SA171216 Universelle ordninger som barnetrygd er det enkleste og mest effektive tiltaket mot dette problemet.
BT171215 Ap er også åpne for å diskutere tiltaket .
DB171214 Likevel har ikke norske politikere, som de siste årene har utformet en rekke handlingsplaner mot svart arbeid, sett på dette relativt enkle tiltaket .
DN171213 Hyggen skriver i forskningsartikkelen at arbeidstrening er det mest brukte tiltaket for å få unge ut i jobb.
DA171213 Hyggen skriver i forskningsartikkelen at arbeidstrening er det mest brukte tiltaket for å få unge ut i jobb.
AP171213 Hyggen skriver i forskningsartikkelen at arbeidstrening er det mest brukte tiltaket for å få unge ut i jobb.
AP171212 « En målsetning med tiltaket var å øke elevenes læringsutbytte.
DA171211 Elever roser tiltaket .
NL171210 Det foretas for eksempel overhodet ingen kost-nytte analyse av tiltaket .
VG171208 Etter hvert som pågangen økte, startet Butler faktisk servering i skjulet sitt, men tiltaket var høyst midlertidig - og gjestene fikk servert ferdigretter fra en billigkjede.
DN171208 Etter hvert som pågangen økte, startet Butler faktisk servering i skjulet sitt, men tiltaket var høyst midlertidig - og gjestene fikk servert ferdigretter fra en billigkjede.
DB171208 Over 80 skadd i sammenstøt i dag : Israel svarte på rakettangrep med kampfly ¶ Tiltaket med å flytte ambassaden har vært en brennbar politisk nøtt i over 20 år i amerikansk politikk.
DB171208 Avisa skriver også at tiltaket er mer politisk enn diplomatisk motivert.
DB171208 Etter hvert som pågangen økte, startet Butler faktisk servering i skjulet sitt, men tiltaket var høyst midlertidig - og gjestene fikk servert ferdigretter fra en billigkjede.
AP171208 Etter hvert som pågangen økte, startet Butler faktisk servering i skjulet sitt, men tiltaket var høyst midlertidig - og gjestene fikk servert ferdigretter fra en billigkjede.
AA171208 Etter hvert som pågangen økte, startet Butler faktisk servering i skjulet sitt, men tiltaket var høyst midlertidig - og gjestene fikk servert ferdigretter fra en billigkjede.
DB171207 Et militært forsvar skal bidra til å unngå at en konflikt bryter ut, og de nye kampflyene er det viktigste tiltaket for å styrke kampkraften til Forsvaret.
AP171207 Det er bare å håpe at noen herværende redaktører merker seg dette utmerkede tiltaket .
VG171206 Elevene jubler over tiltaket .
NL171206 Da det ble søkt om konsesjon til Raudfjell vindkraftverk, var ett av hovedargumentene at felles veg fra Buvika ville gjøre tiltaket lønnsomt.
DA171206 I vedtaket er landene enige om at bedre innsamling og behandling av søppel er det aller viktigste tiltaket .
DA171206 Elevene jubler over tiltaket .
NL171205 Og aller viktigst : Dette tiltaket vil sikre en rask og adekvat behandling av hjerteinfarkt for hele befolkningen i Nord-Norge, uavhengig av bosted og avstand til PCI-senter.
NL171205 En fornyet og storstilt satsing på prehospital trombolyse vil være det viktigste tiltaket for å forbedre infarktbehandlingen i Helse Nord.
AP171205 Siden fartsgrensen endrer seg momentant, forventer vi en tilsvarende momentan endring i luftforurensningen hvis tiltaket har effekt.
AP171205 Oppgaven sier uansett noe om effekten på relevante forurensningsmål i en periode tiltaket faktisk er innført.
AP171205 Miljøfartsgrensen - neppe det rette tiltaket for trygg luft ¶
AP171205 Dette er en måte å håndtere hovedutfordringen i slike empiriske studier : Isolere effekten av tiltaket fra andre faktorer som endrer seg i samme periode.
AA171205 Det er samtidig uklart om dette vil gi den ønskede effekten, eller om tiltaket bare vil ha positiv virkning for de elevene som allerede er fysisk aktive.
DB171204 Det er det mest effektive tiltaket for lavere utslipp.
DB171204 Kvotesystemet må gjenreises som det beste og viktigste tiltaket vi har.
DA171204 Fylkeslegen en dialog med kommunen rundt skolehelsetjenesten, og spesielt tiltaket som erstatter førsteklassesamtalen, som etter Helsedirektoratets syn skal bestå av samtale med helsesøster og somatisk undersøkelse hos lege.
AP171203 Det finnes lite forskning om effekten, men enkelte skoler har meldt at tiltaket hadde best effekt for dem som allerede var aktive fra før.
DB171130 Derfor har vi iverksatt dette tiltaket . 10,4 millioner i underskuddsgaranti ¶
DB171130 Det siste tiltaket er en tungt finansiert akademisatsing for tenåringer.
NL171129 Det absolutt siste tiltaket på prioriteringslista ( tiltak 47 av 47 ), planlagt gjennomført om 20 år, er innfartsparkeringen på Kvaløysletta.
AP171129 Tiltaket er velkjent, Høyre brukte det regelmessig da de selv satt i byråd.
AP171129 Det er selvsagt ikke slik at tiltaket i seg selv vil skape forandring.
AA171129 Ifølge Venstre har NINA ( Norsk institutt for naturforskning ) fastslått at et viltgjerde vil være det mest effektive tiltaket for å få ned antallet, noe både Sametinget, reineiere og Venstre slutter seg til.
AA171129 Ifølge Venstre har NINA ( Norsk institutt for naturforskning ) fastslått at et viltgjerde vil være det mest effektive tiltaket for å få ned antallet, noe både Sametinget, reineiere og Venstre slutter seg til.
AA171129 Ifølge Venstre har NINA ( Norsk institutt for naturforskning ) fastslått at et viltgjerde vil være det mest effektive tiltaket for å få ned antallet, noe både Sametinget, reineiere og Venstre slutter seg til.
DN171128 Tiltaket gjelder i første omgang for passasjerer som har flybillett til flere Schengen-destinasjoner, og kontrollen er plassert i avgangshall 1 ved innsjekkingsskranken 1 A.
BT171128 - Dette er så langt ikke utført, da vi forsøker å gjøre tiltaket tett oppunder problemet for å få full effekt, sier Kråkenes, og fortsetter : ¶
VG171127 Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om det og setter ord på det.
DB171127 Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin, synes tiltaket til Gundersen er flott.
DA171127 Arbeiderpartiet støttet opprinnelig tiltaket , men krever nå at Hæren får beholde helikopterkapasitet på Bardufoss.
AP171127 Mens noen hilste tiltaket velkommen, var andre kritiske.
AP171127 Arbeiderpartiet støttet opprinnelig tiltaket , men krever nå at Hæren får beholde helikopterkapasitet på Bardufoss.
VG171126 Selv om også reineierne, viltnemnda, Fylkesmannen i Nordland og Mattilsynet mener viltgjerder er det mest effektive tiltaket , er ikke Jernbaneverket overbevist, skrev NRK i fjor.
DA171124 I norsk sammenheng er tiltaket nybrottsarbeid, og alle detaljer er foreløpig ikke på plass.
AA171124 Begge skryter av tiltaket .
DB171123 Tanken bak tiltaket er et ønske om økte skatteinnteker, flere byggeprosjekter og lokale butikker.
DB171123 Venstre og Frp støttet heller ikke lærernorm, så tiltaket ses på som en stor seier for KrF.
DB171123 Tiltaket koster rundt 200 millioner kroner.
DA171123 Pedersen er ikke i tvil om at tiltaket vil føre til økt grensehandel og færre arbeidsplasser i Norge.
AP171123 Lavpriskjeden mener tiltaket vil lønne seg på lang sikt, fordi det vil føre til flere kunder og dermed økt omsetning.
AP171123 Dette tiltaket må overvåkes nøye.
SA171122 Røste, som selv skal være mentor, opplyser at tiltaket ble applaudert i styret og med stor begeistring.
NL171122 Elevorganisasjonene har hele tida vært skarpe motstandere av dette rigide tiltaket .
AP171122 Viser det seg å være interesse for tiltaket , så kan det bli mer permanent.
AP171122 Røste, som selv skal være mentor, opplyser at tiltaket ble applaudert i styret og med stor begeistring.
AA171122 Røste, som selv skal være mentor, opplyser at tiltaket ble applaudert i styret og med stor begeistring.
VG171121 I brevet hvor vi orienterte henne om manglene ved søknaden ble hun samtidig informert om at det var lite trolig at søknaden ville bli godkjent siden tiltaket var i strid med arealformålet i gjeldende arealplan og at svalbardmiljøloven ikke åpner for å gi dispensasjon fra arealformålet, sier byggesaksjurist Sofie Grøntvedt Railo i Longyearbyen lokalstyre ( LL ) til VG.
AP171121 I denne saken må Helsedirektoratet ikke bare mene, men faktisk vite, om det foreslåtte tiltaket vil ha ønsket effekt.
AA171121 Lokalinteresser får åpenbart for stort gjennomslag i samfunnsprosjekter der hel nytten av tiltaket må vurderes.
VG171120 - Det som er ironisk er at regjeringen fremstilte dette som det store tiltaket for å bedre situasjonen i norsk skole, samtidig har det vært en kjempeliten reduksjon i gjennomføringene på landsbasis, og i fylker som Aust-Agder, Hedmark, Vestfold og Akershus har antallet elever som ikke får karakter i minst ett fag grunnet høyt fravær
DN171120 Men ekstrapoeng blir ikke det første tiltaket man griper til, varsler hun.
AA171120 Men ekstrapoeng blir ikke det første tiltaket man griper til, varsler hun.
AP171117 Steffensen viser til at tiltaket i 2015 betød en viss behovsprøving av foreldrebetalingen, slik at familier med lav inntekt kunne spare penger.
AA171117 Tiltaket åpner skolen og gir mange ulike, flotte og morsomme opplevelser for små og store.
AA171117 Østlandsforskning, DMMH og Likestillingssenteret har samarbeidet med barnehager om et FoU - prosjekt som ser nærmere på tiltaket Lekeressurs, også kalt Barnehagekompis.
AA171117 Tiltaket retter seg mot å rekrutter menn, og å beholde ansatte gjennom kompetanseheving i organisasjonen.
AA171117 Tiltaket er nevnt i revidert kompetansestrategi for barnehagen, og hvor det er presisert at barnehageeier har ansvar for å ivareta likestillingsperspektivet ved rekrutteringen av ansatte, at likestilling og likeverd skal ligge til grunn for all virksomhet og pedagogikk i barnehagen, og at de ansatte skal
AA171117 Tiltaket Lekeressurs sprang frem i kjølvannet av dette.
DB171116 Leder Silje A Lundberg i Naturvernforbundet gleder seg over tiltaket .
BT171116 PRISVERDIG : Det eneste konkrete lokale tiltaket i planen er en prisverdig kampanje for sterilisering og kastrering av katter, skriver innsenderne.
BT171116 Det eneste konkrete lokale tiltaket i planen er en prisverdig kampanje for sterilisering og kastrering av katter.
VG171114 Denne høsten brukte han sitt politiske engasjement til å få med seg en rekke lagkamerater fra U21-landslaget på å stemme Venstre under stortingsvalget : ¶ Tiltaket førte til at det tikket inn en uventet e-post fra Venstre-leder Trine Skei Grande.
DA171114 At den er universell styrker oppslutningen om den, sier Moxnes, som mener tiltaket er treffsikkert med tanke på å motvirke barnefattigdom.
DA171114 Høyre har snakket om at tidlig innsats er deres neste store satsing, men partiet ignorerer det viktigste tiltaket for å få en reell tidlig innsats, nemlig flere lærere i skolen og barnehagen, hevder Ap-politikeren.
VG171113 Hvorvidt tiltaket faktisk virker, slik helseminister Bent Høie hevder, er mer usikkert.
AA171113 - Vi kan ikke stoppe elevene fra å gjøre dette på fritiden, så det beste tiltaket er dialog om nettvett og at foreldre snakker med sine barn, sier Gorset.
DN171112 Den såkalte Tesla-avgiften er omstridt ; På den ene siden har avgiftsfritaket på elbiler fungert som en gulrot for folk til å gå over til nullutslippsbiler, på den andre siden er tiltaket kritisert for at mye av elbil-fordelene i praksis tilfaller velstående Tesla-eiere i Oslo-området.
DB171112 Flyplassen i Dubai er blant de mest trafikkerte i verden, med mer enn 80 millioner reisende hvert år, og den nye identitetskontrollen er et ledd i å gjøre flyplassen mer effektiv, samtidig som tiltaket skal bedre sikkerheten.
SA171111 Vi ønsker oss en plan som viser hvordan tiltaket kan styrkes, og at dere tar denne flotte arbeidsstyrken på alvor !
SA171111 Dette er en årlig økning på 0,2 prosent som i realiteten er en nedbygging av tiltaket .
AP171111 Og hadde alle som kjører i Oslo, uansett størrelse på kjøretøy, overholdt fartsgrensen, hadde tiltaket hatt enda større effekt.
DN171110 Tiltaket gjelder for tre måneder av gangen.
DA171110 Røykenkvinnen er dog ikke helt typisk for kvinnene dette tiltaket har som mål å få ut i jobb, siden hun har norsk fagutdannelse.
VG171109 Han varslet at direktoratet kommer til å foreslå at tiltaket gjøres permanent.
VG171109 - Tiltaket er nødvendig for å avverge å begrense eventuelle terroranslag på Gardermoen.
VG171109 Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av organisasjonsendringene på neste styremøte, herunder hvordan innholdet i dette tiltaket blir fulgt opp.
SA171109 Årsaken til dette er at det tiltaket som vil overføre desidert mest trafikk fra vei til kollektiv i dette distriktet, er en ny jernbanelinje fra Luravika i Sandnes via Forus og Ullandhaug til Paradis stasjon.
SA171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge Humlegård.
DN171109 Han varslet at direktoratet kommer til å foreslå at tiltaket gjøres permanent når de sender sitt høringssvar til det statlige utvalget som har vurdert bevæpning av politiet.
DB171109 Tiltaket modelleres etter den 14 måneder lange generelle bevæpningen av politiet innført den 25. november 2014.
DA171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge Humlegård.
BT171109 Man må også spørre seg hvor mye tid bussene egentlig sparer ved å innføre dette tiltaket .
AP171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge Humlegård.
AA171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård.
AA171109 Han varslet at direktoratet kommer til å foreslå at tiltaket gjøres permanent når de sender sitt høringssvar til det statlige utvalget som har vurdert bevæpning av politiet.
AA171109 Politidirektoratet kommer til å foreslå at tiltaket på Gardermoen gjøres permanent når organet sender sitt høringssvar om bevæpning, ifølge Humlegård.
DA171108 Beboerne i Bydel Frogner har lenge gledet seg til at tiltaket settes i kraft, og hadde håpet at de ville få en lettere parkeringshverdag der de bor.
DA171108 Tiltaket kommer som følge av en overgrepssak, hvor en mann i oktober ble dømt for overgrep mot sju barnehagegutter, skriver NRK.
DA171107 Da blir det ikke noen miljøgevinst av tiltaket , mener Grepstad.
DA171107 - Det viktigste tiltaket er å begrense bemanningsbransjen, og styrke bestemmelsene for faste ansettelser.
VG171106 Ideelt barnevernsforum, en organisasjon for ideelle aktører i barenvernet, er positiv til tiltaket .
DN171106 Staten fikk blant annet medhold i at snusbruk innebærer helserisiko og at tiltaket vil bidra til å beskytte folkehelsen, særlig for barn og unge.
DN171106 Retten slo også fast at standardiserte tobakkspakninger er et anerkjent tiltak, anbefalt internasjonalt og at forskning viser at tiltaket har effekt.
DN171106 De hevdet at tiltaket er i strid med EØS-retten.
DB171106 Varkaran Singh ( 20 ) fra Drammen og Justin M'Baya ( 19 ) fra Oslo synes tiltaket til Oslo kommune virker fint.
DB171106 FORNØYDE : Varkaran Singh ( 20 ) fra Drammen og Justin M'Baya ( 19 ) fra Oslo synes tiltaket til Oslo kommune virker fint.
DA171104 Partiets leder Trine Skei Grande har tidligere reagert på at regjeringen i statsbudsjettet kun la fram et forslag til en modell med makspris, uten at det er satt av penger til å gjennomføre tiltaket nå.
DA171104 Tiltaket går ut på at familier med mindre enn 450.000 kroner i samlet inntekt ikke skal bruke mer enn 6 prosent av husholdningens budsjett på SFO.
DA171103 - Dette tiltaket vil bare forsterke problemene.
AA171103 Tiltaket er et samarbeid mellom norske domstoler, Røde Kors og Domstoladministrasjonen ( DA ).
DA171102 Dersom dette overlates til Stortinget kan tiltaket bli vraket på grunn av uforsvarlig høye kostnader, dårlig måloppnåelse og manglende koordinering i forhold til godkjent riksvei 19.
VG171101 SVs Freddy André Øvstegård, medlem av Familie- og kulturkomiteen sier det er fint at departementet vil skrive dette inn i et tildelingsbrev, men mener tiltaket er alt for svakt. - #Metoo-kampanjen har vist at dette er et stort samfunnsproblem som er ekstra overrepresentert i kulturbransjen, sier Øvstegård, som mener problemene handler om fordeling av makt.
DN171101 Han avviser at tiltaket er distriktsfiendtlig.
DB171101 I Oslo anbefales folk å levere restavfall i gjennomsiktige sekker, men kommunen håndhever ikke tiltaket i særlig grad enda.
BT171101 Det kan virke som om dette er tiltaket som skal redde den norske nasjonen.
VG171031 Dette tiltaket , som nå er reversert, skulle kutte utslippene med 2,6 millioner tonn CO2 hvert år, ifølge Inside Climate News.
DN171031 Regjeringen vil kutte i dagpengene for å motivere flere til å jobbe, og håper å spare 305 millioner kroner på tiltaket .
DB171031 Foreløpig er det ingen tvang bak tiltaket .
VG171028 Det skal være det første spesifikke tiltaket som ble gjort etter at spanske myndigheter besluttet å sparke Catalonias regjering ¶
DB171026 « Ledelsen har ikke betraktet fotografering som kontrolltiltak og dermed ble det ikke foretatt verken drøfting eller evaluering av tiltaket .
DB171026 « Arbeidstilsynet ser på tiltaket som en potensiell belastning for den enkelte siden den kan knyttes til egen opplevelse av kroppsfokusering og seksualisering, selv om det ikke foreligger noen påstand om misbruk av bildematerialet ».
DB171026 I rapporten skriver Arbeidstilsynet at de under tilsynet spurte butikkens arbeidsgiver om det var foretatt noen formell drøfting med de ansatte om tiltaket om å fotografere dem daglig - noe som er krav i arbeidsmiljøloven når det gjelder alle kontrolltiltak.
DB171026 De har heller ikke fanget opp eller risikovurdert tilstrekkelig om tiltaket kan være belastende for de ansatte », står det i rapporten.
DB171026 Arbeiderpartiet vil støtte tiltaket bare de får forsikringer om at rettssikkerheten er på plass.
DB171025 Allerede torsdag kan tiltaket bli innført av flere av selskapene.
DB171025 Tiltaket skal styrke sikkerheten.
AP171025 Det viktigste tiltaket mot sosial kontroll er å sikre foreldres yrkesdeltagelse og inkludering i det norske samfunnet.
DB171024 Røyneberg understreker at hovedfokuset med tiltaket var på det psykososiale miljøet på skolen, og at det fortsetter.
DB171024 Oppmerksomheten rundt tiltaket har uten tvil vært uheldig, sier fungerende rektor Anja Sarita Røyneberg til Dagbladet.
DB171024 Klemming i positiv kontekst er kjempebra, tiltaket var ment forebyggende mot klemming som utarter til voldsomme episoder, sier hun.
VG171023 Det viktigste tiltaket er å unngå å bli solbrent, ved å bruke solkrem med høy faktor, ta pauser fra solen når den er på det sterkeste eller bruke klær som beskyttelse.
SA171023 I tillegg mener flere av forbundene i Mellom-Europa at tiltaket ville vært bra for rekrutteringen.
SA171023 - Det var meg, sammen med Atle Try Stousland, som startet tiltaket .
FV171023 - Det var meg, sammen med Atle Try Stousland, som startet tiltaket .
BT171023 I tillegg mener flere av forbundene i Mellom-Europa at tiltaket ville vært bra for rekrutteringen.
AP171023 Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås mener også at det er utrygt å være i Afghanistan, men vil ikke være med på tiltaket og begrunner det i Klassekampen slik.
AP171023 I tillegg mener flere av forbundene i Mellom-Europa at tiltaket ville vært bra for rekrutteringen.
AP171023 I tillegg mener flere av forbundene i Mellom-Europa at tiltaket ville vært bra for rekrutteringen.
AP171023 - Det var meg, sammen med Atle Try Stousland, som startet tiltaket .
DA171022 Verdien på dette tiltaket ligger et sted mellom 20 og 40 millioner kroner hvert år.
DN171020 Regjeringen mener tiltaket skal bidra til økt konkurransekraft og planlegger rask opptrapping : ¶
AP171020 Regjeringen har imidlertid ikke satt av midler til dette tiltaket på statsbudsjettet.
AP171020 Regjeringen har imidlertid ikke satt av midler til dette tiltaket på statsbudsjettet.
AP171020 Flere medieledere trekker frem dette tiltaket som et viktig bidrag til at mange aviser nå kan vise til en økning i digitale abonnement.
AA171020 Enigheten mellom regjeringen og PSOE innebærer at iverksettelsen av paragraf 155 skal være « svært begrenset » i omfang og at tiltaket kun skal gjelde over et « kortest mulig » tidsrom.
DN171019 Nå refser Datatilsynet tiltaket siden det ble gjennomført intervjuer med sjåførene uten at de fikk vite hva opplysningene skulle brukes til.
AP171019 Når Coop-sjef Geir Inge Stokke ber politikerne gripe inn for å begrense størrelsen på Norgesgruppen, deler jeg bekymringen hans, men ikke troen på tiltaket .
VG171018 Det er helt urimelig å hevde at tiltaket er umoralsk på vegne av norske soldater, skriver hun i en epost til VG via kommunikasjonsavdelingen.
DB171017 Han angrer ikke på tiltaket med å tilføre vann, men sier han helst skulle sett at NVE kunne startet tidligere.
DA171017 Bastholm påpeker at null moms på reparasjoner både vil føre til lavere avgifter og en enklere hverdag for folk flest, i tillegg til at tiltaket vil gi en stor miljøgevinst.
DA171017 En annen forutsetning er at dette tiltaket representerer et reelt miljøskifte - og ikke er tilknyttet den ordinære skolen.
AA171017 Han angrer ikke på tiltaket med å tilføre vann, men sier han helst skulle sett at NVE kunne startet tidligere.
AA171017 Han angrer ikke på tiltaket med å tilføre vann, men sa han helst skulle sett at NVE kunne startet tidligere.
AP171014 Men tiltaket , stengningen, står ikke i forhold til bekymringen, sier Gullestad.
AA171014 I mange år ga vi tilbud ( UngPro tiltaket ) om samtaler og kompetanse til ungdom, foreldre og fagfolk.
AA171014 Dessverre ble tiltaket avsluttet selv om vår anbefaling var å videreføre det, nettopp fordi vi så tydelig så hvor mange unge som trengte veiledning og støtte til å regulere og forstå det de opplevde online.
DB171013 OM vi som elsker leken mest godtar denne overproduksjonen ganske enkelt fordi det uansett er så gøy å spille fotball, er neste utfordring om tiltaket i seg selv er sportslig riktig.
DA171013 « Alle » er enige om at tiltaket er bra og viktig, men når budsjettene skal lages havner KIAs tiltak gjerne utenfor.
VG171012 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik ønsker tiltaket velkommen.
SA171012 Regjeringen viderefører tiltaket med særskilt satsing, men vil kutte beløpet til 37,2 millioner i budsjettforslaget for 2018.
SA171012 Ett av argumentene for tiltaket var at en god energimerking ville være positivt for selgere - blant annet i form av økt salgssum.
DB171012 Tiltaket er en utvidelse av ECRIS, et system der EUs medlemsland kan utveksle informasjon om straffedommer.
AP171012 Tiltaket er en utvidelse av ECRIS, et system der EUs medlemsland kan utveksle informasjon om straffedommer.
AP171012 Ett av argumentene for tiltaket var at en god energimerking ville være positivt for selgere - blant annet i form av økt salgssum.
AA171012 Han sier at tiltaket kommer etter at det ble oppdaget at irakiske styrker i økende grad blir utplassert og er i bevegelse ved frontlinjen der peshmerga-styrkene står.
AA171012 Spørsmålet er om det er det beste tiltaket for å gi småbarnsfamilier mer valgfrihet og utjevne forskjeller.
DB171011 Det er ingen spesiell hendelse som har ledet fram til dette drastiske tiltaket , og det er derfor veldig vanskelig å forstå hvorfor dette skjer akkurat nå.
AP171011 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ( FFO ) er fornøyd med tiltaket , men tviler på at det er tilstrekkelig. 11. 18 millioner mer til kreftscreening ¶
AP171011 - De private vurderer i mindre grad om tiltaket passer ungdommen.
SA171010 I tillegg mener flere av forbundene i Mellom-Europa at tiltaket ville vært bra for rekrutteringen.
SA171010 I tillegg mener flere av forbundene i Mellom-Europa at tiltaket ville vært bra for rekrutteringen.
DN171010 Tanken er at tiltaket kan ha en viss suksess fordi det er de mektige elitene som i størst grad blir skadelidende, og dermed kan utøve press på egne myndigheter.
DB171010 - Unntaket er om det foreligger særlige grunner, for eksempel om utgiftene til arkeologiske utgravinger er store målt mot de totale byggekostnadene, og sett opp mot økonomien til utbygger eller gevinsten av tiltaket , legger Trøim til.
BT171010 I tillegg mener flere av forbundene i Mellom-Europa at tiltaket ville vært bra for rekrutteringen.
AP171010 I tillegg mener flere av forbundene i Mellom-Europa at tiltaket ville vært bra for rekrutteringen.
AP171010 I tillegg mener flere av forbundene i Mellom-Europa at tiltaket ville vært bra for rekrutteringen.
VG171009 Ingen har lyttet, og dette er det siste tiltaket , sier Jackson, og legger til at det er typisk å legge igjen et manifest eller en videodagbok.
DB171008 Tiltaket med å pøse tusenvis av liter med vann over det ustabile fjellpartiet for å utløse et ras, ble avsluttet lørdag.
AP171008 Tiltaket med å pøse tusenvis av liter med vann over det ustabile fjellpartiet for å utløse et ras, ble avsluttet lørdag.
AA171008 Tiltaket med å pøse tusenvis av liter med vann over det ustabile fjellpartiet for å utløse et ras, ble avsluttet lørdag.
AA171008 Tiltaket med å pøse tusenvis av liter med vann over det ustabile fjellpartiet for å utløse et ras, ble avsluttet lørdag.
SA171006 Overfor Aftenposten utdyper Klaveness hvorfor hun synes tiltaket er fantastisk.
FV171006 Overfor Aftenposten utdyper Klaveness hvorfor hun synes tiltaket er fantastisk.
DB171006 - Jeg har ingen interesse av å se på andre, og jeg vil heller ikke at andre skal se på meg, skal Paddock ha sagt om tiltaket som trolig var ment for å unngå naboenes oppmerksomhet.
BT171006 Overfor Aftenposten utdyper Klaveness hvorfor hun synes tiltaket er fantastisk.
AP171006 Overfor Aftenposten utdyper Klaveness hvorfor hun synes tiltaket er fantastisk.
VG171005 Han ser også for seg at tiltaket må kunne brukes i en tidsavgrenset periode og ikke blir permanent.
VG171005 Det var Høyre-gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg som først fremmet tiltaket med raskt iverksatt video-overvåking i osloskolen i VG i høst.
DB171005 - Jeg har ingen interesse av å se på andre, og jeg vil heller ikke at andre skal se på meg, skal Paddock ha sagt om tiltaket som var ment for å unngå naboenes oppmerksomhet.
DB171004 Tiltaket utfordrer tanken om at bare den organiserte idretten kan nå målet om økt fysisk aktivitet i befolkningen.
AP171004 Kuratorenes researchmateriale har nemlig også blitt utstilt under paraplyen « arkiver », men det transparente tiltaket oppleves heller som ord i munnen på de uttrykkene vi er her for å se, nemlig kunsten.
SA171002 Vi har gjennomført egne undersøkelser i ettertid, og åtte av ti svarer at de mener tiltaket er godt og forstår hvorfor det er nødvendig med slike grenser.
DB171002 Byrådet begrunner tiltaket med at store områder av byen i dag slipper unna bomavgifter.
AP171002 Vi har gjennomført egne undersøkelser i ettertid, og åtte av ti svarer at de mener tiltaket er godt og forstår hvorfor det er nødvendig med slike grenser.
AP171001 Byrådet begrunner tiltaket med at store områder av byen i dag slipper unna bomavgifter.
AA171001 Byrådet begrunner tiltaket med at store områder av byen i dag slipper unna bomavgifter.
DB170930 Tiltaket vare i ti dager og har som mål å gjøre det enklere å få fram nødvendige forsyninger til Puerto Rico.
DA170929 Byrådet begrunner tiltaket med at store områder av byen i dag slipper unna bomavgifter.
AA170929 Rådmannen mener tiltaket i hovedsak er i tråd med reguleringsplanen, men det stilles likevel spørsmål ved fasadeutformingen.
AA170929 Rådmannen foreslår også at politikerne avslår deler av tiltaket .
AA170929 - Stort sett oppfyller tiltaket de rammene som ligger i reguleringsplanen, men prosjektet er ikke kommet langt nok i å konkretisere valgt estetikk.
AP170928 Men ifølge FP kan tiltaket denne gang bli vanskeligere å utfordre i rettsapparatet enn de foregående.
VG170927 Men her har de en begynnende suksess med tiltaket « enkla jobb », som til tross for heftig motstand ( på grunn av lave lønninger ), har gitt flere uten utdannelse en inngang på arbeidsmarkedet.
AP170927 Løftene om gratis AKS på østkanten kom allerede i byrådserklæringen for to år siden, og tiltaket er blitt rullet ut gradvis.
VG170922 Kulturpolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne ( MDG ), Ståle Sørensen, er heller ikke overbevist om at festen er det beste tiltaket for å hylle norsk kultur.
VG170921 Hofstad Helleland avviser at dette tiltaket en del av hennes svar på den kritikken hun har fått i mediene tidligere i høst om manglende synlighet i det kulturpolitiske bildet.
VG170921 FNs høykommissær for menneskerettigheter sier klart at « Dette tiltaket ser ut som en kynisk plan for å få tvangsflyttet store folkemengder uten at de har mulighet til å vende tilbake », og representanter for FN sier det nå pågår en utstrakt « etnisk rensing » i Myanmar.
DB170921 Foto : AFP PHOTO / Brendan Smialowski / NTB Scanpix ¶ Tiltaket vil strupe Nord-Koreas tilgang til midlene de trenger til å utvikle kjernefysiske våpen, sa Trump etter å ha kunngjort presidentordren på et møte i FN-hovedkvarteret.
AA170921 Tiltaket vil strupe Nord-Koreas tilgang til midlene de trenger til å utvikle kjernefysiske våpen, sa Trump etter å ha kunngjort presidentordren på et møte i FN-hovedkvarteret.
AP170920 Det viktigste tiltaket mot segregering er deltagelse i arbeidsliv.
SA170919 Er du motivert, så utvikler du deg, sier Magnus Johansson om tiltaket de har satt i gang i Hordaland.
AP170919 Er du motivert, så utvikler du deg, sier Magnus Johansson om tiltaket de har satt i gang i Hordaland.
NL170917 Vi gjør det fordi stor lufthavn er det viktigste tiltaket for å skape vekst på tvers av bransjer og kommunegrenser i vår region.
AA170917 Tiltaket skjer mindre enn to uker etter at Kuwaits Emir Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Shaba besøkte Washington.
VG170915 Sa opposisjonspolitkeren Henrique Capriles etter at tiltaket ble annonsert.
DA170915 Hun er svært positiv til tiltaket og gleder seg til å bidra.
AP170915 Det mest effektive tiltaket for å få ned sykefraværet, innstramning i sykelønnsordningen, er et ikke-tema.
DB170914 Det var « Komiteen for fattige skolebarns bespisning », med initiativtaker Hanna Bergh i spissen, som organiserte tiltaket .
DB170913 Tiltaket kommer som følge av meldinger om overgrep mot LHBT-personer i den selvstyrte republikken Tsjetsjenia, ifølge CBC.
SA170912 - Det viktigste tiltaket for å få flere unge inn i boligmarkedet er å legge til rette for at utviklingen i boligmarkedet er balansert.
AP170912 - Det viktigste tiltaket for å få flere unge inn i boligmarkedet er å legge til rette for at utviklingen i boligmarkedet er balansert.
AP170911 - Dette tiltaket ser ut som en kynisk plan for å få tvangsflyttet store folkemengder uten at de har mulighet til å vende tilbake, sier Zeid.
AA170911 - Dette tiltaket ser ut som en kynisk plan for å få tvangsflyttet store folkemengder uten at de har mulighet til å vende tilbake, sier Zeid.
AA170911 - Dette tiltaket ser ut som en kynisk plan for å få tvangsflyttet store folkemengder uten at de har mulighet til å vende tilbake, sier Zeid.
VG170910 Det viktigste tiltaket er imidlertid å få flest mulig av folket i arbeid.
AP170909 - Hvert år får vi 1500 mennesker ut i jobb igjen gjennom dette tiltaket .
DB170908 Resultatene er lovende, men kunnskapsgrunnlaget er veldig tynt og noen studier tyder også på at de positive effektene av tidlig behandling forsvinner når tiltaket opphører.
AP170908 Hvis en åpning for flere midlertidige ansettelser senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet, må tiltaket brukes.
DA170907 I tillegg til at mange unge kommer i jobb gjennom tiltaket , er det også kostnadsbesparende på sikt.
NL170906 Tilbakemeldingene så langt tyder på at tiltaket er en stor suksess.
DN170906 Slovakia og Ungarn mener den svake innsatsen viser at tiltaket mangler effekt, og at ordningen derfor må avvises som et lite hensiktsmessig svar på krisen.
AA170906 Slovakia og Ungarn mener den svake innsatsen viser at tiltaket mangler effekt, og at ordningen derfor må avvises som et lite hensiktsmessig svar på krisen.
AA170906 Slovakia og Ungarn mener den svake innsatsviljen viser at tiltaket mangler effekt, og at ordningen derfor må avvises som et lite hensiktsmessig svar på krisen.
VG170905 - Det svenske finansdepartementet har beregnet at dette tiltaket alene har tilført mellom 100 000 og 120 000 ekstra årsverk, sier Sp-nestlederen.
DN170905 Pågår forhandlinger ¶ - Tiltaket muliggjør en ordentlig avvikling av det insolvente flyselskapet Air Berlin uten å skade konkurransen i det indre markedet, heter det videre.
DN170904 Tjenestemenn uttalte at tiltaket med å brenne ut de seks resterende beholderne ikke utgjorde en miljøfare for beboerne og samfunnet.
DB170904 Ikke ultimatum ¶ Tiltaket vil være et av MDGs krav i forhandlinger om neste års statsbudsjett, men det er ikke et ultimatum.
DB170904 Tiltaket er også et miljøtiltak for å få flere til å bruke kollektivtransport.
DB170904 Svenske innvandrerkvinner har i tillegg vist stor gründerevne som følge av tiltaket .
DB170904 I Sverige, som innførte fradraget i 2007, har tiltaket hatt en klar integrerende profil.
AP170904 Tjenestemenn uttalte at tiltaket med å brenne ut de seks resterende beholderne ikke utgjorde en miljøfare for beboerne og samfunnet.
AP170904 - Men det mest drastiske tiltaket de kan gjennomføre, er å stanse eksporten av olje og drivstoff til Nord-Korea, sier professor Tsang til Aftenposten.
VG170902 Men her står problemene i kø : Det er svært tvilsomt om dette tiltaket i det hele tatt kan redde noen barn.
VG170902 De fleste som begår overgrep blir aldri dømt for det, og vil derfor aldri bli aktuelle kandidater for tiltaket .
VG170902 - Hvis vi kan redde ett barn med dette tiltaket , så er det nok for meg, sier Amundsen til TV2.
DN170902 Hun la til at Russland forbeholder seg retten til å gjengjelde tiltaket som USA beordret gjennomført som svar på et russisk krav om kutte den amerikanske diplomatstaben innen fredag.
DB170902 Hun la til at Russland forbeholder seg retten til å gjengjelde tiltaket som USA beordret gjennomført som svar på et russisk krav om kutte den amerikanske diplomatstaben innen fredag.
DB170902 - Det eneste konkrete tiltaket vi har sett så langt, er tilskuddsordningen for innkjøp av hydrogendrosje.
AA170902 Hun la til at Russland forbeholder seg retten til å gjengjelde tiltaket som USA beordret gjennomført som svar på et russisk krav om kutte den amerikanske diplomatstaben innen fredag.
AA170902 Hun la til at Russland forbeholder seg retten til å gjengjelde tiltaket som USA skal ha beordret som svar på et russisk krav om kutte den amerikanske diplomatstaben innen fredag.
VG170901 Om lag halvparten av kommunene teller allerede manuelt, for disse vil ikke dette tiltaket innebære noen endring.
DN170901 Ifølge kildene Bloomberg har snakket med har administrasjonen allerede innledet samtaler med ledere i Kongressen om tiltaket , som skal gjøre hevingen av taket mykere, samt bidra til å unngå å skape uro i finansmarkedene.
DA170901 Hva er det viktigste tiltaket rettet mot levekår ?
DA170901 Det er det viktigste tiltaket mot barnefattigdom.
DA170901 Omtrent halvparten av norske kommuner teller allerede stemmer manuelt, og vil dermed ikke merke noen forskjell med tiltaket .
AA170901 Omtrent halvparten av norske kommuner teller allerede stemmer manuelt, og vil dermed ikke merke noen forskjell med tiltaket .
AA170901 Omtrent halvparten av norske kommuner teller allerede stemmer manuelt, og vil dermed ikke merke noen forskjell med tiltaket .
DN170830 Fra januar neste år kan rundt 400.000 husstander dra nytte av tiltaket , som beløper seg til 1,8 milliarder euro.
SA170829 Den danske EU-parlamentarikeren Morten Løkkegaard deler bekymringen som det fransk-tyske tiltaket er uttrykk for.
DN170829 Tiltaket har lenge blitt etterspurt fra flere hold, men ble aktualisert da Trump-administrasjonen så etter måter å kutte budsjettet på.
AP170829 Hensikten med tiltaket er å bidra til aktivitet på norske skipsverft, til å opprettholde innovasjonsevnen i Norge og til verdiskapning og omstilling, særlig langs kysten.
NL170828 Alle har lovprist tiltaket og våre resultater, men ingen har følt ansvar for å gi midler til dette arbeidet som ligger mellom frivillighet og offentlig sektor, mellom tiltak mot barnefattigdom og idrettsdeltakelse, mellom idrett og inkludering.
DB170828 Jeg har vært veldig tydelig på at dersom vi innfører dette tiltaket , så blir det selvfølgelig gjort innenfor rettssikkerhetens rammer, sier Amundsen og legger til at det vil skje ved dom, og med medisinsk oppfølging.
DB170828 - Hvis vi kan redde ett barn med dette tiltaket , så er det nok for meg.
DB170828 - Hvis vi kan redde ett barn med dette tiltaket , så er det nok for meg.
DA170828 - Hvis vi kan redde ett barn med dette tiltaket , så er det nok for meg.
AA170828 Vi mener det største sportslige tiltaket og samfunnsnyttige tiltaket vi kan gjøre er å sørge for at det blir utdannet bedre og flere skolerte foreldretrenere, enda bedre fasiliteter samt sørge for at enda flere gutter og jenter driver med fotball i flere år enn de i dag gjør.
AA170828 Vi mener det største sportslige tiltaket og samfunnsnyttige tiltaket vi kan gjøre er å sørge for at det blir utdannet bedre og flere skolerte foreldretrenere, enda bedre fasiliteter samt sørge for at enda flere gutter og jenter driver med fotball i flere år enn de i dag gjør.
AP170827 - Hvis vi kan redde ett barn med dette tiltaket , så er det nok for meg.
AA170827 - Hvis vi kan redde ett barn med dette tiltaket , så er det nok for meg.
DB170825 På sikt er likevel det beste tiltaket forebygging gjennom en styrking av kompetansen i barnevern og skole.
AA170825 Politiet opplyser at hensikten med tiltaket er å kunne avdekke eventuelle aktører som kan tenkes å utgjøre en trussel mot arrangementet.
DB170824 Tiltaket innebærer at lærere med godkjent utdanning og lang erfaring risikerer å miste sin undervisningskompetanse.
DA170823 Tiltaket er utarbeidet av Nav og Innovasjon Norge, og designer Kjell Nordström er headhuntet for å lede en del av bedriften som skal jobbe mot norsk motebransje.
AP170823 Tiltaket skal bidra til å minske avstanden mellom menneskene i byen og gjøre frykten for det ukjente mindre.
DB170822 Det er politikk som skal bidra til å beskytte og styrke den norske velferdsmodellen, styrke næringslivet - og slik også være med på å skape arbeidsplasser, som er det beste tiltaket mot fattigdom og for integrering.
DB170822 NHO mener det er det viktigste tiltaket for å få flere kvinnelige ledere.
DN170821 Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere tiltaket , sier Mæland.
DB170821 Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere tiltaket , sier Mæland.
DB170820 Tiltaket er gjeldende fra i dag 16. august 2017 klokka 17.00, og til torsdag 31. august 2017 klokka 12.00.
AP170820 - Vi ser at vi klarer å løfte elevene rett etter tiltaket, men hvis man tar tiltaket bort, faller mange av elevene som strever med læring, tilbake i det gamle sporet.
AP170820 - Vi ser at vi klarer å løfte elevene rett etter tiltaket , men hvis man tar tiltaket bort, faller mange av elevene som strever med læring, tilbake i det gamle sporet.
AP170820 - Vi ser at vi klarer å løfte elevene rett etter tiltaket, men hvis man tar tiltaket bort, faller mange av elevene som strever med læring, tilbake i det gamle sporet.
AP170820 - Vi ser at vi klarer å løfte elevene rett etter tiltaket , men hvis man tar tiltaket bort, faller mange av elevene som strever med læring, tilbake i det gamle sporet.
DA170818 Jeg er redd for at det finnes dem som vil slå politisk mynt på tiltaket fordi skolen ligger i en av de hurtigst voksende, yngste og samtidig fattigste bydelene, med mange utfordringer knyttet til sosioøkonomiske forhold og innvandring, advarer Gloppen.
DA170818 Hun mener tiltaket står i fare for å ha flere uheldige og utilsiktede effekter gjennom det signalet det sender til unge mennesker på jakt etter sin egen identitet, ansatte som utsettes for trusler og til foresatte og andre som har Bjørnholt som nærskole og møteplass.
DA170818 Hun støtter leder i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudry, som mener tiltaket er brannslukking når man heller bør arbeide forebyggende.
DA170818 En rekke politikere kommenterte torsdag at tiltaket ikke bør være nødvendig i utgangspunktet.
AP170818 Hun avviser at tiltaket er en snarvei for å hindre at utenlandske arbeidere kommer til Norge for å jobbe.
NL170817 Det tiltaket lå inne i gamle planer.
AP170817 Røe Isaksen får bred støtte fra sine politikerkollegier i at tiltaket ikke bør være nødvendig i utgangspunktet.
AP170817 Hun støtter leder i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, som mener tiltaket er brannslukking når man heller bør arbeide forebyggende.
AA170817 Selv om Bjørnholt foreløpig er alene om dette tiltaket , er situasjonen ved skolen ifølge politiet ikke i noen særstilling.
AA170817 Røe Isaksen får bred støtte fra sine politikerkolleger i at tiltaket ikke bør være nødvendig i utgangspunktet.
AA170817 Hun støtter leder i Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudry, som mener tiltaket er brannslukking når man heller bør arbeide forebyggende.
VG170816 Herlofson mener tiltaket er bra, men at det burde vært prioritert høyere.
DA170816 Vi vil øke antallet tiltaksplasser innen Varig Tilrettelagt Arbeid ( VTA ) og styrke NAVs oppfølging av personer som er under tiltaket VTA i ordinær sektor.
AP170816 Rektoren er likevel svært fornøyd med tiltaket , som er det første av sitt slag blant Oslo-skolene.
AP170816 Etter at skolens rektor har pratet med henne om tiltaket , synes Kanyi at ideen ikke er så dum.
AP170816 Det viktigste tiltaket er aktivt forebyggende arbeid, med miljøarbeidere og andre støttespillere. 16-åring død etter voldshendelse ved Holmlia skole ¶
DB170815 Da har vi ikke engang nevnt det viktigste klimapolitiske tiltaket : Parisavtalen.
NL170814 Patruljen har avverget flere redningsoppdrag, og selv om det også er mange teltere, bobil-turister og gratispassasjerer som også nyter godt av innsatsen til " Besseggenpatruljen " - virker det som de 14 reiselivsbedriftene som i år tar regningen er fornøyd med ordningen og de mener tiltaket er nødvendig for at Besseggen skal forbli et attraktivt, bærekraftig turmål i årene som kommer.
AP170814 I en redegjørelse mandag sa Trump av tiltaket innebærer at en valgløfte nå blir innfridd.
AP170814 Skolelederne peker på mer tid til kjerneoppgavene ( undervisning/oppfølging av elevene ) som det viktigste tiltaket for å rekruttere og beholde lærere, deretter følger høyere lønn og færre elever pr. lærer ( økt lærertetthet ).
AP170814 - Det mest effektive tiltaket for å bekjempe barnefattigdom er å heve barnetrygden, både til barnefamilier generelt og ekstra høye satser for enslige forsørgere og foreldre med flere enn tre barn, sier hun.
AA170814 I en redegjørelse mandag sa Trump av tiltaket innebærer at en valgløfte nå blir innfridd.
DB170813 I Coop-butikken i Jønkøping er det ennå noen som spør etter de tynne plastposene, men etter en prat synes de fleste ifølge Sverige Radio at tiltaket om å erstatte plast med papiremballasje til frukt og grønt er prisverdig.
AA170812 Men beverne som bor i og rundt Theisendammen vil kjenne tiltaket på kroppen.
VG170811 - Dette er vemodig og tungt, men de aller fleste seg på tiltaket som nødvendig - nærmest for å hindre at skrantesyke sprer seg i norsk vill fauna, sier Øydvin.
DA170811 - Dette tiltaket innebar at vi installerte en såkalt scrubber i 2011, en teknisk løsning som så effektivt som mulig skal rense luftstrømmer med høy luktkonsentrasjon, sier han.
NL170810 Konsekvenser kan bli at tiltaket pulveriseres og nedprioriteres i konkurranse med andre oppgaver kommunene har ansvar for.
AA170810 Ifølge Trondheim kommune er det opp til søkereren å bestemme hva målet med tiltaket er.
AP170809 - Det er SV som svikter de yngste med dette tiltaket .
DB170808 Tiltaket er selvfølgelig å stemme på ett av klimapartiene.
DN170807 På tredjeplass er tiltaket å droppe transatlantiske flyreiser, som bidrar til en reduksjon på 1,6 tonn.
AA170807 På tredjeplass er tiltaket å droppe transatlantiske flyreiser, som bidrar til en reduksjon på 1,6 tonn.
DB170806 På tredjeplass er tiltaket å droppe transatlantiske flyreiser, som bidrar til en reduksjon på 1,6 tonn.
AP170806 På tredjeplass er tiltaket å droppe transatlantiske flyreiser, som bidrar til en reduksjon på 1,6 tonn.
DB170805 Nå ønsker han at tiltaket for å gjøre verden litt bedre, skal inspirere flere.
DB170805 Inspirasjonen for tiltaket skal stamme fra Champions Leauge-finalen i 2012, hvor hans daværende lag Chelsea slo Bayern München.
DB170805 - Jeg leder dette tiltaket , men jeg ønsker ikke å være alene om det.
DN170804 - Vi anser dette tiltaket , tatt på initiativ fra Berlin, som fiendtlig og grunnløst, sier det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse fredag kveld etter nye sanksjoner fra EU.
DN170804 - Vi anser dette tiltaket , tatt på initiativ fra Berlin, som fiendtlig og grunnløst, heter det i uttalelsen fra det russiske utenriksdepartementet fredag kveld.
AA170804 - Vi anser dette tiltaket , tatt på initiativ fra Berlin, som fiendtlig og grunnløst, heter det i uttalelsen fra det russiske utenriksdepartementet fredag kveld.
AA170804 Aldi opplyser fredag at det drastiske tiltaket er et rent føre var-tiltak for å sikre åpenhet overfor kundene.
AA170804 - Trafikken i Bergen har blitt redusert mer enn forventet av tiltaket , og tiden folk tilbringer i kø er kraftig redusert.
DB170802 Ut fra forskning er dette det viktigste tiltaket , fordi man frykter å bli straffet eller miste førerkortet, sier Karlsen og legger til : ¶
DB170802 Som vi har fremholdt en rekke ganger mener vi at man skal få tilbud om det best tilgjengelige tiltaket til enhver tid, uavhengig av hvem som har tilbudet.
DA170802 Hussaini mener også at det må bygges flere boliger, hvor tiltaket « leie til eie » kan iverksettes ( se faktaboks ).
DA170802 Hussaini mener også at det må bygges flere boliger, hvor tiltaket « leie til eie » kan iverksettes ( se faktaboks ).
DB170801 Foreløpig har han ikke begrunnet tiltaket .
AP170731 Carnegie-forskeren Aleksandr Baunov mener at det russiske tiltaket er en reaksjon på Kongressens nye sanksjoner, og at de ikke er rettet mot Trump.
AP170729 Arbeiderpartiet vil nå vurdere tiltaket som de for én måned siden omtalte som « direkte useriøst ».
AP170729 Tiltaket som ble foreslått av den franske presidenten vil dessverre ikke få en slutt på tilstrømmingen av migranter og asylsøkere, mener Solberg.
DN170728 Høyre og FrP ¶ Tiltaket er lik ideen Fremskrittspartiet i juni varslet at de vil gjennomføre dersom partiet havner i regjering etter stortingsvalget 11. september.
DA170728 Tiltaket er lik ideen Fremskrittspartiet i juni varslet at de vil gjennomføre dersom partiet havner i regjering etter stortingsvalget 11. september.
DA170728 Tiltaket er lik ideen Fremskrittspartiet varslet i juni at de vil gjennomføre dersom partiet havner i regjering etter stortingsvalget 11. september.
AA170728 Tiltaket er lik ideen Fremskrittspartiet i juni varslet at de vil gjennomføre dersom partiet havner i regjering etter stortingsvalget 11. september.
SA170726 FIFA-president Gianni Infantino lovpriset tiltaket og mente det gjør fotballen mer rettferdig, men systemet høstet også kritikk for å forsinke spillet. | « Matti » produserer mål i rekordfart : - Tror jeg kan bli enda bedre ¶
DN170726 Tiltaket er ment å redusere nitrogenoksid-nivåene av helsehensyn.
AP170726 FIFA-president Gianni Infantino lovpriset tiltaket og mente det gjør fotballen mer rettferdig, men systemet høstet også kritikk for å forsinke spillet.
AA170726 juli i år gir Arbeidstilsynet derfor prestegjeldet bøter på 1.000 kroner dagen som et pressmiddel for å få gjennomført tiltaket .
DA170724 « Det foreslås en endring slik at meldeplikt ikke automatisk innebærer krav om positivt samtykke fra kommunen før tiltaket kan gjennomføres.
DA170724 - Det er det viktigste tiltaket vi har for barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme.
AP170724 Det Ap-dominerte sentrum-venstre byrådet i Bergen er noe Ap-leder Jonas Gahr Støre ser opp til, og dette tiltaket vil han gjerne kopiere på riksplan.
DB170721 Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, mener tiltaket om å kreve kredittkortdetaljer fra brukeren er problematisk.
AA170721 Alt av historiske funn som kan dateres til før 1537 blir betegnet som automatisk fredet, og derfor kan ikke nydyrkingstiltaket fortsette før vi kan garantere at helleristningen eller andre automatisk fredede kulturminner blir skadet av dette tiltaket .
AA170721 Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, mener tiltaket om å kreve kredittkortdetaljer fra brukeren er problematisk.
VG170720 Vi velger å støtte dette tiltaket fordi vi føler vi får noe igjen for det.
SA170720 Heller ikke den koreansk-amerikanske golferen Jane Park så store problemer med tiltaket .
SA170720 Blant de sterkeste reaksjonene kom fra det innflytelsesrike magasinet Teen Vogue, som kalte tiltaket for « body-shaming » ( kan oversettes til kroppsskampåføring ).
SA170720 Tiltaket er blitt diskutert i lang tid og er blitt iverksatt etter ønske av spillere, hevder nettstedet golf.com.
FV170720 Heller ikke den koreansk-amerikanske golferen Jane Park så store problemer med tiltaket .
FV170720 Blant de sterkeste reaksjonene kom fra det innflytelsesrike magasinet Teen Vogue, som kalte tiltaket for « body-shaming » ( kan oversettes til kroppsskampåføring ).
FV170720 Tiltaket er blitt diskutert i lang tid og er blitt iverksatt etter ønske av spillere, hevder nettstedet golf.com.
DN170720 Tiltaket ses som ledd i president Xi Jinpings visjon for « nettsuverenitet », som innebærer at myndighetene i Beijing vil ha rett til å kontrollere hva innbyggerne gjør på nett.
AP170720 Heller ikke den koreansk-amerikanske golferen Jane Park så store problemer med tiltaket .
AP170720 Blant de sterkeste reaksjonene kom fra det innflytelsesrike magasinet Teen Vogue, som kalte tiltaket for « body-shaming » ( kan oversettes til kroppsskampåføring ).
AP170720 Tiltaket er blitt diskutert i lang tid og er blitt iverksatt etter ønske av spillere, hevder nettstedet golf.com.
AA170720 Tiltaket ses som ledd i president Xi Jinpings visjon for « nettsuverenitet », som innebærer at myndighetene i Beijing vil ha rett til å kontrollere hva innbyggerne gjør på nett. ( ©NTB ) ¶
DB170718 Det hjelper minoritetskvinner fint lite at det fremste tiltaket til feminister på venstresiden er å gå i 8. mars-tog og kjempe mot retusjering av reklame.
AA170718 Palestinerne frykter at tiltaket skal gi israelske myndigheter styring over plassen og dermed fortrenge muslimenes kontroll.
AA170718 Det mest grunnleggende tiltaket er å sikre at de som kan arbeide, skaffer seg en inntekt som er til å leve av.
AA170718 Det hadde vært fint om fancy teknologi kunne redde oss ut av denne miljøkrisen, men det mest kostnadseffektive tiltaket er å forhindre at plast ender opp i naturen i utgangspunktet.
DB170716 Tiltaket omtales også som en « redningsstrategi » for hogstindustrien i DR Kongo.
DA170714 Halden forteller at de har fått positive tilbakemeldinger på tiltaket .
SA170713 Synnøve Tverlid er glad for tiltaket , men sier at Serieforeningen for kvinnefotball ikke er opptatt av at norske, kvinnelige fotballspillere skal tjene like mye som de mannlige.
SA170713 Også herrelagets trener Darren Freeman sier han er positiv til tiltaket .
DB170713 Hvis den svært lille og usikre reduksjonen i mengden svevestøv som COWI legger til grunn ikke finner sted, er det ikke lenger klart om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
DB170713 Det er grunn til å ha en viss skepsis til den konklusjonen, særlig når tiltaket som foreslås, bryter med det grunnleggende samfunnsøkonomiske prinsippet om at prisen på å forurense skal tilsvare kostnaden ved forurensningen.
DB170713 Det er basert på en utredning byrådet har bestilt fra COWI som viser at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
BT170713 Synnøve Tverlid er glad for tiltaket , men sier at Serieforeningen for kvinnefotball ikke er opptatt av at norske, kvinnelige fotballspillere skal tjene like mye som de mannlige.
BT170713 Også herrelagets trener Darren Freeman sier han er positiv til tiltaket .
AP170713 Synnøve Tverlid er glad for tiltaket , men sier at Serieforeningen for kvinnefotball ikke er opptatt av at norske, kvinnelige fotballspillere skal tjene like mye som de mannlige.
AP170713 Også herrelagets trener Darren Freeman sier han er positiv til tiltaket .
AA170713 Leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, sier til NTB at han mener tiltaket først og fremst framstår som symbolpolitikk, og gir fortsatt regjeringens ulvepolitikk strykkarakter.
AA170713 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) er spesielt fornøyd med det siste tiltaket .
DA170710 God helse er kanskje det viktigste tiltaket for å forebygge fattigdom, ved at man kommer i arbeid og blir i stand til å forsørge seg selv.
AA170708 Men tiltaket har hatt liten effekt.
AA170708 Flere forhold kan ha spilt inn, men det er liten tvil om at det omstridte tiltaket har virket.
VG170707 « I likhet med kommunen, har vi kommet til at tiltaket er i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser og gjeldende planer », står det i brevet fra fylkesmannen.
NL170707 Det hadde vært fint om fancy teknologi kunne redde oss ut av denne miljøkrisen, men det mest kostnadseffektive tiltaket er å forhindre at plast ender opp i naturen i utgangspunktet.
AP170707 - Dersom vi skal få til alt det vi ønsker, er vi helt avhengig av at flere mennesker kommer i jobb, slår han fast og minner om tiltaket om å tilby folk opplæring i underveis i yrkeslivet og satsingen på aktivitet for ungdom som har falt utenfor jobb og skole.
VG170706 - Reklamefrie pakker er et tiltak som snusindustrien vet vil få færre barn og unge til å begynne med snus, og de bruker derfor alle tilgjengelige midler til å stoppe tiltaket .
DB170704 - Aggresjonsnivået hos knoppsvanehanner faller etter dette og man kan da anse tiltaket som en « hevnaksjon ».
BT170704 Dermed kan resultatet av tiltaket bli flere, ikke færre, turister.
AA170701 Den dokumenterte nedgangen i antall skadde og drepte i trafikken på grunn av disse målingene, viser at tiltaket er et solid skritt i riktig retning for å nå nullvisjonen.
VG170630 Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DB170630 Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DA170630 Han hevder han ikke kjente til dette tiltaket som nesten kostet en million kroner.
AP170630 Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
VG170629 « Sivilsamfunn » ble brukt som argument for tiltaket .
VG170629 Men om målet er effektiv bistand, bør alle bistandstildelinger starte med en vurdering av om det aktuelle tiltaket er blant de best mulige bidrag til utvikling i den aktuelle situasjon, ikke hvorvidt tiltaket også kan bidra til utvikling en gang i framtiden, etter mange snirklete omveier, etter først å ha tjent andre interesser på kort sikt.
VG170629 Men om målet er effektiv bistand, bør alle bistandstildelinger starte med en vurdering av om det aktuelle tiltaket er blant de best mulige bidrag til utvikling i den aktuelle situasjon, ikke hvorvidt tiltaket også kan bidra til utvikling en gang i framtiden, etter mange snirklete omveier, etter først å ha tjent andre interesser på kort sikt.
DB170629 Holde på interessen ¶ Tiltaket som Fotballforbundet nå har satt i gang handler også om å holde på og skape størst mulig motivasjon blant de yngre.
BT170629 Til tross for de mange negative effektene av tiltaket , har flyttingen til Førde én stor fordel : Det « fremstår som det alternativet som gir absolutt størst distriktspolitisk gevinst », står det i Utenriksdepartementets rapport.
SA170628 NFF-presidenten, som er tidligere styreleder i Rosenborg, forteller at tiltaket er en del av en helhetlig strategi.
AP170628 Til tross for de mange negative effektene av tiltaket , har flyttingen til Førde én stor fordel : Det « fremstår som det alternativet som gir absolutt størst distriktspolitisk gevinst », står det i Utenriksdepartementets rapport.
AP170628 NFF-presidenten, som er tidligere styreleder i Rosenborg, forteller at tiltaket er en del av en helhetlig strategi.
DB170627 Investoren skiftet i fjor ut hele ledelsen i det brasilianske problemprosjektet, og tiltaket har bidratt til å få virksomheten på riktig kurs, mener han.
AP170627 Budskapet på lappene minner oss om at vi er mye mer enn en kropp, men Trine Eilertsen i Aftenposten har liten tro på tiltaket .
DA170626 En god utdanning er også det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller.
BT170626 Tiltaket skal gjøre det mer effektivt å kjøre kollektivt i Bergen.
AA170625 Banker med lav kapital skal i utgangspunktet ikke motta hjelp for å bedre sin betalingsevne, ifølge EU-reglene, men statsminister Paolo Gentolini uttaler at tiltaket er tråd med det EU tillater. ( ©NTB ) ¶
DB170623 Det siste tiltaket Frp lanserte er økt overvåkning for å bekjempe radikaliserende aktiviteter.
DA170623 - Det tiltaket som virkelig har effekt for reduksjon av matsvinn er nedprising av varer som nærmer seg utløpsdato.
AP170623 Det viktigste tiltaket partiet vil gå inn for er å opprette asylmottak i utlandet, slik at søkerne skal søke fra et annet land.
AP170623 Det siste tiltaket hun nevnte er økt overvåking.
VG170622 Men å argumentere så hardt med kampen mot organisert kriminalitet som nærmest eneste forklaringsfaktor, fremstår likevel som et retorisk skalkeskjul, når tiltaket beviselig rammer en rekke spillere bransjen skal slite hardt med å hevde at har noe med slikt å gjøre.
DA170622 Det forventes at tiltaket vil kunne redusere antallet skader med 80 prosent.
AP170622 I år er det budsjettert å kutte 165.000 tonn CO2 med dette tiltaket og utslippskutt i produksjonen av fjernvarme.
DN170621 - Det nye amerikanske tiltaket kommer ikke til å bli stående uten en reaksjon fra oss.
DN170621 Her er veivasking det eneste effektive tiltaket inntil vi finner en ny dekkteknologi, sier Helgesen.
AP170621 - Lovlig sent tiltak, mener Høyre ¶ Tiltaket kommer imidlertid for sent, mener flere politikere.
AA170621 - Det nye amerikanske tiltaket kommer ikke til å bli stående uten en reaksjon fra oss.
VG170620 Hun nevnte ikke at nasjonale rutiner for trippelvarsling, som var det høyest prioriterte tiltaket etter drapene på Valdresekspressen, ble trenert så kraftig at arbeidsgruppen som skulle se på det knapt gadd å møte hverandre før fristen for levering av tiltaket var gått ut.
VG170620 Hun nevnte ikke at nasjonale rutiner for trippelvarsling, som var det høyest prioriterte tiltaket etter drapene på Valdresekspressen, ble trenert så kraftig at arbeidsgruppen som skulle se på det knapt gadd å møte hverandre før fristen for levering av tiltaket var gått ut.
SA170620 Kommunen er jo, så vidt jeg kjenner til, begeistret for tiltaket .
DA170620 Det står det respekt av, mener Bekkevold, som også gir ros for etableringen av tiltaket Kreativt Norge.
DN170619 - Tiltaket vil bestå av et hovedhus på cirka 900 kvadratmeter, to etasjer med kjeller, et anneks på cirka 45 kvadratmeter og garasje under terreng, skriver Winge og arkitekten til Oslo kommune.
DB170618 Tiltaket ACE illustrerer godt hvordan ulovlig nedlasting påfører tap i alle hjørner av innholdsbransjen.
VG170617 Det beste tiltaket for å redusere antallet forvillede katter er at flest mulig katteeiere får katten sin kastrert/sterilisert og ID-merket, oppfordrer både FODs Stine Jansen, Dyrebeskyttelsen Norges Monica Dahlback og Heidi Bugge i Mattilsynet.
VG170616 Dette er trolig det mest effektive tiltaket som finnes hvis målet er å skape økte livssjanser og utjevning av forskjeller mellom mennesker i ulike land.
VG170616 Organisasjoner og tiltak vil derfor kunne oppleve at de ikke får alt det de har søkt om, selv om tiltaket vurderes som godt, skriver Alvestad i en e-post.
VG170615 Etter et trippeldrap på en buss, midt i den norske virkeligheten, ble det viktigste konkrete tiltaket parkert.
VG170615 Styremedlem Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag er blant bøndene som rammes av tiltaket .
VG170615 Hun legger til at de har inntrykk av at bøndene har forståelse for tiltaket .
VG170615 - Så langt har vi funnet ut at å informere om den åpenbare plikten hver eier har, er det mest effektive tiltaket for å forhindre enda større dyrelidelser, sier Astri Ham, avdelingssjef i Mattilsynet i Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, til VG.
VG170615 Tre og et halvt år senere har Politidirektoratet ( POD ) fortsatt ikke fulgt opp det viktigste tiltaket de ble pålagt for å hindre liknende svikt.
VG170615 ) POD skulle levere på det høyest prioriterte tiltaket etter trippeldrapet på Valdresekspressen.
DN170615 Miljøstiftelsen ZERO mener tiltaket er svært viktig et kraftig signal om at vi er på vei bort fra fossil til fornybar energi.
DA170615 Som eksempel nevnes at konsekvensutredningen fra 1993 forutså at tiltaket skulle koste kr 407 millioner kroner og innebar riving av 22 hus på et mindre område ved Kransen og Værlegata.
DA170615 â - ª Ny kunnskap om skadeomfanget av tiltaket .
AP170615 Det er tydelig at dette tiltaket har hatt effekt når vi ser på antallet kvinner som reiser, sier forskeren Louisa Tarras-Wahlberg ved International Center for the Study of Violent Extremism til Aftonbladet.
AA170615 Det er tydelig at dette tiltaket har hatt effekt når vi ser på antallet kvinner som reiser, sier forskeren Louisa Tarras-Wahlberg ved International Center for the Study of Violent Extremism til Aftonbladet.
AA170615 Miljøstiftelsen ZERO mener tiltaket er svært viktig et kraftig signal om at vi er på vei bort fra fossil til fornybar energi.
VG170614 Vi kan ikke ha en næringspolitikk der det ene tiltaket slår det andre ihjel.
VG170614 Debatt Vi kan ikke ha en næringspolitikk der det ene tiltaket slår det andre ihjel.
DB170614 Han beskriver tiltaket som « alvorlig ».
DA170614 Det er ganske unikt at man deler ut slike midler, og det er nok noe av grunnen til at de trekker fram dette tiltaket .
DB170613 Ingen av dem ser verken behov for eller en positiv effekt av tiltaket .
AP170613 Tiltaket fikk kritikk av økonom Lars Christensen i Markets & Money Advisory.
NL170612 Tiltaket økt lønn til de som jobber der for å stabilisere bemanningen, samt rekruttere nye ble ikke nevnt.
DN170611 Det er ikke ønskelig på sikt, sier ministeren som fremhever tiltaket som det dyreste av de foreslåtte tiltakene.
DN170610 Tiltaket er basert på spekulasjoner og misforståelser, hevder kineserne.
AA170610 Tiltaket er basert på spekulasjoner og misforståelser, hevder kineserne.
AA170609 - Det enkleste tiltaket kan være å sette opp skilt med forbud mot u-sving ved avkjørselen til papirfabrikken.
AA170609 ingeniør Dahls gate ( unntatt buss, taxi, moped og MC ) ¶ â -  Gjennomgangstrafikk anmodes om å bruke Strindheimtunnelen ¶ â -  Justering av skilt på strekningen og signalanlegg i kryss ¶ â -  Toveis sykkelveg i avsperret kjørefelt på nordsiden ¶ â -  Varighet cirka seks måneder ¶ â -  Dersom tiltaket gir for dårlig framkommelighet for buss vil forsøke
AA170609 Han hevder tiltaket vil begrense muligheten for terrorvirksomhet i Norge.
SA170608 Ifølge forskrift om bruk av skjerming, kan skjerming bare skje dersom tiltaket regnes å ha « gunstig behandlingseffekt », og at behovet for skjerming må vurderes « opp mot de uheldige konsekvensene skjerming kan få for pasienten ».
DB170606 Veterinærinstituttet minner om at god hygiene ved tillaging av mat er det viktigste tiltaket for å hindre smitte fra mat til mennesker.
DA170606 Veterinærinstituttet minner om at god hygiene ved tillaging av mat er det viktigste tiltaket for å hindre smitte fra mat til mennesker.
AA170606 Veterinærinstituttet minner om at god hygiene ved tillaging av mat er det viktigste tiltaket for å hindre smitte fra mat til mennesker. ( ©NTB ) ¶
DN170605 I den saudiarabiske uttalelsen fremgår det at det avgjørende bak tiltaket er « de grove overtredelsene begått av myndighetene i Qatar de siste årene ».
DB170605 Jemens internasjonalt anerkjente regjering uttaler følgende om tiltaket .
DA170605 Han forteller at bruken av vekterne er avklart med skoleetaten, som også betaler for tiltaket .
AP170605 Han og i alt 130 andre vil bli rammet av det siste tiltaket fra tyrkiske myndigheter, opplyser innenriksdepartementet.
AA170605 I den saudiarabiske uttalelsen fremgår det at det avgjørende bak tiltaket er « de grove overtredelsene begått av myndighetene i Qatar de siste årene ».
BT170604 Ville ikke det ganske sikkert ha utløst nok en endeløs diskusjon, og umuliggjort realiseringen av det ønskete tiltaket i tide til sykkel VM ?
AP170604 - Beboerne ser selvfølgelig med stor interesse på tiltaket .
AP170604 - Tiltaket er et forsøk på å få løsnet øvre del av Mannen.
AP170604 Tiltaket vil ramme åtte institusjoner uten slik akkreditering : Barratt Due Musikkinstitutt, Bergen Arkitekthøgskole, Fjellhaug internasjonale Høgskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Norges dansehøyskole, Steinerhøyskolen og Musikkteaterhøyskolen.
AA170604 - Beboerne ser selvfølgelig med stor interesse på tiltaket .
AA170604 - Tiltaket er et forsøk på å få løsnet øvre del av Mannen.
AA170604 - Beboerne ser selvfølgelig med stor interesse på tiltaket .
AA170604 - Tiltaket er et forsøk på å få løsnet øvre del av Mannen.
AA170604 Tiltaket vil ramme åtte institusjoner uten slik akkreditering : Barratt Due Musikkinstitutt, Bergen Arkitekthøgskole, Fjellhaug internasjonale Høgskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Norges dansehøyskole, Steinerhøyskolen og Musikkteaterhøyskolen.
NL170603 Tiltaket kan finansieres av de sammen pengene som man ellers ville brukt på veiprosjekter, veivedlikehold og i tillegg lokal andel av drivstoffavgift.
NL170603 Tiltaket har vært foreslått av Herman Kristoffersen og flere andre og vil uten tvil fungere.
NL170602 Det eneste tiltaket i regjeringens strategi rettet mot bærekraftig reiseliv er kr 7, 5 millioner til « Nasjonale Turstier ».
DB170602 Fjerning av gateparkering er det viktigste tiltaket .
AA170602 Trygghetstiltak : Vi håper AP i Sør-Trøndelag og Trondheim er enig, slik at vi får gjennomført dette viktige tiltaket for at ungdom skal komme seg trygt hjem i helgene, sier Ingrid Marie Sylte Isachsen ( SV ).
DB170601 Parallellt er også tiltaket ett av forslagene i Lærerløftet 2.0, hvor komiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling 1.juni.
DA170601 Ifølge ham retter tiltaket seg mot « rombander » i den danske hovedstaden.
AA170601 Ifølge ham retter tiltaket seg mot « rombander » i den danske hovedstaden.
DA170530 Sporveien er svært glad for dette tiltaket - og setter pris på den utviste samarbeidsviljen fra Bymiljøetaten for å finne en løsning.
DA170530 Mork ( V, i midten ) sier han ikke forstår hvorfor elevene vil ha skillevegger i skoledusjen, men har ingenting imot å støtte tiltaket med 600.000 kroner.
AA170530 Målet med tiltaket er å bidra til at barn og unge ikke starter med tobakk.
AA170530 I en undersøkelse som Helsedirektoratet har fått gjennomført, går det fram at halvparten av befolkningen er positive til tiltaket .
AA170530 14 prosent av dagligrøykerne og 37 prosent av dagligsnuserne er positive til tiltaket , viser undersøkelsen Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet. ( ©NTB ) ¶
DB170529 For det største tiltaket , som tidligere het Arbeid med bistand, var det før anbudsutsettingen minst 148 tiltaksleverandører i hele landet.
DB170529 Det korresponderende anbudsutsatte tiltaket Oppfølging har i dag 39 leverandører, heter det i rapporten.
VG170528 Ifølge nettstedet Energi og klima kostet tiltaket skattebetalerne 1.3 milliarder kroner i 2016.
DN170528 - Hardt, men nødvendig ¶ Tiltaket er et ledd i arbeidet med å gjøre det tapsrammede flyselskapet lønnsomt igjen.
SA170527 Dette glimrende tiltaket bør settes inn i Fredrikstad 29. juli, når nazi-organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen ( til høyre ) skal marsjere i byen.
DA170527 Ved Værlebukta kan utslippene i tillegg inneholde tungmetaller, olje og PAH, ettersom tiltaket flere steder innebærer graving i forurensede masser.
NL170526 Tiltaket har to år på rad fått toppfinansiering fra kulturdepartementet for å kunne videreutvikles som nasjonalt senter for Outsider art.
DB170526 Målet med tiltaket er å unngå flaskehalser som oppstår når en tønne er tom og må skiftes, og det ofte tar tid å få ølet ut uten at det skummer.
AA170525 Det antas at Kina ikke ser med blide øyne på seilingen, som er det seneste amerikanske tiltaket på å motvirke det USA ser på som Kinas forsøk på å begrense rettighetene til å ferdes i det strategiske havområdet.
AP170524 " Legemiddelverket mener en endring i forhåndsgodkjent refusjon for de ikke foretrukne antihistaminene vil kunne gi en innsparing for samfunnet, men at tiltaket vil medføre mye ekstraarbeid for både leger, trygdekontor og pasienter ", het det.
NL170523 Tiltaket burde vært økte kontroller og større bøter, både for bilfører og trålerne og ved grove overtredelser fratatt tillatelsen.
DB170523 Det mest kostnadseffektive og på sikt beste tiltaket er derfor forebygging - i skolen og i andre lavterskeltilbud i geografisk nærhet til brukerne.
AP170523 Ranstorp roser Norge for å ha illustrert det viktigste tiltaket mot terror.
DA170522 Det mest synlige tiltaket er foruten tungt bevæpnet politi som patruljerer gatene, alle sikkerhetsslusene og metalldetektorene man må gjennom for å komme inn til visningssteder, de enkelte lands paviljonger og de største hotellene.
DA170522 Tiltaket så langt er barrierer av ulik art, til en pris av 6 millioner euro.
AP170522 Tiltaket kommer frem i det rødgrønne byrådets forslaget til revidert kommunebudsjett for 2017, som offentliggjøres tirsdag, ¶
AP170522 Tiltaket er inspirert av hvordan de gjør det i Finland, påpeker skolebyråd Tone Tellevik Dahl.
DB170520 Ifølge Trigueiros er tiltaket populært blant de aller fleste av brukerne.
DA170520 Når flere partier ser at dette tiltaket vil gi norske husholdninger lavere strømregning, tror jeg mange av dem vil støtte oss, sier Bastholm i MDG.
NL170519 Norge brakte saken inn for WTO, EU tapte og måtte oppheve tiltaket .
VG170517 Hekkelstrand opplyser at tiltaket er gjort i samarbeid med busselskapene.
AP170517 Det mest konkrete tiltaket hittil er det den republikanske politikeren Jason Chaffetz som står for.
AP170517 Det mest konkrete tiltaket hittil er det den republikanske politikeren Jason Chaffetz som står for.
AP170516 Tiltaket , som ble publisert uten forvarsel tirsdag på presidentembetets nettsider, er det mest dramatiske nett-tiltaket som noensinne er iverksatt i Europa, og det vekker sterke reaksjoner.
DN170515 Men da finansminister Siv Jensen ( Frp ) i forrige uke la frem revidert nasjonalbudsjett, vendte hun og regjeringen tommelen ned for tiltaket .
DA170515 * Det sikreste tiltaket for å stå imot angrepet, og eventuelle nye versjoner av skadevaren, er å installere sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft for å hindre spredning og infeksjoner.
AP170515 NSM må innhente samtykke og få godkjennelse fra den enkelte virksomhet til å gjennomføre tiltaket . 40 - 50 virksomheter er skannet så langt, men antallet øker hele tiden etter hvert som samtykker mottas.
AP170515 Det sikreste tiltaket for å stå imot angrepet, og eventuelle nye versjoner av skadevaren, er å installere sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft for å hindre spredning og infeksjoner.
AP170515 NSM må innhente samtykke og få godkjennelse fra den enkelte virksomhet til å gjennomføre tiltaket .
AP170515 Det sikreste tiltaket for å stå imot angrepet, og eventuelle nye versjoner av skadevaren, er å installere sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft for å hindre spredning og infeksjoner.
NL170512 Myhre mener at tiltaket er trygt.
DB170511 Tiltaket vil samlet sett bidra til økt voksenkontakt og tettere oppfølging av den enkelte beboer. 2.
SA170510 Pensjonistene får 840 millioner i nye skattelettelser, men dette tiltaket ble umiddelbart møtt med kraftige reaksjoner.
NL170510 Pensjonistene får 840 millioner i nye skattelettelser, men dette tiltaket ble umiddelbart møtt med kraftige reaksjoner.
DA170510 Pensjonistene får 840 millioner i nye skattelettelser, men dette tiltaket ble umiddelbart møtt med kraftige reaksjoner.
DB170509 Det finnes selvfølgelig noen tilfeller hvor tiltaket har subjektivt sett positiv effekt og at barnet har det bra med dette inngrepet foreldrene gjør i barnets liv.
DA170505 Tiltaket vil være en del av den kommende stortingsmeldingen om såkalt trygdeeksport, som EØS-avtalen åpner for.
AA170505 Millioner forsvinner ut av landet ¶ Tiltaket vil være en del av den kommende stortingsmeldingen om såkalt trygdeeksport, som EØS-avtalen åpner for.
AA170504 Det ansvaret legger de på politiet, som på sin side sier de er svært fornøyde med tiltaket .
AA170502 Å gjøre selve kilden, altså biltrafikken, stillere er ofte nevnt som det mest kostnadseffektive tiltaket .
DA170429 - Jeg kan ikke forstå at byrådet, selv med et mye større økonomisk handlingsrom enn noen gang tidligere, ikke velger å videreføre AKS-tilbudet ved en skole hvor tiltaket åpenbart har positiv effekt, sier hun.
VG170427 Det største tiltaket jeg gjør nå er at jeg reduserer treningsmengden betraktelig fra vi starter i mai.
DN170427 * Bymiljøetaten er av den oppfatning at tiltaket har redusert våtmarksområdet kvaliteter og de mener det er viktig at området restaureres tilbake til tidligere tilstand.
AP170427 Tiltaket er positivt, men deler av det tvinger oss i en skummel retning.
VG170426 Han kunne også bekrefte at Trump-administrasjonen ønsker å senke selskapsskatten til 15 prosent fra dagens 35 prosent - og la til at han mener at dette tiltaket er « kritisk for å skape vekst », samt at det vil gagne små selskaper.
AP170426 Stoppe statsstøtte til byer som er fristeder for ulovlige innvandrere : Det er blitt truet med dette, men en føderal dommer har satt en stopper for tiltaket .
AP170426 Bakgrunnen for tiltaket er bekymring over at det er stor variasjon i barns språkferdigheter ved skolestart, ifølge Vårt Land.
AA170426 Bakgrunnen for tiltaket er bekymring over at det er stor variasjon i barns språkferdigheter ved skolestart, ifølge Vårt Land.
AA170426 Bakgrunnen for tiltaket er bekymring over at det er stor variasjon i barns språkferdigheter ved skolestart, ifølge Vårt Land.
VG170425 Stemmegivningen var 113 mot 45 i favør av å innføre tiltaket , som betyr at det skal bli en gransking av Tyrkias demokratiske institusjoner.
VG170425 Godskesen og hennes medrapportør, estiske Marianne Mikko, advarte i sin rapport mot en « alvorlig svekkelse i Tyrkias demokratiske institusjoner », men muntlig understreket de at tiltaket ikke skulle anses som en straff, men som en oppfordring til styrket dialog.
DN170425 Tiltaket kommer da også meget overraskende etter at Trump i februar kun varslet å « justere » handelsforholdet til Canada da statsminister Justin Trudeau besøkte USA.
DB170425 Nav mener tiltaket vil få motsatt resultat.
VG170422 VG-leder fra desember : Ansvarlig spillpolitikk ¶ Tiltaket blokkerer overføringer fra sju kontonumre, to av dem tilhører spillselskaper, mens de øvrige fem tilhører betalingstjenester selskapene benytter.
SA170422 Tiltaket blokkerer overføringer fra sju kontonumre, to av dem tilhører spillselskaper, mens de øvrige fem tilhører betalingstjenester selskapene benytter.
DN170422 Tiltaket blokkerer overføringer fra sju kontonumre, to av dem tilhører spillselskaper, mens de øvrige fem tilhører betalingstjenester selskapene benytter.
AA170422 Tiltaket blokkerer overføringer fra sju kontonumre, to av dem tilhører spillselskaper, mens de øvrige fem tilhører betalingstjenester selskapene benytter.
VG170421 Tiltaket vil koste skattebetalerne rundt 1 milliard kroner.
SA170421 Vi skal være til for byen og knytte oss nærmere til lokalbefolkningen, sier arrangementssjef Cecilie Nøstvik i TIL under en pressebriefing om tiltaket i dag.
DA170421 Tiltaket vil øke kollektivandelen til flyplassen og knytte den enda tettere til Forus, sier Grødem.
AP170421 Vi skal være til for byen og knytte oss nærmere til lokalbefolkningen, sier arrangementssjef Cecilie Nøstvik i TIL under en pressebriefing om tiltaket i dag.
AA170421 Tiltaket vil gjelde om lag 400 barn som bor i asylmottak med begrenset tillatelse grunnet manglende dokumentasjon på identitet.
AA170421 I årene fremover er tidlig innsats med helsefremmende tjenester sett på som det viktigste tiltaket for å hindre inaktivitet, samt utvikling av uønskede tilstander som følger av dette.
DA170420 Tiltaket hadde umiddelbar positiv effekt på luftkvaliteten, men slike akutte tiltak er likevel ikke nok til å redde bylufta, mener Miljødirektoratet.
DB170419 Skanska kjører en prekvalifisering av underentreprenører for å luke ut de useriøse, men Syse mener at det tiltaket ikke er tilstrekkelig.
DB170419 Tiltaket må gjelde både for de med og uten innvandrerbakgrunn siden terroren rekrutterer der det finnes mottakelige kandidater.
BT170419 Søvik mener følgende om tiltaket : ¶
AP170419 Aftenposten og flere andre aviser har i en artikkelserie ettergått effektene av dette tiltaket .
AP170419 For at en kan vurdere kvaliteten ved et spesialpedagogisk tiltak, må en vurdere rammer og organisering av tiltaket ; planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltaket ; innholdet i tiltaket og relasjonen mellom lærer og elev i undervisningssituasjonen.
AP170419 For at en kan vurdere kvaliteten ved et spesialpedagogisk tiltak, må en vurdere rammer og organisering av tiltaket ; planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltaket ; innholdet i tiltaket og relasjonen mellom lærer og elev i undervisningssituasjonen.
AP170419 For at en kan vurdere kvaliteten ved et spesialpedagogisk tiltak, må en vurdere rammer og organisering av tiltaket ; planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltaket ; innholdet i tiltaket og relasjonen mellom lærer og elev i undervisningssituasjonen.
AA170419 27, selv om tiltaket ikke innebærer en totalnektelse ( OED, 2013 ).
DA170418 Tiltaket målrettes mot bomiljøer med særlige utfordringer.
DN170417 Tiltaket er lite tilpasset politiets behov og gir for liten nytte, mener tidligere antiterror-topp.
SA170412 Det anses for at faren for utglidninger av tilliggende eiendommer til tiltaket er overhengende og kan derfor ikke aksepteres.
SA170412 Begge klubber støttet opp om tiltaket og det var en mange tilhengere av den franske klubben som fikk seg et sted å overnatte.
FV170412 Begge klubber støttet opp om tiltaket og det var en mange tilhengere av den franske klubben som fikk seg et sted å overnatte.
BT170412 Begge klubber støttet opp om tiltaket og det var en mange tilhengere av den franske klubben som fikk seg et sted å overnatte.
AP170412 Begge klubber støttet opp om tiltaket og det var en mange tilhengere av den franske klubben som fikk seg et sted å overnatte.
DB170410 Fordi det er umulig å bare premiere de som velger lærerutdanning over annen utdanning med, har tiltaket en grunnkostnad på over 50 millioner årlig.
DB170410 Effekten av tiltaket er også tvilsom.
DB170410 Det vil klinge godt i valgkampen, regningen for tiltaket kommer ikke før i 2022, og Norge trenger flere ( og bedre ) lærerstudenter.
DB170410 Det gjør tiltaket enda verre : 134 millioner kroner er mye penger å bruke på en uprøvd ordning med usikre gevinster.
DB170410 Det er imidlertid flere grunner til at tiltaket framstår som lite gjennomtenkt.
DN170406 Dette førte til svakere privat forbruk og investeringer, men ADB støtter tiltaket fullt ut da det vil øke grunnlaget for skatteinnkreving.
DN170406 Tiltaket Youtube, som er eid av Alphabet's Google, nå gjør, kommer som følge av klagestrømmen fra norske og internasjonale selskaper.
AP170406 Blant annet tiltaket med døgnåpne biblioteker ved hjelp av egne nøkkelkort, er et smart city-tiltak som har hatt stor effekt, sier Johansen.
SA170405 Tietze forteller at Kampsportforbundet ikke har fått noen reaksjoner på tiltaket , men at noen syntes samme pris i fjor var for høy.
SA170405 Positiv særbehandling er egnet til å fremme diskrimineringslovenes formål, samtidig som det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå med tiltaket og hvor sterk forskjellsbehandlingen er, ifølge lovdata.no.
AP170405 Tietze forteller at Kampsportforbundet ikke har fått noen reaksjoner på tiltaket , men at noen syntes samme pris i fjor var for høy.
AP170405 Positiv særbehandling er egnet til å fremme diskrimineringslovenes formål, samtidig som det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå med tiltaket og hvor sterk forskjellsbehandlingen er, ifølge lovdata.no.
DN170404 Jonas Gahr Støre mener det viktigste tiltaket for å skape flere arbeidsplasser er at det offentlige har en mer aktiv næringspolitikk.
DA170404 Ordningen « Fagbrev på jobb » er del av regjeringens satsing på livslang læring og yrkesfag, og tiltaket ble varslet i meldingen « Fra utenforskap til ny sjanse ».
DN170403 Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop sier til DN at Norgesgruppen med dette tiltaket melder seg på i annendivisjon.
DB170403 Dette er allerede forbudt, men politikerne påpeker at « praktiseringen har sklidd ut », og at de med dette tiltaket ønsker å gjenopprette kontroll over både boligtilbud og prisstigning i boligmarkedet i byen.
DA170331 - Vi stiller også krav til kompetanse til en rekke helsefaglige stillinger i det nye lovforslaget, sier Høie som mener tiltaket vil være spesielt viktig for yngre mennesker.
AA170331 - Vi stiller også krav til kompetanse til en rekke helsefaglige stillinger i det nye lovforslaget, sier Høie som mener tiltaket vil være spesielt viktig for yngre mennesker.
DB170330 Men økt lærertetthet er svært kostbart, og man bør da stille kritiske spørsmål til om flere lærere, for de minste barna, er det mest kostnadseffektive tiltaket man kan innføre.
DB170330 LITE EFFEKTIVT : Økt lærertetthet er svært kostbart, og man bør da stille kritiske spørsmål til om flere lærere, for de minste barna, er det mest kostnadseffektive tiltaket man kan innføre, skriver artikkelforfatteren.
DB170330 og Jan Arild Snoen internasjonal og norsk forskning som undersøkte effektene av større lærertetthet og mindre klassestørrelse, og oppsummerte slik : « Vår konklusjon er at redusert klassestørrelse gir blandede resultater, og som oftest er effekten liten, særlig sett i lys av kostnadene ved dette tiltaket .
SA170329 Konklusjonen er, ikke overraskende fra den kanten, at tiltaket både er dyrt og faktisk gir økte klimautslipp.
DB170329 Men selv om tiltaket genererer « friske midler », viser erfaring at for hver krone som gis er det 50 øre som tas fra andre tiltak.
DN170328 Det fjerde og siste tiltaket som gikk inn i historiebøkene denne gangen var et krav om at entreprenører som jobber for myndighetene, må rapportere inn brudd på den føderale arbeidsmiljøloven.
DA170328 Juridiske eksperter fordømte tiltaket som et brudd på internasjonale flyktningkonvensjoner.
DA170328 Tiltaket innebærer at asylsøkere skal holdes tilbake i to leire på Ungarns grense mot Serbia.
BT170328 Å gi alle barn mulighet til å gå i barnehage, er det viktigste tiltaket for å utjevne forskjeller.
AP170328 Det fjerde og siste tiltaket som gikk inn i historiebøkene denne gangen var et krav om at entreprenører som jobber for myndighetene, må rapportere inn brudd på den føderale arbeidsmiljøloven.
AA170328 Juridiske eksperter fordømte tiltaket som et brudd på internasjonale flyktningkonvensjoner.
AA170328 Tiltaket innebærer at asylsøkere skal holdes tilbake i to leire på Ungarns grense mot Serbia.
AA170328 Juridiske eksperter fordømte tiltaket som et brudd på internasjonale flyktningkonvensjoner.
AA170328 Tiltaket innebærer at asylsøkere skal holdes tilbake i to leire på Ungarns grense mot Serbia.
AA170328 Det fjerde og siste tiltaket som gikk inn i historiebøkene denne gangen var et krav om at entreprenører som jobber for myndighetene, må rapportere inn brudd på den føderale arbeidsmiljøloven.
BT170325 « Storbritannia har hele tiden fastholdt at de vurderer at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for andre stater.
VG170324 - En ny storflyplass på Helgeland er det viktigste tiltaket for alle for å utvikle industri og sjømatnæring i regionen, sier Johansen.
DB170324 Årsaken til dette er foreløpig uvisst, og Sandersen i politiet ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for dette tiltaket .
DN170323 - Det virker rart at forbundet som skal jobbe for alle, gjør dette tiltaket .
DB170323 Utgangspunktet for finansiering og produksjon av fellesgoder er at det må skje frivillig av de aktørene som tjener på tiltaket .
DB170323 * Kommunen kan forenkle administrative prosesser og stimulere til økt næringsvirksomhet blant annet innenfor reiseliv ved å legge klare premisser for hva som tillates innført i tilknytning til tiltaket , som adgangsbegrensning og brukerbetaling, idet tillatelsen innvilges.
DB170323 ¶ EKSKLUDERER : - I sprøyteromsloven er målgruppen definert som « mennesker med en langvarig narkotikaavhengighet », men både loven, og den tilhørende forskriften, er så rigide at de utelukker mange mennesker i målgruppen fra faktisk å benytte seg av tiltaket .
DB170323 I sprøyteromsloven er målgruppen definert som « mennesker med en langvarig narkotikaavhengighet », men både loven, og den tilhørende forskriften, er så rigide at de utelukker mange mennesker i målgruppen fra faktisk å benytte seg av tiltaket .
SA170322 Tiltaket blir dermed et lavterskeltilbud, og veien til hjelp blir kortere.
SA170322 Tiltaket blir dermed et lavterskeltilbud, og veien til hjelp blir kortere.
DN170322 Da innføringen av nullmoms ble godkjent uttalte kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) at tiltaket vil gi mer innovasjon og styrke forretningsmodellene i norsk mediebransje.
AA170322 Vestlige etterretningskilder opplyser til Financial Times at tiltaket er knyttet til trusler fra al-Qaida på Den arabiske halvøya, som er basert i Jemen, og som antas å kunne lage sofistikerte bomber.
AA170322 - Tiltaket overrasket flyselskaper og turistindustrien, sier Harteveldt.
VG170321 - Det enkleste tiltaket er å redusere bruken av midlertidig opphold, som er roten til mye av det onde.
DB170321 - Vi håper dette tiltaket , og oppmerksomheten rundt det, får par til å få opp øynene for hvor viktig det er å investere i parforholdet, sier hun.
DB170321 - Selv om vi gikk ut med dette for bare noen få dager siden, har vi allerede fått masse positiv respons på tiltaket , både fra kunder og fra bransjen for øvrig.
DB170321 - Hva er tanken bak dette tiltaket ?
DB170321 Røe Isaksen kaller tiltaket « en forsterket plikt for skolene å sette igang tiltak tidlig » : - 5. klasse er ikke tidlig innsats. 1. klasse er tidlig innsats, slo kunnskapsministeren fast.
DB170321 Politikken må lære av medisinen og økonomifaget, og teste tiltakene i en kontrollert situasjon, hvor noen klasser får tiltaket , mens andre er i kontrollgruppen.
BT170321 TILTAK : Det mest effektive tiltaket er å sikre god innsamling og avfallshåndtering.
BT170321 Det mest effektive tiltaket er å sikre god innsamling og avfallshåndtering.
AP170321 Erfaringene fra Frankrike og Skandinavia viser at det mest effektive tiltaket er å få flere kvinner inn i yrkeslivet - kombinert med fødselsordninger og subsidiering av barnepass.
DB170320 Røe Isaksen kaller tiltaket « en forsterket plikt for skolene å sette igang tiltak tidlig » : - 5. klasse er ikke tidlig innsats. 1. klasse er tidlig innsats, slo kunnskapsministeren fast.
SA170319 Begrunnelsen er at SV mener tiltaket vil være bra for folkehelsen, skriver VG.
AA170319 Begrunnelsen er at SV mener tiltaket vil være bra for folkehelsen, skriver VG.
AA170317 Tiltaket er det siste i en rekke forsøk fra regjeringen på å motarbeide mangel på grunnleggende varer.
AA170317 Isaksen sier han er forberedt på at forslaget vil være kontroversielt ute i Kommune-Norge, men mener tiltaket er nødvendig.
AA170317 Det kan være kommuner som oppfatter dette tiltaket som problematisk i starten, men jeg er overbevist om at de etter kort tid også vil se verdien av det, sier han. v\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } o\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; } w\ : * { behavior : url ( #default#VML ) ; }.shape { behavior : url ( #default#VML ) ; } / *
DA170316 Hva er det fremste tiltaket du vil sette i gang for å øke medlemstallene i SV ?
AP170314 Selv om politiet tidligere har ment at tiltaket har hatt en effekt, tror ikke byråden et frislipp for serveringssteder vil føre til mer bråk.
VG170313 - Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, eller det er andre kompliserende forhold, tar det selvsagt lengre tid og krever mer ressurser.
DA170313 Selv om tiltaket har fått et betydelig omfang allerede må det ikke nøles med å utvide ordningen om det skulle være pengene det står på.
VG170312 Tiltaket er ikke bare dyrt - det er beregnet til å koste 3,2 milliarder årlig - men også skadelig for miljøet.
AA170311 Det viktigste tiltaket er et midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift.
DB170310 Oppholdet vil bestå av fire dager med intervjuer, skriver selskapet bak tiltaket .
DB170310 Kåre Wiloch understreket at formålet var godt, men mener tiltaket er feil.
BT170310 En deling av permisjonen er det viktigste tiltaket for likestilling i arbeidslivet og hjemmet.
AA170310 Posten har stilt seg bak det siste tiltaket .
DB170309 - Jeg hyller tiltaket , men sonene må settes riktig, slik vi slipper å bremse opp.
AP170309 måned både før og etter at tiltaket ble implementert », skriver forskerne i en kronikk publisert i Aftenposten.
DA170308 Johansen mener en prøveordning som den byrådet nå har tatt initiativ til, må følges av et forskningsprosjekt som måler effekten av tiltaket for så vel barna som de voksne.
AP170308 Johansen mener en prøveordning som den byrådet nå har tatt initiativ til, må følges av et forskningsprosjekt som måler effekten av tiltaket for så vel barna som de voksne.
AP170308 Johansen mener en prøveordning som den byrådet nå har tatt initiativ til, må følges av et forskningsprosjekt som måler effekten av tiltaket for så vel barna som de voksne.
AA170308 Johansen mener en prøveordning som den byrådet nå har tatt initiativ til, må følges av et forskningsprosjekt som måler effekten av tiltaket for så vel barna som de voksne. ( ©NTB ) ¶
VG170307 Statsminister Viktor Orbán har forklart tiltaket med at det er et svar på nylige terrorangrep utført av migranter i Europa.
BT170307 Ifølge utvalgets leder, Knut Olav Åmås, er dette det mest kostbare tiltaket i rapporten, og det viktigste.
AA170307 Statsminister Viktor Orbán har forklart tiltaket med at det er et svar på nylige terrorangrep utført av migranter i Europa.
VG170306 Dette er det mest drastiske tiltaket mot hackertrusselen, som også Frankrike og Tyskland har begynt å håndtere, skriver avisen.
DB170306 Senere flyttet vi tiltaket rundt Mahad til Moss, slik at han skulle slippe å pendle.
DA170306 Det viktigste tiltaket mot barnefattigdom er å få foreldrene ut i arbeid, sier Horne.
AP170306 I en uttalelse på det nasjonalistiske partiets hjemmeside, uttaler Lebedev at tiltaket kan « snu tilhengernes aggresjon i en fredelig retning, » ifølge The Guardian.
AP170306 Han hevder også at tiltaket vil være et « eksempel » for engelske tilhengere, som Lebedev karakteriserer som « udisiplinerte og dårlige til å slåss.
AP170306 Tiltaket er ledd i å lette innvandrerungdom adgang til arbeidsmarkedet.
DB170305 - Gjennom dette tiltaket gjør vi det helt klart at personer som utnytter barn ikke kan føle seg trygge i fildelingsnettverkene som deler overgrepsmateriale.
DB170301 Oslo tingrett ga Breivik medhold i at han hadde sittet isolert for lenge, og at begrunnelsen for tiltaket var for dårlig.
DB170301 Oslo tingrett ga Breivik medhold i at han hadde sittet isolert for lenge, og at begrunnelsen for tiltaket var for dårlig.
DA170301 Målet med tiltaket er å kick-starte etterspørselen etter el-lastesykler, slik at de raskt kan tas i bruk av mange.
DA170301 Kommunen mener derfor suksessen i tiltaket derfor ikke måles i hvor mange som kjøper el-lastesykkel med støtte fra kommunen, men hvor mange som etterhvert kjøper uten å få tilskudd.
DA170301 Tiltaket er del av satsingen for å skape gode alternativer til bilen i og rundt sentrum.
AP170301 De avgjørende momentene var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket , begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.
AA170301 « Sjøl om erfaringene med tiltaket er godt, anbefales det å avvikle tiltaket til sommeren.
AA170301 « Sjøl om erfaringene med tiltaket er godt, anbefales det å avvikle tiltaket til sommeren.
AA170301 Begrunnelsen for nedleggelse er at tiltaket er for dyrt å ha ledige plasser i klubben.
AA170228 Men et løft i barnetrygden er det ene tiltaket som på kort sikt vil ha størst effekt, sier han.
AP170227 Likevel velger barnevernet å gå til det mest drastiske tiltaket : å melde oss til politiet, sier Sara.
AA170227 Dersom politikerne går for alternativ nummer to, har rådmannen fire forslag til justeringer fordi « tiltaket bør dempes og bedre tilpasses det særegne stedet, lokaliseringen og byens karakter ».
VG170224 Pengene han fikk utbetalt i tilskudd, var ikke avgjørende for at han utførte tiltaket , sier Eiklid.
VG170224 Et flertall av disse sier støtten ikke var utløsende for at utførte tiltaket i egen bolig.
SA170224 Samtidig håper klubben at tiltaket kan gi økt rekruttering på guttesiden.
DB170224 Årsaken er det kontroversielle tiltaket Trump-administrasjonen gjennomførte natt til torsdag.
DA170224 - I proffmarkedet er det viktigste tiltaket å styrke det organiserte arbeidslivet.
SA170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
FV170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
DB170223 Olje og energiminister Terje Søviknes mener det ikke er til å komme bort fra at utbygging av fornybar kraft medfører arealinngrep i den kommunen som tiltaket er planlagt i, skriver Finansavisen.
BT170223 Det er provoserende å se måten hun forkaster de gode resultatene tiltaket så langt har gitt oss.
BT170223 Det er provoserende å se måten hun forkaster de gode resultatene tiltaket så langt har gitt oss.
BT170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
AP170223 Landslagets sponsorer har støttet opp om tiltaket og bidrar med penger som igjen skal går til Aktiv mot krefts arbeid med Pusterom på sykehus.
AA170223 Det er Røde Kors i Verdal og Verdal Frivilligsentral som står bak tiltaket om å tilby nye aktiviteter for menn, skriver avisa Innherred.
VG170222 Til VG sier Stordalen at om tiltaket var lønnsomt, ikke var en del av beregningen, da han valgte å sette inn bergvarme i Christian Benneches vei 6.
VG170222 Flere økonomer VG har snakket med, sier at offentlige penger utbetalt til personer som likevel ville ha utført tiltaket pengene er ment å stimulere til, er høyst diskutabelt.
VG170222 Et flertall av de 80 med formue på over 49 millioner kroner og som også har mottatt tilskudd, sier til VG at de hadde utført tiltaket uavhengig av om de hadde fått penger fra klimafondet eller ikke.
VG170222 Astrup sier det viktigste er at folk faktisk gjennomfører tiltaket .
VG170219 Det beste tiltaket for økonomisk vekst, bedre folkehelse, mot fattigdom, for fred og mot krig, er å bekjempe tyranniet. - - - Dette er en forkortet og redigert versjon av en kronikk som også er publisert i Washington Post ¶ | « Frekk » Sundby-taktikk kan ha reddet VM-reservens pallplass ¶
AA170219 Ukrainske myndigheter fordømmer det nye russiske tiltaket og kaller det en provokasjon. ( ©NTB ) ¶
VG170218 Og ungene vet å sette pris på tiltaket .
BT170218 Etter min mening var det allerede da åpenbart at symbolverdien dette tiltaket ville ha for hvordan vi som samfunn både tenker og snakker om mennesker med rusavhengighet, er av aller høyeste betydning.
BT170218 Men tiltaket er skivebom.
BT170218 Men tiltaket er skivebom, mener Iril Schau Johansen.
BT170218 Men tiltaket er skivebom.
BT170218 Men tiltaket er skivebom, mener Iril Schau Johansen.
AA170218 Ukrainske myndigheter fordømmer det nye russiske tiltaket og kaller det en provokasjon. ( ©NTB ) ¶
VG170217 Hvis tiltaket trer i kraft i de 11 aktuelle statene, vil millioner som ikke bor i nærheten av grensen til Mexico kunne bli rammet.
SA170217 Tiltaket gjøres i sammenheng med den nye delen av bussveien, som ferdigstilles i høst.
DN170217 Nordic Securities påklaget vedtaket, og Finanstilsynet utsatte midlertidig å iverksette tiltaket .
BT170217 - Det siste tiltaket er utplassering av feller i avløpssystemet ved de største problemområdene.
BT170217 - Det siste tiltaket er utplassering av feller i avløpssystemet ved de største problemområdene.
BT170217 Byrådet presiserer selv i sak om innføring av høye beredskapstakster på dager med for høy luftforurensing, at tiltaket vil slå ut spesielt skjevt sosialt sett.
DA170216 Det kanskje viktigste tiltaket er at vi vil gjøre det enklere å fornye og transformere i bysentra.
DA170216 Tiltaket er søknadspliktig etter Markaloven, påpeker Østmarkas Venner.
AA170216 Det er ikke lov å klistre opp plakater og lignende heller, men jeg må jo si at det generelt sett ikke er noe galt i tiltaket med å gi bort bøker, sier Opsal.
BT170215 Men så lenge de ansatte må avvise brukere i døren fordi de har « feil » brukermønster », er det altfor tidlig å felle noen dom over tiltaket .
DB170214 Didrik Tønseth, som feiret jul sammen med Hoffman i Davos, applauderer tiltaket .
DA170214 - Viktigste tiltaket
DA170214 - Det viktigste tiltaket vi har for dette er å opprette et digitalt grenseforsvar.
AA170213 - Tiltaket kommer etter en grundig juridisk undersøkelse og gjennomgang av talen han holdt 17. januar i Dresden, sier partiets talsmann Christian Lüth.
DB170212 Det er ikke en gang klart om tiltaket er lovlig, skriver John O.
DB170212 Tiltaket vil bl.a. innebære at e-tjenesten får tilgang til all trafikk, også innhold, i de fiberoptiske kablene som passerer Norges grense.
DB170211 Lovligheten av tiltaket er visstnok ikke vurdert, men viser at moderat mannskvotering er mulig uten at likestillingslandet blir rasert.
DA170211 - Renere teknologi har et kjempestort potensial og vil bli det viktigste tiltaket framfor forbud og restriksjoner, sa statssekretær Reynir Johannesson ( Frp ) i Samferdselsdepartementet til Dagsavisen i juli i fjor.
SA170210 - Mindre produksjon og konsum av storfekjøtt er tiltaket som gir desidert størst reduksjon i klimagassutslipp, og for samfunnet er det svært lønnsomt, skriver Miljødirektoratet i sin omtale av rapporten.
DN170210 Men han sa også at han ikke likte Trump spesielt godt før han iverksatte dette tiltaket .
AA170210 Om dette tiltaket ikke hjelper kan det bli aktuelt med lysregulering av brua.
AA170210 - Mindre produksjon og konsum av storfekjøtt er tiltaket som gir desidert størst reduksjon i klimagassutslipp, og for samfunnet er det svært lønnsomt, skriver Miljødirektoratet i sin omtale av rapporten.
DB170209 Cochrane-gruppen konkluderer riktig nok på side 14 med at det er et åpent spørsmål om tiltaket vil tjene inn seg selv, men den fire år ferskere studien fra den internasjonale forskergruppen, konkluderer på side 12 med at « funn fra internasjonal forskning har konsekvent demonstrert at det er betydelige økonomiske gevinster ved heroinbehandling siden det reduserer kostnaden knyttet til krim
BT170209 Det kan bare benyttes tiltak som gir en så gunstig virkning at den klart oppveier ulempene med tiltaket ».
DN170208 - Det var et veldig sosial og bra arrangement, sier Fossan om tiltaket fra Arctic.
AP170208 Ifølge Miljøparti-politikerne vil ikke tiltaket påvirke busstrafikken, og Aas mener at erfaringen med tidligere stengninger av gaten viser at trafikken kan avvikles godt, selv dersom gaten permanent stenges for biler.
DN170207 Agusti Colom, som er turistsjef i Barcelonas bystyre, beskriver tiltaket som " en vits ".
DB170207 Det blir nå opp til partiets landsmøte hvorvidt tiltaket blir offisiell Frp-politikk eller ikke.
DB170207 Agusti Colom, som er turistsjef i Barcelonas bystyre, beskriver tiltaket som « en vits ».
DA170207 Tiltaket er beskrevet som et netto positivt tiltak av ekstern konsulent og er godt innenfor samarbeidsavtalen.
DN170206 Men han sa også at han ikke likte Trump spesielt godt før han iverksatte dette tiltaket .
AP170206 Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud, for eksempel mot plastposer.
VG170205 Når selv en innvandrings-hardliner som Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde advarer mot tiltaket - til Dagsavisen uttaler han at han « tror denne beslutningen vil kunne bidra til økt islamsk fundamentalisme og gjøre samarbeidet med muslimer for å bekjempe terror vanskeligere » - så er det nok et tegn på hvor radikal og potensielt kontraproduktiv Trumps politikk er.
BT170205 Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud, for eksempel mot plastposer.
BT170205 Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud, for eksempel mot plastposer.
SA170204 Nå har forskere ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo nettopp publisert en forskningsartikkel i tidsskriftet Appetite : Meat and masculinity in the Norwegian Armed Forces, om hvorfor tiltaket om kjøttfri dag strandet.
SA170204 Det skapte intern motstand til tiltaket , konkluderer forskerne.
SA170204 - De fleste av dem som skulle innføre tiltaket , leste først om det i mediene.
SA170204 Tiltaket ble stoppet av de de selv kaller « machokultur ».
DB170204 Dette tiltaket vil isolert sett bidra til større rift om boliger.
AP170204 Nå har forskere ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo nettopp publisert en forskningsartikkel i tidsskriftet Appetite : Meat and masculinity in the Norwegian Armed Forces, om hvorfor tiltaket om kjøttfri dag strandet.
AP170204 Det skapte intern motstand til tiltaket , konkluderer forskerne.
AP170204 - De fleste av dem som skulle innføre tiltaket , leste først om det i mediene.
AP170204 Tiltaket ble stoppet av det de selv kaller « machokultur ».
BT170203 Norge sluttet opp om tiltaket , og har også begrenset tilgangen til Svalbard.
DB170201 Uansett : Tiltaket var en knallsuksess.
DN170131 Fire tidligere eller nåværende ansatte i initiativet, som koster USA flerfoldige millioner dollar, sier til AP at de personlig har vært vitne til at data blir manipulert slik at tiltaket ser mer effektivt ut enn det virkelig er.
SA170130 Han påpeker at de sju landene - Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria - også ble trukket fram av den forrige presidenten, Barack Obama, som terrorkilder og at tiltaket som nå er innført, ligner innreiseforbudet for irakere som ble innført av Obama i seks måneder i 2011.
DB170130 - Det er forståelig at mange frykter terror, men dette tiltaket er verken målrettet eller konstruktivt.
DB170130 I et brev til de ansatte skriver Starbucks-sjef Howard Schultz søndag at den nye personalpolitikken gjelder over hele verden, men at tiltaket starter i USA.
DB170130 Konservator i Norsk Folkemuseum, Trond Bjorli, er svært positiv til tiltaket .
AP170130 I et brev til de ansatte skriver Starbucks-sjef Howard Schultz søndag at den nye personalpolitikken gjelder over hele verden, men at tiltaket starter i USA.
AP170130 Vi kan ikke vente nok en vinter med det aller viktigste tiltaket vi har for å sikre innbyggerne våre trygg luft, og som det attpåtil er bred enighet om å gjennomføre, sier Berg til VG.
DN170129 Tiltaket har ført til massiv kritikk verden over.
BT170129 Tiltaket har ført til massiv kritikk verden over.
BT170129 Tiltaket har ført til massiv kritikk verden over.
AP170127 Dermed vil tiltaket virke mot sin hensikt og ikke være bra for miljøet, sier Eirik Lae Solberg ( H ).
AP170127 juni ¶ - Tiltaket vil også skape en vanskeligere hverdag for de som trenger å bruke bilen i byen.
AP170127 Dermed vil tiltaket virke mot sin hensikt og ikke være bra for miljøet, sier Eirik Lae Solberg ( H ).
AP170127 juni ¶ - Tiltaket vil også skape en vanskeligere hverdag for de som trenger å bruke bilen i byen.
DB170124 Men det er ikke det eneste tiltaket som gjøres i forbindelse med at Japan forbereder seg på storinnrykk av folk blant annet fra Europa.
BT170124 Til tross for at han deler motstanden mot tiltaket , vil han ikke støtte aksjonene.
BT170124 Til tross for at han deler motstanden mot tiltaket , vil han ikke støtte aksjonene.
AP170124 Til tross for at han deler motstanden mot tiltaket , vil han ikke støtte aksjonene.
DB170122 ¶ Må legge om : Ubok har brukt fem år på å bli det beste tiltaket i Norge til å formidle ungdomslitteratur digitalt.
DB170122 Ubok har bruk t fem år på å bli det beste tiltaket i Norge til å formidle ungdomslitteratur digitalt.
SA170118 Turistforeningen søkte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om penger for tiltaket « Tilrettelegging for deltakelse på turer, aktiviteter og ferietilbud ».
SA170118 Tiltaket fikk innvilget 150.000 fra tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.
DB170118 Empirisk vil vi aldri vite helt sikkert, men tiltaket ser ut til å ha hatt effekt.
DB170118 De mange unntakene fra forbudet - blant annet varetransport, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy, har likevel gjort tiltaket ineffektivt er det blitt hevdet.
AP170118 Det mest omtalte tiltaket er etableringen av en meritteringsordning.
SA170117 I miksen av elbil-fordeler er gratis parkering det tiltaket vi som kommune selv rår over.
DN170117 På toppen av de negative sidene ved tiltaket som skaper mye støy og uro er utgangspunktet svært vanskelig å beregne, det viser dagens situasjon tydelig, fortsetter han. ( ©NTB ) ¶
DN170117 Det er første gang tiltaket tas i bruk. ( ©NTB ) ¶
DB170117 - Vi ser at tiltaket hadde stor effekt i dag.
DB170117 Jeg mener han trenerer dette tiltaket .
DB170117 Det er beregnet at tiltaket vil redusere antall mennesker som blir rammet av luftforurensning med 70 prosent.
DB170117 Byrådet i Bergen jobber med det samme, og håper å ha tiltaket på plass allerede i februar.
DB170117 - Vi ser at tiltaket hadde stor effekt i dag.
DB170117 - Solvik-Olsen trenerer dette tiltaket
DB170117 - Det viktigste tiltaket vi kan innføre for å sikre trygg luft og for å slippe akutte tiltak som dieselforbudet, er de nye bompengesatsene i Oslopakke 3.
DB170117 - Tiltaket skulle egentlig bli implementert fra mars i år, slik at vi muligens kunne slippe å innføre dieselforbud i Oslo til neste år, men Ketil Solvik-Olsen vil ikke få det til før i 2018.
DB170117 Hun forteller videre at når tiltaket er så drastisk som det som er innført i Oslo nå, så forventer de resultater.
DB170116 Tiltaket kommer heller ikke ut av det blå - eller rettere sagt ut av det grå - det har vært varslet at dette kunne skje.
AP170116 Beskyttelse mot myggstikk er derfor det eneste forebyggende tiltaket .
AP170115 Sjekk om du blir berørt av tiltaket .
AP170115 Aas er særlig spent på om tiltaket vil bli oppfattet som legitimt.
AP170115 Sjekk om du blir berørt av tiltaket .
DB170113 Han forteller videre at FNs flyktningbyrå har uttrykt at de har stor tro på dette tiltaket , og dermed ønsker appen i flere land.
DB170113 Dagbladet har forsøkt å få en kommentar fra Innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug ( FrP ), men Justisdepartementet vil ikke kommentere saken, da de ikke har kjennskap til tiltaket .
AP170113 Tiltaket kommer som klima- og miljøminister Vidar Helgesens første svar på den betente ulvestriden i kjølvannet av at departementet rett før jul overprøvde Rovviltnemndas vedtak om å felle 35 ulv.
AP170113 Tiltaket kommer som klima- og miljøminister Vidar Helgesens første svar på den betente ulvestriden i kjølvannet av at departementet rett før jul overprøvde Rovviltnemndas vedtak om å felle 35 ulv.
AP170113 Tiltaket kommer som klima- og miljøminister Vidar Helgesens første svar på den betente ulvestriden i kjølvannet av at departementet rett før jul overprøvde Rovviltnemndas vedtak om å felle 35 ulv.
AP170112 - Nå skal dere radiomerke flest mulig ulv i ulvesonen - hvor dramatisk er dette tiltaket ?
AP170112 Det enkleste tiltaket er kode 6, det vil si skjult adresse.
AP170112 Det enkleste tiltaket er kode 6, det vil si skjult adresse.
DB170108 - Forbudet mot å merke pakkene med smak og innholdsfortegnelse følger av et nytt EU-direktiv, og har ingen sammenheng med tiltaket med standardiserte pakninger.
BT170108 Selv visste han om tiltaket helt siden det startet i Danmark, og har ventet på at det skulle starte opp her.
BT170108 Hun synes tiltaket er veldig bra.
SA170106 Aftenbladet skriver at opptil 60 prosent av eldre som bor på sykehjem, er underernærte, og de hevder at dette tiltaket gir bedre helse og mer matglede.
FV170106 Med seg i den aller første podcasten har de kristiansandsordfører Harald Furre ( H ) som åpner tiltaket så offisielt som overhodet mulig.
DB170106 Hensikten med tiltaket er å finne ut om ulvene har endret atferd og viser mindre skyhet overfor mennesker.
DB170106 Tiltaket fra miljø- og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) settes i verk for å framskaffe mer kunnskap om mulig skadepotensial i ulvesonen.
BT170106 I august i år skal det forebyggende tiltaket være fullført der veibredden tillater det på strekningen mellom Vågsbotn og Voss.
BT170106 Tiltaket har god effekt selv om det ikke kan hindre at sjåfører foretar farlige forbikjøringer, sier Thorbjørn Thiem, som er trafikksikkerhetsrådgiver i Statens vegvesen.
AP170106 - Vil dere hisse på dere andre med dette tiltaket ?
DB170103 Det seneste tiltaket for å få bukt med den såkalte sentrumdøden, kommer fra Norsk design- og arkitektursenter ( Doga ), heter « Levende lokaler », og skal settes ut i livet i år.
FV161229 Tiltaket vil helt åpenbart virke dempende på boligmarkedet i 2017, mener Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.
BT161229 Tiltaket vil helt åpenbart virke dempende på boligmarkedet i 2017, mener Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.
AP161229 Tiltaket vil helt åpenbart virke dempende på boligmarkedet i 2017, mener Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.
AA161229 Tiltaket vil helt åpenbart virke dempende på boligmarkedet i 2017, mener Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.
AP161202 Modi mente derfor at dette tiltaket vil tvinge mange indere til å veksle inn svarte penger og dermed betale skatt av dem.
AP161202 Kritikerne mener at tiltaket har liten effekt fordi økonomiske kriminelle ifølge flere estimater kun oppbevarer 6 prosent av verdiene sine i kontanter.
AP161120 Stoppet av religiøst parti ¶ Tiltaket ble utsatt for heftig kritikk fra grupper som støtter religiøs frihet i Israel og som mener myndighetene undertrykker særlig muslimer.
AP161120 I Knesset er det uansett flere motstandere av tiltaket , ikke minst politikere fra den arabiske felleslisten.
VG161115 Partileder Audun Lysbakken argumenterte med at det regjeringsnedsatte Fordelingsutvalget fremhevet barnetrygden som det mest effektive tiltaket mot barnefattigdom, samt at behovsprøving betyr mer byråkrati og skader oppslutningen om velferdsstaten.
SA161115 Han og de andre hopperne som nøt jomfruhoppene i Vikersund på dagen med tåke og mildvær, har prøvd ut dette tiltaket på Sommer Grand Prix.
AP161115 Han og de andre hopperne som nøt jomfruhoppene i Vikersund på dagen med tåke og mildvær, har prøvd ut dette tiltaket på Sommer Grand Prix.
AP161104 Ifølge ministeren kan det tiltaket redusere risikoen for skade fra 8-9 prosent til 2-3 prosent.
AP161006 Tiltaket vil koste rundt 100 millioner kroner, ifølge NTB.
AP161006 Effekten av tiltaket blir størst i Oslo, mener Øye.
SA160930 - Det er nytt, unikt og i særklasse det viktigste forebyggende tiltaket mot spilleproblemer og spilleavhengighet i 2016, sier Hoffmann.
AP160930 - Det er nytt, unikt og i særklasse det viktigste forebyggende tiltaket mot spilleproblemer og spilleavhengighet i 2016, sier Hoffmann.
AP160928 Det andre store tiltaket , å fortsette utfasingen av oljefyring, forutsetter at et statlig forbud kommer på plass innen 2020.
AP160907 - Men det er en mulighet for at dette tiltaket ikke treffer dem det er ment for.
AP160906 Utvalget mener likevel at dette tiltaket som er veldig personverninngripende, er verdt det.
AA160831 All inntjening går tilbake til tiltaket , og elevene får lære seg alle ledd i det å drive en bedrift : økonomi, helse, kundeservice og matlaging.- Jeg har fått bedre selvtillit av å være her og har utviklet meg faglig.
AP160821 Tiltaket « bedre ledelse og styrket ledelseskultur » ble initiert av justisministeren.
FV160817 - Sett i lys av de betydelige skader og ulemper utbyggingen kan medføre, særlig for naturmangfold, og de lokalpolitiske avveiingene av konsekvensene av vindkraftutbyggingen, overstiger ikke fordelene ved utbygging av Storehei vindkraftverk de skader og ulemper tiltaket kan medføre, sier olje- og energiminister Tord Lien ( FrP ) i en pressemelding torsdag.
AP160610 Røde Kors er blant dem som har kritisert tiltaket .
BT160608 Det alternative tiltaket , heving av last og de mest forurensede sedimentene og tildekking av resterende forurensning, er det bred enighet om kan gjennomføres uten stor miljørisiko.
BT160608 Den norske oppdrettsnæringen, som er Norges største eksportnæring, uttrykker bekymring for hvordan den skal kunne opprettholde produksjonen etter dette tiltaket . 300 millioner kroner brukt, uten at noe konkret har skjedd med U-864 : ¶
AP160517 For naboene mine var tiltaket derimot populært, forsto jeg.
AP160511 Venstre deler Aps kritikk om at tiltaket med integreringsmottak er for smått.
AP160511 organisere lærerpoolen så lenge det er et behov, basert på erfaringene med tiltaket 10. ha gode rutiner for å følge med på at barn og unge får opplæringstilbudet de har krav på 11. utrede hvordan helsepersonell kan bruke asylsøkere med helsefaglig utdanning og arbeidserfaring som medhjelpere i sitt arbeid 12. øke kunnskapen om asylsøkeres helse i mottak 13. kartlegge asylsøker
AP160505 - Det er nok den mest forebyggende tiltaket vi kan bruke, påpeker Sandberg som avslutter med å opplyse om at han sjelden redigerer i kommentarfeltet, « men tar til tider ut de verste.
BT160504 Men siden MST er langt mer kostbart enn de andre til-takene, blir dette tiltaket samfunnsøkonomisk sett betydelig mindre lønnsomt enn tradisjonelle tiltak.
AP160430 Det mest effektive tiltaket vil være å slutte med å lete etter enda mer olje og gass.
AP160429 Formålet med tiltaket er å sikre mulighetene til å ivareta kontrolloppdraget norske myndigheter har ved yttergrensen.
AP160429 Dette tiltaket har ikke sammenheng med det som skjedde i høst.
AP160420 Avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket , begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.
AP160414 Tiltaket vil kunne være effektivt for folk som føler at en lav lønn ikke er særlig mer attraktivt enn trygdeytelser.
AP160407 Tiltaket er ment å spare strøm.
AP160407 Tiltaket er ment å spare strøm.
AP160407 Skjult metodebruk er inngripende og tiltaket må benyttes med varsomhet.
SA160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
FV160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
BT160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
AP160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
BT160316 Tiltaket er en viktig byggestein i bredden av tilbud til de aller mest utsatte brukerne.
AP160316 Tar man hensyn til slike faktorer, øker Norges CO2-utslipp som følge av tiltaket med anslagsvis 3 - 4 millioner tonn CO2/år.
AP160316 Problemet er at i det lange tidsrommet imellom, som mine modellstudier finner kan være på mer enn 300 år, vil tiltaket gi mer CO2 i atmosfæren.
AP160316 Tiltaket vil altså øke Norges årlige netto CO2-utslipp med rundt 5,4 millioner tonn CO2/år gjennom resten av århundret.
SA160303 Fosterhjem er det mest brukte tiltaket for barn og unge som ikke kan bo sammen med foreldre sine ( se barnevernsstatistikk her ).
AP160303 I retningslinjene står det at tiltaket skal følgeevalueres for å gi mer kunnskap.
AP160303 Det er og et mål å se om tiltaket kan bidra til å styrke læringsmiljøet og redusere behovet for spesialundervisning.
AP160227 - Om målet er å få biler bort fra veien, er tiltaket vellykket når det gjelder meg.
AP160227 - Det viser at tiltaket er særdeles lite treffsikkert.
AP160224 Overvåking som dette ble avslørt av Snowden ¶ Tiltaket som Regjeringen nå har satt ned et utvalg for å vurdere, har Sverige gjort i flere år etter blant annet en heftig politisk debatt for rundt 10 år siden.
AP160224 Og selv om hensynet til personvernet skal tas sterkt hensyn i vurderingen av dette tiltaket , er vår erfaring at personvernet ofte veies lettere enn andre interesser.
AP160222 Tiltaket utløste uklarheter, forvirring og forvirring i andre beredskapsetater.
AP160221 Tiltaket beskrives som en massiv maktdemonstrasjon, og soldatene har en stående ordre om å skyte dersom de mener det er nødvendig.
AP160219 Krokan forteller at det ble iverksatt tiltaket som fungerte var å skru av noe systemfunksjonalitet som medførte at trafikken fikk normal avvikling.
AP160218 « Enhver stat må selv bestemme », sa utenriksminister Sebastian Kurz da han annonserte tiltaket .
AP160215 Men selvfølgelig, om vi hadde hatt en spåkule, og sett at det kom så lite snø som det gjorde, så hadde vi ikke satt i gang tiltaket .
AP160215 Det kom jo for lite snø til at dette tiltaket var nødvendig denne gangen, sier hun.
AP160215 - Vi har nå evaluert prosjektet og bestemt at det må være varslet minst 5 millimeter med nedbør, som betyr 5 centimeter med snø, over en 12 timers periode, før vi setter i gang tiltaket neste gang, sier Andenes.
AP160211 Vi vil evaluere og eventuelt justere mengden snøfall som skal utløse dette tiltaket , sier hun.
AP160211 at familier i større grad samlet vil legge ut på den farlige reisen for å søke om beskyttelse, eventuelt at familien vil reise etter for å søke om beskyttelse på eget grunnlag når de forstår hvor lang tid det vil ta før familiegjenforening kan finne sted.«Dette vil begrense den ønskede effekten av tiltaket og innebære økt belastning på mottaksapparat
AP160211 Vi vil evaluere og eventuelt justere mengden snøfall som skal utløse dette tiltaket , sier hun.
AP160209 Derfor valgte vi å prøve ut tiltaket i der først, sier Rune Gjøs, direktør i Oslo kommunes sykkelprosjekt.
BT160208 Mattilsynet i Norge ser positivt på tiltaket .
AP160208 Tiltaket hemmer integrering og det er høyst usikkert om økt bruk av slike tillatelser vil forhindre at barn legger ut på flukt og reduserer ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere til Norge », heter det i brevet.
AP160205 Paz Colombia - Fred Colombia - heter tiltaket som ble kunngjort i Det hvite hus i går.
AP160203 Norge ser derimot på tiltaket som nødvendig for å oppnå resultater i det norske klima- og skogsamarbeidet med Indonesia.
AP160203 Han understreker at tiltaket kan bli kontroversielt i Indonesia.
AP160203 Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) redegjorde for tiltaket under onsdagens bystyremøte : - Det blir et hastevedtak der vi innfører dieselforbud på kommunale veier.
AP160203 - Akuttiltak som dette er ingen optimal langsiktig løsning, ei heller er tiltaket uten irrganger og utfordringer, men det er en god start på veien mot ren og helsetrygg luft i hovedstaden.
AP160203 Vegvesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket , og vil vurdere hvordan trafikksituasjonen utvikler seg.
SA160129 Det frivillige tiltaket kommer etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i 2015 reiste tilsyn mot Apple etter bekymringsmelding om elektrisk feil på laderne, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i en pressemelding.
FV160129 Det frivillige tiltaket kommer etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i 2015 reiste tilsyn mot Apple etter bekymringsmelding om elektrisk feil på laderne, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i en pressemelding.
AP160128 Det er bra at trusselen ikke lenger er så alvorlig, at landet er tryggere og at dette tiltaket ikke lenger anses som nødvendig.
AP160125 Det fremste tiltaket som brukes i byer Europa rundt, er permanente lavutslippssoner.
AP160120 Men vi er nødt til å gjennomføre tiltaket , av økonomiske hensyn, sier Jankov.
AP160120 †" Det er viktig å presisere at tiltaket ikke omfatter kampkjøretøy eller artilleri, altså tunge våpen som vi regner som « de store tapspåførerne ».
AP160115 Tiltaket hadde opprinnelig en varighet på ti dager, men ble forlenget med 20 dager i starten av desember.
AP160113 Aftenpostens undersøkelser viser at tiltaket hadde en klar effekt.
AP160111 Jeg har selv blitt mobbet, og er overbevist om at tiltaket ikke ville hjulpet i min situasjon.
AP160111 Jeg har selv blitt mobbet, og er overbevist om at tiltaket ikke ville hjulpet i min situasjon.
AP160108 Det varslede tiltaket vil få flere til å la bilen stå, håper samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
AP160108 Det varslede tiltaket vil få flere til å la bilen stå, håper samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
AP160107 Både Tjora og Andersson er tydelige på at det viktigste tiltaket for å få flere til å sykle, er å sørge for gode og trygge sykkelveier.
AP160107 Tiltaket kan koste skattebetalerne 4,3 milliarder kroner.
AP160105 Obama-administrasjonen mener at dette tiltaket , i tillegg til et krav om å øke andelen sol - og vindkraft i det amerikanske kraftnettet, vil redusere utslippet av karbondioksid med 26 millioner metriske tonn i løpet av det neste tiåret. 4.
AP160105 Obama-administrasjonen mener at dette tiltaket , i tillegg til et krav om å øke andelen sol - og vindkraft i det amerikanske kraftnettet, vil redusere utslippet av karbondioksid med 26 millioner metriske tonn i løpet av det neste tiåret. 4.
AP160104 Skal vare ti dager ¶ Tiltaket kommer etter at Sverige samme dag innførte ID-kontroll av alle reisende fra Danmark.
AP160104 Det stopper ikke de som vil søke asyl i Damnark, men vi kan ikke ha folk som går på danske motorveier, sa statsministerenda han la frem tiltaket .
AP160104 Tiltaket skal i første omgang vare i ti dager, men med mulighet for forlengelse i ytterligere 20 dager.
AP160104 Skal vare ti dager ¶ Tiltaket kommer etter at Sverige samme dag innførte ID-kontroll av alle reisende fra Danmark.
AP160104 Det stopper ikke de som vil søke asyl i Damnark, men vi kan ikke ha folk som går på danske motorveier, sa statsministerenda han la frem tiltaket .
AP160104 Tiltaket skal i første omgang vare i ti dager, men med mulighet for forlengelse i ytterligere 20 dager.
AP160104> Tiltaket skal i første omgang vare i ti dager, men med mulighet for forlengelse i ytterligere 20 dager.
AP160104> target="avis" href= Tiltaket skal i første omgang vare i ti dager, men med mulighet for forlengelse i ytterligere 20 dager.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Tiltaket skal i første omgang vare i ti dager, men med mulighet for forlengelse i ytterligere 20 dager.