VG171210 Det er saker som vi greit kan bli enige om, som satsing på nye energikilder, tilrettelegging for små og mellomstore bedrifter og kampen for effektivisering av byråkrati og offentlig sektor.
VG171209 * Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer osv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.
DA171208 I teorien kan vi etablere innebygde busstopper slik at der mange skal jobbe kan man fraktes helt fram uten å merke kulde og glatt føre, sier Sundfjord, og gir en ekstra honnør til Drammen og Nedre Eiker for god tilrettelegging for landets første elektriske busslinje.
SA171207 Når man ikke engang klarer å løse en praktisk tilrettelegging av en slik lov, med samarbeid med arbeidstakerne, men velger å bruke styringsretten og diktere detaljer om lokal tilrettelegging , fra ibenholt tårnet sitt på Fornebu, må det gå galt.
SA171207 Når man ikke engang klarer å løse en praktisk tilrettelegging av en slik lov, med samarbeid med arbeidstakerne, men velger å bruke styringsretten og diktere detaljer om lokal tilrettelegging, fra ibenholt tårnet sitt på Fornebu, må det gå galt.
AP171206 Alt fra problemer ved bestilling til hendelser på flyplassen eller ved flyreisen, som forsinkelse, kansellering, tap av eller ødelagt bagasje og manglende tilrettelegging og assistanse, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.
AP171206 Alt fra problemer ved bestilling til hendelser på flyplassen eller ved flyreisen, som forsinkelse, kansellering, tap av eller ødelagt bagasje og manglende tilrettelegging og assistanse, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.
AA171206 Alt fra problemer ved bestilling til hendelser på flyplassen eller ved flyreisen, som forsinkelse, kansellering, tap av eller ødelagt bagasje og manglende tilrettelegging og assistanse, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.
AA171206 Alt fra problemer ved bestilling til hendelser på flyplassen eller ved flyreisen, som forsinkelse, kansellering, tap av eller ødelagt bagasje og manglende tilrettelegging og assistanse, sier Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.
DA171203 | SUS vurderer tilrettelegging for lagring av stamceller ¶
BT171202 Dette tyder altså på at noen av elevene trenger en mer langvarig tilrettelegging .
AA171130 Krever langsiktig tilrettelegging
AA171130 Han mener det er en stor jobb som krever langsiktig tilrettelegging for eierne av bryggene.
SA171128 Nei, velbeslåtte folk med krav til opplevelser, komfort og individuell tilrettelegging .
AA171127 Med dette som bærende prinsipp kan en skånsom tilrettelegging for å oppleve fuglelivet på utvalgte steder ved fjorden og nærområdene gjøre turopplevelsen rikere.
AA171127 Foto : Therese Jægtvik, Adresseavisen ¶ Tilrettelegging for økt friluftsliv er et prioritert mål i arbeidet for å fremme folkehelsa.
DA171125 Derfor er det flott at vi har fått en statlig tilskuddsordning som skal sikre bedre tilrettelegging , forhindre slitasje på naturen, bedre søppelhåndteringen og ikke minst forbedre sikkerheten på flere av de mest populære turmålene våre.
DB171124 Å ha fokuset på å kontrollere den unges rusmiddelinntak - slik urintesting innbyr til - tar i tillegg fokus bort fra tilrettelegging for helbred gjennom kartlegging og forsøk på å forbedre årsaksforhold bak eventuell avhengighetsproblematikk.
BT171123 Bergen må finne ut hvordan byen skal utvikle seg raskt, uten at det går ut over planlegging, utforming og tilrettelegging .
VG171122 I beste fall trigger dette Petter Northug til å bli enda mer sulten, men mer sannsynlig kommer ledelsens muskelfleksing fremfor tilrettelegging til å ramme sjansene hans til å finne tilbake til gammel storhet i sporet.
SA171121 Etterlyser bedre tilrettelegging
SA171121 - Vi er nødt til å få på plass en annen struktur enn ledninger som strekker seg fra hus og inn i biler, mener Thorbjørnsen, og legger til at Stavanger ligger bak andre byer når det gjelder tilrettelegging for elbiler.
SA171121 - De vil gå til økte driftsutgifter og lønnsutgifter og til tilrettelegging av nye utstillinger.
VG171120 Stiftelsen skal arbeide ved å være en aktiv stemme i samfunnsdebatten, legge til rette for kompetanseheving, praktisk tilrettelegging og systematisering av frivillig arbeid, kulturelle aktiviteter og gi støtte til prosjekter som underbygger samme formål.
AP171118 Det er ikke fagkompetansen det står på, men kunnskap om hvordan best mulig undervise barna gjennom inkludering, tilrettelegging og variert undervisning, skriver lærerstudentene.
AP171118 . Vi lærerstudenter merker selv at det ikke er fagkompetansen det står på, men kunnskap om hvordan best mulig undervise barna deres gjennom inkludering, tilrettelegging og variert undervisning.
DA171117 - I det daglige arbeidet er utfordringene de strenge tidsfristene som gir politiet et svært begrenset tidsrom for forberedelse av avhørene og tilrettelegging rundt avhøret generelt.
BT171117 I tillegg ber de kvinnelige skuespillerne om tilrettelegging for et system hvor ansatte kan melde fra om tilfeller av seksuell trakassering.
DN171116 I fire år har han vært samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens ( Frp ) høyre hånd med spesialfelt innenfor tele, data, bredbånd og tilrettelegging for fremtidens digitale samfunn.
AP171116 I tillegg ber de kvinnelige skuespillerne om tilrettelegging for et system hvor ansatte kan melde fra om tilfeller av seksuell trakassering.
AA171116 I tillegg ber de kvinnelige skuespillerne om tilrettelegging for et system hvor ansatte kan melde fra om tilfeller av seksuell trakassering.
BT171114 Best på tilrettelegging for sykkel ved å frigjøre veiareal til ny sykkelvei mot Åsane.
AP171113 Han mener også at en offentlig tilrettelegging for bildeling bør haste for miljøhovedstaden Oslo.
AP171113 Dette ansvaret bør ikke reduseres til kun å omhandle en og annen søkerbasert ordning under kapittelet språk- og kultur, men også tilrettelegging for infrastruktur, næringsutvikling og aktivitet i disse områdene.
NL171111 Dette ansvaret må ikke reduseres til å kun omhandle en og annen søkerbasert ordning under " budsjettposten språk- og kultur ", men også tilrettelegging for infrastruktur, næringsutvikling og aktivitet i disse områdene.
SA171109 GULATING : Lagmannsretten legger til grunn at overgrepet skjedde etter en viss planlegging og tilrettelegging .
SA171107 GJESDAL : For å lokke flere innbyggere til kommunen investerer Gjesdal kommune til sammen 120 millioner kroner i ny tunnel til Solås, flere skoleplasser og tilrettelegging av et nytt boligfelt i Kodlidalen.
SA171104 Vi kommer til å innrette kuttet slik at aktivitet for funksjonshemmede og andre som trenger særskilt tilrettelegging ikke blir rammet.
NL171104 Transportåra i Tromsømarka samt økt vintervedlikehold på gang- og sykkelvegene har også bidratt til økning, men utover dette er det svært mangelfull tilrettelegging for sykling i Tromsø langs vegnettet.
NL171104 Transportåra i Tromsømarka samt økt vintervedlikehold på gang- og sykkelvegene har også bidratt til økning, men utover dette er det svært mangelfull tilrettelegging for sykling i Tromsø langs vegnettet, skriver Rødts Hanne Stenvaag og Jens Ingvald Olsen.
NL171104 Når det nå foreslås sykling og gåing på samme fortau er det fullstendig i strid med all moderne byutvikling og urban tilrettelegging .
NL171103 Statens vegvesen og jeg som regionvegsjef er underlagt fylkeskommunene på deler av vegnettet, i tillegg til at vi har tett dialog med fylkeskommunene på områder som gjelder statlige investeringer, tilrettelegging for næringsutvikling og samarbeid med de andre transportetatene.
NL171101 Dette kan være hjelpemidler til tilrettelegging av bolig, hjelpemidler for å spise og drikke og gjøre andre daglige gjøremål hjemme.
AA171031 Den vil drive en « aktivt støttende tros- og livssynspolitikk » gjennom tilrettelegging for dette feltets synlige nærvær.
VG171026 - Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger.
VG171026 - Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger.
SA171026 Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger.
DB171026 - Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger.
DA171026 - Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger.
BT171026 Hva han eller hun trenger av tilrettelegging for å klare seg selv.
BT171026 Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger.
AP171026 Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger.
AA171026 Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger. Det har vi fått, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland. " ¶
AP171025 Bedre tilrettelegging for å bistå langtidssykemeldte med å se seg om etter andre jobbmuligheter tidligere i forløpet, kan dermed være en potensiell mulighet for å få ned langtidssykefraværet i Norge.
AP171025 « At barnevernet brukes som skolens ris bak speilet, er alvorlig », skriver hun i artikkelen, og gjør det tydelig at hun mener det i disse sakene er mangel på kompetanse, ressurser og tilrettelegging i skolen, og ikke omsorgssvikt i hjemmet, som er kjernen i problemet.
SA171024 Hausken Nordberg tror det er fullt mulig å kombinere morsrollen med toppidretten, men det krever masse tilrettelegging og støtte fra partner og utøverens satsingsmiljø.
SA171024 - Jeg ønsker at vi heller skal jobbe for å få bedre tilrettelegging for dem som ønsker å bli mødre i løpet av karrièren.
AP171024 Hausken Nordberg tror det er fullt mulig å kombinere morsrollen med toppidretten, men det krever masse tilrettelegging og støtte fra partner og utøverens satsingsmiljø.
AP171024 - Jeg ønsker at vi heller skal jobbe for å få bedre tilrettelegging for dem som ønsker å bli mødre i løpet av karrièren.
BT171022 Møtet mellom vitenskap og forvaltning krever avklaringer, fortolkninger og tilrettelegging .
VG171021 I bestemmelsen trekkes det frem at arbeidsgiver skal ta særlig hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen, vedlikehold av for eksempel alarmutstyr, muligheter for tilkalling av hjelp samt bemanning, herunder bruk av alenearbeid.
SA171021 Skatten kan dermed økes og kompensere vertskapets inntektsbortfall, samtidig som incentivene til tilrettelegging for fornybar energi består.
SA171021 Diskusjonen om kjettingen på Kjerag setter en viktig debatt om allemannsrett og tilrettelegging på spissen, og fører oss ut i en større diskusjon vi ikke må være redde for å ta : Hva er risiko ?
DB171018 På Watch skal brukerne få personlig tilrettelegging til å oppdage nye serier, organisert rundt hva vennene deres og andre ser på.
AP171018 Det fremstår lite strategisk, med mindre tilrettelegging for forhandlinger med KrF og Venstre er strategien.
AA171018 På Watch skal brukerne få personlig tilrettelegging til å oppdage nye serier, organisert rundt hva vennene deres og andre ser på.
AA171018 - Det gjøres nå et arbeid for tilrettelegging av alliert trening i Troms, knyttet til den vedtatte nedleggelsen av treningssenteret på Åsegarden.
DA171016 » * « Tilrettelegging for økt reparasjon av produkter, for eksempel ved å gjøre reparasjon billigere, gjøre produktene mer egnet for reparasjon eller effektivisere reparasjonsvirksomhetene, vil forlenge brukstiden på varer og dermed forebygge avfall.
AP171016 I tillegg er det et prekært behov for utvidede tekniske arealer, verdige ( og lovpålagte ) utbedringer av arbeidsforhold for skuespillere og administrasjon samt universell tilrettelegging for besøkende.
AA171012 Men vi trenger også en tilrettelegging som tydelig kommuniserer trafikantenes rettigheter og plikter.
SA171011 - Det dreide seg om riving av Aunegården og andre bygg i Sjøgata og en tilrettelegging av vei for mer trafikk der.
DB171011 Jeg kunne tenkt meg hjelp med tilrettelegging for helsa mi, med tilrettelagt bolig og for eksempel snømåking, sa han til Dagbladet da.
AP171011 Ordningen skal gi et tilbud til uføre som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.
AP171011 - Det dreide seg om riving av Aunegården og andre bygg i Sjøgata og en tilrettelegging av vei for mer trafikk der.
NL171010 Disse folkevalgte har ansvar for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid og har ansvar for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling etterleves.
AP171010 Gjenopptakelseskommisjonen finnes for uskyldig dømte, og altså utstrakt tilrettelegging for dem som har vansker med å gjennomføre soningen.
AP171010 Bruk av fotlenke, eller overføring til behandling ved store helseproblemer, er tilrettelegging som gjør det lettere å gjennomføre straffen man er dømt til.
DN171009 « Soningsdyktighet og tilrettelegging av soningen må i samsvar med praksis vurderes av fengselsmyndighetene på fullbyrdingsstadiet.
AA171005 Dette krever politisk styring og tilrettelegging for ny grønn industri.
DB171004 Tilrettelegging for fysisk aktivitet er ikke primært et virkemiddel for å skape toppidrettsutøvere, selv om noen få fenges så mye av bestemte aktiviteter at de kan bli nettopp det.
AA170928 Det sitter langt inne å bygge flere parkeringsplasser i marka, og tilrettelegging for økt biltrafikk i byen er så langt fra Bymiljøavtalen det går an å komme.
VG170926 I tillegg har vi fått støtte, oppfølging og tilrettelegging hjemmefra.
AP170925 - Det kom frem opplysninger både i dokumenter og forklaringer om at det var en norsk person som hadde spilt en ikke uvesentlig rolle når det gjaldt planlegging og tilrettelegging , sier Feydt.
NL170919 Dette handler både om eksport av sjømat og tilrettelegging for turister fra asiatiske land.
NL170919 Globale mål er viktig, men lokale mål, med lokal tilrettelegging er minst like viktig i hverdagslivet vårt.
NL170918 Ved tilrettelegging for lek i Tromsø sentrum, bør man ha flere tanker i hodet samtidig.
SA170914 Statped inviterer nå Pedagogisk psykologisk tjeneste ( PPT ) til dialog om hvordan vi sammen kan bruke digitale løsninger for å gi god og tilpasset opplæring til elever som trenger tilrettelegging .
NL170913 Spørsmål ifm tilrettelegging for videre utdanning eller arbeidslivet og andre spørsmål kan en kontakte en sosionom.
AA170911 Store deler av jobben går ut på tilrettelegging og arrangering av det årlige Landsskytterstevnet.
DA170909 * Cruisetrafikk : AP vil redusere lokal forurensing gjennom tilrettelegging av landstrøm for cruisebåter ¶ * Tilrettelegging for funksjonshemmede : KrF understreker viktigheten av å tilrettelegge for funksjonshemmede på reisemål.
DA170909 * Cruisetrafikk : AP vil redusere lokal forurensing gjennom tilrettelegging av landstrøm for cruisebåter ¶
DN170908 Ordningen skal gi et tilbud til uføre som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.
DB170908 Litt tilrettelegging , en prosjektleder - og at noen stiller krav til ungdommen.
NL170907 Meldingen fokuserte ensidig på mengde, lav pris og tilrettelegging for flytting av produksjon nærmere markedet - altså til de befolkningstette områder i landet.
NL170906 Sametingsrådet har støttet kulturnæringsbedrifter både gjennom tilrettelegging av utviklingsprogrammet Dahttu, og direkte støtte.
DN170906 Halvparten av befolkningen mener at tilrettelegging for fysisk aktivitet er en viktig politisk sak, ifølge en Norstat-undersøkelse utført på vegne av Aktivitetsalliansen, som består av de mest sentrale aktørene innen trening og fritid.
DN170906 - Vi har lagt frem en stortingsmelding om friluftsliv, der tilrettelegging av friluftsliv i nærmiljøet er prioritert og har tidenes satsing på infrastruktur for sykling og gåing, skriver Stensland.
AA170905 Rådmannen ble derfor bedt om å lage et opplegg til en nasjonal rekrutteringskampanje som forutsetter bedre tilrettelegging for kvinner - og som skal løftes fram gjennom KS storbynettverk.
AA170905 Allerede i 2014 vedtok bystyret åtte millioner til kunstgressløft, som ble fordelt til Lade kunstgress stor bane, ny kunstgressbane på Dalgård, en 7er på Havstad og tilrettelegging av bygging på Vikåsen ( Ranheim ).
NL170904 Hvorfor kreves ikke dette for andre aktiviteter som for eksempel preparering av løyper med tråkkemaskiner for tilrettelegging til skiløpere ?
VG170830 Selv om noen av disse kan jobbe med god tilrettelegging , er mange av dem åpenbare mottakere av uføretrygd fra de fyller 18 år.
AA170828 Det vil gi større mulighet for tilrettelegging av inkluderende miljø som rommer ulikheter og verdsetter den enkelte - nettopp fordi det er fagpersoner med kompetanse på ulike funksjonsnedsettelser og på den store variasjonen av behov og utfordringer barn kan ha og møte.
NL170826 Og politikerne nikket gjenkjennende : tilrettelegging er viktig.
NL170826 Fra næringen var utfordringen til politikerne : mer tilrettelegging !
NL170826 Bransjen selv mener altså at politikerne må sørge for mer tilrettelegging .
DB170824 Det kalles skatt og omfordelende støtteordninger, men det kalles også forsvarlige lønnsvilkår, et inkluderende arbeidsliv, bevisst tilrettelegging av rimelige og gode boliger og andre tiltak som vi som fellesskap kan finansiere.
AA170824 Grupper som kan trenge litt ekstra tilrettelegging i boligmarkedet er familier med lav inntekt, ungdom som har falt ut av utdanning eller arbeidsliv, flyktninger, tidligere innsatte, personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, og personer med utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne.
SA170821 De trenger veiledning og tilrettelegging på lik linje med de utagerende.
DA170821 Høyre : Mange som blir uføretrygdet kunne vært i arbeid dersom de hadde fått litt tilrettelegging eller annen hjelp til riktig tid.
DA170821 Høyre : Mange som blir uføretrygdet kunne vært i arbeid dersom de hadde fått litt tilrettelegging eller annen hjelp til riktig tid.
BT170821 De trenger veiledning og tilrettelegging på lik linje med de utagerende.
AP170821 De trenger veiledning og tilrettelegging på lik linje med de utagerende.
DA170816 Dette betyr i praksis enda større klasser - og mindre tilrettelegging av teoretisk undervisning med tanke på yrkesmessig relevans.
DB170815 ¶ SYNLIG SJUK : Går du med gips, har ingen problemer med å forstå at du har behov for tilrettelegging .
DB170815 Om du har g ips på hånda, synes det å være slik at ingen stiller spørsmål med dine behov for tilrettelegging .
DB170815 Går du med gips på hånda, har ingen problemer med å forstå at du har behov for tilrettelegging .
DB170815 Det å be om tilrettelegging er vanskelig.
DB170815 Det å alltid måtte bevise min lidelse for å få tilrettelegging hver gang er vanskelig og ydmykende.
DB170815 Det nytter ikke at det står i universitets- og høyskoleloven at utdanningsinstitusjonene skal tilrettelegge, ei heller å si at man tilbyr tilrettelegging dersom institusjonene ikke følger opp.
AP170815 Med offentlig tilrettelegging kan disse sektorene gjøre Norge til utstillingsvindu for løsninger en klimatruet verden roper etter.
NL170814 Det prates og prates, om dialog, tilrettelegging , kursing og veiledning.
NL170814 ¶ Gir 10 prosent av lofotgjestene 10 kroner ekstra per dag de er på tur, vil det gi mange penger til tilrettelegging , toaletter, søppeltømming og infrastruktur, skriver Trygve Sunde Kolderup om turistskatt.
NL170814 Gir 10 prosent av lofotgjestene 10 kroner ekstra per dag de er på tur, vil det gi mange penger til tilrettelegging , toaletter, søppeltømming og infrastruktur.
DB170814 Og det er ikke mulig å få tilrettelegging i like stor grad som man kan få med dysleksi.
DB170814 I norskfaget har jeg fått tilrettelegging som dyslektiker, og jeg har ingen problemer med å uttrykke meg skriftlig.
DB170814 Hennes historie viser hvordan jenter selv kan endre situasjonen sin, med litt tilrettelegging .
NL170810 Man vet at sterk vekst medfører en del utfordringer knyttet til ansamling av mennesker, søppel og kloakk, og at det kreves tilrettelegging .
NL170810 MILJØUTFORDRINGER : Man vet at sterk vekst medfører en del utfordringer knyttet til ansamling av mennesker, søppel og kloakk, og at det kreves tilrettelegging .
NL170810 I dette inngår også overvåkning av natur og samfunn, og tilrettelegging .
NL170810 naturen, ofte krever en eller annen form for tilrettelegging for å bli tilgjengelig for « konsum » - om vi skal holde oss til tørr markedsføringsterminologi.
AA170810 Med lanseringen av tjenesten som har fått navnet Watch skal brukerne få personlig tilrettelegging til å oppdage nye serier, organisert rundt hva vennene deres og andre ser på.
DB170809 Økt tilrettelegging og forbedret infrastruktur vil sørge for at turmålene forblir attraktive, og samtidig, gjort riktig, kan tilretteleggingen gjøres så attraktiv at den vil ha en kraft som får enda flere besøkende ut i den norske naturen.
DB170809 Videreføres støtten til tilrettelegging på populære turmål i framtidige statsbudsjett, er det forhåpentligvis en situasjon vi unngår andre steder i Norge.
DB170809 Skal norske turmål forbli attraktive, er det nå nødvendig med en investering i tilrettelegging for å håndtere søppel, naturforvaltning og sikkerhet langt bedre enn i dag.
DB170809 Paradokset ved høyere attraksjonsverdi og bedre tilrettelegging , er økt besøk.
DB170809 Manglende støtte til tilrettelegging i norske fjell har allerede medført at Moskenes kommune i Lofoten forsøker å hindre besøkende som vil nå toppen av Reinebringen, en av øygruppas mest populære fjellturer.
DB170809 Behovet for tilrettelegging på noen turmål er udiskutabelt.
AP170809 Ifølge Forsvaret brukes de norske teltene til blant annet mottak og operasjoner av pasienter og tilrettelegging av « vandrende blodbank»-konseptet.
AA170808 I stedet skjer det som følge av tilrettelegging i regi av NATO.
VG170807 Vi trenger ikke økt tilrettelegging for privatisering i helsetjenesten.
VG170807 - Det er både lite effektivt, byråkratisk, når få pasienter og er en tilrettelegging for private og kommersielle helseforetak.
DB170805 Ved behov kan man få rådgivning alene eller sammen med partner, hjelp til å utvide sitt sosiale nettverk for å finne en partner, praktisk tilrettelegging slik at man kan ha sex alene eller med noen, seksuelle hjelpemidler ( sexleketøy eller annet ), informasjon om onani og hjelp til å klare å onanere med eller uten tilrettelegging/noe assistanse.
NL170802 Det er bred enighet mellom offentlige myndigheter, bedrifter og blant arbeidstakernes organisasjoner at det er samarbeid og tilrettelegging , tilskudd og etablering av infrastruktur fra det offentlige som er nøkkelen for å kunne etablere nye og vekst i bedriftene i Nord-Norge.
NL170801 I utredningen om framtidas E10 gjennom Lofoten ( KVU ), foreslo Statens vegvesen tilrettelegging for turister som en del av oppgraderingen av hele strekningen mellom Fiskebøl og Å.
AA170730 Det er utrolig viktig med individuell tilrettelegging og oppfølging for å hjelpe ungdom å fullføre videregående skole eller klare å være i jobb, spesielt når det gjelder ungdom med psykiske plager, sier Aasen.
AP170728 Det er utrolig viktig med individuell tilrettelegging og oppfølging for å hjelpe ungdom å fullføre videregående skole eller klare å være i jobb, spesielt når det gjelder ungdom med psykiske plager, sier Aasen.
VG170727 Problemene Geiranger har med store mengder turister og manglende tilrettelegging er klassiske, mener hun.
DB170726 Grupper som kan trenge tilrettelegging er lavinntektsfamilier, ungdom som har falt ut av utdanning eller arbeid, flyktninger, tidligere innsatte, personer med rus- og/eller psykiske problemer eller nedsatt funksjonsevne.
NL170725 NHO mener at tilrettelegging og vedlikehold av natur og turistattraksjoner er en offentlig oppgave.
AA170724 De sju tiltakene som Ap lanserer skal sikre at unge får kompetanse for framtiden, at de får hjelp til å komme å komme inn i arbeid, og at de får tilrettelegging ved behov.
AA170723 Jeg nevner dette som et eksempel på hvordan tilrettelegging tar vekk den autentiske opplevelsen.
AA170721 Da det ikke er mulighet for tilrettelegging i form av annet arbeid på avdelingen, ser livet og fremtiden ganske helsvart ut for meg.
DA170720 - Økt tilrettelegging er viktig for å redusere antall farlige situasjoner - og for å nå ambisiøse mål om sykling vedtatt i Stortinget i juni i år, i forbindelse med Nasjonal transportplan.
AP170720 Samfunnet vi lever i er ikke konstruert for oss med en annerledes oppbygd hjerne, men med tilrettelegging og forståelse av våre sårbarheter kan vi nå vårt fulle potensial, skriver Jente ( 18 ).
DB170717 Vi er mestere på tilrettelegging og har en unik arena for å gjøre akkurat det.
VG170714 De varierer veldig - noen har egne trenerkurs, noen sørger for å redusere kostnader rundt det å virke som trener, noen sørger for særlig tilrettelegging , andre henvender seg til tidligere utøvere, forteller Håvard Øvregård.
DB170710 Flere penger til skolehelsetjeneste, bedre lærerutdanning og tilrettelegging for dybdelæring.
DA170710 Vi mener at forsvarlige boforhold, en trygg barnehage, en god skole, tilrettelegging for arbeid til foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktige tiltak for å bekjempe fattigdom.
VG170707 Et eventuelt overskudd skal gå til tilrettelegging av området.
VG170706 Han skriver at « Discoverys nye konsepter, tilrettelegging for Europacup og klubbenes ønsker var i fokus. » - Det å flytte så mange kamper ble ikke vurdert, legger han til.
NL170706 Jeg nevnte dette tvert imot for å vise hvordan tilrettelegging av privatisering av offentlige velferdstjenester foregår, helt legalt.
NL170705 Fylkeskommunen er kjent med at kommunen arbeider med en plan for tilrettelegging av området, med oppstart av arbeidet allerede i sommer.
VG170704 Et eventuelt overskudd skal gå til tilrettelegging av området.
SA170701 I Afrika skal han hovedsakelig jobbe med tilrettelegging for barn og ungdoms læring.
AP170701 Raymond Johansen ( Ap ) vil kontakte IMDI i høst for å gjøre dem oppmerksomme på byrådets tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger.
AP170701 I svaret fra Geir Lippestad påpekes det at så snart flyktningmeldingen er ferdig behandlet, vil han ta kontakt med norske myndigheter for å gjøre dem oppmerksom på byrådets arbeid med tilrettelegging og integrering av flyktninger i utsatte grupper, som kjønns- og seksuelle minoriteter.
AP170701 I Afrika skal han hovedsakelig jobbe med tilrettelegging for barn og ungdoms læring.
AA170701 AtB beskriver i pressemeldingen at de har lagt vekt på moderne design og tilrettelegging for superbuss.
AA170701 Et 50 ganger 25 meter stort hovedbasseng, eget stupebasseng, varmtvannsbasseng og tilrettelegging for konkurranse på norgesmesterskapnivå er blant elementene i bestillingen til Kultur- og idrettsbygg.
AA170630 Visjonen er klar ; Flest mulig, lengst mulig, best mulig - gjennom bedre tilrettelegging for aktivitet som ikke bare er strømlinjeformet etter dagens konkurransesystem.
AP170629 Vi jobber hardt med bedre tilrettelegging for syklister, og ikke minst at man skal føle seg trygg som trafikant, uansett hvordan man reiser.
AP170629 Masser som i dag kanskje ikke engang tør å sykle, og som trenger mer tilrettelegging .
AP170629 Dårlig sykkelkultur, eller dårlig tilrettelegging ?
AP170629 Bedre tilrettelegging vil ifølge Larsen gjøre det mer intuitivt for syklistene, men vil òg bidra til mer sosial kontroll blant syklistene selv.
AP170629 - Mange av dagens syklister har syklet lenge og uansett tilrettelegging , og har på mange måter lært å ta seg frem på den måten de kan i det systemet som har vært og i stor grad fortsatt er, sier han.
AP170629 - Ligger ansvaret for resultatene i denne undersøkelsen på syklistene, eller har dårlig tilrettelegging skyld i dette ?
AP170629 - I byer og land der man har fått god tilrettelegging for syklister, ser man at man får massene ut på sykkel.
AP170629 Vi jobber hardt med bedre tilrettelegging for syklister, og ikke minst at man skal føle seg trygg som trafikant, uansett hvordan man reiser.
AP170629 Masser som i dag kanskje ikke engang tør å sykle, og som trenger mer tilrettelegging .
AP170629 Dårlig sykkelkultur, eller dårlig tilrettelegging ?
AP170629 Bedre tilrettelegging vil ifølge Larsen gjøre det mer intuitivt for syklistene, men vil òg bidra til mer sosial kontroll blant syklistene selv.
AP170629 - Mange av dagens syklister har syklet lenge og uansett tilrettelegging , og har på mange måter lært å ta seg frem på den måten de kan i det systemet som har vært og i stor grad fortsatt er, sier han.
AP170629 - Ligger ansvaret for resultatene i denne undersøkelsen på syklistene, eller har dårlig tilrettelegging skyld i dette ?
AP170629 - I byer og land der man har fått god tilrettelegging for syklister, ser man at man får massene ut på sykkel.
AP170629 Mange lærere legger godt til rette for læring for disse elevene, men hvilken tilrettelegging en får avhenger av hvilken skole man går på og hvilken lærer man har.
AP170629 Mange lærere legger godt til rette for læring for disse elevene, men hvilken tilrettelegging en får avhenger av hvilken skole man går på og hvilken lærer man har.
DB170628 Forskning fra blant annet NTNU Samfunnsforskning, Institutt for samfunnsforskning og NIBR dokumenterer at omsorgstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere ikke er godt nok og at barna har behov for både emosjonell støtte og praktisk tilrettelegging .
AA170627 Når store, nye boligfelt bygges ut i de østlige bydelene, må kommunen ivareta allmennhetens interesser ved å stille krav om tilrettelegging og ved å sikre seg rettigheter til aktuelle friområder.
AA170627 Det virker som om KK bruker tallene fra helsedirektoratets rapport « Fysisk aktivitet ; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet » som bygger på Norsk monitor.
AA170626 Hallen er en del av kommunens satsing på tilrettelegging og tilbud til barn og unge.
VG170625 Et eventuelt overskudd skal gå til tilrettelegging av området.
SA170625 Skulle det mot formodning bli penger til overs fra innsamlingsaksjonen, vil de bli brukt til tilrettelegging i området rundt attraksjonen.
AA170622 Deres bidrag står sentralt når innhold og tilrettelegging av oppfølgingen skal videre utvikles, sier seksjonsleder Nils Petter Reinholdt ved RVTS Øst i en kommentar til undersøkelsen.
AA170620 Derfor tror jeg riktig tilrettelegging gjør at naturslitasjen på turmålet vil bli mindre.
AA170620 - Paradokset er at tilrettelegging med for eksempel sherpatrapper også gir mer besøkt og at flere får mulighet til å gå turen, men det er mange eksempler på at naturen tåler det godt, sier Trygve Sunde Kolderup, daglig leder i Hvitserk of Norway som arrangerer fjellturer i Norge og utlandet.
NL170619 For å oppnå dette arbeides det langs tre spor : gode rammebetingelser, tilrettelegging for kunnskap- og teknologiutvikling, og styrking av havnæringenes internasjonale konkurransekraft.
AA170618 De er/har vært engasjert i Norway Cup, integrering av mennesker som trenger ekstra tilrettelegging , Pøbelprosjektet, Nobels Fredspriskonsert, Gunhild Stor-dalens « EAT » og Norway Cup for å nevne noen.
DA170616 - Det er en kamp mellom skolene om å få de rette elevene - de som er høyt presterende, lærer fort og som ikke trenger spesiell tilrettelegging .
VG170614 | Skei Grande om utestenging av elever : Lærere må lære mer om tilrettelegging
VG170614 VIL LØFTE LÆRERE : Trine Skei Grande mener det skal lønne seg for en lærer å skaffe seg spesialkompetanse om tilrettelegging for elever med nedsatt funksjonsevne.
VG170614 Rektor Berit Tollefsen på Briskeby videregående skole for elever med nedsatt hørsel, understreker i likhet med Grande at lærere må lære seg tilrettelegging .
VG170614 I tillegg må de sende lærere som jobber med hørselshemmede elever på kurs for å få kunnskap om tilrettelegging , sier Tollefsen til VG.
VG170614 Henriette er en av mange hørselshemmede elever som har opplevde utestenging og manglende tilrettelegging på skolen og i klasserommet.
VG170614 HAR NEDSATT HØRSEL : Henriette Mathisen ( 17 ) er hørselshemmet og har opplevd utestenging og problemer med tilrettelegging i skolehverdagen.
VG170614 Elever med nedsatt hørsel må sikres at minst én lærer på skolen har kunnskap om tilrettelegging .
SA170614 Slik situasjonen har utviklet seg på de mest eksponerte naturbaserte turistattraksjonene, er det klart at Turistforeningens tradisjonelle, enkle tilrettelegging kommer til kort.
SA170614 KRONIKK : Situasjonen på Preikestolen, Trolltunga og Kjerag krever at vi tenker nytt om tilrettelegging i norske fjell.
SA170614 Tilrettelegging for turister og vern om allemannsretten er forenelig om man bare rydder litt i begrepsbruken og fokuserer på å finne løsninger på de utfordringen tilstrømmingen av turister gir oss.
DA170614 Det er en kamp mellom skolene om å få de rette elevene - de som er høyt presterende, lærer fort og som ikke trenger spesiell tilrettelegging .
VG170613 Hun tror mange arbeidsgivere ikke ansetter delvis uføre fordi det er en oppdeling mellom de som trenger tilrettelegging og de som ikke gjør det ellers i samfunnet.
VG170613 Hun etterlyser bedre tilrettelegging fra både Nav og næringsliv og tydeligere politiske tiltak for at flere som henne kan stå i jobb.
SA170613 Vern av dyrket mark.i ¶ Tilrettelegging for utvikling av nye arbeidsplasser og sentrumsutvikling.i ¶
VG170612 Det betyr at når bedriftene ansetter ungdom som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging , går det offentlige inn og betaler deler av lønnen.
VG170611 Men at elever er ulike og trenger ulik tilrettelegging .
VG170611 Hun legger til at skolen fra tidligere er kjent med tilrettelegging for elever med hørselshemming, både med kompetanse og utstyr.
VG170611 - Henriette ble ønsket velkommen til vår skole, i klasse, med den tilrettelegging vi mente var god.
VG170611 OMBUD : Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har sendt brev til Stortinget om mangløende tilrettelegging av skoler for elever med nedsatt funksjonsevne.
VG170611 Likestillings- og diskrimineringsombudet er lei av politikere som i årevis har snakket om inkludering og tilrettelegging for elever med funksjonshemminger - uten at de gjør noe.
VG170611 I tillegg må de sende lærere som jobber med hørselshemmede elever på kurs for å få kunnskap om tilrettelegging , svarer Tollefsen.
VG170611 Diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener isolasjon og utestenging av elever med nedsatt funksjonsevne altfor ofte blir en følge av dårlig tilpassede skoler og manglende kompetanse på tilrettelegging .
VG170611 - Med en sømløs tilpassing og tilrettelegging kan disse elevene få oppfølging på lik linje med andre elever.
DB170608 - Det er ofte en motsetning mellom hensyn til antikvariske kvaliteter og tilrettelegging for universell utforming.
DB170608 - Det er ofte en motsetning mellom hensyn til antikvariske kvaliteter og tilrettelegging for universell utforming.
NL170607 Bedre tilrettelegging og økt trygghet for sykling er viktig for å påvirke reisevanene.
NL170602 Og så sparker de ballen over til de nye regionene, som vil «..gi nye muligheter til helhetlig tilrettelegging for destinasjonsutvikling og attraktivitet på regionalt nivå.... ».
NL170602 Men turistene kommer først og fremst for å oppsøke aktiviteter i naturen : Uten overordnet strategi - og midler til tilrettelegging og drift av stier, løyper, parkeringsplasser, toalett, søppelhandtering mv.
NL170602 Men infrastruktur og tilrettelegging er et must.
NL170602 Kåfjord kommune har i sammen med private, lag og foreninger gjort nytte av de regionaleutviklingsmidlene og kommunens egne ressurser for tilrettelegging .
DB170602 Det trengs opprustning av gater og torg, nye grønne lommer, nye benker og tilrettelegging for handel.
VG170530 Konsekvensene av mobbing og manglende tilrettelegging i skolen, er ofte frafall i utdannelse og arbeidsliv senere, minner Hegre om.
VG170530 Hørselshemmedes Landsforbund har spurt sine medlemmer om trivsel, tilrettelegging og mobbing i barne- og ungdomsskolen.
VG170530 - Kan kravet om hørselsteknisk tilrettelegging virke forstyrrende på de andre elevene og læreren ?
BT170530 Det er vanskelig å si hva som er verst, men svak tilrettelegging på jobb og stor omsorgsbyrde hjemme er iallfall ikke noen suksessoppskrift på å bli partner i en fei.
NL170526 Det omfattende omstillingsarbeidet som er igangsatt, basert på tillit til de ansattes fagkompetanse, og tilrettelegging for heltidsstillinger er avgjørende for å komme nærmere balanse mellom budsjett og driftsnivå.
AA170524 Juba Juba fokuserer ekstra på tilrettelegging av festivalen i år.
AA170524 - Tanken er at de med funksjonsnedsettelse ikke skal behøve å ringe på forhånd og høre om tilrettelegging .
AA170518 Det krever politisk mot å gjennomføre bedre kollektivløsninger, bedre tilrettelegging for gående og syklende og restriksjoner på biler med fossilt drivstoff.
NL170516 ¶ Uten bedre tilrettelegging for sivil trafikk på Banak, vil flyfrakt-operatørene være tvunget til å benytte forsvarets infrastruktur både ved landing, avgang og parkering.
DA170516 Utgifter til forsikring, arbeidstøy, ekstern kursing eller annen tilrettelegging kan arbeidsgiver få dekket fra Nav.
DA170516 Det er helt klart at bedre tilrettelegging øker interessen.
DA170516 Det er helt klart at bedre tilrettelegging øker interessen.
DA170515 - Det er omfattende arbeider som må gjennomføres på tomten før byggestart kan skje, blant annet riving av eksisterende bygningsmasse, fjerning av forurensning i grunn og tilrettelegging av infrastruktur.
DB170514 Fallet i sysselsettingen kan kompenseres ved å øke offentlige investeringer og konsum og tilrettelegging av grønne arbeidsplasser.
AA170512 Kombinasjonen av bedre tilrettelegging , bedre trafikkultur hos alle trafikanter og elsykkelboomen som « fjerner » motbakker og motvind, kan bidra til at Trondheim faktisk når sin sykkelmålsetting.
VG170509 - Dårlig tilrettelegging .
VG170507 Så er det bare å se for seg hva det betyr av tilrettelegging og tilpasning fra arbeidsgivers, eller skal vi si midlertidig oppdragsgivers, side.
VG170507 Faktisk såpass med tilrettelegging at dere ikke trenger å legge til rette for noe som helst.
DB170507 Universitetet i Oslo skriver på sine nettsider at tilrettelegging på grunn av pollenallergi krever legeattest som er datert tidligst sju dager før eksamensdato.
DB170507 Noen skoler kan kreve at du søker om tilrettelegging tidligere i året, hvis det ikke er snakk om akutt tilrettelegging før eksamen, skriver Norges handelshøyskole ( NHH ).
DB170507 Noen skoler kan kreve at du søker om tilrettelegging tidligere i året, hvis det ikke er snakk om akutt tilrettelegging før eksamen, skriver Norges handelshøyskole ( NHH ).
DA170504 Foto : Arne Birkemo Hanne Wulvig-Mæland og Tora Elisabet ( 3 ), Sandnes : - Jeg savner bedre tilrettelegging for funksjonshemmede.
DA170504 - Jeg savner bedre tilrettelegging for funksjonshemmede.
BT170504 Forsvarets areal er nå avhendet, nå gjenstår en nøktern tilrettelegging for å kunne åpne for mer friluftsbruk.
SA170503 Bistrup råder foreldre til å undersøke hvilke barn som har behov for tilrettelegging basert på allergi, intoleranse eller religion.
BT170503 Gravide medarbeidere i Askøy kommune står i jobb mer enn tre måneder lenger enn gjennomsnittet, etter at kommunen ansatte jordmor som jobber med tilrettelegging på arbeidsplassene.
BT170503 Bistrup råder foreldre til å undersøke hvilke barn som har behov for tilrettelegging basert på allergi, intoleranse eller religion.
AP170503 Gravide medarbeidere i Askøy kommune står i jobb mer enn tre måneder lenger enn gjennomsnittet, etter at kommunen ansatte jordmor som jobber med tilrettelegging på arbeidsplassene.
AP170503 Gravide medarbeidere i Askøy kommune står i jobb mer enn tre måneder lenger enn gjennomsnittet, etter at kommunen ansatte jordmor som jobber med tilrettelegging på arbeidsplassene.
AP170503 Bistrup råder foreldre til å undersøke hvilke barn som har behov for tilrettelegging som er basert på allergi, intoleranse eller religion.
AP170503 Bistrup råder foreldre til å undersøke hvilke barn som har behov for tilrettelegging basert på allergi, intoleranse eller religion.
VG170502 Vi må gjøre andre ting mer riktig for å kompensere, vi kan svare med noe som ikke koster så mye mer penger, sier Pellerud og ramser opp sportslig tilrettelegging , flere dyktige trenere, bedre nivå på støtteapparatet som kan løfte spillere og bedre treninger.
BT170502 Det gjelder både forståelse av regelverk for eksportkontroll, sporbarhet av viktig dokumentasjon, likebehandling av mulige kjøpere og tilrettelegging for å oppnå best mulig økonomisk resultat av salget.
AP170502 Det gjelder både forståelse av regelverk for eksportkontroll, sporbarhet av viktig dokumentasjon, likebehandling av mulige kjøpere og tilrettelegging for å oppnå best mulig økonomisk resultat av salget.
AA170502 ¶ Sykkelkultur : Med bedre tilrettelegging må det også stilles større krav til syklistene.
AA170502 I takt med bedre tilrettelegging for sykling, må vi også kreve at syklister følger trafikkreglene.
AA170501 Synshemmede blir ofte tatt ut av klasserommet på grunn av manglende tilrettelegging .
AA170501 Se mulighetene for tilrettelegging , der man i dag bare ser utfordringene et synshemmet barn representerer.
DA170429 Vi må slutte å se på utgiftene til tilrettelegging av bærekraftig, folkehelsehelsefremmende vandre- og naturbasert turisme som kun en utgiftspost - men som en investering.
DA170429 Og ikke minst gjør bra tilrettelegging turen til en god opplevelse for flere, noe som igjen postes flittig i sosiale medier og formidles til venner og familie - og gir markedsføring verdt langt flere millioner tilbake.
DA170429 Med tilrettelegging er det mulig med fortsatt vekst og utrolig mye sunn moro - som også kan gi et betydelig inntektspotensial.
VG170427 NFF og Synsam samarbeider tett via utveksling av kunnskap, tilrettelegging og utvikling av dommernes trening, hjelpemidler og kunnskap.
BT170427 - Når bompenger kommer sammen med bybaneutbygging og tilrettelegging for gående og syklende, som de økte bompengene vil være med å finansiere, så er det med på å bringe oss i retning av det gode, grønne Bergen som Naturvernforbundet unner bergenserne.
AP170427 Dette er to av hovedfunnene i rapporten « Fysisk aktivitet ; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet » der vi beskriver og analyserer utviklingen av fysisk aktivitet i den voksne norske befolkningen i perioden 1985 - 2015.
VG170425 desember 2016 signerte Høie en intensjonsavtale med matbransjen om tilrettelegging for et sunnere kosthold.
DN170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket.
DB170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket.
BT170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket. | - Kommer ikke til å øke bompengene ytterligere ¶
AP170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket.
AA170425 - Trafikkulturen, hele bildet og mangel på tilrettelegging gjør at det er farlig, sier professoren som mener løsningen er å endre lovverket.
VG170422 Eksempelvis får barn som trenger ekstra tilrettelegging tilbud om å være inne når luftkvaliteten er dårlig, skriver Nygård.
DN170421 Det er blandingen av manglende tilrettelegging for syklister og syklistenes egen adferd som fremheves som årsak til flesteparten av sykkelulykkene i landet med fatalt utfall i perioden fra 2012 til 2015.
DN170420 Mens boligprisene har skutt i været, har boligbyggerne kritisert Oslo kommune for treg saksbehandling og dårlig tilrettelegging for boligbygging.
BT170420 Flere tar til orde for at turistene bør betale en skatt der inntektene brukes til tilrettelegging og forebygging av slitasje ved populære naturattraksjoner.
AA170420 Så kjære politikere, hvis dere virkelig mener at vi ikke må utvikle oss mot et sorteringssamfunn, så still heller opp med økonomi og tilrettelegging , i stede for å tilby fostervannsprøve og NIPT-test.
BT170419 Spesifikk tilrettelegging for min hørselshemming ut fra forholdene i den enkelte jobben.
BT170418 ULIKE TRADISJONER : Kinesiske barnehagers fokus på tilrettelegging av et stimulerende miljø utfordrer norske barnehagers sterke fokus på relasjoner, og motsatt, skriver kronikkforfatterne.
BT170418 Kinesiske barnehagers fokus på tilrettelegging av et stimulerende miljø utfordrer norske barnehagers sterke fokus på relasjoner, og motsatt.
BT170416 Tidlig innsats og individuell tilrettelegging er ressurskrevende, men behovet støttes av et samlet fagmiljø.
SA170415 Dette er en form for tilrettelegging for dem som har færre forutsetninger for å bestå.
DB170412 Disse kan typisk dekke utgifter til oppfølging og tilrettelegging etter nettopp ulykker.
BT170408 Tema var Bergen kommunes kunstplan, forholdet mellom kunst og samfunn og tilrettelegging av kritisk offentlighet og samtale.
DN170406 Investeringer i verdipapirer, tilrettelegging ved fusjoner og oppkjøp og utstedelse av nye aksjer og obligasjoner ble forbeholdt investeringsbanker som ikke risikerte vanlige folks penger.
SA170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane, bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
DN170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane, bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
DA170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane, bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
DA170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane, bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
AA170405 Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane, bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.
VG170404 Les IS-krigernes siste hilsen : « Nordmennene er på tokt » ¶ - Tilrettelegging
SA170403 De kunne kanskje be sine venner som har fått skattelette om å bruke noen av de kronene på tilrettelegging i arbeidslivet.
AA170403 Tilrettelegging for bil er dyrt, men det koster også å transportere folk med buss eller bane.
VG170401 Dette skal vi møte med forventninger og krav, men også tilrettelegging , fortsetter han.
VG170331 Den harde jobben han har lagt ned, er det kun han selv som har stått for, uten hjelp og tilrettelegging av Glimt.
DA170329 Kvammens tilrettelegging og regi av denne sirdalske varianten av « Don't dress for dinner » i Stavangeren, har unngått dette og fremstår for meg som bedre og i ånden til Camoletti.
AP170329 Vi ser at det er muligheter for kulturell aktivitet, byutvikling og mer tilrettelegging for sivil bruk som vil styrke festningen over tid.
DN170328 Vil markedsutviklingen uansett veie tyngre enn politikernes tilrettelegging ?
DN170328 Det store flertallet ønsker med andre ord tilrettelegging og hjelp, slik at de kan bli helt eller delvis arbeidsføre igjen.
DB170323 * Ifølge friluftsloven kan kommunen gi tillatelse til å kreve inn en rimelig avgift for dekning av utgifter til tilrettelegging eller opparbeidelse av et område.
DB170323 * Denne bestemmelsen ble opprinnelig utformet med tanke på tilrettelegging av teltplasser og badestrender.
DB170323 * Allemannsretten begrenser grunneiers/tilretteleggers mulighet til å fastsette betalingsordninger for ferdsel, men det kan kreves brukerbetaling for tilbud og tjenester som parkering, toalettfasiliteter, renovasjon og tilrettelegging for camping.
AA170323 Det er også trist på vegne av kommunen som har lagt ned stor innsats i skoletilbud, helsetilbud og annen tilrettelegging .
AA170322 Fylkesadministrasjonene går inn for at fylkesadministrasjonen skal ha ansvar for infrastruktur for kollektivtransporten, inklusive tilrettelegging av nødvendige knutepunkter for ønsket mobilitet.
AA170322 De fjellvante adrenalinsøkerne, og hytte til hytteturistene, til nybegynnerne som trenger litt innføring og tilrettelegging , alle kan finne noe for seg, sier Nils Øveraas, generalsekretær i DNT til NTB.
DB170320 Han skilte seg ut og kommunen strakte seg langt i tilrettelegging for ham, sier Håland til avisa.
DA170320 Tilrettelegging for aktivitet, som sykkelveier og - stier og gangveier og stier, vil være med på å spare helsekroner, mener medlemmer av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, som Helsedirektoratet la ned fra årsskiftet.
BT170320 UTSATTE GUTTER : Skolen må få til en bedre tilrettelegging av undervisningen for særlig utsatte gutter og alternative skoleløp, mener Tollak Hjelmervik.
BT170320 Skolen må få til en bedre tilrettelegging av undervisningen for særlig utsatte gutter og alternative skoleløp.
FV170318 Et samlet Sørlandsråd har gitt fylkeskommunene i oppdrag å starte et arbeid for omstilling og tilrettelegging for nye næringer i Agder, og begge fylkestingene har bevilget midler og sammen satt i gang et målrettet arbeid. jeg er overbevist om at utviklingen av grønne og blå næringer på Sørlandet/Sør-Vestlandet vil skyte fart straks staten gir klare signaler om at de vil sørge for at det legges en ny fibe
DA170318 Imidlertid satses det 7,5 millioner på Nasjonale Turstier, som skal brukes på tilrettelegging og vedlikehold av populære turområder.
DA170318 Det er imidlertid ikke mange av de mest pressede turistkommunene rundt i landet, som har etterlyst et slikt tiltak, som sliter med å finansiere fellesgoder som søppelhåndtering, toaletter, samt vedlikehold og tilrettelegging av natur og attraksjoner.
AP170317 | Likestillingsministeren vil gi utviklingshemmede mer individuell tilrettelegging i arbeidslivet ¶
AP170317 Men det vi ikke er fornøyd med, og er nødt til å jobbe mer med, er å gi mer individuell tilrettelegging , sier hun.
VG170316 Ektemannen er tilbake i arbeid, og fungerer bedre og bedre med noe tilrettelegging .
SA170316 Barn med ulike sykdomstilstander og funksjonsnedsettelser trenger ofte helt spesiell tilrettelegging .
BT170316 Barn med ulike sykdomstilstander og funksjonsnedsettelser trenger ofte helt spesiell tilrettelegging .
AP170316 Barn med ulike sykdomstilstander og funksjonsnedsettelser trenger ofte helt spesiell tilrettelegging .
FV170315 Barn med ulike sykdomstilstander og funksjonsnedsettelser trenger ofte helt spesiell tilrettelegging .
DA170315 - Det er viktig å bygge opp denne næringen og jeg forventer at meldingen vil inneholde bedring av rammebetingelsene med blant annet mer penger via Innovasjon Norge til alt fra produktutvikling til tilrettelegging og ikke minst til markedsføring, sier hun.
BT170315 Men jeg er også bekymret for den store andelen barn og unge som kan komme til å bli « skyllet ut med badevannet » om de ikke får tidlig og riktig hjelp og tilrettelegging når de har behov for det.
BT170315 Hun hadde nå fått en diagnose, men manglende tilrettelegging og oppfølging førte til at hun droppet ut etter kort tid.
BT170315 Hadde alt vært annerledes om hun hadde fått tidlig hjelp og tilrettelegging - tidlig innsats ?
AA170315 - Det er viktig å bygge opp denne næringen og jeg forventer at meldingen vil inneholde bedring av rammebetingelsene med blant annet mer penger via Innovasjon Norge til alt fra produktutvikling til tilrettelegging og ikke minst til markedsføring, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Når en slik « superbuss » på 24 meter i tillegg koster cirka 2,5 ganger så mye som en alternativ buss på 21 meter, og helt klart krever mer kostnad med tilrettelegging av trase og stoppeplasser, lurer vi på om vår evaluering er verdt mer enn papiret den er skrevet på.
BT170307 Også medvirkning og tilrettelegging er straffbart.
AP170307 De fjellvante adrenalinsøkerne, og hytte til hytteturistene, til nybegynnerne som trenger litt innføring og tilrettelegging , alle kan finne noe for seg, seir Øveraas.
DA170306 De kan fortelle at de aldri er blitt kontaktet av steinerskolen for å vurdere « Ragnes » behov for tilrettelegging på skolen.
DB170303 Frustrert over falske profiler : - Det er noen som utgir seg for å være meg ¶ - Tilrettelegging som ikke går utover andre, er alltid et gode.
DA170303 Rake liker Wiraks ideer om enda mer tilrettelegging for næringsutvikling, med overnattingssteder tettere på Preikestolen.
AA170302 Da må alle aktører rundt en sykemeldt ha oppmerksomhet på restarbeidsevne og tilrettelegging .
DB170301 - Ja, fordi vi tror disse to har bidratt til tilrettelegging av henrettelsen, men ikke vært skytteren.
BT170301 Også medvirkning og tilrettelegging er straffbart.
BT170301 Også medvirkning og tilrettelegging er straffbart.
AA170301 Her vil bistand og tilrettelegging for idrettsaktiviteter, tros- og livssynsaktiviteter, annen organisert fritidsaktivitet og retten til å besøke venner og kjente være sentralt.
DN170226 Byutviklingsbyråden mener tilrettelegging for skating og lek vil trekke folk til kvadraturen.
DB170226 Jeg kunne tenkt meg hjelp med tilrettelegging for helsa mi, med tilrettelagt bolig og for eksempel snømåking, sier han oppgitt.
AA170225 Møtet var planlagt av Donald Zagoria, en høytstående ansatt i organisasjonen National Committee on American Foreign Policy og som ifølge Wall Street Journal tidligere har vært involvert i tilrettelegging av bakromssamtaler med Nord-Korea.
DA170220 Han legger til at ting som presentasjon og tilrettelegging er viktig.
BT170218 Oljenæringen er allerede på vei inn i solnedgangen, og subsidier og tilrettelegging vil bare gjøre omstillingen fra fossilsamfunn til fornybarsamfunn vanskeligere og tregere.
SA170217 Hun understreker at tilrettelegging for fysisk aktivitet er svært viktig.
BT170217 Hun understreker at tilrettelegging for fysisk aktivitet er svært viktig.
AP170217 Hun understreker at tilrettelegging for fysisk aktivitet er svært viktig.
VG170216 - Men vi har gode ordninger som sørger for ordentlig oppfølging og tilrettelegging , sier Skjelstad.
AP170216 ¶ Hanna Marcussen FOTO : Dan P.Neegaard ¶ Tilrettelegging for vekst er nødvendig, i en situasjon hvor Oslo vokser med omkring 10 000 innbyggere i året.
DN170214 SV, som sto bak forslaget om en nasjonal ordning, mener bedre tilrettelegging i overgangen mellom studier og ny jobb er helt nødvendig for både å beholde de ferske lærerne og å rekruttere flere.
DB170214 Som sjef for partiets data- og teknologikomité, en utnevnelse han fikk i 1998, så skal han ha tatt til orde for en rekke nye initiativer, deriblant tilrettelegging av landets lukkede internett for at det skulle være tilgjengelig for flere.
DB170214 Med tilbud og tilrettelegging for både store og små skal det godt gjøres å ikke få en hyggelig, avslappende og opplevelsesrik ferie.
AP170214 Tilrettelegging for vekst er nødvendig, i en situasjon hvor Oslo vokser med omkring 10 000 innbyggere i året ( noe også de siste befolkningsfremskrivninger fastholder ).
SA170212 • Øker fokuset på holdningsskapende arbeid med informasjonsplakater og informasjon via høyttaleranlegget på Frognerseteren stasjon, og i øvrig kommunikasjon ¶ • Bedre adkomstveier og tilrettelegging i marka og ned mot Holmenkollen ¶
FV170212 • Øker fokuset på holdningsskapende arbeid med informasjonsplakater og informasjon via høyttaleranlegget på Frognerseteren stasjon, og i øvrig kommunikasjon ¶ • Bedre adkomstveier og tilrettelegging i marka og ned mot Holmenkollen ¶
AP170212 • Øker fokuset på holdningsskapende arbeid med informasjonsplakater og informasjon via høyttaleranlegget på Frognerseteren stasjon, og i øvrig kommunikasjon ¶ • Bedre adkomstveier og tilrettelegging i marka og ned mot Holmenkollen ¶
AA170212 Mange hunder trenger tilrettelegging i alderdommen ¶
AA170212 - Vi ser ofte at eiere av hunder, som trenger tilrettelegging i alderdommen, knytter enda sterkere bånd til hunden sin, sier klinikksjef Åshild Roaldset ved Universitetsdyresykehuset/NMBU.
DB170211 Byråene skal opplyse om en minstepris, og den skal dekke det nødvendigste av forberedelser, tilrettelegging og bestilling av varer og tjenester, sier Skogly.
DB170211 Likestilling innebærer a ) likeverd, b ) like muligheter og rettigheter, c ) tilgjengelighet og d ) tilrettelegging .
AP170211 Mange hunder trenger tilrettelegging i alderdommen ¶
AP170211 - Vi ser ofte at eiere av hunder, som trenger tilrettelegging i alderdommen, knytter enda sterkere bånd til hunden sin, sier klinikksjef Åshild Roaldset ved Universitetsdyresykehuset/NMBU.
AA170210 Det handler ikke om feighet og naivitet, men først og fremst om inkludering og tilrettelegging .
DN170209 Bjølgerud har bygd opp en svært lønnsom bedrift innen rådgivning og tilrettelegging ved kjøp og salg av næringseiendom, et marked der investorene knapt finner nok å investere i om dagen.
DN170209 4 - Du har vært journalist og aksjeanalytiker, og du driver nå med tilrettelegging av eiendomstransaksjoner.
SA170208 Da er det helt avgjørende med god tilrettelegging og fleksibilitet fra arbeidsgiver.
AA170208 Med litt tilrettelegging og ved at hjelpeapparatet er tett på den enkelte, kan vi gi nye muligheter til langt flere.
DN170206 Det er et innovasjonsmiljø i verdensklasse, og sammen med Founders House i København og norske MESH, signaliserer de mye av det som gjør en by attraktiv for de smarteste digitale hodene : Tilrettelegging for frilansere og digitale globetrottere.
DB170206 Som enhver annen diktator ¶ ¶ TILRETTELEGGING : I stedet for å spørre hvor syk unge er, kan vi kanskje heller spørre hvordan vi kan legge til rette for at de kan være i arbeid og aktivitet, skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
DB170206 Med litt tilrettelegging og ved at hjelpeapparatet er tett på den enkelte, kan vi gi nye muligheter til langt flere.
VG170205 - Det å stå utenfor krever mer tilrettelegging og planlegging.
AP170201 Vi har gjennom arbeidet med Panama Papers lært mye om rollen som banker og andre har i tilrettelegging av tjenester som plasserer kunders verdier i andre land.
AP170201 Vi har gjennom arbeidet med Panama Papers lært mye om rollen som banker og andre har i tilrettelegging av tjenester som plasserer kunders verdier i andre land.
DB170131 Det er fullt forståelig at kunnskap om tilrettelegging og prosesser kan være lav innad i en organisasjon, men kunnskap kan erverves ved å spørre noen som har det.
DB170125 Vi ser allerede i dag at førerstøttesystemer bidrar til økt trafikksikkerhet, og videre utvikling og tilrettelegging for bruk av slike systemer antas å kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning.
AP170123 - På grunn av at vi har dyktige folk, bra utstyr og tilrettelegging trenger vi mindre snø enn tidligere.
AP170123 - På grunn av at vi har dyktige folk, bra utstyr og tilrettelegging trenger vi mindre snø enn tidligere.
AP170123 - På grunn av at vi har dyktige folk, bra utstyr og tilrettelegging trenger vi mindre snø enn tidligere.
DN170119 Myhrvold viste til observasjoner fra pågående tilsyn med styring av risiko, tilsyn med styring av arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og gransking av hendelse med personskade i 2016.
DB170119 I alle slike saker vurderer vi tilrettelegging i fengsel, men også for å gjennomføre straffen hjemme.
AP170119 - I tillegg til fysisk tilrettelegging er det viktig med holdningsendring.
AP170119 - Det er både behov for fysisk tilrettelegging og - ikke minst - en holdningsendring, sier Formo.
AP170119 - I tillegg til fysisk tilrettelegging er det viktig med holdningsendring.
AP170119 - Det er både behov for fysisk tilrettelegging og - ikke minst - en holdningsendring, sier Formo.
SA170118 Turistforeningen søkte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om penger for tiltaket « Tilrettelegging for deltakelse på turer, aktiviteter og ferietilbud ».
BT170118 Alt fra belysning til opprustning av løyper og bedre tilrettelegging , sier Titlestad.
AP170118 Han var sentral i Oslo-kanalen da Norge på 1990-tallet bidro med tilrettelegging for fredsavtalen mellom Israel og PLO.
AP170115 Vi er svært skuffet over at det mangler tilrettelegging når de går i gang med et forbud som rammer enkeltpersoner hardt, sier Sagedal.
DB170113 Gode matopplevelser skapes gjennom nettverksbygging og tilrettelegging for møteplasser mellom matprodusenter og serveringsbedrifter.
DB170111 Analysen av innholdet skal avgjøre om kontakten er det Jensen kaller « blomsterspråk » mellom kildefører og informant - eller om de er varslinger av politiets virksomhet og tilrettelegging av narkobaronens ulovlige virksomhet.
DN170101 Reformen innebærer blant annet mer langsiktighet, bedre organisering og tilrettelegging for konkurranse », skriver Samferdselsdepartementet på sine nettsider.
AP161215 Inngår avtaler med nesten samtlige universiteter og høgskoler om tilrettelegging for utøvere med toppidrettsstatus.
AP161214 Hun mener at 31 år gamle Ubaydullah Hussain må dømmes til ti års fengsel for tilrettelegging og bistand til terrororganisasjonen IS, samt for rekruttering og økonomisk bistand til den samme organisasjonen.
AP161108 Tilrettelegging for ammingDet anbefales at Ti trinn for vellykket amming er minstestandard for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.
SA161024 En annen viktig faktor har også vært myndighetenes tilrettelegging for slik næring hvor de har bruk en kombinasjon av « gulrot og pisk » for å få frem ny teknologi og nye løsninger på norsk sokkel.
AP161022 Det kan være symptomlindring, tilrettelegging , psykisk støtte, hjelp til praktiske gjøremål, samtaler, eller annen støttebehandling.
BT161010 Friidrettspresidenten er ikke motstander av mer tilrettelegging , slik at flere vil få denne muligheten.
AP160902 Syklistene genererer mest uro og kjefting i Oslo-trafikken på grunn av dårlig tilrettelegging .
AP160831 Trivsel rundt måltidene varierer mer enn matkvalitet : for mange beboere er måltidene dagens høydepunkt, og krever god atmosfære og individuell tilrettelegging .
SA160824 Men tilrettelegging i form av « nøttefrie skoler » mener hun er en feil strategi.
AP160824 Men tilrettelegging i form av « nøttefrie skoler » mener hun er en feil strategi.
SA160811 START NÅ : Nils Sødal i NAF oppfordrer myndighetene til å sette i gang med tilrettelegging for samkjøring så fort som mulig.
SA160714 Tilrettelegging
SA160622 Heimdal trafikkskoleAShar lenge hatt et fokus på tilrettelegging med tanke på dysleksi og lesesvake elever, og er glade for at elevene nå kan benytte seg av en digital kjørebok.
FV160622 Heimdal trafikkskoleAShar lenge hatt et fokus på tilrettelegging med tanke på dysleksi og lesesvake elever, og er glade for at elevene nå kan benytte seg av en digital kjørebok.
BT160622 Heimdal trafikkskoleAShar lenge hatt et fokus på tilrettelegging med tanke på dysleksi og lesesvake elever, og er glade for at elevene nå kan benytte seg av en digital kjørebok.
AP160622 Heimdal trafikkskoleAShar lenge hatt et fokus på tilrettelegging med tanke på dysleksi og lesesvake elever, og er glade for at elevene nå kan benytte seg av en digital kjørebok.
SA160602 Samfunnsoppgaver i denne forbindelse kan, foruten eksemplene ovenfor, være : - Tilrettelegging for turgåere og andre fritidsaktiviteter for befolkningen ¶
AP160602 Samfunnsoppgaver i denne forbindelse kan, foruten eksemplene ovenfor, være : - Tilrettelegging for turgåere og andre fritidsaktiviteter for befolkningen ¶
AA160602 Samfunnsoppgaver i denne forbindelse kan, foruten eksemplene ovenfor, være : - Tilrettelegging for turgåere og andre fritidsaktiviteter for befolkningen ¶
AP160525 - Tilrettelegging for alle utøvere vil være en forutsetning for en nyansert og positiv utvikling innen gatekunsten.
AP160525 ForUM har i mange år kjempet for bedre nasjonale og internasjonale løsninger for å bekjempe skatteparadisers tilrettelegging for skatteunndragelser og hvitvasking.
FV160509 Det som faktisk hjelper er strukturelle virkemidler, som omfordeling av inntekt, prisregulering, fysisk tilrettelegging , lover og regler.
FV160428 - Eksempler på dette er hvordan Trondheim kommune har satt av midler i budsjettene sine til tilrettelegging for urbant landbruk.
SA160427 - Eksempler på dette er hvordan Trondheim kommune har satt av midler i budsjettene sine til tilrettelegging for urbant landbruk.
BT160427 - Eksempler på dette er hvordan Trondheim kommune har satt av midler i budsjettene sine til tilrettelegging for urbant landbruk.
AP160427 - Eksempler på dette er hvordan Trondheim kommune har satt av midler i budsjettene sine til tilrettelegging for urbant landbruk.
AP160416 Skal vi kombinere bedre tilrettelegging for gående og syklende med en levende by, så må vi sikre at de som av ulike grunner er avhengige av å bruke bil har tilgang til byen, sier Eirik Lae Solberg.
AP160416 Skal vi kombinere bedre tilrettelegging for gående og syklende med en levende by, så må vi sikre at de som av ulike grunner er avhengige av å bruke bil har tilgang til byen, sier Eirik Lae Solberg.
AP160406 Dokumentene viser at firmaets kapital stammer fra tilrettelegging av eksport av industriutstyr fra Europa til Kina, og at eierskapet i mange år ble holdt hemmelig ved hjelp av såkalte « bearer shares », aksjer som er registrert uten navn.
AP160326 Travle hverdager gjør at flere velger å sette ut planlegging og tilrettelegging av selve bryllupet slik at de kan komme til dekket bord og nyte sammenkomsten, sier bryllupsplanlegger Ida Trudvang i Italiabryllup, som arrangerer bryllup for nordmenn over hele Italia.
DA160323 Dong Guos antydninger om toaletter og salg av vann underveis på stien til Preikestolen og profesjonelle fotografer ute på platået, kan innebære en uheldig form for kommersialisering og tilrettelegging .
AP160321 Bedre tilrettelegging
AP160320 Åkebergveien, som er en mye brukt vei for syklister som skal til byen, har ingen tilrettelegging i dag. 6000 biler passerer i døgnet.
AP160316 Tilrettelegging for sykkel og kollektivtrafikk er viktigst.
AP160315 - Det er et ganske trafikkert område, som i dag mangler tilrettelegging for syklister og gående.
AP160315 Dette innebærer økonomisk støtte, men også aktiv tilrettelegging for religionsutøvelse.
AP160309 Som gravid for første gang ble hun fort obs på de små, men for henne betydelige forskjellene på tilrettelegging for gravide.
AP160307 For kvinner som er utenfor arbeidslivet, er ikke kontantstøtten i seg selv problemet, og ingenting løses for dem ved å fjerne kontantstøtte : de trenger aktiv tilrettelegging og personlig oppfølging som hjelper dem ut i utdanning og jobb.
SA160305 Stortingsmeldingen gjelder kommunale fosterhjem, og inntrykket er at mer blir løftet over til en allerede anstrengt kommuneøkonomi, hvor det altså i større grad skal satses på at forsterkninger i fosterhjemmene gjennom styrket veiledning, oppfølging og annen tilrettelegging istedenfor ekstra økonomisk kompensasjon og frikjøp.
SA160305 Norsk Fosterhjemsforening seg undrende til at stortingsmeldingen foreslår at forsterkning av fosterhjemmene skal skje med økt oppfølging, veiledning og praktisk tilrettelegging , heller enn økt økonomisk godtgjøring og frikjøp.
SA160303 Målet er at fosterforeldre skal få støtte slik at de klarer oppdraget, ved at forsterkning i større grad skal skje gjennom økt oppfølging, veiledning og praktisk tilrettelegging heller enn økt økonomisk godtgjøring og frikjøp.
AP160229 Innsynsrett i PSTs kildemateriale, som utvalget også foreslår, handler kun om praktisk tilrettelegging , mener Løwer.
AP160228 Bare i 2016 har vi satt av ti millioner til tilrettelegging for sykling i bydelene, og henter inn lokale innspill om alt fra bedre skilting, rød asfalt, lavere fartsgrenser og tryggere kryss.
AP160225 Pieth har som mange andre europeere uttrykt stor bekymring for sjeik Salmans kandidatur, da anklager om tilrettelegging av tortur i 2011 og bruk av utviklingspenger på egen mislykket FIFA-valgkamp i 2009 ikke akkurat er det imaget en demokratisk reformator bør ha.
AP160209 Travle hverdager gjør at flere velger å sette ut planlegging og tilrettelegging av selve bryllupet slik at de kan komme til dekket bord og nyte sammenkomsten, sier bryllupsplanlegger Ida Trudvang i Italiabryllup, som arrangerer bryllup for nordmenn over hele Italia.
AA160209 Travle hverdager gjør at flere velger å sette ut planlegging og tilrettelegging av selve bryllupet slik at de kan komme til dekket bord og nyte sammenkomsten, sier bryllupsplanlegger Ida Trudvang i Italiabryllup, som arrangerer bryllup for nordmenn over hele Italia.
AP160207 - I Oslo går vi mye til tross for dårlig tilrettelegging .
DA160205 Utfordringen var ikke bare å finne skuespillere som var villige til å følge Noes regi, men også tilrettelegging på filmsettet.
AP160205 Det interessante her er at kommunene forplikter seg til å følge opp det nye kartet gjennom tilrettelegging og tiltak.
SA160128 Hvis man med dette skal gjøre et poeng av at høygravide leger løper i gangene, må de gravide heller gå til sjefene å be om tilrettelegging .
AP160115 Tilbudene vi har fått fra bydelen som dreier seg om opptrening og tilrettelegging , er etter min vurdering helt meningsløse og til dels også direkte farlige.
AP160115 Opptrening og tilrettelegging
AP160114 Konseptet har ingen tilrettelegging for syklister.
AP160114 Dette vil gi litt bredere fortau på begge sider, men her er det ingen tilrettelegging for syklister.
AP160114 - Hvor skal syklistene plasseres hvis man velger et av konseptene som mangler tilrettelegging for syklister ?
AP160114 Konseptet har ingen tilrettelegging for syklister.
AP160114 Dette vil gi litt bredere fortau på begge sider, men her er det ingen tilrettelegging for syklister.
AP160114 - Hvor skal syklistene plasseres hvis man velger et av konseptene som mangler tilrettelegging for syklister ?
AP160112 Innebærer tilrettelegging for syklister i Drammensveien fra Solli plass til Halvdan Svartes gate.
AP160112 Da flyttes tilrettelegging for syklister til Frognerveien, hvor det da er blitt ledig plass, siden trikken er flyttet til Bygdøy allé.
AP160112 Innebærer tilrettelegging for syklister i Drammensveien fra Solli plass til Halvdan Svartes gate.
AP160112 Da flyttes tilrettelegging for syklister til Frognerveien, hvor det da er blitt ledig plass, siden trikken er flyttet til Bygdøy allé.
AP160107 - Her er mulighetene store for effektivisering, forbedring av tjenestene og tilrettelegging for at eldre og pleietrengende kan bli boende hjemme hos seg selv.
FV160106 Ved korrigering, positive tilbakemeldinger og god tilrettelegging , kan en person med ADHD lykkes med å gjøre ferdig oppgavene, selv om de synes det er kjedelig.
FV160106 Med riktig tilrettelegging er det muligheter for personer med ADHD å prestere godt.
AP160106 Ved korrigering, positive tilbakemeldinger og god tilrettelegging , kan en person med ADHD lykkes med å gjøre ferdig oppgavene, selv om de synes det er kjedelig.
AP160106 Med riktig tilrettelegging er det muligheter for personer med ADHD å prestere godt.
AP160104 Dette skal gjøres blant annet med mer trening og tilrettelegging .
AP160103 Byråden for eldre-, helse - og sosialtjenester i Oslo varsler færre sykehjemsplasser og tilrettelegging for at flere skal kunne bo hjemme, i tillegg til et mer individuelt tilpasset omsorgstilbud.
AP160103 Bydelen har bygget ned sin satsing på sykehjem, og jobber systematisk med trening og tilrettelegging for at de eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.