VG171025 Den spanske regjeringen krever at Catalonia bekrefter at de ikke vil erklære selvstendighet om de skal la være å iverksette tiltakene .
SA171025 Rune og Nina Knutsen er usikre på om tiltakene som er satt igang etter drapet på datteren er tilstrekkelige.
DN171025 Tettere samarbeid mellom landenes kontroll- og tilsynsmyndigheter, strengere ID-kontroll og bedre informasjonsflyt, er blant tiltakene .
DA171025 Av tiltakene som SV foreslår for å få opp likestillingen, trygge jobbene i helseforetakene og forbedre helsetilbudet, er innstramninger i arbeidsmiljøloven ett av dem.
DA171025 Tettere samarbeid mellom landenes kontroll- og tilsynsmyndigheter, strengere ID-kontroll og bedre informasjonsflyt, er blant tiltakene .
VG171024 Regjeringens tiltak for å gjenopprette lovlighet i Catalonia er sendt til senatet som skal behandle tiltakene innen en ukes tid.
VG171024 Puigdemont kan velge å følge tiltakene eller motsette seg dem.
SA171024 Skolen har valgt å trekke tilbake de midlertidige tiltakene med varighet på to uker som ble lagt frem for 8. trinn i går.
SA171024 Klemme-forbudet fikk all oppmerksomheten i stedet for alle de andre tiltakene vi gjør for å skape et bedre skolemiljø for elevene.
DN171024 Ifølge Bane Nor er det ikke klart hvilke ekstra « salamanderkostnader » som vil påløpe ved de såkalte avbøtende tiltakene .
AP171024 - Men det er viktig at noen store europeiske land går sammen om tiltakene .
SA171023 Miljøministeren sier seg også enig i at innsats mot plastforsøpling har tatt større plass i den politiske diskusjonen og i tiltakene enn forskning, men han mener det nå er « ny dynamikk på feltet ».
DB171023 Det gjelder uavhengig av om asylsøkeren kan få asyl i dette landet, og er ett av tiltakene som nå foreslås videreført.
BT171023 Skal vi få bukt med det høye sykefraværet må tiltakene som allerede er iverksatt gjennom IA-avtalen kombineres med økonomiske innstramninger.
DA171022 Et av tiltakene som Sveaas, konsernsjef Lars P.
VG171020 Men ingen av de andre tiltakene innenfor frivillighet i kriminalomsorgen ser ut til å bli fredet for kutt.
SA171020 Det spanske sosialdemokratiske partiet PSOE, som er i opposisjon i nasjonalforsamlingen, ber om at tiltakene mot Catalonia får minst mulig konsekvenser, og varer så kort som mulig.
SA171020 Men vi er bekymret for at tiltakene som brukes for å få ned utslippene, vil bli flere og dyrere jo nærmere vi kommer fristen.
SA171020 Men vi er bekymret for at tiltakene som brukes for å få ned utslippene, vil bli flere og dyrere jo nærmere vi kommer fristen », skriver Inger Elisabeth Sagedal.
DB171020 Seinest i forslag til statsbudsjett for 2018 har regjeringen kuttet i alle de ovennevnte tiltakene og legger hele byrden over på det rødgrønne byrådet i Oslo.
DB171020 Disse tiltakene er en investering i et samfunn med små forskjeller og tillit mellom folk, der det er lettere å komme seg inn på arbeidsmarkedet og færre faller utenfor i ung alder.
DA171020 Sosialistpartiet, som er i opposisjon, sa i går at de støttet regjeringens avgjørelse, men at tiltakene bør være begrenset i omfang og varighet.
DA171020 Senatet i Spania må sette opp en plan over tiltakene som skal iverksettes, og dette må så sendes til Catalonia.
DA171020 For noen innbyggere i Catalonia har de harde tiltakene fra Spanias side bare bidratt til å skyve dem fra seg og styrke ønsket om selvstendighet.
DA171020 Dette har medført et mindreforbruk for enkelte av tiltakene , særlig de som var nye i ordningen i 2016.
AA171020 Regionvalget er del av de ekstraordinære tiltakene som innebærer innføring av midlertidig direkte styre over regionen, uttalte PSOE-politiker Carmen Calvo fredag morgen på spansk fjernsyn, ifølge Reuters.
DN171019 Men hvis det viser seg å gå tregt, tror jeg de vil opprettholde tiltakene litt lenger, sier han.
DN171019 - De særskilte tiltakene var et virkemiddel for å få ned den sterke prisveksten på.
DB171019 Hvis det imidlertid viser seg å gå veldig tregt, tror vi de vil opprettholde tiltakene litt lenger, sier Aamdal.
DB171019 - De særskilte tiltakene for Oslo var et virkemiddel for å få ned den sterke prisveksten vi så.
DA171019 Planen er å ha tiltakene på plass i løpet av 2018, og at også den nye kunstgressbanen som er på trappene i Råde skal bygges med de samme løsningene.
DA171019 Man kan relativt enkelt gjøre disse tiltakene ved andre baner, mener han.
AP171019 Men hvis det viser seg å gå tregt, tror jeg de vil opprettholde tiltakene litt lenger, sier han.
AP171019 - De særskilte tiltakene var et virkemiddel for å få ned den sterke prisveksten på.
SA171018 - Vi har hatt en lang og grundig prosess sammen med de tillitsvalgte i forkant av tiltakene som nå gjennomføres.
DB171018 Ett av de fremste tiltakene for å forhindre segregering er å stille strengere krav.
DB171018 Tiltakene drives i stor grad på frivillig basis.
DB171017 Grunnen til at de to tiltakene nevnes slik de gjør i rapporten, er ifølge forskeren logisk fordi det ene funnet ligger øverst på lista, mens det andre ligger nederst.
DB171017 I tillegg til disse såkalte universelle tiltakene utvikles spesifikke tiltak som skal hjelpe familier med et særskilt behov.
DB171017 Den aktuelle samfunnsøkonomiske analysen jeg omtalte tar jo nettopp utgangspunkt i eksisterende forskningsresultater og intervjuer med barnevernstjenestene og benytter dette til å si noe om de samfunnsøkonomiske effektene av tiltakene .
AP171017 - Vi har sett at matvarebransjen har opplevd et sviktende omdømme de senere årene, men spesielt har dette rammet Reitan-gruppen som denne gangen nok får merke folks misnøye med de nye tiltakene med « bestevenn»-strategien.
DB171016 Hun sier det er vanskelig å peke på en konkret årsak til nedgangen fra ett år til et annet, og påpeker at mye av tiltakene som virker i trafikken tar tid.
AA171016 Politikerne må passe på at tiltakene er fornuftige og ikke bare fungerer som symbolpolitikk.
AA171016 Nå kommer tiltakene som skal sørge for at det blir plass til flere busser, syklende og gående i Midtbyen.
DB171015 Det skjer en utvikling, ja, men de tiltakene som settes inn er nok i hovedsak rettet mot muslimske turister, sier Schoder, som kjenner Saudi-Arabia svært godt og følger utviklingen i landet nøye.
BT171015 Blant tiltakene var en nasjonal konkurransearena for undervisning, en ny kvalitetsportal og krav om ordninger for merittering av gode undervisere.
AP171014 Planen må sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene , god samordning, samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler.
DN171013 I et innspill fra Bymiljøetaten, heter det også at tiltakene har « totalt endret de naturlige forholdene og forringet naturverdiene vesentlig ».
DB171013 SOM ett av tiltakene for å få fram bedre norske spillere har Fotballforbundet startet en nasjonal serie for kretslag for 14 - årige gutter.
AA171013 - Vi forventer egentlig ikke at det er nødvendig å bruke dette forbudet med de tiltakene vi allerede har med tanke på støvdemping og renhold av veiene, sier Nordstad.
AA171013 - Det aller viktigste med disse tiltakene er at bedriften fikk en betydelig bedre produksjonslogistikk, og de ansatte fikk en bedre arbeidshverdag, føyer han til.
DB171012 Tilskuddsordningen var blant tiltakene Mediemangfoldsutvalget anbefalte.
DB171012 Heleland opplyser at de andre tiltakene som ble anbefalt vil bli vurdert grundig og helhetlig i en stortingsmelding som blir lagt fram før sommeren 2018.
DB171012 En innovasjonsrettet tilskuddsordning var blant tiltakene Mediemangfoldsutvalget anbefalte, men Øgrey mener det burde ha blitt gitt friske midler til den.
DB171011 Flere av de øremerkede tiltakene i budsjettet, retter seg mot barnehagen.
DA171011 Flere av de øremerkede tiltakene i budsjettet, retter seg mot barnehagen.
AP171011 Strengere reaksjoner som straff og utvisning er blant tiltakene som vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) vil se nærmere på etter onsdagens topptunge krisemøte om vold og uro i Oslo-skolen.
AP171011 - Det er Bufetat som har kompetanse når det gjelder det faglige innholdet i tiltakene , understreker hun.
AP171011 Tiltakene er rettet mot barn og ungdom med særlig store sosiale utfordringer som ikke kan bo i fosterhjem eller på institusjoner med andre barn.
AA171011 Flere av de øremerkede tiltakene i budsjettet, retter seg mot barnehagen.
VG171010 ( Kilde : NTB, AFP ) ¶ unnskyldning på politiets vegne overfor dem som ble skadd under folkeavstemningen, men har presisert at de så på tiltakene som nødvendige for å stoppe et valg som etter spansk grunnlov er ulovlig.
NL171010 Tiltakene skulle blidgjøre russerne og var først og fremst rettet mot amerikanerne, selve kjernen i alliansen.
DB171010 De konkrete tiltakene og bevilgningen vil komme etter hvert, først i budsjettet for 2018, sa Bent Høie.
VG171009 VERRE : Markos Katsianis, tror tiltakene fra Troikaen kommer til å gjøre situasjonen enda verre for Hellas.
VG171009 Disse tiltakene kommer uunngåelig til å ramme Nord-Koreas vanlige borgere, særlig de mest sårbare.
VG171009 For enn så lenge bevilges det svært få midler til å faktisk gjennomføre tiltakene , og målene synes langt unna. 12. oktober legges det nye statsbudsjettet frem, og vi håper så inderlig at politikernes målsetting deres om å være verdens beste land for skeive ikke er glemt.
AA171009 Samlet vil disse tiltakene gi en ryddigere gate, sa Olden da hun omtalte prosjektet i sommer.
VG171008 Det er Mona som har ansvar for å tilrettelegge tiltakene slik at 18-åringen kan nyttiggjøre seg av ungdomsstraffen.
DB171008 Prislappen for å gjennomføre de elleve tiltakene er én milliard kroner.
DB171008 Blant tiltakene er plikt for kommunene til å hjelpe elever som blir hengende etter, banke på dører for å få innvandrerbarn i barnehagen og å gjøre 3000 lærere til spesialister - men regjeringen lover ingen flere lærere.
VG171007 En rekke av de fysiske tiltakene som trengs, bør dessuten de fleste kunne samle seg om, til og med klimaskeptikerne.
AA171007 Nå viser nye prøver at disse tiltakene ikke har hjulpet.
VG171006 - De restriktive tiltakene legger klare begrensinger på økonomisk aktivitet knyttet til Krim og Sevastopol, og brudd på regelverket kan være straffbart.
AA171006 - Får vi gjennomført alle tiltakene vi ønsker, får vi etter all sansynlighet til kostnadsreduksjonen på 20 prosent, sier Vatnan.
DB171005 - Noen av tiltakene er allerede gjennomført, og vi ser allerede en bedring slik det har fortont seg i det siste, sier Isaksen.
DN171004 Dette er et av tiltakene Norge har tatt i bruk med den såkalte boliglånsforskriften der bankene som hovedregel ikke kan innvilge lån som fører til at kundene samlet sett ender opp med en lånebelastning som er høyere enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP171004 - Nå vet vi hvor skoen trykker, og i samarbeid med bydelen og befolkningen kan vi nå sette i gang de viktige tiltakene .
SA171003 Vi vet at ungdommene er på app, sier Tom Tvedt, før han spør retorisk om hvordan man skal gjøre viktige forandringer som kanskje ikke er like synlige, dersom man ikke får penger til å gjennomføre tiltakene .
BT171003 Vi vet at ungdommene er på app, sier Tom Tvedt, før han spør retorisk om hvordan man skal gjøre viktige forandringer som kanskje ikke er like synlige, dersom man ikke får penger til å gjennomføre tiltakene .
AP171003 Vi vet at ungdommene er på app, sier Tom Tvedt, før han spør retorisk om hvordan man skal gjøre viktige forandringer som kanskje ikke er like synlige, dersom man ikke får penger til å gjennomføre tiltakene .
VG170930 Hensikten har hele tiden vært utvikle de beste metodene for å identifisere utøvere med luftveisplager og finne de tiltakene som mest effektivt motvirker helseplagene slike utøvere kan bli utsatt for, både på kort og lang sikt.
VG170930 Dette er noen av tiltakene svensk politi skal iverksette under dagens nazidemonstrasjon.
VG170929 USA varslet Cubas ambassade i Washington om de nye tiltakene fredag morgen.
VG170929 Tiltakene blir værende fram til cubanske myndigheter kan garantere for amerikanske diplomaters sikkerhet.
DB170929 På spørsmål fra sin advokat om arbeidsmiljøet ble bedre som følge av tiltakene , svarte hun : ¶
DB170929 Hun forteller i sitt varsel at også hun hadde blitt lovet tiltak fra byrådsavdelingen, men også disse tiltakene uteble.
DB170929 Da Dagbladet tirsdag denne uken var til stede i Oslo tingrett, kunne vi høre en av lederne fortelle selv om effekten av disse tiltakene .
DB170929 mai, varsler den ansatte om at tiltakene etter KPMG-rapporten ikke hadde hjulpet.
DA170929 De to tiltakene er en del av omfattende endringer i transportsystemet i og mellom Oslo og Akershus som kommer i starten av oktober.
AP170929 USA varslet Cubas ambassade i Washington om de nye tiltakene fredag morgen.
AP170929 Tiltakene blir værende frem til cubanske myndigheter kan garantere for amerikanske diplomaters sikkerhet.
SA170928 Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene .
SA170928 Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene.
NL170928 Vegmyndighetene i Nord-Norge og Murmansk etablerte det første samarbeidet på 1990-tallet og det første tiltakene handlet om trafikksikkerhet.
DB170928 Det er derfor viktig å trekke fram de internasjonale tiltakene og avtalene som nettopp bidrar til å stoppe spredning og utvikling av nye atomvåpen, sier Urdal.
BT170928 Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene .
BT170928 Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene.
AP170928 Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene .
AP170928 Rektor er også den som skal informere foreldre om tiltakene skolen iverksetter, og både foreldre og barn har rett til å bli hørt og si sin mening om tiltakene.
VG170927 Ansvarsfordeling er blitt tydeliggjort og en felles database for forskningsprosjekter er blant de andre tiltakene som ramses opp.
VG170927 - Vi øker de økonomiske rammene slik at vi skal kunne planlegge de mer permanente tiltakene i bilfritt byliv som gågater og flere av de midlertidige tiltakene som vi ruller ut i 2018, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
VG170927 - Vi øker de økonomiske rammene slik at vi skal kunne planlegge de mer permanente tiltakene i bilfritt byliv som gågater og flere av de midlertidige tiltakene som vi ruller ut i 2018, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
VG170927 Hun minner om at det er en forutsetning i Oslopakke 3-avtalen at også de kollektivreisende skal ta sin del av regningen for ny T-banetunnel i Oslo, ny Fornebubane og de andre store tiltakene i pakken.
DN170927 Boligbyggeren stiller spørsmål ved om tiltakene er det rette å gjøre.
AA170927 Innsatsen skal gå hånd i hånd med fortsatt styrking av tiltakene for å få returnert asylsøkere med endelig avslag.
AA170927 Etableringen av nye operasjonssentraler er et av tiltakene i politireformen.
AA170927 Det er viktig at vi skal klare å løse oppdraget vi har med å lede patruljer og ta imot henvendelser fra publikum og iverksette de riktige tiltakene .
DN170926 - La oss se på effekten av de tiltakene som allerede er vedtatt før man finner på nye ting, sier hun.
DA170926 - La oss se på effekten av de tiltakene som allerede er vedtatt før man finner på nye ting, sier hun.
AP170926 - La oss se på effekten av de tiltakene som allerede er vedtatt før man finner på nye ting, sier hun.
AA170926 - La oss se på effekten av de tiltakene som allerede er vedtatt før man finner på nye ting, sier hun.
VG170925 Denne er nå klar, og ett av tiltakene det pekes på er å innføre lavutslippssoner ikke bare for tunge dieselkjøretøy, men også for personbiler med diesel på tanken.
AA170925 De 95 tiltakene vil blant annet føre til velferdskutt og mer privatisering.
BT170924 Tiltakene som ble gjennomført var på bakgrunn av oppførselen deres.
DB170923 Utenriksministeren sa videre at de vurderer de sterkeste tiltakene som svar på Donald Trumps trusler om å totalt ødelegge Nord-Korea, dersom det ikke finnes noe annet valg.
DA170923 Dette var planen da Byrådet rullet i gang tiltakene i sommer.
AA170923 Blant tiltakene som nevnes, er bedre rettssikkerhet for kvinner som står opp mot sosial kontroll og æreskultur, økte ressurser i politiet for å sikre trygghet for kvinner som opplever trusler fra familien og økte ressurser til oppfølging av dem som velger å bryte med familien på grunn av æresrelatert vold.
DN170922 Macron-administrasjonen hevder at tiltakene kommer til å oppmuntre til ansettelser og dermed dempe de høye arbeidsledighetstallene, som ligger på rundt 9,5 prosent. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DB170922 Utenriksministeren sier videre at de vurderer de sterkeste tiltakene som svar på Donald Trumps trusler om å totalt ødelegge Nord-Korea, dersom det ikke finnes noe annet valg.
AA170922 Macron-administrasjonen hevder at tiltakene kommer til å oppmuntre til ansettelser og dermed dempe de høye arbeidsledighetstallene, som ligger på rundt 9,5 prosent. ( ©NTB ) ¶
VG170920 Hun mener de siste hendelsene i Italia viser nødvendigheten av alltid å være på vakt, og fremfor alt, å styrke tiltakene for å bekjempe slik vold.
SA170919 Vi har fått et treffpunkt i klubbene, hvor vi kan snakke om utvikling og tiltakene de har.
DA170919 - Nettsiden er ett av tiltakene for å gjøre det enklere for folk i hjelpeapparatet og dem som er voldsutsatt i vår region.
AP170919 « Bolyst » var ett av tiltakene som skulle forhindre anklager om sentralisering.
AP170919 Vi har fått et treffpunkt i klubbene, hvor vi kan snakke om utvikling og tiltakene de har.
DA170918 - Nettsiden er ett av tiltakene for å gjøre det enklere for folk i hjelpeapparatet og dem som er voldsutsatt i vår region.
SA170917 - Jeg diskuterer likestilling ganske hyppig med dem og tror de tiltakene vi har foreslått vil gi effekt, sier hun.
AP170917 - Jeg diskuterer likestilling ganske hyppig med dem og tror de tiltakene vi har foreslått vil gi effekt, sier hun.
DB170916 Fikk kritikk for fortsatt å mangle kommunen kontroll, og flere av tiltakene som de hadde lovt å følge opp, var etter fem år fortsatt ikke fulgt opp.
DN170915 - Det vi har funnet, viser at tiltakene ikke ser ut til å ha noen effekt på totale finansielle formuer som er skjult som en andel av bnp.
DB170915 Men han ser et problem ved at tiltakene og systemene bare kommer så lenge noe har nyhetens interesse.
VG170914 Og fremfor alt de mest alvorlige tiltakene som tar sikte på å hemme fysisk utvikling.
DA170914 Blant tiltakene var å skifte ishockeyvant og få en tilfredsstillende tilskuerkapasitet innen sesongstart 2017/2018.
DN170913 Han nevnte ikke kineserne direkte, men tiltakene anses som spesielt rettet mot dem.
DA170913 Det er her tiltakene bør komme.
AA170913 Han nevnte ikke kineserne direkte, men tiltakene anses som spesielt rettet mot dem.
VG170912 Macron har sagt at han, uavhengig av streiker og demonstrasjoner, vil presse gjennom tiltakene , noe han også kan, siden hans parti har flertall i nasjonalforsamlingen.
VG170912 De mener, i likhet med president Macron, at disse tiltakene vil gjøre Frankrike langt mer konkurransedyktig på det internasjonale markedet, og at det på sikt vil skape flere arbeidsplasser.
DN170912 USAs FN-ambassadør Nikki Haley sier de nye tiltakene alene vil sørge for et tap på 800 millioner dollar i årlige inntekter.
DN170912 I stedet innebærer de nye godkjente tiltakene stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea.
AP170912 Tiltakene er ifølge gruppen delvis overlappende og konkurrerende, « avsenderen blir uklar ».
AA170912 Tiltakene kommer dagen etter at rundt én million katalanere markerte den katalanske nasjonaldagen, en markering der deltakerne også viste sin støtte til folkeavstemningen om uavhengighet.
AA170912 Tiltakene iverksettes i løpet av andre halvår i år, skriver kommunikasjonsrådgiver i Aker Solutions, Stina Kildedal-Johannessen, i en epost til avisen.
AA170912 Tiltakene er valgt med utgangspunkt i funn i en frafallsundersøkelse som ble gjennomført ved HiST i 2012.
DN170911 - Disse tiltakene vil ha miljømessig innflytelse og gi et løft til utviklingen av Kinas bilindustri, sier visestatsråden, ifølge AFP.
DB170911 USAs FN-ambassadør Nikki Haley sier de nye tiltakene alene vil sørge for et tap på 800 millioner dollar i årlige inntekter.
DB170911 I stedet innebærer de nye godkjente tiltakene stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea.
DB170911 De neste fire åra skal tiltakene som skal « ta oss til Paris » utmeisles og vedtas.
DA170911 Som Støre er inne på, er flere av tiltakene i tipunktsplanen allerede iverksatt av ulike byer.
VG170910 I følge Christensen-Røed har disse tiltakene vist positiv utvikling de siste to ukene med en nedgang i daglige avvik på 65 prosent.
VG170910 - I ytterste konsekvens må vi gjøre anskaffelsen på nytt, men vi avventer og ser på effekten av de tiltakene som settes inn nå.
DN170909 Foto : AFP ¶ Tiltakene i USAs forslag om en FN-resolusjon innebærer blant annet et forbud mot å eksportere olje til Nord-Korea og at FN-land ikke skal ansette nordkoreanske gjestearbeidere.
DB170909 Endelig er Eliteserien og Premier League tilbake, og oddsekspertene har skrevet om alle kampene ¶ Tiltakene i USAs forslag om en FN-resolusjon innebærer blant annet et forbud mot å eksportere olje til Nord-Korea og at FN-land ikke skal ansette nordkoreanske gjestearbeidere.
DB170909 Resultatene av disse tiltakene vil se i tiden framover, men vi er alltid interessert i forslag til hvordan vi kan få til enda mer, sier Berg.
DB170909 - Vi har hatt mye kontakt løpende med Astma- og allergiforbundet, og har opplevd at de har støttet mange av de kontroversielle men viktige tiltakene vi har tatt i bruk mot luftforurensning, som dieselforbud, lavutslippssone og høyere bompenger, som innføres nå i høst.
DB170909 Aktivitetsreformen vi går til valg på, der en jobbgaranti til unge født i eller etter 1990 med gradert uføretrygd er ett av tiltakene Det er nytenkning av ypperste klasse.
NL170908 I tillegg vil begge disse tiltakene være økonomisk gunstige sammenlignet med dagens løsninger, og gjør at vi kan vri ressurser til å seile, fly eller øve mer.
NL170908 Forsvaret får tilført mye mer penger, og forsvarsledelsen har stilt seg fullt og helt bak de tiltakene som nå gjennomføres.
DN170908 Hvor mye disse tiltakene vil koste staten og kommunene, har ikke partiet klare tall på.
DN170908 Hun mener disse tiltakene vil være særlig positive også for å få flere kvinner ut i arbeid.
DA170908 Hvor mye disse tiltakene vil koste staten og kommunene, har ikke partiet klare tall på.
DA170908 Hun mener disse tiltakene vil være særlig positive også for å få flere kvinner ut i arbeid.
AP170908 Blant tiltakene kan være at Norge tilbyr seg å ta en meglerrolle i konflikten.
AP170908 Da var det politisk enighet om 70 - 80 prosent av tiltakene , ifølge professorens anslag.
VG170907 For å få til det må vi bygge opp kompetansen internt i etatene i kommunene, så de selv kan utføre de nødvendige tiltakene , sier Tajik.
NL170907 For Troms ville tiltakene i meldingen hatt store konsekvenser.
AP170907 - Vi ser at mange av tiltakene som settes i verk, ikke gir den rette hjelpen til barn og familier, og vi ser at grunnutdannelsene ikke er gode nok.
AA170907 Også tiltakene som skal bidra til økonomisk vekst i eurosonen, holdes uendret.
VG170906 - Ett av tiltakene dere fremmer, er at elever skal ha et nytt fremmedspråk ut over engelsk, allerede fra 5. klasse ?
VG170906 Tiltakene Høie nå viser til dreier seg om småpenger som skal rasles ut.
VG170906 I tillegg er det lettere å kvalitetssikre tiltakene , fordi kommunen både har fag- og personalansvar, sier Monica Berge-Tukh, barnevernsleder i Eidsberg.
NL170906 Vi mener at mange samer er berørt av disse tiltakene direkte eller indirekte i sin hverdag.
DN170906 Partiet tallfester imidlertid ikke de ulike tiltakene , men helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen poengterer at de har satt av midler til alle tiltak i deres alternative budsjetter.
AA170906 De politiske partiene har i mange år hatt gode intensjoner om å hjelpe barn og unge som sliter, men tiltakene har hatt liten virkning.
DN170905 Han har stor tro på spesielt ett av tiltakene som SAS nå iverksetter for å tjene mer penger : ¶
DN170905 - Disse tre tiltakene .
DA170905 Disse tre tiltakene er eksempler på hvordan KrF ønsker å bekjempe utenforskap og særlig gjøre noe for lavinntektsfamilier og barn som vokser opp i fattigdom i Norge.
AP170903 Landets utenrikshandel utgjør omtrent 30 milliarder kroner og ifølge Reuters skal omtrent en tredjedel av dette ha blitt rammet av de nyeste tiltakene .
VG170902 - Opposisjonen her mener at man ikke har vært tøffe nok i tiltakene for å bli kvitt kokaplantene, og at man bør gå hardere til verks.
NL170902 Flere av tiltakene er hver for seg kostbare, og vil samlet sett bli svært kostnadsdrivende.
DB170902 Også hans arbeidsgiver, Oslo Taxi, innrømmer at de har sett lite til de konkrete tiltakene fra Oslo-byrådet.
VG170901 Sammen med det nye beredskapssenteret vil tiltakene sette politiets nasjonale beredskapsressurser i stand til å utøve en raskere respons og en mer koordinert innsats.
VG170901 - Våre tilbakemeldinger er at tiltakene regjeringen satte inn traff veldig godt, sier Høie.
DN170901 Han vil ikke utdype hvilke trusler som ligger bak tiltakene .
DB170901 Men straff og rehabilitering krever at vi tøyler vår moralske forargelse og baserer tiltakene på logikk og forskning.
AA170901 Tiltakene som ble introdusert torsdag, vil i første rekke hjelpe små og mellomstore bedrifter.
VG170831 - Tiltakene skal gradvis innfases gjennom stortingsperioden.
VG170831 Helseminister Bent Høie mener disse tre tiltakene både vil bidra til å gjøre arbeidsmengden til fastlegene mindre, og til å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt.
VG170831 Dette er et av tiltakene helseministeren mener vil bidra til å løfte statusen til fastlegene, og dermed gjøre yrket mer attraktivt for de unge. * 1 Primærhelseteam : Regjeringen vil at helsepersonell som leger, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter skal jobbe i tverrfaglige team i kommunene.
DN170831 I denne beregningen er ikke de to tiltakene med fjernet avgift og skatt på telefon med.
DB170831 Tross tiltakene Siv Jensen lister opp, kritiserte Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal henne i går for å ha somlet med å opprette gjeldsregister.
DB170831 Da er vi over på de større og mer langsiktige tiltakene : For eksempel at byutvikling skal legge opp til mer fysisk aktivitet, ved å blant annet dytte kostnader over på de med bil i by, som igjen kan finansiere bysykler og flere sykkelgater.
DA170831 - I årsrapporten for 2016 sier forsvarssjefen at trenden har snudd, at vi begynner å se resultatene av tiltakene og at det er grunn til optimisme.
AP170831 - Moskva vil studere nøye de nye tiltakene som USA har kommet med, og etter dette vil vi komme med vår reaksjon, sier han i en uttalelse.
AP170831 Tiltakene som er vurdert i forbindelse med alternativ 2 og 3 ovenfor viser at det er potensial for kostnadsbesparelser opp mot 1300 - 1400 millioner kroner, eller ca. 25- 30 prosent, sammenlignet med alternativet som ligger inne i NTP 2018 - 2029.
VG170830 Ifølge TMZ var et av de nye tiltakene at grensen for alkoholinntak nå er to drinker i timen per person.
NL170830 Er dette virkelig i tråd med Regjeringens mandat ? Tiltakene i det offentlige utdanningssystem bør etter min mening ha som mål å ta vare på samiske språk som en del av vår historie og kulturarv.
NL170830 Et av tiltakene som går igjen, er løftet om å oppheve praksisen med å gi midlertidig opphold til såkalte « enslige mindreårige asylsøkere » mellom 16-18 år.
NL170830 Alle tiltakene fra de øvrige partiene, som høster heder og ære hos asyllobbyistene i NOAS, er tiltak som vil utsette Norge og det norske folk for et nytt innvandringseksperiment.
DB170830 Valen påpeker at SV allerede i juni i fjor foreslo disse tiltakene for Stortinget.
DB170830 Både MDG, SV og Arbeiderpartiet vil nå skjerpe tiltakene for å få bukt med veksten i lån med skyhøye renter.
AP170830 Organisasjonene mener flere av tiltakene regjeringen har gjennomført på arbeidslivsfeltet, er kvinnefiendtlige, særlig muligheten til økt bruk av midlertidige arbeidskontrakter.
VG170829 Og fremfor alt de mest alvorlige tiltakene som tar sikte på å hemme fysisk utvikling.
DB170829 Blant tiltakene som vurderes er etablering av en mur eller et gjerde rundt banene, egne inn- og utganger med rister som fanger opp granulat fra klær og sko, samt et filter i eksisterende drenskummer som samler opp granulat slik at det ikke kommer ut i drensvannet.
DB170829 - Du kan få tilfeller dersom de nødvendige tiltakene ikke følges.
DB170829 - Det håper jeg vi unngår og at klubbene følger de tiltakene som kommer.
VG170828 - Disse tiltakene vil føre til at behandlingstiden går ned, men det er fortsatt en vesentlig faktor at den lange behandlingstiden også skyldes at legemiddelselskapene bruker lang tid på å levere nødvendig dokumentasjon : ¶
AP170826 Et av disse tiltakene fikk meg ut av depresjonen, jeg arbeidet målbevisst og strengt for å kaste ut alt som ikke gikk min vei, slik jeg har beskrevet i min bok Kreftsyk, jeg ?
DN170825 Mer opplæring i programmering og teknologi gjennom hele skolegangen, økt satsing på lærernes digitale kompetanse og bedre utstyr er blant tiltakene i regjeringens nye digitale skolestrategi, som statsminister Erna Solberg ( H ), kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) la fram på Bekkestua barneskole i Bærum fredag.
DB170825 Skal vi gå løs på barnefattigdommen er det et av tiltakene som virker, sier KrF-lederen.
AA170825 Konsernet ser god effekt av tiltakene både på inntekts- og kostnadssiden, står det meldingen.
AA170825 Men tiltakene mot lakselus er kostnadskrevende for oppdrettsselskapet på Frøya.
AA170825 Regjeringen slår fast at det ikke trengs å tilføres ekstra midler for å gjennomføre tiltakene som er listet opp i strategien.
VG170824 Vi hilser Lima-erklæringen velkommen, der 12 land i Latin-Amerika går sammen om å be Venezuelas myndigheter strekke ut en hånd til opposisjonen og reversere de antidemokratiske tiltakene .
AP170824 - Det er et at tiltakene vi vurderer.
NL170823 Dette ville i så fall medført at en ny ledelse ville gjennomført tiltakene .
DB170823 - Når de har gjennomført tiltak og ser seg klare til å åpne, kontakter dem oss og vi sjekker dem opp om tiltakene er tilstrekkelig, sier hun.
DB170823 Dette er noen av tiltakene Miljøpartiet De Grønne mener bør gjennomføres for at nordmenn skal hjelpes til å spise sunnere.
DA170823 Ett av tiltakene er et samtaleprosjekt der skole, politi og barnevern tar en prat med den unge gjengangeren sammen med deres foresatte.
AP170823 Blant tiltakene Oslo Høyre vil foreslå er uniformert politi, narkohunder og videoovervåking ved utvalgte skoler.
SA170822 Det er ett av tiltakene .
NL170822 Det må avklares hvem som har ansvar for de ulike tiltakene og hvordan disse tiltakene skal finansieres.
NL170822 Det må avklares hvem som har ansvar for de ulike tiltakene og hvordan disse tiltakene skal finansieres.
FV170822 Det er ett av tiltakene .
DB170822 Politikerne kappes om å ta æren for arbeidslivskriminalitetssentrene og de andre tiltakene som faktisk er innført og de er skjønt enige om at mer må gjøres.
DA170822 Søknader som blir behandlet i ettertid, etter at tiltak er utført, vil bli behandlet som om tiltakene ikke var oppført.
DA170822 - Eier må nå søke i ettertid for tiltakene som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, sier Gjøsund.
BT170822 Det er ett av tiltakene .
AP170822 Det er ett av tiltakene .
DB170821 Å betale for de tiltakene som skal til for å unngå temperaturstigningen er beregnet til mellom en og to prosent av verdens BNP.
AP170821 | Arbeiderpartiet har tiltakene helsesøstrene etterlyser !
AP170821 De tiltakene har vi i Arbeiderpartiet !
AA170821 Tiltakene vil bedre kapasiteten, redusere forurensningene til elva og gi personell som betjener pumpestasjonene bedre arbeidsvilkår, forteller prosjektlederen.
AA170821 Vi mener kultur er blant de viktigste tiltakene på et statsbudsjett på linje med helse og omsorg.
AA170821 Statsråden reagerer også på at Solhjell ikke ser verdien av de tiltakene nåværende regjering har innført.
AP170819 Et samarbeid med « Bydelsmødrene » i bydel Alna er et av tiltakene byrådet satser på for å øke rekrutteringen til barnehagene.
VG170818 Audun Lysbakken mener at Erna Solbergs taushet rundt tiltakene mot nullskatteytere beviser at partiet ikke har noen plan.
AA170818 Tiltakene er en reaksjon på episoder med vold, trusler, tyverier og narkosalg ved skolene.
DB170817 Når du legger fram disse tiltakene nå, er det også for å kapre LO-medlemmer til Høyre ?
DB170817 Blant de nye tiltakene er at Arbeidstilsynet får hjemmel til å bøtelegge bedrifter på byggeplasser og andre arbeidsplasser med arbeidstakere som ikke kan dokumentere hvem de er gjennom et såkalt HMS-kort.
DN170816 - Trump ruller tilbake de viktigste tiltakene som er gjort i en generasjon for å sikre amerikansk infrastruktur.
DB170816 Selskapet krever at flyplassene tar grep og foreslår at disse tiltakene innføres : ¶
DB170816 ødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner ¶ at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon, blant annet om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner ¶ at virksomhetene gjennomfører de tiltakene
DB170815 - Da er det viktig at tiltakene er lavterskeltilbud.
DB170815 - Jeg er ikke enig i alle tiltakene de har, og jeg har sagt veldig tydelig ifra om enkelte uttalelser som jeg har hørt, som jeg ikke er enig i.
VG170814 Dette har vi gjort fordi utdanning er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom.
DA170814 Blant tiltakene Trump har satt i gang er en beordring av rundt en tredjedel av landets immigrasjonsadvokater til tjeneste ved grensen mot Mexico.
AP170814 Wiborg påpeker at reduserte barnehagepriser, høyning av botidskravet og økning av stipendandelen for barn som vokser opp i fattige familier, er blant tiltakene partiet har kommet med.
AP170814 Alle tiltakene vi gjør innenfor sosialpolitikken, skal gjøre det enklere for folk, sier han og legger til : ¶
AP170814 - Vi har en rød tråd i arbeidet mot fattigdom gjennom tiltakene våre.
VG170813 Dette kommer vi til å følge opp utover de konkrete tiltakene vi allerede har gjort og gjør, sier hun.
DN170813 Seres applauderer tiltakene , men mener kulturen i praksis gjør det svært vanskelig for kvinner å jobbe der.
DN170813 Enkelte av tiltakene illustrerer det, mener hun.
DB170813 Slik vurderer Utdanningsforbundet tiltakene som Høyre la fram denne uka.
VG170812 Svendsrud mener tiltakene kan gjøre det enklere og mer attraktivt for arbeidsgivere å ansette ungdommer.
VG170812 Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, mener nettoeffekten av tiltakene vil kunne senke arbeidsledigheten blant unge, men at tiltakene kan få negative effekter for andre.
VG170812 Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, mener nettoeffekten av tiltakene vil kunne senke arbeidsledigheten blant unge, men at tiltakene kan få negative effekter for andre.
VG170812 På to av punktene fra FpU full støtte fra FrP, mens de to siste tiltakene er moderpartiet mer lunken til.
VG170812 Dette er tiltakene FpU vil at moderpartiet FrP skal iverksette : ¶ * 1 Ungdom ned i 16 år skal kunne selge alkohol og tobakk. * 1 Øke frikortgrensen til 100.000 kr for alle. * 1 En prøveordning hvor arbeidsgiveravgiften for de under 18 år fjernes. * 1 Myke opp i arbeidsmiljøloven når det gjelder bestemmelsen om at
VG170812 At ungdom ned i 16 år skal kunne selge alkohol og tobakk, er ett av tiltakene FpU mener kommer til å gjøre ungdom mer attraktiv for arbeidsgivere.
VG170812 - Tiltakene kommer til å gjøre det lettere å få sommerjobb og bekjempe den totale arbeidsledigheten blant unge.
VG170811 På samtlige utviklingspolitiske områder står så vel tiltakene som analysene til stryk, sier Lisa Sivertsen, som leder Kirkens Nødhjelps avdeling for politikk og samfunn.
VG170811 På de aller fleste utviklingspolitiske områdene mangler Høyre de konkrete tiltakene og virkemidlene som kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, skriver Kirkens Nødhjelp.
VG170811 De konkrete tiltakene er for få og for svake på felter som klima, gjeld og våpeneksport.
VG170810 Også UNHCR og Human Rights Watch har skarpt kritisert tiltakene til italienske myndigheter.
DB170810 Friske penger ¶ Tiltakene for tidlig innsats som Høyre legger fram i dag, vil koste rundt en milliard kroner i nye penger over fireårsperioden, ifølge partiets beregninger.
AP170810 Fakta : Her er de 11 tiltakene i tidlig innsats-pakken ¶
AA170810 - Vi må sette inn tiltakene før gapet mellom elevene blir for stort til å tas igjen, og da er de første årene spesielt viktig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DB170809 - Det betyr at det er en viss kontroll over situasjonen og at de tiltakene som arrangøren og IAAF har iverksatt, ser ut til å fungere.
DB170809 Tiltakene
DB170809 Tiltakene som nå er satt i gang strekker seg også utover håndhygiene.
VG170808 Det er godt å høre at Selbekk erkjenner forskningen som dokumenterer alvoret i hatet som vokser og støtter at vi bør styrke tiltakene .
DN170807 Ifølge magasinet har studien avdekket at verken anbefalinger fra myndighetene eller lærebøker i skoleverket, innenfor de land som studien omfatter, har omtalt noen av de tre tiltakene som ifølge studien reduserer mest utslipp.
DB170807 Hun understreker at enetiltak er blant de dyreste tiltakene i barnevernet.
AP170807 Det er et politisk ansvar å løfte disse områdene gjennom ulike tiltakene , fortsetter Kaski.
AP170807 - Hva konkret er disse tiltakene ?
AP170807 Ny sportsplan, kvalitetsklubb og landslagsskolen er blant tiltakene som skal løfte norsk toppfotball.
AA170807 Ifølge magasinet har studien avdekket at verken anbefalinger fra myndighetene eller lærebøker i skoleverket, innenfor de land som studien omfatter, har omtalt noen av de tre tiltakene som ifølge studien reduserer mest utslipp. ( ©NTB ) ¶
DB170806 Ifølge magasinet har studien avdekket at verken anbefalinger fra myndighetene eller lærebøker i skoleverket, innenfor de land som studien omfatter, har omtalt noen av de tre tiltakene som ifølge studien reduserer mest utslipp.
AP170806 Ifølge magasinet har studien avdekket at hverken anbefalinger fra myndighetene eller lærebøker i skoleverket, innenfor de land som studien omfatter, har omtalt noen av de tre tiltakene som ifølge studien reduserer mest utslipp.
AP170806 Når Høie og statsminister Erna Solberg legger frem Høyres helsepolitikk mandag, vil et av tiltakene være at det skal bli enklere for pasienter å delta i utprøvende behandling gjennom kliniske studier.
DB170805 Noen av de tiltakene som foreslås, vet vi kan gjøre det verre.
DB170805 I tillegg vet vi at tiltakene er veldig dyre.
AP170805 Til tross for de støydempende tiltakene frykter aksjonsgruppen at det fortsatt vil være mye støy ved senteret, som er plassert 700 meter fra en barneskole.
VG170804 Foreløpig har tiltakene jeg har gjort med treningen fungert veldig bra, sier Uhrenholdt Jacobsen.
AA170804 - Med så mye usikkerhet som lages om reverseringer fra de rødgrønne inn i denne valgkampen, er det naturlig at vi viser at valget står mellom de som vil fortsette å modernisere og gjøre endringer som bidrar til at verden og Norge går fremover, og de som er ute etter å reversere de tiltakene vi har gjort for å levere bedre tjenester, sier So
AA170804 Å integrere psykisk helse i skolefag, innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og styrke bredden i tilbudet, er tiltakene Ap foreslår på dette området.
DB170803 Med unntak av den ideologiske kampen om statens spillmonopol, kommer den politiske uenigheten først fram i finansieringen og gjennomføringen av de andre tiltakene .
DB170803 Tiltakene er ulike og enkelte kjeder, som Rema 1000, har ut fra svarene å dømme mer kontroll på kaffens opprinnelse enn andre.
AP170803 Han kalte sanksjonsvedtaket betydelig mangelfullt og sa sågar at noen av tiltakene var i strid med grunnloven.
AP170803 Norge deler derfor bekymringene til Tyskland, Frankrike og EU-kommisjonen rundt manglende prosess og virkningene av noen av de nye tiltakene , sier Brende, ¶
NL170802 Tiltakene handler ikke bare om nybygging, men også om nye bruksmuligheter i eksisterende bygninger, kartlegging av boligbehov, målrettet planlegging, bedre kommunal forvaltning og profesjonalisering av små, men viktige utleiemarkeder.
DN170802 Analytikere sier likevel at det fortsatt er sannsynlig at sanksjoner mot landets oljesektor kan bli innført, skriver CNBC, som opplyser at ett av tiltakene USA angivelig vurderer mot landet er eksportforbud av amerikansk lettolje til Venezuela.
DN170802 Et av tiltakene som blir vurdert på regionalt nivå av delstatsledere, er rett og slett å forby eldre dieselbiler å kjøre i sentrum av sterkt forurensede byer.
DN170802 Et av tiltakene som blir vurdert på regionalt nivå av delstatsledere, er rett og slett å forby eldre dieselbiler å kjøre i sentrum av sterkt forurensede byer.
AP170802 Norge deler derfor bekymringene til Tyskland, Frankrike og EU-kommisjonen rundt manglende prosess og virkningene av noen av de nye tiltakene .
AP170802 - I likhet med EU er Norge klar på at det er Russland som sitter med nøkkelen til å få opphevet de restriktive tiltakene .
AP170802 Dette er noen av tiltakene RAN anbefaler ¶
AA170802 Målet er å kutte utslippene av nitrogenoksid med 25 - 30 prosent, og tiltakene gjelder biler som er produsert etter 2009.
AA170802 Bilindustrien håper at tiltakene som det ble enighet om onsdag, skal gjøre alt snakk om dieselforbud uaktuelt.
AA170802 Et av tiltakene som blir vurdert på regionalt nivå av delstatsledere, er rett og slett å forby eldre dieselbiler å kjøre i sentrum av sterkt forurensede byer.
AA170802 - I likhet med EU er Norge klar på at det er Russland som sitter med nøkkelen til å få opphevet de restriktive tiltakene .
VG170801 Iranske medier rapporterte mandag at regjeringen har blitt enige om tiltak for å respondere på de amerikanske sanksjonene, og at president Hassan Rouhani vil annonsere tiltakene snart til relevante departementer, ifølge Reuters.
SA170801 Sjubenkov sier dette om tiltakene : ¶
AP170801 Til tross for tiltakene kommunen har satt i verk, har det ikke vært noen reduksjon i tilstrømningen.
AP170801 Sjubenkov sier dette om tiltakene : ¶
VG170731 Tiltakene hindret ikke tusenvis av demonstranter fra å angripe valglokaler og sette fyr på bygninger.
VG170731 I mangel på alternativer ble naturlig nok tiltakene møtt av økte protester i gatene.
DN170731 Det hvite hus har varslet at president Donald Trump vil godkjenne tiltakene , til tross for at han har ønsket seg en oppmykning i forholdet til Russland.
DA170731 - I årsrapporten for 2016 sier forsvarssjefen at trenden har snudd, at vi begynner å se resultatene av tiltakene og at det er grunn til optimisme.
AA170731 Det hvite hus har varslet at president Donald Trump vil godkjenne tiltakene , til tross for at han har ønsket seg en oppmykning i forholdet til Russland.
AA170731 Det hvite hus har varslet at president Donald Trump vil godkjenne tiltakene , til tross for at han har ønsket seg en oppmykning i forholdet til Russland.
AA170731 Verken innsatslederen eller sikkerhetsansvarlig i Trondheim Concerts, Mård Askim, ønsker å gå i detalj på disse tiltakene .
AA170731 - Vi er på vakt, og iverksetter de tiltakene som trengs for å ivareta sikkerheten til publikum, artisten og alle andre som er til stede i Granåsen, sier Arras.
VG170730 - Noen av disse tiltakene vil være åpenbare for publikum, andre ikke, sier statsministeren, ifølge ABC News, og forsikrer om at man kan reise trygt.
DB170730 Taiwanske myndigheter har trappet opp tiltakene mot ekstremvær etter at over 400 mennesker døde som følge av tyfonen Morakot i 2009.
DA170730 Det hvite hus har varslet at president Donald Trump vil godkjenne tiltakene , til tross for at han har ønsket seg en oppmyking i forholdet til Russland.
AA170730 Det hvite hus har varslet at president Donald Trump vil godkjenne tiltakene , til tross for at han har ønsket seg en oppmyking i forholdet til Russland.
AA170730 Taiwanske myndigheter har trappet opp tiltakene mot ekstremvær etter at over 400 mennesker døde som følge av tyfonen Morakot i 2009. ( ©NTB ) ¶
DB170729 - Mange av tiltakene vi har gjennomført i regjering slår ikke inn på ulikhetsstatistikken slik venstresida regner på det, sier Røe Isaksen.
DB170729 SSBs tall viser at det er blitt færre ambulanser, men det er viktig å se utviklingen opp mot de andre tiltakene som helseforetakene har satt i verk for å bruke ambulanseressursene bedre, skriver Hestnes.
DA170729 - Tiltakene settes for ofte inn i det frafallet skjer.
DA170729 - Tiltakene settes for ofte inn i det frafallet skjer.
DN170728 Med 49 stemmer mot 51 avslo Senatet tiltakene for å trekke tilbake deler av Obamacare.
AA170728 Tiltakene vil også fortsette i neste uke, sier Klovning.
DB170727 Trump, skjerpe tiltakene mot landet i øst.
DB170727 Tiltakene kom etter anklager om innblanding i fjorårets amerikanske valg.
AA170727 En forskningsrapport fra Forsvarets forskningsinstitutt slo tidligere i år fast at tilfluktsrommene fremdeles er et av de relevante og nødvendige tiltakene for å beskytte sivile under en væpnet konflikt.
AA170727 Det er unødvendig av Ap å selge inn tiltakene sine med misvisende tall, for det er gode forslag i pakken.
SA170726 Jeg hører også, fra NFF-folk, at det gjøres mye godt arbeid i forbund og krets, landslagsskolen er ett av tiltakene .
DB170726 Hun understreker at planen ikke er hogd i stein, og sier SV er villig til å forhandle om de forskjellige tiltakene i planen.
DA170726 Tiltakene øker risikoen for menneskerettighetsbrudd og at unntakstilstanden i praksis gjøres permanent, frykter kritikere. 3.
AP170726 Kanadagåsen, som ble satt ut her i landet på 60- og 70-tallet som jaktobjekter og i dag er uønsket og svartelistet, er nesten borte fra øyene i fjorden som en følge av tiltakene , sier Isaksen.
AP170726 De siste årene har tiltakene vi har satt i verk, bidratt til å stabilisere og til dels redusere bestandene, sier Isaksen, som understreker at det også er mange som setter pris på gjessene.
AP170726 Jeg hører også, fra NFF-folk, at det gjøres mye godt arbeid i forbund og krets, landslagsskolen er ett av tiltakene .
AA170726 Tiltakene innebærer å fryse eiendelene til individer, grupper eller enheter som mistenkes for å være involvert i terrorhandlinger. ( ©NTB ) ¶
DB170725 Muslimske ledere har tolket tiltakene som en måte å bringe høyden under israelsk kontroll og religiøse ledere har bedt muslimer holde seg unna høyden inntil metalldetektorene er fjernet.
DB170725 Disse tiltakene skal grundig gjennomgås før det eventuelt sendes ut på en bred høring, sier Per-Willy Amundsen.
AA170725 Palestinas FN-ambassadør Riyad Mansour orienterte tirsdag Sikkerhetsrådet om situasjonen og krevde at Israels fjerner tiltakene og reduserer spenningen.
AA170725 Muslimske ledere har tolket tiltakene som en måte å bringe høyden under israelsk kontroll og religiøse ledere har bedt muslimer holde seg unna høyden inntil metalldetektorene er fjernet.
AA170725 Smerud understreker at tiltakene handler om den generelle trusselvurderingen som PST kom med i april, og at det ikke er noe som tyder på at det er rettet trusler mot arrangementet.
AA170725 - Vi har iverksatt de tiltakene som vi føler er nødvendig for å ivareta sikkerheten for publikum og deltakere i arrangementet, sier politioverbetjent Ole Jacob Smerud i Oslo politidistrikt til NTB.
VG170724 Tiltakene ble innført etter et angrep der to israelske politifolk ble drept.
VG170724 Jeg spurte om at de nå ikke lenger ville reversere tiltakene , og fikk svar.
NL170724 Gunhild Johansen kan kun sole seg i glansen av tiltakene i øyeblikket.
DN170724 Tiltakene er iverksatt etter at to israelske politifolk ble drept ved Haram al-Sharif for halvannen uke siden.
DN170724 Tiltakene ble innført etter et angrep der to israelske politifolk ble drept.
DA170724 Selv om risikobildet kan variere, er det i hovedsak de samme vurderingene og tiltakene som må gjøres uavhengig av hvem som drifter og har ansvar for dataene, avslutter Austlid.
AA170724 Tiltakene er iverksatt etter at to israelske politifolk ble drept ved Haram al-Sharif for halvannen uke siden.
AA170724 Selv om risikobildet kan variere, er det i hovedsak de samme vurderingene og tiltakene som må gjøres uavhengig av hvem som drifter og har ansvar for dataene, avslutter Austlid. ( ©NTB ) ¶
AA170724 NTBs egne anslag viser at tiltakene som ligger inne i det alternative budsjettet for 2017, har en samlet kostnadsramme på drøyt 750 millioner kroner.
AA170724 De sju tiltakene som Ap lanserer skal sikre at unge får kompetanse for framtiden, at de får hjelp til å komme å komme inn i arbeid, og at de får tilrettelegging ved behov.
DB170723 Tiltakene ble av palestinerne sett på som et forsøk på å forandre status quo på den hellige plassen, der den jordanske, religiøse stiftelsen Waqf og ikke israelske myndigheter til nå har hatt vokterrollen.
VG170722 Tiltakene har vakt kraftige reaksjoner blant palestinere.
AA170722 Tiltakene har vakt kraftige reaksjoner blant palestinere.
VG170721 Flagging i juli var ett av tiltakene de bestemte seg for.
VG170721 Jeg kjenner igjen alle tiltakene , dette er noe vi jobber med.
VG170721 Flere kliniske studier, lettere tilgang til ny medisin og bedre internasjonalt samarbeid er blant tiltakene helsepolitikeren i Arbeiderpartiet lover norske pasienter.
DN170721 I en tale sent fredag kveld sier Abbas at kontakten med Israel legges på is inntil okkupasjonsmakten fjerner de nye tiltakene på Haram al-Sharif, som jøder kaller Tempelhøyden.
DB170721 Khan, som ble valgt i fjor, har lovet å ta tak i problemet, men tiltakene som har vært lansert i de senere årene har hatt liten effekt.
AA170721 I en tale sent fredag kveld sier Abbas at kontakten med Israel legges på is inntil okkupasjonsmakten fjerner de nye tiltakene på Haram al-Sharif, som jøder kaller Tempelhøyden.
AA170721 I en tale til det palestinske lederskapet sent fredag kveld sier Abbas at kontakten med Israel legges på is inntil okkupasjonsmakten fjerner de nye tiltakene .
DB170720 ¶ FATTIGDOM : Å redusere fattigdom er det overordnede målet for norsk utviklingspolitikk, men i følge Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun er det langt mellom tiltakene som er utformet spesifikt med tanke på å nå målet.
AA170720 Jordan har reagert kraftig på tiltakene , og torsdag ba også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan Israel om å fjerne metalldetektorene.
AA170720 Israelske myndigheter revurderer nå tiltakene , ifølge avisa Haaretz.
AA170720 Tiltakene har vakt kraftige reaksjoner blant palestinere, og fredag er det varslet nye masseprotester.
DN170719 De vil også forhandle om en plan for hvordan man best mulig iverksetter tiltakene .
DB170719 Ja, for hvor er tiltakene når stadig flere må trygle om bistand ?
DA170719 Dette er også et av de rimeligste forebyggende tiltakene vi har, sier Karl Kristian R.
AA170719 De to viktigste tiltakene er støtte til kjøretøy og bygging av fyllestasjoner.
DB170717 Tiltakene vi gjorde fjernet alle problemene rundt svartebørssalg.
DB170717 Waqf-personalet har offisielt sluttet å bevokte området i protest mot de nye tiltakene , men det vil være overraskende om de ikke har folk som følger med.
DB170717 Israelske myndigheter sier at de nye tiltakene bare har med sikkerhet å gjøre.
DA170717 - Det er nok ikke alle styremedlemmer i borettslag som vet hvilket ansvar de har, slik at de kan sette inn de rette tiltakene , skyter informasjonssjef i OBRE, Lars Magne Hovtun inn.
DA170717 Men nå som tiltakene etter hvert rulles ut, vil vi se effekten.
AA170717 Tiltakene kom etter framlegging av amerikanske etterretningsrapporter som sa at russiske hackere hadde manipulert valget i Trumps favør.
SA170716 Solkrem er ett av tiltakene som hjelper godt mot solbrenthet - nest etter å holde huden borte fra solen.
FV170716 Solkrem er ett av tiltakene som hjelper godt mot solbrenthet - nest etter å holde huden borte fra solen.
AP170716 Solkrem er ett av tiltakene som hjelper godt mot solbrenthet - nest etter å holde huden borte fra solen.
DN170715 Blant annet fordi tiltakene fra finansminister Siv Jensen om å begrense gjeldsveksten ikke er tilstrekkelige.
VG170713 Så gjenstår det å se over tid om tiltakene er i tråd med det som sies.
SA170713 Her er noen av tiltakene : ¶
DA170713 - En allé uten trær er ingen allé, sier Jens Lie, og mener tiltakene BU går inn for kan gjøres uten inngrep i trærne.
BT170713 Her er noen av tiltakene : ¶
AP170713 Her er noen av tiltakene : ¶
AA170713 Blant tiltakene som skal innføres så fort som det er praktisk mulig er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv, å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse lagene.
AA170713 - Disse tiltakene vil ikke bidra til å løse det grunnleggende problemet med mye tap av beitedyr og høyt konfliktnivå.
SA170712 - Sikkerheten rundt mesterskapene har høy prioritet, og vi både har og må ha tillit til at vertsnasjonen både avdekker og setter inn de tiltakene som er nødvendige for at sikkerheten blir ivaretatt for lag og publikum, fortsetter han.
DA170712 Dette gjør det mulig å undersøke andelen som har stemt blant dem som har, og ikke har, mottatt tiltakene .
DA170712 - Tiltakene hadde større effekt enn det vi hadde grunn til å tro i utgangspunktet, forteller valgforsker Johannes Bergh, leder for forskningsprosjektet.
BT170712 - Sikkerheten rundt mesterskapene har høy prioritet, og vi både har og må ha tillit til at vertsnasjonen både avdekker og setter inn de tiltakene som er nødvendige for at sikkerheten blir ivaretatt for lag og publikum, fortsetter han.
BT170712 - Sikkerheten rundt mesterskapene har høy prioritet, og vi både har og må ha tillit til at vertsnasjonen både avdekker og setter inn de tiltakene som er nødvendige for at sikkerheten blir ivaretatt for lag og publikum, fortsetter han.
AP170712 - Sikkerheten rundt mesterskapene har høy prioritet, og vi både har og må ha tillit til at vertsnasjonen både avdekker og setter inn de tiltakene som er nødvendige for at sikkerheten blir ivaretatt for lag og publikum, fortsetter han.
AA170712 Piper mener Abbas er i sin fulle rett til å legge press på Hamas, men kritiserer i rapporten " Gaza - Ten Years Later " noen av tiltakene .
AA170712 Kuttet i strømleveransen og antallet tillatelser for syke til å forlate enklaven for å få behandling andre steder er blant tiltakene som grenser til kollektiv avstraffelse, mener han.
AA170712 Neste uke skal de sette seg ned og se på tiltakene i forbindelse Norway Cup.
AA170712 - Vi er bekymret og har uttrykt bekymring til ledelsen, men har tiltro til at tiltakene fra arbeidsgiver er tilstrekkelig.
SA170711 Neste uke skal de sette seg ned og se på tiltakene i forbindelse Norway Cup.
BT170711 Neste uke skal de sette seg ned og se på tiltakene i forbindelse Norway Cup.
AP170711 Neste uke skal de sette seg ned og se på tiltakene i forbindelse Norway Cup.
AP170711 Neste uke skal de sette seg ned og se på tiltakene i forbindelse Norway Cup.
AA170711 Attraktiv sykkelparkering regnes som et av de meste effektive tiltakene for å få flere til å sykle.
VG170710 - Det er tydelig at tiltakene Obama satte inn, ikke var nok, sier Ash Carter, som var forsvarsminister i Obamas egen administrasjon, i et nytt intervju med CNN.
DB170710 BREMSEKLOSS : Alle de gode tiltakene blir satt på venterommet så lenge vi har en fraværsgrense, skriver Chaudhry.
DB170710 Alle de gode tiltakene blir satt på venterommet så lenge vi har en fraværsgrense.
AP170710 Politiet i Oslo er veldig fornøyde med tiltakene utestedet Blå har gjennomført etter at de nesten mistet skjenkebevillingen i fjor.
DN170709 Det er på denne eiendommen kommunen har pålagt Stenshagen å reversere tiltakene .
AA170709 Samlet vil disse tiltakene gi en ryddigere gate, opplyser Olden.
DB170708 Nord-Korea tester, verden fordømmer, Sikkerhetsrådet innkalles, USA tar til orde for nye sanksjoner, Kina forhandler med USA for å vanne ut tiltakene - og Nord Korea fortsetter.
VG170707 « Det finnes ingen andre alternativer som kan erstatte de nåværende tiltakene og samtidig gi en tilsvarende grad av beskyttelse », heter det i sammendraget av rapporten.
VG170707 FFI-rapporten slår fast at disse tiltakene utgjør den eneste troverdige beskyttelsen som sivilbefolkningen har krav på under en væpnet konflikt.
AA170706 Trump sa samtidig at det ikke betyr at tiltakene kommer til å bli gjennomført.
BT170705 Med disse tiltakene på plass vil utslippene fra skip i verdensarvfjordene bli betydelig redusert.
AP170705 mai, og mye synlig politi, er blant de aktuelle tiltakene .
VG170704 Samtidig som Støre nekter å flytte helikoptrene ned fra Bardufoss til Rygge, som kanskje er et av de viktigste tiltakene for at spesialsoldatene skal kunne brukes på kortere varsel enn i dag, så kritiserer han regjeringen for ikke å ha fulgt opp Gjørv-kommisjonen godt nok.
DB170704 Vi har prøvd disse avbøtende tiltakene , sier Bruarøy.
DB170704 Mye av klimapolitikken i de store partienes partiprogrammer er preget av å være mål relativt langt fram i tid, uten at tiltakene som skal ta oss dit konkretiseres.
DA170704 Et av tiltakene har vært å stille krav til at bedriftene som er byggherre av offentlige anlegg skal være lærebedrift.
VG170703 Pressesjefen under sjakk-NM sier at tiltakene mot digital doping koster, men kan ikke si hvor mye.
VG170703 EFFEKTIVISERER : Stortingets direktør Ida Børresen mener tiltakene hun nå kritiseres for, er effektiviserende.
VG170703 HAR IKKE SMAKT EN ENESTE MAKRON : Stortingsdirektør Ida Børresen stiller seg uforstående til kritikken om pengesløsing, og fastholder at alle tiltakene er en del av en spare- og effektiviseringsprosess.
DN170703 Tiltakene vil ifølge en kilde med kjennskap til planene omfatte ansatte i enheten for bedriftskunder samt en eller flere virksomheter som er rettet mot små- og mellomstore selskaper.
AA170703 Blant de helt umiddelbare tiltakene er å kanalisere de begrensede midlene fra revidert nasjonalbudsjett til bemanning slik jeg oppfatter bakgrunnen for tildelingen.
DN170702 Nye tiltak ¶ Tiltakene som foreslås, er blant annet : ¶
DN170702 Havforskningsinstituttet har nå vurdert effektene av disse tiltakene .
BT170701 Når rapporten nå skal ut på høring, inviterer vi til et fokus på om tiltakene vi forslår tjener denne hensikten, og på hva mer eller annet som må til.
BT170701 De øvrige 58 tiltakene har alle i utvalget stilt seg bak.
BT170701 De øvrige 58 tiltakene har alle i utvalget stilt seg bak, og er av et samlet utvalg dermed vurdert som rimelige på grunnlag av rapportens totale metode- og kunnskapsgrunnlag.
AA170701 Roar Melum, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund ( NLF ), region Trøndelag, roser også tiltakene fra vegvesenet, men meddeler samtidig at det ikke er helt uproblematisk å ferdes på disse strekningene for yrkessjåfører.
BT170630 Når vi ser hvilke metoder som har vært brukt i senere tids anslag, og alle de ressursene og tiltakene arrangør og politi bruker for å forhindre hendelser, blir det selvmotsigende å bruke Festplassen som en arena.
BT170630 Arbeid med utfordrende barn er komplisert og utmattende, og det forsterkes dersom tiltakene er lite hensiktsmessige og nærmest tilfeldige.
AP170630 Vi ser nå at tiltakene funker.
AP170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AP170630 - Trygghet og sikkerhet er førsteprioritet for oss hele året, ikke bare om sommeren selv om tiltakene er enda mer synlige i feriesesongene.
AP170630 - Trygghet og sikkerhet er førsteprioritet for oss hele året, ikke bare om sommeren selv om tiltakene er enda mer synlige i feriesesongene.
AP170630 Vi ser nå at tiltakene funker.
AP170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AP170630 Et av tiltakene gruppen anbefalte i etterkant av raset i Hanekleivtunnelen var nøye kontroll av utført sikring, og spesielt sprøytebetong, for sprekker og dårlig heft.
AA170630 Vi ser nå at tiltakene funker.
AA170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AA170630 Vi ser nå at tiltakene funker.
AA170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
VG170629 Tiltakene er gode, gjør Norge tryggere, og gjør at vi kan få bedre kontroll på hvem som kommer inn i landet.
VG170629 De mener imidlertid at tiltakene ikke er gode nok.
DN170629 | Disse fem digitale tiltakene bidrar til å forbedre norsk offentlige sektor ¶
DB170629 Lederen for det amerikanske innenriksdepartementets sikkerhetstjeneste, John Kelly, sier de nye tiltakene vil ble faset inn over tid.
DB170629 Tiltakene er nødvendig på grunn av terrorgruppers fornyede interesse av å ramme flysektoren, sier han videre.
DB170629 Det vi kan gjøre er å fortsette med arbeidet, ta det på fullt alvor og følge opp tiltakene , sier han til Dagbladet.
DA170629 - Vi ønsker å hjelpe klubbene våre i Europa og dette er ett av tiltakene .
DA170629 Jeg opplever at problemstillingen ikke blir tatt seriøst nok fordi det tar for lang tid før tiltakene kommer.
AP170629 Blant de viktigste tiltakene er separate filer og rød asfalt.
AP170629 Blant de viktigste tiltakene er separate filer og rød asfalt.
VG170628 Ifølge TMZ er et av de nye tiltakene at det innføres strenge regler for hvor mye alkohol deltagerne kan få i seg.
DA170628 Dette er tiltakene som Aasland sier han vil stemme for : ¶ * 100 prosent fornybare busser og tog. * 100 prosent fornybare skip. * 100 prosent fornybare fly. * 100 prosent fornybare anleggsplasser. * 100 prosent fornybar industri. * 100 prosent fornybar plast.
DA170628 Aasland svarer nei til de to siste tiltakene : ¶ * 100 prosent fornybart oljefond. * 100 prosent fornybar energieksport.
AA170628 Sjef for Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug, viser til at det har vært diskusjon over tid med støygruppa og kommunen om tiltakene og sier de ser frem til en slik gjennomgang.
DA170627 Tiltakene jeg nevnte, slik som økt uføretrygd, er viktigst, men mer barnetrygd hjelper også.
BT170627 En rekke skadeforebyggende tiltak er med årene blitt forsøkt stoppet med argumenter om at man gjør det lettere å bruke narkotika, at man sender feil signal, eller at tiltakene vil føre til økt bruk.
BT170627 Om regjeringen i de første årene jobbet for sakte med objektsikringen, kan man ikke glemme de utallige tiltakene på andre, sentrale felt.
AA170627 Faglig oppfølging er blant de viktigste tiltakene for å sikre at studenter fullfører studiene sine, sier påtroppende leder av NSO, Mats J.
DB170626 Vi utfører disse tiltakene fordi smarte byer skaper spennende muligheter.
DA170626 - Utslippene går ned, og det skyldes tiltakene vi har fått på plass de siste årene.
AP170626 Det er gledelig at de ulike tiltakene vi har iverksatt, ser ut til å virke, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AA170626 Det er gledelig at de ulike tiltakene vi har iverksatt, ser ut til å virke, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AA170626 SFO-VEDTAK : « Er disse tiltakene tenkt som et gode til oss foreldre ?
AA170626 Er disse tiltakene tenkt som et gode til oss foreldre ?
DN170625 Å stenge tilgangen til epost er ett av tiltakene som nå gjøres, men it-tjenestene skal ellers fungere som normalt.
BT170624 I den alvorlige situasjonen norsk økonomi har gått gjennom, har det vært viktig å få ledige hender i arbeid, samtidig som vi sikret at de kortsiktige tiltakene støttet opp under den langsiktige omstillingen.
AP170624 MBL bemerker at ikke bare vil finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo.
AA170624 MBL bemerker at ikke bare vil finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo.
AA170624 MBL bemerker at ikke bare vil finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo.
VG170623 Og flere av disse tiltakene er innenfor rekkevidde.
VG170623 Venstre har stilt seg bak en del av disse tiltakene .
VG170623 Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni kritiserer også Frp for at det legger frem tiltakene nå, like før valgkampen.
VG170623 Greni sier at Senterpartiet støtter flere av tiltakene , blant annet asylmottak i utlandet og strengere grensekontroll.
VG170623 - Så hvordan skal dere få flertall til å gjennomføre disse tiltakene ?
VG170623 - Har dere fått klarsignal av Høyre til å gjennomføre disse tiltakene ?
VG170623 - Tror Frp selv at de kan få gjennomført disse tiltakene ?
SA170623 Venstre har stilt seg bak en del av disse tiltakene .
DN170623 Jensen la frem tiltakene under partiets oppsummerende pressekonferanse i Oslo fredag formiddag : ¶
DN170623 Dersom denne satsen økes til 25 prosent, vil det ikke bare finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo.
DB170623 Partilederen utdyper tiltakene slik : ¶
DB170623 Hun begrunner tiltakene i terrorhendelsene i Europa det siste året.
DA170623 Venstre har stilt seg bak en del av disse tiltakene .
BT170623 KRITISK : Assistent i Granebo barnehage, Marius Aaning Strandos, er kritisk til tiltakene kommunen og regjeringen har brukt de siste årene.
AP170623 Men tiltakene avvises av de andre partiene på Stortinget.
AP170623 Men tiltakene Jensen skisserer skytes ned av regjeringspartner Høyre.
AP170623 De fleste tiltakene som hun kom med står i partiets program for neste stortingsperiode.
AA170623 Venstre har stilt seg bak en del av disse tiltakene .
AA170623 Venstre har stilt seg bak en del av disse tiltakene .
NL170622 Det er et paradoks at urfolksområdene i Arktis er de som først merker konsekvensene av klimaendringene, samtidig som at de må bære byrdene av de avbøtende tiltakene .
BT170622 Blant tiltakene vi foreslår er å innføre systematisk undersøkelse av om barn utsettes for vold eller overgrep som standard i relevante tjenester, i alle saker uavhengig av henvisningsgrunn.
AP170622 Slik svarte byråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) da Aftenposten spurte henne om saken : - Poenget med klimabudsjettet er at vi sier hvem som har ansvaret, og hvordan tiltakene skal gjennomføres.
AP170622 Det er heller ikke alle tiltakene byrådet legger til grunn for utslippskuttene, hvor det er byrådet som bestemmer.
AP170622 Byrådet skriver i Klimabudsjettet at det er usikkert når tiltakene de presenterer vil ha effekt, og hvor stor utslippsreduksjonen blir.
AP170622 Det er politiske forskjeller i hva vi mener er de viktigste tiltakene , men betyr ikke at interessen er mindre.
AP170622 Det er en politiske forskjeller i hva vi mener er de viktigste tiltakene , men betyr ikke at interessen er mindre.
AA170622 - Vi må forhindre at terrorister får et frirom på nettet, sier Storbritannias statsminister Theresa May, som har vært den fremste pådriveren for de nye tiltakene .
AA170622 Spørsmålet er om vi i har god nok innsikt i utfordringene vi står overfor og om tiltakene er treffsikre ?
VG170621 Og etablere en second-opinion ordning for kreftpasienter, er blant de konkrete tiltakene vi ser på.
DN170621 Han forutsetter at Oslo kommune behandler de aktuelle tiltakene til Ringes som ethvert annet tiltak.
DN170621 Et av tiltakene er at det nye oljevern- og miljøsenteret i Lofoten blant annet vil få ansvar for å koordinere innsats mot strandforsøpling.
DN170621 Derfor er systematisk rydding av strendene et av de viktigste tiltakene , sier Helgesen.
DB170621 Ved å ha gjennomført disse tiltakene ligger vi innenfor de grenseverdiene som EU-kommisjonen foreslår, forteller hun.
AP170621 Poenget med klimabudsjettet er at vi sier hvem som har ansvaret, og hvordan tiltakene skal gjennomføres.
AP170621 Om ikke tiltakene som i dag er i klimabudsjettet er nok for å vri bilparken, kutte utslipp, få flere til å sykle og reise kollektivt, må man se på tiltakene .
AP170621 Om ikke tiltakene som i dag er i klimabudsjettet er nok for å vri bilparken, kutte utslipp, få flere til å sykle og reise kollektivt, må man se på tiltakene.
AP170621 I tre setninger på forskjellige steder i klimabudsjettet står det at det er usikkerhet om effekten av tiltakene .
AP170621 Det er uklart hvor stor effekt tiltakene i klimabudsjettet vil få på utslippene i Oslo.
AP170621 Da Klimaetaten skulle beregne hvor store utslipp hvert av de 42 tiltakene i klimabudsjettet ville kutte, ga de politikerne beskjed om at det var vanskelig å beregne.
AP170621 - Si at dere fikk gjennomført alle tiltakene i budsjettet.
AP170621 - Når Klimaetaten opplyste om at det er svært vanskelig å beregne hvor stor effekt tiltakene skal ha, hvorfor valgte dere da det mest optimistiske scenarioet ?
AP170621 - Men at dere vedtar at tiltakene har en viss effekt, endrer vel ikke det faktiske resultatet ?
AP170621 - Fordi det var usikkerhet rundt effekten av tiltakene , valgte vi å utvikle ulike scenarioer for å synliggjøre denne usikkerheten.
AP170621 Oppnevningen av utvalget er et av tiltakene i Regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.
AP170621 Dette er noen av de 60 tiltakene som foreslås : ¶
VG170620 Jeg vil gjøre de juridiske tiltakene som må til og vil oppsøke alle de rettsmidlene som er tilgjengelig for meg, skriver E !
VG170620 Vi mener at tiltakene i regjeringens nye strategi er viktige for å skape større trygghet i hverdagen og gjøre Norge til et mer inkluderende samfunn. | « Skam»-feberen over millionen på nett igjen ¶
VG170620 Å etablere en « second opinion»-ordning for kreftpasienter, er blant de konkrete tiltakene vi ser på, sier Høie til VG.
VG170620 « Hun som så enkelt og greit skulle ta styringen, har ikke styr på ett av de viktigste tiltakene for å sikre beredskapen », skriver Støre.
DN170620 I juni hadde mange av tiltakene vært gjennomført, men selskapet klarte likevel ikke å få ned kostnadene.
DN170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst.
DN170620 Noen av tiltakene Solberg nevnte som suksessfulle, var fraværsgrensen, samferdselreform, redusering av ventetiden i helsevesenet og å sørge for at eldre har god pleie.
DA170620 ed å bygge innendørs skytebaner ved det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud, kostnadsreduksjonen ved å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge der det allerede eksisterer infrastruktur, samt en vurdering av andre økonomiske og ikke-økonomiske forhold som er relevant i vurderingen av om disse tiltakene bør gjennomføres.
AP170620 En ordning for fornyet vurdering for kreftpasienter er blant de konkrete tiltakene vi ser på.
AA170620 Hun er også positiv til at eurosonen får en felles regjering for økonomiske spørsmål som kan samle seg om de beste tiltakene for å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst.
VG170619 Hun som så enkelt og greit skulle ta styringen, har ikke styr på ett av de viktigste tiltakene for å bedre beredskapen.
VG170619 Debatt Hun som så enkelt og greit skulle ta styringen, har ikke styr på ett av de viktigste tiltakene for å bedre beredskapen.
NL170619 Et av tiltakene er etablering av et leverandørutviklingsprogram for nordnorske bedrifter, for å skape sterkere lokale og regionale ringvirkninger av de rike naturressursene.
DN170619 Frps forsvarspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde er derimot optimistisk : ¶ - Tiltakene virker fornuftige når det først skal prioriteres innenfor dagens rammer med 1,59 prosent av bnp til forsvar.
DB170619 Disse forebyggende tiltakene oppfordrer hun samfunnet til å gjøre : ¶ 1.
DB170619 Tiltakene bør jo sørge for at dette ikke koster mer enn et hus i Sørum, jeg skal til og med være villig til å akseptere en noe mindre tomt enn jeg har i dag.
DB170619 Ebolaepidemien i Vest-Afrika er et godt eksempel på at når verdenssamfunnet endelig innså alvoret, strømmet tiltakene på.
VG170618 Et av tiltakene for å få til dette er å legge et økt press på kommunene.
VG170618 - Vi har en pågående handlingsplan mot selvmord og selvskading, og ett av tiltakene der er å utarbeide en veileder med materiell til kommunene, forteller Høie.
BT170618 Hvis man vil gjøre det enklere å drive bedrift, innebærer det en risiko for at tiltakene kommer rike mennesker til gode.
VG170617 VG har fått innsyn i besvarelsen fra Fatland Oslo AS, men Mattilsynet ønsker ikke å kommentere tiltakene noe ytterligere, ettersom saken fortsatt er oppe til behandling.
DB170617 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
DB170617 Tiltakene er allerede vedtatt : ¶
DA170617 I de to siste brannene i Oslo har i alle fall noen av de brannforebyggende tiltakene fungert, siden brannene ikke har spredt seg så voldsomt som i London.
BT170617 Jeg ser hva som fungerer, hva som mangler i støttetilbudet, og hvordan de forskjellige tiltakene kan kombineres og utvikles videre.
SA170616 Tiltakene er allerede vedtatt ¶
NL170616 Vi blir dermed satt sjakk matt, når tiltakene er så forskjellig fra storsamfunnet til vår egen kultur, vi mangler ord for argumentasjon.
NL170616 Men, så kommer de norske tiltakene : vi stenger ute ; sperrer av.
DN170616 Tiltakene er allerede vedtatt ¶
DB170616 De tiltakene har denne regjeringen fulgt opp.
DA170616 - Tiltakene vil måtte iverksettes flere dager før demonstrasjonen.
AP170616 - De Grønne ( @Partiet ) June 16, 2017 ¶ Tiltakene er allerede vedtatt ¶
AP170616 - De Grønne ( @Partiet ) June 16, 2017 ¶ Tiltakene er allerede vedtatt ¶
AP170616 - Tiltakene vil måtte iverksettes flere dager før demonstrasjonen.
AA170616 - Tiltakene vil måtte iverksettes flere dager før demonstrasjonen.
AA170616 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
AA170616 Tiltakene som sykehusene må sette inn, omfatter at pasientene må tas imot på en ordentlig måte, de må i tilstrekkelig grad bli undersøkt av sykepleier og lege, og antibiotikabehandling må settes i gang når det er behov for det. ( ©NTB ) ¶
SA170615 Kombinasjonen av disse tiltakene har sannsynligvis bidratt noe til de positive tendensene vi ser i dag.
DA170615 - Andelen unge i Norge som sliter med dårlig psykisk helse er økende, og foreløpig ser vi ingen effekt av de tiltakene som er iverksatt, sier han til NTB.
DN170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
DB170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
VG170613 De fleste tiltakene i meldingen vil få tilslutning.
VG170613 Oslo-politiet står inne for tiltakene
SA170613 Et av tiltakene som vurderes er ytterligere justering av bemanningen.
DN170613 Et av tiltakene som vurderes, var å permittere toppsjef Travis Kalanick ( 40 ), meldte New York Times.
DA170613 Det viser at disse tiltakene er viktige for å avdekke disse lovbruddene og for å bedre kvaliteten for alle som berøres av tjenesten.
AP170613 Ett av tiltakene i de to landenes felles plan mot terror er å fjerne incentiver til hat og terrorisme på internett.
AP170613 Ett av tiltakene i de to landenes felles plan mot terror er å fjerne incentiver til hat og terrorisme på internett.
DN170612 Et av tiltakene som vurderes, er å permittere toppsjef Travis Kalanick ( 40 ), skriver New York Times.
AA170612 Ifølge fagfolk vi har kontakt med så er tiltakene ikke veldig vanskelige faglig sett, men et minimum er at en kan faget sitt som tømrer/snekker og at en kjenner dagens byggestandard.
AA170612 Tiltakene som var planlagt til to-tre uker, har nå passert fire måneder.
VG170611 Tiltakene i enkeltvedtaket ble evaluert og det ble konkludert med at det ikke var behov for å sette inn noe nye tiltak, svarer Lundeberg.
DN170611 Det er ikke ønskelig på sikt, sier ministeren som fremhever tiltaket som det dyreste av de foreslåtte tiltakene .
DN170611 Blant tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen, er : ¶
DN170611 - Hvilke av tiltakene haster mest ?
AA170610 - Disse drastiske tiltakene har allerede fått en brutal effekt, de splitter barn fra foreldre og ektemenn fra koner.
VG170609 NEGATIVE FØLGER : Qatars utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mener tiltakene som er iverksatt mot Qatar bryter internasjonale lover og folkeretten.
VG170609 - Tiltakene som er iverksatt mot Qatar bryter internasjonale lover og folkeretten.
VG170609 Retten konkluderte med at soningsforholdene ikke utgjør umenneskelig eller nedverdigende behandling, at isolasjon er nødvendig, og at de kompenserende tiltakene er tilstrekkelige.
DA170609 - Tiltakene som er iverksatt mot Qatar, bryter internasjonale lover og folkeretten.
AA170609 - Tiltakene som er iverksatt mot Qatar, bryter internasjonale lover og folkeretten.
AA170609 - Tiltakene som er iverksatt mot Qatar, bryter internasjonale lover og folkeretten.
AA170609 ¶ Forbud mot u-sving ved papirfabrikken eller påbudt å svinge til høyre øverst i påkjøringsrampa er de enkleste tiltakene Statens vegvesen vurderer.
AA170609 Disse tiltakene er imidlertid avhengig av at ekstra midler blir tilgjengelig.
DN170608 Den europeiske sentralbanken ( ECB ) besluttet på torsdagens rådsmøte i estiske Tallinn å holde på nullrenten og som planlagt videreføre tiltakene med å kjøpe statsobligasjoner for 60 milliarder euro i måneden - såkalte kvantitative lettelser.
DN170608 − Bedre samordning med disse mindre tiltakene , sammen med endringer i ruteplanen, kunne gitt bedre togtilbud tidligere, sier Foss.
DB170608 Et av tiltakene er å sikre nok jod i befolkningen hvor nettopp en konkretisering av kostrådet på melk og meieriprodukter er en av løsningene.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DA170608 − Bedre samordning med disse mindre tiltakene , sammen med endringer i ruteplanen, kunne gitt bedre togtilbud tidligere, sier Foss.
BT170608 De eneste tiltakene man har sett fra det handlingslammede byrådet, er pisk mot privatpersoner og lokalt næringsliv.
AA170608 − Bedre samordning med disse mindre tiltakene , sammen med endringer i ruteplanen, kunne gitt bedre togtilbud tidligere, fastslår riksrevisoren, som viser til at det hittil har gått omtrent 15 år mellom større endringer i ruteplanen.
SA170607 Dette er blant tiltakene som samarbeidspartiene har fått gjennomslag for i de to uker lange forhandlingene om revidert.
NL170607 Om miljøforvaltningen og regjeringen tok seg bryet med å oppfylle disse tiltakene så ville vi komme et lite steg lengre i det tosidige målet om at vi skal ha bestander av rovdyr, men også en aktiv beitenæring.
FV170607 Tiltakene går helt ned til detaljnivå.
DN170607 Mener tilsynet har annet ut tiltakene
DN170607 Analytikerne i DNB Markets mener at Finanstilsynet har vannet ut tiltakene noe sammenlignet med utkastet til reglene fra i mars, på grunn av at tilsynet i dagens melding opplyser at kravene om betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag ikke gjelder når det innvilges kredittkort med kredittramme inntil 25.000 kroner, forutsatt at kunden ikke allerede har et kredittkort.
DB170607 De sier det ikke er noe som tyder at vi behøver å gjøre noe ut over de tiltakene vi allerede har.
DB170607 Spørsmålet er om tiltakene blir startskuddet til at flere stater ytterligere strammer inn friheter og rettigheter med terrortrusselen som begrunnelse.
AA170607 Dette er blant tiltakene som samarbeidspartiene har fått gjennomslag for i de to uker lange forhandlingene om revidert.
SA170606 Tiltakene går helt ned til detaljnivå.
DN170606 - De tiltakene som Saudi-Arabia, UAE og de andre landene har truffet er i realiteten det samme som en økonomisk blokade, sier Jean-Marc Rickli ved Geneva Centre for Security Policy til Business Insider.
DB170606 Vi møter gjerne Høyre og Arve Kambe til debatt om arbeidsforholdene i byggebransjen, og det aller viktigste nå er å få gjennomført de tiltakene vi foreslår i Stortinget, men som Høyre dessverre stemmer i mot, skriver Støre i en e-post til Dagbladet.
DB170606 - De fleste tiltakene er regjeringen allerede i gang med å gjennomføre.
BT170606 Tiltakene går helt ned til detaljnivå.
AP170606 Tiltakene går helt ned til detaljnivå.
DN170605 Tiltakene er basert på påstander som ikke har rot i fakta, heter det i en uttalelse fra Qatars utenriksdepartement mandag.
DN170605 Blant tiltakene hun foreslo er lengre fengselsstraffer for handlinger knyttet til terrorisme.
DB170605 Qatar reagerer sterkt på tiltakene fra nabostatene og kaller dem grunnløse.
DB170605 De hevder videre at tiltakene er et brudd på landets suverenitet og at de ikke vil ha noen effekt på livene til innbyggere og borgere av Qatar.
DB170605 - Tiltakene er grunnløse og basert på påstander som ikke har rot i virkeligheten, heter det i en uttalelse fra Qatars utenriksdepartement ifølge Al Jazeera.
AA170605 Blant tiltakene hun foreslo er lengre fengselsstraffer for handlinger knyttet til terrorisme.
SA170604 Blant tiltakene hun foreslo er lengre fengselsstraffer for handlinger knyttet til terrorisme.
AP170604 - Vi tilpasser tiltakene våre til det som har skjedd i London.
AA170604 Men tiltakene og reaksjonene fra våre myndigheter må være gjennomtenkte og basert på kunnskap og forståelse for at problemene vi står midt oppe i er sammensatte og utrolig komplekse.
VG170602 - Med de tiltakene som allerede er gjort nasjonalt, så ligger det vel an til at USA ikke klarer å oppnå målene i Parisavtalen uansett om de trekker seg eller ikke.
SA170602 Det finner jeg uforståelig, og kommentaren hennes kan tyde på at hun verken har satt seg inn i hvor stort problemet med manglende norskferdigheter ved skolestart er i Oslo, eller de konkrete tiltakene Oslo Høyre foreslår for å styrke læring i barnehagen.
DN170602 - Det er jo bare en scam - et bedrag, sier han om at tiltakene i Parisavtalen ifølge Wall Street Journal ikke vil begrense temperaturstigningen med mer enn 0,17 grader.
DB170602 Blant tiltakene som vurderes er etablering av en mur eller et gjerde rundt banene, egne inn- og utganger med rister som fanger opp granulat fra klær og sko, samt et filter i eksisterende drenskummer som samler opp granulat slik at det ikke kommer ut i drensvannet.
DB170602 En annen ting han stusser kraftig ved er en opplysning i WSJ om at tiltakene i Parisavtalen ikke vil begrense temperaturstigningen med mer enn 0,17 grader.
DB170602 Det var åpenbart for arbeidsgruppa at det ville kreve et omfattende arbeid for å iverksette tiltakene de foreslo.
DB170602 Et av tiltakene myndighetene nå setter i gang er å styrke tilbudet om psykologhjelp til de unge i mottakene.
DA170602 Dette er tiltakene som blir rangert på de tre første plassene, i så måte : ¶
DA170602 Dette er tiltakene som blir rangert på de tre første plassene, i så måte : ¶
SA170601 Disse tiltakene vil imidlertid ikke bli gjennomført uten familiens tillatelse.
DB170601 Hun sier Høyre ikke kan stille seg bak alle tiltakene Venstre skisserer i lærerløftet 2.0 ennå, og påpeker at regjeringen nå gjennomfører et historisk lærerløft som fortsatt ikke er ferdig.
DB170601 - Vi støtter ikke alle de konkrete tiltakene i saken, men støtter videreutdanning om etter- og videreutdanning innen flere fag.
DA170601 Politikontroller er et av de dokumentert mest effektive tiltakene for å få ned antallet ulykker.
AP170601 I et brev til president Trump skriver senatorene at det vil bli vanskelig å gjennomføre de forurensende tiltakene Trump allerede har vedtatt dersom landet er forpliktet til å følge kravene fra Parisavtalen.
AP170601 I et brev til president Trump skriver senatorene at det vil bli vanskelig å gjennomføre de forurensende tiltakene Trump allerede har vedtatt dersom landet er forpliktet til å følge kravene fra Parisavtalen.
AP170601 Politikontroller er et av de dokumentert mest effektive tiltakene for å få ned antallet ulykker.
AP170601 Disse tiltakene vil imidlertid ikke bli gjennomført uten familiens tillatelse.
AA170601 Politikontroller er et av de dokumentert mest effektive tiltakene for å få ned antallet ulykker.
DB170531 Det finnes i dag ingen felles forståelse omkring hva som konkret kan være maksimalprisen for behandlingen av de søknadspliktige tiltakene .
DA170531 Dermed så man i ettertid at flere av tiltakene ikke var godt nok forankret i beboernes ønsker, behov og ressurser.
DA170531 - Tiltakene under områdeløftet på Tøyen ble bestemt før kunnskapsgrunnlaget var på plass.
AA170531 De strenge tiltakene mot terrorisme og unntakstilstanden i Frankrike etter terrorangrep har ført til at fredelige aksjoner urettmessig forbys, mener Amnesty.
AA170531 Tiltakene ble innført etter angrepene i Paris i november 2015, der 130 personer ble drept.
DB170530 Man må også ha kunnskap, ressurser og vilje til å følge opp tiltakene .
AA170530 Vi vil ha spesielt fokus på dette arrangementet, og vil forbedre rutinene ytterligere og intensivere tiltakene fra tidligere år.
NL170529 Tiltakene er rettet mot ungdom, forbrukere og innkjøpere.
DB170529 - Regjeringen argumenterte for at sammenslåing av tiltak overfor ordinært arbeidsledige og tiltak rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne, ville være en forenkling av forvaltningen og at dette ville gjøre tiltakene enklere å ta i bruk, heter det.
BT170529 De mange tiltakene for å produsere sunne, velsmakende og bærekraftige næringsmidler i Norden, kan også være til hjelp i andre deler av verden der næringsmiddelproduksjonen samtidig skal håndtere miljøutfordringer, feilernæring og overvekt.
AP170529 Ett av tiltakene som drøftes er å opprette et såkalt « war room », en egen krisestab, for å ta seg av Russland-rabalderet.
DB170528 Åtte svarte at de opplevde at tiltakene har bidratt til mere ro i familien ¶
DB170528 De, sammen med andre som representerer brukerne, er viktige for å utvikle tiltakene i barnevernet.
VG170527 Men fordelen med en plan er at man binder opp sektorer til å implementere tiltakene .
VG170527 Amundsen og Horne sier at mange av tiltakene fra den forrige handlingsplanen er gjennomført, eller under gjennomføring.
AP170527 - Vi vil selvsagt ha god inntjening, men alle disse tiltakene vil først og fremst tjene forbrukerne.
VG170526 Tiltakene er sett på som nødvendige for å holde området sikkert når lederne av verdens syv største økonomier kommer sammen fredag og lørdag til det årlige toppmøtet.
VG170526 - Det er med på å sørge på en mer rettferdig fordeling ved at flere blir med på å betale for tiltakene i Oslopakke 3.
DN170526 Noen av de viktigste tiltakene man kan gjøre for å sikre seg mot å måtte betale løsepenger til hackere trekker Trend Micro fram å flittig sikkerhetskopiere viktige filer og systemer og å alltid installere sikkerhetsoppdateringer som gjøres tilgjengelig.
DA170526 - Hans arbeid er virkelig inspirerende, og jeg har inntrykk av at han blåser etterlengtet vind i seilene når det gjelder en hel verdens forsøk på å gjennomføre de tiltakene som skal løse klimakrisen, sier Gore, som avslutter med å si at han har jobbet for å bevare klimaet i 40 år, og at det har vært tider da arbeidet har vært en balansegang mellom desperasjon og håp.
DA170526 - Det som gjenstår nå er at det legges nok politisk vilje bak kravene for å gjennomføre tiltakene som kan begrense klimagassutslippene.
AP170526 Samtidig var det viktig å ha mobilitet i tiltakene - ved hendelser kunne disse raskt flyttes, sier Fredriksen.
VG170525 En av Norges ledende NATO-eksperter, Karsten Friis, forskningsleder på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, sier tiltakene fremstår som forsiktige og symbolske.
VG170525 Tiltakene
SA170525 Derfor kan vi gradvis tyne ut plantene ved å gjenta tiltakene .
BT170525 Derfor kan vi gradvis tyne ut plantene ved å gjenta tiltakene . 2.
AP170525 Derfor kan vi gradvis tyne ut plantene ved å gjenta tiltakene .
DA170524 Det ville gavnet både politikere og næringsliv å få en ordentlig oversikt over utslippsbanene i alle sektorer, slik at tiltakene kan settes inn der de vil monne mest, sier Jensen.
AP170523 - Det er ett av tiltakene vi gjør i tillegg til å jobbe videre med de tiltakene vi allerede har iverksatt, sier Fredriksen, og viser til at PST i april oppjusterte sin vurdering for et angrep i Norge til « sannsynlig for de neste åtte ukene ».
AP170523 - Det er ett av tiltakene vi gjør i tillegg til å jobbe videre med de tiltakene vi allerede har iverksatt, sier Fredriksen, og viser til at PST i april oppjusterte sin vurdering for et angrep i Norge til « sannsynlig for de neste åtte ukene ».
AP170523 - Det betyr at tiltakene vi har iverksatt blir videreført på lik linje som før, særlig innenfor etterretning- og forebyggingssporet.
AP170523 De kompenserende tiltakene kan være både økonomiske og ikke-økonomiske, står det i komiteens innstilling.
DN170522 Ett av tiltakene Israel nå lover å sette i verk, er en utvidelse av en palestinsk industrisone på Vestbredden.
DB170522 Disse tiltakene skal grundig gjennomgås før det eventuelt sendes ut på en bred høring, sier Per-Willy Amundsen.
DA170522 Den nasjonale klimapolitikken og Norges klimaforpliktelser er en viktig begrunnelse for disse tiltakene .
DA170522 Den er inngått innen rammen av Norsk Transportplan og fastsetter sammen med Bypakke Nord-Jæren målene og tiltakene som skal settes inn i regionen for å bedre framkommeligheten og redusere utslippene av klimagasser fra transportsektoren.
DA170522 De viktigste tiltakene er etablering av bussveisystemet fra Kvernevik til Sandnes med en arm via Forus til Sola, utvidet veikapasitet med egne filer for kollektiv transport, sykkelstamveier mellom Sandnes via Forus til Stavanger og en rekke sykkelveier og gangveier. 70 % av bompengene skal gå til kollektiv, sykkel og
DA170522 Flyforbud ¶ Tiltakene inkluderer videre anti-dronesystemer over Cannes og omegn og stengning av all flytrafikk over flyplassen i Cannes og over noen av de mest eksklusive hotellene utenfor byen.
BT170522 Ett av tiltakene kommunen har gjort er å leie inn vektere som kan patruljere området i tiden etter gjenåpningen.
AP170522 Etter hvert som problemet har kommet høyere opp på dagsordenen, er kontrollen med og tiltakene mot en bransje med åpenbare seriøsitetsproblemer blitt strammere.
DA170521 De andre partiene har også foreslått store kutt i klimautslippene, men de gjennomfører ikke tiltakene .
DB170520 Blant tiltakene er leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner.
DB170520 Blant tiltakene er leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner.
DB170520 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) mangler parlamentarisk flertall for en rekke av tiltakene som nevnes i landbruksmeldingen.
AP170520 I 2009 skrev Ap i sitt program at de ville « evaluere effekten » av tiltakene som er gjennomført og « vurdere behovet for en ny helhetlig innsats ».
DN170519 mai skal finansministerne i eurosonen gå gjennom tiltakene og vurdere videre hjelpetiltak for Hellas.
DB170519 De nye tiltakene innføres etter en intens offentlig vaksinedebatt i kjølvannet av en kraftig økning i meslingutbrudd.
AA170519 De nye tiltakene innføres etter en intens offentlig vaksinedebatt i kjølvannet av en kraftig økning i meslingutbrudd.
DA170518 ) Å erkjenne et ansvar for din konkrete skade, på tross av de forebyggende tiltakene , kan jeg ikke.
AA170518 For å få til alt dette, og alle de andre målene og tiltakene i planen, må vi bruke det gode utgangspunktet vi har.
VG170517 Blant tiltakene i Oslo, er mer synlig politi.
VG170517 Til VG sier Hekkelstrand at tiltakene politiet har gjort ikke har sammenheng med noen konkrete trusler.
VG170517 Et av tiltakene som kan nevnes spesielt er at vi har styrket samarbeidet med kommunene, slik at vi alle har en lik kunnskapsplattform, sier Unnestad.
VG170517 Blant tiltakene er mer synlig politi, sa justisministeren, som ellers lovet en trygg 17. mai-feiring og oppfordret folk til å feire nasjonaldagen som de alltid har gjort.
DB170517 SPERRINGER : Blant tiltakene i Oslo er sperring av enkelte sidegater.
DB170517 Operasjonsleder Rune Hekkelstrand sier at et av tiltakene er å sperre flere sidegater.
DB170517 - Tiltakene gjøres på for å redusere risikoen for uønskede hendelser.
AP170517 Det er en del av tiltakene for å legge en trygg ramme rundt 17. mai, sier Hekkelstrand.
AP170517 Blant de synlige tiltakene er kjøretøyer som sperrer av gater i sentrum.
AP170517 - Når vi har sett hva som har skjedd andre steder de siste tolv månedene rundt i Europa, så er disse tiltakene veldig positive.
AP170517 Det er en del av tiltakene for å legge en trygg ramme rundt 17. mai, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand hos Oslo-politiet til Aftenposten.
VG170516 SPISSER TILTAKENE : Landslagstrener Petter Løvberg er opptatt av å holde svømmerne friske og skadefrie.
VG170516 - Henrik slet med mageproblemer opp mot OL og VM, og vi ser at det er viktig å spisse tiltakene hvis vi skal lykkes i årets VM.
VG170516 - En storstilt satsing på helsetilbud til unge og psykisk syke, og tettere oppfølging og en styrket rett til videregående er blant disse tiltakene , sier hun.
DN170516 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier at politiet har gjort de nødvendige tiltakene for at det skal være trygt å feire 17. mai.
DN170516 Han beroliger med at politiet har gjort de nødvendige tiltakene , slik som mer politi i gatene og andre tiltak som ikke er like synlige.
DN170516 - Vi setter inn de tiltakene vi finner nødvendig for å ivareta sikkerheten på en god måte, sier han.
DA170516 De tiltakene som krever større finansiering er ikke blitt prioritert, særlig i politiet.
VG170515 Ifølge Politico blir imidlertid tiltakene sett på som en del av den interne maktkampen i Det hvite hus.
VG170514 ] Dette medfører at det etter vår vurdering er vanskelig å si noe om både effektiviteten og måloppnåelsen av de prioriterte tiltakene som er iverksatt, herunder ulike typer øremerkede budsjettiltak », heter det blant annet i rapporten.
VG170514 Det er også for tidlig å si om tiltakene våre har hatt en effekt, for eksempel ved at flere som sliter psykisk har oppsøkt helsevesenet.
DN170514 På flere områder er det også vanskelig å etterprøve sammenhengen mellom tiltakene som omtales og hvordan klimautslipp påvirkes, skriver Finansdepartementet.
DN170514 Det er også en svakhet at kostnadene ved tiltakene ikke inngår, skriver Finansdepartementet i den svært kritiske Oslo-gjennomgangen.
AA170514 - Det er også en svakhet at kostnadene ved tiltakene ikke inngår.
VG170513 Tiltakene skal øke bominntektene betraktelig.
DB170513 EBU : - Tiltakene er normale ¶
DB170513 av sikkerhetsgrunner, er disse tiltakene normale og i tråd med det som er forventet på et arrangement av denne størrelsen og med så stor internasjonal interesse ».
VG170512 Men en dag vil det være tvingende nødvendig, og da vil tiltakene måtte bli brutale.
DA170512 Byrådet i hovedstaden innførte i år et klimabudsjett, som ikke bare sier hvor mye om skal kuttes, men også tallfester effekten og kostnaden ved de ulike tiltakene .
AP170512 Et av tiltakene var å betale amerikanske militærveteraner for å reise til Washington D.C. for å advare lovgivere om konsekvensene ved loven.
DN170511 KrF setter pris på at regjeringen forbedrer tiltakene for langtidsledige, men det må gjøres mer for å få flere i arbeid, mener lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen.
DN170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
DB170511 Blant tiltakene er flere psykologer og mindre flytting fra mottak til mottak.
DB170511 Pengene må vedtas av Stortinget når revidert nasjonalbudsjett behandles i juni for at tiltakene skal komme på plass.
DB170511 Blant tiltakene som regjeringen finner penger til er flere psykologer i kommuner med asylmottak, midler til redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere oppfølging av den enkelte asylsøker i mottak.
DB170511 Blant tiltakene er flere psykologer og mindre flytting fra mottak til mottak.
DA170511 Tiltakene besto av både akuttovernattingsplasser og midler til sanitærtilbud.
AP170511 I forbindelse med tiltakene som skal gjøres for sykkel på Ring 2 blir det også gjort noen tiltak i kryssende sykkeltraseer, som medfører fjerning av 21 uregulerte gratis-p-plasser i Colletts gate og 7 uregulerte gratis-p-plasser i Blindernveien.
AP170511 Felles for tiltakene er at de som har mest, får mest.
AA170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
AA170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
VG170510 Men i dag brukes hjemmene også til barn med vanlige behov, uten at hverken tiltakene eller prisene nødvendigvis reduseres, ifølge rapporten.
VG170510 Tiltakene vi satte i gang før rapporten kom mener vi er gode, men det vil ta tid før de virker, sier Lyenstøen, og fortsetter : ¶
SA170510 NIF inngår avtale med Antidoping Norge om å bistå særforbundene ved utarbeidelsen og implementeringen av tiltakene .
DA170510 Tiltakene som skal bøte på dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.
AP170510 NIF inngår avtale med Antidoping Norge om å bistå særforbundene ved utarbeidelsen og implementeringen av tiltakene .
AA170510 I onsdagens møte i ungdommens bystyre orienterte ordfører Gjermund Gorseth om tiltakene kommunen har satt i gang etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk, blant ungdom i Trondheim den siste tiden.
AA170510 Vi er veldig positive til de tiltakene som er satt i gang, og det var riktig å sette ned en ressursgruppe nå.
DN170509 Tiltakene skal bøte med dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.
DB170509 Med de riktige tiltakene kan Norge både redusere egne utslipp av CO2 og samtidig skape nye framtidsrettede arbeidsplasser.
AP170509 Kostnadene for tiltakene vil være på rundt 15 millioner kroner, opplyser byrådet i Oslo kommune.
AP170509 Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, tviler på at tiltakene vil føre til merkbare forandringer for Oslos innbyggere.
AP170509 Et av tiltakene til byrådet er å få bukt med disse problemene.
AP170509 Et av tiltakene er å be Regjeringen ta initiativ til å endre EØS-regelverket, slik at det kreves bostedsregistrering for alle tilreisende.
AP170509 Blant tiltakene er å utrede et forbedret toalettilbud og flere vektere på T-bane, trikk og holdeplasser.
AA170509 Kritikere advarer imidlertid mot at tiltakene vil tømme den offentlige pengesekken.
AA170509 Bakgrunnen for tiltakene er en rekke alvorlige hendelser inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom i kommunen den siste tiden.
AA170509 Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, sier han tviler på at tiltakene vil føre til merkbare forandringer for Oslos innbyggere.
AA170509 Tiltakene skal bøte med dette, finansieres gjennom kommunens reviderte budsjett og blir iverksatt i år, opplyser kommunen.
VG170508 Les også : Sjelden sykdom rammet rein : - Røde klumper slang fra geviret ¶ - Tiltakene må innrettes slik at saneringsperioden blir så kort som mulig.
VG170508 Jeg har bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet om fortløpende å gjøre faglige vurderinger om nye prøveresultat eller andre forhold som tilsier endring av tiltakene , uttaler landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) i en pressemelding.
SA170508 Dersom han er opptatt av å hindre at amerikanere blir drept, er det enkle grep som vil koste mikroskopiske beløp sammenlignet med de varslede tiltakene Trump vil igangsette.
SA170508 DEBATT : Dersom Trump er opptatt av å hindre at amerikanere blir drept, er det enkle grep som vil koste mikroskopiske beløp sammenlignet med de varslede tiltakene Trump vil igangsette.
DN170508 Da er det ikke rart at effekten av tiltakene blir tilfeldige.
DB170508 - Ett av tiltakene som vil bli vurdert, er å sette opp mobile slakterier, samle flokker og gjennomføre slakting som i tamreinbesetninger, sier statsråd Jon Georg Dale.
DA170508 - Felles for alle tiltakene våre er at de koster penger.
AP170508 - Tiltakene må innrettes slik at saneringsperioden blir så kort som mulig.
VG170507 Statens vegvesen sier til VG at det neppe blir aktuelt å betale for tiltakene som etterlyses.
VG170507 De forebyggende tiltakene bør være veivesenets ansvar mens vi selvsagt har brannberedskapen med våre lokale brannvesen, sier Monica Vee Bratlie.
VG170507 - Med disse tiltakene kunne ulykken på fredag enkelt vært unngått, eller vesentlig begrenset, pengene finnes så det trenger ikke ta lang tid heller, sier Ryberg, og viser til at det ble innkrevd bompenger lenge etter at tunnelen ble nedbetalt.
DB170507 Dersom ikke Statens vegvesen finansierer de foreslåtte tiltakene , foreslår Buskerud fylkeskommune at man i påvente av et nytt tunnelløp kan bruke av bompenger som står på bok.
AA170507 Dersom ikke Statens vegvesen finansierer de foreslåtte tiltakene , foreslår Buskerud fylkeskommune at man i påvente av et nytt tunnelløp kan bruke av bompenger som står på bok.
AA170507 Problemet er at de samme tiltakene er nesten umulig å fjerne.
VG170505 Ikke har tiltakene som sto i den gamle planen blitt fulgt opp.
VG170505 TROR TILTAKENE HJELPER : Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, tror regjeringens reguleringer kommer til å dempe boligprisutviklingen fremover.
DB170505 Nilsen opplyser at sperring av gater er blant tiltakene som vurderes, men hun ønsker ikke å gå i detaljer.
DB170505 Dagbladet har tatt stikkprøver i flere av landets politidistrikt for å prøve å sette terrorfrykten i perspektiv med tiltakene som gjøres.
DB170505 Tiltakene
BT170505 Om det har vært usikkert tidligere, er den manglende realismen nå entydig etter at regjeringen ikke har penger til de fleste av disse tiltakene i kommende NTP-periode.
VG170504 Noen av disse tiltakene vil være synlige for publikum på dagen.
VG170504 Jeg kan ikke si summen av alle tiltakene , sier Fredriksen.
VG170504 Beredskapssjef Anne Kristine Brunborg i Oslo kommune oppfordrer også folk til å feire dagen på vanlig måte, og understreker at tiltakene ikke er ment til å skape frykt : ¶
VG170504 - Publikum vil se at politiet i større grad er til stede, og mange av tiltakene er rent forebyggende.
SA170502 Tiltakene må imidlertid godkjennes av nasjonalforsamlingen i midten av mai, og statsminister Alexis Tsipras har sagt at han ikke vil gjennomføre tiltakene hvis Hellas ikke samtidig får lettelser i gjelden.
SA170502 Tiltakene må imidlertid godkjennes av nasjonalforsamlingen i midten av mai, og statsminister Alexis Tsipras har sagt at han ikke vil gjennomføre tiltakene hvis Hellas ikke samtidig får lettelser i gjelden.
AA170502 Her er de viktigste tiltakene for reduksjon av trafikkstøy.
AA170502 De viktigste tiltakene for reduksjon av støyplage fra veitrafikkstøy er å : ¶
DB170501 - Moralsk hasard i alle ledd ¶ Tiltakene for å beskytte finansnæringen gir moralsk hasard i alle ledd, mener Kvaal : Innskyterne setter pengene inn i banker som tilbyr høyest rente, som de gjerne gjør fordi de sliter mest, mens bankene tar høyere risiko enn de burde fordi staten og skattebetalerne beskytter nedsiden.
DB170501 - Tiltakene for å forebygge har negative konsekvenser på lang sikt.
DB170429 Får vi alle disse tiltakene på plass innen 2030, kan vi fremdeles unne oss en New York-langhelg i ny og ne så vel som en høstferie i Thailand.
AA170429 Blant tiltakene som Trump er i full gang med å skrote, er begrensninger på gruvedrift, oljeboring og utslipp fra kullkraftproduksjon.
VG170428 - Det er veldig skuffende at mange av tiltakene som er satt igang etter fjorårets ulykke, ikke kom igang etter 2009. 2009-ulykken : Påfallende mange likhetstrekk med Turøy-styrten ¶
DN170428 Tiltakene er nødvendige for å sikre Dagrofa lønnsom drift fremover, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.
DB170428 Mange av tiltakene har hver for seg hatt begrenset betydning for personvernet, og har derfor framstått som rimelige og balanserte.
AP170428 Vil tvinge Kim til forhandlingsbordet ¶ Tiltakene han oppfordret landene til å utføre, er å faktisk gjennomføre alle vedtatte sanksjoner fullt ut, at landene innstiller eller nedgraderer diplomatiske forbindelser til landet, og at landene isolerer Nord-Korea ytterligere økonomisk.
AP170428 Norsk støtte til tiltakene
AP170428 Tiltakene er nødvendige for å sikre Dagrofa lønnsom drift fremover, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen i en kunngjøring.
AP170428 Arbeidet med oppfølgingen av disse tiltakene er påbegynt. » skriver etaten i pressemeldingen.
AP170428 Oppfølgingen av tiltakene er også blant temaene i rapporten, i tillegg til hvorvidt en trafikkulykke, som skjedde under transport av girkassen i 2015, kan kobles til utmattingsbruddet eller ei.
VG170427 Men målet er at disse tiltakene skal få nord-koreanere til helt å legge ned atomvåpenprogrammet.
DN170427 Like før tiltakene ble gjennomført var Stenshagens eiendom en av få eiendommer i Herbernbukta med naturlig kantsone med tilhørende velutviklet vegetasjon, ifølge kommunen.
DN170427 « Tiltakene som er gjennomført har totalt endret de naturlige forholdene og forringet naturverdiene vesentlig. », skriver Plan- og bygningsetaten i brevet til Stenshagen.
DB170427 Som følge av hendelsene ba Finanstilsynet om en skriflig redegjørelse fra den norske storbanken, og sa samtidig at de hadde en løpende dialog og møter med DNB for å klarlegge årsakene samt sikre at de nødvendige tiltakene ble iverksatt.
VG170426 Tidligere har det blitt kjent at det er ventet at Trump vil forsøke å redusere antall skatteklasser fra syv til fire, som et av tiltakene for å forenkle systemet.
DB170426 Folkvord er sterkt kritisk de russiske tiltakene, og setter de påståtte tiltakene i sammenheng med en større politisk strategi.
DB170426 Folkvord er sterkt kritisk de russiske tiltakene , og setter de påståtte tiltakene i sammenheng med en større politisk strategi.
DA170426 Skal vi klare det, må vi møte fremtiden med de riktige tiltakene , og den riktige politikken, for å kunne bevare viktige norske felles verdier.
BT170426 Tyskerne eskalerte tiltakene og tok nå gisler.
BT170426 De tyske tiltakene mot englandsfarten var strenge og tiltok i styrke utover okkupasjonen.
AA170426 Ifølge Jourová skal de nye tiltakene gjøre det lettere for europeere å finne en god balanse mellom arbeid og familieliv.
VG170425 Godskesen har tidligere sagt at hun frykter at Tyrkia forlater Europarådet, og dermed Europa, om tiltakene blir for strenge.
DB170425 Det har vært viktig for oss å sørge for skikkelig kvalitetssikring i alle ledd før vi iverksetter tiltakene , sier hun.
DB170425 - Sikkerhetsprosjektet har hatt langsommere framdrift enn forventet, skriver hoffsjef Gry Mølleskog i årsrapporten for 2015, mens det i årsrapporten for i fjor heter seg at « sikkerhetsprosjektet ikke har startet implementering av tiltakene som er i forprosjektering.
DB170425 Tiltakene framkommer i en sikkerhetsanalyse Politidirektoratet har gjort på oppdrag fra Justisdepartementet etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.
DA170425 Tiltakene skal være med å skape til sammen 20.000 nye arbeidsplasser i reiselivet, om det går som direktøren vil.
DA170425 - Vårt endelige forslag la opp til langt større fokus på skadeforebyggende tiltak, for å sikre at de beste skadeforebyggende tiltakene ble vurdert og at felling i størst mulig grad skulle unngås.
AP170425 Det har vært viktig for oss å sørge for skikkelig kvalitetssikring i alle ledd før vi iverksetter tiltakene , sier hun.
AP170425 - Sikkerhetsprosjektet har hatt langsommere fremdrift enn forventet, skriver hoffsjef Gry Mølleskog i årsrapporten for 2015, mens det i årsrapporten for i fjor heter seg at « sikkerhetsprosjektet ikke har startet implementering av tiltakene som er i forprosjektering.
AP170425 Tiltakene fremkommer i en sikkerhetsanalyse Politidirektoratet har gjort på oppdrag fra Justisdepartementet etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.
AA170425 Det har vært viktig for oss å sørge for skikkelig kvalitetssikring i alle ledd før vi iverksetter tiltakene , sier hun.
AA170425 - Sikkerhetsprosjektet har hatt langsommere framdrift enn forventet, skriver hoffsjef Gry Mølleskog i årsrapporten for 2015, mens det i årsrapporten for i fjor heter seg at « sikkerhetsprosjektet ikke har startet implementering av tiltakene som er i forprosjektering.
AA170425 Tiltakene framkommer i en sikkerhetsanalyse Politidirektoratet har gjort på oppdrag fra Justisdepartementet etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.
SA170424 Samarbeidspartene er likevel enige om at et av de viktigste tiltakene i kampen mot marin forsøpling er holdningsskapende kampanjer.
SA170424 Et av tiltakene som nå vurderes av samarbeidspartene, er å stille ut noe av avfallet som « Port Bin » samler opp i det offentlige rom sammen med en oversikt over nedbrytningstid i havet.
SA170424 Alarmknapp med tilknytning til driftssentraler og mulighet for å stoppe lastebiler utenfra, var blant tiltakene som ble drøftet i et bransjemøte mandag.
DA170424 Alarmknapp med tilknytning til driftssentraler og mulighet for å stoppe lastebiler utenfra, var blant tiltakene som ble drøftet i et bransjemøte mandag.
BT170424 Samarbeidspartene er likevel enige om at et av de viktigste tiltakene i kampen mot marin forsøpling er holdningsskapende kampanjer.
BT170424 Et av tiltakene som nå vurderes av samarbeidspartene, er å stille ut noe av avfallet som « Port Bin » samler opp i det offentlige rom sammen med en oversikt over nedbrytningstid i havet.
AP170424 Mener Handelskammeret at Norge og Russland har et likestilt ansvar for å skape et grunnlag for å trappe ned de restriktive tiltakene ?
AP170424 Det er grunn til å minne om hvorfor de restriktive tiltakene er innført og hva som skal til for at de trappes ned.
AP170424 Det er Russland som sitter med nøkkelen til en løsning på konflikten i Ukraina og en avvikling av de restriktive tiltakene : Minsk-avtalenes forpliktelser må gjennomføres i praksis.
AP170424 De restriktive tiltakene gjelder Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.
AA170423 I kulturpolitikk snakkes det mye om barn og ungdom, men det er gjerne barn tiltakene rettes mot.
AP170422 Synes ikke at tiltakene virker ¶
AA170422 Selv om tiltakene først og fremst gjøres av hensyn til våre etterkommere, er de også viktige for oss som lever i dag.
DN170421 Et av tiltakene det vises til er delvis ettergivelse av studielån for lærere, som tar femårig utdannelse fra høsten av, som kunnskapsdepartementet gjorde kjent i mars.
DN170421 Blant de andre tiltakene som trekkes frem i strategien er : ¶
BT170421 Min store bekymring er at en eventuell ny regjering av Arbeiderpartiet, Sp og SV vil gjøre som de har varslet : Reversere alle de gode tiltakene som er gjort for å redusere ventetidene.
BT170421 Min store bekymring er at en eventuell ny regjering av Arbeiderpartiet, Sp og SV vil gjøre som de har varslet : Reversere alle de gode tiltakene som er gjort for å redusere ventetidene.
AA170421 Regjeringen har nå bedt Stortinget om å godkjenne tiltakene .
DN170420 Våre innspill er at tiltakene på forbrukslån bør være på linje med retningslinjene for boliglån.
DB170420 ¶ SKOLEBESØK : Statsminister Erna Solberg ( H ) på skolebesøk i forbindelse med framleggelsen av tiltakene i stortingsmeldinga « Lærelyst - Tidleg innsats og kvalitet i skolen » i mars.
AA170420 Alle vet hva som skal til for at studenter fullfører studiene, nå må utdanningsinstitusjonene levere på tiltakene , sier leder av Norsk studentorganisasjon ( NSO ), Marianne Andenæs.
SA170419 - Vi er positive til tiltakene som gjennomføres nå.
DB170419 Blant tiltakene som skal settes inn er hyppigere bruk av uanmeldte kontrolltilsyn, og mer målrettet kontrollvirksomhet.
DB170419 Blant de mange tiltakene som listes er for eksempel arbeid innenfor kriminalomsorgen.
DB170419 Andre forskere har beskrevet situasjonen på lignende vis ; Thomas Hegghammer fra Forsvarets Forskningsinstitutt oppsummerte de viktigste tiltakene for å forhindre radikalisering i Aftenposten i september 2016 slik : « Hold de organiserte radikale miljøene nede, og få de nyankomne i jobb.
DA170419 Ett av disse tiltakene er å gi flere ansatte lyst til å organisere seg, blant annet gjennom å doble skattefradraget for fagforeningskontingenten.
AP170419 - Kostnadene for tiltakene kommer til å øke, og det er ikke sikkert alle land og regjeringer har samme vilje til å ta den kostnaden.
AP170419 - Vi er positive til tiltakene som gjennomføres nå.
DN170418 - Mæland og Donskoj hadde et møte i Oslo i november i fjor der de ble enige om å gjenoppta den politiske dialogen om handel og økonomisk samarbeid, som ikke omfattes av de restriktive tiltakene .
DA170418 Arbeiderpartiet påpeker at de ikke skal diskutere om de skal innføre disse nye tiltakene , men om de skal vurderes i løpet av de nærmeste årene.
DA170418 Og jeg håper heisen står lenge nok til at jeg får overbevist ham om de åpenbare tiltakene som vil øke donasjonsraten : Styrking av donorsykehusene, godt skolert personale med tid til å snakke om organdonasjon på en god måte, og folkeopplysning som når mye bredere ut enn det vi får til i dag.
BT170418 Andre utdanningsinstitusjoner bør følge etter og innføre tiltakene som har en dokumentert effekt på søkertallene.
AP170418 Arbeiderpartiet påpeker at de ikke skal diskutere om de skal innføre disse nye tiltakene , men om de skal vurderes i løpet av de nærmeste årene.
AP170417 Overfor NTB nevner han noen av tiltakene Norge har vært motstander av : ¶
VG170415 - Regjeringen kan vise til at ledigheten går ned og at en viktig årsak er de tiltakene de har satt inn ?
DB170415 Disse tiltakene kan minske økning av romsøppel, men vil ikke hindre den.
AP170415 Blir tilfluktsrommene de siste tiltakene vi mennesker må finne på å gjøre « i tilfelle krig » ?
VG170413 - Det er opp til hver enkelt klubb å utføre de tiltakene de mener er riktig, basert på de oppylsningene de eventuelt har fått av politiet.
VG170413 - Den anbefalingen NFF har, er at klubbene forholde seg til sitt eget lokale politi, og eventuelt gjøre de tiltakene politiet mener bør gjøres.
VG170412 Doblede bøter mot fyll er et av tiltakene .
DB170412 Politiet i Østfold ruster seg mot hordene av nordmenn som planlegger å ta påskefylla i Strömstad, men avviser at doble bøter mot fyll er et av tiltakene .
AA170412 Doblede bøter mot fyll er et av tiltakene .
AA170412 Politiet i Østfold ruster seg mot hordene av nordmenn som planlegger å ta påskefylla i Strömstad, men avviser at doble bøter mot fyll er et av tiltakene .
VG170411 Politidirektoratet mener tiltakene som allerede er innført tar høyde for den skjerpede sikkerhetssituasjonen i landet.
VG170411 Her kan du sjekke tiltakene som er iverksatt rundt om i Norge, i de 12 nye politidistriktene : ¶ 1.
VG170411 - Vi er av den oppfatning at de tiltakene som ble iverksatt før helgen tar høyde for det den endring i trusselvurdering som PST har kommet med, sier Kvige.
VG170411 - En del av disse tiltakene vil gjøre sjåføren til et utsatt mål.
AP170411 | Her er tiltakene etter endret trusselvurdering ¶
AP170411 Det er ett av tiltakene etter hendelsene i Stockholm og Oslo.
AP170411 Dessuten er disse tiltakene satt i verk : ¶
VG170410 Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt » skriver POD i en pressemelding søndag kveld.
SA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
SA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
FV170410 - Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt.
DB170410 Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt.
DB170410 Så vil politiet gjøre de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen.
DB170410 På sine nettsider skriver plitiet at « Politidirektoratet mener at de tiltakene som er iverksatt kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt ».
DB170410 Politidirektoratet mener at de tiltakene som ble iverksatt fredag kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt.
DB170410 - I år vil nok disse tiltakene fremstå som annerledes for publikum enn tidligere år, sier byrådslederen til avisa.
DB170410 - Det er behov for flere tiltak, men det hører med til historien at de tiltakene som regjeringen har vedtatt og gjennomført har hatt effekt.
DB170410 - Det er behov for flere tiltak, men det hører med til historien at de tiltakene som regjeringen har vedtatt og gjennomført har hatt effekt.
DB170410 Hver gang har de lyktes med utsette innføringen av disse tiltakene og å forme dem slik at de er minst mulig brukervennlige.
DA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
DA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
DA170410 - Så vil politiet sette inn de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen.
DA170410 - I år vil nok disse tiltakene fremstå som annerledes for publikum enn tidligere år, sier Johansen om feiringen.
AP170410 Så vil politiet gjøre de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen.
AP170410 - I år vil nok disse tiltakene fremstå som annerledes for publikum enn tidligere år, sier Raymond Johansen.
AP170410 - I år vil nok disse tiltakene fremstå som annerledes for publikum enn tidligere år, sier Johansen om feiringen i hovedstaden.
AP170410 Dessverre har ikke disse tiltakene ført til endring.
AA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
AA170410 POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.
AA170410 - Så vil politiet sette inn de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen.
AA170410 - I år vil nok disse tiltakene fremstå som annerledes for publikum enn tidligere år, sier Johansen om feiringen.
AA170410 - Så vil politiet sette inn de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen.
AA170410 - I år vil nok disse tiltakene fremstå som annerledes for publikum enn tidligere år, sier Johansen om feiringen.
FV170409 - Men tiltakene hjalp ikke siden han nå er siktet ?
AP170409 - Men tiltakene hjalp ikke siden han nå er siktet ?
DN170407 Dersom det skjer vil sentralbanken stramme inn på tiltakene de har for å fyre opp under veksten i økonomien, som for eksempel reduseringen av balansen.
DB170406 Vi trenger å vite at tiltakene er kvalitetssikret og treffsikre.
DB170406 Jeg sa ganske tidlig at jeg trenger tre ting : Tydelig rapportering hvert eneste år om tiltakene er gjennomført.
DB170406 I justiskomiteens innstilling heter det at « Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden knyttet til tiltakene i opptrappingsplanen mot vold og overgrep. » - For KrF er dette en sak vi prioriterer høyt, både i valgkamp og hvis vi kommer i regjering.
AP170406 Vi trenger å vite at tiltakene er helhetlige, kvalitetssikret og treffsikre.
AA170406 Tiltakene inkluderer blant annet å skyte alle dyr i et avgrenset område og legge området brakk i minst fem år.
SA170405 Vi jobber med tiltakene som ligger der, men vi har meddelt NSA at vi ser betydelig utfordringer om å ansette flere på Ullevaal, sier Øverland.
DB170405 Vi er opptatt av at man skal ta de som har gjort noe galt, men det handler om å balansere tiltakene mot skaden som er gjort, sier Waterhouse.
DA170405 Tiltakene gir rundt 290 km ny firefelts vei og 910 km øvrig ny vei i planperioden.
AP170405 Avisen siterer flere anonyme kilder som sier tiltakene kan innebære at reisende må levere inn telefonen sin så kontrollørene « kan finne ut hvem du kommuniserer med ».
AP170405 Vi jobber med tiltakene som ligger der, men vi har meddelt NSA at vi ser betydelig utfordringer om å ansette flere på Ullevaal, sier Øverland.
SA170404 Blant tiltakene er en ny forskrift om markedsføring av kreditt for å stoppe aggressiv markedsføring.
FV170404 Blant tiltakene er en ny forskrift om markedsføring av kreditt for å stoppe aggressiv markedsføring.
DA170404 Blant tiltakene er en ny forskrift om markedsføring av kreditt for å stoppe aggressiv markedsføring.
DA170404 Blant de viktigste tiltakene i planen trekker han fram kompetanseheving og forebygging på helsestasjonene, familievern og Alternativ til vold samt styrket barnevern, bedre behandling av ofre og styrket politikapasitet.
DA170404 At alle gravide skal bli spurt om de er blitt utsatt for vold og at plikten til å tilby hjemmebesøk ved fødsel følges bedre opp, er blant de konkrete tiltakene i planen.
AP170404 Likevel foreslår Regjeringen å forlenge tiltakene .
AA170404 Blant tiltakene er en ny forskrift om markedsføring av kreditt for å stoppe aggressiv markedsføring.
SA170403 Tiltakene presentert her vil styrke reiselivets konkurransekraft, bidra til å skape og trygge arbeidsplasser, høyne næringens status og bidra til at norsk økonomi får nye bein å stå på.
DB170403 UNEP har med sin Emission Gap Report fra november 2016 vurdert det til at med de tiltakene som er meldt inn fra alle landene i etterkant, tar vi sikte på 3,4 graders oppvarming.
DB170403 Samfunnsøkonomene er veldig glade i denne løsningen, fordi det betyr at vi alltid vil ta de billigste tiltakene i Europa.
DA170403 Utregninger viser at de foreslåtte endringene og de nye tiltakene vil koste rundt 743 millioner kroner per år, inkludert kompensasjon til kommersiell allmennkringkaster på tv.
AA170403 Derfor er de oppmuntrende tiltakene viktig for å motivere til mindre bilkjøring.
VG170401 Nå gjenstår det å se om disse tiltakene vil fungere i nasjonalparkene.
VG170331 Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett i mai.
SA170331 Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett i mai.
DN170331 Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett i mai.
DN170331 - Jeg tror det vil bli et problem å få politisk oppslutning om de tiltakene som trengs for å betale regningen for skattefinansiert velferd framover, sier Holmøy til avisen.
DA170331 Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett i mai.
DA170331 Blant tiltakene som regjeringen lekket var en videreføring av CO2-kompensasjonsordningene for kraftkrevende industri og lettere tilgang til lån og kapital for små og mellomstore bedrifter.
AP170331 - Jeg tror det vil bli et problem å få politisk oppslutning om de tiltakene som trengs for å betale regningen for skattefinansiert velferd fremover, sier Holmøy til avisen.
AA170331 Tiltakene inkluderer blant annet å skyte alle dyr i et avgrenset område og legge området brakk i minst fem år.
AA170331 Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett i mai.
AA170331 Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett i mai.
AA170331 - Jeg tror det vil bli et problem å få politisk oppslutning om de tiltakene som trengs for å betale regningen for skattefinansiert velferd framover, sier Holmøy til avisen.
AP170330 - Vi legger frem de tiltakene vi mener er de viktigste, sier Mæland.
AA170330 Blant tiltakene som regjeringen lekket torsdag, var en videreføring av CO2-kompensasjonsordningene for kraftkrevende industri også etter 2020, nye støtteordninger for oppstartsbedrifter og lettere tilgang for lån og kapital for små og mellomstore bedrifter.
AA170330 Miljøorganisasjonen Zero roser regjeringen for ønsket om å trekke norsk industri i en grønn retning, men sier det er uklart hvilken utslippseffekt tiltakene vil ha. ( ©NTB ) ¶
AA170330 Blant tiltakene i meldingen er en egen strategi for grønn konkurransekraft, som skal legges fram sammen med statsbudsjettet til høsten.
AA170330 Med denne rapporten håper hun at kommunene får hjelp til å sette i gang de riktige tiltakene i lokalområdene.
VG170329 Disse tiltakene gjennomfører teateret for å sikre folk og bygninger frem til selve rehabiliteringen er i gang.
VG170329 Tiltakene inkluderer blant annet å skyte alle dyr i et avgrenset område og legge området brakk i minst fem år.
DN170329 Ifølge Huguenot-Noël er risikoen for blodige kutt størst i utjevningspolitikken, det vil si tiltakene for å løfte de fattigste landene og regionene i Europa.
DB170329 Vitenskapskomiteen for mattrygghet sluttet seg onsdag til de tiltakene som Veterinærinstituttet allerede har anbefalt etter at CWD ( Chronic Wasting Disease ) for første gang ble registrert hos reinsdyr i Europa i dette området.
DB170329 Tiltakene som foreslås i rapporten tar ikke tak i de viktigste momentene.
DB170329 - Jeg tenker at det dessverre er slik at det alltid finnes en mulighet for at en ulykke kan skje, men med disse tiltakene skal det i teorien ikke skje.
DB170329 Det betyr at om Barnekreftforeningen er under halvparten så effektiv i å fremme gode leveår ( for å ta et ukontroversielt mål ) som tiltakene vi ellers ville gitt til, så kan kampanjen ha gjort mer skade enn gagn.
DB170329 Blant tiltakene paret måtte gjennomføre var å sperre kredittkortene og selge unna eiendeler.
DA170329 Tiltakene skal kunne etterprøves.
BT170329 Tiltakene inkluderer blant annet å skyte alle dyr i et avgrenset område og legge området brakk i minst fem år.
AP170329 På de områdene som ikke er omfattet av de restriktive tiltakene , kan vi fortsatt ha samarbeid.
AP170329 Nytt toårig opplæringstiltak, økt bruk av lønnstilskudd og arbeid som medisin er blant tiltakene arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie satser på.
AA170329 Tiltakene inkluderer blant annet å skyte alle dyr i et avgrenset område og legge området brakk i minst fem år.
AA170329 Tiltakene inkluderer blant annet å skyte alle dyr i et avgrenset område og legge området brakk i minst fem år.
VG170328 Før presidenten undertegnet ordren i Det hvite hus, sa han at tiltakene vil få en slutt på det han kaller « krigen mot kull ».
VG170328 Har man ikke gjort det, kan tiltakene være litt sånn på lykke og fromme, legger han til.
FV170328 Alle tiltakene for likestilling i Kristiansand har hatt liten effekt.
DN170328 Det er ventet at miljøorganisasjoner og andre tilhengere av tiltakene vil starte rettssaker i et forsøk på å beholde dem.
DB170328 Vi har jobbet med utviklingen, vi har sett på dette ungdomsmiljøet og de tiltakene vi har satt igang har ikke vært nok.
DB170328 Trumps nye presidentordre åpner imidlertid for at flere av disse tiltakene kan stoppes før de settes til liv.
DB170328 Det er ventet at miljøorganisasjoner og andre tilhengere av tiltakene vil starte rettssaker i et forsøk på å beholde dem.
DA170328 Det er ventet at miljøorganisasjoner og andre tilhengere av tiltakene vil starte rettssaker i et forsøk på å beholde dem.
BT170328 Det er ventet at miljøorganisasjoner og andre tilhengere av tiltakene vil starte rettssaker i et forsøk på å beholde dem.
AP170328 Før presidenten undertegnet ordren i Det hvite hus, sa han at tiltakene vil få en slutt på det han kaller « krigen mot kull », samt « jobbdrepende reguleringer ».
AP170328 - Å gjøre det enklere å beordre luftangrep, vil nesten helt sikkert begrense tiltakene som skal sikre at ikke sivile blir skadet eller drept, sier Lama Fakih, nestleder for organisasjonens Midtøsten-avdeling.
AA170328 Før presidenten undertegnet ordren i Det hvite hus, sa han at tiltakene vil få en slutt på det han kaller " krigen mot kull ", samt " jobbdrepende reguleringer ". ( ©NTB ) ¶
AA170328 EU-domstolen uttaler at mens Europarådet rettferdiggjorde tiltakene ved å vise til overgrepene og krigsforbrytelsene begått av dem som var lojale mot Muammar Gaddafi, fant retten at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at Aisha Gaddafi hadde noen konkret rolle i dette. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Tiltakene ble fornyet i juni 2014.
VG170327 Vi ser at tiltakene ikke har fått den effekten som vi ønsket, så det blir viktig å evaluere dem.
VG170327 - Det er sterkt beklagelig, og så må vi evaluere i etterkant om de tiltakene vi har iverksatt, har vært riktige.
SA170327 Opprustningen av Langgata i Sandnes sentrum er blant tiltakene som delfinansieres av det såkalte spleiselaget for utbyggere.
SA170327 Jensen sier til Dagens Næringsliv at hun er glad for at tiltakene bidrar til at boligkjøpere tenker nøyere gjennom hva de har råd til og kanskje heller velger boliger litt utenfor Oslo sentrum.
DN170327 - Økningen skyldes at vi jobber systematisk med å bygge en kultur som setter åpenhet og deling høyt, og vi ser at tiltakene har effekt, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Yara.
DN170327 - Økningen skyldes at vi jobber systematisk med å bygge en kultur som setter åpenhet og deling høyt, og vi ser at tiltakene har effekt, sier han til DN.
DB170327 Jeg er opptatt av at vi skal gå videre og sørge for at vi setter tak i tiltakene , sier Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal kommune.
DB170327 En ting som er sikkert, er at tiltakene som er blitt gjort i denne saken ikke har fungert.
DB170327 - Vi ser at tiltakene vi har satt igang ikke har hatt den effekten vi ønsket, og da må vi sette igang andre tiltak.
DB170327 Disse tiltakene har ikke vært gode nok, noe som gjør at vi nå går enda tyngre inn for å få en slutt på dette en gang for alle.
DB170327 - Vi ser at tiltakene vi har satt igang ikke har hatt den effekten vi ønsket, og da må vi sette igang andre tiltak.
BT170327 KrF vil spesielt fremheve tiltakene som handler om å ivareta unge, ivareta eldre, ivareta flyktninger og å bekjempe mobbing av alle slag mot LHBTI-personer.
BT170327 Derfor skisseres tiltak på denne bakgrunn, men hun prøver å berolige med at disse tiltakene skal, i hvert fall primært, ikke gå ut over tilbudet til den enkelte bruker.
AP170327 Jensen sier til Dagens Næringsliv at hun er glad for at tiltakene bidrar til at boligkjøpere tenker nøyere gjennom hva de har råd til og kanskje heller velger boliger litt utenfor Oslo sentrum.
AA170327 Jensen sier til Dagens Næringsliv at hun er glad for at tiltakene bidrar til at boligkjøpere tenker nøyere gjennom hva de har råd til og kanskje heller velger boliger litt utenfor Oslo sentrum.
AA170327 Dobbelsporet, elektrifisert jernbane mellom Steinkjer og Trondheim vil være et av de viktigste tiltakene for å samle Trøndelag, men det er staten som må betale for en slik utbygging.
DB170326 - En rekke av tiltakene var ikke valgfrie, men noe vi ble pålagt, sier Jansson.
AP170326 Blant tiltakene hun fester sin lit til, er en avtale med forskningsselskapet Clean Coal Technologies, som har utviklet en måte å forbrenne kull på som nærmest ikke skaper noen giftige biprodukter.
VG170325 Samtidig frykter hun av Tyrkia forlater Europarådet, og dermed Europa, om tiltakene blir for strenge.
AP170325 Styrking av veterankompetansen i Nav og etablering av tilsvarende miljøer innen helse og familievern er blant de 16 tiltakene utvalgsrapporten tar til orde for.
SA170324 Å forskyve middagen fra midt på dagen til ettermiddagen, er et av tiltakene bystyret kommer til å vedta når de mandag diskuterer kvaliteten på byens sykehjem.
DB170324 Sandersen sier at bakgrunnen for at tiltakene ikke ble igangsatt før i dag morges er et resultat av en trusselvurdering.
DB170324 SISTE : Politiet sier rundt 11:15 overfor Dagbladet at tiltakene de iverksatte i forbindelse med trusselen mot tingrettene nå er avviklet.
DB170324 - Vi fikk inn en trussel mot tingrettene i Telemark, men de samme tiltakene som er satt i verk fra politiets side i Skien og på Notodden, er ikke opprettet i Kviteseid, sa Sandersen.
DB170324 Vi har bedt om tilbakemelding fra møtet - med deres vurdering av de tiltakene som er foreslått.
BT170324 Samarbeid mellom skole og barnevern er ett av de foreslåtte tiltakene .
AA170324 Styrking av veterankompetansen i Nav og etablering av tilsvarende miljøer innen helse og familievern er blant de 16 tiltakene utvalgsrapporten tar til orde for.
AA170324 Politiet avviklet fredag formiddag tiltakene som ble iverksatt for å beskytte to tingrettsbygninger i Telemark etter at det er fremsatt trusler mot dem.
AA170324 I 11.15-tiden opplyste politiet at tiltakene de satte i verk er avviklet.
AA170324 - Vi fikk inn en trussel mot tingrettene i Telemark, men de samme tiltakene som er satt i verk fra politiets side i Skien og på Notodden, er ikke opprettet i Kviteseid, sier Sandersen.
DA170323 Miljøvernere mener disse tiltakene på ingen måte vil være nok til å unngå at Heathrow blir Storbritannias absolutt største kilde til utslipp av klimagasser. | - Film-likestilling går for sent ¶
DA170322 Hvorfor skjer dette nå når samfunnet har et særlig behov for disse tiltakene ?
DB170321 Dette er de konkrete tiltakene i regjeringens nye skolepolitikk : ¶
DB170321 Politikken må lære av medisinen og økonomifaget, og teste tiltakene i en kontrollert situasjon, hvor noen klasser får tiltaket, mens andre er i kontrollgruppen.
DB170321 Men nytten av det forutsetter at forskerne kommer inn på et tidlig stadium i prosessen og får lov til å påvirke hvordan tiltakene implementeres, slik at effektene kan fastslås med en større grad av sikkerhet.
DA170321 De positive tiltakene som er gjennomført for å forbedre busstilbudet de siste årene har ikke klart å hindre at antallet bussreiser per innbygger fortsatt er lavt, og 10 prosent under nivået i 2005.
DA170321 * Tiltakene skal være midlertidige.
BT170321 Det å få på plass disse tiltakene og en aktivitetskoordinator er en offensiv og helhetlig satsing fra kommunens side, men i tillegg trengs et krafttak.
AP170321 Canadas samferdselsminister, Marc Garneau, sa tirsdag at de vurderer de amerikanske og britiske tiltakene nøye.
DB170320 Tellevik Dahl mener regjeringen har kikket på hva de rødgrønne har gjort med Oslo-skolen, og overført de samme tiltakene nasjonalt.
DB170320 Dette er de konkrete tiltakene i regjeringens nye skolepolitikk : ¶
DA170320 Så langt er det brukt nesten 1 milliard på nye sikring, men siden det er svært mange objekter, tar det tid å sette tiltakene ut i livet, ifølge forsvarssjefen.
AP170320 Hittil er det brukt nesten 1 milliard på nye sikring, men med svært mange objekter tar det tid å sette tiltakene ut i livet, ifølge forsvarssjefen.
AP170320 Statsminister Erna Solberg ( H ) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) besøker Lakkegata skole i forbindelse med fremleggelsen av tiltakene som kommer i stortingsmeldingen " Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen ".
AP170320 Det var det som skjedde mandag da Torbjørn Røe Isaksen ( H ) presenterte tiltakene i stortingsmeldingen « Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen » på Lakkegata skole i Oslo.
DB170319 - Det finnes ikke nok tilbud, da står ungdom og bråker i sentrum, sier Sayed, som etterspør bedre tilbud og at tiltakene politikerne lover, også bli gjennomført når de blir valgt inn i Riksdagen.
DA170319 - Kan tiltakene Norge setter inn, som utdanning, hindre migrasjon og terror ?
SA170318 Han mener to av tiltakene norsk fotball har satt i gang med Discovery kan hjelpe med å få folk tilbake til tribunene.
SA170318 - Disse tiltakene er for det meste positive.
AP170318 Han mener to av tiltakene norsk fotball har satt i gang med Discovery kan hjelpe med å få folk tilbake til tribunene.
AP170318 - Disse tiltakene er for det meste positive.
DN170317 Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen : ¶
DN170317 Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen : ¶
DN170317 Satsing på kultur, mer forskning, lettelse i formuesskatten for hotelleiere og et enklere kontrollregime er blant tiltakene i regjeringens reiselivsmelding.
DN170317 Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen : ¶
AA170317 Regjeringen vil videreføre tiltakene , men møter motbør i høringsrunden.
AA170317 Harlem er også kritisk til regjeringens oppfølging av stortingsvedtaket fra 2015, som forutsatte at tiltakene skulle gjøres midlertidige og evalueres innen to år.
AA170317 Flere av tiltakene er politisk kontroversielle.
AA170317 Tiltakene ble vedtatt av Stortinget i ekspressfart - uten forutgående høring og komitébehandling.
AA170317 Regjeringen vil videreføre tiltakene , men møter motbør i høringsrunden.
AA170317 Harlem er også kritisk til regjeringens oppfølging av stortingsvedtaket fra 2015, som forutsatte at tiltakene skulle gjøres midlertidige og evalueres innen to år.
AA170317 Flere av tiltakene er politisk kontroversielle.
AA170317 Tiltakene ble vedtatt av Stortinget i ekspressfart - uten forutgående høring og komitébehandling.
VG170316 Rapporten støtter oss i forhold til de tiltakene som vi har satt i verk.
DA170316 I tillegg framgår det hvem som har ansvaret for å gjennomføre de ulike tiltakene .
BT170316 Om de klarer det i 2017 gjenstår å se, selv om tiltakene som er satt inn gjør det mer sannsynlig.
BT170316 Om de klarer det i 2017 gjenstår å se, selv om tiltakene som er satt inn gjør det mer sannsynlig.
BT170316 En meget viktig erkjennelse som det foreløpig er vanskelig å se at blir omsatt til kraftfulle tiltak, med mindre tiltakene ikke koster noe.
BT170316 mars at partiene som jobber for å redusere Norges klimagassutslipp må forsikre seg om at tiltakene de foreslår og vedtar faktisk virker.
AA170316 Byrådet i hovedstaden innførte i år et klimabudsjett, som ikke bare sier hvor mye om skal kuttes, men også tallfester effekten og kostnaden ved de ulike tiltakene .
AA170316 Rapporten støtter oss i forhold til de tiltakene som vi har satt i verk.
AA170316 Et flertall av utredningene har også svake og implisitte målbeskrivelser og er ikke tydelig nok på hva man ønsker å oppnå med tiltakene som foreslås.
AA170316 Et flertall av rapportene har også svake beskrivelser av mulige konsekvenser av tiltakene , særlig gjelder dette mulige negative virkninger.
VG170315 NCF er kritisk til å legge for store deler av ansvaret for disse tiltakene på en avdeling som over lang tid har vist inkompetanse på sitt fagfelt med til dels kraftige kostnadsoverskridelser (... ) ¶
DA170315 Vi vil ha tilbake den positive trenden vi hadde i starten, og håper tiltakene som nå gjøres hjelper.
VG170314 Hvorvidt hele villreinstammen på mellom 1.500 og 2.000 dyr i Nordfjella skal avlives, er blant tiltakene som diskuteres på møtet.
DB170314 Hvorvidt hele villreinstammen på mellom 1.500 og 2.000 dyr i Nordfjella skal avlives, er blant tiltakene som diskuteres på møtet.
AA170314 Hvorvidt hele villreinstammen på mellom 1.500 og 2.000 dyr i Nordfjella skal avlives, er blant tiltakene som diskuteres på møtet.
SA170313 Det er ikke vi som skapte den eller brakte den til dette nivået, sa Kurtulmus og varslet at tiltakene ikke vil bli opphevet før Nederland justerer seg.
SA170313 Bedre parkering på Gramstad og asfaltering i Arboretet er blant tiltakene som får penger.
DA170313 Ut over disse mer disse mer generelle tiltakene kan det være aktuelt med mer spesialiserte tilbud til ungdom med sammensatte problemer : ¶
DA170313 Dette er tiltakene som skal føre til en slik reduksjon i biltrafikken : ¶
BT170313 Det er ikke vi som skapte den eller brakte den til dette nivået, sa Kurtulmus og varslet at tiltakene ikke vil bli opphevet før Nederland justerer seg.
AP170313 Å hindre at unge faller utenfor, har vært en av mine tre hovedsatsninger, men det tar tid før tiltakene virker slik vi ønsker.
AA170313 Det er ikke vi som skapte den eller brakte den til dette nivået, sa Kurtulmus og varslet at tiltakene ikke vil bli opphevet før Nederland justerer seg.
VG170312 For det er vi som må finansiere disse « tiltakene ».
DB170312 Både Høyre og Frp har stemt imot alle de viktigste tiltakene mot sosial dumping, helt siden begynnelsen av 1990-tallet.
VG170310 Flere av tiltakene har en økonomisk side, men om alternativet er et livslangt utenforskap kan kostnadene lett forsvares.
DB170310 Administrasjonen peker på endringene i ordren og hevder det « klargjør og begrenser omfanget av tiltakene angående innvandring og eliminerer potensielle konstitusjonelle bekymringer ».
AP170310 - Tilbakemeldingene og tiltakene som har vært gjort er tilstrekkelige, slik vi ser det.
VG170309 Samtidig sier hun at mange av tiltakene som hennes regjering har innført, ikke er målbare i statistikkene : ¶
BT170309 Sosialbyråd Erlend Horn ( V ) er svært tilfreds med de mange tiltakene som legges frem.
BT170309 I tillegg støtter de ikke disse tiltakene : ¶
BT170309 BT har bedt finansbyråd Dag Inge Ulstein ( KrF ) forklare hvorfor KrF i byråd og bystyret har forskjellige meninger om tiltakene .
BT170309 Alle de tre byrådspartiene Ap, Venstre og KrF stiller seg bak tiltakene .
BT170309 Sosialbyråd Erlend Horn ( V ) er svært tilfreds med de mange tiltakene som legges frem.
BT170309 I tillegg støtter de ikke disse tiltakene : ¶
BT170309 BT har bedt finansbyråd Dag Inge Ulstein ( KrF ) forklare hvorfor KrF i byråd og bystyret har forskjellige meninger om tiltakene .
BT170309 Alle de tre byrådspartiene Ap, Venstre og KrF, stiller seg bak tiltakene .
DA170308 - Jeg ønsker Oslo lykke til med de gode tiltakene som foreslås for bedre språkopplæring og integrering, men å fjerne kontantstøtten for å få til dette, er ikke veien å gå, sier han.
DA170308 På kvinnedagen fremmer hun og Iselin Nybø et representantforslag hvor et av tiltakene er at regjeringen skal sikre at kvinners rettigheter blir en prioritert del av norsk utenrikspolitikk, samt sørge for at kvinners reproduktive helse og rettigheter er en prioritert oppgave for Norge i internasjonale fora og i dialogen og samarbeid med andre land.
DA170308 Et av de første tiltakene Donald Trump gjorde da han ble USAs president var å stanse all bistand til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort.
AP170308 Blant tiltakene : Bankene vil ikke lenger bli straffet for å heve prisene overfor kundene sine for å dekke over potensielle tap fra spekulative høyrisikoprosjekter.
AA170308 Hun mener alle tiltakene for å rekruttere jenter til teknologistudier, beholde dem og få dem til å ta mastergrad og doktorgrad er helt nødvendig.
AA170308 - Tiltakene virker, sier Svandis Benediktsdottir.
AA170308 - Tiltakene virker ¶
AA170308 - Jeg ønsker Oslo lykke til med de gode tiltakene som foreslås for bedre språkopplæring og integrering, men å fjerne kontantstøtten for å få til dette, er ikke veien å gå, sier han.
VG170307 Utvalget anslår at de nye tiltakene vil koste mellom 743 og 843 millioner kroner mer enn dagens nivå per år.
SA170307 Utvalget foreslår en rekke endringer i mediepolitikken og har anslått at de nye tiltakene vil koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år.
DN170307 Men også innen eget parti kan Republikanerne få motstand, fra konservative representanter som mener tiltakene ikke er sterke nok.
DB170307 Flere amerikanske menneskerettighetsgrupper kaller de nye tiltakene « en heksejakt » som kan skade familier med dype røtter i landet, og også være skadelig for USAs næringsliv og økonomi.
DB170307 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skrev USAs minister for innenrikssikkerhet, John Kelly, i dokumentet som tegnet opp tiltakene .
DB170307 Det var derfor viktig å få et kunnskapsgrunnlag som ser på tiltakene i et helhetlig perspektiv.
DA170307 Men også innen eget parti kan Republikanerne få motstand, fra konservative representanter som mener tiltakene ikke er sterke nok.
BT170307 Endringene og tiltakene som utvalget foreslår, vil anslagsvis koste mellom 743 og 843 millioner kroner i året.
BT170307 Til BT sier statsråden at de nye tiltakene er direkte oppfølging av en tidligere tiltaksanalyse regjeringen fikk laget.
BT170307 Blant tiltakene han nå ber Miljødirektoratet om å utrede, er virkemidler for vasking av veiene.
BT170307 - Kommer regjeringen til å følge opp med pengene som er påkrevd for å sette tiltakene ut i livet ?
AA170307 Men også innen eget parti kan Republikanerne få motstand, fra konservative representanter som mener tiltakene ikke er sterke nok.
AA170307 Blant tiltakene regjeringen iverksetter, er etablering av et såkalt e-læringsprogram for ansatte i kriminalomsorgen.
SA170306 Du kan ha en sukkeravhengighet, da vil kanskje ikke disse tiltakene føre til store endringer, men for folk flest handler det om hva som befinner seg på butikken når de kommer for å handle, sier hun.
SA170306 - De tiltakene vi gjør nå vil innebære en forandring i brødskuffene og kjøleskapene til folk.
FV170306 Du kan ha en sukkeravhengighet, da vil kanskje ikke disse tiltakene føre til store endringer, men for folk flest handler det om hva som befinner seg på butikken når de kommer for å handle, sier hun.
FV170306 - De tiltakene vi gjør nå vil innebære en forandring i brødskuffene og kjøleskapene til folk.
AP170306 - Vi har fra norsk side hele tiden vært klare på at økonomisk virksomhet som ikke omfattes av de restriktive tiltakene , er lovlig og kan fortsette.
AP170306 Du kan ha en sukkeravhengighet, da vil kanskje ikke disse tiltakene føre til store endringer, men for folk flest handler det om hva som befinner seg på butikken når de kommer for å handle, sier hun.
AP170306 - De tiltakene vi gjør nå vil innebære en forandring i brødskuffene og kjøleskapene til folk.
SA170305 De viktigste tiltakene for å redusere spritsalget har vært vareplassering og butikkutforming, sier han.
BT170305 De viktigste tiltakene for å redusere spritsalget har vært vareplassering og butikkutforming, sier han.
AP170305 De viktigste tiltakene for å redusere spritsalget har vært vareplassering og butikkutforming, sier han.
BT170304 Summen av disse tiltakene er at reisetiden med Bergensbanen om 15 år vil nærme seg 5 timer, mot 6 og en halv i dag.
DA170303 Norges ønske var imidlertid at tiltakene skulle vært enda litt strammere : ¶
AA170303 Men FN mener tiltakene hittil har vært utilstrekkelige og " bærer preg av å bli nedprioritert.
DA170302 I dommen heter det at tiltakene mot Breivik har vært nødvendige for sikkerheten til samfunnet og ham selv.
DA170302 - Tingrettsdommen fikk fram at mange av avgjørelsene om soningsregimet til Breivik bærer preg av at man ikke hadde sett tiltakene under ett.
AP170302 Tiltakene er langt fra nok, mener pensjonert generalmajor.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », skriver lagretten.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », heter det i dommen.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », skriver lagretten.
DA170301 Kaski trekker fram barnetrygd som en av de viktigste tiltakene mot barnefattigdom.
AP170301 De omfattende tiltakene som er gjennomført for å kompensere for belastningene ved soningen.
AP170301 De omfattende tiltakene som er gjennomført for å kompensere for belastningene ved soningen, ¶
AA170301 Tiltakene vil korte ned reisetiden med halvannen time mellom hedmarksbyene.
AA170301 Tiltakene neppe vil være ferdigstilt før et stykke ut i den andre seksårsperioden i transportplanen som strekker seg fra 2018 - 2029.
BT170228 Dette er blant tiltakene som ligger inne i NTP.
BT170228 Tiltakene kommer ikke en dag for tidlig.
AA170228 I fjor og i 2015 var økningen i de økonomiske tiltakene på 1,5 millioner kroner. ( ©NTB ) ¶
AA170228 Tiltakene det gis penger til, har til hensikt å øke omsetningen og slaktingen av reinkjøtt.
DN170227 - Vi har vurdert disse tiltakene , men har kommet til at de ikke er tilstrekkelige til å rette opp i konkurranseskaden som Telias oppkjøp av Phonero vil innebære, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.
DB170227 I vår dialog med miljøorganisasjonene opplever vi at man er enige om disse tiltakene .
DA170227 - Vi må ikke bli overivrige nå, men heller se på effektene av de tiltakene vi allerede har vedtatt.
BT170227 Det er en av de viktigste tiltakene man kan gjøre når det gjelder vurderinger på barnetrinnet.
AA170227 Israel sier tiltakene er nødvendige for landets sikkerhet.
DA170226 De borgerlige kutter i tiltakene mot arbeidsledigheten og fortsetter på sitt ideologiske blindspor med skattekutt til Høyres rike onkler, som ikke skaper en eneste ny jobb.
BT170225 LEVE Hordaland ønsker derfor å utvide noen av de eksisterende tiltakene og etablere nye.
AP170225 Sterilisering er blant tiltakene som vurderes.
AP170225 Regjeringens satsing på samferdsel, kunnskap, og innovasjon er de viktigste tiltakene for å bygge vekstkraft i hele Norge, sier Jan Tore Sanner / ¶
VG170224 - Jeg hadde utført disse tiltakene uavhengig av om jeg fikk støtte eller ikke.
SA170224 Min egen undersøkelse av hjelpetiltak i barnevernet viser dette tydelig ( Stang, EG 2007 : « Det er barnets sak » ) : Det kan ligge skjult tvang også i de frivillige tiltakene , gjennom bruk av samtykke.
AA170224 Sterilisering er blant tiltakene som vurderes.
VG170223 « Blir America « great » igjen av de nye tiltakene ?
DB170223 De vanligste tiltakene kan vi se på.
DB170223 Han peker på at enkelte kommuner inngår avtaler med utbygger om ulike tiltak i kommunen, og at disse tiltakene ofte er av avbøtende karakter.
DB170223 Alle disse tiltakene bidrar til riktige vedtak innenfor akseptable frister.
DA170223 Tiltakene har fått også andre priser til å skyte i været.
DA170223 « Dette skyldes først og fremst at det tar noe tid å få effekt av tiltakene .
AP170223 Jon Nordvik mener byrådet i Oslo har fått ufortjent mye kritikk for tiltakene de innfører for å gjøre luftkvaliteten i Oslo bedre.
AP170223 Han mener byrådet i Oslo har fått ufortjent mye kritikk for tiltakene de innfører for å gjøre luftkvaliteten i Oslo bedre.
AP170223 - Jeg er opptatt av samarbeid og å finne en god løsning, men samtidig har vi ansvaret for helsen til folk og er nødt til å bruke de tiltakene vi har.
DN170222 Menneskerettighetsgrupper har kalt tiltakene for en heksejakt og advarer om at massedeportasjoner kan skade familier med dype røtter i USA og være negativt for økonomien.
DN170222 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skriver Kelly i det ene dokumentet som tegner opp tiltakene .
DB170222 ¶ NHO-SJEFEN FÅR SVAR : - Vi deler NHO-sjef Kristin Skogen Lunds oppfatning om at vi trenger flere realister i framtidas arbeidsliv, men tiltakene må settes inn mye tidligere enn på universitetsnivå, skriver artikkelforfatterne.
DB170222 Vi deler Kristin Skogen Lunds oppfatning om at vi trenger flere realister i framtidas arbeidsliv, men tiltakene må settes inn mye tidligere enn på universitetsnivå.
BT170222 Menneskerettighetsgrupper har kalt tiltakene for en heksejakt.
BT170222 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skriver Kelly i det ene dokumentet som tegner opp tiltakene .
AP170222 Å snevre inn tiltakene til kun å gjelde utmattelsestilstander er imidlertid uklokt.
AA170222 Menneskerettighetsgrupper har kalt tiltakene for en heksejakt og advarer om at massedeportasjoner kan skade familier med dype røtter i USA og være negativt for økonomien.
AA170222 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skriver Kelly i det ene dokumentet som tegner opp tiltakene .
AA170222 De nye tiltakene betyr blant annet at utlendingsmyndighetene får lov til å gjennomsøke asylsøkernes mobiltelefoner og andre digitale enheter for å kunne fastslå identitet og opprinnelsesland når søkerne sier de har mistet identitetspapirene sine.
AA170222 Tiltakene må vedtas av nasjonalforsamlingen før de kan tre i kraft.
AA170222 Det vil si at politiet i hovedsak har gjennomført de tiltakene som var planlagt i 2016, selv om enkelte tiltak er noe forskjøvet i tid, heter det i statusrapporten.
AA170222 Dette rapportsystemet er nødvendig for at dopingkontrollørene kan gjennomføre tilfeldige tester, noe som er et av de mer effektive preventive tiltakene .
VG170221 Som ett av de viktigste tiltakene har departementet begynt å rekruttere 10 000 nye agenter.
VG170221 - Tiltakene vil gjøre dem i stand til å håndheve loven, sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer tirsdag.
DN170220 - Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier Marita Skjæveland, seniorrådgiver i avdeling finans og kommunikasjon.
DN170220 Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier Marita Skjæveland, seniorrådgiver i avdeling finans og kommunikasjon i meldingen.
DB170220 - Vi kommer til å følge opp denne rapporten og vurdere tiltakene som blir foreslått.
AA170220 - Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier seniorrådgiver Marita Skjæveland i avdeling finans og kommunikasjon.
VG170219 Et av tiltakene som skal bedre søppelinnhentingen i Oslo er bedre ruter.
DB170219 Han mener de norskstøttede tiltakene vil føre til økte klimagassutslipp og andre miljøødeleggelser, uten å gi vesentlige positive effekter.
AP170218 - Det var ikke vi som brøt alt det praktiske militære samarbeidet, det var det NATO som gjorde, sa Lavrov med henvisning til tiltakene etter Krim-annekteringen.
AP170218 - Det var ikke vi som stoppet dette samarbeidet, viste Lavrov til og viste til de tiltakene som NATO satte i verk etter den russiske annekteringen av Krim-halvøya.
AP170218 Tiltakene som er innført på grunn av menneskerettssituasjonen i landet, består også.
VG170217 Helt fra begynnelsen har den russiske part understreket at tiltakene som begrenser innreise til Russland kom som et svar på Norges handlinger, nemlig på at Norge i 2014 har sluttet seg til EUs sanksjonsliste og at vedtakene i « Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard » fra 3. februar 1995 har blitt permanent diskriminerende for russiske stat
BT170217 - Her har vi iverksatt de samme tiltakene som i Teaterparken.
BT170217 - Her har vi iverksatt de samme tiltakene som i Teaterparken.
BT170217 Det er viktig for oss å styrke tiltakene som gjør at eldre på Askøy kan føle seg trygge.
BT170217 Derfor mener vi at det er viktig å styrke tiltakene som gjør at eldre kan føle seg trygge.
AP170217 Virkelighetsbeskrivelsen i den nå ferdige planen er god, det samme er flere av tiltakene .
AA170217 - Helt fra begynnelsen har den russiske part understreket at tiltakene som begrenser innreise til Russland kom som et svar på Norges handlinger, skriver ambassaden.
VG170216 - Jeg vil ikke si noe om hva som skal være kravet, før vi har gått gjennom tiltakene i handlingsplanen og sett på refleksjonsperioden.
VG170216 - Jeg mener at vi må følge opp de tiltakene som vi har i handlingsplanen og se på refleksjonsperioden om den eventuelt kan utvides.
SA170216 Et av tiltakene er å se på kuldegrensen på minus 20.
DN170216 En del av tiltakene går ut på inntektsforbedring, men en stor del skal skje gjennom nedbemanning.
DB170216 Et av tiltakene som har gitt størst effekt mot svindel generelt, er ifølge DNB sanntids svindelovervåking, som ble innført for debetkort mot slutten av 2011, og i slutten av 2012 for kredittkort.
DA170216 Markaloven slår fast at det kan være nødvendig med slike tillatelser når det er et visst omfang på tiltakene .
BT170216 Ringeriksbanen og statlig pott til Bybanen er blant tiltakene det er enighet om.
AP170216 Et av tiltakene Stubberud etterlyser er separering fra togplattformen til andre etasje med karuselldører.
AP170216 Et av tiltakene er å se på kuldegrensen på minus 20.
AP170216 Et av tiltakene er å se på kuldegrensen på minus 20.
DN170215 Blant tiltakene som Abe-regjeringen foreslår er å gjøre det enklere å bygge private barnehager og tillate at utenlandske hushjelper får arbeidstillatelse i Japan.
DB170215 De nye reglene krever også at en skole som setter inn tiltak for å forhindre mobbing, også skal lage en plan over hvordan tiltakene skal gjennomføres.
DB170215 Tiltakene , som omhandler investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen, beskrives som omfattende.
BT170215 Blant tiltakene som kan komme før, er innføringen av et EU-direktiv som fastsetter mål om plastreduksjon.
BT170215 Ringeriksbanen og statlig pott til Bybanen er blant tiltakene det er enighet om.
AP170215 Når det gjelder finansieringen, vil Arbeiderpartiet ha konkretisert hvem som skal ha ansvaret for de ulike tiltakene , og når de skal være gjennomført.
AP170215 Ringeriksbanen og statlig pott til Bybanen er blant tiltakene det er enighet om.
SA170214 Disse tiltakene var planlagt i 2018.
DA170214 Et av de første tiltakene Donald Trump gjorde da han ble USAs president var å stanse all bistand til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort.
DA170214 » Derfor har Bymiljøetaten bedt om en ny vurdering for enkelte av de omtalte tiltakene som er gjennomført.
DA170214 Tiltak som gjøres av Bymiljøetaten og andre kan være fornuftige, men de skal behandles etter lovverket, og brukerinteressene skal høres før tiltakene gjennomføres, svarer Gunnarsdottir.
DA170214 Kommunen må behandle tiltakene etter lovverket, og brukerinteressene i Marka må høres i saker som angår dem.
AP170214 Her er tiltakene partiene er mest enige om.
AP170214 Her er tiltakene partiene er mest enige om.
VG170213 - Nå skal vi se gjennom tiltakene i handlingsplanen og vurdere om det skal gjøres noen endringer, men mitt utgangspunkt er i likhet med komiteen at vi ikke kan sende hjem de som man antar er offer.
DB170213 Brochmann foreslo nemlig til forveksling de samme tiltakene for seks år siden.
DB170213 ¶ MÅ BYGGE MER : - Regjeringen har valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet, skriver finansminister Siv Jensen i dette svaret til SV-leder Audun Lysbakken ( SV ).
DB170213 Regjeringen har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet.
DA170213 Venstre har gått høyt på banen at tiltakene som gjøres i Stavanger for å få ned andelen piggdekk ikke virker.
AP170213 Tiltakene mot skrantesyke er brutale.
SA170212 I KMU forslo vi blant andre disse tiltakene : ¶
SA170211 På et fly til Florida fredag kveld framholdt Trump overfor reportere at tiltakene kan komme allerede mandag eller tirsdag.
BT170211 På et fly til Florida fredag kveld fremholdt Trump overfor reportere at tiltakene kan komme allerede mandag eller tirsdag.
AA170211 På et fly til Florida fredag kveld framholdt Trump overfor reportere at tiltakene kan komme allerede mandag eller tirsdag.
SA170210 Venstre har gått høyt på banen for at tiltakene som gjøres i Stavanger for å få ned andelen piggdekk, ikke virker.
AP170210 Trump utdypet ikke hva han mente med utsagnet og hva de nye tiltakene ville innebære.
AP170210 Et av tiltakene som kommer om ikke lenge er ulike priser i bomringen, beregnet etter hvor mye bilen din forurenser.
AP170210 Et av tiltakene som kommer om ikke lenge er ulike priser i bomringen, beregnet etter hvor mye bilen din forurenser.
AA170210 Vi vurderer situasjonen og tiltakene kontinuerlig, sa Marianne Langedal, miljøsjef i Trondheim kommune til Adresseavisen torsdag kveld.
AA170210 Salting av veiene er en av tiltakene for å få ned svevestøvet i Trondheim.
AA170210 Disse tiltakene har sørget for at Trondheim er best i klassen med tanke på luftkvalitet i de største byene.
VG170209 Mange av tiltakene mot plastsøppel krever europeisk innsats innenfor EØS-området.
DB170209 I stedet for å stenge valpefabrikkene, begrense oppdrettet og innføre lovpålagt kastrering, rettes tiltakene inn mot ofrene - de hjemløse dyrene.
AA170209 Vi vurderer situasjonen og tiltakene kontinuerlig, sier Langedal.
AA170209 - En nasjonal informasjonskampanje, mer forskning, seksuelle overgrep inn i pensum i skolene og flere menn i helsefaglige yrker er blant tiltakene som må iverksettes, mener Saastad.
DB170208 Dette var ett av tiltakene som Renovasjonsetaten igangsatte for å rydde opp i situasjonen.
DB170208 Jeg er helt enig med Terje Johannsen at vi må være sikre på at disse tiltakene treffer riktig.
DB170208 februar at tiltakene i Kompetanseløft 2020 er lite spesifikke og etterspør blant annet at bevilgningene øremerkes.
AP170208 I tillegg er mange forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, i gang med å undersøke faktorene som fører til matsvinn i verdikjeden og tiltakene som har best potensial til en effektiv matsvinnreduksjon.
AP170208 Begrunnelsen for tiltakene : Å sikre et godt kontrollsystem for å hindre at terrorister tar seg inn i USA.
AP170208 Skal sette opp sperrer, bygge lekeplasser og sykkelveier : Her er kommunens plan for « bilfritt Grünerløkka » - sjekk tiltakene i din gate ¶
SA170207 Mange av tiltakene Miljøpartiet De Grønne foreslår vil ikke bare redde dyreliv, øke resirkulering av materialer og ressurser men også kunne bidra til å skape nye varige grønne arbeidsplasser over hele landet.
DB170207 På ingen av disse feltene er det diskriminering som holder jentene unna ; det dreier seg i stor grad om at det ikke er nok kvinnelige søkere - noe tilhengerne av de forskjellige tiltakene vil tilskrive kulturelle understrømmer i samfunnet ; stereotypier som det er om å gjøre å snu på.
DB170207 Kanskje kunne noen av de andre tiltakene som har vært foreslått, som å legge vekt på søknadsbrev eller opptaksprøver for de som vil bli psykologer, være en vel så god idé.
DB170207 Husk at et av de viktigste forebyggende tiltakene du kan gjøre, er å holde hode og overkropp varm : Hvis du blir nedkjølt, trekkes varmt blod ut av fingre og tær - for å sendes til overkropp og hode.
AA170207 - De blir imidlertid ikke involvert i planprosessen fordi tiltakene som er beskrevet ligger utenfor det aktuelle reguleringsområdet.
AP170206 Noen av de de midlertidige tiltakene kan bli permanente.
AA170206 Målgruppen for tiltakene i Kreativt Norge er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
VG170204 Vi skal være de første til å innrømme at mange av forslagene og tiltakene som har vært lansert opp gjennom årene for å begrense røykingen, har vært møtt med skepsis av mange, for så å vise seg meget effektive.
DB170204 Dette er noen av de tiltakene som må til for å få kontroll på et marked som ikke fungerer, og for å sikre at flest mulig får et trygt sted å bo.
VG170203 Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har stemt imot alle de viktigste tiltakene mot sosial dumping, og i møte med organisert arbeidskriminalitet har dagens regjering vært altfor passiv - senest beskrevet i Riksrevisjonens flengende kritikk av innsatsen.
DB170203 Vi vil gå inn å se om tiltakene vi foreslo da er iversatt eller ikke, og i så fall hvilke tiltak som er iverksatt, sier Kurt A.
BT170203 Samtidig må tiltakene veies opp mot en stadig mer uforutsigbar og usikker sikkerhetssituasjon.
DB170202 Men det gir ikke Norge et spesielt ansvar for å støtte opp om tiltakene som EU nå setter i gang, mener Solberg.
DB170202 Likevel framstår tiltakene som relativt uspesifikke, og vi savner et mer konkret veikart for å sikre at de rette folkene har den riktige kompetansen på riktig sted, til riktig tid.
DB170202 De viktigste tiltakene Norge bør gjøre, i tillegg til en internasjonal avtale, er å opprette tilskuddsordninger for veivasking og rensing av avløpsslam for mikroplast, styrke ordninger som « Fishing for litter » som gjør det gratis å levere søppel fra havet og forby gummigranulat i kunstgressbaner og erstatte med mer
AP170202 Det er ingenting i veien for næringslivssamarbeid med Russland så lenge dette er i tråd med de restriktive tiltakene , forklarer kommunikasjonssjef i UD Frode Overland Andersen.
SA170201 Hun er kritisk til at myndighetene i altfor liten grad har sjekket om tiltakene som settes i gang, virker.  ¶
DN170201 Flyktninger og migranter blir en viktig målgruppe for tiltakene som pengene skal gå til.
DN170201 De restriktive tiltakene er fra norsk side begrunnet i de russiske folkerettsbruddene i Ukraina.
DN170201 Begrunnelsen fra russiske myndigheter er at Norge har gjennomført EUs restriktive tiltak mot Russland og gjort tiltakene gyldige også for Svalbard.
DB170201 En del av tiltakene stater forsøker seg med er i beste fall ineffektive, og i flere tilfeller direkte kontraproduktive, sier forskeren.
DB170201 Hun er kritisk til at myndighetene i altfor liten grad har sjekket om tiltakene som settes i gang, virker.
DB170201 « Begrunnelsen fra russiske myndigheter er at Norge har gjennomført EUs restriktive tiltak mot Russland og gjort tiltakene gyldige også for Svalbard.
DB170201 De restriktive tiltakene er fra norsk side begrunnet i de russiske folkerettsbruddene i Ukraina », skriver UD på sine nettsider.
DB170201 De restriktive tiltakene er fra norsk side begrunnet i de russiske folkerettsbruddene i Ukraina.
DB170201 Begrunnelsen fra russiske myndigheter er ifølge UD at Norge har gjennomført EUs restriktive tiltak mot Russland og gjort tiltakene gyldige også for Svalbard.
DB170201 Prosjektet ble satt i gang som en av tiltakene for å hjelpe seg selv ut av depresjonen.
DB170201 Et av tiltakene Fladen gjør i programmet for å få hodet på andre tanker, er å skrive en sang og lage musikkvideo.
AP170201 « Begrunnelsen fra russiske myndigheter er at Norge har gjennomført EUs restriktive tiltak mot Russland og gjort tiltakene gyldige også for Svalbard.
AP170201 De restriktive tiltakene er fra norsk side begrunnet i de russiske folkerettsbruddene i Ukraina », heter det i en pressemelding fra utenriksdepartementet.
AP170201 « Begrunnelsen fra russiske myndigheter er at Norge har gjennomført EUs restriktive tiltak mot Russland og gjort tiltakene gyldige også for Svalbard.
AP170201 De restriktive tiltakene er fra norsk side begrunnet i de russiske folkerettsbruddene i Ukraina », heter det i en pressemelding fra utenriksminister Børge Brende.
AP170201 « Begrunnelsen fra russiske myndigheter er at Norge har gjennomført EUs restriktive tiltak mot Russland og gjort tiltakene gyldige også for Svalbard.
AP170201 De restriktive tiltakene er fra norsk side begrunnet i de russiske folkerettsbruddene i Ukraina », heter det i en pressemelding fra utenriksdepartementet.
AP170201 Å akseptere en slik gjensidighet, ville bidra til å legitimere de russiske tiltakene .
AP170201 Blant de restriktive tiltakene er det innført innreisenekt for personer som på russisk side som er knyttet til disse folkerettsstridige handlingene, sier UDs pressetalsmann.
AP170201 - Vi sluttet oss til tiltakene på bakgrunn av russiske folkerettsbrudd i Ukraina.
AP170201 « Begrunnelsen fra russiske myndigheter er at Norge har gjennomført EUs restriktive tiltak mot Russland og gjort tiltakene gyldige også for Svalbard.
AP170201 De restriktive tiltakene er fra norsk side begrunnet i de russiske folkerettsbruddene i Ukraina », heter det i en pressemelding fra utenriksminister Børge Brende.
AP170201 Brochmann er kritisk til at myndighetene i altfor liten grad har sjekket om tiltakene som settes i gang, virker.
AP170201 Brochmann er kritisk til at myndighetene i altfor liten grad har sjekket om tiltakene som settes i gang, virker.
AP170131 Alle beboerne i berørte bydeler vil også motta en brosjyre i posten med informasjon om tiltakene som planlegges de neste årene.
DN170130 Tiltakene skal være gjennomført sommeren 2019.
DB170130 Det er et av de mest kontraproduktive tiltakene de kunne ha gjort, sa Ranstorp til Dagbladet i går.
DB170130 Hun legger til at tilbudet om å ta sluttpakke er ett av tiltakene konsernet gjennomfører for å kutte kostnader.
AP170130 Myndighetene i Iran har også sagt at de vil svare på tiltakene fra USA, men landets utenriksminister Mohammad Javad Zarif sier på Twitter at amerikanere som allerede har visum til Iran ikke vil bli rammet.
AP170130 Tiltakene er motivert av hensynet til USAs sikkerhet, fremhever Trump.
AP170130 Mens Forsvaret rapporterer om en gevinst på 1,2 milliarder fra 2009 til 2015, vil effekten av de samme tiltakene fremover falle til mellom 500 og 700 millioner.
AP170130 Men jeg tror ikke effektiviseringen fremover kommer til å være like kortlivet som de tiltakene vi har studert.
AP170130 Forsvarsdepartementet mener effektiviseringspotensialet fortsatt er betydelig og at tiltakene som nå ligger på bordet, er mer målrettet og konkrete enn før.
AP170130 Forsvaret har glemt å regne inn utgifter for å gjennomføre tiltakene .
AP170130 Mens Forsvaret rapporterer om en gevinst på 1,2 milliarder fra 2009 til 2015, vil effekten av de samme tiltakene fremover falle til mellom 500 og 700 millioner.
AP170130 Men jeg tror ikke effektiviseringen fremover kommer til å være like kortlivet som de tiltakene vi har studert.
AP170130 Forsvarsdepartementet mener effektiviseringspotensialet fortsatt er betydelig og at tiltakene som nå ligger på bordet, er mer målrettet og konkrete enn før.
AP170130 Forsvaret har glemt å regne inn utgifter for å gjennomføre tiltakene .
SA170129 Trump begrunner de nye tiltakene med behov for økt sikkerhet mot terror.
SA170129 Men tiltakene kan få motsatt effekt, mener Erna Solberg.
DN170129 - Disse tiltakene behøves ganske enkelt ikke.
DN170129 - Dette er et av de mest kontraproduktive tiltakene de kunne ha gjort.
DN170129 Trump begrunner de nye tiltakene med behov for økt sikkerhet mot terror.
DN170129 Men tiltakene kan få motsatt effekt, mener Erna Solberg.
DB170129 Det er et av de mest kontraproduktive tiltakene de kunne ha gjort, sier Ranstorp.
BT170129 - Disse tiltakene behøves ganske enkelt ikke.
BT170129 - Dette er et av de mest kontraproduktive tiltakene de kunne ha gjort.
BT170129 - Disse tiltakene behøves ganske enkelt ikke.
BT170129 - Dette er et av de mest kontraproduktive tiltakene de kunne ha gjort.
AP170129 I en Twitter-melding søndag skriver Trump at det er nødvendig med tiltakene , og viser til det som skjer i Europa og i resten av verden, som han omtaler som « et fryktelig rot ».
AP170129 - Dette er et av de mest kontraproduktive tiltakene de kunne ha gjort.
SA170128 Dette vil gjelde helt fram til de amerikanske tiltakene oppheves, heter det i en uttalelsen fra landets utenriksdepartement. ( ©NTB ) ¶
DB170128 Formålet med tiltakene er ifølge den amerikanske presidenten å holde islamistiske terrorister ute av landet.
DB170128 Formålet med tiltakene er ifølge den amerikanske presidenten å holde islamistiske terrorister ute av landet.
DB170128 Dette vil gjelde helt fram til de amerikanske tiltakene oppheves, heter det i en uttalelsen fra landets utenriksdepartement.
DB170128 Et av tiltakene i den nye stortingsmeldingen « Kultur for kvalitet i høyere utdanning » som det er grunn til å støtte, går på at høyere utdanning skal orienteres i større grad mot arbeidslivets behov.
AP170128 Formålet med tiltakene er ifølge den amerikanske presidenten å holde islamistiske terrorister ute av landet.
AP170128 Formålet med tiltakene er ifølge den amerikanske presidenten å holde islamistiske terrorister ute av landet.
DB170127 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) er ikke imponert over tiltakene fra Arbeiderpartiet.
AP170127 De varslede tiltakene fra Trump om subsidier og frie tøyler til amerikansk oljeindustri, kan gi Russland enorme problemer. - « Trump-økonomien » vil svekke Russlands økonomi på de fleste måter, advarer den russiske oljeeksperten Jarov Mirkin til Rossijskaja Gazeta.
AP170127 De varslede tiltakene fra Trump om subsidier og frie tøyler til amerikansk oljeindustri, kan gi Russland enorme problemer. - « Trump-økonomien » vil svekke Russlands økonomi på de fleste måter, advarer den russiske oljeeksperten Jarov Mirkin til Rossijskaja Gazeta.
AP170127 Vil ikke da tiltakene virke mot sin hensikt ?
AP170127 Han mener det rødgrønne byrådet med disse tiltakene utpeker også « el-bilen som et problem ».
AP170127 Nå begynner de konkrete tiltakene å komme på plass.
AP170127 Vil ikke da tiltakene virke mot sin hensikt ?
AP170127 Han mener det rødgrønne byrådet med disse tiltakene utpeker også « el-bilen som et problem ».
SA170126 Er det ønskelig fra regjeringen å avvikle ganske så vellykkede ordninger fra regjeringer, uten å erstatte det med tilsvarende tilbud - og klarer regjeringen å kanalisere de treffsikre tiltakene til fri og uavhengig kultur ?
SA170126 Tiltakene skulle virke sosialt utjevnende.
DN170125 Forsvarer tiltakene
DN170125 Dette er et av tiltakene som skal bidra til at Trump blir det han selv har kalt « The biggest job-creator God ever made ».
DB170125 Tiltakene som nå blir satt ned på papirene, kan komme til å premiere andre enn de gode lærerne, for noe annet enn god undervisning, og ta oppmerksomheten vekk fra, nettopp, undervisningen.
AP170125 Ruter ønsker å gjøre noe med det, men tiltakene som ble satt inn ved årsskiftet, har ikke fungerte etter hensikten.
AP170125 Ett av tiltakene er å innføre en nedre grense for skolekvalitet.
DN170124 Norske oljeanalytikere er usikre på hvilke av de varslede tiltakene president Donald Trump faktisk kommer til å gjennomføre.
DB170124 Et av de viktigste tiltakene er å aktivere 2-trinns bekreftelse der hvor dette er mulig. 2-trinns bekreftelse gjør kontoen din sikrere fordi det hindrer andre å logge inn på din konto, selv om uvedkommende kjenner til ditt passord.
BT170124 Ett av tiltakene er å femdoble bompengene i rushtiden disse dagene, til 225 kroner for personbiler.
BT170124 Ett av tiltakene er å femdoble bompengene i rushtiden disse dagene, til 225 kroner.
AP170124 Ett av tiltakene er å femdoble bompengene i rushtiden disse dagene, til 225 kroner.
AP170124 Byutviklings- og nå byvekstavtaler skal sikre forutsigbarhet, slik at fylker og kommuner vet hva staten vil, at boliger bygges der de bør, og at fylkeskommuner binder seg til å gjennomføre tiltakene som inngår i avtalene.
DB170122 Kulturrådet fikk strammere rammer før tiltakene for alternativer var på plass, og dette har kostet oss arbeidsplassen vår.
SA170121 Jeg er veldig glad for det, og for alle de gode tiltakene vi har fått plass til i budsjettet.
DN170120 Tiltakene vi iverksetter vil styrke våre risikovurderinger, både i forkant og underveis i operasjoner.
AP170120 Skal vi fatte de riktige beslutningene og gjøre de rette tiltakene må vi ha alt på bordet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi prosjekter og boring, i en pressemelding.
AP170120 Tiltakene vi iverksetter vil styrke våre risikovurderinger, både i forkant og underveis i operasjoner.
DN170117 Meritteringssystem sammen med høyere krav til utdanningskompetanse for professorstillinger og dosentstillinger er de viktigste tiltakene for å gi studentene bedre undervisning, oppfølging og veiledning i studiene, sier Andenæs i en pressemelding.
DB170117 Stortingsrepresentant Elin Agdestein ( H ) fra Nord-Trøndelag ser heller ingen stor grunn til å juble over tiltakene Helgesen presenterte tirsdag.
DB170117 Problemet er at ingen av tiltakene fører til noen snarlig løsning på krisa - eller at man får jakte ulv igjen innenfor ulvesonen før lisensfellingsperioden går ut 15. februar.
DB170117 Han sier noen av tiltakene sikkert er bra.
AP170117 Hun synes det er flott at det kommer tiltak for å redusere forurensingen, men hun synes ikke tiltakene er tilstrekkelig planlagt.
AP170116 Ruter anmoder operatørselskapene om disse tiltakene : ¶
DB170115 Det siste året har EU arbeidet hektisk med partnerskapene, mange penger er allerede tildelt, og tiltakene kommer opp igjen på neste toppmøte.
AP170115 SERGEI KARPUKHIN ¶ Tiltakene det russiske helsedepartementet foreslår : ¶
AP170115 - Disse tiltakene er i samsvar med de målene som Russland og mange andre land har satt for å redusere andelen av befolkningen som røyker, fremholder Viktor Zykov fra Det russiske folkehelseinstituttet.
DB170113 Breivik stiller seg uforstående til at han fremdeles måtte leve under et så strengt sikkerhetsregime ved returen til Ila ; han hadde oppført seg « eksemplarisk » i fengselet og trodde tiltakene ville bli lempet på, forteller Eide.
BT170112 « Noen av tiltakene som har kommet frem, for eksempel gjerder, vil komme i konflikt med baneregelverket.
BT170111 Formålet med tiltakene bli å sikre verdier.
BT170111 Formålet med tiltakene bli å sikre verdier.
BT170111 Her ble det satt i gang tiltak, men tilsynet vårt viste at tiltakene ikke virket så effektivt som man ønsket, sier Fylkeslegen.
BT170111 De tiltakene som er iverksatt har ikke hatt tilstrekkelig effekt.
BT170111 Formålet med tiltakene er å sikre verdier.
BT170111 Blindheim tror ikke nødvendigvis at tiltakene fra Rema 1000 vil bety at de taper i det totale bildet.
AP170111 Storrvik mener dette har vært lagt til grunn for tiltakene som er iverksatt rundt Behring Breivik i Kriminalomsorgen.
DB170110 Hun møter Dagbladet med en liste over de politiske tiltakene hun selv er mest fornøyd med etter ett år i jobben.
DB170110 - Jeg ønsker å gi en grundig orientering om bakgrunnen for vår beslutning og tiltakene vi vil gjennomføre, som for eksempel merking av ulv, sier statsråden.
DB170109 Analysene anslår at de foreslåtte tiltakene for å fremme sirkulær økonomi i disse sektorene vil kunne skape 7000 - 13000 jobber, bidra til mellom 0,8 - 1.4 prosent vekst i bruttonasjonalprodukt, 3 - 7 prosent reduksjon i CO₂-utslipp.
BT170109 Tiltakene er tett koblet til forskning og akademia, og regjeringen tilrettelegger for kunnskapsutveksling og eksperimenteringsmidler til gode for hele landet.
BT170109 Tiltakene er tett koblet til forskning og akademia, og regjeringen tilrettelegger for kunnskapsutveksling og eksperimenteringsmidler til gode for hele landet.
AP170107 - Staten vil nok ha sterkt fokus på begrunnelsen for soningsregimet, på betydningen av de kompenserende tiltakene som er iverksatt for å motvirke skadelige virkninger, og på hvilken kontakt Breivik faktisk har med andre personer, for å begrunne at dette etter statens syn ikke er umenneskelig behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjonens f
SA170106 Blant tiltakene skal være at klubber med mer gjeld enn egenkapital, vil bli kastet ut av ligaen.
DB170106 Spørsmålet er om tiltakene er nok til å roe gemyttene.
DB170106 - Jeg er redd denne saken nå dessverre er kommet til et punkt hvor disse isolert sett fornuftige tiltakene oppfattes som provoserende, sier han til NTB.
DB170106 Tiltakene fra den hardt pressede statsråden fredag er et første forsøk på å løse konflikten, som går langt inn i hans eget parti.
BT170106 Tiltakene vil være forebyggende mot utforkjøringsulykker.
BT170106 Blant tiltakene skal være at klubber med mer gjeld enn egenkapital, vil bli kastet ut av ligaen.
BT170106 Blant tiltakene skal være at klubber med mer gjeld enn egenkapital, vil bli kastet ut av ligaen.
AP170106 - Tror du tiltakene du varsler nå er tilstrekkelig til å roe gemyttene i ulvesaken ?
AP170106 Blant tiltakene skal være at klubber med mer gjeld enn egenkapital, vil bli kastet ut av ligaen.
DB170104 For å finansiere tiltakene og samtidig redusere ulikhetene foreslår han en mer progressiv inntektsskatt, eiendomsskatt og arveskatt.
VG170103 Politiet forklarer årets massekontroller av nordafrikanere med å si at de opplevde « aggressive grupper av mennesker » og at tiltakene de gjennomførte var for å avverge kriminelle hendelser, og at aksjonene ikke hadde noe å gjøre med diskriminering, skriver Süddeutsche Zeitung.
DB170103 Klimaet taper også, hvis tiltakene som iverksettes, er for dyre og ineffektive.
DB170103 Det er denne svikten politikere som spiller på klimaskepsis utnytter, og det vil de utvilsomt fortsette med, så lenge tiltakene ikke svarer til problembeskrivelsene.
BT170103 Sjømat Norge har siden 2009 vært en pådriver i arbeidet for å dreie tiltakene mot lakselus bort fra bruk av legemidler.
BT170103 Forskning og utvikling pågår parallelt med at Sjømat Norge siden 2009 har sørget for at tiltakene mot lakselus er koordinert mellom bedriftene.
SA161230 Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
FV161230 Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
BT161230 Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
AP161230 Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
AP161230 Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.
FV161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
BT161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
AP161214 De slanke får oppmerksomheten og tiltakene .
AP161214 Jeg har derfor valgt å rette enkelte av tiltakene inn mot boliglån i Oslo, men samtidig opprettholde god fleksibilitet også der, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) ifølge pressemeldingen.
AP161210 Blant tiltakene som nevnes er bompengefinansierte bypakker, midler til vei og jernbane, arealplaner og statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter.
AP161207 Redd Barna : - Tiltakene er ikke tilstrekkelige for å forebygge at barn blir utsatt for seksuelle overgrep på nett.
AP161207 Planen må sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene , god samordning, samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler.
AP161207 - Planen er en fin beskrivelse av mange viktige tiltak, men den er altfor lite konkret når det gjelder hvordan tiltakene skal følges opp.
AP161207 - Dette vil gi en tydeligere retning for arbeidet, og samtidig gjøre det lettere å se tiltakene opp mot denne målsetningen, sier fagansvarlig Ivar Stokkereit i UNICEF Norge ¶
AP161201 Flere sitteplasser er derfor en stor del av tiltakene som foreslås.
SA161121 Det tror jeg arrangørene etter hvert skjønner, og at de forstår viktigheten av at det blir effekt av tiltakene de nå setter i verk.
AP161121 Det tror jeg arrangørene etter hvert skjønner, og at de forstår viktigheten av at det blir effekt av tiltakene de nå setter i verk.
VG161115 Partiene konkurrerer om hvem som har de beste tiltakene mot fattigdom, særlig for barn.
SA161111 Lykkes vi ikke med disse tiltakene , vil kun fristil raskt bli alternativet, sier han til Adresseavisen.
AP161111 Lykkes vi ikke med disse tiltakene , vil kun fristil raskt bli alternativet, sier han til Adresseavisen.
VG161101 De fikk også se noen av tiltakene som blir gjort for at barna skal få tilbud om sunne fritidsaktiviteter.
AP161019 Vi skal evaluere tiltakene , og justere hvis det er behov for det.
AP161019 I forslaget fra byrådet legges det opp til en gradvis opptrapping av tiltakene frem til og med 2019.
AP161019 Fase 3 : I 2019 vil man evaluere tiltakene som er gjort.
AP161019 Blant tiltakene som kommer allerede fra neste år, er en soneinndeling av byen.
AP161013 Fakta : Disse tiltakene kan redusere antall ulykker ¶
DA161006 - Informasjon på skolen ( i klassene og FAU ), tett oppfølging av og fra vaktmester som var på jobb på ettermiddag og drøfting med politi var blant tiltakene som ble gjort i forkant. 4.
AP160928 Å fjerne « fossile energikilder til spisslast i fjernvarme » er et av tiltakene i klimabudsjettet.
AP160928 Totalt er det lagt inn 181,5 millioner kroner ekstra til disse tiltakene .
AP160928 Mange av tiltakene skal også forbedre luftkvaliteten i Oslo, som har overskredet grenseverdiene enkelte dager om vinteren.
AP160928 Blant tiltakene er noen restriktive for å få ned den totale trafikken, mens andre skal legge til rette for at det skal bli enklere å bruke utslippsfrie biler.
SA160909 - Flere av de foreslåtte tiltakene vil ytterlige forverre muligheten for dem med lavest inntekt til å komme inn i boligmarkedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.
BT160909 - Flere av de foreslåtte tiltakene vil ytterlige forverre muligheten for dem med lavest inntekt til å komme inn i boligmarkedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.
AP160909 - Flere av de foreslåtte tiltakene vil ytterlige forverre muligheten for dem med lavest inntekt til å komme inn i boligmarkedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.
AP160908 Men tiltakene må rettes mot dem som kjøper bolig nummer to og tre, sier han.
AP160908 I stedet vil Obos-sjefen snevre inn tiltakene .
AP160908 Derfor er Siraj motstander av de tre viktigste tiltakene Finanstilsynet foreslo torsdag : ¶
AP160908 Boligprisene opp med 2,8 prosent i august ¶ - Tiltakene favoriserer unge som får hjelp hjemmefra ¶
AP160908 Tiltakene vil favorisere unge som får økonomisk støtte fra foreldre, sier han.
AP160908 - Tiltakene vil gå særlig ut over unge med høy betjeningsevne, men lav egenkapital.
DN160825 Da gründerplanen til Solberg-regjeringen ble lagt frem ifjor, var mangelen på skatteincentiver til den som investerer i oppstartsbedrifter et av tiltakene flere var skuffet over at var utelatt.
AA160820 - Det er ikke pengene som er viktigst, men tiltakene .
AA160727 Vi synes at de tiltakene med utestengelse av utøvere som har vært tatt for doping tidligere er bra.
AA160727 Vi synes at de tiltakene med utestengelse av utøvere som har vært tatt for doping tidligere er bra.
SA160714 Strømvik sjøbad på Storhaug er blant de mange tiltakene i byutviklingen.
SA160701 Tiltakene til det tyske forbundet skjedde samtidig som regjeringen endret statsborgerskapsreglene for barn av immigranter.
BT160701 Tiltakene til det tyske forbundet skjedde samtidig som regjeringen endret statsborgerskapsreglene for barn av immigranter.
AP160701 Tiltakene til det tyske forbundet skjedde samtidig som regjeringen endret statsborgerskapsreglene for barn av immigranter.
AP160629 Han skriver at Norge vurderer de nye tiltakene EU etablerer for å håndtere migrasjon til Europa.
AP160629 Et av de 31 tiltakene kommisjonen anbefalte var å « etablere et senter for politiets nasjonale beredskapsressurser ».
SA160621 Et av tiltakene for å redusere CO2-utslippene fra nye biler i årene fremover.
AP160617 Tiltakene gir økt beredskap og bedre reaksjonsevne.
AP160617 Tiltakene gir bedre tilgjengelighet på styrker og øvrige kapasiteter og forlenger utholdenheten.
AP160616 Styret som ble valgt i 2015 påpeker at tiltakene det har satt i verk har vært krevende, men til beste for IRN.
AP160611 - Vi er glad for at disse tiltakene blir gjennomført.
SA160504 De er sterkt opptatt av å redusere disse utslippene, et av tiltakene de nå utreder er en løsning for CO2-fangst ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud.
BT160504 Videre skriver de at subsidiering fra statens side gir begge parter oppmuntring til å å bruke tiltakene også overfor familier som ikke kan nyttiggjøre seg dem, så lenge det er ledig kapasitet.
BT160504 Löfholm konkluderer med at MST og de tradisjonelle tiltakene har like positive effekter.
SA160418 - De elevene som begynte i ungdomsskolen da Røe Isaksen ble utnevnt, er nå ferdig i ungdomskolen før tiltakene blir satt ut i live.
AP160413 Blant de nye tiltakene i selskapets program « Always getting better » er bl.a. at selskapet nå lover lavere billettpriser som følge av lavere drivstoffutgifter, nytt interiør i flyene som skal gi litt bedre benplass og en bonusklubb som gir en bonusreise for dem som har minimum 12 reiser med selskapet i løpet av et år
AP160413 Blant de nye tiltakene i selskapets program « Always getting better » er bl.a. at selskapet nå lover lavere billettpriser som følge av lavere drivstoffutgifter, nytt interiør i flyene som skal gi litt bedre benplass og en bonusklubb som gir en bonusreise for dem som har minimum 12 reiser med selskapet i løpet av et år
AA160413 Blant de nye tiltakene i selskapets program « Always getting better » er bl.a. at selskapet nå lover lavere billettpriser som følge av lavere drivstoffutgifter, nytt interiør i flyene som skal gi litt bedre benplass og en bonusklubb som gir en bonusreise for dem som har minimum 12 reiser med selskapet i løpet av et år
SA160411 Fremleggelsen av reiseregninger er ett av tiltakene til idrettspresidenten for å blidgjøre kulturminister Helleland.
SA160411 Ett av tiltakene
FV160411 Fremleggelsen av reiseregninger er ett av tiltakene til idrettspresidenten for å blidgjøre kulturminister Helleland.
FV160411 Ett av tiltakene
AP160411 Fremleggelsen av reiseregninger er ett av tiltakene til idrettspresidenten for å blidgjøre kulturminister Helleland.
AP160411 Ett av tiltakene
BT160406 Ingen av tiltakene er fra Norge, som ellers er et foregangsland i arbeidet mot tradisjonell mobbing.
BT160406 Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) som har bestilt rapporten, som også viser at tiltakene som er evaluert ikke viser særlig reduksjon av mobbingen.
AP160330 Dette er en av vår tids største samfunnsutfordringer, og tiltakene i skolen må forsterkes.
AP160316 Ifølge ministeren er prisanslaget for minnesmerket og de tilhørende tiltakene anslått til 70 millioner kroner.
AP160316 - Jeg har tillit til at Forsvaret og forsvarssjefen tar ansvar for oppfølging av tiltakene FD og forsvarssjefen har implementert, skriver Søreide.
SA160303 Bedre kartlegging skal gjøre at de tiltakene barnevernstjenestene setter inn møter behovene det enkelte barn har, og gir barna en god og forsvarlig behandling.
SA160229 ZÜRICH/OSLO ( aftenposten.no ) : Reformvedtaket fra fredagens kongress skal få den skakkjørte organisasjonen på rett kjøl, og et av tiltakene er at hver av de seks konføderasjonene må velge minst én kvinne inn i FIFA-styret.
AP160229 ZÜRICH/OSLO ( aftenposten.no ) : Reformvedtaket fra fredagens kongress skal få den skakkjørte organisasjonen på rett kjøl, og et av tiltakene er at hver av de seks konføderasjonene må velge minst én kvinne inn i FIFA-styret.
DA160226 Piggdekkavgift er selvsagt ett av tiltakene som kan være aktuelle for Stavanger kommune.
DA160226 Piggdekkavgift er selvsagt ett av tiltakene som kan være aktuelle for Stavanger kommune.
AP160223 Og det må være rutiner for oppfølging og evaluering av tiltakene .
AP160220 De tror også man ikke vil få folk med seg, når tiltakene oppleves som så drastiske.
DA160218 De andre tiltakene vi er beredt til å se nærmere på er både permanente lavutslippssoner, i praksis å begrense bruk av dieseldrevne biler på dager med dårlig luftkvalitet, datokjøring og eventuelt andre tiltak som regelverket gir adgang til.
DA160218 De andre tiltakene vi er beredt til å se nærmere på er både permanente lavutslippssoner, i praksis å begrense bruk av dieseldrevne biler på dager med dårlig luftkvalitet, datokjøring og eventuelt andre tiltak som regelverket gir adgang til.
AP160218 Men alle er bekymret for om tiltakene er såpass restriktive at oslofolk « detter av lasset ».
AP160218 Flere i opposisjonen tror byrådet har satt seg for ambisiøse klimamål og at tiltakene de bruker for å nå dem, er for restriktive.
AP160218 - Av de tiltakene de peker på, savner jeg de som stimulerer til miljøvennlig adferd.
AP160218 Tiltakene kan bli så restriktive at folk blir negative til å bidra til et bedre klima, frykter flere opposisjonspolitikere.
AP160218 - 60 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser fra dagens nivå innen 2020 tror jeg ikke er mulig med tiltakene som er beskrevet.
AP160218 Men alle er bekymret for om tiltakene er såpass restriktive at oslofolk « detter av lasset ».
AP160218 Flere i opposisjonen tror byrådet har satt seg for ambisiøse klimamål og at tiltakene de bruker for å nå dem, er for restriktive.
AP160218 - Av de tiltakene de peker på, savner jeg de som stimulerer til miljøvennlig adferd.
AP160218 Tiltakene kan bli så restriktive at folk blir negative til å bidra til et bedre klima, frykter flere opposisjonspolitikere.
AP160218 - 60 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser fra dagens nivå innen 2020 tror jeg ikke er mulig med tiltakene som er beskrevet.
AP160217 Transportforskeren kan naturlig nok ikke uttale seg om de andre tiltakene som kan få ned klimagassutslippene, men tror det også blir krevende å få ned utslippene med 60 prosent ( fra dagens nivå ) innen 2020.
AP160217 De viktigste tiltakene for å få til dette er parkeringsrestriksjoner og endringer i bomringen.
DA160214 Et av tiltakene som Berg mener kan bidra til å styrke sikkerheten, er opplæring av dem som ferdes i tunnelene.
DA160214 Et av tiltakene som Berg mener kan bidra til å styrke sikkerheten, er opplæring av dem som ferdes i tunnelene.
AP160211 En talsmann for den syriske opposisjonen sier at de ønsker tiltakene velkommen, men at de ønsker å se hva som faktisk skjer på bakken.
SA160202 Noen ganger får man ikke de tiltakene man ønsker seg heller fordi familien selv har for mange ressurser.
SA160202 Da varierer det gjerne hvor fort tiltak blir iverksatt, og det er nesten personavhengig fra saksbehandler til saksbehandler hvor mye disse tiltakene blir fulgt opp.
AP160202 Aftenposten har forsøkt å samle de viktigste tiltakene og finne ut hva som er status for dem.
AP160127 | Ingen av tiltakene mot flyktningstrømmen fungerer.
SA160113 Et av tiltakene er at elevene ikke får lov til å ta limousin hjem, men må hentes av foreldrene når ballet er slutt, sier rektor Knut Erik Brændvang ved Marienlyst skole.
FV160113 Et av tiltakene er at elevene ikke får lov til å ta limousin hjem, men må hentes av foreldrene når ballet er slutt, sier rektor Knut Erik Brændvang ved Marienlyst skole.
AP160113 Et av de mest radikale tiltakene var å innføre ID-kontroll på tog og busser med kurs for Sverige.
AP160113 BRUSSEL/OSLO ( Aftenposten ) : Ungarn stoppet tilstrømningen tvert med sitt gjerde, men også tiltakene i Norge og Sverige har hatt en merkbar effekt.
AP160113 - Landene må ta inn over seg at tiltakene de gjennomfører, har en direkte effekt på naboene.
AP160113 Et av tiltakene er at elevene ikke får lov til å ta limousin hjem, men må hentes av foreldrene når ballet er slutt, sier rektor Knut Erik Brændvang ved Marienlyst skole.
AP160108 Mange er opptatt av å bedre luftkvaliteten i Oslo, og selv om ikke det er hovedintensjonen med disse tiltakene , vil de kunne spille positivt inn på sikt, skriver Berg.
AP160108> Mange er opptatt av å bedre luftkvaliteten i Oslo, og selv om ikke det er hovedintensjonen med disse tiltakene , vil de kunne spille positivt inn på sikt, skriver Berg.
AP160108> target="avis" href= Mange er opptatt av å bedre luftkvaliteten i Oslo, og selv om ikke det er hovedintensjonen med disse tiltakene , vil de kunne spille positivt inn på sikt, skriver Berg.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= Mange er opptatt av å bedre luftkvaliteten i Oslo, og selv om ikke det er hovedintensjonen med disse tiltakene , vil de kunne spille positivt inn på sikt, skriver Berg.