DA171019 Tilsynet opplyser til avisa at de nå vil undersøke virksomheten og at de kan pålegge arrangøren å stanse turneringene.
SA171018 En slik interesse fra avisen er både viktig og riktig fordi dette tilsynet spiller en nøkkelrolle innenfor et regime som over tid har vist seg å være robust, men også sårbart.
DN171016 « Dette innebærer at Tri Pluss har beregnet et honorar av et honorar », skriver tilsynet .
DN171016 - Vi synes det er trist at våre svar til tilsynet ikke er vektlagt i det hele tatt.
DN171013 Selskapets interne kontroll oppfyller heller ikke kravene om å gjennomføre en årlig gjennomgåelse av vesentlige risikoer, ifølge tilsynet .
DN171013 Tilsynet syntes det var « påfallende mange eldre » på listen over småaksjonærer, og at det må antas at mange hadde et spesielt høyt behov for beskyttelse.
DN171009 Tilsynet bemerker at Statoil og Coor har kuttet i antall kokker og renholdere uten å analysere konsekvenser og at det er et brudd på regelverket.
DA171009 Tilsynet bemerker at Statoil og Coor har kuttet i antall kokker og renholdere uten å analysere konsekvenser og at det er et brudd på regelverket. ( ©NTB ) ¶
DN171008 Varslet tilsynet
AA171008 Dobbeltsjekket ikke medisin ¶ Tilsynet til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i desember 2016 viste at pasienten fikk for mye medisin.
AA171008 Tilsynet viser til at opplæringen ikke var tilstrekkelig og at dobbeltkontroll ikke har fungert som forutsatt.
DN171006 Eni : Forholder oss til tilsynet
DB171006 Under tilsynet ble det funnet bekymringsverdige forhold knyttet til kontroll på tennkilder i de eksplosjonsfarlige områdene.
DB171006 Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter tilsynet , hvor el-sikkerheten på plattformen ble gjennomgått.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/n8pAn/Petroleumstilsynet-stenger-Goliat-plattformen Under kampanjearbeidet og ved tilsynet ble det avdekket behov for ytterligere vedlikehold og utbedringer knyttet til det elektriske anlegget ut over det som opprinnelig var planlagt.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/n8pAn/Petroleumstilsynet-stenger-Goliat-plattformen oktober kom det frem at Eni etter tilsynet hadde gjennomgått alle rapportene knyttet til utstyret.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/n8pAn/Petroleumstilsynet-stenger-Goliat-plattformen Tilsynet viser til at dette utstyret også brukes i eksplosjonsfarlige områder.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/n8pAn/Petroleumstilsynet-stenger-Goliat-plattformen Tilsynet ble fulgt opp med et møte onsdag denne uken.
AA171006 Under tilsynet ble det funnet bekymringsverdige forhold knyttet til kontroll på tennkilder i de eksplosjonsfarlige områdene.
AA171006 Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter tilsynet , hvor el-sikkerheten på plattformen ble gjennomgått.
VG171005 Og kartleggingen er avhengig av at skolene har rapportert inn til tilsynet .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager - Vi må nå gå grundig gjennom hvordan vi driver tilsynet , sier Høyre-politikeren også, men presiserer samtidig at han er veldig for private aktører.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode Blant annet trekker tilsynet frem at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, men at Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
VG171004 I Statens helsetilsyns foreløpige rapport kommer det frem at tilsynet har avdekket to avvik : ¶
VG171004 Tilsynet trekker frem at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, og de har avdekket at den aktuelle avdelingen på Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
DB171004 NRK skriver at tilsynet vurderer også å straffe legen.
DB171004 Familiens advokat, Jan Inge Thesen, sier til statskanalen at han har gjengitt hovedpunktene i rapporten til tilsynet på telefon.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod « Det ble ikke sikret at pasienten fikk rett legemiddel, og det ble gitt vincristin i Ommaya reservoaret i stedet for metotreksat », skriver tilsynet .
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod Under tilsynet kom det frem at det ikke ble ført dobbeltkontroll med legemiddelet før det ble gitt, på tross av at det er innført skriftlige rutiner på avdeling for dette.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod I Statens helsetilsyns foreløpige rapport kommer det frem at tilsynet har avdekket to avvik : ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod Tilsynet vurderer også å straffe legen.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod Tilsynet trekker frem at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, og de har avdekket at den aktuelle avdelingen på Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod Tilsynet feller en hard dom over behandlingen seksåringen fikk på sykehuset, og slår fast at Helse Bergen ikke ga ham forsvarlig helsehjelp.
AA171004 Blant annet trekker tilsynet fram at forvekslingen av sprøytene er en kjent og fryktet feil, men at Haukeland ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
VG171002 Han legger ikke skjul på at tilsynet har skjerpet sin oppmerksomhet om Osloskolen etter de mange sakene som er kommet frem.
VG170927 Får refs fra tilsynet
VG170927 - Vi har jobbet med denne saken siden tilsynet begynte å se på den.
VG170927 Tilsynet konkluderer også med at NIH, etter deres vurdering, har utsatt friske idrettsutøvere for en risiko.
DN170927 Krever at tilsynet griper inn mot nettreisegigantene ¶
VG170926 forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, og forsvarlighetskravet i helseforskningsloven § 5 », skriver tilsynet .
DN170926 Konkurransedirektør Lars Sørgard vil ikke love at tilsynet kommer til å ta affære.
DN170926 Her må tilsynet våkne.
DN170926 - Vi har hatt møter med Konkurransetilsynet flere ganger de siste par årene der vi har tatt opp denne saken, men tilsynet har villet vente og se dette litt an.
DN170926 | Krever at tilsynet griper inn mot nettreisegigantene ¶
DN170926 Konkurransedirektør Lars Sørgard vil ikke love at tilsynet kommer til å ta affære.
DB170926 forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, og forsvarlighetskravet i helseforskningsloven § 5 », skriver tilsynet .
DN170922 Til nyttår er vi klare, og da skal det meste av manglene tilsynet peker på, være i orden, skriver konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide i DNB i en epost til DN.
DN170922 Etter å ha vært på besøk i desember, mener tilsynet det er for dårlig styring og kontroll med dette i Norges største bank.
DN170922 - Vi tar denne kritikken veldig alvorlig, og er enig i mye av det tilsynet påpeker.
AA170922 Kritikken kommer i kjølvannet av et stedlig tilsyn tilsynet hadde i banken i desember i fjor, skriver E24.
AA170922 I sin konklusjon skriver tilsynet av banken på vesentlige områder har mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
AA170922 - Vi er enige med tilsynet i at vi ikke er i mål, og vi tar kritikken veldig alvorlig, sier DNBs konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide, i en kommentar til E24. ( ©NTB ) ¶
VG170921 Konsernsjef Mads Nygaard er uenig og stevner nå tilsynet .
VG170921 - Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn, og vi ønsker derfor å få Konkurransetilsynets vedtak prøvet for retten, sier konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard, i en pressemelding.
DN170921 Lxs også : ¶ Tilsynet hacket - frykter innsidehandel ¶
DN170921 Lxs også : ¶ Tilsynet hacket - frykter innsidehandel ¶
DN170921 Systemet som ble hacket heter Edgar, og brukes av selskaper til å avlegge lovpålagte rapporter til tilsynet .
DN170921 SEC ( Securities and Exchange Commission ), som regulerer verdipapirhandel i USA, ble i fjor utsatt for et hackingangrep, avslørte tilsynet onsdag kveld.
DN170921 Meldingen fra tilsynet avslører ikke spesifikke selskaper som kan være rammet.
DN170921 Foto : Jan Johannessen ¶ | Tilsynet hacket - frykter innsidehandel ¶
DN170921 Tilsynet har sagt seg enig i kritikken og opplyser at de allerede har implementert noen av forbedringsforslagene.
DN170921 Tilsynet får noen ganger informasjon selskapene ikke har offentliggjort, blant annet planlagte børsnoteringer i selskaper av en viss størrelse, skriver New York Times.
DN170921 Tilsynet ble hacket i fjor, men ble først i august klar over hvor alvorlig innbruddet var - og melder fra til markedet først nå.
DN170921 - Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn, og vi ønsker derfor å få Konkurransetilsynets vedtak prøvet for retten, sier konsernsjef i Aschehoug Mads Nygaard i en pressemelding.
DB170921 - Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn, og vi ønsker derfor å få Konkurransetilsynets vedtak prøvet for retten, sier konsernsjef Mads Nygaard i Aschehoug i en pressemelding.
AA170921 - Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn, og vi ønsker derfor å få Konkurransetilsynets vedtak prøvet for retten, sier konsernsjef i Aschehoug Mads Nygaard i en pressemelding.
AA170921 Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at tilsynet tar søksmålet fra forlagene til etterretning.
AA170921 - Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn, og vi ønsker derfor å få Konkurransetilsynets vedtak prøvet for retten, sier konsernsjef Mads Nygaard i Aschehoug i en pressemelding.
AA170921 Tilsynet mener samarbeidet hadde som mål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker.
DA170918 Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år, skriver tilsynet i en pressemelding.
DA170918 Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år, skriver tilsynet i en pressemelding.
DA170918 Tilsynet henviser til at 74 prosent av dem som ringer til Hjelpelinjen med spilleproblemer, har problemer knyttet til spill fra utenlandske spillselskaper.
AA170918 Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år, skriver tilsynet i en pressemelding.
AA170915 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) opplyser at forhåndsvarsel om tilsynet ble sendt til Broadnet allerede 22. desember i fjor.
AA170915 Hensikten med tilsynet var blant annet å undersøke om det forelå brudd på sikkerhetslovens bestemmelser.
AA170915 Tilsynet var planlagt gjennomført i andre kvartal i år, og skulle ta for seg ulike problemstillinger knyttet til bruk av IT-tjenester i utlandet.
VG170909 Tilsynet fikk blant annet kraftig kritikk for behandlingen av granskingen etter dødsulykken på boreriggen COSL Innovator 30. desember 2015.
DN170909 Tilsynet fikk blant annet kraftig kritikk for behandlingen av granskingen etter dødsulykken på boreriggen COSL Innovator 30. desember 2015.
AA170909 Tilsynet fikk blant annet kraftig kritikk for behandlingen av granskingen etter dødsulykken på boreriggen COSL Innovator 30. desember 2015.
DB170907 « Ja på denne måten hendte det, jeg vet for jeg var i samme sal og så Erna slå i hjel « Tilsynet for høy moral ». » | Dette blir fotofinish ¶
DB170907 Vi må ta Regjeringa Dykkar frå Dykk, helsing Tilsynet for høg moral.
DB170907 Vel, da skolen var slutt en sommerdag, kom datteren løpende som gal, og hun sa : Mamma, her er et brev til deg fra Tilsynet for høy moral.
DB170907 Med krigstyper kunne Dagbladet slå opp at tilsynet igjen har begynt å sende brev.
DB170907 Det er akkurat når det gjelder hvordan man sier ting Tilsynet for Høg Moral synes å være spesielt opprørt om dagen.
DN170904 Eksplosjonene torsdag vil bli etterforsket av tilsynet som holder oppsyn med sikkerheten i kjemikalianlegg i USA.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/yPVKg/Kontrollert-brann-i-kjemisk-fabrikk-i-Texas-over Eksplosjonene torsdag vil bli etterforsket av tilsynet som holder oppsyn med sikkerheten i kjemikalianlegg i USA.
DN170901 Eksplosjonene torsdag vil bli etterforsket av tilsynet som holder oppsyn med sikkerheten i kjemikalie-anlegg i USA.
DN170901 Eksplosjonene torsdag vil bli etterforsket av tilsynet som holder oppsyn med sikkerheten i kjemikalianlegg i USA. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
DN170827https://www.dn.no/nyheter/2017/08/27/2055/Finans/banker-tvinges-til-a-selge-eiendom Kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud i Finanstilsynet bekrefter at tilsynet har sendt brev til flere banker.
DN170827 Kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud i Finanstilsynet bekrefter at tilsynet har sendt brev til flere banker.
AA170825 Likevel gikk det for lang tid fra den farlige situasjonen oppsto til barnet ble forløst, og barnet døde, skriver tilsynet , som mener det har forekommet to brudd på spesialhelsetjenesteloven og ett brudd på helsepersonelloven i saken.
AA170825 De har lagt mer av undervisning og kompetanseheving i arbeidstiden som faste fagdager, også for nattestillinger, skriver tilsynet .
AA170825 Tilsynet mener også at kravene for journalføring ikke ble overholdt og at oppfølgingen av barnets foreldre ikke var god nok i tiden etter utskrivelsen.
AP170821https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/826BG/Legg-ned-Arbeidstilsynet--Einar-Haakaas Tilsynet fikk oppgitt et navn for et verneombud.
AA170821 Omfanget av regelbruddene økte ettersom tilsynet ble gjennomført.
AA170821 Tilsynet ser det som svært alvorlig at Skandiabanken med dette ikke følger hvitvaskingsloven.
AA170821 Tilsynet påpeker at det er betydelig høyere enn hva som er gjengs oppfatning blant markedsaktører, og trekker fram at forventet realavkastning for Statens pensjonsfond utland er redusert fra 4 til 3 prosent.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/i/725B8/Tilsynet-varslet-Bane-Nor--Al-Qaida-oppfordrer-til-terror-mot-tog-og-T-bane Hvorfor er det så liten vilje til å satse på disse ? | Tilsynet varslet Bane Nor : - Al-Qaida oppfordrer til terror mot tog og T-bane ¶
AA170820 | Tilsynet varslet Bane Nor : - Al-Qaida oppfordrer til terror mot tog og T-bane ¶
AA170820 ( ©NTB ) ¶ | Tilsynet varslet Bane Nor : - Al-Qaida oppfordrer til terror mot tog og T-bane ¶
AA170820 ( ©NTB ) ¶ | Tilsynet fant 17 avvik hos FlyViking ¶
DN170809 I en skriftlig uttalelse sier han imidlertid at tilsynet mottok et anonymt tips i november om ulovlig bruk av insektmiddel til desinfisering av hønsegårder.
DN170809 juli, når tilsynet hadde opplysninger om saken allerede i juni.
DB170809 juli, når tilsynet hadde opplysninger om saken allerede i juni.
AA170808 Ved det siste tilsynet våren 2017 besluttet Mattilsynet å tvangsavvikle dyreholdet.
AA170808 «... du manglar forståing for kva som krevst for å sikre dyra god velferd i ein slik grad at vi vurderer risikoen for at dyrevelferdslova igjen blir broten og at dyr igjen blir påført alvorlege påkjenningar og belastningar er overhengande, dersom du får halde fram med produksjonsdyr », skriver tilsynet i vedtaket. ( ©NTB ) ¶
AA170808 Tilsynet har gjennom flere år fulgt dyreholdet hos sauebonden i Nordland og påvist gjentatte og grove brudd på dyrevelferdsloven.
AA170807 juli, når tilsynet hadde opplysninger om saken allerede i juni.
AA170807 juli, når tilsynet hadde opplysninger om saken allerede i juni. ( ©NTB ) ¶
AA170807 Tilsynet understreker samtidig at det er snakk om et mindre antall egg, " 0,00001 prosent » av eggene som årlig importeres til Storbritannia.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/oqoej/Bonde-lot-grisene-torste-i-hjel En grisebonde i Rogaland er i Mattilsynets søkelys etter at Kjøttkontrollen tipset tilsynet om at grisene fra gården hadde svært dårlig allmenntilstand.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/oqoej/Bonde-lot-grisene-torste-i-hjel Tilsynet sendte bonden et varsel om aktivitetsforbud for svinehold i juli og har pålagt bonden ukentlige veterinærbesøk og jevnlige besøk av dyrevernsnemda.
AA170803 Bakgrunnen for tilsynet Fylkesmannen i Nordland har gjennomført, er oppslag i mediene om overgrepssaker i kommunen og politiets etterforskning av disse sakene.
DN170802 Tilsynet vil fjerne fødselsdato og går for et system der et id-nummer på åtte tall og bokstaver skal erstatte dagens fødselsnummer.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre Tilsynet vil fjerne fødselsdato og går for et system der et id-nummer på åtte tall og bokstaver skal erstatte dagens fødselsnummer.
AA170802 Tilsynet vil fjerne fødselsdato og går for et system der et id-nummer på åtte tall og bokstaver skal erstatte dagens fødselsnummer.
DB170801 I en pressemelding skriver tilsynet at de ser alvorlig på den informasjonen de har mottatt.
DB170801 Tilsynet skriver : « Det vil det være nødvendig å se nærmere på den samlede oppfølgingen pasienten fikk av avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) ved Sørlandet sykehus og av barnevernet ( både kommunalt og statlig ).
DN170731https://www.dn.no/nyheter/2017/07/18/1318/Politikk/lite-tilsyn-med-tilskuddsbruken-i-private-barnehager - Det er frustrerende for oss som kommune og tilsynsmyndighet at det ikke finnes noen retningslinjer eller regler for hvordan tilsynet med barnehagene skal føres, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) i Oslo kommune.
VG170730 Tilsynet må utøve faktisk tilsyn, og ta i bruk sanksjoner.
DN170730 - Det er frustrerende for oss som kommune og tilsynsmyndighet at det ikke finnes noen retningslinjer eller regler for hvordan tilsynet med barnehagene skal føres, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) i Oslo kommune.
AA170730 ¶ Utdrag fra Fylkesmannens tilsynsrapport fra tilsynet med Kongsvinger kommune.
AA170730 Utdrag fra Fylkesmannens tilsynsrapport fra tilsynet med Andebu kommune.
AA170730 Lite formalisert samarbeid ¶ Tilsynet med Nav i Kongsvinger kommune ( ekstern lenke ) viste at systemet der ikke sikret forsvarlig behandling og oppfølging av søknader.
AA170730 Etter tilsynet har Nav Kongsvinger skjerpet rutinene for dokumentasjon, gitt ansatte mer opplæring og utvidet samarbeidet med andre etater.
AA170730 - Vi er godt kjent med funnene i det landsomfattende tilsynet , og vi vil vurdere hvordan vi kan bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for å yte sosiale tjenester.
AA170730 Tilsynet avdekket også at ting var personavhengig, lite formalisert - og dermed sårbart.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Utdrag fra Fylkesmannens tilsynsrapport fra tilsynet med Kongsvinger kommune.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Utdrag fra Fylkesmannens tilsynsrapport fra tilsynet med Andebu kommune.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Lite formalisert samarbeid ¶ Tilsynet med Nav i Kongsvinger kommune viste at systemet der ikke sikret forsvarlig behandling og oppfølging av søknader.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Fakta : Tilsyn med Nav ¶ Tilsynet har sett på sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Etter tilsynet har Nav Kongsvinger skjerpet rutinene for dokumentasjon, gitt ansatte mer opplæring og utvidet samarbeidet med andre etater.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa - Vi er godt kjent med funnene i det landsomfattende tilsynet , og vi vil vurdere hvordan vi kan bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for å yte sosiale tjenester.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Tilsynet avdekket også at ting var personavhengig, lite formalisert - og dermed sårbart.
AA170728 - Vi er godt kjent med funnene i det landsomfattende tilsynet , og vi vil vurdere hvordan vi kan bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for å yte sosiale tjenester, sier kontorsjef Trond Wetlesen i Nav i en epost til avisen. ( ©NTB ) ¶
AA170728 - Tilsynet med sosiale tjenester til ungdom mellom 17 og 23 år dokumenterer alvorlige lovbrudd.
DN170724 Tilsynet mener at arbeidere som beveger seg fra skipene og over på plattformene, skal ha norske arbeidsvilkår. ( ©NTB ) ¶
DA170724 Tilsynet mener at arbeidere som beveger seg fra skipene og over på plattformene, skal ha norske arbeidsvilkår. | 15 sauer døde etter fall utfor stup ved Kjerag ¶
AA170724 Transportstyrelsens direktør Jonas Bjelfvenstam sier tilsynet ikke har hatt tilgang på registre over militærkjøretøy eller infrastruktur.
AA170724 Statsministeren sier relevante deler av tilsynet i løpet av kort tid kommer til å byttes ut, og outsourcingen skal granskes.
AA170724 Maria Ågren, lederen for Transportstyrelsen, gikk brått av i januar i år, og tidligere denne måneden ble det kjent at Ågren hadde erkjent brudd på regelverket om databehandling etter at hun i 2015 besluttet at det kunne gjøres avvik fra lovene som beskytter sensitiv informasjon hos tilsynet .
AA170724 Tilsynet vil orientere bønder som har dyr som beiter langs elva. ( ©NTB ) ¶
AA170723 Tilsynet vil orientere bønder som har dyr som beiter langs elva.
DA170710 Under tilsynet som ble utført i perioden 23. mai til 1. juni i år, ble det avdekket en rekke andre alvorlige feil - eller regelbrudd.
DA170710 Ptil opplyser til NTB at det dreier seg om strøm gjennom lavspenningsanlegg med cirka 230 volt eller mer, og at Lundin Norway ikke har vurdert å varsle eller melde ifra om hendelsene til tilsynet .
AP170710https://www.aftenposten.no/okonomi/i/55O46/Petroleumstilsynet--Urovekkende-mangler-pa-Edvard-Grieg-feltet Under tilsynet som ble utført i perioden 23. mai til 1. juni i år, ble det avdekket i alt fem punkter med alvorlige feil - eller regelbrudd.
AP170710https://www.aftenposten.no/okonomi/i/55O46/Petroleumstilsynet--Urovekkende-mangler-pa-Edvard-Grieg-feltet Ptil opplyser til NTB at det dreier seg om strøm gjennom lavspenningsanlegg med cirka 230 volt eller mer, og at Lundin Norway ikke har vurdert å varsle eller melde ifra om hendelsene til tilsynet .
DB170707 Alt om smittekilden og tiltak er det dette tilsynet som tar hånd om, sier Geir Nystøl.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Kommunen har ansvaret for tilsynet som gjennomføres i samarbeid med kommunen, tilsynslæreren og foreldrene.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Styrelederen-sendte-veddemal-pa-sms-Na-blir-Norsk-Rikstoto-bedt-om-a-rydde-opp-624313b.html Bakgrunnen er en revisjon som tilsynet hadde i 2014, som avdekket at kommisjonærer for Norsk Rikstoto godtok at spill ble ringt inn eller sendt inn på sms uten at kunden var til stede og betalte for spillet.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Styrelederen-sendte-veddemal-pa-sms-Na-blir-Norsk-Rikstoto-bedt-om-a-rydde-opp-624313b.html Tilsynet varsler ikke reaksjoner mot hverken styrelederen eller enkeltkommisjonærer.
AA170703 Bakgrunnen er en revisjon som tilsynet hadde i 2014, som avdekket at kommisjonærer for Norsk Rikstoto godtok at spill ble ringt inn eller sendt inn på sms uten at kunden var til stede og betalte for spillet.
AA170703 Tilsynet varsler ikke reaksjoner mot verken styrelederen eller enkeltkommisjonærer.
DN170629 Men da lagmannsretten behandlet anken fra tilsynet , ble konklusjonen motsatt, selv om gebyrene ble lavere enn i Konkurransetilsynets første vedtak.
DN170629 Tilsynet mente samarbeidet hadde til formål å begrense konkurransen mellom selskapene, noe som er ulovlig etter både norsk rett og EØS-avtalen.
DN170626 Etter at dette ble kjent innledet Arbeidstilsynet granskning av RenoNorden, og mandag melder tilsynet at de anmelder RenoNorden til politiet for brudd på overtidsbestemmelsene.
AA170626 Dobbeltsjekket ikke medisin ¶ Tilsynet til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i desember 2016 viste at pasienten fikk for mye medisin.
AA170626 Tilsynet viser til at opplæringen ikke var tilstrekkelig og at dobbeltkontroll ikke har fungert som forutsatt.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JaO5R/Gjedrem-vil-endre-styringen-av-Norges-Bank Samlet mener vi forslaget styrker den demokratiske forankringen for bankens virksomhet og tilsynet med pengevesenet, sier Svein Gjedrem.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-vil-endre-styringen-av-Norges-Bank-623863b.html Samlet mener vi forslaget styrker den demokratiske forankringen for bankens virksomhet og tilsynet med pengevesenet, sier Svein Gjedrem.
VG170622 Tilsynet bør kunne pålegge bankene å avvise transaksjoner til bestemte spillselskap, mener Grande.
DN170622 Men det er noe helt annet å systematisere og behandle personopplysninger i lister og deretter distribuere disse videre, påpeker rådgiver Elisabeth Krauss Amundsen i tilsynet , som tror praksisen var godt ment fra hotellets side.
DN170622 Etter at tilsynet varslet hotellet, har The Thief lagt om rutinene.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/SAS-far-tilsyn-og-risikerer-boter-for-ny-nettside-623575b.html Lederen for direktoratets tilsyn, Malin Rygg, sier til Aftenposten at tilsynet etter sine undersøkelser vil presentere resultatet for selskapet og avvente en plan for tiltak som skal løse problemene.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/SAS-far-tilsyn-og-risikerer-boter-for-ny-nettside-623575b.html Dersom fordringene ikke blir gjort eller tilsynet ikke finner det tilfredsstillende, kan det bli snakk om forelegg og i verste fall bøter.
AP170620 Lederen for direktoratets tilsyn, Malin Rygg, sier til Aftenposten at tilsynet etter sine undersøkelser vil presentere resultatet for selskapet og avvente en plan for tiltak som skal løse problemene.
AP170620 Dersom fordringene ikke blir gjort eller tilsynet ikke finner det tilfredsstillende, kan det bli snakk om forelegg og i verste fall bøter.
AA170619 Tilsynet omtaler situasjonen med lakselus for alvorlig, og påpeker at over halvparten av oppdretterne brøt den lovlige lusegrensen en eller flere ganger i løpet av året.
VG170617 Vi får vente og se hvilke konklusjoner som kommer etter tilsynet .
VG170617 Tilsynet skal blant annet gjennomgå lønninger, beslutningsprosesser i styret og bruk av overskuddet, for å vurdere om Fyrlykta har brutt stiftelsesloven.
SA170617 Bellona mener at denne hendelsen er én av flere som har fulgt som resultat av at tilsynet med oljeselskapene er for slapt.
AA170617 Tilsynet skal blant annet gjennomgå lønninger, beslutningsprosesser i styret og bruk av overskuddet, for å vurdere om Fyrlykta har brutt stiftelsesloven.
VG170616 Ønsker tilsynet velkommen ¶
VG170616 Vi vil samarbeide om tilsynet om dette, sier Kjell Hauge, tidligere daglig leder og nå faglig leder i Fyrlykta.
VG170616 - I utgangspunktet er stiftelsen pålagt å gi all dokumentasjon vi trenger for å utøve tilsynet , sier Longvastøl.
VG170616 - Hva kan konsekvensene av tilsynet bli ?
VG170616 juli på å svare tilsynet .
DN170616 - Konkurransetilsynet har etter en helhetlig vurdering i dag orientert selskapene om at tilsynet tillater oppkjøpet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.
AA170616 Nå må sykehusene innføre strakstiltak, og fylkesmennene skal følge opp med kontrolltilsyn etter 8 og 14 måneder etter det første tilsynet .
VG170614 - Bakgrunnen for at tilsynet har valgt å åpne tilsynssak er informasjonen Stiftelsestilsynet har fått gjennom VG, dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), rapport fra Deloitte og egen kartlegging, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.
AA170614 Tilsynet bekrefter at VGs artikler er bakgrunnen for at tilsynet har valgt å åpne tilsynssak.
AA170614 Tilsynet bekrefter at VGs artikler er bakgrunnen for at tilsynet har valgt å åpne tilsynssak.
DA170613 Rettssikkerhet ¶ Tilsynet har rapportert inn til Helse- og omsorgsdepartementet at de « (... ) ser med bekymring på at fylkesmennene i flere år har strevd med å ivareta sentale rettssikkerhetsfunksjoner.
DA170613 - Lang saksbehandlingstid undergraver tilliten til tilsynet blant pasienter og deres pårørende, men også ute på tjenestestedene, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen.
DA170613 Tilsynet har varslet departementet om at de er bekymret for at : ¶
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Mattilsynet-sjekket-40-gatekjokken-Fant-rottemokk_-mat-i-oppvaskkummen-og-mangel-pa-renhold-623137b.html Men tilbakemeldinger fra inspektørene som har vært ute på dette tilsynet er at forholdene hos dem som var dårlige, var enda dårligere enn før.
AP170613 Men tilbakemeldinger fra inspektørene som har vært ute på dette tilsynet er at forholdene hos dem som var dårlige, var enda dårligere enn før.
DN170612 Når det gjelder NRK, fastslår tilsynet at statskanalen ikke oppfylte kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk, og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk.
DN170612 Ifølge tilsynet sendte P4 kun ett nytt program som var myntet på såkalt smale grupper i fjor.
DB170612 Selv om tilsynet mener TV 2 tok opp viktige temaer i sine program for unge i fjor, hadde de ikke noe program for denne målgruppen fra midten av februar til midten av september.
DB170612 Kenneth Andresen, radiosjef i P4, sier tilsynet har en annen vurdering enn dem når det kommer til deres programmer for smale grupper.
DB170612 Ifølge tilsynet sendte P4 kun ett eneste nytt program rettet mot smale grupper, mens resten av programmene var repriser fra tidligere år.
DB170612 Tilsynet gir også kritikk til NRK, som de mener ikke oppfylte kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk.
AA170612 Når det gjelder NRK, fastslår tilsynet at statskanalen ikke oppfylte kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk, og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk.
AA170612 Ifølge tilsynet sendte P4 kun ett nytt program som var myntet på såkalt smale grupper i fjor.
DN170607 Pareto Securities mener de nye retningslinjene fra Finanstilsynet var på linje med forventingene på forhånd, og på linje med utkastet til retningslinjer, som tilsynet la frem i slutten av mars i år.
DN170607 Mener tilsynet har annet ut tiltakene ¶
DN170607 Finanstilsynet har derfor funnet det nødvendig å fastsette retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån », skriver tilsynet i meldingen, og viser til at retningslinjene skal bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder påtar seg gjeldsforpliktelser som de senere ikke er i stand til å betjene, samt bidra til solide finansforetak.
DN170607 Analytikerne i DNB Markets mener at Finanstilsynet har vannet ut tiltakene noe sammenlignet med utkastet til reglene fra i mars, på grunn av at tilsynet i dagens melding opplyser at kravene om betjeningsevne, gjeldsgrad og avdrag ikke gjelder når det innvilges kredittkort med kredittramme inntil 25.000 kroner, forutsatt at kunden ikke allerede har et kredittkort.
DN170607 Tilsynet viser til at forbrukslånene i Norge økte med 17 prosent siste tolv måneder frem til utgangen av første kvartal 2017, mens husholdningenes samlede gjeld vokste med 6,7 prosent i den samme perioden.
DB170607 Sjampinjonger på boks kan spises som de er, men tilsynet advarer mot å bruke laken til kraft.
BT170607 Hensikten med innstrammingen er å bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder pådrar seg gjeld de senere ikke er i stand til å betjene, ifølge tilsynet .
BT170607 En kraftig økning i nordmenns forbrukslån bekymrer tilsynet , som onsdag kunngjorde nye retningslinjer for slike lån.
AP170607https://www.aftenposten.no/okonomi/Norske-boliger-er-ikke-sa-dyre-som-mange-tror-622701b.html Når det meste unntatt renten går raskt oppover, skal vi alltid tenke på farene som lurer, er budskapet fra tilsynet .
AP170607 Når det meste unntatt renten går raskt oppover, skal vi alltid tenke på farene som lurer, er budskapet fra tilsynet .
AP170607 Hensikten med innstrammingen er å bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder pådrar seg gjeld de senere ikke er i stand til å betjene, ifølge tilsynet .
AP170607 En kraftig økning i nordmenns forbrukslån bekymrer tilsynet , som onsdag kunngjorde nye retningslinjer for slike lån.
AA170607 Hensikten med innstrammingen er å bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder pådrar seg gjeld de senere ikke er i stand til å betjene, ifølge tilsynet .
AA170607 En kraftig økning i nordmenns forbrukslån bekymrer tilsynet , som onsdag kunngjorde nye retningslinjer for slike lån.
AA170607 Tilsynet viser overordnet til at lønnsomheten og kapitaldekningen i norske banker er god, men har likevel gjennomført en beregning basert på et alvorlig økonomisk sjokk, hvor bankene blir satt på alvorlig prøve.
AA170606 En forutsetning er at tilsynet med områder som har stor betydning for samfunnssikkerhet, ikke svekkes. ( ©NTB ) ¶
DN170602 I mars i fjor påla tilsynet DNB enten å innrette forvaltningen av fondet i samsvar med de kjennetegn aktiv forvaltning har, eller å tilpasse prisingen av fondet til den forvaltningsstrategien som er fulgt.
DN170602 Tilsynet mener forvaltningen av fondet har ligget tett opp mot referanseindeksen, mens fondet er tilbudt og priset som et aktivt forvaltet fond.
DB170528 Ifølge BA framkom det under tingrettsbehandlingen at eks-advokaten ikke hadde levert selvangivelse de siste tre åra, ei heller hadde han stilt sikkerhet eller gitt melding til tilsynet .
DB170526 - I tillegg bruker vi funnene videre i tilsynet med og i veiledningen av bransjen.
DA170526 Og tilsynet lover å bli strengere når det gjelder å skrive ut gebyrer.
DA170526 Dermed starter nå tilsynet en landsomfattende aksjon der Arbeidstilsynets inspektører skal konsentrere seg spesielt om å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte.
AA170526 Og tilsynet lover å bli strengere når det gjelder å skrive ut gebyrer.
AA170526 Dermed starter nå tilsynet en landsomfattende aksjon der Arbeidstilsynets inspektører skal konsentrere seg spesielt om å kontrollere at arbeid i høyden foregår på en lovlig og sikker måte.
DB170524 Organisasjonen mener det er maktpåliggende at lovverket endres og at tilsynet må skjerpes.
DN170523 De har bekreftet skriftlig til tilsynet at de stopper transaksjoner til og fra norske spillere.
DA170523 De har bekreftet skriftlig til tilsynet at de stopper transaksjoner til og fra norske spillere.
AA170523 De har bekreftet skriftlig til tilsynet at de stopper transaksjoner til og fra norske spillere.
AP170522 Tre slike aktører har nå skriftlig bekreftet til tilsynet at de stopper transaksjoner til og fra norske spillere.
AP170522 Tidligere i vår understreket på nytt tilsynet dette forbudet overfor bankene, samtidig som tilsynet har intensivert arbeidet med å tette smutthullene i forbudet.
AP170522 Tidligere i vår understreket på nytt tilsynet dette forbudet overfor bankene, samtidig som tilsynet har intensivert arbeidet med å tette smutthullene i forbudet.
AP170522 Kilder : Store norske leksikon, Lotteritilsynet, UiB ¶ Tilsynet : - Gjør jobben vår lettere ¶
BT170518 Tilsynet skal finne ut om Facebook misbruker sin markedsdominans, spesielt det at selskapet påtvinger brukerne betingelser som mildt sagt er ubegripelige.
AP170518https://www.aftenposten.no/okonomi/NRK-knyttet-alle-pengeoverforinger-til-Romania-til-bakmenn-621246b.html De store internasjonale pengebyråene har konsesjon i sine hjemland og tilsynet ligger der.
AP170518 De store internasjonale pengebyråene har konsesjon i sine hjemland og tilsynet ligger der.
AP170517 Da Ica avtalte å overlate innkjøp og distribusjon til Norgesgruppen, stanset tilsynet dette og Ica ble i stedet solgt til Coop.
SA170516 I oktober mente tilsynet at Statens vegvesen hadde visst om ulovlighetene uten å rydde opp.
DB170510 Her så tilsynet for seg hvordan fjesanalyse kunne gi målretta reklameskilt, før de så praktisk bruk av teknologien i bybildet.
DB170510 Arbeidsgiver kan faktisk sjekke e-posten din ¶ Tilsynet skrev da at « personvernkrenkelsen er større enn for vanlig kameraovervåking », da individet ikke bare blir filmet, men også analysert.
VG170509 Men omtrent ett år senere sendte Bufdir ytterligere to henvendelser til tilsynet der de etterlyste en vurdering. 13 måneder etter den første bekymringsmelding fikk de et brev fra Stiftelsestilsynet som understreket at å være en stiftelse ikke er det samme som å være ideell - og at de dermed ikke hadde kompetanse til å gjøre denne vurderingen.
VG170509 Ifølge tilsynet svarte de at de ikke ville prioritere å føre tilsyn.
DB170509 Kjedens Europa-sjefer, som opprinnelig kommer fra Nederland, var til stede under tilsynet .
DB170509 Etter dette tilsynet ga Arbeidstilsynet pålegg for at arbeidsgiver ikke hadde gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, for at arbeidsgiver ikke hadde sørget for at arbeidstakerne hadde valgt verneombud, for at opplæring av verneombud ikke var gjennomført og for at arbeidsavtalene brøt med bestemme
DB170509 Etter tilsynet i 2014 ble det konkludert med at følgende opplysninger manglet : « lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid », samt « opplysninger om overtidstillegg ».
DB170509 Dette tilsynet var ikke varslet.
DB170509 Det har ikke lykkes Dagbladet å komme i kontakt med Anique Kilsdonk-van Der Hulst, sjef ved Europa-kontoret til Brandy Melville, men da hun ble kontaktet torsdag i forbindelse med kritikk av ansettelseskontraktene og Arbeidstilsynets tilsyn, svarte hun følgende : ¶ « Tilsynet var planlagt for lenge siden ( til og med før disse falske anklagene oppsto ).
DB170509 Alle de 13 arbeidskontraktene som Brandy Melville sendte til Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsynet i 2014, som Dagbladet har fått innsyn i, var avtaler om midlertidige ansettelser.
DB170509 Tilsynet skulle egentlig finne sted i mars, men ble utsatt til i dag.
DA170509 « Vi ser allerede i dag en økning i kreative organisasjonsformer og selskapsstrukturer for å unngå eller omgå et arbeidsgiveransvar, noe som medfører økt ressursbruk i tilsyn for å avdekke de reelle arbeidstaker- og arbeidsgiverforholdene » skriver tilsynet .
DA170509 - Samlet sett, og ut fra en føre-var-vurdering, mener Arbeidstilsynet at man allerede nå bør nedsette et lovutvalg for å vurdere arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep, skriver avdelingsdirektør for Lov og regelverk i tilsynet , Gry Singsaas.
DA170509 Tilsynet er også redde for at innen bransjer som renhold og bygg, der man allerede i dag ser triksing med disse begrepene for å dumpe lønn, vil det bli enda vanskeligere å avsløre useriøsitet og kriminalitet.
DN170505 | Tilsynet advarer mot investeringsselskap ¶
DN170505 Tilsynet påpeker at Indigo Finans ikke har godkjennelse til å drive investeringstjenester i Noreg, og foretaket har derfor ikke nødvendig godkjennelse etter norsk lov.
DB170505 Arbeidstilsynet kommer imidlertid ikke uttale seg om saken før de har utarbeidet ferdig rapport etter tilsynet .
DN170502 I ettertid har tilsynet varslet at operatøren Total kan få pålegg om å rette opp feil og mangler.
DA170502 I ettertid har tilsynet varslet at operatøren Total kan få pålegg om å rette opp feil og mangler. ( ©NTB ) ¶
DA170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
AP170502 I ettertid har tilsynet varslet at operatøren Total kan få pålegg om å rette opp feil og mangler.
AP170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
AA170502 I ettertid har tilsynet varslet at operatøren Total kan få pålegg om å rette opp feil og mangler. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølgingen av tilsynet med departementene er styrket, men at kravgrunnlaget på viktige områder fortsatt er uklart.
DB170501 I ettertid har tilsynet varslet at operatøren Total kan få pålegg om å rette opp feil og mangler.
DA170501 I ettertid har tilsynet varslet at operatøren Total kan få pålegg om å rette opp feil og mangler.
AP170501 I ettertid har tilsynet varslet at operatøren Total kan få pålegg om å rette opp feil og mangler.
AA170501 I ettertid har tilsynet varslet at operatøren Total kan få pålegg om å rette opp feil og mangler.
BT170429 En sikkerhetsstudie fra SINTEF i fjor høst slo imidlertid fast at det statlige tilsynet må styrkes med mer ressurser, kompetanse og kapasitet.
BT170429 Dette tilsynet er ikke gjennomført som planlagt.
AP170428 Illustrasjonsfoto : Berit Roald / NTB scanpix FOTO : Roald, Berit / NTB scanpix ¶ Tilsynet aksjonerte sammen med politiet mot Ringnes' lokaler i Oslo i januar i år, ifølge Nationen.
SA170427 Der skriver tilsynet at ansatte har det travelt med kortsiktige utfordringer.
SA170427 - Det er stor arbeidsbelastning i alle deler av organisasjonen og organisasjonens kapasitet var i stor grad bundet opp i « brannslukking » med liten anledning til å planlegge framover, skriver tilsynet i rapporten.
DN170427 Operatøren Total har fått varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet etter tilsynet med Martin Linge-prosjektet.
DN170427 - Vi har mottatt varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet, samtidig som vi venter på selve rapporten fra tilsynet , sier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i Total til E24.
AA170427 Tilsynet aksjonerte sammen med politiet mot Ringnes' lokaler i Oslo i januar i år, ifølge Nationen.
SA170425 Mye « brannslukking » med liten anledning til å planlegge framover, skriver tilsynet i en rapport.
VG170424 LOVBRUDD : Fylkesmannen i Nordland avdekket lovbrudd på barnehage- og skoleområdet under tilsynet .
VG170424 Tilsynet mener også at kommunen som barnehagemyndighet ikke påser at barnehagene drives i samsvar med regelverket.
SA170424 Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
FV170424https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Spillselskaper-fnyser-av-Lotteritilsynet--Norske-kunder-far-pengene-sine-som-normalt-234483b.html Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
DN170424 | Kraft Finans er ikke renvasket ¶ ¶ Tilsynet kritiserer både produktene som selges og hvordan selskapet benytter høye gebyrer på tjenester som krever lite av virksomheten, sier forfatteren.
BT170424https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Spillselskaper-fnyser-av-Lotteritilsynet--Norske-kunder-far-pengene-sine-som-normalt-234483b.html Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
BT170424 Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
AP170424https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Spillselskaper-fnyser-av-Lotteritilsynet--Norske-kunder-far-pengene-sine-som-normalt-234483b.html Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
AP170424 Ifølge tall fra tilsynet har Norsk Tipping i overkant av to millioner kunder, mens de uregulerte har rundt 200.000 ( 11 prosent av det norske pengespillmarkedet ) ¶
VG170422 Tilsynet mener spillvirksomheten bryter med det norske spillmonopolet, mens spillselskapene mener pålegget er i strid med EØS-avtalen.
SA170422 Tilsynet mener spillvirksomheten bryter med det norske spillmonopolet, mens spillselskapene mener pålegget er i strid med EØS-avtalen.
DN170422 Tilsynet mener spillvirksomheten bryter med det norske spillmonopolet, mens spillselskapene mener pålegget er i strid med EØS-avtalen.
AA170422 Tilsynet mener spillvirksomheten bryter med det norske spillmonopolet, mens spillselskapene mener pålegget er i strid med EØS-avtalen.
DN170421 | Ber tilsynet se på toppfotballen ¶
SA170420 Bjørn Maaseide-kontrollerte selskap Kraft Finans, får kritikk fra Finanstilsynet for å ta « urimelige Høye » gebyrer, går det frem av en rapport fra tilsynet .
DN170420 Derfor sendte tilsynet i mars nye og strengere retningslinjer for behandling av forbrukslån ut på høring.
DN170418 Av hensyn til den pågående kontrollen, vil han ikke uttale seg konkret om Trumf eller Æ, men tilsynet vil at folk skal bli mer bevisste.
DB170418 Vi har gjennom tilsynet sett at brukeromtalene ofte framstår bedre enn de egentlig er, sier hun.
AA170418 Av hensyn til den pågående kontrollen, vil han ikke uttale seg konkret om Trumf eller Æ, men tilsynet vil at folk skal bli mer bevisste.
VG170414 Vi har gjennom tilsynet sett at brukeromtalene ofte framstår bedre enn de egentlig er, sier hun.
FV170414 Vi har gjennom tilsynet sett at brukeromtalene ofte framstår bedre enn de egentlig er, sier hun.
VG170412 * Et innarbeidet styringssystem skal sørge for at sikkerheten er god hver dag året rundt, og ikke bare den eller de dagene tilsynet er på besøk.
DB170412 Legene kommer fryktsomt halsende etter, for går det galt om man bruker skjønn står det statlige tilsynet klar til å fordele skyld.
SA170410 På Jæren var det tomatprodusenten selv som tok kontakt med Mattilsynet, og tilsynet har vært på stedet og tatt prøver.
AP170409 Stiftelsestilsynet har så langt akseptert forklaringen til stiftelsen, og avsluttet tilsynet .
AP170409 Men samtidig har tilsynet gitt klar beskjed til styret at de har et ansvar for å følge vedtektene.
AP170409 Derfor komme tilsynet neppe til å godta noe annet enn at nordlendinger skal prioriteres på « Nordnorsken ».
AP170409 Tilsynet ønsker imidlertid ikke å tallfeste hvor lav andelen av nordlendinger kan være - før det vil bli reagert.
AA170409 Tilsynet ønsker ikke å tallfeste hvor lav andelen av nordlendinger kan være før det blir en reaksjon.
DB170405 Verdipapirforetak er også pålagt å sørge for listeføring av alle ordre og utførte transaksjoner slik at Finanstilsynet kan kontrollere om reglene tilsynet har ansvar for er overholdt i tråd med verdipapirhandelloven.
SA170404 Tilsynet mener kjøpet vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for drift av ferjesamband.
AP170404 « Utkastet til retningslinjer setter krav til foretakenes dokumentasjon av kredittvurderinger, og krav til kundenes betjeningsevne, avdragsbetaling og maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt », skriver tilsynet i en pressemelding.
FV170403 I februar varslet tilsynet at de vurderte å si nei til at den svenske mobilgiganten kunne få kjøpe Phonero.
FV170403 - Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding fra tilsynet .
DN170403 Tilsynet foreslår blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag samt krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt.
DN170403 Medietilsynet offentliggjorde mandag undersøkelsen om falske nyheter som tilsynet har gjort på oppdrag fra kulturminister Linda Hofstad Helleland.
DN170403 Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.
DB170403 Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DA170403 Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DA170403 Tilsynet foreslår blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag samt krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt.
AP170403 « Flere av punktene tilsynet peker på er allerede iverksatt.
AP170403 Men det brede tilsynet med DNB i fjor er ferdig.
AP170403 I årsrapporten for 2015 brukte nemlig tilsynet hardere ord og en lang oppramsing : ¶
AP170403 Der skiver tilsynet : « Finanstilsynet stilte spørsmål om kompetansen og rutinene er tilstrekkelige » ¶ Tilsynet viser deretter til bankens merknader og skriver : « Finanstilsynet registrerer at banken ennå ikke har tatt den kvantitative AML-rapporteringen inn i den løpende oppfølgingen av kvalitet og etterlevelse, men at dette vil bli vurdert ».
AP170403 Der skiver tilsynet : « Finanstilsynet stilte spørsmål om kompetansen og rutinene er tilstrekkelige » ¶
AP170403 Tilsynet avslutter med å merke seg « at banken er enig i at det er et lederansvar å kontrollere etterlevelsen, og at dette skal ha en felles standard i forretningsområdet ».
AA170403 Det er ikke slik at tilsynet foretar en egen norsk kontroll av selskapet, men baserer seg på vurderinger dere samarbeidende tilsynsorganer allerede har gjort : ¶
AA170403 Tilsynet foreslår blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag samt krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt. ( ©NTB ) ¶
AA170403 Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170403 I februar varslet tilsynet at de vurderte å si nei til at den svenske mobilgiganten kunne få kjøpe Phonero.
AA170403 - Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding fra tilsynet .
DN170402https://www.dn.no/nyheter/2017/03/31/1547/Telekom/forbannet-pa-tilsynet | Forbannet på tilsynet
DN170402https://www.dn.no/nyheter/2017/03/31/1547/Telekom/forbannet-pa-tilsynet mars med å si at tilsynet ikke kom til å gi noen foreløpige tilbakemeldinger i møtet, « hverken til den informasjon som ble presentert for tilsynet i møtet 16. mars eller til partenes merknader til varselet.
DN170402https://www.dn.no/nyheter/2017/03/31/1547/Telekom/forbannet-pa-tilsynet mars med å si at tilsynet ikke kom til å gi noen foreløpige tilbakemeldinger i møtet, « hverken til den informasjon som ble presentert for tilsynet i møtet 16. mars eller til partenes merknader til varselet.
DN170402https://www.dn.no/nyheter/2017/03/31/1547/Telekom/forbannet-pa-tilsynet mars med mobilselskapene og Konkurransetilsynet, var det formidlet en klar forventning om at tilsynet ville gi tilbakemeldinger på selskapenes merknader på tilsynets varsel om å stanse oppkjøpet.
DN170402 | Forbannet på tilsynet
DN170402 mars med å si at tilsynet ikke kom til å gi noen foreløpige tilbakemeldinger i møtet, « hverken til den informasjon som ble presentert for tilsynet i møtet 16. mars eller til partenes merknader til varselet.
DN170402 mars med å si at tilsynet ikke kom til å gi noen foreløpige tilbakemeldinger i møtet, « hverken til den informasjon som ble presentert for tilsynet i møtet 16. mars eller til partenes merknader til varselet.
DN170402 mars med mobilselskapene og Konkurransetilsynet, var det formidlet en klar forventning om at tilsynet ville gi tilbakemeldinger på selskapenes merknader på tilsynets varsel om å stanse oppkjøpet.
AP170402https://www.aftenposten.no/okonomi/Norwegian-ma-leie-inn-flyhjelp-igjen-618372b.html Det er ikke slik at tilsynet foretar en egen norsk kontroll av selskapet, men baserer seg på vurderinger samarbeidende tilsynsorganer allerede har gjort : ¶
AP170402 Det er ikke slik at tilsynet foretar en egen norsk kontroll av selskapet, men baserer seg på vurderinger samarbeidende tilsynsorganer allerede har gjort : ¶
DB170401 Dette i protest mot det han kaller « Tilsynet for høy moral » ( les : Skikkethetsnemnda ).
DA170328 I forslag til nye retningslinjer understreker tilsynet at bankene må sjekke låntakers evne til å nedbetale gjeld grundigere enn det de gjør i dag.
DA170328 Tilsynet ønsker å minske faren for at folk tar opp lån de ikke har mulighet til å nedbetale.
AA170328 I forslag til nye retningslinjer understreker tilsynet at bankene må sjekke låntakers evne til å nedbetale gjeld grundigere enn det de gjør i dag.
AA170328 Tilsynet ønsker å minske faren for at folk tar opp lån de ikke har mulighet til å nedbetale.
AA170327 Blant annet mener tilsynet at kommunen ikke har gode nok systemer for å sikre at den enkelte arbeidstaker får nok opplæring i hvordan man skal forebygge og håndtere vold og trusler, skriver Kragerø Blad Vestmar.
SA170323 Tilsynet legger ansvaret på Statoil for mangelfull rapportering.
AA170323 Tilsynet melder også om forbedringspunkter innen blant annet melding av fare- og ulykkessituasjoner og førstehjelp ved strømskader.
DB170322 Daglig leder sier at tilsynet ble gjennomført like etter oppstarten og at det er grunnen til at rutinen ikke var på plass da.
DB170322 Dette gikk vi inn på i vårt tilsvar, men vi konstaterer at vi dessverre ikke har blitt hørt av tilsynet .
DB170322 - Ville begrense markedet ¶ Tilsynet mener samarbeidet hadde som mål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker.
BT170322 - Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn.
BT170322 Tilsynet mener boikotten gikk ut på å ikke levere bøker til én av to distributører.
AA170322 Tilsynet mener samarbeidet hadde som mål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker.
AA170322 Tilsynet mener samarbeidet hadde som mål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker.
AA170322 Utsalg i matbutikker og bensinstasjoner ¶ Tilsynet mener samarbeidet hadde som mål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker.
AA170321 Tilsynet i februar 2015 ble gjennomført sammen med brannvernlederen ved bilopphuggeriet.
AA170321 Ut over det er det vanskelig for oss å kommentere det pågående tilsynet ytterligere, sier fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag, til Trønder-Avisa.
AA170321 Tilsynet viser til at Høyesterett i fjor for første gang avsa to dommer for kriminalitet mot dyr etter den nye dyrevelferdsloven fra 2010, men ingen fikk lovens strengeste straff på tre år.
DN170320 Steffensen i en melding tilsynet sendte ut etter DNBs trøbbel i forrige uke.
DB170320 Tilsynet har bedt om en skriftlig redegjørelse fra banken.
AA170320 De to omkomne var ikke togpassasjerer eller ansatte på jernbanen, melder tilsynet .
AA170320 Tilsynet har bedt om en skriftlig redegjørelse fra banken.
FV170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
DN170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
DB170316 - Min vurdering var at det var svært alvorlig etter tilsynet den første gangen og svært alvorlig denne gangen.
DB170316 Tilsynet endte med politianmeldelse.
DB170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
DA170316 Arkivfoto : Marte Christensen / NTB scanpix ¶ Tilsynet fastslo i en rapport at en nesteneksplosjon på Mongstad i 2016 skyldtes mangelfullt vedlikehold som følge av kostnadskutt.
DA170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
BT170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
AP170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
AA170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
AA170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
AA170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
AA170316 Nå ber tilsynet om en skriftlig redegjørelse fra banken.
VG170315 Men siden polakkene dro hjem etter tilsynet , bortfalt kravet.
AA170315 Tilsynet har derfor varslet pålegg om å etablere robuste planer som skal sikre at anlegget blir forsvarlig vedlikeholdt, og etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte.
SA170314 Petroleumstilsynet ( Ptil ) har tirsdag avgjort at tilsynet skal granske gasslekkasjen på Åsgard-feltet, der anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut sist fredag kveld.
AA170314 Tilsynet oppfordrer folk til å si fra til dem dersom noen finner syke eller døde fugler. ( ©NTB ) ¶
AA170309 Ifølge tilsynet ble det ble benyttet for høy strømstyrke ved diatermien, noe som forårsaket blødningene.
DB170308 « Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt.
DB170308 Ifølge tilsynet gjør barnevernet gjentatte ganger feil i håndteringen av bekymringsmeldinger, og Lysbakken mener rapporten må få « alarmklokkene til å kime i regjeringa ».
VG170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : « Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
VG170307 - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
SA170307 Fra 2009 til 2014 gransket tilsynet mellom tre og fem hendelser i året.
DB170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : " Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
DB170307 " - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
DA170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : « Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
DA170307 » - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
DA170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : " Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
DA170307 " - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
AA170307 - Vi har bedt operatørselskapet Statoil redegjøre for hvordan avvikene bli håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktene som er identifisert, opplyser tilsynet . ( ©NTB ) ¶
AA170307 Tilsynet konstaterer likevel at brannen ikke hadde såkalt storulykkepotensial.
AA170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : " Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
AA170307 " - I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.
DA170306 Sånn sett er tilsynet en god vekker og bevisstgjøring, sier daglig leder.
DA170306 Hvilke konkrete tips eller saker som ligger bak tilsynet på Rudolf Steinerskolen, ønsker ikke Bente Barton Dahlberg i Udir å gå ut med, men sier på generelt grunnlag : ¶
VG170305 Tilsynet hentet ut 16 nakenkatter fra boligen.
VG170305 Tilsynet har nemlig myndighet til å ilegge dyreholdere et gebyr uten å gå via politiet.
AA170305 Tilsynet fikk melding om kattene fra organisasjonen Dyrehjelperne, som hadde blitt kontaktet av huseieren etter at leietakeren hadde reist fra byen.
SA170303 | Arbeidstilsynet ser alvorlig på forholdene på Blidensol ¶ Tilsynet reagerer sterkt på at blant annet informasjon om ansattes sykefravær og helsetilstand er lagt ut på nettet.
VG170302 Slik beskrev Mattilsynet hva de observerte : ¶ « Tilsynet oppdaget umiddelbart et lam som lå dødt på jordet og fikk så øye på to sauer som lå sammen på bakken.
VG170302 Ifølge dommen, hadde tiltalte sagt til tilsynet at han hadde sett dette dagen før, men ikke gjort noe med det fordi han manglet strøm på traktoren.
VG170302 Vedtaket setter et tilsynelatende punktum for det omfattende tilsynet som ble iverksatt etter at den 13 år gamle jenta ble funnet død på en hytte i Valdres nyttårsaften 2015.
VG170302 I vedtaket sitt kritiserer tilsynet en fastlege for ikke å ha overholdt opplysningsplikten til barneverntjenesten og for ikke å ha fulgt opp jenta tilstrekkelig.
VG170302 Hun forteller at tilsynet har vært opptatt av å se på helheten i helsetjenestenes arbeid, som hun mener har vært god.
DB170302 Selv om tilsynet gir fastlegen kritikk, finner de det ikke « formålstjenlig å reagere med en advarsel til fastlegen i denne saken ».
DA170302 Han slipper imidlertid advarsel, fordi tilsynet mener jentas sykdomshistorie og omsorgssituasjon var så kompleks.
DA170302 Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte over saken til tilsynet i mars i fjor.
DA170302 - Barnets eget perspektiv, hvordan hun selv opplevde sine møter med tjenestene, vet vi lite om, utover at det er dokumentert at hun og hennes mor ikke har ønsket å ta imot alle tilbud hun er gitt eller at tjenestene skulle kommunisere med hverandre, skriver tilsynet .
AP170302 Men tilsynet mener en fastlege i Bærum ikke fulgte opp jenta godt nok.
AP170302 I alt er seks instanser - fire helseforetak/sykehus og to fastleger - gransket av tilsynet .
AP170302 - Barnets eget perspektiv, hvordan hun selv opplevde sine møter med tjenestene vet vi lite om, utover at det er dokumentert at hun og hennes mor ikke har ønsket å ta imot alle tilbud hun er gitt eller at tjenestene skulle kommunisere med hverandre, skriver tilsynet , som mener de ulike instansene må vurdere om det er forbedringspotensial for å sikre bedre sammenheng i tilbudet til slike ba
AP170302 Tilsynet mener også at oppfølgingen pasienten fikk var uforsvarlig.
AP170302 Tilsynet mener imidlertid at ulike institusjoner kunne ha samarbeidet bedre og skriver at « et mer formalisert samarbeid med faste møter for alt involvert helsepersonell og pasienten/familien, kunne sikret et målrettet behandlingsløp, ansvars- og oppgavefordeling og informasjonsflyt på en mer hensiktsmess
AA170302 I alt er seks instanser gransket av tilsynet .
AA170302 Han slipper imidlertid advarsel, fordi tilsynet mener jentas sykdomshistorie og omsorgssituasjon var så kompleks.
AA170302 Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte over saken til tilsynet i mars i fjor.
AA170302 - Barnets eget perspektiv, hvordan hun selv opplevde sine møter med tjenestene, vet vi lite om, utover at det er dokumentert at hun og hennes mor ikke har ønsket å ta imot alle tilbud hun er gitt eller at tjenestene skulle kommunisere med hverandre, skriver tilsynet .
AA170302 Men han slipper likevel en advarsel fra tilsynet , som påpeker at jentas sykdomshistorie og omsorgssituasjon var kompleks.
AA170302 I alt er seks instanser gransket av tilsynet .
AA170302 En annen fastlege og de andre helseinstansene har gjort det de kunne, ifølge tilsynet .
AA170302 - Barnets eget perspektiv, hvordan hun selv opplevde sine møter med tjenestene vet vi lite om, utover at det er dokumentert at hun og hennes mor ikke har ønsket å ta imot alle tilbud hun er gitt eller at tjenestene skulle kommunisere med hverandre, skriver tilsynet , som mener de ulike instansene må vurdere om det er forbedringspotensial for å sik
AA170302 NRK har bedt om et nytt møte med tilsynet om saken. ( ©NTB ) ¶
DB170301 Struksnæs forteller at de ønsket tilsynet for å få en felles forståelse i kommunen, som kan legges til grunn.
DB170301 I en pressemelding på nettsidene sine, opplyser Fylkesmannen i Oppland at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
DB170301 Gunn Anne Skår Struksnæs, leder i Land Barneverntjeneste, sier til Dagbladet at tilsynet var ønsket fra deres side.
DB170301 * Tilsynet er gjennomført fra 10. november 2016.
AP170301 Videre viser tilsynet at alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold har blitt liggende ubehandlet over lang tid, mens barnevernstjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker.
AP170301 Ved tilsynet hadde ikke teamene leder, men tjenesten var organisert med barnevernsleder og fagleder.
AP170301 Kommunen ble gjort kjent med Fylkesmannens funn på et « sluttmøte » etter tilsynet i kommunen 30. januar.
AP170301 I tilsynet fant Fylkesmannen ut at det er gjennomgående at sakene ikke blir fulgt opp, og at ingen fanger opp at de ikke er fulgt opp.
AP170301 I tilsynet er sakene til 253 barn gjennomgått, og Fylkesmannen har vurdert at det har blitt begått brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene, fremgår det av en pressemelding fra fylkesmannen.
AP170301 Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
AP170301 * Underveis i tilsynet ble tjenesten omorganisert, og har i dag tre teamledere og barnevernsleder.
AP170301 Workshop sjekkes ofte av Arbeidstilsynet, uten at tilsynet noen gang har kommet med alvorlig kritikk av oss.
AA170301 Videre viser tilsynet at alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold har blitt liggende ubehandlet over lang tid, mens barnevernstjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker.
AA170301 Kommunen ble gjort kjent med Fylkesmannens funn på et « sluttmøte » etter tilsynet i kommunen 30. januar.
AA170301 I tilsynet fant Fylkesmannen ut at det er gjennomgående at sakene ikke blir fulgt opp, og at ingen fanger opp at de ikke er fulgt opp.
AA170301 I tilsynet er sakene til 253 barn gjennomgått, og Fylkesmannen har vurdert at det har blitt begått brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene, fremgår det av en pressemelding fra fylkesmannen.
AA170301 Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.
AA170301 Det nasjonale tilsynet i 2016 har kun tatt stikkprøver, men mønsteret er så klart at funnene har overføringsverdi til alle kommuner.
FV170227 Men Konkurransetilsynet mener de ikke er nok til å rette opp skaden for konkurransen som oppkjøpet ifølge tilsynet ville innebære. ( ©NTB ) ¶
DN170227 Tilsynet varslet da at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet av hensyn til konkurransen i markedet for bedriftstelefoni.
DN170227 Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.
AA170227 Men Konkurransetilsynet mener de ikke er nok til å rette opp skaden for konkurransen som oppkjøpet ifølge tilsynet ville innebære. ( ©NTB ) ¶
VG170224 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ), som er en del av de hemmelige tjenestene, mener også tilsynet bør ligge under EOS-utvalget.
VG170224 Men et forslag om å la tilsynet selv slette data og stanse ulovlig virksomhet er interessant og verdt å lytte til, mener han.
VG170224 Med flere miljøer involvert, kan vi lettere stole på tilsynet .
VG170224 KONTROLLERER : Leder Eldbjørg Løwer av EOS-utvalget, som kontrollerer de hemmelige tjenestene, er kritisk til at tilsynet med digitalt grenseforsvar etter planen skal ligge under Samferdselsdepartementet.
VG170224 Han sier det er flere grunner til at de gikk for kontroll underlagt Samferdselsdepartementet, men at de diskuterte om tilsynet skulle legges til EOS-utvalget.
VG170224 - Hvorfor bygger ikke kontrollordningen på den svenske løsningen der tilsynet selv kan slette data og stanse ulovlig overvåking, Lysne ?
VG170224 - Hvis det er sånn at tilsynet fungerer sånn at EOS-utvalget bare skal se på det av og til, vil det ligge en skjønnsvurdering på departementnivå og ikke på parlamentarisk nivå, sier EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer til VG.
VG170224 Tilsynet skal passe på at de gjør det, sier Lysne.
DN170223 Om banker i Norge konkluderer tilsynet med følgende : ¶
DN170223 I rapporten kommer også tilsynet med en oppdatering om norsk økonomi og det norske finansmarkedet, og viser blant annet til at norsk økonomi i 2016 ble preget av « svak utvikling i oljerelatert virksomhet de første tre kvartalene ».
DN170223 Tilsynet viser også til en « betydelig nedgang i utlånsveksten » fra filialer av utenlandske banker.
DA170223 Tilsynet resulterte i åtte pålegg.
AA170223 Han sier aktører over hele landet synder mot loven som forbyr å bruke legemiddelnavn i markedsføring, og tilsynet har sendt flere advarsler.
AA170223 Tilsynet resulterte i åtte pålegg.
SA170222 Likevel valgte tilsynet å droppe inspeksjon.
DN170221 « Vår granskning konkluderer med at den direkte årsaken til hendelsen var at store mengder gass fra reservoaret under produksjonsrørhenger ble frigjort », skriver tilsynet i en pressemelding.
DN170221 « Ingen personer ble fysisk skadet under hendelsen, men ved ubetydelige endrede omstendigheter kunne hendelsen ført til storulykke med tap av flere liv, større materielle skader og utslipp til ytre miljø », skriver tilsynet i meldingen.
DN170221 På bakgrunn av funnene som er gjort i granskingen har tilsynet gitt Statoil følgende pålegg : ¶
DN170221 Granskingen viser ifølge tilsynet « at bakenforliggende årsaker er flere og sammensatte, men at de i hovedsak kan knyttes til planlegging, endringsstyring, kompetanse og risikoforståelse ».
AP170221 - De alvorlige bruddene som er avdekket i tilsynet med Veireno og opplysninger fremkommet i media, gjør at vi mener at saken er alvorlig.
AP170221 « Vi ønsker å være til stede på møtet ved seniorrådgiver Steinar Mjøs og seniorrådgiver Silje Sægrov Amble, og sitte som tilskuere for selv å se hvordan virksomheten markedsfører seg i Norge », skriver tilsynet .
AP170221 Siden tilsynet ennå ikke hadde fått svar, sendte det nytt brev den 15. februar i år, hvor det nok en gang ber om en bekreftelse på at innholdet er mottatt og forstått.
AP170221 Lars Malmström, avdelingsleder for forbrukerkontakt i svenske Finansinspektionen, sier at tilsynet arbeider sammen med europeiske tilsynsmyndigheter for å følge saken.
AP170221 I brevet skriver tilsynet også at « flere norske banker har vært i kontakt med oss med spørsmål om virksomheten er lovlig, noen av de har opplyst at de på eget initiativ ut fra annet regelverk/retningslinjer har eller vil komme til å si nei til å gjennomføre betalinger til Onelife Onecoin fra nordmenn ».
AP170221 I brevet informerer tilsynet om Lotterilovens paragraf 16, om « pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem ».
AP170221 I april 2016 sendte tilsynet et brev til et Onelife-medlem som administrerte en norsk Facebook-side.
AP170221 Hvis vi får stille på møtet, så møter vi opp med et åpent blikk, sier hun, og legger til at tilsynet foreløpig ikke har fått svar på forespørselen om å få være til stede under arrangementet.
AP170221 Deretter, i slutten av november, sendte tilsynet samme brev i en e-post til Patrick Lundevall-Unger i Avocado Advokatene, som sier han representerer Onelife i Norge.
AP170221 Tilsynet sliter med å få svar ¶
AA170221 Flere ganger har de sagt nei ( her og her ) til selskapets søknader om å få sette ut triploid fisk i merdene, men fiskeridepartementet har overprøvd tilsynet ( her og her ).
AA170221 I tilsynet fant ombudet at de minste selskapene, Agva Kraft, Akraft, Oslo Kraft og Telinet Energi, hadde mange avvik fra standardvilkårene og flere brudd på markedsførings- og angrerettloven.
DN170220 Forslaget om avhjelpende tiltak innebærer at Telia påtar seg å gi MVNO-tilgang på forhåndsdefinerte vilkår til selskapets landsdekkende mobilnett, ifølge tilsynet .
DB170220 Blant de konkrete anbefalingene finner vi også det å overføre ansvaret for enslige mindreårige fra UDI til barnevernet, og å flytte tilsynet av EMA-mottak fra UDI til Fylkesmannen.
AA170220 Tilgangsformen, såkalt MVNO-tilgang, vil være åpen for både eksisterende grossistkunder og nye aktører i tre år, opplyser tilsynet .
AA170220 Tilsynet opplyser nå at Telia har foreslått som avhjelpende tiltak å åpne sitt landsdekkende mobilnett for andre aktører.
DN170219 Ifølge tilsynet har ansatte jobbet opp mot 90 timer i uken.
DN170217 Meglerhuset eid av bergensbaserte The Nordic Group ( TNG ) fikk like etter nyttår varsel fra tilsynet om inndragelse av konsesjon til å yte investeringsrådgivning.
DN170217 Meglerhuset skal dessuten ha solgt aksjer i morselskapet The Nordic Group til kundene på en måte som utgjør « grovt misbruk av kundenes tillit », ifølge tilsynet .
DN170217 I en rapport skriver tilsynet at rådgivningen overfor kundene har vært sterkt kritikkverdig og mangelfull.
DN170217 Ifølge de offisielle tallene fra tilsynet EMA ligger antibiotikabruken på 3,1 milligram per kilo biomasse, skriver Nationen.
BT170217 Ifølge de offisielle tallene fra tilsynet EMA ligger antibiotikabruken på 3,1 milligram per kilo biomasse, skriver Nationen.
AA170217 Ifølge de offisielle tallene fra tilsynet EMA ligger antibiotikabruken på 3,1 milligram per kilo biomasse, skriver Nationen.
AA170217 Det er ingen tvil om at det i dag er positivt både for Trondheim, men også for tilsynet selv.
DB170215 Vi samarbeider godt med tilsynet i disse sakene med gjensidig bistand, sier Skjold.
AA170215 Statens helsetilsyn har blant annet lagt vekt på at foretaket ved valg av en slik organisasjonsmodell skulle hatt større oppmerksomhet rundt det helhetlige risikobildet, skrev tilsynet den gang.
AA170215 Statens helsetilsyn har blant annet lagt vekt på at foretaket ved valg av en slik organisasjonsmodell skulle hatt større oppmerksomhet rundt det helhetlige risikobildet, skrev tilsynet den gang.
DN170214 Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Arbeidstilsynet, og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.
DB170214 Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, deriblant fra Arbeidstilsynet, og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.
DA170214 Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Arbeidstilsynet, og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.
AA170214 Selskapet har de siste månedene fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Arbeidstilsynet, og nå har tilsynet levert en anmeldelse til politiet, melder NRK.
DB170213 Allerede uka etter at tilsynet var på besøk søkte de om tillatelse til bruk av utvidet overtid.
DB170212 I høringsuttalelsen stiller tilsynet dette spørsmålet : ¶
DB170212 Tilsynet er helt tydelig : «... en slik lov vil med andre orde være ulovlig ».
DN170210 Tilsynet med DNK starter allerede mandag.
DB170210 Tilsynet med DNK starter allerede mandag, ¶
BT170210 Tilsynet med DNK starter allerede mandag.
AA170210 Tilsynet med DNK starter allerede mandag.
DB170208 Arbeidstilsynet sier til Dagbladet at formålet med det nye tilsynet er å komme til bunns i om vilkårene til tillatelsen for utvidet overtid faktisk er overholdt.
AA170208 - Vi har vært på uanmeldte tilsyn, og har i de fleste tilfeller ikke truffet eier på tilsynet .
BT170207 - Sakdefyrfirmaet Cytox har gjort en grundig jobb, og de fant ingen aktivitet på tilsynet i dag.
VG170203 Digitalt grenseforsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen, mener direktør i tilsynet , Bjørn Erik Thon.
DN170203 I en ny rapport slår Petroleumstilsynet fast at det ble ikke påvist avvik fra regelverket i tilsynet .
DN170203 " Det ble imidlertid påvist et forbedringspunkt knyttet til varslingsplikt for denne typen hendelser ", skriver tilsynet i sin oppsummering.
BT170202 « Det ble imidlertid påvist et forbedringspunkt knyttet til varslingsplikt for denne typen hendelser », skriver tilsynet i sin oppsummering.
AP170131 Men tilsynet påpeker at det ikke bare er oppretteren som har et ansvar for denne uavhengigheten.
AP170131 Lotteri- og stiftelsestilsynet ¶ Tilsynet : Stiftelsens interesser går foran ¶
AP170131 Det gjelder uavhengig om det er en privatperson eller et offentlig organ som har opprettet stiftelsen, sier Karsten Karlsen Sunde i tilsynet .
DN170129 Selskapet ble undersøkt av Tilsynet etter en artikkel i DN om en kunde i Bergen som tapte en stor del av sparepengene på et forsikringsprodukt kjøpt i utlandet.
DN170129 Tilsynet har ikke konkludert i saken.
DN170124 Tilsynet frykter telekjøpet vil føre til høyere priser.
DN170124 Tilsynet frykter telekjøpet vil føre til høyere priser.
DB170124 Flest i sør - færrest i midten ¶ - Tilsynet fungerer ¶
DB170124 Tilsynet må i hver enkelt sak gjøre en konkret avveining av hensynet til den enkeltes ytringsfrihet opp mot markedsføringsreglene.
BT170124 Norske pensjonskasser er blant de mest solide i Europa, derfor er det ingen grunn til å innføre kapitalkrav som for livselskaper, slik tilsynet legger opp til.
DN170123 Det amerikanske føderale tilsynet Securities and Exchange Commission ( SEC ) er i gang med etterforskningen og ba i desember i fjor om dokumenter fra selskapet for å undersøke om teknogiganten har brutt sivil sikkerhetsrett, og om de burde ha opplyst investorene om hackingen.
DN170121 Det har tatt litt tid å implementere på grunn av forhandlinger mellom Norge, EU og EFTA, opplyser kommunikasjonsrådgiver Lars Skjegstad i tilsynet .
DN170119 Revurderingen skal ta hensyn til funn i våre tilsyn, egne funn og kunnskap om den tekniske tilstanden på innretningen samt kompetanse og kapasitet i organisasjonen », opplyser tilsynet i en melding torsdag.
DN170119 Pålegget kommer etter at tilsynet ga oljeselskapet et varsel om pålegg tidligere denne måneden.
DN170119 Lxs også : ¶ | Tilsynet gir pålegg til Eni Norge ¶
DN170119 I forbindelse med varselet uttalte Ptil-direktør Anne Myhrvold at tilsynet er bekymret for Enis styring av virksomheten på Goliat-feltet.
DN170118 Nå avventer tilsynet selskapets plan.
DN170118 Etter en rekke alvorlige hendelser mener tilsynet at driften av plattformen utenfor finnmarkskysten ikke er forsvarlig, melder NRK.
AP170118 Tilsynet : - Et markedsføringsfremstøt ¶
DN170117 « Dette innebærer at Finanstilsynet ikke har tilsyn med foretaket eller de tjenestene foretaket tilbyr », skriver tilsynet .
FV170116 - Det arbeides med en plan for de forbedringstiltak som skal gjennomføres innen fristen som tilsynet har satt, sier Engstrand til avisen.
FV170116 Tilsynet viser at sykehuset må forbedre pasientsikkerheten i akuttmottakene.
FV170116 Tilsynet av behandlingen av blodforgiftning skal bli gjenstand for forskning.
SA170113 Når man varsler om noe, ber man jo tilsynet om hjelp til å rette på kritikkverdige forhold man har oppdaget, tatt opp internt i bedriften, forhold som kan føre til skader på mennesker og utstyr.
SA170113 Det må være lov å stille spørsmål ved om vi ikke like godt skulle lagt ned tilsynsmyndigheten Ptil  i dagens form, omstrukturert det og revitalisert tilsynet slik at det igjen kan opparbeide seg tillit på norsk kontinentalsokkel.
SA170113 Tilsynet er ikke tjent med en « løs kanon » som dette.i ¶
DN170113 - Hvis vi hadde gått ut med informasjon om at Tilsynet vurderte å trekke tilbake konsesjonen, ville det vært svært verdiforringende for selskapet.
DN170113 Det andre varselet er knyttet til regelverksbrudd tilsynet har avdekket etter en personskade i sommer.
DN170113 - Omfattende arbeidsmengde og modifikasjoner gjenstår, mener tilsynet .
DN170113 - Dere har vist svak evne til å gjennomføre oppsatte planer, mener tilsynet .
DN170113 Tilsynet mener selskapet må « revurdere sine planer og sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for den totale arbeidsmengden på Goliat ».
AP170113 Han presiserer at han ikke kan si noe om noen av aktørene har tatt kontakt med tilsynet , men sier at dagligvaremarkedet fremdeles har høy prioritet hos dem.
AP170113 Tilsynet har jevnlig kontakt både med kjedene og leverandører.
BT170112 FOTO : John Økland/Sysla ¶ | - Tilsynet har misforstått ¶
BT170111 Ved tilsynet ble det påpekt følgende brudd på krav i helse- og omsorgsloven : ¶
BT170111 Her ble det satt i gang tiltak, men tilsynet vårt viste at tiltakene ikke virket så effektivt som man ønsket, sier Fylkeslegen.
BT170110 - Tilsynet hadde nylig revisjon hos Keolis.
AP170110 Bedriftens lønnsforhold har ikke vært en del av tilsynet .
AP170110 Tilsynet fant flere hundre lovbrudd - i første rekke tilfeller der ansatte har jobbet alt for mye og hatt for lite fri mellom skiftene.
AP170110 Bedriftens lønnsforhold har ikke vært en del av tilsynet .
DN170109 Nå har meglerhuset mistet konsesjonen fra tilsynet etter en flengende rapport.
DN170109 I rapporten skriver tilsynet om funnene basert på et utvalg der 30 av de 60 største kundene er tatt med.
DN170109 Tilsynet skriver at rådgivningen har vært kritikkverdig og mangelfull og at meglerhuset tilslører risiko for kundene.
DN170109 januar konkluderer tilsynet : ¶
DN170109 Tilsynet , som har i oppgave å tilse at banker, meglerhus og andre finansinstitusjoner overholder lover og regler, gjennomførte i desember 2015 to stedlige tilsyn hos Nordic Securities, og har siden vært i prosess med foretaket.
DN170109 Nå har meglerhuset mistet konsesjonen fra tilsynet etter en flengende rapport.
DN170109 I rapporten skriver tilsynet om funnene basert på et utvalg der 30 av de 60 største kundene er tatt med.
DN170109 Tilsynet skriver at rådgivningen har vært kritikkverdig og mangelfull og at meglerhuset tilslører risiko for kundene.
DB170108 Dette falt ikke i god jord hos tilsynet .
DB170108 Tilsynet hadde på forhånd gitt beskjed om at de ville vurdere å gjøre retningslinjene om til forskrift dersom de ikke ble fulgt opp.
BT170107 − Disse sakene har jeg ikke hatt noe med å gjøre under tilsynet .
SA170104 Goliat har også hatt flere tilfeller av strømstans og har fått flere pålegg fra tilsynet som ikke er blitt fulgt opp i tide, samt bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og verneombud.
SA170104 - Vi har en løpende og grundig dialog med Petroleumstilsynet og forventer en tett oppfølging fra tilsynet også i år.
SA170104 Tilsynet skal pågå i hele 2017.
DN170104 Tilsynet skal pågå gjennom hele 2017, opplyser Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.
BT170102 Det er dette tilsynet som nå er avsluttet.
BT170102 - Vi har gjennomført dette tilsynet med et besøk hos barnevernstjenesten der vi har gjennomgått dokumentene i saken.
DB170101 Dette skal tilsynet gjøre ¶
DB170101 Det nye tilsynet skal føre tilsyn med parkeringsbransjen og passe på at de ulike parkeringsselskapene følger regelverket.
AP161024https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-krever-tilbake-penger-fra-private-Oslo-barnehager-607107b.html Økonomiansvarlig i en av barnehagene mener tilsynet ikke opererer med riktig antall ansatte og heller ikke følger nasjonale retningslinjer.
AP161024https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-krever-tilbake-penger-fra-private-Oslo-barnehager-607107b.html Det er egentlig bydelene som skal ha tilsyn med barnehagene, men kommunen har tatt et grep for at tilsynet skal bli bedre.
FV161019 Fakta : Her er forslagene fra Finanstilsynet ¶ Tilsynet foreslår i et brev til Finansdepartementet følgende innstramminger : ¶
AP161019https://www.aftenposten.no/bolig/--Vi-er-bekymret-for-boligprisutviklingen-402b.html Fakta : Her er forslagene fra Finanstilsynet ¶ Tilsynet foreslår i et brev til Finansdepartementet følgende innstramminger : ¶
SA160909 I tillegg foreslår tilsynet at bankkundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
SA160909 Tilsynet vil blant annet frata bankene muligheten til å utøve skjønn i kravet om 15 prosent egenkapital i opptil 10 prosent av de innvilgede boliglånene.
BT160909https://www.bt.no/bolig/Ekspert-ber-unge-boligkjopere-skynde-seg-til-banken-250b.html I tillegg foreslår tilsynet at bankkundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
BT160909https://www.bt.no/bolig/Ekspert-ber-unge-boligkjopere-skynde-seg-til-banken-250b.html Tilsynet vil blant annet frata bankene muligheten til å utøve skjønn i kravet om 15 prosent egenkapital i opptil 10 prosent av de innvilgede boliglånene.
BT160909 I tillegg foreslår tilsynet at bankkundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
BT160909 Tilsynet vil blant annet frata bankene muligheten til å utøve skjønn i kravet om 15 prosent egenkapital i opptil 10 prosent av de innvilgede boliglånene.
AP160909https://www.aftenposten.no/bolig/Ekspert-ber-unge-boligkjopere-skynde-seg-til-banken-250b.html I tillegg foreslår tilsynet at bankkundenes samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP160909https://www.aftenposten.no/bolig/Ekspert-ber-unge-boligkjopere-skynde-seg-til-banken-250b.html Tilsynet vil blant annet frata bankene muligheten til å utøve skjønn i kravet om 15 prosent egenkapital i opptil 10 prosent av de innvilgede boliglånene.
AP160908https://www.aftenposten.no/okonomi/Finanstilsynet-ber-Siv-Jensen-stramme-inn-enda-mer-for-boligkjopere-604068b.html Tilsynet foreslår i et brev til Finansdepartementet følgende innstramminger : ¶ kundens samlede lån skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
AP160908 Tilsynet foreslår i et brev til Finansdepartementet følgende innstramminger : ¶ kundens samlede lån skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
SA160831https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-innforte-betalingsforbud-i-2010--fortsatt-renner-milliarder-ut-av-landet-2424b.html Angående betalingsaktører som virtuelle lommebøker med mer, må tilsynet ta hensyn til at tredjepart opererer lovlig og har flere typer kunder, sier Bjørstad.
SA160831 Angående betalingsaktører som virtuelle lommebøker med mer, må tilsynet ta hensyn til at tredjepart opererer lovlig og har flere typer kunder, sier Bjørstad.
FV160831https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-innforte-betalingsforbud-i-2010--fortsatt-renner-milliarder-ut-av-landet-2424b.html Angående betalingsaktører som virtuelle lommebøker med mer, må tilsynet ta hensyn til at tredjepart opererer lovlig og har flere typer kunder, sier Bjørstad.
BT160831https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-innforte-betalingsforbud-i-2010--fortsatt-renner-milliarder-ut-av-landet-2424b.html Angående betalingsaktører som virtuelle lommebøker med mer, må tilsynet ta hensyn til at tredjepart opererer lovlig og har flere typer kunder, sier Bjørstad.
AP160831https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-innforte-betalingsforbud-i-2010--fortsatt-renner-milliarder-ut-av-landet-2424b.html Angående betalingsaktører som virtuelle lommebøker med mer, må tilsynet ta hensyn til at tredjepart opererer lovlig og har flere typer kunder, sier Bjørstad.
AP160831 Angående betalingsaktører som virtuelle lommebøker med mer, må tilsynet ta hensyn til at tredjepart opererer lovlig og har flere typer kunder, sier Bjørstad.
SA160712https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Ingen liker å bli lurt », skrev tilsynet ved områdeansvarlig Monica Kjelsnes og kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle 12. mai.
SA160712https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Hva tenker tilsynet om det ?
SA160712https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Hun avviser påstanden om at tilsynet er en våpendrager for Norsk Tipping.
SA160712https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Bjørn Grene i Folkeandelen mener at Lotteritilsynet har drevet en ufin informasjonskrig, og viser også til at tilsynet har sendt ut brev til idrettslag og foreninger som har stått på Folkeandelens liste.
SA160712https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
SA160712 Ingen liker å bli lurt », skrev tilsynet ved områdeansvarlig Monica Kjelsnes og kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle 12. mai.
SA160712 Hva tenker tilsynet om det ?
SA160712 Hun avviser påstanden om at tilsynet er en våpendrager for Norsk Tipping.
SA160712 Bjørn Grene i Folkeandelen mener at Lotteritilsynet har drevet en ufin informasjonskrig, og viser også til at tilsynet har sendt ut brev til idrettslag og foreninger som har stått på Folkeandelens liste.
SA160712 Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
FV160712https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Ingen liker å bli lurt », skrev tilsynet ved områdeansvarlig Monica Kjelsnes og kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle 12. mai.
FV160712https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Hva tenker tilsynet om det ?
FV160712https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Hun avviser påstanden om at tilsynet er en våpendrager for Norsk Tipping.
FV160712https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Bjørn Grene i Folkeandelen mener at Lotteritilsynet har drevet en ufin informasjonskrig, og viser også til at tilsynet har sendt ut brev til idrettslag og foreninger som har stått på Folkeandelens liste.
FV160712https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
BT160712 Ingen liker å bli lurt », skrev tilsynet ved områdeansvarlig Monica Kjelsnes og kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle 12. mai.
BT160712 Hva tenker tilsynet om det ?
BT160712 Hun avviser påstanden om at tilsynet er en våpendrager for Norsk Tipping.
BT160712 Bjørn Grene i Folkeandelen mener at Lotteritilsynet har drevet en ufin informasjonskrig, og viser også til at tilsynet har sendt ut brev til idrettslag og foreninger som har stått på Folkeandelens liste.
BT160712 Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
AP160712https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Ingen liker å bli lurt », skrev tilsynet ved områdeansvarlig Monica Kjelsnes og kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle 12. mai.
AP160712https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Hva tenker tilsynet om det ?
AP160712https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Hun avviser påstanden om at tilsynet er en våpendrager for Norsk Tipping.
AP160712https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Bjørn Grene i Folkeandelen mener at Lotteritilsynet har drevet en ufin informasjonskrig, og viser også til at tilsynet har sendt ut brev til idrettslag og foreninger som har stått på Folkeandelens liste.
AP160712https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
AP160712 Ingen liker å bli lurt », skrev tilsynet ved områdeansvarlig Monica Kjelsnes og kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle 12. mai.
AP160712 Hva tenker tilsynet om det ?
AP160712 Hun avviser påstanden om at tilsynet er en våpendrager for Norsk Tipping.
AP160712 Bjørn Grene i Folkeandelen mener at Lotteritilsynet har drevet en ufin informasjonskrig, og viser også til at tilsynet har sendt ut brev til idrettslag og foreninger som har stått på Folkeandelens liste.
AP160712 Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
SA160706 - Heldigvis fant vi ingen tilfeller av overlagt juks under dette tilsynet , sier Nergård.
BT160706 - Heldigvis fant vi ingen tilfeller av overlagt juks under dette tilsynet , sier Nergård.
VG160510 Jeg går gjerne gjennom eksorsismeritualet sammen med tilsynet og eventuelle helsepolitiske talspersoner, sier han til VG.
VG160510 Det er de som foretar det praktiske tilsynet på vegne av Helsetilsynet.
AP160501 - Modifikasjonen var en prosess mellom produsenten og den godkjennende myndigheten, som er EASA, sier Tom Gøran Jodal, avdelingsdirektør i tilsynet .
AP160430 Tilsynet redegjør for hva som har skjedd med maskinen den senere tid : ¶
DA160429 Flyforbudet framgår av et sikkerhetsdirektiv som tilsynet iverksatte som en direkte konsekvens av ulykken på Turøy i Fjell kommune i Hordaland fredag.
SA160426https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene, men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
SA160426 I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene, men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
FV160426https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene, men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
FV160426 I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene, men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
BT160426https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene, men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
BT160426 I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene, men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
AP160426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene, men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
AP160426 I en rapport som kom i fjor sa Lotteritilsynet at enerettsmodellen i utgangspunktet er den beste hvis man klarer å utestenge de utenlandske selskapene, men tilsynet åpnet for at monopolet kan vurderes avviklet dersom man får på plass en lisensordning med klare regler for alle.
SA160411https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Når 3000 stortapere står for nesten 15 prosent av hele NTs overskudd er det åpenbart at tilsynet har feilet fundamentalt i sitt samfunnsoppdrag, mener Klein.
SA160411https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html - Det finnes flere ansvarlighetsverktøy allerede, men tilsynet er positive til at det skal være en tapsgrense på tvers av alle spill.
SA160411https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Tilsynet er opptatt av at NT skal oppdage og reagere når de ser at det er uheldig spillemønster, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
SA160411 Når 3000 stortapere står for nesten 15 prosent av hele NTs overskudd er det åpenbart at tilsynet har feilet fundamentalt i sitt samfunnsoppdrag, mener Klein.
SA160411 - Det finnes flere ansvarlighetsverktøy allerede, men tilsynet er positive til at det skal være en tapsgrense på tvers av alle spill.
SA160411 Tilsynet er opptatt av at NT skal oppdage og reagere når de ser at det er uheldig spillemønster, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
FV160411https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Når 3000 stortapere står for nesten 15 prosent av hele NTs overskudd er det åpenbart at tilsynet har feilet fundamentalt i sitt samfunnsoppdrag, mener Klein.
FV160411https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html - Det finnes flere ansvarlighetsverktøy allerede, men tilsynet er positive til at det skal være en tapsgrense på tvers av alle spill.
FV160411https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Tilsynet er opptatt av at NT skal oppdage og reagere når de ser at det er uheldig spillemønster, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
FV160411 Når 3000 stortapere står for nesten 15 prosent av hele NTs overskudd er det åpenbart at tilsynet har feilet fundamentalt i sitt samfunnsoppdrag, mener Klein.
FV160411 - Det finnes flere ansvarlighetsverktøy allerede, men tilsynet er positive til at det skal være en tapsgrense på tvers av alle spill.
FV160411 Tilsynet er opptatt av at NT skal oppdage og reagere når de ser at det er uheldig spillemønster, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
BT160411 Når 3000 stortapere står for nesten 15 prosent av hele NTs overskudd er det åpenbart at tilsynet har feilet fundamentalt i sitt samfunnsoppdrag, mener Klein.
BT160411 - Det finnes flere ansvarlighetsverktøy allerede, men tilsynet er positive til at det skal være en tapsgrense på tvers av alle spill.
BT160411 Tilsynet er opptatt av at NT skal oppdage og reagere når de ser at det er uheldig spillemønster, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
AP160411https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Når 3000 stortapere står for nesten 15 prosent av hele NTs overskudd er det åpenbart at tilsynet har feilet fundamentalt i sitt samfunnsoppdrag, mener Klein.
AP160411https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html - Det finnes flere ansvarlighetsverktøy allerede, men tilsynet er positive til at det skal være en tapsgrense på tvers av alle spill.
AP160411https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Tilsynet er opptatt av at NT skal oppdage og reagere når de ser at det er uheldig spillemønster, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
AP160411 Når 3000 stortapere står for nesten 15 prosent av hele NTs overskudd er det åpenbart at tilsynet har feilet fundamentalt i sitt samfunnsoppdrag, mener Klein.
AP160411 - Det finnes flere ansvarlighetsverktøy allerede, men tilsynet er positive til at det skal være en tapsgrense på tvers av alle spill.
AP160411 Tilsynet er opptatt av at NT skal oppdage og reagere når de ser at det er uheldig spillemønster, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
AP160310 Produksjonsselskapet Third Rock, som eies av pornostjernen James Deen, har ifølge tilsynet brutt kondomreglene ved ni tilfeller, noe som innebærer fare for smitte med hepatitt B og hiv.
AP160310 Tilsynet varsler en bot på 78.000 dollar, som tilsvarer rundt 665.000 kroner etter dagens kurs.
AP160310> Tilsynet varsler en bot på 78.000 dollar, som tilsvarer rundt 665.000 kroner etter dagens kurs.
AP160310> target="avis" href= Tilsynet varsler en bot på 78.000 dollar, som tilsvarer rundt 665.000 kroner etter dagens kurs.