SA160402 Vi utvikler også en egen løsning for de såkalte tippelagene .
SA160402 Slik det er i dag registreres tippelagene som én spiller, og det kan dermed stå mange personer bak både en høy gevinst og et stort tap, sier Sletten.
FV160402 Vi utvikler også en egen løsning for de såkalte tippelagene .
FV160402 Slik det er i dag registreres tippelagene som én spiller, og det kan dermed stå mange personer bak både en høy gevinst og et stort tap, sier Sletten.
BT160402 Vi utvikler også en egen løsning for de såkalte tippelagene .
BT160402 Slik det er i dag registreres tippelagene som én spiller, og det kan dermed stå mange personer bak både en høy gevinst og et stort tap, sier Sletten.
AP160402 Vi utvikler også en egen løsning for de såkalte tippelagene .
AP160402 Slik det er i dag registreres tippelagene som én spiller, og det kan dermed stå mange personer bak både en høy gevinst og et stort tap, sier Sletten.