VG170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170610https://www.aftenposten.no/osloby/Tisset-pa-trikken-ni-ganger-i-slutten-av-mai--ma-nok-en-gang-i-retten-622936b.html I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AA170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AA170610 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170327 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170319https://www.aftenposten.no/norge/Kvinne-i-retten-for-a-ha-tisset-pa-trikken-617456b.html I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AP170319 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.
AA170319 I 2013 ble hun dømt til fengsel i åtte måneder for 21 ulike tisseepisoder på offentlige transportmidler.