AA171006 40-åringen er en av tre tiltalte i saken.
VG171005 Påtalemyndigheten mener at verdalingen på et tidspunkt var på vei til en militær treningsleir, men at turen ble avbrutt siden tiltalte ble syk og innlagt på sykehus. 34-åringen forklarte seg ingenting om den aktuelle militærleiren i retten, men det er ventet at aktoratet vil stille ham flere spørsmål rundt leiren.
VG171005 Kameraten fra Trøndelag var bestemt på å reise til Mosul, og den tiltalte 34-åringen hevder at han så ham for siste gang i begynnelsen av 2015 - halvannen måned etter at han selv kom til Syria.
VG171005 Kameraten fra Trøndelag skal ha bedt tiltalte om å være forsiktig og gjøre som han fikk beskjed om.
VG171005 Ifølge tiltalte , var det flere som reagerte på hans ønske om å reise hjem til Norge.
VG171005 Ifølge tiltalte , gikk kameraten fra Trøndelag og den norske IS-krigeren Kim André Ryding i samme turnus ved fronten.
VG171005 Den tiltalte verdalingen forklarte videre at han også traff den norske islamisten Kim André Ryding ( 27 ).
VG171005 Den tiltalte 34-åringen forklarte videre om et møte i Raqqa med en latvisk mann som han forsto at også ønsket å flykte fra Syria.
VG171005 De to la også en plan om det ble stilt spørsmål om hva de holdt på med : Skaffe medisiner og søke arbeid, var svaret de to skulle gi, ifølge tiltalte .
DN171005 Den tiltalte investoren forklarte selv at det var han som sendte brevet som artikkelen var bygget på per faks.
DB171005 PRESSER TILTALTE : Statsadvokat Kim Sundet fra Det nasjonale statsadvokatembetet.
DB171005 - Imidlertid, ved minst to anledninger i 2015, viste tiltalte overgrepsmaterialet sitt til en voksen kvinne, i relasjon til deres seksuelle forhold.
DA171005 Paret dro til Syria i 2014, en stund før den tiltalte .
AP171005 Paret dro til Syria i 2014, en stund før den tiltalte .
AA171005 Etter at politiet hadde jaktet på en navngitt gjerningsmann, møtte den nå tiltalte mannen opp på politistasjonen i Narvik og innrømmet at han hadde vært tredjemann i bilen.
AA171005 Paret dro til Syria i 2014, en stund før den tiltalte .
AA171005 Ifølge Adresseavisen har tiltalte vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus etter drapet i mars i år.
VG171004 Mener tiltalte ble terrordømt i Tyrkia ¶
VG171004 Forsvarerne fikk deretter ordet for å begrunne sitt krav, og viste blant annet til uskyldspresumpsjonen, at tiltalte er uskyldig til det motsatte er bevist, og menneskerettighetene. - 34-åringen har oppfattet at han i Tyrkia var tiltalt og frifunnet for deltakelse i en væpnet terrororganisasjon.
VG171004 Ungdomsårene bar etter hvert preg av fyll, uteblivelse fra skolegang, kontakt med politiet i forbindelse med hærverk, flere voldsepisoder mot ham - og etter hvert kontakt med et tyngre rusmiljø, ifølge tiltalte .
VG171004 Jeg ønsket å høre mer og vite mer, forklarte tiltalte .
VG171004 Ifølge statsadvokaten, forsøkte lensmannen i Verdal å kalle inn tiltalte til en bekymringssamtale etter å ha fått opplysninger om at 34-åringen var i en radikaliseringsprosess.
VG171004 Ifølge påtalemyndigheten, var tiltalte aktiv på Facebook mens han var i Syria i begynnelsen av desember 2014.
VG171004 Ifølge tiltalte , skulle han få en plass og bo og 300-400 dollar i lønn hver måned, samt kone.
VG171004 Ifølge tiltalte , ga kameraten han en innføring i islam, profeten Muhammed og Koranen.
VG171004 Forsvareren varslet at de vil bestride deler av innholdet i kommunikasjonen mellom tiltalte og andre som er hentet fra Facebook.
VG171004 Etter vel halvannet år i det borgerkrigsherjede landet, ble tiltalte pågrepet i Tyrkia 30. april 2016 - angivelig etter å ha lyktes med et fluktforsøk sammen med en mann fra Latvia.
VG171004 Et vennepar av tiltalte dro til Syria om sensommeren 2014, og 34-åringen skal ha kommunisert med dem fra Norge.
VG171004 Den tiltalte verdalingen hevder at venneparet i Syria hjalp ham med penger til flybillett i november 2014.
VG171004 Den tiltalte 34-åringen har kun vært i ett politiavhør, og senere nektet å forklare seg ytterligere.
VG171004 Tiltalte dro likevel til Syria i slutten av november 2014, via grensebyen Gaziantep i Tyrkia.
DB171004 KRASJET : Den tiltalte kolliderte Wilkinson-familiens bil kort tid etter at Pierce Wilkinson ( 13 ) og moren Tracey ble drept.
DB171004 Der skal den tiltalte først ha knivdrept Tracey Wilkinson, for så å overfalle hennes tretten år gamle sønn.
DB171004 Den tiltalte mannen sitter fattet i retten, ikledd grå genser, blå ruteskjorte, barbert på hodet og med velstelt lysebrunt helskjegg.
DB171004 - Hvorvidt tiltalte er domfelt i Tyrkia for samme forhold eller ikke, er en viktig problemstilling, og det må bringes på det rene.
DB171004 - Det vi har her, er et potensielt brudd på uskyldspresumsjonen ( at den tiltalte er å anse som uskyldig inntil det motsatte er bevist, red.anm. ), sier Langseth.
AP171004 Tanken har vært at tiltalte skal dømmes av likemenn.
AA171004 De mener at tiltalte ble løslatt av tyrkiske myndigheter etter tre og en halv måned, fordi de ønsket å deportere ham.
AA171004 - Vi savner en endelig dom i saken, men siden tiltalte ble løslatt i august fra tyrkisk varetekt, så underbygger dette hans opplysninger, sier Langseth.
AA171004 - Det er foretatt avhør av tiltalte i Kilis 2. mai, og det er tatt ut en tiltale mot min klient 4. mai i Kilis, opplyser hun.
AA171004 Avslo bekymringssamtale ¶ Tiltalte dro til Syria i månedsskiftet november/desember 2014.
AA171004 Aktor Kim Sundet redegjør i sitt innledningsforedrag for historikken til etableringen av Den islamske stat, samt gjennomgikk et utvalg av de krigsforbrytelsene, massehenrettelser og folkemord som var kjent før tiltalte dro til Syria.
AA171004 - Vi kommer til å føre bevis for at tiltalte skal ha tilhørt to ulike grupperinger innen IS.
AA171004 - At tiltalte har vært i Syria i IS-kontrollert område er det ingen som bestrider.
AA171004 Tiltalte avgir nå en fri forklaring, hvor han forteller at han har hatt en fragmentert oppvekst, preget av skilsmissen mellom foreldrene.
AA171004 - Tiltalte ble høsten 2014 innkalt til en bekymringssamtale, men han avslo.
AA171004 Den tiltalte 34-åringen er etnisk norsk og har erkjent å ha oppholdt seg i Syria fra desember 2014 til slutten av april 2016.
AA171004 En rettspsykiatrisk vurdering av 47-åringen fastslo imidlertid at den tiltalte kvinnen anses i stand til å møte i retten med tilpasninger.
VG171003 Tidligere på dagen forklarte tiltalte seg om sin virksomhet som « sjaman ».
VG171003 Som en del av bevisførselen leste aktor Jorild Steindahl opp en rekke tekstmeldinger som tiltalte skal ha sendt til fornærmede.
VG171003 På spørsmål fra sin forsvarer sier tiltalte at ubehaget var knyttet opp mot fornærmede.
VG171003 På spørsmål fra aktor svarer tiltalte at han på ingen måte oppfattet situasjonen som seksuell.
VG171003 Motstridende forklaringer ¶ Tiltalte hevder i motsetning til fornærmede at det ikke var han som tok initiativ til at hun skulle kle seg naken.
VG171003 Mens fornærmede mandag hevdet at det var tiltalte som krevde 4000 kroner for « behandlingen », forklarer tiltalte selv at han ga uttrykk for at han synes summen var for høy, men at fornærmede insisterte.
VG171003 Mens fornærmede mandag hevdet at det var tiltalte som krevde 4000 kroner for « behandlingen », forklarer tiltalte selv at han ga uttrykk for at han synes summen var for høy, men at fornærmede insisterte.
VG171003 Men kan ikke se bort ifra at jeg kan ha gjort det på spøk, forklarer tiltalte i retten.
VG171003 Jeg prøvde å behandle folk fra jeg var rundt 18 til 20 år for å se om det fungerte, og det fungerte, forklarer tiltalte i retten.
VG171003 Jeg kan ha vært borti henne, ettersom jeg må være så nær når jeg skal « lese », men jeg har ikke fysisk holdt på kroppen, forklarer tiltalte .
VG171003 I meldingene går det også frem at tiltalte ved flere anledninger var ivrig etter å møte fornærmede, noe hun avviste.
VG171003 Fornærmede var ifølge tiltalen 14 år gammel, og tiltalte skal ha foretatt en seksuell handling med henne.
VG171003 En av de fornærmede, en kvinne som i dag er i 80-årene forklarte seg mandag om at hun tok kontakt med tiltalte og inviterte ham hjem til seg etter å ha sett en annonse der tiltalte presenterte seg som sjaman og åndeutdriver.
VG171003 En av de fornærmede, en kvinne som i dag er i 80-årene forklarte seg mandag om at hun tok kontakt med tiltalte og inviterte ham hjem til seg etter å ha sett en annonse der tiltalte presenterte seg som sjaman og åndeutdriver.
VG171003 Det er helt avskyelig at det går an, sier tiltalte . - - Fikk tildelt min gave fra jeg var åtte ¶
VG171003 Allerede før han kom hjem til den fornærmede kvinnen forklarer tiltalte at han følte at det var noe som ikke stemte.
VG171003 Tiltalte kommer fra Tysfjord, men flere av overgrepene skal ha skjedd andre steder i landet.
VG171003 Utgangspunktet er at alle rettsforhandlinger skal holdes åpne, men hvor den tiltalte er mindreårig, er hovedregelen lukkede dører.
VG171003 Retten la særlig vekt på at tiltalte og hans verge ønsket lukkede dører, og kunne ikke se at saken var så spesiell at man kunne sette til side FNs barnekonvensjon.
VG171003 Påtalemyndigheten har gått gjennom tiltaltes telefon og skole-PC og mener de har funnet bevis for at tiltalte var i ferd med å radikaliseres.
VG171003 Pressen satt i et tilstøtende rom med video- og lydoverføring for å verne tiltalte for belastningen det er å ha mange personer fysisk til stede i rettssalen.
VG171003 Ina Strømstad, i Dommerens mediegruppe og tingrettsdommer i Oslo tingrett, påpeker at hovedregelen i straffesaker hvor barn er tiltalte , er at de går for lukkede dører.
VG171003 Den bombetiltalte 17-åringens forsvarer, Javeed Shah, opplyser til VG at han begjærte lukkede dører fordi tiltalte er mindreårige og fordi han ikke ønsker offentlighet rundt saken.
VG171003 - Radikalisert ¶ Tiltalte er russisk statsborger med bakgrunn fra Nord-Kaukasus.
DN171003 Johnson Oil-saken er utsatt i Oslo tingrett etter at en av de to tiltalte , Are Abrahamsen, er innlagt på sykehus i Moskva.
DB171003 ¶ IS-TILTALT : Den tiltalte verdalingen er tiltalt for å ha gjort væpnet tjeneste i Den islamske stat ( IS ) og for å ha inngått såkalt terrorforbund.
DB171003 PURRET : Statsadvokat Kim Sundet sier han gjentatte ganger purret på tyrkiske myndigheter for å få utlevert rettsdokumentene om den tiltalte 34-åringen.
DB171003 KONVERTERTE OG REISTE : Et ungt etnisk norsk ektepar fra Levanger og Verdal, begge venner av den tiltalte 34-åringen, konverterte til islam, reiste til Syria og vervet seg til IS i 2014.
DB171003 Hvorvidt tiltalte er domfelt i Tyrkia for samme forhold eller ikke, er en viktig problemstilling, og det må bringes på det rene.
DB171003 Her poserer den tiltalte Fredrikstad-mannen ( 24 ) med våpen ¶
DB171003 Det er imidlertid vanlig at forsvarer kommer med sine eventuelle innvendinger etter at aktor har lest opp tiltalen, slik at partene kan avklare uenigheter og enes om de videre premissene for hovedforhandlingen før tiltalte begynner sin forklaring.
DB171003 Den tiltalte etniske nordmannen dro til Syria seint i 2014 og ble pågrepet av tyrkisk politi på den syriske grensen 30. april i fjor.
DB171003 ¶ En mann i 30-årene er satt under tiltalte av statsadvokaten i Troms og Finnmark for gjentatte overgrep mot sin egen datter.
DA171003 I dette tilfellet har politiet reagert med et forelegg, som tiltalte nektet å godta.
AA171003 I dette tilfellet har politiet reagert med et forelegg, som tiltalte nektet å godta.
AA171003 Samtlige tiltalte har sittet i varetektsfengsel siden de ble pågrepet kort tid etter brannen i november i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA171003 De tre tiltalte drev hotellet fram til brannen i fjor og er tiltalt for både brannstifting og for å ha tatt ut midler fra hotellet til privat bruk, totalt 5,4 millioner kroner.
AA171003 Aktor mener de to andre tiltalte i saken, som er brødrene til den tiltalte eksdirektøren, må fengsles i henholdsvis 6,5 og 6 år, skriver Sunnmørsposten.
AA171003 Aktor mener de to andre tiltalte i saken, som er brødrene til den tiltalte eksdirektøren, må fengsles i henholdsvis 6,5 og 6 år, skriver Sunnmørsposten.
VG171002 Malaysiske myndigheter antar ifølge CNN at de to tiltalte kvinnene ble trent av nordkoreanske agenter til å gjennomføre angrepet, noe Nord-Korea blankt benekter.
VG171002 Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld etter tiltalen i retten i Kuala Lumpur mandag, der de ankom iført skuddsikre vester omringet av flere politifolk, ifølge CNN.
VG171002 FORSVARERE : Hilde Grytten Guldbakke og Tarjei Ræder Breivoll forsvarer den tiltalte Tysfjord-mannen.
VG171002 Da retten ble satt igjen klokken 12 var tiltalte til stede, og forsvarene mener nå han kan være til stede i retten.
VG171002 Da retten ble satt igjen klokken 12 var tiltalte imidlertid til stede og rettssaken er nå i gang som planlagt.
VG171002 Tiltalte kommer fra Tysfjord, men flere av overgrepene skal ha skjedd andre steder i landet.
VG171002 Retten tok pause frem til klokken 12, men da møtte tiltalte opp i retten og sett bort fra forsinkelsen går saken går nå som planlagt.
VG171002 Ifølge kvinnens forklaring ba tiltalte henne om kle av seg og legge seg ned på sengen på soverommet.
VG171002 Ifølge den fornærmede kvinnen ble hun og tiltalte enige om at hun skulle overføre 4000 kroner til tiltaltes bankkonto.
VG171002 FORSVARERE : Hilde Grytten Guldbakke og Tarjei Ræder Breivoll forsvarer den tiltalte Tysfjord-mannen.
VG171002 Den fornærmede kvinnen tok kontakt med tiltalte etter å ha sett annonsen i avisen, og de avtalte at han skulle komme hjem til henne, forteller hun.
VG171002 Den tiltalte Tysfjord-mannen hadde ikke møtt opp da retten ble satt mandag morgen klokken ni.
VG171002 Tiltalte skal forklare seg om den aktuelle hendelsen tirsdag.
VG171002 Tiltalte kommer fra Tysfjord, men flere av overgrepene skal ha skjedd andre steder i landet.
VG171002 Påtalemyndigheten har gått gjennom tiltaltes telefon og skole-PC og mener de har funnet bevis for at tiltalte var i ferd med å radikaliseres.
VG171002 Tiltalte er russisk statsborger med bakgrunn fra Nord-Kaukasus.
VG171002 17-åringen ble pågrepet etter at et øyenvitne som mente tiltalte oppførte seg merkelig, kontaktet politiet på stedet.
DB171002 Dagen Kim Jong-nam døde, skal begge tiltalte ha fått beskjed om å gjøre det mot ham.
DB171002 Tiltalte er russisk statsborger med bakgrunn fra Nord-Kaukasus.
AP171002 Retten henviste til de spesielle regler som gjelder for tiltalte under 18 år.
AP171002 Hvis tiltalte ikke blir ferdig med sin forklaring mandag, vil han fortsette tirsdag, før sakkyndig Thomas Hegghammer fra Forsvarets forskningsinstitutt skal forklare seg.
AP171002 Det skal også etterforskere fra PST og venner og bekjente av den tiltalte . | 17-åring med hjemmelaget bombe risikerer inntil 10 års fengsel ¶
AP171002 Advokat Javed Hussain Shah forsvarer den tiltalte , som nekter seg skyldig etter tiltalen.
AP171002 - Nei, svarte den tiltalte 17-åringen høyt og tydelig.
AP171002 Tiltalte får forklare seg bak lukkede dører ¶
AA171002 Statsadvokaten opplyser at PST fikk dokumenter fra Tyrkia da den tiltalte trønderen ble hentet 23. august 2016, men at dette var en beslagsrapport på gjenstander som ble funnet på ham under den ulovlige grensepassering fra Syria til Tyrkia.
AA171002 Han gjør det i tillegg klart at den tiltalte trønderen via sin forsvarer fortsatt hevder at han er frifunnet i Tyrkia.
AA171002 februar 2017, hvor det ble bedt om oversendelse av eventuelle tiltaler, siktelser, rettsavgjørelser samt dommer mot tiltalte .
VG171001 Malaysiske myndigheter antar ifølge CNN at de to tiltalte kvinnene ble trent av nordkoreanske agenter til å gjennomføre angrepet, noe Nord-Korea blankt benekter.
VG171001 Ifølge malaysisk politi ble de tiltalte kvinnene observert mens de smurte inn ansiktene til forskjellige folk på kjøpesentre i dagene før drapet, noe de antar var en øvelse til attentatet.
VG171001 De tiltalte har selv forklart at de ble lurt til å tro at de var med på et opptak til komedieinnslag for et TV-program, og hevder de trodde nervegassen var babyolje.
DN171001 På vitnelisten er også flere som mener at deres navn er blitt misbrukt av de tiltalte .
DN171001 Også fem av de fornærmede, som mener de ble rundlurt av de tiltalte , skal avgi sin forklaring.
DN171001 Av tiltalen fremgår det at Økokrim mener de to tiltalte har benyttet falske regnskaper, falske selskapspresentasjoner basert på feilaktige opplysninger om verdier, kontrakter, styremedlemmer og tekniske evalueringer, for å lokke investorer til å plassere penger i Johnsen Oil.
DB171001 Her poserer den tiltalte Fredrikstad-mannen ( 24 ) med våpen ¶
DB171001 Aktor Sundet opplyser at den tiltalte ikke har vært særlig samarbeidsvillig siden han ble varetektsfengslet.
DB171001 - Vi mener tiltalte er den norske fremmedkrigeren som har vært lengst i Syria og returnert i live, sier han. 34-åringens forsvarer Siri Langseth sier han ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, og ønsker ikke å si noe særlig mer om klienten før hovedforhandlingen.
AP171001 Etterforskerne har også gjennomgått beslaglagte datamaskiner og annen elektronikk, for å se hvem tiltalte har vært i kontakt med og hva han ellers har vært opptatt av på internett og i sosiale medier.
AP171001 Blant vitnene er politifolk som pågrep ham og etterforskere fra PST som har foretatt en rekke avhør, både av tiltalte og bekjente.
AA171001 Også en etnisk latvisk venn av tiltalte fra tiden de oppholdt seg i IS-kontrollerte Syria, skal vitne i saken.
AA171001 I et brev til Adresseavisen, publisert i juni i år, skrev latvieren at den tiltalte nordtrønderen hatet IS sterkt etter at han fikk vite hva slags ting de egentlig holder på med.
AA171001 Familien og en latvisk venn av tiltalte fra tiden i Syria, står på lista over vitner.
AA171001 Dokumentene viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for medlemskap i IS i Tyrkia.
AA171001 Den tiltalte 34-åringen er etnisk norsk og har erkjent å ha oppholdt seg i Syria fra desember 2014 til slutten av april 2016.
AA171001 Dokumentene viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for medlemskap i IS i Tyrkia.
AA171001 Den tiltalte 34-åringen er etnisk norsk og har erkjent å ha oppholdt seg i Syria fra desember 2014 til slutten av april 2016.
DB170930 Den andre tiltalte mannen skal kort tid etter voldtekten ha tatt tak i hodet hennes og kysset henne mot hennes vilje.
AA170930 Den andre tiltalte mannen skal kort tid etter voldtekten ha tatt tak i hodet hennes og kysset henne mot hennes vilje.
AP170929 I tingretten antydet både tiltalte og hans forsvarer at tiltaltes bror kunne være overgriperen og at DNA kunne ha smittet over fra broren til ham.
AA170929 I tingretten antydet både tiltalte og hans forsvarer at tiltaltes bror kunne være overgriperen og at DNA kunne ha smittet over fra broren til ham. ( ©NTB ) ¶
VG170928 Den første delen av den pågående rettssaken omhandler narkotika, og Betew er en av de siste tiltalte som skulle forklare seg.
VG170928 Alle de tiltalte nekter straffskyld.
VG170928 « Etter rettens syn kan handlingen vanskelig tenkes gjennomført på den måten den ble uten at tiltalte hadde sett slike hendelser på film », heter det i dommen.
VG170928 Katteland påpekte under rettssaken at tiltalte visste hvordan han skulle drepe etter å ha sett utallige henrettelsesfilmer.
VG170928 Det kom også frem at tiltalte 23-åringen likte å se slike filmer i sakte film.
VG170928 Den massive eksponeringen tiltalte har utsatt seg for, har åpenbart medført en betydelig påvirkning på ham », konkluderer retten.
VG170928 « Tiltalte fremviste en sterk gjennomføringsvilje, og hadde ingen sperrer for å utføre det groteske drapet og halshuggingen blant sine kolleger og andre », heter det i dommen.
VG170928 - Tiltalte viser sterk gjennomføringsevne - og fullfører en halshogging.
VG170928 - Tiltalte var tilregnelig og skal dømmes for drap.
DB170928 Tingretten har konkludert med at drapet var utført med overlegg, og at tiltalte var tilregnelig da drapet ble begått. 23-åringen blir idømt 19 års fengsel.
DB170928 Tidligere i september kom det fram at den tiltalte 23-åringen likte å se slike filmer i sakte film, ifølge NTB.
DB170928 Konflikten dreide seg om at tiltalte ikke kunne skaffe seg kjæreste, en pengekrangel og at Sanni angivelig hadde truet med å komme hjem til tiltalte og banke ham dersom han ble vist flere IS-filmer, ifølge NTB.
DB170928 Konflikten dreide seg om at tiltalte ikke kunne skaffe seg kjæreste, en pengekrangel og at Sanni angivelig hadde truet med å komme hjem til tiltalte og banke ham dersom han ble vist flere IS-filmer, ifølge NTB.
DB170928 IS-videoene har åpenbart påvirket tiltalte .
DB170928 I prosedyren påpekte statsadvokaten at tiltalte visste hvordan han skulle drepe etter å ha sett utallige henrettelsesfilmer.
AP170928 Under rettssaken har den tiltaltes diagnose med Aspergers syndrom vært et tema, men retten har konkludert med at tiltalte var tilregnelig og skal dømmes for drap.
AP170928 IS-videoene har åpenbart påvirket tiltalte .
AP170928 - Vi finner det bevist at tiltalte bestemte seg for å drepe Sanni da han satt i sin bil.
AP170928 Den tiltalte barnehageassistenten har nå forklart seg om 22 overgrep mot fem barnehagegutter.
AA170928 I tillegg til Betew har én av de andre tiltalte , den eldste av to brødre på 36 og 31 år, nektet å forklare seg.
AA170928 Alle de tiltalte nekter straffskyld.
AA170928 Under rettssaken har den tiltaltes diagnose med Aspergers syndrom vært et tema, men retten har konkludert med at tiltalte var tilregnelig og skal dømmes for drap.
AA170928 IS-videoene har åpenbart påvirket tiltalte .
AA170928 - Vi finner det bevist at tiltalte bestemte seg for å drepe Sanni da han satt i sin bil.
VG170927 Tilbød å være barnevakt ¶ Tiltalte innrømmer at han tilbød foreldrene å være barnevakt for denne gutten, dette skjedde like før han skulle slutte i barnehagen.
VG170927 Statsadvokat Magne Sylta Kvamme bruker mye tid på å gå gjennom hvert enkelt av overgrepene, og hva tiltalte har gjort seg av tanker om dette.
VG170927 Onsdag fortalte tiltalte i retten at han begikk to overgrep mens det var andre barn til stede.
VG170927 Aktor viser til at denne gutten hadde sagt at han fryktet at tiltalte skulle settes i fengsel, og at det var en stor belastning for ham å bestemme om de skulle gå til politiet.
VG170927 - Når jeg var på jobb, tenkte jeg ikke på hva jeg hadde sett på internett, svarte tiltalte sterkt preget.
VG170927 - Den sitter ennå, sa tiltalte .
VG170927 | Tiltalte ( 33 ) : Tilbød seg å være barnevakt for overgrepsoffer da gutten sluttet i barnehagen ¶
VG170927 Tiltalte sitter hele tiden med lukkede øyne, og aktor må stadig be ham se opp.
VG170927 Tiltalte forklarte at han hadde det vondt da han kom hjem etter overgrep.
DN170927 18 andre tiltalte , blant dem tidligere ansatte i statsapparatet og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
AP170927 De fornærmede, vitnene og til og med en av de tiltalte har gitt uttrykk for frykt, noe som har kommet frem gjennom avhør i tingretten, dels gjennom avhør under etterforskningen, skriver retten.
AP170927 18 andre tiltalte , blant dem tidligere ansatte i statsapparatet og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
VG170926 IKKE FORNØYD : Tiltalte Gjermund Cappelen sammen med forsvarer Benedict de Vibe etter dommen i Oslo tingrett.
VG170926 Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det imidlertid gis mer i rabatt.
VG170926 Randa er tydelig på at aktoratets oppfatning er at storebroren har snakket flere av de tiltalte inn i straffesaken.
VG170926 OSLO TINGRETT ( VG ) Den tiltalte storebroren ( 36 ) beskriver sin egen rolle i narkoligaen som en « kontordame » og « tilrettelegger » - for å hjelpe sin medtiltalte lillebror ( 30 ) med å innføre hasj til Norge. sin egen rolle i narkoligaen som en « kontordame » og « tilrettelegger » - for å hjelpe sin medtiltalte lillebror ( 30
VG170926 MØTEPLASS : Det var i denne puben i Oslo sentrum at de tre danske politiagentene jevnlig frekventerte og traff Nokas-raneren Metkel Betew og flere i hans påståtte narkoliga, deriblant to tiltalte brødre med bakgrunn fra Eritrea.
VG170926 Like før lunsj i rettssaken var statsadvokaten Alvar Randa ferdig med å lese opp de tre politiavhørene til den tiltalte storebroren.
VG170926 FORSVARER : Advokat Arve Ringsby representerer den tiltalte storebroren ( 36 ).
VG170926 Dommeren er tydelig på at tiltalte som ikke møter i retten innen 9.30 vil bli begjært pågrepet.
VG170926 Da retten ble satt tirsdag morgen, nektet den tiltalte storebroren og forklare seg eller å svare på spørsmål fra noen av aktørene i salen.
VG170926 ! Da retten ble satt klokken 9 tirsdag morgen, var ikke den tiltalte storebroren ( 36 ) til stede. 36-åringens forsvarer, Arve Ringsby, opplyste at klienten var ti minutter unna.
VG170926 Vi spilte fotball og spiste middag, forklarte den tiltalte 30-åringen.
VG170926 OSLO TINGRETT ( VG ) Den tiltalte 30-åringen mener han ble forledet av tre danske politiagenter til å begå alvorlige narkotikaforbrytelser. narkotikaforbrytelser.
VG170926 Det gjorde at jeg tok noen møter med dem, forklarte den tiltalte 30-åringen. 30-åringen og broren hadde i perioder jevnlig kontakt med politiagentene på en puben de selv drev i Oslo sentrum.
VG170926 Den tiltalte 30-åringen har en klar formening om årsaken til at de danske undercoveragentene nettopp opprettet kontakt med ham.
DB170926 Tidligere tirsdag sa han at siktelsen kom overraskende på tiltalte : ¶
DA170926 Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det gis opptil 50 prosent rabatt, ifølge Høyesterett.
AA170926 Da fornærmede falt om, slo tiltalte ham i ansiktet med knyttet neve mens han lå nede.
AA170926 Tiltalte har forklart at han var i narkotikarus da han begikk flere av handlingene.
AA170926 Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det gis opptil 50 prosent rabatt, ifølge Høyesterett.
AA170926 Strafferabatt utover dette kan gis hvis tiltalte gir opplysninger om saker politiet ikke var kjent med, ifølge VG.
AA170926 Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det gis opptil 50 prosent rabatt, ifølge Høyesteretts praksis.
DB170925 Da den alvorlige tiltalen ble lest opp i retten, svarte tiltalte ja på samtlige punkter, med unntak av to tilfeller av seksuell handling mot to barnehagegutter, ifølge Bergensavisen.
AA170925 | Overgrepssak i Bergen avbrutt etter at tiltalte brøt sammen ¶
AA170925 Rettssaken mot mannen som er tiltalt for overgrep mot sju barnehagebarn, ble avbrutt da tiltalte ble sendt til lege på grunn av sin psykiske tilstand.
AA170925 Forsvareren ville ifølge NRK at den tiltalte skulle få slippe å høre på avhør av barna.
AA170925 Dommerne mente det var bedre å heve retten og sende den tiltalte mannen til lege.
AA170925 Da den alvorlige tiltalen ble lest opp i retten, svarte tiltalte ja på samtlige punkter, med unntak av to tilfeller av seksuell handling mot to barnehagegutter, ifølge Bergensavisen.
AA170925 Samme dag som drapet fant sted, skal tiltalte ha forsøkt å rekruttere kolleger inn i menigheten Jehovas vitner og blitt sendt hjem fra jobb på grunn av dette.
AA170925 Litt senere samme dag skal tiltalte ha sagt opp jobben, skriver NRK.
AA170925 Ifølge Adresseavisen har tiltalte vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus etter drapet i mars i år.
AA170925 Broren til tiltalte kom til stedet da faren lå på bakken, og han fortalte retten at han måtte holde broren sin nede, og at ting som ble sagt, ikke hang på greip.
AA170925 - Vi så at han var syk, men ble ikke forstått, sa moren, som ifølge Adresseavisen beskriver tiltalte som en snill gutt som i oppveksten hadde et godt forhold både til sin far og resten av familien.
DB170923 DØMMES : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
AA170923 I tingretten antydet både tiltalte og hans forsvarer at tiltaltes bror kunne være overgriperen og at DNA kunne ha smittet over fra broren til ham.
AA170923 I tillegg til DNA-funn fastslo tingretten at den fornærmede kvinnens beskrivelser av gjerningsmannen var forenlig med slik tiltalte framsto i retten.
DB170922 Han ble kalt inn til avhør, og da sa han at han var kjent med at « de tiltalte har et nettverk i det kriminelle nettverk hvor det også foregår vold », og at to av de tiltalte hadde et ønske om at « saken ikke skal bli gjennomført på enklest mulig måte ».
DB170922 Han ble kalt inn til avhør, og da sa han at han var kjent med at « de tiltalte har et nettverk i det kriminelle nettverk hvor det også foregår vold », og at to av de tiltalte hadde et ønske om at « saken ikke skal bli gjennomført på enklest mulig måte ».
DB170922 - Hele historien tiltalte kommer med er oppkonstruert og uriktig, og formålet med den var at tiltalte ville hjelpe Bratli slik at han ikke kom i fengsel, heter det i dommen.
DB170922 - Hele historien tiltalte kommer med er oppkonstruert og uriktig, og formålet med den var at tiltalte ville hjelpe Bratli slik at han ikke kom i fengsel, heter det i dommen.
DB170922 mai-feiringen på Snarøya skole i 2015, og at meddommeren hadde vært forutinntatt overfor de tiltalte .
AP170922 De tiltalte er direktør i Telia, Lars Nyberg, og tidligere visedirektør Tero Kivisaari, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.
AP170922 Tiltalte Nyberg gikk av sammen med store deler av styret i selskapet året etter at skandalen ble rullet opp av SVTs « Uppdrag granskning » i 2012.
AA170922 De to andre tiltalte er ifølge TT tidligere visedirektør Tero Kivisaari og en annen tidligere toppsjef.
AA170922 Alle de tre tiltalte lederne nekter imidlertid straffskyld.
AA170922 Det svenske nyhetsbyrået TT erfarer at tidligere Telia-toppsjef Lars Nyberg er blant de tre tiltalte .
VG170921 Eirik Teigstad, bistandsadvokat for en annen av de fornærmede, bekrefter at hans klient møtte den tiltalte under påskudd av en behandling.
VG170921 Den tiltalte mannen må møte i i Salten tingrett 2. oktober.
VG170921 Tiltalte kommer fra Tysfjord, men overgrepene skal ha skjedd andre steder i landet.
VG170921 Vestfold-mannen ga i dag en ellevill forklaring som fikk både tiltalte , forsvarere, aktorat og dommere til å trekke på smilebåndet.
VG170921 Påtalemyndigheten stiller en rekke spørsmål til den tiltalte Vestfold-mannen rundt målet for turen, siden han valgte å kjøre tett opp til grensen mot Nederland - isteden for å stoppe i Sverige. 36-åringen forteller at han fryktet for livet til Garthe, som han ikke visste hvor befant seg, og derfor fortsatt turen for å gi kameraten spillerom.
DB170921 I tingretten forklarte mannens kjæreste at hun hadde våknet på morgenkvisten av at tiltalte hadde sex med henne.
DB170921 I dag skal flere tiltalte som politiet mener var innblandet i narkosmuglingen, forklare seg.
AA170921 I tingretten forklarte mannens kjæreste at hun hadde våknet på morgenkvisten av at tiltalte hadde sex med henne.
VG170920 Saken fortsetter under oversikten over alle de 13 tiltalte i saken : ¶
VG170920 En av de tiltalte , en ransdømt 30-åring, mener nettopp at politiet har fremprovosert hans kriminelle handlinger.
VG170920 Denne etterforskningen rettet mot Betew og Harnes utvikler seg til å omfatte de øvrige tiltalte , sier Presthus i retten.
VG170920 Blant de 13 tiltalte er Nokas-raner Metkel Betew og tidligere Bandidos-profil Lars Harnes.
DB170920 Tolv av de tiltalte , blant dem Betew, er også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven om organisert kriminell virksomhet.
DB170920 Ingen av de tiltalte har så langt erkjent straffskyld.
AP170920 Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld i retten.
AA170920 Aktor : Statsadvokat Jarle Wikdahl var aktor i straffesaken mot tiltalte religiøse lederen og hans kone.
AA170920 Saken ble avdekket etter lang tids spaning mot Betew og flere av de tiltalte .
AA170920 Med bruk av falske agenter provoserte politiet fram kriminelle handlinger i den såkalte mafiarettssaken, hevder forsvarerne til flere av de tiltalte .
AA170920 Ingen av de 13 tiltalte , blant dem Nokas-dømte Metkel Betew, erkjente straffskyld da rettssaken startet i Oslo tingrett onsdag.
AA170920 Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld i retten.
AA170920 Retten anser det som formildende at tiltalte var den første som varslet brannvesenet om brannen, og at han kastet småstein på vinduet i huset for å varsle beboerne.
AA170920 Tiltalte er også dømt til å betale nærmere 2 millioner kroner i erstatning. ( ©NTB ) ¶
VG170919 Den gang avviste den føderale dommeren saken med å si at « I det minste for denne gangen, har de tiltalte « shaken off » dette søksmålet. » | Mistet gullet etter skrekkvelt i OL i Rio - i dag ble hun verdensmester ¶
VG170919 - Det er bra om tiltalte forklarer seg, men det overrasker meg ikke om det ikke skjer.
DB170919 To av de tiltalte forklarte i retten at de trodde pensjonisten var hjemløs, da noen hjemløse tidligere hadde brukt filialen som husly.
DA170919 I tiltalen heter det at tiltalte urettmessig har tatt ut penger fra menighetens bankkonto for så å sette disse inn på sin egen konto.
AP170919 | Gigantrettssak om planlagt ran og drap med hele 13 tiltalte
AP170919 Denne mannen - en tidligere idrettsstjerne - skal fra sin jobb på Gardermoen ha gitt flere av de andre tiltalte informasjon fra innsiden av Oslo Lufthavn.
AP170919 Både Betew og Harnes - og de fleste andre tiltalte - nekter straffskyld etter den alvorlige tiltalen.
AP170919 - Dette er en omfattende sak med mange detaljer og med mange tiltalte .
AP170919 - Det er mange praktiske utfordringer med en sak som omfatter 13 tiltalte og 25 forsvarere.
AP170919 13 tiltalte og 25 forsvarere ¶
AP170919 12 av de tiltalte er tidligere straffet for grov kriminalitet, mens én er tidligere ustraffet.
AA170919 - Tiltalte er funnet skyldig i å ha hindret lovlig hvalfangst.
AA170919 I tiltalen heter det at tiltalte urettmessig har tatt ut penger fra menighetens bankkonto for så å sette disse inn på sin egen konto.
VG170918 Elden la frem flere rettskilder for å vise retten hvordan dommerne skulle forstå kravet om at « enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode », og om hvordan man skal behandle tvil om bevis.
DN170918 Begge de tiltalte kom til rettssal 250 i Oslo tinghus få minutter før opplesningen startet og satte seg på sine « faste » plasser.
DB170918 ¶ DØMMES : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 Enhver rimelig tvil skal komme de tiltalte til gode, sier Heger.
DB170918 De tiltalte forklarte seg i 12 dager hver.
DB170918 - Ingenting av det som ble behandlet bak lukkede dører er av betydning for skyld eller straffeutmåling for noen av de to tiltalte , sier Heger.
DB170918 I dag, nesten fire måneder seinere, møtes de to tiltalte igjen.
DB170918 Det betyr at de to tiltalte må sitte gjennom hele rettsmøtet før de får vite avgjørelsen.
DB170918 DØMMES : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 SKYLDIG : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 ( Dagbladet ) : Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.
DB170918 Han og forsvarerteamet har under hele rettssaken hatt et « krigsrom » i tingretten, og den tiltalte eks-politimannen vandret like før klokka 09.00 i dag i gangene utenfor tingrettens bakrom.
DB170918 Først helt på slutten av opplesningen vil de to tiltalte få vite Oslo tingretts beslutning, det vil bli rundt 13.30.
DB170918 Den siste tiltalte - den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes ( 49 ) - står tiltalt for å ha planlagt drap på heleridømte Imran Saber ( 39 ), ofte kalt « Onkel Skrue » og David Toskas « finansminister », sammen med Betew.
DB170918 Betew er videre tiltalt for å ha samarbeidet med tre av de andre tiltalte , blant andre tidligere Nokas-dømte Alf Henrik Christensen ( 55 ), en 35 åring og 36-åring for å forsøke å innføre de samme partiene med hasj og marihuana fra Nederland på et tidligere tidspunkt samme måned.
DB170918 I tillegg til fengsel på åtte år, er tiltalte også dømt til å betale den fornærmede jenta over 300.000 kroner i erstatning.
DA170918 - Ifølge loven skal enhver tvil komme tiltalte til gode.
AP170918 Dommerne leste fra den delen av dommen som omhandler de mange hundre SMS-ene mellom de to tiltalte , blant annet kommunikasjonen etter innbruddet i Cappelens hasjlager.
AP170918 Begge de tiltalte - både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen - er tiltalt for grov korrupsjon.
AP170918 De to tiltalte vekslet knapt blikk underveis i domsopplesningen.
AP170918 Han mener det er åpenbare svakheter i dommen, blant annet i hvordan den vurderer de mange hundre SMS-ene mellom de to tiltalte .
AP170918 Den siste tiltalte - den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes ( 49 ) - står tiltalt for å ha planlagt drap på heleridømte Imran Saber ( 39 ), ofte kalt « Onkel Skrue » og David Toskas « finansminister », sammen med Betew.
AP170918 Betew er videre tiltalt for å ha samarbeidet med tre av de andre tiltalte , blant andre tidligere Nokas-dømte Alf Henrik Christensen ( 55 ), en 35 åring og 36-åring for å forsøke å innføre de samme partiene med hasj og marihuana fra Nederland på et tidligere tidspunkt samme måned.
AA170918 Blant de tiltalte er en kjent akademiker og kommentator, Mumtazer Turkone.
AA170918 22 av de tiltalte er varetektsfengslet, mens de andre enten har flyktet eller er på frifot under overvåking, melder nyhetsbyrået Anadolu.
AA170918 Masserettssaken omfattet mer enn 450 tiltalte , av dem er 52 blitt frikjent.
AA170918 Amnesty International har omtalt saken som en svært urettferdig masserettssak og tatt til orde for at de tiltalte må stilles for retten på nytt på en måte som ivaretar rettssikkerheten deres, eller settes fri. ( ©NTB ) ¶
AA170918 Begge de tiltalte kom til rettssal 250 i Oslo tinghus få minutter før opplesningen startet og satte seg på sine « faste » plasser.
VG170917 FORSVARER : Advokat Cecilie Nakstad representerer den tiltalte Vestfold-mannen ( 36 ).
VG170917 Rettssaken mot de syv tiltalte ble behandlet i Lister tingrett i desember 2016.
VG170917 Kvinnen var opprinnelig tiltalt i det som lokalt har blitt omtalt som « vanntortursaken », hvor syv personer var tiltalt for vold, trusler og tvang mot to personer som brøt seg inn og stjal fra en forretning tilhørende to av de tiltalte i november 2015.
VG170917 Den type kommunikasjon mellom aktor og tiltalte i straffesaker, er ikke akseptabel, sier han.
VG170917 Den 29 år gamle kvinnen, som VG møter, og en 21 år gammel mann ble frikjent i saken, mens de fem andre tiltalte ble idømt både erstatning og/eller fengselsstraff fra 45 dager opptil åtte måneder.
VG170917 Bare dager etter at dommen falt i rettssaken hvor hun var en av de tiltalte , mottok den 29 år gamle kvinnen en melding fra aktor og politiadvokat i straffesaken, Ole Martin Paulsen, på sin private Facebook-konto : ¶
DB170917 Rettsmøtet begynner 09.30 i dag, og de to tiltalte vil dermed ikke få svar avgjørelsen før rundt halv to på ettermiddagen.
DB170917 Den andre Jensen-boka som nå er på trappene er en videreførsel av samarbeidet mellom den tiltalte eks-politimannen og forfatter Thomas Winje Øijord ( 34 ).
DA170917 Tiltalte er i tillegg dømt til å betale fornærmede over 300.000 kroner i erstatning. 35-åringens forsvarer, Ørjan Eskeland, sier til avisen at dommen vil bli anket.
AP170917 Troverdigheten til de to tiltalte kommer også til å stå sentralt i dommernes vurdering.
AP170917 Dommerne i Oslo tingrett vil bruke fire timer på å lese dommen før de kommer til konklusjonen - om Eirik Jensen ( bildet ) er skyldig og hva slags straff han og med tiltalte Gjermund Cappelen i så fall skal dømmes til.
VG170915 « De sakkyndige (.. ) har pekt på at tiltalte har begrenset innsikt i sitt alkoholproblem og at han bagatelliserer sitt forhold til vold mot kvinner.
VG170915 Retten mener imidlertid at denne erkjennelsen er gitt med et stort forbehold, og viser til at tiltalte under sin forklaring har stilt spørsmål om noen andre kan ha begått drapet, ettersom han selv mener ikke å huske noen ting.
VG170915 Retten mener det ikke er tvil om at tiltalte begikk drapet, og legger til grunn at det ble begått i affekt.
VG170915 Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første.
DB170915 Tiltalte hadde ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ville drepe Hassan », het det i dommen fra Kristiansand tingrett.
VG170914 Les også : Tiltalte forklarte drapet i voldsomt tempo ¶
VG170914 Han forteller at tiltalte var med på spøken på venterommet.
VG170914 Han forstår ikke hvordan tiltalte kan beskrive Sanni slik han gjør.
VG170914 Dette gjorde han uten tanke på egen sikkerhet, sier broren i retten i dag, som tydelig var oppskaket over beskrivelsen tiltalte og familien hadde gitt av broren.
VG170914 De mener at dersom tiltalte slutter å bruke rusmidler og ikke fortsetter å se på voldelige filmer, så er det ikke stor sannsynlighet for at 23-åringen begår vold igjen.
VG170914 Bistandsadvokat Christian Lundin spurte om han hadde hørt om den angivelige underliggende konflikten mellom tiltalte og Sanni.
DB170914 Dette mens de to tiltalte forgrep seg på henne, hvorpå 19-åringen viste videoen til andre, ifølge tiltalen.
DB170914 Tidligere i uka kom det fram at den tiltalte 23-åringen likte å se slike filmer i sakte film.
DB170914 Konflikten dreide seg om at tiltalte ikke kunne skaffe seg kjæreste, en pengekrangel og at 42-åringen angivelig hadde truet med å komme hjem til tiltalte og banke ham dersom han ble vist flere IS-filmer.
DB170914 Konflikten dreide seg om at tiltalte ikke kunne skaffe seg kjæreste, en pengekrangel og at 42-åringen angivelig hadde truet med å komme hjem til tiltalte og banke ham dersom han ble vist flere IS-filmer.
DB170914 Hun var krystallklar på at asbergerdiagnosen ikke kommer til å endre seg og at « farligheten » ikke forsvinner selv om tiltalte får hjelp i fengsel nå.
DB170914 Hun påpekte at tiltalte også visste hvordan han skulle drepe etter å ha sett utallige henrettelsesfilmer.
DB170914 - Tiltalte viser sterk gjennomføringsevne - og fullfører en halshogging.
DB170914 I så fall vil retten enten innkalle den tiltalte til ny domsavsigelse, eller forkynne dommen på annen måte.
DB170914 - I denne saken er det annerledes, ettersom det er to tiltalte , så dommen mot Jensen og Cappelen vil nok bli lest opp uansett, legger hun til.
DB170914 Den tiltalte mannen har tre tidligere dommer for vold og tyveri.
AA170914 Tidligere i uka kom det fram at den tiltalte 23-åringen likte å se slike filmer i sakte film.
AA170914 Konflikten dreide seg om at tiltalte ikke kunne skaffe seg kjæreste, en pengekrangel og at 42-åringen angivelig hadde truet med å komme hjem til tiltalte og banke ham dersom han ble vist flere IS-filmer.
AA170914 Konflikten dreide seg om at tiltalte ikke kunne skaffe seg kjæreste, en pengekrangel og at 42-åringen angivelig hadde truet med å komme hjem til tiltalte og banke ham dersom han ble vist flere IS-filmer.
AA170914 Hun var krystallklar på at asbergerdiagnosen ikke kommer til å endre seg og at « farligheten » ikke forsvinner selv om tiltalte får hjelp i fengsel nå. ( ©NTB ) ¶
AA170914 Hun påpekte at tiltalte også visste hvordan han skulle drepe etter å ha sett utallige henrettelsesfilmer.
AA170914 - Tiltalte viser sterk gjennomføringsevne - og fullfører en halshogging.
AA170914 Oslo tingrettopplyser at dommerne har gitt Jensen beskjed om at de tiltalte er pliktig til å møte, i henhold til domstolsloven.
AA170914 Den tiltalte 18-åringen erkjente i retten å ha knivstukket medeleven minst seks ganger, men nektet straffskyld for drapsforsøk.
AA170914 Tiltalte og offeret var kjærester da de begynte på skolen høsten 2016, men etter hvert tok forholdet slutt.
VG170913 Selv sier tiltalte at han aldri kunne begått drapet hvis han ikke var kraftig påvirket av steroider og at han aldri vil begynne med dette igjen.
VG170913 Les også : Tiltalte forklarte drapet i voldsomt tempo ¶
VG170913 Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første.
VG170913 - Tiltalte har tidligere sagt at han « hatet ham ».
DA170913 Ifølge tiltalen skal jenta ha blitt stripset fast av tiltalte , som deretter forgrep seg på henne i flere timer.
DA170913 Tiltalte har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen i januar i år.
AA170913 Tiltalte har ikke selv ønsket å kommentere saken mot seg, utover å si til NRK at han « beklager sterkt overfor dem det gjelder ». ( ©NTB ) ¶
VG170912 Vil du ha detaljene eller ? spør så den tiltalte , før han deretter forklarte seg detaljert om selve drapshandlingen.
VG170912 Slike filmer skal tiltalte ha vist Sanni.
VG170912 På spørsmål fra aktor forklarte tiltalte at han fra mars av begynte å bruke større og større mengder anabole steroider.
VG170912 Om selve drapsdagen forklarte tiltalte i et voldsomt hurtig tempo og med skjelvende stemme at Sanni skal ha truet med å slå ham om tiltalte viste ham flere IS-filmer. 23-åringen forklarte at Sanni så dro, men kom tilbake like etterpå for å handle listverk.
VG170912 Om selve drapsdagen forklarte tiltalte i et voldsomt hurtig tempo og med skjelvende stemme at Sanni skal ha truet med å slå ham om tiltalte viste ham flere IS-filmer. 23-åringen forklarte at Sanni så dro, men kom tilbake like etterpå for å handle listverk.
VG170912 Hurtig forklaring ¶ Tiltalte startet med å forklare at han og Sanni hadde en uoverensstemmelse, og han hevder at Sanni skyldte ham penger for arbeid han selv hadde gjort for tømreren.
VG170912 Den tiltalte 23-åringen hevdet at stemningen deretter ble aggressiv og at det på ny oppstod en krangel om IS-filmene.
VG170912 Anabole steroider ¶ Tiltalte svarte før denne raske forklaringen « ja » fire ganger under spørsmålet om han erkjente straffskyld for oppbevaring av LSD og bruk av anabole steroider.
VG170912 Aktor ville også vite om tiltalte forsto at Sanni reagerte på de voldelige IS-filmene.
VG170912 » Politimannen, som ikke visste at tiltalte gikk på sterke stoffer, sier at 23-åringen også sa at han kunne ha drept brannmenn som var først på stedet.
VG170912 På selve drapsdagen skal Sanni ifølge tiltalte ha truet med å slå tiltalte hvis han viste ham IS-filmer.
VG170912 På selve drapsdagen skal Sanni ifølge tiltalte ha truet med å slå tiltalte hvis han viste ham IS-filmer.
VG170912 Her skal tiltalte ha sagt at han skulle trappe ned bruken etter råd fra lege.
VG170912 Han hadde hørt at tiltalte hadde begynt med anabole steroider, og kalte 23-åringen inn til et møte.
VG170912 Han beskriver tiltalte som kald og kalkulerende.
VG170912 Er det mange som skjærer av hodet på folk ? » skal den tiltalte 23-åringen ha sagt til en politimann på drapsdagen.
VG170912 De merket at jeg roet meg ned da jeg tok mindre doser, svarte tiltalte .
VG170912 Aktor ville vite hvordan de anabole steroidene påvirket tiltalte .
VG170912 - Skulle ta ham ¶ Tiltalte startet dagen med å forklare at han og Sanni hadde en uoverensstemmelse, og han hevder at Sanni skyldte ham penger for arbeid han selv hadde gjort for tømreren.
VG170912 Når saken nå skal opp i lagmannsretten, er det kun straffenivået som skal behandles og ikke skyldspørsmålet, siden tiltalte har erkjent at han utførte drapene.
VG170912 Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første.
VG170912 Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første.
VG170912 Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første.
AA170912 Den nå tiltalte mannen har forklart til politiet at han ble sint på den nesten 20 år eldre kunden, og bestemte seg for å drepe ham.
AA170912 Tiltalte erkjente skyld på alle punktene i tiltalen, som også omfatter narkotikabesittelse og steroidbruk, som er til behandling i Aust-Telemark tingrett på Notodden, ifølge Varden.
VG170911 Førstestatsadvokat Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet, fortalte i retten i dag hvordan tiltalte og familien reiste til Syria i august 2014.
VG170911 Ekskona skal ha bedt tiltalte sverge på koranen at de ikke skulle dra til Syria.
VG170911 Tiltalte skal ha sagt til ekskona at de skulle reise til Tyrkia for å møte hans mor, men henne skal familien aldri ha møtt i grensebyen til Syria.
VG170911 Tiltalte skal ha dratt til byen Suluk, og kun møtt ekskona ved én anledning.
VG170911 12 dager ble tiltalte sendt videre til en ny treningsleir ved Raqqa, ifølge tiltalen.
SA170911 Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten.
SA170911 Advokat Marius Oscar Dietrichson forsvarer én av de tiltalte .
DB170911 Rapporten tar også for seg at den tiltalte tok jegerprøven i fjor vår.
DB170911 Lagmannsretten skal bare behandle straffenivået og ikke skyldspørsmålet, siden tiltalte har erkjent at han utførte drapene.
DB170911 juli, går det fram at man har sett nærmere på datasøkene til tiltalte .
DB170911 Så dekket de ansiktet mitt med et svart tøystykke, før de som gjennomførte avhøret helte vann på stoffet slik at jeg ikke fikk puste, har Abu Zubaida, en av de tiltalte , sagt om et av de kontroversielle avhørene, ifølge Washington Post.
DB170911 På spørsmål om hva som er årsaken til den tidkrevende prosessen, trekker Lohne fram at fangene på Guantanamo ikke behandles som vanlige tiltalte .
DB170911 De anser dem som en sikkerhetsrisiko, og ønsker heller ikke at de tiltalte skal få de samme rettighetene som er normen ved vanlige rettsaker, forklarer Kjersti Lohne.
DB170911 Da ønsket daværende justisminister Eric Holder å overføre Khalid Sheikh Mohammed og de fire andre tiltalte til en føderal domstol i New York, noe som skapte kraftige protester.
AP170911 Mannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, sier til VG at tiltalte ikke erkjenner straffskyld, hverken for terrorforbund eller deltagelse i IS.
AP170911 Tiltalte hjalp ekskona og de fem barna hjem igjen da den yngste datteren ble alvorlig syk.
AP170911 Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten.
AP170911 Advokat Marius Oscar Dietrichson forsvarer én av de tiltalte .
VG170910 Spørsmålet er om den tiltalte 16-åringen skal idømmes forvaring.
VG170910 Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter.
VG170908 Påtalemyndigheten skal ikke bare bevise at tiltalte har gjort avtale med ISIL om å delta i terrororganisasjonen, sier Nordhus.
VG170908 Forsvareren påpeker at påtalemyndigheten også må bevise at tiltalte har gjort avtale med ISIL om å begå terrorhandling.
DA170907 « De allmennpreventive grunner for straff står sterkt i saker der tiltalte domfelles for å ha lurt til seg fellesskapets midler.
AP170907 « Flertallet kan ikke se det som bevist ut over enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte skaffet seg den seksuelle omgangen gjennom vold, truende adferd eller på annen måte tvang seg til den », står det i dommen.
AP170907 « Flertallet [... ] har med klar sannsynlighetsovervekt funnet bevist at tiltalte rent faktisk voldtok fornærmede », heter det i dommen.
AP170907 Kameratgjengen hadde leid rom på Quality Hotel Tønsberg, og flere var tilstede da tiltalte og fornærmede gikk inn på badet ved 04-tiden om natten.
AP170907 Av den ferske dommen går det frem at rettens flertall tror at det er mye som tyder på at fornærmede har forklart seg riktig om bruk av tvang, men de lar likevel tvilen komme den tiltalte til gode.
AP170907 I dommen fra tingretten het det imidlertid at de « overhodet ikke var i tvil » om at tiltalte « anså det som sikkert eller overveiende sannsynlig at fornærmede ville avgå med døden som følge av den volden han utsatte ham for ».
AP170907 Deretter gikk tiltalte ifølge dommen til angrep på 53-åringen da han forsøkte å reise seg opp.
DN170906 De tiltalte har gjennom flere år begge hevdet sin uskyld.
AP170906 Den tiltalte mannen, som er fra Oppland, ble i 2006 dømt til fem måneders fengsel for å ha tatt seksualiserende bilder av fire barn i småskolealder.
AP170906 Den tiltalte mannen har i avhør med politiet og i forklaringer under fengslingsmøtene erkjent det meste av det han nå er tiltalt for.
AP170906 Tiltalte risikerer forvaring i 12 år ¶
AP170906 - Tiltalte er tidligere domfelt for befatning med barnepornografi.
AA170906 - Tiltalte er tidligere domfelt for befatning med barnepornografi.
DN170905 Så gjorde Økokrim helomvending og tiltalte Geir Jøran Wilhelmsen for å ha svindlet sin egen forretningspartner Sigurd Edvard Steen.
DB170904 Når det ikke er de tiltaltes skyld at rettsforhandlingen blir utsatt, må det også få betydning for straffeutmålingen, dersom de tiltalte blir funnet skyldig.
DB170904 Retten legger korrekt til grunn at tiltalte handlet kynisk, hensynsløst og ufølsomt, sier Lundin og fortsetter : ¶
DB170904 Han viser til at retten legger til grunn at fornedring eller ydmykelse av jentene i seg selv var et mål for tiltalte .
DB170904 « Det tillitsbruddet blir ekstra alvorlig fordi tiltalte allerede før overgrepene begynte visste at fornærmede var svakt mentalt utrustet, og at han ved selvsyn var vitne til at foreldrene ikke klarte å gi henne nok beskyttelse mot overgrep », heter det i dommen.
DB170904 I tillegg til fengselsstraffen er tiltalte dømt til å betale fornærmede 250.000 kroner i oppreisningserstatning.
DB170904 Tiltalte var nær venn av fornærmedes familie.
DB170904 Tiltalte erkjente ikke straffskyld da saken mot ham startet.
AA170904 « Det tillitsbruddet blir ekstra alvorlig fordi tiltalte allerede før overgrepene begynte visste at fornærmede var svakt mentalt utrustet, og at han ved selvsyn var vitne til at foreldrene ikke klarte å gi henne nok beskyttelse mot overgrep », heter det i dommen.
AA170904 I tillegg til fengselsstraffen er tiltalte dømt til å betale fornærmede 250.000 kroner i oppreisningserstatning. ( ©NTB ) ¶
AA170904 Tiltalte var nær venn av fornærmedes familie.
AA170904 Tiltalte erkjente ikke straffskyld da saken mot ham startet.
DN170903 Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen, som deler etternavn med tiltalte .
DN170903 Tiltalte skal ha gitt inntrykk av å ha hatt en betydelig arv i vente fra skipsreder Wilhelm Wilhelmsen.
DB170903 Ingen av de tiltalte erkjenner noen form for skyld, ifølge statsadvokaten.
DB170903 Den yngste av de tiltalte brødrene har ifølge tiltalen forgrepet seg på en mindreårig søster gjennom en snau femårsperiode.
AP170903 Ingen av de tiltalte erkjenner noen form for skyld, ifølge statsadvokaten.
AP170903 Den yngste av de tiltalte brødrene har ifølge tiltalen forgrepet seg på en mindreårig søster gjennom en snau femårsperiode.
VG170901 Ifølge tiltalebeslutningen filmet den tiltalte gutten at en mindreårig jente utførte en seksuell handling på ham.
VG170901 - Drapene må betegnes som rene henrettelser, da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i tingrettens dom.
DB170901 - Drapene må betegnes som rene henrettelser, da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i tingrettens dom.
AA170901 - Drapene må betegnes som rene henrettelser, da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i tingrettens dom.
AA170901 Den tiltalte 18-åringen har operert med tre ulike identiteter og fødselsdatoer, og har opplyst at han er fra både Marokko og Syria.
AA170901 november i fjor, men behandlingen av saken har tatt tid, blant annet fordi den tiltalte rømte til Sverige etter voldsepisoden.
DA170831 LES OGSÅ : - Artist dyttet kvinne for å få tak i vesken hennes ¶ Tiltalte er en kampsportekspert i 30-årene, og ifølge tiltalen skal han natt til den 27. januar i år, på et utested på Strandkaien, ha tatt tak i en dørvakt på stedet og slengt dørvakten i gulvet.
DB170830 - Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte jenta skadene.
VG170829 - Det er foretatt flere nye vitneavhør i saken, og det er også foretatt nye sakkyndige uttalelser, og samlet sett har det gjort at påtalemyndigheten mener at det kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte Martine de dødelige skadene.
SA170829 Ifølge tysk påtalemyndighet tok den tiltalte mannen opp et stort lån rett før angrepet, for deretter å kjøpe aksjeopsjoner for over 700.000 kroner i den tyske fotballklubben. 28-åringens håp var at angrepet mot spillerbussen ville føre til et kraftig kursfall, noe han ville ha tjent store penger på.
DB170829 ¶ Åsted : Her er politiet utenfor huset til den tiltalte 49-åringen, hvor skytingen fant sted.
DB170829 I retten tirsdag sa mannens forsvarer at " den tiltalte sov da det amatørmessige raidet startet, og at han ikke ante at det var en politiaksjon ", skriver Reuters.
DB170829 Den tiltalte 49-åringen nektet straffskyld på alle punkter da rettssaken startet tirsdag.
DB170829 Da de ankom stedet, sto tiltalte klar med rifle og skuddsikker vest, ifølge påtalemyndigheten.
DA170829 LES OGSÅ : Fem uker i retten for Møllehagen-rektor ¶ « Tiltalte har over et langt tidsrom planmessig misbrukt den tillit som ligger i stillingen som rektor ved en offentlig skole til å oppnå betydelig vinning på det offentliges bekostning », heter det i dommen.
AP170829 - Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte Martine skadene, etter hun ble avlevert av sin mor om formiddagen.
AP170829 Ifølge tysk påtalemyndighet tok den tiltalte mannen opp et stort lån rett før angrepet, for deretter å kjøpe aksjeopsjoner for over 700.000 kroner i den tyske fotballklubben. 28-åringens håp var at angrepet mot spillerbussen ville føre til et kraftig kursfall, noe han ville ha tjent store penger på.
AA170829 På forsvarerens spørsmål om tiltalte hadde skrevet at han hadde brukt hagle, svarte Moen at han ikke husket.
AA170829 Onsdag skal krimteknikere fra Kripos, en våpenekspert og vitner som bodde i samme hus som tiltalte og de drepte, forklare seg i retten.
AA170829 Forsvareren sier at han tror dette kan bli klarere når en politibetjent som var til stede ved Nordlandssykehuset UNN og som også kommuniserte med tiltalte , skal vitne i retten.
AA170829 Det samme skal venner og bekjente av både tiltalte og avdøde.
AA170829 - I dag har vi hørt tiltalte forklare seg omtrent på samme måte som han gjorde i tingretten, sier aktor Torstein Lindquister til NTB etter første dag av ankesaken i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.
AA170829 Tiltalte sa ikke noe om hva som hadde skjedd med kona og stesønnen, men ifølge Moen var han klar over hva som hadde skjedd med ham selv.
AA170829 - Drapene må betegnes som rene henrettelser da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i tingrettens dom.
AA170829 Tiltalte har forklart at han ville ut av ekteskapet og hadde bedt kona om å flytte ut.
AA170829 - Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte jenta skadene.
AA170829 - Påtalemyndigheten mener det nå kan bevises utover rimelig tvil at det var tiltalte som påførte jenta skadene.
DB170828 Både fornærmede og den tiltalte mannen er fra Somalia.
AA170828 Både fornærmede og den tiltalte mannen er fra Somalia.
DB170827 Selskapet hjelper sjåførene i rettssaken, men om Uber kommer til å betale bøtene til de fire sjåførene er fortsatt ikke avklart, forteller en av de tiltalte til Avisen.dk ¶
DB170827 Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt opplyste til NTB etter drapet i fjor at de var kjent med at tiltalte og den 78 år gamle kvinnen hadde hatt en årelang relasjon.
DB170827 Drapstrusler ¶ Tiltalte skal ha truet med å drepe kvinnen i dagene før.
DN170826 18 andre tiltalte , inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
AA170826 Tingretten utelukket derimot at tiltalte var i en nødrettssituasjon som berettiget ham til å kjøre så fort som han gjorde.
AA170826 Den tiltalte mannen forklarte i Inntrøndelag tingrett at han var ute for å kjøre en luftetur.
AA170826 - At tiltalte skulle tro at det kunne være mulig å få et ekte dokument via en tilfeldig person på en kafé i Drammen står ikke til troende, står det i dommen. ( ©NTB ) ¶
VG170825 18 andre tiltalte , inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig, melder DPA.
DN170825 18 andre tiltalte , inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
AP170825 18 andre tiltalte , inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig, melder DPA.
AA170825 18 andre tiltalte , inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
AA170825 18 andre tiltalte , inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig, melder DPA.
VG170823 | Tiltalte i Birna-saken har endret forklaring ¶ Tiltalte forklarte i retten at hovedvitnet kjørte vekk med Birna Brjánsdóttir ( 20 ) i bilen og kom tilbake uten henne.
VG170823 Under rettsaken forklarte den tiltalte at kollegaen hans, som deltar er hovedvitne i rettsaken, var alene med Birna i bilen politiet mener hun ble drept i.
VG170823 Kollegaen til den tiltalte er med under den pågående rettsaken som hovedvitne til hendelsen.
VG170823 Kollegaen hadde da kjørt Birna hjem og kommet tilbake uten henne, forklarer den tiltalte .
VG170823 Den tiltalte forklarer nå at han gikk ut for å tisse, mens hans kollega kjørte vekk sammen med Birna i bilen.
VG170823 Del 5 : Jakten på de ukjente pengeutpresserne ¶ | Tiltalte i Birna-saken har endret forklaring ¶
VG170823 BESTRIDER : Advokat Morten Furuholmen forsvarer den tiltalte salsa-instruktøren i 50-årene, som nekter enhver straffskyld i overgrepssaken.
VG170823 Den ene tiltalte er også tiltalt for plagsom eller hensynsløs atferd ved å ha plaget en jevnaldrende jente i en toårsperiode.
VG170823 Advokat Mona Høiness, som forsvarer den ene av de to tiltalte , sier til VG : ¶
DB170823 Advokat Mona Høiness, som forsvarer den ene tiltalte , ønsker ikke å kommentere saken. ( ©NTB ) ¶
AP170823 Advokat Mona Høiness, som forsvarer den ene tiltalte , ønsker ikke å kommentere saken.
AP170823 Lagmannsretten la formildende vekt på at tiltalte et par dager etter hendelsen sendte en tekstmelding til fornærmede og ba om unnskyldning, og at hun ønsket å møte fornærmede i konfliktrådet, noe han ikke ønsket.
AA170823 Og ifølge tiltalen skal den tiltalte 27-åringen ha stukket kameraten mer enn 100 ganger på ulike steder på kroppen med denne bajonetten, slik Holte døde av forblødning og lungekollaps.
AA170823 Den tiltalte 27-åringen har nektet straffskyld for drap siden pågripelsen.
AA170823 - Vi mener - på bakgrunn av forholdene beskrevet i tiltalen, tidligere dom fra 2012 som omhandler vold og de rettspsykiatrisk sakkyndiges vurdering - at det i dag er en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd.
AA170823 Tiltalte er vurdert som strafferettslig tilregnelig, skriver statsadvokat Schjetne i en e-post til Adresseavisen.
AA170823 Advokat Mona Høiness, som forsvarer den ene tiltalte , ønsker ikke å kommentere saken. ( ©NTB ) ¶ | 90 saker etterforskes i Tysfjord ¶
AA170823 Lagmannsretten la formildende vekt på at tiltalte et par dager etter hendelsen sendte en tekstmelding til fornærmede og ba om unnskyldning, og at hun ønsket å møte fornærmede i konfliktrådet, noe han ikke ønsket.
AA170823 I tiltalen, som er tatt ut etter Riksadvokatens ordre, tas det høyde for å legge ned påstand om forvaringsstraff for den tiltalte 28-åringen.
AA170823 - Vi mener det i dag er nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå lovbrudd.
VG170822 Ifølge tiltalen skal den tiltalte ha kommet med anklager om at Follo skal ha stjålet 160.000 kroner fra en safe.
VG170822 Han er en notorisk kjeltring og bedrager, sier den tiltalte .
VG170822 Den tiltalte avviser overfor VG at han har slått til Fallo.
VG170822 Dagen før slaget fikk Fallo en tekstmelding fra mannen i 40-årene, der den tiltalte kom med truende meldinger til Fallo : ¶
VG170822 Tiltalte avviser vold ¶
VG170822 Den tiltalte har hele tiden nektet for at han sto bak brannen.
VG170822 Advokat Arne Johansen er forsvarer for den eldste tiltalte sønnen.
DB170822 Ingen av de tiltalte har erkjent straffskyld i saken.
DB170822 De tre tiltalte stiller for Alstahaug tingrett i Nordland 5. september i år.
AP170822 Den tiltalte har hele tiden nektet for at han sto bak brannen.
AA170822 - Det var bare kaos der inne, sa tiltalte om internatrommet til offeret der knivstikkingen skjedde.
AA170822 Tiltalte forklarte at han mener han stakk offeret seks ganger, melder NRK.
AA170822 Den tiltalte har hele tiden nektet for at han sto bak brannen.
AA170822 Ingen av de tiltalte har i avhør erkjent straffskyld. ( ©NTB ) ¶
VG170821 - Saken illustrerer hvor galt det kan gå når dommerne ikke tar på alvor at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.
DN170821 Ifølge tiltalen mener politiet at de tiltalte har fått utbetalt til sammen 36,9 millioner kroner i lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner ved å overta andre personers identitet, skriver Aftenposten.
DA170821 « I skjerpende retning har retten lagt vekt på at tiltalte kjøpte sex hos en sårbar ung kvinne som hadde problemer med rus.
AP170821 Forsvarer Silje Elisabeth Stenvaag, som representer den siste av de tiltalte , en mann fra Akershus i begynnelsen av 20-årene, har ikke besvart Aftenpostens forsøk på å få kommentarer.
AP170821 - Modusen er at de tiltalte har tilegnet seg bankkodebrikkene og dermed identiteten til andre personer og søkt om lån eller kreditt fra banker og finansinstitusjoner i deres navn.
AA170821 Aktor Jessica Wenna ba opprinnelig om livstidsdom for begge de to tiltalte , men på grunn av Rajabis alder da drapet på den daværende kjærestens far fant sted - Rajabi var da under 20 år - har han fått 14 års fengsel.
AA170821 Ifølge tiltalen mener politiet at de tiltalte har fått utbetalt til sammen 36,9 millioner kroner i lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner ved å overta andre personers identitet, skriver Aftenposten.
DB170820 NBC Washington skriver at de har forsøkt å få svar fra forsvarerne til de tiltalte uten å lykkes.
DB170820 Kvinnen var på motellet i 10 dager før hun klarte å rømme mens det tiltalte paret lå og sov.
DB170820 De tiltalte kan få 20 år fengsel for handlingen og kan måtte betale et erstatningskrav på 200 000 dollar, noe som tilsvarer ca. 1,5 millioner kroner.
DA170818 « Retten er uansett av den oppfatning at tiltalte selv hadde plikt til å undersøke hvorvidt hans kjøring/parkering var lovlig eller ikke », heter det i dommen.
VG170817 Ifølge avisen skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
VG170817 Statsadvokat Irlin Irgens innledet med å si at tiltalte i liten grad har forklart seg om handlingen, og det har ikke fremkommet noe motiv.
VG170817 Påtalemyndigheten mener tiltalte stakk sin kone ti ganger, og at hun døde som følge av skadene.
VG170817 Dommer Ingmar Nestor Nilsen spurte tiltalte om han hadde begått disse handlingene.
VG170817 De oppsøkte aldri profesjonell hjelp, forklarer tiltalte .
VG170817 Tiltalte forteller at samlivet fungerte fint fram til 2009, men at han da begynte å bli deprimert og sluttet i jobben som bussjåfør.
DB170817 ¶ SLEKT MED : Både offeret og den tiltalte i drapssaken som ryster Sverige er i slekt med Fadime Sahindal, som ble drept av sin far i 2002.
DB170817 Under etterforskningen har det kommet fram opplysninger om at 46-åringen tidligere skal ha fått ordre om å drepe sine døtre, men dette avviser den tiltalte .
DB170817 Den tiltalte skal blant annet ha reagert på at døtrene håndhilste på menn, og det gikk rykter om at de var sammen med gutter, ifølge SVT.
DB170817 Både offeret og den tiltalte er i slekt med Fadime Sahindal, som ble drept av sin far i 2002, skriver SVT.
AP170817 Jeg husker det første knivstikket, men ikke noe mer, forklarte den tiltalte .
AP170817 - Stemmene sa også at hun skulle drepe meg, forklarte den tiltalte .
AP170817 Det er psykiaterne Torgeir Husby og Rita Lyngved som senere i rettssaken skal forklare seg om tiltalte og hans psykiske tilstand.
AP170817 Den tiltalte mannen kom til Norge fra den kurdiske delen av Irak i 1999.
AP170817 Den tiltalte har bedt om å slippe å være til stede i rettssalen når familiemedlemmene skal forklare seg og når avhøret av den 10 år gamle sønnen blir avspilt i retten.
AP170817 Aktor har tatt forbehold om å legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern, siden de sakkyndige har konkludert med at tiltalte ikke er strafferettslig tilregnelig.
AP170817 - Ja, svarte tiltalte , som sitter ved siden av sin forsvarer Brynjar Meling.
AA170817 De har konkludert med at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og dermed ikke strafferettslig tilregnelig.
AA170817 Tiltalte varslet selv politiet, og han ble pågrepet i leiligheten på Ulven.
VG170816 Ifølge avisa skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
VG170816 Den tiltalte moren i Lommedalen-saken ble kjørt bort i ambulanse fra tinghuset på Gjøvik.
DB170816 Ifølge avisa skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
DB170816 Ifølge kona ble hennes avdøde mann lurt med på turen til Stensjøen, og hadde 46-åringen visst at den tiltalte var med, hadde han ikke blitt med.
DB170816 Ifølge den svenske TV-kanalen er den tiltalte lei seg og angrende.
DB170816 Etter dette brøt paret all kontakt med den tiltalte mannen.
DB170816 Enka skal også ha fortalt i avhør at den tiltalte i saken kontaktet hennes ektemann, der han ble oppfordret til å drepe sine to døtre.
DB170816 Det skal ha opprørt både tiltalte og andre slektninger.
AP170816 Ifølge Budstikka skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
AP170816 Det var i juni at det ble varslet at det skulle gjøres en ny psykiatrisk vurdering av den tiltalte moren i Lommedalen-saken.
AP170816 Den tiltalte moren i Lommedalen-saken ble kjørt bort i ambulanse fra tinghuset på Gjøvik.
AA170816 Ifølge Budstikka skulle vurderingen finne sted i begynnelsen av august, men tiltalte møtte ikke opp etter avtale.
AA170815 Både overfor tiltalte og fornærmede finner vi også grunn til å beklage den fullstendig uakseptable saksbehandlingstiden, sier politiinspektør Walla. ( ©NTB ) ¶
DN170814 Nå har Agder lagmannsrett behandlet anken og konkluderer med at det er « klart at ankene fra de tiltalte ikke vil føre frem ».
DN170814 Dermed står dommen fra tingretten og de tre tiltalte må sone fengselsstraffene.
AP170814 Til retten mandag kom tiltalte iført håndjern.
AP170814 Den tiltalte 44-åringens sak inngår i dette komplekset.
AP170814 Andersen, sier til BT at tiltalte har erkjent store deler av faktum, men ikke nødvendigvis straffskyld.
AP170814 Tiltalte erkjente videre fullstendig straffskyld for flere titalls enkeltforhold som handler om deling av bilder og videoer som viser overgrep mot barn, både egne og ukjente barn, samt for til dels grovt seksualisert chatting om mindreårige.
AA170814 Saken går for Bergen tingrett, og den tiltalte ble ført inn iført håndjern, skriver Bergens Tidende.
VG170810 TATT : Her går den tiltalte mannen i 20-årene inn på Narvesen-kiosken 25. september i fjor.
AA170810 Tiltalte erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen og er lettet over å bli trodd i retten.
AP170807 Retten finner det dessuten bevist at de tiltalte har stjålet tilsammen 63 rein, ved å merke andres dyr som sine egne.
AP170807 - De tiltalte har ved planmessige handlinger over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning, skriver lagmannsretten.
AA170807 Retten finner det dessuten bevist at de tiltalte har stjålet til sammen 63 rein, ved å merke andres dyr som sine egne.
AA170807 - De tiltalte har ved planmessige handlinger over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning, skriver lagmannsretten.
DB170803 Den tiltalte har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen kort til etter.
AP170803 Ifølge tiltalen skal Hutchins ha inngått et kriminelt forbund med den andre tiltalte for å annonsere, selge og distribuere viruset.
AP170803 Den tiltalte har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen som skjedde kort tid etter hendelsen.
AA170803 Den tiltalte har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen kort til etter.
DB170802 Under rettssaken hvor en ungdom sto tiltalt for et drap begått i desember i fjor, fokuserte mediedekningen på at tiltalte ikke viste ( nok ? ) tegn til anger i retten.
AA170802 Retten konkluderer imidlertid med at politiet var nødt til å gå hardt til verks mot de voldelige demonstrantene og at de tiltalte ikke direkte kan klandres for dødsfallene.
DN170801 - Vi konstaterer at tingretten fant at tiltalte hadde innsideinformasjon da han solgte aksjene, men at domstolen mener at tiltalte først hadde innsideinformasjon på et senere tidspunkt enn vi har lagt til grunn og derfor frifant ham for tilskyndelsen, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim.
DN170801 - Vi konstaterer at tingretten fant at tiltalte hadde innsideinformasjon da han solgte aksjene, men at domstolen mener at tiltalte først hadde innsideinformasjon på et senere tidspunkt enn vi har lagt til grunn og derfor frifant ham for tilskyndelsen, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim.
DN170801 Sju tiltalte pressefolk løslates av tyrkisk domstol ¶
DN170801 De tiltalte er anklaget for å planlegge et militærkupp mot regjeringen fra flystasjonen Akinci nordvest for hovedstaden.
DB170801 De omkomne var blant fem tiltalte i forbindelse med en rettssak som skulle starte tirsdag, og skal ha blitt skutt av politiet da de forsøkte å rømme fra stedet, skriver den britiske kringkasteren.
DA170801 Domstolen mente imidlertid at tiltalte hadde et kvalifiserende informasjonsfortrinn på et senere tidspunkt enn vi har lagt til grunn og frifant derfor for tilskyndelsen.
DA170801 - Retten har lagt til grunn at tiltalte hadde innsideinformasjon da han solgte aksjene, slik tiltalen forutsatte.
AP170801 De tiltalte er anklaget for å planlegge et militærkupp mot regjeringen fra flystasjonen Akinci nordvest for hovedstaden.
AP170801 Tre tiltalte ble skutt og drept av politiet da de forsøkte å skyte seg vei ut av et rettslokale i utkanten av Moskva tirsdag, ifølge russiske myndigheter.
AP170801 Skytingen startet da fem tiltalte i en massedrapssak ble ført inn i en heis etter et forberedende rettsmøte i en regionsdomstol i Moskva.
AP170801 I tillegg ble en vakt fra nasjonalgarden skutt og såret, mens to andre vakter måtte få behandling som følge av skader de fikk i slåsskampen med de tiltalte .
AA170801 Tre tiltalte ble skutt og drept av politiet da de forsøkte å skyte seg vei ut av et rettslokale i utkanten av Moskva tirsdag, ifølge russiske myndigheter.
AA170801 Skytingen startet da fem tiltalte i en massedrapssak ble ført inn i en heis etter et forberedende rettsmøte i en regionsdomstol i Moskva.
AA170801 I tillegg ble en vakt fra nasjonalgarden kutt og såret, mens to andre vakter måtte få behandling som følge av skader de fikk i slåsskampen med de tiltalte .
AA170801 De tiltalte er anklaget for å planlegge et militærkupp mot regjeringen fra flystasjonen Akinci nordvest for hovedstaden.
DN170731 Den tiltalte ble dømt til sju måneders fengsel.
AA170731 Den tiltalte ble dømt til sju måneders fengsel.
DN170728 | Sju tiltalte pressefolk løslates av tyrkisk domstol ¶
DN170728 Forsvarerne ba om løslatelse av alle de tiltalte .
DN170728 En domstol i Istanbul beordrer løslatelse av sju av de tiltalte pressefolkene fra den regjeringskritiske avisa Cumhuriyet.
DN170728 Elleve av de tiltalte har sittet varetektsfengslet før rettssaken, de fleste i over åtte måneder.
DN170728 De tiltalte anklages for å ha støttet terrorgrupper uten selv å ha vært medlemmer ved at avisa har publisert artikler om flere forbudte grupperinger : Det kurdiske arbeiderpartiet ( PKK ), det sterkt venstreorienterte DHKP-C, samt bevegelsen til USA-baserte Fethullah Gülen.
DN170728 Blant de tiltalte er noen av landets mest kjente pressefolk : Avisas sjefredaktør Murat Sabuncu, kommentatoren Kadri Gursel, gravejournalisten Ahmet Sik og karikaturtegneren Musa Kart.
AA170728 | Sju tiltalte pressefolk løslates av tyrkisk domstol ¶
AA170728 Forsvarerne ba om løslatelse av alle de tiltalte .
AA170728 En domstol i Istanbul beordrer løslatelse av sju av de tiltalte pressefolkene fra den regjeringskritiske avisa Cumhuriyet.
AA170728 Elleve av de tiltalte har sittet varetektsfengslet før rettssaken, de fleste i over åtte måneder.
AA170728 De tiltalte anklages for å ha støttet terrorgrupper uten selv å ha vært medlemmer ved at avisa har publisert artikler om flere forbudte grupperinger : Det kurdiske arbeiderpartiet ( PKK ), det sterkt venstreorienterte DHKP-C, samt bevegelsen til USA-baserte Fethullah Gülen.
AA170728 Blant de tiltalte er noen av landets mest kjente pressefolk : Avisas sjefredaktør Murat Sabuncu, kommentatoren Kadri Gursel, gravejournalisten Ahmet Sik og karikaturtegneren Musa Kart.
DA170726 Etter det RA kjenner til var det snakk om ulike investeringer innenfor forskjellig næringsvirksomhet som de tiltalte skal ha presentert for de fornærmede.
DA170726 De to tiltalte i saken er fra Sirdal og Sverige, og saken mot dem skal opp i Lister tingrett den 3. september i år.
AA170726 Den tiltalte mannen vedgikk i retten at han sto bak knivstikkingen, men hevdet at det ikke var noe drapsforsøk fra hans side.
VG170725 - Man vil dømme dem for å ha « støttet en terrorgruppe, uten å være medlem », men aktor ber om at de tiltalte skal få straff som om de faktisk er terrorister, fortsetter han.
DB170725 Tidligere sjefredaktør Can Dündar, en av de tiltalte , som nå lever i landsflukt i Tyskland, vakte raseri fra Erdogan da han i 2014 avslørte hvordan tyrkisk etterretningstjeneste forsynte islamistiske opprørere i Syria med våpen.
DB170725 Påtalemakta ber om fra sju og et halvt til 43 års fengsel for de tiltalte .
AA170724 Mange av de tiltalte har alt sittet åtte måneder i varetekt, til protester fra menneskerettsgrupper og internasjonale journalist- og ytringsfrihetsorganisasjoner.
VG170723 Påtalemyndigheten krever fengselsstraffer på opp mot 43 år for enkelte av de tiltalte .
AA170722 Flere andre tiltalte har fått lange fengselsstraffer, og egyptisk sikkerhetstjeneste jakter fortsatt på 15 andre som hevdes å ha vært innblandet i attentatet på riksadvokaten. ( ©NTB ) ¶ | 51-åring siktet for drap på samboer og tre barn i Sverige ¶
VG170721 - Tiltalte er dømt flere ganger tidligere for alvorlige voldslovbrudd, uten at dette har virket dempende på hans vilje til å begå alvorlig kriminalitet, het det i dommen, ifølge nyhetsbyrået.
DB170721 - Tiltalte er dømt flere ganger tidligere for alvorlige voldslovbrudd, uten at dette har virket dempende på hans vilje til å begå alvorlig kriminalitet, het det i dommen.
AP170721 Tiltalen for grovt bedrageri gjelder syv tilfeller av svindel i Oslo-området knyttet til salg fra privatpersoner, hvor de en eller begge tiltalte skal ha tatt salgsobjektene uten å betale.
AP170721 Politiet mener de to tiltalte har svindlet til seg og stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner og 10.000 euro.
AP170721 Det tiltalte søskenparet har tilknytning til det norske rommiljøet.
AP170721 De tiltalte er søsken ¶
AA170721 - Tiltalte er dømt flere ganger tidligere for alvorlige voldslovbrudd, uten at dette har virket dempende på hans vilje til å begå alvorlig kriminalitet, het det i dommen.
AA170720 De tiltalte sitter fortsatt i varetekt.
DB170718 Realiteten er altså den stikk motsatte : Hele forsvaret deres bygget på at de tiltalte trodde at jenta var 18 år, og at de ( ifølge forsvarerne ) hadde gjort det de kunne for å sjekke at dette var tilfelle.
DB170718 Men en slik kritikk av frifinnelsen, bygget på sakens faktiske realiteter, er noe helt annet enn de holdningene som Farahmand ( fullstendig uriktig ) tillegger de tiltalte og juryen, når han anklager dem for å begå « de lave forventningers rasisme » ved å « tro at brødrene ikke visste bedre » enn å ha sex med en 13-åring.
DB170718 Han tar riktignok et forbehold om at siden juryen ikke begrunner sine avgjørelser, kan vi ikke vite sikkert hva de la vekt på - men samtidig går han i resten av sin tekst svært langt i å legge sin tolkning til grunn, og han uttaler direkte at forsvarene har påberopt seg dette i sitt forsvar for de tiltalte : ¶
DB170718 Det fremgår attpåtil av tingrettsdommen at de tiltalte uttrykkelig har forklart at de kjente til at norsk lov satte en aldersgrense for seksuell omgang, og at de trodde den var enten 16 eller 18 år..
DB170718 Det er forståelig at de tiltalte har brukt dette som sitt forsvar, det som er betenkelig er at juryen har gått fem på.
DB170718 Det er forståelig at de tiltalte har brukt dette som sitt forsvar, det som er betenkelig er at juryen har gått fem på, skriver Mahmoud Farahmand » ) i sin følgetekst når de deler saken på Facebook, og la innlegget som toppsak på fronten sin onsdag formiddag.
VG170717 Tingretten skriver at drapet er begått med overlegg av de tre tiltalte , noe som innebærer at de mener at drapet på Bakken var en overveid handling, ikke en impulshandling.
VG170717 Retten finner at disse momentene samlet må medføre at han får en noe strengere straff enn de to andre tiltalte . » - Anken er allerede sendt inn.
VG170717 I retten forklarte de tre tiltalte at de hentet Bakken i bilen den kvelden for å snakke med ham om en påstått alvorlig handling de tre mente Bakken hadde begått mot en av deres nærstående.
VG170717 Her er alle de tre tiltalte tilbake på åstedet, her sammen med en politimann helt til venstre i bildet.
DB170717 - Vi mener at drapet har skjedde etter forutgående overveielser mellom de tre tiltalte , det man i gamle dager kalte overlegg, sa aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, i Gjøvik tingrett tilbake i juni.
AA170717 Tiltalte erklære seg ikke skyldig i retten, men ble dømt til livsvarig fengsel med hard arbeid.
AA170717 | To av de tiltalte i Søndre Land-saken anker dommen ¶
AA170717 Påstanden for alle de tre tiltalte var 20 års fengsel.
AA170717 Ifølge domsslutningen ble drapet begått med overlegg av alle tre tiltalte , noe som virket skjerpende på straffeutmålingen.
AA170717 Han er ikke overrasket over at to av de tiltalte anker dommen.
AA170717 De tre tiltalte hevder at de oppsøkte den avdøde for å konfrontere ham med et angivelig overgrep mot et familiemedlem.
AA170717 Retten mener tiltalte har vært en nødvendig brikke i et spill hvor uskyldige personer tappes for midler.
AA170717 - Etter rettens syn er det helt usannsynlig at tiltalte over to dager i god tro ville ha gått med på å reise rundt til byer i Telemark for en alternativ overførsel, hvis dette kun var for å gjøre den ukjente engelsktalende personen en tjeneste, slik tiltalte hevdet i retten, skriver tingrettsdommer Øistein Wegner Fagernes.
AA170717 - Etter rettens syn er det helt usannsynlig at tiltalte over to dager i god tro ville ha gått med på å reise rundt til byer i Telemark for en alternativ overførsel, hvis dette kun var for å gjøre den ukjente engelsktalende personen en tjeneste, slik tiltalte hevdet i retten, skriver tingrettsdommer Øistein Wegner Fagernes.
AP170714 Strafferettslig tilregnelig ¶ Tiltalte har sittet varetektsfengslet i 13 måneder.
AP170714 Erkjenner drap, men ikke straffskyld ¶ - Tiltalte har erkjent at det var han som drepte kona, men har i avhør nektet straffskyld.
VG170713 I tillegg til å ha lobbet mot Magnitsky-loven, har Veselnitskaja forsvart én av de tiltalte i en omfattende svindelsak.
DA170713 For fire av de tiltalte gjelder saken organisert kriminalitet etter den såkalte proffparagrafen, skriver NRK.
DA170713 - Med så mange tiltalte som må ha tolk, må det settes av så mye tid.
AA170713 Alle de tiltalte ble kjent skyldig i slutten av juni.
AA170713 For fire av de tiltalte gjelder saken organisert kriminalitet etter den såkalte proffparagrafen, skriver NRK.
AA170713 - Med så mange tiltalte som må ha tolk, må det settes av så mye tid.
DB170712 Flere av de tiltalte har bedyret at de vil anke saken inn for Høyesterett.
DB170712 Advokatene Gøran Møller-Christiansen og Thomas Randby i advokatfirmaet Elden forsvarte en av de tiltalte som skal anke.
DA170712 Skyldte på teknisk svikt ¶ Tiltalte tilsto i retten.
DA170712 LES OGSÅ : - Jeg drakk en halvliter sprit på 20 sekunder ¶ Tiltalte ble stanset av politiet i Hanaveien i Sandnes, etter at han hadde forårsaket en rekke farlige situasjoner under kjøreturen fra Bråstein til Sandnes sentrum.
DA170712 Både et vitne og polititjenestemennene som stanset mannen oppfattet tiltalte som påvirket da han ble stanset.
AA170712 Den drapssiktede 29-åringen var ikke blant de tiltalte i saken fra 2010. ( ©NTB ) ¶
VG170711 I 2012 var det tre tiltalte i mishandlingssaken, blant annet en mann som tidligere hadde hatt tilknytning til Hell's Angels.
VG170711 Alle de tre tiltalte ble dømt, til henholdsvis elleve, 12 og 18 måneders fengsel.
VG170711 29-åringen var ikke en av de tiltalte for volden i 2010.
DB170711 Videre la retten vekt på at tiltalte var sint, hadde panikk og at situasjonen på utestedet var kaotisk.
DB170711 Retten har ikke holdepunkter for å kunne legge til grunn at tiltaltes beslutning om å skyte var motivert av andre grunner enn sinnstilstanden forårsaket av angrepet, for eksempel hevnmotiver med grunnlag i den konflikten som tiltalte og fornærmede hadde fra tidligere av », het det videre.
DB170711 « Tiltalte oppfattet situasjonen som at han og NN ( kameraten, red.anm. ) var i livsfare, og at han var meget redd », het det i dommen.
DA170711 LES OGSÅ : Mor og datter var på kjøpesenter og stjal ¶ Tiltalte avga en uforbeholden tilståelse i retten.
VG170710 Ifølge Dalane Tidende nekter den tiltalte straffskyld fordi han hevder å ha handlet i nødverge.
VG170710 Den tiltalte stakk fra egen bolig etter voldsepisoden.
VG170710 FORSVARER : Advokat Morten Furuholmen forsvarer den tiltalte kvinnen.
VG170710 « Tiltalte har psykiske problemer.
SA170710 - Men burde ikke tiltalte vært dømt for § 311 i denne saken når han visste at den ene parten var under 18 ?
SA170710 Tiltalte ble i retten dømt etter paragraf 266 for skremmende eller hensynsløs adferd.
DB170710 De to skal ha begynt å krangle etter å ha vært på en fest, og tiltalte har forklart at broren gikk til angrep, og at han måtte forsvare seg.
DB170710 Retten fant det « bevist utover enhver rimelig tvil at blitzerne først brukte stolene til å slå tiltalte ( 24-åringen, red.anm. ) og vennen med, etter at tiltalte hadde tatt frem kniven ».
DB170710 ) og vennen med, etter at tiltalte hadde tatt frem kniven ».
DA170710 Ifølge Dalane Tidende var den tiltalte mannens kone og barn i huset på tidspunktet da hendelsen fant sted, men de skal ikke ha vært vitner til det som skjedde.
DA170710 I avhør har den tiltalte forklart at han hadde besøk av sin eldre bror.
DA170710 Der oppsto det en voldsom krangel, og den tiltalte har forklart at storebroren gikk til angrep, og at han måtte forsvare seg.
DA170710 Tiltalte nekter straffskyld fordi han hevder å ha handlet i nødverge.
AP170710 - Men burde ikke tiltalte vært dømt for § 311 i denne saken når han visste at den ene parten var under 18 ?
AP170710 Tiltalte ble i retten dømt etter paragraf 266 for skremmende eller hensynsløs adferd.
VG170709 « Tiltalte har psykiske problemer.
VG170709 « Tiltalte har psykiske problemer.
DB170709 Dersom politiet var av den oppfatning at tiltalte utgjorde en trafikkrisiko, skulle straffesaken vært påskyndet eller saken forelagt retten for fortsatt beslag av førerkortet », fastslo dommeren.
DB170709 Retten fant det « bevist utover enhver rimelig tvil at blitzerne først brukte stolene til å slå tiltalte ( 24-åringen, red.anm. ) og vennen med, etter at tiltalte hadde tatt frem kniven ».
DB170709 ) og vennen med, etter at tiltalte hadde tatt frem kniven ».
VG170707 Dessuten har myndighetene krevd 2.988 livstidsdommer for tiltalte etter kuppforsøket.
AA170707 Sør-Trøndelag tingrett mener at fengsel så langt ikke har hatt noen effekt på tiltalte .
AA170707 Politiet fant også ipad-en hos tiltalte etter å ha brukt sporingsmuligheten i nettbrettet, ifølge dommen.
AA170707 Når det gjelder safen, hevdet tiltalte i retten at han noen dager senere tok med seg to kamerater til Solsiden for å hente den.
AA170707 Dommerne mener det er nødvendig med lang prøvetid, fordi tiltalte har vist tilbakevendende kriminell adferd over flere år.
AA170707 Det er også et pålegg i dommen at tiltalte ikke skal ha kontakt med personer fra rusmiljøet i Trondheim.
AA170707 Tiltalte og en av kameratene forlot stedet, mens den siste ble tatt av gravemaskineieren.
DA170706 I retten hevdet den tiltalte at han ikke ønsket sex av tenåringen, men at han forsøkte å skremme ham vekk på grunn av maset med sigarettene.
DA170706 Det er ingen tekniske spor som bekrefter at det skjedde noe overgrep, men retten hviler seg tungt på loggene fra samtalene den fornærmede og den tiltalte hadde på Facebook før og etter at overgrepet skal ha skjedd 17. oktober i fjor.
DA170706 Da hadde den tiltalte svart at han ville ha sex i bytte, men det hadde gutten svart nei til.
DA170706 Da gutten dagen etter kom innom for å kjøpe sigarettene, ble den tiltalte mannen irritert og tok tak i gutten og la ham ned på en madrass hvor han gjennomførte en voldtekt.
DB170705 Så unnlot den tiltalte å møte i retten.
AP170705 I dommen står det at « mange vitner, kanskje alle de tilreisende, taler usant på forskjellige punkt, også om bagateller », men retten slår fast at tiltalte dro fra Romania 13. oktober 2015.
AA170704 Det er tiltalte og hans handlinger som er årsaken til dette, slår lagmannsretten fast.
FV170703 - Nå ble jo ikke dommen slik som tiltalte ønsket, så ut fra det er jeg nok kanskje ikke overrasket.
AA170703 Sammen med kong Felipes søster, prinsesse Cristina, var Urdangarin en av 18 tiltalte i bedragerisaken der totalt 58 millioner kroner i offentlige midler ble unndratt gjennom den ideelle organisasjonen Noos.
AA170703 Rettssaken mot den tiltalte 16-åringen startet i Kristiansand tingrett 19. juni.
AA170703 I retten forklarte den tiltalte at han i lang tid hadde hatet 14 år gamle Hassan. 16-åringen mente Hassan hadde stjålet 600 kroner fra ham, og dessuten solgt ham jord og sagt at det var hasj.
AA170703 Forsvarer Svein Kjetil Stallemo sier at han hele tiden har vært av den oppfatning at forvaring er feil dom for den tiltalte 16-åringen.
DB170702 « Lillestrømsupporterne syntes nok at rosenborgsupporterne var trollete, for flere lillestrømsupportere forsøkte å komme seg ut av bussene og fly på de tiltalte .
DB170702 Politiet stoppet imidlertid lillestrømsupporterne og geleidet de tiltalte unna ».
DB170702 De tiltalte gjorde ikke noe straffbart. 2. mange vil mene at de ikke oppførte seg bra. 3.
VG170701 Mens Cromwell først haddde frist til fredag med å betale eller melde seg på fengselet i juli, har en anke ha ført til at de tiltalte har frist til 14. juli med å betale det utestående beløpet.
DB170701 De fem andre tiltalte mennene fikk fra seks til ett års fengsel.
AP170701 Tre av de seks tiltalte mennene opprettet et fiktivt borettslag på en adresse i Sofies gate i Oslo som ikke finnes, skriver Dagbladet.
VG170630 Olsen og sønnen hadde snakket om å « ta » Bakken på grunn av at de tre tiltalte mente Bakken hadde begått en alvorlig handling mot en av deres nærstående.
VG170630 Aktor Thorbjørn Klundseter mener de tre tiltalte i båldrapet planla å drepe Nils Olav Bakken.
VG170630 - På åstedsbefaring kjente heller ikke de tiltalte seg igjen der oppe, sier Ilstad, som i likhet med 20-åringens forsvarer, Jacob Ringsrød, mener at Olsens forklaring ikke er troverdig.
VG170630 Les også : Her er de tiltalte tilbake på åstedet ¶
VG170630 Alle de tiltalte har forklart at de mente Bakken hadde begått en alvorlig handling mot en av deres nærstående.
VG170630 - Rettssaken pågår fortsatt og jeg ser rett og slett ingen grunn til å kommentere den typen påstander, sier Klundseter om den tiltalte kvinnens meninger.
VG170630 Han mener at Klundseter spekulerer rundt opptakten til drapet, hvor de tre tiltalte hentet Bakken og deretter etter noen angivelige « rånerunder » i Dokka kjørte opp til Veståsen hvor de tiltalte skulle, ifølge egne forklaringer, få Bakken til å snakke ut om eller innrømme en alvorlig handling de mente han skulle ha begått mot en av deres nærstående.
VG170630 Han mener at Klundseter spekulerer rundt opptakten til drapet, hvor de tre tiltalte hentet Bakken og deretter etter noen angivelige « rånerunder » i Dokka kjørte opp til Veståsen hvor de tiltalte skulle, ifølge egne forklaringer, få Bakken til å snakke ut om eller innrømme en alvorlig handling de mente han skulle ha begått mot en av deres nærstående.
VG170630 Den tiltalte syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn nekter skyld for både drap og planlegging.
VG170630 - Aktor har konspirative teorier ved at man ser hendelsen baklengs - med forutsetning om at de tiltalte hadde kunnskap om det forferdelige som ble gjort.
AA170630 Aktor mener den tiltalte kvinnen og sønnen hennes må straffes for medvirkning til drapet.
AA170630 I dommen legger Lagmannsretten vekt på at tiltalte under saken ikke har vist noen form for anger eller beklaget noe, men i stedet har vært meget bortforklarende.
VG170629 ÅSTEDSBEFARING : Mandag var de tre tiltalte tilbake på åstedet.
VG170629 Påtalemyndigheten mener at flere momenter i hendelsesforløpet beviser at drapet var planlagt, og peker særlig på hvordan og hvorfor de tiltalte oppsøkte Bakken og videre hvor ferden etter dette gikk : ¶
VG170629 Ilstad, er overrasket over at aktor ikke gjør større forskjell på de tiltalte .
VG170629 I retten har en alvorlig handling de tre tiltalte mente Bakken hadde begått, blitt beskrevet som motivet for hvorfor de tre oppsøkte Bakken.
VG170629 Foto : Frode Hansen, VG ¶ 20 år : Aktor Thorbjørn Klundseter ( til venstre ) la i dag ned påstand om 20 års fengsel for de tre tiltalte .
VG170629 Forsvarerne er svært uenige, og viser til at alle de tiltalte nekter for planlegging. 20 ÅR : Syvbarnsmoren ( i strikkegenser ) var mandag tilbake på åstedet.
VG170629 Dersom domstolen kommer til at drapet var planlagt, vil det føre til strengere straffer for de tiltalte .
VG170629 Aktor vil ha 20 års fengsel for de tre tiltalte for drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ).
VG170629 TILBAKE PÅ ÅSTEDET : Mandag var de tre tiltalte tilbake på åstedet under rettens befaring.
VG170629 Påtalemyndigheten mener at flere momenter i hendelsesforløpet beviser at drapet var planlagt, og peker særlig på hvordan og hvorfor de tiltalte oppsøkte Bakken og videre hvor ferden etter dette gikk : ¶
VG170629 Klundseter sier at påtalemyndigheten mener at drapet var en overveid handling og at det var planlagt av de tre tiltalte .
VG170629 Klundseter påpeker flere ganger at forklaringene til de tiltalte på flere punkter angående motiv og foranledningen for drapet ikke er troverdige.
VG170629 I retten har en alvorlig handling de tre tiltalte mente Bakken hadde begått, blitt beskrevet som motivet for hvorfor de tre oppsøkte Bakken.
VG170629 GJØVIK ( VG ) Påtalemyndigheten mener drapet på Nils Olav Bakken var en planlagt og overveid handling begått av alle tre tiltalte i fellesskap.
VG170629 De tiltalte nekter for at drapet var planlagt.
VG170629 De tiltalte har forklart at de skulle prate om den påståtte alvorlige handlingen oppe på Veståsen.
VG170629 Tallaksen viste da til til at strafferammen for drap er 21 år, men at den senkes til maksimalt 15 år når tiltalte er under 18 år.
VG170629 Hensynet til samfunnsvernet er da så tungtveiende at det oppfyller lovens meget strenge vilkår for å idømme tiltalte forvaring », heter det i dommen.
VG170629 Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første.
SA170629 Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter.
SA170629 Tiltalte hadde ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ville drepe Hassan, står det i dommen.
SA170629 | Aktor ber om 20 års fengsel for de tiltalte i Søndre Land-saken ¶
SA170629 Påtalemyndigheten mener alle de tre tiltalte for drapet på Nils Olav Bakken på Veståsen i Søndre Land må straffes med fengsel i 20 år.
SA170629 Aktor Thorbjørn Klundseter la torsdag ned påstand om 20 års fengsel for alle de tre tiltalte for drapet på Nils Olav Bakken.
FV170629 Den tiltalte 16-åringen sier han drepte fordi han ble frastjålet « penger og respekt ».
FV170629 Aktor mente i sin prosedyre at tiltalte kom med en lite troverdig forklaring, og omtalte knivstikkingen som rå, brutal og meningsløs.
FV170629 Fra dommen heter det blant annet at « tiltalte viste ved sine handlinger at han hadde en lav terskel for å utøve massiv og dødelig vold.
FV170629 Kniven ble kjøpt da den tiltalte gutten var på konfirmanttur til Latvia. 16-åringens ofre : Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.
DB170629 « Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første.
DB170629 - Det var tøft for dem å sitte der med tiltalte som frarøvet dem Tone, sier familiens bistandsadvokat, Tove Karlsen Westbye til Dagbladet.
DB170629 Tiltalte hadde ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ville drepe Hassan », heter det i dommen fra Kristiansand tingrett.
DB170629 Tre tiltalte
DB170629 Han erkjenner i motsetning til de to andre tiltalte straffskyld for drapet, men nekter for at det var planlagt.
DB170629 Deretter skal de tre tiltalte ha dratt ham ut i grøftekanten, helt bensin over ham og tent på.
DB170629 ( Dagbladet ) : Aktoren i båldrapssaken ber retten om å dømme alle de tre tiltalte til 20 års fengsel.
DB170629 « Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første.
DB170629 Tiltalte hadde ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ville drepe Hassan », heter det i dommen fra Kristiansand tingrett.
DA170629 Stavanger tingrett kom til at skaden var uhelbredelig, at den var påført av begge de tiltalte i fellesskap og at det hele hadde karakter av mishandling.
DA170629 Fornærmede dro til den aktuelle leiligheten hvor de to tiltalte og flere andre personer befant seg.
DA170629 De tiltalte er 27 og 33 år gamle.
BT170629 Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter.
AP170629 Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter.
AP170629 All betaling skjedde med kryptovalutaen bitcoin - eller « nark-coins », som de tiltalte spøkefullt omtalte det som i rettssaken. 12,1 kilo hasj ¶
AP170629 | Aktor ber om 20 års fengsel for de tiltalte i Søndre Land-saken ¶
AP170629 Påtalemyndigheten mener alle de tre tiltalte for drapet på Nils Olav Bakken på Veståsen i Søndre Land må straffes med fengsel i 20 år.
AP170629 Klundseter mener det er bevist at de tiltalte gjorde forberedelser før de hentet Bakken.
AP170629 Han omtalte den 36 år gamle mannen som utøvende gjerningsmann og mener det er snakk om medvirkning for de to andre tiltalte .
AP170629 Det er påstanden til aktor Thorbjørn Klundseter etter at han torsdag ettermiddag holdt sin avslutningsprosedyre i straffesaken mot de tre tiltalte etter drapet på 49-åringen 3. september i fjor.
AP170629 Aktor Thorbjørn Klundseter la torsdag ned påstand om 20 års fengsel for alle de tre tiltalte for drapet på Nils Olav Bakken.
AP170629 « Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første.
AP170629 Retten trekker også frem at gjerningsmannen utad fremsto som helt normal forut for drapene, og at det til tross for at også sterke « beskyttelsesfaktorer » forelå i henhold til tiltalte , var han i stand til å begå lovens mest alvorlige forbrytelse, ikke bare én, men to ganger.
AA170629 Familiens advokater har tidligere uttalt at de var overbevist om at fire av de fem tiltalte var involvert i drapet.
AA170629 De tiltalte ble ifølge domstolen lovet en dusør på 15 millioner rubler, i overkant av to millioner kroner, for drapet.
AA170629 Hassan prøvde å verge seg mot stikkene, men tiltalte fortsatte å stikke, skriver dommeren og legger vekt på at 16-åringen flere ganger kunne ha stanset opp, men likevel valgte å stikke flere ganger.
AA170629 Det er svært spesielt at tiltalte begår en ny brutal og overveid drapshandling kort tid etter den første, står det i dommen og konkluderer med at dette viser at 16-åringen er farlig. 16-åringen er også dømt til å betale erstatning til Hassans og Ilebekks pårørende, henholdsvis 43.574 og 47 745 kroner.
AA170629 Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter.
AA170629 Tiltalte hadde ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ville drepe Hassan, står det i dommen.
AA170629 - Tiltalte viste ved sine handlinger at han hadde en lav terskel for å utøve massiv og dødelig vold, står det i dommen.
AA170629 Aktor Johan Martin Kile sa i retten at den tiltalte svenske 30-åringen framstår som rå og hensynsløs, melder NRK. 30-åringen er tiltalt for drap på moras 43 år gamle polske samboer.
AA170629 og kaller det ekstra skjerpende at tiltalte fire år tidligere ble dømt for å ha knivstukket sin bror i Sverige.
AA170629 Tiltalte har forklart at han skulle skjære brød og at kniven gikk inn i fornærmede da han snudde seg mot ham.
AA170629 | Aktor ber om 20 års fengsel for de tiltalte i Søndre Land-saken ¶
AA170629 Påtalemyndigheten mener alle de tre tiltalte for drapet på Nils Olav Bakken på Veståsen i Søndre Land må straffes med fengsel i 20 år.
AA170629 Klundseter mener det er bevist at de tiltalte gjorde forberedelser før de hentet Bakken.
AA170629 Han omtalte den 36 år gamle mannen som utøvende gjerningsmann og mener det er snakk om medvirkning for de to andre tiltalte .
AA170629 Det er påstanden til aktor Thorbjørn Klundseter etter at han torsdag ettermiddag holdt sin avslutningsprosedyre i straffesaken mot de tre tiltalte etter drapet på 49-åringen 3. september i fjor.
SA170628 Aktor Angjerd Kvernenes ( nærmest ) mener at beløpets størrelse og at forholdet strekker seg over 14 år gjør at det må reageres strengt mot den tiltalte 61-åringen.
SA170628 - Forberedelsene til straffesaken har nå begynt og de tiltalte har nå rett til en rettferdig rettssak.
FV170628 Påtalemyndigheten mener det viser at drapet ikke var et uhell, slik den tiltalte 30-åringen hevder.
DB170628 juli avdekket svakheter ved straffelovens regler om utilregnelighet, og skapte diskusjon om rettspsykiaternes innflytelse ved avgjørelsen av om tiltalte er utilregnelig.
BT170628 - Forberedelsene til straffesaken har nå begynt og de tiltalte har nå rett til en rettferdig rettssak.
AP170628 Onsdag begynte rettssaken, og tiltalte ga sin forklaring på hva som skjedde oktobernatten i Kongens gate.
AP170628 - Forberedelsene til straffesaken har nå begynt og de tiltalte har nå rett til en rettferdig rettssak.
VG170627 Begge de tiltalte var på forhånd klar over at de bar med seg kniv og skrutrekker, og det ble under ransforsøket anvendt grov vold med de medbrakte stikkvåpnene, skriver Oslo tingrett.
VG170627 - De tiltalte hadde på forhånd planlagt at de skulle opptre som to mot Egil Tostrup Bråten.
AP170627 » Tapet munnen ¶ Tiltalte tvang kvinnen til å sniffe amfetamin på denne måten : Først tapet han munnen hennes, så førte han et sugerør inn i det ene neseboret og lukket så det andre neseboret med fingeren sin.
AP170627 « I løpet av de 14 timene hendelsen varte, ble fornærmede slik retten vurderer opplysningene utsatt for en nesten konstant tilstand av frykt for livet, mishandling og fysisk og psykisk terror, blant annet ved at tiltalte sa han skulle skyte henne, og da han simulerte at han hadde klippet av sin egen finger.
AP170627 Kvinnen fortalte i retten at hun var veldig glad i tiltalte og ville hjelpe ham fordi han hadde mange personlige utfordringer, men det som skjedde denne dagen har merket henne for livet.
AP170627 Tiltalte ble så sent som i juni 2011 straffet for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, trusler, vold og narkotikabruk.
AA170627 Dette gjorde henne særlig sårbar og avhengig av tiltalte som « eneste trygghetsperson på Levanger », heter det i dommen.
VG170626 | De tiltalte i båldrapet tilbake på åstedet : Husker ikke hvordan det så ut ¶
VG170626 TILBAKE : De tre tiltalte har ulike forklaringer om enkeltheter ved hendelsesforløpet på Veståsen.
VG170626 Spenningen i rettssaken knytter seg nå til hvorvidt dommeren kommer til at drapet var planlagt, noe de tre tiltalte mener at det ikke var.
VG170626 Hun forklarte seg i retten torsdag om handlingen og hva hun visste om hva de andre tre tiltalte tenkte og visste om den angivelige handlingen Bakken skal ha begått.
VG170626 HUSKER IKKE : De tre tiltalte er enige om at det var veldig mørkt på åstedet natt til 3. september i fjor.
VG170626 De tre tiltalte har ulike forklaringer om enkeltheter ved hendelsesforløpet på Veståsen.
VG170626 september var at han skulle ha begått en alvorlig handling mot en nærstående av de tiltalte .
SA170626 Konstituert statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker er aktor i saken og advokat Knut Lerum i Advokatfirmaet Torstrup er den tiltalte 19-åringens forsvarer.
SA170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte , som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
DB170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte , som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
AP170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte , som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
AA170626 - Den tiltalte ble i dag frifunnet og er nå med sin familie, sier Christian Wiig, som er forsvarsadvokaten til den tiltalte ( 33 ).
AA170626 - Den tiltalte ble i dag frifunnet og er nå med sin familie, sier Christian Wiig, som er forsvarsadvokaten til den tiltalte ( 33 ).
AA170626 Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte , som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier Storhaug.
VG170625 Kvinnen har flere barn med den tiltalte eksmannen.
VG170625 Hun understreker at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, også ved påtalemyndighetens vurdering av om tiltale skal tas ut.
VG170625 Det er Nedre Romerike tingrett som skal vurdere saken og bevisene objektivt, og tiltalte har full tillit til at dette vil føre frem til et riktig resultat i saken for hans del, uttaler forsvareren.
VG170625 - Det har vært en stor belastning for tiltalte å leve med slike uriktige anklager mot seg i disse årene, særlig da de har fratatt ham muligheten til å se barna sine, skriver forsvareren i en e-post.
DA170625 Tiltalte skal ved vold eller annen truende atferd har skaffet seg seksuell omgang i form av samleie.
AA170625 Retten skriver i dommen mot den tiltalte yrkessjåføren at det bare var « ren flaks kombinert med snartenkt og dyktig manøvrering » fra føreren av personbilen som hindret at det ble en ulykke med langt alvorligere utfall.
FV170624 Den tiltalte 16-åringen sier han drepte fordi han ble frastjålet « penger og respekt ».
DB170624 ¶ FORSVARER : Advokat Benedict de Vibe er forsvarer for den tiltalte kvinnen.
DB170624 Den tiltalte kvinnen nekter straffskyld.
AA170624 Ifølge tiltalen truet den nå tiltalte mannen med å smitte kvinnen med hiv, samt at han kuttet henne i haken med en kniv og slo henne, og ransutbyttet var rundt 17.000 kroner og 150 euro.
VG170623 I det tilrettelagte avhøret ble barnet spurt om Bakken, om hva barnet husket om dagen før og dagen etter drapet og hvordan de tre tiltalte oppførte seg.
VG170623 HENNES BARN AVHØRT : Den tiltalte syvbarnsmorens mindreårige barn er avhørt i saken.
VG170623 Barnet husker at de tre tiltalte var innom hjemme og byttet bil før de kjørte opp til Veståsen med Bakken.
VG170623 Barnet ble også spurt om den angivelige alvorlige handlingen de tre tiltalte mente Bakken hadde begått mot en av deres nærstående.
VG170623 At et mindreårig barn skal bidra til at mor skal bli straffet er unødvendig, sier den tiltalte syvbarnsmorens forsvarer, Arnor B.
VG170623 Årsaken til at de tre tiltalte som står tiltalt i Gjøvik tingrett for båldrapet i Søndre Land oppsøkte drapsofferet Nils Olav Bakken ( 49 ), skal ha vært en alvorlig handling de tre tiltalte mente at Bakken hadde begått mot en av deres nærstående.
VG170623 Årsaken til at de tre tiltalte som står tiltalt i Gjøvik tingrett for båldrapet i Søndre Land oppsøkte drapsofferet Nils Olav Bakken ( 49 ), skal ha vært en alvorlig handling de tre tiltalte mente at Bakken hadde begått mot en av deres nærstående.
VG170623 Etterforskningen : Slik ble de tiltalte avslørt ¶
VG170623 Den nærstående forteller også at den tiltalte 44-åringen var på politistasjonen.
VG170623 De tiltalte hentet Bakken med bil og kjørte til Veståsen hvor Bakken ifølge påtalemyndigheten skal ha blitt drept av de tre ved knivstikk og påtenning med bensin natt til 3. september.
VG170623 Aktor spurte hvor mye de tre tiltalte visste om den alvorlige handlingen og om hun hadde snakket med dem om det som skjedde.
VG170623 Tiltalte Odd Raymond Olsen har forklart at han ønsket at Bakken skulle innrømme den alvorlige handlingen overfor syvbarnsmoren ( 44 ) og hennes sønn ( 20 ), etter at Bakken skal ha innrømmet dette overfor Olsen da de to var alene i Bakkens hjem kvelden 2. september.
SA170623 Dødsfallet var en kombinasjon av flere uheldige forhold, og ikke noe tiltalte burde innsett kunne bli følgen av traktorturen, mener retten, som likevel dømmer 17-åringen for brudd på vegtrafikkloven.
SA170623 Retten mener kjøringen må betegnes som hasardiøs, og at tiltalte burde forutsett at kjøringen kunne medføre betydelig personskade.
SA170623 Retten finner ingen formildende omstendigheter ved selve den straffbare handlingen, men det skal tillegges noe vekt at tiltalte har tilstått forholdet, heter det i dommen.
SA170623 Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte faktisk har stått bak kjøringen selv om han ikke husker noe fra det som skjedde.
SA170623 Kollisjon på Voss ¶ Tiltalte ble i 2012 bøtelagt for overtredelse av veitrafikkloven ved å ha forårsaket en kollisjon på E16 ved Voss.
SA170623 Ifølge tiltalte gjaldt i hvert fall to av disse prikkene fartsovertredelse i tunnel, hvor han ble registrert av fotoboks.
SA170623 I tillegg hadde tiltalte tre aktive prikker på førerkortet på tidspunktet for ulykken.
SA170623 - Det er også skjerpende at passasjeren ba tiltalte om å roe ned farten forut for ulykken.
DA170623 Pengene ble deretter overført fra underentreprenøren og over til to enkeltmannsforetak som tiltalte eier.
DA170623 Da saken mot 38-åringen kom opp, valgte tiltalte å avgi en uforbeholden tilståelse.
DA170623 Uten foranledning slo tiltalte fornærmede i ansiktet med knyttet hånd.
DA170623 Tross flere oppfordringer nektet tiltalte å trekke seg unna, og han fortsatte å sjikanere fornærmede.
DA170623 Stavanger tingrett la til grunn at bakgrunnen for volden på sett og vis omhandlet at tiltalte bebreidet fornærmede.
DA170623 Illustrasjonsfoto : AFP Photo ¶ Tiltalte , en mann i 50-årene, og fornærmede har gjennom flere år vært musikervenner idet de begge har spilt i musikkorps i distriktet.
DA170623 I formildende retning ble det lagt vekt på at tiltalte har lagt alle kort på bordet og at han også har erkjent straffskyld uten å huske alle detaljer i saken.
DA170623 Ført ut ¶ Tiltalte ble ført ut av lokalet og fikk beskjed om å dra hjem.
DA170623 Forut for arrangementet på hotellet drakk tiltalte en god del alkohol og som en følge av dette husket hann dårlig det som skjedde senere på kvelden.
DA170623 Fornærmede har forklart at tiltalte oppsøkte ham, kom helt opp i ansiktet på ham, opptrådte provoserende og sjikanerende.
DA170623 Dette rammet tiltaltes korps, og tiltalte erkjente i retten at han aldri helt kom over dette og at han bebreidet fornærmede i den anledning.
DA170623 Det førte igjen til at tiltalte kom med grove trusler mot vekteren.
DA170623 Tiltalte erkjente at han traff fornærmede i baren på hotellet og at han kom med ukvemsord til fornærmede.
DA170623 n da skal man huske på at byggesaker er kompliserte også for etnisk norske - og det har ikke noe å si hvor lenge du har bodd i landet, hvis du stort sett har forholdt deg til et pakistansk miljø, sier forsvarsadvokaten, som mener retten helt har hoppet bukk over prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode.
DA170623 Som ved den første rettssaken mener Duesund det er tiltalte som har blitt lurt av de to korrupsjonssiktede byggesaksbehandlerne i Drammen kommune.
BT170623 Retten mener kjøringen må betegnes som hasardiøs, og at tiltalte burde forutsett at kjøringen kunne medføre betydelig personskade.
BT170623 Retten finner ingen formildende omstendigheter ved selve den straffbare handlingen, men det skal tillegges noe vekt at tiltalte har tilstått forholdet, heter det i dommen.
BT170623 Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte faktisk har stått bak kjøringen selv om han ikke husker noe fra det som skjedde.
BT170623 Kollisjon på Voss ¶ Tiltalte ble i 2012 bøtelagt for overtredelse av veitrafikkloven ved å ha forårsaket en kollisjon på E16 ved Voss.
BT170623 Ifølge tiltalte gjaldt i hvert fall to av disse prikkene fartsovertredelse i tunnel, hvor han ble registrert av fotoboks.
BT170623 I tillegg hadde tiltalte tre aktive prikker på førerkortet på tidspunktet for ulykken.
BT170623 - Det er også skjerpende at passasjeren ba tiltalte om å roe ned farten forut for ulykken.
AP170623 Retten mener kjøringen må betegnes som hasardiøs, og at tiltalte burde forutsett at kjøringen kunne medføre betydelig personskade.
AP170623 Retten finner ingen formildende omstendigheter ved selve den straffbare handlingen, men det skal tillegges noe vekt at tiltalte har tilstått forholdet, heter det i dommen.
AP170623 Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte faktisk har stått bak kjøringen selv om han ikke husker noe fra det som skjedde.
AP170623 Kollisjon på Voss ¶ Tiltalte ble i 2012 bøtelagt for overtredelse av veitrafikkloven ved å ha forårsaket en kollisjon på E16 ved Voss.
AP170623 Ifølge tiltalte gjaldt i hvert fall to av disse prikkene fartsovertredelse i tunnel, hvor han ble registrert av fotoboks.
AP170623 I tillegg hadde tiltalte tre aktive prikker på førerkortet på tidspunktet for ulykken.
AP170623 - Det er også skjerpende at passasjeren ba tiltalte om å roe ned farten forut for ulykken.
AA170623 Pengene ble deretter overført fra underentreprenøren og over til to enkeltmannsforetak som tiltalte eier.
AA170623 Da saken mot 38-åringen kom opp valgte tiltalte å avgi en uforbeholden tilståelse.
AA170623 " Det er også skjerpende at passasjeren ba tiltalte om å roe ned farten forut for ulykken.
AA170623 Retten viser videre til at det var mulig for tiltalte å foreta en kontrollert sving i det aktuelle krysset om han hadde kjørt med lavere fart og/eller plassert traktoren bedre i veibanen ", heter det i dommen.
AA170623 Både tiltalte og retten er enige i at han hadde for stor fart i svingen.
AA170623 " Retten viser til at tiltalte tok med to passasjerer i traktoren selv om han visste at den bare var registrert for én person.
AA170623 " Dødsfallet var en kombinasjon av flere uheldige forhold, og ikke noe tiltalte burde innsett kunne bli følgene av traktorturen " heter det blant annet i dommen fra Jæren tingrett, skriver Stavanger Aftenblad. 17-åringen blir likevel dømt for brudd på veitrafikkloven ettersom retten mener at tiltaltes kjøring var uaktsom.
VG170622 Den tiltalte direktøren har vært varetektsfengslet siden pågripelsen i begynnelsen av mars.
VG170622 Til venstre står den tiltalte 20-åringen.
VG170622 I bilen forteller syvbarnsmoren at stemningen var god, men at Bakken da ikke ville innrømme den alvorlige handlingen slik de tre tiltalte mente den var begått.
VG170622 BODDE HER : De tre tiltalte oppsøkte Nils Olav Bakken da han var hjemme.
VG170622 Alle de tiltalte beskriver store flammer.
VG170622 - Jeg ville at han skulle innrømme det, sier den tiltalte syvbarnsmoren på spørsmål fra aktor Thorbjørn Klundseter om en påstått alvorlig handling de tre tiltalte mente drapsofferet Nils Olav Bakken hadde begått mot en person i deres nære krets.
VG170622 - Jeg ville at han skulle innrømme det, sier den tiltalte syvbarnsmoren på spørsmål fra aktor Thorbjørn Klundseter om en påstått alvorlig handling de tre tiltalte mente drapsofferet Nils Olav Bakken hadde begått mot en person i deres nære krets.
VG170622 På bakgrunn av forklaringene til vitnene, mener retten det er bevist at tiltalte først skjøt Petchngam mens moren så på.
VG170622 Drapene blir betegnet som « rene henrettelser » i dommen, siden Pimsiri og hennes sønn befant seg i et rom uten fluktmuligheter, og tiltalte på kort hold skjøt dem begge i hodet med en hagle.
VG170622 Den tiltaltes forsvarer, Stein Rønning, la da påstand om at den tiltalte skulle frifinnes, alternativt at han skulle anses på mildeste måte.
VG170622 Da krevde aktor, Torstein Lindquister, 21 års fengsel for tiltalte .
DB170622 - Drapene må betegnes som rene henrettelser da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter, og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i dommen.
DB170622 Hovedspørsmålet i dette skriftet er om den tiltalte 40-åringen er skyldig i å ha forsøkt å drepe sorenskriver Ola Svor med å tenne på huset hans natt til 22. juli 2013.
DA170622 De to tiltalte i saken skal ha vært russ ved den videregående skolen.
AP170622 - Drapene må betegnes som rene henrettelser da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter, og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i dommen.
AA170622 Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, la i Inntrøndelag tingrett ned påstand om fengsel i elleve år for den tiltalte 28-åringen, melder NRK. 28-åringen kommer fra Eritrea og hadde vært i Norge i tre år da drapet skjedde.
AA170622 - Drapene må betegnes som rene henrettelser da de to befant seg på et rom uten fluktmuligheter, og tiltalte skjøt dem begge i hodet med en hagle, heter det i dommen.
AA170622 Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, la i Inntrøndelag tingrett ned påstand om fengsel i elleve år for den tiltalte 28-åringen, melder NRK. 28-åringen kommer fra Eritrea og hadde vært i Norge i tre år da drapet skjedde.
VG170621 Pågripelse med traktor : Slik avslørte politiet de tiltalte
VG170621 På vei tilbake til Dokka etter drapet hevder de tiltalte at stemningen i bilen var dyster.
VG170621 Politifolk opptrådte som markører og spilte de påståtte rollene til de to andre tiltalte og drapsofferet Nils Olav Bakken.
VG170621 Kommentar GJØVIK TINGRETT ( VG ) Rett etter drapet på Nils Olav Bakken sto de tre tiltalte sammen i et håp om å unnslippe.
VG170621 GJØVIK TINGRETT ( VG ) Rett etter drapet på Nils Olav Bakken sto de tre tiltalte sammen i et håp om å unnslippe.
VG170621 Han sa han ikke hadde gjort det, så det var da jeg skrev notatet, forklarer 20-åringen om hva Bakken skal ha sagt om den alvorlige handlingen de tre tiltalte mente han hadde begått.
VG170621 Forsvaret om den hovedtiltalte : Skylder på ekskjæresten og sønnen hennes ¶ 20-åringen har i avhør også forklart at moren like før knivstikkingen sa noe til Bakken om en alvorlig handling de tiltalte mener Bakken skal ha utført mot en person i deres nære krets.
VG170621 Den tredje av de tiltalte , 36 år gamle Odd Raymond Olsen, har gitt en detaljert forklaring av hvordan han knivstakk og tente på Bakken og har erkjent straffskyld for drap.
VG170621 Statsadvokaten mener det er viktigere at en rekonstruksjon forklarer hva den tiltalte har sett.
VG170621 På et tidspunkt hevder Olsen at han spurte de to andre tiltalte : « Skal vi ta'n ? ».
VG170621 Pågripelse med traktor : Slik avslørte politiet de tiltalte
VG170621 Pågripelse i traktor : Slik avslørte politiet de tiltalte
VG170621 I innledningen av det som skulle bli en tårevåt forklaring, snakket 44-åringen om en alvorlig handling de tre tiltalte mener Nils Olav Bakken ( 49 ) hadde utført mot en person i deres nære krets.
VG170621 Hun forteller at hun og Bakken da begynte å snakke om personen som de tre tiltalte mente Bakken hadde begått en alvorlig handling mot.
VG170621 De tre tiltalte ble alle pågrepet 15. november i fjor.
VG170621 Alle de tiltalte beskriver store flammer.
VG170621 49-åringen skal så ha blitt stresset og sagt at han kjenner folk som kan hevne seg på de nå tiltalte dersom de banket ham opp.
VG170621 Senere på dagen kom Olsen tilbake, og de tre nå tiltalte satte seg i 20-åringens bil og kjørte av gårde, rundt kvart på elleve på kvelden.
VG170621 Pågripelse med traktor : Slik avslørte politiet de tiltalte ¶ 20-åringen forklarte at Olsen på et tidspunkt ba ham legge Nils Olav i bakken. 20-åringen fortalte at Bakken da skal ha sagt at « hvis dere banker meg, skal jeg sende folk på dere ».
VG170621 Mannen, som er den tiltalte 44 år gamle syvbarnsmorens sønn, startet forklaringen med å fortelle at han og Olsen kjørte forbi Bakken 1. september. 20-åringen sier han da fortalte Olsen om den alvorlige handlingen Bakken skulle ha begått, og at han « skulle ha tatt ham » for dette.
VG170621 Bistandsadvokaten til Bakkens etterlatte, Sigurd Klomsæt, sier til VG at det umulig kan ligge noe i påstandene om at Bakken ville « sende folk på » de tiltalte .
VG170621 VG møter Aswad sammen med Jakobs far, Abdullahi Hassan ( 49 ) i Kristiansand tingrett onsdag etter at aktor Jan Tallaksen la ned påstand om 10 års fengsel for den tiltalte 16-åringen.
VG170621 Jeg mener heller ikke de har lagt nok vekt på at den tiltalte har søkt flere tusen ganger på voldelige hendelser, massakrer, massemordere og IS-videoer.
VG170621 Ifølge den tiltalte hadde Jakob stjålet 600 kroner av ham, i tillegg til at han skal ha solgt ham jord og sagt det var hasj. 16-åringen har forklart at han ville møte Hassan den 5. desember for å prøve å få igjen pengene sine.
VG170621 I retten tirsdag redegjorde spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Lene Christin Holum seg om konklusjonen i sakkyndigrapporten som er skrevet om den tiltalte 16-åringen.
VG170621 Hassan sier han synes det er skremmende at sønnen og den tiltalte tilsynelatende snakket vennlig sammen i byen før drapshandlingen.
VG170621 Blant annet fordi han har stjålet penger fra meg - og respekt, sa den tiltalte 16-åringen.
VG170621 Tallaksen sier at retten kan legge til grunn at den tiltalte 16-åringen drepte Tone Ilebekk for å skjule at han hadde drept 14-åringen.
VG170621 Tallaksen fortsatte prosedyren med å understreke at han mener det ikke foreligger tvil om at det er den tiltalte 16-åringen som har utført drapshandlingene.
VG170621 Selv om han sees på som et barn da han utførte drapene - han er 16 år, og var 15 år da han utførte drapene, sa aktor Jan Tallaksen om den tiltalte 16-åringen i retten onsdag.
VG170621 Han viste til at strafferammen er 21 år, men at den senkes til maksimalt 15 år når tiltalte er under 18 år.
VG170621 desember i fjor den tiltalte 16-åringen har sagt at han drepte Jakob Abdullahi Hassan ( 14 ) etter en angivelig hasjbløff.
SA170621 Statsadvokat Jan Tallaksen innrømmet i tingretten onsdag at det er vanskelig å utmåle straff når tiltalte er et barn.
SA170621 Den tiltalte 16-åringen var 15 år gammel da han drepte Jacob Hassan ( 14 ) og Tone Ilebekk ( 48 ) med kniv på skolegården til Wilds Minne skole 5. desember i fjor.
DB170621 Før saken ble tiltalte observert og funnet strafferettslig tilregnelig av rettspsykiater Terje Tørrisen.
DB170621 Også familien til tiltalte ble rammet denne dagen.
DB170621 Tingrettsdommer Gjøen sier forvaring også kan ilegges når tiltalte er mindreårig.
DB170621 Også familien til tiltalte ble rammet denne dagen.
DB170621 Ifølge VG har den tiltalte forklart at drepte Hassan skyldte 800 kroner etter å ha lurt ham i en hasjhandel, og at det var derfor han drepte ham.
DB170621 Dersom den tiltalte 16-åringen blir dømt til 10 års fengsel, vil han kunne søke om prøveløslatelse om seks år.
DB170621 Da Ilebekk kom bort og skulle hjelpe drepte Hassan, skal tiltalte ha forsøkt å lyve om at Hassan hadde fått epilepsianfall.
DB170621 Til sammenlikning var dommen i Oslo tingrett mot de seks tiltalte i saken om Norsk Målungdoms medlemsjuks fra 2003 på bare 15 sider, inkludert alle formalia.
DB170621 Da Haugaland tingrett i november i fjor avsa sin knusende dom over de åtte tiltalte i saken om medlemsjuks, kursjuks, forsikringssvindel, utroskap og trygdebedrageri, var det grunn til å håpe at sagaen om massebevegelsen SOS Rasisme og elitetroppene i den kryptiske maoistgruppa Tjen Folket var kommet til en ende.
AP170621 | Det blir ny psykiatrisk vurdering av den tiltalte moren i Lommedalen-saken ¶
AP170621 Påtalemyndigheten ba i slutten av mai om en ny rettspsykiatrisk vurdering av den tiltalte moren til jenta som døde på en hytte på Beitostølen i Valdres av avmagring.
AP170621 Tiltalte gikk deretter mer og mer i stå før hun stoppet helt opp.
AP170621 Statsadvokat Jan Tallaksen innrømmet i tingretten onsdag at det er vanskelig å utmåle straff når tiltalte er et barn.
AP170621 Den tiltalte 16-åringen var 15 år gammel da han drepte Jacob Hassan ( 14 ) og Tone Ilebekk ( 48 ) med kniv på skolegården til Wilds Minne skole 5. desember i fjor.
AP170621 Jeg blandet sammen det jeg hadde sett og det jeg hadde fått vite, svarte den tiltalte .
AP170621 Den 44 år gamle tiltalte , 20-åringens mor, forklarte at hun ikke visste noe om at Nils Olav Bakken skulle drepes da hun var med på kjøreturen om kvelden 2. september i fjor.
AP170621 - Nei, det var ikke bestemt, det ble bare det tragiske utfallet, svarte den tiltalte .
AP170621 - Jeg ville ikke bli oppfattet som « pinglete », svarte den tiltalte .
AP170621 ) er aktor i rettssaken mot de tre drapstiltalte, mens advokat Jacob Sanden Ringsrød er forsvarer for den 20 år gamle tiltalte .
AA170621 De tiltalte var omringet av tungt bevæpnet og maskert politi da de ankom rettssalen.
AA170621 Rettssaken skulle opprinnelig startet onsdag klokka 9, men ble utsatt i flere timer da det viste seg at tolken som var hyret inn, ikke snakket samme språk som tiltalte . 28-åringen har innrømmet at han i sinne utøvde vold mot sin 20 år gamle kone.
AA170621 - Tiltalte hadde i gjerningsøyeblikket ikke i tankene at hans kone ville kunne dø, sier hans forsvarer, advokat Jan Christian Kvanvik, til NRK.
AA170621 | Ny psykiatrisk vurdering av den tiltalte moren i Lommedalen-saken ¶
AA170621 Påtalemyndigheten ba i slutten av mai om en ny rettspsykiatrisk vurdering av den tiltalte moren til jenta som døde på en hytte på Beitostølen.
AA170621 Tiltalte gikk deretter mer og mer i stå før hun stoppet helt opp.
AA170621 Kvinnen var den tredje og siste av de tiltalte til å forklare seg for Gjøvik tingrett på dag tre av rettssaken om drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ).
AA170621 Han erkjenner i motsetning til de to andre tiltalte straffskyld for drapet, men nekter for at det var planlagt.
AA170621 Aktoratet har så langt ikke sagt noe om hva som kan ha vært motivet for drapet, men en del av utspørringen av de tiltalte har dreid seg om et angivelig overgrep mot en nær slektning av to av dem.
AA170621 - Jeg ville ikke framstå som pinglete, svarte den tiltalte 20-åringen, som mener det dreide seg om å " denge " den 49 år gamle mannen, ikke drepe ham.
AA170621 Statsadvokat Jan Tallaksen innrømmet i tingretten onsdag at det er vanskelig å utmåle straff når tiltalte er et barn.
AA170621 Den tiltalte 16-åringen var 15 år gammel da han drepte Jacob Hassan ( 14 ) og Tone Ilebekk ( 48 ) med kniv på skolegården til Wilds Minne skole 5. desember i fjor.
AA170621 Rettssaken skulle opprinnelig startet onsdag klokka 9, men ble utsatt i flere timer da det viste seg at tolken som var hyret inn, ikke snakket samme språk som tiltalte . 28-åringen har innrømmet at han i sinne utøvde vold mot sin 20 år gamle kone.
AA170621 - Tiltalte hadde i gjerningsøyeblikket ikke i tankene at hans kone ville kunne dø, sier hans forsvarer, advokat Jan Christian Kvanvik, til NRK.
AA170621 I et tidlig avhør har den tiltalte 20-åringen fortalt at han så den hovedtiltalte knivstikke Nils Olav Bakken i Søndre Land.
AA170621 Da de tre tiltalte kom hjem, viste 36-åringen hvor på kroppen han hadde stukket 49-åringen, ifølge den unge mannen.
VG170620 De tiltalte har erkjent at det foreligger bedragerier, men har nektet seg straffskyldige, med begrunnelsen at de selv ble forledet.
VG170620 » På et tidspunkt sier Olsen at han spurte de to andre tiltalte : « Skal vi ta'n.
VG170620 Pågripelse med traktor : Slik avslørte politiet de tiltalte
VG170620 GJØVIK ( VG ) I en rekonstruksjonsvideo viser Odd Raymond Olsen ( 36 ) hvordan drapet skal ha blitt begått - og hevder de to andre tiltalte samtykket til at Nils Olav Bakken skulle drepes.
VG170620 Etter å ha stoppet bilen, forteller og viser Olsen først hvordan det oppsto en anspent situasjon mellom de tiltalte og Bakken.
VG170620 De to andre tiltalte ble spilt av politifolk.
VG170620 Pågripelse med traktor : Slik avslørte politiet de tiltalte
VG170620 Olsen har også forklart at han husker at syvbarnsmoren ropte konkrete ting om den alvorlige handlingen Bakken skal ha begått mot en nærstående av de tiltalte , som skal ha vært opptakten til at de tre oppsøkte Bakken.
VG170620 Forsvarerne til den tiltalte 44 år gamle syvbarnsmoren og hennes 20 år gamle sønn, forsøkte i dag å så tvil om hvor mye Olsen faktisk husker fra drapsdagen.
VG170620 Under vitneforklaringen til kriminaltekniker Asbjørn Vigleik Follerås i Agder politidistrikt kom det frem at det ble gjort en rekke blodfunn hjemme hos den tiltalte 16-åringen.
VG170620 Psykologspesialist Lene Kristin Holum ved Oslo universitetssykehus er en av tre sakkyndige som har vurdert den tiltalte 16-åringen.
VG170620 Det ble funnet blod fra både den tiltalte , men også fra de fornærmede på hans klær og sko.
VG170620 Den tiltalte 16-åringen var til stede i retten da obduksjonsrapportene ble lagt frem, og fulgte med på det som ble sagt og bildene som ble fremlagt.
VG170620 Den tiltalte 16-åringen påviste selv hvor han hadde gjemt kniven - like ved der han bodde i Kristiansand.
VG170620 Bakgrunn : Gutt 15 har tilstått dobbeltdrap i Kristiansand ¶ Tiltalte sa i retten at han ville møte den drepte 14-åringen og be om å få igjen penger han sier 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan hadde stjålet fra ham etter en angivelig hasjbløff. 16-åringen forklarte seg deretter kortfattet, men detaljert om hvordan han knivstakk 14-åringen et tit
SA170620 I gammel tid var det ikke uvanlig at barn tiltalte foreldrene i tredje person og med " De ".
DB170620 Den tiltalte 16-åringen sitter ved siden av sin forsvarer Svein Kjetil Stallemo og sin verge, ikledd grå skjorte.
DB170620 Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, har forsøkt å vise at den tiltalte gutten bevisst forsøkte å drepe og ikke bare skade Ilebekk, ved å konsentrere knivstikkene om vitale organer som lungene og hjertet.
DB170620 Retten er enig med tiltalte i at slagene hadde en foranledning, men ikke i at foranledningen kan føre til frifinnelse på grunn av nødverge.
DB170620 Tiltalte erkjente at han slo fornærmede med balltre, men hevdet volden skjedde i selvforsvar, skriver Stavanger Aftenblad. ( krever innlogging ) ¶
DB170620 Holum, psykiater Gunnar Johannessen og psykolog André Dahl Sørensen har vurdert den tiltalte hver for seg.
DA170620 « I en slik situasjon synes det lite hensiktsmessig om tiltalte må sone en fengselsstraff », heter det i dommen fra Jæren tingrett.
AP170620 Under rettssaken mot de tre nevnte journalistene er det hele 17 tiltalte .
AP170620 Aktor Jan Tallaksen forsøkte på rettssakens første dag å tegne et bilde av den tiltalte 16-åringen som beregnende, og å vise at drapet på Hassan var planlagt, melder NRK. 16-åringen nektet for at han hadde satt mobilen sin i flymodus, noe Kripos-analytiker Cato Meijer fastslo at gutten hadde gjort allerede en halvtime før drapet.
AP170620 | Moren til drapsoffer om tiltalte : - Først når han er dømt kan jeg puste ordentlig ¶
AP170620 Så reiste vi derifra, forklarte den tiltalte .
AP170620 En av de tre tiltalte har tilstått og har detaljert forklart hvordan drapet skjedde.
AP170620 Den 36 år gamle tiltalte mannen mener han fikk klarsignal av de to andre til å drepe Bakken.
AP170620 De to andre tiltalte har nektet straffskyld, og skal i morgen gi sin forklaring om hva som skjedde denne natten.
AP170620 - Jeg oppfattet det som at de var enige, forklarte den tiltalte .
AP170620 - Ja, svarte den tiltalte .
AA170620 Aktor Jan Tallaksen forsøkte på rettssakens første dag å tegne et bilde av den tiltalte 16-åringen som beregnende, og å vise at drapet på Hassan var planlagt, melder NRK. 16-åringen nektet for at han hadde satt mobilen sin i flymodus, noe Kripos-analytiker Cato Meijer fastslo at gutten hadde gjort allerede en halvtime før drapet.
AA170620 Han er den eneste av de tre tiltalte som har erkjent straffskyld for drapet.
AA170620 Aktor Jan Tallaksen forsøkte på rettssakens første dag å tegne et bilde av den tiltalte 16-åringen som beregnende, og å vise at drapet på Hassan var planlagt, melder NRK. 16-åringen nektet for at han hadde satt mobilen sin i flymodus, noe Kripos-analytiker Cato Meijer fastslo at gutten hadde gjort allerede en halvtime før drapet.
AA170620 desember, fant politiet blod fra både tiltalte selv og fra Jakob Hassan.
AA170620 Retten er enig med tiltalte i at slagene hadde en foranledning, men ikke i at foranledningen kan føre til frifinnelse på grunn av nødverge.
AA170620 Tiltalte erkjente at han slo fornærmede med balltre, men hevdet volden skjedde i selvforsvar, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170620 Det er satt av ti dager til rettens behandling av saken, og onsdag skal den tiltalte 44-årige kvinnen forklare seg. ( ©NTB ) ¶ | 25-åring dømt for drapsforsøk med balltre ¶
AA170620 Aktoratet har så langt ikke uttalt seg om hva som kan ha vært motivet for drapet, men en del av utspørringen av 36-åringen har dreid seg om et angivelig overgrep mot en nær slektning av de to andre tiltalte .
AA170620 36-åringen er den eneste av de tre tiltalte som har erkjent straffskyld for drapet, men nekter for at drapet var planlagt.
AA170620 20-åringen hevder han først ble klar over hva som var skjedd da de tre tiltalte kjørte i bil vekk fra åstedet på en øde skogsbilvei ved Veståsen i Søndre Land i Oppland - da 36-åringen fortalte ham det.
VG170619 | Nils Olav Bakken ( 49 ) drept : Slik avslørte politiet de tre tiltalte
VG170619 I mellomtiden hadde politiet mange teorier mens de nå tre tiltalte var på frifot : ¶ * 1 Kidnapping ¶ * 1 Torpedo-oppdrag ¶ * 1 Psykiatri ¶ * 1 Narkotikahandel ¶ * 1 Seksuelt motiv ¶ * 1 Arveoppgjør ¶ * 1 At noen hadde drept feil person ¶ * 1 At Nils Olav Bakken hadde hatt befatning med en annen drapssak ¶
VG170619 I forkant av drapet er det blitt kjent at de tiltalte mente at Bakken hadde utsatt noen i deres nære krets for en alvorlig handling, men ingen av de tiltalte sier at drapet på Bakken var planlagt.
VG170619 I forkant av drapet er det blitt kjent at de tiltalte mente at Bakken hadde utsatt noen i deres nære krets for en alvorlig handling, men ingen av de tiltalte sier at drapet på Bakken var planlagt.
VG170619 Etter drapet dro de tre tiltalte i konfirmasjon.
VG170619 Den skulle bli viktig for etterforskningen fordi man senere fant tiltalte Odd Raymond Olsens fingeravtrykk på den.
VG170619 De tre tiltalte benekter dette.
VG170619 Bakgrunn : Slik avslørte politiet de tre tiltalte
VG170619 * MOTIV FOR OPPSØKING : De tiltalte har forklart at de trodde Bakken hadde begått en alvorlig handling mot en i deres nære krets.
VG170619 * BENSINKANNE : Kvelden de tiltalte kjørte for å hente Bakken på kvelden 2. september, fylte Olsen opp en grønn bensinkanne.
VG170619 Sagt på en annen måte : De tiltalte må - dersom aktor får viljen sin - regne med svært lange straffer, vi snakker om dommer opp mot 21 års fengsel.
VG170619 Mens den utpekte hovedmannen Odd Raymond Olsen hevder det var Bakken som angrep de tre tiltalte, mener statsadvokat Thorbjørn Klundseter at sannheten er en helt annen - og at et videoopptak, kall det gjerne bensin-beviset, avslører at de tre tiltalte planla drapet.
VG170619 Mens den utpekte hovedmannen Odd Raymond Olsen hevder det var Bakken som angrep de tre tiltalte , mener statsadvokat Thorbjørn Klundseter at sannheten er en helt annen - og at et videoopptak, kall det gjerne bensin-beviset, avslører at de tre tiltalte planla drapet.
VG170619 * Men videoopptaket avslører noe mer, mener Klundseter : På bildene er det lett å se at den tiltalte 20-åringen fikler med de åpne bakdørene.
VG170619 I løpet av de åtte avhørene Olsen har gjennomført siden han ble pågrepet, har han fortalt at det var den tiltalte 20-åringen som gjorde ham kjent med den alvorlige handlingen Bakken skulle ha begått, en handling Olsen hevder at Bakken senere innrømmet.
VG170619 Bakgrunn : Slik avslørte politiet de tre tiltalte
VG170619 Tingrettsdommer Helle Rolstad spurte deretter de tiltalte om de erkjente straffskyld.
VG170619 Vil snakke med tiltalte
VG170619 I retten mandag spurte statsadvokat Jan Tallaksen den tiltalte 16-åringen om hva han tenker om det han gjorde i dag.
VG170619 Selv om dette også gjenspeiles i det faktum at den tiltalte var under 18 år da dette skjedde.
VG170619 FORSVARER : Svein Kjetil Stallemo ( t.h ) forsvarer den tiltalte 16-åringen.
VG170619 I slutten av statsadvokat Jan Tallaksens utspørring av den dobbeltdrapstiltalte 16-åringen i Kristiansand tingrett mandag spurte han den tiltalte om han tenker om det han gjorde i dag.
VG170619 Bistandsadvokat Kristine Eide representerer Jakobs ( 14 ) familie, og spurte den tiltalte 16-åringen hvorfor han også måtte drepe Tone Ilebekk, når det var Jakob han hatet : ¶
VG170619 Tiltalte har tidligere mandag forklart at han også ved tidligere anledninger har hatt med kniv på skolen.
SA170619 Jeg følte at bilen rygget for raskt, men i stedet for å tråkke på bremsen tråkket jeg på gassen, sier den tiltalte 81-åringen.
SA170619 Advokat Odd Rune Torstrup fra Advokatfirmaet Torstrup er den tiltalte 81-åringens forsvarer.
FV170619 | Tiltalte i avhør : « Det er ikke noe big deal, jeg er ikke en seriemorder » ¶
FV170619 Her går den tiltalte 16-åringen inn på bussen sammen med Jakob Hassan ( 14 ).
FV170619 En enkemann stirrer vantro på tiltalte .
FV170619 Kulturredaktør i Fædrelandsvennen, Karen Kristine Blågestad, er tydelig på hva hun mener etter å ha hørt den tiltalte uttale seg i Kristiansand tingrett.
DB170619 Dobbeltdrapet i Kristiansand : PC-en til tiltalte ( 16 ) inneholdt flere tusen søk om seriemordere, terror og skolemassakrer ¶
DB170619 Ifølge den tiltalte gutten var det vanskelig å se at Hassan blødde, siden han hadde på seg mørk bukse.
DB170619 Til slutt mener politiet at Bakken ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.
DB170619 Politiet mener at Bakken til slutt ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.
DB170619 Det er satt av ti dager til rettssaken i Gjøvik tingrett, og de tre første dagene skal de tiltalte forklare seg om drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ) i fjor høst.
DB170619 Aktorat har så langt ikke uttalt seg om hva som kan ha vært motivet for drapet, men en stor del av utspørringen av 36-åringen har dreid seg om et angivelig overgrep mot en nær slektning av de to andre tiltalte .
DB170619 - Vi mener at drapet har skjedde etter forutgående overveielser mellom de tre tiltalte , det man i gamle dager kalte overlegg, sa aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, i innledningsforedraget.
DB170619 * Rettssaken mot de tre tiltalte startet mandag 19. juni i Gjøvik tingrett.
DB170619 Tvers overfor den tiltalte 16-åringen sitter Ilebekks ektemann og sønner, bak dem sitter Hassans nærmeste pårørende, samt lederen for den somaliske foreningen i Kristiansand, Mohamed Dalmar Shirwac.
DB170619 Men også familien til tiltalte fikk tilværelsen snudd på hodet denne dagen, sa aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, under sitt innledningsforedrag.
DB170619 Den tiltalte tenåringen erklærte seg som ventet skyldig etter tiltalen, på dommer Ben Fegrans spørsmål.
DA170619 Tiltalte forsvares av advokat Odd Rune Torstrup. | - Tatt med 6,6 kilo amfetamin ¶
BT170619 Transocean ble frifunnet på alle punkt, og de tiltalte fikk 42 millioner kroner i erstatning.
AP170619 Tre tiltalte ble i formiddag kjørt fra ulike fengsler til tinghuset i Gjøvik.
AP170619 Rettssalen er fullsatt av pressefolk og slektninger både av Bakken og av de tre tiltalte .
AP170619 På flere avlyttede telefonsamtaler fikk retten høre hvordan flere av de tiltalte avtalte seg imellom hva de skulle ha gjort denne kvelden - alt fra fisketur til konfirmasjon.
AP170619 - De tiltalte ble enige om å møtes, og politiet lagde en aksjon hvor de tre ble pågrepet ved møtestedet, før de fikk snakket mer med hverandre.
AP170619 44-åringen er mor til den 20 år gamle tiltalte , mens hun tidligere har vært kjæreste med 36-åringen som har innrømmet sin rolle i drapet på Bakken.
AP170619 Ifølge TV 2, som viser til referater fra avhørene, ba de to ofrene for sine liv, men den tiltalte gutten fortsatte knivstikkingen for å drepe dem.
AP170619 Hun skal ha luftet hunden sin og forsøkt å gripe inn i slagsmålet mellom Jakob Hassan og den tiltalte gutten, da hun ble angrepet.
AP170619 Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter.
AP170619 Rettssaken fortsetter med forklaringer fra de to øvrige tiltalte , som begge nekter straffskyld.
AP170619 Og også fordi jeg skulle fylle på en bil jeg skulle se på, men som det ikke ble noe av, forklarte den tiltalte .
AP170619 Og han ville bli med på en kjøretur for å snakke ut, forklarte den tiltalte , som satte seg inn i baksetet sammen med Bakken.
AP170619 Det kan godt skje nå, fortsatte den tiltalte .
AP170619 - Det tyder på at barnesikringen var av da, og var på da han lukket døren, svarte den tiltalte på aktors spørsmål om hva som skjedde.
AP170619 Den tiltalte 16-åringen med en rystende forklaring.
AP170619 desember i fjor var tiltalte 15 år og seks måneder gammel.
AA170619 Da ekskjæresten våknet neste morgen så hun tiltalte liggende naken oppå venninnen.
AA170619 Det er satt av ti dager til rettssaken i Gjøvik tingrett, og de tre første dagene skal de tre tiltalte forklare seg om drapet på Nils Olav Bakken ( 49 ) i fjor høst.
AA170619 Aktoratet har så langt ikke uttalt seg om hva som kan ha vært motivet for drapet, men en stor del av utspørringen av 36-åringen har dreid seg om et angivelig overgrep mot en nær slektning av de to andre tiltalte .
AA170619 - Vi mener at drapet har skjedd etter forutgående overveielser mellom de tre tiltalte , det man i gamle dager kalte overlegg, sa aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, i innledningsforedraget. 36-åringen benekter at drapet var planlagt.
AA170619 - Plutselig ser jeg Nils Olav reise opp på kne, forklarte den hovedtiltalte, som sier han kastet kanna med resten av bensinen bort - og at de tre tiltalte deretter dro fra stedet.
AA170619 Ifølge TV 2, som viser til referater fra avhørene, ba de to ofrene for sine liv, men den tiltalte gutten fortsatte knivstikkingen for å drepe dem.
AA170619 Hun skal ha luftet hunden sin og forsøkt å gripe inn i slagsmålet mellom Jakob Hassan og den tiltalte gutten, da hun ble angrepet.
AA170619 Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter.
AA170619 Politiet mener at Bakken til slutt ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.
AA170619 Drapet på Nils Olav Bakken i Søndre Land skjedde etter forutgående overveielser mellom de tiltalte - altså overlegg, mener statsadvokat Thorbjørn Klundseter.
AA170619 Det er satt av ti dager til rettssaken, og de tre første dagene skal de tiltalte forklare seg.
AA170619 - Vi mener at drapet har skjedde etter forutgående overveielser mellom de tre tiltalte , det man i gamle dager kalte overlegg, sa Klundseter i innledningsforedraget.
AP170618 Tre tiltalte må mandag møte i Gjøvik tingrett tiltalt for det brutale drapet.
AP170618 Politiet avhørte rundt 130 vitner før man kom på sporet av de tre tiltalte , og 90 vitner er avhørt etter at de ble pågrepet.
AP170618 Den 20 år gamle tiltalte mannen har erkjent at han deltok i et håndgemeng med Bakken, mens den 40 år gamle kvinnen benekter straffskyld.
AP170618 De tre tiltalte er en 44 år gammel syvbarnsmor, hennes 36 år gamle ekskjæreste og kvinnens 20 år gamle sønn.
SA170616 Kniven ble kjøpt da den tiltalte gutten var på konfirmanttur til Latvia. 16-åringens ofre : Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.
DB170616 - Det grunnleggende spørsmålet er om den tiltalte har skyldevne.
FV170615 Kniven ble kjøpt da den tiltalte gutten var på konfirmanttur til Latvia. 16-åringens ofre : Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.
DN170615 Det avviser han, men han er en av de 221 tiltalte i rettssaken.
BT170615 Forsvarer for den andre tiltalte , advokat Dagfinn Hessen Paust, er klar på at hans klient nekter skyld.
AP170615 Kniven ble kjøpt da den tiltalte gutten var på konfirmanttur til Latvia. 16-åringens ofre : Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.
AP170615 Kniven ble kjøpt da den tiltalte gutten var på konfirmanttur til Latvia. 16-åringens ofre : Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.
AA170615 Det avviser han, men han er en av de 221 tiltalte i rettssaken.
AA170615 " Det er ingen tvil om at de tiltalte , to voksne menn, har vært klar over at slag med hammer med slik kraft som er benyttet her, kunne medført død eller forstyrret hjernefunksjon ", skriver tingretten. ( ©NTB ) ¶
DB170614 Det ble tatt flere helseundersøkelser av tiltalte etter hendelsen for å avklare om hun hadde helseproblemer som kunne føre til besvimelse.
DB170614 Tiltalte hadde også like etter hendelsen ikke utelukket at hun kunne ha sovnet.
DA170614 Aktor, politiadvokat Øyvind Haukland, opplyste i retten at bruk av dopingmidler i utlandet ikke er straffbart, og retten kom til at rimelig og forstandig tvil skulle komme tiltalte til gode, og la til grunn at bruken hadde funnet sted i utlandet.
DA170614 Han la ned påstand om at den tiltalte skulle frifinnes, alternativt at han skulle anses på mildeste måte.
DA170614 Den tiltalte har forklart at han hentet den halvautomatiske hagla si etter at han hadde kranglet med kona.
DA170614 - Skjøt han mor først, har Belt sett det - og det var mor som tiltalte var sint på.
AP170614 Det Høyesterett kan prøve, er kun om lagmannsretten har bygget sin konklusjon på et riktig beviskrav - at all rimelig og forstandig tvil skal komme den tiltalte til gode », skriver dommerne, før de konkluderer : ¶
AP170614 De tiltalte innrømmer at yngstemann skaffet tilsammen fem kilo hasj på kreditt.
AP170614 All betaling skjedde med kryptovalutaen bitcoin - eller « nark-coins », som de tiltalte spøkefullt omtalte det som i rettssaken.
AP170614 Han la ned påstand om at den tiltalte skulle frifinnes, alternativt at han skulle anses på mildeste måte.
AP170614 Den tiltalte har forklart at han hentet den halvautomatiske hagla si etter at han hadde kranglet med kona.
AP170614 - Skjøt han mor først, har Belt sett det - og det var mor som tiltalte var sint på.
VG170613 Økonomien var dårlig og den tiltalte hevder at Pimsiri ikke bidro med å betale regninger.
VG170613 Petchngam var i live da politiet kom til stede, og de valgte dermed å prioritere å gi ham hjelp først, deretter den nå tiltalte 59-åringen.
VG170613 PATRON : Tiltalte forklarte i retten at han ville ha Pimsiri ut av leiligheten fordi hun ikke bidro med å betale regninger.
VG170613 TYDELIGE SKADER : Den tiltalte 59-åringen lå i lengre tid på sykehus etter drapene.
VG170613 Dette sier tiltalte han ikke visste om.
VG170613 Den tiltalte 59-åringen forsøkte å ta sitt eget liv etter at han skal ha skutt kona og stesønnen.
VG170613 - Hva tenker dere om den tiltalte ?
VG170613 Tiltalte hevder at da han våknet midt på natten, drev Pimsiri med å pakke ned hans arvegods, blant annet krystallglass.
VG170613 Ifølge politiet har den tiltalte asylsøkeren erkjent straffskyld for voldtekten, som skjedde like ved noen toaletter i ankomsthallen på flyplassen.
VG170613 INNRØMMER : Den tiltalte asylsøkeren i 20-årene erkjente straffskyld for voldtekt i avhør, mifølge politiet.
VG170613 Tiltalte har overrumplet fornærmede mens hun har ventet på at kjæresten skulle komme hjem.
SA170613 Den tiltalte mannen, som i dag er 69 år gammel, avviser alle beskyldninger.
FV170613 Det innebærer at tilhørere ikke får lov til å være til stede når den tiltalte 16-åringen og andre skal forklare seg i retten.
DB170613 Han påpeker at tiltalte i voldtektssaker ofte påberoper seg frivillighet.
DB170613 Under høringen sa justisministeren også at det var sjokkerende at ingen påtalemyndighet ville ta ut tiltalte mot Hillary Clinton i forbindelse med e-postskandalen.
DB170613 Den tiltalte mannen nekter straffskyld.
DA170613 « I tillegg må vektlegges i skjerpende retning den måte flere av bedrageriene er blitt utført på ved at tiltalte på en svært kynisk måte har utnyttet alvorlig syke mennesker til å utbetale seg penger mot falske løfter om behandling », heter det videre.
DA170613 « Etter rettens oppfatning er det åpenbart at den seksuelle omgang som tiltalte skaffet seg var forankret i de opplysninger hun over tid uriktig ga til fornærmede om sin profesjon og sine kunnskaper knyttet til å foreta det nevnte inngrepet.
DA170613 Retten finner det videre godtgjort at tiltalte på handlingstiden var klar over at dette var grunnen til at hun ble vist den tillit av fornærmede som det innebar å fjerne spiralen fra hennes underliv », står det i dommen.
BT170613 Med henleggelsen fulgte det svært kraftig kritikk av førstestatsadvokat Eriksen, som de tiltalte mente hadde utvist manglende objektivitet i etterforskningen.
BT170613 Da Økokrim førte skattesaken for retten i 2014, endte det med full frifinnelse for de fem tiltalte .
AP170613 Økokrim-sjef Trond Eirik Schea fastslo at de tiltalte var uskyldige og beklaget « uleiligheten » de hadde opplevd i elleve år.
AP170613 Med henleggelsen fulgte det svært kraftig kritikk av førstestatsadvokat Eriksen, som de tiltalte mente hadde utvist manglende objektivitet i etterforskningen.
AP170613 Da Økokrim førte skattesaken for retten i 2014, endte det med full frifinnelse for de fem tiltalte .
AP170613 « I tillegg må vektlegges i skjerpende retning den måte flere av bedrageriene er blitt utført på ved at tiltalte på en svært kynisk måte har utnyttet alvorlig syke mennesker til å utbetale seg penger mot falske løfter om behandling », heter det videre.
AP170613 « Etter rettens oppfatning er det åpenbart at den seksuelle omgang som tiltalte skaffet seg var forankret i de opplysninger hun over tid uriktig ga til fornærmede om sin profesjon og sine kunnskaper knyttet til å foreta det nevnte inngrepet.
AP170613 Retten finner det videre godtgjort at tiltalte på handlingstiden var klar over at dette var grunnen til at hun ble vist den tillit av fornærmede som det innebar å fjerne spiralen fra hennes underliv », står det i dommen.
AP170613 Drapssak i Finnmark : Tiltalte fulgte nettdiskusjon : « Å drepe sin thai-kone » ¶
AA170613 Tiltalte har overrumplet fornærmede mens hun ventet på at kjæresten skulle komme hjem.
AA170613 Tiltalte har erkjent straffskyld for overgrepet, som skjedde like ved noen toaletter i ankomsthallen på flyplassen.
AA170613 Den tiltalte mannen nekter straffskyld.
AA170613 « I tillegg må vektlegges i skjerpende retning den måte flere av bedrageriene er blitt utført på ved at tiltalte på en svært kynisk måte har utnyttet alvorlig syke mennesker til å utbetale seg penger mot falske løfter om behandling », heter det videre.
AA170613 « Etter rettens oppfatning er det åpenbart at den seksuelle omgang som tiltalte skaffet seg var forankret i de opplysninger hun over tid uriktig ga til fornærmede om sin profesjon og sine kunnskaper knyttet til å foreta det nevnte inngrepet.
AA170613 Retten finner det videre godtgjort at tiltalte på handlingstiden var klar over at dette var grunnen til at hun ble vist den tillit av fornærmede som det innebar å fjerne spiralen fra hennes underliv », står det i dommen.
VG170612 Jacob Ringsrød, som forsvarer den tiltalte 20-åringen, sier at hans klient har en annen forklaring på hva som skjedde.
VG170612 Var forbannet ¶ Tiltalte forklarer at han ville ha Pimsiri ut av huset, fordi hun ikke ville være med å hjelpe til med økonomien.
VG170612 STORE SKADER : Den tiltalte 59-åringen forsøkte å ta sitte eget liv.
VG170612 Jeg hadde ikke noe grunn til å surfe på det der, svarer tiltalte .
VG170612 Dette sier tiltalte han ikke visste om.
VG170612 Det er vanskelig å få jobb når man er såpass gammel, sier tiltalte .
VG170612 Aktor spør hvordan tiltalte taklet å miste jobben.
VG170612 Aktor spør tiltalte om hvordan forholdet mellom ham og Pimsiri var forut for drapene.
VG170612 - Mm, svarer tiltalte bekreftende, og sier at han var forbannet.
VG170612 - Det er ikke meg, svarer tiltalte , som forklarer at kona hadde passordet til PC-en.
VG170612 - Det ble litt for mye enkelte ganger, sier tiltalte , som hadde drukket dagen forut for drapene.
VG170612 - Aldri sett det, aldri hørt det, svarer tiltalte .
VG170612 Tiltalte hevder at da han våknet midt på natten, drev Pimsiri med å pakke ned hans arvegods, blant annet krystallglass.
VG170612 Den tiltalte sier han husker at våknet midt på natten.
VG170612 Da tiltalte kom inn i rettssalen, ble det også rullet inn et intravenøsstativ i rettssalen.
VG170612 - Jeg skulle skremme henne med geværet, sier tiltalte , som hevder at Pimsiri på et tidspunkt kalte ham for et « svin », og noe på thai som han ikke skjønte.
VG170612 Tiltalte sier han tror han husker at han våknet på sykehus i Tromsø.
DB170612 De to hadde vært gift i om lag tre og et halvt år, og mye tyder på at det var tiltalte som tok initiativ til utflyttingen, sa aktor Torstein Lindquister i sitt innledningsforedrag.
DB170612 59-åringen er fortsatt sterkt preget av skadene han pådro seg ¶ - Tiltalte har ikke hukommelse om hva som skjedde da de tre skuddene falt i fjor, men vil bidra så godt han kan til å opplyse saken, sa 59-åringens forsvarer Stein Rønning i retten.
DB170612 O'Neill forsikret Cosby om at han vil instruere juryen om at tiltalte ikke er pålagt å vitne.
DA170612 Etter rettens oppfatning utviste de tiltalte slik råskap at voldsutøvelsen hadde karakter av ren mishandling », heter det i dommen.
AP170612 Jeg hadde heller ikke noe ønske om å dø selv, sa tiltalte som fortsatt er sterkt preget av skadene han påførte seg selv.
AA170612 Under eksaminasjonen fra aktor Torstein Lindquister, vedgikk tiltalte at paret hadde vært uenige om økonomi.
AA170612 Jeg hadde heller ikke noe ønske om å dø selv, sa tiltalte som fortsatt er sterkt preget av skadene han påførte seg selv etter å ha skutt de to andre.
AA170612 - Jeg var såret og skuffet over ikke å bli invitert i bursdagen, forklarte tiltalte .
AA170612 Tiltalte forklarte at han i sin skuffelse gikk ned i kjellerboden og hentet fram og ladet den halvautomatiske hagla han hadde der.
AA170612 Jeg må beklage overfor alle det som skjedde, sa tiltalte .
AA170612 Da han skjøt sin thailandske kone Pimsiri Songngam ( 37 ) og hennes sønn Petchngam ( 12 ) var han i dyp gjeld, mens kona ifølge tiltalte hadde lagt seg opp et betydelig pengebeløp.
AA170612 Tiltalte forklarte at han i sin skuffelse gikk ned i kjellerboden og hentet fram og ladet den halvautomatiske hagla han hadde der.
AA170612 Verken den tiltalte kvinnen eller hennes sønn erkjenner straffskyld.
AA170612 Til slutt mener politiet at Bakken ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.
VG170611 Men tiltalte har ikke oppgitt noe entydig motiv, sier statsadvokat Torstein Lindquister som er aktor i saken.
DA170611 Det spekuleres på om både Thaci og presidenten i den nåværende nasjonalforsamlingen, Kadri Veseli, kan havne på listen over tiltalte .
AA170611 Det spekuleres på om både Thaci og presidenten i den nåværende nasjonalforsamlingen, Kadri Veseli, kan havne på listen over tiltalte . ( ©NTB ) ¶
AA170611 Ifølge spekulasjoner risikerer både president Thaci og presidenten i den nåværende nasjonalforsamlingen, Kadri Veseli, å havne på listen over tiltalte .
AA170610 « De fire tiltalte er domfelt for henholdsvis særlig grov tollovertredelse eller medvirkning til dette.
AA170610 stebilen hvor alle fire tiltalte var med, til møtet mellom de samme fire tiltalte på parkeringsplassen, videre ved samkjøringen mot Norge og fram til personbilens klarering av passasjen foran tollstasjonen i Ådalsvollen, beviser etter rettens syn et planmessig og kartlagt samarbeid mellom de fire tiltalte , heter det i dommen.
AA170610 Retten har funnet det bevist utover en hver rimelig og fornuftig tvil at de fire tiltalte har handlet forsettlig », står det i dommen.
AA170610 - Hele det sammensatte handlingsmønsteret, som i det minste strekker seg fra hentingen av lastebilen hvor alle fire tiltalte var med, til møtet mellom de samme fire tiltalte på parkeringsplassen, videre ved samkjøringen mot Norge og fram til personbilens klarering av passasjen foran tollstasjonen i Ådalsvollen, beviser etter rettens syn et planmessig og kartl
AA170610 - Hele det sammensatte handlingsmønsteret, som i det minste strekker seg fra hentingen av lastebilen hvor alle fire tiltalte var med, til møtet mellom de samme fire tiltalte på parkeringsplassen, videre ved samkjøringen mot Norge og fram til personbilens klarering av passasjen foran tollstasjonen i Ådalsvollen, beviser etter rettens syn et planmessig og kartl
VG170609 « Påtalemyndigheten har pekt på at etterforskningen har bestyrket mistanken om siktedes vilje til å utføre terrorhandlinger, og har også vist til at tiltalte samme dag som han ble pågrepet, videresendte en film som oppfordrer til terroraksjoner. » skriver lagmannsretten.
DB170609 De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at tiltalte ikke har vært psykotisk og han lider heller ikke av alvorlig psykisk lidelse.
DA170609 Alle de tiltalte nekter å ha gjort noe straffbart.
BT170609 ), tingrettsdommer Ove Kjell Hole, Ann Turid Bugge og den tiltalte 34-åringen ( til h.
AP170609 En av de tre tiltalte , Viktor Melin ( 23 ), utpekes i svensk presse som en tidligere kampgruppesjef i den Svenska motståndsrörelsen, som ifølge eksperter teller flere hundre militante høyreekstremister.
AP170609 Alle de tiltalte nekter for å ha gjort noe ulovlig.
AP170609 Påtalemyndigheten har pekt på at etterforskningen har bestyrket mistanken om siktedes vilje til å utføre terrorhandlinger, og har også vist til at tiltalte samme dag som han ble pågrepet, videresendte en film som oppfordrer til terroraksjoner », skriver retten.
AP170609 Steinmuren er ikke revet, bare dekket med matjord, hevdet tiltalte .
AA170609 Påtalemyndigheten har pekt på at etterforskningen har bestyrket mistanken om siktedes vilje til å utføre terrorhandlinger, og har også vist til at tiltalte samme dag som han ble pågrepet, videresendte en film som oppfordrer til terroraksjoner », skriver retten.
AA170609 I retten har de to tiltalte hatt vidt ulike forklaringer på hva som skjedde den fatale kvelden.
AA170609 Familiens bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen la også ned påstand om 200.000 kroner i oppreisning og erstatning til hver av foreldrene til Bråten, noe begge de tiltalte samtykket i.
AA170609 Tiltalte ringte selv politiet og fortalte om drapet.
AA170609 De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at tiltalte ikke har vært psykotisk og han lider heller ikke av alvorlig psykisk lidelse.
DB170608 Ved siden av henne lå det et fire siders brev, skrevet av den tiltalte 44 - åringen.
DB170608 Tiltalte hadde dagen før drapet snakket med en nabo om drapsplanene sine, ifølge innledningsforedraget til statsadvokat Trond Høvik.
DB170608 Selv i slike saker vil man ofte ende med frifinnelse, typisk fordi tiltalte hevder at han kom inn på rommet og at kvinnen samtalte med ham eller på annen måte uttrykkelig samtykket/inviterte til sex, og at retten finner at man ikke kan utelukke at denne historien er sann - selv i situasjoner hvor kvinnen kategorisk benekter at de hadde noen som helst dialog, og det i utg
DB170608 En dom for forsettlig 'sovevoldtekt' forutsetter at retten finner det bevist utover rimelig tvil a ) offeret var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg ( objektivt skyldkrav ) b ) at tiltalte skjønte dette ( subjektivt skyldkrav ).
AA170608 Ved siden av henne lå det et fire siders brev, skrevet av den tiltalte 44 - åringen.
AA170608 Tiltalte hadde dagen før drapet snakket med en nabo om drapsplanene sine, ifølge innledningsforedraget til statsadvokat Trond Høvik.
VG170607 Les også : Krever 2.988 livstidsdommer for tiltalte etter kuppforsøket ¶
VG170607 juni 2017 : Rettssaken mot de to tiltalte starter i Oslo tingrett. 33-åringen er tiltalt for drapet. 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk.
DB170607 Petar Sekulic er forsvareren til den andre tiltalte i saken, Tor Helness, Sekulic forteller at heller ikke hans klient erkjenner straffskyld i saken.
DB170607 Da hendelsen skjedde i 2002 var de tiltalte mennene henholdsvis 16 og 18 år gamle.
AP170607 En psykologspesialist som har undersøkt den tiltalte 16-åringen skal også vitne i løpet av rettssaken.
AP170607 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, bekrefter at tiltalte kommer til å forklare seg for retten.
VG170606 Ifølge ham hadde de to tiltalte , som da var henholdsvis 18 og 16 år gamle, bestemt seg for å stjele en bil.
VG170606 juni 2017 : Rettssaken mot de to tiltalte starter i Oslo tingrett. 33-åringen er tiltalt for drapet. 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk.
VG170606 Den 30 år gamle tiltalte erkjenner straffskyld for grovt ransforsøk.
DB170606 Jeg var ikke klar over at han hadde livstruende skader, sier den tiltalte .
DB170606 Ifølge tiltalen knivstakk den nå 33 år gamle tiltalte mannen Egil Tostrup Bråten i brystregionen med en kniv natten til 18. november 2002.
DB170606 Deretter gikk de to tiltalte nedover Nordahl Bruuns gate i Oslo, ifølge 33-åringen, og der så de Egil Tostrup Bråten.
DB170606 Den tiltalte 30-åringen i saken fikk en voldsdom bare tre dager etter drapet på Bråthen.
DB170606 De to tiltalte kjente hverandre godt på drapstidspunktet.
DB170606 Ifølge tiltalen knivstakk den nå 33 år gamle tiltalte mannen Egil Tostrup Bråten i brystregionen med en kniv natten til 18. november 2002.
DB170606 Jeg tenkte ikke over hva jeg gjorde, sa tiltalte .
DB170606 I Oslo tingrett tirsdag svarte den tiltalte 33-åringen « nei » på spørsmålet om straffskyld.
DB170606 De observerte Bråten komme gående og bestemte seg for å rane ham, forklarte tiltalte i retten.
BT170606 Men slik føler nok de tiltalte i en sivil rett også, det er en del av situasjonen.
AP170606 Jeg var i en slags panikk, jeg tenkte ikke gjennom hva jeg gjorde, forklarte den tiltalte .
AP170606 Det skjedde rett foran meg, det så jeg og det husker jeg, forklarte den tiltalte .
AP170606 Berit Roald / NTB scanpix ¶ Tiltalte : Tok opp skrutrekker for å skremme ¶
AP170606 - Jeg var aktiv, men når de to slåss var det ikke slik at jeg slo, holdt meg mer tilbake akkurat da, sa tiltalte og beskrev sin rolle som mer passiv.
AP170606 jeg skulle kanskje bruke den til å åpne en mobiltelefon eller en bil, forklarte den tiltalte .
AP170606 Vi ville ikke rane noen, forklarte den tiltalte , som er har et titalls dommer på rullebladet, blant dem vold og væpnet ran.
AP170606 I en pause i retten i går ble Bråten kontaktet av familiemedlemmer til en av de tiltalte som ville gi uttrykk for sin medfølelse, blant annet ved en varm klem.
AP170606 Han kom med et stønn og etter 10 - 15 sekunder falt han bakover på fortauet, sa den tiltalte .
AP170606 Derfor ble han ikke overrasket over det han fikk høre fra de to tiltalte , at sønnen hadde gjort kraftig motstand da han ble forsøkt ranet.
AP170606 Den 33 år gamle tiltalte nekter straffskyld for forsettlig drap for å lette en annen forbrytelse, og for grovt ran.
AP170606 De to tiltalte ungdomsvennene på 30 og 33 år gir i Oslo tingrett ulike forklaringer på hva som skjedde da Bråten ble knivstukket og drept litt før klokken 01 natt til 18. november 2002.
AP170606 Begge de tiltalte forklarte at de mange årene hemmeligheten om Bråtens død har vært en stor påkjenning.
AP170606 Begge de tiltalte ble spurt av tingrettsdommer Bjørn Feiring om hvorfor de hadde med seg kniver og skrutrekker under sin tur i byen.
AA170606 I dommen står det at mannen ble stanset etter at det ble meldt om vinglete kjøring : ¶ « Tiltalte ble tatt med inn til identitetssjekk, og fremviste ekte og gyldig dokumentasjon på sin identitet som polsk statsborger.
AA170606 Det vises til politioverbetjentens forklaring om at tiltalte ble åpenbart urolig da det ble klart at politiet ville undersøke bilens innhold, og at tiltalte ødela nøkkelen til lasterommet.
AA170606 Det vises til politioverbetjentens forklaring om at tiltalte ble åpenbart urolig da det ble klart at politiet ville undersøke bilens innhold, og at tiltalte ødela nøkkelen til lasterommet.
AA170606 - Retten anser det på grunnlag av bevisføringen i retten bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte visste hva lastebilen inneholdt.
AA170606 Tiltalte gikk da bak bilen, var ute av politiets syne et øyeblikk, og kom tilbake med en brukket nøkkel til lastebilen.
AA170606 Jeg tenkte ikke over hva jeg gjorde, sa tiltalte .
AA170606 I Oslo tingrett tirsdag svarte den tiltalte 33-åringen « nei » på spørsmålet om straffskyld. ( ©NTB ) ¶
AA170606 De observerte Bråten komme gående og bestemte seg for å rane ham, forklarte tiltalte i retten.
DB170605 Hun er den første av fem tiltalte kirkemedlemmer som må møte i retten i saken.
AP170605 Den to tiltalte er gamle venner og var 16 og 18 år da Tostrup Bråten ble stukket ned med kniv og drept.
AP170605 Den 33 år gamle tiltalte er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for vold, ran, narkotika- og vinningskriminalitet.
AP170605 Advokat Vegard Aaløkken er forsvarer for den andre tiltalte , mens advokat Anne Kristine Bohinen er bistandsadvokat for Egil Tostrup Bråtens foreldre. | « Gi oss penger.
AP170605 Advokat Vegard Aaløkken er forsvarer for den andre tiltalte , mens advokat Anne Kristine Bohinen er bistandsadvokat for Egil Tostrup Bråtens foreldre.
AP170604 På bildene var det lagt på figurer som viste hvor tiltalte sto da han skjøt mot en av politimennene, og hvor den andre politimannen sto da han skjøt tilbake.
AP170604 De røde posisjonene viser hvor den tiltalte sto da han skjøt mot en politimann ( blå posisjon ) og hvor den andre politimannen ( grønn ) sto da han skjøt tilbake.
VG170603 De to tiltalte er kjent for britiske radiolyttere som Wadsworth og Mayer, som er Julies etternavn på luften.
AA170603 Til slutt mener politiet at Bakken ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.
AA170603 Forsvareren til kvinnen som er en av tre tiltalte for drapet på Nils Olav Bakken i Søndre Land i fjor høst, mener politiet forhåndsprosederer saken.
SA170602 Advokatene Erik Ulvesæther og Torbjørn Kolås Sognefest fra Advokatfirmaet Elden er den tiltalte 61-åringens forsvarere.
SA170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
SA170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte , og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
SA170602 Dommeren mente fornærmede holdt tiltalte unna med aktive armer, og blåste frispark mot fornærmede som også fikk gult kort for hensynsløst spill.
FV170602 Men slik føler nok de tiltalte i en sivil rett også, det er en del av situasjonen.
DN170602 Økokrim tiltalte i vår to tidligere ledere i selskapene for grovt skattesvik, og ila både E&P Holding og TGS-Nopec forelegg på 85 millioner kroner hver.
DB170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte , og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
DB170602 Dommeren mente fornærmede holdt tiltalte unna med aktive armer, og blåste frispark mot fornærmede som også fikk gult kort for hensynsløst spill.
DB170602 De tiltalte innrømmet straffskyld for brudd på utlendingsloven, men er anket.
DB170602 - Lagmannsretten finner heller ikke å kunne legge vekt på at tiltalte bare var rett over grensen for å handle, og at han bare var ute av landet noen få timer, heter det i dommen.
AP170602 Den tiltalte svarte at han var klar over dette.
AP170602 Den tiltalte 39-åringen ble i 2012 dømt for fyllekjøring, og mistet da førerretten i to år.
AP170602 - Jeg kunne forlangt å ha en hjelpemann med, men da vil en annen fått oppdraget, sier den tiltalte .
AP170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
AP170602 I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte , og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
AP170602 Dommeren mente fornærmede holdt tiltalte unna med aktive armer, og blåste frispark mot fornærmede som også fikk gult kort for hensynsløst spill.
AA170602 « Av avhøret fremgår det at tiltalte var både forvirret og sliten da hennes status ble endret, og at hun ikke skjønte hva endringen innebar », står det i dommen.
AA170602 « Alt i alt hadde avhøret etter rettens vurdering ikke en slik kvalitet og innhold at det i særlig grad trekker i retning av at tiltalte ikke ble utsatt for noen voldtekt.
AA170602 Under hver omstendighet kan avhøret ikke tas til inntekt for at tiltalte har forklart seg med visshet om at voldtekt ikke hadde skjedd », skriver tingretten.
AA170602 Politiet mente at dette ikke stemte, og tiltalte kvinnen for uriktig forklaring.
AA170602 Etter å ha hørt tiltalte og de fire vitnene i saken - blant annet kvinnens samboer - konkluderer retten med at bevisene « trekker i retning av at tiltalte ble utsatt for voldtekt », heter det i dommen.
AA170602 Etter å ha hørt tiltalte og de fire vitnene i saken - blant annet kvinnens samboer - konkluderer retten med at bevisene « trekker i retning av at tiltalte ble utsatt for voldtekt », heter det i dommen.
AA170602 - I denne saken sørget vi for at tiltalte fikk forsvarer i neste avhør, sier hun, og legger til : ¶
AA170602 « Av avhøret fremgår det at tiltalte var både forvirret og sliten da hennes status ble endret, og at hun ikke skjønte hva endringen innebar », heter det i den frikjennende dommen.
AA170602 - Lagmannsretten finner heller ikke å kunne legge vekt på at tiltalte bare var rett over grensen for å handle, og at han bare var ute av landet noen få timer.
VG170601 Tiltalte møter i Tønsberg tingrett torsdag.
VG170601 Torsdag vitnet en MS-syk kvinne, faren til den tiltalte , en eks-kjæreste og et tidligere vennepar i retten.
VG170601 Det siste vitnet i saken er en mann fra Vestlandet som hevder å ha blitt svindlet av tiltalte i forbindelse med en reise til Spania.
VG170601 Hun forteller også at den tiltalte har tilbakebetalt 500 kroner, som hun valgte å sende i retur.
VG170601 Forsvarer, Ole Devold, mener han kan gi mer innsikt om den tiltalte .
VG170601 Faren til den tiltalte er av dem.
VG170601 En MS-syk kvinne, faren til den tiltalte og en eks-kjæreste er blant de som skal vitne torsdag.
SA170601 Erik Ulvesæther og Torbjørn Kolås Sognefest er den tiltalte 61 - åringens forsvarer.
SA170601 Da saken startet i Stavanger tingrett torsdag morgen, nektet tiltalte straffskyld.
AA170601 Tiltalte møter i Tønsberg tingrett torsdag.
AA170601 Retten trodde imidlertid på jentas forklaring og ikke den tiltalte .
VG170531 Ettersom den tiltalte kvinnen erkjenner straffskyld, kunne saken mot henne gått som en tilståelsessak.
VG170531 Etter en dag med forklaring av tiltalte og to sentrale vitner, fortsetter saken i Aust-Agder tingrett i Arendal torsdag.
VG170531 Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad opplyser til Skogrand at opptakene gjøres av tiltalte , og at de lagres av forsvaret.
VG170531 Staff er derimot ikke enig med Skogrand, og sier til VG at han ikke ser problemet med at tiltalte tar opp vitneforklaringene.
SA170531 | Dømt for voldtekt etter frivillig sex ¶ Tiltalte og fornærmede var enige om sex da de gikk til sengs, men midt i akten sovnet damen. 37-åringen, som nå er dømt, sluttet ikke av den grunn.
SA170531 Overfor kvinnen hadde tiltalte utgitt seg for å være nevrokirurg.
SA170531 Hun har også erkjent å ha overtalt en annen kvinne til å slutte med medisinene hun gikk på og heller bruke tabletter hun fikk av tiltalte .
SA170531 Tiltalte ga henne sine egne malariapiller og har senere fått vite av politiet at kvinnen ble dårlig, skriver VG.
FV170531 Den tiltalte « lurelegen » i Aust-Agder tingrett onsdag.
DN170531 Seismikkselskapet TGS og de to tiltalte har hele tiden avvist straffansvar i saken.
DN170531 Det er gått tre måneder siden Økokrim ila to forelegg på 85 millioner kroner hver mot oljeselskapet E & P Holding ( EPH ) og leverandørselskapet TGS-Nopec, samt tiltalte to tidligere sjefer i selskapene for påstått skattesvik.
DA170531 Tiltalte har også erkjent å ha overtalt en annen kvinne til å slutte med medisinene hun gikk på og heller bruke tabletter hun fikk av tiltalte .
DA170531 Overfor den aktuelle pasienten hadde tiltalte utgitt seg for å være nevrokirurg.
DA170531 Tiltalte har også erkjent å ha overtalt en annen kvinne til å slutte med medisinene hun gikk på og heller bruke tabletter hun fikk av tiltalte.
DA170531 Tiltalte ga henne sine egne malariapiller og har senere fått vite av politiet at kvinnen ble dårlig, skriver VG.
AA170531 Overfor den aktuelle pasienten hadde tiltalte utgitt seg for å være nevrokirurg.
VG170530 ) forsvarer den tiltalte .
VG170529 Den tiltalte kvinnen ble anmeldt, og fellesrådet ser alvorlig på tyveriet.
VG170529 - Jeg har ikke noen kommentar til denne saken, sier den tiltalte kvinnen til VG.
DA170529 « Dette viser at tiltalte tar seg til rette overfor kvinner i sårbare situasjoner for å oppnå egen seksuell tilfredsstillelse », heter det i dommen. 27-åringen ble også dømt for å foretatt en seksuelt krenkende handling mot sin tidligere kjæreste.
DA170529 I forbindelse med straffeutmålingen kom retten med følgende : « Tiltalte framstår som grenseløs og synes å mangle en korrigerende indre rettesnor.
BT170528 Statsadvokat Magne Kvamme Sylta mener tiltalte med kynisme og hensynsløshet forgrep seg på åtte jenter og bør få 20 års forvaring.
BT170528 PROSEDYRE : Statsadvokat Magne Kvamme Sylta mener tiltalte med stor kynisme og hensynsløshet har gjort overnattingsavtaler og deretter forgrepet seg på jentene som overnattet hos tiltalte .
BT170528 PROSEDYRE : Statsadvokat Magne Kvamme Sylta mener tiltalte med stor kynisme og hensynsløshet har gjort overnattingsavtaler og deretter forgrepet seg på jentene som overnattet hos tiltalte.
AA170527 De to tiltalte nekter straffskyld og viser til at de har vært bosatt i Monaco i mange år og derfor bare skal betale skatt dit, noe norske skattemyndigheter altså ikke er enig i.
VG170526 Forsvarer : Tiltalte ble torturert ¶
VG170526 Flere forsvarere kom imidlertid med flere påstander fredag om at mange av de tiltalte ikke kan kobles til saken.
VG170526 Rettssaken som fulgte, var et absurd teater hvor de tiltalte oppførte seg som bortskjemte tenåringer, viftet med Maos lille røde, skjelte ut dommere og aktorat, og røykte sigarer i rettssalen.
VG170526 Direktørdatteren Ulrike Meinhof ble kjent med de tiltalte under rettssaken i Frankfurt og ble umiddelbart henrykt.
VG170526 Tre av de øvrige tiltalte ble dømt for medvirkning til drap, de er dømt til fengsel i henholdsvis elleve år, åtte år og seks måneder og seks år og seks måneder. Én ble dømt for kroppsskade under særdeles skjerpende omstendigheter.
VG170526 I desember 2015 ble alle de tiltalte dømt i samsvar med tiltalen.
VG170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DB170526 Tre av de øvrige tiltalte ble dømt for medvirkning til drap, de er dømt til fengsel i henholdsvis elleve år, åtte år og seks måneder og seks år og seks måneder. Én ble dømt for kroppsskade under særdeles skjerpende omstendigheter.
DB170526 I desember 2015 ble alle de tiltalte dømt i samsvar med tiltalen.
DB170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
DA170526 Politiet har allerede tatt en heftelse hos tiltalte opp mot 22 millioner kroner.
AP170526 Tre av de øvrige tiltalte ble dømt for medvirkning til drap.
AP170526 I desember 2015 ble alle de tiltalte dømt i samsvar med tiltalen, til dommer på mellom 18 og 10 år.
AP170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
AA170526 | Statsadvokaten ber om rettspsykiatrisk vurdering av den tiltalte moren i Lommedalen-saken ¶
AA170526 Påtalemyndigheten har bedt retten om en ny rettspsykiatrisk vurdering av den tiltalte moren til jenta som døde på Beitostølen nyttårsaften 2015.
AA170526 Tre av de øvrige tiltalte ble dømt for medvirkning til drap.
AA170526 I desember 2015 ble alle de tiltalte dømt i samsvar med tiltalen, til dommer på mellom 18 og 10 år.
AA170526 De tiltalte anket saken til Borgarting lagmannsrett, som behandlet den våren 2016, men kjennelsen ble satt til side av fagdommerne.
VG170525 - Rundt 97 prosent av de vi møtte tiltalte meg som « Mr. president », hevder Spacy i et intervju med « Late Night»s talkshow-vert Seth Meyers tidligere denne uken.
DB170525 Spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd og at det for Jensens del ikke finnes formildende omstendigheter.
AA170525 Spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd og at det for Jensens del ikke finnes formildende omstendigheter.
VG170524 Videre har retten lagt vekt på at den tiltalte gjorde lite for å skaffe hjelp, og at han ikke kontaktet politiet eller andre før han oppfattet Uteng som død.
VG170524 EKSKJÆRESTEN : Den tiltalte 36-åringen forklarte seg i Nord-Troms tingrett i begynnelsen i mai.
VG170524 Aktor Tor Børge Nordmo mente derimot at den tiltalte hadde stukket seg selv.
DN170524 Retten mente derimot at det var bevist at tiltalte hadde utvist uaktsomhet, men at hun ikke kunne straffes fordi det ikke var sannsynliggjort at uaktsomt heleri også er straffbart i Dubai.
DN170524 Pengene ble overført til ulike konti i Dubai, der tiltalte tok ut pengene i kontanter, for så å gi disse videre til en annen person.
DN170524 Lagmannsretten kom frem til at det ikke var bevist at tiltalte var klar over at pengene stammet fra en straffbar handling.
DB170524 Retten mener imidlertid overgrepet virker planlagt, og framhever at tiltalte først drakk fornærmede full før han tok initiativ til å ta henne med på soverommet. 27-åringen filmet dessuten overgrepet.
DB170524 Hvordan skjebnen til begge de to tiltalte blir, får vi først svar på til høsten.
DB170524 For begge de tiltalte har både deres egne og andres forklaringer medført at livene deres til dels har blitt brettet ut i offentligheten.
AP170524 Lette etter « lett offer » ¶ Tiltalte erkjente straffskyld for samtlige poster i tiltalen.
AP170524 Tiltalte forklarte at han bevisst lette etter et « lett offer » med høy alder på øyeavdelingen.
AA170524 Den har bestemmelser som kan være gunstigere for den tiltalte kvinnen, ifølge Høyesterett.
AA170524 Tiltalte ringte selv politiet og fortalte om drapet.
VG170523 | Tyrkia : Krever 2.988 livstidsdommer for tiltalte etter kuppforsøket ¶
VG170523 VIST FREM : Slik ble de tiltalte etter kuppforsøket i Tyrkia brakt til retten.
VG170523 På vei inn ble hver av de 48 tiltalte fraktet i håndjern med en soldat som holdt dem i hver arm, mens en kolonne med tungt bevæpnede spesialsoldater gikk langs siden.
VG170523 Mens en rasende folkemengde krevde dødsstraff, ble de tiltalte etter det tyrkiske kuppforsøket paradert forbi.
VG170523 Det ble bedt om at hver og én av de tiltalte skal idømmes totalt 2.988 livstidsdommer dersom de finnes skyldige etter tiltalen.
VG170523 rettslokale, bygget ved Sincan-fengselet spesifikt for de tiltalte etter det blodige kuppforsøket i Tyrkia i fjor, ble det lest opp tiltaler for blant annet forsøk på å oppløse parlamentet og regjeringen ved vold, forsøk på drap på presidenten, kidnapping av statsansatte, drap på 250 borgere, og drapsforsøk på 2.735 borgere, skriver avisen Hürriyet i sin opp
VG170523 Elden la frem flere rettskilder for å vise retten hvordan de skal forstå kravet om at « enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode », og om hvordan man skal behandle tvil om bevis.
DB170523 | Dragkamp om NATOs rolle i kampen mot terror ¶ ¶ TILTALTE : Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.
DB170523 Totalt er mer enn 1500 sms-er blitt sendt mellom de to tiltalte .
DB170523 Deretter tar Holden opp flere konkrete meldinger som er sendt mellom de to tiltalte i denne straffessaken, blant annet den mye omtalte solfaktormeldingen.
DB170523 I Oslo tingrett sist uke viste aktor, politiadvokat Nora Eek-Nielsen, til to helsevurderinger av tiltalte fra tidligere saker.
DB170523 De sju tiltalepunktene ¶ som tiltalte Marie Madeleine Steen erkjente seg skyldig i : ¶ 27. juni 2016 : lånte 2.000 kroner av kvinnelig student ( 22 ) til hotell etter angivelig sykehusoperasjon, mot 200 dollar som sikkerhet.
DB170523 Bedrageriene framstår som planlagte, og tiltalte har utnyttet de fornærmedes følelser og det ønsket som de fornærmede gjennomgående har hatt om å hjelpe henne, heter det i den ferske dommen.
DA170523 Ifølge Torstrup vil de føre vitner som vil bli hørt om hvilket forhold avdøde og tiltalte hadde.
DA170523 Frøberg sa i sitt innledningsforedrag at fornærmede i denne saken ble 33 år gammel og at hun på dette tidspunktet var samboer med tiltalte i saken.
DA170523 - Vi vil også anføre at tiltalte ikke har hatt noen motivasjon til å utøve vold mot fornærmede, sa Torstrup.
AP170523 Straffesaken mot de tre tiltalte er berammet til 19. juni.
AP170523 De tre tiltalte har i avhør forklart at de hentet Bakken og tok ham med til skogsbilveien fordi de ville konfrontere ham med et alvorlig forhold i forbindelse med et nært familiemedlem av kvinnen og 20-åringen.
AP170523 Alle de tre tiltalte ble pågrepet i midten av november etter to måneders etterforskning.
AP170523 Tiltalte : Ville konfrontere avdøde ¶
AP170523 Straffesaken mot de tre tiltalte er berammet til 19. juni.
AP170523 De tre tiltalte har i avhør forklart at de hentet Bakken og tok ham med til skogsbilveien fordi de ville konfrontere ham med et alvorlig forhold i forbindelse med et nært familiemedlem av kvinnen og 20-åringen.
AP170523 Alle de tre tiltalte ble pågrepet i midten av november etter to måneders etterforskning.
AP170523 Tiltalte : Ville konfrontere avdøde ¶
AP170523 Spilte på følelser ¶ Tiltalte får en strafferabatt på 20 prosent for å ha tilstått de syv bedrageriene : ¶
AP170523 Bedrageriene fremstår som planlagte, og tiltalte har utnyttet de fornærmedes følelser og det ønsket som de fornærmede gjennomgående har hatt om å hjelpe henne », skriver dommerfullmektig Pernille Wold.
AA170523 | Politiet mener de tiltalte samarbeidet om drapet i Søndre Land ¶
AA170523 Til slutt mener politiet at Bakken ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.
AA170523 Ifølge politiet har de tiltalte sagt at de ville konfrontere avdøde med et alvorlig forhold overfor en person som er i familie med to av dem, skriver Oppland Arbeiderblad. ( ©NTB ) ¶
AA170523 Alle de tre tiltalte ble pågrepet i midten av november etter to måneders etterforskning.
AA170523 Bedrageriene fremstår som planlagte, og tiltalte har utnyttet de fornærmedes følelser og det ønsket som de fornærmede gjennomgående har hatt om å hjelpe henne », heter det i dommen.
AA170523 Aktor Kari Kirkhorn konkluderte i sin prosedyre med at hele opptrinnet var planlagt på forhånd, og at tiltalte hadde ment å iscenesette en trussel, skriver Universitas.
SA170522 Hver for seg ville flere av forholdene de fire er tiltalte for blitt kategorisert som naskerier.
SA170522 Tiltalte skal ifølge tiltalen ha voldtatt sin rundt ti år gamle bror flere ganger gjennom et snaut halvår våren og sommeren 2015 - kort tid etter at han og familien kom til Norge som kvoteflyktninger. 20-åringen nektet imidlertid straffskyld for å ha mishandlet mora og flere søsken.
DB170522 Tiltalte skal ifølge tiltalen ha voldtatt sin rundt ti år gamle bror flere ganger gjennom et snaut halvår våren og sommeren 2015 - kort tid etter at han og familien kom til Norge som kvoteflyktninger. 20-åringen nektet imidlertid straffskyld for å ha mishandlet mora og flere søsken.
AP170522 Den tidligere sjefen for det tyrkiske luftforsvaret og firestjerners general Akın Öztürk var den fremste av tilsammen 221 tiltalte som mandag ble ført til en rettssal i Ankara.
AP170522 Den tiltalte Akin Öztürk, den tidligere sjefen for luftforsvaret, sa i retten at han ikke hadde hatt noe med « det avskyelige kuppforsøket » å gjøre.
AP170522 De 221 tiltalte utgjør mindre enn én promille av alle som er blitt rammet i oppryddingen etter kuppforsøket.
AP170522 juni skal retten ta stilling til om de tiltalte kan knyttes til kuppforsøket, skriver Hurriyet.
AP170522 de Vibe Malling viste til tidligere dommer hvor tiltalte har fått 50 prosent strafferabatt for egen tilståelse, og å ha forklart seg om andre.
AA170522 Da Prora bygde boligprosjektet Munkvoll Gård, mener statsadvokatene at de to tiltalte handlet i strid med Prora Eiendoms interesser.
VG170521 Under hovedforhandlingen kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte , vitner og sakkyndige.
DB170521 Rettssaken mot de to tiltalte startet mandag 8. mai, og nye rettsdager venter også neste uke.
DB170521 Den tiltalte kvinnen skal ha tvunget to flyktninger med på en sex-video, og 42-åringen skal ha truet dem med å kaste guttene ut av landet dersom de ikke deltok.
DB170521 Den tiltalte 19-åringen skal også ha mishandlet guttene.
BT170521 « Slik retten ser det, er det bare uttalelsene om at tiltalte skulle stikke sin penis inn i fornærmedes munn som gir konkrete holdepunkter for at han hadde til hensikt å voldta henne.
BT170521 Uttalelsene synes å ha blitt fremsatt parallelt med uttalelser om at tiltalte også hadde til hensikt å drepe fornærmede.
BT170521 Slik det fremstår for retten, var dette to likestilte, skremmende ytringer fra tiltalte .
BT170521 Etter rettens vurdering, er det imidlertid ikke opplagt at tiltalte hadde til hensikt å gjøre alvor av noen av dem.
BT170521 « Tiltalte slo harde slag mot fornærmedes hode, og det synes å bero på rene tilfeldigheter at de fysiske skadene ikke ble mer omfattende », heter det i dommen.
AA170521 - Tiltalte ble pågrepet i begynnelsen av april 2016, altså etter at politiet mottok anmeldelse fra den andre fornærmede.
VG170519 Hun hadde brukt fire timer på å argumentere for hvilken løgner den tiltalte eks-politimannen Eirik Jensen er.
SA170519 Fra venstre forsvarer Benedict de Vibe, tiltalte Gjermund Cappelen og medforsvarer Kaja de Vibe Malling i en pause under rettssaken mot tiltalte Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett fredag.
SA170519 Fra venstre forsvarer Benedict de Vibe, tiltalte Gjermund Cappelen og medforsvarer Kaja de Vibe Malling i en pause under rettssaken mot tiltalte Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett fredag.
NL170519 Som fører av denne typen kjøretøy - av en slik størrelse og tyngde - må tiltalte , i likhet med alle andre sjåfører av slike kjøretøy, forstå at en slik skrens med påfølgende mangel på kontroll av kjøretøyet, kan føre til dødsulykke., heter det i dommen fra Nord-Troms tingrett.
NL170519 Rettens flertall, fagdommeren og en av meddommerne, mener at tiltalte kan bebreides for situasjonen som oppsto.
NL170519 Når også rettens flertall likevel er kommet til at tiltalte må frifinnes for overtredelse av straffeloven, er det på grunn av usikkerheten som foreligger med hensyn til årsakssammenhengen mellom uaktsomheten og dødsfølgen.
NL170519 Mindretallet viser til at de to sjåførene som kom bak tiltalte, beskrev at tiltalte avpasset farten.
NL170519 Mindretallet viser til at de to sjåførene som kom bak tiltalte , beskrev at tiltalte avpasset farten.
NL170519 I vurderingen har flertallet lagt vekt på de ytre forhold som tiltalte ikke hadde noen mulighet å påvirke.
NL170519 Etter flertallets syn har tiltalte ved å kjøre denne trekkvognen med svært mangelfull opplæring, svært begrenset erfaring fra vinterføre og uten erfaring i hvordan man skal håndtere situasjoner av lignende art som oppsto, gjort en feilvurdering av hva som kreves for å være sjåfør av et tilsvarende kjøretøy og hva som krevdes i den
NL170519 Det er ikke ført tilstrekkelige bevis for at tiltalte har holdt en for høy hastighet etter forholdene.
NL170519 Denne tvilen må komme tiltalte til gode, heter det i dommen.
NL170519 De to meddommerne mener at tiltalte ikke er vesentlig å bebreide.
NL170519 De to bistandsadvokatene la ned påstand om at tiltalte også skulle dømmes til å betale til sammen 575.000 kroner i menerstatning til den omkomnes tre barn og de to som ble ganske alvorlig skadet i ulykken.
NL170519 - Selv om retten er kommet til at tiltalte var uaktsom, kan det ut fra det strenge kravet til bevis i straffesaken ikke legges til grunn med tilstrekkelig grad av sikkerhet at ikke forhold som tiltalte ikke hersket over, medvirket til at hun ikke klarte å rette opp hengeren.
NL170519 - Selv om retten er kommet til at tiltalte var uaktsom, kan det ut fra det strenge kravet til bevis i straffesaken ikke legges til grunn med tilstrekkelig grad av sikkerhet at ikke forhold som tiltalte ikke hersket over, medvirket til at hun ikke klarte å rette opp hengeren.
FV170519 I sin prosedyre fredag la Kleppe vekt på at spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd.
DB170519 De tiltalte dømmes til å betale fornærmede 170.000 kroner hver i oppreisningserstatning.
DB170519 Tiltalte skal få gunst der det er rimelig tvil, men det er ikke et vilkår at retten må finne beløp av en viss størrelse, sier Schilling.
DB170519 Her trekker hun blant annet fram en rekke eksempler på hvor omfattende kontakten mellom de to tiltalte har vært i perioden 1993 - 2013.
DB170519 De siste to dagene har aktoratet banket inn i detalj og med harde ord hvorfor de mener de to tiltalte bør dømmes etter tiltalen.
DA170519 Fornærmede har hele tiden vært klar på at hun ikke ønsket noen av de tiltalte straffet, også fordi at hun føler ansvar for det hele, og ved at det var hun selv som tok initiativet til det som skjedde. 34-åringen ble dømt til fengsel seks måneder der 60 dager ble gjort betinget.
DA170519 I sin prosedyre fredag la Kleppe vekt på at spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd.
BT170519 Ifølge den tiltalte har han jevnlig sendt penger til svigermoren over flere år.
BT170519 Tiltalte fortalte om en episode hvor svigermoren ville ha tilsendt 14.000 dollar for å bygge et nytt hus.
AA170519 De tiltalte dømmes til å betale fornærmede 170.000 kroner hver i oppreisningserstatning. ( ©NTB ) ¶
AA170519 I sin prosedyre fredag la Kleppe vekt på at spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd.
VG170518 Maksimum-straffen er 100 stokkeslag, men dommer Jamal sier ifølge AP at alle de tre dommerne i saken stemte mot å idømme denne fordi de tiltalte opptrådte høflig i retten, samarbeidet med myndighetene og er tidligere ustraffet.
VG170518 I RETTEN : En av de tiltalte sitter foran dommerpanelet i retten i Banda Aceh onsdag denne uken.
VG170518 De tiltalte ble pågrepet i mars etter at en borgervernsgruppe i provinshovedstaden Banda Aceh som hadde fattet mistanke om at mennene var homofile, brøt seg inn på et rom de to hadde leid og tok dem i ha sex med hverandre.
VG170518 - Som muslimer bør de tiltalte overholde sharialoven som hersker i Aceh, sier Jamal ifølge AP.
VG170518 Det er strafferammen for begge tiltalte .
VG170518 Videre la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til å tåle inndragning av utbytte med et beløp oppad begrenset til kr. 50.000, samt idømmes sakskostnader etter rettens skjønn. 58-åringen nektet straffskyld og hevdet at han ikke visste at fiskemåkene han hadde sanket egg fra var fredet og at sanking av egg var svært regulert.
VG170518 Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 8 måneder hvorav 120 dager gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.
VG170518 Forut for hendelsen skal tiltalte ha sagt « Jeg skal ta deg med over kanten ».
NL170518 Den tiltalte trailersjåføren, som er polsk statsborger, ble i november 2016 dømt for nettopp uaktsom kjøring.
DN170518 Den tiltalte tidligere Pareto-megleren Kjetil Sjursen stiller likevel ikke til gjenvalg som styremedlem i oljeservice-teknologiselskapet Sevan Marine, ifølge en tillegginnstilling til selskapets generalforsamling 24. mai.
DB170518 Han fortalte at den tiltalte banket på døra hans 01.20 den natten, og ba ham ringe politiet og ambulansen fordi han « hadde gjort noe fryktelig ».
DB170518 Den tiltalte kjæresten har innrømmet å ha forvoldt Linds død.
DB170518 - Enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.
DA170518 Fornærmede og tiltalte skal ha vært alene i huset da voldtekten skjedde, har politiadvokat Sogn tidligere opplyst.
DA170518 DNA-prøvene av både offeret og den nå tiltalte i saken, ga funn av kvinnens DNA på farens intime kroppsdeler og undertøy.
AP170518 Jeg tror neppe riksadvokaten ville ha beordret tiltalte mot Jensen på bakgrunn av Cappelens forklaring alene.
AP170518 Først etter at de andre tiltalte hadde forklart seg for retten, bekreftet han deres versjon.
DB170517 Dette var ikke de kongolesiske militære påtalemyndighetene enige i, og tiltalte French for drap på kameraten.
DB170517 Dette var ikke de kongolesiske militære påtalemyndighetene enige i, og tiltalte French for drap på kameraten.
DB170517 Dette var ikke de kongolesiske militære påtalemyndighetene enige i, og tiltalte French for drap på kameraten.
AP170517 I et innlegg hos avisen The Hill skriver han at « Comeys notat inneholder null bevis for å tiltalte Trump ».
DB170516 På spørsmål fra aktor om hvorfor hun har gjort det hun har erkjent skyld for, svarte tiltalte : ¶
DB170516 De sju tiltalepunktene : ¶ som tiltalte Marie Madeleine Steen erkjente seg skyldig i : ¶ 27. juni 2016 : lånte 2 000 kroner av kvinne til hotell etter angivelig sykehusoperasjon mot 200 dollar som sikkerhet.
AP170516 Tingrettsdommer Oddvar Ege oppsummerte det slik : ¶ « Tiltalte må - til tross for kreftdiagnosen - ha en rimelig god fysikk som fra juli 2010 til april 2012 har klart å bevege seg i området Oslo, København, Lærdal, Halden, Tønsberg, Kongsberg, Skjåk og Töksfors og foretatt bedrageriene ».
AP170516 - Ikke som jeg kjenner til, svarte tiltalte .
AP170516 Tingrettsdommer Oddvar Ege oppsummerte det slik : ¶ « Tiltalte må - til tross for kreftdiagnosen - ha en rimelig god fysikk som fra juli 2010 til april 2012 har klart å bevege seg i området Oslo, København, Lærdal, Halden, Tønsberg, Kongsberg, Skjåk og Töksfors og foretatt bedrageriene ».
AP170516 - Ikke som jeg kjenner til, svarte tiltalte .
AA170516 Aktor Kari Kirkhorn konkluderte i sin prosedyre med at hele opptrinnet var planlagt på forhånd og at tiltalte hadde ment å iscenesette en trussel, skriver Universitas.
VG170515 Kirkhorn pekte også på at tiltalte i forkant av hendelsen hadde googlet hvordan skuddsår ser ut.
VG170515 I retten kom det frem at tiltalte i dagene før hendelsen hadde googlet hvordan en C4 bombe ser ut.
NL170515 En samlet vurdering av en samlet bevisførsel, etterlate ingen tvil om at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen.
NL170515 - Fornærmede har befunnet seg i en tvangssituasjon der tiltalte har truet med å avsløre bilder og videoer av ham dersom han ikke ville møte tiltalte , sier Gjerde.
NL170515 - Fornærmede har befunnet seg i en tvangssituasjon der tiltalte har truet med å avsløre bilder og videoer av ham dersom han ikke ville møte tiltalte, sier Gjerde.
DB170515 - Jeg viser til at tiltalte nå har brutt med miljøet.
AP170515 En samlet vurdering av en samlet bevisførsel, etterlater ingen tvil om at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen.
AP170515 En samlet vurdering av en samlet bevisførsel, etterlater ingen tvil om at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen.
AA170515 Retten fant det formildende at flere av de fysiske overgrepene skjedde da mannen selv var i tenårene, men sier i skjerpende retning at tiltalte skjenket enkelte av de fornærmede før overgrepene.
AA170515 Men tiltalte bestrider dette og hevder gutten var over 14, noe som kunne fått betydning for straffeutmålingen.
AA170513 Han er forsvarer for en av de to mennene som politiet mener har vært mest sentrale i gruppen av tiltalte hundeeiere.
VG170512 Oslo tingrett skriver at for å kunne domfelle de tre tiltalte må retten være overbevist om at fornærmede ikke har samtykket til seksuell kontakt.
VG170512 De tiltalte må derfor frifinnes.
NL170512 Det er iTromsø som skriver at aktor i avslutningsprosedyren for retten, la ned påstand om 13 års fengselsstraff for tiltalte .
DN170512 De tiltalte ble frifunnet for anklagene om markedsmanipulasjon, men tre av fire personer ble dømt for innsidehandel knyttet til andre forhold i selskapet.
DN170512 - Totalt sett er de tiltalte svært glade for at det ikke blir noen anke.
DN170512 Den tiltalte Pareto-toppen Petter Dragesund kan ikke forstå hvordan det kan bevises at han visste hvem som skjulte seg bak omstridte aksjehandler foretatt av meglerhuset.
DB170512 « Retten finner det kvalifisert at to av de tiltalte har hatt seksuell omgang med fornærmede mens hun sov, og at den tredje tiltalte har oppmuntret handlingene ved å fotografere.
DB170512 « Retten finner det kvalifisert at to av de tiltalte har hatt seksuell omgang med fornærmede mens hun sov, og at den tredje tiltalte har oppmuntret handlingene ved å fotografere.
DB170512 Ifølge domsavsigelsen har de tiltalte og den fornærmede kvinnen på noen punkter gitt sammenfallende forklaringer om opptakten til, og omstendigheten rundt, forholdet.
DB170512 Hun har forklart at hun ikke tror at de tiltalte har dopet henne ned, men hun forstår heller ikke at alkoholkonsumet var stort nok til at hun ikke husket hva som hadde skjedd.
DB170512 Dette omhandler blant annet hvor de hadde befunnet seg tidligere på kvelden, samt at kvinnen, sammen med to av de tiltalte, ble med hjem til den tredje tiltalte .
DB170512 Dette omhandler blant annet hvor de hadde befunnet seg tidligere på kvelden, samt at kvinnen, sammen med to av de tiltalte , ble med hjem til den tredje tiltalte.
DB170512 De tre tiltalte ble dermed frifunnet for voldtekt, men må betalte totalt 672 000 kroner i erstatning og oppreisning til kvinnen.
DB170512 Bilder av fornærmede ble funnet på et kamera som tilhørte en av de tiltalte .
DB170512 Ingen vet om noen av de 80 mistenkte er skyldige før sakene eventuelt kommer til retten, og de tiltalte blir domfelt.
BT170512 | Konkluderte med at tiltalte var psykotisk da han drepte Nordaas ( 58 ) ¶
BT170512 FORKLARTE SEG : Psykologspesialist Knut Dalen og psykiater Leif Erik Rønneberg Hauge er rettspsykiatrisk sakkyndige og har observert den tiltalte etter drapet i Evanger.
BT170512 Oslo tingrett skriver at for å kunne domfelle de tre tiltalte må retten være overbevist om at fornærmede ikke har samtykket til seksuell kontakt.
BT170512 De tiltalte må derfor frifinnes.
AP170512 Oslo tingrett skriver at for å kunne domfelle de tre tiltalte må retten være overbevist om at fornærmede ikke har samtykket til seksuell kontakt.
AP170512 De tiltalte må derfor frifinnes.
AA170512 Oslo tingrett skriver at for å kunne domfelle de tre tiltalte må retten være overbevist om at fornærmede ikke har samtykket til seksuell kontakt.
AA170512 De tiltalte må derfor frifinnes.
AA170512 Delene av tiltalen som bare var knyttet til spillet « The Secret World », ledet ikke til domfellelser for noen av de fire tiltalte .
SA170511 « Berettiget harme » et moment som kan ha betydning for hvilken straff som blir ilagt og dens lengde, og anvendes kun i tilfeller hvor tiltalte er funnet skyldig og handlingen er straffverdig ( straffeloven § 80 bokstav e ).
SA170511 Tiltalte erkjenner straffskyld for vold mot samboeren, men nekter for at han forsøkte å drepe henne.
DN170511 Seismikkselskapet TGS og de to tiltalte har hele tiden avvist straffansvar i saken.
DN170511 Det er gått over to måneder siden Økokrim ila to forelegg på 85 millioner kroner hver mot oljeselskapet E&P Holding ( EPH ) og leverandørselskapet TGS Nopec, samt tiltalte to tidligere sjefer i selskapene for påstått skattesvik.
DN170511 Den tiltalte Pareto-toppen Petter Dragesund kan ikke forstå hvordan det kan bevises at han visste hvem som skjulte seg bak omstridte aksjehandler foretatt av meglerhuset.
AA170511 Tingretten mente i sin dom at tiltalte ikke tok seg tilstrekkelig tid ved bruk av speil og ryggekamera, slik at han fikk forsikret seg om at det ikke var noen i kjørebanen under ryggingen.
AA170511 Retten mener i tillegg at tiltalte kunne ha gått ut av bilen og undersøkt om det var noen bak, samt at han kunne holdt lavere fart under ryggingen.
AA170511 Fordi saken har hatt lang liggetid hos politiet, får tiltalte et fradrag i straffen.
AA170511 Videre mener retten at et straffenivå på 60 dagers fengsel er riktig utgangspunkt i saken, men fordi den har hatt lang liggetid hos politiet, fikk tiltalte et fradrag i straffen.
AA170511 Tingretten mente i sin dom at tiltalte ikke tok seg tilstrekkelig tid ved bruk av speil og ryggekamera, slik at han fikk forsikret seg om at det ikke var noen i kjørebanen under ryggingen.
AA170511 Da straffesaken startet, erkjente tiltalte at det var han som stakk og skar sin samboer gjentatte ganger med kniv og/eller saks over store deler av kroppen.
VG170510 Pilen peker på kniven som tiltalte holdt i hånden da han satt i sofaen i samme stue.
VG170510 Mens politibetjenten forteller om drapsdagen sitter den tiltalte rolig ved siden av sin forsvarer Hans Olav Bytingsvik.
VG170510 I samme rom satt den tiltalte ekskjæresten med en lang kniv i hånden.
VG170510 I retten tirsdag forklarte den tiltalte at skadene var påført av Uteng, som ifølge 36-åringen tok opp kniven og truet ham.
VG170510 I retten har det kommet frem at Uteng hadde fått seg en ny kjæreste etter at den tiltalte hadde forlatt Tromsø høsten 2015. 36-åringen returnerte til Tromsø i mai 2016.
VG170510 Hun var den siste som så henne i live, med unntak av den tiltalte .
VG170510 Han lå for det meste på med øynene igjen på sykesenga, og underveis virket det som om han gråt, sier politibetjenten som fulgte den tiltalte vekk fra leiligheten på Tromsøya.
VG170510 TILTALTE : Den 36 år gamle mannen fra Rwanda sammen med sin forsvarer Hans Olav Bytingsvik i Nord-Troms tingrett.
DN170510 « De tre tiltalte skal ha holdt realitetene bak senere handler med aksjen skjult for både de 12 selgerne og markedet. », heter det i tiltalen fra Økokrim.
DN170510 De tre tiltalte skal ha holdt realitetene bak senere handler med aksjen skjult for både de 12 selgerne og markedet.
DN170510 De tre tiltalte skal ha holdt realitetene bak senere handler med aksjen skjult for både de 12 selgerne og markedet, skriver Økokrim i en pressemelding.
DB170510 De tre tiltalte skal ha holdt realitetene bak senere handler med aksjen skjult for både de 12 selgerne og markedet.
DB170510 Advokat Hans Peder Bjerke, som er oppført som forsvarer for den tiltalte Pareto-mekleren, sier til Dagbladet at hans klient stiller seg uforstående til tiltalen.
DB170510 Advokat Christian Hjort, som er forsvarer for den tiltalte Pareto-analytikeren, sier at hans klient er overrasket over tiltalen.
DB170510 ( Dagbladet ) : Som Dagbladet meldte tidligere onsdag, har Økokrim tatt ut tiltalte mot to Pareto-ansatte - en mekler og en analytiker - og forretningsmannen Jan Vestrum.
DB170510 Økokrim mener de tre tiltalte skal ha forledet selgerne til å unnlate å gjøre sine rettmessige krav på opp mot 188 millioner kroner gjeldende mot Bluecone Limited og/eller OAO Severstal og/eller Pareto Securities AS.
DB170510 De tre tiltalte skal ha holdt realitetene bak senere handler med aksjen skjult for både de 12 selgerne og markedet ¶
DB170510 Advokat Hans Peder Bjerke, som er oppført som forsvarer for den siste av de tre tiltalte , sier at hans klient stiller seg uforstående til tiltalen.
DB170510 Advokat Christian Hjort, som er forsvarer for en av de to tiltalte Pareto-ansatte, sier at hans klient er overrasket over tiltalen.
VG170509 Søster : Avdøde var rett tiltalte
VG170509 Hun forteller at sønnen siden april 2015 hadde bos hos foreldrene og at han denne våren skrev en søknad om skilsmisse fra kona, men at hun ikke vet om tiltalte også underskrev denne.
VG170509 Hennes første tanke da hun fikk dødsbudskapet, var at den nå tiltalte kvinnen måtte stå bak.
VG170509 Etter flyttingen møttes tiltalte og sønnen fordi de hadde felles barn, men moren sier hun vet ikke om de to hadde en kjærlighetsrelasjon, skriver Expressen.
VG170509 Rettssaken mot de seks tiltalte skal etter planen starte opp i Asker og Bærum tingrett i begynnelsen av november.
VG170509 Også en av de andre tiltalte i den store hasjsaken, en mann i 30-årene, er innkalt som vitne i rettssaken mot hasjbaronen og den tidligere politilederen.
VG170509 En av de tiltalte er en 52 år gammel mann fra Vestlandet, som i flere år skal ha kjent til påstandene om at hasjbaronen Gjermund Cappelen og den tidligere politilederen Eirik Jensen samarbeidet.
VG170509 Der ble hasjen overlevert til en av de tiltalte nordmennene, en mann i 30-årene, ifølge tiltalen.
VG170509 Tiltalte : - Hun fortjente ikke å dø ¶ Tiltalte forteller at han og Uteng kysset og satt nærme hverandre rett før hun ble drept.
VG170509 Så lå hun der, sier tiltalte gråtkvalt.
VG170509 Lillesøsteren sier også at Uteng synes det var vanskelig å forholde seg til den tiltalte .
VG170509 Les også : - Ekstra traumatisk for familien ¶ Tiltalte : - Hun fortjente ikke å dø ¶
VG170509 Jeg husker egentlig ikke, jeg husker bare hånden hennes, sier tiltalte under sin frie forklaring.
VG170509 I RETTEN : Dommer Harald Tore Roaldsen har i løpet av tirsdagen stilt flere spørsmål til den tiltalte .
VG170509 Foto : Politiet ¶ TILTALTE : Den 36 år gamle mannen forklarte seg i dag for retten i Tromsø.
VG170509 Det har tidligere blitt kjent at Uteng og den tiltalte hadde vært kjærester gjennom flere år, etter at de møttes da hun jobbet på asylmottaket hvor han bodde.
VG170509 Aktor Tor Børge Nordmo stilte spørsmål til den tiltalte om det var Uteng som tok opp kniven først.
VG170509 - I retten kom det frem at også tiltalte var påført knivstikk.
VG170509 Tiltalte : - Linn og jeg hadde det hyggelig sammen ¶
VG170509 På spørsmål fra dommer Harald Tore Roaldsen om han erkjenner skyld svarer tiltalte ja.
VG170509 Høsten 2015 hadde tiltalte forlatt Tromsø til fordel for Danmark.
VG170509 Da den tiltalte ble ført inn i rettssalen brast flere av de på tilhørerbenken ut i gråt.
VG170509 Tiltalte ringte selv politiet ¶
SA170509 Tre år etter at startskuddet gikk for Lava Jato i mars 2014, har 89 tiltalte fått dommer på til sammen 1383 år, og flere står i kø.
AA170509 Til sammen tolv tiltalte har møtt i lagmannsretten med hele 27 forsvarsadvokater.
AA170509 Flere av de tiltalte er dømt etter den såkalte mafiaparagrafen fordi retten mener narkotikasmuglingen har blitt gjennomført av en « organisert kriminell gruppe ».
AA170509 Tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen ville vite om tiltalte og avdøde var kjærester drapsdagen. 36-åringen svarte at det var vanskelig å si.
AA170509 Tiltalte ringte selv politiet og fortalte om drapet.
AA170509 Tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen ville vite om tiltalte og avdøde var kjærester drapsdagen. 36-åringen svarte at det var vanskelig å si.
AA170509 Tiltalte ringte selv politiet og fortalte om drapet.
VG170508 VÆPNET AKJON : Politiet aksjonerte på Hauketo i Oslo, hvor kidnappingen endte etter at mannen klarte å rømme da de tiltalte hadde stoppet bilen.
VG170508 Les også : Venn av Linn : - Forferdelig å tenke på hvordan hennes siste tid var ¶ Tiltalte oppga feil identitet ¶
VG170508 Det var den tiltalte som selv ringte til politiet og sa han hadde drept kjæresten sin.
VG170508 - Vi mener at vi nå har funnet rett identitet på den tiltalte , og at det korrekte er at han kommer fra Rwanda og er født i 1981, sier statsadvokat i Troms, Tor Børge Nordmo, til VG.
DA170508 Den tiltalte ville selv hoppe over kanten på rekkverket på balkongen de befant seg på - i sjette etasje.
DA170508 Da skal en kvinnelig politikollega ha kommet stormende til unnsetning, slik at de sammen fikk kontroll på tiltalte .
BT170508 | Omfattende halliksak i Bergen : Ingen av de to tiltalte møtte opp ¶
AP170508 - Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom, og rimelig tvil skal således komme tiltalte til gode, sier Busch.
BT170507 | Tiltalte har begått journalistikk ¶
AA170507 Den andre tiltalte er en mann sent i 40-årene, bosatt i Oslo.
AA170507 Én av de tiltalte er en mann i 20-årene bosatt i Trondheim.
AA170507 Konstituert statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker skriver i tiltalen at politiet mener å kunne bevise at tiltalte truet jenta med å distribuere nakenbilder av henne dersom hun ikke ville ha sex med ham.
SA170506 | Omdal : Tiltalte har begått journalistikk ¶
DB170506 Han ble kalt inn til avhør, og da sa han at han var kjent med at « de tiltalte har et nettverk i det kriminelle nettverk hvor det også foregår vold », og at to av de tiltalte hadde et ønske om at « saken ikke skal bli gjennomført på enklest mulig måte ».
DB170506 Han ble kalt inn til avhør, og da sa han at han var kjent med at « de tiltalte har et nettverk i det kriminelle nettverk hvor det også foregår vold », og at to av de tiltalte hadde et ønske om at « saken ikke skal bli gjennomført på enklest mulig måte ».
DB170506 De sju andre tiltalte ble dømt til betingede fengselsstraffer fra mellom ett og et halvt år til 75 dager.
DB170505 Den tiltalte 65-åringen erkjenner straffskyld, men husker ikke drapshandlingen.
DA170505 Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt opplyste til NTB etter drapet i fjor at de var kjent med at tiltalte og den 78 år gamle kvinnen hadde hatt en årelang relasjon.
BT170505 Mjøs sier at de oppfattet under hovedforhandlingen at tiltalte ikke bestred de ulike erstatningskravene.
BT170505 Tiltalte har vært vurdert av rettspsykiatrisk sakkyndige, som kom til at han er strafferettslig tilregnelig.
BT170505 Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt opplyste til NTB etter drapet i fjor at de var kjent med at tiltalte og den 78 år gamle kvinnen hadde hatt en årelang relasjon.
AA170505 Statsadvokat Ellen Cathrine Greve sa i sin innledning i forrige uke at tiltalte , avdøde og deres yngste barn, en ett år gammel jente, var hjemme på drapsdagen, ifølge Bergens Tidende.
AA170505 Mjøs sier at de oppfattet under hovedforhandlingen at tiltalte ikke bestred de ulike erstatningskravene.
AA170505 Tiltalte har vært vurdert av rettspsykiatrisk sakkyndige, som kom til at han er strafferettslig tilregnelig. ( ©NTB ) ¶
AA170505 Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt opplyste til NTB etter drapet i fjor at de var kjent med at tiltalte og den 78 år gamle kvinnen hadde hatt en årelang relasjon.
FV170504 Den tiltalte advokatens forsvarer, Sigurd Klomsæt, sier de vurderer å anke.
DN170504 Den tiltalte advokatens forsvarer, Sigurd Klomsæt, sier de vurderer å anke.
AA170504 Den tiltalte advokatens forsvarer, Sigurd Klomsæt, sier de vurderer å anke. ( ©NTB ) ¶
AA170504 Den tiltalte mannen har erkjent begge drapene skriftlig og har forklart at han etterpå forsøkte å ta sitt eget liv.
VG170503 Aktor la ned påstand om seks års fengsel i Stavanger tingrett, men retten mente at tiltalte måtte dømmes mildere fordi de to fornærmede kvinnene var prostituerte.
AP170503 Tiltalte i denne saken måtte dømmes mildere fordi de to fornærmede kvinnene var prostituerte, mente tingretten.
AA170503 Men ettersom tiltalte tilsto, og sa ja til at saken gikk som tilståelsessak ble boten redusert til 12 000 kroner.
AA170503 « Videre er det tiltalte som forhandlet om pris, og hvilke tjenester som mannen ved den enkelte anledning skal ytes », skriver retten, som avviser at det var snakk om noen tilfeldig sexformidling.
AA170503 « Tingretten finner det klart at tiltalte må ha vært innforstått med hva NN og mannen bedrev innenfor », heter det i dommen.
AA170503 « Det er heller slik at tiltalte planmessig fremmet NNs prostitusjon », går det frem av rettsavgjørelsen.
AA170503 Venninnen hadde på dette tidspunktet personlige og økonomiske problemer - noe den tiltalte var kjent med, ifølge dommen.
AA170503 Tingretten finner det også bevist at tiltalte og mannen avtalte tidspunkt og sted for møtene med venninnen.
AA170503 Retten mener at kommunikasjonen viser « at tiltalte har formidlet kontakt mellom NN ( navnet på venninnen journ.anm. ) og mannen », heter det i dommen.
AA170503 Politiadvokat Marianne Høyer ved Trøndelag politidistrikt la i retten ned påstand om at den tiltalte måtte dømmes til betinget fengsel i 30 dager samt ilegges en bot på 12 000 kroner - noe tingretten også fant var en passende straff.
AA170503 Mannen som venninnen møtte i solstudioet har den tiltalte kvinnen kjent over lengre tid.
AA170503 I sin forklaring i retten opplyste tiltalte at hun var mye sammen med sin venninne i første del av 2016.
AA170503 Hun fortalte også at var tiltalte som kjørte henne til solstudioet, hvor hun ventet utenfor.
AA170503 Dommerne legger ikke til grunn at tiltalte tjent penger på prostitusjonsformidlingen.
AA170503 Denne kvinnen var venninnen til tiltalte .
AA170503 Aktor la ned påstand om seks års fengsel i Stavanger tingrett, men retten mente at tiltalte måtte dømmes mildere fordi de to fornærmede kvinnene var prostituerte.
DB170502 Den tiltalte orlogskapteinen var ikke involvert i salget av jagerfly.
DB170502 I tillegg til vitneførselen, skal tiltalte Cappelen og Jensen få oppfølgingsspørsmål.
BT170502 - For de etterlatte var det viktigste at tiltalte ble dømt og må stå til ansvar for handlingen som er begått.
VG170429 SOMMERSTUGAN : Selve åstedet, sommerhytta til den drepte faren og såvidt overlevende moren til den tiltalte datteren ( 42 ), kan ha vært et motiv for ugjerningen.
SA170429 Så kom imidlertid den tiltalte løpende ut.
SA170429 Ifølge flere kilder skal tiltalte utenfor leiligheten ha funnet en stokk som var rundt en meter lang og en neve tykk.
SA170429 Halden tingrett kom til slutt til den konklusjon at passende straff for tiltalte er 5 måneders fengsel.
SA170429 Dette irriterte den tiltalte , som svarte med å dytte den fornærmede.
SA170429 Deretter kastet den fornærmede fjernkontrollen i hodet på tiltalte .
SA170429 Denne beslutningen var tiltalte uenig i, men den fornærmede parten valgte likevel å skru av spillkonsollen.
SA170429 Tiltalte slo stokken mot fornærmede, som løftet armen for å beskytte hodet sitt.
SA170429 - Tiltalte har forklart at han slo fornærmede med stokken med vilje fordi han var sint.
DB170429 Den tiltalte og samboeren forklarte at eksmannen har truet og plaget dem, men naboen forklarte for politiet at det var kvinnens samboer som var mest oppviglende under slåsskampen.
BT170429 Så kom imidlertid den tiltalte løpende ut.
BT170429 Ifølge flere kilder skal tiltalte utenfor leiligheten ha funnet en stokk som var rundt en meter lang og en neve tykk.
BT170429 Halden tingrett kom til slutt til den konklusjon at passende straff for tiltalte er 5 måneders fengsel.
BT170429 Dette irriterte den tiltalte , som svarte med å dytte den fornærmede.
BT170429 Deretter kastet den fornærmede fjernkontrollen i hodet på tiltalte .
BT170429 Denne beslutningen var tiltalte uenig i, men den fornærmede parten valgte likevel å skru av spillkonsollen.
BT170429 Tiltalte slo stokken mot fornærmede, som løftet armen for å beskytte hodet sitt.
BT170429 - Tiltalte har forklart at han slo fornærmede med stokken med vilje fordi han var sint.
AP170429 Så kom imidlertid den tiltalte løpende ut.
AP170429 Ifølge flere kilder skal tiltalte utenfor leiligheten ha funnet en stokk som var rundt en meter lang og en neve tykk.
AP170429 Halden tingrett kom til slutt til den konklusjon at passende straff for tiltalte er 5 måneders fengsel.
AP170429 Dette irriterte den tiltalte , som svarte med å dytte den fornærmede.
AP170429 Deretter kastet den fornærmede fjernkontrollen i hodet på tiltalte .
AP170429 Denne beslutningen var tiltalte uenig i, men den fornærmede parten valgte likevel å skru av spillkonsollen.
AP170429 Tiltalte slo stokken mot fornærmede, som løftet armen for å beskytte hodet sitt.
AP170429 - Tiltalte har forklart at han slo fornærmede med stokken med vilje fordi han var sint.
VG170428 Å bevise at noen har oppfordret til drap er vanskelig ettersom aktoratet har bevisbyrden, og den tiltalte både kan forbli taus, lyve eller skylde på andre.
SA170428 De to tiltalte 33-åringene fikk ikke gå fra tollen før de hadde brukt kontrolltoalettet eller gjennomgått en ultralydundersøkelse.
SA170428 Saken startet mandag denne uken, men ble utsatt allerede tirsdag da tiltalte , som har diabetes type 1, ble hentet med ambulanse etter å ha fått problemer med blodsukkeret.
SA170428 I en epost sorenskriveren sendte til Domstolsadministrasjonen fredag, fremgår det at det er lagt vekt på at legen er informert om tilpasningene som er gjort for tiltalte for gjennomføringen av saken, og at hun også er forespurt om det er mulig å gjøre ytterligere tilpasninger.
FV170428 Tiltalte nektet straffskyld.
DN170428 Store deler av tiltalen var basert på at Økokrim mente de tiltalte hadde helt annen informasjon enn markedet knyttet til forhåndsinteressen og salgstall for videospillet The Secret World.
DN170428 De to tiltalte har hele veien nektet for å ha gjort seg skyldig i noe ulovlig.
DB170428 « Det vises til legeerklæring for den tiltalte kvinnen datert 26.04.2017, mottatt i går ettermiddag.
DB170428 I RETTEN : Før forhandlingene ble utsatt etter en halv dag i retten tirdag, har den tiltalte kvinnen sittet plassert mellom de to forsvarerne, Aasmund Sandland og Ann Turid Bugge.
DB170428 Forhandlingene ble utsatt etter etter halvannen dag i retten, på grunn av den tiltalte kvinnens helsetilstand.
DB170428 Slo en stokk mot fornærmede ¶ Tiltalte fortalte at han så en stokk.
DB170428 Men det ene slaget var ikke nok, tiltalte skal ha forsøkt å slå fornærmede med rester av stokken.
DB170428 Kastet fjernkontrollen i hodet på tiltalte
DB170428 I tillegg må tiltalte betale oppreisning på 25.000 kroner.
DB170428 Fornærmede kastet seg over tiltalte , og i basketaket ble det utdelt slag.
DB170428 Dette synes å stemme med forklaringen tiltalte , fornærmede og et annet vitne har gitt om stokken, står det i saken.
DB170428 Dette skal ha provosert tiltalte nok til å dytte til fornærmede, som svarte med å kaste fjernkontrollen i hodet på tiltalte .
DB170428 Dette skal ha provosert tiltalte nok til å dytte til fornærmede, som svarte med å kaste fjernkontrollen i hodet på tiltalte.
DB170428 Det vises til at tiltalte slo med stokken mot fornærmedes hode, og at potensialet for skade var stort dersom fornærmede ikke hadde forsvart seg med armen.
DB170428 Tiltalte løftet og slo stokken mot fornærmede, som løftet armen for å forsvare hodet sitt.
DB170428 Tiltalte ble holdt igjen i leiligheten i 30 til 40 minutter, men løp så ut.
DB170428 Tiltalte , som spilte med en annen deltaker på dette tidspunktet, var ikke enig.
DB170428 5 måneders fengsel ¶ Tiltalte mente han handlet i selvforsvar, men retter mener at dette ikke var nødverge.
DB170428 - Tiltalte har forklart at han slo fornærmede med stokken med vilje fordi han var sint.
BT170428 Å bevise at noen har oppfordret til drap er vanskelig ettersom aktoratet har bevisbyrden, og den tiltalte både kan forbli taus, lyve eller skylde på andre.
AA170428 Å bevise at noen har oppfordret til drap er vanskelig ettersom aktoratet har bevisbyrden, og den tiltalte både kan forbli taus, lyve eller skylde på andre.
AA170428 I en epost sorenskriveren sendte til Domstoladministrasjonen fredag, fremgår det at det er lagt vekt på at legen er informert om tilpasningene som er gjort for tiltalte for gjennomføringen, og at hun også er forespurt om det er mulig å gjøre ytterligere tilpasninger.
SA170427 I kjellerleiligheten på Ålgård hvor tiltalte bodde sammen med fornærmede, ble den fornærmede kvinnen funnet med minst 30 stikk- og kuttskader.
DB170427 Blant de tiltalte er tidligere militærsjef Juan Emilio Cheyre, som ble arrestert i juli 2016, men senere sluppet fri mot kausjon.
DA170427 Da straffesaken startet i Jæren tingrett, erkjente tiltalte at det var han som stakk og skar sin samboer gjentatte ganger med kniv og/eller saks over store deler av kroppen i fjor sommer.
AA170427 Da straffesaken startet i Jæren tingrett, erkjente tiltalte at det var han som stakk og skar sin samboer gjentatte ganger med kniv og/eller saks over store deler av kroppen i fjor sommer.
AA170427 Forsvarer ba om at den tiltalte skulle bli vurdert som utilregnelig, noe rettspsykiatrisk sakkyndiges konklusjon avviste.
SA170426 Overgrepet skal ha skjedd i badekaret som tiltalte ifølge dommen beordret fornærmede til å bade i sammen med ham.
DA170426 Men i dette tilfelle må tvilen komme tiltalte til gode.
AP170426 Med plansjer og tidslinjer vil de gjennom tre dager - tirsdag til torsdag - legge frem sine funn etter å ha lagt sammen analysene av kontantinnskudd, pengeoverføringer, sms-er, e-post, bankkort, flybilletter, bompasseringer og andre tilgjengelige spor for å plassere de tiltalte i tid og rom i forhold til hverandre og påstandene i tiltalen.
VG170425 Videre går det ifølge dommen fast at tiltalte hadde med seg en kniv fordi han ønsket å drepe noen og at drapet av Sandeva derfor fremstår som planlagt.
VG170425 Under domsavsigelsen tirsdag bøyde den tiltalte hodet og stirret ned i bakken.
VG170425 Uklart om tiltalte forsto dommen ¶
VG170425 Sett denne ? Tiltalte i Galina-saken slått i fengsel ¶
VG170425 De 480 dagene den tiltalte har sittet i varetekt, vil bli trukket fra straffen.
VG170425 - En nær venn har forklart at tiltalte hadde sagt at han var en varulv eller noe, opplyste statsadvokaten.
VG170425 Mandag måtte retten heves tre kvarter før tiden, fordi den tiltalte moren ikke orket mer : ¶
VG170425 Like før klokken halv elleve ble den tiltalte 45-åringen hentet av ambulanse.
VG170425 Jeg kjenner Angelicas smerte så sterkt, og det er som om jeg gjenopplever det på nytt, sa den tiltalte kvinnen i retten.
VG170425 Den tiltalte moren startet forklaringen tirsdag med å fortelle om hvor opprivende hun synes det er å forklare seg om saken for retten.
VG170425 Den tiltalte moren har fått legeerklæring på at hun ikke er i stand til å være til stede i retten utover når hun skal avgi sin egen forklaring.
VG170425 Den tiltalte kvinnen snakker spakt og svært sakte etter den første pausen tirsdag, og sier til retten at hun har store problemer med å huske fra den siste tiden på hytta på Beitostølen : ¶
SA170425 Først forklarte tiltalte at en tredje person hadde skadet både ham og fornærmede.
SA170425 FOTO : Marie von Krogh ¶ | Tiltalte ringte politiet : - Jeg har drept damen min ¶ 21-åringen risikerer 9 års forvaring om han blir funnet skyldig i drapsforsøk på sin tidligere samboer.
DB170425 Rettssaken har vart i to dager, og har vært preget av stadige avbrytelser, da den tiltalte kvinnen gjentatte ganger har blitt innvilget pauser.
DB170425 Den tiltalte kvinnen nekter straffskyld.
DB170425 - Ikke objektivt ¶ Tiltalte Eirik Jensen blir tydelig irritert over vitnets resonnement.
DB170425 ¶ KJØRT TIL SYKEHUS : Den tiltalte kvinnen ble hentet av en ambulanse og kjørt til sykehus i 10.40-tida.
DB170425 Til høyre rettsmedisinsk sakkyndig Terje Tørrissen, som hjalp til da den tiltalte kvinnen kollapset.
DB170425 Kort tid før rettsaken startet, fikk den tiltalte kvinnen legeerklæring på at hun har diabetes 1, og derfor bare kan være til stede i rettssalen under sin egen forklaring.
DB170425 - Dersom kommmisjonen ikke godtar legeerklæringen som fraværsgrunn, må den tiltalte kvinnen undersøkes av politilege, sier han til Dagbladet.
DB170425 Den tiltalte hedmarkingen hevdet at han tilfeldig møtte på Galina onsdag 16. desember 2015.
DB170425 Ifølge tiltalen tok den tiltalte 23-åringen en flaske med avløpsåpner fra flaskens faste plass og helte en del av innholdet over på en drikkeflaske.
DB170425 Bortsett fra en innledende forklaring ved pågripelsen på nyåret 2016 har den tiltalte ikke samarbeidet med politiet og har ikke gjennomgått avhør.
DB170425 Aktoratet stiller seg kritisk til at den tiltalte stadig får innvilget fravær av tingrettsdommer Pål Prestesæter, og har bedt den rettsmedisinske kommisjon ta stilling til legeerklæringen.
DB170425 - Dersom kommmisjonen ikke godtar legeerklæringen som fraværsgrunn, må den tiltalte kvinnen undersøkes av politilege, sier han.
AP170425 Rettssaken mot Camilla Lem Heggelund ble avbrutt tirsdag formiddag, etter at den tiltalte fikk et sammenbrudd og måtte hentes av ambulanse.
AP170425 Den tiltalte moren i Lommedalen-saken ble kjørt bort i ambulanse fra tinghuset på Gjøvik tirsdag formiddag.
AP170425 « Retten finner det imidlertid bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte oppsøkte prostitusjonsmiljøet i Kongensgate med hensikt for å finne en prostituert og ta livet av henne », heter det i dommen.
AP170425 Retten viser til at tiltalte tidligere sammen med kamerater har brukt psykedeliske stoffer som LSD, fleinsopp og MDMA.
AP170425 Retten mener derfor at tiltalte handlet forsettlig uavhengig av en eventuell rusutløst psykose ».
AP170425 Oslo tingrett var ikke i tvil : Den tiltalte mannen ( 26 ) fra Hamar hadde med seg en kniv og hadde planlagt drapet på Galina Sandeva ( 28 ) i desember 2015. 28 år gamle Galina Sandeva ble funnet drept i sin egen bil i Oslo sentrum.
AP170425 Oslo tingrett konkluderer i dommen med at tiltalte ikke var psykotisk da drapet ble begått, men utelukker ikke at han kan ha hatt en bevissthetsforstyrrelse som følge av selvforskyldt rus.
AP170425 HANS O.TORGERSEN ¶ Tiltalte fortalte i retten at han fikk panikk fordi han ikke klarte å åpne døren og flykte fra bilen.
AP170425 Tiltalte forklarte at han satt i baksetet, men politiet slo fast at barnesikringen på bakdørene ikke var aktivert.
AA170425 Men tiltalte gikk mer og mer i stå inntil det stoppet helt opp.
AA170425 Dette er stolen til den tiltalte moren i Lommedalen-saken.
AA170425 Den tiltalte moren i Lommedalen-saken ble kjørt bort fra tinghuset på Gjøvik i ambulanse tirsdag formiddag.
AA170425 ( ©NTB ) ¶ | Tiltalte kjørt bort i ambulanse ¶
AA170425 Den tiltalte ringte selv politiet like etter hendelsen, der han oppgir å ha drept « dama si ».
AA170425 Den tiltalte mannen erkjenner straffskyld for voldsutøvelse, men sier han aldri hadde til hensikt å drepe samboeren sin, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170425 | Lommedalen-saken utsatt - tiltalte kjørt på sykehus ¶
AA170425 Rettsbehandlingen av Lommedalen-saken er utsatt i en uke fordi den tiltalte moren til avdøde Angelica Heggelund ( 13 ) er innlagt på sykehus.
AA170425 Forsvareren er klar på hva som bør skje om den tiltalte kvinnen fortsatt er syk tirsdag i neste uke.
AA170425 Etter at den tiltalte kvinnen var sendt til sykehus, møttes partene i retten for å finne ut hva som nå skalskje med den videre behandlingen av saken.
AA170425 Et stykke ut i denne utspørringen stoppet det helt opp for tiltalte som da var taus og blek.
AA170425 Den tiltalte kvinnen hadde store problemer under sin forklaring i retten tirsdag, slik situasjonen også var på sakens første dag, mandag.
AA170425 | Lommedalen-saken utsatt - tiltalte kjørt på sykehus ¶
AA170425 Rettsbehandlingen av Lommedalen-saken er utsatt i en uke fordi den tiltalte moren til avdøde Angelica Heggelund ( 13 ) er innlagt på sykehus.
AA170425 Forsvareren er klar på hva som bør skje om den tiltalte kvinnen fortsatt er syk tirsdag i neste uke.
AA170425 Etter at den tiltalte kvinnen var sendt til sykehus, møttes partene i retten for å finne ut hva som nå skal skje med den videre behandlingen av saken.
AA170425 Et stykke ut i denne utspørringen stoppet det helt opp for tiltalte som da var taus og blek.
AA170425 Den tiltalte moren i Lommedalen-saken ble kjørt bort i ambulanse fra tinghuset på Gjøvik tirsdag formiddag.
AA170425 Den tiltalte kvinnen hadde store problemer under sin forklaring i retten tirsdag, slik situasjonen også var på sakens første dag, mandag.
AA170425 Men tiltalte gikk mer og mer i stå inntil det stoppet helt opp.
AA170425 Den tiltalte moren i Lommedalen-saken ble kjørt bort fra tinghuset på Gjøvik i ambulanse tirsdag formiddag.
AA170425 Rettsbehandlingen av Lommedalen-saken er utsatt i en uke fordi den tiltalte moren til avdøde Angelica Heggelund ( 13 ) er innlagt på sykehus.
AA170425 mai fordi tiltalte er på sykehus ¶
AA170425 Den tiltalte moren til avdøde Angelica Heggelund ( 13 ) måtte igjen avbryte sin forklaring da retten ble satt på sakens andre dag i Gjøvik tingrett tirsdag.
AA170425 Ifølge tiltalen tok den tiltalte 23-åringen en flaske med avløpsåpner fra flaskens faste plass og helte en del av innholdet over på en drikkeflaske.
VG170424 Og her synes virkelighetsoppfatningen hos aktor, forsvarer og tiltalte å skille lag.
VG170424 Den tiltalte moren har fått legeerklæring på at hun ikke er i stand til å være til stede i retten utover når hun skal avgi sin egen forklaring.
VG170424 Aktor Arne Ingvald Dymbe ønsket at den tiltalte 45-åringen skulle forklare seg om den siste tiden på hytta på Beitostølen hvor datteren Angelica ( 13 ) døde av avmagring på nyttårsaften 2015, men barnemoren sa da at hun ikke orket.
VG170424 Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter sier til VG at aktoratet mener det viktige i saken er hva tiltalte har foretatt seg knyttet til den avdødes sykdom.
VG170424 Den tiltalte moren har fått legeerklæring på at hun ikke er i stand til å være til stede i retten utover når hun skal avgi sin egen forklaring.
VG170424 - Ja, svarte den tiltalte moren.
VG170424 - Det er hva tiltalte har foretatt seg som er hovedtema, og det er det tiltalen omhandler.
VG170424 Også hele tirsdag er satt av til den tiltalte morens forklaring.
SA170424 Statsadvokaten beskrev videre i sitt innledningsforedrag livet til Angelica, hvordan hun av moren ble flyttet fra flere skoler, angivelig på grunn av mobbing, og hvordan den tiltalte moren og datteren hadde omfattende kontakt med behandlingsapparatet etter at det ble konstatert spiseforstyrrelse i mars 2012.
SA170424 Han sørget for å få kvalitetssikret denne legeerklæringen hos en annen lege, men tiltalte møtte ikke opp.
SA170424 Etter at den tiltalte moren fikk forlate rettssalen, begynte aktor så med sitt innledningsforedrag, som beskriver hva påtalemyndigheter mener har skjedd i saken.
SA170424 Den tiltalte ba selv om å få forlate salen : ¶
SA170424 - Jeg kan ikke, jeg går i bakken, sa den tiltalte , og ble fulgt ut til et bakrom.
FV170424 Den tiltalte verkstedlederen hadde problemer med å finne ordene da han skulle fortelle hva som skjedde da en 18-åring døde i en truck-ulykke for to år siden. 27. februar 2015 døde en 18-åring da han veltet med denne trucken på Storemyr i Lillesand.
DB170424 Psykiater Terje Tørrissen sitter under hele hovedforhandlingen foran dommerne og gransker den tiltalte .
DB170424 Dymbe forteller retten at den tiltalte nylig har fått legeerklæring som sier at hun på grunn av sin helsetilstand med diabetes type 1 ikke kan være i retten utover sin egen forklaring.
DB170424 Aktor Dymbe sier han svært gjerne ønsker å ha den tiltalte i salen under hele hovedforhandlingen.
DB170424 Den tiltalte mannen bodde i naboleiligheten til kvinnen, og skal ha tatt seg inn i leiligheten hennes før han gjennomførte overgrepet.
DB170424 ( Dagbladet ) : Den tiltalte mannen har sittet varetektsfengslet siden januar i år.
DB170424 Tidligere i dag har den tiltalte kvinnen påberopt seg problemer pga. diabetes, men de siste utsettelsene har tilsynelatende bunnet i følelesmessige påkjenninger.
DB170424 Psykiaterne Terje Tørrissen og Helge Haugerud har undersøkt den tiltalte kvinnen, og konkluderer med at hun er strafferettslig tilregnelig.
DB170424 FRAVÆRENDE : Den tiltalte 45-åringens stol ved siden av forsvarer Aasmund Sandland sto stadig tom under dagens rettsmøte ; fire ganger ba hun om å avbryte forhandlingene.
DB170424 Retten mente det var skjerpende at de tiltalte hadde utnyttet de ungene jentene og tillitsforholdet slektskap og kjæresteforhold innebærer.
DB170424 Den tiltalte mannen er den 14 år gamle jentas bror.
DB170424 Den tiltalte kvinnen er mora til den 14 år gamle jenta.
DB170424 De tiltalte og jentene er også fotografert sammen utenfor Narvesen på Jernbanetorget, kun få minutter før et av tyveriene ble begått.
DB170424 « I tillegg forklarte tiltalte at han ofte har vært nødt til å stjele for å dekke utgifter, blant annet til tannlege.
DB170424 « De fleste av de grove tyveriene tiltalte har foretatt, er forøvet ved innbrudd.
DB170424 Det mener jeg strider mot forbudet mot å gi loven tilbakevirkende kraft, sier Grape, som peker på at « Arne » bare var satt under tiltalte for åtte forhold.
DB170424 Den sakkyndige uttalte i retten at tiltalte burde vært uføretrygdet for lenge siden. », står det i dommen.
BT170424 Han sørget for å få kvalitetssikret denne legeerklæringen hos en annen lege, men tiltalte møtte ikke om.
BT170424 Etter at den tiltalte moren fikk forlate rettssalen, begynte aktor så med sitt innledningsforedrag, som beskriver hva påtalemyndigheter mener har skjedd i saken.
BT170424 Den tiltalte ba selv om å få forlate salen, skriver Aftenposten : ¶
BT170424 Advokat Aasmund Sandland sammen med den tiltalte moren fra et tidligere fengslingsmøte.
BT170424 - Jeg kan ikke, jeg går i bakken, sa den tiltalte og hun ble fulgt ut til et bakrom.
AP170424 Statsadvokaten beskrev videre i sitt innledningsforedrag livet til Angelica, hvordan hun av moren ble flyttet fra flere skoler, angivelig på grunn av mobbing, og hvordan den tiltalte moren og datteren hadde omfattende kontakt med behandlingsapparatet etter at det ble konstatert spiseforstyrrelse i mars 2012.
AP170424 Han sørget for å få kvalitetssikret denne legeerklæringen hos en annen lege, men tiltalte møtte ikke opp.
AP170424 Etter at den tiltalte moren fikk forlate rettssalen, begynte aktor så med sitt innledningsforedrag, som beskriver hva påtalemyndigheter mener har skjedd i saken.
AP170424 Den tiltalte ba selv om å få forlate salen : ¶
AP170424 Advokat Aasmund Sandland sammen med den tiltalte moren fra et tidligere fengslingsmøte.
AP170424 - Jeg kan ikke, jeg går i bakken, sa den tiltalte , og ble fulgt ut til et bakrom.
AP170424 Før hun startet, ba førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe om at forklaringen ble tatt opp på lydbånd, fordi den tiltalte tidligere bare har avgitt en såkalt fri forklaring for politiet, uten å ville stille opp til såkalt konfronterende avhør.
AP170424 Etter bare ti minutter brøt den tiltalte moren ut i høylytt gråt, og hun ble fulgt ut på bakrommet mens retten tok en pause.
AP170424 Den tiltalte moren var sterkt følelsesmessig berørt da hun begynte sin forklaring.
AP170424 Den tiltalte moren til Angelica Lem Heggelund kom med harde utfall mot hjelpeapparat, helsevesen og påtalemyndighet i Gjøvik tinghus mandag.
AP170424 At jeg måtte kroppsvisiteres der ute - det bikket over for meg, sa tiltalte , Camilla Lem Heggelund.
AA170424 Dersom jeg ikke får stilt tiltalte noen spørsmål i denne saken, blir det viktig for oss at man får en faglig medisinsk vurdering av henne, sier Dymbe til NTB.
AA170424 Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sa at påtalemyndigheten gjerne ville ha en « second opinion » om dette, men tiltalte møtte ikke da hun ble innkalt til politilege.
AA170424 Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd dette som verre enn det hun beskrev som mobbing.
AA170424 Dette er stolen til den tiltalte moren i Lommedalen-saken.
AA170424 Tiltalte følger nå hovedforhandlingen på skjerm fra et tilstøtende rom.
AA170424 Dette er stolen til den tiltalte moren i Lommedalen-saken.
AA170424 Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd det som verre enn det hun beskrev som mobbing.
AA170424 Dersom jeg ikke får stilt tiltalte noen spørsmål i denne saken, blir det viktig for oss at man får en faglig medisinsk vurdering av henne, sier Dymbe.
AA170424 Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sa at påtalemyndigheten gjerne ville ha en « second opinion » om dette, men tiltalte møtte ikke da hun ble innkalt til politilege.
AA170424 Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd dette som verre enn det hun beskrev som mobbing.
AA170424 Den tiltalte skal ha tatt seg inn i fornærmedes leilighet, som lå vegg i vegg med tiltaltes egen leilighet, før han gjennomførte overgrepet.
AA170424 Tiltalte følger nå hovedforhandlingen på skjerm fra et tilstøtende rom.
VG170423 - De tiltalte vendte det blinde øyet til problemene med opioid-spredning, og profitterte fra salget av reseptbelagte opioid-preparater til borgerne i Cherokee Nation - i kvantiteter som i betydelig grad overstiger antallet resepter som hadde vært rimelig for lovlig medisinsk bruk, står det i anklagen.
AA170423 - Det som skiller saken fra andre sedelighetssaker er at det ikke har vært fysisk kontakt mellom tiltalte og de fornærmede, og det er utelukkende såkalte nettovergrep det her dreier seg om, sier Funnemark.
SA170422 « Ved straffeutmålingen sees det hen til at tiltalte hadde høy promille under kjøringen - sannsynligvis rundt 2,4 promille når en regner tilbake til utgangspunktet i de avlagte blodprøver. », skriver dommeren.
SA170422 Tiltalte hadde ikke førerkort da han satte seg i bilen.
BT170422 « Ved straffeutmålingen sees det hen til at tiltalte hadde høy promille under kjøringen - sannsynligvis rundt 2,4 promille når en regner tilbake til utgangspunktet i de avlagte blodprøver. », skriver dommeren.
BT170422 Tiltalte hadde ikke førerkort da han satte seg i bilen.
AP170422 « Ved straffeutmålingen sees det hen til at tiltalte hadde høy promille under kjøringen - sannsynligvis rundt 2,4 promille når en regner tilbake til utgangspunktet i de avlagte blodprøver. », skriver dommeren.
AP170422 Tiltalte hadde ikke førerkort da han satte seg i bilen.
AP170422 Rettssaken mot den tiltalte moren blir ført i Gjøvik tinghus, hvor Valdres tingrett har lånt større rettssak på grunn av den store medieinteressen.
AP170422 Den tiltalte moren har sagt at eksmannen var voldelig og at hun og datteren levde i skjul av frykt for at han skulle komme « og ta dem ».
DB170421 - Jeg og min familie er ekstremt skuffet over den milde behandlingen den tiltalte fikk av dommeren, sa Smiths enke Raquel i en uttalelse.
DB170421 Oslo tingrett bemerker i dommen at det er skjerpende at voldtekten er begått i fornærmedes leilighet etter at hun lot tiltalte som var kollega overnatte.
DB170421 For øvrig synes det uansett helt usannsynlig at en eventuell sædavgang i søvne, mens tiltalte etter egen forklaring var fullt påkledd, skulle kunne forklare funnet av hans sæd på innsiden av fornærmedes truseskritt, heter det i dommen.
DB170421 - Det er etter rettens syn bevist utover rimelig og fornuftig tvil at tiltalte - mens han lå bak fornærmede og mens hun sov og derfor var ute av stand til å motsette seg handlingen - trakk ned fornærmedes truse og førte sin erigerte penis innenfor hennes skjedeåpning, heter det i dommen.
DB170421 Tiltalte og fornærmede i saken jobbet på samme restaurant, og de var på nachspiel i kvinnens leilighet etter at de hadde vært på julebord.
VG170420 - Den tiltalte har prøvd å male et bilde av Lene som overhodet ikke stemmer med virkeligheten for alle oss som kjente henne, fortalte moren til dommeren i Berlin.
DB170420 Motivet for begge skytingene den tiltalte ble dømt for, er ikke kjent.
DB170420 Ifølge en undersøkelse avisa viser til, ble den tiltalte frikjent i 10 av 18 tilfeller hvor overgrepet skal ha skjedd i søvne.
DB170420 Klinisk undersøkelse gjort av lege : tiltalte ikke vurdert som påvirket.
DB170420 Her er tidsaksen : ¶ 14.50 - 15.00 : tiltalte setter seg bak rattet og kjører fra jobb. 15.05 - 15.15 : parkerer hjemme.
DB170420 Eksperten er enda tydeligere i konklusjonen fra de utvidede blodprøvene med såkalte EtG- og EtS-resultater : ikke forenlig med å drikke fire desiliter gin på styrten, slik tiltalte forklarte.
DB170420 Tiltalte hadde svømmende øyne og luktet alkohol, forklarte at han hadde styrtet et glass med gin og en skvett cola, forklarte politibetjent i retten. 16.39 : blodprøve tatt på legevakta : promille 2,08. 17.36 : ny blodprøve : promille 1,96.
AP170420 « I formildende retning vil retten peke på at tiltalte i en situasjon som kvinnelig rumensk tigger må antas å ha vært i en vanskelig, sårbar og utsatt situasjon.
AP170420 Selv om det ikke forelå straffriende nødrett, kan retten ikke se bort ifra at tiltalte handlet i en presset situasjon ut fra et avhengighetsforhold til andre », heter det i dommen der hun ble dømt til 120 dagers fengsel.
AA170420 Tiltalte avviste blankt tiltalen da han forklarte seg i retten onsdag, tross sædfunn fra ham i kvinnen.
VG170419 De to andre tiltalte , som anket tingrettsdommen, den såkalte « Hedmark-mannen » og « Karatelæreren » fikk henholdsvis 7,5 års fengsel og 4,5 års fengsel.
VG170419 Forsvarerne til de tiltalte i oppbevaringssaken har også hevdet at retten ikke kan feste lit Cappelens forklaring, blant annet fordi den kan være motivert i et ønske om å oppnå strafferabatt.
VG170419 De fem tiltalte , som anket straffen fra Asker og Bærum tingrett, fikk onsdag formiddag ny dom fra lagmannsretten.
VG170419 De tiltalte er kun dømt for oppbevaring av hasj - ikke innførsel, slik som Cappelen.
DB170419 Lista kom opp i 37 000 navn, men tusenvis av de tiltalte gikk fri.
DB170419 To tiltalte , som av Cappelen har fått navnene « Cruise » og « Øst », som hadde kjøpt henholdsvis 70 kilo og 150 kilo hasj av hasjligaen, men som ikke var medlemmer, ble dømt til henholdsvis 4 år og 6 måneder fengsel og 7 år og 6 måneder fengsel.
DB170419 Men retten forholdt seg tilbakeholdent med å legge forklaringen til grunn når den var det eneste beviset mot de andre tiltalte , som for eksempel angående hasjmengden som er omsatt i gruppen.
DB170419 I tingretten ble de tiltalte som var medlem av den organiserte kriminelle gruppen, kjent skyldige i oppbevaring og salg av til sammen 1389 kilo hasj.
AP170419 To andre tiltalte , som hadde kjøpt henholdsvis 70 kilo og 150 kilo hasj av den kriminelle gruppen, men uten å være medlemmer av gruppen, ble dømt til henholdsvis fire år og seks måneder fengsel og syv år og seks måneder fengsel.
AP170419 Straffen for en av de tiltalte som hadde medvirket til oppbevaring og salg av 1063 kilo hasj og begått grovt heleri av drøyt 2 millioner kroner i utbytte fra narkotikavirksomhet, ble satt til fengsel i 14 år og seks måneder.
AP170419 For denne tiltalte , som har blitt referert til som « rørleggeren », har retten inndratt 2,2 millioner kroner.
AP170419 For alle de tiltalte har retten kommet til at det hersker usikkerhet rundt kvantumet innsmuglet og omsatt hasj, og det blir pekt på faren for unøyaktigheter og dobbelttelling i narkotikaregnskapene som er funnet.
AP170419 Disse tre tiltalte mennene ble domfelt for å ha vært medlemmer av en organisert kriminell gruppe, etter straffelovens paragraf 60 - den såkalte mafiaparagrafen.
AP170419 Både den tiltalte , de to fornærmede og flere vitner forklarte at det ikke er uvanlig at bilder av medelever som har sex eller « roter » blir delt på sosiale medier.
AA170418 Den tiltalte mannen, som er i 40-årsalderen, har filmet de fleste overgrepene, og dette blir viktig bevismateriale for påtalemyndigheten i rettssaken.
AA170418 - Lagmannsretten finner det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen, heter det i dommen.
FV170417 Den tiltalte erkjenner delvis straffskyld, men er uenig i omfanget.
DB170416 Selv om etterforskningen drar ut, betyr ikke det nødvendigvis at den vil ende med at det ikke kommer til å bli tatt ut tiltalte mot noen, sier en jussekspert.
AP170416 Den tiltalte må møte i retten med bind for øynene.
BT170414 Retten beskriver overgrepene som grove og mener de forsterkes ved at tiltalte var nabo og venn av ofrene og deres foreldre.
BT170414 Overgrepene fremstår « som bevisste og kyniske, ved at tiltalte har vært særlig påpasselig med å planlegge handlingene og ellers gi tilkjenne at overgrepene må holdes hemmelig og ellers har innyndet seg med både voksne og barn ved å opptre som en slags hyggelig venn og onkel ».
BT170414 Tiltalte nekter straffskyld, men ble dømt til seks år fengsle i Bergen tingrett.
DB170413 I dommen heter det at det at " retten legger til grunn vært en rekke uheldige episoder med fornærmede som har gått utover tiltaltes sønn, herunder også truende utsagn som åpenbart tiltalte har oppfattet som alvorlige overfor hans barn.
DB170413 I dommen heter det at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er tale om mindreårige fornærmede og voksen gjerningsperson.
AP170413 I dommen heter det at det at " retten legger til grunn vært en rekke uheldige episoder med fornærmede som har gått utover tiltaltes sønn, herunder også truende utsagn som åpenbart tiltalte har oppfattet som alvorlige overfor hans barn.
AP170413 I dommen heter det at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er tale om mindreårige fornærmede og voksen gjerningsperson.
AA170413 I dommen heter det videre at den tiltalte har hatt berettiget harme, som beskrevet i straffelovens paragraf 80, men dette får begrenset innvirkning på straffutmålingen når det er snakk om mindreårige fornærmede og en voksen gjerningsperson. ( ©NTB ) ¶
AA170413 I dommen heter det at det at " retten legger til grunn at det har vært en rekke uheldige episoder med fornærmede som har gått utover tiltaltes sønn, herunder også truende utsagn som tiltalte åpenbart ar oppfattet som alvorlige overfor hans barn.
DN170412 mars både seismikkselskapet TGS-Nopec og Bjarne Skeies oljeselskap EPH et forelegg på 85 millioner kroner, samt tiltalte to tidligere ledere i selskapene.
DB170412 « I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre », heter det i dommen.
DB170412 « I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre », heter det i dommen.
VG170411 Dommerne kan likevel stille den tiltalte utøveren, samt ekspertvitner, oppfølgingsspørsmål.
FV170411 Både påtalemyndigheten og forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen har ment at tiltalte var utilregnelig og derfor ikke kunne dømmes til fengsel.
FV170411 - Retten kommet til at det er nærliggende fare for at tiltalte vil begå et nytt alvorlig voldslovbrudd dersom han igjen skulle bli psykotisk i tilsvarende grad som han var i da drapet skjedde.
FV170411 - Etter bevisføringen, premissene for de sakkyndiges konklusjoner og psykiater Gunnar Johannessens muntlige redegjørelse for retten, fremstår det som høyst sannsynlig at tiltalte var psykotisk i rettspsykiatrisk forstand da handlingen i tiltalen ble begått, opplyses det i dommen.
AA170411 " I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre ", heter det i dommen. ( ©NTB ) ¶
AA170411 " I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre ", heter det i dommen. ( ©NTB ) ¶
VG170409 Vilkårene for å dømme de tiltalte er således ikke oppfylt og de frifinnes, står det i dommen.
VG170409 Retten legger til grunn etter en samlet vurdering at de tiltalte trodde at jenta var med på russeleken den 16. mai 2014.
VG170409 Ifølge de tiltalte ville jenta ha blitt strøket av « terrorlisten » dersom hun virkelig ønsket det.
VG170409 De legger vekt på tekstmeldinger mellom jenta og en av de tiltalte etter hendelsen, som viser at jenta ikke hadde tenkt å anmelde forholdet.
VG170409 - Under enhver omstendighet er det rettens vurdering at det foreligger rimelig og fornuftig tvil knyttet til at de tiltalte ikke trodde at fornærmede var med på leken og ikke samtykket til det som skjedde.
DB170409 Løp hele tiden ¶ 39-åringen var ikke blant de tiltalte , men ble registrert i Säkerhetspolisens søkelys.
AP170408 | Full frifinnelse for alle de tiltalte i Saab-saken ¶
AP170408 Men de tiltalte venter med å sprette champagnen.
SA170407 Retten legger til grunn at de tiltalte russeguttene trodde fornærmede samtykket til å bli bundet fast og tilgriset med egg og mel i Øglendsparken 16. april 2014.
SA170407 De tiltalte russeguttene frifinnes i Stavanger tingrett.
DA170407 Emilys hushjelp vitner mot tiltalte , men Vole er overbevist om at hans kjæreste, korjenta Romaine, kan bevise hans uskyld.
AA170407 Tiltalte har hevdet at han handlet i nødverge.
VG170406 Ved en annen anledning skal tiltalte ha satt seg opp på gutten, vridd hendene hans bak på ryggen og presset hodet hans ned i en sofapute slik at han fikk pustebesvær.
VG170406 Tingretten finner det bevist at tiltalte har utsatt fornærmede for vold og fysiske og psykiske integritetskrenkelser av alvorlig karakter, og at han har skapt et hjem der frykt og utrygghet har vært rådende.
VG170406 Mannens forsvarer, advokat Steffen Brandstad, ba i retten om full frifinnelse for tiltalte .
VG170406 I retten førte tiltalte vitner som forklarte at han fungerer fint i arbeidssituasjoner, og at han er en god kollega og sjef.
VG170406 Fornærmede husker at det var ekstremt kaldt og at han ikke turte å gå inn igjen før tiltalte hadde dratt.
VG170406 - Tingretten fester lit til forklaringene som fornærmede og hans mor har gitt om fysisk og psykisk vold i hjemmet til tiltalte , skriver dommeren, og påpeker at fornærmedes forklaring er troverdig og støttes av øvrig vitneførsel i saken.
VG170406 - At tiltalte fungerer godt i jobb, er flink og alltid hyggelig overfor kollegaer medfører ikke at han ikke har gjort det han står tiltalt for, slår tingretten fast.
VG170406 Tiltalte nektet for at han har utøvd vold, og beskrev seg selv som hjelpsom og støttende overfor barna.
VG170406 Tiltalte forklarte i retten at det hele var en spøk og at stesønnen fritt kunne komme inn igjen når han ville.
VG170406 Tiltalte erkjente at det var en episode i tv-stua den kvelden, men at det som skjedde kun var at han tok fornærmede i hånden og i øreflippen og sa at « nå er kvelden over, nå holder det ».
VG170406 Tiltalte ble ikke trodd ¶
VG170406 Tiltalte : - Var en spøk ¶
VG170406 - Det er fint at en av de tiltalte tar det som en mann, sier Ranke.
BT170406 Dette fremstår ikke forenlig med strafferettens prinsipp om at tvil skal komme tiltalte til gode.
BT170406 Det spesielle med saken er at de tekniske bevisene støtter tiltaltes forklaring og ikke fornærmedes historie ¶ Tiltalte har gitt signaler på at han vil påanke dommen i sin helhet til Gulating lagmannsrett - så da blir det opp til lagmannsretten om avgjørelsen til Bergen tingrett blir stående.
VG170405 Advokaten til en av de tiltalte , Gerald Roethof, skal ha sagt til TV-programmet « Pauw » at paret skal ha startet konfrontasjonen, ifølge DutchNews.nl.
DN170405 Økokrim mener også at tiltalte må dømmes til å tåle inndragning av drøyt 1 million kroner, samt til å betale over 2,7 millioner kroner i erstatning til Forsvaret og over en halv million kroner i erstatning til stiftelsen KNM Narvik.
DB170405 Økokrim mener også at tiltalte må dømmes til å tåle inndragning av drøyt 1 million kroner, samt til å betale over 2,7 millioner kroner i erstatning til Forsvaret og over en halv million kroner i erstatning til stiftelsen KNM Narvik.
DB170405 Han bruker nesten konsekvent betegnelsen « tiltalte Jensen » om Eirik Jensen under sin forklaring i retten, og sier at han på et tidspunkt gikk til sjefen sin og snakket om sine bekymringer rundt noen av arbeidsmetoderne til Jensen.
DB170405 - Asker og Bærum-politiet la ikke skjul på at de mente det var et usunt forhold mellom Cappelen og tiltalte Jensen, sier politipensjonisten.
AP170405 Nesten hver eneste gang vitnet omtalte Eirik Jensen, var det som « tiltalte Jensen ».
AP170405 « Tiltalte Jensen » ¶
AA170405 Økokrim mener også at tiltalte må dømmes til å tåle inndragning av drøyt 1 million kroner, samt til å betale over 2,7 millioner kroner i erstatning til Forsvaret og over en halv million kroner i erstatning til stiftelsen KNM Narvik.
DN170404 Av de 19 tiltalte i saken er 12 varetektsfengslet, to på rømmen og fem løslatt mot kausjon.
AP170404 Av de 19 tiltalte i saken er 12 varetektsfengslet, to på rømmen og fem løslatt mot kausjon.
AP170404 Begge tiltalte har avvist straffskyld for terror.
AA170404 Av de 19 tiltalte i saken er 12 varetektsfengslet, to på rømmen og fem løslatt mot kausjon.
VG170403 Det er sjelden tiltalte i straffesaker klager på for lite avlytting.
AP170403 Jo lenger den tiltalte sitter i fengsel, desto mindre er sjansen for at vedkommende kan sosialiseres tilbake til samfunnet.
AA170403 Identiteten til den tiltalte afrikaneren har vært usikker, og derfor har han ikke blitt sendt ut av Norge, til tross for at han er utvist.
AA170403 Den tiltalte ringte selv og meldte fra til politiet om at han hadde drept den 32 år gamle Tromsø-kvinnen.
AA170403 Det er både vurderinger av rettslig karakter vi mener er feil, samt at den tiltalte sier at flere av dem som har vært fornærmet i saken har samtykket, og ikke er utnyttet eller misbrukt.
AP170402 I en annen sak der mannen innrømmet voldtekt, mente Vesterålen tingrett at det var en formildende omstendighet at « tiltalte hadde berettiget håp om at det kunne bli sex mellom dem ». | « Ferjefri E39 » er veien til fremtiden ¶
AP170401 Samtidig avviser den at rettighetene til de tiltalte er blitt brutt.
VG170331 « Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen, » heter det i dommen som var enstemmig.
VG170331 Retten legger vekt på at de rettsoppnevnte sakkyndige utelukket at tiltalte har noen sykdom som disponerer for besvimelse, og at de sakkyndige mente at det kronologiske forløpet i saken er vel forenlig med at tiltalte hadde sovnet ved rattet.
VG170331 Retten legger vekt på at de rettsoppnevnte sakkyndige utelukket at tiltalte har noen sykdom som disponerer for besvimelse, og at de sakkyndige mente at det kronologiske forløpet i saken er vel forenlig med at tiltalte hadde sovnet ved rattet.
VG170331 Tiltalte er domfelt for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for at hun var trøtt, ifølge NTB.
DB170331 « Mulige årsak til ulykken er hos tiltalte tap av eller en betydelig nedsettelse av bevisstheten », skrev tingrettsdommer Torstein Hellesnes i dommen.
DB170331 Lagmannsretten viser her til at tiltalte sovnet ved rattet på en meget trafikkert vei hvor det var mange veifarende.
DB170331 Tiltalte skal etter dette frifinnes », sto videre i den enstemmige dommen fra Oslo tingrett.
DB170331 « Mulige årsak til ulykken er hos tiltalte tap av eller en betydelig nedsettelse av bevisstheten », skrev tingrettsdommer Torstein Hellesnes i dommen.
DB170331 Lagmannsretten viser her til at tiltalte sovnet ved rattet på en meget trafikkert vei hvor det var mange veifarende.
DB170331 Tiltalte skal etter dette frifinnes », sto videre i den enstemmige dommen fra Oslo tingrett.
AP170331 Fredag uttrykker hun tilfredshet med at lagmannsrette har dømt tiltalte tl ubetinget fengsel i 75 dager, noe som er i tråd med hennes påstand.
AP170331 Googlet « Aftenposten - skattesvindel + år fengsel » ¶ Tiltalte fikk kalde føtter da han i 2013 leste i Aftenposten at kvinnen han kopierte skattetriksene fra, var pågrepet.
AP170331 Du vet, da kom folkene heller til meg, forklarte tiltalte til Nedre Romerike tingrett for et par uker siden.
AP170331 Den tiltalte fikk selv hjelp av en nå 40 år gammel asiatisk kvinne med selvangivelsen sin for inntektsåret 2008.
AP170331 ) og forsvarer Hilde Mo fikk korte dager i retten etter at tiltalte atilsto det meste i Nedre Romerike tingrett.
AA170331 Retten mener at handlingen til tiltalte var straffri og lovlig, og etter deres syn oppfyller handlingen vilkårene for nødverge.
AA170331 I dommen står det : « På bakgrunn av de sakkyndiges forklaring og de øvrige bevisene finner retten bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte etablerte et press mot avdødes hals.
AA170331 I dommen heter det at « Retten ser ikke grunn til å betvile tiltaltes forklaring og finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med nødvendig forsett.
AA170331 Hun mente under sin prosedyre at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kameraten med forsett.
AA170331 Retten legger vekt på at de rettsoppnevnte sakkyndige utelukket at tiltalte har noen sykdom som disponerer for besvimelse, og at de sakkyndige mente at det kronologiske forløpet i saken er vel forenlig med at tiltalte hadde sovnet ved rattet.
AA170331 Retten legger vekt på at de rettsoppnevnte sakkyndige utelukket at tiltalte har noen sykdom som disponerer for besvimelse, og at de sakkyndige mente at det kronologiske forløpet i saken er vel forenlig med at tiltalte hadde sovnet ved rattet.
AA170331 " Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen " heter det i dommen.
AA170331 Tiltalte er derfor domfelt for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for at hun var trøtt.
AA170331 Hun sa i sin prosedyre at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kameraten med forsett.
AA170331 - Retten ser ikke grunn til å betvile tiltaltes forklaring og finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med nødvendig forsett, heter det i dommen.
AP170330 Søskenbarn : - Tiltalte sa at utro kvinner kan man slå ihjel ¶
AP170330 Tiltalte : - Jeg har mistet det kjæreste jeg eier ¶
AP170330 Søskenbarn : - Tiltalte sa at utro kvinner kan man slå ihjel ¶
AP170330 Tiltalte : - Jeg har mistet det kjæreste jeg eier ¶
AA170330 De tiltalte ble ikke bedt om å ta stilling til skyldspørsmålet torsdag.
VG170329 Hovedforhandlingen i straffesaken var berammet til tirsdag denne uken, men problemer med stevning av den tiltalte Vestfold-mannen i 50-årene gjorde at saken ble utsatt.
VG170329 - Da svartnet det for tiltalte , står det i dommen.
VG170329 - Tiltalte forholdt seg likevel rolig, men ga fornærmede klar beskjed om å gå.
FV170329 « Tiltalte går, slik retten finner det bevist, opp på soverommet, vel vitende om at fornærmede har lagt seg for å sove, for deretter å gjennomføre seksuell omgang med fornærmede mens hun sov.
DA170329 Et vitne som bodde i samme eiendom som tiltalte bekreftet det motsatte, at paret bodde sammen, ikke bare periodevis, men permanent.
DA170329 Det foreligger også i saken et sjeldent omfattende bevismateriale for at tiltalte og hans kone er glade i hverandre og at de aldri har ment å gå fra hverandre i form av en separasjon/skilsmisse, står det i dommen.
DA170329 Blant annet fra dagen ekteparet fikk separasjonsbevilling la hun ut et bilde hvor hun sitter på fanget til tiltalte .
DA170329 - Etter rettens mening har påtalemyndigheten lagt fram et overveldende bevismateriale for at tiltalte har bodd sammen med sin kone og at han således har gitt bevisst uriktige opplysninger.
DA170329 Tiltalte opplyste at han ikke bodde sammen med barnas mor, men at hun i enkelte perioder har vært på besøk hos ham i Halden.
DA170329 Tiltalte opplyste at barnas mor bodde i Danmark og hadde ikke oppholdstillatelse i Norge, men ønsket å flytte til Norge.
DA170329 Tiltalte blir på Facebook nærmest skamrost av sin kone fordi han er slik en god ektemann og far, skriver retten.
AA170329 Han viste også til en epost i desember 2013 fra saksbehandleren til tiltalte som handler om to sett tegninger.
AA170329 Han tok utgangspunkt i en telefonsamtale mellom saksbehandleren og tiltalte fra desember 2015 da politiet hadde kommunikasjonskontroll.
AA170329 Da saken startet tirsdag fikk den tiltalte mannen anledning til å forklare seg.
AA170329 Aktor i den første av en serie korrupsjonssaker som skal behandles i Drammen tingrett, la onsdag med påstand om fem måneders fengsel for tiltalte .
AA170329 - Dette er et kraftig signal til tiltalte om at her er det noe som ikke stemmer, mente aktor.
VG170328 Siden tiltalte nektet å forklare seg for retten måtte statsadvokaten lese opp alle de fem avhørene av ham.
VG170328 Jeg forsøkte å komme meg ut, men døren var låst, forklarer tiltalte .
VG170328 I politiavhør har en nære venner av tiltalte forklart at de var bekymret for 26-åringen og hans mentale helse.
VG170328 I et politiavhør har tiltalte også forklart seg om sekvensen da han mener at Sandeva var død.
VG170328 Hun har festet blikket i tiltalte store deler av rettsdagen.
VG170328 Det var ikke noen spesiell intensjon, forklarte tiltalte i avhør.
VG170328 Da hun refererte en del av et avhør hvor tiltalte snakker om selve drapet og åstedet, vises også bilder fra åstedet og offeret på skjermen foran ham.
VG170328 - Jeg kjente da jeg trente på treningssenteret at jeg var blitt sterkere og raskere, forklarte tiltalte .
VG170328 - En nær venn har forklart at tiltalte hadde sagt at han var en varulv eller noe, leser statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller opp fra et politiavhør av tiltalte .
VG170328 - En nær venn har forklart at tiltalte hadde sagt at han var en varulv eller noe, leser statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller opp fra et politiavhør av tiltalte.
VG170328 Tiltalte trakk på smilebåndet mens han kikket bort på skjermen, noe som fikk Galinas mor til å reagere.
VG170328 Tiltalte stilte seg uforstående til antallet i avhør.
VG170328 Telefonen til tiltalte var en av telefonene som slo inn på begge basene, forklarer statsadvokaten.
VG170328 Telefonen ble dumpet der av tiltalte og har vært en viktig brikke i etterforskningen.
VG170328 Politiet innhentet deretter overvåkningsvideoer fra disse områdene, hvor tiltalte ble fanget opp.
VG170328 I det konfronterende politiavhøret endret tiltalte forklaring på flere punkter, deriblant at han hadde returnert til åstedet og hentet kniven, rusmisbruk og sin tidligere befatning med prostituerte.
VG170328 I avhør har tiltalte forklart at han forlot åstedet etter drapet, men at han returnerte til bilen for å hente kniven.
VG170328 Derfor erkjenner ikke tiltalte straffskyld ¶
VG170328 De to hadde avtalt at tiltalte skulle betale 500 kroner for seksuelle tjenester.
VG170328 Analysen viste at telefonene til tiltalte og Galina beveget seg parallelt mellom disse basestasjonene.
VG170328 - På bakgrunn av dette ble tiltalte pågrepet i saken, forklarer statsadvokaten.
VG170328 - Kniven ble funnet i en kjøkkenskuff hjemme hos tiltalte , opplyser Schløsser-Møller.
VG170328 Tiltalte skal i samtaler snakket om ting som gjorde at vennen ble bekymret for hans psykiske helse.
VG170328 Tiltalte hevdet at Galina krevde mer penger, noe som førte til en konflikt, forklarer statsadvokaten.
VG170328 Tiltalte forklarte at han drakk alkohol og brukte marihuana - men at han hadde sluttet med marihuana, forklarer statsadvokaten.
VG170328 - Tiltalte sa at han var redd for at han var blitt en varulv etter det som skjedde.
VG170328 - Tiltalte hadde kontakt med flere prostituerte dagen før drapet, opplyser statsadvokaten.
VG170328 I et avhør skal den tiltalte ha forklart at han var i ferd med å utvikle seg til en varulv og at han handlet i selvforsvar.
VG170328 De sakkyndige mener imidlertid at den tiltalte ikke var psykotisk og at han derfor kan straffes.
VG170328 * I den første versjonen av denne artikkelen sto det at begge de tiltalte var tiltalt for drap.
FV170328 « Flertallet har i denne vurderingen for det første vektlagt at tiltalte påtok seg å frakte passasjerer i en selvombygd tilhenger som ikke var utstyrt for slik bruk utover en madrass og forhøyede karmer », heter det i dommen.
FV170328 Den tiltalte ble funnet skyldig i tre lovbrudd : Uaktsom forvoldelse av betydelig skade på person, uforsiktig kjøring og bruk av uregistrert kjøretøy.
FV170328 Den tiltalte ATV-føreren nektet straffskyld under rettssaken. 42-åringen mente ulykken ble forårsaket av en rekke uheldige omstendigheter, og avviste at han hadde opptrådt uaktsomt.
DB170328 Dette oppfyller ifølge dommen vilkår for straff, og begge de tiltalte ble dømt. 3000 kroner i bot.
DB170328 Der slås det fast at rosenborgsanger og midtfinger ikke var forulemping etter straffeloven ( 2005 ) § 181 annet ledd, og de tiltalte ble frifunnet.
DB170328 . Det er tre poeng i dette, som kan oppsummeres slik : 1 ) de tiltalte gjorde ikke noe straffbart, 2 ) mange vil mene at de ikke oppførte seg bra, men 3 ) det er ikke avgjørende så lenge det ikke er straffbart etter loven.
DB170328 - Retten mener det de tiltalte gjorde ligger ganske langt unna noe som er naturlig å karakterisere som forulemping, står det i begrunnelsen.
DB170328 - Retten har funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at begge de tiltalte - idet de ble geleidet unna av politiet som beskrevet ovenfor - fikk et tydelig pålegg fra politiet om å forlate stedet umiddelbart, fastslår Sør-Trøndelag tingrett.
DB170328 - Mange vil nok mene at de tiltalte ikke handlet i samsvar med idrettens verdier da de viste fingeren til lillestrømsupporterne.
DB170328 Hun sitter ved siden av sin bistandsadvokat Camilla Wiermyhr og ser tidvist strengt på den tiltalte .
DB170328 Den tiltalte 26-åringen sitter ved siden av sine forsvarer Joar Berg Henjum og Ali Reza Afshar i Oslo tingrett.
DB170328 De to rettspsykiatrisk sakkyndige, Helge Haugerud og Bjørn Solbakken, har konkludert med at den tiltalte kan ha hatt såkalt rusframkalt psykose på drapstidspunktet - men dette kommer ikke inn under bestemmelsen om strafferettslig utilregnelighet, og han kan dermed idømmes fengselsstraff.
DB170328 Drapsvåpenet, en kniv, ble funnet i kjøkkenskuffen hjemme hos den tiltalte på Ila i Oslo.
DB170328 Den tiltalte hedmarkingen hevder han tilfeldig møtte på Galina onsdag 16. desember 2015.
DB170328 ) Spesialpsykolog Bjørn Solbakken og psykiater vurderer den tiltalte 26-åringen i retten.
DB170328 Tiltalte sier han knivstakk Galina 4-5 ganger.
DB170328 « Når det gjelder meldingene på Facebook forklarte tiltalte at han la seg flat fordi han var desperat etter å få henne tilbake - og at han skrev det som hun forventet og ville at han skulle skrive », heter det videre.
DB170328 Retten kom til at tvilen måtte komme tiltalte til gode.
DB170328 I etterkant av det andre forholdet, som det ikke ble lagt ned påstand om domfellelse for, skrev den tiltalte gutten følgende til kjæresten etter at de to hadde slått opp : ¶
DB170328 - Lagmannsretten finner det ikke bevist at tiltalte ved den anledningen anvendte vold for å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede, står det i dommen.
DB170328 - Tiltalte forklarte ellers at han ble svært lei seg da fornærmede gjorde det slutt, og han sa at det var bakgrunnen for at han sende meldinger til fonærmede, står det i den ferske dommen fra lagmannsretten.
DB170328 Den tiltalte 26-åringen tilstår å ha drept Galina, men nekter straffskyld.
DB170328 Tiltalte sier han knivstakk Galina 4-5 ganger.
DB170328 I tillegg til en fengselsstraff ble tiltalte dømt til å betale 18 735 kroner i oppreisning til fornærmede, og 16 000 kroner i saksomkostninger.
DB170328 I tillegg skriver de at fornærmede provoserte tiltalte ved å ikke forlate området.
DA170328 Ørjan Eskeland er forsvarer for to av de tiltalte i saken.
DA170328 Anne Kroken er også forsvarer for to av de tiltalte .
DA170328 - Veldig uheldig og veldig beklagelig for både fornærmede og de tiltalte .
DA170328 Da han på nytt forlot huset, hørte han at tiltalte låste ytterdøren bak ham.
DA170328 Da tiltalte kom inn, fant han en naken mann på et soverom like innenfor inngangspartiet.
BT170328 « Lagmannsretten er ikke i tvil om at tiltalte både hørte at fornærmede sa nei og oppfattet at hun gjorde alvorlig ment motstand mot å ha sex », heter det i dommen.
AP170328 Åstedsundersøkelser tyder på at de fleste knivstikkene ble tildelt utenfor bilen, ikke inni, slik tiltalte hevder.
AP170328 I avhør sier tiltalte at han først hadde trodd det med varulv bare var tull, men nå kjenner han at det knekker i beina og at det gjør litt vondt i kroppen.
AP170328 Drapsofferets mor, som sitter tvers over ham i salen, ser rett på ham og legger utvilsomt merke til det som skjer hos den tiltalte mannen.
AP170328 Det er foretatt fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av tiltalte .
AP170328 - Det blir et sentralt tema om tiltalte var tilregnelig på drapstidspunktet, sa Møller.
AP170328 Tiltalte nekter for at han har stukket henne så mange ganger, han mener det ikke var mulig å stikke så mange ganger.
AP170328 ) og spesialist i psykiatri, Helge Haugerud har konkludert med at tiltalte er strafferettslig tilregnelig og ikke var psykotisk på drapstidspunktet.
AA170328 Moren reagerte kraftig på forsvarerens utsagn og tok seg til ansiktet - etter å ha sittet og sett på den tiltalte den første timen av saken.
AA170328 Den tiltalte tok ikke plass i vitneboksen, men svarte først på enkelte spørsmål fra plassen ved siden av forsvarerne.
AA170328 Ifølge VG begynte det hele med at to tiltalte tilfeldig møtte Bråten på gata og ytret et ønske om å låne telefonen hans, noe som skal ha utløst en krangel som førte til knivstikkingen.
AA170328 De to tiltalte var rundt 16 og 18 år gamle da drapet skjedde.
AA170328 I avhørene kommer det også fram at den tiltalte fryktet å bli en varulv på grunn av drapet.
AA170328 Den tiltalte tok ikke plass i vitneboksen, men svarte først på enkelte spørsmål fra plassen ved siden av forsvarerne.
AA170328 Den tiltalte , som er fra Hamar, møtte i Oslo tingrett tirsdag. 28-årige Sandeva, som var prostituert, ble drept 16. desember 2015 i Oslo.
VG170327 Tingretten dømte de fem tiltalte noe mildere enn det aktor hadde lagt ned påstand om.
VG170327 Juryen fant våren 2016 de fem tiltalte skyldig i drap, men fagdommerne satte kjennelsene til side.
VG170327 For alle de fem tiltalte ble kjennelsen om skyld i overlagt drap satt til side i fjor, mens fagdommerne også satte til side skyldkjennelsen for forsettlig drap for tre av dem.
FV170327 Den tiltalte 21-åringen sier han hørte en stemme i hodet som fortalte ham at han skulle drepe sin 44 år gamle kamerat med kniv.
FV170327 Den tiltalte 21-åringen fra Sudan ved siden av sin forsvarer, Sveinung Søndervik Johnsen.
DN170327 Denne uken møter den første tiltalte i korrupsjonssaken i Drammen i retten. 90 mistenkelige saker er oppdaget ved byggesaksavdelingen i Drammen kommune.
DN170327 Den tiltalte mannen som møter i Drammen tingrett tirsdag, er en utbygger som er tiltalt for å ha betalt en byggesaksbehandler 65.000 kroner for å få bygd et hus med utleiedel, skriver Drammens Tidende.
DN170327 Tiltalte er en mann fra Drammen i slutten av 40-årene, og ifølge hans forsvarer Svein Duesund ser han fram til å forklare seg.
BT170327 Påtalemyndigheten ønsker at den tiltalte skal bli dømt til forvaring.
BT170327 Hun forteller at den tiltalte er dømt tidligere, blant annet for voldtekt og drapsforsøk. 29-åringen erkjenner delvis skyld, ifølge hans advokat Tore Johan Sørland.
AP170327 Politiet ¶ Tiltalte var tilregnelig ¶ 26-åringens forsvarer, advokat Joar Berg Henjum, mener dette gir grunn til å sette spørsmålstegn ved 26-åringens psykiske helse.
AP170327 Hårprøver som ble tatt av tiltalte etter pågripelsen, skal ha vist at han hadde spor etter flere typer rusmidler i kroppen.
AP170327 Det kom også frem at 26-åringens kamerat hadde fortalt at tiltalte tidligere hadde drept en annen prostituert også. 26-åringen skal ha brukt et TV-spill for å vise kameraten sin hvordan han utførte drapet, og fortalt at han etter drapet ble en varulv.
AP170327 Tiltalte har vært underlagt judisiell observasjon.
AP170327 De la ikke vekt på at de tiltalte har vokst opp i en kultur der noen ser annerledes på straffverdigheten av såkalte æresdrap.
AA170327 Tas og de andre tiltalte anklages for å ha bånd til den islamske predikanten Fethullah Gülen, som tyrkiske myndigheter har utpekt som hovedmannen bak kuppforsøket.
AA170327 ¶ Juryen fant våren 2016 de fem tiltalte skyldig i drap, men fagdommerne satte kjennelsene til side.
AA170327 Tingretten dømte de fem tiltalte noe mildere enn det aktor hadde lagt ned påstand om.
AA170327 For alle de fem tiltalte ble kjennelsen om skyld i overlagt drap satt til side i fjor, mens fagdommerne også satte til side skyldkjennelsen for forsettlig drap for tre av dem.
AA170327 Denne uken møter den første tiltalte i korrupsjonssaken i Drammen i retten. 90 mistenkelige saker er oppdaget ved byggesaksavdelingen i Drammen kommune.
AA170327 Den tiltalte mannen som møter i Drammen tingrett tirsdag, er en utbygger som er tiltalt for å ha betalt en byggesaksbehandler 65.000 kroner for å få bygd et hus med utleiedel, skriver Drammens Tidende.
AA170327 Tiltalte er en mann fra Drammen i slutten av 40-årene, og ifølge hans forsvarer Svein Duesund ser han fram til å forklare seg.
AA170327 De la ikke vekt på at de tiltalte har vokst opp i en kultur der noen ser annerledes på straffverdigheten av såkalte æresdrap.
VG170325 Hun hadde fullstendig tillit til tiltalte, hennes lovnader, og hennes økonomiske disposisjoner, og dette utnyttet tiltalte til det fulle, står det i dommen.
VG170325 Hun hadde fullstendig tillit til tiltalte , hennes lovnader, og hennes økonomiske disposisjoner, og dette utnyttet tiltalte til det fulle, står det i dommen.
VG170325 - Slik retten ser det, har tiltalte i vår sak også hatt et bevisst og kynisk forhold til det å økonomisk utnytte eldre damer, som opplever henne som en venninne og som gir henne tillit, står det i dommen.
VG170325 - Kvinnen beskrev at hun ble veldig glad i tiltalte , og at hun følte at hun hadde fått en datter, står det i dommen.
VG170325 - Hun fremsto for retten som en eldre dame med liten økonomiske innsikt og som totalt stolte på det hun oppfattet som en nær og personlig tilknytning til tiltalte .
DA170325 - Tiltalte har vært beregnende ved å slå med flat hånd i ansiktet for å unngå synlige skader, mens han slo med knyttet hånd andre steder på kroppen, heter det i dommen, som også beskriver tilfeller av lugging, kvelertak og spytting mot fornærmede.
AA170325 - Tiltalte har vært beregnende ved å slå med flat hånd i ansiktet for å unngå synlige skader, mens han slo med knyttet hånd andre steder på kroppen, heter det i dommen, som også beskriver tilfeller av lugging, kvelertak og spytting mot fornærmede.
SA170324 - Et rop om hjelp, sier advokat Anne Kroken, som er den tiltalte mannens forsvarer.
SA170324 FOTO : Steve Gullick ¶ | 33-åring dømt for minst 10 voldtekter ¶ Tiltalte , som er bosatt i Sandnes, er allerede dømt for å ha mishandlet to tidligere kjærester.
DB170324 Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg kom til å ødelegge for dem på denne måten, sa den tiltalte i retten ifølge danske BT.
DA170324 Både tiltalte og fornærmede bor på Hommersåk og er en del av samme bekjentskapskrets, men ikke omgangsvenner.
AP170324 Selv om det i denne saken hadde vært seksuell omgang mellom tiltalte og fornærmede tidligere, må det legges til grunn at hun ikke ga noe samtykke til samleie og at hun aktivt motsatte seg tiltaltes handlinger både verbalt og fysisk, uttaler Thronæs.
AP170324 Lagmannsretten peker på at selv om fornærmede og tiltalte hadde hatt frivillig sex dagen før, så må det legges vekt på at kvinnen gjentatte ganger sa at hun ikke ville, ba tiltalte stoppe og at han skulle la henne være i fred.
AP170324 Lagmannsretten peker på at selv om fornærmede og tiltalte hadde hatt frivillig sex dagen før, så må det legges vekt på at kvinnen gjentatte ganger sa at hun ikke ville, ba tiltalte stoppe og at han skulle la henne være i fred.
AP170324 Etter en detaljert omtale av fornærmedes adferd, slo retten fast at « tiltalte hadde berettiget håp om at det kunne bli sex mellom dem ».
AP170324 - Jeg er svært glad for at han ikke får strafferabatt for klærne jeg hadde på, eller at vi hadde frivillig sex dagen før, sier voldtektsofferet i saken der tingretten mente at tiltalte kunne forvente sex.
AP170324 Den tiltalte erkjente alle forholdene i tiltalen, men nektet skyld for etter tiltalens post 1 for voldtekt.
AP170324 Da foreldrene undersøkte telefonen hennes, fattet de mistanke om at hun kunne være hos tiltalte .
AA170324 Den tiltalte jobbet som telefonselger i Oslo sentrum, like ved der Sandeva ble funnet drept. ( ©NTB ) ¶
AA170324 Den tiltalte 25-åringen har erkjent de faktiske forholdene i saken, men har ikke erkjent straffskyld.
AA170324 Alle de fem tiltalte ble frifunnet da Transocean-saken ble behandlet i Oslo tingrett sommeren 2014.
AA170324 Den tiltalte erkjente alle forholdene i tiltalen, men nektet skyld for etter tiltalens post 1 for voldtekt.
AA170324 Da foreldrene undersøkte telefonen hennes, fattet de mistanke om at hun kunne være hos tiltalte .
VG170323 Politiet stoppet imidlertid lillestrøm-supporterne og geleidet de tiltalte unna.
VG170323 Og retten siterer en av de tiltalte : ¶
VG170323 Lillestrøm-supporterne syntes nok at Rosenborg-supporterne var trollete, for flere lillestrøm-supportere forsøkte å komme seg ut av bussene og fly på de tiltalte .
VG170323 - Mange vil nok mene at de tiltalte ikke handlet i samsvar med idrettens verdier da de viste fingeren.
VG170323 - Det er uklart for oss hvorfor Ahmed ble frikjent for terrorforbund, men vi er tilfreds med at retten har funnet at den andre tiltalte Magomadov skulle dømmes etter denne paragrafen, sier Ranke til VG.
DB170323 Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg kom til å ødelegge for dem på denne måten, sa den tiltalte i retten ifølge danske BT.
DB170323 I retten i går fikk vi høre hvordan Aas mener Jensens rykte i politiet var « grusomt », at han tok det opp med ham og syntes at den tiltalte politimannen tok altfor lett på sitt eget renommé.
AP170323 « Tiltalte har hatt en sentral posisjon i et nettverk der det etter hans instrukser ble utarbeidet fiktive fakturaer som ble benyttet i tiltaltes virksomhet for at han skulle oppnå skatte- og avgiftsmessige fordeler samt frigjøre kontante midler til å foreta svart avlønning til et betydelig antall utenlandske
VG170322 At en så betrodd mann som Aas vitner om at Jensen var uegnet i jobben, er selvsagt ubehagelig for tiltalte .
SA170322 Politiadvokat Stian Eskeland, som er aktor i saken, la ned påstand om at de tre tiltalte ble dømt til å betale 8000 kroner hver i bot.
AA170322 Strandjord la deretter ned sin påstand om 12 års fengsel for den tiltalte .
AA170322 Jeg hadde ønsket et helt annen utfall, sa tiltalte etter at bistandsadvokaten spurte om han godtok å betale erstatning.
AA170322 Hun la ned påstand om at den drapstiltalte 38-åringen må dømmes til 12 års fengsel, og mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kameraten med forsett i Botngård i fjor høst, skriver Fosna-Folket.
AA170322 Dette kan for eksempel ha skjedd dersom tiltalte holdt et kryssgrep mot halsen på avdøde og presset ham mot en dør, skriver avisen videre.
AA170322 Tiltalte fortalte i retten at han slo kameraten i halsen i nødverge, så han falt bakover og slo hodet i døra.
AA170322 Han fortalte i vitneboksen i Oslo tingrett onsdag om et kjølig forhold til den nå tiltalte Eirik Jensen.
AA170322 Mannen satt ifølge NRK i varetekt i nesten 500 dager under etterforskningen av Olderdalen-drapet, der de to tiltalte skyldte på hverandre og begge ble dømt i tingretten.
VG170321 Elevens historie støttes også klart av dialogen mellom henne og tiltalte på læreprogrammet « it's learning » ¶
VG170321 Den gang hadde skolen nøyd seg med å ta en samtale med tiltalte , som benektet at det var noe hold i påstanden.
VG170321 Bakgrunnen for at hun ble kalt inn til avhør var at politiet i forbindelse med etterforskning av befølingssakene fikk informasjon fra ungdomsskolen om at en elev hadde meldt fra om upassende kontakt mellom tiltalte og NN tilbake i 2010.
BT170321 FRA AVHØR : Advokat Beate Hamre fotografert etter at den nå tiltalte mannen var i avhør hos politiet.
BT170321 Det er en alvorlig tiltalte som berører syv barn, mens han var ansatt i barnehager, Det generelle inntrykket er at saken er en enorm belastning for alle, men at de nå ser frem til å få en avklaring.
AP170321 Skjønte det var ulovlig ¶ Tiltalte fikk kalde føtter da han i 2013 leste i Aftenposten at kvinnen han kopierte skattetriksene fra, var pågrepet.
AP170321 Selv bodde tiltalte fem-seks kilometer fra jobben da han jobbet på Coca-Cola-fabrikken i Lørenskog.
AP170321 Jeg visste jo at veldig få fradrag var korrekte, forklarte tiltalte i retten.
AP170321 Dette gjør at den tiltalte 34-åringen med pakistansk bakgrunn nå har krav på en ikke ubetydelig strafferabatt.
AP170321 Den tiltalte 34-åringen fikk selv hjelp av en nå 40 år gammel asiatisk kvinne med selvangivelsen for inntektsåret 2008.
AP170321 Da har de også tatt med at tiltalte har glemt å oppgi arbeidsgiveravgift for to mellommenn som skaffet ham kunder, noe som han skulle ha gjort om han fulgte skatteetatens lovbok.
AP170321 ) og forsvarer Hilde Mo får kortere dager i retten etter at tiltalte avga full tilståelse i Nedre Romerike tingrett tirsdag.
AA170321 Tingrettsdommer Benedicte Aas ville vite om vitnet hadde hørt at tiltalte brukte ordet « kvelertak ».
AA170321 Også en annen ansatt ved 330-skvadronen som vitnet i retten tirsdag opplyste at han hadde hørt tiltalte bruke ordet « kneing », men i en annen sammenheng.
AA170321 Han ble liggende livløs på golvet, sa tiltalte .
AA170321 Da sa han ( tiltalte journ.anm ) at han hadde holdt ham, jeg forsto rundt halsen, og « kneet ham ».
AA170321 Da tiltalte forklarte seg for Fosen tingrett mandag, kunne han verken huske å ha sagt noe om « kneing » eller å ha snakket med legen.
AA170321 - Jeg kan ikke huske direkte at det ble sagt, men det er ganske beskrivende når tiltalte sa at han holdt ham sånn på direkte spørsmål, sa vitnet.
AA170321 - Hvordan var det for tiltalte å komme med den forklaringen, spurte statsadvokat Kaia Strandjord.
AA170321 - Det var innringer ( tiltalte journ.anm. ).
AA170321 - Tiltalte forklarte at de hadde slåss, og han hadde parert med et kne.
AA170321 Han ga ordre om at den nå tiltalte mannen måtte sette seg, mens helsepersonellet fikk jobbet med gjenopplivning.
AA170321 Han ble etter dette liggende, og tiltalte startet selv førstehjelp samtidig som han ringte, opplyste han.
AA170321 Disse blodflekkene hadde DNA av samme type som tiltalte .
AA170321 Den hadde blod fra tiltalte , men det ble ikke funnet DNA fra avdøde.
AA170321 Den tiltalte mannen nekter straffskyld, og beskrev mandag en krangel, som han mente førte til at kameraten angrep ham med kniv.
AA170321 Både tiltalte og Humstad ble fraktet med Sea King til St.
AA170321 Andresen opplyste også at det ble funnet blod som trolig stammer fra tiltalte på blant annet en sofa i stua.
AA170321 Ambulansearbeideren opplyste også at tiltalte fortalte villig vekk om det som hadde skjedd i leliligheten før de kom, en forklaring som var lik den han ga i retten på mandag.
AA170321 - Idet jeg kom inn i gangen så jeg at tiltalte drev med hjerte- og lungeredning.
AA170321 Tiltalte ville imidlertid ikke ha noe behandling.
VG170320 Enken håper hun slipper å se den tiltalte mannen igjen.
VG170320 Den tiltalte mannen står oppført med et enkeltmannsforetak innen pleie- og omsorgstjenester.
DB170320 Førstestatsadvokat Stanghelle sier en av grunnene til at det har tatt tid, er at den nå tiltalte mannen mente 7000 e-poster politiet hadde tatt beslag i var advokatkorrespondanse som de ikke kunne ta beslag i.
AA170320 Vi vil i løpet av saken få høre at det var en krangel, og at tiltalte hadde fått avrevet et smykke, sa Strandjord.
AA170320 Tingrettsdommeren spurte deretter hvordan den tiltalte stilte seg.
AA170320 Statsadvokat Kaia Strandjord opplyser i sitt innledningsforedrag i straffesaken at tiltalte og Humstad var gode venner.
AA170320 Etter dette hevder tiltalte at han startet hjerte- og lungeredning på kameraten, samtidig som han ringte AMK.
AA170320 Den nå tiltalte mannen har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge.
AA170320 Den tiltalte har i tillegg forklart at han fikk en stikkskade i halsen i basketaket, ifølge den siste fengslingskjennelsen i saken.
AA170320 - Tiltalte hadde en fast plass i sofaen til avdøde, sa Strandjord for å beskrive forholdet mellom dem.
AA170320 Om plasseringen er innenfor eller utafor - jeg vet ikke hvordan han som utførte avhøret oppfattet min beskrivelse, sa tiltalte .
AA170320 Jeg hadde ønsket et helt annen utfall, sa tiltalte .
AA170320 Hun gjorde også et poeng ut av at tiltalte har endret forklaring på hvor han sto da den angivelige nødvergeepisoden skjedde, og etter lunsjpausen spilte hun av flere politiavhør for retten, for å underbygge dette.
AA170320 Han ble liggende livløs på golvet, sa tiltalte . 38-åringen forklarte videre at han forsøkte å lete etter pulsen til den avdøde, og at han ikke fikk kontakt med ham.
AA170320 Døra bak meg var også låst med innbruddslenke, sa tiltalte .
AA170320 Det har ikke vært noe annet i hodet på meg morgen, middag, kveld, natt og dag, sa tiltalte til aktoren, og la til : ¶
AA170320 Den var absurd hele hendelsen, sa tiltalte .
AA170320 Bistandsadvokat Halvor Hjelm-Hansen ville vite om tiltalte er villig til å betale erstatning til foreldrene til avdøde.
AA170320 - Jeg holdt på med gjenopplivning mens jeg hadde AMK på telefonen, og holdt på i over 20 minutter før de kom, sa tiltalte .
AA170320 Han husker ikke om han så den tiltalte i tiden fra de hørte dunket av tanken som falt ned og til brannen brøt ut.
AA170320 Retten legger også vekt på at ulykken har rammet den tiltalte hardt, i og med at hun sto den avdøde nær.
AA170320 Retten er ikke i tvil om at den eneste forklaringen er at den tiltalte sovnet bak rattet, heter det i dommen.
AA170320 Påtalemyndigheten mener ifølge tiltalen at den tiltalte kvinnen sovnet eller ikke var tilstrekkelig oppmerksom før ulykken.
AA170320 Den tiltalte kvinnen på 72 år sto tiltalt for bildrap og for å ha forvoldt betydelig skade som følge av uaktsom bilkjøring.
AA170320 Den tiltalte kvinnen har ingen forklaring på hvorfor eller hvordan ulykken skjedde.
AA170320 Tiltalte forklarte at hun var sliten etter at de hadde deltatt på turmarsjen.
AA170320 Jeg har prøvd munn til munn, men får ikke noe liv i ham, sier tiltalte innledningsvis, før han fortsetter ¶
AA170320 Han ble liggende livløs på golvet, sa tiltalte .
AA170320 Etter at ambulansepersonellet tar seg inn i boligen i Bjugn etter 20 minutter, lar AMK-operatøren opptaket gå, og man kan høre tiltalte snakke med helsepersonellet.
AA170320 Den tiltalte var tydelig preget av det han fikk høre.
AA170320 - Er du skadd, blir tiltalte spurt.
AA170320 Både den tiltalte mannen og den avdøde er fra Irak og kom til Norge på slutten av 90-tallet.
AA170320 Jeg kunne blåst meg opp og skrevet i det vide og brede om at Norge er et demokrati og en rettsstat, at tvilen skal komme tiltalte til gode og at rettssikkerheten selvfølgelig også skal gjelde flyktninger.
DB170319 Kvinnen ble overfalt og voldtatt i Lommedalen i Bærum i begynnelsen av oktober i fjor, Den tiltalte ble pågrepet på bakgrunn av DNA-treff i slutten av november og har siden sittet varetektsfengslet.
DB170319 Slik det er nå, må tiltalte selv bevise at de hadde rett til å forsvare seg selv.
DA170319 Retten viste også til at kona er fysisk underlegen og har vært nærmest forsvarsløs overfor tiltalte .
BT170319 I tillegg kommer forsvarsadvokatene knapt til orde, og de tiltalte anses som skyldige inntil det motsatte er bevist.
BT170319 En ting som likevel kunne hjulpet, er omfattende internasjonal oppmerksomhet, og økt internasjonalt press med krav om å gi de tiltalte en rettferdig rettergang.
AP170319 Kvinnen ble overfalt og voldtatt i Lommedalen i Bærum i begynnelsen av oktober i fjor, Den tiltalte ble pågrepet på bakgrunn av DNA-treff i slutten av november og har siden sittet varetektsfengslet.
AA170319 Kvinnen ble overfalt og voldtatt i Lommedalen i Bærum i begynnelsen av oktober i fjor, Den tiltalte ble pågrepet på bakgrunn av DNA-treff i slutten av november og har siden sittet varetektsfengslet.
AA170319 Den tiltalte hevder at kameraten angrep ham med kniv, og at han slo tilbake i nødverge.
AA170319 Tiltalte hevder han handlet i selvforsvar.
AA170319 Politiet har tidligere opplyst til Adresseavisen at den tiltalte har sagt andre ting til helsepersonellet som rykket ut til leiligheten, enn det han senere har forklart seg om i politiavhør.
AA170319 Ifølge påtalemyndigheten skal tiltalte ha kvalt Humstad til døde : ¶
AA170319 - Hva tiltalte sa, vil vi også ha fokus på, bekrefter statsadvokaten. 38-åringen nekter straffskyld og har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge.
VG170317 Politiet fikk medhold i sin påstand om 30 dagers fengsel, men tiltalte har anket dommen.
DB170317 Tiltalte brukte ikke prevensjon under samleiet.
DB170317 Ranet mislyktes, da det endte opp med at en av eskortearbeiderne fikk tak i strømpistolen, og brukte den mot en av de tiltalte .
DB170317 Ifølge tiltalen hadde de fem tiltalte utstyrt seg med gasspistol og strømpistol.
DB170317 I ett av tilfellene skal fem av de tiltalte ha klart å få med seg 20 000 kroner, fire mobiltelefoner, to datamaskiner og to nettbrett.
DB170317 I ett av ransforsøkene skal fem av de tiltalte ha hatt med seg luftpistol.
DB170317 I et tredje tilfelle skal det som antas å være en hallik, ha jaget fire av de tiltalte fra stedet.
DB170317 I et annet tilfelle skal tre av de tiltalte ha hatt med seg en strømpistol.
DB170317 Flere ganger i oktober og november 2014 skal ulike sammensetninger av de tiltalte ha oppsøkt eskortearbeideres tilholdssted, og forsøkt å ta med seg verdigjenstander ved bruk av trusler og/eller vold.
DB170317 - Dette er en sak som omfatter åtte tiltalte , som i løpet av høsten 2014 etter tiltalen gjorde seg skyldig i grovt ran og ransforsøk.
DB170317 Retten trodde ikke på dette, men er derimot « av den klare oppfatning at tiltalte med viten og vilje selv foretok bookingene, og oppga feil fødselsdato i den hensikt i å få rimeligere flybilletter enn det han hadde krav på ».
DA170317 « Under slike omstendigheter finner retten det bevist at tiltalte skjønte at det dreide seg om ulovlige preparater som det er straffbart å ha », heter det i dommen.
DA170317 Tiltalte brukte ikke prevensjon under samleiet.
BT170317 Den tiltalte mannens forsvarer sier til avisen at hans klient gjennom etterforskningen har avvist voldtektsanklagene.
BT170317 - Tiltalte og fornærmede har ikke kjent hverandre særlig godt.
AP170317 Aktor understreket at hun ikke påstår at tiltalte forklarer seg uriktig, men trakk i tvil 53-åringens forklaring om at hun rett før jul besvimte og gikk rett i bakken : ¶
AP170317 Advokat Marijana Lozić la fredag ettermiddag ned påstand om at tiltalte må frifinnes fordi fikk et kort bevissthetstap : ¶
AP170317 To av de tre tiltalte tenåringene erkjente straffskyld da forhandlingene startet i Tønsberg tingrett onsdag, mens den tredje gutten kun har innrømmet at han var til stede og filmet hendelsen, som han oppfattet som frivillig.
AP170317 For den eldste av de tiltalte mener påtalemyndigheten at fengsel i fire år, hvor ett år gjøres betinget, er riktig straff.
AA170317 Tidligere på kvelden var det en « tildragelse » mellom 29-åringen og Aleksinas, hvor tiltalte ble lagt i bakken av den nå avdøde litaueren, ifølge dommen.
AA170317 Handlingen bærer preg av at den tiltalte 29-åringen handlet « nærmest i raseri », mener dommerne. 29-åringen får en reduksjon i straffen på grunn av sin erkjennelse, selv om retten mener denne ikke har hatt noen bevismessig betydning for saken.
AA170317 De to tiltalte litauerne ( 29 ) og ( 33 ) er dømt til henholdsvis 12 og 10 års fengsel for øksedrapet på Laimutis Aleksinas ( 23 ).
AA170317 De to tiltalte litauerne ( 29 ) og ( 33 ) er dømt til henholdsvis 12 og 10 års fengsel for øksedrapet.
AA170317 Begge de tiltalte var svært beruset da volden skjedde og forklarte i retten at de bare husker brokker av natten.
AA170317 Tiltalte brukte ikke prevensjon under samleiet.
AA170317 Kvinnen forsøkte å flykte dagen etter, men ble revet tilbake av tiltalte .
AA170317 To av de tre tiltalte tenåringene erkjente straffskyld da forhandlingene startet i Tønsberg tingrett onsdag, mens den tredje gutten kun har innrømmet at han var til stede og filmet hendelsen, som han oppfattet som frivillig.
AA170317 For den eldste av de tiltalte mener påtalemyndigheten at fengsel i fire år, hvor ett år gjøres betinget, er riktig straff.
AA170317 Da ble tiltalte frikjent fordi retten kom til at hun måtte ha besvimt bak rattet.
VG170316 Retten trodde ikke på dette, men er derimot « av den klare oppfatning at tiltalte med viten og vilje selv foretok bookingene, og oppga feil fødselsdato i den hensikt i å få rimeligere flybilletter enn det han hadde krav på ».
VG170316 " I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre ", heter det i dommen. 42-åringen må i tillegg betale til sammen rundt 1,3 millioner kroner i erstatning og oppreisningserstatning til avdødes foreldre og to barn.
VG170316 " I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre ", heter det i dommen. 42-åringen må i tillegg betale til sammen rundt 1,3 millioner kroner i erstatning og oppreisningserstatning til avdødes
DB170316 I dommen fra Ofoten tingrett framgår det at retten mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil, at tiltalte står bak omfattende og kraftig vold mot samboeren.
DB170316 Tiltalte forklarte i retten at det svartnet for ham, og at han drepte i affekt.
DB170316 Den 58 år gamle kvinnen nektet å forklare seg i retten i dag, men et rundt tre timer langt avhør der hun får en rekke detaljerte spørsmål om den tiltalte eks-politilederens økonomi blir spilt av.
DA170316 « Retten er av den klare oppfatning at tiltalte med viten og vilje selv foretok bookingene, og oppga feil fødselsdato i den hensikt i å få rimeligere flybilletter enn det han hadde krav på », heter det i dommen.
BT170316 På kvelden besøker vi familiene til de tiltalte . 23.00 : Til slutt skriver jeg rapport, og sender den til organisasjoner og politikere som venter på oppdateringer fra dagen som er gått.
BT170316 Trude Brenna Aasen ( 38 ) ble funnet i den hvite bilen, i oppkjørselen foran huset der tiltalte bodde.
BT170316 Senere ringte tiltalte selv til politiet, 27 minutter etter at datteren hadde varslet dem.
BT170316 Forsvareren ba retten om å vurdere tiltalte på « mildeste måte », og ikke som en drapsmann med en klar plan.
BT170316 Aktor krevde 17 års fengsel for den tiltalte 42-åringen, mens bistandsadvokat for avdødes barn og foreldre varslet oppreisnings- og erstatningskrav på ca. 1,3 millioner kroner.
BT170316 Tiltalte ble pågrepet klokken 19.10 drapsdagen, utenfor Os lensmannskontor.
AP170316 Professor i psykologi fra Universitetet i Bergen, Ståle Pallesen, er en av Norges fremste eksperter på søvn : ¶ - Tiltalte har forklart at hun totalt trengte åtte-ni timers søvn, men vi regner at en voksen person normalt trenger syv-ni timer.
AP170316 Onsdag kom det frem at den tiltalte kvinnen rett før jul igjen sier at hun hadde besvimt og gått rett i bakken : ¶
AP170316 Om tiltalte hadde sovnet bak rattet, var hun i tilfelle i et lett søvnstadium : ¶
AP170316 Professor i psykologi fra Universitetet i Bergen, Ståle Pallesen, er en av Norges fremste eksperter på søvn : ¶ - Tiltalte har forklart at hun totalt trengte åtte-ni timers søvn, men vi regner at en voksen person normalt trenger syv-ni timer.
AP170316 Onsdag kom det frem at den tiltalte kvinnen rett før jul igjen sier at hun hadde besvimt og gått rett i bakken : ¶
AP170316 Om tiltalte hadde sovnet bak rattet, var hun i tilfelle i et lett søvnstadium : ¶
AP170316 Retten trodde ikke på dette, men er derimot « av den klare oppfatning at tiltalte med viten og vilje selv foretok bookingene, og oppga feil fødselsdato i den hensikt i å få rimeligere flybilletter enn det han hadde krav på ».
AP170316 " I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre ", heter det i dommen. 42-åringen må i tillegg betale til sammen rundt 1,3 millioner kroner i erstatning og oppreisningserstatning til avdødes foreldre og to barn.
AP170316 " I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre ", heter det i dommen. 42-åringen må i tillegg betale til sammen rundt 1,3 millioner kroner i erstatning og oppreisningserstatning til avdødes
AA170316 « I løpet av tre måneder har NN ( navnet på tiltalte journ.anm. ) begått 20 tyverier, de aller fleste av dem er begått ved innbrudd.
AA170316 I dommen fra Ofoten tingrett framgår det at retten mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil, at tiltalte står bak omfattende og kraftig vold mot samboeren.
AA170316 Retten trodde ikke på dette, men er derimot « av den klare oppfatning at tiltalte med viten og vilje selv foretok bookingene, og oppga feil fødselsdato i den hensikt i å få rimeligere flybilletter enn det han hadde krav på ».
AA170316 " I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre ", heter det i dommen. 42-åringen må i tillegg betale til sammen rundt 1,3 millioner kroner i erstatning og oppreisningserstatning til avdødes foreldre og to barn.
AA170316 " I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trudes foreldre ", heter det i dommen. 42-åringen må i tillegg betale til sammen rundt 1,3 millioner kroner i erstatning og oppreisningserstatning til avdødes
AA170316 Retten trodde ikke på dette, men er derimot « av den klare oppfatning at tiltalte med viten og vilje selv foretok bookingene, og oppga feil fødselsdato i den hensikt i å få rimeligere flybilletter enn det han hadde krav på ».
DA170315 « Etter påtalemyndighetens syn utelukker den omstendighet at tiltalte på en ulovlig måte skaffet seg tilgang på bevis som bekreftet hans mistanke om utroskap, at straffeloven § 56 bokstav b kan komme til anvendelse.
DA170315 Tiltalte har i vår sak på en ulovlig måte skaffet seg informasjon om fornærmedes opptreden ; tiltalte benyttet seg av fornærmedes finger for å låse opp hennes telefon for deretter å gjennomsøke denne for å finne eventuelle bevis på sin mistanke om at fornærmede hadde vært utro på ferie i utlandet.
DA170315 I motsetning til avgjørelsen som Høyesterett hadde til behandling, har altså tiltalte i denne sak selv valgt å sette seg i en situasjon hvor han ikke klarte å besinne seg », skriver Eritsland i ankestøtteskrivet.
DA170315 Eritsland tar for seg også flere andre dommer før han konkluderer med at « samlet sett finner ikke påtalemyndigheten at noen av de gjennomgåtte avgjørelser kan tas til inntekt for at tiltalte i denne saken handlet i berettiget harme jf. strl. § 56 bokstav b.
DA170315 Tiltalte har i vår sak på en ulovlig måte skaffet seg informasjon om fornærmedes opptreden ; tiltalte benyttet seg av fornærmedes finger for å låse opp hennes telefon for deretter å gjennomsøke denne for å finne eventuelle bevis på sin mistanke om at fornærmede hadde vært utro på ferie i utlandet.
DA170315 Tiltalte hadde mistanke om at han ville finne provoserende materiale på fornærmedes telefon.
AP170315 The Washington Post skriver at tiltalen likevel kan ha en avskrekkende effekt, og at folk av og til tabber seg ut og reiser til tredjeland som er villig til å utlevere de tiltalte til USA.
AP170315 Lenge trodde jeg at det var en syklist jeg hadde kjørt på, sa tiltalte .
AP170315 Han har måttet støtte seg til tidligere undersøkelsen siden den tiltalte kvinnen sier hun er for syk til å la seg utrede av Gjesdal.
AA170315 Dømt på alle punkter ¶ Tiltalte er dømt på begge punkter i Sør-Trøndelag tingrett.
AA170315 At tiltalte og fornærmede i saken har hatt et seksuelt forhold gjorde at kvinnen stolte på ham.
AA170315 Dømt på alle punkter ¶ Tiltalte er dømt på begge punkter i Sør-Trøndelag tingrett.
AA170315 At tiltalte og fornærmede i saken har hatt et seksuelt forhold gjorde at kvinnen stolte på ham.
VG170314 I retten erkjente tiltalte ikke straffskyld.
FV170314 Når lagmannsretten, etter sin vurdering av bevisene, kom til at tiltalte nektet fornærmede frisørtjeneste utelukkende fordi hun bar hijab, er det korrekt rettsanvendelse at nektelsen skjer " på grunn av personens (..... ) religion ", heter det.
FV170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten " ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ".
DA170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
BT170314 « KLART GRUNNLAG » : - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse Odd E.
BT170314 BESKREV MANNEN : Ida Lillebostad ble voldtatt av den tiltalte bergensmannen da hun var 13 år.
BT170314 - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart et grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse.
BT170314 Aktor krever 17 års fengsel for den tiltalte 42-åringen i Os-drapet.
BT170314 Trude Brenna Aasen ( 38 ) ble funnet i den hvite bilen, i oppkjørselen foran huset hvor tiltalte bodde.
BT170314 « KLART GRUNNLAG » : - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse Odd E.
BT170314 BESKREV MANNEN : Ida Lillebostad ble voldtatt av den tiltalte bergensmannen da hun var 13 år.
BT170314 - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart et grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse.
BT170314 Slik oppsummerte tiltalte sin egen situasjon i et brev til de to barna.
BT170314 Hvis det går til helvete, er jeg villig til alt, ta mitt liv, ta livet av henne », sa tiltalte i retten.
BT170314 Det spiller neppe særlig stor rolle for tiltalte selv.
BT170314 Tiltalte sa i avhør at han bestemte seg for å drepe allerede om morgenen.
BT170314 Tiltalte hevder at han ikke var sjalu.
BT170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
AP170314 Retten har videre ikke funnet holdepunkter for å anse tiltalte varslet om at noen besvimelse var forestående.
AP170314 Aktor Bente Vengstad mente tiltalte burde dømmes til fengsel i 75 dager, mens forsvarer Marijana Lozic gikk for full frifinnelse.
AP170314 « Tiltalte har opplyst at hun før hun « ble borte » ikke hadde noen symptomer eller hadde merket det som skulle komme.
AP170314 Tiltalte skal etter dette frifinnes », konkluderer Hellesnes.
AP170314 Når lagmannsretten, etter sin vurdering av bevisene, kom til at tiltalte nektet fornærmede frisørtjeneste utelukkende fordi hun bar hijab, er det korrekt rettsanvendelse at nektelsen skjer « på grunn av personens... religion », heter det i avgjørelsen.
AP170314 « KLART GRUNNLAG » : - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse ¶
AP170314 OFFER : Ida Lillebostad ble voldtatt av den tiltalte bergensmannen da hun var 13 år.
AP170314 - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart et grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse.
AP170314 Statsadvokat Benedikte Høgseth mener at den tiltalte eksmannen brukte papirarbeidet som et påskudd for å møte sin fraseparerte kone og kunne gjennomføre drapet, og at dette viser at drapet var planlagt mange timer i forveien, skriver Bergensavisen.
AP170314 - Trude kunne kanskje også vært reddet dersom tiltalte hadde ringt etter hjelp med en gang.
AP170314 - Det er helt avgjørende for saken om tiltalte tenkte på drap, om og når han så har bestemt seg for å gjennomføre det, og hvor lang tid dette eventuelt har tatt, sa Kristiansen, som mente det mer dreide seg om et drap i affekt og ba retten om at tiltalte anses på mildeste måte.
AP170314 - Det er helt avgjørende for saken om tiltalte tenkte på drap, om og når han så har bestemt seg for å gjennomføre det, og hvor lang tid dette eventuelt har tatt, sa Kristiansen, som mente det mer dreide seg om et drap i affekt og ba retten om at tiltalte anses på mildeste måte.
AA170314 Når lagmannsretten, etter sin vurdering av bevisene, kom til at tiltalte nektet fornærmede frisørtjeneste utelukkende fordi hun bar hijab, er det korrekt rettsanvendelse at nektelsen skjer " på grunn av personens (..... ) religion ", heter det.
AA170314 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten " ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ".
AA170314 Statsadvokat Benedikte Høgseth mener at den tiltalte eksmannen brukte papirarbeidet som et påskudd for å møte sin fraseparerte kone og kunne gjennomføre drapet, og at dette viser at drapet var planlagt mange timer i forveien, skriver Bergensavisen.
AA170314 - Trude kunne kanskje også vært reddet dersom tiltalte hadde ringt etter hjelp med en gang.
AA170314 - Det er helt avgjørende for saken om tiltalte tenkte på drap, om og når han så har bestemt seg for å gjennomføre det, og hvor lang tid dette eventuelt har tatt, sa Kristiansen, som mente det mer dreide seg om et drap i affekt og ba retten om at tiltalte anses på mildeste måte.
AA170314 - Det er helt avgjørende for saken om tiltalte tenkte på drap, om og når han så har bestemt seg for å gjennomføre det, og hvor lang tid dette eventuelt har tatt, sa Kristiansen, som mente det mer dreide seg om et drap i affekt og ba retten om at tiltalte anses på mildeste måte.
AA170314 Ifølge dommen var bakgrunnen for saken krangel om hvem som eide en bil som moren til de tiltalte kjørte.
VG170313 IKKE NY RUNDE : Tiltalte , Donatas Lukosevicius, får ikke en ny runde i Høyesterett.
SA170313 Jeg trodde tvilen skulle være til fordel for tiltalte , men her har den kommet forvaltningen til gode, sier han.
FV170313 Jeg trodde tvilen skulle være til fordel for tiltalte , men her har den kommet forvaltningen til gode, sier han.
DB170313 Jeg trodde tvilen skulle være til fordel for tiltalte , men her har den kommet forvaltningen til gode, sier Mahamud om dommen.
DB170313 Jeg trodde tvilen skulle være til fordel for tiltalte , men her har den kommet forvaltningen til gode, sier Mahamud om dommen.
DA170313 Ingen av de tiltalte var til stede i rettsmøtet mandag.
BT170313 Ingen av de tiltalte var til stede i rettsmøtet mandag.
AP170313 Ingen av de tiltalte var til stede i rettsmøtet mandag.
AA170313 Ingen av de tiltalte var til stede i rettsmøtet mandag. 12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av en rekke menn i flere land i Europa i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.
AA170313 Jeg trodde tvilen skulle være til fordel for tiltalte , men her har den kommet forvaltningen til gode, sier han.
VG170312 - Det er et eksempel på en sak hvor den ene fornærmede ble kjent med tiltalte gjennom en datingtjeneste.
DB170311 : Da Hemsedal-saken sprakk i media, ble det sett på som uforståelig at de tiltalte ble frifunnet for gruppevoldtekt av Andrea Voll Voldum.
FV170310 « Retten finner således bevist etter bevisførselen at tiltalte var tilregnelig på gjerningstidspunktet, og at en eventuell psykotisk tilstand under innbruddstyveriet var rustløst », heter det i dommen.
DB170310 Den tiltalte nekter straffskyld, ifølge hans advokat Jørn Mejdell Jakobsen.
DB170310 Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DA170310 Stavanger tingrett kom også til at saken var blitt svært gammel uten at de tiltalte kunne lastes for det.
BT170310 VAR IKKE DER : Da politiet kom til åstedet, var ikke den nå tiltalte 42-åringen der.
BT170310 To politifolk, som var med på arrestasjon og transport av tiltalte ( 42 ) i Os-drapssaken, fikk begge høre fra ham at drapet var bestemt fra morgenen av.
BT170310 Senere ringte tiltalte selv til politiet, cirka en halvtime etter telefonen til datteren.
BT170310 Tiltalte har innrømmet forsettlig drap, men ikke å ha handlet med overlegg.
BT170310 Tiltalte ble pågrepet klokken 19.10 drapsdagen, utenfor Os lensmannskontor.
BT170310 VAR IKKE DER : Da politiet kom til åstedet, var ikke den nå tiltalte 42-åringen der.
BT170310 To politifolk, som var med på arrestasjon og transport av tiltalte ( 42 ) i Os-drapssaken, fikk begge høre fra ham at drapet var bestemt fra morgenen av.
BT170310 Senere ringte tiltalte selv til politiet, cirka en halvtime etter telefonen til datteren.
BT170310 Tiltalte har innrømmet forsettlig drap, men ikke å ha handlet med overlegg.
BT170310 Tiltalte ble pågrepet klokken 19.10 drapsdagen, utenfor Os lensmannskontor.
BT170310 « PRESSMIDDEL » : Statsadvokat Elisabeth Deinboll sa dette i starten av rettssaken i februar i år : - Tiltalte har fått disse kvinnene til å ta nakenbilder av seg selv, og så bruker han det som pressmiddel overfor dem på ulikt vis.
BT170310 Da saken var oppe i Bergen tingrett i februar, kom det frem at tiltalte og konen skal ha blitt kjent i 2007.
BT170310 Blant annet under forklaringene til tiltalte og hans tidligere kone.
BT170310 250.00 kroner til konen, 100.000 til kvinnen der 29-åringen var tiltalte etter voldtektsparagrafen, og 80.000 kroner til en kvinne som ble utsatt for trusler.
BT170310 Senere ringte tiltalte selv til politiet, cirka en halvtime etter telefonen til datteren.
BT170310 Samtidig ble tiltalte , som meldte seg selv, pågrepet utenfor Os lensmannskontor.
BT170310 Ikke i dag, sa Kristiansen på BTs spørsmål om tiltalte vil møte.
BT170310 Etter at retten ble satt i 11-tiden, opplyste Kristiansen til dommeren at tiltalte ikke er i stand til å møte i retten fredag.
BT170310 Dag to av rettssaken etter drapet på Trude Brenna Aasen ( 38 ) starter uten tiltalte .
BT170310 Aktor, Benedikte Høgseth, viser til at tiltalte i avhør har sagt at han hadde planlagt å drepe avdøde.
BT170310 Tiltalte ble pågrepet klokken 19.10 utenfor Os lensmannskontor.
AA170310 Disse bildene viser en av de tre tiltalte som poster brev med narkotika.
AA170310 I denne saken mener politiet at de vet hvilke bitcoin-kontoer som kan knyttes til de tiltalte .
AA170310 Den tiltalte nekter straffskyld, ifølge hans advokat Jørn Mejdell Jakobsen.
AA170310 Tiltalte og kona skal ha blitt kjent i 2007.
VG170309 Den tiltalte ekspolitimannen ga torsdag kveld også uttrykk for at han har et budskap om det han nå går gjennom.
SA170309 - Retten finner det bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte foretok drapshandlingen etter en overveid beslutning, og etter at han hadde foretatt nødvendige forberedelser, heter det i dommen.
SA170309 Rettsvern skal blant annet tilsi at tvilen kommer tiltalte til gode, at grad av uaktsomhet skal tillegges vekt, og at straffen skal stå i forhold til den kriminelle handling.
DB170309 Dette var ikke de kongolesiske militære påtalemyndighetene enige i, og tiltalte French for drap på kameraten.
DB170309 Politiet fant et brev i eks-konens bolig som var skrevet av tiltalte .
DB170309 Politibetjent og kriminaltekniker Nina Arnesen viser bilder og forteller at det er funnet dokumenter fra Kartverket for en eiendom i Masfjorden som var adressert til tiltalte .
DB170309 FORSVARER : Advokat Per Magne Kristiansen sier i retten at samlivet mellom tiltalte og drapsoffer må få fokus under rettsforhandlingene.
DB170309 En bukse og en jakke er funnet med blod og DNA fra avdøde og DNA fra tiltalte .
DB170309 Tiltalte har tatt sin plass i retten ved siden av forsvarsadvokat Per Magne Kristiansen.
DB170309 Tiltalte har selv forklart at det svartnet for ham, og at han drepte i affekt.
DB170309 Aktor : - Har du følt på anger i ettertid ? Tiltalte : - Ja, det er klart jeg har gjort det.
DB170309 Tiltalte , som da var 18 år gammel, stakk fra åstedet etter knivstikkingen.
DA170309 Politiet har allerede tatt en heftelse hos tiltalte opp mot 22 millioner kroner, sier Kvernenes.
BT170309 Senere ringte tiltalte selv til politiet, cirka en halvtime etter telefonen til datteren.
BT170309 Og videre, rundt spørsmålet om overlegg : ¶ - Tiltalte har i avhør sagt at han hadde planlagt å drepe avdøde.
BT170309 Men politiet hadde før det fått en telefon fra 42-åringens datter, som var den første tiltalte ringte til etter drapet.
BT170309 Ifølge Høgseth gjaldt brevet overdragelse av gården fra Aasen til tiltalte .
BT170309 Høgseth opplyste også i retten at tiltalte slet psykisk i perioden etter bruddet med sin livspartner siden tenårene.
BT170309 Det visste tiltalte om, sa Høgseth.
BT170309 Det er i undersøkelsene etter drapet, i 42-åringens bolig, funnet antatte selvmordsbrev fra tiltalte til henholdsvis Aasen og barna deres.
BT170309 Den tiltalte 42-åringen har tidligere forklart at det svartnet for ham.
BT170309 Den tiltalte 42-åringen har innrømmet drap, men ikke gått med på at drapet var planlagt i strafferettslig forstand. 42-åringen ringte først datteren og varslet om drapet.
BT170309 Brevet for øvrig, adressert til tiltalte , handlet om at det trengs mer dokumentasjon for at dokumentet kan tinglyses.
BT170309 Tiltalte ble pågrepet klokken 19.10 utenfor Os lensmannskontor.
BT170309 Senere ringte tiltalte selv til politiet, cirka en halvtime etter telefonen til datteren.
BT170309 Hun var kone, kjæreste og bestevenn, sa tiltalte .
BT170309 Aktor, Benedikte Høgseth, viser til at tiltalte i avhør har sagt at han hadde planlagt å drepe avdøde.
BT170309 Aktor leste også høyt fra et angivelig selvmordsbrev fra tiltalte til ekskonen.
BT170309 - Det snudde til sinne den påsken, sa tiltalte i retten.
BT170309 Tiltalte ble pågrepet klokken 19.10 utenfor Os lensmannskontor.
BT170309 Min erfaring er faktisk det, og at det som kom frem fra advokater, fornærmet og tiltalte hadde mindre interesse.
BT170309 Det kan virke som at offeret er den som sitter på tiltalebenken, og ikke tiltalte selv.
AP170309 « Det er rettsstatens plikt å reagere strengt for å hindre at lignende hendelser skjer på nytt, både fra tiltalte i denne saken, og som et generelt signal til andre.
AP170309 Så lang var saksbehandlingstiden at tiltalte fikk en betydelig reduksjon i straffen : Ett år og to måneders fengsel lød dommen i lagmannsretten på.
AA170309 Den tiltalte har erkjent hatinnlegget og sier han angrer.
AA170309 Tiltalte har vært gjennom en judisiell observasjon, og rettsoppnevnte rettspsykiatriske sakkyndige, spesialist i psykiatri Per Børre Husebø og overlege/spesialist i psykiatri John Olav Roaldset har i sin vurdering for retten konkludert med at tiltalte ikke var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på gjerningstidspunktet
AA170309 På beboelsesrommet stakk tiltalte Tsegay gjentatte ganger med kniven.
AA170309 Psykiatrisk sakkyndige skriver i sin erklæring at tiltalte dro fra Stavanger til Sunndalsøra vel vitende at Tsegay ville avslutte forholdet og betale tilbake pengene hun hadde fått til flukten fra Eritrea til Europa.
AA170309 Med ett reiste Tsegay og tiltalte seg.
AA170309 - Tsegay sa i samtalen med tiltalte at forholdet deres var slutt.
AA170309 - Forberedt handling ¶ Tiltalte forberedte handlingen, mener tingretten.
AA170309 Tiltalte veivet med kniven.
AA170309 Tiltalte tok frem kniven og stakk den i kroppen til Tsegay.
AA170309 Tiltalte har vært gjennom en judisiell observasjon, og rettsoppnevnte rettspsykiatriske sakkyndige, spesialist i psykiatri Per Børre Husebø og overlege/spesialist i psykiatri John Olav Roaldset har i sin vurdering for retten konkludert med at tiltalte ikke var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklin
AA170309 Tiltalte hadde samme dag kommet fra sitt bosted i Stavanger.
AA170309 Tiltalte dro til seg kniven.
AA170309 En av de tiltalte erkjenner seg ikke skyldig.
VG170308 Videre har vi tatt hensyn til bevisets styrke ved at vi kun ser på saker der tiltalte dømmes skyldig.
VG170308 Vi har tatt hensyn til omstendigheter som retten har lov å ta i betraktning, som skjerpende og formildende omstendigheter, hvorvidt voldtekten ble fullbyrdet eller var et forsøk, om tiltalte dømmes for andre kriminelle handlinger enn voldtekten, antallet ofre, hvor mye vold som var benyttet, og mye mer.
VG170308 Utover de legal faktorene finner vi likevel en ytterligere 20 prosent reduksjon i straffeutmålingen når tiltalte er « etnisk norsk », selv i saker der voldsnivå og juridiske omstendigheter ellers er like som når tiltalte tilhører en etnisk minoritet, forklarer Klemetsen.
VG170308 Utover de legal faktorene finner vi likevel en ytterligere 20 prosent reduksjon i straffeutmålingen når tiltalte er « etnisk norsk », selv i saker der voldsnivå og juridiske omstendigheter ellers er like som når tiltalte tilhører en etnisk minoritet, forklarer Klemetsen.
VG170308 I retten holdt den tiltalte politimannen fast på at han hadde rett til å bryte loven i forfølgelsen av en bil.
VG170308 Den tiltalte forklarte dette med at han var ganske paff og overrasket over å ha blitt stoppet, og at han begynte å tvile på sine egne vurderinger under kjøringen.
VG170308 Betjenten sa videre at han stusset over at den tiltalte ikke sa ifra tidligere at de hadde forfulgt en bil.
VG170308 « I denne saken har de tiltalte ikke bare utsatt miljøet for stor fare ; faren for miljøskader har også materialisert seg.
VG170308 « Etter rettens syn har de tiltalte utvist grov uaktsomhet » Ved grunne og mangelfulle vurderinger av risikoen for brann og skadefølgene av brann, og ut fra manglende undersøkelser for øvrig, har de etter rettens syn opptrådt kvalifisert og klanderverdig » heter det i dommen.
DN170308 - De tiltalte har tatt betenkningstid selv om de mener dommen er åpenbart uriktig.
DB170308 I tiltalebeslutningen har statsadvokat Benedikte Høgseth gjengitt flere samtaler som tiltalte skal ha hatt med andre på internett.
DB170308 Advokat Steinar Moritz Andersen er forsvarer for den tiltalte mannen.
DB170308 Tiltalte har sittet i varetekt siden han ble pågrepet for et år siden.
DB170308 Tvilen bør komme tiltalte til gode.
DB170308 De tiltalte er borgere i Afghanistan.
DB170308 Tiltalte var selv bare 16 år gammel da noen av overgrepene han er tiltalt for, skjedde.
DB170308 Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
BT170308 Det kan virke som at offeret er den som sitter på tiltalebenken og ikke tiltalte selv.
BT170308 Det kan virke som at offeret er den som sitter på tiltalebenken og ikke tiltalte selv.
AA170308 Selv fulgte tiltalte overgrepene på internett.
AA170308 Tiltalte var selv bare 16 år gammel da noen av overgrepene han er tiltalt for, skjedde.
VG170307 Fra tidligere er det kjent at tiltalte nekter straffskyld for frihetsberøvelse av sin familie til IS-kontrollert område.
SA170307 Kanskje det til og med blir slik, når reglene er gjennomdiskutert, at bevisbyrden flyttes fra utøveren til påtalemyndigheten og at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, slik som i sivile straffesaker.
SA170307 Der skal også tvil komme tiltalte til gode, og der må påtalemyndigheten legge frem bevisene.
FV170307 Kanskje det til og med blir slik, når reglene er gjennomdiskutert, at bevisbyrden flyttes fra utøveren til påtalemyndigheten og at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, slik som i sivile straffesaker.
FV170307 Der skal også tvil komme tiltalte til gode, og der må påtalemyndigheten legge frem bevisene.
DN170307 De tiltalte selskapene og deres rådgivere ble frifunnet i tingretten.
BT170307 Kanskje det til og med blir slik, når reglene er gjennomdiskutert, at bevisbyrden flyttes fra utøveren til påtalemyndigheten og at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, slik som i sivile straffesaker.
BT170307 Der skal også tvil komme tiltalte til gode, og der må påtalemyndigheten legge frem bevisene.
AP170307 Kanskje det til og med blir slik, når reglene er gjennomdiskutert, at bevisbyrden flyttes fra utøveren til påtalemyndigheten og at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, slik som i sivile straffesaker.
AP170307 Der skal også tvil komme tiltalte til gode, og der må påtalemyndigheten legge frem bevisene.
AA170307 Flertallet i høyesterett mener nå at hensynet til en rettferdig dom for tiltalte veier tyngre enn hensynet til juryens vern mot innsyn.
DB170306 Rettssaken skulle startet i Stavanger tingrett tirsdag, men er utsatt ettersom politiet ikke har klart å komme i kontakt med den yngste av de to tiltalte kvinnene, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170306 Folke Åmlid skriver i tiltalen at volden ble utført av de to tiltalte i fellesskap, og at den « har karakter av mishandling ».
DB170306 Både de tiltalte og den fornærmede kvinnen tilhører ifølge avisen et belastet miljø i byen.
DB170306 Tiltalte , som da var 18 år gammel, stakk fra åstedet etter knivstikkingen.
DB170306 Det høres unektelig ut som et religiøst regime fremfor en norsk rett i 2017, og vi kan bare forestille oss rabalderet om tiltalte hadde vært en muslimsk innvandrer.
BT170306 « I lys av dette og alle hendelsene som fant sted den kvelden og natten, herunder de mange kranglene mellom partene, finner retten det helt utenkelig at fornærmede skal ha tatt initiativ til samleie slik tiltalte hevder. », står det i dommen.
BT170306 Kjæresten fortalte i retten at hun våknet på morgenkvisten av at tiltalte hadde sex med henne.
BT170306 I dommen står det også at retten finner det bevist at tiltalte hadde samleie med søsteren mens hun sov og at hun dermed var ute av stand til å motsette seg handlingen.
BT170306 I dommen står det at retten finner det bevist at tiltalte var klar over at kjæresten sov eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingene.
BT170306 - Dette tilhører fortiden min, sa tiltalte i retten.
BT170306 Tiltalte har erkjent straffskyld for forholdet.
AP170306 « I lys av dette og alle hendelsene som fant sted den kvelden og natten, herunder de mange kranglene mellom partene, finner retten det helt utenkelig at fornærmede skal ha tatt initiativ til samleie slik tiltalte hevder. », står det i dommen.
AP170306 Kjæresten fortalte i retten at hun våknet på morgenkvisten av at tiltalte hadde sex med henne, ifølge BT.
AP170306 I dommen står det også at retten finner det bevist at tiltalte hadde samleie med søsteren mens hun sov og at hun dermed var ute av stand til å motsette seg handlingen.
AP170306 I dommen står det at retten finner det bevist at tiltalte var klar over at kjæresten sov eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingene.
AP170306 Rettssaken skulle startet i Stavanger tingrett tirsdag, men er utsatt ettersom politiet ikke har klart å komme i kontakt med den yngste av de to tiltalte kvinnene, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170306 Folke Åmlid skriver i tiltalen at volden ble utført av de to tiltalte i fellesskap, og at den « har karakter av mishandling ».
AP170306 Både de tiltalte og den fornærmede kvinnen tilhører ifølge avisen et belastet miljø i byen.
AA170306 - I dommen beskrives det som formildende for tiltalte at han fikk beskjed om omsorgsovertakelse.
AA170306 Rettssaken skulle startet i Stavanger tingrett tirsdag, men er utsatt ettersom politiet ikke har klart å komme i kontakt med den yngste av de to tiltalte kvinnene, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170306 Folke Åmlid skriver i tiltalen at volden ble utført av de to tiltalte i fellesskap, og at den " har karakter av mishandling ". ( ©NTB ) ¶
AA170306 Både de tiltalte og den fornærmede kvinnen tilhører ifølge avisen et belastet miljø i byen.
AA170306 Tiltalte , som da var 18 år gammel, stakk fra åstedet etter knivstikkingen.
AA170305 - Tiltalen lyder på drap, og fra påtalemyndighetens side kommer vi til å legge ned påstand om at tiltalte straffes for overlagt drap, sier Nordheim.
AA170305 Tiltalte , som da var 18 år gammel, stakk fra åstedet etter knivstikkingen.
VG170303 I en e-post til CBC skriver tiltalte at han tar avstand fra alt som har med barnepornografi å gjøre.
DA170303 Han forklarer at « berettiget harme » brukes i spesielle tilfeller der retten mener det er forståelig at tiltalte har mistet besinnelsen.
AA170303 « Tiltalte har selv omtalt virksomheten som forskningsarbeid », skriver retten, og det går videre frem av rettsdokumentet at anlegget var ordnet for at cannabisplantene skulle få rike toppskudd, egnet til å fremdyrke cannabis av god røykekvalitet.
AA170303 Ved bevisvurdering har retten særlig lagt vekt på det som fremkommer av siktedes forklaring der han erkjenner å ha utøvd vold mot fornærmede og at fornærmede ble liggende livløs uten at tiltalte gjorde noe for å hjelpe.
AA170303 Det var flere vitner til knivangrepet, og tiltalte hoppet fra en veranda og løp fra åstedet etter hendelsen.
AA170303 november 2015 flyktet tiltalte ved å hoppe fra verandaen.
AA170303 Tiltalte var på besøk, og hadde samme dag kommet fra sitt bosted i Stavanger.
AA170303 Retten oppsummerte sauebondens handlinger slik : «... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid, og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold. » - Min klient har bestemt seg for å ikke kommentere dommen foreløpig, sier forsvarer Bjørge Usterud Tveito. ( ©NTB ) ¶
VG170302 » Retten oppsummerte sauebondens handlingsmønster slik : ¶ «... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid, og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold.
VG170302 Ifølge dommen, hadde tiltalte sagt til tilsynet at han hadde sett dette dagen før, men ikke gjort noe med det fordi han manglet strøm på traktoren.
SA170302 I retten innrømmet tiltalte at han hadde brukt narkotika kort tid før ulykken.
DB170302 I tillegg har familien til den utviklingshemmede gutten som ble utsatt for vold, gått til en sivil sak mot de tiltalte i tillegg til skolen og fotballagets trenere for det de mener er utstrakt rasisme, trakassering om mobbing.
BT170302 Politiet har siden 1990-tallet kjent til den nå tiltalte hasjsmugleren.
AA170302 Under tett politibevoktning ble de to tiltalte fraktet til åstedet for det brutale øksedrapet.
AA170302 Iversen avsluttet det formelle rettsmøtet under befaringen med å be de to tiltalte tre frem.
AA170302 Hele tiden under rettssaken blir de to tiltalte litauerne, som har sittet i varetekt siden drapet, natt til 9. juli i fjor, tett fulgt av to uniformerte politifolk hver.
AA170302 Den tiltalte mannen er 23 år gammel, og det er lagt fram forslag om tiltale mot en 47 år gammel mann.
AA170302 Politiet har siden 1990-tallet kjent til den nå tiltalte hasjsmugleren.
DN170301 Til venstre, advokat Anders Brosveet som forsvarte den tiltalte advokaten.
DB170301 Etter arrestasjonen av de tiltalte i saken fant politiet også en rekke rasistisk motiverte poster og meldinger på Torres og Nortons Facebook-kontoer.
BT170301 Både hun og den nå tiltalte 23-åringen forsvant fra landet.
BT170301 Både hun og den nå tiltalte 23-åringen forsvant fra landet.
FV170228 « Dette er etter rettens oppfatning de rammene tiltalte pr i dag trenger for å avstå fra å begå nye alvorlige kriminelle handlinger », fastslår retten i den ferske dommen. 17-åringen er dømt for totalt 41 kriminelle forhold.
DN170228 Salen var tettpakket av sikkerhetsstyrker da de tiltalte forklarte seg.
DN170228 Over 240 av de tiltalte sitter varetektsfengslet, ifølge nyhetsbyrået Anadolu.
DN170228 Blant de tiltalte var den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som er tiltalt in absentia ettersom han bor i eksil i USA.
DN170228 Andre tiltalte ga lignende beskrivelser.
DN170228 Påtalemyndigheten i Sør-Korea har besluttet å ta ut tiltalte mot Samsung-toppen Lee Jae-young og fire andre ledere i selskapet.
DB170228 I dommen fra Fjordane tingrett står det at tiltalte hadde en intensjon om å ramme Gangeskar fordi han stod som øverste ansvarlig i barnevernet.
DB170228 Politiet har funnet en rekke mobiler tilhørende Gjermund Cappelen, og ingen av numrene er bestridt av tiltalte selv, ifølge politibetjenten som i dag vitner.
DB170228 Cappelens forsvarere opplyser i retten i dag at tiltalte vil møte i morgen.
DB170228 Cappelens forsvarere opplyser i retten i dag at tiltalte vil møte i morgen.
DB170228 - En fengselsstraff er etter rettens oppfatning de rammene tiltalte per i dag trenger for å avstå fra å begå nye alvorlige kriminelle handlinger, heter det i dommen.
BT170228 I og med at det ikke blir noen straffesak, vil det heller ikke bli reist krav om erstatning eller oppreisning på vegne av de tiltalte .
AP170228 Påtalemyndigheten i Sør-Korea har besluttet å ta ut tiltalte mot Samsung-toppen Lee Jae-yong og fire andre ledere i selskapet.
AP170228 Salen var tettpakket av sikkerhetsstyrker da de tiltalte forklarte seg.
AP170228 Over 240 av de tiltalte sitter varetektsfengslet, ifølge nyhetsbyrået Anadolu.
AP170228 Blant de tiltalte var den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som er tiltalt in absentia ettersom han bor i eksil i USA.
AP170228 Andre tiltalte ga lignende beskrivelser. 43.000 i varetekt ¶
AP170228 Tiltalte på vei til en annen rettssak i Mugla sør i Tyrkia.
AP170228 I og med at det ikke blir noen straffesak, vil det heller ikke bli reist krav om erstatning eller oppreisning på vegne av de tiltalte .
AA170228 Påtalemyndigheten i Sør-Korea har besluttet å ta ut tiltalte mot Samsung-toppen Lee Jae-yong og fire andre ledere i selskapet.
AA170228 Salen var tettpakket av sikkerhetsstyrker da de tiltalte forklarte seg.
AA170228 Over 240 av de tiltalte sitter varetektsfengslet, ifølge nyhetsbyrået Anadolu.
AA170228 Blant de tiltalte var den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som er tiltalt in absentia ettersom han bor i eksil i USA.
AA170228 Andre tiltalte ga lignende beskrivelser.
AA170228 Fire av de fem tiltalte medlemmene av den forbudte islamistgruppa Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh ( JMB ) er i politiets varetekt, mens den femte ble dømt in absentia.
AA170228 Ifølge tiltalen oppsto det et slagsmål mellom den drepte 23-åringen og den tiltalte 29-åringen mellom klokken 01.00 og 02.30.
AA170228 Den tiltalte 33-åringen skal i løpet av natten ha hentet øksa som 29-åringen brukte da han hogg Laimutis Aleksinas i bakhodet og nakken.
AA170228 Den ene av de to tiltalte , en 29 år gammel mann fra Litauen, sier seg skyldig i drapet på Laimutis Aleksinas.
AA170228 ¶ Daglig leder i Maler Arne AS, Arne Grunnan, kjente både den tiltalte 29-åringen og den drepte 23-åringen svært godt.
AA170228 Stjørdalingen var arbeidsgiver både for den omkomne 23-åringen og den tiltalte 29-åringen, gjennom malerfirmaet Maler Arne AS.
AA170228 Han kjenner ikke den siste tiltalte i saken, en litauisk mann ( 33 ), som var bosatt i Lånke, ikke langt fra stedet der drapet skjedde.
AA170228 Den tiltalte 56-åringen soner en 17 og et halvt år lang dom for et overlagt drap i Oslo i 2014. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Ifølge Stjørdalen Blad er det blodsporanalysen fra Kripos som viser at den tiltalte 29-åringen var mest aktiv og sto nærmest da voldsofferet ble tildelt de dødelige slagene. ( ©NTB ) ¶
AA170228 En av de to tiltalte etter drapet i Stjørdal i juli i fjor erkjente straffskyld da saken startet i Inntrøndelag tingrett tirsdag.
AA170228 - En fengselsstraff er etter rettens oppfatning de rammene tiltalte per i dag trenger for å avstå fra å begå nye alvorlige kriminelle handlinger, heter det i dommen.
VG170227 De lokale myndighetene fastslo først at han hadde tatt sitt eget liv, men ombestemte seg og tiltalte French for å ha drept kameraten.
DN170227 De lokale myndighetene fastslo først at han hadde tatt sitt eget liv, men ombestemte seg og tiltalte French for å ha drept kameraten.
DB170227 Den tiltalte ekspolitimannen Eirik Jensen har i krimboka « Attentatet » beskrevet hvordan politihelten - som kan minne om Jensen selv - går langt for beskytte sin informant.
DA170227 « Retten har stor forståelse for at tiltalte følte at han var i en vanskelig situasjon.
AA170227 Noen dager før hadde fornærmede skallet ned 26-åringen, noe retten mener kan ha vært grunnen til at tiltalte " hadde drapsforsett ". 26-åringen er sterkt uenig i denne framstillingen og hevder at hendelsen skjedde fordi det var glatt på stedet.
AA170227 Rettssaken mot to tiltalte menn og to kvinner fra Bulgaria ble ført i Glåmdal tingrett på Eidsvoll i ni uker i fjor høst.
AA170227 Alle de tiltalte er forbundet gjennom slektskap og samboerskap.
VG170226 - I skjerpende retning må det vektlegges at tiltalte tidligere er straffedømt fem ganger for seksuelle overgrep mot barn, heter det i dommen fra Oslo tingrett.
DB170226 Ifølge tiltalte slo han bare kameraten en gang.
AA170226 Ifølge påtalemyndigheten skal tiltalte ha kvalt 38-åringen til døde.
AA170226 I tidligere avhør har tiltalte forklart at Humstad kom mot ham med en kniv som han prøvde å parere, og at han da falt bakover og slo hodet.
AA170226 Den tiltalte , som har hevdet at han handlet i nødverge, fikk forkynt tiltalen rett før helgen.
AA170226 Da politiet ankom leiligheten fant de den tiltalte og Humstad bevisstløs. 38-åringen døde senere på St.
AA170226 Tiltalte har også forklart at han fikk en stikkskade i halsen i basketaket.
AA170226 Ifølge Stjørdalen Blad er det blodsporanalysen fra Kripos som viser at den tiltalte 29-åringen var mest aktiv og sto nærmest da voldsofferet ble tildelt de dødelige slagene. ( ©NTB ) ¶
AA170226 | Tiltalte litauere nekter for øksedrap i Stjørdal ¶
AA170226 Ifølge tiltalte slo han bare kameraten en gang.
AP170225 De fire fornærmede i saken er alle menn og bekjente av den tiltalte , og han forgrep seg og tok bilder av overgrepene blant annet på hytteturer i vinteren 2014 og 2015.
AP170225 Tiltalte fortalte da at han hadde begått lignende handlinger mot andre menn, som ikke hadde anmeldt ham, sa statsadvokat Per Morten Schjetne til avisen før straffesaken.
AP170225 Tiltalte ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og et forhold som omhandler seksuell handling uten samtykke.
AA170225 Deretter skal tiltalte ha knust vinduet på førersiden med et balltre og slått sjåføren en eller flere ganger i hodet, ansiktet og på overkroppen.
AA170225 Tiltalte kjørte en varebil, og skal ifølge tiltalen ha forsøkt å passere en personbil på avkjøringen fra motorveien.
AA170225 De fire fornærmede i saken er alle menn og bekjente av den tiltalte , og han forgrep seg og tok bilder av overgrepene blant annet på hytteturer i vinteren 2014 og 2015. ( ©NTB ) ¶
AA170225 Tiltalte fortalte da at han hadde begått lignende handlinger mot andre menn, som ikke hadde anmeldt ham, sa statsadvokat Per Morten Schjetne til avisen før straffesaken.
AA170225 Tiltalte ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og et forhold som omhandler seksuell handling uten samtykke.
AA170225 Ved begge tilfellene masturberte den tiltalte de to mennene, finner retten bevist.
AA170225 I retten fortalte tiltalte at han angret veldig på det han hadde gjort.
AA170225 Heller ikke denne mannen visste noe om det som hadde skjedd, før han ble informert av den tiltalte mannen i etterkant.
AA170225 Det sentrale for dommernes vurdering i denne saken var imidlertid at tiltalte selv trodde de to mennene lå og sov da han forgrep seg på dem.
AA170225 Det ene forholdet skjedde under en hyttetur, mens det andre fant sted hjemme hos tiltalte .
AA170225 Den fornærmede visste ikke at han var utsatt for overgrep, før tiltalte selv opplyste ham om hva han hadde gjort, ifølge dommen.
AA170225 Den tiltalte erkjente umiddelbart forholdet samme dag som det hadde skjedd.
AA170225 De fire fornærmede i saken var alle menn og bekjente av den tiltalte .
AA170225 Tiltalte får imidlertid strafferabatt på grunn av sitt eget bidrag til oppklaringen av saken.
AA170225 Tiltalte fortalte da at han hadde begått lignende handlinger mot andre menn, som ikke hadde anmeldt ham, sa statsadvokat Per Morten Schjetne til Adresseavisen før straffesaken.
AA170225 Tiltalte befølte da en mann utenpå trusa.
VG170224 BRANT KORANEN : Tiltalte skal ha lagt ut en video på Facebook der han brenner Koranen.
DA170224 Men når Senatet skal domfelle den tiltalte , som jury, kreves 2/3-flertall og de vil trenge 15 demokrater, om de selv opptrer i samlet flokk.
BT170224 Tiltalte gikk så i vitneboksen og begynte å forklare seg.
AA170224 Sør-Trøndelag tingrett finner det bevist at både tiltalte og de andre som var på Marienborg denne natten hadde planlagt å tagge ned togsettene.
AA170224 Retten legger vekt på at tiltalte hadde malingsrester på hendene og klærne samt at han luktet sterkt av maling da han ble pågrepet. 24-åringen dømmes derfor for medvirkning til skadeverket.
AA170224 Tiltalte husket svært lite fra denne kvelden også, fordi han var beruset, gjentok han i retten.
BT170223 - Retten er ikke i tvil om at nevnte forhold innebar en bevisst og aktiv handling, selv om tiltalte har forklart at han i utgangspunktet hadde tenkt å stikke seg selv.
BT170223 Tiltalte var utvilsomt klar over at han hadde en kniv i hånden, heter det i dommen, ifølge NRK. 29-åringen har forklart at han hadde en ekstrem frykt for politiet og for å bli stengt inne.
AA170223 Tiltalte , som var beruset, truet også med å gi mannen juling og sa at han hatet somaliere.
AA170223 Tiltalte var ansvarlig for å sette i gang byggingen av et tak på et lagringsstativ for takstoler på selskapets arbeidsplass i Rygge, og var HMS-ansvarlig ved bedriften, melderNRK.
AA170223 - Retten er ikke i tvil om at nevnte forhold innebar en bevisst og aktiv handling, selv om tiltalte har forklart at han i utgangspunktet hadde tenkt å stikke seg selv.
AA170223 Tiltalte var utvilsomt klar over at han hadde en kniv i hånden, heter det i dommen, ifølge NRK. 29-åringen har forklart at han hadde en ekstrem frykt for politiet og for å bli stengt inne.
DB170222 - Vi er ikke av den oppfatning av det forelå noen situasjon som skulle tilsi at tiltalte skulle være unntatt det alminnelige regelverket for ferdsel, sier Berit Sagfossen, assisterende sysselmann, til Dagbladet.
AP170222 « Det er etter rettens syn ikke noe i bevisførselen som tilsier at det skulle være mulig for tiltalte å oppdage fotgjengeren før hun faktisk gjorde.
AP170222 Tiltalte og flere vitner har forklart at han kom raskt og uventet, ikke så seg for overhodet, og gikk rett ut i trikketraseen foran trikken », heter det i dommen.
AP170222 | Ti år fra anmeldelse til dom : Hovedtiltalt fikk 65 prosent i strafferabatt ¶ Tiltalte fikk en rekordstod strafferabatt : Det tok hele ti år fra anmeldelse til dom i en omfattende underslagssak i restaurantbransjen.
AP170222 Strafferabatten for de fem tiltalte ble uvanlig stor : 65 prosent.
AP170222 Ifølge dommen fra lagmannsretten skal de mest sentrale av de fem tiltalte betale 17,5 millioner kroner.
AP170222 Hvordan strafferatten slo ut for de tiltalte , ser du i tabellen under : ¶
AP170222 Det betyr at også enkelte andre av de tiltalte får kuttet fengselsstraffen med flere år.
AP170222 De tiltalte underslo et titalls millioner kroner gjennom et nettverk av selskaper i restaurantbransjen i Oslo.
AP170222 De tiltalte slipper for øvrig også unna med mindre erstatningsbeløp til Skatt Øst enn de 32 millionene som Oslo tingrett dømte dem til å betale.
AP170222 De tiltalte er dømt til å betale erstatningen « in solidum », det vil si at de har et solidarisk ansvar for sammen å betale 17,5 millioner.
AA170222 Rettssaken mot over 30 personer fra Libyas tidligere Gaddafi-regime bryter med internasjonal standard når det gjelder behandlingen av de tiltalte , ifølge FN.
AA170222 I en fersk rapport vises det både til at de tiltalte har sittet isolert i lange perioder, og at det er kommet anklager om tortur uten at påstandene er skikkelig etterforsket.
AA170222 - Min klient har innrømmet at det var han som var fysisk med tiltalte slik at han falt i bakken.
AA170222 I vårt rettssystem må påtalemyndigheten bevise skyld, men i idrettens domstol må den tiltalte bevise sin uskyld.
VG170221 Politiadvokaten er ikke alvorlig skadet - tiltalte blir nå pågrepet av patruljen og fraktet arresten ved politihuset i Drammen.
VG170221 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶ - Tiltalte , en mann i 30-årene, er en kjenning av politiet, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG.
DB170221 Den tiltalte 31-åringen må regne med et enda lengre fengselsopphold etter voldsepisoden.
DB170221 Vitnet får spørsmålet om han kjenner eller har forbindelse til noen av de to tiltalte i denne saken, Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.
AP170221 Den tiltalte var på vei tilbake til Ringerike fengsel etter hendelsen, da en politipatrulje stoppet transporten og pågrep mannen.
AP170221 - Vi vil avhøre den tiltalte og legge dette til i punktene han allerede er siktet for, sier Groth til Aftenposten.
AP170221 - Den tiltalte er en kjenning av politiet, som er tiltalt i en ganske stor sak.
AA170221 Den tiltalte 31-åringen må regne med et enda lengre fengselsopphold etter voldsepisoden.
AA170221 Tiltalte er en mann i 30-årene som politiet kjenner til fra tidligere, skriver VG. ( ©NTB ) ¶
AA170221 Tiltalte blir nå pågrepet av patruljen og fraktet til arresten i politihuset i Drammen, opplyser Sør-Øst politidistrikt på Twitter.
AA170221 Den tiltalte ble pågrepet og varetektsfengslet seks uker senere. 38-åringen er norsk statsborger, men hadde tolkebehov under fengslingsmøtet etter pågripelsen.
DB170220 De lokale myndighetene fastslo først at han hadde tatt sitt eget liv, men ombestemte se g og tiltalte French for å ha drept kameraten.
DA170220 « Tiltalte har utnyttet sin stilling som daglig leder, forretningsfører, rådgiver og regnskapsfører mot de to selskapene han har jobbet for.
AP170220 Det førte til at påtalemyndigheten tiltalte ham for å være medskyldig i drapet på 300.000 mennesker.
AP170220 De lokale myndighetene fastslo først at han hadde tatt sitt eget liv, men ombestemte se g og tiltalte French for å ha drept kameraten.
AP170220 En foreløpig konklusjon etter at begge de tiltalte har forklart seg, er at retten neppe kan dømme Jensen kun på bakgrunn av Cappelens forklaring.
AP170220 En foreløpig konklusjon etter at begge de tiltalte har forklart seg, er at retten neppe kan dømme Jensen kun på bakgrunn av Cappelens forklaring.
AA170220 I tillegg bør den tiltalte miste retten til å ha dyr for alltid, skriver Fædrelandsvennen.
SA170219 De erkjenner ikke straffskyld, sier Anne Kroken, som er forsvarer for to av de tiltalte mennene.
SA170219 Advokat Ørjan Eskeland, som er forsvarer for to andre av de tiltalte , sier at heller ikke hans klienter erkjenner straffskyld.
AP170219 Retten mener skadene fremstår som « særdeles heldig i forhold til det potensiale som lå i volden tiltalte utøvde : Et fall med bakhodet mot asfalt vil ofte medføre kraniebrudd og/eller blødninger i hjernen, også med dødsfall som mulig følge ».
AP170219 Den tiltalte sa at han ikke husket noe av hendelsene og erklærte seg ikke skyldig.
AP170219 Da gikk den - nå røykende - tiltalte bort til ham, spente ben på ham og « rettet to kraftige tramp » mot ansiktet hans.
AP170219 - I formildende retning ser retten intet, og det har gjort et visst inntrykk at tiltalte etter innledningsvis å ha erklært seg ikke skyldig med henvisning til hukommelsessvikt også etter vitneførselen - som ikke etterlot noen tvil om handlingsforløpet - fortsatt erklærte seg ikke skyldig, heter det i dommen.
AP170219 Tiltalte forsøkte forgjeves å bomme røyk av sine bekjente.
AP170219 Tiltalte fikk fire måneder av straffen betinget på grunn av lang saksbehandlingstid.
AP170219 Tiltalte , som den gang var 20 år, hadde vært på vorspiel og deretter i Oslo sentrum på et utested sammen med en kompis.
AA170219 Retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at det på gjerningstidspunktet framsto som overveiende sannsynlig at tiltalte forsøkte å drepe fornærmede i saken.
VG170218 ERKJENNER IKKE STRAFFSKYLD : Anne Kroken er forsvarer for to av de tiltalte mennene.
VG170218 Anne Kroken, som er forsvarer for to av de tiltalte mennene, sier at hennes klienter innrømmer å ha vært med på å binde og kaste mat på jenta.
VG170218 - Selvfølgelig synes vi det er veldig beklagelig overfor alle som er involvert i saken, både tiltalte og fornærmede.
DB170218 Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
AA170218 De erkjenner ikke straffskyld, sierAnne Kroken, som er forsvarer for to av de tiltalte mennene.
AA170218 Advokat Ørjan Eskeland, som er forsvarer for to andre av de tiltalte , sier at heller ikke hans klienter erkjenner straffskyld.
VG170217 Det går det frem av dommen at direktøren kan takke seg selv for hva som skjedde : ¶ « Tiltalte må selv bære ansvaret for den situasjonen som oppsto. », heter det i dommen.
DB170217 Tonen mellom aktoratet og den tiltalte har vært god.
DB170217 Problemet for dommerne er at det er vanskelig å skille sant fra usant, når tiltalte i så stor grad har fortalt historier som han nå selv beskriver som at han « kokte suppe ».
DB170217 Da Holden gikk gjennom en telefonsamtale mellom Cappelen og kona, hadde tiltalte armene i kryss, nektet å svare og utstrålte den type energi som har inspirert tordenskyer over hoder i tegneserier.
BT170217 Retten festet heller ikke lit til at en ikke navngitt saksbehandler i Nav skal ha sagt at Nav automatisk ville justert trygden avhengig av hva tiltalte tjente.
BT170217 I dommen står det at retten finner bevist at tiltalte hadde en bevissthet om at mottakelsen av pengene var lovstridig.
BT170217 Tiltalte har forklart at han trodde han hadde krav på pengene etter at han hadde kommet i økonomisk uføre etter ulykken.
AP170217 I dommen heter det at man ikke kan se på videoen at det er tiltalte som tenner på brannen og bærer bort et bosspann til flammene, men at han kommer ut i Vaskerelven halvannet minutter etter at brannen startet.
AA170217 I dommen heter det : " Tiltalte må selv bære ansvaret for den situasjonen som oppsto.
AA170216 Lagmannsretten fant det imidlertid « bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte ikke var bevisstløs på gjerningstidspunktet » og at tiltalte handlet med forsett.
AA170216 Lagmannsretten fant det imidlertid « bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte ikke var bevisstløs på gjerningstidspunktet » og at tiltalte handlet med forsett.
AA170216 Det ble funnet DNA fra tiltalte på jenta og klærne hennes.
AA170216 Ifølge politiadvokat Ellen Moksnes Andresen ved Trøndelag politidistrikt er blant annet passasjerene i bilen til den tiltalte kvinnen innkalt som vitner.
AA170216 Den tiltalte sjåføren pådro seg alvorlige skader etter frontkollisjonen.
AA170216 Hesteeierens forsvarer, advokat Espen Wangberg, opplyser at han ikke har fått diskutert saken med den tiltalte ennå. ( ©NTB ) ¶
SA170215 De tiltalte spillerne Saif Haydar Jafar og Fredrik Alexander Notice ble begge frikjent av tingretten.
SA170215 Aktor Asbjørg Lykkjen tok betenkningstid med hensyn til om påtalemyndigheten anker, men valgte å anke dommene til samtlige tiltalte . * 19. januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet ankes
SA170215 * Alle de tiltalte nektet straffskyld.
SA170215 Tiltalte Drin Shala og Alban Shipshani ble dømt til fengsel i åtte måneder.
DB170215 Det var sju tiltalte personer i saken.
DA170215 « Det er etter bevisførselen ikke tvil om at tiltalte har utført forbrytelsen som ledd i virksomheten til et organisert kriminelt nettverk.
DA170215 Dette er et objektivt moment som er relevant for straffutmålingen selv om det i vår sak ikke er påstått eller blir lagt til grunn at tiltalte visste det.
DA170215 På bakgrunn av tiltaltes uforbeholdne tilståelse, sammenholdt med øvrige beviser fremlagt under hovedforhandlingen - herunder beslagsrapport, beregninger av avgiftsunndragelse, kopi av forfalsket tolldeklarasjon og opplysninger om trekkvogn og henger - finner retten bevist utover rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen og at han utviste forsett med h
DA170215 - Tiltalte møtte opp og erkjente seg skyldig etter tiltale.
AP170215 De tiltalte spillerne Saif Haydar Jafar og Fredrik Alexander Notice ble begge frikjent av tingretten.
AP170215 Aktor Asbjørg Lykkjen tok betenkningstid med hensyn til om påtalemyndigheten anker, men valgte å anke dommene til samtlige tiltalte . * 19. januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. januar 2017 startet ankes
AP170215 * Alle de tiltalte nektet straffskyld.
AP170215 Tiltalte Drin Shala og Alban Shipshani ble dømt til fengsel i åtte måneder.
VG170214 ) og John Christian Elden sammen med tiltalte Eirik Jensen ( t.h. ) i retten.
DB170214 Den tiltalte kvinnen er registrert bosatt i Romania, og hun skal ha kommet til Norge for å jobbe.
DB170214 En annen mann har i en årrekke vært mistenkt og under etterforskning for at Etan forsvant - uten av påtalemyndighetene noen gang kom så langt som til å ta ut tiltalte .
DA170214 Saken vil jo alltid se veldig mørk ut for tiltalte så lenge det er påtalemyndigheten som spør, mener Eggen.
BT170214 Til slutt tok hun, tiltalte og søsteren en taxi hjem.
BT170214 Ifølge henne, våknet hun av at tiltalte hadde sex med henne.
BT170214 Hun forteller så at hun våknet av at tiltalte hadde sex med henne.
BT170214 Hun forteller om en hyggelig middag, men at tiltalte ble mer og mer aggressiv ute på byen.
BT170214 Forsvareren til tiltalte , Helene Elness, spør i retten om søsteren kan ha misforstått situasjonen, men dette avkrefter hun bestemt.
BT170214 Den tiltalte kvinnen er registrert bosatt i Romania, og hun skal ha kommet til Norge for å jobbe.
AP170214 Den tiltalte kvinnen er registrert bosatt i Romania, og hun skal ha kommet til Norge for å jobbe.
AA170214 Tiltalte , som har bakgrunn som musiker, ble pågrepet og innrømmet umiddelbart straffskyld.
AA170214 Forsvareren ba retten vurdere 27-åringen mildest mulig og opplyste at tiltalte har et rusproblem.
AA170214 Den tiltalte narkotikasmugleren hevder å ha betalt politimannen Jensen nærmere 8,5 millioner kroner i løpet av årene de har samarbeidet.
VG170213 » Den tiltalte mener han handlet i nødverge.
VG170213 « Det er imidlertid ikke tvilsomt, slik både tiltalte og fornærmede har forklart, at tiltalte på et tidspunkt stakk eller slo fornærmede i ansiktet med en glassflaske han holdt i hånden.
VG170213 « Det er imidlertid ikke tvilsomt, slik både tiltalte og fornærmede har forklart, at tiltalte på et tidspunkt stakk eller slo fornærmede i ansiktet med en glassflaske han holdt i hånden.
DB170213 Ifølge den tiltalte hasjbaronen, som har erkjent alt han er tiltalt for, fortalte også Jensen om den opprivende konflikten med sin nærmeste leder - sjefen for organisert kriminalitet i Oslo-politiet - Einar Aas.
DN170212 Advokat Harald Røer er en av tre tiltalte etter konkursen i GMM Holding.
VG170211 De tiltalte tilpasser forklaringene etter hva de andre innrømmer.
DB170211 Stemningen i Borgarting var slik den gjerne er : Oppmerksomme jurymedlemmer som noterer nøye på ark etter ark, profesjonelle aktører som utfører jobben med nøktern tilnærming og tiltalte som småprater litt med advokatene sine, men ellers virker å være preget av stundens alvor.
BT170211 » Retten mener det utvilsomt har vært et turbulent ekteskap, og har fått høre om tre tilfeller der politiet har blitt tilkalt, og der tiltalte ved to anledninger er blitt pågrepet.
BT170211 Ifølge dommen mener retten at dette er et utslag av den psykologiske binding og den makt tiltalte har klart å få over henne.
BT170211 Hun forteller om akkurat samme handlingsmønster i sitt ekteskap med tiltalte fra 1995 til 2000.
BT170211 Tiltalte og fornærmede har vært sammen siden 2000.
SA170210 Det vil si at bevisbyrden må ligge hos den dømmende myndighet, og at rimelig tvil må komme den tiltalte til gode.
FV170210 Det vil si at bevisbyrden må ligge hos den dømmende myndighet, og at rimelig tvil må komme den tiltalte til gode.
DB170210 ¶ VITNET : Gjermund Cappelen vitnet i dag mot de fem tiltalte i oppbevaringssaken.
DB170210 I lagmannsretten fulgte de fire tiltalte som var til stede nøye med på Cappelen.
DB170210 De fem tiltalte
DB170210 De fem tiltalte mennene mener seg dømt for mer hasj enn de har hatt befatning med.
DB170210 Cappelen forklarte også at han ble introdusert for tiltalte « Nord » av « Brusselgeren » og en avdød mann som hadde et hasjlager.
BT170210 Skjengen har inntrykk av at handelsstanden har gitt opp politiets oppfølgning når det gjelder tiltalte .
BT170210 Han tok opp jakten på den tiltalte i april i fjor etter han hadde stjålet fra butikken hans ¶
BT170210 Narkotikasmugleren er sammen med de fem tiltalte domfelt i Asker og Bærum tingrett for innførsel av 1,5 tonn hasj.
BT170210 De fem tiltalte mennene mener seg dømt for mer hasj enn de har hatt befatning med.
BT170210 Cappelen er et av aktoratets viktigste vitner, og statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir spurte ham fredag ut om hva slags roller resten av nettverket hadde, og om SMS-kommunikasjonen mellom ham og de tiltalte .
BT170210 Det vil si at bevisbyrden må ligge hos den dømmende myndighet, og at rimelig tvil må komme den tiltalte til gode.
AP170210 Skjengen har inntrykk av at handelsstanden har gitt opp politiets oppfølgning når det gjelder tiltalte .
AP170210 Han tok opp jakten på den tiltalte i april i fjor etter han hadde stjålet fra butikken hans ¶
AP170210 Det blir særlig fokusert på hvilken rolle de forskjellige tiltalte har hatt innen lagring og distribusjon av hasj.
AP170210 Alle de tiltalte er ute på gaten og tar seg en røyk i pausene, og de dagpendler mellom hjemmet og rettsforhandlingene.
AP170210 Det vil si at bevisbyrden må ligge hos den dømmende myndighet, og at rimelig tvil må komme den tiltalte til gode.
AA170210 To av de tiltalte fikk skjerpet straffene i Østre Landsret i København.
AA170210 Dommen mot de to andre tiltalte ble stadfestet av den danske ankedomstolen.
AA170210 Da saken ble behandlet av byretten i 2015, ble de tiltalte , som er mellom 34 og 57 år gamle, dømt til 21,5 års fengsel samlet.
AA170210 Narkotikasmugleren er sammen med de fem tiltalte domfelt i Asker og Bærum tingrett for innførsel av 1,5 tonn hasj.
AA170210 De fem tiltalte mennene mener seg dømt for mer hasj enn de har hatt befatning med.
AA170210 Cappelen er et av aktoratets viktigste vitner, og statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir spurte ham fredag ut om hva slags roller resten av nettverket hadde, og om SMS-kommunikasjonen mellom ham og de tiltalte .
DB170209 Med sine svar om skyld sier jurymedlemmene at de mener tiltalte våren 2014 gjorde det som står i tiltalen mot ham : Etter å ha banket opp sin daværende samboer i parets hjem på Ellingsrud, gikk han til angrep på kvinnens familiemedlemmer da de forsøkte å komme henne til unnsetning.
DB170209 - Tiltalte skal dømmes for ett drap, som vi mener er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, tre drapsforsøk og for å ha mishandlet samboeren sin.
DB170209 Den tiltalte ble pågrepet på bakgrunn av DNA-treff i slutten av november og har siden sittet varetektsfengslet. 41-åringen er ikke tidligere registrert med straffbare forhold i Norge og har bodd og jobbet i Norge i to til tre år, ifølge politiet.
DB170209 Den tiltalte benektet selvsagt dette, og fungerte slik som et slags sannhetsvitne for aktor.
BT170209 Han har fått innsyn i forhold fra politimesterens ståsted som han vanskelig kan overse som forsvarer for tiltalte , svarer Nilsen.
BT170209 - Det er spesielt fra min klients ståsted at tiltalte nå skal forsvares av samme advokat som representerte politimesteren i samme sakskompleks.
BT170209 "... det vil være fare for at tiltalte begår nye seksuallovbrudd selv om han soner en straff på ytterligere åtte år ", skriver retten.
AP170209 Selv om domstolen fastslår at menneskesmuglingen åpenbart ble gjort av humanitære årsaker, mener den at det ikke er nok til at de tiltalte frikjennes.
AA170209 - Jeg har vært bistandsadvokat der fornærmede har reagert veldig sterkt på at tiltalte skal få vesentlig strafferabatt fordi staten ikke har klart å avvikle saken innen rimelig tid, sier advokat Kjetil Nilsen til NRK.
AA170209 - Det er særdeles uheldig, både for de tiltalte og kanskje særlig fornærmede.
AA170209 Den tiltalte mannen avviser all skyld, opplyser hans forsvarer, Svein Olav Bøen.
AA170209 Tiltalte avviser all skyld.
AA170209 Den tiltalte ble pågrepet på bakgrunn av DNA-treff i slutten av november og har siden sittet varetektsfengslet. 41-åringen er ikke tidligere registrert med straffbare forhold i Norge og har bodd og jobbet i Norge i to til tre år, ifølge politiet.
AA170209 "... det vil være fare for at tiltalte begår nye seksuallovbrudd selv om han soner en straff på ytterligere åtte år ", skriver retten.
AA170209 Med sine svar om skyld sier jurymedlemmene at de mener tiltalte våren 2014 gjorde det som står i tiltalen mot ham : Etter å ha banket opp sin daværende samboer i parets hjem på Ellingsrud, gikk han til angrep på kvinnens familiemedlemmer da de forsøkte å komme henne til unnsetning.
AA170209 - Tiltalte skal dømmes for ett drap, som vi mener er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, tre drapsforsøk og for å ha mishandlet samboeren sin.
DB170208 - At dette skal utgjøre brudd på besøksforbudet er uforståelig for tiltalte .
DB170208 Statsadvokaten sier den nå tiltalte mannen selv åpnet døra, og at familiemedlemmene var sinte på 37-åringen.
DB170208 Men det endte med et nytt basketak mellom mennene, og tiltalte skal ha løpt rundt familiens bil, som sto parkert ved inngangen.
DB170208 Den tiltalte mannen er funnet skyldig i drap på det to år gamle barnet, forsøk på drap av tre voksne personer, samt grov mishandling av sin samboer.
DB170208 - Han slo tiltalte flere ganger, sier statsadvokaten.
DB170208 Tiltalte kom til Norge i 2009, og fikk midlertidig oppholdstillatelse.
DB170208 Jeg har snakket med venner av Mia og andre backpackere som jobbet lange dager i åkrene med Ayad ( den tiltalte drapsmannen, journ. anm. ).
BT170208 De tre familiemedlemmene kom kvinnen til unnsetning etter at hun var blitt grovt mishandlet av tiltalte .
BT170208 Tiltalte nektet straffskyld, at datteren døde ved et uhell og hevdet at han handlet i nødverge.
AP170208 De tre familiemedlemmene kom kvinnen til unnsetning etter at hun var blitt grovt mishandlet av tiltalte .
AP170208 Tiltalte nektet straffskyld, at datteren døde ved et uhell og hevdet at han handlet i nødverge.
VG170207 Soknes sier at den tredje berammelsen i Fosen tingrett ble tilpasset ønsket til den tiltalte om å møte opp i retten i Trondheim.
VG170207 Han ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at den tiltalte ikke møtte opp i Fosen tingrett.
VG170207 Den tiltalte mannen nekter straffskyld, sier mannens forsvarer, Torfinn Svanen, til VG.
VG170207 - Den tiltalte ble pågrepet etter vanlig rettsadmodning gjennom Kripos til spanske myndigheter etter en kjennelse fra retten.
DB170207 Flere kreditorer skal kreve penger fra den tiltalte storsmugleren.
DB170207 De har gjerne blikket stivt festet på de tiltalte .
DB170207 Advokaten til en av de tiltalte i oppbevaringssaken hadde kommet bort til ham i pausen.
AP170207 Advokat Brynjar Meling er den tiltalte mannens forsvarer.
AP170207 Tidligere har aktor holdt en nærmest jovial tone overfor den tiltalte 50-åringen fra Bærum.
AA170207 Saken har vært berammet i Fosen tingrett tre ganger, uten at den tiltalte mannen har møtt opp.
AA170207 Den tiltalte mannen har tidligere nektet for at han hadde et seksuelt forhold til jenta.
VG170206 Men så enkle tiltalte har ikke retten med å gjøre.
VG170206 Etter en måned i retten har påtalemyndigheten rett nok vist at de tiltalte sliter både med hukommelse og logikk.
VG170206 Aktoratets problem er at vi bare har de to tiltalte til å oversette merkelige meldinger om været, frimerker, tegneserier, bilvask og julegaver.
DB170206 Møtte ikke ¶ 39-åringen var en av de tiltalte i narkotikasaken.
BT170206 « PRESSMIDDEL » : Statsadvokat Elisabeth Deinboll sa dette i starten av rettssaken : - Tiltalte har fått disse jentene og kvinnene til å ta nakenbilder av seg selv, og så bruker han det som pressmiddel overfor dem på ulikt vis.
BT170206 Overfor en av dem er 29-åringen tiltalte etter voldtektsparagrafen, for å ha truet henne til å utføre seksuelle handlinger med seg selv foran webkamera.
BT170206 Om konens situasjon står det i tiltalen : « (... ) hun var uten annet nettverk i Norge enn tiltalte , og levde under stadig trussel fra ham om at han ville publisere nakenbilder og - videoer av henne og/eller gjøre disse kjent for hennes familie i utlandet, dersom hun ikke prostituerte seg. » - Brukte nakenbilder som pressmiddel ¶
BT170206 Mandag bestemte dommeren at pressen må holde seg unna i hvert fall under forklaringene til tiltalte og hans tidligere kone.
BT170206 Kvinnen knyttet til webkameraet skal tiltalte ha møtt da hun bare var 14 år.
BT170206 Ifølge Deinboll sendte hun siste halvdel av 2014 nakenbilder og - videoer av seg selv til den nå tiltalte 29-åringen.
BT170206 I sin innledning viste aktor også til omfattende kjærlighetskorrespondanse mellom tiltalte og konen.
BT170206 Av aktors innledning gikk det frem at tiltalte og konen ble kjent i 2007, og at hun kom til Norge tidlig i 2015.
BT170206 - Overordnet i denne saken, og som en fellesnevner, er at tiltalte har fått disse jentene og kvinnene til å ta nakenbilder av seg selv, og så bruker han det som pressmiddel overfor dem på ulikt vis, sa statsadvokat og aktor Elisabeth Deinboll i sin innledningsprosedyre.
AA170206 Påtalemyndigheten sa i retten at den tiltalte 19-åringen hadde et akutt tilfelle av paranoid schizofreni da under knivangrepet.
AA170206 Tiltalte vektla sine egne psykiske og narkotikarelaterte problemer i sin frie forklaring for retten.
VG170203 De to tiltalte er enig om en del : At meldingene gikk i kode.
VG170203 Det finnes tiltalte som overdriver.
DB170203 Fredag skal det prosederes om hvilken straff de tiltalte som ble funnet skyldige i lagmannsretten skal få.
DB170203 - Jeg har ikke fått noe penger, sa den tiltalte .
DB170203 Påtalemyndigheten har lite kommunikasjon mellom de to tiltalte også i denne perioden.
DB170203 Gjennom forklaringene har likevel de to tiltalte nærmet seg hverandre.
DB170203 Forklaringene i retten har imidlertid vist at virkeligheten verken er så svart eller så hvit som de tiltalte opprinnelig skulle ha det til.
AA170203 Aktor, politiadvokat Kristine Kiær, la i lagmannsretten ned påstand om 60 dagers betinget fengsel, at tiltalte ble fratatt retten til å være lærer i ett år og at han ble idømt sakskostnader. ( ©NTB ) ¶
VG170202 Tidligere Follo-spiller Formose Pape Mendy ble torsdag frikjent av juryen i lagmannsretten sammen med de tre tiltalte som også ble frikjent i tingretten.
VG170202 Den tredje av de fem tiltalte fotballspillerne er kjent uskyldig i kampfiksingssaken.
VG170202 - Jeg har ikke fått noe penger, hevdet den tiltalte .
DB170202 » Tiltalte 4 holdt fram en pepperspray og truet med å sprøyte henne i øynene dersom hun skrek.
DB170202 Tiltalte 3 slapp 1 og 4 inn i leiligheten.
DB170202 Tiltalte 3 satte en pistol mot hodet til X, kastet henne på golvet, sparket henne gjentagne ganger med kneet i overkroppen og uttalte « hvis du ikke roer deg vil du lide samme skjebne som Galina som ble drept ».
DB170202 Tiltalte 1 rettet en pistol mot X, tvang henne til å sitte på en sofa og deretter på badet, og uttalte « hvis du ikke roer deg, vil jeg skyte deg i beina.
DB170202 13.30, etter forutgående planlegging, skaffet tiltalte 1,3 og 4 seg adgang til bygningen og leiligheten til X og Y ved at tiltalte 1 avtalte kjøp av seksuelle tjenester med X.
DB170202 13.30, etter forutgående planlegging, skaffet tiltalte 1,3 og 4 seg adgang til bygningen og leiligheten til X og Y ved at tiltalte 1 avtalte kjøp av seksuelle tjenester med X.
DB170202 - Å lyse opp verden med en uttalelse til pressen vil ikke redde de tiltalte i retten fra de horrible faktafeilene som kommer fram i klagen deres, poengterer Waldman.
DB170201 TVILEN SKAL SELVFØLGELIG komme tiltalte til gode.
AP170201 Spørsmålet er om en slik forutinntatthet fratar den tiltalte retten til en rettferdig rettssak.
AP170201 Her hadde et jurymedlem uttalt om den tiltalte og hans alibivitne at han måtte være skyldig « fordi han er mexicaner, og mexicanske menn tar hva enn de vil ha ».
AP170201 Justispolitiker Jan Arild Ellingsen ( Frp ) mener det er fare for at tiltalte kan manipulere fakta for å få strafferabatt.
SA170131 En av de tiltalte oppbevarte totalt 1427,35 gram hasj og 37,14 gram kokain på en adresse på Eiganes.
SA170131 En av de tiltalte , 31-åringen, oppholdt seg ulovlig i Norge.
DB170131 Etterhvert ble han engstelig og viste maleriene til den tredje tiltalte , den 40 år gamle kunsteksperten og luksusklokkeselgeren Yonathan Birn.
DB170131 ¶ FORSVARER : Advokat Johnny Veum forsvarer den tiltalte rørleggeren.
DB170131 Cappelen nevnte navn på flere av de tiltalte .
DB170131 Takk skal du ha, det var en lang økt, » var dommer Kim Hegers siste ord til den tiltalte ekspolitimannen i går ettermiddag.
DB170131 Farlige fiender har gitt begge de tiltalte grunn til å være redde.
AP170131 I retten tirsdag var det også fokus på at de to tiltalte skal ha benyttet seg av « sorte telefoner ».
FV170130 Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen er aktor i saken, mens advokat Tor Kjærvik forsvarer den tiltalte 29-åringen.
DB170130 Årsaken til at dørene var lukket i dag tidlig, var begrunnet med samme hensyn som tidligere i rettssaken : nemlig at retten frykter det som kommer fram kan være av risiko for sikkerheten til de tiltalte .
DB170130 Fem av de opprinnelig åtte tiltalte anket straffene de fikk fra Asker og Bærum tingrett for sin delaktighet i nettverket, skriver NTB.
DB170130 - Har du noe kommentar til dette ? spør Alfheim, som påpeker at flere av de tiltalte fra hasjligaen delvis ble hørt med dette i dommen fra Asker og Bærum tingrett.
AP170129 Fem av de opprinnelig åtte tiltalte anket straffene de fikk for sin delaktighet i nettverket hvor Gjermund Cappelen satt på toppen.
AP170128 Tiltalte erkjente straffskyld da saken startet i Haugaland tingrett.
VG170127 Etter dette kan ikke lenger tiltalte idømmes straff/frikjennes uten begrunnelse.
VG170127 Det er en reform for bedre rettssikkerhet både for tiltalte og fornærmede.
VG170127 Det er en reform for bedre rettssikkerhet både for tiltalte og fornærmede, skriver kronikkforfatteren.
VG170127 Derfor er det en betydelig forbedring av rettssikkerheten både for tiltalte og ikke minst fornærmede i saken, at det nå innføres meddomsrett i alle saker i lagmannsretten, og at juryen i løpet av året er historie.
SA170127 Både tiltalte og fornærmede har et legitimt behov for å vite hvilken del av sin forklaring de blir trodd på, eller ikke trodd på.
DN170127 Politiet har i lengre tid jaktet på verdier hos de tiltalte i Lime-saken, og har tatt beslag i Mercedesen av type ML.
DB170127 Det var det som fikk meg ut av det helvetet, » fortalte hun etterpå og omtaler den tiltalte som « politi i ryggraden ».
DB170127 De to tiltalte har utvekslet tusenvis av tekstmeldinger og e-poster, de har møttes et utall ganger.
BT170127 OMBESTEMT SEG : Tiltalte Donatas Lukosevicius i tingretten med sin daværende forsvarer, advokat Aasmund Sandland.
AP170127 Aktor i saken er politiadvokat Bente Vengstad, mens tiltalte forsvares av advokat Halldis Winje.
DB170126 Retten mener det kan være fare for de tiltalte dersom navn på personer eller detaljer om operasjoner kommer fram.
AP170126 « Uavhengig av hvilket forbrenningsnivå retten skulle legge til grunn, er det utvilsomt at tiltalte hadde en promille som oversteg 1,2 under hele kjøreturen fra Lillesand frem til hvor han ble stanset på Sira i Flekkefjord » heter det i dommen.
SA170125 « Uavhengig av hvilket forbrenningsnivå retten skulle legge til grunn, er det utvilsomt at tiltalte hadde en promille som oversteg 1,2 under hele kjøreturen fra Lillesand frem til hvor han ble stanset på Sira i Flekkefjord » heter det i dommen.
FV170125 « Uavhengig av hvilket forbrenningsnivå retten skulle legge til grunn, er det utvilsomt at tiltalte hadde en promille som oversteg 1,2 under hele kjøreturen fra Lillesand frem til hvor han ble stanset på Sira i Flekkefjord » heter det i dommen.
DB170125 Spesialenheten begrunner dette med at konkrete navn og miljøer vil bli nevnt og at dette kan utgjøre en fare for de tiltalte og andre personer dersom opplysningene kommer ut av rettssalen.
DB170125 Fare for de tiltalte
DB170125 Han hevder også at flere vitner ikke tør å forklare seg, siden de er redde for represalier fra tiltalte .
DB170125 FORSVARER : Advokat Tor Even Gjendem forsvarer den tiltalte 26-åringen.
FV170124 Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
FV170124 Lagmannsretten reduserte boten fordi retten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DB170124 ( Dagbladet ) : I dag er Spesialenheten inne i det som etter planen er deres siste dag i utspørringen av tiltalte Eirik Jensen ( 59 ).
DB170124 Spesialenheten har lite kommunikasjon mellom de to tiltalte også i denne perioden.
DB170124 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fordi lagmannsretten « ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DB170124 Ved inngangen til uke tre av rettssaken gir begge de tiltalte inntrykk av å ville stå på sitt til Dovre faller.
DB170124 Stemningen mellom tiltalte Eirik Jensen og aktor Kristine Schilling har vært anspent lenge.
DB170124 På flere av dagene har aktor også oversikt over hva slags vær det var, siden vær er en hyppig brukt metafor i kodespråket mellom de to tiltalte .
AP170124 Selv har tiltalte forklart at han ikke hadde vært i leiligheten der Monika og Kristina bodde siden før bruddet med Kristina en tid før jenta ble funnet drept.
AP170124 Selv har tiltalte forklart at han ikke hadde vært i leiligheten der Monika og Kristina bodde siden før bruddet med Kristina en tid før jenta ble funnet drept.
BT170123 I dag svarer juryen bare på hvorvidt den tiltalte er skyldig eller uskyldig.
BT170121 OVERVÅKING : Politiet mener dette er den tiltalte 35-åringen på flukt fra to drapsforsøk i august i fjor.
DB170120 Tingrettsdommer Arne Langeland og meddommere, Eli Versto og Magne Heggertveit, har tydelig lagt vekt på at tiltalte angret og at han venter på plass på en behandlingsklinikk for rusavhengige.
DB170120 Jeg angrer veldig, sa den tiltalte , som var sterkt preget og ydmyk i retten.
DB170120 BERGEN TINGRETT : Den tiltalte musikerens advokat Kaj Wigum i samtale med aktor, Silje Thuen Høgheim.
BT170120 Politikvinnen som gikk inn i huset fortalte i retten at tiltalte ¶ fremstod som overstadig beruset. han luktet alkohol og var rød i øynene. hadde store problemer med å snakke og bevege seg.
DN170119 De tiltalte mener dette understreker deres poeng.
DN170119 Mens de andre tiltalte avsto eller fattet seg i korthet, valgte Larssen å ta en oppsummering av hvordan han har opplevd den flere år lange prosessen med Økokrim.
DN170119 Da 38 dager i retten hadde kommet til aller siste replikk, fikk Økokrim høre det fra den siste tiltalte .
DB170119 ( Klokka 11.15 lukket retten dørene på grunn av sensitiv informasjon som retten mener at allmennheten ikke skal få anledning til å høre på grunn av sikkerhetssituasjonen til de tiltalte og andre konkrete personer ).
DB170119 Bruken av jury skulle sikre at tiltalte ble dømt eller frifunnet av sine likemenn på grunnlag av de framlagte bevisene.
DB170119 Aktoratet mener rørleggeren også er omtalt i noen av de siste tekstmeldingene sendt mellom de to tiltalte , like før pågripelsen i desember 2013.
BT170119 I retten sa tiltalte at hun husket lite fra hendelsen i tiden etter brannen, men at hukommelsen etter hvert var begynt å komme tilbake.
BT170119 « Tiltalte var i leiligheten og hun var våken, da det ble gjort noe som endte med tørrkoking. (...
DN170118 Det mener de tiltalte understreker deres poeng.
DN170118 - De utelater deler av bevisene og ser nærmest helt bort fra forklaringene fra både tiltalte og vitner i retten, sier Vaag.
DB170118 I går gikk rettssaken mot de to for lukkede dører i Oslo tingrett, fordi retten mener det som kommer fram kan være en fare for sikkerheten til de tiltalte .
DB170118 Ingen bortsett fra de to tiltalte vet hva som konkret ble snakket om der, og Jensen forklarte seg om dette i går.
DB170118 Kristine Schilling har gjennom seks dager i retten gjort det helt tydelig at det i alle fall fra Spesialenhetens ståsted er uvanlig å bruke kontanter i den grad den tiltalte har det.
DB170118 ¶ ANGRENDE SYNDER : Den tiltalte musikerens advokat er Kaj Wigum.
DB170118 Jeg husker bare glimt av at jeg møtte politiet - det hele er veldig diffust for meg, sa tiltalte .
DB170118 Jeg hadde nettopp flyttet og oppga den tidligere adressa av gammel vane, forklarte tiltalte .
DB170118 Jeg angrer veldig, sa den tiltalte , som var sterkt preget og ydmyk i retten.
DB170118 I RETTEN : Den tiltalte musikerens advokat Kaj Wigum i samtale med aktor er Silje Thuen Høgheim.
DB170118 Den ble gjort kjent for tiltalte like før jul.
DB170118 Den tiltalte musikerens advokater er Kaj Wigum.
DB170118 Den tiltalte musikeren skal også ha oppgitt uriktig personalia overfor politiet.
DB170118 Aktor ville ikke legge stor vekt på at tiltalte tidligere er domfelt, i 2004 og 2005.
DB170118 Aktor la ned påstand om 18 dagers fengsel for tiltalte , mens forsvareren på sin side hevdet at drapstrusselen ikke var alvorlig ment, og viste til artistens rusproblem.
DB170118 - Jeg ønsker å si unnskyld for de uttalelsene, sa tiltalte direkte til politivitnet etter at han hadde forklart seg om hendelsene og pågripelsen.
DB170118 - Jeg ber om unnskyldning, sa tiltalte til den ene politimannen som pågrep ham - da betjenten vitnet i retten onsdag formiddag.
SA170117 Det er satt av fire uker til forklaringene til de to tiltalte i korrupsjonssaken.
DB170117 De tre øvrige tiltalte i Yara-saken, Daniel Clauw, Thorleif Enger og Tor Holba, ble samtidig formelt frifunnet.
DB170117 Det er selve stridskjernen i forklaringene til de to tiltalte i saken.
DB170117 ( Dagbladet ) : Etter over åtte timer bak lukkede dører, hvor Jensen skal ha forklart seg om « forhold som gir grunn til å frykte for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet blir kjent », åpnet retten dørene inn til retten igjen i dag klokka 12.19.
AP170117 Den tiltalte politimannen Eirik Jensen har gjentatte ganger i sin forklaring sagt at det ikke var noe tett og nært forhold mellom ham og den kriminelt belastede mannen han fikk kontakt med første gang i 1993.
SA170116 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi « den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DN170116 Også de tre andre tiltalte fikk påstand om ubetinget fengsel og inndragelse av penger.
DN170116 Tiltalte Trond Arne Aas ( 47 ) var administrerende direktør i Funcom fra 2002 til juli 2012.
DB170116 Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi « den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere ».
DB170116 Tingrettsdommer Kim Heger skriver i kjennelsen vedrørende lukkede dører at : « Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd ».
DB170116 I kjennelsen går det fram at : « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent for allmennheten.
DB170116 Spesialenheten ville som kjent at hele forklaringen til de to tiltalte skulle gå bak lukkede dører, og aktorene benytter tilsynelatende enhver mulighet i retten til å minne om det.
DB170116 Konkretisering av påstanden om at Cappelen var politimannens informant eller kilde er avgjørende argumentasjon for å bedømme hvem av de to tiltalte som snakker sant om forholdet deres.
DB170116 Den tiltalte innrømmer at mye av oppførselen hans også kan virke suspekt for andre.
BT170116 - Det har vært meget ubehagelig å bli fremstilt som en « posterboy » for alt som er galt med au pair-ordningen i Norge, sa en av de tiltalte , den tidligere næringslivstoppen Ragnar Horn, i retten.
DB170115 - Det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd.
BT170115 - Det skal visstnok dreie seg om konkrete hendelser og navn som blant annet er fremkommet i kontakten mellom de tiltalte , står det videre i rettsavgjørelsen.
BT170115 - Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd, skrev dommer Kim Heger i kjennelsen om at dørene skulle lukkes.
AP170114 Retten mener det er bevist at tiltalte holdt ut den ene armen med vilje slik at armen traff syklisten eller sykkelen hennes.
AP170114 Fornærmede forsøkte å passere tiltalte på kanten av gangveien, mot sykkelfeltet, ifølge dommen.
AP170114 En stund før de passerte hverandre pekte tiltalte mot sykkelveien og ropte « bruk sykkelveien », eller lignende.
AP170114 Den tiltalte mannen nektet straffskyld og forklarte at fornærmede syklet inn i hånden hans mens han pekte.
AP170114 Den tiltalte mannen forklarte i retten at han fikk øye på syklisten et godt stykke før de møttes.
AP170114 Tiltalte tok selv bildet, ifølge dommen.
DN170113 I dommen fra Sunnmøre tingrett vurderes det som « ubegripelig at tiltalte har valgt å gjøre seg til kjeltring for å spare seg utlegg som i hvert fall enkeltvis må ha fremstått som nokså bagatellmessige for ham ».
DN170113 Økokrim konkluderer med at alle de fire tiltalte handlet forsettlig når de solgte Funcom-aksjer mens de skal ha hatt innsideinformasjon knyttet til hvilken suksess spillet kunne ventes å bli etter lansering i juli 2012.
DN170113 | Vil ha fengsel for alle de tiltalte i Funcom-saken ¶
DN170113 Ingen av de tiltalte har erkjent straffskyld, selv om de ikke benekter at de har solgt aksjer på de tidspunktene Økokrim har tiltalt dem for.
DN170113 Fredag la Økokrim ned påstand om fengselsstraff for de fire tiltalte i Funcom-saken.
DN170113 Etter rundt 2,5 måneder i retten fikk de fire tiltalte høre hvordan Økokrim oppsummerer saken som har sin bakgrunn i informasjon knyttet til det nettbaserte dataspillet « The Secret World ».
BT170113 Tiltalte fikk 45 dagers betinget fengsel og 4000 kroner i bot.
AP170113 I dommen heter det at « retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med forsett, og at han ved handlingen forsto at slaget ville medføre skade som nevnt i straffeloven § 273 ».
AP170113 Tingrettsdommer Anja Bech begrunnet straffen i det høye antall lovbrudd : ¶ - Tiltalte har lav troverdighet og hennes forklaringer virker oppkonstruerte.
DN170112 Privatetterforsker Ola Thune har på oppdrag fra det tiltalte ekteparet rekonstruert au pairenes arbeidsoppgaver.
DB170112 « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent for allmennheten.
DB170112 Tingrettsdommer Kim Heger skriver i kjennelsen fra Oslo tingrett : « Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd ».
DB170112 Retten begrunner det med sikkerhetshensyn til begge de tiltalte og til andre personer som kommer til å bli nevnt med navn i retten.
DB170112 Ifølge kjennelsen skal det dreie seg om konkrete hendelser og navn som er kommet fram i kontakten mellom de tiltalte .
DB170112 Politiadvokat i vest politidistrikt, Kristine Knutsen Berger, forteller at saken er blitt anket for to av tre tiltalte .
DB170112 Berger forteller at videoklippene viste et « noe annet hendelsesforløp enn det de tiltalte fortalte om ».
DB170112 « Jeg hadde skjønt godt hvis man må se gjennom fingrene med noe, for å få noe annet, » sa dommeren til tiltalte .
AP170112 « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent
DB170111 Til sammenlikning snakket den tiltalte ekspolitimannen engasjert, med tyngde og et godt forberedt manus.
DB170111 Påtalemyndigheten har undersøkt både hva de tiltalte , politiet og Tollvesenet gjorde på de aktuelle tidspunktene - og undersøkt hva slags vær det var.
DB170111 Cappelen sier de to tiltalte er medsammensvorne kriminelle, den pensjonerte politimannen sier narkobaronen var hans informant.
BT170111 I sin prosedyre la hun til grunn at det var den tiltalte kvinnen som sto bak storbrannen da hun kom hjem fra byen med tre i promille.
BT170111 Husker etter hvert mer ¶ Tiltalte husket først svært lite fra kvelden, men har etter hvert husket mer fra denne natten.
BT170111 Aktor ber om 60 dagers fengsel for den tiltalte kvinnen etter brannen på Torget.
BT170111 63 mennesker ble evakuert og tiltalte selv fikk store brannskader.
BT170111 Den tiltalte kvinnen fikk brannskader og var bevisstløs da hun ble hentet ut. | - Når Rema 1000 terger på seg lokale forbrukere, så er det et realt mageplask ¶
BT170111 Tiltalte hadde en promille på tre da hun ble kjørt hjem av politiet den kvelden.
BT170111 Tiltalte forklarte i retten onsdag om den vanskelige tiden etter at hun ble skrevet ut fra sykehus.
AP170111 Den tiltalte jobbet som telefonselger i Oslo sentrum, like ved der Sandeva ble funnet drept.
AP170111 Den tiltalte 25-åringen har erkjent de faktiske forholdene i saken, men har ikke erkjent straffskyld.
AP170111 Begge de tiltalte har bitre fiender i det kriminelle miljøet.
AP170111 Begge de tiltalte har bitre fiender i det kriminelle miljøet.
DN170110 Det er først etter at alle partene er ferdige med sine innledningsforedrag og en gjennomgang av den planlagte gjennomføringen av saken, at de to tiltalte vil starte sine forklaringer.
DB170110 Ingen bortsett fra de to tiltalte vet hva de snakket om der.
DB170110 De to hilste ikke på hverandre, men flere ganger satte en av de to tiltalte blikket i den andre uten å få respons.
BT170110 Vår totalvurdering at det er ikke er andre gjerningspersoner enn tiltalte .
BT170110 Den tiltalte kvinnen hadde en promille på tre da hun ble kjørt hjem av politiet.
BT170110 Vår totalvurdering at det er ikke er andre gjerningspersoner enn tiltalte .
BT170110 Den tiltalte kvinnen hadde en promille på tre da hun ble kjørt hjem av politiet.
BT170110 Den første kontakten mellom de to tiltalte som politiet har bevis for, skjedde i august 2008.
AP170110 Eirik Jensen ankom rettssal 250 i Oslo tingrett tirsdag først av de to tiltalte .
AP170110 Slik begynte den tiltalte politimannen sin forklaring i Oslo tingrett i går.
AP170110 - Hvis en straffeutmåling for Cappelen i Asker og Bærum hadde fulgt samme lest som for de øvrige tiltalte , ville straffen blitt opp mot lovens maksstraff på 20 år.
DN170109 Denne saken som nå har vært til behandling er en del av det kompleks som dannet grunnlag for straffesaken i den såkalte Transocean-saken, hvor Oslo tingrett frifant de tiltalte .
DB170109 Den sivile rettssaken er en del av komplekset som dannet grunnlag for straffesaken i den såkalte Transocean-saken, der Oslo tingrett frifant de tiltalte .
DB170109 Der ba tingrettsdommer Kim Heger de to tiltalte om personalia.
DB170109 Men de to tiltalte også så nervøse og ukomfortable ut.
DB170109 Jeg synes de to tiltalte også så nervøse og ukomfortable ut.
DB170109 Hver gang har jeg møtt « likemenn » som med det største alvor går inn for å yte ulike tiltalte den høyeste form for rettferdighet : Å dømme samvittighetsfullt etter norsk lov, beste skjønn og utelukkende det som framkommer i retten.
DB170109 De to tiltalte i Oslo tingrett så hverandre for første gang siden begge ble pågrepet for tre år siden.
BT170109 Personen forsøker å komme seg bort fra tiltalte, tiltalte følger etter han en stund, tydelig opphisset », heter det fra dommen i Bergen tingrett.
BT170109 Personen forsøker å komme seg bort fra tiltalte , tiltalte følger etter han en stund, tydelig opphisset », heter det fra dommen i Bergen tingrett.
BT170109 To kvinner som bodde i samme leilighet som tiltalte prøvde febrilsk å åpne ytterdøren.
BT170109 Syv personer måtte sjekkes av lege, to av dem ble innlagt på Haukeland universitetssykehus, deriblant den tiltalte kvinnen som selv ble påført livstruende røyk- og brannskader. 63 personer ble evakuert fra området i forbindelse med brannen.
BT170109 Og de har ikke tatt seg bryet med å avhøre tiltalte etter at hun fikk tilbake hukommelsen, sier Eide.
BT170109 - Det er ingen tvil om at saken er en stor belastning for tiltalte .
BT170109 Tiltalte var bevisstløs inne på soverommet da røykdykkerne slo seg inn til henne.
BT170109 Tiltalte husket lite rett etter brannen.
BT170109 Ingen av de to tiltalte ga kommentarer til pressen da de ankom tingretten mandag morgen, men Cappelens advokat, Benedict de Vibe, sa at Cappelen gledet seg til å komme i gang.
BT170109 Flere har på forhånd uttalt at rettssaken blir en kamp om troverdigheten til de to tiltalte .
BT170109 De to første dagene går med til å lese opp tiltalene og presentere de viktigste bevisene mot de to tiltalte .
BT170109 De to tiltalte sitter på hver sin ende av tiltalebenken.
BT170109 De tiltalte har gitt helt motstridende forklaringer til politiet : Mens Cappelen påstår at Jensen fikk betaling for å beskytte ham og hans narkotikatrafikk mot lovens lange arm, hevder Jensen at Cappelen var en av hans viktigste informanter om hva som foregikk i den kriminelle underverdenen.
BT170109 Aktor anslår at Gjermund Cappelen har solgt narkotika for mellom 1 og 2 milliarder kroner ¶ TILTALTE : Erik Jensen ( t.h. ) og Gjermund Cappelen under opplesningen av tiltalebeslutningen i Oslo tingrett mandag FOTO : NTB scanpix ¶
BT170109 To kvinner som bodde i samme leilighet som tiltalte prøvde febrilsk å åpne ytterdøren.
BT170109 Syv personer måtte sjekkes av lege, to av dem ble innlagt på Haukeland universitetssykehus, deriblant den tiltalte kvinnen som selv ble påført livstruende røyk- og brannskader. 63 personer ble evakuert fra området i forbindelse med brannen.
BT170109 Og de har ikke tatt seg bryet med å avhøre tiltalte etter at hun fikk tilbake hukommelsen, sier Eide.
BT170109 - Det er ingen tvil om at saken er en stor belastning for tiltalte .
BT170109 Tiltalte var bevisstløs inne på soverommet da røykdykkerne slo seg inn til henne.
BT170109 Tiltalte husket lite rett etter brannen.
BT170109 Personen forsøker å komme seg bort fra tiltalte, tiltalte følger etter han en stund, tydelig opphisset », heter det fra dommen i Bergen tingrett.
BT170109 Personen forsøker å komme seg bort fra tiltalte , tiltalte følger etter han en stund, tydelig opphisset », heter det fra dommen i Bergen tingrett.
BT170109 Ingen av de to tiltalte ga kommentarer til pressen da de ankom tingretten mandag morgen, men Cappelens advokat, Benedict de Vibe, sa at Cappelen gledet seg til å komme i gang.
BT170109 Flere har på forhånd uttalt at rettssaken blir en kamp om troverdigheten til de to tiltalte .
BT170109 De to første dagene går med til å lese opp tiltalene og presentere de viktigste bevisene mot de to tiltalte .
BT170109 De to tiltalte sitter på hver sin ende av tiltalebenken.
BT170109 De tiltalte har gitt helt motstridende forklaringer til politiet : Mens Cappelen påstår at Jensen fikk betaling for å beskytte ham og hans narkotikatrafikk mot lovens lange arm, hevder Jensen at Cappelen var en av hans viktigste informanter om hva som foregikk i den kriminelle underverdenen.
BT170109 Aktor anslår at Gjermund Cappelen har solgt narkotika for mellom 1 og 2 milliarder kroner ¶ TILTALTE : Erik Jensen ( t.h. ) og Gjermund Cappelen under opplesningen av tiltalebeslutningen i Oslo tingrett mandag FOTO : NTB scanpix ¶
AP170109 Den sivile rettssaken er en del av komplekset som dannet grunnlag for straffesaken i den såkalte Transocean-saken, der Oslo tingrett frifant de tiltalte .
AP170109 Med pressen på slep ropte mannen « jævla svin » etter den tiltalte eks-politimannen.
AP170109 Den tiltalte eks-polititoppen Eirik Jensen fikk slengt ufine bemerkninger mot seg da han forlot Oslo tingrett mandag.
AP170109 De to tiltalte vekslet ikke et ord med hverandre i løpet av den første rettsdagen i Oslo tinghus.
AP170109 På den omfattende tiltalen om korrpusjonene var svarene de samme fra de tiltalte : ¶
BT170108 MØTER I RETTEN : Den tiltalte polititoppen Eirik Jensen starter trolig sin forklaring i Oslo tingrett på tirsdag.
DB170107 Tiltalen er igjen lagt til grunn ved Follo tingretts bevisvurdering av saken, og er svært alvorlig for de tiltalte , ikke bare vår klient som fikk 15 års fengsel i tingretten, sier Feydt.
SA170106 Flertallet, de andre dommerne, finner det derimot bevist utover rimelig tvil at tiltalte nektet å yte fornærmede tjenester fordi fornærmede, gjennom å bære hijab, viste at hun var muslim.
SA170106 Det vises til at anken har ført til et noe bedre resultat for tiltalte , samt sakens spesielle karakter », står det i dommen.
SA170106 Det er den politiske delen av islam - det tiltalte omtaler som muhammedisme - hun har noe imot.
SA170106 Både i Jæren tingrett, hvor Hodne ble dømt til å betale 10.000 kroner i bot samt saksomkostninger, og i lagmannsretten forklarte tiltalte at hun avviste Bayan fordi hun bar hijab.
SA170106 Flertallet, de andre dommerne, finner det derimot bevist utover rimelig tvil at tiltalte nektet å yte fornærmede tjenester fordi fornærmede, gjennom å bære hijab, viste at hun var muslim.
SA170106 Det vises til at anken har ført til et noe bedre resultat for tiltalte , samt sakens spesielle karakter », står det i dommen.
SA170106 Det er den politiske delen av islam - det tiltalte omtaler som muhammedisme - hun har noe imot.
SA170106 Både i Jæren tingrett, hvor Hodne ble dømt til å betale 10.000 kroner i bot samt saksomkostninger, og i lagmannsretten forklarte tiltalte at hun avviste Bayan fordi hun bar hijab.
FV170106 Det er den politiske delen av islam - det tiltalte omtaler som muhammedisme - hun har noe imot.
FV170106 Både i Jæren tingrett, hvor Hodne ble dømt til å betale 10.000 kroner i bot samt saksomkostninger, og i lagmannsretten forklarte tiltalte at hun avviste Bayan fordi hun bar hijab.
AP170106 Ytterligere to personer ble lurt til å overføre penger til mannens bankkonto, men uten at tiltalte sendte dem noe som helst.
AP170106 Lagmannsretten begrunner reduseringen av boten med at det ble lagt fram nye bevis for at « den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere, » heter det i domsavsigelsen.
SA170105 Mats Zuccarello ( t.v ) og New York Rangers svarte på tiltalte i natt.
FV170105 Slik høypromillekjøring medfører et betydelig skadepotensiale, og dette må særlig være kjent for tiltalte med hans lange erfaring fra politiet og UP », heter det i dommen.
FV170105 Mats Zuccarello ( t.v ) og New York Rangers svarte på tiltalte i natt.
DB170105 Ifølge den ene tiltalte skal jenta ha sagt at hun var 18 år.
DB170105 Han stolte på at hun var over 18, og min klient mener fortsatt at hun så voksen ut, sier forsvarer for den tiltalte 20-åringen Erik Lea til Dagbladet.
DB170105 FORSVARER : Erik Lea forsvarer den tiltalte 21-åringen i saken.
DB170105 Alle tre tiltalte nekter straffskyld, men de to yngste på 19 og 20 år har erkjent samleie med 13-åringen.
BT170105 « For øvrig », skriver dommeren, « vises til at tiltalte selv har erkjent å ha kjørt i ca. 30 km/t over fartsgrensen, altså i ca. 100 km/t.
BT170105 Han hadde også, opplyste han i retten, stoppet målingen ti meter før han skulle, « noe som ga tiltalte en liten fordel med tanke på fart ».
BT170105 Mats Zuccarello ( t.v ) og New York Rangers svarte på tiltalte i natt.
AP170105 Mats Zuccarello ( t.v ) og New York Rangers svarte på tiltalte i natt.
SA170104 En av de tiltalte sa i retten at det var trangt på metroen, og at han dyttet mannen av T-banen uten å ha sett på hudfargen.
DB170104 I tingretten viste det seg at flere av de tiltalte har forskjellige historier om hva som skjedde på Sverige-turen fem dager i forkant av de aktuelle kampene som skal ha vært fikset.
DB170104 En forskjell er at den tiltalte i sitt første politiavhør ikke sa at han hadde mottatt et tilbud om kampfiksing.
DB170104 Store folkemengder har i ettermiddag samlet seg i gatene i Tel Aviv for å gi sin støtte til den tiltalte soldaten.
DB170104 Den andre siden mener at den tiltalte soldaten aldri burde vært dømt, og at den drepte palestineren er en terrorist som ikke hadde rett til å overleve angrepet, skriver NTB.
AP170104 Ifølge dommeren handlet den tiltalte kaldt og kalkulert og sørget for at ingen kom i skuddlinjen, noe som reduserer troverdigheten av et forsvar bygget på at den sårede var en umiddelbar trussel.
AP170104 Enkelte av demonstrantene til støtte for den tiltalte havnet i klammeri med politiet.
AP170104 Dommer Maya Heller sa i sine bemerkninger at den tiltalte hadde vært unnvikende i sine forklaringer og forandret dem underveis.
AP170104 Den tiltalte så ut til å ta kjennelsen med fatning.
AP170104 Demonstranter utenfor rettslokalet støttet den tiltalte soldaten.
AP170104 En av de tiltalte sa i retten at det var trangt på metroen, og at han dyttet mannen av T-banen uten å ha sett på hudfargen.
SA170103 | Kampfiksingssaken : Alle de tiltalte mener de er uskyldige ¶
SA170103 Hverken de tiltalte fotballspillerne eller bakmennene har endret standpunkt til skyldspørsmålet.
SA170103 De tiltalte spillerne Saif Haydar Jafar og Fredrik Alexander Notice ble begge frikjent av tingretten.
SA170103 Aktor Lykkjen tok betenkningstid med hensyn til om påtalemyndigheten anker, men valgte å anke dommene til samtlige tiltalte .
SA170103 Aktor Asbjørg Lykkjen tok betenkningstid med hensyn til om påtalemyndigheten anker, men valgte å anke dommene til samtlige tiltalte .   ¶ * 19. januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 20
SA170103 * Alle de tiltalte nektet straffskyld.
SA170103 Tiltalte Drin Shala og Alban Shipshani ble dømt til fengsel i åtte måneder.
DN170103 De fire tiltalte innrømmet de fleste andre forholdene i tiltalen, som innebærer brudd på utlendingsloven ved flere anledninger fra 2011 til 2014.
DN170103 De fire tiltalte innrømmet de fleste andre forholdene i tiltalen, som innebærer brudd på utlendingsloven ved flere anledninger fra 2011 til 2014.
BT170103 Aktor i saken, politiadvokat Sissel Kleiven, ønsket å føre saken uten de to tiltalte , men retten var ikke enig.
BT170103 - Vilkårene for å fremme saken i deres fravær er ikke oppfylt, sier advokat Ingrid Breistein, som er forsvarer for den tiltalte moren.
AP170103 | Kampfiksingssaken : Alle de tiltalte mener de er uskyldige ¶
AP170103 Hverken de tiltalte fotballspillerne eller bakmennene har endret standpunkt til skyldspørsmålet.
AP170103 De tiltalte spillerne Saif Haydar Jafar og Fredrik Alexander Notice ble begge frikjent av tingretten.
AP170103 Aktor Lykkjen tok betenkningstid med hensyn til om påtalemyndigheten anker, men valgte å anke dommene til samtlige tiltalte .
AP170103 Aktor Asbjørg Lykkjen tok betenkningstid med hensyn til om påtalemyndigheten anker, men valgte å anke dommene til samtlige tiltalte . * 19. januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 2017. * 3. janu
AP170103 Aktor Asbjørg Lykkjen tok betenkningstid med hensyn til om påtalemyndigheten anker, men valgte å anke dommene til samtlige tiltalte .   ¶ * 19. januar 2016 startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 2. februar ble saken utsatt på ubestemt tid siden det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt. 10. februar ble saken berammet til 3. januar 20
AP170103 * Alle de tiltalte nektet straffskyld.
AP170103 Tiltalte Drin Shala og Alban Shipshani ble dømt til fengsel i åtte måneder.
BT161221 « Mens dette skjedde, lot tiltalte som om han sov.
BT161221 « Det er også et skjerpende moment at tiltalte til sitt forsvar uriktig har anklaget [ fornærmede ] for å ha seksuelt forgrepet seg på han, mens han sov », heter det i dommen, som ble klar før helgen.
BT161221 Flesteparten av dem skjedde mens tiltalte og fornærmede lå i samme seng.
BT161221 Det gjør at retten mener at den tiltalte må ut med en relativt høy sum i oppreisning og erstatning til de to : Til sammen 1,36 millioner kroner.
BT161221 Tiltalte er dømt for overgrep som startet i 2005.
AP161119 Den tiltalte forfatteren har gitt ut flere bøker og mottok på 1990-tallet en svært anerkjent pris for sitt forfatterskap.
FV161102 Bakgrunnen er at flere kvinnelige dommere i Oslo har opplevd nettopp dette, og at det til og med har vært en rettssak der tiltalte som hadde kommet med trusler ble dømt.
SA161101 Bakgrunnen er at flere kvinnelige dommere i Oslo har opplevd nettopp dette, og at det til og med har vært en rettssak der tiltalte som hadde kommet med trusler ble dømt.
BT161101 Bakgrunnen er at flere kvinnelige dommere i Oslo har opplevd nettopp dette, og at det til og med har vært en rettssak der tiltalte som hadde kommet med trusler ble dømt.
AP161101 Bakgrunnen er at flere kvinnelige dommere i Oslo har opplevd nettopp dette, og at det til og med har vært en rettssak der tiltalte som hadde kommet med trusler ble dømt.
VG160921 | Tiltalte Lula : - Korrupsjonssaken er en farse ¶
BT160909 Syv personer måtte sjekkes av lege etterpå, to av dem ble innlagt på Haukeland universitetssykehus, deriblant den tiltalte kvinnen som selv ble påført livstruende røyk- og brannskader.
AP160823 I retten fikk tiltalte spørsmål om hvorfor han hadde forfalsket papirene og søkt legeautorisasjon.
AP160822 Saken starter på Lillestrøm i formiddag, mer enn tre og et halvt år etter at tiltalte ble pågrepet.
AP160822 - Det er viktig å huske at saken ikke dreier seg om lovligheten av skattefradrag etter skatteloven, men om tiltalte kan dømmes for medvirkning etter reglene om opplysningsplikt i ligningsloven.
AP160822 og Einar Brask hos Advokatfirmaet Elden forsvarer den tiltalte kvinnen : ¶
AP160725 Selv har tiltalte forklart at han ikke hadde vært i leiligheten der Monika og Kristina bodde siden før bruddet med Kristina en tid før jenta ble funnet drept.
VG160707 Den tiltalte nekter å forklare seg for retten.
AP160702 « Til tross for at hun og tiltalte har pakistansk og muslimsk bakgrunn, legger retten til grunn at ekteskapet innebar en kulturkollisjon », heter det i dommen.
AP160702 Kvinnen forklarte i retten at ekteskapet var en stor feil fra første dag tiltalte kom til Norge.
AP160702 - Gjensidig respekt og kjærlighet ¶ Tiltalte , som nå er i slutten av 30-årene, nektet seg skyldig og forklarte i retten at ekteskapet var godt, med gjensidig respekt og kjærlighet.
AP160702 Tiltalte har anket dommen i Nedre Romerike tingrett.
AP160629 Nå har Oslo statsadvokatembeter tatt ut tiltalte mot den kvinnelige trikkeføreren.
AP160620 | Sakkyndige : Tiltalte i Monika-saken er tilregnelig ¶
AP160620 Rettspsykiatrisk sakkyndig Knut Dalen mener ifølge NRG at Lukosevicius' oppførsel i retten har overbevist ham om at tiltalte har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
SA160613 Den andre av de tiltalte skal ha kastet en glassflaske mot en gruppe politimenn.
BT160613 Den andre av de tiltalte skal ha kastet en glassflaske mot en gruppe politimenn.
AP160613 Den andre av de tiltalte skal ha kastet en glassflaske mot en gruppe politimenn.
AP160425 En av de tiltalte er den franske journalisten Edouard Perrin.
AP160425 BRUSSEL ( Aftenposten ) : En journalist som dokumenterte hvordan Luxembourg gir multinasjonale selskaper gullkantede skatteavtaler, er blant de tiltalte i rettssaken som starter tirsdag.
AP160319 - I hele perioden tiltalen gjelder, har tiltalte hatt et sterkt behov for penger til å spille på trav, eller til å dekke annet privat forbruk som har vært nedprioritert til fordel for travspill, heter det i dommen.
SA160310 Det er også sett hen til krenkelsens varighet over tid og den psykologiske bindingen mellom tiltalte som gjerningsmann og fornærmede som offer, står det i dommen.
BT160310 Det er også sett hen til krenkelsens varighet over tid og den psykologiske bindingen mellom tiltalte som gjerningsmann og fornærmede som offer, står det i dommen.
AP160310 Det er også sett hen til krenkelsens varighet over tid og den psykologiske bindingen mellom tiltalte som gjerningsmann og fornærmede som offer, står det i dommen.
AP160216 Økokrim mener de tiltalte satt på innsideinformasjon etter at de hadde forlatt selskapet.
DA160209 I retten viste tiltalte ingen anger.
AP160208 En politimann er en av de tiltalte i en av de aller største narkotikasakene i Norge noensinne : ¶
AP160208 En politimann er en av de tiltalte i en av de aller største narkotikasakene i Norge noensinne : ¶
AP160123 I skjerpende retning har retten videre lagt vekt på at tiltalte visste at fornærmede er lesbisk.
AP160123 I skjerpende retning har retten lagt vekt på at tiltalte grovt misbrukte tilliten som de to kvinnene viste da de inviterte ham med seg hjem.
AP160122 Den siste regnes som en venn av de tre andre tiltalte , men skal ikke være en del av gjengmiljøets indre krets.
AP160119 Økokrim-sjef Trond Eirik Schea fastslo at de tiltalte var uskyldige og beklaget « uleiligheten » de hadde opplevd i elleve år.
AP160119 I straffesaken var Økokrims påstand at de tiltalte skal ha unndratt sju milliarder kroner til beskatning ved å ulovlig kanalisere store pengebeløp ut av Norge, via Danmark til Caymanøyene for å unngå beskatning.
AP160119 Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i juli i 2014 ble han og de andre tiltalte frifunnet på alle punkter.
AP160115 Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.
AP160115> Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.
AP160115> target="avis" href= Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.
AP160115> target="avis" href= target="avis" href= Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.
AP160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.
AP160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.
AP160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.
AP160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.
AP160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.