VG171209 I 65 prosent av tilsynene ble virksomhetene ilagt reaksjoner.
DB171205 Arbeiderpartiet mener dette er veien å gå foran nok en kostbar kommisjon i tillegg til de tilsynene vi allerede har.
NL171127 Tilsynene som er gjennomført og våre funn peker på at en retningsendring er nødvendig for at personer med utviklingshemming skal få samme levekår som befolkningen ellers !
SA171113 Men det er ingenting ved de økonomiske tilsynene som er gjennomført som tyder på at private barnehager ikke bruker midlene til barns beste.
SA171113 Derimot blir barn i kommunale og private barnehager rammet av måten kommunene gjennomfører tilsynene på.
NL171103 Av de gjennomførte tilsynene i 2016 var 126 systemrevisjoner.
BT171027 Det er her veksten i de beskyttede direktoratene og tilsynene skjer.
VG171021 I tilsynene neste år skal problemene identifiseres.
VG171021 - Det vil ikke overraske meg om vi gjennom tilsynene vil få bekreftet en stadig økende forekomst av vold og trusler i skolen, slik det er ellers i noen deler av arbeidslivet, sier Luthen.
AP170924 I rundt halvparten av tilsynene - 553 dyrehold - var alt OK.
AP170924 Fakta : Slik gikk kjæledyrsinspeksjonene ¶ 1123 tilsyn ( 80 prosent av tilsynene gikk på dyrevelferd ) ¶
AA170922 Sju av tilsynene førte til politianmeldelse og forelegg opp til 50.000 kroner.
AA170922 Sju av tilsynene førte til politianmeldelse og forelegg opp til 50.000 kroner.
AA170730 Under tilsynene ble det undersøkt hvorvidt kommunene via Nav-kontorene oppfyller sin plikt til å tilby « opplysning, råd og veiledning », samt økonomisk stønad.
AA170730 Det ble påpekt til sammen 65 brudd på lov eller forskrift ( avvik ) under tilsynene . 74 ulike kommuner/bydeler ble kontrollert.
AA170730 Det ble avdekket totalt 65 lovbrudd under tilsynene .
AA170730 Tilsynene fant avvik i 60 prosent av dem.
AP170728 Under tilsynene ble det undersøkt hvorvidt kommunene via Nav-kontorene oppfyller sin plikt til å tilby « opplysning, råd og veiledning », samt økonomisk stønad.
AP170728 Fylkesmennene gjennomførte tilsynene i 2015 og 2016.
AP170728 Det ble påpekt tilsammen 65 brudd på lov eller eller forskrift ( avvik ) under tilsynene . 74 ulike kommuner/bydeler ble kontrollert.
AP170728 Det ble avdekket totalt 65 lovbrudd under tilsynene .
AP170728 Tilsynene fant avvik i 60 prosent av dem.
AP170704 Mikkel Øgrim Haugen, leder i Rødt Oslo, mener tilsynene var på sin plass.
AP170704 Da utdanningsbyråden varslet om tilsynene i fjor, lovet hun at det bare var starten.
AP170704 - Vi kan ikke velge bort lovpålagte oppgaver, slik det forrige byrådet gjorde da de så bort fra de økonomiske tilsynene .
AP170704 - Loven kom i 2013, og det fantes ingen tidligere saker på dette da vi startet tilsynene i fjor, sier utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
AP170704 - Forstår du at barnehageeierne kan føle seg mistenkeliggjort etter at dere gikk ut med resultatet av tilsynene i vår ?
AP170704 - Byrådet har brukt utrolig mye ressurser og lagt veldig mye prestisje i disse tilsynene , så dette er et nederlag, sier Begum.
DA170613 Ifølge Helsetilsyn-sjefen finner de ganske mange lovbrudd gjennom disse tilsynene .
DA170613 Det er i hovedsak tilsynene som blir nedprioritert når fylkesmannen har for lite ressurser.
NL170606 Svært mange, herunder Arbeiderpartiet, mener det er feil bruk av ressurser å satse på nok en ressurskrevende undersøkelsesenhet, som attpåtil kommer til å ha delvis overlappende oppgaver med de tilsynene vi allerede har.
VG170517 Hva som skjer med disse tilsynene fremover, er høyst uklart.
DB170509 Dette er noe veldig normalt og vi støtter disse tilsynene veldig mye.
DB170506 Da Kilsdonk-van Der Hulst ble konfrontert med kritikken av kontraktene i går, sa hun at Arbeidstilsynets tilsyn har vært planlagt lenge, og at dette er veldig normalt og at de støtter disse tilsynene .
DB170505 Når Dagbladet konfronterer henne med kritikken av kontraktene, sier hun at Arbeidstilsynets tilsyn har vært planlagt lenge, og at dette er veldig normalt og at de støtter disse tilsynene .
VG170503 Et hovedproblem synes å være at kravgrunnlaget for tilsynene med departementene ikke er tydelige nok.
VG170423 Tilsynene er gjort både fysisk og postalt ( skriftlig ).
SA170420 Mattilsynet fant ingenting å bemerke i 73 prosent av tilsynene på mink og i 65 prosent av tilsynene på rev i 2016.
SA170420 Mattilsynet fant ingenting å bemerke i 73 prosent av tilsynene på mink og i 65 prosent av tilsynene på rev i 2016.
AA170420 Mattilsynet fant ingenting å bemerke i 73 prosent av tilsynene på mink og i 65 prosent av tilsynene på rev i 2016.
AA170420 Mattilsynet fant ingenting å bemerke i 73 prosent av tilsynene på mink og i 65 prosent av tilsynene på rev i 2016.
DB170329 Vedum er ikke alene om å ville endre tilsynene .
DB170329 Nå må de andre tilsynene følge etter.
DB170329 For det første ønsker vi oss at tilsynene skal bli risikobaserte.
DB170329 En risikobasert tilnærming til tilsyn må innebære en form for gradering av bedriftene i henhold til risiko ; tilsynene må i større grad sammenlikne virksomhetene med hverandre og gjøre en vurdering av hvem som skal få tilsyn.
DB170329 Det må være mulig å gjennomføre tilsynene bedre, slik at de blir mer effektive og koster mindre.
DB170329 Bedriftene skal oppleve kvalitetsarbeid og rettsikkerhet fra tilsynene .
DB170319 Tilsyn har stor samfunnsmessig betydning ved at de skal bidra til å sikre at lover overholdes, og målet med tilsynene er å forebygge avvik og dårlig praksis.
DB170319 Per i dag er det lite kommunikasjon og samarbeid mellom tilsynene og de enkelte fagdepartementer, innrømmer Monica Mæland.
DB170319 - Tilsynene må samordnes slik at det blir enklere for reiselivsbransjen, sier Krohn Devold.
DB170222 Trude Vollheim Webb, direktør i arbeidstilsynet, sier at tilsynene som er gjennomført viser at barnevernet er blitt bedre.
DB170222 Med utgangspunkt i de 171 tilsynene , kommer Arbeidstilsynet fram til at det fortsatt er utfordringer knyttet til vold og trusler i barnevernsinstitusjonene.
DA170222 Samtidig var de aller fleste som sluttet i tilsynene raskt over i annen jobb.
DA170222 Fire av fem sluttet i jobben, da tilsynene ble flyttet.
AP170221 Mange hadde vært lenge i tilsynene og arbeidsplassen var svært viktig også for deres sosiale miljø.
AP170221 Ikke grunnlag for å hevde at det var billigere å drive de statlige tilsynene utenfor Oslo.
AP170221 - Vi gjorde dette først og fremst for å sikre tilsynene tilgang på topp kvalifiserte folk og for å gi dem større uavhengighet fra sentraladministrasjonen i Oslo.
AP170221 Tilsynene var fortsatt i etableringsfasen, sier Norman.
DB170215 Vi er avhengig av et godt samarbeid slik at eventuelle anmeldelser fra tilsynene og kontrolletatene er best mulig, sier Skjold.
DB170124 Det er derfor viktig at vi gjennomfører disse tilsynene , forklarer Seljevoll.
AP160527 Nærmere 95 prosent av tilsynene hadde dyrevelferd som tema, ifølge rapporten for første tertial.