor kundene.
AA170512 I løpet av fjoråret klarte 17-åringen å lure til seg minibankkort og koder fra eldre kvinner i Kongsvinger, Asker, Drammen, Fredrikstad og Oslo ved å utgi seg for å være fra selskapet Get og si at kortet skulle brukes til å betale for deres tjenester .
DN170511 Sikkerhetseksperten Troy Hunt, som står bak tjenesten, tror passordene stammer fra en rekke hackerangrep de siste ti årene, men vet ikke hvilke tjenester de stammer fra.
DN170511 Det betyr at Uber ikke har krav på den friheten som gjelder for digitale tjenester .
DN170511 Av manifestet, som avisen omtaler som sosialistisk, framgår det at Labour ønsker å nasjonalisere tjenester som tog, post og kraftforsyning.
AP170511 Mannen er etter det NTB erfarer siktet for flere voldtekter, for å ha utnyttet ha utnyttet sin posisjon til å skaffe seg seksuelle tjenester og for ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.
VG170510 På fem år er det offentliges kjøp av slike tjenester doblet.
DN170510 Inflasjon vil si fall i verdien av penger, det vil si at du får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170510 Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170510 Indeksen er beregnet med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret.
DN170510 Indeksen beregnes med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret.
DB170510 I ITALIA : Joona Laukka ( til venstre ) tilbyr i disse dager Alexander Kristoffs tjenester til flere andre WorldTour-lag foran 2018-sesongen.
BT170510 Kjøp av tjenester fra såkalte ideelle aktører må følges opp med tilstrekkelig kontroll.
BT170510 Fyrlykten hadde solgt tjenester til Bufdir i over tre år før direktoratet begynte å spørre hvorfor en ideell organisasjon satt igjen med flere titalls millioner i overskudd, og hvor pengene ble av.
AP170510 Bolstad minner om at norsk politi går inn i historiens største reform, samtidig som det forventes tjenester som minst ligger på dagens nivå.
AP170510 Justisminister Per-Willy Amundsen har fremmet et lovforslag som berører EOS-utvalgets innsynsrett overfor de hemmelige tjenester .
AA170510 Kanskje du lurer på hvilke ansvarsområder Landbruk og tekniske tjenester har ?
AA170510 Varer og tjenester og ikke minst folk kommer raskere frem.
AA170510 Jeg tror det handler om at vi er så tydelige på at vi ønsker tjenester nært folk og en politikk som ser hele landet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.
AA170510 Selv om en kommune går i overskudd ett år, bør ikke det gi grunnlag for å kvitte seg med inntekter som er med på å finansiere gode kommunale tjenester over tid.
AA170510 Men en rekke kommuner er avhengig av pengene for å drive gode kommunale tjenester .
VG170509 OVERRASKET : Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for sosiale tjenester i Oslo kommune, reagerer på hvordan norske barnevernspenger er brukt.
VG170509 Det er positivt med flere aktører i barnevernet, men vi skal ikke betale mer enn nødvendig for tjenester som det offentlige kjøper av private.
VG170509 Det er hun som har anledning til å rettlede Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.
DB170509 Ifølge AP skylder mange av kjøperne av slike tjenester som den 54-åringen skal ha tilbudt på manglende kontakt med det som faktisk utspiller seg på skjermen foran seg.
DA170509 Fysioterapeuter, ergoterapeuter og hjemmetrenere jobber i mange timer hver dag hjemme hos pasienten for å hjelpe vedkommende til å gjenvinne sin helse, og slippe å bli langvarig avhengig av hjemmesykepleie eller andre tjenester .
AA170509 Skal vi sikre nett- og strømkundene gode og kostnadseffektive tjenester fremover må vi lage større og mer konkurransedyktige enheter, sier Gjersvold i en kommentar fra selskapet.
VG170508 Den som skal kjøpe tjenester for millioner av kroner, bør vite hva den skal spørre etter.
SA170508 Imidlertid er det innen utvikling av nye produkter, tjenester og forretningsmodeller vi virkelig kan få til en bærekraftig økonomi gjennom å satse på sirkulær økonomi.
SA170508 En tjenestefisering skjer allerede i svært mange bransjer, der tjenester bygges rundt salg av produkter.
SA170508 En sirkulær økonomi med høy ressurseffektivitet er i større grad enn i dag et tjenestesamfunn : I fremtiden vil vi låne, leie, lease og dele bærekraftige produkter og tjenester .
SA170508 Det tyder på at flere lag var med i budkrigen om talentets tjenester .
FV170508 Det tyder på at flere lag var med i budkrigen om talentets tjenester .
DN170508 For sjette gang har Deutsche Bank kartlagt priser på ulike varer og tjenester i 47 byer over hele verden.
DB170508 Dermed ble brukerne heller nødt til å bruke den innebygde delingstjenensten for å sende ei lenke via tjenester som Facebook, Twitter, Whatsapp og SMS.
DB170508 I Norge kjøper det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 450 milliarder kroner i året.
BT170508 Det tyder på at flere lag var med i budkrigen om talentets tjenester .
AP170508 Det andre punktet dreier seg om grov korrupsjon, der det påstås at Eirik Jensen skal ha mottatt kontanter og tjenester eller verdier som er beregnet til minst 2,1 millioner kroner.
AP170508 Det tyder på at flere lag var med i budkrigen om talentets tjenester .
VG170507 Tesla-grunder Elon Musk jobber med å legge til rette for å bygge en « backup-sivilisasjon » på Mars, men det vil ta lang tid før en slik koloni blir forsynt med de tusenvis av produkter og tjenester vi alle sammen omgir oss med i hverdagen, mener Newth.
DB170507 Og tallene fra Spotify, Apple Music og YouTube - tjenester der folk selv velger hva de vil høre - er på kollisjonskurs med radioens hitregime.
DA170507 Resultatet blir dyrere tjenester og dårligere velferdstilbud, mener hun.
DA170507 Resultatet blir dyrere tjenester og dårligere velferdstilbud, mener hun.
DB170506 - Skal vi ha et enhetlig politi med like tjenester over hele landet må vi ha en nasjonal styring av politiet, sier han.
DB170506 PAPIRMØLLE : - Man snakker om å « produsere tjenester », som om å yte hjelp til mennesker er det samme som å lage varer i en produksjonsbedrift.
DB170506 Man snakker om å « produsere tjenester », som om å yte hjelp til mennesker er det samme som å lage varer i en produksjonsbedrift.
DA170506 Jeg mener jobb og gode tjenester er viktigere enn kontantutbetalinger, og derfor må også myndighetene tilrettelegge for det, sier Ortiz, som kom til Norge i 2000 på grunn av kjærligheten.
DA170506 Jeg mener jobb og gode tjenester er viktigere enn kontantutbetalinger, og derfor må også myndighetene tilrettelegge for det, sier Ortiz, som kom til Norge i 2000 på grunn av kjærligheten.
SA170505 Hun spår dyrere tjenester og dårligere velferdstilbud.
SA170505 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Narkodømt mann varslet Spesialenheten om Jensen i 2011 ¶
FV170505 Avdelingsdirektør Per Lund i Nav Vest-Agder sier folk må bli flinkere til å bruke nettbaserte tjenester .
FV170505 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170505 Hun spår dyrere tjenester og dårligere velferdstilbud.
DN170505 Dyrere tjenester
DB170505 mai, sier Egil Eriksen, leder på fellesoperative tjenester i Sør-vest politidistrikt.
DB170505 I Norge har vi nemlig mange billige eller gratis tjenester , og disse regnes ikke med i Gini.
DB170505 I tillegg til tigging, har jentene blitt brukt til å selge seksuelle tjenester , samt tyveri av gullsmykker og salg av falske smykker.
DB170505 For å sikre forsvarlige tjenester er det også viktig med krav til en minimumsbemanning.
BT170505 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170505 er omfattet fordi han også blant annet var visepresident og CIA-sjef, men har i stedet valgt å betale selv for private tjenester .
AP170505 Selskapet tilbyr sine tjenester i over 70 land, og er verdt rundt 70 milliarder dollar, ifølge anslag i amerikanske medier.
AP170505 Byer i USA der Uber tilbyr sine tjenester vil at selskapet skal sjekke sjåførenes bakgrunn på samme vis som drosjenæringen må gjøre.
AP170505 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | « Min arabiske vår : » Den arabiske våren i praksis ¶
AP170505 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
VG170504 Midlertidig leder for operative tjenester i Vest politidistrikt, Morten Ørn, sier til VG at bergenspolitiet øker sikkerhetsnivået noe på nasjonaldagen i år : ¶
DN170504 Tjenester og teknologi blir så vevd inn i hverandre at ledere i alle typer virksomheter må ta den digitale lederrollen.
DB170504 Men selv om Vipps Go markedsføres som en løsning for å betale for varer og tjenester ute i butikk, er ikke dette mobilbetaling slik blant andre Valyou og nå Vipps-fusjonerte mCash har prøvd seg på tidligere.
DA170504 Skal du benytte deg av tjenester i hjemmet, sjekk om firmaet eller personen som skal utføre arbeidet gjør det lovlig.
AP170504 I tillegg tjener landets turistindustri på forsyninger, overnattinger, sherpaer og andre tjenester i forbindelse med utlendingers drøm om den ultimate topptur til 8848 meter over havet.
AP170504 Ingen andre partier er like stor tilhenger av frihandel som Frp, som prinsipielt ønsker mest mulig flyt av varer og tjenester .
VG170503 Tingretten fastslo at krenkelsen av den seksuelle integriteten er av « en noe annen karakter » ved voldtekt av en prostituert som har sagt seg villig til å selge seksuelle tjenester , men der en gjerningsperson ikke vil betale, og det utvikler seg til en voldtekt som i denne saken.
DN170503 - Det tar både hensyn til forbrukere som ikke ønsker telefonsalg, og organisasjoner og bedrifter som har behov for å selge sine tjenester og varer, sier han.
DA170503 - Det er de som har ansvar for å vurdere om denne type tjenester skal gjennomføres i egen regi av Sykehuspartner eller av andre private underleverandører.
AP170503 Det korte svaret Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, gir pårørende, er bekymringsfullt.
AA170503 « Videre er det tiltalte som forhandlet om pris, og hvilke tjenester som mannen ved den enkelte anledning skal ytes », skriver retten, som avviser at det var snakk om noen tilfeldig sexformidling.
AA170503 Den trønderske kvinnen i 40-årene forhandlet om betaling og hvilke tjenester venninnen skulle yte.
AA170503 Tingretten fastslo at krenkelsen av den seksuelle integriteten er av « en noe annen karakter » ved voldtekt av en prostituert som har sagt seg villig til å selge seksuelle tjenester , men der en gjerningsperson ikke vil betale, og det utvikler seg til en voldtekt som i denne saken.
AA170503 - Det tar både hensyn til forbrukere som ikke ønsker telefonsalg, og organisasjoner og bedrifter som har behov for å selge sine tjenester og varer, sier han.
SA170502 Nøkkelen er forebygging, tidlig innsats, god ledelse og samarbeid mellom tjenester .
SA170502 Det er også viktig at barnevernet evner å samarbeide godt med andre tjenester .
DN170502 Nå presenterer de seg som en rådgiver og leverandør av skytjenester, samt at de investerer i såkalte kognitive tjenester , altså kunstig intelligens.
DN170502 I dag er usikkerheten større til hvor den teknologiske utviklingen går, og kunder søker i større grad råd om hvordan digitale løsninger kan skape bedre tjenester og økt konkurransekraft, sier han.
DA170502 - Alle våre digitale tjenester vil fungere som normalt.
BT170502 Romania trenger turister som kjøper varer og tjenester , ikke småslanter i et pappbeger i Norge.
BT170502 Landet trenger turister som kommer og kjøper varer og tjenester , ikke småslanter i et pappbeger i Norge.
DN170501 « Det gamle systemet » som Trump viser til er den såkalte Glass-Steagall-loven som krevde et skille mellom ordinære banker med tradisjonell utlånsvirksomhet og såkalte investeringsbanker, som tilbyr rådgivning og en rekke tjenester tilknyttet finansmarkedene.
AP170501 Gevinstene er nullutslipp, fleksible tjenester , håndterlige investeringer og lave transportkostnader.
AP170501 Og til alle som tror det går an å stoppe overføringen av kunnskap og tjenester med fysiske murer og tollbarrièrer, sier vi « lykke til ».
AA170501 Det viser at mange støtter vedtaket gjort av bystyret om boikott av israelske varer og tjenester fra okkuperte områder, sier Venke Aarethun, som i en årrekke har jobbet for palestinernes sak, og er æresborger av Palaestina.
AA170501 Det er sikkert i god tro fra lærernes side, men å frita synshemmede barn for fag som matte og engelsk gjør dem ingen tjenester .
DA170431 Jeg mener vi både kan gi bedre tjenester til innbyggerne og på sikt lavere utgifter med private.
SA170430 Skjermbilde fra votering om robuste regioner og tjenester under KrF-landsmøtet.
DB170430 Regjeringspartiene ønsker å fremstå som reformvennlige som av hensyn til befolkningen skal gi bedre tjenester .
DB170430 Og Høyre har i sitt partiprogram vedtatt at alle offentlige tjenester skal kunne utføres av private bedrifter - finansiert av fellesskapet - dvs. skattepenger.
DB170430 Dessuten viser erfaringer fra tilsvarende reform i Danmark at sentraliseringen har ført til nedleggelse av en rekke skoler, biblioteker og barnehager, dårligere tjenester og redusert lokaldemokratisk deltakelse og innflytelse.
DA170430 I bystyret har han hamret løs på all privatisering av kommunale tjenester og mot kommersialisering av velferden.
DB170429 Ifølge kommunerevisjonens rapport, innkalte derfor byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester på kort varsel direktøren i Velferdsetaten og bydelsdirektøren i Bydel Bjerke til et møte dagen etter om bydelens håndtering av Villa Eik-saken.
DB170429 - Bare sånn kan vi sammen med pårørende utvikle gode tjenester .
BT170429 Han viser også til at det i dommer i kriminalsaker som omhandler miljøet i Bergen, Kristiansand og Stavanger også er blitt henvist til overføringer ved hjelp av tjenester som Moneygram.
DN170428 Selskapet skal bli mer enn en ren taxitjeneste ; de bygger også ut et « økosystem » som gjør at de kan tilby andre tjenester for Kinas digitale økonomi.
DB170428 Barnetrygd skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.
BT170428 Han mener det til syvende og sist er kortbetalerne som må punge ut for dyrere tjenester som følge av kontantbruk.
VG170427 Jo, når det gjelder spørsmål om sosiale tjenester og arbeid og aktivitet, men våre medarbeidere på NAV-kontorene kan ikke være eksperter på alle de ulike ytelser.
VG170427 Arbeids- og tjenestedirektøren sier videre at de som trenger umiddelbar hjelp, sosiale tjenester eller hjelp til å komme i arbeid, fremdeles vil få dette ved å oppsøke NAV-kontoret.
VG170427 APRIL : En ny tjenesteordning hos NAV gjør at brukere uten avtale henvises til telefon eller digitale tjenester .
VG170427 - De som trenger umiddelbar hjelp, sosiale tjenester eller hjelp til å komme i arbeid, vil fremdeles få dette ved å oppsøke NAV-kontoret.
SA170427 Når tannlege og kommunale tjenester blir fremstilt som et argument for å justere en kommunegrense, må vi tenke litt videre enn i nuet.
SA170427 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170427 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DB170427 I desember kontaktet bydelsutvalget i Bjerke bydel kontrollutvalget og kommunerevisjonen i Oslo med sterke beskyldninger mot byråden for helse-, eldre- og sosiale tjenester og hennes kommunaldirektør Endre Sandvik.
DA170427 - Med strømbrudd 20 timer daglig og nødlagre med brennstoff som er i ferd med å gå tomme, går grunnleggende tjenester i stå, sier OCHA-koordinator Robert Piper.
BT170427 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Jeg har alltid vært nyforelsket i Bergen ¶
BT170427 Argumentene til folkeaksjonen, er at yrkessjåførene transporterer varer og tjenester .
AP170427 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Operasjef Annilese Miskimmon må gjenoppbygge tilliten blant de ansatte ¶
AP170427 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170427 Til Adresseavisen nevner Vinsand eksempler som områdeplan, byggesaker og tekniske tjenester .
AA170427 Det er svært få grunner igjen til ikke å kreve elektronisk betaling for varer og tjenester , sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.
VG170426 Utsetting av tjenester ?
VG170426 Planen åpner etter det VG forstår blant annet for å sette ut en del tjenester til eksterne selskaper i fremtiden.
VG170426 - Idag så finnes det knapt synlige kommunale tjenester i Frostviken.
DN170426 Skal finansielle tjenester inngå i en framtidig frihandelsavtale mellom EU og Storbritannia, må britiske finansselskaper godta det tilsynsregimet og de reglene og standardene som gjelder i EU, fastslås det.
DB170426 Selskapet han jobber for, Kinect Energy, leverer tjenester til bedriftsmarkedet.
DB170426 Skal finansielle tjenester inngå i en framtidig frihandelsavtale mellom EU og Storbritannia, må britiske finansselskaper godta det tilsynsregimet og de reglene og standardene som gjelder i EU, fastslås det.
DB170426 Ved å kombinere nye arbeidsmetoder med teknologi får vi en helsetjeneste som leverer bedre og mer persontilpassede tjenester .
BT170426 Det « de » demonstrerer mot, er ikke blott prisreguleringer på veiene, det er mot at kommunens styrende organer har gått fra å legge avgifter på leverte tjenester til å beskatte en begrenset del av byens befolkning for fellesgoder som kommer hele samfunnet til gode.
AP170426 Noen betaler med seksuelle tjenester , andre betaler med penger eller øl.
AA170426 Det er svært få grunner igjen til ikke å kreve elektronisk betaling for varer og tjenester , sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.
AA170426 Norske bedrifter er også verdensledende leverandører av teknologi, utstyr og tjenester , sier Sandberg.
VG170425 Det opplyses også at dersom hoffet utfører andre tjenester for Skaugum gård, så skal dette faktureres enkeltmannsforetaket.
VG170425 * Varierende grad av tjenester og løsninger.
SA170425 Aftenbladet skrev på mandag om at Vipps sine tjenester var ustabile.
DN170425 Når vi utvikler nye produkter og tjenester til våre kunder, vil will.i.ams unike syn på verden og kunnskap om fremtidige trender være en stor fordel for oss, sier styreleder og Atom-gründer Anthony Thomson til avisen.
DB170425 Og de er som kjent gode til å utvikle tjenester .
DB170425 Nylig skrev Dinside om det nye betalingstjenestedirektivet, PSD2, som blant annet åpner for at andre aktører enn banker kan tilby tjenester som samler forbrukernes kontoer fra forskjellige banker, eller utføre betalinger på deres vegne.
DB170425 Her ser de for seg at alt fra Facebook, Google, Apple, Amazon, dagligvarekjeder, strømselskaper, mobiloperatører og så videre, kan være selskaper som ønsker å tilby nye tjenester til nordmenn.
DB170425 Hugvik mener de aldri har hatt mer tilgjengelige tjenester enn nå.
DB170425 Det å hjelpe folk over i nye kanaler gir lettere tilgang til våre tjenester .
DB170425 Seksuelle tjenester
DB170425 Kvinnene hevder først og fremst at O'Reilly har utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til å presse dem til å utføre seksuelle tjenester .
DB170425 Etter at Donald Trump ble valgt til president, er forbrukere for øvrig blitt oppfordret til å boikotte merker og tjenester med bindinger til Trump-familien, på initiativ fra nettsida GrabYourWallet.org.
DB170425 Velger du dekoder kan du også få tilgang til digitale tjenester som filmleie, programarkiv og opptaksfunksjoner, vel å merke om du velger T-We-dekoderen til 3.000 kroner.
DB170425 - Vi vil selvsagt hjelpe kundene våre over på digitale plattformer, og ikke minst presentere de muligheter og tjenester som tilbys her, sier Bjørnsen.
DB170425 - Analoge tjenester krever både ressurser og kapasitet.
DA170425 Han ville også ha to stabsenheter, enten inndelt i én for finans og økonomi og én for organisasjon og digitalisering, eller én for strategi og virksomhetsutvikling og én for interne tjenester .
DA170425 - Per Haarr har gjort en utmerket jobb, men oppvekst og levekår omfatter en svært stor del av kommunens tjenester og antall ansatte, sier Forsell.
DA170425 , foreslår lagt inn under to direktørområder, ett for strategi- og virksomhetsstyring, og ett for interne tjenester .
AP170425 Aftenbladet skrev på mandag om at Vipps sine tjenester var ustabile.
AP170425 Det opplyses også at dersom hoffet utfører andre tjenester for Skaugum gård, så skal dette faktureres enkeltmannsforetaket.
AA170425 Statsministeren anklages for å ha svekket Storbritannias forhandlingsposisjon ved å utelukke at britene kan forbli i EUs indre marked for varer og tjenester .
AA170425 Det opplyses også at dersom hoffet utfører andre tjenester for Skaugum gård, så skal dette faktureres enkeltmannsforetaket.
AA170425 Det opplyses også at dersom hoffet utfører andre tjenester for Skaugum gård, så skal dette faktureres enkeltmannsforetaket.
VG170424 ) men også utgiftene til skattefinansierte tjenester rettet mot enkeltindivider ( utdanning, helse, omsorg for barn, eldre, pleietrengende ).
SA170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester .
SA170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
DN170424 Alibaba eier Kinas største netthandelsselskap og har lansert nye tjenester og foretatt investeringer i India og Sørøst-Asia.
DN170424 Han kombinerer sterk kunnskap om bankens regulatoriske premisser med kunnskap om bankens tjenester , sier Beskow.
DN170424 Han utelukker ikke at de bygger en plattform for å kunne tilby andre tjenester .
DN170424 ¶ Tilsynet kritiserer både produktene som selges og hvordan selskapet benytter høye gebyrer på tjenester som krever lite av virksomheten, sier forfatteren.
DB170424 Han poengterer at regjeringens prosjekt er å levere bedre tjenester samtidig som kostnadene skal reduseres med en milliard kroner, blant annet ved å redusere antall mellomledere i NSB.
DB170424 at mennesker nektes jobb, goder eller tjenester bare fordi de er dem de er.
DA170424 Ifølge tiltalen skal 63-åringen ha leid ut hele syv leiligheter på Eiganes som skal ha blitt benyttet av kvinner som har solgt seksuelle tjenester .
BT170424 Odda sykehus blir videreført som akuttsykehus med akuttfunksjon i indremedisin, radiologiske tjenester , laboratorietjenester, planlagt kirurgi, anestesilege i døgnvakt og skadepoliklinikk.
BT170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester .
BT170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
AP170424 Spørsmålet er om vi vil være komfortable dersom vi kommer i en vanskelig situasjon og er avhengig av tjenester fra utlandet, sier avdelingsdirektør Einar Lunde i Nkom til Dagens Næringsliv.
AP170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester .
AP170424 - De norske bestemmelsene er ikke i tråd med overordnet EØS-lov, da det begrenser friheten til å yte tjenester og frihet til å motta tjenester.
AA170424 En ny forskriftsbestemmelse skal bidra til at stat og kommune tar hensyn til klima og miljø ved kjøp av varer og tjenester .
VG170423 Utenriksdepartementet svarte med å holde tilbake 246.912 kroner som firmaet hadde utestående hos ambassaden i forbindelse med tjenester selskapet hadde utført ved den norske utenriksstasjonen.
VG170423 Han ser alvorlig på at et firma som leverer tjenester til en utenlandsk ambassade, tar betalt for varer og tjenester som ikke blir levert.
VG170423 Han ser alvorlig på at et firma som leverer tjenester til en utenlandsk ambassade, tar betalt for varer og tjenester som ikke blir levert.
VG170423 - Selskapet hadde levert tjenester til ambassaden i cirka 15 år.
SA170423 « Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester », skriver Inge Takle Mæstad.
SA170423 Fremskrittspartiet klarer det ikke når de på ene siden ville forby tigging for å hindre prostitusjon, og på den andre siden oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester .
SA170423 Det Fremskrittspartiet som vil forby tigging for å bekjempe menneskehandel, er det samme partiet som vil oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester .
DN170423 Spørsmålet er om vi vil være komfortable dersom vi kommer i en vanskelig situasjon og er avhengig av tjenester fra utlandet, sier avdelingsdirektør Einar Lunde i Nkom.
DN170423 Hun legger til at selskapet er forpliktet til å levere tjenester i fred, krise og tid og evne til å drifte tjenestene fra norsk territorium under krevende omstendigheter.
DN170423 - Våre tjenester er avgjørende for at det norske samfunnet skal fungere både i fred, krise og krig, og vi følger derfor den geosikkerhetspolitiske situasjonen nøye i våre risikovurderinger.
DN170423 - Vi har gjennomgått de viktigste delene av vår infrastruktur som er avhengig av funksjonalitet og tjenester som er plassert utenfor Norges grenser, og laget en konkret liste over hvilke deler som skal flyttes, understreker Lunde.
DN170423 - I Norden kjenner vi kun til Finland, men der sliter man med å gjennomføre bestemmelsene fordi det ikke er så klart hvilke tjenester som er underlagt kravene.
DN170423 Enkelte tjenester inne i nettbanken var nede søndag morgen og formiddag.
DN170423 - I forbindelse med at vi skrur på systemene våre, er enkelte tjenester i nettbanken for øyeblikket ikke tilgjengelig.
DN170423 Japan og Australia har kritisert Kinas forslag og ønsker seg en RCEP-avtale med « høy kvalitet », som inkluderer tjenester og investeringer for å lokke USA tilbake til TPP-avtalen.
DN170423 Vipps og enkelte tjenester i DNBs nettbank fungerer ikke som normalt.
DN170423 - Noen tjenester inne i nettbanken er nede.
DN170423 - I forbindelse med at vi skrur på systemene våre, er enkelte tjenester i nettbanken for øyeblikket ikke tilgjengelig.
DB170423 Eksperter advarer mot tjenester som laster opp ID-en din ¶
DB170423 - Vi spurte i årets Bankundersøkelse om interessen for en slik ordning, og 67 prosent svarer at de er interessert i dette, forteller hun, og viser til at man ennå ikke vet hvem som vil tilby slike tjenester i Norge, men at det nok er mange ulike aktører som vurderer hvordan de skal komme inn i dette markedet.
DA170423 Byråd for helse, omsorg og sosiale tjenester , Inga Marte Thorkildsen ( SV ) kom onsdag hjem fra påskeferie i Japan, men har fått med seg debatten rundt 68-åringen, som kastes ut fra sin kommunale leilighet på Kampen.
BT170423 Barn og unge har for lengst gått over til helt andre apper og tjenester .
AP170423 - Noen tjenester inne i nettbanken er nede.
AP170423 - I forbindelse med at vi skrur på systemene våre, er enkelte tjenester i nettbanken for øyeblikket ikke tilgjengelig.
AP170423 Vi i Avinor må forberede oss på el-fly fordi det kommer til å stille nye krav til oss som leverandører av tjenester for flyselskapene, og by på nye utfordringer når det gjelder « drivstoff » til el-flyene.
AP170423 Og slike tjenester har da vært direkte koblet til bl.a. eldreomsorg.
AP170423 ikke fantes private firmaer som tilbyr tjenester i hjemmetjenestene ?
AP170423 Og slike tjenester har da vært direkte koblet til bl.a. eldreomsorg.
AP170423 ikke fantes private firmaer som tilbyr tjenester i hjemmetjenestene ?
AA170423 Enkelte tjenester i DNBs nettbank fungerer ikke som normalt.
AA170423 - Noen tjenester inne i nettbanken er nede.
AA170423 - I forbindelse med at vi skrur på systemene våre, er enkelte tjenester i nettbanken for øyeblikket ikke tilgjengelig.
AA170423 Enkelte tjenester inne i nettbanken var nede søndag morgen og formiddag.
AA170423 - I forbindelse med at vi skrur på systemene våre, er enkelte tjenester i nettbanken for øyeblikket ikke tilgjengelig.
VG170421 Kvinnene hevder at O'Reilly utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til å presse dem til seksuelle tjenester .
SA170421 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170421 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170421 De tenker at de må gjenoppfinne sin egen forretning, tenke utenfor boksen og komme opp med nye produkter og tjenester .
DB170421 Framtidas næringsliv, nye varer, tjenester , industrieventyr eller eksportsuksesser skapes med ny teknologi.
BT170421 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170421 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170421 I årene fremover er tidlig innsats med helsefremmende tjenester sett på som det viktigste tiltaket for å hindre inaktivitet, samt utvikling av uønskede tilstander som følger av dette.
SA170420 Samtidig skulle vi ønske at advarslene kom i form av bedre regelverk, sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, i en pressemelding.
DN170420 Styret forklarer fjoråret med at det er brukt mye tid på omstrukturering for å kunne tilby flere tjenester , og det regner med økt omsetning og overskudd i 2017.
DN170420 I forslaget til partiprogrammet som skal vedtas på helgens landsmøte står det at « veksten i offentlig sektor skal skje i produksjonen av tjenester , ikke i statsbyråkratiet » og at « byråkratiserende reformer skal stanses eller avvikles », skriver Bergens Tidende.
DB170420 Det er 20 prosent moms på de fleste varer og tjenester i Storbritannia - men med noen unntak : ¶
DA170420 Macron skylder ingen slike tjenester i politikken, sier hun.
BT170420 Samtidig skulle vi ønske at advarslene kom i form av bedre regelverk, sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, i en pressemelding.
AP170420 Samtidig skulle vi ønske at advarslene kom i form av bedre regelverk, sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, i en pressemelding.
AA170420 Flere av tjenestetilbyderne oppgir at de ikke har kapasitet til å ta imot nye dekkhotellkunder, eller at deres tjenester er forbeholdt folk med spesielle bilmerker.
AA170420 Totalt har 135.587 personer søkt seg til høyere grunnutdanning ved universitet og høyskoler gjennom Samordna opptak ved Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier ( CERES ) ¶
VG170419 Kvinnene hevder først og fremst at O'Reilly utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til å presse dem til seksuelle tjenester .
VG170419 Mer enn 60 prosent av varer og tjenester til norsk sokkel dekkes i dag av norske leveranser.
DN170419 - Vi har over lengre tid hatt et godt samarbeid med NTS og den service og tjenester NTS-konsernet har levert til Midt-Norsk Havbruk.
DB170419 Det norske velferdssamfunnet med gode helsetjenester, skoler, en eldreomsorg som tar vare på deg og en rekke andre viktige tjenester og oppgaver, er helt grunnleggende avhengig av at folk flest er i arbeid og betaler skatt.
DB170419 Samtidig satte vi pris på å slippe annonser for varer og tjenester vi har søkt på, men som vi allerede har kjøpt eller ikke er interessert i lenger.
DB170419 . Annonser på nettet er først og fremst til for at du skal bli informert om varer og tjenester som finnes der ute.
DA170419 Rødt-leder Bjørnar Moxnes har engasjert seg i saken, og sendte før jul - på bakgrunn av Dagsavisens sak, fem skriftlige spørsmål til byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
BT170419 Noen av kvinnene skal ha blitt presset til å utføre seksuelle tjenester . 67 år gamle O'Reilly var Fox News' mest populære programleder med showet " The O'Reilly Factor ".
BT170419 Med andre ord å fjerne etterspørselen fra nordmenn som kjøper seksuelle tjenester og narkotika.
BT170419 Det viktigste er å fjerne etterspørselen fra nordmenn som kjøper seksuelle tjenester og narkotika.
AP170419 - Å slippe til flere aktører og la disse markedsføre sine tjenester , vil øke det samlede trykket på dem som sliter med spilling - uten at et slikt grep vil fjerne det uregulerte markedet.
AP170419 Noen av kvinnene skal ha blitt presset til å utføre seksuelle tjenester .
AA170419 Noen av kvinnene skal ha blitt presset til å utføre seksuelle tjenester .
AA170419 NTS tilbyr i hovedsak tjenester til havbruksnæringen.
DA170418 - I dag er Bydel Vestre Aker den eneste bydelen uten et fritidsklubbtilbud, sier byråd for eldre-helse og sosiale tjenester , Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.
AP170418 Hvordan ser dere for dere at dere kan ivareta interessene til de som vil levere tjenester gjennom Ruters app ?
AP170418 Gevinstpotensialet med nye og bedre tjenester er ganske stort, og det gjør det interessant.
AP170418 Det er mange tjenester som vokser frem.
AP170418 - Disse dataene vil kunne brukes til å tilpasse tjenester til fordel for dere selv og på bekostning av aktørene som vil levere tjenester gjennom appen dere har.
AP170418 - Disse dataene vil kunne brukes til å tilpasse tjenester til fordel for dere selv og på bekostning av aktørene som vil levere tjenester gjennom appen dere har.
AA170418 Da den irakiske lederen på 1980-tallet var Vestens allierte i kampen mot prestestyret i Iran, ble det mindre bruk for Allawis tjenester , men da Saddam falt i unåde var han raskt tilbake på banen.
VG170417 FM-sendingene kan visstnok forstyrre andre tjenester .
DN170417 Storbankene kunne trolig fått gode vilkår hvis de ville kjøpe seg inn i selskaper de er i ferd med å kjøpe tjenester av - for en avtale med DNB eller Nordea vil typisk være et bevis på at gründerselskapet har noe å fare med, og kan løfte verdien kraftig.
DB170417 Kvinnene hevder først og fremst at O'Reilly har utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til presse dem til seksuelle tjenester .
VG170416 Vi har et ønske om å stå på grensa og hindre ulovlig innførsel av varer og tjenester , og det får vi ikke gjort fordi det ikke er penger til å ha oss på jobb på helligdager, sier Monsrud.
VG170416 Slik er det også for oss, men vi forholder oss til de budsjettene vi har, og prioriterer innenfor disse slik at vi leverer best mulige tjenester for samfunnet, sier Hafsøe.
VG170416 - Det ligger i enhver kontrolletats natur å ønske seg mer penger slik at man kan levere bedre tjenester og kontroll.
DN170416 Av dette er det en del « småprat », og 56 spørsmål om ulike tjenester .
AP170416 Vi tilbyr smarte tjenester for å automatisere hjemmet for økt komfort og sikkerhet, samt bidra til et lavere energiforbruk, ifølge CEO Erik Stokkeland.
VG170415 Å bedre offentlige tjenester i en nedgangstid som Norge har opplevd de siste årene handler ikke om å ese ut offentlig sektor, men å bekjempe den økte ledigheten som et konjunkturtiltak.
DB170415 Samuel West, en psykolog som er halvt islandsk, halvt amerikansk og bosatt i Sverige, har fylt et helt museum med ting og tjenester som rett og slett har vært en fiasko på markedet.
DB170415 Museet, som åpner i juni i Helsingborg, inneholder mange floppede produkter og tjenester .
DB170415 - Kolleksjonen består av over seksti mislykkede produkter og tjenester fra hele verden.
DB170415 ( Dagbladet ) : Museum of Failure, floppmuseet, er ifølge grunnleggeren Samuel West ( 43 ) « en kolleksjon av mislykkede produkter og tjenester .
DB170415 Andre tjenester
DB170414 For å sette dette litt i perspektiv : Oslo kommune anskaffer varer og tjenester for mange milliarder hvert år.
DB170413 Å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig.
AP170413 Politiets etterforskning har avdekket et modus med at kriminelle bruker tjenester fra ulike nettsteder til å finne ut alderen på folk som bor i et bestemt område.
AP170413 Det er derfor all grunn til å være svært mistenksom dersom noen blir avkrevd betaling for slike tjenester i hjemmet, sier Bechmann Dahl.
AP170413 - De fleste barn i Norge i dag starter tidlig med å lære seg digital kompetanse, og de får utviklet ferdigheter stegvis, gjennom ulike typer samhandling med andre over nettet og ved å bruke ulike typer tjenester , sier Elisabeth Staksrud.
SA170412 Strømmen av tjenester bør ikke kun gå én vei.
SA170412 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170412 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DB170412 Denne formen for menneskehandet blir av Den nasjonale hjelpetjenesten NHTH beskrevet som « en moderne form for slaveri hvor offeret blir tvunget til å utføre seksuelle tjenester eller tvangsarbeid ».
DB170412 Karlsen mener inntektene kan erstattes ved å effektivisere driften av kommunale tjenester .
DB170412 Et sannsynlig scenario er høye og flate gebyrer på kommunale tjenester .
DB170412 Et annet alternativ er at kommunen kutter i velferden, noe som også vil ramme de som ikke har råd til å kjøpe seg tjenester privat.
DA170412 Dette vil bare føre til mer fattigdom og store utgifter for Oslo og andre kommuner, sier Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.
BT170412 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT170412 Å spare penger er ikke et eget mål, men effektiviseringsgevinster gir oss anledning til å bruke ressursene til enten flere brukere eller til nye tjenester .
BT170412 Vi er særlig interessert i forbedringer som videreutvikler våre gode tjenester , samtidig som de øker kommunens inntekter eller reduserer unødige utgifter.
BT170412 Smart omsorg skal både bidra til bedre tjenester for innbyggerne og en bedre arbeidshverdag for ansatte.
BT170412 Men han setter likhetstegn mellom høy ressursbruk og gode tjenester for mennesker med utviklingshemming.
BT170412 KOMMUNENS TJENESTER : Vi er særlig interessert i forbedringer som videreutvikler våre gode tjenester , samtidig som de øker kommunens inntekter eller reduserer unødige utgifter., skriver Nina Mevold.
BT170412 KOMMUNENS TJENESTER : Vi er særlig interessert i forbedringer som videreutvikler våre gode tjenester, samtidig som de øker kommunens inntekter eller reduserer unødige utgifter., skriver Nina Mevold.
BT170412 Hvis vi lykkes med å gi mest mulig effektive tjenester, blir resultatet at brukerne får best mulig tjenester for pengene som er tilgjengelig.
BT170412 Hvis vi lykkes med å gi mest mulig effektive tjenester , blir resultatet at brukerne får best mulig tjenester for pengene som er tilgjengelig.
BT170412 Det er ikke alltid likhetstegn mellom høy ressursbruk og gode tjenester .
BT170412 Det er derfor gjennomført en grundig analyse av arbeidsprosesser i Etat for tjenester til utviklingshemmede.
BT170412 mars om omstillingene som pågår i kommunens tjenester for personer med utviklingshemming.
AP170412 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA170411 I Kina er både Twitter og en rekke andre lignende tjenester blokkert, men videoen av hendelsen ble delt på Kinas Twitter-lignende tjeneste Sina Weibo, der den har fått over 210 millioner visninger og 100.000 kommentarer i løpet av svært kort tid.
DN170411 Det er ikke noe tvil om at det er altfor mange private husholdninger som kjøper svarte tjenester , sier Hauglie.
DN170411 Han sier at frivilligheten ikke må sees på som et verktøy som det offentlige kan bruke til å supplere eller erstatte deres tjenester og forpliktelser, men at den har en egenverdi.
DN170411 Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige tjenester , men være et supplement.
DN170411 - Utgangspunktet er at det skal være et supplement til offentlig tjenester .
DB170411 Piratsendinger kan forstyrre andre tjenester eller lovlige FM-nærradioer.
DB170411 Ifølge en studie fra 2015, gjengitt i avisa El País, kjøper selskaper i Gibraltar varer og tjenester fra Spania verd 455 millioner euro, og når « llanitos » besøker Spania kjøper de og investerer for 695 millioner i året.
DA170411 I Kina er både Twitter og en rekke andre lignende tjenester blokkert, men videoen av hendelsen ble delt på Kinas Twitter-lignende tjeneste Sina Weibo, der den har fått over 210 millioner visninger og 100.000 kommentarer i løpet av svært kort tid.
BT170411 I praksis betyr det dårligere tjenester eller høyere egenandeler for innbyggerne, et budskap som neppe er enkelt å selge til partiets velgere.
AA170411 I Kina er både Twitter og en rekke andre lignende tjenester blokkert, men videoen av hendelsen ble delt på Kinas Twitter-lignende tjeneste Sina Weibo, der den har fått over 120 millioner visninger og 80.000 kommentarer i løpet av svært kort tid.
AA170411 Det er ikke noe tvil om at det er altfor mange private husholdninger som kjøper svarte tjenester , sier Hauglie.
AA170411 Han sier at frivilligheten ikke må sees på som et verktøy som det offentlige kan bruke til å supplere eller erstatte deres tjenester og forpliktelser, men at den har en egenverdi.
AA170411 Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige tjenester , men være et supplement.
AA170411 - Utgangspunktet er at det skal være et supplement til offentlig tjenester .
VG170410 - Fordi kommunene er i stand til å levere gode tjenester uten skatten, og fordi den er usosial og slår ut helt feil.
DN170410 Wollebekk har vært direktør for finansielle tjenester i Telenor globalt de siste årene.
DN170410 Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier ( CERES ) vil verken spekulere om hva som blir årets studietrend eller gi noen råd om hvilke studier ungdom skal søke seg mot.
DB170410 Dette gjelder blant annet ved kjøp av varer og tjenester , innenfor kultur og fritid, i forbindelse med kjøp og leie av bolig og innen helse- og omsorgssektoren.
AP170410 Men det er mye annet rundt oss av digitale tjenester som bruker veldig lite data, og da trenger du ikke bredbånd, og her kommer NB-IOT inn, sier Sofia Tropé, forretningsutvikler innen Internet of Things i Telenor.
AP170410 Vi gir barn fra lavinntektsfamilier bedre tilgang til offentlige tjenester og bedre muligheter til å delta i aktiviteter sammen med andre barn.
VG170409 - Kampoppsettet har ikke gjort oss noen tjenester heller.
DN170409 Strømming fra tjenester som Spotify, Apple Music og Tidal utgjorde 83 prosent av markedet i 2016, opp fra 78 prosent i 2015.
DB170409 Bruk tjenester som Dinsides importkalkulator for å sjekke hva prisen minst kommer på, og sammenlikne dette med norske priser hos Prisjakt.no eller Prisguide.no.
DB170409 Det mangler selvfølgelig ikke på økonomiske utredninger som viser at det er effektivt og riktig å konkurranseutsatte offentlige tjenester .
AP170409 Skal vi kunne opprettholde eller øke standarden i offentlig finansierte tjenester , har vi ikke noe valg : Vi må bli mer effektive.
AA170409 Strømming fra tjenester som Spotify, Apple Music og Tidal utgjorde 83 prosent av markedet i 2016, opp fra 78 prosent i 2015.
DN170408 Vi må bygge digital kompetanse, og roboter og kunstig intelligens vil kunne erstatte en del av våre tjenester også.
DN170408 Og så vi må ta konsekvensen av at tjenester kan leveres uavhengig hvor du sitter fysisk.
VG170407 Forhandlingene gjenopptas nå for å øke handelen i varer, tjenester og investeringer mellom Norge og Kina.
SA170407 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170407 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170407 Blant Virkes medlemmer er det selskaper innen kunnskap og tjenester som vil oppleve at én eller to kontrakter i Kina kan utgjøre veldig store summer.
DN170407 Dette er viktig fordi sterke arbeidsmarkedstall, som lavere ledighet og lønnsvekst, gjerne fører til økt inflasjon, altså prisvekst på varer og tjenester .
DN170407 Alibaba eier Kinas største netthandelsselskap og har lansert nye tjenester og foretatt investeringer i India og Sørøst-Asia.
DA170407 * Informasjon, tjenester og motivasjon, slik som kampanjedager, muligheter for å låne sykkel og rabattavtaler.
BT170407 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Vi falt for bergensdialekten ¶
AP170407 Vi har billigere og bedre produkter og tjenester enn noensinne.
AP170407 Strømming av musikk fra tjenester som markedsleder Spotify, Apple Music og Tidal har lenge dominert det norske platemarkedet, og blir bare sterkere og sterkere.
AP170407 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Etisk problem å offentliggjøre Hamsun-journalene ¶
VG170406 Vi mener at vi gir gode tjenester .
VG170406 Vi kan bli bedre, men vi har ingen tjenester som utgjør en kjempeutfordring.
VG170406 - Tilbakemeldingene og sammenligninger viser at vi gir gode tjenester stort sett over hele linjen.
VG170406 - Klarer dere å gi innbyggerne gode tjenester uten eiendomsskatt ?
VG170406 - Klarer dere da å tilby gode tjenester til innbyggerne ?
DB170406 ¶ NEDE : Tjenester på mobilbank, nettbank og minibank fungerer ikke hos DNB og en rekke andre banker.
DB170406 Du trenger ikke gå glipp av påskekrimmen ¶ fra get ¶ Tjenester på mobilbank, nettbank og minibank fungerte ikke i drøye to timer hos DNB og en rekke andre banker.
DB170406 ¶ ANKLAGET : Fox News-profilen Bill O'Reilly anklages for å ha presset kvinner til å utføre seksuelle tjenester .
DB170406 Kvinnene skal ha blitt presset til å utføre seksuelle tjenester .
DB170406 Kvinnene hevder først og fremst at O'Reilly har utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til presse dem til seksuelle tjenester .
DB170406 Vi har i tidligere avisartikler påpekt at Arkivverkets tjenester i distriktene ikke er et internt anliggende i etaten.
AP170406 - Storbylegevakten er dessuten mer enn en vanlig, kommunal legevakt, den skal utføre tjenester for innbyggerne som egentlig er helseforetakets ansvar.
AP170406 I rapporten fra Innovasjon Norge legges det vekt på at smartteknologi blir benyttet innen for planlegging og beslutningsprosesser, som skal gi innbyggerne mer effektive og brukerorienterte tjenester .
AP170406 - Smartby-teknologi handler om å benytte digitaliseringsrevolusjonen til å forbedre og utvikle offentlige tjenester , administrasjon og infrastruktur.
AP170406 - Storbylegevakten er dessuten mer enn en vanlig, kommunal legevakt, den skal utføre tjenester for innbyggerne som egentlig er helseforetakets ansvar.
AP170406 Etablere retningslinjer for politiets samarbeid med øvrige tjenester ved bruk av omvendt voldsalarm og sikre at bruken av omvendt voldsalarm blir kraftig utvidet.
AP170406 Etablere retningslinjer for politiets bruk av kode 6 ( strengt fortrolig adresse ), inkludert samarbeid med øvrige tjenester . nedsette en gruppe/kommisjon som skal gjennomgå et utvalg av partnerdrapssaker.
AP170406 | Mobilbank, nettbank og minibank fungerer igjen etter to timer med tekniske problemer ¶ Tjenester på mobilbank, nettbank og minibank er nå oppe og går igjen, etter problemer på grunn av en teknisk feil.
AA170406 Noen av kvinnene skal ha blitt presset til å utføre seksuelle tjenester .
AA170406 Noen av kvinnene skal ha blitt presset til å utføre seksuelle tjenester .
AA170406 Hovedhensikten med en frihandelsavtale er å sikre markedsadgang for varer, som laks, og tjenester , for eksempel innen telekom og energisektoren.
AA170406 Hovedhensikten med en frihandelsavtale er å sikre markedsadgang for varer, som laks, og tjenester , for eksempel innen telekom og energisektoren.
AA170406 | Store IT-problemer i banker over hele landet ¶ Tjenester på mobilbank, nettbank og minibank fungerte ikke hos DNB og en rekke andre banker.
VG170405 De har en økonomi og et sysselsettingsmønster som avhenger av sømløs flyt av folk, tjenester og varer mellom den britiske enklaven og Spania.
VG170405 NYTT TILTAK : Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) vil endre åndsverkloven og gjøre det straffbart å strømme filmer og annet opphavsrettslig innhold fra åpenbart ulovlige tjenester på nettet.
VG170405 Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.
SA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
SA170405 Det kan være at du automatisk synker til Dropbox, Icloud, Onedrive, Google Drive eller andre tjenester .
FV170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
FV170405 Det kan være at du automatisk synker til Dropbox, Icloud, Onedrive, Google Drive eller andre tjenester .
DN170405 USA mener Kina holder verdien lav, for at kinesiske eksportører skal kunne tjene bedre på å eksportere sine varer og tjenester .
DN170405 - Økonomer har lenge vært uenige om i hvilken grad disse handelsavtalene virkelig støtter flyten av varer og tjenester .
DN170405 Dette kan ses på som en reaksjon mot tjenester som for eksempel Popcorn Time.
DA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
DA170405 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) vil endre åndsverkloven og gjøre det straffbart å strømme filmer og annet opphavsrettslig innhold fra åpenbart ulovlige tjenester på nettet.
DA170405 Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.
DA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
BT170405 Men det er vel ikke Marianne eller vår Jørgens ansvar å sørge for at andre beboere får tjenester mens han er borte ?
BT170405 I stedet sender Byrådsavdeling for helse og omsorg ut retningslinjer til Etat for tjenester til utviklingshemmede ( 20. des. 2016 ) hvor de dreper ethvert fornuftig initiativ for ferieavvikling.
BT170405 Det er vel ikke vår Jørgens ansvar å sørge for at andre i bofellesskapet får tjenester mens han er på ferie ?
AP170405 Hovedfunksjonen til sikkerhetsrådet er å koordinere sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitikken på tvers av ulike departementer, etater og tjenester .
AP170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
AP170405 - Vi flytter oppgaver og ansvar til kommunene for å gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester .
AP170405 - Når vi går fra 19 fylker til rundt 10 er det rom for å kutte kostnader og heller bruke pengene på bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, sier Jan Tore Sanner.
AP170405 - Det er grunn til å spørre om dette betyr at de har delt informasjonen som er samlet om journalistene med samarbeidende tjenester i utlandet.
AP170405 | Regjeringen vil gjøre det straffbart å strømme film og TV fra ulovlige tjenester
AP170405 Det kan være at du automatisk synker til Dropbox, Icloud, Onedrive, Google Drive eller andre tjenester .
AP170405 Det kan være at du automatisk synker til Dropbox, Icloud, Onedrive, Google Drive eller andre tjenester .
AA170405 Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.
AA170405 - Vi flytter oppgaver og ansvar til kommunene for å gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester .
AA170405 Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.
DN170404 Vi vil gå i partnerskap med en av dem, sier Jacobs og legger til at pris og tjenester vil avgjøre hvem som blir den utvalgte.
DN170404 Fremover skal selskapet tilrettelegge for og tilby tjenester innenfor « tingenes internett », såkalte « smarte » gjenstander.
DN170404 - Det vi gjør, er å gå inn som en virtuell mobiloperatør som skal utvikle enda flere tjenester innenfor mobiltelefoni, men også det som foregår innenfor tingenes internett.
DN170404 Hurtigruten er gjennom statsavtalen om kjøp av tjenester forpliktet til å anløpe havnene, som dermed kan dra store fordeler av å utnytte monopolsituasjonen de har.
DN170404 Fintech brukes som en forkortelse på finansteknologi, og er et samlebegrep for ny teknologi innen finansielle tjenester .
DB170404 ¶ SLAVEARBEID : Steinleggerbandene, som har herjet hver sommer i Norge, er igjen tilbake og tilbyr sine tjenester , opplyser Skatteetaten.
DB170404 Traveller-miljøet reiser fra dør til dør og tilbyr sine tjenester til svært lave priser, og er ofte veldig bastante på at oppdraget skal betales kontant.
DB170404 Politiet og skatteetaten har igjen fått flere titalls meldinger om at irske og britiske steinleggere tilbyr sine tjenester ved å gå fra dør til dør eller å dele ut flyers til nordmenn.
DB170404 Med en gang snøen smelter, har bandene dukket opp og tilbudt sine tjenester til nordmenn.
DB170404 I år har de også gått over til å tilby andre tjenester som taktekking og vask av hus, i tillegg til asfalt- og steinlegging.
DA170404 Ved å tilrettelegge for at flere får levere tjenester til innbyggerne, så kan vi i mange tilfeller få bedre og mer tilrettelagte tjenester .
DA170404 Ved å tilrettelegge for at flere får levere tjenester til innbyggerne, så kan vi i mange tilfeller få bedre og mer tilrettelagte tjenester.
DA170404 Sosiale entreprenører brenner for å hjelpe mennesker - noen få er avhengig av tilskudd fra det offentlige og gaver- men de fleste skaffer seg inntekt på egen hånd ved å selge tjenester .
DA170404 Kommunale tjenester er gode, men for dem som faller utenfor er de ikke tilstrekkelige.
DA170404 I dag finnes sosiale entreprenører innenfor tjenester knyttet til barnehage, skole og oppvekst, arbeidsinkludering, helse, rehabilitering, eldreomsorg og miljøsektoren.
DA170404 Hvordan kan vi sørge for at alle mennesker har tilgang til tjenester som dekker den enkeltes behov ?
BT170404 I noen tilfeller, sier Onarheim, nektet menn som ble kontaktet for å ha kjøpt seksuelle tjenester ved de aktuelle salongene.
BT170404 Odda sjukehus er et akuttsykehus med trygge og gode tjenester .
AA170404 Handelsunderskuddet er et mål på hvor mye landet eksporterer varer og tjenester i forhold til hvor mye det importerer. ( ©NTB ) ¶
SA170403 GJESTEKOMMENTAR : Brukere av helse- og velferdstjenester skal inviteres med til å utforme sine egne tjenester .
SA170403 I neste runde kan folk bruke Kartverkets tjenester fra stuen.
DN170403 Ifølge USAs 17 etterretningstjenester har en bred påvirkningskampanje igangsatt av Russlands toppledelse foregått gjennom bruk av et bredt spekter av virkemidler : I tillegg til målrettet hacking av epostene til politiske aktører og påfølgende lekkasjer, mener USAs hemmelige tjenester at Russland har igangsatt desinformasjonskampanjer, spredt falske nyheter og brukt nettroll i sosiale medier.
DN170403 Statens inntekter fra salg av varer og tjenester har økt med rundt 2 milliarder kroner samtidig som inntekter fra skatter og avgifter har falt med 12,5 milliarder kroner.
DN170403 Kjøp av varer og tjenester utgjør noe under en tredel av denne utgiftsposten som har økt med 18 prosent.
DN170403 Slike angrep har til hensikt å skape ustabilitet i nettet eller å få tjenester til å bryte sammen.
DN170403 Etter at flere annonsører begynte å boikotte videonettstedet, har Google brukt ressurser på maskinlæring og kunstig intelligens for å forbedre sine tjenester .
DB170403 VIRKER : Skattefradrag for tjenester i hjemmet har vært et godt virkemiddel for å få svart over til hvitt i Sverige de siste ti åra, skriver artikkelforfatteren.
DB170403 Sveriges erfaringer med et eget skattefradrag for tjenester i hjemmet er spesielt interessant.
DB170403 I 2006 svarte 17 prosent av svenskene at det var helt galt å kjøpe svarte tjenester .
DB170403 Et skattefradrag for tjenester i hjemmet ble innført i 2007.
DB170403 Det omfattet renhold, barnepass og andre tjenester knyttet til hjemmet.
BT170403 I neste runde kan folk bruke Kartverkets tjenester fra stuen.
AP170403 Statens inntekter fra salg av varer og tjenester har økt med rundt 2 milliarder kroner samtidig som inntekter fra skatter og avgifter har falt med 12,5 milliarder kroner.
AP170403 Kjøp av varer og tjenester utgjør noe under en tredel av denne utgiftsposten som har økt med 18 prosent.
AP170403 I neste runde kan folk bruke Kartverkets tjenester fra stuen.
VG170402 Kvinnene hevder først og fremst at O'Reilly har utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til presse dem til seksuelle tjenester .
DN170402 ¶ Nok en forbrukslånsbank rullet denne uken ut sine tjenester .
DB170402 Kvinnene hevder først og fremst at O'Reilly har utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til presse dem til seksuelle tjenester .
VG170401 Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og tjenester .
DB170401 Fredag ettermiddag var det to ordre til hans egen administrasjon og etater om å granske alle utenlandske eksportører inn til USA for å sjekke at ingen underpriser varer og tjenester på bekostning av amerikanske arbeidsplasser.
DB170401 Trykk 2 for tjenester fra russiske hackere, eller tast 3 for valgjuks og vent på neste valgår ».
DB170401 ¶ STRØMMEPORTAL : Alle Gets kanaler og tjenester , inkludert HBO Nordic, vil være tilgjengelig i strømmeportalen på nett, og etter hvert også på apper.
DB170401 Uansett er det du som er sjefen, og det er du som velger hvilke tjenester du vil bruke penger på.
DB170401 Er ikke dette aktuelt, blir spørsmålet om du skal si opp HBO-abonnementet og kun forholde deg til Gets løsning, eller om du skal beholde både Get og HBO-abonnementet og heller bruke Get-poengene på andre kanaler eller tjenester .
DB170401 Du kan alltids hoppe tilbake til HBO og ifølge Get kan du også bytte kanaler og tjenester så ofte du vil.
SA170331 Staten skal fremdeles ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem og for spesialiserte tjenester som kommunene må kjøpe.
SA170331 Kommunene får altså mer penger til å kjøpe dyrere tjenester , men reelt sett øker ikke handlingsrommet i samme grad, påpeker organisasjonen i en pressemelding. ( ©NTB ) ¶
SA170331 Hun viser også til at kommunene må " kjøpe tilbake tjenester fra staten ".
SA170331 Han setter pris på satsingen på kompetanse, men er kritisk til at det legges vekt på bruk av private barnevernsinstitusjoner og - tjenester .
DB170331 Vi har vært tydelige hele veien på at vi ønsker tjenester nær folk over hele landet.
DB170331 - Frp fører en politikk for økte forskjeller og sentralisering av tjenester .
AP170331 Meldingen har også et « basisforløp » der standarden i offentlige tjenester blir holdt nesten uendret.
AP170331 Mange offentlige tjenester er gratis for den enkelte i Norge, det vil si null egenandel.
AP170331 Statsråden understreker at hele intensjonen med barnevernsreformen er å gi kommunene større ansvar, også til forebygging og tidlig innsats sammen med andre tjenester , som barnehage og helsestasjonen.
AA170331 Staten skal fremdeles ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem og for spesialiserte tjenester som kommunene må kjøpe.
AA170331 Kommunene får altså mer penger til å kjøpe dyrere tjenester , men reelt sett øker ikke handlingsrommet i samme grad, påpeker organisasjonen i en pressemelding. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Hun viser også til at kommunene må " kjøpe tilbake tjenester fra staten ".
AA170331 Han setter pris på satsingen på kompetanse, men er kritisk til at det legges vekt på bruk av private barnevernsinstitusjoner og - tjenester .
SA170330 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA170330 En rekke tjenester tilbyr deg muligheten til å kjøpe like uten å ha administratorrettigheter til siden det gjelder, forteller Nygård-Hansen.
FV170330 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170330 Samsung planlegger å la Bixby-tjenesten erstatte konkurrerende tjenester fra Google og på den måten distansere seg fra kinesiske konkurrenter.
DN170330 Det er mulig å unngå kutt i offentlige tjenester eller økt skatt i fremtiden.
DB170330 - Norge bør gjøre som andre rike land og satse på teknologi, tjenester og produkter som vi kan eksportere til utlandet, gjerne i form av nye miljøvennlige løsninger.
DB170330 - De færreste rike land lever av å eksportere energi eller råvarer, men eksporterer tjenester , industriprodukter og teknologi.
DB170330 I fjor logget politiet inn bare 700 ganger fra Tjøme - inklusive trafikkontroller, forebyggende tjenester på skolene og preventivt arbeid på sjøen med en rask patruljebåt basert i Tønsberg.
DB170330 I bytte mot det skralt bemannede lensmannskontoret har vi fått spesialiserte tjenester til å håndtere familievold, vi har fått unge politibetjenter av begge kjønn som snakker til barna våre på deres eget språk og vi har fått rullende kontorer oppsatt med datautstyr og med betjenter som driver etterforskning på stedet.
DB170330 Der det før kunne gå timer og dager før det kom teknikere, har omleggingen av politiets tjenester gitt oss gjennomgående bedre og hurtigere service.
DB170330 Jo, det er folk som tilbyr viktige tjenester som hundretusener av nordmenn bruker hver dag.
DB170330 Dette er alle områder der det samlede tjenestetilbudet består av en stor andel private, som leverer tjenester av høy kvalitet, som folk generelt er fornøyd med og der tilfredsheten og resultatene ofte er bedre enn i tilsvarende offentlige tjenester .
DB170330 Dette er alle områder der det samlede tjenestetilbudet består av en stor andel private, som leverer tjenester av høy kvalitet, som folk generelt er fornøyd med og der tilfredsheten og resultatene ofte er bedre enn i tilsvarende offentlige tjenester.
DB170330 Det er en tenkning som kommer til å koste skattebetalerne dyrt og gi oss dårligere tjenester .
DB170330 2 ) Eller skal vi ha som overordnet mål å forhindre at det er mulig å tjene penger på å levere gode tjenester som folk er fornøyd med.
DB170330 Da må vi tenke helt nytt om hvordan vi kjøper tjenester og investerer i teknologi.
DA170330 - På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen.
BT170330 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170330 - Å ta økt risiko i oljefondet vil måtte medføre uheldige variasjoner i skattesatser eller offentlige tjenester , skriver han i en kronikk i Dagens Næringsliv.
AP170330 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170330 En rekke tjenester tilbyr deg muligheten til å kjøpe like uten å ha administratorrettigheter til siden det gjelder, forteller Nygård-Hansen.
AA170330 - På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen.
VG170329 Dette gir både rabatt og tilgang til en rekke bilrelaterte tjenester , ifølge Leaseplan.
SA170329 Eldre vil gjerne flytte fra hus til en lettstelt leilighet i gode bomiljøer med nærhet til butikker, tjenester og kollektiv transport.
DN170329 Elever og lærere slår alarm : Utdaterte tjenester
DB170329 Etter mer enn 40 år er Storbritannia tett innvevd i EU gjennom felles tjenester og institusjoner.
DB170329 Hva Bixby kan gjøre vil også begrenses av hvilke tjenester som er tilgjengelige i hvert enkelt land.
DB170329 Offentlig sektor kjøper varer og tjenester fra private selskaper i stort omfang, og fra et offentlig perspektiv skulle det ikke være noen forskjell på en krone enten den er brukt på sykehjem, barnehage eller på veibygging.
DB170329 Man kan vel heller ikke forvente at leverandører av slike tjenester ikke skal kunne tjene penger på det ?
DB170329 Er det da rimelig å snu ryggen til de aktørene som bidro til full barnehagedekning og som i dag har etablert seg og tilbyr gode tjenester til barnefamilier ?
DB170329 Det er ikke slik at alle gode krefter i samfunnet befinner seg i offentlig sektor, og vi bør legge til rette for at også private aktører kan tilby tjenester på vegne av det offentlige.
DB170329 Etter mer enn 40 år er Storbritannia tett innvevd i EU gjennom felles tjenester og institusjoner som nå må erstattes.
DA170329 Vi ser at flere og flere reiser til andre land for å benytte seg av disse mulighetene, og da er det bedre at det finnes et tilbud i Norge som kan bidra til å minske presset på kommersielle tjenester i andre land og hindre utnytting av kvinner.
BT170329 Eldre vil gjerne flytte fra hus til en lettstelt leilighet i gode bomiljøer med nærhet til butikker, tjenester og kollektiv transport.
AP170329 Videre vil avtalene som sikrer handel i tjenester opphøre, noe som for eksempel rammer Londons finansindustri.
AP170329 Å være leverandør av viktige tjenester til det norske folk har alltid vært en del av Hurtigrutens DNA.
AP170329 EØS-avtalen tillater kompensasjon til tjenester av allmenn økonomisk betydning når markedet selv ikke leverer dem.
AP170329 Eldre vil gjerne flytte fra hus til en lettstelt leilighet i gode bomiljøer med nærhet til butikker, tjenester og kollektiv transport.
AA170329 EØS-avtalen tillater kompensasjon til tjenester av allmenn økonomisk betydning når markedet selv ikke leverer dem.
VG170328 Det viktigste for meg er at tilbudet har god kvalitet, og at man hele tiden strever etter å tilby bedre tjenester for oss brukere.
VG170328 At vi kan være klare på at « når dere leverer tjenester til oss, er det disse punktene dere skal levere på ».
VG170328 OSLO TINGRETT ( VG ) Den drapstiltalte Hamar-mannen ( 26 ) var i ferd med å kjøpe seksuelle tjenester av den bulgarske sexarbeideren Galina Sandeva ( 28 ) - før han drepte henne med flere knivstikk. var i ferd med å kjøpe seksuelle tjenester av den bulgarske sexarbeideren Galina Sandeva ( 28 ) - før han drepte henne med flere knivstikk.
VG170328 var i ferd med å kjøpe seksuelle tjenester av den bulgarske sexarbeideren Galina Sandeva ( 28 ) - før han drepte henne med flere knivstikk.
VG170328 De to hadde avtalt at tiltalte skulle betale 500 kroner for seksuelle tjenester .
DN170328 ¶ Et lite antall apper og tjenester utgjør en stor andel av datatrafikken.
DN170328 På listen er det flere tjenester som brukes flittig blant nordmenn, men som ikke havner så høyt på lista fordi de ikke krever like mye data som video og bilder, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge.
DN170328 Målingen ble gjort i begynnelsen av mars og viser hva slags tjenester og apper som er mest populære i Norge.
DN170328 - Den enorme mengden mobildata som passerer gjennom Telenor Norges mobile kjernenett, er et godt instrument til å se hva slags tjenester kundene er opptatt av til enhver tid, sier teknologidirektør Magnus Zetterberg i Telenor Norge.
DN170328 Finansminister Mohammed al-Jadaan sier endringen ikke vil påvirke myndighetenes evne til å levere tjenester til borgerne, men sier nedgangen i skatteinntekter « erstattes av stabile utbetalinger av utbytte fra statlige selskaper og andre inntektskilder som avkastning av investeringer.
DN170328 Fusjonerte i 2016 med danske Key Butler og i 2017 med svenske Top Host, som har levert en tilsvarende tjenester i nabolandene.
DB170328 - Vi tror vi skal kunne levere bedre og enklere tjenester , spesielt overfor små og mellomstore oljeselskaper, sier Trøim.
DB170328 Hun baserer mye av sin komedie på ideer om 6-timersdag og forbud mot profitt på offentlige tjenester .
DB170328 - Å bruke tjenester som VPN var tidligere komplisert.
AP170328 Samtidig skal det innføres skattefritak på amerikanske eksportvarer og - tjenester .
AA170328 Finansminister Mohammed al-Jadaan sier endringen ikke vil påvirke myndighetenes evne til å levere tjenester til borgerne, men sier nedgangen i skatteinntekter « erstattes av stabile utbetalinger av utbytte fra statlige selskaper og andre inntektskilder som avkastning av investeringer.
AA170328 På listen er det flere tjenester som brukes flittig blant nordmenn, men som ikke havner så høyt på lista fordi de ikke krever like mye data som video og bilder, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge.
AA170328 Målingen ble gjort i begynnelsen av mars og viser hva slags tjenester og apper som er mest populære i Norge.
AA170328 - Den enorme mengden mobildata som passerer gjennom Telenor Norges mobile kjernenett, er et godt instrument til å se hva slags tjenester kundene er opptatt av til enhver tid, sier teknologidirektør Magnus Zetterberg i Telenor Norge.
AA170328 Politiet etterforskning har avdekket at 26-åringen hadde kontakt med rundt fem andre prostituerte og møtte minst to av dem - uten å kjøpe seksuelle tjenester .
SA170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester , skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
FV170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester , skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
DN170327 Investeringene skal skje i løpet av de neste fem årene og ha hovedvekt på energi, infrastruktur, eiendom og tjenester .
DN170327 - Hvis den muligheten forsvinner, kan det gi store utslag, ettersom finansielle tjenester er en så stor sektor for landet.
BT170327 Perspektivmeldingen for 2017 vil måtte handle om produktivitetsutviklingen, om arbeidstilbudet, og om hvilken kvalitet og hvilket omfang på offentlig tjenester vi vil kunne finansiere fremover.
BT170327 Jeg påpekte at dersom vi fortsetter å arbeide mindre, samtidig som vi ønsker å øke kvaliteten på offentlige tjenester , ville det være mer riktig å si at underskuddet på statsbudsjettet i prosent av fastlands-BNP ville ligge på nærmere 25 prosent i 2060.
AP170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester , skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
AA170327 Investeringene skal skje i løpet av de neste fem årene og ha hovedvekt på energi, infrastruktur, eiendom og tjenester .
AA170327 - Når vi ser på kundetilfredsheten over disse årene, er den stigende, noe som forteller at kundene våre stort sett er fornøyde med våre tjenester .
VG170326 BER MELDINGSTJENESTER TA ANSVAR : Storbritannias innenriksminister Amber Rudd mener selskaper som tilbyr meldingstjenester må ta ansvar for at deres tjenester blir brukt av terrorister.
VG170326 Men kun én ny bolig i året de siste årene gir ikke særlige utslag på hverken fødselsstatistikken eller på beregningen av fremtidige elever i skolen : Det blir fortsatt 80 elever i årevis fremover i Beiarn - slik det ser ut nå, ifølge Marit Moldjord, som jobber med sosiale tjenester og flyktninger i kommunen.
SA170326 - Det har vært et veldig positivt landsmøte med stort pågangsmot og en enorm vilje til å drive valgkamp, sier Vedum, som viser til at partiet er samlet om slagordet « Vi tror på hele Norge » og kjernesaken om å tjenester nær der folk bor.
DB170326 Dette vakte raskt spekulasjoner om at Nordstrom valgte å fryse ut presidentdatteras merke, ettersom forbrukere er blitt oppfordret til å boikotte merker og tjenester med bindinger til Trump-familien den siste tida.
DB170326 Mange apper og tjenester spør om ganske mye informasjon, men vil fortsatt fungere om du ikke velger å dele alt.
AP170326 Målet vårt om å organisere tjenester nært der folk, troen på smådriftsfordeler, ønsket om et nærværende politi og heimevern over hele landet - det er mange av dimensjonene som vil være der like mye om fire år som nå.
AP170326 Les heller vår analyse av Senterpartiets program : Sp vil ha tjenester nær folk, overalt, uansett pris ¶ 14.... når nestlederen før avreise starter en Facebook-tråd om hvordan hun skal få fraktet bunaden til landsmøtefesten. 15.... når partiets høyeste utmerkelse som deles ut under landsmøtemiddagen heter « Såmannsstatuetten ».
AP170326 « Norges forskningsråd ved " divisjon for Innovasjon ", innbyr til konkurranse med forhandling i forbindelse med inngåelse av avtale for kjøp av bistand til utvikling av digitale tjenester for mobilisering til forskning i næringslivet.
AA170326 Hun sa videre at det vil være lettere å forhindre slike hendelser dersom myndighetene kan få tilgang på krypterte tjenester etter å ha fått en godkjent ransakelsesordre, på samme måte som når de avlytter telefonsamtaler.
SA170325 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Det må ha vært skikkelig kamp ¶
DN170325 De 19 andre firmaene og personene skal ha « overført, eller mottatt, fra Iran, Nord-Korea og Syria, varer, tjenester , teknologi eller andre elementer som kan sees som en tilførsel til utviklingen av masseødeleggelsesvåpen eller missilvåpen ».
DA170325 UNWTOS representanter påpekte at vi trenger å skille mellom utvekslinger av tjenester som ikke involverer økonomiske transaksjoner, som meningsutvekslings-nettsteder som Tripadvisor, og dem som involverer økonomiske transaksjoner, som er å anse som forretningsvirksomhet - og som må reguleres som dette.
BT170325 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Å gå på opera er noe alle må gjøre før de dør ¶
AP170325 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170325 De 19 andre firmaene og personene skal ha « overført, eller mottatt, fra Iran, Nord-Korea og Syria, varer, tjenester , teknologi eller andre elementer som kan sees som en tilførsel til utviklingen av masseødeleggelsesvåpen eller missilvåpen ».
AA170325 Offentlige penger skal gå til offentlige tjenester , sier Toppe.
VG170324 Dessuten ser jeg et økende engasjement for nære tjenester og gode lokalsamfunn blant oss unge, sier den unge lederen.
SA170324 Regelen om å bytte passord har nok utgangspunkt i at altfor mange har benyttet seg av det samme passordet på andre tjenester , slik at risikoen er høy for at utenforstående har fått tak i passordet.
SA170324 En vanlig svindelmetode er å lage falske tjenester der du må logge deg inn og på den måten gi fra deg passordet.
SA170324 Deretter prøves passordet ditt på ulike tjenester .
SA170324 - Dersom du bruker det samme passordet på ti ulike tjenester og en av dem blir hacket, står også de andre tjenestene i fare.
FV170324 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170324 - Ved å digitalisere standardiserte tjenester som for eksempel bostøtte, startlån og byggesøknader, frigjøres ressurser som kan overføres til andre områder der behovet er større.
DB170324 Men hva når tjenester og butikker du stoler på ber deg om å ta og sende dem slike bilder ?
DB170324 Likevel ber flere tjenester om at du gjør nettopp dette.
DB170324 Han spådde at Sanners kommunereform ville skape flere byråkrater, ikke flere tjenester til folk i nærmiljøet.
DB170324 Fintech, eller finansiell teknologi, som er et samlebegrep for ny teknologi innen finansielle tjenester , spås å ha stor påvirkning på fremtiden til finansielle tjenesteytere som bankene.
DB170324 Som Bo Rothstein viser er gode institusjoner som behandler borgerne med respekt og leverer gode tjenester sterkt forbundet med høy tillit.
DB170324 Produsentene viser stadig fram splitter nye produkter og tjenester , og noen av dem har vi allerede rukket å teste, men helt til slutt i pressemeldingen eller saken vi skriver kan du ofte lese følgende : ¶
DB170324 - Vi håper å lansere våre produkter og tjenester i så mange land som mulig, men vi har ikke noe nytt å melde for Norge akkurat nå - følg med i tiden fremover, skriver Helle Skjervold, kommunikasjonssjef i Google Norge, i en e-post til Dinside.
BT170324 Senterpartiet vil sørge for politi, sykehus og andre tjenester der folk bor.
BT170324 Han mener integreringen også er tjent med tjenester nær der folk bor.
BT170324 Regelen om å bytte passord har nok utgangspunkt i at altfor mange har benyttet seg av det samme passordet på andre tjenester , slik at risikoen er høy for at utenforstående har fått tak i passordet.
BT170324 En vanlig svindelmetode er å lage falske tjenester der du må logge deg inn og på den måten gi fra deg passordet.
BT170324 Deretter prøves passordet ditt på ulike tjenester .
BT170324 - Dersom du bruker det samme passordet på ti ulike tjenester og en av dem blir hacket, står også de andre tjenestene i fare.
AP170324 Ifølge OCCRP skal pengene ha gått fra kontoer i en bank i Moldova til en bankkontoer i Latvia og innkjøp av luksusprodukter, smykker, teknologi og varer og tjenester verden over.
AP170324 - Det er veldig viktig å bevare tjenester nær folk og beholde arbeidsplasser i distriktene.
AP170324 Regelen om å bytte passord har nok utgangspunkt i at altfor mange har benyttet seg av det samme passordet på andre tjenester , slik at risikoen er høy for at utenforstående har fått tak i passordet.
AP170324 En vanlig svindelmetode er å lage falske tjenester der du må logge deg inn og på den måten gi fra deg passordet.
AP170324 Deretter prøves passordet ditt på ulike tjenester .
AP170324 - Dersom du bruker det samme passordet på ti ulike tjenester og en av dem blir hacket, står også de andre tjenestene i fare.
DN170323 Mange som er involvert i kjøp og bruk av slike tjenester i virksomhetene, opplever at det kan være utfordrende, og har erfart at kvalitet, kostnad og tidsbruk i noen eller stor grad har avveket fra inngåtte avtaler.
DN170323 Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester , markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter. ( ©NTB ) ¶ ¶
DN170323 De skal levere tjenester til Skandiabanken, men har også internasjonale ambisjoner.
DB170323 * Allemannsretten begrenser grunneiers/tilretteleggers mulighet til å fastsette betalingsordninger for ferdsel, men det kan kreves brukerbetaling for tilbud og tjenester som parkering, toalettfasiliteter, renovasjon og tilrettelegging for camping.
DB170323 Vi vet at det samme gjelder oppussing og andre tjenester .
DB170323 Vi begynner å kjøpe slike tjenester som godt voksne, og vi fortsetter med det i stort omfang.
DB170323 Innen renhold finnes allerede en offentlig godkjenningsordning som kan bidra til bedre kontroll med hvilke virksomheter som har lov til å levere tjenester .
DB170323 Det gjør at mange opplever at risikoen knyttet til å kjøpe svarte tjenester er lav, eller for å si det litt tydeligere : ¶
DB170323 At så mange kjøper svarte tjenester , handler også om verdier.
DA170323 Det presiseres også at alkoholholdige varer heller ikke kan inngå i reklame for andre varer og tjenester .
BT170323 Fri bevegelse av mennesker, varer, tjenester og kapital.
AP170323 Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester , markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter.
AA170323 Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester , markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter.
AA170323 Noen melder til og med om moraliserende eller uhøflig oppførsel fra lege eller annet helsepersonell, noe vi synes er bekymringsfullt, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.
AA170323 Prosjektperioden er fra februar/mars til september/oktober og midlene som hentes inn skal blant annet dekke lønn til styreleder, styremedlemmer og prosjektmedarbeidere, bruk av konsulenter og kjøp av eksterne tjenester , markedsføring og salg og diverse administrasjonsutgifter. ( ©NTB ) ¶
AA170323 " Før ordningen kan tre i kraft, må det reguleres nærmere hvem som skal kunne tilby den og hvilke tjenester som skal inngå i ordningen ", heter det på departementets hjemmesider.
AA170323 Vi har modernisert og digitalisert flere tjenester , fjernet tidstyver, forenklet planprosesser og gjennomført en avbyråkratiserings- og effektivitetsreform.
AA170323 Noen trenger tjenester fra Nav over lengre tid, gjerne sammen med helserelatert behandling.
VG170322 Brevet er sikkert skrevet i beste mening for at Norsk Legesenter skal kunne selge sine tjenester til meg, men de bommet dessverre helt på taktikken i denne omgang, forteller Humm til VG.
VG170322 Berrum har selv benyttet seg av tjenester ved legesenteret et par ganger, og var en av dem som fikk brevet i postkassen.
SA170322 Sjeføkonom Roger Schjerva i IKT Norge argumenterer for at man bør bruke begrepet formidlingsøkonomi når man beskriver kjøp og salg, og begrepet delingsøkonomi når man beskriver tjenester som har mer karakter av vennetjenester.
SA170322 De bruker også data om deg og meg til å gjøre tjenester tilgjengelige på den måten, på det tidspunktet og det stedet folk ønsker dem.
SA170322 Aktørene som står bak de nye økonomiske trendene, plattformselskaper som Uber og Airbnb, representerer ikke bare et nytt tankesett og nye tjenester .
SA170322 Vi anbefaler ikke å være tilkoblet slike tjenester til enhver tid når man ikke bruker de, sier seniorrådgiveren.
SA170322 Enkelte utgaver av løsepengevirus spres også til delte tjenester som Dropbox, OneDrive og lignende.
FV170322 Vi anbefaler ikke å være tilkoblet slike tjenester til enhver tid når man ikke bruker de, sier seniorrådgiveren.
FV170322 Enkelte utgaver av løsepengevirus spres også til delte tjenester som Dropbox, OneDrive og lignende.
DN170322 Lojalitetsprogrammene har en viktig rolle både for å skape kundeinnsikt, utvikle nye tjenester og i fremtidig netthandel.
DN170322 Andersen ser ikke bort fra at nye tjenester fra aktører som for eksempel Amazon kan sette dagens spillere på sidelinjen.
DB170322 Det er upartiske og effektive byråkratier som leverer gode tjenester som gjør oss lykkelige, ikke demokratiet, uten at det bør tolkes dit hen at demokratiet ikke er viktig.
DA170322 En VTA-bedrift gir de yrkesvalghemmede fysisk tilrettelagte arbeidsplasser, ivaretaking av behov knyttet til fysisk aktivitet, koordinering av tjenester , utvikling av ressurser, motivering og trening av sosiale ferdigheter og rådgivning om kosthold og ernæring.
DA170322 Dette er det rom for innen EUs direktiv for audio-visuelle tjenester , AMT-direktivet, konkluderer NFI i sin rapport.
BT170322 Vi anbefaler ikke å være tilkoblet slike tjenester til enhver tid når man ikke bruker de, sier seniorrådgiveren.
BT170322 Enkelte utgaver av løsepengevirus spres også til delte tjenester som Dropbox, OneDrive og lignende.
AP170322 - Delingsøkonomiske tjenester , som for eksempel Nabobil.no, har gjort dette mye enklere.
AP170322 « Offentlige tjenester skal tilbys nær folk.
AP170322 | Sp vil ha tjenester nær folk, over alt, uavhengig av pris ¶
AP170322 Vi anbefaler ikke å være tilkoblet slike tjenester til enhver tid når man ikke bruker de, sier seniorrådgiveren.
AP170322 Enkelte utgaver av løsepengevirus spres også til delte tjenester som Dropbox, OneDrive og lignende.
AA170322 De gevinstene vi eventuelt greier å ta ut, får vi ikke beholde til å forbedre våre tjenester .
VG170321 Gjerningsmennene bak det grusomme angrepet hadde brukt datamaskinen til å sende opptak av talemeldinger gjennom krypterte tjenester til deres kontakter i Syria, skriver Politico.
SA170321 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170321 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170321 « Veksten er fortsatt høy, men modereres idet befolkningen blir eldre, økonomien går fra å være basert på investeringer til forbruk, vekk fra internasjonal etterspørsel til innenlandsk etterspørsel og over fra produksjon til tjenester », skriver OECD-teamet som står bak den 136 sider lange rapporten.
DB170321 Hun presiserte at en forutsetning for å ta profitt ut av barnehager var at lønningene både til ansatte er i nærheten av lønna i de kommunale barnehagene, at husleia ligger på markedsnivå og at innkjøp av varer og tjenester ikke ligger over markedspris.
DB170321 trinn om de sliter, samt ha en plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester om å følge opp elever.
DA170321 - Prinsipielt mener vi at det ikke bør legges avgifter på norske tjenester som allerede finansierer en stor andel av det som produseres av norsk innhold, understreker TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.
DA170321 - Det som alltid underkommuniseres med slike forslag til nye avgifter på andres tjenester og arbeid, er at disse tjenestene allerede har betalt betydelige beløp for gjøre filmprodusentenes filmer tilgjengelig for publikum, kommenterer Torgeir Waterhouse, direktør for IT-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge.
DA170321 - Det er et problem og et hinder for utvikling av nye tjenester når filmprodusentene kontinuerlig ser etter og forlanger nye avgifter på tjenester , distri- butører og filmpublikum som allerede har betalt dyrt for lovlig tilgang til filmer.
DA170321 - Det er et problem og et hinder for utvikling av nye tjenester når filmprodusentene kontinuerlig ser etter og forlanger nye avgifter på tjenester, distri- butører og filmpublikum som allerede har betalt dyrt for lovlig tilgang til filmer.
BT170321 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170321 Oppmerksomheten rundt valgfrihet, konkurranse og private aktører i kommunale tjenester er stor, men utbredelsen av slike løsninger ser ut til å ha stagnert under regjeringen Solberg.
AP170321 Innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor generelt, og i kommunal sektor spesielt, har falt noe som andel av totale utgifter fra midten av 90-tallet og frem til i dag, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund, og spør : Hvor ble det av valgfriheten ?
AP170321 Det er kun ett område hvor det er svært utbredt å kjøpe tjenester fra private.
AP170321 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170321 Den årlige rapporten rangerer 133 byer verden over basert på blant annet prisen på 160 ulike varer og tjenester .
AA170321 Rapporten konstaterer også at de private røntgeninstituttene vurderer henvisningene mindre strengt enn de offentlige, og at de regionale helseforetakene ikke fører tilsyn for å avklare om bruken av private tjenester er medisinsk nødvendige.
VG170320 At det offentlige har monopol på alle mulige tjenester vil ikke en gang SV.
VG170320 Filmen « En for alle » dokumenterer tilfeller av at rom blir nektet tjenester fordi de er rom.
DN170320 Grunnen er en kollaps i etterspørselen etter tjenester innen olje og gass som følge av den lave oljeprisen.
DB170320 Verdt å merke seg er at 700MHz-båndet, som i dag benyttes til TV-kringkasting, også vil bli brukt til mobile tjenester .
DA170320 Holes tjenester er fort nødvendige for politimester Mikael Bellman.
BT170319 Kolberg understreker at disse er viktige, men påpeker at den manglende sikkerheten også rammer vannforsyning og informasjonssystemer - tjenester som er viktig for at samfunnet skal fungere i en krise eller krig.
BT170319 Kolberg understreker at disse er viktige, men påpeker at den manglende sikkerheten også rammer vannforsyning og informasjonssystemer - tjenester som er viktig for at samfunnet skal fungere i en krise eller krig.
AA170319 Ifølge VG skal mennene valgt seg ut transvestitter som solgte seksuelle tjenester , ved å utgi seg for å være kunder.
AA170319 I tillegg skal de ha forsøkt å komme seg inn sju andre leiligheter der det ble solgt seksuelle tjenester i Oslo.
AA170319 At de er foretatt på ulike adresser der eskortearbeiderne har tilbudt sine tjenester fra, og som reelt sett er deres hjemmeadresse, understreker alvoret, sier politiadvokat Erik T.
VG170318 - Det er utrolig kvinnediskriminerende, for det SV gjør er at de som leverer tjenester innenfor de klassiske kvinneyrkene ikke skal få ta ut utbytte, sier Venstre-lederen til VG.
DN170318 Nye tjenester må utvikles.
VG170317 Aktoren i San Diego rettsaken fortalte at Francis Leonard har svindlet marinen for 35 millioner dollar ( rundt 301 millioner norske kroner ), ved å overprise bedriftens tjenester .
VG170317 mars ble det avslørt at admiral Bruce Loveless og andre offiserer tok imot luksusturer, tjenester fra prostituerte og dyre middager for å hjelpe en en malaysisk leverandør.
SA170317 Vår globaliserte verden er så godt som sømløs over kontinentene og landegrensene med tanke på utdanning og kompetanse, og det er sterk konkurranse mellom både bedrifter, regioner, nærings- og akademi-klyngene om de beste hodene og det stor konkurranse om varer og tjenester .
SA170317 Nummer én er bærekraft i et større perspektiv, der naturressursene forvaltes på en slik måte at fotavtrykket av vår ressursbruk har minimale konsekvenser i et globalt perspektiv og at løsninger og tjenester er markedsmessige og er i stand til å drive og videreutvikle seg selv.
SA170317 Dette står i mulig kontrast til at vi som innbyggere har store krav og forventninger til velferdsstaten og dens tjenester ( side 13 - 15 og 33 ), og at vi har en befolkning med gradvis høyere levealder.
FV170317 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170317 « 2016 har vært et år med betydelig fokus på tiltak for å redusere kostnader, effektivisering av drift samt utvikling av fremtidsrettede tjenester og konsepter.
DN170317 Myrstad er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.
DB170317 - Jeg har heller ikke brukt transportordningen Uber, fordi jeg synes det er viktig å benytte de tjenester som vi har reguleringer for i dag - som taxi og regulert samferdsel.
DB170317 - Det er veldig etablert i Europa, det er vanlig å kjøpe tjenester innen mange områder nå, så det er noe vi undersøker innenfor ulike områder.
DB170317 I ettertid har selskapet vokst og blitt en av verdens største leverandører av mobile tjenester .
DA170317 Sørge for at forbrukerne holder seg for gode til å velge svarte tjenester , sier Gundersen.
AA170317 - Det er fordi jeg vet hvilke fantastiske tjenester vi får tilbake av de skatteinntektene : Helsevesen, eldreomsorg, barnehager, skoler...
AA170317 Til og med eksterne kommunikasjonsrådgivere tilbyr sine tjenester for å forstå « hvordan manøvrere i Ap-makta ».
VG170316 I rapporten fra nevnte IKT-utvalg ble det foreslått at NIF setter ut noen tjenester på det åpne markedet, istedenfor å lage, drifte og utvikle alt selv.
SA170316 Domstolen mente at " ved voldtekt av en prostituert som har sagt seg villig til å selge seksuelle tjenester , men hvor det oppstår en situasjon der gjerningspersonen ikke vil betale, og det dermed utvikler seg til en voldtekt [... ], er krenkelsen av den seksuelle integriteten av en noe annen karakter ".
SA170316 Mange kunder melder om ustabile tjenester ; nettdekningen kommer og går og tv-bildene « fryser ».
DN170316 Han trekker frem norsk oljeservicebransje som det beste eksempelet, som ifølge Rystad Energy eksporterte varer og tjenester for over 190 milliarder kroner i 2015.
DB170316 For eksempel skriver han at Norsk Gjenvinning hadde et stort overskudd, men det selskapet opererer i det private markedet, det er Norsk Gjenvinning renovasjon AS som tilbyr tjenester til kommunene og det selskapet tjener svært lite, gjennomsnittlig driftsresultatmargin over 5 år er 1,9 prosent.
DB170316 Wiik beskylder videre Lucia-Khan for å ha stått bak rykter som sa at Wiik tilbød investorer seksuelle tjenester fra prostituerte som smøring.
AA170316 Likevel kan det være kamp om gode navn, og vi opplever konflikter både om selve domenenavnet og om tjenester som er knyttet til domenet.
AA170316 I løpet av disse årene har vi fått Altinn og andre tjenester for kommunikasjon med det offentlige, og vi kjøper billetter og alt annet vi kan tenke oss med et par sveip på telefonen.
AA170316 Det er mulig å finne fram til informasjon og tjenester ved hjelp av maskinadresser, men i praksis er dette tungvint for en vanlig nettbruker.
VG170315 I rapporten foreslår utvalget å sette ut noen tjenester , det de kaller « brød og smør-løsninger » : løsninger du kan kjøpe, istedenfor å lage selv.
VG170315 - Helt konkret : Da norsk idrett flyttet til Ullevaal stadion, så samlet vi alle tjenester på ett sted, istedenfor å ha det 40 steder rundt om i landet.
VG170315 Vi støtter derfor en slik omlegging til utsetting av IKT tjenester , for effektivisering og kostnadskontroll.
SA170315 Tanken er at organisasjonen skal kunne tilby en rekke tjenester , som hjelp med bosted, rettshjelp, immigrasjonssøknader og psykologisk veiledning.
FV170315 Tanken er at organisasjonen skal kunne tilby en rekke tjenester , som hjelp med bosted, rettshjelp, immigrasjonssøknader og psykologisk veiledning.
DN170315 Medieuviklingssjef Heidrun Reisæter i NRK har 110 fast ansatte og vel 30 innleide konsulenter som lager tjenester som Yr.no og apper som NRK TV og NRK Super.
DB170315 Det er ventet at flere storklubber ønsker seg spissens tjenester , og allerede i dag har ryktene begynt å svirre om at Lukaku skal være ønsket av gamleklubben Chelsea.
DB170315 Fastlegeordningen er på topp blant folks tilfredshet med offentlige tjenester .
BT170315 Men tillit kan lett ødelegges om ikke politiet hver dag leverer gode tjenester til befolkningen.
AP170315 Familien mener tjenester som denne er en utrolig praktisk måte å løse hverdagslogistikken på.
AP170315 Tanken er at organisasjonen skal kunne tilby en rekke tjenester , som hjelp med bosted, rettshjelp, immigrasjonssøknader og psykologisk veiledning.
AA170315 Det kan være komplisert å sette seg inn i vilkår for finansielle tjenester som lån og forsikring.
VG170314 « Ved voldtekt av en prostituert som har sagt seg villig til å selge seksuelle tjenester , men hvor det oppstår en situasjon der gjerningspersonen ikke vil betale, og det dermed utvikler seg til en voldtekt som i denne saken, er krenkelsen av den seksuelle integriteten av en noe annen karakter.
VG170314 Infrastrukturen, offentlige tjenester og demografiske fremtid er elendige.
VG170314 - Endringer som er gjort mot våre stemmer, men som har stor betydning for tjenester og samfunnsbygging, de skal vi vurdere grundig før vi eventuelt gjør forandringer, sier Støre.
SA170314 De opptrer som omsorgsarbeidere, administratorer, ambulante tjenester og kriseteam.
DB170314 Vi mener det er viktig at kundene har forutsigbarhet i sine tjenester , og at mobilen virker der du er også etter reguleringen trer i kraft, forteller mobilsjef Bjørn Ivar Moen. snodig konsekvens : ¶
DB170314 ¶ BEDRE TJENESTER : Hadia Tajik ( Ap ) ønsker at Stortinget skal vedta at det skal være maksimum 45 minutters reisetid for å få pass og våpenkort.
DB170314 Derfor er det etter vår mening uakseptabelt med en lengre reisevei enn 45 minutter for slike tjenester , sier Hadia Tajik til Dagbladet.
DB170314 Arbeiderpartiets forslag vil bety at de samme kriteriene som gjelder polititjenester, også blir lagt til grunn for sivile tjenester som utstedelse av pass og våpenkort.
DB170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
DB170314 De hevder også at kommunal renovasjonsdrift uten konkurranse « på sikt gir dårligere og dyrere tjenester ».
DA170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
AP170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
AA170314 Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester skal utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg, heter det i kjennelsen.
VG170313 Selvkostprinsippet innebærer at tjenester kommunen tilbyr må finansieres gjennom gebyr som innbyggerne må betale.
SA170313 Høyre har snakket om å gi folk mer frihet i alle år, men hvor er friheten i å ta penger fra de fattige og heller gi dem gratis tjenester ?
DN170313 Det er tjenester formidlet gjennom digitale plattformer, sa generalsekretær Taleb Rifai da han under ITB-messen i Berlin sist uke lanserte begrepet « new plattform tourism services » som erstatning for delingsøkonomi.
DN170313 En fantastisk mulighet og nå er det opp til oss å fortsatt levere varene hva gjelder, teknologi, produkt og tjenester ved hjelp av våre dyktige medarbeidere, sier driftsdirektør Bjørn Erik Helgeland i Abax Group.
DB170313 EOS-utvalget gjennomførte en ekstern kontroll av Norges hemmelige tjenester .
DB170313 Over 400000 ungdom mister et viktig tilbud for tilgang til prevensjonsmidler, informasjon og hiv-forebyggende tjenester .
DB170313 18 av de 22 klinikkene deres som gir tjenester særlig tilpasset ungdom, må legges ned.
DA170313 Det gjaldt bostøtte, men også at folk måtte betale mer for kommunale tjenester .
DN170312 Samtidig skal den nye lovgivningen sikre at forbrukerne som ønsker tjenester i et annet EU-land, ikke blir diskriminert i form av pris eller betalingsvilkår.
DN170312 Lovendringene vil gjøre det enklere å kjøpe tjenester fra et land til et annet.
DN170312 Kjøp av tjenester skal ikke prisdiskrimineres basert på kundenes nasjonalitet.
DN170312 Dibs har estimert at den totale norske netthandelen av varer og tjenester utgjorde 90,6 milliarder kroner.
DN170312 - Konkurransen innenfor betalte tjenester som strømming kan styrkes.
DB170312 Dette blant annet ettersom flere nettsider og firmaer tilbyr tjenester mot at de får vite mer om brukerne.
AP170312 Der Shenzhen i dag ligger fremst i Kina på høyteknologi og tjenester og utfordrer Hongkong i kampen om internasjonale finansielle tjenester , sliter Dongguan i nedgang.
AP170312 Der Shenzhen i dag ligger fremst i Kina på høyteknologi og tjenester og utfordrer Hongkong i kampen om internasjonale finansielle tjenester, sliter Dongguan i nedgang.
AP170312 år på rad var omsetning av varer og tjenester i 2016 høyere i Guangdong enn i noen annen kinesisk region eller region, med 7900 milliarder Yuan RMB ( 9622 milliarder kroner ), skriver China Daily.
AP170312 Tror ikke på bedre tjenester med færre kommuner ¶
AP170312 Ikke engang i Meløy i Nordland, kommunen som kommer nest verst ut i kommunebarometeret, har ordføreren tro på at sammenslåing nødvendigvis fører til bedre tjenester for innbyggerne.
DN170311 Han er overrasket over hvor lite støtte han har fått fra Nav og andre offentlige tjenester med tanke på å entre arbeidslivet.
BT170311 Samtidig er det stadig sterkere argumenter for å vri velferdsytelser fra kontantutbetalinger til tjenester .
VG170310 « Ved voldtekt av en prostituert som har sagt seg villig til å selge seksuelle tjenester , men hvor det oppstår en situasjon der gjerningspersonen ikke vil betale, og det dermed utvikler seg til en voldtekt som i denne saken, er krenkelsen av den seksuelle integriteten av en noe annen karakter.
VG170310 - At min klient, som selger seksuelle tjenester , får mindre i erstatning enn det som er normalt i voldtektssaker, reagerer jeg kraftig på.
SA170310 AaFK og Vålerenga har nytt godt av esterens tjenester de siste årene.
FV170310 AaFK og Vålerenga har nytt godt av esterens tjenester de siste årene.
DB170310 Senere i år lanserer Travellink en ny app som gir kundene personlig informasjon og funksjoner i form av individuelle data og tjenester fra eksterne partnere.
DB170310 Han har lang erfaring med utvikling og markedsføring av digitale tjenester .
DB170310 Inntil en fred inntar Syria, ber FN alle parter i Syria-konflikten om å la sivilbefolkningen få reise i fred - og få tilgang til mat, rent vann og livsnødvendige tjenester .
DB170310 Tidligere har vi vist hvordan du kan bruke tjenester som Smarter Playlists eller IFTTT for å lage automatiske kopier av spillelister.
DB170310 Ni kjekke tjenester for deg som vil ha bedre Spotify-spillelister ¶
BT170310 Ifølge tiltalen skal mannen ha tvunget sin kone til å selge seksuelle tjenester til « en rekke ulike menn », ved bruk av vold og trusler.
AP170310 SV er mot private aktører i barnehager, skoler og eldreomsorg, mens Høyre mener vi trenger alle gode krefter for å oppnå innovasjon, gode tjenester og valgfrihet.
AP170310 Rettsvern og straff : SV-lederen er uenig i ett punkt : Høyres ønske om å oppheve loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester .
AP170310 Det er bare Høyres ønske om å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester han er uenig i.
AP170310 Hun har ikke inntrykk av at det har vært uforholdsmessig mange alvorlige hendelser ved Akuttseksjonen sammenlignet med lignende tjenester . 25 selvmord/selvmordsforsøk på tre år ¶
AP170310 - Gjennom tilsynsvirksomhet og de ulike varslene om alvorlige hendelser som kommer inn ser vi sammenhengen, og får et godt utgangspunkt for å kvalitetssikre at sykehuset leverer forsvarlige tjenester .
AP170310 AaFK og Vålerenga har nytt godt av esterens tjenester de siste årene.
AA170310 - Vi mener det er uheldig at våre tjenester og våre ansatte intetanende involveres i ulovlig virksomhet, og har støttet at det iverksettes tiltak som hindrer dette.
AA170310 - At min klient, som selger seksuelle tjenester , får mindre i erstatning enn det som er normalt i voldtektssaker, reagerer jeg kraftig på.
AA170310 " Ved voldtekt av en prostituert som har sagt seg villig til å selge seksuelle tjenester , men hvor det oppstår en situasjon der gjerningspersonen ikke vil betale, og det dermed utvikler seg til en voldtekt som i denne saken, er krenkelsen av den seksuelle integriteten av en noe annen karakter.
AA170310 Ifølge tiltalen tvang mannen sin kone til å selge seksuelle tjenester til " en rekke ulike menn " ved bruk av vold og trusler, skriver Bergens Tidende.
VG170309 Det består både av små nettverk og større tjenester som Tor, Freenet og I2P som drives av større organisasjoner og er lett tilgjengelig.
VG170309 Han er også tiltalt for å chatte med mindreårige jenter om sex samt for å ha betalt for seksuelle tjenester gjennom eskortefirmaer.
VG170309 At de med dårligst utgangspunkt mottar gratis eller sterkt subsidierte tjenester , kan ikke leses av på inntektsstatistikkene, sier hun.
DB170309 Hun understreker at barnevernet først og fremst er en hjelpetjeneste, som skal jobbe forebyggende sammen med andre tjenester for å unngå en omsorgsovertakelse.
DB170309 Nye Insignia vil være utstyrt med Opel OnStar, et system som allerede leverer tjenester fra automatisk varsling ved ulykke, til diagnose og hjelp til å finne reisemål.
DA170309 - Nærhet til skole, sykehus, politi og andre tjenester er viktig enten man bor i en by eller i distriktet, sier Vedum.
AP170309 Vi har gjennomgått alle produkter og tjenester i hele konsernet for å sikre at vi lever opp til forventningene fra våre interessenter, skriver Bjerke.
AP170309 At nesten 47.000 er rammet av oljenedturen, betyr at de ikke lenger leverer varer og tjenester til oljenæringen.
AA170309 Det består både av små nettverk og større tjenester som Tor, Freenet og I2P som drives av større organisasjoner og er lett tilgjengelig.
VG170308 Kommunestyrene i Trondheim og Tromsø er blant dem som har vedtatt støtte til boikott av israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte områder.
VG170308 Det gjelder kjøp av varer og tjenester som er produsert på okkupert palestinsk område som vi vil avslå fra.
VG170308 Nå akter CIA og FBI å finne ut hvordan WikiLeaks har fått tilgang til de ytterst sensitive dokumentene og om de er lekket av en utro ansatt eller av en leverandør av innkjøpte tjenester .
VG170308 Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DN170308 Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
DB170308 Telenoreksperten hjelper kundene med alle tekniske problemer med pc-en, nettbrettet eller mobilen din, og vi begrenser oss ikke her til produkter og tjenester Telenor leverer.
DB170308 Finnes dyrere tjenester
DB170308 Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DB170308 Han er også tiltalt for å ha kommunisert over internett om seksuelle overgrep mot små barn, for å ha forsøkt å få barn til å vise seg fram nakne på webkamera og for å ha kjøpt seksuelle tjenester .
DA170308 Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
BT170308 Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AP170308 Mener det er alvorlig at presidentskapet holdt EOS-utvalgets advarsler om mulige skadevirkninger utenfor for både EOS-utvalgets tilsyn og berørte tjenester .
AP170308 Det var uskjønnsomt av presidentskapet å holde punktet « Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåkning av norske borgere » utenfor mandatet til evalueringsutvalget som skulle kontrollere Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenester ( EOS-utvalget ).
AP170308 Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
AA170308 Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet.
AA170308 Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DN170307 Når det gjelder ytringsfrihet sier Judin at individers rett til å ytre noe ikke er det samme som selskapers rett til å lage tjenester rundt dette.
DN170307 Men trolig kan det komme pålegg om det han kaller « sikkerhetsventiler » for flere slike tjenester i år.
DN170307 Han sier det å regulere anmeldelser på Google er juridisk komplisert nå, men at nye regler fra 2018 vil gjøre at amerikanske tjenester også må følge europeiske retningslinjer.
DN170307 Han mener også slike tjenester kan bli misbrukt.
DN170307 Vi holder en åpen dør her og det er mulig for andre tjenester å bli med også, sier Barre.
DB170307 Kommunal renovasjonsdrift uten konkurranse vil på sikt gi dårligere og dyrere tjenester .
DB170307 Det må være et felles mål å bidra til at offentlige tjenester som skal utføres blir stadig bedre og mer miljøvennlige.
DA170307 Cruisenæringens pluss i regnskapet er at havnene tjener på avgifter, gebyrer og kjøp av tjenester .
BT170307 BT fortalte sist uke historien om to jenter på 16 og 17 år som skal ha blitt fraktet fra Romania til Bergen for å selge seksuelle tjenester .
BT170307 Mens utdeling av penger gir folk frihet til å bestemme mer selv, gir tjenester som barnehage mulighet til å målrette ressursene der de gjør mest nytte for seg.
BT170307 Forslagene vil være en dreining fra å kontantytelser til tjenester .
BT170307 Mens utdeling av penger gir folk frihet til å bestemme mer selv, gir tjenester som barnehage mulighet til å målrette ressursene der de gjør mest nytte for seg.
BT170307 Forslagene vil være en dreining fra å kontantytelser til tjenester .
AA170307 Både import og eksport av varer og tjenester var på det høyeste nivået i en enkeltmåned siden desember 2014.
VG170306 BAR KORSET : Listhaug, da hun var byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, i 2006.
VG170306 BAR KORSET : Listhaug da hun var byråd for velferd og sosiale tjenester i 2006.
FV170306 Produserer elektronikk og relaterte tjenester for bransjene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine.
DB170306 Fordi gruppene er små, har de imidlertid ofte alliert seg med større klaner, hvor tjenester kan byttes mot for eksempel beskyttelse, dersom det skulle oppstå problemer.
DA170306 Ifølge « Christiania - hva nå ? » av Brynjulf Bull var Mestermannen en offentlig tjenestemann med fast lønn og i tillegg godtgjørelser for visse tjenester .
DA170306 Njåstad understreker samtidig at partiet ikke mener de er helt i mål med reformen, for å sikre at alle kommunene er store nok til å levere « trygge tjenester ».
DA170306 Kommunaldepartementet, ved hjelp av fylkesmennene, skal avgjøre når en kommune ikke leverer trygge nok tjenester gjennom tilsyn, ifølge Njåstad.
AP170306 For finansiering og tjenester i tilknytning til varekategoriene innføres også krav om forhåndstillatelse.
DN170305 Neste generasjon mobilnett vil åpne nye muligheter for både offentlige tjenester og næringslivet.
DN170305 Når tjenester som Netflix stadig trenger mindre av kapasiteten i mobilnettet for å vise god billedkvalitet kan de påvirke operatørene til å inkludere fri tilgang til videoinnhold i sine abonnementer, noe de mener også kan gi operatørene et konkurransefortrinn.
DB170305 Det finnes liknende tjenester : Onefinestay.com for deg som liker det lille ekstra ( les : høy standard ) eller couchsurfing.com for deg som kun trenger en sofa å krasje på. #5 : Lokale tilbud via turistkontoret : Sjekk ut nettsidene til det lokale turistkontoret der du skal : Der vil du ofte finne lenker til lokale utleiesels
DA170304 - Handel på tvers av landegrensene gjør Norge rikt og gir nordmenn varer og tjenester vi selv ikke har.
AP170304 Vi eksporterer varer og tjenester utenom olje og gass for 168 milliarder kroner ( 2015 ) ¶
AP170304 Tjenestehandelen utgjorde 94 milliarder, av dette var 46 milliarder eksport av norske tjenester .
AP170304 - Den handler om mer enn markedsadgang og de fire friheter som er fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer.
AA170304 - Handel på tvers av landegrensene gjør Norge rikt og gir nordmenn varer og tjenester vi selv ikke har.
VG170303 Eier IHS, som tilbyr tjenester til hele idretts-Norge.
DN170303 Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser.
DB170303 - Svindlerne finner stadig nye varianter for å lure til seg personopplysninger og informasjon om brukernavn og passord til viktige tjenester du bruker, sier fagsjef Tonje Hovde Skjelbostad til Dagbladet.
DB170303 Har vi derimot noen garanti for at man ikke vil prise digitale tjenester høyt den dagen disse er kundens eneste alternativ ?
DB170303 Sammenhengende tjenester har høyere kvalitet og skaper større trygghet.
DB170303 Det er fordi det vil gi bedre tjenester til eldre.
DB170303 Alle har arbeidet for at eldre skal få like gode tjenester .
DA170303 Nødvendige tjenester som bosstømming, drift av skoler, barnehager og sykehjem bør i prinsippet være i offentlig regi.
DA170303 LEDER : For motstandere av privatisering av offentlige tjenester har Oslos forsøk på å se ut som og lukte som Napoli vært en eneste stor gavepakke, skriver Bjørn G.
DA170303 For motstandere av privatisering av offentlige tjenester har Oslos forsøk på å se ut som og lukte som Napoli vært en eneste stor gavepakke.
BT170303 Om man trenger hjemmehjelp, sykehjem eller andre tjenester , ja da skal man ha rett på det, nå man trenger det.
BT170303 I regjering, har Fremskrittspartiet fått gjennomslag en forsøksordning hvor de eldre har rett på sine tjenester og staten betaler.
AP170303 Finansielle tjenester : EØS sikret at finansforetak fritt kan etablere seg i et annet land og tilby tjenester på tvers av grensene.
AP170303 Finansielle tjenester : EØS sikret at finansforetak fritt kan etablere seg i et annet land og tilby tjenester på tvers av grensene.
AP170303 Finansielle tjenester : EØS sikret at finansforetak fritt kan etablere seg i et annet land og tilby tjenester på tvers av grensene.
AP170303 Finansielle tjenester : EØS sikret at finansforetak fritt kan etablere seg i et annet land og tilby tjenester på tvers av grensene.
AP170303 Med et slikt nytt måleverktøy på plass ønsker Ap-utvalget å innføre en rekke nasjonale minstekrav til tjenester og kvalitet i eldreomsorgen.
AA170303 " Salget av seismiske data og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser.
VG170302 Så godt rigget er systemet, at låtene den sunnmørske bergenseren har gjort tidligere er simsalabim borte vekk fra samtlige digitale tjenester .
SA170302 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | 318 nominert til Nobels fredspris for 2017 ¶ 215 personer og 103 organisasjoner er nominert til Nobels fredspris for 2017, det nest høyeste antallet kandidater noensinne.
FV170302 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170302 Selv om det er lett å finne grunner til å være både bekymret og pessimistisk bør vi holde fast på at omstilling gir noen fantastiske muligheter til å lage nye produkter, tjenester og jobber, skriver artikkelforfatteren.
DB170302 Ole Klemetsen tilbyr sine tjenester til Cecilia Brækhus foran neste kamp.
DB170302 Dette er kun et av mange gebyrer som bankene tar for ulike tjenester .
DB170302 På nettsidene sine lover Telenor at tjenester som Djuice sin Mine sider fortsatt vil fungere, i alle fall inntil videre.
DB170302 For enkelte tjenester , som ubegrenset skylagring, har tidligere vært forbeholdt Telenor-kunder.
DB170302 - understøttet av en formulering om at motstanderne « mener », der de har solid forskningsmessig grunnlag for å hevde at små kommuner gjør en ( minst ) like god jobb som store når det gjelder så godt som alle viktige tjenester til innbyggerne.
DA170302 Ikke kjøp varer eller tjenester av barn.
DA170302 Og når forfatteren i boka gjør rede for sin tid som spion for de hemmelige tjenester , så kan han skrive dette : « Hemmeligholdelse var ikke noe jeg lærte først da jeg ble spion.
DA170302 Her er ingen sjokkerende avsløringer fra de hemmelige tjenester , dessverre, og ganske magert om det voksne personlige livet.
BT170302 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Vi trenger mannsdagen i Norge ¶
AP170302 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170302 Bare 196 millioner kroner er imidlertid til politidistriktenes frie disposisjon - blant annet går 1,28 milliarder kroner til å dekke lønnsøkning, pensjon og ekstrakostnader ved dyrere varer og tjenester , skriver Politiforum. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Vi vil også få flere brukere av Navs tjenester i tiden som kommer, samtidig som vi skal jobbe mer effektivt for mindre ressurser.
AA170302 Analysen sier også noe om hvilke konsekvenser det vil få for Nav og brukerne av våre tjenester når og om trendene slår inn.
DN170301 Han nevner også Ziebel, som har fått et kommersielt gjennombrudd for sine tjenester for landbaserte oljebrønner.
DB170301 Barnevernet må levere forsvarlige tjenester og det er alvorlig at vi ikke har gjort det.
DB170301 - Alvorlig at vi ikke har levert forsvarlige tjenester .
AA170301 Til slutt må amerikanere få mulighet til å kjøpe helseforsikring på tvers av delstatsgrensene og skape et landsdekkende marked med reell konkurranse, som vil drive kostnadene ned og gi bedre tjenester .
AA170301 For tjenester ble importverdien redusert fra kvartalet før, først og fremst grunnet sesongmessig nedgang i nordmenns utgifter til reise og opphold i utlandet. ( ©NTB ) ¶ | 76.000 våpen på avveie i Norge ¶
AA170301 Utvalgets beskrivelser, vurderinger og forslag er helt sammenfallende med brukerorganisasjonenes arbeid for bedre tjenester i Trondheim.
AA170301 Svært mange kommuner velger å gi samme tjenester til utviklingshemmede som i eldreomsorgen, som er omsorg i livets sluttfase.
AA170301 Ordinær fritid blir fort utilgjengelig, da en ved tjenester i bolig må rekke tilbake før vaktskiftet.
AA170301 Noen få, ressurssterke, har oppnådd gode ordninger med brukerstyrt personlig assistanse 24 timer i døgnet 7 dager i uka, mens flertallet må ta til takke med minstestandard for eldre i sykehjem ved utmåling av tjenester .
AA170301 Kommunene har ofte en såkalt « bestiller, utførermodell », hvor den som fatter vedtak om tjenester også har ansvar for å spare penger - som en blir målstyrt på.
AA170301 I mange saker som angår funksjonshemmede er brukermedvirkningen begrenset, det er i liten grad en reell dialog om hva som skal til for gode tjenester .
AA170301 For dårlige tjenester : « Utviklingshemmede plasseres i omsorgsboliger og bofellesskap med minimumsløsninger » skriver kronikkforfatterne.
SA170228 Man har havnet i en stadig mer anstrengt situasjon, blant annet som følge av at interessen i markedet for hotellets tjenester har vært dalende, sier Juel.
SA170228 Da hun ble konfrontert med at en slik profitt ikke var forenlig med selve formålet med slike velferdstjenester, repiterte hun nærmest som en automatisk telefonsvarer at disse private aktørene leverte vel så gode tjenester som de kommunale og statlige.
DN170228 som Norges største innen drift av asylmottak og har også en betydelig virksomhet av omsorgsbygg, barnehager og tjenester .
DN170228 Selskapet er storleverandør av tjenester til landbaserte oljeboring, og som ble skilt ut fra nettopp Seadrill i 2011.
DB170228 Framtidig regulering av Uber og liknende tjenester er mye mer vidtrekkende enn de justeringene i lovverket departementet nå har sendt på høring, mener Berg.
DB170228 Dette innebærer at Uber og lignende tjenester fremdeles anses som løyvepliktig transport », heter det i Oslo-byrådets beskrivelse av departementets forslag.
DB170228 Det ligger i kortene at Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil benytte anledningen til å presse på for at kommunene skal kunne avvikle løyveordningen lokalt, noe som igjen åpner for å legalisere de tjenester som Uber tilbyr.
DB170228 - Vi er ikke invitert til å mene noe om tjenester som Uber skal være løyvepliktig eller ikke.
DB170228 - Framtidig regulering av Uber og liknende tjenester er mye mer vidtrekkende enn de justeringene i lovverket departementet nå har sendt på høring.
DB170228 Renholderne som driver enkeltpersonforetak eller selger tjenester som privatpersoner har dårlige arbeidsvilkår.
DB170228 Den viser også hvordan den vil kommunisere med andre objekter vi omgir oss med og tjenester vi er avhengige av.
DB170228 Barnevernet gjør sine vurderinger basert på bidrag fra flere ulike tjenester og profesjoner og etter en helhetsvurdering av barnets situasjon og ressurser i familien.
DA170228 « Hvorvidt vitnet fullførte forsettet om å kjøpe seksuelle tjenester på stedet, eller om han snudde i entreen, slik han har forklart til politiet og i retten, er det ikke nødvendig for retten å ta stilling til », heter det i dommen.
DA170228 Grunnen til det er en foreldelsesproblematikk, samt at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester ikke rammes av den nye straffeloven, sier Mork til RA.
DA170228 Etter at han hadde opprettet kontakt, ble han ledet til en leilighet i dette bygget, hvor han kom i kontakt med utenlandske kvinner som solgte seksuelle tjenester .
BT170228 Man har havnet i en stadig mer anstrengt situasjon, blant annet som følge av at interessen i markedet for hotellets tjenester har vært dalende, sier Juel.
AP170228 Bruttoproduktet er grovt definert som næringens brutto salgsinntekter minus kostnader til varer og tjenester kjøpt av andre bedrifter.
SA170227 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - IQ-testede barn bør undersøkes på nytt ¶
DN170227 Det fusjonerte kapitalforvaltningsselskapet vil søke konsesjon for forvaltning av fond for å kunne styrke tilbudet av produkter og tjenester på området.
DN170227 Konsernsjefen legger til at Ryanair ikke planlegger å ekspandere i Storbritannia før konsekvensene med brexit er tydelige, og at selskapet planlegger å tilby forskjellige tjenester på sin nettside for å ta markedsandel fra TripAdvisor, Airbnb eller Booking.com.
DB170227 Dette gjelder nå alle som skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper personellet skal yte tjenester til, skriver politiet på sine nettsider.
DB170227 Nye Insignia vil være utstyrt med Opel OnStar, et system som allerede leverer tjenester fra automatisk varsling ved ulykke, til diagnose og hjelp til å finne reisemål.
DA170227 Ved skattelette, privatisering av offentlige tjenester og utsalg av AS Norge.
BT170227 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT170227 TØFFE PRIORITERINGER : Skal penger vekk fra budsjettet, må vi velge vekk hvilke tjenester pasientene skal få mindre av.
BT170227 Skal penger vekk fra budsjettet, må vi velge vekk hvilke tjenester pasientene skal få mindre av.
AP170227 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170227 Det nye fusjonerte kapitalforvaltningsselskapet vil søke konsesjon for forvaltning av fond, for å selge flere produkter og tjenester på området.
AA170227 Innslaget av private tjenester er størst innenfor rusbehandling. ( ©NTB ) ¶ | 42-åring trakk anke i menneskehandelsak ¶
AA170227 Dette ansvaret løses blant annet ved kjøp av tjenester fra andre helseregioner, private aktører eller i utlandet.
AA170227 Av dette ble 117 milliarder kroner brukt til helsetjenester i de offentlige helseforetakene, mens altså 14,1 milliarder ble brukt til å kjøpe tjenester fra private aktører.
VG170226 Langt inn i sosialdemokratiets rekker er det mange som mener at slike tjenester er egnet for kommersiell konkurranse.
VG170226 Debatt De fleste er enige om at bestemor ikke skal legges ut på anbud, men når det gjelder fellesskapets tekniske tjenester , som renovasjon og renhold, er bildet et annet.
VG170226 De fleste er enige om at bestemor ikke skal legges ut på anbud, men når det gjelder fellesskapets tekniske tjenester , som renovasjon og renhold, er bildet et annet.
VG170226 februar bør avfallshentinga på nytt legges ut på anbud, « fordi kommunal sektor trenger konkurranse fra private aktører for å oppnå gode og effektive tjenester til riktig pris ».
VG170225 Det gikk i dop, bedrageri, økonomisk kriminalitet og andre kriminelle tjenester .
VG170225 Hun sier poenget er at de opplever å få gode tjenester i dag, og at samarbeidet med nabokommunene er godt.
VG170225 - Bindal er en del av Ytre Namdal og de fire kommunene hører naturlig sammen og vil gi gode tjenester til innbyggerne.
DA170225 Vi er sterkt bekymret for regjeringens omlegging av investeringstilskuddet, som kan føre til at Oslo taper 3,5 milliarder i investeringstilskudd, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester , Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.
DA170225 - Vi har sagt fra ved flere anledninger og over lang tid, fordi FHIs økonomiske situasjon er et resultat av tre samtidige prosesser : Kutt i statsbudsjettene for 2015-2017, innføring av en konsernmodell for administrative tjenester i 2017, og omorganiseringer i den sentrale helseforvaltningen i 2016 og 2017.
BT170225 Bedriften var kun registrert på Mitt anbud i to måneder, og de vil ikke ha mulighet til å bruke våre tjenester igjen ved en senere anledning, sier administrerende direktør Håvard Bungum i Mitt anbud.
AP170225 Og det er akkurat innen området infrastruktur at konsultselskapet PWC spår at droner og lignende tjenester har størst potensial.
AP170225 Nå ser markedet ut til å ekspandere, PWC spår at tjenester koblet til droner innen jordbruk er det nest største kommersielle bruksområdet for droner i fremtiden og vil kunne omsette for 32 milliarder innen 2020.
AP170225 Med hjelp av høytflyvende solcelledrevne droner, oppkoblet mot satellitter, vil Facebook ta internett ( og dermed sine egne tjenester ) til de mest utilgjengelige delene av verden.
AP170225 Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo.
FV170224 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170224 Propr får også ved dette en feilaktig fordel opp mot øvrige aktører som tilbyr slike tjenester , sier Skjelbostad.
DN170224 Det er imidlertid landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe Brende tok opp i møtene med landenes utenriksministre.
DB170224 FreeSmoke reklamerer blant annet på Facebook og gjennom tjenester som vareprøver.no.
DB170224 Det er imidlertid landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe Brende tok opp i møtene med landenes utenriksministre.
DB170224 Den britiske kona til Fillon, Penelope, skal ha mottatt 900 000 euro mellom 1998 og 2007 for å ha utført tjenester for ektemannen mens han var senator.
AA170224 Det er imidlertid landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe Brende tok opp i møtene med landenes utenriksministre.
AA170224 Det er imidlertid landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe Brende tok opp i møtene med landenes utenriksministre.
VG170223 Reformen skulle sikre like gode tjenester til alle over hele Norge.
VG170223 At så få slås sammen sparker ben under argumentet om at reformen er helt nødvendig for å sikre folk « robuste » tjenester .
VG170223 Jeg er redd for at sammenslåing kan fjerne tjenester fra kommunen som gjør at folk vil flytte.
VG170223 - Jeg ser det perspektivet, men vi snakker om en velfungerende kommune som opplever at folk flytter tilbake og hvor vi har de tjenester vi trenger for å ha det bra.
SA170223 Hvem fikk avtalene og kontraktene, hvem leverte varer og tjenester til selskapet ?
DN170223 Ifølge Bloomberg startet han i september 2016 et nytt mobilselskap, Reliance Jio Infocomm ( RJIO ) med lave priser og en rekke gratis tjenester , som på kort tid fikk over 100 millioner brukere.
DB170223 Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
DB170223 - Vi ser at det er stadig flere som tegner helseforsikringer, men at det er altfor få som vet hvordan de skal bruke den - og det ønsker vi å sette fokus på, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
DB170223 Dette dreier seg om tjenester Veireno har leid fra morselskapet.
DB170223 Det er ganske normalt i et konsernforhold at man kjøper tjenester fra morselskapet for å få utført diverse administrative oppgaver, innenfor regnskap, HR og marked.
DB170223 En ny regjering skal ha mer fokus på at kommunene skal levere gode tjenester .
DB170223 De som styrer vet hvor vanskelig det er å få høyt kvalifisert arbeidskraft til lav stillingsbrøk og i hvor stor grad små kommuner i dag er avhengige av å kjøpe tjenester fra større nabokommuner.
DB170223 I Norge ble fri bevegelse av varer, tjenester , kapital og personer nærmest et skjellsord.
DA170223 I San Francisco gis de papirløse ID-kort slik at de kan få tilgang til offentlige tjenester .
DA170223 Hun ber privatpersoner som skal kjøpe tjenester om å sørge for at det er innenfor lovverket.
DA170223 - Telenors kunder vil kunne benytte seg av Indias største og raskeste mobilnettverk, og en rekke av Airtels ledende produkter og tjenester , sier Gopal Vittal, administrerende direktør for India og Sør-Asia i Bharti Airtel.
BT170223 - Telenors kunder vil kunne benytte seg av Indias største og raskeste mobilnettverk, og en rekke av Airtels ledende produkter og tjenester , sier Gopal Vittal, administrerende direktør for India og Sør-Asia i Bharti Airtel.
AP170223 Bokn har i årevis kjøpt tjenester de selv ikke kan dekke opp, sier Apeland til Aftenposten.
AP170223 - Telenors kunder vil kunne benytte seg av Indias største og raskeste mobilnettverk, og en rekke av Airtels ledende produkter og tjenester , sier Gopal Vittal, administrerende direktør for India og Sør-Asia i Bharti Airtel.
AA170223 Økonomiekspertene forventer at prisstigningen på varer og tjenester om 12 måneder er på 2,3 prosent.
SA170222 KRONIKK : Dersom staten, ved Bufetat, overtar barnevernssaker hvor barn kan bli flyttet ut av hjemmet, ville vi fått en todelt barnevernstjeneste - med kommunene som ansvarlige for alle frivillige tjenester , og staten som ansvarlig for all tvang og omsorgstiltak.
SA170222tjenester får så mye kritikk som barneverntjenesten.
SA170222 En slik organisering av barneverntjenesten ville gitt oss en todelt tjeneste - med kommunene som ansvarlige for alle frivillige tjenester , og staten som ansvarlig for all tvang og omsorgstiltak.
DB170222 Venstre mener Stortinget var nødt til å bruke tvang på de tretten kommunene og at noe annet ville være å fraskrive seg det ansvaret Stortinget har for at landets innbygger mottar gode tjenester . - 94 positive gjensidige vedtak viser at frivillighetslinjen har vært riktig.
DB170222 Samtidig er dette bare startskuddet for en pågående reform som har som hensikt å skape bedre tjenester for innbyggerne i hele landet, sier Andre N.
DB170222 Han viser til regjeringens mål om å styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, og at beredskapen i Nord-Norge har blitt bedre ved at det i 2015 ble åpnet en ny ambulansehelikopterbase på Evenes.
DB170222 Derfor skal vi ha en desentralisert sykehusstruktur i Norge og gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.
DB170222 DETTE, Bent Høie, er hverdagen og frykten vi i Alta og omegn lever med HVER dag så lenge vi ikke har akutt tjenester eller sykehus i Alta.
DB170222 - Sykehus og kommune har begge ansvar for akuttmedisinske tjenester , og må planlegge sammen for bedre å kunne håndtere situasjoner som utfordrer beredskapen, - som når luftambulansen ikke kan fly på grunn av dårlig vær.
DB170222 uvedkommende tilegner seg passord eller utnytter dem ( slik NRKs innramming gir soleklart inntrykk av at man ser for seg ) - kontra at, hvis noen fremmede makter bestemmer seg for å utnytte disse lekkede passordene, og hvis noen har hatt så elendig passordsikkerhet at dette gir tilgang til norske tjenester , så vil DGF kunne brukes til å finne ut hvilke andre angrep den samme aktøren foretar seg.
AP170222 Reform er et middel for å nå mål om bedre tjenester , mer maktspredning og endringer som må følge naturlig av moderne infrastruktur og flyttemønstre.
SA170221 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA170221 Når alle mennesker er unike og like mye verdt, er det respektfullt og solidarisk å bestille tjenester fra noen som kanskje kan oppleve seg tvunget til å si ja av økonomisk nød eller pliktfølelse ?
FV170221 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170221 Vi må utvikle produkter og tjenester som gjør betaling enda enklere enn det de internasjonale aktørene klarer, sier Garborg.
DN170221 Garborg viser til at flere internasjonale selskaper allerede har løsninger for betaling i butikk og mellom kunder i andre land, og venter at disse selskapene vil entre det norske markedet med tjenester i konkurranse med Vipps sine.
DN170221 - Vi må evne å utvikle produkter og tjenester innenfor betaling i et høyere tempo enn disse aktørene.
DN170221 Vi har satt opp et eget team som jobber med innovasjon av tjenester og løsninger så vi legger inn mye ressurser der, sier Maarud.
DN170221 Overskuddet pløyer konsernet videre ned i utvikling av nye tjenester .
DN170221 - Tjenester blir kjempeviktig fremover.
DB170221 Jeg mener at det, for eksempel, vil føre til mer robuste fagmiljø som kan skape bedre tjenester for befolkningen.
DB170221 Droppingen av klesmerket vakte raskt spekulasjoner om at Nordstrom valgte å fryse ut presidentdatteras merke, ettersom forbrukere er blitt oppfordret til å boikotte merker og tjenester med bindinger til Trump-familien.
DB170221 - Onsdag skal vi ha et møte med NVE der vi skal ta opp noen av disse spørsmålene, sier fagdirektør for digitale tjenester Finn Myrstad til Dinside.
BT170221 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Biler og store containere ble kastet rundt ¶
BT170221 Hordaland er, ifølge Navs målinger, det fylket som har levert best tjenester til brukerne sine de to senere årene.
AP170221 Virksomhetene var arbeidsintensive og innkjøpene av varer og tjenester beskjedne.
AP170221 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170221 - Vi vurderer jevnlig rettslige skritt i forskjellige saker, og det kan det godt tenkes at vi gjør også i denne saken, sierfagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, til NRK.
VG170220 Nesten halvparten av det som produseres av varer og tjenester i Norge går til eksport, og 85 prosent av denne eksporten går til EU og USA.
VG170220 Det er en del interkommunale tjenester som allerede er på plass, som PP-tjenesten og barnevern, og hvordan blir det med det hvis de andre slår seg sammen uten oss ?
SA170220 Vi synes at saken er så spesiell at vi hadde forventet en annen konklusjon enn den Fylkesmannen i Rogaland kom med, sier leder av prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus, Helge Abrahamsen, til NRK.
SA170220 GJESTEKOMMENTAR : Det er brudd på menneskerettighetene hvis brukere av offentlige helse-, sosial- eller velferdstjenester ikke kan forhandle om utformingen av sine egne tjenester .
FV170220 Vi synes at saken er så spesiell at vi hadde forventet en annen konklusjon enn den Fylkesmannen i Rogaland kom med, sier leder av prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus, Helge Abrahamsen.
DN170220 - Målet mitt er fortsatt at det ikke skal være nødvendig med helseforsikring for at man skal få de tjenester det offentlige tilbyr.
DB170220 Kommunal drift uten konkurranse vil på på sikt gi dårligere og dyrere tjenester til Oslos innbyggere, frykter Lae Solberg.
DB170220 Flere av yrkesfaglinjene i Oslo ble mer et sosialkontor enn et utdanningsløp, og brukt som en oppsamlingsplass for elever med problemer som skulle være løst i grunnskolen eller av andre tjenester i stat og kommune.
DB170220 Flere av yrkesfaglinjene i Oslo ble mer et sosialkontor enn et utdanningsløp, og brukt som en oppsamlingsplass for elever med problemer som skulle være løst i grunnskolen eller av andre tjenester i stat og kommune.
DA170220 Etter 18 år med høyrestyre i Oslo, holder vi på med en politisk snuoperasjon på klima, på å ta tjenester tilbake til kommunen og gjøre endringer som er viktige for folk i byen.
BT170220 Women's Promotion Centre i Tanzania er bare ett eksempel på hvordan kvinner hjelper kvinner med livsviktig seksuell og reproduktiv informasjon og tjenester som inkluderer medisinsk abort.
BT170220 Ifølge Uniresearch som har forsket på dette er ca 80 prosent fornøyd med barnevernets tjenester .
AP170220 Hovedfunksjonen til sikkerhetsrådet er å koordinere sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitikken på tvers av ulike departementer, etater og tjenester .
AP170220 I stedet for å få kompensasjon for kommunale tjenester som ikke fungerte, får Oslos befolkning en ekstraregning på grunn av kommunens rot.
AP170220 - Jeg synes det er veldig arrogant av etat og kommune, sukker fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.
AP170220 - En ting er at den nekter å utbetale kompensasjon for tjenester som ikke er blitt utført, enda verre er måten den har gjennomført refusjonsordningen på.
AP170220 Lønn til de ansatte regnes mot 8,1 millioner kroner som Oslo skylder Veireno for utførte tjenester for januar.
AA170220 Sivile og utenlandske firmaer som leverer varer eller tjenester Forsvaret trenger, kan utnyttes av dyktige motstandere, advarer cyberforsvarssjefen.
VG170219 Tvert imot hevdet Lavrov at USAs hemmelige tjenester hadde forsøkt å påvirke det franske presidentvalget i 2012, da François Hollande ble landets nye president.
DB170219 Som flere andre kommunale tjenester har også avfallshåndteringen etter hvert blitt satt ut på anbud.
AP170219 Senteret har også avdekket at norsk ungdom i Oslo bytter sex for goder og tjenester : « Vi har jo hørt rykter om at noen utfører blowjobs for å være med i skolerevyer, men vi vet ikke om noen selv som har gjort det » ¶
AP170219 - Å bytte seksuelle tjenester blir for noen et alternativ til å begå kriminelle handlinger for å overleve i Norge, sier Norli.
AP170219 - Vi kan tenke at tematikk rundt salg av seksuelle tjenester oftest angår jentene og ved mistanke om menneskehandel, men guttenes erfaringer med salg og bytte av sex må ikke oversees, sier Bjurstrøm.
VG170218 Da søkte han jobben som seksjonsleder for operative tjenester ved taktisk etterforskningsavdeling.
DB170218 Dagbladet har ikke lyktes å få tak i Oslo byråd for eldre, helse og sosiale tjenester for en kommentar i løpet av helgen. | - Jeg måtte på sykehjem for å få vin på formiddagen ¶
AA170218 Og alkohol gjør ingen noen tjenester .
VG170217 Hun får ikke delta i konkurranser, trene organisert med landslagsvenninnene og heller ikke benytte seg av Olympiatoppens tjenester .
VG170217 Ifølge regjeringen skal dette gi bedre kommunale tjenester for innbyggerne.
VG170217 - I saker der den ene ektefellen eller samboeren har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av kommunens tjenester , bør man ha en samboergaranti i lovverket slik at de skal få bo sammen de siste månedene og årene av livet, sier helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen.
SA170217 Karmøys barnevernssjef Jakob Bråtå - som spøkefullt kaller barnevernet « De hemmelige tjenester » - trosset kollegers advarsler og stilte til intervju om « Ida » sak.
DN170217 Dermed vil vi bli mindre påvirket av en svak utvikling i Storbritannia enn vi ville vært dersom handelen i større grad var konsentrert om varer eller tjenester som er vanskeligere å få solgt til andre land, sier Fjære.
DN170217 Undersøkelsen har som utgangspunkt at Norge med dagens oljepris må doble verdien av eksport av varer og tjenester fra andre næringer for å opprettholde samme levestandard i 2040.
DB170217 Skikkelig verifisering, gjennom tjenester som BankID, kunne stoppet mange av ID-tyveriene.
DB170217 Til tross for at de fleste i undersøkelsen hevder de har god kontroll på privatøkonomien, sier 27 prosent av respondentene at de kjøper varer og tjenester de ikke har råd til, og dette gjelder 30 prosent av kvinnene og 25 prosent av mennene.
DB170217 Hvorfor er det bare drosje og hotell som skal utkonkurreres av tjenester levert per apper ?
DB170217 I kjernen lå ideen om lokalt forankrede tjenester , utviklet av lokale entreprenører, og basert på reelle utfordringer i metropolen.
DB170217 Den førindustrielle kollektivistiske tradisjonen og den koreanske mentaliteten « pum-a-si », der man tradisjonelt deler mat, ting og tjenester med naboer, hadde forvitret over tid.
AP170217 Også KrFs helsepolitiker Olaug Bollestad misliker fremstøtene fra utenlandske surrogati-selskaper, selv om hun forstår at det kan være vanskelig å gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
AP170217 Ifølge firmaets egen nettside, er RenoNorden « nordens klart største aktør innen husholdningsrenovasjon og leverer sine tjenester til over fem millioner mennesker i fire ulike land ».
AP170217 Også KrFs helsepolitiker Olaug Bollestad misliker fremstøtene fra utenlandske surrogati-selskaper, selv om hun forstår at det kan være vanskelig å gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
AP170217 Tjenester som Securedrop og kommunikasjonsappene Signal og Confide brukes hyppig av varslere i Det hvite hus og i etteretningen som vil melde fra om forhold de vil befolkningen skal få vite om.
AA170217 Mange har mistet livsgrunnlaget, inntektene, tilgang på sosiale tjenester og helsetilbud, mens levekostnadene har økt kraftig.
AA170217 Ansatte i hjelpeapparatet mistenker at disse ungdommene har erfaring med salg og bytte av seksuelle tjenester både i migrasjonsprosessen og etter ankomst til Norge.
VG170216 Staten kjøper varer og tjenester for rundt 100 milliarder kroner årlig.
VG170216 Fellesavtalen for reisebyråtjenester vil omfatte rene reisebyråtjenester - en online selvbestillingsløsning og manuelle tjenester ( inkl. 24 timers kundeservice ).
SA170216 Onsdag annonserte den amerikanske MLS-klubben Minnesota United at de har sikret seg Gatts tjenester .
DN170216 Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo.
DN170216 I tillegg skal flere oppgaver knyttet til utgående produkter og tjenester avsluttes.
DB170216 Dette gjelder blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester .
DB170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester .
DB170216 Vi er heller ikke til flinke nok til å løfte fram de mange diffuse gevinster dette skaper, i form av billigere varer og tjenester , som kommer de aller fattigste mest til gode, og i form av økt produktivitet og lønn hos dem som finner og har arbeid i sektorer som tar i bruk billigere importerte varer og utenlandsk arbeidskraft.
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester .
DA170216 Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester .
AP170216 Hør podkasten Aftenpodden diskutere lekkasjene, og Trumps kamp mot egne tjenester .
AP170216 På Hellerud videregående skole kjenner tredjeklassingene ikke til unge som bytter sex seg imellom, men forteller om en bekjent som har flere, eldre « sugardaddies » som gir dyre gaver i bytte mot seksuelle tjenester .
AP170216 Les om russejentene som utfører seksuelle tjenester for å få rulleplass : ¶
AP170216 I fjor skrev Aftenposten om Oslo-elever som utfører seksuelle tjenester i bytte for å rulle med russen.
AP170216 Det skjer ved at seksuelle tjenester brukes som byttemiddel for å skaffe for eksempel alkohol til en fest, rus, klær eller andre materielle goder.
AP170216 Betyr å tilby seksuelle tjenester i bytte mot materielle goder, slik som klær, elektronikk eller andre gjenstander, og ytelser som opplevelser, tak over hodet og omsorg fra voksenpersoner, sosial status, m.m.
AP170216 Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo.
AP170216 Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo.
AP170216 Onsdag annonserte den amerikanske MLS-klubben Minnesota United at de har sikret seg Gatts tjenester .
VG170215 - Disse stoffene er ikke akkurat lett tilgjengelige, men dersom man tenker seg at dette er et drap utført av agenter fra en makt, er dette stoffer slike tjenester vil kunne ha.
VG170215 » Den offentlige bredsiden fra presidenten mot USAs egne hemmelige tjenester er oppsiktsvekkende, og sender sjokkbølger inn i verdens sikkerhetspolitiske miljø.
VG170215 NATOS HOVEDKVARTER, BRUSSEL ( VG ) USAs nye president og hans hemmelige tjenester er i åpen konflikt.
VG170215 Kommentar NATOS HOVEDKVARTER, BRUSSEL ( VG ) USAs nye president og hans hemmelige tjenester er i åpen konflikt.
VG170215 En vingestekket og svak president som i praksis bare kan gjøre det andre vil, og som bli truet til politisk taushet av hemmelige tjenester som har skaffet seg en mengde politisk møkk som de etter eget forgodtbefinnende kan kaste på presidentens lange slips når han ikke oppfører seg.
VG170215 En utvikling som i stadig større grad gjør seg gjeldende for andre typer illegale varer og tjenester , står det i rapporten.
SA170215 Vedvarende høy arbeidsledighet gjennom hele 2016 har imidlertid medført at tjenester fra Nav har et merforbruk på nesten kr 40 mill.
SA170215 Dette gjelder blant annet skolene, alders- og sykehjem, bosetting av flyktninger, barnevern samt tjenester til psykisk utviklingshemmede.
SA170215 - Kravet ved slike tjenester er at jobben må være knyttet til hus eller hytte, og at vedkommende ikke har det som næring i tillegg.
SA170215 - Dette er tjenester hvor det ofte er naturlig at det ikke finnes god dokumentasjon.
SA170215 år for tjenester , uten at det må rapporteres til skattemyndighetene.
DN170215 Salg av varer og tjenester falt med 23 prosent.
DN170215 Samtidig har den teknologiske utviklingen bidratt til at stadig flere varer og tjenester kan handles på tvers av landegrensene.
DN170215 En gryende proteksjonisme og mindre handel med varer og tjenester kan dempe veksten ytterligere.
DN170215 Det har gitt oss tilgang til teknologi og kapital, og det har satt oss i stand til å utnytte våre særskilte fordeler i produksjon av varer og tjenester .
DN170215 Det gir oss tilgang på varer og tjenester andre har bedre forutsetninger for å produsere.
DN170215 Salg av varer og tjenester falt med 23 prosent.
DN170215 Salg av varer og tjenester falt med 23 prosent.
DB170215 - Gebyrene kunne til sammen utgjøre ganske store beløp dersom man var avhengig av flere sykehusbesøk over tid, uttaler fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, i en pressemelding.
DB170215 - Når det offentlige skal kjøpe tjenester av det private, skal innkjøper sørge for at norsk lov følges.
DA170215 Vedvarende høy arbeidsledighet har medført vekst i sosiale tjenester .
AP170215 Denne studien viser også hvordan bedrifter i ulike regioner samarbeider med ulike internasjonale partnere for å kunne lansere varer og tjenester på internasjonale markeder.
AP170215 De kan for eksempel ha kunnskap om hvordan et produkt kan bli mottatt i sine hjemmemarkeder, informasjon om distribusjonsnettverk, lovverk og annen informasjon som er viktig for å kunne lykkes med å eksportere varer og tjenester på internasjonale markeder.
AP170215 Basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå som er koblet med en stor innovasjonsundersøkelse ( Community Innovation Survey ), finner jeg at utenlandsk arbeidskraft og internasjonale samarbeidspartnere setter norske bedrifter i stand til å lansere varer og tjenester på internasjonale markeder.
AP170215 Fagdirektør hos Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad opplyser til Aftenposten at forbrukermyndighetene i utgangspunktet ikke kan gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
AP170215 Vi vil samtidig drive litt som sporhunder, oppdage områder hvor det trengs hjelp og utvikle tjenester for mennesker i sårbare situasjoner, sier sjefen.
AP170215 Fagdirektør hos Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad opplyser til Aftenposten at forbrukermyndighetene i utgangspunktet ikke kan gripe inn ovenfor markedsføring av tjenester i utlandet som er lovlige der de selges.
AP170215 - Kravet ved slike tjenester er at jobben må være knyttet til hus eller hytte, og at vedkommende ikke har det som næring i tillegg.
AP170215 - Dette er tjenester hvor det ofte er naturlig at det ikke finnes god dokumentasjon.
AP170215 år for tjenester , uten at det må rapporteres til skattemyndighetene.
AA170215 - Her kan kommersielle aktører koble seg på og de kommer til å selge ulike typer tjenester , som alarmtjenester eller fulle smarthus, og da gir man fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.
AA170215 - Her kan kommersielle aktører koble seg på og de kommer til å selge ulike typer tjenester , som alarmtjenester eller fulle smarthus, og da gir man fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.
AA170215 - Her kan kommersielle aktører koble seg på og de kommer til å selge ulike typer tjenester , som alarmtjenester eller fulle smarthus, og da gir man fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.
VG170214 Inside The Games hevder at UKAD ikke var villig til å gå ned i pris for sine tjenester .
VG170214 Med et hav av dating-apper og tjenester kan utvalget bli stort og overveldende.
VG170214 Selv om det er regler for hvilke tjenester man kan bruke på en arbeidsplass vil folk likevel finne frem til tjenester for å være så effektiv som mulig i arbeidet.
VG170214 Selv om det er regler for hvilke tjenester man kan bruke på en arbeidsplass vil folk likevel finne frem til tjenester for å være så effektiv som mulig i arbeidet.
VG170214 Professor Olav Lysne har ledet utredningen av et digitalt grenseforsvar i Norge, også kalt « Lysne II-utvalget » mener mange kan oppleve det som tungvint å bruke ulike passord på ulike tjenester : ¶
VG170214 I VGs oversikt kommer det frem at 47 adresser tilknyttet partiet er rammet av større nettangrep mot andre tjenester .
VG170214 - Vi ser at en del av de reglene som settes er for tungvinte til at folk etterlever dem i praksis, for eksempel det å ha forskjellig passord på forskjellige tjenester .
SA170214 - Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp, plikter å ta imot kontanter ved betaling, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.
DN170214 - Her kan kommersielle aktører koble seg på og de kommer til å selge ulike typer tjenester , som alarmtjenester eller fulle smarthus, og da gir man fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.
DN170214 Etter at Oslo fikk ny leverandør av renovasjons tjenester har har den nye leverandøren hatt store problemer med å få hentet avfallet.
DN170214 Kinesiske kunder har vært svært tidlig ute med å ta i bruk andre tjenester via betalingstjenestene.
DN170214 Det er også en viktig kilde til transaksjoner og økonomiske data som i økende grad benyttes av betalingsselskapene for å utvikle nye finansteknologiplattformer, produkter og tjenester , sier direktør Zennon Kapron hos konsulentselskapet Kapronasia i Shanghai til Financial Times.
DN170214 Dette er som samme system som tilbys av tjenester som boligleietjenesten Airbnb, sjåførtjenesten Uber og oppdragstjenesten til finn.no.
DB170214 - Her kan kommersielle aktører koble seg på og de kommer til å selge ulike typer tjenester , som alarmtjenester eller fulle smarthus, og da gir man fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.
DB170214 I kampen mot plateselskapets strategi om å få spille klipp fra hans musikk på YouTube og andre lignende tjenester uten hans tillatelse, ga han også opp sitt eget artistnavn.
DB170214 Selv om DGF blir inngjerdet av datafiltre, egen domstol, eget tilsyn og sluttkontroll av Stortingets EOS-utvalg ( for de hemmelige tjenester ), er det likevel ingen tvil om at personvernet i Norge oppheves.
BT170214 | Vennskap og tjenester
BT170214 | Vennskap og tjenester
AA170214 - Der vil de bli minnet på at kontanter er tvungent betalingsmiddel i Norge, og at alle virksomheter som yter helsehjelp, plikter å ta imot kontanter ved betaling, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.
AA170214 - Her kan kommersielle aktører koble seg på og de kommer til å selge ulike typer tjenester , som alarmtjenester eller fulle smarthus, og da gir man fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.
VG170213 Samme type angrep har rammet mange andre tjenester .
VG170213 Informasjonen er til salgs på tjenester som ligner helt vanlige netthandler, med priser og brukeranbefalinger som vi er vant til.
VG170213 I forrige uke publiserte VG historiene om tre kvinner som ble fraktet til Norge som og tvunget til arbeid og seksuelle tjenester .
VG170213 Ved å få tak i passord til én tjeneste, blir veien for å komme seg inn på andre tjenester , som e-post, betydelig kortere, forklarer Lysne.
VG170213 I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den sier han.
VG170213 - De aller fleste sliter med å bruke forskjellige passord på forskjellige tjenester .
VG170213 - Bruker du det samme passordet på flere ulike tjenester er det videre lett å komme seg inn på andre kontoer eid av den samme personen.
VG170213 Stortingets IT-avdeling sier til VG at de er klar over at det gjøres innbrudd og hentes ut informasjon som brukernavn, passord og annen profilinformasjon hos ulike tjenester på nett.
VG170213 Det er heller ikke ønskelig å benytte tjenester som for eksempel Dropbox til å utveksle jobb relevante bilder og presentasjoner, skriver kommunikasjonssjef Gunnar A.
SA170213 Dette er store, kjente saker, hvor store tjenester er blitt rammet.
SA170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
SA170213 Dette er store, kjente saker, hvor store tjenester er blitt rammet.
SA170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
FV170213 Dette er store, kjente saker, hvor store tjenester er blitt rammet.
FV170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
DN170213 På forhånd skrev nettstedet at Apples tjenestevirksomhet sannsynligvis er undervurdert i markedet og at aksjen ville bli handlet ti prosent høyere hvis selskapets tjenester ble vurdert likt som PayPal.
DN170213 - Vi i Finans Norge mener at uavhengig av hvilken løsning bankene ender opp i nå, er det kjempeviktig for bankene å ha så gode tjenester til sine kunder som mulig når infrastrukturen åpnes opp.
DN170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
DB170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
BT170213 Dette er store, kjente saker, hvor store tjenester er blitt rammet.
BT170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
AP170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
AP170213 Dette er store, kjente saker, hvor store tjenester er blitt rammet.
AP170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
AA170213 - Vi skal snakke om arbeidsplasser og økonomisk vekst, muligheter for middelklassen og det faktum at millioner av gode arbeidsplasser på begge sider av grensen avhenger av smidig flyt av varer og tjenester over grensen, har Trudeau sagt i forkant av møtet.
AA170213 Han legger til at søkermassene har ført til at det nasjonale organet må utsette oppstart av nye tjenester som kvalifikasjonsvurdering for flyktninger og ny godkjenning av fagskoleutdanning.
AA170213 Dette er store, kjente saker, hvor store tjenester er blitt rammet.
AA170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
AA170213 Dette er store, kjente saker, hvor store tjenester er blitt rammet.
AA170213 - I angrep på tjenester som for eksempel LinkedIn, vil mye av denne informasjonen selges videre til noen som vil utnytte den.
AA170213 Man skifter også passord på alle andre tjenester der man kan ha slumpet til å bruke det samme passordet, og man blir nøye på å ha forskjellige passord til forskjellige ting.
AA170213 Du gir ikke informasjon som bør beskyttes til amerikanske tjenester .
AA170213 Dropbox, LinkedIn og Adobe er store, amerikanske tjenester .
DN170212 Det skal leveres åtte propellfly og et jetfly med piloter, styrmann og tekniske tjenester .
DB170212 I en mer internasjonal verden, men fri flyt av arbeidskraft og salg av tjenester på tvers av landegrenser er det stadig vanskeligere å holde oversikten over at det ikke arbeides i strid med lover og regler.
AP170212 Søksmålet omfatter både hotellet i DC og andre eiendommer og tjenester Trump tjener penger på.
AP170212 Søksmålet omfatter både hotellet i DC og andre eiendommer og tjenester Trump tjener penger på.
AA170212 Mange delstater sliter med å tilby grunnleggende tjenester innen helse, utdanning og sikkerhet.
SA170211 Stillingen er fjernet, den blir stående ubesatt, og de innsatte skal kunne få ambulante tjenester fra flere behandlere.
DN170211 I stedet for tradisjonelt varesalg, har utstyrsprodusenten fra Hokksund ambisjoner om utvikle tjenester som skal bli viktige for folk.
DB170211 Sjekk med flere byråer for tjenester og priser.
DB170211 Byråets tjenester som konsultasjon, stell og nedlegging i kiste, pynting, tilstedeværelse og rydding etter seremonien, kontakt med offentlige myndigheter og transporter, kan koste fra i underkant av 10 000 kroner ( nedlegging 1.080 kr.+ transport 3.065 kr. + mannskap i seremoni 1.760 kr. + byråets honorarer 3
DB170211 Byråene skal opplyse om en minstepris, og den skal dekke det nødvendigste av forberedelser, tilrettelegging og bestilling av varer og tjenester , sier Skogly.
DB170211 Tjenester levert av byrået : Det tidsforbruket begravelsesbyrået har på begravelsesoppdraget.
BT170211 Det skal leveres åtte propellfly og et jetfly med piloter, styrmann og tekniske tjenester .
AA170211 Det skal leveres åtte propellfly og et jetfly med piloter, styrmann og tekniske tjenester .
VG170210 De som eventuelt ønsker hans tjenester før den tid, de må betale det en flink fotballtrener koster.
SA170210 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Merkelig forslag om utvidet ulvejakt ¶
FV170210 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Jeg kan ikke la meg hindre av at noen blir såret ¶
FV170210 Hun peker på at flere og flere forbrukere betaler for slike tjenester , og at mange vil benytte seg av betalt innhold når de er på reise når roamingavgiftene ikke lenger er en problemstilling.
FV170210 Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester .
DN170210 Når amerikanske selskaper er lønnsomme, vil dette øke etterspørselen etter varer og tjenester , inkludert norske, sier Tunaal.
DN170210 Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170210 Indeksen er beregnet med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret.
DN170210 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
DB170210 - Du kan ikke tenke deg et tydeligere eksempel på brudd på forbudet om å bruke sin posisjon som en slags vandrende reklameplakat for produkter eller tjenester tilbudt fra en privatperson, sa Tribe til New York Times i går.
DB170210 - Jeg forventer at Finnmarkssykehuset leverer gode og trygge tjenester til sine pasienter.
DB170210 - Forventer trygge tjenester
DA170210 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
BT170210 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
BT170210 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170210 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | 7 grunner til å elske Farmen kjendis ¶
AA170210 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
AA170210 Vi opplever en ganske sterk urbanisering, og skal vi motvirke det, må vi bygge opp lokalsamfunnene med gode tjenester .
AA170210 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Aftenposten ar han tror det er distriktspolitikken som trekker for til partiet fordi det er " tydelige på at vi vil ha tjenester nært folk ".
AA170210 Som i tredje kvartal i fjor, er det innenfor næringene som leverer varer og tjenester til olje- og gassektoren at reservene faller mest.
AA170210 Men vi vil fortsette å være tydelige og kjempe for gode tjenester nær folk.
AA170210 Særlig er servering, service, tjenester , og klær, sko og reiseeffekter viktig for Midt-byen.
VG170209 Trukket seg har også Sindre Østgård ( 38 ), som siden høsten 2016 hadde stillingen som Norden-direktør for digitale tjenester og utvikling.
SA170209 Spesielt på tjenester som boliglån regnes det potensielle tapet av arbeidsplasser som stort.
SA170209 Han leder avdelingen for finansielle tjenester i SAS Institute.
SA170209 Trygve Slagsvold Vedum tror det er distrikspolitikken som trekker folk til Senterpartiet fordi det er « tydelige på at vi vil ha tjenester nært folk ».
SA170209 Hun peker på at flere og flere forbrukere betaler for slike tjenester , og at mange vil benytte seg av betalt innhold når de er på reise når roamingavgiftene ikke lenger er en problemstilling.
SA170209 Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester .
DN170209 Skattedirektoratet har tidligere ment at veksling av bitcoin ikke er omfattet av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester , og at det dermed er en avgiftspliktig tjeneste.
DN170209 " I sin fornyede vurdering konkluderte Skattedirektoratet med at tjenester som gjelder veksling av bitcoin, er omfattet av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven.
DN170209 " I sin fornyede vurdering konkluderte Skattedirektoratet med at tjenester som gjelder veksling av bitcoin, er omfattet av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven.
DN170209 Vår sterke kapitalisering, brukervennlige tjenester og åpne og ærlige prising støtter videre vekst, sier daglig leder Magnar Øyhovden i Skandiabanken.
DB170209 ¶ HISTORISK DOM : Domstolen vurderte for første gang om en fastlege kan nekte å utføre lovpålagte tjenester ved å vise til et samvittighetsargument.
DB170209 Domstolen vurderte for første gang om en fastlege kan nekte å utføre lovpålagte tjenester ved å vise til et samvittighetsargument, skriver Vårt Land.
DB170209 - Du kan ikke tenke deg et tydeligere eksempel på brudd på forbudet om å bruke sin posisjon som en slags vandrende reklameplakat for produkter eller tjenester tilbudt fra en privatperson, sier Laurence Tribe, professor i statsrett ved Harvard University til New York Times.
DB170209 Østgård har blant annet bakgrunn fra NRK hvor han var toneangivende i utviklingen av kringkasterens svært suksessfulle digitale tjenester .
DB170209 Direktør for digitale tjenester og utvikling i Norden, Sindre Østgård, tar følge med Strømme ut av selskapet.
DA170209 Offentlige ansatte i USA er bundet av regler som forbyr dem å fremme « produkter, tjenester eller virksomheter ».
DA170209 Den såkalte delingsøkonomien er for så vidt ikke noe nytt - det nye ligger i at teknologien setter utleier og kunde direkte i kontakt med hverandre uten hensyn til løyver, tillatelser, sikkerhet, skatt eller andre krav som gir dyrere tjenester .
BT170209 Han leder avdelingen for finansielle tjenester i SAS Institute.
BT170209 BANK I LOMMEN : Spesielt på tjenester som boliglån regnes det potensielle tapet av arbeidsplasser som stort.
BT170209 Også Sindre Østgård, som har vært Norden-direktør for digitale tjenester og utvikling, gir seg i Discovery.
BT170209 Hun peker på at flere og flere forbrukere betaler for slike tjenester , og at mange vil benytte seg av betalt innhold når de er på reise når roamingavgiftene ikke lenger er en problemstilling.
BT170209 Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester .
AP170209 - Vi kommer aldri til å gå inn i en priskrig og falby våre tjenester .
AP170209 Trygve Slagsvold Vedum tror det er distrikspolitikken som trekker folk til Senterpartiet fordi det er « tydelige på at vi vil ha tjenester nært folk ».
AP170209 Hun peker på at flere og flere forbrukere betaler for slike tjenester , og at mange vil benytte seg av betalt innhold når de er på reise når roamingavgiftene ikke lenger er en problemstilling.
AP170209 Han mener dette er vinn-vinn-løsning, hvor de lovlige tjenestene vil bli mer attraktive samtidig som det blir mindre attraktivt å benytte ulovlige tjenester .
AA170209 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
AA170209 Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme " produkter, tjenester eller virksomheter ".
AA170209 Vi skal ikke videreføre dette, høyrekommuner skal i fremtiden få like gode tjenester som andre kommuner, sier Ola Borten Moe.
AA170209 Vi har fått et stortingsflertall som har innført prinsippet om at kommunale tjenester skal avhenge av at kommunene er enige med regjeringen.
AA170209 Domstolen vurderte for første gang om en fastlege kan nekte å utføre lovpålagte tjenester ved å vise til et samvittighetsargument, skriver Vårt Land.
AA170209 Også Sindre Østgård, som har vært Norden-direktør for digitale tjenester og utvikling, gir seg i Discovery.
VG170208 Reformene handler om å få bedre tjenester der folk bor og at kommunene skal få bestemme mer selv.
SA170208 Nå ser det ut til at giganten innen sosial medier også sikter seg inn på samme marked som Netflix og tilsvarende tjenester .
SA170208 Det var jo nettopp dette som var utgangspunktet for hele debatten ; at helseminister Bent Høie har pålagt helseforetakene å kjøpe flere tjenester fra private.
SA170208 De kan nemlig selv bestemme hvilke pasientgrupper de vil tilby tjenester til og på fritt grunnlag velge hvor de vil etablere seg - mens pengene tas fra de offentlige sykehusenes budsjetter.
FV170208 Nå ser det ut til at giganten innen sosiale medier også sikter seg inn på samme marked som Netflix og tilsvarende tjenester .
DN170208 Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.
DN170208 Schibsted har stolte tradisjoner som mediehus, og har satset hardt på nye digitale tjenester som fortsetter å øke i aviser som VG og Aftenposten.
DB170208 Hver bedrift og offentlig virksomhet forsøker å levere bedre varer og tjenester mer effektivt.
DB170208 Grunnen er at mye av det offentlige tilbudet består av tjenester som det er vanskeligere å øke produktiviteten i.
DB170208 En kan legge til at helse, utdanning og barnehage, er tjenester som vi bare etterspør mer av jo rikere vi er.
DB170208 Dette vil nok være mest aktuelt i kommunal sektor, som har ansvaret for å tilby mange sentrale tjenester til borgerne.
DB170208 Dette vil motivere kommunen til å ta i bruk svært subsidiert arbeidskraft for å kunne levere bedre tjenester til sine borgere.
DB170208 Det samme vil det å tilby disse kommunale jobber som leverer tjenester som alle etterspør.
DB170208 Det er selvfølgelig en viss fare for at kommunen må ta imot mange arbeidere som det er mindre sømløst å integrere og som i snitt leverer tjenester i et tregere tempo, men alt tatt i betraktning er det ikke sikkert at dette er noe vi bør bekymre oss stort over.
DB170208 Dette vakte raskt spekulasjoner om at Nordstrom valgte å fryse ut presidentdatteras merke, ettersom forbrukere er blitt oppfordret til å boikotte merker og tjenester med bindinger til Trump-familien den siste tida.
DA170208 Planen er da å bruke de ansatte som allerede er der, men også bruke våre folk, enten det er snakk om vaktmester, renhold eller andre tjenester hvor ufaglært personell kan brukes, fortsetter han.
DA170208 Et sentralt mål for oss er å legge til rette for sterkere velferdskommuner som kan sikre innbyggerne gode tjenester i framtida, sier hun til ANB.
BT170208 Delingsøkonomi kan gi billigere og mer miljøvennlige tjenester , flere valgmuligheter, og i beste fall bedre kvalitet og brukeropplevelser.
BT170208 Begrepet « delingsøkonomi » er misvisende, og har kanskje forledet mange til å tro at privat utveksling av tjenester er unntatt vanlige skatteregler.
BT170208 Tjenester fra delingsaktører er ikke regulert på samme måte som for profesjonelle aktører.
BT170208 Nå er planen tilsynelatende å kjøre nye tjenester på datasystemene som allerede eksisterer.
BT170208 Nå ser det ut til at giganten innen sosial medier også sikter seg inn på samme marked som Netflix og tilsvarende tjenester .
AP170208 Utvalget la frem sin utredning mandag, og påpeker at de digitale plattformene først og fremst gjør det enklere å tilby og benytte seg av ulike tjenester , samtidig som de kan øke sikkerheten for forbrukeren.
AP170208 Deres fremste fellestrekk er snarere at begge formidler tjenester gjennom en digital plattform.
AP170208 Nå ser det ut til at giganten innen sosial medier også sikter seg inn på samme marked som Netflix og tilsvarende tjenester .
AA170208 - Selv om vi er skuffet over at byen har bestemt seg for å avslutte vårt 18 år lange forhold, er vi klare for å tilby Seattle våre tjenester i framtiden, sier regionsjef Tim Brown i Wells Fargo.
AA170208 En attføringsbedrift tilbyr blant annet tjenester for å få folk tilbake til jobb.
AA170208 Omsetningen av tjenester med delingsøkonomi vil være avhengig av sosiale og politiske faktorer, ifølge Haakon Vennemo, samfunnsøkonom og styreleder i Vista Analyse.
AA170208 Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.
DB170207 Utvalget foreslår derfor at alle aktører som legger til rette for tjenester innenfor delingsøkonomi bør ilegges krav om skatterapportering til myndighetene.
DB170207 Erfaringene viser at delingsøkonomien ikke bare kan være mer effektivt for forbrukerne, men at det kan gi nye svar på hvordan samfunnet bør utvikle tjenester .
DB170207 De strekker det så langt at det også skal gjelde for inntekter fra korttidsutleie gjennom tjenester som AirBnB.
DA170207 − Tross alt så viser filmen at man ikke kan oppnå like mye gjennom tjenester og gjentjenester som man kunne før, og det vet karakterene i filmen innerst inne.
DA170207 Dette gir færre hoder hos oss, men også økte kostnader, fordi vi må kjøpe tjenester tilbake.
DA170207 - Tjenester knyttet til IT, anskaffelser og lønn/regnskap har blitt flyttet fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet til Norsk Helsenett SF.
BT170207 Med andre ord får de eldre reduserte tjenester , nei til plasser i omsorgsbolig og sykehjem, de skal bo lengre hjemme boligene sine og betale eiendomsskatt.
BT170207 Aps siste stikk var å legge ned en avdeling med omsorgsboliger på Kleppestø, arealet trengte de til andre tjenester .
AA170207 Brøndbo skriver videre at disse bedriftene selger tjenester til NAV for « å hjelpe folk tilbake i arbeid ».
AA170207 Økt grad av digitalisering og automatisering av tjenester i denne sektoren vil frigjøre både tid og ressurser for fagpersonell.
AA170207 Vår teknologi, våre produkter og tjenester , og vår fremgangsmåte vil bli designet for å forsterke og utvide menneskelige evner, kunnskap og potensial.
AA170207 Og hvordan skal maskinenes tjenester prises ?
AA170207 Kunstig intelligens vil utvikles og kunne bidra inn i de fleste digitale tjenester i samfunnet.
AA170207 I IBM anslår vi at en milliard mennesker innen utgangen av året vil bruke tjenester basert på vår kognitive teknologi Watson.
VG170206 Det disse bedriftene gjør er å selge tjenester til NAV for « å hjelpe folk tilbake i arbeid ».
VG170206 Politiet mener fengselsbetjenten skaffet ham nye klienter i bytte mot penger, gaver eller tjenester .
VG170206 Dette skal ha skjedd i bytte mot penger, gaver eller tjenester .
VG170206 Dette skal ha skjedd i bytte mot en penger, gaver eller tjenester .
VG170206 Vi ønsker en beskatning av tjenester og utleie, men det er opp til skattemyndighetene og Stortinget å avgjøre hvordan skattene konkret skal utformes, sier Gabrielsen.
SA170206 Mats Danielsen ( Frp ) vil be partifellen Siv Jensen om å prøve ut Uber og liknende tjenester som en prøveordning i Stavanger.
SA170206 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170206 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170206 Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.
DN170206 Unntaket er anbefalingen om beskatning av korttidsutleie av egen bolig gjennom tjenester som Airbnb.
DN170206 - Oljesektoren legger fortsatt en demper på norsk økonomi, men det motvirkes trolig av sterk vekst i de store produksjonssektorene, som boligbygging og andre tjenester , skriver Joachim Bernhardsen i Nordea i sin morgenrapport.
DN170206 Delingsøkonomier formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper på internett som Uber og Airbnb.
DN170206 Brutto nasjonalproduktet ( bnp ), verdien av alle varer og tjenester , vokste med 1,7 prosent i eurosonen i 2016, mot 1,6 prosent i USA.
DB170206 * I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester .
DB170206 * I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester .
BT170206 En mann i slutten av 20-årene er satt under tiltale for å ha truet sin egen kone til salg av seksuelle tjenester i Bergen.
BT170206 I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester .
BT170206 I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester , mener utvalget, som også tar til orde for at plattformselskaper i delingsøkonomien skal dele statistikk for overnatting med Statistisk sentralbyrå.
BT170206 Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.
BT170206 Grunnlaget for posten om menneskehandel er at han skal ha tvunget sin kone til å selge seksuelle tjenester til « en rekke ulike menn ».
BT170206 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse. | - Jeg satte meg inn i den bilen.
AP170206 Skattebehandling av småinntekter fra tjenester bør forenkles.
AP170206 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AA170206 I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester , mener utvalget, som også tar til orde for at plattformselskaper i delingsøkonomien skal dele statistikk for overnatting med Statistisk sentralbyrå.
AA170206 Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.
AA170206 Det disse bedriftene gjør er å selge tjenester til NAV for « å hjelpe folk tilbake i arbeid ».
VG170205 nt annet : ¶ * 1 Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien ¶ * 1 Styrket dialog og meglingstilbud på forbrukerområdet ¶ * 1 Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer ¶ * 1 I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester .
VG170205 Det er klare tegn på at mange utnytter ordningen for å skaffe seg billig hushjelp og barnepass, tjenester som ville kostet mye mer ved en vanlig ansettelse.
SA170205 I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester , mener utvalget.
BT170205 I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester , mener utvalget.
BT170205 I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester , mener utvalget.
AP170205 I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester , mener utvalget.
AA170205 I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester , mener utvalget.
VG170204 Med oppmerksomhet kom en generell velstandsøkning for fighterne i vektklassen, og noen klarte til og med å innløse oppmerksomheten i penger og bedre kompensasjon for sine tjenester .
VG170204 Eier IHS, som tilbyr tjenester til hele idretts-Norge.
DB170204 I tillegg til å handle ting med hjem, er det enkelte tjenester det lønner seg å bruke penger på under oppholdet - hvis det er noe du trenger å få gjort.
DB170204 - Vi håper at det skal gå mer eller mindre som normalt, og har lagt ut informasjon på våre nettsider der vi oppfordrer passasjerene om å ta ibruk våre automatiske tjenester , ettersom en streik vil føre til at det er færre på bakken til å bistå passasjerene, sier hun.
DB170204 Nye tjenester
AP170204 Det er en illusjon at man skal kunne bygge et demokrati når regjeringen ikke klarer å levere grunnleggende tjenester som fred, sikkerhet, skoler og et helsevesen.
VG170203 En kvinne med lang fartstid i USAs hemmelige tjenester , blir CIAs nestkommanderende.
SA170203 Så bra at andre klubber ønsker hans tjenester .
FV170203 - Prinsipielt kunne ikke vi se noen grunn til at prostituerte ikke får det samme erstatningsvernet i likhet med alle andre som yter lovlige tjenester , sier hun.
DB170203 Etter det Dagbladet erfarer har norske myndigheter arbeidet med saken sammen med samarbeidene tjenester .
DB170203 Når verden forandrer seg, er det sånn at vi må tro på at kunnskap og spesialiserte fagmiljøer har en betydning, både når det gjelder politi og gode tjenester i kommunene, sier Solberg.
DB170203 - Vi må slå tilbake sentraliseringsbegrepet som brukes om reformer som har som mål å sikre like gode tjenester over hele landet.
DB170203 Konkurranse om hvem som kan levere best tjenester til de eldre, på vegne av kommunen, er også et virkemiddel for bedre eldreomsorg. | - Jeg orker ikke gå og tenke på om noen misliker meg ¶
DB170203 Hvorfor kan det ikke legges opp til at de ulike aktørene kan konkurrere om å levere best mulig tjenester til bestemor ?
DB170203 Den britiske kona til Fillon, Penelope, skal ha mottatt 900 000 euro mellom 1998 og 2007 for å ha utført tjenester for ektemannen mens han var senator.
AP170203 - Prinsipielt kunne ikke vi se noen grunn til at prostituerte ikke får det samme erstatningsvernet i likhet med alle andre som yter lovlige tjenester , sier hun.
AP170203 Slik byråkrat-lingo er typisk for en stat som vil digitalisere alt fra FM-nett til offentlige tjenester , postkontor og bank.
AA170203 En kvinne med lang fartstid i USAs hemmelige tjenester , blir CIAs nestkommanderende.
AA170203 - SAS kjøper sine tjenester av Widerøe Ground Handling som tas ut i streik på Værnes.
DN170202 Hun mener flere år med styrkede budsjetter, mer arbeid for å gjøre skattefunnordningen kjent og særlig et større behov for å utvikle nye produkter og tjenester etter oljenedturen ligger bak.
DN170202 - Digitaliseringen fører til at vi kan handle reiser, tjenester og varer på nett, forvalte boligsalget vårt selv og sjekke helsa ved hjelp av et utall nye apper.
DB170202 De fleste Junit-medlemmene på de aktuelle flyplassene jobber for Widerøe Ground Handling, som håndterer både Widerøe og SAS' tjenester .
DB170202 Etter det Dagbladet erfarer har norske myndigheter arbeidet med saken sammen med samarbeidene tjenester .
DB170202 De tok i mot kunder i leiligheter i Oslo sentrum og på et motell ved Gardermoen etter å ha tilbudt seksuelle tjenester på nett.
DB170202 - Prinsipielt kunne ikke vi se noen grunn til at prostituerte ikke får det samme erstatningsvernet i likhet med alle andre som yter lovlige tjenester , sier Henriksen til Dagbladet.
DB170202 13.30, etter forutgående planlegging, skaffet tiltalte 1,3 og 4 seg adgang til bygningen og leiligheten til X og Y ved at tiltalte 1 avtalte kjøp av seksuelle tjenester med X.
DB170201 - Juridiske tjenester er så dyrt at USA nesten er rangert på bunn av utviklede land når det gjelder tilgang til prosessfullmektig i sivile saker, skrev han i et tidsskrift for dommere i fjor.
DB170201 - Samtidig ser vi at det i ulike sammenhenger også er tjenester fra andre stater som vil kunne skade norske interesser, fastslår PST.
DB170201 De foreslår heller å innføre flere aktivitetskrav for å motta stønad, samt å erstatte ytelser som kontantstøtten med tjenester som gratis kjernetid i barnehage eller støtte til ferier.
BT170201 De påpeker at fremmede tjenester bruker både avanserte datanettverksoperasjoner og tradisjonelle metoder mot norske mål.
AP170201 Vi har gjennom arbeidet med Panama Papers lært mye om rollen som banker og andre har i tilrettelegging av tjenester som plasserer kunders verdier i andre land.
AP170201 Målet : Å skaffe seg eller plante lojale tjenere i « prioriterte tjenester ».
AP170201 De påpeker at fremmede tjenester bruker både avanserte datanettverksoperasjoner og tradisjonelle metoder mot norske mål.
SA170131 Eller er det slik at næringslivet ser det som en løsning å bare lempe alle disse kostnadene videre til sine kunder, til deg og meg i form av dyrere varer og tjenester ?
DB170131 - Via Connected Car-appen kan du hente ut informasjon om bilens helse, opprette trådløst nett i bilen - og sist, men ikke minst får du en rekke tjenester levert av våre partnere, sier Bjørn Ivar Moen.
DB170131 Men : Selv om dette eksempelet viste seg å være total skivebom fra vår side, vil vi likevel understreke at poenget står seg : Du bør sjekke prisen på tjenester som Prisjakt eller Prisguide, før du hopper på et brukttilbud.
DB170131 Det høres kanskje selvfølgelig ut for noen, men du bør altså sjekke prisen på tjenester som Prisjakt eller Prisguide, før du hopper på et brukttilbud.
AP170131 Hvis hovedoppgaven er å sikre gode tjenester for alle, overalt, må man innse at mange kommuner rett og slett er for små til å klare det alene.
AP170131 - Best mulig tjenester for innbyggerne i hver enkelt kommune er det viktigste for Arbeiderpartiet : det finnes ingen fasit i Oslo for hvordan dette håndteres best lokalt.
AP170131 Han mener « relevante tjenester » er « sitt ansvar bevisst » og at eventuelt misbruk av digitalt grenseforsvar til å innhente informasjon til andre formål vil bli avdekket.
SA170130 Edwin Gyasi tror at større utenlandske klubber ønsker hans tjenester .
DN170130 Hovedårsakene er nye tjenester og metoder for telefonanskaffelser.
DN170130 - I fjor konkluderte vi med at « Wow-effekten » var borte, men nå ser det ut som om mange forbrukere er trigget av nye tjenester og nye finansieringsmodeller av telefoner fra mobiloperatørene, sier Øystein Langerak, leder av telekom-, media- og teknologiavdelingen i Accenture Norge.
DN170130 Det er ikke ulovlig å ansette familiemedlemmer, men avisen klarte ikke å finne hva slags tjenester kona skal ha utført.
DB170130 Selv om vi gjerne skulle hatt Jonas her lenger, så skjønner vi at klubber utenfor Norge ønsker hans tjenester , når vi ser prestasjonene hans de siste åra.
DB170130 Konkurranse skal « komme privatpersoner og næringsliv til gode gjennom bedre tjenester ».
AP170130 Hvorfor har Forsvaret egne prester, mens ansatte ellers skal benytte kommunale tjenester ?
AP170130 Edwin Gyasi tror at større utenlandske klubber ønsker hans tjenester .
AP170129 Hovedfunksjonen til NSC er å koordinere sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitikken på tvers av ulike departementer, etater og tjenester .
AP170129 Hovedfunksjonen til NSC er å koordinere sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitikken på tvers av ulike departementer, etater og tjenester .
AP170129 - Vi trenger større kommuner er for å få bedre tjenester og for å flytte makt ned til kommunestyrene, sier Lindtveit.
AP170129 - Samtidig må vi huske på at det ikke er antallet som er av størst interesse, men at kommunene leverer gode tjenester .
SA170128 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170128 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DB170128 Mens regjeringen har blind tro på stordrift og sentraliseringen, tror vi på nærhet og tjenester der folk bor, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
DB170128 Med dagens teknologi følger smartløsninger med de aller fleste produkter og tjenester .
BT170128 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170128 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170127 Privacy Shield-avtalen skal beskytte personlige data som behandles på tvers av grensene og danner grunnlaget for å levere slike tjenester mellom EU og USA.
DB170127 Mens regjeringen har blind tro på stordrift og sentraliseringen, tror vi på nærhet og tjenester der folk bor, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
AP170127 » Kinas statsminister Li Keqiang nevnte ikke Trump i sin nyttårstale, men sa : « Det er å foretrekke at land bytter varer og tjenester og knytter bånd gjennom investeringer sammen fremfor å utveksle fornærmelser og bygge barrièrer.
AP170127 Mexico er blant USAs store handelspartnere, men en rekke andre land er vel så avhengige av å selge sine varer og tjenester til USA.
AP170127 » Kinas statsminister Li Keqiang nevnte ikke Trump i sin nyttårstale, men sa : « Det er å foretrekke at land bytter varer og tjenester og knytter bånd gjennom investeringer sammen fremfor å utveksle fornærmelser og bygge barrièrer.
AP170127 Mexico er blant USAs store handelspartnere, men en rekke andre land er vel så avhengige av å selge sine varer og tjenester til USA.
AP170127 største handelspartner ( varer og tjenester ) i 2015.
AP170127 Årsaken er at saken er blitt et symbol på at moskovitter får for lite igjen for pengene de bruker på offentlige tjenester .
SA170126 Ønsker Gytkjær : 1860 Münchens trener Vitor Pereira er mer enn klar for Christian Gytkjærs tjenester .
DB170126 De er nødt til å finne en mellomvei som de tror velgerne vil kjøpe, som de ikke tror er dårlig for økonomien og som likevel gjør det mulig for dem å prioritere opprustning av de offentlige tjenester .
DB170126 gå utover investeringer i næringsliv, mens skatteøkningene på personinntekt og forbruk reduserer etterspørselen etter varer og tjenester .
AP170126 Microsoft-sjef Satya Nadella har endret selskapets strategi fra å ha fokus på programvare for PC-er til å satse på et bredere utvalg tjenester .
AP170126 Etter vår mening bør disse gis en økonomisk kompensasjon for påførte ulemper i form av et prisavslag og eventuelt også erstatning, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet Anne Kristin Vie.
AP170126 Ønsker Gytkjær : 1860 Münchens trener Vitor Pereira er mer enn klar for Christian Gytkjærs tjenester .
SA170125 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA170125 For Senterpartiet er løsningen å ha tjenester nær folk.
SA170125 Norske pasienter vil ha et sterkt offentlig helsevesen, med gode, helhetlige tjenester - og ikke mer privatisering.
SA170125 Da trenger vi god finansiering, dyktige fagfolk i hele stillinger, desentraliserte tjenester og bedre bruk av IKT - i tråd med behovene i hele befolkningen.
FV170125 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170125 Dette er informasjon de allerede utnytter ved å tilby skreddersydde produkter og tjenester .
DB170125 - Poenget med denne reformen har hele tiden vært å få til bedre tjenester for innbyggerne.
DB170125 » Nei, men de finansielle og juridiske tjenester - som utarbeidelse av kontrakter, prisforsikringer, kreditt og andre kunnskapstjenester - som Oslo ( og andre norske storbyer ) selger til oppdretterne og fiskerne, bidrar til en betydelig merdverdi fra råfisken leveres på fiskemottakene, til den ender opp i fiskedisken på et kjøpesenter i Pari
DB170125 Samtidig kjøper nordmenn varer og tjenester for over 85 milliarder kroner i utlandet, mens utlendinger kjøper varer og tjenester for knappe 35 milliarder i Norge.
DB170125 Samtidig kjøper nordmenn varer og tjenester for over 85 milliarder kroner i utlandet, mens utlendinger kjøper varer og tjenester for knappe 35 milliarder i Norge.
DB170125 En klassisk misforståelse når det kommer til verdiskapning, er å tro at vareproduksjon, spesielt av varer som eksporteres til utlandet, av en eller annen grunn har høyere verdiskapning enn produksjon av tjenester , uavhengig av om tjenesten selges innenlands eller utenlands.
BT170125 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170125 Kunstig intelligens kan for eksempel brukes til å forutse behov, tilpasse tjenester eller avdekke svindel.
AP170125 Kunstig intelligens kan for eksempel brukes til å forutse behov, tilpasse tjenester eller avdekke svindel.
AP170125 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DN170124 Kinesiske myndigheter vil forby tjenester som lar brukere koble seg til internett uten å gå via den statlige internettsensuren.
DN170124 I Kina er tjenester som Google, Facebook og Twitter utilgjengelig for vanlige brukere.
DN170124 Man håpet at disse kunne bistå med både tjenester og videre utbygging offshore i landet.
DB170124 « For bydelsutvalget er det nærliggende å oppfatte Sandviks uttalelser slik at det er byråden for helse-, eldre og sosiale tjenester som står bak.
DB170124 Jeg håper dette kan gjøres så raskt som mulig, slik at ansatte i Bydel Bjerke får arbeidsro og kan fortsette å yte tjenester til innbyggerne i bydelen, skriver Sandvik.
DB170124 desember skrev Dagbladet at bydelsutvalget i Bjerke bydel i Oslo har kontaktet Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen i Oslo kommune med krav om gransking av byråd for helse-, eldre- og sosiale tjenester , Inga Marte Thorkildsen ( SV ) og hennes kommunaldirektør Endre Sandvik.
DB170124 andre ansatte i Bydel Bjerke, kommunaldirektøren og andre ansatte i Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester , samt byråden og Byrådslederens kontor, Velferdsetaten og Helsetilsynet », heter det.
DB170124 Det er mer enn en uke siden Dagbladet sendte spørsmål til ansvarlig byråd om saken, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester , Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
DB170124 Man skal være oppmerksom på denne teknologien, og leverandørene av slike tjenester bør gjøre profesjonelle vurderinger slik at informasjonsverktøyene er sikre, sier avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet, Helge Veum, til Dagbladet.
AP170124 Etter at Oslo fikk ny leverandør av renovasjons tjenester har den nye leverandøren hatt store problemer med å få hentet avfallet.
SA170123 En rekke tjenester er blitt digitalisert og automatisert.
SA170123 - Stadig flere av Lånekassens tjenester er det nå brukerne som løser selv, via nettet.
DN170123 En rekke tjenester er blitt digitalisert og automatisert.
DN170123 - Stadig flere av Lånekassens tjenester er det nå brukerne som løser selv, via nettet.
DB170123 Reformene vi gjennomfører for å bedre tjenester i hele Norge er fundert på faglige anbefalinger, som Ap og Sp velger å lukke øynene for, sier Helleland.
DB170123 Han poengterer at reformene regjeringen gjennomfører handler om å øke kvaliteten på offentlige tjenester - også for distrikts-Norge.
BT170123 En rekke tjenester er blitt digitalisert og automatisert.
BT170123 - Stadig flere av Lånekassens tjenester er det nå brukerne som løser selv, via nettet.
DN170122 Enorme handelsoverskudd - kinesiske bedrifter selger mer varer og tjenester til USA enn kinesere kjøper fra USA - har gitt kinesiske eksportører store dollarbeholdninger.
DB170122 - Hvor lang tid forventer kommunen at folk skal betale full pris uten å få hentet søppel, spør fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.
DB170122 Mange TV-leverandører har også slike tjenester , men vår erfaring er at de er langt mindre brukervennlige enn strømmetjenestenes grensesnitt.
DB170122 Det sikreste er kanskje Apple TV ( den nyeste ), som har egne apper for samtlige tjenester , men også Chromecast eller den rette Smart TV-en vil få deg et langt stykke på vei.
AP170122 - De utfører tjenester innenfor undervannsteknologi, sier administrerende Kyllingstad til Aftenposten.
AP170122 Mens Ericssons organisasjon er så strømlinjeformet som mulig, vil Huawei ha alle tjenester innen sitt eget selskap.
AP170122 Mens Ericssons organisasjon er så strømlinjeformet som mulig, vil Huawei ha alle tjenester innen sitt eget selskap.
AP170122 - Vi har gitt full støtte til de som har ønsket sammenslåing for å sikre bedre tjenester .
SA170121 | Rennesøy kommune leverer tjenester av høy kvalitet ¶
SA170121 Rennesøy kommune leverer tjenester av høy kvalitet.
SA170121 Over tid har mange kommuner i Rogaland slitt med å sikre seg sykepleierkompetanse for å kunne tilby innbyggerne faglig forsvarlige tjenester .
DA170121 Rektoren skal ha inngått et samarbeid med stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ( RKK ), hvor han fakturerte for administrative oppgaver og tjenester tilknyttet dette.
DN170120 Skatteetaten anbefaler at selskaper som formidler tjenester i delingsøkonomien skal pålegges å rapportere inntekter direkte til skattemyndighetene.
DN170120 Jeg er sikker på at våre tjenester , teknologi og forsikringsordninger representerer en så stor verdi for utleierne at de fleste vil fortsette å leie ut selv om de må betale noe skatt, sier han.
DN170120 Skatteetaten anbefaler at selskaper som formidler tjenester i delingsøkonomien skal pålegges å rapportere inntekter direkte til skattemyndighetene.
DN170120 Jeg er sikker på at våre tjenester , teknologi og forsikringsordninger representerer en så stor verdi for utleierne at de fleste vil fortsette å leie ut selv om de må betale noe skatt, sier han.
DN170120 Begrepet delingsøkonomi omfatter tilbud av ulike tjenester - som utleie av boliger og taxikjøring med egen bil.
DB170120 Det er flere tjenester på nett med god informasjon om kostnader for mat, transport, inngang på museer og liknende : ¶
DB170120 Der bruker jeg offentlige tjenester som skole og barnehage.
DB170120 - For meg blir det bortimot 10 000 kroner i året, jeg som ikke bruker kommunens tjenester i det hele tatt, sier Borgli til Fædrelandsvennen, som først omtalte saken.
DB170120 Nylig ble tre nye tjenester lansert i Norge : Letgo, 'Tise og Shpock.
DB170120 Med tilgang til en e-postkonto, har man i praksis tilgang til alle tjenester vedkommende er registrert på, siden de fleste tjenester tilbyr å nullstille passordet ved å oppgi e-postadressen.
DB170120 Med tilgang til en e-postkonto, har man i praksis tilgang til alle tjenester vedkommende er registrert på, siden de fleste tjenester tilbyr å nullstille passordet ved å oppgi e-postadressen.
SA170119 Tek.no har vært i kontakt med Forbrukerrådet, der fagdirektør for digitale tjenester Finn Myrstad er klar på at advokatfirmaet går frem på helt feil måte.
SA170119 I tillegg har helseministeren pålagt helseforetakene å kjøpe flere private tjenester , selv om mange foretak planlegger å bygge ut egen behandlingskapasitet.
DN170119 Våre digitale spor kan danne grunnlag for nye tjenester , men det er kort vei til konkurrenten hvis forbrukernes tillit ikke forvaltes riktig.
DB170119 Hver tredje måned oppsøker « Christel » Pro Senteret, som tilbyr sosial- og helsefaglige tjenester til personer med prostitusjonserfaring, samt råd og veiledning innenfor en rekke områder til målgruppen uavhengig av kjønn.
DB170119 Samtidig vil nok slike brev påvirke folks oppfatning av tjenester som Popcorn Time og nedlasting.
DB170119 Folk flest forventer at dette er systemer og tjenester som virker.
DB170119 Du må i hovedsak merke bildene dine som reklame dersom du bruker Instagram til å markedsføre produkter eller tjenester som du har fått/fått låne gratis eller som du får betalt for å omtale.
BT170119 Tek.no har vært i kontakt med Forbrukerrådet, der fagdirektør for digitale tjenester Finn Myrstad er klar på at advokatfirmaet går frem på helt feil måte.
AP170119 I tillegg kjøper Kreml inn « tjenester » fra en stor underskog av små og store grupper av hackere, gjerne via mellommenn.
AP170119 I tillegg kjøper Kreml inn « tjenester » fra en stor underskog av små og store grupper av hackere, gjerne via mellommenn.
AP170119 DN skriver det er mistanke om at Globul over lengre tid skal ha betalt for varer og tjenester som ikke var levert.
AP170119 Ikke utenlandske tjenester
AP170119 - Det er vel knapt noen andre presidenter som er blitt beskyldt for å unndra dokumenter, fuske med et mandat og påtvinge de hemmelige tjenester et brudd på taushetsplikten ?
AP170119 De fire frihetene - fri flyt ikke bare av arbeidskraft og varer men også av kapital og tjenester , felles europeisk regelverk og tilsynsorganer som sikrer at alle medlemsland etterlever reglene og gir et reelt indre marked med likebehandling, gir ikke bare virksomheter forutsigbarhet for handel og investeringer, men også enkeltindivider som ønsker å reise, bo, studere og arbeide i et annet
AP170119 Tek.no har vært i kontakt med Forbrukerrådet, der fagdirektør for digitale tjenester Finn Myrstad er klar på at advokatfirmaet går frem på helt feil måte.
DN170118 Vi ønsker at det skal være mulig å lage stadig bedre og mer brukervennlige tjenester .
DN170118 - Det gjør vi på grunn av lovgivning vi ser kommer, og ikke minst fordi vi tror brukerne vil verdsette det og at hver enkelt bruker vil kunne få bedre produkter og tjenester på denne måten, sier Næss.
DB170118 En hacker med tilgang til e-posten din, vil være i stand til å få tilgang til alle andre tjenester også, siden de fleste lar deg nullstille passordet via en e-post.
BT170118 Et brutalt farvel til fri flyt av arbeidskraft, varer og tjenester kan ramme det britiske næringslivet hardt.
BT170118 Drømmen er å gi norske bedrifter full adgang til å selge varer og tjenester i EU samtidig som Norge ikke må underlegges europeiske reguleringer.
BT170118 Et brutalt farvel til fri flyt av arbeidskraft, varer og tjenester kan ramme det britiske næringslivet hardt.
BT170118 Drømmen er å gi norske bedrifter full adgang til å selge varer og tjenester i EU samtidig som Norge ikke må underlegges europeiske reguleringer.
AP170118 - Det er en stor andel av kundene som etterspør slike tjenester .
DB170117 May har innsett i sine møter med lederne i andre land at de anser de fire frihetene - fri bevegelse av personer, varer, kapital og tjenester - for udelelige.
DB170117 Det er en måte å omgå loven på, sier Hamar og legger til at Folkeautomaten driver ulovlig når de tilbyr sine tjenester mot publikum.
AP170117 Storbritannia har ønsket seg å kunne begrense fri flyt av arbeidskraft, men samtidig være en del av det indre marked for tjenester , varer og kapital.
AP170117 En rekke av verdens ledende finansinstitusjoner er samlet der og selger sine tjenester til hele Europa.
AP170117 At hennes pasienter ikke regnes som like viktige som håndverkernes tjenester , synes hun er provoserende.
AP170117 Britene får en avtale som ligner på EØS, det vil si at britiske varer og tjenester får tilnærmet fri adgang til EUs indre marked.
AP170117 Britene får en avtale som ligner på EØS, det vil si at britiske varer og tjenester får tilnærmet fri adgang til EUs indre marked.
SA170116 For å sikre seg 22-åringens tjenester fra 2018, må de gjennom en ny forhandlingsrunde på denne tiden neste år.
DN170116 ¶ Mange bankkunder verden rundt bytter gjerne ut banken sin hvis Google og andre it-giganter begynner å tilby fiansielle tjenester .
DN170116 Omtrent én av tre bank- og forsikringskunder verden rundt vil nemlig overveie å bytte ut bankkontoene sine og heller bli kunder i Google, Amazon, eller Facebook hvis disse begynner å tilby finansielle tjenester , skriver Fortune.
BT170116 Høyre og Frp gikk til valg på skattekutt, og kutt levert de - både i skatter til de rikeste og tjenester til folket.
BT170116 For å sikre seg 22-åringens tjenester fra 2018, må de gjennom en ny forhandlingsrunde på denne tiden neste år.
AP170116 Tysklands forbundskansler Angela Merkel varslet i forrige uke at britene måtte regne med å godta fortsatt fri bevegelse av kapital, varer, tjenester og personer om de skulle bli i det indre markedet.
AP170116 - Det er et faktum at man har besluttet en sentralisering av denne type tjenester , og at en prosess og nye prosedyrer må gå seg til, sier HV-sjef Tor Rune Raabye.
AP170116 - Det er et faktum at man har besluttet en sentralisering av denne type tjenester , og at en prosess og nye prosedyrer må gå seg til, sier HV-sjef Tor Rune Raabye.
AP170116 For å sikre seg 22-åringens tjenester fra 2018, må de gjennom en ny forhandlingsrunde på denne tiden neste år.
DB170115 Nevnt er altså at man bør legge ved en transaksjonsavgift slik at betalingen skjer relativt raskt, noe de fleste apper og tjenester gjør automatisk.
DB170115 De fleste apper og tjenester lar deg oppgi dette i dollar eller euro slik at du slipper å forholde deg til alle bitcoin-desimalene.
AP170115 « En vinn-vinn-situasjon », mener Tine Wollebekk, leder for Telenors globale avdeling for finansielle tjenester .
AP170115 Tore Aarønæs, daglig leder i Norsk Telecom, tror finansielle tjenester som disse gjør kundene enda mer avhengig av mobilen, noe Telenor vil tjene på.
AP170115 Nå satser Telenor hardt på å gi kunder tilgang til finansielle tjenester via mobil.
AP170115 Jo flere tjenester de har på mobilen, jo mindre morsomt er det å bytte operatør, sier Aarønæs.
AP170115 Ifølge denne rapporten var det ved utgangen av 2015 270 mobile finanstjenester i over 90 land, med lansering av over 100 nye tjenester under planlegging.
AP170115 Finanstjenester via mobilen gjør det lettere for befolkningen i et fattig land som Myanmar å sende penger til familien, eller ta seg betalt for små tjenester .
AP170115 - Vi tror finansielle tjenester på mobil kommer til å bli stort, sier Wollebekk og viser frem Easypaisas app, der kundene allerede nå kan gå inn på for eksempel strømselskapet sitt, se hva regningen er på og betale med et klikk.
AP170115 - Dette ga oss et veldig godt utgangspunkt for å tilby finansielle tjenester på mobil i kombinasjon med fysisk dsitribusjon, forteller Krohn.
AP170115 Ifølge hedmarkspolitikeren vokser Sp fordi Regjeringen « stoler blindt på stordrift » og fører en politikk som fører til økt statlig byråkrati, mer stivbent regelfortolkning » og « fjerner tjenester fra folks hverdag ».
AP170115 Ifølge hedmarkspolitikeren vokser Sp fordi Regjeringen « stoler blindt på stordrift » og fører en politikk som fører til økt statlig byråkrati, mer stivbent regelfortolkning » og « fjerner tjenester fra folks hverdag ».
AP170115 Den nye helsehverdagen for både pasienter og helsepersonell blir stadig mer avhengig av digitale nettbaserte tjenester .
AP170115 Den nye helsehverdagen for både pasienter og helsepersonell blir stadig mer avhengig av digitale nettbaserte tjenester .
SA170114 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA170114 Det gjør at slike tjenester ikke er egnet for marked og konkurranse.
DB170114 I begynnelsen av september, dagen før frisør Merete Hodne møtte i Jæren tingrett tiltalt for å ha nektet Malika Bayan tjenester fordi hun hadde hijab, skrev mannen blant annet dette i en epost til tingrettsdommeren som skulle dømme i saken : ¶
DB170114 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester
DB170114 Tenk deg at samfunnsdeltakelse som å yte tjenester , betale skatt og å gi av sine talenter skjer i en virkelighet som måles i en skala fra 0 til 100.
DB170114 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester
DB170114 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester ¶ ¶
BT170114 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170114 I begynnelsen av september, dagen før frisør Merete Hodne møtte i Jæren tingrett tiltalt for å ha nektet Malika Bayan tjenester fordi hun hadde hijab, skrev mannen blant annet dette i en e-post til tingrettsdommeren som skulle dømme i saken : ¶
AP170114 ) tjenester fordi hun bar hijab, skrev mannen en truende epost til dommeren i saken.
AP170114 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA170113 « Jeg er enig i at Rennesøy leverer gode tjenester .
SA170113 Jeg er enig i at Rennesøy leverer gode tjenester .
SA170113 Gode tjenester begge plasser ¶
SA170113 Etter mitt skjønn vil større kommuner ha bedre mulighet for å yte slike tjenester .
SA170113 Vi må være såpass ydmyke at vi erkjenner at det er både særegenheter som er bra, og tjenester som kan forbedres i de tre kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy.
SA170113 DEBATT : Vi må være såpass ydmyke at vi erkjenner at det er både særegenheter som er bra, og tjenester som kan forbedres i de tre kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy.
FV170113 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DB170113 Og det å gi gratis bruk, såkalt « nullprising », av enkelte tjenester på mobilen, ses av mange som et brudd på reglene rundt nettnøytralitet.
DB170113 Men det skal i alle fall ikke være snakk om at noen går gjennom alle tjenester og nettsteder du bruker på mobilen, for så å krysse ut radiostrømmingen.
DB170113 - Så hvordan ser Onecall på dette, nå som dere skal ta betalt for noen tjenester , men ikke andre ?
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester
DB170113 | Stortingspresidenten kan få ny tittel : klossmajor for de hemmelige tjenester
BT170113 - Jeg håper ikke det blir tilfellet, og det blir viktig for oss å levere enda bedre tjenester frremover, ikke minst på de stedene der lensmannskontorene nå legges ned.
BT170113 - Denne omorganiseringen vil føre til at vi kan levere bedre tjenester enn i dag.
BT170113 Over hundre kommuner slår seg nå sammen og skaper bedre tjenester for sine innbyggere.
AP170113 Han advarer sterkt mot å gå med på å gjøre opp for slike tjenester på stedet.
AP170113 Flere av disse benytter seg av tjenester fra Youngstorvet Vertskap.
AP170113 Utover dette har utvalgets medlemmer og sekretariat mange års erfaring og også sammenstilt informasjon som kan ha bakgrunn fra flere tjenester , og som ikke finnes samlet noe annet sted.
AP170113 Dette kan også være materiale som norske tjenester får fra utenlandske tjenester .
AP170113 Dette kan også være materiale som norske tjenester får fra utenlandske tjenester.
AP170113 Utover dette har utvalgets medlemmer og sekretariat mange års erfaring og også sammenstilt informasjon som kan ha bakgrunn fra flere tjenester , og som ikke finnes samlet noe annet sted.
AP170113 Dette kan også være materiale som norske tjenester får fra utenlandske tjenester .
AP170113 Dette kan også være materiale som norske tjenester får fra utenlandske tjenester.
AP170113 Bakgrunnen for kritikken mot presidentskapet er at Stortinget oppnevnte Solbakken-utvalget for å evaluere Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester ( EOS-utvalget ).
SA170112 Som gjenytelse for slike tjenester har Jensen fått penger og tjenester .
SA170112 Som gjenytelse for slike tjenester har Jensen fått penger og tjenester.
DN170112 Det Kjell Inge Røkke-deleide selskapet leverer produkter og tjenester for olje- og gassindustrien over hele verden.
DB170112 Fra før er det kjent at Manchester City og Real Madrid ønsker seg spissens tjenester .
DB170112 - Mandatet til EOS-utvalget ble utvidet gjennom en sak som kontrollkomiteen framla for Stortinget, hvor en skulle se på overvåking fra fremmede tjenester på norsk jord.
DB170112 - Formalisert varsling har det aldri vært, men det har skjedd at mine tjenester ble etterspurt.
DB170112 Vi vil likevel passe på å poengtere det i de tilfellene hvor spleisepakken inneholder tjenester med slike begrensninger.
DB170112 Hvem som skal ta regningsbetalingen får dere trekke lodd om, men selve betalingen dere i mellom kan dere jo ta over tjenester som Vipps, mCash eller andre betalingsløsninger.
DB170112 Elsker dere kvalitetsserier, og vil ha billigst mulig tilgang på dem, kan dere klare dere med tre tjenester - Netflix, HBO Nordic og Viaplay.
DB170112 Derfor vil vi i denne artikkelen se på hvilke tjenester det går an å kombinere i en slags « spleisepakke », slik at kostnaden kan fordeles på flere.
DB170112 Vi har tidligere omtalt ni kjekke tjenester for deg som vil ha bedre Spotify-spillelister.
DB170112 Ni kjekke tjenester for deg som vil ha bedre Spotify-spillelister ¶
AP170112 Det er en kraftig økning i etterspørselen etter deres tjenester , og det er ikke nødvendigvis et positivt tegn, sier Goodman.
AP170112 - Vi vil nok bare se mer og mer av at tidligere etterretningsoffiserer hopper over til det private næringsliv og selger sine tjenester der.
AP170112 - Det gir en pekepinn på hvor store summer som nå brukes på denne typen tjenester .
AP170112 Granskning av hemmelige tjenester
DB170111 Martin O'Neill kan ha overdrevet en smule da han hevdet at Young var i samme kategori som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo desember 2008, men Aston Villa hadde skaffet seg en god avtale da de sikret seg spillerens tjenester for 8 millioner pund to år i forveien.
DB170111 Benteke kom til Palace i sommer og koster rundt 300 millioner kroner, og det spekuleres i om kinesiske klubber ønsker spissens tjenester .
DB170111 Flere digitale tjenester
DB170111 De siste årene har Statens vegvesen jobbet for å legge ut flere digitale tjenester på vegvesen.no.
DB170111 I Dagbladets eldreserie framholder seniorforsker Svein Olav Daatland ved NOVA at vi i Norge har forsømt oss når det gjelder å satse på fleksible løsninger for hjemmebaserte tjenester og ikke-institusjonalisert heldøgns omsorg.
DB170111 Det betyr at vi også må ha gode offentlig tilrettelagte tjenester som møter den eldre minoritetsbefolkningens behov.
AP170111 Hun legger til at det ikke er noe i den amerikanske grunnloven som tilsier at det er ulovlig for utenlandske individer eller selskaper å kjøpe tjenester fra Trump-selskaper - inkludert hotellene hans - mens han er president.
AP170111 Hun legger til at det ikke er noe i den amerikanske grunnloven som tilsier at det er ulovlig for utenlandske individer eller selskaper å kjøpe tjenester fra Trump-selskaper - inkludert hotellene hans - mens han er president.
AP170111 Hun legger til at det ikke er noe i den amerikanske grunnloven som tilsier at det er ulovlig for utenlandske individer eller selskaper å kjøpe tjenester fra Trump-selskaper - inkludert hotellene hans - mens han er president.
SA170110 Frisør Merete Hodne var tiltalt for å ha nektet Malika Bayan tjenester fordi hun bar det religiøse hodeplagget hijab.
SA170110 Privatlivet vårt vil endres kraftig framover, med mange nye digitale produkter og tjenester .
DN170110 Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170110 Indeksen er beregnet med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret.
DN170110 Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
DN170110 Indeksen er beregnet med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret.
DB170110 Jensen har hevdet dette var tilbakebetaling av et lån, mens Spesialenheten mener Cappelen betalte for Jensens tjenester .
DB170110 Frisør Merete Hodne var tiltalt for å ha nektet Malika Bayan tjenester fordi Bayan bar det religiøse hodeplagget hijab.
DB170110 TILGJENGELIGHET : Noen tjenester er tilgjengelig flere steder enn andre.
DB170110 Litt rart egentlig - de burde kanskje være best på sitt eget produkt, men inntil videre kan det se ut som du får bedre tjenester ved å velge TV2 Sumo.
AP170110 Kompletteringen kan bestå i at varer og tjenester blir billigere.
AP170110 - Billigere varer og tjenester betyr også at vi har mer penger å bruke på andre ting.
AP170110 Sammenlignet med de store diskusjonene den nye delingsøkonomien og tjenester som Uber har vakt tidligere, har det vært overraskende stille rundt forslaget som nå er på høring.
AP170110 Dette setter en effektiv stopper for tjenester som Uber.
AP170110 Sammenlignet med de store diskusjonene den nye delingsøkonomien og tjenester som Uber har vakt tidligere, har det vært overraskende stille rundt forslaget som nå er på høring.
AP170110 Dette setter en effektiv stopper for tjenester som Uber.
DB170109 I danmark finnes det også ulike tjenester som er ment å gi seksuell bistand til folk med ulike funksjonsnedsettelser.
DB170109 Hun foreslår at lokale myndigheter tilbyr veiledning til hvor man kan skaffe seg slike tjenester , samt betale for tjenestene.
DB170109 - Jeg kan se for meg at det offentlige dekker seksuelle tjenester , sier De grønne-politiker Elisabeth Scharfenberg til avisa Welt am Sonntag.
DB170109 Norge har blitt et tjenestesamfunn, der vi kjøper tjenester av hverandre og hvor vi i økende grad låner, deler, leier, leaser fra hverandre.
DB170109 Fordi sirkulær økonomi i stor grad handler om hvordan vi produserer og forbruker ting og tjenester , vil mange av de endringene en sirkulær økonomi krever måtte gjøres i næringslivet.
BT170109 Det er nettopp mennesker som skal vedlikeholde, ta i bruk ny data, implementere nye tjenester eller bli mer effektive i møte med ny teknologi.
BT170109 Det er nettopp mennesker som skal vedlikeholde, ta i bruk ny data, implementere nye tjenester eller bli mer effektive i møte med ny teknologi.
AP170109 Renovasjonsetaten vil ikke gi kompensasjon for tjenester som ikke blir levert.
AP170109 Ola Borten Moe understreker at programmet har til hensikt å erstatte sentralisering og byråkratisering med folkestyre og gode tjenester over hele landet.
DN170108 - På master i prehospitale tjenester har vi i høst tatt opp et andrekull.
DB170108 - Det er jo trist om slike firma som selger tjenester ved å bistå forbrukere som har vært utsatt for irregulære situasjoner, skaper forventninger om store utbetalinger også i de tilfeller selskapet ikke er å klandre for uregelmessigheten som har oppstått, sier Knut Morten-Johansen og fortsetter : ¶
DB170108 Forbrukerrådet ønsker nå sterkere konkurranse og et frislipp, slik at flere skal kunne levere høyhastighetsbredbånd over samme kabel - lignende strømsystemet der ulike selskaper leverer tjenester over samme nett.
DB170108 - Når prisen på bredbånd er satt så høyt, mener mange forbrukere som kontakter oss at det reelt sett ikke føles som valgfrihet, sier Finn Myrstad, fagdirektør digitale tjenester i Forbrukerrådet.
DB170108 Hun frykter de, og liknende tjenester , vil spre falske nyheter under den forestående tyske valgkampen.
DN170107 Le Pen sier, ifølge Bloomberg, at hennes mål er å ta tilbake de fire frihetene som EU er bygd på : fri bevegelse av varer, tjenester , kapital og personer ¶
BT170107 EU-kommisjonen insisterer på at prinsippene om frie bevegelse av varer, tjenester , kapital og personer er ukrenkelige.
BT170107 Aleneboende mennesker betaler full pris på alle varer og tjenester uansett forbruk.
BT170107 EU-kommisjonen insisterer på at prinsippene om frie bevegelse av varer, tjenester , kapital og personer er ukrenkelige.
SA170106 Flertallet, de andre dommerne, finner det derimot bevist utover rimelig tvil at tiltalte nektet å yte fornærmede tjenester fordi fornærmede, gjennom å bære hijab, viste at hun var muslim.
SA170106 Flertallet, de andre dommerne, finner det derimot bevist utover rimelig tvil at tiltalte nektet å yte fornærmede tjenester fordi fornærmede, gjennom å bære hijab, viste at hun var muslim.
DN170106 Derved svekkes inntektene som finansierer både viktige tjenester til folk, skole, eldreomsorg, sykehus, og støtte til omstilling og nødvendig satsing på ny teknologi i næringslivet, sier han.
DB170106 Frisøren var tiltalt for diskriminering på grunn av religion, etter at hun nektet Bayan service og tjenester fordi Bayan hadde på seg hijab.
DB170106 september i år i Jæren tingrett, tiltalt for å ha nektet Malika Bayan tjenester fordi Bayan bar det religiøse hodeplagget hijab.
DB170106 Vi mennesker ødelegger fysisk og direkte de fornybare, livgivende tjenester fra naturen som jordsmonn, skog, ferskvann, mangrove og dyrearter.
DB170106 Og vil du ha mer « objektive » vurderinger, må du ty til helt andre tjenester , som : ¶
AP170106 De tok ikke på alvor informasjon som kom fra samarbeidende tjenester i utlandet.
AP170106 Belgiske myndigheter har understreket at de har forbedret koordineringen mellom ulike tjenester og at antiterrorarbeidet er styrket med 400 millioner euro, som er vel 3,6 milliarder kroner.
SA170105 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170105 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV170105 - Etter hvert som flere forbrukere over hele verden er blitt interessert i elektrifiserte biler, forplikter Ford seg til å være en av de ledende i å tilby forbrukerne et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy, tjenester og løsninger som gjør folks liv enklere, sier Mark Fields, konsernsjef i Ford Motor Company, i en pressemelding.
DN170105 Harvard-historikeren forklarer den mulige « perfekte stormen » i 2017 med at globale inflasjonsnivåer, altså prisveksten på varer og tjenester , ventes å stige.
DB170105 Av dette ble om lag 90 millioner kroner brukt til varer og tjenester , hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting.
DB170105 Men den eneste langsiktige løsningen er at eksisterende og nye bedrifter skaper varer og tjenester som overlever i fri konkurranse og som tar hensyn til klodens bærekraft.
DB170105 Av dette ble om lag 90 millioner kroner brukt til varer og tjenester , hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting.
BT170105 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT170105 - Etter hvert som flere forbrukere over hele verden er blitt interessert i elektrifiserte biler, forplikter Ford seg til å være en av de ledende i å tilby forbrukerne et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy, tjenester og løsninger som gjør folks liv enklere, sier Mark Fields, konsernsjef i Ford Motor Company, i en pressemelding.
AP170105 Turismen til værs ¶ Tjenester er en stor del av norske eksporten.
AP170105 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP170105 - Etter hvert som flere forbrukere over hele verden er blitt interessert i elektrifiserte biler, forplikter Ford seg til å være en av de ledende i å tilby forbrukerne et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy, tjenester og løsninger som gjør folks liv enklere, sier Mark Fields, konsernsjef i Ford Motor Company, i en pressemelding.
DN170104 - Etter hvert som flere forbrukere over hele verden er blitt interessert i elektrifiserte biler, forplikter Ford seg til å være en av de ledende i å tilby forbrukerne et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy, tjenester og løsninger som gjør folks liv enklere.
DN170104 i momsbom Banker, meglerhus og finansselskaper kjøpte tjenester fra utlandet for 400 millioner kroner - men unnlot å betale momsregningen.
DB170104 - Populære tjenester som Snapchat, Skype og Instagrams chat går igjen i mange overgrepssaker på nett.
AP170104 De fleste av dem gjaldt behov for eggdonasjon, sier direktør for internasjonale tjenester Alessia Fiorillo.
AP170104 De fleste av dem gjaldt behov for eggdonasjon, sier direktør for internasjonale tjenester Alessia Fiorillo.
SA170103 | Kjøpte tjenester i utlandet - får skatteregning på 100 millioner ¶
SA170103 Når norske selskaper kjøper varer og tjenester fra utlandet, er de selv pliktig til å beregne og betale 25 prosent i merverdiavgift til Norge.
SA170103 Hvis ikke ville aktører som selger slike tjenester fra Norge få en voldsom konkurranseulempe, sier Svein Godager i skatteetaten.
SA170103 Banker, meglerhus og finansselskaper kjøpte tjenester i utlandet for 400 millioner kroner i 2015 og 2016, men uten å betale moms.
SA170103 - Det er et viktig samfunnsoppdrag å sørge for at merverdiavgiften også blir betalt når man kjøper tjenester fra utlandet som er avgiftspliktige ved kjøp i Norge.
SA170103 Om tjenester som gjør hverdagen enklere og som spiller sammen.
SA170103 Nyttige tjenester
SA170103 Advokat og fagansvarlig for kjøpsrett i Help forsikring, Simen Grønn Kleveland, har erfaring med samme typen saker, men mener man har en utfordring med AS som tilbyr samme typer tjenester etter at aksjekapitalkravet ble senket fra 100.000 kroner til 30.000 kroner.
FV170103 Om tjenester som gjør hverdagen enklere og som spiller sammen.
FV170103 Nyttige tjenester
DN170103 Banker, meglerhus og finansselskaper kjøpte tjenester fra utlandet for 400 millioner kroner - men unnlot å betale momsregningen.
DN170103 Banker, meglerhus og finansselskaper kjøpte tjenester fra utlandet for 400 millioner kroner - men unnlot å betale momsregningen.
BT170103 Om tjenester som gjør hverdagen enklere og som spiller sammen.
BT170103 Nyttige tjenester
AP170103 Byråd i Oslo for eldre, helse og sosiale tjenester , Inga Marte Thorkildsen ( SV ), er ikke sikker på hvilken løsning som er best.
AP170103 Byråd i Oslo for eldre, helse og sosiale tjenester , Inga Marte Thorkildsen ( SV ), er ikke sikker på hvilken løsning som er best.
AP170103 Om tjenester som gjør hverdagen enklere og som spiller sammen.
AP170103 Nyttige tjenester
AP170103 Advokat og fagansvarlig for kjøpsrett i Help forsikring, Simen Grønn Kleveland, har erfaring med samme typen saker, men mener man har en utfordring med AS som tilbyr samme typer tjenester etter at aksjekapitalkravet ble senket fra 100.000 kroner til 30.000 kroner.
DN170102 I søknaden listes det opp hvilke varer og tjenester Remas nye Æ søkes brukt til.
DB170102 Hagen, at amerikanske hemmelige tjenester har tatt feil før.
DB170102 Bedrifter som ikke vil tilby sine varer og tjenester til folk de ikke liker går glipp av betalende kunder og vil dermed tape for sine konkurrenter.
DB170102 Samtidig som sosiale medier som Instagram og Snapchat får flere brukere, har Facebook lansert nye tjenester .
BT170102 I tillegg til treningsvideoer, tilbyr de en rekke andre tjenester .
SA170101 Vi har et godt helsevesen og vi har mange, mange ansatte i kommunen som jobber hardt for å gi de som trenger det nødvendig støtte og tjenester .
SA170101 Omstilling betyr endring, og skal endringene være bærekraftige må nye løsninger erstatte eksisterende organisering, tjenester og tilbud.
SA170101 Men la det ikke være noen tvil om at vi fortsatt skal levere gode tjenester til innbyggerne i Gjesdal.
DN170101 Det er derfor sannsynlig at nye tjenester for å administrere privatøkonomi vil komme i løpet av året.
AP170101 - Kommunal tjenester koster, var beskjeden fra Ramsey County og blir man arrestert av det loakle uten grunn, så har du utløst en kommunal tjeneste.
AP170101 - Kommunal tjenester koster, var beskjeden fra Ramsey County og blir man arrestert av det loakle uten grunn, så har du utløst en kommunal tjeneste.
AP161231 Selv om elementære tjenester er kommet i sving igjen, finnes det ikke penger til å reparere den ødelagte infrastrukturen, butikkene, offentlige bygninger eller sykehuset.
AP161231 Selv om elementære tjenester er kommet i sving igjen, finnes det ikke penger til å reparere den ødelagte infrastrukturen, butikkene, offentlige bygninger eller sykehuset.
AP161219 Kanskje er det en måte å differensiere sine tjenester på, men de fleste passasjerer finleser vel ikke reglene om håndbagasje før de kjøper billett.
FV161216 KRISTIANSAND : - De avtaler henting på nettet, der de tilbyr tjenester og kjører mot vederlag.
AP161215 En av de fremste guruene på omradet, skribenten Rachel Botsman, har definert delingsøkonomien som en modell basert på deling av underutnyttede eiendeler i bytte mot penger eller andre tjenester .
BT161211 - Det finnes mange potensielle arbeidsgivere for ulike kandidater, og vi er kjent med at flere av organisasjonsleddene innen idretten også har behov for flere av ManpowerGroups ulike tjenester .
AP161211 - Det finnes mange potensielle arbeidsgivere for ulike kandidater, og vi er kjent med at flere av organisasjonsleddene innen idretten også har behov for flere av ManpowerGroups ulike tjenester .
FV161208 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP161208 I Afghanistan samarbeider UDI med advokatfirmaet Shajjan & Associates, som stiller med følgende tjenester : ¶
AP161207 2,8 millioner av Norges innbyggere får tjenester og ytelser fra Nav hvert år.
AP161206 Ifølge Forbrukerrådet inneholder lekene forhåndsprogrammerte fraser, hvor utvalgte varer og tjenester blir omtalt i positive vendinger.
AP161206 - Produkter og tjenester rettet mot barn skal selvfølgelig ivareta sikkerhet og personvern.
FV161201 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP161201 Tvunget koblingssalg av TV og bredbånd er snart historie, og Canal Digital Kabel ( CDK ) er klar med ny prisstruktur og tjenester man håper skal få kundene til å tenke seg om før de kutter TV-kabelen.
AP161130 Men at tjenester som Whim må bli det neste skrittet, det er helt klart, sier Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen.
SA161125 direktør i Lyse Dialog AS med ansvar for all kundedialog på tvers av produkter, tjenester og kanaler i Lyse konsernet i tillegg til eksterne Altibox-partnere.
AP161122 Googler du whois, får du opp tjenester som viser registreringsinformasjon om nettsteder.
AP161122 Eksempler på slike tjenester : politifact.com, truthorfiction.com, factcheck.org og en av de eldste og best kjente er trolig snopes.com.
AP161121 Prisene er det aktørene selv som setter, og det er ikke ulovlig å gi rabatt til kunder som kjøper flere tjenester , sier Øverli.
AP161121 Direktør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, er ikke like fornøyd.
AP161121 - Vi kommer stadig med nye produkter og tjenester , og disse blir selvfølgelig tilgjengelig også for boligsammenslutninger som er i en avtaleperiode.
AP161107 Han refererer målinger som « viser stor oppslutning til at private får konkurrere om å utføre kommunale tjenester » og at mange sentrumsvelgere « har et ganske pragmatisk forhold til private innslag i kommunal tjenesteyting ».
AP161107 - Målingen viser at kundetilfredsheten stiger noe fra i fjor, men til tross for at bruken av denne typen tjenester øker betraktelig, så er det ingen utpreget begeistring å spore blant kundene, sier daglig leder i EPSI Rating Norge Fredrik Høst, som mener en kundetilfredshet på 66,8 indikerer at strømmekundene hverken er godt tilfreds eller misfornøyde.
VG161103 Slik må det også være når du legger bilde av deg selv i seksuelt utfordrende positur ut på nettsiden realescort hvor det tilbys seksuelle tjenester, for så å ta i mot en telefon hvor det avtales seksuelle tjenester , for så å lede mannen til seg, åpne opp for ham, og gjennomføre den avtalte seksuelle tjenesten, dog slik man må legge til grunn fra lagrettens kjenn
VG161103 Slik må det også være når du legger bilde av deg selv i seksuelt utfordrende positur ut på nettsiden realescort hvor det tilbys seksuelle tjenester , for så å ta i mot en telefon hvor det avtales seksuelle tjenester, for så å lede mannen til seg, åpne opp for ham, og gjennomføre den avtalte seksuelle tjenesten, dog slik man må legge til grunn fra lagrettens kjenn
VG161103 FORSVARER : - Advokat Brynjar Meling mener de voldtatte kvinnenes annonsering av seksuelle tjenester bør få konsekvenser for utmåling av erstatning.
VG161103 Du har ikke et mindre rettsvern selv om du selger seksuelle tjenester , mener hun.
SA161026 Prisopplysningsforskriften krever at alle virksomheter, også bilverksteder, skal informere forbrukerne om prisene på tjenester så langt det er mulig.
AP161018 - Dette gir risiko for at både viktig og personsensitiv informasjon kan komme på avveie, og for at viktige tjenester kan bli satt ut av funksjon, sier Per-Kristian Foss.
FV161017 EQ står for et omfattende elektrisk økosystem av tjenester , teknologier og innovasjoner, sa Dieter Zetsche, styreformann i Daimler AG og leder for Mercedes-Benz Personbil, under presentasjonen av en ny serie konseptbiler i Paris.
BT161017 EQ står for et omfattende elektrisk økosystem av tjenester , teknologier og innovasjoner, sa Dieter Zetsche, styreformann i Daimler AG og leder for Mercedes-Benz Personbil, under presentasjonen av en ny serie konseptbiler i Paris.
AP161013 Det vil gi kortet like høy sikkerhet som pass, og gjøre at det kan brukes til digitale tjenester i offentlige og private sektor.
AP161006 Det kan føre til at bankene øker sine gebyrer og at forsikringsselskapenes tjenester blir litt dyrere - men det kan f.eks. også føre til at noen flere bankfilialer blir lagt ned.
AP161006 Det kan føre til at bankene øker sine gebyrer og at forsikringsselskapenes tjenester blir litt dyrere - men det kan f.eks. også føre til at noen flere bankfilialer blir lagt ned.
DA161003 Smartby-begrepet har foreløpig ikke satt seg skikkelig i vokabularet til folk flest, men kort oppsummert handler det om å utnytte IKT-løsninger på nye måter for å gi deg bedre offentlige tjenester til en billigere penge.
AP160928 For varetransporten er det foreslått å etablere laste- og losseplasser og stille utslippskrav når Oslo kommune kjøper inn tjenester .
SA160926 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160926 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP160926 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP160913 - Når det gjelder reisetrender ser vi at brukere er mer og mer interesserte i unike opplevelser, og man ser derfor også en økning i hoteller med spesiell design og som tilbyr tjenester og fasiliteter utenfor det vanlige for å tiltrekke seg gjester, sier Annette Vogt i Trivago.
AP160913 Strømming er musikkbransjens fremtid, likevel blør tjenester som Tidal og Spotify penger.
DA160905 Det er alarmerende først og fremst for konsekvensene for den enkelte og familiene, men også for reduserte skatteinntekter og derav kutt i kommunale tjenester .
AP160905 Både Facebook og Google har krypterte tjenester , så det betyr at hva du skriver på Facebook og Google ikke nødvendigvis blir overvåket.
AP160905 - Dersom SV skal kunne akseptere at etterretningstjenesten har tilgang til all datatrafikk inn og ut av landet, må domstolskontroll i alle ledd være sikret, vi må vite at overskuddsinformasjon ikke havner på avveie, og grensegangen til andre tjenester må være krystallklar, legger han til.
AP160905 Både Facebook og Google har krypterte tjenester , så det betyr at hva du skriver på Facebook og Google ikke nødvendigvis blir overvåket.
DA160818 Smart inngår i alle samfunnsområder, IKT, skole, barnehage, parkering og tjenester generelt.
DA160818 Ordføreren mener mulighetene for å gi innbyggerne bedre tjenester er uendelige mye mer.
DA160818 Derfor er det positivt at Stavanger kommune har etablert en egen portal der utviklere og andre kan plukke åpne data til bruk i nye digitale produkter og tjenester , sier Rana.
AP160817 Haugli peker særlig på to problemer : At for lite forskning kommersialiseres til varer og tjenester , og at gründerbedriftene mangler kunder som kan skape vekst.
AP160817 - Vi selger tjenester til det offentlige helsevesenet, og der ligger de langt etter når det kommer til omstilling.
SA160729 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160729 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA160727 San Francisco krever nå at utleierne på Airbnb og lignende tjenester i byen registrerer seg.
FV160727 San Francisco krever nå at utleierne på Airbnb og lignende tjenester i byen registrerer seg.
AP160727 San Francisco krever nå at utleierne på Airbnb og lignende tjenester i byen registrerer seg.
SA160721 Større husholdningsapparater : 1 092i ¶ Tjenester knyttet til fast eiendom : 1085i ¶
SA160721 Møbler og innredning : i ¶ Tjenester vedlikehold og utbedring bolig : 1327i ¶
BT160721 Større husholdningsapparater : 1 092 ¶ Tjenester knyttet til fast eiendom : 1085 ¶
BT160721 Møbler og innredning : ¶ Tjenester vedlikehold og utbedring bolig : 1327 ¶
AP160721 Større husholdningsapparater : 1 092 ¶ Tjenester knyttet til fast eiendom : 1085 ¶
AP160721 Møbler og innredning : ¶ Tjenester vedlikehold og utbedring bolig : 1327 ¶
AP160715 Med tjenester som Airbnb, Wimdu, Flipkey og CouchSurfing kan du leie ut hele eller deler av boligen din.
SA160705 - Vi mener det må være valgfritt å oppdatere, og at man aktivt må ha sagt « ja » for at oppgraderingen kan gå frem, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester .
FV160705 - Vi mener det må være valgfritt å oppdatere, og at man aktivt må ha sagt « ja » for at oppgraderingen kan gå frem, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester .
BT160705 Økt skatt på arbeidstakere i norske banker og forsikringsselskap vil få den utilsiktede effekt at en enda større andel av finansielle tjenester leveres fra utlandet.
AP160703 Han sier Norwegian oppfattes som et selskap med bra tjenester , som hadde en veldig positiv utvikling fra 2015 til 2016.
AP160621 I januar ble Online Dispute Resolution ( ODR ), som er en online klagenemnd opprettet for å ta hånd om klager på kjøp av alle type tjenester i EU.
AP160621 I januar ble Online Dispute Resolution ( ODR ), som er en online klagenemnd opprettet for å ta hånd om klager på kjøp av alle type tjenester i EU.
FV160617 Sistnevnte koster 169 kroner i måneden her i Norge, og Spotify ligger på den vante hundrelappen slike tjenester ofte tar.
FV160608 En bot, eller retter sagt en chatbot eller praterobot om du vil, er enkelt forklart automatiserte assistenter som kan levere deg for eksempel nyheter, banktjenester og værmeldinger, eller hjelpe deg med å bestille tjenester som taxi og blomster direkte i meldingstjenesten.
SA160607 En bot, eller retter sagt en chatbot eller praterobot om du vil, er enkelt forklart automatiserte assistenter som kan levere deg for eksempel nyheter, banktjenester og værmeldinger, eller hjelpe deg med å bestille tjenester som taxi og blomster direkte i meldingstjenesten.
DN160531 I Danmark har således innskyterne tapt over 42 milliarder kroner i kjøpekraft de ti siste årene ved at varer og tjenester samlet sett har blitt så mye dyrere sammenlignet med renteavkastningen på danskenes innskudd i perioden, skriver Finans.dk.
DA160529 Det er flere selskaper som utfører tjenester og oppdrag på feltet.
SA160528 i 2007 betalte Liverpool drøyt 200 millioner kroner for spydspissens tjenester .
FV160528 i 2007 betalte Liverpool drøyt 200 millioner kroner for spydspissens tjenester .
BT160528 i 2007 betalte Liverpool drøyt 200 millioner kroner for spydspissens tjenester .
AP160528 i 2007 betalte Liverpool drøyt 200 millioner kroner for spydspissens tjenester .
DA160524 De som driver varehandel og tjenester er i stor grad bekymret for følgene av stengingen.
AP160524 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA160520 « Fødselsomsorgen er en av mange tjenester innen vårt helsevesen som spiller en nøkkelrolle for folks trygghetsfølelse.
FV160520 « Fødselsomsorgen er en av mange tjenester innen vårt helsevesen som spiller en nøkkelrolle for folks trygghetsfølelse.
SA160514 Like vilkår og tjenester for alle ¶
SA160506 - Naboer, venner eller foreldre i barnehagen kan gjøre hverandre tjenester og passe hverandres barn.
AP160506 - Naboer, venner eller foreldre i barnehagen kan gjøre hverandre tjenester og passe hverandres barn.
SA160502 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160502 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP160502 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
DA160429 Disse var imidlertid ikke nødvendigvis Statoil-ansatte, ettersom det på Gullfaks-feltet, som på de fleste andre felt på sokkelen, er flere selskaper som utfører tjenester og oppdrag knyttet til driften.
AP160427 Sistnevnte koster 169 kroner i måneden her i Norge, og Spotify ligger på den vante hundrelappen slike tjenester ofte tar.
AP160426 For at slike tjenester skal være til nytte for forbrukerne er det viktig at de ikke gir feil inntrykk av kundenes vurderinger, understreker de.
AP160426 - Derfor må slike tjenester vurdere hvilke rutiner de trenger for å prøve å forhindre juks.
AP160421 - Det kan være at barnehagen har spesielt lave personalkostnader eller svært høye leiekostnader, det kan være at de har mye innkjøpte tjenester internt i selskapet eller at bydelene mener at de har uorden i økonomien.
AP160421 - Venstre har vært en tydelig forkjemper for en kommunereform som skal gi sterkere lokaldemokrati, bedre fagmiljø og bedre tjenester til folk.
AP160421 - Med det nye inntektssystemet sikrer vi gode og likeverdige tjenester i hele landet, samtidig som vi tilbyr flere og saftigere gulrøtter til kommunene som slår seg sammen.
SA160418 Reglene for utleie av deler av egen bolig gjør at tjenester à la Airbnb i utgangspunktet blir skattefrie : Man leier ut en mindre del av egen bolig.
BT160418 Reglene for utleie av deler av egen bolig gjør at tjenester à la Airbnb i utgangspunktet blir skattefrie : Man leier ut en mindre del av egen bolig.
AP160418 Reglene for utleie av deler av egen bolig gjør at tjenester à la Airbnb i utgangspunktet blir skattefrie : Man leier ut en mindre del av egen bolig.
SA160415 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160415 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP160413 Orange helse har tilbudt tjenester i konkurranse med ni andre private aktører, samt kommunens eget tilbud.
SA160408 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160408 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP160403 Våre kunder ber om våre tjenester etter å ha fått råd fra kvalifiserte fagfolk i sin bransje, heter det i svaret fra Mossack Fonseca.
AP160403 Videre viser de til at lignende tjenester tilbys av mange firmaer, noe de mener er allment akseptert og helt lovlig. 6.
AP160403 Selve dokumentet du siterer fra, viser konkrete tilfeller som dokumenterer at når slike situasjoner oppstår, slutter vi å tilby våre tjenester , hevder Mossack Fonseca.
AP160403 Mossack Fonseca fikk en rekke spørsmål om hvorfor de tilbyr tjenester til personer som er domfelt, aktører på sanksjonsliseter eller mot én aktør som mistenkes for terrorfinansiering.
AP160403 - Sekretærtjenester er lovlige tjenester som lar et profesjonelt firma opptre på vegne av et selskap som eies av en tredjepart.
SA160401 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160401 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA160330 Samtidig mener Huseierne at man skal kunne bruke tjenester som Airbnb, og at omgivelsene må tåle det.
SA160330 Med tjenester som Airbnb, Wimdu, Flipkey og CouchSurfing kan du leie ut hele eller deler av boligen din.
BT160330 Samtidig mener Huseierne at man skal kunne bruke tjenester som Airbnb, og at omgivelsene må tåle det.
BT160330 Med tjenester som Airbnb, Wimdu, Flipkey og CouchSurfing kan du leie ut hele eller deler av boligen din.
AP160330 Samtidig mener Huseierne at man skal kunne bruke tjenester som Airbnb, og at omgivelsene må tåle det.
AP160330 Med tjenester som Airbnb, Wimdu, Flipkey og CouchSurfing kan du leie ut hele eller deler av boligen din.
SA160329 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160329 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA160318 Ifølge spanske medier ble de fire tjenestemennene siktet for å ha mottatt både seksuelle tjenester , gaver og rene bestikkelsespenger for å samarbeide med sexklubben.
SA160318 Hensikten var å kjøpe seksuelle tjenester .
AP160315 - Som ny styreleder i Oslo Arkitektforening ( OAF ) vil du gjerne nå ut med hvilke tjenester arkitekter kan yte ?
AP160315 - Jo, det er også en markedsføring av faget og våre tjenester .
DN160313 Det betyr at du i realiteten taper penger på å ha dem i banken, ettersom kostnaden på varer og tjenester i samfunnet for øvrig øker mer enn pengene i banken øker i verdi.
SA160311 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160311 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA160309 Skadete barn og deres nære hjelpere rammes av tunnelsyn innen fagområder, lov - og regelverk, organisering og budsjettering av tjenester .
SA160309 Feil innen tjenestene, mangelfull faglig kompetanse og mangelfullt samarbeid med andre tjenester er også dokumentert gjennom de seinere år av både Helsetilsynet, Riksrevisjonen og Flatø-utvalget.
AP160307 Selv når tjenester skal digitaliseres, noe som er ment å forenkle, så tar det ofte flere år å utvikle og implementere, og da kan man behov for flere folk.
AP160307 I tillegg er det svært viktig å satse på universelle tjenester som sped- og svangerskapsomsorgen.
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren,
AP160306 Skal man kjøpe tjenester i hjemmet lovlig koster det 400 kr timen.
AP160306 Dessuten vil skattelette på disse markedene føre til et mer seriøst arbeidsmarked knyttet til tjenester i hjemmet.
AP160306 - Vi ville ikke hatt råd til slike tjenester uansett.
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren,
AP160306 Skal man kjøpe tjenester i hjemmet lovlig koster det 400 kr timen.
AP160306 Dessuten vil skattelette på disse markedene føre til et mer seriøst arbeidsmarked knyttet til tjenester i hjemmet.
AP160306 - Vi ville ikke hatt råd til slike tjenester uansett.
BT160305 LEVENDE : Med bilene under bakken skulle Åsane sentrum bestå av et levende torg med kulturhus, offentlige tjenester og butikker side om side.
SA160304 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160304 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
SA160303 Kjøpsrett/angrerett, 4344 henvendelseri ¶ Tjenester , 4099 henvendelseri ¶
FV160303 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV160303 Kjøpsrett/angrerett, 4344 henvendelser ¶ Tjenester , 4099 henvendelser ¶
BT160303 Kjøpsrett/angrerett, 4344 henvendelser ¶ Tjenester , 4099 henvendelser ¶
AP160303 Hun får støtte fra Ketil Kjenseth ( V ) og Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), som sier at de er opptatt av den viktige rollen mindre sykehus spiller for å gi trygghet og gode tjenester til befolkningen.
AP160303 - Heller enn å lage en god plan for trygge tjenester over hele landet, lages det en dårlig plan med urettferdig helsetilbud i distriktene og ustyrlige gigantsykehus i byene som hovedingredienser, sier Lysbakken.
AP160303 Kjøpsrett/angrerett, 4344 henvendelser ¶ Tjenester , 4099 henvendelser ¶
AP160302 Ingen er i tvil om at strømming av musikk gjennom tjenester som Spotify, Tidal og Deezer er fremtiden for musikkbransjen.
SA160229 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160229 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP160229 Stortingets kontrollutvalg for hemmelige tjenester bør få utvidet innsynsrett, styrket teknologisk kompetanse og en leder på heltid, foreslår utvalget som har evaluert EOS-utvalget.
SA160224 Rogaland Taxi AS leverer tjenester og leier ut utstyr til Stavanger Taxi AS, Sola Taxi SA, Miljøtaxi Stavanger AS, Haugesund Taxisentral SA, Egersund Taxisentral SA m.fl.
SA160224 At tjenester som Uber og Haxi får ture frem slik de gjør, med flere politikeres velsignelse, er totalt uforståelig.
AP160219 Går du på egenhånd, er følgende tjenester nyttige å bruke for planlegging og sikkerhet : ¶ www.varsom.no publiserer snøskredvarsler for de fleste fjellområdene i Norge hver dag.
AP160217 Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ) og byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) har lagt klimaplaner for de neste årene, som de mener vil bidra til at Norge skal nå målene vi har forpliktet oss til i Paris-avtalen.
DA160212 Nå får han svar på tiltale av byråden for eldre, helse og sosiale tjenester .
DA160209 I september 2014 skal han ha fått åtte forskjellige personer til å betale inn 18.000, 4890, 7000, 3800, 11.000, 10.000, 5000 og 3200 kroner for diverse tjenester .
AP160208 Her mener Spesialenheten å kunne bevise at Cappelen har bidratt med tjenester til en verdi av nesten 300.000 kroner.
AP160208 Her mener Spesialenheten å kunne bevise at Cappelen har bidratt med tjenester til en verdi av nesten 300.000 kroner.
SA160122 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
FV160122 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
BT160122 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP160122 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP160120 Prosjektlederen mener det bare er rett og rimelig at man i dagens samfunn har systemer som forenkler slike tjenester .
AP160118 - En reduksjon i skattebyrdene betyr ikke ofre hverken i bredden eller kvaliteten av offentlige tjenester , skriver OECD i rapporten.
AP160114 Også i Sverige har man lignende tjenester , for eksempel Qribly.se og Nooks.se der man kan navigere seg via kart til boliger med selgers ønskepris og vanlig prisantydning.
AP160114 Meglerne er blitt mer effektive som følge av digitale tjenester som tar seg av finansiering, forsikring og eiendomsmegling.
AP160114 Kan sammenlignes med tjenester som Uber i taxibransjen og Airbnb i hotellbransjen.
SA160111 I tillegg til treningsvideoer, tilbyr de en rekke andre tjenester .
AP160111 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.
AP160111 I tillegg til treningsvideoer, tilbyr de en rekke andre tjenester .
SA160107 Angrerettsloven gjelder ved salg av varer og tjenester ved fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler, altså på nett, på gaten eller på messe.
BT160107 Angrerettsloven gjelder ved salg av varer og tjenester ved fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler, altså på nett, på gaten eller på messe.
AP160106 Hun tilhørte prostitusjonsmiljøet i hovedstaden og solgte seksuelle tjenester fra sin egen bil.
AP160104 Hun tilhørte prostitusjonsmiljøet i hovedstaden og solgte seksuelle tjenester fra sin egen bil.
AP160104> Hun tilhørte prostitusjonsmiljøet i hovedstaden og solgte seksuelle tjenester fra sin egen bil.
AP160104> target="avis" href= Hun tilhørte prostitusjonsmiljøet i hovedstaden og solgte seksuelle tjenester fra sin egen bil.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Hun tilhørte prostitusjonsmiljøet i hovedstaden og solgte seksuelle tjenester fra sin egen bil.