DN171210 I tillegg til å klage TV 2 inn for PFU, leverte Kindred også en klage til Medietilsynet, som har ansvaret for å føre tilsyn med norske kringkastere.
VG171209 Vi har mottatt et tips om denne virksomheten tidligere, i 2017, men det var ikke noe ved tipsets innhold da som tilsa at det måtte gjøres umiddelbart tilsyn , opplyser Singsaas.
VG171209 VG får bekreftet at Arbeidstilsynet i Oslo var på uanmeldt tilsyn hos Det Norske Kartselskapet på Økern allerede fredag.
VG171209 Over 15 000 tilsyn i året ¶
VG171209 I 2016 førte Arbeidstilsynet 15 265 tilsyn mot norske bedrifter, over halvparten av disse var uanmeldt.
VG171209 Hun legger til at Arbeidstilsynet årlig mottar om lag 7000 tips og meldinger, og at de ikke har anledning til å følge opp alle disse med tilsyn .
VG171209 GJENNOMFØRT TILSYN : Arbeidstilsynet gjennomførte fredag et uanmeldt tilsyn hos Det Norske Kartselskapet.
VG171209 GJENNOMFØRT TILSYN : Arbeidstilsynet gjennomførte fredag et uanmeldt tilsyn hos Det Norske Kartselskapet.
VG171209 Av det vi har fått kjennskap til i deres beskrivelser, fremstår forholdene som så alvorlige og graverende at vi umiddelbart vil gjennomføre tilsyn for å undersøke de faktiske forholdene.
AP171209 I dommen slår Høyesterett fast at « Jakob » og foreldrene skal se hverandre én time én gang i året, med tilsyn .
AP171209 Det er da verdt å nevne at den samme lagmannsrett avsa en dom i en annen sak i høst, hvor barnet var skadet på lignende vis og hvor barnet fikk tre samvær i året under tilsyn .
SA171208 Fra sin beredskapssentral på Ullandhaug i Stavanger førte Ptil tilsyn med hvordan de involverte selskapene, ikke minst operatør Aker BP og riggeier Maersk Drilling, håndterte krisesituasjonen på Tambar-feltet.
SA171208 Pålegget om å stanse produksjonen kom etter et tilsyn rettet mot el-sikkerhet.
DN171208 Pålegget ble gitt etter et tilsyn rettet mot el-sikkerhet på Goliat-feltet i perioden mellom 19. og 28. september 2017.
DA171208 Pålegget ble gitt etter at et tilsyn rettet mot el-sikkerhet på Goliat påviste alvorlige brudd på regelverket.
SA171207 Tajik sier at så lenge denne type selskapsstruktur er tillatt, er det kommunenes plikt å føre tilsyn .
SA171207 | Tilsyn avdekket flere grove feil og mangler på skandaleplattformen Goliat ¶
NL171207 Deres oppgave er å føre tilsyn med at allmennkringkasterne NRK, TV 2, P4 og Radio Norge etterlever sine forpliktelser.
DN171207 Det er blitt vanskeligere for offentlige tilsyn å overvåke aktiviteter i finanssystemet », konkluderer IMF.
AP171207 Wiborg påpeker at det er en utfordring hos mange kommuner at de mangler kompetanse til å føre tilsyn med eksterne leverandører.
AP171207 Tajik sier at så lenge denne type selskapsstruktur er tillatt, er det kommunenes plikt å føre tilsyn .
AP171207 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik forutsetter at kommunene fører tilsyn med bemanningsbyråene de bruker.
VG171206 Stort tilsyn av alternativbransjen - flere må fjerne ulovlig reklame.
SA171206 - To personbiler var involvert, og tre personer har fått tilsyn av helsepersonell, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
SA171205 Dette er ett av de grelle tilfellene Mattilsynet i Sør-Rogaland har avdekket under sine tilsyn i vår, sommer og høst.
DA171205 Han fikk i seg noe røyk, og fikk tilsyn av ambulansepersonell, skriver Aftenposten.
VG171204 Det er bra at det kommer frem, og at Mattilsynet gjør grundige tilsyn , men man må se helheten.
SA171204 - Det ble et basketak da betjeningen konfronterte de to, og de to mistenkte ble kjørt til legevakten for tilsyn , sier operasjonsleder Henning Andersen.
DB171204 - Vi har ikke økonomi til å reise rundt overalt, og det går ofte mange år mellom hvert tilsyn på gårdene, sier Berget.
DB171204 Hun er Arbeidstilsynets nasjonale koordinator for tilsyn med hotell-og restaurantbransjen.
DA171204 Med nye kutt vil det også bli utført færre tilsyn på alle fagområder, sier han.
DA171204 Selv om Drammens analyse langt fra eliminerer risikoen for senere problemer, er det altså ikke grunn nok til å opprette tilsyn .
DA171204 FOTO : PERNILLE VESTENGEN Ikke tilsyn : Fung. fylkeslege Kristian Krogshus.
DN171203 Klageren viser i sitt tilsvar til et brev fra Finanstilsynet til et annet meglerforetak som var medlem av Privatmegler-kjeden i forbindelse med et stedlig tilsyn hos foretaket.
DB171203 Det har ført til at politiet har gjort endringer i programmet ved å stramme inn ungdommenes treningsprogram og tilsyn .
DB171203 Derfor har politiet strammet inn ungdommenes treningsprogram og tilsyn .
AP171203 Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil pålegget om « å sikre minst en time fysisk aktivitet hver dag » gi et svært rigid sentralstyrt system der det må rapporteres og føres tilsyn .
SA171202 Han fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha fått i seg en del røyk.
SA171202 En mann i 40-årene måtte ha tilsyn av helsepersonell etter at en pizza ble stående for lenge i ovnen.
DB171202 Det må være barnets behov for tilsyn og pleie fra sine foreldre som er avgjørende for om foreldrene skal motta pleiepenger.
AP171202 Eieren kunne hatt hunden inne, på terrassen som var inngjerdet eller hunden kunne ha vært bundet et sted hvor eieren kunne ha tilsyn .
DN171201 Resten driver ulovlig og er ikke underlagt tilsyn .
DN171201 Resten driver ulovlig og er ikke underlagt tilsyn .
AP171201 Etter anke til Høyesterett har landets øverste dommere nylig bestemt at far og mor skal få samvær med « Jakob » en time en gang i året, under tilsyn .
VG171130tilsyn oppdages også at kondemnerte biler har blitt « reparert » og solgt videre.
VG171130 Tilsyn har også vist at bruktbilforhandlere har egne ulovlige verksteder og at biler reparert der selges videre.
DB171130 Utgangspunktet for undersøkelsen er at alle skoler er pålagte å ha et skolefritidstilbud som skal gi barna omsorg og tilsyn .
AP171130 FÅR STRYK : SAS' nye nettside får stryk av Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) - som gjort tilsyn .
AP171130 Utgangspunktet for undersøkelsen er at alle skoler er pålagte å ha et skolefritidstilbud som skal gi barna omsorg og tilsyn .
AA171130 FÅR STRYK : SAS' nye nettside får stryk av Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) - som gjort tilsyn .
AA171130 Utgangspunktet for undersøkelsen er at alle skoler er pålagte å ha et skolefritidstilbud som skal gi barna omsorg og tilsyn .
VG171129 Flyselskapet Norwegian var gjenstand for samme type tilsyn i fjor.
VG171129 Da DIFI sjekket SAS-siden i sommer var det i utgangspunktet et ordinært tilsyn .
BT171129 Og ikke nok med det : De krever tilsyn for å kontrollere at vaskeplikten blir overholdt, ifølge DN.
AP171129 Det store problemet for et tilsyn som prøver å bremse gjeldsveksten er den historisk lave renten Norges Bank sørger for.
SA171128 Fylkesmannen har hatt tilsyn med kommunen og påvist manglende systemer for å melde fra om saker, slik at ledelsen var informert.
AP171128 Da er det viktig med utvidet tilgang til sprøyterom hvor brukerne kan sette det stoffet de faktisk bruker, under tilsyn av helsepersonell.
NL171127 I 57 kommuner hvor tilsyn ble gjennomført i 2016, var det lovbrudd i 45 kommuner, noe som tilsier fire av fem kommuner !
AP171127 Under tilsyn på gården fant man griser med halesår og flere som var halte eller ute av stand til å reise seg.
AP171127 Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at svin holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd, dyrehelse og merking.
DB171126 De vil også få dekket medisinsk tilsyn , ansatte, sikkerhet og utenlandsreiser.
AA171126 Ingen ble sendt til arrest eller hadde behov for tilsyn av helsepersonell. #Trondheim.
SA171123 - Vi har ikke gjort noe tilsyn som viser tendenser i den retning.
FV171123 - Vi har ikke gjort noe tilsyn som viser tendenser i den retning.
DB171123 Ingun Åsgard Bendiksen, direktør for tilsyn og beredskapsavdelingen i NVE, forklarer at det ennå er så kraftig vind i enkelte områder at arbeidet med å få strømmen tilbake må utsettes.
AP171123 - Vi har ikke gjort noe tilsyn som viser tendenser i den retning.
AA171123 Det er uvisst om den forulempede har knekt nesa, men han fikk først tilsyn av helsepersonell på stedet før han ble brakt til legevakta. #Trondheim Mann utsatt for vold utenfor utested i sentrum.
AA171123 - Vi har ikke gjort noe tilsyn som viser tendenser i den retning.
DB171121 Havnestyret plikter å føre tilsyn med havnedirektøren, og skal ifølge kommuneloven sørge for at Oslo Havn drives i samsvar med de vedtak og retningslinjer som Oslo bystyre har vedtatt.
DB171120 En fortsetter å ruse seg, når den unge oppsøker et svart marked uten aldersregulering, der produsenter - unnlatt det statlige tilsyn et hvitt regulert marked kan gi - går aktivt inn for å utvikle rusmidler som nettopp hjelper kundene til å unngå utslag på urinprøvene.
AP171120 Hagen kan altså få ansvar for sikkerhetstjenestene i Norge, føre tilsyn og kontroll med Regjeringen og samtidig skal han dele ut Nobels fredspris.
AA171120 Arbeidstilsynet fortalte tidligere i høst til Adresseavisen at to av tre tilsyn i byggebransjen i Midt-Norge i år hadde ført til reaksjoner, men at dette ikke var høyere enn for andre bransjer.
SA171119 Om sosialarbeidere som i 1960-årene dro hjem på døra til foreldre som arbeidet i hermetikkindustrien og hentet skoleunger helt ned i småskolen som skulket skolen på grunn av manglende tilsyn hjemme.
DB171119 Tilsynsveterinæren er til stede i slakteriet hele dagen, og har fri tilgang til å føre tilsyn med alle kritiske operasjoner, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen i Nortura til Dagbladet.
DB171119 Pressekontakt for « Farmen » i TV 2, Alex Iversen, forklarer at Haukås fikk tilsyn av Røde Kors, som alltid er til stede under tvekampene, etter opptak.
SA171118 Ledelsen ved Stavanger universitetsykehus rydder nå opp etter et nedslående tilsyn ved Stavanger distriktspsykiatriske senter ( DPS ).
BT171118 Situasjoner som krever kontinuerlig medisinsk tilsyn .
BT171118 En hustru kan stelle sin mann hjemme, men når hun som enke blir avhengig av døgnkontinuerlig tilsyn , er sykehjem ofte den enkleste løsningen.
DB171116 I tillegg konkluderer rapporten med at det ikke ble ført tilstrekkelig tilsyn med soldaten som avfyrte de dødelige skuddene, og at de som hadde ansvaret for sikkerheten den natta var uerfarne.
DA171116 Vi går fra en bransje med lite tilsyn til mer tilsyn , sier Martinsen.
DA171116 Vi går fra en bransje med lite tilsyn til mer tilsyn, sier Martinsen.
VG171115 Vi har et tilsyn som har ansvaret for å sjekke at ting er som de skal, så har de det som er utøvende.
VG171115 KrF sier at « det er helt uakseptabelt at tilsyn og kontroll ikke blir gjort ».
NL171115 En av løsningene på manglende hender er å benytte helseteknologi og e-helsesystemer, både til forebygging, behandling og tilsyn .
DB171115 Vi fører løpende tilsyn med hvordan dyrevelferden ivaretas under fellingen, og det er selvfølgelig en grense for hva som er akseptabelt i en bekjempelsessituasjon.
DB171115 Dyrenes Røst reagerer på at det er Matillsynet som fører tilsyn med jakten.
DB171115 I tillegg krever vi at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med ulovlig innleie og gi kraftigere sanksjoner ved gjentatte brudd.
DB171115 Det må nok noe så kjedelig som kontinuerlig tilsyn , kontroll, fagorganisering og lovoppdatering til for å få bukt med alle problemene i en bransje som fortjener bedre enn i dag.
DB171115 Det er også noe av kjernen i konflikten, og en av de store årsakene til at fagbevegelsen streiker i utgangspunktet : Vi vet for lite om tilstanden i bransjen, rett og slett fordi den får for lite oppmerksomhet - fra myndigheter, tilsyn og pressen.
VG171114 Forbrukerombudet meldte den gangen at de vurderte tilsyn mot ikke bare langrennsutøverne, men også andre kjente navn i idretten.
VG171114 Kartlegging av moskeer : - Driver koranskoler uten tilsyn .
VG171114 Reglene er krystallklare, sier hun og viser til at Heltilsynet og Fylkesmennene fører tilsyn med kommunene.
VG171114 - Hvis Fylkesmennene ved et tilsyn avdekker at kommunene ikke følger opp aktivitetsplikten, må kommunene rette opp avviket, sier Hauglie.
DB171114 UNHCR, som har mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, var klare på at rimelighet må vurderes hvis internflukt skal anvendes.
BT171114 Skolen er også en pedagogisk virksomhet, og barn på småtrinnet har i like stor grad som barnehagebarn behov for tilsyn av voksne.
AA171114 Nytt tilsyn viser at nesten alle de store profilene på sosiale medier fremdeles merker reklame for dårlig.
AA171114 Forbrukerombudet har i et tilsyn sjekket hvordan 20 av Norges største såkalte influencere - toppbloggere og profiler innen sports- og musikkbransjen - identifiserer reklameinnlegg i sosiale medier.
SA171113 « Regjeringen bør snarest få på plass et uavhengig tilsyn med ressurser og kompetanse til å følge opp hele barnehagesektoren », skriver Arild M.
SA171113 Ytterligere innstramminger i regelverket eller et helt nytt tilsyn ?
SA171113 Statsråden er ikke fornøyd og mener vi må ha et langt bedre tilsyn for å « sørge for at pengene kommer barna til gode ».
SA171113 Regjeringen bør snarest få på plass et uavhengig tilsyn med ressurser og kompetanse til å følge opp hele barnehagesektoren.
SA171113 Men det er viktig at dette skjer gjennom et uavhengig tilsyn med kompetanse, og at private og kommunale barnehager er underlagt det samme kontrollregimet.
SA171113 Kommunene har hatt økonomisk tilsyn med én prosent av de private barnehagene.
SA171113 99 av 100 private barnehager slipper unna økonomisk tilsyn , kunne DN melde.
SA171113 Hilmar Thor Valsson ( t.v ) og Kjell Viste i tilsyn ved byggesaksavdelingen i Stavanger kommune var mandag å befaring.
AP171113 En nyansering ; det er en viss forskjell mellom det vi kaller fornærmede i en straffesak - for eksempel et overgrepsoffer - og offentlige myndigheter som driver tilsyn og som forholder seg til alminnelige forvaltningsprinsipper.
SA171112 Barnehagen der Stavanger kommune har gjennomført tilsyn , har nå sendt en oppdatert plan for hvordan de skal følge opp avvikene.
BT171112 Brannvesenet gjennomfører tilsyn innen to år for å verifisere utskiftningen.
VG171111 Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen vil personer med alvorlig grad av Alzheimers sykdom som regel være så svekket at de har behov for tilsyn hele døgnet.
AA171111 Den inkluderer økt tilsyn , nye sikkerhetskrav og endringer i regelverket.
VG171109 Moské-ledere : Vi trenger ikke tilsyn
VG171109 Det de er der for, understreker han, er å drive med religion - ikke å være en instans for aktivt integreringsarbeid under tilsyn , om de ikke ønsker det.
SA171109 Ved tilsyn ble det observert at de voksne ikke klarte å trøste på en måte som anerkjente barna.
SA171109 Cecilie Evertsen Stanghelle, universitetslektor ved UiS, forklarer at omsorgen som skal gis i barnehagen i dag er langt mer moderne enn det som kom fram på tilsyn i Stavanger.
SA171109 Alt tyder imidlertid på at barnehagen, som har vært under tilsyn siden oktober 2015, har fått god anledning til å rette opp avvikene.
SA171109 Nettnøytralitet er i dag lovfestet i Norge, og det er Nkom som fører tilsyn med tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester for å sikre at nettnøytraliteten overholdes.
DB171109 Mattilsynet vil fortsette å føre tilsyn og treffe vedtak.
DA171109 Da hadde de gått i mange år uten hovstell eller tilsyn .
AP171109 Tettere samarbeid og flere uanmeldte tilsyn gir resultater ; på landsbasis ble det i fjor gjort felles kontroller i 3200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 94 kriminelle aktører er stoppet.
AP171109 Nettnøytralitet er i dag lovfestet i Norge, og det er Nkom som fører tilsyn med tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester for å sikre at nettnøytraliteten overholdes.
NL171108 " Vi er vitne til at utøvende oppgaver som tidligere lå under departementene, i stadig større utstrekning blir overført til en voksende skog av direktorater, tilsyn og særombud....
DB171108 Hestene hadde ikke hatt tilsyn av dyrlege på flere år og ikke fått behandling mot lus.
AA171108 Men når flere pasienter trenger tilsyn samtidig, så er jeg fortsatt bare en.
VG171107 Statens strålevern har ført tilsyn med solarier i 200 kommuner og fant omfattende brudd på regelverket.
VG171107 STORT TILSYN : Statens strålevern har ført tilsyn med 200 solarier, og fant omfattende brudd på regelverket.
VG171107 STORT TILSYN : Statens strålevern har ført tilsyn med 200 solarier, og fant omfattende brudd på regelverket.
VG171107 Arbeidstilsynet skal gis i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie ».
DN171107 Av andre ting som kan bevege det amerikanske markedet tirsdag er taler fra avtroppende sentralbanksjef Janet Yellen og sentralbankens visestyreleder for tilsyn , Randal Quarles, skriver Marketwatch.
DN171107 Av andre ting som kan bevege det amerikanske markedet tirsdag er taler fra avtroppende sentralbanksjef Janet Yellen og sentralbankens visestyreleder for tilsyn , Randal Quarles, skriver Marketwatch.
DB171107 ¶ BRUDD : Statens strålevern har ført tilsyn med solarier i 200 kommuner og fant omfattende brudd på regelverket.
DB171107 Årsaken er enkel ; muligheten for tilsyn og sanksjoner glimrer med sitt fravær, på tross av at retten til innsyn er nedfelt i Grunnloven.
DB171107 Vi foreslår derfor et eget tilsyn - tilsvarende Datatilsynet - som kan føre tilsyn med journalføring og arkivpraksis og overtar ombudsmannens rolle som øverste klageorgan i innsynssaker : « Offentlighetstilsynet ».
DB171107 Vi foreslår derfor et eget tilsyn - tilsvarende Datatilsynet - som kan føre tilsyn med journalføring og arkivpraksis og overtar ombudsmannens rolle som øverste klageorgan i innsynssaker : « Offentlighetstilsynet ».
DB171107 Artikkelforfatteren foreslår et eget tilsyn , tilsvarende Datatilsynet.
DB171107 Mange foreldre opplever å få timesamvær med tilsyn .
VG171106 - Amalie følte seg litt dårlig denne uken og fikk tilsyn av lege, som ikke vurderte situasjonen som alvorlig.
VG171106 Dette er viktig for å unngå at varebiler kjører inn i områder der mange ferdes, utover regulert tidsrom, eller at varebilene blir stående på tomgang uten tilsyn . 17-mai-toget skal ikke gå slalåm ¶
VG171106 * Stiftelsestilsynet åpnet samtidig tilsyn av stiftelsen.
SA171106 Nå har de ført tilsyn med elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene og funnet nye alvorlige brudd på regelverket.
AA171105 - Denne personen var ikke ved sine fulle fem, så han får tilsyn av legevakten i arresten, opplyser Sagen.
AA171105 Tilsyn av lege ¶
SA171103 Som følge av en ny EU-forordning blir det skjerpede krav til kontroll av fartsskrivere og til godkjenning og tilsyn med fartsskrivervirksomhetene.
NL171103 Kontrollmekanismene fungerer, og tilsyn og oppfølging er påkrevet uavhengig av hvem som utfører tjenestene.
NL171103 I tillegg ble 57 tilsyn gjennomført som uanmeldte tilsyn , oppfølging av kommunale egenvurderinger, stikkprøver eller ved andre metoder.
NL171103 I tillegg ble 57 tilsyn gjennomført som uanmeldte tilsyn, oppfølging av kommunale egenvurderinger, stikkprøver eller ved andre metoder.
NL171103 I 2016 gjennomførte fylkesmennene 183 planlagte tilsyn i den kommunale helse- og omsorgstjenesten..
NL171103 Fylkesmennene har rapportert at lovbrudd i til sammen 22 tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester fra 2015 eller tidligere fortsatt ikke var brakt i orden ved utgangen av 2016.
NL171103 For det første ; Vi har en rekke offentlige kontrollmekanismer, alt fra kommunens egne revisjoner, kontrollutvalg, fylkesmannen/fylkeslegen og Helsetilsynet, som fører tilsyn med alle som skal utføre lovpålagte offentlige finansierte tjenester, eller utføre tjenester som må gjøres gjennom autorisasjon eller annen godkjenning.
DN171103 ¶ Riksrevisor Per-Kristian Foss advarer politikerne mot å godta et svekket tilsyn med Oljefondet.
DB171103 Vi vil nå vurdere hva som kan gjøres for å sikre et bedre tilsyn av de private barnehagene, sier Asheim.
DB171103 Vi mener det er behov for et uavhengig og kvalifisert organ som kan gjennomføre tilsyn både med private og offentlige barnehager, sier Olsen. ( ©NTB ) ¶ | - Hadde jeg sittet på Stortinget, hadde jeg vært ganske sur ¶
DB171103 Olsen i Private Barnehagers Landsforbund sier til avisen at næringen har bedt om et bedre tilsyn i lang tid.
DB171103 Kun én prosent av landets private barnehager har hatt økonomisk tilsyn , ifølge en ny rapport.
DB171103 Det er kommunene som har ansvaret med å føre tilsyn med barnehagene.
DB171103 De mangler både kvalifikasjoner og ressurser til å gjennomføre et ordentlig tilsyn .
AP171103 | Rapport : 99 av 100 private barnehager slipper tilsyn
AP171103 Vi vil nå vurdere hva som kan gjøres for å sikre et bedre tilsyn av de private barnehagene, sier Asheim.
AP171103 Vi mener det er behov for et uavhengig og kvalifisert organ som kan gjennomføre tilsyn både med private og offentlige barnehager, sier Olsen.
AP171103 Olsen i Private Barnehagers Landsforbund sier til avisen at næringen har bedt om et bedre tilsyn i lang tid.
AP171103 Kun én prosent av landets private barnehager har hatt økonomisk tilsyn , ifølge en ny rapport.
AP171103 Det er kommunene som har ansvaret med å føre tilsyn med barnehagene.
AP171103 De mangler både kvalifikasjoner og ressurser til å gjennomføre et ordentlig tilsyn .
VG171102 | Stort tilsyn av alternativbransjen - flere må fjerne ulovlig reklame ¶
VG171102 Sammen med Helsetilsynet har Forbrukerombudet i høst gjennomført et stort tilsyn av markedsføringen til over 100 utøvere av alternativ behandling.
VG171102 Klinikken : - Jeg har ikke noe imot at det gjennomføres tilsyn på at bransjen holder seg innenfor gjeldende lover og regler, men mener det ikke er greit at vi som driver som alternative behandlere ikke har lov til å si at vi kan behandle eller hjelpe, eller nevne tilstander eller sykdommer.
VG171102 Flere alternative behandlere påstår behandlingen har « god effekt » mot blant annet allergier, lette depresjoner, hodepine og migrene, viser nytt tilsyn . 21 aktører har nå fått beskjed om å endre eller fjerne ulovlig reklame.
VG171102 Bakgrunn : Forbrukerombudet varsler tilsyn mot alternativbransjen : - Skaper urealistiske forhåpninger ¶
DN171102 Skal sektoren ha legitimitet fremover, og skal vi sørge for at pengene kommer barna til gode, må vi få på plass et langt bedre tilsyn , sier kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ).
DN171102 Lxs også : Nå er han ny favoritt til å bli én av USAs mektigste ¶ ¶ | 99 av 100 slipper unna tilsyn ¶ ¶
AA171102 Som sentralbank følger vi særlig opp bankoppgjøret i Norges Bank og interbanksystemene som vi fører tilsyn med, sier Nicolaisen.
DA171101 I sitt svar til Gharahkhani ¶ viser statsråden til at det er Fylkesmannen, og over henne Statens helsetilsyn som fører tilsyn i kommunene, og de velger selv hva de vil belyse.
AP171101 Talsmenn for den kurdiske regionale myndighetene i Nord-Irak, KRG, sier imidlertid at de ikke har gitt fra seg kontrollen og at det forhandles om at irakske myndigheter skal få « tilsyn » med det som skjer der, melder Reuters.
AP171031 Den første tiden kun litt tilsyn og bistand med medisinske hjelpemidler.
VG171030 * Stiftelsestilsynet åpnet samtidig tilsyn av stiftelsen.
DB171030 Hun ble nylig gjenfunnet i en bolig med tilsyn , i Lowell, nær Boston, opplyser myndighetene, ifølge The Telegraph.
AP171030 Jo, foreldre til et barn som : « på grunn av livstruende sykdom eller skade har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
VG171029 Reisen fra Skånevik omsorgssenter til Haugesund sykehus, så til Valen sykehus, og så tilbake til Haugesund er ikke kort, særlig ikke for Lill Helen som var så alvorlig syk at hun måtte legges inn på sykehus for å få tilsyn .
VG171028 Det at sau måtte holdes på beite nær gården eller flyttes til andre innmarksbeiter, førte til økte utgifter i form av innkjøp av fôr, bygging av gjerder, veterinær, leie av beite, kjøring og tilsyn .
AA171028 ke størrelsen av skaden, men på grunn av verdien sett i sammenheng med at skade ble utøvet på en farefull måte ved bruk av pistol fra en bil i fart forbi støyskjermen, og at det gjelder en skade på en offentlig innretning som er et ledd i infrastruktur og som kan stå på lite befolkede plasser uten tilsyn og det av praktiske hensyn ikke er mulig å beskytte på noen måte
DA171027 Løpende tilsyn
DA171027 I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det : « Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget ».
BT171027 Maktspredning og nytenkning innenfor direktorater og tilsyn er helt nødvendig i en ny teknologisk tidsalder.
BT171027 I Norge er det nødvendig å fornye departementsstrukturen og samtidig desentralisere større deler av direktorater og statlige tilsyn .
DB171026 ¶ TILSYN : I mai gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn hos klesbutikken Brandy Melville i Oslo.
DB171026 ( NTB ) ¶ | - Det er et heroiserende bilde av Hitler, og det at det er produsert i 2011, nei, jeg liker ikke det ¶ ¶ TILSYN : I mai gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn hos klesbutikken Brandy Melville i Oslo.
DB171026 ( Dagbladet ) : Arbeidstilsynet startet i mai tilsyn av klesbutikken Brandy Melville i Oslo, etter at ansatte blant annet hadde klaget over å ha bli fotografert da de kom på jobb.
DA171026 Det er planlagt mange hundre tilsyn i 2018 og 2019.
AP171026 Barnet må ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og sykdommen/skaden må være av en viss alvorlig karakter.
NL171025 Følgen er at skoleeleven som er frisk nok til å ikke behøve medisinsk tilsyn opptar en konsultasjonstime for å få attest, en konsultasjonstime som kunne vært brukt til en syk pasient.
DA171025 Hun må ta meldingen på alvor, dra på tilsyn på verftet.
DA171025 De har strenge HMS-rutiner på papirer, og viser gjerne fram fine brosjyrer til de utenfra som kommer på tilsyn .
VG171024 Ifølge departementet har de allerede spilt inn kommunens bruk av private aktører som et mulig tema for landsomfattende tilsyn i 2019.
VG171024 Blant anbefalingene i Vista Analyses rapport var et landsdekkene tilsyn av kommunenes kjøp av barnevernstjenester.
SA171024 | Avisenes plikt å føre tilsyn med tilsynet ¶
SA171024 Det er avisenes plikt å føre tilsyn med tilsynet !
DA171024 Byggesakssjef Kristin Fjeld-Eiken i Stavanger, forteller om tilsyn « de fleste av ukedagene ».
DB171023 Havnestyret skal også føre tilsyn med havnedirektørens ledelse av Oslo Havn.
AP171023 - Det er nettopp land som Aserbajdsjan som trenger Europarådets tilsyn , til tross for alle manglene dette har.
AP171023 Sykdomskravet er lempet på, fra å gjelde kun livstruende eller svært alvorlig sykdom til nå å inkludere også barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
BT171022 Kontinuerlig dokumentasjon er flott hvis sykehuset får et tilsyn , for da er det slik at alt som ikke er dokumentert anses ugjort.
VG171021 VARSLER TILSYN : Regiondiektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet.
VG171021 Nå har vi bestemt oss for kjøre et pilotprosjekt med tilsyn på noen skoler.
VG171021 Neste år vil Arbeidstilsynet føre tettere tilsyn med den økende volden i skolen.
VG171021 Varsler tilsyn mot alternativbransjen : - Skaper urealistiske forhåpninger ¶
DB171021 Statsråden svarte Stortinget at tilfredsstillende utbytte av opplæringen, også for elever som har vedtak om særskilt språkopplæring, skulle stå sentralt i fylkesmennenes felles nasjonale tilsyn ( 2014-2017 ).
AA171021 | Fiskemottak får lavere avgift for tilsyn
AA171021 Departementet opplyser videre at de i samarbeid med Justervesenet jobber med å forenkle betalingsmodellen for tilsyn med fiskemottak ytterligere.
AA171021 Avgiften for tilsyn av fiskemottak settes ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.
AP171020 Aftenbladet har fått tilgang til en rekke av brannvesenets fotografier fra de siste årenes tilsyn i Sør-Rogaland, én av Norges mer velstående regioner.
DB171019 Til CBS News sier Moore at legemiddelindustrien la fram en undersøkelse som viste at mindre enn én prosent av folk som tar opiater, blir avhengige dersom det skjer under tilsyn fra lege.
VG171018 Ian Warren, som er senior lektor ved Deakin Universitetet i Victoria i Australia, forteller at politiet er kritisert for å drive tilsyn med seg selv.
VG171018 Hvorvidt endringene har noe å si for måten CCC holder tilsyn med Task Force Argos er uklart.
VG171018 - Politiet i Australia er kritisert for å drive tilsyn med seg selv, sier senior lektor i kriminologi Ian Warren.
VG171018 Alle de tre søsknene er multifunksjonshemmede med gradvis dårligere funksjonsnivå, og de har behov for tilsyn hele døgnet.
VG171018 ) og Diyar Majeed Hasan har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
VG171018 Forbrukerombudet : Varsler tilsyn mot alternativbransjen ¶
VG171015 I tillegg til å bli undersøkt av lege på gården, ble Brennemo etter hvert sendt til lege i Arendal for å få tilsyn .
SA171015 august i år gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2954 dyrehold.
AP171014 - Tilsyn av virksomheter ender innimellom med en sjekkliste som klinikken får beskjed om å utbedre.
DN171013 Finanstilsynet innledet i mars i fjor tilsyn med det da fire år gamle meglerhuset, og varslet i mai at det ville kalle tilbake tillatelser på grunn av en lang rekke brudd på verdipapirhandelloven.
VG171011 Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid, og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.
DB171011 Kritikken er drepende, spesielt i lys av at Statens strålevern har hatt skjerpet tilsyn med instituttet på grunn av dårlig sikkerhet, uttaler han i en artikkel på Bellonas nettsted.
DB171011 Snåre mener lokalt tilsyn , eldreråd og løpende dialog med brukerne er gode alternative kilder til kunnskap.
DB171011 Pence leder det nylig gjenetablerte National Space Council, som skal ha tilsyn med og koordinere amerikanske romaktiviteter, deriblant NASAs romprogram.
AP171011 Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid, og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.
AA171011 Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid, og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.
AA171011 Kritikken er drepende, spesielt i lys av at Statens strålevern har hatt skjerpet tilsyn med instituttet på grunn av dårlig sikkerhet, uttaler han i en artikkel på Bellonas nettsted.
NL171010 Et utvalg som er nedsatt av Stortinget for å føre løpende tilsyn med Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.
DN171009 Bekymringen førte til at Petroleumstilsynet ( Ptil ) i sommer foretok et tilsyn av arbeidsmiljøet innen kjøkkentjeneste og renhold på Statfjord B-plattformen.
DA171009 Bekymringen førte til at Petroleumstilsynet ( Ptil ) i sommer foretok et tilsyn av arbeidsmiljøet innen kjøkkentjeneste og renhold på Statfjord B-plattformen.
AP171008 De mest krevende ungdommene kan ikke bo sammen med jevnaldrende, og isoleres fra andre barn i såkalte enetiltak med kontinuerlig tilsyn .
DB171007 Quartz skriver at det med åra har blitt færre restriksjoner og mindre tilsyn .
DN171006 Nkom er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester og har 160 ansatte, hvorav 140 arbeider på hovedkontoret i Lillesand.
DN171006 Petroleumstilsynet har nylig gjennomført tilsyn som konkluderte med pålegget.
DN171006 Feltet har de siste ukene vært stengt for vedlikehold og det er i denne perioden at det har vært ført tilsyn .
DN171006 Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter et tilsyn på plattformen hvor el-sikkerheten ble gjennomgått.
DA171006 - Høykommissæren er gjennom flyktningkonvensjonen gitt mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, og Høykommissæren syn på hvordan konvensjonen skal tolkes må derfor tillegges svært stor vekt.
DA171006 - Høykommissæren er gjennom flyktningkonvensjonen gitt mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, og Høykommissærens syn på hvordan konvensjonen skal tolkes må derfor tillegges svært stor vekt.
AP171006 Ptil gjennomførte sitt tilsyn samtidig med denne stansen.
AP171006 Fra midten av september var det tilsyn med el-sikkerheten på plattformen.
AP171006 Eni Norge har mottatt pålegg fra Ptil etter tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggende på Goliat FPSO.
AA171006 Petroleumstilsynet har nylig gjennomført tilsyn som konkluderte med pålegget.
AA171006 Feltet har de siste ukene vært stengt for vedlikehold og det er i denne perioden at det har vært ført tilsyn .
AA171006 Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter et tilsyn på plattformen hvor el-sikkerheten ble gjennomgått.
VG171005 I tillegg dømmes 32-åringen altså for å ha forlatt valpen alene og uten tilsyn , til tross for at den klynket som følge av volden, samt for flere ganger å ha unnlatt å ta den med til veterinær.
DB171005 I tillegg dømmes 32-åringen altså for å ha forlatt valpen alene og uten tilsyn , til tross for at den klynket som følge av volden, samt for flere ganger å ha unnlatt å ta den med til veterinær.
AP171005 Økonomisk tilsyn med driften.
AA171005 I tillegg dømmes 32-åringen altså for å ha forlatt valpen alene og uten tilsyn , til tross for at den klynket som følge av volden, samt for flere ganger å ha unnlatt å ta den med til veterinær.
VG171003 - Helsetilsynet fører bare tilsyn etter helseforskningsloven, og det er svært sjelden at vi har krevd at materiale innsamlede i forskningsøyemed skal slettes.
AP171003 - Vi har fått opplyst at de får medisinsk tilsyn fra myndighetene og fra hjelpeorganisasjoner, sier Wille.
DN171002 Fylkesmannen er i gang med tilsyn , og har sendt avdelingen på sykehuset et brev med 30 spørsmål.
DB171002 Gjennomføres endringen ønsker Medietilsynet seg et lovpålagt kinoregister slik at de blir enkelt å føre tilsyn med blant annet aldersgrenser.
DA171002 Fylkesmannen er i gang med tilsyn , og har sendt avdelingen på sykehuset et brev med 30 spørsmål.
AP171002 Fylkesmannen er i gang med tilsyn , og har sendt avdelingen på sykehuset et brev med 30 spørsmål.
AP170930 Feiloperasjonene har i ettertid kommet under tilsyn av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
VG170929 Vi har ikke gjort en endelig vurdering av om vi skal gjøre et tilsyn i saken, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet til VG.
VG170929 - Vi har ikke hatt noen tilsyn underveis i VM, men vi har hatt et møte med PF og politidistrikt Vest rett før VM.
DN170929 | Forsvarer kritisert tilsyn
DN170929 Arbeidstagerorganisasjonene mener imidlertid at Petroleumstilsynet må benytte sterkere virkemidler i sitt tilsyn, blant annet mer uanmeldte tilsyn istedenfor bare papirtilsyn.
DN170929 Arbeidstagerorganisasjonene mener imidlertid at Petroleumstilsynet må benytte sterkere virkemidler i sitt tilsyn , blant annet mer uanmeldte tilsyn istedenfor bare papirtilsyn.
AA170929 Tre personer som var til stede, har fått tilsyn av helsepersonelle etter å ha pustet inn røyk og pulver fra brannslukkingsapparat.
AA170929 Mattilsynet og Legemiddelverket gjennomførte tilsyn hos en hudpleiesalong, en hudpleieklinikk med helsepersonell og en importør/distributør av kosmetikk.
DB170924 Lørdag kom flyet, tydelig preget av årene uten tilsyn , tilbake til Tyskland.
AP170924 Under tilsyn på gården fant man griser med halesår og flere som var halte eller ute av stand til å reise seg.
AP170924 På fem år og 12 tilsyn er over 30 dyr blitt avlivet på grunn av avmagring.
AP170924 Fakta : Slik gikk kjæledyrsinspeksjonene ¶ 1123 tilsyn ( 80 prosent av tilsynene gikk på dyrevelferd ) ¶
AP170924 Det ble ført tilsyn ved 29 minkdyrehold og 17 revefarmer.
AP170924 18 dyreeiere ble etter tilsyn nektet dyrehold. 12 kjæledyrseiere ble politianmeldt.
VG170922 En annen mann fikk tilsyn på stedet for lettere skader, men ble ikke fraktet videre på sykehus.
VG170922 Nordre Land var i vinter i krise etter at et tilsyn med barnevernet påviste alvorlig svikt i sakene til rundt 225 barn.
VG170922 Men Land barnevernstjeneste har store utfordringer etter tilsyn høsten 2016.
SA170922 Videre finnes det ikke gode nok regler for tilsyn med dette, det er behov for internasjonale regler og ikke minst håndheving av disse.
DB170922 Før helgen satte Mariano Rajoy, representant for det konservative partiet Partido Popular, Catalonia under økonomisk tilsyn .
AA170922 Videre finnes det ikke gode nok regler for tilsyn med dette, det er behov for internasjonale regler og ikke minst håndheving av disse.
AA170922 Sju av 23 firmaer som håndterer sprengstoff hadde såpass dårlig sikring på anleggene sine at DSB reagerte med politianmeldelse og bøter etter tilsyn .
AA170922 DSBs tilsyn viser at dette ofte ikke stemmer.
AA170922 DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utførte i fjor høst tilsyn med 23 bedrifter som oppbevarer eksplosiver.
AA170922 Sju av 23 firmaer som håndterer sprengstoff hadde såpass dårlig sikring på anleggene sine at DSB reagerte med politianmeldelse og bøter etter tilsyn .
AA170922 DSBs tilsyn viser at dette ofte ikke stemmer. ( ©NTB ) ¶
AA170922 DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utførte i fjor høst tilsyn med 23 bedrifter som oppbevarer eksplosiver.
AA170922 Kritikken kommer i kjølvannet av et stedlig tilsyn tilsynet hadde i banken i desember i fjor, skriver E24.
VG170921 Nå er det nok at barnet er sykt og har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie ¶
VG170921 Han trenger fortsatt tilsyn og stell.
DN170921 SEC fikk i juli kritikk fra et annet statlig tilsyn , for svakheter i informasjonssikkerheten.
DB170921 Rajoy satte før helga Catalonia under økonomisk tilsyn , egentlig formynderskap.
AP170921 Planen er å flytte henne til en egen bolig, hvor hun vil få døgnkontinuerlig tilsyn .
DB170916 « Kunstsamlingen er utplassert og må derfor ha tilsyn .
DN170915 Dette skjedde etter at tidligere tilsyn viste at studiene ikke oppfylte kravene i studietilsynsforskriften.
DN170915 Madrid innfører strengere tilsyn med pengebruken i Catalonia for å hindre regionen i å organisere en folkeavstemning om løsrivelse.
AA170915 Madrid innfører strengere tilsyn med pengebruken i Catalonia for å hindre regionen i å organisere en folkeavstemning om løsrivelse.
AA170915 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjennomført tilsyn med Broadnet i den såkalte nødnettsaken og har funnet flere avvik som selskapet må rette.
AA170914 Helsetilsynet har hatt tilsyn på sykehuset og sier saken er svært alvorlig.
DB170908 - Vi ser alvorlig på å få avvik i tilsyn og synes denne saken er svært beklagelig.
DA170908 Ba om tilsyn - ble nektet å bytte vakt ¶
AA170908 Det viser både tilsyn med tjenestene og flere rapporter, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til Aftenposten.
AP170907 Det viser både tilsyn med tjenestene og flere rapporter, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
NL170906 Ta ingen sjanser ; stem Venstre ! | Tilsyn eller høyt lønnet kameraderi ?
NL170906 I Helse Nord er Vorland " pålagt et særlig ansvar i å føre tilsyn med de underliggende helseforetakene i regionen " ( HoD.
NL170906 " Evaluering av styrene i helseforetakene " Rapport 22 juni 2012 ), mens UNN-styret på sin side skal " føre tilsyn med administrerende direktør og evaluere dennes prestasjoner " ( Styreinstruks for UNN HF ).
AA170906 Huseieren får tilsyn av helsepersonell etter å ha vært utsatt for røyk, melder politiet.
SA170905 | Forbrukerombudet varsler tilsyn mot alternativbransjen ¶
SA170905 - Det er ulovlig å påstå i reklame at alternativ behandling har effekt mot konkrete sykdommer, men tidligere tilsyn viser at svært mange aktører ikke følger disse reglene, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til VG.
NL170905 Har ikke Finansdepartementet noen form for tilsyn med den slags økonomiske dumheter i sentraladministrasjonen ?
AP170905 | Forbrukerombudet varsler tilsyn mot alternativbransjen ¶
AP170905 - Det er ulovlig å påstå i reklame at alternativ behandling har effekt mot konkrete sykdommer, men tidligere tilsyn viser at svært mange aktører ikke følger disse reglene, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til VG.
AP170905 I det minste på papiret fører Stortinget tilsyn med Finansdepartementet, men i realiteten har det ingen spesialkompetanse til å gjøre det.
AP170905 Departementet er både dommer, jury, politi og bøddel, og fører tilsyn med sin egen strategi.
AA170905 | Forbrukerombudet varsler tilsyn med alternative behandlere ¶
AA170905 Forbrukerombudet varsler økt tilsyn og vil slå ned på reklame som påstår at alternativ behandling har effekt mot konkrete sykdommer.
AA170905 - Det er strenge regler for markedsføring av alternativ behandling, og tidligere har tilsyn vist at mange utøvere ikke følger reglene, skriver Forbrukerombudet i en pressemelding.
AA170905 | Forbrukerombudet varsler tilsyn med alternative behandlere ¶
AA170905 Forbrukerombudet varsler økt tilsyn og vil slå ned på reklame som påstår at alternativ behandling har effekt mot konkrete sykdommer.
AA170905 - Det er strenge regler for markedsføring av alternativ behandling, og tidligere har tilsyn vist at mange utøvere ikke følger reglene, skriver Forbrukerombudet i en pressemelding.
VG170904 Hun får tilsyn på Kensington Palace, og vil derfor ikke gjennomføre sitt planlagte møte på Hornsey Road helsesenter for barn i London i dag, står det videre.
VG170904 Årets tilsyn vil kunne avdekke om det har vært en økning her, sier Haugseth.
VG170904 | Forbrukerombudet varsler tilsyn mot alternativbransjen : - Skaper urealistiske forhåpninger ¶
VG170904 Sist Forbrukerombudet gjennomførte tilsyn med norske bedrifter var i 2014.
VG170904 Bakgrunn : Stort tilsyn med alternativbransjen : - Flere bryter loven ¶
VG170904 - Det er ulovlig å påstå i reklame at alternativ behandling har effekt mot konkrete sykdommer, men tidligere tilsyn viser at svært mange aktører ikke følger disse reglene, sier hun.
DB170902 Det er også fryktelig vanskelig å føre tilsyn med dette, sier Herning.
DB170902 - Etter innledende undersøkelser fremkom det opplysninger som ga mistanke om svikt i helsehjelpen, og det ble derfor besluttet å gjøre et stedlig tilsyn for å få opplyst saken, sier Braut, og legger til at Helsetilsynet har vært på Haukeland i forbindelse med granskningen av saken.
AP170902 Det er imidlertid ikke alt arbeidsmodellene faktasjekkerne bruker, kan si noe om ; politiske utspill trenger retorikkfaglig tilsyn i tillegg.
DB170901 Når det gjelder tiden transporten sto stille uten tilsyn , mener Nortura at også dette er innenfor regelverket.
DB170901 - Hvis det stemmer at dyrene faktisk sto der sammentrykket uten tilsyn i en time, er det ikke sånn dyr skal ha der i Norge.
VG170831 I tillegg til pasientkonsultasjoner og administrative oppgaver kommer kommunale oppgaver, som tilsyn på sykehjem, daglegevakter og legevakter.
VG170830 Kun de som trenger ekstra tilsyn har fått plass midt inne i butikken.
DB170830 Det er åpenbart noe rutiner for tilsyn som ikke har fungert.
AP170830 Det har vært for enkle tilsyn , ikke god nok oppfølging av vedtak om stans, lite bruk av anmeldelse og andre avskrekkende reaksjoner, og politiets etterforskning tar for lang tid.
DB170829 De som skal føre tilsyn flyttes bort fra kaikanten og inn på kontorer langt unna.
NL170828 Fylkesmannens tilsyn er en ganske annen fortelling enn den Senterpartiet, med Arbeiderpartiet stilltiende på slep, forsøker å vinne valget med.
DN170828 Det siste året har Kinas kommunistparti innført strengere kapitalkontroll og et tøffere tilsyn med utenlandsinvesteringer i et forsøk på å forhindre ytterligere svekkelse av landets valuta, Yuan.
VG170824 - Vi ønsker at Arbeidstilsynet skal få i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie.
AA170823 De andre øvrige evakuerte fikk tilsyn av helsepersonell på stedet, og ble tatt hånd om av kommunen, som sørget for tilhold for dem på et hotell, opplyser politiet.
NL170822 Vi granskes hele tiden av ulike offentlige tilsyn , meldeordninger og fag-revisjoner.
DN170821 ¶ Styreformann Wang Jianlin hos Dalian Wanda Group har foretatt store investeringer over hele verden med minimalt innsyn fra kinesiske tilsyn .
DA170821 Ofte transporteres pasienten til en legevakt og så tilbake igjen fordi pasienten trenger tilsyn .
AP170821 Vi har et arbeidstilsyn som selv trenger tilsyn , om ikke av lege, så iallfall av våkne politikere.
DB170820 Mattilsynets fører tilsyn med at regelverket følges og vi ønsker å gi råd, sier Julie Tesdal Håland, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS i Mattilsynet.
DA170818 - Ved skolen arbeider vi tett med elevene for å ha gode relasjoner til hverandre og alle lærere har tilsyn 90 minutter i uka.
DB170817 Jeg var med på tilsyn i Bergen, og så en oppussing av bolig.
DB170817 Flere uanmeldte kontroller og mer samordnede tilsyn mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, NAV og andre relevante myndigheter.
VG170815 Med mer åpenhet er det lettere å føre tilsyn , og det blir lettere for eierne å oppsøke veterinær.
DN170815 Underveis har offentlige tilsyn og dagligvareaktører stått mot hverandre.
DN170815 Underveis har offentlige tilsyn og dagligvareaktører stått mot hverandre.
AA170815 Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge opplyste i forrige uke om at de ville gjennomføre tilsyn hos bedriften tidlig denne uken.
AA170814 De to i traileren får tilsyn av helsepersonell på stedet, sa operasjonsleder Morten Mørkved i Trøndelag politidistrikt til adressa.no klokka 10.15.
DN170812 Ikke minst fordi det er lettere å drive tilsyn og etterprøve rådene en robot gir.
AA170812 - Vi har krav om årlige tilsyn for å etterleve damsikkerhetsforskriften.
AA170811 Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge opplyser at de vil gjennomføre tilsyn hos Lerøy Midt tidlig i neste uke.
AA170811 Det er viktig å ha et godt tilsyn , og vi avtaler med virksomheten for å finne et passende tidspunkt, opplyser Løvås.
AA170811 - Vi er i en fase hvor vi planlegger tilsyn .
AA170811 Tilsyn tidlig neste uke ¶
DB170810 - Fylkesmannen skal drive tilsyn med at dette følges opp, men det ligger ikke klageadgang for foreldre i dette.
AP170810 Oslo statsadvokatembeter uttalte blant annet følgende, etter et tilsyn hos Finans- og miljøseksjonen i slutten av 2015 : ¶
VG170809 Innrapportering av uønskede hendelser er et prioritert tema for tilsyn i 2017, heter det i rapporten.
VG170809 - Statens jernbanetilsyn utfører tilsyn med at klatreparker/zipliner følger gjeldende regelverk, som blant annet innebærer at de har gode sikkerhetsrutiner, god kompetanse og gir god opplæring.
DA170808 Gjennom nylige tilsyn ved det privat Norlandia Orkerød sykehjem i Moss og ved Råde sykehjem, har det blitt avdekket mangler i arbeidet med forebygging og behandling av underernæring hos pasientene.
AA170808 I tolv tilfeller har Mattilsynet registrert avvik ved tilsyn på gården.
DB170807 Tilsyn viser betydelige forskjeller i kvaliteten på tjenestene mellom kommuner og innad i kommuner.
DA170807 Gårdbrukeren skal heller ikke ha avsatt en særskilt egnet plass for dyr som trengte spesielt tilsyn eller stell, eller eget oppvarmet rom med tilstrekkelig lys tilgjengelig for slike dyr i den kalde årstiden.
DA170807 Dette ved at han i perioden fra vinteren 2012 fram til januar 2017 skal ha unnlatt som dyreeier å gi sin besetning av småfe - sauer og lam - tilstrekkelig tilsyn og stell.
AA170807 Fra vinteren 2012 til januar 2017 skal bonden ha unnlatt å gi tilstrekkelig tilsyn og stell til sauer og lam, blant annet ved at syke og skadde dyr ikke har blitt gitt forsvarlig behandling eller blitt avlivet.
DB170806 Der fikk han tilsyn av landalgslegen Ove Talsnes.
DB170806 Ifølge Budstikka fikk enkelte av de involverte i slagsmålet tilsyn av ambulansepersonell i etterkant av hendelsen.
DB170805 - Vi kommer til å jobbe med kampanjebasert tilsyn på de virksomhetene som ikke er omfattet av smilefjes.
VG170804 Staten overfører milliarder til norsk idrett hvert år, og Høyre-politikeren mener det ikke holder at NIF, med over to millioner medlemskap, fører tilsyn med seg selv.
AP170804 Mindre byråkrati - færre direktorat og tilsyn .
AA170804 Purka som var i bingen der brannen brøt ut, skal ha hoppet over i nabobingen, men vil trenge tilsyn av veterinær.
AA170804 Han har nå fått tilsyn av ambulansepersonell på stedet. ad.
VG170803 Fylkesmannen i Nordland har avdekket flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune.
VG170803 Foreløpig rapport : Flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune ¶
DB170803 Hennes forsvarer Joseph Cataldo ba om femårig prøvetid under psykiatrisk tilsyn for sin 20 år gamle klient.
AA170802 Ved tilsyn har det offentlige full anledning til å kreve hele p-anlegget omprosjektert og rettet slik krevd.
AA170802 Siden det fortsatt bygges nye boliger med p-plasser i Trondheim som ikke tar hensyn til minimumskravene til parkeringsanlegg, burde behov for tilsyn ha stor interesse for byens politiske ledelse og noe alle politiske partier burde kunne enes om.
AA170802 I dommen kommenteres at det også er en sak om tilsyn .
AA170802 Byggesakskontoret anser imidlertid at det har viktigere ting å stelle med enn å føre tilsyn med ulovlige HC-plasser.
AA170802 bedt kommunen på nytt vurdere om avslaget på gjennomføring av tilsyn kan påklages.
VG170801 - Jeg tror hyppig tilsyn og vasking ved behov er en god løsning.
SA170801 Under andre settet måtte tennisprofilen fra Snarøya ha medisinsk tilsyn , skriver Tennis-Norge.
SA170801 Han fikk også medisinsk tilsyn mellom andre og tredje sett, og var lenge av banen.
DB170801 Det blir tilsyn med både barnevernet og helsetjenesten etter drapet på ei ung jente i Kristiansand sist uke ¶
DB170801 Daglig leder Lena Braathen sier at hun har registrert at det skal gjennomføres tilsyn .
AP170801 Under andre settet måtte tennisprofilen fra Snarøya ha medisinsk tilsyn , skriver Tennis-Norge.
AP170801 Han fikk også medisinsk tilsyn mellom andre og tredje sett, og var lenge av banen.
VG170731 Hun legger til at det har blitt brukt over 170 timer om dagen på tilsyn og over 400 timer i uken på kadaversøk for å passe på dyrene.
DN170731 | Lite tilsyn med tilskuddsbruken i private barnehager ¶ ¶
DB170731 - Kommunalt tilsyn .
VG170730 Tilsynet må utøve faktisk tilsyn , og ta i bruk sanksjoner.
DN170730 | Lite tilsyn med tilskuddsbruken i private barnehager ¶ ¶
AA170730 Vi bruker blant annet erfaringene fra tilsyn i forbindelse med revidering av rundskriv og i vurdering av opplæringsbehov i kommunene, sier kontorsjef Trond Wetlesen i Nav i en e-post.
AA170730 Flere kommuner har gitt langt mindre enn staten anbefaler i sosialstønad til unge mellom 17 og 23 år, viser et landsomfattende tilsyn .
AA170730 Det er også den enkelte kommune som må følge opp eventuelle avvik som avdekkes i tilsyn .
AA170730 Det er gjennomført et landsomfattende tilsyn med kommunenes plikt til å tilby sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år.
AA170730 De var et av kontorene som fikk kritikk da det ble gjennomført tilsyn .
AA170730 ( ©NTB ) ¶ | Tilsyn avslørte lovbrudd ved Nav-kontorer : Unge fikk ikke sosialtjenestene de har krav på ¶
AA170729 Barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Aust - og Vest-Agder lyktes ikke å gjennomføre tilsyn på institusjonen hvor den drapssiktede 15-åringen bodde før knivstikkingene på Sørlandssenteret i Kristiansand onsdag. 17 år gamle Marie Skuland ble drept med kniv, mens en 23 år gammel kvinne ble alvorlig såret. 15-åringen har vært innom en rekke ulike barnevernsinstitusjoner, og o
VG170728 Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart.
VG170728 Ifølge henne vil Helsetilsynet i neste uke vurdere om det skal gjennomføres et tilsyn med helsetilbudet 15-åringen har fått. 12 grusomme minutter : Dette vet vi om hendelsesforløpet på Sørlandssenteret ¶
DN170728 Grå neshorn Store, mektige privateide selskaper som ikke er børsnoterte og heller ikke er underlagt oppsyn fra offentlige tilsyn .
DA170728 | Fylkesmannen varsler tilsyn med barnevernet etter knivstikkingen i Kristiansand ¶
DA170728 - Jeg mener det er veldig bra dersom Fylkesmannen velger å gjennomføre et hendelsesbasert tilsyn med barnevernet i kommunen, sier Ueland.
AP170728 Vi bruker blant annet erfaringene fra tilsyn i forbindelse med revidering av rundskriv og i vurdering av opplæringsbehov i kommunene, sier kontorsjef Trond Wetlesen i Nav i en e-post.
AP170728 Flere kommuner har gitt langt mindre enn staten anbefaler i sosialstønad til unge mellom 17 og 23 år, viser et landsomfattende tilsyn .
AP170728 Fakta : Tilsyn med Nav ¶
AP170728 Det er også den enkelte kommune som må følge opp eventuelle avvik som avdekkes i tilsyn .
AP170728 Det er gjennomført et landsomfattende tilsyn med kommunenes plikt til å tilby sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år.
AP170728 De var et av kontorene som fikk kritikk da det ble gjennomført tilsyn .
AP170728 | Tilsyn avslørte lovbrudd ved Nav-kontorer : Unge fikk ikke sosialtjenestene de har krav på ¶
AA170728 I over 70 prosent av de kommunene hvor Fylkesmannen har hatt tilsyn i 2015 og 2016, konkluderes det med at kommunene bryter loven, eller bør forbedre tjenestene, innleder Helsetilsynet konklusjonen i en foreløpig tilsynsmelding med.
AA170728 Flere unge ikke får de tjenestene de har rett på, og flere kommuner gir mindre i sosialstønad enn det staten anbefaler, viser et landsomfattende tilsyn med Nav.
AA170728 | Fylkesmannen varsler tilsyn med barnevernet etter knivstikkingen i Kristiansand ¶
AA170728 - Jeg mener det er veldig bra dersom Fylkesmannen velger å gjennomføre et hendelsesbasert tilsyn med barnevernet i kommunen, sier Ueland.
VG170727 Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart.
AA170727 Stortinget vedtok midlertidig stopp i bygging av nye tilfluktsrom på slutten av 90-tallet, og Sivilforsvaret sluttet da å gjøre tilsyn med de tilfluktsrommene som allerede eksisterer.
AA170727 Sivilforsvaret sluttet å gjøre tilsyn
AA170727 I 2010 ble det likevel gjennomført tilsyn i noen rom - det var i seks skolebygg og fem helsebygg i Trondheim kommune. | 16 palestinere såret i gatekamper med israelsk politi i Jerusalem ¶ 16 palestinske demonstranter ble tirsdag kveld såret i gatekamper med israelsk politi utenfor gamlebyen i Jerusalem, opplyser Røde Halvmåne.
AA170727 Fører har fått tilsyn av helsepersonell på stedet, og er tatt med til legevakt for kontroll.
VG170725 Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart.
DA170725 Her vurderer de en mulighet for å utøve tilsyn med leverandører som har oppdrag der de håndterer offentlig informasjon.
VG170724 Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart.
NL170724 Tilsyn og enkel pleie melder seg ofte først.
DA170724 - Et påbud innebærer høye kostnader, mye administrasjon og er nærmest umulig å følge opp med tilsyn .
DA170724 - Et påbud innebærer høye kostnader, mye administrasjon og er nærmest umulig å følge opp med tilsyn .
VG170723 Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart.
VG170720 Politiet tilkalte lege som ga Håkonsen tilsyn på stedet.
VG170720 Hun hadde tilsyn av lege i arresten, og satt til sammen seks timer på glattcelle før hun ble dimittert.
DN170718 Økt tilsyn og redusert gjeld for å unngå Kina-krise ¶
DB170718 Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av arbeidet med privatarkiv.
DB170714 Arbeidstilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med at disse kravene til studentenes læringsmiljø overholdes.
AA170712 Det har nok vært en del ekstra tilsyn med sauene, forteller Skinderhaug.
NL170711 Regjeringen planlegger forenkling av krav om bevilling, tilsyn og rapportering for små reiselivsaktører og serveringssteder.
DB170711 Ingen fører derimot samme type tilsyn for studenter, og få regler regulerer forholdet mellom student og ansatt.
DB170711 For å regulere forholdene føres det tilsyn av Arbeidstilsynet.
VG170709 - Det fine med fotballkamper er at det er mange kompetente og dyktige mennesker tilstede, og det var mange leger og sikkerhetsvakter raskt på banen for å gi ham tilsyn .
VG170708 Dommeren stoppet spillet og Nouri fikk umiddelbart medisinsk tilsyn .
VG170707 I tillegg til hjelpemannskaper har Sivilforsvaret i krisesituasjoner ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift og tilsyn av tilfluktsrom, samt evakuering av sivilbefolkningen.
DN170707 | Storebror ser deg ikke lenger på Tjuvholmen ¶ 13 overvåkningskameraer er blitt demontert etter at Datatilsynet var på tilsyn på Tjuvholmen.
DN170707 Det var i 2015 at Datatilsynet var på tilsyn på Tjuvholmen for å kontrollere kameraovervåkning av offentlig område, hvor Tjuvholmen Drift er behandlingsansvarlig på vegne av Tjuvholmen Infrastruktur.
DN170707 Da Datatilsynet var på tilsyn i 2015, så de nærmere på 75 kameraer.
VG170706 Etter denne spesielle episoden har sykehuset jobbet med å forbedre våre rutiner for tilsyn av pasienter som skal til operasjon, sier Sjaatil til VG.
VG170706 Tilsyn med blodforgiftning : 11 av 11 undersøkte sykehus bryter loven ¶
BT170705 For å kontrollere dette kan det bli ført tilsyn én til to ganger i året.
AP170705 Statens vegvesen foreslås å ha en sentral rolle, både til å gi tillatelse og ved tilsyn .
AP170705 » « Loven stiller videre krav om å treffe nødvendige sikkerhetstiltak, og har regler om behandling av personopplysninger, om tilsyn og om straff.
AP170705 Statens vegvesen foreslås å ha en sentral rolle, både til å gi tillatelse og ved tilsyn .
AP170705 » « Loven stiller videre krav om å treffe nødvendige sikkerhetstiltak, og har regler om behandling av personopplysninger, om tilsyn og om straff.
DB170704 En muslimsk skole med godkjente planer og som er åpne for tilsyn som drives i samsvar med grunnlaget for godkjenningen kan være bra for samfunnet.
DA170704 Hun forteller videre at det i dyrevernsloven står klart at eierne skal sørge for at dyret har tilgang til mat og vann - men ikke nok med det : De skal ha regelmessig tilsyn .
AP170704 Oslo kommune har startet tilsyn med økonomien i kommersielle barnehager for å granske om utbyttene er ulovlig store - og dermed lovstridige.
AP170704 Hittil har de hatt tilsyn hos 14 barnehager, syv av disse sakene er avsluttet.
AP170704 Det har vært viktig å prøve grensene for tilsyn , for å få frem de mange hullene loven har i dag.
AP170704 Det er bydelenes oppgave å føre tilsyn med kvaliteten i barnehagene, noe de allerede gjør på jevnlig basis, sier byråden.
AP170704 Byrådsavdelingen understreker at alle barnehagene som har hatt tilsyn er valgt ut etter de samme kriteriene.
AP170704 - Vil det bli flere tilsyn fremover ?
AP170704 - Vi er den første kommunen som har satt i gang systematisk tilsyn , og vi ser dette som en nyttig klargjøring og en måte å etablere en praksis.
AP170704 - Utvidede økonomiske tilsyn har bare rammet barnehager som alle plikter å levere regnskap uansett.
AP170704 - De visste at loven om tilsyn på økonomi kom i 2013.
AP170704 Tilsyn handler ikke om å mistenkeliggjøre, men om å forsikre seg om at alle følger reglene.
AP170704 De 6 fikk tilsyn av helsevesenet på stedet.
SA170701 Det gjelder naturligvis også om barnet er sykt og du tror det trenger behandling eller tilsyn .
BT170701 Utvalget har hatt høy forskningskompetanse, og også ledende kompetanse på granskning og tilsyn .
AP170701 Det gjelder naturligvis også om barnet er sykt og du tror det trenger behandling eller tilsyn .
AA170701 Det gjør ikke saken bedre at tidligere tilsyn i Bjugn også har avdekket avvik, og at tilsynsrapporten også avdekker svikt omsorgen for psykisk utviklingshemmede.
VG170630 - Utfordringer med hensyn til eierstruktur, innleie, tilsyn , rapportering, språkproblemer, utdanning, sosiale vilkår og ansettelsesforhold burde etter NPFs syn vært underlagt en utvidet gransking.
VG170630 - Dette er selskaper som ligger under tilsyn fra egne myndigheter, og hvor norske luftfartsmyndigheter ikke har noe de skulle ha sagt, sier han.
NL170630 Ikke bare i næringen, men av politikere, direktorat, organisasjoner, institutt, råd, tilsyn osv.
SA170629 På land fikk de tilsyn av helsepersonell på stedet.
AP170629 På land fikk de tilsyn av helsepersonell på stedet.
AA170629 Ifølge rådmann Bernt Tennstrand kom stengingen overraskende og etter et rutinemesig tilsyn .
AA170629 - Tre personer får tilsyn av helsepersonell på grunn av innpusting av røyk, opplyste politiet på Twitter. ( ©NTB ) ¶
SA170628 - De kan få beskjed når tilsyn er gjort, når medisinen ikke er tatt, de kan bli varslet via mobil trygghetsalarm - de kan for eksempel avtale at i helgene vil de som pårørende ha varslene fra denne, men mens de er på jobb, skal kommunen motta varselet, utdyper han.
DB170628 Det stilles krav til blant annet bemanning, tilsyn og materiell standard.
SA170626 - Si at du skal ha to tilsyn i løpet av natta.
AA170626 Folk som tas inn til avhør blir i ukevis holdt i hemmelige, militære fengsler, uten tilgang på advokater og medisinsk tilsyn , konstaterer Amnesty og ICJ.
AA170626 De involverte fikk tilsyn av lege på stedet, og en kvinne med smerter i ryggen ble fraktet fra stedet i ambulanse.
VG170624 Åpner tilsyn : Fyrlykta-ledelsen kan bli avkrevd millionbeløp ¶
SA170623 - Da vi var på tilsyn i vår ble vi litt overrasket over at de ikke hadde kontroll på timeomfanget, sier Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør i Petroleumstilsynet.
SA170623 | Tilsyn har fulgt Martin Linge-prosjektet tett lenge ¶
VG170622 Les også : Foreløpig rapport : Fant flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune ¶
VG170622 * Føres det tilstrekkelig kontroll og tilsyn ?
DB170622 Forbundsdagen, det tyske parlamentet, har vedtatt å stramme grepet rundt BND og å føre strengere tilsyn med etterretningsbyrået, etter påstander om null kontroll, skriver Deutsche Welle.
VG170621 Den andre dominerende gruppen er byråkrater og ledere fra offentlig sektor, som departementsråder, ekspedisjonssjefer, avdelingsledere og ledere for forskjellige tilsyn og etater.
DA170621 Den andre dominerende gruppen er byråkrater og ledere fra offentlig sektor, som departementsråder, ekspedisjonssjefer, avdelingsledere og ledere for forskjellige tilsyn og etater.
BT170621 - Nå er radioskiftet gjennomført i fire av seks regioner for NRK, noe som utgjør rundt 60 prosent av landets husholdninger, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn til Medietilsynet i en pressemelding.
BT170621 Tenk om barneloven ble endret ved å opprette et tilsyn med mandat til å innkalle begge foreldre - med møteplikt - hvis den ene av foreldrene meldte fra om samværssabotasje eller store samarbeidskonflikter ?
AP170621 Etablere en sentral database hos Statens helsetilsyn med erfaringer fra tilsyn , slik at tjenestene kan lære av det som er avdekket.
AA170621 Den andre dominerende gruppen er byråkrater og ledere fra offentlig sektor, som departementsråder, ekspedisjonssjefer, avdelingsledere og ledere for forskjellige tilsyn og etater.
AA170621 Den andre dominerende gruppen er byråkrater og ledere fra offentlig sektor, som departementsråder, ekspedisjonssjefer, avdelingsledere og ledere for forskjellige tilsyn og etater.
AP170620 | SAS får tilsyn og risikerer bøter for ny nettside ¶
AP170620 Nå vil Nå har direktoratet for IKT varslet tilsyn hos selskapet.
AP170620 Nå går Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) til det skritt å varsle tilsyn .
AP170620 Lederen for direktoratets tilsyn , Malin Rygg, sier til Aftenposten at tilsynet etter sine undersøkelser vil presentere resultatet for selskapet og avvente en plan for tiltak som skal løse problemene.
AP170620 I varslet til SAS skriver direktoratets tilsyn at dette gjøres « for å kontrollere om SAS' nettsider følger lovkravene til universell utforming av IKT », som det heter i brevet.
VG170619 Vi trenger lover, tilsyn og kontroller, men de kan aldri erstatte verdien av at både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er organisert, og følger arbeidslivets spilleregler.
VG170618 Vi har lenge sagt at NHS er på randen av sammenbrudd, men at folk dør i korridorer uten å ha hatt tilsyn , viser at NHS har brutt sammen, sa Mark Holland, lege og leder for Akuttmedisinsk forening, til The Guardian.
VG170617 På én uke har en rapport konkludert med at stiftelsen ikke er ideell, og at den har brutt loven, samtidig som Bufdir har sagt opp avtalene og Stiftelsestilsynet har åpnet tilsyn .
DB170617 Mattilsynet uttrykker også bekymring for problematikken, men sier det er vanskelig å gjennomføre tilsyn med alle oppdrettere.
DB170617 Han mener at ettersom Medietilsynet fører tilsyn , bør det diskuteres hva som skal være virkemidlene dersom det blir gjentatte brudd.
DB170617 - Men Stortinget har for få dager siden behandlet NRK-meldingen og dette med tilsyn var ikke tema, verken fra Frp eller statsrådens side.
AP170617 Mattilsynet uttrykker også bekymring for problematikken, men sier det er vanskelig å gjennomføre tilsyn med alle oppdrettere.
AA170617 Mattilsynet uttrykker også bekymring for problematikken, men sier det er vanskelig å gjennomføre tilsyn med alle oppdrettere.
VG170616 - Vi ønsker et tilsyn velkommen.
VG170616 - Så sent som i februar meldte dere at dere ikke ville åpne tilsyn .
DB170616 Det vil også bli større tilsyn ved sårbare sektorer som som omhandler blant annet energi og datasystem.
VG170614 Tre har fått tilsyn av helse, men var uskadd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.
VG170614 Ingen personer har kommet til skade under brannen, men tre personer fikk tilsyn av helse. - 124 personer ble evakuert fra aktivitetsskolen.
VG170614 Stiftelsestilsynet utøver tilsyn etter Stiftelsesloven.
VG170614 Stiftelsestilsynet har åpnet tilsyn av den private barnevernsstiftelsen Fyrlykta.
FV170614 Det dreide seg om en dement kvinne som bor alene, men har tilsyn av hjemmehjelp.
DA170614 Tre har fått tilsyn av helse, men var uskadd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.
AP170614 Grenfell Action Group ¶ Tilsyn i juni 2016 : Middels brannrisiko ¶
AP170614 Ifølge NTB har tre personer fått tilsyn av helse, men disse var uskadet.
AP170614 Ifølge NTB har tre personer fått tilsyn av helse, men disse var uskadet.
AA170614 | Stiftelsestilsynet åpner tilsyn mot Fyrlykta ¶
AA170614 Tre har fått tilsyn av helse, men var uskadd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170614 Tre har fått tilsyn av helse, men var uskadd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.
VG170613 Hun mener det er viktig at Mattilsynet fører tilsyn også i denne kategorien virksomheter, slik at dårlige forhold som er avdekket i denne kampanjen ikke får vedvare.
VG170613 Funnene ble gjort etter at Mattilsynet i april gjennomførte tilsyn overfor gatekjøkken i Oslo, Asker og Bærum.
DA170613 » På vegne av Helsetilsynet behandler fylkesmannen regionalt klager fra borgerne, i tillegg til at de driver forebyggende og planlagte tilsyn hos sykehus og sykehjem.
DA170613 I 2016 mottok undersøkelsesenheten 587 slike varsler, kun 7 ble fulgt opp med stedlig tilsyn .
DA170613 Helsetilsynet har ansvar for tilsyn med spesialisthelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, barnevernet og sosiale tjenester.
DA170613 Helsetilsynet avdekker flere lovbrudd når de gjennomfører tilsyn .
DA170613 Halvering i antallet tilsyn
DA170613 Gjennomføring av tilsyn er viktig for å ivareta innbyggernes rettssikkerhet, mener Jan Fredrik Andersen.
DA170613 Enkelte av varslene fører til stedlig tilsyn , hvor Helsetilsynet rykker ut til sykehuset og gjennomgår hendelsen sammen med aktuelle personer på sykehuset.
DA170613 En halvering fra året før der det ble foretatt 14 stedlige tilsyn , sier ombudet.
DA170613 * Trenden med stadig færre tilsyn skal fortsette.
DA170613 * Forebyggende tilsyn blir nedprioritert.
AA170613 Arbeidstilsynet hadde tilsyn på stedet fredag.
AA170613 Arbeidstilsynet hadde tilsyn på stedet fredag.
NL170612 Arbeidstilsynet vil bli varslet der NSF mener UNN trenger å få et tilsyn .
DN170612 - Når det gjelder NRK er vi ferdig med saken ved å sende denne rapporten til kulturministeren, som tar dette opp i NRKs generalforsamling, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, til Dagbladet.
DB170612 Det er så markerte brudd på kravene, så dette må vi reagere på, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, til Dagbladet.
AA170612 - Når det gjelder NRK er vi ferdig med saken ved å sende denne rapporten til kulturministeren, som tar dette opp i NRKs generalforsamling, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, til Dagbladet.
AA170610 Ingen personer skal ha kommet til skade, men skal ha fått tilsyn av helsepersonell på stedet.
SA170609 Når en bor i bolig med tilsyn , forventer en oppfølging, - ikke oppbevaring.
SA170609 De bor i bolig med tilsyn , de fleste har verge og økonomisk forvaltning.
BT170609 Likevel har det kommet frem opplysninger i tilsyn og revisjoner som viser at det ikke står like bra til overalt.
BT170609 I tillegg har det nylig blitt avdekket avvik ved statlige tilsyn .
BT170609 Helse- og sosialkomiteen har et lovpålagt ansvar for å drive tilsyn og kontroll på dette feltet.
AA170609 Tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Trondheim, Inger Marie Seth, sier at de vil gjennomføre tilsyn på stedet i løpet av fredag.
VG170608 Bøndene fører tilsyn med dyrene sine gjennom sommeren.
SA170608 Konflikter om arbeidsmiljøproblemer bør løses internt i virksomheten, men Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning og kan vurdere om tilsyn er hensiktsmessig i de ulike sakene som meldes.
SA170608 Tilsyn er en kontroll med at kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppfylles og om nødvendig gis det reaksjoner.
SA170608 Klagene sendes i stedet fylkesmennene, som på bakgrunn av klage kan gjennomføre nærmere tilsyn .
SA170608 Dagens kontrollkommisjoner utfører tilsyn med hvordan pasienter i psykisk helsevern behandles og kan overprøve tvangsvedtak.
AP170608 Politiet driver klappjakt på Uber-sjåførene mens kunder, tilsyn , kommisjoner og utvalg rister på hodet.
VG170607 Vi har tilsyn av dyrene - også på dagtid.
VG170607 Sauebeitelaget har også seks ansatte som driver ekstraordinært tilsyn , men det er en vanskelig øvelse over enormt store områder, sier Ulset, som understreker at dette er en situasjon som går sterkt inn på mange i bygda.
SA170607 De bestemte hva de ville spise, sendte maten til hverandre og helte sin egen drikke - uten kontinuerlig tilsyn av voksne.
DB170607 - Det var en ansatt i Horten kommune som har tilsyn med drift og vedlikehold som så dette, og gjorde oss oppmerksom på det, sier Nysæter til Dagbladet.
BT170607 De bestemte hva de ville spise, sendte maten til hverandre og helte sin egen drikke - uten kontinuerlig tilsyn av voksne.
BT170607 De bestemte hva de ville spise, sendte maten til hverandre og helte sin egen drikke - uten kontinuerlig tilsyn av voksne.
AP170607 De bestemte hva de ville spise, sendte maten til hverandre og helte sin egen drikke - uten kontinuerlig tilsyn av voksne.
NL170606 Det skulle etterpå vise seg at Benjamin hadde vært uten tilsyn i minst fem timer på natten.
VG170605 Vi ligger helt i front når det gjelder gjeting, og har tilsyn med dyrene på turnus.
DB170602 FD legger til grunn at skyteaktivitetene vil foregå organisert og under faglig tilsyn , slik at risiko for skade under skyteaktivitetene blir minimert », skriver departementet, som mener at vurderinger om hvorvidt det er skadelig for den enkeltes psykiske helse å delta på skyteøvelse, må vurderes av fagpersoner i den enkelte sak.
DB170602 Da skjer all skyting med tilsyn .
BT170602 Eller at store investeringsbanker ga gaver til Finansdepartementet eller Finanstilsynet, et tilsyn som har som oppgave å føre tilsyn med de gavegivende bankenes øvrige virksomhet ?
BT170602 Eller at store investeringsbanker ga gaver til Finansdepartementet eller Finanstilsynet, et tilsyn som har som oppgave å føre tilsyn med de gavegivende bankenes øvrige virksomhet ?
AA170602 Under rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett kom det frem at Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bilopphuggeriet litt under en måned før ulykken skjedde, uten at det ble gitt pålegg.
AA170602 Det har vært utført tilsyn ved bedriften over flere år.
DB170531 Kostnader med tilsyn og klagebehandling kan tas med.
DB170531 For byggesak derimot er innholdet i tjenesten identisk i alle kommuner : Avgjøre byggesøknader, føre tilsyn , følge opp ulovligheter og veilede publikum.
DB170531 Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet.
DB170531 Ikke minst hadde vi hatt færre unger som starter på skolen med ranselen full av sosial kapital, og med kunnskaper om så mye mer enn 70-tallets potettrykk, fordi barnehager er pedagogikk, ikke bare tilsyn .
DA170531 LEDER : Kritikk og tilsyn kan i neste runde føre til forbedringer - noe Stavanger kommune åpenbart trenger.
DA170531 Kritikk og tilsyn kan i neste runde føre til forbedringer - noe Stavanger kommune åpenbart trenger.
AA170531 Inderøy kommune førte tilsyn på eiendommen etter tips om at naustet trolig ble brukt til mer enn båtoppbevaring.
SA170530 Mattilsynet har gjennomført over 3.000 tilsyn med dyrehold i hittil i år.
SA170530 Hun peker også på at mer enn halvparten av dyreholderne som fikk tilsyn , etterlever regelverket om dyrevelferd.
FV170530 Det skal også være daglig tilsyn med innretningen.
AA170530 Ombudet som fører tilsyn med kvinnekonvensjonen ( CEDAW ) og FNs konvensjon mot rasediskriminering ( CERD ), mener at Europarådets rapport om nasjonale minoriteter bør være en vekker for norske myndigheter.
AA170528 Én person er under tilsyn av helse, med lettere skader, skriver politiet på Twitter.
DB170527 Ett unntak, etter 1 300 stønadsdager kan pleiepenger kun ytes til personer som har omsorg for barn som på grunn av en livstruende sykdom eller skade har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
SA170526 På toppmoderne flerbruksfartøy som « Seven Arctic » finnes det en rekke disipliner som ikke omfattes av arbeidsmiljøloven og som norske myndigheter dermed ikke har tilsyn med.
DB170526 Det er Mattilsynet som fører tilsyn med at dette overholdes, og vi har tillit til deres kontrollsystemer.
AA170525 Den fører tilsyn må være god til å svømme og dykke, og må kunne utføre livredning, ifølge retningslinjene.
VG170524 Etter at VG omtalte saken, gjennomførte Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ( NSM ) et tilsyn med Telenor for å undersøke om sikkerhetsklarering av ansatte ved selskapets kystradiostasjoner var tilstrekkelig begrunnet og dokumentert.
VG170524 - Når NSM etter tilsyn hos Telenor konkluderte med at klarering ikke var nødvendig for hennes jobb i kystradioen, er det alvorlig at hun har måttet gå gjennom en omfattende klareringsprosess med negativt vedtak, sier Aarsæther.
SA170524 Brannfarlig : Stua i én av leilighetene i bofellesskapet så slik ut da brannvesenet kom på tilsyn i mars i år.
DA170524 Tre mødre forteller at de måtte kle på seg under tilsyn av mannlig politi, selv om det var kvinnelig politi til stede.
DA170524 Når det gjelder voksne, kan taktiske hensyn og sikkerhet medføre at det er behov for tilsyn ved toalettbesøk.
DA170524 NOAS og Redd Barna foreslår også at det opprettes et uavhengig tilsyn med fagpersoner som konsulteres før en tvangsretur gjennomføres, et system britene har innført.
DA170524 Tre mødre forteller at de måtte kle på seg under tilsyn av mannlig politi, selv om det var kvinnelig politi til stede.
DA170524 Når det gjelder voksne, kan taktiske hensyn og sikkerhet medføre at det er behov for tilsyn ved toalettbesøk.
DA170524 NOAS og Redd Barna foreslår også at det opprettes et uavhengig tilsyn med fagpersoner som konsulteres før en tvangsretur gjennomføres, et system britene har innført.
DN170523 Flere passasjerene var jenter helt nede i tolvårsalderen uten tilsyn fra foreldre.
DA170523 Varsler tilsyn
DA170523 I 2016 gjennomførte Arbeidstilsynet over 800 tilsyn med godstransport og turbil, herunder tilsyn med 18 bestillere.
DA170523 I 2016 gjennomførte Arbeidstilsynet over 800 tilsyn med godstransport og turbil, herunder tilsyn med 18 bestillere.
DA170523 Da de gjennomførte tilsyn med bestillere av transporttjenester i 2016, var det over 80 prosent av dem som ikke overholdt regelverket.
DA170523 - Nå kommer vi til å drive veiledning hos transportbestillerne og ha en del tilsyn rettet mot dem, sier Kjell Haugen, regiondirektør i Arbeidstilsynet, til Dagsavisen.
VG170522 Foreløpig rapport : Fant flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune ¶
SA170522 Berører det da slett ikke våre representanter at palestinske barn slepes ut av hjemmet ved nattestid med slag og spark, svinebindes og bortføres til fengsling på ukjent sted og på ubestemt tid, frarøvet hjelp og tilsyn fra advokat og omsorgspersoner.
SA170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn .
SA170522 Det er dessuten mindre risiko for tilsyn og kontroll. i ¶
NL170522 Norges befolkning blir eldre, og de fleste eldre trenger ekstra tilsyn og hjelp med sin tannhelse.
FV170522 Tirsdag hadde Kristiansand sitt andre tilsyn på få dager hos Sør Boligs nye leiligheter i på Bråvann i Ytre Vågsbygd.
DA170522 LES OGSÅ : Ba om tilsyn , ble nektet å bytte vakt ¶
AP170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn .
AP170522 Det er dessuten mindre risiko for tilsyn og kontroll.
AA170522 Aktivister og opposisjonen har imidlertid kritisert initiativet fordi Kiir skal føre tilsyn med prosessen, og presidentens rival, tidligere visepresident Riek Machar, ikke er invitert til å delta.
VG170521 Etter å ha fått medisinsk tilsyn inne i ringen, konkluderte legene med at Dirrell ikke kunne fortsette kampen etter slagene fra sin konkurrent fra Venezuela.
AP170521 Å reise fra kjæledyr uten tilsyn er ulovlig i Norge.
NL170519 I tillegg peker man på ressursbruken et tilsyn medfører som argument for å melde minst mulig.
DA170518 Hvis Arbeiderpartiet tror litt flere krav og tilsyn er nok for at barnehager eid av aksjeselskaper skal slutte å ta ut profitt, er de ganske naive.
DA170518 DEBATT : Hvis Arbeiderpartiet tror litt flere krav og tilsyn er nok for at barnehager eid av aksjeselskaper skal slutte å ta ut profitt, er de ganske naive.
VG170517 DSB er pålagt av regjeringen å føre tilsyn med alle departementene for å sjekke om de følger opp påleggene om samfunnssikkerhet og beredskap i sin sektor.
DB170517 Det er ingen godkjenningsordning på kosttilskudd, men Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt.
AP170517 Etter vårt syn er en aktiv håndheving av konkurranselovens bestemmelser tilstrekkelig til å føre tilsyn med konkurransebegrensende adferd i dagligvaremarkedet.
SA170516 Mange tilsyn
DB170515 Tre andre fikk tilsyn ved Longyearbyen sykehus, men ble raskt utskrevet.
DB170515 Du visste det nå var 6 måneder til du igjen skulle få se henne, - i 3 timer med tilsyn .
DB170515 Du skulle ha julesamvær med henne i slutten av november, - 3 timer med tilsyn .
AA170515 Tre andre fikk tilsyn ved Longyearbyen sykehus, men ble raskt utskrevet.
AA170512 Og mannen som hadde vært i huset da brannen startet, fikk tilsyn av helsepersonell da han hadde pustet inn røyk og muligens pulver fra brannslukningsapparatet.
VG170511 Foreløpig rapport : Fant flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune ¶
VG170510 Som nestleder har McCabe ført tilsyn med alle nasjonale og internasjonale granskinger samt etterretningsvirksomhet.
VG170510 - Dersom det noen gang har vært omstendigheter som har berettiget en spesialetterforsker, så er det akkurat nå, fortsatte Schumer samtidig som han nå ber Rosenstein om å utnevne en slik person som kan føre tilsyn med etterforskningen.
VG170510 Ber om tilsyn
NL170510 | Tilsyn med Tromsø kommune : Fant avvik på Seminaret ¶
VG170509 Ifølge tilsynet svarte de at de ikke ville prioritere å føre tilsyn .
VG170509 - Stiftelsestilsynet har ansvar for tilsyn med og kontroll av alle stiftelser i Norge etter stiftelsesloven.
DN170509 Økt tilsyn og redusert gjeld for å unngå Kina-krise ¶
DN170509 « Offentlige tilsyn vil slå hardt ned på ulovlige finansinstitusjoner i gråmarkedet og annen uønsket praksis.
DB170509 På veggen har noen skrevet « Mamma og pappa elsker meg » ¶ ¶ TILSYN : Nederlandske Frederik Van Der Hulst står oppført som kontaktperson av Brandy Melvilles Oslo-filial.
DB170509 Fredag møtte han Arbeidstilsynets inspektører, som hadde varslet tilsyn med butikken.
DB170509 Det har ikke lykkes Dagbladet å komme i kontakt med Anique Kilsdonk-van Der Hulst, sjef ved Europa-kontoret til Brandy Melville, men da hun ble kontaktet torsdag i forbindelse med kritikk av ansettelseskontraktene og Arbeidstilsynets tilsyn , svarte hun følgende : ¶
DB170509 Denne oversikten over vakter ble oversendt Arbeidstilsynet i forbindelse med tilsyn i 2014.
DB170509 Dagbladet har imidlertid fått innsyn i et titalls dokumenter, blant annet kontrakter, fra forrige tilsyn som fant sted 16. juli 2014.
DB170509 Arbeidstilsynet førte fredag varslet tilsyn med butikken.
DB170509 Tilsyn som dette gjennomføres i alle land hvert år.
DA170509 « Vi ser allerede i dag en økning i kreative organisasjonsformer og selskapsstrukturer for å unngå eller omgå et arbeidsgiveransvar, noe som medfører økt ressursbruk i tilsyn for å avdekke de reelle arbeidstaker- og arbeidsgiverforholdene » skriver tilsynet.
AA170508 En person fikk tilsyn av helsepersonell, og antas å være lettere skadd, meldte politiet på Twitter.
DB170506 » Førte tilsyn i dag ¶
DB170506 I dag førte de tilsyn med butikken.
DB170506 Da Kilsdonk-van Der Hulst ble konfrontert med kritikken av kontraktene i går, sa hun at Arbeidstilsynets tilsyn har vært planlagt lenge, og at dette er veldig normalt og at de støtter disse tilsynene.
DN170505 of China ( Comac ) søke om godkjenning fra kinesiske luftfartsmyndigheter og utenlandske tilsyn .
DB170505 TILSYN : Arbeidstilsynets inspektører fører i dag tilsyn med butikken.
DB170505 Når Dagbladet konfronterer henne med kritikken av kontraktene, sier hun at Arbeidstilsynets tilsyn har vært planlagt lenge, og at dette er veldig normalt og at de støtter disse tilsynene.
DB170505 I dag møtte han Arbeidstilsynets inspektører, som hadde varslet tilsyn med butikken.
DB170505 I dag fører de tilsyn med butikken.
DB170505 Foto : Privat ¶ TILSYN : Arbeidstilsynets inspektører fører i dag tilsyn med butikken.
DB170505 mai : - Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker ¶ ¶ TILSYN : Nederlandske Frederik Van Der Hulst står oppført som kontaktperson av Brandy Melvilles Oslo-filial.
BT170505 I de fem andre barnehagene er det tilbud om tilsyn med barna mellom klokken 10 og 14.
BT170505 I de fem andre barnehagene er det tilbud om tilsyn med barna mellom klokken 10 og 14.
AP170505 Hvis testflygingen er vellykket, vil den statseide flyprodusenten Comac søke om godkjenning fra kinesiske luftfartsmyndigheter og utenlandske tilsyn .
AA170505 Hvis testflygingen er vellykket, vil den statseide flyprodusenten Comac søke om godkjenning fra kinesiske luftfartsmyndigheter og utenlandske tilsyn .
AA170505 Statens helsetilsyn offentliggjorde nylig resultater fra tilsyn av barnevernet i 225 kommuner og påviste mange brudd på barnevernsloven.
AA170505 Men mens Helsetilsynet utøver tilsyn med den enkelte helsearbeider, er dette ikke tilfelle for barnevernspersonell.
AA170505 Etter at Helsetilsynet i 2009 fikk ansvaret for tilsyn med barnevern, er ikke barnevernet lenger en selvregulert etat utenfor uavhengig kontroll.
SA170504 Når ledelsen ikke tok grep måtte hun kontakte fylkeslegen og be om tilsyn .
DN170504 Økt tilsyn og redusert gjeld for å unngå Kina-krise ¶
AA170504 Reformen innebar dessuten opprettelsen av et nytt tilsyn for tilbydere av boliglån, studielån og andre finanstjenester. ( ©NTB ) ¶
FV170503 Sikkerhetsbrudd i Nødnettet : Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning ¶
DN170503 Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet.
DN170503 Det kan ofte være billigere å fylle sendeskjemaet med slike produksjoner, samtidig som det nok kan være lettere å få seerne til å se på det - i motsetning til lignende innhold fra europeiske land, sier direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, Gudbrand Guthus.
AP170503 Sikkerhetsbrudd i Nødnettet : Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning ¶
AP170503 Sikkerhetsbrudd i Nødnettet : Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning ¶
AP170503 Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning etter sikkerhetsbrudd i Nødnett ¶
VG170502 I tilsyn mellom 2014 og 2016 er det konstatert brudd på kravene til god samfunnssikkerhet hos disse departementene.
SA170502 For tre uker siden sendte jeg en formell klage til Fylkesmannen i Rogaland, der jeg ber om at man oppretter tilsyn ved min arbeidsplass, et av de kommunale sykehjemmene i Stavanger.
DN170502 Ifølge E24 var Petroleumstilsynet i slutten av mars på tilsyn ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea.
DA170502 Ifølge E24 var Petroleumstilsynet i slutten av mars på tilsyn ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea.
DA170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, variere mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
DA170502 * Fire av åtte departementer som det er ført tilsyn med i perioden 2014-2016, har brudd på området risiko og sårbarhet.
AP170502 Ifølge E24 var Petroleumstilsynet i slutten av mars på tilsyn ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea.
AP170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, varierer mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
AP170502 Fire av åtte departementer som det er ført tilsyn med i perioden 2014-2016, har brudd på området risiko og sårbarhet.
AA170502 Ifølge E24 var Petroleumstilsynet i slutten av mars på tilsyn ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea.
AA170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, variere mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
AA170502 * Fire av åtte departementer som det er ført tilsyn med i perioden 2014-2016, har brudd på området risiko og sårbarhet.
SA170501 Ulykken skjer en måned etter at Petroleumstilsynet ( Ptil ) gjennomførte tilsyn med Martin Linge-prosjektet på verftet i Sør-Korea.
SA170501 Ulykken skjer en måned etter at Petroleumstilsynet ( Ptil ) gjennomførte tilsyn med Martin Linge-prosjektet på verftet i Sør-Korea.
DB170501 Ifølge E24 var Petroleumstilsynet i slutten av mars på tilsyn ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea.
DB170501 I traileren får vi se Underwood hevde at amerikanske statsborgere behøver konstant tilsyn og at han har planer om å regjere over dem i uoverskuelig framtid, helt uten tidsbegrensninger.
DA170501 Ifølge E24 var Petroleumstilsynet i slutten av mars på tilsyn ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea.
BT170501 Ulykken skjer en måned etter at Petroleumstilsynet ( Ptil ) gjennomførte tilsyn med Martin Linge-prosjektet på verftet i Sør-Korea.
BT170501 Fikk refs etter tilsyn
AP170501 I dag blir det billigere med folk ombord enn investeringene som trengs for å sikre at tekniske system ikke trenger tilsyn under reisen.
AP170501 Skjer der elever er uten tilsyn
AP170501 På skolene har overgrepene skjedd der elever er blitt forlatt uten tilsyn , slik som på busser, toaletter, ganger og garderober, viser undersøkelsene til nyhetsbyrået.
AP170501 Det er på steder der de er uten tilsyn , at barn og unge blir utsatt for overgrep av medelever.
AP170501 Ifølge E24 var Petroleumstilsynet i slutten av mars på tilsyn ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea.
AA170501 Ifølge E24 var Petroleumstilsynet i slutten av mars på tilsyn ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea.
VG170430 Til sist ber de tillitsvalgte fylkesmannen føre tilsyn ved avdelingen.
VG170430 Så langt har ikke Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomført noe tilsyn basert på varslene.
VG170430 Da ble situasjonen beskrevet som forverret og det ble nok en gang bedt om et snarlig tilsyn på avdelingen.
VG170430 Ba om tilsyn
BT170430 Ifølge Samsonsen skal ingen ha kommet til skade i forbindelse med slåssingen, men en kvinne skal ha fått tilsyn av helsepersonell.
SA170428 | Fagforeninger refser Airbus og europeisk tilsyn ( EASA ) ¶
AA170428 De har plukket ut geitene og skal innom på tilsyn .
AA170428 Alle pasientene som var med i scooterfølget, ble utsatt for moderat til livstruende nedkjøling, men sykehuset legger til at de øvrige skadde pasientene har fått nødvendig medisinsk tilsyn ved Longyearbyen sykehus.
VG170427 Foreløpig rapport : Fant flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune ¶
SA170427 Reiseutgifter : Reiseutgifter i forbindelse med visning, vedlikehold eller tilsyn av bolig kan også trekkes fra. 3.
DN170427 Etter at Petroleumstilsynet ( Ptil ) førte tilsyn med Martin Linge-prosjektet i slutten av mars, har Total nå fått varsel om pålegg.
AP170427 Reiseutgifter : Reiseutgifter i forbindelse med visning, vedlikehold eller tilsyn av bolig kan også trekkes fra. 3.
AA170427 Å la vernede bygg stå uten tilsyn er en kalkulert risiko for økte kostnader, mener Byantikvaren i dette debattinnlegget.
AA170427 Bygningen forutsettes bevart der den står, og å la den stå tom og uten tilsyn over tid vil være en kalkulert risiko for økte kostnader ved istandsetting.
BT170426 Bildet er tatt under et tilsyn på Haukeland.
AA170426 Etter tilsyn ga kommunen barnehagen tre pålegg.
DA170425 Hun sier at hun ikke er overrasket over omfanget, fordi det ikke er blitt drevet tilsyn på dette nivået tidligere.
DA170425 - Dersom folk skal ha tillit til både kommunene og barnehagene er det avgjørende at det føres tilsyn med økonomien, sier hun til Utdanningsnytt.
AP170425 Hun sier at hun ikke er overrasket over omfanget, fordi det ikke er blitt drevet tilsyn på dette nivået tidligere.
AP170425 - Dersom folk skal ha tillit til både kommunene og barnehagene er det avgjørende at det føres tilsyn med økonomien, sier hun til Utdanningsnytt.
AA170425 Hun sier at hun ikke er overrasket over omfanget, fordi det ikke er blitt drevet tilsyn på dette nivået tidligere.
AA170425 - Dersom folk skal ha tillit til både kommunene og barnehagene er det avgjørende at det føres tilsyn med økonomien, sier hun til Utdanningsnytt.
VG170424 | Foreløpig rapport : Fant flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune ¶
VG170424 Samtidig understreker den foreløpige rapporten at Fylkesmannen bare kan føre tilsyn med de kommunale tjenestene som er lovpålagt å melde fra til barneverntjenesten.
VG170424 Les også : Fylkesmannen i Nordland oppretter tilsyn
VG170424 Fylkesmannen i Nordland har avdekket flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune, ifølge en foreløpig rapport.
SA170424 Mediene og ulike tilsyn har vært opptatt av årsaker, sa forsvareren.
DN170424 | Økt tilsyn og redusert gjeld for å unngå Kina-krise ¶
DN170424 Myndighetene vil utnytte stabiliteten ved å øke tilsyn av finansinstitusjoner, kommuner - og redusere gjelden - for å unngå en smell.
DB170424 - Fordi det da er tilsyn .
DA170424 LES OGSÅ : Ba om tilsyn , ble nektet å bytte vakt ¶
DA170424 LES OGSÅ : Ba om tilsyn , ble nektet å bytte vakt ¶
DA170424 Krüger og en kollega på Vålandstunet ble ifølge sykepleieren nektet å bytte vakter fem dager etter at Krüger ba Fylkeslegen om et tilsyn på Vålandstunet.
DA170424 Fylkeslege Janne Dahle-Melhus har sett på sykepleier Linda Krügers anmodning om tilsyn for det som etter sykepleierens mening er svært alvorlige forhold knyttet til bruk av ufaglært arbeidskraft på sykehjemmet på Våland.
BT170424 Mediene og ulike tilsyn har vært opptatt av årsaker, sa forsvareren.
AP170424 Mediene og ulike tilsyn har vært opptatt av årsaker, sa forsvareren.
AP170424 Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning etter sikkerhetsbrudd i Nødnett ¶
VG170423 Justis- og beredskapsdepartementet svarer at både Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) inkluderer kreftrisiko i sine tilsyn , og viser til at kommunen som arbeidsgiver for de ansatte i brann- og redningsvesenet, og har det primære ansvaret for deres arbeidsmiljø : ¶
VG170423 Ifølge Sløtte har det vært postalt tilsyn ved alle de tre stasjonene VG har besøkt.
VG170423 Arbeidstilsynet gjennomførte 171 tilsyn i fjor for å se hvordan landets brannvesen beskytter sine tjenestemenn mot kreftfremkallende røyk. 127 av disse brannkorpsene har fått pålegg om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk.
VG170421 SKADE : En skuffet Zlatan Ibrahimovic får medisinsk tilsyn etter å ha landet forkjært på høyrebenet.
DA170421 Er vi i tvil om at det er god nok styring, bruker vi tilsyn for å se nærmere på dette.
AP170421 - Men han er selvfølgelig klar over, og ønsker, at dette vil finne sted under tilsyn , sier advokaten.
DA170420 Mattilsynet måtte i mars avlive 51 sauer etter at de fant mange avmagrede sauer og døde lam i en gjødselkjeller under tilsyn på en gård i Rogaland.
AA170420 Mattilsynet måtte i mars avlive 51 sauer etter at de fant mange avmagrede sauer og døde lam i en gjødselkjeller under tilsyn på en gård i Rogaland.
DB170419 - Vi ønsker et seriøst arbeidsliv med ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og vi setter pris på at Arbeids- og sosialdepartementet lover hyppigere bruk av uanmeldte tilsyn .
DB170419 - Vi stiller tydelige krav til aktørene som skal jobbe på våre prosjekter, og følger opp gjennom å gjennomføre revisjoner, føre tilsyn og håndtere eventuelle avvik.
BT170419 Bildet er tatt under et tilsyn på Haukeland.
AA170419 Noen vil håndheve lovverket strengere, og flere tar til orde for mer aktivt og strengere tilsyn med eksisterende friskoler.
VG170418 * Fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland åpnet tilsyn med barnevernet, helse - og skolevesenet i de aktuelle kommunene.
DB170418 Mye prisjuks avsløres av et europeisk tilsyn med reiselivsformidlere.
DB170418 - Derfor tok forbrukermyndighetene og EU-kommisjonen initiativ til et felleseuropeisk tilsyn med denne type tjeneste.
BT170418 Med litt tilsyn får den nye eieren er suveren båt, sier Førde, også kjent som kompanjongen til Leif Einar Lothe i TV 2-serien « Fjorden Cowboys ».
BT170415 Etter et tilsyn har kommunens fagavdeling konkludert med grov tjenesteforsømmelse og tre brudd på barnehageloven.
VG170414 Mye prisjuks avsløres av et europeisk tilsyn med reiselivsformidlere.
VG170414 - Derfor tok forbrukermyndighetene og EU-kommisjonen initiativ til et felleseuropeisk tilsyn med denne type tjeneste.
SA170414 Mye prisjuks avsløres av et europeisk tilsyn med reiselivsformidlere.
FV170414 Mye prisjuks avsløres av et europeisk tilsyn med reiselivsformidlere.
FV170414 - Derfor tok forbrukermyndighetene og EU-kommisjonen initiativ til et felleseuropeisk tilsyn med denne type tjeneste.
BT170413 Samarbeid med naboer og sørg for tilsyn av boligen når du er borte.
VG170412 Vi er veldig opptatt av sikkerheten og tryggheten til folk, og det er vår oppgave å føre tilsyn med at virksomhetene har systemer som gjør at folk ikke blir skadet, forteller Bjørnar Monsø, leder for avdeling taubane- og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn, til VG.
VG170412 Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med ca. 800 taubaneanlegg i Norge.
VG170412 * Fører tilsyn med ca. 800 taubaneanlegg i Norge, og skal sikre at virksomhetene følger krav i lov og forskrift.
DB170412 Jessica Farrar foreslår at menn skal bøtelegges for å onanere uten tilsyn og for å spre sin sæd uten hensikt å lage barn.
AA170412 Dale poengterer at sauebønder i stedet for å følge kalenderen følger produksjonssyklusen : Lammefødsler, sauer som sendes til fjells, slåtten, tilsyn med dyrene i fjellet og så sauesankingen ned fra fjellet om høsten.
DA170411 | Ba om tilsyn , ble nektet å bytte vakt ¶
AP170411 Dale poengterer at sauebønder i stedet for å følge kalenderen følger produksjonssyklusen : Lammefødsler, sauer som sendes til fjells, slåtten, tilsyn med dyrene i fjellet og så sauesankingen ned fra fjellet om høsten.
AP170411 Dale poengterer at sauebønder i stedet for å følge kalenderen følger produksjonssyklusen : Lammefødsler, sauer som sendes til fjells, slåtten, tilsyn med dyrene i fjellet og så sauesankingen ned fra fjellet om høsten.
AP170409 Stiftelsestilsynet fører tilsyn og kontroll og skal påse at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven.
AP170409 FOTO : Vadim Sadovski / Shutterstock ¶ | Tilsyn åpnet sak mot studenthjem : har altfor få nordlendinger ¶
AA170409 ( ©NTB ) ¶ | Tilsyn godtar at bare halvparten av beboerne på nordnorsk studenthjem i Oslo er nordlendinger ¶
DB170407 Etter all sentralisering og reformer, må tydeligvis distriktene og byer utenom Oslo i et valgår få noen flere nemnder og tilsyn som plaster på såret.
DA170407 Bakgrunnen for anmeldelsen er tilsyn gjort i desember og januar som viser at enkelte av Veirenos søppeltømmere i Oslo jobbet opp til 88 timer i uken.
SA170406 Etter å ha fått tilsyn på banen ble han båret rett ut i garderoben og sendt til sykehus.
DB170406 - Fakta er at bussen var på serviceverkstedet i Varberg for tilsyn torsdag 30. mars.
DA170406 Ombudet vil ikke være i like god stand til å gi veiledning, være pådriver og føre tilsyn med at Norge oppfyller sine forpliktelser etter konvensjonene, sier Bjurstrøm til Dagsavisen.
BT170406 Etter opphold på DPS, distriktspsykiatriske sykehus, blir de ofte skrevet rett ut til en hybeltilværelse, med tilsyn av personell fra nærliggende bofellesskap noen timer i uken.
AP170406 - Fakta er at bussen var på serviceverkstedet i Varberg for tilsyn torsdag 30. mars.
AP170406 Etter å ha fått tilsyn på banen ble han båret rett ut i garderoben og sendt til sykehus.
DN170405 Det svenske Konkurrensverket gjennomførte tirsdag stedlig tilsyn i forsikringsselskapet Protector ASAs svenske filial tirsdag, ifølge en melding sent tirsdag kveld.
DB170405 Jeg skal ikke utelukke at det finnes enkelte tilfeller, men vi har en mer transparent finansnæring i Norge med et tilsyn som følger næringen tett, sier han.
AP170405 En redningsarbeider som tilhører De hvite hjelmene fikk også medisinsk tilsyn .
AP170405 En redningsarbeider som tilhører De hvite hjelmene fikk også medisinsk tilsyn .
DB170403 Han fikk umiddelbart tilsyn av helsepersonale på arenaen, før han senere ble flyttet til sykehuset.
AP170403 Konklusjonen kommer etter at Finanstilsynets tilsyn i bankene har vist at de tar mer hensyn til risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering enn de gjorde før. 2015 : Svak oppfølging ¶
AP170403 Finanstilsynet hadde i fjor et eget tilsyn i DNB rettet særskilt mot etterlevelsen av reglene mot hvitvasking.
AP170403 Tilsyn i bankene viser at flere av dem fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder egne lover og regler.
AP170403 Konklusjonen kommer etter at Finanstilsynets tilsyn i bankene har vist at de tar mer hensyn til risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering enn de gjorde før. 2015 : Svak oppfølging ¶
AP170403 Finanstilsynet hadde i fjor et eget tilsyn i DNB rettet særskilt mot etterlevelsen av reglene mot hvitvasking.
AP170403 Tilsyn i bankene viser at flere av dem fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder egne lover og regler.
SA170331 Den saken har gjort et sterkt inntrykk og har allerede vært med og forandre måten vi fører tilsyn på, sier Horne.
AP170331 Proposisjonen inneholder også forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven, noe Stortinget tidligere har bedt om. ( ©NTB ) ¶ | - Venstre har vist evne til død og gjenoppstandelse mange ganger tidligere ¶
AA170331 Proposisjonen inneholder også forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven, noe Stortinget tidligere har bedt om. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Proposisjonen inneholder også forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven, noe Stortinget tidligere har bedt om.
AA170331 Den saken har gjort et sterkt inntrykk og har allerede vært med og forandre måten vi fører tilsyn på, sier Horne.
AA170330 | Stadig flere melder fra om dyremishandling og mangel på tilsyn
AA170330 Vold og mangel på tilsyn
AA170330 I hele landet ble det i 2016 utført tilsyn i 10 521 dyrehold. 3299 av disse avslørte brudd på dyrevelferdsloven.
AA170330 Hvis vi har grunn til å tro at det ligger noe i bekymringen reiser vi ut på tilsyn .
AA170330 Det kommer også meldinger om mistanke om voldsbruk mot kjæledyr, eller at dyreholdere har reist på ferie og overlatt kjæledyr alene med mangelfullt tilsyn .
DB170329 ¶ SP-LEDER : NHO Reiseliv sutter seg til Trygve Slagsvold Vedums ønske om å redusere antall direktorat og tilsyn .
DB170329 Risikovurderingen må gjøres tilgjengelig for andre tilsyn, slik at ikke alle tilsyn må gjøre samme vurdering.
DB170329 Risikovurderingen må gjøres tilgjengelig for andre tilsyn , slik at ikke alle tilsyn må gjøre samme vurdering.
DB170329 Reiselivsnæringen berøres av totalt 18 tilsyn .
DB170329 Nylig leste vi i Dagbladet om Scandic Neptun, som hadde hatt syv tilsyn på seks uker.
DB170329 For det andre ønsker vi oss mer veiledende tilsyn .
DB170329 Enkelte bedrifter opplever å bruke inntil et halvt årsverk i året på administrasjon av tilsyn .
DB170329 En risikobasert tilnærming til tilsyn må innebære en form for gradering av bedriftene i henhold til risiko ; tilsynene må i større grad sammenlikne virksomhetene med hverandre og gjøre en vurdering av hvem som skal få tilsyn .
DB170329 En risikobasert tilnærming til tilsyn må innebære en form for gradering av bedriftene i henhold til risiko ; tilsynene må i større grad sammenlikne virksomhetene med hverandre og gjøre en vurdering av hvem som skal få tilsyn.
DB170329 Det er viktig med forutsigbarhet ved tilsyn .
DB170329 Arbeidstilsynet har i sin nye strategi varslet en betydelig mersatsing på risikobaserte tilsyn .
DB170329 mars at han vil endre Norge gjennom færre direktorat og tilsyn , og at han vil bygge ned og effektivisere det offentlige byråkratiet.
AA170329 Det var Utdanningsdirektoratet som i fjor sommer ville stenge skolen ved Festningen i Trondheim etter flere tilsyn hvor de hevdet å avdekke både gjentatte og alvorlige brudd på regelverket.
VG170328 NSM fører årlig tilsyn med bygg og anlegg som kan være spesielt utsatt for terrorangrep, spionasje og sabotasje.
VG170328 Kjetil Nilsen ønsker ikke å gå i detalj om hvilke bygg og anlegg dette gjelder, Men han sier at NSM i sine tilsyn i fjor fant mangler på både statlig eide og privateide objekter.
DA170328 - Riksrevisjonen fører tilsyn med at regjeringen gjennomfører den politikken som vedtas av Stortinget.
DB170327 - Nei, vi hadde flere tilsyn på våre byggeplasser.
AA170327 Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bilopphuggeriet litt under en måned før ulykken skjedde, uten at det ble gitt pålegg.
AA170325 Politiet i Nord-Trøndelag opplyser til Adresseavisen at den ene føreren, en mann i 40-årene, er kommet seg på beina, mens den andre får tilsyn av ambulansepersonell på grunn av smerter i nakke og rygg.
AA170323 ( ©NTB ) ¶ | Tilsyn avdekket feil på Grane-feltet ¶
DB170322 I oktober ble det ført tilsyn ved et nyetablert mottak med plass til 35 enslige mindreårige.
DB170322 Han fikk umiddelbart tilsyn av helsepersonale på arenaen, før han senere ble flyttet til sykehuset.
AP170322 Partiet vil forenkle lover, forskrifter og skjemaer og redusere rapportering, kontroll, tilsyn .
DN170321 - Vi gjennomfører jevnlig tilsyn gjennom hele 2017.
DB170321 Tygarts motforslag til organiseringen av dopingjakten, er at IOC i stedet bruker litt under halvparten av sparekontoen sin på 10 milliarder kroner til et antidoping-fond under tilsyn av de uavhengige nasjonale byråene.
AA170321 Han forklarte at han hadde vært på en rekke tilsyn ved Trondheim Bil-demontering fra 2010 og frem til like før ulykken dødsbrannen.
AA170321 Fire måneder før brannen gjennomførte brannvesenet et rutinemessig tilsyn ved virksomheten, heller ikke her ble det gitt pålegg.
AA170321 Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn 29. april 2015, litt under en måned før ulykken skjedde.
AA170321 Rapporten konstaterer også at de private røntgeninstituttene vurderer henvisningene mindre strengt enn de offentlige, og at de regionale helseforetakene ikke fører tilsyn for å avklare om bruken av private tjenester er medisinsk nødvendige.
DN170320 I dag føres tilsyn med rundt 400 objekter.
DN170320 Først da kan NSM føre tilsyn med sikkerheten.
DA170320 I dag føres tilsyn med rundt 400 objekter.
DA170320 Først da kan NSM føre tilsyn med sikkerheten.
AP170320 I dag føres tilsyn med rundt 400 objekter.
AP170320 Først da kan NSM føre tilsyn med sikkerheten.
AA170320 Han trakk frem at både Gauldal brann- og redningstjeneste og Arbeidstilsynet hadde vært på tilsyn ved bedriften i månedene før brannen brøt ut.
AA170320 I dag føres tilsyn med rundt 400 objekter.
AA170320 Først da kan NSM føre tilsyn med sikkerheten.
SA170319 Departementet for innenrikssikkerhet, Homeland Security, skal føre tilsyn med prosjektet og etter hvert patruljere og vedlikeholde muren.
FV170319 Bildet er tatt i høst, like før fylkesmannens tilsyn .
DN170319 Det skal også lages en strategi for kultur og reiseliv, forskningsinnsatsen innen reiseliv skal økes og tilsyn og kontroller med næringen skal både forenkles og reduseres i omfang.
DN170319 Departementet for innenrikssikkerhet, Homeland Security, skal føre tilsyn med prosjektet og etter hvert patruljere og vedlikeholde muren.
DB170319 - Reiselivsnæringen berøres av i alt 18 ulike tilsyn .
DB170319 - For at byrden ved tilsyn skal bli minst mulig for næringslivet, bør tilsynspraksisen koordineres og samordnes.
DB170319 Tilsyn har stor samfunnsmessig betydning ved at de skal bidra til å sikre at lover overholdes, og målet med tilsynene er å forebygge avvik og dårlig praksis.
BT170319 Departementet for innenrikssikkerhet, Homeland Security, skal føre tilsyn med prosjektet og etter hvert patruljere og vedlikeholde muren.
AP170319 Departementet for innenrikssikkerhet, Homeland Security, skal føre tilsyn med prosjektet og etter hvert patruljere og vedlikeholde muren.
AA170319 Departementet for innenrikssikkerhet, Homeland Security, skal føre tilsyn med prosjektet og etter hvert patruljere og vedlikeholde muren.
AA170319 Departementet for innenrikssikkerhet, Homeland Security, skal føre tilsyn med prosjektet og etter hvert patruljere og vedlikeholde muren.
VG170318 MELLOM SLAGENE : Helene Olafsen får tilsyn av sykepleieren på innspillingen, Caroline Sällbom, før hun skal bære stein i semifinalen i « Mesternes mester ».
DB170318 « Sikrede skal føre tilsyn med reisegodset, og alltid forlate reisegods innelåst. » « Verdigjenstander (... ) skal aldri etterlates i bil, båt, campingvogn, telt eller i rom som flere enn sikrede eller hans reisefølge disponerer. » « [ Verdigjenstander ] skal sikrede bære på seg eller oppbevare i låst safe. » - Det å
DB170318 - Det vil også avhenge av hvilken tilstand en selv er i, og hvilken tilsyn en har med gjenstandene sine.
DB170318 Begge de anklagede fikk innvilget kausjon på den betingelse av at de ikke skal ha kontakt med barn under 18 år uten tilsyn , bortsett fra familiemedlemmer, og at de ikke deltar i veldedighetsarbeid som involverer barn under 18 år.
DN170317 Det skal også lages en strategi for kultur og reiseliv, øke forskningsinnsatsen innen reiseliv og forenkle og redusere omfanget av tilsyn og kontroller.
DB170317 For Kiko er døv, antagelig et resultat av at han ble banket opp av en trener, og har også medisinske problemer som krever kontinuerlig tilsyn .
AP170317 Dens hovedoppgave er å føre tilsyn med etterertningstjenestene.
AP170317 - Fylkesmannens helseavdeling i Buskerud valgte ikke å gå inn med tilsyn i dette tilfellet.
VG170316 Bakgrunnen for anmeldelsen er tilsyn gjort i desember og januar som viser at ansatte har jobbet opp til 88 timer i uken, melder NRK.
DN170316 Bakgrunnen er tilsyn gjort i desember og januar som viser at ansatte har jobbet opp til 88 timer i uken.
DB170316 Varsler nytt tilsyn med Veireno etter Dagbladet-avsløring ¶
DB170316 Så går vi inn med tilsyn og gir veiledning om regelverkets muligheter.
DB170316 Dette er nå forhold som Arbeidstilsynet i Oslo undersøker i et tilsyn med Oslo kommune som innkjøper.
DB170316 Det gjorde vi fordi Dagbladet gjennom et oppslag hadde tipset oss om at det fortsatt ble jobbet ulovlig hos Veireno etter vårt første tilsyn , sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, Hanne Luthen.
DB170316 Da Arbeidstilsynet på bakgrunn av dette rykket ut på tilsyn nummer to, ba de om å få kopier av timelistene til de 30 ansatte som har jobbet mest.
DB170316 Arbeidstilsynet har allerede politianmeldt selskapet en gang på bakgrunn av sitt første tilsyn med Veireno.
DB170316 - Vi gjorde et tilsyn nummer to med Veireno den 7. februar.
DA170316 Bakgrunnen for anmeldelsen er tilsyn gjort i desember og januar som viser at ansatte har jobbet opp til 88 timer i uken, melder NRK.
DA170316 | Krever uanmeldte tilsyn
DA170316 Nå krever Fagforbundet bedre tilsyn .
DA170316 Men at bydelene skal ha to uanmeldte tilsyn ved hvert sykehjem årlig.
DA170316 Med de varslede skal det være seks tilsyn hvert år.
DA170316 Henrik Mevold er direktør for samfunnskontakt der, og forteller at de ikke har statistikk på uanmeldte tilsyn på Oslos sykehjem.
DA170316 Det han ønsker seg er flere uanmeldte tilsyn .
DA170316 Det gjøres tilsyn
DA170316 Deretter vil det bli avgjort om det skal gjennomføres ytterligere tilsyn .
DA170316 - Tilsyn i dag er ofte anmeldte på forhånd, sier han.
AA170316 Bakgrunnen for anmeldelsen er tilsyn gjort i desember og januar som viser at ansatte har jobbet opp til 88 timer i uken, melder NRK.
VG170315 I oktober dro derfor både Fellesforbundet og Arbeidstilsynet på tilsyn til adressen.
VG170314 - Det var 28 tilsyn eller besøk på Gaustad i 2016.
VG170314 * 1 De fleste tilsyn skjer uten at leder av kontrollkommisjonen er tilstede.
DA170314 Barnehager mangler tilsyn
DA170314 - Det er bekymringsfullt at det på landsbasis bare er ført tilsyn med 6 av 10 barnehager i løpet en treårsperiode, og at det samtidig er avdekket feil eller mangler ved halvparten av barnehagene, sier Linhave.
AA170314 Da mannen ble funnet, var det bestilt ambulanse slik at han umiddelbart fikk tilsyn av helsepersonell.
VG170313 - Det var 28 tilsyn eller besøk på Gaustad i 2016.
VG170313 * 1 De fleste tilsyn skjer uten at leder av kontrollkommisjonen er tilstede.
DB170313 Han fikk umiddelbart tilsyn av helsepersonale på arenaen, før han senere ble flyttet til sykehuset i Valencia.
AP170313 Utvalget representerer folkevalgtes tilsyn med de hemmelige tjenestene.
AP170313 * EOS-utvalget varslet også at noe slikt kunne får skadevirkninger for deres tilsyn og for EOS-tjenestene selv.
AP170313 Dette er utvalget som representerer folkevalgt tilsyn med de hemmelige tjenestene.
AP170313 Dette er utvalget som representerer folkevalgt tilsyn med de hemmelige tjenestene.
AA170313 - Kontrollkomiteen er satt til å føre løpende tilsyn på vegne av bystyret, og ikke med bystyret.
AP170311 Dette er utvalget som representerer folkevalgt tilsyn med de hemmelige tjenestene.
AP170310 I boken skriver hun : « Kan vi få et stedlig tilsyn », ber jeg Helsetilsynet om da jeg melder den fjerde hendelsen.
AP170310 Fylkeslege Meera Grepp i Buskerud har ikke sett det nødvendig med stedlig tilsyn ved Akuttseksjonen, Drammen DPS.
AP170310 Ba om tilsyn fra myndighetene ¶
AP170310 - Vi har også tatt bekymringsmeldingen fra de to ansatte med i vår vurdering, men ikke sett det nødvendig å ha noe stedlig tilsyn ved Akuttseksjonen, sier Grepp.
AA170310 Mens de første ofrene for branntragedien i Guatemala begraves, øker raseriet mot myndighetene for manglende tilsyn ved ungdomshjemmet der 37 jenter omkom.
AA170310 Ved tilsyn stiller legen diagnosen lungebetennelse, og Ole får antibiotikabehandling.
AA170310 Ole har daglig tilsyn med hjemmesykepleie.
AP170309 • Formålet er å forebygge overskjenking, vold og ordensforstyrrelser, gjennom opplæring av ansatte og økt kontroll og tilsyn . • Prosjektområdet ligger i Oslo sentrum og omfatter nå 125 skjenkesteder • Prosjektet startet i 2011, ble utvidet i 2014, og skal vare ut 2017 • Studien som rapporteres er finansiert av Norges Forskningsråd ¶ runzelkorn
AA170309 - Vi stiller som vilkår at han må utføre slike inngrep på offentlig sykehus, under tilsyn og veiledning av godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer, skriver Helsetilsynet.
SA170308 Daglig tilsyn
DA170308 Komiteen mener dette kunne skapt en risiko for at fremtidige tilsyn skulle svekkes av tjenestens manglende tillit til at graderte opplysninger ble håndtert etter kontrolloven.
DA170308 - Det er alvorlig at presidentskapet ikke forholdt seg til EOS-utvalgets advarsler om mulige skadevirkninger for både EOS-utvalgets tilsyn og EOS-tjenestene selv, skriver komiteen.
AP170308 Mener dette kunne skapt en risiko for at fremtidige tilsyn skulle svekkes av tjenestens manglende tillit til at graderte opplysninger ble håndtert etter kontrolloven, at ansatte kunne utsettes for krysspress ved å bryte straffesanksjonerte taushetsplikt, og at EOS-utvalget ikke ville få informasjon fra kilder.
AP170308 Mener det er alvorlig at presidentskapet holdt EOS-utvalgets advarsler om mulige skadevirkninger utenfor for både EOS-utvalgets tilsyn og berørte tjenester.
AA170308 Komiteen mener dette kunne skapt en risiko for at fremtidige tilsyn skulle svekkes av tjenestens manglende tillit til at graderte opplysninger ble håndtert etter kontrolloven.
AA170308 - Det er alvorlig at presidentskapet ikke forholdt seg til EOS-utvalgets advarsler om mulige skadevirkninger for både EOS-utvalgets tilsyn og EOS-tjenestene selv, skriver komiteen.
VG170306 Trumps pressetalsmann Sean Spicer sa da at hverken Det hvite hus eller presidenten kommer til å kommentere saken ytterligere før et tilsyn er gjennomført.
SA170306 Jacobsen fikk tilsyn av lege etter fallet, men de fant ikke mer enn at hun hadde slått seg kraftig på det isete underlaget.
FV170306 Jacobsen fikk tilsyn av lege etter fallet, men de fant ikke mer enn at hun hadde slått seg kraftig på det isete underlaget.
DN170306 Da risikerer man at pasientene blir liggende uten nødvendig tilsyn .
DB170306 Streifbeiting av sau med minimalt tilsyn er i en del områder serveringsklar ulvemat.
DA170306 Kommunaldepartementet, ved hjelp av fylkesmennene, skal avgjøre når en kommune ikke leverer trygge nok tjenester gjennom tilsyn , ifølge Njåstad.
DA170306 I brevet kommer det klart fram at Fylkesmannen er bekymret for skolens saksbehandling rundt « Ragne » og varsler Utdanningsdirektoratet som rette instans for å vurdere tilsyn ved Rudolf Steinerskolen i Oslo : « Fylkesmannen mener at det på bakgrunn av ovennevnte foresatt er grunn til bekymring knyttet til om skolen oppfyller kravene i opplæringsloven § 5-4, saksbehandling i samband med vedtak om spesialunder
DA170306 Hun bekrefter at direktoratet går målrettet til verks før de plukker ut skoler de velger å føre tilsyn med : ¶
DA170306 Bente Barton Dahlberg er avdelingsdirektør for tilsyn i Utdanningsdirektoratet.
DA170306 - Vi iverksetter tilsyn der det er sannsynlig at det foregår brudd på regelverket og der vi mener det har negative konsekvenser for elevene.
AP170306 Jacobsen fikk tilsyn av lege etter fallet, men de fant ikke mer enn at hun hadde slått seg kraftig på det isete underlaget.
VG170305 - Hverken Det hvite hus eller presidenten kommer til å kommentere saken ytterligere før et tilsyn er gjennomført, skriver Spicer med henvisning til granskingen Trump har bedt om. ( 2/4 ) President Trump is requesting that as part of their investigation into Russian activity, the congressional intelligence committees ¶
DN170303 Ifølge næringslivsavisen Caixin skal det etableres et nytt tilsyn som skal få overoppsyn.
DN170303 Det er et utall ulike tilsyn og etater som er underlagt finansdepartementet, sentralbanken og regjeringen som har ansvaret for å overse de kinesiske markedene.
DB170303 Tilsyn og undersøkelser tyder på at det er betydelige forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre.
VG170302 Bredt tilsyn
DB170302 - Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som produseres og selges i Norge er merket slik regelverket sier.
VG170301 Fylkesmannen har ført tilsyn med barneverntjenesten siden kommunene Nordre land og Søndre land fikk en felles barneverntjeneste i 2015.
DB170301 Tilsyn har de siste par årene ved en del anledninger vart opp til en time.
DB170301 » Ifølge Oppland Arbeiderblad ble kommunestyret orientert om hovedpunktene i Fylkesmannens tilsyn i februar, og rådmann i Nordre Land møtte sterk kritikk.
DB170301 Fylkesmannen har ført tilsyn med sakene til 253 barn, og opplyste kommunen om forholdene på et møte den 30. januar.
DA170301 - De ansatte vurderer løpende om det skjer endringer i helsetilstanden som krever tilsyn av helsepersonell.
BT170301 - De ansatte vurderer løpende om det skjer endringer i helsetilstanden som krever tilsyn av helsepersonell.
BT170301 - De ansatte vurderer løpende om det skjer endringer i helsetilstanden som krever tilsyn av helsepersonell.
AP170301 Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten.
AP170301 Dette ble undersøkt i Fylkesmannens tilsyn av barnevernstjenesten i Søndre Land og Nordre Land i Oppland : ¶
AP170301 Det er likevel bra at vi har et tilsyn som fungerer.
AA170301 - De ansatte vurderer løpende om det skjer endringer i helsetilstanden som krever tilsyn av helsepersonell.
AA170301 Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten.
AA170301 Det er likevel bra at vi har et tilsyn som fungerer.
AA170301 - Fylkesmannens tilsyn har avdekket en god del mangler i hvordan vi jobber i den enkelte barnevernssak.
AA170301 Nasjonale tilsyn avdekker store avvik mellom lovgivers intensjon og kommunenes praksis.
AA170301 Med så klare funn, er det liten grunn til at situasjonen er bedre der det ikke har vært tilsyn .
AA170301 I alle tilsyn i Trøndelagsfylkene er det avvik.
DB170228 Funnet samsvarer godt med det Arbeidstilsynet konstaterte etter 171 tilsyn i fjor på offentlige og private barnevernsinstitusjoner.
AA170226 Torsdag ettermiddag skulle feieavdelingen sende ut sms-varsel om tilsyn av ulike boenheter i Trondheim.
AA170226 - Det ringte inn fra hele landet der folk stusset på et varsel om tilsyn på en adresse de fleste hadde ingen tilknytning til, sier avdelingslederen.
AP170225 Vi har også en offensiv plan for å vurdere ytterligere flytting av viktige oppgaver innenfor blant annet kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, kulturoppgaver og tilsyn .
AA170225 Mange trenger kontinuerlig tilsyn , de er så dårlige til bens at de ikke kan gå alene.
VG170224 Men i forslaget om digitalt grenseforsvar ble det foreslått at tilsyn med overvåkingen skal underlegges Samferdselsdepartementet, ikke EOS-utvalget.
VG170224 Han understreker at utvalget har tatt opp flere forhold som de mener man ikke kan gå bort fra dersom et digitalt grenseforsvar innføres, men at spørsmålet om hvor et tilsyn skal underlegges, ikke er blant disse.
VG170224 Et godt virkemiddel for å sikre tillit, er at de instansene som har ansvaret for tilsyn , har forskjellig organisatorisk oppheng, sier Lysne.
VG170224 Et tilsyn som har med kommunikasjonsvern å gjøre, vil naturlig høre hjemme der, sier han.
VG170224 Det viktigste er at det faktisk blir et tilsyn , sier Lysne.
VG170224 - Det viktige her er at vi har et tilsyn som holder et blikk på alt som skjer.
DA170224 I tillegg utfører Arbeidstilsynet tilsyn .
SA170223 » Det ligger an til motsetningsforhold allerede der, men det er ingen tvil om at det er særdeles uklart for de i den skarpe enden, som har bruk for beskyttelse i regelverket og har bruk for et tydelig tilsyn å henvende seg til.
DA170223 Rederiet som eier skipet har inngått bergingskontrakt med selskapet Bukser og Berging som står for slepingen, mens Kystverket fører tilsyn med deres planlagte berging av havarist.
DA170223 Direktoratets inspektører var om bord i skipet og utførte et tilsyn i forrige uke.
AA170223 Direktoratets inspektører var om bord i skipet og utførte et tilsyn i forrige uke.
SA170222 De takket nei, fordi uanmeldt tilsyn som metode ikke var hensiktmessig når de hadde hatt møter med Subsea 7 og operatørselskapet Statoil.
SA170222 | Petroleumstilsynet har gjort seks tilsyn på 13 år ¶
SA170222 Men heller ikke de får ofte tilsyn .
DB170222 « I enkelte tilsyn trekkes det også fram at 'latent vold' ( 'risiko for at voldsepisoder skal inntreffe selv når det ikke er aktiv voldsutøvelse' ) påvirker arbeidsmiljøet og er en slitasjefaktor. [...
DB170222 Etter gjennomført tilsyn, har Arbeidstilsynet avdekket avvik som medfører varsel om pålegg i 93 av totalt 171 tilsyn .
DB170222 Etter gjennomført tilsyn , har Arbeidstilsynet avdekket avvik som medfører varsel om pålegg i 93 av totalt 171 tilsyn.
DB170222 - Det er veldig positivt at det føres tilsyn mot dette.
DB170222 ( Dagbladet ) : Fra juni til desember i fjor, førte Arbeidstilsynet 171 tilsyn overfor offentlige og private barneverninstitusjoner.
DA170222 Skadelidende tilsyn
DA170222 I 2003 vedtok Stortinget å flytte sju statlige tilsyn ut av Oslo.
VG170221 Presley søkte om skilsmisse i juni i fjor og krever full omsorg for tvillingene, og at Lockwood kun får samvær under tilsyn .
DN170221 Det skjedde like etter at Lillesand kommune gjennomførte tilsyn på eiendommen etter et anonymt telefontips om mulige ulovlige tiltak på eiendommen.
DB170221 I går ble det kjent at Arbeidstilsynet i Oslo åpner tilsyn med Oslo kommune.
DB170221 Arbeidstilsynet har også politianmeldt selskapet på bakgrunn av sitt første tilsyn med selskapet.
AP170221 januar 2003, da han kom med nyheten om at åtte statlige tilsyn skulle flyttes ut av Oslo FOTO : Stenersen, Tor ¶
AP170221 januar 2003 proklamerte daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman ( H ) med brask og bram at åtte statlige tilsyn og 900 arbeidsplasser skulle ut av Oslo.
AA170221 Forbrukerombudet har hatt tilsyn med ti ulike strømselskaper de har mottatt flere klager og tips om.
DB170220 ¶ VARSLER TILSYN : Dagbladet har tidligere avdekket at Veireno måneder før oppstarten fortalte Oslo kommune at søppeloppdraget ikke kunne løses uten dispensasjon fra arbeidsmiljøloven.
DB170220 Nå vil Arbeidstilsynet ha tilsyn av kommunen.
DB170220 Nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, er ikke overrasket over at Arbeidstilsynet nå rykker ut på tilsyn .
DB170220 - I lys av alle lovbruddene som har vært, og at Arbeidstilsynet nylig politianmeldte Veireno for dette, er et tilsyn med kommunen nå neste naturlige skritt, sier Delin til Dagbladet.
DB170220 Fylkesmannen overtar tilsyn med EMA-mottak, noe som forutsetter lovfesting av kvalitetskrav til EMA-mottak. | - Jeg har ingenting mer å si om situasjonen.
AA170220 Vi har ulike tilsyn i våre barnehager, vi leverer årsmeldinger og har brukerundersøkelser.
DB170219 - Vår erfaring er at Kongo er et meget krevende land å føre tilsyn og kontroll i.
VG170218 Sist staten flyttet tilsyn ut av Oslo, gikk det ikke så bra, ifølge en evaluering regjeringen mottok i 2009.
BT170218 Det kan skape større tillit til statsapparatet når innbyggerne kommer nærmere direktorater og tilsyn .
AA170218 Utflyttingen av ni statlige tilsyn for noen år tilbake viste at svært få ble med på flyttelasset ut av Oslo.
DB170217 Ønsker eget tilsyn
DB170217 Et eget tilsyn bør opprettes for å holde bransjen i ørene, mener han.
DB170217 - Vi har flere eksempler på at vi har gått til Arbeidstilsynet og bedt dem dra på tilsyn , hvor de svarer oss at de ikke har kapasitet til å gjøre noe med dette, sier Pedersen.
AP170217 Arbeidstilsynet har ikke vært på tilsyn og kan ikke uttale seg om forholdet på Hedmarken, men « følger med på situasjonen ».
AP170217 Normans utflytting av åtte statlige tilsyn skjedde riktignok etter et forlik mellom regjeringspartiene og SV og Ap.
AP170217 - De må få en ny Victor Norman, og flytte direktorater og tilsyn ut av Oslo på en brutal måte.
AP170217 Victor Norman tok mange på sengen da han flyttet syv tilsyn fra Oslo til andre deler av landet i 2003.
AP170217 For 14 år siden skrev daværende administrasjonsminister Victor Norman ( H ) politisk historie ved å gjennomføre utflytting av syv statlige tilsyn fra Oslo til andre steder i Norge.
AA170217 Det er på høy tid regjeringen kommer på banen, snart 15 år etter at Bondevik-regjeringen fikk flyttet åtte tilsyn til byer rundt i landet.
VG170216 Sanner er ikke tydelig på hvilke type jobber dette er, men viser til at både kunnskap, landbruk bistand, tilsyn , justis og kultur kan bli berørt.
DB170216 ( Dagbladet ) : Hestene hadde ikke hatt tilsyn av dyrlege på ti år og ikke fått behandling mot lus.
AA170216 Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokatene i Oslo, hadde ikke hestene fått tilsyn av veterinær på ti år, skriverDrammens Tidende.
SA170215 på dette dersom du skal tenne opp ild når forbundet oppheves : ¶ at all bruk av ild utendørs skjer på eget ansvari ¶ at det er innhentet tillatelse til bål og brenning av grunneieri ¶ at slokkemidler må være tilgjengeligi ¶ ilden må være slukket før mørkets frambruddi ¶ ansvarlig voksen person må ha tilsyn , og ikke forlate stedet før det med sikkerhet et konstatert at ild og glør er helt slukketi ¶ å rydde
DB170215 I gang med tilsyn nummer to ¶
DB170215 - Vi var på tilsyn hos Veireno mandag denne uken, etter at vi gjennom Dagbladet ble kjent med at det skal ha vært langt mer overtid i selskapet enn vilkårene vi har satt, sier tilsynsleder Hanne Luten til Dagbladet.
DB170215 ( Dagbladet ) : Arbeidstilsynet politianmelder renovasjonsselskapet Veireno etter at et tilsyn avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i oktober.
DB170215 Mattilsynet har vært på tilsyn hos denne damen siden 2010.
BT170215 Han vil ikke bekrefte om de ble tipset om arbeidsforholdene, men sier at de normalt vil gå på tilsyn hvis de får så klar dokumentasjon som de nå har blitt vist.
AA170215 Da Høyres Victor Norman sto i spissen for utflytting av 800 arbeidsplasser i ulike statlige tilsyn , ble det bråk.
AA170215 Det er kommet på plass bedre tilsyn med hvordan parlamentarikerne følger reglene og behandler saker, mer åpenhet rundt ansettelse av dommere i korte engasjementer og bedre opplæring av dommere i etikk, integritet, forventet måte å behandle saker på og interessekonflikter.
AA170215 Han vil ikke bekrefte om de ble tipset om arbeidsforholdene, men sier at de normaltvil gå på tilsyn hvis de får så klar dokumentasjon som de nå har blitt vist.
VG170214 I tillegg har Kelly ført tilsyn med Guantanamo-fengselet, der han tidligere har uttalt at det ikke fantes noen uskyldige innsatte der. * 1 Trumps egen svigersønn og nyutnevnte seniorrådgiver Jared Kushner ( 36 ) har ifølge flere av Politicos kilder ved Det hvite hus blitt vurdert til stillingen.
VG170214 Elim Bokollektiv tilbyr heldøgns omsorg med trygghet, tilsyn og trivsel, sier Atle Svendal ( Ap ), som er leder for komité for helse og omsorg i Arendal kommune, til Agderposten.
DB170214 Selv om DGF blir inngjerdet av datafiltre, egen domstol, eget tilsyn og sluttkontroll av Stortingets EOS-utvalg ( for de hemmelige tjenester ), er det likevel ingen tvil om at personvernet i Norge oppheves.
DB170214 Store deler av skog og fjell, noe som kalles utmarksbeite, kan selvsagt brukes om sommeren, under forutsetning at man har forsvarlig tilsyn for dyrene.
AP170214 Påleggene ble bedriften ilagt etter et tilsyn i høst avslørte massive brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170214 Blant annet på bakgrunn av tips om at Veireno har benyttet seg av overtid utover det begrensede samtykket selskapet har fått, hadde Arbeidstilsynet et nytt tilsyn i bedriften i fire uker i desember og januar.
AA170214 Ifølge USA har El Aissami, mens han var innenriksminister og guvernør i delstaten Aragua, beskyttet og ført tilsyn med store forsendelser av kokain fra Venezuela til Mexico og USA.
DB170212 Statsminister Erna Solberg deltar på et varslet tilsyn på byggeplassen for Fernanda Nissens skole i bydel Sagene tirsdag morgen.
DB170211 I løpet av kampen måtte en syk Ruud få tilsyn av medisinsk personell.
VG170210 | Åpner tilsyn etter nødnettskandalen ¶
VG170210 - Vi vil foreta et tilsyn , og går inn i saken for å se om det foreligger noen brudd på sikkerhetsloven eller andre forhold, sier Øvstedal og legger til.
VG170210 - Man er like avhengig av gode rutiner, tilsyn , kompetanse og streng oppfølging uansett.
DN170210 - Man er like avhengig av gode rutiner, tilsyn , kompetanse og streng oppfølging uansett.
BT170210 - Man er like avhengig av gode rutiner, tilsyn , kompetanse og streng oppfølging uansett.
AP170210 Fylkesnemnda vedtok i 2014 at foreldrene fikk være sammen med Jakob under tilsyn en time en gang i året.
AP170210 Begge foreldrene er innforstått med at samvær eventuelt kunne foregå under tilsyn .
AP170210 | Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning etter sikkerhetsbrudd i Nødnett ¶
AP170210 Starter tilsyn over helgen ¶
AP170210 - Vi begynner til uken med tilsyn i Direktoratet for nødkommunikasjon.
AP170210 Fylkesnemnda vedtok i 2014 at foreldrene fikk være sammen med Jakob under tilsyn en time en gang i året.
AP170210 Begge foreldrene er innforstått med at samvær eventuelt kunne foregå under tilsyn .
AP170210 Fylkesnemnda vedtok i 2014 at foreldrene fikk være sammen med Jakob under tilsyn en time en gang i året.
AP170210 Begge foreldrene er innforstått med at samvær eventuelt kunne foregå under tilsyn .
AA170210 - Man er like avhengig av gode rutiner, tilsyn , kompetanse og streng oppfølging uansett.
DA170209 Det er ellers fylkesmannen som fører tilsyn med friskolene.
DB170208 På spørsmål fra Dagbladet om Veireno har noen kommentar til at Arbeidstilsynet nå varsler enda et nytt tilsyn , svarer Enger : ¶
DB170208 Nå reagerer Arbeidstilsynet, og varsler et nytt tilsyn med Veireno : ¶
AA170208 Vi vil oppfordre dem til å melde fra til kommunen om de som ikke har system for alderskontroll i orden, slik at kommunen kommer seg ut på tilsyn der behovet er størst, sier Kofstadmoen.
AA170208 Solstudio-kontrollør Elin Grønvold Aunet i Trondheim kommune har vært på flere uanmeldte tilsyn etter at kravet om alderskontroll ble innført ved nyttår.
AA170208 I Trondheim kommune er det Miljøenheten som fører tilsyn med solstudioene.
AA170208 De bekrefter at vegen fra tilsyn til eventuelle dagbøter er lang.
AA170208 - Vi har vært på uanmeldte tilsyn , og har i de fleste tilfeller ikke truffet eier på tilsynet.
VG170207 Tilsyn med blodforgiftning : 11 av 11 sykehus bryter loven ¶
AP170207 I et tilsyn Arbeidstilsynet gjennomførte hos Veireno, som siden 3. oktober har hatt ansvaret for innsamling av alt husholdningsavfall i Oslo, ble det påvist en rekke graverende brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
AP170207 I et tilsyn Arbeidstilsynet gjennomførte hos Veireno, som siden 3. oktober har hatt ansvaret for innsamling av alt husholdningsavfall i Oslo, ble det påvist en rekke graverende brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
SA170205 For å unngå at boligkjøpere blir lurt, vil Forbrukerombudet derfor føre tilsyn med utbyggere og prosjektmeglere i år.
DN170205 For å unngå at boligkjøpere blir lurt, vil Forbrukerombudet derfor føre tilsyn med utbyggere og prosjektmeglere i år.
VG170204 Det er Medietilsynet som fører tilsyn med reklame og sponsing på norsk TV.
VG170204 - Ordningen har utviklet seg i en retning hvor familier holder seg med billig hushjelp, hvor det ikke er noe reelt tilsyn med hva som skjer og hvor mye de tvinges til å jobbe.
AA170204 Regjeringen må sikre tilstrekkelig transparens, tilsyn og kontroll med bruken av disse virkemidlene, påpeker Waterhouse.
VG170203 For det andre, så skal det være en uavhengig tredjepart som er til stede med tilsyn underveis - og det skal i tillegg være legalitetskontroll etter at innsamlingen har skjedd, forklarer han.
DB170203 Vi fører også tilsyn med hvordan nettselskapene følger opp regelverket, skriver hun i en e-post til Dinside.
BT170203 Reformen innebar dessuten opprettelsen av et nytt tilsyn for tilbydere av boliglån, studielån og andre finanstjenester. ( ©NTB ) ¶
DB170202 - Når vi er på tilsyn har vi fokus på mange ting, en av dem er selvsagt hygiene.
DB170201 Rapporten, som konkluderer med at Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven 344 ganger, baserer seg på et stedlig tilsyn og gjennomgang av timelistene til 29 Veireno-ansatte fra oktober måned.
BT170201 Den har vi overholdt, og de følger opp med både tilsyn og stedlig tilsyn .
BT170201 Den har vi overholdt, og de følger opp med både tilsyn og stedlig tilsyn.
AP170131 Stiftelsestilsynet fører tilsyn og kontroll, og skal påse at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven.
FV170130 Fengselet vil nå gjennomgå sine rutiner for tilsyn og kontakt med innsatte.
DB170130 Det var vekterselskapet Nokas som gjennom fire år sto for tilsyn med et av Norges mest framtredende signalbygg, men etter en anbudskonkurranse stakk giganten Toma Gruppen, ved underselskapet Toma securites, av med kontrakten i januar 2015.
SA170129 Tenk deg selv at du trenger tilsyn om natten : Fremmede og ulike mennesker åpner døren og stikker hodet inn.
SA170129 Helsedirektoratet har anbefalt at kommuner innfører digitalt tilsyn og pasientvarslingssystem og logistikkløsning for mer optimale kjøreruter hjem til de som trenger det.
SA170129 Han sier brukernes erfaring er større trygghet og mer frihet med digitalt tilsyn . ( ©NTB ) ¶
DN170129 Moore Solutions er for tiden under pågående tilsyn av Finanstilsynet.
DN170129 Tenk deg selv at du trenger tilsyn om natten : Fremmede og ulike mennesker åpner døren og stikker hodet inn.
DN170129 Helsedirektoratet har anbefalt at kommuner innfører digitalt tilsyn og pasientvarslingssystem og logistikkløsning for mer optimale kjøreruter hjem til de som trenger det.
DN170129 Han sier brukernes erfaring er større trygghet og mer frihet med digitalt tilsyn .
BT170128 Ingen ble alvorlig skadet, men en person fikk tilsyn av lege etter å ha pustet inn røyk, ifølge BA, som først meldte om saken.
AP170128 Tenk deg selv at du trenger tilsyn om natten : Fremmede og ulike mennesker åpner døren og stikker hodet inn.
AP170128 Kommunalsjef Morten Svarverud i Bærum forteller at beboerne sier de opplever større trygghet og mer frihet med digitalt tilsyn .
AP170128 Digitalt tilsyn
AP170128 Digitalt tilsyn om natten ¶
SA170126 I saker som aktualiserer hastevedtak har barneverntjenesten prinsipielt tre alternativer : Å fatte hastevedtak, iverksette hjelpetiltak og/eller tilsyn i familien, samt ikke å gjøre noe i det hele tatt.
SA170126 Der myndighetskontroll og tilsyn har begrenset innsyn utenfra, har verneorganisasjon og fagforeninger/tillitsvalgte et blikk innenfra og med en genuin egeninteresse i å beskytte egne liv og helse på sin arbeidsplass.
SA170126 I saker som aktualiserer hastevedtak har barneverntjenesten prinsipielt tre alternativer : Å fatte hastevedtak, iverksette hjelpetiltak og/eller tilsyn i familien, samt ikke å gjøre noe i det hele tatt.
BT170126 Beboerne fikk tilsyn av helsepersonell på stedet.
AP170126 Myndighetene i USA har indikert at de kan komme til å fjerne forbudet mot forskningen og i stedet innføre sterkere tilsyn med forskningen.
DB170124 Etterpå fikk han tilsyn mens minuttene gikk.
BT170124 Vi mener at gjeldende regelverk er fullstendig og velegnet sammen med omfattende risikobasert tilsyn .
DN170122 Veiledning av og tilsyn med offentlig forvaltning er en del av Arkivverkets arbeidsoppgaver.
BT170122 - En kvinne hadde pustet inn pulver og måtte ha tilsyn av ambulanse, sier operasjonslederen.
DN170119 Revurderingen skal ta hensyn til funn i våre tilsyn , egne funn og kunnskap om den tekniske tilstanden på innretningen samt kompetanse og kapasitet i organisasjonen », opplyser tilsynet i en melding torsdag.
DN170119 Myhrvold viste til observasjoner fra pågående tilsyn med styring av risiko, tilsyn med styring av arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og gransking av hendelse med personskade i 2016.
DN170119 Myhrvold viste til observasjoner fra pågående tilsyn med styring av risiko, tilsyn med styring av arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og gransking av hendelse med personskade i 2016.
DN170117 « Dette innebærer at Finanstilsynet ikke har tilsyn med foretaket eller de tjenestene foretaket tilbyr », skriver tilsynet.
DN170117 | Tilsyn advarer ¶ ¶
BT170117 Derfor mener utvalget at DGF utstyres med skal innrettes med et nytt lovverk, domstolskontroll og et eget tilsyn , på en måte som er juridisk holdbar.
FV170116 Statens helsetilsyn gjennomfører nå et nasjonalt tilsyn med behandlingen av blodforgiftning ved akuttmottakene.
FV170116 ( ©NTB ) ¶ | Tilsyn ved blodforgiftning : Sørlandet sykehus iverksetter strakstiltak ¶
DB170116 Etterforskningen avdekket mangel på organisering, tilsyn og sviktende styringskultur.
SA170114 Selv om lovverket skal sikre gode og forsvarlige helsetjenester og hindre overgrep, viser et stort omfang forskning, tilsyn og rapporter at lovverket ikke blir fulgt i praksis !
SA170113 Det er folket « med skoa på » som gjør et Ptil til et godt tilsyn .
DN170113 - Våres institusjonelle kunder har de nødvendige godkjennelser og lisenser og er underlagt tilsyn fra relevante myndigheter.
AP170113 Nå har han søkt om støtte til tilsyn av kuflokkenb før neste beitesesong.
AP170113 Nå har han søkt om støtte til tilsyn av kuflokkenb før neste beitesesong.
AP170113 Nå har han søkt om støtte til tilsyn av kuflokkenb før neste beitesesong.
DN170112 Etter at over 30 uhell og feil i første driftsår startet Petroleumstilsynet i desember 2016 tilsyn med sikkerheten på oljeplattformen.
AP170112 - Jeg informerte på bystyremøtet den 26.10 at det hadde dukket opp påstander om brudd på arbeidsmiljøloven og at Arbeidstilsynet skulle gjennomføre tilsyn .
BT170111 Uavklarte ansvarsområder, svak oppfølging av nyansatte og manglende informasjon om tilstanden til pasientene er noen av bruddene Fylkeslegen fant under et tilsyn av legevakten på Os.
BT170111 FÅR KRITIKK : Legevakten på Os og Samnanger får kritikk for flere brudd på krav etter tilsyn fra fylkeslegen i Hordaland.
BT170111 Fylkeslegen i Hordaland avdekket flere avvik etter tilsyn hos legevakten på Os i desember.
AP170111 Arboristene fra Vaktmesterkompaniet har tilsyn med trærne i alle parkene i Oslo øst, og alle tærne i byen overvåkes nøye.
AP170110 Nå har Arbeidstilsynet hatt tilsyn hos selskapet.
AP170110 Nå har Arbeidstilsynet hatt tilsyn hos selskapet.
AP170110 Et direkte kirkelig tilsyn opphørte nå, samtidig som universitetet ikke var fritt fra konfesjonelle bindinger og føringer.
AP170110 Det var kongen som skulle føre tilsyn , men den reformatoriske kongen var samtidig øverste leder for kirken.
DN170109 Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn 1. og 3. desember i fjor, og mandag ble det klart at Nordic Securities mister konsesjon til å drive investeringsrådgivning.
DN170109 Tilsynet, som har i oppgave å tilse at banker, meglerhus og andre finansinstitusjoner overholder lover og regler, gjennomførte i desember 2015 to stedlige tilsyn hos Nordic Securities, og har siden vært i prosess med foretaket.
DN170109 Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn 1. og 3. desember i fjor, og mandag ble det klart at Nordic Securities mister konsesjon til å drive investeringsrådgivning.
DB170109 Direkte sitat fra næringskomiteens egen innstilling ifm ett av medlemmene som stemte for avvikling : « Dette medlem mener det gjør inntrykk å høre Veterinærforeningen fortelle at de har flere veterinærer i Mattilsynet som opplever store faglige og etiske belastninger ved å gjennomføre tilsyn i pelsdyrfarmer.
BT170109 Elevene har store behov for hjelp og tilsyn gjennom hele skolegangen.
AP170107 Ifølge tiltalen har mannen unnlatt å sørge for nødvendig tilsyn og stell av katten sin ettersom han ikke sørget for at katten hadde tilstrekkelig tilgang til mat og vann.
DN170106 Storbanken Barclays og det Europeiske systemet for finansielt tilsyn ( ESRB ) mener nå at risikoen for et krasj i boligmarkedet er størst i Sverige, skriver Business Insider.
DB170106 I sine vurderinger legger Airlineratings.com ikke bare vekt på ulykker og nesten-ulykker, men ser også på faktorer som revisjoner fra luftfartsmyndigheter, statlige tilsyn , og også på selskapenes lønnsomhet og flåtealder.
DB170106 Her tas det hensyn også til andre forhold, som aktivt fokus på sikkerhet, og ikke minst rapporter fra myndigheter og tilsyn .
SA170104 | Petroleumstilsynet varsler tilsyn på Goliat ¶
SA170104 Det er jobben deres å gjøre tilsyn , sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge til avisen.
DN170104 NYTT TILSYN PÅ GOLIAT : Petroleumstilsynet varsler tilsyn med sikkerheten på oljeplattformen Goliat, som nå er steng for femte gang etter hele 34 uhell og feil i første driftsåret i fjor.
DN170104 NYTT TILSYN PÅ GOLIAT : Petroleumstilsynet varsler tilsyn med sikkerheten på oljeplattformen Goliat, som nå er steng for femte gang etter hele 34 uhell og feil i første driftsåret i fjor.
DB170102 De to migrantene måtte gis medisinsk tilsyn på grunn av oksygenmangel, skriver The Straits Times.
DB170102 ¶ TØFF JUL : Brad Pitt skal ifølge en nær venn ha brutt sammen i gråt flere ganger den siste tiden, fordi han ikke får se barna sine uten tilsyn .
DB170102 Hollywood-stjernen skal ha brast i gråt etter at han under tilsyn fikk overrekke barna noen julegaver, før de forsvant igjen.
BT170102 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane åpnet tilsyn mot Sogn barnevern og fastlegen til jenten i etterkant av hendelsen.
BT170102 - Vi har avgrenset vårt tilsyn til å se på om barnevernet har fulgt opp barnets særlige omsorgsbehov i samsvar med forsvarligkravet som er i barnevernloven, sier seksjonssjef hos Fylkesmannen, Hanne Sæbø, til NRK Sogn og Fjordane som først meldte om saken.
DB170101 Vi gjør allerede tilsyn med trafikkskoler og verksteder og har lang erfaring med å gjøre tilsyn , så selv om dette er et nytt område, tenker å trekke veksler på den kunnskapen vi allerede har, sier Russell til Dinside.
DB170101 Vi gjør allerede tilsyn med trafikkskoler og verksteder og har lang erfaring med å gjøre tilsyn, så selv om dette er et nytt område, tenker å trekke veksler på den kunnskapen vi allerede har, sier Russell til Dinside.
DB170101 Nytt tilsyn skal kontrollere at parkeringsselskapene følger reglene.
DB170101 Hun forteller at de blant annet skal godkjenne opplæringsplaner og prøveordning for parkeringsvaktene, og føre tilsyn med at regelverket blir fulgt.
DB170101 Det nye tilsynet skal føre tilsyn med parkeringsbransjen og passe på at de ulike parkeringsselskapene følger regelverket.
DB170101 - Vi tenker at det kan bli både uvarslet og forhåndsvarslet tilsyn .
DB170101 - Samtidig med innføringen av de nye reglene vil vi i begynne å føre tilsyn med de ulike parkeringstilbyderne, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.
DB170101 - Dette er en bransje hvor det delvis vært endel « cowboyvirksomhet », så at vi nå både får felles regler for offentlige og private parkeringsaktører - og får ryddige regler og tilsyn - dette er veldig gode nyheter for forbrukerne, uttaler direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet til Dinside.
FV161222 Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) som fører tilsyn med elektroniske produkter, Cecilie Daae, mener resultatene i rapporten er foruroligende, men at det er uklart om de representerer det egentlige bildet.
FV161222 - I våre tilsyn finner vi svært få produkter som er direkte farlige.
FV161222 - Hvert år er det rundt 1500 butikkbesøk hvor flere potensielt farlige produkter sjekkes hvert sted, og i tillegg til tilsyn med importører og produsenter.
AA161222 Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) som fører tilsyn med elektroniske produkter, Cecilie Daae, mener resultatene i rapporten er foruroligende, men at det er uklart om de representerer det egentlige bildet.
AA161222 - I våre tilsyn finner vi svært få produkter som er direkte farlige.
AA161222 - Hvert år er det rundt 1500 butikkbesøk hvor flere potensielt farlige produkter sjekkes hvert sted, og i tillegg til tilsyn med importører og produsenter.
AP161219 Nå vil statsråden vurdere tiltak som å føre tilsyn med fylkeskommunene.
AP161128 Tilsyn og kontroll er første steg for å gjøre produksjonen mest mulig miljøvennlig. 6.
SA161123 Mer kontroll, tilsyn og rapportering pga. økt « strekk » og økt størrelse og avstander, kan undergrave denne kapitalen.
AP161122 Dermed faller det utenfor vårt tilsyn .
AP161118 - I et tilsyn ved Sørlandet sykehus fra 2015 kom det blant annet frem at det kunne gå opp til 16 dager fra mor og barn er utskrevet, til riktig instans i kommunen har fått melding.
AP161118 Tilsyn fra Helsetilsynet viser at retningslinjene for barselomsorgen ikke følges opp.
AP161118 - I et tilsyn ved Sørlandet sykehus fra 2015 kom det blant annet frem at det kunne gå opp til 16 dager fra mor og barn er utskrevet, til riktig instans i kommunen har fått melding.
AP161118 Tilsyn fra Helsetilsynet viser at retningslinjene for barselomsorgen ikke følges opp.
BT161108 I løpet av de første åtte månedene i år har Arbeidstilsynet ført tilsyn ved 2.500 virksomheter i byggenæringen, og fant ut at 35 prosent av arbeidstakerne manglet kortene, ifølge Dagbladet.
VG161102 | Moské-ledere : Trenger ikke tilsyn
VG161102 Nå tar ledere i moskéne til orde for å avmystifisere koranskole-virksomheten, samtidig som de begrunner hvorfor det ikke er behov for noe statlig tilsyn med moskéene.
VG161102 Moské-ledere synes ikke det er noe behov for tilsyn med koran-undervisningen i moskéene.
VG161102 Dermed er det heller ikke inspeksjon eller tilsyn , sier Røe Isaksen til VG.
VG161102 - Vi finner det svært bekymringsfullt at forskning viser at stadig flere barn blir indoktrinert i moskeer uten noen form for offentlig tilsyn , sier Kesvari som vil komme tilbake konkrete forslag.
VG161102 - Innsyn er greit, men ikke statlig tilsyn eller kontroll.
VG161102 - IKKE SKOLE : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) mener det ikke er Kunnskapsdepartementets oppgave å føre tilsyn med koranundervisning som skjer på barn og unges fritid i moskéene.
VG161102 - Det er snakk om indoktrinering av barn uten noe offentlig tilsyn med hva barna lærer der, sa Ebrahimnejad til VG.
AP161024 Etter å ha sjekket tilgjengelig dokumentasjon og regnskapstall opp mot kravene i barnehageloven, ble tre barnehager med avvikende tall plukket ut for grundig økonomisk tilsyn .
AP161024 En av de tingene byrådet faktisk har gjort i barnehagepolitikken, er å sette i gang tilsyn av de private barnehagenes overskudd ¶
AP161024 Det er egentlig bydelene som skal ha tilsyn med barnehagene, men kommunen har tatt et grep for at tilsynet skal bli bedre.
AP161024 Barnehageekspert mener det er bedre tilsyn ved norske arbeidsplasser enn i barnehager ¶
AP161024 - Nå setter vi av ressurser sentralt og lager en metodikk som hjelper bydelene til å føre tilsyn , sier hun.
AP161024 - Men det er første gang vi gjennomfører tilsyn av denne typen.
AP161015 Finanstilsynet fører tilsyn med at lover og regler blir fulgt.
VG161007 Vi stiller oss tvilende til dyrehelse, tilsyn og kontroll i overfylte sheltere.
AP161006 varig syke barn, barn over 12 år i forbindelse med opphold i helseinstitusjon og barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
AP161006 varig syke barn, barn over 12 år i forbindelse med opphold i helseinstitusjon og barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
AP161006 varig syke barn, barn under 12 år i forbindelse med opphold i helseinstitusjon og barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.
SA160913 På kjøkkenet kan hun vaske opp i kummen, under tilsyn bruke kniv på myke grønnsaker og frukt, rense bær som jordbær, øse i muffinsformer og trille deig.
FV160913 På kjøkkenet kan hun vaske opp i kummen, under tilsyn bruke kniv på myke grønnsaker og frukt, rense bær som jordbær, øse i muffinsformer og trille deig.
BT160913 På kjøkkenet kan hun vaske opp i kummen, under tilsyn bruke kniv på myke grønnsaker og frukt, rense bær som jordbær, øse i muffinsformer og trille deig.
AP160905 Vi er avhengige av at myndighetene gjennomfører digitalt grenseforsvar på en slik måte at det er under domstolskontroll, og under kontinuerlig overvåking av et tilsyn .
AP160905 Kontinuerlig overvåking av et tilsyn
SA160831 Gjennom sitt tilsyn avdekket de 11 slike tredjepartsselskap som benyttes for å omgå det norske regelverket.
FV160831 Gjennom sitt tilsyn avdekket de 11 slike tredjepartsselskap som benyttes for å omgå det norske regelverket.
BT160831 Gjennom sitt tilsyn avdekket de 11 slike tredjepartsselskap som benyttes for å omgå det norske regelverket.
AP160831 Gjennom sitt tilsyn avdekket de 11 slike tredjepartsselskap som benyttes for å omgå det norske regelverket.
VG160825 Det skal være fire virksomheter og to fastleger som er gjenstand for tilsyn .
AP160825 Vi vil på eget initiativ melde saken til Helsetilsynet for å få et eksternt tilsyn på saken som kan belyse alle punktene i debattinnlegget.
AP160825 Sykehjemmet melder saken til Helsetilsynet for å få et eksternt tilsyn som kan belyse alle punktene i debattinnlegget : ¶
AP160803 Hun holdt på å føde på gangen etter at hun gjentatte ganger ba om tilsyn .
SA160712 Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
FV160712 Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
BT160712 Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
AP160712 Tilsynet har i flere Facebook-innlegg på Folkeandelens profil gått ut og advart idrettslag og andre foreninger mot å benytte seg av dette.«Lotteri - og stiftelsestilsynet har opprettet tilsyn både mot stiftelsen og spillselskapet som står bak Folkeandelen.
AP160621 Du vil være ansvarlig for tilstanden til bilen inntil en av de ansatte i bilutleiefirmaet foretar en inspeksjon, noe som betyr at du kan bli belastet for skader som oppstår mens bilen er uten tilsyn .
AP160621 Du vil være ansvarlig for tilstanden til bilen inntil en av de ansatte i bilutleiefirmaet foretar en inspeksjon, noe som betyr at du kan bli belastet for skader som oppstår mens bilen er uten tilsyn .
BT160607 Min mor har sett sitt barnebarn i ti timer med tilsyn .
BT160607 Min datter har sett sin jevnaldrende kusine i fire timer med tilsyn .
BT160607 Han fikk ha samvær to timer i uken med tilsyn fra en offentlig oppnevnt person.
BT160607 De siste to årene har jeg sett min niese i til sammen fire timer med tilsyn .
AP160527 Mattilsynet inspektører var på tilsyn i 3.725 dyrehold i årets fire første måneder, en liten økning fra året før.
AP160524 Det sikrer vi gjennom de nye kravene og at vi begynner å føre utvidet tilsyn med de private.
VG160510 I helgen gikk ledende helsepolitikere ut og ba om at det ble foretatt et tilsyn av praksisen.
AP160504 Det vurderes også hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket.13.
AP160504 Det vurderes også hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket.13.
AP160504 Det vurderes også hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket.13.
AP160503 Det vurderes også hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket. 13.
AP160421 Kommunen bør konsentrere seg om å føre tilsyn for å sikre dette.
AP160421 Kommunen bør konsentrere seg om å føre tilsyn for å sikre dette.
AP160411 Han viser til at Finanstilsynet ansvar blant annet omfatter « tilsyn med at konsernet har tilfredsstillende styring med hele konsernets virksomhet ».
SA160405 På sin egen nettside skriver hun at hun er i gang med lett trening under medisinsk tilsyn .
AP160405 - De som ikke har råd til det, som synes å være situasjonen i dette tilfellet, kan ta medisiner i et forsøk på å avslutte svangerskapet - uten medisinsk tilsyn eller støtte, sier han.
AP160405 På sin egen nettside skriver hun at hun er i gang med lett trening under medisinsk tilsyn .
AP160404 Han understreker at det er finanstilsynet i Luxemburg som fører direkte tilsyn med virksomheten i norske bankers datterselskap i Luxemburg.
AP160404 - Det norske finanstilsynet har tilsynsansvaret for norske bankkonsern, som også omfatter tilsyn med at konsernet har tilfredsstillende styring og kontroll med hele konsernets virksomhet, sier han.
AP160323 - Manglende tilsyn og veiledning fra Statens side har skapt et usunt klima rundt sakene om vindkraftutbygging.
AP160313 - Den signaliserer at andre må bidra med tilsyn av barna dine for du må være tilgjengelig på arbeidsplassen, sier han.
AP160301 - De siste årene har vi registrert at terskelen for å klage på eksamensresultatene i høyere utdanning er blitt mye lavere, sier Terje Mørland direktør i NOKUT, forvaltningsorganet som har tilsyn med studiekvaliteten i høyere utdanning.
AP160222 - Ingen av guttene som bor her skal være sammen med barn eller ungdom uten tilsyn , forklarer Kandell.
AP160218 Fylkesmennene i Norge har også etter tilsyn i perioden 2010 - 2013 konkludert med at mange skoler har for dårlige mobberutiner.
AP160204 Også Norsk Tjenestemannslag sentralforvaltningen - som organiserer medlemmer i blant annet departementer og tilsyn , som Justisdepartementet og UDI - har sendt et lignende høringssvar oppover i LO-systemet.
DA160202 Jeg vil gjerne også hatt mer kommunalt tilsyn av private skoler.
DA160202 Jeg vil gjerne også hatt mer kommunalt tilsyn av private skoler.
AP160201 Dette er først og fremst en konflikt som står mellom de to aktørene, og som de må orde opp i, sier direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, Gudbrand Guthus.
FV160129 Det frivillige tiltaket kommer etter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i 2015 reiste tilsyn mot Apple etter bekymringsmelding om elektrisk feil på laderne, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i en pressemelding.
AP160128 Det er tre ting vi ønsker med planen : Økt kunnskap - penger til forskning, styrket tilsyn og bedre forbrukerinformasjon, sier Flesland.
AP160123 - Det er noe jeg ikke pleier å snakke så mye om, men jeg har en multihandikappet sønn som krever kontinuerlig tilsyn .
AP160114 Dette kravet gjelder imidlertid ikke dersom en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.
AP160113 Etter tips om dårlig arbeidsmiljø fra flere arbeidstakere, gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn i juni 2015.
AP160112 Sykehuset måtte i fjor få et nødlån på 1,26 milliarder kroner for å gjennomføre kritisk vedlikehold etter at tilsyn viste at situasjonen var uholdbar, med flere hundre avvik og pålegg fra ulike myndigheter.
AP160112 Sykehuset måtte i fjor få et nødlån på 1,26 milliarder kroner for å gjennomføre kritisk vedlikehold etter at tilsyn viste at situasjonen var uholdbar, med flere hundre avvik og pålegg fra ulike myndigheter.
AP160108 Men når eldre ikke kan bo godt hjemme lenger, når de egentlig trenger tilsyn døgnet rundt, da har de behov for plass på sykehjem.
AP160105 Det skal føres tilsyn både med skole, helsetjeneste og barnevern.
AP160103 Og i et intervju med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sier EU-kommissær Günther Oettinger at det nå er mye som taler for at EU formelt vil vurdere å aktivere sin « rettsstatsmekanisme » og sette Warszawa under tilsyn .
AP160103> Og i et intervju med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sier EU-kommissær Günther Oettinger at det nå er mye som taler for at EU formelt vil vurdere å aktivere sin « rettsstatsmekanisme » og sette Warszawa under tilsyn .
AP160103> target="avis" href= Og i et intervju med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sier EU-kommissær Günther Oettinger at det nå er mye som taler for at EU formelt vil vurdere å aktivere sin « rettsstatsmekanisme » og sette Warszawa under tilsyn .
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Og i et intervju med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sier EU-kommissær Günther Oettinger at det nå er mye som taler for at EU formelt vil vurdere å aktivere sin « rettsstatsmekanisme » og sette Warszawa under tilsyn .
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Og i et intervju med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sier EU-kommissær Günther Oettinger at det nå er mye som taler for at EU formelt vil vurdere å aktivere sin « rettsstatsmekanisme » og sette Warszawa under tilsyn .
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Og i et intervju med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sier EU-kommissær Günther Oettinger at det nå er mye som taler for at EU formelt vil vurdere å aktivere sin « rettsstatsmekanisme » og sette Warszawa under tilsyn .