DA170922 For et år siden utredet UDI en rekke målrettede tiltak som kunne bidra til å kutte ned på ankomstene.
AA170630 Et sentralt spørsmål er om de tidligere sjefene burde ha innsett at det som skjedde kom til å skje og igangsatt forebyggende tiltak for å unngå tragedien eller sikret minst mulig skadeomfang.
AA170630 Totalt er 2,7 prosent enten uten jobb eller i tiltak , mot 2,9 i fjor.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak .
AA170630 I tillegg deltar 948 personer i arbeidsrettede tiltak .
AA170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AA170630 Bygg og anlegg er en av sektorene som har nytt godt av regjeringens tiltak , ifølge Hauglie.
AA170630 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.100 personer.
AA170630 - Regjeringen har satt inn tiltak i bransjer som har opplevd nedgang.
AA170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak .
AA170630 I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.
AA170630 Bygg og anlegg er en av sektorene som har nytt godt av regjeringens tiltak , ifølge Hauglie.
AA170630 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.100 personer.
AA170630 - Regjeringen har satt inn tiltak i bransjer som har opplevd nedgang.
AA170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
VG170629 Det fins det veldig mange forskjellige tiltak som på en mer eller mindre direkte måte kan føre til redusert fattigdom, og som derfor kan bistandsfinansieres, dersom man bare klarer å overbevise riktig saksbehandler.
VG170629 At målene er brede og ofte ikke særlig konkret formulert, gir stort handlingsrom for den som forsøker å begrunne bruk av bistand til tiltak som kanskje ikke først og fremst er tenkt å fremme utvikling, men hvor det kan være en hyggelig bieffekt.
VG170629 Partileder Siv Jensen presenterte nylig Fremskrittspartiets fem tiltak for å kontrollere asyltilstrømmingen til Europa, og for å sikre innbyggerne sikkerhet gjennom å forebygge terror.
VG170629 Fremskrittspartiets plan for et tryggere samfunn inneholder konkrete tiltak .
VG170629 Om å presisere begrepet fast ansettelse og tiltak for å begrense innleie er han i utgangspunktet mer positiv.
VG170629 - Men tiltak som innleie-kvote er lette å omgå, sier han.
SA170629 Det er derfor så godt som utelukket at samarbeidende kommuner vil bli med på interkommunale tiltak for et sted som ikke er av nasjonal betydning, selv om Randaberg og Sola kommune gjerne ser at nabokommuner blar opp penger for et sted kommunen synes er greit.
FV170629 Driftssjef Kurt Tange Jensen i parkvesenet ønsker en totalrenovering av toalettbygget, samt en rekke andre tiltak .
DN170629 Tael venter derimot bedre framdrift i sikkerhets- og forsvarspolitikken, der både tettere forsvarssamarbeid og nye tiltak for å styrke grensekontrollen er på vei.
DN170629 Han vil ha langt strengere tiltak for å beskytte franske arbeidere fra billig arbeidskraft fra øst.
DB170629 Det dreier seg om « både synlige og ikke-synlige tiltak ».
DB170629 - Nå vurderes tiltak som kan gjøres for at familiene skal få reise hjem igjen, sier Bjørkmo til Dagbladet.
DB170629 Gjennom SARA iverksetter politiet tiltak slik at både voldsutøver og voldsutsatte får hjelp til endring.
DB170629 Et eksempel er SLT ( Samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak , i Oslo heter det Salto ), som samordner ressursene i arbeidet mellom politiet og kommunene.
BT170629 Viktige tiltak fra Gjørv-kommisjonen etter 22. juli er ikke på plass.
AP170629 Her ble vi ble bedt om å vurdere ulike tiltak , blant annet en mer konsentrert utbygging, ved å øke utnyttingen av tomtene sentralt i Regjeringskvartalet.
SA170628 | Mattilsynet sier nei til tiltak mot tomatmøll ¶
SA170628 Offentlige tiltak vil både være for kostbare og for lite effektive, mener Mattilsynet.
SA170628 Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
SA170628 Millioner ble brukt på meningsløse tiltak som hverken kunne tjene ungdommene eller idrettens fremtid.
FV170628 Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
DN170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
DB170628 Nye tiltak
DB170628 Det japanske lavprisflyselskapet Vanilla Air har beklaget hendelsen og har nå annonsert nye tiltak for å hjelpe rullestolbrukere om bord på sine flyvninger.
DA170628 - Utvalget hadde mange innspill og prioriteringer, men samlet sett ble det veldig kostbare tiltak , spesielt i den tida vi går inn med knappere ressurser.
DA170628 Og det slår aldri feil : Når vi er rundt og prater med folk som jobber med å hjelpe unge inn i arbeidslivet sier de at dette er et viktig tiltak , sier Høyre-politikeren.
DA170628 - I våre alternative budsjetter har vi senere foreslått andre tiltak som vil hjelpe de som ble rammet, som å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta i fritidsaktiviteter.
BT170628 Nå er inneklimaet så dårlig at det går på helsen løs, og derfor er det nødvendig å gjøre tiltak , sier han.
BT170628 Millioner ble brukt på meningsløse tiltak som hverken kunne tjene ungdommene eller idrettens fremtid.
AP170628 - Det var helt nødvendig å gjøre tiltak , slik situasjonen var i fjor var ikke akseptabel, sier Bjerkvoll.
AP170628 Nå er inneklimaet så dårlig at det går på helsen løs, og derfor er det nødvendig å gjøre tiltak , sier han.
AP170628 - Vi setter i gang tiltak umiddelbart for å styrke personvernet, sier Lofthus i et ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst.
AP170628 Men det gir mening å være engasjert fordi vi har erfaring for at menneskelig skaperevne og tiltak ofte bidrar til å gjøre tingene bedre.
AP170628 Kommuneoverlege Dagfinn Haarr synes gatefesten er et positivt tiltak .
AP170628 Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
AA170628 Vi har også forventing om at vi skal greie å rydde opp for de flere titalls huseierne som nå er i ferd har fått gjort tiltak , der ting ikke har gått som det skal, sier han.
AA170628 Hans Kristian Norset i støygruppa sier han håper på at det kan lages en slags oversikt, en tidslinje eller et regelsett, slik at beboerne kan få vite mer om når de kan regne med å bli kontaktet, når det skal skje befaring og når det eventuelt skal gjøres tiltak på deres hus.
AA170628 Enkelte lurer på om de selv skal sette i gang med tiltak eller vente, sier Norset.
AA170628 - Jeg vil verken støtte eller avvise slike tiltak på sparket.
AA170628 Ro, eventuelt medisiner og/eller fysikalsk behandling er tiltak som gjør at det skadde området tilheles og du hindrer ytterligere skadeutvikling.
AA170628 En slik akutt smertetilstand er sjelden et behandlingsmessig problem og tiltak som søker å gjenopprette funksjon fungerer normalt godt.
AA170628 Det er nødvendigvis ikke årsakssammenheng mellom tiltak og opplevd bedring selv om de er nær hverandre i tid.
AA170628 Tiltak som hadde vært fornuftige ved en akutt smertetilstand, fungerer dårligere når du har hatt plagen i lengre tid.
AA170628 En fondsordning kan være et positivt tiltak .
VG170627 Hvilke tiltak som eventuelt bør gjøres vil ikke ordføreren spekulere i, men nevner breddeutvidelse og midtdelere.
BT170627 Konsekvensene er at vi i flere tiår har måttet kjempe for enkle tiltak som kunne vært innført med én gang, som å dele ut rent brukerutstyr og motgift til heroinavhengige, opprette sprøyterom, eller gi opplæring i røyking fremfor injisering av heroin.
BT170627 En rekke skadeforebyggende tiltak er med årene blitt forsøkt stoppet med argumenter om at man gjør det lettere å bruke narkotika, at man sender feil signal, eller at tiltakene vil føre til økt bruk.
BT170627 Listen over tiltak er lang.
AP170627 Men da må Regjeringen komme på banen med tiltak .
AP170627 Dette er forebyggende tiltak for å sikre passasjerenes rettigheter.
AP170627 Dette er et reparerende tiltak , som skal fungere disiplinerende for et flyselskap.
AP170627 Ekstremvær, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak, nevnes som eksempler på tilfeller hvor årsaken til innstillingen er « ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet ».
AP170627 Sand forteller at den aktuelle kommunen er orientert om saken og at de vil kunne iverksette nødvendige tiltak .
AP170627 I den nasjonale politikken vet ingen helt når eller hvor mye klimagasser tiltak skal kutte.
AP170627 Det eneste som i grunn er veldig klart, er at utslippene ikke går ned, og at Høyre-regjeringens viktigste tiltak er å kjøpe kvoter i andre land.
AP170627 Budsjettet viser hva som til for å nå dem, hvor mye hvert tiltak skal kutte og hvem som har ansvaret.
AA170627 Sand forteller at den aktuelle kommunen er orientert om saken og at de vil kunne iverksette nødvendige tiltak .
AA170627 Men om staten kun skulle ha søkelyset på økt fysisk aktivitet, burde - og kunne - den investert mye tyngre i strukturelle tiltak som steder å være fysisk aktive i byer og tettsteder, gang- og sykkelveier og en time daglig fysisk aktivitet i skolen osv.
VG170626 Det er et rent minimum av et humanitært tiltak , sier Lundestad.
SA170626 KrF fikk i 2015 gjennomslag på Stortinget for mange tiltak i arbeidet mot menneskehandel i Norge.
FV170626 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
DN170626 I børsmeldingen kommer det også frem at RenoNorden beklager å ha brutt arbeidsmiljøloven, og at etter at selskapet ble kjent med bruddene har iverksatt tiltak for å sikre at loven ikke brytes.
DB170626 Lokale ledere over hele verden står sammen med dere om å forplikte seg til drastiske og viktige tiltak mot klimaendringene, i samarbeid med foretningsledere og innbyggere over hele verden.
DA170626 Innføringen av offentlig kontroll av slakterier, pølsemakerier og kjøttutsalg var et viktig tiltak mot spredning av tuberkulose og parasitter ( Tobias 1/2010 ).
BT170626 Utvalget foreslår 60 konkrete tiltak .
AP170626 - Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å bidra til en mer bærekraftig utvikling på boligmarkedet, både på tilbudssiden og lånesiden.
AA170626 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170626 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
AA170626 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AA170626 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
AA170626 - Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å bidra til en mer bærekraftig utvikling på boligmarkedet, både på tilbudssiden og lånesiden.
AA170626 Da spør jeg meg : Er dette brukervennlige tiltak ?
VG170625 De ble hjulpet av at hele Europa har igangsatt tiltak .
VG170625 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep.
SA170625 Ruben Gabrielsen støtter Norges Fotballforbunds tiltak .
DN170625 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep.
DB170625 Komiteen har anbefalt at Norge setter i gang tiltak for å sikre at papirløse har tilgang til helsetjenester.
BT170625 NYE TILTAK : Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen vil hindre at barn mister plassen sin på SFO fordi foreldrene deres ikke betaler regningen.
AP170625 juni at forskjellen tilsier økt offentlig betalingsvillighet for tiltak mot ikke-dødelige sykdommer.
AP170625 Ruben Gabrielsen støtter Norges Fotballforbunds tiltak .
AA170625 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep.
VG170624 Derfor har de har gjort en rekke tiltak for å øke rekrutteringen blant kvinner ( se egen faktaboks lengre ned ).
SA170624 Slike tiltak vil i seg selv resultere i en moderat aktivitetsøkning og sysselsettingsforbedring på kort sikt ( 1-2 år ), og til en betydelig forbedring i løpet av de 3 neste årene.
SA170624 Dette er tiltak med liten sysselsettingseffekt på kort og mellomlang sikt ( 5-10 år ).
DN170624 - Nå går vi til valg på å gjøre Norge enda tryggere, sa Fremskrittspartiets leder Siv Jensen da hun fredag listet opp fem tiltak som hun hevder vil gjøre Norge tryggere : ¶
DB170624 Trolig er 11 biler påtent i Oslo de siste to dagene : Politiet setter nå inn tiltak
DB170624 Et prisverdig tiltak er for eksempel folding.stanford.edu, som bruker lediggående privatmaskiner til å analysere enorme mengder data for å kurere sykdommer.
BT170624 Det vil være sløsing med ressurser som kan frigjøres til økte investeringer i vekstfremmende tiltak , bedre velferd og å unngå skatteskjerpelser i fremtiden.
BT170624 VISER TIL FRANKRIKE : Emma Pedersen mener det er gode tiltak som kan gjøres for at nettporno ikke skal være så tilgjengelig.
AP170624 Dette tilbudet vil nok ha litt til felles med servicebusser, som er rene subsidierte tiltak for eldre, som har god tid og kan vente på bussen.
VG170623 Jensen lanserte fem konkrete tiltak : Å stoppe asylinnvandringen, permanent grensekontroll, bevæpne politiet, kjøre på med overvåkning og bli strengere på statsborgerskap.
VG170623 Fredag listet partileder i Frp, Siv Jensen, opp fem tiltak som hun mener vil bidra til at Norge blir et tryggere land.
VG170623 - Sikkerhetsspørsmål kan ikke bare møtes med et politisk skuldertrekk, sa Jensen, og la frem fem tiltak Frp vil innføre for å « gjøre Norge tryggere » : ¶ 1.
VG170623 Fredag lanserte partileder i Frp, Siv Jensen, « fem tiltak for å gjøre Norge tryggere » som Frp vil gjennomføre dersom de blir sittende i regjering etter valget.
VG170623 Norge har siden 2011 plassert flere milliarder kroner i Amazonas-fondet som belønning for at Brasil har redusert avskogingen - et tiltak som sparer kloden for store klimautslipp.
SA170623 | Vil Statens vegvesen vurdere umiddelbare tiltak for trafikkavvikling i Hillevåg ?
SA170623 Så spørsmålet til Statens vegvesen blir dermed : Vil dere vurdere umiddelbare tiltak ?
SA170623 Ikke ført til konkrete tiltak
SA170623 Enn så lenge er situasjonen slik at flere i Stavanger bruker bil, av ulike årsaker, for å komme seg fra A til Å, og da er det synd det ikke legges inn tiltak både av hensyn til allmennheten, miljøet og tidsklemma.
SA170623 Dette har ikke ført til konkrete tiltak .
SA170623 Frp-leder Siv Jensen la fram fem tiltak mot terror da hun oppsummerte det politiske halvåret fredag.
DN170623 Selv om Jensen var fornøyd med Fremskrittspartiets innflytelse i asyl- og innvandringspolitikken, lanserte hun fem tiltak om ytterligere innstramninger. | - Den motsatte Robin Hood-loven ¶
DN170623 Selv om Jensen var fornøyd med Fremskrittspartiets innflytelse i asyl- og innvandringspolitikken, lanserte hun fem tiltak om ytterligere innstramninger.
DN170623 Siv Jensen lanserte fredag fem tiltak for å stramme inn asylinnvandringen til Norge som hun mener vil styrke tryggheten.
DN170623 Andre tiltak
DN170623 - Vi har prioritert tiltak for gruppen som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, fremholder Tajik.
DN170623 Da er fritaket av arbeidsgiveravgift det mest gjennomgripende forslaget utvalget kommer med, og det er bred enighet i bransjen om at dette er et godt tiltak , sier Øgrey.
DB170623 Presidenten hadde ingen konkrete tiltak eller planer å lansere under februar-besøket, men han var der blant annet for å se nærmere på de nye Dreamliner-flyene som produseres der.
DB170623 Hun presenterte en fempunkts liste over innstrammende tiltak .
DB170623 Derfor går vi til valg på fem helt konkrete tiltak for å sikre det norske folks trygghet, sa Jensen.
DB170623 Hun presenterte en fempunkts liste over innstrammende tiltak .
DB170623 Terroraksjoner kan ikke møtes med politiske skuldertrekk eller med å si at tiltak gir terroristene seier, sier Siv Jensen.
DB170623 Hun presenterte en fempunkts liste over innstrammende tiltak .
DB170623 - En rekke hendeler siste året forteller om behovet for en ny kurs og tøffere tiltak på flere områder.
DB170623 Trolig er 11 biler påtent i Oslo de siste dagene : Politiet setter nå inn tiltak
DB170623 ¶ SVIK MOT BARNA : Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen overleverte denne uka NOU-rapport om tiltak mot barnevold.
DA170623 Det skyldes både målrettede tiltak for å stoppe finansiering av IS, som å ta tilbake kontrollen over en del områder der IS utvunnet olje for salg.
DA170623 Andre tiltak for å få ned matsvinnet omfatter nedprising av matvarer med kort holdbarhet, brød som er en tredel mindre enn ordinære brød, automatisk varebestilling i alle 655 butikker for å redusere faren for feilbestillinger, og ingen kvantumsrabatter.
DA170623 Økt overvåking skal settes inn som tiltak for å få bukt med radikaliserende aktivitet, foreslår Frp.
DA170623 Støttepartiet Venstre sier i en knapp kommentar at heller ikke de ser behov for et slikt tiltak som Frp skisserer.
DA170623 Derfor går vi til valg på fem helt konkrete tiltak for å sikre det norske folks trygghet.
DA170623 Da Jensen oppsummerte det politiske halvåret fredag, lanserte hun fem tiltak som skal bidra til dette.
BT170623 Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.
AP170623 Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.
AP170623 Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
AP170623 Og så må vi politikere sørge for å iverksette gode tiltak , sier Solberg, og får støtte av Kolstad.
AP170623 Det samme gjør de med en økende voldelig ungdomskultur, og politimesteren forsikret Solberg og Amundsen om at tiltak var iverksatt i ungdomsmiljøene.
AP170623 Derfor er dette riktig å gjøre, sier Jensen som listet opp fem tiltak som hun mener vil bidra til dette.
AP170623 Andre tiltak
AP170623 - Vi har prioritert tiltak for gruppa som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, framholder Tajik.
AP170623 Utvalget foreslår flere tiltak for å bedre situasjonen.
AA170623 Obama gjennomførte imidlertid noen tiltak i slutten av desember, da han utviste 35 russiske diplomater og strammet inn de eksisterende sanksjonene mot Russland.
AA170623 Norge har siden 2011 plassert flere milliarder kroner i Amazonas-fondet som belønning for at Brasil har redusert avskogingen - et tiltak som sparer kloden for store klimautslipp.
AA170623 - Flere hendelser det siste året forteller om behov for tøffere tiltak for å gjøre Norge tryggere.
AA170623 Frp-leder Siv Jensen la fram fem tiltak mot terror da hun oppsummerte det politiske halvåret fredag.
AA170623 Økt overvåking skal settes inn som tiltak for å få bukt med radikaliserende aktivitet, foreslår Frp. ( ©NTB ) ¶
AA170623 Støttepartiet Venstre sier i en knapp kommentar at heller ikke de ser behov for et slikt tiltak som Frp skisserer.
AA170623 Da Jensen oppsummerte det politiske halvåret fredag, lanserte hun fem tiltak som skal bidra til dette.
VG170622 - Jeg synes det er et flott tiltak , det jobbes godt med å påvirke holdninger i samfunnet ellers.
VG170622 Lotteritilsynet synes det er et godt tiltak av engelske fotballmyndigheter.
VG170622 I den ferske dommen fra Ofoten tingrett konkluderer retten med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak .
VG170622 Mangel på konkrete handlingsplaner- og tiltak , slik som man har i land som Danmark.
VG170622 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170622 Tonje Løkaas Fossum, pressekontakt i Ving, forteller til VG at Tuis tiltak er en regel reiseselskapet har hatt i mange år på veldig mange hoteller.
VG170622 HÅNDKLESJEFEN : Flere hoteller har tiltak for å unngå at hotellgjester reserverer solsenger de ikke skal ta i bruk før senere på dagen.
VG170622 Det er viktig å ha tiltak for å tilrettelegge også for dem som ikke ønsker å stå opp tidlig.
VG170622 - Vi har hatt tiltak mot reservering av solsenger i mange år.
SA170622 Det ble derfor innført en rekke tiltak for å beskytte bjørnene.
SA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket.
SA170622 Brasils korrupsjonsanklagede president Michel Temer blir møtt med demonstrasjoner og kritikk for feilslåtte tiltak mot avskoging når han kommer til Norge.
NL170622 Først da er det mulig å gjøre en meningsfylt vurdering av hvilke tiltak som kan være egnet til å løse problemet.
NL170622 Derfor er Sametinget opptatt av klima og støtter opp om tiltak som kan motvirke en utvikling som kan få store negative konsekvenser for vår samiske kultur.
DN170622 Brasils korrupsjonsanklagede president Michel Temer blir møtt med demonstrasjoner og kritikk for feilslåtte tiltak mot avskoging når han kommer til Norge.
DN170622 - Vi har etter anbefaling fra Datatilsynet satt i verk tiltak for å påse at vi ikke bryter noen grunnleggende krav for personopplysninger.
DB170622 Vi har for eksempel ikke et sted der vi kan ha inntektsbringende tiltak som fotballakademier og cuper, som kunne gjort at vi fikk klubben opp på et inntektsgrunnlag.
DB170622 Han ble lagt inn som et forebyggende tiltak etter råd fra legen på grunn av en infeksjon som har oppstått fra en tidligere sykdom.
DA170622 Estimatene fra COWI indikerer at Stavanger vil unngå store skadekostnader ved å være føre-var, og iverksette tiltak mot høyere havnivå og stormflo.
DA170622 | Ap mener regjeringen har kuttet tiltak som kunne motvirket Oslo-bråk ¶
DA170622 - Hvilke konkrete tiltak vil dere sette i verk ?
BT170622 Nå lanserer Avinor flere konkrete tiltak for å få ned støybelastningen.
BT170622 - Utvalget kommer med forslag til 57 tiltak på ulike nivåer og understreker hvor viktig det er med kunnskap og kompetanse og samarbeid på tvers av tjenester, sier Horne.
BT170622 Mange tiltak for barn med ADHD kan være hensiktsmessige uavhengig av hva symptomene skyldes, og også barn med ADHD-symptomer som er forårsaket av oppvekstforhold kan få hjelp av medisiner.
AP170622 Setter inn tiltak
AP170622 Vi forutsetter også at alle nødvendige tiltak som kan redusere risikoen, blir gjennomført, sier Brende.
AA170622 Det ble derfor innført en rekke tiltak for å beskytte bjørnene.
AA170622 I tillegg tar EU til orde for tiltak for å forhindre kryptert kommunikasjon mellom terrorister, noe som er mulig for eksempel ved bruk av WhatsApp eller Skype.
AA170622 Tiltak mot kryptert kommunikasjon har vært omstridt fordi det kan ramme vanlige innbyggeres beskyttelse mot overvåking. ( ©NTB ) ¶
AA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket.
AA170622 Ofoten tingrett konkluderer med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak .
AA170622 Bakgrunnen for avgiften er krav fra EU om tiltak om å redusere plastposeforbruket. ( ©NTB ) ¶
AA170622 | Ap mener regjeringen har kuttet tiltak som kunne motvirket Oslo-bråk ¶
AA170622 En byutvikling som legger bedre til rette for å skape sentrumsnære boliger og nye arbeidsplasser, er viktige tiltak for å holde liv i hjertet av Trondheim.
AA170622 Forebygging og tiltak er ofte svaret.
VG170621 Hun sier at forbundet er oppmerksom på saken og at de vurderer tiltak .
VG170621 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
SA170621 Her ligger det en rekke tiltak , blant annet et håp om økt fleksibilitet fra de ansatte.
SA170621 | Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
SA170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
SA170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DN170621 Oslo kommune fører ikke statistikk over ulovlige tiltak i strandsonen.
DN170621 Han forutsetter at Oslo kommune behandler de aktuelle tiltakene til Ringes som ethvert annet tiltak .
DN170621 Flyselskapet fikk et resultat før skatt på minus 208 millioner kroner, og lanserer nå nye tiltak for å tjene mer penger.
DN170621 Flyselskapet leverer et resultat før skatt på minus 208 millioner kroner, og lanserer nå nye tiltak for å bedre lønnsomheten.
DN170621 Miljødirektoratet har sett på hva som er de største kildene til plastforsøpling og nå har de fått i oppdrag å forberede tiltak som er mest effektive.
DN170621 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil innføre en rekke tiltak for å redusere plastforsøpling i Norge.
DN170621 Tiltak mot disse varsles også i meldingen.
DB170621 - Hertugen av Edinburgh ble lagt inn på King Edward VII-sykehuset i London tirsdag, som et forebyggende tiltak mot en infeksjon.
DA170621 De har også måttet kutte ned på flere lovpålagte tiltak , på grunn av mangel på penger.
DA170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DA170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DA170621 Forbundslederen etterlyser tiltak og større aktivitet rettet mot både sykepleierstudenter og sykepleiere.
DA170621 Etterlyser tiltak
DA170621 - Gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen forutsettes det at statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.
AP170621 Setter inn tiltak
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, fortalte operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB tidlig onsdag morgen.
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, fortalte operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB tidlig onsdag morgen.
AP170621 Klimabudsjettet, som fikk oppmerksomhet i inn- og utland, viser hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå målet, og hvor store utslippskutt man oppnår.
AP170621 - Mye av usikkerheten handlet om hvilke tiltak man ville gjennomføre.
AP170621 - Lovlig sent tiltak , mener Høyre ¶
AP170621 - Det stemmer ikke at tiltak ble satt i gang på grunn av et presseoppslag.
AP170621 - Det er også lovlig sent - tiltak skulle vært klare tidlig i juni så alle innbyggerne i byen hadde hatt mulighet til å bruke fasilitetene, sier han.
AP170621 Han sier at han sitter med et trettitalls nye tiltak som bare venter på å bli igangsatt, men som til nå har måttet vike for andre mer presserende satsinger i flyselskapet.
AP170621 | Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AP170621 Utvalget mener disse også skal få opplysningsrett hvis man har grunn til å tro at det foreligger mindre alvorlige forhold som kan føre til tiltak etter barnevernsloven.
AP170621 Hun mener det er bedre å innføre tiltak som i større grad kan innby til samarbeid og tillit til offentlige tjenester.
AP170621 Flertallet vil også utrede å innføre en opplysningsplikt til barnevernstjenesten om ufødte barn der det er grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven før eller etter barnets fødsel.
AP170621 Dinardi understreker at hun synes utvalget har gjort en stor innsats og kommet frem til flere gode forslag til tiltak som kan bidra i kampen mot vold og overgrep mot barn.
AP170621 - Jeg har tro på at politikerne vil mobilisere og gjennomføre våre forslag til tiltak , mange av dem svært konkrete, sier leder i Barnevoldsutvalget, Ann-Kristin Olsen.
AP170621 | Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AP170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170621 Her ligger det en rekke tiltak , blant annet et håp om økt fleksibilitet fra de ansatte.
AA170621 | Oslo-politiet setter inn tiltak etter bølge av bilbranner ¶
AA170621 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170621 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170621 Norske myndigheter må gjøre mer for å forhindre at asylbarn forsvinner fra mottak, heter det i en rapport fra Europarådets ekspertgruppe om tiltak mot menneskehandel ( GRETA ) som offentliggjøres onsdag. 182 asylsøkere forsvant fra mottak for mindreårige i fjor, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) Hittil i år har 143 barn forsvunnet, meldte
VG170620 - Politiet gjør noen tiltak som er synlige for oss alle, som at de er bevæpnet, og andre tiltak som ikke er synlige, forteller Næss.
VG170620 - Politiet gjør noen tiltak som er synlige for oss alle, som at de er bevæpnet, og andre tiltak som ikke er synlige, forteller Næss.
VG170620 Regjeringens strategi inneholder tiltak som sikrer at flere blir kvalifisert for arbeid, gjennom opplæring eller utdanning.
VG170620 Regjeringen vil nå introdusere tiltak for å forbedre overgangen fra fengselslivet til samfunnet.
VG170620 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170620 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
VG170620 Jeg er villig til å få det til å skje, jeg vil gjerne at det skal skje raskere, men det er selvfølgelig i økonomisk konkurranse med alle andre gode tiltak .
SA170620 Jeg har forstått de slik at Stavanger Parkering forvalter et regelverk som handler om trafikkregulerende tiltak .
NL170620 Ved da dette vanlige tiltak begynner han å skrike og lage bråk.
DN170620 Mediemangfoldsutvalget peker på at det haster med mediepolitiske tiltak , sier Øgrey.
DB170620 « Stortinget ber regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker autismefeltet.
DB170620 Mandatet til utvalget må inkludere mål, tiltak , kompetanse, ansvarsforhold, beslektede diagnoser som Tourettes syndrom mm.
DB170620 ( Dagbladet : ) Mandag kom arbeidsminister Anniken Hauglie med sine bekymringer for unge som verken er i jobb, skole eller på tiltak .
DB170620 Det er allerede satt inn tiltak, og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DB170620 Det er allerede satt inn tiltak , og det blir satt inn enda flere tiltak etter hvert, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.
DB170620 - Vi skal ha nye tiltak for næringslivet, sørge for at skattetrykket går ned, at det bygges infrastruktur og at det forskes og digitaliserer, sa hun blant annet.
DB170620 Nå offentliggjør Facebook en lang beskrivelse av tiltak for å bekjempe terrorisme på selskapets hjemmeside.
DA170620 Vi har allerede identifisert tiltak som gjør at vi vil klare dette for skytestøy », skriver departementet i en e-post til Dagsavisen.
DA170620 For skoler og barnehager vil vi etablere tiltak ved støykilden som gjør at beregnede støyverdier for disse trolig vil komme lavere enn støygrensene iht. de kommunale retningslinjene og da svært mye lavere enn de nasjonale.
DA170620 Andre tiltak er støtte til TV-serier og spillutvikling.
BT170620 Informasjon politiet har innhentet viser at mannen gjennomførte tiltak for å forhøye utbetalingssummen - fra halvannen til tre millioner kroner, får BT opplyst.
BT170620 Øyafestivalen i Oslo sentrum i august, som samler mange tusen publikummere, varsler at de ikke planlegger noen nye tiltak eller endringer i sikkerhetsplanleggingen.
BT170620 Det er kommet henvendelser til arrangørene av Palmesus etter angrepet blant annet i Manchester i England, og Fosselie forsikrer at de har gjort tiltak som gjør festivalen til et enda sikrere arrangement.
BT170620 VAKSINERING : I EU er vaksineskepsis ansett som en alvorlig trussel for folkehelsen, og tiltak er iverksatt, skriver legene Rebecca Cox ( til v. ) og Kristin G-I Mohn.
AP170620 - Mitt inntrykk var at koordinatorene på Stovner politistasjon og i bydelen kjente hverandre godt, og kunne treffe tiltak og få oversikt over hvem disse ungdommene var.
AP170620 Frem til dagens konkrete tiltak og en sommerkampanje som ønsker oss velkommen til et triveligere sentrum med færrest mulig antall biler. leif.gjerland@gmail.com ¶
AP170620 Lederen for direktoratets tilsyn, Malin Rygg, sier til Aftenposten at tilsynet etter sine undersøkelser vil presentere resultatet for selskapet og avvente en plan for tiltak som skal løse problemene.
AA170620 - Som et forebyggende tiltak er det australske flyvåpenets kampoperasjoner i Syria inntil videre innstilt, sier en talskvinne for.
AA170620 I tillegg mener jeg vi kan se på andre regulerende tiltak som for eksempel enveiskjøringer på noen av tverrgatene til Industriveien, sier Momyr.
AA170620 I tillegg ble det vedtatt at det gjennomføres andre hastighetsregulerende tiltak på veien.
SA170619 Advarsler fra fagmiljøer om at tiltak hemmer integrering og bryter menneskerettigheter, faller for døve ører.
SA170619 Ordfører Christine Sagen Helgø ( H ) åpnet nylig Kvaleberg park, et tiltak for bedre bomiljø og bedre folkehelse i et område med store levekårsutfordringer.
NL170619 Vi har i dag ingen internasjonal avtale som omhandler tiltak for å redusere marin forsøpling og spredning av plast.
DB170619 Vi har prøvd regulerte priser og statlige tiltak før : De virket ikke over tid.
DB170619 Synkende boligpris som følge av endret marked er en risiko jeg tar ; men som konsekvens av en villet politikk forventer jeg kompensatoriske tiltak .
DB170619 Arbeiderpartiet må begynne å føre en ansvarlig klimapolitikk, og fylle sine ord med handlekraft og reelle tiltak .
DA170619 Flere har spekulert i at opposisjonen på Stortinget ville stille mistillitsforslag mot forsvarsministeren, men overfor Avisenes Nyhetsbyrå avviser Ap-leder Jonas Gahr Støre at han ønsker å gå inn for et slikt tiltak .
DA170619 - Men det er ikke det samme som å beskrive konkrete tiltak .
AP170619 Blant annet ble Regjeringens løfter om skattekutt påvirket av behovet for å finansiere tiltak knyttet til asyltilstrømningen.
AA170619 - Vi iverksetter selvsagt en rekke tiltak for å finne ut hva som kan ha hendt, men hva disse består i vil jeg ikke uttale meg om, sier han.
AA170619 Øyafestivalen i Oslo sentrum i august, som samler mange tusen publikummere, varsler at de ikke planlegger noen nye tiltak eller endringer i sikkerhetsplanleggingen.
AA170619 Det er kommet henvendelser til arrangørene av Palmesus etter angrepet blant annet i Manchester i England, og Fosselie forsikrer at de har gjort tiltak som gjør festivalen til et enda sikrere arrangement.
VG170618 * Helseminister Bent Høie ( H ) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig.
SA170618 « Høyre har møtt ledigheten med offensive og målrettede tiltak , som holder hjulene i gang », skriver Aleksander Stokkebø.
SA170618 Regjeringen leverer aktive tiltak for å dempe ledigheten, og tar samtidig grep for å omstille landet.
SA170618 Regjeringen følger utviklingen nøye og setter inn målrettede tiltak .
SA170618 Det blir hyppigere oppfølgingssamtaler, hjelp til jobbmatching, jobbsøkingsaktiviteter, informasjon om inntektssikring og en rekke andre tiltak med sikte på overgang til arbeid.
SA170618 Derfor har Høyre i regjering møtt ledigheten med offensive og målrettede tiltak som holder hjulene i gang.
SA170618 Aktive tiltak
DN170618 Han spurte aldri hvilke tiltak som kunne iverksettes for å beskytte det amerikanske demokratiet og amerikanske institusjoner mot cyberangrep.
DB170618 Et godt tiltak kunne være å innføre ordninger man har i andre land som Tyskland, hvor de som blir født på høsten ikke begynner på skolen før neste skoleår.
DB170618 ACE støtter slike målrettede tiltak i den hensikt å redusere storskala, profittskapende nettyveri av innhold », forteller alliansen.
DB170618 - Jeg ber deg innstendig vurdere og iverksette tiltak som kan få satt et endelig punktum for denne saken som et tegn på nåde for meg selv og min familie, sa den nå 54 år gamle kvinnen til dommer Scott Gordon.
BT170618 Når kutt i formuesskatten står høyt på listen over tiltak rammede bedrifter ønsker seg, er det fordi skatten gjør det vanskeligere å beholde verdiene der de skaper arbeidsplasser.
BT170618 Slike tiltak er det gode forskningsmessige belegg for.
BT170618 Også i rettsvesenet arbeides det med tiltak for å bedre rettssikkerheten i barnevernsrettslige spørsmål.
VG170617 To tiltak mot hjemløse katter ¶
VG170617 Mattilsynet kontrollerer alle dyr som slaktes i Norge, og Sveinsdottir understreker at de nå ønsker konkrete tiltak fra Fatland slakteri, som skal sikre dyrevelferden bedre.
VG170617 Han forteller at slakteriet beklager hendelsen, men utdyper at de nå har iverksatt tiltak for at lignende ting ikke skal gjenta seg.
VG170617 Hauge varsler at det vil skje endringer i Fyrlykta, men kan ikke svare på hvilke konkrete tiltak de gjør.
SA170617 May lovet umiddelbare tiltak da hun lørdag uttalte seg etter møtet med representanter for de overlevende.
SA170617 Tiltak
DB170617 Poenget er at vi må fase ut all fossil energi, og den politiske debatten burde handle om hvilke tiltak som må til for å lykkes med det, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad.
DB170617 Likevel er det vanskelig å si hvor fort det kan gå, for vi vet lite om hvordan klimaet vil utvikle seg de neste 50-100 åra, sier Moholdt og legger til at mye avhenger av hvilke tiltak verdenssamfunnet sørger for å sette inn de neste årene.
DB170617 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
DB170617 Nå må holdninger skjerpes og myndighetene fremme nye tiltak , heter det i oppropet.
DB170617 Vidar Helgesen forsvarte seg i går mot kritikken om manglende tiltak i klimameldingen ved å si at den er « en god historie ».
DB170617 Utrolig nok har meldingen bare ett eneste konkret tiltak : regjeringen vil foreslå en nasjonal strategi for infrastruktur for alternativt drivstoff for sjøtransport og vei.
DB170617 Det er et godt tiltak , men det trengs langt flere.
DA170617 I London ble den svær og katastrofal fordi de brannforebyggende tiltak ikke har fungert som de ønsket.
BT170617 May lovet umiddelbare tiltak da hun lørdag uttalte seg etter møtet med representanter for de overlevende.
BT170617 Tiltak
AP170617 Statsministeren lovet tiltak
AP170617 May lovet umiddelbare tiltak da hun lørdag uttalte seg etter møtet med representanter for de overlevende.
AP170617 Vi vil imidlertid være forsiktige med å spekulere i konsekvensene av eventuelle nye restriktive tiltak , skriver kommunikasjonsmedarbeider i UD Marte Lerberg Kopstad i en e-post, og understreker at sanksjonene først behandles av Representantenes hus og deretter godkjennes av president Donald Trump.
AP170617 - Norske myndigheter følger utviklingen i USA og andre lands restriktive tiltak , blant annet i samarbeid med våre partnere i Europa.
AP170617 Nå må holdninger skjerpes og myndighetene fremme nye tiltak , heter det i oppropet.
AA170617 May lovet umiddelbare tiltak da hun lørdag uttalte seg etter møtet med representanter for de overlevende.
AA170617 Nå må holdninger skjerpes og myndighetene fremme nye tiltak , heter det i oppropet.
AA170617 Det er et godt tiltak å synliggjøre kvalitetene byen har på disse områdene.
VG170616 Vi må tørre å vedta nødvendige tiltak , også når de er kontroversielle.
VG170616 Å lære barn og unge grensesetting, at et nei er et nei, sier Horne er viktig forebyggende tiltak .
VG170616 Organisasjoner og tiltak vil derfor kunne oppleve at de ikke får alt det de har søkt om, selv om tiltaket vurderes som godt, skriver Alvestad i en e-post.
VG170616 Nye tiltak mot voldtekt flagges av regjeringen som « høyeste prioritet ».
VG170616 Konkrete forslag til tiltak : ¶
VG170616 Forslag til tiltak
SA170616 Nå viser ny rapport at tomatmøllen Tuta absoluta kan påføre norsk tomatnæring store skader om det ikke settes inn tiltak .
SA170616 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
SA170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
SA170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
NL170616 Strandrydding er et godt holdningsskapende tiltak , men har dessverre bare en avbøtende effekt.
NL170616 Før vi iverksetter velmenende tiltak må vi sikre at vi ikke påfører naturen nye problemer.
NL170616 Det er derfor viktig at innsatsen i større grad rettes mot utvikling av virkemidler og tiltak som reduserer mengden av havplast, blant annet resirkulering og gjenbruk.
DN170616 Men forslaget er ventet å møte tøff motstand på EU-toppmøtet fra de nordiske landene, Nederland og Baltikum, der man frykter at tiltak som kan oppfattes som proteksjonisme igjen vil svekke motstanden mot USA og Donald Trumps økonomiske nasjonalisme.
DN170616 Regjeringen har ikke tilstrekkelige virkemidler for å nå klimamålene, mener Miljøstiftelsen ZERO, som savner flere tiltak i transportsektoren.
DN170616 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
DN170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
DN170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
DB170616 Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) har utarbeidet for Mattilsynet.
DB170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak .
DB170616 Videre heter det at politiet har vurdert tiltak som kunne sikre gjennomføringen av et trygt arrangement, men har altså kommet fram til at « faren for alvorlige ordensforstyrrelser » er for stor.
DB170616 juli, men det er et sett av tiltak .
DB170616 - Vi ønsker å se om det er behov for tiltak , og eventuelt hvilke, sier Tørnes.
DB170616 Pengene for CO₂- kvotene går til å finansiere utslippsreduserende tiltak i Europa, som for eksempel å erstatte eksisterende kullkraftverk med fornybar energi.
DA170616 Jeg vil si takk og amen til alle slike tiltak - det kan bli en god akustisk sal.
DA170616 Politiet har vurdert tiltak som kan sikre gjennomføringen av et trygt arrangement, men har kommet fram til at faren for alvorlige ordensforstyrrelser likevel er stor.
BT170616 Turist- og cruisesesongen er allerede godt i gang uten at tiltak er på plass for å bedre situasjonen.
BT170616 I september i fjor ba vi om tiltak fra byrådets side, og vi ble lovet en sak og løsning på problemet innen sommeren kom tilbake.
BT170616 Den er et fint tiltak fra bankens side og gir en interessant temperaturmåling for mange bedrifter her vest.
AP170616 Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) har utarbeidet for Mattilsynet.
AP170616 I rapporten heter det at sannsynligheten er stor for at avlinger kan gå tapt, og at bruken av kjemiske og biologiske plantevernmidler vil øke, dersom det ikke settes i gang tiltak .
AP170616 Det bør settes i gang tiltak mot tomatmøllen som nylig ble oppdaget i Norge, fordi den kan påføre store skader for tomatnæringen, viser en ny rapport.
AP170616 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
AP170616 Jeg hadde håpet at selv Frp klarte å innse viktigheten av gode tiltak for omstilling hjemme i Norge, sier hun.
AP170616 Ingen nye tiltak i en melding dette stortinget ikke får behandlet ¶
AP170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AP170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
AP170616 - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
AP170616 Jeg hadde håpet at selv Frp klarte å innse viktigheten av gode tiltak for omstilling hjemme i Norge, sier hun.
AP170616 Ingen nye tiltak i en melding dette stortinget ikke får behandlet ¶
AP170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AP170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
AP170616 - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616 Politiet sier de har vurdert tiltak som kunne sikret gjennomføringen av et trygt arrangement, men har kommet fram til at faren for alvorlige ordensforstyrrelser likevel er stor.
AA170616 Klimaministeren foreslår ikke nye tiltak for å nå målet.
AA170616 Det skyldes ikke bare at det er usikkerhet knyttet til effekten av ulike tiltak , men også at det ennå ikke avklart nøyaktig hvor strengt utslippsmålet vil bli for Norge.
AA170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier han.
AA170616 Politiet sier de har vurdert tiltak som kunne sikret gjennomføringen av et trygt arrangement, men har kommet fram til at faren for alvorlige ordensforstyrrelser likevel er stor.
AA170616 Poenget er at vi må fase ut all fossil energi, og den politiske debatten burde handle om hvilke tiltak som må til for å lykkes med det, sier fagsjef Kåre Gunnar Fløystad.
AA170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier Helgesen.
AA170616 - De tiltakene regjeringen skryter av, er tiltak som Stortinget har vedtatt gjennom å dra regjeringen etter hårene, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.
AA170616 Når barnevernet mener at plassering i institusjon er riktig tiltak så betyr dette imidlertid - og dette er felles for alle de barna og ungdommene det gjelder, at de tenker at deres situasjon på én eller annen måte skal bli bedre.
VG170615 Vi har også satt i verk en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, med et tjuetalls tiltak for å luke ut de useriøse aktørene i arbeidslivet.
VG170615 Vi fører også en streng innvandringspolitikk, og har satt inn en rekke tiltak for å få flere innvandrere i jobb.
VG170615 Når ledigheten synker, flere får jobb, regjeringen setter inn nye tiltak for å ta de useriøse i arbeidslivet og andelen midlertidig ansatte ikke øker - hva skal Ap kritisere da ? | « Bachelor in Paradise»-skandalen fortsetter ¶
VG170615 Nye tiltak mot innleie ¶
SA170615 Trolig er det enklere for Svihus og Ap å forsøke å svartmale situasjonen enn å komme med egne forslag til flere tiltak .
SA170615 Flertallspartiene i Stavanger har også igangsatt eller støttet flere viktige tiltak som mulighetsterminalen, kompetansetorget og økt satsing for å tiltrekke flere internasjonale kongresser til vår region.
SA170615 Vi har prøvd med ulike tiltak sammen med det medisinske apparatet helt inn mot stevnet.
DN170615 I tillegg kan nærmere 5,4 milliarder fat olje utvinnes gjennom det såkalte tiltak for økt utvinning.
DN170615 I tillegg kan enda større reserver produseres gjennom tiltak for økt utvinning.
DN170615 Her er noen tiltak alle kan gjøre for å redusere databruken : ¶
DB170615 Vi har prøvd med ulike tiltak sammen med det medisinske apparatet helt inn mot stevnet.
DB170615 Regjeringen har truffet flere tiltak for å få helsekøene ned.
DB170615 januar i år, startet også aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år å gjelde, et tiltak som har som hensikt å motivere og påvirke folk til å komme seg i jobb.
DB170615 Vi ser at mange tiltak gjøres, skriver Mattilsynet i en pressemelding.
DB170615 Over denne ordningen kan det gis tilskudd til beitebrukere som må iverksette spesielle tiltak for å ivareta beitedyrene.
DB170615 Fylkesmannen forvalter midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak .
DB170615 Men Obama brukte sine presidentfullmakter til å treffe en rekke tiltak som svekker og uthuler blokaden.
DB170615 I retur fikk Finanstilsynet en redegjørelse fra DNB hvor banken listet opp en rekke tiltak de ville iverksette for å bedre situasjonen.
DB170615 - Nå ser vi på konkrete tiltak for å rette opp i det som har skjedd, og dette har vårt absolutt største fokus.
DA170615 « Vi tror vi vil finne løsninger som innebærer at senteret ikke vil oppleves som en plagsom støykilde for boliger, skoler eller barnehager », heter det i uttalelsen, som for øvrig ikke inneholder forslag til konkrete tiltak utover å holde seg innenfor statens retningslinjer for støygrenser.
DA170615 Politiet ser imidlertid meget alvorlig på hendelsen og ga grisebonden et forelegg på 2,4 millioner kroner fordi det ikke ble gjort tiltak for å stoppe eller begrense skadene av utslippet.
BT170615 De vil så gjerne at barnet og familien skal møte en lyttende og analyserende barnevernsarbeider, en som undersøker barnets situasjon så raskt så mulig, som får et godt bilde av barnets behov og deretter finner gode tiltak .
AP170615 Også i regjeringsplattformen fra 2013 står det at man skal vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksporten.
AP170615 Vi har prøvd med ulike tiltak sammen med det medisinske apparatet helt inn mot stevnet.
AA170615 Britiske medier skriver at bygningen kan ha manglet brannhemmende tiltak og at platene som dekket fasaden, var laget av et brannfarlig materiale. ( ©NTB ) ¶
AA170615 Politiet ser imidlertid meget alvorlig på hendelsen og ga grisebonden et forelegg på 2,4 millioner kroner fordi det ikke ble gjort tiltak for å stoppe eller begrense skadene av utslippet.
VG170614 Hvilke tiltak skal samfunnet iverksette for å hindre at en far, mor eller kjæreste tvinger et menneske til å ikle seg symboltunge hodeplagg som hijab ?
VG170614 Flere tiltak
VG170614 Det er satt inn en rekke tiltak for å få stoppet ulvens herjinger på norsk beitemark : ¶
VG170614 I tillegg til en inkluderende kultur kan individuelle tiltak rettet særlig mot den hørselshemmede eleven være aktuelle.
SA170614 Så snart noen har ropt etter tiltak , har andre svart med at man ikke må tukle med allemannsretten.
SA170614 Menneskemengdene i seg selv passerer en tålegrense, og manglende friluftskompetanse blant turistene krever nye tiltak .
SA170614 Det må derfor iverksettes tiltak for å håndtere situasjonen.
DN170614 Samtidig har antall registrerte helt ledige, samt arbeidssøkere på tiltak , gått ned hittil i år og det er en nedgang i antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav.
DN170614 - De neste 10 - 15 årene blir kritiske for Storbritannia ¶ Tiltak mot terror ¶ ¶
DN170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
DB170614 Forvaltningsrevisjonen skal etterprøve hvordan offentlige tiltak er satt i verk, og å se på hvilke virkninger tiltakene har hatt.
DB170614 Likevel presterer regjeringspartiet FrP, med FpU-formann Svensrud i spissen, å foreslå en generell overvåkning av norske moskeer som et avgjørende tiltak i kampen mot radikalisering.
DB170614 Dette er tiltak som allerede eksisterer i muslimske miljøer.
DB170614 - Når etterforskningen er over, vil nødvendige tiltak bli gjennomført, heter det.
AP170614 Tiltak : Digitale analyser av flybilder, feltinspeksjoner i 2014 og 2015.
AP170614 Dette er også et viktig tiltak for Ruters busstilbud, fra uke 26 ( siste uke i juni ) til og med uke 31 ( første uke i august ).
AP170614 I et åpent brev til statsminister Erna Solberg lagt ut på egen blogg ber lederen om at statsministeren « setter inn nødvendige tiltak når landets folk og fe er i fare ».
AA170614 Men desto viktigere er det at vi ser tiltak i lys av hva vi ønsker å oppnå på sikt.
AA170614 Det jeg først og fremst vil ha svar på er om andre tiltak mot støy er vurdert, eller om støyskjermer brukes slik at Statens vegvesen får gjennom sine målkrav, uten at man vurderer opp imot andre hensyn og mulige tiltak , sier Åm.
AA170614 Det jeg først og fremst vil ha svar på er om andre tiltak mot støy er vurdert, eller om støyskjermer brukes slik at Statens vegvesen får gjennom sine målkrav, uten at man vurderer opp imot andre hensyn og mulige tiltak, sier Åm.
AA170614 - På lang sikt er det sikkert mulig å gjøre noe med dem også, men først og fremst gjelder dette nye tiltak .
AA170614 Han understreker at dette er starten på noe bra, men han vil ikke konkretisere hvilke tiltak som skal settes i verk.
AA170614 - Det ville være feil av meg å si noe om hvilke tiltak vi skal iverksette allerede nå.
AA170614 Han understreker at dette er starten på noe bra, men han vil ikke konkretisere hvilke tiltak som skal settes i verk.
AA170614 - Det ville være feil av meg å si noe om hvilke tiltak vi skal iverksette allerede nå.
VG170613 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170613 Og vi er bekymret for at gapet mellom elever som har forventet lese- og regneutvikling og de som ikke har det, vil øke for hvert år vi venter med å sette inn tiltak .
VG170613 Med vårt forslag vil alle skoler ha plikt til å sette inn tiltak når eleven trenger det - ikke når det er for sent.
VG170613 Forskning viser at hvis vi setter inn tiltak tidlig i opplæringsløpet, så vil det ha høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling enn tiltak senere i opplæringsløpet.
VG170613 Forskning viser at hvis vi setter inn tiltak tidlig i opplæringsløpet, så vil det ha høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling enn tiltak senere i opplæringsløpet.
VG170613 En av årsakene til det er at vi skal kunne fange opp trusler mot norske politikere og partier tidlig, og raskt kunne iverksette tiltak .
VG170613 Saaheim ble da søkt inn på arbeidsforberedende tiltak ( AFT ), ifølge Paulsen.
VG170613 Mens det for det meste er voksne mottakere som er i arbeid, er de unge som har fått et tilbud, oftere på tiltak , ifølge rapporten.
VG170613 Hun sier de har fulgt opp i telefonmøter på månedlig basis og « i henhold til kravet i AAP om aktiv utredning, behandling og arbeidsrettet tiltak ».
VG170613 Da søkte jeg og NAV på tiltak .
VG170613 - Det legges opp til at jeg skal få tilrettelagte tiltak .
VG170613 Hun etterlyser bedre tilrettelegging fra både Nav og næringsliv og tydeligere politiske tiltak for at flere som henne kan stå i jobb.
VG170613 - Hvilke konkrete tiltak vil Ap gå inn for, Ap-leder Støre ?
NL170613 OECD-rapporten kommer i tillegg med en rekke tiltak det er verdt å repetere : ¶ 1 )Støtte de tre nordligste fylkene til å utvikle en delt posisjon på hva som skal prioriteres nasjonalt av infrastruktur. 2 )Forbedre regional styring i Nord-Norge gjennom incentiver til samarbeid i design og implementering av nasjonal politikk. 3 )Justere de geografi
DN170613 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DB170613 KrF vil derfor i forbindelse med behandlingen av vårt representantforslag med tiltak mot voldtekt fremme et anmodningsvedtak om at straffeloven endres til et mer egnet begrep, uten at realiteten i bestemmelsene endres, sier KrF-representanten.
DB170613 Ungdommenes historier viser uansett viktigheten av å styrke systematikken i barns brukermedvirkning i alle tiltak som benyttes i barnevernet.
DB170613 Fagdirektøren påpeker at det er en forutsetning for å tilby MST/FFT at barnevernstjenesten har gjort en undersøkelse av foreldrenes omsorgsevner før MST/FFT anbefales som tiltak .
DB170613 Den såkalte pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011, har vært et viktig tiltak for å motvirke dette., forteller SSB-seniorforskeren.
DB170613 Ordet « eksperimentell » rommer veldig mye, fra behandling som man har god grunn til å håpe at kan ha effekt, til tiltak som det er vanskelig å forstå hvordan skulle hjelpe, forteller Horn.
DB170613 Direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger har beskrevet regelen som et tiltak for å begrense beruselsesnivået på festivaler.
DB170613 - Dette er ikke et tiltak som løser et problem.
DB170613 Vi må sette foten ned for dem som tyr til totalitære og antidemokratiske tiltak , og vise at vi husker vår kollektive historia, og at vi aldri vil oppleve det på nytt.
DB170613 Er Norges balansering av statlige tiltak for barnevern mot foreldrenes rett til familieliv i tråd med våre internasjonale menneskerettsforpliktelser ?
DA170613 - Det er åpenbart at det må gjøres tiltak for å sikre en tryggere bolighandel, sier direktør Espen Fuglesang.
DA170613 Forslagets viktigste tiltak er å få bygget en drammensdiagonal, som leder gjennomfartstrafikken utenom sentrum.
DA170613 - Alle her ønsker å få belyst kostnader, om forslagene lar seg gjennomføre og hvilken effekt tiltak vil få.
BT170613 Fartsdempere er dermed et bakvendt tiltak .
AP170613 Prisen utdeles på bakgrunn av følgende kriterier : ¶ - person eller organisasjon som arbeider med å fremme sykling ¶ - gjort noe ekstraordinært for å fremme sykkelagendaen i by, land eller region ¶ - har visjonært politisk mot, innovative ideer og evner å få iverksatt tiltak og få folk til å arbeide sammen ¶
AP170613 Utvalget skriver i sin liste over tiltak at det ikke må « søkes å få midler direkte fra representanter for fornærmede eller berørte instanser, som Finansdepartementet, skatteetaten osv.
AP170613 I et åpent brev til statsminister Erna Solberg lagt ut på egen blogg ber lederen om at statsministeren « setter inn nødvendige tiltak når landets folk og fe er i fare ».
AA170613 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170613 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170613 NVE sier at det er gjort tiltak for å gjøre kvikkleiren mer stabil.
AA170613 - Det har vært gjort tiltak på Kvål for å gjøre kvikkleiren mer stabil, sier hun.
AA170613 Skal den positive utviklingen fortsette trengs det enda flere tiltak .
AA170613 Effektivt tiltak for å lette den hektiske og tøffe arbeidsdagen.
AA170613 Du kan ikke akseptere at det iverksettes tiltak som gjør at du sliter ut de ansatte.
VG170612 skriver også at når etterforskningen er gjennomført, vil de gjennomføre formålstjenlige tiltak .
VG170612 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170612 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170612 Konkrete tiltak
VG170612 Han forteller at bransjeorganisasjonene selv vil komme med konkrete tiltak for hvordan de kan redusere mengden matsvinn med 50 prosent.
VG170612 * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.
VG170612 Vektige samfunnshensyn tilsier derfor at forslaget bør behandles med det største alvor og at tiltak må på plass nå.
VG170612 NETTPORNO : - Både fra et rettslig og et helsefaglig perspektiv haster det med tiltak , og det er ingen grunn til å vente når det gjelder forslaget om å kreve mer av internettleverandørene, skriver kronikkforfatterne.
VG170612 Et utvalg som skal vurderer tiltak for å beskytte barn mot nettporno må selvsagt legge frem egne forslag - men et mandat bør også være å evaluere effekten av et filter levert av internettleverandør, eller innføring av alderskontroll for tilgang til nettsider med porno ( slik de nå innfører i England ).
VG170612 Både fra et rettslig og et helsefaglig perspektiv haster det med tiltak , og det er ingen grunn til å vente når det gjelder forslaget om å kreve mer av internettleverandørene.
VG170612 har kommet til enighet om å sette ned et utvalg som skal vurdere tiltak for å beskytte barn mot nettporno og økt seksualisering.
VG170612 - På skoler som dette må det ofte en mer kvalitativ analyse av situasjonen til før det settes inn mest mulig treffsikre tiltak .
VG170612 LO-sekretær Trude Tinnlund sier LO lenge har presset på for å få flere tiltak som sikrer et organisert arbeidsliv - og begrense bruken av bemanningsselskap.
VG170612 - Etter å ha avvist å gjøre noe med dette i lang tid, og etter å ha stemt imot en rekke forslag som kunne løst en del av disse problemene, er det positivt hvis regjeringen vil treffe tiltak mot innleieproblemet.
VG170612 En storstilt satsing på helsetilbud til unge og psykisk syke, og livslang rett til videregående er blant regjeringens tiltak for å få flere tilbake i aktivitet.
VG170612 - Det er helt sentralt at de kommer i gang og får tiltak og oppfølging.
VG170612 Hun håper likevel at ulike tiltak kan gi bedre resultater neste år.
SA170612 I løpet av dette tidsrommet skal det jobbes med en rekke tiltak for å fornye jernbanen i Rogaland.
NL170612 Det er også behov for å belyse, hvilke tiltak som kan være aktuelle for å bevare og utvikle skoltesamisk språk.
NL170612 I avisartikkelen skisseres det noen tiltak for å bedre bemanningen framover.
NL170612 Endelig hadde ledelsen skjønt at her må det raske tiltak til.
DN170612 Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.
DN170612 Lave oljepriser, finanspolitiske tiltak fra Den europeiske sentralbanken og reformer på hjemmebane har viste seg å være positivt for Italia de siste årene, men slike betingelser vil ikke vare langt inn i fremtiden, påpeker IMF.
DN170612 I tillegg er flere DUP-politikere svært kritiske til klimaforskning og tiltak for å bekjempe klimaendringene.
DN170612 Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.
DB170612 Statsadvokaten sa i en uttalelse at politiet ville bli tvunget til å ta alle nødvendige tiltak for å stoppe provokasjoner, uro eller handlinger som kan føre til brudd på offentlig sikkerhet og skape forhold som truer medborgernes liv og helse.
DA170612 Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.
DA170612 Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.
AA170612 Han mener finanspolitiske tiltak fra regjeringen har påvirket positivt.
AA170612 - Vi forbereder oss nå på å sette i verk tiltak dersom kjemikaliene lekker ut, sier en talsmann for Vietnams redningstjeneste.
AA170612 Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.
AA170612 Forsvarsbygg utfører nå et meget positivt tiltak som vil komme store deler av Ørlands innbyggere til gode.
AA170612 Selv om Malawi er et fattig land, mener Marianne at mye kan bedres gjennom små tiltak .
VG170611 Tiltakene i enkeltvedtaket ble evaluert og det ble konkludert med at det ikke var behov for å sette inn noe nye tiltak , svarer Lundeberg.
VG170611 Lærerne gjorde også ulike tiltak med elevsammensetning i grupper, plassering i klasserom og samtale med Henriette for å følge opp.
VG170611 Tiltak ble satt inn for å få tak i hva som skjedde, med forsterket inspeksjon og samtaler med elever som har stor uro i seg.
SA170611 Nedgangen nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
SA170611 DEBATT : Nedgangen i arbeidsledigheten nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
SA170611 Et av flere tiltak for å skape begeistring og oppmerksomhet før sommerens EM i Nederland.
DN170611 Fra flere hold spås det at Trump vil kunngjøre flere tiltak i Miami på fredag som vil begrense liberaliseringen tidligere president Barack Obama fikk igjennom i forholdet mellom de to landene.
DB170611 For eksempel ga et tiltak for gratis utstyr i Bjørndal IL ; en lokalklubb for et innvandrerområde i Oslo sørøst, hele 6 000 utlån sist vinter.
BT170611 VAKSINERING : I EU er vaksineskepsis ansett som en alvorlig trussel for folkehelsen og tiltak iverksatt.
BT170611 I EU er vaksineskepsis ansett som en alvorlig trussel for folkehelsen og tiltak iverksatt.
BT170611 Et av flere tiltak for å skape begeistring og oppmerksomhet før sommerens EM i Nederland.
AP170611 Et av flere tiltak for å skape begeistring og oppmerksomhet før sommerens EM i Nederland.
AA170611 Fra flere hold spås det at Trump vil kunngjøre flere tiltak i Miami på fredag som vil begrense liberaliseringen tidligere president Barack Obama fikk igjennom i forholdet mellom de to landene.
AA170611 - Qatar vil ikke iverksette tiltak overfor innbyggere i Qatar som er statsborgere i land som har brutt diplomatiske bånd eller trappet ned den diplomatiske representasjonen med staten Qatar, heter det i en kunngjøring som er videreformidlet av statlige medier.
VG170610 I tillegg har partiet vært ute i andre medier og lovet andre tiltak , som fullfinansiering av E16 Slomarka-Nybakk, vossebana Arna-Stanghelle og prosjekter i Rana med en prislapp på til sammen 6,9 milliarder kroner.
SA170610 ¶ Saghaug forklarer at utmerkelsen er for å markere gode tiltak i regi av friluftsrådene, og også for å lage litt fest rundt det alt arbeidet som gjøres.
DB170610 Om vi iverksetter tiltak eller ikke er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier senorrådgiver Martin Bernsen i PST om et brev fra asyladvokat Trygve Tveter.
DB170610 Om vi iverksetter tiltak eller ikke er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier Bernsen til Dagbladet.
AP170610 Men det gir mening å være engasjert fordi vi har erfaring for at menneskelig skaperevne og tiltak ofte bidrar til å gjøre tingene bedre.
AP170610 Norge har implementert en rekke tiltak for et grønt skifte.
AA170610 - Jeg ber deg innstendig vurdere og iverksette tiltak som kan få satt et endelig punktum for denne saken som et tegn på nåde for meg selv og min familie, sa den nå 54 år gamle kvinnen til dommer Scott Gordon.
AA170610 - Om vi iverksetter tiltak eller ikke, er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier Bernsen.
AA170610 - Om vi iverksetter tiltak eller ikke, er ikke noe vi opplyser til Tveter eller Dagbladet, sier Bernsen.
VG170609 Hun mistet kontakten med folket og la frem forslag om kutt i sosiale tiltak til eldre og barn, kutt som ikke egentlig sparer så mye penger, men stikker dypt i folk, sier Whyatt.
VG170609 Isolasjon fra andre fanger brukes ofte i europeisk fengselsvesen, og det settes inn kompenserende tiltak fordi skadepotensialet er kjent.
VG170609 Satte inn vektere ¶ Én måned før notatet ble forfattet, sendte skolens arbeidsmiljøutvalg ( AMU ) et brev til Utdanningsetaten om å sette inn støttende tiltak ved skolen.
VG170609 Samtidig ønsker vi å utvide skolens kapasitet med tanke på miljøarbeid og planlegger flere tiltak rettet mot enda tettere oppfølging av elever, skriver Dunlop som også er fornøyd med at skolen har tett kontakt med politiet.
VG170609 Og vi har fått hjelp med å finne tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø med færre tilfeller av vold og trusler ved skolen, og god oppfølging av ansatte når noe skjer, formidler skolelederen.
VG170609 I tillegg ba jeg utdanningsetaten om å prioritere tiltak for å bistå i flere alvorlig situasjoner.
VG170609 - Skolen har over et tidsrom leid miljøarbeidere, og da vi satte inn miljøarbeidere samtidig som vi iverksatte en bredere pakke av tiltak , har vi opplevd at dette har fungert godt, og har bidratt til ro i skolemiljøet.
VG170609 Vanlige tiltak på slike skoler er å ha miljøarbeider og miljølærere som jobber forebyggende.
VG170609 - Vi har jobbet frem en flertallsmerknad til revidert budsjett som gir utdanningsbyråden klar beskjed om å setter inn tiltak og rapportere tilbake hvilke tiltak som settes inn både på kort og på lang sikt.
VG170609 - Vi har jobbet frem en flertallsmerknad til revidert budsjett som gir utdanningsbyråden klar beskjed om å setter inn tiltak og rapportere tilbake hvilke tiltak som settes inn både på kort og på lang sikt.
VG170609 - Men hvilke konkrete tiltak setter dere nå inn mot situasjonen som beskrives ?
VG170609 - Er det riktig tiltak å sette inn vektere - slik det er på noen skoler ?
VG170609 - Det ser jeg på som kortsiktige tiltak for å løse akutte situasjoner.
VG170609 Uenige, men har gjennomført tiltak
VG170609 Selv om departementet på mange områder var uenige i kritikken, opplyses det om at de på flere av punktene allerede er gjennomført tiltak som har forbedret forholdene for de norske fangene.
NL170609 Dette er ikke å privatisere driften av kommunale haller, tvert i mot er det tiltak for å øke dugnadsdrevne idrettslags muligheter for mer offentlig åpningstid og mer breddeaktivitet, som igjen øker rekrutteringen slik at sportslig aktivitet blir bærekraftig helt frem til godt grunnlag for A-lag på seniornivå.
NL170609 Vi må forstå fortiden for å kunne forme framtiden, først da kan vi forme tiltak for våre barn og barnebarn som vil kunne stå seg over tid.
FV170609 Somalisk kvinneforening gikk fredag kveld i bresjen for et nytt viktig tiltak i Kvadraturen.
DB170609 Derfor iverksatte de ingen tiltak .
DB170609 Strategien vil omhandle tiltak på forskning og utdanning, og vil legge til rette for langsiktig oppbygging av kompetanse.
AA170609 | Vegvesenet vurderer tiltak mot køproblemene på Ranheim ¶
AA170609 Vurderer flere tiltak
AA170609 Større og dyrere tiltak kan også være aktuelle, men ligger lenger fram i tid på grunn av mangel på penger.
AA170609 - Hvilke tiltak kan være aktuelle ?
AA170609 Vi har vurdert den til å ikke være reell, ingen operative tiltak er iverksatt.
AA170609 All ære til praktiske løsninger, men de koster ofte mye penger og bærer preg av et samfunn som må finne på tiltak fordi sommerferien er latterlig lang.
VG170608 Han vil finansiere viktige sosial tiltak med å ta litt fra dem som har veldig mye, for å løfte de altfor mange i dette landet som sliter, sier taxisjåfør Alpi Emmin ( 42 ) til VG i London.
VG170608 - Jeg sa til meg selv at alt annet av tiltak fra politikerne alltids kan endres om noen år, med noen andre ved makten, men brexit er for alltid, så jeg føler at dette er min siste sjanse til å si at jeg ikke vil ut av EU, sier 27-åringen, som også stemte på Liberaldemokratene.
VG170608 Dette beløpet inkluderer støtte til utskiftning av oljefyrer, vedovner og andre tiltak .
VG170608 » - Det er riktig og bra at Oslo kommune gir støtte til slike tiltak , og ikke minst at de legger opp til rådgivning for borettslag som vil bygge ladepunkter, sier Jan Brede Strengen ( 46 ) i Åsly borettslag på Bogstad.
SA170608 Derfor gjelder det å finne tiltak som er treffende, ikke første og beste innfall.
SA170608 Dersom systemet ikke fungerer, vil Arbeidstilsynet kunne gi pålegg til arbeidsgiver og kreve at tiltak settes inn.
SA170608 Arbeidstilsynet kan følge opp arbeidet og dersom ikke tiltak iverksettes kan tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og anmeldelse ilegges.
SA170608 Arbeidsmiljøutvalget skal ha oversikt og følge nøye med i utviklingen over arbeidsmiljøutfordringene i virksomheten og sørge for at tiltak iverksettes og følges opp.
FV170608 Nå initierer Sørlandet et nytt nasjonalt tiltak for forebygging av depresjon og selvmord.
DN170608 Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen, som peker på at signalanlegg og tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene. − Bedre samordning med disse mindre tiltakene, sammen med endringer i ruteplanen, kunne gi
DN170608 - Forskjellsbehandlingen skyldes at USA holder sin hånd over Israel og nedlegger veto i FNs sikkerhetsråd så fort det foreslås tiltak som kan ha effekt, konstaterer førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo.
DB170608 I den nylig lanserte Handlingsplanen for bedre kosthold 2017 - 2021 ble det lansert en rekke gode og viktige tiltak for å bedre folkehelsen de neste fire årene.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DB170608 Kulturdepartementet opplyser i en e-post til Dagbladet at alternativet regjeringen har valgt inkluderer tiltak for å forbedre situasjonen når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming, og disse tiltakene inngår i kostnadsestimatet.
DA170608 Hvis vi ikke innfører aktive tiltak for å tiltrekke oss barnefamilier vil vi få en « forgubbing ».
DA170608 Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen, som peker på at signalanlegg og tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene. − Bedre samordning med disse mindre tiltakene, sammen med endringer i ruteplanen, kunne git
AP170608 « Men en pågående videreutvikling av « effektpakker » i ( det nye ) Jernbanedirektoratet skal bidra til at investeringer og andre tiltak ses i sammenheng og kommer med i prosjektgrunnlaget og gjennomføringen av prosjektene, » skriver han.
AP170608 Si ;D-innlegg : Man må også sette i gang tiltak for å følge opp visjonene.
AA170608 Politiet sier at de har vurdert sikkerheten før selve valget, og har forberedt « et spesielt og svært fleksibelt tiltak » som kan settes i verk om det skulle trengs. | - Vi blir sittende her til søndag ¶
AA170608 Politiet sier at de har vurdert sikkerheten før selve valget, og har forberedt « et spesielt og svært fleksibelt tiltak » som kan settes i verk om det skulle trengs. ( ©NTB ) ¶
AA170608 Særlig har arbeidet med nye signalanlegg ikke vært planlagt, organisert og gjennomført godt nok, mener Riksrevisjonen, som også peker på at tiltak som kryssingsspor og anlegg for å snu og parkere tog ikke har vært en samordnet del av investeringsprosjektene.
VG170607 Saudi-Arabia og de andre landene som nå har iverksatt harde tiltak mot Qatar, har alle hatt flere grunner til å reagere mot landet.
VG170607 Ifølge NTB inneholder budsjettavtalen også økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
VG170607 Det må selvsagt gjøres avveininger av ressursbruken, men Venstre vil aldri være med på at det betyr at det kuttes i massevis av klimavennlige tiltak i industrien, sier han.
VG170607 Både Senterpartiet og Ap reagerer kraftig, og de får støtte fra Venstre : Det ligger ikke an til at regjeringen har støtte for en ordning som fjerner støtte til tiltak som reduserer CO2-utslippene til den landbaserte industrien innen kvotepliktig sektor.
VG170607 ADVARER : Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri slår alarm om endringer som gjør at norske industribedrifter kan miste støtte til tiltak som kutter CO2-utslippene.
VG170607 - Vi støtter ikke lenger tiltak i kvotepliktige anlegg hvor det primære formålet er å redusere utslippene.
VG170607 - Det som er det viktige i mandatendringen til Enova er at de skal prioritere tiltak innen ikke-kvotepliktig sektor, spesielt rettet mot transport.
SA170607 Internering er et såpass grovt tiltak at ingen vurderer det som en seriøs løsning.
SA170607 Regjeringen ønsker å samordne regelverket for legging av bredbåndskabel lang veier, og foreslår en rekke tiltak som skal gjøre det enklere og billigere å legge bredbånd.
SA170607 Økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
SA170607 Venstre har i samtalene prioritert mer til jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling.
NL170607 Faktisk foreslår vi om lag 11,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan 2018-2029 til tiltak for syklister og gående.
NL170607 Faktisk foreslår vi om lag 11,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan 2018-2029 til tiltak for syklister og gående, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
DN170607 DNB Markets venter at dagens retningslinjer fra Finanstilsynet, sammen med tidligere annonserte tiltak knyttet til markedsføring, kredittkortfakturering og gjeldsregister, vil redusere veksten i forbrukslån, som meglerhuset mener ikke er bærekraftig.
DN170607 Finansminister Siv Jensen er tilfreds med at regjeringens tiltak virker dempende på den kraftige prisveksten i boligmarkedet.
DB170607 « Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan oppnå autorisasjon i Norge.
DB170607 - Med dette forslaget ber vi regjeringen om å se på hvilke kompensatoriske tiltak som kan iverksettes for å hjelpe disse studentene.
DB170607 Det ble imidlertid også brukt hunder under Green Day-konserten i januar, sier Kirkeleite, som forteller a t de har skjerpet sikkerhetsnivået ved Oslo Spektrum de siste årene, med både synlige og ikke-synlige tiltak .
DB170607 Vi trenger en ny type globalinnsats for å utvikle og finansiere bærekraftig fiskeriforvaltning, marint vern, stans i havforsøpling og tiltak for å hindre havforsuring.
DB170607 Dette førte likevel ikke til at det britiske sikkerhetspolitiet MI5 gjennomførte noen tiltak mot de tre.
DB170607 De vurderingene må bygge på den kunnskap og forskning som foreligger, mer enn på politikernes evige behov for raske og synlige tiltak .
DB170607 Andre tiltak kan bli høyere straffer for all befatning med terrorisme, raskere utvisning av terrormistenkte og enda tettere overvåking av all digital kommunikasjon.
DB170607 Et sentralt tiltak er derfor at eldre som ønsker det, kan stå lenger i arbeidslivet.
DA170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
DA170607 * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
BT170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
BT170607 * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
AP170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
AP170607 * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
AP170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
AP170607 * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
AA170607 Selv om regjeringens tiltak for å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen har bidratt til å holde norsk økonomi godt oppe de siste årene, så er arbeidsledigheten fortsatt høy etter norske standarder, poengterer OECD i verdensrapportens norske kapittel. ( ©NTB ) ¶
AA170607 Selv om regjeringens tiltak for å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen har bidratt til å holde norsk økonomi godt oppe de siste årene, så er arbeidsledigheten fortsatt høy etter norske standarder, poengterer OECD.
AA170607 Regjeringen innførte fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den nye økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.
AA170607 I tillegg styrkes fattigdomsbekjempelse med en rekke tiltak , domstolene og etterforskningskapasiteten til politiet når det gjelder vold og overgrep mot barn får økte bevilgninger, og i tillegg får Andøya kommune 15 millioner kroner ekstra i omstillingstiltak.
AA170607 Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.
AA170607 * Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
AA170607 Økt lærlingtilskudd, 250 nye studieplasser for IKT, tilskuddsordning mot barnefattigdom, nye 20 millioner til tiltak mot plastforsøpling og økt inntektsgrense for ordningen med gratis kjernetid i barnehagen.
AA170607 Venstre har i samtalene prioritert mer til jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling.
AA170607 I skyggen av terror på britisk jord sto Theresa May frem søndag med krav om hardere tiltak mot islamistiske ekstremister.
AA170607 Det siste Storbritannia trenger er en svekket statsminister som vil slite med å gjennomføre tiltak mot terror og sikre en levelig exit fra EU.
VG170606 Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.
SA170606 Andre tiltak i strategien er å styrke programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene, samt innføre en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner - sammen med forskere - kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak .
SA170606 Andre tiltak i strategien er å styrke programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene, samt innføre en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner - sammen med forskere - kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak.
SA170606 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
NL170606 Jeg ser ikke hvilke andre tiltak som kan redusere eller kompensere tapene.
NL170606 I en av artiklene ble det referert fra et internt møte ved sykehuset der man drøftet ulike tiltak for bedre pasientsikkerhet.
NL170606 Det må tas fra veier, skoler og næringsrettede tiltak .
FV170606 I driftsstyret tirsdag ble det vedtatt en rekke tiltak for å bedre tilstanden.
DN170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
DN170606 Foto : Chris Ratcliffe/Bloomberg/NTB Scanpix ¶ | Tiltak mot terror ¶
DB170606 Klok av skade av treningssmellen til Petter Northug forrige sesong og smellen til store deler av det svenske herrelandslaget i 2015/16-sesongen, gjør altså svenskene nå forebyggende tiltak .
DB170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
DB170606 Som ventet får ikke Ap sine forslag for et mer seriøst arbeidsliv flertall i Stortinget, da Høyre mener de overlapper med regjeringens egne tiltak .
DB170606 Han er kritisk til utspillet fra Kambe, og påpeker at Høyre faktisk stemmer ned det han mener er tiltak som vil sikre et mer seriøst arbeidsliv.
DB170606 - Jeg er glad for at hele justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi, og at KrF nå har fått gjennomslag for at det skal settes ned et utvalg som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.
DB170606 Vi burde avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler, etablere tverrfaglige nemnder og tilby hjelp, ikke strafferettslige tiltak .
DB170606 Nemnden vurderer så om det er behov for ytterligere tiltak som behandling eller sanksjon.
DB170606 Hun kan stå bak mikrofonene utenfor 10 Downing Street og love tiltak og handling, mens selveste statsministerkatta stryker langs beina hennes.
DB170606 Debatten om terrorbekjempelse er ikke en som skiller de to partiene i samme grad, selv om May tar til orde for flere drastiske tiltak både når det gjelder overvåking og reaksjoner som Corbyn trolig er kritisk til.
DA170606 Den nye målingen, som er utført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters, viser at over 70 prosent fortsatt mener USA bør iverksette « aggressive » tiltak for å begrense den globale oppvarmingen. 68 prosent svarer at USA bør lede den globale innsatsen for å takle problemet.
DA170606 Slike tiltak som modellen i Jordan kan ikke være en erstatning for å fortsatt ta imot flyktninger til Europa, men ett supplement til det, sier Nesse, som etterlyser økt satsing på nærområdene.
DA170606 - Jeg er glad for at hele justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønsket at barn eksponeres for pornografi, og at KrF nå har fått gjennomslag for at det skal settes ned et utvalg som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og økt seksualisering, sier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.
DA170606 Der må det helt andre tiltak til.
BT170606 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
AP170606 Vestens viktigste tiltak mot terroren, mener Stephen M.
AP170606 Det er helt nødvendig med tiltak som retter seg mot hele familien og som aktiverer nettverket rundt barna og ungdommene etter et dødsfall, sier psykolog Cecilie Lobben Munch.
AA170606 Den nye målingen, som er utført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters, viser at over 70 prosent fortsatt mener USA bør iverksette « aggressive » tiltak for å begrense den globale oppvarmingen. 68 prosent svarer at USA bør lede den globale innsatsen for å takle problemet.
AA170606 Kanskje det er derfor det brasilianske samfunnet og staten ikke er så interessert i å sette i verk effektive tiltak for å unngå disse tapene, sier IPEA-forsker Daniel Cerqueira.
AA170606 Rådmannen mener at det er mulig å utforske tiltak i, og tett på, parkarealene dersom gevinsten er så stor at den forsvarer inngrep.
AA170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
AA170606 Venstre har i samtalene prioritert mer til jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling.
AA170606 Stortingspresidenten viser til at prosjektet nå har god fremdrift, og at det ble iverksatt " en rekke tiltak " i 2014.
AA170606 Venstre har i samtalene prioritert mer til jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere samt tiltak mot plastforsøpling.
AA170606 Vi innfører også en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
VG170605 Lanserte tiltak
VG170605 Med seg i kofferten har han 100 millioner kroner til tiltak for å begrense plastforsøpling.
SA170605 Statsminister Theresa May ventes å komme med flere detaljer om hvilke tiltak som gjøres etter angrepet, etter å ha vært i møte med regjeringens krisekomité COBRA mandag formiddag.
NL170605 Vi trenger effektive tiltak mot fremmedkrigere - forbud mot å delta i krigshandlinger utenfor ditt eget land.
DN170605 Statsminister Theresa May ventes å komme med flere detaljer om hvilke tiltak som gjøres etter angrepet, etter å ha vært i møte med regjeringens krisekomité COBRA mandag formiddag. ( ©NTB ) ¶
DB170605 Denne uka fikk politimestrene i landet beskjed om å sette i verk tiltak før den store hovedsesongen starter rett over pinse.
DA170605 Det er ikke avsatt midler sentralt til tiltak som dette.
DA170605 Det er den enkelte videregående skolen som gjør løpende vurderinger av om det er behov for vektere eller andre tiltak , og bestiller disse.
DA170605 mars ber AMU etaten « sette inn støttende tiltak » ved skolen.
AP170605 Dette er et lokalt og meget nyttig tiltak .
AA170605 Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.
AA170605 Statsminister Theresa May ventes å komme med flere detaljer om hvilke tiltak som gjøres etter angrepet, etter å ha vært i møte med regjeringens krisekomité COBRA mandag formiddag. ( ©NTB ) ¶
AA170605 - Entreprenøren har ansvaret for mindre tiltak som for eksempel lapping av hull i asfalten.
VG170604 Han påpeker at hun imidlertid ikke beskrev noen spesifikke tiltak på islamistisk terrorisme, og spør hvordan det hun nå vil gjøre nå er annerledes enn det Storbritannia har gjort de siste seks årene.
VG170604 Men selv om May varslet tiltak som regulering av internett, har hverken hun eller andre lands myndigheter et knippe enkle virkemidler raskt tilgjengelig.
SA170604 Når Statoil snakker om å bidra i klimaarbeidet, dreier det seg først og fremst om tiltak som skal rettferdiggjøre at nettopp Statoil kan fortsette gigantinvesteringene i fossil energi som vi i en verden med vellykket klimapolitikk altså må bruke betydelig mindre av - og det i løpet av få år.
NL170604 Selv med de nevnte tiltak , vil risikoen for nye aktører kunne være betydelig.
NL170604 Et annet tiltak for økt konkurranse er å splitte anbudet opp i flere kontrakter, et fartøy pr kontrakt eller 3 pakker med eksempelvis 4 + 4 + 3 fartøy.
FV170604 Skjerpede tiltak mot plastforurensing og marin forsøpling er et av hovedkravene fra Venstre i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.
FV170604 Norske tiltak
FV170604 Mer kan jeg ikke si om innholdet nå, men vi har imidlertid satt i gang arbeid med tiltak mot forsøpling fra fiskeri og havbruk og mikroplast fra blant annet bildekk, kunstgressbaner og tekstiler, sier Helgesen.
DN170604 Mens Labour ledet av Jeremy Corbyn som også vil bruke mye penger på kriminalitetsforebyggende tiltak , samtidig er for åpne grenser, soft brexit og ikke like opptatt av sikkerhets- og forsvarspolitikk som May.
DB170604 Avisa presiserer ikke hvilke tiltak Russland vil ta for å følge opp målsetningen.
DB170604 - Hesteridningen kan framstå som et luksustilbud, men det er et viktig tiltak for å bedre motorikken til mange av barna, kommenterer Nilssen.
DB170604 I følge Arbeids- og velferdsdirektoratet er det til enhver tid 60000 personer som står i kø for å begynne på arbeidsrettede tiltak .
DB170604 I Navs årsrapport leser man at den gjennomsnittlige ventetiden for å komme i gang med tiltak er 390 dager.
DA170604 Utfordringen er ofte at veldig mange tiltak er preget av dilemma og har også en kostnadsside, forklarer Harpviken.
DA170604 Prio-direktør Kristian Berg Harpviken mener tiltak for å forhindre og å bekjempe terror har mange kostnader.
BT170604 Og de skiller heller ikke mellom offentlige tjenestemenn som bryter regler for å oppnå særfordeler, og kommuneansatte som viser kreativitet og engasjement for å få realisert et positivt tiltak for byens innbyggere.
AP170604 De er glad for alt som kan føre til at det blir en lettere hverdag, og ønsker tiltak som kan resultere i ras velkommen, sa ordfører Hustad i september i fjor.
AA170604 Det er mer komplisert å ta tak i forholdet mellom folk enn å gjøre tiltak på stinettet i Bymarka, sier seniorforsker i NINA Dagmar Hagen.
AA170604 De er glad for alt som kan føre til at det blir en lettere hverdag, og ønsker tiltak som kan resultere i ras velkommen, sa ordfører Hustad i september i fjor.
AA170604 De er glad for alt som kan føre til at det blir en lettere hverdag, og ønsker tiltak som kan resultere i ras velkommen, sa ordfører Hustad i september i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170604 Utfordringen er ofte at veldig mange tiltak er preget av dilemma og har også en kostnadsside, forklarer Harpviken.
AA170604 Nyhetene fra London om sju drepte og nesten 50 skadde i et nytt terrorangrep, skaper krav om mer politi i gatene, mer overvåkning, enda strengere innvandringspolitikk og enda flere tiltak mot terrorangrep.
NL170603 Hvis man virkelig hadde ønsket å få ned trafikken og forbedre miljøet og klimaet så finnes det et mye bedre tiltak som utmerket godt kan innføres istedenfor bommer og dyre veiprosjekter.
DB170603 I henhold til Paris-avtalen så skal hvert enkelt avtaleland erklære hvor mye de vil kutte utslippene sine med, og hvilke tiltak de skal sette i verk for å nå målene.
DB170603 at tiltak for å bekjempe IS skal skje i respekt for statenes ( i realiteten Syrias ) territorielle integritet.
DA170603 Glasstak over bassengene, opplevelsessenter, konferansesal og tiltak for å rekruttere nye fagfolk har sammen med markeringen av Vann- og avløpsverkets 150-årsjubileum utgjort en lang rekke plussargumenter.
DA170603 Glasstak over bassengene, opplevelsessenter, konferansesal og tiltak for å rekruttere nye fagfolk har sammen med markeringen av Vann- og avløpsverkets 150-årsjubileum utgjort en lang rekke plussargumenter.
BT170603 Relevante ambassader skal være knutepunkt for et samlet norsk engasjement, det være seg Norfund, Innovasjon Norge, norsk næringsliv eller bistandsfinansierte tiltak i samarbeid med multilaterale eller nasjonale partnere ».
BT170603 En « Team Norway-tilnærming » vil kunne bidra til en dreining mot for eksempel tiltak som gagner norsk næringsliv, mens bistanden innimellom må ta en for laget.
BT170603 Hvis mange ulike forskningsgrupper undersøker et tiltak som ikke har effekt, vil tilfeldigheter i data føre til at enkelte grupper likevel finner effekt.
AA170603 Han har også sagt at avtalen tvinger landene til å gjennomføre kostbare tiltak , noe som ikke stemmer.
VG170602 Torbjørn Røe Isaksen viser til økonomen Raj Chetty, som Agenda hadde på besøk i fjor høst, og peker på at han trekker fram utdanning som et viktig tiltak for å utjevne forskjeller.
VG170602 Det finnes en lang rekke forslag til tiltak som skal gjøre norsk skole bedre.
VG170602 Når en sentral partner går ut kan bli vanskeligere å mobilisere politisk vilje hos andre til å gjennomføre enda sterkere tiltak enn foreskrevet i Paris.
VG170602 Vi har vektlagt vår satsning på reduksjon av privatbilismen, tiltak for renere luft, flottere grøntområder og mer byliv i vår presentasjon som ble godt mottatt, sa Berg.
DN170602 Kineserne er klar over en reduksjon av utslipp fra fabrikker og andre tiltak er mulig - hvis viljen er til stede.
DN170602 Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1300 personer.
DN170602 Et mulig nyvalg i Italia og om republikanerne i en tid med mye politisk uro rundt president Donald Trump lykkes i å innføre markedsvennlige tiltak i USA.
DB170602 ¶ VIL REDUSERE GRANULAT-FORBRUKET : NFF gjør tiltak for at gummikulene i kunstgresset ikke skal forsvinne.
DB170602 - Men vi mener vi skal klare det, sier Svendsen og påpeker at det allerede er etablert tre pilotprosjekter for å teste ut ulike tiltak for å begrense forbruket og spredningen av de små svarte kulene.
DB170602 Den kjente investoren og milliardæren snakker om Paris-avtalen, med tiltak som skal begrense temperaturstigningen til under to grader celsius.
DB170602 Medlemslandene forplikter seg til å gjennomføre tiltak for at så skal skje.
DB170602 I henhold til Paris-avtalen så skal hvert enkelt avtaleland erklære hvor mye de vil kutte utslippene sine med, og hvilke tiltak de skal sette i verk for å nå målene.
DB170602 Venstre har i våre budsjetter flyttet pengene byrådet bruker på utredninger og byråkrati i prosjekt bilfritt byliv, over til konkrete tiltak som vil gi mer byliv.
DB170602 Men byrådets plan er å starte slike tiltak først i 2019, og foreløpig er det ikke satt av noen penger.
DB170602 I byrådets plan for bilfritt byliv er det dessverre få konkrete tiltak som vil monne.
DA170602 Samtidig ser han at mange i denne aldersgruppen fortsatt er på arbeidsrettede tiltak .
DA170602 LES OGSÅ : Spår 10.000 nye jobber ¶ - Tiltak virker ¶
DA170602 I mai var 2517 personer i denne aldersgruppen helt ledige, mens 998 personer gikk på arbeidsrettede tiltak .
DA170602 2752 personer var i et arbeidsrettet tiltak .
DA170602 I tillegg gir juryen Hederlig omtale og 10.000 kroner til Frelsesarmeens tiltak Jobben.
DA170602 Alle slike tiltak på sjøbunnen skal bli oversendt museet.
DA170602 Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.
BT170602 Tiltak ble så iverksatt, og den første analysen viser at syrenivået er tilfredsstillende.
BT170602 Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.
AP170602 I tillegg til å heve pensjonsalderen og fryse pensjonen, foreslås også andre tiltak .
AP170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel.
AA170602 Kåringen skal også oppmuntre europeiske byer til å forplikte seg til pågående og ambisiøse klimaforbedrende tiltak og en bærekraftig utvikling.
AA170602 Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.
AA170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel.
AA170602 Mange hensyn og tiltak i riktig retning vil til sammen gi en god effekt for våre globalt trua arter.
VG170601 Siden 1970-tallet har California vært først ute med å innføre lover og gjennomføre progressive tiltak for å bevare miljøet, og hindre utslipp av klimagasser.
VG170601 Guvernøren i California, Jerry Brown, drar snart til Kina for å møte politiske i Midtens rike og diskutere tiltak for å hindre global oppvarming.
VG170601 EUs kommisjonsmedlem for klima og energi, Miguel Arias Canete har lovet flere planer om tiltak i morgen.
VG170601 Klinikken skriver også at de har nylig gjort flere tiltak for å sikre at pasientenes opplysninger skal være trygge.
SA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
NL170601 Så skal det sies at kommunen ikke melker de vanskeligstilte for å finansiere andre tiltak .
NL170601 Andre igjen mener at sannhetskommisjon, inspirert av kommisjoner i Sør-Afrika og Canada, er et for drastisk grep - de mener mer edru tiltak heller bør tas i bruk, som mer forskning.
NL170601 Endelig, selve nøkkelspørsmålet er gjennomføring av praktiske tiltak slik at målene nås.
DB170601 Og at tiltak må iverksettes for å ta unna køene.
DB170601 - Vi hadde et møte med landets politidistrikter for å skaffe oss en oversikt over situasjonen akkurat nå, og for å forsikre oss om at det iverksettes tiltak før hovedsesongen for pass-søknader, sier fagdirektør i Politidirektoratet, Atle Roll-Matthiesen.
DB170601 Å frata eiendommene sin diplomatiske immunitet er et tiltak som administrasjonen skal vurdere, skriver avisa videre.
DB170601 Klokka ni i kveld får vi vite om president Donald Trump vil melde USA ut av Paris-avtalen, som inneholder tiltak for å begrense menneskeskapte klimaendringer til under to grader Celsius.
DB170601 Alliansen, som de har valgt å kalle « United States Climate Alliance », skal bestå av stater som forplikter seg til å følge opp Parisavtalen og iverksette tiltak mot klimaendringene.
DA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
DA170601 Vi har mange tiltak allerede, så her er det veldig om å gjøre å samkjøre dem.
BT170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
BT170601 Det vil bli satt i verk avbøtende og lempende tiltak , så allmennheten kan besøke turistattraksjonen omtrent som før.
BT170601 Derfor krever KrF en rekke tiltak for å bedre vernet for au pairene.
AP170601 - Man må kunne tilby sivilbefolkningen tiltak som garanterer deres sikkerhet.
AA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
AA170601 I et telefonmøte onsdag fikk landets politimestre beskjed fra Politidirektoratet om å sette inn tiltak for å redusere køene, skriver Dagbladet.
AA170601 Klimakutt og regnskogspenger er bra, men også tiltak for å holde norsk olje i bakken er avgjørende, sier Gulowsen i Greenpeace Norge.
VG170531 - Men nå er det gjort veldig mange tiltak .
VG170531 Klinikken skriver også at de har nylig gjort flere tiltak for å sikre at pasientenes opplysninger skal være trygge.
VG170531 - Så lenge man er ekstrem på Facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det, sier han og legger til : « Ekstremisme må møtes med ekstreme tiltak ».
VG170531 Prosjektene som inngår i Bergen-bypakken er blant annet den videre utbyggingen av bybanen til Fyllingsdalen og Åsane, en ny trafikkløsning i sentrum og flere tiltak til kollektiv-, sykkel- og gangtrafikken i byen.
DB170531 Dette til tross for at det må gjøres tiltak i olje- og gassindustrien.
DB170531 Situasjonen i Manchester viser at vi hele tiden må være på, og foreslå ekstreme tiltak , sier Njåstad.
DB170531 - Må møtes med ekstreme tiltak
DB170531 - Ekstremisme må møtes med ekstreme tiltak , sier Njåstad.
DB170531 Nye tiltak
DB170531 Derfor må vi kartlegge hva slags tiltak som kan være nyttige.
DB170531 - Vi setter i gang tiltak med Nav og helsevesenet.
DB170531 Dette til tross for at det må gjøres tiltak i olje- og gassindustrien.
DB170531 « Dette er et bra tiltak .
DB170531 Dette er tiltak som både styrker lokaldemokratiet og selvstyret, sier Lunde.
DB170531 KVINNEKAMPANJE : Det gigantiske reklamebyrået McCann oppfordrer mer enn 3500 selskaper - som SSGA investerer i på vegne av klienter - til å iverksette tiltak for å øke antall kvinner i styrene.
DB170531 Våre forebyggende tiltak begrenser seg til : Mer politi i gatene, besøksforbud og voldsalarm, urinprøvekontrakt, bekymringssamtalen og foredrag på skole.
DB170531 Så når Høyre-politikere fremmer enkle tiltak « for barnets beste », er det et tegn på manglende selvransakelse av egen politikk som har sviktet barna år etter år.
DB170531 I dag trenger vi også tiltak for å øke kunnskap om vår profesjon til de rundt oss.
DB170531 For små, men likevel søknadspliktige tiltak vil dispensasjonsandelen av gebyret dermed lett bli uforholdsmessig stor.
DA170531 På Tøyen måtte flere tiltak avbrytes, mens flere kritiserte områdeløftet for å være for mye fasade og for lite innhold.
DA170531 Første tiltak kan vi se allerede til høsten.
DA170531 - Grønland har også store ressurser, det er mange som ønsker å bo og drive forretning her, mange organisasjoner som kjenner området godt, og etter hvert flere store næringslivsaktører som kan bidra både med frivillig og økonomisk støtte til gode tiltak .
DA170531 Statsråden peker allerede før møtet på ett tiltak han ønsker å videreutvikle : ¶
DA170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
DA170531 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) skal onsdag diskutere tiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn.
DA170531 Flere tiltak
DA170531 Men at vektere nå brukes mer systematisk som et tiltak for å trygge og beskytte ansatte og elever, samt dempe sosiale konflikter elever imellom, har ikke vært vanlig her til lands.
DA170531 Vi tror summen av mange tiltak har bidratt til den positive utviklingen, både streng lovgivning, høye avgifter, hjelp til røykeslutt og kampanjer.
DA170531 Planlegging Bringeland - Vassenden, som står under overskriften E39 Ålesund - Molde er ikke en del av denne strekningen, og skulle vært oppført under en overskrift med tittel " Andre tiltak langs E39 ".
DA170531 I siste setning under E10 Fiskebøl-Nappstraumen står det : " Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Svolvær-KabelvågLeknes, men at det har lavere prioritet enn øvrige tiltak ".
DA170531 Det skal stå : " Det tas i den videre planleggingen også høyde for at det over tid skal etableres gul midtlinje på strekningen Fiskebøl-Svolvær-Leknes, men at det har lavere prioritet enn øvrige tiltak ".
DA170531 - Og vi forslår at det skal gjøres en gjennomgang og settes i verk tiltak for å hindre at de utøver myndighetsutøvelse som er forbeholdt det offentlige, sier Mandt.
BT170531 Stater, byer, bedrifter, skoler og andre aktører over hele USA og resten av verden, setter allerede i gang tiltak for å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene.
BT170531 Derfor er bysykler, og alle andre tiltak som vil få flere bergensere på pedalene, sårt tiltrengt.
BT170531 Nå krever han og LEVE nye tiltak .
AP170531 Vi må fortsette det arbeidet vi er i gang med, men med ytterligere tiltak og virkemidler., sier han.
AP170531 Vi må fortsette det arbeidet vi er i gang med, men med ytterligere tiltak og virkemidler., sier han.
AP170531 - Utenfra kan de ikke lenger ha en mulighet til å forsøke å utvanne forslag og stanse tiltak de er uenige i, sier Kemp til Aftenposten på telefon fra Australia.
AP170531 Men andre tiltak er rene økonomiske spørsmål.
AP170531 LNU har foreslått en ti punktsliste over tiltak for å øke valgdeltakelsen blant unge, blant annet for å forhindre en slik situasjon.
AP170531 Statsråden peker allerede før møtet på ett tiltak han ønsker å videreutvikle : ¶
AP170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
AP170531 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) skal onsdag diskutere tiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige barn.
AP170531 Flere tiltak
AP170531 Jeg registrerer at Utenriksdepartementet erkjenner at de « har et forbedringspotensial når det gjelder arkivering og journalføring » og at departementet ifølge kommunikasjonssjef Frode Andersen « har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området ».
AA170531 Bompenger er ikke positivt i seg selv, men det er veldig mye bra tiltak som ligger inne i denne pakken, sier Arbeiderpartiets Geir Dale.
VG170530 VG har de siste dagene avslørt at selv konkrete tiltak som å samlokalisere alarmsentralene blir trenert og motarbeidet av Politidirektoratet, uten at regjeringen ser ut til å være i stand til å gjøre noe med det.
VG170530 Dette er tiltak som vil hjelpe alle, men spesielt de som opplever mest mobbing.
SA170530 Men også når republikanerne har hatt politisk makt, for eksempel under guvernør Arnold Schwarzenegger ( 2003 - 11 ), var California ledende i å innføre tiltak mot naturforurensing og klimautslipp.
SA170530 Da må vi gjøre ytterligere tiltak for å styrke varslingsinstituttet, sier Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide.
SA170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene.
SA170530 FOTO : Ørjan Deisz ¶ | 100.000 sjøfolk har mistet jobbene, nå vil Frp ha tiltak mot sosial dumping på sjøen ¶
FV170530 Vindkraftselskaper inngår avtaler om kompenserende tiltak verd flere titalls millioner kroner like før kommunene skal si ja eller nei tiil utbyggingen.
DN170530 Derfor må hjemlige tiltak trappes opp.
DB170530 Dette er et underlig tiltak , på mange plan.
DA170530 Flere tiltak er gjennomført de siste årene for å legge til rette for et bedre togtilbud på Jærbanen.
DA170530 Vi kan ikke slutte med alle andre typer tiltak fordi man ønsker å yte mer på pleie og omsorg, svarer hun.
DA170530 I mandagens formannskapsmøte la rådmannen opp til at pengene skulle gå til følgende tiltak : ¶ â - ª Avsetning til premieavviklingsfond ( 11 300 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, skole og barnehage ( 7 500 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, helse og sosial ( 3 500 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, ny stilling ( 300 000 kroner ) ¶ â - ª Kunstisbane ( 1 000 000 kroner ) ¶
DA170530 - Å sette slike tiltak opp mot hverandre er jeg litt skeptisk til å gjøre.
DA170530 * Nedsette et tidsklemmeutvalg, som skal utrede nye, konkrete tiltak for foreldre i tidsklemme.
DA170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved de forslagene.
DA170530 - Det snakkes mye om disse tingene, men man er helt på hæla når det gjelder å komme på banen med tiltak .
BT170530 Skal kommunen som prøver å kvitte seg med jumbo-plassen i sykkeltilrettelegging, få kritikk når de endelig finner et tiltak som faktisk lar seg gjennomføre ?
AP170530 Særlig i oppfølgingen av kapitalfluktutvalgets rapport fra 2009 er det kommet tiltak .
AP170530 - Reformen hadde få tiltak mot skattetriksing i utlandet.
AP170530 Han mener videre satsing på karbonfangst- og lagring, energieffektivisering og tiltak som kan få ned utslippene i olje- og gassektoren og i industrien vil være viktige midler for å nå målet.
AP170530 Som et midlertidig tiltak vil Politiet fra og med 1. mai i år offentliggjøre journalene for PFT på politi.no, frem til en samlet løsning for etaten er på plass, sier han.
AP170530 Iverksetter midlertidige tiltak
AP170530 Om kritikken fra Riksrevisjonen om den manglende arkiveringen om Dalai Lama-beslutningen sier han at de har iverksatt tiltak for å sikre at relevante dokumenter arkiveres.
AP170530 - UD har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området, sier kommunikasjonssjef Andersen.
AP170530 Om kritikken fra Riksrevisjonen om den manglende arkiveringen om Dalai Lama-beslutningen sier han at de har iverksatt tiltak for å sikre at relevante dokumenter arkiveres.
AP170530 - UD har iverksatt flere tiltak for å styrke arbeidet på dette området, sier kommunikasjonssjef Andersen.
AP170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene.
AA170530 Stortinget mangler både regjeringsapparatets ekspertise til å beregne de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak og dessuten bondeorganisasjonenes evne til å stille spørsmål ved forslagene.
SA170529 Litt til Metropolis ¶ 33 scener i hele landet fikk tilskudd av Musikkutstyrsordningen til fremføringsutstyr eller til akustiske tiltak i scenelokale, med en samlet tilskuddsramme på kr 3.718.000.
NL170529 Målet er å samarbeide om forebyggende tiltak mot svart økonomi.
NL170529 Vi skjønner så mye at tiltak for å forebygge uhell koster relativt mye mer enn null kroner som beslutningsgrunnlaget angir.
NL170529 Det er vel slik at opinionen ( i hvert fall de som benytter lufthavnen ) har en rett til å få innsyn i slike konsekvenser og hva som gjøres av kompenserende tiltak ut over " det har vi vurdert ".
DN170529 Forbudet er i tråd med Sikkerhetsrådet og EUs restriktive tiltak mot Nord-Korea.
DN170529 Når tunnelen igjen åpnes for trafikk, blir det med en rekke tiltak for å bedre sikkerheten.
DB170529 De har heldigvis tatt trusselen på alvor og satt i gang tiltak , forteller Heiberg til Dagbladet.
DB170529 Når tunnelen igjen åpnes for trafikk, blir det med en rekke tiltak for å bedre sikkerheten.
DB170529 Forbudet er i tråd med Sikkerhetsrådet og EUs restriktive tiltak mot Nord-Korea.
DB170529 - Regjeringen argumenterte for at sammenslåing av tiltak overfor ordinært arbeidsledige og tiltak rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne, ville være en forenkling av forvaltningen og at dette ville gjøre tiltakene enklere å ta i bruk, heter det.
DB170529 - Regjeringen argumenterte for at sammenslåing av tiltak overfor ordinært arbeidsledige og tiltak rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne, ville være en forenkling av forvaltningen og at dette ville gjøre tiltakene enklere å ta i bruk, heter det.
DA170529 Dette er en gylden anledning til å sette i gang tiltak for å modernisere og bygge nye omsorgsboliger og sykehjem i kommunene.
DA170529 - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
BT170529 Forbudet er i tråd med Sikkerhetsrådet og EUs restriktive tiltak mot Nord-Korea.
BT170529 I tillegg må det straks innføres tiltak mot den økende mengden hatkriminalitet, fastslår Europarådet.
BT170529 - Mer og bedre kunnskap om minoritetene og målrettede politiske tiltak er nødvendig, heter det i rapporten, der det også framholdes at enkelte folkegruppers omreisende livsstil ikke må være til hinder for enkeltindividers rett til blant annet skolegang.
BT170529 Tiltak mot hatkriminalitet ¶
AP170529 Det hvite hus jobber, ifølge amerikanske medier, med en rekke tiltak for å få bedre grep om situasjonen : ¶
AP170529 Statens vegvesen har også innført en rekke andre tiltak når tunnelen åpnes igjen 29. mai : ¶
AP170529 Frivillige, givere og Norsk Folkehjelp ha bygget opp en rekke unike tiltak og tilbud til beboerne.
AA170529 - Vi innfører nødvendige tiltak for å fjerne ettervirkninger av katastrofen, sier Sobjanin på Twitter mandag. ( ©NTB ) ¶
AA170529 Det ble heldigvis ikke nødvendig med slike tiltak i Vikelva, sier Bergan.
AA170529 - Rask og riktig handling er avgjørende for at skadeopprettende tiltak kan settes inn raskest mulig der det er nødvendig.
AA170529 - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
AA170529 Når tunnelen igjen åpnes for trafikk, blir det med en rekke tiltak for å bedre sikkerheten.
VG170528 Frankrike er et av få land som har iverksatt tiltak for å hindre at Qatar sprer islamsk fundamentalisme gjennom å finansiere radikale moskeer og investere i muslimske butikker.
SA170528 I denne sammenheng kan vi avspore enhver klimadebatt og ethvert forslag til tiltak , som også i dette tilfellet.
DN170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
DN170528 På spørsmål fra Fox News om han er villig til å sette i verk et slikt vidtrekkende tiltak , sier Kelly at han kan komme til å gjøre det.
DN170528 Britiske myndigheter har innført tilsvarende tiltak , men de omfatter færre land.
DN170528 Jeg tenker også at det er viktig å forske mer på og prøve ut tiltak i arbeidsorganisasjoner, i samarbeid med virksomheter som ønsker høyere kvinneandeler på toppnivå.
DB170528 Vi foreslår at det statlige barnevernet skal ha et ansvar for å tilby spesialiserte tiltak , hvis kommunen på vegne av et barn ønsker det og det kan bidra til å forhindre at barnet må flytte hjemmefra.
DB170528 Statsråden viser til at mange høringsinstanser, blant annet flere kommuner, NUBU, Helsetilsynet, Barneombudet og Redd Barna, var bekymret for at barnevernet vil miste verdifulle tiltak for sårbare barn og unge hvis man skulle avvikle statens tilbud av spesialiserte hjelpetiltak.
DB170528 De fleste kommuner vil ikke ha anledning til å bygge opp egne spesialiserte tiltak fordi det krever høy kompetanse.
DB170528 Barna skal involveres før kommunene setter inn tiltak , sier Horne og legger til : ¶
DB170528 - MST er et tiltak som bare retter seg inn på å « fikse » adferden vår, ikke grunnen til at vi oppfører oss som vi gjør, sier Glorija ( 18 ).
DB170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
DB170528 Når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
DA170528 - En egen enhet for barnefamilier utenfor Trandum vil legge enda bedre til rette for at internering kan brukes som virkemiddel uten at dette blir et uforholdsmessig tiltak , sier Sandberg.
AP170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
AP170528 Han varslet at Naturressurs- og miljødepartementet vil kreve at fabrikken bygges om og setter inn tiltak som gjør at utslippene stopper.
AP170528 - Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.
AA170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel, men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
AA170528 På spørsmål fra Fox News om han er villig til å sette i verk et slikt vidtrekkende tiltak , sier Kelly at han kan komme til å gjøre det.
AA170528 Britiske myndigheter har innført tilsvarende tiltak , men de omfatter færre land.
AA170528 På spørsmål fra Fox News om han er villig til å sette i verk et slikt vidtrekkende tiltak , sier Kelly at han kan komme til å gjøre det.
AA170528 Britiske myndigheter har innført tilsvarende tiltak , men de omfatter færre land.
VG170527 Regjeringens egen statusrapport viser imidlertid at flere viktige tiltak ikke er gjennomført og at det ikke foreligger noen rapport om flere viktige tiltak som var tenkt gjennomført.
VG170527 Regjeringens egen statusrapport viser imidlertid at flere viktige tiltak ikke er gjennomført og at det ikke foreligger noen rapport om flere viktige tiltak som var tenkt gjennomført.
VG170527 Planen fra 2012, som inneholdt 35 tiltak , var delt i fire hovedkategorier : ¶
VG170527 NYE GREP : Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne skal iverksette arbeidet med nye tiltak mot voldtekt.
VG170527 Det trengs nye tiltak etter at handlingsplanen som gikk ut i 2014, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.
NL170527 I notatet ble det også skissert en frykt for at det samiske samfunnet kunne få forventninger til tiltak med en slik kommisjon.
DA170527 I et møte i kultur- og utdanningskomiteen samme kveld, la skoledirektør Astrid Søgnen fram flere tiltak som iverksettes umiddelbart : ¶
AP170527 Tidligere har G7 pleid å fordømme alle former for proteksjonisme - det vil si politiske tiltak som hindrer frihandel.
AP170527 Før en skole får tillatelse til å sette opp overvåkingskameraer, skal det fra før ha vært gjennomført andre tiltak .
AP170527 Forbudet for tunge kjøretøy over 12 meter skal gjelde fram til andre tiltak som i samme grad ivaretar sikkerheten er etablert, skriver Vegvesenet i en pressemelding.
AP170527 Forebyggingstiltakene er dertil konkrete : Samfunnet som helhet har et ansvar for å fange opp utenforskap, inkludere, sette inn tiltak mot arbeidsledighet, oppløse isolasjonstendenser.
SA170526 samtaleterapi eller rehabiliterende tiltak .
SA170526 Da må de sette i gang tiltak og mål for å bedre den.
NL170526 Videre har vi pensjonsavtale, OTP ( obligatorisk tjenestepensjon ) med 4% innskudd, hvor 2 % er et minimumskrav, fem ukers ferie, tilpassede turnuser for småbarnsforeldre, fleksible avspaseringsordninger, kurs- og kompetansehevende tiltak , korte beslutningsveier, hyppige personalmøter, felleslunsjer og faglunsjer m.m ¶
NL170526 Hvis det - slik det kan se ut - fortsatt ikke er gjennomført viktige tiltak for å høyne sikkerhetsnivået, må den ansvarlige statsråden ikke feie det under teppet, men snakke sannferdig om det.
DN170526 Tirsdag leverte Stortingets justiskomité en innstilling hvor den foreslår en rekke tiltak for å øke sikkerhet og beredskap i Norge.
DN170526 - Vi venter fortsatt på tiltak fra regjeringen som styrker arbeidet mot kriminalitet på nett.
DN170526 Frankrikes president Macron er derimot en varm forsvarer av klimaavtalen, og han og de øvrige G7-lederne ventes å ville forsøke å få Trump vennligere innstilt til tiltak for å redusere klimaendringer.
DB170526 Kontrollen fokuserte først og fremst på hygieniske forhold hos produsentene, med vekt på deres tiltak for å forebygge tilførsel og etablering av Listeria-bakterien i produksjonslokalene.
DA170526 At flere mindre samfunn og byer, også i USA, har sett nødvendigheten av overgangen til klimanøytrale tiltak og grønn energi, er håpefullt.
DA170526 Det er innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
BT170526 Da må de sette i gang tiltak og mål for å bedre den.
AP170526 - Vi må nok venne oss til en situasjon der det blir vanlig at trusselbildet endrer seg fort, og at politiet må kompensere med ulike tiltak , sier han.
AP170526 - Noen tiltak var synlige for publikum, men en veldig stor jobb i tilknytning til årets arrangement var det som ble gjort i forkant.
AP170526 Statens vegvesen har også innført en rekke andre tiltak når tunnelen åpnes igjen 29.mai : ¶
AP170526 Det midlertidige forbudet er et av flere tiltak for å begrense risikoen for brann i tunnelen, og kommer på plass etter den dramatiske brannen tidligere i mai.
AP170526 Da må de sette i gang tiltak og mål for å bedre den.
AA170526 Vi sier ikke at vi skal gjøre tiltak , men at vi gjør en vurdering av dette, sier Solem.
AA170526 Et annet tiltak kan være er kortere arbeidsdag, slik at det blir enklere å levere i barnehagen på en miljøvennlig møte.
AA170526 Det er innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
AA170526 - Noen tiltak var synlige for publikum, men en veldig stor jobb i tilknytning til årets arrangement var det som ble gjort i forkant.
AA170526 For å beholde de som allerede er der må tiltak iverksettes.
VG170525 Han skisserte flere tiltak : ¶
VG170525 Og i den grad det er nødvendig å iverksette tiltak så blir det gjort.
SA170525 Regjeringen har, sammen med samarbeidspartiene, satset på målrettede tiltak mot barnefattigdom.
SA170525 Målrettede tiltak som hjelper de som trenger det mest.
SA170525 64 ulike tiltak som skal bidra til at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling.
SA170525 Mange bussjåfører er frustrerte over trafikkaoset på Ruten i Sandnes og ønsker tiltak for å unngå farlige situasjoner.
DB170525 Stoltenberg mener at slike tiltak vil kunne hjelpe NATO-land å nå målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar innen 2024.
DB170525 Hun viste til handlingsplaner mot radikalisering og tiltak over et bredt spekter.
DB170525 Men selv om det er gjort tiltak for å bekjempe disse miljøene, tror terroranalytiker Mesøy at så mye foregår på det mørke nettet at miljøene fortsatt står sterkt.
DA170525 Det gir oss god styringsinformasjon, slik at vi kan treffe mer sikre tiltak til forbedring, sier hun.
AA170525 Ifølge ham tok stats- og regjeringssjefene beslutninger på toppmøtet om tiltak som vil bli gode verktøy for å sikre at NATO fortsetter å levere. ( ©NTB ) ¶
NL170524 Samarbeidspartiene som nå styrer Tromsø kommune ser ut til verken å ha vilje eller evne til å ta innover seg alvoret i den økonomiske situasjonen og langt mindre iverksette tiltak som kan bringe kommuneskuta på rett kjøl og stødig kurs.
NL170524 Kongens unnskyldning for fornorskningen var på sin plass, men den forblir etter min mening en tom symbolsk handling om ikke myndighetene følger opp med konkrete tiltak for å bøte på århundrer med undertrykking.
DN170524 Det vil resultere i vedvarende tiltak , gitt de strukturelle hindringene som ligger i veien for å oppnå dagens vekstmål.
DN170524 Det internasjonale pengefondet ( IMF ) har kommet med flere advarsler til den kinesiske ledelsen hvor de anbefales om å igangsette tiltak for å redusere gjelden i form av reformer.
DB170524 Når han i morgen for første gang deltar på et møte i NATO, er det satt inn ytterligere tiltak .
DB170524 - De er gode på identifisere punkter som er sårbare, og å iverksette tiltak som tilgjengelige rømningsveier.
DB170524 - I dag har verken Helsetilsynet, Datatilsynet eller NSM noen myndighet til å pålegge foretakene tiltak .
DB170524 Samtidig har FrPs samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som sitter på støttepartienes nåde, jobbet iherdig med alle midler for å utsette og forhindre effektive tiltak for å redusere forurensingen i byen, både ved å trenere miljøbomringen, lavutlippssoner og rushtidsavgift, og ved å heftig angripe effektive miljøtiltak gjennom media.
DB170524 Dette setter lønnsomme, grønne og helsevennlige tiltak som raskere T-bane, flere T-banestasjoner og sykkelveier i fare.
AP170524 Mens Trump har foreslått drastiske tiltak mot innvandring og frihandel og uttrykt sterk skepsis til overnasjonale organisasjoner, er Macron en varm EU-tilhenger som har hyllet Merkels flyktningpolitikk og som forsvarer globalisering og frihandel.
AP170524 Utfordringen ligger i å iverksette målrettede tiltak overfor risikogrupper uten å mistenkeliggjøre og stigmatisere hele befolkningsgrupper, heter det i rapporten.
AP170524 - Det vi trenger, er en fleksibel tilnærming der man bruker etterretning, forebygging av radikalisering, kameraovervåking og tiltak som kan settes inn ut fra opplysningene man har der og da.
AP170524 " Videre vil et slikt tiltak skape unødig mye støy og misnøye i forhold til de mulige innsparinger man på sikt kan få " står det.
AA170524 Derfor vil vi igangsette en del tiltak slik at de kan bli kjent med det mottaket de flyttes til.
AA170524 IMF foreslår fire tiltak for å få flere i jobb : ¶
AA170524 I et slikt scenario kan et begrenset militært angrep være kombinert med en rekke andre fiendtlige tiltak : Spesialstyrker, skjulte agenter, cyberangrep, mediekampanjer og sabotasje, kort sagt « hybridkrig » der ingen vet nøyaktig hva som foregår.
NL170523 Det er selvfølgelig ingen farbar vei å utløse harde og kollektive tiltak mot alle muslimer som bor i de liberale, vestlige demokratiene.
NL170523 Fornorskningen har i dag et vel så sterkt nedslag gjennom ulike næringspolitiske tiltak .
DN170523 May sier til BBC at hun vil benytte seg av alle mulige tiltak for å hjelpe politiet å beskytte sivile mot fremtidige angrep.
DN170523 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.
DA170523 Nåværende Klima- og energifond er et bundet fond som innebærer begrensninger på hvilke tiltak og ordninger som kan støttes.
DA170523 Arbeidsminister Anniken Hauglie presenterer nå nye tiltak for å stanse useriøse og kriminelle aktører som leverer transportoppdrag.
DA170523 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.
DA170523 Etterretning og kartlegging av miljøet er en del av forberedelsene som nå gjøres, og vi vil gjennomføre de operative tiltak vi finner nødvendige.
AP170523 Oslo Spektrum : - Gjør det vi kan av tiltak
AP170523 - Vi har også endel tiltak der vi iakttar publikum både på innsiden og utsiden.
AP170523 - I vårt samfunn er det ikke mulig å gardere seg 100 prosent mot dette, men vi gjør det vi kan av tiltak og sikkerhetsprosedyrer for å forhindre det, sier han.
AP170523 Tidligere har det kun vært krav om enkeltvedtak, som ikke nødvendigvis medførte konkrete tiltak .
AP170523 Regjeringen har i stedet foreslått en skjerpet aktivitetsplikt, hvor det lovfestes at skolene plikter å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, varsle, undersøke og sette inn tiltak ( se fakta for detaljer ).
AP170523 Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt ¶
AP170523 Plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø ¶
AP170523 - Det betyr at skoleledere raskt må sette i gang tiltak mot mobbing.
AA170523 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.
VG170522 Likevel er det liten interesse hos myndigheter og i næringslivet for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere disse risikoene og beskytte borgerne, de ansatte og sine kunder.
VG170522 Et effektivt forsvar mot populisme kan bygges opp ved å sørge for et godt sosialt sikkerhetsnett, tiltak for å styrke yrkesutdanningen, ta tak i arbeidsledigheten og sikre en mer rettferdig fordeling av godene som økonomisk vekst fører med seg.
VG170522 Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak .
SA170522 Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak . i ¶
SA170522 Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak. i ¶
SA170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
SA170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
SA170522 - Dette er i stor grad tiltak som boligeier selv kunne gjøre selv også med det gamle systemet.
SA170522 - Vi må få hele rapporten før vi kan gjøre eventuelle tiltak .
NL170522 Som et tiltak mot tap til jerv og gaupe, er det gjennomført kalving i gjerde flere steder, innenfor det som er B-områder, som jo er prioritert for beitedyr..
NL170522 Jeg mener det nå må settes inn tiltak for å få ned ørnebestanden der den gjør størst skade snarest.
DN170522 Den israelske regjeringen vedtok søndag flere tiltak som er ment å bedre palestinernes økonomi og gjøre det enklere for dem å reise inn og ut av den okkuperte Vestbredden.
DN170522 Anonyme israelske kilder sier at dette blir gjort på direkte oppfordring fra president Donald Trump, som har oppmuntret til tillitsskapende tiltak i forbindelse med sitt besøk i Israel og Palestina.
DN170522 Trump-administrasjonen vil, ifølge nettstedet, blant annet kutte tiltak knyttet til matkuponger for fattige og helseforsikring for barn og handikappede.
DN170522 Norske byggeplasser kan bli utslippsfrie med « enkle » tiltak , viser ny rapport.
DB170522 DSB er nå i gang med å gjennomgå brann- og redningstjenesten, og skal komme tilbake til regjeringen med tiltak til forbedringer.
DB170522 I 2004 startet FBI en rekke tiltak for å slå ned på gjengens økende aktivitet.
DA170522 Norge må rapportere til kontrollregimer i FN og EU, og regjeringen må stå til ansvar for egne utslipp og tiltak for utslippsreduksjoner.
DA170522 Med utgangspunkt i de internasjonale klimaforpliktelsene må tiltak for å redusere klimagassutslippene få en større plass i statens verktøykasse til bruk i byregionene.
DA170522 At også den sterkt utvidede politi- og militærstyrken som er plassert i Cannes under festivalen, er utstyrt med kraftigere automatvåpen og ammunisjon er noe av det som har lekket ut av sikkerhetsforanstaltningene, men langt fra alle tiltak er synlige for den forbipasserende.
DA170522 Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak .
DA170522 - På grunn av uforutsigbarheter i fremdriften knyttet til arbeid og tiltak knyttet til tiltaksposten til truet natur, vil den totale summen som brukes til dette variere fra år til år.
DA170522 » - Det er svært alvorlig at myndighetene flere år på rad ikke klarer å benytte seg av tildelte midler for å fordele tilskudd til tiltak for å nå det nasjonale målet om at ingen arter og naturtyper skal utryddes, sier SVs Lars Haltbrekken.
BT170522 Flere etater i kommunen, politiet og beboere i området har vært i dialog om hvilke andre tiltak som kan forhindre narkotikabruk i parken.
BT170522 Det er ett konkret tiltak alle involverte parter synes å være enig om er det viktigste, nemlig at parken blir tatt i bruk av publikum.
AP170522 Det trengs derfor mer kunnskap om risikofaktorer for sykelighet, slik at effektive tiltak kan bli satt inn også her.
AP170522 - Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye.
AP170522 Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak .
AP170522 Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak.
AP170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
AP170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
AP170522 - Dette er i stor grad tiltak som boligeier selv kunne gjøre selv også med det gamle systemet.
AP170522 - Vi må få hele rapporten før vi kan gjøre eventuelle tiltak .
AA170522 - Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak .
AA170522 - Vi har grunn til å tro at de fleste ikke gjorde noen spesielle tiltak , sier han.
SA170521 - Vi må ikke komme dit at en alvorlig ulykke må skje før det gjøres tiltak for sikkerheten til oljearbeidere, sier Ap-politiker Torstein Tvedt Solberg.
NL170521 Nesten to millioner av potten går til tiltak i Tromsø.
NL170521 Drøyt halvannen million av potten går til tiltak i Tromsø.
DA170521 Jeg mener det er en billig pris å betale, og dette er et tiltak som gir miljøeffekt.
AP170521 - Vi har grunn til å tro at de fleste ikke gjorde noen spesielle tiltak , sier han.
AP170521 Deretter kom kommisjonen med ni tiltak de mente hastet å få på plass.
VG170520 - I neste stortingsperiode må vi få på plass en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner, sier Toine Sannes, stortingskandidat for Nordland MDG.
VG170520 De ga en grundig gjennomgang av bakgrunnen for saken, hvilke tiltak direktoratet har satt i verk og om sine vurderinger så langt, sier statsråden i en skriftlig kommentar til VG.
VG170520 - Vi jobber kontinuerlig med rutinene, og ser om det er behov for ekstra tiltak på bakgrunn av denne saken og det som har kommet frem i VG.
VG170520 - Riktig tiltak
VG170520 - Direktoratet presenterte dette på møtet som en oppfølging av saken, og jeg deler deres syn på at dette er et riktig tiltak .
DN170520 - I neste stortingsperiode må vi få på plass en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner, sier Toine Sannes, stortingskandidat for Nordland MDG.
DB170520 * Partiet vil prioritere tiltak som kan gi rask reduksjon i klimagassutslippene fra flytrafikken.
DB170520 Å sette inn tiltak i skolen kan være for seint.
DB170520 I dag kan barnehagene i Oslo sette i særskilte tiltak inn mot barn med svake språkferdigheter, men disse baseres utelukkende på skjønnsmessige vurderinger av den enkelte barnehage.
DB170520 Forskning fra Statistisk Sentralbyrå viser at det å kutte i norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere de globale klimagassutslippene.
DA170520 - Regjeringens egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, som nylig ble utvidet med flere nye tiltak , gjør det lettere for alle parter - inkludert kommunene - å støtte opp om de seriøse aktørene i arbeidslivet og å bekjempe de useriøse.
BT170520 Uten tiltak vil produksjonen på disse være på rundt 1,5 millioner fat pr. dag når MDG vil ha avsluttet norsk oljevirksomhet.
BT170520 Tilstandsrapporten ramser opp en rekke tiltak som må forbedres i bygget, men tyngre tiltak som nytt tak, nye vinduer og nytt ventilasjonsanlegg er allerede utbedret.
BT170520 Tilstandsrapporten ramser opp en rekke tiltak som må forbedres i bygget, men tyngre tiltak som nytt tak, nye vinduer og nytt ventilasjonsanlegg er allerede utbedret.
AP170520 Uten tiltak vil produksjonen på disse være på rundt 1,5 millioner fat pr. dag når MDG vil ha avsluttet norsk oljevirksomhet.
AP170520 - Det er jo et tiltak som koster.
AP170520 Vi jobber nå med å få oversikt over omfanget av situasjonen og vurderer tiltak , inkludert annullering, fortløpende, sier Skillinghaug.
AA170520 - I neste stortingsperiode må vi få på plass en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner, sier Toine Sannes, stortingskandidat for Nordland MDG.
AA170520 - I neste stortingsperiode må vi få på plass en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner, med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner, sier Toine Sannes, stortingskandidat for Nordland MDG.
VG170519 Tiltak , inkludert annullering av eksamenen, vil bli vurdert fortløpende.
SA170519 Rusomsorgen må styrkes med gode tiltak for de som er på vei tilbake til et normalt liv.
SA170519 Hovedforklaringen er vedlikeholdsstans, redusert leteaktivitet, mindre fakling på skifergassanlegg i USA, samt tiltak for å redusere utslipp.
NL170519 En av dem er at den nødvendigvis også må se framover, og fremme politiske tiltak når resultatet foreligger.
NL170519 Dette munnet ut i sterk kritikk av det som hadde foregått, samt at det ble fremmet en rekke tiltak for framtida.
NL170519 Redaktøren kan ennå komme med tiltak som kan rette opp saken fra deres ende.
NL170519 Nødvendige tiltak
NL170519 Det er helt nødvendig å sette inn tiltak for å styrke dette.
DB170519 - Ulvesonene gir faktisk ulv bedre beskyttelse enn utenfor i tillegg gis beitenæringen støtte til rovviltgjerder og andre tiltak som fører til at tapet av beitedyr blir lavt.
DA170519 I mellomtiden er det innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
BT170519 Nå leder hun et nytt tiltak for arbeidssøkende.
AP170519 Han peker blant annet på flere forslag partiet har fremmet av produksjon og bruk av plast, og tiltak mot plastforurensning, som han mener ble nedstemt til tross for at det er bred politisk enighet om saken.
AA170519 I mellomtiden er det innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann.
AA170519 Vi var dessuten allerede i gang med flere tiltak som skal trekke flere publikummere før dette ble en mediesak.
VG170518 I 2008 la også Stoltenberg II-regjeringen fram Norges første handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med en rekke konkrete tiltak .
VG170518 - En rekke tiltak er gjennomført for å styrke Sivilforsvaret.
SA170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.
SA170518 Dette er sikkert et godt tiltak , men lurer litt på en ting : Finnes det egentlig et tydelig konsensus om hva som er " diving " ? http://t.co/6fDaSjw2lc ¶
NL170518 Uten at kunnskapen sees i en total sammenheng og munner ut i tiltak kan det risikere å bli meningsløst - selv med nye perspektiver.
NL170518 Kommisjonen gjorde et omfattende arbeid som munnet ut i en rapport samt i rekke tiltak med formål om å lege forholdet mellom minoriteter og staten.
NL170518 Den nåværende regjeringen har vært imot en kommisjon nettopp for å unngå å sette i gang tiltak for samene. http://www.nrk.no/sapmi/hemmelig-notat-avslorer-hvordan-regjeringen-vil-unnga-granskning-av-fornorskningen-1.13437879 De har solid støtte i befolkningen.
NL170518 Den har sin arv som lever videre som strukturer og holdninger i samfunnet - og der mener jeg en kommisjon er viktig, parret med tiltak for veien videre.
FV170518 Politiet melder videre at det ikke foreligger noen informasjon som tilsier at det er nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med saken.
DN170518 Økning i pensjonsalder vil være et tiltak som vil svi mindre enn andre tiltak .
DN170518 Økning i pensjonsalder vil være et tiltak som vil svi mindre enn andre tiltak.
DB170518 Ifølge politiet foreligger det ingen informasjon som tilsier at det er nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med saken.
DB170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.
DB170518 Målrettede tiltak mot dem som trenger det mest.
DA170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.
DA170518 - Skoleledelsen var godt kjent med den sikkerhetsrisiko eleven representerte, og det er uforståelig at man ikke fant grunn til et så enkelt tiltak som å informere sine egne ansatte, legger han til.
BT170518 Vi trenger fartsdempende tiltak på utsatte steder.
BT170518 Det tragiske er trafikketaten med sin unnfallenhet og manglende interesse for fartsdempende tiltak på utsatte steder, ved uoversiktlige svinger og fotgjengeroverganger.
BT170518 Dette er sikkert et godt tiltak , men lurer litt på en ting : Finnes det egentlig et tydelig konsensus om hva som er " diving " ? http://t.co/6fDaSjw2lc ¶
AP170518 Bydelen har gjennomført en rekke tiltak
AP170518 - Bydelen har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige.
AP170518 På flere av områdene scorer Norge 100 prosent, men ILGA poengterer at Norge kan bli mye bedre på tiltak mot hatkriminalitet, et område der Norge bare scorer 36 prosent.
AP170518 Dette er sikkert et godt tiltak , men lurer litt på en ting : Finnes det egentlig et tydelig konsensus om hva som er " diving " ? http://t.co/6fDaSjw2lc ¶
AA170518 Ellers drypper det penger på følgende tiltak : ¶
AA170518 Gjennom bevisførselen er det også avdekket at de ansatte på ingen måte var kjent med hvilke adekvate tiltak som skal iverksettes ved lekkasje av brennbar væske fra tankanlegget, skriver Sør-Trøndelag tingrett i dommen.
AA170518 - Mitt inntrykk er at slike planer bare fører til mer restriktive tiltak mot privatbiler og mer bompenger, sa han.
AA170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden. ( ©NTB ) ¶
AA170518 De har ikke planlagt noen tiltak mot de varslede blokadene.
VG170517 I tillegg stopper hun en rekke tiltak som skulle styrke samfunnssikkerheten.
VG170517 I 2016 la regjeringen frem en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet, som viste at viktige tiltak på samfunnssikkerhetsområdet er gjennomført, skriver han i eposten, hvor han også påpeker at det ikke må være tvil om at regjeringen satser på beredskap.
VG170517 * 1 En etterlengtet styrking av Sivilforsvaret og andre tiltak for å beskytte sivilbeholdningen. forutsetter at det kommer friske penger. * 1 Prosjektet med massevarsling med SMS til befolkningen må legges på is. * 1 Kontrollen med kjemikalier som kan brukes til bomber og annen skade, tas ned.
VG170517 Vi har gjort det enklere å endre juridisk kjønn og vi har lagt frem en LHBTI-handlingsplan med over 40 tiltak , sier Høie.
VG170517 Vi ønsker ikke at det skal påvirke vår måte å leve på, men vi gjør enkelte tiltak som kanskje ikke har vært synlig tidligere, sier operasjonslederen.
VG170517 Leder ved enhet for operative tjenester i Øst politidistrikt Olav Unnestad sier at de hvert år setter i verk tiltak for å sørge for at det er trygt på 17. mai.
VG170517 I Trondheim har kommuneledelsen sendt ut et brev med konkrete tiltak som foreldre og foresatte skal forholde seg til dersom det skulle oppstå større ulykker eller alvorlige hendelser, skriver Adresseavisen.
VG170517 - Vi har et stort distrikt og det er lokale tiltak på flere steder.
VG170517 - Ja, vi øker sikkerhetsnivået noe for å sikre en trygg feiring, men jeg går ikke i detalj om hva slags tiltak som blir iverksatt.
DN170517 Selv om Trump ikke stilles for riksrett kan hans fallende popularitet gjøre det vanskeligere for ham å få gjennomført politikken sin, med planlagte tiltak for å blåse fart i økonomien.
DB170517 | Senatet ber FBI utlevere Comey-notater ¶ ¶ TILTAK : Det er satt opp ekstra sikkerhetstiltak rundt barnetoget i Oslo sentrum 17. mai.
DB170517 Vi forventer at det som vanlig vil være god stemning i byen utover dagen - og også kvelden, og vi har tiltak for det også, fortsetter han.
DB170517 - Derfor har vi iverksatt noen tiltak som er synlige - og noen som er usynlige.
AP170517 Lignende tiltak flere steder i landet ¶
AP170517 Nærings- og fiskeridepartementet har bestilt en utredning som skal se på etableringshindringene og foreslå tiltak som kan redusere disse.
VG170516 « Har iverksatt tiltak » ¶
VG170516 Ulike tiltak
VG170516 Han sier en rekke tiltak må iverksettes.
VG170516 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier til VG at regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å få bukt med problemet.
VG170516 Psykolog og selvmordsforsker Bergljot Gjelsvik synes det er positivt at Trondheim kommune starter tiltak mot selvmord, men mener varselbrevet kommunen sendte ut er problematisk.
VG170516 Men slike tiltak bør være basert på en helhetlig plan - fortrinnsvis retningslinjer utarbeidet på forhånd, sier Gjelsvik.
VG170516 Hvis det er et slikt « cluster » som skjer i Trondheim nå, er det viktig at kommunen igangsetter tiltak .
VG170516 Det er viktig at informasjonen ses i sammenheng med andre selvmordsforebyggende tiltak i regi av kommunen.
SA170516 Vi mener alle skal ha mulighet til å få oppleve det fellesskapet som er så viktig i en oppvekst, og vi har gjennomført en rekke tiltak som har gitt slik mulighet.
SA170516 - Situasjonen var uavklart og vi hadde ikke helt oversikt, så vi satte i gang en del tiltak , og sendte ut flere nødetater, inkludert Sea King, for sikkerhets skyld.
SA170516 Flere tiltak
SA170516 - Et tiltak vi skal gjøre i løpet av året, er at alle klubbene i Toppserien skal ansette toppspillerutvikler, sier Jørgensen.
NL170516 Dette er krav fra Luftfartstilsynet som et kompenserende tiltak for å ivareta flysikkerheten.
DN170516 Han beroliger med at politiet har gjort de nødvendige tiltakene, slik som mer politi i gatene og andre tiltak som ikke er like synlige.
DB170516 * Men teknisk svikt med flyet som medfører at flygningen må innstilles, fritar ikke flyselskapet, med mindre de kan sannsynliggjøre at de tekniske problemene skyldes uforutsette forhold som de ikke kunne tatt i betraktning eller unngått med rimelige tiltak .
DB170516 * Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er det som regnes som " ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. " * Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.
DB170516 Hun tilføyer at regjeringen så langt i perioden har tilgodesett pensjonistene med i alt 7 milliarder kroner gjennom andre tiltak , blant annet skattelettelser.
DB170516 « Dette vil være i strid med hensynet til barnets beste og reformens overordnede målsetting om å forebygge inngripende tiltak », skriver Barne- og likestillingsdepartementet.
DB170516 I den forbindelse ble det gjennomført en høring med bydelsbarnevernet hvor det blant annet ble spurt om de selv drev forebyggende tiltak eller kjøpte private forebyggende tiltak til denne målgruppa.
DB170516 I den forbindelse ble det gjennomført en høring med bydelsbarnevernet hvor det blant annet ble spurt om de selv drev forebyggende tiltak eller kjøpte private forebyggende tiltak til denne målgruppa.
DB170516 Dette gir bydelene en mulighet til å drive spesialiserte tiltak på en annen måte enn små kommuner.
DB170516 De få bydelene som ikke hadde utviklet egne tiltak, benyttet eller ville benytte private forebyggende tiltak for denne målgruppa, sier Birkeland og understreker : ¶
DB170516 De få bydelene som ikke hadde utviklet egne tiltak , benyttet eller ville benytte private forebyggende tiltak for denne målgruppa, sier Birkeland og understreker : ¶
DB170516 Bydelenes tilbakemelding viste at bydelene hadde iverksatt egne familie- og nærmiljøbaserte tiltak .
DB170516 Barne- og familieetaten sier de har i oppgave å tilby tiltak og tjenester som svarer til barn, unge og familiers behov, og som etterspørres av bydelsbarnevernet.
DB170516 Det må derfor diskuteres om vi i de to prosentene også bør kunne regne inn tiltak som bygger motstandskraft i sivil sektor, og som dermed bidrar til økt forsvarsevne.
DB170516 De to prosentene av BNP som Nato forventer at vi bruker på forsvar, bør derfor også kunne innbefatte tiltak som bygger sivil motstandskraft og utholdenhet.
DA170516 Nøyaktig fordeling på tiltak vil fremkomme som resultat av forhandlinger og avtaler som skal inngås ).
DA170516 I tillegg kommer sykkeltiltak på nye veiprosjekt samt tiltak fra programområdemidler og belønningsmidler i de ni største byområdene. ( det er foreslått 17,2 milliarder kroner til belønningsmidler.
DA170516 Nøyaktig fordeling på tiltak vil fremkomme som resultat av forhandlinger og avtaler som skal inngås ).
DA170516 I tillegg kommer sykkeltiltak på nye veiprosjekt samt tiltak fra programområdemidler og belønningsmidler i de ni største byområdene. ( det er foreslått 17,2 milliarder kroner til belønningsmidler.
BT170516 Songstad sier at politiet har iverksatt en rekke tiltak i kjølvannet av varselet fra en betrodd narkoetterforsker, uavhengig av Spesialenhetens etterforskning.
BT170516 TILTAK : Politimester Kaare M.
BT170516 Flere tiltak
BT170516 - Et tiltak vi skal gjøre i løpet av året, er at alle klubbene i Toppserien skal ansette toppspillerutvikler, sier Jørgensen.
AP170516 Forslaget blir latterliggjort og sammenlignet med tilsvarende tiltak i Kina og Nord-Korea.
AP170516 Les mer fra møtet her : Ingen avklaring om tiltak i Oslofjordtunnelen ¶
AP170516 Flere tiltak
AP170516 - Et tiltak vi skal gjøre i løpet av året, er at alle klubbene i Toppserien skal ansette toppspillerutvikler, sier Jørgensen.
AA170516 Ja, Paul Hawken har faktisk landbaserte vindmøller på andreplass av viktigste globale tiltak .
VG170515 Stabsjef Reince Priebus i Det hvite hus har iverksatt tiltak etter at medlemmer av staben har foret president Donald Trump med falske nyhetsartikler. etter at medlemmer av staben har foret president Donald Trump med falske nyhetsartikler.
VG170515 NAV-MINISTER : Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ), mener en mengde tiltak er satt i verk for å bremse tallet på flere unge uføretrygdede.
DN170515 På flere områder er det vanskelig å etterprøve sammenhengen mellom tiltak , virkemidler og klimaeffekt », skriver Finansdepartementet.
DA170515 Både Høyre og Frp viste til eksempler der den rødgrønne regjeringen selv hadde sviktet ved å ikke iverksette tiltak eller følge sikkerhetsinstrukser både før og etter terrorangrepet i 2011.
DA170515 I første kvartal utbetalte vi støtte til 2.250 tiltak .
DA170515 I alt utbetalte vi 119 millioner kroner til nesten 6.500 tiltak .
DA170515 Det er 640 flere tiltak enn til samme tid i fjor, fortsetter han.
DA170515 - Geobrønnene bidrar til at vi når energiklasse A, sammen med tiltak på bygningskroppen, slik at den tilfredsstiller lavenergistandarden.
DA170515 - Dette er et viktig bidrag som skal virke sammen med andre tiltak .
AP170515 Folk blir raskere på labben til å iverksette tiltak , og ser behovet for oppdatering og backup, sier hun.
AP170515 Folk blir raskere på labben til å iverksette tiltak , og ser behovet for oppdatering og backup, sier hun.
AA170515 Både Høyre og Frp viste til eksempler der den rødgrønne regjeringen selv hadde sviktet ved å ikke iverksette tiltak eller følge sikkerhetsinstrukser både før og etter terrorangrepet i 2011.
VG170514 TRONDHEIM : Kommunalsjef Hilde Vikan mener det er for tidlig å si om brevet og kommunens tiltak har hatt noe å si for ungdommene som har det vanskelig.
DN170514 Stortinget ba i fjor regjeringen vurdere om Oslos klimamålinger og tiltak på området kunne brukes som mønster for hele de statens virksomhet.
DN170514 Men det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke ser systemet og de viktige mekanismene for å synliggjøre tiltak som gjennomføres, sier Rees.
DN170514 En annen svakhet er ifølge regjeringen at befolkningsvekst, økonomisk vekst, teknologiutvikling og statlige tiltak fremover ikke inngår i kalkylene.
DB170514 Følgende tiltak vil kunne minske risikoen : ¶
DB170514 Forskning fra fremtredende økonomer ved Statistisk Sentralbyrå viser at å redusere norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, også globalt.
AP170514 Ungdom har altfor ofte blitt møtt av tiltak som bare har føltes krenkende og forsterket problemene deres, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen.
AA170514 På flere områder er det vanskelig å etterprøve sammenhengen mellom tiltak , virkemidler og utslippseffekt, skriver Finansdepartementet i revidert nasjonalbudsjett.
AA170514 Overfor NTB understreker Rees at det viktigste poenget, som regjeringen ikke vurderer i sin gjennomgang, er at miljøbudsjettet etter Oslo-byrådets mening sikrer en forpliktende klimapolitikk på tvers i kommunen gjennom å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hvilke tiltak og kutt, og at dette integreres i det ordinære budsjettarbeidet. ( ©NTB ) ¶
AA170514 Men det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke ser systemet og de viktige mekanismene for å synliggjøre tiltak som gjennomføres, sier Bergs politiske sekretær Daniel Rees til Dagens Næringsliv.
AA170514 En annen svakhet som påpekes, er at verken befolkningsvekst, økonomisk vekst, teknologiutvikling og statlige tiltak inngår i kalkylene.
SA170513 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.
SA170513 NSM kan komme med råd og tiltak , men til slutt er det opp til eieren å sørge for at datasystemet er oppdatert, sier han.
SA170513 Øvregård om tall og tiltak fra den ferske undersøkelsen når det gjelder de 44 særforbundene.
SA170513 NIF har prøvd ulike tiltak for å øke kvinneandelen, men nå forteller rådgiver Håvard B.
SA170513 - Hvilke tiltak setter dere i gang nå ?
FV170513 - Hvilke tiltak setter dere i gang nå ?
DN170513 Følgende tiltak vil kunne minske risikoen, opplyser NSM : ¶
DN170513 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.
DN170513 - Vi innfører tiltak så raskt som mulig, skriver selskapet i en uttalelse.
BT170513 Øvregård om tall og tiltak fra den ferske undersøkelsen når det gjelder de 44 særforbundene.
BT170513 NIF har prøvd ulike tiltak for å øke kvinneandelen, men nå forteller rådgiver Håvard B.
AP170513 President Obama innførte flere tiltak for å forhindre oljeboring i sjøen utenfor USA.
AP170513 Det var ett av flere tiltak president Trump har gjennomført for å skru president Obamas miljøpolitikk tilbake.
AP170513 NSM kan komme med råd og tiltak , men til slutt er det opp til eieren å sørge for at datasystemet er oppdatert, sier han.
AP170513 Øvregård om tall og tiltak fra den ferske undersøkelsen når det gjelder de 44 særforbundene.
AP170513 NIF har prøvd ulike tiltak for å øke kvinneandelen, men nå forteller rådgiver Håvard B.
AP170513 - Hvilke tiltak setter dere i gang nå ?
AA170513 - Vi innfører tiltak så raskt som mulig, skriver selskapet i en uttalelse.
AA170513 - Vi innfører tiltak så raskt som mulig, skriver selskapet i en uttalelse.
AA170513 - Begge ble dimitert fra stedet, og det var ingen videre tiltak fra vår side, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.
AA170513 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.
AA170513 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, opplyste kommunikasjonsdirektør Christine Viland.
AA170513 - Vi overvåker situasjonen kontinuerlig og informerer kundene våre om nye tiltak som kan hindre dem i å bli rammet av nye angrep, forteller Ugland.
AA170513 Løsningen på å få bukt med psykiske problemer må ifølge Solberg være forebyggende tiltak mot barn og unge allerede i skolealder.
AA170513 - Vi tror på tiltak som gjør at folk kan bestemme mer selv og velge mer selv.
VG170512 - Vi har et kretsstyrevedtak på at Buskerud Idrettskrets anmoder Idrettsstyret om å omgjøre vedtaket om å sette en tidsbegrensning på åpenheten, men i det samme kretsstyrevedtaket står det at vi samtidig er opptatt av at det ikke må iverksettes tiltak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber frivillig, sier Bogerud til VG.
VG170512 Tyrkia frykter at de våpen kurderne mottar i neste omgang kan bli brukt mot dem, noe USA sier de vil forhindre med en rekke tiltak .
VG170512 Et riktigere tiltak hadde i så fall vært å hjelpe enslige minstepensjonister.
VG170512 Det er ikke her det er størst behov for målrettede tiltak nå.
VG170512 I det nye partiprogrammet vårt heter det « det er derfor nødvendig å iverksette ulike tiltak for å øke oppslutningen om demokratiet, f.eks. økt sperregrense, elektronisk stemmegivning og økt velgerinnflytelse gjennom strykning og kumulering ».
VG170512 Derfor mener vi det er på høy tid å løfte debatten og se på ulike tiltak som kan øke valgdeltakelsen - blant annet ved å heve sperregrensen.
VG170512 Her var fraværet imidlertid nesten 12 prosent, og andre tiltak kan ha vært vel så viktige for at det gikk ned.
VG170512 Derfor mener vi det er på høy tid å løfte debatten og se på ulike tiltak som kan øke valgdeltagelsen - blant annet ved å heve sperregrensen », skriver Nesvik.
VG170512 Jeg må forsikre meg, som øverste myndighet, at direktoratet har kontroll på dette og at det blir gjort tiltak videre.
VG170512 Derfor har vi satt i gang flere utredninger, og i barnevernsreformen er ett tiltak å vurdere rammen for bruken av de private aktørene.
SA170512 Stortinget mente den gang at det var viktigere å sikre sosialpolitiske tiltak enn kriminalpolitiske tiltak for å gjøre noe med utfordringen knyttet til tigging.
SA170512 Stortinget mente den gang at det var viktigere å sikre sosialpolitiske tiltak enn kriminalpolitiske tiltak for å gjøre noe med utfordringen knyttet til tigging.
SA170512 KrF har i lang kjempet for å sikre tiltak for å ta bakmenn som utnytter ofre på det groveste.
DN170512 - Deretter kommer vi med tiltak - i dette tilfellet har vi gitt beskjed om å oppdatere systemene.
DN170512 Det er vanskelig å se for seg hvilke avhjelpende tiltak vi kan foreta oss, sier Graver.
DN170512 Til DN forklarer hun at det foreløpig ikke er igangsatt ekstra tiltak utover den normale overvåkingen.
DN170512 Så langt er det nok folk på jobb, og vi har ikke vurdert ekstraordinære tiltak , sier Arnøy til DN.
DN170512 - Skjønner du uttrykket « prime the pump », spør han journalisten om et uttrykk som kan oversettes med « å smøre hjulene » i form av statsstøtte eller offentlige tiltak .
DB170512 Tiltak for å stanse spredning og begrense omfanget ble igangsatt umiddelbart, skriver kommunikasjonsdirektør Christine Viland i Choice Hotels til VG.
DA170512 Dette får byområdet på Nord-Jæren : ¶ 5,1 milliarder kroner til bussveien - dekker 50 prosent av kostnadene ¶ 1,3 milliarder kroner til tiltak som styrker kollektivtransport, sykling og gåing. 170 millioner kroner i støtte til kollektivdrift i 2017.
BT170512 På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet innførte norske myndigheter en rekke tiltak for å bekjempe sykdommen.
BT170512 - Vi har nå fullt fokus på tiltak for at smitten ikke sprer seg, og har kontaktet alle fartøy og personer som har vært på lokaliteten den siste tiden.
BT170512 - Bekreftes sykdommen her, settes det i gang nye tiltak .
BT170512 Han viste til at den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza har vart i 50 år og at en rekke andre tiltak har vært forsøkt, uten å føre til bedring for det palestinske folk.
AP170512 - Det mest målrettede må være å se hvordan man har det inntektsmessig, ikke hvor mange innvandrere det bor i et område, sier hun og påpeker at hvis man vil bruke mer penger på slike tiltak , kunne man i stedet heve inntektsgrensen eller innlemme flere alderskull med barn, slik at flere med lav inntekt får et gratis deltidstilbud.
AP170512 Men en todeling av foreldrepermisjonen er et for inngripende tiltak i den enkelte families organisering av tiden etter fødsel.
AA170512 Denne uka sendte Trondheim kommune ut brev til foreldre på skolene og iverksatte en rekke tiltak for å kunne hjelpe barn som sliter.
AA170512 Ungdommen skal blant annet delta på møter med berørte parter, politi, barnevern og andre instanser og tilbys kriminalitetsforebyggende tiltak . ( ©NTB ) ¶ | 46-åring fikk 14 års forvaring for drap på kona ¶
VG170511 Å gi asylsøkere mulighet til å jobbe mens de venter i mottak er et tiltak med stor integreringsgevinst og lave kostnader.
VG170511 - Ja, jeg skjønner det, og syntes tiltak for unge er flott.
VG170511 De vil trolig bli orientert om situasjonen og hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å bedre arbeidsforholdene i forbundet.
DN170511 Dessuten etterlyser vi sterkere tiltak mot barnefattigdom og en styrking av minstepensjonistenes økonomi når alle andre pensjonister får 1000 kroner i skattelette, sier Syversen i en pressemelding.
DN170511 - For å lykkes med nødvendig omstilling, må vi prioritere tiltak som øker vekstevnen i økonomien over tid og styrker privat næringsliv, legger hun til.
DN170511 Lerøy ser også mulige skjær i sjøen i tiden som kommer, og melder om « ekstraordinært » høye direkte og indirekte kostnader knyttet til behandling av fisken og stadig økende kostnader knyttet til forebyggende tiltak i produksjonen.
DN170511 Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
DB170511 Styrkingen skal dels gi grunnlag for å utvikle nye kontrollmetoder, og dels tiltak som skal medføre større saksbehandlingskapasitet.
DB170511 Ekstratilskuddene som er foreslått fra regjeringen skal sikre at Nav raskt kan komme i gang med prioriterte tiltak i planen.
DB170511 esentere et godt eksempel på hvordan revidert nasjonalbudsjett brukes for å dekke endringer i samfunnet : I løpet av høsten i fjor kom stadig flere meldinger om psykiske helseproblemer hos enslige mindreårige asylsøkere, og i revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen derfor 120 millioner kroner til tiltak som skal bedre psykisk helse hos d
DB170511 Regjeringens syv nye tiltak rettet mot enslige mindreårige asylsøkere ¶ 1.
DB170511 Nå kommer syv nye tiltak for å forbedre situasjonen med én gang, sier Per Sandberg til Dagbladet.
DB170511 Dette har regjeringen tatt på største alvor, og vi har lansert flere tiltak allerede.
DB170511 De vil bruke millionene på syv konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere ».
DB170511 Torsdag skal representanter for sikkerhetsdepartementet møtes for å diskutere videre tiltak , ifølge Reuters.
DB170511 Konkrete tiltak må vi komme tilbake til.
DB170511 - Vi kjenner til de vurderinger som gjøres i USA av sikkerhetsmyndighetene, men foreløpig har det ikke blitt gjort beslutninger ut over de tiltak som trådte i kraft for en tid tilbake, og som berørte reisende til/fra navngitte land i Midt-Østen blant annet.
DB170511 En av mannskapet var hardt skadd, og mannskapet på « Bjarne Kyrkjebø » satte umiddelbart i gang livreddende tiltak .
DB170511 juli 2011 er det satt i verk en rekke tiltak for å bedre evnen til å støtte sivil krisehåndtering.
DA170511 I tillegg til å forby noe som allerede er forbudt gjennom straffeloven, kan de samme politikerne lene seg tilbake og la være å innføre andre tiltak som kan redusere tiggingen.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
DA170511 Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik fremhevet før fremleggelsen bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige saker for partiet.
DA170511 Selv om ledigheten trolig er over toppen, er KrF opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.
DA170511 Men det legges klare føringer på en god pott av disse pengene : Regjeringen har lagt inn 300 millioner for å styrke rusomsorgen, 200 millioner til tidlig innsats i barnehage og skole og et tilsvarende beløp til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.
DA170511 - På tampen av denne stortingsperioden kommer det smuler til viktige saker som vi har etterlyst satsing på i lang tid, som styrkede tiltak for de ledige og tidlig innsats i skolen.
DA170511 SVs Sunniva Holmås Eidsvoll er mot tiggerregistrering, selv om byrådet har det på lista over tiltak de skal vurdere.
DA170511 Du skjønner, tirsdag denne uka rykket byrådsleder Raymond Johansen ut i Aftenposten med nye tiltak for å få bedre kontroll på tiggere i hovedstaden.
DA170511 Vi har satt i gang tiltak , og det ser ut til at de fungerer, sier rektor Bodil Orm.
DA170511 Foruten å ta tallene til orientering, foreslår rådmannen også at det pekes ut to virksomheter eller avdelinger som kan fremlegge eksempler på gode prosesser og forebyggende tiltak .
DA170511 Der skal man prøve å se hva som har skjedd og sette inn tiltak .
BT170511 Etter hvert kommer det til flere ungdommer i en « rånebil », samt en del medruss, som må iverksette tiltak før nødetatene er på stedet.
BT170511 KUTTER OG ØKER : Mens regjeringen kutter i oljepengene, øker de pengebruken på forskjellige tiltak .
AP170511 Uavklart hva som skal gjøres, tiltak skjer tidligst i 2018 : ¶
AP170511 Olavs gate : 0 ( tiltak skjer tidligst 2019 ) ¶
AP170511 Kanskje er det forholdsvis lett å svare at én gruppe bør prioriteres fremfor en annen, så lenge det ikke spørres om konkrete tiltak .
AP170511 Jutulveien : 87 uregulerte ( gratis p-plasser ) - tiltak skjer tidligst høsten 2017 ¶
AP170511 Jacob Aalls gate : 3 uregulerte ( gratis p-plasser ) for å lage sykkelpassasje - ytterligere tiltak som krever mer fjerning av gate-p er uavklart, tiltak gjøres tidligst i 2018 ¶
AP170511 Jacob Aalls gate : 3 uregulerte ( gratis p-plasser ) for å lage sykkelpassasje - ytterligere tiltak som krever mer fjerning av gate-p er uavklart, tiltak gjøres tidligst i 2018 ¶
AP170511 I forbindelse med tiltakene som skal gjøres for sykkel på Ring 2 blir det også gjort noen tiltak i kryssende sykkeltraseer, som medfører fjerning av 21 uregulerte gratis-p-plasser i Colletts gate og 7 uregulerte gratis-p-plasser i Blindernveien.
AP170511 Et tiltak vi har spilt inn er at dette bør være en fast leksjon på alle befalsskoler, sier landstillitsvalgt for norske soldater i Sjøforsvaret, Anna Olivia Mohaugen.
AA170511 Ifølge kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD er dette penger som skal brukes på tiltak for religiøse minoriteter.
AA170511 Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre voldeligheter i sammenheng med korrupsjonssaken, blant dem lukkede dører og at forklaringen ikke skulle sendes direkte.
AA170511 På et kjøpesenter er det som regel mye folk, og sjansen er større for at det er en eller annen som varsler eller går igang med livreddende tiltak .
AA170511 Vi har satt i gang våre tiltak , og har et kriseteam klart som ivaretar både sjåføren av lastebilen og andre ansatte som har behov for oppfølging, sa pressesjef John Eckhoff i Posten etter ulykken.
AA170511 Dagbladet skriver at Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
AA170511 - Regjeringen tar dette på største alvor, og foreslår derfor midler til å iverksette snarlige tiltak for å bedre grunnsikringen av enkelte objekter, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ). ( ©NTB ) ¶
AA170511 Vi la fram en gründerplan i 2015 som vi har fulgt opp med mange gode tiltak , men vi ser at vi fortsatt strever med å få nok risikovillig kapital inn i selskapene, sier næringsminister Monica Mæland ( H ). ( ©NTB ) ¶
AA170511 Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å « bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere » med en gang.
AA170511 Men også KrF etterlyser tiltak for å få flere i jobb.
AA170511 Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik fremhevet før fremleggelsen bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige saker for partiet.
AA170511 Selv om ledigheten trolig er over toppen, er KrF opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.
AA170511 Vi la fram en gründerplan i 2015 som vi har fulgt opp med mange gode tiltak , men vi ser at vi fortsatt strever med å få nok risikovillig kapital inn i selskapene, sier næringsminister Monica Mæland ( H ).
AA170511 - På tampen av denne stortingsperioden kommer det smuler til viktige saker som vi har etterlyst satsing på i lang tid, som styrkede tiltak for de ledige og tidlig innsats i skolen.
AA170511 Suksess vil fordre at informasjonen oppleves som så viktig og tiltak så besparende, at de kan konkurrere ut gamle vaner, rutiner, ønsker og behov.
VG170510 Kommunen har nå satt i gang flere spesifikke tiltak .
VG170510 ALARMERENDE : Trondheim kommune har satt i gang ekstraordinære tiltak etter flere selvmord og selvmordsforsøk blant ungdomsskoleelever den siste tiden.
VG170510 Nå etableres en gruppe som skal vurdere mulige tiltak .
VG170510 Etterlyste umiddelbare tiltak
VG170510 Røe Isaksen støtter seg blant annet til norsk forskning fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som viser at hvis man setter inn tiltak mot lese- og skrivevansker allerede på første- eller andre trinn, så er det 80 prosent sannsynlighet for at den eleven vil ta igjen nivået til de andre i klassen.
VG170510 Tiltak tidlig ¶
SA170510 Syversen er likevel opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.
SA170510 Breivik fremhever bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige Venstre-saker.
SA170510 Det gjelder blant annet å ha en handlingsplan mot doping, som beskriver helt konkret hvilke tiltak som skal gjøres.
NL170510 Syversen er likevel opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.
NL170510 Breivik fremhever bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige Venstre-saker.
NL170510 Tromsø kommune bryter loven når de ikke sikrer tiltak for å forebygge og behandle underernæring ved Seminaret.
NL170510 Ved å satse mer på fiskeriregionens egenart, så vil muligheter og tiltak bli mer konkrete, og man legger grunnlaget for en mer strukturert debatt og gode løsninger hvor lokale interesser og medvirkning får innflytelse.
NL170510 Felles tiltak og administrasjon for regionens fiskerinæring.
NL170510 viser med all tydelighet at saken er aktuell og viktig, men at initiativ og tiltak ofte møtes med passivitet, tvil og motstand.
FV170510 Justisministeren har merket seg dette og sier regjeringen fortløpende vurderer nødvendige tiltak .
DN170510 Justisministeren har merket seg dette og sier regjeringen fortløpende vurderer nødvendige tiltak .
DB170510 Mottakere av ventelønn er nemlig fritatt fra å være arbeidssøkere og fra å ta i mot tilbud om tiltak og å møte til innkalling ved NAV i ferieperioden.
DB170510 Regjeringen ga tidligere i år også Miljødirektoratet i oppdrag å utrede tiltak mot marin forsøpling.
DB170510 Fem av ekstra-millionene går til pengepotten Frivillighets-Norge kan søke midler fra til arbeid med strandrydding og andre tiltak .
DB170510 - Det miljøbevegelsen har etterlyst er at vi må ha minst 100 millioner kroner til tiltak i Norge og en milliard hvis man skal gjøre en forskjell i verden, sier Gulowsen.
DB170510 Derfor har det både i LO og Ap over lengre tid vært jobbet med ulike tiltak .
DA170510 Syversen er likevel opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.
DA170510 Breivik fremhever bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige Venstre-saker.
BT170510 Justisministeren har merket seg dette og sier regjeringen fortløpende vurderer nødvendige tiltak .
BT170510 Da flere tusen hyllet kongeparet på Slottsplassen tirsdag, hadde de en rekke synlige og usynlige tiltak .
AP170510 Et viktig tiltak kan derfor være å kontrollere at blod i urinen blir borte når en urinveisinfeksjon er behandlet.
AP170510 Da flere tusen hyllet kongeparet på Slottsplassen tirsdag, hadde de en rekke synlige og usynlige tiltak .
AP170510 Det gjelder blant annet å ha en handlingsplan mot doping, som beskriver helt konkret hvilke tiltak som skal gjøres.
AA170510 Han ønsket også å diskutere hvilke selvmordsforebyggende tiltak politikerne bør prioritere.
AA170510 Politikerne i Trondheim ble informert i forrige uke om kommunens tiltak etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom i Trondheim.
AA170510 Denne uken ble det kjent at Trondheim kommune har satt i gang tiltak etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom.
AA170510 Dette er tiltak som kan brukes før en person har gått lenge ledig.
AA170510 Det kan gå til hyppigere oppfølging av langtidsledige, hjelp til å koble riktig jobb til riktig kandidat, og andre tiltak for jobbsøking, informasjon og veiledning.
AA170510 Justisministeren har merket seg dette og sier regjeringen fortløpende vurderer nødvendige tiltak .
AA170510 Og arbeidsministeren har vært ute og varslet tiltak knyttet til langtidsledige.
VG170509 Vi har mange gode prosesser på gang med NHO og vi er svært positive til alle tiltak som kan stoppe en utvikling der man har jobber uten lønn mellom oppdrag.
DN170509 Og arbeidsministeren har vært ute og varslet tiltak knyttet til langtidsledige.
DN170509 Gjelden i gråmarkedet i Kina fortsetter å vokse i urovekkende tempo til tross for dempende tiltak fra myndighetene Foto : Greg Baker/AFP/NTB Scanpix ¶
DN170509 Ifølge Yates ga hun denne informasjonen til Det hvite hus slik at de kunne komme med passende tiltak .
DB170509 Samtidig oppheves arbeidsgiveres plikt til å redegjøre for hvilke undersøkelser og tiltak som er iverksatt for å fremme like arbeidsvilkår uavhengig av faktorer som kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsuttrykk.
DA170509 Setter i gang tiltak
AP170509 Tirsdag behandler byrådet elleve tiltak som blant annet skal sette en stopper for ulovlige leire.
AP170509 Her er byrådets tiltak : ¶
AP170509 Et slik tiltak har tidligere blitt vurdert av Oslopolitiet, men de kom frem til at det er mindre egnet på grunn av det store omfanget i Oslo.
AP170509 Byrådet i Oslo vil bruke 15 millioner kroner på tiltak som skal få bedre kontroll på tiggere og tilreisende bostedsløse i hovedstaden.
AP170509 - Det er en lang rekke med selvfølgeligheter og tiltak som i stor grad allerede er blitt varslet, sier Solberg til Aftenposten.
AP170509 57 millioner kroner i ekstra tiltak for langtidsledige. 48 millioner kroner mer til rassikring i Longyearbyen på Svalbard. 40 millioner kroner til rehabilitering av teateret Den Nationale Scene i Bergen. 25 millioner kroner til å rehabilitere bygg ved Norges Handelshøyskole i Bergen. 17 millioner kroner mer til opplæring på arbei
AP170509 Verdiøkende tiltak på boligen ¶
AP170509 | Ingen avklaring etter møtet om Oslofjordtunnelen - Veivesenet-gruppe ser på tiltak
AP170509 Veivesenets foreløpige svar : Gruppe ser på tiltak
AP170509 Ingen avklaring etter møtet om Oslofjordtunnelen : - Veivesenet-gruppe ser på tiltak
AP170509 Å bekjempe ulikhet handler om at alle skal ha en jobb å gå til, en skole som gir muligheter for alle, målrettede tiltak mot fattigdom og et helsevesen som gjør mer for pasientgruppene nederst ved bordet.
AP170509 For et drøyt år siden presentere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tiltak for å gjøre det enklere for voksne å få opplæring og komme seg i arbeid, samt nødvendigheten av å bedre opplæringen i norsk for flyktninger og innvandrere.
AA170509 Ifølge Yates ga hun denne informasjonen til Det hvite hus slik at de kunne komme med passende tiltak .
AA170509 Trondheim kommune har iverksatt en rekke tiltak for å kunne hjelpe barn og unge som sliter.
AA170509 Lang rekke tiltak
AA170509 - Det er en lang rekke med selvfølgeligheter og tiltak som i stor grad allerede er blitt varslet.
AA170509 Oslofjordtunnelen er brattere enn EUs tunneldirektiv tillater, men direktivet åpner for andre tiltak som kompenserer for dette. ( ©NTB ) ¶
AA170509 Fordi Trondheim kommune har satt ned egen ressursgruppe og iverksatt en rekke tiltak , velger vi i dag å skrive om det.
VG170508 Han opplyser om at politiet vil ha en mobil respons, og iverksette både synlige og usynlige tiltak i forbindelse med markeringen.
VG170508 - Vi snakker om trygghetsskapende og forebyggende tiltak .
VG170508 Lignende tiltak ble innført før presidentvalget i Frankrike, hvor 30.000 Facebook-kontoer ble fjernet.
VG170508 VIL FJERNE VILLREIN : På grunn av smitteforebyggende tiltak vil landbruksministeren og Mattilsynet fjerne villreinstammen i Nordfjella.
VG170508 mai neste år som beskriver den praktiske gjennomføringen, fremdriftsplan og relevante smitteforebyggende tiltak .
VG170508 - Norske økonomer er helt tydelige på at vi kan skape titusenvis av arbeidsplasser om vi prioriterer tiltak og aktivitet fremfor å stue bort penger hos Stein Erik Hagen, sa LO-leder Gerd Kristiansen i sin åpningstale til LO-kongressen.
VG170508 - Alt dette samtidig som regjeringen bruker de store pengene på tiltak som de vet har så liten effekt at de ikke gidder å forske på det engang.
VG170508 Politiet sier på sin side at det ikke var grunnlag for ytterligere tiltak mot mannen før han igjen bar øks og politiet skjøt ham.
SA170508 Selskapet innfører nå tiltak for å unngå dette før parlamentsvalget i Storbritannia.
SA170508 Markedskreftene må med ¶ Tiltak mot forsøpling, plastproblematikk og avfallshåndtering vil sannsynligvis bli behørig omtalt.
SA170508 Den skal beskrive den praktiske gjennomføringen, framdriftsplanen og relevante smitteforebyggende tiltak .
SA170508 - Jeg tenker at nå begynner det å bli så mye rovdyr i nærheten av hus og bebyggelse, at vi må gjøre noen tiltak .
FV170508 - Jeg tenker at nå begynner det å bli så mye rovdyr i nærheten av hus og bebyggelse, at vi må gjøre noen tiltak .
DN170508 DNB Markets skriver i en rapport mandag at sentralbanken selv med et økende avvik mellom ventet og faktisk inflasjon ikke vil trenge å sette i verk ekstra tiltak for å få opp inflasjonen.
DN170508 - Norske økonomer er helt tydelige på at vi kan skape titusenvis av arbeidsplasser om vi prioriterer tiltak og aktivitet framfor å stue bort penger hos Stein Erik Hagen.
DN170508 Selskapet innfører nå tiltak for å unngå dette før parlamentsvalget i Storbritannia.
DN170508 Lignende tiltak ble innført før presidentvalget i Frankrike, hvor 30.000 Facebook-kontoer ble fjernet.
DB170508 For å sørge for at klubben ikke ville miste sin plass i ligasystemet etter å ha mistet nesten alle spillerne sine, ble det satt i gang flere tiltak . 81 mennesker skulle bare på en fotballkamp, men kom hjem i kister ¶
DB170508 Dette for at regjeringen skulle iverksette tiltak hun mente var nødvendige.
DB170508 Lignende tiltak ble innført før presidentvalget i Frankrike, hvor 30 000 Facebook-kontoer ble fjernet.
DB170508 På fylkestinget er det tverrpolitisk enighet om et nytt tiltak .
DA170508 Selskapet innfører nå tiltak for å unngå dette før parlamentsvalget " i Storbritannia.
DA170508 Lignende tiltak ble innført før presidentvalget i Frankrike, hvor 30.000 Facebook-kontoer ble fjernet.
BT170508 Lignende tiltak ble innført før presidentvalget i Frankrike, hvor 30.000 Facebook-kontoer ble fjernet.
BT170508 Den skal beskrive den praktiske gjennomføringen, framdriftsplanen og relevante smitteforebyggende tiltak .
BT170508 - Jeg tenker at nå begynner det å bli så mye rovdyr i nærheten av hus og bebyggelse, at vi må gjøre noen tiltak .
AP170508 Et viktig tiltak kan derfor være å kontrollere at blod i urinen blir borte når en urinveisinfeksjon er behandlet.
AP170508 mai neste år som beskriver den praktiske gjennomføringen, framdriftsplan og relevante smitteforebyggende tiltak .
AP170508 - Jeg tenker at nå begynner det å bli så mye rovdyr i nærheten av hus og bebyggelse, at vi må gjøre noen tiltak .
AA170508 Lignende tiltak ble innført før presidentvalget i Frankrike, hvor 30.000 Facebook-kontoer ble fjernet. ( ©NTB ) ¶
AA170508 Den skal beskrive den praktiske gjennomføringen, framdriftsplanen og relevante smitteforebyggende tiltak .
AA170508 Et tiltak for å hindre at det kommer for mye vann samtidig til renseanleggene, er å etablere det vi kaller blå-grønne strukturer i byen.
VG170507 Politiet i Paris skrev på Twitter at de gjennomførte kontroller som et forebyggende tiltak . #Louvre Il s'agit de simples vérifications en cours conduites par mesure de précaution.
VG170507 - Ja, men fra politiets side var det ikke grunnlag for ytterligere tiltak mot mannen etter at vi tok hånd om ham 25. mars, og siden helsevesenet, sier politiadvokat Ketil Remman. 29-åringen er nå siktet for trussel mot offentlig tjenesteperson, med en strafferamme på fengsel i inntil tre år.
VG170507 Heldigvis ble ingen alvorlig skadet, men politikere på begge sider av fjorden etterlyser tiltak .
SA170507 Da er tiltak som stimulerer omstilling, fornuftig.
SA170507 Da er tiltak som stimulerer omstilling, fornuftig », skriver Ketil Thorsen.
DN170507 november varslet statsminister Erna Solberg ( H ) at regjeringen i forbindelse med revidert budsjett ville vurdere om aktiviteten i økonomien var høy nok eller burde stimuleres med ytterligere tiltak .
DB170507 De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uka - etter forslag fra Norge - et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet.
DB170507 - Norge leder i år Nordisk Ministerråd og har tiltak mot forsøpling av havet som høy prioritet.
DB170507 På møtet vil både akutte sikkerhetstiltak og tiltak knyttet til den problematiske hverdagen for pendlere bli diskutert.
AP170507 På et tidspunkt er det på tide å evaluere hvorvidt grensen er riktig, og om man bør se på andre tiltak for å øke valgdeltagelsen, sier Nesvik til Aftenposten.
AP170507 I nytt Frp-program foreslås et tiltak som kan bidra til minimere Venstre og KrF.
AP170507 - Det er derfor nødvendig å iverksette ulike tiltak for å øke oppslutningen om demokratiet, f.eks. økt sperregrense, elektronisk stemmegivning og økt velgerinnflytelse gjennom stryking og kumulering, står det i programmet.
AP170507 På møtet vil både akutte sikkerhetstiltak og tiltak knyttet til den problematiske hverdagen for pendlere bli diskutert.
AA170507 På møtet vil både akutte sikkerhetstiltak og tiltak knyttet til den problematiske hverdagen for pendlere bli diskutert.
AA170507 - Det er derfor nødvendig å iverksette ulike tiltak for å øke oppslutningen om demokratiet, for eksempel økt sperregrense, elektronisk stemmegivning og økt velgerinnflytelse gjennom stryking og kumulering, står det i programmet.
AA170507 Sammen med en rekke andre velmente tiltak , gir det nye offentlige utgifter i mangemilliardklassen.
SA170506 Motstanden mot tiltak for å få ned utslippene fra biler og kjøretøy er massiv, og motorveier prioriteres framfor tog.
AP170506 De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uken - etter forslag fra Norge - et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet.
AP170506 - Norge leder i år Nordisk Ministerråd og har tiltak mot forsøpling av havet som høy prioritet.
AP170506 Måten vi som forskere forstår begreper som har allmenn betydning, formidler og foreslår tiltak bør kunne foregå utenfor de pedagogiske miljøene ved universitetene.
AA170506 - Vi møtes først og fremst for å rydde, men dette er også et sosialt tiltak .
AA170506 De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uka - etter forslag fra Norge - et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet.
AA170506 - Norge leder i år Nordisk Ministerråd og har tiltak mot forsøpling av havet som høy prioritet.
VG170505 LOVER TILTAK : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) uttaler seg til VG om Riksadvokatens voldtektsrapport.
VG170505 - Som ett av i alt 20 tiltak i Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet, skal det innføres felles rutiner for systematisk etterforskningskvalitet i denne type saker.
VG170505 - Etter lovnaden i spørretimen om flere oppfølgingstiltak, hvilke tiltak tenker departementet å gjennomføre ?
VG170505 Direktør for personmarked i DNB, Trond Bentestuen, tror det trengs mange tiltak for å få bukt med boligmarkedet.
SA170505 - Regjeringen har gjennomført en rekke andre tiltak som skal få ned kostnadene på boligbygging.
DB170505 Der gjorde RCS Sport det klart at de avventer analysen av en eventuell B-prøve og at de « forbeholder seg retten til å beskytte Giro d'Italias navn og rykte med passende tiltak ».
DB170505 Nytt ekspertnettverk skal slå alarm om feil i barnevernsaker : - Vi er rystet inn til hjerterota ¶ Tiltak
DB170505 KIB har en rekke forslag til tiltak som organisasjonen mener vil bedre norsk barnevern : ¶
DB170505 Samarbeider med politiet om forebyggende og konkrete tiltak
DB170505 Politiet svarer med kompenserende tiltak som er ment å være forbyggende og å avsløre eventuelle planer, sier stabssjefen.
DB170505 Kommune og politi avgjør hvilke tiltak som skal på plass etter et møte førstkommende mandag.
DB170505 - Vi har et mobilt konsept som gjør at vi kan iverksette umiddelbare tiltak hvis situasjonen krever det.
DB170505 - Sammen med det ordinære politiet jobber vi kontinuerlig for å forebygge, og vi iverksetter konkrete tiltak når det er nødvendig.
DB170505 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai, sa Amundsen.
DB170505 Tiltak som skal hindre at terrorangrep kan bli gjennomført.
DB170505 Å lære alle barn å lese og skrive er et eksempel på et slikt tiltak .
DB170505 Norske regjeringer har motvirket en sterk ulikhetsutvikling med politiske tiltak .
DB170505 Det kan ikke overvurderes, det tar tid før resultatene kommer og det er nesten umulig å vite hvordan akkurat et slikt « tiltak » virker inn på Gini.
DB170505 Det er satt inn mange tiltak for å møte denne utviklingen, og ikke alle tiltak fanges opp i Gini.
DB170505 Det er satt inn mange tiltak for å møte denne utviklingen, og ikke alle tiltak fanges opp i Gini.
DB170505 * Noen tiltak som bidrar til god fordeling kan være svært viktige, samtidig som de bare virker på veldig lang sikt.
DB170505 * Noen tiltak fører også til at det midlertidig, og på papiret, kommer en sterk økning i ulikheten, før den igjen faller.
DB170505 * Det finnes en lang rekke politiske tiltak som kan motvirke ulikhet.
DA170505 Opprettelse av veiselskap er et viktig tiltak for å kunne bygge veiene raskere og mer kostnadseffektivt.
DA170505 Den inneholder noen lyspunkter, men dette oppveies, og mer enn det, av andre tiltak med stor skade for natur og miljø, mener Lundberg.
BT170505 Det er også tiltak for å øke kornproduksjon, samt frukt og grønnsaker - områder som gir gode markedsmuligheter, ifølge Forsell.
AP170505 - Jeg skulle helst ha sett at denne saken ikke hadde fått utviklet seg til en så stor sak, men jeg er glad for at forholdene er kommet på bordet slik at vi kan få på plass tiltak som gjør at det ikke skjer igjen, sier ordfører Eva Vinje Aurdal ( Ap ) til Aftenposten.
AP170505 - Regjeringen har gjennomført en rekke andre tiltak som skal få ned kostnadene på boligbygging.
AA170505 Det er også tiltak for å øke kornproduksjon, samt frukt og grønnsaker - områder som gir gode markedsmuligheter, ifølge Forsell.
AA170505 På bakgrunn av blant annet slike bekymringer utarbeidet Barne- og likestillingsdepartementet forslag til ny lov om barnevern med tiltak for å bedre rettssikkerheten for familier og barn i barnevernssaker.
AA170505 Kanskje kan tiltak som bedrer rettssikkerheten i barnevernssaker også bidra til at angsten for barnevernet i befolkningen reduseres over tid.
AA170505 I denne kronikken foreslås det ytterligere tre tiltak .
AA170505 Der barnevernet igangsatte tiltak , er disse ikke forsvarlig begrunnet eller dokumentert.
VG170504 Men skal det gjøres noe, må det velges tiltak som ikke så til de grader rammer individer uten bevis mot dem.
VG170504 I 2007 - for ti år siden - utarbeidet Riksadvokaten en rapport med konkrete tiltak for å øke kvaliteten på etterforskning og påtalevedtak.
VG170504 Han sier det allerede er iverksatt tiltak for å forbedre politiarbeidet i voldtektssaker.
VG170504 Vi iverksetter kompenserende tiltak .
VG170504 VG har snakket med politiet flere steder i Norge, som sier at de iverksetter tiltak i forbindelse med årets feiring av nasjonaldagen.
VG170504 Politiinspektør Johan Fredriksen ved Fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt sier til VG at folk flest kjenner grunnlaget for at det nå iverksettes enkelte flere tiltak nå enn tidligere, men oppfordrer folk til å delta i feiringen av nasjonaldagen : ¶
VG170504 Kompenserende tiltak
VG170504 Kommunikasjonsrådgiver Hege Marie Vikaune i Sør-Trøndelag politidistrikt skriver til VG at politi og rådmann i Trondheim skal ha et møte om eventuelle tiltak førstkommende mandag. | 72 prosent av laget er født i januar og februar ¶
VG170504 Han bekrefter at det er iverksatt ekstra tiltak på årets 17. mai-feiring : ¶
VG170504 FLERE TILTAK : VG har snakket med politiet i flere norske byer som sier de iverksetter både synlige og usynlige tiltak i forbindelse med årets 17. mai-feiring.
VG170504 FLERE TILTAK : VG har snakket med politiet i flere norske byer som sier de iverksetter både synlige og usynlige tiltak i forbindelse med årets 17. mai-feiring.
VG170504 Dette er også tiltak som allerede er iverksatt og som videreføres, mens noe av vår tilstedeværelse ikke vil være synlig.
VG170504 BLI MED PÅ FEIRINGEN : Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt oppfordrer folk til å bli med på feiringen av nasjonaldagen, og forteller at politiet har flere forebyggende tiltak iverksatt.
VG170504 - Kommunen jobber i fellesskap med politiet, og det vil være noen flere tiltak i år enn i fjor.
VG170504 - Ja, vi øker sikkerhetsnivået noe for å sikre en trygg feiring, men jeg går ikke i detalj om hva slags tiltak som blir iverksatt.
DN170504 Ved hjelp av avansert billedgjenkjenning skal tjenesten kunne identifisere og telle antall midd på bilder som lastes opp via appen, og gi råd om tiltak .
DA170504 Ho førte ein arbeidslivspolitikk som bygde opp under vår modell, og som gjennomførte ei rad med tiltak mot sosial dumping og for eit meir seriøst arbeidsliv.
DA170504 Samtidig definerer klimaloven at Norge skal ha en systematisk omstilling til lavutslippssamfunnet, noe som vil kreve en målrettet innsats over tid og tiltak i alle sektorer.
DA170504 Organisasjonene mener også at regjeringen årlig må legge fram utslippsbaner for alle sektorer, samt en oversikt over hvilke tiltak som vil føre til de nødvendige klimakuttene i hver enkelt sektor.
DA170504 Da blir det lettere å gjennomføre tiltak for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.
DA170504 Krekling oppfordrer alle engasjerte folk i området til å følge med på Lenge leve Marienlysts facebookside, der det vil bli opplyst om aktuelle aksjoner og tiltak . | - Ukultur i Drammen kommune ¶
DA170504 - Framover planlegger vi flere tiltak for å legge press på beslutningstakerne, så de skal se at åpne plasser for aktiviteter og rekreasjon bare gjør byen mer attraktiv.
BT170504 I år vil politiet iverksette både synlige og ikke synlige tiltak .
BT170504 - På bakgrunn av PST sin trusselvurdering iverksetter vi noen ekstra tiltak i hele distriktet på nasjonaldagen.
BT170504 De har stemt imot flere av våre tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
AP170504 Og partiet bruker ord som « aksepteres ikke » om tiltak som virker mot lokal bilforurensning : veiprising, rushtidsavgifter og køprising.
AP170504 I år vil politiet iverksette både synlige og ikke synlige tiltak .
AP170504 - På bakgrunn av PST sin trusselvurdering iverksetter vi noen ekstra tiltak i hele distriktet på nasjonaldagen.
AP170504 Vi mener disse initiativene, sammen med en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i hele konsernet, legger et solid grunnlag for Telenor fremover, sier Brekke.
AA170504 Vi mener disse initiativene, sammen med en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i hele konsernet, legger et solid grunnlag for Telenor fremover, sier Brekke.
AA170504 Samtidig opplyser han at de vil iverksette ekstra tiltak , som blant annet innebærer flere avsperrede gater og mer synlig og bevæpnet politi, i hele distriktet på nasjonaldagen.
AA170504 Vi mener disse initiativene, sammen med en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i hele konsernet, legger et solid grunnlag for Telenor fremover, sier Brekke.
VG170503 Kritisert for manglende tiltak
VG170503 Så snart høringsrunden er over, mpå vi se på hvilke tiltak som må settes i verk for å forbedre situasjonen, i lys av en endret sikkerhetssituasjon, sier justisministeren.
VG170503 Økonomisk kompensasjon trenger ikke være eneste tiltak , presiserer Tyvand.
SA170503 Le Pen lovet « nådeløse tiltak » mot ekstremisme og terrorisme, og hun har blant annet tatt til orde for å stenge enkelte moskeer og utvise grupper av ikke-vestlige utlendinger.
SA170503 Reformen stiller blant annet krav til at offentlige virksomheter skal gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
DN170503 Han er hovedforfatter av rapporten som foreslår en rekke nye tiltak og begrensninger.
DB170503 Solum mener at det ikke er nok å se blindt på bestandsmålet i Rovviltforliket, og at det er mulig å gjøre andre tiltak enn å skyte ulv for å minske konflikt.
DB170503 Lippestad sier at uenigheten særlig handler om arbeidsplaner og tiltak for å redusere arbeidsbelastningen for pilotene.
DA170503 Det kan være mer fleksibilitet i forhold til jobbforpliktelser og bedre foreldrepermisjonsordninger, men også andre tiltak må sees på.
DA170503 - Gjort tiltak
DA170503 Ho førte ein arbeidslivspolitikk som bygde opp under vår modell, og som gjennomførte ei rad med tiltak mot sosial dumping og for eit meir seriøst arbeidsliv.
BT170503 - Likevel har saltbruken økt så mye at vi må finne virkningsfulle tiltak for å snu utviklingen, påpeker Leland i pressemeldingen fra Vegdirektoratet.
BT170503 Derfor er fallforebyggelse et viktig tiltak hos eldre.
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AP170503 Reformen stiller blant annet krav til at offentlige virksomheter skal gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
AP170503 Derfor må man ha på plass et sett med tiltak som forhindrer dette.
AP170503 - Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.
AA170503 Det begrunnes med at det er flere tiltak som skal på plass, både teknisk og organisatorisk, for at det skal være brannsikkert, sa Steen Hansen.
AA170503 Ordningen med æresborgere i Trondheim er bra for byen og et godt tiltak for å hedre de som virkelig har bidratt til å sette trønderhovedstaden på kartet.
AA170503 Kan du gå selv, slipper vi å vurdere ytterligere tiltak .
VG170502 Hun sier til VG at den globale kuren kan mikses med tiltak for helse og miljø.
FV170502 Russ på Tangen videregående skole synes livsmestring på timeplanen er et godt tiltak .
DN170502 Selskapet vurderer samtidig forskjellige operasjonelle tiltak , og en foreløpig konklusjon i dette arbeidet ventes i løpet av juni 2017.
DB170502 - Funnene er således allerede avdekket og risikoreduserende tiltak er iverksatt.
DB170502 Det sistnevnte har igjen tvunget sentralbankene til å iverksette ekstraordinære tiltak for å holde aktiviteten oppe, noe som har forsterket rentenedgangen enda mer, forteller Myrseth.
DB170502 Men er tiggerforbud et skritt i riktig retning, eller vil et flatt forbud som rammer upresist og langt utenfor stridens tema være et feilgrep og et unødvendig tiltak ?
DB170502 Da vil en nå dette spesifikke målet med egnede spissede tiltak .
DA170502 Det gjennomføres nå mer systematisk evaluering og oppfølging, men det er stadig utfordringer med å følge opp tiltak på tvers av sektorer.
DA170502 * Det er innført flere nye tiltak for å styrke oppfølgingen av departementstilsynene.
DA170502 - Funnene er således allerede avdekket, og risikoreduserende tiltak er iverksatt.
BT170502 Statsråden viser også til tidligere avdekkede svakheter, og opplyser at korrigerende tiltak er implementert.
AP170502 Statsråden viser også til tidligere avdekkede svakheter, og opplyser at korrigerende tiltak er implementert.
AP170502 Det gjennomføres nå mer systematisk evaluering og oppfølging, men det er stadig utfordringer med å følge opp tiltak på tvers av sektorer.
AP170502 Det er innført flere nye tiltak for å styrke oppfølgingen av departementstilsynene.
AA170502 Han varsler også at Kina vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre egne interesser.
AA170502 Det blir også ekstra tiltak for opplæring av personalet, og fokus på smittevern og hygiene.
AA170502 Det gjennomføres nå mer systematisk evaluering og oppfølging, men det er stadig utfordringer med å følge opp tiltak på tvers av sektorer.
AA170502 * Det er innført flere nye tiltak for å styrke oppfølgingen av departementstilsynene.
AA170502 - Funnene er således allerede avdekket, og risikoreduserende tiltak er iverksatt.
AA170502 - Kavli og Q er norskeide selskaper som vil satse hvis vi får konkurransefremmende tiltak .
AA170502 Slike kart er egnet til å beregne effekten av avbøtende tiltak ( støyskjermer, avstand til vei, hastighet, osv. ), men de er ikke særlig egnet som informasjon til publikum og mulige framtidige beboere av et område.
AA170502 Fylkesmannen nevner god planlegging som et virkemiddel til å unngå støykonflikter ved fortetting, sammen med tradisjonelle avbøtende tiltak som støyskjermer.
AA170502 Erfaringer viser at slikt verktøy er godt egnet til å gi publikum en lydopplevelse av hvordan ulike alternativer for tiltak påvirker lydnivået ¶
AA170502 En kombinasjon av tiltak må til, som til sammen kan gi levelige boforhold.
AA170502 Der slike skjermer ikke kan anvendes, må mer komplekse og kostbare tiltak iverksettes, som fasadetiltak og balansert ventilasjon.
AA170502 Avbøtende tiltak bygger på støyberegninger som konsulenter foretar, som gir fargekart ( gjerne med gul og rød sone ) med et såkalt gjennomsnittlig støynivå i desibel for et helt år.
VG170501 Men dette er også et dyrt tiltak som vi bør være ganske sikre på at har effekt før det blir obligatorisk.
DN170501 Vi skal også bli langt flinkere til å måle effekten av kampanjer og tiltak underveis og ikke bare i ettertid og knytter til oss mange eksterne leverandører utenfra for å få dette til.
DN170501 Vi skal også bli langt flinkere til å måle effekten av kampanjer og tiltak underveis og ikke bare i ettertid og knytter til oss mange eksterne leverandører utenfra for å få dette til.
DB170501 ¶ VIL BEDRE NORSK BARNEVERN : En ny organisasjon av fagfolk med erfaring fra barnevernssaker vil varsle om feil som blir begått og foreslår en rekke tiltak de mener vil bedre norsk barnevern.
DB170501 KIB har en rekke forslag til tiltak som organisasjonen mener vil bedre norsk barnevern : ¶
VG170430 Det har gjennom disse årene vært satt inn tiltak for å bedre arbeidsmiljøet hvor HMS- og BHT-avdelingene ( bedriftshelsetjenesten journ. anm ) har vært involvert, uten at man har oppnådd ønsket resultat.
DB170430 Vi legger ikke skjul på at vi må gå til drastiske tiltak for å holde hjulene i gang, sier Kabadayi.
DA170430 Ekspressbusser, førerløse busser og sykkelstamvei er framoverlente tiltak .
DA170430 * Nedsette et tidsklemmeutvalg, som skal utrede nye, konkrete tiltak for foreldre i tidsklemme.
AP170430 Her er Statoil ett av ti oljeselskaper som skal fremme tiltak for å redusere CO₂-utslipp fra olje- og gassproduksjonen.
AA170430 Hun ser dette som et av flere viktige tiltak for trafikksikkerhet.
SA170429 Regjeringen gjennomfører en rekke tiltak for en mer balansert utvikling i boligmarkedet.
SA170429 Et annet viktig tiltak for storbyene er områdesatsingene.
DB170429 Nye tiltak bør utredes av et offentlig nedsatt tidsklemmeutvalg.
DB170429 * Nye, konkrete tiltak som kan avhjelpe tidsklemma for foreldre.
DB170429 * En storsatsing på familieveiledning, parterapi, samlivskurs og andre tiltak som kan hjelpe familier å fungere bedre sammen.
DB170429 Også da ble forbudet solgt inn som et tiltak mot ekstremisme.
DA170429 Og at det fortsatt mangler rundt 20 millioner kroner til « prekære tiltak » mange steder.
DA170429 Fortsatt mangler det nesten 20 millioner kroner til « prekære tiltak ».
DA170429 Hvilke tiltak vil du foreslå for å få drift på disse gårdene ?
AA170429 Deltakerne i Folkets klimamarsj protesterer på Trumps reversering av mange viktige tiltak som er ment å dempe den globale oppvarmingen.
AA170429 Innsatslederen sier de som har vært på stedet har drevet akutt livreddende tiltak .
AA170429 Innsatslederen sier de som har vært på stedet har drevet akutt livreddende tiltak .
VG170428 Leder i Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen synes det er et godt tiltak at regjeringen nå vil slette deler av studielånet for nyutdannede lærere som tar jobb i Nord-Norge.
VG170428 Far har valgt ikke å respektere avgjørelsene og har satt i gang egne ulovlige og sterkt skadende tiltak for alle parter.
VG170428 Gram stiller spørsmål ved at det ikke ble iverksatt tiltak etter den lignende ulykken utenfor Skottland i 2009, hvor 16 personer mistet livet.
SA170428 2714 personer er i et arbeidsrettet tiltak via NAV i Rogaland.
SA170428 « Det er et viktig sosialt utjevnende tiltak og et viktig helsespørsmål all den tid fedme er et økende problem blant barn og unge.
SA170428 En lang rekke delegater advarte på sin side mot å innføre skolemat og argumenterte med at det var et dyrt og lite treffsikkert tiltak , og at KrF heller bør prioritere å bruke penger på flere lærere.
DN170428 Vi støtter de tiltak som administrasjonen i selskapet har besluttet å gjennomføre.
DN170428 Samtidig iverksettes det tiltak for å hjelpe oppsagte medarbeidere til å komme seg videre, påpeker han.
DN170428 USA har lenge gått i bresjen for tiltak mot Nord-Korea, men har også gjort det klart at de ønsker at Kina tar en lederrolle i den diplomatiske prosessen for å få en fredelig løsning på den svært anspente situasjonen.
DB170428 Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold.
DB170428 De må sette inn tiltak først, ikke bare ta barna.
DB170428 ene som forelå, burde Renovasjonsetaten etter Deloittes mening gjort mer for å sikre at det fulle omfanget av arbeidstidsbrudd ble identifisert, herunder som grunnlag for korrekt rapportering til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ( MOS ) og som et grunnlag for iverksetting av tilstrekkelige tiltak ».
DB170428 Samme dag, mens senator-møtet pågikk, fortalte en høytstående tjenestemenn i Det hvite hus flere medier at Trump nå jobbed med å forberede potensielle eventuelle militære tiltak .
DB170428 Tørre upopulære tiltak
DB170428 For KrFU er det viktig at KrF skal tørre å ta vanskelige avgjørelser fremme reformer og gjennomføre upopulære tiltak , ikke bare være et parti som snakker om de positive og enkle sakene.
DA170428 2714 personer er i et arbeidsrettet tiltak via Nav i Rogaland.
DA170428 - En egen enhet for barnefamilier utenfor Trandum vil legge enda bedre til rette for at internering kan brukes som virkemiddel uten at dette blir et uforholdsmessig tiltak , sier Sandberg.
BT170428 Produsenten Airbus Helicopters skriver i en pressemelding at avgjørende deler etter ulykken i 2009 ikke ble funnet, slik at det var vanskelig å sette inn nødvendige tiltak i etterkant.
AP170428 I FN-møtet ba utenriksministeren medlemslandene om å iverksette drastiske tiltak mot Nord-Korea - og rettet særlig pekefingeren mot Kina, ifølge CNNs gjengivelse av møtet.
AP170428 Vi støtter de tiltak som administrasjonen i selskapet har besluttet å gjennomføre.
AP170428 « Etaten har også merket seg de forslag til tiltak som Deloitte anbefaler.
AP170428 Statoil med klare tiltak for helikoptersikkerhet ¶
AP170428 Etter ulykken i Skottland i 2009 ble det gjennomført tiltak for å øke muligheten for å oppdage partikler som kan indikere at en sprekk er i ferd med å utvikle seg.
AP170428 16 personer mistet livet i denne ulykken, og produsentens ledelse innrømte denne uken at de ikke gjorde nok for å følge opp tiltak etter denne ulykken.
AP170428 Kommisjonen viste til at dette kan være et sikkerhetsproblem som også kunne gjelde andre hovedgirbokser av samme type, og anbefalte Det europeiske luftfartsbyrået ( EASA ) å sette i verk nødvendige tiltak umiddelbart.
AP170428 I løpet av undersøkelsen av Turøy-ulykken i 2016 har vi innført flere sett med beskyttende tiltak som er vurdert og godkjent av EASA.
AP170428 I tillegg er tiltak for kvinners rettigheter og utdanning prioritert i de 700 millionene kroner som årlig brukes på bistand i Afghanistan.
VG170427 - Presidentens tilnærming tar sikte på å presse Nord-Korea til å legge ned atom- og rakettprogram ved å skjerpe økonomiske sanksjoner og fortsette diplomatiske tiltak sammen med våre allierte og regionale partnere, heter det i en uttalelse fra utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister James Mattis og etterretningssjef Dan Coats ifølge USA Today.
VG170427 Så paranoide som russerne er nå, får de i Moskva ikke dette til å stemme med uttalelsene om defensive tiltak .
VG170427 Og det har vært for få tiltak rettet mot å opprettholde kontakt på diplomatisk nivå, lytte til hverandre, og forsøke å overbevise den andre siden om at det man gjør bare er defensivt.
VG170427 En uke etter hendelsen i Østersjøen gikk Stoltenberg ut og ba Russland om tiltak for å dempe risikoen for uønskede hendelser.
VG170427 - Stoltenberg har etterlyst tiltak fra russisk side for å hindre hendelser som kan vokse til større konflikter.
VG170427 - Når NATO-landet Norge øver stadig nærmere den russiske grensen og med flere amerikanske soldater, ses dette fra russisk side fort i sammenheng med lignende tiltak lenger sør, og skaper en type spenning som gjør at små situasjoner potensielt eskalerer til større kriser, sier hun.
SA170427 Da får vi svar på om hvilke sammenhenger Petroleumstilsynet ser og kanskje hvilke tiltak som foreslås for å snu trenden.
SA170427 Alle selskapene er i henhold til Petroleumstilsynets forskrifter pålagt å søke etter tiltak til kontinuerlig forbedring.
SA170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.
SA170427 Supporter Fagerli mener det er andre tiltak enn sammenslåing som kan bidra til at klubbene klatrer i divisjonene.
FV170427 Det er et av flere tiltak som skal bussen til å komme raskere fram.
DB170427 Denne skal ha konkrete tiltak på flere samfunnsområder som barnehage, arbeidsplasser, i eldreomsorgen og transport.
DB170427 Han viser til en redegjøresle DNB har sendt inn til Finanstilsynet, der banken har listet opp en del tiltak de vil følge for å forbedre situasjonen.
DB170427 Han sier ifølge P4 at de vil følge nøye med på DNBs oppfølging av tiltaksplanen og sier de i ytterste konsekvens kan tvinge banken til å gjennomføre tiltak .
DB170427 - Vi vil følge opp at DNB iverksetter og treffer tilstrekkelig tiltak for å bedre driftssstabiliteten framover, sier Olav Johannesen, seksjonsleder for IT og betalingstjenester for Finanstilsynet til P4.
DB170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.
BT170427 « Sikkerhetsprosedyrer fungerte og det ble umiddelbart iverksatt tiltak knyttet til evakuering av mannskapet og beskyttelse av eiendom » heter det.
BT170427 NYE TILTAK : Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen vil hindre at barn mister plassen sin på SFO fordi foreldrene deres ikke betaler regningen.
BT170427 Transportforskere formidler at dette er effektive tiltak for å redusere miljøskadelig transport, sier Straume.
BT170427 - Bompenger effektivt tiltak
BT170427 Etter at vi fikk dette brevet, har vi gjennomført en rekke tiltak .
BT170427 Med et slikt mål for øye, er bompenger et veldig effektivt samfunnsøkonomisk tiltak , som har vist seg å fungere bra.
BT170427 Det må utarbeides alternative tiltak for denne gruppen.
BT170427 Én måte er å styrke kunnskap om hvem som begår overgrep, og utvikle tiltak for disse.
AP170427 På spørsmål om han tror USAs myndigheter vil forby overbooking eller innføre andre tiltak flyselskapene ikke liker, svarer han : ¶
AP170427 - Jeg mistenker at denne hendelsen vil skape en viss entusiasme for enkelte tiltak .
AP170427 På spørsmål om han tror USAs myndigheter vil forby overbooking eller innføre andre tiltak flyselskapene ikke liker, svarer han : ¶
AP170427 - Jeg mistenker at denne hendelsen vil skape en viss entusiasme for enkelte tiltak .
AP170427 en rekke tiltak for å motvirke barnefattigdom. satsing på frivillig sektor. høye avgifter på alkohol og en forholdsvis restriktiv ruspolitikk.
AP170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.
AP170427 | En lærernorm er ikke svaret på alt, men et nødvendig tiltak mot overfylte klasserom Audun Lysbakken ¶
AP170427 Supporter Fagerli mener det er andre tiltak enn sammenslåing som kan bidra til at klubbene klatrer i divisjonene.
AA170427 - Utslagene som er gjort har medført at vi har gjennomført tiltak for å ivareta alles sikkerhet til undersøkelsene er utført.
AA170427 Effektiviseringen har også fortsatt gjennom fjoråret, og selskapet har nå et effektiviseringsprogram med mål om resultatforbedrende tiltak verdt 100 millioner kroner årlig.
AA170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.
AA170427 Dette, sammen med en rekke andre tiltak , førte til at boligfinansieringen flyttet seg fra Statens Husbank til den private banksektoren.
VG170426 - Høyre skal være varsomme med å fremstille dette forslaget som et tiltak , når de samtidig har styrket ordninger som for eksempel kontantstøtten.
VG170426 Nå sier konsernsjefen i Airbus Helicopters, Guillaume Faury, at de burde innført tiltak tidligere.
SA170426 USA vil uansett neppe kunne leve opp til sine forpliktelsene i Parisavtalen, ettersom Trump har gitt full gass og slått en strek over mange av Barack Obamas tiltak for å begrense utslippene av skadelige klimagasser.
SA170426 Nå innrømmer helikopterprodusenten Airbus Helicopters at de burde ha iverksatt tiltak etter et helikopter av samme typen styrtet i 2009. 13 personer omkom da et fly styrtet ved Turøy 29. april i fjor.
SA170426 IKKE UMULIG : Erling Fløistad mener at vi ikke kan bli kvitt brunsneglene, men at vi kan gjøre ulike tiltak for å redusere dem.
SA170426 Helt enkle tiltak , som luking og rydding, reduserer antall snegler over tid.
DN170426 Myndighetene kan bruke inntektene fra alkoholsalg til forebyggende tiltak , sier direktør Abanti Sankaranarayanan hos United Spirits til India Times.
DB170426 Det ble i forkant av møtet spekulert på om Trump vil bruke møtet til å be om ryggdekning for mer drastiske tiltak overfor Nord-Korea, selv om de færreste tror han vil gå til militært angrep på det som regnes som en svært uforutsigbar atommakt.
DB170426 Ikke kunne jeg selge, og i 2007 kom det et midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen.
DB170426 Arbeiderpartiet vil at klimadebatten skal handle om tiltak som faktisk kutter klimagassutslippene.
DB170426 Ikke til å utsette effektive tiltak for å spare på strømmen, men til å skape nye verdier og et grønnere samfunn.
DA170426 USA vil uansett neppe kunne leve opp til sine forpliktelser i Parisavtalen, ettersom Trump har gitt full gass og slått en strek over mange av Barack Obamas tiltak for å begrense utslippene av skadelige klimagasser.
DA170426 Fysiske tiltak som skaper gode fellesområder må på plass.
DA170426 Det viser seg at mindre tiltak som innbyggerne selv tar initiativ til har vel så stor effekt som større tiltak kommunen har gjennomført.
DA170426 Det viser seg at mindre tiltak som innbyggerne selv tar initiativ til har vel så stor effekt som større tiltak kommunen har gjennomført.
BT170426 Nå innrømmer helikopterprodusenten Airbus Helicopters at de burde ha iverksatt tiltak etter at et helikopter av samme typen styrtet i 2009.
AP170426 En mulighet som har vært nevnt, er at Trump i møtet ville be om rykkdekning for mer drastiske tiltak overfor Nord-Korea.
AP170426 Har ikke begynt på seks av ti tiltak
AP170426 Dette er tiltak som avlysningen av handelsavtalen TPP, nystart av oljerørledningen Keystone XL og nominasjonen av en ny dommer til høyesterett.
AP170426 . Jeg tror ikke det er noen tvil om at presidenten har gjennomført en betydelig mengde tiltak for det amerikanske folk på områder som han la frem i løpet av valgkampen, sa Spicer.
AP170426 Onsdagens arrestasjoner inngår i en serie tiltak fra tyrkiske myndigheter for å slå ned på Gulen-bevegelsen i landet.
AP170426 Vi fornyer kontantstøtten nå med nye tiltak .
AP170426 Nå innrømmer helikopterprodusenten Airbus Helicopters at de burde ha iverksatt tiltak etter at et helikopter av samme typen styrtet i 2009. 13 personer omkom da et helikopter styrtet ved Turøy 29. april i fjor.
AP170426 IKKE UMULIG : Erling Fløistad mener at vi ikke kan bli kvitt brunsneglene, men at vi kan gjøre ulike tiltak for å redusere dem.
AP170426 Helt enkle tiltak , som luking og rydding, reduserer antall snegler over tid.
AA170426 Det spekuleres på om president Donald Trump vil bruke anledningen til å be om ryggdekning for mer drastiske tiltak overfor Nord-Korea, selv om de færreste tror han vil gå til militært angrep på det som regnes som en svært uforutsigbar atommakt.
AA170426 USA vil uansett neppe kunne leve opp til sine forpliktelsene i Parisavtalen, ettersom Trump har gitt full gass og slått en strek over mange av Barack Obamas tiltak for å begrense utslippene av skadelige klimagasser.
AA170426 På møtet vil mange av verdens land samle seg for å diskutere tiltak mot marin forsøpling.
AA170426 Det heter i forslaget at « rådmannen bes gå i dialog med Statens vegvesen og AtB og redegjøre for formannskapet hvilke tiltak som kan gjennomføres, lengde på eventuelle midlertidige ordninger og ikke minst hvor store forsinkelser det blir for buss i rute hvis flere trafikkgrupper skal bruke kollektivfeltene.
AA170426 Han så at det umiddelbart måtte iverksettes tiltak , og gjorde det, sier Brøske.
AA170426 Dere har iverksatt gode tiltak for å få flere ut i aktivitet, arbeid eller utdanning, sier Libe Rieber-Mohn.
AA170426 | Airbus har satt inn tiltak som ville ha forhindret Turøy-ulykken ¶
VG170425 Det jobbes bra i Alpin-Norge, men skistyret forventer tiltak med hensyn til økonomien, svarte skipresident Erik Røste til VG i mars.
VG170425 Skal pengene våre som i prinsipp skal brukes til demokratifremmede tiltak , det vil si til det sivile samfunnet som inntil nå takket være en forholdsvis pluralistisk fordeling av 'demokrati-styrkende midler' har holdt liberale og pro-europeiske verdier i livet i Polen.
VG170425 Angell viser blant annet til dokumenter som forteller at tiltak ble gjort fra kommunens side, og at disse skal ha hatt positiv virkning.
DN170425 Trump har nemlig en rekke andre dyre tiltak på blokken, i tillegg til skattekuttene.
DB170425 Midlene er tilleggsbevilgninger til tiltak som er så kostbare at den ordinære overføringen på rundt 200 millioner kroner ikke kan dekke dem.
DB170425 - Sikkerhetsprosjektet vil pågå i noen år framover og det vil bli gjennomført tiltak på de kongelige statlige og private eiendommene som er basert på den reviderte Sikkerhetsanalysen fra 2002, skriver Kongehuset.
DB170425 Det spekuleres på om Trump under møtet vil be om ryggdekning til mer drastiske tiltak , selv om de færreste tror at han vil gå til militært angrep mot en uforutsigbar atommakt som Nord-Korea - med de følger dette kan få for andre land i regionen og USAs forhold til Kina.
DA170425 Handlingsplanen inneholder blant annet tiltak for å ta vare på truede arter, begynner han.
DA170425 Forslaget innebar derfor at kommunen eller fylkesmannen skulle vurdere og veilede om skadeforebyggende tiltak i større grad enn i dag.
DA170425 Dette både for å gjøre skadeforebyggende tiltak bedre kjent, men også for at man skulle forsøke å få en ensartet praksis.
DA170425 - Vårt endelige forslag la opp til langt større fokus på skadeforebyggende tiltak , for å sikre at de beste skadeforebyggende tiltakene ble vurdert og at felling i størst mulig grad skulle unngås.
DA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet, som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han.
DA170425 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) varsler økt fokus på språkarbeid og tiltak mot mobbing i norske barnehager.
BT170425 Det spekuleres på om Trump under møtet vil be om ryggdekning til mer drastiske tiltak , selv om de færreste tror at han vil gå til militært angrep mot en uforutsigbar atommakt som Nord-Korea - med de følger dette kan få for andre land i regionen og USAs forhold til Kina.
BT170425 « Reduserte bompengeinntekter vil kunne påvirke tidspunktet for gjennomføring av tiltak » heter det.
BT170425 I denne rapporten listes det opp 30 tiltak, hvorav syv er prioritert som tiltak det haster å gjennomføre.
BT170425 I denne rapporten listes det opp 30 tiltak , hvorav syv er prioritert som tiltak det haster å gjennomføre.
AP170425 Midlene er tilleggsbevilgninger til tiltak som er så kostbare at den ordinære overføringen på rundt 200 millioner kroner ikke kan dekke dem.
AP170425 - Sikkerhetsprosjektet vil pågå i noen år fremover og det vil bli gjennomført tiltak på de kongelige statlige og private eiendommene som er basert på den reviderte Sikkerhetsanalysen fra 2002, skriver Kongehuset.
AA170425 Det spekuleres på om Trump under møtet vil be om ryggdekning til mer drastiske tiltak , selv om de færreste tror at han vil gå til militært angrep mot en atommakt som Nord-Korea - med de følger dette kan få for andre land i regionen og USAs forhold til Kina.
AA170425 - Vi er mer opptatt av andre, større tiltak for å redusere det unødvendige plastforbruket generelt i samfunnet, som økt flaskepant, større ansvar hos produsentene for å redusere plastforbruket, samt å gå over til reelt nedbrytbar plast, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Midlene er tilleggsbevilgninger til tiltak som er så kostbare at den ordinære overføringen på rundt 200 millioner kroner ikke kan dekke dem.
AA170425 - Sikkerhetsprosjektet vil pågå i noen år framover og det vil bli gjennomført tiltak på de kongelige statlige og private eiendommene som er basert på den reviderte Sikkerhetsanalysen fra 2002, skriver Kongehuset.
AA170425 Et enkelt tiltak for å få til dette er å gjøre Kockhaugvegen fra Skovgård til Askeladdvegen om til miljøgate.
VG170424 Kuoljok ba også retten merke seg at barnevernet samme år selv skrev at med riktige og målrettede tiltak kunne man klare å reparere det de omtalte som en ødelagt barndom.
VG170424 - Tvert imot mener kommunen at det ble satt inn kompenserende tiltak som gjorde at omsorgssituasjonen var god nok, selv om den ikke var optimal, sier Angell, som viser blant annet til at kvinnen hadde støtte kontakt og tett oppfølging fra barnevernet.
SA170424 STOR TRO PÅ RESULTATER : Initiativtaker Ove Gudding, fagleder i havnevesenet, Andreas Dyrdal og miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, håper tiltak som Port Bin kan bidra til å endre folks holdninger ovenfor marin forsøpling.
SA170424 Slike tiltak skal applauderes, og jeg så selv at det var bra med folk innom.
FV170424 Politikere i Høyre i Kristiansand etterlyser helt nye tiltak mot utenlandske tiggere.
DN170424 - Å sette i gang tiltak som fjerner endringene som ble innført for å styrke strukturen i det finansielle systemet er svært farlig, la Fed-toppen til.
DB170424 Tomter forteller at de allerede det året satte iverk tiltak som gikk ut på å senke terskelen for å foreta undersøkelser etter å ha mottatt bekymringsmeldinger.
DB170424 I tillegg er det satt inn to teamledere under barnevernslederen, som har ansvar for henholdsvis team undersøkelse og tiltak , og team omsorg.
DB170424 - Når passasjerene, som i dette tilfellet er nyopererte og trenger medisiner - vil dere da iverksette noen ekstra tiltak ?
DB170424 Retten mente også at andre tiltak , som for. eks. frivillig psykisk helsevern, hadde vist seg åpenbart uhensiktsmessige.
DB170424 Arbeidslivspolitikken skiller seg tydelig fra hovedmotstander Høyre, med særlig gode tiltak mot sosial dumping.
DB170424 Dette er ikke et eksempel på at regjeringa planlegger tiltak for å begrense universitetenes frihet eller de ansattes ytringsfrihet.
DA170424 Fra politisk side er vi beredt til å gjennomføre snarlige tiltak og lovendringer dersom dette er nødvendig, sier Solvik-Olsen til NTB.
DA170424 Automatisk låsing av kjøretøy som går på tomgang, er et mulig tiltak .
DA170424 Hun mener studien viser at det må settes inn flere tiltak , men synes det er vanskelig å finne gode, varige løsninger for papirløse.
BT170424 STOR TRO PÅ RESULTATER : Initiativtaker Ove Gudding, fagleder i havnevesenet, Andreas Dyrdal og miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, håper tiltak som Port Bin kan bidra til å endre folks holdninger ovenfor marin forsøpling.
AP170424 Norge har i dag sanksjoner og restriktive tiltak mot 25 ulike land.
AP170424 Målrettede, økonomiske sanksjoner og tiltak er blitt et vanligere virkemiddel når det internasjonale samfunn skal håndtere trusler mot fred, sikkerhet og rettsorden.
AP170424 Men innlegget etterlater mange spørsmål om Norsk-russisk handelskammers syn på gjeldende restriktive tiltak .
VG170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea, og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke, sier talsmannen.
VG170423 KS som er arbeidsgivernes interesseorganisasjon, er kjent med Arbeidstilsynets satsing, og sier at mange kommuner iverksetter tiltak .
VG170423 Det vi kan si er at kunnskapen om at eksponeringen er farlig og at det er behov for forebyggende tiltak er godt kjent i bransjen.
VG170423 Det som er viktig her er at det fullt mulig å gjøre tiltak - og vi hjelper dem på veien ved å peke på hvor det er det er mangler og ved å veilede om mulige tiltak .
VG170423 Det som er viktig her er at det fullt mulig å gjøre tiltak - og vi hjelper dem på veien ved å peke på hvor det er det er mangler og ved å veilede om mulige tiltak.
VG170423 Det er derfor svært viktig at kommunene tar kreftfaren på alvor, og prioriterer å iverksette tiltak som reduserer helsefaren for de ansatte i brann- og redningsvesenet.
VG170423 Arbeidstilsynet har gitt mange pålegg om risikovurderinger og tiltak - og et flertall av tilsynssakene er ennå ikke avsluttet.
SA170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke, sier talsmannen ifølge KCNA.
SA170423 Hollande forsvarte utplasseringen av over 50.000 politifolk til å beskytte valglokalene med at det er et tiltak for å « garantere folkets fundamentale rett til å velge sin framtid ».
DN170423 Hollande forsvarte utplasseringen av over 50.000 politifolk til å beskytte valglokalene med at det er et tiltak for å « garantere folkets fundamentale rett til å velge sin framtid ».
DN170423 Hollande forsvarer utplasseringen av over 50.000 politifolk til å beskytte valglokalene med at det er et tiltak for å « garantere folkets fundamentale rett til å velge sin fremtid ».
DN170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke, sier talsmannen ifølge KCNA.
DB170423 Jeg kan offisielt si at det ikke finnes noen tiltak , fordi det ikke finnes noen problemer.
DB170423 Hvis det var problemer, ville det vært tiltak , sier Karimov til den amerikanske avisa.
DB170423 - Når du er i Groznyj ( Tsjetsjenias hovedstad ), ser du noen gang folk som, enten gjennom utseende eller oppførsel, ligner på folk som har feil legning ? - Tiltak iverksettes for å bli kvitt et problem.
DB170423 Så må man kraftig intensivere de nødvendige forebyggende tiltak , som å begrense utbredelsen av og aksepten for narkotika i samfunnet, og arbeide for sosial og økonomisk inkludering av menn med innvandrerbakgrunn.
DA170423 Han mener det er et tiltak mot organisert kriminalitet.
DA170423 Frp-politikeren mener at en gruppe, bestående av politikere, politi, kommuneadministrasjon og andre relevante organisasjoner, skal dannes for å se på tiltak for å hindre at dette skjer.
DA170423 Tiltak for å begrense bruk av mikroplast, utrede å begrense mengden plast i forbrukerprodukter.
AP170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke, sier talsmannen ifølge KCNA.
AP170423 Problemet er at mange andre tiltak ser ut til å ha tilsvarende liten betydning.
AA170423 Samtidig er pårørende av de drepte soldatene sinte på myndighetene, og afghanere på internett har også gitt uttrykk for det de mener er manglende tiltak fra myndighetene.
AA170423 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke, sier talsmannen ifølge KCNA.
AA170423 Hollande forsvarer utplasseringen av over 50.000 politifolk til å beskytte valglokalene med at det er et tiltak for å « garantere folkets fundamentale rett til å velge sin framtid ». ( ©NTB ) ¶
AA170423 Hun brenner for å vise frem samlingen sin til alle som ønsker å se den, og gjør en rekke tiltak for å vekke folks interesse for samtidskunst.
VG170422 Den nå avgåtte Widvey hadde måneden før delt ut 178 000 kroner til hans moske for intet mindre enn « dialog og tiltak mot radikalisering ».
VG170422 - Inntektene av auksjonen går til kampen vi fører for å påvirke og fremme preventive tiltak .
VG170422 Kommunen har etablert system med gode varslingsrutiner, informasjon og tiltak på dager med høy luftforurensning.
VG170422 I perioder med høy luftforurensing iverksettes tiltak .
VG170422 I forbindelse med etablering av den nye skolen vil det bli iverksatt støvdempende tiltak som vil redusere de helsemessige utfordringene ved svevestøv, skriver Nygård til VG.
VG170422 Det vil bli satt i verk flere tiltak som skal forbedre luftkvaliteten i blant annet gjennom flere grøntområder og redusert biltrafikk i sentrum av Mo i Rana, skriver Waage.
SA170422 Så får vi se om det er ytterligere tiltak som kan gjøres for å forsikre oss om at alle aktører kan ha fullt fokus på det sportslige, sier han.
NL170422 Unn - ledelsen iverksatte ingen tiltak for rette opp feilene etter hendelsen der Gabriel Kral døde.
FV170422 Så får vi se om det er ytterligere tiltak som kan gjøres for å forsikre oss om at alle aktører kan ha fullt fokus på det sportslige, sier han.
DB170422 Det må gjennomføres tiltak for å sikre stabilitet i gode boforhold, rettssikker saksbehandling og bedre psykososiale tiltak .
DB170422 Det må gjennomføres tiltak for å sikre stabilitet i gode boforhold, rettssikker saksbehandling og bedre psykososiale tiltak.
DB170422 De mindreårige bør blant annet sikres kontaktfamilie, godt skoletilbud, godt helsetilbud og særskilt gode forberedte tiltak ved eventuell retur.
DB170422 Det må gjennomføres tiltak for å sikre stabilitet i gode boforhold, rettssikker saksbehandling og bedre psykososiale tiltak .
DB170422 Det må gjennomføres tiltak for å sikre stabilitet i gode boforhold, rettssikker saksbehandling og bedre psykososiale tiltak.
DB170422 De mindreårige bør blant annet sikres kontaktfamilie, godt skoletilbud, godt helsetilbud og særskilt gode forberedte tiltak ved eventuell retur.
DB170422 - Hvis Australia fortsetter å følge USAs tiltak for å isolere og undertrykke Nord-Korea og fortsetter med å være en brigade for den amerikanske hersker, vil det være en selvmordshandling innen rekkevidden av et atomangrep fra Nord-Koreas strategiske styrke, sier talsmannen ifølge KCNA.
DA170422 Tiggeforbud, campingforbud, forbud/regulering av magasinsalg, kameraovervåking og skjerpet belysning for å stanse sexsalg i sentrum er Frps ikke-naive tiltak sammen med en egen gruppe bestående av politikere, kommuneadministrasjon, politi og relevante organisasjoner.
AP170422 Johansen ramser en rekke tiltak .
AP170422 Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, synes ikke at Bymiljøetatens tiltak har virket.
AP170422 - Vi går nå til bystyret i revidert budsjett for å be om mer penger til å sette inn flere tiltak .
AP170422 - Påtalemyndigheten mener at moren har vært fullt klar over at hun holdt datteren unna helsevesenet, og at hun unnlot å foreta tiltak slik at datteren fikk nødvendig hjelp.
AP170422 Så får vi se om det er ytterligere tiltak som kan gjøres for å forsikre oss om at alle aktører kan ha fullt fokus på det sportslige, sier han.
AA170422 Ulykken førte også til et stort oljeutslipp fra ferja, og spanske myndigheter opplyser at de har iverksatt tiltak for å samle opp oljesølet. ( ©NTB ) ¶
AA170422 En utfordring med slike tiltak er å innrette dem på en måte som gjør at de kan godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA.
AA170422 En utfordring med slike tiltak er å innrette dem på en måte som gjør at de kan godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. ( ©NTB ) ¶
VG170421 TØFFE TILTAK : Marine Le Pen holdt pressekonferanse fredag, dagen etter angrepet i Paris.
VG170421 Til NRK sa Marion Knutsen, kvinnen som på mange måter ble tysfjordssakens ansikt utad, nylig at hun har mistet all tiltro til det rådmannen har sagt om at jobben med forebyggende tiltak mot nye overgrep var en prioritet i kommunen.
VG170421 Hadde det ikke vært for Samisk nasjonalt kompetansesenter ( SANKS ) og diakon Anna Kuoljok i kirken her, så hadde dette gått virkelig ille, sier Urheim, som mener det er de som skal ha æren for det som faktisk har blitt gjort av positive tiltak etter VGs avsløringer i fjor.
VG170421 Vi har tatt dette på største alvor, og lovte tiltak .
VG170421 Varsler flere tiltak
VG170421 Sandberg varsler også at det snart kommer flere tiltak for å få bukt med situasjonen i mottakene.
VG170421 Per Sandberg ( Frp ) kunngjør nå regjeringens første tiltak for å få bukt med uroen i mottakene for enslige mindreårige.
VG170421 NYE TILTAK : Per Sandberg vikarierer som om innvandrings- og integreringsminister for Sylvi Listhaug.
VG170421 Han varsler i tillegg at flere nye tiltak for å roe situasjonen i mottakene er på vei.
VG170421 Dette er et stort og viktig tiltak som avhjelper situasjonen, sier statssekretær Fabian Stang ( H ).
VG170421 Det Sandberg gjør nå, er et tiltak på overtid, sier Pedersen til VG.
VG170421 Dette burde bekymre arbeidsministeren kraftig, men det er dessverre ingenting som tyder på at hun har politiske tiltak som skal bringe landet ut av denne alvorlige situasjonen.
SA170421 Vi har diskutert at vi har ønsket å bidra samfunnsmessig, og så landet vi på at dette var et godt tiltak og noe som vi kunne tenke oss å gjøre, sier treneren.
DB170421 Kommunen skal også ha unnlatt å iverksette tiltak etter flere bekymringsmeldinger om kvinnens helsetilstand.
DB170421 Det snakkes om en ny arveavgift, enda mer skatt, flere avgifter, i tillegg til at Ap vil stoppe en rekke tiltak som vil gjøre Norge dyrere, gi mindre valgfrihet, lengre køer og mindre trygghet for folk, sier Jensen.
DB170421 Videre skriver utvalget at tiltak som bidrar til aktivisering og fremmer integrering på sikt, bør starte allerede i asylmottakene for å utnytte ventetiden og motvirke passivisering.
DB170421 De var brikker i spillet som oppstår på grunn av dramatiske innvandringsregulerende tiltak som tvinges igjennom koste hva det koste vil.
DB170421 Blant annet understreker utvalget mulige tiltak som at språkopplæring i større grad kan være en del av annen kvalifisering og kompetansepåbygging, som på arbeidsplassen.
DA170421 Kommunen skal også ha unnlatt å iverksette tiltak etter flere bekymringsmeldinger om kvinnens helsetilstand.
BT170421 Vi har diskutert at vi har ønsket å bidra samfunnsmessig, og så landet vi på at dette var et godt tiltak og noe som vi kunne tenke oss å gjøre, sier treneren.
AP170421 Omfattende tiltak
AP170421 Fillon har i sluttspurten tordnet mot trusselen fra ekstrem islam, lovet tøffere tiltak , mer penger til politiet og flere fengselsplasser.
AP170421 Kommunen skal også ha unnlatt å iverksette tiltak etter flere bekymringsmeldinger om kvinnens helsetilstand.
AA170421 I den siste rapporten om hepatitt beskrives situasjonen som en stor helsetrussel som trenger umiddelbare tiltak .
AA170421 Vi fikk melding om lekkasjen på onsdag, og vi har satt i verk tiltak for å stoppe den.
AA170421 Pengene som stiftelsen forvalter kommer fra salget av Bakke bydelshus, og de deler ut penger til tiltak som skal skape trivsel i nærmiljøet.
AA170421 Prosjektet med å gjennomføre støyreduserende tiltak på sivil eiendom er delt inn i tre underprosjekt : ¶
AA170421 Foto : Rune Petter Ness ¶ 218 millioner skal brukes på støytiltak inne på flybasen, mens 1 320 millioner skal brukes på tiltak som reduserer støyen for omgivelsene.
AA170421 Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre støytiltak på Forsvaret sin egen bygningsmasse inne på Ørland flystasjon, og gjennomføre støyreduserende tiltak på sivil eiendom i støysonene utenfor selve baseområdet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) i pressemeldingen.
AA170421 Det er regnet med et behov for støyreduserende tiltak på inntil 47 bygninger inne på flystasjonen.
AA170421 Vårt første tiltak er å bosette asylbarn som uansett blir boende i Norge, langt raskere, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ).
AA170421 Kommunen skal også ha unnlatt å iverksette tiltak etter flere bekymringsmeldinger om kvinnens helsetilstand.
AA170421 Helsefremmende tiltak bør kanskje ha som mål at vi skal « dø med skoene på » ?
VG170420 Bøe mener på sin side andre tiltak vil være mer effektive.
SA170420 - Dette er et proaktivt tiltak vi gjør for å være helt på den sikre siden, selv om vi ikke tror at denne saken er grunn til bekymring for våre kunders sikkerhet, og vi har ikke sett en eneste ulykke eller skade relatert til den, heter det i en e-post Roland har sendt til Aftenposten.
SA170420 DEBATT : Vi er enige i at fornybarfondet er et godt tiltak , som åpner opp for mange nye muligheter til utvikling av klimavennlig og energieffektiv teknologi.
FV170420 - Dette er et proaktivt tiltak vi gjør for å være helt på den sikre siden, selv om vi ikke tror at denne saken er grunn til bekymring for våre kunders sikkerhet, og vi har ikke sett en eneste ulykke eller skade relatert til den, heter det i en e-post Roland har sendt til Aftenposten.
DN170420 - Dette er et proaktivt tiltak vi gjør for å være helt på den sikre siden, selv om vi ikke tror at denne saken er grunn til bekymring for våre kunders sikkerhet, og vi har ikke sett en eneste ulykke eller skade relatert til den, skriver Roland i en mail.
DN170420 I den foreslåtte teksten ble det uttrykt « den dypeste bekymring » over Nord-Koreas « svært destabiliserende oppførsel » og det ble truet med ytterligere tiltak mot landet.
DB170420 Han understreker at tilbakekallingen er « et proaktivt tiltak vi gjør for å være helt på den sikre siden, selv om vi ikke tror at denne saken er grunn til bekymring for våre kunders sikkerhet ».
DB170420 - Et proaktivt tiltak
DB170420 Like fullt er det et tiltak med sterke økonomiske insentiver.
DB170420 Vi hadde et møte om nye tiltak ( for Playboy, journ.anm ) forrige uke, forteller Cooper Hefner til New York Post.
DA170420 Han ser tydeligvis ikke at hittil gjennomførte tiltak og den foreliggende planen for regionens bussnett er gode nok svar på utfordringene som de politiske målene for trafikken og bymiljøet gir til kollektivtransporten.
DA170420 Tiltaket hadde umiddelbar positiv effekt på luftkvaliteten, men slike akutte tiltak er likevel ikke nok til å redde bylufta, mener Miljødirektoratet.
DA170420 Miljødirektoratet ønsker derfor at kommunene skal iverksette langsiktige tiltak som holder luftforurensningen på konstant lave nivåer.
DA170420 I tillegg er mange ulike tiltak som kan føre til at flere sykler og går eller reiser kollektivt, aktuelle, svarer Sorteberg.
DA170420 Hva slags tiltak som er mest effektive for den enkelte kommune og by, kan også avhenge av lokale geografiske og meteorologiske forhold, påpeker hun.
DA170420 Er det slike tiltak som må til ?
DA170420 De aktuelle kommunene må også iverksette flere langsiktige tiltak , understreker Miljødirektoratet, etter å ha vurdert den lokale luftkvaliteten i 2016.
DA170420 Det kreves også at arbeidsgiver iverksetter tiltak om nødvendig, sier Hauglie.
BT170420 Vi oppfordrer politi og politikere til å tenke seg godt om før de iverksetter tiltak i forhold til tigging i Bergen, sier daglig leder Marcos Amano ved Robin Hood-huset.
AP170420 Hvis det ikke blir iverksatt tiltak nå, kommer ikke FNs mål om at alle barn skal ha ungdomsskoleutdannelse innen 2030 bli nådd engang i 2050 eller 2100, mener Brown.
AP170420 Men noe løfte om å sette inn tiltak mot den frie flyten av utenlandsk vin, vil han ikke komme med.
AP170420 - Dette er et proaktivt tiltak vi gjør for å være helt på den sikre siden, selv om vi ikke tror at denne saken er grunn til bekymring for våre kunders sikkerhet, og vi har ikke sett en eneste ulykke eller skade relatert til den, heter det i en e-post Roland har sendt til Aftenposten.
AP170420 Vi oppfordrer politi og politikere til å tenke seg godt om før de iverksetter tiltak i forhold til tigging i Bergen, sier daglig leder Marcos Amano ved Roobin Hood-huset.
AP170420 På steder med dårlig sikt, oppfordrer han traktorførere til å si fra til Bane Nor, som kan vurdere tiltak for å bedre sikkerheten.
AA170420 Onsdag sendte Brende brev til Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland hvor han gjentok Norges forpliktelse til å støtte rådets tiltak for å bekjempe alle former for diskriminering og hatkriminalitet.
AA170420 Brende ber Jagland dele sin evaluering av situasjonen og vurdering av hvilke tiltak som kan iverksettes.
AA170420 Trump ønsker også å fjerne svært mange av USAs tiltak for å bekjempe klimaendringene.
AA170420 Vi har mange tiltak allerede, men vi må gå enda dypere i å forstå denne ubalansen.
AA170420 På steder med dårlig sikt, oppfordrer han traktorførere til å si fra til Bane Nor, som kan vurdere tiltak for å bedre sikkerheten.
AA170420 Vi trenger tiltak over et vidt spekter.
VG170419 Hun varsler juridiske tiltak overfor pornonettstedet, som nå har fjernet klippet.
VG170419 Ap-leder Jonas Gahr Støre fremmer seks tiltak som skal gi deg lyst til å være organisert.
SA170419 Men har slike tiltak noen effekt på utslipp og global oppvarming ?
SA170419 Finn ut hvorfor dere krangler eller er uenige om penger og sett inn tiltak .
DN170419 Derfor ble det iverksatt store tiltak våren 2016 og høsten 2016, sa statsministeren.
DN170419 Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet syns imidlertid meldingen inneholder for få tiltak for å bygge ut fagskolene, går det fram i merknadene i komitéinnstillingen.
DN170419 Men det er veldig vanskelig å analysere effekten av hvert enkelt tiltak , sier Solberg.
DB170419 - Alle er tapere i dette ¶ Tiltak som stans av virksomheter, bøter, og å ta pengene gjennom utlegg eller arrest skal også tas hyppigere i bruk.
DB170419 Norske honningprodusenter sikres bedre levevilkår gjennom ulike tiltak som produksjonstilskudd, refusjon av sukkeravgift og et sterkt importvern.
DB170419 Når det gjelder de som allerede er radikalisert eller kommer utenifra med terrorplaner er det andre tiltak som trengs.
DB170419 Et viktig tiltak utover handlingsplanen er å bedre de sosiale kårene for vanskeligstilt ungdom i Norge.
DB170419 Det er viktig å påpeke at endringer av illiberale holdninger i deler av det muslimske miljøet i Norge trolig både vil kreve mer og ha mindre innvirkning på radikalisering enn andre tiltak .
DB170419 Bedre psykisk helsevern er et annet tiltak som må på plass.
DB170419 Norge har satt i verk er rekke tiltak for å nå dette målet, der elbil-fordelene er blant de viktigste.
DA170419 - Kommunen pålegger tidvis private tiltak for å hindre forfall.
DA170419 Nå mener Christian Wedler ( Frp ) at Stavanger kommune må danne en gruppe som skal komme opp med tiltak for å forhindre lignende tilstander i Stavanger.
DA170419 Christian Wedler ( Frp ) ber ordføreren om å ta initiativ til å danne en gruppe som skal komme med tiltak for å stanse utnytting av kvinner i kriminelle tiggermiljø.
DA170419 Ap-leder foreslår en dobling av dagens skattefradrag som et av seks tiltak for å få flere fagorganiserte.
DA170419 Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker at flere ansatte blir fagorganiserte, og foreslår en dobling av dagens skattefradrag som et av seks tiltak .
BT170419 Finn ut hvorfor dere krangler eller er uenige om penger og sett inn tiltak .
BT170419 Kirkens Bymisjon gjør en heroisk innsats for dem som er offer for menneskesmugling, men dessverre følger ikke lov- og ordensmakten opp med tiltak som svir nok til at bakmennene vurderer å slutte med virksomheten.
BT170419 Da er det viktig at vi kommer sammen og finner tiltak for å hindre de negative konsekvensene denne formen for tigging fører med seg som menneskehandel, tyveri og prostitusjon, samtidig som vi skaper politikk for de som trenger en hjelpende hånd.
AP170419 Utvalget skal også utvikle metoder for å beregne klimaeffekten av ulike klimapolitiske tiltak og virkemidler.
AP170419 Da må vi vite hvilke tiltak som fungerer, og hvor mye det monner, sier han.
AP170419 Alle partiene på Stortinget vil ha behov for en omforent standard som ligger i bunn for de politiske valgene om hvilke tiltak man velger, sier hun.
AP170419 - Hvis vi ikke får troverdighet i tall og konsekvenser av tiltak , blir hele klimaloven bagatellmessig.
AP170419 - Diskusjonen rundt virkninger av tiltak burde nå være borte fra den politiske debatten.
AP170419 Sammenlignet med andre partier, er Ap og Høyre de partiene som lover minst av tiltak som koster mye.
AP170419 Tiltak som fremmer likestilling i både offentlig og privat sektor og nå også i trossamfunn.
AP170419 Men det er veldig vanskelig å analysere effekten av hvert enkelt tiltak , sier Solberg.
AP170419 For at en kan vurdere kvaliteten ved et spesialpedagogisk tiltak , må en vurdere rammer og organisering av tiltaket ; planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltaket ; innholdet i tiltaket og relasjonen mellom lærer og elev i undervisningssituasjonen.
AP170419 Finn ut hvorfor dere krangler eller er uenige om penger og sett inn tiltak .
AA170419 Her legger samerettsutvalget til grunn at tiltak som betydelig innsnevrer klagerens muligheter til kulturutøvelse vil være i strid med art. 27, selv om tiltaket ikke innebærer en totalnektelse ( OED, 2013 ).
DA170418 Dette er tiltak som ikke koster så mye, sier han til politikerne.
DA170418 På ønskelisten kommer tiltak mot store klasser hakk i hæl. 53 prosent har svart at det er en spesielt viktig skolepolitisk sak.
DA170418 * Tiltak mot for store klasser.
AP170418 Tiltak mot terror har vært et sentralt tema i valgkampen.
AA170418 IMFs rapport beskriver finansmarkedene som optimistiske og setter det i sammenheng med blant annet forventninger knyttet til markedsstimulerende tiltak i Kina.
AA170418 IMF mener at Trumps varslede skattekutt og andre tiltak for å styrke landets økonomi kan føre til større budsjettunderskudd og bidra til økt inflasjon.
AA170418 I tillegg til brede fortau er det gjort tiltak for å begrense farten ved skolen.
AA170418 Basert på resultatet her håper jeg at de gjør flere preventive tiltak .
AA170418 - Regjeringen ønsker derfor å vurdere tiltak som begrenser trygdeeksport, sa Bakke-Jensen.
AA170418 ( ©NTB ) ¶ | Tiltak på vei for å begrense eksport av trygd ¶
AA170418 Trafikkregulerende tiltak , gjennom å gjøre det mindre attraktivt å bruke bilen der det finnes alternativ, er effektivt og virkningsfullt.
AA170418 Slike tiltak er viktige og riktige, men for de som må kjøre bil må byrdene fordeles på en mer rettferdig måte enn i dag.
AA170418 SV vil innføre ytterligere tiltak for å redusere biltrafikken og få flere til å velge kollektivt, ta beina fatt eller hive seg på sykkelen.
AA170418 En bilist fra Lade til Midtbyen slipper å bidra økonomisk for tiltak som gjør Trondheim grønnere og bedre.
VG170417 - Kina vil iverksette de tiltak som er nødvendig for å forsvare våre egne sikkerhetsinteresser.
SA170417 Selv om rundt halvparten av norske virksomheter har etablert tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb, har effekten vært svak.
DN170417 - Kina vil iverksette de tiltak som er nødvendig for å forsvare våre egne sikkerhetsinteresser.
DB170417 Medvirkning- og opplysningsplikt for den sykemeldte ved at det skal gis opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne, samt bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøvning av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.
DB170417 - Kina vil iverksette de tiltak som er nødvendig for å forsvare våre egne sikkerhetsinteresser.
BT170417 Støtten gis for inntil fire år, i en periode der mottakeren går gjennom behandling eller tiltak for å kunne stå i jobb eller skaffe seg arbeid.
BT170417 Slike tiltak kan fungere for noen, mens andre vil bukke under og « havne på trygd ».
BT170417 Fram til i dag har vi kunnet tilby arbeidstrening i skjermede tiltak i inntil et år, om nødvendig med forlengelse i inntil 12 måneder til.
BT170417 Dette er en gruppe som ikke vil vinne på å bli møtt med skjerpede krav til mobilitet, raskere gjennomstrømming i tiltak , praksis rett ut i ordinært arbeid.
BT170417 Da vil Navs lavterskeltilbud - rettet mot personer som antas å stå langt fra arbeidslivet - kreve at arbeidstrening primært skal finne sted på en ordinær arbeidsplass, og senest etter fire måneder i skjermet tiltak .
AP170417 Det er mulig å gjøre noe med forekomsten av nærsynthet, spørsmålet er om ikke evolusjonsperspektivet også peker mot forebyggende tiltak hva gjelder mental helse.
AP170417 - Kina vil iverksette de tiltak som er nødvendig for å forsvare våre egne sikkerhetsinteresser.
AP170417 De mener et viktig tiltak mot valgfusk dermed ble fjernet.
AP170417 Kilder i Trump-administrasjonen har uttalt at USA vurderer militære tiltak for å takle truslene fra Nord-Korea.
AP170417 Leder i Helsepartiet, Lise Askvik, mener det fortsatt ikke er satt i verk tilfredsstillende tiltak overfor den unge gutten som hans mor skrev om i Aftenposten 5. april.
AA170417 - Kina vil iverksette de tiltak som er nødvendig for å forsvare våre egne sikkerhetsinteresser.
AA170417 - Kina vil iverksette de tiltak som er nødvendig for å forsvare våre egne sikkerhetsinteresser.
SA170416 Høie mener det beste er å sette inn tiltak de stedene det er spesielt behov.
DN170416 Men er ikke det et positivt tiltak dersom det bidrar til at flere kommer seg ut i naturen ?
DA170416 Høie mener det beste er å sette inn tiltak de stedene det er spesielt behov.
BT170416 Individuelle tiltak må starte så tidlig som mulig.
BT170416 Dersom barn med autisme ikke får riktig oppfølging i skolen, kan det senere i livet bli nødvendig med tiltak fra psykiatrien, samt tunge, ressurskrevende kommunale botiltak.
AP170416 - Men er ikke det et positivt tiltak dersom det bidrar til at flere kommer seg ut i naturen ?
VG170415 Han sier de har sterkt faglig belegg for å si at det gir større effekt i tider med ledighetskrise å brukte aktive tiltak for å bekjempe ledigheten, fremfor å gi skattelette, som teoretisk skal kunne bidra til at eiere får bedre råd og derfor ansatte flere.
VG170415 - Det er ingen tvil om at direkte bruk av tiltak er mye mer effektivt.
VG170415 - Det er mer fornuftig å sette inn tiltak de stedene det er spesielt behov, slik vi har gjort med skolebygg og sykehus på Sør- og Vestlandet i forbindelse med oljekrisen.
DB170415 Nå er det ikke uvanlig at det er tiltak rundt lag på dette nivået.
DB170415 Et annet tiltak er å bruke opp gjenværende drivstoff og koble fra batterier for å forhindre fremtidige eksplosjoner som vil kunne generere flere romsøppelbiter.
DA170415 Steinraset dekket den ene kjørebanen og ifølge politiet er det Veimeldingssentralen som har besørget videre tiltak for å ordne opp på stedet.
BT170415 Jeg tror folk syns dette er et morsomt tiltak , sier Bergesen.
BT170415 Hvis de mener det er et riktig tiltak , må det tas i bruk.
BT170415 Hadde norske skianlegg stått på randen av konkurs, er det mulig å forstå desperasjonen i et sånt tiltak .
AP170415 Folk i bygdene er ifølge undersøkelsen generelt bedre forberedt enn folk i byene, og flere kvinner enn menn har gjort konkrete tiltak .
VG170414 Nyhetsbyrået AFP siterer en amerikansk utenriksrådgiver som sier at en ny atomoppskyting ikke er et spørsmål om " hvis " men " når ", og at USA vurderer ulike tiltak .
SA170414 Opplysningene bestrides av andre medier, og Pentagon vil ikke kommentere opplysninger om mulige tiltak mot Nord-Korea.
SA170414 Det er ikke spørsmål om « hvis », men « når » landet kommer til å utføre nok en provoserende atomprøvesprengning, sier kilden til AFP og legger til at ulike tiltak nå vurderes.
SA170414 ( ©NTB ) ¶ | - USA vurderer militære tiltak mot Nord-Korea ¶
SA170414 Det er 367 millioner kroner mer enn året før.i ¶ 6 millioner kroner er satt av til tiltak mot spilleavhengighet, går det frem av årsrapporten.i ¶
FV170414 6 millioner kroner er satt av til tiltak mot spilleavhengighet, går det frem av årsrapporten.
DN170414 Opplysningene bestrides av andre medier, og Pentagon vil ikke kommentere opplysninger om mulige tiltak mot Nord-Korea.
DB170414 Lista over tilsvarende tiltak er lang.
BT170414 Opplysningene bestrides av andre medier, og Pentagon vil ikke kommentere opplysninger om mulige tiltak mot Nord-Korea.
BT170414 6 millioner kroner er satt av til tiltak mot spilleavhengighet, går det frem av årsrapporten.
AP170414 USA varslet tidligere fredag eventuelle militære tiltak mot Nord-Korea.
AP170414 Opplysningene bestrides av andre medier, og Pentagon vil ikke kommentere opplysninger om mulige tiltak mot Nord-Korea.
AP170414 Opplysningene bestrides av andre medier, og Pentagon vil ikke kommentere opplysninger om mulige tiltak mot Nord-Korea.
AP170414 Det er ikke spørsmål om « hvis », men « når » landet kommer til å utføre nok en provoserende atomprøvesprengning, sier kilden til AFP, og legger til at ulike tiltak nå vurderes.
AP170414 | - USA vurderer militære tiltak mot Nord-Korea ¶
AP170414 - I år skal vi gå gjennom retningslinjene til barnehusene, og da er dette tiltak vi også vil vurdere, greie ut og se nærmere på.
AP170414 6 millioner kroner er satt av til tiltak mot spilleavhengighet, går det frem av årsrapporten.
AA170414 Opplysningene bestrides av andre medier, og Pentagon vil ikke kommentere opplysninger om mulige tiltak mot Nord-Korea.
AA170414 Det er ikke spørsmål om « hvis », men « når » landet kommer til å utføre nok en provoserende atomprøvesprengning, sier kilden til AFP og legger til at ulike tiltak nå vurderes.
AA170414 ( ©NTB ) ¶ | - USA vurderer militære tiltak mot Nord-Korea ¶
AA170414 Det er ikke spørsmål om « hvis », men « når » landet kommer til å utføre nok en provoserende atomprøvesprengning, sier kilden til AFP og legger til at ulike tiltak nå vurderes.
AA170414 ( ©NTB ) ¶ | - USA vurderer militære tiltak mot Nord-Korea ¶
AA170414 - Vi følger med situasjonen og følger opp meldinger som har kommet inn om spor, men vurderer ikke situasjonen som akutt og iverksetter ikke noe ekstraordinært tiltak på bjørnen, sier hun.
VG170413 Vi skal ha det som har skjedd i det siste, friskt i minne, men unngå å eskalere noen ekstreme tiltak , sier Larsgård.
VG170413 - Vi har god dialog med politiet, og deres tilbakemeldinger er viktige for oss vedrørende trusselbildet og hvilke tiltak som kreves.
VG170413 - Vi gjør ikke noen spesielle tiltak bortsett fra at vi holder dialog med lokalt politi og følger de vurderingene de eventuelt gjør.
VG170413 - Det gjøres ikke noe ekstra tiltak knyttet til kampen vår mot Godset på mandag.
DB170413 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak .
DB170413 Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, sier at vi neppe vil kunne få en fasit på hvem som til syvende og sist har mest innflytelse på presidenten når han gjennomfører slike tiltak .
DB170413 Det kunstneriske innholdet vil bli fjernet fra både print- og digitalutgaver, og disiplinære tiltak vil gjennomføres, skriver Marvel.
DA170413 Nå har vi gjennomført tiltak for å svare på det, og vi håper flere lag har lyst til å være med.
DA170413 - Et annet tiltak er at Systembolaget også i år stenger skjærtorsdag.
BT170413 For flere tiltak mot innbrudd, se her.
AP170413 Obama-administrasjonen avsluttet på ingen måte krigen mot narkotika, men gjennom benådninger, nedsettelse av straffer, mer satsing på behandling og andre tiltak ble den noe begrenset.
AA170413 - Det er uakseptabelt at ECHR konkluderer med at russiske myndigheter ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak for å avverge terrorangrepet, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.
AA170413 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak . ( ©NTB ) ¶
AA170413 Et sentralt tiltak i denne satsingen er utprøving av skolebaserte videreutdanningstilbud.
VG170412 Tidlig innsats mot frafall fra skolen og vanlig kriminalitetsforebygging er viktig for å hindre radikalisering, men økt segregering og ghetto-dannelser vanskeliggjør slike tiltak .
VG170412 Med tanke på den radikaliserende effekten spredning av IS-videoer på nettet og voldsretorikken fra islamistiske lederskikkelser kan ha, er dette tiltak som kan ha effekt.
VG170412 VIL FJERNE DEN : Før valget i 2013 var Frp klare på at de vil fjerne eiendomsskatten, og de varsler tiltak hvis de vinner valget igjen i høst.
VG170412 - I denne perioden har vi prioritert andre ting, blant annet kommuneøkonomi, men i neste periode er det naturlig at vi får noe gjennomslag og gjør noen tiltak på eiendomsskatten, sier Njåstad.
VG170412 Nå har vi gjennomført tiltak for å svare på det, og vi håper flere lag har lyst til å være med.
DB170412 Det er politiet sitt ansvars- og kompetanseområde å vurdere hvilke eventuelle tiltak som skal settes inn, sier Haavik.
DB170412 Som Dagbladet skrev tirsdag skal President Donald Trump være informert om ulike muligheter for tiltak USA kan ta overfor Nord-Korea.
DB170412 Det følger av barnehagelovens paragraf 22, at personalet uten hinder av taushetsplikt, av eget tiltak skal gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker.
DA170412 Innstramninger og tiltak som nå foreslås vil forsterke dette.
DA170412 Norge oppfordrer russiske myndigheter til å granske påstandene og iverksette tiltak for å følge opp sine menneskerettighetsforpliktelser, sier Brende i en skriftlig kommentar til Dagsavisen.
DA170412 Det er stridt å være kongsbonde på en gammel gård, der historie- og konserveringseksperter fra fjern og nær plutselig svipper innom og foreslår tiltak , uten å stille med verken penger eller gjennomføringsevne.
DA170412 Det er stridt å være kongsbonde på en gammel gård, der historie- og konserveringseksperter fra fjern og nær plutselig svipper innom og foreslår tiltak , uten å stille med verken penger eller gjennomføringsevne.
BT170412 Nå har vi gjennomført tiltak for å svare på det, og vi håper flere lag har lyst til å være med.
AA170412 - Dette er et ekstremt målrettet og samfunnsøkonomisk svært lønnsomt tiltak , sier hun.
VG170411 « Positivt tiltak men svært kort prosjektbeskrivelse og høye lønnsutgifter.
VG170411 Men til sammen er landene som rammes av terror så forskjellige at et bredt spekter av tiltak for lengst er prøvd.
VG170411 Selv om unntakstilstanden først må godkjennes av parlamentet før den blir iverksatt, er det svært lite som tyder på at et slikt tiltak vil hjelpe landets kristne.
VG170411 Etter søndagens blodige angrep i Tanta og Alexandria har Egypts president al-Sisi annonsert en tre måneder lang unntakstilstand, et tiltak som gjør at myndighetene med loven i hånd kan begrense innbyggernes sivile og politiske rettigheter.
VG170411 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak .
VG170411 Vi har iverksatt noen tiltak som går på skjerpet årvåkenhet, og vårt fokus er å ivareta innbyggernes trygghet og hindre at det spres unødig frykt, sier operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sør-Vest politidistrikt til VG.
VG170411 Politiet vil opprettholde andre trygghetsskapende tiltak som er iverksatt, skriver politidistriktet.
VG170411 Politidirektoratet beskriver situasjonen som uavklart, både når det gjelder etterforskningen av den siktede 17-åringen og den øvrige trusselsituasjonen, og vurderer nye tiltak fortløpende.
VG170411 POLITIDISTRIKTENE : Politidistriktene har lokalt vurdert om de skal iverksette tiltak på grunn av det økte trusselnivået.
VG170411 Operasjonssentralen opplyser til VG at de forholder seg til den nasjonale trusselvurderingen og gjør generelle tiltak de mener er nødvendige. 10.
VG170411 Operasjonsleder i Møre- og Romsdal politidistrikt opplyser til VG at de ikke har innført midlertidig bevæpning eller ytterligere tiltak i sitt politidistrikt. 7.
VG170411 Mandag holdt Politidirektoratet, landets sentrale politimyndighet, et telefonmøte med landets politimestre for å vurdere disse og eventuelt nye tiltak .
VG170411 Kommer det en anbefaling, vil kommunen prioritere å iverksette nødvendige tiltak .
VG170411 I mandagens møte ble det besluttet å ikke innføre sentrale tiltak inntil videre.
VG170411 Blir det endringer i det bildet, vil vi måtte vurdere supplerende eller korrigerende tiltak , sier Austerheim til VG. 5.
VG170411 - Ut fra den situasjonen som er mener vi det er tilstrekkelig at politimesterne tar en vurdering av sitt politidistrikt, gjør en vurdering ut fra sine lokale forhold og foretar adekvate tiltak i henhold til det, sier Kristin Kvige, sjef for politifagavdelingen i Politidirektoratet til VG.
VG170411 - Basert på det PST nå har kommet med er det helt naturlig at alle arrangementer i Oslo som trekker større folkemengder vurderes i forhold til tiltak hver for seg, sier Brunborg til VG.
VG170411 Vil ha tiltak
VG170411 Selskapet har innført tiltak for å hindre at biler som denne blir kapret.
VG170411 Saken fortsetter under videoendt tiltak
VG170411 Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, sier til P4 at de vil diskutere tiltak for å hindre kapringer av tunge kjøretøy, siden de frykter at slike angrep også kan skje i Norge.
VG170411 Dette er et midlertidig tiltak , mens de venter på å få doble nøkkelsett til søppelbilene sine, slik at de kan låses fra utsiden mens motoren er i gang.
VG170411 Den norske avdelingen av det svenske renovasjonskonsernet Ragn Sells har tatt konsekvensene av dette, og innførte etter helgen tiltak for å hindre at noen kaprer deres søppelbiler.
VG170411 - Dette var et helt naturlig tiltak for å unngå at noe som det i Stockholm skal skje, sier Ragn Sells' direktør for kvalitet og miljø, Cecilie Lind, til VG.
VG170411 Nødvendig tiltak
SA170411 Russland truer med " gjengjeldende tiltak " mot USA etter rakettangrepet i Syria forrige uke, like før utenriksminister Rex Tillerson besøker Moskva.
SA170411 I forkant av møtet truer Lavrovs departement med " gjengjeldende tiltak " mot USA etter rakettangrepet i Syria.
SA170411 - I mangel på nødvendige skritt mot å løse problemene som har samlet seg opp, vil det bli nødvendig med gjengjeldende tiltak basert på et prinsipp om gjensidighet, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet tirsdag.
DN170411 Regjeringen foreslår tiltak for å hindre useriøse aktører i renholdsbransjen og for å bedre arbeidsvilkårene blant ansatte.
DN170411 Norsk Transportarbeiderforbund vil diskutere tiltak for å hindre kapringer av tunge kjøretøy.
DN170411 I Sverige har landets infrastrukturminister Anna Johansson allerede kalt inn bransjen til et møte nå på torsdag for å diskutere tiltak , ifølge Sveriges Radio.
DN170411 Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, sier til P4 at de vil diskutere tiltak for å hindre kapringer av tunge kjøretøy, siden de frykter at slike angrep også kan skje i Norge.
DN170411 USA signaliserer flere tiltak mot Syria ¶
DN170411 Trump-administrasjonen signaliserte mandag utsikter for ytterligere tiltak mot Syria og nytt forsøk på å fjerne den syriske lederen Bashar al-Assad.
DN170411 President Donald Trump skal være informert om ulike muligheter for tiltak USA kan ta overfor Nord-Korea.
DB170411 President Donald Trump skal være informert om ulike muligheter for tiltak USA kan ta overfor Nord-Korea.
DB170411 - Vi ble enige om at det skal gjennomføres ytterligere strenge tiltak , i tråd med resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, hvis Nord-Korea går videre med å gjennomføre en atomprøvesprengning eller prøveskyter en interkontinental rakett på tross av advarslene fra det internasjonale samfunn, sa sørkoreanske Kim Hong-Kyun etter møtet.
DB170411 - Kina varsler strengere tiltak
DB170411 Forslagene jeg har kommet med, er tiltak som til en viss grad også reduserer vår alles frihet, sier Gule.
DB170411 Det er, sammen med mer fysisk avsperring, to tiltak jeg som aktør for sikring klarer å se for meg, sier Gule, som påpeker at sikkerhetsmyndighetene trolig er de beste til å svare på hvilke sikringstiltak som kan gjøres.
DB170411 Ap har foreslått kvotering av menn inn i kvinneyrker, bedre fordeling av foreldrepermisjon, og en rekke andre tiltak for å både jevne ut forskjeller i utdanningsvalg, og også skape bedre likestilling i hjemmet, som i seg selv virker positivt på kvinners stilling i arbeidsmarkedet, sier Anette Trettebergstuen.
DB170411 - Også her har regjeringen avvist Ap's forslag til tiltak , sier hun.
DB170411 - At flere kvinner jobber heltid er utelukkende på grunn av endringer Ap gjorde i regjering, over 10 kraftfulle tiltak med blant annet lovendringer med rett til økt stillingsbrøk innført i 2013 med virkning fra 2014, som først kunne synes på statistikken i 2015.
DB170411 Mulige tiltak blir tema når bransjeorganisasjonen og lastebilgigantene Volvo og Scania møter svenske myndigheter til et møte som er planlagt i morgen.
DB170411 De har blitt forelagt mulige tiltak , blant annet at lastebiler låses automatisk når sjåføren forlater kjøretøyet.
DB170411 Og pengebruken vil hindre nødvendige tiltak for å lindre nød og en økt flyktningstrøm fra landene rundt Middelhavet og på den andre siden av Sahara.
DB170411 For det femte : Tilliten som blir skapt gjennom slike tiltak må brukes til å få til en forhandlet løsning på konfliktene i området.
DB170411 Denne militariseringen av verdenspolitikken vil gå på bekostning av nødvendige tiltak for sosial utvikling og integrering særlig i Europa og Russland.
DA170411 Reaksjonære tiltak
DA170411 Derfor er det ekstremt viktig ikke å automatisk ta til seg reaksjonære tiltak som begrenser vanlige menneskers frihet og skaper en kultur av daglig mistro.
BT170411 Russland truer med « gjengjeldende tiltak » mot USA etter rakettangrepet i Syria forrige uke, samtidig som USAs utenriksminister Rex Tillerson besøker Moskva.
BT170411 I forkant av møtet truer Lavrovs departement med « gjengjeldende tiltak » mot USA etter rakettangrepet i Syria.
BT170411 I forkant av møtet truer Lavrovs departement med « gjengjeldende tiltak » mot USA etter rakettangrepet i Syria.
BT170411 Selskapet har bedt sine sjåfører om å ikke forlate førerhuset på bilene ubevoktet, som et midlertidig tiltak frem til de får ekstra nøkkelsett.
BT170411 Norsk Transportarbeiderforbund ønsker å diskutere tiltak mot at dette kan skje i Norge.
BT170411 Norsk Transportarbeiderforbund ser på tiltak som kan hindre kapring av tunge kjøretøy.
BT170411 Norges Lastebileier-Forbund ( NLF ) i Norge har blitt forelagt mulige tiltak , blant annet at lastebilene låses automatisk når sjåføren forlater kjøretøyet.
BT170411 I Sverige har landets infrastrukturminister Anna Johansson allerede kalt inn bransjen til et møte torsdag for å diskutere tiltak , ifølge Sveriges Radio.
BT170411 Har innført tiltak
BT170411 Forelagt mulige tiltak
BT170411 Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, sier til P4 at de vil diskutere tiltak for å hindre kapringer av tunge kjøretøy, siden de frykter at slike angrep også kan skje i Norge.
BT170411 Den norske avdelingen av det svenske renovasjonskonsernet Ragn Sells har allerede innført tiltak etter hendelsen i Stockholm, skriver VG.
BT170411 - Dette var et helt naturlig tiltak for å unngå at noe som det i Stockholm skal skje, sier Ragn Sells' direktør for kvalitet og miljø, Cecilie Lind, til avisen.
BT170411 - Ettersom det ikke er snakk om fare for liv og helse, velger vi ikke å gå til ytterligere tiltak for å evakuere folk, sa politiadvokat Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt til NTB tidligere tirsdag.
AP170411 - Det trengs flere tiltak , men det er også viktig å understreke at det regjeringen har vedtatt har hatt effekt.
AP170411 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak .
AP170411 Til tross for ulike tiltak synes det å være en utbredt subjektiv oppfatning at den hjemlige trygghet stadig forringes.
AA170411 President Donald Trump skal være informert om ulike muligheter for tiltak USA kan ta overfor Nord-Kina.
AA170411 President Donald Trump skal være informert om ulike muligheter for tiltak USA kan ta overfor Nord-Kina.
AA170411 Selskapet har bedt sine sjåfører om å ikke forlate førerhuset på bilene ubevoktet, som et midlertidig tiltak fram til de får ekstra nøkkelsett.
AA170411 Norsk Transportarbeiderforbund ser på tiltak som kan hindre kapring av tunge kjøretøy.
AA170411 Norges Lastebileier-Forbund ( NLF ) i Norge har blitt forelagt mulige tiltak , blant annet at lastebilene låses automatisk når sjåføren forlater kjøretøyet.
AA170411 I Sverige har landets infrastrukturminister Anna Johansson allerede kalt inn bransjen til et møte torsdag for å diskutere tiltak , ifølge Sveriges Radio.
AA170411 Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, sier til P4 at de vil diskutere tiltak for å hindre kapringer av tunge kjøretøy, siden de frykter at slike angrep også kan skje i Norge.
AA170411 Den norske avdelingen av det svenske renovasjonskonsernet Ragn Sells har allerede innført tiltak etter hendelsen i Stockholm, skriver VG.
AA170411 - Dette var et helt naturlig tiltak for å unngå at noe som det i Stockholm skal skje, sier Ragn Sells' direktør for kvalitet og miljø, Cecilie Lind, til avisen.
AA170411 PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak .
AA170411 Regjeringen foreslår tiltak for å hindre useriøse aktører i renholdsbransjen og for å bedre arbeidsvilkårene blant ansatte.
AA170411 - Ettersom det ikke er snakk om fare for liv og helse, velger vi ikke å gå til ytterligere tiltak for å evakuere folk, sa politiadvokat Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt til NTB tidligere tirsdag.
VG170410 Tross livreddende tiltak på stedet, ble han erklært død i alpinanlegget.
VG170410 « Det er foreløpig ikke aktuelt å iverksette ytterligere tiltak utover de som ble iverksatt fredag.
VG170410 - PST har vært i kontakt med ham og har kjent til ham tidligere i forbindelse med at han skal ha vært i en radikaliseringsprosess i forbindelse med islamistisk tankesett og det har vært noen forebyggende tiltak i den forbindelse, sa Tonstad.
VG170410 Videre endret UDI i februar 2016, av eget tiltak , den rettslige terskelen for hvilke områder i Afghanistan som generelt ble ansett som trygge.
SA170410 Slike tiltak vurderer vi ikke, sier politimesteren.
SA170410 - Vi viderefører våre tiltak fra før helgen.
SA170410 Det er ikke bare å sprøyte, man må sette inn mange ulike tiltak for å bli kvitt det, sier Brita Toppe, seniorrådgiver i Mattilsynet.
SA170410 Dersom det viser seg at insektet virkelig er den søramerikanske tomatmøllen, må arbeidskrevende tiltak iverksettes for å hindre spredning.
SA170410 Jeg vil ikke spekulere på hvilke tiltak som vil bli ansett som nødvendig, sier Amundsen, og påpeker at han holdes fortløpende orientert om situasjonen.
SA170410 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai.
SA170410 Det dreide seg da om forebyggende tiltak .
SA170410 Vindusvask er ofte et tiltak , mener Høye.
FV170410 Politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak , men slik vi vurderer det nå kommer vi til å ha samme tilnærming til bevæpning som vi har hatt, sier konstituert politimester i Agder politidistrikt, Magnus Andreassen, i en pressemelding.
DB170410 På sine nettsider skriver politiet at Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) foretar kontinuerlige vurderinger av trusselbildet i Norge, og at de fortløpende vil vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DB170410 Ekstra tiltak
DB170410 - Det er behov for flere tiltak , men det hører med til historien at de tiltakene som regjeringen har vedtatt og gjennomført har hatt effekt.
DB170410 - Det er behov for flere tiltak , men det hører med til historien at de tiltakene som regjeringen har vedtatt og gjennomført har hatt effekt.
DB170410 Og er ikke egentlig HAB mer et symbol enn et viktig tiltak i seg selv ?
DB170410 Og den pågående konflikten handler om en liten setning om muligheten for et tiltak som eventuelt skal komme på siden av den etter hvert enorme organisasjonen LAR.
DA170410 Samarbeid om tiltak
DA170410 Oslo-politiet gir kommunen råd om hvordan best sikre byen, og Johansen sier at de foreløpig ikke har fått råd om nye tiltak som følge av hendelsene de siste dagene.
DA170410 Jeg vil ikke spekulere på hvilke tiltak som vil bli ansett som nødvendig, sier Amundsen.
DA170410 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai.
DA170410 Ifølge Aalling dreide det seg da om forebyggende tiltak .
BT170410 - Vi ble enige om at det skal gjennomføres ytterligere strenge tiltak , i tråd med resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, hvis Nord-Korea går videre med å gjennomføre en atomprøvesprengning eller prøveskyter en interkontinental rakett på tross av advarslene fra det internasjonale samfunn, sa sørkoreanske Kim Hong-Kyun etter møtet.
BT170410 Vindusvask er ofte et tiltak , mener Høye.
AP170410 Erfaringene vil bli oppsummert og gjort tilgjengelig for alle som i årene fremover skal gjennomføre praktiske tiltak i kommunene, i verneområder, utbyggingsområder eller byutviklingsprosjekter.
AP170410 Dersom det må lages nye inngrep i fjellet, må det gjøres tiltak for å redusere negative effekter på natur og landskap.
AP170410 Tror vi vil se flere tiltak
AP170410 Johansen sier de foreløpig ikke har fått noen nye tiltak som følge av helgens hendelser.
AP170410 Byplansjefen tror vi vil få flere slike tiltak fremover.
AP170410 En rekke tiltak vil bidra til å nå målene : elbil-politikk, kollektivutbygging, oljefyringsforbud, grønn offentlig innkjøpspraksis, for å nevne noen.
AP170410 Hva er godt tiltak ?
AP170410 Det er viktig at alle involverte har en felles forståelse av hva problemet er - og at de samarbeider om tiltak .
AP170410 Vindusvask er ofte et tiltak , mener Høye.
AA170410 - Vi ble enige om at det skal gjennomføres ytterligere strenge tiltak , i tråd med resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, hvis Nord-Korea går videre med å gjennomføre en atomprøvesprengning eller prøveskyter en interkontinental rakett på tross av advarslene fra det internasjonale samfunn, sa sørkoreanske Kim Hong-Kyun etter møtet.
AA170410 - PST gjør en kjempegod jobb, og det er flere tiltak som styrking av PST og flere hjemler som gjør at vi kan ta terrorister og bekjempe radikalister.
AA170410 Det dreide seg da om forebyggende tiltak .
AA170410 - Politiet vurderer løpende hvilke tiltak trusselsituasjonen tilsier.
AA170410 Det dreide seg da om forebyggende tiltak .
AA170410 Jeg vil ikke spekulere på hvilke tiltak som vil bli ansett som nødvendig, sier Amundsen, og påpeker at han holdes fortløpende orientert om situasjonen.
AA170410 - Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai.
AA170410 Oslo-politiet gir kommunen råd om hvordan best sikre byen, og Johansen sier at de foreløpig ikke har fått råd om nye tiltak som følge av hendelsene de siste dagene.
AA170410 Samarbeid om tiltak
AA170410 Oslo-politiet gir kommunen råd om hvordan best sikre byen, og Johansen sier at de foreløpig ikke har fått råd om nye tiltak som følge av hendelsene de siste dagene.
AA170410 - Politiet vurderer løpende hvilke tiltak trusselsituasjonen tilsier.
AA170410 Å hindre radikalisering er et minst like viktig tiltak mot terror som å sette opp fysiske hindre.
AA170410 Slike tiltak kan hindre terroranslag på de stedene som blir beskyttet, men kan også flytte problemet.
VG170409 Vi har sett det komme, vi har vært gjennom dette før, men vi har ikke sett noen tiltak her hos oss, sier treneren til VG.
VG170409 PST opplyste søndag at de tidligere har gjennomført forebyggende tiltak mot 17-åringen på grunn av bekymringer rundt hans støtte til ekstrem islamisme.
VG170409 Aalling ville si noe om hva som hadde utløst bekymringen, hvilke tiltak som hadde blitt gjort, eller når dette skjedde.
VG170409 Søndag kveld opplyser Politidirektoratet at det ikke er aktuelt å iverksette ytterligere tiltak nå.
SA170409 - Den amerikanske stillehavskommandoen har beordret Carl Vinson Strike Group nordover som et tiltak for å opprettholde beredskap og tilstedeværelse vest i Stillehavet, sier kommandør Dave Benham.
SA170409 Det dreide seg da om forebyggende tiltak .
FV170409 PST vil ikke kommentere hva slags tiltak de satte inn overfor gutten.
FV170409 Etter at Politidirektoratet har vært i kontakt med alle landets politimestere og særorganssjefer, og det er enighet om ikke å iverksette ytterligere tiltak nå.
DB170409 Det er gjennom å forstå disse og andre bakenforliggende årsaker at vi som samfunn vil kunne utforme tiltak som kan dempe terroren snarere enn å styrke den.
BT170409 Norge kjørte en internasjonal lobbykampanje for å få aksept for kvotehandel og andre former for tiltak der rike land kunne betale for klimakutt i fattigere land, og få uttelling for det.
AP170409 Han peker på tiltak som allerede er vedtatt, som kriminalisering av terrorreiser og er sterkt samarbeid mellom Migrationsverket ( tilsvarer norske UDI ) og sikkerhetspolitiet.
AP170409 USAs utenriksminister vil presse Kina til tøffere tiltak mot Nord-Korea ¶
AP170409 - Den amerikanske stillehavskommandoen har beordret Carl Vinson Strike Group nordover som et tiltak for å opprettholde beredskap og tilstedeværelse vest i Stillehavet, sier kommandør Dave Benham.
AP170409 Og det er myndighetens ansvar å hindre at det skjer, å sette inn tiltak mot det, sa han.
AP170409 Da Aftenpostens journalist kjørte artikkelen sin gjennom staveprogrammet, ble det stående « Det er også lagt inn penger til romantiserende tiltak ».
AP170409 Men nettopp derfor settes det inn ekstra tiltak for å håndterer situasjonen.
AP170409 PST vil ikke kommentere hva slags tiltak de satte inn overfor gutten.
AP170409 Etter at Politidirektoratet har vært i kontakt med alle landets politimestere og særorganssjefer, og det er enighet om ikke å iverksette ytterligere tiltak nå.
AA170409 - Den amerikanske stillehavskommandoen har beordret Carl Vinson Strike Group nordover som et tiltak for å opprettholde beredskap og tilstedeværelse vest i Stillehavet, sier kommandør Dave Benham.
AA170409 Fram til da skal vi studere denne trusselvurderingen, og så skal vi sammen med politimestrene vurdere om det er grunnlag for nye tiltak , sier beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet ( POD ) til NTB.
AA170409 Kjent for PST ¶ 17-åringen skal ha vært kjent for PST fra før, og det har vært utført forebyggende tiltak overfor ham.
AA170409 Politidirektoratet innfører ingen ekstra tiltak søndag som følge av det oppjusterte trusselnivået.
AA170409 Mandag skal direktoratet ha et møte med alle politimestrene, og da skal det vurderes om det er grunnlag for nye tiltak , opplyser beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet til NTB.
AA170409 Det dreide seg da om forebyggende tiltak .
VG170408 SHANGHAI ( VG ) Statsminister Erna Solberg håper vi unngår en situasjon der terror tvinger oss til å sperre av norske gågater for å forhindre terror, men sier vi vil gjøre nødvendige tiltak .
VG170408 Hun er imidlertid klar på at andre tiltak er viktigere.
DN170408 Regjeringen har lovet at den i løpet av våren skal legge fram konkrete tiltak for å redusere klimautslipp, som blant annet baseres på rådene fra det regjeringsutnevnte klimautvalget « Grønn skattekommisjon », som går inn for flere nye klimaavgifter på landbruk.
DB170408 Om en ser at noen er radikalisert, så meld bekymringen videre til det lokale politiet, sier Solberg, som også sier at det jobbes med nye tiltak til handlingsplanen mot radikalisering.
DB170408 - Noen tiltak har virket.
DB170408 NYTT LIV : Før Tiltak Raj overtok driften av Tempelsetra, var han bioingeniør i India.
DA170408 Vi har gjort mye siden vi la fram handlingsplanen i 2014, vi jobber med nye tiltak i den og vi har gjort mye internasjonalt, sier hun.
DA170408 I tillegg har man også flere tiltak for å følge dem på sosiale medier, som er den viktigste rekrutteringskilden deres.
DA170408 - Dette var allerede et tiltak i handlingsplanen « Sammen for fysisk aktivitet », 2005-2009, som ble lansert i 2004, minner Linhave om.
AP170408 Men hvis problemene likevel vedvarer, mener han at kommunen bør gjøre tiltak for å ivareta sikkerheten til fotgjengere og syklister.
AP170408 Nederst i kronikken beskriver han fire tiltak mot ekstremistgruppenes rekruttering.
AP170408 Her er fire tiltak i kampen mot ekstremistgruppenes rekruttering.
VG170407 Og det er viktig også å forhindre nye angrep, samt trygghetsskapende tiltak .
VG170407 Fredag formiddag melder nyhetsbyrået AP at Russland har suspendert en avtale med USA fra 2015 om tiltak som skal hindre hendelser mellom russiske fly og fly fra koalisjonsstyrken som opererer i Syria.
VG170407 Og det er viktig også å forhindre nye angrep, samt trygghetsskapende tiltak .
VG170407 Fredag formiddag melder nyhetsbyrået AP også at Russland har suspendert en avtale med USA fra 2015 om tiltak som skal hindre hendelser mellom russiske fly og fly fra kolaisjonsstyrken som opererer i Syria.
VG170407 Per Sandberg varsler tiltak for enslige mindreårige ¶
VG170407 Men Per Sandberg ( Frp ) varsler tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak.
SA170407 USA hevder at nervegassen sarin er lagret på basen, og at det ble iverksatt tiltak for ikke å treffe gasslageret.
SA170407 Politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
FV170407 Politiet vil ifølge NTB vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
FV170407 Tiltak
DN170407 Men det er et forebyggende tiltak når politiet bevæpnes for å være sikker på at man kan gripe inn raskt dersom noe skulle skje.
DN170407 Han legger til at Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at Nato støtter alle internasjonale tiltak for å få fred og en politisk løsning i Syria.
DN170407 Han legger til at Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at Nato støtter alle internasjonale tiltak for å få fred og en politisk løsning i Syria.
DB170407 - For å beskytte de mest sensitive fasilitetene i Syria vil vi gjøre en rekke tiltak i nær framtid for å styrke og øke effektiviteten til det syriske militærets luftforsvar, sier Igor Konasjenkov, en talsmann for det russiske forsvarsdepartementet.
DB170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DB170407 Foreløpig er ingen andre tiltak iverksatt, opplyser UDs pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde til Dagbladet klokka 16.40.
DB170407 Foreløpig er ingen andre tiltak iverksatt, opplyser UDs pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde til Dagbladet klokka 16.40.
DB170407 Verden må stoppe krigsforbryteren Bashar al-Assad, og må iverksette tiltak i henhold til kapittel sju i FN-pakten.
DB170407 Foreløpig er ingen andre tiltak iverksatt, opplyser UDs pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde til Dagbladet klokka 16.40.
DB170407 USA hevder at nervegassen sarin er lagret på basen, og at det ble iverksatt tiltak for ikke å treffe gasslageret.
DB170407 ¶ KVINNEKAMPANJE : Det gigantiske reklamebyrået McCann oppfordrer mer enn 3500 selskaper - som SSGA investerer i på vegne av klienter - til å iverksette tiltak for å øke antall kvinner i styrene.
DB170407 COC, den største organisasjonen i Nederland, sier at den nye regjeringskoalisjonen må innføre tiltak , blant annet strengere fengselsstraff, for å håndtere økende antall angrep mot homofile.
DA170407 Politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
DA170407 Renovasjonsetaten i Oslo kommune har allerede kvalifisert seg til en sølvsertifisering, etter å ha gjennomført en rekke ulike syklistfremmende tiltak .
BT170407 Men man kan gjøre flere tiltak , fortsetter Gule.
BT170407 Stoltenberg legger til at Nato vil støtte opp om alle internasjonale tiltak for å oppnå fred og en politisk løsning i Syria.
BT170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
BT170407 USA hevder at nervegassen sarin er lagret på basen, og at det ble iverksatt tiltak for ikke å treffe gasslageret.
BT170407 Også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker uttaler at bruk av kjemiske våpen må besvares, og at han har forståelse for tiltak som er ment å avverge nye angrep.
AP170407 Men man kan gjøre flere tiltak , fortsetter Gule.
AP170407 - Russland vil iverksette tiltak for å styrke luftforsvarsystemene til den syriske hæren, sa talsmannen for det russiske forsvarsdepartementet generalmajor Igor Konasjenkov.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.
AP170407 PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
AA170407 Stoltenberg legger til at NATO vil støtte opp om alle internasjonale tiltak for å oppnå fred og en politisk løsning i Syria. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Kravene som er blitt diskutert i den siste runden med samtaler, gjelder blant annet kutt i pensjoner, tiltak for å øke skatteinntektene, endringer i arbeidsmiljøloven og privatisering av statlige selskaper. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Ifølge ham er det snakk om en pakke med nye tiltak , men ikke en full politisk avtale.
AA170407 EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker uttaler at bruk av kjemiske våpen må besvares, og at han har forståelse for tiltak som er ment å avverge nye angrep.
AA170407 Når det er sagt : Vi kan aldri utføre nok tiltak til å sikre oss helt mot denne typen angrep i frie samfunn.
AA170407 Men det er et forebyggende tiltak når politiet bevæpnes for å raskt kunne gripe inn hvis noe skulle skje, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Vi har hatt en konferanse med alle politidistriktene i dag og koordinert noen tiltak .
AA170407 Politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.
AA170407 Regjeringen har så langt sagt nei til kravene, men vikarierende innvandringsminister Per Sandberg ( Frp ) varslet nylig tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak. ( ©NTB ) ¶
AA170407 - Dette handler ikke om stigmatisering av trossamfunnene eller etnisitet, men å våge å snakke åpent om problemer som rammer barn og hvordan vi kan få en økt bevisstgjøring og flere målrettede tiltak mot minoritetsmiljøer, sier Ropstad. ( ©NTB ) ¶
VG170406 Naturvernforbundet foreslår å slippe jerv og gaupe løs på villreinen på Hardangervidda som ett tiltak for å bli kvitt den dødelige sykdommen skrantesyke.
SA170406 Naturvernforbundet foreslår å slippe jerv og gaupe løs på villreinen på Hardangervidda som ett tiltak for å bli kvitt den dødelige sykdommen skrantesyke.
SA170406 Fredag skal landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) møte Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å diskutere mulige tiltak mot skrantesyke.
DN170406 Men han går i feil retning, og det er fryktelig frustrerende å se på at han vil reversere gode tiltak som Obama gjennomførte.
DN170406 Søkemotorgiganten varslet tidligere denne uken flere tiltak for å forhindre at annonser havner foran Youtube-videoer med ekstremt innhold.
DB170406 Riksarkivaren planlegger altså tiltak som står i direkte motstrid til arkivlovens formålsparagraf.
DB170406 Man vurderer tilsvarende tiltak « på flere geografiske arbeidssteder ».
DB170406 Ifølge Bals skal Ap på sitt landsmøte i april vedta tiltak for å gjenvinne kontrollen med norsk arbeidsliv.
DA170406 Naturvernforbundet foreslår å slippe jerv og gaupe løs på villreinen på Hardangervidda som ett tiltak for å bli kvitt den dødelige sykdommen skrantesyke.
BT170406 Naturvernforbundet foreslår å slippe jerv og gaupe løs på villreinen på Hardangervidda som ett tiltak for å bli kvitt den dødelige sykdommen skrantesyke.
BT170406 Jeg går ut fra at MHB Larsen ikke mener at vi skal kutte ut tiltak som bøter på dagens situasjon for guttene, at nå kan de guttene det gjelder bare ha det så godt fordi sånn hadde jentene det i tidligere tider ?
AP170406 | Amerikanske medier : - USA vurderer nå militære tiltak i Syria etter gassangrepet ¶
AP170406 Flertallet i komiteen, som består av KrF, Høyre og Frp, går blant annet inn for flere tiltak for å forebygge vold mot barn i innvandrermiljøer.
AP170406 Flertallet i Justiskomiteen kommer med flere forslag til tiltak mot familievold i innvandrermiljøer, blant annet statistikk over hvem som utfører vold og overgrep.
AP170406 - Dette handler ikke om stigmatisering av trossamfunnene eller etnisitet, men å våge å snakke åpent om problemer som rammer barn, og hvordan vi kan få en økt bevisstgjøring og flere målrettede tiltak mot minoritetsmiljøer, sier Ropstad.
AP170406 Naturvernforbundet foreslår å slippe jerv og gaupe løs på villreinen på Hardangervidda som ett tiltak for å bli kvitt den dødelige sykdommen skrantesyke.
AA170406 Utover det er det ikke satt i gang ekstra tiltak , sier Økland.
AA170406 Naturvernforbundet foreslår å slippe jerv og gaupe løs på villreinen på Hardangervidda som ett tiltak for å bli kvitt den dødelige sykdommen skrantesyke.
AA170406 Fredag skal landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) møte Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å diskutere mulige tiltak mot skrantesyke.
AA170406 Naturvernforbundet foreslår å slippe jerv og gaupe løs på villreinen på Hardangervidda som ett tiltak for å bli kvitt den dødelige sykdommen skrantesyke.
AA170406 | Drastiske tiltak mot skrantesyke drøftes fredag ¶
AA170406 Vitenskapskomiteen konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
AA170406 Selv om det vurderes som et alvorlig tiltak , står det i forhold til mulige konsekvenser av sykdommen, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.
AA170406 I en fersk rapport varsler Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) at skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt.
AA170406 Hvis sykdommen på rein er begrenset til Nordfjella, vil tidlige tiltak øke sjansene for å hindre sykdommen i å spre seg til nye områder og annet hjortevilt.
AA170406 Fredag skal landbruks- og matminister Jon Georg Dale ( Frp ) møte Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å diskutere mulige tiltak mot skrantesyke.
AA170406 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke, samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
AA170406 - Effekten av et slikt tiltak er usikker, men kunnskapen vi har i dag, pålegger oss å innta en føre var-holdning.
VG170405 NYTT TILTAK : Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) vil endre åndsverkloven og gjøre det straffbart å strømme filmer og annet opphavsrettslig innhold fra åpenbart ulovlige tjenester på nettet.
VG170405 Lindboe mener rapporten nok en gang tydeliggjør at tilbudet ikke er godt nok, og sier det er på tide å lovfeste oppreisning og kompenserende tiltak .
VG170405 Selv om iverksatte tiltak har ført til redusert saksbehandlingstid, mener utvalget at denne fortsatt bør reduseres.
DN170405 Nylig igangsatte Trump en granskning av alle land USA har handelsunderskudd med og lovet strenge tiltak mot prisdumping av varer som selges til USA.
DN170405 « Veiprising » - høyere bomavgifter i rushtider - er imidlertid listet opp i NTP som mulig tiltak .
DN170405 Lover tiltak
DB170405 Det settes av 5,5 mrd de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransport på jernbane.
DB170405 Det settes av 5,5 mrd de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransport på jernbane.
DB170405 COC, den største organisasjonen i Nederland, sier at den nye regjeringskoalisjonen må innføre tiltak , blant annet strengere fengselsstraff, for å håndtere økende antall angrep mot homofile.
DB170405 Det viktigste temaet for oss i programdebatten om unge utenfor arbeidslivet er ytterligere tiltak for få flere i arbeid, sier Dag Terje Andersen.
DA170405 Nå framover ønsker de seg særlig flere konkrete tiltak på konkrete steder.
DA170405 Dette kom samtidig med heltidserklæringen og en rekke andre tiltak for å få bukt med deltidskulturen, spesielt i helsesektoren.
BT170405 Lover tiltak
BT170405 Tilskudd til tiltak i beiteområder.
BT170405 Kunstnerens rolle er ikke å drive markedsføring, salgsfremmende tiltak eller å opprette formidlingsblogger i samarbeid med NHH eller BI.
AP170405 SPYLTE OFRENE : Spyling med vann er et viktig tiltak for å redusere virkningene av nervegass.
AP170405 Lover tiltak
AP170405 Bakgrunn : USAs utenriksminister vil presse Kina til tøffere tiltak mot Nord-Korea ¶
AP170405 SPYLTE OFRENE : Spyling med vann er et viktig tiltak for å redusere virkningene av nervegass.
AP170405 Tilskudd til tiltak i beiteområder.
AP170405 « Robustiserende tiltak » ¶
AP170405 Det skal også brukes penger på mindre tiltak på sykkel- og gangveier, broer, midtrekkverk, sikkerhetstiltak og mer.
AP170405 Det er også lagt inn penger til « robustiserende tiltak » i Oslo-området med 80 millioner kroner i den første perioden, uten at det spesifiseres nærmere hva som skal bli « robustifisert ».
AP170405 Det er helt nødvendig at Regjeringen setter inn tiltak , og det er helt på sin plass når medier som NRK ønsker å belyse problemet.
AA170405 Hvis vi for eksempel har fått mange meldinger om et hull i en vei og unnlater å gjøre noe med det, som å varsle vår entreprenør slik at tiltak kan iverksettes, kan det tenkes at vi kan være ansvarlig for å betale ut erstatning.
VG170404 Vi jobber med flere mulige løp for tiltak og løsninger for å bedre situasjonen i mottak.
SA170404 Tre Frp-statsråder, finansminister Siv Jensen, forbrukerminister Solveig Horne og justisminister Per-Willy Amundsen, stilte samlet opp på pressekonferansen i Oslo der de presenterte det regjeringen kaller en kraftfull pakke av tiltak som skal sørge for at dette markedet fungerer bedre.
SA170404 Stortinget behandlet tirsdag et representantforslag fra SV om tiltak mot gjeldsfeller.
SA170404 Regjeringens tiltak vil bidra til at markedet fungerer bedre, sier Jensen.
SA170404 Regjeringen vurderer også ytterligere tiltak for å bidra til at forbrukslånsmarkedet skal fungere bedre.
SA170404 Regjeringen la tirsdag fram flere tiltak for å få kontroll over det voksende markedet for forbrukslån og usikret kreditt.
SA170404 I Finansmarkedsmeldingen 2016 - 2017 som legges fram for Stortinget onsdag, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.
SA170404 Likestillingsombudet stiller seg bak tiltak som fremmer kjønnsbalanse i arbeidslivet.
SA170404 Som et umiddelbart tiltak har vi nå etablert en fritaksordning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
FV170404 Tre Frp-statsråder, finansminister Siv Jensen, forbrukerminister Solveig Horne og justisminister Per-Willy Amundsen, stilte samlet opp på pressekonferansen i Oslo der de presenterte det regjeringen kaller en kraftfull pakke av tiltak som skal sørge for at dette markedet fungerer bedre.
FV170404 Stortinget behandlet tirsdag et representantforslag fra SV om tiltak mot gjeldsfeller.
FV170404 Regjeringens tiltak vil bidra til at markedet fungerer bedre, sier Jensen.
FV170404 Regjeringen vurderer også ytterligere tiltak for å bidra til at forbrukslånsmarkedet skal fungere bedre.
FV170404 Regjeringen la tirsdag fram flere tiltak for å få kontroll over det voksende markedet for forbrukslån og usikret kreditt.
FV170404 I Finansmarkedsmeldingen 2016 - 2017 som legges fram for Stortinget onsdag, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.
DN170404 Tirsdag la regjeringen frem nye tiltak for å begrense omfanget av kreditt og forbrukslån for nordmenn.
DN170404 Hun presenterte tre tiltak for å gjøre det enklere å ta kloke valg og gi gode råd : ¶
DN170404 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( til venstre ), finansminister Siv Jensen og justisminister Per-Willy Amundsen la tirsdag frem nye tiltak for å begrense omfanget av kreditt og forbrukslån for nordmenn.
DB170404 - Utøverne vil alltid pushe grensene, men det er viktig å sørge for tiltak som bremser opp gråsonene, slik at de ikke blir trukket for langt.
DB170404 Her er det iverksatt en rekke tiltak , men situasjonen er utfordrende.
DB170404 ¶ ANGREP PÅ FORBRUKSLÅN : Finansminister Siv Jensen presenterte tirsdag nye tiltak mot forbrukslån.
DB170404 ( Dagbladet ) : Regjeringen går til angrep på forbrukslån, og innfører nå en rekke tiltak som skal « begrense omfanget av usikret kreditt og forbrukslån », ifølge Finansdepartementet.
DB170404 Vi jobber for å gjøre sunne valg lett tilgjengelige i våre butikker og heier på alle tiltak som bidrar til at folk spiser mer frukt og grønt, sier kategoridirektør Stig Eriksson til Dagbladet.
DB170404 | Det finnes mer treffsikre tiltak enn mindre skoleklasser ¶
DB170404 Skal man bruke mer ressurser i skolen, bør man derfor vurdere andre og mer treffsikre tiltak .
DB170404 Men når det meste av forskningen viser at redusert klassestørrelse - som lett blir en indirekte effekt av å innføre en lærernorm - ikke har særlig effekt på elevenes fremtid, er en lærernorm et svært dyrt tiltak med i beste fall usikre effekter på elevenes utsikter for fremtiden.
DB170404 Altså : Selv om vi legger til grunn en reduksjon i klassestørrelse på 10 elever - et svært kostbart tiltak - blir gevinsten, ifølge denne forskningen, svært liten.
DA170404 Nå innfører Kina tiltak som rammer ti millioner uighurer hardt.
DA170404 - Tiltak som det vi ser nå i Xinjiang pågår hele tida.
DA170404 Tre Frp-statsråder, finansminister Siv Jensen, forbrukerminister Solveig Horne og justisminister Per-Willy Amundsen, stilte samlet opp på pressekonferansen i Oslo der de presenterte det regjeringen kaller en kraftfull pakke av tiltak som skal sørge for at dette markedet fungerer bedre.
DA170404 Stortinget behandlet tirsdag et representantforslag fra SV om tiltak mot gjeldsfeller.
DA170404 Regjeringens tiltak vil bidra til at markedet fungerer bedre, sier Jensen.
DA170404 Regjeringen vurderer også ytterligere tiltak for å bidra til at forbrukslånsmarkedet skal fungere bedre.
DA170404 Regjeringen la tirsdag fram flere tiltak for å få kontroll over det voksende markedet for forbrukslån og usikret kreditt.
DA170404 I Finansmarkedsmeldingen 2016 - 2017 som legges fram for Stortinget onsdag, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.
DA170404 - Så snart vi får nærmere beskjed fra ekspertene vil det bli satt i gang tiltak .
DA170404 Informasjonsarbeid rettet mot flyktninger og innvandrere, trossamfunn og religiøse ledere er et annet tiltak .
BT170404 Venstres forslag om å utvide arbeidsgivers ansvar, vil være et effektivt tiltak for å redusere sykefraværet.
BT170404 Det er et fornuftig tiltak som vil redusere både sykefraværet og offentlige utgifter.
AP170404 Fagdirektør i Forbrukerombudet, Jo Gjedrem, mener regjeringens nye tiltak går i riktig retning og at de kan bidra til å stagge den aggressive markedsføringen av usikret kreditt.
AP170404 Tirsdag måtte det tre statsråder til for å legge frem tiltak mot den sterke veksten i forbrukslån.
AP170404 Tirsdag kom tre statsråder med en rekke tiltak for å dempe den kraftige utlånsveksten og markedsføreringen av slike lån.
AP170404 Et tredje og siste tiltak som kom tirsdag er at utstedere av kredittkort gjennom en forskrift blir pålagt å fylle ut hele beløpet for utestående kreditt på regningen.
AP170404 Hindrer tiltak som kan redde liv Hver uke skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund eller Andreas C.
AA170404 Trump har framstilt handelsunderskudd som en trussel mot nasjonal sikkerhet og lovet aggressive tiltak for å redusere det.
AA170404 - Jeg merker meg at IMF og Verdensbanken nå advarer regjeringer mot tiltak som øker ulikhetene.
AA170404 Tre Frp-statsråder, finansminister Siv Jensen, forbrukerminister Solveig Horne og justisminister Per-Willy Amundsen, stilte samlet opp på pressekonferansen i Oslo der de presenterte det regjeringen kaller en kraftfull pakke av tiltak som skal sørge for at dette markedet fungerer bedre.
AA170404 Stortinget behandlet tirsdag et representantforslag fra SV om tiltak mot gjeldsfeller.
AA170404 Regjeringens tiltak vil bidra til at markedet fungerer bedre, sier Jensen.
AA170404 Regjeringen vurderer også ytterligere tiltak for å bidra til at forbrukslånsmarkedet skal fungere bedre.
AA170404 Regjeringen la tirsdag fram flere tiltak for å få kontroll over det voksende markedet for forbrukslån og usikret kreditt.
AA170404 I Finansmarkedsmeldingen 2016 - 2017 som legges fram for Stortinget onsdag, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.
AA170404 - Så snart vi får nærmere beskjed fra ekspertene vil det bli satt i gang tiltak .
VG170403 * 1 Tiltak for økt lærelyst, tidlig innsats og kvalitet i skolen presentert 20. mars.
SA170403 For å nå ambisjonen om reiselivet som en kunnskapsbasert, innovativ framtidsnæring viser vår forskning at minst tre tiltak må iverksettes : ¶ 1.
SA170403 Hun mener det er lurt å gjøre ulike tiltak for å minske mobil- og internettbruken.
DN170403 Gjennom en interpellasjon i Stortinget krever han nå svar av justis- og beredskapsministeren på hvilke tiltak regjeringen har satt i gang for å forhindre fremmede stater i å manipulere det kommende norske stortingsvalget.
DN170403 - Nå forventer jeg at statsråden kommer opp med en ganske bred meny med tiltak .
DN170403 Søkemotorgiganten varsler flere tiltak for å forhindre at annonser havner foran Youtube-videoer med ekstremt innhold.
DN170403 Nå varsler han flere tiltak for å forhindre at annonsørenes reklamefilmer dukker opp før Youtube-videoer med ekstremt innhold.
DB170403 Ifølge Brende vil Netanyahu sende en representant på høyt nivå til giverlandsmøtet og at de ser på mulighetene for å gjøre det enklere for palestinerne, men at det i løpet av møtet ikke kom fra noe konkrete tiltak .
DB170403 - Vi legger stor vekt på at Israel vil komme med konkrete forslag til tiltak som vil bedre situasjonen for plalestinerne, sier utenriksministeren.
DB170403 mars ) på en rekke tiltak for å bekjempe svart renhold i folks hjem. i.
DB170403 Vi har sett kvotepriser nede i fire euro når vi burde sett priser på 40 - 50 euro for at det skal føre til tiltak som gir utslippskutt.
DB170403 Men for at dette skal føre til at virksomhetene gjør tiltak som reduserer utslipp, må antall kvoter som er ute på markedet være så få at etterspørselen blir stor og prisen høy.
DB170403 Ideen er at en høy kvotepris vil føre til at bedriftene vil gjøre alle utslippsfremmende tiltak som er billigere enn kvoteprisen, og kan selge kvotene sine, og dermed går utslippene ned.
DA170403 Mediemangfoldsutvalget kom med konkrete forslag bestående av direkte og indirekte tiltak .
DA170403 » Er uhellet ute så ring forsikringsselskapet ditt før du gjør tiltak for å avtale mest hensiktsmessig fremdrift ¶
BT170403 Hun mener det er lurt å gjøre ulike tiltak for å minske mobil- og internettbruken.
BT170403 Odda sjukehus er et lokalsykehus, hvor noe av funksjonen er å stabilisere pasienter, sette i gang tiltak og sende dem videre for operasjon på større sykehus.
AP170403 Finandepartrementet la fredag frem forslag til nye tiltak mot hvitvasking.
AP170403 Bankene er for trege med å gjennomføre tiltak mot hvitvasking.
AP170403 Regjeringen vil bruke ressurser på strengere straffer - penger som kunne gått til kriminalitetsforebyggende tiltak eller høyere erstatning til ofrene.
AP170403 Hun mener det er lurt å gjøre ulike tiltak for å minske mobil- og internettbruken.
AA170403 Her er fem tiltak som virker, ifølge forskning og praktisk erfaring : ¶
AA170403 Færre biler i sentrum kan gjøre Midtbyen mer attraktiv, men er ikke noe effektivt tiltak for å klare statens krav om nullvekst i personbiltrafikken, nedfelt i Bymiljøavtalen.
AA170403 Partiet vedtok en rekke tiltak for å få ned plastforbruket og forhindre forsøpling.
VG170402 Men når det stadig kommer krav fra mange slags hold om øremerking til det ene og andre fornuftige formålet på utsiden av statsbudsjettet, så handler det om et ønske om å slippe å måles mot alle andre gode tiltak .
VG170402 Maren Esmark håper at det på sikt blir et forbud mot plast og at kommunene kommer med flere tiltak .
VG170402 - Vi vet fortsatt for lite om hvor lite mikroplast i mat som skal til for at det er skadelig for mennesker, sier Grøsvik og mener flere nasjonale og internasjonale tiltak må til slik at vi velger andre typer materialer som naturlig brytes ned.
FV170402 SVs toppkandidat Mali Steiro Tronsmoen mener man må ta i bruk kraftige tiltak i kampen mot barnefattigdom.
FV170402 SVs førstekandidat i Vest-Agder, Mali Steiro Tronsmoen, mener man også må vurdere kontantstøtte som et tiltak for å bedre forholdene for familiene med lavest inntekt.
FV170402 Hun mener det er lurt å gjøre ulike tiltak for å minske mobil- og internettbruken.
DN170402 Både før og etter varselet har ledelsen i Telia og Phonero med sine advokater prøvd å fremme sine syn og fremmet avhjelpende tiltak overfor Konkurransetilsynet.
DN170402 Både før og etter varselet har ledelsen i Telia og Phonero med sine advokater prøvd å fremme sine syn og fremmet avhjelpende tiltak overfor Konkurransetilsynet.
DB170402 Det mener Storalm er et godt tiltak , men at det ikke fungerer alene.
DB170402 - Ved å gjøre slike tiltak gjør du det til et « kvinneproblem ».
DB170402 - Jeg regner med at det gjøres flere tiltak enn dette, men dette er et fint steg i retningen for å gjøre menn mer bevisste på hvordan de kan bidra til å redusere problemet, sier Storalm.
AP170402 Før valget må politikerne kunne vise til konkrete tiltak som beviser at de forstår hvor alvorlig dagens situasjon er, skriver Silje Brekke Bakken ( 19 ).
AA170402 « Dobbeltspor Trondheim- Stjørdal er et aktuelt tiltak .
AA170402 Da blir det vurdert videre tiltak .
AA170402 Politiet foretar ingen videre tiltak .
VG170401 « For en såpass ny løsning er ikke dette et godt resultat, og det bør vurderes tiltak for å bedre brukertilfredsheten, for eksempel, gjennom opplæring eller endringer i løsningene.
VG170401 Tvert imot har landets institusjoner vedtatt korrigerende, rettslige tiltak for å stanse de avvikende handlingene til medlemmer av den folkevalgte opposisjonen som oppildner til kupp, heter det videre.
SA170401 Mange andre tiltak må også til, og det er nødvendig med et systematisk arbeid for å rekruttere flere menn til utdanninger og arbeid i barnehagen.
SA170401 Det er behov for fornyet innsats og en langsiktig satsing med mange ulike tiltak .
SA170401 Venstre vil også iverksette tiltak for å rydde opp i eksisterende forsøpling av havet.
DB170401 Det er nok resultatet av en langsiktig trend der det har blitt satset på en rekke tiltak , som f.eks solid kunnskapsarbeid over tid, bedre veier, og nyere biler med mer sikkerhet, sier Ranes.
DB170401 - Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre av oss mister livet i trafikken.
DB170401 - Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre av oss mister livet i trafikken.
DB170401 ( Dessuten, sa hun, kommer politisk uenighet mellom partiene i veien for gode tiltak .
BT170401 Her sto det at « Venstre vil sikre en bred og god opplæring i begge målformer i skolen og vurdere tiltak som kan bedre vurderingsordningen i norskfaget uten at det skal føre til en nedprioritering av arbeidet med sidemål ».
BT170401 Reduksjon av dødsrisiko på E16 på grunn av allerede iverksatte tiltak , rullefelt, overvåkning og lokal rassikring oppveies av økt trafikk og klimautviklingen.
AP170401 Regimets preventive tiltak i forkant mer enn antyder at det kunne ha skjedd ting på valgdagen som kunne ha brakt situasjonen ut av kontrollpå valgdagen.
AA170401 Tvert imot har landets institusjoner vedtatt korrigerende, rettslige tiltak for å stanse de avvikende handlingene til medlemmer av den folkevalgte opposisjonen som oppildner til kupp, heter det videre.
AA170401 Det nye forbudet anses som et tiltak mot ekstremisme.
AA170401 Venstre vil også iverksette tiltak for å rydde opp i eksisterende forsøpling av havet.
AA170401 På landsmøtet i Ålesund har Venstres landsmøte sagt ja til en rekke tiltak for øke lærernes status.
VG170331 I ytterste konsekvens forsøker man populistiske tiltak som generelt innreiseforbud for muslimer, noe som selvsagt letter rekrutteringen til radikal islamisme.
VG170331 Handlekraft innebærer å gjøre noe, og siden det ikke finnes noen enkel løsning får vi neppe virksomme tiltak .
VG170331 Å stenge tilgangen til nettsiden vil være et tiltak som går rett inn i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, mener hun.
VG170331 KrF fremmet i forrige uke et representantforslag i Stortinget for å se på tiltak regjeringen kan gjøre for å beskytte barn mot pornografi.
VG170331 - Jeg vet ikke om slike tiltak i det hele tatt er gjennomførbart.
VG170331 - I undersøkelser utført i Storbritannia viser det seg at det er 50 slike sider som står for 70 prosent av pornotrafikken, slik at effektive politiske tiltak mot pornoindustrien er mulig, sier Ropstad.
SA170331 - Dette er et dyrt tiltak for én gruppe studenter.
SA170331 Vi har funnet gode tiltak for det, men det er ikke sikkert vi behøver å overregulere alt som er av klassiske renn, tilføyde han.
FV170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak .
FV170331 - Nei, snarere viser dette at flertallet på Stortinget er handlekraftige og villige til å sette inn tiltak når vi ser at vi vil få et problem.
FV170331 - Dette er et dyrt tiltak som plasseres ved målstreken for én gruppe studenter.
DN170331 - Dette er et dyrt tiltak for én gruppe studenter.
DN170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak .
DN170331 Regjeringen la fredag formiddag frem Perspektivmeldingen 2017, der det blant annet drøftes ulike tiltak som kan gjøre norsk økonomi mindre sårbar for et varig fall i inntektene fra olje og gass.
DN170331 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1000 personer.
DN170331 « Gjennomførte strukturelle tiltak i hele konsernet forventes å bidra til ytterligere økt effektivitet, og et godt resultat for 2017 », heter det i pressemeldingen.
DB170331 Flandern-sjef Wim Van Herreweghe maner UCI-kommissærene til å iverksette « strengere tiltak » mot ryttere som forsøker å lure seg unna brosteinen.
DB170331 Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1.000 personer.
DB170331 I alt 104.100 var personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak ( bruttoledigheten ).
DB170331 Vi jobber derfor tett med produsenter som kan ivareta produksjonen på best mulig måte, og iverksetter tiltak og metoder for å bruke så lite vann som mulig.
DB170331 ¶ NYTT TILTAK : NHO-direktør Kristin Skogen lLund er en av dem som stiller seg bak Office X, som skal se inn i framtida.
DA170331 Vi har funnet gode tiltak for det, men det er ikke sikkert vi behøver å overregulere alt som er av klassiske renn, tilføyde han.
DA170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak .
DA170331 Regjeringen og samarbeidspartiene setter av 5,5 milliarder kroner de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransporten på jernbane.
DA170331 - Godspakken er et viktig og helt nødvendig tiltak for å nå klimamålene.
BT170331 Det er et forebyggende tiltak .
BT170331 Det er et forebyggende tiltak , sier Kvigne.
BT170331 - Forebyggende tiltak
BT170331 Dyrking i parker er et flott tiltak , men vi ønsket å gå et skritt lenger, og fikk på onsdag forrige uke bystyret med på at « Bergen kommune skal prioritere planting av spiselige planter og vekster i byrommet generelt, ikke kun i parker som omtalt i planen.
BT170331 Vi har funnet gode tiltak for det, men det er ikke sikkert vi behøver å overregulere alt som er av klassiske renn, tilføyde han.
AP170331 Å verne flere rovdyr, mer barskog og minst ti prosent av alle naturtyper ¶ Tiltak som gjør det lettere å starte og drive små og mellomstore bedrifter.
AP170331 - Nei, snarere viser dette at flertallet på Stortinget er handlekraftige og villige til å sette inn tiltak når vi ser at vi vil få et problem.
AP170331 - Dette er et dyrt tiltak som plasseres ved målstreken for én gruppe studenter.
AP170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak .
AP170331 Vi har funnet gode tiltak for det, men det er ikke sikkert vi behøver å overregulere alt som er av klassiske renn, tilføyde han.
AA170331 Flere enn ti delstater der republikanerne har flertall har innført tiltak for å strupe tilgangen til " Title X-midler " til klinikkene, men Obama-administrasjonen ville hindre dette.
AA170331 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak .
AA170331 - Dette er et dyrt tiltak for én gruppe studenter.
AA170331 Nå skal Statens vegvesen skal vurdere behovet for nye tiltak mot skred i Lavangsdalen.
AA170331 Regjeringen foreslår å gi kommunene et større økonomisk ansvar for tiltak i barnevernet.
AA170331 Departementet legger opp til at reformen vil bidra til at kommunene disponerer større deler av ressursene i barnevernet, men samtidig må de betale mer kostbare og inngripende tiltak som fosterhjem og institusjon. ( ©NTB ) ¶
VG170330 I møtet ble en enige om ulike tiltak og aktiviteter fremover, for igjen å etablere den tillit som må være tilstede mellom administrasjonen og den enkelte dommer, skriver Norges Fotballforbund i pressemeldingen.
VG170330 For to dager siden kunngjorde Trump en slutt på « krigen mot kull » og ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
VG170330 Stengingen vil da samtidig være et tiltak som går rett inn i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
VG170330 KrF ønsker debatt om tiltak for å beskytte barn fra pornoindustrien, deriblant nettfilter, men de blir møtt med at dette er foreldrenes ansvar, og får beskjed om å slutte med sin moralisme.
VG170330 Utfordringen i forhold til å rekruttere sykepleiere har vart i to-tre år, men nå er det så prekært at vi må sette inn tiltak for å få opp fagdekningen for å kunne drive forsvarlig, sier Bogfjellmo.
SA170330 Slik kan flere barn få hjelp i sitt nærmiljø, og behovet for inngripende tiltak som fosterhjem og institusjonsopphold forebygges.
SA170330 Kommunes kjennskap til, og nærhet til, barnet vil gi bedre muligheter for brukermedvirkning og bedre valg av tiltak som er godt tilpasset det barna trenger.
SA170330 Kommunene må komme tidlig inn med enkle tiltak som ikke nødvendigvis behøver å komme fra barnevernet.
SA170330 Kommunene får et større økonomisk ansvar for tiltak i barnevernet.
SA170330 Barnevernet i kommunene skal få større ansvar for fosterhjemmene og større frihet til å velge tiltak .
SA170330 Tiltak for å styrke lederkompetanse i barnevernet har derfor høy prioritet.
SA170330 Hvis man ikke øker bruken av bioenergi utover en slik femdobling, må det gjennomføres andre tiltak som er 44 - 78 prosent dyrere.
FV170330 | Grimstad vil sette inn tiltak mot barnefattigdom ¶
FV170330 Nå skal politikerne bestemme seg for tiltak .
FV170330 Siden 2006 har Kristiansand kommune spart over 90 millioner kroner på strømregningen, etter å ha gjennomført en rekke energiøkonomiske tiltak .
DB170330 Det må være en viss utsikt til å forbedre arbeidsevnen, gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV.
DB170330 Dersom situasjonen skaper en akutt fare for flysikkerheten må vi iverksette tiltak , og da kan det å skyte dyret bli konsekvensen, svarer Gurli Ulverud, kommunikasjonssjef i Avinor.
DB170330 Leter man etter dem som kjemper mot tiltak på klima, trosbaserte organisasjoner som hindrer fremskrittene for seksuelle og reproduktive rettigheter finner man dem også i USA.
DB170330 For å sikre et framtidig arbeidsliv der så mange som mulig deltar, må vi investere i tiltak som bidrar til dette.
DA170330 Første spørsmål, for eksempel, fra opposisjonens leder : - Ser byråden behov for ekstraordinære tiltak ?
DA170330 Fjellinjen ber om tiltak for å stoppe snikkjørere ved Slemdal.
DA170330 Tiltak vurderes på Tvetenveien, og vil bli iverksatt før sommeren.
DA170330 - Uansett hvor mange tiltak man setter inn for å forbedre veier og kjøretøy, er det en førerfeil bak nær sagt hver ulykke.
DA170330 Det innebærer at skolen må følge reglene i forvaltningsloven, som å gi informasjon og begrunne tiltak .
DA170330 - Jeg mener vi både kan ha aktivitetsplikt slik regjeringen foreslår, som vil sikre tiltak på kort sikt - og beholde dagens enkeltvedtak som sikrer langsiktighet og oppfølging også etter at den konkrete mobbesaken er løst, sier direktør Erling Lien Barlindhaug, og fortsetter : ¶
BT170330 - Det har fra politisk hold vært uttalt at en nå må finne kostnadsbesparende tiltak .
AP170330 Bare 2 prosent går til økologiske tiltak .
AP170330 På hennes første lysark om tiltak sto det følgende punkter : ¶
AP170330 Å verne flere rovdyr, mer barskog og minst ti prosent av alle naturtyper ¶ Tiltak som gjør det lettere å starte og drive små og mellomstore bedrifter.
AP170330 Pedagogstudentene er i utgangspunktet ikke tilhenger av generelle stipendordninger, men mener det er såpass store utfordringer i Nord-Norge at det kan være et godt tiltak her.
AP170330 Når Torbjørn Røe Isaksen nå, med bare noen uker igjen til søknadsfristen, sier han vil komme tilbake til tiltak , så vitner det om at dette har vært lagt til side i hele fireårsperioden.
AP170330 Lysbakken mener statsråden bør friste med nasjonale tiltak for å gjøre det attraktivt å velge lærerutdanning eller jobb som lærer i nord.
AP170330 Han legger til at de « kommer raskt tilbake med konkrete tiltak ».
AP170330 Han har varslet statlige tiltak .
AP170330 Det er tiltak som er rettet mot alt fra universiteter og kommuner til den enkelte lærerstudent, sier statsråden.
AP170330 - Vi stemmer ikke for Aps budsjett og jeg er ganske sikker på at vi skal finne tiltak som er mye mer effektive enn disse 5 millionene.
AP170330 - Hvorfor har det ikke kommet slike tiltak før ?
AP170330 - Han bør styrke de insentivordningene vi har når det gjelder avskriving på studielån, eller andre særskilte tiltak som gir en bonus ved å velge læreryrket i nord eller flytte nordover for å være lærer.
AA170330 I løpet av månedene han har vært president, har Trump fjernet en rekke tiltak som skulle redusere USAs utslipp av klimagasser.
AA170330 - De drev med livreddende tiltak , sier vitnet.
AA170330 - De drev med livreddende tiltak , forteller han.
AA170330 Samtidig vil tiltak for lavtlønte, og likelønn, bli prioritert.
AA170330 Industrimeldingen, som først blir offentliggjort i sin helhet etter statsråd fredag, inneholder rundt 60 tiltak .
AA170330 | Hauglie med tiltak mot vold på jobben ¶
AA170330 - Uansett hvor mange tiltak man setter inn for å forbedre veier og kjøretøy, er det en førerfeil bak nær sagt hver ulykke.
AA170330 Flott tiltak
VG170329 Populære tiltak
VG170329 Sammen med våre allierte og partnere har vi reagert på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina, blant annet ved å innføre restriktive tiltak .
VG170329 Vitenskapskomiteen konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
VG170329 Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt, advarer Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) i en fersk rapport som er laget på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.
VG170329 Selv om det vurderes som et alvorlig tiltak , står det i forhold til mulige konsekvenser av sykdommen, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.
VG170329 Hvis sykdommen på rein er begrenset til Nordfjella, vil tidlige tiltak øke sjansene for å hindre sykdommen i å spre seg til nye områder og annet hjortevilt.
VG170329 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
VG170329 - Effekten av et slikt tiltak er usikker, men kunnskapen vi har i dag pålegger oss å innta en føre var-holdning.
VG170329 Det lovfestes at brukerne skal innkalles til møte med NAV hver gang en medisinsk behandling eller et arbeidsrettet tiltak er gjennomført.
SA170329 Strenge regler for frammøte vil kunne hindre at elever begynner en skulkekarriere, og tiltak for å bygge deres engasjement kommer i gang tidligere.
SA170329 Sistnevnte gjøres mulig gjennom inntektene fra piggdekkgebyret og er et viktig tiltak ettersom gamle peiser og vedovner er en minst like stor bidragsyter til dårlig luft som veitrafikken.
SA170329 I sitt innlegg skriver de « Det er fullstendig meningsløst å innføre dramatiske tiltak i hele Stavanger kommune basert på målinger midt i byen verste trafikkmaskin ».
SA170329 Frp vil likevel ikke ta i bruk virkningsfulle tiltak for bedre luft.
SA170329 Det antydes at de som vil sette inn tiltak for bedre luft i Stavanger, gjør det på sviktende kunnskapsgrunnlag.
SA170329 Deres poeng er at det ikke kan settes inn tiltak for hele kommunen, når det ikke er observert dårlig luft overalt.
SA170329 Hvis boligen har mye trafikkstøy, sjekk om det er planer for støyskjerming eller andre tiltak som vil påvirke bomiljøet. 2.
SA170329 Styret gjør sine vurderinger og fatter de tiltak som skal til.
SA170329 - Jeg synes NIF-styret har gjort jobben sin og iverksatt tiltak for at det som skjer fremover er åpent og kan legges frem for dem som måtte ønske det.
DN170329 Han mener den eneste måten å snu trenden er med tiltak som griper inn i markedet og som han ikke ser for seg i USA, som krav om å bruke kull eller avgifter for å drive opp kostnadene for gass.
DB170329 Både Forsvaret og Statens vegvesen har opplyst til Dagbladet at de ser på tilrådingene og allerede har iverksatt tiltak for å bedre sikkerheten.
DB170329 Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet inneholder 25 ulike tiltak , og alle disse er viktige for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier statsråden.
DB170329 « Som kompenserende tiltak ble siviltrafikken varslet med en skilthenger i hver ende av en 40 km lang veistrekning ved kampsonens yttergrense.
DB170329 « Havarikommisjonen mener kampsonens utstrekning var for dårlig definert, det var manglende kompenserende tiltak og utilstrekkelig varsling til ordinære trafikanter.
DB170329 - Vi ser tilrådingene som Statens havarikommisjon kommer med, og de har vurdert at vi kunne ha merket bedre og at vi må gjøre flere og bedre tiltak for å forbedre skilting og varsling slik at trafikantene blir oppmerksomme på slike øvelser, sier han.
DB170329 - Vi har allerede sett at vi har et forbedringspotensiale, og vi har gjennomført en rekke tiltak etter ulykka.
DB170329 - Kunne en slik ulykke funnet sted i dag, selv med nye iverksatte tiltak ?
DB170329 Meldingen forteller at « den samlede effekten av tilsynspraksisen kan forbedres gjennom bedre planlegging, risikovurdering og gjennomføring », og praksisen skal kartlegges for å vurdere eventuelle tiltak .
DB170329 Project Healthy Children er et av flere tiltak som løftes fram av disse organisasjonene.
DB170329 Men selv om tiltaket genererer « friske midler », viser erfaring at for hver krone som gis er det 50 øre som tas fra andre tiltak .
DB170329 Hvis en gir til et tiltak som er bra, er vel det nok ?
DB170329 Facebook-tiltaket får mange folk til å gi penger som de ellers ikke ville gitt til et tiltak hvor pengene med ganske stor sikkerhet brukes bedre enn de ville brukt i givernes lommebok.
DB170329 Ett slikt tiltak er Project Healthy Children, som øker næringsinnholdet i maten som gis til barn i utvalgte utviklingsland.
DB170329 Det skyldes at de fleste av oss opererer med en noenlunde fast mengde penger som vi bruker på gode tiltak .
DB170329 Det er slike tiltak vi bør prioritere å bruke penger på, ikke Barnekreftforeningen.
BT170329 Han mener den eneste måten å snu trenden er med tiltak som griper inn i markedet og som han ikke ser for seg i USA, som krav om å bruke kull eller avgifter for å drive opp kostnadene for gass.
BT170329 Vitenskapskomiteen konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
BT170329 Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt, advarer Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) i en fersk rapport som er laget på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.
BT170329 Selv om det vurderes som et alvorlig tiltak , står det i forhold til mulige konsekvenser av sykdommen, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.
BT170329 Hvis sykdommen på rein er begrenset til Nordfjella, vil tidlige tiltak øke sjansene for å hindre sykdommen i å spre seg til nye områder og annet hjortevilt.
BT170329 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
BT170329 - Effekten av et slikt tiltak er usikker, men kunnskapen vi har i dag pålegger oss å innta en føre var-holdning.
BT170329 Med støttende tiltak .
BT170329 Hvis boligen har mye trafikkstøy, sjekk om det er planer for støyskjerming eller andre tiltak som vil påvirke bomiljøet. 2.
AP170329 Han mener den eneste måten å snu trenden er med tiltak som griper inn i markedet og som han ikke ser for seg i USA, som krav om å bruke kull eller avgifter for å drive opp kostnadene for gass.
AP170329 GFI forslår en rekke tiltak for å stoppe pengestrømmene i internasjonal kriminalitet : ¶
AP170329 Tiltak for å stoppe pengene ¶
AP170329 Endelig tiltak må eventuelt ledelsen avgjøre, men da har vi på forhånd definert hvilke risikoer som finnes, sa Øystein Arvid Håland, direktør for sikkerhet og bærekraft på norsk sokkel i Statoil til Aftenbladet i februar. 4000 jobber offshore for Statoil ¶
AP170329 Staten har ansvar for å beskytte sine innbyggere, herunder også politiet, men samtidig et ansvar for å sikre at tiltak som settes inn ikke går for langt.
AP170329 Hvis boligen har mye trafikkstøy, sjekk om det er planer for støyskjerming eller andre tiltak som vil påvirke bomiljøet. 2.
AP170329 Styret gjør sine vurderinger og fatter de tiltak som skal til.
AP170329 - Jeg synes NIF-styret har gjort jobben sin og iverksatt tiltak for at det som skjer fremover er åpent og kan legges frem for dem som måtte ønske det.
AA170329 Han mener den eneste måten å snu trenden er med tiltak som griper inn i markedet og som han ikke ser for seg i USA, som krav om å bruke kull eller avgifter for å drive opp kostnadene for gass.
AA170329 FN har uttrykt bekymring for guvernørens beslutning om å la det kurdiske flagget vaie over festningen i Kirkuk og advarer mot ensidige tiltak som kan føre til spenninger.
AA170329 Vilkårene for fritaket var at det skulle gjennomføres kompenserende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten til ordinær trafikk.
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
AA170329 Havarikommisjonen mener at Vegvesenets tiltak under NATO-øvelsen Cold Response i fjor ikke var tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten for ordinær trafikk.
AA170329 Vitenskapskomiteen konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
AA170329 Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt, advarer Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM ) i en fersk rapport som er laget på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.
AA170329 Selv om det vurderes som et alvorlig tiltak , står det i forhold til mulige konsekvenser av sykdommen, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.
AA170329 Hvis sykdommen på rein er begrenset til Nordfjella, vil tidlige tiltak øke sjansene for å hindre sykdommen i å spre seg til nye områder og annet hjortevilt.
AA170329 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
AA170329 - Effekten av et slikt tiltak er usikker, men kunnskapen vi har i dag pålegger oss å innta en føre var-holdning.
AA170329 Vilkårene for fritaket var at det skulle gjennomføres kompenserende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten til ordinær trafikk.
AA170329 Kommisjonen mener dette ikke ble ivaretatt tilstrekkelig og skriver i sin rapport at " kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien ".
AA170329 Havarikommisjonen mener at Vegvesenets tiltak under NATO-øvelsen Cold Response i fjor ikke var tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten for ordinær trafikk.
AA170329 Om perspektivmeldingen ventes det for øvrig diskusjoner mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget om tiltak og ambisjonsnivå for norske utslippsreduksjoner.
AA170329 | Ny rapport : - Krever omfattende tiltak mot skrantesyke hos hjortedyr ¶
AA170329 VKM konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.
AA170329 Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt, heter det i en ny rapport.
AA170329 Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.
VG170328 USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på « krigen mot kull » da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
VG170328 - Dette er et privat tiltak , vi har ikke noe med oppstarten å gjøre, forteller Anja Haug Tronrud, kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen.
SA170328 Regjeringen fremmet mandag nye tiltak mot mobbing.
DN170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DN170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon.
DN170328 Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DN170328 President Donald Trump slår en strek over ett av Barack Obamas tiltak mot global oppvarming, noe som vil være en gavepakke til kullindustrien.
DB170328 Rektor ved den aktuelle skolen sier at de kommer til å forsette å jobbe med forebyggende tiltak til det psykososiale miljøet på skolen blir som det skal være.
DB170328 Her er det viktig både med forebyggende tiltak , og at man jobber tverrfaglig med å iverksette dem.
DB170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DB170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon.
DB170328 Vi jobber derfor tett med produsenter som kan ivareta produksjonen på best mulig måte, og iverksetter tiltak og metoder for å bruke så lite vann som mulig.
DB170328 Nå må det settes inn ekstraordinære tiltak ».
DB170328 Den første og eneste offentlige utredning om hjemløse katter i Norge ble publisert i 2001 ( Katteutvalget ), og slo fast at Norge har et omfang av hjemløse katter som utløser plikt til å iverksette tiltak etter Europeisk konvensjon om beskyttelse av kjæledyr.
DB170328 På landsmøtet i april vil Arbeiderpartiet vedta en lang rekke helt konkrete tiltak for å gjenvinne kontrollen med norsk arbeidsliv.
DA170328 USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på " krigen mot kull " da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
DA170328 Siden han ble innsatt som president, har han likevel jobbet hardt og målrettet for å fjerne tiltak som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.
DA170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon.
DA170328 Det betyr at reglene i Forvaltningsloven, om å gi informasjon og begrunne tiltak , må følges.
DA170328 - Dette er et tiltak som gjør det mer attraktivt å fly.
DA170328 Dette vil tvinge hele systemet til å se på hva slags virkninger ulike tiltak får for klimaet, svarer Wijkman.
BT170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon.
BT170328 Vi må få slutt på at det er opp til hver enkelt skoleleder å velge hvor store klassene skal være, med mulighet til å omdisponere midler til tiltak de ikke var tiltenkt.
BT170328 Midler vil frigjøres til tiltak vi vet fungerer, og terskelen for å søke behandling vil senkes.
AP170328 Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser.
AP170328 President Donald Trump vil tirsdag ventelig underskrive enda en presidentordre, denne gang en som slår en strek over flere av Barack Obamas tiltak mot global oppvarming.
AP170328 USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på « krigen mot kull » da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
AP170328 - Det er et tiltak for å få færre sykler som ligger ubrukte på plenen.
AA170328 Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser.
AA170328 President Donald Trump slår en strek over ett av Barack Obamas tiltak mot global oppvarming, noe som vil være en gavepakke til kullindustrien.
AA170328 USAs president Donald Trump kunngjorde en slutt på " krigen mot kull " da han tirsdag ga ordre om å oppheve en rekke viktige tiltak mot klimaendringer.
AA170328 I tillegg har ambassadørene diskutert spørsmål som militærøvelser og tiltak for å unngå misforståelser og farlige situasjoner over Østersjøen og i andre områder der NATO og Russland grenser mot hverandre. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) sier det er behov for statlige tiltak som ekstra stipend og rekruttering for å gjøre noe med lærermangelen i de tre nordligste fylkene.
VG170327 - Det er sneversynt av NIF å se dette som et angrep på deres rammebetingelser når dette er et tiltak som vil styrke ungdoms oppvekstvilkår i Norge.
VG170327 - Det ble satt i gang livreddende tiltak etter hvert som guttene ble berget opp av vannet.
VG170327 Mannskap fra brannvesenet var først på stedet og tiltak med lenser ble satt i verk.
SA170327 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
SA170327 For en ukes tid siden skrev jeg en kommentar der jeg anbefalte Tom Tvedt to tiltak for å komme ut av den problemrekken NIF sliter med : Få lagt åpenhetsdebatten bak seg og sørge for utskiftning øverst i administrasjonen.
FV170327 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
FV170327 For en ukes tid siden skrev jeg en kommentar der jeg anbefalte Tom Tvedt to tiltak for å komme ut av den problemrekken NIF sliter med : Få lagt åpenhetsdebatten bak seg og sørge for utskiftning øverst i administrasjonen.
DN170327 USAs miljøsjef sier Donald Trump i løpet av de neste dagene signerer en presidentordre som skal avvikle ett av Obamas nasjonale tiltak mot global oppvarming.
DB170327 En rekke medier har hyllet forslaget, og mener det er et positivt tiltak for kvinner som opplever menstruasjonssmerter, og kvinnemagasinet Marie Claire gikk ifølge Independent så langt som å omtale forslaget som « en fanebærer for framskritt ».
DB170327 - Det ble satt i gang livreddende tiltak etter hvert som guttene ble berget opp av vannet.
DB170327 Vi har ansvar i henhold til opplæringsloven og iverksetter nå en rekke ekstra tiltak .
DB170327 Så vi ser også de små menneskene og iverksetter ekstra tiltak .
DB170327 Rektor sier de er opptatt av at alle skal ha det bra, og sier de fortsatt skal gjøre tiltak .
DB170327 Da vi har fått melding om at elever ikke har det bra, har vi satt igang en rekke tiltak for å bedre situasjonen.
DB170327 - Vi ser at tiltakene vi har satt igang ikke har hatt den effekten vi ønsket, og da må vi sette igang andre tiltak .
DB170327 - Hun tar det alvorlig, men hennes svar var bare hva de har gjort av tiltak og henviste til tall som viser at Nittedal ikke ligger dårlig an på statistikker, sier Egeberg til Dagbladet.
DB170327 Vi har fått en redegjørelse fra rektor, og vi vet at det har blitt iverksatt tiltak .
DB170327 Saken har vært høyt prioritert fra skolens side og flere tiltak har vært iverksatt », står det i skrivet.
DB170327 Det er en utfordrende situasjon på skolen, og det er allerede blitt iverksatt en rekke tiltak .
DB170327 Da vi har fått melding om at elever ikke har det bra, har vi satt igang en rekke tiltak for å bedre situasjonen.
DB170327 - Vi ser at tiltakene vi har satt igang ikke har hatt den effekten vi ønsket, og da må vi sette igang andre tiltak .
DB170327 KVINNEKAMPANJE : Det gigantiske reklamebyrået McCann oppfordret mer enn 3500 selskaper til å iverksette tiltak for å øke antall kvinner i styrene.
DA170327 « Innføringen av tiltak for et røykfritt arbeidsmiljø oppleves i all hovedsak som positive og har i tillegg gitt effekt på ansattes røykevaner », heter det i rådmannens konklusjon ».
BT170327 Dette er tiltak som barn og unge hører om og som vi må begrunne.
BT170327 Alt er ikke som før, og vår « ikke-redde » strategi kan gjøre det vanskeligere å snakke om og begrunne tiltak vi iverksetter.
BT170327 Planen presenterer en rekke gode, viktige og nødvendige tiltak .
BT170327 mars KrFs bystyregruppes beslutning om å ikke støtte 4 av 25 tiltak i byrådets plan « Regnbuebyen Bergen », aller hardest kritiserer BT bystyregruppens beslutning om å ikke støtte punktet om å søke arrangementet Europride til Bergen.
BT170327 Derfor skisseres tiltak på denne bakgrunn, men hun prøver å berolige med at disse tiltakene skal, i hvert fall primært, ikke gå ut over tilbudet til den enkelte bruker.
BT170327 For en ukes tid siden skrev jeg en kommentar der jeg anbefalte Tom Tvedt to tiltak for å komme ut av den problemrekken NIF sliter med : Få lagt åpenhetsdebatten bak seg og sørge for utskiftning øverst i administrasjonen.
AP170327 Jeg mener at dette er tiltak som burde kunne få bred oppslutning.
AP170327 Varsler statlige tiltak
AP170327 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) slår fast at det er behov for statlige tiltak for å møte lærermangelen i de tre nordligste fylkene.
AP170327 Inndyr-rektor Kari Eldby nevner rekrutteringskampanjer og frynsegoder, for eksempel mindre studielån eller skattefradrag, som mulige tiltak for å møte lærermangelen.
AP170327 - Jeg vil høre hvilke slags tiltak de tror vil kunne fungere.
AP170327 Uten effektive tiltak mot antibiotikaresistens, vil vi oppleve en dramatisk økning av dødsfall og komplikasjoner på grunn av infeksjoner som ikke lar seg behandle.
AP170327 Uten effektive tiltak mot antibiotikaresistens, vil vi oppleve en dramatisk økning av dødsfall og komplikasjoner på grunn av infeksjoner som ikke lar seg behandle, skriver innleggsforfatterne.
AP170327 Var det noen som søkte om penger til ekstraordinære tiltak i sin kommune som ikke fikk penger ?
AP170327 Hvorfor ble det ikke satt i gang tiltak rundt enkeltpersoner når det var nok penger.
AP170327 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
AA170327 - Regjeringens boikott av FN-forhandlingene er samvittighetsløs, farlig og potensielt et brudd på ikkespredningsavtalens artikkel seks, som forplikter alle stater til å forhandle om effektive tiltak som kan føre til kjernefysisk nedrustning, sa Grethe Østern i Norsk Folkehjelp tidligere denne uken.
AA170327 - Vi er veldig glad for at trafikanten ringte til oss om raset på riksvei 70, slik at vi kunne sette inn tiltak , sier hun.
AA170327 - Det ble satt i gang livreddende tiltak etter hvert som guttene ble berget opp av vannet.
AA170327 Andre ganger kunne det være pårørende som ønsket tiltak for demente, eller ungdommer som håpet å beholde fritidsklubben sin.
AA170327 Andre ganger kunne det være pårørende som ønsket tiltak for demente, eller ungdommer som håpet å beholde fritidsklubben sin.
SA170326 USAs miljøsjef sier Donald Trump i løpet av de neste dagene signerer en presidentordre som skal avvikle ett av Obamas nasjonale tiltak mot global oppvarming.
SA170326 Donald Trump, her avbildet da han ga grønt lys til å bygge oljerørledningen Keystone XL fredag, vil ifølge EPA-sjefen innen kort tid signere en presidentordre som avvikler et av forgjengerens tiltak mot global oppvarming.
SA170326 Samtidig vedtok landsmøtet noen nye tiltak som sentralstyret ikke ville ha, som å gi skolebarn rett til gratis leirskole og gi full momskompensasjon ved bygging av kulturhus eid av organisasjoner.
DN170326 Senterpartiet vil flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet, og at det skal etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk.
DA170326 - Regjeringens boikott av FN-forhandlingene er samvittighetsløs, farlig og potensielt et brudd på ikkespredningsavtalens artikkel VI, som forplikter alle stater til å forhandle om effektive tiltak som kan føre til kjernefysisk nedrustning og få en slutt på det kjernefysiske våpenkappløpet, påpeker våpenpolitisk leder Grethe Østern i Norsk Folkehjelp, som deltar i forhandlingene.
DA170326 - Rapporten viser at myndighetene setter i gang konkrete tiltak direkte rettet mot å kneble studenter og menneskerettighetsaktivister.
DA170326 Han minner om at sentrumsplanen foreslår positive tiltak for Nytorget.
DA170326 Sp vedtok på helgens landsmøte å flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet, og at det skal etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk.
BT170326 Storbritannias tiltak for å få internettleverandørene til å tilby pornofilter, samt alderssperre, er tiltak vi håper på flertall for, sier Ropstad.
BT170326 Storbritannias tiltak for å få internettleverandørene til å tilby pornofilter, samt alderssperre, er tiltak vi håper på flertall for, sier Ropstad.
BT170326 Ropstad mener et bredt sammensatt utvalg med ungdom, teknologer og forskere sammen bør klare å finne gode tiltak .
BT170326 Fire tiltak
AP170326 Bjørvika Infrastruktur vil holde planlagt utbyggingstakt, og tiltak må kunne gjennomføres innenfor rammen av gjeldende regulering.
AP170326 Narkotikabruk : Flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet og inn i helsevesenet og oppnevne nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk.
AA170326 - Regjeringens boikott av FN-forhandlingene er samvittighetsløs, farlig og potensielt et brudd på ikkespredningsavtalens artikkel VI, som forplikter alle stater til å forhandle om effektive tiltak som kan føre til kjernefysisk nedrustning og få en slutt på det kjernefysiske våpenkappløpet, påpeker våpenpolitisk leder Grethe Øst
VG170325 - Selv vil jeg gjerne se an resultatet av folkeavstemningen før vi går videre med strengere tiltak , legger hun til.
SA170325 Vi synes det er et kjempebra tiltak , fortsetter Iversen.
FV170325 Kari Henriksen ( Ap ) er enig i forslaget, men mener flere lokalpolitikere har forsømt seg og at de ikke er villige til å sette i verk tiltak som vil gi høyere yrkesdeltakelse.
DN170325 Likevel peker hun på at nederlaget kan indikere at det vil bli vanskelig Trump å få gjennomført andre tiltak han har lovet, som markedet har ventet på.
DB170325 Man fokuserte på støyreduserende tiltak da banen ble bygget, slik at beboerne ikke skal bli plaget av togtrafikken.
DB170325 Vedum snakker ikke så mye om hvilke tiltak Sp skal iverksette, men beskriver i stedet problemene.
DB170325 Fordommer bør ikke stå i veien for gode skadereduserende tiltak .
DB170325 Det er et godt tiltak , men har flere begrensninger ved seg.
DA170325 - Jeg oppfordrer regjeringen til å fortsette arbeidet med å implementere denne planen fullt ut, og til å vurdere å styrke registrering av nyfødte i konfliktfylte områder som et tiltak for å sikre gode rutiner for å verifisere alder og som preventivt tiltak , sier FNs spesialutsending Leila Zerrougui. ( ©NTB ) ¶
DA170325 - Jeg oppfordrer regjeringen til å fortsette arbeidet med å implementere denne planen fullt ut, og til å vurdere å styrke registrering av nyfødte i konfliktfylte områder som et tiltak for å sikre gode rutiner for å verifisere alder og som preventivt tiltak, sier FNs spesialutsending Leila Zerrougui. ( ©NTB ) ¶
DA170325 Mange viktige tiltak er ikke gjennomført.
DA170325 Det er forstemmende å se at enkle konkrete tiltak ikke er iverksatt.
DA170325 I Portugal er det etablert tverrfaglige nemnder som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk.
BT170325 De har jevnt over gode og pålitelige sikkerhetssystemer med en rekke tiltak som reduserer konsekvensene vesentlig, fremholder statssekretæren i Klima- og miljødepartementet.
AP170325 - Å åpne gamle vannveier er tiltak som vil redusere flomfare.
AP170325 En ny rapport peker på 16 konkrete tiltak for forbedring.
AP170325 Dette foreslås av tiltak
AP170325 Andre forslag er oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger, egne kurs for alle som slutter, og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak .
AP170325 | 16 tiltak for veteranene : - Det er viktig at de lytter til dem som har hatt militærstøvlene på ¶
AP170325 Vi synes det er et kjempebra tiltak , fortsetter Iversen.
AA170325 - Jeg oppfordrer regjeringen til å fortsette arbeidet med å implementere denne planen fullt ut, og til å vurdere å styrke registrering av nyfødte i konfliktfylte områder som et tiltak for å sikre gode rutiner for å verifisere alder og som preventivt tiltak , sier FNs spesialutsending Leila Zerrougui. ( ©NTB ) ¶
AA170325 - Jeg oppfordrer regjeringen til å fortsette arbeidet med å implementere denne planen fullt ut, og til å vurdere å styrke registrering av nyfødte i konfliktfylte områder som et tiltak for å sikre gode rutiner for å verifisere alder og som preventivt tiltak, sier FNs spesialutsending Leila Zerrougui. ( ©NTB ) ¶
AA170325 Programmet legger opp til at utenlandske studenter skal betale skolepenger når de studerer i Norge og en rekke tiltak som skal gi reduksjon av byråkrati og direktorat.
VG170324 « Utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn fra porno og økt seksualisering. » « Gå i dialog med internettleverandørene for å sikre alle internettbrukere enkel tilgang på pornofilter for barn. » « Vurdere blokkering av pornonettsteder som ikke innfører alderskontroll på besøkende. » « Sikre
VG170324 Trebarnsmoren VG har snakket med er ikke alene om å etterlyse tiltak fra skolene.
VG170324 KrF fremmet denne uken et representantforslag i Stortinget hvor det ble foreslått sterkere tiltak for å beskytte barn fra pornoindustrien : Blant annet « sikre at grunnskolen blokkerer for at elever får tilgang til pornografi i skoletiden ».
VG170324 Foreslår sterkere tiltak for å beskytte barn ¶
SA170324 I stortingsmeldingen lister regjeringen opp flere andre tiltak .
SA170324 Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak .
SA170324 Et viktig tiltak som er blitt gjort for å øke sikkerheten rundt passordet, er totrinns pålogging, mener Tessem.
DN170324 Zhu Min, tidligere visedirektør i Det internasjonale pengefondet ( IMF ), tror Trumps løfter om vekstfremmende tiltak i skattereformer kommer til å bli en skuffelse, ifølge CNBC.
DN170324 Konsulat- og immigrasjonskilder sier administrasjonens tiltak vil øke sannsynligheten for at personer som søker visum får avslag.
DN170324 Halvert vekst på ti år - OECD anbefaler tiltak
DB170324 Konsulat- og immigrasjonskilder sier administrasjonens tiltak vil øke sannsynligheten for at personer som søker visum får avslag.
DB170324 - Det er bevæpnet politi til stede ved tingrettene i Skien og Notodden, og de vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes, sa Sandersen da aksjonen fortsatt pågikk.
DB170324 Vi ber dem gå i dialog med naboene for å komme fram til mulige tiltak som kan settes i gang på kortere eller lengre sikt, sier Ståle Grøthe, fagkonsulent for miljørettet helsevern i helseetaten, til Dagbladet.
DA170324 Konsulat- og immigrasjonskilder sier administrasjonens tiltak vil øke sannsynligheten for at personer som søker visum får avslag.
BT170324 Det hjelper lite med fine ord og tiltak som ikke treffer.
BT170324 I stortingsmeldingen lister regjeringen opp flere andre tiltak .
BT170324 Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak .
BT170324 Et viktig tiltak som er blitt gjort for å øke sikkerheten rundt passordet, er totrinns pålogging, mener Tessem.
BT170324 Distriktet har ikke nådd sine måltall for grove narkotikasaker det siste år, og vi har undersøkt hvilke tiltak som er gjort og hvilke beslutnings- og prioriteringsregimer som er etablert.
BT170324 Positivt er at som resultat av varselet er det iverksatt tiltak og gjort strukturelle endringer ved enheten.
BT170324 Tallene viser at bare 40 prosent av dem som har tiltak fra barnevernet fullfører skolegangen innen 5 til 6 år, mot 80 prosent av befolkningen for øvrig.
BT170324 Hva vet vi om hvilke behov barn med tiltak fra barnevernet har i skolen ?
BT170324 En bør også vurdere om ansvarsgrupper bør lovfestes siden dette er grupper der fagfolk som samarbeider og koordinerer tiltak knyttet til barnas ulike behov for hjelp og støtte møtes.
BT170324 DROPPER UT : Bare 40 prosent av dem som har tiltak fra barnevernet fullfører skolegangen innen 5 til 6 år, mot 80 prosent av befolkningen for øvrig.
BT170324 Både nasjonal og internasjonal forskning viser at skolen i større grad bør delta i debatten knyttet til barn og unge som er i utdanning og som har fått eller mottar tiltak fra barnevernet.
BT170324 januar 2017 viser Mari Trommald, direktør i Bufetat, til flere viktige tiltak som skal forbedre utdanningssituasjonen for barn i barnevernet.
AP170324 Ansiktsidentifisering er et flott tiltak mot et alvorlig problem, sier morgentrimmeren fru Wang ( 69 ) til Aftenposten idet hun skanner ut sine 60 centimeter : ¶
AP170324 | 40.000 barn utsettes for unødvendige, unyttige og mer eller mindre invaderende kroppslige tiltak .
AP170324 Et viktig tiltak som er blitt gjort for å øke sikkerheten rundt passordet, er totrinns pålogging, mener Tessem.
AA170324 Konsulat- og immigrasjonskilder sier administrasjonens tiltak vil øke sannsynligheten for at personer som søker visum får avslag.
AA170324 Samlet sett gikk 35 prosent av statsstøtten i 2015 til miljøtiltak og tiltak for energisparing.
AA170324 Det er grønne tiltak som har fått pengepotten til å øke mest.
AA170324 | Utvalg med 16 tiltak for Forsvarets veteraner ¶
AA170324 Oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger, egne kurs for alle som slutter, og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak .
AA170324 En fersk utvalgsrapport peker på 16 konkrete tiltak for forbedring.
AA170324 I stortingsmeldingen lister regjeringen opp flere andre tiltak .
AA170324 Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak .
AA170324 Misforstå meg rett, jeg har forståelse for at spesialskoler kan være et nødvendig tiltak i mange tilfeller, men dette er barn med bein og armer som ikke fungerer, det er ikke noe galt med hodet deres.
VG170323 Vi foreslår blant annet at regjeringen utnevner et tverrfaglig utvalg som får som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn fra porno og økt seksualisering.
VG170323 Med tidligere statsminister David Cameron i spissen har Storbritannia vært på offensiven med flere tiltak for å beskytte barn fra pornografi.
VG170323 KrF har i dag valgt å fremme et forslag i Stortinget hvor vi utfordrer regjeringen på flere tiltak for å beskytte barn fra pornografi.
VG170323 Jeg mener tiden er overmoden for at vi politikere i samarbeid med fagmiljøene kommer sammen og blir enige om tiltak for å begrense den ekstreme seksualiseringen av barn.
DN170323 PSTs trusselvurdering for 2017 viser for eksempel til at flere tiltak , blant annet rettsforfølgelse, har redusert omfanget av organisert radikalisering i Norge, sier Solberg.
DN170323 2011, påla Stortinget regjeringen og gjennomføre en rekke tiltak for å sikre eiendommer og samfunnskritiske funksjoner mot nye angrep.
DB170323 * Kommunen kan for eksempel godkjenne avgifter for flere ulike tiltak i ett og samme vedtak.
DB170323 Det vil være flere væpnede og ubevæpnede politifolk på jobb i London og ellers i landet, som et « forebyggende tiltak ».
DB170323 Og det burde få en regjering som hittil har gjort altfor lite, til å få opp farten og få på plass nye tiltak .
DB170323 Agenda har foreslått en rekke tiltak regjeringen gjerne kan la seg inspirere av.
DB170323 SWITCH-kampanjen er et viktig tiltak i den nasjonale overdosestrategien « Ja, visst kan du bli rusfri, men først må du overleve ».
DB170323 Men det trengs også skadereduserende tiltak , som et fullverdig brukerrom.
DA170323 Det kan bety kroken på døra for en rekke tiltak , forteller seksjonsleder ved KIA, Maria Greenberg Bergheim.
DA170323 - Når vi har et velfungerende tiltak , hvorfor skal vi legge ned det og bruke penger på å opprette et lignende tilbud i kommunen ?
AP170323 Dette er ett av mange tiltak jeg mener vi kan snakke med LO om.
AP170323 " Forbruksvekst : Et mindretall i programkomiteen ønsker at Sp skal arbeide for redusert forbruksvekst som et tiltak for å nå klimamål.
AP170323 En studieavgift vil gi sektoren mer ressurser til tiltak som målrettet fremmer internasjonalisering og kvalitet, skriver Aftenposten på lederplass.
AP170323 For hovedstadens del peker ett forholdsvis raskt gjennomførbart tiltak seg ut : ¶
AP170323 Det er imidlertid mulig å skjære igjennom og ta initiativ til en rekke tiltak for å styrke kontraterrorberedskapen.
AA170323 Hun sier at beboerne i nabolaget lenge har ønsket å få gjort tiltak i veien, som enveiskjøring eller bedre strøing og brøyting.
AA170323 Hun mener språklige og kulturelle barrierer gjør det krevende for denne gruppen å benytte seg av det offentlige helsetilbudet, noe som også taler for målrettede tiltak gjennom en ny og forbedret handlingsplan.
AA170323 Det må presiseres at ungdom som mottar sosialhjelp er en svært uensartet gruppe, som har behov for svært ulike tiltak .
AA170323 Det finnes svært mange prisverdige tiltak ungdommer kan delta på, enten dette er å drive besøkstjeneste gjennom Røde Kors, å lage nye stier i marka eller å plukke søppel.
VG170322 Jeg er enig med Nordbø at det kan synes uhensiktsmessig å igangsette tiltak for å få mer « høyrehumor », og det kan også være vanskelig å definere og avgrense hva dette innebærer.
SA170322 Hva som skjer med barna og hvilke tiltak som blir gjort, kommer helt an på hvilken saksbehandler en får.
SA170322 De setter inn tiltak som aldri blir gjort.
SA170322 Ved tiltak i 5. klasse eller senere er det kun 10-15 prosent av elevene som vil oppnå en god nok leseferdighet.
SA170322 Målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak , får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.
SA170322 Nes og hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har pekt på mangler i dagens system for måling av lykke i samfunnet, og foreslår løsninger som kan gi myndighetene viktig kunnskap til samfunnsplanlegging og bedre forståelse for hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd.
DN170322 Den ferske stortingsmeldingen inneholder imidlertid ingen store tiltak som utløser friske midler i stort omfang.
DB170322 Som Arne Holte ved Folkehelseinstituttet påpeker gang på gang, er vi ikke i beit for tiltak som virker.
DB170322 Brede tiltak rettet inn mot barnehagen og skolen, viser svært positiv virkning.
DA170322 Det er spesielle tider, som krever spesielle tiltak , sier Sakariassen.
DA170322 - Dette viser at vi ikke har fått den ønskede nedgangen og at det fortsatt er behov for tiltak , sier Nilsen Aalhus.
DA170322 De siste årene har Venstre og flertallspartiene i Stavanger igangsatt flere tiltak for å få flere til å sykle.
DA170322 Det er stort behov for tiltak for dem som av ulike grunner faller utenfor arbeidslivet.
DA170322 Tyskland vil gjøre tilsvarende tiltak .
DA170322 Ragnhild Lied i UNIO roser Island for å være tydelig i kamp for likelønn, men tror andre tiltak enn en likelønnslov må på plass.
AP170322 Partiet mener skatte- og avgiftssystemet er et « viktig virkemiddel for å kutte klimautslipp », men understreker at et grønt skatteskifte « må være forutsigbart og koblet til andre tiltak som sikrer sosial og geografisk fordeling.
AA170322 - Hvis det er bekymring for sikkerheten, bør departementene våre komme sammen og iverksette nødvendige tiltak .
AA170322 | Analytiker : Elektronikkforbud er et ekstremt tiltak
AA170322 En reiselivsanalytiker sier forbudet mot å ha med store, elektroniske gjenstander er et uvanlig tiltak og kaller det " veldig, veldig ekstremt ".
AA170322 - Innenfor ulvesonen har man iverksatt tiltak for å forhindre skader fra ulv, man har lagt om til annen type bruk, satt opp rovviltavvisende gjerder og redusert utmarksbeite, sier Hanssen.
AA170322 Nes og hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har pekt på mangler i dagens system for måling av lykke i samfunnet, og foreslår løsninger som kan gi myndighetene viktig kunnskap til samfunnsplanlegging og bedre forståelse for hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd.
AA170322 På toppen av det hele kreves det effektiviseringsgevinster av tiltak som først kommer i 2018 eller senere.
VG170321 Og ikke minst at vi sikrer at vi ikke får nye proteksjonistiske tiltak , sier Brende og legger til : ¶
VG170321 Flere tiltak er igangsattfor å bedre situasjonen for enslige, mindreårig i mottak.
VG170321 ENSLIGE MINDREÅRIGE : - Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige, mindreårige asylsøkere i norske mottak.
VG170321 Det er et godt og fornuftig tiltak som bør få tilslutning.
VG170321 - Min oppgave blir å sikre at nødvendige tiltak iverksettes Og at arbeidet prioriteres. la han til.
VG170321 Vil følge opp tiltak
VG170321 I tillegg mener Barneombudet at tiltak for selvmordsforebygging eller oppfølging av ungdommer som er tilbake i mottak etter sykehusinnleggelser, bør vurderes.
VG170321 Foreslår flere tiltak
VG170321 BEKYMRET : I et brev til Justisdepartementet foreslår barneombud Anne Lindboe flere tiltak som tar sikte på å bedre forholdene for unge mindreårige i norske asylmottak.
VG170321 - Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak.
SA170321 - Oppdager vi slike hendelser på noen av våre busser, så vil vi sette i gang tiltak fortløpende, legger Tostensen til.
DN170321 Kanalens utenrikskorrespondent Daniel Sandford betrakter det britiske forbudet som et koordinert tiltak sammen med USA.
DN170321 Forsøket på å styrte et fly i Somalia som er linket til elektronikk i kabinen trekkes spesielt frem som et eksempel på faren, og forbudet skal angivelig være et forebyggende tiltak .
DN170321 | Halvert vekst på ti år - OECD anbefaler tiltak
DN170321 Fra før er det iverksatt en rekke tiltak i kampen mot spredning av falske nyheter og feilinformasjon.
DB170321 Det er vanskelig å si nøyaktig hvilke tiltak som må på plass, men dette er noe sjakkforbundene må se nærmere på, sier Bae.
DB170321 Freberg sier dette om et mulig drastisk tiltak for Emil Heglge Svendsen : ¶
DB170321 Freberg forteller om tiltak som blir gjort i forbindelse med reiser for sensitive utøvere.
DB170321 - Vi leter nå etter en nye diplomatiske, sikkerhetsmessige og økonomiske tiltak .
DB170321 Solberg brukte deler av sin innledning på å liste opp hvilke tiltak regjeringen har satt i verk for å styrke arbeidet med sikkerhet og beredskap.
DB170321 Røe Isaksen kaller tiltaket « en forsterket plikt for skolene å sette igang tiltak tidlig » : - 5. klasse er ikke tidlig innsats. 1. klasse er tidlig innsats, slo kunnskapsministeren fast.
DB170321 Innovasjonsfond for skolen : Regjeringen vil gi 50 millioner kroner - et såkalt innovasjonsfond - til å teste ut tiltak som gir mer læring og bedre trivsel.
DB170321 Da var det ingen satsing på tidlig læring, da var det ingen slike tiltak , sa skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, til Dagbladet.
DB170321 Vi kan uansett gjøre andre tiltak som blant annet bruk av voldsalarm og besøksforbud for å beskytte de barnevernsansatte, sier Holt.
DB170321 Og jeg har derfor belyst utfordringene i forhold til lovverket, men også vist til andre tiltak som iverksettes.
DB170321 Det var kommunen som arbeidsgiver, som lurte på hva de kunne gjøre i tillegg til politiets tiltak , sier Holt.
DB170321 Han forteller at etaten allerede er i gang med flere tiltak som skal bedre søppel-situasjonen i hovedstaden.
DB170321 Men for at enerettsmodellen skal bestå og sikre at færrest mulig utvikler spillavhengighet, må det flere tiltak inn på disse fem områdene : ¶
DB170321 Man utreder flere alternativer om utvidelser og nye tiltak og i mellomtiden forfaller bygningen.
DA170321 Virkemidlene og teknologiene er velkjente, og bussene trenger bare tiltak i en begrenset del av veinettet.
DA170321 Innføre tiltak som løfter vanlige folks liv.
DA170321 Det viste oss at selv om frivillige tiltak tar oss et skritt på veien, så er det ikke tilstrekkelig, forklarer han.
DA170321 - Selv om vi har gjort mange tiltak , har fremdriften vært for treg.
BT170321 Vi må også innføre tiltak mot spredning av mikroplast.
BT170321 Vi må også innføre tiltak mot spredning av mikroplast, skriver Helgesen.
BT170321 Norge arbeider aktivt for å få på plass tiltak internasjonalt.
BT170321 Jeg har allerede gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede en rekke tiltak som vil bidra til å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt.
BT170321 Det er også behov for tiltak her hjemme.
BT170321 TILTAK : Det mest effektive tiltaket er å sikre god innsamling og avfallshåndtering.
AP170321 Vi er heller ikke kjent med at det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA eller ESA har anbefalt denne typen tiltak , sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet Frank Gøran Nordheim.
AP170321 Luftfartstilsynet : Ikke kjent med tiltak
AP170321 Frankrike er i gang med en « sikkerhetsvurdering » og har ikke avgjort om de innfører lignende tiltak , ifølge The Financial Times.
AP170321 Flyselskapene kan i tillegg gjøre sine egne sikkerhetsvurderinger og gjøre tiltak på sine flyvninger.
AP170321 - Jeg føler meg helt trygg på at de norske sikkerhetsmyndighetene, både innen politi og luftfart, vil komme med relevante tiltak dersom de føler det er nødvendig.
AP170321 Mange europeiske land prøver små og store tiltak for å snu befolkningstrenden : ¶
AP170321 En Nav-analyse fra i fjor viste at 30 prosent av de helt ledige og de på tiltak , ikke lenger var ledige én måned etter at de registrerte seg.
AP170321 Vi er ikke i mål når det gjelder objektsikring, men vi er likevel ikke uten evne til sikring og har gjennomført en rekke tiltak , sa Søreide og viste til at i desember i fjor var det lagt beredskapsplaner for 97 prosent av militære nøkkelobjekter.
AA170321 Det kommer også til å bli brukt tid på tillitsskapende tiltak .
AA170321 Hvis vi ser at det virkelig drar seg til, gir vi dem en « heads up » for å være sikre på at de setter inn tiltak , sier Nordstad, som selv ringte Statens vegvesen og Mesta da svevestøvet ga utslag på målestasjonene langs E6 mandag.
AA170321 Da var det sikkert noen som hadde plager, så der ble det gjort tiltak i 12-tiden.
AA170321 DSB har ansvar for opplæring av alle nye brannfolk og brannbefal for å få dem opp på et visst nivå, mens lokalt brannvesen har ansvar for å finne ut hva de trenger av tiltak .
AA170321 Radikalt, men et tiltak Norge burde kopiere, mener den islandske likestillingsministeren.
AA170321 - For å møte pasientenes behov, er det nødvendig med tiltak på mange samfunnsområder, som helsetjenester, skole og arbeidsliv, sier Høie. ( ©NTB ) ¶
AA170321 Vi er ikke i mål når det gjelder objektsikring, men vi er likevel ikke uten evne til sikring og har gjennomført en rekke tiltak , sa Søreide og viste til at i desember i fjor var det lagt beredskapsplaner for 97 prosent av militære nøkkelobjekter.
AA170321 - Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak.
AA170321 Det å bli fratatt barnet sitt med tvang er, uansett årsak, et så inngripende tiltak at de færreste vel fullt ut klarer å forestille seg det.
VG170320 De to etatene har blant annet som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.
SA170320 Det blir energisparende tiltak 365 dager i året, så det grønne skifte gjelder også der.
DN170320 - Finanstilsynet har løpende dialog og møter med DNB for å klarlegge årsaker og sikre at nødvendige tiltak iverksettes, sier Steffensen.
DN170320 Et bedre tiltak er å tilby kompetansen arbeidssøkerne behøver for å gjøre en god jobb i butikken, skriver innleggsforfatteren.
DB170320 - Da kunne vi og smittevernpersonell ha slått i bordet med at det står i handlingsplanen at « slike tiltak skal vi ha », sier Eriksen.
DB170320 Røe Isaksen kaller tiltaket « en forsterket plikt for skolene å sette igang tiltak tidlig » : - 5. klasse er ikke tidlig innsats. 1. klasse er tidlig innsats, slo kunnskapsministeren fast.
DB170320 Innovasjonsfond for skolen : Regjeringen vil gi 50 millioner kroner - et såkalt innovasjonsfond - til å teste ut tiltak som gir mer læring og bedre trivsel.
DB170320 Han tror politifolk med stor lokalkunnskap kan være et tiltak å vurdere.
DB170320 Tidligere har målet vært å få på plass nye satsninger og nye tiltak som kan drive utviklingen videre fremover mot full likestilling.
DA170320 Selv om trioen fikk sparken av Helsedirektoratet, er de rause nok til å foreslå en rekke tiltak som kan bidra til en befolkning som i mindre grad er sykehusavhengig.
DA170320 Han sier dette er et av mange tiltak som trengs for å få ned utslippene.
DA170320 I tillegg til eget mobbeombud vil det senere komme tiltak som egne mobbeundersøkelser blant barn i barnehagen og elever på 1. - 4. trinn, og fadderordning i ungdomsskolen.
DA170320 Politiske tiltak
DA170320 Da bør man vurdere politiske tiltak , sier Sindre Guldvog.
DA170320 Arbeidsgruppen kom imidlertid ikke med konkrete tiltak for finansiering.
DA170320 Ropstad er ikke den eneste som et hendig tiltak for å øke kompetansen blant offentlige ansatte.
DA170320 Selv om trioen fikk sparken av Helsedirektoratet, er de rause nok til å foreslå en rekke tiltak som kan bidra til en befolkning som i mindre grad er sykehusavhengig.
BT170320 Jeg vil anta at mange ulike typer tiltak må til for å rette dette opp.
AP170320 Pessimisme kan nok føre til at vi bretter opp ermene, avdekker dårlige forhold og jobber videre for bedre vilkår og nye tiltak .
AP170320 Kjøtt fra Brasil blir eksportert til over 150 land, og det er derfor viktig at vi er omforent med de andre EU-landene når vi skal utferdige tiltak , skriver Fjetland.
AP170320 Kjøtt fra Brasil blir eksportert til over 150 land, og det er derfor viktig at vi er omforent med de andre EU-landene når vi skal utferdige tiltak , skriver Fjetland.
AP170320 Røe Isaksen sier regjeringen er tydelig på hva slags tiltak skolene bør sette inn : Intensivopplæring i korte perioder.
AP170320 Dessuten settes det av 50 millioner kroner årlig til lokale forskningsprosjekter, slik at skolene bedre kan vite om tiltak de setter inn, virker.
AP170320 - Finanstilsynet har en løpende oppfølging av hendelsene i DNB for å klarlegge årsaker og bankens tiltak .
AP170320 - Basert på de senere hendelser, har Finanstilsynet bedt om en skriftlig redegjørelse og har løpende dialog og møter med DNB for å klarlegge årsaker og sikre at nødvendige tiltak iverksettes, sa direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R.
AP170320 Det blir energisparende tiltak 365 dager i året, så det grønne skifte gjelder også der.
AA170320 Da gikk vi gjennom tiltak og forbedringer på hver arbeidsstasjon, forklarte den daglige lederen.
AA170320 - Gikk gjennom tiltak
AA170320 Skolene må få plikt til å sette inn tiltak for elever som strever med lesing, skriving eller matte, mener regjeringen.
AA170320 Dessuten settes det av 50 millioner kroner årlig til lokale forskningsprosjekter, slik at skolene bedre kan vite om tiltak de setter inn, virker.
AA170320 Han tror politifolk med stor lokalkunnskap kan være et tiltak å vurdere.
AA170320 Hun mener mange menneskeliv kan reddes hvis det iverksettes tiltak før de innsatte løslates, og dersom samarbeidet mellom fengsler og omsorgsapparatet fungerer godt. ( ©NTB ) ¶
DB170319 - Vi føler oss veldig trygge på at vi skal få Arbeiderpartiet med på tiltak som gjør en forskjell.
DB170319 I samråd med Hovedredningssentralen har vi forberedt tiltak som vi vurderer å sette inn på søndag, fortalte operasjonslederen t. til Nordlys i 22-tida lørdag kveld.
DB170319 Han mener å kunne vise til en rekke tiltak som beviser at SV gjør mye for norsk industri.
DB170319 - Vi leter nå etter en ny rekke med diplomatiske, sikkerhetsmessige og økonomiske tiltak .
DA170319 Nero er et prosjekt som skal utvikle helsetjenestens evne til å gripe inn ved skadelig bruk av alkohol og legemidler for å bedre helse- og livskvalitet hos eldre, samt utsette eller unngå behov for ressurskrevende tiltak .
DA170319 Carling advarer mot å styre bistanden for mye, eller tro at tiltak i migrasjonspolitikken kan hindre radikalisering.
BT170319 EUs tiltak for å stanse flyktningstrømmen ser ikke ut til å ha noen effekt.
BT170319 Det er også ventet at han vil legge frem tiltak for å bremse innvandring.
BT170319 Hvis man ikke er særlig skolemotivert fra før, kan dette være nok til at elever faller fra, noe man lenge har prøvd ulike tiltak for å motvirke uten å lykkes.
AP170319 Jemtland beklager dette, men påpeker at dette var et tiltak for å sikre kjernevarmenettet og Oslos befolkning for uønskede lekkasjer.
VG170318 En av grunnene til at Obamas advokater handler så raskt er fordi Trump utøvet aggressiv iverksettende tiltak fra dag én.
SA170318 Vi må derfor ta på alvor alle bil- og andre trafikkregulerende tiltak som vil kunne bidra til å skape varige og negative følger for sentrum og den viktige sentrumshandelen.
SA170318 For å unngå dette blir det da avgjørende at vi får frem mest mulig faktabasert og lokal kunnskap før de ulike tiltak settes ut i live.
SA170318 - Positive tiltak
DB170318 Uansett art av krenkelser skal skolen og kommunen sette inn tiltak .
DB170318 Skolen må finne ut hva som skjer, hvem som er involvert, hvordan håndterer vi det og med hvilke tiltak .
DB170318 Konkrete tiltak kan være at mobber blir stanset, at de som blir mobbet blir inkludert i et miljø og at de voksne griper inn og viser at de har nulltoleranse mot noen former for krenkelser.
DB170318 Det skal være tiltak som er forankret i forskning og ikke bare noe man synes, tenker eller tror elever skal ha.
DB170318 - Vi har ikke spesielle tiltak som går på den biten, men det går på det generelle i forhold til kommunikasjon mellom elever og lærere.
DB170318 - Skolen og kommunen skal sette inn tiltak
DB170318 - Skolen har så langt ikke klart å avdekke hva som skjuler seg bak tallene i elevundersøkelsen og har derfor bedt om ekstern bistand for å finne ut hvilke elever som blir utsatt for mobbing og hvem som mobber, for deretter å iverksette nødvendige tiltak .
DB170318 - Har dere gjort noen tiltak i forhold til resultatet på at det er de voksne som mobber ?
DB170318 - Dersom det er en negativ utvikling på flere områder, bør en skole undersøke og diskutere resultatene med lærere, elever og foreldre, og om nødvendig sette inn tiltak for å bedre situasjonen, sier Haagensen.
DB170318 - Av spesifikke tiltak kommer vi til å legge ut flytebrygger utenfor Aker Brygge for at folk skal kunne bade.
DB170318 I Norge så vi det da en spontan Facebook-aksjon, Refugees Welcome to Norway, samlet titusener til dugnad og grep inn i myndighetenes behandling av flyktninger, ikke bare i protest, men gjennom direkte handling og tiltak .
DA170318 Nå kan 3.200 EPA-ansatte miste jobben, og tiltak for å sikre rent drikkevann og håndtere farlig avfall kan bli skrotet.
DA170318 De jobber med lokalsamfunnsutvikling og tiltak for å skaffe til veie rimelige boliger, i tillegg til blant annet matutlevering til fattige pensjonister.
DA170318 Det er imidlertid ikke mange av de mest pressede turistkommunene rundt i landet, som har etterlyst et slikt tiltak , som sliter med å finansiere fellesgoder som søppelhåndtering, toaletter, samt vedlikehold og tilrettelegging av natur og attraksjoner.
DA170318 Louis, et lite populært tiltak i innflytelsesrike kretser i nabolaget.
AP170318 Tiltak er nå satt i verk for å redde tegningene i « rottehullet ».
AP170318 - Positive tiltak
AA170318 Vi skal ha diskusjoner med Kina for å finne ut hvilke andre tiltak som kan gjennomføres, sa Tillerson torsdag.
AA170318 I rapporten ber ekspertene om en våpenembargo mot Sør-Sudan, et tiltak som USA støtter, men som ble avvist av FNs sikkerhetsråd i en avstemning i desember.
AA170318 - Norsk politi er høyt utdannet, og vi gjennomfører i dag mange kompetansehevende tiltak både gjennom etter- og videreutdanning på Politihøyskolen og i distrikt og særorgan.
AA170318 Støyplager kan ofte forebygges ved riktig plassering av bebyggelsen på tomten, ved gode planløsninger og støydempende tiltak .
AA170318 Fortetting er et godt tiltak for å spare dyrka mark og naturområder.
AA170318 Det er imidlertid bedre å forebygge støyplager enn å løpe etter med avbøtende tiltak .
SA170317 Som et av mange tiltak for å møte de ovennevnte utfordringene vinner Smartby-begrepet større og større fotfeste.
SA170317 Nå må Sandnes kommune komme med tiltak for å sikre trafikken gjennom Ganddal bedre, før aktørene i Vagle næringspark kan få grønt lys for drift.
DN170317 Regjeringens tiltak
DN170317 - Vi har i 2016 fortsatt vårt arbeid for å utvikle fremtidsrettede konsepter samtidig som det har vært gjennomført tiltak for å redusere kostnadsnivået og effektivisere drift.
DN170317 « 2016 har vært et år med betydelig fokus på tiltak for å redusere kostnader, effektivisering av drift samt utvikling av fremtidsrettede tjenester og konsepter.
DN170317 - Vi leter nå etter en ny rekke med diplomatiske, sikkerhetsmessige og økonomiske tiltak .
DN170317 Et tiltak er å fjerne akasietrær, som er plantet av fuglefangerne for å lure til seg fuglene som liker å sitte i trærne.
DB170317 Derfor var hun den første som skrev under Kikkan Randalls brev, som krever tøffere tiltak mot doping i sporten.
DB170317 - Vi leter nå etter en ny rekke med diplomatiske, sikkerhetsmessige og økonomiske tiltak .
DB170317 « Offensive tiltak nødvendige » ¶
DB170317 Det er manglende lønnsomhet som truer de skandinaviske arbeidsplassene, hvilket gjør at offensive tiltak er nødvendige for at SAS skal ekspandere - og med det trygge eksisterende og skape enda flere arbeidsplasser både ute og hjemme.
DB170317 - Vi leter nå etter en ny rekke med diplomatiske, sikkerhetsmessige og økonomiske tiltak .
DB170317 ¶ OFFENSIV : « Det er manglende lønnsomhet som truer de skandinaviske arbeidsplassene, hvilket gjør at offensive tiltak er nødvendige for at SAS skal ekspandere », mener Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.
DB170317 « Offensive tiltak nødvendige » ¶
DB170317 Det er manglende lønnsomhet som truer de skandinaviske arbeidsplassene, hvilket gjør at offensive tiltak er nødvendige for at SAS skal ekspandere - og med det trygge eksisterende og skape enda flere arbeidsplasser både ute og hjemme. » | Da Trump og Merkel ble oppfordret til å håndhilse, stirret han bare tomt ut i lufta ¶
DB170317 Støre lovet en rekke tiltak for å sikre et organisert og trygt arbeidsliv, men gjorde det klart at han trenger fagbevegelsens hjelp for å vinne valget og skifte ut dagens regjering.
DB170317 - Sammen med partene i arbeidslivet har vi satt i gang et arbeid mot arbeidslivskriminalitet, og det er satt inn målrettede tiltak mot Sør- og Vestlandet for å bekjempe ledigheten.
DB170317 På generell basis kan vi si at dette er en type tiltak vi vet virker positivt på fremkommeligheten.
DB170317 De av oss som har deltatt i større organisasjoner vet at slike tiltak kan ha svært positiv virkning.
DB170317 Politikerne har bestemt seg for særlig to tiltak som skal få ned disse utslippene raskt : ¶
DA170317 Å frykte for familien sin gjør at folk blir sjuke og bruker opp kreftene på det istedenfor integrering, hevder hun, og påpeker at programmet inneholder en rekke tiltak for raskere integrering, som mer språkopplæring.
DA170317 Hun forklarer at forslaget er ment som et forebyggende tiltak mot seksuelle overgrep mot barn.
BT170317 Juryen la vekt på at Riksadvokaten i etterkant av prosjektet ba Økokrim om å vurdere hvor utbredt og samfunnsskadelig dette fenomenet er i Norge, og om det er behov for ytterligere tiltak for å kunne bekjempe denne typen kriminalitet.
AP170317 | USAs utenriksminister vil presse Kina til tøffere tiltak mot Nord-Korea ¶
AP170317 - Vi mener Kina spiller en svært viktig rolle og skal drøfte hvilke andre tiltak som kan gjennomføres, sa utenriksministeren da han torsdag kveld avsluttet sitt besøk i Japan og reiste videre til Sør-Koreas hovedstad Seoul.
AP170317 » Ifølge Lov om helsepersonell § 17 skal helsepersonell av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene ( Fylkesmannen/Statens helsetilsyn ) informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.
AP170317 Slik de ser det, har tilbakemeldingene og gjennomførte tiltak vært tilstrekkelige.
AP170317 Likevel er 70 prosent av utviklingshemmede her i landet uten arbeid, mens rundt 30 prosent er på forskjellige tiltak , ifølge Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ( NAPHA ).
AA170317 - Vi leter nå etter en ny rekke med diplomatiske, sikkerhetsmessige og økonomiske tiltak .
AA170317 Finansbyråets hovedkontorer ligger i Jordan, og det er så langt ikke kjent hvordan Israels tiltak vil bli gjennomført.
AA170317 Også her hjemme er det innført flere tiltak for å hindre matsvinn.
AA170317 Vi har etterspurt dokumentasjon vedrørende Kvikkas' planer og tiltak , men har ikke fått dette, sier Randi S.
AA170317 - Nei, men vi ønsker å sette inn tiltak i de kommunene som trenger hjelp.
AA170317 Vi har etterspurt dokumentasjon vedrørende Kvikkas' planer og tiltak , men har ikke fått dette, sier Randi S.
VG170316 I følge rapporten ba Riksadvokaten Hordaland statsadvokatembeter blant annet undersøke prioriteringer og beslutningsprosesser knyttet til saksinntak, og vurdere behovet for tiltak og/eller pålegg i en dialog jed politidistriktet.
SA170316 Vi mener at det er fullstendig meningsløst å innføre dramatiske tiltak i hele kommunen basert på målinger på bilforurensing målt omtrent midt i byen verste trafikkmaskinområde, samtidig som et av Nordens største anleggsprosjekt bygges hundre meter fra måleinstrumentene.
SA170316 Siden det er ikke vilje til å koste og vaske i Kannik i større grad, nettopp fordi det er her trafikkforurensningen er størst, blir det som om vi slo av lufteanlegget inni byfjord-tunnelen, målte luften og deretter innføre dramatiske tiltak som rammer ulike innbyggere i byen.
SA170316 Om luften i Stavanger er så farlig at det kreves drastiske tiltak som, f.eks. forbud mot dieselbiler eller andre biler på bestemte dager, er først et faglig spørsmål og dernest et politisk tema.
SA170316 Men om luften en gang hadde blitt så forurenset at det utgjøre en trussel mot allmennheten, hadde vi vært villig til å innføre alle tenkelige tiltak for å sikre din og min luft.
SA170316 DEBATT : Det er fullstendig meningsløst å innføre dramatiske tiltak i hele Stavanger kommune basert på måling av forurensing fra biler omtrent midt i byen verste trafikkmaskin.
SA170316 Betyr det at vi vet at luften i Stavanger er så farlig at dramatiske tiltak må innføres ?
SA170316 Bergen med sine spesielt utfordrende geografiske forhold med Bergensdalen med syv fjell har 14 målere for å danne grunnlag for å kunne avgjøre når det er så farlig at tiltak må settes i verk.
FV170316 Det finnes dessverre ingen dokumenterte tiltak som generelt kan bedre sædkvaliteten.
FV170316 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
DN170316 - Men plutselige kutt i støtten kan tvinge fram tiltak der og da som vil undergrave virkningen av reforminnsatsen på lang sikt, skriver han videre.
DN170316 - Vi har informert åpent om alle våre betalinger i Angola og svart på hvordan vi har gjort tiltak for å forsikre oss om at det gjøres i tråd med norske og internasjonale lover og regler, sier Pedersen.
DN170316 Selv om de fire partiene åpner for utslippsøkning, er de opptatt å få på plass tiltak som gjør at utslippene begrenses.
DB170316 Han forklarer problemene med feil i datalagringssystemene der alle data ligger, og at man etter feilsøking og tiltak er i ferd med å restarte alle systemer.
DB170316 Vi ønsker å få på plass gode og langsiktige tiltak som varer, som for eksempel en lavutslippssone i Oslo.
DB170316 - Vi synes det var et modig tiltak , sier han til Dagbladet, og understreker : ¶
DB170316 Vi har nå revidert vår strategi fra 2015, og vi har styrket og fått inn nye tiltak , sier Hauglie.
DA170316 Her tallfestes ikke bare klimamålene, men også effekten og kostnaden ved ulike tiltak .
DA170316 En sentral del av klimapolitikken til byrådet i Oslo, er en rekke tiltak rettet mot biltrafikken for å begrense den og gjøre den mer klimavennlig.
BT170316 Vi skal ha diskusjoner med Kina for å finne ut hvilke andre tiltak som kan gjennomføres, sa Tillerson.
BT170316 - Rapporten viser at vi nå driver forsvarlig, og at de grepene vi har gjort er adekvate tiltak som statsadvokaten gir sin tilslutning til.
BT170316 | Helgesen varsler tiltak mot plastforsøpling ¶
BT170316 - Rapporten viser at vi nå driver forsvarlig, og at de grepene vi har gjort er adekvate tiltak som statsadvokaten gir sin tilslutning til.
BT170316 En meget viktig erkjennelse som det foreløpig er vanskelig å se at blir omsatt til kraftfulle tiltak , med mindre tiltakene ikke koster noe.
BT170316 Den ulykken førte til mange tiltak som forsterket sikkerheten på sokkelen, blant annet økt krav til beredskapsopplæring.
BT170316 At de ulike delene av næringen skal samarbeide, partssamarbeidet, er et av tre tiltak petroleumstilsynet har for å snu trenden på norsk sokkel.
AP170316 Statsråden innrømmer at det er helt uvanlig å foreslå en skattelettelse for en spesifikk næring, men hun mener at det nå haster å komme med tiltak for hoteller og overnattingssteder for å bygge opp under en svært positiv utvikling i norsk reiseliv.
AP170316 Når vi nå også foreslår kutt i formuesskatten vil dette etter min mening være et viktig tiltak for å bygge opp en bransje som vil bli et stadig viktigere innslag i vårt voksende næringsliv, sier Mæland.
AP170316 Selv om de fire partiene åpner for utslippsøkning, er de opptatt å få på plass tiltak som gjør at utslippene begrenses.
AP170316 Europeiske land vil ha nasjonal kontroll over asylstrømmen, men er avhengig av tiltak i andre land.
AA170316 - Men plutselige kutt i støtten kan tvinge fram tiltak der og da som vil undergrave virkningen av reforminnsatsen på lang sikt, skriver han videre.
AA170316 Vi skal ha diskusjoner med Kina for å finne ut hvilke andre tiltak som kan gjennomføres, sa Tillerson. ( ©NTB ) ¶
AA170316 « Etter rettens syn har man nå kommet til et punkt hvor det ikke er mulig gjennom andre tiltak å verne samfunnet mot hans aktiviteter », går det frem av dommen.
AA170316 Nesten fire av ti utredninger mangler en tydelig beskrivelse av hvilket problem som skal løses, og sju av ti vurderer ikke alternative tiltak og sammenligner fordeler og ulemper ved disse.
AA170316 Hvis politikere og beslutningstakere ikke vet hvilket problem som skal løses, risikerer vi at staten gjennomfører tiltak som virker mot sin hensikt eller sløses bort penger på tiltak som ikke har effekt, sier fungerende direktør i DFØ, Roger Bjerke.
AA170316 Hvis politikere og beslutningstakere ikke vet hvilket problem som skal løses, risikerer vi at staten gjennomfører tiltak som virker mot sin hensikt eller sløses bort penger på tiltak som ikke har effekt, sier fungerende direktør i DFØ, Roger Bjerke.
SA170315 Samtidig står et tiltak i Helse Stavanger mot ungt utenforskap i fare for å avsluttes.
SA170315 Det finnes dessverre ingen dokumenterte tiltak som generelt kan bedre sædkvaliteten.
SA170315 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
FV170315 Det er ifølge oppvekstdirektør Arild Rekve en rekke tiltak for barn i fattige familier, men familiene er ikke alltid like flinke til å bruke den.
DN170315 Tiltak som skjerpede krav til markedsføring av forbrukslån og et gjeldsregister er allerede på gang, og politikerne må bidra til å lande disse diskusjonene, mener Flesland.
DB170315 Ifølge BBC truer president Erdogan Nederland med flere « nye uspesifiserte tiltak ».
DB170315 Planen er tiltak for å bekjempe fattigdom og skape en mer rettferdig fordeling av ressursene, lover Lysbakken.
DB170315 Erna Solberg snakket om ulikhet igjen og igjen under Høyres landsmøte, men uten å ha noen tiltak .
DB170315 Ifølge BBC truer nå president Erdogan Nederland med nye « nye uspesifiserte tiltak ».
DA170315 Et stressmestringskurs høres ut som et flott, forebyggende tiltak for at elevene skal kunne håndtere en stressende skolehverdag, sier fylkesdirektør for opplæring, Joar Loland.
DA170315 Samtidig går det fram av brevet at mange tiltak er iverksatt for å spare penger og at de kan bli etterfulgt av mange flere : ¶
BT170315 Hvordan kan vi mobilisere mer biomasse gjennom tiltak som økt skogplanting og frøforedling som gir trær som vokser raskere, og hva kan vi lære av Sverige og Finland om hvordan rammevilkårene bør utformes slik at også vi får milliardinvesteringer i fremtidens grønne industri.
AP170315 - Hvis man ikke gjør noen tiltak , tror jeg man får sosiale klasser i Norge.
AP170315 Det finnes dessverre ingen dokumenterte tiltak som generelt kan bedre sædkvaliteten.
AP170315 Tiltak for å forebygge antibiotikaresistens må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen.
AA170315 Tilsynet har derfor varslet pålegg om å etablere robuste planer som skal sikre at anlegget blir forsvarlig vedlikeholdt, og etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte.
AA170315 - Vi har allerede satt i gang flere tiltak , der det viktigste er å intensivere vedlikeholdet.
AA170315 Tiltak som skjerpede krav til markedsføring av forbrukslån og et gjeldsregister er allerede på gang, og politikerne må bidra til å lande disse diskusjonene, mener Flesland.
AA170315 Konsesjonsgrenser et ett av flere tiltak for å holde situasjonen under kontroll.
VG170314 Vi står fast ved at avtalen ikke bør forlenges, og vi er nå i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet for å få på plass tiltak for å gjøre det trygt og godt for innsatte å være i Nederland.
SA170314 Hvordan kan vi mobilisere mer biomasse gjennom tiltak som økt skogplanting og frøforedling som gir trær som vokser raskere, og hva kan vi lære av Sverige og Finland om hvordan rammevilkårene bør utformes slik at også vi får milliardinvesteringer i fremtidens grønne industri ?
SA170314 Tiltak for en bedre skole, opptrappingsplan for psykisk helse og ledighetstiltak må ses i sammenheng med arbeidet med å omstille norsk arbeidsliv.
DN170314 Regjeringen har måttet tåle kraftig kritikk fra Arbeiderpartiet for manglende tiltak mot økt ledighet.
DB170314 Høyres landsmøte vedtok å prøve ut « skadebegrensende tiltak » for tunge rusmisbrukere, inkludert behandling med heroin.
DB170314 - Jeg kunne forstått feiringen om du hadde laget 50 tiltak som ville sørget for en bedre integrering.
DB170314 I Bergen har det også vært gjort tiltak mot kjøretøy som slipper ut mye NOx.
DB170314 Begrepet vinterdepresjon er hett stoff hele vinteren gjennom, og det er lett å kjenne seg igjen i symptomene som listes opp i media : mangel på tiltak og energi, nedstemthet, trøtthet, økt søvnbehov og økt matlyst.
DB170314 ne for at heroin kan tas i bruk i behandlingen av tunge rusmisbrukere, samt gå inn for at sprøyterommene skal kunne bli flerbruksrom, hvor andre og mindre skadelige måter å innta rusmidler på tillates, og at fastleger skal kunne starte behandling med Subutex og Subuxosone utenfor LAR, er viktige tiltak som vil bedre rusbehandlingen.
DB170314 En rekke tiltak for å begrense eller eliminere skadevirkningene ved rusmidler, som krigen mot narkotika i andre land, gjengdannelse, smugling, urene stoffer og rekruttering av våre mest sårbare ungdommer til narkotikakriminalitet, forutsetter regulert produksjon og salg av ulovlige rusmidler.
DB170314 Det er imidlertid beklagelig at Høyre slår fast at « forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak ».
DA170314 Vi må vite at tiltak som settes inn vil ha virkning.
DA170314 I stedet for å gå minimumskravene i sømmene inviterer vi Tørnkvist og Sorteberg til å komme med innspill til hvordan vi kan foreta en optimal måling av Stavanger luftkvalitet, plassering av flere målestasjoner og andre tiltak for å få en så nøyaktig måling som mulig.
DA170314 Ellers kan vi risikere å bruke skattebetalernes penger på tiltak som ikke har virkning og si oss fornøyde med det.
DA170314 Vi har mulighet til å stoppe arbeider midlertidig og be om ytterlige tiltak knyttet til arbeidets art eller framdrift.
BT170314 Kunne politikerne samle seg om tiltak som skaper samhold og trygghet mellom folk og gi barna troen på det gode mennesket, vil vi sannsynligvis se et mindre behov for flukt og bruk av narkotiske midler.
BT170314 Ifølge TV 2 opplyser Justisdepartementet til Åsted Norge at de jobber med nye retningslinjer for bruk av narkotikahund som forebyggende tiltak i skolene.
AA170314 Havarikommisjonen anbefaler blant annet at operatørselskapet bør revidere sitt sikkerhetsstyringssystem og at Sjøfartsdirektoratet bør skaffe seg oversikt over RIB-næringen og innføre ytterligere tiltak for å styrke sikkerheten. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) gleder seg over de lave tallene, men lover samtidig tiltak der rovdyr er et problem.
VG170313 Utfallet er fair, og vi burde bruke pengene våre på bedre utdanning av utøverne, preventive tiltak og avsløre statsstyrt doping som vi har sett i Russland.
VG170313 - Fantasy er et fantastisk tiltak som vil skape større engasjement, og løfte profiler, sier han, og legger til at han er en uerfaren spiller selv : ¶
VG170313 Men det kan også dreie seg om andre inngripende tiltak som tilgang til egen telefon, hvordan besøk tilrettelegges og andre typer « gråsonetvang » som flyttes inn i husordenreglene, sier Dale.
VG170313 Det er også trist at ulovlige tiltak vedvarer.
VG170313 Dale sier at han har forståelse for at systemene kan oppfattes som tungvinte, men at det er avgjørende at det formelle er på plass rundt så alvorlige og inngripende tiltak som beltelegging.
VG170313 I tillegg til å forsøke å bevise at han er fra Somalia, har Mahamud også argumentert for at utvisningen er et uforholdsmessig tiltak overfor ham.
SA170313 Barnetrygden som er en av mange tiltak mot fattigdom i barnefamilier, vil alene løfte 20.000 barn ut av en oppvekst i fattigdom !
DN170313 Kinas tiltak mot kapitalutførsel vil helt sikkert bremse salget i Kina.
DB170313 Vi har aldri tatt til orde for tiltak som favoriserer egne borgere eller industri.
DB170313 Redersjefen mener at å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på vår egen sokkel er et proteksjonistisk tiltak .
DA170313 Mangler tiltak
DA170313 Samfunnet, gjennom Nav eller skolen, må ta ansvar for alternative løp og kompenserende tiltak .
DA170313 Ordningen med arbeidstrening gjennom lønnstilskudd ser ut til å være et tiltak som er effektivt både overfor ungdom og andre.
DA170313 Vi har satt inn tiltak , som mer til psykisk helse, for å forebygge så vi ikke får flere unge uføre, sier Solberg.
DA170313 Jeg kan ikke se at Ap har kommet med noen tiltak eller med noen forslag på Stortinget om dette.
DA170313 Hun mener flere av regjeringens tiltak som skal hindre unge uføre, vil sørge for at spådommene fra perspektivmeldingen i 2013 ikke slår inn i 2035.
AP170313 - Høyre var opptatt av utenforskap da vi var i opposisjon, og selv om vi i regjering har satt inn en rekke tiltak , er tallet fortsatt altfor høyt.
AP170313 - Tiltak tar tid ¶
AA170313 FNs sikkerhetsråd har så langt ikke satt i verk noen tiltak for å rettsforfølge beskyldningene.
AA170313 Denne saken har sådd tvil om tilliten, det er derfor vi gjennomfører en rekke tiltak .
AA170313 - Rita varsler « drastiske » tiltak for å gjenreise tillit ?
AA170313 Regjeringen jobber nå med " korrigerende tiltak ", ifølge statsråden.
AA170313 Dette vil vi bruke til å sette inn tiltak og gjøre justeringer, sier han.
VG170312 For det var overhodet ikke noe nytt at biodrivstoff var et tvilsomt tiltak .
DN170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
DB170312 Under Stoltenberg II-regjeringen kom det derfor hele tre handlingsplaner mot sosial dumping, med en rekke tiltak som bidro til å bekjempe utviklingen.
DB170312 I motsetning til andre land der det har vokst frem store lavlønnssektorer av « arbeidende fattige », har vi i Norge møtt denne utviklingen med politiske tiltak og en målrettet innsats for å gi arbeidsinnvandrerne rettigheter og få dem fagorganisert.
DB170312 Fordi den urettferdige konkurransen om sikkerhet, lønn og arbeidsforhold er så sterk, og fordi de useriøse aktørene er så tilpasningsdyktige, har det hele tiden vært nødvendig å fylle på med nye tiltak .
DA170312 Solberg minner om at heller ikke de rødgrønne klarte å få ungdom tilbake i jobb, men at det tar tid før regjeringens tiltak rettet mot tidlig innsats i skolen, lærerløft og psykisk syke får effekt.
AP170312 Nylig beordret Egypts president Abdel Fatah al-Sisi myndighetene til å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å hjelpe kopterne som nå har flyktet fra sine hjem i Nord-Sinai.
AA170312 Målet for Rio er " å utvide strategien med vaksinasjon som forebyggende tiltak ", skriver helsemyndighetene i en uttalelse lørdag.
AA170312 Solberg minner om at heller ikke de rødgrønne klarte å få ungdom tilbake i jobb, men at det tar tid før regjeringens tiltak rettet mot tidlig innsats i skolen, lærerløft og psykisk syke får effekt.
AA170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
VG170311 Men i stedet ser vi en asyl- og flyktningpolitikk med stadige innstramminger og tiltak som skal sende et signal for at færrest mulig kommer hit, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas Norgesprogram i en pressemelding.
DB170311 Til slutt vedtok et knapt flertall å starte forsøk med nye skadebegrensende tiltak , « som for eksempel heroinassistert behandling, som et tilbud til tunge rusmisbrukere. » - Hjelp, ikke straff ¶
DB170311 De som er narkomane og deres pårørende fortjener at vi snur alle steiner og ikke lar prinsippene stå i veien for å prøve nye tiltak som kan hjelpe.
DB170311 - Jeg håper Høyre fortsatt mener at når vi skal sette i gang tiltak, så skal vi vurdere og prioritere mellom flere gode tiltak .
DB170311 - Jeg håper Høyre fortsatt mener at når vi skal sette i gang tiltak , så skal vi vurdere og prioritere mellom flere gode tiltak.
AP170311 Operasjonsleder Steinar Hausvik forteller at de og arrangøren har iverksatt tiltak som følge av disse erfaringene.
AP170311 - Fra norsk side mener vi det er både urimelig og uberettiget å bruke EUs restriktive tiltak som grunnlag for å nekte norske statsborgere innreise i Russland.
AA170311 - Fra norsk side mener vi det er både urimelig og uberettiget å bruke EUs restriktive tiltak som grunnlag for å nekte norske statsborgere innreise i Russland.
AA170311 Men i stedet ser vi en asyl- og flyktningpolitikk med stadige innstramminger og tiltak som skal sende et signal for at færrest mulig kommer hit, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas Norgesprogram i en pressemelding.
VG170310 I november tilbød Park seg å gå av som president dersom de folkevalgte kunne komme opp med et tiltak for maktskifte som « minimerte ethvert maktvakuum og styringskaos ».
VG170310 Jeg foreslår fire tiltak som kan få flere flyktninger i arbeid : ¶ 1.
VG170310 Alt slikt er vanskelig å måle, særlig på kort sikt, men forskning fra blant andre Menon Economics viser at lavere formuesskatt på arbeidende kapital er et godt tiltak for å få mer kapital til norsk, risikofylt eierskap i mindre bedrifter, særlig i distriktene og når det trengs omstilling.
VG170310 ulturalisme som formål å ivareta minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet, det vil si lovgivning og retningslinjer som for eksempel har til hensikt å rette opp urett som tidligere er begått fra statlig hold, lovgivning som sikrer minoriteters stemme i politiske beslutninger, og generelt tiltak som sikrer minoriteters likeverdige deltakelse i samfunnet.
VG170310 Det samme er økonomisk støtte til religiøse minoriteter, kulturelle aktiviteter og andre tiltak som støtter minoriteters deltakelse og rettigheter i samfunnet.
VG170310 - Norge har sammen med EU og andre nærstående land innført restriktive tiltak på grunn av Russlands folkerettsbrudd på Krim og i Øst-Ukraina.
VG170310 - Fra norsk side mener vi det er både urimelig og uberettiget å bruke EUs restriktive tiltak som grunnlag for å nekte norske statsborgere innreise i Russland.
VG170310 I tillegg vil de målrette tiltak for å støtte lavinntektsfamilier.
VG170310 Et flertall i programkomiteen gikk inn for å beholde ordningen med barnetrygd, men med åpning for andre tiltak for å hjelpe barnefamilier med svak økonomi, ¶
SA170310 Partiet vil samtidig " vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi ", heter det i det nye programpunktet.
DN170310 Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
DN170310 Budsjettet må godkjennes av Kongressen, og noen av kuttene i tiltak mot forurensing vil kunne møte motstand i begge de store partiene.
DB170310 « En utlending kan ikke utvises dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket, vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene », sier utlendingsloven.
DB170310 « Det er i dag et vilkår for utvisning at dette ikke er et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.
DB170310 Dermed konkluderer de med at det vil være et uforholdsmessig tiltak å utvise Mahamud fra Norge med varig innreiseforbud.
DB170310 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter.
DB170310 - Formålet å skaffe midler til andre gode tiltak for barnefamilier er godt.
DB170310 Dette er et viktig tiltak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier Listhaug.
DB170310 Partiet vil samtidig « vurdere andre målrettede tiltak for å sttøtte barnefamilier med svak økonomi », heter det i det nye programpunktet.
DB170310 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter, men fikk ikke gjennomslag.
DB170310 - Formålet å skaffe midler til andre gode tiltak for barnefamilier er godt.
DA170310 Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
DA170310 Budsjettet må godkjennes av Kongressen, og noen av kuttene i tiltak mot forurensing vil kunne møte motstand i begge de store partiene.
DA170310 Partiet vil fortsatt ha universell barnetrygd, men samtidig « vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi, ifølge vedtaket.
DA170310 Dette er et mye bedre tiltak mot barnefattigdom, mener både ekspertene og Vinje.
DA170310 Dette er et viktig tiltak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier Listhaug.
DA170310 For å få mer offensive tiltak innenfor klima, samferdsel, miljø og fordeling.
BT170310 DRONER : Da øvelsen « Rein 2 » fikk besøk av droner i november i fjor, uttalte hæren at ønsker seg skarpere tiltak mot spionasje.
BT170310 Partiet vil samtidig " vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi ", heter det i det nye programpunktet.
AP170310 - Men konkrete tiltak koster penger.
AP170310 Partiet sier at de vil " vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi ", heter det i det nye programpunktet.
AP170310 Den formuleringen som til slutt ble vedtatt om barnetrygd ble slik : Høyre vil « beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi.
AP170310 » Ifølge Lov om helsepersonell § 17 skal helsepersonell av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene ( Fylkesmannen/Statens helsetilsyn ) informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.
AP170310 Andre tiltak har ifølge ledelsen vært opplæring, nye rutiner for vurdering av selvmordsrisiko og tiltak knyttet til forebygging av overdosedødsfall.
AP170310 Andre tiltak har ifølge ledelsen vært opplæring, nye rutiner for vurdering av selvmordsrisiko og tiltak knyttet til forebygging av overdosedødsfall.
AA170310 Metan er en kraftig klimagass, og utslippskutt kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
AA170310 Budsjettet må godkjennes av Kongressen, og noen av kuttene i tiltak mot forurensing vil kunne møte motstand i begge de store partiene.
AA170310 - Vi mener det er uheldig at våre tjenester og våre ansatte intetanende involveres i ulovlig virksomhet, og har støttet at det iverksettes tiltak som hindrer dette.
AA170310 Dette er et viktig tiltak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier Listhaug.
AA170310 Partiet vil fortsatt ha universell barnetrygd, men samtidig « vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi, ifølge vedtaket.
AA170310 Dette er et mye bedre tiltak mot barnefattigdom, mener både ekspertene og Vinje.
AA170310 ¶ Landsmøtet vedtok fredag å prøve ut « skadebegrensende tiltak » for tunge rusmisbrukere, inkludert behandling med heroin.
AA170310 Partiet vil samtidig " vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi ", heter det i det nye programpunktet.
AA170310 - Politikontaktordningen er et av flere tiltak for å sikre at politiet er til stede i alle kommuner, også i kommuner som tidligere ikke har hatt en fast tilstedeværelse.
AA170310 Dette krever tiltak .
AA170310 Formålet er å gi grunnlag for beslutninger, tiltak og kommunikasjon mellom sykepleier og lege.
AA170310 Den kontinuerlige forbedringen av teknologi, kunnskap og tiltak fordrer at utdanningssystemet følger med i timen og tilpasser seg til den nye kliniske hverdagen som møter sykepleiestudenten i praksis og etter endt utdanning.
VG170309 Det er en mengde tiltak som må vedtas, og det gjør regjeringen.
VG170309 Så lenge våre folkevalgte ikke fører en klar tale mot kristne fundamentalister, har de ingen integritet når de snakker om tiltak mot fundamentalisme i muslimske miljøer.
VG170309 At skoginteressene fikk med seg politikerne, handler om behov for å virke grønnest mulig og mangel på andre enkle tiltak å velge i.
VG170309 Statsministeren sier at dette skal bli et lovfestet tiltak i pakken for tidlig innsats, dersom Høyre får bestemme videre.
VG170309 Jeg mener at alle tiltak som kan hjelpe barna til å knekke lese og regnekoden, men er usikker på om bare en kodeknekker på hver skole er nok.
VG170309 Nå går 29-åringen på tiltak i regi av Nav.
VG170309 Som eksempler nevner Solberg tiltak som gratis kjernetid i barnehagen og støtte til fritidsaktiviteter.
VG170309 I tillegg vil de målrette tiltak for å støtte lavinntektsfamilier.
VG170309 - Å gi gratis ytelser er tiltak som ikke er så lett synlige.
SA170309 Så for å kunne være beredt på det tenkelige og det utenkelige, oppfordrer DSB alle nordmenn til å tenke gjennom og vurdere tiltak som øker beredskapen hjemme, i tilfelle det skulle oppstå situasjoner der man må klare seg uten vanlige hjelpemidler som vannforsyning og strøm.
DN170309 Regjeringen har allerede innført flere tiltak for å hindre at ungdom faller fra videregående skole, blant annet en fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent, med mulighet for å utvise skjønn opp til 15 prosent.
DN170309 I programutkastet nøyer Høyre seg med å gå inn for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, et tiltak som kan ha en prislapp på 7 - 8 milliarder.
DB170309 I sin landsmøtetale sa hun at å se mennesker komme i gang med livene sine igjen takket være tiltak som virker, er selve meningen med politikken.
DB170309 Kripos understreker at flere av dem som arrangerte russearrangementer i fjor, økte forebyggende tiltak knyttet til sikkerhet ved toaletter, belysning på området og satte inn flere vakter/politi.
DB170309 Det er viktig at man får utredet effekten og konsekvensen av dette, og at vi er med på tiltak som gir klimakutt, men vi kan ikke risikere at norske bileiere får en utforutsett regning.
DB170309 Mindretallet vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte familier med lave inntekter.
DB170309 Eller i klimapolitikken, hvor det « finnes penger både til Venstres tiltak for mindre privatbilisme og til Frp's tiltak for mer privatbilisme », for å sitere Minervaredaktør og høyreideolog Nils August Andresen.
DB170309 Eller i klimapolitikken, hvor det « finnes penger både til Venstres tiltak for mindre privatbilisme og til Frp's tiltak for mer privatbilisme », for å sitere Minervaredaktør og høyreideolog Nils August Andresen.
DA170309 - Sp er et miljøparti, men vi har andre metoder og tiltak som ikke straffer vanlige folk.
DA170309 I tillegg lovet hun milliarder til forskning og utvikling av teknologi som kan bli til nye næringer og arbeidsplasser, så vel som bedre kvalitet i eldreomsorgen, satsing på skole, forsvar, integrering og tiltak mot utenforskap.
DA170309 Slike målrettede tiltak kan for eksempel også være kontantytelser, det er ikke utelukket.
DA170309 Bru, som er kvinnepolitisk talsperson, er blant dem som mener dagens barnetrygd må erstattes med gratis barnehage og SFO, samt målrette tiltak til lavinntektsfamilier.
DA170309 - Vi foreslår ikke direkte å behovsprøve barnetrygden, men erstatte den med gratis barnehage og SFO, samt målrettede tiltak for lavinntektsfamilier.
BT170309 Planen inneholder 25 tiltak som ifølge byrådet skal gjøre Bergen til en mer inkluderende og mangfoldig by.
BT170309 IKKE PÅ LINJE : Gruppeleder Marita Moltu ( KrF ) og hennes kolleger i bystyret sier nei til flere tiltak i seksualitetsplanen som hennes egen byråd Dag Inge Ulstein ( KrF ) er med å legge frem for bystyret.
BT170309 Et annet tiltak er at en asylsøker som opplever seg trakassert på asylmottak for sin legning, kan bli tilbudt alternativ bosetting.
BT170309 - Det er store og små tiltak som i sum gjør Bergen til en mer åpen og mangfoldig by.
BT170309 Når politikerne vedtar tiltak de vet har en usikker, kanskje negativ virkning, bør velgerne være skuffet.
BT170309 Planen inneholder 25 tiltak som ifølge byrådet skal gjøre Bergen til en mer inkluderende og mangfoldig by.
BT170309 IKKE PÅ LINJE : Gruppeleder Marita Moltu ( KrF ) og hennes kollegaer i bystyret sier nei til flere tiltak i seksualitetsplanen som hennes egen byråd Dag Inge Ulstein ( KrF ) er med å legge frem for bystyret.
BT170309 Et annet tiltak er at en asylsøker som opplever seg trakassert på asylmottak for sin legning, kan bli tilbudt alternativ bosetting.
BT170309 - Det er store og små tiltak som i sum gjør Bergen til en mer åpen og mangfoldig by.
BT170309 Det blir lagt ned et stort antall dugnadstimer av lagets medlemmer for å holde bestanden levedyktig, stamfisking, klekkeridrift og andre tiltak langs elven.
BT170309 Så for å kunne være beredt på det tenkelige og det utenkelige, oppfordrer DSB alle nordmenn til å tenke gjennom og vurdere tiltak som øker beredskapen hjemme, i tilfelle det skulle oppstå situasjoner der man må klare seg uten vanlige hjelpemidler som vannforsyning og strøm.
AP170309 Men alle slike tiltak som innføres tar tid.
AP170309 Vi har tatt med oss masse lærdom og iverksatt en rekke tiltak .
AP170309 I de samme tre årene økte antall helt ledige og personer på tiltak registrert hos Nav med 15.000 personer.
AP170309 De fleste andre løftene knyttet hun ikke direkte til konkrete bevilgninger eller tiltak .
AP170309 Så for å kunne være beredt på det tenkelige og det utenkelige, oppfordrer DSB alle nordmenn til å tenke gjennom og vurdere tiltak som øker beredskapen hjemme, i tilfelle det skulle oppstå situasjoner der man må klare seg uten vanlige hjelpemidler som vannforsyning og strøm.
AA170309 * Vurdere tiltak som kan begrense unødvendig bruk av plastemballasje ¶
AA170309 * Iverksette tiltak som skal stimulere til opprydding av plast i havet ¶
VG170308 Vi tar denne saken svært alvorlig, og vi vil fortsette arbeidet med å forbedre vår rapportering og tiltak for å fjerne materiale, heter det i uttalelsen fra Facebook.
VG170308 Utsatte barn og familier skal fanges opp tidlig, blant annet gjennom gode foreldrestøttende tiltak i kommunene, oppfølging fra helsestasjon, kompetente ansatte i barnehagen og i familievernet.
VG170308 Til alle kommuner der ute : det er viktig å satse på forebyggende tiltak inn mot familiene.
VG170308 Planen inneholder 88 tiltak på seks departementers områder og vi skal bruke 500 millioner kroner ekstra til denne planen i år.
VG170308 LANSERER NYE KVINNETILTAK : - Regjeringene med statsminister Erna Solberg ( H ) i spissen vil kjempe mot tvangsekteskap, kjønnslemlesting og sosial tvang med en rekke, nye tiltak .
VG170308 I en pressemelding skriver politiet at nødvendige tiltak ble iverksatt umiddelbart, men at på grunnlag av helhetsbilde i etterforskningen valgte politiet ikke å evakuere skolen.
SA170308 Derfor er nasjonale, politiske tiltak så viktige, mener Aftenbladet.
DN170308 - Jeg regner med at vi vil presentere flere tiltak i andre halvår, sier Gustafson.
DN170308 Etablering av nye baser i Storbritannia og Spania skal bane vei for et nytt sterkt SAS, men Roald opplyser at ledelsen også ser på en rekke andre tiltak for å tjene mer penger.
DN170308 SAS opplyste at dette er et tiltak for å sikre lønnsomhet på sikt og aktivt ta del i fritidsmarkedet.
DN170308 Flyselskapet ser nå på nye tiltak for å få opp lønnsomheten, sier SAS-sjef Rickard Gustafson.
DN170308 Derfor arbeider vi med ytterligere tiltak for å skape langvarig konkurransekraft og lønnsomhet, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar til tallene.
DB170308 Han sa også at hans anbefalinger vedrørende tiltak for å sikre formasjonen - som å bolte fast den gjenværende steinmassen - i stor grad hadde blitt neglisjert.
DB170308 Vil gjøre tiltak for å rekruttere menn ¶
DB170308 I første omgang håndterer vi barna og de pårørende, så vil det videre bli vurdert tiltak etter trusselen, sier Sandersen.
DB170308 Sikkerhetsrådet truer også med at de kan komme til å iversette flere « betydelige tiltak », etter å allerede ha gått gjennom seks ruynder med stadig tøffere sanksjoner mot Nord-Korea.
DB170308 Onsdag fordømte også FNs sikkerhetsråd Nord-Koreas missiltest, og advarte om at de kunne komme til å komme med ytterligere « betydelige tiltak » mot Kim Jong-un og Nord-Korea.
DB170308 Regjeringa har satt i gang flere tiltak for å gjøre barnevernet bedre.
DB170308 Barnevern handler ikke bare om stillinger, men også om andre viktige tiltak .
DB170308 Han synes det er et flott tiltak , som bidrar til at personer med demens får komme seg ut og prate med andre folk en mennesker kledd i hvitt på institusjonen.
DB170308 Nå krever vi konkrete tiltak og handling.
DB170308 Altfor mange arbeidsgivere mangler retningslinjer når det gjelder å håndtere hendelser som oppstår, de mangler rutiner for å avdekke risiko, og de mangler opplæring og veiledning i forebyggende tiltak og rutiner.
DB170308 Planen inneholder 45 tiltak .
DB170308 Justis- og beredskapsdepartementet opprettet i 2014 en tilskuddsordning til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.
DB170308 Hensikten er at erfarne fagfolk skal vurdere flere saker i sammenheng og utvikle bedre forebyggende tiltak . 2.
DB170308 Et viktig tiltak er ordningen med familievoldskoordinatorer i alle landets politidistrikt.
DB170308 Totalt vil de nye forslagene beløpe seg til mellom 700 og 800 millioner kroner årlig ekstra i tiltak til norske medier, utover de om lag 8,5 milliardene som allerede ligger i dagens ordninger.
DB170308 Denne tilnærmingen har selvsagt også en annen verdi : politikerne har fått en smørbrødliste med gode tiltak de kan velge fra.
DB170308 Utvalget har dermed utelukkende vurdert forflytninger av penger mellom ulike tiltak , og ikke vurdert om vi bør bruke mer av skattebetalernes penger på barnefamiliene.
DA170308 Byrådet vil prioritere tiltak som kommer flest mulig til gode, sier byråden til Dagsavisen.
DA170308 Det er ikke tvil om at Helleland syns leder Knut Olav Åmås og Mediemangfoldsutvalget tar hardt i når de foreslår tidsbregrensede mediepolitiske tiltak som gir norske medier mellom 743 og 843 millioner mer i potten enn i dag.
DA170308 Hun foreslår flere tiltak i Stortinget 8. mars.
BT170308 Vi har gjort en del tiltak , sier Heggholmen.
BT170308 Jeg tror kvotering både i utdannelse og arbeidsliv er et tiltak som kan bedre dette.
BT170308 Slike tiltak vil vi gjerne se flere av - også hos Griegakademiet.
BT170308 Kulturskolerådet sier selv at de ikke har noen strategi for å bedre kjønnsbalansen, fordi kulturskolene ikke har gitt signaler om at nasjonale tiltak er ønsket.
BT170308 For å endre inngrodde, ofte ubevisste, holdninger kreves konkrete tiltak .
BT170308 Det vi etterlyser nå, er konkrete tiltak , både lokalt og nasjonalt, fra store aktører som Kulturskolerådet.
BT170308 Derfor er det viktig å være tidlig ute med tiltak og rekruttering, og her kan Norsk kulturskoleråd med flere spille en viktig rolle.
BT170308 Slike tiltak vil vi gjerne se flere av - også hos Griegakademiet.
BT170308 Kulturskolerådet sier selv at de ikke har noen strategi for å bedre kjønnsbalansen, fordi kulturskolene ikke har gitt signaler om at nasjonale tiltak er ønsket.
BT170308 For å endre inngrodde, ofte ubevisste, holdninger kreves konkrete tiltak .
BT170308 Det vi etterlyser nå, er konkrete tiltak , både lokalt og nasjonalt, fra store aktører som Kulturskolerådet.
BT170308 Derfor er det viktig å være tidlig ute med tiltak og rekruttering, og her kan Norsk kulturskoleråd med flere spille en viktig rolle.
AP170308 Personvern : Store internettleverandører som Verizon, Comcast og andre protesterte i januar mot en ny regulering som krevde at de innførte « rimelige tiltak » for å beskytte sine kunders personopplysninger fra mulige hackere.
AP170308 Et annet tiltak : En regulering som skulle redusere miljøskadene fra gruvedrift, ble satt på vent samme dag som miljøminister Scott Pruitt begynte i jobben.
AP170308 Blant annet har han krevd tiltak for å fjerne loven kjent som « Clean Water Act », som beskytter amerikanske innsjøer.
AP170308 Melby insisterer på at en tilbud som erstatter kontantstøtten « må inneholde gratis barnehage som tiltak . » - I Oslo starter svært mange barn på skolen uten å kunne norsk godt nok til å følge ordinær undervisning.
AP170308 - Men tanke på kunnskapen og erfaringene vi har med kontantstøtten, og hvordan det spesielt hemmer integrering, så er det nødvendig med både debatt og konkrete tiltak for å finne bedre ordninger. | 10 tips for helgen ¶
AP170308 Han varsler « et stort antall tiltak » for å redusere kostnadsforskjellen mellom SAS og konkurrentene.
AA170308 Han trekker spesielt fram de nye basene ute i Europa og flere tiltak på avgiftssiden, blant annet når det gjelder flyplassavgifter som for eksempel på Kastrup i Danmark der SAS hevder at de over lengre tid er blitt overfakturert.
AA170308 For å klare det vil SAS gjennomføre tiltak for å bli mer konkurransedyktig.
AA170308 - Vi kommer til å presentere nye initiativ og tiltak i sommer.
AA170308 Vi har iverksatt de tiltak som vi mener er nødvendig ut fra denne meldingen, som vi betrakter som en uspesifikk bombetrussel.
AA170308 Vi har iverksatt de tiltak som vi mener er nødvendig ut fra denne meldingen, som vi betrakter som en uspesifikk bombetrussel.
AA170308 Et slikt tiltak vil bety mye under den omstillingen mediene nå går gjennom.
AA170308 Dagens mediepolitikk ble utformet i en helt annen tid, og nye tiltak er nødvendig for at mediene skal kunne fortsette med kritisk og korrekt journalistikk.
VG170307 - Når det gjelder helsereformen til Obama skal vi gjennomgå den punkt for punkt, tiltak for tiltak , for å se hva som fungerer og ikke.
VG170307 - Når det gjelder helsereformen til Obama skal vi gjennomgå den punkt for punkt, tiltak for tiltak, for å se hva som fungerer og ikke.
VG170307 Men om man ønsker mer effektive tiltak mot barnefattigdom finnes det bedre alternativer enn inntektsprøving av barnetrygden.
SA170307 Derfor er nasjonale, politiske tiltak så viktige, mener Aftenbladet.
DN170307 - Helt siden det ble klart at 30 av våre produkter forsvant fra Rema 1000, har vi satt i gang en rekke tiltak for å minimere konsekvensene.
DN170307 Ifølge Bergens Tidende har Helgesen bedt Miljødirektoratet utrede en rekke nye tiltak for å redusere plastforurensningen.
DB170307 Nå kommer nye tiltak .
DB170307 FOTBALLTINGET VEDTOK å be Norges Idrettsforbund sørge for tiltak som kan sikre nødvendig åpenhet rundt forvaltningen av idrettens ressurser.
DB170307 - Dette er et konkret forslag til et konfliktdempende tiltak i en situasjon der det ser ut til at det er lite handlingskraft hos regjeringen for gjennomføring av Stortingets vedtak.
DB170307 Nylig har han innført flere tiltak for å sørge for å holde sine kontroversielle valgløfter.
DB170307 - Det er veldig spesielt å få en slik kritikk fra Ap, det partiet som hadde hovedansvaret for den justispolitikken som har fått aller mest kritikk noensinne for manglende tiltak for beredskap.
DB170307 Det ble også fremmet krav om bedre tiltak for den sårbare gruppen blant annet fra Redd Barna, norsk politi, Barneombudet og en rekke forskere.
DB170307 - Fengselet burde innført tiltak
DB170307 - At det var motivet, viser at fengselet burde ha gjort tiltak etter Aftenpostens oppslag og identifisering.
DB170307 Det ble også fremmet krav om bedre tiltak for den sårbare gruppen blant annet fra Redd Barna, norsk politi, Barneombudet og en rekke forskere.
DA170307 Når straff i så liten grad kommer til anvendelse, betyr det at verken det å skremme andre fra å begå denne typen forbrytelse, eller det å skremme lovbryteren fra å begå nye straffbare handlinger blir nyttet som tiltak for å stoppe voldtektene.
DA170307 Denne loven støttes også av norsk politi, men den må håndheves og den må følges opp med sosiale tiltak for å minske skadene som kan knyttes til prostitusjon.
DA170307 » Det er også påfallende at det ikke « foreligge[r ] modellberegninger eller annen dokumentasjon på at dette kan være et effektivt tiltak for å bedre luftkvaliteten i Stavanger ».
DA170307 Vi er likevel tydelige på at tiltak med virkning er det eneste som er hensiktsmessig å innføre.
DA170307 Utviklingen av NO2 er beregnet til å være så positiv at Norsk institutt for luftforskning ikke beskriver ytterligere tiltak for å redusere NO2.
DA170307 Tiltak som kun skal gå ut på å straffe byens innbyggere, vil det ikke være aktuelt for oss å støtte.
BT170307 Nye og dyre tiltak bør ikke bli vedtatt uten grundige regnestykker.
BT170307 Utvalget har rett i at dette er et ubyråkratisk tiltak , som holder politikerne på god avstand.
BT170307 Dette er også et bra tiltak fordi det er generelt og plattformnøytralt.
BT170307 VARSLER TILTAK : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ha løsninger som gjør det mulig å rense avløpsvann fra vaskemaskiner.
BT170307 Miljødirektoratet får nå i oppdrag å utrede en rekke nye tiltak for å redusere plastforurensningen.
BT170307 Heldigvis er det ikke så vanskelig å få innført effektive tiltak mot de norske kildene til plastforsøpling, sier Helgesen.
BT170307 - Jeg har arbeidet med tiltak mot plastforurensningen lenge, både nasjonalt og internasjonalt, sier Helgesen.
BT170307 Nye og dyre tiltak bør ikke bli vedtatt uten grundige regnestykker.
AP170307 Nye tiltak som foreslås for å ivareta norsk journalistikk kan koste nesten 850 millioner kroner i året.
AP170307 Deltakerlandene i FN forpliktet seg til en lang rekke konkrete og omfattende tiltak for likestilling over hele verden. - 20 år senere, i 2015, skulle Bejing+20 være oppfølgerkonferansen.
AP170307 I kronikken nevner leder av utvalget, Knut Olav Åmås, tre konkrete tiltak .
AA170307 Presidenten har fremstilt handelsunderskudd som en trussel mot nasjonal sikkerhet og lovet aggressive tiltak for å redusere det. ( ©NTB ) ¶
AA170307 - Kina vil iverksette de tiltak som er nødvendig for å forsvare våre egne sikkerhetsinteresser.
AA170307 - De må også fremvise planer for hvilke tiltak de vil iverksette for at slike ting ikke skjer igjen.
AA170307 For å motvirke dette har kriminalomsorgen utviklet flere kompetansehevende tiltak slik at de ansatte lettere kan identifisere og håndtere denne type problemstillinger i fengslene, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til TV 2.
AA170307 - Helt siden det ble klart at 30 av våre produkter forsvant fra Rema 1000, har vi satt i gang en rekke tiltak for å minimere konsekvensene.
AA170307 Kommunene har ansvar for å overvåke barnas helsesituasjon i egen kommune, og skal ut fra en slik oversikt planlegge å gjennomføre tiltak som fremmer en best mulig fysisk og psykisk helse.
AA170307 Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørseth, har ikke rukket å lese rapporten ennå, men mener det er viktig å få på plass nye tiltak for å sikre uavhengige medier.
AA170307 Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørset, er glad for nye tiltak som treffer bedre i forhold til utfordringene i mediebransjen.
AA170307 NOU-en « Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne » inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, og også forslag til helt nye tiltak .
AA170307 Da er også forslaget om tiltak for innovasjon spennende, sier Mørseth.
AA170307 - Så ser jeg med et halvt blikk her, at de har tatt seg god råd og opererer med tiltak som anslås til 743 og 843 milioner kroner.
AA170307 Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørseth, har ikke rukket å lese rapporten ennå, men mener det er viktig å få på plass nye tiltak for å sikre uavhengige medier.
AA170307 Sjefredaktør i Adresseavisen, Tor Olav Mørset, er glad for nye tiltak som treffer bedre i forhold til utfordringene i mediebransjen.
AA170307 NOU-en « Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne » inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak , forteller Åmås.
AA170307 Da er også forslaget om tiltak for innovasjon spennende, sier Mørseth.
AA170307 - Så ser jeg med et halvt blikk her, at de har tatt seg god råd og opererer med tiltak som anslås til 743 og 843 milioner kroner.
VG170306 Karsten Friis, Seniorrådgiver, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, er ikke nødvendigvis overrasket over Nederlands tiltak i valget.
VG170306 Innreiseforbudet er bare et av flere tiltak den ferske presidenten har varslet for å sikre USAs grenser.
VG170306 Det ble totalt iverksatt 1046 tiltak , av forskjellig størrelser og typer.
SA170306 Tre nye tiltak
SA170306 Kiwi lanserer tre tiltak i håp om at kundene skal velge frukt foran godteri.
SA170306 I tillegg lovet de to andre tiltak for å unngå at Ola nordmann skal kjøpe for store mengder godteri.
FV170306 Tre nye tiltak
FV170306 Kiwi lanserer tre tiltak i håp om at kundene skal velge frukt foran godteri.
FV170306 I tillegg lovet de to andre tiltak for å unngå at Ola nordmann skal kjøpe for store mengder godteri.
DB170306 - Vi i Rema 1000 heier på alle tiltak som gjør det lettere for kunden å ta sunnere valg i hverdagen.
DB170306 - I Extra har vi lenge hatt fokus på tiltak som gjør det enklere for kundene våre å velge sunne produkter, deriblant gjennom kampanjer, medlemsrabatter på frukt og grønt og plassering av sunne varer i kassaområdet.
DB170306 Vi håper Mediemangfoldsutvalget har sett til slike eksempler og foreslår offensive tiltak også i Norge, sier Jacobsen til Dagbladet.
DA170306 * Mange kommuner har gjort vedtak om hvor mange enslige mindreårige de skal motta, men har ennå ikke opprettet konkrete tiltak .
DA170306 * Mange kommuner har gjort vedtak om hvor mange enslige mindreårige de skal motta, men har ennå ikke opprettet konkrete tiltak .
DA170306 I tillegg mener skolen at forsterket voksentetthet i klassen, der flere elever har behov for hjelp, må regnes som et tiltak .
DA170306 - Problemet var bare at dette ikke var tiltak for å hjelpe « Ragne » ut fra hennes behov, sier mamma Jennifer oppgitt.
DA170306 - Det blir verken besluttet noen tiltak eller diskutert noen videre utredning eller vurdering, konstaterer Jennifer.
DA170306 * Skolen sikrer ikke alltid at det fattes vedtak med nye tiltak når det opprinnelige opplegget ikke bedrer elevens trivsel.
BT170306 Tilsvarende gjelder der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, flytteforbud eller institusjonsplassering etter barnevernloven (... ) eller der begjæring om slike tiltak er sendt fylkesnemnda (... ).
BT170306 Tilsvarende gjelder der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, (... ) eller der begjæring om slike tiltak er sendt fylkesnemnda (... ).
BT170306 * Mange kommuner har gjort vedtak om hvor mange enslige mindreårige de skal motta, men har ennå ikke opprettet konkrete tiltak .
AP170306 Tilsvarende gjelder der det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, flytteforbud eller institusjonsplassering etter barnevernloven (... ) eller der begjæring om slike tiltak er sendt fylkesnemnda (... ), eller der det i en akuttsituasjon er iverksatt midlertidig vedtak etter barnevernloven (... ). » | Ned i kulden ¶
AP170306 Harriet Bjerrum Nielsen har i mange år vært en sterk tilhenger av de mest radikale tiltak for å fremme absolutt kjønnsbalanse ved universitetene.
AP170306 9 2003, da hun forsvarte selv det å øremerke en hel rekke akademiske stillinger bare for kvinner som et nødvendig tiltak for at ikke « universitetet fortsetter som bastion for hvite middelklassemenn ».
AP170306 Utredningen som legges frem tirsdag inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak .
AP170306 Tre nye tiltak
AP170306 Kiwi lanserer tre tiltak i håp om at kundene skal velge frukt foran godteri.
AP170306 I tillegg lovet de to andre tiltak for å unngå at Ola nordmann skal kjøpe for store mengder godteri.
AA170306 Mange skoler og fritidsklubber prøver å få til pedagogiske og sosiale tiltak med spill, og da prøver vi å gi råd som ikke bidrar til handlingslammelse, sier han.
AA170306 * Mange kommuner har gjort vedtak om hvor mange enslige mindreårige de skal motta, men har ennå ikke opprettet konkrete tiltak .
VG170305 Setningen som ble vedtatt var da « Fotballtinget ber NFF, ved forbundsstyret, ta initiativ overfor ledelsen i Norges idrettsforbund for tiltak som kan sikre nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser ».
VG170305 Har satt inn flere tiltak
VG170305 Hellan forteller at Mattilsynet nå vurderer tre ulike tiltak : Overtredelsesgebyr, aktivitetsforbud og politianmeldelse.
SA170305 God informasjon om turmuligheter er et viktig tiltak for å få flere i aktivitet.
SA170305 Tinget vedtok lørdag å la dagens ordning med direkte representasjon forbli, og heller utrede tiltak for økt deltakelse på forbundstinget. i ¶
SA170305 Konklusjonen ble at forbundsstyret skal se på tiltak for økt deltakelse, og samtidig sikre at deltakelsen er representativ.
FV170305 Tinget vedtok lørdag å la dagens ordning med direkte representasjon forbli, og heller utrede tiltak for økt deltakelse på forbundstinget.
FV170305 Konklusjonen ble at forbundsstyret skal se på tiltak for økt deltakelse, og samtidig sikre at deltakelsen er representativ.
DB170305 ¶ NYE FORSLAG : Donald Trumps administrasjon vurderer å ta i bruk nye tiltak på grensa mellom Mexico og USA.
DB170305 Ifølge Reuters vurderer nå Sikkerhetsdepartementet nye tiltak på grensa til Mexico.
DB170305 Utvalget burde gått dypere inn i diskusjonen av alternative tiltak for å ivareta hensynet til etterlatte pensjonister.
DB170305 Utvalget har blitt bedt om å se på alt fra bedre kompensasjonsordninger for komponister og bedre representasjon av funksjonshemmede i mediene til ordninger med gratis avis til ungdommer, endret lovgiving for medieansvar og tiltak for å styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte.
DB170305 NOU-en " Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne " inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak , forteller Åmås.
DA170305 Vedtaket innebærer blant annet at NFF skal ta initiativ overfor NIF-ledelsen for " tiltak som kan sikre nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser ".
DA170305 Disse vedtakene innebærer at NFF-styret skal utrede tiltak for økt og representativ deltakelse på fotballtinget, samt utrede muligheten for at tinget i framtiden kan legges utenfor Oslo og det sentrale Østlandet.
BT170305 God informasjon om turmuligheter er et viktig tiltak for å få flere i aktivitet.
BT170305 Tinget vedtok lørdag å la dagens ordning med direkte representasjon forbli, og heller utrede tiltak for økt deltakelse på forbundstinget.
BT170305 Konklusjonen ble at forbundsstyret skal se på tiltak for økt deltakelse, og samtidig sikre at deltakelsen er representativ.
AP170305 God informasjon om turmuligheter er et viktig tiltak for å få flere i aktivitet.
AP170305 Tinget vedtok lørdag å la dagens ordning med direkte representasjon forbli, og heller utrede tiltak for økt deltakelse på forbundstinget.
AP170305 Konklusjonen ble at forbundsstyret skal se på tiltak for økt deltakelse, og samtidig sikre at deltakelsen er representativ.
AA170305 - Vi tror ikke dette vil bli en trend i Norge, men vi vil likevel gjennomføre tiltak som skal bidra til å forhindre at slike tilfeller forekommer.
AA170305 - Vi tror Barnas Skidag er et viktig tiltak for å promotere ski i Trøndelag.
AA170305 Utvalget har blitt bedt om å se på alt fra bedre kompensasjonsordninger for komponister og bedre representasjon av funksjonshemmede i mediene til ordninger med gratis avis til ungdommer, endret lovgiving for medieansvar og tiltak for å styrke ytringsfriheten for offentlig ansatte.
AA170305 NOU-en " Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne " inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak , forteller Åmås.
VG170304 Han ber også om at kulturministeren « treffer tiltak for å fullstendig forby » det, dersom han finner « elementer av propaganda for homoseksualitet ».
SA170304 Jeg er enig med Bjarte, det må være litt mer tiltak i en VM-finale enn at en funksjonær går ut i løypa og vifter med armene.
SA170304 I etterkant etterlyste Moan sterkere tiltak fra arrangøren.
FV170304 Jeg er enig med Bjarte, det må være litt mer tiltak i en VM-finale enn at en funksjonær går ut i løypa og vifter med armene.
FV170304 I etterkant etterlyste Moan sterkere tiltak fra arrangøren.
DB170304 Det tolkes som et tiltak for å hindre et tyrkisk angrep på USA-allierte opprørere i området.
DB170304 Disse barna henger ofte etter med språket, og det er viktig med tiltak for å motvirke problemer med skolefagene når de begynner på skolen.
DB170304 Vogt understreker at utlånstjenestene av tur- idretts- og annet fritidsutstyr ikke er ment som et tilbud til de med dårlig råd - men at hovedtanken er et folkehelsefremmende tiltak .
DA170304 Som Dagsavisen omtalte i går vedtok EUs ministermøte denne uke flere tiltak for å stramme inn antall kvoter og kvoteprisen i det europeiske kvotemarkedet.
DA170304 « For 2017 var det søkt om midler til 119 tiltak, og det var 80 tiltak som fikk tilskudd. » - Når departementet sier at de vi holder på med ikke er bra nok, virker det mer som en politisk vurdering, kommenterer Halse.
DA170304 « For 2017 var det søkt om midler til 119 tiltak , og det var 80 tiltak som fikk tilskudd. » - Når departementet sier at de vi holder på med ikke er bra nok, virker det mer som en politisk vurdering, kommenterer Halse.
DA170304 - Jeg er glad for at vi nå kan gi ekstra penger til såpass mange spennende tiltak over hele Norge, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) da fordelingen av i alt 122 millioner kroner ble kjent.
BT170304 Det vil gå på bekostning av andre tiltak .
BT170304 Eter at den rødgrønne regjeringen i åtte år ikke hadde tatt noen grep for å prioritere verken Bergensbanen eller E16, slang de inn en symbolsk halvannen milliard på tampen til Ringeriksbanen i siste periode av inneværende NTP, som eneste vesentlig tiltak .
BT170304 Jeg er enig med Bjarte, det må være litt mer tiltak i en VM-finale enn at en funksjonær går ut i løypa og vifter med armene.
BT170304 I etterkant etterlyste Moan sterkere tiltak fra arrangøren.
AP170304 - Kjempefint tiltak med en urban skiarena, synes, Venke, hun er mammaen til Hedda som benyttet skikretsens mobile hoppbakke til å øve inn V-stilen.
AP170304 Slik presenterer kampen seg selv : « #HunSpanderer er et tiltak for å rette oppmerksomheten mot diskrimineringen som fortsatt finnes, men som ikke er så enkel å se.
AP170304 Jeg er enig med Bjarte, det må være litt mer tiltak i en VM-finale enn at en funksjonær går ut i løypa og vifter med armene.
AP170304 I etterkant etterlyste Moan sterkere tiltak fra arrangøren.
AA170304 Det tolkes som et tiltak for å hindre et tyrkisk angrep på USA-allierte opprørere i området.
VG170303 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
VG170303 Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter.
VG170303 et bygges dobbeltspor på Bergensbanen mellom Arna og Stanghelle ¶ * * Oppstart av Grenlandsbanen, som skal koble Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen ¶ * * Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen ¶ * * Tilbudsforbedringer i Oslo-området, på Vossebanen, Jærbanen og Trønderbanen med mindre tiltak .
VG170303 Høyre-Frp regjeringen har trolig flertall for å endre naturmangfoldloven, med støtte fra Ap og KrF, som begge sier at de vil støtte tiltak som bidrar til at ulveforliket oppfylles.
VG170303 Dermed kommer stortingspolitikerne på banen etter at Høyre, Venstre og KrF i Oslo nylig foreslo utvidede tiltak for å få flere ladestasjoner til elbiler i sameier og borettslag i hovedstaden.
SA170303 Forbrukerombudet sendte formelle brev og ba foretakene gå gjennom rutinene sine og komme med konkrete tiltak .
SA170303 Når hoppleiren i tillegg slet med at enkelte utøvere på toppnivå ga seg på grunn av utbrenthet og liten motivasjon, ble det satt inn ekstra tiltak for å forbedre appen med kartlegging av psykologiske faktorer.
SA170303 Tiltak ga stor bedring ¶
FV170303 | Vurderer tiltak etter to steinras på kort tid ¶
FV170303 Da må vi vurdere om det må gjøres flere tiltak , sier geolog Jone Strømsvåg i Statens vegvesen.
FV170303 Agder Energi har iverksatt tiltak .
DN170303 I februar var til sammen 98.943 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak .
DN170303 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 800 personer.
DB170303 Eks-styrelederen forteller at håndballklubben gjorde flere tiltak for å unngå det som nå har skjedd.
DB170303 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
DB170303 Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter.
DA170303 2592 personar er i et arbeidsrettet tiltak via Nav i Rogaland.
BT170303 For eksempel vil løftene om å ta halve regningen for store investeringer som Bybanen i Bergen gå ut over muligheten til å finansiere rassikring eller andre tiltak i mer grisgrendte strøk. 3.
BT170303 En gigantisk togsatsing på Østlandet, med både indre og ytre intercitytriangel, ny Oslotunnel, Ringeriksbane og en rekke andre tiltak .
BT170303 For eksempel vil løftene om å ta halve regningen for store investeringer som Bybanen i Bergen gå ut over muligheten til å finansiere rassikring eller andre tiltak i mer grisgrendte strøk. 3.
BT170303 En gigantisk togsatsing på Østlandet, med både indre og ytre intercitytriangel, ny Oslotunnel, Ringeriksbane og en rekke andre tiltak .
BT170303 Vi har gjennom innspill til kommunedelplanen kommet med konstruktive innspill til kostnadsreduserende tiltak , og vi er glad for at Regjeringen nå følger opp dette, og at trasevalget ligger fast.
AP170303 Hvor lenge må pleietrengende vente på tiltak ?
AP170303 Forbrukerombudet sendte formelle brev og ba foretakene gå gjennom rutinene sine og komme med konkrete tiltak .
AP170303 Når hoppleiren i tillegg slet med at enkelte utøvere på toppnivå ga seg på grunn av utbrenthet og liten motivasjon, ble det satt inn ekstra tiltak for å forbedre appen med kartlegging av psykologiske faktorer.
AP170303 Tiltak ga stor bedring ¶
AA170303 Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.
AA170303 Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter. ( ©NTB ) ¶
AA170303 Ungdom er en prioritert gruppe i Nav og mange har deltatt i arbeidsrettede tiltak som arbeidspraksis og opplæring.
AA170303 Lagt sammen med personer på arbeidsrettede tiltak , er bruttoledigheten på 3,3 prosent.
AA170303 2,3 prosent er helt ledige, 1,2 prosent er delvis ledige og 0,7 prosent er på tiltak .
AA170303 Til sammen er 106.400 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav ( bruttoledigheten ).
AA170303 Bruttoledigheten, inkludert arbeidssøkere på tiltak , falt med 800 personer i februar, viser tallene Nav la fram fredag.
AA170303 Materialet som er samlet inn fra aksjonen vil bli gjennomgått og brukt som veiledning i fremtidige tiltak mot miljøkriminalitet.
SA170302 Selv i liberale Storbritannia har den konservative transportministeren John Hayes nylig uttalt at han vil se på tiltak landet for å hindre den samme utviklingen som sjøfolk over hele Europa har merket i årevis, nemlig å erstattes med billig asiatisk mannskap.
SA170302 Et proteksjonistisk tiltak er å gi ordninger som favoriser egne borgere eller industri.
DN170302 - Skattelette må også veies opp mot andre tiltak .
DB170302 « Inkluderte russernes aktive tiltak forbindelser mellom Russland og personer med tilknytning til politiske kampanjer eller andre amerikanske enkeltpersoner.
DB170302 Det gjelder også i vurderingen av hvor farlig Breivik er og hvor grundig Kriminalomsorgen har vurdert de strenge sikkerhetstiltakene, samt kompenserende tiltak .
DA170302 NSB gleder seg allerede, for kapasiteten i den nåværende Oslotunnelen er for lengst tilnærmet sprengt, til tross for en rekke tiltak for å øke kapasiteten de seneste årene.
DA170302 Flere andre europeiske land, blant annet Tyskland, har også foreslått tiltak som skal sørge for å komme til bunns i identiteten til asylsøkere utlendingsmyndighetene er usikre på.
DA170302 - Ikke satt inn tiltak
DA170302 - Det er helt uforståelig hvordan en skal nå et slikt mål når Miljødirektoratets skolerettede arbeid nedprioriteres, med unntak av den naturlige skolesekken, særlig fordi vi heller ikke kan se at Kunnskapsdepartementet har satt inn tiltak for å styrke bruk av naturen i læringsarbeidet, sier Dåsnes.
BT170302 I en uttalelse fra komiteen heter det at Schiff og komitéleder Devin Nunes er blitt enige om å forsøke å få svar på spørsmål som : « Inkluderte russernes aktive tiltak forbindelser mellom Russland og personer med tilknytning til politiske kampanjer eller andre amerikanske enkeltpersoner. » | Hvem blir best i « fotballfylket » i 2017 ?
BT170302 Flere andre europeiske land, blant annet Tyskland, har også foreslått tiltak som skal sørge for å komme til bunns i identiteten til asylsøkere utlendingsmyndighetene er usikre på.
AP170302 Husebye tror at gjennomføring av lokale tiltak , som bedre busstilbud på Ullern, viser at politikken kan utgjøre en forskjell for alle : ¶
AP170302 Næringsminister Monica Mæland sier til avisen at departementet som eier forventer at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å forhindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd som måtte avdekkes.
AP170302 Tyskland har foreslått lignende tiltak
AP170302 Flere andre europeiske land, blant annet Tyskland, har også foreslått tiltak som skal sørge for å komme til bunns i identiteten til asylsøkere utlendingsmyndighetene er usikre på.
AP170302 mars på å redegjøre for hvilke tiltak som blir satt i verk for å sikre forsvarlige undersøkelser i fremtiden.
AP170302 Det er derimot et bilde på at det kan være lurt å sette tall inn i en større sammenheng før man konkluderer hva de betyr og hvilke tiltak som bør settes i verk.
AA170302 Næringsminister Monica Mæland sier til avisen at departementet som eier forventer at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å forhindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd som måtte avdekkes. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Flere andre europeiske land, blant annet Tyskland, har også foreslått tiltak som skal sørge for å komme til bunns i identiteten til asylsøkere utlendingsmyndighetene er usikre på.
AA170302 Viktigste tiltak for barna er deltakelse i lokale fritidstiltak, slik at ikke foreldres svake økonomi fører til at barna isoleres.
SA170301 Man kan få støtte til tiltak på bygningskropp, tekniske system og energiforsyning, maksimalt 50 prosent av godkjente merkostnader for prosjektet.i ¶
FV170301 Man kan få støtte til tiltak på bygningskropp, tekniske system og energiforsyning, maksimalt 50 prosent av godkjente merkostnader for prosjektet.
DN170301 august 2015 har vi styrket forebyggende tiltak i hele Tianjin, sier frihandelssonens direktør Xiao Sheng til DPA.
DN170301 « Det er en gjentagelse av veksttemaene, men få detaljer på konkrete tiltak , tidspunkt eller gjennomføring », skriver han.
DB170301 » Retten mener at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 » Videre heter det i avgjørelsen at : « Tingretten har på flere sentrale punkter i realiteten gått inn i kriminalomsorgens sted og foretatt skjønnsmessige vurderinger flere år i ettertid av hva som var riktige tiltak og vurderinger på de aktuelle tidspunkter under soningen.
DB170301 Lagmannsretten mener nemlig at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 Lagmannsretten mener at fengselet har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for manglende sosialt fellesskap for Breivik.
DB170301 EVO Konsept konkluderer med at når det gjelder etterspørsel etter el-sykler og el-transportsykler, så fungerer kommunens tiltak ved å skape oppmerksomhet og interesse rundt det.
DB170301 - Om dette var en ordning som gikk ut på at man skulle gi til alle, da hadde jeg skjønt at de synes det var et dyrt tiltak .
DB170301 - Utjevning og sosiale tiltak er viktig i et land med så store forskjeller som Kina, sier hun.
DB170301 Kommunen har heller ikke evaluert sine iverksatte tiltak .
DB170301 I rapporten som ble oversendt kommunen, skriver Fylkesmannen at kommunen i lengre tid skal ha vært kjent med sviktene i tjenesten, uten å ha satt i verk tilstrekkelig tiltak .
DB170301 Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen i lengre tid har vært kjent med sviktene i tjenesten, uten å ha satt i verk tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe dette.
DB170301 - Når har kommunen satt inn tiltak , men det vil ta tid.
DB170301 * Fylkesmannen kan heller ikke se at kommunen har iverksatt målrettede effektive tiltak ut fra de store utfordringene som i lang tid er avdekket.
DB170301 Spørsmålet er om summen av sikkerhetstiltakene påfører Breivik en umenneskelig eller nedverdigende behandling som går over en viss alvorlighetsterskel, og om det er satt i verks tilstrekkelig med kompenserende tiltak som skal bøte på skaden Breivik påføres.
DB170301 Hovedpoenget i tingrettens dom var at vi ikke kunne vite om soningsforholdene var strengt nødvendige og om kompenserende tiltak i tilstrekkelig grad var vurdert.
DA170301 Da må vi gjennomføre tiltak vi veit at fungerer.
DA170301 Målet om mindre salting og nye metoder er ikke nytt : Nye og radikale tiltak kan halvere forbruket av veisalt ¶
BT170301 Men det er ikke klare tegn på isolasjonsskade, og dommerne legger vekt på at Kriminalomsorgen har gjennomført omfattende tiltak for å kompensere.
BT170301 Man kan få støtte til tiltak på bygningskropp, tekniske system og energiforsyning, maksimalt 50 prosent av godkjente merkostnader for prosjektet.
AP170301 - Vi har mange tiltak .
AP170301 I talen kunngjorde han blant annet at han vil kutte skattene og gjøre andre tiltak for å legge bedre til rette for næringslivet.
AP170301 Dommerne påpeker at Kriminalomsorgen har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for mangelen på sosialt fellesskap med andre innsatte for Behring Breivik.
AP170301 Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen i lengre tid har vært kjent med sviktene i tjenesten, uten å ha satt i verk tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe dette.
AP170301 Dommerne påpeker at Kriminalomsorgen har gjennomført en rekke tiltak for å kompensere for mangelen på sosialt fellesskap med andre innsatte for Behring Breivik.
AP170301 De avgjørende momentene var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak .
AP170301 Man kan få støtte til tiltak på bygningskropp, tekniske system og energiforsyning, maksimalt 50 prosent av godkjente merkostnader for prosjektet.
AA170301 Dette var et av poengene da presidenten i sin tale til Kongressen snakket om helsevesenet og tiltak for å støtte amerikanske familier.
AA170301 | Vil legge ned tiltak for ungdom i Åfjord ¶
AA170301 En vil se på andre mulige tiltak for å sikre ungdommene i Åfjord positive opplevelser og mestring samt et helsefremmende oppvekstmiljø », skriver Fosna-Folket, og viser til rådmannens saksfremlegg.
AA170301 Summen av helt ledige og personer på tiltak , den såkalte bruttoledigheten, ventes å bli 3,5 prosent i år og 3,3 prosent neste år.
AA170301 - Vi er i gang med å undersøke hva som ligger bak tallene, og vi jobber med flere tiltak .
AA170301 Snekkestad sier at de allerede er i gang med tiltak for å forbedre barnevernstjenesten, blant annet ved å styrke bemanningen og øke tiltaksbudsjettet i barnevernstjenesten.
AA170301 Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen i lengre tid har vært kjent med sviktene i tjenesten, uten å ha satt i verk tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe dette.
AA170301 | Arbeidsministeren lanserer tiltak mot barnefattigdom ¶
AA170301 Totalt legger hun fram 22 tiltak .
AA170301 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) legger fram en rekke tiltak for å fjerne fattigdom i Norge, blant annet vil hun ha flere innvandrere i arbeid.
AA170301 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) lanserer 22 tiltak som løsning på landets barnefattigdom.
AA170301 Men, med noen enkle tiltak kan man gjøre sentrum til en mye mer attraktiv plass å komme til.
VG170228 Det er viktig at disse får hjelp og at skolen iverksetter tiltak som gjør det lettere for de som er i gråsonen til å få den hjelpen så fort som mulig.
VG170228 Han måtte gjøre tiltak i fengselet for å beskytte seg selv, sier advokat John Arild Aasen til VG.
VG170228 Har satt inn flere tiltak
VG170228 - Dette er en situasjon vi tar på alvor, og vi har iverksatt flere tiltak , sier presserådgiver Therese Bergwitz-Larsen i UDI til VG.
FV170228 De fleste greier seg helt fint uten store tiltak .
DN170228 - Det er grunn til å tro at aksjemarkedet priser inn en solid tiltakspakke fra Trump, og kan bli skuffet om man ikke snart får noen tydeligere signaler om konkrete politiske tiltak , skriver valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets i sin morgenrapport.
DN170228 Ekspertgruppen Norges Bank Watch mener det er spesielt ett tiltak som vil gjøre det mye enklere å skjønne hvilke planer Norges Bank har for renten fremover.
DN170228 - Men det er et tiltak som må besluttes politisk, sier Webb.
DN170228 - Kostnadsreduserende tiltak og økt operasjonell effektivitet på tvers av bransjen har brakt ned « break-even-kostnadene » for offshoreprosjekter, noe som kan resultere i at flere prosjekter blir iverksatt på kort til mellomlang sikt, skriver styret.
DB170228 I enkelte tilfeller ser vi at dette henger sammen med at familiene ser på barneverntjenesten som en trussel, uavhengig av hvilke tiltak barnevernet vurderer å sette inn », skriver Andreassen.
DB170228 Det vil si de forlater landet før barnevernet har konkludert i forhold til tiltak .
DB170228 Dette er tiltak som må besluttes politisk, sier Webb.
DB170228 Det er forskningsorganisasjonen Sintef og universitetet NTNU som har undersøkt forholdene i det private renholdsmarkedet i rapporten « Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet for renhold ».
DB170228 Det er vel så essensielt at vi og våre leverandører kontinuerlig jobber med tiltak som øker holdbarheten på produktene, mener kommunikasjonssjefen i Coop Norge.
DB170228 - Vi har registrert at NorgesGruppen skal teste ut en ny merkeordning som en del av å redusere svinn, og alle tiltak i så måte må man se positivt på.
DB170228 Vi tror det går an å gi flere barn mulighet til å bli hos sine foreldre med økt kunnskap og gode tiltak .
DB170228 Barnevernet må få bedre tilgang på gode tiltak som kan avhjelpe der det er riktig.
DA170228 Han mener forebyggende tiltak gjennom godt innholdsarbeid i kriminalomsorgen lider under budsjettkutt.
BT170228 Det krever både koordinerte, internasjonale tiltak og lokal bevissthet og handlekraft.
BT170228 Den har fungert mot « skulkerne », men restpotten av elever som sliter med fravær har ikke fått systematiske tiltak og oppfølging.
AP170228 Samsung kunngjorde også tirsdag at de kommer til å gjennomføre en rekke tiltak som skal bedre åpenheten i selskapet.
AP170228 I påvente av en omregulering fattet Oslo-politikerne for et par uker siden vedtak om forbud mot tiltak på Bygdøy allé 39.
AA170228 Samsung kunngjorde også tirsdag at de kommer til å gjennomføre en rekke tiltak som skal bedre åpenheten i selskapet.
AA170228 Den oppdaterte reindriftsavtalen for 2017/2018 inneholder økonomiske tiltak på i alt 118,6 millioner kroner.
AA170228 Vi frykter at tallet vil øke ytterligere dersom ikke myndighetene setter inn flere og bedre tiltak , fremholder hun.
AA170228 | Arbeidsministeren lanserer tiltak mot barnefattigdom ¶
AA170228 Totalt legger hun fram 22 tiltak .
AA170228 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) legger fram en rekke tiltak for å fjerne fattigdom i Norge, blant annet vil hun ha flere innvandrere i arbeid.
AA170228 - Men det er et tiltak som må besluttes politisk, sier Webb. ( ©NTB ) ¶
AA170228 - Men det er et tiltak som må besluttes politisk, sier Webb. | 4.000 renholdsselskaper kan drive ulovlig ¶
VG170227 Det er så alvorlig at det er oppsiktsvekkende at det ikke er mer høylytt konkurranse mellom våre folkevalgte om å presentere planer og tiltak for å møte utfordringene.
VG170227 Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak .
SA170227 De fleste greier seg helt fint uten store tiltak .
FV170227 Telia har i løpet av prosessen lagt fram forslag til tiltak som skal avhjelpe de negative virkningene på konkurransen.
DB170227 Han ville gjøre visse tiltak når han eventuelt kom ut for å sikre seg selv.
DB170227 De 300 millioner kronene Norge til nå har utbetalt, går til bedre skogovervåking, støtte til frivillige organisasjoner og urfolk og konkrete tiltak mot avskoging.
DA170227 Thorbjørnsen er skuffet over at administrasjonen ikke vil se nærmere på datokjøring og andre tiltak på dager med ekstra stor luftforurensning.
DA170227 KMU-nestleder Leif Arne Moi Nilsen ( Frp ) vil også avvente å se på nye tiltak , og vil ha bedre målinger flere steder i byen.
DA170227 Hvis skikkelige målinger viser at luften er for dårlig i byen, skal jeg være den første til å være med på tiltak , sier Moi Nilsen.
DA170227 Dessuten signaliserer Aps Arnt-Heikki Steinbakk overfor RA at han er skeptisk til å innføre flere tiltak i etterkant av piggdekkavgift og den kommende utvidelsen av bomringen.
DA170227 - Jeg er enig med Rådmannen om at vi bør vente med å utrede datokjøring og andre tiltak nå, sier Arnt-Heikki Steinbakk, som representerer Ap i kommunalstyret for miljø og utbygging.
DA170227 Mandag skrev Dagsavisen om kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners ( H ) nye tiltak for billigere boliger, forslaget til ny byggteknisk forskrift, « TEK 17 ».
DA170227 BOLIG : Dårligere boliger er et dårlig tiltak mot boligmangel, påpeker SV. sier nei : SVs Kari Elisabeth Kaski er lite imponert over Jan Tore Sanners forsøk på få senket boligprisene.
BT170227 Kjære politikere, la denne valgkampen handle om tiltak som virkelig gir bedre eldreomsorg.
BT170227 De fleste greier seg helt fint uten store tiltak .
AP170227 I slutten av januar blir foreldrene informert om at barnevernet henla saken, og ikke så behov for oppfølging eller andre tiltak .
AP170227 - Barnevernet har en rekke tiltak de kan iverksette når de lager en undersøkelse, men benytter ingen av disse i denne saken.
AP170227 De fleste greier seg helt fint uten store tiltak .
AA170227 Tjenestemenn som har hatt kjennskap til Mattis' vurderinger, sier planen legger økt vekt på ikke-militære tiltak , som innebærer å strupe IS' tilgang på penger, begrense rekruttering til IS og å motarbeide propaganda, som fremheves som en av årsakene til økt IS-inspirert vold i USA og Europa. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Planen inneholder også spesifikke tiltak som vil kreve beslutninger tatt av Det hvite hus, opplyste Davis mandag, som forklarte at planen ikke er en oppramsing av punkter man kan krysse av på en liste etter hvert som man blir ferdig.
AA170227 Nedgangen tilskrives styrket beredskap og innføring av andre tiltak for å hindre krypskyttere fra å drepe neshorn, opplyser miljøverndepartementet i Sør-Afrika.
AA170227 Til TV2 sier Vasbø at tyvene gjør mange tiltak for å unngå å bli tatt av politiet.
AA170227 Nå krever de sammen med NHO logistikk og transport tiltak for å sikre satsingen på fossilfri næringstransport.
AA170227 Telia har i løpet av prosessen lagt fram forslag til tiltak som skal avhjelpe de negative virkningene på konkurransen.
AA170227 - Jeg vil gjerne diskutere forslaget fra Landkreditt som et mulig tiltak for å nå målene om landbruk over hele landet. ( ©NTB ) ¶
AA170227 - Hvis det er meningen at det skal være landbruk over hele landet, som Stortinget sier det vil ha, må det settes inn tiltak som gjør det mulig, sier styreleder Knut A.
VG170226 Det haster med tiltak og det skal stor vilje fra mange land for å klare ambisjonene i Parisavtalen.
DB170226 Det er helt uansvarlig at det ikke er satt igang tiltak , sier hun.
DA170226 Vestlandet trenger tiltak på kort sikt som øker aktiviteten nå, og tiltak som skaper nye, trygge arbeidsplasser på lengre sikt.
DA170226 Vestlandet trenger tiltak på kort sikt som øker aktiviteten nå, og tiltak som skaper nye, trygge arbeidsplasser på lengre sikt.
DA170226 De tillitsvalgte på Rosenberg verft ga tydelig beskjed til Siv og Erna om at skattekutt ikke hjelper der, og krevde tiltak som faktisk skaper flere jobber.
BT170226 Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak .
BT170226 Her må politikere gjøre valg og prioriteringer, men effektene av forskjellige tiltak ser man ikke før de er gjennomførte.
BT170226 De fleste av oss er beredt til å bidra til å forbedre situasjonen, men hvilke tiltak gir best effekt ?
BT170226 Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak .
AP170226 Politikerne i Oslo har hørt på Byantikvaren, og i påvente av en omregulering ble det for et par uker side fattet vedtak om forbud mot tiltak på Bygdøy allé 39.
AP170226 Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak .
AP170226 - Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak .
AA170226 Norconsult har nå satt til verks tiltak for at dette ikke skal skje igjen.
AA170226 Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak .
VG170225 Vi forsøkte noen enkle tiltak for å fjerne lukten, uten hell.
VG170225 Han forsikrer at samme tiltak blir gjort på de øvrige badene som lukter vondt når skipet skal på verksted om to uker.
SA170225 Regjeringen skal legge fram tiltak for å hindre økt bruk av pasientbehandling, inkludert tannlegebehandling, i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier. i ¶
DA170225 FLERE TILTAK : Camilla Stoltenberg vil ty til « intern mobilitet og fleksibilitet, streng rekrutteringskontroll og avgangsstimulerende tiltak i form av sluttvederlag », for å klare å nedbemanne så mye som regjeringen ønsker.
DA170225 FLERE TILTAK : Camilla Stoltenberg vil ty til « intern mobilitet og fleksibilitet, streng rekrutteringskontroll og avgangsstimulerende tiltak i form av sluttvederlag », for å klare å nedbemanne så mye som regjeringen ønsker.
BT170225 Det er et kostbart tiltak , men Mahamud-saken viser at et slikt rettsvern er nødvendig.
BT170225 * Regjeringen skal legge fram tiltak for å hindre økt bruk av pasientbehandling, inkludert tannlegebehandling, i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier. ( ©NTB ) ¶
BT170225 Nå krever han og LEVE nye tiltak .
BT170225 Men til tross for alle kommunale selvmordsforebyggende tiltak - og trass i statens satsing på selvmordsforskning - viser tall fra Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå at selvmordstaten ikke har hatt noen synkende tendens de siste 20 årene.
BT170225 Det er et kostbart tiltak , men Mahamud-saken viser at et slikt rettsvern er nødvendig.
AP170225 Storbritannia, Frankrike og USA prøver å straffe Syria med nye tiltak for bruk av kjemiske våpen.
AP170225 * Regjeringen skal legge fram tiltak for å hindre økt bruk av pasientbehandling, inkludert tannlegebehandling, i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier.
AP170225 UDI mener også, etter en helhetsvurdering, at tilbakekall av statsborgerskap ikke er et « uforholdsmessig tiltak » overfor noen av medlemmene i familien.
AA170225 Storbritannia, Frankrike og USA prøver å straffe Syria med nye tiltak for bruk av kjemiske våpen.
VG170224 Et viktig prinsipp når det offentlige subsidierer, er å unngå å gi penger til tiltak som uansett ville blitt gjennomført.
VG170224 De må fremme tiltak som faktisk hjelper miljøet.
VG170224 Men dette kan være et godt tiltak lokalt - som et supplement til de andre virkemidlene mot mobbing, sier Asheim.
VG170224 Det ble derfor satt i gang tiltak for å legge de hemmelige tjenestene under demokratisk kontroll : EOS-utvalget ble opprettet.
VG170224 Tilskuddet er en dråpe i havet, og jeg tror ikke noen utfører tiltak på grunn av tilskuddene.
SA170224 Det pågår nå et forsøksprosjekt der flere kommuner får økt ansvar for oppgaver og tiltak på barnevernsområdet.
SA170224 Det kan blant annet være aktuelt å utvide praksisperiodene i løpet av studiet, sikre mer ferdighetstrening på områder som nettopp skjønnsmessige vurderinger av tiltak og det å skrive gode begrunnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over e
FV170224 Fakta : Tiltak som kan redusere hyppigheten av storrengjøringen ¶
FV170224 Dette er tiltak som kan være med på å redusere den nødvendige hyppigheten av storrengjøringen.
DN170224 Dessuten lovet presidenten at det innen noen dager vil bli innført nye tiltak for å hindre mulige terrorister i å komme inn i USA.
DB170224 Unngår vi segregering og marginalisering ved hjelp av målretta politiske tiltak , vil det styrke integreringen.
DA170224 - Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.
DA170224 Å få på plass et register over utenlandske tjenesteytere og en ny sentral godkjenning vil også være viktige tiltak .
DA170224 På privatmarkedet trenger vi flere ulike tiltak - det må brukes både pisk og gulrot.
DA170224 Erfaringene fra Sverige og Danmark med slike tiltak har mildt sagt vært blandet.
DA170224 - Høyresiden har bare ett tiltak , som de forståelig nok ikke har gjort noe for å få gjennomført, og det er å gi folk skattefritak for å handle hvitt.
AP170224 Vi er et land som vil sette våre egne borgere først, sa Trump, og gjentok at han ville holde radikale islamske terrorister ute fra USA, og at han aldri ville be om unnskyldning for sine tydelige tiltak for å styrke sikkerheten.
AA170224 Dessuten lovet presidenten at det innen noen dager vil bli innført nye tiltak for å hindre mulige terrorister i å komme inn i USA.
AA170224 Dokumentet viser også at Iran retter seg etter restriksjonene på andre sensitive materialer, og at iranske myndigheter har iverksatt tiltak for å demontere utstyr som har vært brukt til anriking av uran.
AA170224 FNs utviklingsprogram ( UNDP ) har tidligere vært bekymret for at giverkonferansen ville konsentrere innsatsen mye om akutt nødhjelp, og at mindre vekt ville bli lagt på langsiktige tiltak .
AA170224 - Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.
AA170224 Med over 100 brannvesen med som budbringere skal kampanjen konsentrere seg om å informere barnehager, skoler og småbarnsforeldre om brannforebyggende tiltak . ( ©NTB ) ¶
VG170223 Hensikten med lavutslippssoner er nettopp å redusere luftforurensingen i Oslo på permanent basis, sånn at vi i fremtiden slipper å måtte innføre inngripende tiltak som dieselforbud for å ta vare på helsa til innbyggerne våre, sier Berg.
VG170223 Norges Bondelag støtter tiltak som kan gi økt felling av ulv, men tror regjeringens nye forslag neppe vil føre til det.
VG170223 Fremfor et forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes.
VG170223 Etterspør konkrete tiltak
SA170223 President Donald Trumps allerede iverksatte og annonserte tiltak for på sitt vis å gjøre USA stort igjen, kan være i strid med intensjonene i den amerikanske uavhengighetserklæringen av 4. juli 1776 : « Vi regner disse sannhetene som selvinnlysende at et hvert menneske er skapt likeverdig og utrustet fra sin Skaper med visse uløselige rettigheter, herunder re
SA170223 Det nytter ikke med et én-dimensjonalt tiltak på en fler-dimensjonal problemstilling.
SA170223 Fakta : Tiltak som kan redusere hyppigheten av storrengjøringen ¶
SA170223 Dette er tiltak som kan være med på å redusere den nødvendige hyppigheten av storrengjøringen.
DN170223 EUs smittevernmyndigheter varsler tiltak mot antibiotikaresistente salmonellabakterier som spres i Europa.
DN170223 EUs kommissær for helse og matsikkerhet, Vytenis Andriukaitis, sier EU-kommisjonen igangsetter tiltak mot resistensspredning i sommer. | 80 prosent flere bekymringsmeldinger i oljebransjen i fjor ¶
DB170223 Han peker på at enkelte kommuner inngår avtaler med utbygger om ulike tiltak i kommunen, og at disse tiltakene ofte er av avbøtende karakter.
DB170223 Årsakene til omgjøring er sammensatte, men styrket kompetanse og god dialog med brukerne er viktige tiltak for å bli bedre.
BT170223 Poenget med å øke barnetrygden generelt, i tillegg til at enslige forsørgere og de med flere barn får en ekstra økning, er at dette er tiltak vi vet hjelper mot fattigdom.
BT170223 Fakta : Tiltak som kan redusere hyppigheten av storrengjøringen ¶
BT170223 Dette er tiltak som kan være med på å redusere den nødvendige hyppigheten av storrengjøringen.
AP170223 Selv om vi har gjort tiltak for å unngå lokkeprising, går budrundene over uansett.
AP170223 Fakta : Tiltak som kan redusere hyppigheten av storrengjøringen ¶
AP170223 Dette er tiltak som kan være med på å redusere den nødvendige hyppigheten av storrengjøringen.
AA170223 EUs smittevernmyndigheter varsler tiltak mot antibiotikaresistente salmonellabakterier som spres i Europa.
AA170223 EUs kommissær for helse og matsikkerhet, Vytenis Andriukaitis, sier EU-kommisjonen igangsetter tiltak mot resistensspredning i sommer. ( ©NTB ) ¶
AA170223 Men noen steder er det også andre tiltak .
AA170223 Besparelser for tiltak som ikke vil komme i år.
AA170223 Pengene går til tiltak for funksjonshemmede barn og unge og til bekjempelse av tuberkulose.
AA170223 I fjor var det 42 lag og organisasjoner som ble tildelt støtte til forebyggende og trivselsfremmende tiltak .
VG170222 Hvordan du disponerer personellet, hva slags type våpen du tar med og hvilke tiltak du iverksetter for egenbeskyttelse.
VG170222 * Enova har satt et tak for hvor mye de gir i tilskudd per tiltak .
VG170222 Hvis det er slik at folk ikke gjennomfører tiltak , så er ikke det bra for miljøet.
VG170222 Den bidrar til at personer som ellers ikke ville ha utført tiltak , nå likevel gjør det.
VG170222 - Generelt er det selvfølgelig lettere for folk som har penger å gjennomføre tiltak , enn folk som har mindre penger.
VG170222 * Enova har satt et tak for hvor mye de gir i tilskudd per tiltak .
SA170222 Godt barnevern handler om gode vurderinger i alle ledd og høy kvalitet på alle tiltak .
SA170222 Det er i hvert fall ingen anklager om systematiske feil eller forsøk på å drive systematisk prestasjonsfremmende tiltak ved å gi utøvere astmamedisin.
DN170222 Selskapet har også initiert tapsreduserende tiltak .
DN170222 Nesten 11 millioner innvandrere som bor i USA uten oppholdstillatelse risikerer å bli rammet av Trump-administrasjonens nye tiltak mot ulovlig innvandring.
DB170222 Derfor tar jeg tiltak på det.
DB170222 « Et av våre anbefalte tiltak overfor Skiforbundet og/eller Idrettsforbundet, evt. i samarbeid med de nordiske særforbundene er blant annet å ta initiativ overfor FIS for å sikre nasjonal og internasjonal oppmerksomhet mot utøvernes helseproblemer og bedre forebyggende tiltak.
DB170222 rganisasjoner bidrar videre i det eventuelle fremtidige arbeidet som Skiforbundet eller andre organisasjoner iverksetter for å følge opp våre anbefalinger, eksempelvis at det etableres et felles forum for leger fra ulike land som har de samme faglige og etiske problemstillinger for å komme frem til tiltak som bidrar til å beskytte langrennsutøvernes helse. »
DB170222 Da er det meget viktig at medisinsk virksomhet knyttet til landslagene preges av åpenhet og at positive medisinske tiltak blir kommunisert internasjonalt slik at alle lands utøvere kan bruke de medisinske fordelene som har positiv dokumentar effekt.
DB170222 i samarbeid med de nordiske særforbundene er blant annet å ta initiativ overfor FIS for å sikre nasjonal og internasjonal oppmerksomhet mot utøvernes helseproblemer og bedre forebyggende tiltak .
DB170222 Juli er den måneden i året med lavest kollektivdekning, og dermed bør det vurderes tiltak for å øke kollektivdekningen i juli », skriver Fylkesmannen i en uttalelse til Avinors søknad.
DB170222 I debatten etter Kristin Skogen Lunds utspill om realfag versus humaniora, er det et viktig poeng som blir oversett av alle : det er for sent å sette inn tiltak på universitetsnivå.
DB170222 Som det påpekes i en god kronikk på NRK Ytring, er « Digitalt grenseforsvar » en nokså villedende benevning på et tiltak som snarere handler om digital grenseovervåkning.
DB170222 Det er massiv forskjell mellom et tiltak som kan forhindre at uvedkommende tilegner seg passord eller utnytter dem ( slik NRKs innramming gir soleklart inntrykk av at man ser for seg ) - kontra at, hvis noen fremmede makter bestemmer seg for å utnytte disse lekkede passordene, og hvis noen har hatt så elendig passordsikkerhet at dette g
DA170222 Det er klart at vi ønsker konkrete tiltak , men de kommer ikke etter et slikt møte som dette.
DA170222 - Det ble ikke fattet noen konkrete tiltak ?
DA170222 Dette går fram av et notat utarbeidet av Helsedirektoratet om blant annet « gjennomførte tiltak i 2016 » og « betydelige omstillingsutfordringer » i 2017.
DA170222 Etter langvarig press fra partene i arbeidslivet utvidet regjeringen og arbeidsminister Anniken Hauglie permitteringsregelverket til 52 uker som et tiltak mot ledighetskrisen på Sør- og Vestlandet.
BT170222 Nesten 11 millioner innvandrere uten oppholdstillatelse i USA kan bli rammet av Trump-administrasjonens nye tiltak mot ulovlig innvandring.
BT170222 NY ORDRE : Tirsdag sendte Trump-administrasjonen ut ordren om nye tiltak mot ulovlig innvandring.
BT170222 Lensmannen sier det er vanskelig å finne effektive tiltak som hindrer folk i å ta livsfarlige snarveier.
BT170222 Lensmannen sier det er vanskelig å finne effektive tiltak som hindrer folk i å ta livsfarlige snarveier.
BT170222 Det er i hvert fall ingen anklager om systematiske feil eller forsøk på å drive systematisk prestasjonsfremmende tiltak ved å gi utøvere astmamedisin.
AP170222 Fremfor en forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes.
AP170222 Hotellet måtte etter råd fra kommuneoverlegen, sette i gang omfattende tiltak etter sykdomsutbruddet, skriver Ringerikes Blad.
AP170222 | Kronisk utmattelse/ME : Regjeringens tiltak er for snevre ¶
AP170222 februar foreslås viktige tiltak for å bedre helsevesenets håndtering av unge pasienter med kronisk utmattelse/ME.
AP170222 Det er i hvert fall ingen anklager om systematiske feil eller forsøk på å drive systematisk prestasjonsfremmende tiltak ved å gi utøvere astmamedisin.
AA170222 Nesten 11 millioner innvandrere som bor i USA uten oppholdstillatelse risikerer å bli rammet av Trump-administrasjonens nye tiltak mot ulovlig innvandring.
AA170222 Tyskland legger opp til raskere utsendelse av avviste asylsøkere med nye tiltak som statsminister Angela Merkels regjering har foreslått.
AA170222 Vi krever beskyttende tiltak fra myndighetene, sier Ambar Alfaro i organisasjonen ASPIDH, som jobber for kjønns- og seksualitetsmangfold.
AA170222 Samtidig advarer organisasjonen om at frykt for terror har ført til tiltak i Europa som " tidligere er blitt sett på som eksepsjonelle ", men som nå er blitt ordinære innslag i straffelovene i flere land.
AA170222 Hvis Norge påstår at dette bare er et tiltak for å sikre egne grenser, så er det ikke sant.
AA170222 Norsk Bondelag er positive til tiltak for såkalt " supplerende fellingsgrunnlag for ulv ", men de mener det allerede i dag finnes hjemmel til å gjennomføre ulveforliket.
AA170222 - Fremfor en forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.
AA170222 Hotellet måtte etter råd fra kommuneoverlegen, sette i gang omfattende tiltak etter sykdomsutbruddet, skriver Ringerikes Blad.
AA170222 Vi tar denne kritikken svært alvorlig, og det er iverksatt flere tiltak for å bedre objektsikkerheten.
AA170222 Det vil si at politiet i hovedsak har gjennomført de tiltakene som var planlagt i 2016, selv om enkelte tiltak er noe forskjøvet i tid, heter det i statusrapporten.
AA170222 Norges Bondelag støtter tiltak som kan gi økt felling av ulv, men tror regjeringens nye forslag neppe vil føre til det.
AA170222 Fremfor en forslag om lovendring, burde vi sett forslag til konkrete tiltak om hvordan Stortingets bestandsmål skal nås, sier Arnstad, som blant annet ønsker at lokale jaktlag skal inkluderes.
AA170222 De vil ha konkrete tiltak .
VG170221 I tillegg er situasjonen for å skaffe alle husly og mat prekær, og Røde Kors har ved flere anledninger etterlyst internasjonale tiltak , sier hun og legger til : ¶
VG170221 Ifølge Aftonbladet vurderer svensk UD nå flere tiltak for å svare på de feilaktige opplysningene i innslaget.
VG170221 TILTAK : Erik Solheim, tidligere utviklingsminister og direktør for FNs miljøprogram forteller at krisen allerede er alvorlig for mange og at FNs miljøprogram arbeider med å sette inn tiltak .
VG170221 Foto : Den norske flyktninghjelpen ¶ TILTAK : Erik Solheim, tidligere utviklingsminister og direktør for FNs miljøprogram forteller at krisen allerede er alvorlig for mange og at FNs miljøprogram arbeider med å sette inn tiltak.
VG170221 - Først må vi hjelpe gjennom denne krisen og så må vi sette inn langsiktige tiltak Som å kontrollere vannkilder og legge til rette for å bruke kornsorter som tåler mer tørke.
VG170221 Denne skredvarslingen er en mellomløsning før vi får mer permanente løsninger, enten ved fysiske tiltak som stanser skred, eller ved at hus blir revet og oppført andre steder, sier Olsen.
VG170221 Vi tar denne kritikken svært alvorlig, og det er iverksatt flere tiltak for å bedre objektsikkerheten.
SA170221 - I utgangspunktet er jeg motstander av slike ekstreme tiltak .
DN170221 Det skjedde like etter at Lillesand kommune gjennomførte tilsyn på eiendommen etter et anonymt telefontips om mulige ulovlige tiltak på eiendommen.
DN170221 Samtidig vil LO fortsette å prioritere tiltak for lavtlønte og likelønn.
DN170221 - Da får en oversikt over bruk, kan finne forbedringspunkter og sette inn målrettet tiltak for å oppnå det en skal.
DB170221 Noen av de største klimagasskuttene de siste 20 åra har kommet ved tiltak mot ødeleggelse av ozonlaget, bevaring av regnskog og kamp mot farlig forurensing i byer.
DA170221 På Lambertseter vil entreprenøren Bane og Entreprenørservice gjøre en rekke tiltak i tillegg til å bytte selve banedekket.
DA170221 Bydelsdirektør i bydel Gamle Oslo, Lasse Østmark, forteller at de har satt i gang tiltak etter hendelsen i går.
DA170221 Vi tar denne kritikken svært alvorlig, og det er iverksatt flere tiltak for å bedre objektsikkerheten.
BT170221 - Tannløst og uten konkrete tiltak , sier Arbeiderpartiet.
BT170221 Samtidig vil LO fortsette å prioritere tiltak for lavtlønte og likelønn.
BT170221 Det er bra at det settes fokus på dette, og at det iverksettes tiltak .
BT170221 - I utgangspunktet er jeg motstander av slike ekstreme tiltak .
AP170221 Nye tiltak gjennomført rett etter et attentat er nesten pr. definisjon lite gjennomtenkt, og de kan være vanskelige å fjerne.
AP170221 Vi avventer også myndighetens holdning til dette og hva de eventuelt setter inn av tiltak og retningslinjer, skriver konsernmarkedssjef Bjørn-Inge Haugan i en e-post til Aftenposten.
AP170221 Vi tar denne kritikken svært alvorlig, og det er iverksatt flere tiltak for å bedre objektsikkerheten.
AP170221 De to etatene har som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.
AP170221 - Her er viktige tiltak ikke utført.
AP170221 - I utgangspunktet er jeg motstander av slike ekstreme tiltak .
AA170221 mars med å få plass tilstrekkelige tiltak .
AA170221 Her mangler handlekraft og konkrete tiltak , og mye av det som trekkes fram, burde vært gjennomført for lenge siden, sier hun.
AA170221 - Dette er viktige tiltak for å sikre at en stadig økende befolkning får nok mat.
AA170221 Om lag 75 prosent av dem som gjennomgår kreftsykdom og behandling klarer å restituere seg over tid på egen hånd eller ved enkle tiltak .
VG170220 Etter det satte han i gang en rekke ambisiøse tiltak .
VG170220 Aftonbladet skriver mandag at de får opplyst at svensk UD nå vurderer flere tiltak for å svare på de feilaktige opplysningene i innslaget.
VG170220 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sa i Stortinget onsdag at forslag til tiltak mot plastforsøplingen vil komme i en ny avfallsmelding i juni.
SA170220 - Vi undrer oss over at kommunen ikke har sett på tiltak for pasienten.
SA170220 Tango-showet er altså et tiltak for å gi skifans ytterligere insentiv til å dra helt til Lahti.
FV170220 - Vi undrer oss over at kommunen ikke har sett på tiltak for pasienten.
DN170220 Konkurransetilsynet forlenger sin saksbehandling av Telias oppkjøp av Phonero etter at Telia har kommet med såkalte « avhjelpende tiltak ».
DN170220 Telia har kommet med forslag om avhjelpende tiltak i forbindelse med oppkjøp av Phonero, ifølge en melding fra Konkurranstilsynet.
DN170220 Konkurransetilsynet utsetter behandling etter avhjelpende tiltak .
DN170220 Konkurransedirektør Lars Søgård gir seg mer tid til å behandle Telias oppkjøp av Phonero etter at Telia har kommet med avhjelpende tiltak .
DN170220 Forslaget om avhjelpende tiltak innebærer at Telia påtar seg å gi MVNO-tilgang på forhåndsdefinerte vilkår til selskapets landsdekkende mobilnett, ifølge tilsynet.
DN170220 - Etter konkurranseloven kan partene tilby seg å gjennomføre tiltak som kan redusere konkurranseskaden i markedet.
DN170220 Styret skriver blant annet at selskapet er i en omstillingsperiode der det er gjennomført flere tiltak for å bedre lønnsomheten og at hotellkjeden har kvittet seg med flere tapshoteller. 200.000 ansatte ¶
DB170220 Pengene skal fordeles til kongolesiske tiltak gjennom FNs utviklingsfond.
DB170220 Endestad forklarer samtidig at et slikt tiltak er med å bidra til at også transpersoner får en følelse av å bli sett, og anerkjent i samfunnet.
BT170220 Skal man lykkes i å ta vare på skogen, må stående skog få en økonomisk verdi, mener Helgesen, som påpeker at mindre enn 1 prosent av midlene fra CAFI går til tiltak som berører kommersiell hogst.
BT170220 Tango-showet er altså et tiltak for å gi skifans ytterligere insentiv til å dra helt til Lahti.
AP170220 - Vi undrer oss over at kommunen ikke har sett på tiltak for pasienten.
AP170220 Tango-showet er altså et tiltak for å gi skifans ytterligere insentiv til å dra helt til Lahti.
AA170220 - Om morten skulle komme tilbake i Bymarka, eller bli spredt til Jonsvatnet, vil vi ved hjelp av denne metoden kunne sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt, sier Nøst.
AA170220 Av hensyn til sikkerhet bes det om å vise hensyn fram til tiltak blir utført mandag 20.februar, skriver de på lensmannskontorets Facebook-side.
AA170220 Av hensyn til sikkerhet bes det om å vise hensyn fram til tiltak blir utført mandag 20.februar, skriver de på lensmannskontorets Facebook-side. | - I hvilebua møter du gjerne kolleger hvis de skal på do ¶
AA170220 Tilsynet opplyser nå at Telia har foreslått som avhjelpende tiltak å åpne sitt landsdekkende mobilnett for andre aktører.
AA170220 - Vi undrer oss over at kommunen ikke har sett på tiltak for pasienten.
SA170219 Tonen på massemøtet er den samme som på tidligere valgkamparrangementer, med lovnader om tiltak innen helsesektoren, skatt, kriminalitet og USAs grense i sør.
SA170219 - Jeg har beordret avgjørende tiltak for å holde radikale islamistiske terrorister til helvete unna landet vårt, sa han til tordnende jubel.
SA170219 « Hvert enkelt tiltak kan fremstå som lite, men når vi setter sammen en pakke med flere tiltak , så monner det », skriver Irene Hegre.
SA170219 « Hvert enkelt tiltak kan fremstå som lite, men når vi setter sammen en pakke med flere tiltak, så monner det », skriver Irene Hegre.
SA170219 Selv om vedfyring er en betydelig kilde til svevestøv, og en større kilde for de minste partiklene ( PM2,5 ) ; så er ikke det et argument for å utelukke tiltak innen trafikk.
SA170219 I tillegg er den lovpålagte grenseverdien blitt strengere i 2016, noe som krever flere og bedre tiltak fra stat og kommune.
SA170219 Hvert enkelt tiltak kan fremstå som lite, men når vi setter sammen en pakke med flere tiltak , så monner det.
SA170219 Hvert enkelt tiltak kan fremstå som lite, men når vi setter sammen en pakke med flere tiltak, så monner det.
SA170219 Det er ikke slik at et tiltak utelukker et annet.
SA170219 Det er helt feil å sette tiltak opp imot hverandre.
SA170219 Derfor er det helt feil å sette tiltak opp imot hverandre.
SA170219 DEBATT : Stavanger kommune besluttet nylig å innføre piggdekkavgift som et tiltak for å forbedre luftkvaliteten i byen.
SA170219 Alle tiltak som brukes gir en nytte - og har som oftest en kostnad.
DN170219 TF hevder på sin side at hverken overenskomsten eller forhåndsavtalte tiltak ble diskutert på dette møtet.
DN170219 Tonen på massemøtet er den samme som på tidligere valgkamparrangementer, med løfter om tiltak innen helsesektoren, skatt, kriminalitet og USAs grense i sør.
DN170219 - Jeg har beordret avgjørende tiltak for å holde radikale islamistiske terrorister til helvete unna landet vårt, sa han til tordnende jubel.
DB170219 På agendaen sto tiltak for å redde landets regnskog fra omfattende pirathogst.
DB170219 Pengene skal fordeles til kongolesiske tiltak gjennom FNs utviklingsfond.
DB170219 I brevet påpeker Løvold at det må iverksettes en rekke tiltak , blant annet må de lokale innbyggernes landrettigheter avklares, skal det være håp om å lykkes med prosjektet.
DB170219 For å si ja til programmet vil vi kreve streng kontroll av hvordan hogsten foregår, inkludert tiltak mot korrupsjon og tiltak for uavhengig overvåkning av hogsten, skriver statsråd Helgesen.
DB170219 For å si ja til programmet vil vi kreve streng kontroll av hvordan hogsten foregår, inkludert tiltak mot korrupsjon og tiltak for uavhengig overvåkning av hogsten, skriver statsråd Helgesen.
DA170219 Svært bra tiltak
DA170219 Drastiske tiltak som løslatelse etter 60 prosent soning og bruk av husarrest i opptil tre år reduserte antall innsatte til 45.000 i 2016.
BT170219 Sveriges utenriksdepartement vurderer nå flere tiltak for å bestride det som omtales som feilaktigheter i TV-programmet, skriver Aftonbladet.
AP170219 Han hadde som alltid en smørbrødliste med tiltak som kan redde menneskeheten, skriver Kjetil Lismoen.
AA170219 Tonen på massemøtet er den samme som på tidligere valgkamparrangementer, med lovnader om tiltak innen helsesektoren, skatt, kriminalitet og USAs grense i sør.
AA170219 - Jeg har beordret avgjørende tiltak for å holde radikale islamistiske terrorister til helvete unna landet vårt, sa han til tordnende jubel.
AA170219 Da partilaget holdt årsmøte vedtok de en rekke tiltak for å få bukt med plastsøppelet, skriver Bergens Tidende.
AA170219 Arbeiderpartiet i Bergen har vedtatt en rekke tiltak mot plastforsøpling og håper saken blir tatt videre helt til landsmøtet.
VG170218 Han sier at at han etter bekymringsmeldingen begynte å få mer fokus på frister, og at de gjorde flere tiltak for forbedring av vurdering og behandling og frister hos kreftpasienter.
SA170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
SA170218 I regjeringens omfattende maritime strategi er det redegjort grundig for dette, og her er det også et bredt sett av politiske tiltak for å videreutvikle vår konkurransekraft og sikre internasjonal markedsadgang.
FV170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
DN170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
DN170218 Wilders løfter inkluderer flere diskriminerende tiltak , som å forby Koranen og stenge moskeer.
DB170218 Samtidig unnlater Kristiansen å fortelle at denne regjeringen har brukt milliarder på tiltak for å få folk i jobb, sier Harald Tom Nesvik.
BT170218 Valhammer etterlyser også ekstra tiltak fra regjeringen, og viser til at Ap på fylkestinget har bevilget 750.000 kroner til den ryddejobben som pågår langs kysten i disse dager.
BT170218 - Som umiddelbart tiltak bør BIRs overskudd dekke kostnadene med herreløst avfall, sier Skogland.
BT170218 Arbeid og sosial tilhørighet har alltid vært effektive tiltak . 15 timers behandling og gode behandlingsresultater.
AP170218 Den har som formål å gjennomføre tillits og sikkerhetsskapende tiltak .
AP170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
AA170218 Den siste tiden har han kommet med flere valgløfter som inkluderer diskriminerende tiltak , som å forby Koranen og stenge moskeer.
AA170218 Wilders lovnader inkluderer flere diskriminerende tiltak , som å forby Koranen og stenge moskeer.
AA170218 Republikanere mener klimareguleringene er en hemsko for landets økonomi og støtter Pruitts tiltak mot slike reguleringer, mens demokrater og folk som jobber med klima, sier Pruitt er en fare for miljøet.
AA170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
AA170218 - Dessuten trenger vi et fast system med årlige klimadebatter i Stortinget og et uavhengig klimaråd som ser etter at mål og tiltak er tilstrekkelige, sier Jensen ¶ ( ©NTB ) ¶
VG170217 På en rekke av disse praksisene er det gjort forbedringer, men for andre av disse er det tiltak skiforbundet bør ta tak i, sier Katharina Rise.
VG170217 Der har vi gjort tiltak ved at vi ønsker i større grad å ha med lege rundt omkring slik at det blir håndtert bra, sier langrennssjef Vidar Løfshus.
VG170217 Trump gikk til valg på tiltak mot de estimerte 12 millioner ulovlige innvandrerne i USA.
VG170217 Ifølge notatet skal Trump-administrasjonen ha utarbeidet et forslag om å mobilisere så mange som 100.000 soldater fra Nasjonalgarden i USA i tiltak mot innvandrere som oppholder seg ulovlig i USA, melder nyhetsbyrået AP.
VG170217 Det elleve sider lange dokumentet foreslår ifølge nyhetsbyrået tiltak i stater så langt nord som Portland i Oregon, og så langt øst som New Orleans i Louisiana.
SA170217 Torsdag kunngjorde president Donald Trump på en pressekonferanse at han neste uke vil undertegne en ny presidentordre med tiltak som skal beskytte USAs grenser.
SA170217 Ifølge et utkast til forslag om nye tiltak mot ulovlige innvandrere som nyhetsbyrået har fått tak i, skal nasjonalgarden søke opp og pågripe ulovlige innvandrere over store deler av USA og ikke bare i grenseområdene mot Mexico.
SA170217 « Hva kunne du ønske deg at du hadde av tiltak til denne jenta ? » spurte Solveig Horne.
SA170217 « Barnevernet har ingen tiltak til disse barna, » erkjente hun.
SA170217 De hadde ingen tiltak for å få flere unge ledere og trenere, bare et lederkurs for ungdom, sier Strittmatter.
SA170217 - Deltagelse kan sikkert løftes gjennom arrangementer, men da må de gjøre noen tiltak for det.
SA170217 I helsesektoren har man nok litt å gå på når det gjelder å bli like flink til å tenke forebygging som når det gjelder tiltak for å reparere.
DN170217 Hun legger til at dersom USA starter med toll på importvarer, vil det kunne føre til at også andre vil øke sine proteksjonistiske tiltak .
DN170217 Torsdag kunngjorde president Donald Trump på en pressekonferanse at han neste uke vil undertegne en ny presidentordre med tiltak som skal beskytte USAs grenser.
DN170217 Posten har gjennomført flere tiltak for å bedre lønnsomheten, og dette arbeidet fortsetter i 2017.
DN170217 - Konsernet var forberedt på et krevende 2016 og har gjennomført en rekke kostnadsreduserende tiltak .
DB170217 Jacobsen forteller Dagbladet at hun setter stor pris på Wengs tiltak .
DB170217 HYLLET : Astrid Uhrenholdt Jacobsen setter stor pris på Heidi Wengs tiltak .
DB170217 På en pressekonferanse torsdag, kunngjorde president Trump at han neste uke vil undertegne en ny presidentordre med tiltak som skal beskytte USAs grenser.
DB170217 I tillegg skal nevnes at den siste tidens tiltak , være seg å « ta ut » ulv, eller påføre dem invaderende utstyr slik at de kan overvåkes, strider mot et natursyn som innebærer at dyr har egenverdi, slik det er fastslått i Dyrevelfredslovens §3.
DA170217 | Krever tiltak fra Helleland ¶
DA170217 Avsløringene om arbeidsforhold på « Snømannen»-filmen gjør at Arbeiderpartiet krever tiltak fra kulturministeren.
BT170217 Torsdag kunngjorde president Donald Trump på en pressekonferanse at han neste uke vil undertegne en ny presidentordre med tiltak som skal beskytte USAs grenser.
BT170217 Ifølge et utkast til forslag om nye tiltak mot ulovlige innvandrere som nyhetsbyrået har fått tak i, skal nasjonalgarden søke opp og pågripe ulovlige innvandrere over store deler av USA og ikke bare i grenseområdene mot Mexico.
BT170217 Senest i januar besluttet vi å iverksette nye tiltak .
BT170217 Senest i januar besluttet vi å iverksette nye tiltak .
BT170217 Kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen i Det Norske Veritas GL AS sier mange tiltak kan redusere forurensningen når skip ligger i havn.
BT170217 Et konkret tiltak er innføring av NECA ( NOx emission control area ) sone langs kysten.
BT170217 Tiltak på cruiseskipene ¶
BT170217 Siden Bondevik-regjeringen dro i gang en nasjonal dugnad mot mobbing for 16 år siden, er det produsert fire nasjonale manifester og minst 15 ulike statlige tiltak mot mobbing.
BT170217 Men effekten av hvert enkelt statlige tiltak er usikker.
BT170217 Med gode kunnskaper om virkningen vil det være lettere å begrunne nødvendige tiltak for å redusere plastproblemene, slik vi har gjort med en lang rekke andre miljøgifter opp gjennom årene. | - Fraværende foreldre kan i ytterste konsekvens prege barnets psykiske utvikling ¶
BT170217 Som helse- og sosialpolitiker i Bergen kommune er jeg opptatt av at man gjør vedtak og innfører tiltak som i minst mulig grad bidrar til å øke de sosiale ulikheter i byen vår.
BT170217 Samtidig er det viktig at vi som et samlet bystyre klarer å etablere tiltak som kan redusere forurensningen i byen vår, både av miljø- og helsemessige grunner.
BT170217 Med gode kunnskaper om virkningen vil det være lettere å begrunne nødvendige tiltak for å redusere plastproblemene, slik vi har gjort med en lang rekke andre miljøgifter opp gjennom årene.
BT170217 De hadde ingen tiltak for å få flere unge ledere og trenere, bare et lederkurs for ungdom, sier Strittmatter.
BT170217 - Deltagelse kan sikkert løftes gjennom arrangementer, men da må de gjøre noen tiltak for det.
BT170217 I helsesektoren har man nok litt å gå på når det gjelder å bli like flink til å tenke forebygging som når det gjelder tiltak for å reparere.
AP170217 I en mye omtalt pressekonferanse, som USAs president Donald Trump holdt torsdag, kunngjorde han at han neste uke vil undertegne en ny presidentordre med tiltak som skal beskytte grensene til landet.
AP170217 ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) frykter at viktige tiltak kan bli satt på vent om opptrappingsplanen sendes tilbake.
AP170217 De hadde ingen tiltak for å få flere unge ledere og trenere, bare et lederkurs for ungdom, sier Strittmatter.
AP170217 - Deltagelse kan sikkert løftes gjennom arrangementer, men da må de gjøre noen tiltak for det.
AP170217 I helsesektoren har man nok litt å gå på når det gjelder å bli like flink til å tenke forebygging som når det gjelder tiltak for å reparere.
AA170217 Torsdag kunngjorde president Donald Trump på en pressekonferanse at han neste uke vil undertegne en ny presidentordre med tiltak som skal beskytte USAs grenser.
AA170217 Ifølge et utkast til forslag om nye tiltak mot ulovlige innvandrere som nyhetsbyrået har fått tak i, skal nasjonalgarden søke opp og pågripe ulovlige innvandrere over store deler av USA og ikke bare i grenseområdene mot Mexico.
AA170217 Forsvarsbygg og Fosen brann- og redningstjeneste satte så raskt som mulig inn tiltak , blant annet med lenser, for å stoppe det som viste seg å være drivstoff som hadde lekket ut.
AA170217 - Konsernet var forberedt på et krevende 2016 og har gjennomført en rekke kostnadsreduserende tiltak .
AA170217 I meldingen fremmes en rekke tiltak regjeringen mener skal sikrevekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.
VG170216 Toppbloggeren Anna Rasmussen ( 20 ) har satt i gang tiltak for å beskytte datteren Michelle ( 5 ), som begynner på skolen til høsten.
SA170216 Samtidig er flere på tiltak sammenlignet med året før.
SA170216 Vi må si at dette er et tiltak for topputøvere, og vi ønsker ikke at det skal være i bruk i breddeidretten.
SA170216 Skiforbundet hevder at de bruker astmamedisin og saltvannsoppløsning som helseforebyggende tiltak .
FV170216 Trump varslet også at han neste uke vil signere en ny presidentordre med tiltak mot innvandring for beskytte " det amerikanske folk ".
FV170216 Vi må si at dette er et tiltak for topputøvere, og vi ønsker ikke at det skal være i bruk i breddeidretten.
DN170216 Blant annet fortalte Trump at han neste uke vil signere en ny presidentordre med tiltak mot innvandring for beskytte « det amerikanske folk ».
DN170216 CNN har det siste året vært under granskning av myndighetene, som kaller stengningen av kanaler et preventivt tiltak .
DN170216 Norske tiltak
DN170216 Konsernet varslet ifjor at det skal iverksette resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner kroner innen 2020.
DB170216 Man må vurdere forskningen og om det er noen tiltak som kan gjøres, mener FC København-spilleren.
DB170216 - Hvis dette stemmer, forventer jeg at det settes i gang noen tiltak .
DB170216 Ifølge DNB har de flere tiltak som de setter i verk når de får kjennskap til slike saker.
DB170216 I møte med oljeprisfallet har vi brukt budsjettpolitikken aktivt for å motvirke ledighet gjennom særskilte tiltak .
DB170216 Her hjemme trues nødvendige tiltak for omstilling, som kommunereform, høyere CO2-avgifter, en bedre landbrukspolitikk og en aktiviserende reform av trygdene, av populistiske krefter, mest synlig i Senterpartiet, men også i andre partier.
DB170216 Regjeringen har i mange år, på tvers av politiske skillelinjer hatt en hard profil mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, det har blitt kastet inn flere titalls millioner kroner i forskning og til prosjekter, tiltak og stillinger for å motarbeide dette, men disse problemene er bare symptomer på et mye større problem, nemlig sosial kontroll.
DB170216 I alle disse møtene har vi vært tydelige på behovet for en tverrfaglig utredning av fenomenet og en handlingsplan med konkrete tiltak for å motarbeide kontrollen.
DB170216 De politiske partiene har begynt å lansere tiltak mot sosial kontroll i forkant av Stortingsvalget.
DA170216 Østmarkas Venner reagerer kraftig på måten en rekke tiltak er gjennomført på i Østmarka, som denne delen av den åtte kilometer lange Pioneren, en terrengsti tilpasset terrengsykling.
DA170216 Nå er den så godt som fjernet fordi regjeringen har sørget for flere fengselsplasser, sier Amundsen, og understreker at regjeringen leier fengselsplasser som et midlertidig tiltak mens kapasiteten bygges opp her hjemme.
DA170216 Departementet er kjent med at KDI samarbeider tett med etaten om tiltak for å redusere omfanget.
DA170216 Bevilgningene er også økt for å tilby flere straffegjennomføring i institusjoner og det er iverksatt tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme, sier Amundsen til Dagsavisen.
DA170216 - Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å styrke innholdet i straffegjennomføringen for innsatte med rus- og psykiatriproblemer.
BT170216 Blant annet fortalte Trump at han neste uke vil signere en ny presidentordre med tiltak mot innvandring for beskytte " det amerikanske folk ".
BT170216 Da det ble klart at Trump ikke ville anke opphevelsen av sitt mye omtalte innreiseforbud til høyesterett, lovet han i stedet nye tiltak .
BT170216 - Vi håper å gjennomføre dette med frivillige tiltak .
BT170216 Trump varslet også at han neste uke vil signere en ny presidentordre med tiltak mot innvandring for beskytte " det amerikanske folk ".
BT170216 NYE TILTAK : Mer av oljepengene skal investeres i aksjer, forteller finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg.
BT170216 NYE TILTAK : Mer av oljepengene skal investeres i aksjer, forteller finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg.
BT170216 Vi vet av erfaring at det tar tid før besøkstallene på ulike lavterskel tiltak for denne gruppen tar seg opp.
BT170216 Vi vet av erfaring at det tar tid før besøkstallene på ulike lavterskel tiltak for denne gruppen tar seg opp.
AP170216 Hvis ansatte opplever helseproblemer på grunn av dårlig luft, vil de få tilbud om helsekontroll og vi vil gjøre nødvendige tiltak med arbeidssituasjonen.
AP170216 Hun mener det er fordeler og ulemper med en slik løsning, og legger vekt på at de har satt i gang andre tiltak .
AP170216 Vi må alle ha respekt for at hver nasjonalstat faktisk styrer over eget luftrom, og vi er avhengige av at russerne ønsker å si ja til flere overflyvinger, sier Solvik-Olsen som forsikrer at regjeringen støtter opp om tiltak som kan skape flere jobber og økt turisme.
AP170216 Det er et viktig tiltak mot sentralisering, sa Venstres André Skjelstad.
AP170216 Det er et viktig tiltak mot sentralisering, sa Venstres André Skjelstad.
AP170216 Da setter vi inn ekstra tiltak som lavere arbeidsgiver avgift, investeringsstøtte til bedrifter og ekstra tilskudd til kommunene for å løfte der det trengs, sier Sanner.
AP170216 Skiforbundet hevder at de bruker astmamedisin og saltvannsoppløsning som helseforebyggende tiltak .
AP170216 Vi må si at dette er et tiltak for topputøvere, og vi ønsker ikke at det skal være i bruk i breddeidretten.
AP170216 Skiforbundet hevder at de bruker astmamedisin og saltvannsoppløsning som helseforebyggende tiltak .
AA170216 Trump varslet også at han neste uke vil signere en ny presidentordre med tiltak mot innvandring for beskytte " det amerikanske folk ".
AA170216 Da det ble klart at Trump ikke ville anke opphevelsen av sitt mye omtalte innreiseforbud til høyesterett, lovet han i stedet nye tiltak .
AA170216 Nedbemanningene er en del av strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris 2020, som skal gi et resultatforbedrende tiltak i størrelsesordenen 300 millioner kroner innen 2020.
AA170216 Nedbemanningen har også kostet penger på kort sikt, og i samme kvartal satte selskapet av 78 millioner kroner til tiltak knyttet til nedbemanningen.
AA170216 - Vi håper å gjennomføre dette med frivillige tiltak .
AA170216 Samtidig er det behov for tiltak for å motvirke at for mange blir hengende etter, konstaterte Olsen i sin årstale torsdag.
AA170216 Samtidig er flere på tiltak sammenlignet med året før.
AA170216 Selskapet har satt seg som mål at det innen 2020 skal ha gjennomført nye resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner kroner, hvorav halvparten i år.
VG170215 Nå er det meste på plass : NATO har økt sin hurtigreaksjonsevne, og soldater fra en rekke land, blant annet Norge, er i ferd med å bli stasjonert i Polen, Latvia, Litauen og Estland som et av flere tiltak i et forsterket forsvar mot Russland.
VG170215 Hans tiltak har virket, og det skulle man tro at alle partier som er opptatt av skole, fravær og frafall hadde merket seg.
VG170215 Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemelding onsdag kveld.
VG170215 - Til tross for mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, har tallet på elever som oppgir at de blir mobbet, holdt seg høyt.
SA170215 | Helgesen varsler tiltak mot plastforsøpling ¶
FV170215 Ordfører i Åmli kommune, Reidar Saga, sier at det ikke har blitt iverksatt tiltak fra kommunens side.
DN170215 - Parlamentet har stemt gjennom ambisiøse tiltak for å oppfylle forpliktelse våre fra Parisavtalen, og vi har sendt et tydelig signal til EU-rådet om at vi er seriøse i kampen for å stoppe global oppvarming, sier britiske Ian Duncan, som er medlem av EU-parlamentets miljøkomité.
DN170215 Yellen signaliserte at sentralbanken vil følge nøye med om inflasjonen skyter fart de nærmeste månedene, og hvordan de planlagte skattekuttene, de økte investeringene i infrastruktur og andre tiltak Trump-administrasjonen har lovet vil påvirke amerikanske arbeidstagere og økonomien.
DN170215 De viktigste forsikringene Nato har fått fra amerikanerne, er likevel de som er kommet i form av tiltak på bakken, mener Stoltenberg.
DN170215 Samtidig er det behov for tiltak for å motvirke at for mange blir hengende etter.
DN170215 For politiske myndigheter kan derfor subsidier fremstå som et attraktivt tiltak .
DN170215 Det er samtidig en jevn økning av barn som får spesialpedagogisk hjelp og prioriterte tiltak .
DB170215 Skolen får plikt til å følge med, gripe inn, til å varsle og undersøke all mistanke og kjennskap til mobbing, og plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø.
DB170215 Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt.
DB170215 Det har vært et tiltak her, og en kampanje der.
DB170215 De nye reglene krever også at en skole som setter inn tiltak for å forhindre mobbing, også skal lage en plan over hvordan tiltakene skal gjennomføres.
DB170215 - Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, heter det i pressemeldinga.
DB170215 - Mexicos initiativ formidler på en veldig konkret måte hva som blir konsekvensene av et slikt handelskrigforløp som Trump har satt i gang med den typen tiltak han lanserer, sier Ulltveit-Moe.
DB170215 - Med tanke på stemningen i Mexico, kan det fort vise seg at ethvert tiltak som kan straffe USA, kan få stor oppslutning.
DB170215 - Når det gjelder forebyggende tiltak , anbefaler vi fortsatt skje når avokadosteinen skal fjernes, sier Melhuus.
DB170215 Vi får mange henvendelser om dyr som har måttet lide altfor lenge grunnet manglende tiltak .
DA170215 Ranveig Grøsfjeld er driftsleder ved Mexico, og hun synes det er gøy å kunne samarbeide med andre spisesteder om noe som er et positivt tiltak for byen.
DA170215 Oslo kommune innfører nye tiltak mot mobbing i Osloskolen fra i dag.
DA170215 I tillegg til eget mobbeombud vil det senere komme tiltak som egne mobbeundersøkelser blant barn i barnehagen og elever på 1. - 4. trinn, og fadderordning i ungdomsskolen.
DA170215 I tillegg sitter vi nok med et inntrykk av at det har blitt større bevissthet i befolkningen om at det er en del tiltak som må søkes om, legger han til.
DA170215 Sosialistisk Venstreparti ( SV ) har foreslått flere tiltak for å dempe spekulativ utlånsvirksomhet og ekstremt høye renter.
BT170215 | Helgesen varsler tiltak mot plastforsøpling ¶
BT170215 Vrakpant på kasserte småbåter samt en kommunal ekstraavgift som skal begrense lokal plastforurensning i naturen, er andre mulige tiltak .
BT170215 Representanter fra flere partier poengterte i stortingssalen at det er stor vilje til å finne gode nasjonale tiltak mot plastforurensning.
BT170215 Greenpeace mener regjeringen bør legge 1 milliard kroner på bordet til internasjonale tiltak mot plastforurensning.
BT170215 - Konkrete tiltak er bra, og vi forventer grep mot både kunstgressbaner, klær og fiskerisøppel her i landet.
AP170215 Tiltak som styrket våpenkontroll og miljøregler for kull og oljeindustrien : Dette står på listen over tiltak som Kongressens republikanske flertall nå vil oppheve.
AP170215 Tiltak som styrket våpenkontroll og miljøregler for kull og oljeindustrien : Dette står på listen over tiltak som Kongressens republikanske flertall nå vil oppheve.
AP170215 Ordfører i Åmli kommune, Reidar Saga, sier at det ikke har blitt iverksatt tiltak fra kommunens side.
AP170215 Viktige tiltak kan bli satt på vent, sier hun, og anklager Hadia Tajik for ikke å ha lest planen godt nok.
AP170215 Jeg håper ikke dette betyr at Ap ikke vil forplikte seg på konkrete tiltak .
AP170215 Det er ingen grunn til at Regjeringen ikke skal gjennomføre tiltak de signaliserer i denne planen, selv om de legger frem en ny, sier Tajik.
AP170215 Derfor vil vi sende den tilbake slik at Regjeringen kan komme opp med en ny plan som har ambisjoner og tiltak i samsvar med det Stortinget har bedt om.
AP170215 Ap sier også at de savner tiltak for dem som bryter ut av voldelige parforhold.
AP170215 - Viktige tiltak kan bli satt på vent, advarer statsråd Solveig Horne.
AP170215 - Vi savner tiltak for dem som bryter ut av voldelige parforhold, og mer fokus på vold mot sårbare personer som eldre, vold i rusmiljøer og mot psykisk utviklingshemmede, sier hun.
AP170215 - Når det gjelder vold mot barn, beskriver den en rekke tiltak , men er ikke konkret og forpliktende nok.
AP170215 - Frykter du at en retur av planen til Regjeringen vil føre til utsettelse av tiltak som haster for å bekjempe vold mot barn og i nære relasjoner ?
AA170215 Gruppeoppførsel, flokkmentalitet, spiller en stor rolle for fotgjengeres sikkerhet, ifølge forskningen, som har til hensikt å finne målrettede tiltak for å forebygge ulykker innen ulike kulturer.
AA170215 - Parlamentet har stemt gjennom ambisiøse tiltak for å oppfylle forpliktelse våre fra Parisavtalen, og vi har sendt et tydelig signal til EU-rådet om at vi er seriøse i kampen for å stoppe global oppvarming, sier britiske Ian Duncan, som er medlem av EU-parlamentets miljøkomité.
AA170215 Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemelding onsdag kveld.
AA170215 - Til tross for mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, har tallet på elever som oppgir at de blir mobbet, holdt seg høyt.
AA170215 Norge har kun fulgt tilstrekkelig opp tre av sju forslag til forebyggende tiltak mot korrupsjon i staten, mener Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO.
AA170215 GRECO har fra før påpekt at det er generelt lite korrupsjon i Norges nasjonalforsamling, domstoler og påtalemyndighet, men la fram sju konkrete forslag til tiltak i arbeidet for å forebygge korrupsjon.
AA170215 Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemelding onsdag kveld.
VG170214 Han forteller at de nå er i ferd med å utarbeide forslag til konkrete tiltak overfor lokalstyret.
VG170214 - Vi håper på tiltak så fort som mulig og har sendt brev til både politidirektoratet og til Øst politidistrikt om behov for økt bemanning, sier Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn.
SA170214 Prosjektet « Cerebellum » er bare et av flere tiltak som skal gjøre sentrum mer levende og interessant for sandnesgaukene.
DN170214 - Selv om det ikke er min intensjon å ha noen mening om spesifikke skatte- eller investeringsforslag, vil jeg peke mot viktigheten av å bedre den langsiktige økonomiske veksten og øke levestandarden i USA gjennom tiltak som øker produktiviteten.
DN170214 Det er nå meget klart hvordan, ved finanspolitiske tiltak , sa Guajardo nylig til meksikansk tv.
DN170214 Yellen må nemlig finne balansen i en økonomi som i grove trekk går godt, men som også kan stå foran en rekke tiltak i regi av president Donald Trump som øker aktiviteten i økonomien.
DN170214 Den amerikanske sentralbanken må også forholde seg til en president med en helt egen stil, en president som har lovet å innføre tiltak som skal stimulere til økonomisk vekst.
DN170214 Det bygges 2500 for få boliger, og det haster derfor med konkrete tiltak for å få opp boligbyggingen i Oslo, sier Jæger.
DN170214 I brevet foreslår han fire tiltak . | - Det ser ut til å foregå et aktivt opprør mot Trump ¶
DB170214 ROS : Didrik Tønseth applauderer Noah Hoffmans tiltak .
DB170214 - Jeg håper han ikke bruker for mye på tid på det og for lite tid på trening, men det er et bra tiltak .
DB170214 - Det er et spennende tiltak av Noah, skryter Niklas Dyrhaug.
DB170214 Conway har brutt atferdsloven og at disiplinære tiltak er berettiget, skriver direktøren i etikkrådet Walter Schaub i et brev til Det hvite hus' juridiske rådgiver Stefan Passantino.
DB170214 Å si at det bare dreier seg om defensive tiltak er fordummende.
DB170214 Kostnadsanalyse av fem tiltak », bestilt av Miljødirektoratet og utført av Norsk institutt for bioøkonomi ( NIBIO ), som er Norges største institusjon for landbruksforskning.
DA170214 - Samlet sett er det snakk om en reell nedgang i regjeringens finansiering av tiltak for seksuell helse og reproduktive rettigheter dersom man ser på støtten til FN-organisasjonen UNFPA og vår organisasjon, sier Olsen.
DA170214 « Det ( er ) særdeles viktig at tiltak i Marka behandles korrekt.
DA170214 - Det er klare retningslinjer i medhold av loven for hvilke tiltak som trenger søknader og reguleringsplaner, påpeker Gunnarsdottir.
DA170214 Tiltak som gjøres av Bymiljøetaten og andre kan være fornuftige, men de skal behandles etter lovverket, og brukerinteressene skal høres før tiltakene gjennomføres, svarer Gunnarsdottir.
BT170214 Bergens nye sosialbyråd mener sprøyterom kan være ett blant flere tiltak for å hjelpe de rusavhengige.
AP170214 Landet har en dom fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen at det er alt for trangt i fengslene, og de har en frist til neste år for å komme med tiltak .
AP170214 | Her er seks tiltak partiene på rådhuset i stor grad er enige om ¶
AP170214 Undersøkelsene viser blant annet at et flertall er positive til følgende tiltak : ¶
AP170214 Miljøorganisasjonen Zero har laget en rekke tiltak de mener politikerne må gjennomføre om de skal nå sitt eget mål om kutt i utslipp.
AP170214 Det kommer trolig flere tiltak de neste årene, som tar sikte på å få flere til å bytte til nullutslippsbiler.
AP170214 Undersøkelsene viser blant annet at et flertall er positive til følgende tiltak : ¶
AP170214 Miljøorganisasjonen Zero har laget en rekke tiltak de mener politikerne må gjennomføre om de skal nå sitt eget mål om kutt i utslipp.
AP170214 Det kommer trolig flere tiltak de neste årene, som tar sikte på å få flere til å bytte til nullutslippsbiler.
AA170214 Sikkerhetsrådet truer også med å iverksette " ytterligere og betydelige tiltak " mot regimet i Pyongyang.
AA170214 Brende mener imidlertid det er " for tidlig å trekke noen konklusjoner " og vil avvente hvilke " konkrete tiltak " USA kommer med.
AA170214 Etter bodinnbruddene den siste tiden har sameiet satt igang flere tiltak , blant annet kameraovervåkning av garasjeområdet og låser på dørene inn til bodomårdene.
AA170214 - Det er omfattende tiltak som må gjøres.
AA170214 Horne understreker at regjeringen har satt i verk en rekke tiltak , men sier hun innser at vold mot barn må løftes enda høyere opp på dagsordenen.
AA170214 Det bygges 2.500 for få boliger i året, og det haster derfor med konkrete tiltak for å få opp boligbyggingen i Oslo, sier Jæger. ( ©NTB ) ¶
AA170214 I stedet for å vente på at politikerne skal gjøre noe med dette, prøver vi i bransjen selv å gjøre noen tiltak , forklarer Åm. 2000 smaksprøver ¶
VG170213 Det er andre tiltak jeg mener er bedre, sier Le Pen til VG.
VG170213 Nytter å gjøre tiltak selv ¶
VG170213 Natt til tirsdag norsk tid ble det også kjent at FNs sikkerhetsråd enstemmig fordømmer prøveoppskytingen, og at de nå truer med « ytterligere og betydelige tiltak » mot regimet i Pyongyang.
VG170213 Nå krever de nye tiltak for å hindre at ofrene blir sendt tilbake til bakmennene.
VG170213