DB170612 Men siden det er kulturministeren som følger opp brudd på NRKs allmennkringkastingsforpliktelser, reiser de ikke tilssynssak mot NRK.
DB170612 Derfor blir også dette en tilssynssak .