DA171230 Retten kom til at halvannet kilo med marihuana utgjorde en stor spredningsfare til tross for at det ikke forelå opplysninger som tilsier at 25-åringen har solgt narkotika.
DA171230 Hun karakteriserer det som nedslående at Drammen kommune velger å organisere seg på en annen måte enn retningslinjene tilsier .
DN171204 Det er ikke noe som tilsier at de ikke vil samarbeide, svarer Hatling.
DN171204 Det er ikke noe som tilsier at de ikke vil samarbeide, svarer Hatling.
DN171204 Boligprisfallet har gjort at en del husstander nå har mindre egenkapital i boligen enn lånekravene tilsier .
DB171204 - Frp har ingen tradisjon for å la oss instruere av Ap, heller ikke denne gangen, og det er ikke sånn at flertallet kan ta fra mindretallet forslagsretten, så om et flertall i Stortinget skulle vedta et regelverk som tilsier at Carl I.
BT171204 Prognosene nå tilsier vestlig full storm inn mot Vestlandet fra torsdag kveld, sier Villanger, og legger til : ¶
BT171202 For øvrig tilsier gjennomsnittsalderen til våre politikere at det er i dag de må begynne å planlegge og oppføre tidsriktige sykehjem, skal bygningene med bemanning være klare til det er deres tur å flytte inn.
BT171202 Minoritetsspråklige elever er altså en svært forskjelligartet gruppe, noe som tilsier at fleksible og differensierte opplæringsløp er nødvendige for at de skal klare seg i utdanningssystemet.
SA171201 Du kan være den mest kompetente læreren i hele verden, men enkel matte tilsier likevel at du ikke har tid til å følge opp et endeløst tall med vidt forskjellige elever.
SA171201 Oilersdirektør Pål Haukali Higson ser et høyere nivå i laget enn det tabellen tilsier .
SA171201 - Vi har et lag med høyere kapasitet enn tabellen tilsier .
DN171201 Kutt i produksjonen tilsier høyere oljepris.
DA171201 Det tilsier at økonomien kanskje ikke klarer å vokse tilstrekkelig framover for å møte nye utfordringer, sier Fresvik.
DA171201 Som tittelen tilsier er krimkomediejulekalenderen en fiffig konstruksjon, men den hadde hatt godt av om den tok seg selv litt mer på alvor.
DA171201 Retten legger til grunn at avtalen mellom tiltalte og den kvinnelige byggesaksansatte tilsier en total innbetaling på kr 250.000 for samtlige prosjekter, selv om to av svindlene ikke ble fullført fordi byggesakskvinnen ble pågrepet.
DA171131 Det er også funnet en lapp i nærheten av pickupen som tilsier at gjerningsmannen er tilknyttet IS, men dette er heller ikke bekreftet.
SA171130 - Det er ingenting i trusselbildet som tilsier at det er likt behov landet rundt.
AP171130 Personvernhensyn tilsier visstnok at modererte kommentarer som ligger åpent på Facebook-sidene til to av landets viktigste medier ikke kan deles.
NL171129 Store markeder i øst tilsier at dagens navlestreng - Ofotbanen - bør få viktige appendiks til Tromsø, Harstad og Vesterålen.
DB171129 Med tre ulike utdannelser, og jobber som direktør i teater og tv, samt lærer i psykologi og filosofi, er det er lite i ekspolitiker Praljaks bakgrunn som tilsier at han skulle bli dømt for krigsforbrytelser i 2013, for så å ta livet sitt med gift da domstolen avviste anken hans i dag.
DB171129 Noe som tilsier at vi kan forvente en prøvesprengning av en ny hydrogenbombe i framtida.
DB171129 Tallet virker å være 280 millioner, som tilsier en elbilandel på 14 prosent, skriver Finansavisen.
DB171129 Ifølge Finansavisen handlet Birols presentasjon mye om den kraftige veksten innen fornybar energi, men selv om han virker som en fornybar-optimist, tilsier prognosene for eksempel at den sterkt stigende etterspørselen etter solcellepaneler nå begynner å flate ut. 280 millioner elbiler ?
DB171129 Hva gjelder fremveksten av elbiler viste Birol frem en slide som tilsier at antall elbiler i verden vil vokse fra dagens rundt to millioner til nær 300 millioner biler i 2040 av en total bilpark på rundt to milliarder biler.
AP171129 Bare tittelen Songs of Experience tilsier at U2 neppe finner mange nye fans med dette albumet, men gleden over å høre dem i bra form er likevel mer enn bare nostalgisk drevet.
VG171128 Det er lite som tilsier at Guneysu med sine 14.000 innbyggere, i en trang dal i fjellene bak svartehavskysten, skulle ha noen fremtredende plass i Tyrkias historie.
VG171128 - Temperaturutsiktene tilsier at vi får nedbør som regn i lavlandet i sør, men snø i fjellet.
VG171128 Den informasjonen vi har fått fra Mattilsynet gjennom media per nå tilsier at dette er en stor sak.
SA171128 Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) presiserte overfor Aftenbladet i oktober at faglige vurderinger tilsier at en struktur på 38.000 HV-soldater, inkludert innsatsstyrker, skal være tilstrekkelig for å håndtere de oppgavene Heimevernet har, inkludert objektsikring og samarbeid og samvirke med sivilsamfunnet og politiet særlig. | - Full tillit til helikoptertypen ¶
SA171128 Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) presiserte overfor Aftenbladet i oktober at faglige vurderinger tilsier at en struktur på 38.000 HV-soldater, inkludert innsatsstyrker, skal være tilstrekkelig for å håndtere de oppgavene Heimevernet har, inkludert objektsikring og samarbeid og samvirke med sivilsamfunnet og politiet særlig.
SA171128 - Er 40.000 soldater et gulv, altså hvis studien tilsier 33.000, vil dere lytte til det ?
SA171128 Selv om matematikk og politikk ikke alltid henger sammen, så tilsier matematikken i det at man ikke endrer på noe i innstillingen torsdag, sier Dagestad.
DN171128 Det tilsier et marked på snaut 19,6 milliarder kroner. - 2017 har vært et noe ustabilt år så langt.
DB171128 - USA er forberedt på å forsvare seg selv og sine allierte ved å bruke vår fulle militærmakt, dersom situasjonen tilsier det, sa Trump da han tidligere i november var på besøk i Sør-Korea.
DB171128 Venstre har aldri etter krigen gått i regjering uten å ha med KrF, og erfaringene til søsterpartiene i Storbritannia og Tyskland tilsier at det er en svært risikabel strategi nå å gå i regjering sammen med et mye større konservativt parti.
DB171128 Vedum sitter trygt, men vil trenge sitt kronisk gode humør i en fireårsperiode hvor innflytelsen for Sps stortingsgruppe trolig blir mindre enn størrelsen tilsier .
DA171128 Marienlyst skole er sprengt og med boligutbygging som tilsier over 1.000 nye boliger på Åskollen i løpet av de neste ti årene, er behovet for en ny ungdomsskole absolutt til stede, sier Jacobsson.
AP171128 Han utnevnte sin nestleder Leandra English til midlertidig leder, slik loven som opprettet tilsynet tilsier .
VG171127 - Erfaringen fra andre klubber i lignende situasjoner tilsier at vi må gå ned 15 - 20 millioner kroner, opplyser styreleder Jan Petter Hagen til VG.
NL171127 Strategiske hensyn tilsier også at det er ønskelig med en tydelig tilstedeværelse i Øst-Finnmark og med Vadsø som hovedsete.
NL171127 Forpliktelser knyttet til oppfølging av det befolknings- og næringstunge Tromsø tilsier en sterk og aktiv tilstedeværelse i byen.
NL171127 I 57 kommuner hvor tilsyn ble gjennomført i 2016, var det lovbrudd i 45 kommuner, noe som tilsier fire av fem kommuner !
DN171127 Før jobben er gjort og kjøpet er formelt godkjent vil ikke Nylund kommentere så mye på Totals planer, som tilsier oppstart i første halvår 2019.
DB171127 Det tilsier en markedsleie for arealet oljefondet selv bruker på rundt 5,5 millioner pund årlig, eller 60 millioner kroner.
DB171127 Seertallene tilsier at hele én milliard mennesker fulgte serien da den var på sitt mest populære, og rullet over skjermen i nærmere 150 land.
AP171127 Anslag tilsier at det finnes om lag 13 tonn insekter pr. menneske på kloden.
AP171127 Nevnte regler utgjør den prosessuelle del av den ansattes stillingsvern og tilsier at den ansatte, hvis og når arbeidsgiver ønsker å vurdere en mulig avvikling av ansettelsesforholdet, skal meddeles skriftlig årsaken til dette for deretter å bli kalt inn til et møte hvor den ansatte får forklare seg muntlig om det grunnlag som vurderes brukt i en oppsigelsessak.
AP171127 Meyer har i sine offentlige redegjørelser påpekt omstendigheter som tilsier at det var nettopp hennes manglende vilje til å bøye seg for finansministerens press i denne sammenheng, som utløste mistilliten.
DB171126 Og som skyteepisoden i 2014 tydelig tilsier ; de ofrer alt i forsøket på å beskytte parken mot bevæpnede rebeller, krypskyttere og et britisk selskap som forsøker å ta kontrollen over Kongos store naturressurser.
DA171126 Men kampen var jevnere enn det resultatet tilsier .
AP171126 Andre opplysninger i saken tilsier at det ble handlet for over 15 milliarder dollar, altså godt over 120 milliarder kroner.
VG171125 Og det er et argument som taler for at Ødegaard har vært enda bedre enn statistikken tilsier , legger Boeringa til.
VG171125 Festdeltagernes alder tilsier at de er russ først i 2019, opplyser politiet til VG.
SA171125 RUKA : Bjørgen er imidlertid ikke sikker på at Northugs form er så svak som resultatene tilsier .
FV171125 RUKA : Bjørgen er imidlertid ikke sikker på at Northugs form er så svak som resultatene tilsier .
DA171125 Aktor mener argumentet er oppkonstruert, og påpeker at kravet til å oppgi fødselsnummer for alle medlemmer det søkes støtte for, tilsier at listene skal være korrekte.
BT171125 RUKA : Bjørgen er imidlertid ikke sikker på at Northugs form er så svak som resultatene tilsier .
BT171125 RUKA : Bjørgen er imidlertid ikke sikker på at Northugs form er så svak som resultatene tilsier .
AP171125 RUKA : Bjørgen er imidlertid ikke sikker på at Northugs form er så svak som resultatene tilsier .
AA171125 RUKA : Bjørgen er imidlertid ikke sikker på at Northugs form er så svak som resultatene tilsier .
VG171124 Sogndal-sjef Eirik Bakke, hele bygdas hjemvendte fotballsønn, argumenterer for at sesongen til sogningene nesten tilsier at klubben har fått en gratissjanse i at de fortsatt kan unngå direkte nedrykk.
VG171124 Feil kan oppstå, men den systematiske metoden i regi av Oslo katolske bispedømme tilsier en bot på 5 millioner kroner, mener aktor i medlemsjuks-saken.
DB171124 - Her er vi uenig i utgangspunktet for hele argumentet til Høyre og Asheim, som har et skolesyn som tilsier at man måler kvaliteten etter prøveresultater.
DA171124 * Funnene tilsier at en i barnehagene bør unngå å plassere mange barn med problematisk atferd i samme gruppe.
NL171123 En rimelig fortolkning tilsier dermed at Ap må starte valgkampen i motbakke i opinionen.
DA171123 Slik hun vurderer det, er flere forhold som tilsier at den kommer til å gå i miljøorganisasjonenes favør : ¶
DA171123 Slik hun vurderer det, er flere forhold som tilsier at den kommer til å gå i miljøorganisasjonenes favør : ¶
AP171123 Første samleie er en opplevelse, ikke en realitetsendring slik jomfrumyten tilsier .
SA171122 Et moderne åpenhetsprinsipp tilsier også at en åpen rett må bety mer enn åpne dører til rettssalen.
SA171122 I paragraf 3-7 står det : « Når særlige grunner tilsier det kan departementet foreta skifte av operatør ».
DN171122 Man må finne ut hvilken type man er selv, sier Torgeir Bjørn mens Post skyter inn at erfaring tilsier at hardøkter før kommentering ikke oppskriften på en god dag bak mikrofonen.
DB171122 - Sakens alvor tilsier at det er helt naturlig med varetekt, så lenge hun er i en ordning der hun blir ivaretatt på en god måte, sier han til Dagbladet, og sikter til innleggelsen på Åsgård.
DA171122 - Tallene i reiseundersøkelsen viser at nordmenn reiser mer enn før, men usikkerheten i resultatene tilsier at man bør bruke tallene med varsomhet, forteller Jinghui Lysen, seniorrådgiver i SSB.
DA171122 Det finnes forskning som tilsier at omtrent like mange gutter som jenter opplever overgrep, men i offisielle statistikker er jenter overrepresentert, påpeker Schøgren.
BT171122 Men erfaringene tilsier også at vi må velge teknologi som passer til oppgaven.
SA171121 Ingen vet hvordan dette kan ende, men et estimat fra fylkesmennene tilsier at mellom 120 og 160 kommuner er hensiktsmessig.
DB171121 Historikken tilsier at Northug ikke vil få noen drømmeåpning på sesongen under verdenscuphelga på Lillehammer.
DB171121 Det er derfor etter hvert mye som tilsier at feltet ikke vil bli særlig lønnsomt.
DA171121 All empiri tilsier at omstillingsprosessene blir bedre når tillitsvalgte involveres.
AP171121 - Det er ingenting som tilsier at han skal være der, men vi må sjekke det på grunn av nærheten til der han sist ble sett, forklarte operasjonsleder Pål-André Thorsby til VG.
AP171121 Likevel mener FAFO, som rapportens tittel tilsier , at det er noen ulemper.
AP171121 Vi kan heller ikke se at det er ført argumenter som tilsier at svangerskapsomsorgen i Norge er blitt kvalitativt dårligere de siste årene, snarere tvert imot.
AP171121 Vi har ingen praksis som tilsier at vi tar ekstra betalt for smittevask.
VG171120 - Vi kan konstatere at det ikke finnes noen regler som tilsier at Hagen ikke er valgbar til komiteen, sier han.
NL171120 Det betyr at tilbudene der kan endres på et hvilket som helst tidspunkt dersom økonomiske eller kapasitetsmessige forhold tilsier at tjenester må hentes hjem til « home sweet home » i Hammerfest ( utrykk hentet fra Idefaserapporten ).
DB171120 Men det er ingen ting som tilsier at ikke Carl I.
VG171119 Trener Tor-Arne Hetland innrømmer at de har gjort erfaringer som tilsier at det for nye og unge løpere kan blir for mye med touren - og samtidig prestere i mesterskap.
SA171119 Viking var akkurat like tynne som tabellposisjonen tilsier , men det skal ikke være til noen forkleinelse for RBK søndag.
DB171119 De holder faglig mål, og det er ingen saklig grunn som tilsier at de bør stoppes.
AP171119 I KrF sitt budsjettprogram ble det foreslått å gjennomføre en lærernorm som tilsier at det skal være maks 15 elever per lærer i barnetrinnet.
AP171119 Viking var akkurat like tynne som tabellposisjonen tilsier , men det skal ikke være til noen forkleinelse for RBK søndag.
AA171119 Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at en streng reaksjoner nødvendig, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.
AA171119 Viking var akkurat like tynne som tabellposisjonen tilsier , men det skal ikke være til noen forkleinelse for RBK søndag.
AA171118 Han mener det ikke er noe i dagens regler som tilsier at Hagen ikke skal kunne sitte i komiteen samtidig som han er vararepresentant på Stortinget.
SA171117 I paragraf 14.12 ( 5 ) står det : « Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.
DA171117 Samferdselsdepartementet bør som eier derfor tydeliggjøre at klimamålene tilsier nullvekst helt fram til det er mulig med nullutslipp fra flyene, mener FIVH-leder Anja Bakken Riise.
DA171117 Limi mener det ikke er noe i dagens regler som tilsier at Hagen ikke skal kunne sitte i komiteen samtidig som han er vararepresentant på Stortinget.
DA171117 - Det kan vedtas regler som tilsier at verken sittende politikere eller andre toppolitikere skal kunne sitte i komiteen.
VG171116 Det er heller ikke innenfor det viktige " forurenser betaler-prinsippet " når mange systematisk ender opp med å betale mer enn faktisk forurensing tilsier .
DB171116 Jeg har ikke fått informasjon som tilsier at Vegard ikke skal ha min fortsatte tillit, og kan knapt tenke meg noen som er mer opptatt av at vi nå håndterer dette skikkelig framover, sier Sandnes.
AP171116 Og selv om Brann-treneren poengterer at Branns utgangspunkt tilsier at de må gå for seier og at han dermed mest er opptatt av å sikre målene som må til, gjør han ett unntak.
VG171115 Nøkkelrollen i Heerenveen og storspillet på U21-landslaget tilsier at Ødegaard er på vei inn i A-lagstroppen for godt.
VG171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
DN171115 Derfor kan svake svenske nøkkeltall gi utslag i den norske kronen, selv om det ikke er norske nøkkeltall som tilsier en slik utvikling.
DN171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
DN171115 Arbeidsmiljøloven åpner for « å forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det ».
DB171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
DA171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
DA171115 Hun viser også til vedtektene som tilsier at at Avinor i størst mulig grad skal være selvfinansiert gjennom inntekter fra hovedvirksomheten og annen forretningsvirksomhet i tilknytning til lufthavnene.
DA171115 - I regionreformens navn framholdes det stadig at fylkeskommunen fortsatt skal være betydningsfull, mens all realpolitikk tilsier det motsatte.
BT171115 Men han viser samtidig til at reglene tilsier at en stortingsrepresentant ikke kan sitte i komiteen.
BT171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
BT171115 Tradisjonen tilsier at partiet får viljen sin.
BT171115 Det er heller ingen andre sammenlignbare land som mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan tilsier at alle asylsøkere derfra har et beskyttelsesbehov.
AA171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
AA171115 Konklusjonen var ikke entydig - selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det « ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter ».
VG171114 Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sa til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid.
DN171114 Luftig utsikt fra 1183 meter over havet og morsomme traseer ned mot Alpin-Norges beste pizza gjør skikjøringen på Hovden mer innbydende enn løypekartet tilsier .
DB171114 Spilleren med babyansiktet ser ut som han er yngre enn 19, men spiller med en autoritet som tilsier at han er eldre.
DB171114 Det er ingenting som tilsier en stor korreksjon, sier hun til Finansavisen.
DB171114 Der plantet han et flagg, samt noen frø i jorda, for å etablere « Kongeriket Dixit » - der han som navnet tilsier er enehersker.
DA171114 Men det tilsier på ingen måte at det er grunn til å hvile på laurbærene.
AP171114 Men inntil en sånn hypotese eventuelt er bekreftet i fagfellevurdert kvalitetsforskning, tilsier vår nåværende kunnskap at forskere og politikere må anta det motsatte.
AP171114 Til det trenger han mer tid enn de tilmålte ti årene regler og sedvane tilsier .
AP171114 Som vel tradisjonen tilsier .
AA171114 Over 33.000 amerikanere blir årlig drept med skytevåpen, noe som tilsier drøyt 90 hver eneste dag.
VG171113 Det er mange spor som tilsier at russiske utøvere har blitt systematisk dopet.
VG171113 Homløy om Meyers avgang : - Tilsier ikke at det blir ro ¶
SA171113 Rusfeltet har ikke fått den oppmerksomhet og prioritering som utfordringene på området tilsier .
SA171113 - Jeg tror dagens modell for bileierskap står for fall, teknologi- og samfunnsutvikling tilsier det, sier Nordbø.
FV171113 - Jeg tror dagens modell for bileierskap står for fall, teknologi- og samfunnsutvikling tilsier det, sier Nordbø.
DN171113 Hverken ordlyd, konteksten, formålsbetraktninger, garantiens forarbeider, juridisk teori eller hensynet til en balansert avtale tilsier dette », heter det i dommen, der det for ordens skyld slås fast : ¶
AP171113 - All forskning tilsier at kommunen har mye å hente her, dersom de ønsker å nå sine mål om bærekraftig byutvikling og reduksjon i trafikk og utslipp, sier han.
AP171113 Allmennpreventive hensyn - dommens virkning utad i samfunnet - gjør seg sterkt gjeldende, og tilsier en streng reaksjon », skriver Oslo tingrett i dommen.
AP171113 - Jeg tror dagens modell for bileierskap står for fall, teknologi- og samfunnsutvikling tilsier det, sier Nordbø.
AA171113 - Jeg tror dagens modell for bileierskap står for fall, teknologi- og samfunnsutvikling tilsier det, sier Nordbø. | « Solgt » : Bommet med 22 millioner kroner i én episode ¶
VG171112 Han mistet rett og slett så mye deler i semifinalen at bilen ble lettere enn reglene tilsier .
VG171112 | Erling Holmøy : - Meyers avgang tilsier ikke at det blir ro ¶
VG171112 Meyers avgang tilsier ikke at det blir ro, sier han.
BT171112 Hvis det er noe som tilsier søk mot spesielle områder, så vil vi iverksette det, sier redningsleder Eric Willassen.
VG171111 - Et uakademisk anslag tilsier at vi trenger i overkant av 10 000 tolltjenestemenn, bare for å kontrollere post og pakker, skriver de.
NL171111 | Det er ingenting som tilsier at 30.000 statlige stillinger må ligge innenfor ring 3 i Oslo ¶
NL171111 Med de nye stor-regionene og dagens infrastruktur i form av flyforbindindelser og digitale løsninger er det ingenting som tilsier at alle disse må ligge innenfor ring 3.
DB171111 Sykehusets prosedyrer tilsier at ved smitte av flere enn to pasienter og ansatte må tiltak iverksettes.
DB171111 - USA er forberedt på å forsvare seg selv og sine allierte ved å bruke vår fulle militærmakt, dersom situasjonen tilsier det, sa Trump under en felles pressekonferanse med Sør-Koreas president tidligere denne uka.
BT171111 Utenfor døren er det kun sot og vannskader som tilsier at det har vært en storbrann her.
VG171110 * 1 De fleste arresterte får en « brutal behandling », og skal ha sår og skader på kroppen som tilsier at de er blitt utsatt for « klassiske torturmetoder ».
VG171110 Hva er det som tilsier at et slikt anslag ikke kommer i Fredrikstad eller i Drammen ?
DB171110 Dag Steinfeld, Meyers advokat, understreker at Norges lovverk tilsier at dersom regjeringen skulle sagt opp Meyer, ville hun hatt rett til å ha med en advokat på møtet.
DB171110 Dag Steinfeld, Meyers advokat, understreker at Norges lovverk tilsier at dersom regjeringen skulle sagt opp Meyer, ville hun hatt rett til å ha med en advokat på møtet.
DB171110 Dag Steinfeld, Meyers advokat, understreker at Norges lovverk tilsier at dersom regjeringen skulle sagt opp Meyer, ville hun hatt rett til å ha med en advokat på møtet.
DB171110 Men mine funn tilsier at vi ikke utnytter den tidlige starten med engelsk så godt som vi kan på barneskolenivå.
DA171110 - Jeg har ingen informasjon som tilsier at SSB ikke klarer å gjøre sine løpende oppgaver, sier Reymert ¶.
BT171110 - Jeg har ingen informasjon som tilsier at SSB ikke klarer å gjøre sine løpende oppgaver, sier Reymert.
AP171110 Norsk byråkratisk folkeskikk tilsier at Christine Meyer trekker seg.
AP171110 Norsk asylpraksis tilsier at Stortinget ikke bør fatte vedtak som overprøver fagmyndighetenes vurderinger. 3rd-party-bio ¶
AP171110 Det tilsier at det ikke er noe galt i å revurdere politikken på dette området.
VG171109 Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sa til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid ¶
VG171109 Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sier til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid.
DB171109 Samtidig er det ingenting som tilsier at han ikke skal ta nye steg og bli enda bedre.
DA171109 Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sier til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid.
DA171109 Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sier til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid.
DA171109 Departementet konkluderer : « Grov dyremishandling er handlinger der straffverdigheten tilsier at strengere straffer bør idømmes », het det i en av de ovennevnte høyesterettsdommene.
AA171109 Han påpekter at PST og politidirektoratet i dag har anledning til å innføre midlertidig bevæpning basert på en faglig vurdering, hvis trusselsituasjonen tilsier at det er nødvendig, noe som har vært praktisert ved enkelte anledninger de senere år.
AA171109 De mener dagens trusselbilde tilsier en permanent generell bevæpning.
AA171109 Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sier til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid.
NL171108 Kystfiskarlaget deler ikke departementets vurdering at dette har noe med " særlige tilfeller når næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det " ( gis dispensasjon ).
NL171108 " Det kan dispenseres fra aktivitetskravet " i særlige tilfeller, når « næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det.
DB171108 « PSTs syn er at trusselnivået tilsier generell bevæpning av norsk politi ».
DB171108 « PST syn er at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi ».
DB171108 - Det er per nå ikke noe som tilsier at dette er farlig, sier han.
DB171108 - Det er ingen andre sammenlignbare land som mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, herunder Kabul, tilsier at alle asylsøkere derfra har beskyttelsesbehov.
DB171108 Summen av det tilsier at man bør ha et lovutvalg, sier leder Torfinn Opheim i LVK, som er blant dem som har tatt initiativ til demonstrasjonen foran Stortinget onsdag denne uka.
AA171108 Vegvesenets inspeksjoner skal finne ut av om bruer har alvorlige skader eller trenger vedlikehold, og lovverket tilsier at skal de utføres hvert år.
AA171108 - Det er ingen andre sammenlignbare land som mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, herunder Kabul, tilsier at alle asylsøkere derfra har krav på det.
AA171108 - Det er ingen andre sammenlignbare land som mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, herunder Kabul, tilsier at alle asylsøkere derfra har krav på det.
VG171107 Denne falanksen av høyrekrefter treffer bredere enn partirøtter og svartskjorte-fortid umiddelbart tilsier , og hadde det vært parlamentsvalg i morgen ville Berlusconi-bevegelsen ut fra Sicilia-resultatet ha seiret på alle fronter.
SA171107 « Vår erfaring tilsier at stadig flere norske virksomheter profesjonaliserer og sikrer sin varslingskanal, men det er likevel få som har rutiner som tilfredsstiller de nye kravene etter arbeidsmiljøloven og internasjonale personvernregler », skriver Kjetil Helvig.
SA171107 Vår erfaring tilsier at stadig flere norske virksomheter profesjonaliserer og sikrer sin varslingskanal, men det er likevel få som har rutiner som tilfredsstiller de nye kravene etter arbeidsmiljøloven og internasjonale personvernregler.
SA171107 Dette er en vesentlig endring fra varslingsreglene vi har i dag, som kun pålegger arbeidsgiver å utarbeide rutiner for forsvarlig varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det.
DN171107 Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad svarte i oktober slik på NTBs spørsmål om det er noen formelle begrensninger som tilsier at en vararepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen : ¶
DB171107 - USA er forberedt på å forsvare seg selv og sine allierte ved å bruke vår fulle militærmakt dersom situasjonen tilsier det, sier Trump.
DA171107 Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad svarte i oktober slik på NTBs spørsmål om det er noen formelle begrensninger som tilsier at en vararepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen : ¶
DA171107 Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad svarte i oktober slik på NTBs spørsmål om det er noen formelle begrensninger som tilsier at en vararepresentant ikke kan sitte i Nobelkomiteen : ¶
SA171106 Utviklingen de siste fem-seks kampene tilsier at dette ikke går veien.
DB171106 Nettopp den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen og den store omstillingen NATO er i, tilsier at Stoltenberg fortsetter.
DB171106 Det er heller ingenting som tilsier at gudstjenester i skoletiden er nødvendig for å forstå hva det vil si å være norsk eller for å ha kunnskaper om kristendommen.
DA171106 Alt tilsier at Topphem lett kan trekke folk til Solli plass.
BT171106 Utviklingen de siste fem-seks kampene tilsier at dette ikke går veien.
AA171106 Utviklingen de siste fem-seks kampene tilsier at dette ikke går veien.
VG171105 Det er lite som tilsier at Zinédine Zidanes menn ikke vil vinne mot ligaens 18. plass, som har tapt seks seriekamper på rad.
DB171105 Alle internasjonale erfaringer tilsier at en nasjonal minstelønn ikke fungerer som « gulvplanke », men som et « tak » i mange bransjer, og det er heller ingen garanti mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
DB171105 De skriver også at ingenting i dokumentene tilsier at hun ikke har betalt skatt.
AP171105 Vitneavhør og kriminaltekniske undersøkelser gjør at det ikke er noe som tilsier at hendelsen er terrorrelatert, forklarer vaktlederen.
AA171105 Beregninger tilsier at vi har 1 - 2 tonn CO₂-utslipp hver av oss i et framtidig bærekraftig og rettferdig samfunn.
SA171104 Molde, som nærmeste utfordrer til gullet, har med to gjenstående serierunder åtte poeng opp til Rosenborg og enkel matematikk tilsier at ingen kan hamle opp med Rosenborgs nåværende poengsum på 58 poeng.
DB171104 ( Dagbladet ) : I det eksklusive området Victoria Peak i den asiatiske byen Hongkong har et 836 kvadratmeters hus blitt solgt for hele 148,7 millioner dollar ( som tilsier over en milliard norske kroner ).
DA171104 Molde, som nærmeste utfordrer til gullet, har med to gjenstående serierunder åtte poeng opp til Rosenborg og enkel matematikk tilsier at ingen kan hamle opp med Rosenborgs nåværende poengsum på 58 poeng.
AP171104 Molde, som nærmeste utfordrer til gullet, har med to gjenstående serierunder åtte poeng opp til Rosenborg og enkel matematikk tilsier at ingen kan hamle opp med Rosenborgs nåværende poengsum på 58 poeng.
SA171103 ingen gjennom 2017 er boligprisutviklinger i oktober isolert sett overraskende sterk, men sett i forhold til de fundamentale driverne som rente, inntekt og boligtilbud er det ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier .
DB171103 Dessverre er det foreløpig lite som tilsier at politikerne er klar for å snu i spørsmålet om boligeiernes skattefordeler.
DA171103 Størrelsen tilsier at de må inn tidlig i byggefasen, sier Grimsby.
AP171103 ingen gjennom 2017 er boligprisutviklinger i oktober isolert sett overraskende sterk, men sett i forhold til de fundamentale driverne som rente, inntekt og boligtilbud er det ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier .
AA171103 - Påtalemyndighetens vurdering av bevisene tilsier at den tiltalte drepte Råger Holte før klokken 07.47 tirsdag morgen 24. januar, sa Schjetne videre i prosedyren, og la til : ¶
AA171103 - Det er ikke sannsynlig at de har vært alene i så lang tid - det tilsier at det har vært folk der i mellomtiden fra tiltalte forlater boligen til Holte blir funnet død, sa forsvareren.
AA171103 ingen gjennom 2017 er boligprisutviklinger i oktober isolert sett overraskende sterk, men sett i forhold til de fundamentale driverne som rente, inntekt og boligtilbud er det ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier .
DB171102 Operasjonsleder John Bratland sier til Dagbladet i 09-tida torsdag morgen at det er ingenting i rapportene han har fått overlevert, som tilsier at politiet mener trafikkulykka er konstruert.
DB171102 - Det er ingenting ved trafikkuhellet som tilsier at bilen skulle brenne.
BT171102 Når lysforholdene tilsier det, må du på med fjernlysene.
VG171101 - Hvis vi ikke får på plass en midlertidig stopp nå raskt, vil vi risikere at de som burde få bli, fordi sikkerhetssituasjonen tilsier at det ikke er trygt å bli returnert, enten har flyktet videre eller sendt tilbake, sier Andersen til VG.
DA171101 Klimaloven tilsier nemlig at regjeringen fra nå av skal redegjøre for « hvordan Norge kan nå sine klimamål » og « klimaeffekten av framlagt budsjett ».
DA171101 - Tilsier klimaloven at et nasjonalt klimabudsjett er overflødig ?
BT171101 Det er også funnet en lapp i nærheten av pickupen som tilsier at gjerningsmannen er tilknyttet IS, men dette er heller ikke bekreftet.
DB171030 - Hva tilsier at dere skal snu det der ?
DA171030 Politidirektoratet mener tre forhold tilsier at det å utstyre også norsk politi med elektrosjokkvåpen, bør utredes.
DA171030 * Politidirektoratet har på eget initiativ hentet inn erfaringer fra andre land som tilsier at elektrosjokkvåpen i norsk politi bør utredes.
AP171030 - To gull hvert tredje år tilsier seks-sju gull på ti år.
AA171030 - Påtalemyndighetens vurdering av bevisene tilsier at den tiltalte drepte Råger Holte før klokken 07.47 tirsdag morgen 24. januar.
DB171029 Det er heller ikke noe som tilsier at politikerne vil lempe på kravene og kontrollen.
DB171028 - Vi har bare møtt hyggelige folk som har vært ute på arrangement, det er ikke noe som tilsier at det har vært noe bråk, sier han.
AA171028 Sakens alvor tilsier egentlig en ubetinget fengselsstraff, men fordi mannen i 20-årene har erkjent å ha et for stort alkoholforbruk - og fordi han har samtykket til å delta i et program mot ruspåvirket kjøring, gjøres straffen betinget mot at han gjennomfører dette programmet.
AA171028 Allmennpreventive hensyn tilsier at man bør se alvorlig på ødeleggelse av innretninger knyttet til infrastruktur », står det i dommen fra Inntrøndelag tingrett. 19-åringen har erkjent forholdene.
VG171027 Så overtar de ordensmakten, der de fleste rapportene tilsier at et flertall av politifolkene vil støtte regjeringen i Madrid, sier Buck og legger til : ¶
DN171027 Men når det ikke er noen nyheter som tilsier at kronen skal svekkes, er det gjerne fordi noen har gjort en forretning med kroner fordi de må, sier han.
AP171027 « Utviklingen innen kjøretøyteknologi tilsier en positiv miljømessig utvikling.
SA171026 Samtidig ser hovedstyret at det er utviklingstrekk som tilsier at sider ved dagens organisering og styringsmodell kan vurderes nærmere, sier Olsen torsdag.
DA171026 Her presenteres et scenario som tilsier at staten kan tape over 20 milliarder kroner fram mot 2060 bare gjennom oljeskatten.
AP171026 - Samtidig ser hovedstyret at det er utviklingstrekk som tilsier at sider ved dagens organisering og styringsmodell kan vurderes nærmere, sier han.
AA171026 Snus, merk dere dette, finnes det ingen rapporter, forskningsresultater eller annet som tilsier at må stenges inne i et grått skap hvor det står bare snus på fronten.
NL171025 Befolkningsveksten og også den stadige forbedringen i helsetilbudet i den vestlige verden tilsier at mange flere pasientene blir eldre og også sykere, gjerne med flere lidelser og mange behandlingsmuligheter.
DN171025 « Styret anser at selskapet har hatt en positiv utvikling, og prognoser for 2017 tilsier at denne utviklingen vil fortsette », oppsummerer styret om fremtidsutsiktene til luksusmerket i Norge.
DB171025 Strenge straffer begrunnes med en oppfatning om at folks allmenne rettsfølelse tilsier at forbrytere ikke skal slippe billig unna.
DA171025 « Samlet sett tilsier de overfor nevnte forhold at det bare var tilfeldigheter som gjorde at ingen ble skadet i forbindelse med kjøringen », heter det i dommen.
AP171025 Reglene tilsier at Sp overtar en av Høyres to posisjoner i Nobelkomiteen.
VG171024 Dette er uavhengig av om han blir sittende lengre enn reglene tilsier eller ikke, sier hun til VG.
DA171024 Beregninger tilsier at norske dagligvarebutikker fortsatt kaster i overkant av 60.000 tonn spiselig mat hvert år, selv om mange av dem har begynt å donere mat.
DB171023 « Geologiske argumenter tilsier at det er grunn til å forvente store framtidige jordskjelv i Oslo-graben regionen, men når de kommer vet vi ikke. », skrev geologen Conrad D.
AP171023 Dommen er en klar påminnelse til førere av tyngre kjøretøy om også å sjekke frontspeilet når trafikksituasjonen tilsier det, sier statsadvokat Stein Vale, som var aktor i lagmannsretten.
AP171023 Statistikken for terror i Norge tilsier derfor at disse betongklossene bør kalles « kristenklosser ».
AP171022 Norges Bank har signalisert at styringsrenta vil være uendret i lang tid framover, og det har ikke skjedd noen begivenheter som tilsier at det endres, sier Aamdal.
AP171022 Det er ingen ting som tilsier en renteheving nå, mener analytikerne Erik Bruce i Nordea Markets og Kyrre Aamdal i DNB Markets.
AP171022 Med Oljefondet lagt innunder Norges Bank trenger ikke prinsipalen ( Finansdepartementet ) å ta i bruk ekstra incentiver eller kontroll utover det som forvaltning av åtte tusen milliarder kroner tilsier for å få agenten ( Norges Bank ) til å oppføre seg som departementet vil.
VG171021 Kripos har ikke ønsket å svare konkret på hva som har vært utgangspunktet for sakene, men bestrider at de har vært kjent med opplysninger som tilsier at IP-adressene ikke kunne brukes.
DN171021 Kripos har ikke ønsket å svare konkret på hva som har vært utgangspunktet for sakene, men bestrider at de har vært kjent med opplysninger som tilsier at IP-adressene ikke kunne brukes.
DB171021 Kripos har ikke ønsket å svare konkret på hva som har vært utgangspunktet for sakene, men bestrider at de har vært kjent med opplysninger som tilsier at IP-adressene ikke kunne brukes.
DB171021 Men fordi man ikke fordeler taletida like rigid som matematikken tilsier , vil Rødt og MDG garantert slippe til oftere enn det.
VG171020 Men det er ikke noe i situasjonen som tilsier rødt nivå, sier Aamodt.
NL171020 Både vitenskapen og den vanlige folkelige fornuften tilsier at dette er ren og skjær tullball.
DA171020 Alle tre ble som tradisjonen tilsier presentert for offentligheten på Slottsplassen etter statsråd hos kongen.
DA171020 Alle tre ble som tradisjonen tilsier presentert for offentligheten på Slottsplassen etter statsråd hos kongen.
DA171020 Når CO2-utslippene påskynder klimaforandringene, det snart er mer plast enn fisk i havet og vannet bare stiger, tilsier vanlig folkevett at dette må stoppes.
BT171020 Alle tre ble som tradisjonen tilsier presentert for offentligheten på Slottsplassen etter statsråd hos kongen.
AP171020 Alle tre ble som tradisjonen tilsier presentert for offentligheten på Slottsplassen etter statsråd hos kongen.
AP171020 I tillegg passer avgiftene godt inn i logikken som tilsier at forurenser skal betale.
VG171019 Det er ingen tegn i landbrukspolitikken og samfunnsutviklingen som tilsier at dette skal stoppe, sier Felde.
SA171019 Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier følgelig at det reageres mot slike overtredelser », heter det videre. 10.000 i bot ¶
DN171019 Det er ingen tegn i landbrukspolitikken og samfunnsutviklingen som tilsier at dette skal stoppe, sier Felde.
DB171019 Det er ingen tegn i landbrukspolitikken og samfunnsutviklingen som tilsier at dette skal stoppe, sier Felde.
DA171019 Det er ingen tegn i landbrukspolitikken og samfunnsutviklingen som tilsier at dette skal stoppe, sier Felde.
DA171019 Det er ingen tegn i landbrukspolitikken og samfunnsutviklingen som tilsier at dette skal stoppe, sier Felde.
AP171019 Det er ingen tegn i landbrukspolitikken og samfunnsutviklingen som tilsier at dette skal stoppe, sier Felde.
AP171019 Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier følgelig at det reageres mot slike overtredelser », heter det videre. 10.000 i bot ¶
AA171019 Det er ingen tegn i landbrukspolitikken og samfunnsutviklingen som tilsier at dette skal stoppe, sier Felde.
VG171018 - Alle opplysninger tilsier at brudd på krigens folkerett skjer på alle sider av konflikten.
VG171018 All kunnskap vi har nå tilsier at vi ikke kan si noe sikkert om når raset faktisk kommer, forklarer han.
VG171018 UNE mener det ikke foreligger så sterke menneskelige hensyn at det tilsier at familien skal få bli i Norge, ifølge Folkebladet.
NL171018 Likelønnsgapet tilsier at kvinnene denne dagen kunne lagt ned arbeidet, gått hjem og tatt fri resten av året.
DB171018 Som etternavnet tilsier var Anatolij Sobtsjak far til 35-år gamle Xenia Sobtsjak.
DB171018 « UD sitter ikke på noe informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen », skriver kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til Dagbladet.
DB171018 Derfor skulle man kanskje forvente at det var omvendt ; at de som har kvalifikasjoner, som tilsier at de er i mer utsatte jobber, er mer bevisste på hva robotisering og digitalisering kan bety for dem.
DA171018 Samtidig er han tydelig på at Byåsen nok er langt bedre enn tabellposisjonen tilsier - som er situasjonen for Sola etter fem runder.
DA171018 Det såkalte « solidaransvaret » tilsier at den som er øverst i entreprenørkjeden, i dette tilfellet LKC, er ansvarlig for at underleverandøren gir sine ansatte kontrakt og betaler lønn og overtid etter allmenngjorte satser.
DA171017 Ingenting tilsier at den ene trekker den andre ned.
BT171017 Men langvarig sykdom og betydelig redusert inntekt kan føre til, og fører til i dagens ordning, akkumulering av problemer langt ut over det som selve sykdommen tilsier .
AA171017 Ifølge Parker har MI5 avdekket og forhindret 20 terroraksjoner i Storbritannia de siste fire årene, noe som tilsier omtrent fem i året.
SA171016 | NFF om bombetrusselen : - Ikke noe hittil som tilsier at dette er knyttet til pengespill ¶
SA171016 Undersøkelser tilsier at brukeren av telefonnummeret ikke befant seg i Norge da dette ble gjort, sier fungerende operasjonsleder hos politiet i Nordland, Knut Waldemar Solli.
SA171016 Det er hittil ikke noe som tilsier at dette er knyttet opp mot pengespill, sier Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF.
DB171016 Tallene tilsier at 65 prosent av alle omkomne og 51 prosent av alle hardt skadde, omkom og ble skadd i møteulykker eller utforkjøringsulykker.
DA171016 I løpet av det siste tiåret er det blitt forvandlet til noe helt annet enn hva det opprinnelige navner tilsier .
DA171016 I 2020 tilsier prognosene 17 millioner.
DA171016 I løpet av det siste tiåret er det blitt forvandlet til noe helt annet enn hva det opprinnelige navner tilsier .
DA171016 I 2020 tilsier prognosene 17 millioner.
AP171016 | NFF om bombetrusselen : - Ikke noe hittil som tilsier at dette er knyttet til pengespill ¶
AP171016 Undersøkelser tilsier at brukeren av telefonnummeret ikke befant seg i Norge da dette ble gjort, sier fungerende operasjonsleder hos politiet i Nordland, Knut Waldemar Solli.
AP171016 Det er hittil ikke noe som tilsier at dette er knyttet opp mot pengespill, sier Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF.
AA171016 All erfaring tilsier at redusert fremkommelighet og færre parkeringsplasser, i kombinasjon med et godt kollektivtilbud, er virkemidler som endrer folks adferd og skaper bedre byer.
DA171015 - Det er ingen ting som tilsier at det vil bli færre volds- og trusselhendelser med dette budsjettforslaget, advarer Aase.
AP171015 Skiftet vil ikke skje over natten - noe som tilsier en tilpasningsperiode.
AP171015 Min erfaring tilsier at vi bør ha et nøkternt og kritisk syn på LP.
VG171014 Kommisjonen har også kommet til at det ikke har kommet frem bevis eller omstendigheter som tilsier at hendelsesforløpet er et annet enn det som er lagt til grunn i dommen.
VG171013 Gode krefter bak kameraet - Fincher og manusforfatteren Joe Penhall ( « The Road », 2009 ) i særdeleshet - tilsier at man bør gi « Mindhunter » en sjanse.
SA171013 USA-eksperter mener at ryktene om Donald Trumps oppførsel i Det hvite hus trolig er overdrevne, og at lite tilsier at hans tid som president snart er over.
SA171013 Men eksperter er ikke sikre på om situasjonen i Det hvite hus er så ille som ryktene tilsier .
DB171013 - Dette viser at det er mulig å gjennomføre veiprosjekter raskere og billigere enn anslagene i Nasjonal transportplan tilsier , sa Solvik-Olsen til Aftenposten i august.
DB171013 Og det i et år hvor veksten er ventet å være sterkere enn hva den langsiktige trenden tilsier .
DA171013 Arena er problematisk fordi det tilsier noe mer enn bare fotball.
AA171013 USA-eksperter mener at ryktene om Donald Trumps oppførsel i Det hvite hus trolig er overdrevne, og at lite tilsier at hans tid som president snart er over.
VG171012 Vi har ingen opplysninger som tilsier at den norske aktøren har anledning til å videreselge OL-billetter fra den finske autoriserte forhandleren, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.
DN171012 Isolert sett taler det for litt lavere bruk av oljepenger, mens handlingsregelens tre prosent tilsier litt høyere oljepengebruk.
DB171012 Prognosen for i år tilsier 4.250 asylsøkere, men det er sannsynlig at det endelige tallet blir lavere enn dette.
DB171012 Ender den så høyt som lekkasjene tilsier , blir det på et nivå som ikke tillater særlig mye høyere bruk av oljepenger de kommende åra, selv om oljepengebruken fortsatt ligger under handlingsregelen.
DB171012 Dette tilsier at omfanget neppe er så stort som Dagbladet antyder.
DA171012 Regjeringen vil bruke mer penger neste år enn i år, og litt mer enn økonomien tilsier , sier Aamdal.
AP171012 Da vil økonomien vokse raskere enn det veksten i arbeidsstyrken og produksjonsutstyret tilsier .
AP171012 - Dette er et steg i retning av en norm som tilsier minst 50 prosent barnehagelærere.
AP171012 Prognosen for i år tilsier 4.250 asylsøkere, men det er sannsynlig at det endelige tallet blir lavere enn dette.
AP171012 Pasienten skal tas imot straks dersom det foreligger opplysninger som tilsier at hjelpen er nødvendig.
AA171012 ¶ Etterforskningleder i saken, Arve Vagnild, sier at obduksjonsrapporten tilsier at Rakavan druknet.
AA171012 Det er ingen skader eller traumer som tilsier noe annet, sier etterforskningsleder for forsvinningssaken, Arve Vagnild ved Trøndelag politidistrikt.
AA171012 Prognosen for i år tilsier 4.250 asylsøkere, men det er sannsynlig at det endelige tallet blir lavere enn dette.
AA171012 Kontrollen skal i utgangspunktet fortsette som i dag, men kan utvides til flyplasser og landegrenser hvis situasjonen tilsier det.
AA171012 Regjeringen vil bruke mer penger neste år enn i år, og litt mer enn økonomien tilsier , sier Aamdal.
VG171011 Han sier at det er mulig å snu trenden, men at historien tilsier at det bare går gale veien.
SA171011 - Vi har ingen informasjon som tilsier at Madsen skal være involvert i uoppklarte forbrytelser her i landet.
SA171011 NAF mener det i utgangspunktet ikke er noe som tilsier at forskjellene skal være så store.
NL171011 Jeg var ikke tilstede i tre uker, men en dagbok lagd av helsepersonellet tilsier at jeg kjempet for livet.
NL171011 Et grovt anslag om prosjektets godhet tilsier at UFB kan være minst ti ganger så strategisk og samfunnsøkonomisk lønnsom som Bjarkøyforbindelsen.
NL171011 Både antall mennesker og bedrifter tilsier at Langsundforbindelsen økonomisk og strategisk er et vesentlig bedre prosjekt enn Bjarkøy.
FV171011 NAF mener det i utgangspunktet ikke er noe som tilsier at forskjellene skal være så store.
DB171011 Han hevder den åtte personer store ekspertgruppen fra Det internasjonale atomenergibyrået har kommet med færre anbefalinger enn hva som er vanlig ved slike gjennomganger, og at gruppen ikke har sett noe som tilsier at IFE ikke kan få ny konsesjon for reaktoren på Kjeller.
DA171011 - Jeg er ikke i tvil, jeg ser ingenting i Viggo Kristiansens historie som tilsier at han er skyldig.
BT171011 NAF mener det i utgangspunktet ikke er noe som tilsier at forskjellene skal være så store.
AP171011 Kripos skal ikke ha informasjon som tilsier at den drapssiktede ubåtkapteinen skal være involvert i uoppklarte forbrytelser i Norge.
AP171011 Anslagene tilsier at vi fremover vil oppleve høyere økonomisk vekst enn normalt.
AP171011 Det lille vi har av kunnskap om konsekvensene av bruken av heldekkende ansiktsplagg i akademia, tilsier at det ikke er utslagsgivende for det utbyttet studenten sitter igjen med.
AP171011 NAF mener det i utgangspunktet ikke er noe som tilsier at forskjellene skal være så store.
AA171011 - Vi har ingen informasjon som tilsier at Madsen skal være involvert i uoppklarte forbrytelser her i landet.
AA171011 - Vi har ingen informasjon som tilsier at Madsen skal være involvert i uoppklarte forbrytelser her i landet.
AA171011 Han hevder den åtte personer store ekspertgruppen fra Det internasjonale atomenergibyrået har kommet med færre anbefalinger enn hva som er vanlig ved slike gjennomganger, og at gruppen ikke har sett noe som tilsier at IFE ikke kan få ny konsesjon for reaktoren på Kjeller.
VG171010 Som forhåndsomtalen av boken allerede har fått frem, er det særlig DNA-spor, telefondata, mangelfull vitneføring og ikke minst Jan Helge Andersens egen upålitelighet som Jahr mener at til sammen tilsier en sensasjonell konklusjon : Viggo Kristiansen er uskyldig, og Jan Helge Andersen sto alene om dobbeltdrapet.
VG171010 Det er flere forhold i saken som tilsier at de er venner, og ikke ubekjente, som han selv har opplyst, sier statsadvokat Alvar Randa til VG.
DB171010 - Når det er sånn at kostnadene blir så høye, som i dette tilfellet at det kan velte hele prosjektet, så er Riksantikvaren pålagt å vurdere om det er særlige grunner som tilsier at de skal dekke hele eller deler av kostnaden, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, til Dagbladet.
DB171010 « UD sitter ikke på noe informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen.
DA171010 Handlingsregelen for Oljefondet, som formelt heter Statens Pensjonsfond Utland ( SPU, ) tilsier at en sum tilsvarende 3 prosent av fondskapitalen kan brukes til å dekke underskudd på statsbudsjettet.
AP171010 Uttalelser Rema-topp Ole Robert Reitan ga til avisen i sommer, tilsier imidlertid at han ikke hadde de helt store forventningene for 2017 : ¶
AP171010 Det er ingenting som tilsier at mannen har vært utsatt for noe kriminelt, men politiet må forsøke å finne ut hvem det kan være slik at pårørende kan varsles, skriver politiet i en pressemelding ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.
AP171010 NTB får opplyst at KrF vil jobbe videre for å utvide den samlede foreldrepermisjonen med fire uker, slik partiets primærstandpunkt tilsier .
AA171010 Uttalelser Rema-topp Ole Robert Reitan ga til avisen i sommer, tilsier imidlertid at han ikke hadde de helt store forventningene for 2017 : ¶
AA171010 NTB får opplyst at KrF vil jobbe videre for å utvide den samlede foreldrepermisjonen med fire uker, slik partiets primærstandpunkt tilsier .
AA171010 Som Adresseavisen skrev på lederplass i 2016, utfordrer amerikanernes nærvær på Værnes basepolitikken, som tilsier at ingen fremmede makter skal ha baser på norsk grunn med mindre Norge er i en krigssituasjon.
SA171009 MODERNE VIKINGER : På en anelse mer sjarmerende måte enn det tusen år gamle ryktet tilsier , ble islandske vikinger legender i Frankrike i 2016.
DB171009 - Ja, de er bedre enn rankingen tilsier .
DA171009 Tilsier ikke det at subsidieringen bør fortsette ?
DA171009 Tilsier ikke det at subsidieringen bør fortsette ?
AP171009 MODERNE VIKINGER : På en anelse mer sjarmerende måte enn det tusen år gamle ryktet tilsier , ble islandske vikinger legender i Frankrike i 2016.
NL171008 Det finnes muslimske kvinner som ikke kan arbeide på grunn av at deres religion tilsier det.
AP171008 All forskning tilsier at kraftige heroin- og opiatabstinenser bør håndteres av helsepersonell, men først og fremst er dette et etisk spørsmål.
AP171007 dag, og prognosen tilsier at produksjonen vil holde seg på dette nivået i opp mot ti år til.
VG171006 Mengdene det er snakk om tilsier at dette hverken handler om en individuell fortolkning av turistkvoter eller såkalt harryhandel.
DN171006 ¶ Det er foreløpig lite som tilsier at situasjonen skal utarte til en mer ondartet kollaps i boligmarkedet slik mange land opplevde under finanskrisen for snart ti år siden.
DA171006 All erfaring tilsier at et forbud er en del av løsningen, sier Reiss-Andersen etter at hun fredag formiddag kunngjorde at årets fredspris går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ( ICAN ).
DA171006 Det foreligger ingen informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen, sier Sehl i Utenriksdepartementet.
DA171006 Alle informasjon tilsier at dette er tilfellet i Jemen, sier Harlem.
AA171006 - All erfaring tilsier at et forbud er en del av løsningen, sier Reiss-Andersen.
AA171006 - All erfaring tilsier at et forbud er en del av løsningen, sier Reiss-Andersen etter at hun fredag formiddag kunngjorde at årets fredspris går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ( ICAN ).
AA171006 - Bevegelsene var onsdag kveld klokka 22 over 42 millimeter i døgnet, noe som tilsier rødt farenivå, opplyser seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ).
AA171006 - All erfaring tilsier at forbud er en del av løsningen, svarer Reiss-Andersen, og viser til erfaringene med forbud mot landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen.
AA171006 - All erfaring tilsier at et forbud er en del av løsningen, sier Reiss-Andersen.
VG171005 UD sitter ikke på noe informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen, har pressetalskvinne Ane Lunde tidligere uttalt til VG.
VG171005 Bevegelsene var onsdag kveld klokken 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå, skriver NVE i en pressemelding.
SA171005 - Det kan kommer an på forventningene man har til markedet, men min erfaring tilsier at man gjør de beste kjøpene når markedet er på sitt mest usikre, man gjør det ikke nødvendigvis når markedet har truffet bunnen.
DB171005 « Slik jeg opplever det har Nobels fredsprisen en annen funksjon enn det navnet tilsier .
DB171005 Bevegelsene var torsdag kveld klokka 22 over 42 millimeter i døgnet, noe som tilsier rødt farenivå, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE i en pressemelding.
DB171005 - En forsiktig tilnærming tilsier derfor at man legger seg lavere enn tre milliarder, sier han.
DA171005 Det tilsier at vi må utvide til seks felt.
BT171005 - Det kan kommer an på forventningene man har til markedet, men min erfaring tilsier at man gjør de beste kjøpene når markedet er på sitt mest usikre, man gjør det ikke nødvendigvis når markedet har truffet bunnen.
AP171005 Bevegelsene var onsdag kveld klokken 22 over 42 mm per døgn, noe som tilsier rødt farenivå, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE i pressemeldingen.
AP171005 - Det kan kommer an på forventningene man har til markedet, men min erfaring tilsier at man gjør de beste kjøpene når markedet er på sitt mest usikre, man gjør det ikke nødvendigvis når markedet har truffet bunnen.
AA171005 - Vi har tidligere sett en trend som tilsier at førstegangskjøpere av hytte har blitt stadig yngre, men nå har denne utviklingen bremset opp.
AA171005 - Det kan kommer an på forventningene man har til markedet, men min erfaring tilsier at man gjør de beste kjøpene når markedet er på sitt mest usikre, man gjør det ikke nødvendigvis når markedet har truffet bunnen.
VG171004 Rollen tilsier at han også må stille opp mer for mediene og ellers steppe inn hvis McDonagh skulle mangle.
VG171004 Vi har opplysninger som tilsier at de har hatt kontakt, svarer politiadvokaten.
NL171004 I mange tilfeller har eieren en helsetilstand som tilsier at det er uforsvarlig at vedkommende skal ha tilgang til skytevåpen.
DB171004 Weah er som navnet tilsier , sønn av George.
AP171004 Den nye ordningen tilsier at det i de mest alvorlige ankesakene må være minst fem av syv dommere som stemmer ja for at det blir en domfellelse.
AA171004 Ellers sier det svenske regelverket at høy alder alene ikke kvalifiserer til opphold, dersom ikke andre forhold tilsier det.
AA171004 Domstolen er kommet til at det er formildende omstendigheter som tilsier at Uzbeki får bli i Sverige.
VG171003 Utvalget mener at de hensyn som tilsier lukkede dører, som oftest vil ivaretas ved at det nedlegges et begrenset referatforbud ».
DN171003 Av det ene dokumentet skal det fremgå at Abrahamsen har fått en diagnose som tilsier forhøyet blodtrykk og innsnevring på en blodåre til hjernen.
AA171003 « I tilfellet her synes det som om det som etableres er en reell " selvstendig " skoleskyssrute, noe som nok tilsier at unntaket ikke kommer til anvendelse. » | Utsetter åpningen av Brattørbrua ¶
AA171003 Med bakgrunn i slike hastigheter, og med værprognoser som tilsier fortsatt mye nedbør og usikre temperaturprognoser, opprettholdes oransje farenivå, skriver NVE i sin dagsrapport onsdag.
AA171003 Befolkningsprognosen og forventet vekst innen arbeidsplassintensiv virksomhet, kontorer, tilsier at utbyggingspotensialet er tilstrekkelig i et 2050perspektiv.
VG171001 Et grovt anslag tilsier at hundre milliarder mennesker har dødd opp gjennom verdenshistorien.
SA171001 Erfaringen tilsier at nedrykkskampene er tyngst for de lagene som ikke hadde tenkt seg muligheten av å være med i dem.
DB170930 Foreløpig baserer boliglaget seg på loven som tilsier 9.000 kroner i festeavgift pr. mål, hvilket tilsvarer nær 1,1 millioner kroner som deretter vil bli indeksregulert fra 2002 til 2046.
DA170930 Dersom turismen vil øke til 23 millioner, som prognosene tilsier , vil vi trenge de ekstra millionene til å holde gatene rene og øke politiberedskapen, sier Kock til avisen.
VG170929 - Det er kanskje ikke så mange som tror det, fordi jeg kanskje har en måte å fremstå på som ikke tilsier det, men jeg hører på alle.
VG170929 Det er jevnere enn resultatet tilsier , men dette er nok første gangen under min tid at vi virkelig sprekker.
VG170929 Det hjelper ikke om den politiske avstanden er liten, eller om all fornuft tilsier samarbeid, hvis stemningen mellom personene er sur og giftig.
DB170929 The Independent viser til statistikk som tilsier at et sted mellom tre og tolv prosent av alle voldtektsanklager i England er falske.
DB170929 Og det er derfor lite som tilsier at de ikke gjenopptar sine alkoholvaner fra før de ble syke.
AP170929 - I dette tilfelle er det tale om en klar overfallsvoldtekt, noe som tilsier at straffen skjerpes betraktelig, fastslår retten.
AA170929 - I dette tilfelle er det tale om en klar overfallsvoldtekt, noe som tilsier at straffen skjerpes betraktelig, fastslår retten. 41-åringen bodde i en campingvogn sammen med sin bror, bare 1.300 meter i luftlinje fra stedet der overfallsvoldtekten skjedde.
VG170928 MEN : Det er lov med piggdekk utenom disse datoene, dersom føret tilsier det.
AA170928 Området rystes daglig av flere hundre skjelvinger fra fjellet, noe som ifølge eksperter tilsier at det er svært sannsynlig med et utbrudd.
AA170928 Er det dager med fuktighet og deretter streng kulde, så kan det være lurt å droppe håndbrekket om forholdene tilsier at det er mulig. 8.
NL170927 Dette er nye fakta som artikkelforfatterne påstår ikke finnes, og som tilsier at det må gjøres en helhetlig utredning før en investerer i nytt sykehus.
NL170927 Prognosene for Alta tilsier fortsatt solid folketallsvekst.
NL170927 Hvorfor nevner de ikke at alle de samfunnsøkonomiske analysene i rapporten tilsier endringer i en forelda sykehusstruktur ?
DN170927 ¶ Det er foreløpig lite som tilsier at situasjonen skal utarte til en mer ondartet kollaps i boligmarkedet slik mange land opplevde under finanskrisen for snart ti år siden.
DB170927 En del av grunnen er at Eredivisie ikke er så god som ryktet tilsier .
DB170927 plass rett bak PSV Eindhoven og foran Ajax og Feyenoord - ikke lenge er så bra som ryktet tilsier .
DB170927 - Den tilsier at de er farlige.
AA170927 Her er det ingen spesielle hensyn som tilsier at regjeringa skulle ty til tvang.
SA170926 - Han var på et kjempehøyt nivå, så sank det litt, men jeg tror formen han har vist fra Tour de France tilsier at det blir enda bedre.
SA170926 | Lagerbäck fant ikke plass til Ødegaard : - Han har kvaliteter som tilsier at han kunne vært med ¶
SA170926 Han har derimot kvaliteter som tilsier at han kunne vært med i vår tropp, sier Lagerbäck om « vrakingen » av Ødegaard.
FV170926 | Lagerbäck fant ikke plass til Ødegaard : - Han har kvaliteter som tilsier at han kunne vært med ¶
FV170926 Han har derimot kvaliteter som tilsier at han kunne vært med i vår tropp, sier Lagerbäck om « vrakingen » av Ødegaard.
DB170926 - UD sitter ikke på noe informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen, sier Ane Haavardsdatter Lunde, kommunikasjonsrådgiver i UD, og fortsetter : ¶
DB170926 Selv om et « nøytral»-syn offisielt tilsier at strategene forventer en moderat børsavkastning fremover, betyr det i praksis at strategene er skeptiske til videre børsoppgang.
DB170926 TEGNESERIE : Blokk Forlag heter en bedrift som hittil har utgitt én bok, tegneserieantologien « Byrjing », som betyr akkurat det ordet tilsier , en begynnelse, på nynorsk.
DA170926 - Han var på et kjempehøyt nivå, så sank det litt, men jeg tror formen han har vist fra Tour de France tilsier at det blir enda bedre.
DA170926 KS-beregninger tilsier at det bare fram til 2026 vil være behov for 37-38.000 flere årsverk hvis oppgavene innen helse og omsorg skal løses på samme måte som i dag.
DA170926 - Analyser tilsier at dette er en investering som vil gå i pluss etter fire år, fordi vi nå jobber annerledes og det er andre ting vi ikke lenger bruker penger på.
BT170926 - Han var på et kjempehøyt nivå, så sank det litt, men jeg tror formen han har vist fra Tour de France tilsier at det blir enda bedre.
AP170926 - Han var på et kjempehøyt nivå, så sank det litt, men jeg tror formen han har vist fra Tour de France tilsier at det blir enda bedre.
AP170926 | Lagerbäck fant ikke plass til Ødegaard : - Han har kvaliteter som tilsier at han kunne vært med ¶
AP170926 Han har derimot kvaliteter som tilsier at han kunne vært med i vår tropp, sier Lagerbäck om « vrakingen » av Ødegaard.
DN170925 En tommelfingerregel tilsier at en trenger en tidsserie på 64 år for å finne ut om en forvalter er betydelig bedre enn en annen, med mindre forskjellen er himmelropende stor.
DB170925 Den erfarne obersten mener militærstrategisk logikk tilsier at dersom en av partene ønsket å angripe den andre, så skulle man kunne forvente at ordkrigen hadde blitt trappet ned.
DA170925 Den nasjonale forskriften om lavutslippssoner, som Stortinget vedtok i desember, tilsier at de kun kan brukes for å bedre luftkvaliteten.
AP170925 « Den bevisførsel som har funnet sted, tilsier ikke at det foreligger noen rimelig og fornuftig tvil om at provokasjon skal ha funnet sted ved noen anledninger.
DB170924 Det er det høyeste farenivået, og tilsier at et vulkanutbrudd kan være nært forestående.
NL170922 Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.
DB170922 Men slike jordskjelv foregår også lenger fra jordas overflate som igjen tilsier mindre skader.
AP170922 - Vi mistenker at det er en forsettlig handling og har vitneopplysninger som tilsier det, sa operasjonsleder Leif Olav Holten i Sør-Øst politidistrikt til VG.
AA170922 - Vi mistenker at det er en forsettlig handling og har vitneopplysninger som tilsier det, sa operasjonsleder Leif Olav Holten i Sør-Øst politidistrikt til VG.
VG170921 - Vi mistenker at det er en forsettlig handling, og har vitneopplysninger som tilsier det, forteller operasjonsleder Leif Olav Holten i Sør-Øst politidistrikt til VG.
DN170921 « Det er ingenting som har skjedd siden Pengepolitisk rapport i juni som tilsier at det skal komme noen endring i Norges Bank syn på økonomien », skriver han i et notat.
DB170921 Dessuten hevder organisasjonen at plassen mellom seteradene i enkelte tilfeller er så liten at passasjerene ikke har plass til å lene seg framover for å beskytte seg slik sikkerhetsrutinene tilsier .
DB170921 Videre heter det at endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport.
DA170921 Dette tilsier at Alliansen kan få om lag 300.000 kroner i året i partistøtte fram til neste stortingsvalg i 2021.
AP170921 « Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport.
AP170921 Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp.
AA170921 Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp, skriver banken.
AA170921 - Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport.
AA170921 Politiet har foreløpig ingen opplysninger som tilsier at det har skjedd noe kriminelt i saken.
AA170921 Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp, heter det.
AA170921 - Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport.
VG170920 - All historie tilsier at du må slippe inn under ett mål i snitt for å vinne ligaen.
DN170920 - Jeg er sosiolog og min forskning tilsier at kundene i større grad vil ønske at butikken bruker data de har for å skape en egen kundeopplevelse, sier han.
DB170920 - Men amerikanerne vet at kostnaden ved en slik krig ville være enorme, og det tilsier tilbakeholdenhet, legger han til.
DA170920 - Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.
DA170920 - Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.
DA170920 september, tilsier det at tallet per dag er nærmere 20.
DA170920 Per nå er det ingenting som tilsier at renovasjonsgebyret vil øke for innbyggerne, understreker kommunikasjonssjef i RfD Marianne Holen.
AA170920 - Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.
AA170920 - Værforholdene tilsier at det kan være glatte partier også på riksvei 3.
AA170920 Byvedtektene som tilsier stillhet i offentlig rom etter kl. 23, er i alle fall verdiløse ( sammen med flere andre bestemmelser der ), dere godkjenner jo regelmessig brudd på disse vedtektene likevel.
NL170919 Størrelsen alene tilsier at kraften i hver enkelt region øker.
DN170919 En prognose fra Virke tilsier at 150 milliarder vil bli brukt på utenlandske varer i 2030, altså to av ti kroner som blir brukt på varer det året.
DB170919 Et lovbrudd tilsier bøter, eller opptil et år i fengsel.
DB170919 Værvarslerne regner 1 millimeter regn om til 1 centimeter snø dersom temperaturene tilsier det.
DA170919 Retten la til grunn at trygdebedrageriet utgjør 323.275 kroner og at beløpets størrelse tilsier at bedrageriet er grovt.
AP170919 - Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.
AP170919 - Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.
AA170919 - Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.
VG170918 All erfaring tilsier at journalistikk er motoren i et mediehus.
DN170918 Oljeprisen er opp cirka åtte prosent på en måned, og våre fundamentalanalyser tilsier videre oppgang, skriver Tunaal i en epost til DN.
DN170917 Han peker samtidig på flere andre faktorer som tilsier uendret og lav rente : ¶
VG170916 Budsjettstatus per nå tilsier at vi vil gå i balanse, sier han.
DB170916 Men det er ingenting som tilsier at han skal være farlig for andre, sier Hekkestrand.
AP170916 Det er ikke økning av trusselnivået, det er ikke slik at vi har mottatt meldinger eller opplysninger som tilsier at trusselnivået er høyere enn vanlig, understreker operasjonsleder Vidar Pedersen.
DB170915 - Det er ingenting som tilsier at KrF ikke nå kan stå 100 prosent på frivillighetslinja når de stemte for det i Stortinget.
DB170915 Mange ganger skjer det i sentrum på nattetid i helgene - i tillegg til områder der statistikken tilsier at det er viktig å være synlig, sier han.
VG170914 All erfaring i det siste tilsier at vi ikke er nærmere - snarere tvert imot, sa hun til VG to dager før konferansen - med full støtte fra resten av partiledelsen.
DA170913 Som navnet på øyas mest besøkte landsby tilsier , ligger det en liten middelalderkirke på en høyde her, og under den finner du en av Isle of Wights koseligste caféer, The Bat's Wing Tea Room.
VG170912 På Stortinget kan vi gjøre mye mer enn størrelsen vår tilsier , slik vi har vist i Oslo, sa Moxnes til VG under valgvaken.
DN170912 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DB170912 Deres funn tilsier at det ikke var feil ved autopilot-funksjonen som var årsaken til ulykken.
VG170911 På stortinget kan vi gjøre mye mer enn størrelsen vår tilsier , slik vi har vist i Oslo, sier Moxnes.
DN170911 Det er spesifikke hendelser som gjør at de faller, og for øyeblikket er det ikke noe som tilsier at utviklingen skal snu.
DB170911 Ap ligger før midnatt an til en oppslutning på 27,5 prosent av stemmene, noe som altså tilsier et tap på fem mandater for Ap sammenliknet med det partiet har i dagens storting.
DB170911 Norges Banks pengepolitikk er innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2,5 prosent årlig, og med en kjerneinflasjon under 1 prosent er det ikke mye som tilsier at styringsrenten, som i dag er på 0,5 prosent, vil bli hevet med det første.
DB170911 ¶ BRAKVALG : Alt tilsier at statsminister Erna Solberg og Høyre gjør et brakvalg, og trolig beholder regjeringsmakta.
AP170911 Det mener at utviklingen i bransjen, med konstant og rask endring, tvert imot tilsier større fleksibilitet.
AP170911 Det mener at utviklingen i bransjen, med konstant og rask endring, tvert imot tilsier større fleksibilitet.
SA170910 Vålerenga er ikke bedre en tabellposisjonen tilsier .
NL170910 Stortingsvedtaket tilsier 2-3 kampfly på QRA-beredskap.
AP170910 Vålerenga er ikke bedre en tabellposisjonen tilsier .
NL170909 Lokaliseringen av den luftmilitære beredskapen ( QRA ) på Bodø ble under den kalde krigen vurdert tilfredsstillende for den sikkerhetspolitiske situasjon da, og intet i dag tilsier noen endring.
DB170909 Om man i tillegg tar med tendensen til « brain drain » fra distriktene, noe som ikke ligger inne i Kornstads beregninger, tilsier det at byene i enda større grad vil stikke fra, skriver avisen.
DB170909 For et knippe kommuner tilsier demografien at de vil ha et regelrett fall i forsørgelsesraten, skriver Finansavisen.
NL170908 Det er ingenting som tilsier at etableringen ikke kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen.
DN170908 - Fundamentale økonomiske forhold tilsier ikke at boligprisene skal falle mye mer.
DB170908 for å felle Solberg-regjeringen etter valget, dersom valgresultatet tilsier det.
DB170908 Men de siste fire årene har Frp fått sjansen til å bekle verv og posisjoner, helt i samsvar med det valgresultat og vårt demokratiske styresett tilsier .
AP170908 Det er ingenting i disse studiene som tilsier at plast i organismer fører til akutt forgiftning, men det er langtidseffektene av eksponering for mikroplast forskerne er interessert i.
DN170907 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DB170907 Universitetet har også evakueringsplaner for studentene dersom situasjonen tilsier det. | « Ei kule til denne idioten.
AP170907 - To så sterke orkaner rett etter hverandre tilsier et voldsomt orkanår, helt klart, sier Samset.
VG170906 Det at det ikke er en tilsvarende uforklart nedgang mellom 2013 og 2016, tilsier at den negative utviklingen kan ha stanset.
DN170906 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 | Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 Hvis orkanen fortsetter i samme spor som prognosene tilsier , kan den nå fram til Floridastredet.
DA170906 For det er ingenting som tilsier at en dyktig ingeniør som jobber i oljen ikke samtidig kan jobbe med designmøbler.
DA170906 - Det er ingenting som tilsier at en dyktig ingeniør som jobber i oljen ikke samtidig kan jobbe med designmøbler.
AP170906 Hæren øver mer, men en vurdering fra 2017 tilsier at den kun kan forsvare en liten norsk kommune.
AA170906 Hvis orkanen fortsetter i samme spor som prognosene tilsier , kan den nå fram til Floridastredet.
VG170905 - Jeg har ikke sett ett minutt av ham i Heerenveen, men ser jo at rapportene tilsier at det går riktig vei.
VG170905 Prognoser tilsier opptil 310 millimeter med regn.
VG170905 Det er ingen beviser som tilsier at Coricidin har noen forbindelse til voldelig oppførsel, sier talsperson for Bayer til ABC News.
DN170905 Prognoser tilsier opptil 310 millimeter med regn.
DN170905 - Prisutviklingen i boligmarkedet i august måned er mer negativ enn de økonomiske realitetene tilsier .
DN170905 Aluminiumskonstruksjonen i den nye hjulløsningen gjør ifølge Continental at bremseskivene ikke ruster, og de første testene tilsier at skivene heller ikke slites ned ved bruk.
DB170905 Valgforsker Johannes Bergh mener skolevalget er en indikator på valgresultatet, men er usikker på om småpartiene vil gjøre det bedre enn målingene tilsier .
DB170905 Skolevalget gir en pekepinn på hvilke preferanser de unge har, sier Bergh, men om resultatene er et varsel på at SV og andre småpartier vil gjøre det bedre enn målingene tilsier er han usikker på.
DB170905 « Irmas » retning kan endres underveis, men hvis orkanen fortsetter i samme spor som de nåværende prognosene tilsier , kan den nå fram til Floridastredet.
DA170905 - Hun ( Listhaug ) er en splittende politiker som ekskluderer der jobben hennes tilsier at hun burde inkludere, sier han.
AA170905 Prognoser tilsier opptil 310 millimeter med regn.
AA170905 Irmas retning kan endres underveis, men hvis orkanen fortsetter i samme spor som de nåværende prognosene tilsier , kan den nå fram til Floridastredet.
DB170904 I utgangspunktet tilsier resultatene ( slik man også vinkler på ) at folk er svært skeptiske til flyktning-innvandring, når flertallet ønsker uendret eller lavere nivå selv når de fortelles at nivået allerede er svært lavt.
DB170904 Som tradisjonen tilsier er det kong Carl Gustaf som i ekstraordinært statsråd offentliggjør navn, tittel og hertugdømme.
DA170904 Stavanger tingrett kom også til at allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres med ubetinget fengsel.
AP170904 - Alle fundamentale forhold, tilsier en fortsatt vekst i boligprisene på litt sikt.
AP170904 - Alle fundamentale forhold, tilsier en fortsatt vekst i boligprisene på litt sikt.
SA170903 Vi spiller bedre enn resultatet tilsier .
DN170903 Erfaringen tilsier at USA ikke kommer noen vei med det, sier Helgesen.
VG170902 Smits føyer til at september og nattefrost ikke er en uvanlig kombinasjon, og at også hans prognoser tilsier nattefrost i innlandet de nærmeste nettene.
VG170902 - Erfaringene med bompenger og de øvrige partier tilsier at OFV leker med ilden.
DN170902 De fundamentale forholdene tilsier ikke et kraftig boligprisfall, sier Øye til Finansavisen.
DB170902 Samtidig tar modellen deres høyde for at Ap-leder Jonas Gahr Støre får rett når han sier Arbeiderpartiet vil gjøre det bedre enn målingene tilsier .
DA170902 De fundamentale forholdene tilsier ikke et kraftig boligprisfall, sier Øye til Finansavisen.
AP170902 - Erfaringene tilsier at slike små marginer i den siste uken før et valg blir en motivasjon til å bruke stemmeretten, sier hun.
VG170901 Det er gjort vurdering som tilsier at nødetater kan ta seg trygt inn i tunnelen, men foreløpig har vi ingen på stedet som vi har fått tilbakemelding fra, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Nina Fagerland til VG.
DN170901 Som navnet tilsier , vil partiet videreføre geriljaens kamp for en venstreorientert politikk - men nå altså med fredelige midler.
DN170901 Det er nær dobbelt så mange som det demografien tilsier og innebærer dermed en ytterligere tilstramming av arbeidsmarkedet, skriver sjefsøkonom Kjetil Olsen i selskapets morgenrapport.
DN170901 Men da etter at en domstol konkret hadde vurdert lovligheten og forholdsmessigheten av interneringen for hver enkelt, slik EMK og Grunnloven tilsier ; slik vi gjør det i rettsstater når vi fratar enkeltmennesker friheten ", skriver Kierulf.
DB170901 Norsk regnesentral sier deres modell blant annet har troa på at Jonas Gahr Støre vil få rett når han sier Arbeiderpartiet vil gjøre det bedre enn målingene tilsier .
DB170901 Det er ingenting som tilsier at orkanen vil avta i styrke de nærmeste dagene, men mye kan skje i løpet av de neste dagene.
DB170901 Det tilsier en kvadratmeterpris på 122.871 kroner.
VG170831 - Resultatene våre internasjonalt tilsier at vi må tenke annerledes, sa Bjerketvedt.
NL170831 Kostnadsoppsettene for enebase Evenes inneholder ingenting som tilsier at det planlegges utvidelse eller nybygg av fjellanlegg for flybensin - kun inndekking av vedlikeholdsetterslep på dagens anlegg.
DA170831 Kochetkov sier at de siste rapportene de har mottatt tilsier at torturen og arrestasjoner fortsatt pågår.
DA170831 Det meste tilsier at også annen ren norsk energi kan spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet på kontinentet.
AP170831 Klippens beliggenhet lengst sør i Europa - med utsikt til Rif-fjellene i Marokko på klare dager - tilsier nemlig at du må kjøre faktor femti under middelhavssolen.
AP170831 - Dette viser at det er mulig å gjennomføre veiprosjekter raskere og billigere enn anslagene i Nasjonal transportplan tilsier , sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på telefon til Aftenposten.
AA170831 Klippens beliggenhet lengst sør i Europa - med utsikt til Rif-fjellene i Marokko på klare dager - tilsier nemlig at du må kjøre faktor femti under middelhavssolen.
VG170830 UD sa til VG i forrige uke at de ikke satt på noe informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen.
DB170830 Men det er lite som tilsier at de to statsministerkandidatene er på jakt med lys og lykter etter tiltak som kan få ned sykefraværet.
AP170830 Komiteen har konstatert at Riksrevisjonens funn tilsier at det er en systematisk svikt en står overfor.
AA170830 Vår renteprognose er godt i tråd med Norges Banks gjeldende renteprognose, som tilsier at renten skal opp i andre halvår 2019, sier analytiker Kjersti Haugland i DNB Markets.
AA170830 DNB Markets mener omsetningstallene tilsier at Norges Bank vil sette opp renta ved neste renteendring.
DN170829 Den fundamentale utviklingen er imidlertid svært god både i Norge og i verden for øvrig, så det er lite som tilsier at vi skal få et stort børsfall, legger Tunaal til.
DB170829 Fram til det skal jeg gjøre alt jeg kan for at vi skal gjøre det bedre enn disse målingene tilsier .
AP170829 De bør snarere ta belastningen med å si tydelig fra om at velferdsordninger kan endres hvis situasjonen tilsier det.
AA170829 - Det er ingenting som tilsier at Aftonbladetets opplysninger stemmer.
VG170828 Logikken Faktisk.no her bruker tilsier at man mener Bondevik II solgte mer av Statoil enn Stoltenberg I.
NL170828 « Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener uttalelsene fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet tilsier at kommunedelplanen bør vedtas med det inntatte østre alternativ for ny E8.
DB170828 Politiet har også sperret av en gård i området, og forteller at de har gjort mistenkelige funn her som tilsier at det kan være et åsted.
DB170828 Amundsen har blant annet vist til dansk forskning, som tilsier en god effekt på tilbakefallsprosenten hos pedofile ved kjemisk kastrering.
DB170828 Derfor har jeg tro på et bedre valg enn denne målingen tilsier , sier hun.
DB170828 Det er foreløpig ingenting som tilsier at nedbørsmengdene vil bli mindre.
AP170828 I søkk og lavtliggende terreng blir vannstanden dessuten langt høyere enn nedbørsmengden tilsier .
AA170828 Noen ganger tilsier et barns særskilte behov at det har best av å være mer alene med en ansatt ; i perioder, enkelte tider på dagen, i oppstartsfaser.
VG170827 Amundsen er også klar på at det i Danmark er forskning som tilsier en god effekt på tilbakefallsprosenten hos pedofile ved kjemisk kastrering.
DB170827 For familier som ikke har gjort noe som tilsier en unndragelsesfare som i vår sak, gjør dommen det krystallklart at fengsling ikke kan være tvingende nødvendig.
VG170826 Prognosene tilsier foreløpig en meter.
VG170826 « Harvey raser - prognoser tilsier over tusen millimeter - en meter - regn.
DN170826 Det tilsier vindkast på opptil 40 meter i sekundet.
DA170826 Det tilsier vindkast på opptil 40 meter i sekundet.
VG170825 Når « Rivalene » kommer skjevt ut fra hoppet, hjelper det ikke at rollebesetningen og skuespillerprestasjonene tilsier en kjempesuksess.
VG170825 UD sitter ikke på noe informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen, sier Ane Lunde i VG.
DB170825 Det er dessverre feil i boken som vi mener er av en karakter som tilsier at bøkene bør returinnkalles.
AA170825 - UD sitter ikke på noe informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Ane Lunde, til VG.
AA170825 UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.
AA170825 UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.
AA170825 UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. ( ©NTB ) ¶
VG170824 De er ikke kjempesuverene slik tabellen tilsier .
DB170824 Både norsk rettspraksis, lav likviditet og et styre som fraråder å akseptere tilbudet tilsier derfor at tilbudsprisen ikke reflekterer selskapet verdi.
DB170824 - Begge saker tilsier at behovet for rettslig vern av minoritetsinteressene er spesielt sterkt.
DA170824 - Meg bekjent er det ingen regler som tilsier at privatpersoner skal sjekke bakover når de inngår kontrakter, betaler moms og forsikrer seg om at den man handler med er næringsdrivende, sier Clemet.
DB170823 Men Arapaios alder, han er 85 år, tilsier at han neppe kommer til å bli fengslet, mener eksperter.
DB170823 Dessuten er det avgjørende å få til et godt faglig samarbeid mellom kjøkkenet og de andre på sykehjemmet, slik at det er mulig å lage individuelt tilpasset mat når situasjonen tilsier det.
DB170823 - Erfaring tilsier at kutt i momsen ikke nødvendigvis gir lavere pris for kunden, så dette forslaget er trolig dyrt og noe som har beskjeden effekt.
AP170823 Ikke noe tilsier det.
AP170823 - Prognosene fra SSB og Norges Bank tilsier ikke det, heller ikke den veksten vi nå ser i økonomien både ute og her hjemme.
AA170823 Skissen tilsier at raketten er designet til å kunne fly enda lenger enn forgjengeren.
DB170822 Politiet kan ikke si noe konkret om hva som har skjedd, utover at ingenting tilsier noe annet enn at kvinnen er forulykket i terrenget.
DB170822 Jaydens nyfødte lillebror har nå kommet hjem fra sykehuset og prognosene tilsier at alt skal gå fint.
AA170822 Prinsen skapte stor debatt i Danmark da han i begynnelsen av august sa at han ikke ville gravlegges sammen med dronning Margrethe, slik tradisjonen tilsier .
AA170822 Ut fra hans personlighet er det ingen ting som tilsier at han ikke var det.
AA170822 - Vi har håndtert denne saken i henhold til våre prosedyrer, og det er ingenting ved ulykken som tilsier at politiet skulle vært varslet av oss. | 27-åring tiltalt for å ha drept Råger Holte med bajonett ¶
AA170822 Politiet kan ikke si noe konkret om hva som har skjedd, utover at ingenting tilsier noe annet enn at kvinnen er forulykket i terrenget.
VG170821 Med mindre det foreligger « eksepsjonelle omstendigheter » som tilsier at vedkommende er helt « uten skyld », skal det idømmes en dopingstraff for regelbruddet den positive prøven utgjør.
VG170821 I dag er norsk politi bevæpnet i en rekke sammenhenger, både når de sikrer store arrangementer eller når oppdragene tilsier det.
VG170821 Hvis trusselnivået tilsier det kan også hele eller deler av politiet være generelt bevæpnet i en periode.
VG170821 Det betyr ikke at norsk politi skal være ubevæpnet når trusselvurderinger eller løpende situasjoner tilsier noe annet.
SA170821 Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.
NL170821 Kattfjordingene har erfaringer som tilsier at de i liten grad blir sett og hørt inne på rådhuset.
FV170821 Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.
AP170821 Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.
DA170820 Vi ligger på samme nivå som vi har ligget på, og det tilsier at vi har et ubevæpnet politi, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud.
DA170820 Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener de siste terrorangrepene i Europa tilsier at norsk politi bør bevæpnes midlertidig igjen.
AA170820 Vi ligger på samme nivå som vi har ligget på, og det tilsier at vi har et ubevæpnet politi, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud.
VG170819 Uten noen opprivende intern debatt har Hareide klart å lage en situasjon der han kan gå til valg som et borgerlig parti, men til slutt ende opp i en Ap-ledet regjering hvis valgresultatet tilsier det.
VG170819 Reelle hensyn, og særlig hensynet til barnets beste tilsier dessuten at saken ikke bør avvises, idet dette vil innebære en ytterligere forsinkelse i tilbakeleveringen av barnet.
DB170819 Men at Bannon forsvinner ut noen få uker inn i stabssjef Kellys virke, tilsier nok at det ikke er helt tilfeldig, og den samme avisa omtaler Bannons avskjed som en seier for Kelly.
DB170819 - Det er lite som tilsier at Trump lar seg styre.
DB170819 Vi har ingen tall som tilsier at regjeringens reduksjon i skatt på formue faktisk har ført til flere investeringer og arbeidsplasser, slik Erna Solberg mener det vil.
DA170819 Han er den eneste vi møter på vei opp til Lilletopp, som navnet tilsier ikke er noen stor topp - men et fabelaktig utsiktspunkt på toppen av rørgatene til den gamle kraftstasjonen - som uansett klarer å ta pusten fra de aller fleste som ikke har som vane å jogge opp stupbratte vestlandsfjell før onsdagsmiddagen.
VG170818 - Vi kan ikke gi opp håpet når vær- og føreforhold tilsier at han kan klare seg, sier Janne Evje.
SA170818 Dersom CAS skulle redusere Johaugs dom til 12 måneder, tilsier altså reglene at Johaug kan trene med landslaget allerede tirsdag.
SA170818 Vinterens storsignering, som kostet over to millioner av Trond Mohns penger i overgang og lønn i 2017, har til nå ikke vist noe som helst som tilsier at han fortjener tillit.
DB170818 Men i motsetning til hva ryktebørsen i sosiale medier tilsier , er altså skuespilleren singel.
DA170818 Administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, sier de har gjort forsiktige anslag som tilsier at å stanse all olje- og gassproduksjon over natta kan gi et tap på 70 milliarder årlig for Norge i all overskuelig framtid.
DA170818 Administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, sier de har gjort forsiktige anslag som tilsier at å stanse all olje og gassproduksjon over natta kan gi et tap på 70 milliarder årlig for Norge i all overskuelig framtid.
AP170818 Dersom CAS skulle redusere Johaugs dom til 12 måneder, tilsier altså reglene at Johaug kan trene med landslaget allerede tirsdag.
AP170818 Vinterens storsignering, som kostet over to millioner av Trond Mohns penger i overgang og lønn i 2017, har til nå ikke vist noe som helst som tilsier at han fortjener tillit.
AA170818 - Mengden tilsier at det er til mer enn eget bruk.
VG170817 - Hun har gitt uttrykk for at hun vil gjennomføre rettssaken så fort helsesituasjonen hennes tilsier at hun kan gjøre det.
DB170817 De hevder også å sitte på informasjon som tilsier at Oukabir har besøkt Madrid tidligere i år, og at politiet nå arbeider med å kartlegge hvem han har vært i kontakt med i landets hovedstad.
VG170816 Det er ikke offentliggjort noen beviser som tilsier at Peter har gjort noe galt.
VG170816 I virkeligheten betyr skatten mye mindre enn engasjementet tilsier .
VG170815 Etter det VG erfarer, er det foreløpig lite som tilsier at partene kommer til å forhandle om en ny avtale i nærmeste fremtid.
VG170815 Men vi forholder oss til de kriteriene vi har for OBS-varsling i hver landsdel, og 70 mm på 12 timer tilsier et OBS-varsel, sier hun.
DB170815 TOMT KONTOR : Inne i lokalene til Es Redzu kan man ikke se noe som tilsier at det pågår noe aktivitet.
VG170814 Regelverket tilsier at Ronaldo risikerer en straff på mellom fire og 12 kampers utestengelse.
VG170814 Det er det regelverket tilsier at han skal få, og det er det som har blitt gitt i tidligere hendelser som denne, sier Veland.
VG170814 Og selv om Norge har sterke normer som tilsier at besteforeldre skal stille opp, er det jo såkalt frivillig.
VG170814 Selv i perioder hvor Arbeiderpartiet har en lavere oppslutning enn det som tilsier et godt valgresultat, så er jeg ganske sikker på at Støre evner å se forbi grafer og negative kommentarer fra pressekorpset, og holder blikket stivt festet på tallet 85.
VG170814 Selv i perioder hvor Arbeiderpartiet har en lavere oppslutning enn det som tilsier et godt valgresultat, så er jeg ganske sikker på at Støre evner å holde blikket festet på tallet 85 - som gir ham flertall i Stortinget.
NL170814 Den brede, tverrpolitiske enigheten tilsier at neste kapittel om havnasjonen Norge vil skrives de kommende år.
DN170814 Erfaringen min fra alle årene jeg har fulgt med tilsier at norsk stortingsvalg har liten betydning, sier han.
AA170814 Prinsen skapte stor debatt i Danmark da han i begynnelsen av august sa at han ikke ville gravlegges sammen med dronning Margrethe, slik tradisjonen tilsier .
VG170812 Er det noe kommuner, politikere og offentlige etater virkelig burde kunne noe om, er det at de forvalter et regime med pålegg og konsekvenser som tilsier at det ikke er mulig å komme under gitte summer når anbud utlyses.
FV170812 - Regelverket tilsier at utøverne er ansvarlige for det som finnes i kroppene deres, erkjenner Morgan.
VG170811 En totalvurdering tilsier likevel at Italia bør få norsk og europeisk støtte for initiativet.
SA170811 - Regelverket tilsier at utøverne er ansvarlige for det som finnes i kroppene deres, erkjenner Morgan.
BT170811 - Regelverket tilsier at utøverne er ansvarlige for det som finnes i kroppene deres, erkjenner Morgan.
AP170811 - Regelverket tilsier at utøverne er ansvarlige for det som finnes i kroppene deres, erkjenner Morgan.
VG170809 Men inntil det eventuelt er bekreftet at Jon Snow har en annen slektsbakgrunn enn oppveksten tilsier , og at han faktisk kan vise seg å være i familie med Daenerys, må det være lov å drømme om en real romanse.
SA170809 - Dette tilsier at vi ikke legger ned Rørosrittet i sin helhet, men at Rørosrittet ikke blir arrangert i 2017.
AP170809 Kunnskap fra USA tilsier at ungdyr har lavere smittenivåer enn voksne dyr, og voksne hanndyr har ca. to ganger så høy sannsynlighet for å være smittet som voksne hunndyr.
AP170809 Alle funn tilsier et epidemisk utbrudd av skrantesyke, men hvor mange dyr er smittet ?
AP170809 - Dette tilsier at vi ikke legger ned Rørosrittet i sin helhet, men at Rørosrittet ikke blir arrangert i 2017.
AA170809 Selv om dagens målinger ikke tilsier dette, er det ikke umulig at det skjer.
VG170808 Da må vi ha et system der hovedprinsippet er at utøveren selv har ansvaret for å holde kroppen ren, og må ta konsekvensene regelverket tilsier når det ikke er slik.
VG170808 Han avslører imidlertid at politiet mener bilen kom kjørende sørover og at « ingenting tilsier at det var flere personer enn mannen og kvinnen i bilen ».
VG170808 - Det er skader på avdøde som tilsier at det er brukt en gjenstand.
DB170808 - Det er skader på avdøde som tilsier at det er brukt en gjenstand, sier Andreas Christiansen, politiadvokat i Øst politidistrikt.
DB170808 Tyngden på rustningen hans, og ikke minst den forgylte hånda hans, tilsier at det ikke skal være lett for kongedreperen å komme seg opp av vannet.
DA170808 Også Oppland Arbeiderblad har fått vitneopplysninger som tilsier at det har vært avfyrt skudd i området hvor bilen ble funnet.
DA170808 - Det er skader på avdøde som tilsier at det er brukt en gjenstand.
AP170808 Det er skader på avdøde som tilsier at det er brukt en gjenstand.
AA170808 Også Oppland Arbeiderblad har fått vitneopplysninger som tilsier at det har vært avfyrt skudd i området hvor bilen ble funnet.
AA170808 - Det er skader på avdøde som tilsier at det er brukt en gjenstand.
DN170807 Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene.
AA170807 Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene.
VG170806 Utlendingsdirektoratets prognose tilsier at det vil komme 4.250 asylsøkere til Norge i år.
AP170806 Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene.
AP170806 Utlendingsdirektoratets prognose tilsier at det vil komme 4.250 asylsøkere til Norge i år.
AA170806 Beregninger tilsier at Nord-Korea vil tape 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter som følge av de nye sanksjonene.
AA170806 Utlendingsdirektoratets prognose tilsier at det vil komme 4250 asylsøkere til Norge i år.
AA170806 Utlendingsdirektoratets prognose tilsier at det vil komme 4.250 asylsøkere til Norge i år.
VG170805 - Min erfaring tilsier at de kvinnelige artistene er mindre opptatt av hva de kule « kompisene » mener om det de driver med.
VG170805 - Det er intet i Spesialenhetens påtalevedtak som tilsier at denne dokumentasjonen er innhentet og hensyntatt i de vurderingene som er gjort, skriver varsleren.
AP170804 Utvalget fant ikke trekk i samfunnsutviklingen som tilsier behov for permanent bevæpning, og konkluderte med at politiet fortsatt skal være ubevæpnet.
VG170803 Ekspertene står da også i kø for å berolige ; underliggende faktorer tilsier slett ikke noe krakk, renten vil forbli lav og markedet er på vei mot balanse.
SA170803 Det er ingenting som tilsier at jeg er dårligere enn i fjor, så da er det bare å kjøre på.
DN170803 Priskorreksjonen synes noe sterkere enn de underliggende forholdene tilsier , og kan tilskrives usikkerhet i markedet med en overreaksjon på utlånsforskriften, sier Geving.
DN170803 Han trekker samtidig frem at de fundamentale forholdene i markedet tilsier at priskorreksjonen er midlertidig.
AP170803 - De fundamentale faktorene tilsier liten grunn til å tro på noe dramatisk boligprisfall fremover, men en svak nedgang som stabiliserer markedet slik at boligbyggingen kommer ned på en mer opprettholdbar bane.
AP170803 Det er ingenting som tilsier at jeg er dårligere enn i fjor, så da er det bare å kjøre på.
NL170802 Da er det desto viktigere at alle involverte får den hjelpen og tryggheten situasjonen tilsier .
DN170802 Økonomisk logikk tilsier da at driften vil videreføres, skriver DN Leder.
AA170802 Vår kunnskap tilsier at det er store forskjeller i selskapenes « forretningsmodeller ».
DB170801 Når alle rasjonelle argumenter tilsier å avvikle kulldriften på Svalbard, drar kullforkjemperne opp sitt trumfkort : Kulldriften er viktig av « geopolitiske hensyn », for å sikre norske arbeidsplasser, og derigjennom vår suverenitet over Svalbard.
DB170801 Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, mener ytringsfriheten tilsier at nynazister må få marsjere.
AA170801 Anslag fra Statistisk sentralbyrå tilsier at det felles 800 til 1400 grågjess i året, og ansalgene har blitt noe nedjustert siden 2013. | - Nødnettradioen må stå i en spesiell bokhylle for å ha dekning ¶
DB170731 Det tilsier at selskapet har brukt over 150 millioner kroner, fortsatt uten at de har noen gruve å hente ut kobber fra.
DB170731 Store gjenværende petroleumsressurser tilsier at det også de neste 50 åra vil være et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.
DB170730 Jeg har god tro på at mange går over til elbil når kvaliteten tilsier at det vil lønne seg, sier Ketil Solvik-Olsen til Dagbladet.
AA170730 Ingen opplysninger tilsier at brannen er påsatt, men vi holder alle muligheter åpne, sier Mørkved.
AA170730 Ingen opplysninger tilsier at brannen er påsatt, men vi holder alle muligheter åpne, sier Mørkved.
VG170729 Etter det har ingen vært i nærheten av å sitte så lenge som Nils Johan Semb nå har gjort, og ingenting tilsier at 58-åringen har planer om å gi seg i NFF før hans tid i arbeidslivet er over.
VG170727 Politiets etterforskning tilsier at de kjente hverandre fra tidligere. 18-åringen, som ikke er elev på skolen, slo ned gutten, som deretter fikk hjertestans, ifølge et informasjonskriv om hendelsen sendt ut fra Holmlia skole.
VG170727 VOLDSHENDELSE : Politiets opplysninger tilsier at den avdøde og siktede kjente hverandre fra tidligere.
DB170727 Erfaringer tilsier at det er de gruppene som har svakest tilknytning til arbeidsmarkedet som seinest får nyte godt av at forholdene bedrer seg.
DA170727 - Vi har informasjon som tilsier at det er en sammenheng mellom hendelsene.
AP170727 « Opplysninger fremkommet under etterforskningen, tilsier at fornærmede og siktede kjente hverandre fra tidligere », heter det i en pressemelding fra Oslo-politiets Seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker.
AA170727 All sunn fornuft, og anbefalingene fra Norges Fotballforbund ( NFF ), tilsier at dette er til det beste for spillerne i barnefotballen, uansett nivå.
NL170726 Høyresidas ideologi tilsier at velferden skal styres etter markedsprinsipper og med størst mulig innslag av private.
DB170726 Mye mat varer lengre enn datomerkingen tilsier .
VG170724 4-3-1-2-formasjon er krevende, den tilsier mange teknisk gode spillere med et stort pasningsrepertoar, og at samhandlingen er god på små flater.
AP170723 Dermed kan allmennheten - både enkeltpersoner og organisasjoner - gjøre kommunene oppmerksomme på forhold som tilsier at skogområdet bør vernes.
DN170722 Ifølge avisen finnes det ikke beviser som tilsier at noen av disse IS-krigerne befinner seg i Europa.
AP170722 Dette tilsier at arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut ferie før du får avspasere.
AA170722 Ifølge avisen finnes det ikke beviser som tilsier at noen av disse IS-krigerne befinner seg i Europa. ( ©NTB ) ¶
VG170721 Vi har foreløpig ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere kan være blant de omkomme eller skadde, men det er for tidlig å bekrefte dette, sier hun.
VG170721 Ifølge The Guardian, som sitter på navnene til de 173 IS-krigerne, finnes det ikke beviser som tilsier at noen av disse IS-krigerne befinner seg i Europa.
VG170721 Det nasjonale bestandsmålet tilsier at det hvert år skal fødes 39 kull med jerver.
NL170721 Denne relativismen tilsier at verdiene innenfor én kultur ikke kan vurderes moralsk eller etisk ut fra verdiene innenfor en annen kultur.
DN170721 - Vi har foreløpig ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere kan være blant de omkomme eller skadde, men det er for tidlig å bekrefte dette.
DB170721 Slik reglene tilsier .
DA170721 I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at allmennpreventive tilsier at det skal reageres strengt på denne type lovbrudd.
DA170721 sNART PÅ PLASS : Meningsmålingene tilsier at Une Aina Bastholm vil bli en av de 169 stortingskandidatene i neste periode.
DA170721 sNART PÅ PLASS : Meningsmålingene tilsier at Une Aina Bastholm vil bli en av de 169 stortingskandidatene i neste periode.
DB170720 - Vi har foreløpig ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere kan være blant de omkomme eller skadde, men det er for tidlig å bekrefte dette, sier Sehl.
DB170720 Tall fra en rekke land som har nedkriminalisert eller avkriminalisert besittelse av brukerdoser, viser at straff ikke tilsier mindre bruk.
VG170719 At Vedum og Listhaug har lyktes såpass bra med sin populistiske kommunikasjonsstil på Facebook, tilsier at de kommer til å fortsette med denne retorikken.
SA170719 Det er ingenting som tilsier at man ikke må ta det alvorlig.
FV170719 Det er ingenting som tilsier at man ikke må ta det alvorlig.
DA170719 Det tilsier en økning på hele 26 prosent sammenlignet med året før.
BT170719 Det er ingenting som tilsier at man ikke må ta det alvorlig.
AP170719 Det er ingenting som tilsier at man ikke må ta det alvorlig.
AA170719 Sammenholdt med en analyse som Thema Consulting har gjort av verdiskapingspotensialet i biogassbransjen, tilsier dette et potensial i størrelsesorden 5000 arbeidsplasser og seks milliarder i verdiskaping.
DB170718 Carlsen har et anslag som tilsier at eiendomsprisene i Spania har gått ned med 25 til 40 prosent fra 2007 og fram til i dag.
DN170717 - Den nedadgående tendensen i inflasjonen tilsier at de må være mer forsiktige med rentehevinger enn de har vært det siste halvåret, sier Magnussen.
DN170717 De fundamentale forholdene nå tilsier en sterkere krone, sier Bruce.
DA170717 - Vi vurderer dette fortsatt, men det er foreløpig ingenting som tilsier at deter nødvendig, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt.
AA170717 - Vi vurderer dette fortsatt, men det er foreløpig ingenting som tilsier at det er nødvendig, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt.
AA170717 - Vi vurderer dette fortsatt, men det er foreløpig ingenting som tilsier at deter nødvendig, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt.
AA170717 - Dette er et alvorlig og økende samfunnsproblem, og sterke allmennpreventive grunner tilsier at slike forbrytelser møtes med strenge reaksjoner, heter det i dommen.
AA170717 Norturas prognoser tilsier at overskuddet av sau og lam kommer til å øke.
VG170716 Erfaring tilsier at når en utøver først kommer til dette punktet i karrieren så blir han der lenge.
VG170716 Hun var ved broren Jon Snows side store deler av sesongen, og kan kanskje sies og avgi noen vibber som tilsier at hun ønsker mer makt.
VG170716 Om denne scenen faktisk finner sted, slik ryktene tilsier , vil det være første gang så mange av de kjente karakterene er samlet i en og samme scene.
VG170716 Advokat for barnas mor, Heidi Varmann, sier til Dagbladet at det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er risikofylt å overlate barne i farens varetekt, og at jentas mor har fremlagt dokumentasjon som underbygger hennes bekymringer for barnefaren.
DB170716 Våre erfaringer så langt tilsier at utsettingen ikke påvirker vannkvaliteten og vi vil få gode svar om noen år om vi får forsket på dette, skriver Løvenskiold.
DB170716 Morens advokat sier det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er risikofylt å overlate barna i farens varetekt, og at jentas mor har fremlagt dokumentasjon som underbygger hennes bekymringer.
DB170716 Blant annet skal Steve ha funnet dokumenter som tilsier at hans far lenge var en av politiets hovedmistenkte.
DA170715 Det var i november 2014 Stortinget ba regjeringen sørge for at alle kommende ferjeanbud har krav til nullutslippsteknologi og lavutslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
DA170715 Verdens Ende, med vippefyret, er like magisk som navnet tilsier .
DA170715 Det var i november 2014 Stortinget ba regjeringen sørge for at alle kommende ferjeanbud har krav til nullutslippsteknologi og lavutslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
SA170714 - De er begge lag som er på Norges nivå, og vel så det på gode dager, sier hun, men legger til at Norges meritter tilsier at det skal bli avansement fra gruppespillet.
DN170714 « Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jfr.
DN170714 De fundamentale forholdene nå tilsier en sterkere krone, sier Bruce.
DN170714 Alt dette tilsier en sterkere krone enn det vi har nå, sier Bruce.
BT170714 - De er begge lag som er på Norges nivå, og vel så det på gode dager, sier hun, men legger til at Norges meritter tilsier at det skal bli avansement fra gruppespillet.
AP170714 - De er begge lag som er på Norges nivå, og vel så det på gode dager, sier hun, men legger til at Norges meritter tilsier at det skal bli avansement fra gruppespillet.
NL170713 De våget ikke å varsle internt fordi erfaringen tilsier at ledelsen slår hardt ned på varslere.
AA170713 NATO frykter at militærøvelsen som Russland og Hviterussland skal gjennomføre i september, kan bli større enn de offisielle tallene tilsier .
VG170712 De foreløpige tallene etter brannen tilsier 2,7.
VG170712 Anslaget tilsier 214 overlevende, 14 som ikke var hjemme, og 81 døde, skriver The New York Times.
AA170712 Bjøndal sier at han rett og slett er usikker på om skiltet tilsier at han ikke kan kjøre gjennom Innherredsveien på moped eller ikke.
AA170712 nå er det ingenting som tilsier at vi skal ha beredskap utover den normale beredskapen vi står i, sier politiinspektør og leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, Janne Strømner.
VG170711 Det er lite som tilsier at du trenger å angre om du har bestilt sydentur de neste dagene, men mot slutten av uken kan deler av Sør-Norge få opp til 25 grader.
SA170711 nå er det ingenting som tilsier at vi skal ha beredskap utover den normale beredskapen vi står i, sier politiinspektør og leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, Janne Strømner.
DB170711 Men vi er også glade for at det nå er kommunene som har fått myndigheten til å lage lokalt regelverk, slik at når det er forhold som tilsier det så kan vannskutere strengt reguleres.
BT170711 nå er det ingenting som tilsier at vi skal ha beredskap utover den normale beredskapen vi står i, sier politiinspektør og leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, Janne Strømner.
AP170711 nå er det ingenting som tilsier at vi skal ha beredskap utover den normale beredskapen vi står i, sier politiinspektør og leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, Janne Strømner.
AP170711 nå er det ingenting som tilsier at vi skal ha beredskap utover den normale beredskapen vi står i, sier politiinspektør og leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, Janne Strømner.
AA170711 I dommen påpekes det at forholdets grovhet tilsier at utgangspunktet ville vært ubetinget fengselsstraff, men at retten har kommet fram til at det vil være riktig å reagere med samfunnsstraff ettersom de siktede er mindreårige.
SA170710 - Det er opp til deg selv å vurdere om du er skikket til å kjøre på en trygg måte, uavhengig av om du er syk, svekket, sliten eller trett, eller det er andre omstendigheter som tilsier at du ikke burde kjøre.
DN170710 De har finansielle muskler og kontakter til å ekspandere, men også å vente hvis markedsforholdene tilsier det.
DB170710 Så stoppet jeg opp og tenkte at « dersom historien er så ille som bildet tilsier , må jeg gjøre noe med det », forklarer J.K.
DA170710 Ifølge Færøvik kom Ptil i februar i år med en fortolkning av regelverket som tilsier at alle slike hendelser skal rapporteres.
DA170710 Tilsier ikke det at også andre bilprodusenter kan komme til å overraske positivt ?
DA170710 UNE hadde ikke kapasitet til å svare på hvilke kilder som tilsier at Afghanistan er trygt.
AP170710 Ifølge Færøvik kom Ptil i februar i år med en fortolkning av regelverket som tilsier at alle slike hendelser skal rapporteres.
AP170710 - Det er opp til deg selv å vurdere om du er skikket til å kjøre på en trygg måte, uavhengig av om du er syk, svekket, sliten eller trett, eller det er andre omstendigheter som tilsier at du ikke burde kjøre.
AA170710 Men både hensynet til trøndersk næringsliv og samfunnsøkonomiske forhold tilsier at nye E6 må bygges så raskt som mulig.
DN170709 Når forskning tilsier at lønnsmodeller basert på innsats neppe er gunstige, kan man lure på hvor fornuftig dette er, sier Hans Petter Stub.
VG170708 - Lovverket tilsier at alle opplysninger i en personalsak er taushetsbelagt.
DB170708 Selv om informasjonen som ble sluppet av politiet fredag ettermiddag tilsier at Williams er uskyldig, har Paul Rogers i Palm Beach Gardens Police Department sagt at : ¶
AA170708 Dersom en studieavgift også kan redusere andelen studenter som ikke fullfører på normert tid, slik det skjedde i Tyskland, er det etter hvert mange argumenter som tilsier at en moderat studieavgift kan og bør innføres i Norge.
DN170707 Disse tre faktorene tilsier fremdeles en etterspørsel etter boliger, sier han, men han er klar over at det for tiden virker mye « psykologi » i markedet.
DN170707 - La meg si det slik : All erfaring tilsier at dersom kunden skifter adferd og går fra å kjøpe først og selge etterpå, så går det gjerne seks kvartaler før markedet kommer tilbake.
DB170707 Goldman Sachs har også en salgsanbefaling på aksjen og analytiker David Tamberrino senket mandag sitt kursmål på aksjen fra 190 til 180 dollar, noe som tilsier at han mener aksjen fremdeles har en nedside på 41,7 prosent.
DA170707 Det var, som nummeret tilsier , en del av den første konsesjonsrunden som ble holdt i april 1965.
DA170707 Det tilsier at man bør være enda mer forsiktig enn i andre og åpnere bransjer.
DA170707 Det tilsier likevel ikke at DNB er fornøyd med Ekvatorprinsippene.
DA170707 Det var, som nummeret tilsier , en del av den første konsesjonsrunden som ble holdt i april 1965.
AA170707 Det var, som nummeret tilsier , en del av den første konsesjonsrunden som ble holdt i april 1965.
VG170706 * Pasienten ble ikke behandlet som en risikopasient, til tross for flere risikofaktorer som tilsier at det burde blitt gjort.
DN170706 Men den kunnskapen vi har, tilsier at dette må gå fort, og vi må ta det alvorlig, sier Strand til NRK.
DN170706 - Men fallet er større enn de fundamentale forholdene tilsier og i stor grad forventningsstyrt, sier han.
AA170706 Men den kunnskapen vi har, tilsier at dette må gå fort, og vi må ta det alvorlig, sier Strand til NRK. ( ©NTB ) ¶
AA170706 Saltdalshytta Sykkelenern har som nevnt ei løype som tilsier at du ikke bør ha for stivt oppsett.
DN170705 - Men fallet er større enn de fundamentale forholdene tilsier og i stor grad forventningsstyrt, sier han.
DN170705 - Vi tror de nye reguleringene, som rammer særlig Oslo, den kraftige prisveksten i Oslo i fjor og det vi hører fra markedet tilsier at prisene faller igjen i Oslo og kanskje mer enn sist.
DB170705 ¶ KONTROLLERT : Mattilsynets årlige kontroll med plantevernrester i mat i 2016 tilsier at maten i Norge er trygg å spise.
DB170705 Mattilsynets årlige kontroll med plantevernrester i mat i 2016 tilsier at maten i Norge er trygg å spise.
DB170705 - Vi tror de nye reguleringene, som rammer særlig Oslo, den kraftige prisveksten i Oslo i fjor og det vi hører fra markedet tilsier at prisene faller igjen i Oslo - og kanskje mer enn sist.
DB170705 Dette tilsier at man heller bør tilstrebe større frihetsgrader innenfor et allerede tydelig og velregulert samfunnsoppdrag.
AP170705 - Slik jeg leser dokumentet fra Riksrevisjonen, tilsier dette at man allerede i februar så at kostnadsrammen ville brytes, og at man begynte å bruke av reservene, sier Tetzschner.
AP170705 Min ringe kunnskap om private aktører tilsier at de tilbyr ungene et inspirerende fristed med kvalitet som gir mersmak på trening.
AA170705 Mattilsynets årlige kontroll med plantevernrester i mat i 2016 tilsier at maten i Norge er trygg å spise.
VG170704 Våre prognoser tilsier at annonseinntektene vil flate noe ut på lineær-TV på sikt, men utviklingen går sakte.
SA170704 Det tilsier at hele 31 prosent ikke har noen tydelig mening om spørsmålet.
DN170704 Det tilsier at hele 31 prosent ikke har noen tydelig mening om spørsmålet.
DN170704 - Historikken tilsier at SV kan falle under sperregrensen, sier Marthinsen.
DB170704 Veien ungdommene kjørte på karakteriserer operasjonslederen som en bygdevei, men det er ingenting som tilsier at kjøreforholdene skulle være vanskelige.
DB170704 Utviklingen i Oslo-markedet den siste tiden tilsier definitivt nedgang, og av en viss størrelse, forteller Krogsveen-sjef Leif J.
AP170704 Et gjennomsnitt av anslagene for reelle annonseinntekter tilsier dermed et overskudd i Norge på drøyt 1,35 milliarder kroner.
AA170704 - Historikken tilsier at SV kan falle under sperregrensen, sier Marthinsen.
AA170704 Det tilsier at hele 31 prosent ikke har noen tydelig mening om spørsmålet.
VG170703 juli, slik tradisjonen tilsier .
NL170703 Svarene jeg fikk tilsier at skjerming kanskje aldri vil oppleves bare godt så lenge det ikke er frivillig, men at målet deres var å gjøre skjermingen best mulig for den enkelte pasient.
DN170703 - De underliggende faktorene som tilsier prisvekst på sikt, om enn lavere enn tidligere, er fortsatt til stede, sier han.
AA170703 to dommere mindre enn belastningen tilsier .
SA170702 Jeg synes ikke det var noe i denne kampen som tilsier at Haugesund skulle vinne.
SA170702 Jeg føler ikke jeg var innblandet i noe som tilsier at jeg skulle bli utvist i dag.
AP170702 Jeg synes ikke det var noe i denne kampen som tilsier at Haugesund skulle vinne.
AP170702 Jeg føler ikke jeg var innblandet i noe som tilsier at jeg skulle bli utvist i dag.
DN170630 « Det er grunn til å tro at nedgangen i kjerneinflasjonen er midlertidig og at de negative effektene vil avta fremover », skriver meglerhuset, som legger til at lav inflasjon tilsier likevel at Federal Reserve vil kunne fortsette med sine gradvise og forsiktige rentehevinger », skriver meglerhuset.
DB170630 En sivilisert trafikkultur tilsier her at bilistene bør følge vanlig kjøremønster for en firefelts vei fram til en knapp kilometer før veien deler seg.
BT170629 DOBBELTSTRAFF : Ingenting tilsier at noen som har røykt marihuana en helg eller to, utgjør en trafikkfare.
BT170629 Resultatet er en rapport som sier det er sannsynlighet for at « Forsvaret eller politiet, verken sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det. ».
VG170628 - Nå har vi en situasjon som tilsier en betydelig risiko for organiserte ordensforstyrrelser og voldshandlinger i Fredrikstad 29. juli om arrangementene gjennomføres.
DA170628 SAS : 1.283 ( noe som tilsier at 98,6 prosent av avgangene ble gjennomført ).
BT170628 Lekkasjer og frivillige oppgitte verdier de siste årene tilsier ifølge skattemyndighetene at en typisk norsk skattunndrager er en velstående mann i 50-årene fra Østlandet.
BT170628 De beste tallene vi har, tilsier at stater går glipp av 1600 milliarder kroner årlig på grunn av skjulte formuer ( Zucman 2015 ).
AP170628 - Nå har vi en situasjon som tilsier en betydelig risiko for organiserte ordensforstyrrelser og voldshandlinger i Fredrikstad 29. juli om arrangementene gjennomføres.
AP170628 Å sikkerhetskopiere dataene dine betyr, som navnet tilsier , at du har en kopi av alt et annet sted.
AA170628 - Nå har vi en situasjon som tilsier en betydelig risiko for organiserte ordensforstyrrelser og voldshandlinger i Fredrikstad 29. juli om arrangementene gjennomføres.
SA170627 Det vet man også at når man har kommet opp på det nivået her så kan det fort bli endringer, men jeg har ingen andre tanker enn at jeg skal være i TIL fremover og fort lengre enn min kontrakt tilsier også.
NL170627 Tar man dette i betraktning, samt primæroppgaven til Bell 412 på Rygge, så tilsier oppgaven at de ni maskinene på Rygge burde være lokalisert på Rena.
DB170627 Og han mener det er spesielt puslebrikkene fra Qatar-tildelingen, som tilsier at det har foregått noe muffens.
AP170627 Tingretten slår fast at sterke, allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon : ¶
AP170627 Det vet man også at når man har kommet opp på det nivået her så kan det fort bli endringer, men jeg har ingen andre tanker enn at jeg skal være i TIL fremover og fort lengre enn min kontrakt tilsier også.
AA170627 Sunn fornuft og god byutvikling tilsier at plasskrevende virksomheter med få medarbeidere i forhold til arealbruk bør lokaliseres utenfor sentrum.
VG170626 All tradisjon tilsier at nobelprisene deles ut i Stockholm og Oslo, sier Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad til NTB.
VG170626 Erfaringer fra lignende regionale konflikter tilsier at slike fredsforhandlinger er et sisyfosarbeid med stort sett deprimerende utfall.
DB170626 Han hadde faktisk ikke noe valg og ville fått anmerkning i boka om han hadde gjort det rettferdigheten og fotballfornuften tilsier .
DB170626 Det tilsier at Torp Høisæter har fått rundt 18 millioner kroner for sin 10 prosentspost i selskapet, skriver avisen.
VG170625 De har vært stabilt gode over en lang periode og har per dags dato et lag og en spillemåte som tilsier at de ikke skal gå på noen periode med mange tap.
DB170625 Vennskapsforholdet mellom nevnte ekspresidenter og mistenktes far tilsier rent logisk at ønskene om fredssamtaler i Norge i utgangspunktet ses isolert fra faren.
AP170625 juni at forskjellen tilsier økt offentlig betalingsvillighet for tiltak mot ikke-dødelige sykdommer.
AA170625 - Det er ikke noe som tilsier at han kan knyttes til de andre brannene, men vi kan ikke utelukke det, opplyser Skjold.
VG170624 - Det er bekreftet et dødsfall og det er gjort funn som tilsier at det er snakk om en ung mann fra Sørlandet.
VG170624 - Dette tilsier at vi ikke kan velge og vrake mellom ulike tjenester og noen kan ganger må akseptere priser som er relativt høye.
DB170624 - Det er ikke noe som tilsier at han kan knyttes til de andre brannene, men vi kan ikke utelukke det, forteller Skjold. 17 bilbranner ¶
DB170624 - Foreløpig har vi ikke noe som tilsier at det er en sammenheng mellom brannene, men vi kan ikke utelukke at han også var involvert der, sier Rune Skjold, politioverbetjent ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.
DB170624 - Foreløpig har de ikke funnet noe som tilsier at man må dra ut for å dytte på dem.
BT170624 - Trangere boliger og brattere ramper tilsier et samfunn som er mindre inkluderende og mer diskriminerende, uttalte NHF-leder Arne Lein i forbindelse med høringsrunden som hadde frist i februar.
BT170624 - Det er ikke noe som tilsier at han kan knyttes til de andre brannene, men vi kan ikke utelukke det, forteller Skjold. 17 bilbranner ¶
AP170624 Ofte har æresdrapet sin bakgrunn i normer som tilsier at kvinners seksualitet må kontrolleres av mennene i familien.
AP170624 - Det er ikke noe som tilsier at han kan knyttes til de andre brannene, men vi kan ikke utelukke det, forteller Skjold.
AP170624 Selv om vi heier på dem tilsier all erfaring og statistikk at ungdomsforelskede Yousef og Sana neppe kommer til å gifte seg og få barn.
AP170624 Selv om vi heier på dem tilsier all erfaring og statistikk at ungdomsforelskede Yousef og Sana neppe kommer til å gifte seg og få barn.
AA170624 - Det er ikke noe som tilsier at han kan knyttes til de andre brannene, men vi kan ikke utelukke det, forteller Skjold.
VG170623 Det er det i utgangspunktet ikke i det offentlige heller, men tilliten til det offentlige organet tilsier at man bør anmelde dersom det er rimelig grunn til mistanke.
DB170623 Vi har faktisk opplysninger i en av sakene som tilsier at det er motsatt, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo-politiet til Dagbladet.
DB170623 Opplysningene som tilsier at det kan være motsatt, er heller ikke gjeldene for alle tilfellene, forklarer Skjold.
DA170623 Populistene har hatt større innflytelse enn størrelsen tilsier , sier forskeren.
SA170622 Hovedstyret peker i sin rapport på at inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
NL170622 Dette tilsier at utbygging av vindmølleparker bør skje i bynære områder.
DN170622 Samtidig trekker sentralbanken frem at økt aktivitet og avtakende ledighet tilsier at inflasjonen vil ta seg opp.
DB170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
AA170622 Hovedstyret peker i sin rapport på at inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp.
SA170621 Ingenting tilsier at vi bør høre på Kvam når hun hevder at Statoil opererer med forretningsplaner som « krever oljepris langt over det vi kan forvente, med konkurranse fra fornybare energikilder ».
NL170621 Vår erfaring tilsier ikke dette.
FV170621 - Det er ingenting som tilsier at andre kjøretøy har vært involvert.
DN170621 Han viser til prognoser fra det internasjonale energibyrået IEA, som tilsier at fossile brensler vil stå for 40 prosent av energimiksen i 2040, selv i et grønt scenario.
AP170621 - Vår erfaring tilsier at dette bassenget blir mindre brukt tidlig i sesongen fordi det er ganske kaldt.
VG170620 * Beregninger av varmen som transporteres med Golfstrømmen inn i Norskehavet tilsier at den er 5 000 ganger Norges eget energiforbruk : 300 Terrawatt.
SA170620 Dette tilsier at Norge og våre europeiske naboland bør legge til rette for mer mineralutvinning i framtiden.
DB170620 Jeg vil tro en sånn kamp som det her blir jevn uansett, så selv om nordmenn flest ikke har hørt om dem før, så er det ikke noe som tilsier at Rosenborg skal kjøre over dem.
DA170620 Selv med en helsesøster på fulltid ved begge de to videregående skolene, er man ikke engang i nærheten av Helsedirektoratets anbefalte minimumsnorm - som tilsier én helsesøster på fulltid per 800 elever.
AA170620 Fra å være som en pengemaskin som snakket om skatt og skole, er Erna Solberg blitt en statsleder med internasjonal tyngde ut over det vårt lille land tilsier .
VG170619 Legene ved sykehuset har tidligere uttalt at de ikke har noen informasjon om behandlingen han undergikk i Nord-Korea, og har heller ikke gjort funn som tilsier at Warmbier skal ha havnet i koma som følge av piller.
DN170619 Selv om det er få bekreftede opplysninger, er det mange sammenfallende vitnebeskrivelser som tilsier at rundt ti personer ble skadd da bilen kjørte inn i menneskemengden.
DB170619 Ifølge Se og hørs kongehuseksperter, Caroline Vagle og Anders Johan Stavseng, er det ikke uvanlig at kongelige bryter slike regler når situasjonen tilsier det.
DB170619 - Det har sikkert vært uskrevne regler for hvordan kongelige skal opptre når de møter « vanlige folk » fra gammelt av, men vårt inntrykk er at vår generasjon kongelige gjør hva hjertet tilsier .
AP170619 Den tverrpolitiske enigheten tilsier at neste kapittel om havnasjonen Norge er i støpeskjeen.
VG170616 Legene ved sykehuset i Cincinnati sier de ikke har noen informasjon om behandlingen han undergikk i Nord-Korea, og har heller ikke gjort funn som tilsier at Warmbier skal ha havnet i koma som følge av piller.
VG170616 Han er i en tilstand legene beskriver som en « vegetativ tilstand », som tilsier at pasienten er uten sporbar selvbevissthet.
VG170616 Faglige råd tilsier nemlig at skal alle elever lære mer så må skolen bli mer praktisk og variert.
NL170616 Strømforholdene i Nord-Atlanteren og Barentshavet tilsier at Barentshavet kan bli en blindgate - « dead end » - for forurensning som stammer fra andre, mer befolkede områder.
BT170616 Bygningens brannplan tilsier at beboerne skal bli i leilighetene ved en brann og deretter hentes ut av brannvesenet.
AP170616 Stortinget innskjerper at hovedinstruks for økonomiforvaltning i Stortinget og hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon tilsier at anskaffelser og økonomiforvaltning skal skje i samsvar med gjeldende lover og regelverk. 4.
VG170615 Det er ingen ting ved VG sine spørsmål eller Plant sin redegjørelse som tilsier at vi vil endre på Plant sin rolle som konsulent under årets stevne.
SA170615 - Normalt sett skal de ikke kunne gjøre det, men det er ingenting som tilsier at de skal knekke sammen, hvis ikke de blir kjøpt i stykker i overgangsvinduet, sier Jonsson.
DA170615 Eller kan det være at skjenkekontrollen og politiet har gjort seg erfaringer som tilsier at det er klokt at publikummerne kjøper færre enheter om gangen, slik det for så vidt er vanlig på fotball- og hockeykamper og på andre skjenkesteder ?
BT170615 - Normalt sett skal de ikke kunne gjøre det, men det er ingenting som tilsier at de skal knekke sammen, hvis ikke de blir kjøpt i stykker i overgangsvinduet, sier Jonsson.
AP170615 Bygningens brannplan tilsier at beboerne skal bli i leilighetene ved en brann og deretter hentes ut av brannvesenet.
AP170615 - Normalt sett skal de ikke kunne gjøre det, men det er ingenting som tilsier at de skal knekke sammen, hvis ikke de blir kjøpt i stykker i overgangsvinduet, sier Jonsson.
VG170614 Det er ingenting som tilsier at det er personskader i forbindelse med brannen. - 124 barn er evakuert fra aktivitetsskolen.
SA170614 På lang sikt er det nok mulig at regulering av antall besøkende må strammes inn slik at vi kan få hjemmel til å stanse folk både når det er fullt og når værforholdene tilsier det.
DB170614 Det er ingenting som tilsier at Norge ikke skal klare det vi gjør, sier frisparkspesialisten.
AP170614 Polet har tidligere lagt frem en vurdering som tilsier at effekten på kundeopplevelsen, mindre effektive operasjoner, redusert salg og svekkede økonomiske kontraktsvilkår kan medføre en årlig inntektsreduksjon for Avinor på 1,45 mrd. kroner i 2023.
AP170614 Polet har tidligere lagt frem en vurdering som tilsier at effekten på kundeopplevelsen, mindre effektive operasjoner, redusert salg og svekkede økonomiske kontraktsvilkår kan medføre en årlig inntektsreduksjon for Avinor på 1,45 mrd. kroner i 2023.
DN170613 Ifølge rapporten er det « sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
DA170613 Slik hjelp tilsier likevel ikke at det er greit å la være å lese tilstandsrapporten, understreker han.
AA170613 Min erfaring tilsier at du har er et sykehus som ikke er innrettet til å samarbeide på tvers av avdelingene.
AA170613 Det blir kanskje feil å si, da min erfaring tilsier at det vel aldri finnes to like tilfeller innen medisin.
VG170612 Vektige samfunnshensyn tilsier derfor at forslaget bør behandles med det største alvor og at tiltak må på plass nå.
VG170612 Lagmannsretten kom til under tvil at man av hensynet til Bakkens ettermæle, oppreisningskrav fra halvsøsknene, sakens art og halvsøsknenes påkjenninger, at det foreligger særlige forhold som tilsier at Hoel og halvsøsteren Christina M.
SA170612 Atle Grønn tror statistikken tilsier at det vil bli nok en remis i kveld, og at seieren ikke blir norsk i år.
FV170612 Atle Grønn tror statistikken tilsier at det vil bli nok en remis i kveld, og at seieren ikke blir norsk i år.
DN170612 Tyrkiske myndigheters egne prognoser tilsier en BNP-vekst i år på 4,4 prosent.
DB170612 Derfor var de sisteseedet i trekniken, men besitter et høyere ferdighetsregister enn seedingen tilsier .
DB170612 Tallene tilsier det.
DB170612 All empiri tilsier at dette ikke medfører riktighet.
DA170612 Tyrkiske myndigheters egne prognoser tilsier en BNP-vekst i år på 4,4 prosent.
BT170612 Atle Grønn tror statistikken tilsier at det vil bli nok en remis i kveld, og at seieren ikke blir norsk i år.
AP170612 - Det er mange faktorer som tilsier at det er ekstra viktig for dem som bor i området, og dem som bruker Ekebergsletta, at holdeplassen er der.
AP170612 Atle Grønn tror statistikken tilsier at det vil bli nok en remis i kveld, og at seieren ikke blir norsk i år.
AA170612 Tyrkiske myndigheters egne prognoser tilsier en BNP-vekst i år på 4,4 prosent. ( ©NTB ) ¶
VG170611 Hvis Rustad eller « Smalsharhorn » sitter på informasjon som tilsier at norske politikere, som nå ledes av en regjering styrt av Høyre og Fremskrittspartiet, har mer grunn til å frykte dette « folket » enn islamister, bør de gå til politiet med det.
DN170611 Ifølge rapporten er det « sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
AP170611 Ifølge rapporten er det « sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
AP170611 Det brede spekteret av stemmer som har delt sine historier, tilsier at sosial kontroll ikke kan omtales som et ikke-problem - uavhengig av om problemet gjelder 30, 300 eller 3000 personer.
AA170611 Ifølge rapporten er det « sannsynlig at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
NL170610 Dette tilsier at vi ikke har råd, eller tid, til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
DB170610 Når arbeidssituasjonen tilsier det, er sjansene brukbare for at han nyter et stille glass på The White Cross.
AP170610 - Det er mange faktorer som tilsier at det er ekstra viktig for dem som bor i området, og dem som bruker Ekebergsletta, at holdeplassen er der.
VG170609 Det er ingenting i denne kvalifiseringen som tilsier at noe burde vært lukket.
SA170609 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
SA170609 Dette produktet skal heller ikke være blant de raskeste, da modellen primært er konstruert for å være støt- vind- og værsikker - noe navnet også tilsier , sier kommunikasjonssjef Øystein Schmidt hos Elkjøp.
FV170609 Dette produktet skal heller ikke være blant de raskeste, da modellen primært er konstruert for å være støt- vind- og værsikker - noe navnet også tilsier , sier kommunikasjonssjef Øystein Schmidt hos Elkjøp.
DN170609 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
DN170609 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
DA170609 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
BT170609 Dette produktet skal heller ikke være blant de raskeste, da modellen primært er konstruert for å være støt- vind- og værsikker - noe navnet også tilsier , sier kommunikasjonssjef Øystein Schmidt hos Elkjøp.
AP170609 Dette produktet skal heller ikke være blant de raskeste, da modellen primært er konstruert for å være støt- vind- og værsikker - noe navnet også tilsier , sier kommunikasjonssjef Øystein Schmidt hos Elkjøp.
AA170609 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
AA170609 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
AA170609 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
AA170609 Jeg mener det er helt klart at den allmenne rettsfølelsen tilsier at en person som motarbeider norske interesser eller ønsker å skade Norge ikke bør få beholde norsk statsborgerskap, sier Sandberg.
VG170608 Utviklingen for 2017 tilsier at forbundet kan komme til å oppleve en medlemsøkning på formidable 35 prosent.
DB170608 Baboucar Ndure ble lagt ned i jorda og vendt mot Mekka slik de islamske skikker tilsier .
DB170608 Både lesernes kommentarer til Leas tekst, og de tilbakemeldingene jeg har fått ved henvendelser til fagpersoner, tilsier soleklart at flertallet oppfatter at Lea beskriver en ( angivelig ) sovevoldtektssituasjon som har oppstått etter at de to hadde hatt en grad av seksuell kontakt i våken tilstand, og hadde gått til sengs sammen for egen maskin.
DA170608 Det er ingenting som i dag tilsier at de ikke vil vedta innstillingen til ansettelsesutvalget.
AP170608 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
AP170608 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
AP170608 - Vi har sett fra skandinavisk politikk hvordan et lite parti kan få mer makt enn oppslutningen tilsier .
NL170607 Dette tilsier kvalik.plass for å fortsatt kunne bli i elitediv.
DB170607 Det tilsier en situasjon som kan føre til skader, og som krever oppfølging.
DB170607 Høyres justispolitiker Hårek Elvenes sier det er mulig at hans parti kan komme til å snu i saken : « Vi er åpne for å revurdere standpunktet dersom erfaring og kunnskap, eller en endring i trusselbildet tilsier det ».
AP170607 Norge vil ikke kutte den diplomatiske kontakten med Qatar og sitter heller ikke på noen informasjon som tilsier at det finnes noen konkret grunn til å kutte kontakten, opplyser statsministeren.
AA170607 Norge vil ikke kutte den diplomatiske kontakten med Qatar og sitter heller ikke på noen informasjon som tilsier at det fins noen konkret grunn til å kutte kontakten, opplyser statsministeren.
VG170606 Både den og « Lucky » fremføres med en nerve og et nærvær som tilsier at de skulle vært ferskvare, ikke legendariske 20-årsjubilanter.
VG170606 - Vi har ikke noe håndgripelig som tilsier at det dreier seg om mer enn en ulv, men det er muligheter for det, sier Teslo.
AA170606 Vi er åpne for å revurdere standpunktet dersom erfaringer og kunnskap, eller en endring i trusselbildet, tilsier det, sier Elvenes. ( ©NTB ) ¶
BT170605 - Informasjonen så langt tilsier ikke noen sammenheng, annet enn at alle er fra rusmiljøet, sier Johannessen.
AP170605 - Vi mener at bevissituasjonen tilsier at de to kan domfelles etter tiltalen.
VG170604 Søndag formiddag sa UD til VG at det ikke er informasjon som tilsier at nordmenn er direkte berørt av terrorangrepet.
SA170604 Indikasjonene fra flere av klubbens samarbeidspartnere tilsier faktisk det motsatte.
SA170604 Det er også lite som tilsier en signifikant økning av sponsormidler som følge av et eventuelt bytte.
SA170604 Indikasjonene fra flere av klubbens samarbeidspartnere tilsier faktisk det motsatte.
SA170604 Det er også lite som tilsier en signifikant økning av sponsormidler som følge av et eventuelt bytte.
DN170604 Bankene har muligheten til å utvise skjønn i ti prosent av lånesøknadene og der gi mer boliglån enn forskriften tilsier .
DB170604 Sju år seinere er det lite som tilsier at isfronten har smeltet.
DA170603 En tilgang til de historiske vannbassengene øverst på Våland er vel og bra, men finansieringsgrunnlag og budsjettsprekk tilsier at museet kanskje bør skylles ut med badevannet.
DA170603 En tilgang til de historiske vannbassengene øverst på Våland er vel og bra, men finansieringsgrunnlag og budsjettsprekk tilsier at museet kanskje bør skylles ut med badevannet.
AP170603 Det er ikke kjent om birøkteren som eide bikubene hadde satt opp varselskilt slik reglene tilsier .
AA170603 Det er ikke kjent om birøkteren som eide bikubene hadde satt opp varselskilt slik reglene tilsier . ( ©NTB ) ¶
AA170603 Hun mener derfor hun ikke har kunnet gjøre jobben sin slik rollebeskrivelsen tilsier . ( ©NTB ) ¶
AA170603 Det er ikke kjent om birøkteren som eide bikubene hadde satt opp varselskilt slik reglene tilsier .
AA170603 Men detaljrikdommen tyder i det minste på enighet om at det er hva som konkret skjedde på åstedet som er avgjørende, og der mener min klient at flere bevis i saken tilsier at hun er uskyldig.
VG170602 Men det er ingen forskning som tilsier at det er skolens feil at de økonomiske ulikhetene i Norge øker dobbelt så raskt som snittet i OECD.
DB170602 Straffeprosessloven § 213 - 2 sier at « beslaget faller bort når saken er endelig avgjort », men at retten kan bestemme å ta vare på bevisene dersom « det er grunn til å regne med at saken kan bli begjært gjenåpnet eller andre særlige forhold tilsier det ». § 158 i samme lov handler spesifikt om biologisk materiale og sier at « det biologiske materialet tilintetgjøres når formålet med undersøkelsen er oppnådd ».
DB170602 Enkeltmoral er slik navnet tilsier den enkleste formen for moral.
DA170602 Stortingskandidaten mener integreringshensyn tilsier at man ikke bør tillate slike skoler.
VG170601 Vi kjenner til at det skjer terrorangrep i byen men det er ikke noe som tilsier at dette skal være noe endring i sikkerhetssituasjonen enn så lenge, sier Stakset-Gundersen.
DN170601 Energibalansen i Tyskland tilsier at atomkraft ennå viktigere for Tyskland enn Russland, sier han.
DB170601 DEN utvikliklingen tilsier at det ikke er håpløst naivt å tro at jukset i internasjonal idrett stadig oftere vil komme som enkeltstående tilfeller der den økte faren for å bli avslørt, gjør både dosene og effekten mindre.
DA170601 Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust til Budstikka.
DA170601 Samtidig tilsier alderen på kraftverkene at mange kraftverk nærmer seg sin tekniske levealder.
DA170601 Tidligere har noe av kritikken overfor Audis S-modeller vært at de framstår som litt tammere enn spesifikasjonene tilsier .
AP170601 Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, fremholder Aukrust overfor Budstikka.
DB170531 - Min erfaring tilsier at det går mye raskere å betale i Europa enn i USA, sier Dulsrud til Dagbladet.
DA170531 Et av funnene var at 95 % av de kommersielle barnehagene har lavere pensjonsutbetalinger enn hva tilskuddene deres fra det offentlige tilsier at de burde ha.
AP170531 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands, årlig blir belastet for én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
AP170531 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands, årlig belastes for anslagsvis én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
AA170531 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands, årlig belastes for anslagsvis én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
DB170530 « Kommunerevisjonen mener at Helseetaten indirekte har akseptert bruk av kredittkjøring utover hva rutinen tilsier .
DA170530 Og at det finnes paragrafer i arbeidsmiljøloven som gir hjemmel for å forby bemanningsbyråer dersom viktige samfunnshensyn tilsier det.
AP170530 - Det er ingenting som tilsier at han hadde til hensikt å gjennomføre innholdet i truslene.
AA170530 * Skjenkekontrollørenes rapport tilsier at en stor andel av gjestene på oktoberfest i 2015 fremsto som åpenbart påvirket, og at det var et krevende arrangement å foreta en skikkelig kontroll på.
AA170530 - Det er ingenting som tilsier at han hadde til hensikt å gjennomføre innholdet i truslene.
SA170529 Dersom du har verdier som tilsier « vanlig » diabetes, er det viktig at du raskt henvises til spesialisthelsetjenesten.
FV170529 Dersom du har verdier som tilsier « vanlig » diabetes, er det viktig at du raskt henvises til spesialisthelsetjenesten.
DA170529 Likevel, varslersaken omtalt i Stavanger Aftenblad, tilsier at vi ikke kan vente ett år med å styrke varslingsinstituttet.
BT170529 Franske etterretningskilder sitter på informasjon som tilsier at han også var innom Syria nylig.
BT170529 Dersom du har verdier som tilsier « vanlig » diabetes, er det viktig at du raskt henvises til spesialisthelsetjenesten.
BT170529 Grunnleggende finansteori tilsier at man ikke bør legge alle eggene i samme kurv.
AP170529 Utviklingen tilsier ikke økt straff Iver Huitfeldt ¶
AP170529 Dersom du har verdier som tilsier « vanlig » diabetes, er det viktig at du raskt henvises til spesialisthelsetjenesten.
DN170528 Bruken av ordet « aldri » i avtalen tilsier tvert imot at erklæringen skal gjelde i ubegrenset tid, heter det i prosesskriftet.
AP170528 Bruken av ordet « aldri » i avtalen tilsier tvert imot at erklæringen skal gjelde i ubegrenset tid, heter det i prosesskriftet.
DN170526 Likevel er det ventet at den norske produksjonen av storfekjøtt bare vil dekke 82 prosent av etterspørselen, noe som tilsier en fortsatt stor import.
DB170526 Det var mye vegetasjon i området, og ikke spesielt bratt, så det er ikke noe som tilsier at det skjer igjen med det første.
DB170526 - Vi arbeider for å få et bedre valgresultat enn disse tallene tilsier .
AP170526 Turen videre mot camp 4 er like tøff som naturen tilsier .
AP170526 På den annen side er det forhold knyttet til sikkerhet som tilsier at bygg i betong har sine fortrinn, sier Danielsen.
AA170526 Likevel er det ventet at den norske produksjonen av storfekjøtt bare vil dekke 82 prosent av etterspørselen, noe som tilsier en fortsatt stor import.
DN170525 Høy sysselsetting, stigende inntekter og fortsatt lav rente tilsier høy kjøpekraft i lang tid fremover, det tilsier at boligprisene vokser.
DN170525 Høy sysselsetting, stigende inntekter og fortsatt lav rente tilsier høy kjøpekraft i lang tid fremover, det tilsier at boligprisene vokser.
DN170525 2 I Oslo kan bankene tildele mer boliglån enn retningslinjene i utgangspunktet tilsier i åtte prosent av lånesøknadene, mot ti prosent i landet for øvrig.
DN170524 Forbrukerrådets beregninger tilsier at norske forbrukere som reiser utenlands hvert år, blir belastet for én milliard kroner i unødvendige gebyrer ved å velge egen valuta fremfor den lokale.
DN170524 Hensynet til forenkling, forutsigbarhet og fleksibilitet tilsier at dagens ordning bør videreføres, mente Fiskeridepartementet.
DA170524 I fjor ble forhandlingsutvalget i Oslopakke 3 presentert for tall som tilsier takster på 10 til 20 kroner i disse bomstasjonene.
AA170524 Det tilsier at det også må finnes skader på et kjøretøy, men vi har ikke funnet noe, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.
VG170523 Vi må legge til grunn det vi vet, og det er ingen opplysninger som tilsier at det som skjedde i Manchester, har noen relasjon til Norge.
AA170523 Derfor er det viktig at de voksne formidler trygghet og forteller at det ikke er noe som tilsier at de er i fare selv.
NL170522 Lekkasjer fra den nært forestående Nasjonale Transportplanen ( NTP ), tilsier at Tromsøregionens største infrastrukturelle verkebyll - E8 Brevika Nord - delvis kan bli løst.
BT170522 Ordlyden på forsiden, innledningen og signatursiden tilsier i utgangspunktet at det er tre parter som har inngått avtalen, og at disse er GSK på den ene siden og Gulsvik og Innovest på den andre.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn er det ikke noe ved arbeidsavtalen som tilsier at det ikke foreligger et arbeidsforhold mellom Gulsvik og Innovest.
BT170522 Dette tilsier at Gulsvik ikke har vært i god tro.
BT170522 2.7, tilsier at Innovest representerer sine eiere. - 13 - 16-025171ASD-BORG/03 Forhistorien før kontrakten ble inngått og Gulsviks opptreden etter kontraktsinngåelsen underbygger også at institusjonene er kontraktsparter.
DB170521 Etterspørselen tilsier det, sier Yildirim til Dagbladet.
BT170521 Malkenes mener risikoen for alvorlige ulykker i forbindelse med vannskuterkjøring også tilsier et forbud.
AA170520 Vi har hatt bra belegg, og den gode starten tilsier at dette blir en kanonbra sesong, forteller han.
VG170519 Det er ingenting som tilsier at vi skal utsette dette med fem år, sa Ivar Arnesen, nestleder i Grønn Ungdoms fylkesstyre i Oslo.
VG170519 - Det er vanskelig å si et eksakt tall for hvor klimaeffekten på palmeolje, men all nyere forskning tilsier at dette er verre enn bruk av fossil diesel.
VG170519 Da fungerer det ved at bilen hovedsakelig er bakhjulsdreven, men slår inn forhjulene nå systemet kjenner at bakhjulene glipper eller når kombinasjonen av rattutslag, gasspådrag og andre faktorer tilsier at drift på alle fire hjulene behøves.
NL170519 Det hadde vært svært interessant å høre fra fagfolkene på området hvilke faglige argumenter som tilsier at Havforskningsinstituttet fortsatt bør ligge i Bergen, og ikke flyttes til Tromsø.
DB170519 Det er ingenting som tilsier at vi skal utsette dette med fem år, sa Ivar Arnesen, nestleder i Grønn Ungdoms fylkesstyre i Oslo.
DB170519 Strafferammen er 10 års fengsel, Spesialenhetens aktor Guro Glærum Kleppe mener alvorlighetsgraden tilsier rundt 8 år for Jensen på dette punktet alene.
DB170519 Strafferammen er 10 års fengsel, Spesialenhetens aktor Guro Glærum Kleppe mener alvorlighetsgraden tilsier rundt 8 år for Jensen på dette punktet alene.
DA170519 I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at mengden narkotika tilsier at det foreligger en spredningsfare.
DA170519 Det er ingenting som tilsier at vi skal utsette dette med fem år, sa Ivar Arnesen, nestleder i Grønn Ungdoms fylkesstyre i Oslo.
AA170519 Det er ingenting som tilsier at vi skal utsette dette med fem år, sa Ivar Arnesen, nestleder i Grønn Ungdoms fylkesstyre i Oslo.
VG170518 - Etter å ha fått den midlertidige obduksjonsrapporten og gjennom undersøkelsene politiet har gjort i saken, er det ingenting som tilsier at mannen som ble funnet død på Skedsmokorset torsdag kveld, ble utsatt for noe kriminelt, sier politiadvokat Sindre Stave.
NL170518 Det er heller ikke noe som tilsier at samiske fiskere har trangere økonomiske kår enn andre fiskere i samme geografiske område.
FV170518 Politiet melder videre at det ikke foreligger noen informasjon som tilsier at det er nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med saken.
DB170518 Ifølge politiet foreligger det ingen informasjon som tilsier at det er nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med saken.
DB170518 - Det er ikke noe som tilsier at man bør hamstre matvarer, sier han.
AP170517 Men historien tilsier at iranerne gjenvelger sine presidenter, og de fleste analytikere forventer at han skal vinne.
AP170517 Men historien tilsier at iranerne gjenvelger sine presidenter, og de fleste analytikere forventer at han skal vinne.
VG170516 - Miljødirektoratets vurdering er at miljøfaglige utfordringer, klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet tilsier at omfanget av utlysningen er for stort, skriver Miljødirektoratet i sin høringsuttalelse.
DA170516 Økonomien vår har gitt oss gode rammevilkår, og derfor var vi mindre utsatt denne gangen, men alle studier tilsier at vi ikke er like flinke på sikkerhet som vi er på å ta i bruk teknologien, sier hun.
DA170516 - De siste 15 årene har vi sett et kontinuerlig eskalerende trusselbilde, og det er ingenting som tilsier at utviklingen vil stoppe opp, sier Sofie Nystrøm, direktør ved Senter for cyber- og informasjonssikkerhet ( CCIS ) ved NTNU i Trondheim.
DN170515 Vi har heller ikke sett noen avarter som tilsier at sikkerhetsoppdateringene som er gjort i helgen ikke vil fungere, sier han.
DB170515 Det er ingen ting på bildene som tilsier at kadaveret skulle være en kjempeblekksprut, også fordi det er mye blod i sjøen.
SA170514 For snart er Viking like svake som tabellen tilsier .
DA170514 - Jeg har vært med på så mange sykehussaker, og all erfaring tilsier at man må være ytterst presis i formuleringene i disse sykehusvedtakene.
AP170514 For snart er Viking like svake som tabellen tilsier .
DB170512 MMA, på den andre siden, er som navnet Mixed Martial Arts tilsier en blanding av kampsporter, og har « ingen begrensinger ».
AA170512 Mattilsynet har gitt oss tilbakemelding på at vi nå reagerer strengere enn regelverket tilsier .
AA170512 Forslaget falt, men LO vedtok at innleie kan bli forbudt for visse arbeidstakergrupper eller innen visse bransjer « når viktige samfunnshensyn tilsier det.
SA170511 Utviklingen i samfunnet tilsier klart at utroskap ikke bør kunne utgjøre tilstrekkelig grunn for sinnet til en gjerningsmannen slik at det kan gi mildere straff.
SA170511 Utviklingen tilsier klart at utroskap ikke bør kunne utgjøre tilstrekkelig grunn for sinnet/harmen til gjerningsmannen slik at det kan gi mildere straff.
SA170511 En rekke mediers fremstilling av temaet og sakene kan tyde på at « berettiget harme » tilsier at gjerningspersonens voldsutøvelse var berettiget fordi eksempelvis kona var utro.
DN170511 Dette tilsier en sannsynlig årlig opp- eller nedgang i aksjemarkedet på 10,2 prosent.
DB170511 Det synes å være nesten umulig å bli frikjent selv om all logikk tilsier det.
DB170511 Det opereres med tall som tilsier at rundt en milliard mennesker fulgte serien da den var på høyden og flimret over skjermen i nærmere 150 land.
FV170510 Migrantsituasjonen tilsier at det er nødvendig å fortsette, sier Amundsen.
DN170510 Migrantsituasjonen tilsier at det er nødvendig å fortsette, sier Amundsen.
DN170510 Jeg vil også dra til Beijing, Tokyo og til og med til Pyongyang, hvis omstendighetene tilsier at det er rett, sa Moon onsdag, rett etter at han var tatt i ed.
DB170510 Migrantsituasjonen tilsier at det er nødvendig å fortsette, sier Amundsen.
DA170510 mai : « Hvorfor i alle dager skal et samlet arbeidsliv pålegges å jobbe kortere dager i en tid der demografiutvikling, omstilling og internasjonal konkurranse tilsier at folk må jobbe mer framover, ikke mindre.
BT170510 Migrantsituasjonen tilsier at det er nødvendig å fortsette, sier Amundsen.
AP170510 Hvis omstendighetene tilsier at det er rett, vil jeg dra til Pyongyang, sa Moon etter at han ble tatt i ed onsdag. 64-åringen vant en overlegen seier i det sørkoreanske presidentvalget dagen før.
AA170510 Hvis omstendighetene tilsier at det er rett, vil jeg dra til Pyongyang, sa Moon etter at han ble tatt i ed onsdag. 64-åringen vant en overlegen seier i det sørkoreanske presidentvalget dagen før.
AA170510 SV-toppen mener dette tilsier at den nye motorveien mellom Trondheim og Stjørdal bør bygges for lavere fart.
AA170510 - Den nye firefelts motorveien igjennom Hommelvik vil faktisk bli mer trafikksikker med 110-standard, enn hva en firefelts motorvei med 90-standard på samme strekning ville ha blitt slik reguleringsplanene tilsier .
AA170510 Tilsier ikke det at det nettopp bør bygges doble tunneløp så fort som mulig ?
AA170510 Migrantsituasjonen tilsier at det er nødvendig å fortsette, sier Amundsen.
VG170509 Forestillingen var med norske øyne enda dårligere enn resultatet 0-3 ofte tilsier .
VG170509 Dommeren og NFF har signert en avtale som tilsier at han ikke blir å se på banen denne sesongen, men at han kan være tilbake i 2018 dersom « tilliten blir gjenopprettet ».
VG170509 Ut i fra de opplysningene vi har i dag er det likevel ikke noe som tilsier at det er tilfelle, sier politiadvokat Kristine Kiær i Øst politidistrikt.
DB170509 - Er det noe som tilsier at de pengene ikke kommer fra Cappelen ?
DB170509 Politiet har ikke opplysninger som tilsier at det er flere fornærmede i saken.
DB170509 Meteorologen er dog klar på at prognosene tilsier regntøy og paraply på nasjonaldagen mange steder.
DA170509 Den ene tilsier mer vind enn den andre.
AP170509 En kartlegging Aftenposten har gjort, tilsier at det er lite trolig at det kommer en avgjørelse om bro eller tunnel før sommeren.
AP170509 - Vi har ingen opplysninger i dag, som tilsier at det skal ha skjedd flere overgrep, men vi har oppfordret foreldrene til å snakke med barna sine om ansatte har gjort eller sagt ting som har vært ubehagelig, sier Kiær.
AA170509 Sp-lederen mener at både de militærfaglige og samfunnsmessige konsekvensene tilsier at den militære flystasjonen på Andøya må bevares.
AA170509 Politiet har ikke opplysninger som tilsier at det er flere fornærmede i saken.
VG170508 Jeg har bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet om fortløpende å gjøre faglige vurderinger om nye prøveresultat eller andre forhold som tilsier endring av tiltakene, uttaler landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) i en pressemelding.
VG170508 - Ved spesielt krevende angrep hvor situasjonen tilsier at menneskeliv unødig kan gå tapt, er jobben min også å kunne lede et angrepslag og gjennomføre angrep mot terrorister, sier marinejegeren.
AP170508 Som utenriksminister møtte jeg kongen til samtaler ukentlig, slik tradisjonen tilsier .
DN170507 - Det tilsier at børsene og renter på sikre statsobligasjoner vil stige fra start i morgen.
DN170507 - Det tilsier at børsene og renter på sikre statsobligasjoner vil stige fra start i morgen.
DB170507 Den som blir president i Frankrike etter valget i helga, må ha 50 prosent av stemmene, noe som tilsier at Marine Le Pen ( med 60-40-meningsmålingene i tankene ) ikke kan vinne valget.
DB170507 Politiet har ingen opplysninger som tilsier at flere personer var til stede under hendelsen.
DB170507 Den som blir president i Frankrike etter valget i helga, må ha 50 prosent av stemmene, noe som tilsier at Marine Le Pen ( med 60-40-meningsmålingene i tankene ) ikke kan vinne valget.
BT170507 Politiet har ingen opplysninger som tilsier at flere personer var til stede under hendelsen.
BT170507 Vi ligger på topp ti i levealder, har god folkehelse, og det er ingenting som tilsier at vi er mer syke enn i andre land.
AA170507 Politiet har ingen opplysninger som tilsier at flere personer var til stede under hendelsen.
AA170507 Politiadvokaten har ingen opplysninger som tilsier at flere personer var til stede under hendelsen.
AA170506 Etter fredagens alvorlige tunnelbrann, som vil stenge veiforbindelsen under Oslofjorden i minimum to-tre uker, må Stortinget ta stilling til om hensynet til sikkerhet tilsier at man går for en bro og ikke et nytt tunnelløp.
VG170505 - Kommunesammenslåinger skal skje frivillig, så får vi vurdere det nærmere der det er helt spesielle forhold som tilsier noe annet.
DN170505 Flere analytikere og økonomer har pekt på det samme de siste ukene - at markedsforholdene tilsier at den norske kronen burde vært sterkere.
DB170505 Når alt tilsier at det blir på hælen er nei et svar man av og til må forholde seg til, sier Kristiansen.
DB170505 Det er foreløpig ikke noe ved sakens karakter som tilsier krav om varetektsfengsling.
AA170505 Lasten med seks paller med vodka - totalt 2880 liter brennevin - tilsier 1,2 millioner kroner i avgiftsunndragelse.
VG170504 De interne reglene på Ullevaal stadion tilsier ifølge Edvartsens oppfatning dette.
AA170504 Veilederen understreker at hovedregelen skal tolkes strengt : Det er kun mulig å dele elevene etter kjønn dersom « tungtveiende elevhensyn » tilsier det.
VG170503 Lagmannsretten kom imidlertid til en annen konklusjon og mener det ikke « foreligger omstendigheter som tilsier at normalstraffnivået for voldtekt til samleie bør fravikes i dette tilfellet ».
DN170503 - All erfaring fra samferdselssektoren tilsier at om planleggingen av miljøfiendtlige prosjekter får gå sin gang, uten at de reelle miljøvennlige alternativene får samme framdrift, da føler politikerne seg til slutt nødt til å gi klarsignal til de miljøfiendtlige prosjektene.
DN170503 Kanalen hadde en europeisk andel på knappe 35 - 15 prosent under det forskriften tilsier .
DB170503 - All erfaring fra samferdselssektoren tilsier at om planleggingen av miljøfiendtlige prosjekter får gå sin gang, uten at de reelle miljøvennlige alternativene får samme framdrift, da føler politikerne seg til slutt nødt til å gi klarsignal til de miljøfiendtlige prosjektene.
DA170503 - All erfaring fra samferdselssektoren tilsier at om planleggingen av miljøfiendtlige prosjekter får gå sin gang, uten at de reelle miljøvennlige alternativene får samme framdrift, da føler politikerne seg til slutt nødt til å gi klarsignal til de miljøfiendtlige prosjektene.
DA170503 Elvestuen mener den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge har behov for en sterk landmakt i årene framover, og Venstre mener både Hæren og Heimevernet må styrkes.
AA170503 Lagmannsretten kom imidlertid til en annen konklusjon og mener det ikke « foreligger omstendigheter som tilsier at normalstraffnivået for voldtekt til samleie bør fravikes i dette tilfellet ».
AA170503 Elvestuen mener den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge har behov for en sterk landmakt i årene framover, og Venstre mener både Hæren og Heimevernet må styrkes.
VG170502 Norske klubbmiljøer har ikke de økonomiske musklene som tilsier at vi kan gjøre det samme.
DB170502 Men så lenge alle faktorer tilsier at jeg har lyst til å fortsette, tar jeg en sesong til.
FV170501 Makroøkonomiske signaler, prisutvikling og konjunkturer tilsier det, sier NHH-professor Ola H.
DN170501 Makroøkonomiske signaler, prisutvikling og konjunkturer tilsier det, sier NHH-professor Ola H.
BT170501 Sjeføkonom og NHH-forsker mener markedslogikken tilsier at økt ledighet fører til fall i boligprisene.
AP170501 Makroøkonomiske signaler, prisutvikling og konjunkturer tilsier det, sier NHH-professor Ola H.
VG170430 Selv om tradisjonen tilsier at yrkesfagene har svartruss, er det ingen formelle regler for det.
DB170430 Den tilsier at han skal ha 60 prosent av verdiene i aksjer og 40 prosent i rentepapirer.
AP170429 Instinktene våre tilsier at det er livsfarlig å falle utenfor flokken.
DB170428 Kontrakten utgjorde nesten en halv milliard, og størrelsen tilsier at vi burde granske hvorfor det gikk så galt, sier Berg.
DB170428 I dommen heter det at det ikke er noe som tilsier at burgerkjeden har opptrådt illojalt eller erstatningsbetingende mot franchisetakerne.
DA170428 Jæren tingrett kom til at allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt i slike saker.
BT170428 Hovedargumentene var at Williams' manglende sjelsevner tilsier at han ikke kan dømmes til døden og at henrettelsesmetoden utvilsomt vil medføre enorme smerter.
AA170428 Hovedargumentene var at Williams' svekkede sjelsevner tilsier at han ikke kan dømmes til døden og at henrettelsesmetoden utvilsomt ville medføre enorme smerter.
VG170427 | Kidnappingssaken : - Mye tilsier at faren fortsatt er i skjul på Kypros ¶
VG170427 - Mye tilsier at han fortsatt er i skjul et sted på Kypros.
DB170427 - Det er så mange trekk i samfunnet som tilsier at vi må gjøre noe med dette.
DA170427 - Det er ingenting som tilsier noe annet enn at vi vil stå like hardt på i disse spørsmålene i en ny regjering med Ap som det vi har gjort før, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet om de bioteknologiske konfliktområdene.
AP170427 Retten fikk også høre at Jensen har åtte lovlige våpen, med våpenkort og tillatelse av politimesteren, slik de strenge reglene tilsier .
VG170426 - Funnene er noe tilsvarende det de finner i Danmark, Sverige og Finland, men den svenske studien konkluderer litt motsatt, noe som tilsier at de har vært mer vellykket enn de øvrige landene, sier Bratsberg.
DB170426 Retorikken hos frontene i Stortinget tilsier at det motsatte har skjedd.
DB170426 Han ble i går instruert av Stortinget til å vektlegge paragraf 18 c i loven som åpner for felling av ulv dersom « offentlige interesser av vesentlig betydning » tilsier det.
AP170426 De politiske reaksjonene tilsier at transaksjonen ikke er spesielt kontroversiell.
AA170426 Veiselskapet Nye Veier hadde søkt om å benytte en metodikk som ville gitt en veioppbygging inntil en meter tynnere enn gjeldende regelverk tilsier .
SA170425 - Det er lite som tilsier at vi skal hanskes med Vipers, sier han.
FV170425 - Det er lite som tilsier at vi skal hanskes med Vipers, sier han.
DB170425 - Politiet er det organet som har kompetanse til å vurdere om en sak skal avsluttes eller om det er forhold som tilsier at den skal etterforskes videre, skrev Haavik i en tekstmelding.
DB170425 I mellomtida vil det bli gjort en vurdering av om helsetilstanden tilsier at saken kan fortsette, opplyser kvinnens forsvarer Aasmund Sandland.
DB170424 - Politiet er det organet som har kompetanse til å vurdere om en sak skal avsluttes eller om det er forhold som tilsier at den skal etterforskes videre, skriver Haavik.
DB170424 - Sånn som været er nå, anbefaler jeg at man følger med på værmeldingen og fortsetter med piggdekk hvis vær og føreforhold tilsier det, sier Island.
VG170423 De interne reglene på Ullevaal stadion tilsier ifølge Edvartsens oppfatning dette.
DB170421 Og tror vi på statistikken som tilsier at disse unge menneskene bidrar tilbake til landet når den tid kommer ?
DB170421 OSLO SENTRUM ( Dagbladet ) : Idet den norske smykkedesigneren Børre Olsen ( 53 ) ankommer den røde løperen på Christiania Theater i Oslo, er det lite som tilsier at han lider av en uhelbredelig sykdom.
AA170421 - Samtidig må vi hele tiden vurdere hva vi bruker krefter på, og situasjonen tilsier at vi må kutte ut noe av det vi har gjort tidligere.
SA170420 Produksjonen fra gjødsel vil, ifølge Klimakur 2020, være avhengig av sponsing, men uansett hvilke beløp vi bruker, er det urealistisk å klare å erstatte all fossil gass med biogass så raskt som klimasituasjonen tilsier .
DN170420 Et høyt prisnivå, kraftig oppgang i boligbygging og lånerestriksjoner tilsier lavere priser over tid.
DN170420 « Tilsier lavere priser over tid » ¶
DN170420 Med en forventet inflasjon på i overkant av en prosent, tilsier det i alle fall en reallønnsøkning for de fleste.
DN170420 - Utsikter til lav inflasjon fremover, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst i økonomien tilsier at rentene ikke økes, skriver Haugland.
DB170420 Nordhaug sier at det per nå er lite som tilsier at han skal « rive tenna av storskiva opp Côte de Saint-Nicholas » om tre dager.
DB170420 - Ryktene tilsier at dette skal overgå det meste, men første kvelden må alt kjøres inn, så det kan være at showet sitter bedre under konsert to og tre, sier Gunnufsen til Dagbladet.
VG170419 Opels Meriva-erfaring med dørløsningen tilsier at skal det mye til før Skoda gjør dette i en produksjonsbil.
DB170419 Riksrevisjonens rapport konkluderte med at verken politiet eller Forsvaret « sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
AP170419 Nei-siden har argumentert med at valgloven tilsier at slike stemmer skulle regnes som ugyldige.
AP170419 Nei-siden har argumentert med at valgloven tilsier at slike stemmer skulle regnes som ugyldige.
AP170419 « Disse usikkerhetsfaktorene tilsier samlet sett at det i lys av det strafferettslige beviskravet bør gjøres et vesentlig fradrag i den totale mengden på 1 389 kilo hasj », heter det i dommen.
AP170419 Ingen, minst av alle Erna Solberg, blir overrasket om Knut Arild Hareide skifter side hvis omstendighetene tilsier det.
AA170419 Dersom resten av året fortsetter som januar og februar, tilsier det over 300 anmeldelser, skriver Dagsavisen.
SA170418 Mens gassforbruket i klimascenarioet forutsettes å ligge 16 prosent under dagens nivå i 2050, tilsier New Policy Scenario at gassforbruket skal øke 70 prosent fra dagens nivå.
SA170418 Ingenting tilsier noen kollaps i gassetterspørselen de nærmeste ti-femten årene.i ¶
VG170416 Han sier at han ikke kjenner til tilfeller hvor ansatte blir sendt hjem fra jobb i situasjoner der risikovurderingen tilsier at man bør være tilstede.
DB170416 Det er imidlertid nok ting som tilsier at man ikke kan konkludere med at ja-siden har vunnet.
AA170415 Og alle sitter vi med tårer i øynene og snufser - selv om det ikke er noe i situasjonen vår i kinosalen som tilsier at vi skulle være bedrøvet.
DB170414 Av totalt 16 lag har 11 en bank som generalsponsor - hvilket normalt sett tilsier plassering på spillerdraktens brystparti - mens tre, deriblant Viking, har en bank med som « partner », som er sponsornivået under.
VG170413 Man vet jo at det er mulig at det kan skje terror overalt, det har man jo sett, men det er ingenting som tilsier at Nadderud er et mer utsatt mål nå enn det allerede var tidligere ¶
VG170413 - Det er ingenting som tilsier at det skal være mer utrygt nå.
SA170413 Når du har vunnet kun en av fem siste ligakamper, tilsier formen at å vinne mange nok av de siste åtte blir vrient.
DB170413 I utgangspunktet vil et lensmannskontor eller en politistasjon prioritere dem som bor i distriktet, men erfaringene tilsier at de gjerne hjelper andre reisende som har fått tidsnød.
DB170413 Erfaringene tilsier at verken såkalte deadlock-låser på 2017-modellene eller innbruddsalarm stopper fingerneppe innbruddstyver på jakt etter omsettelige deler, sier politioverbetjent Stig Vasbø ved etterretnings- og vinningsavsnittet ved Majorstua politistasjon til Dagbladet.
DB170413 I følge datostempling har egg en holdbarhet, best før dato på 28 dager, men norske egg har mye lenger holdbarhet enn datostemplingen tilsier .
DA170413 Mange biologiske mekanismer påvirkes av fysisk aktivitet, noe som tilsier at den forebyggende effekten av fysisk aktivitet potensielt er større enn det som hittil er dokumentert, sier Robsahm.
BT170413 Mange biologiske mekanismer påvirkes av fysisk aktivitet, noe som tilsier at den forebyggende effekten av fysisk aktivitet potensielt er større enn det som hittil er dokumentert, sier Robsahm. | - Det skal i alle fall ikke stå på været ¶
VG170412 I en ideell verden tilsier egentlig alt at Norge burde søke å oppleve noe lignende igjen.
VG170412 - Jeg er trygg på at russerne vil handle i tråd med deres egeninteresse, og det er ingenting i deres egeninteresse som tilsier at de vil at denne situasjonen skal komme ut av kontroll, sa han.
AP170412 Men da tilsier jo også kulturens naturlov at det kommer en motreaksjon.
AP170412 Kulturens naturlov tilsier at det kommer en motreaksjon.
DB170411 Strålevernet viser eksempelvis til en forventet indeks på 11 eller mer i Thailand, som både tilsier bruk av solfaktor 50 og at man tar pauser fra sola midt på dagen.
DA170411 Det er ingen trafikkmeldinger i dag som tilsier at sambandet ikke skal gå som normalt, det vil si med tre ferjer.
DA170411 Det tilsier 350 hydrogenbiler neste år og hele 10.000 hydrogenbiler i 2025.
DA170411 Den tilsier nemlig at det skulle ha vært 75 hydrogenbiler på veiene i de to fylkene nå.
AA170411 Både hensynet til beredskap og etikk tilsier derfor at vi bør ivareta vår egen evne til å produsere mat så langt det lar seg gjøre.
VG170410 Maraton-mannen, som ble nummer 19 i OL i Rio, mener at all trening i vinter og vår tilsier at en tid under 2.10 er godt innenfor rekkevidde.
VG170410 Bassregisteret, som er fyldigere enn størrelsen tilsier , er ikke potent nok.
FV170410 Vi ligger på topp 10 i levealder og det er ingenting som tilsier at vi er mer syke her enn i andre land, skriver artikkelforfatteren.
DB170410 - Her har man altså funnet personen hos Hodejegerne som meget godt egnet, mens alle andre har fått en poengsum som i realiteten tilsier at de er svært dårlig egnet til oppgaven.
DB170410 Vegdirektoratet har nemlig ikke fått innspill eller tilbakemeldinger som tilsier at « cruise lights » ikke bør bli godkjent.
AA170410 - Politiet vurderer løpende hvilke tiltak trusselsituasjonen tilsier .
AA170410 - Politiet vurderer løpende hvilke tiltak trusselsituasjonen tilsier .
SA170409 Utover i sesongen er det gjerne slik at lagene mer og mer spiller som tabellen tilsier .
DB170409 Underholdningsindustriens natur tilsier at alle vil prøve å gjenskape og kapitalisere på magien nå.
BT170409 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider frem, sier rikspolitisjef Dan Eliasson om den mistenkte 39-åringen.
BT170409 Nå er det er selvfølgelig mye som tilsier at det er fornuftig å hjelpe andre med klimakutt, og å samarbeide på tvers av landegrenser.
BT170409 Norges økonomiske handlingsrom vil bli trangere og ingenting tilsier at oljeprisen vil nå 2013-nivå med det første.
AP170409 Den tyrkiske helseministeren har sagt at deres undersøkelser av ofrene tilsier at de har vært utsatt for nervegassen sarin.
AP170409 Den tyrkiske helseministeren har sagt at deres undersøkelser av ofrene tilsier at de har vært utsatt for nervegassen sarin.
AP170409 Utover i sesongen er det gjerne slik at lagene mer og mer spiller som tabellen tilsier .
VG170408 På en pressekonferanse lørdag sa rikspolitisjef Dan Eliasson i det svenske politiet at det ikke er noe som tilsier at de har feil person, og at mistanken mot 39-åringen styrkes ettersom etterforskningen skrider frem.
VG170408 - Det er ingenting som tilsier at vi har feil person, tvert i mot styrkes mistanken ettersom etterforskningen skrider fram, sier rikspolitisjef Dan Eliasson i det svenske politiet på en pressekonferanse lørdag klokken 13.30.
VG170408 Men etterspørselen på verdensbasis tilsier at vi skal produsere norsk olje og gass i mange 10-år fremover, sier han.
SA170408 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot så styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider fram, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.
FV170408 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider frem, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.
DN170408 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot så styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider fram, sa han.
DB170408 Si jeg er rundt 80 kilo, så tilsier det at en flat løype skal passe meg bedre.
AP170408 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider frem, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.
AP170408 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider frem, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.
AP170408 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider frem, sier rikspolitisjef Dan Eliasson.
AA170408 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot så styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider fram, sa han.
AA170408 - Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot så styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider fram, opplyser Eliasson.
SA170407 Russland, mener å sitte på data som tilsier at de syriske flyene bombet et kjemisk våpenlager, og at de ikke benyttet kjemiske stridsmidler i Khan Sheikhoun.
DN170407 Meglerhuset skriver videre at økt stramhet i arbeidsmarkedet tilsier at renten vil bli satt mer opp, og at de venter at neste heving kommer i juni.
DB170407 Som gjorde det fair play-sedvanen tilsier , han slo ballen langt mot Lillestrøms keeper.
DB170407 Russland, mener å sitte på data som tilsier at de syriske flyene bombet et kjemisk våpenlager, og at de ikke benyttet kjemiske stridsmidler i Khan Sheikhoun.
AP170407 Men politiadvokaten bekrefter at Arbeidstilsynet har pekt på momenter som tilsier at dette er en sak med stort alvor, og vil la politiet selvstendig etterforske om det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.
AA170407 - Vi har fått en ny vurdering fra PST som tilsier det, understreker Smedsrud.
DA170406 Det er i utgangspunktet ingenting som tilsier at « Løvetannbarn » burde være animert, men de uttrykksfulle stop-motion-dukkene forsikrer at det som kunne ha blitt en håpløst mørk historie forblir barnevennlig - uten å ofre noe av den følelsesmessige dybden.
BT170406 Tvert imot mener jeg at de yrkesfaglige utdanningsløpene kunne vært prioritert mer, slik deres viktighet tilsier .
AP170406 Lagmannsretten skriver at det « er intet som tilsier at tingretten har trådt feil når den har kommet til at Nyborg forsto at måten han drev selskapene på var lovstridig og at han utsatte de avgivende selskap/stiftelser og deres kreditorer for økonomisk tap og de ga mottakende enhetene en uberettiget vinning » og viser til at Nyborg har vært gjennom i
AA170406 - Det er ikke noe ved hans historikk eller person som tilsier at han representerer noen gjentagelsesfare, sa Opdahl under fengslingsmøtet, og uttalte etter at kjennelsen var avsagt, at begrunnelsen overrasket ham. 27-åringen anket kjennelsen til lagmannsretten på stedet. | - Jeg hørte et smell og et plask ¶
DN170405 Det sier meg at Trump ikke virker å tro han kan ta seg råd til å være like tøff mot Kina som hans kommentarer før han ble valgt tilsier , sier han.
BT170405 I jordbruksmeldingen som er til forhandling i Stortinget, står det at « hensynet til forbrukerne og forholdet til våre handelspartnere tilsier at det ikke vil være aktuelt å benytte handlingsrommet i WTO til å øke tollsatser ».
DN170404 Det tilsier en mer moderat boligprisvekst de kommende årene.
DB170403 Tilstanden var lenge alvorlig for debutanten, men de siste meldingene tilsier at han skal være utenfor livsfare og på bedringens vei.
DB170403 Det er ingenting som tilsier at det var beskrevet i det notatet der, sier Holand.
DA170403 - Samtidig gir vi kommunene muligheten til å bestemme at det ikke skal være tillatt med elsykkel hvis forholdene tilsier det, sa Helgesen.
DA170403 Men det er ingenting i Parisavtalen som tilsier at oljekrana bør skrus igjen, ifølge Eggum.
BT170403 NEI TIL VÅPEN : Ingenting ved trusselbildet tilsier at det er nødvendig å endre dagens bevæpningsordning.
BT170403 Ingenting ved trusselbildet tilsier at det er nødvendig å endre dagens bevæpningsordning.
AP170403 En liten hær og fravær av reservestyrker tilsier at avdelingene relativt raskt slites ned på grunn av brekkasjer, andre tekniske feil og mangler på materiellet.
AP170403 En liten hær og fravær av reservestyrker tilsier at avdelingene relativt raskt slites ned på grunn av brekkasjer, andre tekniske feil og mangler på materiellet.
SA170402 På papiret sprekt, men i likhet med flere av de nye firesylindrede motorene som havner i de store familiebilene, fremstår den som mindre heftig enn tallene tilsier .
SA170402 Korte utdrag fra slik begivenhet skal ikke være lengre enn det nyhetsformålet tilsier , og kan uansett ikke overstige 90 sekunder.
FV170402 Korte utdrag fra slik begivenhet skal ikke være lengre enn det nyhetsformålet tilsier , og kan uansett ikke overstige 90 sekunder.
DN170402 Tegn til høyere aktivitet i økonomien og høyere renter internasjonalt tilsier kanskje heller ikke lavere renter.
DB170402 - En annen grunn til den økte etterspørselen er nok at nordmenn endelig begynner å få øynene opp for hva cruise egentlig er, fremfor hva mytene tilsier - eller hva cruise en gang var, sier Rivera.
BT170402 Korte utdrag fra slik begivenhet skal ikke være lengre enn det nyhetsformålet tilsier , og kan uansett ikke overstige 90 sekunder.
AP170402 På papiret sprekt, men i likhet med flere av de nye firesylindrede motorene som havner i de store familiebilene, fremstår den som mindre heftig enn tallene tilsier .
AP170402 Korte utdrag fra slik begivenhet skal ikke være lengre enn det nyhetsformålet tilsier , og kan uansett ikke overstige 90 sekunder.
AA170401 Ingen opplysninger tilsier at bilen har vært i bruk nylig, og vi tror ikke det er tilfeldig at det er skadeverk på to biler som står ved hverandre, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.
DB170331 Lagmannsretten mener at det ikke foreligger spesielle omstendigheter som tilsier at utgangspunktet om ubetinget fengsel kan fravikes, og konkluderer med følgende i dommen : ¶
DB170331 Der fastslås dette : « Etter Riksrevisjonens mening er det sannsynlighet for at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det ».
VG170330 Utvalget drøfter spørsmålet om bevæpning også opp mot terrortrusselen, og konkluderer med at det " er lite som tilsier at forskjellen på fremskutt lagring og generell bevæpning vil være avgjørende i langt de fleste angrep.
DN170330 FBI-sjef James Comey sa i en høring nylig at FBI ikke har noen bevis som tilsier at at anklagene stemmer.
DB170330 Urkassen er, som navnet tilsier , 45mm i diameter, og skjermen på 1,39 tommer har en oppløsning på 400x400 piksler, med safirglass.
DB170330 Som navnet tilsier , kan man nemlig bytte ut flere deler av klokka - både urkassen, reima, spenner og fester, der over 4.000 kombinasjoner skal være mulig.
DB170330 Her konkluderer utvalget med at det er lite som tilsier at det vil være avgjørende forskjell på framskutt lagring ( som i dag ) og generell bevæpning i langt de fleste angrep.
DA170330 Som navnene tilsier snakker vi her om et møte mellom Napoli og Norge.
AP170330 - Nei, men alt tilsier at det skjedde i front av vogntoget.
AP170330 Mork viser til at regjeringens nye handlingsregel, som tilsier bruk av inntil 3 prosent av fondets verdi, i dag vil tilsvare 230 milliarder kroner.
AA170330 - Det er foreløpig ingenting som tilsier at det skal ha tilstøtt ham noe kriminelt.
AA170330 Dagens økonomiske situasjon tilsier at våre medlemmer kan få en økning i kjøpekraften, sier Pål N.
VG170329 Da skal man være klar over hva man gjorde, og ut i fra den dokumentasjonen vi har fått og uttalelsene fra de vi har snakket med, har vi konkludert med at det er ingenting som tilsier at han har gjort dette med vilje, sier han.
VG170329 Som, sånn som jeg ser det, tilsier at politiet må kunne agere raskt.
SA170329 - Per nå tilsier ikke noe at det skal skje med tanke på at Tom Høgli kommer tilbake, men vi ønsker å ha den muligheten, sier Johansen.
DN170329 Stiftelsen viser til en ny klimaparagraf som tilsier at selskaper kan utelukkes fra fondet dersom det står for « handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser ».
DN170329 Ferske målinger tilsier at norske utslipp innen 2020 vil ligge på 1990-nivå, sa Solberg.
DB170329 - Utviklingen tilsier at dette haster, og erfaringene fra a-krimsentrene underbygger at vi har noen Berlinmurer mellom etatene når det er snakk om informasjonsutveksling.
DA170329 All fornuft tilsier at britene må strekke seg lenger enn de har signalisert til nå, sier førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.
DA170329 - All fornuft tilsier at britene må strekke seg lenger, sier Storbritannia-kjenner.
AP170329 « Det er ikke funnet trekk ved samfunnsutviklingen som tilsier behov for at politiet bør være bevæpnet i daglig tjeneste.
AP170329 Utvalget har ikke funnet trekk i samfunnsutviklingen som tilsier behov for permanent bevæpning.
AP170329 Det foreligger heller ikke dokumentasjon som tilsier at polititjenestepersoner oftere enn før står overfor flere og / eller mer alvorlige trusselsituasjoner nå.
AP170329 » - Dagens ordning med fremskutt lagring fungerer godt, med mulighet til rask bevæpning av politiet, når trusselbildet tilsier det, skriver Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og ett av Høyres medlemmer i justiskomiteen, i en e-post til Aftenposten.
AP170329 « Det er ikke funnet trekk ved samfunnsutviklingen som tilsier behov for at politiet bør være bevæpnet i daglig tjeneste.
AP170329 Utvalget har ikke funnet trekk i samfunnsutviklingen som tilsier behov for permanent bevæpning.
AP170329 Det foreligger heller ikke dokumentasjon som tilsier at polititjenestepersoner oftere enn før står overfor flere og / eller mer alvorlige trusselsituasjoner nå.
AP170329 » - Dagens ordning med fremskutt lagring fungerer godt, med mulighet til rask bevæpning av politiet, når trusselbildet tilsier det, skriver Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og ett av Høyres medlemmer i justiskomiteen, i en e-post til Aftenposten.
AP170329 - Per nå tilsier ikke noe at det skal skje med tanke på at Tom Høgli kommer tilbake, men vi ønsker å ha den muligheten, sier Johansen.
SA170328 Det tilsier en gjennomsnittlig reallønnsvekst på godt under 1 prosent.
DN170328 Forslaget til nye retningslinjer for finanspolitikken tilsier at finanspolitikken fra 2018 blir nær nøytral, etter å ha gitt en positiv vekstimpuls over mange år, skriver Bruce.
DB170328 Vi har etterspurt nye helseopplysninger for å se om fastlegen eller andre har foretatt tester, men det har ikke kommet informasjon som tilsier at noen utredning er på gang, sier Leganger.
DB170328 - Er det noe i mors forklaring som tilsier at hun har gitt Jensen 1,3 millioner i kontanter ? spør tingrettsdommer Kim Heger.
DB170328 Den tilsier noe sterkere krone enn vi har i dag.
DB170328 - Tilsier noe sterkere krone ¶
AA170328 Det tilsier en gjennomsnittlig reallønnsvekst på godt under 1 prosent.
VG170327 Det skal ikke ha blitt funnet beviser som tilsier at Masood var kjent for britisk etterretning som en nasjonal sikkerhetstrussel.
VG170327 Det foreligger foreløpig ingen beviser som tilsier at han er tilknyttet noen terrororganisasjon.
VG170327 - Jeg har ingen bevis eller informasjonen på det nåværende tidspunkt som tilsier at han diskuterte dette med andre.
VG170327 Dette tilsier strenge straffer ».
DB170327 Jeg sa også at det er ingen resultater på undersøkelser som tilsier at skolen har utfordringer, men tallene sier ingenting om at det faktisk er det, sier Thorkildsen.
DB170327 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
DA170327 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
AP170327 Dette vil gjelde personer som innfrir krav om ny oppholdstillatelse - enten fordi men er født og oppvokst i Norge, har en sterk tilknytning til landet eller at andre menneskelige hensyn tilsier at man bør få opphold.
AP170327 Dette vil gjelde personer som innfrir krav om ny oppholdstillatelse - enten fordi men er født og oppvokst i Norge, har en sterk tilknytning til landet eller at andre menneskelige hensyn tilsier at man bør få opphold.
AP170327 Ryggmargsrefleksen tilsier da å skalke lukene til hysteriet går over.
AA170327 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
DB170326 - Forholdet er ganske enkelt at det foreligger et regelverk som tilsier at en vedtaksfredet eiendom ikke skal betale, sier han.
DA170326 Framskrivinger tilsier at det vil være åtte prosent.
DA170326 - Det reduserte tempoet i utviklingen av nye kullkraftverk tilsier at målene i Parisavtalen om en global oppvarming på under 2 grader, er innen rekkevidde, konkluderer Greenpeace, Coalswarm og Sierra Club i sin rapport.
DA170326 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
DA170326 Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB, i en pressemelding.
AA170326 Men det er foreløpig ingenting som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, sier operasjonsleder.
AA170326 Men det er foreløpig ingenting som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, sier operasjonsleder.
AA170325 Det er så langt ikke kjent hvem som sto bak luftangrepet, opplyser Abdulrahman, som legger til at det høye antall sårede tilsier at dødstallet kan stige. ( ©NTB ) ¶
VG170324 Han gikk på en smell i høyden i år, men det er lite som tilsier at han vil gjøre det igjen.
VG170324 Kvaliteten her tilsier at det i alle fall ikke har vært kjedelige år.
VG170324 - Men ingenting tilsier vel at det er mulig å snu flyttestrøm og sentralisering i Norge ?
SA170324 | UNE : - Ingenting tilsier at avslaget på asylvurderingen var feil ¶
DN170324 Forsvarsdepartementet nekter imidlertid offentliggjøre rapporten fordi den inneholder en så stor mengde ugradert og begrenset informasjon « om svakheter i sikkerhet og beredskapen mot terror, spionasje og væpnet angrep at den samlet sett tilsier en høyere gradering enn enkeltopplysningene.
DB170324 CNN skriver også at deres anslag tilsier at 26 av republikanerne i Representantenes hus kommer til å stemme nei.
DB170324 Vi har etterspurt nye helseopplysninger for å se om fastlegen eller andre har foretatt tester, men det har ikke kommet informasjon som tilsier at noen utredning er på gang, sier Leganger.
DB170324 - På veien får vi håpe at spillerne blir så gode som potensialene vi mener å se tilsier , og at de ikke bare vokser med ansvaret som blir gitt, men tar det også, skriver Dagbladets kommentator Morten Pedersen.
AA170324 Bergen tingretts vurdering av arbeidsforholdene tilsier at polakkene ikke kan regnes som fast ansatte, men at arbeidsgiver har omgått regelverket for midlertidig ansettelser, skriver nyhetsportalen.
VG170323 Både uttalelsene han har ¶ kommet med i dialoger og hvilke roller de andre han arbeidet sammen med har hatt, tilsier dette, » står det i dommen fra tingretten.
VG170323 Her har loven en regel om inhabilitet også i kurante saker, hvis « offentlige... interesser tilsier at han viker sete », fremholder Bernt.
DB170323 Årsaken til et offisielt reiseråd er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der, skriver UD.
DA170323 Departementet mener at rapporten inneholder en så stor mengde ugradert og begrenset informasjon « om svakheter i sikkerhet og beredskapen mot terror, spionasje og væpnet angrep at den samlet sett tilsier en høyere gradering enn enkeltopplysningene.
AP170323 Statsministeren understreket også at all informasjon tilsier at gjerningsmannen handlet alene.
AP170323 Statsministeren understreket også at all informasjon tilsier at gjerningsmannen handlet alene.
AA170323 - Det arbeides aktivt med å gjøre permitteringene så korte som mulig, og aktiviteten blir tatt opp igjen til normalt nivå på begge anleggene så snart råstofftilgangen tilsier det, sier han til Hitra-Frøya.
VG170322 Tidligere resultater tilsier at 18-åringen er best på grus, men også underlaget i USA skal passe ham bra.
SA170322 Retningslinjene som brukes internt kan fravikes dersom det er spesielle forhold som tilsier det, sier Storebrands hovedlege Kjetil Stien.
DN170322 Under høringen mandag understreket FBI-sjef James Comey at det ikke finnes noe som tilsier at påstanden er sann.
DN170322 President Donald Trump har tidligere tweetet at han ble overvåket av sin forgjenger, Barack Obama, men har ikke kommet med noe som helst informasjon som tilsier at påstanden i det hele tatt stemmer.
DB170322 « Summen av disse aktivitetene tilsier at Nord-Korea fortsetter å forberede tunnelene for en framtidig atomprøvespreninging.
DB170322 Problemet er bare at det ikke er noen verdens ting som tilsier at Høyres vedtak er noe annerledes på disse punktene.
BT170322 DISKUTERER : Knut Arild Hareide har allerede en avtale i boks med Erna Solberg som tilsier at byggestart for E16 skjer etter 2024.
BT170322 Retningslinjene som brukes internt kan fravikes dersom det er spesielle forhold som tilsier det, sier Storebrands hovedlege Kjetil Stien.
AP170322 Retningslinjene som brukes internt kan fravikes dersom det er spesielle forhold som tilsier det, sier Storebrands hovedlege Kjetil Stien.
VG170321 - De er ikke i en fysisk forfatning som tilsier at det vil være riktig hverken for de eller for oss, sier han.
FV170321 Retningslinjene som brukes internt kan fravikes dersom det er spesielle forhold som tilsier det, sier Storebrands hovedlege Kjetil Stien.
DB170321 Varsom.no melder om faregrad 4 av 5, som tilsier stor fare.
VG170320 - De undersøkelsene vi har gjort tilsier at hun kommer fra Norge, nærmere bestemt området Oslo/Bærum forteller arkeolog Ernst Stidsing fra Museum Østjylland.
VG170320 De to etatene har blant annet som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.
SA170320 De fire hadde nemlig et rødt kort hver fra tidligere kamper i sesongen, og regelverket tilsier at spillerne får én kamps karantene etter to røde kort.
DB170320 Vi har etterspurt nye helseopplysninger for å se om fastlegen eller andre har foretatt tester, men det har ikke kommet informasjon som tilsier at noen utredning er på gang, sier Leganger.
DA170320 Dette tilsier en årlig vekst på i gjennomsnitt 16 milliarder kroner.
DA170320 - Vår erfaring tilsier at det går veldig fint med elbiler, og at de er mer enn gode nok for drosjebransjen.
BT170320 De fire hadde nemlig et rødt kort hver fra tidligere kamper i sesongen, og regelverket tilsier at spillerne får én kamps karantene etter to røde kort.
AP170320 De fire hadde nemlig et rødt kort hver fra tidligere kamper i sesongen, og regelverket tilsier at spillerne får én kamps karantene etter to røde kort.
VG170319 Men kravet er ikke absolutt : Forbrukerrådets undersøkelser har avdekket at bransjestandard tilsier at du uansett vil få innvilget et garantikrav hvis importør ikke kan påvise årsakssammenheng mellom manglende service og feilen som har oppstått.
FV170319 - Vi har ingen opplysninger nå som tilsier at at hun kan være utsatt for noe kriminelt, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter.
DB170319 Som navnet tilsier , så er de nå ute etter å jevne ut spillefeltet som har blitt oppfattet som skjevt etter inntredenen til lavprisselskapene.
BT170319 Utviklingen i verden nå tilsier at det er klokt å gjøre Norge mindre avhengig av USA.
VG170318 Men ekstremisme kan likevel bli langt mer potent enn det antallet ekstremister tilsier fordi de bruker metoder som underminerer alle demokratiske spilleregler.
SA170318 Men det er subsidiært i forhold til lovtolkingsfeilen, som tilsier at noen begrunnelse egentlig ikke var nødvendig.
DB170318 Politiet og hovedredningssentralens opplysninger tilsier at det har vært én person om bord i båten.
DA170318 - Sett i lys at disse gutta har konkurrert i ni dager, har hatt masse venting og vanskelige forhold, vil jeg si at prestasjonene tilsier at dette er tidenes hopprenn, sa Bråthen.
BT170318 DISKUTERER : Knut Arild Hareide har allerede en avtale i boks med Erna Solberg som tilsier at byggestart for E16 skjer etter 2024.
AP170318 Utviklingen i verden nå tilsier at det er klokt å gjøre Norge mindre avhengig av USA.
SA170317 - Vi har ikke kjennskap til opplysninger som tilsier at vi vil bestride FIS' nominasjon.
FV170317 - Vi har ikke kjennskap til opplysninger som tilsier at vi vil bestride FIS' nominasjon.
DB170317 - Vi har ikke kjennskap til opplysninger som tilsier at vi vil bestride FIS' nominasjon.
DA170317 Det tilsier en økning fra 2015, ifølge regjeringen, som ikke tallfester hvor stor denne økningen har vært.
BT170317 Min utdanning og mine verdier, tilsier at det er det riktige valget.
AP170317 - Vi har ikke kjennskap til opplysninger som tilsier at vi vil bestride FIS' nominasjon.
VG170316 Jeg ser ikke noe i bildet fremover som tilsier at det skal endre seg, sier han.
SA170316 Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men tilsier at renten vil holde seg nær dagens nivå noe lenger enn tidligere anslått.
SA170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
DN170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
DN170316 Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men tilsier at renten vil holde seg nær dagens nivå noe lenger enn tidligere anslått, skriver Norges Bank i en pressemelding.
DN170316 - Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer, skriver Norges Bank i en pressemelding.
DB170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
DB170316 « Det faktum at Alexanders nærmeste familie, hans mor og hans bror, er innvilget oppholdstillatelse i Norge, samt sett hen til tiden han har bodd her, tilsier at Alexander i høy grad er tilknyttet Norge.
DB170316 « At klageren har sagt opp sin jobb i USA og ikke har noe sted å bo ved retur, tilsier ikke en annen vurdering. » - Det er strenge krav for å få en oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige eller særlig tilknytning til Norge.
DB170316 Det foretas imidlertid en vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge som tilsier at det skal gis oppholdstillatelse, selv om vilkårene for tillatelsen det er søkt om ikke er oppfylt, fortsetter hun.
DB170316 Alle partier får nøyaktig så mange parlamentarikere som andelen stemmer tilsier .
DB170316 Den normale variasjonsbredden i generell akademisk intelligens ( IQ ) tilsier en variasjon på 4 år før skolestart.
DA170316 Hjemmet ligger, som navnet tilsier , egentlig på Hovseter på Oslo Vest, men har vært i eksil på Økern en periode.
DA170316 - Det er ingenting som tilsier at ikke radarsystemene kan driftes fram til 2025 eller lenger.
BT170316 - All statistikk tilsier at noen av dere som sitter her er utsatt for det, sa hun.
AP170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer », skriver banken.
AP170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer », skriver banken.
AA170316 Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men tilsier at renten vil holde seg nær dagens nivå noe lenger enn tidligere anslått, skriver Norges Bank.
AA170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
AA170316 Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men tilsier at renten vil holde seg nær dagens nivå noe lenger enn tidligere anslått, skriver Norges Bank.
AA170316 Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer.
VG170315 « Slik min erfaring tilsier er det viktig at brukere tas med på planleggingen av systemene.
VG170315 « Økonomiske faktorer » vil si at den som stiller kausjon eller sikkerhet, har økonomi og fremtidsutsikter som tilsier at sikkerheten er betryggende, sier Hegdahl til VG.
FV170315 Anslag politikere og organisasjoner opererer med tilsier at et sted mellom hver syvende og hver tiende par i fruktbar alder sliter med å få barn.
DN170315 - De skal ikke prise lavere enn meglers objektive vurdering tilsier , påpeker hun.
DB170315 Det er heller ingen forskning som tilsier at kvaliteten blir bedre om man overfører celleprøvetaking fra lege til jordmor.
AA170315 Deretter blåste han til 0,88, noe som tilsier stigende promille.
VG170314 Det er foreløpig ingenting som tilsier at skrantesyke kan smitte til mennesker, opplyser Ytrehus.
SA170314 Det regnet noe tirsdag ettermiddag og værmeldingen tilsier det samme onsdag.
SA170314 Det regnet noe tirsdag ettermiddag og værmeldingen tilsier det samme onsdag.
SA170314 - Han har allerede egenskaper og et prestasjonsnivå som tilsier at han bør være med i denne troppen, sier Lagerbäck.
SA170314 Spissene hos Lagerbäck skal være bedre sammen enn summen av enkeltspillerne tilsier .
FV170314 - Han har allerede egenskaper og et prestasjonsnivå som tilsier at han bør være med i denne troppen, sier Lagerbäck.
FV170314 Spissene hos Lagerbäck skal være bedre sammen enn summen av enkeltspillerne tilsier .
DA170314 Det tilsier at Oljefondet skal investere mellom 30 og 50 milliarder kroner i slik teknologi.
BT170314 - Markedet og økonomien tilsier at dette er riktig beslutning.
BT170314 - Han har allerede egenskaper og et prestasjonsnivå som tilsier at han bør være med i denne troppen, sier Lagerbäck.
BT170314 Spissene hos Lagerbäck skal være bedre sammen enn summen av enkeltspillerne tilsier .
AP170314 Det borger for strammere budsjettering, men finansministeren ville tirsdag ikke garantere at oljepengebruken vil ligge under 3 prosent neste år, slik krittmerket til den nylig justerte handlingsregelen tilsier .
AP170314 Det regnet noe tirsdag ettermiddag og værmeldingen tilsier det samme onsdag.
AP170314 Det regnet noe tirsdag ettermiddag og værmeldingen tilsier det samme onsdag.
AP170314 - Han har allerede egenskaper og et prestasjonsnivå som tilsier at han bør være med i denne troppen, sier Lagerbäck.
AP170314 Spissene hos Lagerbäck skal være bedre sammen enn summen av enkeltspillerne tilsier .
AA170314 Det borger for strammere budsjettering, men finansministeren ville tirsdag ikke garantere at oljepengebruken vil ligge under 3 prosent neste år, slik krittmerket til den nylig justerte handlingsregelen tilsier .
VG170313 - Det ligger ingenting i kortene som tilsier det, sier han.
VG170313 Jensen derimot, har sagt at kjøp og salg av kjøretøy, hunder, antikviteter, ål, dykking samt sparsommelig livsstil og stor arv forklarer at han har hatt mer penger enn det hans ordinære, hvite inntekter tilsier .
VG170313 Vi ber Kommunaldepartementet undersøke om det er noen kommuner som tar mer betalt enn reglene tilsier , sier hun.
VG170313 Vi har ikke noen forklaring på hva som kan ha skjedd, og dermed ikke noe som tilsier at det er noe straffbart bak det.
VG170313 Det tilsier at det skjuler seg betydelige mørketall.
SA170313 Lite tilsier nemlig at publikum plutselig skal komme tilbake av andre årsaker.
DB170313 ¶ PENGER : Spesialenheten skal nå forsøke å sannsynliggjøre at Eirik Jensen har hatt et langt større forbruk enn lønna fra Oslo-politiet tilsier .
DA170313 Det er ikke minst hensynet til jordvernet som tilsier at nye områder på Gardermoen ikke bør legges under asfalt, mener Bondelaget.
SA170312 I tillegg har Petter Northug en CV og historikk som tilsier at han kan levere ekstremt gode resultater.
FV170312 I tillegg har Petter Northug en CV og historikk som tilsier at han kan levere ekstremt gode resultater.
DN170312 Falkenhäll peker på at det er lite i de økonomiske nøkkeltallene de siste ukene som tilsier at det er utviklingen i norsk økonomi som ligger bak kroneraset.
DB170312 Når trusselsituasjonen tilsier det, kan det tillates generell bevæpning av politiet på særlig terrorutsatte steder og objekter, vedtok Høyre i ettermiddag.
DB170312 Foruten småblanke øyne, er det lite som tilsier at Walmann og With Steen har vært lenge oppe natta i forveien.
BT170312 I tillegg har Petter Northug en CV og historikk som tilsier at han kan levere ekstremt gode resultater.
AP170312 I tillegg har Petter Northug en CV og historikk som tilsier at han kan levere ekstremt gode resultater.
VG170311 Sveinung ringte meg før jeg fikk lest emailen, og var med ydmyk i sin kommunikasjon enn hva hans svar tilsier i emailen.
VG170311 - Hvis kunnskapen fra andre land tilsier at det når fram til dem som ikke lykkes i LAR, må vi revurdere.
VG170311 - Dokumentasjon fra andre land tilsier at de som lykkes i heroinassistert behandling er de samme som lykkes i LAR, sier han.
VG170310 Men 13 - 14 prosent, som vi ligger på for tida, tilsier at det må jobbes hardere og enda mer utadrettet fram mot valget, sier han.
DN170310 Gjennomsnittet av forhåndsestimater fra 89 økonomer, hentet inn av nyhetstjenesten Bloomberg, tilsier at rapporten vil vise at det er skapt over 200.000 nye jobber i februar.
DB170310 « Summen av disse aktivitetene tilsier at Nord-Korea fortsetter å forberede tunnelene for en framtidig atomprøvespreninging.
BT170310 - All statistikk tilsier at noen av dere som sitter her er utsatt for det, sa hun.
BT170310 Flertallet tar ut kun akkurat like mye permisjon som fedrekvoten tilsier .
AA170310 Geografien tilsier jo at det er marked for syklister som gjerne vil ha litt ekstra drahjelp opp bakkene.
FV170309 Befolkningsmengden i vest tilsier at de bør ha fullverdig akuttmottak i Flekkefjord og at Sørlandet sykehus må sikre god driftskvalitet, sa Terje Bjørn Keyn til NRK.
DB170309 Mens Eiendom Norge anslår at årsveksten faller under 10 prosent mot slutten av året, tilsier SSBs prognose for 2017 nå at boligprisveksten vil bli nær 6,5 prosent i 2017.
VG170308 « Når det under utrykning eller forfølgelse er nødvendig å fravike trafikkbestemmelser, skal det alltid varsles med blinkende, blått lys, med mindre strengt tjenstlige hensyn tilsier at varsling unnlates. » | Her er Rosenborgs Bendtner-plan ¶
DN170308 Utviklingen i norsk økonomi tilsier en sterkere krone, mener økonomene i Nordea Markets.
DN170308 Stor velferdsstat tilsier høy skatt ¶ #jonasmåsvare ¶ ¶
DB170308 Slik staten ser det, er det mange ulike momenter som tilsier at Mahad har en sterk tilknytning til Djibouti.
DB170308 Vår kjennskap til relevant forskning tilsier imidlertid det stikk motsatte.
DB170308 Tilgjengelig forskning tilsier at jo mindre befatning man har med materiale som kan virke opphissende eller stimulerende på den usunne seksuelle tiltrekningen, desto svakere vil tendensen være til å handle på den.
AP170308 - Jeg kan ikke skjønne at dette er en sak med dimensjoner som tilsier det.
AA170308 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa til NTB i februar at sikkerhetssituasjonen og migrasjonssituasjonen tilsier at det ikke er naturlig å oppheve grensekontrollen nå.
AA170308 Foreløpig tilsier alle indikatorer at det er naturlig å fortsette, sa Amundsen.
VG170307 All erfaring tilsier at høye marginalskatter på midlere inntekter vil føre til redusert arbeidstilbud blant barnefamiliene, og da særlig blant mødre.
VG170307 Det er ingenting jeg kjenner til, som tilsier at ressurssituasjonen er blitt bedre.
SA170307 I tillegg har Trump signalisert en politikk som tilsier økt amerikansk oljeutvinning.
DB170307 De har alle et slagvolum på to liter, med unntak av innstegsmotoren 1.5 TSI Evo - som navnet tilsier på halvannen liter.
DB170307 Men det er ikke framkommet opplysninger som tilsier at det er snakk om overtramp som kvalifiserer til betegnelsen « sosial dumping ».
AA170307 Kunnskap fra fagmiljøet tilsier at mange trenger støtte og veiledning som nybakte foreldre, og vi vet i dag at en tidlig trygg tilknytning betraktes som en beskyttelsesfaktor hva angår barnets helse.
SA170306 Bredden og fysikken og farten i dette Oilers-laget tilsier at det kan gå hele veien til NM-gull.
DB170306 UNEs vedtak anfører at forklaringen om reisen til Norge tilsier at Mahad har løyet.
AP170306 Bredden og fysikken og farten i dette Oilers-laget tilsier at det kan gå hele veien til NM-gull.
AA170306 LO og NHO er enige om at utfordringene norsk økonomi står overfor, tilsier et moderat lønnsoppgjør.
VG170305 - Gjennomslagene tilsier ikke at vi skal angre, men det er helt klart at det hadde vært bedre med Venstre i regjering enn en regjering som av og til går til arbeiderpartiet og lager dårlige løsninger, sier Skei Grande.
AP170305 Unicefs talsperson i Irak, Sharon Behn Nogueira, sier til Aftenposten at de har informasjon som tilsier at det er lite mat i Vest-Mosul, og at det trolig vil bli verre.
AA170304 - Nominasjonskomiteen har gjort en god jobb, men demokratiet tilsier at det er lov å komme med andre innspill.
DN170303 - Arbeidsmarkedet så langt tilsier at det går veldig smått foreløpig i fastlandsøkonomien.
BT170303 - Vi har opplysninger som tilsier at han sannsynligvis oppholder seg i Bergen, sier Andersen.
AA170303 Naturvernforbundet mener lovforslaget fra Klima- og miljødepartementet er et hastverksarbeid, at det er dårlig utredet og at det snur opp ned på kunnskapsgrunnlaget som tilsier sterkere vern for jerv, ulv og bjørn i norsk natur.
DB170302 - Det er ting ved den videoen som tilsier at Norges Håndballsforbund sine verdier, som begeistring, innsatsvilje, respekt, fairplay, ikke helt er å se her og at de kan prøve å gjøre en bedre innsats, sier Stegavik.
VG170301 Både handlingene han har utført, og planene han har redegjort for i sitt manifest, tilsier et fortsatt strengt regime.
FV170301 Hvorfor de forlot stedet er fortsatt ukjent, men det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe mistenkelig, sier Hyberg. 03811-tipser ¶ | - Folk på samme alder som meg kan se like langt tilbake som framover.
DN170301 Dette tilsier en etterlevelsesrate i kuttavtalen på 94 prosent, og at den høye etterlevelsen er takket være Saudi-Arabia, mens andre land ligger betraktelig bak.
DN170301 De trekker også frem at Russland har redusert oljeproduksjonen med 124.000 fat per dag, sammenlignet med referansenivået, noe som tilsier at de er på god vei mot å nå sine forpliktelser.
DN170301 Prisingen tilsier nå en sannsynlighet på 78 prosent for en renteheving fra sentralbanken allerede ved rentemøtet i mars.
DB170301 På grunn av den åpenbare plassmangelen på forsiden, skal fingeravtrykksleseren være flyttet til baksiden av telefonen, og her er det enkelte lekkasjebilder som tilsier at denne får en litt snodig plassering - ved siden av kameraet : ¶
DB170301 Videre pekes det på at verken politi eller forsvar, sammen eller hver for seg, « vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når trusselsituasjonen tilsier det ».
BT170301 En er heller ikke kjent med andre forhold som tilsier at hun har en særlig interesse i sakens utfall », skriver riksadvokaten, og viser videre til at førstestatsadvokaten ikke har noen tilknytning til partiet Høyre.
BT170301 Sterke samfunnsmessige hensyn tilsier derfor omfattende sikkerhetstiltak, mener dommerne.
AP170301 Sterke samfunnsmessige hensyn tilsier derfor i utgangspunktet at det blir benyttet omfattende sikkerhetstiltak under soningen til Breivik », skriver de i dommen.
AP170301 Dommerne mener det er behov for å beskytte ham mot vold ved fellesskap med andre innsatte og slår fast at sterke samfunnsmessige hensyn tilsier omfattende sikkerhetstiltak under soningen til massedrapsmannen.
VG170228 Ungdom flest har det imidlertid bra, og det er lite som tilsier at dagens ungdom har det verre enn tidligere generasjoner om vi ser på rapporten laget av Ungdata.
VG170228 Målet til Samsung med Galaxy Book å gi deg både en god bærbar PC og et godt nettbrett, og førsteinntrykket vårt tilsier at de har klart det.
DB170228 Det hvite hus har ikke tilbakevist lekkasjene som tilsier at Trump åpner for å la ulovlige innvandrere med nogenlunde plettfri vandel få bli i landet, men visepressesjef Sarah Huckabee Sanders, sier hun ikke var tilstede under møtet tirsdag og dermed heller ikke kan bekrefte det.
DB170228 Statistikken tilsier derfor at automatisk delt foreldreansvar er et viktig virkemiddel for beskytte barn mot psykiske lidelser.
VG170227 - Vi har jobbet lenge med en avtale som kan innebære benådning eller soningsoverføring, og at det plutselig kan ha skjedd noe som tilsier at nå er dette klart, er ikke meg bekjent, sier han.
VG170227 Han mener hensynet til de overgrepsdømtes sikkerhet tilsier at de bør skjermes fra øvrige innsatte.
DB170227 I vurderinga ligger jo hele pakken, trening, forberedelse, er det noe som tilsier at det blir for mye ?
DA170227 Han mener hensynet til de overgrepsdømtes sikkerhet tilsier at de bør skjermes fra øvrige innsatte.
BT170227 Han mener hensynet til de overgrepsdømtes sikkerhet tilsier at de bør skjermes fra øvrige innsatte.
AP170227 Når det gjelder hans svært begrensede mulighet til å kommunisere med omverdenen, kom tingretten derimot til at hans ekstremistiske grunnsyn og faren for at han skal spre sin ideologi og forsøke å etablere et terrornettverk tilsier en svært streng kontroll.
AP170227 Han mener hensynet til de overgrepsdømtes sikkerhet tilsier at de bør skjermes fra øvrige innsatte.
AA170227 Han mener hensynet til de overgrepsdømtes sikkerhet tilsier at de bør skjermes fra øvrige innsatte.
VG170226 Politiet har en holdning som tilsier at det i utgangspunktet ikke er aktuelt å ta seg inn i et kirkerom og pågripe noen som har bedt om vern, sier Bøen.
SA170226 Det er ingenting i området som tilsier at akkurat denne natten skulle bli spesielt travel, mener operasjonslederen.
SA170226 - Det er ingenting som tilsier det, men vi får vente til den medisiske rapporten kommer, svarer Romøren.
FV170226 Men hennes sykdomstilstand tilsier at hun ikke klarer å finne veien tilbake.
DB170226 Jeg har ikke gjort tegneren noe som tilsier at han skal hevne seg på meg på en slik måte, sier Benny Borg til Dagbladet.
AP170226 - Det er ingenting som tilsier det, men vi får vente til den medisiske rapporten kommer, svarer Romøren.
AA170226 Det er ingenting i området som tilsier at akkurat denne natten skulle bli spesielt travel, mener operasjonslederen.
VG170223 Lovverket slår imidlertid fast at adgangen skal benyttes når vilkårene er til stede, med mindre særlige forhold tilsier noe annet.
VG170223 Advokaten mener flere forhold tilsier at Politidirektoratet og politidirektøren bør erklæres inhabile.
DN170223 I beslutningen fra Høyesterett kommer det frem at anke ikke slipper inn fordi « verken avgjørelsens betydning... eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett ».
DB170223 Heller ikke han kan si hvor Mahad kommer fra, men han sier at han aldri har opplevd noe som tilsier at Mahad ikke har snakket sant om sin somaliske bakgrunn. 13 punkter staten og Mahad ( 30 ) krangler om Dagbladet Pluss ¶ | 85 år gammel mann funnet død i sjøen ved Os ¶
DB170223 Erfaringene fra Storbritannia og USA tilsier at ingenting kan sies med sikkerhet.
DA170223 Imaget tilsier at dette er et merke for dem som har dobbeltgarasje og hus med egen salong.
AA170223 Og det er ingenting som tilsier at de ikke mener alvor.
VG170222 Utviklingen i markedet tilsier at vi forhåpentligvis ved anskaffelse av nye biler, vil kunne velge biler i nullutslipps- eller lavutslippsklasse.
DN170222 Sett fra et norsk ståsted betyr det faktum at kronen er overvurdert mot en annen valuta at den aktuelle valutaen fremstår som rimeligere enn den anslåtte nøytralkursen tilsier .
AP170222 « Det er etter rettens syn ikke noe i bevisførselen som tilsier at det skulle være mulig for tiltalte å oppdage fotgjengeren før hun faktisk gjorde.
AP170222 I utgangspunktet tilsier dette en straff på fire og et halvt års fengsel, skriver Borgarting lagmannsrett i dommen.
AA170222 Det er fint lite som tilsier at det er mer berettiget å bruke tvang i Ytre Namdal enn i en rekke andre kommuner i Trøndelag.
SA170221 Du får altså mye mer rabatt enn boksenes feilmargin tilsier .
SA170221 - Ingenting tilsier at det er blitt enklere å bli god, men mulighetene er flere til å kunne bli lagt merke til i yngre alder.
FV170221 - Ingenting tilsier at det er blitt enklere å bli god, men mulighetene er flere til å kunne bli lagt merke til i yngre alder.
BT170221 - Ingenting tilsier at det er blitt enklere å bli god, men mulighetene er flere til å kunne bli lagt merke til i yngre alder.
AP170221 De to etatene har som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.
AP170221 Men allerede nå konstaterer NSB at det blir færre avganger enn selv disse rutene tilsier .
AP170221 Selv om den bebudede eksterne granskningen fortsatt lar vente på seg, tilsier realitetene i saken at svikten ligger hos Renovasjonsetaten.
AP170221 - Ingenting tilsier at det er blitt enklere å bli god, men mulighetene er flere til å kunne bli lagt merke til i yngre alder.
AA170221 Som navnet tilsier - Eggs Benedict står selvsagt på menyen, det samme gjør pannekaker og arme riddere.
AA170221 Du får altså mye mer rabatt enn boksenes feilmargin tilsier .
SA170220 Og vi har erfaringer som tilsier at det kan gå skikkelig dårlig ved retur.
DN170220 Sett fra et norsk ståsted betyr det faktum at kronen er overvurdert mot en annen valuta at den aktuelle valutaen fremstår som rimeligere enn den anslåtte nøytralkursen tilsier .
DN170220 De åtte andre valutaene fremstår dermed i større eller mindre grad som dyrere enn den anslåtte nøytrale kursen tilsier .
DN170220 DNB Markets skriver at lønnsomheten i deler av industrien har vært god som følge av en lav krone og at det tilsier at lønnsglidningen kan trekke litt opp i år fra det som ble antatt for fjoråret.
DB170220 Og som tittelen tilsier , så er det altså gode relasjoner på jobben som er avgjørende for både trivsel og det å prestere i jobbsammenheng.
DB170220 Tradisjonen tilsier at dronning Elizabeth er vertskap.
DB170220 At lovlig jakt på rovdyr kan ha en konfliktdempende funksjon er enda mer utenkelig, fordi - som hun skriver - « de lokale bøndenes og jegernes protestmarsjer tilsier tvert imot at mange ikke ønsker en forvaltning, med mindre forvaltning her sees synonymt med utryddelse ».
DA170220 Det er ingenting i spillet til Leicester som tilsier at de plutselig skal finne tilbake til fjorårsformen heller, og med tanke på at verken Ranieri eller hans menn har vært involvert i en nedrykksstrid i Premier League kan det bli helt avgjørende.
DA170220 Alt tilsier braktap, men Leicester kan fortsatt vinne Champions League og rykke ned fra Premier League.
BT170220 Du får altså mye mer rabatt enn boksenes feilmargin tilsier .
AP170220 For logikken overfor tilsier strengt tatt at all statlig virksomhet bør ligge i Oslo.
VG170219 Og båndene er totalt avhengige av at USA tar den lederrollen som nasjonens størrelse og enorme militærmakt tilsier .
VG170218 All erfaring i disse politiske turbulente tider tilsier at meningsmålinger bør brukes med stor forsiktighet.
DB170218 På den annen side er det ingenting som tilsier at nettop disse byene har noen kunnskapsmessige fortrinn eller utviklingsmuligheter innenfor de aktuelle faglige områdene.
DA170218 Et enkelt regnestykke basert på det, tilsier cirka 100 til.
VG170217 - Vi har ingen opplysninger som tilsier at det skal være fare for tredjeperson i forbindelse med disse gjerningspersonene, sier Nordve.
DB170217 Retten fant imidlertid ingen omstendigheter som de mener tilsier bruk av samfunnsstraff eller deldom for Sharif.
DB170217 De lokale bøndenes og jegernes protestmarsjer tilsier tvert imot at mange ikke ønsker en forvaltning, med mindre forvaltning her sees synonymt med utryddelse, i tråd med måten begrepet har vært anvendt på i den siste tids debatt, fra ulvemotstanderes side.
DA170217 Samtidig kom retten til at innholdet i eposten opp mot tid, sted og situasjonen den ble skrevet i, samlet sett tilsier at straffbarhetsvilkårene ikke er oppfylt og at 66-åringens skulle frifinnes.
VG170216 - Jeg kjenner ikke til noen seriøs forskning som tilsier at astmamedisin er prestasjonsfremmende.
DN170216 Men det er riktig å justere tallet fra fire til tre, når all analyse tilsier at fire prosent avkastning er urealistisk, sier Støre.
DN170216 Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning.
DB170216 Hovedkonklusjonene rundt bruken av forstøver på det norske landslaget kan vel oppsummeres med at man har lite forskning som tilsier at det fungerer, men at det ikke er skadelig eller ulovlig, og at det derfor heller ikke er noen grunn til å slutte med den.
AP170216 Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning, sier hun.
VG170215 Dermed tilsier beregningene til Hordnes at de sammenlignbare driftsinntektene for 2014 endte på 43,3 millioner, ikke 47.
VG170215 Uansett tilsier ikke det at et unnskyldelig og ulykkelig kvalitetssikringsbrudd skal behandles på samme måte som en som driver bevisst juks, selv om utestengelsestiden settes litt lavere.
VG170215 Men dette tilsier ikke at de grunnleggende rettssikkerhetsprinsippene ikke skal ivaretas.
VG170215 Men et sannsynlig scenario tilsier at Vesten splittes i to : Et høyreautoritært USA, trolig med Theresa May og Vladimir Putin på slep, vil støte an mot et revitalisert EU.
FV170215 Opplysninger i saken tilsier at mannen kan ha vært borte siden høsten 2016, ifølge Krogstad.
FV170215 Og ifølge politiet tilsier opplysninger i saken at mannen kan ha vært borte siden høsten 2016.
DB170215 I den nyeste dommen skriver tingretten at det « ikke er opplysninger i saken som tilsier at han i dag står i fare for forfølgelse fra militsen ved retur til hjemlandet ».
AP170215 fordi den statlige støtteordningen tilsier at det lønner seg å bygge nytt.
AP170215 Opplysninger i saken tilsier at mannen kan ha vært borte siden høsten 2016, ifølge Krogstad.
AP170215 Og ifølge politiet tilsier opplysninger i saken at mannen kan ha vært borte siden høsten 2016.
AA170215 - Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale foretaksstraff mot HMR.
AA170215 - Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale foretaksstraff mot HMR.
AA170215 Denne lokaliseringen har et relativt langsiktig tidsperspektiv, men instituttets nære samarbeid med resten av NTNU tilsier at også Institutt for lærerutdanning bør plasseres sentralt på Gløshaugen.
VG170214 For utøveren er forskjellen enorm, og det er ikke så lett å se de prinsipielle argumentene mot å innføre mulighet for å idømme tre, seks eller ni måneders straff, dersom de konkrete forholdene tilsier at det er det rimeligste utfallet.
VG170214 I et slikt klima er det ikke mye som tilsier gode lønnsoppgjør.
SA170214 I forrige kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.
FV170214 I forrige kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.
DN170214 - Geopolitisk oppstår det et maktvakuum, og det er nærmest en fysisk lov som tilsier at andre da vil fylle det tomrommet USA etterlater seg.
DN170214 Det tilsier at Nabobil.no verdsettes til 54,95 millioner kroner.
DB170214 Likevel ble det i går lagt ut en pressemelding fra Eurovision som tilsier at det enda er mye uklarheter forkant av finalen.
BT170214 I forrige kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.
AP170214 Mannen har ikke vært borti noen type kriminalitet tidligere som tilsier at han er farlig, sier fangens forsvarer, advokat Øivind Sterri.
AP170214 - Vi har ingen opplysninger som tilsier at mannen skal være farlig.
AP170214 I forrige kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.
AA170214 Mannen har ikke vært borti noen type kriminalitet tidligere som tilsier at han er farlig, sier fangens forsvarer, advokat Øivind Sterri, til NRK. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Mannen har ikke vært borti noen type kriminalitet tidligere som tilsier at han er farlig, sier fangens forsvarer, advokat Øivind Sterri, til NRK.
AA170214 Når Helleland har fått råd som tilsier at kontoret burde legges til Vestlandet, og velger ikke å følge disse rådene, så har hun et forklaringsproblem, sier Christensen til BT.
SA170213 I forrige uke slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier et tettere samarbeid med nordiske naboland og Tyskland.
SA170213 Fredag kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.
FV170213 Fredag kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.
DB170213 Fredag kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.
DB170213 Estimater tilsier at på verdensbasis er omkring 2 milliarder passord på avveie som stammer fra slike innbrudd og siden dette i første rekke handler om internasjonale nettsider ( Adobe, Dropbox, LinkedIn, MySpace, Tumblr, Yahoo ) rammes nettbrukere i alle land likt, forteller Hannemyr.
BT170213 I forrige uke slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier et tettere samarbeid med nordiske naboland og Tyskland.
BT170213 Fredag kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.
AP170213 Fredag kom avgjørelsen fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som tilsier 13 måneders dopingutestengelse for Johaug.
AA170213 - Våre beregninger tilsier at vi vil motta et enda høyere antall søkere fra Syria og andre flyktningland i løpet av 2017, slik at det totale antallet søknader kan komme opp mot 9.000, sier direktør Terje Mørland i NOKUT.
AA170213 I forrige uke slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier et tettere samarbeid med nordiske naboland og Tyskland.
VG170212 På formiddagen tilsier været at det kan bli nye utsettelser før de to gjeveste fartsøvelsene blir gjennomført.
SA170212 Det var godt oppmøte på Brann Stadion i 2016-sesongen, men ikke så bra som det offisielle tallet tilsier .
DB170212 All kunnskap tilsier at dårligere muligheter til familieplanlegging vil føre til flere aborter.
BT170212 Det var godt oppmøte på Brann Stadion i 2016-sesongen, men ikke så bra som det offisielle tallet tilsier .
AP170212 Det var godt oppmøte på Brann Stadion i 2016-sesongen, men ikke så bra som det offisielle tallet tilsier .
AA170212 Vår erfaring fra andre land tilsier imidlertid at dette vil utvikle seg.
DB170211 Markedsbalanse tilsier ca 2000.
SA170210 Når regelverket tilsier at 12 måneders utestengelse er minimum for en utøver som har et anabolt steroid i urinen, uansett mengde eller grad av skyld, så har Domsutvalget rett og slett lagt på en måned fordi Johaug kunne ha dobbeltsjekket hva den famøse leppekremen inneholdt.
FV170210 Når regelverket tilsier at 12 måneders utestengelse er minimum for en utøver som har et anabolt steroid i urinen, uansett mengde eller grad av skyld, så har Domsutvalget rett og slett lagt på en måned fordi Johaug kunne ha dobbeltsjekket hva den famøse leppekremen inneholdt.
BT170210 Midtgaard understreker at usikkerheten tilsier at det vil bli tatt i bruk permitteringer i tillegg til oppsigelser.
BT170210 De ble løslatt etter avhør, og det er ifølge politiet ingenting som tilsier at de to har noen tilknytning til radikaliserte miljøer.
BT170210 Når regelverket tilsier at 12 måneders utestengelse er minimum for en utøver som har et anabolt steroid i urinen, uansett mengde eller grad av skyld, så har Domsutvalget rett og slett lagt på en måned fordi Johaug kunne ha dobbeltsjekket hva den famøse leppekremen inneholdt.
AP170210 - Utsiktene framover tilsier en mye lavere avkastning, og dessuten er jo også fondet langt større.
AP170210 Når regelverket tilsier at 12 måneders utestengelse er minimum for en utøver som har et anabolt steroid i urinen, uansett mengde eller grad av skyld, så har Domsutvalget rett og slett lagt på en måned fordi Johaug kunne ha dobbeltsjekket hva den famøse leppekremen inneholdt.
AA170210 - Utsiktene framover tilsier en mye lavere avkastning, og dessuten er jo også fondet langt større.
VG170209 Erfaring tilsier at det i virkeligheten ender på en tredel, altså 30 for Norges del.
VG170209 Det tilsier resultatene både i vinter og i fjor.
VG170209 Konteksten - og det vi vet om Westergaards intensjon - tilsier at dette er en rimelig analyse.
VG170209 - Det er ideelt sett et ønske om å nå dit når man sikkerhetssituasjonen tilsier det, men der er vi ikke nå.
SA170209 Det er ikke noe som tilsier at MMA vil oppnå en slik posisjon.
DB170209 Vi gir den guidingen vi mener solvenssituasjonen i dag tilsier , sier Grefstad.
DB170209 I retten mente jentas forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, at FNs barnekonvensjon tilsier at det ikke kan idømmes forvaringsstraff.
DB170209 Forbrytelsene han står tiltalt for tilsvarer lovens strengeste straff, men forarbeidene til straffelovens bestemmelse om formildende omstendigheter tilsier inntil en halvering.
DB170209 Den moralske forpliktelsen tilsier heller at vi bør bruke mer av fellesskapet midler på denne gruppen i sin helhet.
DB170209 At Waal har vært negativ til heroin i behandling i flere tiår, tross stadig mer kunnskap som tilsier at heroin virker, bør gjøre oss varsomme med å stole på denne spekulasjonen.
DA170209 Flere andre utviklingstrekk tilsier også at det går mot tilspissing i Midtøsten.
DA170209 I delingsromantikkens verden « frigis ressurser » gjennom Uber og Airbnb, mens de langt tøffere realitetene tilsier at spesielt de to nevnte firmaene støvsuger verdens markeder for milliarder på bekostning av taxiselskaper og hoteller.
DA170209 » UDI vil at departementet revurderer dagens praksis som tilsier at ingen personer med begrenset oppholdstillatelse blir bosatt : ¶
DA170209 » UDI vil at departementet revurderer dagens praksis som tilsier at ingen personer med begrenset oppholdstillatelse blir bosatt : ¶
BT170209 Det er ikke noe som tilsier at MMA vil oppnå en slik posisjon.
AP170209 - Sikkerhetssituasjonen og migrasjonssituasjonen tilsier at det ikke er naturlig å oppheve grensekontrollen nå, og at vi da fortsetter i tre måneder til.
AP170209 - Men foreløpig tilsier alle indikatorer at det er naturlig å fortsette, sier statsråden.
AP170209 Videre står det i dommen : « Etter mitt syn tilsier alle disse forholdene ved drapshandlingen- særlig planleggingen, gjennomføringsevnen og det spesielle motivet - en fare for gjentagelse av lignende handlinger.
AP170209 Da fastlegeordningen ble innført i 2001 falt ventetidene radikalt, og pasientene fikk nettopp det ordningens navn tilsier - en fast lege.
AP170209 Det er ikke noe som tilsier at MMA vil oppnå en slik posisjon.
AA170209 - Sikkerhetssituasjonen og migrasjonssituasjonen tilsier at det ikke er naturlig å oppheve grensekontrollen nå, og at vi da fortsetter i tre måneder til.
AA170209 - Men foreløpig tilsier alle indikatorer at det er naturlig å fortsette, sier statsråden.
AA170209 - Sikkerhetssituasjonen og migrasjonssituasjonen tilsier at det ikke er naturlig å oppheve grensekontrollen nå, og at vi da fortsetter i tre måneder til.
AA170209 - Men foreløpig tilsier alle indikatorer at det er naturlig å fortsette, sier statsråden.
AA170209 Erfaring fra andre byer tilsier at bussene er undermotorisert, har dårlig fremkommelighet på vinterføre, de har tekniske problemer og kan ikke rygges når de står i sving.
AA170209 Antall sitteplasser i bussene er 55, hvilket i Trondheim tilsier 75 ståplasser.
VG170208 KALDT OG TØRT VÆR : Varselet for de kommende seks ukene tilsier mye pent vintervær, men ikke så mye snø.
VG170208 mars ) : Sterkt tørt signal for Skandinavia - 80 prosent av prognosene tilsier tørr uke.
VG170208 februar ) : 65 prosent av prognosene tilsier at lavtrykkene nå legger seg i en sørlig bane.
SA170208 Sikkerheten : - Vi har ikke sett noe som tilsier at vi ikke kan fortsette besparelsene, så lenge vi gjør det på en skikkelig måte og en bunn ærlig måte, sier konsernsjef Eldar Sætre til Aftenbladet.
DN170208 Videre opplyser de at forventet utvikling i solvensmargin tilsier en gradvis økning i utbyttegrad utover dette fra 2018.
DB170208 En tommelfingerregel, utviklet av den nylig avdøde økonomen Anthony Atkinson, tilsier at om borgerlønnen f.eks. skal utgjøre 30 prosent av gjennomsnittsinntekten og andre offentlige utgifter er antatt å kreve en skattesats på 20 prosent, må samlet skattesats være 50 prosent. 30 prosent av gjennomsnittsinntekten er i dag på omtrent 110 000 kroner, som tilsvarer gjennomsnittlig mo
DA170208 - Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan legge inn anbud på for eksempel drift av sykehjem her i byen.
AA170208 Den forventede utviklingen i den såkalte solvensmarginen - betalingsevnen - tilsier dessuten at utbyttegraden gradvis økes fra 2018.
DB170207 Ifølge Finansavisen tilsier Nordeas prognoser at kronen har styrket seg til 8,70 mot euro ved utgangen av første halvår og til 8,50 ved utgangen av året.
DB170207 Politiet understreker samtidig at de « på nåværende tidspunkt ikke har noen opplysninger som tilsier at konflikten har hatt med guttenes etnisitet å gjøre ».
BT170207 Ingenting tilsier at noen som har røykt marihuana en helg eller to, utgjør en trafikkfare.
BT170207 DOBBELTSTRAFF : Ingenting tilsier at noen som har røykt marihuana en helg eller to, utgjør en trafikkfare.
AA170207 Det er ikke noe som tilsier at det skal skje endringer i planen som kommer i konflikt med tidligere høringer, sa Aassved Hansen.
DN170206 Blant annet kan tapte arbeidsplasser i oljenæringen og politisk turbulens som følge av flyktningkrisen ha påvirket tilfredsheten, i likhet med at mange er kritiske til hvordan småpartiene KrF og Venstre presser regjeringen og får større makt enn partistørrelsen tilsier .
DN170206 Blant annet kan tapte arbeidsplasser i oljenæringen og politisk turbulens som følge av flyktningkrisen ha påvirket tilfredsheten, i likhet med at mange er kritiske til hvordan småpartiene KrF og Venstre presser regjeringen og får større makt enn partistørrelsen tilsier .
AA170206 Blant annet kan tapte arbeidsplasser i oljenæringen og politisk turbulens som følge av flyktningkrisen ha påvirket tilfredsheten, i likhet med at mange er kritiske til hvordan småpartiene KrF og Venstre presser regjeringen og får større makt enn partistørrelsen tilsier .
SA170204 Alle sannsynlighet tilsier det, sier Hebæk.
FV170204 Alle sannsynlighet tilsier det, sier Hebæk.
DB170204 « Formuleringen " kunstverk " tilsier at det kunstneriske uttrykket dreier seg om en enkeltgjenstand, og ikke om serier med samlegjenstander.
BT170204 TRENGS FLERE : Normtallene tilsier at det bør være én helsesøster per 300 barneskoleelever, én helsesøster per 550 ungdomsskoleelever, og én helsesøster per 800 elever i videregående.
BT170204 Normtallene tilsier at det bør være én helsesøster per 300 barneskoleelever, én helsesøster per 550 ungdomsskoleelever, og én helsesøster per 800 elever i videregående.
BT170204 Jeg tror ikke det er riktig at normtallene for helsesøstre i den videregående skolen skal være så mye lavere enn for barneskolen - andre behov og oppgaver tilsier ikke at det er mindre behov eller færre oppgaver.
BT170204 TRENGS FLERE : Normtallene tilsier at det bør være én helsesøster per 300 barneskoleelever, én helsesøster per 550 ungdomsskoleelever, og én helsesøster per 800 elever i videregående.
BT170204 Normtallene tilsier at det bør være én helsesøster per 300 barneskoleelever, én helsesøster per 550 ungdomsskoleelever, og én helsesøster per 800 elever i videregående.
BT170204 Jeg tror ikke det er riktig at normtallene for helsesøstre i den videregående skolen skal være så mye lavere enn for barneskolen - andre behov og oppgaver tilsier ikke at det er mindre behov eller færre oppgaver.
BT170204 Alle sannsynlighet tilsier det, sier Hebæk.
AP170204 Alle sannsynlighet tilsier det, sier Hebæk.
VG170203 - Her er det også nok store mørketall, noe som tilsier at innsideproblematikken er høyst reell, sier Haugstøyl til VG.
VG170203 Erfaringene der ifra tilsier at det er nødvendig for at også Norge skal kunne ivareta nasjonens sikkerhet.
DN170203 Opec-medlemmene har selv uttalt at kuttene nærmer seg en million fat per dag, i kontrast til Bloomberg-estimatene som tilsier at januarkuttene kun utgjør 60 prosent av avtalene.
DB170203 Sistnevnte er en lokal spesialitet, og det faste, hvite kjøttet smaker langt bedre enn hva den sylkvasse underbitte kjeven tilsier .
AA170203 Utfordringene hos disse pasientene tilsier at det vil være økt behov for sykepleiere for å ta seg av stadig mer komplekse diagnosebilder og kompliserte omsorgsbehov.
AA170203 Det gjør låtene en smule flatere live enn utgangspunktet tilsier .
FV170202 - Det er ingenting som tilsier at dette er noe annet enn en ren ulykke.
DN170202 Opec-medlemmene har selv uttalt at kuttene nærmer seg en million fat per dag, i kontrast til Bloomberg-estimatene som tilsier at januarkuttene kun utgjør 60 prosent av avtalene.
DN170202 Omdals anslag tilsier at den gjennomsnittlige økningen i antallet aktive oljerigger fra 2016 til 2017 vil føre til en produksjonsøkning på 300.000 fat per dag.
BT170202 Faktum, eller evidensbasen, tilsier at PPT ikke fører til bedre læringsutbytte.
AA170202 Dette til tross for at anbefalt standard for nye norske motorveger med mye trafikk tilsier 110 km/t.
AA170202 - Det er ingenting som tilsier at dette er noe annet enn en ren ulykke.
SA170201 Gjennom 18 år som landslagstrener har han vist at han kan skaffe resultater som er bedre enn det spillermateriellet tilsier .
FV170201 Gjennom 18 år som landslagstrener har han vist at han kan skaffe resultater som er bedre enn det spillermateriellet tilsier .
DN170201 Faren for finansielle ubalanser fører gjerne til at sentralbanken må holde renten høyere enn den realøkonomiske utviklingen tilsier , noe som ofte beskrives som å lene seg mot vinden.
DN170201 Min erfaring med den russiske ambassaden i Oslo tilsier at den avgjørelsen er tatt i Moskva - og at ambassaden ikke ønsker noe sånt, sier Kolstø, og legger til : ¶
DN170201 Det er ikke noe som tilsier at ikke vi skal klare det, sier Lind.
DN170201 Det er ikke noe som tilsier at ikke vi skal klare det, sier Lind.
DB170201 Så langt har ikke politiet sagt noe om hva de mener er 27-åringens motiv for angrepet, men det er noen omstendigheter som tilsier at Bissonnette hadde planlagt angrepet i lengre tid.
DB170201 Som navnet tilsier eid av Trump-familien, i likhet med Trump Golf Courses og Trump Winery. 14.
DB170201 Kennedy er som alderen tilsier , moden for pensjon, men visstnok bekymret for at den balansen han har bidratt til å opprettholde, skal forrykkes.
DB170201 Feilmarginen for de varmeste årene har et lite overlapp, som tilsier en liten sannsynlighet for at virkeligheten ikke er stokket helt likt som estimatene.
BT170201 Gjennom 18 år som landslagstrener har han vist at han kan skaffe resultater som er bedre enn det spillermateriellet tilsier .
AP170131 Hvis straffen ender med 12 års fengsel, tilsier det åtte år bak murene.
AP170131 - Forarbeidene til straffelovens bestemmelse om strafferbatt tilsier at det ikke gis mer enn 50 prosent rabatt, sier de Vibe.
SA170130 - Vi har erfaring som tilsier at det beste er å ta dem ut.
FV170130 - Siktedes helsetilstand og opplysninger i saken tilsier at en må avklare hans psykiske helsetilstand i gjerningsøyeblikket, sier Rand og opplyser at 32-åringen nå er ivaretatt av helsevesenet.
DB170130 Om Trump og hans mannskap vil respektere « Ett-Kina»-politikken, som tilsier at Taiwan er del av Beijings domene, er slett ikke hogget i stein.
AP170130 - Vi har erfaring som tilsier at det beste er å ta dem ut.
DN170129 Gregersen i Selvaag Bolig tror det er lite som tilsier at bruktmarkedet ikke vil klare å absorbere de « nye » bruktboligene som vil komme for salg i takt med at nye boliger blir innflyttingsklare.
AP170129 Mekanisk rebalansering tilsier da at fondet selger aksjer til god pris og omplasserer pengene til langsiktige rentepapirer med svært lav forventet avkastning.
AP170129 Mekanisk rebalansering tilsier da at fondet selger aksjer til god pris og omplasserer pengene til langsiktige rentepapirer med svært lav forventet avkastning.
BT170128 Ingenting tilsier at det virker.
BT170128 Ingenting tilsier at det virker.
SA170126 De skulle slått Bærum og de skulle slått Ammerud nå nylig, så de er et bedre lag enn tabellen tilsier , advarer Webb.
DB170126 Det må samles på slutten, og løypen tilsier at det kan gå en liten gruppe på slutten.
DB170126 Som navnet tilsier hjelper utvalget forbrukere, både deg som har kjøpt noe fra en butikk ( forbrukerkjøpsloven og angrerettloven ), og deg som har kjøpt noe fra en privatperson på for eksempel Finn.no ( kjøpsloven ). fikk hjelp : ¶
DB170126 - Er det forhold som avdekkes som tilsier at vi må følge opp tilskuddsmottakere, så gjør vi det.
AP170126 De skulle slått Bærum og de skulle slått Ammerud nå nylig, så de er et bedre lag enn tabellen tilsier , advarer Webb.
SA170125 Kanskje har Johaugs advokat rett i at den allmenne rettsfølelsen her til lands tilsier at Johaug er blitt offer for et unødvendig strengt dopingregelverk.
FV170125 Kanskje har Johaugs advokat rett i at den allmenne rettsfølelsen her til lands tilsier at Johaug er blitt offer for et unødvendig strengt dopingregelverk.
BT170125 Kanskje har Johaugs advokat rett i at den allmenne rettsfølelsen her til lands tilsier at Johaug er blitt offer for et unødvendig strengt dopingregelverk.
SA170124 Sandland understreker at man ikke har fått rapporter som tilsier at sikkerhetsoppdateringene i Ios 10.2.1 har vært utnyttet av hackere.
SA170124 Følelsene tilsier frifinnelse.
FV170124 Sandland understreker at man ikke har fått rapporter som tilsier at sikkerhetsoppdateringene i Ios 10.2.1 har vært utnyttet av hackere.
FV170124 Følelsene tilsier frifinnelse.
BT170124 Resultatene av prøvene tilsier at det ikke er nødvendig med asbestsanering av bygget.
BT170124 Sandland understreker at man ikke har fått rapporter som tilsier at sikkerhetsoppdateringene i Ios 10.2.1 har vært utnyttet av hackere.
BT170124 Følelsene tilsier frifinnelse.
AP170124 Sandland understreker at man ikke har fått rapporter som tilsier at sikkerhetsoppdateringene i Ios 10.2.1 har vært utnyttet av hackere.
AP170124 Følelsene tilsier frifinnelse.
SA170123 Hvilke CAS-dommer er det som tilsier 14 måneders utestengelse ?
SA170123 Hvilke CAS-dommer er det som tilsier 14 måneders utestengelse ?
FV170123 Hvilke CAS-dommer er det som tilsier 14 måneders utestengelse ?
FV170123 Hvilke CAS-dommer er det som tilsier 14 måneders utestengelse ?
DN170123 Trenden har en stigningstakt som tilsier en dobling av aksjekursen i løpet av et år.
DN170123 Novak sier ellers at etterlevelse av kuttavtalene under 100 prosent ikke vil godtas, og oppfordrer samtidig produsenter til å kutte mer enn det de avtalefestede produksjonskvotene tilsier .
DB170123 Ingenting tilsier at vi skal kunne hamle opp med de beste.
BT170123 Hvilke CAS-dommer er det som tilsier 14 måneders utestengelse ?
AP170123 Hvilke CAS-dommer er det som tilsier 14 måneders utestengelse ?
AP170123 Hvilke CAS-dommer er det som tilsier 14 måneders utestengelse ?
SA170122 - Det er ingenting som tilsier at ikke Cecilia vil være kampklar 24. februar.
DB170122 Johnson fant boka i 1996 og valgte å beholde den, noe som tilsier at « Forty minutes late » har vært ufrivillig for seint levert i 79 år og ikke returnert med overlegg i 21 år, skriver San Francisco Chronicle.
BT170122 - Det er ingenting som tilsier at ikke Cecilia vil være kampklar 24. februar.
BT170122 - Det er ingenting som tilsier at ikke Cecilia vil være kampklar 24. februar.
AP170122 - Jeg håper Stortinget viser ansvar og tar grep, og vedtar sammenslåinger der fornuften tilsier det, men jeg tror ikke Stortinget gjør det.
AP170122 Brukerundersøkelser vi har foretatt i etterkant av denne omleggingen tilsier at de fleste er fornøyd med den kontakten de har hatt med UDI og de synes vi gir bedre og mer konkrete svar enn tidligere.
AP170122 - Det er ingenting som tilsier at ikke Cecilia vil være kampklar 24. februar.
SA170121 - Han skal iallfall gå to VM-distanser, så får vi se om det er skjer noe som tilsier at han skal gå flere.
FV170121 - Han skal iallfall gå to VM-distanser, så får vi se om det er skjer noe som tilsier at han skal gå flere.
BT170121 - Han skal iallfall gå to VM-distanser, så får vi se om det er skjer noe som tilsier at han skal gå flere.
AP170121 - Han skal iallfall gå to VM-distanser, så får vi se om det er skjer noe som tilsier at han skal gå flere.
DB170120 ABC News mener tradisjonen tilsier at Trump er nødt til å legge fra seg sin vanlige uttrykksmåte, men understreker at det å ikke følge tradisjoner er årsaken til at Trump i dag ble innsatt som USAs 45. president.
DB170120 LUFTIG : kompakte utvendige mål til tross : Vår erfaring med Peugeot 2008 tilsier at plassen innvendig likevel vil være ganske god.
BT170120 Vi mener at det som har skjedd etter at avtalen ble inngått, ikke tilsier noe annet enn fortsatt skjerming eller - enda bedre - et varig vern : ¶
SA170119 - Det er ikke empirisk grunnlag som tilsier at lekdommere føler seg overkjørt av fagdommere, mens det derimot foreligger forskning som påpeker at jurymedlemmer opplever å bli overkjørt av andre jurymedlemmer, sier Ropstad.
DB170119 « Disse områdenes nærhet til land og nasjonalt viktige områder for fiskeoppdrett og fiske tilsier at flere blokker ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet.
BT170119 Retten mener videre det er flere formildende omstendigheter som tilsier at kvinnen ikke bør idømmes ubetinget fengsel, først og fremst at brannen har påført henne store påkjenninger, både fysisk og psykisk.
BT170119 Folk er mer forskjellige enn disse overflatiske analysene tilsier .
BT170119 Beregninger basert på eksisterende stormflostatistikk og gjeldende framskrivinger av havnivået, tilsier at det som i dag er en 200 års flo, i framtiden kan bli en ettårsflo.
AP170119 Jensen mener det er ulogisk å insinuere at kontantinnskuddene tilsier kriminelle handlinger, rett og slett fordi det åpenbart er feil måte å gjøre det på fordi bevegelser på bankkonti er helt åpent.
SA170118 Han har en fysikk som ikke tilsier at han er bare 17 år.
AP170118 Han har en fysikk som ikke tilsier at han er bare 17 år.
AA170118 Gul beredskap betyr at værsituasjonen « tilsier innsamling av prognoser, måledata og observasjoner langs linjen, samt enkelte ekstra visitasjoner.
SA170117 - Det er ikke noe som tilsier at det ikke vil gjelde i morgen.
SA170117 Barnehagene får stadig tidligere innflytelse på barns liv, noe som tilsier at barnas utvikling og oppvekst i høy grad er et offentlig anliggende.
DB170117 « De siste værprognosene tilsier at det ikke lenger er fare for høy eksosforurensning over et større område av byen i morgen ( onsdag ) », fortsetter de.
DB170117 Men det som kommer fram i rettsaken tilsier at han har handlet mot sin intuisjon og alt hva erfaring skulle tilsi.
AP170117 - Det er ikke noe som tilsier at det ikke vil gjelde i morgen.
AP170117 De siste værprognosene tilsier ifølge Bymiljøetaten at det ikke lenger er fare for høy eksosforurensning over et større område av byen onsdag.
SA170116 - Så langt har vi ikke mottatt informasjon som tilsier at nordmenn er skadd.
DN170116 De foreløpige resultatene i selskapets norske virksomheter tilsier dermed en skatt på rundt ti millioner dollar i 2016, skriver selskapet i børsmeldingen.
DB170116 - Så langt har vi ikke mottatt informasjon som tilsier at nordmenn er skadd.
DB170116 - Så langt har vi ikke mottatt informasjon som tilsier at nordmenn er skadd.
AP170116 Hun har valgt en begrepsbruk som tilsier at kommunen kan heve kontrakten, sier Moxnes.
AP170116 - Departementet og UDI har lagt opp til at « utgangspunktet er at vi tilbakekaller når vilkårene for tilbakekall er tilstede, men mindre særlige forhold tilsier noe annet ».
SA170115 - Alle odds tilsier at Omeyer vinner den duellen.
DB170115 I vedtaket til Statens sivilrettsforvaltning heter det : ¶ «... anser at kravstiller har vært utsatt for inngrep av en viss betydning som tilsier at det er rimelig å tilkjenne oppreisning ».
DB170115 Værprognosene nå tilsier at det blir mer sirkulasjon onsdag og en noe mer ustabil værtype torsdag.
AP170115 - Alle odds tilsier at Omeyer vinner den duellen.
DB170113 Det tilsier at risikoen for å bli drept er 260 ganger høyere i El Salvador enn i Norge.
DB170113 Erfaringen tilsier at politikere har grunn til å være kritisk til amerikansk etterretning, både når det gjelder informasjon og motiver, men når Trump desavuerer deres arbeid i all offentlighet og anklager dem for å konspirere mot presidentembete, har han skaffet seg selv et problem.
BT170113 Retten skriver at trusselen isolert sett ikke er særlig grov, « men det at den er fremsatt mot journalist, som er en særlig utsatt gruppe, tilsier at det reageres strengt. » - Jeg er glad for at retten tar dette alvorlig, sier Melhus.
DB170112 Det tilsier en markedsandel på hele 63 prosent i nesten to tiår.
SA170111 SALG : Toptoy Norden mener de ikke har funnet noe som tilsier at produktene må trekkes fra markedet.
SA170111 Rasch, har man ikke avdekket noe som tilsier at salget burde stoppes.
FV170111 SALG : Toptoy Norden mener de ikke har funnet noe som tilsier at produktene må trekkes fra markedet.
FV170111 Rasch, har man ikke avdekket noe som tilsier at salget burde stoppes.
DB170111 Dette er etter min mening en snodig påstand, og jeg mener erfaringene fra utlandet tilsier noe annet.
DB170111 De gode resultatene og erfaringene fra Australia tilsier at Helsedepartementets vurderinger er feil.
BT170111 Erfaring tilsier at Bryggen oversvømmes ved cirka 205 centimeter over sjøkartnull.
BT170111 Erfaring tilsier at Bryggen oversvømmes ved cirka 205 centimeter over sjøkartnull.
BT170111 - Samlet tilsier dette at kommuneledelsen sin oppfølging av legevaktordningen har vært mangelfull, sier assisterende fylkeslege i Hordaland, Anne Grete Robøle.
BT170111 SALG : Toptoy Norden mener de ikke har funnet noe som tilsier at produktene må trekkes fra markedet.
BT170111 Rasch, har man ikke avdekket noe som tilsier at salget burde stoppes.
AP170111 Hun legger til at det ikke er noe i den amerikanske grunnloven som tilsier at det er ulovlig for utenlandske individer eller selskaper å kjøpe tjenester fra Trump-selskaper - inkludert hotellene hans - mens han er president.
AP170111 Hun legger til at det ikke er noe i den amerikanske grunnloven som tilsier at det er ulovlig for utenlandske individer eller selskaper å kjøpe tjenester fra Trump-selskaper - inkludert hotellene hans - mens han er president.
AP170111 Hun legger til at det ikke er noe i den amerikanske grunnloven som tilsier at det er ulovlig for utenlandske individer eller selskaper å kjøpe tjenester fra Trump-selskaper - inkludert hotellene hans - mens han er president.
AP170111 SALG : Toptoy Norden mener de ikke har funnet noe som tilsier at produktene må trekkes fra markedet.
AP170111 Rasch, har man ikke avdekket noe som tilsier at salget burde stoppes.
SA170110 Vi vet at alle seriøse prognoser tilsier at olje- og gass vil dekke store andeler av verdens energibehov i lang tid fremover.
SA170110 Innholdet i bulletinen tilsier en engangsinspeksjon.
SA170110 Den samme avisen spør seg nå om det er kun oppmerksomhet klubben får ved signeringen av nordmannen, eller om han er så godt som hypen tilsier .
FV170110 Den samme avisen spør seg nå om det er kun oppmerksomhet klubben får ved signeringen av nordmannen, eller om han er så godt som hypen tilsier .
BT170110 Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier , men uansett minst hver 6. time.
BT170110 Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier , men uansett minst hver 6. time.
BT170110 - Det var klart at det ikke var logger over møter mellom Cappelen slik regelverket tilsier .
BT170110 Den samme avisen spør seg nå om det er kun oppmerksomhet klubben får ved signeringen av nordmannen, eller om han er så godt som hypen tilsier .
AP170110 Den samme avisen spør seg nå om det er kun oppmerksomhet klubben får ved signeringen av nordmannen, eller om han er så godt som hypen tilsier .
DB170109 ¶ En au pair er ikke en hushjelp med et fancy navn, og UDIs regelverk omfatter arbeidsbetingelsene som blant annet tilsier en arbeidsuke på maksimalt 30 timer.
BT170109 Alt tilsier at Eirik Jensen har vært en utradisjonell politimann.
DB170108 « Beregningen tilsier at man også var i brudd med dette lånevilkåret ved utgangen av tredje kvartal, » konkluderer Ødegaard.
DB170107 Det er en nesten overnaturlig lov som tilsier at når ledere har sittet i over ti år, så gjør de noen feil.
SA170106 - Vi har foreløpig ingen informasjon som tilsier at norske borgere skal være berørt, sier pressevakt Astrid Sehl i UD til NTB.
FV170106 - Vi har foreløpig ingen informasjon som tilsier at norske borgere skal være berørt, sier pressevakt Astrid Sehl i UD til NTB.
FV170106 - Vi har foreløpig ingen informasjon som tilsier at norske borgere skal være berørt, sier pressevakt Astrid Sehl i UD til NTB.
DN170106 - Fortsatt bedring av arbeidsmarkedet, med tiltakende lønnsvekst, tilsier at Fed vil fortsette å sette renten opp i år.
DN170106 Dermed ser vi heller ikke for oss noen endring i strategien med å lene seg mot vinden, altså å holde renten noe høyere enn utsiktene for bnp-vekst og inflasjon tilsier , skriver Hov i en oppdatering til kundene fredag.
DB170106 Vi har foreløpig ingen informasjon som tilsier at norske borgere skal være berørt, sier pressevakt i Utenriksdepartementet Astrid Sehl til Dagbladet.
BT170106 - Vi har foreløpig ingen informasjon som tilsier at norske borgere skal være berørt, sier pressevakt Astrid Sehl i UD til NTB.
AP170105 - Det er ikke ulven vi har noe imot, det er soningspolitikken som tilsier at 5 prosent av befolkningen skal ta hele ansvaret, sier de. 15 busslaster med ulvemotstandere demonstrerte i Oslo ¶
DN170104 - Om bankene nå gjør egne vurderinger og stammer inn mer enn det retningslinjene tilsier , vil det slå, tror Meier.
DN170104 - Om bankene nå gjør egne vurderinger og stammer inn mer enn det retningslinjene tilsier , vil det slå, tror Meier.
DB170104 - Vi forventer imidlertid at veksten i norsk økonomi tar seg noe opp og at ledigheten skal gå noe ned utover i 2017, og det tilsier da også at antallet nye ledige stillinger bør kunne fortsette å øke noe utover året, forteller Sørbø.
DB170104 Han forteller at de nå står overfor en stor leteoperasjon, og at informasjonen de sitter på tilsier at lederen for opprørerne er tilknyttet Moro-folkets nasjonale frigjøringsfront ( MNLF ).
DB170104 Som navnet tilsier , er den 21 tommer over diagonalen og har en oppløsning på 2560x1080 piksler, med 120Hz oppfriskningsrate og G-sync ( Nvidia-teknologi som gjør at skjermkort og skjerm er i harmoni, slik at man ikke opplever at bildet « deles » ).
AP170104 - Det er ikke ulven vi har noe imot, det er soningspolitikken som tilsier at 5 prosent av befolkningen skal ta hele ansvaret, sier de.
DN170103 Kvoten dikterer nemlig gjennomsnittsproduksjonen i første halvår, og det lite som tilsier at Kuwait, som har et nært forhold til Opecs dominerende land Saudi-Arabia, ikke vil oppfylle forpliktelsene sine totalt.
DB170103 - Som så mange eldre har erfart før oss, føler man seg jo sjelden så gammel som tallet tilsier .
DN170102 Men om Teodorin nå får beslaglagt eiendeler i Europa og USA er det ingenting som tilsier at festen er helt over, bare at den flyttes.
DN170102 Det er heller ikke noe som tilsier at pengestrømmen fra olje, tømmer og andre råvarer i hjemlandet skal stoppe opp med det første, all den tid opposisjonen er nærmest ikke-eksisterende, i fengsel eller i eksil.
DB170102 Er du dehydrert, sier dingsen fra til personalet, det samme om du er kald eller om du er i en fase av søvnen som tilsier at du ikke skal vekkes til maten.
AA161231 - Som så mange eldre har erfart før oss, føler man seg jo sjelden så gammel som tallet tilsier .
AA161231 - Som så mange eldre har erfart før oss, føler man seg jo sjelden så gammel som tallet tilsier .
AP161224 Bilen finner selv ut når situasjonen tilsier at føreren kan få tilbake kontrollen.
VG161206 - Analyser av driften i selskapet tilsier ikke at økonomiske disposisjoner har svekket sikkerheten, sier Ritland.
SA161116 Alt annet tilsier at NFF bør gjøre alt de kan for å overtale han til å bli vår neste sjef.
AP161030 - DNB har så langt ikke fått bekreftet informasjon som tilsier at prosjektet bryter menneskerettighetene.
VG161027 - Det har vært flere personer involvert, og opplysningene så langt tilsier at de kjenner hverandre fra før.
DN161024 De nåværende tallene tilsier at selv om veksten skulle si bom stopp ved jul, vil selskapet fortsatt omsette for det firedobbelte i 2017.
SA161021 Statistisk sentralbyrås anslag tilsier en boligprisvekst på 18,4 prosent i den samme perioden, skriver NTB.
FV161021 Statistisk sentralbyrås anslag tilsier en boligprisvekst på 18,4 prosent i den samme perioden, skriver NTB.
BT161021 Statistisk sentralbyrås anslag tilsier en boligprisvekst på 18,4 prosent i den samme perioden, skriver NTB.
AA161021 Statistisk sentralbyrås anslag tilsier en boligprisvekst på 18,4 prosent i den samme perioden, skriver NTB.
AP161018 Som navnet tilsier , handler denne sørkoreanske festivalen om gjørme, masse gjørme.
AP161018 De to etatene har som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.
VG161010 - Facebook går inn og fjerner ting i henhold til sine egne regler, noe som tilsier at de kanskje ikke vil sees på som en nøytral aktør, sier han.
AP160921 - Vi har ikke opplysninger som tilsier at de skulle benyttes til straffbare handlinger.
DA160919 - Midlertidig permittering er blitt valgt i stedet for oppsigelser, da erfaringen vår tilsier at aktiviteten tar seg noe opp i løpet av våren i forbindelse med sesongarbeid, sier pressesjef Anne Cecilie Lund-Andersen til nettstedet.
AP160907 Erfaringene fra Belgia og Nederland tilsier at en slik åpning er starten på en prosess hvor grenser flyttes og hvor « hjelp til å dø » blir et alternativ i stadig flere pressede situasjoner.
AP160905 Den lave tilbudssiden på Østlandet og i Oslo spesielt tilsier at boligprisveksten her vil fortsette utover høsten, sier Dreyer.
AP160901 - Hvis erfaringen fra testperioden tilsier at mange bruker mer data enn det som ligger i deres abonnement, vil det være naturlig å ta med dette inn i videre vurdering av hvordan vår abonnementsstruktur skal være i fremtiden.
AP160830 - Jeg har ikke informasjon som tilsier at det er slutt, sier seniorforsker Arne Melchior ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt ( NUPI ).
AP160825 Det arrangeres også mange felles kulturaktiviteter, men det er ikke alltid dagsformen tilsier at man ønsker å delta.
AA160822 - Den lavere etterspørselen akkurat nå er basert på at vi har en ferietid og at mye av rytmen i arbeidslivet tilsier at det er greit å være tilbake i arbeid nå.
SA160817 Anundsen viser til Joseph Stiglitz' definisjon av en boble : Hvis dagens priser er høye fordi investorer tror at de får solgt dyrere i morgen, ikke fordi fundamentale faktorer tilsier dagens priser, er det en boble.
BT160815 Det tilsier at påtalemyndigheten fungerer som domsmyndighet og setter kun gjerningsmenn under tiltale der de er overbevist om at gjerningspersonen vil bli dømt.
AP160802 Dette tilsier at en elev har 4,91 i snitt av alle karakterer, og det er karaktersnittet man søker med.
AP160801 Prognosen for 2016 tilsier i underkant av 80 millioner i underskudd !
SA160719 Trygg Trafikks observasjoner tilsier at minst 15 personer har omkommet i trafikken i juli, men dette tallet kan justeres når den offisielle statistikken er på plass.
BT160715 Det begrunnes ikke bare med økonomiske forhold som tilsier nedbemanning.
BT160715 Alle forhold tilsier at vi bør stå lenger i arbeid og at AS Norge trenger mer arbeidskraft i fremtiden.
SA160707 Befolkningsvekst, klimautfordringen, økonomisk vekst og videre utvikling i basisindustrien, i tillegg til europeisk fornybarsatsing, tilsier at det vil være attraktivt å investere i norsk fornybarutvikling.
AP160630 Ikke nødvendigvis som et alternativ som tilsier et ønske om å kopiere styreformen.
AP160623 Som tittelen tilsier : Innspilt på rekordtid for å skjerpe spilleappetitten før en forestående megaturné.
AP160619 Det generelle forbruket i Skandinavia tilsier at folk kan støtte opp om det tilbudet de vil ha.
AP160616 Det avgåtte styret bruker en del plass på å forklare at vanlig norsk organisasjonspraksis og sunn fornuft tilsier at utøvelse av arbeidsgiveransvaret hører hjemme under styrets mandat.
SA160613 Navnet, rutinen og egenskapene tilsier at han er krevende å overliste.
SA160613 - Tidligere bevis tilsier at hvis politiet ikke bærer hjelmer og skjold, vil ikke folkemengden kaste flasker.
FV160613 Navnet, rutinen og egenskapene tilsier at han er krevende å overliste.
AP160613 Navnet, rutinen og egenskapene tilsier at han er krevende å overliste.
AP160613 - Tidligere bevis tilsier at hvis politiet ikke bærer hjelmer og skjold, vil ikke folkemengden kaste flasker.
SA160611 ) Siden 2004 har han ikke gjort noe som helst som tilsier at han bør få spesiell oppmerksomhet.
SA160611 Det tilsier jevn kamp.
AP160611 ) Siden 2004 har han ikke gjort noe som helst som tilsier at han bør få spesiell oppmerksomhet.
AP160611 Det tilsier jevn kamp.
BT160608 Konklusjonen her er at en miljørisikovurdering tilsier at tildekking av ubåten er mindre risikofylt enn heving av kvikksølvlasten.
BT160608 All erfaring tilsier at en katastrofe vil kunne komme når som helst.
AP160607 Jordløse Bakker er en del av Bestig Bjerge-utfordringen og naturvernområdet er langt fra det navnet tilsier - det er et frodig naturlandskap med rikt dyre - og planteliv.
AA160607 Jordløse Bakker er en del av Bestig Bjerge-utfordringen og naturvernområdet er langt fra det navnet tilsier - det er et frodig naturlandskap med rikt dyre - og planteliv.
AA160607 Jordløse Bakker er en del av Bestig Bjerge-utfordringen og naturvernområdet er langt fra det navnet tilsier - det er et frodig naturlandskap med rikt dyre - og planteliv.
SA160602 Forskning tilsier at det er i denne alderen vi skaper flest av våre livslange sosiale nettverk.
AP160602 Forskning tilsier at det er i denne alderen vi skaper flest av våre livslange sosiale nettverk.
AA160602 Forskning tilsier at det er i denne alderen vi skaper flest av våre livslange sosiale nettverk.
NL160531 Utviklingen tilsier at funksjonsfordeling og redusert elevtall vil føre til færre klasser.
SA160528 Ingenting han gjorde i løpet tilsier at vi må gjøre endringer, sier Tveiten.
AP160524 Dette er imidlertid et område der selskapene er i gang med en « liberalisering », fordi statistikken tilsier at såkalt ekstremsport ofte har lavere ulykkesfrekvens enn mer vanlige ferieaktiviteter som fotball.
AP160520 Tonen i felespillet som ligger under, tilsier at det neppe kommer til å skje.
AP160517 - Regjeringen legger til grunn at dette tilsier færre og større kontorer, skriver hun i brevet der hun helt konkret har bedt etaten som « en systematisk oversikt over hvilke kontorer som foreslås henholdsvis nedlagt, videreført og eventuelt nyetablert i ny kontorstruktur.
AP160517 - Foreløpige signaler tilsier at Skatteetaten i sin rapport vil foreslå å legge ned et betydelig antall skattekontorer, opplyser Sølberg som leder alle som er organisert i Norsk Tjenestemannslag i Skatteetaten.
AP160516 Viktigere enn folketallet tilsier
AP160516 Til tross for at vi er langt viktigere i FN enn folketallet tilsier , at Norge er et av verdens aller rikeste land og at vi sitter på et av verdens største statlige fond.
AP160514 Hva tilsier at Norge kommer til å fortsette å få 30 000 asylsøkere i året, og må frykte svenske tilstander ?
DA160506 - Det er ikke noe som tilsier at vi skal havne der.
SA160504 Verken golfform eller helse tilsier at han kommer til å stige nevneverdig på verdensrankingen i tiden som kommer.
AP160504 Melbye mener tyngdeloven i amerikansk politikk tilsier Clinton-seier.
AP160504 Verken golfform eller helse tilsier at han kommer til å stige nevneverdig på verdensrankingen i tiden som kommer.
AP160502 Hvis operasjonskonseptet utvikles, og situasjonen tilsier trening og støtte på syrisk territorium, vil regjeringen konsultere Stortinget særskilt om dette. 65 land i koalisjonen mot IS ¶
AP160426 Norske mødre som ammer i offentlighet, opplever til stadighet å få slengt kommentarer i ansiktet som tilsier at amming er ekkelt og upassende, og de opplever attpåtil å møte folk som ber dem amme et annet sted.
AP160424 Min erfaring tilsier at Islam Nets foredragsholderne ikke drar tilhørerne i voldelig, ekstremistisk retning.
AP160423 Våre prognoser tilsier at den skal ytterligere opp og at prisen pr. fat vil være på rundt 70 dollar fatet om to år.
SA160418 Er det noe som tilsier at arbeidet lykkes nå ?
AP160416 Selv om ikke Høyre er partiet som ivrer mest etter grisebillig ribbe, vil enten matprisene eller overføringene til landbruket bli svært mye høyere enn Høyres landbrukspolitikk tilsier om dette i større grad legges til grunn for norsk matproduksjon. 5.
AP160414 Konfrontert med spørsmålet om det er noen biologiske forskjeller som tilsier at mor bør være mer hjemme i starten enn far, svarer hun at en todeling omtrent betyr et halvt års permisjon for mor - og at få fullammer lengre enn det.
AP160414 Konfrontert med spørsmålet om det er noen biologiske forskjeller som tilsier at mor bør være mer hjemme i starten enn far, svarer hun at en todeling omtrent betyr et halvt års permisjon for mor - og at få fullammer lengre enn det.
BT160412 I et intervju med UiB-avisen Katarsis, uttaler psykolog Peder Kjøs « Inntil jeg ser god empiri som tilsier noe annet, er jeg skeptisk til at formidling på klasseromsnivå skal ha særlig effekt på for eksempel spiseforstyrrelser » og « Slike forslag er i seg selv gode ideer med de beste intensjoner, men de blir like fullt brede, generelle tiltak rettet mot alle, mens det egentlig er et fåtall som har
AP160412 « Her angriper Magdi Ariel Sharon med blant annet å mene at han er verre enn alle de tingene han nevner : « Det er ikke tispe eller pød jeg mener, eller bikkje eller bøg eller skjøge jeg mener », som tilsier at Ariel Sharon ikke kan beskrives selv med disse ordene, da Magdi ser på han som mye verre. » ¶
AP160408 Både det voldsomme ulvehatet som kommer til syne i endel områder, blant annet i Enebakk i fjor sommer, samt det faktum at forskerne har dokumentert at omkring halvparten av ulvene som dør i Norge antas å være illegalt drept, tilsier at faunakriminalitet er sannsynlig årsak også i dette tilfellet, sier Håpnes.
AP160408 Er det egentlig noe som tilsier at Vålerenga skal være et topplag ?
AP160407 Dette tilsier at erstatningen bør være av en viss størrelse, mener dommerne, mem samtidig legger de vekt på at det var Gorans egne handlinger som førte til uttalelsene fra Krekar.
BT160406 Svaret vil variere fra sak til sak, men omfanget av skjulte formuer tilsier at betydelige skatteinntekter er tapt.
AP160404 Etter Aftenpostens vurdering har ingen av disse sentrale samfunnsposisjoner som tilsier at deres navn bør offentliggjøres.
AP160403 Byrådets grønne profil tilsier at gående, syklende og kollektive transportmidler får forkjørsrett fremfor privatbilister.
AP160403 Han har 169 helmaraton bak seg, skjønt de ivrige øynene tilsier at det ikke er nok.
AP160331 Men flertallet - Ap, Høyre, KrF, SV og MDG - er likevel såpass bekymret at det rettes en uvanlig oppfordring til fremtidige regjeringer, der man « forutsetter at det utøves et politisk skjønn som tilsier en viss moderasjon i å rekruttere fra Stortinget ».
AP160331 Økningen i antall eldre tilsier at kommunene, med dagens modell, vil trenge minst 100 000 flere ansatte i omsorgssektoren frem mot 2060.
AP160328 Erfaringen tilsier at Bjørklund vil få rett.
SA160323 Spørreundersøkelsen gjort av InFact på vegne av Continental ga et utvalg bilister fire konkrete problemstillinger, og det er ingen tvil : 41 prosent av de spurte mener at folk som kjører forbi når forholdene tilsier at de ikke burde gjøre de, er det aller verste.
AP160323 Spørreundersøkelsen gjort av InFact på vegne av Continental ga et utvalg bilister fire konkrete problemstillinger, og det er ingen tvil : 41 prosent av de spurte mener at folk som kjører forbi når forholdene tilsier at de ikke burde gjøre de, er det aller verste.
AP160322 Regelverket tilsier at de må leve i minst 70 dager for å kunne kalles økologiske når foreldregenerasjonen ikke er økologisk produsert.
AP160322 Det er foreløpig ikke kommet meldinger som tilsier at nordmenn er såret eller drept i terrorangrepene i Brussel, opplyser utenriksminister BørgeBrende ( H ) til NTB.
AP160319 Det må også kreves at syklene har piggdekk om vinteren eller når føret tilsier dette.
AP160318 Foruten kutt i pengestøtten åpnes det for å tilby opplæring på et høyere språknivå enn læreplanen tilsier eller gjøre unntak i bestemmelsene om redusert støtte til deltagere under 25 år.
AP160317 - Med en slik bane for styringsrenten tilsier analysene at prisveksten blir værende nær 3 prosent den nærmeste tiden, før den gradvis avtar til mellom 1½ og 2 prosent i 2019, skriver hovedstyret i Norges Bank i sin begrunnelse for rentekuttet.
AP160316 Kunnskap om skogens karbondynamikk tilsier imidlertid at fra et klimaperspektiv er dette trolig ikke lurt.
AP160315 Norges grunnlov stadfester at Den norske kirke fremdeles skal være en landsdekkende folkekirke - noe som tilsier at det fortsatt skal være prester, andre kirkeansatte og kirkebygg tilgjengelige i alle kommuner. 1625 kirker skal vedlikeholdes ¶
AP160315 Normal logikk tilsier at for disse barna vil far være særlig viktig som alternativ tilknytningsperson.
SA160314 Anslag politikere og organisasjoner opererer med tilsier at et sted mellom hver syvende og hver tiende par i fruktbar alder sliter med å få barn.
SA160314 Det er kun en faktor som tilsier at småspising er usunt : Det er ikke spesielt bra for tennene.
DA160314 - Ja, men den reduksjonen i rammen bystyret har vedtatt, tilsier ikke en reduksjon i så mange årsverk.
AP160314 Donald Trump mener at kandidaten med flest stemmer bør bli partiets utkårede, men reglene tilsier at de fleste delegatene fristilles etter den første valgrunden.
AP160314 Anslag politikere og organisasjoner opererer med tilsier at et sted mellom hver syvende og hver tiende par i fruktbar alder sliter med å få barn.
AP160314 Det er kun en faktor som tilsier at småspising er usunt : Det er ikke spesielt bra for tennene.
AP160309tilsier at en annen person har begått selve skytingen, sier Robbestad.
AP160308 For pappaene er det ofte lett å si seg fornøyd med det man har krav og plikt til å ta, uten å forsøke å « ta » mer av mammas andel enn loven tilsier .
AP160307 Det kommer stadig nye krav fra politisk nivå som tilsier et økt behov for utredninger, regulering og tettere oppfølgning og styring av ulike etater, sier utvalgsmedlem Christine B.
AP160307 Det kommer stadig nye krav fra politisk nivå som tilsier et økt behov for utredninger, regulering og tettere oppfølgning og styring av ulike etater, sier utvalgsmedlem Christine B.
AP160304 Dette tilsier en statlig regulering som angir en svært grov avgrensning av konkurranseområder. 5.
AP160304 Olavs hypotese tilsier at det til enhver tid befinner seg et mulighetsrom bak de passasjerer som ikke trekker lenger inn.
AP160303 Akuttsykehusene vil etter som lokale forhold tilsier det, ha ulik kompetanse og systemer for vurdering, stabilisering og håndtering av akutte hendelser.
AP160302 Det kommer mer snø enn økningen i snødybde tilsier , sier Mamen.
AP160229 Men igjen ser vi en regjeringsadvokat som nesten på gammelt instinkt vil lukke dørene der en viss prosessuell smidighet, samt en porsjon juridisk bondevett tilsier en åpen rettssak.
AP160229 Igjen ser vi en regjeringsadvokat som nesten på gammelt instinkt vil lukke dørene der en viss prosessuell smidighet, samt en porsjon juridisk bondevett tilsier en åpen rettssak, skriver Harald Stanghelle.
AP160227 All fornuft tilsier det siste.
AP160224 Stranden ligger, som navnet tilsier , helt vest på Bay Island i Karibia, og er et rolig og vakkert alternativ til de mer travle strendene andre steder på øya.
AA160224 Stranden ligger, som navnet tilsier , helt vest på Bay Island i Karibia, og er et rolig og vakkert alternativ til de mer travle strendene andre steder på øya. 10.
AA160224 Stranden ligger, som navnet tilsier , helt vest på Bay Island i Karibia, og er et rolig og vakkert alternativ til de mer travle strendene andre steder på øya. 10.
AP160221 Samtidig forteller Weddegjerde at det ikke er noe som tilsier at det manglet fuelolje.
AP160218 Det tilsier at totalvolumet er langt høyere enn de 18-20.000 som antas solgt, mener Bjerk.
AP160218 Den sentrale presseetiske problemstillingen er derfor om kritikken mot klager er sterke beskyldninger av faktisk art, som utløser imøtegåelsesretten for klager, og hvorvidt det eventuelt foreligger forhold som tilsier at denne retten kunne fravikes.
AP160218 Blant annet påpeker klager at tidligere PFU-praksis tilsier at påstander som publiseres, må sannsynliggjøres.
AP160218 Det tilsier at totalvolumet er langt høyere enn de 18-20.000 som antas solgt, mener Bjerk.
AP160216 Straffegjennomføringsloven paragraf 17 gir adgang til hel eller delvis utelukkelse fra fellesskap med andre av hensyn til ro, orden og sikkerhet, eller dersom hensynet til innsatte selv eller andre innsatte tilsier det, og det ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep.
AP160212 « All fornuft tilsier at det er riktig av NRK å finne mer funksjonelle lokaler », skriver Torstein Hvattum.
DA160211 Han reagerer på at Kunnskapsdepartementet heller ikke har hatt en større evaluering av effekten, slik retningslinjene tilsier .
AP160211 - Jeg mener det er mulig å differensiere akuttkirurgiske tilbud dersom pasientgrunnlaget tilsier det.
AP160211 Da får man se om kropp, helse og form fremdeles tilsier å spille fotball, sier Reginussen.
AP160210 En annen faktor : Meningsmålingene tilsier at hun kommer til å vinne med klar margin både Nevada og i Sør-Carolina.
SA160209 Men det er ingenting som tilsier at jeg skal spille flere kamper.
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
DA160209 Rådmannen konkluderer med at arealet tilsier at barnehagen kan ha mellom 12 og 17 flere barn, men vil uansett si nei til økning : Hvis finansieringen innvilges må de kommunale barnehagene reduseres med ytterligere 12 - 17 plasser.
AP160209 LO-lederen sier derimot at bredden i pensjonsspørsmålet tilsier at det løftes ut : ¶
AP160209 Men det er ingenting som tilsier at jeg skal spille flere kamper.
AP160207 Befolkningsgrunnlaget tilsier at Deichman og Litteraturhuset i Wergelandsveien kan utfylle hverandre.
AP160203 Det er mye som tilsier at Tyrkia ikke er et trygt land å bli returnert til, sier Ekeløve-Slydal.
AP160202 Skillet som vår statsordning setter mellom statsmaktene, tilsier at Stortinget eller Stortingets organer ikke bør involveres formelt i utnevnelsen av høyesterettsjustitiarius.
AP160201 - Du vet aldri hva IHF gjør, men hvis de bruker logikk - det har vi ingen garanti for - så tilsier det at Norge får wild card, sier TV 2-ekspert Bent Svele, som tørt legger til : - Det er best om vi løser det selv.
AP160130 De kan bli radikalt annerledes enn hva meningsmålingene tilsier .
AP160126 I praksis tilsier Høyres instinkter ofte å « bevare for å bevare ».
AP160125 Vi er beredt til å legge frem tiltak dersom situasjonen tilsier det, sa Jensen.
AP160125 Videre er det lite som tilsier at offentlighet vil skremme andre fra å søke i fremtiden.
AP160125 Det er lite som tilsier at offentlighet om prosessen rundt utnevnelse av ny høyesterettsjustitiarius vil skremme andre fra å søke i fremtiden, skriver artikkelforfatteren.
AP160125 Det er altså lite som tilsier at meroffentlighet vil ødelegge for fremtidig rekruttering av kandidatene som har søkt i denne omgang.
AP160125 Det er lite som tilsier at offentlighet om prosessen rundt utnevnelse av ny høyesterettsjustitiarius vil skremme andre fra å søke i fremtiden, skriver artikkelforfatteren.
AP160123 I forhold til Russland tilsier all erfaring av vi må være langsiktig, forutsigbar og konsekvente, samt bygge en nær dialog med myndighetene helt fra lokalt nivå til regjeringsnivå.
AP160123 I forhold til Russland tilsier all erfaring av vi må være langsiktig, forutsigbar og konsekvente, samt bygge en nær dialog med myndighetene helt fra lokalt nivå til regjeringsnivå.
AP160122 i dag ikke tilsier at retur strider med lovverket om beskyttelse « hverken for sunnimuslimske eller sjiamuslimske arabere ».
AP160121 Erfaring tilsier at skatteentusiastene har rett.
AP160120 Niall Ferguson, forfatter og professor i økonomisk historie ved Harvard : - Som historiker bør jeg i utgangspunktet være skeptisk til at ny teknologi vil gjøre enorme mengder mennesker arbeidsløse, fordi historien tilsier noe annet.
AP160120 - Både UNICEFs rapport og tall fra UDI tilsier at behov for beskyttelse er hovedårsaken til at enslige mindreårige legger ut på flukt.
AP160115 Støtter i praksis FrP på området, men er åpner blant annet opp for flere kvoteflyktninger der situasjonen tilsier det.
DA160114 - Hva tilsier at det er nødvendig å forsikre seg om at nettopp disse landene ikke selger norsk forsvarsmateriell videre ?
SA160113 Hulerugerne er som navnet tilsier de fugleartene som foretrekker å bygge reir i hule trestammer - eller i din fuglekasse.
BT160113 Hulerugerne er som navnet tilsier de fugleartene som foretrekker å bygge reir i hule trestammer - eller i din fuglekasse.
AP160113 Hulerugerne er som navnet tilsier de fugleartene som foretrekker å bygge reir i hule trestammer - eller i din fuglekasse.
AP160108 Spis frokostNoen mener at frokost er unødvendig, og at det er ingenting som tilsier at vi blir slankere og sunnere av å spise frokost.
BT160107 En totalvurdering med blikk på oljeperspektivet tilsier at kompetansehevingen må føre til utvikling mot at vi faktisk kan leve av kunnskap etter oljen.
AP160106 Det hvite hus sier at de foreløpige analysene tilsier at det ikke var en hydrogenbombe som ble sprengt av Nord-Korea onsdag.
AP160106 Det tilsier at risikoen for å bli drept er 260 ganger høyere i El Salvador enn i Norge.
AP160104 Det er ikke opplagt at vi er et topplag, men klubbens potensial tilsier vi at vi er det på sikt, sier Rekdal.
AP160103 Nesodden mener at kommunen har en geografi og topografi som tilsier at den hverken vil eller bør ta en vesentlig del av hovedstadsregionens vekst, som i stedet skal konsentreres rundt større knutepunkt, togstasjoner og Europaveier.
DA160102 - Økonomien tilsier at dette er sunt.
DA160102 - Økonomien tilsier at dette er sunt.
AP160101 « Et grovt anslag tilsier at POD, politidistriktene og PST samlet vil benytte 585-685 mill. kroner på returarbeid i 2015 », skriver de.