BT170327 | Nationen : Bøndene i sør og øst er tilskuddsvinnerne
AA170327 Nationen skriver at ifølge tall fra Landbruksdirektoratet er Agder-fylkene, Buskerud og Oppland tilskuddsvinnerne i årene mellom 2012 og 2016.