BT170327 | Nationen : Bøndene i sør og øst er tilskuddsvinnerne ¶ Tilskuddsandelen i jordbruket har de siste årene blitt skjevfordelt til fordel for bønder i sør og øst.
AA170327 ( ©NTB ) ¶ | - Tilskuddsandelen i jordbruket skjevt fordelt ¶ Tilskuddsandelen i jordbruket har de siste årene blitt skjevfordelt til fordel for bønder i sør og øst.
AA170327 ( ©NTB ) ¶ | - Tilskuddsandelen i jordbruket skjevt fordelt ¶