AP171230 Her legger man til grunn et premiss om at tilskuddene til Dnk er uavhengig av medlemstall, og at de alltid vil øke fra år til år.
SA171223 Et av tilskuddene på listen, kabriolet, vitner om at flere kunne tenke seg vind i håret.
AP171216 Selve Øyafestivalen blir ikke påvirket av reduksjonen i tilskuddene , men andre prosjekter festivalen jobber med.
AP171216 - Vi mener vi har fått til en mer rettferdig fordeling av tilskuddene til musikkfestivaler.
DA171215 Jan Ole Otnæs, leder for Musikkutvalget for festivalstøtte, mener at tilskuddene er blitt mer rettferdige.
SA171214 Da er det ikke klokt å kutte i tilskuddene til drift av slike skip her hjemme.
AA171214 Vi har derfor valgt å gjøre en viss reduksjon i tilskuddene til flertallet av de tidligere knutepunktfestivalene.
AA171214 Det er første gang tilskuddene til samtlige musikkfestivaler er samlet på én ordning i Kulturrådet.
AA171214 Dermed risikerer Olavsfestdagene at også disse tilskuddene blir redusert.
AA171214 - Vi mener vi har fått til en mer rettferdig fordeling av tilskuddene til musikkfestivaler.
AA171205 I 2017 er tilskuddene til MNJ inklusive Trondheim Jazzorkester, Trondheim Voices og MINK ( Midtnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk ) totalt cirka 9 millioner kroner.
AA171130 Vi har også sagt at det er rimelig at Vikna og Nærøy får beholde noe mer enn en forholdsmessig andel av tilskuddene , da de økonomiske forutsetningene for sammenslåingen er endret som følge av reverseringen.
DN171122 Det blir ikke kutt i tilskuddene til frivillige organisasjoner, og Venstre har fått gjennomslag for å opprette to nye enheter i dyrepolitiet, melder TV 2.
DN171122 Det blir ikke kutt i tilskuddene til frivillige organisasjoner, og Venstre har fått gjennomslag for å opprette to nye enheter i dyrepolitiet, melder TV 2.
DB171122 I regjeringens forslag til statsbudsjett ble det foreslått å kutte tilskuddene til såkalte « spesielle rettshjelpstiltak » med 15 millioner kroner.
VG171120 Han forsikrer at departementet vil følge opp Statens vegvesen for å bidra til at det etableres bedre prinsipper og rutiner som legger til rette for at tilskuddene i større grad blir benyttet i tildelingsåret.
BT171116 Den støtter vi, men vi mener også at om kattene og andre dyr skal få nødvendig hjelp, må tilskuddene til byens dyrevernsorganisasjoner økes betraktelig.
AP171111 De sjenerøse tilskuddene gjør det også vanskelig å vite om NRK driver så effektivt som institusjonen kan.
AA171108 Tilskuddene Espira mottar fra norske kommuner til å drifte barnehager benyttes til det de er ment for ; å drifte barnehagene i tråd med barnehageloven med tilhørende forskrifter.
SA171104 En dobling sammenlignet med tilskuddene til de gamle dieselfergene, skriver Klassekampen.
DN171104 En dobling sammenlignet med tilskuddene til de gamle dieselfergene, skriver Klassekampen.
BT171104 En dobling sammenlignet med tilskuddene til de gamle dieselfergene, skriver Klassekampen.
AP171104 En dobling sammenlignet med tilskuddene til de gamle dieselfergene, skriver Klassekampen.
AA171020 Han er også noe bekymret for at Staten synes å prioritere ned tilskuddene til utbygging av fiberbredbånd og nettilgang generelt.
AA171020 - Vi vet at det hvert år er søkt om 7-800 millioner kroner fra disse tilskuddene , så interessen er der.
AA171020 Tilskuddene til denne type utbygginger har ligget på rundt 140 millioner kroner i året, men er i kommende statsbudsjett tatt ned til rundt 70 millioner kroner.
AA171020 Han er også noe bekymret for at Staten synes å prioritere ned tilskuddene til utbygging av fiberbredbånd og nettilgang generelt.
AA171020 - Vi vt at det hvert år er søkt om 7-800 millioner kroner fra disse tilskuddene , så interessen er der.
AA171020 Tilskuddene til denne type utbygginger har ligget på rundt 140 millioner kroner i året, men er i kommende statsbudsjett tatt ned til rundt 70 millioner kroner.
DA171019 Regjeringen mener det er på tide med en grundig gjennomgang av hvordan tilskuddene brukes og fordeles for å sikre et mediemangfold.
SA171018 De mener at enten er tilskuddene bevisst tilsatt stoffene, eller så er de forurenset fordi det tidligere er laget produkter med dopingstoffer samme sted.
DN171018 Totalt seks filmer søkte om tilskuddene , opplyser NFI.
DB171018 I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å kutte tilskuddene til såkalte « spesielle rettshjelpstiltak » med 15 millioner kroner.
AP171018 De mener at enten er tilskuddene bevisst tilsatt stoffene, eller så er de forurenset fordi det tidligere er laget produkter med dopingstoffer samme sted.
SA171016 Pål Christensen ¶ Tilskuddene kommer fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva.
AA171016 Selv har Myhr og Olavsfestdagene søkt om en økning av tilskuddene .
DB171015 I Sverige tildeles de nye tilskuddene til familien titler uansett hvem de er barn av.
DB171013 I statsbudsjettet skriver selv regjeringen at tilskuddene « reduseres og prioriteres strengere i 2018 ».
AA171012 Ingen av tilskuddene til de 16 organisasjonene som til sammen får vel 24 millioner kroner, er foreslått endret siden i fjor.
DA171008 Idrett blir stadig dyrere å drive med, og de offentlige tilskuddene gjør sitt til at foreldres økonomi ikke avgjør om barna får spille fotball.
DB171003 Hvis formålet med støtten er å sørge for bedre integrering, er det på tide å kutte tilskuddene til både HRS og Islamsk Råd.
DB170929 ¶ URBANT LANDBRUK : Miljøbyråd Lan Marie Berg øker tilskuddene til dem som vil være med på å gjøre Oslo grønnere.
DA170929 Kulturbyråden har økt tilskuddene til kultur for barn og unge med over fem millioner kroner, til bla : Tigerstadsteatret, Miniøya, Nordic Black Theatre, Litteraturhuset, barneteatret Kloden og en rekke andre aktører.
DB170908 Ministeren må tenke helt nytt om tilskuddene i jordbruket dersom vi skal utnytte alt fra små teiger til store flate jorder.
DB170903 De direkte tilskuddene til etablerte strukturer og kunstnerisk virksomhet reduseres, mens det kanaliseres økte midler over Kulturdepartementets budsjett til å bygge opp et næringspolitisk virkemiddelapparat med tilhørende voksende administrasjon.
NL170822 Det er ikke vi som har gått inn for å legge ned skattekontor, sentralisere brannvesenet, legge om landbrukspolitikken, eller vridd tilskuddene til kommunesektoren sånn at de små får mindre og de store får mer.
AA170804 ( ©NTB ) ¶ | 24,5 millioner til trønderske kommuner som slås sammen ¶ - Tilskuddene går til veier og felles digitalisering, og vil bidra til å knytte de nye kommunene bedre sammen, sier Jan Tore Sanner.
NL170803 Det er ikke vi som har gått inn for å legge ned skattekontor, sentralisere brannvesenet, legge om landbrukspolitikken, eller vridd tilskuddene til kommunesektoren sånn at de små får mindre og de store får mer.
DB170718 Tilskuddene bør knyttes tettere til legitime kostnader og aktivitet.
DA170713 I dag er det tilnærmet full likebehandling mellom private og kommunale barnehager og all nyere dokumentasjon ( for eksempel Telemarksforskning 2017 ) viser også helt tydelig at tilskuddene brukes til formålene de er tiltenkt - nemlig personalkostnader og drift av barnehagen.
SA170629 Nina Antonsen i Ranheim Idrettslag håper tilskuddene til de store idrettene holder seg.
DB170629 For mange av tilskuddene var det ikke sporbarhet for begrunnelser, og hvorfor søknader hade fått ja, sier Johnsen.
DA170614 Og tilskuddene til elektriske lastesykler er « kirsebæret på sykkelkaka », ifølge det amerikanske magasinet.
DA170614 I magasinet trekkes også fram tilskuddene til kjøp av elektriske lastesykler.
NL170606 ( Fiskeriavtalen ) På det meste utgjorde tilskuddene fra Staten 1/3 av fangstverdien.
DA170606 Kommunen skal kontrollere at Espira benytter sine tilskudd til det de er ment for, så foreldre med barn i norske barnehager enten barnehagene har sånn eller slik eierform kan være helt trygge på at tilskuddene går til barnehagedrift i tråd med Barnehageloven.
DA170531 Et av funnene var at 95 % av de kommersielle barnehagene har lavere pensjonsutbetalinger enn hva tilskuddene deres fra det offentlige tilsier at de burde ha.
VG170516 - Toppidrett er viktig og denne regjeringen har økt tilskuddene til dette formålet.
DA170516 - Hva synes du om at regjeringen vil redusere tilskuddene til dette de neste årene ?
DA170516 - Hva synes du om at regjeringen vil redusere tilskuddene til dette de neste årene ?
DA170510 Samtidig er kommunen villig til å legge 4,5 millioner kroner i potten for å øke tilskuddene til de frivillige og ideelle organisasjonene som driver akuttovernattingsplasser.
DN170509 Samtidig er kommunen villig til å legge 4,5 millioner kroner i potten for å øke tilskuddene til de frivillige og ideelle organisasjonene som driver akuttovernattingsplasser.
AA170509 Samtidig er kommunen villig til å legge 4,5 millioner kroner i potten for å øke tilskuddene til de frivillige og ideelle organisasjonene som driver akuttovernattingsplasser.
AA170410 Tilskuddene til bygging av skogsveier har økt, men han mener det bør jobbes mer med å finne de gode prosjektene.
DB170401 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
SA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
FV170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
BT170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake penger til IRN, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
VG170327 På mandagens møte i Oslo skal store og små i norsk idrett gi regjeringen råd om hva som kan gjøres for å legge bedre til rette for egenorganisert idrett - og hvordan Helleland kan sikre at en større del av tilskuddene fra staten går til dette.
AA170327 Tilskuddene til produksjon, avløsing og pris er inkludert.
AP170318 I Wyoming, en av delstatene der det offentlige bidrar med de største tilskuddene pr. innbygger, vil effekten av den nye helsereformen bli brutal dersom den blir vedtatt i sin nåværende form : En gjennomsnittlig helseforsikring vil øke med 4183 dollar ( rundt 35.000 kroner ) i året, ifølge den uavhengige organisasjonen Center on Budget and Po
DB170317 - Poenget er å måle effekten av tilskuddene .
VG170307 Men på tross av tilskuddene daler posisjonen til norske aviser.
AA170307 Utvalget foreslår at lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner ( 1,29 millioner for nordnorske aviser ), utfasing av tilskuddene til nummer to-avisene og endring av tilskuddet til 27 prosent av mottakerens driftskostnader.
AA170307 Utvalget foreslår at lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner ( 1,29 millioner for nordnorske aviser ), utfasing av tilskuddene til nummer to-avisene og endring av tilskuddet til 27 prosent av mottakerens driftskostnader.
SA170306 Målet med de statlige tilskuddene er å få flest mulig av de historiske fartøyene til å være i bruk slik at mange får oppleve dem i sitt rette element, på sjøen, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.
VG170224 Søk : Se alle tilskuddene
VG170224 Tilskuddet er en dråpe i havet, og jeg tror ikke noen utfører tiltak på grunn av tilskuddene .
VG170224 - Hvorfor benytter du tilskuddene når du har råd til å betale selv ?
AA170223 - Det er uaktuelt å tenke at vi er i mål med de offentlige tilskuddene .
VG170222 Svenskene og danskene har også andre tilskuddsordninger, enn Enova-tilskuddene og tilskuddene fra Oslo kommunes klimafond.
VG170222 Hensikten med tilskuddene gitt gjennom Oslo kommunes klimafond, har vært å støtte såkalte « first movers », og gjøre Oslo til en klimavennlig by, sier Berg.
VG170222 For tilskuddene gitt til elsyklene, svarte 90 prosent av de spurte at tilskuddet var utløsende for at de kjøpte sykkel.
VG170222 Astrup sier det er fullt mulig å diskutere om tilskuddene fra klimafondet også bør behovsprøves.
DA170222 Dersom RA ikke når målet om 7,5 millioner, vil de kommunale tilskuddene bli tilbakeført til kommunene.
VG170220 På fotballtinget kommer de til å be om at de årlige tilskuddene til Toppserien og 1.divisjon økes fra 17 til 50 millioner kroner.
DB170219 Også kakebloggeren Anne-Brith Davidsen ( 41 ), et av de nyeste tilskuddene i « Bloggerne », har sitt å si om den etter hvert så omtalte premierefesten.
AP170212 Ved hjelp av de statlige tilskuddene , som kan dekke rundt 40 prosent av prislappen, satser Kina på å selge 3 millioner elektriske biler i året innen 2025.
DA170207 Tidligere har Solberg-regjeringen vurdert å halvere tilskuddene , men landet på å beholde støtten inntil videre.
AA170207 Tidligere har Solberg-regjeringen vurdert å halvere tilskuddene , men landet på å beholde støtten inntil videre.
DB170110 Tilskuddene skal styrke festivallivet og bidra til å skape gode møteplasser mellom film og publikum i Norge, skriver NFI i en pressemelding tirsdag.
AP170110 Tilskuddene skal styrke festivallivet og bidra til å skape gode møteplasser mellom film og publikum i Norge, skriver NFI i en pressemelding tirsdag.
AP161101 Mener tilskuddene vil øke ¶
AP161101 Tilskuddene til private barnehager vil gå i været sammen med prisene på kommunale plasser, tror Sævareide.
AP161101 Mener tilskuddene vil øke ¶
AP161101 Tilskuddene til private barnehager vil gå i været sammen med prisene på kommunale plasser, tror Sævareide.
AP161028 Tilskuddene til utvikling av miljøvennlig transport er mangedoblet og blitt mer målrettede.
SA160827 Heros mottakssenter for et desentralisert asylmottak er et av de nyeste tilskuddene i lokalene etter at Viking Pub omsider la ballen død.
AP160322 Andelen som tror på Gud er falt til 37 prosent, men det kunne ikke falle denne regjeringen, avhengig som den er av KrFs nåde, å redusere tilskuddene eller å la de troende finansiere sin egen kirke.
AP160317 De offentlige tilskuddene utgjør 5-20 prosent av totalbudsjettet.
AP160315 de de regionalpolitiske tilskuddene .
DA160127 Utvider studentboligprosjekt ¶ Tilskuddene for 2016 går hovedsakelig til utvidelsen av et allerede eksisterende studentboligprosjekt i Sandal.
DA160127 Utvider studentboligprosjekt ¶ Tilskuddene for 2016 går hovedsakelig til utvidelsen av et allerede eksisterende studentboligprosjekt i Sandal.
DA160127> Utvider studentboligprosjekt ¶ Tilskuddene for 2016 går hovedsakelig til utvidelsen av et allerede eksisterende studentboligprosjekt i Sandal.