VG171214 Hovedsakelig kommer pengene fra TV-rettigheter, sponsorer og tilskudd fra UEFA, FIFA og Norges idrettsforbund ( NIF ). 90 millioner går til landslag og spillerutvikling.
DB171214 Økning av kostnadsramme og tilskudd er et nødvendig premiss for å noensinne kunne nå målet om å bygge 3000 boliger.
DB171214 ØKT KOSTNADSRAMME : Økning av kostnadsramme og tilskudd er et nødvendig premiss for å noensinne kunne nå målet om å bygge 3000 studentboliger, skriver Elisabeth Holien.
DB171214 Derfor ønsker jeg regjeringens varslede gjennomgang av kostnadsrammen for tilskudd til studentboliger hjertelig velkommen.
NL171213 Satt på spissen legger man ned en klasse med 7 søkere på Nordkjosbotn vgs med tilskudd til drifta på ca kr 700.000, for opprettelse av en klasse med 3 elever på Senja uten noe som helst tilskudd utenfra. ( forutsetter 15 elever i den opprinnelige klassen på Senja vgs ).
NL171213 Satt på spissen legger man ned en klasse med 7 søkere på Nordkjosbotn vgs med tilskudd til drifta på ca kr 700.000, for opprettelse av en klasse med 3 elever på Senja uten noe som helst tilskudd utenfra. ( forutsetter 15 elever i den opprinnelige klassen på Senja vgs ).
NL171213 I våre to nabofylker ; Finnmark og Nordland, gir fylket et ekstra tilskudd til disse elevene slik at de lettere kan få lærekontrakt i bedriftene.
NL171213 For våren 2018 bør Vg3 automatisering være søkbart, og det må settes av tilskudd til disse lærlingene på linje med det våre nabofylker gjør.
NL171213 Har vi et netto tap av is eller et netto tilskudd ?
DN171212 Her påpekes det at 17 selskaper i universitet- og høgskolesektoren i liten grad har etablert et skille konkurranseutsatt og tilskuddsfinansiert virksomhet, noe som gjør at de har benyttet statlige tilskudd til å bygge opp egenkapital.
VG171210 Medisinen og tilskudd Zarah trenger har kostet dem opp mot 8000 kroner i måneden, sier de, i tillegg til at de har andre utgifter i forbindelse med sykdommen.
DB171210 Grensen for statlige tilskudd til et filmprosjekt fra NFI er på 30 millioner kroner.
SA171209 De fleste bedriftskunstforeninger har innkjøpsordninger som er basert på medlemskontingent fra medlemmene, samt tilskudd fra arbeidsgivers velferdskasse.
DN171208 I samme periode har NSB økt sin markedsandel ved hjelp av store offentlige tilskudd .
DA171208 Det legges til grunn i dommen at denne systemsvikten førte til at kirken mottok urettmessig offentlig tilskudd for drøyt 94 000 personer.
AA171208 Barnas Trygghet er et tilskudd til en guffen understrøm i det norske samfunnet.
SA171207 Dette flertallet på fylkestinget må være politikkens svar på blinde muldvarper, hvis de ikke forstår at arabisk er et viktig tilskudd i Norges oljehovedstad Stavanger.
SA171207 I forbindelse med bygging av Viking Stadion ble det gitt tomt og et tilskudd , totalt verdsatt til MNOK 70 fra Stavanger Kommune.
DB171207 - Jeg har alltid sett på meg selv som et positivt tilskudd til TV2 gjennom mange år.
AP171207 Vi har også sett enkelte kommuner som har gitt tilskudd til flyktninger for å ta førerkort.
AP171207 I forbindelse med bygging av Viking Stadion ble det gitt tomt og et tilskudd , totalt verdsatt til MNOK 70 fra Stavanger Kommune.
SA171205 Beløpet tilsvarer tomteverdi og tilskudd da stadion ble bygget.
NL171205 Dersom man trenger ekstra tilskudd for å mestre hverdagen, er dette neppe å finne i urtete fra Herbalife til 5400 kroner per kilo, omtrent ti ganger mer enn vanlig urtete koster.
NL171205 I Nord-Norge ble de mottatt med åpne armer som et viktig tilskudd til bosetting og landbruk i de tynt bosatte områdene som snart skulle få riksgrenser.
AP171205 Beløpet tilsvarer tomteverdi og tilskudd da stadion ble bygget.
VG171204 * Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd .
VG171201 Fordeling fag, forskning og utvikling : 43,6 mill ¶ Tilskudd , kvalitetssikring og oppfølging særforbund : 66,5 mill ¶
VG171201 Vi gir tilskudd etter søknad og budsjett, ikke etter regnskap.
VG171201 Samtidig kan vi ikke la manglende økonomisk styring i ett mesterskap gå ut over mulige tilskudd senere.
VG171201 Men Linda Hofstad Helleland ( H ) understreker nok engang at det ikke er aktuelt med ytterligere statlige tilskudd etter at Bergen 2017-regnskapet viste blodrøde tall.
VG171201 Kulturministeren utelukker derimot ikke tilskudd til fremtidige arrangementer, men at det må gjøres realistiske vurderinger ¶
VG171201 Det er derfor ikke aktuelt med ytterligere statlige tilskudd , skriver hun videre.
VG171201 - Vi har gitt tilskudd .
VG171201 kroner i tilskudd til mesterskapet.
DB171201 august nyheten sprakk om at Sveriges kongefamilie hadde fått nok et tilskudd .
DA171201 Det er heller ikke jula som har hovedrollen i TVNorges nye tilskudd til denne populære dramasjangeren.
DA171129 Det virker som om tilskudd til kulturhus er en evig salderingspost.
DA171129 Inntil 500.000 årlig i 2018 og 2019 i tilskudd til etablering av ladepunkter for elbil i eksisterende borettslag og sameier.
VG171128 « Snømannen»-produksjonen endte opp med å motta 37,3 millioner norske kroner i tilskudd , opplyser Tine Fagerheim, produksjonsrådgiver i Filminstituttet.
VG171127 Samferdselsministeren opplyser at det ifølge Vegdirektoratet ser ut som om de fleste av prosjektene som omfattes av ordningen har oversendt dokumentasjon som viser at kravene for å få utbetalt tilskudd er oppfylt.
VG171127 For å få tilskudd , må bompengeselskapene legge innkrevingen til ett av de disse, bruke felles takst- og rabattstruktur og sette ned taksten med omtrent 10 prosent.
VG171127 - Takstnedsettelsen for de fleste av prosjektene som får tilskudd i 2017, vil trolig skje i løpet av første kvartal/halvår 2018, formidler statsråden.
SA171127 Siste tilskudd er et ambisiøst kunstgalleri i Kannik, og om kort tid igangsettes et storprosjekt i Ankerkvartalet og Straensenteret.
SA171127 Staten har laget en ny nøkkel for tilskudd til båttransport, og Rogaland taper 108 millioner kroner hvert år på dette, som er en ny økonomisk utfordring.
SA171127 Staten har laget en ny nøkkel for tilskudd til båttransport, og Rogaland taper 108 millioner kroner hvert år på dette, som er en ny økonomisk utfordring.
DB171127 Nylig fikk « En gang Aurora » om Aurora Aksnes 1,8 millioner kroner i tilskudd .
BT171126 Bedriftene som inngår avtalen får et økonomisk tilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer til 50 prosent av årslønnen i tre år samt driftskostnader.
BT171126 Tilskudd til denne ordningen var i 2016 på 70 millioner kroner.
DB171125 Leketøysbutikkene får stadig tilskudd til den svinedyre Brannmann Sam-franchisen.
AA171124 Det er fint å vite at det finnes muligheter til å hjelpe de som trenger et ekstra tilskudd til jul.
NL171123 NOAS startet søndag en innsamlingsaksjon for å styrke rettshjelpstilbudet etter regjeringens foreslåtte kutt i tilskudd til de frie rettshjelpsordningene.
NL171123 Derfor smerter det når regjeringen kutter 1,1 million, eller 30 prosent i tilskudd til NOAS' gratis rettshjelp.
BT171123 Det betyr et samlet statlig tilskudd på 230 millioner kroner.
SA171121 Vi skulle ønske staten var inne med et høyere tilskudd , for forvaltningsansvaret har økt, sier Aavitsland.
SA171121 I et saksframlegg om MUST fra 2016, lagt fram for kulturstyret i Stavanger kommune i forbindelse med at MUST var fem år, het det følgende om offentlige tilskudd : ¶
AA171121 Sverresborg er et av landets største friluftsmuseer med cirka 250 000 besøkende i året og et offentlig tilskudd på om lag 20 millioner kroner.
VG171120 - Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Samferdselsdepartementet ikke har påsett at bevilgningen - tilskudd til gang- og sykkelveier er benyttet som forutsatt, skriver Riksrevisjonen i dokumentet.
VG171120 - Fra og med tildelingsåret 2016 justerte Statens vegvesen søknadsprosessen for tilskudd til gang- og sykkelveier for å legge bedre til rette for at midler som ble tildelt faktisk ble benyttet i tildelingsåret.
DB171120 Både i høstens budsjett og tidligere er det kuttet i bevilgninger til likestillingsombudet og tilskudd til fri rettshjelp og krisesentrene er sterkt redusert.
DB171120 august nyheten sprakk om at Sveriges kongefamilie hadde fått nok et tilskudd .
DB171118 Food truck-serien følger også stort sett opp i smak, så testerne håper vi vil få se flere tilskudd i denne serien fremover.
SA171117 Foruten sponsorinntektene, er medlemskontingent, treningsavgift og tilskudd til drift fra Sandnes kommune hovedinntektskildene.
FV171117 Foruten sponsorinntektene, er medlemskontingent, treningsavgift og tilskudd til drift fra Sandnes kommune hovedinntektskildene.
AP171117 Mercado de San Ildefonso - Siste tilskudd på Madrids kulinariske kart er dette markedet som består av atten utsalg og tre barer.
AP171117 Campo de' Fiori er et godt tilskudd til Oslos restaurantverden med sin avslappede stil og gode mat.
AP171117 NFI gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer.
AP171117 NFI : - Kan få konsekvenser for tilskudd
AP171117 Men dersom det dokumenteres brudd på regler og forskrifter fra annen offentlig myndighet, kan det ha konsekvenser for tilskudd vi gir, sier Helgeland.
AA171117 Mercado de San Ildefonso - Siste tilskudd på Madrids kulinariske kart er dette markedet som består av atten utsalg og tre barer.
AA171117 Foruten sponsorinntektene, er medlemskontingent, treningsavgift og tilskudd til drift fra Sandnes kommune hovedinntektskildene.
SA171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
SA171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
BT171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
AP171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
AA171116 Mange kunstnere og frittstående forskere gjør en viktig innsats for Norge som ville vært umulig uten et slikt tilskudd .
AA171116 Som følge av at de fikk mindre tilskudd fra kulturdepartementet til administrasjonen for året 2017, har kuttene først og fremst gått utover IT-ansatte.
NL171115 Det skulle være en smal sak og det skulle i utgangspunktet kun være positivt for Tromsø som by at vi fikk slike busser og et slikt tilskudd til kollektivtrafikken.
VG171114 Oilers siste tilskudd på utlendingskvoten, Philippe Cornet, var nær ved å score kampens første mål i sitt Stavanger-comeback da han fikk en gavepakke av en pasning fra Frisks vanligvis solide back Alex Wall.
SA171114 Tilskudd og driftsinntekter : Selskapet har fått overført 88 millioner kroner i tilskudd fra Rogaland fylkeskommune, om lag 2 millioner fra EU og har hatt rundt 164 millioner i driftsinntekter, hovedsakelig fra utleie.
SA171114 Tilskudd og driftsinntekter : Selskapet har fått overført 88 millioner kroner i tilskudd fra Rogaland fylkeskommune, om lag 2 millioner fra EU og har hatt rundt 164 millioner i driftsinntekter, hovedsakelig fra utleie.
SA171114 Kristoffer Sivertsen i Stavanger Frp vil endre sin egen regjerings insentivordning for film etter å ha lest at « Mission Impossible 6 » fikk 6 millioner kroner i tilskudd fra Norge.
DA171114 trinn )med digital kompetanse, utvidede forsøk med programmering som fag i ungdomsskolen og tilskudd til IKT-tiltak i grunnopplæringen.
DA171114 - Det er kun Likestillingssenteret og KUN-senteret som berøres av forslaget om redusert tilskudd .
AP171114 I 2016 ble disse verdiene beregnet til 3,1 milliarder etter tilskudd og gjeld.
VG171113 Dette er fullt forståelig, sett fra deres synspunkt, i Norge har vi historisk erfaring for nytten av å kunne emigrere - norsk utvandring til USA reddet faktisk ikke bare de som dro, det ble redningen for de som ble tilbake ( jorda kunne beholdes på færre hender ) og et tilskudd til amerikanske økonomien.
DA171113 Satsingen innebærer et årlig tilskudd på 500 millioner kroner.
BT171113 - Det er urimelig å knytte integreringskrav til trosstøtten, som man får for trosaktiviteter og som kompensasjon for tilskudd til Den norske kirke, sier han.
AP171112 Tilskudd til tiltak mot klimaendringer og ekstremvær ( kartlegging, sikring, utstyr ) : 60 millioner kroner ¶ Tilskudd til flom og skredforebygging : 50 millioner kroner ¶
AP171112 Skredsikring ( primært riksvei og tunnelsikkerhet ) : 100 millioner kroner ¶ Tilskudd til tiltak mot klimaendringer og ekstremvær ( kartlegging, sikring, utstyr ) : 60 millioner kroner ¶
AP171112 NVE-anlegg, tilskudd flom og skredforebygging : 48 millioner kroner ¶
VG171111 Yngste tilskudd på stammen er sønnen Othelian Vincent på 16 måneder.
DB171110 Et unikt tilskudd til norsk film ¶
DA171110 I statsbudsjettet for 2018 er omtrent 16 millioner kroner avsatt til tilskudd til sosiale entreprenører.
AA171110 I tillegg gir kommunen et tilskudd hvert år til opp- og nedrigging, forteller Schei.
DA171108 Samtidig er det slik at innenfor de rammene vi har foreslått, vil det kunne gis tilskudd til viktige tiltak for truet natur.
AA171108 Denne forskriften gir klare begrensninger på hvordan kommunale tilskudd skal benyttes.
AA171107 Han forteller at Florø-Larsens prøver er et betydelig tilskudd til forskningen.
AA171107 Tilskuddet må økes slik at en lege med en normal listelengde gjennom tilskudd , får dekket det meste en måtte ha av faktiske utgifter.
AA171107 Om jeg skulle bli syk, vil jeg i utgangspunktet ikke være i stand til å dekke dette beløpet ut ifra det jeg får i tilskudd .
AA171107 Mesteparten av disse økte utgiftene et økt tilskudd vil føre med seg, kan hentes inn ved reduksjon av det en får i behandlingstillegg, slik at utgiftene myndighetene måtte ha blir noenlunde de samme.
AA171107 Jeg har arbeidet etter alle modeller som finnes : Fastlønn, helprivat og fastlege med tilskudd per pasient på fastlegelisten », skriver Birger S.
AA171107 Jeg har arbeidet etter alle modeller som finnes : Fastlønn, helprivat og fastlege med tilskudd per pasient på fastlegelisten ( procapitatilskudd ).
AA171107 Differansen mellom det en får i tilskudd og det som kreves for å drifte et legesenter har økt betraktelig de siste år og når det gjelder mangel på rekruttering, ligger nok en del av svaret i akkurat dette økende gapet.
VG171106 Venstre mener at AFP-ordningen treffer « sliterne » i arbeidslivet så dårlig at de vil halvere statens tilskudd til avtalefestet tidligpensjon.
NL171106 Tvert i mot har flere fått kutt i sine tilskudd .
DN171106 Venstre vil at grensen for eldre arbeidstageres ekstra ferieuke skal settes opp fra 60 til 65 år, mens statens tilskudd til Afp-ordningen halveres.
DA171106 Anlegg som får tilskudd til behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis.
AP171106 Anlegg som får tilskudd til behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis.
BT171105 Det blir ikke nevnt noe om behovet for større tilskudd til organisasjonene der idealister bruker store deler av sin fritid på å hjelpe dyr i nød.
SA171104 Landbruksministeren har følgende klare beskjed til sauebøndene : Hvis de vil ha kutt i tilskudd for å få produksjonen ned og prisen opp, skal de få det.
SA171104 Pakken inkluderer også økt satsing på e-læringsplattformer, styrking av teknologi- og IT-utdanningen og økt tilskudd til digitalisering av leksehjelp i regi av Røde Kors.
SA171104 Foruten den ekstra uketimen i grunnskolen er dette de viktigste Venstre-satsingene innen digitalisering : ¶ * 100 millioner i tilskudd til IKT-tiltak i grunnopplæringen ( 1.-7. klasse ) ¶ * 57,5 millioner til 1.000 nye studieplasser innen IT og IT-sikkerhet ¶ * 50 millioner til forsøk med programmering som fag ¶ * 50 millioner til digitalisering av universitets- og høyskolesektoren ¶
SA171104 Årlig må de ut med 600 millioner kroner i tilskudd .
SA171104 Til det svarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) at Enova har bidratt med tilskudd til landstrøm på over en halv milliard kroner.
SA171104 Hvert år må kommunen ut med 600 millioner kroner i årlige tilskudd .
DN171104 Årlig må de ut med 600 millioner kroner i tilskudd .
DN171104 Til det svarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) at Enova har bidratt med tilskudd til landstrøm på over en halv milliard kroner.
DN171104 Hvert år må kommunen ut med 600 millioner kroner i årlige tilskudd .
DB171104 Innbyggerne får tilskudd for å bytte ut vedovner ( beløpet blei dobla i 2016 ), og budsjettet til å vaske veiene har blitt femdobla.
BT171104 Årlig må de ut med 600 millioner kroner i tilskudd for å få regnestykket til å gå i hop.
BT171104 Til det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) at han ikke har ekstra tilskudd å tilby de fylkene som velger å satse miljøvennlig.
BT171104 Hvert år må fylkeskommunen ut med 600 millioner kroner i årlige tilskudd .
AP171104 Årlig må de ut med 600 millioner kroner i tilskudd for å få regnestykket til å gå i hop.
AP171104 Til det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) at han ikke har ekstra tilskudd å tilby de fylkene som velger å satse miljøvennlig.
AP171104 Hvert år må kommunen ut med 600 millioner kroner i årlige tilskudd .
DB171103 Ifølge avisen betales det årlig ut over 18,6 milliarder kroner i offentlige tilskudd til private barnehager i Norge.
DB171103 Verden har de siste to ukene druknet i statsbudsjettet : Kutt i antall kvoteflyktninger, kutt i pressestøtten og så store kutt til sivilsamfunnet at ingen har hatt kapasitet til å gjøre noe annet enn desperat prøve å sikre sine egne livsnødvendige tilskudd .
DB171103 Det er ikke godt nok fra et forbund som lever på frivillighetens harde arbeid og over 100 millioner i statlig tilskudd .
AP171103 Ifølge avisen betales det årlig ut over 18,6 milliarder kroner i offentlige tilskudd til private barnehager i Norge.
AA171103 » Dette « solide » norske lovverk som Schei Hansen snakker om er en setning i barnehageloven som sier at « offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode », men denne blir raskt moderert av formuleringen om at det er lov med et « rimelig årsresultat.
AA171102 Samlet får skolene et tilskudd på vel 800 millioner.
VG171101 - Kan tilskudd stoppes dersom saker innrapporteres ?
AA171101 Festivalsjefen håper han og de andre arrangørene kan bli et nytt og populært tilskudd til kulturlivet i Midt-Norge, særlig fordi de blander ny og gammel kultur.
SA171031 LEDER : Kostbare båtruter og reduserte tilskudd gjør fylkeskommunens økonomi enda mer anstrengt.
DA171031 Byrådet i Oslo ønsket opprinnelig å kompensere hele den planlagte prisøkningen med ekstra tilskudd fra Oslo og Akershus og et bidrag fra Ruter, selv om Oslopakke 3-avtalen egentlig la opp til at prisene skulle øke.
AP171031 Dette er et nytt tilskudd , ikke noe vi må ha, men noe som beriker og skaper innovasjon i matveien, sier Viestad.
DN171030 Byrådet i Oslo ønsket opprinnelig å kompensere hele den planlagte prisøkningen med ekstra tilskudd fra Oslo og Akershus, og et bidrag fra Ruter, selv om Oslopakke 3-avtalen egentlig la opp til at prisene skulle øke.
AP171030 - Jeg tror den nye skolen vil bli et viktig tilskudd for oss, sier styreleder Bjørn Kjos i OSM Aviation.
DA171029 Rådmannen vil kutte tilskudd : Funkis Huset mister 50.000, KIA-kristens kulturelt arbeid mister 198.000, Kreftomsorg Rogaland får ikke lenger 70.000 kroner til kommunikasjonskurs for par, Norges ME-forening mister 100.000 kroner, Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon mister sine 40.000, og Røde Kors Besøks-tjenesten 10
DA171029 28.000 kuttes fra voksenopplæring og 50.000 kroner i tilskudd til kulturtiltak for eldre.
VG171028 Men frem til da er « Thor : Ragnarok » et over middels festlig, og langt over middels velspilt, tilskudd til den underlige, aldri opphørende strømmen av superhelttullball.
DA171028 For disse mottok selskapet 180 millioner kroner i tilskudd og overføringer fra Oslo kommune i fjor, opplyser byrådssekretær Halvard Halleland.
DB171027 Hakekors-flagg har de tidligere hatt behov for tilskudd av.
DB171027 Han fikk nylig et ganske solid tilskudd til formuen da selskapet betalte ut aksjeutbytte til ham på 255 millioner kroner for andre kvartal.
DB171026 Norsk kulturråd har fått utvidet sitt oppdrag og skal, i tillegg til å forvalte tilskudd , være en aktiv pådriver for utvikling av hele sektoren.
BT171026 I regjeringens statsbudsjett kuttes posten Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge, inkludert støtteordningen for LNU Kultur.
BT171026 Bare økningen er mer enn dobbelt så mye som Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge fikk i 2017, og som regjeringen nå vil kutte.
DB171025 Litt melk i teen gir en rund og milde smak, samt tilskudd av kalsium.
AP171025 Men i de senere år har jærtegnene fått et nytt tilskudd : Debatten om julegudstjenestene i skolen.
VG171024 Familiens ferskeste tilskudd har fått navnet Remy Anne, skriver People, som bringer bilde av den stolte nybakte pappaen.
DB171024 I tillegg kommer lån og tilskudd på 38 millioner kroner, blant annet fra Innovasjon Norge.
DB171024 Politikerne har brakt opprøret inn på sin arena, i lovgivning, i universelle velferdsgoder, i tilskudd til krisesentre, i bygging av formelle institusjoner.
SA171023 Derfor har regjeringen foreslått å bruke om lag 820 millioner kroner på tilskudd til folkehøyskolene i 2018.
AP171022 Han forteller at både rådgivere og fagmiljø skal ha bekreftet at utstyret ville ha vært et godt tilskudd for strålebehandling av kreft i Norge.
NL171021 Det som skiller dette budsjettforslaget fra tidligere, er de massive kutt i tilskudd til frivillige organisasjoner.
AP171021 Samtidig er det forslag om tilskudd til pelsdyrnæringen, 2 millioner kroner øremerket dyrevelferd.
VG171020 For 2017 fikk Wayback snaut fem millioner i tilskudd , mest av alle mottakerne.
VG171020 - Generelt vil det bli en del kutt for organisasjoner som i mange år har opplevd å få mer i tilskudd .
DB171020 Det er heller ikke åpenbart at det er kommunene som i dag ikke oppfyller en eventuell lærernorm som har størst behov for statlig hjelp, skulle den følges opp av nasjonale tilskudd .
DA171020 Etter at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett øker støtten til pelsdyrnæring, samtidig som de fjerner tilskudd frivillige dyrevernsorganisasjoner har hatt i årevis, er aksjonistenes indignasjon på kokepunktet.
BT171020 Både vagt og vakkert fra byens siste musikalske tilskudd .
AA171020 Mindre tilskudd uroer ¶
AA171020 Mindre tilskudd uroer ¶
DB171019 Her er noen splitter nye tilskudd til Oslos restaurantverden og noen som for lengst har funnet sin nisje. 1.
SA171018 I år økte Kulturdepartementet støtten til kulturell og kreativ næring ( KKN ), herunder design, arkitektur og interiør, via et økt tilskudd til Innovasjon Norge på 30 millioner kroner i 2017.
SA171018 | Advarer mot forbudte stoffer i « ufarlig » kosttilskudd : - Mange bruker tilskudd , og det er bekymringsfullt ¶
SA171018 Med ansvar for dette fagområdet i Olympiatoppen, oppfordrer jeg utøverne som har behov for å benytte kosttilskudd til kun å bruke kvalitetssikrede tilskudd fra Olympiatoppens interne liste, eller kosttilskudd som er testet og godkjent av Informed Sport, sier Ina Garthe.
SA171018 Kuttet tilskudd
SA171018 - Det er en mye større risiko på en viss type med kosttilskudd, tilskudd som lover mye når det kommer til muskelvekst og fettforbrenning har vist seg å ha større risiko.
DN171018 juli får statlig tilskudd på 17,1 millioner ¶
DB171018 Orkesteret får en totalpakke som fungerer på kort sikt, og offentlige tilskudd dekker store deler av kostnadene.
DB171018 Ved å gi tilskudd til rettshjelpstiltakene ivaretar staten en betydelig del av sitt ansvar.
DB171018 Med et tilskudd på cirka 4, 7 millioner kroner i 2016 fikk for eksempel Juss-Buss behandlet 6042 enkeltsaker.
DB171018 Forholdsmessig utgjør dette beløpet likevel nesten en tredel av deres samlede tilskudd .
DA171018 juli-terroren får 17 millioner i statlig tilskudd
BT171018 I år økte Kulturdepartementet støtten til kulturell og kreativ næring ( KKN ), herunder design, arkitektur og interiør, via et økt tilskudd til Innovasjon Norge på 30 millioner kroner i 2017.
AP171018 Det markerer også Regjeringen støtte til gjennom å foreslå 27 millioner kroner i tilskudd til historiske pensjonskostnader for ideelle aktører, blant annet.
AP171018 I år økte Kulturdepartementet støtten til kulturell og kreativ næring ( KKN ), herunder design, arkitektur og interiør, via et økt tilskudd til Innovasjon Norge på 30 millioner kroner i 2017.
AP171018 | Advarer mot forbudte stoffer i « ufarlig » kosttilskudd : - Mange bruker tilskudd , og det er bekymringsfullt ¶
AP171018 Med ansvar for dette fagområdet i Olympiatoppen, oppfordrer jeg utøverne som har behov for å benytte kosttilskudd til kun å bruke kvalitetssikrede tilskudd fra Olympiatoppens interne liste, eller kosttilskudd som er testet og godkjent av Informed Sport, sier Ina Garthe.
AP171018 Kuttet tilskudd
AP171018 - Det er en mye større risiko på en viss type med kosttilskudd, tilskudd som lover mye når det kommer til muskelvekst og fettforbrenning har vist seg å ha større risiko.
AA171018 I år økte Kulturdepartementet støtten til kulturell og kreativ næring ( KKN ), herunder design, arkitektur og interiør, via et økt tilskudd til Innovasjon Norge på 30 millioner kroner i 2017.
DA171017 - Det skal ikke bare være de politisk korrekte organisasjonene som får tilskudd .
AA171017 Ifølge Helgesen vil Matvett vil få samme tilskudd i 2018 som i år.
SA171016 Det betyr økt status og over 2 millioner kroner i årlig tilskudd .
DN171016 Vi vet at det er flere lokale nettaviser som kan søke om tilskudd til neste år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.
DB171016 ¶ STRUPER HJELP : I statsbudsjettet kutter regeringen i tilskudd til organisasjoner de ikke liker.
DB171016 Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har derimot kuttet så det virkelig svir i tilskudd til organisasjoner som yter fri rettshjelp og annen bistand til noen av samfunnets mest utsatte grupper.
AA171016 Vi vet at det er flere lokale nettaviser som kan søke om tilskudd til neste år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.
AA171016 To nye lokalaviser, nettavisa Alvdal Midt i Væla og Avisa Lofoten, som gis ut på papir, fikk tilskudd for første gang i 2017.
VG171015 Regjeringens høringsforslag skal stoppe offentlige tilskudd til trossamfunn som anses som skadelige for barn, men hva med alle barna i skadelige trossamfunn som ikke mottar offentlige tilskudd ?
VG171015 Regjeringens høringsforslag skal stoppe offentlige tilskudd til trossamfunn som anses som skadelige for barn, men hva med alle barna i skadelige trossamfunn som ikke mottar offentlige tilskudd ?
VG171015 Likevel har Jehovas vitner mottatt titalls millioner i offentlige tilskudd i en årrekke og gjør det fortsatt.
VG171015 I det nye lovforslaget for trossamfunn blir det stadfestet at trossamfunn som anses som skadelige for barn ikke skal motta offentlige tilskudd .
VG171015 Hvorfor mottar trossamfunn som bryter barns fundamentale rettigheter offentlige tilskudd ?
VG171015 Debatt Hvorfor mottar trossamfunn som bryter barns fundamentale rettigheter offentlige tilskudd ?
VG171014 Jeg mener det er helt på sin plass at alle som mottar tilskudd må finne seg i at det stilles krav til at fellesskapets penger blir brukt til formålet de er ment for, sier Helleland.
DB171014 Kulturfondet gir i første rekke tilskudd til enkelttiltak og til forsøksvirksomhet på kunst- og kulturområdet.
NL171013 I tillegg til aktører i randsonen av offentlige tilskudd , som helt eller delvis livnærer seg av skattebetalernes penger.
DB171013 Norske studenter, hvor majoriteten er barn av foreldre med høyere utdanning, får en høyere utdanning, betalt av resten av skattebetalerne, til en nåverdi av mange hundre tusen kroner helt gratis, klager over at de kun får tilskudd til bygging av 2200 studentboliger, 300 mindre enn ved forrige statsbudsjett.
DB171013 Musikerne, med Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Jazzforum i spissen, er også misfornøyde, etter at posten « Tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål » på Utenriksdepartementets budsjett foreslås kuttet fra 66,6 millioner kroner til 42,8 millioner kroner.
DB171013 Music Norways tilskudd fra Kulturdepartementet er på nivå med fjorårets.
DA171013 * Bare 76,4 millioner kroner er satt av til posten « tilskudd til gang- og sykkelveier », mot 122,5 millioner i år. * 226,2 millioner kroner er satt av til posten « tiltak for gående og syklende », mot 490,9 millioner i år.
VG171012 Det foreslås også å kutte i støtten til folkehøgskolene, kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruk og mat, kutt i pressestøtten, kutt til enslige forsørgere, øke prisen på barnehage, kutte i antall kvoteflyktninger, kutt i dagpenger og tilskudd til CO2-rensing.
VG171012 Selv om du rent ideologisk skulle mene at organisasjoner som dette burde klare seg uten statstilskudd, så kan du ikke kutte tilskudd over natta.
DB171012 Human Rights Service har til sammen fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
DB171012 Både lovverk og finansiering bør endres, slik at tilskudd knyttes tettere opp mot legitime kostnader og den faktiske aktiviteten.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og - beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer.
DA171012 Driften av virksomheten blir finansiert gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd .
DA171012 Gjennom 30 år så har det vært fritidsklubber hvor det nesten ikke har vært besøk, og de har fått samme tilskudd år etter år, sier han.
DA171012 - I det offentlige får du dine tilskudd uansett hva du leverer.
DA171012 Hovedprioriteringen i veibudsjettet for Samferdselsdepartementet er økt tilskudd til Nye Veier.
DA171012 Tilskudd til lokalaviser ¶
AP171012 Det legges vekt på at prosjektet tilfører nærmiljøet nye kvaliteter og er et tilskudd til miljøriktig byutvikling i et område med et stort antall boliger når byen skal fortettes.
AP171012 I tillegg får kommunene øremerkede tilskudd fra staten og de har egne skatteinntekter og næringsinntekter.
AP171012 Mye penger går til kommunene som rammetilskudd eller øremerkede tilskudd .
AA171012 Det er ingen løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen, og regjeringen står fortsatt på at de ikke vil gi tilskudd til å rehabilitere sykehjem.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og - beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer.
AA171012 I budsjettforslaget er det satt av 30,1 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner.
AA171012 Elektronisk kommunikasjon ¶ Tilskudd til bredbåndsutbygging ¶
AA171012 Tilskudd til telesikkerhet og beredskap ¶
AA171012 Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg ¶
AA171012 Tilskudd til ikke-statlige lufthavner ¶
AA171012 Det fremkommer i Justis- og beredskapsdepartementets tabell om " tilskudd til nasjonale ressursmiljø ".
AA171012 Det fremkommer i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettkapittel om « tilskudd til nasjonale ressursmiljø ».
VG171011 Også Helgheim understreker at han ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett.
DN171011 EFTAs overvåkingsorgan Esa har ment tilskudd for å opprettholde dagens vilkår kunne regnes som ulovlig statsstøtte.
DA171011 Også Helgheim understreker at han ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett.
DA171011 Også Helgheim understreker at han ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett.
AA171011 Også Helgheim understreker at han ikke kjenner til om HRS er blant dem regjeringen ønsker å gi tilskudd over neste års statsbudsjett. ( ©NTB ) ¶
DA171009 Også tilskudd til trossamfunn ligger under familie og kulturkomiteen, og Gharahkhani støtter kulturminister Linda Helleland ( H ) som mandag trakk videre støtte til Islamsk Råd Norge.
DA171009 Når man gir tilskudd til må man forvente at de stiller opp for det samfunnet vi vil ha, og fremmer integrering og dialog - der har ikke IRN vært i førersetet.
AA171009 Og tilskudd til pensjon i private barnehager må justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske pensjonsutgiftene.
AP171008 En fargeundersøkelse - eller en generell tilstandsrapport - kan dessuten brukes som underlag for å søke tilskudd .
DB171006 Årets budsjettbevilgning blir etter all sannsynlighet disponert i sin helhet når vi vedtar tilskudd til de som søkte ved fristen 14. september, og vi vet ikke hvor mye midler vi har for 2018 før statsbudsjettet er vedtatt.
AP171006 « Utenriksdepartementet skjerpet retningslinjene for tilskudd i 2016 etter at OECD påpekte at bistandsmidler er blitt brukt på tilskudd som ikke kvalifiserer som utviklingsbistand.
AP171006 « Utenriksdepartementet skjerpet retningslinjene for tilskudd i 2016 etter at OECD påpekte at bistandsmidler er blitt brukt på tilskudd som ikke kvalifiserer som utviklingsbistand.
AA171006 - Utenriksdepartementet skjerpet retningslinjene for tilskudd i 2016 etter at OECD påpekte at bistandsmidler er blitt brukt på tilskudd som ikke kvalifiserer som utviklingsbistand.
AA171006 - Utenriksdepartementet skjerpet retningslinjene for tilskudd i 2016 etter at OECD påpekte at bistandsmidler er blitt brukt på tilskudd som ikke kvalifiserer som utviklingsbistand.
DB171005 Tilførselen av vann er et tilskudd til det naturlige regnet som kommer, forteller pressevakt ved NVE, Arne Søiland, til Dagbladet klokka 05.30 fredag morgen.
AP171005 86 prosent av utgiftene i private barnehager blir dekket av offentlige tilskudd . 16 prosent av foreldrebetaling.
NL171004 Videre vil vi foreslå at det etableres et oppvekstfond av en betydelig størrelse i det såkalte oljefondet, med retningslinjer for kommunene for å søke tilskudd .
DB171004 HRS får årlig 1,8 millioner kroner i statsstøtte fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet, et tilskudd 37-åringen, i likhet med flere, mener de bør miste.
DA171004 Etter en helhetlig vurdering fant vi ikke rom for å innstille KIA på tilskudd .
DA171004 De har i tillegg søkt om tilskudd fra tilskuddsordninga for ideelle og frivillige organisasjoner på helse- og sosialfeltet for 2018.
AP171004 I år mottar HRS drøye 1,8 millioner kroner i statsstøtte gjennom ordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet ».
AP171004 Her kan du lese mer om hensikten med ordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet » og se oversikten over hvilke organisasjoner som får støtte.
AP171004 Det er selvsagt riktig, men kvalifiserer ikke nødvendigvis HRS til tilskudd under denne ordningen.
VG171003 | Slakteri mister tilskudd - gris ikke ordentlig bedøvet før slakt ¶
DB171003 Human Rights Service har fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
DB171003 Regjeringen mener at HRS er en spydspiss i dens arbeid for integrering, må vi tro med et så stort tilskudd .
DB171003 Da ville som sagt mange i den norske nettfloraen kunne be om tilskudd .
DB171003 Den finansieres av kommune med et per capita tilskudd som utgjør ca. 20-30 prosent, mens staten bidrar med trygdemidler til refusjon til legen.
DB171002 Gjennom markedsordningen gir filminstituttet ut millioner i tilskudd ut fra hvor sannsynlig det er at filmen trekker haugevis av folk på kino, ikke ut fra hvor bra den kan forventes å bli.
DB171001 Han er et godt tilskudd .
DA171001 Siste tilskudd til spisestedene på Nytorget og i Pedersgata er Pollo Loco.
AP171001 Kontantstøtte, borreliose, tilskudd til trossamfunn, klimaendringer.
SA170930 Anleggene som får tilskudd for å ta imot større båter, skal ta imot båter inntil 1,1 tonn gratis.
AP170930 Anleggene som får tilskudd for å ta imot større båter, skal ta imot båter inntil 1,1 tonn gratis.
SA170929 | Politikerne ville ikke love mer i tilskudd til sykkel-VM ¶
SA170929 | Starts nyeste tilskudd vurderer å fortsette karrieren i USA ¶
FV170929 | Starts nyeste tilskudd vurderer å fortsette karrieren i USA ¶
DA170929 Jeg oppfatter at støtten til Norwegian Wood har vært av en midlertidig karakter, og at det etter årets 25-årsjubileum kan være greit å gå tilbake til at festivalen klarer seg uten tilskudd fra kommunen, sier byråd for kultur Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.
AP170929 | Starts nyeste tilskudd vurderer å fortsette karrieren i USA ¶
NL170928 Mindre fartøy er billig å bygge og billig i drift, men gir neppe den samme overrislingseffekten som dagens flåte og som utvilsomt er det politiske grunnlaget for fortsatt å si ja til betydelige tilskudd .
BT170928 | Politikerne ville ikke love mer i tilskudd til sykkel-VM ¶
AP170928 | Politikerne ville ikke love mer i tilskudd til sykkel-VM ¶
AA170928 Oppfordring eller støtte til handlinger som alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan føre til tap av tilskudd .
AA170928 I tillegg drøftes det hvordan det kan settes som vilkår for tilskudd at samfunnet ikke mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet. ( ©NTB ) ¶
AA170928 I forslaget sies det tydelig at tros- og livssynssamfunn må følge norsk lov for å kunne motta tilskudd .
AA170928 De forsøker seg med tilskudd til norske dataspill, men mye kraftigere lut må til.
AP170927 Med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny og god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling, og stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo.
DB170925 Et unikt tilskudd til norsk film ¶ - « Thelma » har åpenbart publikumsappell, så vi gjør ikke dette for egen del, tvert imot smerter det oss fordi vi føler « Thelma » vil kvalifisere til flere priser.
DB170925 Et unikt tilskudd til norsk film ¶
VG170923 Fikk du med deg : Kutter tilskudd til sykkelveier ¶
DB170923 Det skal også bli bra å få litt tilskudd til reisebudsjettet.
DB170923 ¶ VIL FORTSETTE : TV 2 kan få inntil 135 millioner kroner i statlig tilskudd i året hvis de får fortsette som kommersiell kringkaster.
DB170923 Men snarere enn et nytt tilskudd i sjangeren er dette en svært forseggjort parodi, der en highschool-idiot blir utvist for å ha tagget peniser på 27 biler i skolegården.
AA170923 På våren i år var siste tilskudd på plass, en maxi-gapahuk. » heter det i begrunnelsen.
AA170920 * Olavsfestdagene mister 200 000 i støtte ( reduksjon i offentlig tilskudd etter bortfall av knutepunktstatus ) ¶
NL170919 Verdens første fiskesjark, Karoline, har vært i drift på Karlsøya siden 2015, og Enova har nylig gitt tilskudd til en større variant på 21 meter.
AA170918 Kommunen har inngått en bymiljøavtale med staten, hvor kommunen får milliarder i tilskudd mot at de oppfyller en målsetting om null vekst i biltrafikk.
DN170917 ¶ Uproduktiv konkurranse om tilskudd og rammebetingelser er blitt viktigere enn konkurranse i markedene ut fra priser, kostnadseffektivitet og produktutvikling, skriver BI-forsker Ivar Gaasland om konkurransesituasjonen blant norske meierier.
DB170916 Det er derimot avhengig av om prosjektet får tilskudd fra insentivordningen, sier forfatter Jørn Lier Horst til Dagbladet.
SA170915 Målet er at klubben skal oppnå en posisjon og en økonomi der egne inntekter dekker alle forpliktelser uten ytterligere tilskudd fra TRG.
AP170915 Målet er at klubben skal oppnå en posisjon og en økonomi der egne inntekter dekker alle forpliktelser uten ytterligere tilskudd fra TRG.
AA170912 Når partileder i Rødt Bjørnar Moxnes havner på Stortinget utløser det et tilskudd på fem millioner kroner for å opprette et stortingssekretariat.
AA170912 Med en oppslutning på 2,4 prosent ved årets stortingsvalg kom Moxnes seg inn på Stortinget, noe som både gir tilskudd til sekretariat, i tillegg til at oppslutningen ved valget gir en dobling av partistøtten til Rødt, ifølge FriFagbevegelse.
DB170910 Han er et sterkt tilskudd for laget vårt, sa Sandefjords trener Lars Bohinen.
SA170909 Alsaker mener chileneren mer ville vært et tilskudd til et allerede strålende angrepsartilleri, enn en nødvendighet for å ha et slagkraftig lag.
AP170909 Alsaker mener chileneren mer ville vært et tilskudd til et allerede strålende angrepsartilleri, enn en nødvendighet for å ha et slagkraftig lag.
NL170908 Kombinasjonen av økte eksport-volumer og raskere transport til markedene vil gi store ekstra tilskudd til landets verdiskaping og eksport.
DB170908 Vi foreslår at tilskudd skal benyttes der markedet ikke tar vare på samfunnsoppdraget.
DB170908 Satsingen på stordrift og volum skulle gjøre jordbruket robust, lønnsomt og mindre avhengig av tilskudd .
DA170907 Økt mulighet for tilskudd til konkrete utgifter ble tatt vel imot, selv om det er leiepriser amatørene ser som den klart største utfordringen med et kulturhus som Drammen Scener AS.
DA170907 Helsepartiet er et nytt tilskudd på den politiske arenaen i Buskerud.
DN170906 Medprodusent Jørgen Træen har gitt rom for subtil eksperimentering, små tilskudd og fravær av klang gir stor effekt, og det er enkelte samples og spoken word-innslag fra diverse naturtenkere og - poeter.
AA170906 Hun sier linjeforeningene er et artig og positivt tilskudd til studenthverdagen og at det er viktig at det skal være trygt å delta på aktiviterer der.
AA170906 Hun sier linjeforeningene er et artig og positivt tilskudd til studenthverdagen og at det er viktig at det skal være trygt å delta på aktiviteter der.
FV170905 TV2 nyeste tilskudd i sportsredaksjonen sår tvil om Northugs muligheter i OL.
DB170905 Et unikt tilskudd til norsk film ¶
DB170905 ( Dagbladet ) : Mandag denne uken kunngjorde den svenske kongen, Carl Gustaf at familiens nyeste tilskudd hadde fått navnet Gabriel Carl Walther.
DA170905 Ultima mottok for 2017 5.673.792 i tilskudd fra Kulturrådet og 3.850.000 i driftsstøtte fra Oslo kommune.
SA170904 TV2 nyeste tilskudd i sportsredaksjonen sår tvil om Northugs muligheter i OL.
SA170904 TV2 nyeste tilskudd i sportsredaksjonen sår tvil om Northugs muligheter i OL.
DB170904 - Men dersom Ringnes brygghus blir en realitet blir dette et spennende tilskudd dette også, spesielt for lokalområdet, reklamerer Bruusgaard.
DB170904 Marna Haugen ble « Skal vi danse»-gjengens siste tilskudd .
DB170904 august kom nyheten om at Sveriges kongefamilie hadde fått nok et tilskudd .
AP170904 TV2 nyeste tilskudd i sportsredaksjonen sår tvil om Northugs muligheter i OL.
AA170904 Musikkutstyrsordningen, som gir tilskudd til teknisk utstyr, akustikk og lokaler for å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, er fra 2015 til 2016 kuttet med 2,4 millioner.
NL170902 Dette er et tilskudd og en ordning som skal sikre at flere elever får lære gjennom praksis fra første skoleår i videregående opplæring.
DB170902 - Det er også viktig å huske på at private barnevernsaktører driver tjenester uten offentlige tilskudd , og tar all risiko i et svært uforutsigbart tjenesteområde.
DA170902 Utgifter til bolig blir dekket av statlig bostøtte og tilskudd fra Nav for å dekke kostnadene til den kommunale boligen de bor i, som ligger ute til markedspris.
AA170902 Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis.
AA170902 Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis.
AP170901 Sørenga sjømat er et fint tilskudd til Oslos restaurantjungel.
VG170831 Til X Games 2016 fikk arrangementet et tilskudd fra Oslo kommune på 42 millioner kroner.
VG170831 - Vi ser at mange skoler og kommuner har gode lokale matordninger allerede, og flere får tilskudd fra staten.
DN170831 Statlige tilskudd får ned bompengeandelen og sparer bilistene for 12 milliarder kroner de neste tiårene, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DA170831 Kommer det ikke større tilskudd , tror jeg mange fagfolk forsvinner, for de orker ikke mer.
DA170831 Jeg skjønner dem som selger, for du orker ikke stå med ansvaret alene og du jobber hele tiden med hodet mot veggen og med dårlige tilskudd .
DA170831 Hvis man hadde hatt bedre tilskudd , så hadde vi kunnet gå ned på barnetallet, og da ville det blitt veldig synlig hvem som hadde fortsatt å ha høye barnetall og synlig hvor pengene går.
DA170831 For eksempel i Rygge kommune er det jo lavt tilskudd til barnehagene, og da ser vi nå at tre av barnehagene er solgt til Læringsverkstedet bare det siste året.
DA170831 - Det som er trist, er at vi, på grunn av lave tilskudd , blir presset til å ha den samme dårlige bemanningen som dem som vil tjene penger på det.
DA170831 Vi trenger en nasjonal tilskuddssats, en lov om antall barn per ansatt og en lovregel som hindrer enkeltpersoner i å tjene seg søkkrike på tilskudd og foreldrebetaling som er ment til driften.
VG170830 Nytt tilskudd : Endelig kommer homo-ungkaren ¶
VG170830 Men Øygard viser til stygge tall : Mens borgerlige regjeringer pleier å reklamere med påholdenhet, har Solberg-regjeringen satt av nær halvparten av økningen i oljepengebruken til økonomiske tilskudd til folk utenfor arbeidslivet.
DB170830 - De 50 første taxi-sjåførene i Oslo som vil kjøpe seg en hydrogen-drevet taxi, får 100 000 kroner i tilskudd av Oslo kommune, lokker Berg.
DB170830 En oversikt over tildelte statlige tilskudd til forebygging av naturhendelser i perioden 2000 - 2015 viser at de utgjør nesten 1.6 milliarder kroner.
DB170830 Et unikt tilskudd til norsk film ¶
DA170830 Integreringstilskuddet er styrket og vi har gitt ekstra tilskudd til de kommunene som bosetter mange.
AP170830 For at det SiO skal bygge studentboliger, må det gjøres med et statlig tilskudd på én betingelse : At hver boenhet koster mindre enn 800.000 kroner å bygge.
VG170829 I beregningene er utgifter til registrering og saksbehandling, opphold i mottak ( drift, vertskommunetilskudd og økonomiske ytelser ), tilskudd ved bosetting og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap inkludert.
VG170829 I beregningene er utgifter til registrering og saksbehandling, opphold i mottak ( drift, vertskommunetilskudd og økonomiske ytelser ), tilskudd ved bosetting og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap inkludert.
VG170829 I beregningene av tilskudd ved bosetting og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er dagens tilskuddsordninger lagt til grunn.
VG170829 I beregningene av tilskudd ved bosetting og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er dagens tilskuddsordninger lagt til grunn.
AA170828 Gaven blir supplert med et årlig tilskudd på 3 millioner kroner fra regjeringen til å bygge opp et eget formidlings- og forskningssenter for kart ved biblioteket.
AA170828 Opprinnelig var rammen for tilskudd i år lavere enn i fjor, men i våres ga Stortinget 2,15 milliarder kroner ekstra da revidert nasjonalbudsjett ble behandlet.
AA170828 Fram til 2021 skal ordningen gradvis legges om slik at tilskudd kun kan brukes til å utvide kapasiteten, ikke oppgradere eller rehabilitere eksisterende plasser. ( ©NTB ) ¶
AA170828 Det er gitt tilsagn om tilskudd til 1.230 heldøgnsplasser, ifølge tall Kommunal Rapport har hentet inn fra Husbanken.
AA170828 - Vi har fortsatt midler igjen til tilskudd til om lag 1.900 heldøgns omsorgsplasser resten av året, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.
DB170826 Jeg koser meg med de små, og gleder meg til nok et tilskudd .
AP170825 I dag får de fleste private barnehager 13 prosent av kommunens driftsutgifter, som tilskudd til pensjon.
AP170825 Tilskudd til pensjon i private barnehager bør justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske utgiftene.
NL170824 Regjeringen tillegger den grensekryssende kontakten og folk til folk-samarbeidet stor betydning, og gir Barentssekretariatet omfattende tilskudd til det grensekryssende prosjektsamarbeidet.
VG170823 Frp, som påstår de vil slanke det offentlige, må vite at mer stat med flere regler for bemanning, minstenivå på ressursbruk og faste tilskudd svekker motivasjonen for å bruke ressursene effektivt.
DA170823 Inkludert august-behandlingen er det bevilget 4.365.000 kroner i tilskudd .
DA170823 Store deler av pengene forumet forvalter er offentlige tilskudd .
VG170822 De siste fem årene har andelen kvinner som har søkt og mottatt tilskudd ligget på henholdsvis 19,2 og 21,4 prosent i snitt.
AA170822 Departementet opplyser at de gir maksimalt 5 millioner til hver sammenslåing, og at de ønsker at flest mulig sammenslåinger skal motta tilskudd .
DA170821 I 1902 etablerte de Barberernes og Frisørenes Fagskole og drev skolen uten tilskudd fram til 1914.
AP170821 Aftenpostens nye tilskudd på kunstanmelderi, Silje M.
AA170821 I dag jobber de fleste oppdragsbasert eller med tilskudd i en kort periode.
AA170821 Da trenger vi tilskudd på arrangementer og prosjekter, fritak for moms på varer og tjenester, og økt skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner. 2.
DA170819 Englands mest kjente platebutikk åpnet i 1976 i Notting Hill, som et tilskudd til plateselskapet med samme navn.
DA170819 Vi har ved flere anledninger gitt tilskudd til prosjekter beregnet for visning på strømmetjenester på nett.
DA170819 Det gleder oss at det går godt med norske filmer, enten de har fått tilskudd fra NFI eller om filmskaperne har klart det uten bidrag fra oss.
DA170819 Det er mulig det beror på en misforståelse at Hammer mener vi ikke kan gi tilskudd til slike prosjekter, påpeker Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt.
DA170818 Hun syns ekskursjonene er et fint og viktig tilskudd til klasseromsundervisning.
VG170816 Det amerikanske radikalhøyre, lenge først og fremst befolket av Ku Klux Klan-nostalgikere, Hollywoodnazister i brune skjorter og tungt bevæpnede militsmenn, har de siste årene fått et tilskudd av en ny generasjon : Unge gutter oppvokst på internett, marinert i en svart, nihilistisk humor, og med en egen alternativkultur basert på vitsebilder ( memer ) med flere ironiske lag.
AP170816 I svært mange storbyer er takterrassene på toppen av hoteller eller restauranter blitt et kjært tilskudd .
AA170816 I svært mange storbyer er takterrassene på toppen av hoteller eller restauranter blitt et kjært tilskudd .
VG170815 Når du selger Pogba for 970 millioner trenger du ikke et tilskudd for å ansette en Toppspillerutvikler til med 400.000 i årslønn til kvinnelaget.
SA170815 Der og da sørget han for at det er stor sannsynlighet for at Liverpool stikker av med en plass i gruppespillet i Champions League og et ikke ubetydelig tilskudd til klubbkassa fra UEFA.
AP170815 Der og da sørget han for at det er stor sannsynlighet for at Liverpool stikker av med en plass i gruppespillet i Champions League og et ikke ubetydelig tilskudd til klubbkassa fra UEFA.
SA170814 Fiorentina er fortsatt aktiv på overgangsfronten, og det kan komme nye offensive tilskudd de to kommende ukene.
DB170814 Fiorentina er fortsatt aktiv på overgangsfronten, og det kan komme nye offensive tilskudd de to kommende ukene.
AP170814 Fiorentina er fortsatt aktiv på overgangsfronten, og det kan komme nye offensive tilskudd de to kommende ukene.
DB170811 Her er det likevel mye som kan gjøres i hverdagen, uten at det trengs programmer, tilskudd og planer.
DA170811 Det aller beste med albumet er fire sanger av Jimmy Webb, som kommer som et kjærkomment siste tilskudd til deres store historie sammen.
AP170811 Mus som fikk tilskudd av B3, viste en reduksjon i spontanaborter og misdannelser som hjertefeil og redusert nyrefunksjon.
AP170811 Ifølge Sky News Australia sammenligner Graham studien med oppdagelsen av forbindelsen mellom tilskudd av folat og forebygging av ryggmargsbrokk og hjerneskader.
AP170811 Forskerne lagde derfor en musemodell, der mus med denne genfeilen fikk ekstra tilskudd av B3.
AP170811 FOTO : Tore Meek / SCANPIX ¶ Tilskudd av vitamin B-3, kan forebygge misdannelser og spontanabort viser en ny australsk studie.
VG170810 Oslo har det rødgrønne byrådet inngått en samarbeidsavtale med Rødt som slår fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
AP170810 Fra Oslo kommune heter det at « med Oslo bys arkitekturpris vil kommunen hedre ny, god arkitektur som er et tilskudd til byen og dens utvikling.
AP170810 Etter utallige forskjellige modeller valgte vi å ta utgangspunkt i statlig tilskudd til barnehager.
DB170809 Netthets og harselering i sosiale medier ble et nytt tilskudd i Klisjina sin hverdag.
DB170809 - Målet er å være et tilskudd til det greske ølet og få grekerne til å skjønne at øl kan drikkes til mat.
DB170809 Ved hjelp av tilskudd og dugnadsinnsats ble stien steinsatt.
AP170809 Som Oslo-politiker innrømmer Lae Solberg imidlertid at han også gjerne skulle sett mer tilskudd til Grorudddalssatsingen.
VG170806 Han ber i første omgang om et tilskudd på anslagsvis 11 millioner kroner årlig, for å bedre hverdagen for spillerne i den øverste divisjonen, og det har sikkert mye for seg på seniornivå.
AP170806 Ifølge Friskolelovens § 6 - 1 skal friskolene motta tilskudd på 85 prosent av hva det koster å drive en offentlig skole.
AP170804 Slike føderale tilskudd blir brukt til å kjøpe alt fra skuddsikre vester og våpen til rambukker og til og med panservogner.
AP170804 Justisdepartementet sier nå at det ikke lenger vil gi tilskudd til politi- og justismyndigheter om ikke føderale agenter får tilgang til lokale fengsler og arrester.
AA170804 Nasjonalt vedtak om sammenslåing i kommunereformen var en forutsetning for å motta tilskudd .
AA170804 - Søknadene om tilskudd viser noen av mulighetene som ligger i å bygge en ny og sterkere kommune sammen.
NL170802 RDA-ordningen, som var en kompensasjon økt arbeidsgiveravgift i blant annet Tromsø, har gått fra å gi Troms et tilskudd på over 200 millioner per år, til å bli avviklet i sin helhet.
NL170802 Det er bred enighet mellom offentlige myndigheter, bedrifter og blant arbeidstakernes organisasjoner at det er samarbeid og tilrettelegging, tilskudd og etablering av infrastruktur fra det offentlige som er nøkkelen for å kunne etablere nye og vekst i bedriftene i Nord-Norge.
NL170802 Tromsø kommune kunne med fordel la aktørene i området innenfor visse rammer overta ansvaret for forvaltningen av utearealet på Strandtorget og gi et årlig tilskudd til driften av det.
NL170802 Flere kommunale tiltak er prøvd ut, blant annet aktiv boligrådgivning, tilskudd til nybygg og opprustning av og økt leiepris for kommunale boliger, for å stimulere et større privat utleiemarked.
AA170802 Juristen og advokaten Greg Andres ( 50 ) er siste tilskudd i teamet som ledes av den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller.
DB170801 En oppgave som føles som en byrde for kommunene, kunne jo være et kjærkomment tilskudd til problematiseringen han bruker for å promotere sammenslåinger.
VG170731 Ifølge Ulset taper også bøndene tilskudd fra staten for å ha beitedyr i utmarka.
NL170731 En oppgave som føles som en byrde for kommunene, kunne jo være et kjærkomment tilskudd til problematiseringen han bruker for å promotere sammenslåinger.
DB170731 Vi vil også gjennomgå tilskuddsordningene til Husbanken med mål om at tilskudd skal være mer fleksible, gis til flere typer botilbud og til tilpassing av boliger for eldre. 5.
DA170730 - I USA og en del andre land er det mange unge som faktisk spekulerer i dette, for å få dekket reisekostnadene og få et tilskudd til reisekassen, siden kompensasjonsordningene er så sjenerøse.
DB170728 Direktivet gikk ut på at skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd , ikke kunne behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn de behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.
DB170727 Med enestående språklig fantasi har han skapt en rekke tilskudd til det norske språk.
DB170727 Det kan innebære å gi tilskudd til frivillige partnerskap mellom reiselivsaktører og lokale myndigheter, eller til kommuner med stor turistpågang i forhold til folketallet.
DB170726 Søk Enova om veiledning og tilskudd til mer miljøvennlige energikilder som solcelleanlegg. 6.
DB170726 Kommunene bruker våre lån og tilskudd godt, både til å skaffe boliger og til å hjelpe personer inn i leie-, eller eierbolig.
DB170726 Bare i 2016 ga vi tilskudd til 2000 nye utleieboliger.
VG170725 NAV gir et tilskudd for å frikjøpe en kollega eller en medstudent.
AA170725 Har økt tilskudd til lærlingplasser ¶
DB170724 For eksempel kan vi sørge for at det innføres en rabatt på egenbetaling over et tak, slik de gjør i Sverige, eller gi tilskudd til regelmessige rutineundersøkelser, slik de gjør i Danmark.
DB170724 Han er sosialt radikal, med sine lave pensjoner og tilskudd til barnefamilier, men han er kulturelt reaksjonær med sitt strengt katolske program, og ønsket om større kontroll over mediene og kulturlivet.
DB170721 Siste tilskudd på stammen over ismer som diskuteres i politisk filosofi er limitarianismen.
AP170720 I Danmark gis det tilskudd til regelmessige undersøkelser.
DB170719 ¶ AVSLØRTE TILSKUDD : Harry Styles ( 23 ) fortalte at han har fire brystvorter på amerikansk TV.
AA170719 - Det er første gang dette gjøres i Trøndelag med tilskudd fra staten, hevder Ole Johan Skjærli i Nordtømmer.
DA170718 Men vi vil sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode, og ikke tas ut som profitt til private eiere.
DA170718 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme ungene i barnehagen til gode.
DA170718 Den handler om i hvilken grad offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling skal kunne tas ut som privat fortjeneste.
DN170717 Selskapet har allerede fått 950.000 kroner i tilskudd til å gjøre en utvidet konsertfilm med Karpe Diem, kalt « Montebello ».
DA170717 Nå er den tidvis svært omdiskuterte knutepunktordningen for festivalene avviklet, og festivalene som tidligere har innehatt denne statusen, må nå søke på lik linje med de andre om tilskudd .
VG170716 19-åringen var et friskt tilskudd , og skapte flere farligheter, men det ble ikke mer enn gode tendenser for Molde - for Sigurdarson traff innsiden av stolpen.
VG170716 - Budsjettavtalen benyttet ikke ordet vrakpant, men omtaler ordningen som tilskudd til vraking.
VG170715 Legene mottar et årlig tilskudd per pasient på sin liste, i tillegg til egenbetaling og honorar fra HELFO.
AA170714 - Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sa pressevakt Tor Midtbø til Helgelands Blad.
DN170711 Under en telefonkonferanse med analytikere i mai sa Tesla-sjef Elon Musk at påstandene om at selskapet hans har overlevd på grunn av statlige tilskudd og skattekreditter « gjør meg gal».
AP170711 Byantikvaren har gitt kommunalt tilskudd på 70.000 kroner til istandsetting av det forseggjorte plankegjerdet mot Underhaugsveien.
VG170710 Han blir et fantastisk tilskudd til troppen, og jeg er sikker på at han blir tatt godt i mot av gutta.
VG170710 Stort tilskudd
VG170710 VG omtalte i desember at kvinnen erkjente at hun over tid hadde gitt ektemannen tilskudd av musegift i føden hans.
VG170709 Får store tilskudd
DA170707 Vi har ryddet opp og forenklet i tilskudd og virkemidler, og vi har fjernet begrensende reguleringer.
AA170706 Ei ekstra vaktbikkje er bra for debatten Et viktig tilskudd til det norske mediebildet ble lansert onsdag, da Faktisk.no la frem sine første funn.
VG170705 Pakken, som de to vil oppfordre den neste regjeringen til å iverksette, skal bestå av en kraftig økning i tilskudd til lærlingbedrifter, en styrking av arbeidsavklaringsordningen og en utvidelse av lønnstilskuddsordningen, skriver NRK.
VG170705 Elefant, som er et nytt tilskudd til klubbscenen i Oslo, overtok lokalene, deler av inventaret - og ikke minst markisene fra Club Skansen som holdt til ved Kontraskjæret i Oslo tidligere.
DN170705 - Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sier pressevakt Tor Midtbø til avisen.
DB170705 Han er et flott tilskudd for oss og en som vil hjelpe oss med å kjempe i toppen denne sesongen, sier Arsenal-manager Arsène Wenger.
DB170705 - Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sier pressevakt Tor Midtbø til avisen.
AP170705 - Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sier pressevakt Tor Midtbø til avisen.
AA170705 - Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sier pressevakt Tor Midtbø til avisen.
AP170704 PBL har oppfordret også den fjerde av barnehagene som har fått pålegg om å tilbakebetale tilskudd , om å klage til fylkesmannen.
AP170704 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Ap, SV og MDG fra 2015 slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
AP170704 Hittil er fire av barnehagene som er blitt gransket av Oslo kommune pålagt å betale tilbake tilskudd på tilsammen 2 millioner kroner.
AP170704 Det skulle bli første gang en kommune gikk grundig inn i Barnehagelovens §14a, som sier at « Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode ».
AA170704 » Festivalen forvalter store offentlige tilskudd på vegne av fellesskapet.
VG170703 - Vi forvalter milliarder i tilskudd og nå har vi strukket oss langt for å komme Nei til atomvåpen i møte, uten at de forholder seg til de fristene som er satt.
VG170701 To av de tre nye låtene, « Such A Boy » og « Does She Know », er helt greie tilskudd til Astrid-diskografien.
VG170630 I tillegg skal tilskudd på drøyt 4 milliarder kroner, som er øremerket FN-styrkene i Haiti og Darfur i Sudan, få endelig godkjenning i desember.
VG170630 Når flere møter med Islamsk råd ikke har gjort Kulturdepartementet trygg på at statens tilskudd går til det det skulle gå til - å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner - må det bli slik.
DA170630 - I USA og en del andre land er det mange unge som faktisk spekulerer i dette, for å få dekket reisekostnadene og få et tilskudd til reisekassen, siden kompensasjonsordningene er så sjenerøse.
BT170630 Vi har styrket denne innsatsen med over 1 milliard kroner, hvorav 251 millioner kroner har kommet som øremerkede tilskudd .
BT170630 Sentralt står kravet om øremerkede tilskudd og en egen bemanningsnorm for antallet helsesøstre.
AA170630 I tillegg skal tilskudd på drøyt 4 milliarder kroner, som er øremerket FN-styrkene i Haiti og Darfur i Sudan, få endelig godkjenning i desember.
BT170629 For 2017 har Stortinget bevilget 188 millioner kroner til drift og tilskudd .
SA170628 Det blir et verdifullt tilskudd til nærmiljøet, og det vil gjøre at vi har topptrente redningsmenn og kvinner minutter unna store institusjoner.
SA170628 Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
FV170628 Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
AP170628 For 2017 har Stortinget bevilget 188 millioner kroner til drift og tilskudd .
AP170628 Om en person vil slutte med steroider, er norsk legepraksis at man skal kutte ut alle tilskudd av testosteron, før man starter opp tiltak for å få i gang egen produksjon.
AA170628 Utbetalingene fra fondet kommer i tillegg til tilskudd fra staten.
NL170627 Også på andre områder, som for eksempel tilskudd til drift av hurtigbåter og ferger, har fylket fått mindre penger fra Staten å rutte med.
DA170627 De finansieres av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
DA170627 Barnehageloven forutsetter at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skulle komme barna i barnehagen til gode.
AA170627 Også de har fått et tilskudd til det daglige brød etter at hytta i tretoppene kom på plass.
BT170625 Det skjer gjennom startlån og tilskudd i kommunen.
AA170624 Erfaringene fra årets festival viser at den er et verdifullt tilskudd til alle de andre aktivitetene Trondheim har å by på.
VG170622 « Vi er bekymret for at offentlige tilskudd som er tiltenkt gode velferdstjenester for barn og ungdom ikke blir brukt i tråd med formålet », heter det i et brev til Riksrevisjonen.
AP170621 Dudgeon er siste tilskudd til Storbritannias raskt voksende havvindsatsing.
AP170621 Dudgeon er siste tilskudd til Storbritannias raskt voksende havvindsatsing.
DA170620 Framover mener de at alle statlige tilskudd til skolehelsetjenesten må øremerkes.
DA170619 Seinere også ved kommunale tilskudd .
VG170616 Oslo kommune sa nei til et nytt X Games 2017 etter å ha gitt 2016-arrangementet et tilskudd på i utgangspunktet 42 millioner. 18 pluss 3,5 mill.
VG170616 Nå har imidlertid Henning Andersen i SAHR Productions A/S søkt staten om 3,5 millioner i tilskudd til X Games-skateboarding samme sted - i Skur 13 i Oslo - etter at de har fått ja til en søknad om 18 millioner fra staten til X Games for snowboard og freeski i 2018.
VG170616 Oslo kommune, ved Bjørnar Alvestad, spesialrådgiver ved seksjon for oppvekst, opplyser overfor VG at det har vært en moderat økning i tilskudd til Dixi, hvis man er bort fra tilleggsbevilgning i i fjor ( se faktaboks ).
VG170616 I regelverket for 2017 er det tatt inn noen endringer i regelverket som har som siktemål at det kan gis noe høyere tilskudd .
VG170616 Hvis vi får tilsvarende mindre i tilskudd fra Bufdir som fra Oslo kommune for inneværende år, så går vi i underskudd, sier Andresen.
VG170616 Det fremgår også av regelverket at dersom det foreligger sterke grunner kan det søkes om statlig tilskudd ut over 3,9 prosent.
VG170616 Det er også gjort endringer i regelverket for i år som har som mål at det kan gis høyere tilskudd i 2017.
VG170616 De opplever å ikke bli hørt av Oslo kommune og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) når de sier at større pågang må bety større tilskudd .
DA170616 Årets tilskudd har gått med, og det viktige nå er å se an om WCH er levedyktig.
DA170616 Den nye sponsoren Sparebanken Øst og deres tilskudd på 500.000 per år i tre år har ikke hatt noe med avgjørelsen å gjøre.
AA170616 - Tilskudd til uføre er en nasjonal oppgave, men vi kan ikke sitte uvirksomme og se på at noen av de mest utsatte rammes av slike kutt.
DB170615 Over denne ordningen kan det gis tilskudd til beitebrukere som må iverksette spesielle tiltak for å ivareta beitedyrene.
AP170615 For dem er barnetrygden et viktig tilskudd , sier Adamczyk.
SA170614 Skal slike anlegg kunne realiseres, kreves det offentlig eller private tilskudd med mange titalls millioner, og støtte fra vernemyndigheter og regulanter.
NL170614 I praksis skjer dette : Mange av boligene i kommunens portefølje er så dyre at beboerne er gjort avhengig av tilskudd fra offentlige støtteordninger som bostøtte ( både statlig og kommunal ) og sosialhjelp for å klare regningene.
DA170614 Vi håper flere benytter seg av muligheten, og søker Oslo kommune om tilskudd , sier Tybring-Gjedde.
AA170614 Flertallet i Trondheim har ønsket å forhindre kommersielle barnehager fordi de mener at de tar ut for store utbytter, og at eierne tjener seg rike på kommunale tilskudd og foreldrebetaling.
AA170614 Barnehageloven regulerer allerede i dag at offentlige tilskudd som private barnehager mottar, skal komme barnehagen til gode.
DB170613 Jeg går heller ikke god for anbefalingen de har om gingseng, rensekur med urter eller at man tar tilskudd uten først å konferere med fastlegen sin.
DA170613 - Jeg tror Oslo Sommertid på Voldsløkka blir et positivt tilskudd til byen.
AP170613 Samtidig kan kommunen avslå enkeltsøknader - men det må begrunnes i konkrete forhold, altså at kommunen dokumenterer at den ikke har behov for barnehageplassene det søkes tilskudd for.
AP170613 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager.
AP170613 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Ap, SV og MDG fra 2015, slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
AP170613 Da fikk Espira-konsernet, som fra før driver 95 barnehager i Norge, avslag på søknad om tilskudd til to konkrete nye barnehager.
AP170613 - Oslo har sagt at de vil prioritere kommunal utbygging fremfor å gi tilskudd til nye private barnehager.
AP170613 Men byrådet fortsetter å jobbe for en mer sykkelvennlig by, blant annet med tilskudd til elsykler for innbyggerne.
AP170612 Viktigst er at det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region.
VG170610 I én av postene er det gitt fem millioner ekstra til « Kreftforskning, tilskudd til Kreftforeningen ».
AA170610 kroner fordelt som tilskudd til forskning i næringsliv og kommuner i Midt-Norge.
VG170609 Da bøndene ikke fikk tilskudd og ikke hadde råd til å la sauene vimse rundt og dø i utmarka slik de gjør i dag.
SA170609 Likevel menes det at stadion er et flott tilskudd til breddeidretten.
NL170609 En motivasjon som går på å skape tilskudd til hungrige klubbkasser, vil også ha den effekt at det oppstår riktig drivkraft for å drive enda mer kreativt, med spennende aktivitet i hallene.
NL170609 Tilskudd til aktivitet fra øremerkete fond, både i offentlige kilder ( kommuner først og fremst ), og private ( forsikringsselskap m.m. ).
VG170608 - Jeg synes vi må få en slutt på kuttene i tilskudd til politiet.
VG170608 Heidi Sørensen, leder av Klimaetaten, regner med at rundt 15 millioner kroner vil bli brukt på tilskudd til infrastruktur til ladestasjoner.
VG170608 Fra torsdag av kan du søke Oslo kommune om tilskudd til infrastruktur for ladestasjoner for elbiler i sameier og borettslag.
VG170608 - Vi har hele tiden ment at man burde få tilskudd på rundt 50 prosent av disse kostnadene.
DB170608 Norgesbesøket er et av 59 nye tilskudd til en allerede omfattende turné.
AA170608 Samtidig med at det ble innført, ble det også gitt 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager i 2016 og 2017, og forslag om ytterligere 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2017.
AA170608 I det samme programmet ble det også gitt 10 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.
AA170608 Samtidig med at det ble innført, ble det også gitt 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager i 2016 og 2017, og forslag om ytterligere 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2017.
AA170608 I det samme programmet ble det også gitt 10 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. ( ©NTB ) ¶
DA170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
BT170607 Samtidig mottok Akasia fullt tilskudd fra kommunen for et barnehagetilbud de ikke kunne levere.
BT170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
AP170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
AP170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
AA170607 Dette vil være et godt tilskudd til økt sykkelbruk i kommunen, sier prosjektleder Kine Bangsund i Overhalla kommune til NRK Trøndelag.
AA170607 * Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
NL170606 Løsningen på disse problemene ble tilskudd fra staten som subsidierte pris til fisker slik at industrien kunne overleve.
FV170606 Rådmann Tor Sommerseth ( stående ) anbefaler en løsning der Kristiansand kommune øker sine tilskudd til Fullriggeren Sørlandet til 2,5 mill i året i en periode på fire år.
DB170606 Sundfør er nyeste tilskudd til Little Big Sister-familien, som har opparbeidet seg en meget eksklusiv klientliste siden oppstarten i 2015.
DB170606 Bidronning Sacha er så svak at hun trenger tilskudd av sukkervann.
DA170606 Kommunen skal kontrollere at Espira benytter sine tilskudd til det de er ment for, så foreldre med barn i norske barnehager enten barnehagene har sånn eller slik eierform kan være helt trygge på at tilskuddene går til barnehagedrift i tråd med Barnehageloven.
AA170606 - Regjeringen, fylkesmennene og kommunene har jo lister, inkludert nøyaktig medlemsantall, for å gi tilskudd til trossamfunn per medlem.
AP170605 4 millioner kroner i tilskudd til istandsettelse.
NL170604 Denne type fartøy er billig å bygge og billig i drift, men gir neppe den samme overrislingseffekten som dagens struktur og som utvilsomt er det politiske grunnlaget for fortsatt å si ja til betydelige tilskudd .
DB170603 Dette skal gis i form av økt tilskudd til Norsk Filminstitutt, som fordeler pengestøtten.
DB170603 Dette skal gis i form av økt tilskudd til Norsk Filminstitutt, som fordeler pengestøtten.
DA170603 Drammen Scener AS skal ifølge en nedtrappingsplan motta 7 millioner i direkte tilskudd i 2018, i tillegg til indirekte støtte som husleielettelser.
NL170602 Den kommunale økonomien svekkes i takt med at de private kan bygge opp sin virksomhet på kommunale tilskudd .
DB170602 ( Dagbladet ) : Den kjente dokumentaristen Margreth Olin og produksjonsselskapet Speranza Film AS har nylig fått tilskudd til filmprosjektet « Fengslet og forlatt » fra Norsk Filminstitutt ( NFI ).
SA170601 - Om de får hjemmekamp beholder de inntektene og hvis de må ut å reise får de gode tilskudd fra NFF, som ikke lagene på herresiden, sier Pedersen.
AP170601 - Om de får hjemmekamp beholder de inntektene og hvis de må ut å reise får de gode tilskudd fra NFF, som ikke lagene på herresiden, sier Pedersen.
SA170531 - Dette er en sterk gruppe spillere, og med noen tilskudd kan den bli enda mer suksessrik.
DN170531 Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
DB170531 I forvissning om at det så til de grader var et marked for nye plasser, og fordi de visste at forliket på Stortinget innebar at de kunne påregne kommunale tilskudd , var det mange som investerte private penger.
DA170531 4 1/2 fikk første gang tilskudd for å utvikle filmmanus av boka i 2008.
BT170531 Ti små og store saker sto på dagsorden - bevilgninger og tilskudd til jernbanen og dampskipsfarten, opptagelse av statslån og avgift på sirup - når det ble brukt i drops.
BT170531 - Dette er en sterk gruppe spillere, og med noen tilskudd kan den bli enda mer suksessrik.
AP170531 Slik ser Norwegians nye rutekart for USA ut nå, siste tilskudd er Roma.
AP170531 - Dette er en sterk gruppe spillere, og med noen tilskudd kan den bli enda mer suksessrik.
VG170530 Rapportene viser at det ikke er funnet noe som indikerer at det foreligger lovbrudd eller brudd på habilitetsbestemmelser, men at det har foreligget flere svakheter i departementets forvaltning av tilskudd og anskaffelser, står det i uttalelsen fra ILPI, som nå er under avvikling.
VG170530 Departementet har « i flere tilfeller brukt tilskudd til å finansiere anskaffelser til eget bruk, i strid med ordningsregelverk og de forutsetningene som lå til grunn for bevilgningen.
VG170530 De mener derimot at ILPI i to tilfeller har mottatt tilskudd de ikke var kvalifisert til.
VG170530 » - Brukt tilskudd til å finansiere anskaffelser ¶
DN170530 « ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker », konkluderer rapporten.
DA170530 avsettes disposisjonsfond ( 2 000 000 kroner ) ¶ â - ª Byjubileet - avsettes disposisjonsfond ( 3 000 000 kroner ) ¶ â - ª Utredning bysykkelordning ( 200 000 kroner ) ¶ â - ª Flygelreparasjon og flytting ( 300 000 kroner ) ¶ â - ª Norødegården husleie ( 700 000 kroner ) ¶ â - ª Moss i Sentrum, økt tilskudd ( 300 000 kroner ) ¶
DA170530 Likevel mente også gruppeleder May Hansen at dusjvegger var et velkomment tilskudd på lista.
BT170530 « ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker », konkluderer rapporten.
BT170530 I oktober skrev VG at ILPI fikk 24 millioner kroner i tilskudd av UD til et prosjekt om å drive nedrustningsarbeid og forskning våren 2011.
SA170529 Vindafjord kommune har fått 1.235.000 kroner i tilskudd fra Musikkutstyrsordningen skal bygge 6 øvingsrom i tilknytning til kulturhus i Ølen sentrum. 217.000 til Folken ¶
SA170529 Metropolis fikk tilskudd til fremføringsutstyr, nærmere bestemt kr 30.000 til lysutstyr i storsalen, som tar opptil 300 publikummere.
SA170529 Med et tilskudd fra Musikkutstyrsordningen på kr 250.000 skal Sola kulturhus, med en tydelig profil mot barn, ungdom og familie, gjøre akustiske utbedringer i hovedsalen. 163.00 kroner gikk også til RIMI/IMIR SceneKunst.
SA170529 Mange nye øvingsrom ¶ 4.750.000, som er den største tildelingen i denne runden, går til Tou Scene som får tilskudd til bygging av 18 øvingsrom og ett ensemblerom.
SA170529 Litt til Metropolis ¶ 33 scener i hele landet fikk tilskudd av Musikkutstyrsordningen til fremføringsutstyr eller til akustiske tiltak i scenelokale, med en samlet tilskuddsramme på kr 3.718.000.
NL170529 Hun gir ellers også tilskudd til velferdstiltak for de ansatte.
DA170529 I dag får vi et tilskudd for Lervig sykehjem som gir tidenes statlige investeringsstøtte !
DA170529 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.
DA170529 Dersom vi hadde utsatt Lervig sykehjem til 2021, ville altså sykehjemmet ikke bli bygget med statlige tilskudd hvis regjeringen gjør alvor av å endre tilskuddsordningen radikalt.
DB170528 Bragstad er smertelig klar over den korte og krystallklare pakkelista som gjelder, som også inkluderer helt nye tilskudd til garderoben fra sponsorer og samarbeidspartnere.
BT170528 mai at private barnehagers tilskudd ikke kommer fellesskapet og barna til gode.
SA170527 En sammenligning viser at Storbritannia i perioden 2012 - 2016 støttet kajakk med 200 millioner kroner, seiling med 256 millioner, mens roing fikk 341 millioner i tilskudd .
SA170527 Tilskudd fra spillemidlene var på 135 millioner kroner i 2016.
FV170527 En sammenligning viser at Storbritannia i perioden 2012 - 2016 støttet kajakk med 200 millioner kroner, seiling med 256 millioner, mens roing fikk 341 millioner i tilskudd .
FV170527 Tilskudd fra spillemidlene var på 135 millioner kroner i 2016.
BT170527 Dette er barnehager som har mottatt millioner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling, skriver Marte Teigen ( R ).
BT170527 En sammenligning viser at Storbritannia i perioden 2012 - 2016 støttet kajakk med 200 millioner kroner, seiling med 256 millioner, mens roing fikk 341 millioner i tilskudd .
BT170527 Tilskudd fra spillemidlene var på 135 millioner kroner i 2016.
AP170527 En sammenligning viser at Storbritannia i perioden 2012 - 2016 støttet kajakk med 200 millioner kroner, seiling med 256 millioner, mens roing fikk 341 millioner i tilskudd .
AP170527 Tilskudd fra spillemidlene var på 135 millioner kroner i 2016.
AA170527 En sammenligning viser at Storbritannia i perioden 2012 - 2016 støttet kajakk med 200 millioner kroner, seiling med 256 millioner, mens roing fikk 341 millioner i tilskudd .
AA170527 Tilskudd fra spillemidlene var på 135 millioner kroner i 2016.
FV170526 Søker økt tilskudd
DB170526 I dag mottar tros- og livssynssamfunn tilskudd fra både stat og kommune.
SA170525 Hele 220 kommuner får tilskudd fra tilskuddsordningen som har et historisk høyt nivå på 193 millioner kroner.
SA170525 Hele 220 kommuner får tilskudd fra tilskuddsordningen som har et historisk høyt nivå på 193 millioner kroner.
FV170525 Nå vil Vest-Agder fylkeskommune betale skoleskipet 6 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd de kommende årene for å lette på trykket.
SA170524 Fullt så knapt var det likevel ikke, da det skulle bygges to nye kvartal som tilskudd til byen og bydelen Eiganes.
SA170523 Hvis barnet ditt ikke går i barnehage med offentlig tilskudd , kan du få 100 prosent kontantstøtte.i ¶
SA170523 Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd .
SA170523 - Mats har vært et fremragende tilskudd til laget de siste seks månedene, både med sin karakter og på banen.
DB170523 - Mats har vært et fremragende tilskudd til laget de siste seks månedene, både med sin karakter og på banen.
DA170523 Tilskudd ¶ Tilskudd til klima- og energitiltak har siden støtteordningen ble opprettet, utbetalt tilskudd på nærmere 550 millioner.
DA170523 Tilskudd til klima- og energitiltak har siden støtteordningen ble opprettet, utbetalt tilskudd på nærmere 550 millioner.
DA170523 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! Tilskudd
DA170523 * Det er siden opprettelsen utbetalt tilskudd ca 550 mill. kr totalt.
DA170523 Tilskudd til klima- og energitiltak er et viktig virkemiddel for å stimulere til klimatiltak og energieffektivisering i privat sektor, til blant annet utfasing av oljefyr, nye rentbrennende vedovner og energieffektivisering i bygg.
BT170523 Hvis barnet ditt ikke går i barnehage med offentlig tilskudd , kan du få 100 prosent kontantstøtte.
BT170523 Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd .
AP170523 Hvis barnet ditt ikke går i barnehage med offentlig tilskudd , kan du få 100 prosent kontantstøtte.
AP170523 Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd .
AP170523 - Mats har vært et fremragende tilskudd til laget de siste seks månedene, både med sin karakter og på banen.
AA170523 Hver fastlege kan ha inntil 2500 pasienter på sin liste og får et fast tilskudd for hver pasient.
DA170522 Likevel skriver regjeringen nå følgende i revidert statsbudsjett om « tilskudd til truede arter og naturtyper » : ¶
DA170522 I revidert statsbudsjett skriver nemlig regjeringen også følgende om « tilskudd til truede arter og naturtyper » : ¶
DA170522 » - Det er svært alvorlig at myndighetene flere år på rad ikke klarer å benytte seg av tildelte midler for å fordele tilskudd til tiltak for å nå det nasjonale målet om at ingen arter og naturtyper skal utryddes, sier SVs Lars Haltbrekken.
DN170521 Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
VG170520 Innovasjon Norge har bidratt med 30 millioner i lån og tre millioner i tilskudd til prosjektet.
NL170519 I den avtalen utelukkes Nordnorsk Viseforum som mottaker av tilskudd .
VG170518 Norges Sjakkforbund har derfor bedt om at departementet avventer behandling av søknaden om tilskudd til et eventuelt Sjakk-VM i 2018, til det er oppnådd klarhet rundt budprosessen.
DB170518 Verdensbanken og USA ga store tilskudd til det forrige valget ?
DA170518 Fra myndighetene får Espira tilskudd for å dekke pensjon tilsvarende 13 prosent av lønnsutgiftene i kommunale barnehager.
VG170516 Departementet har ellers understreket overfor NIF at toppidrettssatsingen ikke kun kan basere seg på en økning i offentlige tilskudd .
VG170516 kroner, seiling 256 millioner og roing 341 millioner over fire år i tilskudd fra UK Sport.
SA170516 Samtidig framgår det at tilskudd til gang- og sykkelveier i mindre byer og tettsteder reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.
SA170516 Samtidig framgår det at tilskudd til gang- og sykkelveier i mindre byer og tettsteder reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.
DN170516 | Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
DN170516 Samtidig kuttes tilskudd til sykkelveier.
DN170516 Samtidig fremgår det av Nasjonal transportplan 2018 - 2029 at tilskudd til gang- og sykkelveier reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.
DN170516 Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
DA170516 Regjeringens kuttplaner går fram av Post 62 i Nasjonal transportplan 2018-2029, « Tilskudd til gang- og sykkelveger ».
DA170516 Likevel vil regjeringen bevilge mindre i « tilskudd til gang- og sykkelveger » de neste seks årene enn i år.
DA170516 Han tror 100 millioner i året de seks neste årene, på ingen måte vil dekke behovet ute i kommunene, til tross for at de må bidra med en egenandel på minst 50 prosent for å få slike statlige tilskudd .
DA170516 Fra 2024 til og med 2029, vil så regjeringen kompensere for reduksjonen med årlige tilskudd på i gjennomsnitt 353 millioner kroner.
DA170516 For inneværende år er det satt av 123 millioner kroner i tilskudd til kommuner som vil bygge for fotgjengere og syklister.
DA170516 Det tilsvarer et kutt på nær 19 prosent, sammenlignet med årets tilskudd .
DA170516 Regjeringens kuttplaner går fram av Post 62 i Nasjonal transportplan 2018-2029, « Tilskudd til gang- og sykkelveger ».
DA170516 Likevel vil regjeringen bevilge mindre i « tilskudd til gang- og sykkelveger » de neste seks årene enn i år.
DA170516 Han tror 100 millioner i året de seks neste årene, på ingen måte vil dekke behovet ute i kommunene, til tross for at de må bidra med en egenandel på minst 50 prosent for å få slike statlige tilskudd .
DA170516 Fra 2024 til og med 2029, vil så regjeringen kompensere for reduksjonen med årlige tilskudd på i gjennomsnitt 353 millioner kroner.
DA170516 For inneværende år er det satt av 123 millioner kroner i tilskudd til kommuner som vil bygge for fotgjengere og syklister.
DA170516 Det tilsvarer et kutt på nær 19 prosent, sammenlignet med årets tilskudd .
AP170516 | Elsykkelsalg eksploderer - regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier ¶
AP170516 Samtidig kuttes tilskudd til sykkelveier.
AP170516 Samtidig framgår det av Nasjonal transportplan 2018 - 2029 at tilskudd til gang- og sykkelveier reduseres fra 123 millioner kroner i år til 100 millioner per år i perioden 2018 til og med 2023, et kutt på nær 19 prosent.
DA170515 Sanofi-avtalen innebærer at selskapet kan få mer offentlig tilskudd underveis.
NL170512 Regjeringen gir ekstra tilskudd i 2017 til utvikling av kollektivtrafikken i Tromsø.
NL170512 I år har NGU fått bevilget 1,1 millioner kroner i tilskudd til mineralleting i Nordland.
NL170512 - NGU innvilges et tilskudd inntil kr 400 000,- for 2017 til undersøkelser av grafitt-mineraliseringer i Lofoten og Vesterålen.
DB170512 En søtlig, småspicy, indiskinspirert eplecurry var et artig og flott tilskudd .
DB170512 Det er problematisk at Hautala anbefaler tilskudd av jod som en enkel og sunn løsning.
AA170512 I fredagens debatt anklaget Raisi den sittende presidenten for kun å ha økt tilskudd til trengende for å sikre stemmer. ( ©NTB ) ¶
AA170512 Huseier Koteng Eiendom låner ut lokalene og har dessuten lagt opp til et prestasjonsbasert tilskudd til det gode formålet.
DN170511 Regjeringen gir et tilskudd på sju millioner kroner til arbeid mot marin forsøpling, i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i inneværende års statsbudsjett, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.
DB170511 Regjeringen vil legge føringer for at kommuner med asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige skal prioriteres i kunngjøringer av tilskudd til rekruttering av psykologer. 7.
DB170511 Økt tilskudd til arbeidsmarkedstiltak og oppfølging av ledige fikk en bevilgning på 68 millioner kroner.
DB170511 Den regnbuefargede plastikken som bare delvis dekker metallet er et langt nyere tilskudd .
BT170511 Den ærverdige seilskipet Statsraad Lehmkuhl får tre millioner kroner i tilskudd til oppussing av skipet.
BT170511 Det underliggende problemet med avtalen er at nåtidens grønne sol- og vindteknologi ennå er lite effektive og krever hundrevis av milliarder i årlige tilskudd for å oppnå ubetydelige reduksjoner i karbonutslipp.
AP170511 Tilsagn om tilskudd til 1300 heldøgns omsorgsplasser øker utgiftene med 108 millioner kroner.
AA170511 Regjeringen gir et tilskudd på sju millioner kroner til arbeid mot marin forsøpling, i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i inneværende års statsbudsjett, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.
AA170510 | Regjeringen vil gi rederiene økte tilskudd for å få flere norske sjøfolk i utenriksfart ¶
DN170509 I tillegg tar det såkalte ungdomskravet til orde for tilskudd til bygging av nye studentboliger, med et mål om minimum 20 prosent nasjonal dekningsgrad.
DB170509 Argumentet om at vi må drikke melk for å få i oss nok jod holder heller ikke mål, jod tilsettes kraftfôret og det vil være enklere og sunnere å ta tilskudd direkte.
DA170509 I tillegg tar det såkalte ungdomskravet til orde for tilskudd til bygging av nye studentboliger, med et mål om minimum 20 prosent nasjonal dekningsgrad.
DA170509 Denne gangen får vi håpe det holder, for Heim er et nydelig tilskudd og et på flere vis « heimekoselig » sted i et område med til dels høy hipsterfaktor.
AP170509 Følgende økte utgifter eller reduserte inntekter på 2017-budsjettet er kjent gjennom mediene eller fra talerstolen på Fremskrittspartiets landsmøte : ¶ 2,15 milliarder kroner i økt tilskudd til å bygge ytterligere 1300 sykehjemsplasser i kommunene. 840 millioner kroner i skattekutt for pensjonister ved at minstefradraget deres blir økt.
DA170508 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.
DA170508 For kommunene vil dette bety at de som har behov for - og står foran nødvendig rehabilitering av sykehjem uten mulighet for å øke kapasiteten ikke lenger vil få statlig tilskudd .
DA170508 Svenska Filminstitutet skriver på sine nettsider at de bevilger i alt 1.850.000 svenske kroner, altså nærmere 1,9 millioner, i tilskudd til det nye prosjektet.
DA170508 Svenska Filminstitutet har bekjentgjort at de vil støtte det nye dokumentarfilmprosjektet « Reconstructing Utøya » med et økonomisk tilskudd .
DA170508 I mai i fjor bevilget Det Danske Filminstitut 500.000 danske kroner i tilskudd , og i mars i år offentliggjorde også Norsk filminstitutt at de vil støtte « Reconstructing » Utøya » med 500.000 norske kroner.
AP170508 Men Oslo kommune avviste nettopp Espira, da de bare noen måneder senere søkte om tilskudd til å åpne to nye barnehager.
AP170508 Hansen forteller at det er umulig å drive de planlagte barnehagene uten kommunale tilskudd .
AP170508 Følgende økte utgifter eller reduserte inntekter på 2017-budsjettet er kjent gjennom mediene eller fra talerstolen på Fremskrittspartiets landsmøte : ¶ 2,15 milliarder kroner i økt tilskudd til å bygge ytterligere 1300 sykehjemsplasser i kommunene. 840 millioner kroner i skattekutt for pensjonister ved at minstefradraget deres blir økt.
DN170507 - Macron vil representerer et friskt og ungdommelig tilskudd til den franske politiske scenen, fortsetter han.
DB170505 - Vi gir penger til 1300 nye sykeheimsplasser, og det betyr at vi i regjering har gitt tilskudd til over 10 000 nye sykeheimsplasser, sa hun fra scenen, til applaus fra salen.
VG170504 SUBIOTTO ( CAS ) : Dommerpanelets siste tilskudd er også den mest rutinerte av de tre.
DN170504 Innovasjon Norge og Forskningsrådet har bestemt seg for å holde tilbake flere millioner kroner i tilskudd til Snapsale etter at mediekonsernet Schibsted nylig overtok selskapet.
FV170503 | Kristiansand vil kreve tilbake tilskudd fra Den katolske kirke ¶
FV170503 Etter en dom i Oslo tingrett går Kristiansand sammen med andre kommuner for å kreve tilbake uriktig utbetalte tilskudd fra Den katolske kirke.
DB170503 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
DB170503 Jeg er derfor overrasket over at Olsen ikke deler min bekymring for at offentlige tilskudd og foreldrepenger havner på avveier.
DB170503 Det er politikernes ansvar å reagere dersom det er grunn til å tro at offentlige tilskudd og foreldrebetaling ikke blir brukt slik de var ment.
DB170503 Det har vært gode seertall, og reinflyttingen er et genuint tilskudd til en sjanger som allerede er nyskapende.
DA170503 De fleste storbyer som arrangerer skeive dager har jo parade, så derfor synes jeg dette er et flott tilskudd til SPS og til Stavanger som en mangfoldig by, sier Sagen Helgø.
AA170503 Nicholson mener at et tilskudd på « noen tusen » soldater trengs for å kunne få et overtak på Taliban, som er på offensiven i flere av landets provinser.
DA170502 Frivilligsentralen får tilskudd fra Sola kommune og kulturdepartementet, men pengene strekker ikke til.
DA170502 - Om det beste er at kommunen gir mer tilskudd og at sentralen forblir selvstendig, eller om det blir et kommunalt foretak kan ikke jeg forutse her og nå.
AP170502 Det andre prinsippet mangler en tilsvarende begrunnelse, og det kan best forstås som ordinære offentlige tilskudd til organisasjoner i sivilsamfunnet.
AA170502 - Vi får et tilskudd fra kommunen på 400 000 kroner i året, og Reitan gir oss en svært sympatisk leiepris - det må du få med, ingen får meg til å si noe negativt om Reitan - men ellers er det selgerne våre som sørger for inntekten.
DN170430 Snapsale sikret seg ti millioner kroner i offentlige tilskudd , ved siden av store private investeringer.
DB170427 Kunnskapsministeren har måttet tåle sterk kritikk fra kontroll- og konstitusjonskomiteen for håndteringen av Westerdals-saken, der Riksrevisjonen påpekte mangelfull oppfølging av tilskudd til privatskolen.
DB170427 Jeg forstår at det er ubehagelig for Høyre, som har ansvaret for barnehagene, å ikke ha kontroll på hvor offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling havner.
DB170427 I tillegg ber vi regjeringen foreslå endringer av lovverket, slik at det ikke lenger kan være tvil om at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.
DB170427 I barnehageloven står det at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
DB170427 En samlet kirke- og utdanningskomité uttalte at loven måtte « sikre større åpenhet og kontroll med at statlige tilskudd og at studentenes egenbetaling benyttes til akkreditert og godkjent utdanning ».
DB170427 Direktivet gikk ut på at skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd , ikke kunne behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn de behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.
DA170425 De må betale tilbake to millioner kroner som de har fått i tilskudd fra Oslo kommune, skriver Utdanningsnytt.
DA170425 Dette blir et spennende tilskudd på det store Skam-treet, sier Moslet, som understreker at det ikke er noen andre teaterforestillinger på gang, verken ute i verden eller i Norge.
AP170425 De må betale tilbake to millioner kroner som de har fått i tilskudd fra Oslo kommune, skriver Utdanningsnytt.
AA170425 De må betale tilbake to millioner kroner som de har fått i tilskudd fra Oslo kommune, skriver Utdanningsnytt.
SA170423 Juryens siste tilskudd er ambivalent.
VG170422 De siste to platene var også preget av nye tilskudd til besetningen : keyboardist Marte Eberson og gitarist Kristoffer Lo, sistnevnte av flere fremhevet som en av Norges mest vitale musikere i nyere tid.
DB170422 Fakta viser at idrettsklubbene gjennom statlige, regionale og kommunale tilskudd fra 2005 ; året etter at Stensbøl sluttet som toppidrettssjef, har opplevd en reell vekst i overføringene på hele 43 prosent.
DB170422 I stedet for å utvise de som ikke innfrir kravet om lovlig opphold i landet, bruker Oslo kommune med flere, store summer på tilskudd til frivillige organisasjoner som oppretter soveplasser til de som ikke har rett til å være her.
BT170421 Vi vil fortsatt la private få tilskudd for å gjøre disse operasjonene, slik at alle kan komme til behandling tidligere - ikke bare de med nok penger eller dyre forsikringer.
BT170421 Vi vil fortsatt la private få tilskudd for å gjøre disse operasjonene, slik at alle kan komme til behandling tidligere - ikke bare de med nok penger eller dyre forsikringer.
AA170419 Flere av dagens markedsreguleringer er nødvendig for å opprettholde distriktsjordbruket, og tilskudd til avløsere er avgjørende i en næring som sliter med nedleggelser og dårlig rekruttering.
SA170418 Programkomiteens linje er at man heller skal sikre at offentlige tilskudd kommer barna til gode ved strenge krav til kvalitet i barnehagene. 6.
DB170418 Det er strid med forskriften om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd , sier hun.
DA170418 De 50 millioner kronene bystyret satte av til en « boligpakke », skal brukes til å bedre bomiljøet i kommunale boliger gjennom fysiske bomiljøtiltak, tilskudd til prosjekter i ideell og frivillig regi, samt boligsosialt utviklingsarbeid.
AP170418 Programkomiteens linje er at man heller skal sikre at offentlige tilskudd kommer barna til gode ved strenge krav til kvalitet i barnehagene.
AP170418 Programkomiteens linje er at man heller skal sikre at offentlige tilskudd kommer barna til gode ved strenge krav til kvalitet i barnehagene.
VG170411 I 2014 fikk Deveci ifølge avisa Groruddalen tilskudd for å holde golfkurs på Grønmo golfklubb for minoritetsjenter.
DN170411 Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen trakk da fram at det viktigste for frivilligheten er full momskompensasjon og forenklet byråkrati, og at en høyere andel av tilskudd gis som frie midler.
DB170411 ( Dagbladet ) : Forrige uke reagerte Anette Trettebergstuen ( Ap ) på at regjeringen foreslår å frata Kreftforeningen opp mot 30 millioner i årlige tilskudd fra Norsk Tipping.
DB170411 Historien og verden av i dag slik den fortoner seg for muslimsk og arabisk ungdom har skapt fremmedkrigerne, et nyttig tilskudd til IS og al-Qaida.
AA170411 Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen trakk da fram at det viktigste for frivilligheten er full momskompensasjon og forenklet byråkrati, og at en høyere andel av tilskudd gis som frie midler.
DB170410 Men enda mer, mellom organisasjonene oppstår det nødvendigvis rivalisering om offentlige tilskudd .
DA170408 De unge elskende, Ilia og prinsen Idamante, ble ¶ vakkert og inderlig fremført av Nadine Sierra og Alice Coote, et nytt lovende tilskudd i sjangeren « Bukseroller ».
SA170407 Raw Air er uansett blitt et positivt tilskudd til hoppfamilien.
DB170407 Raw Air er uansett blitt et positivt tilskudd til hoppfamilien.
BT170407 Dertil kommer fortsatt utbygging av bybanen i Bergen med store statlige tilskudd , hvilket er helt nytt !
AP170407 Raw Air er uansett blitt et positivt tilskudd til hoppfamilien.
DB170406 Nyeste tilskudd i den nye avgangshallen er Flybar, som åpnet få dager etter at fikk en omvisning.
DB170406 Blant regionenes nye oppgaver finner vi ansvar for fiskerihavner ( så nært, men akk så fjernt, for Innlandet ), kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kulturinstitusjoner, friluftsoppgaver og mer forpliktende regional planlegging.
DA170406 | Får millioner i tilskudd
DA170406 Preikestolen og Kjerag får til sammen 4,3 millioner i tilskudd fra ordningen Nasjonale turstier.
DA170406 Etter nøye vurdering har fire områder med sterk økning i antall besøkende og dermed problemer med slitasje og sikkerhet fått tilskudd i 2017.
AP170406 Det vil kunne gi de tre byene et samlet tilskudd på 163 millioner norske kroner ( 18 millioner Euro ), øremerket ulike aktiviteter knyttet til smart by-tiltak.
SA170405 Hele 32 prosjekter søkte om penger fra den nye ordningen Nasjonale turiststier, men kun Preikestolen, Kjerag, Trolltunga og Gaustatoppen får tilskudd i denne omgang.
SA170405 Og han brukte ikke mange minutter på gresset i Sandefjord til å bevise at han kan bli et viktig tilskudd .
DN170405 Det omfatter blant annet ansvar for kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, ansvar for statlige fiskerihavneanlegg, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kultur og kulturminneoppgaver.
DA170405 24,1 milliarder gis i tilskudd til store kollektivprosjekter i de fire største byene.
BT170405 Lokal utvikling ¶ Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
BT170405 Det omfatter blant annet ansvar for kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, ansvar for statlige fiskerihavneanlegg, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kultur og kulturminneoppgaver.
BT170405 Det boligsosiale området - tilskudd til boligetablering og boligtilpasning.
BT170405 Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
BT170405 Tilskudd til tiltak i beiteområder.
BT170405 Tilskudd til frivilligsentraler.
BT170405 I tilskudd fra staten mottar kommunen 620.000 kr for hver person over 16 år som er utviklingshemmet.
BT170405 Og han brukte ikke mange minutter på gresset i Sandefjord til å bevise at han kan bli et viktig tilskudd .
AP170405 Dessuten overføres en rekke tilskuddsordninger til kommunene fra 2020 : ¶ Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
AP170405 Ansvar for tilskudd til private lufthavner.
AP170405 Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
AP170405 Tilskudd til tiltak i beiteområder.
AP170405 Tilskudd til frivilligsentraler ¶
AP170405 Tilskudd til boligetablering og boligtilpasning, fra 2020.
AP170405 Dessuten overføres en rekke tilskuddsordninger til kommunene fra 2020 : ¶ Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
AP170405 Ansvar for tilskudd til private lufthavner.
AP170405 Tilskudd til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
AP170405 Tilskudd til tiltak i beiteområder.
AP170405 Tilskudd til frivilligsentraler ¶
AP170405 Tilskudd til boligetablering og boligtilpasning, fra 2020.
AP170405 Og han brukte ikke mange minutter på gresset i Sandefjord til å bevise at han kan bli et viktig tilskudd .
AA170405 Ansvar for tilskudd til private lufthavner.
AA170405 Tilskudd til boligetablering og boligtilpasning, fra 2020.
AA170405 Og han brukte ikke mange minutter på gresset i Sandefjord til å bevise at han kan bli et viktig tilskudd .
DA170404 Sosiale entreprenører brenner for å hjelpe mennesker - noen få er avhengig av tilskudd fra det offentlige og gaver- men de fleste skaffer seg inntekt på egen hånd ved å selge tjenester.
DA170404 Slik kan du få tilskudd til aktiviteter ¶
DA170404 67 ble innvilget, og det ble bevilget 207.934 kroner kroner i tilskudd .
DA170404 Vi vil fortsette vårt arbeid i departementet med å kartlegge om vi mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for muslimer er oppfylt, sier Helleland.
AP170404 270 ansatte og skal gjennomføre regjeringens politikk og forvalte regelverk og tilskudd .
AP170404 - Nå har jeg innhentet deres vurdering av situasjonen, og jeg vil fortsette vårt arbeid i departementet med å kartlegge om vi mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for alle muslimer, er oppfylt, sier Helleland.
AP170404 Antall psykologer med statlig tilskudd er tredoblet.
AA170404 Vi vil fortsette vårt arbeid i departementet med å kartlegge om vi mener kriteriene for tilskudd til en representativ paraplyorganisasjon for muslimer er oppfylt, sier Helleland.
VG170403 De har et stort potensial med sine erfaringer og opplevelser, og slike tilskudd er gull for norsk fotball, sier Eggen.
DN170403 Hvis Kongressen klarer å videreføre en finansieringsplan i april som ikke innebærer kutt i Planned Parenthood og tilskudd til helseforsikring, vil de konservative bruke de neste fem månedene på å klekke ut en ny plan for å kutte disse, ifølge Axios.
DN170403 De konservative vil ikke bevilge penger til programmet Planned Parenthood eller tilskudd til helseforsikring i selskaper, mens demokratene kjemper for å stoppe finansieringen av Trumps Mexico-mur.
SA170402 Derfor mener Larsen og mange med ham at klubbene på hjemmebane må bidra til å få opp nivået ytterligere, og sånn sett er Frogner et bra tilskudd .
AP170402 Derfor mener Larsen og mange med ham at klubbene på hjemmebane må bidra til å få opp nivået ytterligere, og sånn sett er Frogner et bra tilskudd .
DB170331 - Det ble et godt siste program med mange kjente figurer, mange musikalske tilskudd .
DA170331 Regjeringen innførte for fire år siden et tilskudd for rekruttering av psykologer i kommunene.
BT170331 Regjeringen vedtok i statsbudsjettet for 2017 å gi tilskudd for vraking av fritidsbåter.
BT170331 - Det er ikke noe i veien for at havnen i Bergen kan få tilskudd til landstrøm for cruiseskip, sier næringsminister Monica Mæland ( H ).
BT170331 Det handler om i hvilken grad offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling skal kunne tas ut som privat fortjeneste.
AP170331 Mens et annet sentrumsparti, Sp, ofte etterlyser offentlige tilskudd , ber Venstre i praksis om det samme - på andre områder - men i en litt annen forkledning : skattefradrag.
AP170331 Book derfor ALLTID BUSINESS når du er off til NYC for å fylle opp lykkelagrene ( bare ikke møt opp i leopardtights ), og sørg for MINST FIRE årlige turer til sol og varme for tilskudd av D-vitamin #allinclusive.
AA170331 Regjeringen innførte for fire år siden et tilskudd for rekruttering av psykologer i kommunene.
AP170330 Mens et annet sentrumsparti, Sp, ofte etterlyser offentlige tilskudd , ber Venstre i praksis om det samme - på andre områder - men i en litt annen forkledning : skattefradrag.
DN170329 Hurtigruten får beholde offentlige tilskudd frem mot 2019, og vil gjerne forlenge avtalen etter det.
VG170328 Lillebror Albert er den som har tatt kommandoen for restaurantekspanderingen og hans siste tilskudd er Enigma.
DB170328 Derfor var det gledelig at et enstemmig Storting i november påla regjeringen å se nærmere på behovet for tilskudd til heis som et bidrag til at eldre kan bli boende hjemme.
VG170327 All den tid overskuddet fra Norsk Tipping er idrettens eneste tilskudd fra statlig hold, må NIF reagere når de samme pengene blir satt under press.
AP170327 I år gjennomføres prosjektet med tilskudd fra Miljødirektoratet.
AA170327 For å få til det søker kommunnen tilskudd bredbåndstøtteordningen, som er finansiert over statsbudsjettet og skal gi midler til slik utbygging.
VG170326 I tillegg får nybyggere 40 tusenlapper hver fra kommunekassen - og billig startlån for dem som trenger et tilskudd til bolig.
DA170324 Det ble gitt noe over 42 millioner kroner i tilskudd til å styrke formidling og tilgjengeliggjøring av filmkultur i Norge.
AA170324 Det ble gitt noe over 42 millioner kroner i tilskudd til å styrke formidling og tilgjengeliggjøring av filmkultur i Norge.
DA170323 Som Dagsavisen tidligere har omtalt, fikk forslaget om å erstatte tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med et økt husdyrtilskudd direkte til bonden, hard medfart : Både NHO og LO at forslaget kunne føre til sosial dumping og svekket rekruttering i landbruket.
SA170322 I tillegg må staten bidra med betydelige tilskudd til forskning og utvikling.
AP170322 I tillegg må staten bidra med betydelige tilskudd til forskning og utvikling.
VG170321 Kommuner som bosetter enslige mindreårige får ekstra tilskudd .
VG170321 - Dette skal være et tilskudd .
DA170321 Som eksempel kan nevnes opprettelsen av nye offeromsorgskontorer i alle landets 12 politidistrikt i løpet av 2017 og den store økningen i tilskudd til Statens barnehus og innføringen av ny avhørsmodell i vår regjeringsperiode.
AP170321 I Russland har Putin brukt store summer på økte tilskudd til mødrene.
DB170320 ¶ NYTT TILSKUDD : Med den nye karakteren Julia ønsker barne-tv-serien « Sesame Street » å normalisere autisme overfor amerikanske barn.
AP170320 Derfor er det innført et ekstra tilskudd på 15 prosent til anlegg i områder som regnes som pressområder for å øke uttellingen for slike områder.
FV170319 Vipers nyeste tilskudd i støtteapperatet, Kristine Lunde-Borgersen, ønsker målvakten og tvillingsøsteren Katrine Lunde hjem til Kristiansand.
AA170319 Vi baserer oss på en økonomi uten tilskudd og bindinger, sier han.
AA170319 Noen får tilskudd i en oppstartsperiode.
AP170318 Erling B, Hjort og Kunstnernes Hus har fått et krav om eiendomsskatt som er høyere enn hva huset får i kommunale tilskudd .
DB170317 ¶ JA TIL BATTERI - UTEN GPS : Politikerne i Ski vil ikke tildele tilskudd til elsykler med et kontrollregime som miljørådgiver og rådmann i kommunen foreslår.
DB170317 Etter rådmannens detaljerte forslag med krav til de som søker tilskudd , går det blant annet fram at kommunen vil vurdere å trekke tilbake støtten til de som ikke bruker elsykkelen minst 600 kilometer i året.
DB170317 - Helsedirektoratet anbefaler fullamming i seks måneder, kun med tilskudd av vitamin D, så sant mor og barn trives med det.
DA170316 Cinenord søkte tilskudd etter markedsvurdering, der kinofilmer får produksjonsstøtte basert på anslått publikumsgrunnlag.
VG170315 - Det er mye konkurranse og spenning innad i kompisgjengene med Fantasy, så det er et kjærkomment tilskudd i Eliteserien, smiler Rosenborg-profil Pål André Helland.
SA170315 Rogalendinger burde kunne søke om tilskudd til kjøp av el-sykler.
DB170314 Det gjelder blant annet de homofiles rettigheter, kvinners rettigheter, innvandring, tilskudd til kunst og kultur og Planned Parenthood ( amerikansk helseorganisasjon, journ.anm. ), sier han.
DB170314 Madrid : Mandag viste TP Vision ( Philips ) fram sine nye tilskudd til TV-markedet i 2017.
AA170314 Vi føler oss også trygge på at vi gjennom andre tilskudd kommer godt under summen på 21 millioner, mener Ananiassen.
FV170313 Harald Furre er ikke enig i at kommunen bør redusere sitt tilskudd til Sørlandet Kunstmuseum som en følge av den nye direktørens gigantlønn.
DA170313 Om nødvendig mener jeg at tilskudd til lærlinger må økes.
AA170313 Senterleder Finn Dybdalen gleder seg til å reåpne plan 3 med flere nye tilskudd på restaurant-fronten.
VG170310 Han satt i det forrige byrådet som bevilget et tilskudd på 42 millioner kroner til X Games i Oslo i fjor.
DN170309 Denne gangen er det familien som kan vente seg et tilskudd .
AP170309 Med barn på vei i april, blir 7 500 kroner i måneden et kjærkomment tilskudd i venteperioden fra permisjonstidens slutt og til avkommet får barnehageplass i august.
AP170309 Med barn på vei i april, blir 7 500 kroner i måneden et kjærkomment tilskudd i venteperioden fra permisjonstidens slutt og til avkommet får barnehageplass i august.
VG170308 Filmen mottok kun 2,1 millioner i offentlige tilskudd i produksjonsåret 2015.
VG170308 ( Tallene for offentlige tilskudd som det er referert til i teksten er hentet fra nøkkeltall-statistikker hos Norsk Filminstitutt ).
SA170308 Til sammenligning gikk VM i skiskyting i Holmenkollen i 2016 over tilsammen 10 dager og fikk et tilskudd fra Oslo kommune på 22 millioner kroner.
SA170308 Mindre tilskudd , større budsjett ¶
SA170308 Det vil si et offentlig tilskudd på rundt to millioner kroner årlig.
SA170308 Det er gitt 18 millioner kroner i tilskudd til X Games i 2017-utgaven.
SA170308 Deres tilskudd til X Games har vært langt mer moderate.
FV170308 Nå vil han halvere Vest-Agder fylkeskommunes tilskudd til museet.
DA170308 mars-komiteen får inn, er tilskudd fra kommunen og støtte til organisasjonene som representerer 8. mars-komiteen.
AP170308 Til sammenligning gikk VM i skiskyting i Holmenkollen i 2016 over tilsammen 10 dager og fikk et tilskudd fra Oslo kommune på 22 millioner kroner.
AP170308 Mindre tilskudd , større budsjett ¶
AP170308 Det vil si et offentlig tilskudd på rundt to millioner kroner årlig.
AP170308 Det er gitt 18 millioner kroner i tilskudd til X Games i 2017-utgaven.
AP170308 Deres tilskudd til X Games har vært langt mer moderate.
SA170307 Disse avisene skal få tilskudd etter de samme satsene som de øvrige nummer to-avisene.
DN170307 En av nummer to-avisene som rammes av forslaget er Bergensavisen ( BA ) i Bergen, som fikk 25,7 millioner kroner i tilskudd i fjor.
BT170307 - Jeg har forståelse for at Nav gir tilskudd til kurs som kan bedre en persons muligheter i arbeidsmarkedet.
DB170306 ¶ PYNTER OPP : Flotte gasspeiser som denne gir et tilskudd til et moderne interiør.
DA170306 * Stønader til enslig mor eller far avvikles, inkludert stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskudd til flytting.
AP170305 For å nå oppfylle disse kravene, foreslo partiet et nytt øremerket statlig tilskudd til helse- og omsorgssektoren i kommunene.
VG170304 Det handler ikke bare om det offentlige som gir tilskudd , men også om « hvermannsen » rundt omkring i landet, sier Thorbjørn Jungård fra Bossekop til VG.
VG170304 Fremførelsen foregår på engelsk, bruddet med « rollen » er åpenbar, men fungerer i blant som et påtatt tilskudd .
DB170304 LÅN GRATIS UTSTYR : Du trenger ikke kjøpe utstyr selv om du har lyst til å prøve ut snøbrett, fatbike eller telttur : Over 300 kommuner har fått tilskudd for fremming av folkehelse, som skulle brukes til innkjøp av utstyr for utlån til innbyggerne.
DA170304 « For 2017 var det søkt om midler til 119 tiltak, og det var 80 tiltak som fikk tilskudd . » - Når departementet sier at de vi holder på med ikke er bra nok, virker det mer som en politisk vurdering, kommenterer Halse.
DA170304 Men med statlige tilskudd vil vi kunne få til enda mer og gjøre det raskere, svarer Halse.
AP170304 Disse kan så søke om tilskudd fra fondet til investering i skip med mer miljøvennlig drivstoff.
AP170304 Disse kan så søke om tilskudd fra fondet til investering i skip med mer miljøvennlig drivstoff.
VG170303 Alt står bra til med familiens ferskeste tilskudd , skriver People, som får nyheten bekreftet fra Spelling selv.
BT170303 DEILIG OG ANONYM : Lekende Lett er et deilig nytt tilskudd til den bergenske rap-scenen.
AP170303 Og for å nå kravene, foreslår utvalget et nytt øremerket statlig tilskudd til helse- og omsorgssektoren i kommunene.
VG170301 Strøm sier at han til tross for at tiltakskostnadene er høye, er for avgifter og forbud, istedenfor å bruke tilskudd .
VG170301 Privat har de to endret vanene i mer miljøvennlig retning : ¶ * 1 Stoltenberg fikk i 2012 tilskudd for å fjerne en oljefyr og oljetank og erstatte den med en varmepumpe i tomannsboligen han eier sammen med sin søster i Krokusveien.
VG170301 Også i Lunds bolig har det ifølge Oslo kommune vært en oljefyr, og den fikk oljetoppen tilskudd til å bytte ut i 2010.
VG170301 Og av nabolagene hvor både formuen er høy, og summen av tilskudd er blant de høyeste, er flere områder rundt Blindern, ikke langt fra Nordberg.
VG170301 Jens Stoltenberg ga høsten 2016 ut en selvbiografi hvor han blant annet argumenterer mot bruk av tilskudd i klima- og energipolitikken.
VG170301 Jens Stoltenberg argumenterer mot tilskudd i klimapolitikken.
VG170301 Ifølge en gjennomgang VG har gjort av tilskudd gitt fra Oslo kommunes klimafond, har mer av pengene til å utføre enøktiltak i eneboliger og mindre leilighetsbygg, gått til nabolag vest for Akerselva enn øst.
VG170301 I listene over hvem som har mottatt tilskudd , står Stoltenberg oppført sammen med kona Ingrid Schulerud, søsteren Camilla Stoltenberg og hennes mann Atle Aas, som mottagere av støtten på 52 260 kroner.
VG170301 I boligens kjeller lå det en oljefyr, som boligeierne fikk tilskudd fra Oslo kommune for å bytte ut i 2012.
VG170301 Hvilke nabolag som har fått tilskudd , kan du søke i her.
VG170301 Alle som oppfyller kravene til å få tilskudd , får. * 1 Lund, og kona Else Lund, mottok i 2010 drøyt 46 000 kroner i støtte fra Oslo kommunes klimafond for blant annet å skifte ut oljefyr med en varmepumpe i en enebolig i Hamborgveien på Nordberg i Oslo.
VG170301 Tilskudd gitt til å fjerne oljefyr, er blant de største enkelttilskuddene som gis fra fondet.
VG170301 * Tilskudd fra klimafondet har også bidratt til kutt på 80 000 tonn CO₂ fra 2008 og frem til utgangen av 2016.
FV170301 Ordfører Harald Furre ( H ) og KrFs Viggo Lütcherath var med å sikre flertall for tilskudd til rittet.
DB170301 ¶ GLAD FOR TILSKUDD : Blant de 300 som har fått 10 000 kroner i tilskudd til å kjøpe el-lastesykkel er Turboneger-gitarist og musikkredaktør i Tidal, Knut Schreiner.
DB170301 ¶ GLAD FOR TILSKUDD : Blant de 300 som har fått 10 000 kroner i tilskudd til å kjøpe el-lastesykkel er Turboneger-gitarist og musikkredaktør i Tidal, Knut Schreiner.
DB170301 På lista over dem som har mottatt tilskudd for å kjøpe el-lastesykkel, finner vi blant annet journalist og forfatter Åsne Seierstad, fløytist Steinar Ofstad og Bjørn Nesse Hunderi i Sps stortingsgruppe.
DB170301 For fem måneder siden fikk familien et tilskudd : Henrikke.
DA170301 Én bong tilsvarer én rett, og er ifølge daglig leder på Hall Toll, Lavrans Gjønnes, et godt tilskudd til festivalfølelsen.
DA170301 Kommunen mener derfor suksessen i tiltaket derfor ikke måles i hvor mange som kjøper el-lastesykkel med støtte fra kommunen, men hvor mange som etterhvert kjøper uten å få tilskudd .
BT170301 Regjeringens tilskudd til Bergen er langt mer positiv enn vi tror.
BT170301 Men når vi oppsummerer, er nok regjeringens tilskudd til Bergen langt mer positiv enn det vi gjerne trodde.
VG170227 Akkurat hvor godt kameraet er i praksis får vi fort nok merke, men bare ekstrafunksjonaliteten her lover godt og virker som nyttige tilskudd til Sonys Xperia-serie.
DB170227 24-åringen er ikke i tvil om at landslagets nye tilskudd har talent.
DA170226 Siste tilskudd i spillertroppen til Kristian Sørli er Emil Hansen som kommer fra Nardo.
DA170225 SV har stemt for økninger på tilskudd til sjukehjem så der er det ingen uenighet.
DA170225 På det meste ga den rødgrønne regjeringen tilskudd til bygging og rehabilitering av 1.750 plasser i året.
DA170225 I regjering har vi de siste tre årene gitt tilskudd til 2.500 plasser i året, og bare i år gis det tilskudd til 1.800 plasser, sier Hoksrud.
DA170225 I regjering har vi de siste tre årene gitt tilskudd til 2.500 plasser i året, og bare i år gis det tilskudd til 1.800 plasser, sier Hoksrud.
DA170225 - Når Andersen sier vi ikke har gjort noe, så glemmer hun at vi har økt kommunens tilskudd til investeringer i nye heldøgnspleieplasser på sykehjem.
VG170224 VGs gjennomgang av listene over hvem som har fått tilskudd fra Oslo kommunes klimafond, viser at minst 80 personer med en formue på over 49 millioner kroner har fått støtte fra fondet.
VG170224 Pengene han fikk utbetalt i tilskudd , var ikke avgjørende for at han utførte tiltaket, sier Eiklid.
VG170224 Hvilke nabolag som har fått tilskudd , kan du finne ut ved å søke i dette kartet.
VG170224 * Tilskudd fra klimafondet har også bidratt til kutt på 80 000 tonn CO2 fra 2008 og frem til utgangen av 2016.
DB170224 Tidligere president Barack Obama innførte i mai i fjor et direktiv om at skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd ikke kunne behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn den behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.
DA170224 - Miljødirektoratet må kunne prioritere nye oppgaver, som forvaltning av tilskudd .
DB170223 Beskjeden til offentlige skoler og universiteter som fikk føderale tilskudd var klar : skoler måtte ikke behandle transkjønnede elever på noen annen måte enn den behandler andre elever med den samme kjønnsidentiteten.
AA170223 Søker flere tilskudd
VG170222 Millionærer fikk tilskudd
VG170222 Ifølge tilskuddslistene VG har fått fra Oslo kommune, har ingen av de to adressene i Christian Benneches vei mottatt tilskudd .
VG170222 For flere av hotellene i Choice-kjeden, har Stordalen benyttet tilskudd fra Enova, for enten å bytte ut oljefyr eller gjøre andre miljøtiltak på byggene.
VG170222 For eksempel utbetales maks 30 000 kroner i tilskudd til å skifte ut oljefyr og erstatte den med luft/vann varmepumpe.
VG170222 Det viser at minst 80 personer bosatt i Oslo og med en formue på over 49 millioner kroner, har mottatt tilskudd fra Oslo kommunes klimafond i perioden 1997 og frem til i fjor høst.
VG170222 * Enova har satt et tak for hvor mye de gir i tilskudd per tiltak.
VG170222 Sammenslåingen var gunstig økonomisk - den nye kommunen fikk beholde begge de såkalte basistilskuddene fra staten - slik at Re kommune har hatt to slike tilskudd i 15 år.
VG170222 Oslo kommune ga tilskudd til utfasing av oljefyr i mindre leilighetsbygg og eneboliger frem til 2015.
VG170222 For eksempel utbetales maks 30 000 kroner i tilskudd til å skifte ut oljefyr og erstatte den med luft/vann varmepumpe.
VG170222 For blant annet å skifte ut oljefyren i familiens enebolig, har han benyttet tilskudd fra Oslo kommunes klimafond.
VG170222 Et flertall av de 80 med formue på over 49 millioner kroner og som også har mottatt tilskudd , sier til VG at de hadde utført tiltaket uavhengig av om de hadde fått penger fra klimafondet eller ikke.
VG170222 Borettslag, sameier og yrkesbygg kan fortsatt søke Oslo kommune om tilskudd til utfasing av oljefyring.
VG170222 Andre tilskudd i Sverige og Danmark ¶
VG170222 * Et mindre tilskudd til boligeiere som skifter fra oljefyr til varmepumpe.
VG170222 * Enova har satt et tak for hvor mye de gir i tilskudd per tiltak.
VG170222 * Energitilskudd hvor energiselskapene utbetaler et tilskudd til boligeiere for spart energi.
VG170222 * Tilskudd fra klimafondet har også bidratt til kutt på 80 000 tonn CO2 fra 2008 og frem til utgangen av 2016.
DA170222 Til formålet har RA opprettet en egen separat konto for Vipps, adskilt fra selskapets driftskonto, og har bedt selskapets bankforbindelse om at kontoen skal forbli sperret inntil banken har verifisert at man har nådd målsettingen om 7,5 millioner i sum av aksjeinnskudd, kommunale tilskudd og pengegaver.
DB170221 Prinsesse Märtha Louise holder Marius, som nylig sammen med Mette-Marit hadde blitt familiens nyeste tilskudd .
BT170221 Ifølge 19-åringen selv er pengene i banken et lån, ment som tilskudd til å kjøpe bolig en gang.
DB170220 Seriens nyeste tilskudd heter Anne-Brith Davidsen ( 41 ), og blogger blant annet om oppdragelse og baking på sin blogg.
BT170220 Slike tilskudd må da gå over mange år om ikke Bergen kommune igjen skal bli sittende som økonomisk svarteper.
BT170220 Andersland ønsker nå et nedskalert teater i Sentralbadet, finansiert av sterkt økte statlige tilskudd til Carte Blanche og BIT.
BT170220 FERSK I VERDEN : Oppe i tredje etasje, på fødeavdelingen Storken, står Aina Vedvik Omdal og John Andreas og nyter synet av familiens helt ferske tilskudd .
AA170220 Når jeg får tilskudd til min barnehage for 2017, er det på bakgrunn av regnskapstall i kommunale barnehager fra 2015 med et påslag for lønns- og prisvekst.
BT170218 TILSKUDD TIL NORSK MUSIKKHISTORIE : Johan Halvorsens fiolinkonsert, som mange trodde var tapt for alltid, dukket plutselig opp i Canada.
SA170217 Gjesdal ble kåret til en av landets første friluftskommuner, og kommunen har i alle år vært positiv og gitt tilskudd til orienteringsklubben for å drifte vardene. Vi har fått 15.000 kroner i året av kommunen for blant annet å skifte ut bøker og sjekke skiltingen.
SA170217 Ungdoms-OL fikk i utgangspunktet et tilskudd fra staten på 232 millioner kroner.
DA170217 Jeg gleder meg til å se hvilke nye tilskudd til VIF-historien vi får denne sesongen !
BT170217 Ungdoms-OL fikk i utgangspunktet et tilskudd fra staten på 232 millioner kroner.
AP170217 Ungdoms-OL fikk i utgangspunktet et tilskudd fra staten på 232 millioner kroner.
AA170217 Ungdoms-OL fikk i utgangspunktet et tilskudd fra staten på 232 millioner kroner.
DN170216 « Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå « med sikte på forenklinger, bedre kontroll med offentlige tilskudd og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet ».
DN170216 På torsdag ble siste tilskudd i Samsung-familien børsnotert og investorer plukker opp Samsung Biologics-aksjer.
DB170216 Det hadde i alle fall vært et naturlig tilskudd til de mange filtrene og funksjonene de to har allerede.
DA170216 Også viktige samarbeidspartnere for kriminalomsorgen som Røde Kors og Wayback har fått økt sine tilskudd under regjeringsperioden, senest i år da WayBack fikk økt tilskuddet med 1 million kroner, opplyser han.
AP170216 Da setter vi inn ekstra tiltak som lavere arbeidsgiver avgift, investeringsstøtte til bedrifter og ekstra tilskudd til kommunene for å løfte der det trengs, sier Sanner.
DN170215 Arbeidsinnvandringen, som har gitt viktige tilskudd til arbeidsmarkedet siden århundreskiftet, har falt kraftig de siste årene.
DB170215 Samlet for mange millioner dampere i Europa, vil dette gi et helt unødvendig tilskudd til de store mengdene med plastsøppel på avveie.
DB170215 Mange produsenter leverer væsken i plastflasker, som vil gi et unødvendig tilskudd til de store mengdene plastsøppel på avveie, skriver innleggsforfatteren.
AP170215 Legger om tilskudd
AP170215 Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd .
AA170215 Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet.
SA170214 1.150.000 samt et statlig tilskudd på kr. 915.000 ?
SA170213 Om de ikke hadde gitt opp avtalen, kunne de blitt ekskludert eller fratatt støtte og tilskudd .
DN170213 Hils på nyeste tilskudd fra Mercedes-Maybach.
DN170213 Dette er de såkalte « tjenestekjøpene » - tilskudd for å opprettholde togtilbud staten vil ha, men som ikke kan drives lønnsomt.
AP170213 Om de ikke hadde gitt opp avtalen, kunne de blitt ekskludert eller fratatt støtte og tilskudd .
AA170213 Det har vært lite breiflabb en stund, og derfor kunne eggene fra den uheldige breiflabben på Skansen vært et kjærkomment tilskudd til stammen.
DB170212 Det er ikke bare godterihyllene som står for søtsaker - frysedisken får også noen spennende nye tilskudd .
AP170212 - Trump sier han vil fjerne alle statlige tilskudd for elektriske biler.
FV170211 Den er et viktig økonomisk tilskudd for mange familier, men høyinntektsfamilier har ikke behov for barnetrygd.
DA170211 Det serveres utelukkende tyrkisk mat i Stavangers nyeste tilskudd på restaurantfronten.
DA170211 Det er liten vits i å lete etter fårikål, lutefisk eller italiensk pizza på menyen i Stavangers nyeste tilskudd på matfronten.
DA170211 - Bilistene i denne byen er ikke så hakkende gærne, sier Kristin Sandaker, med blomstrete sykkelhjelm og vimpler i sykkelveska, elsykkel med tilskudd fra Lan og 600 mil på samvittigheten så langt i år.
AP170211 Fiskeolje for hund som tilskudd er bra for ledd.
VG170210 - I dag gir Oslo kommune slik støtte til borettslag og næringsdrivende, men det gis ikke tilskudd til de som har faste parkeringsplasser og det er det mest vanlige.
SA170209 | Både Ottar og misjonsorganisasjonene fikk tilskudd
SA170209 Siden Innovasjon Norge syntes dette var interessant, og ga økonomisk støtte, fikk Sauge tilskudd til å videreutvikle ideen.
FV170209 Siden Innovasjon Norge syntes dette var interessant, og ga økonomisk støtte, fikk Sauge tilskudd til å videreutvikle ideen.
DA170209 I seg selv ikke noen spektakulære spillere, men for Hull gode tilskudd som hever laget i det daglige.
BT170209 Norsk filminstitutt har gitt syv prosjekter tilskudd fra insentivordningen.
BT170209 Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge.
BT170209 Hun forteller at alle produksjonene som får tilbud om tilskudd har en svært høy sannsynlighet for å bli satt i produksjon i Norge, og at alle de syv produksjonene har planlagt produksjonsstart før september.
BT170209 Filminstituttet tilbyr filmen 5,6 millioner kroner i tilskudd .
BT170209 Det er også gledelig at både spillefilmer, dramaserier og animasjoner nå får tilbud om tilskudd i ordningen, og at et stort norsk prosjekt er blant dem, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold ved Norsk filminstitutt, i en pressemelding.
BT170209 Siden Innovasjon Norge syntes dette var interessant, og ga økonomisk støtte, fikk Sauge tilskudd til å videreutvikle ideen.
AP170209 Siden Innovasjon Norge syntes dette var interessant, og ga økonomisk støtte, fikk Sauge tilskudd til å videreutvikle ideen.
AP170208 februar at partiet kommer til å gå inn for at offentlig tilskudd kobles mot likestilling i menigheters « styrende organer ».
SA170207 Selskapet hadde i 13 av årene ikke behov for å få overført offentlige tilskudd fra Rogaland fylkeskommune.
DA170207 Vi har en langsiktig eierstrategi og investeringen i Stavanger vil være et godt tilskudd i vår portefølje, sier Gundersen.
AA170207 Det er klart for en ny runde med tilskudd til bredbåndsutbygging i kommuner som har dårlig bredbåndsdekning.
AA170207 POD skal gjennomføre regjeringens politikk løpende i henhold til tildelingsbrev og oppdragsbrev, forvalte regelverk og tilskudd , være faglig rådgiver overfor Justisdepartementet og politiet og være virksomhetsstyrer av politi- og lensmannsetaten.
DB170206 Samtidig har den blåblå regjeringen økt tilskuddet til private barnehager slik at de nå får like mye i tilskudd som en offentlig barnehage.
DB170206 Yoplait har kuttet sukkeret i sine greske yoghurter, og kommer med fire sukkerfrie tilskudd til sin Double 0%-serie.
AP170203 Donald Trump truer med å trekke statlige tilskudd fra universitet : Demonstrasjoner mot Breitbart-redaktør ved Berkeley ¶
SA170202 Sosiale medier er et nyttig tilskudd fordi vi der kan snakke direkte med folk.
BT170202 Sosiale medier er et nyttig tilskudd fordi vi der kan snakke direkte med folk.
BT170202 Sosiale medier er et nyttig tilskudd fordi vi der kan snakke direkte med folk.
AP170202 Donald Trump truer med å trekke statlige tilskudd fra universitetet Berkeley i etterkant av voldelige protester før et arrangement med Milo Yiannopoulos.
AP170202 Donald Trump truer med å trekke statlige tilskudd fra universitetet Berkeley i etterkant av voldelige protester før et arrangement med Milo Yiannopoulos.
AP170129 Billettinntektene utgjør rundt halvparten av Ruters totale inntekter, resten er tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
DN170127 Årsaken er at departementet mener høyskolen har fått tilskudd til studier uten godkjennelse, skriver departementet i en melding på egne nettsider fredag.
DB170127 At partiet vil fortsette å stimulere til frivillige sammenslåinger ved å beholde reformstøtten, engangsstøtten og overgangsordningen hvor kommunene får beholde tilskudd i tjue år framover.
DB170127 - Den største gevinsten i dag ligger i en egen overgangsordning hvor kommunene får beholde ulike tilskudd basert på inntektssystemet i 2016 i tjue år framover, så det vil uansett innebære at de økonomiske fordelene blir klart dårligere i neste periode enn i denne, sier Sanner.
DB170127 Her ligger det an til et forslag som vil fjerne alle obligatoriske tilskudd , både statlige og kommunale.
AP170127 - Med 24.000 ledige stillinger klarer ikke National Health Service seg uten tilskudd fra EU-sykepleiere.
AP170127 Billettinntektene utgjør rundt halvparten av Ruters totale inntekter, resten er tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
DB170126 - En måte å sikre dette på, er at Retretten ved innkjøp av akupunkturutstyr innhenter tilbud fra ulike aktører, og at de vurderer tilbudene opp mot hverandre i forhold til pris og kvalitet, sier Bjarne Johannessen, seksjonssjef i avdeling for anskaffelser og tilskudd i Velferdsetaten, til Dagbladet.
DB170126 ( Dagbladet ) : Oslo kommune krever endringer i hvordan Stiftelsen Retretten bruker sitt kommunale tilskudd .
DB170124 Vi spurte blant annet om byråden er komfortabel med at kommunens tilskudd er blitt brukt til å finansiere kjøpene av akupunkturnåler fra Nilsens private aksjeselskap.
DB170124 Dagbladet har spurt om styrelederen synes det er greit at stiftelsen benytter offentlig tilskudd på å kjøpe utstyr for flere hundre tusen kroner fra daglig leders private selskap.
DB170124 Når det gjelder såkalte « glemte sykdommer » som tuberkulose og malaria, er over halvparten av forskningen finansiert av folks skattepenger gjennom bidrag over statsbudsjett, tilskudd og skattelette.
DB170123 - I en periode hvor Nord-Norge og innlandet har lavere ledighet enn på lenge, hvor reiseliv, industri og fiskeri- og havbruk går så det suser, er Ap's oppskrift fortsatt å skattlegge familieeide bedrifter hardere, for så å dele ut tilskudd .
DB170121 Oslo kommune har forbudt oljefyr fra 2020, og gir tilskudd til utskifting.
DB170121 Du får også tilskudd til å bytte ut gamle vedovner som lager masse svevestøv, med nye, rentbrennende ovner.
SA170118 Turistforeningen har fått tilskudd fra Stavanger kommune for å gi barn og unge mulighet til å delta i den årlige skiskolen.
AP170117 Oslo kommune betaler ut tilskudd , men det staten som beregner hvilke tros- og livssynssamfunn som skal få og hvor mange tilskuddet skal baseres på.
AP170117 Oslo kommune betaler ut tilskudd , men det staten som beregner hvilke tros- og livssynssamfunn som skal få og hvor mange tilskuddet skal baseres på.
DB170116 - Disse siste funnene i Sobibor er et viktig tilskudd til dokumentasjonsarbeidet rundt Holocaust, og hjelper oss forstå hva som skjedde i Sobibor, både når det gjelder leirens funksjon og hvordan menneskene opplevde leieren, sier Havi Dreifuss, ved Yad Vashems International Institute for Holocaust Research til nyhetsbyrået AP.
DB170116 - Jeg er 15 uker gravid på dette bildet og jeg er SÅ spent over at vårt nyeste tilskudd til Goldblum-familien kommer tidlig i april ! ! !
DB170112 Han opplyser at departementet har gitt 145 millioner i tilskudd til Olympiatoppen i 2017 mot 135 millioner i fjor.
SA170110 Arsene Wenger har stor tro på unggutten Cohen Bramall, Arsenals siste tilskudd på spillersiden.
FV170110 Arsene Wenger har stor tro på unggutten Cohen Bramall, Arsenals siste tilskudd på spillersiden.
DB170110 ¶ FÅR FRISKE MIDLER : 25 norske filmfestivaler får 17,6 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt ( NFI ).
DB170110 Blant festivalene som for tilskudd er Amandusfestivalen ( 1.000.000 kroner ), Barnefilmfestivalen i Kristiansand ( 1.250.000 kroner ), Bergen Internasjonale Filmfestival ( BIFF ) ( 1.600.000 kroner ), Den norske filmfestivalen ( DNF ) ( 2.600.000 kroner ), Kortfilmfestivalen i Grimstad ( 2.965.000 kroner ), Arabiske filmdager (
BT170110 Arsene Wenger har stor tro på unggutten Cohen Bramall, Arsenals siste tilskudd på spillersiden.
AP170110 | 25 norske filmfestivaler får over 17 millioner i tilskudd ¶ 25 norske filmfestivaler får 17,6 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt ( NFI ). 25 norske filmfestivaler får 17,6 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt ( NFI ).
AP170110 | 25 norske filmfestivaler får over 17 millioner i tilskudd ¶ 25 norske filmfestivaler får 17,6 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt ( NFI ). 25 norske filmfestivaler får 17,6 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt ( NFI ).
AP170110 25 norske filmfestivaler får 17,6 millioner kroner i tilskudd fra Norsk filminstitutt ( NFI ).
AP170110 Arsene Wenger har stor tro på unggutten Cohen Bramall, Arsenals siste tilskudd på spillersiden.
SA170109 « Vi vil gi festival--norge forutsigbare rammer og tilskudd .
SA170109 Vi vil gi festival--norge forutsigbare rammer og tilskudd .
DB170109 Ekrene skal regissere Fivelson nyeste tilskudd til filmplakatene, spion- og krigsfilmen « The Guardian Angel ».
DB170107 STOLTE AV BARN NUMMER 18 : Sue og Noel med deres nyeste tilskudd til familien.
DB170103 Innretningen på dagens system for offentlige tilskudd til tros- og livssynssamfunn blir viet omtale på lederplass i Dagbladet 31. desember 2016.
DB170103 Det har seg nemlig slik at Statens og kommunens « merutgifter som følge av fredede eller vernede kirkebygg og øvrige utgifter til alminnelige kulturformål » holdes utenfor beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn.
DB170103 Det betyr grovt forenklet at 85 prosent av de offentlige tilskudd kommer fra skatteinnbetaling fra trossamfunnets egne medlemmer.
BT170102 Spis mer fisk, både - fet og mager - og ta tilskudd av en høykvalitets fiskeolje og vitamin D. 4.
SA170101 Litt for ofte handler budsjettkutt om å ta bort tilbud til de svakeste, enten det gjelder i form av tilskudd til idrettsaktiviteter, opprettholde stimulerende tilbud for rusmisbrukere eller å skape meningsfylte tilbud i skoler og andre kommunale bygg, som ellers holder stengt.
DN170101 Ifølge de foreløpige tallene innvilget Innovasjon Norge i alt 6,7 milliarder kroner i form av lån og tilskudd til utvikling av norsk næringsliv i 2016, mot 6,1 milliarder kroner i 2015.
AP161218 82 millioner trenger mat, men FN og Verdens matvareprogram får ikke nok tilskudd fra medlemslandene.
AP161214 Når det er sagt, opplever vi at søknaden om tilskudd er en ren formalitet all den tid kommunen har krevd at barnehagen skal bygges.
AP161214 Da gis det som følge av det en plikt til å yte tilskudd til barnehagen, sier Schei Hansen i Espira.
AP161214 - Espira kan selv velge å drive barnehagen uten offentlig tilskudd .
AP161214 Når det er sagt, opplever vi at søknaden om tilskudd er en ren formalitet all den tid kommunen har krevd at barnehagen skal bygges.
AP161214 Da gis det som følge av det en plikt til å yte tilskudd til barnehagen, sier Schei Hansen i Espira.
AP161214 - Espira kan selv velge å drive barnehagen uten offentlig tilskudd .
AP161128 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
SA161114 Men som et tilskudd til langrennsfamilien ser jeg på det som et fint innslag, det er bare å prøve det.
SA161114 - Jeg er redd for at det ikke blir et nytt tilskudd , men at det vil erstatte noe annet.
AP161114 Men som et tilskudd til langrennsfamilien ser jeg på det som et fint innslag, det er bare å prøve det.
AP161114 - Jeg er redd for at det ikke blir et nytt tilskudd , men at det vil erstatte noe annet.
SA161111 NYTT TILSKUDD : Ti muslimske navn får egne navnedager i almanakken.
FV161111 NYTT TILSKUDD : Ti muslimske navn får egne navnedager i almanakken.
BT161111 NYTT TILSKUDD : Ti muslimske navn får egne navnedager i almanakken.
VG161102 Men han har laget et fettfritt, spennende tilskudd til sjangeren.
AP161031 Kommunen skal også stille seks krav til private, både kommersielle og ideelle, som ønsker å motta tilskudd ( se faktaboks ).
AP161031 Kommunen skal også stille seks krav til private, både kommersielle og ideelle, som ønsker å motta tilskudd ( se faktaboks ).
BT161026 Spis kraft og ta tilskudd av gelatin for å balansere aminosyreinntaket ditt og samtidig styrke fordøyelsen din.
AP161024 - Vi er opptatt av at foreldrebetalinger og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, sier Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
SA161020 Totalt ble det bevilget nær 1,2 millioner kroner tilskudd i denne runden.
AP161006 Mye penger går til kommunene som rammetilskudd eller øremerkede tilskudd .
AP160924 Det er dyrt å dra i gang et stort arrangement, og det er nok umulig å arrangere noe så stort i Norge uten offentlige tilskudd .
FV160914 De gir blant annet tilskudd til energirådgiver.
BT160914 De gir blant annet tilskudd til energirådgiver.
AA160914 De gir blant annet tilskudd til energirådgiver.
AP160908 Direktøren mener at festivalen er et viktig tilskudd til den kommersielle musikkarenaen.
AP160904 Hvis barnet går deltid i en barnehage med offentlig tilskudd , kan du få delvis støtte.
AP160904 Hvis barnet ditt går heltid i en barnehage med offentlig tilskudd , får du ikke kontantstøtte.
AP160811 I tillegg mottar festivalen et offentlig tilskudd .
FV160810 Siden 2006 har det offentlige bidratt med 86 millioner kroner i lån og tilskudd til Start.
AP160730 Klubb-Oslo har fått et nytt tilskudd : Bar med minigolf.
AP160730 Klubb-Oslo har fått et nytt tilskudd : Bar med minigolf.
AP160629 Nå er trenden snudd, og bystyret i Rio - som har ansvaret for å betale politi og brannvesen - venter på et tilskudd på syv milliarder kroner fra den brasilianske staten.
AA160629 Nå er trenden snudd, og bystyret i Rio - som har ansvaret for å betale politi og brannvesen - venter på et tilskudd på syv milliarder kroner fra den brasilianske staten.
AP160623 Partene Høyre, Venstre, Frp og KrF har til revidert budsjett fremmet forslag om økt tilskudd til Kløverveien, samt å videreføre støtten til Sofienbergparken for å holde den siste kommunale parken i live.
AP160620 Det at nordmenn i generasjoner har brukt tran om vinteren som tilskudd av vitamin D, tar Haug av en eller annen grunn ikke i betraktning.
AP160613 Nå har Nasjonalt råd for ernæring kommet med en uttalelse om at vi kan ha et godt kosthold som vegetarianere, under forutsetning av at man tar tilskudd fordi kostholdet ikke lenger dekker næringsbehovet vårt.
AP160613 De som ikke spiser fisk, trenger også tilskudd av omega-3 og D-vitamin, sier hun.
AP160613 - Når vi bare spiser vegetabilsk kost er det nødvendig med daglig tilskudd av blant annet jod og B12-vitamin.
AP160613 - Jeg mener det ikke er greit å anbefale et kosthold hvor det er nødvendig å ta tilskudd for å unngå å få mangeltilstander, sier Haug ¶
AP160610 Helleland konstaterer at Kulturdepartementets tilskudd til Islamsk Råd Norge skal bidra til å styrke dialogen mellom ulike muslimske trossamfunn og andre instanser i samfunnet.
AP160609 « Det er veldig viktig å skrive tilsagn om tilskudd og ikke bare tilskudd .
AP160609 « Det er veldig viktig å skrive tilsagn om tilskudd » ¶
AP160609 « Det er veldig viktig å skrive tilsagn om tilskudd og ikke bare tilskudd.
AP160609 Vi vil aldri klare å gi tilskudd til 12.000 plasser », het det i tabbe-pressemeldingen.
AP160609 Seks milliarder kroner i slikt tilskudd skulle kommunene få fram til 2015 for å sørge for 12.000 sykehjems- og omsorgsplasser.
AP160609 I en pressemelding som Helsedepartementet - da ledet av Jonas Gahr Støre - publiserte ved en feil i 2012 innrømmet departementet at de aldri ville greie å gi tilskudd til 12.000 plasser i tidsrommet 2008 - 2015.
AP160609 Fra vi gir tilsagn til alle tilskudd utbetales går det 5 år.
AP160609 Fra 2008 til utgangen av 2015 har Husbanken innvilget tilskudd - eller gitt tilsagn om tilskudd - til 12.292 plasser.
AP160609 Fra 2008 til utgangen av 2015 har Husbanken innvilget tilskudd - eller gitt tilsagn om tilskudd - til 12.292 plasser.
AP160609 Derfor har Høie foreslått å ikke gi tilskudd til oppussing ¶
AP160609 De mente derfor løftene ville være oppfylt om det ble gitt tilsagn om tilskudd til plasser i 2015 - selv om disse ikke står ferdig bygget før i 2020.
AP160609 Av disse er det utbetalt tilskudd til totalt 7694 ferdigstilte plasser.
AP160609 Ap hevdet nå at de hele tiden hadde vært tydelige på at det de hadde lovet var at det skulle gi « tilsagn om tilskudd » til 12.000 plasser i løpet av perioden 2008 - 2015 - ikke at det skulle betales ut tilskudd til 12.000 plasser i denne tidsperioden.
AP160609 Ap hevdet nå at de hele tiden hadde vært tydelige på at det de hadde lovet var at det skulle gi « tilsagn om tilskudd » til 12.000 plasser i løpet av perioden 2008 - 2015 - ikke at det skulle betales ut tilskudd til 12.000 plasser i denne tidsperioden.
AP160609 Tilskudd utbetales først når bygget står ferdig.
AP160606 Men økte bompriser og statlige tilskudd er neppe nok til å finansiere alt i pakken, advarer statsminister Erna Solberg ( H ).
AP160601 Årsak : Regjeringen vil bare gi tilskudd hvis det gir flere plasser enn før.
AP160601 Har regnet med 3,5 milliarder i tilskudd de neste ti år ¶
AP160524 Det finnes ingen grunn til å gi tilskudd til profittsøkende aktører, sier Moxnes.
AP160524 - Vi er enige om mye, men avtalen slår fast at det ikke gis tilskudd til nye barnehager som drives med kommersielt motiv.
AP160511 Det er veldig bra at man skjerper kravene og setter inn ekstra tilskudd for asylsøkerne.
AP160511 gi tilskudd til skoleeiere som tilbyr mer grunnskoleopplæring til ungdom slik at flere blir i stand til å fullføre videregående opplæring, innenfor rammen av Jobbsjansen 44. øke programtiden for deltakere i introduksjonsprogrammet som trenger det for å komme i arbeid eller utdanning, innenfor rammen av Jobb
AP160511 gi tilskudd til SOS-barnebyer til utvikling av en modell for bosetting av enslige mindreårige 27. følge utviklingen på hvordan det går med enslige mindreårige med fluktbakgrunn som er bosatt i Norge, med vekt på deres deltakelse i arbeid og utdanning. 28. kartlegge den enkeltes kompetanse i mottaksfasen 29
AP160511 forebygge vold gjennom tilskudd til dialogrupper i mottak 7. fjerne kravet om gjennomført asylintervju som vilkår for midlertidig arbeidstillatelse, og i stedet innføre som vilkår om at det er høy sannsynlighet for at asylsøkeren vil få oppholdstillatelse i Norge.
AP160511 Endret dagpengeregelverk ¶ Tilskudd til lærlinger ¶
AP160511 De inkluderer blant annet tilskudd til kommunale veier, bygg og anlegg og 1000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.
SA160506 Dessuten har disse et verdifullt tilskudd med tanke på næringsstoffer, sier han til Abito.no - Fædrelandsvennens boligsatsing.
BT160506 Dessuten har disse et verdifullt tilskudd med tanke på næringsstoffer, sier han til Abito.no - Fædrelandsvennens boligsatsing.
AP160506 Dessuten har disse et verdifullt tilskudd med tanke på næringsstoffer, sier han til Abito.no - Fædrelandsvennens boligsatsing.
AP160427 Han kunngjorde store lånepakker og økonomiske tilskudd under besøket og en plan om å bygge bro mellom landene over Rødehavet.
AP160425 Byantikvaren innvilget tilskudd til istandsetting av himlingen i 2015. <b>Colbjørnsens gate 15.</b> Murgård oppført 1896, arkitekt Carl Aaman.
AP160425 Byantikvaren innvilget tilskudd til istandsetting av himlingen i 2015.
AP160425 Byantikvaren gir jevnlig tilskudd til rens, reparasjon og sikring av slike himlinger - som er en skatt for den enkelte bygning og for byen, sier antikvarene.
AP160424 Med bare to blokker ville vi ikke fått prisen så langt ned at vi får statlige tilskudd .
AP160422 Fra staten får kommunen så utbetalt denne summen pluss 4 prosent som et øremerket tilskudd .
AP160421 Barnehagelovens §14a er tydelig : « Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode ».
AP160421 | Nytt tilskudd til kommuner som vil slå seg sammen ¶
AP160421 Blant annet blir det et nytt tilskudd til kommuner som går sammen og utgjør sterkere tyngdepunkt i sin region.
AP160421 Barnehagelovens §14a er tydelig : « Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode ».
AP160421 | Nytt tilskudd til kommuner som vil slå seg sammen ¶
AP160421 Blant annet blir det et nytt tilskudd til kommuner som går sammen og utgjør sterkere tyngdepunkt i sin region.
AP160415 Ellers har ikke denne Regjeringen noen fremtid, sa hun og la til at hun forventer både " skatter, avgifter, subsidier og tilskudd " som går i klimavennlig retning.
AP160415 Det er Kulturdepartementet som har ansvar for tilskudd til trossamfunn.
SA160414 Kommuner og organisasjoner får i 2016 164 millioner kroner i tilskudd til ferie- og fritidsopplevelser og annet for 50.000 barn og unge.
FV160414 Kommuner og organisasjoner får i 2016 164 millioner kroner i tilskudd til ferie- og fritidsopplevelser og annet for 50.000 barn og unge.
SA160411 Bakgrunnen for at kulturministeren vil ha ytterligere innsyn i idrettens forvaltning av pengene, har sin selvfølgelige sammenheng at den får tilskudd i milliardklassen fra det offentlige.
FV160411 Bakgrunnen for at kulturministeren vil ha ytterligere innsyn i idrettens forvaltning av pengene, har sin selvfølgelige sammenheng at den får tilskudd i milliardklassen fra det offentlige.
AP160411 Bakgrunnen for at kulturministeren vil ha ytterligere innsyn i idrettens forvaltning av pengene, har sin selvfølgelige sammenheng at den får tilskudd i milliardklassen fra det offentlige.
AP160410 Sparebankstiftelsen har gitt 350.000 kroner i tilskudd til prosjektet.
AP160410 Det var Medieoperatørene som søkte om tilskudd , og stiftelsen har ingen rolle utover den økonomiske støtten.
AP160405 « Det er riktig at Fabian Stang er blant dem som har fått tilsagn om kommunalt tilskudd til kjøp av el-sykkel.
AP160405 I tillegg ønsker den midler til å fortsette rehabiliteringsprogrammet for kunstgressbaner og til andre rehabiliteringsprosjekter og et tilskudd til private anlegg.
AP160402 Nyeste tilskudd til Tøyentorget er Human Mote, som har lånt navnet fra kjolebutikken som huset lokalet tidligere.
AP160402 Kaffe- og cocktailbaren Human Mote er nyeste tilskudd på torget.
AP160329 Hvert år blir det bevilget i overkant av 100 millioner kroner i direkte tilskudd og 30 - 45 millioner kroner i utviklingsmidler til økologiske landbruk.
AP160323 Avtalen innebærer at selskapet skal bidra med inntil åtte millioner kroner som tilskudd til nytt skianlegg - i tillegg til et informasjonssenter om vindkraft.
AP160323 24 millioner kroner og innebar tilskudd til blant annet gang- og sykkelstier og et skiskytteranlegg i kommunen.
AP160320 Om oss andre, leser vi ut av begrunnelsen for tilskudd , at vi er kjekke å ha til dialog og arbeid mot ekstremisme.
AP160320 Nedgangen i kirkens medlemstall er uten betydning for bevilgningene til kirken, mens andre får tilskudd pr. medlem.
AP160320 I dag får kirken støtte over stats- og kommunebudsjettene, og andre får såkalte kompensatoriske tilskudd .
AP160320 Før jul vedtok Stortinget med knappest mulig flertall å holde deler av kirkelig finansiering utenfor beregningen av tilskudd til andre tros - og livssynssamfunn fremfor å sikre likebehandling.
AP160315 Fakta : Tilskudd til tro og livssyn ¶ 749 tro- og livssynsorganisasjoner utenfor Den norske kirke får tilsammen 500 millioner kroner i statsstøtte.
AP160312 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den norske kirke med minimum 2 medlemmer kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet.
AP160312 Det gis tilskudd per medlem av samfunnet.
AP160311 Den økonomiske gevinsten er langt høyere enn de femten millionene Venstre vil gi i tilskudd .
AP160306 " Putins innerste elite har bygget sine formuer ikke ved å drive forretninger som skaper verdier, men ved å skaffe seg statlige tilskudd og kontrakter ", ifølge Forbes.
AP160305 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
AP160301 Til gjengjeld ble den et viktig tilskudd til den politiske satiren.
AP160228 Selv det faktum at man i ettertid kan dokumentere at det faktiske medlemstallet har vært større enn det man har krevd tilskudd for, er noe fylkesmannens og departementets jurister har valgt å se bort fra.
AP160227 I hovedgruppen « Industri og tilskudd » har bare seks mennesker fått tilskudd til å kjøpe elsykkel.
AP160227 I hovedgruppen « Industri og tilskudd » har bare seks mennesker fått tilskudd til å kjøpe elsykkel.
AP160226 Et annet spennende tilskudd er Astrups fotografier, som også kaster lys over kunsten hans.
AP160222 Der er det håp om at flyktningene kan bli et etterlengtet tilskudd etter år med fraflytting.
AP160219 Statens vegvesen betaler tilskudd pr. time til lærlinger i deres prosjekter.
AP160218 Det er snakk om 15 millioner kroner mindre, men ikke om man regner med andre tilskudd staten gir.
AP160218 Det er snakk om 15 millioner kroner mindre, men ikke om man regner med andre tilskudd staten gir.
AP160218 Det er snakk om 15 millioner kroner mindre, men ikke om man regner med andre tilskudd staten gir.
AP160216 med Lego Friends byen Heartlake City som nyeste sukkersøte tilskudd i rosa og lilla.
AP160216 - Staten har gitt Oslo kommune tilsagn om et tilskudd på 605 millioner kroner til investering av nytt Munch-museum, og det er Lambda.
AP160216 Facebook, Twitter og andre fora tas i bruk for å fremme et positivt tilskudd til de rundt 10 prosent mannlige sykepleiere som finnes pr. i dag i Norge.
AP160210 Vi foreslår å opprettholde statens nåværende finansiering av virksomhetene som overdras, men finansieringen vil skje gjennom et samlet tilskudd som Kirkemøtet skal fordele videre.
DA160209 » I Møldalhagen søkes det om kommunalt tilskudd til å etablere plasser til 100 barn i et boligområde som skal stå ferdig i 2018.
DA160209 Vi er opptatt av å ha tilskudd i samsvar med godkjent opphold for å kunne tilby flest mulig familier barnehageplass.
DA160209 Den har venteliste, men barnehagesjefen vil ikke gi tilskudd til utvidelse nå.
DA160209 » I Møldalhagen søkes det om kommunalt tilskudd til å etablere plasser til 100 barn i et boligområde som skal stå ferdig i 2018.
DA160209 Vi er opptatt av å ha tilskudd i samsvar med godkjent opphold for å kunne tilby flest mulig familier barnehageplass.
DA160209 Den har venteliste, men barnehagesjefen vil ikke gi tilskudd til utvidelse nå.
AP160207 Det bør vedtas å bruke en tredjedel av offentlig tilskudd fra filmfondene på TV-serier.
AP160205 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
AP160205 Derfor mener vi at vi ikke har fått for mye i tilskudd for perioden, sier Wade og understreker at selv om metoden var kritikkverdig, var den ikke ulovlig.
AP160205 Vi mener også at det er galt at Fylkesmannen i 2015 bare ga oss tilskudd for 80.000 medlemmer, sier Wade videre i pressemeldingen.
AP160205 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
AP160205 Derfor mener vi at vi ikke har fått for mye i tilskudd for perioden, sier Wade og understreker at selv om metoden var kritikkverdig, var den ikke ulovlig.
AP160205 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
AP160204 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
AP160203 Vi har for eksempel satset tungt på kollektivtrafikken, sørget for landstrøm for Kiel-fergen, har faset ut oljefyr fra alle kommunale bygninger, innført piggdekkavgift og gitt tilskudd for å skifte ut gamle vedovner.
AP160202 Den 188 centimeter høye angrepsspilleren ankom Ishavsbyen i helga, og ble mandag formiddag presentert som klubbens siste tilskudd foran 2016-sesongen.
DA160127 | Får tilskudd til 145 studentboliger ¶
DA160127 Så det er utrolig kjekt at vi i år får tilskudd til 145 boliger, sier administrerende direktør i SiS, Ellinor Svela, i en pressemelding.
DA160127 Fredag ble det klart at SiS får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til alle 145 studentboligene organisasjonen søkte om for 2016.
DA160127 | Får tilskudd til 145 studentboliger ¶
DA160127 Så det er utrolig kjekt at vi i år får tilskudd til 145 boliger, sier administrerende direktør i SiS, Ellinor Svela, i en pressemelding.
DA160127 Fredag ble det klart at SiS får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til alle 145 studentboligene organisasjonen søkte om for 2016.
AP160126 Når gassen forbrennes i bilens motor, gir den ikke netto tilskudd av kulldioksid til atmosfæren.
AP160123 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
AP160123 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
AP160120 Ordningen med tilskudd til elsykkel ble satt i gang nylig ¶
AP160120 Alt i alt er det skiftet ut 9200 ovner med tilskudd fra fondet.
AP160120 Et skikkelig tilskudd fra oljefondet, slik Hagen foreslår, er bra.
AP160118 Derfor må man ta tilskudd av det eller bevisst velge matvarer som er beriket med vitamin B12, som for eksempel soyamelk, sier Kaur.
AP160113 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
AP160113 Hun skriver i varslingsnotatet at kirken, etter hennes vurdering, kan ha gjort seg skyldig i flere lovbrudd siden intetanende, antatte katolikker er ført inn i medlemsregisteret - og deretter brukt som grunnlag for kirkens søknad om offentlig tilskudd .
AP160113 De jaktet beviser for at Oslo katolske bispedømme, som håndterer det sentrale medlemsregisteret for Den katolske kirke i Norge, på urettmessig vis har fått utbetalt millioner av offentlige kroner i tilskudd .
AP160113 Kirken får statlig og kommunalt tilskudd per medlem.
AP160111 Kveldsmat : Proteinbar, multivitamintabletter, to ZMA-piller ( tilskudd som skal forbedre restitusjonen ). 300 kcal.
SA160106 Spis mer fisk, både - fet og mager - og ta tilskudd av en høykvalitets fiskeolje og vitamin D. 4.
FV160106 Vi har ikke sikre data på at kosthold kan medføre varige forbedringer i ADHD-symptomer, men det finnes noe indikasjon på at tilskudd av essensielle fettsyrer, som tran, kan ha positiv effekt, bekrefter Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet.
FV160106 Spis mer fisk, både - fet og mager - og ta tilskudd av en høykvalitets fiskeolje og vitamin D. 4.
AP160106 Vi har ikke sikre data på at kosthold kan medføre varige forbedringer i ADHD-symptomer, men det finnes noe indikasjon på at tilskudd av essensielle fettsyrer, som tran, kan ha positiv effekt, bekrefter Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet.
AP160106 Spis mer fisk, både - fet og mager - og ta tilskudd av en høykvalitets fiskeolje og vitamin D. 4.
AP160103 Trolig kommer det utskiftninger og tilskudd i stallen ganske kjapt.