DA170903 31-åringen hevdet i Stavanger tingrett at han hadde lovlig tilgang til leiligheten, og at han ikke kunne dømmes for innbrudd.
DA170903 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 20. september i år.
DA170903 En 34 år gammel mann fra Sola må møte i Stavanger tingrett den 12. september for to tilfeller av uaktsom kjøring.
AP170903 Saken startet i Alstahaug tingrett tirsdag og er omfattet av strenge restriksjoner fordi den har en så alvorlig karakter.
AP170903 Alstahaug tingrett har satt av seks uker til behandling av saken og har lukket dørene for publikum og underlagt pressen referatforbud for deler av saksbehandlingen.
DN170902 En mann må mandag møte i Oslo tingrett , tiltalt for heleri av over 20 millioner kroner og en rekke andre forhold tilknyttet den store Lime-saken.
DA170902 Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170902 38-åringen har drevet et transportfirma som et enkeltpersonforetak og møtte i til rettsmøtet i Jæren tingrett fredag.
DA170902 Mandag må 48-åringen møte i Dalane tingrett tiltalt for trygdebedrageri.
DA170902 Jæren tingrett kom til at han må sone 15 dager i fengsel.
DA170902 Saken skal opp Stavanger tingrett den 15. september i år.
AP170902 Saken skal opp i Oslo Tingrett i november.
AP170902 Rettssaken går i Oslo tingrett fra 13. til 24. november 2017 i Oslo tingrett ¶
AP170902 november 2017 i Oslo tingrett
AA170902 En mann må mandag møte i Oslo tingrett , tiltalt for heleri av over 20 millioner kroner og en rekke andre forhold tilknyttet den store Lime-saken.
AA170902 To menn må møte i Oslo tingrett , tiltalt for å ha unnlatt å føre totalt nesten 18 millioner kroner i inntekter fra bridgeturneringer på selvangivelsen.
AA170902 Begge to møter i Oslo tingrett mandag til torsdag, tiltalt for brudd på ligningsloven.
VG170901 Verken Husvik eller TV 2 har ønsket å gå inn på forliket de ble enige om etter rettsmeklingen i Oslo tingrett i forrige uke.
VG170901 I Øst-Finnmark tingrett ble mannen dømt til 21 års fengsel for drapene.
VG170901 - Hvis det skal være slik at dommerne skal sette i gang saker, for så å dømme i de samme sakene, vil man jo kunne stille spørsmål ved dommernes objektivitet, sier Thune, som til daglig jobber som sorenskriver i Gjøvik tingrett , til VG.
SA170901 Husvik svarte med å saksøke kanalen for usaklig oppsigelsen, men er nå ferdig i TV 2 etter å ha inngått forlik i en rettsmekling i Oslo tingrett i forrige uke.
DB170901 I Øst-Finnmark tingrett ble mannen dømt til 21 års fengsel for drapene.
DA170901 Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling av saken var uriktig og la denne til grunn.
DA170901 Innehaveren av Tiffany Salong AS møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett .
DA170901 Stavanger tingrett viste til at det var forsøkt avholdt utleggsforretning mot skyldneren, men uten at det ble oppnådd betryggende sikkerhet.
DA170901 Jæren tingrett kom til at han skulle dømmes for tre samleier før fornærmede fylte 14 år, tre samleier mens hun var mellom 14 og 16 år, og syv samleier etter at hun hadde fylt 16 år.
DA170901 Jæren tingrett kom til at den skulle legge fornærmedes forklaring til grunn og viste også til at hun har betrodd seg til andre om deler av det hun har vært utsatt for.
DA170901 Dom i saken, som har være oppe i Jæren tingrett , kom fredag.
AP170901 I Øst-Finnmark tingrett ble mannen dømt til 21 års fengsel for drapene.
AP170901 Oslo tingrett besluttet 3. juli at Hulback skulle tilbakeføres til soning og at politiet anser ham for å være farlig.
AP170901 Husvik svarte med å saksøke kanalen for usaklig oppsigelsen, men er nå ferdig i TV 2 etter å ha inngått forlik i en rettsmekling i Oslo tingrett i forrige uke.
AA170901 I Øst-Finnmark tingrett ble Hansen dømt til 21 års fengsel for drapene.
AA170901 Vest-Telemark tingrett skriver i dommen at mannen kom som asylsøker til Norge i oktober 2015.
AA170901 En 18 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til halvannet års fengsel for blind vold mot ni ulike personer.
VG170831 oktober i Oslo tingrett .
VG170831 Her med politiadvokat Per Thomas Omholt ved Nordre Buskerud politidistrikt under fengslingsmøte i Ringerike tingrett .
DB170831 Saken vil derfor etter hvert havne i Oslo tingrett .
DB170831 I to separate rettssaker i Oslo tingrett i 2015 ble han dømt til hhv. 15 og 12 års forvaring for å ha forgrepet seg på til sammen 16 kvinner.
DA170831 Bortføringssaken er nå oppe for Jæren tingrett . 75-åringen nekter straffskyld.
DA170831 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 5. september i år.
DA170831 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 5. september i år.
DA170831 Saken har allerede vært oppe i Haugaland tingrett der 68-åringen ble dømt til 30 dagers fengsel.
DA170831 Dermed kom Stavanger tingrett til at rettsmøtet for behandling av konkursbegjæringen kunne fremmes uten forkynning for skyldneren.
DA170831 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170831 Det var butikken Fisk & Koraller AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
AP170831 Tirsdag ble han Nedre Romerike tingrett varetektsfengslet i fire uker, to av dem med brev- og besøksforbud.
AP170831 To personer, som hadde signert testamentet som vitner, etter Sundts død, er senere dømt i Oslo tingrett til 45 dagers fengsel.
AA170831 Rettssaken skal gå i Oslo tingrett fra 2. oktober, og det er satt av tre uker til saken.
AA170831 Saken starter i Oslo tingrett 2. oktober. ( ©NTB ) ¶
AA170831 Oslo tingrett dømte mannen til seks års fengsel.
AA170831 Tirsdag ble han Nedre Romerike tingrett varetektsfengslet i fire uker, to av dem med brev- og besøksforbud.
AA170831 Begge ble av Kristiansand tingrett tilkjent 50.000 kroner hver i erstatning, ifølge Fædrelandsvennen.
DN170830 Hjort og advokatfullmektig Sara Hambro forsvarer Dag Sekkelsten i Asker og Bærum tingrett .
DA170830 Jæren tingrett kom dermed til at han skulle dømmes for trygdebedrageri og for å ha avgitt falsk forklaring.
DA170830 33-åringen møtte nylig i Jæren tingrett tiltalt for trygdebedrageri.
DA170830 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom videre til at 43-åringen var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170830 En 43 år gammel mann har vært i Stavanger tingrett og bedt om å bli slått konkurs.
DA170830 I forbindelse med straffeutmålingen la Stavanger tingrett vekt på at 25-åringen har endret livet sitt i etterkant av hendelsene, og at forholdene var blitt svært gamle.
DA170830 Det var firmaet Rolf Holding AS som ble tvangsoppløst i Jæren tingrett .
DA170830 Haugaland tingrett la til grunn at Skatteoppkreveren i Haugesund har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170830 Haugaland tingrett .
DA170830 Jæren tingrett .
DA170830 Det var firmaet Alt.I.Bygg AS som ble tvangsoppløst i Jæren tingrett .
AP170830 Illustrasjonsfoto : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ 82-åringen er i Heggen og Frøland tingrett dømt for å ha påført søsteren betydelig skade, men retten har kommet til at det ikke skal utmåles straff i den spesielle saken, melder TV 2.
AA170830 Sørtrønderen i 50-årene er dømt til 21 dagers ubetinget fengsel av Sør-Trøndelag tingrett for trusler og hatefulle ytringer.
AA170830 Sørtrønderen bør dømmes strengt av allmennpreventive hensyn, mener Sør-Trøndelag tingrett .
AA170830 Rettssaken mot de to pågikk i Oslo tingrett fra 9. januar til 23. mai.
AA170830 september klokka 9.30 i Oslo tingrett .
AA170830 82-åringen er i Heggen og Frøland tingrett dømt for å ha påført søsteren betydelig skade, men retten har kommet til at det ikke skal utmåles straff i den spesielle saken, melder TV 2.
VG170829 Nå blir det rettssak i Ringerike tingrett i februar 2018.
DN170829 ¶ Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo og politiadvokat Esben Kyhring i Økokrim mener det er klare indikasjoner på korrupsjon i den store utroskapssaken som startet i Asker og Bærum tingrett tirsdag.
DN170829 Under rettssakens siste dag tirsdag troppet nærmere 50 av de 472 eks-studentene som har saksøkt skolen opp i Oslo tingrett , og de måtte sitte tettpakket langs benkerader og på gulvet for å få plass i lokalet.
DN170829 Tidligere Westerdals-studenter møtte mannsterkt opp i Oslo tingrett under avslutningen av rettssaken mot sin gamle skole.
DA170829 Stavanger tingrett viste til at det er forsøkt holdt utleggsforretning mot 4-Solutions AS med intet til utlegg.
DA170829 Stavanger tingrett kom til at den tidligere rektoren ved Møllehagen skole skulle dømmes for samtlige tiltalepunkt med unntak av ett.
DA170829 Stavanger tingrett kom til at den tidligere rektoren har brukt egne firma til å fakturere fylkeskommunen og fått utbetalt beløpet til tross for at det ikke var utført arbeid som beskrevet i fakturaene da arbeidet var utført av Møllehagen skole.
DA170829 Det var firmaet Guddy's Fast Food AS, som har holdt til på Bryne, som tirsdag ble tvangsoppløst i Jæren tingrett .
AP170829 Under rettssakens siste dag tirsdag troppet nærmere 50 av dem opp i Oslo tingrett , og de tidligere studentene måtte sitte tettpakket langs benkerader og på gulvet for å få plass i rettslokalet.
AP170829 Under rettssakens siste dag fyltes rettslokalet i Oslo tingrett opp med mange av saksøkende studentene.
AP170829 Tidligere Westerdals-studenter møtte mannsterkt opp i Oslo tingrett under avslutningen av rettssaken mot sin gamle skole.
AP170829 Fengslingen gjennomføres ved såkalt kontorforretning i Nedre Romerike tingrett .
AP170829 Rettssaken vil komme opp for Ringerike tingrett på Hønefoss i februar 2018.
AA170829 Vergen foretok urettmessige uttak og overføringer fra bankkontoen for til sammen 129 000 kroner i denne perioden, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett .
AA170829 Kvinnen ble dømt av Sør-Trøndelag tingrett til 90 dager i fengsel i en tilståelsesdom, hvorav 45 dager er betinget med to års prøvetid.
AA170829 Ei kvinne er i Sør-Trøndelag tingrett er dømt for å ha underslått 129 000 kroner fra ei kvinne hun var verge for.
AA170829 Fengslingen gjennomføres ved såkalt kontorforretning i Nedre Romerike tingrett .
AA170829 Fengslingen gjennomføres ved såkalt kontorforretning i Nedre Romerike tingrett .
AA170829 Hansen ble i juni dømt til 21 års fengsel i Øst-Finnmark tingrett for drapene, som ble begått i familiens hjem i Kirkenes.
AA170829 Hansen ble i juni dømt til 21 års fengsel i Øst-Finnmark tingrett for drapene, som ble begått i familiens hjem i Kirkenes.
AA170829 - Dette var ingen impulshandling, sa aktor Beate Rullestad-Jansen i sin prosedyre i Kristiansand tingrett tirsdag ifølge Fædrelandsvennen.
DB170828 Det er satt av tre dager i slutten av september til behandling av saken i Hedmarken tingrett .
AP170828 - Hun bedyrer fortsatt at hun ikke har hatt noe med dødsfallet å gjøre, sa 21-åringens forsvarer, advokat Jarle Rudi, til Stavanger Aftenblad, i Jæren tingrett før fengslingsmøtet.
AA170828 Mandag opplyser Egentliga Finlands tingrett at han egentlig heter Abderrahman Bouanane og er 22 år gammel. 22-åringen er varetektsfengslet, siktet for to drap og åtte drapsforsøk etter det politiet etterforsker som et terrorangrep.
AA170828 - Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen kroner 172.179, står det i dommen fra Bergen tingrett , der mannen er funnet skyldig i grovt trygdebedrageri og falsk forklaring.
AA170828 Det er satt av tre dager i slutten av september til behandling av saken i Hedmarken tingrett . ( ©NTB ) ¶
AA170828 - Hun bedyrer fortsatt at hun ikke har hatt noe med dødsfallet å gjøre, sa 21-åringens forsvarer, advokat Jarle Rudi, til Stavanger Aftenblad, i Jæren tingrett før fengslingsmøtet.
AA170828 En 19 år gammel mann fra Romsdal er i Nordmøre tingrett dømt til fire og et halvt års fengsel for gjentatte ganger å ha voldtatt sin stesøster.
DB170827 Rettssaken innledes i Oslo tingrett tirsdag.
AP170827 Her fra et annen rettsmøte i Sør-Trøndelag tingrett .
VG170826 Derfor så WR Entertainment seg nødt til å gå til Oslo Tingrett for å fryse Wiiks aksjer, noe de fikk medhold i.
VG170826 Vel, selv har jeg sittet som meddommer i Oslo Tingrett i over ti år, så om jeg ikke har oversikt over hvilke rettsregler som gjelder innenfor idrettens dopingregime, så har jeg i det minste en viss peiling på hvilke idealer og rettsprinsipper som ligger til grunn for en moderne rettsstat.
VG170826 Sør-Østerdal tingrett la til grunn at ulven er finskrussisk, og har opphav i Karelen.
VG170826 Selv om Kristiansand tingrett i den ferske dommen betegner dyremishandlingen som svært alvorlig, vurderes guttens unge alder, tilståelse og det faktum at han hadde en mindre rolle i mishandlingen enn sine to kamerater, som formildende.
DB170826 Saken var i utgangspunktet berammet i Asker og Bærum tingrett 8. juni i år, og TV-profilen har gått uten lappen i tre måneder.
DB170826 Saken var berammet i Asker og Bærum tingrett 8. juni i år, men ble utsatt.
AA170826 Inntrøndelag tingrett dømte mannen til 24 dager i fengsel.
AA170826 Den tiltalte mannen forklarte i Inntrøndelag tingrett at han var ute for å kjøre en luftetur.
AA170826 desember 2016 dømt til sju måneders fengsel i Sør-Østerdal tingrett for å ha skutt og drept en to år gammel hannulv i desember året før.
AA170826 43-åringen ble dermed siktet for dokumentforfalskning og møtte i Drammen tingrett 17. august.
AA170826 Selv om Kristiansand tingrett i den ferske dommen betegner dyremishandlingen som svært alvorlig, vurderes guttens unge alder, tilståelse og det faktum at han hadde en mindre rolle i mishandlingen enn sine to kamerater, som formildende. 18-åringen ble dømt til seks måneders betinget fengsel, som var i tråd med påtalemyndigh
DB170825 Fengselsstraffen i Hedmarken tingrett er én måned strengere enn det aktor la ned påstand om, skriver Hamar Arbeiderblad.
DA170825 Haugaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170825 Haugaland tingrett .
DA170825 Det var firmaet Henriettes Kjøkken Haugesund AS som var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.
DA170825 september i år må de møte i Stavanger tingrett for grov vold.
DA170825 I forbindelse med straffutmålingen la Stavanger tingrett vekt på at saken var blitt gammel uten at 35-åringen kan lastes for dette.
DA170825 Restauranten fikk i all hovedsak medhold Stavanger tingrett .
DA170825 Kokken fastholdt konkursbegjæringen og nylig møtte kokken og restauranten i Stavanger tingrett .
DA170825 22-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett .
DA170825 Jabalys rettssaken mot den norske staten gikk over to dager i Oslo tingrett denne uka, og handlet om at Utlendingsnemnda ( UNE ) har nektet Jabaly arbeidsopphold i Norge fordi de mener han ikke oppfyller kravene til formell kompetanse.
DA170825 Det var innkalt en rekke vitner i Oslo tingrett for å forsøke å bevise at Jabaly er kvalifisert til å jobbe med dokumentarfilm i Norge, forteller Jabalys advokat Runa Hæreid til Dagsavisen.
AA170825 Fengselsstraffen i Hedmarken tingrett er én måned strengere enn det aktor la ned påstand om, skriver Hamar Arbeiderblad.
DB170824 Torsdag begynner rettssaken mellom studentene og skolen i Oslo tingrett .
DA170824 « Aktor opplyste til retten at vitnet hadde tilkjennegitt at hun ikke ønsket å forklare seg, men slik at hun nylig, og før det ble begjært rettslig avhør, tilkjennega at hun ville forklare seg likevel », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett .
DA170824 Stavanger tingrett kom til at det forutsettes at politiet tar tak i dette vitneavhøret straks.
DA170824 Det kommer fram i en fengslingskjennelse fra Stavanger tingrett .
DA170824 Da saken gikk i Jæren tingrett i desember i fjor, ble 39-åringen dømt til forvaring i ni år.
DA170824 Haugaland tingrett la til grunn at Exotic Food AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.
DA170824 33-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett for å svare på tiltalen.
DA170824 Stavanger tingrett kom til at dette har vært dekkhistorier og at det ikke var grunn til å feste tillit til hans forklaringer.
DA170824 Foto : NTB scanpix ¶ 42-åringen møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for grovt heleri. 16. april i år kom han og ektefellen ( begge fra Albania ) fra Montenegro til Stockholm med fly.
DA170824 Haugaland tingrett mente også at det ikke var realistisk at skyldneren kan dekke sin gjeld gjennom salg av varelageret og la til grunn at kvinnen var insolvent.
DA170824 Torsdag begynner rettssaken mellom studentene og skolen i Oslo tingrett .
AP170824 FOTO : Åserud, Lise / NTB scanpix ¶ 17-åringens forsvarer, advokat Javeed Shah, og PSTs påtaleansvarlig, politiadvokat Kathrine Tonstad, i forbindelse med et fengslingsmøte i Oslo tingrett .
AP170824 oktober i Oslo tingrett .
AP170824 Torsdag begynner rettssaken mellom studentene og skolen i Oslo tingrett .
VG170823 Forklaringen mannen som er tiltalt for å ha drept islandske Birna Brjánsdóttir ( 20 ) avga i Reykjavik tingrett mandag stemmer ikke med hans tidligere beskrivelser av hendelsesforløpet.
VG170823 Saken er berammet i Oslo tingrett i februar neste år.
VG170823 Etter at Inntrøndelag tingrett på nytt har vurdert politiets krav om videre fengsling må mannen sitte i varetekt fram til 19. september.
DA170823 Stavanger tingrett kom til at fengsling var nødvendig for å hindre at 22-åringen nye straffbare handlinger ¶
DA170823 Ranet er en alvorlig hendelse, og det viser at det er en eskalering i alvorlighetsgraden på de handlinger siktede begår », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett .
DA170823 LES OGSÅ : Pågrep ransmann i Stavanger ¶ 22-åringen ble mandag framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett der politiet ba om at han ble fengslet i fire uker.
DA170823 Det fant ikke Stavanger tingrett troverdig.
DA170823 Stavanger tingrett kom til at han i hvert fall hadde forsøkt å få bilen over kantsteinen og at dette var tilstrekkelig til å oppfylle lovens vilkår.
DA170823 Han var i går innkalt som vitne i Drammen tingrett .
DA170823 Et tidligere styremedlem i Islamsk Råd møtte i Drammen tingrett i går, tiltalt for Nav-bedrageri og underslag av offentlige trosmidler.
DA170823 Den tillitsvalgte moskélederen tilsto på alle punkter unntatt ett under rettssaken i Drammen tingrett i går.
AP170823 I juli ble det klart at Oslo tingrett har satt av elleve dager til rettssaken mot 17-åringen senere i høst.
AP170823 Kvinnen ble i Nedre Telemark tingrett i april dømt til 14 dagers betinget fengsel i tillegg til boten, men anket dommen til lagmannsretten.
AA170823 I januar, etter 27-åringen var pågrepet og siktet for drap, skulle han etter planen ha møtt i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for flere forhold.
AA170823 Tirsdag var ble stefaren fremstilt for en ny fengslingsperiode i Inntrøndelag tingrett .
AA170823 I likhet med Inntrøndelag tingrett , mener lagdommerne at det er en « nærliggende fare » for at den siktede, om hun blir løslatt, vil kunne påvirke vitner i saken.
AA170823 I juli ble det klart at Oslo tingrett har satt av elleve dager til rettssaken mot 17-åringen senere i høst.
AA170823 Den tillitsvalgte moskélederen tilsto på alle punkter unntatt ett under rettssaken i Drammen tingrett tirsdag, skriver Dagsavisen ¶
AA170823 Kvinnen ble i Nedre Telemark tingrett i april dømt til 14 dagers betinget fengsel i tillegg til boten, men anket dommen til lagmannsretten.
AA170823 Rettssaken starter i Sør-Trøndelag tingrett 16. oktober. ( ©NTB ) ¶
VG170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendighe
VG170822 september i Alstahaug tingrett , og det er satt av seks uker til rettsforhandlingene.
VG170822 Bergh gikk i fjor til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet fordi han mente at avskjedigelsen var ugyldig, men i desember tapte han denne saken i Oslo tingrett .
DB170822 I januar i år ble Jakobsen dømt til å betale 1,2 millioner dollar, eller 10 millioner kroner, i erstatning til Norfield Shipping etter det Bergen Tingrett mener var brudd på handleplikten og alminnelig styreansvar.
DB170822 I 2014 ble Mårten Rød dømt til åtte års fengsel for grov økonomisk utroskap og hvitvasking i Oslo tingrett .
DB170822 Den påsatte brannen gjaldt boligen til Sorenskriveren i Hedmarken tingrett , og skjedde sommeren 2013.
DB170822 40-åringen ble i fjor dømt til 18 års forvaring av Sør-Østerdal tingrett .
DB170822 De tre tiltalte stiller for Alstahaug tingrett i Nordland 5. september i år.
DA170822 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 22. september i år.
DA170822 44-åringen møtte ikke til tirsdagens rettsmøte i Jæren tingrett .
DA170822 Haugaland tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170822 Haugaland tingrett .
DA170822 Det var firmaet Karmøy Byggteknikk AS som var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.
DA170822 Jæren tingrett kom til at det bare var tilfeldigheter som gjorde at han ikke døde av skadene.
DA170822 Jæren tingrett kom til at 26-åringen skulle dømmes for grov kroppsskade, manglende aktsomhet i trafikken, ruskjøring og for å ha unnlatt å stoppe etter påkjørselen.
DA170822 Ifølge dommen fra Jæren tingrett tok sykepleieren kontroll over situasjonen.
AP170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familie
AA170822 Politiet ba opprinnelig om fire ukers fengsling, men det mente Namdal tingrett var for mye og satte fengslingsperioden til to uker, med brev- og besøksforbud i hele perioden.
AA170822 Den siktede gutten, som er noen år eldre enn 15-åringen, vil bli framstilt for varetektsfengsling i Innherred tingrett tirsdag ettermiddag, opplyser politiet.
AA170822 18-åringen nektet straffskyld for drapsforsøk da saken startet i Kristiansand tingrett mandag.
AA170822 Nå har Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen fra Sør-Østerdal tingrett i fjor på 18 års forvaring med 10 års minstetid. 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under sær
AA170822 I Stavanger tingrett sa han at han drev utleie for å hjelpe kvinnene, og at han ikke visste at det var ulovlig i Norge.
AA170822 Rettssaken starter i Alstahaug tingrett 5. september.
AA170822 Bergh gikk i fjor til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet fordi han mente at avskjedigelsen var ugyldig, men i desember tapte han denne saken i Oslo tingrett .
VG170821 Oktober 2016 : Trebarnsfaren i 40-årene ble dømt til syv års fengsel i en tingrett på Østlandet for å ha voldtatt kona gjennom flere år, familievold og omsorgsunndragelse.
DN170821 De fem som sitter på tiltalebenken i maratonrettssaken i Oslo tingrett i høst, anses for å være hovedmenn i sakskomplekset, opplyser statsadvokat Carl Fredrik Fari.
DN170821 De fem mennene må møte i Oslo tingrett 5. september i en rettssak som etter planen skal pågå i hele tolv uker.
DB170821 Saken begynner i Oslo tingrett tirsdag.
DA170821 Når han nylig møtte i Haugaland tingrett var han tiltalt for å ha oppbevart narkotiske tabletter, for å ha overdratt noen av disse til kvinnen og for å ha kjøpt seksuelle tjenester av henne.
DA170821 Haugaland tingrett .
DA170821 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 7. september og det er satt av to dager til saken. 44-åringen må da svare for en lang liste med lovbrudd.
DA170821 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 25. oktober i år.
DA170821 Det er satt av to dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett den 5. oktober.
DA170821 Stavanger tingrett kom til at han skulle 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.
DA170821 Da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett kom 19-åringen med en uforbeholden tilståelse.
AP170821 Han vil være aktor i rettssaken i Oslo tingrett .
AP170821 september må de møte på tiltalebenken i Oslo tingrett i en maratonrettssak som vil ta 12 uker.
AA170821 De fem som sitter på tiltalebenken i maratonrettssaken i Oslo tingrett i høst, anses for å være hovedmenn i sakskomplekset, opplyser statsadvokat Carl Fredrik Fari. ( ©NTB ) ¶
AA170821 De fem mennene må møte i Oslo tingrett 5. september i en rettssak som etter planen skal pågå i hele tolv uker.
VG170820 Rettssaken starter i Falun tingrett den 29. august.
DA170820 Jæren tingrett kom til at skulle dømmes for trusler, for å ha forstyrret den alminnelige fred og orden og for en overtredelse av hundeloven.
DA170820 Jæren tingrett bestemte at denne gangen ble straffen 60 dagers fengsel.
DA170820 Da saken nylig var oppe i Jæren tingrett , ble det vist film fra overvåkingskamera på stedet.
AA170820 Den starter i Oslo tingrett onsdag, og det er satt av tre dager til behandlingen.
VG170819 ULOVLIG BORTFØRT : Oslo tingrett slår fast at den fire år gamle jenta som har vært på flukt med sin far siden april i år, ble ulovlig bortført fra Kypros.
VG170819 Oslo tingrett slår fast i kjennelsen at den fire år gamle jenta er ulovlig bortført.
VG170819 Oslo tingrett slår fast at den 48 år gamle haldenseren som bortførte datteren ( 4 ) sin fra Kypros, skal levere henne tilbake.
VG170819 Oslo tingrett krever at barnefaren leverer barnet tilbake til moren på Kypros.
VG170819 Oslo tingrett har, under noe tvil, kommet til at saken skal fremmes selv om det er vanskelig å fastslå at barnet befinner seg i Norge nå.
VG170819 Nå krever Oslo tingrett at faren leverer henne tilbake til moren.
VG170819 I kjennelsen fra Oslo tingrett denne uken kommer det frem at moren mener faren allerede er i Norge med parets datter.
VG170819 Det kommer frem i en fersk kjennelse fra Oslo tingrett .
VG170819 Den 48 år gamle haldenseren har gjort det klart overfor Oslo tingrett at han mener saken må avvises fordi det ikke er sannsynliggjort at han er i Norge med datteren.
DA170819 Stavanger tingrett kom til at Kemneren i Stavanger har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
AP170819 Oslo tingrett avviste tirsdag søksmålet.
DA170818 Jæren tingrett viste til at det var skilt i området som viste at en befant seg i et verneområde.
DA170818 Dermed gikk saken til Jæren tingrett der politiadvokat Tor Arvid Bruskeland la ned påstand om at han skulle dømmes til å betale 9600 kroner.
DA170818 Haugaland tingrett viste til at det var holdt utleggsforretning mot 47-åringen med intet til utlegg.
DA170818 Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett .
DA170818 Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for forholdene i tiltalen og at straffen skulle være to års fengsel.
DA170818 Det var Jæren tingrett som foretok tvangsoppløsing av firmaet Dindeler AS.
AA170818 - Jeg mener han ga dem sovemedisin, og at den ble gitt i den hensikt å begå seksuelle overgrep, sa aktor Benedikte Høgseth i sin prosedyre i Bergen tingrett fredag, skriver Bergens Tidende.
VG170817 Moren, som er tiltalt for grov mishandling av sin 13 år gamle datter, måtte hentes av ambulanse dagen etter at rettssaken startet i Valdres tingrett , med lokaler i Gjøvik, 24. april i år.
VG170817 I juni år besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen.
VG170817 I juni besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen.
VG170817 Det er satt av fem dager til saken i Oslo tingrett .
DA170817 Det er satt av to dager til saken som starter opp i Stavanger tingrett den 11. september i år.
DA170817 Samboerparet på 26 og 27 år fra Jæren kom begge med en uforbeholden tilståelse da de nylig møtte i Jæren tingrett .
DA170817 Jæren tingrett kom til at bruddet mellom dem trolig var mer kortvarig enn hva de har forklart seg om, men fant dette likevel ikke tilstrekkelig bevist.
DA170817 Da sakne gikk i Haugaland tingrett i mars i år ble 18-åringen funnet skyldig og dømt til tre års fengsel.
DA170817 Jæren tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170817 Jæren tingrett .
DA170817 Det var firmaet Idrettsveien AS som onsdag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170817 Den sivile rettssaken er berammet til tirsdag og onsdag neste uke, i Oslo tingrett .
AP170817 I slutten av juni i år møtte mannen i Drammen tingrett , tiltalt for drapet på moren.
AP170817 En mann er i Drammen tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på moren sin. 38-åringen dro ifølge dommen i løpet av natten til 21. april i fjor fra Oslo til Drammen med tog.
AP170817 En 38 år gammel mann er i Drammen tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern etter at han i april i fjor drepte moren sin ( 64 ) i Tranby i Buskerud.
AP170817 Statsadvokat Ingelin Irgens er aktor i saken som nå behandles i Oslo tingrett .
AP170817 Det timelange dommeravhøret gjorde et sterkt inntrykk på dommere og aktører i Oslo tingrett , der en 35 år gammel mann torsdag møtte tiltalt for drap på kona.
AP170817 En 35 år gammel mann møtte i formiddag i Oslo tingrett , tiltalt for å ha drept sin kone med en rekke knivstikk i brystet og magen.
AA170817 I slutten av juni i år møtte mannen i Drammen tingrett , tiltalt for drapet på moren.
AA170817 En 38 år gammel mann er i Drammen tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern etter at han i april i fjor drepte moren sin ( 64 ) i Tranby i Buskerud. 38-åringen har ifølge dommen i løpet av natten til 21. april i fjor dratt fra Oslo til Drammen med tog, for deretter å gå 15 kilometer til morens hjem i Tranby i Lier, skriver Drammens T
AA170817 Rettssaken startet i Oslo tingrett torsdag. 35-åringen er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for grov krenkelse av sine barn.
VG170816 august varetektsfengslet i Värmland tingrett mistenkt for voldtekt av en ung kvinne.
VG170816 Moren, som er tiltalt for grov mishandling av sin 13 år gamle datter, brøt sammen dagen etter at rettssaken startet i Valdres tingrett , med lokaler i Gjøvik, 24. april i år.
VG170816 I juni år besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen.
DB170816 Moren, som er tiltalt for grov mishandling av sin 13 år gamle datter, brøt sammen dagen etter at rettssaken startet i Valdres tingrett , med lokaler i Gjøvik, 24. april i år.
DB170816 I juni år besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen.
DA170816 Jæren tingrett viste til at det var avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.
DA170816 Jæren tingrett la til grunn at i tiden forut for hendelsen hadde 45-åringen i tiltakende grad irritert seg over konas utsvevende livsstil.
DA170816 Dette fikk imidlertid liten betydning da Jæren tingrett viste til rettspraksis der en har sagt at en bør være forsiktig med å legge vekt på gjenopptatt samliv i formildende retning.
DA170816 Det er skjerpende at den fant sted i fornærmedes hjem, hvor hun har et særlig krav på å kunne føle seg trygg », heter det i dommen fra Jæren tingrett .
DA170816 Den 29 år gamle mannen som er siktet for drap på en mann på Ålgård, vil i dag klokken 13.00 bli framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett , opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.
DA170816 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170816 Det var firmaet Jørpelands Hjemmebakeri AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud onsdag.
AP170816 En da 30 år gammel kvinnelig svensk statsborger ble i september 2016 dømt til 30 dagers fengsel i Oslo tingrett for dokumentforfalskning, på bakgrunn av en anmeldelse fra kommunen.
AP170816 Moren, som er tiltalt for grov mishandling av sin 13 år gamle datter, måtte hentes av ambulanse dagen etter at rettssaken startet i Valdres tingrett , med lokaler i Gjøvik, 24. april i år.
AP170816 I juni besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen.
AA170816 Uansett avgjørelsen i Inntrøndelag tingrett , er det ventet at saken vil bli prøvd i flere instanser.
AA170816 Onsdag falt avgjørelsen i skjønnsrettssaken som gikk for Inntrøndelag tingrett i juni.
AA170816 Onsdag falt dommen i skjønnsrettssaken som gikk for Inntrøndelag tingrett i juni.
AA170816 Moren, som er tiltalt for grov mishandling av sin 13 år gamle datter, måtte hentes av ambulanse dagen etter at rettssaken startet i Valdres tingrett , med lokaler i Gjøvik, 24. april i år.
AA170816 I juni besluttet Valdres tingrett at det skulle gjøres en ny vurdering av den 45 år gamle kvinnen.
AA170816 Klokken 13 onsdag blir han fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett .
AA170816 Stavanger tingrett besluttet onsdag å varetektsfengsle henne i to uker i full isolasjon, til tross for at politiet hadde bedt om fire.
AA170816 Onsdag ettermiddag avsa Stavanger tingrett sin kjennelse, som er i tråd med politiets begjæring.
DA170815 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 1. november i år.
DA170815 Haugaland tingrett kom til at fartsovertredelsen var så høy at 19-åringen skulle dømmes til en fengselsstraff.
AP170815 Kommisjonen får 15 medlemmer og skal ledes av sorenskriver Yngve Svendsen i Kristiansand tingrett .
AP170815 Her i Oslo tingrett ble han i 2004 frifunnet for ærekrenkelser etter å ha kalt mulla Krekar for « terrorist » i et TV-program.
AA170815 Den 24 år gamle mannen er nå av Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i to år og fire måneder for grovt ran.
AA170815 Tirsdag skulle han møtt i Salten tingrett tiltalt for ytterligere en voldtektssak, og det er denne som nå henlegges, ifølge NRK.
AA170815 Politiet beklager lang tidsbruk i saken, som skulle startet i Salten tingrett tirsdag.
VG170814 Hans klient blir trolig fremstilt for fengsling i Jæren tingrett i løpet av dagen.
VG170814 Mandag ettermiddag avgjorde Stavanger tingrett at kvinnen skulle varetektsfengsles i 14 dager underlagt brev- og besøksforbud og full isolasjon i hele perioden.
DN170814 I mars dømte Nordre Vestfold tingrett den daglige lederen av bedriften til 90 dagers ubetinget fengsel.
DA170814 Mandag ble en 46-åring slått konkurs i Jæren tingrett
DA170814 LES OGSÅ : Blomsterbutikk tvangsoppløst ¶ 46-åringen møtte ikke til mandagens rettsmøte i Jæren tingrett og det forelå ingen om gyldig fravær.
DA170814 Jæren tingrett kom til at Kemneren i Sandnes har et forfalt krav mot 46-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170814 Stavanger tingrett bestemte mandag ettermiddag at den 21 år gamle kvinnen skulle varetektsfengsles i 14 dager.
DA170814 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170814 Det var firmaet Dynamo Logistikk AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170814 46-åringen er tiltalt for grov vold mot samboeren sin, og saken skal opp i Stavanger tingrett 21. september i år.
DA170814 Den drapssiktede kvinnen ( 21 ) vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett mandag ettermiddag.
AP170814 I Bergen tingrett mandag startet rettssaken mot en mann ( 44 ) som er tiltalt i den såkalte Dark Room-saken.
AP170814 Da han ble fengslet videre i slutten av juni, het det i en kjennelse fra Bergen tingrett at tre av hans kontakter « ennå ikke er identifisert ».
AP170814 Kvinnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett mandag klokka 14.00.
AA170814 Saken går for Bergen tingrett , og den tiltalte ble ført inn iført håndjern, skriver Bergens Tidende.
AA170814 Hun framstilles for varetektsfengsling i Stavanger tingrett mandag.
DB170813 Tønsberg tingrett dømte mannen til ett år og seks måneder i fengsel og må betale 5.000 kroner i bot, ifølge NRK.
AA170813 Tønsberg tingrett dømte mannen til ett år og seks måneder i fengsel og må betale 5.000 kroner i bot, ifølge NRK.
AA170813 En mann er i Tønsberg tingrett dømt til fengsel etter at en hund på tur med eieren sin fant flere kilo hasjplanter i en skog i Vestfold.
VG170811 ETTER RETTSMØTET : Politiadvokat Per Thomas Omholt, forsvarer Sindre Løvgaard og bistandsadvokat Gunn Iren Midtbø diskuterer seg imellom etter rettsmøtet i Ringerike tingrett 21. juli.
DN170811 LO-forbundet Handel og Kontor er i Stavanger tingrett dømt til å betale erstatning for usaklig oppsigelse av en ansatt.
DA170811 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 6. september.
DA170811 LO-forbundet Handel og Kontor er i Stavanger tingrett dømt til å betale erstatning for usaklig oppsigelse av en ansatt.
DA170811 Stavanger tingrett kom til at hun skulle dømmes til fengsel i 21 dager og 50.000 kroner i bot.
DA170811 Det var Klepp Blomster AS som ble tvangsoppløst i Jæren tingrett .
AP170811 Onsdag ga Nedre Romerike tingrett politiet medhold i at den siktede 38-åringen blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to uker i isolasjon.
AA170811 Salten tingrett tok dette til følge, og dermed må paret tilbringe den neste måneden i fengsel i Norge.
AA170811 Onsdag ga Nedre Romerike tingrett politiet medhold i at 23-åringens kjæreste, en 38 år gammel mann, varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to uker i full isolasjon.
VG170810 Oslo tingrett mener også at forholdet som 18-råingen med skjellig grunn kan siktes for, er av langt mindre alvorlig grad enn det politiets siktelse omfatter.
VG170810 Den 18 år gamle mannen har sittet i varetekt siden hendelsen, men torsdag besluttet Oslo tingrett at fengslingsvilkårene ikke lenger var oppfylt, og at han derfor skal løslates.
DB170810 Den drapssiktede 38 år gamle mannen ble i Nedre Romeike Tingrett i går varetektfengslet i fire uker.
DA170810 Gårdbrukeren i 40-årene fra Sør-Rogaland kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig dømt i Dalane tingrett . 5. september i fjor innførte han fem gram hasj og 5,5 gram marihuana til Norge.
DA170810 Dalane tingrett kom videre til at gårdbrukeren var troverdig, og at det ikke foreligger noen holdepunkter for at cannabisen var ment for videresalg.
AP170810 Bjørni tapte saken i Oslo tingrett , men anket og vant i Borgarting lagmannsrett.
AP170810 Deres malerfirmaer i Norge er konkurs, og under konkursåpning i Oslo tingrett opplyser Musa Gerbeshi at han går på sykepenger fra Nav, og at han ikke har noe å betale med.
AA170810 Torsdag var det fengslingsmøte i Inntrøndelag tingrett .
AA170810 - Inntrøndelag tingrett tok dessverre politiets begjæring om forlengelse av varetekt i fire nye uker, til følge.
AA170810 Det er satt av tre dager til saken, som starter i Romsdal tingrett 19. desember.
AA170810 Det er satt av tre dager til saken, som starter i Romsdal tingrett 19. desember.
AA170810 Onsdag ga Nedre Romerike tingrett politiet medhold i at den siktede 38-åringen blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav to uker i isolasjon. ( ©NTB ) ¶
VG170809 Påtalemyndigheten vil be om fire ukers forlenget varetektsfengsling med brev- og besøksforbud under fengslingsmøte i Oslo tingrett torsdag.
DN170809 - Frogner Boligutleie as er overrasket og skuffet over at lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn både Oslo byfogdembete og Oslo tingrett , skriver advokat Knut Helge Hurum i Fend Advokatfirma på vegne av Nordengen og Skogli.
DA170809 Haugaland tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i 33 dager, samt en bot på 20.000 kroner.
DA170809 Ifølge fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett er han siktet for gjentatte tilfeller av fysisk og psykisk vold mot kona og døtrene.
DA170809 Haugaland tingrett baserte dette på skyldnerens opplysninger om at et opphørssalg har vist seg vanskelig og at likviditeten følgelig ikke kan antas å bedres.
DA170809 Haugaland tingrett .
DA170809 Det var selskapet Moteklær AS som var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.
DA170809 Han hadde ikke noe å innvende til lasermålingen og erkjente straffskyld i forhold til siktelsen da han nylig møtte i Haugaland tingrett .
DA170809 Påtalemyndigheten vil be om fire ukers forlenget varetektsfengsling med brev- og besøksforbud under fengslingsmøte i Oslo tingrett torsdag.
AP170809 Påtalemyndigheten vil be om fire ukers forlenget varetektsfengsling med brev- og besøksforbud under fengslingsmøte i Oslo tingrett torsdag.
AP170809 Siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett klokken 14 onsdag.
AA170809 Siktede blir framstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett klokka 14 onsdag.
AA170809 Påtalemyndigheten vil be om fire ukers forlenget varetektsfengsling med brev- og besøksforbud under fengslingsmøte i Oslo tingrett torsdag.
VG170808 Onsdag fremstilles han for varetektsfenglsing i Nedre Romerike tingrett . 38-åringens kjæreste skal ha vært en asylsøker fra Iran som bodde i en leilighet på Østre Toten.
DB170808 Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag.
DA170808 Ifølge Haugaland tingrett er trolig den reelle omsetningsverdien lavere enn dette.
DA170808 Haugaland tingrett .
DA170808 Det var firmaet Skapåbar AS som var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.
DA170808 Stavanger tingrett kom imidlertid til at politiet hadde vurdert saken feil og at tre måneder tapstid var for lite.
DA170808 Ifølge dommen fra Stavanger tingrett har han da ikke vært tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom.
DA170808 Dermed gikk saken til Stavanger tingrett for behandling der.
DA170808 Jæren tingrett kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
AA170808 Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag. ( ©NTB ) ¶
VG170807 Mannen er i Nord-Troms tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel, og en bot på 26.000 kroner.
DB170807 Fredrikstad tingrett dømte ham til sju års fengsel og til å betale 525.000 kroner i erstatning til de fire.
DB170807 ¶ PÅ PLASS : Ronny Bårdsen ( med rød ring ) fotografert i Oslo tingrett , der kompisen Viacheslav Valerjevitsj Datsik var begjært utlevert til Russland.
DA170807 Haugaland tingrett .
DA170807 Det var firmaet Quick Haraldsgata AS som var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.
DA170807 Det kommer også fram i kjennelsen fra Haugaland tingrett at selskapets bankforbindelse har avslått forespørsel om mer lån til videre drift.
DA170807 « Unndratt beløp ligger klart under grunnbeløpets størrelse, og retten finner derfor at straffen passende kan settes til betinget fengsel i 21 dager », heter det i dommen fra Stavanger tingrett .
DA170807 Stavanger tingrett kom til at mannen har handlet med forsett, og han hadde som hensikt å skaffe seg uberettiget vinning.
DA170807 Saken skal opp i Jæren tingrett onsdag denne uken som en tilståelsessak.
AP170807 De ble frifunnet i etter en måneds rettsbehandling i Indre Finnmark tingrett i våres.
AA170807 Journalist, styremedlem i Norsk PEN og meddommer i Oslo Tingrett .
AA170807 Fredrikstad tingrett dømte ham til sju års fengsel og til å betale 525.000 kroner i erstatning til de fire.
AA170807 De ble frifunnet i etter en måneds rettsbehandling i Indre Finnmark tingrett i våres.
AA170807 Saken skal opp i Jæren tingrett onsdag, skriver Roganytt.
DA170806 Mandag må han møte i Stavanger tingrett og svare for dette.
DA170806 Haugaland tingrett kom til at denne straffereaksjonen var for mild og at han skulle dømmes til en ubetinget fengselsstraff.
DA170805 august møte i Stavanger tingrett for overtredelse av bidragsinnkrevingsloven.
DA170804 Stavanger tingrett .
DA170804 Stavanger tingrett kom til at mengden hasj representerer en klar spredningsfare. 54-åringen er også flere ganger tidligere dømt for narkotikaforhold, noe retten kom til var skjerpende.
DA170804 Den 54 år gamle kvinnen fra Stavanger møtte nylig i Stavanger tingrett i en tilståelsessak.
DA170804 Stavanger tingrett .
DA170804 Haugaland tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom videre til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170804 Haugaland tingrett .
DA170804 Det var firmaet Førland Mottaksdrift AS som var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.
AP170804 Nylig fikk en mann fra Akershus medhold i Asker og Bærum tingrett i en tvist med et parkeringsselskap.
AA170804 Mannen, som ble pågrepet etter voldsepisoden der to personer ble skadd, ble varetektsfengslet av Sør-Trøndelag tingrett .
AA170804 Mannen ble pågrepet av politiet torsdag og framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett fredag.
DB170803 Saken starter i Stavanger tingrett 11. september i år.
DB170803 I en tidligere fengslingskjennelse fra Stavanger tingrett har det kommet fram at jenta skal ha sagt til 34-åringen at han måtte stanse før han ødela sitt liv, og at han måtte tenke på barna sine. 34-åringen var maskert og hadde med seg utstyr til å binde og kneble jenta.
DA170803 I en tidligere fengslingskjennelse fra Stavanger tingrett har det kommet fram at fornærmede skal ha sagt til 34-åringen at han måtte stanse før han ødela sitt liv, og at han måtte tenke på sine barn.
DA170803 Haugaland tingrett .
DA170803 Det var butikkene Strandgaten Maling Gulv og Tapet AS samt firmaet Raglamyr Maling Gulv og Tapet AS som var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.
DA170803 Jæren tingrett kom til at hun skulle dømmes til fengsel i 21 dager.
DA170803 I tillegg la Stavanger tingrett vekt på at 31-åringens ekskjæreste og en politibetjent måtte flytte på seg for å ikke bli påkjørt av 31-åringen.
DA170803 31-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten og Stavanger tingrett kom til at han skulle ha noe strafferabatt for dette.
DA170803 Vølstad Detailing AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170803 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at S.
DA170803 Stavanger tingrett .
AP170803 Saken starter i Stavanger tingrett 11. september i år.
AP170803 I en tidligere fengslingskjennelse fra Stavanger tingrett har det kommet frem at jenta skal ha sagt til 34-åringen at han måtte stanse før han ødela sitt liv, og at han måtte tenke på barna sine. 34-åringen var maskert og hadde med seg utstyr til å binde og kneble jenta.
AP170803 september møte i Stavanger tingrett tiltalt for å ha voldtatt sin 17 år gamle nabo.
AA170803 Mannen skal framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 13 torsdag, opplyser politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.
AA170803 En 40 år gammel tyrkisk mann som er siktet for drapet på en landsmann på Hellerud i Oslo midten av juni, er i Oslo tingrett fengslet i fire uker.
AA170803 Saken starter i Stavanger tingrett 11. september i år.
AA170803 I en tidligere fengslingskjennelse fra Stavanger tingrett har det kommet fram at jenta skal ha sagt til 34-åringen at han måtte stanse før han ødela sitt liv, og at han måtte tenke på barna sine. 34-åringen var maskert og hadde med seg utstyr til å binde og kneble jenta.
DA170802 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170802 For mange vil dessverre sperrene for å begå denne type kriminalitet være lav, siden det er fellesskapet og ikke enkeltpersoner som er offer for forbrytelsen », heter det i dommen fra Stavanger tingrett .
DA170802 35-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett .
DA170801 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170801 Det var firmaet Lettbygg AS, som holder til i Sandnes, som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170801 Rettssaken gikk i Oslo tingrett .
DA170801 Foto : Lise Åserud, NTB scanpix ¶ 30 dager av fengselsstraffen fra Oslo tingrett er gjort ubetinget.
VG170731 De siktede skal ha gitt sprikende forklaringer, som ikke er i samsvar med fornærmedes forklaring, heter det i en kjennelse fra Sunnmøre tingrett , ifølge NTB.
DB170731 Mannen ble framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag ettermiddag.
DA170731 To av de siktede i saken, 27-åringen og en 26-åring, møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett lørdag, mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at siktede var til stede.
AP170731 To av de siktede i saken, 27-åringen og en 26-åring, møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett lørdag, mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at siktede var til stede.
AA170731 Mannen, som hittil er en av fire siktede i Oslo-skytingen, blir framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 14 mandag.
AA170731 Den 31 år gamle mannen som er siktet for vold i forbindelse med Oslo-skytingen, framstilles mandag ettermiddag for varetektsfengsling i Oslo tingrett .
VG170730 I et fengslingskjennelse fra Oslo tingrett går det fram at 30-åringen, som er siktet for å ha bestilt Ensjø-drapet, over lengre tid har meldt fra til fengselet om det han mener er uakseptable og ulovlige soningsforhold.
DA170730 To av de siktede i saken, 27-åringen og en 26-åring, møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett lørdag, mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at siktede var til stede.
DA170730 Det er ikke ofte en tingrett løslater i en drapsforsøksak, men her er bevismaterialet særdeles tynt. 27-åringen har forklart at han dro til leiligheten på Majorstuen onsdag morgen, der to personer ble skutt, etter å ha blitt oppringt av en av de skaddes ektefelle.
AA170730 Oslo tingrett fastslo at restriksjonene ikke er ulovlige.
AA170730 I en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett går det fram at 30-åringen som er siktet for å ha bestilt drapet, over lengre tid har meldt fra til fengselet om det han mener er uakseptable og ulovlige soningsforhold, skriver VG.
VG170729 To av de siktede i saken, 27-åringen og en 26-åring, møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett lørdag, mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at siktede var til stede.
VG170729 Det er ikke ofte en tingrett løslater i en drapsforsøksak, men her er bevismaterialet særdeles tynt. 27-åringen har forklart at han dro til leiligheten på Majorstuen onsdag morgen, der to personer ble skutt, etter å ha blitt oppringt av en av de skaddes ektefelle.
DB170729 To av de siktede i saken, 27-åringen og en 26-åring, møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett lørdag, mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at siktede var til stede.
DB170729 Det er ikke ofte en tingrett løslater i en drapsforsøksak, men her er bevismaterialet særdeles tynt. 27-åringen har forklart at han dro til leiligheten på Majorstuen onsdag morgen, der to personer ble skutt, etter å ha blitt oppringt av en av de skaddes ektefelle.
DA170729 To av de siktede møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett , mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at han var til stede.
DA170729 Foreløpig er det ikke kjent om også den tredje som ble framstilt i Oslo tingrett lørdag, blir varetektsfengslet.
AP170729 Gjendem sier det er svært sjeldent at en tingrett løslater i en drapsforsøksak.
AA170729 To av de siktede i saken, 27-åringen og en 26-åring, møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett lørdag, mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at siktede var til stede.
AA170729 Det er ikke ofte en tingrett løslater i en drapsforsøksak, men her er bevismaterialet særdeles tynt. 27-åringen har forklart at han dro til leiligheten på Majorstuen onsdag morgen, der to personer ble skutt, etter å ha blitt oppringt av en av de skaddes ektefelle.
AA170729 To av de siktede møter til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett , mens den tredje har godtatt fengsling slik at det i hans tilfelle blir såkalt kontorforretning uten at han er til stede.
AA170729 Det første fengslingsmøtet starter klokken 12.15, opplyser Oslo tingrett .
DB170728 De tre mennene blir framstilt for fengsling i Oslo tingrett i morgen.
DB170728 KRISTIANSAND ( Dagbladet/NTB ) : I kjennelsen fra Kristiansand tingrett ilegges jenta også brev- og besøksforbud.
DB170728 I kjennelsen fra Kristiansand tingrett , ilegges jenta også brev- og besøksforbud. 15-åringen er siktet for å ha drept sommervikar Marie Skuland ( 17 ) med kniv og knivstukket en 23 år gammel kunde inne på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand onsdag. 23-åringen er innlagt på Oslo universitetssykehus med det som torsdag ble kara
DA170728 Det er satt av to dager til hovedforhandlingen i Jæren tingrett .
DA170728 Stavanger tingrett kom til at det ikke forelå noen skjerpende omstendigheter utover selve farten.
DA170728 Saken skal opp i Stavanger tingrett 8. september.
DA170728 september må 61-åringen møte i Stavanger tingrett for dette og for et tyveri. 18. februar i år skal mannen ha vært i en byggevarebutikk i Sandnes sammen med en annen person.
AA170728 Mannen ble varetektsfengslet i fire uker av Inntrøndelag tingrett fredag ettermiddag.
AA170728 Mannen anket kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett til lagmannsretten.
AA170728 Inntrøndelag tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke mot mannen, kommer det frem i fengslingskjennelsen.
AA170728 Inntrøndelag tingrett la også til grunn at etterforskningen er i en tidlig fase og at det skal gjennomføres flere vitneavhør og analyse av eiendeler fra teltet der den fornærmede jenta oppholdt seg.
DB170727 Det er snakk om en frivillig innleggelse, hvor 15-åringen blir undersøkt og vil senere bli framstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett .
DB170727 I dag ble 15-åringen framstilt for fengsling i Kristiansand tingrett .
DB170727 Det er snakk om en frivillig innleggelse, hvor 15-åringen blir undersøkt og vil seinere torsdag bli framstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett . 17 år gamle Marie Skuland døde etter knivstikking i Kristiansand ¶
DA170727 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170727 Jæren tingrett .
DA170727 Det var firmaet Sør Vest Assuranse som torsdag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
AA170727 Det går fram av fengslingsmøtet i Kristiansand tingrett torsdag, skriver NRK.
DN170726 For noen uker siden vant selskapet en delseier i Oslo tingrett , da retten valgte å fryse aksjene Wiik sitter på i selskapet i en midlertidig forføyning.
DB170726 Kristiansand tingrett mener fengsling er nødvendig for å hindre nye tilsvarende overgrep - og av hensyn til bevisforspillelsesfare.
DA170726 De to tiltalte i saken er fra Sirdal og Sverige, og saken mot dem skal opp i Lister tingrett den 3. september i år.
DA170726 LES OGSÅ : Kvinne råkjørte ¶ 22-åringen forklarte i Sunnhordland tingrett at han kjørte så fort i forbindelse med en forbikjøring, noe retten ikke fant formildende.
DA170726 Saken skal til behandling i Stavanger tingrett 23. august.
DA170726 TILTALT : Moss tingrett behandler saken mot den bedrageritiltalte mannen.
DA170726 Saken skal opp for Moss tingrett 15 august.
DA170726 Felleskjøpet og byggevareforretninger i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad ble utsatt for bedrageriet mannen er satt under tiltale for av Moss tingrett .
AA170726 På bakgrunn av guttens alder er saken forhåndsberammet for retten, og dersom han blir tiltalt vil han måtte møte i Oslo tingrett den 2. oktober.
AA170726 Oslo tingrett har siden gutten ble pågrepet lørdag 8. april innvilget politiets forespørsler om å forlenge varetektsfengslingen en rekke ganger, senest 17. juli.
AA170726 Oslo tingrett har satt av elleve dager i oktober til rettssaken mot 17-åringen som ble pågrepet med en sprengladning i Oslo i april.
AA170726 juli, der de avviste en anke på en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett i juni, at politiet har styrket mistanke om at siktede ville utføre terrorhandlinger.
AA170726 Oslo tingrett har satt av elleve dager i oktober til rettssaken mot den terrorsiktede 17-åringen.
AA170726 Oslo tingrett bekrefter at saken er forhåndsberammet til oktober.
AA170726 Kristiansand tingrett mener fengsling er nødvendig for å hindre nye tilsvarende overgrep - og av hensyn til bevisforspillelsesfare.
AA170726 Ifølge NRK slår dommen fra Hardanger tingrett fast at 42-åringen knivstakk en annen mann to ganger i magen.
AA170726 Den 19 år gamle mannen må møte i Nordmøre tingrett i august. ( ©NTB ) ¶
AA170725 Dommen i Västmanlands tingrett vil etter alt å dømme falle rundt to uker senere. ( ©NTB ) ¶
VG170721 PRØVEPROSJEKT : Tingrettsdommer Ina Strømstad forklarer at ordningen med hurtigdomstol er et prøveprosjekt i Oslo Tingrett .
VG170721 Ordningen med hurtigdomstol er et prøveprosjekt som nylig ble tatt i bruk i Oslo tingrett etter et initiativ fra tingrettsdommer Margrethe Lund.
VG170721 Ifølge rettsdokumentene til Oslo tingrett ble tyven, allerede dagen etter tyveriet, fremstilt for en hurtigdomstol der han ble idømt 120 dagers fengsel for tyveriet.
VG170721 Hensikten er å begrense bruken av varetektsfengsling mest mulig, forteller tingrettsdommer Ina Strømstad i Oslo tingrett til VG.
VG170721 Politiet mener å vite hans rette navn, og at han er marokkansk statsborger, står det i en kjennelse fra Oslo tingrett .
VG170721 Oslo tingrett besluttet deretter i ettermiddag å varetektsfengsle de to mennene.
VG170721 I mars i år møtte Belal Belal ( 29 ) i Oslo tingrett , tiltalt å ha slått en mann med glassflaske slik at vedkommende fikk kraniebrudd, en forsøksvis knivstikking, oppbevaring av 216 gram hasj og bæring av en pistol.
VG170721 RINGERIKE TINGRETT ( VG ) Mannen som er siktet for å ha drept samboeren sin på en hytte i Flå, mener ikke det lå noe motiv bak drapet.
VG170721 ETTER RETTSMØTET : Politiadvokat Per Thomas Omholt, forsvarer Sindre Løvgaard og bistandsadvokat Gunn Iren Midtbø diskuterer seg imellom etter rettsmøtet i Ringerike tingrett fredag.
VG170721 Den drapssiktede mannen fremstilles for varetektsfengsling i Ringerike tingrett fredag ettermiddag.
DB170721 De siktede skal ha gitt sprikende forklaringer, som ikke er i samsvar med fornærmedes forklaring, heter det i en kjennelse fra Sunnmøre tingrett .
DA170721 26-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett .
DA170721 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170721 Fredag var Euronics-butikken Thv Solberg AS og meldte oppbud i Jæren tingrett .
DA170721 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170721 Jæren tingrett .
DA170721 Butikken Thv Solberg AS var fredag i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170721 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 13. september i år.
AP170721 Saken kommer opp i Oslo tingrett mot slutten av august.
AA170721 De siktede skal ha gitt sprikende forklaringer, som ikke er i samsvar med fornærmedes forklaring, heter det i en kjennelse fra Sunnmøre tingrett .
AA170721 De siktede skal ha gitt sprikende forklaringer, som ikke er i samsvar med fornærmedes forklaring, heter det i en kjennelse fra Sunnmøre tingrett . ( ©NTB ) ¶
AA170721 Mannen skal ifølge dommen ha forsynt seg med et stempel med stempelpute, en fjernkontroll og en lovsamling fra Bergen tingrett , skriver Bygdanytt.
AA170721 En mann er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til åtte måneders fengsel for blant annet å ha knabbet en lovsamling fra Bergen tingrett .
AA170721 En mann er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til åtte måneders fengsel for blant annet å ha knabbet en lovsamling fra Bergen tingrett.
AA170721 Den 29 år gamle mannen og hans 40 år gamle medsiktede må sitte fire uker i varetekt, hvorav de to første ukene i fullstendig isolasjon, har Oslo tingrett bestemt.
AA170721 Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Ringerike tingrett i Hønefoss fredag ettermiddag. ( ©NTB ) ¶
DB170720 I en fersk dom fra Aust-Agder tingrett står det at den 46 år gamle familiefaren har forklart at han fikk båten levert i oktober 2008.
DB170720 - Ekstrem belastning ¶ 24-åringen blir framstilt for varetektsfengsling ved Ringerrike tingrett i morgen ettermiddag.
DA170720 Lister tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.
DA170720 Det var firmaet Knaben Ski & Aktivitetssenter AS som var i Lister tingrett og meldte oppbud.
DA170720 Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett den 11. september i år.
DA170720 En 26 år gammel mann må møte i Jæren tingrett for å ha skadet en kvinne i en bilulykke.
AA170720 I slutten av august må han møte i Sør-Trøndelag tingrett , tiltalt for hatefulle ytringer, melder Nettavisen.
AA170720 Retten skriver i dommen at de mener straffutmålingen fra Sør-Trøndelag tingrett er noe for streng.
AA170720 Legen mistet legeautorisasjonen etter at han ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett , og lagmannsretten påpeker i dommen at det er realistisk at han kan miste levebrødet.
AA170720 Fengselsstraffen er ett år kortere enn straffen mannen ble dømt til å Sør-Trøndelag tingrett .
AA170720 I slutten av august må han møte i Sør-Trøndelag tingrett , tiltalt for hatefulle ytringer, melder Nettavisen.
VG170719 Den drapssiktede mannen skal fremstilles for varetektsfengsling i Ringerike tingrett fredag.
VG170719 Fredag fremstilles han for varetektsfengsling i Ringerike tingrett .
DA170719 Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene er ikke av forbigående art og at vilkårenefor å ta begjæringen til følge var til stede.
DA170719 Det var firmaet Foie Gras AS som onsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
AA170719 Den tidligere kjøkkensjefen er i Oslo tingrett tilkjent 275.000 kroner i erstatning, melder NRK.
AA170719 42-åringen må møte i Stavanger tingrett 1. august, og politiet kommer der til å kreve inndragning av pengene, skriver avisen. ( ©NTB ) ¶
DA170718 I forbindelse med forrige rettsmøte i Stavanger tingrett stilte Løgnaslaget i « fangeluer ».
DA170718 Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett den 19. desember i år.
DA170718 mars i år var Hodne og Løgnaslaget i Stavanger tingrett i en sak som omhandlet midlertidig forføyning.
AA170718 Mannen er nå dømt til fengsel i 18 dager, står det i dommen fra Inntrøndelag tingrett .
AA170718 Da fortsatt varetektsfengsling for kvinnen ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett samme dag som begravelsen, mente tingretten at kvinnen kunne løslates på grunn av den « usedvanlige krevende situasjonen » hun befant seg i.
DB170717 - Vi mener at drapet har skjedde etter forutgående overveielser mellom de tre tiltalte, det man i gamle dager kalte overlegg, sa aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, i Gjøvik tingrett tilbake i juni.
DB170717 Nå har Bergen tingrett kommet til at det er skjellig grunn til mistanke og at han derfor må bli i varetekt i ytterligere fire uker, Min klient er svært skuffet og har anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett.
DB170717 Fengslingsmøtet i Bergen tingrett gikk også i dag for lukkede dører.
DA170717 Jæren tingrett kom til at det var skjerpende at han hadde hatt tre passasjerer med seg i bilen og kom til at han skulle dømmes til fengsel i 18 dager.
DA170717 Det var firmaet Florans Auto Company AS som var i Dalane tingrett og meldte oppbud.
DA170717 Dalene tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170717 Dalane tingrett .
AA170717 Både mor og sønn nektet straffskyld under rettssaken i Gjøvik tingrett .
AA170717 18-åringen knivstakk den fornærmede mannen to ganger og påførte ham livstruende skader, slår Kristiansand tingrett fast i dommen mandag.
AA170717 I Nordre Vestfold tingrett fortalte 42-åringen at han hadde vært i telefonkontakt med en mann som påsto at han representerte Microsoft. 42-åringen fortalte at han hadde gitt den engelsktalende personen fjernstyringsmulighet over sin PC og tilgang til sin nettbank for å få ordnet opp i programmer på PC-en.
VG170716 Bakgrunnen for morens dramatiske valg om å ta med seg yngstedatteren til Spjelkavik kirke er en lengre rettsprosess der både Oslo tingrett , Borgarting lagmannsrett og Høysterett hadde bestemt at hennes tre barn skulle tilbakeføres til barnas britiske far, som er bosatt på den spanske øya Mallorca.
VG170716 Advokaten opplyser at hun påklaget namsmannens beslutning om å gi den oppsettende virkning, og torsdag kom kjennelsen fra Sunnmøre tingrett der namsmannens avgjørelse er opphevet.
DB170716 Moren gikk i kirkeasyl i Spjelkavik kyrke i Ålesund etter at Oslo tingrett , Borgarting lagmannsrett og Høyesterett hadde bestemt at hennes tre barn skulle tilbakeføres til barnas britiske far på den spanske middelhavsøya Mallorca.
DB170716 - Torsdag kom kjennelsen der Sunnmøre tingrett opphevet namsmannens avgjørelse, sier advokaten. 100 dager i kirkeasyl ¶
AA170716 Analysene viste senere at han hadde en promille på 2,22 nærmere én time etter kjøringen, ifølge en fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett .
AA170716 Oslo tingrett , Borgarting lagmannsrett og Høyesterett har bestemt at jenta og hennes to brødre skal tilbakeføres til barnas britiske far på den spanske øya Mallorca.
DN170714 Bodø Havn tapte i Salten tingrett , men vant tidligere i år i Hålogaland lagmannsrett.
DB170714 Sør-Trøndelag tingrett løslot den høygravide kvinnen i 20-årene fra varetekt torsdag etter at retten mente det ville være et « uforholdsmessig inngrep » å la henne fortsatt sitte i varetekt.
AP170714 Det er satt av fire uker til hovedforhandlingen i Oslo tingrett fra 7. november.
AA170714 Torsdag besluttet Sør-Trøndelag tingrett å løslate moren som er siktet etter barnedødsfallet.
AA170714 Sør-Trøndelag tingrett besluttet å løslate kvinnen.
AA170714 Klokken 09.00 torsdag ble den høygravide kvinnen i 20-årene fremstilt for en ny fengslingsperiode i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170714 Anket : Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett startet klokken 09.00 torsdag.
AA170714 Sør-Trøndelag tingrett løslot den høygravide kvinnen i 20-årene fra varetekt torsdag etter at retten mente det ville være et « uforholdsmessig inngrep » å la henne fortsatt sitte i varetekt.
VG170713 Arfan Bhatti var ikke selv til stede under fengslingsmøtet i Oslo tingrett .
VG170713 FENGSLES : Aktor Andreas Strand og forsvarer Inga Tollefsen Laupstad før fengslingsmøtet i Oslo tingrett .
VG170713 Det ble klart i fengslingsmøtet som fant sted i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.
VG170713 Politiet vil begjære kvinnen fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud når fengslingsmøtet starter klokken 14 i Oslo tingrett , opplyser politiadvokat Andreas Strand til VG.
DB170713 TINGRETTEN : Aktor Andreas Strand og forsvarer Inga Tollefsen før fengslingsmøtet i Oslo tingrett .
DB170713 Den siktede kvinnen ble i dag framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett .
DB170713 Den ukrainske sjåføren ble i oktober i fjor frifunnet for uaktsomt drap, men dømt for å ha kjørt uforsiktig i Sunnmøre tingrett .
DB170713 Det ble klart i fengslingsmøtet som fant sted i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.
DB170713 Arfan Bhatti var ikke selv til stede under fengslingsmøtet i Oslo tingrett .
DA170713 august i Kristiansand tingrett .
AP170713 Det ble klart i fengslingsmøtet som fant sted i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.
AA170713 ¶ Løslatt : Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett startet klokken 09.00 torsdag.
AA170713 Klokken 09.00 torsdag ble den høygravide kvinnen i 20-årene fremstilt for en ny fengslingsperiode i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170713 Etter begravelsen fikk hun beskjed om at Sør-Trøndelag tingrett vil løslate henne fra varetekt.
AA170713 Den siktede moren ble fraktet fra fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett og til gravplassen.
AA170713 ¶ Politiadvokat Amund Sand er aktor under fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170713 Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett startet klokken 09.00, og etter nærmere én time trakk dommeren seg tilbake for å skrive kjennelse.
AA170713 Fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett startet klokken 09.00 torsdag.
AA170713 Mannen ble framstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett torsdag formiddag, og de to første ukene må 29-åringen sitte i fullstendig isolasjon.
AA170713 august i Kristiansand tingrett .
AA170713 Mannen framstilles for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett torsdag formiddag, og politiet ønsker at fengslingsmøtet går for lukkede dører, opplyser Sør-Øst politidistrikt.
AA170713 Den ukrainske sjåføren ble i oktober i fjor frifunnet for uaktsomt drap, men dømt for å ha kjørt uforsiktig i Sunnmøre tingrett .
DB170712 I den store narkotikasaken ble 10 menn og to kvinner - opprinnelig fra Albania, Makedonia og Norge - dømt til lange fengselsstraffer i Follo tingrett .
DA170712 Ifølge Jæren tingrett var mannen påvirket av THC og klonazepam.
AA170712 Da den siktede stefaren ble fengslet i fire uker, besluttet Inntrøndelag tingrett at de to første ukene skulle skje i full isolasjon.
AA170712 - Vi ønsker å forlenge varetektsperioden for siktede, og det er avtalt et fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett torsdag, sier politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt.
AA170712 En finsk mann i 50-årene er i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.
VG170711 Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett onsdag.
VG170711 Det kommer frem av en fem år gammel dom fra Nedre Telemark tingrett , først omtalt i Varden.
VG170711 Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett torsdag.
DN170711 Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett har slått fast at de fire naboene har eksklusiv bruksrett til eiendommen.
DB170711 Mannen er i Oslo tingrett dømt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.
DB170711 Oslo tingrett viste til en spesiell bestemmelse i nødvergeparagrafen, og endte i oktober i fjor med å frikjenne 32-åringen for skyteepisoden.
DB170711 Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett har slått fast at de fire naboene har eksklusiv bruksrett til eiendommen.
DB170711 Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett torsdag.
DB170711 Tidligere dommer fra Oslo tingrett viser at 24-åringen til sammen er blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.
DA170711 Mannen er i Oslo tingrett dømt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.
DA170711 Tidligere dommer fra Oslo tingrett viser at 24-åringen til sammen er blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.
DA170711 Tidligere dommer fra Oslo tingrett viser at 24-åringen til sammen er blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.
AA170711 Den ene dømte tenåringen filmet, men spredte ikke, en video med lignende innhold med varighet nærmere ett minutt, kommer det frem i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett .
AA170711 Da den siktede stefaren ble fengslet, besluttet Inntrøndelag tingrett at de to første ukene skulle skje i full isolasjon.
AA170711 Siktede vil bli avhørt i løpet av tirsdag og blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett onsdag.
AA170711 Mannen er i Oslo tingrett dømt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.
AA170711 Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett torsdag.
AA170711 Tidligere dommer fra Oslo tingrett viser at 24-åringen til sammen er blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.
AA170711 Tidligere dommer fra Oslo tingrett viser at 24-åringen til sammen er blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.
AA170711 Tidligere dommer fra Oslo tingrett viser at 24-åringen til sammen er blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.
VG170710 - Jeg kan bekrefte at Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot mannen, og at saken er sendt Dalane tingrett for beramming, sier statsadvokat Tormod Haugnes til Dalane Tidende.
VG170710 Rettssaken er berammet i Oslo tingrett mellom 7. og 10. november.
VG170710 I perioder har han brukt anabole steroider og narkotika, og synes å ha et rusproblem », skrev Oslo tingrett i dommen fra 2013.
VG170710 Anker deler av dommen fra Hedmarken tingrett .
DB170710 - Jeg kan bekrefte at Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot mannen, og at saken er sendt Dalane tingrett for beramming, sier statsadvokat Tormod Haugnes til avisa.
DB170710 I dommen fra Oslo tingrett heter det at 24-åringen og kompisen dro fram hver sin kniv idet de krysset gata og gikk mot blitzerne.
DA170710 Tidligere dommer fra Oslo tingrett viser at 24-åringen til sammen er blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.
AA170710 Tidligere dommer fra Oslo tingrett viser at 24-åringen til sammen er blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.
AA170710 Mannen er i Nord-Troms tingrett dømt til 50 dagers fengsel for brudd på veitrafikkloven og er fratatt førerkortet i 15 måneder.
AA170710 | Mann anker ni års fengsel for overgrep mot 39 jenter ¶ 20-åringen som er dømt til ni års fengsel for nettovergrep mot 39 jenter, anker deler av dommen fra Hedmarken tingrett .
AA170710 Ifølge dommer fra Oslo tingrett har 24-åringen til sammen blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.
VG170709 I perioder har han brukt anabole steroider og narkotika, og synes å ha et rusproblem », skriver Oslo tingrett i en dom fra 2013.
VG170709 I tiden like før denne dommen, på høsten 2013, ble 24-åringen varetektsfengslet i Oslo tingrett ettersom retten mente det var påkrevd for å hindre mannen i begå mer alvorlig kriminalitet.
VG170709 I perioder har han brukt anabole steroider og narkotika, og synes å ha et rusproblem », skrev Oslo tingrett i en dommen fra 2013.
VG170709 I dommen fra Oslo tingrett fremgår det at vinduet vender ut mot veien og det er en bygård på andre siden av veien.
DB170709 Det er dokumentert i dommen fra Karmsund tingrett at mannen ble fratatt førerkortet i et halvt år etter ruskjøring 23. september 2002.
DB170709 I en dom fra Oslo tingrett fra 2013 beskrives mannen som « depressiv og aggressiv ».
DB170709 I dommen fra Oslo tingrett heter det at 24-åringen og kompisen dro fram hver sin kniv idet de krysset gata og gikk mot blitzerne.
DB170708 TV 2 skriver at hun ifølge dommen fra Salten tingrett brukte « ulike metoder som barna oppfattet som rene straffereaksjoner ».
AA170708 TV 2 skriver at hun ifølge dommen fra Salten tingrett brukte « ulike metoder som barna oppfattet som rene straffereaksjoner ».
VG170707 Saken skal opp i Fredrikstad tingrett i oktober.
VG170707 Denne uken kom dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett - kvinnen vant over kommunen.
DB170707 Saken skal opp i Fredrikstad tingrett i oktober.
DB170707 En 23 år gammel mann har medvirket i alle tre angrepene og ble fredag dømt til åtte år og seks måneders fengsel i Göteborg tingrett .
DA170707 Stavanger tingrett
DA170707 Stavanger tingrett legger skyldnerens opplysninger til grunn, og selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170707 En 23 år gammel mann har medvirket i alle tre angrepene og ble fredag dømt til åtte år og seks måneders fengsel i Göteborg tingrett .
AA170707 Sør-Trøndelag tingrett mener at fengsel så langt ikke har hatt noen effekt på tiltalte.
AA170707 Adresseavisen omtalte flere av disse, og nylig møtte en 39 år gammel mann i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for blant annet flere av disse grove tyveriene, som han tilsto.
AA170707 Saken skal opp i Fredrikstad tingrett i oktober.
DB170706 I Sunnhordland tingrett ni måneder senere forsøkte han å rette det opp, fortalte at Halvorsen nok visste at de skulle snakke med de to som ble kidnappet, men aldri hva de gjorde med dem.
DA170706 Jæren tingrett mener det ikke er tvilsomt at 15-åringen ble voldtatt av den eldre mannen i en bolig på Jæren i fjor høst.
DA170706 En 20 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til fire års fengsel etter at han lokket til seg en tenåring med sigaretter og voldtok ham.
AA170706 Tenåringen ble i juni dømt til elleve års forvaring av Kristiansand tingrett for å ha knivdrept Jakob Hassan ( 14 ) og Tone Ilebekk ( 48 ) i skolegården ved Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor.
DB170705 Når han heller ikke fikk sykmelding av sin fastlege, kontaktet 47-åringen Asker og Bærum Tingrett , og fortalte at han kom til å reise til Sverige.
DB170705 ( Dagbladet ) : En 47 år gammel mann ba Asker og Bærum tingrett om utsatt rettssak for å dra til Sverige.
DA170705 Tirsdag begjærte selskapet seg selv konkurs, ifølge en fersk kjennelse fra Stavanger tingrett .
DA170705 Selskapets betalingsvansker er ikke av forbigående art, og begjæringen ble derfor tatt til følge av Stavanger tingrett .
AP170705 I dommen fra Bergen tingrett er den 47 år gamle rumenske statsborgeren funnet skyldig i hallikvirksomhet med to rumenske kvinner på 24 og 36 år.
AP170705 Bergen tingrett fant det ikke bevist at hun solgte sex på gaten i Bergen, men mener at mannen måtte vite at det var der hun ville ende, og dømte ham for forsøk på grov menneskehandel.
AP170705 Aktor la ned påstand om fengsel i tre år og seks måneder, men Bergen tingrett mener det får holde med to år og fem måneder for 47-åringen.
AA170705 I dommen fra Bergen tingrett er den 47 år gamle rumenske statsborgeren funnet skyldig i hallikvirksomhet med to rumenske kvinner på 24 og 36 år.
AA170705 Bergen tingrett fant det ikke bevist at hun solgte sex på gaten i Bergen, men mener at mannen måtte vite at det var der hun ville ende, og dømte ham for forsøk på grov menneskehandel.
VG170704 Men Oslo tingrett fant at det ikke var lovhjemmel for å gi oppholdsforbud for et så stort område.
DB170704 Oslo tingrett skriver i kjennelsen mot en av de siktede : ¶
DB170704 Dagbladet fikk tidligere i dag opplyst at varetektsfengslingene av minst tre personer i Oslo tingrett i midten av forrige uke er involvert i sakskomplekset.
DB170704 Romsdal tingrett mener kommunen opptrådte uaktsomt og at den ikke har klart å oppfylle opplæringslovens krav om retten til et psykososialt miljø.
DB170704 I saken mot disse tre ble det ved Bergen tingrett avsagt dom den 26. juni i år.
DB170704 Oslo tingrett skriver i kjennelsen mot en av de siktede : ¶
DB170704 Dagbladet får opplyst at varetektsfengslingene av minst tre personer i Oslo tingrett i midten av forrige uke er involvert i sakskomplekset.
AA170704 I fengslingskjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett understrekes det at hun i fengselet må følges opp med forsvarlig helsehjelp og om nødvendig overføres til sykehus.
AA170704 Etter at mannen i 30-årene ble varetektsfengslet av Inntrøndelag tingrett , opplyste Kjøren at kjennelsen ville bli anket til Frostating lagmannsrett.
AA170704 Våpen beslaglagt av politiet i Oslo og lagt fram under en straffesak i Oslo tingrett i 2014.
AA170704 En 50 år gammel kvinne er i Bergen tingrett dømt til seks års fengsel for å ha forsøkt å drepe en 42 år gammel kvinne i Bergen i fjor høst.
AA170704 Den 50 år gamle kvinnen, som nektet straffskyld, er i Bergen tingrett også dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning og oppreisning til den fornærmede 42-åringen. ( ©NTB ) ¶
VG170703 Kristoffersen fikk nei til bruk av sponsoren på hjelmen da saken ble tatt opp i Oslo Tingrett i desember.
VG170703 Privat ¶ 16-åringen som ble dømt i Kristiansand tingrett til 11 års forvaring for dobbeltdrapet på 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk anker dommen, ifølge NRK.
VG170703 Dommen har en minstetid på syv år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett .
FV170703 Sist uke møtte den nå 16 år gamle gutten som tiltalt i Kristiansand tingrett .
FV170703 Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett .
DB170703 Siden har hun vunnet i både Husleietvistutvalget og nå sist Oslo tingrett .
DB170703 Før helgen ble en dom fra Oslo tingrett rettskraftig.
BT170703 Mennene ble tiltalt og tilsto i Bergen tingrett . 25-åringen forklarte i retten at han noen dager før pågripelsen var i Oslo og hentet ti kilo hasj/marihuana.
AP170703 Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett .
AP170703 Da dommen falt, ga Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, uttrykk for lettelse over at Kristiansand tingrett hadde skjerpet straffen.
AA170703 Lørdag ettermiddag ble mannen av Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøkskontroll.
AA170703 Mannen i 50-årene ble i Namdalen tingrett i august dømt til 16 måneders fengsel for å ha begått et seksuelt overgrep mot en åtte år gammel jente.
AA170703 Inntrøndelag tingrett vedtok onsdag 28. juli å varetektsfengsle stefaren i fire uker, hvorav to av ukene blir i full isolasjon.
AA170703 Rettssaken mot den tiltalte 16-åringen startet i Kristiansand tingrett 19. juni.
AA170703 Dommerne i Kristiansand tingrett gikk ut over aktors påstand om ti års fengsel da de idømte gutten elleve års forvaring.
AA170703 Da dommen falt, ga Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, uttrykk for lettelse over at Kristiansand tingrett hadde skjerpet straffen.
AA170703 Tilsvarende reduksjon var Sør-Trøndelag tingrett utsatt for året før.
AA170703 Sør-Trøndelag tingrett er landets tredje største tingrett .
AA170703 Sør-Trøndelag tingrett er landets tredje største tingrett.
AA170703 Sultefores : I Sør-Trøndelag tingrett skal alle medarbeidere - dommere og saksbehandlere - ha fokus på forbedring.
AA170703 I tillegg til dette har Sør-Trøndelag tingrett ca. to dommere mindre enn belastningen tilsier.
AA170703 I den prosessen ble Sør-Trøndelag tingrett fremhevet som en av fire-fem domstoler ( tingretter og lagmannsretter ) som er spesielt underfinansierte.
AA170703 I Sør-Trøndelag tingrett skal alle medarbeidere - dommere og saksbehandlere - ha fokus på forbedring.
AA170703 For Sør-Trøndelag tingrett har budsjettkuttene gitt seg utslag i en nedgang på en drøy million kroner fra i fjor til i år.
AA170703 Domstolene er utviklingsorienterte : Domstolene - også Sør-Trøndelag tingrett - har tatt viktige grep for å effektivisere virksomheten de siste årene.
DB170702 Tidligere i år måtte de to trønderne - 35 og 37 år - møte i Sør-Trøndelag tingrett .
DB170702 Sør-Trøndelag tingrett oppsummerte forholdet vedrørende det å vise fingeren og synging av Rosenborg-sanger på denne måten : ¶ « 1.
VG170701 I Øst-Finnmark tingrett ble de frifunnet, men da saken ble anket til lagmannsretten denne måneden, ble dommen opphevet.
VG170701 Den omfattende og strenge dommen fra Oslo tingrett behandler flere større og mindre svindler og svindelforsøk - i stor grad knyttet til eiendom.
FV170701 En 38-åring fra Farsund i Lister tingrett dømt til tre års fengsel for for å ha knivstukket broren sin.
DB170701 Larvik tingrett dømte i august i fjor mannen til fengsel i 21 dager.
DB170701 Seks menn er dømt til lange fengselsstraffer i Oslo tingrett for en rekke utspekulerte bedrageriene mot en rekke banker. 35-åringen som tingretten mener er hovedmannen er dømt til åtte års fengsel.
DB170701 Oslo tingrett fant det dokumentert at bedrageriligaen ved hjelp av falske dokumenter klarte å lure en rekke banker til å utbetale dem mer enn 40 millioner kroner i lån.
DB170701 Oslo tingrett beskriver bedrageriforsøket med det fiktive borettslaget slik : ¶ «... er det flere personer som medvirker, noe som gir et sterkere preg av profesjonalitet og organisering ».
AP170701 Fem menn er idømt fengselsstraffer på mellom ett og åtte år i Oslo tingrett for bedrageri under den såkalte « mafiaparagrafen ».
AA170701 Larvik tingrett dømte i august i fjor mannen til fengsel i 21 dager.
AA170701 I Øst-Finnmark tingrett ble de frifunnet, men da saken ble anket til lagmannsretten denne måneden, ble dommen opphevet.
VG170630 Redaktør Niklas Lysvåg ble i Oslo tingrett dømt til å betale oppreisning, sammen med de tre journalistene som har arbeidet med saken.
VG170630 Hjernekirurg Per Kristian Eide og hans advokat Per Danielsen i Oslo tingrett , der Eide krevde oppreisning etter omtale i en rekke innslag og nettartikler på TV2.
VG170630 I en pause, bak kulissene i tingretten, på en grå parkeringsplass bak Gjøvik tingrett , møtte VG småbarnsmoren etter at hun hadde fått høre påstanden.
VG170630 Aktor Thorbjørn Klundseter vil ha 20 års fengsel for Odd Raymond Olsen, den 44 år gamle småbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn som i Gjøvik tingrett står tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ) på Veståsen i Søndre Land kommune.
VG170630 Kommentar GJØVIK TINGRETT ( VG ) Mye står på spill for syvbarnsmoren : Frifinnelse eller 20 år i fengsel.
VG170630 GJØVIK TINGRETT ( VG ) Mye står på spill for syvbarnsmoren : Frifinnelse eller 20 år i fengsel.
VG170630 I går fremla aktor Thorbjørn Klundseter påstand om at de tre som står tiltalt i Gjøvik tingrett for drapet på Bakken natt til 3. september i fjor, skulle dømmes til 20 års fengsel.
DN170630 Njord, Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas Norge AS tapte også i første runde i Oslo Tingrett 25. september 2015.
DN170630 Etter syv uker i retten på forsommeren 2015, ga Oslo tingrett den høsten staten fullt medhold i at det ikke var noe som hindret staten i å endre tariffen.
DB170630 Nedre Telemark tingrett ligger i Skien.
DB170630 Nå har han fått dommen fra Sunnhordland tingrett .
DB170630 februar ringte en mann på Fitjar i Hordaland inn en melding til nødnummeret 112, går det fram i en fersk dom fra Sunnhordland tingrett .
DB170630 I Oslo tingrett forklarte mannen at dette var med et uhell.
DB170630 I Oslo tingrett ble moren dømt til å betale datteren 1 million kroner i erstatning, men lagmannsretten frifant henne på dette punktet.
DB170630 Her er han sammen med advokat Per Danielsen i Oslo Tingrett .
BT170630 Lørdag blir det fengslingsmøter i Bergen tingrett .
AP170630 En 19 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til ungdomsstraff etter å ha blitt funnet skyldig i blant annet voldtekt.
AP170630 TV 2-journalistene Hanne Taalesen ( t.h ) og Sophie Lund Aaserud i Oslo tingrett da saken startet i april.
AP170630 Hjernekirurg Per Kristian Eide og hans advokat Per Danielsen fotografert i Oslo tingrett tidligere i år.
AA170630 En mann som skulle fremstilles for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett i Skien, klarte å rømme og la på sprang.
AA170630 44-åringen erkjente straffskyld i Haugaland tingrett for store deler av tiltalen. ( ©NTB ) ¶
AA170630 Aktor Thorbjørn Klundseter la torsdag ned påstand om at alle de tre som står tiltalt i Gjøvik tingrett for drapet på Nils Olav Bakken natt til 3. september i fjor, skulle dømmes til 20 års fengsel.
AA170630 Men mannen ble ikke kjent skyldig i noen av disse påstandene, verken i Follo tingrett eller i lagmannsretten. ( ©NTB ) ¶ | 6.500 kalkuner brant inne i kalkunhus ¶
VG170629 Aktor Thorbjørn Klundseter vil ha 20 års fengsel for Odd Raymond Olsen, den 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn som i Gjøvik tingrett står tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken.
VG170629 Juristen fikk jobb som dommerfullmektig ved en tingrett i Norge og arbeidet der i cirka et år.
VG170629 Under rettssaken i Kristiansand tingrett forklarte 16- åringen blant annet at han følte seg lurt av 14 år gamle Jakob fordi han skyldte ham penger, og fordi Hassan skal ha lurt ham om hvor han var helgen før. 16-åringen forklarte i retten at drapsdagen startet som en vanlig dag, men at han uten å tenke noe særlig over det, tok fram en
VG170629 Han bøyde seg ned for å drepe en dame som strakk ut en hjelpende hånd, sa aktor Jan Tallaksen i sin prosedyre i Kristiansand tingrett onsdag i forrige uke.
VG170629 Dommen har en minstetid på syv år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett . 16-åringen, som var 15 år gammel på gjerningstidspunktet, forklarte seg i forrige uke for retten i detalj hva som skjedde da han 5. desember i fjor drepte Jakob Abdullahi Hassan ( 14 ) ved Wilds Minne skole i Kristiansand etter en angivelig has
VG170629 Den 16 år gamle gutten er i Kristiansand tingrett dømt til 11 års forvaring for dobbeltdrapet på 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk.
VG170629 - Det de gjør nå er å legalisere ansettelseformer som Bergen tingrett bare for noen måneder siden slo fast ikke var tillatt.
SA170629 Saken startet i Kristiansand tingrett 19. juni, 21. juni la aktor ned påstand om ti års fengsel for 16-åringen.i ¶ 29. juni ble 16-åringen dømt til 11 års forvaring.i ¶ ¶
SA170629 Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett .
SA170629 Da dommen falt torsdag, ga Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, uttrykk for lettelse over at Kristiansand tingrett hadde skjerpet straffen.
FV170629 Sist uke møtte den nå 16 år gamle gutten som tiltalt i Kristiansand tingrett .
DB170629 ( Dagbladet ) : En tidligere dommerfullmektig ved en norsk tingrett har blitt politianmeldt for forfalskning av vitnemål.
DB170629 Før det ble kvinnen dømt til 15 dagers fengsel i Sarpsborg tingrett .
DB170629 Tiltalte hadde ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ville drepe Hassan », heter det i dommen fra Kristiansand tingrett .
DB170629 Tiltalte hadde ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ville drepe Hassan », heter det i dommen fra Kristiansand tingrett .
DA170629 Stavanger tingrett kom til at skaden var uhelbredelig, at den var påført av begge de tiltalte i fellesskap og at det hele hadde karakter av mishandling.
DA170629 Stavanger tingrett kom til at motivet for hendelsen var uklart, men at det har vært snakk om at fornærmede skal ha kommet med drapstrusler til barnet til 33-åringen, noe fornærmede nekter for.
DA170629 Da saken var oppe i Stavanger tingrett , erkjente 27-åringen straffskyld etter tiltalen, mens 33-åringen nektet for å ha vært med på det som skjedde.
DA170629 Stavanger tingrett kom også til at det ikke var grunn til å anta at Tech Bygg Limited kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170629 Ingen fra Tech Bygg Limited møtte i torsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170629 I desember skal hun igjen i Stavanger tingrett fordi hun har saksøkt revygruppa Løgnaslaget for ærekrenkelse etter å ha omtalt henne som « nazifrisør ».
BT170629 Juristen skal ha arbeidet ved en tingrett i overkant av ett år.
BT170629 Dommen har en minstetid på syv år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett . 16-åringen er også dømt til å betale erstatning til Hassans og Ilebekks pårørende, henholdsvis 43.574 og 47 745 kroner.
AP170629 Onsdag ble stefaren i 30-årene framstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett .
AP170629 Barnets mor ble framstilt for varetektsfengsling i Sør Trøndelag tingrett torsdag morgen.
AP170629 Juristen fikk jobb som dommerfullmektig i en tingrett for rundt syv år siden og jobbet der i et drøyt år.
AP170629 Sist uke møtte den nå 16 år gamle gutten som tiltalt i Kristiansand tingrett .
AP170629 Hovedtiltalte, en 31 år gammel mann, innrømmet i Oslo tingrett at han hadde solgt minst 12,1 kilo hasj.
AP170629 Juristen skal ha arbeidet ved en tingrett i overkant av ett år.
AA170629 Hovedtiltalte, en 31 år gammel mann, innrømmet i Oslo tingrett at han hadde solgt minst 12,1 kilo hasj.
AA170629 Stefaren er også siktet for grov kroppsskade og ble onsdag varetektsfengslet i Inntrøndelag tingrett i fire uker, hvorav de to første i full isolasjon.
AA170629 Politiadvokat Jørgen Aunet ba i Sør-Trøndelag tingrett om varetekt i to uker i full isolasjon for barnets mor.
AA170629 I Sør-Trøndelag tingrett torsdag ble kvinnen, bosatt i Namdal, varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll samt medieforbud.
AA170629 Fengslingsmøte : Kvinnen er i Sør-Trøndlag tingrett varetektsfengslet i to uker, siktet for grov kroppsskade med døden til følge mot datteren.
AA170629 Det fikk han torsdag medhold i av Sør-Trøndelag tingrett .
AA170629 Hovedtiltalte innrømmet i Oslo tingrett at han hadde solgt minst 12,1 kilo hasj.
AA170629 Onsdag ble stefaren i 30-årene framstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett .
AA170629 Barnets mor ble framstilt for varetektsfengsling i Sør Trøndelag tingrett torsdag morgen.
AA170629 Juristen fikk jobb som dommerfullmektig i en tingrett for rundt sju år siden og jobbet der i et drøyt år.
AA170629 Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett .
AA170629 Da dommen falt torsdag ga Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, uttrykk for lettelse over at Kristiansand tingrett hadde skjerpet straffen.
AA170629 - Jeg kan ikke se at forklaringen hans kan stemme, sa aktor i sin prosedyre i Kristiansand tingrett .
VG170628 Den siktede stefaren fremstilles for varetenktsfengsling ved Indretrøndelag tingrett i dag klokken to, skriver politidistriktet videre.
FV170628 Tingrettsdommer Knut Otterbech sammen med meddommerne Erna Tveiten og Pål Uberg på første dag i Kristiansand tingrett .
DB170628 Ekeroth, som sitter i Riksdagen for Sverigedemokraterna ( SD ), er i Stockholm tingrett dømt til å betale dagsbøter på totalt 38.400 svenske kroner.
DB170628 Inntrøndelag tingrett besluttet onsdag ettermiddag å varetektsfengsle stefaren i fire uker.
DA170628 Jæren tingrett kom til at han skulle dømmes for samtlige forhold og kom til at to år og seks måneder i fengsel var en passende straff.
DA170628 Jæren tingrett kom også til at han hadde utsatt stedatteren for flere tilfeller av grov vold og trusler etter at stedatteren hadde fortalt moren hva 37-åringen hadde gjort mot henne. 37-åringen ble også dømt for en overtredelse av besøksforbud han fikk mot familien.
DA170628 Ifølge dommen fra Jæren tingrett ga kona en nyansert beskrivelse av 37-åringen.
DA170628 Da 37-åringen fra Sandnes nylig møtte i Jæren tingrett erkjente han delvis straffskyld etter tiltalen.
DA170628 37-åringen ble i Jæren tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for overgrep og familievold.
BT170628 De representerte henholdsvis Bergen og Nordhordland tingrett , som nå er slått sammen.
BT170628 Stefaren i 30-årene ble framstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett onsdag.
BT170628 Moren i 20-årene blir framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag.
AP170628 De representerte henholdsvis Bergen og Nordhordland tingrett , som nå er slått sammen.
AP170628 De representerte henholdsvis Bergen og Nordhordland tingrett , som nå er slått sammen.
AP170628 Straffesaken mot 17-åringen kommer opp for Oslo tingrett til høsten.
AP170628 Tidligere i dag opplyste politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt at de under fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett klokken 14 ville be om at stefaren varetektsfengsles i fire uker.
AP170628 En 30 år gammel svensk statsborger er i Kristiansand tingrett tiltalt for å ha knivdrept mannen som var samboer til svenskens mor, skriver Fædrelandsvennen.
AA170628 Politiadvokat Malin Borg ved Trøndelag politidistrikt er aktor under fengslingsmøtet som onsdag ettermiddag pågår i Inntrøndelag tingrett .
AA170628 Det er politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt som opplyser at de under fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett vil be om at stefaren varetektsfengsles i fire uker.
AA170628 Mannen i slutten av 40-årene ble i Inntrøndelag tingrett i september i fjor dømt til fengsel i ett år og fire måneder for blant annet « intens, vedvarende og systematisk trakassering av aktører i rettsvesenet », som det heter i dommen.
AA170628 Fengslingen er i Inntrøndelag tingrett onsdag klokken 14.
AA170628 Tidligere i dag opplyste politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt at de under fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett klokken 14 ville be om at stefaren varetektsfengsles i fire uker.
AA170628 Stefaren i 30-årene ble framstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett onsdag.
AA170628 Moren i 20-årene blir framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag.
AA170628 En 30 år gammel rumener er i Kristiansand tingrett dømt til sju års fengsel for drapsforsøk på kona i januar i år.
VG170627 Oslo tingrett mener det er straffskjerpende at de to begikk skremmende og brutale voldshandlinger mot Bråten.
VG170627 NN ( drapsdømte ) forlot også Bråten etter å ha påført ham det dødelige knivstikket, skriver Oslo tingrett i dommen.
VG170627 Begge de tiltalte var på forhånd klar over at de bar med seg kniv og skrutrekker, og det ble under ransforsøket anvendt grov vold med de medbrakte stikkvåpnene, skriver Oslo tingrett .
VG170627 Utlendingsnemnda og Oslo tingrett har konkludert med at Mahad A.
VG170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
SA170627 Pilotene vant i fjor frem med sitt krav i Asker og Bærum tingrett , men selskapet har anket avgjørelsen.
SA170627 Tirsdag ble mannen igjen fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett .
SA170627 AKTOR : Politiadvokat Jan Christian Alvheim i Bergen tingrett .
FV170627 Rumeneren som i januar knivstakk kona si under Vesterveibroen, er i Kristiansand tingrett dømt til sju års fengsel.
DB170627 Utlendingsnemnda og Oslo tingrett har konkludert med at Mahad A.
DB170627 Mannen tapte i Oslo tingrett .
DB170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
DB170627 Politiet fremstilte derfor mannen for fengsling nok en gang, og han ble i Bergen tingrett fengslet i fire uker.
DB170627 ( Dagbladet ) : En 33 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til ti og et halvt års fengsel for drapet på Egil Tostrup Bråten ( 23 ) i 2002.
DB170627 juni 2017 : Rettssaken mot de to mennene som er tiltalt i saken starter i Oslo tingrett .
DB170627 Da saken startet i Hedmarken tingrett i slutten av april erkjente mannen omtrent halvparten av nettovergrepene han var tiltalt for, og han innrømmet omfattende og sterkt seksualisert kontakt med mindreårige jenter på nettet, skriver NTB. 20-åringen var tiltalt for å ha truet, lurt og lokket jentene til å sende seksualiserte bilder
DA170627 Stavanger tingrett la opplysningen fra Service Sveis AS til grunn og til at firmaet var ute av stand til dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170627 Det var firmaet Service Sveis AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170627 Jæren tingrett kom til at for moren var en bot på 5000 kroner en tilstrekkelig straff.
DA170627 Jæren tingrett .
DA170627 De to møtte nylig i Jæren tingrett .
DA170627 Mandag var det imidlertid helt slutt for Gjesdal Pels AS i forbindelse med at firmaet var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170627 Det var Gjesdal Pels AS som var Jæren tingrett og meldte oppbud.
BT170627 Tirsdag ble mannen igjen fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett .
BT170627 AKTOR : Politiadvokat Jan Christian Alvheim i Bergen tingrett .
BT170627 Stavanger tingrett fant også betydelige mangler ved avhøret, både når det kom til objektivitet og gjennomføring.
AP170627 Mer enn to år senere behandlet Oslo tingrett saken mot mannen for vold og frihetsberøvelse.
AP170627 Dette skriver Oslo tingrett i dommen mot mannen : ¶
AP170627 Pilotene vant i fjor frem med sitt krav i Asker og Bærum tingrett , men selskapet har anket avgjørelsen.
AP170627 Pilotene vant i fjor frem med sitt krav i Asker og Bærum tingrett , men selskapet har anket avgjørelsen.
AP170627 En mann ( 32 ) er i Oslo tingrett dømt til ti og et halvt års fengsel for å ha drept Egil Tostrup Bråten i 2002, ifølge NRK.
AP170627 Tirsdag ble mannen igjen fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett .
AP170627 AKTOR : Politiadvokat Jan Christian Alvheim i Bergen tingrett .
AP170627 En 28 år gammel mann er i Inntrøndelag tingrett dømt til elleve års fengsel for drapet på sin kone i mars i år.
AP170627 En 28 år gammel mann er i Inntrøndelag tingrett dømt til elleve års fengsel for drapet på sin 20 år gamle kone i mars i år.
AP170627 Han må dessuten betale totalt 1,54 millioner kroner i oppreisningserstatning til 23 jenter, ifølge dommen fra Hedmarken tingrett , melder Hamar Arbeiderblad.
AP170627 Da saken startet i Hedmarken tingrett i slutten av april erkjente mannen omtrent halvparten av nettovergrepene han var tiltalt for, og han innrømmet omfattende og sterkt seksualisert kontakt med mindreårige jenter på nettet. 20-åringen var tiltalt for å ha truet, lurt og lokket jentene til å sende seksualiserte bilder og videoer av
AA170627 Bildet av Sand er tatt ved en tidligere anledning i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170627 Dommen ble lest opp for domfelte og hans forsvarer i Inntrøndelag tingrett tirsdag.
AA170627 - Stefaren framstilles for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett onsdag klokken 14.
AA170627 En 33 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til ti og et halvt års fengsel for å ha drept Egil Tostrup Bråten i 2002.
AA170627 Han må dessuten betale totalt 1,54 millioner kroner i oppreisningserstatning til 23 jenter, ifølge dommen fra Hedmarken tingrett , melder Hamar Arbeiderblad.
AA170627 Da saken startet i Hedmarken tingrett i slutten av april erkjente mannen omtrent halvparten av nettovergrepene han var tiltalt for, og han innrømmet omfattende og sterkt seksualisert kontakt med mindreårige jenter på nettet. 20-åringen var tiltalt for å ha truet, lurt og lokket jentene til å sende seksualiserte bilder og videoer av
AA170627 Utlendingsnemnda og Oslo tingrett har konkludert med at Mahad A.
AA170627 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018. ( ©NTB ) ¶
AA170627 Politiet fremstilte derfor mannen for fengsling nok en gang, og han ble i Bergen tingrett fengslet i fire uker.
AA170627 En 28 år gammel mann er i Inntrøndelag tingrett dømt til elleve års fengsel for drapet på sin kone i mars i år. 28-åringen er også dømt til å betale kvinnens foreldre 200.000 kroner hver i oppreisning, skriver NRK.
VG170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse han anket.
SA170626 | Voldtektstiltalt ba om unnskyldning i retten ¶ 19-åringen erkjente straffskyld for voldtekt, sex med mindreårige og for distribusjon av seksualiserte bilder av barn, da saken mot ham startet i Stavanger tingrett mandag.
SA170626 En 34 år gammel mann fra Sandnes er i Jæren tingrett dømt til 3 år og 10 måneders fengsel for å ha innført minst 5 kilo amfetamin.
SA170626 De tre ble i januar dømt for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i Haugesund i mai i fjor, til tross for at Haugaland tingrett slo fast at den seksuelle omgangen var frivillig fra jentas side.
DB170626 De tre ble i januar dømt for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i Haugesund i mai i fjor, til tross for at Haugaland tingrett slo fast at den seksuelle omgangen var frivillig fra jentas side.
DB170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
DA170626 Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest og Kemneren i Stavanger har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170626 Stavanger tingrett la til grunn at 37-åringen er insolvent og at vilkårene for ta konkursbegjæringen til følge var til stede.
DA170626 Da saken gikk i Haugaland tingrett i januar i år ble de tre brødrene dømt til fengsel i fire år, samt at de måtte betale fornærmede 100.000 kroner i oppreisningserstatning hver.
DA170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
DA170626 En 34-åring er i Jæren tingrett dømt til nesten fire års fengsel for innførsel av amfetamin.
DA170626 En 34 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til 3 år og 10 måneders fengsel for innføring av amfetamin.
DA170626 Dommen i Jæren tingrett , den tredje av sitt slag i juni, lyder 3 år og 10 måneders fengsel for innføring av minst 5 kilo amfetamin.
DA170626 De to andre sakene ble behandlet av Jæren tingrett 10. juni.
DA170626 En 81 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha rygget på sin kone.
BT170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
AP170626 De tre ble i januar dømt for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i Haugesund i mai i fjor, til tross for at Haugaland tingrett slo fast at den seksuelle omgangen var frivillig fra jentas side.
AP170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
AP170626 Utlendingsnemnda og Oslo tingrett har konkludert med at Mahad A.
AP170626 Mahad Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett i mars i år.
AP170626 Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett
AP170626 Dommen fra Oslo tingrett er anket, og ankesaken skal etter planen behandles i lagmannsretten 25. oktober 2018.
AA170626 Aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl, ba Inntrøndelag tingrett dømme begge mennene ( 29 ) og ( 33 ) til henholdsvis 14 og 12 års fengsel.
AA170626 mars i år avsa Inntrøndelag tingrett dom i Lånkedrapsaken.
AA170626 To 15 år gamle gutter er i Oslo tingrett varetektsfengslet i én uke.
AA170626 De tre ble i januar dømt for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i Haugesund i mai i fjor, til tross for at Haugaland tingrett slo fast at den seksuelle omgangen var frivillig fra jentas side.
AA170626 En 81 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha rygget på sin kone.
AA170626 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket til lagmannsretten som nå har forkastet anken.
AA170626 En 34-åring er i Jæren tingrett dømt til nesten fire års fengsel for innførsel av amfetamin.
AA170626 Dommen i Jæren tingrett , den tredje av sitt slag i juni, lyder 3 år og 10 måneders fengsel for innføring av minst 5 kilo amfetamin.
AA170626 De to andre sakene ble behandlet av Jæren tingrett 10. juni.
AA170626 Litaueren som i Inntrøndelag tingrett ble dømt til 10 års fengsel for medvirkning til drap på en landsmann i Stjørdal i juli i fjor, er frifunnet.
AA170626 I mars ble de to dømt av Inntrøndelag tingrett til 12 og 10 års fengsel. 33-åringen anket på stedet, og ble frikjent og løslatt etter dommen Frostating lagmannsrett mandag, skriver Trønder-Avisa.
VG170625 REAGERER PÅ TIDSBRUKEN : Fra anmeldelsen ble levert i september 2012, til saken kommer opp for Nedre Romerike tingrett til høsten, vil det ha gått fem år.
VG170625 Det er Nedre Romerike tingrett som skal vurdere saken og bevisene objektivt, og tiltalte har full tillit til at dette vil føre frem til et riktig resultat i saken for hans del, uttaler forsvareren.
VG170625 Bildet er tatt under en overgrepssak som ble ført i Drammen tingrett vinteren 2015.
VG170625 Ifølge tiltalen i Sandefjord tingrett skal han ha tatt 198 kasser med 24 boksøl i hver kasse, altså noe under 5000 bokser.
DA170625 Det er satt av tre dager til saken mot 19-åringen, som starter opp i Stavanger tingrett mandag morgen.
AA170625 Sør-Trøndelag tingrett dømmer sjåføren av lastebilen til 60 dagers fengsel, i tråd med aktors påstand.
AA170625 Det går frem av en fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett .
DB170624 TINGHUSET : Det er satt av to dager til behandlingen av saken i Oslo tingrett .
DB170624 Det er satt av to dager til behandlingen av saken i Oslo tingrett .
DB170624 ( Dagbladet ) : En kvinne i 40-åra må tirsdag møte i Oslo tingrett tiltalt for frihetsberøvelse og grov vold av en mann i en bolig i Oslo sentrum i 2015.
DA170624 Øst-Finnmark tingrett har ilagt et latvisk rederi en millionbot etter ulovlig snøkrabbefangst nær Svalbard.
DA170624 Saken har imidlertid et annet bakteppe : Den foreløpige dommen fra Øst-Finnmark tingrett utgjør siste kapittel i en stadig hetere strid mellom Norge og EU.
DA170624 Øst-Finnmark tingrett har ilagt et latvisk rederi en millionbot etter ulovlig snøkrabbefangst nær Svalbard.
DA170624 Saken har imidlertid et annet bakteppe : Den foreløpige dommen fra Øst-Finnmark tingrett utgjør siste kapittel i en stadig hetere strid mellom Norge og EU.
AA170624 Saken kommer opp for Oslo tingrett mandag.
AA170624 En mann i starten av 30-årene må møte i Oslo tingrett , tiltalt for å ha ranet en kvinne i Oslo ved å smitte henne med hiv.
VG170623 I Gjøvik tingrett i dag startet påtalemyndigheten med å spille av avhøret av barnet.
VG170623 DREPT : Tre personer står i Gjøvik tingrett tiltal for drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ), natt til 3. september i fjor.
VG170623 Årsaken til at de tre tiltalte som står tiltalt i Gjøvik tingrett for båldrapet i Søndre Land oppsøkte drapsofferet Nils Olav Bakken ( 49 ), skal ha vært en alvorlig handling de tre tiltalte mente at Bakken hadde begått mot en av deres nærstående.
VG170623 DREPT : Tre personer står tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ) i Gjøvik tingrett .
SA170623 26-åringen er i Bergen tingrett dømt for overtredelse av veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet i trafikken.
SA170623 Sorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger tingrett forteller at de har satset mye på meklingskompetanse blant et utvalg dommere og ser de ofte lykkes med å komme fram til en løsning partene blir enige om.
NL170623 I Salten tingrett vant rederiet fram, mens Hålogaland lagmannsrett kom til motsatt resultat.
NL170623 Denne frykt underbygges til fulle av det faktum at nesten samtlige studenter ved Det juridiske fakultet, og samtlige dommere ved Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett, har slått ring om fakultetet.
FV170623 ARENDAL : Mannen erkjente delvis straffskyld da saken ble behandlet i Aust-Agder tingrett .
DA170623 Jæren tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170623 En 38 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha svindlet sin tidligere arbeidsgiver for mer enn fem millioner kroner.
DA170623 Stavanger tingrett la opplysningene til Hjem og Hytte Interiør Design AS til grunn.
DA170623 Det var firmaet Hjem og Hytte Interiør Design AS som torsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170623 Stavanger tingrett la til grunn at bakgrunnen for volden på sett og vis omhandlet at tiltalte bebreidet fornærmede.
DA170623 Stavanger tingrett kom til at volden kvalifiserte til mellom 30 og 60 dager i fengsel, og at han i tillegg skulle ha straff for truslene.
DA170623 Ina Strømstad, dommer i Oslo tingrett , erkjenner at kritikken må tas på alvor.
BT170623 FOTO : Vegar Valde ( arkiv ) ¶ 26-åringen er i Bergen tingrett dømt for overtredelse av veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet i trafikken.
BT170623 En 26 år gammel mann erkjente straffskyld da han i dag møtte i Bergen tingrett , tiltalt for å ha voldt betydelig skade på sin 34 år gamle passasjer.
AP170623 FOTO : Vegar Valde ( arkiv ) ¶ 26-åringen er i Bergen tingrett dømt for overtredelse av veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet i trafikken.
AA170623 En 38 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha svindlet sin tidligere arbeidsgiver for mer enn fem millioner kroner.
AA170623 Bergen tingrett slår fast at 26-åringen opptrådte grovt uaktsomt.
AA170623 Mannen erkjente delvis straffskyld da saken ble behandlet i Aust-Agder tingrett .
AA170623 Styret har meldt oppbud til Sør-Gudbrandsdal tingrett , skriver Nationen.
AA170623 " Dødsfallet var en kombinasjon av flere uheldige forhold, og ikke noe tiltalte burde innsett kunne bli følgene av traktorturen " heter det blant annet i dommen fra Jæren tingrett , skriver Stavanger Aftenblad. 17-åringen blir likevel dømt for brudd på veitrafikkloven ettersom retten mener at tiltaltes kjøring var uaktsom.
VG170622 Ofoten tingrett har frikjent Tysfjord kommune etter at et kvinnelig overgrepsoffer saksøkte kommunen for flere millioner kroner.
VG170622 I den ferske dommen fra Ofoten tingrett konkluderer retten med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.
VG170622 FIKK STØTTE I RETTEN : Kvinnen ( med ryggen til ) som har saksøkt Tysfjord kommune hadde mange støttespillere til stede da saken gikk i Ofoten tingrett i april.
VG170622 Etter at saken var oppe i Ofoten tingrett uttalte kvinnen til VG at bare det å ha forklart seg for retten føltes som en seier : ¶
VG170622 BERAMMET : Rettssaken mot den bedragerisiktede direktøren ( 36 ) fra Danmark avholdes i Oslo tingrett i juni.
VG170622 Bengt Ronald Hansen ( 59 ) er i Øst-Finnmark tingrett dømt til 21 års fengsel for å ha drept sin thailandske kone og hennes sønn i Kirkenes ifjor.
NL170622 Dette skjer til tross for mobilisering og skarpe faglige advarsler fra ulike fagmiljøer, senest fra erfarne dommere ved Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett .
DN170622 Olje- og energidepartementet bestrider søksmålet og vil ikke kommentere rapporten før behandlingen i Oslo tingrett .
DB170622 I kjennelsen fra Sunnmøre tingrett heter det at retten har lagt særlig vekt på forklaringen de to fornærmede har gitt i tilrettelagte avhør : ¶
DB170622 Sør-Trøndelag tingrett fastslår at saksøkte ( Klomsæts tidligere klient ) måtte legge til grunn at forholdet var oppgjort.
DB170622 Sigurd Klomsæt tapte kampen mot en tidligere klient i Sør-Trøndelag tingrett .
DB170622 Nå har Sør-Trøndelag tingrett slått fast at det ikke var juridisk grunnlag i kravet fra Sigurd Klomsæt.
DB170622 Advokat Sigurd Klomsæt har følgende kommentar til dommen i Sør-Trøndelag tingrett : ¶
DB170622 Øst-Finnmark tingrett avviser begge disse punktene og påpeker at Hansen selv påførte seg skadene.
DB170622 Dommen falt i Øst-Finnmark tingrett torsdag og er i tråd med aktors påstand. 59 år gamle Bengt Ronald Hansen anket dommen på stedet, melder NRK. 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.
DB170622 Dobbeltdrapet i Kirkenes i fjor fremstår som rene henrettelser, mener Øst-Finnmark tingrett og dømmer en 59-åring til 21 års fengsel.
DB170622 Onsdag formiddag trakk juryen seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet mot Hamar-mannen som ble dømt til 18 års forvaring i Sør-Østerdal tingrett i juni i fjor.
DA170622 juni møte i Stavanger tingrett tiltalt for tvang og kroppskrenkelse.
DA170622 Jæren tingrett kom også til at det ikke er grunn til å anta at Green Solution AS kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170622 Jæren tingrett .
DA170622 Det har vært et rettsmøte tidligere i Jæren tingrett angående konkursbegjæringen.
DA170622 « Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring når det gjelder at han først inntok alkohol etter at han hadde hentet pizzaen », heter det i dommen fra Stavanger tingrett .
DA170622 Stavanger tingrett la også vekt på at blodprøvene tatt klokken 22.12 viste 2,2 i promille, mens en blodprøve tatt klokken 22.45 viste 2,05 i promille, noe som indikerte at 47-åringen ikke hadde hatt stigende rus.
DA170622 47-åringen møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for blant annet promillekjøring.
DA170622 Det var elektrikerfirmaet El Pluss AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170622 Nilsen er skuffet over utfallet i Moss tingrett .
DA170622 Moss tingrett har konkludert med at det ikke er tilfellet.
DA170622 Den såkalte BRP-rettssaken gikk i Moss tingrett i mai.
DA170622 Den kom rett før hovedsaken skulle opp i Moss tingrett , og etter at saksøkerne først hadde fått medhold.
DA170622 Øst-Finnmark tingrett har ilagt et latvisk rederi en millionbot etter ulovlig snøkrabbefangst nær Svalbard.
DA170622 Men saken har et annet bakteppe : Den foreløpige dommen fra Øst-Finnmark tingrett utgjør siste kapittel i en stadig hetere strid mellom Norge og EU.
DA170622 Hansen ved Fridtjof Nansens Institutt mener dommen i Øst-Finnmark tingrett er et godt, norsk kort på hånda.
BT170622 Onsdag ble han fengslet i åtte nye uker i Bergen tingrett .
BT170622 I en kjennelse fra Bergen tingrett går det frem at den tidligere politimannen nå er tiltalt for å ha lastet ned overgrepsbilder av barn, melder NRK.
BT170622 Han har nå sagt seg villig til å avgi politiforklaring », heter det i kjennelsen fra Bergen tingrett .
BT170622 Den forklaringen kjøper ikke Bergen tingrett uten videre.
BT170622 Til høsten må 46 aksjonister som demonstrerte mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden, møte i Sogn og Fjordane tingrett .
BT170622 I Sogn og Fjordane tingrett vil det bli ilagt påstand om bot på 12.000 kroner, eller fengsel i 24 dager dersom bøtene ikke betales.
BT170622 I Sogn og Fjordane tingrett er det berammet hele 46 rettssaker mot aksjonister i perioden fra 20. til 28. september.
AP170622 Øst-Finnmark tingrett avviser begge disse punktene og påpeker at Hansen selv påførte seg skadene.
AP170622 Dommen falt i Øst-Finnmark tingrett torsdag og er i tråd med aktors påstand. 59 år gamle Bengt Ronald Hansen anket dommen på stedet, melder NRK. 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.
AP170622 Dobbeltdrapet i Kirkenes i fjor fremstår som rene henrettelser, mener Øst-Finnmark tingrett og dømmer en 59-åring til 21 års fengsel.
AA170622 Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, la torsdag ned sin påstand om elleve års fengsel i Inntrøndelag tingrett .
AA170622 Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, la i Inntrøndelag tingrett ned påstand om fengsel i elleve år for den tiltalte 28-åringen, melder NRK. 28-åringen kommer fra Eritrea og hadde vært i Norge i tre år da drapet skjedde.
AA170622 Ifølge kjennelsen fra Sunnmøre tingrett er det minst to fornærmede i saken.
AA170622 En 32 år gammel mann er i Sunnmøre tingrett varetektsfengslet i fire uker, siktet for voldtekt av flere barn.
AA170622 Ofoten tingrett konkluderer med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.
AA170622 Øst-Finnmark tingrett avviser begge disse punktene og påpeker at Hansen selv påførte seg skadene.
AA170622 Dommen falt i Øst-Finnmark tingrett torsdag og er i tråd med aktors påstand. 59 år gamle Bengt Ronald Hansen anket dommen på stedet, melder NRK. 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept på kloss hold med hagle natt til 29. august i fjor.
AA170622 Dobbeltdrapet i Kirkenes i fjor fremstår som rene henrettelser, mener Øst-Finnmark tingrett og dømmer en 59-åring til 21 års fengsel.
AA170622 Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, la i Inntrøndelag tingrett ned påstand om fengsel i elleve år for den tiltalte 28-åringen, melder NRK. 28-åringen kommer fra Eritrea og hadde vært i Norge i tre år da drapet skjedde.
AA170622 Ifølge kjennelsen fra Sunnmøre tingrett er det minst to fornærmede i saken.
AA170622 En 32 år gammel mann er i Sunnmøre tingrett varetektsfengslet i fire uker, siktet for voldtekt av flere barn.
AA170622 Dommen falt i Øst-Finnmark tingrett torsdag og er i tråd med aktors påstand. 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept med hagle natt til 29. august i fjor. 59-åringen har forklart at han ville ut av ekteskapet og ba kona om å flytte ut.
VG170621 Hjeltnes skal derfor i møte i Asker og Bærum tingrett i begynnelsen av august, skriver Nettavisen.
VG170621 Kommentar GJØVIK TINGRETT ( VG ) Rett etter drapet på Nils Olav Bakken sto de tre tiltalte sammen i et håp om å unnslippe.
VG170621 GJØVIK TINGRETT ( VG ) Rett etter drapet på Nils Olav Bakken sto de tre tiltalte sammen i et håp om å unnslippe.
VG170621 Kommentar GJØVIK TINGRETT ( VG ) Med syvbarnsmorens vitnemål kom også de sterke følelsene i rettssal 101.
VG170621 GJØVIK TINGRETT ( VG ) Med syvbarnsmorens vitnemål kom også de sterke følelsene i rettssal 101.
VG170621 VG møter Aswad sammen med Jakobs far, Abdullahi Hassan ( 49 ) i Kristiansand tingrett onsdag etter at aktor Jan Tallaksen la ned påstand om 10 års fengsel for den tiltalte 16-åringen.
VG170621 I slutten av neste uke kommer dommen i saken fra Kristiansand tingrett .
VG170621 I Kristiansand tingrett har 16-åringen denne uken selv fortalt hva som skjedde den dagen han drepte sønnen deres i skolegården ved Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor.
VG170621 For bare seks måneder siden ble sønnen hennes Jakob Abdullahi Hassan drept på brutalt vis av 16-åringen som denne uken møtte i Kristiansand tingrett tiltalt for å ha drept sønnen hennes og 48 år gamle Tone Ilebekk, som forsøkte å hjelpe Hassan.
VG170621 PROSEDYRE : Statsadvokat Jan Tallaksen holdt sin prosedyre i Kristiansand tingrett onsdag.
VG170621 Etter at aktor hadde lagt ned sin påstand forlot ofrenes familier rettssalen i Kristiansand tingrett . 16-åringens forsvarer ba om at 16-åringen dømmes på mildest måte, og frifinnes for erstatningskrav.
VG170621 Denne uken møter den drapstiltalte 16-åringen i Kristiansand tingrett .
SA170621 Fire dager er satt av til straffesaken i Jæren tingrett .
SA170621 Gutten erkjente straffskyld allerede i de første politiavhørene, og han gjentok dette da rettssaken startet i Kristiansand tingrett mandag.
DN170621 Saken skal opp for Oslo tingrett 14. november.
DB170621 Valdres tingrett har oppnevnt overlege og spesialist i psykiatri, Synne Sørheim, som sakkyndig, melder NRK.
DB170621 Sørheim kom til at Breivik var utilregnelig, en vurdering som ble underkjent av Oslo tingrett .
DB170621 Saken kom opp for Valdres tingrett 24. april 2017 i tinghuset på Gjøvik.
DB170621 Rettssaken i Gjøvik tingrett ble avbrutt 25. april på den andre tiden.
DB170621 Ifølge den ferske kjennelsen i Valdres tingrett skal nyoppnevnte Synne Sørheim vurdere om kvinnen er i stand til å møte i retten og i tilfelle når.
DB170621 Gjøen, som er tingrettsdommer i Sunnmøre tingrett og en del av dommernes mediegruppe, sier det ikke er uvanlig at unge gjerningspersoner blir idømt mildere straff enn myndige ( over 18 år ).
DB170621 Til sammenlikning var dommen i Oslo tingrett mot de seks tiltalte i saken om Norsk Målungdoms medlemsjuks fra 2003 på bare 15 sider, inkludert alle formalia.
DB170621 De 341 sidene Haugaland tingrett brukte noen måneder på å skrive, er langt mer enn bare en vurdering av aktuelle paragrafers anvendelse.
DB170621 Da Haugaland tingrett i november i fjor avsa sin knusende dom over de åtte tiltalte i saken om medlemsjuks, kursjuks, forsikringssvindel, utroskap og trygdebedrageri, var det grunn til å håpe at sagaen om massebevegelsen SOS Rasisme og elitetroppene i den kryptiske maoistgruppa Tjen Folket var kommet til en ende.
DA170621 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170621 Det var butikken Eilins Blomster AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
AP170621 Valdressaken går for Gjøvik Tingrett .
AP170621 Valdres tingrett har bestemt at det blir en ny psykiatrisk vurdering av moren til den 13 år gamle jenta som døde av avmagring nyttårsaften 2015, melder NRK.
AP170621 Rettssaken startet i Valdres tingrett i april, men ble utsatt på ubestemt tid på grunn av kvinnens helsetilstand.
AP170621 Nå har Valdres tingrett altså bestemt at det blir en ny psykiatrisk vurdering av moren.
AP170621 Saken mot 16-åringen, som står tiltalt for å ha drept sin 14 år gamle kamerat, Jakob Hassan og Tone Ilebekk ( 48 ) i fjor, startet i Kristiansand tingrett mandag.
AP170621 Gutten erkjente straffskyld allerede i de første politiavhørene, og han gjentok dette da rettssaken startet i Kristiansand tingrett mandag.
AP170621 Den 20 år gamle mannen har en annen forklaring i Gjøvik tingrett enn den han først ga til politiet i et avhør den 12. desember i fjor.
AP170621 - Vi skulle banke ham opp hvis han innrømmet hva han hadde gjort, forklarte 20-åringen i Gjøvik tingrett onsdag formiddag.
AA170621 En mann ( 28 ) fra Eritrea som er tiltalt for å ha kvalt kona si i Levanger i mars, nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i Inntrøndelag tingrett .
AA170621 Søre Sunnmøre tingrett har i tillegg til fengselsstraffen dømt mannen til å betale 225.000 kroner i erstatning til datteren, skriver Sunnmørsposten.
AA170621 Valdres tingrett har bestemt at det blir en ny psykiatrisk vurdering av moren til den 13 år gamle jenta som døde av avmagring nyttårsaften 2015, melder NRK.
AA170621 Rettssaken startet i Valdres tingrett i april, men ble utsatt på ubestemt tid på grunn av kvinnens helsetilstand.
AA170621 Nå har Valdres tingrett altså bestemt at det blir en ny psykiatrisk vurdering av moren.
AA170621 Kvinnen var den tredje og siste av de tiltalte til å forklare seg for Gjøvik tingrett på dag tre av rettssaken om drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ).
AA170621 Gutten erkjente straffskyld allerede i de første politiavhørene, og han gjentok dette da rettssaken startet i Kristiansand tingrett mandag.
AA170621 En mann ( 28 ) fra Eritrea som er tiltalt for å ha kvalt kona si i Levanger i mars, nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i Inntrøndelag tingrett .
AA170621 I Gjøvik tingrett onsdag ble 20-åringen spurt gjentatte ganger om hvorfor han forandret forklaring på dette punktet.
AA170621 Gjøvik tingrett har satt av ti dager til behandlingen. ( ©NTB ) ¶
AA170621 Folk flest nikker til Høyesterett, men mange vet ikke forskjell på tingrett og lagmannsrett.
VG170620 Lundeby er ble i Oslo tingrett dømt til å sone to års fengsel for lånebedrageri overfor norske og utenlandske banker, trygdebedrageri og ett tilfelle av grovt økonomisk utroskap.
VG170620 Mandag erkjente han straffskyld da rettssaken startet i Kristiansand tingrett .
VG170620 Denne uken møter en 16 år gammel gutt i Kristiansand tingrett tiltalt for drapene.
DB170620 KRISTIANSAND ( Dagbladet ) : Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen redegjør for skadene Tone Ilebekk ( 48 ) var påført av 16-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Kristiansand tingrett .
DB170620 ¶ DRAPSFORSØK MED BALLTRE : Dommen fra Stavanger tingrett er anket til Gulating lagmannsrett.
DB170620 Dommen, som falt i Stavanger tingrett tirsdag, er anket til Gulating lagmannsrett.
DA170620 Jæren tingrett kom til at ubetinget fengsel i 24 dager og 24.000 kroner i bot.
DA170620 Det ble holdt et rettsmøte i forbindelse med konkursbegjæringen i Stavanger tingrett den 9. juni.
DA170620 Stavanger tingrett kom til at det ikke var noen holdepunkter for at saksøkernes framstilling av saken er uriktig.
DA170620 Ingen fra Stavanger billakkering møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett mandag, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170620 « I en slik situasjon synes det lite hensiktsmessig om tiltalte må sone en fengselsstraff », heter det i dommen fra Jæren tingrett .
DA170620 Saken ble nylig behandlet i Jæren tingrett .
BT170620 En 26 år gammel mann erkjente straffskyld da han i dag møtte i Bergen tingrett , tiltalt for å ha voldt betydelig skade på sin 34 år gamle passasjer.
BT170620 TI ÅRS FORVARING : Bergen tingrett har satt en minstetid for soning på seks år og åtte måneder før den voldtektsdømte mannen kan be om løslatelse.
AP170620 Han erkjente straffskyld allerede i politiavhøret dagen etter, og svarte også ja på skyldspørsmålet mandag, da rettssaken startet i Kristiansand tingrett .
AP170620 I en time fikk Gjøvik tingrett tirsdag formiddag se video av en rekonstruksjon som ble gjort på det stedet 49 år gamle Nils Olav Bakken ble overfalt, sparket, knivstukket og påtent om natten 3. september i fjor.
AP170620 Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt og forsvarer Per Espen Eid i Gjøvik tingrett da saken startet mandag.
AA170620 Han erkjente straffskyld allerede i politiavhøret dagen etter, og svarte også ja på skyldspørsmålet mandag, da rettssaken startet i Kristiansand tingrett . 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, mener det ikke fremkom noe i retten som tyder på at de sakkyndige har kommet til en gal konklusjon.
AA170620 Det er satt av ti dager til saken, som går for Gjøvik tingrett . ( ©NTB ) ¶
AA170620 Han erkjente straffskyld allerede i politiavhøret dagen etter, og svarte også ja på skyldspørsmålet mandag, da rettssaken startet i Kristiansand tingrett .
AA170620 Dommen, som falt i Stavanger tingrett tirsdag, er anket til Gulating lagmannsrett.
AA170620 Den 20 år gamle mannen inntok vitneboksen på ettermiddagen av drapssakens dag to i Gjøvik tingrett .
VG170619 - Kroppen var kraftig forbrent og forkullet, og offeret hadde stikkskader, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett i dag, der tre personer møtte tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ).
VG170619 « Øye for øye », sa 36-åringen i Gjøvik tingrett i dag.
VG170619 VARETEKTSFENGSLES : En 48 år gammel mann er i Bergen tingrett varetektsfengslet i to uker.
VG170619 Men nå er det gjort, så da får man stå for det man har gjort, sa Olsen før han tok fatt på sin forklaring i Gjøvik tingrett mandag.
VG170619 I kjennelsen fra Kristiansand tingrett heter det at retten har kommet fram til at tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene.
VG170619 Denne uken møter 16-åringen i Kristiansand tingrett tiltalt for dobbeltdrapet - for lukket rett.
VG170619 Lukket rett ¶ 16-åringens forsvarer Svein Kjetil Stallemo har begjært at rettssaken i Kristiansand tingrett skal gå for lukkede dører, noe han har fått medhold ifra aktor.
VG170619 I Kristiansand tingrett : Bistandsadvokat Kristine Eide representerer familien til Jakob Abdullahi Hassan og bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye representerer familien til Tone Ilebekk.
VG170619 Her hilser her på statsadvokat Jan Tallaksen i Kristiansand tingrett mandag.
VG170619 I slutten av statsadvokat Jan Tallaksens utspørring av den dobbeltdrapstiltalte 16-åringen i Kristiansand tingrett mandag spurte han den tiltalte om han tenker om det han gjorde i dag.
VG170619 Her i Kristiansand tingrett mandag.
SA170619 48-åringen ble varetektsfengslet i Bergen tingrett mandag.
FV170619 Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen i Kristiansand tingrett mandag.
FV170619 Kulturredaktør i Fædrelandsvennen, Karen Kristine Blågestad, er tydelig på hva hun mener etter å ha hørt den tiltalte uttale seg i Kristiansand tingrett .
DB170619 ( Dagbladet ) : En 48 år gammel mann er i Bergen tingrett varetektsfengslet i fire uker med alle restriksjoner, siktet for å ha drept sin kone ( 42 ) i Åsane i Bergen i april i år.
DB170619 Det er satt av fire dager til hovedforhandlingen, men Kristiansand tingrett vil sannsynligvis bare bruke tre av disse.
DB170619 Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett mandag klokken 12.45, opplyser Vest politidistrikt.
DB170619 Fengslingsmøtet skjer i i Bergen tingrett og politiet vil be om lukkede dører i fengslingsmøtet, ifølge BT.
DB170619 Det er satt av ti dager til rettssaken i Gjøvik tingrett , og de tre første dagene skal de tiltalte forklare seg om drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ) i fjor høst.
DB170619 juni i Gjøvik tingrett .
DA170619 En 81 år gammel mann som rygget på sin kone utenfor et eldresenter i fjor sommer, møtte mandag i Stavanger tingrett .
DA170619 Det er satt av én dag til rettssaken i Stavanger tingrett .
DA170619 Jæren tingrett la følgende til grunn : ¶ 36-åringen har vokst opp i et land i Nord-Afrika og flyttet til Norge da han var 18 år gammel.
DA170619 Jæren tingrett kom til at kona ikke hadde samtykket til turen og kom heller ikke til at det var snakk om en kortere tur.
DA170619 Jæren tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i seks måneder der to måneder ble gjort betinget, ¶
DA170619 mars i år, og da 36-åringen nylig møtte i Jæren tingrett erkjente han ikke straffskyld.
DA170619 Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot 50-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170619 Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
BT170619 Mannen erkjente ikke straffskyld da saken startet i Bergen tingrett i dag.
BT170619 I RETTEN : - Dette er en grov og alvorlig sak, sa statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes da saken startet i Bergen tingrett mandag.
BT170619 Mannen ettermiddag ble 48-åringen fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett .
BT170619 Mannen ettermiddag ble 48-åringen fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett .
AP170619 Oslo tingrett besluttet fredag å fengsle 17-åringen fram til mandag 3. juli.
AP170619 Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett tidlig mandag ettermiddag.
AP170619 Gjøvik tingrett har avsatt to uker til saken.
AP170619 ) og statsadvokat Thorbjørn Klundseter mener det er en svært alvorlig sak Gjøvik tingrett nå skal behandle.
AP170619 En 48 år gammel mann er i Bergen tingrett varetektsfengslet i to uker.
AP170619 48-åringen ble varetektsfengslet i Bergen tingrett mandag.
AP170619 Rettssaken startet i Kristiansand tingrett mandag klokken 9, og det er satt av fire dager til saken.
AP170619 Mandag startet rettssaken mot en tiltalt 16-åring i Kristiansand tingrett .
AP170619 I kjennelsen fra Kristiansand tingrett heter det at retten har kommet fram til at tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene.
AP170619 Og vi ville høre om det var sant eller bare rykter, forklarte 36-åringen i Gjøvik tingrett mandag.
AP170619 Den 36 år gamle mannen som sammen med sin ekskjæreste og hennes sønn på 20 år er tiltalt for drapet på Bakken, forklarte i Gjøvik tingrett i dag detaljert hva som skjedde sent denne fredag kveld 2. september i fjor.
AP170619 Saken mot 16-åringen, som står tiltalt for å ha drept sin 14 år gamle kamerat, Jakob Hassan og Tone Ilebekk ( 48 ) i fjor, startet i Kristiansand tingrett mandag.
AP170619 Saken mot 16-åringen, som står tiltalt for å ha drept en 14 år gammel kamerat og en tilfeldig hundepasser i Kristiansand i fjor, startet i Kristiansand tingrett mandag.
AA170619 Den siktede har forklart at fornærmede selv skal ha påført seg skadene, men Inntrøndelag tingrett så ikke grunnlag til å feste lit til denne forklaringen.
AA170619 Småbarnsfaren brukte sterke medisiner for å dope ned offeret sitt før han forgrep seg på henne, ifølge dommen fra Bergen tingrett .
AA170619 Det er satt av ti dager til rettssaken i Gjøvik tingrett , og de tre første dagene skal de tre tiltalte forklare seg om drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ) i fjor høst.
AA170619 Han blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett mandag ettermiddag klokken 12.45, opplyser Vest politidistrikt.
AA170619 Rettssaken startet i Kristiansand tingrett mandag klokken 9, og det er satt av fire dager til saken.
AA170619 I kjennelsen fra Kristiansand tingrett heter det at retten har kommet fram til at tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene. ( ©NTB ) ¶
AA170619 Oslo tingrett besluttet fredag å fengsle 17-åringen fram til mandag 3. juli.
SA170618 Advokatfullmektig Kristoffer Heitmann skal prøve å overbevise dommerne i Jæren tingrett om at oppsigelsen av kvinnen er ugyldig.
DB170618 Scanbox vant opprinnelig i Oslo tingrett , men Telenor anket og vant i Borgarting lagmannsrett.
AP170618 Tre tiltalte må mandag møte i Gjøvik tingrett tiltalt for det brutale drapet.
AP170617 Men Asker og Bærum tingrett har nylig avsagt dom om at mannen, som er blitt 44 år gammel og har vietnamesisk bakgrunn, ikke skal prøveløslates av hensyn til samfunnsvernet.
AP170617 Asker og Bærum tingrett mener at risikoen for samfunnet er for stor.
AP170617 En kvinne i 40-årene møter i slutten av juni i Salten tingrett tiltalt for å ha mishandlet sine tre barna fysisk og psykisk over en periode på 13 år.
AA170617 Sør-Trøndelag tingrett konkluderte med at 36-åringen var sakens hovedmann, og han ble dømt for oppbevaring av sju kilo metamfetamin.
AA170617 Da rettssaken startet i Sør-Trøndelag tingrett i januar 2010, var 36-åringen nok en gang tiltalt - sammen med fem andre.
AA170617 juni ble 36-åringen fremstilt for fengsling i Sør-Trøndelag tingrett , og deretter varetektsfengslet i to uker begrunnet med fare for bevisforspillelse.
AA170617 En kvinne i 40-årene møter i slutten av juni i Salten tingrett tiltalt for å ha mishandlet sine tre barna fysisk og psykisk over en periode på 13 år.
DN170616 Innen anken kom opp i lagmannsretten, hadde den frikjennende dommen i straffesaken falt i Oslo tingrett .
DN170616 Dette fikk Skatt vest gjennomslag for da saken opprinnelig ble behandlet i tingrett .
DB170616 I dag er han glad, forteller han Dagbladet - for i dag kom en ny dom fra Asker og Bærum Tingrett - der han blir trodd.
DA170616 Den 47 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Jæren tingrett .
DA170616 Jæren tingrett kom til at bevisene mot ham var sterke og ga politiet medhold i at de kunne tilbakekalle førerretten til saken er endelig avgjort, men ikke utover den 1. januar 2018.
DA170616 30-åringen møtte nylig i Jæren tingrett i forbindelse med at politiet ville tilbakekalle førerretten til 30-åringen.
DA170616 Det var byggmesterfirmaet Byggservice Egersund AS som var i Dalane tingrett og meldte oppbud.
DA170616 Dalane tingrett la opplysningene til Byggservice Egersund AS til grunn og kom til at firmaet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170616 Dalane tingrett .
AA170616 Ifølge NRK har Hedmarken tingrett også dømt 20-åringen for ved en anledning å ha kastet ei øks mot moren, men bommet.
DB170615 Tønsberg tingrett fastslår i dommen at til tross for at lastebilen var helt ny og hadde både ryggekamera og ferdskriver, oppdaget ikke sjåføren jenta.
DB170615 Lagmannsretten slår fast at Haugaland tingrett både har drøftet grundig og gjort en riktig vurdering av alle de betingelser for fellelse som gjelder både i forhold til medlemsbedrageriet, kursjukset, trygdebedrageriet, forsikringsbedrageriet og Kjell Gunnar Larsens utroskap mot den organisasjonen han ledet.
DB170615 Daglig leder Kjell Gunnar Larsen ble i Haugaland tingrett i november i fjor dømt til fengsel i to år, hvorav halvannet år betinget, for blant annet grove bedragerier gjennom SOS Rasisme overfor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) og Barne- og likestillingsdepartementet ( BLI ).
DA170615 Torsdag møtte en 29 år gammel mann i Stavanger tingrett tiltalt for grov vold.
DA170615 Saken var nylig opp i Jæren tingrett som en tilståelsessak der 37-åringen kom med en uforbeholden tilståelse.
DA170615 Jæren tingrett la til grunn at forholdene lå langt tilbake i tid og 37-åringens tilståelse kom tidlig i saken.
DA170615 Da saken var oppe i Jæren tingrett i februar i år, ble en 20 år gammel mann dømt til fengsel i 21 dager.
DA170615 Drammen tingrett skal i oktober ta stilling til om grisebonden må betale foretaksboten, samt til den eventuelle botens størrelse.
BT170615 I FENGSLINGSMØTET : Politiadvokat May Britt Erstad i fengslingsmøtet i Bergen tingrett torsdag.
AP170615 Tønsberg tingrett slår fast at sjåføren lot være å benytte utstyret : ¶
AP170615 Tønsberg tingrett fant det skjerpende at yrkessjåføren i 2012 ble tatt for promillekjøring.
AA170615 juni i Inntrøndelag tingrett .
AA170615 Ifølge Hamar Arbeiderblad har Hedmarken tingrett funnet to dansker skyldige i volden. Én av dem, en 25-åring, sa i retten at han var alene om overfallet, men ble ikke trodd på dette.
AA170615 Saken skal opp for Sunnmøre tingrett 24. august. ( ©NTB ) ¶
AA170615 Tønsberg tingrett fastslår i dommen at til tross for at lastebilen var helt ny og hadde både ryggekamera og ferdskriver, oppdaget ikke sjåføren jenta.
AA170615 Lagmannsretten slår fast at Haugaland tingrett både har drøftet grundig og gjort en riktig vurdering av alle de betingelser for fellelse som gjelder både i forhold til medlemsbedrageriet, kursjukset, trygdebedrageriet, forsikringsbedrageriet og Kjell Gunnar Larsens utroskap mot den organisasjonen han ledet.
AA170615 Daglig leder Kjell Gunnar Larsen ble i Haugaland tingrett i november i fjor dømt til fengsel i to år, hvorav halvannet år betinget, for blant annet grove bedragerier gjennom SOS Rasisme overfor Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) og Barne- og likestillingsdepartementet ( BLI ).
AA170615 Selskapet - som erkjenner at det har ansvar - ble i Bergen tingrett dømt til å betale 13.218.686 kroner, ifølge avisen.
AA170615 Drammen tingrett skal i oktober ta stilling til om grisebonden må betale foretaksboten, samt til den eventuelle botens størrelse. ( ©NTB ) ¶
AA170615 mai, er i Oslo tingrett fengslet i fire nye uker.
VG170614 I desember i fjor tapte Kristoffersen i Oslo tingrett i kampen for å få reklamere for Red Bull på hjelmen.
VG170614 Men både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste politiets begjæring.
SA170614 Gutten møter mandag i Kristiansand tingrett .
DN170614 Da saken gikk for Oslo tingrett , ble alle fire dømt for grov korrupsjon. | - Det er ikke noen tradisjon for at embetsmenn trekker seg, men her burde det skje ¶
DB170614 Kristoffersen tapte imidlertid første runde i Oslo tingrett .
DB170614 Gutten møter mandag i Kristiansand tingrett .
DB170614 Rettssaken pågår i Øst-Finnmark tingrett .
DA170614 Nå er mann frifunnet for bruk av doping forut for dette da Jæren tingrett la til grunn at mannen hadde brukt doping i utlandet.
DA170614 For dette erkjente han straffskyld og Jæren tingrett kom til at han skulle dømmes til en bot på 8000 kroner. | - Misbrukte psykisk utviklingshemmet jente ( 12 ) ¶
DA170614 64-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett .
DA170614 Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett , men i lagmannsretten var dommen enstemmig.
DA170614 Rettssaken pågår i Øst-Finnmark tingrett . 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam Songngam, kalt Belt, ble skutt og drept med hagle i Kirkenes natt til 29. august i fjor.
AP170614 Sjåføren ble enstemmig frifunnet i Oslo tingrett , men dømt i Borgarting lagmannsrett.
AP170614 Rettssaken i Oslo tingrett de siste to ukene er den første mot narkotikasalg på « det mørke nettet » i Norge.
AP170614 Rettssaken har gått for Øst-Finnmark tingrett i tre dager og ble avsluttet sent onsdag ettermiddag med at erstatningskravene ble lagt fram på vegne av de dødes etterlatte.
AA170614 Derfor blir saken tatt opp i Bergen tingrett , som skal avgjøre erstatningsgrunnlaget.
AA170614 Gutten møter mandag i Kristiansand tingrett .
AA170614 Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett , men i lagmannsretten var dommen enstemmig.
AA170614 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket.
VG170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
VG170613 Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett .
VG170613 Mandag møtte han i Øst-Finnmark tingrett tiltalt for å ha drept Petchngam og Pimsiri natt til 29. august i fjor.
VG170613 Rettssaken går fram til fredag i Øst-Finnmark tingrett i Vadsø.
VG170613 Mandag var moren og broren til Pimsiri tilbake i Nord-Norge, nærmere bestemt i Vadsø i Øst-Finnmark tingrett .
VG170613 Nå er den unge asylsøkeren tiltalt for voldtekt, og må møte i Øvre Romerike tingrett i midten av oktober.
SA170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
FV170613 Under rettssaken i Aust-Agder tingrett erkjente den 34 år gamle kvinnen straffskyld på samtlige punkter i den omfattende tiltalen mot henne. 34-åringen kunne ikke gi noen god forklaring på hvorfor hun utga seg for å være lege.
FV170613 I dommen viser Aust-Agder tingrett til at 34-åringen « på en svært kynisk måte har utnyttet alvorlig syke mennesker til å utbetale seg penger mot falske løfter om behandling ».
FV170613 KRISTIANSAND : Kristiansand tingrett besluttet tirsdag at rettssaken mot 16-åringen, som har erkjent at han drepte Tone Ilebekk ( 48 ) og Jakob Abdullahi Hassan, skal gå for lukkede dører.
FV170613 Det er satt av tre dager til rettssaken som starter i Kristiansand tingrett mandag.
DN170613 Fv : Utvalgsmedlem Morten Holmboe, førsteamanuensis ved Politihøgskolen og utvalgsleder og Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett .
DB170613 Rettssaken gikk i Bergen tingrett i april, og nå er det klart at datteren Marit Larsen tapte saken og samtidig ble dømt til å betale til sammen 375 000 kroner i sakskostnader, melder NRK.
DB170613 Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett .
DB170613 De tapte på alle punkter i Oslo tingrett , og kort tid etter at dommen ble kjent uttalte Huseiernes Landsforbund at de ikke ville finansiere en anke.
DB170613 - Vi er glade for at Oslo tingrett har frifunnet kommunen på alle punkter, og vært tydelig på at utforming av eiendomsskatten innenfor regelverket er opp til politisk skjønn, ikke rettslig vurdering.
DA170613 Stavanger tingrett mente også at det ville være stor sannsynlighet for at han ville påvirke vitner i saken og i den forbindelse viste retten til at det var flere av vitnene som foreløpig ikke er avhørt.
DA170613 Stavanger tingrett kom til at det var gjentakelsesfare og at viste til at fornærmede har beskrevet et betydelig antall voldshandlinger som hun har blitt utsatt for.
DA170613 Mandag ble han framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett der fengslingsgrunnlaget var bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare.
DA170613 Det er satt opp av tre dager til saken som startet opp i Stavanger tingrett i går.
DA170613 I utgangspunktet skulle saken startet opp i Jæren tingrett i august i fjor, men ble utsatt.
DA170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
DA170613 Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett .
DA170613 En mann i 50-årene er i Gjøvik tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud etter at en kvinne søndag døde i Søndre Land.
BT170613 Utvalget viser blant annet til treg fremdrift i etterforskningen, og at det var vanskelig å få bemannet teamet med aktorer før rettssaken skulle opp for Oslo tingrett .
AP170613 Utvalget viser blant annet til treg framdrift i etterforskningen, og at det var vanskelig å få bemannet teamet med aktorer før rettssaken skulle opp for Oslo tingrett .
AP170613 Saken mot ham og 12 andre kjente kriminelle tiltalt for mafiavirksomhet, drapsforsøk, drapsforbund, ransforbund, grov narkotikasmugling og ulovlig våpenbesittelse skal opp for Oslo tingrett i to måneder fra 19. september.
AP170613 Oslo tingrett fant det bevist at han hadde brutt vilkårene blant annet ved kontakt med 40 kjente kriminelle.
AP170613 Jeg er sikker på at politiet vet at jeg er uskyldig, sa Betew til dommerne i Oslo tingrett .
AP170613 Dommerne i tingrett , lagmannsrett og høyesterett trodde ham, og han slapp ut.
AP170613 Dommerne i tingrett , lagmannsrett og Høyesterett trodde på hans forsikringer om et nytt og bedre liv.
AP170613 De to måtte begge møte i Stavanger tingrett i september 2005 under strenge sikkerhetstiltak.
AP170613 Betew forklarte i Asker og Bærum tingrett at han var strukturert, sta og målrettet, og at disse egenskaper tidligere ble brukt til kriminalitet, blant annet to grove ran av pengetransporter og et ransforsøk.
AP170613 oktober 2014 etter at dommerne i Asker og Bærum tingrett , Borgarting lagmannsrett og Høyesterett trodde mer på Betews løfter om et nytt og bedre liv enn på fagfolkene som advarte mot løslatelse.
AP170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
AP170613 Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett .
AP170613 Politiet vil begjære 50-åringen varetektsfengslet klokka 12 i Gjøvik tingrett tirsdag. 50-åringen nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til voldssiktelsen, opplyser mannens forsvarer, advokat Joakim Staff, til NTB.
AA170613 En mann i 50-årene er i Gjøvik tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud etter at en kvinne søndag døde i Søndre Land.
AA170613 Politiet vil begjære 50-åringen varetektsfengslet klokka 12 i Gjøvik tingrett tirsdag. 50-åringen nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til voldssiktelsen, opplyser mannens forsvarer, advokat Joakim Staff, til NTB.
AA170613 Han erkjente ikke straffskyld under rettssaken i Stavanger tingrett og hevdet han ikke var med på tyveriene.
AA170613 Denne forklaringen festet imidlertid ikke Jæren tingrett lit til.
AA170613 Ifølge VG må mannen møte i Øvre Romerike tingrett i oktober.
AA170613 Utvalget viser blant annet til treg framdrift i etterforskningen, og at det var vanskelig å få bemannet teamet med aktorer før rettssaken skulle opp for Oslo tingrett .
AA170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
AA170613 Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett .
VG170612 juni i Gjøvik tingrett .
VG170612 PARTENE : Her diskuterer Aktor Torstein Lindquister og forsvarer Stein Rønning i Øst-Finnmark tingrett .
DN170612 Sal 828 i Oslo tingrett i 2012, rett før Transocean-rettssaken startet nettopp her.
DB170612 - Jeg kan ikke ta stilling til straffskyld, fordi jeg ikke husker hva som skjedde, sa 59-åringen da rettssaken startet i Øst-Finnmark tingrett mandag.
DA170612 Stavanger tingrett la til grunn at fornærmede var på byen sammen med kjæresten sin og et annet par den aktuelle kvelden.
BT170612 Her er hun mandag i Bergen tingrett med bistandsadvokat Bjarte Aarlie.
AP170612 Rettssaken mot 59-åringen startet i Øst-Finnmark tingrett i Vadsø mandag.
AP170612 Rettssaken mot 59-åringen som er tiltalt for å ha skutt Pim og Belt starter mandag i Øst-Finnmark tingrett i Vadsø.
AP170612 Aktor Torstein Lindquister og forsvarer Stein Rønning i Øst-Finnmark tingrett , der en 59 år gammel mann er tiltalt for dobbeltdrap på sin kone og stesønn i Kirkenes i august i fjor.
AP170612 - Jeg har aldri sett dette før, hevdet han i Øst-Finnmark tingrett .
AA170612 24-åringen erkjente straffskyld etter tiltalen da saken var oppe i Romsdal tingrett forrige uke, ifølge Romsdals Budstikke.
AA170612 Det var mine saker, ikke hennes, fortalte 59-åringen i Øst-Finnmark tingrett , der han står tiltalt for å ha drept sin kone og stesønn i fjor.
AA170612 - Jeg har aldri sett dette før, hevdet han i Øst-Finnmark tingrett .
AA170612 - Jeg har aldri sett dette før, hevdet han i Øst-Finnmark tingrett .
AA170612 Rettssaken etter drapet starter i Gjøvik tingrett førstkommende mandag. ( ©NTB ) ¶
AA170612 Oslo tingrett viser også til at siktede tidligere er siktet og dømt for befatning med våpen, og mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha anskaffet og overlevert våpen som beskrevet i siktelsen.
AA170612 Lagmannsretten var imidlertid enig med Oslo tingrett og mente det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
AA170612 Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett har Oslo-politiet nå fått medhold, en beslutning Bhatti nå har anket, skriver Nettavisen.
AA170612 I kjennelsen fastslår Oslo tingrett at dette ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.
AA170612 I fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett fra 18. mai framgår det at retten mener Bhattis uvilje mot å ta nye prøver og bilder, er med på å styrke mistanken mot ham.
VG170611 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket.
VG170611 Øst-Finnmark tingrett har satt av fem dager til behandling av straffesaken.
VG170611 Mandag starter rettssaken mot 59-åringen i Øst-Finnmark tingrett i Vadsø.
FV170611 Oslo tingrett mente imidlertid at dette aspektet ikke kan tillegges vekt under vurderingen av straffansvaret i saken.
FV170611 Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett , og begge anket blant annet over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene.
FV170611 Illustrasjonsfoto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ 31-åringen ble i Oslo tingrett dømt til åtte års fengsel og til å betale drøyt 10 millioner kroner i erstatning for å ha påført sin fire uker gamle datter livsvarige skader.
FV170611 Ifølge dommen fra Oslo tingrett var ikke jentas mor til stede da skaden oppsto. 25-åringen har forklart at barnet var rødt og hovent i hodet da hun kom hjem fra en tur til Nav.
FV170611 Faren har benektet å ha ristet babyen, noe Oslo tingrett ikke festet lit til.
FV170611 Forsikringsselskapet til bileieren gikk til søksmål, men tapte saken i Kristiansand tingrett .
DB170611 Striden gjelder krav om oppgjør etter salg av aksjer, og skal for Oslo tingrett til neste år.
DA170611 Ingen av de polske mennene erkjente straffskyld da de nylig møtte i Jæren tingrett .
AP170611 Oslo tingrett mente imidlertid at dette aspektet ikke kan tillegges vekt under vurderingen av straffansvaret i saken.
AP170611 Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett , og begge anket blant annet over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene.
AP170611 Illustrasjonsfoto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ 31-åringen ble i Oslo tingrett dømt til åtte års fengsel og til å betale drøyt 10 millioner kroner i erstatning for å ha påført sin fire uker gamle datter livsvarige skader.
AP170611 Ifølge dommen fra Oslo tingrett var ikke jentas mor til stede da skaden oppsto. 25-åringen har forklart at barnet var rødt og hovent i hodet da hun kom hjem fra en tur til Nav.
AP170611 Faren har benektet å ha ristet babyen, noe Oslo tingrett ikke festet lit til.
AA170611 Oslo tingrett mente imidlertid at dette aspektet ikke kan tillegges vekt under vurderingen av straffansvaret i saken. ( ©NTB ) ¶
AA170611 Ingen av foreldrene erkjente straffskyld i Oslo tingrett , og begge anket over blant annet bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og de sivile kravene.
AA170611 Ifølge dommen fra Oslo tingrett var ikke jentas mor til stede da skaden oppsto. 25-åringen har forklart at barnet var rødt og hovent i hodet da hun kom hjem fra en tur til Nav.
AA170611 Faren har benektet å ha ristet babyen, noe Oslo tingrett ikke festet lit til.
AA170611 31-åringen ble i Oslo tingrett dømt til åtte års fengsel og til å betale drøyt 10 millioner kroner i erstatning for å ha påført sin fire uker gamle datter livsvarige skader.
VG170610 Rettssaken går av stabelen i Oslo tingrett tirsdag.
VG170610 I mars ga Oslo tingrett norske myndigheter medhold i Utlendingsnemndas ( UNE ) vedtak om å tilbakekalle statsborgerskapet til bioingeniøren og å utvise ham etter 17 år i Norge fordi han skal ha løyet om at han kommer fra Somalia i asylsøknaden.
SA170610 En 31-åring og en 35-åring er begge dømt i Jæren tingrett til 6 års ubetinget fengsel for å ha innført rundt 10 kilo amfetamin til Norge.
DB170610 Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken.
DB170610 Utlendingsnemnda og Oslo tingrett har konkludert med at Mahad A.
DA170610 I Stavanger tingrett kom det fram at 17-åringen høsten 2015 kom i kontakt med en 42 år gammel mann.
DA170610 Dermed var det ikke aktuelt å gi ham noen fengselsstraff og Stavanger tingrett kom til at 60 timer samfunnsstraff var en passende straff.
DA170610 Blant annet la Stavanger tingrett vekt på at det var ingen ting som knytter 42-åringen til Sandnes og ingen grunn for at han skulle treffe på 17-åringen på et busstopp her.
DA170610 Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken.
AP170610 Kvinnen som må møte i Oslo tingrett på tirsdag, er dømt en rekke ganger for lignende forhold.
AP170610 Utlendingsnemnda og Oslo tingrett har konkludert med at bioingeniøren Mahad A.
AP170610 Ytterligere en mann ble pågrepet, men han ble løslatt av Oslo tingrett og av Borgarting lagmannsrett, som mente det ikke var skjellig grunn til mistanke om medvirkning til drap.
AA170610 « Etter rettens syn, er det på nåværende tidspunkt på bakgrunn av tidsforløpet i saken ikke grunnlag til å feste lit til siktedes forklaring om at fornærmede selv skal ha påført seg skadene, » skriver Inntrøndelag tingrett i fengslingskjennelsen.
AA170610 Inntrøndelag tingrett festet ikke lit til den siktedes forklaring.
AA170610 Fire menn fra Litauen er i Inntrøndelag tingrett dømt til fengselsstraff etter at de ble tatt for smugling av 2880 liter vodka.
AA170610 Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken. ( ©NTB ) ¶
AA170610 Utlendingsnemnda og Oslo tingrett har konkludert med at Mahad A.
AA170610 Rettssaken går av stabelen i Oslo tingrett tirsdag.
AA170610 Rettssaken går av stabelen i Oslo tingrett tirsdag.
VG170609 Det påståtte gaveløftet - om ti prosent av Røkkes aksjeformue - ble behandlet av Asker og Bærum tingrett i 2013, som avviste hele saken.
VG170609 juni ble 17-åringen fengslet i to nye uker i Oslo tingrett .
VG170609 I vinter avslo Asker og Bærum tingrett også et krav om at han skulle få dekket sakskostnader på 1,5 millioner kroner.
VG170609 Huskapper Arne Vigeland ble fredag dømt til 120 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett for grovt skadeverk.
DN170609 Det har Stavanger tingrett bestemt.
DN170609 Gründer og investeringsdirektør Peter Chester Warren ( i midten ), tidligere administrerende direktør Øyvind Tvilde ( foran ), tidligere styreleder Christian Wahl ( til høyre ) og advokat Jens Brede ( med rødt slips ) møtte denne uken i Oslo tingrett .
DB170609 30-åringen, som er tiltalt for grovt ran med døden til følge, må dømmes til fire års fengsel, sa aktor Ingrid Vormeland Salte da hun la ned sin påstand i Oslo tingrett fredag. 33-åringen har erkjent uaktsomt drap, men sier seg ikke skyldig etter tiltalen. 30-åringen har erkjent straffskyld.
DB170609 Huskapper Arne Vigeland ble fredag dømt til 120 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett for grovt skadeverk.
DB170609 ( Dagbladet ) : En anerkjent mannlig kunstner i 40-åra må til uka møte i Oslo tingrett , tiltalt for å ha voldtatt en kvinne.
DB170609 ¶ DØMT : En 20-åring er i Nedre Telemark Tingrett dømt til fem års fengsel for å ha voldtatt sin lillebror.
DB170609 En 20 åring er i Nedre Telemark tingrett dømt til fem års fengsel for å ha voldtatt sin 11 år gamle lillebror.
DA170609 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Stavanger Mediegymnas AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170609 Det var Stavanger Mediegymnas AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
BT170609 Bergen tingrett lar Erik Kjøsen ta arrest i de personlige eiendelene til eieren av firmaet.
BT170609 I BERGEN TINGRETT : Statsadvokat Benedikte Høgseth ( til v. ) med forsvarer Ann Turid Bugge i rettssaken der en 34 år gammel mann er tiltalt for sin fjerde voldtekt.
AP170609 Gutten anket fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett 2. juni, men torsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken, skriver VG.
AP170609 Den 43 år gamle huskapperen ble fredag dømt til 120 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett for grovt skadeverk.
AA170609 Gutten anket fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett 2. juni, men torsdag forkastet Borgarting lagmannsrett anken, skriver VG.
AA170609 30-åringen, som er tiltalt for grovt ran med døden til følge, må dømmes til fire års fengsel, sa aktor Ingrid Vormeland Salte da hun la ned sin påstand i Oslo tingrett fredag. 33-åringen har erkjent uaktsomt drap, men sier seg ikke skyldig etter tiltalen. 30-åringen har erkjent straffskyld.
AA170609 Huskapper Arne Vigeland ble fredag dømt til 120 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett for grovt skadeverk.
AA170609 - Jeg håper de heretter velger en bedre vei for sine liv, sa moren da den fire dager lange rettssaken i Oslo tingrett gikk mot slutten fredag.
AA170609 Dommen falt i Nord-Troms tingrett i slutten av mai.
AA170609 En 20 åring er i Nedre Telemark tingrett dømt til fem års fengsel for å ha voldtatt sin 11 år gamle lillebror.
VG170608 Da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett i fjor vår, ga retten overraskende Breivik medhold i at han var blitt behandlet på en inhuman og nedverdigende måte, og at artikkel 3 derfor var blitt krenket.
FV170608 Men Kristiansand tingrett mener han ikke er troverdig.
FV170608 KRISTIANSAND : Da saken var oppe i Kristiansand tingrett nektet mannen i 40-årene straffskyld.
DB170608 Bergen tingrett slår fast at mannen var psykotisk da han drepte husverten sin i fjor sommer, og at han dermed var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, skriver Bergensavisen ( BA ).
DB170608 Navneprotesten førte imidlertid ikke fram- og danskene tapte i Oslo Tingrett .
DA170608 Jæren tingrett .
DA170608 Grande skal også være aktor i saken, som skal opp i Jæren tingrett 27. juni i år.
DA170608 Stavanger tingrett kom til at dette ikke var tilfelle.
BT170608 Bergen tingrett bestemte til slutt at mor og sønn skulle løslates.
AP170608 april i fjor ga Oslo tingrett terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik medhold i at soningsforholdene hans representerer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3.
AP170608 En 46 år gammel mann er i Nedre Romerike tingrett dømt til åtte års forvaring for to voldtekter.
AA170608 Stockholms tingrett har bestemt at Rakhmat Akilov, som er siktet for terrorangrepet i Drottninggatan, skal varetektsfengsles i ytterligere fire uker.
AA170608 Onsdag ettermiddag og kveld var den siktede i avhør, og torsdag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett .
AA170608 Mannen i 30-årene som er siktet for grov vold mot en mann i Verdal natt til onsdag, er i Inntrøndelag tingrett varetektsfengslet i fire uker.
AA170608 Bergen tingrett slår fast at mannen var psykotisk da han drepte husverten sin i fjor sommer, og at han dermed var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, skriver Bergensavisen.
AA170608 En 46 år gammel mann er i Nedre Romerike tingrett dømt til åtte års forvaring for to voldtekter.
VG170607 På punkt etter punkt konkluderer Oslo tingrett med at argumentasjon og anførsler ikke holder mål.
VG170607 Oslo tingrett har ikke klart å finne grunnlag verken i lovverket, forarbeidene eller i rettspraksis for å gi saksøkerne medhold i kravet mot Oslo kommune.
VG170607 Nå er saken oppe i Oslo tingrett .
VG170607 Nesten femten år etter at Egil Tostrup Bråten ( 23 ) ble funnet knivstukket og hardt skadet like utenfor hybelen sin i Nordahl Bruns gate i Oslo, behandles drapssaken i Oslo tingrett .
VG170607 I Oslo tingrett tirsdag svarte 33-åringen « nei » på spørsmål om straffskyld. 30-åringen erkjente straffskyld for grovt ransforsøk.
VG170607 juni 2017 : Rettssaken mot de to tiltalte starter i Oslo tingrett . 33-åringen er tiltalt for drapet. 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk.
DB170607 Bergen tingrett har satt av tre dager til saken, som starter i midten av september.
DB170607 Mennene ; en 33-åring og en 30-åring, er tiltalt for drap og grovt ran, og i går ga de to Oslo tingrett sine forklaringer av hva de mener skjedde den skjebnesvangre novembernatta. 33-åringen er tiltalt for selve drapet, mens 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk. 33-åringen nekter straffskyld etter tiltalen om f
DB170607 ( Dagbladet ) : - Jeg hadde egentlig forsonet meg med at denne saken ikke ville bli oppklart, men nå kommer vi i mål likevel, sier Steinar Bråten utenfor sal 127 i Oslo Tingrett .
DB170607 Rettssaken er allerede berammet i Kristiansand tingrett og vil starte som planlagt mandag 19. juni.
DA170607 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge saksøkernes opplysninger til grunn og at disse har et forfalt krav mot 61-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170607 61-åringen møtte ikke til onsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett , og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170607 Jæren tingrett kom til at Skatteoppkreveren har et forfalt krav mot bilpleiefirmaet som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
BT170607 ) og forsvarer Ann Turid Bugge i Bergen tingrett .
BT170607 ) og aktor Benedicte Høgseth i Bergen tingrett der en 34 år gammel mann er tiltalt for voldtekt.
AP170607 Jeg lette etter puls og pust, men fant ingen, forklarte Fredrickson i Oslo tingrett onsdag.
AP170607 En 37-åring som siden 2013 har gått klar av totalt 137 påstander om lovbrudd på grunn av tvil om tilregnelighet, ble onsdag dømt til fengsel av Bergen tingrett .
AP170607 Rettssaken er allerede berammet i Kristiansand tingrett og vil starte som planlagt mandag 19. juni.
AA170607 Bergen tingrett har satt av tre dager til saken, som starter i midten av september. ( ©NTB ) ¶
AA170607 Rettssaken er allerede berammet i Kristiansand tingrett og vil starte som planlagt mandag 19. juni.
VG170606 I dag forklarte han seg i Oslo tingrett .
VG170606 juni 2017 : Rettssaken mot de to tiltalte starter i Oslo tingrett . 33-åringen er tiltalt for drapet. 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk.
VG170606 I kjennelsen om utlevering fra Oslo tingrett fremkommer det at mannen har tilstått forholdene.
VG170606 I Oslo tingrett tirsdag svarte 33-åringen erkjenner ikke straffskyld for drapet etter tiltalen, eller for grovt ransforsøk.
VG170606 I Oslo tingrett forklarer han at han tok opp skrutrekkeren for å skremme Bråten, og at han slo ukontrollert, fordi han var i en slags panikk.
SA170606 David Toska fotografert i 2009 da han vitnet i en sak mot advokat Morten Furuholmen i Oslo tingrett .
DN170606 Oslo kommune er frifunnet i Oslo tingrett i striden om eiendomsskatt.
DN170606 Oslo tingrett har frifunnet Oslo kommune i gruppesøksmålet fra 3.400 personer og 60 organisasjoner om eiendomsskatt.
DB170606 ( Dagbladet ) : I Oslo tingrett forklarer nå en 30 år gammel mann seg om den natta da Egil Tostrup Bråten døde.
DB170606 I Oslo tingrett tirsdag svarte den tiltalte 33-åringen « nei » på spørsmålet om straffskyld.
DB170606 : Advokat Vegard Aaløkken og advokat Vidar Lind Iversen, idet rettssaken i forbindelse med drapet på Egil Tostrup Bråten ( i 2002 ) startet i Oslo Tingrett , i dag.
DB170606 - Vi var unge og dumme, sa den nå 30 år gamle mannen da han forklarte seg for Oslo tingrett tirsdag.
DA170606 Stavanger tingrett : Foto : Tore Bruland ¶
DA170606 Det mente Stavanger tingrett var svært påfallende.
DA170606 Tirsdag møtte en 44 år gammel mann fra Hundvåg i Stavanger tingrett , tiltalt for grov kroppskrenkelse.
DA170606 David Toska fotografert i 2009 da han vitnet i en sak mot advokat Morten Furuholmen i Oslo tingrett .
DA170606 Men de fikk altså ikke medhold av Oslo tingrett .
BT170606 I forbindelse med konflikten skulle partene etter planen møtes i to rettssaker til høsten, både i Arbeidsretten og i Bergen tingrett .
AP170606 Oslo tingrett har slått fast at eiendomsskatten i Oslo er lovlig, og at utformingen av eiendomsskatt er et politisk, og ikke et juridisk, spørsmål.
AP170606 Huseiernes Landsforbunds påstand om at eiendomsskatten i Oslo er ulovlig, er avvist av Oslo tingrett .
AP170606 * Oslo tingrett avviste tirsdag søksmålet.
AP170606 Til stede i Oslo tingrett er Egil Tostrup Bråtens foreldre og søster, som gjennom rettssaken håper å få vite hva som skjedde da den unge mannen ble drept på vei hjem fra kino 18. november 2002.
AP170606 Nye DNA-metoder førte frem til en av de to som nå står tiltalt i Oslo tingrett .
AP170606 De to tiltalte ungdomsvennene på 30 og 33 år gir i Oslo tingrett ulike forklaringer på hva som skjedde da Bråten ble knivstukket og drept litt før klokken 01 natt til 18. november 2002.
AA170606 Tirsdag ettermiddag blir den siktede kvinnen fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170606 Den polske sjåføren er av Innherred tingrett nå dømt til fem måneders fengsel.
AA170606 Saken havnet derfor i Drammen tingrett , der redaktøren ble frikjent.
AA170606 Rettssaken mot de to, som er henholdsvis 33 og 30 år gamle, startet i Oslo tingrett tirsdag.
AA170606 På punkt etter punkt konkluderer Oslo tingrett med at argumentasjon og anførsler ikke holder mål.
AA170606 Oslo tingrett har ikke klart å finne grunnlag verken i lovverket, forarbeidene eller i rettspraksis for å gi saksøkerne medhold i kravet mot Oslo kommune.
AA170606 I Oslo tingrett tirsdag svarte den tiltalte 33-åringen « nei » på spørsmålet om straffskyld. ( ©NTB ) ¶
AA170606 - Vi var unge og dumme, sa den nå 30 år gamle mannen da han forklarte seg for Oslo tingrett tirsdag.
SA170605 DEBATT : Jæren tingrett provoserer når en 59 år gammel mann dømmes med bot og tap av førerretten i 7 måneder for å ha kjørt forbi to syklister i bredden med sin lastebil i Søredalen i Sandnes i fjor.
SA170605 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket.
AP170605 Oslo tingrett kom i juni fjor til at Betew skal gjeninnsettes i forvaring, en avgjørelse Betew anket.
AP170605 Tirsdag må to menn møte i Oslo tingrett tiltalt for drap og ran med døden til følge.
AP170605 Oslo tingrett har avsatt fire dager til saken.
AA170605 Protesten deres har tidligere blitt behandlet i tingrett og lagmannsrett, hvor de tapte i begge instanser.
AA170605 Protesten deres har tidligere blitt behandlet i tingrett og lagmannsrett, hvor de tapte i begge instanser.
AA170603 En lastebilsjåfør møtte denne uka i Tønsberg tingrett , tiltalt for uaktsomt drap etter at han i september i fjor rygget på en elleve år gammel jente på Nøtterøy slik at hun døde.
AA170603 Advokat Arnor Ilstad forsvarer den 44 år gamle kvinnen når rettssaken starter i Gjøvik tingrett mandag 19. juni.
SA170602 Saken ble behandlet i Oslo tingrett i fjor.
FV170602 ARENDAL : Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett onsdag.
DN170602 Regjeringsadvokaten forbereder nå en sak som skal opp for Oslo tingrett i oktober.
DN170602 I begynnelsen av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukerrådet får fremme gruppesøksmål mot DNB på vegner av kundene.
DB170602 Saken ble behandlet i Oslo tingrett i fjor.
DB170602 Halden tingrett mente mannen hadde gjort seg skyldig i grovt uaktsom overtredelse av innreiseforbudet til Norge og dømte ham til ett års fengsel.
DB170602 Dømt : Nordhordland tingrett fant bevisene gode nok til å dømme Donatas Lukosevicius for drap på Monika Sviglinskaja ( 8 ).
DB170602 Han fikk delvis medhold i Oslo tingrett i 2016, men tapte på alle punkter i lagmannsretten tidligere i år. -  Det er ikke nok å la barn være barn lenger.
DA170602 Stavanger tingrett kom fredag til at 39-åringen ikke skulle løslates.
DA170602 Odd Rune Torstrup møtte fredag i et fengslingsmøte med sin klient i Stavanger tingrett .
DA170602 Da saken gikk i Jæren tingrett , ble 39-åringen dømt til forvaring i ni år.
DA170602 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Grip Personlig Trening AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170602 Det var firmaet Grip Personlig Trening AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170602 Ifølge Dalane tingrett krever en hasjplantasje av denne størrelsen mye strøm - og ved å bruke så mye strøm til et bolighus kunne noen bli mistenksomme.
DA170602 Videre framstår det som klart at barna er redde sin far », heter det i dommen fra Dalane tingrett .
DA170602 Dalane tingrett valgte å fastsette straffen til fengsel i tre år og ni måneder.
DA170602 Ifølge Aftenposten mener Oslo tingrett at den russiske guttens troverdighet er svekket etter nye opplysninger om hans forhold til religion.
DA170602 Hun fikk først rygget unna, men da hun viste ham mobiltelefonen gjennom vinduet for å signalisere at hun ville tilkalle politiet, knuste han vinduet på bilen hennes med albuen før han tok mobilen hennes og forsvant fra stedet, ifølge dommen fra Halden tingrett .
DA170602 DØMT : En mann i 30-årene er i Halden tingrett dømt blant annet etter å ha jaktet på sin ekskjæreste mens de begge kjørte bil.
DA170602 Bildet er fra Fredrikstad tingrett .
AP170602 Oslo tingrett ønsker derfor å fengsle ham i ytterligere to uker, basert på unndragelsesfare og gjentagelsesfare. 17-åringen anket kjennelsen på stedet.
AP170602 Oslo tingrett mener guttens troverdighet er svekket etter nye opplysninger om hans forhold til religion.
AP170602 - Jeg brukte både speil og ryggekamera, men må ha sett til feil sted til feil tid, sa lastebilsjåføren i Tønsberg tingrett . 39-åringen er svært preget av ulykken, og stemmen brast da han skulle forsøke å si unnskyld til 11-åringens foreldre underveis til åstedsbefaringen fredag på Brattås.
AP170602 I begynnelsen av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukerrådet får gå til sak mot DNB.
AP170602 Saken ble behandlet i Oslo tingrett i fjor.
AA170602 Sør-Trøndelag tingrett er kritisk til måten politiet avhørte kvinnen på.
AA170602 Han fremstilles for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett fredag.
AA170602 Sør-Trøndelag tingrett mener det er fare for at mannen kan begå ny alvorlig kriminalitet.
AA170602 Innrømmer å ha stjålet fra guttene ¶ 24-åringen innrømmer å ha hatt med seg kniv og at han sammen med en annen person stjal lommebøker og mobiltelefoner fra mindreårige, heter det i fengslingskjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett .
AA170602 Under rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett kom det frem at Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bilopphuggeriet litt under en måned før ulykken skjedde, uten at det ble gitt pålegg.
AA170602 Sør-Trøndelag tingrett kom frem til at bedriften og daglig leder brøt arbeidsmiljølovens krav til å sikre ansattes helse, miljø og sikkerhet, samt brudd på samt brann- og eksplosjonsvernloven.
AA170602 Nå opplyser statsadvokat Marit Bakkevig til Bergens Tidende at mannen likevel ikke anker dommen fra Bergen tingrett på åtte års fengsel.
AA170602 Halden tingrett mente mannen hadde gjort seg skyldig i grovt uaktsom overtredelse av innreiseforbudet til Norge og dømte ham til ett års fengsel.
AA170602 Mannen ble i Gjøvik tingrett dømt til tolv års fengsel i november i fjor.
AA170602 I begynnelsen av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukerrådet får gå til sak mot DNB på vegne av de 180.000 kundene.
AA170602 | Bergen tingrett slår alarm om sikkerheten ¶
AA170602 Stikkprøver i inngangen til Bergen tingrett i mai avslørte tolv kniver, tre sakser og én forsvarsspray.
AA170602 Han krever nå at en oppgradering av sikkerheten i Bergen tingrett skal komme med på neste statsbudsjett.
AA170602 Det er klart en ulempe, sier sorenskriver i Bergen tingrett , Arne Henriksen.
AA170602 Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett onsdag.
AA170602 Straffen i Borgarting lagmannsrett er lik straffen mannen ble dømt til i Oslo tingrett i november 2016.
AA170602 Ifølge Aftenposten mener Oslo tingrett at den russiske guttens troverdighet er svekket etter nye opplysninger om hans forhold til religion.
VG170601 I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.
VG170601 AUST-AGDER TINGRETT ( VG ) En kvinne som ble utsatt for et av de mest alvorlige forholdene i tiltalen sier hun fikk angst da hun forsto at hun var blitt lurt.
VG170601 I RETTEN : Politiadvokat Andreas Christian i Nedre Romerike tingrett .
VG170601 AUST-AGDER TINGRETT ( VG ) Den MS-syke kvinnen som den bedrageritiltalte « lurelegen » skulle ta med til USA for behandling sier hun ville ta sitt eget liv etter hun ble lurt.
SA170601 Da saken startet i Stavanger tingrett torsdag morgen, nektet tiltalte straffskyld.
SA170601 juni i Nedre Romerike tingrett .
DN170601 Onsdag ble det holdt fengslingsmøte i Bergen tingrett .
DN170601 DN har også vært i kontakt med advokat Chriss Bjorøy i Advokatfirmaet Riisa & co, som er oppnevnt som forsvarer for Asgeir Steinsland, ifølge Bergen tingrett .
DN170601 Torsdag gjør Asker og Bærum tingrett seg ferdig med rettssaken mot Nesøya-bosatte Arne Vigeland.
DB170601 Allerede i 2015 ble Porto BR Brasil tvangsoppløst av Drammen tingrett , men ble i juni 2016 tilbakelevert.
DA170601 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170601 Det var firmaet Interlink Engineering Services Group AS i Sandnes som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170601 Stavanger tingrett kom til at det fortsatt var bevisforspillelsesfare og at varetektsfengsling i nye fire uker ikke var et uforholdsmessig inngrep.
DA170601 Retten er ikke i tvil om at siktede har kompetanse til å forspille bevis og at han vil benytte denne kompetansen så snart han blir løslatt », heter det i fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett .
DA170601 Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.
DA170601 Norwegian Hospitality Ships AS gikk til sak mot UDI, men tapte denne i Oslo tingrett , sier Karlsen til RA.
DA170601 I Stavanger tingrett opplyste Norwegian Hospitality Ships AS at de har en gjeld på 135.000 kroner og at selskapets aktiva han en anslått verdi på null kroner.
DA170601 Det var firmaet Norwegian Hospitality Ships AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
AP170601 Denne uken er en krangel i Ringsaker Fremskrittsparti rullet opp i Hedmarken tingrett .
AP170601 Torsdag morgen vil lastebilsjåføren i slutten av 30-årene nekte straffskyld for uaktsomt bildrap når rettssaken starter i Tønsberg tingrett : ¶
AP170601 juni i Nedre Romerike tingrett .
AA170601 Dette var også påtalemydighetens begrunnelse under sist fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170601 Dette skjedde i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170601 ¶ Fengsling : Torsdag ble den drapssiktede 27-åringen fremstilt for fengsling for sjette gang i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170601 Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengsler 27-åringen i nye fire uker, og viser i avgjørelsen til sist fengslingskjennelse i saken, hvor siktedes voldshistorikk var av betydning for avgjørelsen om fengsling.
AA170601 Opdahl ba Sør-Trøndelag tingrett løslate klienten under torsdagens fengslingsmøte.
AA170601 Dette var også påtalemyndighetens begrunnelse under sist fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170601 Bjørsnøs ba Sør-Trøndelag tingrett fengsle den siktede i nye fire uker torsdag, og begrunnet dette med at det er fare for at siktede vil begå nye voldslovbrudd om han løslates.
AA170601 Den 31 år gamle islamisten er i Oslo tingrett dømt for terrorrekruttering og deltakelse i ekstremistgruppa IS, samt for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til gruppa.
AA170601 Tiltalte møter i Tønsberg tingrett torsdag.
AA170601 Mannen i 30-årene møter i Tønsberg tingrett torsdag.
AA170601 En 21-åring fra Tysvær i Rogaland er i Haugaland tingrett dømt til fire års fengsel for voldtekt av en 17 år gammel kvinne høsten 2015.
VG170531 Vi er glad for at Drammen tingrett velger å statuere et slikt eksempel og registrerer at mannen ikke akter å anke.
VG170531 Drammen tingrett har dømt en 56 år gammel mann fra Sør-Norge for å ha skrevet sjikanerende og krenkende kommentarer på Facebook-siden til Vårt Lands redaktør Berit Aalborg.
VG170531 ASKER OG BÆRUM TINGRETT ( VG ) Datteren til ekteparet Waage, som fikk uthuset sitt kappet i to, sier saken mot Arne Vigeland er en stor påkjenning for familien.
VG170531 Men på aktors ønske kjøres saken i Aust-Agder tingrett med hovedforhandlinger.
VG170531 Etter en dag med forklaring av tiltalte og to sentrale vitner, fortsetter saken i Aust-Agder tingrett i Arendal torsdag.
VG170531 AUST-AGDER TINGRETT ( VG ) Den såkalte « lurelegen » sier hun alltid har hatt et ønske om å hjelpe dem hun har lurt.
VG170531 ASKER OG BÆRUM TINGRETT ( VG ) Fra første dag i retten har Arne Vigeland ( 43 ), som er tiltalt for grovt skadeverk, tatt opp alle vitneforklaringene på sin egen mobil.
SA170531 Kvinnen erkjente straffskyld på samtlige av tiltalens 22 punkter da rettssaken startet i Aust-Agder tingrett onsdag, melder TV 2.
SA170531 En 33 år gammel kvinne kjent som « lurelegen » møtte onsdag i Aust-Agder tingrett .
FV170531 Den tiltalte « lurelegen » i Aust-Agder tingrett onsdag.
DN170531 Arne Vigeland står i Asker og Bærum tingrett tiltalt for grovt skadeverk etter at han i mars og april 2014 leide inn hjelp til å fjerne halve uthuset til naboen, rev en nesten 70 år gammel steinmur, fjernet et morelltre, et plommetre og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo.
DN170531 Styreleder Tom B Knudsen i E & P Holding as, i midten, i Jæren tingrett .
DN170531 Oljegründer Bjarne Skeies forklarte seg før jul i Jæren tingrett i en av de mange rettssakene relatert til skattekrangelen rundt hans nå passive oljeselskap E & P Holding ( EPH ).
DN170531 Ingen av de tre andre partene har akseptert straffskyld, og det er berammet rettssak over 55 dager i Oslo tingrett med oppstart 22. januar.
DN170531 - Vi ser at de har en sak oppe om morselskapsgarantien i Oslo tingrett i uke 43 etter det vi er blitt fortalt.
DN170531 DN har også vært i kontakt med advokat Chriss Bjorøy i Advokatfirmaet Riisa & co, som er oppnevnt som forsvarer for Asgeir Steinsland, ifølge Bergen tingrett .
DN170531 Her er Skeie i Jæren tingrett ifjor høst.
DN170531 ¶ De som har sett på omgjøringsprosenten i Oslo tingrett ( der tingretten kommer til et annet resultat enn forliksrådet ), viser til at andelen ikke er høyere enn tilsvarende fra tingrett til lagmannsrett, sier forfatteren.
DN170531 ¶ De som har sett på omgjøringsprosenten i Oslo tingrett ( der tingretten kommer til et annet resultat enn forliksrådet ), viser til at andelen ikke er høyere enn tilsvarende fra tingrett til lagmannsrett, sier forfatteren.
DA170531 « Det er tydelig at fornærmede under hele filmopptaket sov eller var så ruspåvirket at hun var ute av stand til å motsette seg tiltaltes handlinger », heter det i dommen fra Jæren tingrett .
DA170531 Saken har nylig vært til behandling i Jæren tingrett .
DA170531 Jæren tingrett kom til at fornærmede på filmen framstår som bevisstløs og videre at 37-åringen er klar over at hun er « borte ».
DA170531 En 37 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til fengsel i to år og tre måneder for å ha voldtatt og filmet en sovende kvinne.
DA170531 Saken har nylig vært til behandling i Stavanger tingrett .
DA170531 I forbindelse med straffeutmålingen la Stavanger tingrett vekt på at saken var blitt svært gammel, uten at 66-åringen kan lastes for dette.
DA170531 Gutten har hele tiden nektet straffskyld, men ifølge dommen fra Kristiansand tingrett opptrådte han svært truende overfor kvinnen.
DA170531 En 16-åring er i Kristiansand tingrett dømt til 90 timers samfunnsstraff for seksuelle overgrep mot en kvinne.
DA170531 Kvinnen erkjente straffskyld på samtlige av tiltalens 22 punkter da rettssaken startet i Aust-Agder tingrett onsdag, melder TV 2.
DA170531 En 33 år gammel kvinne, kjent som « lurelegen » må møte i Aust-Agder tingrett onsdag, tiltalt på 22 punkter.
BT170531 Et ektepar fra Oslo vestkant er i Oslo tingrett dømt til fem måneders ubetinget fengsel i den såkalte au pair-saken.
AP170531 Saken er berammet over 55 dager i Oslo tingrett med oppstart 22. januar 2018.
AA170531 Mann fra Litauen må møte i Oslo tingrett , tiltalt for grovt heleri i forbindelse med BMW-innbruddene i Trøndelag.
AA170531 juni i Oslo tingrett .
AA170531 Mannen i 30-årene fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett klokken 13.00.
AA170531 Dette fikk hun medhold i under sist fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170531 Gutten har hele tiden nektet straffskyld, men ifølge dommen fra Kristiansand tingrett opptrådte han svært truende overfor kvinnen.
AA170531 Før årsskiftet ble 25-åringen dømt til åtte måneders fengsel i Stavanger tingrett for oppbevaring av 1,5 kilo marihuana og oppbevaring av våpen og ammunisjon.
AA170531 Kvinnen erkjente straffskyld på samtlige av tiltalens 22 punkter da rettssaken startet i Aust-Agder tingrett onsdag, melder TV 2.
VG170530 ASKER OG BÆRUM TINGRETT ( VG ) Da Arne Vigeland ( 43 ) kappet uthuset til naboparet Waage fjernet han også en mur som tilhørte de andre naboene.
VG170530 ASKER OG BÆRUM TINGRETT ( VG ) En nabo sier at huskapperen Arne Vigeland ( 43 ) blant annet sperret adkomstveien til huset og fjernet postkassen hans.
DN170530 Saken skulle egentlig ha startet i Oslo tingrett i februar/mars, men ble utsatt til august.
DB170530 » Drammen tingrett har dømt mannen til 18 dagers betinget fengsel og 8000 kroner i bot.
DB170530 En 56 år gammel mann fra Vestfold er i Drammen tingrett dømt for å ha skrevet sjikanerende og krenkende på Facebook-siden til Vårt Land-redaktør Berit Aalborg.
DB170530 Saken skulle egentlig ha startet i Oslo tingrett i februar/mars, men ble utsatt til august.
DA170530 Stavanger tingrett kom til at Vip Fs AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.
DA170530 Det var firmaet Vip Fs AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170530 Dermed ble det bestemt at selskapet skulle melde oppbud i Stavanger tingrett .
DA170530 » Drammen tingrett har dømt mannen til 18 dagers betinget fengsel og 8.000 kroner i bot.
DA170530 En 56 år gammel mann fra Vestfold er i Drammen tingrett dømt for å ha skrevet sjikanerende og krenkende på Facebook-siden til Vårt Land-redaktør Berit Aalborg.
AA170530 Saken skal opp i Inntrøndelag tingrett i juni.
AA170530 Saken skulle egentlig ha startet i Oslo tingrett i februar/mars, men ble utsatt til august. ( ©NTB ) ¶ | « Lurelegen » erkjente straffskyld ¶
AA170530 » Drammen tingrett har dømt mannen til 18 dagers betinget fengsel og 8000 kroner i bot.
AA170530 En 56 år gammel mann fra Vestfold er i Drammen tingrett dømt for å ha skrevet sjikanerende og krenkende på Facebook-siden til Vårt Land-redaktør Berit Aalborg.
AA170530 Drammen tingrett har dømt mannen til 18 dagers betinget fengsel og 8000 kroner i bot.
AA170530 » Drammen tingrett har dømt mannen til 18 dagers betinget fengsel og 8.000 kroner i bot.
AA170530 En 56 år gammel mann fra Vestfold er i Drammen tingrett dømt for å ha skrevet sjikanerende og krenkende på Facebook-siden til Vårt Land-redaktør Berit Aalborg.
VG170529 I starten av juni må kvinnen stille i en tingrett på Østlandet, tiltalt for underslag.
VG170529 Så sent som i vinter krevde han å få over 1,5 millioner kroner dekket for sine egne sakskostnader og kostnader han er dømt til å betale for naboene, et krav Asker og Bærum tingrett avviste, skriver Budstikka.
VG170529 Arne Vigeland ( 43 ) møtte i Asker og Bærum tingrett i Sandvika mandag formiddag.
VG170529 ASKER OG BÆRUM TINGRETT ( VG ) Mannen som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker mener at han hadde rett til det.
DN170529 Jeg føler at vi har endt opp i et mareritt, fordi det aldri tar slutt, sa Waage du hun vitnet for Asker og Bærum tingrett mandag.
DN170529 Mer enn tre år etter at Nesøya-bosatte Arne Vigeland fikk et entreprenørfirma til blant annet å fjerne halvparten av naboens uthus og gjøre andre endringer på tomten som naboene hevder å ha bruksrett til, må han stå til rette i Asker og Bærum tingrett .
DN170529 Arne Vigeland erkjente ikke straffskyld for tiltalen om grovt skadeverk i Asker og Bærum tingrett .
DN170529 Mandag morgen møtte Arne Vigeland ( 43 ) i Asker og Bærum tingrett i Sandvika utenfor Oslo tiltalt for grovt skadeverk.
DB170529 Så sent som i vinter krevde han å få over 1,5 millioner kroner dekket for sine egne sakskostnader og sakskostnader han er dømt til å betale for naboene, et krav Asker og Bærum tingrett avviste, skriver Budstikka.
DB170529 Min advokat sa jeg risikerte rettstap hvis jeg forholdt meg passiv, sa 43-åringen i Asker og Bærum tingrett i Sandvika, skriver Budstikka.
DB170529 Mannen er i ankesaken i Gulating lagmannsrett idømt samme fengselsstraff som da saken ble behandlet i Haugaland tingrett i fjor høst, skriver Haugesunds Avis. 26-åringen anket da avgjørelsen, ettersom den ene jenta var fylt 14 år da forholdene fant sted.
DA170529 Stavanger tingrett viste også til at pengene er sendt til personer som er dømt for eller kan knyttes til narkotikaforbrytelser.
DA170529 Det var firmaet Makeupmania.no som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170529 Stavanger tingrett kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.
DA170529 Stavanger tingrett kom til at dette ikke var tilfeller og kom til at det var flere omstendigheter som gjorde at en kunne se vekk fra hans forklaring.
DA170529 Stavanger tingrett la til grunn at selskapet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.
DA170529 Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170529 Det var Skatt Vest som var i Stavanger tingrett og begjærte at boet til World Wide Workers Norway AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170529 Det lille selskapet Neodrill fra Ålgård i Rogaland har fått en midlertidig forføyning i Stavanger tingrett som nekter Statoil å bruke den såkalte Cap-X-teknologien, skriver Dagens Næringsliv.
DA170529 Så sent som i vinter krevde han å få over 1,5 millioner kroner dekket for sine egne sakskostnader og sakskostnader han er dømt til å betale for naboene, et krav Asker og Bærum tingrett avviste, skriver Budstikka. 43-åringens forsvarer, advokat Trygve Staff, sa i retten mandag at han er bekymret for at den massive mediedekningen av nabofeiden kan ha farget rettens medlemmers oppfatning av sak
DA170529 Min advokat sa jeg risikerte rettstap hvis jeg forholdt meg passiv, sa Arne Vigeland ( 43 ) i Asker og Bærum tingrett i Sandvika, skriver Budstikka.
AP170529 Så sent som i vinter krevde han å få over 1,5 millioner kroner dekket for sine egne sakskostnader og sakskostnader han er dømt til å betale for naboene, et krav Asker og Bærum tingrett avviste, skriver Budstikka.
AP170529 Min advokat sa jeg risikerte rettstap hvis jeg forholdt meg passiv, sa 43-åringen i Asker og Bærum tingrett i Sandvika, skriver Budstikka.
AA170529 Anderssen var ikke klar over at fiskemåken som han samlet egg fra, var blitt fredet, kom det fram da saken gikk i Inntrøndelag tingrett .
AA170529 Det lille selskapet Neodrill fra Ålgård i Rogaland har fått en midlertidig forføyning i Stavanger tingrett som nekter Statoil å bruke den såkalte Cap-X-teknologien, skriver Dagens Næringsliv.
AA170529 Så sent som i vinter krevde han å få over 1,5 millioner kroner dekket for sine egne sakskostnader og sakskostnader han er dømt til å betale for naboene, et krav Asker og Bærum tingrett avviste, skriver Budstikka. 43-åringens forsvarer, advokat Trygve Staff, sa i retten mandag at han er bekymret for at den massive mediedekningen av nabofeiden kan ha f
AA170529 Min advokat sa jeg risikerte rettstap hvis jeg forholdt meg passiv, sa Arne Vigeland ( 43 ) i Asker og Bærum tingrett i Sandvika, skriver Budstikka.
AA170529 Så sent som i vinter krevde han å få over 1,5 millioner kroner dekket for sine egne sakskostnader og sakskostnader han er dømt til å betale for naboene, et krav Asker og Bærum tingrett avviste, skriver Budstikka.
AA170529 Mannen møtte i Asker og Bærum tingrett i Sandvika mandag formiddag.
DN170528 Etter plagiatanklager fra det lille selskapet Neodrill nekter Stavanger tingrett Statoil å bruke en ny teknologi i sommerens oljeleting.
DN170528 Dermed barker de to norske produsentene sammen i Oslo tingrett , i klinsj om Alfas relansering av skokolleksjonen Norrøna.
DN170528 Den starter i Oslo tingrett onsdag og varer i tre dager.
DB170528 - Erfaringene med Reikerås er at han ikke følger opp, og det er meningsløst å innhente hans synspunkter, sa seniorrådgiver Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet da han vitnet i Bergen tingrett .
DB170528 Og jeg synes to år og tre måneders sperrefrist er lang tid, sa hun til dommeren i Sandefjord tingrett .
DB170528 Kvinnen møtte nylig i Sandefjord Tingrett , hvor hun svarte « skyldig » på begge punkter.
AP170528 Dermed barker de to norske produsentene sammen i Oslo tingrett , i klinsj om Alfas relansering av skokolleksjonen Norrøna.
AP170528 Den starter i Oslo tingrett onsdag og varer i tre dager.
DB170527 Hun fremsto som sterkt preget, ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett . 41-åringen ble pågrepet da politiet fant fram til boligen hans.
AA170527 Aalmos veg fordi gummien på felgen løsnet fra hjulet, kommer det frem i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett . 2,49 i promille ¶
AA170527 Hun fremsto som sterkt preget, ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett . 41-åringen ble pågrepet da politiet fant fram til boligen hans.
VG170526 Han må ifølge berammingslistene møte i Asker og Bærum tingrett 8. juni - siktet for overtredelse av veitrafikkloven.
SA170526 En lastebilsjåfør er dømt i Jæren tingrett .
DB170526 Nærmere 2000 Oslo-borgere som i regi av Huseiernes Landsforbund i et gruppesøksmål har saksøkt Oslo kommune, venter nå spent på utfallet i Oslo tingrett .
DB170526 ¶ TILTALT : Tirsdag møter et foreldrepar i Oslo tingrett , tiltalt for grov mishandling av sine egne barn.
DB170526 Saken starter i Oslo tingrett tirsdag.
DB170526 Nå må han ifølge berammingslistene møte i Asker og Bærum tingrett 8. juni - siktet for overtredelse av veitrafikkloven.
DA170526 Jæren tingrett bestemte tidligere i år at Rogaland fylkeskommune fikk foreta en såkalt arrest hos den tidligere rektoren på tre millioner kroner.
DA170526 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170526 En 37 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til fengsel i to år og tre måneder for å ha voldtatt og filmet en sovende kvinne.
DA170526 Det var firmaet Otb Invest AS som har i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170526 Journalist i Aftenposten, styremedlem i Norsk PEN, meddommer i Oslo tingrett og forfatter for Cappelen Damm.
BT170526 RETTSSAK : - Nå får vi se hva som skjer i Oslo tingrett - om bruken av Bygdøy allé 11 er lovlig eller ei, sier eiendomsinvestor Kjell Rennestraum.
BT170526 Eiendomsinvestor i Bergen, Kjell Rennestraum, må til Oslo tingrett for å forsvare seg mot tidligere fotballspiller John Carew og hans agent Per Arne Flod.
BT170526 ) og advokat Rolf Knudsen i Bergen tingrett fredag.
AA170526 Moren som er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica Heggelund, brøt sammen da saken startet i Valdres tingrett i april.
AA170526 Saken starter i Oslo tingrett tirsdag.
VG170525 En mann i 30-årene er i Bergen tingrett dømt for tre voldtekter natt til 17. september i fjor av en kvinne i 40-årene.
VG170525 DØMT FOR VOLDTEKT : En mann i 30-årene er dømt for tre voldtekter i Bergen tingrett .
DB170525 Til tross for at Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, Høyesterett, Sunnmøre tingrett og nå Frostating lagmannsrett har fastslått at jenta skal utleveres til Spania, blir hun sittende i Spjelkavik kyrkje.
DB170525 Til tross for at Oslo tingrett , Borgarting lagmannsrett, Høyesterett, Sunnmøre tingrett og nå Frostating lagmannsrett har fastslått at jenta skal utleveres til Spania, blir hun sittende i Spjelkavik kyrkje.
DB170525 Noe som seinere er bekreftet og godtatt av Oslo tingrett , Borgarting lagmannsrett og Høyesterett.
DB170525 Da mannens advokat, Sol Elden, ba om tvangsfullbyrdelse - det vil si gjennomføring av rettsvedtaket - påklaget kvinnens forsvarer, advokat Vidar Helgheim, saken inn for Sunnmøre tingrett .
AA170525 Riksadvokat Tor-Aksel Busch kalte henvendelsen berettiget og liggetiden « meget uheldig », og sendte et purrebrev til Gjøvik tingrett i håp om å bidra til å framskynde selve berammelsen av saken.
AA170525 Rettssaken går mandag og tirsdag i Gjøvik tingrett .
AA170525 En 58 år gammel mann møter mandag i Gjøvik tingrett , tiltalt for grove seksuelle overgrep mot sin stedatter.
VG170524 EKSKJÆRESTEN : Den tiltalte 36-åringen forklarte seg i Nord-Troms tingrett i begynnelsen i mai.
VG170524 Den 36 år gamle asylsøkeren fra Rwanda som knivstakk og drepte ekskjæresten i Tromsø i fjor sommer, fikk onsdag dommen fra Nord-Troms tingrett .
VG170524 Da saken gikk i Nord-Troms tingrett i begynnelsen i mai kom det frem at Uteng var stukket 22 ganger i overkroppen. 36-åringen forklarte at han ikke husket noe fra knivstikkingen, og mente at Uteng stakk ham først.
SA170524 En 51 år gammel kvinne er i Jæren tingrett varetektsfengslet i to uker med brev-besøksforbud mistenkt for å ha medvirket til bortføringen av sitt eget barnebarn.
FV170524 Nå har kommunen tapt på alle punkter i Kristiansand tingrett .
DB170524 Nå varsler 27-åringen at han vil anke dommen i Stavanger tingrett på fire års fengsel og til å betale 175 000 kroner i oppreisning.
DA170524 Nattklubbeieren forklarte i Stavanger tingrett at han ikke hadde dyttet kontrolløren, men at han hadde rettet armen mot henne for å stoppe henne.
DA170524 Det var i slutten av januar i år Stavanger tingrett kom til at nattklubbeieren var skyldig i å ha dyttet en skjenkekontrollør.
DA170524 Da saken var oppe i Stavanger tingrett la retten følgende til grunn : ¶
DA170524 Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170524 Jæren tingrett la til grunn at 21-åringen i omkring én time slo og sparket kameraten gjentatte ganger og at voldsangrepene kom i runder der han ble tildelt anslagsvis fem til syv slag.
DA170524 Jæren tingrett la også vekt på at 21-åringen fortsatte med volden selv om fornærmede ikke gjorde motstand.
DA170524 Da saken gikk i Jæren tingrett , ble 39-åringen dømt til forvaring i ni år.
BT170524 AKTOR : Jan Christian Alvheim under fengslingsmøtet i Bergen tingrett .
AP170524 Oslo tingrett dømte mannen for frihetsberøvelse, simpelt bedrageri og grovt tyveri.
AP170524 Ifølge den ferske dommen fra Oslo tingrett , overbeviste han så kvinnen om at han måtte få bankkortet, pinkoden og mobiltelefonen hennes.
AA170524 En 39 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til fem og et halvt års fengsel for å ha voldtatt en 42 år gammel kvinne i september i fjor.
AA170524 Rettssaken er forhåndsberammet i Kristiansand tingrett fra 19. juni, skriver Fædrelandsvennen.
AA170524 Kristiansand tingrett skriver i fengslingskjennelsen at det foreligger « kvalifisert gjentakelsesfare ». ( ©NTB ) ¶
AA170524 En 36 år gammel asylsøker fra Rwanda er i Nord-Troms tingrett dømt til 13 års fengsel for å ha knivdrept ekskjæresten på Tromsøya i juli i fjor.
VG170523 OSLO TINGRETT ( VG ) Forsvaret til Eirik Jensen har ikke levert som lovet.
VG170523 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Forsvaret til Eirik Jensen har ikke levert som lovet.
VG170523 Rettssaken starter i Gjøvik tingrett 19. juni.
SA170523 Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett har, sammen med de tre andre sorenskriverne i fylket, sendt bekymringsbrev til stortingspolitikerne.
SA170523 - Jeg er ganske fortvilet, sier sorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger tingrett .
DB170523 På spørsmål om saken i Danmark, svarer advokat Lars Leversen, at han ikke kjenner til noen andre saker enn den han nettopp har bistått med i egenskap av fast forsvarer i Oslo tingrett .
DB170523 NI : Aktor, politiadvokat Nora Eek-Nielsen oppsummerte saken i Oslo tingrett 16. mai til kvinnens 9. bedragerisak.
DB170523 Kvinnens første dom for liknende forhold er registrert fra Nedre Romerike tingrett i 1992.
DB170523 I Oslo tingrett sist uke viste aktor, politiadvokat Nora Eek-Nielsen, til to helsevurderinger av tiltalte fra tidligere saker.
DB170523 Før den siste rettssaken i Oslo tingrett 16. mai, var det allerede berammet en straffesak i Danmark første uke i juni for tilsvarende forhold der i landet i fjor.
DB170523 En personundersøkelse utført av Kriminalomsorgen i København i forkant av den forrige rettssaken i Oslo tingrett i 2012, pekte på at hun hadde « behov for bekreftelse/oppmerksomhet ved å svindle andre ».
DB170523 Den 59 år gamle kvinnen, som het Marie Madeleine Larsen forrige gang hun ble dømt i Oslo tingrett for fem år siden, svarte ja på spørsmål om straffskyld for alle tiltalepunktene i retten i forrige uke.
DB170523 ( Dagbladet ) : Den siste dagen i sal 250 i Oslo tingrett har vært satt av til prosedyren til forsvarerne til Eirik Jensen.
DB170523 I dag begrunner han dette i sin sluttprosedyre i Oslo Tingrett , under den siste av den i alt 68 dager lange rettssaken mot Jensen og hasjbaronen Gjermund Cappelen.
DB170523 Han er domfelt i Ytre Follo tingrett for brudd på regnskapsloven.
DA170523 Da saken gikk i Jæren tingrett i desember i fjor, ble 39-åringen dømt til forvaring i ni år.
DA170523 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 19. september i år.
AP170523 I fengslingskjennelsen karakteriserer Gjøvik tingrett drapet som meget brutalt.
AP170523 I fengslingskjennelsen karakteriserer Gjøvik tingrett drapet som meget brutalt.
AP170523 Det eneste forsvarerne til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen var enige om under dagens avsluttende prosedyre i Oslo tingrett er at saken er en « eventyrlig historie ».
AA170523 Politiet har ikke lagt opp til nye avhør før rettssaken starter i Gjøvik tingrett 19. juni.
AA170523 I fengslingskjennelsen karakteriserer Gjøvik tingrett drapet som meget brutalt.
AA170523 De tre siktede ble avhørt siste gang i slutten av april, en ukes tid før det siste fengslingsmøtet i Gjøvik tingrett 4. mai der alle tre ble varetektsfengslet i åtte nye uker.
AA170523 En 59-årig kvinne er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for grove bedragerier.
AA170523 Da saken kom opp for Oslo tingrett , erkjente kvinnen straffskyld på alle punkter.
AA170523 - Cappelen ville selge bestemora si for å slippe straff, sa Elden og siterte et tidligere vitne da han tirsdag startet sin prosedyre i Oslo tingrett .
AA170523 Det er null bevis for det som står i tiltalen, sa hans forsvarer John Christian Elden da han og medforsvarer Arild Holden tirsdag holdt sin prosedyre i på den siste dagen i maratonrettssaken i Oslo tingrett .
AA170523 Aktor la i Oslo tingrett ned påstand om fire måneders fengsel for vekteren som sto tiltalt for falsk anmeldelse og trusler etter en politiaksjon ved universitetet i august 2015.
VG170522 I Oslo tingrett ligger spørsmålet i lufta.
SA170522 Nedre Telemark tingrett i Skien.
SA170522 Mannen har nektet straffskyld helt fram til han under de innledende fasene av rettssaken i Nedre Telemark tingrett mandag svarte « ja » på dommerens spørsmål. 20-åringens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, sa i retten at tilståelsen kom sent fredag kveld på hans kontor, ifølge Telemarksavisa.
FV170522 Mannen i 40-årene er dømt til fengsel i ett år og seks måneder av Kristiansand tingrett .
FV170522 KRISTIANSAND : Nå må den 40 år gamle mannen sone 120 dager i fengsel for forholdet, etter å ha blitt dømt i Kristiansand tingrett .
DB170522 ¶ NEDRE TELEMARK : Nedre Telemark tingrett i Skien.
DB170522 Mannen har nektet straffskyld helt fram til han under de innledende fasene av rettssaken i Nedre Telemark tingrett mandag svarte « ja » på dommerens spørsmål. 20-åringens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, sa i retten at tilståelsen kom sent fredag kveld på hans kontor, ifølge Telemarksavisa.
DB170522 Det sier hasjbaron Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe i sluttprosedyren i Oslo tingrett i dag - på den nest siste og 67. dagen av rettssaken mot Cappelen og politimannen Eirik Jensen.
DB170522 ( Dagbladet ) : I sin sluttprosedyre i Oslo tingrett i dag forsøker advokat Benedict de Vibe å forklare forholdet mellom den tidligere politimannen Eirik Jensen, og hasjbaronen Gjermund Cappelen.
DB170522 Det er et alvorlig signal, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i sin prosedyre i Oslo tingrett i dag.
DB170522 - Jeg nedlegger en påstand for Cappelen om at han anses på den mildeste måte av retten, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i Oslo tingrett .
DA170522 To store narkotikasaker skal opp i Jæren tingrett i ukene som kommer.
DA170522 mai, og det er satt av tre dager til saken i Jæren tingrett .
DA170522 juni må også en 34 år gammel mann møte i Jæren tingrett , og det er satt av tre dager til denne saken.
DA170522 Stavanger tingrett la til grunn at privatpersonen hadde et forfalt krav mot ekteparet som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170522 Skaden er godkjent som yrkesskade, samtidig som den tidligere eleven på Oslo Handelsgymnasium ble dømt til seks måneders fengsel i Oslo tingrett for vold mot læreren.
BT170522 Oslo tingrett besluttet å forene sakene til felles behandling, jf. tvisteloven § 15-6, og avsa 1. desember 2015 dom med slik domsslutning : Sak 15-008052TVI-OTIR/08 1.
BT170522 januar 2015 ut stevning ved Oslo tingrett med krav om at Amund Gulsvik dømmes til å betale 4 103 548 kroner som urettmessig utbetalt lønn og 604 389,97 kroner som urettmessig utbetalte utgiftsrefusjoner med tillegg av renter.
AP170522 Uansett hva Gjermund Cappelen får av dom i Oslo tingrett, vil han få et påslag i straffen fra Asker og Bærum tingrett for oppbevaring av hasj.
AP170522 Uansett hva Gjermund Cappelen får av dom i Oslo tingrett , vil han få et påslag i straffen fra Asker og Bærum tingrett for oppbevaring av hasj.
AP170522 Forsvarerne Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling med Gjermund Cappelen i Oslo tingrett mandag.
AP170522 - Gjermund Cappelen må få 50 prosent strafferabatt, slo forsvarer Benedict de Vibe fast i sin prosedyre i Oslo tingrett mandag.
AP170522 Politiadvokat Anne Cathrine Aga i Oslo politidistrikt intervjues av pressen før Arfan Bhatti ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag i forrige uke.
AP170522 Men lagmannsretten er enig med Oslo tingrett og mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
AA170522 august, og det er satt av tre uker til rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170522 Fengslingsmøtet går i Oslo tingrett mandag klokken 10, og etter det Shah kjenner til, vil politiet fortsatt be om to nye uker.
AA170522 Mandag var det Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Mallings tur til å prosedere saken for sin klient i Oslo tingrett .
AA170522 - Det er fullstendig skivebom, sa de Vibe i sin prosedyre i Oslo tingrett mandag.
AA170522 Som ventet gikk forsvarerne Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling hardt ut for å få ned straffen for sin klient da det mandag var deres tur til å prosedere i Oslo tingrett .
AA170522 Men lagmannsretten er enig med Oslo tingrett og mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
AA170522 Den 17 år gamle gutten som er siktet for befatning med eksplosiver på Grønland i Oslo i april, er i Oslo tingrett varetektsfengslet i ytterligere to uker.
VG170521 Han ble senere dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett .
VG170521 mai i Oslo tingrett , begjærte han seg løslatt.
VG170521 Innlandet politidistrikt, ved politiadvokat Kristian Johansen, ba Gjøvik tingrett foreta en ny vurdering av saken og henstilte retten om å oppnevne bistandsadvokat 5. mai.
VG170521 juni møter tre personer i Gjøvik tingrett tiltalt for drapet.
VG170521 juni i Gjøvik tingrett .
BT170521 En 19 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til ni måneders fengsel for å ha overfalt og slått Monica Reistad på Nygårdshøyden i fjor høst.
AA170521 Rettssaken mot mannen starter mandag i Nedre Romerike tingrett , ifølge Romerikes Blad.
AA170521 En 46 år gammel mann møter mandag i Nedre Romerike tingrett tiltalt for voldtekt av to kvinner, en av dem hans kone.
AA170521 Mannen møter til høsten i Øst-Finnmark tingrett , tiltalt for vold, trusler og krenkelser mot barna sine.
VG170520 I oktober i fjor ble han til påtalemyndighetens overraskelse frikjent av Oslo tingrett for en annen skyteepisode : ¶
VG170520 To gutter ble i Hedmarken tingrett tidligere denne måneden dømt til betinget fengsel etter spredning av nakenbilde på Snapchat og YouTube.
AA170520 Han må også betale saksomkostninger på 5000 kroner, ifølge dommen fra Inntrøndelag tingrett skriver Bladet.no.
VG170519 OSLO TINGRETT ( VG ) Påstanden om 21 års fengsel for tonnevis med hasj og grov korrupsjon er unik i norgeshistorien.
VG170519 Nå er aktoratet ferdig med sin jobb i Oslo tingrett .
VG170519 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Påstanden om 21 års fengsel for tonnevis med hasj og grov korrupsjon er unik i norgeshistorien.
SA170519 Fra venstre forsvarer Benedict de Vibe, tiltalte Gjermund Cappelen og medforsvarer Kaja de Vibe Malling i en pause under rettssaken mot tiltalte Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett fredag.
SA170519 ) som snakker med sin advokat John Christian Elden, i Oslo tingrett .
NL170519 Under rettssaken i Nord-Troms tingrett for noen uker siden la aktor ned påstand om at sjåføren på semitraileren skulle dømmes til 90 dagers ubetinget fengsel.
NL170519 , heter det i dommen fra Nord-Troms tingrett .
NL170519 I to separate dommer fra juli 2014 og september 2015, henholdsvis i Nord-Troms og Trondenes tingrett , ble en 33 år gammel mann dømt - blant annet for narkobesittelse.
NL170519 Dommen fra Nord-Troms tingrett omfattet også heleri og dokumentfalsk.
FV170519 LYNGDAL : En mann av utenlandsk opprinnelse i 30-årene er i Lister tingrett dømt til 15 dagers fengsel etter at han rettet en bombetrussel mot en buss i Lyngdal 17. januar i år.
FV170519 Selv satt Jensen helt stille og bare blunket litt da påstanden ble lest opp av aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker i Oslo tingrett fredag ettermiddag.
FV170519 Foto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Gjermund Cappelen før aktoratets prosedyrer i rettssaken mot ham og den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett fredag.
FV170519 Foto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Aktor Guro Glærum Kleppe leser aktoratets prosedyrer under rettssaken mot Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett fredag.
FV170519 ) som snakker med sin advokat John Christian Elden, i Oslo tingrett .
DN170519 I oktober 2015 kom Sør-Gudbrandsdal tingrett fram til at attraksjonen ikke er en ulovlig etterligning av filmbilen.
DB170519 Dette bunner i den britiske arrestordren som ble utstedt da han ikke dukket opp i en tingrett i London i juni 2012.
DB170519 I oktober 2015 kom Sør-Gudbrandsdal tingrett fram til at attraksjonen ikke er en ulovlig etterligning av filmbilen.
DB170519 For snart to år siden slo Sør-Gudbrandsdal tingrett fast at berg-og-dalbanen Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen Familiepark er ikke en ulovlig etterligning fra filmen « Flåklypa Grand Prix ».
DA170519 Stavanger tingrett la til grunn at fornærmede hadde fortalt til 48-åringen at hun snart var 16 år gammel da de møttes og at han skulle dømmes for å ha hatt tre samleier med henne.
DA170519 Stavanger tingrett la til grunn at da dette fant sted at hun da hadde fortalt 34-åringen at hun « snart var 16 år ». 34-åringen ble funnet skyldig i å ha hatt to samleier med fornærmede.
DA170519 I dommen fra Stavanger tingrett kom det fram at både mennene og 15-åringen hadde opprettet egne profiler på et nettdatingsted for å komme i kontakt med andre mennesker.
DA170519 Begge mennene møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.
DA170519 Stavanger tingrett kom til at 58-åringen visste at dyrkingen var ulovlig, men at han hadde valgt å gjøre det likevel og at han hadde handlet med forsett.
DA170519 Da 58-åringen nylig møtte i Stavanger tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse for begge forholdene.
DA170519 Jæren tingrett viste til at det ikke forelå opplysninger om gyldig fravær.
DA170519 Fredag skulle han møtt i Jæren tingrett for behandling av konkursbegjæringen, men møtte ikke til dette.
DA170519 Dermed kom Jæren tingrett til at dokumentene var lovlig forkynt.
DA170519 Stavanger tingrett : Foto : Tore Bruland ¶
DA170519 Fredag ble et firma som har drevet med datingvirksomhet tvangsoppløst i Stavanger tingrett .
DA170519 Bakgrunnen for tvangsoppløsningen var at Stavanger tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Getlove AS ikke på lovlig måte har sendt inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015.
DA170519 Selv satt Jensen helt stille og bare blunket litt da påstanden ble lest opp av aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker i Oslo tingrett fredag ettermiddag.
BT170519 Nå har Bergen tingrett dømt ham til 17 års fengsel for drapet.
BT170519 Rettssaken startet i Bergen tingrett mandag.
BT170519 Smugling av 13,9 tonn hasj er det alvorligste punktet i tiltalen mot begge de to, ble det påpekt fra aktoratet under prosedyren i Oslo tingrett fredag.
BT170519 LESER : Aktor Guro Glærum Kleppe leser aktoratets prosedyrer under rettssaken mot Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett fredag.
BT170519 Det spørsmålet vil først arbeidsretten og så kanskje Bergen tingrett finne ut av.
AP170519 Smugling av 13,9 tonn hasj er det alvorligste punktet i tiltalen mot begge de to, ble det påpekt fra aktoratet under prosedyren i Oslo tingrett fredag.
AA170519 - Grunnlaget for en større reduksjon enn det jeg vil foreslå, er ikke til stede, sa han i Oslo tingrett fredag.
AA170519 Selv satt Jensen helt stille og bare blunket litt da påstanden ble lest opp av aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker i Oslo tingrett fredag ettermiddag.
AA170519 En 43 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til 17 års fengsel for å ha knivdrept sin kone på Askøy i februar 2015.
VG170518 OSLO TINGRETT ( VG ) I den store finalen i Jensen og Cappelen-saken er det ikke rom for tvil.
VG170518 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) I den store finalen i Jensen og Cappelen-saken er det ikke rom for tvil.
VG170518 Dommen ble avsagt i Inntrøndelag tingrett 11. mai.
VG170518 TIL RETTEN : Saken skal opp i Fredrikstad tingrett i oktober.
VG170518 Saken skal opp i Fredrikstad tingrett 10. oktober, og det er satt av to dager.
VG170518 Samboeren Ragna Lise Vikre ( 57 ) har fulgt en stor del av rettssaken i Oslo tingrett fra tilhørerbenken.
VG170518 LANG REISE : Her ankommer Eirik Jensen, med kjæresten Ragna Lise Vikre, Oslo tingrett første rettsdag.
VG170518 Asker og Bærum tingrett mente at domstolen først måtte få høre Cappelen om Jensen.
VG170518 Oslo tingrett besluttet, i tråd med påtalemyndighetens begjæring, å varetektsfengsle Bhatti i fire uker med brev- og besøksforbud.
VG170518 Islamisten Arfan Bhatti ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett , siktet for brudd på våpenlovgivingen.
NL170518 Torsdag i forrige besluttet Nord-Troms tingrett å varetektsfengsle en mann i to uker med brev- og besøksforbud.
DN170518 Tidligere Auto-Forum-sjef Geir Bråthen anket en bedrageridom fra Drammen tingrett fra januar 2016.
DN170518 * Bråthen ble domfelt i Drammen tingrett for å ha bedratt investor og Europrisarving Dag Høili, som investerte 16,5 millioner i Auto-Forum.
DB170518 ( Dagbladet ) : Arfan Bhatti ble klokka 13.00 i dag framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett , sal 127, siktet for brudd på våpenlovgivningen.
DB170518 ( Dagbladet ) : Den kjente islamisten Arfan Bhatti blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokka 13.00 i dag.
DB170518 Saken ble derfor brakt inn for Oslo tingrett , der kommunen nå er idømt en bot på 1,5 millioner kroner, opplyser politiet i en pressemelding.
DA170518 Stavanger tingrett kom til at Skatt Vest har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170518 Det var Skatt Vest som var i Stavanger tingrett og begjærte at boet til Stavanger Lille Hotel AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170518 Når det gjaldt 32-åringen, kom Jæren tingrett til at han skulle frifinnes da retten ikke fant det bevist at han var med på voldsutøvelsen.
DA170518 Jæren tingrett .
DA170518 Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett tyder dette på manglende samarbeidsvilje og var et moment som talte for behovet for varetektsfengsling.
DA170518 mai for ulovlig befatning med våpen, og fengslingsmøtet ble holdt torsdag i Oslo tingrett .
DA170518 Straffesaken skal opp for Fredrikstad tingrett 14. september i år.
DA170518 Saken går i Fredrikstad tingrett .
BT170518 Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett tyder dette på manglende samarbeidsvilje og var et moment som talte for behovet for varetektsfengsling.
BT170518 mai for ulovlig befatning med våpen, og fengslingsmøtet ble holdt torsdag i Oslo tingrett .
AP170518 Saken ble derfor brakt inn for Oslo tingrett .
AP170518 Det går frem av en dom avsagt i Oslo tingrett 12. mai.
AP170518 Etter det blir det opp til Oslo tingrett å felle dom om noen uker.
AP170518 Torsdag ble han fremstilt for fengsling i Oslo tingrett .
AP170518 Oslo tingrett ga politiet medhold i fengslingen og Bhatti anket på stedet.
AP170518 - Jeg har notert at retten har hørt 122 vitner, hørt tre forklaringer bli lest opp og gått gjennom rundt 1600 sider med dokumentasjon, sa tingrettsdommer Kim Heger mandag da Oslo tingrett lot partene innlede sine prosedyrer i saken mot hasjsmugleren Gjermund Cappelen og politimannen Eirik Jensen.
AP170518 Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim og Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i Oslo tingrett mandag.
AA170518 Rettssaken etter brannen startet i Sør-Trøndelag tingrett 20. mars i år.
AA170518 Gjennom bevisførselen er det også avdekket at de ansatte på ingen måte var kjent med hvilke adekvate tiltak som skal iverksettes ved lekkasje av brennbar væske fra tankanlegget, skriver Sør-Trøndelag tingrett i dommen.
AA170518 Fengslingsmøtet for den kjente islamisten Arfan Bhatti ble holdt i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.
AA170518 Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett tyder dette på manglende samarbeidsvilje og var et moment som talte for behovet for varetektsfengsling.
AA170518 mai for ulovlig befatning med våpen, og fengslingsmøtet ble holdt torsdag i Oslo tingrett .
AA170518 Den kjente islamisten Arfan Bhatti fremstilles for varetekt i Oslo tingrett torsdag ettermiddag, siktet for brudd på våpenlovgivningen.
AA170518 Arfan Bhatti fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 13 torsdag, ifølge VG.
AA170518 Det konkluderte førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim med da han avsluttet sin prosedyre mot Gjermund Cappelen i Oslo tingrett torsdag.
VG170517 Som Dagens Næringsliv først omtalte skulle saken opprinnelig opp i Hedmarken tingrett i mai.
AP170517 Eirik Jensen i Oslo Tingrett .
VG170516 Paret forbereder seg nå på avslutningen av rettssaken i 250 i Oslo tingrett , og medgir at det er tøft.
VG170516 Ordenene tilhører den narkotika- og korrupsjonstiltalte politilederen Eirik Jensen, som i disse dager går inn i sine siste rettsdager i Oslo tingrett .
VG170516 Hverken den tidligere politilederen Eirik Jensen eller hasjbaronen Gjermund Cappelen tok initiativ til å hilse på hverandre da de møttes for første gang i Oslo tingrett mandag.
VG170516 Bildet ble tatt på en av de første rettsdagene i Oslo tingrett i januar.
DN170516 Oslo tingrett lar det trekke i skjerpende retning at Stavrum var offentlig tjenestemenn da handlingene han nå er dømt for, ble begått.
DN170516 Asker og Bærum tingrett har tilkjent eiendomsinvestor Arild Schjelderup en erstatning på seks millioner kroner etter at en strandeiendom han fikk tilslaget på, glapp etter omsalg.
DB170516 I RETTEN : Seriebedrageren Marie Madeleine Larsen forklarer seg i dag i Oslo tingrett om problemer i barndommen.
DB170516 Da den nye bedragerisaken startet i Oslo tingrett tirsdag morgen, hadde seriebedrageren, opprinnelig fra Raufoss, bare én korreksjon til dommerens opplesning av personalia.
DB170516 ¶ DØMT : Pensjonert orlogskaptein, Bjørn Stavrum fikk i dag dommen i Oslo tingrett .
DB170516 Rettsak mot Forsvarets korrupsjonstiltale salgssjef, Bjørn Stavrum, starter i Oslo tingrett 28. februar.
DB170516 - Hvorfor gjorde du det, spurte aktor i bedragerisaken i Oslo tingrett tirsdag mot Marie Madeleine Steen - tidligere Larsen. 59-åringen sa seg tirsdag skyldig i sju tiltalepunkt.
DA170516 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170516 Det var firmaet Agri Invest AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170516 Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170516 Det var firmaet Pegassus AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
BT170516 Oslo tingrett lar det trekke i skjerpende retning at Stavrum var offentlig tjenestemenn da handlingene han nå er dømt for, ble begått.
AP170516 Politiadvokat Nora Eek-Nielsen og forsvarer Lars Leversen i Oslo tingrett .
AP170516 I Oslo tingrett tirsdag morgen svarte 59-åringen « ja » på samtlige syv tiltaleposter om grove bedragerier.
AP170516 Eek-Nielsen ba Oslo tingrett om å dømme Steen til to års fengsel, men at ett år skulle gjøres betinget slik at hun slipper å sone om hun ikke begår nye bedragerier.
AP170516 Den foreløpig siste av i alt 12 dommer for bedragerier fikk hun i Oslo tingrett i 2012.
AP170516 Politiadvokat Nora Eek-Nielsen og forsvarer Lars Leversen i Oslo tingrett .
AP170516 I Oslo tingrett tirsdag morgen svarte 59-åringen « ja » på samtlige syv tiltaleposter om grove bedragerier.
AP170516 Eek-Nielsen ba Oslo tingrett om å dømme Steen til to års fengsel, men at ett år skulle gjøres betinget slik at hun slipper å sone om hun ikke begår nye bedragerier.
AP170516 Den foreløpig siste av i alt 12 dommer for bedragerier fikk hun i Oslo tingrett i 2012.
AP170516 Oslo tingrett lar det trekke i skjerpende retning at Stavrum var offentlig tjenestemenn da handlingene han nå er dømt for, ble begått.
AP170516 Oslo tingrett lar det trekke i skjerpende retning at Stavrum var offentlig tjenestemenn da handlingene han nå er dømt for, ble begått.
AA170516 Oslo tingrett lar det trekke i skjerpende retning at Stavrum var offentlig tjenestemenn da handlingene han nå er dømt for, ble begått.
VG170515 Fengslingene skjedde i Oslo tingrett 12. mai, etter at politiet hadde siktet til sammen fem tenåringsgutter for å ha stått bak et brutalt ran av to prostituerte på Oslos beste vestkant.
NL170515 Klokken 13 mandag ble det avsagt dom i Nord-Troms tingrett etter rettssaken mot en overgrepstiltalt 22-åring fra Tromsø.
NL170515 februar i Nord-Troms tingrett og gikk over fem uker.
FV170515 Han mener ansatte i politi, tingrett og fylkesadministrasjon bør flytte til spektakulære nybygg på jernbanetomta.
DB170515 Tirsdag skal hun møte i Oslo tingrett igjen etter den forrige og så langt åttende dommen i 2012.
DB170515 Tirsdag er hun tiltalt i Oslo tingrett for sju nye tilfeller av grove bedragerier.
DB170515 Tiltalen som Oslo tingrett skal behandle tirsdag, er tatt ut 2. februar i år.
DB170515 Hun forklarte for Oslo tingrett for fem år siden at psykoterapi hadde hjulpet etter en dom i Sverige i 2007.
DB170515 Eek-Nielsen er aktor i tirsdagens straffesak i Oslo tingrett .
DB170515 ¶ MER ENN 70 JENTER OG GUTTER : Nord-Troms tingrett i Tromsø dømte den 22 år gamle mannen til 8,5 års fengsel.
DB170515 En 22 år gammel mann fra Tromsø er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte og et halvt år for overgrep mot over 70 barn, melder NRK.
DB170515 I et svarinnlegg fra Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, blir min kronikk om nasjonalt tiggeforbud karakterisert som « i beste fall naiv », med henvisning til « Brennpunkt»-dokumentaren om rumenske tiggere i Bergen og en dom i Bergen tingrett .
DA170515 Stavanger tingrett kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170515 Det var selskapet Sezer AS om var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170515 Det er satt av ti dager til den omfattende rettssaken som starter opp i Jæren tingrett den 22. mai i år.
DA170515 Stavanger tingrett kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170515 Det var firmaet Meby AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.
DA170515 De fem siktede skulle i fengslingsmøter i Oslo tingrett 12. mai.
AP170515 I Oslo tingrett krevde han 17 millioner kroner i erstatning, men tapte så det suste.
AP170515 Nord-Troms tingrett i Tromsø.
AP170515 En 22 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte og et halvt år for overgrep mot over 70 barn.
AP170515 22-åringen erkjente skyld for det aller vesentligste av tiltalen i Nord-Troms tingrett .
AP170515 De fem siktede skulle i fengslingsmøter i Oslo tingrett 12. mai.
AP170515 Rettssaken mot 22-åringen har foregått i Nord-Troms tingrett .
AP170515 En 22 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte og et halvt år for overgrep mot over 70 barn.
AP170515 22-åringen erkjente skyld for det aller vesentligste av tiltalen i Nord-Troms tingrett .
AA170515 Mannen ble etter pågripelsen varetektsfengslet i en periode, inntil han ble løslatt av Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett i desember i fjor.
AA170515 En 22 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i åtte og et halvt år for overgrep mot over 70 barn.
AA170515 22-åringen erkjente skyld for det aller vesentligste av tiltalen i Nord-Troms tingrett .
AA170515 Kvinnen ble dømt til 358 timer samfunnsstraff i Tønsberg tingrett for å ha brukt og oppbevart 171,7 gram amfetamin.
AA170515 De fem siktede skulle i fengslingsmøter i Oslo tingrett 12. mai.
DA170514 Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett den 15. mai.
AP170514 I dommen fra Fjordane tingrett står det at mannen over en periode fra mars til august i 2016 sendte flere krenkende meldinger til fornærmede, ifølge NRK.
AA170514 I dommen fra Fjordane tingrett står det at mannen over en periode fra mars til august i 2016 sendte flere krenkende meldinger til fornærmede, ifølge NRK.
VG170513 Mandag skal litaueren altså forklare seg i Oslo tingrett .
VG170513 En 36 år gammel tidligere vekter fra Litauen må mandag møte i Oslo tingrett , tiltalt for falsk anmeldelse og trusler.
DA170513 Stavanger tingrett : Foto : Tore Bruland ¶
DA170513 Jæren tingrett viste også til at når det gjelder kravets forfall er utgangspunktet at utestående feriepenger skal betales siste lønningsdag før fratreden.
DA170513 Jæren tingrett kom til at betalingsudyktigheten ikke var forbigående og at Bsh 2 AS var insolvent.
DA170513 Ifølge Jæren tingrett er det uklart hvor mye som er utestående og det ble videre vist til at gjelden per 1. mai i år er 671.000 kroner.
AA170513 Ifølge dommen i Inntrøndelag tingrett kjørte hun med svært høy promille på dagtid.
AA170513 Disse forholdene vektlegges i skjerpende retning ved straffeutmålingen, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett .
AA170513 En 36 år gammel tidligere vekter fra Litauen må mandag møte i Oslo tingrett , tiltalt for falsk anmeldelse og trusler.
AA170513 En 59 år gammel kvinne fra Akershus må tirsdag møte i Oslo tingrett , tiltalt for flere grove bedragerier.
AA170513 Kongsberg og Eiker tingrett har satt av seks uker til saken, som starter 16. januar neste år. ( ©NTB ) ¶
VG170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler ers
VG170512 Oslo tingrett skriver at for å kunne domfelle de tre tiltalte må retten være overbevist om at fornærmede ikke har samtykket til seksuell kontakt.
VG170512 Dommen falt i Oslo tingrett fredag.
NL170512 Tirsdag startet rettssaken mot 36-åringen i Nord-Troms tingrett , der han er tiltalt for drap.
NL170512 Les sakene fra retten som har gått i Nord-Troms tingrett denne uka : ¶
NL170512 ¶ En mann i 60-årene bosatt i Alta er i Alta tingrett dømt til fengsel i 4 måneder for vold mot en annen mann i Alta.
FV170512 Les : Skeie fikk gjennomgå i Jæren tingrett
DB170512 I dommen fra Oslo tingrett står det at det er et objektivt vilkår for straffskyld at « fornærmede var 'bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg' den seksuelle omgangen ».
DB170512 ( Dagbladet ) : Oslo tingrett har i dag frifunnet tre menn i 40-åra for voldtekt.
DB170512 Visste om bremsefeil ¶ 22-åringen er i Øvre Romerike tingrett dømt for uaktsomt å ha forvoldt 16-åringens død, for ikke å ha kjørt hensynsfullt og vært aktpågivende og for ikke å ha sørget for at bilen var i forsvarlig stand.
DA170512 Jæren tingrett kom til at det ikke var noen holdepunkter for at framstillingen til Skatt Vest er uriktig og la denne til grunn.
DA170512 Jæren tingrett la til grunn at Skatteoppkreveren i Sandnes har et forfalt krav mot Dela Konstruksjon AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
BT170512 RETTEN : Tre menn er i Oslo tingrett frifunnet for tiltalen om gruppevoldtekt og medvirkning til dette.
BT170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler ers
BT170512 Oslo tingrett skriver at for å kunne domfelle de tre tiltalte må retten være overbevist om at fornærmede ikke har samtykket til seksuell kontakt.
BT170512 Oslo tingrett mener dessuten at « straffelovens bestemmelser ikke kan gis anvendelse på situasjoner hvor en part - på grunn av sterk beruselse - innlater seg på seksuell omgang som han/hun i edru tilstand åpenbart ikke ville akseptert ».
BT170512 Dommen falt i Oslo tingrett fredag.
AP170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler ers
AP170512 Oslo tingrett skriver at for å kunne domfelle de tre tiltalte må retten være overbevist om at fornærmede ikke har samtykket til seksuell kontakt.
AP170512 Dommen falt i Oslo tingrett fredag.
AA170512 En 31 år gammel mann er i Aust-Agder tingrett dømt til ett år og fem måneders fengsel etter å ha gått til angrep på seks ansatte på en rusklinikk i fjor.
AA170512 Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler ers
AA170512 Oslo tingrett skriver at for å kunne domfelle de tre tiltalte må retten være overbevist om at fornærmede ikke har samtykket til seksuell kontakt.
AA170512 Oslo tingrett mener dessuten at « straffelovens bestemmelser ikke kan gis anvendelse på situasjoner hvor en part - på grunn av sterk beruselse - innlater seg på seksuell omgang som han/hun i edru tilstand åpenbart ikke ville akseptert ».
AA170512 Dommen falt i Oslo tingrett fredag.
AA170512 22-åringen er i Øvre Romerike tingrett dømt for uaktsomt å ha forvoldt 16-åringens død, for ikke å ha kjørt hensynsfullt og vært aktpågivende og for ikke å ha sørget for at bilen var i forsvarlig stand.
AA170512 En 46 år gammel mann er i Nord-Østerdal tingrett dømt til 14 års forvaring for drapet på sin 54 år gamle ektefelle på Flisa i Hedmark i fjor.
AA170512 Oslo tingrett mener det er skjerpende at tyveriene og bedrageriene er begått systematisk mot flere mennesker over lengre tid og mot eldre mennesker.
AA170512 Gutten er i Oslo tingrett dømt til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på tolv måneder, samt til å betale 167.000 kroner i erstatning til elleve eldre kvinner.
AA170512 Funcoms tidligere nestleder i styret, selskapets tidligere administrerende direktør og den tidligere finansdirektøren ble for to uker siden dømt til ubetingede fengselsstraffer for innsidehandel i en dom fra Oslo tingrett .
VG170511 I Ofoten tingrett krevde kvinnen inntil 6,1 millioner i erstatning av kommunen, fordi hun mener det kan dokumenteres at kommunen visste at omsorgssituasjonen hennes ikke var god nok.
SA170511 Nå er saken fra Stavanger tingrett anket av påtalemyndigheten.
SA170511 Mange opplever at sakene i Stavanger og Kristiansand tingrett sender et moralistisk signal om at det er mer greit å banke kona hvis hun har vært utro.
SA170511 I lys av dommen i Stavanger og en dom avsagt i Kristiansand tingrett i 2015, har bruken av « berettiget harme » som straffnedsettelsesgrunn vært sterkt debattert.
SA170511 I dommene fra Kristiansand og Stavanger tingrett sier man altså ikke at voldshandlingen er berettiget, men at sinnet til gjerningsmannen var det.
SA170511 Det ble nylig avsagt en dom i Stavanger tingrett der en mann fikk redusert straff fordi volden skjedde i sinne da han oppdaget at konen hadde vært utro.
NL170511 ¶ En kvinne fra Tromsø må møte i Nord-Troms tingrett over sommeren, tiltalt for å ha tent på sitt eget hus.
FV170511 I august skal Kristiansand tingrett dømme.
FV170511 Det skal Kristiansand tingrett avgjøre i august, med NOV og Skatt Sør på hver sin side i salen.
DN170511 Økokrim sendte derfor onsdag brev til Oslo tingrett og anbefalte at sakene forenes før den planlagte rettssaken starter 22. januar.
DN170511 Den sørlandske oljegründeren Bjarne Skeie betegnet i Jæren tingrett skattesaken som forferdelig for ham.
DN170511 Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen for fotballklubbene, har stevnet TV 2 - og Bergen tingrett vil ta stilling til saken senere i år.
DB170511 De to erkjente straffskyld da de møtte i Nord-Gudbrandsdal tingrett .
DA170511 Stavanger tingrett viste til at det var holdt utleggsforretning mot 48-åringen den 13. april i år hvor det ble tatt utlegg i 23.789 kroner.
DA170511 Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett .
DA170511 Stavanger tingrett viste også til at det forelå sterke allmennpreventive hensyn når det gjelder trygdebedrageri da dette er misbruk av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en ærlig og korrekt beskrivelse av sin økonomiske situasjon ¶
DA170511 Stavanger tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot Kiko Renhold AS hvor det ble tatt noe til utlegg, men hvor størstedelen av kravet fortsatt er uten sikkerhet.
DA170511 Jæren tingrett viste også til at han har gitt motstridende forklaringer i forbindelse med saken og har vinglet mellom å erkjenne og benekte det han var tiltalt for.
DA170511 I formildende retning la Jæren tingrett noe vekt på at det var 12 og 14 år siden de straffbare forholdene ble avsluttet.
DA170511 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170511 Det var butikken Nola AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
AP170511 Noen ganger omfattende, som i straffesaken som nå går mot Eirik Jensen i Oslo tingrett , skriver Kripos-sjef Ketil Haukaas.
AA170511 Sjåføren av lastebilen, en mann i 50-årene, ble i fjor høst dømt til 30 dagers fengsel for uaktsomt bildrap i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170511 De to erkjente straffskyld da de møtte i Nord-Gudbrandsdal tingrett .
AA170511 Sør-Trøndelag tingrett dømte sjåføren i 50-årene til 30 dagers fengsel for uaktsomt drap, mens lagmannsretten kom til at 40 dagers fengsel var riktig.
AA170511 Dommen i Jæren tingrett er noe mildere enn aktors påstand, som var ni år, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170510 Han ble så tilkjent til sammen 20 millioner kroner av Oslo tingrett , men fikk likevel alvorlige riper i lakken, skrev NTB.
VG170510 Han ble frikjent for bedrageri i Oslo tingrett i 2012, men domfelt for brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet for å ha huset for mange utenlandske arbeidere i trange brakker.
VG170510 TILTALTE : Den 36 år gamle mannen fra Rwanda sammen med sin forsvarer Hans Olav Bytingsvik i Nord-Troms tingrett .
VG170510 NORD-TROMS TINGRETT ( VG ) Kjæresten ( 24 ) til drepte Linn Olsen Uteng ( 32 ) sier i retten at hun var redd for den nå drapstiltalte ekskjæresten.
DB170510 Saken skal opp for Sunnmøre tingrett 30. august.
DB170510 Konkret at han varslet, beskyttet eller skjermet kriminelle for å sørge for at disse kunne bedrive alvorlige kriminalitet, sier Berle i Oslo tingrett .
DB170510 Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett var enstemmig. 19-åringen mister også førerkortet i fire år, samt at han må betale en oppreisning på 125.000 kroner til hver av foreldrene til den omkomne.
DA170510 Stavanger tingrett kom til at konkursbegjæringen var lovlig forkynt for skyldneren.
DA170510 Stavanger tingrett kom også til at det ikke var grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170510 Ingen fra Amatøren AS møtte i rettsmøtet i Stavanger tingrett onsdag, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.
DA170510 Stavanger tingrett kom også til at Sally & Mimosa AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller - og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170510 Det var selskapet Sally & Mimosa AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud i forrige uke.
DA170510 Da 39-åringen nylig møtte i Stavanger tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse for forholdet.
AP170510 Saken skal opp for Sunnmøre tingrett 30. august.
AP170510 Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett var enstemmig. 19-åringen mister også førerkortet i fire år, samt at han må betale en oppreisning på 125.000 kroner til hver av foreldrene til den omkomne.
AA170510 Saken skal opp for Sunnmøre tingrett 30. august.
AA170510 Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett var enstemmig. 19-åringen mister også førerkortet i fire år, samt at han må betale en oppreisning på 125.000 kroner til hver av foreldrene til den omkomne.
VG170509 VG vet at Edvartsen og hans nære støttespiller, advokat John Christan Elden, på et tidspunkt i konflikten vurderte å ta saken til Oslo tingrett .
VG170509 Rettssaken mot de seks tiltalte skal etter planen starte opp i Asker og Bærum tingrett i begynnelsen av november.
VG170509 Her fra den første rettsdagen i Oslo tingrett i januar.
VG170509 NORD-TROMS TINGRETT ( VG ) I retten fortalte 36-åringen fra Rwanda hvorfor han drepte ekskjæresten Linn Olsen Uteng ( 32 ).
VG170509 NORD-TROMS TINGRETT ( VG ) I dag startet rettssaken mot den 36 år gamle asylsøkeren fra Rwanda som er tiltalt for å ha knivstukket og drept Linn Olsen Uteng ( 32 ) på Tromsøya i fjor.
VG170509 I rettssal 8 i Nord-Troms tingrett i Tromsø har den 36 år gamle mannen fra Rwanda tirsdag morgen satt seg på tiltalebenken.
VG170509 ) og aktor Tor Børge Nordmo i Nord-Troms tingrett .
SA170509 - Spørsmålet for Follo tingrett gjaldt i hovedsak hvor høyt prisavslag kjøper skulle få, i tillegg til uenighet om mindre omfattende mangler.
SA170509 Da hadde han 0,6 i promille, kom det fram i dommen i Asker og Bærum tingrett .
FV170509 Da hadde han 0,6 i promille, kom det fram i dommen i Asker og Bærum tingrett .
DN170509 Dette vender Oslo tingrett tommelen ned for.
DN170509 Bergen tingrett avgjorde i mars at oppsigelsene var gyldige, og denne dommen er siden blitt rettskraftig.
DN170509 Dette vender Oslo tingrett tommelen ned for.
DN170509 Bergen tingrett avgjorde i mars at oppsigelsene var gyldige, og denne dommen er siden blitt rettskraftig.
DB170509 Da hadde han 0,6 i promille, kom det fram i dommen i Asker og Bærum tingrett .
DB170509 Men det blir i neste runde, denne uka har alt handlet om å slukke en brann med gode penger, frykten for Oslo Tingrett og et håp om å gjenreise tillit.
DB170509 For da Oslo Tingrett syntes å være det eneste alternativet til den regisserte løsningen valgte den utstøtte dommeren å sette navnet sitt på en avtale som 1 ) ikke forverrer noens omdømme, verken hans eller fotballens, 2 ) ikke representerer en økonomisk risiko en rettssak alltid bærer med seg når det gjelder utfall o
DB170509 Skien tingrett mener kvinnen brukte ordet « neger » på en nedsettende måte.
DA170509 Jæren tingrett kom til at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 Det var selskapene Jæren El Kontroll AS og Jæren Installasjon AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170509 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 Det var firmaet Gillstrøm AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
DA170509 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Kverme Bygg AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 Det var firmaet Kverme Bygg AS på Bryne som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.
DA170509 Stavanger tingrett kom til at firmaet ikke skulle få betalingsutsettelse og viste til at størstedelen av kravet er usikret og at det foreligger presumpsjon for at Stavanger Proff Bilpleie AS er insolvent.
DA170509 LO-advokat Alexander Cascio under BRP-rettssaken i Moss tingrett .
DA170509 Et annet viktig poeng er i hvor stor grad man har overtatt de tidligere ansatte, sa LO-advokat Alexander Cascio under sitt innledningsforedrag i Moss tingrett mandag.
DA170509 Skien tingrett mener kvinnen brukte ordet « neger » på en nedsettende måte.
BT170509 - Spørsmålet for Follo tingrett gjaldt i hovedsak hvor høyt prisavslag kjøper skulle få, i tillegg til uenighet om mindre omfattende mangler.
AP170509 - Spørsmålet for Follo tingrett gjaldt i hovedsak hvor høyt prisavslag kjøper skulle få, i tillegg til uenighet om mindre omfattende mangler.
AP170509 Da hadde han 0,6 i promille, kom det fram i dommen i Asker og Bærum tingrett .
AA170509 Da saken ble behandlet i Follo tingrett i fjor ble en norskmakedoner dømt til 17 års fengsel og utpekt som leder for narkotikaligaen der flere har bakgrunn fra Balkan.
AA170509 Skien tingrett mener kvinnen brukte ordet « neger » på en nedsettende måte.
AA170509 Avdødes familie er i salen for å følge saken som skal gå over fem dager i Nord-Troms tingrett i Tromsø.
AA170509 Avdødes familie er i rettssalen for å følge saken som skal gå over fem dager i Nord-Troms tingrett i Tromsø.
VG170508 Politiadvokat Sturla Henriksbø har ansvaret for den påtalemessige siden av saken og vurderte mandag om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.
VG170508 Saken vil gå over seks dager i Moss tingrett fra 22. august.
DN170508 NUUG og EFN fikk ikke medhold da saken var oppe i Frogn tingrett .
DN170508 - Lagmannsrettens kjennelse innebærer at Follo tingrett på ny må behandle spørsmålet om blant annet beslaget i domenet popcorn-time.no skal opprettholdes.
DB170508 Politiadvokat Sturla Henriksbø har ansvaret for den påtalemessige siden av saken og vurderte mandag om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.
DB170508 En 27 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt til seks måneders fengsel for å ha kommet med falske voldtektsanklager i et politiavhør.
DB170508 ( Dagbladet ) : Denne uka fortsetter vitneførselen i rettssaken mot Eirik Jensen ( 59 ) og Gjermund Cappelen ( 50 ) i Oslo tingrett .
DB170508 TV 2-JOURNALISTER : Journalistene Hanne Taalesen ( til høyre ) og Sophie Lund Aaserud i Oslo tingrett , der hjernekirurg Per Kristian Eide krever oppreisningserstatning etter omtale i en rekke innslag på TV og artikler på nett.
DB170508 OSLO TINGRETT ( Dagbladet ) : - En anonym kilde ga oss journaler, men faktagrunnlaget i sakene våre bygger ikke på anonyme kilder, sier TV 2-journalist Sophie Lund Aaserud, da hun forklarte seg i retten mandag.
DA170508 Jæren tingrett la opplysningene fra Altirør AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170508 Det var firmaet Altirør AS som fredag var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170508 En 27 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt til seks måneders fengsel for å ha kommet med falske voldtektsanklager i et politiavhør.
DA170508 Stavanger tingrett kom også til det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170508 Stavanger tingrett kom også til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for skyldneren den 28. april i år.
DA170508 Mandag ble Brio Leker Kilden AS slått konkurs i Stavanger tingrett .
DA170508 Ingen fra Brio Leker Kilden AS møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett mandag og et forelå ingen opplysninger om lovlig forfall.
DA170508 TILTALT FOR DRAPSFORSØK : En mann i 40-årene må møte i Fredrikstad tingrett i oktober.
DA170508 oktober skal Oslo Statsadvokatembeter føre saken i Fredrikstad tingrett .
AP170508 Mandag møtte han til fengslingsmøte i Oslo tingrett der PSTs påtaleansvarlig, politiadvokat Kathrine Tonstad, ba om ytterligere to ukers fengsling.
AP170508 Mandag besluttet Oslo tingrett å gi PST medhold i to nye uker.
AP170508 Men i en dom fra før påske, kommer Kristiansand tingrett med sterk kritikk av hvordan han behandles av barnevernet.
AP170508 En 27 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt til seks måneders fengsel for å ha kommet med uriktige opplysninger i et politiavhør.
AP170508 Politiadvokat Sturla Henriksbø har ansvaret for den påtalemessige siden av saken og vurderte mandag om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.
AP170508 - Vi synes det er veldig rart at en tingrett kan overstyre barnevernet og ekspertisen i en så spesiell sak, sier Rune Knutsen, far til Alma Gabriela Knutsen til Fædrelandsvennen.
AA170508 Siden den siktede samtykket til å bli fengslet, avgjorde Fredrikstad tingrett mandag spørsmålet om fengsling som såkalt kontorforretning.
AA170508 I Oslo tingrett i desember 2015 ble mannen også dømt til fire års fengsel, men ett av dem betinget.
AA170508 En 27 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt til seks måneders fengsel for å ha kommet med falske voldtektsanklager i et politiavhør.
AA170508 Siden den siktede samtykker til å bli fengslet i to uker, avgjør Fredrikstad tingrett mandag spørsmålet om fengsling som såkalt kontorforretning, får NTB opplyst.
SA170507 I Romsdal tingrett er en ung mann dømt til 14 dagers fengsel for å ha latt være å møte til førstegangstjeneste på Madla utenfor Stavanger, en tjeneste som normalt varer rundt ett år.
SA170507 En soldat som tilhører distriktet HV-05 i Oppland er i Glåmdalen tingrett idømt 90 dagers fengsel for gjentatte ganger å ha droppet heimvernsøvelser, som for vanlige HV-soldater normalt innebærer fire dagers øvelse annethvert år.
SA170507 Det viser to ferske kjennelser i norsk tingrett omtalt av Forsvarets forum.
AP170507 I Romsdal tingrett er en ung mann dømt til 14 dagers fengsel for å ha latt være å møte til førstegangstjeneste på Madla utenfor Stavanger, en tjeneste som normalt varer rundt ett år.
AP170507 En soldat som tilhører distriktet HV-05 i Oppland, er i Glåmdalen tingrett idømt 90 dagers fengsel for gjentatte ganger å ha droppet heimvernsøvelser, som for vanlige HV-soldater normalt innebærer fire dagers øvelse annethvert år.
AP170507 Det viser to ferske kjennelser i norsk tingrett omtalt av Forsvarets forum.
AA170507 Statsadvokaten i Oslo tingrett tok i november ut tiltale mot to menn for å ha voldtatt en mindreårig jente.
AA170507 mai skal saken opp i Oslo tingrett .
AA170507 Tre dager er satt av til rettssaken som skal opp i Stavanger tingrett i slutten av juni, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170506 De to mennene i 20-årene ble i Haugaland tingrett i januar i fjor idømt bøter for bedrageri for kurs som aldri ble avholdt.
VG170505 Gjøvik tingrett karakteriserer drapet som meget brutalt.
VG170505 Det er planlagt at rettssaken vil gå for Gjøvik tingrett i to uker i månedsskiftet juni-juli.
SA170505 | Firedobling av arbeidskonflikter for Stavanger tingrett siden 2012 ¶
DB170505 Gjøvik tingrett karakteriserer drapet som meget brutalt.
DB170505 Det er planlagt at rettssaken vil gå for Gjøvik tingrett i to uker i månedsskiftet juni-juli.
DB170505 I Bergen tingrett ble seks personer med rumensk opprinnelse dømt til fengsel for voldtekt og menneskehandel med barn fra 13 - 17 år i 2012.
DA170505 Rettssaken skal opp i Oslo tingrett i august.
BT170505 Nå har eierne av bygget vunnet frem i Oslo tingrett med krav om få ut 35 millioner kroner som ble holdt tilbake av den tidligere leietakeren.
BT170505 Postvoll er svært sparsom med opplysninger om saken, og hun vil trolig be om lukkede dører når fengslingsmøtet starter i Bergen tingrett fredag ettermiddag.
BT170505 Aktor la ned påstand om 17 års fengsel da rettssaken mot seksbarnsfaren som er tiltalt for drap på kona ble avsluttet i Bergen tingrett onsdag.
BT170505 Rettssaken skal opp i Oslo tingrett i august.
AP170505 Oslo tingrett .
AP170505 Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Oslo tingrett .
AP170505 Dagrun Grønvik, dommerfullmektig ved Glåmdal tingrett .
AA170505 Gjøvik tingrett karakteriserer drapet som meget brutalt.
AA170505 Det er planlagt at rettssaken vil gå for Gjøvik tingrett i to uker i månedsskiftet juni-juli. ( ©NTB ) ¶
AA170505 Aktor la ned påstand om 17 års fengsel da rettssaken mot seksbarnsfaren som er tiltalt for drap på kona, ble avsluttet i Bergen tingrett .
AA170505 Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Oslo tingrett .
AA170505 Sigrid Giskegjerde Schjetnes drapsmann ( 41 ) er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fortsatt tvungent psykisk helsevern.
AA170505 Oslo tingrett fant det bevist at 41-åringen var gjerningsmannen, men at han var psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig på gjerningstidspunktet.
AA170505 Rettssaken skal opp i Oslo tingrett i august.
VG170504 Enkelte spekuleres i om saken kan ende i Oslo tingrett dersom ikke Edvartsen er tilbake som dommer i løpet av kort tid.
VG170504 I straffesaken mot Cappelen og Jensen i Oslo tingrett denne uken, opplyste Spesialenheten at disse tre mennene er stevnet som vitner og vil møte i retten til uken.
VG170504 52-åringen har frem til nå vært motvillig til å forklare seg, men endret mening underveis i rettssaken som pågår i Oslo tingrett .
VG170504 Bergen tingrett har ikke festet lit til kvinnens forklaring.
VG170504 Den brasilianske kvinnen ( 50 ) ble tatt til side og kroppsvisitert etter å ha vist fram et falskt pass, ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett .
VG170504 Filmdistributøren vant i Oslo tingrett , men tapte i Borgarting lagmannsrett.
VG170504 I begynnelsen av mars konkluderte imidlertid rettspsykiatere med at mannen er tilregnelig, og at han kan stille for Øst-Finnmark tingrett i sommer.
SA170504 Rettssaken mot Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen startet i Oslo tingrett 9. januar.
SA170504 I den omfattende rettssaken som startet i Oslo tingrett 9. januar, ble aktoratet egentlig ferdig med sine vitner forrige uke.
DN170504 Saken var oppe for Asker og Bærum tingrett i forrige uke, ifølge Budstikka.
DN170504 I ettertid angret de og følte seg manipulert, fremgår det av kjennelsen i Asker og Bærum tingrett fra i fjor.
DB170504 I tillegg til fengselsstraffen, ble mannen i Nordmøre tingrett dømt til å betale 19-åringen 225.000 kroner i erstatning.
AP170504 Bergen tingrett har ikke festet lit til kvinnens forklaring.
AA170504 Fengslingsmøte : Politiadvokat Kari Bjørsnøs ved Trøndelag politidistrikt møter som aktor i Sør-Trøndelag tingrett trosdag.
AA170504 Da Sør-Trøndelag tingrett behandlet fengslingsspørsmålet for en måned siden, ga dommeren politiet medhold i at det forelå gjentagelsesfare, og varetektsfengslet mannen i fire uker.
AA170504 Rettssaken etter brannen startet i Sør-Trøndelag tingrett 20. mars i år.
AA170504 Aktor Aage Sliper Midling la i Sør-Trøndelag tingrett torsdag ned påstand om 90 dagers betinget fengsel og ei bot på 20.000 kroner for daglig leder Belinda Skibnes Ramberg etter dødsbrannen på Øysand, melder Trønderbladet.
AA170504 | Drapssiktet ( 27 ) anmeldt for fengselsvold - ble varetektsfengslet på nytt ¶ 27-åringen som er siktet for å ha drept kameraten Råger Holte ( 38 ) på Ler, er fengslet i en ny periode av Sør-Trøndelag tingrett .
AA170504 Politiadvokat Kari Bjørsnøs ved Trøndelag politidistrikt begjærte den siktede fengslet i fire uker i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170504 Det er planlagt at rettssaken vil gå for Gjøvik tingrett i uke 25 og 26.
AA170504 De tre siktede i saken, en 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36 år gamle ekskjæreste, ble torsdag varetektsfengslet for åtte nye uker etter å ha vært fengslingsmøter i Gjøvik tingrett .
AA170504 Bergen tingrett har ikke festet lit til kvinnens forklaring.
AA170504 I begynnelsen av mars konkluderte imidlertid rettspsykiatere med at mannen er tilregnelig og kan stille i Øst-Finnmark tingrett i sommer.
VG170503 Aktor la ned påstand om seks års fengsel i Stavanger tingrett , men retten mente at tiltalte måtte dømmes mildere fordi de to fornærmede kvinnene var prostituerte.
VG170503 VITNER : Her er Roger Stubberud i vitneboksen i Oslo tingrett .
VG170503 Onsdag formiddag startet Jensen sitt forsvar i sal 250 i Oslo tingrett .
VG170503 OSLO TINGRETT ( VG ) Eks-kollega Roger Stubberud i Oslo politidistrikt hevder at han varslet Eirik Jensen ( 59 ) om at hasjsmugleren Gjermund Cappelen ( 50 ) var tatt i januar 2014 - etter å ha søkt i politiets systemer. politidistrikt hevder at han varslet Eirik Jensen ( 59 ) om at hasjsmugleren Gjermund Cappe
VG170503 For noen uker siden kom to politimenn i uniform og banket på med en kjennelse fra Haugland tingrett : en rettslig godkjenning for å ransake huset.
FV170503 Etter en dom i Oslo tingrett går Kristiansand sammen med andre kommuner for å kreve tilbake uriktig utbetalte tilskudd fra Den katolske kirke.
DN170503 Her sammen med sin prosessfullmektig Trude Stormoen under andre dag av arbeidsrettssaken i Oslo tingrett .
DN170503 Advokat Markus Alder ( til venstre ) og Eric Cameron ankommer Oslo tingrett før starten på arbeidsrettssaken.
DN170503 - I 2014 og 2015 var det et salig kaos i selskapet, der aksjonærenes rettigheter, som noe så grunnleggende som å avholde generalforsamlinger, ikke ble overholdt, vitnet Alder i Oslo tingrett .
DB170503 Opplysningene forbløffer hele sal 250 i Oslo tingrett .
DB170503 Den brasilianske kvinnen ble tatt til side og kroppsvisitert etter å ha vist fram et falskt pass, ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett .
BT170503 I dag vitnet hun mot førstnevnte i Bergen tingrett i straffesaken mot ham.
AP170503 Roger Stubberud jobbet nært sammen med Eirik Jensen ved Oslo politidistrikt, og roste sin tidligere kollega for engasjement, etikk og moral da han vitnet i Oslo tingrett onsdag formiddag.
AP170503 - Han er ikke den som lurer seg unna, han er en særdeles engasjert politimann, sa Eirik Jensens tidligere kollega Roger Stubberud da han vitnet i Oslo tingrett onsdag.
AP170503 Det vekket reaksjoner da en 37 år gammel mann i Stavanger tingrett ble dømt til 5 års fengsel for å ha voldtatt to prostituerte kvinner.
AP170503 Den brasilianske kvinnen ble tatt til side og kroppsvisitert etter å ha vist frem et falskt pass, ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett .
AA170503 I Sør-Trøndelag tingrett ble mannen i april dømt til å betale 12 00 kroner, samt at han fratas retten til å kjøre bil i ett år fra juni fjor.
AA170503 ¶ Verdalingen ble tirsdag formiddag fremstilt for en ny periode i varetekt i Oslo tingrett .
AA170503 Verdalingen ble tirsdag formiddag fremstilt for en ny periode i varetekt i Oslo tingrett . 33-åringen deltok i fengslingsmøtet via videolink fra Sør-Trøndelag tingrett.
AA170503 Ny fengsling : Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett , må verdalingen forbli i varetekt de neste åtte ukene.
AA170503 Det har Oslo tingrett bestemt.
AA170503 33-åringen deltok i fengslingsmøtet via videolink fra Sør-Trøndelag tingrett .
AA170503 Tirsdag startet rettssaken igjen i Sør-Trøndelag tingrett , og onsdag skal den sakkyndige presentere sakkyndigrapporten for retten.
AA170503 Sakkyndige legger frem rapporter etter Øysand-brannen i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170503 Hovedforhandlingen etter Øysand-brannen er i gang igjen i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170503 Forskningsleder Anne Steen Hansen ved Rise fire research presenterte i Sør-Trøndelag tingrett onsdag sin sakkyndigrapport om brannsikkerheten ved tankanlegget og hva man kunne gjort for å forebygge brannen.
AA170503 ¶ Aktor : Politiadvokat Marianne Høyer var aktor under straffesaken i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170503 Hun nektet å vedta dette - dermed måtte hun møte som tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett i forrige uke.
AA170503 Hallikdom : En trøndersk kvinne i 40-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til betinget fengsel for hallikvirksomhet.
AA170503 Aktor la ned påstand om seks års fengsel i Stavanger tingrett , men retten mente at tiltalte måtte dømmes mildere fordi de to fornærmede kvinnene var prostituerte.
AA170503 Jeg har sett ham lengst oppe og lengst nede, forklarte Roger Stubberud i Oslo tingrett onsdag.
SA170502 | Time kommune dømt i Jæren tingrett
DB170502 Straffesaken skal opp i Sør-Trøndelag tingrett 30. mai.
DB170502 SAKSØKT : Journalistene Hanne Taalesen ( til høyre ) og Sophie Lund Aaserud i Oslo tingrett , der hjernekirurg Per Kristian Eide krever oppreisningserstatning etter omtale i en rekke innslag på TV og artikler på nett.
DB170502 OSLO TINGRETT ( Dagbladet ) : - Det var nærmest en personforfølgelse, sier Per Kristian Eide, hjernekirurg ved Oslo Universitetssykehus, under sin forklaring i retten tirsdag.
AP170502 mai i Sør-Trøndelag tingrett .
AP170502 Oslo tingrett har nå kunngjort at tidsforløpet for maratonrettssaken blir tre uker kortere enn det som opprinnelig var planlagt.
AA170502 mai i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170502 Straffesaken skal opp i Sør-Trøndelag tingrett 30. mai. ( ©NTB ) ¶
BT170501 VURDERER ANKE : Megler Chris Skorjanc forteller at de ble tatt på sengen av dommen fra Bergen tingrett .
AP170501 Bioingeniøren Mahad Adib Mahamud tapte tidligere i år rettssaken om statsborgerskap i Oslo tingrett .
DA170431 Det er satt av tre dager til saken som starter opp i Stavanger tingrett den 26. juni i år.
DA170431 Jæren tingrett kom til at politiet ikke skal få holde førerkortet til 20-åringen beslaglagt til saken mot ham er endelig avgjort.
DA170431 I rettsmøtet som nylig ble avholdt i Jæren tingrett erkjente 20-åringen ikke straffskyld.
DB170430 Da Monika-saken gikk for Bergen tingrett , ble han kastet ut av tinghuset fordi han tok bilder og la dem ut på sosiale media.
DB170430 oktober i fjor var Gunnar Virittsekk Håvik i Trondheim tingrett for å støtte en slektning av Jørgen Arne Skarsvåg.
DA170430 Rettssaken gikk i Oslo tingrett i september 2015.
DA170430 Mange som for første gang på tiår må betale eiendomsskatt, var samlet i rettssal 818 Oslo tingrett .
VG170429 Faren har anmeldt moren for bortføring - det som heter omsorgsunndragelse i straffeloven - men han har ikke nådd frem med saken i hverken tingrett , lagrett eller Høyesterett.
SA170429 Halden tingrett kom til slutt til den konklusjon at passende straff for tiltalte er 5 måneders fengsel.
SA170429 - Han ville ta igjen, heter det i Halden tingrett .
DB170429 Tre måneder er gjort betinget i dommen fra Tønsberg tingrett .
DB170429 En 47 år gammel mann er i Tønsberg tingrett dømt til sju måneders fengsel etter et basketak, der samboerens tidligere ektemann ble stukket med kniv.
BT170429 Halden tingrett kom til slutt til den konklusjon at passende straff for tiltalte er 5 måneders fengsel.
BT170429 - Han ville ta igjen, heter det i Halden tingrett .
AP170429 Da straffesaken kom opp i Halden tingrett i april 2016, ble 48-åringen frikjent.
AP170429 Da straffesaken kom opp i Halden tingrett i april 2016, ble 48-åringen frikjent.
AP170429 Halden tingrett kom til slutt til den konklusjon at passende straff for tiltalte er 5 måneders fengsel.
AP170429 - Han ville ta igjen, heter det i Halden tingrett .
AA170429 I dommen fra Oslo tingrett frifinnes staten ved Arbeids- og sosialdepartementet.
AA170429 Den norske stat ble stevnet for Oslo tingrett av 212 spanske sjøfolk og deres etterlate gjennom interesseorganisasjonen Longhope. 12.000 spanske sjøfolk som i etterkrigstiden og fram til 1994 jobbet på norske skip, ble trukket for skatt, men ikke trygdeavgift til Norge.
VG170428 En 25-årig mann som tidligere var mistenkt for innblanding, nekter, og er ikke nevnt i saken som går for Västmanlands tingrett .
VG170428 Advokaten minner om at flere rettsavgjørelser i Norge - tingrett , lagmannsrett og Høyesterett - har slått fast at jenta har bosted på Kypros og har derfor avvist sakene far har reist i Norge.
SA170428 Lommedalen-saken som startet i Gjøvik tingrett mandag, er utsatt på ubestemt tid, opplyste sakens dommer, sorenskriver Pål Prestesæter ( bildet ), fredag.
SA170428 Lommedalen-saken som startet i Gjøvik tingrett mandag, er utsatt på ubestemt tid på grunn av tiltaltes helsetilstand.
SA170428 Bistandsadvokat Marianne Stein i samtale med Angelicas far i Gjøvik tingrett Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶
FV170428 Kristiansand tingrett mener verkstedlederen opptrådte uaktsomt da en 18-åring omkom i en truckulykke i Lillesand. 18-åringen forsøkte å løfte et dumperhjul med en truck.
FV170428 Kristiansand tingrett mener det kun er bevist ut over enhver rimelig tvil at verkstedlederen opptrådte uaktsomt.
DB170428 Uansett utfall av saken i Oslo tingrett er det ventet at saken vil bli anket både til lagmannsretten og Høyesterett.
DB170428 Eiendomsskatten er omstridt av flere grunner, men i søksmålet som Huseiernes Landsforbund har anlagt mot Oslo kommune i Oslo tingrett , hvor det ventes dom i løpet av våren, kreves hele eiendomsskatten kjent ugyldig.
DB170428 Saken startet i Valdres tingrett , som av praktiske årsaker er lagt til Gjøvik, denne uka.
DB170428 Franchistakerne Carpe Diem Invest og Sito har tidligere tapt i Oslo tingrett , nå har McDonald's også vunnet saken i Borgarting lagmannsrett, skriver Finansavisen.
DB170428 Nå er en av deltakerne, en mann i 20-årene, dømt til fengsel av Halden Tingrett , skriver Dagsavisen.
DA170428 Læreren kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Jæren tingrett .
DA170428 Jæren tingrett kom til at allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt i slike saker.
DA170428 Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppudsbegjæringen til følge var til stede.
DA170428 Det var Jæren tingrett som tvangsoppløste selskapet Reime Betong AS.
BT170428 En 25-årig mann som tidligere var mistenkt for innblanding, nekter, og er ikke nevnt i saken som går for Västmanlands tingrett .
AP170428 Øvre Romerike tingrett og Borgarting lagmannsrett dømte ham til fem års fengsel og til inndragning av henholdsvis 45 og 20 millioner kroner.
AA170428 En 25-årig mann som tidligere var mistenkt for innblanding, nekter, og er ikke nevnt i saken som går for Västmanlands tingrett . ( ©NTB ) ¶
AA170428 Det ble avgjort i en kontorforretning i Inntrøndelag tingrett fredag. 24-åringen, som ble vurdert til å være for syk til å sitte i fengsel, ble først brakt til St.
AA170428 Advokaten møtte onsdag som siktet i Sør-Trøndelag tingrett , etter at han hadde kjørt bil mens han var påvirket av alkohol.
AA170428 Advokaten møte som siktet i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170428 I begynnelsen av mars konkluderte imidlertid rettspsykiatere med at mannen er tilregnelig, og at han kan stille for Øst-Finnmark tingrett i sommer.
AA170428 Mannen i 50-årene ble i Namdalen tingrett i august dømt til 16 måneders fengsel for å ha begått et seksuelt overgrep mot en åtte år gammel jente.
AA170428 Lommedalen-saken som startet i Gjøvik tingrett mandag, er utsatt på ubestemt tid.
VG170427 Rettssaken som startet i Ofoten tingrett i Narvik på mandag har sin siste dag torsdag.
VG170427 Kvinnens advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok gikk rett i strupen på kommunen i sin avslutningsprosedyre i Ofoten tingrett torsdag.
VG170427 GOD STØTTE : Kvinnen ( med ryggen til ) som har saksøkt Tysfjord kommune har hatt mange støttespillere tilstede i Ofoten tingrett .
VG170427 Nyheten om at politiet i Tysfjord skal granskes kommer samtidig som Tysfjord kommunes advokat holder sin avslutningsprosedyre i Ofoten tingrett i Narvik, der et tidligere overgrepsoffer har saksøkt kommunen for ikke å ha overtatt omsorgsansvaret for henne.
SA170427 Nå er bilisten dømt i Jæren tingrett .
DB170427 De fire mennene, tre av dem i 20-åra og en i 30-åra ble i går varetektsfengslet i Oslo tingrett .
DB170427 En mann fra Kenya er i Nord-Troms tingrett dømt til fem år og to måneders fengsel for gruppevoldtekt av en ung kvinne.
DB170427 Den 20 år gamle mannen nektet straffskyld da straffesaken startet i Nord-Troms tingrett onsdag.
DA170427 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170427 Det var firmaet Ifra Eior AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.
DA170427 Haugaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170427 Det var firmaet Kontorpartner Haugesund AS som var i Haugaland tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170427 Kvinnen møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett .
DA170427 Jæren tingrett viste til at det var holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og la videre til grunn at kvinnen var insolvent.
DA170427 Da straffesaken startet i Jæren tingrett , erkjente tiltalte at det var han som stakk og skar sin samboer gjentatte ganger med kniv og/eller saks over store deler av kroppen i fjor sommer.
AP170427 Oslo tingrett fikk torsdag høre at ingen av de ni våpen som er omfattet av tiltalen mot Eirik Jensen var funksjonsdyktige.
AA170427 Da straffesaken startet i Jæren tingrett , erkjente tiltalte at det var han som stakk og skar sin samboer gjentatte ganger med kniv og/eller saks over store deler av kroppen i fjor sommer.
VG170426 I den ferske dommen fra Oslo tingrett konkluderer retten med at 20-åringen ville verve seg som fremmedkriger for IS i det borgerkrigsherjede landet.
DB170426 Politimannen har anket dommen fra Asker og Bærum tingrett .
DB170426 Flere mener de har fått for lite i erstatning, og i september møtes Statens vegvesen og misfornøyde huseiere i Hammerfest tingrett .
DA170426 Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170426 Haugaland tingrett kom videre til at Skatt Vest har et forfalt krav mot Fossheim Bed & Breakfast ANS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170426 Haugaland tingrett kom til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt ved oppslag på rettsstedet og ved kunngjøring i Norsk Lysningsblad.
DA170426 Det var Skatt Vest som var i Haugaland tingrett og begjærte at Fossheim Bed & Breakfast ANS ble slått konkurs.
DA170426 Jæren tingrett la til grunn at dette var en del av det kontrollregimet han hadde iverksatt overfor kona i hverdagen.
DA170426 Jæren tingrett la til grunn at det var en vanskelig periode for familien, både fordi at de hadde dårlig økonomi og at de bodde dårlig.
DA170426 Jæren tingrett la også til grunn at kona måtte ha tillatelse fra 39-åringen for å gå ut fra hjemmet og for å snakke med en kvinne fra en asylorganisasjon når hun kom på hjemmebesøk.
DA170426 Jæren tingrett kom til at mannen hadde utøvd vold mot kona ved fire anledninger i den aktuelle perioden.
DA170426 Det mente ikke Jæren tingrett .
DA170426 Da 39-åringen nylig møtte i Jæren tingrett erkjente han ikke straffskyld for noen av punktene i tiltalebeslutningen.
AP170426 Etter flere måneder med analysearbeid forklarer de seg denne uken for Oslo tingrett .
AA170426 20-åringen nektet straffskyld i saken, men vedtok dommen fra Oslo tingrett .
AA170426 Politiet fikk medhold i sin begjæring i Bergen tingrett om fire ukers varetektsfengsling.
AA170426 En 34 år gammel somalier møter torsdag i Oslo tingrett , tiltalt for å ha drept en kamerat på Grünerløkka i Oslo 24. mars 2008.
AA170426 Det er satt av åtte dager til rettssaken i Oslo tingrett . ( ©NTB ) ¶
VG170425 Jeg noterte meg ikke et eneste ord om årsakssammenheng under saksøkers innledningsforedrag, sa kommunens advokat Roald Angell, da han på rettssakens andre dag startet sitt innledningsforedrag i Ofoten tingrett .
VG170425 Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett før påske i år ønsket ikke Bekkelund å avgi en fri forklaring, noe han heller ikke er pålagt.
VG170425 OSLO TINGRETT ( VG ) Leif Jørgen Kvåle Bekkelund ( 26 ) er dømt til 18 års fengsel for knivdrapet på den bulgarske sexarbeideren Galina Sandeva ( 28 ) i Oslo i desember 2015.
VG170425 Hamar-mannen, som var iført en blå stripete skjorte, jeans og blå joggesko, snakket stille med sin forsvarer Joar Berg Henjum før dommen falt i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag. 26-åringen dømmes også til å betale 84.034 kroner i erstatning til den bulgarske kvinnens mor og 200.000 kroner i oppreisning.
VG170425 Kvart på elleve tirsdag ble kvinnen hentet av ambulanse fra Gjøvik tingrett .
VG170425 HENTET AV AMBULANSE : Den 45 år gamle kvinnen ble tirsdag hentet av ambulanse fra Gjøvik tingrett .
SA170425 Rettssaken mot 21-åringen som er tiltalt for å ha knivstukket sin samboer minst 30 ganger startet tirsdag morgen i Jæren tingrett .
DB170425 Tipping-partene møtes i Hedmark tingrett i slutten av mai.
DB170425 ( Dagbladet ) : En 26 år gammel mann fra Hedmark er i Oslo tingrett dømt til 18 års fengsel for drapet på Galina Sandeva.
DB170425 Han er aktor i rettssaken mot en 27 år gammel mann som startet i Oslo tingrett i dag. 27-åringen er tiltalt for voldtekt og nettovergrep mot 53 jenter i alderen 12 til 18 år.
DB170425 En barnehageansatt som er tiltalt for å ha påført en toåring livsvarige etseskader, erkjente straffskyld da saken startet i Oslo tingrett tirsdag, melder NRK.
DB170425 Også Angelicas ukrainske USA-bosatte far er til stede i Valdres tingrett , som av praktiske årsaker er flyttet til Gjøvik for anledningen.
DB170425 Saken gikk som tilståelsesdom i Trondenes tingrett i starten av april.
DB170425 ( Dagbladet ) : En 31 år gammel mann fra Harstad i Troms, er i Trondenes tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for en rekke tilfeller av vinningskriminalitet.
DA170425 SpareBank 1 SR-Bank begjærte et ektepar fra Stavanger konkurs i Stavanger tingrett .
DA170425 Det fant ikke Stavanger tingrett noe grunnlag for.
DA170425 Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170425 En dørprodusent har vært i Jæren tingrett og meldt oppbud.
DA170425 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.
DA170425 Det var Kolnes-Zwerg Blomster AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170425 « Dersom en bil er uriktig godkjent, og det viser seg at den likevel var mangelfull, kan det får store konsekvenser blant annet ved at tekniske mangler forårsaker alvorlige ulykker », heter det i dommen fra Stavanger tingrett .
DA170425 25-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett .
AP170425 Tipping-partene møtes i Hedmark tingrett i slutten av mai.
AP170425 Oslo tingrett var ikke i tvil : Den tiltalte mannen ( 26 ) fra Hamar hadde med seg en kniv og hadde planlagt drapet på Galina Sandeva ( 28 ) i desember 2015. 28 år gamle Galina Sandeva ble funnet drept i sin egen bil i Oslo sentrum.
AP170425 Oslo tingrett konkluderer i dommen med at tiltalte ikke var psykotisk da drapet ble begått, men utelukker ikke at han kan ha hatt en bevissthetsforstyrrelse som følge av selvforskyldt rus.
AA170425 Moren til avdøde Angelica Heggelund ( 13 ) måtte igjen avbryte sin forklaring da retten ble satt på sakens andre dag i Gjøvik tingrett tirsdag.
AA170425 Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.
AA170425 Moren til avdøde Angelica Heggelund ( 13 ) måtte igjen avbryte sin forklaring da retten ble satt på sakens andre dag i Gjøvik tingrett tirsdag.
AA170425 Den tiltalte moren til avdøde Angelica Heggelund ( 13 ) måtte igjen avbryte sin forklaring da retten ble satt på sakens andre dag i Gjøvik tingrett tirsdag.
AA170425 En mann i 40-årene fra Helgeland er i Rana tingrett dømt til ni års fengsel for seksuelle overgrep mot sin egen datter, som ikke hadde fylt ti år.
AA170425 - For ham er dette en ren tragedie, sa Lea før rettssaken startet i Rana tingrett i slutten av mars.
AA170425 En barnehageansatt som er tiltalt for å ha påført en toåring livsvarige etseskader, erkjente straffskyld da saken startet i Oslo tingrett tirsdag, melder NRK.
AA170425 En 26 år gammel mann fra Hamar er i Oslo tingrett dømt til 18 års fengsel for drapet på Galina Sandeva i Oslo i desember 2015. 26-åringen fra Hamar ble dømt til 18 års fengsel for drapet på Galina Sandeva fra Bulgaria.
AA170425 Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.
VG170424 Stockholm tingrett : Skal undersøke om Akilov er tilregnelig ¶
VG170424 Kvinnen som står tiltalt i Valdres tingrett er preget av å ha mistet sitt eneste barn.
VG170424 FØRSTE RETTSDAG : Straffesaken mot moren ( 45 ) som er tiltalt for grov mishandling og omsorgssvikt av datteren ( 13 ), som ble funnet død på denne hytta i Valdres nyttårsaften 2015, startet mandag i Gjøvik tingrett .
VG170424 Store deler av den første dagen i Ofoten tingrett , mens advokat Kuoljok hadde sin innledningsprosedyre, gikk bak lukkede dører av personvernhensyn.
VG170424 Det viste dokumenter kvinnens advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok gikk gjennom da saken startet i Ofoten tingrett i Narvik mandag.
VG170424 I kjennelsen fra Oslo tingrett står det at « Retten er enig med politiet i at mistanken er styrka siden fengslinga 10.4.17. ».
VG170424 FENGSLET : De to mennene ble varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett like før påske.
VG170424 Sandland og statsadvokat Arne Ingvald Dymbe i Gjøvik tingrett mandag.
SA170424 Saken går for Valdres tingrett , men retten settes i tinghuset på Gjøvik.
DB170424 Mandag starter straffesaken mot henne i Gjøvik tingrett , som det er satt av seks uker til.
DB170424 Da mannens vitneforklaring gikk mot slutten, tok Cappelen ordet i Oslo tingrett .
DB170424 ( Dagbladet ) : En mann og en kvinne er i Oslo tingrett dømt for menneskehandel etter å ha forledet og utnyttet to barn til å begå grove tyverier i Oslo og Stockholm.
DB170424 april dømte Alta tingrett « Arne », som er paranoid schizofren, til tvungent psykisk helsevern.
DB170424 ( Dagbladet ) : I dag startet rettssaken i Oslo tingrett hvor nevrokirurg Per Kristian Eide saksøker TV 2 for ærekrenkelser, og krever millionbeløp i oppreisning.
DA170424 Stavanger tingrett la også til grunn at det er holdt utleggsforetning mot skyldneren med intet til utlegg den 21. mars i år.
DA170424 I kjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det også fram at i tillegg til dette forfaller 6. termin på til sammen 91.000 kroner om noen få dager.
DA170424 En 28 år gammel mann må møte i Jæren tingrett 22. mai, tiltalt for voldtekt.
DA170424 mai må en 28 år gammel mann møte i Jæren tingrett , tiltalt for å ha voldtatt en kvinne.
BT170424 Etter å ha vært etterlyst av politiet i fem dager, møtte Gunnar Nordhus i Bergen tingrett i dag.
AP170424 | Oslo tingrett : Styrket mistanke mot 17-åring som ble tatt med bombelignende gjenstand ¶ 17-åringen som ble tatt med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum lørdag 8. april, ble mandag varetektsfengslet for to nye uker i Oslo tingrett.
AP170424 Rettsforhandlingene i Oslo tingrett mandag ble ført for lukkede dører, etter begjæring fra PST.
AP170424 Han skal fortsatt holdes varetektsfengslet med brev og besøkskontroll og medieforbud, har Oslo tingrett bestemt.
AP170424 april, ble mandag varetektsfengslet for to nye uker i Oslo tingrett .
AP170424 | Oslo tingrett : Styrket mistanke mot 17-åring som ble tatt med bombelignende gjenstand ¶ 17-åringen som ble tatt med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum lørdag 8. april, ble mandag varetektsfengslet for to nye uker i Oslo tingrett.
AP170424 Rettsforhandlingene i Oslo tingrett mandag ble ført for lukkede dører, etter begjæring fra PST.
AP170424 Han skal fortsatt holdes varetektsfengslet med brev og besøkskontroll og medieforbud, har Oslo tingrett bestemt.
AP170424 april, ble mandag varetektsfengslet for to nye uker i Oslo tingrett .
AP170424 ) i Gjøvik tingrett mandag.
AP170424 Ssaken går for Gjøvik tingrett , aktor er Arne Ingvald Dymbe ( t.v. ).
AA170424 Men under rettssaken har hun endret forklaring, og Södertälje tingrett har nå besluttet at kvinnen skal frikjennes ettersom hennes forklaring ikke er troverdig nok til en fellende dom.
AA170424 Mandag ble selskapet formelt slått konkurs etter at firmaet selv meldte oppbud til Sør-Trøndelag tingrett .
AA170424 Rettssaken startet i Bergen tingrett mandag ¶ ¶
AA170424 Bergen tingrett har satt av to uker til rettssaken. ( ©NTB ) ¶
AA170424 Rettssaken går for Valdres tingrett , men er av praktiske grunner satt på Gjøvik.
AA170424 Rettssaken går for Valdres tingrett , men er av praktiske grunner satt på Gjøvik.
AA170424 En 31 år gammel Harstad-mann er i Trondenes tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for grovt bedrageri, ID-tyveri og forsikringssvindel.
AA170424 Rettssaken går for Valdres tingrett , men er av praktiske grunner satt på Gjøvik.
AA170424 En 28 år gammel mann må møte i Jæren tingrett 22. mai, tiltalt for voldtekt.
DN170423 Saken går for Oslo tingrett mandag til onsdag neste uke.
BT170423 Rettssaken starter i Bergen tingrett mandag Arkivfoto : Marit Hommedal / NTB scanpix FOTO : Hommedal, Marit / NTB scanpix ¶
BT170423 Rettssaken begynner i Bergen tingrett mandag.
BT170423 Bergen tingrett har satt av to uker til rettssaken. | - Steinene kan dette ned når som helst ¶
AA170423 I en lignende rettssak som startet i Hedmarken tingrett tirsdag, er en 20 år gammel mann tiltalt for overgrep mot til sammen 39 jenter.
AA170423 I desember dømte Bergen tingrett en 66 år gammel mann til åtte års fengsel for nettovergrep mot til sammen 62 barn i Norge og på Filippinene. ( ©NTB ) ¶
AA170423 Det er satt av to måneder til rettssaken som vil pågå i Oslo tingrett helt fram til 23. juni.
SA170422 Mannen har erkjent å kjøre i kraftig beruset tilstand, ifølge en fersk dom fra Sunnhordland tingrett .
SA170422 Ifølge en fersk dom fra Sunnhordland tingrett ble mannen funnet av politiet i bilens førersete.
DB170422 Sør-Trøndelag tingrett satte varetektsperioden til to uker, skriver Adresseavisen.
BT170422 Mannen har erkjent å kjøre i kraftig beruset tilstand, ifølge en fersk dom fra Sunnhordland tingrett .
BT170422 Ifølge en fersk dom fra Sunnhordland tingrett ble mannen funnet av politiet i bilens førersete.
AP170422 Sør-Trøndelag tingrett satte varetektsperioden til to uker, skriver Adresseavisen.
AP170422 Mannen har erkjent å kjøre i kraftig beruset tilstand, ifølge en fersk dom fra Sunnhordland tingrett .
AP170422 Ifølge en fersk dom fra Sunnhordland tingrett ble mannen funnet av politiet i bilens førersete.
AP170422 Valdres tingrett får låne rettssal i tinghuset på grunn av den store medieinteressen saken medfører.
AP170422 Rettssaken mot den tiltalte moren blir ført i Gjøvik tinghus, hvor Valdres tingrett har lånt større rettssak på grunn av den store medieinteressen.
AP170422 Det skal Valdres tingrett nå ta stilling til, i en rettssak over fire uker der 74 vitner skal forklare seg.
AA170422 Saken begynner i Oslo tingrett tirsdag, melder NRK.
SA170421 Fotball Media har stevnet TV 2 for Bergen tingrett i håp om at praksisen kan stoppes.
SA170421 Det vil ikke skje før til høsten, får vi opplyst hos Bergen tingrett .
FV170421 mai i Lister tingrett .
FV170421 Fotball Media har stevnet TV 2 for Bergen tingrett i håp om at praksisen kan stoppes.
FV170421 Det vil ikke skje før til høsten, får vi opplyst hos Bergen tingrett .
DN170421 Petter Stordalen-selskapene ble ikke ført bak lyset, mener Oslo tingrett .
DB170421 Oslo kommune må mandag møte i Oslo tingrett , tiltalt for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
DB170421 Oslo tingrett bemerker i dommen at det er skjerpende at voldtekten er begått i fornærmedes leilighet etter at hun lot tiltalte som var kollega overnatte.
DB170421 Saken går i Oslo tingrett tirsdag og onsdag.
DB170421 En 23 år gammel kvinne må tirsdag møte i Oslo tingrett , tiltalt for å ha skadd en to år gammel jente etter at hun drakk avløpsåpner i en barnehage.
DB170421 ( Dagbladet ) : Både Cappelens mor og Cappelens tidligere samboer ga i går sin sine forklaringer for Oslo Tingrett .
DA170421 mai møtte i Stavanger tingrett tiltalt for grovt trygdebedrageri.
DA170421 Det er satt av to dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett den 21. juni i år.
DA170421 I forbindelse med den første fengslingen kom Jæren tingrett til at det forelå en konkret og nærliggende fare for at mannen vil forspille bevis, enten ved å ødelegge disse eller forsøke å påvirke andre impliserte i saken.
DA170421 Oslo kommune må mandag møte i Oslo tingrett , tiltalt for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
BT170421 Fotball Media har stevnet TV 2 for Bergen tingrett i håp om at praksisen kan stoppes.
BT170421 Det vil ikke skje før til høsten, får vi opplyst hos Bergen tingrett .
AP170421 Politiet vil mandag be Oslo tingrett om at 17-åringen varetektsfengsles i nye 14 dager med brev- og besøkskontroll, ifølge forsvareren.
AP170421 Det var streng sikkerhet under det første fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag 10. april der 17-åringen ble varetektsfengslet i to uker.
AP170421 Oslo kommune må mandag møte i Oslo tingrett , tiltalt for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
AP170421 Saken går i Oslo tingrett tirsdag og onsdag.
AP170421 En 23 år gammel kvinne må tirsdag møte i Oslo tingrett , tiltalt for å ha skadet en to år gammel jente etter at hun drakk avløpsåpner i en barnehage.
AP170421 Fotball Media har stevnet TV 2 for Bergen tingrett i håp om at praksisen kan stoppes.
AP170421 Det vil ikke skje før til høsten, får vi opplyst hos Bergen tingrett .
AA170421 Erstatningssaken starter i Ofoten tingrett mandag.
AA170421 Oslo kommune må mandag møte i Oslo tingrett , tiltalt for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
AA170421 Politiet vil be Oslo tingrett om å forlenge varetektsfengslingen av 17-åringen i to nye uker med brev- og besøkskontroll, skriver Aftenposten.
VG170420 Mandag morgen starter altså rettssaken i Ofoten tingrett i Narvik.
VG170420 Det viser sluttinnlegget advokaten har sendt Ofoten tingrett .
VG170420 » OSLO TINGRETT ( VG ) I en samtale på begynnelsen av 1990-tallet skal hasjsmugleren Gjermund Cappelen ha beroliget moren om virksomheten sin : « Eirik Jensen beskytter meg. » 1990-tallet skal hasjsmugleren Gjermund Cappelen ha beroliget moren om virksomheten sin : « Eirik Jensen beskytter meg.
VG170420 I sal 250 i Oslo tingrett sitter moren til hasjsmugleren Gjermund Cappelen i vitneboksen.
VG170420 I begynnelsen av sin forklaring for retten beskrev moren en lang reise fra barndomsårene til Gjermund Cappelen og til sal 250 i Oslo tingrett .
VG170420 Hun er tydelig på at hun aldri har møtt Eirik Jensen ansikt til ansikt før i Oslo tingrett i dag, torsdag formiddag - men at hun først hørte om eks-politilederen i 1993.
VG170420 I tillegg har han samarbeidet med PST og da samme sak var oppe for Oslo tingrett , var han til og med på aktoratets vitneliste.
VG170420 Astri Aas-Hansen ( 46 ) fra Lillesand er dommer i Oslo tingrett , og var statssekretær i Justisdepartementet sist Ap satt i regjering.
DB170420 ¶ DØMT : En mann i 30-åra, tidligere medlem av den kriminelle gjengen Hells Angels, er i en tingrett i Göteborg dømt til 12 års fengsel for å ha skutt en mann i beinet og så voldtatt vitnet som så skytingen.
DB170420 I en dom fra en svensk tingrett beskrives han som tidligere medlem av den kriminelle MC-banden Hells Angels.
DB170420 ( Dagbladet ) : Gjermund Cappelens mor sier at hun aldri har møtt Eirik Jensen før i dag, i Oslo tingrett , hvor hun er innkalt som vitne i rettssaken mot sønnen og eks-politimannen Jensen.
DB170420 ¶ TILTALT : Gjermund Cappelen i Oslo Tingrett , Rettsal 250.
DB170420 ( Dagbladet ) : I dag har flere personer med kjennskap til Gjermund Cappelen forklart seg i korrupsjonssaken i Oslo tingrett .
DB170420 ( Dagbladet ) : Torsdag skal tre personer, som alle har en tilknytning til Gjermund Cappelen, forklare seg for Oslo tingrett i korrupsjonssaken mot ham og den tidligere politimannen Eirik Jensen.
DB170420 ¶ PROMILLE OVER TO : Både politiets alkometer og blodprøver viste samme høye alkoholkonsentrasjon i den uvanlige promillesaken i Sandefjord tingrett .
DB170420 Og til tross for at en rusmiddelekspert fra Folkehelseinstituttet konkluderte med at det er « veldig lite sannsynlig » at promillen skyldes drikking ETTER kjøring, konkluderer flertallet i Sandefjord tingrett med at mannen ikke har kjørt i påvirket tilstand.
DB170420 Den spesielle promilledommen i Sandefjord tingrett , som ble avsagt før påske, hadde også en uvanlig opptakt.
DA170420 Da 40-åringen like før påske møtte i Stavanger tingrett erkjente han straffskyld for trusselen.
BT170420 PÅ RØMMEN : Gunnar Nordhus, tidligere voldsforsker og gatekjøkkeneier, er nå etterlyst av politiet, og skal pågripes i forbindelse med oppstarten av saken mot ham i Bergen tingrett .
AP170420 Ifølge dommen fra Oslo tingrett får de med seg en mann til Nasjonalteateret, der de får solgt 60 tabletter av typen Xanax.
AP170420 I ekspressfart har Oslo tingrett i løpet av årets tre første måneder dømt 16 av dem til fengsel for oppbevaring og salg av narkotiske piller, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av dommene.
AP170420 I dommene fra Oslo tingrett fremgår det at de fleste av dem har oppsøkt kunder i området Brugata, mens salget og oppbevaringen av pillene skjer en annen plass i sentrum.
AP170420 Ifølge siktelsen har mannen overført i underkant av 13 millioner kroner til egne kontoer, og saken er nå sendt til Halden tingrett for behandling.
AA170420 Godtebutikken AS som driver Godteland på kjøpesenteret, er slått konkurs av Sør-Trøndelag tingrett tirsdag, etter at eierne selv meldte oppbud.
AA170420 Straffesaken skal behandles i Namdal tingrett i Namsos 22. mai, ¶
AA170420 Straffesaken skal behandles i Namdal tingrett i Namsos 22. mai. | 20-åringen løslatt - fører på frifot ¶
AA170420 Ifølge siktelsen har mannen overført i underkant av 13 millioner kroner til egne kontoer, og saken er nå sendt til Halden tingrett for behandling.
AA170420 Fredrikstad tingrett dømte mannen til 15 års forvaring, men lagmannsretten skjerpet denne straffen.
AA170420 En 20 år gammel mann fra Kenya som står tiltalt i Nord-Troms tingrett for grov voldtekt, bør dømmes til fem år og tre måneders fengsel, mener aktor.
AA170420 20-åringen nektet straffskyld da straffesaken startet i Nord-Troms tingrett onsdag, melder NRK.
VG170419 I del en ble Cappelen og hans medhjelpere tiltalt for oppbevaring av 1389 kilo hasj i en sak som ble behandlet av Asker og Bærum tingrett i 2015.
VG170419 DØMT : Johan Garbin ( 65 ) og John Anders Bråthen ( 63 ) tar en røyk utenfor Oslo tingrett i forbindelse med at de vitnet i Jensen-rettssaken.
VG170419 Del to - saken om innførsel av minst 13,9 tonn hasj - går hele denne våren i Oslo tingrett , med Cappelen og Eirik Jensen på tiltalebenken.
VG170419 Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, ønsker ikke å kommentere lagmannsrettens vurdering av hasjsmuglerens troverdighet før han selv har prosedert i Jensen-saken i Oslo tingrett .
VG170419 Planen var at Cappelen skulle få en samlestraff i Oslo tingrett , men det er tvilsomt om loven gir anledning til det.
VG170419 Gjermund Cappelen har foreløpig ikke fått dommen fra Asker og Bærum tingrett .
VG170419 De fem tiltalte, som anket straffen fra Asker og Bærum tingrett , fikk onsdag formiddag ny dom fra lagmannsretten.
VG170419 Asker og Bærum tingrett har derfor satt opp et rettsmøte for domsavsigelse i september. | « Farmen»-Magnhild mistet lappen : - Dette er katastrofalt ¶
SA170419 Mannen som slo er nå frifunnet i Stavanger tingrett .
DB170419 Saken starter i Indre Finnmark tingrett i morgen.
DB170419 ( Dagbladet ) : Line Sandtorv, som har jobbet med etterforskningen av Eirik Jensen i Spesialenheten, forteller i Oslo tingrett i dag at politiet gjorde beslag av flere forskjellige typer narkotika på Eirik Jensens kontor etter pågripelsen av ham i 2014.
DB170419 Jeg er helt enig med Tajik i at den nylige dommen fra Stavanger tingrett , hvor en mann fikk straffereduksjon for å ha voldtatt to kvinner fordi kvinnene var prostituerte, er hårreisende.
DA170419 « Veiledningen gir eksplisitt uttrykk for dette og kan vanskelig misforstås », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett .
DA170419 Stavanger tingrett kom til at en beslutning om avvisning ikke kan ankes til tingretten.
DA170419 Stavanger tingrett ga SP ny frist til den 21. juni, og SP kom med tilsvar dagen forut for dette.
DA170419 Dermed ble han dømt til å betale sakskostnader for både forliksrådet og Stavanger tingrett med henholdsvis 1237,50 og 2475 kroner.
DA170419 - Problemet i denne saken var at den skulle ha vært i Stavanger tingrett .
DA170419 juli i fjor kom Stavanger tingrett til at SP skulle gis dette.
DA170419 75-åringen valgte i stedet å sende saken til forliksrådet og deretter til Stavanger tingrett for overprøving.
DA170419 Moren er siktet for grov mishandling, i saken som skal opp for Valdres tingrett mandag.
BT170419 Onsdag gikk startskuddet for maratonsaken mot Gunnar Nordhus i Bergen tingrett .
AP170419 Retten har lagt vekt på at det ikke er bevist så stort omfang av hasjsmugling og - salg som det Asker og Bærum tingrett la til grunn.
AP170419 Gjermund Cappelen erkjente straffskyld da det samme sakskomplekset gikk i Asker og Bærum tingrett .
AP170419 Cappelen får dermed sin straffeutmålingen som en samledom for begge sakene i Oslo tingrett i løpet av dette året.
AP170419 januar har hasjsmugleren Gjermund Cappelen og eks-politimannen Eirik Jensen sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett .
AP170419 Sandefjord tingrett har avsagt en dom som understreker at filming og spredning av sexbilder og film av andre ungdommer i sosiale medier, er krenkende og straffbart, selv om det skal være vanlig i enkelte ungdomsmiljøer.
AP170419 Sandefjord tingrett fastslår at det er krenkende og straffbart å smugfilme andre ungdommer som har sex og så legge filmen ut på sosiale medier.
AP170419 En 16 år gammel skoleelev er i Sandefjord tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel og 10 000 kroner i bot for å ha filmet to 17-åringer som hadde sex og publisert filmen på Snapchat og i andre sosiale medier.
AA170419 Nå går de videre og vil prøve saken i Sør-Trøndelag tingrett i juni.
VG170418 Saken skal i neste uke behandles av Sør-Trøndelag tingrett , siden 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.
VG170418 Her er han sammen med forsvarer Ida Andenæs i Oslo tingrett .
VG170418 Vitnet er tydelig på at det kun er to personer i sal 250 i Oslo tingrett som vet sannheten i straffesaken, mens alle andre synser og mener mye, basert på opplysningene som er lagt frem.
VG170418 OSLO TINGRETT ( VG ) Den hasjdømte barndomsvennen ( 59 ) til eks-politimannen Eirik Jensen ( 59 ) skal ha forslått et samarbeid om spritsmugling som kunne gi penger i kassen til begge to.
VG170418 Saken startet i Hedmarken tingrett tirsdag, omfatter hele 39 fornærmede.
VG170418 Rettssak følger ¶ 13-åringens dødsfall får nå også sin rettslige behandling når straffesaken mot moren kommer opp for Valdres tingrett , som for anledningen settes i tinghuset på Gjøvik.
SA170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
FV170418 Erstatningsbeløpene Kristiansand tingrett kom fram til, blekner mot hva partene krevde av hverandre etter at Sarvsfoss-dammen sprakk på kostnad.
FV170418 Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett blir gutten beskrevet som en av de tre mest dominerende i en Kristiansand-gjeng.
DN170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
DB170418 ¶ VENN I RETTEN : Eirik Jensens barndomsvenn fra Nesodden vitner i Oslo tingrett i dag.
DB170418 Saken skal behandles av Sør-Trøndelag tingrett i neste uke, skriver VG. 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.
DB170418 Kristiansand tingrett mener 15-åringen i februar i år tok initiativ til et oppgjør med en 17 år gammel gutt som politiet for lengst hadde sjekket ut av saken, melder Fædrelandsvennen.
DB170418 15-åringen som Kristiansand tingrett nå har kjent skyldig i vold, var venn av Hassan.
DB170418 Straffesaken kommer opp for Valdres tingrett 24. april, som for anledningen settes i tinghuset på Gjøvik.
DA170418 Stavanger tingrett mente at 25-åringen må ha forstått at kjøringen hans kunne medføre politietterforskning.
DA170418 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn, og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170418 Det var firmaet 3swords AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170418 Lister tingrett kom til at det ikke var noen holdepunkter for at framstillingen til Skatteoppkreveren i Vestre Agder var uriktig.
DA170418 Lister tingrett kom til at det ikke var grunn til å anta at 50-åringen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170418 I kjennelsen fra Lister tingrett kommer det fram at 50-åringen i Folkeregisteret er registrert uten fast bosted og at han har flyttet den 14. desember i fjor.
DA170418 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge 21-åringens forklaring til grunn og at han var utsatt for en alvorlig trussel i ord og gjerning.
DA170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
BT170418 Straffesaken mot jentens mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
AP170418 Saken skal behandles av Sør-Trøndelag tingrett i neste uke, skriver VG. 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.
AP170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
AP170418 Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik.
AP170418 Gjermund Cappelen fulgte nøye med da Eirik Jensens barndomskompis tirsdag forklarte seg i Oslo tingrett .
AP170418 - Det er deilig å stå her og ikke være tiltalt, sa 59-åringen under utspørringen i Oslo tingrett . 59-åringen var det første vitnet som forklarte seg etter påske i straffesaken mot politimannen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.
AA170418 Dommen i Sør-Trøndelag tingrett er i tråd med aktors påstand, melder NRK.
AA170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
AA170418 Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april.
AA170418 Saken skal behandles av Sør-Trøndelag tingrett i neste uke, skriver VG. 41-åringen er lagt inn på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim.
AA170418 Saken startet i Hedmarken tingrett tirsdag, og omfatter hele 39 fornærmede.
AA170418 Kristiansand tingrett mener 15-åringen i februar i år tok initiativ til et oppgjør med en 17 år gammel gutt som politiet for lengst hadde sjekket ut av saken, melder Fædrelandsvennen.
AA170418 15-åringen som Kristiansand tingrett nå har kjent skyldig i vold, var venn av Hassan.
VG170417 Saken starter i Aust-Agder tingrett i slutten av juni.
VG170417 Rettssak følger ¶ 13-åringens dødsfall får nå også sin rettslige behandling når straffesaken mot moren kommer opp for Valdres tingrett , som for anledningen settes i tinghuset på Gjøvik.
FV170417 Saken starter i Aust-Agder tingrett i slutten av juni. ( ©NTB ) ¶
DB170417 Å ha gjort en så god forretning virket bokstavelig talt for godt til å være sant, konkluderte Øvre Romerike tingrett , som ikke trodde på forklaringen.
DB170417 Forrige onsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i Oslo tingrett .
DB170417 Mannen ble først dømt i Hedmark tingrett , men anket dommen.
DB170417 En mann er idømt kjørenekt for alltid i Hedmark tingrett etter at han kjørte over en bil med traktor.
AP170417 Mannen ble først dømt i Hedmark tingrett , men anket dommen.
AP170417 En mann er idømt kjørenekt for alltid i Hedmark tingrett etter at han kjørte over en bil med traktor.
AA170417 En bussjåfør i 60-årene må møte i Larvik tingrett , tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med en 17 år gammel gutt.
DA170416 Jæren tingrett la til grunn at saksøkeren hadde et forfalt krav mot kvinnen som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170416 Stavanger tingrett viste også til at det ikke var funnet noen synlig skader på fornærmede da hun ble undersøkt av lege.
DA170416 Stavanger tingrett kom til at det var påstand mot påstand om hva som skjedde og at 55-åringens forklaring var mindre troverdig enn konas.
DA170416 Stavanger tingrett kom til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis i saken og at 55-åringen måtte frifinnes.
DA170416 Foto : Tore Bruland ¶ 55-åringen møtte like før påske i Stavanger tingrett tiltalt for legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter.
DA170416 Jæren tingrett kom til at innehaveren av firmaet ikke hadde ført bevis for at han var solvent og viste blant annet til regnskap fra inneværende år som viste et negativt driftsresultat på 201.020 kroner.
VG170415 Saken starter i Fjordane tingrett i juni.
DA170415 « Virksomheten har opplyst om at aktivasiden er beheftet med stor usikkerhet, og det er uklart hvilke verdier som faktisk vil kunne la seg realisere », heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett .
DA170415 Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170415 Det var firmaet Consema AS som onsdag var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
BT170415 ) med forsvarer Trond Høvik i Bergen tingrett .
BT170415 ) og forsvarer Rune Håkon Tjomsland i Bergen tingrett i rettssaken mot en overgrepstiltalt mann i 60-årene.
VG170414 Stockholm tingrett besluttet tirsdag at det skal utredes om Akilov er tilregnelig.
BT170414 Tiltalte nekter straffskyld, men ble dømt til seks år fengsle i Bergen tingrett .
BT170414 Overgrepene skjedde i ulike perioder mot barna fra 2006 til 2015, slår Bergen tingrett fast.
DN170413 En mann i 30-årene er i Bergen tingrett dømt til 120 dagers fengsel etter at han fikk utbetalt 600.000 kroner fra Nav samtidig som han jobbet som fisker.
DB170413 Mannen er i Aust-Agder tingrett dømt til 30 dagers fengsel, men 14 dager av dommen er gjort betinget, slik at han må sone 16 dager, skriver Fædrelandsvennen.
DB170413 Ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett var den domfelte hjemme da hans to barn kom hjem og fortalte at de hadde havnet i bråk med den fornærmede 13-åringen 6. juni i fjor. 13-åringen skal ha kastet datterens håndkle på vannet, og tatt tak i sønnen og kommet med truende og nedsettende utsagn. 48-åringen tok med seg barna i bilen og k
DB170413 De hatefulle ytringene ble publisert på Facebook, og Sør-Østerdal tingrett falt ned på at mannen forhånet politikerne på bakgrunn av deres etniske opprinnelse.
AP170413 I fengslingskjennelsen skriver Oslo tingrett : ¶
AP170413 I fengslingskjennelsen er Oslo tingrett tydelig i sin karakteristikk av det 27-åringen har vært med på : ¶
AP170413 Oslo tingrett varetektsfengslet gutten i to uker med brev- og besøkskontroll, dessuten medieforbud.
AP170413 Mannen er i Aust-Agder tingrett dømt til 30 dagers fengsel, men 14 dager av dommen er gjort betinget, slik at han må sone 16 dager, skriver Fædrelandsvennen.
AP170413 Ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett var den domfelte hjemme da hans to barn kom hjem og fortalte at de hadde havnet i bråk med den fornærmede 13-åringen 6. juni i fjor. 13-åringen skal ha kastet datterens håndkle på vannet, og tatt tak i sønnen og kommet med truende og nedsettende utsagn.
AA170413 Mannen er i Aust-Agder tingrett dømt til 30 dagers fengsel, men 14 dager av dommen er gjort betinget, slik at han må sone 16 dager, skriver Fædrelandsvennen.
AA170413 Ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett var den domfelte hjemme da hans to barn kom hjem og fortalte at de hadde havnet i bråk med den fornærmede 13-åringen 6. juni i fjor. 13-åringen skal ha kastet datterens håndkle på vannet, og tatt tak i sønnen og kommet med truende og nedsettende utsagn. 48-åringen tok med seg barna i bilen og k
DB170412 Dommen mot 42-åringen falt i Bergen tingrett 16. mars i år og var i tråd med aktors påstand.
VG170411 | Stockholm tingrett : Skal undersøke om terrorsiktede Rakhmat Akilov er tilregnelig ¶
VG170411 Terrorsiktede Rakhmat Akilov ankom fengslingsmøtet i Stockholm tingrett rundt ti over ti.
VG170411 Stockholm tingrett besluttet i tirsdagens fengslingsmøte at terrorsiktede Rakhmat Akilov varetektsfengsles.
VG170411 STORT OPPBUD : Gaten der Stockholm tingrett ligger er sperret av under fengslingsmøtet.
VG170411 Fengslingsmøtet startet rundt klokken ti, og foregikk i sikkerhetssalen i Stockholm tingrett .
VG170411 VIL SNAKKE MED 17-ÅRINGEN : Den siktede guttens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, under etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag.
VG170411 En 21-åring fra Sudan er i Lister tingrett dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern for drap på en 44 år gammel marokkaner i Lyngdal i fjor.
VG170411 Rettssaken mot foreldreparet skulle starte i Fjordane tingrett 3. januar, men ble utsatt ettersom paret ikke møtte opp.
FV170411 Ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett var den domfelte hjemme da hans to barn kom hjem og fortalte om at de hadde havnet i bråk med den fornærmede 13-åringen.
FV170411 Fra venstre : Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, tingrettsdommer Robert Versland og forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen i Lister tingrett .
FV170411 En 21 år gammel mann er i Lister tingrett dømt for drapet på en 44 år gammel mann i Lyngdal i fjor.
DN170411 Fengslingsmøtet startet i Stockholm tingrett klokken 10, med en russisk tolk til stedet.
DN170411 Akilovs advokat Johan Eriksson utenfor sikkerhetssalen ved Stockholms tingrett .
DB170411 Fra 14- til 18-tida oppholdt to personer, en mann og en kvinne fra den russiske ambassaden, seg i Oslo tingrett .
DB170411 De var til stede i Oslo tingrett for å følge gårdagens fengslingsmøte, der 17-åringen med russisk statsborgerskap ble varetektsfengslet i to uker.
DB170411 ¶ SIKKERHET : Oppbudet av politi og sikkerhetsvakter i Stockholms tingrett er stort.
DB170411 Rakhmat Akilov ( 39 ) erkjente i fengslingsmøtet i Stockholms tingrett i dag å stå bak terroren som drepte fire fredag.
DB170411 Fengslingsmøtet startet i Stockholm tingrett klokken 10, og en russisk tolk vil være til stede.
DB170411 Eriksson var ordknapp da han ankom Stockholms tingrett tidligere i dag.
DB170411 Rakhmat Akilov ( 39 ) ekjente i dag å stå bak terrorangrepet fredag, og ble varetektsfengslet i Stockolms tingrett .
DB170411 Journalisten ble dømt til 18 dagers betinget fengsel med to års prøvetid og en bot på 10.000 kroner i Fjordane tingrett .
DA170411 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170411 Det var firmaet Wm Bemanning AS som var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
BT170411 Rettssaken mot foreldreparet skulle starte i Fjordane tingrett 3. januar, men ble utsatt ettersom paret ikke møtte opp.
AP170411 Stockholm tingrett skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at de har avvist Akilovs begjæring om bytte av advokat.
AP170411 Sikkerhetssal 1 i Stockholm tingrett .
AP170411 Fengslingsmøtet startet i Stockholm tingrett klokken 10, med en russisk tolk til stedet.
AP170411 Den siktede guttens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, under etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag.
AA170411 Fengslingsmøtet startet i Stockholm tingrett klokken 10, med en russisk tolk til stedet.
AA170411 Fengslingsmøtet startet i Stockholm tingrett klokken 10 tirsdag.
AA170411 Rettssaken mot foreldreparet skulle starte i Fjordane tingrett 3. januar, men ble utsatt ettersom paret ikke møtte opp.
AA170411 Dommen mot 42-åringen falt i Bergen tingrett 16. mars i år og var i tråd med aktors påstand.
AA170411 En 21-åring fra Sudan er i Lister tingrett dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern for drap på en 44 år gammel marokkaner i Lyngdal i fjor.
VG170410 Foto : Trond Solberg, VG ¶ 17-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond i Oslo tingrett mandag ettermiddag.
VG170410 - Han ble fengslet i to uker med brev og besøkskontroll og medieforbud, sa hans forsvarer Aase Karine Sigmond til pressen i etterkant av fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag.
VG170410 | 17-åring varetektsfengsles i to uker etter bombefunn ¶ 17-åringen som ble pågrepet etter funn av eksplosivt materiale i Oslo sentrum lørdag kveld, er av Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker.
SA170410 Stockholm tingrett skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at de har avvist Akilovs begjæring om bytte av advokat.
SA170410 Han er ilagt brev- og besøkskontroll og medieforbud i hele perioden, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett .
DN170410 | Sprengstoff-siktet 17-åring fengslet i to uker ¶ 17-åringen som ble pågrepet med eksplosivt materiale i Oslo lørdag kveld er i Oslo tingrett varetektsfenglet i to uker.
DN170410 Den terrorsiktede 17-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag.
DB170410 PST : Politiadvokat Kathrine Tonstad fra PST etter fengslingsmøtet for den terrorsiktede 17-åringen i Oslo tingrett mandag.
DB170410 I ettermidag ble 17-åringen framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett .
DB170410 HØY SIKKERHET : Politiet utenfor sal 127 i Oslo tingrett er tungt bevæpnet.
DB170410 Han vil bli framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokka 13.30 i dag.
DB170410 Han ble i dag framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett av Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
DB170410 Den 17-årige asylsøkeren med russisk statsborgerskap ble i dag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, fordi Oslo tingrett mener det er stor fare for såkalt bevisforspillelse, bl.a. at han skal påvirke vitner.
DA170410 | Sprengstoff-siktet 17-åring fengslet i to uker ¶ 17-åringen som ble pågrepet med eksplosiver i Oslo lørdag kveld, er i Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker.
DA170410 I VARETEKT : 17-åringen som ble pågrepet med eksplosiver i Oslo lørdag kveld, er i Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker.
DA170410 Stavanger tingrett kom til at det skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Det var firmaet Vest Tak AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170410 Jæren tingrett kom til at den skulle legge opplysningene fra Asheim Maskin AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Firmaet Asheim Maskin AS var nylig i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170410 Firmaet Sandnes Forskaling AS har vært Jæren tingrett og begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170410 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Gandal Elektro AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Det var Gandal Elektro AS som var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170410 Stavanger tingrett kom til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis i saken og at 55-åringen måtte frifinnes.
DA170410 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170410 Det var firmaet Arkidea AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
BT170410 Den 17 år gamle skoleeleven og kampsportutøveren er i Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker.
AP170410 Stockholm tingrett skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at de har avvist Akilovs begjæring om bytte av advokat.
AP170410 Klokken 14 mandag fremstilles den nå 17 år gamle skoleeleven og kampsportutøveren for fengsling i Oslo tingrett av PST.
AP170410 Fremstilles for varetektsfengsling ¶ 17-åringen ble ved 14-tiden ført inn i Oslo tingrett , rettssal 127, og satte seg ved siden av forsvareren.
AP170410 17-åringen ble mandag klokken 14.15 fremstilt for varetektsfengsling bak lukkede dører i Oslo tingrett .
AA170410 Han er ilagt brev- og besøkskontroll og medieforbud i hele perioden, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett .
AA170410 Han er ilagt brev- og besøkskontroll og medieforbud i hele perioden, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett .
AA170410 Dommen falt i Sarpsborg tingrett mandag, melder NRK.
VG170409 Han er siktet for terrorforbrytelser og forbrytelser mot rikets sikkerhet, viser rettsdokumenter fra Stockholm tingrett .
VG170409 Det ble de også trodd på i Stavanger tingrett .
VG170409 De fem russeguttene ble frikjent i Stavanger tingrett denne tidligere denne uken.
SA170409 VG identifiserer også den mistenkte med navn og bilde, og siterer rettsdokumenter fra Stockholm tingrett .
DB170409 Jeg kommer ikke til å si noe som kan bidra til å identifisere klienten, sier Sigmond, som bekrefter at hun ble spurt om oppdraget i forbindelse med at hun har forsvarervakt i Oslo tingrett .
DA170409 Norli ved Pro Sentret mener voldtektsdommen fra Stavanger tingrett er et tegn på en samfunnsutvikling der kvinners posisjon svekkes.
DA170409 Dommen kom kort tid etter at samme tingrett ga en mann strafferabatt etter å banket kona for utroskap.
DA170409 Bakteppet for Tajiks møte med « Olga », er en nylig avsagt dom fra Stavanger tingrett hvor en mann som voldtok to kvinner, fikk lavere straff fordi kvinnene var prostituerte.
DA170409 Norli ved Pro Sentret mener voldtektsdommen fra Stavanger tingrett er et tegn på en samfunnsutvikling der kvinners posisjon svekkes.
DA170409 Dommen kom kort tid etter at samme tingrett ga en mann strafferabatt etter å banket kona for utroskap.
DA170409 Bakteppet for Tajiks møte med « Olga », er en nylig avsagt dom fra Stavanger tingrett hvor en mann som voldtok to kvinner, fikk lavere straff fordi kvinnene var prostituerte.
AP170409 Stockholm tingrett skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at de har avvist Akilovs begjæring om bytte av advokat.
AA170409 Firebarnsfaren, som ifølge flere svenske medier skal være Rakhmat Akilover, er siktet for terrorforbrytelser og forbrytelser mot rikets sikkerhet, ifølge rettsdokumenter fra Stockholm tingrett .
AA170409 VG identifiserer også den mistenkte med navn og bilde, og siterer rettsdokumenter fra Stockholm tingrett .
DA170408 Her er han i Oslo tingrett i fjor under en videooverføring av rettssaken Utøya-gjerningsmannen Anders Behring Brevik anla mot staten.
AP170408 Vänersborg tingrett frikjente de syv som var tiltalt for grove økonomiske lovbrudd i forkant av Saabs konkurs i 2011 - den største i svensk næringslivshistorie.
AP170408 Men Vänersborg tingrett har åpenbart ikke delt Ekobrottsmyndighetens ( tilsvarende Økokrim, red.anm. ) oppfatning, sier han til avisen.
SA170407 De tiltalte russeguttene frifinnes i Stavanger tingrett .
DB170407 / Utlendingsnemnda for å få tilbake statsborgerskapet sitt, men tapte saken i Oslo tingrett , som fant UDI og UNEs vedtak gyldige.
DB170407 Denne uka møter to hundre og tolv spanske sjøfolk og sjøfolkenes organisasjon Long Hope, den norske stat i Oslo tingrett .
BT170407 Bergen tingrett bestemte at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører uten å gi noen nærmere begrunnelse på hvorfor.
AA170407 Avisen laget i fjor en oversikt over familievoldsdommer fra Oslo tingrett i årene 2013 til 2015 som viste at nesten ni av ti gjerningsmenn og - kvinner har etnisitet fra Afrika eller Asia.
VG170406 Jeg er oppnevnt av Oslo tingrett for å forsvare ham i Nordea-saken, skriver Elden i en e-post til VG.
VG170406 Det er to år mindre enn i Oslo tingrett , hvor han ble funnet skyldig også for å ha inngått terrorforbund.
DB170406 ¶ DØMT : Ubaydullah Hussain er i Oslo tingrett dømt til ni års fengsel, men anker.
DB170406 ( Dagbladet ) : Ubaydullah Hussain ( 31 ) anker dommen han denne uka ble idømt i Oslo tingrett , skriver Aftenposten.
DB170406 Aktor la i Sandefjord tingrett også ned påstand om at jenta må betale en bot på 5.000 kroner, melder NRK.
DB170406 ( Dagbladet ) : Verken Eirik Jensen eller hans forsvarer, advokat John Christian Elden, er til stede i Oslo tingrett i dag.
DB170406 I søksmålet sendt Linköping tingrett hevder de fire medlemmene at « Papa Emeritus » har styrt bandets økonomi helt uten innsyn fra de andre.
DA170406 Jæren tingrett la også til grunn at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170406 Det var firmaet Jæregg AS som torsdag var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170406 Maret Anne Sara viser Pile Of Sápmi utenfor Indre Finnmark tingrett i januar 2016.
DA170406 Maret Anne Sara viser Pile Of Sápmi utenfor Indre Finnmark tingrett i januar 2016.
DA170406 Hun stablet 200 reinsdyrskaller i snøen foran Indre Finnmark tingrett , og plantet det norske flagget i toppen, vinteren 2016.
DA170406 Ubaydullah Hussain fotografert sammen med sin forsvarer John Christian Elden i Oslo tingrett i september 2014.
DA170406 31-åringen ble i Oslo tingrett dømt for ett av to tilfeller av terrorrekruttering og deltakelse i IS, samt for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til ekstremistgruppa.
BT170406 Tiltalte har gitt signaler på at han vil påanke dommen i sin helhet til Gulating lagmannsrett - så da blir det opp til lagmannsretten om avgjørelsen til Bergen tingrett blir stående.
BT170406 Han sa at det var frivillig sex, og at kvinnen tok initiativ til å bli bundet, men Bergen tingrett trodde ikke på ham.
BT170406 Han fikk gjennomslag i Bergen tingrett for straffepåstanden om syv og et halvt år forvaring for 23-åringen som nektet for å ha voldtatt.
BT170406 - Jeg oppfatter dommen som grundig, hvor det tydelig fremgår at Bergen tingrett har vurdert bevisene nøye og konkludert på en riktig måte.
BT170406 I RETTEN : Kristine Knutsen-Berge og Eirik Nåmdal i fengslingsmøtet i Bergen tingrett .
AP170406 Oslo tingrett fant ham blant annet skyldig i grov utroskap, og mente han hadde påført MS-systemet, idrettslaget og flere aksjeselskap et samlet tap på 24,3 millioner.
AP170406 Medtiltalt ble stanset på vei til Syria ¶ 20-åringen som Hussain ble dømt for å ha forsøkt rekruttert var medtiltalt i saken som gikk i Oslo tingrett .
AP170406 Han ble i Oslo tingrett dømt til ni år i fengsel for deltagelse i IS og for rekruttering til IS.
AP170406 april 2017 ble han i Oslo tingrett , som den første i Norge, dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS.
AP170406 Tjenestemenn fra Tollregion Oslo/Akershus forklarte seg torsdag for Oslo tingrett .
AP170406 På rettssakens siste dag før påske kom det frem opplysninger om hva som har foregått bak lukkede dører i Oslo tingrett .
AP170406 Bak lukkede dører har Oslo tingrett behandlet påstander om at Jensen og Cappelen skal ha byttet hasj mot kurerer.
AP170406 Vår gjennomgang av alle familievold-dommer ved Oslo tingrett i årene 2013 - 2015 viste at blant de 89 som er dømt for vold mot barn, er det bare syv norske voldsutøvere.
AP170406 Kristine Knutsen-Berge og Eirik Nåmdal i fengslingsmøtet i Bergen tingrett .
AP170406 Oslo tingrett har dømt ham til ni år i fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS og for rekruttering til IS.
AP170406 - Under hovedforhandlingene høsten 2016 i Oslo tingrett ble det avspilt kommunikasjonskontroll som kunne tilsi at filmens råmateriale skulle klippes til slik at det ikke skulle ta seg for dårlig ut for Ubaydullah Hussain.
AP170406 Selskapet tapte både i forliksråd og tingrett .
AP170406 Nå er båteieren frifunnet for forsikringssvindel i Bergen tingrett .
AA170406 Under forrige fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett ble det også begjært nye fire uker i varetekt.
AA170406 Klokken 13.00 i dag fremstilles 27-åringen for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170406 Torsdag ettermiddag ble den 27 år gamle mannen fremstilt for fengsling for fjerde gang i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170406 Når det gjelder påtalemyndighetens begjæring om brev- og besøkskontroll i fengslingsperioden, finner Sør-Trøndelag tingrett under tvil at det foreligger bevisforspillelsesfare. 27-åringen ble deretter varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.
AA170406 Aktor la i Sandefjord tingrett også ned påstand om at jenta må betale en bot på 5.000 kroner, melder NRK.
AA170406 Mannen fremstilles for fengsling i Bergen tingrett torsdag.
AA170406 31-åringen ble i Oslo tingrett dømt for ett av to tilfeller av terrorrekruttering og deltakelse i IS, samt for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til ekstremistgruppa.
AA170406 En 23 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til forvaring i sju og et halvt år for å ha voldtatt en kvinne i Bergen i februar i fjor.
VG170405 I Oslo har flere titalls sjåfører fått førerkortet inndratt etter å ha kjørt for tjenesten, og i fjor ble en mann i 40-årene dømt i Drammen tingrett for brudd på Yrkestransportloven etter å ha drevet omfattende kjøring for Uber.
VG170405 OSLO TINGRETT ( VG ) På den 50. rettsdagen ramset den tidligere kollegaen opp den ene tingen etter den andre som var i stand til å sette Eirik Jensen i et dårlig lys.
VG170405 ) på tiltalebenken i Oslo tingrett .
SA170405 Selskapet tapte både i forliksråd og tingrett .
SA170405 Nå er båteieren frifunnet for forsikringssvindel i Bergen tingrett .
FV170405 Saken er berammet for Lister tingrett 2. og 3. mai.
DN170405 Rettssaken mot den tidligere orlogskapteinen i Forsvarets logistikkorganisasjon, Bjørn Stavrum, startet i Oslo tingrett i slutten av februar og pågikk frem til tirsdag denne uken.
DB170405 Saken mot den pensjonerte orlogskapteinen Bjørn Stavrum ( t.h ) startet i Oslo tingrett 28. februar.
DB170405 Rettssaken mot den tidligere orlogskapteinen i Forsvarets logistikkorganisasjon, Bjørn Stavrum, startet i Oslo tingrett i slutten av februar og pågikk fram til tirsdag denne uka.
DB170405 ¶ FRIFUNNET : En kvinne i 30-åra sto denne uka tiltalt for trygdebedrageri i Sarpsborg tingrett .
DB170405 Hussain ble tirsdag dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for medlemskap i og rekruttering til terrorgruppa IS ( Den islamske stat ).
DB170405 ( Dagbladet ) : En tidligere politimann, som har jobbet sammen med Eirik Jensen i nesten hele sin karriere, og som i perioden 2006 - 2014 var hovedveileder for informantbehandlere i Oslo-politiet, sier i Oslo tingrett at det i løpet av åra har vært « flere enkeltepisoder der tilliten til Jensen har blitt svekket
DA170405 Han har lenge vært spent på utfallet av terrorrettssaken mot Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett , der Hussain som den første i Norge sto tiltalt for deltakelse, rekruttering og økonomisk bistand til terrorgruppa IS.
BT170405 Selskapet tapte både i forliksråd og tingrett .
BT170405 Nå er båteieren frifunnet for forsikringssvindel i Bergen tingrett .
AP170405 Oslo tingrett har slått fast at han likevel bidro til å opprettholde IS.
AP170405 I Oslo tingrett ble Hussain tirsdag dømt for å ha rekruttert sin medtiltalte venn, men han ble frikjent for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen, som døde i kamp for IS i Syria.
AP170405 Filmen blir vist på NRK i kveld, onsdag, dagen etter at Hussain fikk en historisk dom i Oslo tingrett .
AP170405 april 2017 ble han i Oslo tingrett , som den første i Norge, dømt for å ha rekruttert en person til terrororganisasjonen IS.
AA170405 I februar i fjor ble Andhøy frikjent i Nord-Troms tingrett .
AA170405 Rettssaken mot den tidligere orlogskapteinen i Forsvarets logistikkorganisasjon, Bjørn Stavrum, startet i Oslo tingrett i slutten av februar og pågikk fram til tirsdag denne uka.
VG170404 Oslo tingrett dømte Arslan Maroof Hussain, bedre kjent under kallenavnet « Ubaydullah » til ni års fengsel.
VG170404 Mange vil i dag glede seg over dommen fra Oslo tingrett , som, hvis den blir stående, betyr at en av de viktigste rekrutteringspersonene til det radikale islamistmiljøet vil være satt ut av spill i lang tid.
VG170404 I rettssaken som gikk i november og desember i Oslo tingrett i fjor, nektet Hussain straffskyld.
VG170404 FENGSLINGSMØTE : Ubaydullah Hussain i et fengslingsmøte i Oslo tingrett etter pågripelsen i desember 2015.
VG170404 I fengslingsmøtet i Oslo tingrett skal dommeren ta stilling til en svært omfattende siktelse, som er utvidet med en rekke poster siden sist, blant annet drapstruslene mot sin tidligere kone.
SA170404 Ubaydullah Hussains dom på ni års fengsel er for streng, mener hans forsvarer, som vurderer å anke dommen som falt i Oslo tingrett tirsdag.
SA170404 Oslo tingrett kom fram til at 20-åringen var skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon.
SA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
FV170404 Kristiansand tingrett har dømt 27-åringen fra Montenegro til fengsel i halvannet år FOTO : Eivind Kristensen ¶
FV170404 I en fersk dom legger Kristiansand tingrett til grunn som bevist ut over enhver tvil at 27-åringen kjørte landsmannen til og fra åstedene, lot ham bo hos seg og oppbevare det stjålne gullet der.
DN170404 Hålogaland lagmannsrett omgjør dommen i Salten tingrett hvor Bodø havn ble dømt for å ha krevd ulovlig høye priser av Hurtigruten.
DB170404 ¶ DØMT : Den norske islamisten Ubaydullah Hussain ( 31 ) er dømt til ni års fengsel av Oslo tingrett .
DB170404 Påtalemyndighetene fikk medhold av Oslo tingrett i at Hussain rekrutterte en 19 år gammel konvertitt fra Oslo til IS. 19-åringen ble stoppet av politiet på flyplassen i Göteborg, på vei til Syria.
DB170404 ( Dagbladet ) : Den norske islamisten Ubaydullah Hussain ( 31 ) er dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering av Oslo tingrett .
DB170404 ¶ FØRSET DAG I RETTEN : Her sitter Eirik Jensen og Gjermund Cappelen på tiltalebenken i Oslo tingrett under første rettsdag i rettsal 250.
DA170404 Oslo tingrett kom fram til at 20-åringen var skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon.
DA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
DA170404 Oslo tingrett finner Hussain også skyldig i å ha gitt økonomisk og materiell støtte til IS.
DA170404 I den 102 sider lange dommen beskriver Oslo tingrett hvordan Hussains bidrag rundt 20-åringens beslutning om å faktisk reise til Syria og slutte seg til IS, er mye mer enn vennskapelig hjelp.
BT170404 Oslo tingrett kom frem til at 20-åringen var skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon.
BT170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
BT170404 Oslo tingrett finner Hussain også skyldig i å ha gitt økonomisk og materiell støtte til IS.
BT170404 I den 102 sider lange dommen beskriver Oslo tingrett hvordan Hussains bidrag rundt 20-åringens beslutning om å faktisk reise til Syria og slutte seg til IS, er mye mer enn vennskapelig hjelp.
BT170404 Ble i februar 2014 dømt i Oslo tingrett til 120 dagers fengsel for trusler.
BT170404 april dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering.
AP170404 En 47 år gammel mann er dømt til 6 måneders fengsel i Drammen tingrett .
AP170404 En 47 år gammel ble dømt til 6 måneders fengsel i Drammen tingrett tirsdag.
AP170404 Oslo tingrett har tatt stilling til om Ubaydullah Hussain sto for rekruttering til IS, en terrororganisasjon som halshugger, dreper, brenner og begraver mennesker levende, - eller om han bare var en kompis som bidro med råd og vink for personer som allerede hadde bestemt seg for å dra.
AP170404 Oslo tingrett har funnet Ubaydullah Hussain skyldig i å ha deltatt i terrororganisasjonen IS.
AP170404 Oslo tingrett er altså kommet til at Hussain var med i IS og at han rekrutterte 20-åringen.
AP170404 Likevel ble han tiltalt for rekruttering til en terrororganisasjon, og nå har Oslo tingrett slått fast at Oslo-mannen bidro til å opprettholde IS.
AP170404 I Oslo tingrett ble det avspilt lydopptak der Ubaydullah Hussain snakker med kamerater i Syria, han blir oppdatert om siste nytt fra fronten.
AP170404 Her fra rettssaken i Oslo tingrett sammen med statsadvokat Kim Sundet og politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff.
AP170404 Hanssen i Oslo tingrett .
AP170404 ), Ubaydullah Hussain og advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson under rettssaken i Oslo tingrett .
AA170404 Fengslingsmøtet var i Oslo tingrett mandag denne uken.
AA170404 Tidligere i vinter møtte mannen i en tilståelsessak i Oslo tingrett siktet for grov narkokriminalitet.
AA170404 Oslo tingrett dømte i november 49-åringen til fengsel i to år og en måned for oppbevaringen av hasjen han kjørte til Trøndelag.
AA170404 Mannen må møte i Sør-Trøndelag tingrett i mai.
AA170404 Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering.
AA170404 Ubaydullah Hussains dom på ni års fengsel er for streng, mener hans forsvarer, som vurderer å anke dommen som falt i Oslo tingrett tirsdag. 31-åringen ble blant annet dømt for ett av to tilfeller av terrorrekruttering, mens en 20 år gammel mann ble dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha forsøkt å bli med i IS.
AA170404 Oslo tingrett kom fram til at 20-åringen var skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon.
AA170404 Oslo tingrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde en helt avgjørende betydning for at den nå 20 år gamle mannen faktisk dro, og at målet da han ble pågrepet ved Göteborg var IS.
AA170404 Andhøy ble i februar i fjor frifunnet i Nord-Troms tingrett etter en seiltur til Antarktis i 2015 der han manglet norske godkjenninger.
VG170403 TILBØD AVLYTTING : Tidligere politmann Torstein Holand vitner under korrupsjonsaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Oslo tingrett .
VG170403 Oslo tingrett har fått forelagt over 1500 sms-er mellom de to.
VG170403 OSLO TINGRETT ( VG ) Om vi visste hva Eirik Jensen og Gjermund Cappelen snakket om her, kunne maratonrettssaken vært unngått.
VG170403 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Om vi visste hva Eirik Jensen og Gjermund Cappelen snakket om her, kunne maratonrettssaken vært unngått.
VG170403 Han ble senere dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett .
FV170403 | Skeie fikk gjennomgå i Jæren tingrett
FV170403 Foreløpig siste runde var et bikkjeslagsmål i Jæren tingrett som Skeie kom dårlig ut av.
FV170403 Det gjorde han ikke da dommen fra Jæren tingrett forelå i forrige uke.
DB170403 Kongsberg og Eiker tingrett finner det bevist ut over rimelig tvil at de tre var sammen om handlingen og at de " har tilskyndet hverandre i gjerningen ".
DB170403 Åtte menn fra Litauen i 20-åra har sittet i varetekt siden seinhøsten i fjor, og den første rettssaken etter BMW-raidene i fjor er berammet i Oslo tingrett 28. april.
DB170403 Sjåføren fra Litauen er en av tre som må møte i Oslo tingrett 28. april.
DB170403 Aktor Guro Glærum Kleppehilser her på før retten ble satt i Oslo tingrett ..
DA170403 Fredag formiddag mottok advokat Runa Hæreid tilsvaret fra UNE til Oslo tingrett , der de « ber seg frifunnet ».
AP170403 Tidligere spaningssjef i Oslo-politiet, Torstein Holand forklarte for Oslo tingrett mandag at politiet i desember 2013 hadde en enestående mulighet til få bekreftet eller avkreftet de sterke ryktene om et usunt forhold mellom Cappelen og Jensen.
AA170403 Under en pressekonferanse i Inntrøndelag tingrett torsdag ettermiddag, opplyste Svepstad og politistasjonssjef i Steinkjer, Snorre Haugdahl, at ingen vitner har sett hva som skjedde mellom faren og sønnen.
AA170403 Inntrøndelag tingrett har i tillegg oppnevnt Setsaas samt psykiater Solveig Klæbo Reitan som sakkyndige i saken.
AA170403 Han ble fredag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker av Inntrøndelag tingrett , hvorav en uke i full isolasjon og med medieforbud.
AA170403 Kongsberg og Eiker tingrett finner det bevist ut over rimelig tvil at de tre var sammen om handlingen og at de " har tilskyndet hverandre i gjerningen ".
AA170403 I tre dager skal Bergen tingrett høre partene i en strid om hvem som eier medaljene til en av Norges største krigshelter til sjøs - Shetlands-Larsen.
AA170403 Politimannen i 40-årene fra Vestlandet ble i Haugaland tingrett i januar dømt til ni måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med flere kvinner.
AA170403 Haugaland tingrett slo fast at mannen ved to anledninger misbrukte og utnyttet sin stilling som politimann til å oppnå seksuell omgang med to kvinner, som kom i kontakt med ham under hans tjenesteutøvelse.
AA170403 Inntrøndelag tingrett har oppnevnt to psykiatrisk sakkyndige i saken som skal vurdere om den siktede var tilregnelig på handlingstidspunktet.
AA170403 Den drapssiktede 24-åringen som tok livet av sin far i 60-årene, ble i Inntrøndelag tingrett fredag varetektsfengslet i fire uker.
AA170403 Mannen ble dømt til åtte år og tre måneders fengsel av Halden tingrett i desember i fjor.
DB170402 Bedragerisaken går i Oslo tingrett mandag og tirsdag.
AP170402 Bedragerisaken går i Oslo tingrett mandag og tirsdag.
AP170402 Stavanger tingrett ga lavere straff til mannen som banket opp kona han trodde var utro, fordi han handlet i « berettiget harme ».
AP170402 I en annen sak der mannen innrømmet voldtekt, mente Vesterålen tingrett at det var en formildende omstendighet at « tiltalte hadde berettiget håp om at det kunne bli sex mellom dem ». | « Ferjefri E39 » er veien til fremtiden ¶
AA170402 Bedragerisaken går i Oslo tingrett mandag og tirsdag. ( ©NTB ) ¶
DB170401 Hun må møte i Øvre Romerike tingrett neste uke, skriver NRK.
AA170401 Hun må møte i Øvre Romerike tingrett neste uke, skriver NRK.
VG170331 I forbindelse med varetektsfengslingen har Oslo tingrett uttalt at de på bevismessig grunnlag ikke ser for seg at det hverken tas ut tiltale eller blir avsagt dom i den delen av saken som angår planlegging av drap.
VG170331 Fredag fremstilles sønnen for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett .
VG170331 Samtalen hvor Amir Mirmotahari ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer skjedde i mai 2015 - i forkant av en rettssak i Oslo tingrett .
DN170331 Det var i slutten av november at oljegründer Bjarne Skeie forklarte seg i Jæren tingrett .
DN170331 En 34 år gammel mann er i Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder etter triksing med over 1.000 selvangivelser for kolleger og venner.
DB170331 » I tiltalen som ble tatt ut før behandlingen i Oslo tingrett , mente påtalemyndigheten at sjåføren var trøtt og ikke burde ha kjørt bil.
DB170331 Tiltalte skal etter dette frifinnes », sto videre i den enstemmige dommen fra Oslo tingrett .
DB170331 Oslo tingrett konkluderte i fjor med at det ikke kunne utelukkes at sjåføren hadde mistet bevisstheten i sekundene da Bøhler Wilhelmsen ble drept.
DB170331 Oslo tingrett frifant ¶
DB170331 Lozic sier derfor at det etter hennes oppfatning er resultatet i Oslo tingrett som er riktig, og beskriver resultatet fra lagmannsretten som høyst uventet.
DB170331 * Oslo tingrett kom 3. juni i fjor til at Betew skal tilbake i forvaring.
DB170331 En 34 år gammel mann er i Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder etter triksing med over 1000 selvangivelser for kolleger og venner.
DB170331 Tiltalte skal etter dette frifinnes », sto videre i den enstemmige dommen fra Oslo tingrett .
DB170331 Saken ble anket etter at Oslo tingrett i fjor sommer frifant sjåføren, fordi det ikke kunne utelukkes at sjåføren hadde mistet bevisstheten i sekundene da Bøhler Wilhelmsen ble drept.
DB170331 Fengsligsmøtet fant sted i Inntrøndelag tingrett klokka 13.00 i dag, og Setsaas anbefalte ifølge Trønder-Avisa, at 24-åringen blir innlagt på psykiatrisk sykehus og ikke blir plassert i en varetektscelle.
DA170331 Fengslingsmøtet, som begynte klokken 13 fredag, ble holdt i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer.
BT170331 Politidirektoratet mener likevel at de har tilstrekkelig rettskildemessig dekning for sin tolking av loven, på tross av dommene fra Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett .
BT170331 Også dette vedtaket ble opphevet av en domstol, i en dom fra Oslo tingrett i forrige måned.
AP170331 Selv om hennes klient ble frikjent i Oslo tingrett , innrømmer advokat Marijana Lozic at hun var spent på utfallet : ¶
AP170331 Lundin kommer også med et kraftig spark til tingrettsdommer Torstein Hellesnes i Oslo tingrett , som administrerte hovedforhandlingen høsten 2016 : ¶
AP170331 I denne saken kan det skyldes at lagmannsretten ble presentert for det grunnlagsmaterialet som aktørene ikke fremskaffet, til tross for tingrettens anmodning om dette », heter det i en meddelelse fra Oslo tingrett .
AP170331 Fengslingsmøtet, som begynte klokken 13 fredag, ble holdt i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer.
AP170331 Nå har Nedre Romerike tingrett dømt mannen til fengsel i to år og seks måneder, tre måneder lengre enn aktors påstand.
AP170331 Du vet, da kom folkene heller til meg, forklarte tiltalte til Nedre Romerike tingrett for et par uker siden.
AP170331 ) og forsvarer Hilde Mo fikk korte dager i retten etter at tiltalte atilsto det meste i Nedre Romerike tingrett .
AA170331 Mannen ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 60 dager i fengsel.
AA170331 Dette hadde han ikke meldt fra om til tollmyndighetene, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett .
AA170331 Fosen tingrett har frikjent den 39 år gamle mannen som var tiltalt for å ha drept sin kamerat i Bjugn 10. oktober fjor høst.
AA170331 Forberedt : 39-åringens forsvarer, Jon Reidar Aae, sier de ikke ser bort ifra at påtalemyndighetene anker dommen fra Fosen tingrett .
AA170331 Politiadvokat Kåre Jostein Svepstad og politistasjonssjef i Steinkjer Snorre Haugdahl, uttalte seg til pressen i forbindelse med fengslingmøtet i Inntrøndelag tingrett fredag.
AA170331 ) og politistasjonssjef i Steinkjer Snorre Haugdahl, uttalte seg til pressen i etterkant av fengslingmøtet i Inntrøndelag tingrett fredag.
AA170331 Her har han ankommet Inntrøndelag tingrett .
AA170331 | - Et spesielt hendelseforløp ¶ 24-åringen som er siktet for drapet på sin far i Steinkjer fremstilles for fengsling i Inntrøndelag tingrett klokken 13.00.
AA170331 Politiadvokat Svepstad opplyser at Inntrøndelag tingrett trolig tar stilling til dette i løpet av starten av neste uke.
AA170331 Klokken 13.00 fredag kom 24-åringen inn i fengslingsmøtet i Inntrøndelag tingrett etter å ha snakket med forsvarer Christensen på et siderom.
AA170331 Inntrøndelag tingrett mener at det er skjellig grunn til å mistenke 24-åringen for å ha drept faren sin, men i likhet med påtalemyndigheten og forsvareren, finner retten at det er betydelig tvil om siktede var tilregnelig på gjerningstidspunktet.
AA170331 Inntrøndelag tingrett mener at det er sannsynlighetsovervekt for at det vil bli reist en slik sak mot siktede, og dermed er det også hjemmel i straffeprosessloven for å varetektsfengsle 24-åringen, ifølge kjennelsen.
AA170331 Her har han ankommet Inntrøndelag tingrett .
AA170331 Han ble fredag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker av Inntrøndelag tingrett , hvorav en uke i full isolasjon og med medieforbud.
AA170331 Han fremstilles for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett klokken 13 i dag.
AA170331 En 34 år gammel mann er i Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder etter triksing med over 1.000 selvangivelser for kolleger og venner.
AA170331 Ifølge dommen fra Gjøvik tingrett døde den 42 år gamle kvinnen momentant etter å ha blitt skutt fra en halv meters hold lørdag 9. januar i fjor.
AA170331 I november i fjor ble mannen fra Gran på Hadeland kjent skyldig i Gjøvik tingrett for drap og dømt til tolv års ubetinget fengsel.
AA170331 Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett , men i lagmannsretten var dommen enstemmig.
AA170331 Fengslingsmøtet, som begynte klokken 13 fredag, ble holdt i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer.
AA170331 Han fremstilles for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett på Steinkjer fredag ettermiddag.
AA170331 En 39 år gammel mann er i Fosen tingrett frifunnet for drap etter at en mann døde i Bjugn i Sør-Trøndelag i oktober 2016.
VG170330 Mannen, som er i begynnelsen av 40-årene, dømmes til 60 dagers fengsel, viser dommen fra Romsdal tingrett .
DB170330 ( Dagbladet ) : En politioverbetjent som har vært hovedveileder for informantbehandlere i Oslo-politiet var siste vitne i korrupsjonssaken i Oslo tingrett i dag.
DB170330 ( Dagbladet ) : Informantbehandling og prosedyrene rundt dette i Oslo-politiet er ettermiddagens tema i Oslo tingrett i korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.
DA170330 Han tilsto samtlige forhold da han nylig møtte i Stavanger tingrett .
AP170330 Tirsdag ble det klart at de skjerper straffen for elgjegeren som i Gjøvik tingrett ble dømt til 12 års fengsel for partnerdrapet.
AP170330 Da saken gikk for Gjøvik tingrett i høsten 2016, ble mannen dømt til 12 års ubetinget fengsel.
AP170330 ) og Harald Stabell i Gjøvik tingrett i oktober hvor 51-åringen ble dømt til 12 års fengsel.
AP170330 Da saken gikk for Gjøvik tingrett i høsten 2016, ble mannen dømt til 12 års ubetinget fengsel.
AP170330 ) og Harald Stabell i Gjøvik tingrett i oktober hvor 51-åringen ble dømt til 12 års fengsel.
AP170330 To politisjefer ved Kriminalpolitisentralen med ansvar for informantbehandling, forklarte for Oslo tingrett onsdag om hvordan politiets kontakt med informanter egentlig skal foregå.
AP170330 Oslo tingrett får høre helt ulike forklaringer om Eirik Jensen - to av hans sjefer ga ham de beste skussmål.
AP170330 Oslo tingrett fikk torsdag høre fra to av politiets fremste informantbehandlere om hvordan Eirik Jensen i alle år brøt instruksen.
AP170330 Oslo tingrett fikk i går også høre av tollsjefen på Svinesund, Wenche Fredriksen, at ingen i Tollvesenet hadde mistanke til Eirik Jensen, og at han ikke var noen kjent person i tollkretser.
AP170330 Flere politifolk forklarte torsdag i Oslo tingrett at de hadde hørt at Gjermund Cappelen var stor på hasj, og at han var en av Eirik Jensens informanter.
AA170330 Sør-Trøndelag tingrett dømmer mannen til fengsel i åtte måneder.
AA170330 Rettssaken mot mannen gikk nylig i Sør-Trøndelag tingrett , og der ga han en uforbeholden tilståelse.
AA170330 Han er nå dømt av Sør-Trøndelag tingrett .
AA170330 Ifølge Fosna-Folket er sjåføren i Inntrøndelag tingrett dømt til fengsel i 26 dager for forholdet.
AA170330 - Vi har arbeidet kontinuerlig i tre måneder for å finne en løsning etter at styret i Reinertsen AS den 19.12.2016 gikk til Sør-Trøndelag tingrett med begjæring om gjeldsforhandlinger.
AA170330 Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett fredag.
AA170330 Mannen, som er i begynnelsen av 40-årene, dømmes til 60 dagers fengsel, viser dommen fra Romsdal tingrett .
AA170330 Ingen av de fire erkjente straffskyld for voldtekt, men Sarpsborg tingrett fant det imidlertid bevist at alle de fire hadde voldtatt jenta mens hun var ute av stand til å motsette seg dette. 20-åringen erkjente i retten straffskyld for seksuell omgang med 14-åringen, som han også var tiltalt for.
AA170330 Fire unge menn er i Sarpsborg tingrett dømt til fengsel imellom fire og seks år for voldtekt av en 16-årig jente i 2015.
AA170330 Mannen, som er i begynnelsen av 40-årene, dømmes til 60 dagers fengsel, viser dommen fra Romsdal tingrett .
AA170330 Drammen tingrett slår fast at det er ulovlig å gjenbruke frimerker som allerede har blitt brukt som porto - til tross for at de ikke er stemplet.
VG170329 Og om noe så langt er blitt bevist i Oslo tingrett , så må det være at det var stridigheter internt.
VG170329 OSLO TINGRETT ( VG ) Noen mener Eirik Jensen var ekstraordinært dyktig.
VG170329 Men selv om Oslo tingrett etter hvert har nådd sjefsnivået i politiets uendelige hierarki, uteblir oppklaringen.
VG170329 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Noen mener Eirik Jensen var ekstraordinært dyktig.
VG170329 STRAFFERABATT : Mannen i 30-årene fikk en straff under normalstraffen på grunn av konas utroskap, ifølge dommen fra Jæren tingrett .
VG170329 Mannen i 30-årene forsto at de to hadde hatt sex og ble sjokkert, ifølge en fersk dom fra Jæren tingrett .
VG170329 Jæren tingrett dømte mannen i 30-årene til fengsel i 90 dager - en straff som ligger under normalstraffen.
VG170329 I dommen fra Haugaland tingrett står at jenta ba mannen i en SMS-utveksling om å kjøre henne til Oslo flere ganger.
VG170329 I Haugaland tingrett ble mannen dømt til fem måneders fengsel samt 40.000 kroner i erstatning etter at retten slo fast at mannen handlet forsettlig.
FV170329 Han ble ikke trodd av Kristiansand tingrett , som nå har dømt ham til fire års fengsel.
DN170329 Vestrum ble i desember 2015 dømt til fengsel i fire år i Oslo tingrett , derav ett år betinget.
DB170329 ( Dagbladet ) : I dag har to av Eirik Jensens tidligere sjefer vitnet i korrupsjonssaken i Oslo tingrett .
DB170329 Det kom fram da mannen i 30-årene ble framstilt for forlenget varetektsfengsling i Sarpsborg tingrett onsdag, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.
DA170329 Samtidig la Stavanger tingrett vekt på at saken var blitt noe gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.
DA170329 Saken er nylig behandlet i Stavanger tingrett .
DA170329 DØMT : 80-åringen er dømt i Fredrikstad tingrett for vold mot svogeren sin.
DA170329 Da tenkte den sinte 80-åringen at " endelig skal jeg få tatt ham ", har han forklart i Fredrikstad tingrett .
AP170329 Heller ikke dommerne i Oslo tingrett har fått vite hva dette topphemmelige, nasjonale prosjektet går ut på.
AP170329 Eirik Jensen og hans forsvarer John Christian Elden fotografert i Oslo tingrett .
AA170329 Saken kommer opp for Bergen tingrett i november i år, ifølge en pressemelding Hauge har sendt Adresseavisen.
AA170329 Det kom fram da mannen i 30-årene ble framstilt for forlenget varetektsfengsling i Sarpsborg tingrett onsdag, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.
AA170329 Aktor i den første av en serie korrupsjonssaker som skal behandles i Drammen tingrett , la onsdag med påstand om fem måneders fengsel for tiltalte.
VG170328 OSLO TINGRETT ( VG ) Den drapstiltalte Hamar-mannen ( 26 ) var i ferd med å kjøpe seksuelle tjenester av den bulgarske sexarbeideren Galina Sandeva ( 28 ) - før han drepte henne med flere knivstikk. var i ferd med å kjøpe seksuelle tjenester av den bulgarske sexarbeideren Galina Sandeva ( 28 ) - før han drepte
VG170328 I sal 327 i Oslo tingrett sitter den 26 år gamle Hamar-mannen med blikket ned i bordflaten foran seg. 26-åringen nekter å avgi forklaring for retten, men sier seg etter hvert villig til å besvare noen spørsmål.
VG170328 OSLO TINGRETT ( VG ) Den drapstiltalte Hamar-mannen ( 26 ) hevdet i sitt første politiavhør at han drepte den bulgarske sex-arbeideren Galina Sandeva ( 28 ) i selvforsvar.
VG170328 Den 26 år gamle Hamar-mannen ankom sal 327 i Oslo tingrett med en rød mappe i hendene.
VG170328 Når rettssaken mot mannen som er tiltalt for drapet på Galina Sandeva starter tirsdag, er den bulgarske kvinnens mor og bror på plass i Oslo tingrett .
VG170328 Drapssaken skal etter planen starte opp i Oslo tingrett 6. juni.
SA170328 « Plommemannen » risikerer forvaring om han blir funnet skyldig i Jæren tingrett .
SA170328 En 27 år gammel er i Stavanger tingrett dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for å ha utøvet voldt mot en kvinne.
FV170328 Men Kristiansand tingrett har kun funnet grunnlag for å inndra 4500 kroner, som de mener var kvinnens utbytte etter salg av glassene med Rivotril til rusmisbrukeren.
FV170328 KRISTIANSAND : Da saken var oppe i Kristiansand tingrett nektet den tidligere ustraffede kvinnen straffskyld. 30-åringen mente at 100 Rivotril-tabletter som ble funnet i bilen hennes, var lovlig medisin.
DB170328 ¶ GREIT : To Rosenborgsupportere er i Sør-Trøndelag tingrett frifunnet for å ha vist fingeren til Lillestrøm-supportere etter seieren på Lerkendal i fjor.
DB170328 - Retten har funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at begge de tiltalte - idet de ble geleidet unna av politiet som beskrevet ovenfor - fikk et tydelig pålegg fra politiet om å forlate stedet umiddelbart, fastslår Sør-Trøndelag tingrett .
DB170328 ( Dagbladet ) : En fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett har frifunnet to Rosenborg-supportere for i « selvforskyldt rus å ha forulempet eller voldt fare for andre » etter at de to 16. mai i fjor ropte høyt og viste fingeren til en gruppe Lillestrømsupportere utenfor Lerkendal.
DB170328 Den tiltalte 26-åringen sitter ved siden av sine forsvarer Joar Berg Henjum og Ali Reza Afshar i Oslo tingrett .
DB170328 ¶ FRIKJENT HER : Her i Bergen tingrett ble 17-åringen frikjent, men i Gulating lagmannsrett ble han dømt.
DB170328 En tenåringsgutt som i Bergen tingrett ble frikjent for å ha voldtatt kjæresten, ble dømt i lagmannsretten.
DB170328 Det får Dagbladet bekreftet av Oslo tingrett .
DB170328 Kristiansand tingrett mente at 18-åringen handlet i berettighet harme, og sa samtidig at hans unge alder og lang behandlingstid talte til hans fordel.
DB170328 Ifølge Rogalands Avis kom Jæren tingrett fram til at det var formildende omstendigheter i saken, og peker på at det her dreier seg om « berettiget harme ».
DA170328 Fem menn må torsdag og fredag denne uken møte i Stavanger tingrett tiltalt for frihetsberøvelse og vold mot en russejente.
DA170328 Tiltalen ble senere nedjustert, men alle de fem guttene ble frifunnet i Stavanger tingrett i november i fjor.
DA170328 Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170328 Det var spisestedet Rustik AS som var i Stavanger tingrett tirsdag og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170328 Mannen er tidligere dømt til forvaring for seksualforbrytelser, og sitter nå i varetekt i påvente av rettssaken som skal opp i Jæren tingrett i august.
DA170328 Jæren tingrett kom til at det var formildende omstendigheter i saken som gjorde det riktig å reagere med en straff som ligger under normalstraffen.
DA170328 Jæren tingrett kom til at 31-åringen hadde handlet i berettighet harme da han banket konas elsker.
DA170328 Jæren tingrett fant det i den forbindelse rett å presisere at det var « tiltaltes opplevelse av harme som anses berettiget, og ikke selve voldsutøvelsen som under enhver omstendighet er uakseptabel ».
DA170328 I dommen fra Jæren tingrett kommer det fram at samlivet den siste tiden var noe turbulent i form av at det ble kranglet og kastet gjenstander i forbindelse med dette.
BT170328 SNAKKET MYE : Voldtektssaken har paralleller til den omstridte Hemsedalssaken, hvor tre menn ble dømt for voldtekt i Hallingdal tingrett , men frikjent i Borgarting lagmannsrett.
BT170328 Da ble gutten frifunnet av Bergen tingrett , selv om han oppga å ha hørt at jenten sa nei.
AP170328 Drapssaken skal etter planen starte opp i Oslo tingrett 6. juni.
AP170328 Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller i Oslo tingrett like før rettssaken åpnet tirsdag morgen.
AP170328 Moren og broren til avdøde Galina Sandeva festet blikket i den 26 år gamle mannen da han kom inn i rettssalen i Oslo tingrett tirsdag morgen. 26-åringen er blond og helt kortklipt der han satte seg ned ved siden av sine forsvarere.
AP170328 Løgnaslagets bruk av ordet « nazifrisør » har allerede blitt behandlet i Stavanger tingrett , men den gangen som et krav om midlertidig forføyning.
AA170328 Han ble fremstilt for fengsling i Sør-Trøndelag tingrett mandag, og varetektsfengslet i én uke.
AA170328 26-åringen, som opprinnelig er fra Hamar, møtte i Oslo tingrett tirsdag formiddag.
AA170328 Drapssaken skal etter planen starte i Oslo tingrett 6. juni. ( ©NTB ) ¶
AA170328 30-åringen ble dømt til fengsel i fem år i Haugaland tingrett , en dom han delvis anket.
AA170328 Den tiltalte, som er fra Hamar, møtte i Oslo tingrett tirsdag. 28-årige Sandeva, som var prostituert, ble drept 16. desember 2015 i Oslo.
VG170327 Fem personer møter i Oslo tingrett , tiltalt for overlagt drap på Khai Ngoc Dinh i et parkeringshus på Grønland 14. juni i fjor.
VG170327 Han ble først dømt i Oslo tingrett i oktober, til ti års fengsel med fradrag av varetektsfengslingen.
VG170327 De fem andre mennene ble i 2005 dømt til fengsel fra fire til åtte år i Oslo tingrett .
FV170327 Det skal Kristiansand tingrett avgjøre.
DN170327 I tillegg til den som starter tirsdag er ytterligere to berammet i Drammen tingrett i henholdsvis mai og juni, ifølge avisen.
DN170327 Den tiltalte mannen som møter i Drammen tingrett tirsdag, er en utbygger som er tiltalt for å ha betalt en byggesaksbehandler 65.000 kroner for å få bygd et hus med utleiedel, skriver Drammens Tidende.
DB170327 Ekteparet ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett i 2015, mens mannens bror ble dømt til 17 års fengsel.
DA170327 Det er satt av tre dager til saken i Jæren tingrett i Sandnes.
BT170327 Videoklippene viser at mannen var alene mot fem til ti personer, heter det i en fersk dom fra Bergen tingrett .
BT170327 Nå er en 29 år gammel mann tiltalt ved Bergen tingrett for angrepet på den eldre mannen.
AP170327 Det var i forrige uke hun på nytt møtte i Oslo tingrett tiltalt for å ha urinert på trikk og T-bane 14 ganger i fjor høst.
AP170327 Ekteparet ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett i 2015, mens mannens bror ble dømt til 17 års fengsel.
AA170327 En 30 år gammel mann fra Syria står tiltalt i Malmö tingrett for å ha satt fyr på et forsamlingslokale der det ble holdt en sjiamuslimsk fest.
AA170327 Sør-Trøndelag tingrett stoppet i forrige uke rettssaken etter dødsbrannen på Øysand.
AA170327 Etter andre dag av straffesaken mot Trondheim Bil-demontering og daglig leder Belinda Skibnes Ramberg i forrige uke, besluttet Sør-Trøndelag tingrett å stoppe hovedforhandlingen.
AA170327 Oslo tingrett mener 38-åringen var hovedmannen i begge de brutale gjengvoldtektene.
AA170327 I september i fjor ble han dømt til ti års fengsel i Oslo tingrett .
AA170327 Hun ble dømt for tolv ulike episoder i Oslo tingrett , men frifunnet for to av tilfellene hun var tiltalt for, skriver Aftenposten.
AA170327 I tillegg til den som starter tirsdag er ytterligere to berammet i Drammen tingrett i henholdsvis mai og juni, ifølge avisen. ( ©NTB ) ¶
AA170327 Den tiltalte mannen som møter i Drammen tingrett tirsdag, er en utbygger som er tiltalt for å ha betalt en byggesaksbehandler 65.000 kroner for å få bygd et hus med utleiedel, skriver Drammens Tidende.
AA170327 Ekteparet ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett i 2015, mens mannens bror ble dømt til 17 års fengsel.
VG170325 Aas ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, utover å vise til vitneprovet i Oslo tingrett .
VG170325 Nå er kvinnen dømt i Tønsberg tingrett til 3,5 års fengsel for bedrageriet av de to eldre naboene.
VG170325 Dommeren i Tønsberg tingrett omtaler kvinnens handlinger som kyniske og hensynsløse.
DB170325 ¶ STØTTESPILLER : Ragna Lise Vikre og Eirik Jensen fotografert utenfor Oslo tingrett , etter endt rettsdag i saken mot den tidligere politilederen.
DB170325 Aas leder Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet, og vitnet i Oslo tingrett denne uka.
DA170325 Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett har det vært så mange voldstilfeller fram til det endelige bruddet i januar i år, at den 25-årige kvinnen har problemer med å skille episodene fra hverandre, skriver NRK.
AP170325 Tønsberg tingrett fant de tre tenåringsguttene skyldige i seksuelt overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne i 40-årene med Downs syndrom, melder NRK. 18-åringen som hadde sex med kvinnen er idømt fengsel i 60 dager samt en samfunnsstraff på 420 timer som har gjennomføringstid på to år.
AA170325 Asker og Bærum tingrett mener det er en stor gjentakelsesfare dersom han løslates.
AA170325 Tønsberg tingrett fant de tre tenåringsguttene skyldige i seksuelt overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne i 40-årene med Downs syndrom, melder NRK. 18-åringen som hadde sex med kvinnen er idømt fengsel i 60 dager samt en samfunnsstraff på 420 timer som har gjennomføringstid på to år.
AA170325 Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett har det vært så mange voldstilfeller fram til det endelige bruddet i januar i år, at den 25-årige kvinnen har problemer med å skille episodene fra hverandre, skriver NRK.
SA170324 Dommermangel fører til lange køer i Jæren tingrett .
DB170324 ¶ BEVÆPNET : Her bevokter politiet inngangen til Aust-Telemark tingrett .
DB170324 TAs journalist på Notodden meldte at politiet hadde plassert seg rundt hele bygningen til Aust-Telemark tingrett .
DB170324 Også ved Nedre Telemark tingrett i Skien hadde politiet stilt seg opp.
DB170324 Frode Stian Andersen ( 41 ) befant seg utenfor Aust-Telemark tingrett på Notodden under aksjonen.
DB170324 ¶ VOLDTEKT : I Stavanger tingrett ble en mann dømt for to voldtekter.
DB170324 I Stavanger tingrett ble en mann dømt for to voldtekter.
DA170324 Saken ble nylig behandlet i Stavanger tingrett .
DA170324 Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes for voldtekt og at han skulle dømmes til fire års fengsel.
DA170324 Jæren tingrett kom til at fornæmede var så beruset at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen.
DA170324 Ifølge dommen fra Jæren tingrett var fornærmede full allerede da hun kom på arrangementet.
DA170324 Det mente ikke Jæren tingrett som kom til at fornærmede var sterkt alkoholpåvirket, at hun på grunn av dette var ute av stand til å motsette seg handlingen - og at 33-åringen visste om dette da han hadde samleie med henne.
DA170324 juni 2015 og saken var nylig oppe i Jæren tingrett .
DA170324 Læreren kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Jæren tingrett .
DA170324 Mannen møtte ikke i rettsmøtet i Jæren tingrett torsdag og ifølge representanten fra Skatt Vest hadde de ingen opplysninger om hvor han befinner seg.
DA170324 Jæren tingrett viste til at Namsmannen har gitt tingretten beskjed om at de ikke finner 49-åringen på bopel eller i distriktet.
DA170324 Jæren tingrett kom til at mye tyder på at 49-åringen har forlatt landet.
DA170324 Jæren tingrett kom også til at det ikke var grunn til å anta at han kan gjøre opp gjelden med egne inntekter og la til grunn at han var insolvent.
DA170324 Stavanger tingrett kom til at han var egnet for et slikt program og kom til at dette var en passende straff.
DA170324 Da 23-åringen nylig møtte i Stavanger tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse for promillekjøringen.
DA170324 » Det var konklusjonen til Bergen tingrett etter at seks polakker saksøkte arbeidsgiveren for å kreve fast lønn.
BT170324 De seks polakkene skal nå bli ansatt i den stillingsbrøken de har jobbet, slår Bergen tingrett fast.
BT170324 Bergen tingrett slo fredag enstemmig fast at polakkenes kontrakter i realiteten er en omgåelse av reglene om midlertidig ansettelse og får tilkjent lønn de skulle hatt i perioder uten oppdrag, i tillegg til en kompensasjon på 20.000 kroner.
BT170324 Mannen anket dommen fra Nordhordland tingrett på to og et halvt års fengsel til Gulating lagmannsrett.
BT170324 Høyesterett reduserer straffen til Gulating lagmannsrett på tre års fengsel med seks måneder og konkluderer dermed med at den opprinnelige dommen fra Nordhordland tingrett var korrekt.
BT170324 Da saken ble behandlet i Nordhordland tingrett ble det lagt frem 1447 meldinger mellom legen og den ene kvinnen.
AP170324 I dommen fra Vesterålen tingrett ble kvinnens oppførsel trukket frem som et element i forbindelse med straffeutmålingen.
AP170324 Det vekket mange og sterke reaksjoner da Aftenposten i november 2016 omtalte en dom i Vesterålen tingrett der en mann ble dømt for å ha tvunget en kvinne til sex med makt.
AP170324 Bilder av kvinnens blåmerker ble lagt frem under rettssaken i Vesterålen tingrett .
AP170324 Nedre Telemark og Aust-Telemark tingrett har fått væpnet politi utenforpå grunn av trusler.
AP170324 Det var Aust-Telemark tingrett på Notodden som først ble truet, men kort etter skjedde det med Nedre Telemark tingrett i Skien, ¶
AP170324 Det var Aust-Telemark tingrett på Notodden som først ble truet, men kort etter skjedde det med Nedre Telemark tingrett i Skien, ¶
AP170324 Øvre Romerikes tingrett avsa dom på seks års fengsel sist fredag.
AA170324 Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengslet mannen i fire uker med brev- og besøkskontroll.
AA170324 Sør-Trøndelag tingrett fant det bevist at han rispet henne med kniv, tok kvelertak på henne ved to anledninger samt ga henne minst ett slag i hodet.
AA170324 I tillegg konstaterer Sør-Trøndelag tingrett at det også er fare for at mannen på frifot vil kunne begå både nye voldshandlinger og seksuallovbrudd.
AA170324 I sin vurdering om det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å ha begått voldtekt, legger Sør-Trøndelag tingrett særlig vekt på politiforklaringen til den siste fornærmede.
AA170324 Den 54 år gamle mannen ble pågrepet av politiet tirsdag og fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag.
AA170324 Da straffesaken gikk for Oslo tingrett , ble begge dømt for deltakelse og for å ha inngått terrorforbund - til henholdsvis sju og et halvt år og seks års fengsel.
AA170324 Ifølge dommen fra Sør-Østerdal tingrett er det ikke tvil om at mannen i 50-årene har bokført 116 fiktive fakturaer på til sammen 36 millioner kroner, skriver Aftenposten.
AA170324 Saken går i Oslo tingrett .
AA170324 Telemarksavisa skriver at bevæpnet politi plasserte seg på alle sider av Aust-Telemark tingrett på Notodden.
AA170324 Det er tre tingretter i fylket - Nedre Telemark tingrett i Skien, Aust-Telemark tingrett på Notodden og Vest-Telemark tingrett i Kviteseid.
AA170324 Det er tre tingretter i fylket - Nedre Telemark tingrett i Skien, Aust-Telemark tingrett på Notodden og Vest-Telemark tingrett i Kviteseid.
AA170324 Det er tre tingretter i fylket - Nedre Telemark tingrett i Skien, Aust-Telemark tingrett på Notodden og Vest-Telemark tingrett i Kviteseid.
AA170324 Utvalgsmedlem Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett , fungerer som leder etter at Rui trakk seg.
AA170324 Alle de fem tiltalte ble frifunnet da Transocean-saken ble behandlet i Oslo tingrett sommeren 2014.
AA170324 Den 39 år gamle kvinnen er i Tønsberg tingrett dømt for å ha svindlet den ene naboen for minst 1,4 millioner kroner og den andre for minst 284.000 kroner, melder NRK.
AA170324 Mannen anket dommen fra Nordhordland tingrett på to og et halvt års fengsel til Gulating lagmannsrett.
AA170324 Høyesterett reduserer straffen til Gulating lagmannsrett på tre års fengsel med seks måneder og konkluderer dermed med at den opprinnelige dommen fra Nordhordland tingrett var korrekt.
AA170324 Øvre Romerikes tingrett avsa dom på seks års fengsel sist fredag.
VG170323 I Oslo tingrett forklarte han at han jobbet i saniteten og ikke deltok i strid.
VG170323 Hasan Ahmed ( 46 ) og Adam Idrisovich Magomadov ( 23 ) fra Østfold ble dømt for deltagelse i IS og terrorforbund da saken deres var til behandling i Oslo tingrett i fjor høst.
DB170323 I Bergen tingrett torsdag ble mannen fengslet i fire uker, med brev- og besøkskontroll, skriver Bergensavisen.
DA170323 Torsdag ble et vindturbinfirma tvangsoppløst i Stavanger tingrett .
DA170323 Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til fengsel i 60 dager.
DA170323 desember 2015 og saken var nylig oppe i Stavanger tingrett .
DA170323 Stavanger tingrett la til grunn at arbeidstakeren hadde et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
BT170323 Torsdag ettermiddag ble en 22 år gammel mann fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett .
BT170323 En mann i 40-årene er i Bergen tingrett dømt til 18 dagers fengsel og mister førerkortet i ett år for å ha rygget ned en fotgjenger på Nedre Korskirkeallmenning 13. april 2016.
AP170323 Politiadvokat Richard Røed fikk med seg Sør-Østerdal tingrett på en historisk streng dom for falske fakturaer.
AP170323 Jo, han var blakk og trengte penger, forklarte han i Sør-Østerdal tingrett . 50-millioners-klassen ¶
AP170323 I sine forklaringer i Oslo tingrett kobler to av de dømte virksomheten i Trysil opp mot spansk og russisk mafia.
AP170323 De fikk to år og to måneder og to år og ti måneders fengsel etter tilståelsesrabatt i Oslo tingrett i 2015.
AA170323 Tidligere denne uka åpnet Sør-Trøndelag tingrett konkurs i boet til Gaute næringsmiddelindustri.
AA170323 I Bergen tingrett torsdag ble mannen fengslet i fire uker, med brev- og besøkskontroll, skriver Bergensavisen.
AA170323 Den 46 år gamle mannen fra Fredrikstad, som i fjor ble dømt for terrorforbund i Oslo tingrett , er frifunnet, men kjent skyldig i deltakelse.
AA170323 Begge nekter straffskyld, men Oslo tingrett kom i fjor kom til at begge bevisst inngikk et terrorforbund ved å slutte seg til IS høsten 2014. 24-åringen og 46-åringen ble dømt til henholdsvis sju og et halvt års og seks års fengsel.
AA170323 Saken kommer opp for Oslo tingrett til høsten.
AA170323 Mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett torsdag ettermiddag, skriver Bergens Tidende.
VG170322 OSLO TINGRETT ( VG ) Den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen får stryk som politimann av sin gamle sjef Einar Aas.
VG170322 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen får stryk som politimann av sin gamle sjef Einar Aas.
VG170322 I Oslo tingrett vitnet han om forholdet til Eirik Jensen.
VG170322 OSLO TINGRETT ( VG ) Eirik Jensens kontakt med Gjermund Cappelen gir ingen mening for sjefen hans, politiinspektør Einar Aas.
VG170322 VITNER : Seksjonssjef Einar Aas forklarer seg for Oslo tingrett i rettssaken mot narkotikatiltalte Eirik Jensen.
VG170322 Møtet varte i halvannen time og spilles nå av i under straffesaken mot Jensen i Oslo tingrett .
DN170322 Lyngtveit ( bak ), i Follo tingrett i Akershus tirsdag denne uken.
DN170322 En av de fem svindlerne står tiltalt i Nedre Romerike tingrett denne uka for å ha ført opp uriktige fradrag i 1.040 selvangivelser.
DB170322 ( Dagbladet ) : I Oslo Tingrett i dag er det Einar Aas, leder for Seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt - og Eirik Jensens leder fra 2009 til 2013, som forklarer seg.
DB170322 ( Dagbladet ) : I Oslo tingrett i dag vitner Einar Aas ( 56 ) i korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.
DB170322 ¶ DØMT : Den franske polfareren Gilles Elkaim ( 57 ) ble i Nord-Troms tingrett i dag dømt til å betale en bot på 30 000 kroner for å ha ankret og lagt til i vernede farvann og gått i land på Svalbards naturreservater.
DB170322 Slik så ikke Nord-Troms tingrett saken, som for anledningen la rettsforhandlingene til Longyearbyen i 22., 23. og 24. februar.
DB170322 Nord-Troms tingrett slår fast i dommen at miljølovverket Elkaim er dømt for å ha brutt, ikke strider mot traktatens paragraf tre.
DB170322 ( Dagbladet ) : Den franske polfareren Gilles Elkaim ( 57 ) ble i Nord-Troms tingrett i i går dømt til å betale en bot på 30 000 kroner for å ha ankret og lagt til i vernede farvann og gått i land på Svalbards naturreservater.
DB170322 ( Dagbladet ) : I Oslo tingrett i dag vitner Einar Aas ( 56 ) i korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.
DA170322 Onsdag var butikken Fairplay Design AS og meldte oppbud i Stavanger tingrett .
DA170322 Det var butikken Fairplay Design AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170322 Stavanger tingrett fant det også skjerpende at han hadde fortsatt med å kjøre bil til tross for at han ikke hadde førerkort.
DA170322 Om få dager er det forventet en dom fra Bergen tingrett i en sak som kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv.
DA170322 Forskningsleder i Fafo og ekspert på ansettelsesformer, Kristine Nergaard, sier mange venter i spenning på hva Bergen tingrett lander på.
BT170322 Tvisten ble behandlet i Bergen tingrett i januar.
AP170322 I dag inntok politiinspektør Einar Aas vitneboksen i Oslo tingrett .
AP170322 Kleppe i samtale med politiinspektør Einar Aas i Oslo tingrett .
AP170322 Aas vitneboksen i Oslo tingrett for å fortelle hva Oslo politidistrikt hadde funnet av spor etter Eirik Jensen i egne datasystemer.
AP170322 Politiinspektør Einar Aas forklarte seg for Oslo tingrett fra klokken 09 til 17 i går.
AP170322 Oslo tingrett brukte hele gårsdagen på Eirik Jensens tidligere sjef i Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet.
AP170322 Opptaket ble onsdag ettermiddag spilt av i Oslo tingrett .
AP170322 Onsdag fikk Oslo tingrett spilt av et opptak Jensen hadde gjort i skjul under en medarbeidersamtale med Aas.
AA170322 Statsadvokat Kaia Strandjord holdt i dag sin prosedyre i drapssaken i Fosen tingrett .
AA170322 Olavs Hospital, Harald Aarset og overlege i patologi Øystein Størkersen, la fram den endelige obduksjonsrapporten i Fosen tingrett onsdag.
AA170322 La frem sakkyndigrapport : Her er aktor Kaia Strandjord sammen med de sakkyndige i drapssaken i Fosen tingrett Harald Aarset ( t.h. ) og Øystein Størkersen.
AA170322 Aktor i drapssaken, statsadvokat Kaia Strandjord, holdt i onsdag ettermiddag sin prosedyre i drapssaken i Fosen tingrett .
AA170322 En av de fem svindlerne står tiltalt i Nedre Romerike tingrett denne uka for å ha ført opp uriktige fradrag i 1.040 selvangivelser.
AA170322 Bane Nor - tidligere Jernbaneverket - valgte det billigste tilbudet, men Oslo tingrett er gir Skanska medhold i at Condotte skulle vært avvist, og at dersom dette hadde skjedd, ville med all sannsynlighet Skanska fått jobben, melder bygg.no.
AA170322 Han fortalte i vitneboksen i Oslo tingrett onsdag om et kjølig forhold til den nå tiltalte Eirik Jensen.
AA170322 Konkurransetilsynets avgjørelse kan bringes inn for Oslo tingrett .
AA170322 Saken behandles i Oslo tingrett torsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170322 70 av dem gikk til sak, men tapte i Bergen tingrett .
AA170322 Konkurransetilsynets avgjørelse kan bringes inn for Oslo tingrett .
VG170321 OSLO TINGRETT ( VG ) Den korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jensen har bedt om ordet flere ganger de siste ukene.
VG170321 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Den korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jensen har bedt om ordet flere ganger de siste ukene.
VG170321 Dagen etter pågripelsen ble direktøren fremstilt for varetekt i Moss tingrett . 36-åringen er bosatt i Danmark, men har pakistansk statsborgerskap.
VG170321 Mannen i 30-årene ble denne uken dømt i Jæren tingrett for et enkeltstående overgrep mot en ungdomsskoleelev.
DB170321 Politioverbetjent Steinar Slotte arbeidet da som etterforsker, og forteller i Oslo tingrett i dag at han kjapt fikk god kontakt med mannen.
DB170321 ¶ TILTALT : Den tidligere politimannen Eirik Jensen står i Oslo tingrett tiltalt for grov korrupsjon.
DB170321 Da Jensen forklarte seg om pengene for Oslo Tingrett i januar, sa han at han trolig lånte bort 30 000 til Cappelen, men at han fikk tilbake 34 800 - som han ikke talte opp.
DB170321 Vedtaket ble stadfestet som gyldig i Oslo tingrett i april 2016.
DB170321 Asylsøknaden hans ble avslått av UDI og UNE før saken havnet i Oslo tingrett .
DB170321 Planen var at partene skulle møte i Ringerike tingrett 25. april.
DA170321 Stavanger tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170321 Det var selskapet Endswell AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170321 juni 2015 og nylig var saken oppe i Stavanger tingrett .
DA170321 23-åringen ble dømt i en straffesak i mars i fjor, og Stavanger tingrett mente at disse forholdene kunne ha vært tatt med i denne straffesaken.
DA170321 Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot de to og det er satt av to dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett 4. april.
DA170321 Stavanger tingrett kom til Tinyshop AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170321 Det var selskapet Tinyshop AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170321 Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot de to og det er satt av to dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett 4. april.
BT170321 Her fra Bergen tingrett under fengslingsmøtet.
AP170321 34-åringen som nå står tiltalt i Nedre Romerike tingrett førte opp uriktige fradrag for over 67 millioner kroner, ifølge aktoratet..
AP170321 ) og forsvarer Hilde Mo får kortere dager i retten etter at tiltalte avga full tilståelse i Nedre Romerike tingrett tirsdag.
AA170321 Klienten nektet straffskyld da straffesaken startet i Fosen tingrett mandag. 38-åringen hevdet han handlet i nødverge, men dette tror ikke påtalemyndigheten.
AA170321 Han forklarte i Fosen tingrett mandag at han slo med ett « kryss-slag » etter å ha blitt stukket med en biffkniv av Humstad. 38-åringen opplyste også at han deretter ringte 113 for å få hjelp.
AA170321 Da tiltalte forklarte seg for Fosen tingrett mandag, kunne han verken huske å ha sagt noe om « kneing » eller å ha snakket med legen.
AA170321 Undersøkelser : Kriminaltekniker Thomas Andresen ved Trøndelag politidistrikt forklarte seg i Fosen tingrett tirsdag om de tekniske undersøkelsene i leiligheten til avdøde.
AA170321 Tirsdag morgen fortsatte straffesaken i Fosen tingrett , hvor en 38 år gammel mann er tiltalt for drapet på kameraten Geir Åge Humstad ( 38 ).
AA170321 Klienten nektet straffskyld da straffesaken startet i Fosen tingrett mandag.
AA170321 Saken er sendt til beramming ved Bergen tingrett . ( ©NTB ) ¶
AA170321 Mannen nektet straffskyld da saken var oppe for Kristiansand tingrett , men ble ikke trodd, melder Fædrelandsvennen.
VG170320 OSLO TINGRETT ( VG ) I årevis satte han jevnt og trutt inn store kontantbeløp i banken.
VG170320 Tiltalen skal behandles i Fredrikstad tingrett .
VG170320 Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om erstatning og oppreisning for enken i den omfattende tiltalen, noe som vil bli tema når saken senere skal behandles i Fredrikstad tingrett .
VG170320 Bildene ble lastet opp våren for to år siden og viste underlivet til en ung jente og mindreårige som hadde seksuell omgang, ifølge dommen, som falt denne uken i en tingrett på Vestlandet.
VG170320 En lærer i 30-årene er i Jæren tingrett dømt til sju måneders fengsel for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig elev.
DN170320 I desember 2016 ble det klart at selskapet ikke lenger greier å betjene gjelden og derfor måtte be om gjeldsforhandlinger i Sør-Trøndelag tingrett .
DN170320 Det viser søknaden om forlenget konkursbeskyttelse fra selskapet som er sendt inn til Sør-Trøndelag tingrett .
DB170320 En 41 år gammel kvinne er i Nedre Romerike tingrett dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en tolv år gammel gutt.
DB170320 Det mener revisor Gyda Hoberg fra Spesialenheten, som i Oslo tingrett i dag gjennomgår en kontantstrømanalyse hun har laget.
DB170320 Den daglige lederen er også tiltalt for å ha gitt Gjøvik tingrett uriktige opplysning i en konkurssak :.
DA170320 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 5. april. | - Utelukker ikke at det går en drapsmann fri ¶
BT170320 I RETTEN : Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes er aktor i en grov voldtektssak i Bergen tingrett .
BT170320 FRIKJENT : En 17 år gammel gutt ble i Bergen tingrett i fjor høst frikjent for å ha voldtatt sin tidligere kjæreste.
AP170320 Kvinnen nektet straffskyld da saken var oppe for Nedre Romerike tingrett .
AP170320 En 41 år gammel kvinne er i Nedre Romerike tingrett dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en tolv år gammel gutt.
AP170320 Nå er mannen dømt til betinget fengsel i en tingrett på Vestlandet.
AA170320 En 29 år gammel mann skal mandag i fengslingsmøte i Solna tingrett i Stockholm, mistenkt for dobbeltdrapet i Kista 8. mars. 29-åringen ble etterlyst og siktet etter drapene.
AA170320 Jeg snudde meg og så hva som skjedde, fortalte daglig leder Belinda Skibnes Ramberg i Sør Trøndelag tingrett .
AA170320 Daglig leder i Trondheim Bil-demontering, Belinda Skibnes Ramberg, forklarte i Sør-Trøndelag tingrett hva som skjedde dagen da brannen brøt ut.
AA170320 Da drapssaken mot 38-åringen startet i Fosen tingrett mandag morgen, nektet han straffskyld for ugjerningen beskrevet i tiltalen.
AA170320 Da Sør-Trøndelag tingrett behandlet siste fengslingsbegjæring, konstaterte dommeren at 38-åringens forklaring ikke stemte med den foreløpige obduksjonsrapporten.
AA170320 Aktor : Statsadvokat Kaia Strandjord er aktor i drapssaken i Fosen tingrett .
AA170320 Han forklarte seg om dette i Fosen tingrett mandag formiddag.
AA170320 Den drapstiltalte 38-åringen ga mandag formiddag sin forklaring i Fosen tingrett .
AA170320 Rettssaken starter i Sør-Trøndelag tingrett klokken 09.30 ¶
AA170320 Rettssaken begynner i Sør- Trøndelag tingrett på mandag.
AA170320 Mandag vitnet han i Sør-Trøndelag tingrett om det som skjedde i mai i 2015 da brannen på Trondheim Bil-demontering brøt ut.
AA170320 - Vi var tre personer som forsøkte å tette lekkasjen, sa Hustøft i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170320 Daglig leder Belinda Skipnes Ramberg nektet straffskyld da rettssaken startet mandag i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170320 - Det er ikke tvil om at kvinnen sovnet bak rattet, konkluderer Sør-Trøndelag tingrett .
AA170320 mars i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170320 Den drapstiltalte 38-åringen nektet straffskyld da drapssaken mot ham startet i Fosen tingrett i mandag.
AA170320 Aktor : Statsadvokat Kaia Strandjord er aktor i drapssaken i Fosen tingrett .
AA170320 Nå er mannen dømt til betinget fengsel i en tingrett på Vestlandet.
AA170320 En lærer i 30-årene er i Jæren tingrett dømt til sju måneders fengsel for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig elev.
AA170320 En 41 år gammel kvinne er i Nedre Romerike tingrett dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en tolv år gammel gutt.
DB170319 KJÆRESTEPAR DREPT : I Solna tingrett ble det holdt fengslingsmøter for tre menn siktet for drapet på et kjærestepar.
DA170319 Ifølge dommen fra Stavanger tingrett var de fire første månedene av samlivet deres godt, men etter dette var det preget av stadige uoverensstemmelser.
BT170319 Fredag må 47-åringen møte i Oslo tingrett , tiltalt for forsøk på korrupsjon, skriver Aftenposten.
AP170319 En 41 år gammel polakk er i Asker og Bærum tingrett dømt til fem års fengsel for voldtekt av en 71 - årig kvinne ved Aurevann i Lommedalen i Bærum i fjor høst.
AP170319 Kvinnen i 50-årene må tirsdag møte i Oslo tingrett tiltalt for å ha urinert på trikk og T-bane 14 ganger i fjor høst.
AP170319 Fredag må 47-åringen møte i Oslo tingrett , tiltalt for forsøk på korrupsjon.
AA170319 En 41 år gammel polakk er i Asker og Bærum tingrett dømt til fem års fengsel for voldtekt av en 71 - årig kvinne ved Aurevann i Lommedalen i Bærum i fjor høst.
AA170319 Det er satt av to dager til saken i Hedmark tingrett i mai. ( ©NTB ) ¶
AA170319 Kvinnen i 50-årene må tirsdag møte i Oslo tingrett tiltalt for å ha urinert på trikk og T-bane 14 ganger i fjor høst ¶
AA170319 Fosen tingrett har satt av fire dager til saken. ( ©NTB ) ¶
AA170319 En 38 år gammel mann må møte i Fosen tingrett mandag, tiltalt for å kvalt sin jevnaldrende kamerat i oktober i fjor.
AA170319 Åtte Oslo-menn i begynnelsen av 20-årene må mandag møte i Oslo tingrett tiltalt for ett ran og sju ransforsøk av prostituerte i Oslo høsten 2014.
AA170319 Oslo tingrett har satt av to uker til saken.
AA170319 Mandag starter drapssaken i Fosen tingrett .
AA170319 Da Sør-Trøndelag tingrett behandlet siste fengslingsbegjæring, konstaterte dommeren at 38-åringens forklaring ikke stemmer med den foreløpige obduksjonsrapporten.
VG170318 Les dokumentet : Her er kunngjøringen fra Oslo tingrett
VG170318 april i Oslo tingrett .
DA170318 et var Jæren tingrett som tidligere denne uken tvangsoppløste selskapet Eidsvoldsgt 49 AS som har drevet med utleie av eiendom.
AA170318 Saken starter i Oslo tingrett mandag.
AA170318 Etter at et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett konkluderte med at det er « klart at anken ikke kan føre frem », blir dommen fra Stavanger tingrett stående, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170317 Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett erkjente 26-åringen voldsutøvelsen mot den drapstiltalte Hamar-mannen, men han ba retten om å frifinnelse for forholdet siden Hamar-mannen skal ha provosert ham med skjellsordene « morrapuler og søsterpuler ».
VG170317 Rettssaken mot den drapstiltalte 26-åringen starter i Oslo tingrett 28. mars.
FV170317 Aldri før har Sørlandet og Kristiansand tingrett sett så store konkurskrav som de 1,6 milliardene i boet etter Varada Marine AS.
DB170317 En mann er i Salten tingrett dømt til tre års fengsel etter at han hadde samleie med en 13 år gammel jente i 2015.
DB170317 ( Dagbladet ) : Åtte menn i starten av 20-åra møter mandag i Oslo tingrett , tiltalt for grovt ran og flere ransforsøk mot eskortearbeidere i Oslo.
DB170317 Mannen erkjente delvis straffskyld da saken gikk for Stavanger tingrett , skriver Rogalands Avis.
DA170317 Stavanger tingrett kom til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis i saken og at 55-åringen måtte frifinnes.
DA170317 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 13. mai i år og det er satt av tre dager til saken.
DA170317 Jæren tingrett : Foto : Carina Johansen ¶
DA170317 Det var Jæren tingrett som tvangsoppløste firmaet Vema Invest AS.
DA170317 Bakgrunnen for at firmaet ble tvangsoppløst er at Jæren tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Vema Invest AS ikke har en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som Foretaksregisteret har kunngjort.
DA170317 Jæren tingrett kom til at Kemneren i Sandnes har et forfalt krav mot Sandnes Retail AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170317 Jæren tingrett kom til at 31-åringen hadde handlet i berettighet harme da han banket konas elsker.
DA170317 Mannen var også tiltalt for salg av narkotika og da han møtte i Jæren tingrett erkjente han samtlige forhold med unntak av dopingmidlene.
DA170317 Jæren tingrett kom til at han skulle dømmes for vold mot offentlig tjenestemann og dømte ham til fengsel i 30 dager. 32-åringen ble også dømt til å betale 6000 kroner i saksomkostninger.
DA170317 Retten mener mannen som ble dømt til tre års fengsel i Salten tingrett i Bodø ( bildet ) var klar over at jenta bare var 13 år gammel.
DA170317 En mann er i Salten tingrett dømt til tre års fengsel etter at han hadde samleie med en 13 år gammel jente i 2015.
BT170317 Rettssaken vil bli gjennomført i Hedmarken tingrett på Hamar.
BT170317 Eksmannen ( 42 ) ble i Bergen tingrett torsdag dømt til 17 års fengsel for overlagt drap.
AP170317 Oslo tingrett frifant i juni i fjor Nittedal-kvinnen for uaktsomt bildrap.
AP170317 To av de tre tiltalte tenåringene erkjente straffskyld da forhandlingene startet i Tønsberg tingrett onsdag, mens den tredje gutten kun har innrømmet at han var til stede og filmet hendelsen, som han oppfattet som frivillig.
AA170317 Siktede har ifølge kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett erkjent to voldsepisoder mot sønnen og er fengslet i fire uker, hvorav to med brev- og besøksforbud.
AA170317 Inntrøndelag tingrett finner det bevist at 29-åringen var den som « utførte de dødelige huggene » med øks mot Laimutis Aleksinas ( 23 ), noe som underbygges av blodsporanalysen av 29-åringens klær, ifølge dommen.
AA170317 Domsavsigelse : Fredag formiddag ble dommen etter Lånke-drapet avsagt i Inntrøndelag tingrett .
AA170317 Dommen ble avsagt i Inntrøndelag tingrett fredag klokken 10.00. 29-åringen tok betenkningstid, mens 33-åringen anket på stedet etter at rettsavgjørelsen var opplest.
AA170317 Bortsett fra 29-åringens erkjennelse, finner Inntrøndelag tingrett ingen formildende omstendigheter.
AA170317 Mennene fikk avsagt dommen i Inntrøndelag tingrett fredag klokken 10.00. 29-åringen tok betenkningstid, mens 33-åringen anket på stedet etter at rettsavgjørelsen var opplest.
AA170317 Domsavsigelse : Fredag formiddag ble dommen etter Lånke-drapet avsagt i Inntrøndelag tingrett .
AA170317 Den litauiske 48-åringen, som var til stede på festen, fremsto i Inntrøndelag tingrett som aktoratets kronvitne.
AA170317 Dommen falt i Inntrøndelag tingrett fredag, skriver Adresseavisen. 29-åringen tok betenkningstid, mens 33-åringen anket på stedet.
AA170317 En mann er i Salten tingrett dømt til tre års fengsel etter at han hadde samleie med en 13 år gammel jente i 2015.
AA170317 Da enken og stesønnen til den danske lastebilsjåføren fikk sin begjæring prøvd første gang, kom Oslo tingrett til samme konklusjon som Høyesterett.
AA170317 Neste uke skal Stavanger tingrett behandle en sak der en 26 år gammel mann står tiltalt for å ha utøvet grov vold mot en kvinne i byen i april i fjor.
AA170317 To av de tre tiltalte tenåringene erkjente straffskyld da forhandlingene startet i Tønsberg tingrett onsdag, mens den tredje gutten kun har innrømmet at han var til stede og filmet hendelsen, som han oppfattet som frivillig.
AA170317 Statsadvokat Bente Vengstad la ned den samme påstanden i Oslo tingrett i juni i fjor.
VG170316 RØRT JENSEN : Den korrupsjonstiltalte ekspolitimannen Eirik Jensen tok til tårene da eks-samboeren forkalrte seg i Oslo tingrett .
VG170316 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Det var ingen hjelp å få fra Eirik Jensens eks-samboer i retten.
VG170316 OSLO TINGRETT ( VG ) Det må ha vært irriterende å være politi i Asker og Bærum og observere Gjermund Cappelen.
VG170316 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Det må ha vært irriterende å være politi i Asker og Bærum og observere Gjermund Cappelen.
VG170316 Mannen erkjente delvis straffskyld da saken gikk for Stavanger tingrett , skriver Rogalands Avis.
VG170316 Mannen sto tiltalt i Bergen tingrett for å ha drept sin ekskone med flere knivstikk.
VG170316 Rettssaken starter i Øvre Romerike tingrett 26. april, og det er avsatt tre dager til behandlingen.
VG170316 Kvinnen må møte i Øvre Romerike tingrett i april og svare for den alvorlige tiltalen på drapsforsøk.
SA170316 To uker har gått siden Stavanger tingrett avsa dom i den etter hvert mye omtalte saken hvor en mann fikk nedsatt straff for å ha banket opp sin utro samboer fordi retten mente han hadde handlet i " berettiget harme ".
SA170316 | Folk bør være opprørt over de lave straffene, ikke over dommerne i Stavanger tingrett
SA170316 Folk bør være opprørt over de lave straffene, men selvsagt ikke over dommerne i Stavanger tingrett .
SA170316 Det vitner om total intellektuell kollaps når Sakariassen får seg til å skrive « at det er på tide at de som dømmer i Stavanger tingrett går noen runder med sine egne verdier og sitt eget kvinnesyn ».
SA170316 DEBATT : I to avgjørelser har dommerne i Stavanger tingrett vekket mange folks harme og sinne.
SA170316 | Folk bør være opprørt over de lave straffene, men ikke over dommerne i Stavanger tingrett
SA170316 Folk bør være opprørt over de lave straffene, men selvsagt ikke over dommerne i Stavanger tingrett .
SA170316 Det vitner om total intellektuell kollaps når Sakariassen får seg til å skrive « at det er på tide at de som dømmer i Stavanger tingrett går noen runder med sine egne verdier og sitt eget kvinnesyn ».
SA170316 DEBATT : I to avgjørelser har dommerne i Stavanger tingrett vekket mange folks harme og sinne.
FV170316 Seks måneders fengsel ¶ 34-åringen ble i Lister tingrett dømt til seks måneders ubetinget fengsel.
DB170316 I dommen fra Ofoten tingrett framgår det at retten mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil, at tiltalte står bak omfattende og kraftig vold mot samboeren.
DB170316 En Narvik-mann i begynnelsen av 30-årene er i Ofoten tingrett dømt til åtte års fengsel for voldtekt og grov vold mot sin samboer.
DB170316 ( Dagbladet ) : Eksmannen til Trude Brenna Aasen er i Bergen tingrett dømt til 17 års fengsel for drapet på sin tidligere kone, melder NRK.
DA170316 Stavanger tingrett kom til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at stiftelsen er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170316 Det var stiftelsen Det Norske Utvandrersenteret som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170316 Det var selskapet Top Five AS som var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170316 Stavanger tingrett mente at den etter den samlede bevisførselen trygt kunne se bort fra artistens forklaring.
DA170316 Da artisten fra Stavanger nylig møtte i Stavanger tingrett erkjente han delvis straffskyld tiltalen.
BT170316 I Bergen tingrett torsdag 9. april startet rettssaken.
BT170316 Bergen tingrett har dømt eksmannen til 17 års fengsel for overlagt drap, i tråd med aktor Benedikte Høgseths påstand.
AP170316 Hun har ikke fått førerkortet tilbake selv om Oslo tingrett bestemte dette i juni i fjor.
AP170316 Mannen erkjente delvis straffskyld da saken gikk for Stavanger tingrett , skriver Rogalands Avis.
AP170316 Mannen sto tiltalt i Bergen tingrett for å ha drept sin ekskone med flere knivstikk.
AP170316 Kvinnen, som har hatt en rekke stillinger innen politiet, var innkalt som vitne i Oslo tingrett torsdag formiddag, skriver VG.
AP170316 Dermed fikk Oslo tingrett avspilt avhøret med henne.
AA170316 ¶ Skrujern : Å bruke skrujern under innbrudd er et typisk modus for den dømte 44-åringen, ifølge Sør-Trøndelag tingrett .
AA170316 Sør-Trøndelag tingrett har berammet en lignende sak i april mot en 39-åring.
AA170316 Sør-Trøndelag tingrett finner det bevist at 44-åringen etter 1. oktober har begått 20 vinningsforhold, og avsa mandag landets første dom etter lovendringen.
AA170316 oktober gjorde imidlertid at Sør-Trøndelag tingrett tidligere i uken kunne dømme ham til tvungent psykisk helsevern.
AA170316 Straffesaken var først planlagt berammet i Sør-Trøndelag tingrett i fjor høst, men etter at Skibnes Rambergs forsvarer Frode Wisth ba om en ny sakkyndiguttalelse - ble saken utsatt til mandag i neste uke.
AA170316 Rettssaken begynner i Sør-Trøndelag tingrett på mandag.
AA170316 I dommen fra Ofoten tingrett framgår det at retten mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil, at tiltalte står bak omfattende og kraftig vold mot samboeren.
AA170316 En Narvik-mann i begynnelsen av 30-årene er i Ofoten tingrett dømt til åtte års fengsel for voldtekt og grov vold mot sin samboer.
AA170316 Mannen erkjente delvis straffskyld da saken gikk for Stavanger tingrett , skriver Rogalands Avis.
AA170316 Mannen sto tiltalt i Bergen tingrett for å ha drept sin ekskone med flere knivstikk.
AA170316 Kvinnen, som har hatt en rekke stillinger innen politiet, var innkalt som vitne i Oslo tingrett torsdag formiddag, skriver VG.
AA170316 Dermed fikk Oslo tingrett avspilt avhøret med henne.
AA170316 Mannen erkjente delvis straffskyld da saken gikk for Stavanger tingrett , skriver Rogalands Avis.
FV170315 Her er han i Kristiansand tingrett på første skiftesamling etter konkursen 31. august i fjor.
DB170315 Den 52 år gamle kvinnen som kjørte bilen, ble frifunnet i Oslo tingrett .
DB170315 ( Dagbladet ) : Rolf Daae Meyer, tidligere politisjef i Asker og Bærum politidistrikt, med blant annet ansvar for spaning og narkotikabekjempelse, sto i dag i vitneboksen i Oslo tingrett i saken mot hasjbaron Gjermund Cappelen og eks-politimann Eirik Jensen, begge tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet.
DB170315 Vedtakene fra Oslo tingrett , UDI og UNE er, forutsatt at enkeltsakene er riktig vurdert, helt i tråd med norske lover og regler.
DB170315 Oslo tingrett mener at han løy både om alder og opprinnelsesland.
DA170315 Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170315 Det var firmaet Årsvold Glassmagasin AS som var i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170315 I anken heter det også at Stavanger tingrett har vært bagatelliserende når det gjelder volden som er utøvd, og at påtalemyndigheten fortsatt mener at volden fant sted under særdeles skjerpende omstendigheter.
DA170315 Da saken gikk i Stavanger tingrett la politiadvokat Mads Lerum ned påstand om at 36-åringen skulle dømmes til 75 dagers fengsel.
DA170315 Stavanger tingrett kom dermed til at hun skulle frifinnes for samtlige forhold som hun var tiltalt for.
DA170315 Kvinnen møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for å ha kjørt bil mens hun var ruset av narkotiske tabletter, samt uaktsom kjøring og kjøring uten å ha gyldig førerkort.
DA170315 Det var firmaet CG Maling Service AS som ble tvangsoppløst i Jæren tingrett like før helgen.
AP170315 Tingrettsdommer Torstein Hellesnes i Oslo tingrett besluttet i fjor at ulykkessjåføren skulle få førerkortet tilbake, men dette ble stanset av oslopolitiet da saken ble anket.
AP170315 Tingrettsdommer Torstein Hellesnes i Oslo tingrett besluttet i fjor at ulykkessjåføren skulle få førerkortet tilbake, men dette ble stanset av Oslo-politiet da saken ble anket.
AP170315 Som i Oslo tingrett svarte ulykkessjåføren « nei » på alle de tre tiltalepunktene aktor Bente Vengstad leste opp.
AP170315 I juni i fjor frikjente Oslo tingrett henne for uaktsomt bildrap.
AP170315 Det er satt av tre dager til ankesaken i her i sal K32 i Borgarting tingrett . | 400.000 tyrkiske innvandrere bor i Nederland.
AP170315 Det er satt av tre dager til ankesaken i her i sal K32 i Borgarting tingrett .
AP170315 ) ville overta en kilde som tystet på Gjermund Cappelen i 2000, forklarte den tidligere narkotikasjefen i Asker og Bærum politidistrikt i Oslo tingrett onsdag.
AA170315 Tiltalte er dømt på begge punkter i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170315 Men han erkjente i Sør-Trøndelag tingrett ikke å ha utøvet vold mot kvinnen, i en situasjon hjemme hos ham, forut for truslene om publisering av bildene.
AA170315 Tiltalte er dømt på begge punkter i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170315 Men han erkjente i Sør-Trøndelag tingrett ikke å ha utøvet vold mot kvinnen, i en situasjon hjemme hos ham, forut for truslene om publisering av bildene.
AA170315 Den 52 år gamle kvinnen som kjørte bilen, ble frifunnet i Oslo tingrett .
AA170315 Maarud tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og anket deretter til Høyesterett som nå har avvist anken.
AA170315 I anken heter det blant annet at Stavanger tingrett har vært bagatelliserende når det gjelder volden som er utøvd, og at påtalemyndigheten fortsatt mener at volden skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170315 Da saken gikk i Stavanger tingrett tidligere i år, la politiadvokat Mads Lerum ned påstand om at 36-åringen måtte dømmes til 75 dagers fengsel.
AA170315 oktober i fjor varetektsfengslet i én uke i Oslo tingrett i forbindelse med etterforskningen.
VG170314 » Stavanger tingrett konkluderer med at « utgangspunktet for straffen for en voldtekt i denne saken er lavere enn normalstraffen på 4 år ». 36-åringen slapp unna med å betale 100 000 til hver av de voldtatte kvinnene.
VG170314 I dommen fra Stavanger tingrett heter det : « De prostituerte er selvsagt som alle andre beskyttet mot å bli utsatt for voldtekt, ved at dette er straffbart og at minstestraffen er 3 år.
VG170314 De reagerer sterkt på dommen fra Stavanger tingrett , der en 36 år gammel mann ble dømt til fem års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i to voldtekter.
VG170314 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) En rørt eks-politimann klarte ikke helt å kontrollere følelsene da gamle politikolleger ga ham en svært god dag i retten. klarte ikke helt å kontrollere følelsene da gamle politikolleger ga ham en svært god dag i retten.
VG170314 I forrige uke tapte Hodne mot revygruppa Løgnaslaget i Stavanger tingrett .
VG170314 I Jæren tingrett ble Hodne i september i fjor dømt til å betale 10.000 kroner samt saksomkostninger på 5.000 kroner.
VG170314 Men da jeg leste dommen fra Stavanger tingrett , begynte jeg å lure.
VG170314 Kommentar Jeg leste med forbauselse om en dom mot en kunde i Stavanger tingrett 10.03.17. tingrett 10.03.17.
VG170314 tingrett 10.03.17.
SA170314 | Noe er galt i Stavanger tingrett !
SA170314 Stavanger tingrett kommer til den konklusjon at dette skjedde i " berettiget harme " og reduserte politiadvokatens påstand om 75 dagers fengsel til 30 dagers samfunnsstraff.
SA170314 Som følge av at kvinnene er prostituerte har Stavanger tingrett kommet til at « (... ) krenkelsen av den seksuelle integriteten [ er ] av en noe annen karakter.
SA170314 På kort tid har vi fått dårlige eksempler på at kvinners rettssikkerhet står svakere enn menns, og det er byens egen tingrett som bidrar til det.
SA170314 Noe er galt i Stavanger tingrett , og vi kan ikke godta at det får fortsette.
SA170314 Det er på tide at de som dømmer i Stavanger tingrett går noen runder med sine egne verdier og sitt eget kvinnesyn.
FV170314 I forrige uke tapte Merete Hodne mot revygruppa Løgnaslaget i Stavanger tingrett .
DB170314 Det var stridstemaet i sal 250 i Oslo tingrett i går.
DB170314 ( Dagbladet ) : Sveinung Sponheim, visepolitimester i Oslo, og Eirik Jensens tidligere sjef, vitnet i dag i sal 250 i Oslo tingrett .
DB170314 Det sier Morten Glavin som tirsdag satt seg i vitneboksen i sal 250 i Oslo tingrett i saken mot hans tidligere kollega Eirik Jensen.
DB170314 Saken skal opp for Hedmarken tingrett i begynnelsen av april.
DB170314 Alle ble frifunnet i Stavanger tingrett .
DA170314 I forrige uke tapte Merete Hodne mot revygruppa Løgnaslaget i Stavanger tingrett .
DA170314 Det var firmaet Daily Solutions Home AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
BT170314 Tirsdag er det prosedyrer i saken i Bergen tingrett .
BT170314 ) med forsvarer Trond Høvik i Bergen tingrett .
BT170314 ) og forsvarer Rune Håkon Tjomsland i Bergen tingrett i rettssaken mot en overgrepstiltalt mann i 60-årene.
BT170314 I forrige uke tapte Hodne mot revygruppen Løgnaslaget i Stavanger tingrett .
AP170314 Vengstad håper den nye sakkyndige kan være med å belyse saken omkring dette med søvn eller besvimelse, noe dommeren i Oslo tingrett ga uttrykk for at han savnet i første rettsrunde.
AP170314 I juni ble ulykkessjåføren frikjent av Oslo tingrett .
AP170314 I Oslo tingrett sa sjåføren at hun må ha besvimt, ikke sovnet.
AP170314 I Jæren tingrett ble Hodne dømt til å betale 10.000 kroner i bot.
AP170314 Forrige fredag ble det klart at Stavanger tingrett ikke gir Merete Hodne medhold i kravet om midlertidig forføyning.
AA170314 Det fortalte Sponheim da han tirsdag forklarte seg i rettssaken mot Jensen og Cappelen i Oslo tingrett .
AA170314 Det fortalte Sponheim da han tirsdag forklarte seg i rettssaken mot Jensen og Cappelen i Oslo tingrett .
AA170314 I forrige uke tapte Merete Hodne mot revygruppa Løgnaslaget i Stavanger tingrett .
AA170314 Alle ble frifunnet i Stavanger tingrett .
AA170314 Den 26 år gamle mannen anket hele dommen på seks år og fire måneder fra Haugaland tingrett .
VG170313 OSLO TINGRETT ( VG ) Eirik Jensens forklaring av hva han tjente penger på ser ikke like bra ut ettergått av sirlig revisorhånd.
VG170313 Et ID-kort som staten hevder er Mahamuds djiboutiske bror, er enda et sentralt bevis Oslo Tingrett trodde på.
VG170313 Det kommer fram i dommen fra Oslo Tingrett mandag formiddag.
SA170313 | Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett
SA170313 Oslo tingrett mener staten ved UNE har rett i at Mahad Abib Mahamud ikke er fra Somalia, men fra Djibouti.
SA170313 Oslo tingrett mener Mahad Abib Mahamud har løyet om at han er fra Somalia.
SA170313 I dommen fra Oslo tingrett får Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
SA170313 Løgnaslaget stilte til og med i fangeluer før Stavanger tingrett ble satt i saken Merete Hodne anla mot revygruppen fordi de kaller henne « nazifrisøren på Bryne » - en ytring som ikke skal eller kan forbys.
SA170313 Løgnaslaget ble ikke pålagt en midlertidig rettslig forføyning mot å kalle Merete Hodne for « nazifrisør », slike Hodne krevde i Stavanger tingrett sist uke, mens Hodne ikke får nekte å klippe en kvinne med hijab, som Hodne ifølge henne selv oppfatter som uttrykk for en ekstrem ideologi.
FV170313 Oslo tingrett mener staten ved UNE har rett i at Mahad Abib Mahamud ikke er fra Somalia, men fra Djibouti.
FV170313 I dommen fra Oslo tingrett får Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
FV170313 Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix Oslo tingrett mener Mahad Abib Mahamud har løyet om at han er fra Somalia.
FV170313 I fjor ble kvinnen i 40-årene dømt til sju måneders fengsel av Kristiansand tingrett .
DN170313 Saken skal gå i Oslo tingrett fra 24. til 26. april.
DN170313 Oslo tingrett har nå avgjort at Huseiernes Landsforbund kan fremme saken som et gruppesøksmål.
DB170313 ( Dagbladet ) : I dag startet bevisføringen rundt Eirik Jensens økonomi i Oslo Tingrett .
DB170313 Oslo tingrett mener at det heller ikke vil være uforholdsmessig å ilegge Mahamud varig innreiseforbud, gjeldende i hele Schengen.
DB170313 Oslo tingrett finner altså UDI og UNES vedtak om tilbakekallelse og utvisning gyldige.
DB170313 Mahamud tapte i dag saken i Oslo tingrett .
DB170313 Hva gjelder utvisningsspørsmålet, gir Oslo tingrett staten medhold i at forholdets alvor i denne saken veier tyngre enn Mahamuds tilknytning til Norge.
DB170313 I morges ble det kjent at Oslo tingrett mener UDI og UNES vedtak om tilbakekallelse og utvisning er gyldige.
DB170313 Oslo tingrett finner at alle UNEs vedtak er gyldige.
DB170313 Oslo tingrett finner altså UDI og UNES vedtak om tilbakekallelse og utvisning gyldige.
DB170313 Mahamud tapte i dag saken i Oslo tingrett .
DB170313 - Hva tenker du om at Oslo tingrett mener at du lyver ?
DB170313 Saken ble først henlagt som selvdrap, men i fjor sommer ble morens tidligere samboer, Donatas Lukosevicius, dømt til 18 års forvaring for drapet i Nordhordland tingrett .
DA170313 Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett .
BT170313 ), May Britt Løvik, aktor Trond Høvik og forsvarer Rune Håkon Tjomsland i Bergen tingrett mandag.
BT170313 Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett .
AP170313 Oslo tingrett har avgjort at Huseiernes Landsforbund kan fremme denne saken som et gruppesøksmål, noe Kommuneadvokaten i Oslo har ment ikke var mulig.
AP170313 Mens Oslo tingrett de siste ukene har hørt vitner som i detalj har forklart seg mest om Gjermund Cappelens hasjinnførsler, er det denne uken den korrupsjons- og narkotikatiltalte Eirik Jensen som står i fokus i rettssal 250.
AP170313 Denne uken blir den tidligere politioverbetjentens økonomi grundig gjennomgått i Oslo tingrett .
AP170313 | Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett
AP170313 Saken ble avsluttet i Oslo tingrett 24. februar med innlegg fra advokat Ellen Idun Lersbryggen Drolsum på vegne av UNE.
AP170313 Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett .
AP170313 Saken ble først henlagt som selvdrap, men i fjor sommer ble morens tidligere samboer, Donatas Lukosevicius, dømt til 18 års forvaring for drapet i Nordhordland tingrett .
AP170313 Dermed blir dommen fra Nordhordland tingrett på 18 års forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja stående.
AP170313 * Rettssaken startet i Nordhordland tingrett 30. mai.
AA170313 Torsdag ble den drapssiktede 26-åringen fremstilt for refengsling i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170313 Sør-Trøndelag tingrett mente at det var skjellig grunn til å mistenke 26-åringen for drap, men besluttet å fengsle mannen i to uker.
AA170313 26-åringen som er siktet for drapet på Ler ble varetektsfengslet av Sør-Trøndelag tingrett fredag.
AA170313 Forbruksanalysen for årene mellom 2004 og 2011 fra Spesialenheten for politisaker ble lagt fram i Oslo tingrett mandag.
AA170313 I dommen fra Oslo tingrett får Utlendingsnemnda ( UNE ) og Utlendingsdirektoratet ( UDI ) fullt medhold i påstanden om at det er sannsynlig at Mahamud er fra Djibouti og ikke fra Somalia, slik han hevder.
AA170313 Mahad Abib Mahamud tapte saken om statsborgerskap i Oslo tingrett .
AA170313 Saken skal gå i Oslo tingrett fra 24. til 26. april. ( ©NTB ) ¶
AA170313 Oslo tingrett har nå avgjort at Huseiernes Landsforbund kan fremme saken som et gruppesøksmål.
VG170312 I forrige uke ble en mann fra Østlandet dømt til syv års fengsel i Bergen tingrett etter å ha voldtatt to søstre.
SA170312 I forrige uke ble en mann fra Østlandet dømt til sju års fengsel i Bergen tingrett etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt av tø søstre.
DB170312 I forrige uke ble en mann fra Østlandet dømt til sju års fengsel i Bergen tingrett etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt av tø søstre.
AA170312 I forrige uke ble en mann fra Østlandet dømt til sju års fengsel i Bergen tingrett etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt av tø søstre.
AA170312 I forrige uke ble en mann fra Østlandet dømt til sju års fengsel i Bergen tingrett etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt av tø søstre.
VG170311 Valen erkjente seg ikke skyldig, men ble i Oslo tingrett dømt til 21 dager fengsel.
AA170311 En mann i 20-årene er i Bergen tingrett varetektsfengslet i fire uker etter flere episoder med vold mot offentlige tjenestemenn.
AA170311 Saken mot guttene kommer opp for Tønsberg tingrett i neste uke. ( ©NTB ) ¶
VG170310 I motsatt fall vil domstolen, i dette tilfellet Oslo tingrett , tvangsoppløse selskapet uten ytterligere beskjed.
VG170310 Det går fram av dommen fra Stavanger tingrett , der det blant heter at krenkelsen av den seksuelle integritet vanligvis er sentral ved voldtekter, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170310 I Stavanger tingrett på onsdag, da partene møttes, ble det klart at Hodne vil kreve et større og større erstatningsbeløp for hver gang ordet « nazi-frisør » blir fremført på revyscenen hvis hun tapte saken.
VG170310 Det kommer frem av den ferske kjennelsen fra Stavanger tingrett .
SA170310 Løgnaslaget møtte i Stavanger tingrett onsdag denne uken.
SA170310 Kjennelsen kom fra Stavanger tingrett fredag formiddag.
FV170310 21-åringen ble i Kristiansand tingrett dømt til fengsel i 75 dager, der 30 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.
DN170310 Saken havnet til slutt i Jæren tingrett .
DB170310 Nå har Asker og Bærum tingrett ifølge Budstikka avgjort at han skal straffes med 8000 kroner i bot. - « Juks », sa de ¶
DB170310 Rettssaken skal går for Sør-Østerdal tingrett , men saken er ikke berammet.
DB170310 Riksadvokaten grep inn rett før rettssaken skulle finne sted i Stavanger tingrett , og det ble gitt et sterkt politisk signal da han omgjorde gjeldende kommunes vedtak med øyeblikkelig virkning.
DB170310 Onsdag møttes partene til rettsmøte i Stavanger tingrett .
DA170310 Politiadvokat Lars Ole Berge la ned påstand om at 55-åringen ble dømt til fengsel i to år og seks måneder, det samme som ble påstått i Jæren tingrett .
DA170310 Da saken var opp i Jæren tingrett i september i fjor ble 55-åringen dømt til to års fengsel.
DA170310 » Stavanger tingrett kom til at det kunne oppleves belastende for Merete Hodne å bli kalt for nazifrisør, men at skadene allerede var inntruffet i og med at Løgnaslaget har spilt revyen omkring 50 ganger allerede.
DA170310 Stavanger tingrett viste også til at ordet var brukt i en revy hvor satire og ironi, men også hvor overdrivelser inngår.
DA170310 Stavanger tingrett slår fast at Løgnaslaget kan bruke ordet « nazifrisør » i revyen sin.
DA170310 Stavanger tingrett kom til at det ikke forelå en sikringsgrunn, som er vilkåret for å få medhold i begjæringen om midlertidig forføyning.
DA170310 Hodne har anmeldt Løgnaslaget for ærekrenkelse, og onsdag møttes partene til rettsmøte i Stavanger tingrett .
DA170310 Frisør Merete Hodne fikk ikke medhold i Stavanger tingrett .
DA170310 Jæren tingrett kom til at kvinnen skulle dømmes til 24 dager ubetinget fengsel og 30.000 kroner i bot.
DA170310 Stavanger tingrett kom også til at saken var blitt svært gammel uten at de tiltalte kunne lastes for det.
DA170310 Som RA skrev forrige uke, ga Stavanger tingrett nylig strafferabatt til en mann som hadde banket kona for utroskap fordi retten mente han hadde handlet i « berettiget harme ».
DA170310 Som Dagsavisen skrev forrige uke, ga Stavanger tingrett nylig strafferabatt til en mann som hadde banket kona for utroskap fordi retten mente han hadde handlet i « berettiget harme ».
BT170310 I Bergen tingrett torsdag startet rettssaken, som etter planen skal gå over fire dager.
BT170310 I Bergen tingrett fredag fortalte Siglend om pågripelsen ved Os lensmannskontor, i 19-tiden søndag 24. april i fjor : ¶
BT170310 I Bergen tingrett torsdag startet rettssaken, som etter planen skal gå over fire dager.
BT170310 I Bergen tingrett fredag fortalte Siglend om pågripelsen ved Os lensmannskontor, i 19-tiden søndag 24. april i fjor : ¶
BT170310 I begynnelsen av februar måtte 29-åringen møte i Bergen tingrett tiltalt for blant annet menneskehandel.
BT170310 Da saken var oppe i Bergen tingrett i februar, kom det frem at tiltalte og konen skal ha blitt kjent i 2007.
BT170310 Da rettssaken var oppe i Bergen tingrett i februar, bestemte dommeren at deler av rettssaken skulle gå bak lukkede dører.
BT170310 - Jeg registrerer at Bergen tingrett har domfelt for menneskehandel i samsvar med det jeg mener var riktig.
BT170310 mars startet rettssaken, som er planlagt å gå over fire dager i Bergen tingrett .
BT170310 ) og forsvarer Rune Håkon Tjomsland i Bergen tingrett i rettssaken mot en overgrepstiltalt mann i 60-årene.
BT170310 Løgnaslaget møtte i Stavanger tingrett onsdag denne uken.
BT170310 Kjennelsen i Stavanger tingrett falt fredag formiddag.
AP170310 Frisør Merete Hodne fikk ikke medhold i Stavanger tingrett .
AP170310 Frisør Merete Hodne da hun i september i fjor måtte møte i Jæren tingrett , tiltalt for å ha kastet Malika Bayan ut av salongen sin fordi Bayan bruker hodeplagget hijab.
AP170310 Da Hodne forklarte seg i Stavanger tingrett onsdag sa frisøren at hun har hatt det fælt siden hun ble omtalt som hun gjorde av revygruppa.
AP170310 En 36 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til fem års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i to voldtekter.
AP170310 Løgnaslaget møtte i Stavanger tingrett onsdag denne uken.
AP170310 Kjennelsen i Stavanger tingrett falt fredag formiddag.
AA170310 To selskaper som er franchisetakere i McDonald's, Sito som driver McDonald's på Nidarvoll i Trondheim og Carpe Diem Invest fra Bergen, har anket til Borgarting lagmannsrett, etter at de tapte mot McDonald's i Oslo tingrett , skriver Finansavisen.
AA170310 Oslo tingrett frifant McDonald's for erstatningskravet.
AA170310 Franchiseselskapet som driver McDonald's på Nidarvoll har anket etter at de tapte mot McDonald's i Oslo tingrett .
AA170310 Rettssaken skal går for Sør-Østerdal tingrett , men saken er ikke berammet. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Det går fram av dommen fra Stavanger tingrett , der det blant heter at krenkelsen av den seksuelle integritet vanligvis er sentral ved voldtekter, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170310 Frisør Merete Hodne fikk ikke medhold i Stavanger tingrett .
AA170310 Da Hodne forklarte seg i Stavanger tingrett onsdag, sa frisøren at hun har hatt det fælt siden hun ble omtalt som hun gjorde av revygruppa.
AA170310 Saken er blitt aktuell etter at Stavanger tingrett ga strafferabatt til en mann som hadde banket kona for utroskap fordi retten mente at han handlet i " berettiget harme ".
AA170310 En 29 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til fire års fengsel for menneskehandel og vold mot kona.
VG170309 Saken er berammet i Bergen tingrett , men det er ikke avklart når rettssaken begynner.
VG170309 « Etter rettens syn er det konkret og reell fare for at ( navnet ) vil begå alvorlige legemskrenkelser som i verste fall kan ende med alvorlig skade eller drap dersom han ikke gis dom på tvungent psykisk helsevern », heter det i dommen fra Nedre Telemark tingrett , skriver Varden.
VG170309 Eritreeren som har tilstått drapet på en 17 år gammel jente på asylmottaket på Sunndalsøra i november 2015, er i Nordmøre tingrett dømt til 18 års fengsel.
SA170309 Naboene og staten skal etter planen møtes i Ringerike tingrett 25. april.
SA170309 april starter rettssaken mellom naboene og staten i Ringerike tingrett .
SA170309 Eritreeren som har tilstått drapet på en 17 år gammel jente på asylmottaket på Sunndalsøra i november 2015, er i Nordmøre tingrett dømt til 18 års fengsel.
SA170309 Per Inge Torkelsen ( til venstre ) og Dag Schreiner i Stavanger tingrett .
DN170309 Hovedforhandlingene starter i Stavanger tingrett 29. mai. ( ©NTB ) ¶
DB170309 Disse sakene bør samles og behandles i tingrett som første instans, mener det såkalte særdomstolsutvalget som torsdag la fram sin utredning.
DB170309 I alt 12 vitner er stevnet for Bergen tingrett , deriblant datteren til det tidligere ekteparet.
DB170309 BERGEN ( Dagbladet ) : Straffesaken har startet i Bergen tingrett .
DB170309 Hovedforhandlingene starter i Stavanger tingrett 29. mai.
DB170309 En 42 år gammel rørlegger forklarer i Bergen tingrett at han drepte sin fraseparerte kone etter en voldsom krangel om penger og eiendom.
DB170309 Eritreeren som har tilstått drapet på en 17 år gammel jente på asylmottaket på Sunndalsøra i november 2015, er i Nordmøre tingrett dømt til 18 års fengsel. 19-åringen ble dømt for overlagt drap og fengselsstraffen er i tråd med statsadvokat Ingvild Thorn Nordheims påstand.
DA170309 Jæren tingrett bestemte tidligere i år at Rogaland fylkeskommune fikk foreta en såkalt arrest hos den tidligere rektoren på tre millioner kroner.
DA170309 I går brukte Stavanger tingrett dagen på Merete Hodnes nyeste korstog, denne gangen mot en Løgnaslaget-sketsj.
DA170309 Det er ingen grunn til å tro at Stavanger tingrett vil sette seg opp mot praksis i norsk og internasjonal rett fordi Merete Hodne føler seg krenket.
BT170309 mars startet rettssaken, som er planlagt å gå over fire dager i Bergen tingrett .
BT170309 mars startet rettssaken, som er planlagt å gå over fire dager i Bergen tingrett .
BT170309 I tillegg nevner hun en dom fra Stavanger tingrett hvor en mann har utøvet vold mot konen sin og fått det skribenten mener er en for mild straff.
BT170309 I tillegg nevner hun en dom fra Stavanger tingrett hvor en mann har utøvet vold mot konen sin og fått det skribenten mener er en for mild straff.
AP170309 Varetektsfengslingen ble senest forlenget i Gjøvik tingrett nå i begynnelsen av mars.
AP170309 Tønsberg tingrett prøveløslot den pedofile mannen 23. september i fjor - under tvil og på en rekke, skjerpende vilkår : ¶
AP170309 Gjøvik tingrett har varetektsfengslet 50-åringen i tilsammen åtte uker.
AP170309 Det er satt av to dager til rettssaken, som er berammet for Tønsberg tingrett 1. juni. ( ©NTB ) ¶
AP170309 I Oslo tingrett ble kvinnen i november 2015 dømt til to års fengsel, derav seks måneder betinget.
AP170309 Nå har Bergen tingrett tiltalt mannen for « å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år ».
AP170309 Eritreeren som har tilstått drapet på en 17 år gammel jente på asylmottaket på Sunndalsøra i november 2015, er i Nordmøre tingrett dømt til 18 års fengsel.
AA170309 Torsdag behandles fengslingsspørsmålet på nytt i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170309 Fengslingsmøtet starter klokken 12.30 i Sør-Trøndelag tingrett . 26-åringen fra Melhus, som har sittet varetektsfengslet siden 28. januar, nekter straffskyld for å ha drept kameraten Råger Holte ( 38 ), som ble funnet død i boligen sin på Ler i Mehus onsdag 25. januar like før klokken 13.00.
AA170309 Foto : Håvard Haugseth Jensen ¶ ¶ 26-åringen som er siktet for drapet på Ler fremstilles for refengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag.
AA170309 Fengslingsmøtet startet klokken 12.30 i Sør-Trøndelag tingrett . 26-åringen fra Melhus, som har sittet varetektsfengslet siden 28. januar, nekter straffskyld for å ha drept kameraten Råger Holte ( 38 ), som ble funnet død i boligen sin på Ler i Mehus onsdag 25. januar like før klokken 13.00.
AA170309 Sør-Trøndelag tingrett har dømt en mann i 20-årene til fengselsstraff etter at han begikk overgrep mot flere menn i 2014 og 2015.
AA170309 Saken mot mannen i 30-årene starter i Sør-Trøndelag tingrett i dag.
AA170309 Torsdag ble den drapssiktede 26-åringen fremstilt for refengsling i Sør-Trøndelag tingrett .
AA170309 Foto : HÅVARD HAUGSETH JENSEN ¶ ¶ 26-åringen som er siktet for drapet på Ler anket kjennelsen etter at han ble varetektsfengslet i nye to uker av Sør-Trøndelag tingrett torsdag.
AA170309 26-åringen som er siktet for drapet på Ler ble fengslet i nye to uker i Sør-Trøndelag tingrett torsdag.
AA170309 Nordmøre tingrett dømte mannen til 18 års fengsel torsdag.
AA170309 I prøveløslatelsesdommen fra Tønsberg tingrett het det blant annet at mannen " ikke bør arbeide et sted hvor han har lett tilgang til unge prepubertale gutter ", og retten fant at det " fremdeles foreligger en reell og kvalifisert fare for at mannen ved en prøveløslatelse igjen vil ha seksuell omgang med unge gutter ( barn ) "
AA170309 Da saken mot han startet i Bergen tingrett torsdag, svarte han " ja " på spørsmålet om han erkjenner straffskyld etter tiltalen.
AA170309 Det er satt av to dager til rettssaken, som er berammet for Tønsberg tingrett 1. juni. ( ©NTB ) ¶
AA170309 Eggen har fulgt rettssaken i Oslo tingrett , og han skal etter planen gi ut bok om saken.
AA170309 Hovedforhandlingene starter i Stavanger tingrett 29. mai. ( ©NTB ) ¶
VG170308 Det fortalte Merete Hodnes forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, i Stavanger tingrett i dag.
VG170308 Da Løgnaslaget møtte opp i Stavanger tingrett i dag klokken ni, var samtlige fire iført « fangeluer ».
VG170308 Forfatter Torgrim Eggen har vært til stede under hovedforhandlingene i Oslo tingrett fordi han skriver en dokumentar om Jensen-saken.
VG170308 Hodne har anmeldt Løgnaslaget for ærekrenkelse, og onsdag møtes partene til rettsmøte i Stavanger tingrett .
VG170308 En politimann er i Alstahaug tingrett tiltalt for å ha kjørt for fort, etter at bilen han kjørte ble stoppet av UP.
VG170308 Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett erkjente 49-åringen å ha stjålet fem kunstverk, men at han hadde hatt for liten tid til å rulle sammen 15 kunstverk.
VG170308 Gjenvinningsselskapet Revac AS er i Nordre Vestfold tingrett dømt til å betale en bot på 2,8 millioner kroner etter at en brann i en plasthaug blant annet førte til at 1.560 fisk døde i Re Vestfold i 2014.
SA170308 Fangeluer og tannkost i lommen er med når medlemmene i revygruppa Løgnaslaget møter i Stavanger tingrett 8. mars.
SA170308 Dag Schreiner, Pål Mangor Kvammen, Per Inge Torkelsen og Bjørn Aslaksen i Løgnaslaget måtte møte i Stavanger tingrett tirsdag morgen.
FV170308 Dag Schreiner, Pål Mangor Kvammen, Per Inge Torkelsen og Bjørn Aslaksen i Løgnaslaget møtte med fangeluer i Stavanger tingrett onsdag.
FV170308 - Merete Hodne har blitt vår PR-agent, sa Løgnaslagets Per Inge Torkelsen fra vitneboksen under onsdagens forhandlinger i Stavanger tingrett .
DN170308 Onsdag har Nordre Vestfold tingrett dømt den daglige lederen til 90 dagers ubetinget fengsel.
DB170308 « For få dager siden falt en dom i Stavanger tingrett .
DB170308 Men som justisminister kan jeg ikke endre loven basert på én dom som ikke er rettskraftig ennå, sier Amundsen, før han medgir at dommen fra Stavanger tingrett virker utdatert : ¶
DB170308 Rettssaken mot Forsvarets saksbehandler, Bjørn Stavrum, startet i Oslo tingrett 28. februar.
DB170308 Men Oslo tingrett trodde ikke på ham, og dømte Enger til 2 år og sju måneders fengsel.
DB170308 Han står likevel fast ved at han kommer til å anke saken, dersom ikke Oslo tingrett gir ham medhold i den kommende dommen.
DB170308 april i Hedmarken tingrett og skal pågå fram til 26. mai.
DB170308 I dag møttes partene til rettsmøte i Stavanger tingrett .
DA170308 Hodne har anmeldt Løgnaslaget for ærekrenkelse, og onsdag møtes partene til rettsmøte i Stavanger tingrett .
DA170308 Løgnaslaget møtte for anledningen i Stavanger tingrett ikledd fangeluer.
DA170308 Hun viste til en dom i Stavanger tingrett nylig, der en mann fikk mildere dom med henvisning til en paragraf i straffeloven om berettiget harme.
BT170308 Fangeluer og tannkost i lommen er med når medlemmene i revygruppa Løgnaslaget møter i Stavanger tingrett 8. mars.
BT170308 Dag Schreiner, Pål Mangor Kvammen, Per Inge Torkelsen og Bjørn Aslaksen i Løgnaslaget måtte møte i Stavanger tingrett tirsdag morgen.
BT170308 En mann midt i 40-årene, ifølge politiet bosatt i Fana, blir i 12-tiden onsdag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett .
BT170308 Mannen ble fremstilt for fengsling i Bergen tingrett onsdag ettermiddag.
BT170308 I RETTEN : Bistandsadvokat May Britt Løvik sammen med aktor Trond Høvik i Bergen tingrett .
BT170308 En fersk dom fra Stavanger tingrett viser at selv domstolene i det progressive Norge sliter med kvinnesynet.
AA170308 Den siste mannen ( 48 ), som var tilstede på festen, fremsto i Inntrøndelag tingrett som aktoratets kronvitne.
AA170308 Aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl, ber Inntrøndelag tingrett dømme de to mennene ( 29 ) og ( 33 ) til henholdsvis 14 og 12 års fengsel.
AA170308 Daglig leder er dømt til 90 dager i fengsel og de to andre til 60 dagers ubetinget fengsel i Nordre Vestfold tingrett .
AA170308 Revygruppa Løgnaslaget ankom med fangeluer på hodet og tannbørste i lomma da de onsdag møtte i Stavanger tingrett for å ha brukt ordet " nazifrisør " i en sketsj.
AA170308 Det er satt av seks dager til rettssaken som starter i Rana tingrett 27. mars. ( ©NTB ) ¶
AA170308 De fem medarbeiderne til Cappelen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til mellom fem og 16 års fengsel i 2015, men i ankesaken i Borgarting lagmannsrett har aktor lagt ned påstand om strengere straff, melder NRK.
AA170308 april i Hedmarken tingrett og skal pågå fram til 26. mai. ( ©NTB ) ¶
AA170308 Det besluttet Oslo tingrett onsdag.
VG170307 OSLO TINGRETT ( VG ) Jødestjerne, french paper og bivoks.
VG170307 Terrorrettssaken er ventet å komme opp i Oslo tingrett før sommeren.
VG170307 Da rettssaken for frihetsberøvelse omsider kom opp vinteren 2016 i Senja tingrett , ble han frikjent fordi påtalemyndigheten ikke hadde ført bevis for at ugjerningen også var et lovbrudd i Tyrkia og Syria.
VG170307 - I tillegg til de bevisene som er kjent fra behandlingen i Senja tingrett , så er det også gjort beslag av chattelogger fra sosiale medier.
DN170307 Sandefjord tingrett kommer isolert sett til at avkrysningen i skjøtet indikerer at det var snakk om et salg, noe som taler for at forkjøpsretten utløses.
DB170307 Hallingdal tingrett slo fast at Andrea Voll Voldum ble dopet og voldtatt av de tre mennene, men i Borgarting lagmannsrett ble de tre til slutt frikjent.
DB170307 Mannen ble tiltalt for å ha tatt de seks med inn i Syria mot deres vilje og tvunget dem til å være der i en måned, men ble frikjent for dette i Senja tingrett vinteren 2016.
DB170307 Hallingdal tingrett slo fast at Andrea Voll Voldum ble dopet og voldtatt av de tre mennene, men i Borgarting lagmannsrett ble de tre til slutt frikjent.
DA170307 Saken skal opp i Stavanger tingrett den 11. mai i år.
DA170307 Dette har hun nektet å vedta og dermed har saken gått til Stavanger tingrett .
DA170307 Saken mot den 56 år gamle kvinnen skal opp i Stavanger tingrett den 21. mars i år.
DA170307 Jæren tingrett delte seg i forbindelse med straffeutmålingen.
DA170307 Jæren tingrett kom til at Skatt Vest hadde et forfalt krav som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170307 Den ferske dommen fra Stavanger tingrett der det ble ansett som « berettiget harme » at mannen banket opp sin kone for utroskap er sjokkerende.
AA170307 Senere i mars får både han og en 19 år gammel konvertitt dommen i Oslo tingrett .
AA170307 Mannen ble tiltalt for å ha tatt de seks med inn i Syria mot deres vilje og tvunget dem til å være der i en måned, men ble frikjent for dette i Senja tingrett vinteren 2016.
VG170306 OSLO TINGRETT ( VG ) Samboeren til mafiadømte Gjermund Cappelen kunne hjulpet ham ved å vitne i retten.
VG170306 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Samboeren til mafiadømte Gjermund Cappelen kunne hjulpet ham ved å vitne i retten.
VG170306 HØRTE SAMBOERENS FORKLARING : Gjermund Cappelen sa han ble « satt ut » da samboeren inntok vitneboksen i Oslo tingrett .
FV170306 ) tok med seg skuespillerne fra « Juryen » til Kristiansand tingrett .
DB170306 Valheim opplyser at hun vil kreve fire uker varetektsfengsling av moren når saken kommer opp i Bergen tingrett mandag ettermiddag.
DB170306 Rettssaken skulle startet i Stavanger tingrett tirsdag, men er utsatt ettersom politiet ikke har klart å komme i kontakt med den yngste av de to tiltalte kvinnene, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170306 Da vil de ha sittet fire uker i varetekt, isolert i hvert sitt fengsel, etter at politiet sist uke fikk medhold i Aust-Agder tingrett om at begge skal holdes i isolasjon i nye to uker.
DB170306 En 19 år gammel eritreer erkjente i Nordmøre tingrett straffskyld for å ha drept sin 17 år gamle kjæreste på et asylmottak i 2015.
DB170306 19-åringen er tiltalt for overlagt drap og erkjente straffskyld i Nordmøre tingrett da saken startet mandag.
DB170306 Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til Dagsavisen at dommen i Stavanger tingrett er « fullstendig uakseptabel », og at den bidrar til å legitimere partnervold.
DB170306 I en hårreisende dom i Stavanger tingrett sist uke får en mann strafferabatt etter å ha grisebanket kona si.
DB170306 Onsdag møtes partene til rettsmøte i Stavanger tingrett .
DB170306 Onsdag møter de frisør Merete Hodne i Stavanger tingrett .
DB170306 Stavanger tingrett følger for sikkerhets skyld opp med skandaløst å nekte kvinnen oppreisningserstatning for voldsutøvelsen.
DB170306 Og i Stavanger tingrett mener noen tydeligvis at utroskap hos partneren er nettopp en slik omstendighet som « forminsker den moralske skyld » hos voldsutøveren, ettersom man her mente bestemmelsen kom til anvendelse.
DB170306 Nylig skjedde nemlig det samme igjen i Stavanger tingrett : En mann fikk nedsatt straff for voldsutøvelse overfor sin kone, også her 30 timers samfunnsstraff, som følge av at hun hadde vært utro.
DA170306 Saken skal opp i Jæren tingrett 18. april i år, og det er satt av to dager til saken.
DA170306 Det var stiftelsen Flyrettigheter som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170306 Asker og Bærum tingrett tillot først søksmålet fremmet, mens Borgarting lagmannsrett kom i sin behandling til at saken måtte avvises fordi stiftelsen ikke hadde sterk nok tilknytning til saken, og heller ikke representerer passasjerene på den aktuelle flygingen.
DA170306 Ærede tingrett : Dersom Per Inge som er en innbarket nikotinslave, skulle bli funnet skyldig i å ha forledet retten med sine villedende garpestreker mot frisør Merete Hodne, vil jeg be om at han får sone på den mildeste måte.
BT170306 I RETTEN : SVT-journalisten Fredrik Önnevall ankommer Malmø tingrett under rettssaken.
BT170306 RETTEN : Statsadvokat Jan-Inge Raanes, bistandsadvokat Hege Salomon og bistandsadvokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen i Bergen tingrett tirsdag.
BT170306 I Bergen tingrett møtte moren med tolk og forsvarer og stilte seg uforstående til siktelsen.
BT170306 Hun ba om fire uker i varetekt for moren, med brev- og besøkskontroll, en begjæring Bergen tingrett tok til følge.
BT170306 RETTEN : Statsadvokat Jan-Inge Raanes, bistandsadvokat Hege Salomon og bistandsadvokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen i Bergen tingrett under rettssaken.
BT170306 FORSVARER : Helene Elness er forsvarer for mannen som er dømt i Bergen tingrett for å ha voldtatt to søstre i en av Bergens omegnskommuner.
BT170306 Dette avkreftet søstrene under rettssaken i Bergen tingrett .
AP170306 I Bergen tingrett møtte moren med tolk og sin forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde.
AP170306 RETTEN : Statsadvokat Jan-Inge Raanes, bistandsadvokat Hege Salomon og bistandsadvokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen i Bergen tingrett under rettssaken.
AP170306 FORSVARER : Helene Elness er forsvarer for mannen som er dømt i Bergen tingrett for å ha voldtatt to søstre i en av Bergens omegnskommuner.
AP170306 Dette avkreftet begge søstrene under rettssaken i Bergen tingrett , ifølge BT.
AP170306 Rettssaken skulle startet i Stavanger tingrett tirsdag, men er utsatt ettersom politiet ikke har klart å komme i kontakt med den yngste av de to tiltalte kvinnene, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170306 Det var konklusjonen politirevisor Tone-Iren Klev presenterte i Oslo tingrett mandag.
AA170306 Kvisvik reagerer på en dom Sør-Trøndelag tingrett har avsagt mot en far som ble fortalt at barnevernet ville overta omsorgen for hans barn.
AA170306 Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, reagerer på en dom i Sør-Trøndelag tingrett , der en mann ble dømt til samfunnsstraff etter vold mot ansatte i barnevernet.
AA170306 FO-lederen understreker at hun ikke kjenner dommen fra Sør-Trøndelag tingrett i detalj, men at hun reagerer mot lave straffereaksjoner på voldssaker på et generelt grunnlag.
AA170306 En 35 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til sju års fengsel for å ha voldtatt kjæresten sin og søsteren hennes mens de sov.
AA170306 Dette avkreftet begge søstrene under rettssaken i Bergen tingrett .
AA170306 Rettssaken skulle startet i Stavanger tingrett tirsdag, men er utsatt ettersom politiet ikke har klart å komme i kontakt med den yngste av de to tiltalte kvinnene, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170306 En 19 år gammel eritreer erkjente i Nordmøre tingrett straffskyld for å ha drept sin 17 år gamle kjæreste på et asylmottak i 2015.
AA170306 19-åringen er tiltalt for overlagt drap og erkjente straffskyld i Nordmøre tingrett da saken startet mandag.
AA170306 Da vil de ha sittet fire uker i varetekt, isolert i hvert sitt fengsel, etter at politiet sist uke fikk medhold i Aust-Agder tingrett om at begge skal holdes i isolasjon i nye to uker.
DB170305 ¶ BARNEMISHANDLING : Haugaland tingrett har dømt en mor og en stefar for mishandling av en gutt.
DB170305 Ved et tilfelle slo moren ham så hardt at kjøkkensleiva hun brukte knakk, skriver Haugaland tingrett .
DB170305 Haugaland tingrett har dømt en 39 år gammel kvinne til ti måneders fengsel for daglig mishandling av sin egen sønn daglig fra han var fire år gammel.
DB170305 Sammen med støttespillere fra flere kanter av landet tok Skarsvåg for seg blant annet Sør-Trøndelag tingrett , en lokal advokat, lensmannskontoret og det lokale renovasjonsfirmaet.
AA170305 Mandag starter rettssaken i Nordmøre tingrett .
AA170305 Ved et tilfelle slo moren ham så hardt at kjøkkensleiva hun brukte knakk, skriver Haugaland tingrett .
DB170304 Rettsak mot Forsvarets korrupsjonstiltale salgssjef, Bjørn Stavrum, starter i Oslo tingrett 28. februar.
DB170304 I dag ble han grillet av Økokrim i Oslo tingrett .
DB170304 ( Dagbladet ) : Vinteren og våren 2013 toppet det seg for orlogskaptein Bjørn Stavrum, som nå står tiltalt for korrupsjon i Oslo tingrett .
AA170304 Saken kommer opp for Oslo tingrett mandag.
AA170304 Oslo tingrett har satt av tre uker til behandling av saken. ( ©NTB ) ¶
VG170303 Men i november 2015 vant familien frem i en sak mot Utlendingsnemnda ( UNE ) i Oslo tingrett , etter å ha forklart seg via Skype.
VG170303 Her er de avbildet under en åstedsbefaring i forbindelse med Nokas-rettssaken i Stavanger tingrett .
VG170303 Den 38 år gamle norsk-eritreeren sto tiltalt i Oslo tingrett for brudd på vilkårene for prøveløslatelse etter forvaringsdommen fra Nokas-ranet.
VG170303 Betew ble dømt til gjeninnsettelse på forvaring i Oslo tingrett i juni i fjor.
SA170303 Oslo tingrett kom i juni i fjor fram til at Betew skal tilbake i forvaring.
FV170303 En 39 år gammel mann er i Lister tingrett for andre gang dømt for en rekke tilfeller av trusler og mishandling av sin tidligere ektefelle.
DB170303 ( Dagbladet ) : Tirsdag morgen begjærte HK Halden oppbud til Halden tingrett , og informerte Norges Håndballforbund ( NHF ) om at de trekker laget fra kvinnenes Grundigliga.
DB170303 Rettsak mot Forsvarets korrupsjonstiltale salgssjef, Bjørn Stavrum, starter i Oslo tingrett 28. februar.
DB170303 Her er han på vei inn i sal 207 i Oslo tingrett sammen med sin forsvarer, Kim Ellertsen ( t.h. ) fra advokatfirmaet Elden.
DB170303 ( Dagbladet ) : Mannen som hadde jobben med å selge Forsvarets marinefartøy, Bjørn Stavrum, hevdet i Oslo tingrett i går at han ikke var alene om å sende seks MTBer og støttefartøyet KNM « Horten » til Nigeria.
DB170303 Da dommerne i Borgarting mente at papegøyene ikke var å regne som « vilt », og Viltloven følgelig ikke skulle anvendes, ble den heller ikke anvendt i saken fra Dalane tingrett 28. oktober 2015.
DB170303 Da dommeren i Dalane tingrett sa at det ikke fantes ledende høyesterettsdommer å se til angående straffeutmåling, var det feil, da det falt en relevant dom i 2003.
DA170303 Saken mot 32-åringen starter opp mandag i Stavanger tingrett .
DA170303 I Jæren tingrett ble mannen også dømt for å ha tatt kvelertak på ektefellen.
DA170303 Da saken gikk i Jæren tingrett i september i fjor, ble 55-åringen dømt til to års fengsel.
DA170303 Da saken gikk i Jæren tingrett , erkjente mannen ikke straffskyld.
DA170303 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170303 Det var Jama Marina AS som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170303 Oslo tingrett kom i juni i fjor fram til at Betew skal tilbake i forvaring.
DA170303 Ifølge fengslingskjennelsen fra Inntrøndelag tingrett , skal mannen ha latt kvinnen ligge livløs uten forsøk på å hjelpe før han ringte nødetatene.
DA170303 Stavanger tingrett har slått fast at en 36-åring som banket opp kona, handlet i « berettiget harme » fordi han fant bilder på konas telefon som viste at hun var utro.
DA170303 Marthinussen er én av flere som reagerer kraftig på dommen fra Stavanger tingrett , som Dagsavisen omtalte tidligere denne uka.
DA170303 * I 2015 ble en 18 år gammel mann dømt til 30 timers samfunnsstraff i Kristiansand tingrett for å ha slått, sparket og påført sin gravide kjæreste kutt.
BT170303 Politiet fikk i Fjordane tingrett medhold i at han skulle varetektsfengsles, men kom altså aldri så langt at de fikk satt ham i varetekt i Vik fengsel.
AP170303 Den 27 år gamle mannen som ble pågrepet etter hendelsen, ble fredag varetektsfengslet i fire uker i Inntrøndelag tingrett med brev-, besøks- og medieforbud de to første ukene.
AA170303 ¶ Politiet slo til hjemme hos en 39-åring, og fant det Sør-Trøndelag tingrett omtaler som « et mindre produksjonsanlegg for dyrking av cannabisplanter ».
AA170303 Det fastslår Sør-Trøndelag tingrett i en fersk dom mot mannen.
AA170303 På torsdag ble det klart at Inntrøndelag tingrett fant skjellig grunn til mistanke om at siktede har handlet forsettlig.
AA170303 Ifølge fengslingskjennelsen fra Inntrøndelag tingrett skal mannen ha latt kvinnen ligge livløs uten å gjøre noe for å hjelpe før han ringte nødetatene.
AA170303 Retten mener det er sannsynlighetsovervekt for at siktede ved en løslatelse vil påvirke vitneforklaringer og forspille bevis, heter det i kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett .
AA170303 Mannen, som har bodd i Norge i tre år, men opprinnelig kommer fra et afrikansk land, var selv tilstede i fengslingsmøtet i rettsal 3 i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer.
AA170303 Siden har mannen sittet varetektsfengslet, og mandag kommer saken opp for Nordmøre tingrett i Kristiansund.
AA170303 Mandag må mannen møte i Nordmøre Tingrett .
AA170303 En 19 år gammel mann, opprinnelig fra Eritrea, møter i Nordmøre tingrett tiltalt for drap mandag.
AA170303 Oslo tingrett kom i juni i fjor fram til at Betew skal tilbake i forvaring.
AA170303 Ifølge fengslingskjennelsen fra Inntrøndelag tingrett , skal mannen ha latt kvinnen ligge livløs uten forsøk på å hjelpe før han ringte nødetatene.
AA170303 Utnevning av tingrettsdommer Kjetil Myhrvold, konstituert avdelingsleder Marianne Bergflødt og tingrettsdommer Karstein Rye til avdelingsleder ved Bergen tingrett , med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
AA170303 Utnevning av konstituert tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt til tingrettsdommer ved Sunnmøre tingrett , med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
AA170303 Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Benedicte Aas som tingrettsdommer ved Fosen tingrett , med tiltredelse fra 3. mars 2017 og med varighet til og med 14. august 2018. ( ©NTB ) ¶
AA170303 Det er satt av fem uker til saken i Oslo tingrett . ( ©NTB ) ¶
AA170303 27-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer fredag ettermiddag.
AA170303 27-åringen blir fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer fredag ettermiddag.
AA170303 VG skriver at ifølge dommen fra Kristiansand tingrett viste obduksjonen at det ene lammet døde av « avmagring og tråder og plast i tarmene på størrelse med en appelsin ».
VG170302 Hva kunne Jensen som politimann gjøre med den informasjonen ? forklarte Thue i Oslo tingrett .
VG170302 Ifølge dommen fra Kristiansand tingrett , avsagt på tirsdag, viste obduksjonen av det ene lammet at det døde av « avmagring og tråder og plast i tarmene på størrelse med en appelsin ».
SA170302 En 28 år gammel mann fra Klepp er i Jæren tingrett dømt til 8 måneders fengsel blant annet for brudd på vegtrafikkloven og våpenloven.
DB170302 ( Dagbladet ) : Ketil Thue har i dag avgitt sin forklaring for Oslo tingrett i korrupsjonssaken mot hasjbaronen Gjermund Cappelen og ekspolitimannen Eirik Jensen.
DB170302 ¶ HASJBARON : Politiet gjennomgår i dag Gjermund Cappelen narkotikaregnskap i Oslo Tingrett .
DB170302 Cappelen ble også funnet skyldig, men straffeutmålingen ble utsatt til etter saken som nå går i Oslo tingrett .
DB170302 ( Dagbladet ) : Politioverbetjent og en av hovedetterforskerne fra Asker og Bærum-politiet, Synnøve Labråten legger i Oslo tingrett i dag fram det politiet mener er narkotikaregnskapet til Cappelen-ligaen.
DB170302 november i fjor i Asker og Bærum tingrett for grove narkotikaforbrytelser.
DB170302 Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik.
DA170302 Stavanger tingrett kom til at det var bevisforspillelsesfare og kom til at han skulle fengsles i 14 dager.
DA170302 Politiet aksjonerte mot 39-åringens bolig i Stavanger onsdag etter å ha fått en ransakingsbeslutning av Stavanger tingrett .
DA170302 En 39 år gammel mann ble torsdag varetektsfengslet i Stavanger tingrett etter at han var blitt pågrepet med overgrepsmateriale.
DA170302 Borgarting lagmannsrett ga staten full oppreisning etter at staten ble dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
BT170302 Soningsforholdene til Anders Behring Breivik er i strid med menneskerettighetene på ett punkt, slår Oslo tingrett fast.
BT170302 SIKKERHET : Politioverbetjent Synnøve Labråten forklarte i Oslo tingrett torsdag om narkotikaregnskapet til Cappelen-ligaen.
BT170302 Hva kunne Jensen som politimann gjøre med den informasjonen ? sa Ketil Thue fra vitneboksen i Oslo tingrett .
BT170302 Han forklarte seg i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.
AP170302 Kriminalsjef Ketil Thue har arbeidet som politimann i Asker og Bærum siden 1987, og forklarte i Oslo tingrett torsdag at han har hørt om Gjermund Cappelen helt siden tidlig 90-tall.
AP170302 - Eirik Jensen var et ikon og forbilde for politifolk som jobbet med narkotikabekjempelse, forklarte kriminalsjef Ketil Thue i Asker og Bærum, da han torsdag vitnet i Oslo tingrett .
AP170302 Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april, men retten settes i tinghuset på Gjøvik.
AA170302 Politiadvokat Amund Sand ved Trøndelag politidistrikt opplyser til Adresseavisen at den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett .
AA170302 Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett fredag.
AA170302 Inntrøndelag tingrett dro torsdag på befaring til Lånke for å se stedet der det brutale drapet på Laimutis Aleksinas skjedde.
AA170302 To spanske menn på 61 og 51 år er i Halden tingrett dømt til fengsel i ni år for å ha smuglet 639 kilo hasj.
AA170302 I Nedre Romerike tingrett ble sprinteren dømt til 75 dagers fengsel.
AA170302 Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik.
AA170302 Hva kunne Jensen som politimann gjøre med den informasjonen ? sa Ketil Thue fra vitneboksen i Oslo tingrett .
AA170302 Han forklarte seg i Oslo tingrett torsdag ettermiddag.
AA170302 Dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett omfattet drap med kniv, og i tillegg trusler mot to personer som var til stede der drapet ble begått 13. februar i fjor.
VG170301 Han ble dømt til åtte års fengsel, og i dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at han mente mennene hadde plaget og mobbet ham.
VG170301 Da ble han « svett og rød », står det i dommen fra Asker og Bærum tingrett , avsagt mandag denne uken.
VG170301 Da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett , ga retten Breivik medhold i at han var blitt behandlet på en inhuman og nedverdigende måte, og at artikkel 3 i Menneskerettighetskonvensjonen var blitt krenket.
VG170301 * Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien. * 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.
VG170301 april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.
FV170301 Alle de fire mennene ble i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel : ¶ 21-åring : To år ¶ 21-åring : Ett år og seks måneder ¶ 21-åring : Ett år og seks måneder ¶ 23-åring : Ett år og seks måneder ¶
DB170301 Oslo tingrett ga Breivik medhold i at han hadde sittet isolert for lenge, og at begrunnelsen for tiltaket var for dårlig.
DB170301 Etter at terroristen fikk delvis medhold av Oslo tingrett våren 2016, bedret Breiviks soningsforhold seg, ifølge hans advokat Øystein Storrvik.
DB170301 Både staten og Breivik anket dommen fra Oslo tingrett i 2016, sistnevnte fordi han mente kriminalomsorgens brev- og besøkskontroll strider mot EMKs artikkel 8, om retten til privatliv.
DB170301 Avgjørelsen kommer etter at Oslo tingrett i april 2016 ga Breivik delvis medhold i retten.
DB170301 Oslo tingrett ga Breivik medhold i at han hadde sittet isolert for lenge, og at begrunnelsen for tiltaket var for dårlig.
DB170301 I april 2016 ga Oslo tingrett Breivik delvis medhold i søksmålet.
DB170301 Et av stridstemaene i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, var den lille menneskelige kontakten Breivik fikk.
DB170301 Oslo tingrett ga i april 2016 Breivik delvis medhold i retten.
DB170301 ¶ TILTALT : Rettssaken mot den pensjonerte orlogskaptein Bjørn Stavrum startet i Oslo tingrett tirsdag.
DB170301 Rettsak mot Forsvarets korrupsjonstiltale salgssjef, Bjørn Stavrum, starter i Oslo tingrett 28. februar.
DB170301 Mistanken kom frem da rettssaken mot den korrupsjonssiktede orlogskapteinen Bjørn Stavrum startet i Oslo tingrett i dag.
DB170301 ¶ FAR : Gjermund Cappelens sønn avgir i dag sin forklaring for Oslo tingrett .
DB170301 ¶ TILTALT : I maratonsaken i Oslo tingrett er både tidligere politioverbetjent Eirik Jensen og narkobaron Gjermund Cappelen tiltalt for grov korrupsjon og innførsel av tonnevis med hasj.
DB170301 - Lå i kortene ¶ 50-åringen som i dag vitner i Oslo tingrett sier han fikk inntrykk av at « Rørleggeren » « gjorde jobben på badet til en politimann på oppdrag av Cappelen ».
DB170301 ( Dagbladet ) : I Oslo tingrett vitner i dag en mann ( 50 ) som forteller at han har kjent Gjermund Cappelen siden 80-tallet, og at han i mange år har vært en del av det samme hasjmiljøet i Oslo-vest.
DB170301 ¶ FORKLARTE SEG : Den korrupsjonstiltalte pensjonerte orlogskapteinen Bjørn Stavrum forklarte seg i Oslo Tingrett i dag.
DB170301 Rettsak mot Forsvarets korrupsjonstiltale salgssjef, Bjørn Stavrum, starter i Oslo tingrett 28. februar.
DB170301 De var noe av det fremste Forsvaret hadde, sa Stavrum i Oslo tingrett i dag om de seks MTB-ene som Tompolo kjøpte i 2013.
DA170301 Staten får full oppreisning av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter under soning.
DA170301 - De vil gi Breivik en streng, men verdig og human soning, sa han da han trakk en parallell til dommen fra Oslo tingrett .
BT170301 Staten får dermed full oppreisning etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
BT170301 Det var i desember i fjor at de tre mennene i 60-årene ble varetektsfengslet i Bergen tingrett .
BT170301 Oslo tingrett kalte Breiviks soningsregime « en lukket verden ».
BT170301 Det er dermed ingen overraskelse at Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kom til vidt forskjellige konklusjoner.
BT170301 Staten får dermed full oppreisning etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
AP170301 april i fjor : Oslo tingrett gir terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik medhold i at soningsforholdene hans representerer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3.
AP170301 Vitnet, som er daglig leder i skipsverftet som bygget om og klargjorde missiltorpedobåtene, snakket seg selv inn i saken da rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag, skriver Dagbladet.
AP170301 Gjermund Cappelens sønn forklarte i Oslo tingrett onsdag at han alt som tiåring fikk høre om politimannen Eirik Jensen, som hjalp faren hans.
AP170301 - Han har jo drevet en spennende virksomhet, forklarte Gjermund Cappelens 29 år gamle sønn da han onsdag vitnet i Oslo tingrett .
AP170301 I fjor ga Oslo tingrett Behring Breivik medhold i at soningsforholdene i de to fengslene terroristen har sonet representerte et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.
AA170301 Under sin forklaring i Inntrøndelag tingrett onsdag ble 33-åringen utfordret kraftig av aktor på hva som kan ha skjedd med telefonen.
AA170301 bistandsadvokat Ingunn Kjeldstad, politiets etterforskningsleder Eivind Guldseth og aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl i Inntrøndelag tingrett .
AA170301 Sønnen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til halvannet års fengsel i samme sak som hans far ble dømt i. ( ©NTB ) ¶ | Én av seks i Norge har innvandrerbakgrunn ¶
AA170301 De tre mennene i 60-årene som i desember ble siktet for seksuelle overgrep mot barn, er varetektsfengslet i Bergen tingrett i fire nye uker.
AA170301 Vitnet, som er daglig leder i skipsverftet som bygget om og klargjorde missiltorpedobåtene, snakket seg selv inn i saken da rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag, skriver Dagbladet.
AA170301 Staten får full oppreisning av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter under soning.
AA170301 Staten får dermed full oppreisning etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt Breiviks menneskerettigheter under soning.
SA170228 Mannen hadde ingen formell eierposisjon i selskapet, men har ifølge Fjordane tingrett en eierandel på 50 prosent av aksjene gjennom sin kone.
FV170228 til gode, men nådde ikke fram mot oppgjørsadvokaten i Kristiansand tingrett .
FV170228 Kristiansand tingrett har slått fast at en fengselsstraff er til det beste for 17-åringen.
DB170228 Han var selv ikke tilstede i retten da Ringerike tingrett avsa sin kjennelse.
DB170228 Det går fram av rettsdokumentene fra dagens fengslingsmøte i Ringerike tingrett .
DB170228 I dommen fra Fjordane tingrett står det at tiltalte hadde en intensjon om å ramme Gangeskar fordi han stod som øverste ansvarlig i barnevernet.
DB170228 Rettsak mot Forsvarets korrupsjonstiltale salgssjef, Bjørn Stavrum, starter i Oslo tingrett 28. februar.
DB170228 I RETTEN : Saken mot den pensjonerte orlogskapteinen Bjørn Stavrum ( t.h ) startet i Oslo Tingrett i dag.
DB170228 ( Dagbladet ) : I dag, snart to år etter at Dagbladet begynte arbeidet med avsløringene rundt de såkalte « Nigeria-båtene », startet rettssaken mot den pensjonerte orlogskapteinen Bjørn Stavrum i Oslo tingrett .
DB170228 ¶ MOBIL : Gjermund Cappelen hadde mobiltelefoner registrert i ti forskjellige land, framkommer det i Oslo tingrett i dag.
DB170228 ( Dagbladet ) : I Oslo tingrett i dag gjennomgår politiet telefonkontakt i Cappelen-nettverket - det vil si mobiltelefoner tilhørende Gjermund Cappelen og elleve andre menn politiet mener har hatt en tilknytning til hasjligaen.
DB170228 ( Dagbladet ) : Politiførstebetjent Dag Eirik Ekeli forteller i Oslo tingrett i dag blant annet om politiets obersvasjoner av Cappelen og de andre i hans nettverk, som ble gjort via spaning de siste dagene før pågripelsene i desember 2013.
DB170228 Etter å ha mishandlet, plaget og drept dyr siden han var seks-sju år gammel, er en 17-åring dømt til to års fengsel i Kristiansand tingrett for dyremishandling.
DA170228 « Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet », heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett .
DA170228 Bakgrunnen for tvangsoppløsningen var at Stavanger tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Ziri Lilla Asia AS ikke på lovlig måte har meldt til foretaksregisteret en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort.
DA170228 Nylig møtte en 35 år gammel mann i Stavanger tingrett i forbindelse med en sak der han var tiltalt for å ha leid ut leiligheten sin i distriktet til prostituerte våren og sommeren 2011. 35-åringen erkjente ikke straffskyld for forholdet.
DA170228 Det mente Stavanger tingrett overhodet ikke var troverdig.
DA170228 Stavanger tingrett kom til at volden kun varte noen få minutter, og at den ikke hadde karakter av mishandling eller at den var utøvd mot forsvarsløs person.
BT170228 Mannen hadde ingen formell eierposisjon i selskapet, men har ifølge Fjordane tingrett en eierandel på 50 prosent av aksjene gjennom sin kone.
BT170228 Tirsdag fremstilles begge for varetektsfengsling i Bergen tingrett .
BT170228 Den drapsdømte 55-åringen som er siktet for å ha tatt livet av en 58-åring i Ringerike fengsel lørdag, nektet å forklare seg da han ble fremstilt for Ringerike tingrett med begjæring om varetektsfengsling, skriver Aftenposten.
BT170228 Mannen i 50-årene ble nylig tilkjent 11,7 millioner kroner i erstatning og sakskostnader av Romsdal tingrett etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.
BT170228 Forsikringsselskapet Tryg anker en dom fra Romsdal tingrett som ga en oljearbeider nesten 12 millioner kroner i erstatning etter at han fikk kreft.
AP170228 Den drapsdømte 55-åringen som er siktet for å ha tatt livet av Christian Alexander Borge i Ringerike fengsel lørdag, nektet å forklare seg da han ble fremstilt for Ringerike tingrett med begjæring om varetektsfengsling.
AP170228 Saken danner bakgrunn for det Oslo tingrett nå behandler ; tiltale om korrupsjon mot Gjermund Cappelen og salg av 16 tonn hasj, og tiltale om korrupsjon og medvirkning til innførsel av 14 tonn hasj for den tidligere politimannen Eirik Jensen.
AP170228 Oslo tingrett fikk i går en grundig innføring i den såkalte omsetningssaken, som omfattet Cappelen og seks nære medarbeidere, og hvor Asker og Bærum tingrett høsten 2015 avsa dommer på opptil 16 års fengsel for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj.
AP170228 Oslo tingrett fikk i går en grundig innføring i den såkalte omsetningssaken, som omfattet Cappelen og seks nære medarbeidere, og hvor Asker og Bærum tingrett høsten 2015 avsa dommer på opptil 16 års fengsel for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj.
AP170228 Etterforskere forklarte seg i går for Oslo tingrett om hvordan etterforskningen mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen har foregått, spesielt når det gjelder bruk av teledata.
AA170228 33-åringen, som sammen med en 29 år gammel mann nå står i Inntrøndelag tingrett tiltalt for drapet, var den som ringte AMK-sentralen.
AA170228 29-åringen mumlet frem et lavt ja på spørsmålet om han er skyldig etter tiltalen da rettssaken startet i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer tirsdag morgen.
AA170228 I Inntrøndelag tingrett står en 29 år gammel mann og en 33 år gammel mann tiltalt for drapet.
AA170228 Det er satt av ni dager til saken i Inntrøndelag tingrett .
AA170228 Den avdøde 23-åringens mor, Judita Aleksiuniene, forteller at hun skal følge hele rettssaken i Inntrøndelag tingrett sammen med samboer Sergey Skvirba.
AA170228 Adresseavisen møter den litauiske kvinnen etter at første dag er over under rettssaken i Inntrøndelag tingrett .
AA170228 Mumlende forteller 29-åringen om den fatale kvelden da 23 år gamle Laimutis Aleksinas ble drept i Lånke, under rettssaken i Inntrøndelag tingrett .
AA170228 Ifølge kjennelsen fra Ringerike tingrett blir to av ukene i full isolasjon, og for hele perioden gjelder brev-, besøks- og medieforbud, melder NRK.
AA170228 Bestefaren hennes nektet straffskyld da saken gikk for Søre Sunnmøre tingrett .
AA170228 Den korrupsjonstiltalte orlogskapteinen i Nigeriabåt-saken nektet straffskyld for korrupsjon, men innrømmet tyveri da rettssaken startet i Oslo tingrett .
AA170228 Men da dommeren i Bergen tingrett spurte om han ønsker forenklet rettergang ved å innrømme skyld, svarte han overraskende at han ikke ønsker noen tilståelsesdom, skriver Bergens Tidende.
AA170228 Mannen i 50-årene ble nylig tilkjent 11,7 millioner kroner i erstatning og sakskostnader av Romsdal tingrett etter at han fikk kreft etter å ha jobbet i oljeindustrien på 1980-tallet.
AA170228 Forsikringsselskapet Tryg anker en dom fra Romsdal tingrett som ga en oljearbeider nesten 12 millioner kroner i erstatning etter at han fikk kreft.
AA170228 To litauiske statsborgere på 29 og 33 år står i Inntrøndelag tingrett tiltalt for drapet på en 23 år gammel landsmann. 29-åringen erkjente straffskyld da saken startet tirsdag, melder NRK. 33-åringen, som er tiltalt for medvirkning til drap, nekter straffskyld. 23-åringen ble funnet død på en bålplass i et skogholt i Lånke i Stjørdal 9. juli i fjor.
AA170228 En av de to tiltalte etter drapet i Stjørdal i juli i fjor erkjente straffskyld da saken startet i Inntrøndelag tingrett tirsdag.
AA170228 Etter å ha mishandlet, plaget og drept dyr siden han var seks-sju år gammel, er en 17-åring dømt til to års fengsel i Kristiansand tingrett for dyremishandling.
VG170227 Statsadvokat Lars Erik Alfheim opplyste til retten at dette minnet om slik det var i Asker og Bærum tingrett , da den såkalte « oppbevaringssaken » ble behandlet der.
VG170227 Jeg heter Kim Heger, og jeg er dommer her i Oslo tingrett .
VG170227 Da han møtte i Oslo tingrett mandag fikk man ikke et eneste ord ut av ham.
VG170227 Også fem ganger tidligere er han dømt for seksuelle overgrep mot barn, ifølge den siste dommen fra Oslo tingrett .
SA170227 Det er satt av tre dager til saken i Jæren tingrett i Sandnes. | « Par mistet toget på Finse stasjon.
DN170227 Sønnen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til halvannet års fengsel for heleri.
DN170227 Ifølge avisa har hans forsvarer, advokat Johnny Veum, sendt en legeerklæring til Oslo tingrett på vegne av sin klient.
DN170227 I tillegg til rørleggeren vitner også fire andre menn fra Cappelens hasjliga i Oslo tingrett mandag.
DN170227 Flere fra Gjermund Cappelens gamle hasjnettverk skal forklare seg i Oslo tingrett mandag.
DB170227 I dag var han innkalt som vitne i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Oslo tingrett , og det var usikkerhet knyttet tvil om han ville komme.
DB170227 - Jeg heter Kim Heger, og er dommer her i Oslo tingrett .
DB170227 Rettsak mot Forsvarets korrupsjonstiltale salgssjef, Bjørn Stavrum, starter i Oslo tingrett 28. februar.
DB170227 april skal partene møte i Ringerike tingrett .
DB170227 Kriminelle Jari er en av Sjurs mange kilder, og ber i boka altså om nøyaktig det samme som Jensens medtiltalte i Oslo tingrett , Gjermund Cappelen, gjorde i sine første uformelle samtaler med spanerne fra Asker og Bærum politidistrikt.
DA170227 Stavanger tingrett la til grunn at selskapet kun har hatt virksomhet i Norge og Stavanger og retten var stedlig kompetent til å avgjøre spørsmålet.
DA170227 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170227 Det var selskapet Marops Limited som var i Stavanger tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170227 Da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett la Berge ned påstand om at 22-åringen ble dømt til tre års fengsel, der ett av disse ble gjort betinget med en prøvetid på fire år.
DA170227 Mandag var firmaet Vigrestad Dør & Kjøkken AS i Jæren tingrett og begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.
DA170227 Jæren tingrett kom til at Vigrestad Dør & Kjøkken AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170227 Stavanger tingrett la til grunn at Kemneren i Stavanger har et forfalt krav mot Randaberg Byggtjenester AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170227 LES OGSÅ : Malerfirma slått konkurs i Jæren tingrett
DA170227 Da skal faren, ifølge tiltalen fra Fredrikstad tingrett , ha hentet fram en øks og drapstruet datteren.
BT170227 I fjor høst fikk han dom i Bergen tingrett .
BT170227 Kristiansand tingrett varetektsfengslet mannen i fire uker.
AP170227 Oslo tingrett kom til at deler av sikkerhetstiltakene rundt Breivik var for strenge og ikke tilstrekkelig hadde tatt opp i seg den relativt eksemplariske oppførselen Breivik har utvist i fengselet.
AP170227 Det skjedde da Oslo tingrett behandlet søksmålet hans, og det kan skje igjen når Borgarting lagmannsrett avsier dom i ankesaken onsdag formiddag.
AP170227 Mannen står for tiden i en ankesak Borgarting lagmannsrett, og er på frifot selv om han i Asker og Bærum tingrett ble dømt til 16 års fengsel for sin rolle i Cappelens hasjnettverk.
AP170227 En 64 år gammel mann som er omtalt som Gjermund Cappelens høyre hånd har lite godt å si om « sjefens » troverdighet : - Dere kan like gjerne lese Münchhausens fantastiske historier, sa han til Oslo tingrett .
AP170227 Dommer Kim Heger i rettssal 250 i Oslo tingrett . 64-åringen som er omtalt som Cappelens nærmeste medarbeider kom til Oslo tingrett mandag formiddag, fulgt av sin forsvarer Erling Lyngtveit.
AP170227 64-åringen som er omtalt som Cappelens nærmeste medarbeider kom til Oslo tingrett mandag formiddag, fulgt av sin forsvarer Erling Lyngtveit.
AP170227 Tilbakekalling av statsborgerskap er også temaet i Oslo tingrett , der bioingeniøren Mahad Abdi Mahamud kjemper for sin sak.
AP170227 I forrige uke kjempet Mahad Abib Mahamud ( t.v ) for sitt norske statsborgerskap i Oslo tingrett .
AP170227 Sønnen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til halvannet års fengsel for heleri.
AP170227 Ifølge avisen har hans forsvarer, advokat Johnny Veum, sendt en legeerklæring til Oslo tingrett på vegne av sin klient.
AP170227 I tillegg til rørleggeren vitner også fire andre menn fra Cappelens hasjliga i Oslo tingrett mandag.
AP170227 Flere medlemmer fra Gjermund Cappelens hasjnettverk skal vitne i Oslo tingrett mandag.
AP170227 Flere fra Gjermund Cappelens gamle hasjnettverk skal forklare seg i Oslo tingrett mandag.
AP170227 Årstallene referer til dommer fra Norge og Sverige, oppføringer i folkeregisteret og en siktelse fra Oslo tingrett ( 2016 ).
AP170227 Kristiansand tingrett varetektsfengslet mannen i fire uker.
AP170227 Alle fem får for tiden ankesaken sin behandlet i Borgarting lagmannsrett etter at de høsten 2015 ble dømt til mer enn 60 års fengsel til sammen i Asker og Bærum tingrett .
AP170227 Ann Gunn Edvardsen, fast forsvarer ved Follo tingrett .
AA170227 64-åringen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til 16 års fengsel.
AA170227 Tre unge menn må denne uken møte i Oslo tingrett , tiltalt for å ha utført grov vold mot en mann med balltre.
AA170227 I Vesterålen tingrett ble han dømt til tre års fengsel, en bot på 30.000 kroner og oppreisning på 150.000 kroner.
AA170227 Rettssaken mot to tiltalte menn og to kvinner fra Bulgaria ble ført i Glåmdal tingrett på Eidsvoll i ni uker i fjor høst.
VG170226 På mandag er han, sammen med flere av de andre i Cappelens hasjliga innkalt som vitne til sal 250 i Oslo tingrett .
VG170226 Mannens forsvarer, Johnny Veum, opplyser nemlig til VG at han har sendt en legeerklæring til Oslo tingrett på vegne av sin klient og at det er lite sannsynlig at 52-åringen, som var lager- og transportmann for Cappelen, møter for å vitne i straffesaken.
VG170226 Hverken i avhør, eller i den såkalte oppbevaringssaken i Asker- og Bærum tingrett , der han i 2015 ble dømt til 13 års fengsel for oppbevaring av 476 kilo hasj.
VG170226 Slik endte derfor utleveringssakens behandling i både norsk tingrett og lagmannsrett med at de norske barna skal utleveres til det søreuropeiske landet - et land de hadde bodd i rundt tre år og som hverken de eller deres far er statsborgere i.
VG170226 - I skjerpende retning må det vektlegges at tiltalte tidligere er straffedømt fem ganger for seksuelle overgrep mot barn, heter det i dommen fra Oslo tingrett .
SA170226 De to Syria-farerne som ble domfelt i Oslo tingrett for å ha sluttet seg til IS og inngått terrorforbund, får saken sin prøvd for Borgarting lagmannsrett.
DB170226 Rettssaken starter i Fosen tingrett 20. mars.
DB170226 " Skadebildet stemmer med stump vold og kan ses ved jevnt press mot halsen, for eksempel ved såkalt halsgrep ", heter det i fengslingskjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett .
AA170226 Det er satt av fem dager til rettssaken som starter i Fosen tingrett 20. mars.
AA170226 Han er aktor i den to uker lange rettssaken som starter i Inntrøndelag tingrett tirsdag.
AA170226 Mannen ble i Stavanger tingrett dømt for å ha slått en annen mann i ansiktet med knyttet hånd på en Halloween-fest på utestedet Hall Toll i Stavanger i november 2015.
AA170226 Rettssaken starter i Fosen tingrett 20. mars. ( ©NTB ) ¶
AA170226 " Skadebildet stemmer med stump vold og kan ses ved jevnt press mot halsen, for eksempel ved såkalt halsgrep ", heter det i fengslingskjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett .
VG170225 I Oslo tingrett foregår for tiden opprullingen av norgeshistoriens største hasjsmuglerliga, der tonnevis av stoff og millioner av kroner har vært i omløp.
DB170225 Denne uka i Oslo tingrett har det handlet om statsborgerskap, men til sjuende og sist handler det om synet på innvandring.
AP170225 Saken kommer på toppen av en annen historie som har vakt sterke reaksjoner den siste måneden : Bioingeniøren Mahad Abib Mahamud kjemper i Oslo tingrett for å beholde sitt statsborgerskap etter 17 års botid i Norge.
AP170225 Tiltalte ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og et forhold som omhandler seksuell handling uten samtykke.
AP170225 En mann i 20-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til to år og åtte måneders fengsel for seksuelle overgrep mot andre menn på hyttetur og hjemme hos seg selv.
AA170225 Rettssaken starter i Oslo tingrett mandag.
AA170225 Tiltalte ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og et forhold som omhandler seksuell handling uten samtykke.
AA170225 En mann i 20-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til to år og åtte måneders fengsel for seksuelle overgrep mot andre menn på hyttetur og hjemme hos seg selv.
AA170225 Sør-Trøndelag tingrett har dømt en mann i 20-årene til fengselsstraff etter at han begikk overgrep mot flere menn i 2014 og 2015.
AA170225 januar møtte en mann i 20-årene fra Trøndelag i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og en post som omhandlet seksuell handling uten samtykke.
VG170224 Han møtte ikke selv i Trondenes tingrett fredag, men har samtykket til fire med brev og besøksforbud, sier Munkvold til VG.
VG170224 Dette har ikke staten gjort, fastslo Nygård i Oslo tingrett i går.
DB170224 Mannen i 30-årene ble fredag framstilt for fengsling i Trondenes tingrett .
DA170224 | Malerfirma slått konkurs i Jæren tingrett
DA170224 Jæren tingrett kom til at Kemneren i Sandes har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170224 Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne hadde et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170224 Stavanger tingrett kom til at saken skulle fremmes og at Skatt Vest hadde et forfalt krav mot selskapet som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170224 Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne hadde et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, at Bilmesteren Sola AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.
DA170224 Noe av bakgrunnen for oppbudene er trolig at Ingebrigtsens selskap Viste Råd AS var begjært konkurs av Kemneren i Stavanger, og at rettsmøte for dette var samme dag som oppbudsbegjæringene ble levert til Stavanger tingrett .
BT170224 Fredag ettermiddag gikk politiet til Bergen tingrett for å kreve varetektsfengsling av en mann i 50-årene.
BT170224 Til sammen stakk sjåføren 1,25 millioner kroner i egen lomme, ifølge dommen i Bergen tingrett .
AP170224 - Dette er forhold vi skal se nærmere på og komme tilbake til i innberetningen til Follo tingrett . 12 millioner i gjeld ¶
AP170224 Saken ble avsluttet i Oslo tingrett fredag med innlegg fra advokat Ellen Idun Lersbryggen Drolsum på vegne av UNE.
AP170224 Mahad Abib Mahamud ( t.v ) og advokat Arild Karl Humlen under den første dagen av saken i Oslo tingrett .
AP170224 Til sammen stakk sjåføren 1,25 millioner kroner i egen lomme, ifølge dommen i Bergen tingrett .
AA170224 han rundt sammen med en svensk barndomskamerat, og i løpet av runden tagget de to flere signaturer - blant annet på en dør i Thomas Angells gate, på en dør tilhørende Comfort hotell i Krambugata, på inngangspartiet til Scandic Bakklandet samt på en husvegg i Ferjemannsveien, finner Sør-Trøndelag tingrett bevist.
AA170224 Sør-Trøndelag tingrett finner det bevist at både tiltalte og de andre som var på Marienborg denne natten hadde planlagt å tagge ned togsettene.
AA170224 Mannen er ikke tidligere domfelt i Norge, men ble i 2012 dømt i en tingrett i Sverige for å ha tagget på flere containere.
AA170224 februar måtte den svenske taggeren møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for å ha tagget flere steder i Trondheim i oktober i 2015.
AA170224 Saken ble avsluttet i Oslo tingrett fredag med innlegg fra advokat Ellen Idun Lersbryggen Drolsum på vegne av UNE.
AA170224 Ifølge Bergens Tidende blir mannen framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett fredag.
AA170224 Fra januar 2008 til april 2015stakk sjåføren 1,25 millioner kroner i egen lomme, ifølge dommen i Bergen tingrett , skriver Bergens Tidende.
VG170223 Humlen er også advokat i den mye omtalte Mahad-saken som begynte i Oslo tingrett denne uken.
VG170223 OSLO TINGRETT ( VG ) Når Eirik Jensen ( 59 ) forlater bilen til Gjermund Cappelen ( 50 ) har han noe i hånden : Spesialenheten mener det er penger.
VG170223 SISTE DAG : Mahad Abib Mahamud gjør seg klar til siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
VG170223 SISTE DAG : Advokatfullmektig Elise Nygård ( t.h ) og advokat Arild Karl Humlen før siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahad Abib Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
VG170223 - Han fikk toppkarakterer i fransk tidlig etter han kom til Norge, til tross for at han opplyste at han var analfabet og kun snakket somalisk og arabisk da han ankom, argumenterte Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten i Oslo tingrett tirsdag.
VG170223 februar i Oslo tingrett .
VG170223 SISTE DAG : Mahad Abib Mahamud deltar i det som er siste dag av rettssaken i Oslo tingrett der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
VG170223 februar i Oslo tingrett .
SA170223 Småbarnsfaren i 20-årene må i april møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for seks forhold, melder NRK.
SA170223 Tap av statsborgerskap er denne uken blitt belyst i Oslo tingrett .
DB170223 ¶ KREVER MILLIONER : Veireno-eier Jonny Enger er her på vei ut av Follo Tingrett etter å ha meldt oppbud i selskapet denne uken.
DB170223 Ifølge dommen fra Tønsberg tingrett er det skjerpende at voldtekten fant sted i kvinnens hjem og at mannen i ettertid har forsøkt å mistenkeliggjøre fornærmede og hennes motiver, melder NRK.
DB170223 I dag er andre dag med rettsforhandlinger i saken mot Elkaim, som føres av Nord-Troms tingrett - for anledningen lagt til Longyearbyen på Svalbard.
DB170223 Før saken begynte i Nord-Troms tingrett i går, hvor forhandlingene altså er lagt til Longyearbyen, mente Elkaims forsvarere at saken kunne « reise uavklarte internasjonale spørsmål ».
DB170223 ( Dagbladet ) : Rettssaken mellom Mahad Abib Mahamud ( 30 ) og norske myndigheter startet i Oslo tingrett tirsdag.
DB170223 Et fremmedspråk som han skal ha lært etter at han kom til Norge, samtidig som han lærte to andre fremmedspråk, engelsk og norsk, som han ikke gjorde det like bra i, sa regjeringsadvokat Erik Bratterud under statens bevisførsel tirsdag i Oslo tingrett .
DB170223 ¶ POLITISPANER : I går vitnet politispaneren i Oslo tingrett .
DB170223 I Oslo tingrett i dag beskriver en kvinnelig politibetjent hvordan dette innbruddet ble gjennomført.
DB170223 45-åringen erkjente skyld på alle tiltalepunkter under hovedforhandlingen i Oslo tingrett 22. februar.
DA170223 Det var Jæren tingrett som tvangsoppløste firmaet Montprojekt Norge AS.
DA170223 Bakgrunnen for tvangsoppløsningen var at Jæren tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Montprojekt Norge AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret et styre som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort.
BT170223 I RETTEN : Politiadvokat Elisabeth Bru i Bergen tingrett tirsdag.
BT170223 En 29 år gammel mann fra Vennesla er i Kristiansand tingrett dømt til psykisk helsevern for å ha knivstukket en politimann og en politistudent i november 2015.
AA170223 Denne uken vurderer Oslo tingrett samme problemstilling i en rettssak der bioingeniøren Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten ved UDI etter at 30-åringen ble fratatt sitt norske statsborgerskap etter 16 år i Norge.
AA170223 Ifølge dommen fra Tønsberg tingrett er det skjerpende at voldtekten fant sted i kvinnens hjem og at mannen i ettertid har forsøkt å mistenkeliggjøre fornærmede og hennes motiver, melder NRK.
AA170223 Småbarnsfaren i 20-årene må i april møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for seks forhold, melder NRK.
AA170223 I dommen fra Namdal tingrett skriver de tre dommerne blant annet at " retten fant at tiltaltes ytring innebar en grov nedvurdering av menneskeverdet til muslimer som gruppe og en konkret politiker.
AA170223 En 49 år gammel mann er i Namdal tingrett dømt til 20 dagers betinget fengsel for hatefulle og diskriminerende ytringer mot en somalisk mann.
AA170223 Saken var oppe i Moss tingrett forrige uke.
AA170223 En 29 år gammel mann fra Vennesla er i Kristiansand tingrett dømt til psykisk helsevern for å ha knivstukket en politimann og en politistudent i november 2015.
AA170223 45-åringen erkjente skyld på alle tiltalepunkter under hovedforhandlingen i Oslo tingrett 22. februar.
VG170222 februar startet rettssaken i Oslo tingrett .
VG170222 OSLO TINGRETT ( VG ) Da politispaneren ( 44 ) vitnet i retten forklarte han hvorfor politiet i Asker og Bærum har hatt mistanke mot Eirik Jensen.
VG170222 Det får VG bekreftet fra uavhengige kilder, etter at varslingen ble tema under den pågående rettssaken i Oslo tingrett .
VG170222 Dommen er den samme som i Oslo tingrett , men erstatningssummen er hevet fra 900.000 kroner.
VG170222 Akhonzada ble i juni 2016 dømt til 20 års fengsel for drapet på datteren i Oslo tingrett .
SA170222 | Hodne mot Løgnaslaget berammet i Stavanger tingrett
SA170222 Saken er berammet til Stavanger tingrett 8. mars.
SA170222 Løgnaslaget må møte Merete Hodne i Stavanger tingrett 8. mars.
FV170222 | Hodne mot Løgnaslaget berammet i Stavanger tingrett
FV170222 Saken er berammet til Stavanger tingrett 8. mars.
FV170222 Løgnaslaget må møte Merete Hodne i Stavanger tingrett 8. mars.
DN170222 Asker og Bærum tingrett mener det er grunn til å frykte at investorene er blitt svindlet.
DB170222 ( Dagbladet ) : Denne uka behandles Mahad Abib Mahamud ( 30 ) søksmål mot staten ved UNE, i Oslo tingrett .
DB170222 ( Dagbladet ) : Fagleder for teamet som spanet på Gjermund Cappelen og hans nettverk sier i dag i Oslo tingrett at han ikke ble overrasket da han fikk vite at Eirik Jensen var blitt pågrepet i saken. 10. desember 2013, da politiet spanet på Cappelen for å velte hasjbaronen som de lenge hadde mistenkt for drive stort med hasj, kommer pl
DB170222 Saken startet i Oslo tingrett i går, og det er satt av tre dager til saken.
DB170222 Dommen er den samme som i Oslo tingrett , men erstatningssummen er hevet fra 900 000 kroner.
DB170222 Onsdag, torsdag og fredag denne uka må han møte i Nord-Troms tingrett , for anledningen lagt til Longyearbyen på Svalbard.
DA170222 » Jæren tingrett kom til at presten skulle dømmes til fengsel i 24 dager, der 16 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år.
DA170222 Da saken var oppe i Jæren tingrett gikk den for lukkede dører.
DA170222 I april i fjor kom Stavanger tingrett til at en 19 år gammel mann skulle dømmes til seks års fengsel for en rekke voldtekter, samt en rekke andre straffbare forhold mot en mindreårig jente.
DA170222 Da saken gikk i Stavanger tingrett ble en 19 år gammel mann dømt til seks års fengsel for voldtekter.
DA170222 Spørsmålet om hvorvidt det var det eller ei skal besvares i Moss tingrett først i mai, men fredag ble det første slaget avgjort.
DA170222 I fredagens kjennelse peker Moss tingrett blant annet på det faktum at Forsvaret beholdt 10 av de tidligere ansatte.
DA170222 Hvis Moss tingrett konkluderer med at det har skjedd en virksomhetsoverdragelse innebærer det at samtlige ansatte har rett til å beholde jobben også etter rettssaken.
DA170222 Dette mener Moss tingrett ikke er av betydning for saken.
DA170222 Alexander Cascio, LOs advokat som representerer de 17 Rygge-ansatte, forklarer at selv om fredagens kjennelse ikke har noen formell virkning for saken i mai, gir den en god indikasjon på hvordan Moss tingrett vurderer spørsmålet.
AP170222 En 25 år gammel kvinnelig trikkefører er blankt frifunnet av Oslo tingrett etter dødsulykken på Skøyen 14. januar 2016.
AP170222 I Oslo tingrett ble de dømt til lengre fengselsstraffer og til å betale høyere erstatningsbeløp : Skjult regnskap skal ha dekket svart salg for 95 mill.
AP170222 De tiltalte slipper for øvrig også unna med mindre erstatningsbeløp til Skatt Øst enn de 32 millionene som Oslo tingrett dømte dem til å betale.
AP170222 Tap av statsborgerskap er denne uken blitt belyst i Oslo tingrett .
AA170222 En politispaner som vitnet i Oslo tingrett onsdag, sa han hadde hatt mistanke mot den tidligere politimannen Eirik Jensen siden 1998.
AA170222 En 31-åring slo og spyttet på en politiadvokat under et rettsmøte i Drammen tingrett tirsdag.
AA170222 En mann innrømmet mandag i Bergen tingrett å ha sett bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn.
AA170222 Dommen er den samme som i Oslo tingrett , men erstatningssummen er hevet fra 900.000 kroner.
AA170222 Saken skal opp i Drammen tingrett 24. og 25. april.
AA170222 I en stevning levert til Oslo tingrett denne uken, kreves det at styremedlem og forvalter Harald Røer og styremedlem Gregard Heje betaler inntil 196 millioner kroner i erstatning til fondet.
VG170221 Veireno-sjef Johnny Enger leverte tirsdag konkursbegjæringen for renovasjonsselskapet til Follo tingrett .
VG170221 | Politiadvokat slått ned i Drammen tingrett
VG170221 En kvinnelig politijurist er fraktet til legevakt etter å ha blitt slått ned av en tiltalt i Drammen tingrett . 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG170221 Drammen : Patruljen rykket ut til Drammen tingrett , hvor en politiadvokat akkurat ble slått ned av en tiltalt.
VG170221 Foran Oslo tingrett var det tirsdag demonstranter som viste sin støtte med plakater og t-skjorter med bilde av Mahamud.
VG170221 : Mahad Abib Mahamud, advokatfullmektig Elise Nygård og advokat Arild Karl Humlen, idet saken startet i Oslo tingrett , der Mahamud saksøker staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ), etter å ha blitt fratatt det norske statsborgerskapet.
VG170221 - Det er bra at vi er i gang og det er bra at ting blir gjort, sier Mahamud til VG etter at saken i dag startet i Oslo tingrett .
VG170221 februar startet rettssaken i Oslo tingrett .
FV170221 Lister tingrett fant henne også skyldig i et par tilfeller av nasking og tyveri fra ulike forretninger i Lyngdal.
FV170221 Lister tingrett dømte henne denne gangen til 75 dagers ubetinget fengsel.
DN170221 Veireno-sjef Johnny Enger leverte tirsdag konkursbegjæringen for renovasjonsselskapet til Follo tingrett .
DN170221 Renovasjonsselskapet Veireno leverte tirsdag konkursbegjæringen i Follo tingrett .
DN170221 Follo tingrett hadde ikke mottatt noen begjæring da NTB sjekket ved middagstider.
DB170221 - Han anket fordi han er dømt for mer enn det han mener han hadde befatning med, sa Veum om klienten, som i Asker og Bærum tingrett ble dømt for salg av 661 kilo hasj og oppbevaring av 476 hasj, og for å ha vært deltaker i organsiert kriminell gruppe.
DB170221 ( Dagbladet ) : I statsadvokat Lars Erik Alfheims innledningforedrag i Oslo tingrett var det to menn i kretsen rundt Gjermund Cappelen som ble nevnt flere ganger : Brusselgeren ( 64 ) og rørleggeren ( 52 ).
DB170221 Hendelsen skjedde under et fengslingsmøte med en 31 år gammel mann i Drammen tingrett tirsdag morgen. 31-åringen er dømt for flere voldshendelser, men dommen er ennå ikke rettskraftig.
DB170221 - Drammen tingrett er dessverre en av tingrettene som er i dårligst stand når det kommer til ivaretakelse og sikkerhet.
DB170221 Vi mener det er avdekket at han er borger av Djibouti, forklarte regjeringsadvokat Erik Bratterud, i Oslo Tingrett i dag.
DB170221 Rettssaken startet i Oslo tingrett i dag.
DB170221 OSLO TINGRETT ( Dagbladet ) : - Den grunnleggende problemstillingen er om Mahad har gitt uoppriktige opplyninger om identitet.
DB170221 Det er satt av tre dager til rettssaken, som startet i Oslo tingrett i dag. 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶
DB170221 Saken kommer opp for Oslo tingrett .
DB170221 STARTER I DAG : Mahad Abib Mahamud sin sak mot taten v/utlendingsnemnda starter i Oslo tingrett i dag.
DB170221 Det er satt av tre dager til saken, som går i Oslo tingrett . 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶
DB170221 OSLO TINGRETT ( Dagbladet ) : I fjor vår fikk Mahad Abib Mahamud ( 30 ) tilbakekalt sitt norske statsborgerskap fordi UDI og politiet mener å ha bevist at han ikke kommer fra Somalia, men fra det relativt sett velfungerende nabolandet Djibouti.
DB170221 - Når vi begynte å gå gjennom dette mot slutten av forrige uke, ble det raskt klart for oss at det er en person som har brukt sin motstand mot Mahad, som har politisk og klanbasert forankring, til å skade Mahad, sier advokat Arild Humlen til Dagbladet, under rettssaken som startet i Oslo tingrett i dag.
DB170221 ¶ OPPBUD : Veireno-sjef Jonny Enger er på vei inn til Follo tingrett for å begjære selskapet konkurs.
DB170221 På vei for å levere oppbudsbegjæringen i Follo tingrett i dag, ønsket ikke Veireno-sjefen, som selv eier 100 % av selskapet, å kommentere saken noe videre overfor Dagbladet.
DB170221 Jonny Enger leverte oppbudsbegjæring i Follo tingrett i dag.
DB170221 I dag gjorde altså Enger alvor av det varslede oppbudet, og troppet opp i Follo tingrett .
DB170221 Follo tingrett ønsker ikke å gi Dagbladet innsyn i Engers begjæring.
DB170221 ( Dagbladet ) : Veireno-sjef Jonny Enger leverte i dag inn selskapets konkursbegjæring til Follo tingrett .
DB170221 ¶ AKTOR : Statsadvokat Lars Erik Alfheim under rettsaken, mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Oslo Tingrett .
DB170221 ( Dagbladet ) : Både hasjbaronen Gjermund Cappelen og eks-politimannen Eirik Jensen er nå ferdige med sine partsforklaringer i Oslo tingrett .
DA170221 Saken var oppe i Jæren tingrett fredag i forrige uke.
DA170221 Jæren tingrett la til grunn at 54-åringen møtte opp på arbeidsplassen den 6. og 7. oktober, men at han dro igjen etter kort tid da 55-åringen ikke var til stede. 54-åringen gjorde ingen andre forsøk på å få tak i 55-åringen etter dette.
DA170221 Jæren tingrett kom til at når 54-åringen krever lønn, så pålegges han en streng aktivitetsplikt.
DA170221 Jæren tingrett kom til at dette ikke var tilfelle.
DA170221 Jæren tingrett kom også til at det ikke var noen holdepunkter for at 55-åringen hadde stengt 54-åringen ute fra arbeidsplassen.
BT170221 Mandag møtte juristen i Bergen tingrett , der han innrømmet å ha sett bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn.
BT170221 Jeg visste det var ulovlig, og det var helt idiotisk å gjøre, forklarte han i Bergen tingrett .
BT170221 I RETTEN : En jurist møtte mandag i Bergen tingrett .
BT170221 I en fersk dom fra Bergen tingrett går det frem at 19-åringen uten forbehold har tilstått fyllekjøringen, som skjedde om kvelden lørdag 29. oktober i fjor.
AP170221 Follo tingrett opplyser at konkursbegjæringen ble levert inn klokken 13.20 i dag, tirsdag.
AP170221 Da leverte Veireno konkursbegjæringen til Follo tingrett .
AP170221 En kvinnelig politiadvokat ble i formiddag slått ned « uten forvarsel » i Drammen tingrett .
AP170221 Det var her, i Drammen Tingrett , at en tiltalt mann slo til en politiadvokat under rettsforhandlinger.
AP170221 Tirsdag startet den 30 år gamle bioingeniøren sin kamp mot staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet i Oslo tingrett .
AA170221 I Inntrøndelag tingrett ble mannen dømt til fengsel i ett år og fire måneder, der 120 dager av straffen ble utsatt med en prøvetid på tre år.
AA170221 Han filmet dessuten ansatte ved Sør-Trøndelag tingrett og la ut meldinger hvor han hevdet at de misbrukte sin stilling, at de var kaldblodige mordere og at domstolen var en trussel mot folks sikkerhet.
AA170221 Veireno-sjef Johnny Enger leverte tirsdag konkursbegjæringen for renovasjonsselskapet til Follo tingrett .
AA170221 | Politiadvokat slått ned i Drammen tingrett
AA170221 Hendelsen skjedde under et fengslingsmøte med en 31 år gammel mann i Drammen tingrett tirsdag morgen. 31-åringen er dømt for flere voldshendelser, men dommen er ennå ikke rettskraftig.
AA170221 En kvinnelig politiadvokat måtte behandles av lege etter at hun ble slått ned under rettsmøte i Drammen tingrett tirsdag.
AA170221 - Drammen tingrett er dessverre en av tingrettene som er i dårligst stand når det kommer til ivaretakelse og sikkerhet.
AA170221 | Politiadvokat slått ned av tiltalt i Drammen tingrett
AA170221 En politiadvokat ble sendt til legevakt etter at han ble slått ned av en tiltalt i en rettssak i Drammen tingrett tirsdag.
AA170221 Tirsdag startet den 30 år gamle bioingeniøren sin kamp mot staten ved Utlendingsnemnda ( UNE ) for å få tilbake statsborgerskapet i Oslo tingrett .
AA170221 Sjåføren erkjente ikke straffskyld da saken gikk for Sør-Trøndelag tingrett nylig, men domstolen kom til at 21 dager betinget fengsel var passende.
VG170220 OSLO TINGRETT ( VG ) Hasjsmugleren Gjermund Cappelen ( 50 ) hevder han betalte for oppussing av et bad hos den tidligere politilederen Eirik Jensen ( 59 ).
VG170220 I Oslo tingrett har Jensen og Cappelen vært uenige om hvordan oppgjøret for baderomsoppussingen endte.
VG170220 Det flotte badet sto ferdig i 2006 og er et sentralt tema i straffesaken mot den tidligere politilederen og hasjsmugleren i Oslo tingrett .
SA170220 Selgerne ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader for tingrett , lagmannsrett og Høyesterett, i tillegg til egne kostnader.
DB170220 Dommen er en kraftig skjerping av dommen i Fredrikstad tingrett i juni i fjor, da de tre gjerningsmennene ble dømt til 60 dagers fengsel og 420 timers samfunnsstraff.
DB170220 Ifølge dommen fra Aust-Telemark tingrett skal 32-åringen ha sagt ord som « mora di », « fuck it » og « fuck off » til to politibetjenter.
DB170220 Alstahaug tingrett mente at det er et så dagligdags uttrykk at de frifant en mann som brukte ordet mot politifolk.
DB170220 Og sist jeg snakket med dem som passer på skifterettens mail ved 15-tida, hadde de heller ikke sett noe, nei, svarer mannen på sentralbordet til Follo tingrett .
DB170220 Og Follo tingrett , som Veirenos forretningsadresse i Ytre Enebakk sorterer under, hadde ikke sett eller hørt noe fra verken Veireno eller Enger selv ved 15.30-tida like før stengetid.
DB170220 Follo tingrett opplyste mandag ettermiddag til Dagens Næringsliv at de ikke hadde mottatt oppbudsbegjæring fra Veireno.
DB170220 ¶ FORKLARER SEG FERDIG : I Oslo Tingrett gjør Gjermund Cappelen seg i dag ferdig med sin forklaring.
DA170220 Mannen har drevet et drosjefirma i Sandnes og erkjente i Jæren tingrett at han skyldte de to arbeidstakerne henholdsvis 40.556 og 19.927 kroner i feriepenger.
DA170220 Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne hadde et forfalt krav mot 62-åringen som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170220 Jæren tingrett .
DA170220 Stavanger tingrett kom til at dette var en passende straff. 52-åringen erkjente i retten, helt eller delvis, de fleste forholdene han var tiltalt for.
DA170220 Follo tingrett opplyste mandag ettermiddag til Dagens Næringsliv at det ikke hadde mottatt oppbudsbegjæring fra Veireno.
DA170220 I Fredrikstad tingrett er de tre unge mennene tidligere dømt til to måneders betinget fengselsstraff og over 400 timers samfunnsstraff, men straffeutmålingen ble anket.
BT170220 Fengslingsmøtene skjer mandag i Bergen tingrett .
BT170220 Fengslingsmøtene skjer mandag i Bergen tingrett .
BT170220 Selgerne ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader for tingrett , lagmannsrett og Høyesterett, i tillegg til egne kostnader.
AP170220 Mens Veireno før helgen gjorde det klart overfor Oslo kommune at selskapet nærmet seg konkurs, var det mandag ettermiddag ikke kommet inn noen oppbudsbegjæring fra selskapet til Follo tingrett .
AP170220 Follo tingrett opplyste mandag ettermiddag til Dagens Næringsliv at det ikke hadde mottatt oppbudsbegjæring fra Veireno.
AP170220 Ifølge Oslo kommune er Veireno på randen av konkurs, men det var mandag ikke innlevert oppbudsbegjæring til Follo tingrett , som er rettsinstansen det Enebakk-lokaliserte selskapet sogner til.
AP170220 Selgerne ble dømt til å betale kjøpers sakskostnader for tingrett , lagmannsrett og Høyesterett, i tillegg til egne kostnader.
AA170220 Ifølge dommen fra Tønsberg tingrett sparket og slo 46-åringen kona ved flere anledninger etter at familien kom til Norge høsten 2015. 46-åringen skal også ha klippet håret av kona, truet henne med en saks og omtalt henne på en nedsettende måte.
AA170220 46-åringen har anket dommen fra Tønsberg tingrett 23. november i fjor, der han fikk åtte års fengsel for svært grov vold mot en 19 år gammel mann fra Libanon. 19-åringen ble bundet, sparket, slått og utsatt for fornedrende overgrep i flere timer, pådro seg alvorlige fysiske og psykiske skader.
AA170220 Mandag fortsatte John Christian Elden, forsvarer for medtiltalte Eirik Jensen, sin utspørring av Gjermund Cappelen i Oslo tingrett .
AA170220 Da saken ble behandlet i Oslo tingrett , kom retten fram til at soningsforholdene hans var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikler om forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.
AA170220 Follo tingrett opplyste mandag ettermiddag til Dagens Næringsliv at det ikke hadde mottatt oppbudsbegjæring fra Veireno.
AA170220 Ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett hadde 16-åringen fra Svorkmo i Orkdal i flere år hatt stemmer i hodet, skriver avisa Sør-Trøndelag.
AA170220 Da hovedforhandlingene gikk for Sør-Trøndelag tingrett 8. og 9. februar hadde han imidlertid glemt alt, og opptak av avhør ble avspilt for retten. 16-åringen ble tiltalt og dømt for drapsforsøk under skjerpende omstendigheter.
VG170219 Dommen avsagt i Oslo tingrett var enstemmig.
DB170219 Ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett hadde 16-åringen fra Svorkmo i Orkdal i flere år hatt stemmer i hodet, skriver avisa Sør-Trøndelag.
DB170219 Da hovedforhandlingene gikk for Sør-Trøndelag tingrett 8. og 9. februar hadde han imidlertid glemt alt, og opptak av avhør ble avspilt for retten. 16-åringen ble tiltalt og dømt for drapsforsøk under skjerpende omstendigheter.
DA170219 » Dette skrev den italienske Forsvarerforeningen på sin hjemmeside i april i fjor da den norske staten og Kriminalomsorgen ble dømt i Oslo tingrett i for umenneskelig behandling av terroristen Anders Behring Breivik.
AP170219 Her fant hendelsene sted som Oslo tingrett beskriver som « overfall langt mer brutale enn 'normalen' for såkalt utelivsvold ».
AP170219 21-åringen er dømt i Oslo tingrett til to års fengsel for det retten beskriver som to « overfall langt mer brutale enn 'normalen' for såkalt utelivsvold ».
AP170219 I forbindelse med omtalen av rettssaken som nå pågår i Oslo tingrett , er det kommet frem at flere politifolk mistenkte at Cappelen hadde en medhjelper i politiet, som stakk kjepper i hjulene for kolleger som forsøkte å knipe ham.
AP170219 I Oslo tingrett er det lagt frem en samtale som to polititjenestemenn fra Sandvika hadde med Cappelen etter pågripelsen i desember 2013.
AP170219 Gjermund Cappelen i Oslo tingrett .
AP170219 Garderoben hans har vært et tema i Oslo tingrett .
AP170219 De tjenestemenn som mest naturlig kunne svart på din henvendelse, er stevnet som vitner i den pågående hovedforhandling i Oslo tingrett .
AA170219 Sør-Trøndelag tingrett konkluderer med at 16-åringen var psykotisk da han gjennomførte angrepet 31. oktober i fjor.
AA170219 Fire menn må mandag møte i Salten tingrett tiltalt for blant annet kidnapping, grove trusler og mishandling av en 18 år gammel mann i Bodø i august i fjor.
VG170218 Begge sitter nå tiltalt i Oslo tingrett for korrupsjon og innførsel av tonnevis med hasj.
VG170218 Saken mot Hodne var først oppe i Jæren tingrett i september i fjor.
DB170218 « Hennes vurdering var da at UNE burde ha anket dommen fra Oslo tingrett fremfor at UNE behandlet saken på nytt i et nemndmøte.
DB170218 UNEs vedtak fra både 2014 og 2015 ble kjent ugyldige i Oslo tingrett .
DB170218 To UNE-vedtak om å opprettholde utvisningen ble kjent ugyldige av Oslo tingrett , med henvisning til hensynet til kona og barna.
DB170218 Etter at også UNEs tredje utvisningsvedtak, fra oktober i fjor, ble brakt inn for Oslo tingrett , skriver UNE nå at « klageren ikke lenger er utvist fra riket ».
DB170218 - UHØRT : Når man må til retten tre ganger i samme sak, er det helt uhørt, spør du meg, sier advokat Arild Humlen, etter at hans irakiske klient nå slipper omkamp nummer tre mot Utlendingsnemnda i Oslo tingrett .
AA170218 Sør-Trøndelag tingrett dømte mannen til to års fengsel.
AA170218 I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett går det frem at han kom seg til Norge etter å ha fått økonomisk bistand fra politiet.
AA170218 Sør-Trøndelag tingrett har satt straffen til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, 10 000 kroner i bot, og tap av retten til å føre motorvogn i 15 måneder.
VG170217 Dekk-kongen Tommy Sharif dømmes i Nedre Romerike tingrett til ni måneders ubetinget fengsel og en bot på 200.000 kroner.
SA170217 Avisa skriver at den siste sluttinnberetningen ble levert Stavanger tingrett i slutten av forrige uke.
SA170217 » Denne trusselen ble sendt på epost til Jæren tingrett dagen før rettsaken mot Merete Hodne, som nektet en kvinne med hijab adgang til hennes frisørsalong på Bryne.
SA170217 Stavanger tingrett konkluderer med at 66-åringens henvendelse til dommeren var uheldig, uskjønnsom og svært lite ønskelig, ifølge Roganytt.
SA170217 Merte Hodne i Jæren tingrett .
SA170217 I forkant av straffesaken mot Merete Hodne, mente 66-åringen at samtlige dommere i Stavanger tingrett var inhabile.
SA170217 Forut for straffesaken hadde 66-åringen kommet med en inhabilitetsinnsigelse mot samtlige dommere i Stavanger tingrett .
SA170217 Den 66 år gamle mannen som sendte mailen måtte møte i Stavanger tingrett denne uken, tiltalt for at han ved trusler eller annen rettsstridig atferd skal ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet.
FV170217 Aust-Agder tingrett har åpnet konkurs mot bruktbilforhandler Geir Egil Olsen personlig. 40-åringen er ilagt forbud mot å besøke sin tidligere bedrift i Østerhus i Grimstad.
DN170217 Sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett forslår at kravet for å føre en småkravsprosess, som er billigere enn ordinære saker, heves fra 125.000 til 200.000 kroner.
DN170217 Tommy Sharif ( 40 ) er i Nedre Romerike tingrett dømt til ni måneders ubetinget fengsel og til å betale en bot på 200 000 kroner.
DN170217 Dette bildet ble tatt i april 2015 da Tommy Sharif møtte opp på Nedre Romerike Tingrett i forbindelsen med konkursen av Sharifs Truckwash AS.
DB170217 Sharif erkjente straffskyld for alt han var siktet for, og saken ble avgjort ved tilståelsesdomi Nedre Romerike tingrett .
DB170217 ( Dagbladet ) : Den tidligere dekk-kongen Tommy Sharif ( 40 ) er i Nedre Romerike tingrett dømt til ni måneders ubetinget fengsel og til å betale en bot på 200 000 kroner.
DB170217 Saken var først oppe i Jæren tingrett i september 2016.
DB170217 Asylsøknaden hans ble avslått av UDI, og UNE før saken havnet i Oslo tingrett .
DB170217 Dommen fra oppbevaringssaken beskrev detaljert hvilke deler av hans forklaring i Asker og Bærum tingrett retten la til grunn og ikke, og oppsummerte forklaringen som å ha « liten selvstendig bevisverdi ».
DB170217 I RETTEN : Korrupsjonstiltalte Eirik Jensen under en pause i rettsaken som pågår i Oslo tingrett .
DA170217 Stavanger tingrett kom til at eposten hadde mange uakseptable sider ved seg, at saken ligger i grenseland og at det er lite om å gjøre før den også ville ha vært straffbar.
DA170217 Stavanger tingrett kom til at 66-åringens henvendelse til dommeren var uheldig, uskjønnsom og svært lite ønskelig.
DA170217 Stavanger tingrett har kommet til at en 66 år gammel mann ikke skal dømmes for trusler mot en dommer i forbindelse med straffesaken mot Merete Hodne. 66-åringen ble frifunnet for å ha kommet med trusler mot en dommer forut for at straffesaken mot Merete Hodne skulle opp i Jæren tingrett.
DA170217 Hovedforhandlingen mot 66-åringen ble avholdt i Stavanger tingrett den 15. februar.
DA170217 Forut for straffesaken hadde 66-åringen kommet med en inhabilitetsinnsigelse mot samtlige dommere i Stavanger tingrett .
DA170217 Dette ble prøvet av Gulating lagmannsrett som kom til at samtlige dommere i Stavanger tingrett ikke er inhabile.
DA170217 september i fjor, dagen før straffesaken mot Merete Hodne skulle opp i Jæren tingrett , sendte 66-åringen følgende epost til dommeren som skulle være rettens administrator i saken : « Sak.
DA170217 66-åringen ble frifunnet for å ha kommet med trusler mot en dommer forut for at straffesaken mot Merete Hodne skulle opp i Jæren tingrett .
DA170217 Stavanger tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at Skatt vests framstilling av saken var uriktig og la denne til grunn.
DA170217 I forbindelse med rettsmøtet i Stavanger tingrett møtte ikke innehaveren av byggefirmaet.
DA170217 I slutten av forrige uke leverte han den siste sluttinnberetningen inn til Stavanger tingrett .
BT170217 Nå er mannen dømt for trygdesvindel og falsk forklaring i Bergen tingrett .
AP170217 I Bergen tingrett ble han dømt til fengsel i syv år.
AP170217 Bergen tingrett mente 29-åringen uten tvil sto bak brannstiftingen.
AA170217 Fire personer er i Malmö tingrett dømt for menneskesmugling.
AA170217 Tommy Sharif er i Nedre Romerike tingrett dømt til ni måneders fengsel og en bot på 200.000 kroner for skatteunndragelser og regnskapsrot, melder Dagbladet.
AA170217 Frisør Merete Hodne ble i Jæren tingrett dømt til å betale 10.000 kroner i bot for å ha nektet Bayan adgang til frisørsalongen hennes på Bryne.
AA170217 Rettssaken går i Oslo tingrett tirsdag 21. februar. ( ©NTB ) ¶
AA170217 En 45 år gammel mann må neste uke møte i Oslo tingrett , tiltalt for å ha truet åtte personer med øks i Oslo sentrum i april i fjor.
AA170217 Fengselsstraffen er den samme som i Bergen tingrett i mai i fjor, men erstatningssummen ble hevet betraktelig fra 4,2 millioner kroner til 15,1 millioner.
VG170216 OSLO TINGRETT ( VG ) Norge største hasjsmugler fungerte som rådgiver for politiet.
VG170216 Kommentar OSLO TINGRETT ( VG ) Norge største hasjsmugler fungerte som rådgiver for politiet.
VG170216 Torsdag ble samboerparet fremstilt for varetektsfengsling i Aust-Agder tingrett .
VG170216 I dag samtykket de i Aust-Agder tingrett til varetektsfengsling i fire uker.
DN170216 - Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett .
DN170216 og ber Oslo tingrett om hjelp til å stoppe dem.
DB170216 ( Dagbladet ) : Samboerparet som tirsdag ble pågrepet og siktet for forsettlig drap, blir i formiddag framstilt for varetektsfengsling i Aust-Agder Tingrett .
DB170216 Oslo tingrett frifant staten og bestemte i tillegg at Oslo katolske bispedømme må betale 421.000 kroner i sakskostnader.
DB170216 Etter at dommen i Oslo <