SA160202 Vi trenger tiltakspersoner som er ute i miljøene og fanger opp og hjelper de som ikke passer inn i « sporten ».
SA160202 Kanskje burde dette tilhøre det statlige barnevernet?i ¶ Tiltakspersoner som besøkshjem, støttekontakter o.l. bør få en konkurransedyktig lønn.